Kia Connect Store Najczęściej Zadawane Pytania

   

Informacje ogólne

• Kia Connect Store jest sklepem online, który jest dostępny za pośrednictwem aplikacji Kia Connect. W Kia Connect Store można zakupić aktualizacje, ulepszenia funkcji oraz inne płatne usługi dla pojazdów marki Kia.

• Każdy użytkownik aplikacji Kia Connect z powiązanym pojazdem posiada dostęp do Kia Connect Store.

• Kia Connect Store jest usługą Kia Connect i tym samym powiązana jest z bezpłatnymi usługami na okres 7 lat. Usługi te są darmowe przez okres 7 lat, to znaczy od dnia zakupu pojazdu przez pierwszego właściciela i tym samym do momentu, kiedy zaczyna obowiązywać pierwotna umowa sprzedaży. W tym okresie zasady mogą ulec zmianie.

• Usługa Kia Pay jest nowym portfelem cyfrowym, umożliwiającym w prosty sposób dokonywać płatności za ulepszenia i inne usługi. Usługa Kia Pay oferuje właścicielom i kierowcom pojazdów marki Kia dokonywanie zakupów w Kia Connect Store oraz będzie umożliwiała w przyszłości płacenie w systemach Kia.

• Podczas płatności w Kia Connect Store. Płatność dokonywana jest w Kia Pay. Po zakończeniu płatności stajesz się użytkownikiem Kia Pay.

·         Kia Pay jest usługą darmową. Aby móc z niej korzystać, musisz być użytkownikiem Kia Connect. Usługi Kia Connect są darmowe przez okres 7 lat, to znaczy od dnia zakupu pojazdu przez pierwszego właściciela i tym samym do momentu, kiedy zaczyna obowiązywać pierwotna umowa sprzedaży. W tym okresie zasady mogą ulec zmianie.

Ulepszenia i usługi

• Ulepszenia w Kia Connect Store powstają po sprzedaży pojazdu, co polepsza doświadczenia z użytkowania pojazdu i zapewniają, że pojazd wyposażony jest w najnowsze rozwiązania. Aktualizacje uzupełniają pojazdy marki Kia w nowe funkcje oprogramowania za pośrednictwem aktualizacji Over-the-Air, korzystają przy tym z istniejącego sprzętu. Ulepszenia dodają nowe funkcjonalności, dlatego koszty związane z ulepszeniami nie są zawarte w cenie pojazdu.

• Aktualizacje uzupełniają pojazdy marki Kia w nowe funkcje poprzez aktualizacje oprogramowania. Korzystają one przy tym z istniejącego już sprzętu dostępnego w pojeździe. Ulepszenie systemu zdalnego parkowania prostopadłego, równoległego i skośnego przy użyciu pilota (RSPA2) oferuje nowe funkcje korzystając z istniejącego sprzętu: przedniego/tylnego czujnika parkowania, widoku otoczenia, bocznego ostrzeżenia czujnika parkowania i tylnego asystenta parkowania, które są zawarte w „Pakiecie Technologicznym“.

• Niestety nie ma takiej możliwości, ponieważ ulepszenia są przeznaczone do określonego pojazdu. Ulepszenia odpowiednie dla innych pojazdów muszą być zakupione ponownie.

• Zakupione ulepszenia są dostępne zawsze dla wybranego pojazdu w momencie jego zakupu i nie ma możliwości przeniesienia ich na inny pojazd. Jeśli osoba z rodziny powiązana jest w aplikacji Kia Connect z tym samym pojazdem, wówczas użytkownik może zastosować zakupione ulepszenie w udostępnionym pojeździe.

• Aby wypowiedzieć umowę na usługi Kia Connect, najpierw należy deaktywować uprzednio aktywowane ulepszenia z limitem czasowym na ich użytkowanie, ponieważ do ich prawidłowego funkcjonowania wymagane jest połączenie. Możesz również wysłać prośbę o wyłączenie aktualizacji do ulepszonych wersji w obsłudze klienta Kia Connect, w przeciwnym razie ulepszenia związane limitem czasowym zostaną odinstalowane automatycznie, jeśli usługi Kia Connect w pojeździe zostaną wyłączone.

• Jeśli nabyłeś ulepszenie z możliwością jej dożywotniego użytkowania, wówczas następny posiadacz pojazdu może z niej korzystać.

• Zanim usługi Kia Connect zostaną wyłączone, aktualizacje do ulepszeń z czasowym limitem użytkowania muszą zostać odinstalowane.

• Dla nabytych ulepszeń o dożywotnim okresie użytkowania nie zmiania się nic. Ulepszenia z ograniczonym okresem użytkowania będą ponownie dostępne po ponownym włączeniu usług Kia Connect, o ile okres użytkowania tych wersji nie wygasł.

• Możesz skontaktować się z działem obsługi klienta Kia Connect z zapytaniem o ponowne aktywowanie ulepszenia z czasowo ograniczonym okresem użytkowania.

• Do aktywowania funkcji streamingu muzyki nie trzeba posiadać płatnego konta w obsługiwanej usłudze streamingu (np. Amazon Music). Aby korzystać z usługi i po aktywacji aby faktycznie móc streamować muzykę w swoim pojeździe, musisz w tym celu być posiadaczem płatnego konta u jednego z obsługiwanych usługodawców.

Proces zakupu

• Po zakupie ulepszenia zostanie pobrany certyfikat instalacji i po ponownym uruchomieniu pojazdu wyświetli się okno powiadomienia informujące o instalacji.

• Możesz skorzystać z tego ulepszenia po zakończeniu instalacji. Szybkość instalacji zależy od przepustowości sieci. Z reguły instalacja zajmuje ok. 1 minuty, ale może również potrwać nawet 2-5 minut.

• Po wejściu do Kia Connect Store w aplikacji system sprawdza czy dla Twojego pojazdu są ulepszenia i wyświetla tylko te, które możesz zakupić lub aktywować.

• Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz nabyć ulepszeń, wówczas otrzymasz taką informację na ekranie.

• Twój pojazd musi być powiązany z Kia Connect w telefonie oraz kwalifikować się do zainstalowania odpowiedniego ulepszenia.

• Pojazd musi spełniać wymagania najnowszej wersji oprogramowania. Jeśli ten warunek nie może zostać spełniony, otrzymasz komunikat o błędzie w momencie próby zakupu danego ulepszenia.

• Zwróć uwagę, iż ulepszenie Boost jest przeznaczona tylko dla pojazdów sprzedawanych na rynek niemiecki i tam dopuszczonych do ruchu, tam też można z niej korzystać. W każdym innym przypadku pojazd musi zostać poddany ponownej certyfikacji po nabyciu ulepszenia Boost. Po spełnieniu powyższych warunków możesz poruszać się swoim pojazdem po drogach zarówno w krajach UE jak również poza jej granicami.

• Zwróć uwagę, że ulepszenie Boost jest przeznaczona tylko dla pojazdów sprzedawanych na rynku niemieckim i tam dopuszczonych do ruchu, tam też można z niej korzystać. W każdym innym przypadku pojazd musi zostać poddany ponownej certyfikacji po nabyciu ulepszenia Boost.

• Po spełnieniu tych warunków możesz poruszać się swoim pojazdem po drogach zarówno w krajach UE jak również poza jej granicami.

• Jeśli w pojeździe nie aktywujesz usług Kia Connect i nie powiązałeś aplikacji Kia Connect ze swoim pojazdem, wówczas Kia nie posiada wymaganych informacji, aby na ich podstawie móc zaoferować Ci ulepszenia.

• Niezależnie od rodzaju zakupu pojazdu, np. firmowego, leasingowego czy wynajmowanego itd., proces dokonywania zakupu jest identyczny.

• Jednakże do przeprowadzenia instalacji po zakupie ulepszeń może być wymagana aktualizacja OTA (Over-the-Air), dlatego w tym celu nie powinno być podłączone żadne urządzenie do gniazda OBD w pojeździe.

• Ponadto w chwili zwrotu pojazdu muszą być sfinalizowane wszystkie otwarte transakcje (instalowanie/deinstalowanie ulepszeń itp.).

• W usłudze Kia Pay masz możliwość zarejestrowania do 5 kart kredytowych/debetowych. Zarejestruj swoją kartę przechodząc na stronę płatności usługi Kia Connect i dodaj lub zmień metodę płatności.

• Aby nabyć ulepszenia powinieneś posługiwać się własną kartą kredytową.

• Ulepszenia bez okresu próbnego muszą być opłacone bezpośrednio po złożeniu zamówienia. Nie istnieje możliwość zmiany metody płatności. Jeśli ulepszenie zawiera bezpłatny okres próbny, wówczas nie możesz zmienić metody płatności aż do momentu uruchomienia płatności za to ulepszenie po zakończeniu 14-dniowego okresu próbnego.

• Jeśli chcesz zmienić metodę płatności za zakup wybranego ulepszenia po zakończeniu okresu próbnego, wówczas musisz wymówić w ciągu 14 dni darmowego okresu próbnego i nabyć ponownie ulepszenie przy pomocy innej metody płatności. Zwróć uwagę, iż w tym przypadku nie będzie dostępny okres próbny.

• W Kia Pay możesz płacić za ulepszenia i usługi. Zarejestruj swoją kartę kredytową podczas dokonywania swojego pierwszego zakupu a zostanie ona zapisana bezpośrednio w systemie Kia Pay, co umożliwi płacenie za zakupy w przyszłości.

• Jeśli ważność twojej karty kredytowej zarejestrowanej w usłudze Kia Pay dobiegła końca, wówczas nie możesz dokonywać nią żadnych zakupów za pośrednictwem usługi Kia Pay. Dodaj nową kartę kredytową podczas dokonywania następnej płatności.

• Jeśli w swojej aplikacji Kia Connect posiadasz więcej pojazdów, upewnij się, czy wybrałeś odpowiedni pojazd zanim wejdziesz do Kia Connect Store.

• Sklep wyświetla ulepszenia i usługi na podstawie ich dostępności dla wybranego pojazdu w aplikacji Kia Connect.

• Aby wyświetlić transakcje, w Kia Connect Store przejdź do pola [Zarz. ulepsz. wers.], a następnie do zakładki [Historia płatności].

Rezygnacja

• Kia Connect oferuje dla swoich aktualizacji 14-dniowy darmowy okres próbny, który znajdziesz w Kia Connect Store na odpowiedniej stronie zawierającej szczegóły ulepszeń. W ten sposób możesz korzystać z darmowego okresu próbnego oferowanego przez określone ulepszenie, które zostało zakupione po raz pierwszy..

• Jeśli nie jesteś zadowolony z ulepszenia, wówczas możesz w ciągu 14 dni zrezygnować z okresu próbnego.

• Jeśli dla wybranego ulepszenia lub wybranej usługi nie jest przewidziany darmowy okres próbny, wówczas nie możesz zrezygnować z takiej aktualizacji po jej zakupieniu ze względu na wyrażenie przez ciebie podczas zakupu zgody na rezygnację z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu jej wygaśnięcia.

• Jeśli zrezygnujesz z okresu próbnego podczas gdy pojazd jest uruchomiony, wówczas możesz korzystać z ulepszenia aż do ponownego uruchomienia.

• Po nowym uruchomieniu pojazdu ulepszenie zostanie usunięte i nie będzie już dostępne po zakończeniu całkowitej deinstalacji.

• Tak. Masz możliwość z usunięcia ulepszenia. Zrobisz to kierując zapytanie do działu obsługi klienta Kia Connect.

• Nie poniesiesz dodatkowych opłat, jeśli zechcesz deaktywować ulepszenie.

Instalacja

• Nie ma ostatecznego terminu pobrania plików aktualizacji danego ulepszenia.

• Proces instalacji można rozpocząć bezpośrednio po zakończeniu procesu zakupu. Po uruchomieniu pojazdu wyświetli się informacja o instalacji.

• Nawet jeśli pojazd przez jakiś czas nie będzie uruchamiany, nie będzie ostatecznego terminu potrzebnego do przeprowadzenia instalacji.

• Najpierw sprawdź, czy nabyte ulepszenie wyświetlana jest w zakładce [Historia płatności] w polu [Zarz. ulepsz. wers.] w Kia Connect Store. Jeśli w spisie nabytych ulepszeń nie jest widoczna, wówczas prawdopodobnie nie doszło do sfinalizowania zakupu, ponieważ nie dokonano płatności.

• Sprawdź ponownie później spis ulepszeń i kontynuuj instalację po zmianie statusu.

• Jeśli ulepszenie w spisie zakupionych ulepszeń będzie widoczne, wówczas sprawdź status aktualizacji w zakładce [Zarz. ulepsz. wers.] w polu [Zarządzanie] sklepu Kia Connect Store. W przypadku, kiedy status wyświetla problem podczas instalacji, zwróć się o pomoc do działu obsługi klienta Kia Connect.

• Po nabyciu ulepszenia w Kia Connect Store można rozpocząć instalację w pojeździe.

• Uruchom pojazd i postępuj zgodnie z poleceniami na ekranie. Proces instalacji rozpocznie się po wyłączeniu pojazdu, przełączeniu biegu na P i zamknięciu wszystkich drzwi.

• Połączenie internetowe w twoim pojeździe może być słabe w takich miejscach jak parking podziemny czy kiedy stoisz w korku.

• W tym przypadku spróbuj rozpocząć aktualizację na otwartej przestrzeni. Jeśli problem nadal będzie istniał, zwróć się o pomoc do działu obsługi klienta Kia Connect.

• Każde ulepszenie posiada wymogi dotyczące oprogramowania jednostki centralnej (OTA), dlatego wymagane są aktualizacje, jeśli wersja systemu nie spełnia podstawowych wymagań.

• Zainstaluj ulepszenie po ukazaniu się informacji o aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Uruchom ponownie pojazd i poczekaj do ukazania się informacji dotyczącej instalacji ulepszenia, aby móc kontynuować instalację.

• Jest rzeczą normalną, iż ukazuje się informacja, że urządzenie diagnostyczne sprawdzające stan pojazdu, jest podłączone do gniazda OBD.

• Odłącz urządzenie diagnostyczne od gniazda OBD i spróbuj ponownie.

• Jeśli problem nadal będzie istniał, przeprowadź następujące działania: - rozpocznij od nowa proces instalacji

• Uruchom ponownie pojazd dwa lub trzy razy.

• Jeśli problem nadal będzie istniał, wówczas sprawdź status aktualizacji w zakładce [Zarz. ulepsz. wers.] w polu [Zarządzanie] Kia Connect Store. W przypadku, kiedy status wyświetla problem podczas instalacji, zwróć się o pomoc do działu obsługi klienta Kia Connect.

Inne

• Niektóre ulepszenia w Kia Connect Store oferują 14-dniowy okres próbny. Tę informację znajdziesz na szczegółowej stronie ulepszenia.

• Każdy użytkownik aplikacji Kia Connect może jednorazowo skorzystać z darmowego okresu próbnego przy każdym ulepszeniu, o ile taka opcja jest oferowana.

• Jeśli nie jesteś dłużej zainteresowany korzystaniem z ofert Kia Connect Store i oferowanymi usługami, zwróć się do działu obsługi klienta Kia Connect z zapytaniem o deaktywowanie wszystkich aktywnych ulepszeń w swoim pojeździe.

• Jeśli chcesz, aby Kia usunęła wszystkie dane związane z twoimi płatnościami za zakupy, wówczas zwróć się również o pomoc do działu obsługi klienta Kia Connect w celu usunięcia wszelakich istniejących danych. Pamiętaj, iż w razie braku aktywności usługa Kia Connect przechowuje twoje dane przez okres 3 lat.

• Aby wypowiedzieć umowę na usługi Kia Connect, najpierw należy deaktywować uprzednio aktywowane ulepszenia związane limitem czasowym na ich użytkowanie, ponieważ do prawidłowego funkcjonowania wymagają one połączenia.

• Możesz również złożyć zapytanie o wyłączenie ulepszeń w dziale obsługi klienta Kia Connect, w przeciwnym razie ulepszenia związane limitem czasowym zostaną odinstalowane automatycznie, jeśli usługi Kia Connect w pojeździe zostaną wyłączone.

• Zakupione przez Ciebie na dożywotni okres użytkowania ulepszenia będą dostępne niezależnie od wypowiedzenia umowy na usługi Kia Connect.

• Jeśli nie jesteś dłużej zainteresowany korzystaniem z usługi Kia Pay, usuń zapisane w niej wszystkie metody płatności.

• Jeśli chcesz, aby Kia usunęła wszystkie dane związane z Twoimi płatnościami za zakupy, wówczas zwróć się o pomoc do działu obsługi klienta Kia Connect.

• Zakupione przez Ciebie na dożywotni okres użytkowania ulepszenia będą dostępne niezależnie od wypowiedzenia umowy na usługi Kia Connect. Zakupione ulepszenia związane limitem czasowym mogą być ponownie aktywowane w pojeździe, o ile okres korzystania z ulepszenia nie dobiegł końca.

• Zwróć się o pomoc do działu obsługi klienta Kia Connect w reaktywowaniu ulepszeń z czasowo ograniczonym limitem ich funkcjonowania.