Polityka Prywatności

 • 1. Wprowadzenie

 • Dziękujemy za odwiedzenie strony internetowej Kia Connect GmbH (zwanej dalej „Kia ”, „my”, „nas”). Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas sprawą najwyższej wagi. W niniejszej Informacji o ochronie prywatności wyjaśniamy, w jaki sposób zbieramy Twoje dane osobowe, w jaki sposób je przetwarzamy, w jakich celach i na jakiej podstawie prawnej się to odbywa oraz jakie masz prawa.
  Polityka Prywatności odnosi się do korzystania ze strony internetowej https://connect.kia.com/.

 • 2. Administrator danych

 • Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w związku z korzystaniem z tej strony internetowej jest firma Kia Connect GmbH:
  Kia Connect GmbH
  Theodor- Heuss - Allee 11
  60486 Frankfurt, Niemcy
  E-mail: info@kia-connect.eu

 • 3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

 • 3.1 Jeśli masz jakieś pytania na temat lub w związku z tą polityką prywatności, prosimy o kontakt:

  Kia Connect GmbH
  Theodor- Heuss - Allee 11
  60486 Frankfurt, Niemcy
  E-mail: info@kia-connect.eu

  3.2 Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych w każdej chwili: Email: DPO@kia-connect.eu

 • 4. Podmioty danych

 • Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy gromadzenia i przetwarzania danych osobowych użytkowników strony https://connect.kia.com/.

 • 5. Kategorie danych, cele przetwarzania i podstawa prawna

 • 5.1 Dane logowania/dostęp do tej witryny
  Za każdym razem, gdy odwiedzasz tę stronę, dane są automatycznie rejestrowane . Zbieramy i wykorzystujemy tylko niezbędne dane, aby zapewnić Państwu dostęp do strony internetowej. Wymagane technicznie dane, które są przesyłane do naszego serwera internetowego przez przeglądarkę, obejmują na przykład: typ/wersję przeglądarki, używany system operacyjny, adres URL strony odsyłającej, odwiedzane strony, adres IP oraz datę i godzinę zapytania ze strony.

  Potrzebujemy tych danych, aby zapewnić funkcjonalność strony internetowej i sprawić, by Twoja wizyta na tej stronie była jak najbardziej przyjemna. Wykorzystujemy Twoje dane osobowe, zbierane podczas odwiedzin naszej strony internetowej, w celu obsługi naszego systemu w najbardziej dogodny dla Ciebie sposób oraz w celu ochrony naszych systemów informatycznych przed atakami i innymi nielegalnymi działaniami. Zastrzegamy sobie prawo do analizy zarejestrowanych danych ze względów bezpieczeństwa. Nie tworzymy Twoich indywidualnych profili, które zbierają informacje o Twoich spersonalizowanych zachowaniach związanych z użytkowaniem strony.

  Podstawą prawną przetwarzania opisanych danych – w zakresie, w jakim są to dane osobowe – jest art. 6 ust. 1 f RODO (uzasadnione interesy) . Naszym uzasadnionym interesem jest oferowanie atrakcyjnej, przyjaznej dla użytkownika i funkcjonalnej technicznie strony internetowej i usługi.

  5.2 Kontakt z Kia Connect

  5.2.1 Skontaktuj się z Kia Connect przez e-mail, telefon lub pocztę
  Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu lub poczty, wykorzystamy Twoje dane, aby skontaktować się z Tobą oraz przetworzyć i odpowiedzieć na Twoje zapytanie zgodnie z przeznaczeniem. Twoje dane nie będą przekazywane osobom trzecim. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej i Twoje żądanie nie służy przygotowaniu do zawarcia umowy, Twoje dane zostaną przez nas usunięte w rozsądnym terminie po zakończeniu przetwarzania.

  Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust.1 f RODO, prawnie uzasadnione interesy. W naszym uzasadnionym interesie leży odpowiednia odpowiedź i przetworzenie Państwa zapytania. Jeśli skontaktowałeś/aś się w sprawie istniejącej relacji z nami (Kia Connect) lub w celu podpisania umowy, podstawę prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 b RODO, wykonanie umowy.

  5.2.2 Kontakt z Kia Connect za pomocą formularza kontaktowego
  Możesz skontaktować się z nami za pomocą formularza kontaktowego udostępnionego na naszej stronie internetowej. Jeśli korzystasz z formularza kontaktowego, zbieramy i przechowujemy Twoje dane osobowe, które wprowadziłeś w odpowiednie pola: nazwisko, imię, adres e-mail, rodzaj zapytania, wszelkie dane osobowe wpisane w polu komentarza .

  Twoje dane wykorzystujemy wyłącznie w celu przetwarzania i odpowiedzi na Twoje zapytanie. Twoje dane nie będą przekazywane osobom/firmom trzecim. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej i Twoje zapytanie nie dąży do zawarcia umowy to Twoje dane zostaną przez nas usunięte w rozsądnym terminie po zakończeniu przetwarzania.

  Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust.1 f RODO, prawnie uzasadnione interesy. W naszym uzasadnionym interesie leży odpowiednia odpowiedź i przetworzenie Państwa zapytania. Jeśli kontaktujesz się z nami w sprawie istniejącej relacji z nami (Kia Connect) lub w celu zawarcia umowy , podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 b RODO, wykonanie umowy.

  5.3 Inne przetwarzanie danych
  Informujemy, że przetwarzamy dane osobowe w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów oraz uzasadnionych interesów osób/firm trzecich zgodnie z art. 6 ust.1 f RODO. Takim prawnie uzasadnionym interesem jest utrzymanie funkcjonalności naszych systemów informatycznych oraz marketing własnych produktów i usług. Należy pamiętać, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w innych celach tylko wtedy, gdy jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie wymogów prawnych (np. przekazanie do sądów lub organów ścigania), jeśli wyraziłeś zgodę na odpowiednie przetwarzanie lub przetwarzanie danych jest w inny sposób zgodne z obowiązującym prawem. Jeśli przetwarzanie danych ma miejsce w innym celu, możemy dostarczyć Ci dodatkowe informacje.

  Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, używamy plików cookie do przechowywania pewnych informacji o Tobie, na przykład używanej przeglądarki i systemu operacyjnego, daty i godziny wizyty oraz adresu IP. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat korzystania z plików cookie na naszej stronie internetowej, zapoznaj się również z sekcją „Pliki cookie” i „Ustawienia prywatności” .

 • 7. Odbiorcy i kategorie odbiorców

 • Wszelki dostęp do Twoich danych osobowych w Kia jest ograniczony do tych osób, które muszą je znać, aby wypełniać swoje obowiązki służbowe. Kia może przekazywać Twoje dane osobowe w odpowiednich celach niżej wymienionym odbiorcom i kategoriom odbiorców:
  • Prywatne podmioty trzecie – stowarzyszone lub niestowarzyszone podmioty prywatne inne niż my, które samodzielnie lub wspólnie z innymi określają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
  • Podmioty przetwarzające dane – niektóre strony trzecie, powiązane lub niepowiązane, mogą otrzymywać Twoje dane osobowe w celu przetwarzania takich danych w imieniu Kia zgodnie z odpowiednimi instrukcjami, jeśli jest to konieczne do odpowiednich celów przetwarzania. Podmioty przetwarzające dane będą podlegać zobowiązaniom umownym do wdrożenia odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych i przetwarzania danych osobowych wyłącznie zgodnie z instrukcją.
  • Organy rządowe, sądy, doradcy zewnętrzni i podobne strony trzecie będące organami publicznymi, zgodnie z wymogami lub dozwolonymi przez obowiązujące prawo.

 • 8. Transgraniczny transfer danych

 • Niektórzy odbiorcy Twoich danych osobowych będą zlokalizowani lub mogą prowadzić odpowiednie operacje poza Twoim krajem i UE/EOG, np. w Republice Korei (Korea Południowa) lub Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie przepisy o ochronie danych mogą przewidywać inny poziom ochrony w porównaniu z przepisami obowiązującymi w Twojej jurysdykcji, w odniesieniu do których nie istnieje decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony. W odniesieniu do przekazywania danych do takich odbiorców poza UE/EOG zapewniamy odpowiednie zabezpieczenia, w szczególności poprzez zawieranie umów o przekazywaniu danych przyjętych przez Komisję Europejską (np. Standardowe Klauzule Umowne - Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/915 z dnia 4 czerwca 2021 r.) z odbiorcami lub podejmowanie innych środków w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych.

 • 9. Okres przechowywania

 • Twoje dane osobowe są przechowywane przez Kia i/lub naszych usługodawców wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania naszych zobowiązań i ściśle przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane osobowe są gromadzone, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych . Kia usunie wszelkie dane, jeśli nie będzie już musiała przetwarzać Twoich danych osobowych, ze swoich systemów i/lub rejestrów i/lub podejmiemy kroki w celu ich prawidłowej anonimizacji, tak aby nie można było Cię już na ich podstawie zidentyfikować (chyba że musimy przechowywać Twoje dane by przestrzegać obowiązującego prawa lub regulacji, którym podlega Kia, np. dane osobowe zawarte w umowach, komunikatach i listach biznesowych mogą podlegać ustawowym wymogom przechowywania, które mogą wymagać przechowywania do 10 lat).

 • 10. Bezpieczeństwo danych

 • Kia stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. Stale ulepszamy nasze środki bezpieczeństwa zgodnie z rozwojem technicznym, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa wszelkich przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych.

 • 11. Twoje prawa

 • Jeśli wyraziłeś zgodę na jakiekolwiek czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych, możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Takie wycofanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody. Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych możesz mieć prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych, zażądać usunięcia swoich danych osobowych, zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, zażądać przeniesienia danych i sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

  Ponadto masz również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych.

  Należy pamiętać, że powyższe prawa mogą być ograniczone na mocy obowiązującego krajowego prawa o ochronie danych.

  Prawo dostępu : Możesz mieć prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe, a jeśli tak, do żądania dostępu do danych osobowych. Informacje dostępowe obejmują między innymi cele przetwarzania, kategorie danych osobowych, których dotyczą oraz odbiorców lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione. Nie jest to jednak prawo absolutne, a interesy innych osób mogą ograniczać Twoje prawo dostępu.
  Przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii przetwarzanych danych osobowych . Za kolejne kopie, o które zwrócisz się, możemy pobrać opłatę w rozsądnej wysokości na podstawie kosztów administracyjnych.

  Prawo do sprostowania : Możesz mieć prawo do uzyskania od nas sprostowania niedokładnych Twoich danych osobowych. W zależności od celów przetwarzania, możesz mieć prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie oświadczenia uzupełniającego.

  Prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) : W pewnych okolicznościach możesz mieć prawo do usunięcia Twoich danych osobowych, a my możemy być zobowiązani do usunięcia takich danych osobowych.

  Prawo do ograniczenia przetwarzania : W pewnych okolicznościach możesz mieć prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W takim przypadku odpowiednie dane zostaną oznaczone i mogą być przez nas przetwarzane tylko w określonych celach.

  Prawo do przenoszenia danych : W pewnych okolicznościach możesz mieć prawo do otrzymywania Twoich danych osobowych, które nam dostarczyłeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz możesz mieć prawo do przesłania tych danych do innego podmiotu bez przeszkód z naszej strony.

  Prawo do sprzeciwu : W pewnych okolicznościach możesz mieć prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją i możemy być zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych. Ponadto, jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego , masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim jest to związane z takim marketingiem bezpośrednim. W takim przypadku Twoje dane osobowe nie będą już przez nas przetwarzane w takich celach.

  Aby skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z nami, jak podano w punkcie (3) powyżej.

 • 12. Zmiany w Polityce Prywatności Witryny

 • Niniejsza informacja o prywatności może od czasu do czasu wymagać aktualizacji – np. z powodu wdrożenia nowych technologii lub wprowadzenia nowych usług. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszej strony Polityka Prywatności w dowolnym momencie. Zmiany opublikujemy na https://connect.kia.com/pl/privacy-policy/ .