Kia Connect Warunki Użytkowania

Warunki Użytkowania

 • 1. ZAKRES

 • Niniejsze warunki użytkowania („Warunki użytkowania”) dotyczą użytkowania Aplikacji Kia Connect („Aplikacja Kia Connect”) i/lub użytkowania Kia Connect za pomocą panelu sterowania w pojeździe („Panel sterowania”), które pozwalają korzystać z określonych usług Kia Connect („Usługi”). Usługi są świadczone przez spółkę Kia Connect GmbH, wpisaną do rejestru po numerem: HRB 112541, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt nad Menem, e-mail: info@kia-connect.eu („Kia”, „my”, „nas”, „nasz”), na rzecz użytkownika Usług („Użytkownik”).

  W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków użytkowania lub z nimi związanych, można skontaktować się z naszym Centrum obsługi klienta:

  Kia Connect GmbH
  E-mail: info@kia-connect.eu
  Poczta zwykła: Theodor-Heuss-Allee 11,
  60486 Frankfurt am Main
  Nr telefonu: +49 8005330012

  [Z działem obsługi klienta można się skontaktować korzystając z formularza kontaktowego: https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/]

  Aby uzyskać informacje dotyczące danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w związku z Usługami, należy zapoznać się z Informacją o ochronie prywatności Kia Connect.

 • 2. KORZYSTANIE Z USŁUG

 • 2.1.
  Użytkownik może korzystać z Usług za pomocą Aplikacji Kia Connect i/lub Panelu sterowania. W przypadku korzystania z Usług za pomocą Aplikacji Kia Connect, Użytkownik musi posiadać Konto Kia i powiązać Aplikację Kia Connect z jednym pojazdem lub większą liczbą pojazdów Kia. Aby korzystać z Usług za pomocą Panelu sterowania, Użytkownik nie musi się rejestrować ani posiadać Konta Kia.
  2.2.
  Korzystanie z Usług za pomocą Aplikacji Kia Connect może wymagać dostępu do Internetu lub innych usług telekomunikacyjnych. Niniejsze Warunki użytkowania nie mają zastosowania do usług telekomunikacyjnych, które mogą być potrzebne do korzystania z Usług za pomocą Aplikacji Kia Connect. Takie usługi podlegają postanowieniom odrębnej umowy (w tym również opłatom) zawartej z dostawcą usług telekomunikacyjnych Użytkownika.
  2.3.
  Z prawnego punktu widzenia, umowa sprzedaży pojazdu i umowa o świadczenie Usług zgodnie z Warunkami użytkowania stanowią odrębne transakcje handlowe i odrębne porozumienia. Wykonanie jednej z umów nie ma wpływu na drugą umowę. W pewnych okolicznościach może to skutkować wykonaniem umowy sprzedaży pojazdu, bez możliwości korzystania z Usług przez Użytkownika. W innym przypadku, np. w razie uchylenia się bądź odstąpienia od umowy sprzedaży pojazdu, umowa o świadczenie Usług dla danego pojazdu może zostać wypowiedziana zgodnie z punktem 9.4.
  2.4.
  Wszystkie umowy pomiędzy Kia a Użytkownikiem są zawierane w języku danego kraju i w języku angielskim. Po zawarciu odpowiedniej umowy tekst umowy zostanie udostępniony Użytkownikowi w Aplikacji Kia Connect i/lub w Panelu sterowania.
  2.5.
  Z Usług Kia Connect można korzystać wyłącznie wówczas, gdy pojazd może odbierać, jak również wysyłać informacje. Dzieje się tak w przypadku, gdy pojazd nie pozostawał wyłączony (wyłączony zapłon) przez dłużej niż siedem dni. Jeżeli pojazd pozostawał wyłączony przez dłużej niż siedem dni, wymagany jest twardy reset. Aby wykonać go samodzielnie, wystarczy przytrzymać przycisk resetowania na panelu sterowania przez pięć sekund za pomocą długopisu, kiedy pojazd jest włączony. Po wykonaniu resetu pojazd znowu może odbierać informacje.
  2.6.
  Możliwość korzystania z Usług Kia Connect może zostać ograniczona, jeśli Użytkownik powiąże Aplikację Kia Connect z aplikacjami zewnętrznymi z naruszeniem warunków jej użytkowania.

 • 3. USŁUGI

 • 3.1.
  Aplikacja Kia Connect i Panel sterowania zapewniają dostęp do następujących Usług, które zostały przedstawione bardziej szczegółowo w opisach danych Usług stanowiących część niniejszych Warunków użytkowania (dostępne usługi mogą różnić się w zależności od modelu pojazdu Użytkownika, daty produkcji oraz linii wykończeniowej – w celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt poprzez dane kontaktowe wskazane w punkcie 1 powyżej).
  3.1.1.
  USŁUGI ŚWIADCZONE ZA POMOCĄ APLIKACJI KIA CONNECT
  3.1.1.1.
  ZDALNE
  3.1.1.1.1.
  Zdalne sterowanie klimatyzacją (dotyczy tylko pojazdów elektrycznych): Usługa umożliwia Użytkownikowi zdalne sterowanie systemem klimatyzacji w jego pojeździe elektrycznym, w tym funkcją odszraniania, oraz planowanie działania tego systemu za pomocą Aplikacji Kia Connect.
  3.1.1.1.2.
  Zdalne ładowanie (dotyczy tylko pojazdów elektrycznych i hybrydowych typu plug-in): Usługa umożliwia zdalne rozpoczynanie i zatrzymywanie ładowania akumulatora pojazdu elektrycznego i hybrydowego typu plug-in oraz planowanie ładowania za pomocą Aplikacji Kia Connect.
  3.1.1.1.3.
  Zdalne sterowanie drzwiami: Usługa umożliwia Użytkownikowi zdalne zamykanie/otwieranie drzwi pojazdu za pomocą określonych Interfejsów Użytkownika. Możliwe jest zamknięcie lub otwarcie wszystkich drzwi. Aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę podczas korzystania z Usługi, Usługa sprawdza kilka warunków wstępnych. Usługa może pomóc w sytuacjach, w których Użytkownik może nie pamiętać, czy prawidłowo zamknął pojazd, umożliwiając wykonanie tej czynności zdalnie.
  Nie należy zamykać pojazdu za pomocą zdalnego sterowania drzwiami przez aplikację, jeśli pilot znajduje się we wnętrzu pojazdu. W pewnych okolicznościach zdalne otwarcie drzwi pojazdu może nie być możliwe, jeśli pilot znajduje się we wnętrzu pojazdu.
  3.1.1.1.4.
  Przeniesienie profilu użytkownika: Usługa umożliwia Użytkownikowi sprawdzenie i zmianę ustawień pojazdu w Aplikacji Kia Connect. Użytkownik może wykonać kopię zapasową informacji o ustawieniach i zastosować ją do swojego pojazdu.
  3.1.1.1.5.
  Zdalne ogrzewanie i wentylowanie foteli (dotyczy tylko pojazdów elektrycznych): Usługa umożliwia Użytkownikowi zdalne sterowanie ogrzewaniem i wentylacją przednich i tylnych foteli w pojeździe elektrycznym.
  3.1.1.1.6.
  Zdalne sterowanie oknami: Usługa umożliwia Użytkownikowi zdalne sterowanie oknami w pojeździe.
  3.1.1.1.7.
  Zdalne sterowanie światłami awaryjnymi (dotyczy wyłącznie EV6): Usługa umożliwia Użytkownikowi zdalne wyłączenie świateł awaryjnych.
  3.1.1.1.8.
  Zdalne sterowanie pokrywą gniazda ładowania: Usługa umożliwia Użytkownikowi zdalne sterowanie pokrywą gniazda ładowania w pojeździe.
  3.1.1.2.
  SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ (GIS)
  3.1.1.2.1.
  Wyślij do samochodu: Usługa umożliwia Użytkownikowi przesłanie informacji o interesującym miejscu (POI) do systemu nawigacyjnego pojazdu i umożliwia natychmiastowe otrzymanie informacji o lokalizacji po włączeniu zapłonu pojazdu.
  3.1.1.2.2.
  Znajdź mój samochód i nawigacja typu First Mile: Usługa umożliwia Użytkownikowi zlokalizowanie pojazdu i naprowadzanie do miejsca jego lokalizacji przy użyciu smartfona. Lokalizacja pojazdu zostanie wyświetlona w Aplikacji Kia Connect.
  3.1.1.2.3.
  Moje podróże: Usługaudostępnia podsumowanie każdej podróży z podaniem daty i godziny, średniej i maksymalnej prędkości, przebytej odległości i czasu przejazdu.
  3.1.1.2.4.
  Nawigacja typu Last Mile: Usługa umożliwia Użytkownikowi kontynuowanie naprowadzania do miejsca docelowego przy użyciu smartfona po zaparkowaniu pojazdu.
  3.1.1.3.
  INFORMACJE O POJEŹDZIE
  3.1.1.3.1.
  Stan pojazdu: Usługa prezentuje Użytkownikowi następujące informacje o pojeździe w Aplikacji Kia Connect:

  ● Stan drzwi
  ● Stan pokrywy gniazda ładowania
  ● Stan bagażnika/klapy przedniej
  ● Stan klimatyzacji
  ● Stan naładowania akumulatora, stan wtyczki do ładowania, stan naładowania (dotyczy tylko pojazdów elektrycznych)
  ● Poziom paliwa
  ● Stan ogrzewania i wentylacji siedzeń
  ● Stan okien
  ● Stan szyberdachu
  ● Stan akumulatora 12V
  ● Stan świateł
  3.1.1.3.2.
  Raport dotyczący pojazdu: Użytkownik otrzymuje raport w Aplikacji Kia Connect. Raport zawiera informacje diagnostyczne dotyczące pojazdu oraz informacje dotyczące stylu jazdy. Użytkownik otrzymuje informacje na temat części, które wymagają konserwacji lub napraw, jak również informacje na temat wagi problemu, stopnia pilności napraw/konserwacji oraz zalecanych działań.
  3.1.1.3.3.
  Diagnostyka pojazdu: Udostępnienie Usługi zautomatyzowanej diagnostyki. Po włączeniu zapłonu pojazd automatycznie wykonuje skanowanie diagnostyczne (Diagnostics Trouble Code (DTC)). W przypadku wykrycia usterki, Użytkownik otrzymuje komunikat wyjaśniający wykrytą usterkę, jej wagę oraz zalecane działania, które należy podjąć.
  3.1.1.3.4.
  Zużycie energii: Użytkownik może wyświetlić raport w Aplikacji Kia Connect. Raport zawiera informacje o zużyciu energii, średnim zużyciu energii, przejechanej odległości i odzyskiwaniu energii.
  3.1.1.4.
  ALERT I BEZPIECZEŃSTWO
  3.1.1.4.1.
  Alert dotyczący pojazdu: Powiadomienie o alercie. Za każdym razem, gdy okno jest otwarte, podczas gdy zapłon jest wyłączony, Użytkownik otrzyma komunikat powiadomienia wyświetlany w Aplikacji Kia Connect.
  3.1.1.4.2.
  Alarm przeciwwłamaniowy (dotyczy tylko pojazdów wyposażonych w system alarmu przeciwwłamaniowego): Udostępnienie systemu powiadamiania o alarmach. Za każdym razem, gdy włączy się alarm przeciwwłamaniowy, Użytkownik otrzyma komunikat powiadomienia wyświetlany w Aplikacji Kia Connect.
  3.1.1.4.3.
  Alarm rozładowania akumulatora: Udostępnienie systemu powiadamiania o alarmach. Za każdym razem, gdy stan naładowania akumulatora 12V spadnie poniżej określonego poziomu, Użytkownik otrzyma komunikat powiadomienia wyświetlany w Aplikacji Kia Connect.
  3.1.1.4.4.
  Alarm pasażera na tylnym siedzeniu: Udostępnienie systemu powiadamiania o alertach. Za każdym razem, gdy zostanie wykryty ruch na tylnym siedzeniu, Użytkownik otrzyma komunikat powiadomienia wyświetlany w Aplikacji Kia Connect.
  3.1.1.4.5.
  Alarm bezczynności pojazdu: Udostępnienie systemu powiadamiania o alertach. Za każdym razem, gdy pojazd będzie na biegu parkingowym przy pracującym silniku i otwartych drzwiach, Użytkownik otrzyma komunikat powiadomienia wyświetlany w Aplikacji Kia Connect.
  3.1.1.4.6.
  System ostrzegania monitorowania stanu akumulatora wysokiego napięcia: Udostępnienie systemu powiadamiania o alertach. Stan akumulatora wysokiego napięcia jest monitorowany i w przypadku wykrycia usterki, Użytkownik otrzyma komunikat powiadomienia wyświetlany w Aplikacji Kia Connect i Panelu sterowania.
  3.1.2.
  USŁUGI W AUCIE
  3.1.2.1.
  Usługi Kia Connect Live zapewniają dostęp do następujących funkcji:

  ● Informacje o ruchu drogowym: Informacje o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym do obliczania czasu przejazdu na trasach i wyświetlania sytuacji na drodze; Nawigacja online pozwala Użytkownikowi na wyznaczanie trasy do pożądanego miejsca docelowego w oparciu o połączenie danych o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym oraz historycznych danych o ruchu drogowym.

  ● Informacje o interesujących miejscach (POI) w czasie rzeczywistym: Informacja o najbliższym POI na podstawie bieżącej lokalizacji;

  ● Pogoda: Lokalne informacje o pogodzie;

  ● Parking: Informacja o miejscach parkingowych na ulicy i poza nią na podstawie bieżącej lokalizacji, najbliższego miejsca docelowego, pobliskiego przewijanego znaku, pobliskiego centrum miasta;

  ● POI EV (dotyczy tylko pojazdów elektrycznych i hybrydowych typu plug-in): Informacje o najbliższych stacjach ładowania, w tym o stanie dostępności na podstawie bieżącej lokalizacji;

  ● Dealerzy POI: Informacje o lokalizacji pobliskiego salonu dealera Kia na podstawie aktualnego położenia pojazdu;

  ● Alerty o niebezpieczeństwach/fotoradarach (o ile dozwolone prawem w danym kraju, patrz Punkt 15): System przekazuje alerty na obszarach częstego występowania wypadków i ostrzeżenia o tzw. czarnych punktach lub fotoradarach;

  ● Liga sportowa: Informacje o lidze sportowej.
  3.1.2.2.
  Rozpoznawanie głosu online umożliwia Użytkownikowi wypowiadanie poleceń w celu uzyskania dostępu do Usług i sterowania nimi oraz przygotowywanie i wysyłanie wiadomości tekstowych poprzez podłączone urządzenie mobilne. Usługa rozpoznawania głosu online działa w środowisku online (chmurowym). Próbki głosu i dane GPS Użytkownika będą zbierane i przechowywane w celu realizacji i ulepszania usługi rozpoznawania głosu online.
  3.1.2.3.
  Osobisty kalendarz/synchronizacja nawigacji: Usługaumożliwia Użytkownikowi synchronizację Kalendarza Google lub Kalendarza Apple w smartfonie z funkcją zintegrowanego kalendarza w Panelu sterowania. Usługa umożliwia dostęp do prywatnego kalendarza na ekranie Panelu sterowania i wykorzystanie go do ustawienia celu podróży. Usługa ta jest kompatybilna zarówno z Kalendarzem Google, jak i Kalendarzem Apple.
  3.1.2.4.
  Centrum powiadamiania umożliwia Użytkownikowi otrzymywanie wiadomości od Kia na ekranie Panelu sterowania.
  3.1.2.5.
  POWIADOMIENIA O AKCJACH NAPRAWCZYCH, PRZYPOMNIENIA O SERWISIE I POWIADOMIENIA O CZYNNOŚCIACH SERWISOWYCH:
  Kia będzie:

  ● informować Użytkownika o otwartych akcjach naprawczych dotyczących jego pojazdu, wykorzystując w tym celu Centrum powiadamiania, o którym mowa powyżej, lub wysyłając powiadomienia w Aplikacji Kia Connect lub pocztą elektroniczną na zarejestrowany adres e-mail Użytkownika;

  ● wysyłać Użytkownikowi przypomnienia o nadchodzącym regularnym serwisie jego pojazdu, wykorzystując w tym celu Centrum powiadamiania, o którym mowa powyżej.
  Dla jasności, Kia będzie także informować Użytkownika, wykorzystując w tym celu Centrum powiadamiania, o którym mowa powyżej, oraz wysyłając powiadomienia w Aplikacji Kia Connect lub pocztą elektroniczną na zarejestrowany adres e-mail Użytkownika, o zaległych zalecanych czynnościach serwisowych (takich jak aktualizacja oprogramowania, wymiana części na części udoskonalone lub sprawdzenie jakości określonych elementów pojazdu), jakie należy przeprowadzić w jego pojeździe Kia. W celu uniknięcia wątpliwości, przekazywanie informacji o zaległych zalecanych czynnościach serwisowych nie stanowi Usługi zdefiniowanej w Warunkach użytkowania, a informacje będą przekazywane wyłącznie za uprzednią zgodą Użytkownika.
  3.1.2.6.
  BEZPRZEWODOWA AKTUALIZACJA MAP I SYSTEMU INFOTAINMENT
  1. „Bezprzewodowa aktualizacja map i systemu infotainment” umożliwia przesyłanie:
  I. aktualizacji map w systemie nawigacji pojazdu („Aktualizacja map”); i/lub

  II. aktualizacji oprogramowania systemu infotainment lub ulepszeń oprogramowania Panelu sterowania (łącznie: „Aktualizacja sytemu infotainment”);

  z naszych serwerów do wbudowanego systemu telematycznego tzw. metodą „bezprzewodową”.

  2. Proces Bezprzewodowej aktualizacji map i systemu infotainment jest realizowany w następujących krokach:
  I. Oprogramowanie umożliwiające Bezprzewodową aktualizację map i systemu infotainment: Po pierwsze, w pojeździe Kia Użytkownika musi być zainstalowane oprogramowanie umożliwiające Bezprzewodową aktualizację map i systemu infotainment.

  II. Dostępność: Panel sterowania będzie regularnie sprawdzać, czy nowa Aktualizacja map i systemu infotainment jest dostępna.

  III. Pobieranie i instalacja: Dostępne Aktualizacje map i systemu infotainment będą automatycznie pobierane i instalowane w Panelu sterowania, jeżeli Użytkownik (i) potwierdził odpowiednie pobieranie i instalację Aktualizacji map i systemu infotainment w Panelu sterowania lub (ii) aktywował automatyczne pobieranie i instalację Aktualizacji map i systemu infotainment. Użytkownik może nadal korzystać z systemu infotainment podczas pobierania i instalacji.

  IV. Finalizacja:Przed finalizacją Bezprzewodowej aktualizacji map i systemu infotainment Użytkownik zostanie zapytany o to, jak chce kontynuować. Można wybrać jedną z dwóch opcji: (i) Finalizuj teraz lub (ii) Później. W przypadku wyboru opcji „Finalizuj teraz” system sfinalizuje aktualizację. Korzystanie z Panelu sterowania podczas finalizacji Aktualizacji map i systemu infotainment będzie niemożliwe, ponieważ ekran zostanie wyłączony. W przypadku wyboru opcji „Później” informacja pop-up zostanie wyświetlona przy kolejnym włączeniu zapłonu.

  V. Finalizacja automatyczna: W przypadku aktywowania „Finalizacji automatycznej” Bezprzewodowa aktualizacja map i systemu infotainment rozpocznie się automatycznie po upływie 30 sekund, a kolejne finalizacje Bezprzewodowych aktualizacji map i systemu infotainment będą dokonywane automatycznie bez dodatkowego powiadomienia i bez konieczności dodatkowych działań ze strony Użytkownika.

  VI. Szczegóły: W przypadku wyboru opcji „Szczegóły” Użytkownik otrzyma więcej informacji na temat Bezprzewodowej aktualizacji map i systemu infotainment.

  3. Jeśli Użytkownik jest pierwszym właścicielem nowego pojazdu Kia, rok modelowy 2022, który posiada funkcję „Bezprzewodowej aktualizacji map i systemu infotainment”, który został sprzedany w maju 2021 r. lub później, Użytkownik będzie uprawniony do co najmniej 2 nieodpłatnych Bezprzewodowych aktualizacji map i systemu infotainment („Nieodpłatne bezprzewodowe aktualizacje systemu infotainment”). Po wykorzystaniu Nieodpłatnych bezprzewodowych aktualizacji systemu infotainment Użytkownik będzie mógł uzyskać nieodpłatne Aktualizacje map i/lub Aktualizacje systemu infotainment (i) na stronie internetowej https://update.kia.com/EU/E1/Main lub (ii) w salonie dealera. Dla uniknięcia wątpliwości, Aktualizacje map i/lub Aktualizacje systemu infotainment uzyskane na stronie internetowej lub w salonie dilera nie są oferowane metodą „bezprzewodową”.

  4. Bezprzewodowa aktualizacja map i systemu infotainment wchodzi w zakres Usług zamawianych przez Użytkownika, dlatego jest aktywowana domyślnie.

  Bliższe informacje na temat procesu aktualizacji i szczegółowej zawartości każdej Bezprzewodowej aktualizacji map i systemu infotainment będą przekazywane Użytkownikowi za pomocą Panelu sterowania.
  3.1.2.7.
  Przycisk polubienia dla muzyki z USB i radia: Przycisk polubienia dla muzyki z USB i radia umożliwia wybór i tworzenie playlisty z ulubionymi utworami. Użytkownik może polubić utwór lub cofnąć polubienie utworu za pomocą przycisku zintegrowanego z funkcją muzyki systemu infotainment.
  3.1.2.8.
  Tryb parkingowy: Po aktywacji w Panelu sterowania i podczas gdy pojazd prowadzi inna osoba, Użytkownik może monitorować lokalizację pojazdu, czas ostatniego wyłączenia zapłonu, czas jazdy, przebyty dystans i prędkość maksymalną w Aplikacji Kia Connect.
  3.1.2.9.
  Alert parkingowy: Po aktywacji w Panelu sterowania Usługa umożliwia otrzymywanie powiadomień w Aplikacji Kia Connect, jeżeli pojazd Użytkownika przekroczy wybrany limit odległości, limit prędkości lub limit czasu bezczynności ustawiony wcześniej przez Użytkownika w Aplikacji Kia Connect. Dozwolony limit odległości jest liczony od miejsca, w którym alert został aktywowany.
  3.1.2.10.
  Alert Geofence: Po aktywacji w Panelu sterowania Usługa umożliwia otrzymywanie powiadomień w Aplikacji Kia Connect, jeżeli pojazd Użytkownika znajdzie się poza dozwolonym obszarem lub znajdzie się na obszarze niedozwolonym. Granice obszarów dozwolonych i niedozwolonych można ustawić za pomocą Aplikacji Kia Connect.
  3.1.2.11.
  Alert prędkości: Po aktywacji w Panelu sterowania Usługa umożliwia otrzymywanie powiadomień w Aplikacji Kia Connect, jeżeli pojazd Użytkownika przekroczy limit prędkości ustawiony wcześniej przez Użytkownika w Aplikacji Kia Connect.
  3.1.2.12.
  Alert ram czasowych: Po aktywacji w Panelu sterowania Usługa umożliwia otrzymywanie powiadomień w Aplikacji Kia Connect, jeżeli pojazd Użytkownika jest użytkowany poza ramami czasowymi ustawionymi wcześniej przez Użytkownika w Aplikacji Kia Connect.
  3.1.2.13.
  Alert bezczynności: Po aktywacji w Panelu sterowania Usługa umożliwia otrzymywanie powiadomień w Aplikacji Kia Connect, jeżeli pojazd Użytkownika jest użytkowany ponad limit bezczynności ustawiony wcześniej przez Użytkownika w Aplikacji Kia Connect.
  3.2.
  Poniższe Usługi wymagają zbierania i przetwarzania danych o położeniu (dane GPS): Mapa w menu głównym i pasek wyszukiwania, Usługi Kia Connect Live, Rozpoznawanie głosu online, Osobisty kalendarz/synchronizacja nawigacji, Centrum powiadamiania, Powiadomienia o akcjach naprawczych i Przypomnienia o serwisie, Bezprzewodowe aktualizacje map i systemu infotainment, Zdalne sterowanie klimatyzacją (dotyczy tylko pojazdów elektrycznych), Zdalne ładowanie, Zdalne sterowanie drzwiami, Wyślij do samochodu, Znajdź mój samochód, Moje podróże, Stan pojazdu, Raport dotyczący pojazdu, Diagnostyka pojazdu, Alert dotyczący pojazdu i Alarm przeciwwłamaniowy. Bez zbierania i przetwarzania danych o położeniu nie można świadczyć/korzystać z danej Usługi (danych Usług).
  3.3.
  Będziemy w dalszym ciągu analizować i ulepszać Usługi w celu rozwijania mobilności oraz opracowywania nowych produktów i/lub usług związanych z mobilnością, zabezpieczania naszych produktów i/lub ulepszania naszych usług. W tym celu automatycznie analizujemy dane w oparciu o modele statystyczne i matematyczne, aby zidentyfikować sfery, które można ulepszyć.
  3.4.
  Usługi można wyłączyć poprzez dezaktywację:

  1. Usług za pomocą Panelu sterowania; i/lub

  2. Usług i/lub Bezprzewodowych aktualizacji map i systemu infotainment w Aplikacji Kia Connect.

 • 4. PRAWA AUTORSKIE

 • 4.1.
  Cała zawartość Usług stanowi własność Kia, jej podmiotów bezpośrednio lub pośrednio zależnych, bądź podmiotów stowarzyszonych (zwanych dalej łącznie „Grupą Kia”) lub osób trzecich, i jest chroniona obowiązującymi przepisami o prawie autorskim, a wszystkie prawa do niej są zastrzeżone. Wszystkie prawa do Usług, bazowego oprogramowania, treści i układu są własnością Grupy Kia i jej licencjodawców. Usług nie można sprzedawać, dystrybuować, publikować, emitować, wprowadzać do obiegu ani wykorzystywać do celów handlowych w jakikolwiek sposób bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Użytkownik nie może powielać (w całości ani w części), przekazywać (drogą elektroniczną ani w inny sposób), modyfikować, wyświetlać, ponownie dostarczać Usług, udzielać na nie licencji, łączyć czy w inny sposób wykorzystywać Usług do jakichkolwiek celów publicznych lub handlowych bez naszego zezwolenia.
  4.2.
  Żadne z postanowień niniejszych Warunków użytkowania nie będzie interpretowane jako skutkujące udzieleniem licencji lub prawa do wykorzystywania jakiegokolwiek obrazu, znaku towarowego, znaku usługowego lub logo, będących własnością Grupy Kia. Grupa Kia zastrzega sobie wszelkie prawa dotyczące jej informacji lub materiałów zastrzeżonych w związku z Usługami i będzie egzekwować takie prawa w pełnym zakresie obowiązujących przepisów o prawie autorskim i o znakach towarowych.

 • 5. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 • 5.1.
  Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i poszanowania praw osób trzecich podczas korzystania z Usług.
  5.2.
  Ponadto, Użytkownik nie może korzystać z Usług w sposób niewłaściwy.
  5.3.
  Użytkownik nie może dokonywać w pojeździe zmian (co obejmuje zmiany sprzętu i oprogramowania oraz korzystanie z oprogramowania osób trzecich), które mogłyby wpłynąć na funkcjonalność Usług.
  5.4.
  W związku z użytkowaniem Panelu sterowania:
  5.4.1.
  Użytkownik nie może korzystać z karty SIM wykorzystywanej do świadczenia Usług: (a) do transmisji głosu (w tym VOIP); (b) do uzyskiwania dostępu do publicznego punktu odbioru (tj. publicznego adresu IP), w tym poprzez wykorzystanie serwera proxy, bramy sieciowej lub routingu; (c) do podejmowania prób przeniknięcia do systemów bezpieczeństwa bez względu na to, czy włamanie spowoduje uszkodzenie lub utratę danych, czy też nie; (d) w jakikolwiek sposób, który wykorzystuje Usługi lub oprogramowanie związane z Internet relay chat, udostępniania plików peer-to-peer, bit torrent lub siecią serwerów proxy; (e) w sposób, który wiąże się ze spamem, wysyłaniem masowych niezamówionych wiadomości e-mail lub wiadomości komercyjnych lub utrzymywaniem otwartej sieci SMTP relay; lub (f) w jakikolwiek sposób, który powoduje uszkodzenie sieci.
  5.4.2.
  Użytkownik nie może podawać do wiadomości jakimkolwiek osobom trzecim wyników jakichkolwiek porównań lub testów wydajności karty SIM, sieci, Usług lub jakiegokolwiek ich komponentu.
  5.4.3.
  W zakresie, w jakim Użytkownik korzysta z karty SIM do świadczenia Usług, niniejszym informujemy, że: Usługi 4G/LTE (świadczone przez usługodawcę zewnętrznego) są dostępne tylko na urządzeniach kompatybilnych (tj. panelu sterowania), które obsługują daną częstotliwość 4G/LTE w określonej sieci roamingowej. W razie niemożności świadczenia usług 4G/LTE świadczone będą usługi 2G lub 3G, zależnie od dostępności takich sieci i kompatybilności panelu sterowania z takimi sieciami.

 • 6. OPŁATA ZA USŁUGI

 • O ile nie określono inaczej w niniejszych Warunkach użytkowania w odniesieniu do określonych Usług, Usługi są świadczone nieodpłatnie przez okres 7 lat, począwszy od dnia sprzedaży pojazdu na rzecz pierwszego właściciela pojazdu, tj. wejścia w życie pierwszej umowy sprzedaży. Zastrzegamy sobie prawo do proponowania dodatkowych usług w przyszłości na odrębnych warunkach użytkowania.

  Jeśli Użytkownik jest pierwszym właścicielem nowego pojazdu Kia, rok modelowy 2022, który posiada funkcję „Bezprzewodowej aktualizacji map i systemu infotainment” i który został sprzedany w maju 2021 r. lub później, Użytkownik będzie uprawniony do co najmniej 2 nieodpłatnych Bezprzewodowych aktualizacji map i systemu infotainment („Nieodpłatne bezprzewodowe aktualizacje systemu infotainment”). Po wykorzystaniu Nieodpłatnych bezprzewodowych aktualizacji systemu infotainment Użytkownik będzie mógł uzyskać nieodpłatne Aktualizacje map i/lub Aktualizacje systemu infotainment (i) na stronie internetowej https://update.kia.com/EU/E1/Main lub (ii) w salonie dealera. Dla uniknięcia wątpliwości, Aktualizacje map i/lub Aktualizacje systemu infotainment uzyskane na stronie internetowej lub w salonie dealera nie są oferowane metodą „bezprzewodową”.

 • 7. CZAS DZIAŁANIA

 • 7.1.
  Zastrzegamy sobie prawo do tymczasowego lub stałego wyłączenia dostępu do Usług, w całości lub w części, ze względów technicznych i bezpieczeństwa (np. w przypadku luk w systemie bezpieczeństwa) i z innych ważnych powodów.
  7.2.
  Świadczenie Usług i korzystanie z Usług może podlegać ograniczeniom w odniesieniu do aktualnego stanu techniki, na który nie mamy wpływu. Wiąże się to w szczególności z dostępnością połączeń transmisji danych zapewnianych przez operatorów. W poszczególnych przypadkach niedostępność sieci może skutkować niedostępnością Usług ze względu na brak możliwości przesłania niezbędnych danych. Ponadto, szczytowe obciążenia w Usługach, sieciach bezprzewodowych i stacjonarnych oraz w Internecie mogą powodować powstawanie krótkotrwałych utrudnień.
  7.3.
  Zakłócenia mogą również występować wskutek zdarzeń siły wyższej, w tym chorób pandemicznych i epidemicznych, strajków, lokautów i nakazów urzędowych oraz ze względu na środki techniczne i inne środki (np. naprawy, konserwację, aktualizacje oprogramowania oraz przedłużenia) niezbędne w naszych systemach oraz w systemach usługodawców na poziomie downstream lub upstream, dostawców treści oraz operatorów sieci, które są konieczne dla zapewnienia właściwego lub lepszego funkcjonowania Usług.
  7.4.
  W przypadku wyłączenia dostępu, ograniczenia dostępu lub zakłóceń dostępu do Usług opisanych w niniejszym punkcie 7, w miarę możliwości, będziemy kontaktować się z Użytkownikiem, aby powiadomić go o tych okolicznościach i wskazać powód wyłączenia, ograniczenia lub zakłóceń.

 • 8. OCHRONA DANYCH

 • Informacje o sposobie zbierania i przetwarzania przez nas danych osobowych w związku ze świadczeniem Usług można znaleźć w naszej Informacji o ochronie prywatności Kia Connect.

  Użytkownik powiadomi jakiegokolwiek innego użytkownika/kierowcę pojazdu, że Usługi zostały aktywowane. Użytkownik powiadomi w szczególności innego użytkownika/kierowcę o czynnościach przetwarzania danych opisanych w Informacji o ochronie prywatności Kia Connect i fakcie, że Usługi wymagają zbierania i przetwarzania danych o położeniu (dane GPS).

 • 9. OKRES OBOWIĄZYWANIA, WYPOWIEDZENIE

 • 9.1.
  Prawo do korzystania z Usług przysługuje począwszy od dnia sprzedaży pojazdu na rzecz pierwszego właściciela pojazdu, tj. wejścia w życie pierwszej umowy sprzedaży, i wygasa automatycznie z upływem 7 lat.
  9.2.
  Użytkownik może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług, a tym samym prawo do korzystania z Usług, w dowolnym momencie, z zachowaniem 6-tygodniowego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec kwartału kalendarzowego.
  9.3.
  Prawo każdej ze stron do wypowiedzenia umowy z ważnej przyczyny pozostaje nienaruszone.
  9.4.
  Ponadto, w razie uchylenia umowy sprzedaży pojazdu, ponownego nabycia czy innego wycofania pojazdu przez danego dealera, w przypadku wypowiedzenia umowy leasingu, sprzedaży pojazdu na rzecz osoby trzeciej, kradzieży oraz w razie szkody całkowitej każda ze stron będzie uprawniona do wypowiedzenia świadczenia Usług w odniesieniu do danego pojazdu. Wypowiedzenie stanie się ważne z chwilą otrzymania wypowiedzenia przez jedną ze stron. W razie sprzedaży lub przeniesienia posiadania pojazdu na osobę trzecią Użytkownik usunie dane przechowywane w pojeździe.
  9.5.
  Zastrzegamy sobie prawo do tymczasowego lub trwałego zablokowania i/lub cofnięcia prawa do korzystania z Usług w razie istotnego naruszenia niniejszych Warunków użytkowania oraz do wypowiedzenia umowy w razie istotnego naruszenia niniejszych Warunków użytkowania przez Użytkownika.
  9.6.
  Jeśli Użytkownik sprzeda swój pojazd lub w inny sposób udostępni go osobie trzeciej na stałe, ma obowiązek upewnić się, że wyłączył Usługi w Panelu sterowania. W takim przypadku pojazd zostanie odłączony w Aplikacji Kia Connect, jednak dane Konta Kia w Aplikacji Kia Connect nie zostaną usunięte.

 • 10. ZMIANY WARUNKÓW UŻYTKOWANIA I/LUB USŁUG

 • 10.1.
  Kia zastrzega sobie prawo wprowadzania uzasadnionych zmian w Warunkach użytkowania i/lub Usługach. W szczególności, sporadycznie dokonujemy aktualizacji wymaganych przez prawo, w celu zapewnienia zgodności naszych Usług z obowiązującym prawem. Możemy także aktualizować nasze Usługi ze względów bezpieczeństwa i w celu spełnienia oczekiwanych standardów jakości (np. tych opisanych w punkcie dotyczącym Rękojmi). Ponadto możemy zmieniać nasze Usługi także z następujących powodów:

  ● w celu dostosowania do nowych technologii;

  ● w celu dostosowania do wzrostu lub spadku liczby użytkowników Usług;

  ● w celu dostosowania do zmian dotyczących importu licencji lub współpracy z osobami trzecimi; oraz

  ● w celu zapobiegania szkodom lub nadużyciom.
  10.2.
  Będziemy powiadamiać Użytkownika o zmianach niniejszych Warunków użytkowania i/lub Usług. Jeśli Użytkownik nie wyrazi sprzeciwu wobec takich zmian w formie pisemnej (np. pocztą elektroniczną, faksem ) w terminie wskazanym w powiadomieniu od chwili otrzymania powiadomienia, zmiany zostaną uznane za zaakceptowane. Wyraźnie poinformujemy Użytkownika o przysługującym mu prawie do odrzucenia zmian i skutkach braku odpowiedzi.
  10.3.
  Jeśli Użytkownik nie zaakceptuje zmian, zastrzegamy sobie prawo do wypowiedzenia wszelkich praw do korzystania z danej Usługi (danych Usług), z zachowaniem 6-tygodniowego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec kwartału kalendarzowego.

 • 11. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 • 11.1.
  Niniejsze Warunki użytkowania stanowią całość porozumienia pomiędzy stronami w odniesieniu do ich przedmiotu, jakim jest korzystanie z Usług, i zastępują wszelkie wcześniejsze ustalenia, pisemne bądź ustne, dokonane przez strony w tym zakresie.
  11.2.
  Warunki Użytkownika, które są odmienne od niniejszych Warunków użytkowania, pozostają z nimi w sprzeczności lub je uzupełniają, regulują korzystanie z Usług wyłącznie wówczas, gdy zostały wyraźnie przez nas zaakceptowane w formie pisemnej.
  11.3.
  Wszelkie zmiany i uzupełnienia Warunków użytkowania oraz powiadomienia niezbędne do ich wykonania wymagają formy pisemnej (w tym pocztą elektroniczną, faksem) pod rygorem nieważności. Rezygnacja z wymogu formy pisemnej może nastąpić tylko w formie pisemnej.
  11.4.
  Jesteśmy uprawnieni do przeniesienia całości lub części naszych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na innego usługodawcę, za powiadomieniem przekazanym Użytkownikowi z 6-tygodniowym wyprzedzeniem. W takim przypadku Użytkownik ma jednak prawo do wypowiedzenia umowy w terminie miesiąca od otrzymania pisemnego powiadomienia, ze skutkiem na dzień planowanego przeniesienia umowy na podmiot, który zastępuje Kia jako strona umowy. Wyraźnie poinformujemy Użytkownika o przysługującym mu prawie do wypowiedzenia umowy w pisemnym powiadomieniu. W celu uniknięcia wątpliwości prawo to jest skuteczne bez uszczerbku dla przysługującego Użytkownikowi prawa do wypowiedzenia Warunków użytkowania, a tym samym prawa do korzystania z Usług, w dowolnym momencie, z zachowaniem 6-tygodniowego okresu wypowiedzenia, zgodnie z postanowieniami Punktu 9.2.

 • 12. OBSŁUGA KLIENTA / REKLAMACJE

 • 12.1.
  W razie pytań lub reklamacji, Użytkownicy mogą korzystać z danych kontaktowych wskazanych w punkcie 1 powyżej.
  12.2.
  Komisja Europejska prowadzi stronę internetową służącą do rozwiązywania sporów online, poświęconą pomocy konsumentom i przedsiębiorcom w rozwiązywaniu sporów poza sądem, i dostępną pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kia nie bierze udziału i nie ma obowiązku brać udziału w procedurach alternatywnego rozstrzygania sporów przez jednostkę właściwą do alternatywnego rozstrzygania sporów dla konsumentów.

 • 13. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 • Jeśli Użytkownik jest konsumentem (tj. osobą fizyczną, która składa zamówienie w celu niezwiązanym z własną działalnością handlową lub działalnością zawodową prowadzoną na własny rachunek), ma prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami ustawowymi mającymi zastosowanie do niniejszej umowy o świadczenie Usług.
  13.1.
  PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  Użytkownik ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny.

  Termin na odstąpienie od umowy upływa po 14 dniach od daty zawarcia umowy.

  Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować nas, tj. Kia Connect GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, tel. +49 800 7773044, e-mail: support@kia-connect.eu, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. listem wysłanym pocztą tradycyjną lub elektroniczną). Użytkownik może skorzystać z załączonego modelowego formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Może także wypełnić i wysłać modelowy formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie poprzez naszą stronę internetową pod adresem: https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form. Jeśli Użytkownik skorzysta z tej opcji, niezwłocznie powiadomimy go o otrzymaniu takiego odstąpienia od umowy na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).

  Aby dotrzymać terminu na odstąpienie od umowy, wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.
  13.2.
  SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  Jeśli Użytkownik odstąpi od niniejszej umowy, niezwłocznie, jednak w żadnym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania nas o decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy, zwrócimy mu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych wynikających z wyboru innego rodzaju dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas). Zwrotu płatności dokonamy z wykorzystaniem tej samej metody płatności, z jakiej skorzystano przy pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik udzielił wyraźnej zgody na zastosowanie innej metody; jednakże, w żadnym przypadku Użytkownik nie zostanie obciążony żadnymi opłatami na skutek zwrotu płatności.

  Prawo do odstąpienia od umowy wygasa w przypadku umów na dostawę treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku fizycznym, jeżeli spełnione zostały następujące warunki:
  1. w przypadku umowy, która nie zobowiązuje Użytkownika do zapłaty ceny, jeśli Kia rozpoczęła wykonywanie umowy;

  2. w przypadku umowy, która zobowiązuje Użytkownika do zapłaty ceny, jeśli Kia rozpoczęła wykonywanie umowy, jeżeli:
  I. Użytkownik udzielił wyraźnej uprzedniej zgody na rozpoczęcie wykonywania umowy przed upływem terminu na odstąpienie od umowy,

  II. Użytkownik przyjął do wiadomości, że za jego zgodą, o której mowa w punkcie 13.2 b) (i), traci prawo do odstąpienia od umowy z chwilą rozpoczęcia wykonywania umowy; oraz

  III. Kia przekazała Użytkownikowi potwierdzenie zgodnie z art. 312f niemieckiego kodeksu cywilnego (Bürgerliches Gesetzbuch, „BGB”).
  13.3.
  MODELOWY FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  (wypełnij i zwróć ten formularz wyłącznie wówczas, gdy chcesz odstąpić od umowy)

  ● Do Kia Connect GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, [adres e-mail]:

  ● Ja/My(*) niniejszym oświadczam/y(*), że odstępuję/odstępujemy(*) od mojej/naszej(*) umowy o realizację następującej usługi (*),

  ● Zamówiono dnia (*)/otrzymano dnia (*),

  ● Imię (imiona) i nazwisko (nazwiska) konsumenta (konsumentów),

  ● Adres konsumenta (konsumentów),

  ● Podpis konsumenta (konsumentów) (wyłącznie jeśli niniejszy formularz jest składany w wersji papierowej),

  ● Data


  (*) Niepotrzebne skreślić.

 • 14. RĘKOJMIA

 • Na mocy prawa i niniejszych Warunków użytkowania Użytkownik ma prawo do (1) określonej jakości usługi oraz (2) opcji rozwiązania problemów, jeśli coś nie działa. Jeśli Użytkownik jest konsumentem, przysługują mu wszystkie prawa z tytułu rękojmi przysługujące konsumentom na mocy obowiązującego prawa, a także dodatkowe prawa określone w niniejszych Warunkach użytkowania.

 • 15. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 • Odpowiedzialność w poniżej opisanym zakresie spoczywa na Użytkowniku zależnie od kraju, w którym ma on swoje miejsce zamieszkania:

  Austria
  Kia nie ponosi odpowiedzialności innej niż (1) odpowiedzialność za rażące zaniedbanie lub działanie świadome oraz (2) odpowiedzialność za zawinione obrażenia ciała lub śmierć.

  Belgia
  15.1 W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, odpowiedzialność umowna i pozaumowna Kia, niezależnie od podstawy prawnej (czy to z tytułu rękojmi, umowy, czynu niedozwolonego, zaniedbania lub w inny sposób, w tym w przypadku ukrytych wad), za powstałe szkody rzeczywiste i utracone korzyści wynikające z lub w związku ze świadczeniem Usług lub opóźnieniami i przerwami w świadczeniu Usług jest ograniczona w następujący sposób: 15.1.1.Kia ponosi odpowiedzialność do wysokości przewidywalnych szkód typowych dla tego rodzaju umowy z powodu naruszenia istotnych zobowiązań umownych; 15.1.2 Kia nie ponosi odpowiedzialności z powodu naruszenia jakichkolwiek nieistotnych zobowiązań umownych ani za jakiekolwiek nieznaczne zaniedbanie jakiegokolwiek innego obowiązku dochowania staranności; i 15.1.3 Kia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szczególne, pośrednie lub wtórne szkody, w tym między innymi niemożność użytkowania, utratę danych, zysków, oszczędności, możliwości, renomy firmy, a także za roszczenia osób trzecich (nawet jeśli Kia została poinformowana o możliwości wystąpienia takiej szkody). 15.2 Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania do: (i) jakiejkolwiek obowiązkowej odpowiedzialności ustawowej (takiej, jak odpowiedzialność za wadliwe produkty), (ii) odpowiedzialności za obrażenia ciała lub śmierć spowodowaną przez jakiekolwiek działanie lub zaniechanie Kia, (iii) wszelkiej odpowiedzialności za oszustwo lub poważne zaniedbanie lub (iv) wszelkiej innej odpowiedzialności, która nie może być ograniczona ani wyłączona przez prawo. Ponadto powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania, jeżeli, i w zakresie, w jakim Kia udzieliła szczególnej gwarancji.

  Czechy
  15.1 Odpowiedzialność umowna i ustawowa Kia za szkody spowodowane nieznacznym zaniedbaniem będzie, niezależnie od podstawy prawnej, ograniczona w następujący sposób: a) Kia ponosi odpowiedzialność do wysokości przewidywalnych szkód typowych dla tego rodzaju umowy z powodu naruszenia zobowiązań umownych; b) Kia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, które mogą wyniknąć z korzystania z Usług. 15.2 Wyżej wymienione ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania do obowiązkowej odpowiedzialności ustawowej, w szczególności do odpowiedzialności za poważne zaniedbanie lub działanie umyślne, szkodę wyrządzoną prawom naturalnym jednostki lub odpowiedzialności za wadliwe produkty. Ponadto takie ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania do słabszych stron w rozumieniu art. 433 ust. 2 czeskiego kodeksu cywilnego, jeżeli i w zakresie, w jakim Kia udzieliła szczególnej gwarancji. 15.3 Punkty 15.1 i 15.2 stosuje się odpowiednio do odpowiedzialności Kia za poniesione wydatki. 15.4 Użytkownik jest zobowiązany do podjęcia uzasadnionych starań w celu zapobiegania szkodom i ich minimalizacji.

  Francja
  15.1 Odpowiedzialność umowna Kia za szkody spowodowane nieznacznym zaniedbaniem będzie ograniczona w następujący sposób: 15.1.1 Kia ponosi odpowiedzialność do wysokości przewidywalnych szkód typowych dla tego rodzaju umowy z powodu naruszenia zobowiązań umownych; 15.1.2 Kia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, które mogą wyniknąć z korzystania z Usług; 15.1.3 Kia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane działaniem siły wyższej (tj. zdarzenia poza kontrolą Kia, którego nie można było racjonalnie przewidzieć w momencie zawierania umowy). 15.2 Wyżej wymienione ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania do obowiązkowej odpowiedzialności ustawowej, w szczególności do odpowiedzialności za poważne zaniedbanie lub działanie umyślne, odpowiedzialności za wadliwe produkty ani odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia ciała. Ponadto powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania, jeżeli i w zakresie, w jakim Kia udzieliła szczególnej gwarancji. 15.3 Punkty 15.1 i 15.2 stosuje się odpowiednio do odpowiedzialności Kia za poniesione wydatki.

  Niemcy
  15.1 Odpowiedzialność umowna i ustawowa Kia za szkody spowodowane nieznacznym zaniedbaniem będzie, niezależnie od podstawy prawnej, ograniczona w następujący sposób: 15.1.1 Kia ponosi odpowiedzialność do wysokości przewidywalnych szkód typowych dla tego rodzaju umowy z powodu naruszenia istotnych zobowiązań umownych; 15.1.2 Kia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewielkiego zaniedbania jakiegokolwiek innego obowiązku staranności. 15.2 Wyżej wymienione ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania do obowiązkowej odpowiedzialności ustawowej, w szczególności do odpowiedzialności za umyślne działanie, odpowiedzialności na podstawie niemieckiej ustawy o odpowiedzialności za produkt (Produkthaftungsgesetz) ani do odpowiedzialności za zawinione obrażenia ciała. Ponadto powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania, jeżeli i w zakresie, w jakim Kia udzieliła szczególnej gwarancji. 15.3 Punkty 15.1 i 15.2 stosuje się odpowiednio do odpowiedzialności Kia za poniesione wydatki. 15.4 Użytkownik jest zobowiązany do podjęcia uzasadnionych starań w celu zapobiegania i minimalizacji szkód. 15.5 Kia nie ponosi odpowiedzialności za użycie alertów o fotoradarach/niebezpieczeństwach, zabronionych zgodnie z ust. 23 par. 1c niemieckiej ustawy o ruchu drogowym („StVO”) (patrz pkt 16). 15.6 TomTom Global Content B.V. nie ponosi odpowiedzialności za użycie alertów o fotoradarach/niebezpieczeństwach, zabronionych zgodnie z ust. 23 par. 1c StVO (patrz pkt 16). 15.7 HERE Europe B.V. nie ponosi odpowiedzialności za użycie alertów o fotoradarach/niebezpieczeństwach, zabronionych zgodnie z ust. 23 par. 1c StVO (patrz pkt 16).

  Węgry
  15.1 W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, odpowiedzialność umowna i pozaumowna Kia, niezależnie od podstawy prawnej (czy to z tytułu rękojmi, umowy, czynu niedozwolonego, zaniedbania lub w inny sposób, w tym w przypadku ukrytych wad), za powstałe szkody rzeczywiste i utracone korzyści wynikające z lub w związku ze świadczeniem Usług lub opóźnieniami i przerwami w świadczeniu Usług jest ograniczona w następujący sposób: 15.1.1 Kia ponosi odpowiedzialność do wysokości przewidywalnych szkód typowych dla tego rodzaju umowy z powodu naruszenia istotnych zobowiązań umownych; 15.1.2 Kia nie ponosi odpowiedzialności z powodu naruszenia jakichkolwiek nieistotnych zobowiązań umownych ani za jakiekolwiek nieznaczne zaniedbanie z powodu naruszenia jakiegokolwiek innego obowiązku dochowania staranności; i 15.1.3 Kia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szczególne, pośrednie lub wtórne szkody, w tym między innymi niemożność użytkowania, utratę danych, zysków, oszczędności, możliwości, renomy firmy, a także za roszczenia osób trzecich (nawet jeśli Kia została poinformowana o możliwości wystąpienia takiej szkody). 15.2 Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania, jeżeli i w zakresie, w jakim Kia udzieliła szczególnej gwarancji. Żadne z postanowień niniejszych Warunków użytkowania nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności Kia za (i) śmierć lub obrażenia ciała wynikające z zaniedbania ze strony Kia, czy pracowników lub agentów Kia ; (ii) umyślne działanie; (iii) naruszenie obowiązków wynikających z zasad porządku publicznego; oraz (iv) każdy inny przypadek, w którym odpowiedzialność Kia nie może być ograniczona ani wyłączona na mocy obowiązującego prawa.

  Włochy
  15.1. Odpowiedzialność Kia za szkody spowodowane nieznacznym zaniedbaniem będzie ograniczona w następujący sposób: 15.1.1 Kia ponosi odpowiedzialność do wysokości przewidywalnych szkód typowych dla tego rodzaju umowy z powodu naruszenia istotnych zobowiązań umownych; 15.1.2 Kia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieznacznego zaniedbania jakiegokolwiek innego obowiązku staranności. 15.1.3 Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania, jeżeli i w zakresie, w jakim Kia udzieliła szczególnej gwarancji. Żadne z postanowień niniejszych Warunków użytkowania nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności Kia za (i) śmierć lub obrażenia ciała wynikające z zaniedbania Kia lub zaniedbania pracowników lub agentów Kia; (ii) poważne zaniedbanie lub umyślne działanie; (iii) naruszenie obowiązków wynikających z zasad porządku publicznego; oraz (iv) każdy inny przypadek, w którym odpowiedzialność Kia nie może być ograniczona ani wyłączona na mocy obowiązującego prawa. 15.2 Punkty 15.1 i 15.2 stosuje się odpowiednio do odpowiedzialności Kia za poniesione wydatki. 15.3 Użytkownik jest zobowiązany do podjęcia uzasadnionych starań w celu zapobiegania i minimalizacji szkód.

  Holandia
  15.1 W zakresie dozwolonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, Kia nie ponosi odpowiedzialności na żadnej podstawie za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku lub w związku z umową o świadczenie Usług lub z samymi Usługami. Powyższe nie ma zastosowania w przypadku, gdy jakakolwiek odpowiedzialność wynika z poważnego zaniedbania lub umyślnego działania kierownictwa Kia. 15.2 Użytkownik jest zobowiązany do podjęcia uzasadnionych starań w celu zapobiegania i minimalizacji szkód.

  Norwegia
  15.1 Odpowiedzialność umowna i ustawowa Kia za szkody spowodowane nieznacznym zaniedbaniem będzie, niezależnie od podstawy prawnej, ograniczona w następujący sposób: 15.1.1 Kia ponosi odpowiedzialność do wysokości przewidywalnych szkód typowych dla tego rodzaju umowy z powodu naruszenia istotnych zobowiązań umownych; 15.1.2 Kia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieznacznego zaniedbania jakiegokolwiek innego obowiązku staranności; 15.1.3 Odpowiedzialność Kia będzie ograniczona do kwoty 5000 koron norweskich za każde zdarzenie. 15.2 Wyżej wymienione ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania do obowiązkowej odpowiedzialności ustawowej, w tym do odpowiedzialności na podstawie norweskiej ustawy o odpowiedzialności za produkt. Ponadto powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania, jeżeli i w zakresie, w jakim Kia udzieliła szczególnej gwarancji.

  Polska
  15.1 Kia nie ponosi odpowiedzialności za szkodę rzeczywistą i/lub utratę korzyści, chyba że jest to spowodowane umyślnym działaniem Kia. 15.2 Wyżej wymienione ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą obowiązkowej odpowiedzialności ustawowej, w szczególności odpowiedzialności z powodu działania umyślnego, odpowiedzialności na podstawie polskiej ustawy o odpowiedzialności za produkt (Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów), odpowiedzialności za produkt niebezpieczny na podstawie polskiego kodeksu cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny) oraz odpowiedzialności za zawinione obrażenia ciała.

  Republika Irlandii
  15.1 Kia ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika za przewidywalne straty i szkody spowodowane przez Kia. W przypadku, gdy Kia nie stosuje się do niniejszych Warunków użytkowania, Kia będzie ponosić odpowiedzialność za straty lub szkody poniesione przez Użytkownika będące przewidywalnym rezultatem naruszenia przez Kia warunków niniejszej umowy lub braku zachowania przez nas należytej staranności i umiejętności, jednak nie jesteśmy odpowiedzialni za żadne straty lub szkody, których nie można przewidzieć. Straty lub szkody są możliwe do przewidzenia, jeśli albo oczywiste jest, że tak się stanie, albo jeśli w momencie zawierania umowy zarówno my, jak i Użytkownik wiedzieliśmy, że może się to zdarzyć. 15.2 Kia nie wyłącza ani nie ogranicza w żaden sposób swojej odpowiedzialności wobec Użytkowników, jeżeli byłoby to niezgodne z prawem. Obejmuje to odpowiedzialność: za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem ze strony Kia lub jej pracowników, agentów czy podwykonawców, lub za oszustwo czy wprowadzenie w błąd. 15.3 Kia nie ponosi odpowiedzialności za straty gospodarcze. Usługi są dostarczane wyłącznie do użytku prywatnego. Jeśli Użytkownik używa produktów do jakichkolwiek celów handlowych, biznesowych lub odsprzedaży, Kia nie odpowiada za straty zysków, utratę korzyści, przerwanie działalności ani utratę możliwości biznesowych.

  Słowacja
  15.1 W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo słowackie, umowna i ustawowa odpowiedzialność Kia za szkody (w szczególności rzeczywistą szkodę i utratę korzyści) będzie, niezależnie od podstawy prawnej, ograniczona. Kia będzie odpowiedzialna za szkody tylko do wysokości szkód, które Kia przewidziała, lub które Kia mogła przewidzieć w wyniku naruszenia zobowiązania Kia w momencie wykonania umowy, biorąc pod uwagę wszystkie fakty, jakie Kia znała lub powinna była znać, zachowując należytą ostrożność. 15.2 Wyżej wymienione ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania do obowiązkowej odpowiedzialności ustawowej. Ponadto powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania, jeżeli i w zakresie, w jakim Kia udzieliła szczególnej gwarancji. 15.3 Użytkownik jest zobowiązany do podjęcia uzasadnionych starań w celu zapobiegania i minimalizacji szkód.

  Hiszpania
  15.1 Kia nie ogranicza swojej obowiązkowej odpowiedzialności ustawowej, w tym między innymi odpowiedzialności za działania umyślne i odpowiedzialności za zawinione szkody osobowe. 15.2 Punkt 15.1 stosuje się odpowiednio do odpowiedzialności Kia za poniesione wydatki.

  Szwecja
  15.1 Kia nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub pośrednie, chyba że Kia spowodowała stratę lub szkodę w wyniku umyślnego działania lub poważnego zaniedbania. 15.2 Wyżej wymienione ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą obowiązkowej odpowiedzialności ustawowej, w szczególności odpowiedzialności z powodu umyślnego działania, odpowiedzialności na podstawie szwedzkiej ustawy o odpowiedzialności za produkt (Produktansvarslagen) oraz odpowiedzialności za zawinione obrażenia ciała. Ponadto, powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania, jeżeli i w zakresie, w jakim Kia udzieliła szczególnej gwarancji. 15.3 Punkty 15.1 i 15.2 stosuje się odpowiednio do odpowiedzialności Kia za poniesione wydatki. 15.4 Użytkownik jest zobowiązany do podjęcia uzasadnionych starań w celu zapobiegania i minimalizacji szkód.

  Wielka Brytania
  15.1 Kia ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika za przewidywalne straty i szkody spowodowane przez Kia. W przypadku, gdy Kia nie stosuje się do niniejszych Warunków użytkowania, Kia będzie ponosić odpowiedzialność za straty lub szkody poniesione przez Użytkownika będące przewidywalnym rezultatem naruszenia przez Kia warunków niniejszej umowy lub braku zachowania przez nas należytej staranności i umiejętności, jednak nie jesteśmy odpowiedzialni za żadne straty lub szkody, których nie można przewidzieć. Straty lub szkody są możliwe do przewidzenia, jeśli albo oczywiste jest, że tak się stanie, albo jeśli w momencie zawierania umowy zarówno my, jak i Użytkownik wiedzieliśmy, że może się to zdarzyć. 15.2 Kia nie wyłącza ani nie ogranicza w żaden sposób swojej odpowiedzialności wobec Użytkowników, jeżeli byłoby to niezgodne z prawem. Obejmuje to odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z zaniedbania Kia lub zaniedbania pracowników lub agentów Kia; za oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd; za naruszenie praw użytkownika w związku z Usługami, w tym prawa do otrzymywania Usług świadczonych z należytą fachowością i starannością. 15.3 Kia nie ponosi odpowiedzialności za straty gospodarcze. Usługi są dostarczane wyłącznie do użytku prywatnego. Jeśli Użytkownik używa produktów do jakichkolwiek celów handlowych, biznesowych lub odsprzedaży, Kia nie odpowiada za straty zysków, utratę korzyści, przerwanie działalności ani utratę możliwości biznesowych.

 • 16. ZMIANY WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW PRAWA MIEJSCOWEGO

 • Poniższa tabela zawiera szczegółowe zmiany wynikające z prawa lokalnego w zależności od kraju, w którym Użytkownik ma miejsce stałego zamieszkania.

  Belgia
  Ostatnie zdanie punktu 4.1 jest zmienione w następujący sposób: Bez uszczerbku dla obowiązkowych praw wynikających z obowiązujących przepisów prawa, Użytkownikowi nie wolno powielać (w całości lub części), przekazywać (drogą elektroniczną lub w inny sposób), modyfikować, wyświetlać, ponownie dostarczać, licencjonować, łączyć lub w inny sposób wykorzystywać Usług do jakichkolwiek celów publicznych lub komercyjnych bez naszej uprzedniej zgody. Punkt 11.4 par. 1 jest zmieniony w następujący sposób: Jesteśmy uprawnieni do przeniesienia naszych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy w całości lub w części na innego dostawcę usług, z zachowaniem 6-tygodniowego okresu wypowiedzenia dla Użytkownika, bez jego zgody, pod warunkiem, że to przeniesienie nie zmniejszy gwarancji Użytkownika jako konsumenta. Punkt 13 jest zmieniony w następujący sposób: Użytkownik wyraźnie zgadza się, że realizacja umowy rozpoczyna się za jego zgodą w dniu, w którym zarejestruje on Konto Kia (w przypadku Aplikacji Kia Connect) i zaakceptuje aktualne Warunki użytkowania, uznając tym samym, że traci swoje prawo do odstąpienia zgodnie z art. VI.53,13 belgijskiego kodeksu prawa gospodarczego.

  Czechy
  Punkt 12.2 zostaje usunięty i zastąpiony następującym: Jeśli Użytkownik jest konsumentem, oprócz prawa wniesienia roszczenia do czeskich sądów lub w innej jurysdykcji, jeżeli zezwala na to obowiązujące prawo, ma również prawo do alternatywnego rozwiązania sporu konsumenckiego wynikającego z umowy lub w związku z umową podlegającą pod niniejsze Warunki użytkowania przez zatwierdzony organ do alternatywnego rozstrzygania sporów. Aktualny wykaz zatwierdzonych organów zajmujących się alternatywnym rozstrzyganiem sporów, a także dodatkowe informacje na temat obowiązującej procedury ADR można znaleźć na stronie internetowej czeskiego Urzędu Inspekcji Handlowej: https://www.adr.coi.cz. Użytkownik może również złożyć skargę online do organu ADR za pośrednictwem platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej tutaj: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Punkt 13. zostaje usunięty i zastąpiony następującym: Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraźnie zgadza się, że realizacja umowy dotyczącej świadczenia Usług rozpoczyna się za jego zgodą od dnia, w którym Użytkownik zaakceptuje niniejsze Warunki użytkowania, a zatem uznaje, że traci prawo do odstąpienia zgodnie z art. 1837 (l) czeskiego kodeksu cywilnego.

  Niemcy
  Punkt 3.1.2.1 zostaje uzupełniony w następujący sposób: Wyraźnie informuje się, że pkt. 23 par. 1c niemieckiej ustawy o ruchu drogowym (Straßenverkehrsordnung, „StVO”) zabrania używania alertu o fotoradarach podczas jazdy w Niemczech. Użytkownik jest zobowiązany do wyłączenia alertu o fotoradarach, przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i poszanowania praw osób trzecich podczas korzystania z Usług.

  Węgry
  Niniejsze Warunki użytkowania zawierane są w formie elektronicznej. Warunki użytkowania zostaną zawarte po aktywacji Usług za pomocą przycisku „ZGADZAM SIĘ”. Niniejsze Warunki użytkowania nie są uważane za sporządzone na piśmie, a Użytkownik będzie mógł je przechowywać, uzyskiwać do nich dostęp oraz kopiować je na nośnik danych lub nośnik elektroniczny. Zapewnimy środki techniczne do identyfikowania i poprawiania błędów poprzez przetwarzanie elektroniczne przed złożeniem prawnie wiążącego oświadczenia. Punkt 12.2 nie obowiązuje w stosunku do Użytkowników, którzy są konsumentami.

  Holandia
  Punkt 10.1 zostaje uzupełniony w następujący sposób: Kia zastrzega sobie prawo wprowadzania uzasadnionych zmian w Warunkach użytkowania i/lub w Usługach. Użytkownik zostanie przez nas powiadomiony o wszelkich zmianach w niniejszych Warunkach użytkowania i/lub w Usługach. Wszelkie takie zmiany wchodzą w życie 6 tygodni po otrzymaniu przez Użytkownika powiadomienia o nich.

  Polska
  Punkt 13. zostaje usunięty i zastąpiony następującym: Użytkownik nie ma prawa do odstąpienia od umowy. Ma to zastosowanie nawet w przypadku, gdy jest on konsumentem, ponieważ korzystanie z Aplikacji Kia Connect i wszelkich Usług polega na dostarczaniu Użytkownikowi przez Kia treści cyfrowych niezapisanych na trwałym nośniku. Jeżeli Użytkownik jest konsumentem, przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że pobierając Aplikację Kia Connect, wyraża zgodę na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia usług przez Kia i nie ma prawa do odstąpienia od umowy.
  Data wejścia w życie grudnia 2022 r.