UVO najczęściej zadawane pytania

Prywatność i ochrona danych

• W menu ustawień jest dostępna opcja ‘przywrócenie ustawień fabrycznych’, która powoduje odłączenie wszystkich kont połączonych do systemu i dezaktywację wszystkich usług UVO Connect.

• Klient może usunąć swoje dane osobowe z systemu na kilka sposobów. • Przywracanie ustawień fabrycznych systemu UVO Connect lub usunięcie konta użytkownika spowoduje usunięcie wszystkich danych osobowych. • Dodatkowo, można się skontaktować z przedstawicielem Kia ds. danych osobowych przez call center w celu usunięcia danych ręcznie na żądanie klienta.

• Kia może przekazywać dane osobiste klientów, ale tylko za zgodą klienta w celu dostarczania mu usług realizowanych przez firmy zewnętrzne.

• Wybrane firmy zewnętrzne mogą otrzymywać Twoje dane osobowe oraz procesować je w imieniu Kia w celu zapewnienia jak największej użyteczności usługi UVO Connect. • Jakikolwiek dostęp do Twoich danych osobowych jest ograniczony tylko do osób, którym jest on niezbędny do wykonywania swoich obowiązków. Będą oni podmiotem umownych zobowiązań, mających na celu gwarancję stosowania odpowiednich środków ochrony mających zabezpieczyć dane klientów.

• Niektóre dane, takie jak dane osobowe zawarte w treści umów albo korespondencji biznesowej, mogą być przedmiotem ustawowych wymogów dotyczących ich przechowywania i możemy być zobowiązani przechowywać je do 10 lat. • Szczegółowy wniosek o usunięcie danych jest przesyłany do inspektora danych osobowych. • Pytania dotyczące lokalnie obowiązujących przepisów prawnych (np. dot. przepisów ruchu drogowego) będą przesyłane bezpośrednio do lokalnego inspektora danych osobowych.

• Swoje dane możesz usunąć samodzielnie poprzez usunięcie swojego konta na portalu Kia. • Możesz skontaktować się z Kia przy pomocy adresu zawartego w Informacji o Prywatności serwisu, przez formularz kontaktowy na tej stronie albo pod adresem email kia-account@kia-uvo.pl.

• Przechowujemy dane osobowe w zakresie koniecznym do wypełnienia naszych zobowiązań względem Ciebie, zgodnie z zasadami prawnymi dotyczącymi ochrony danych. • Jeśli nie będziemy już mieli potrzeby przechowywać Twoich danych osobowych, usuniemy je z naszych systemów i/lub rejestrów lub podejmiemy kroki mające na celu ich anonimizajcę, która zagwarantuje brak możliwości identyfikacji Ciebie na ich podstawie (chyba, że wystąpi konieczność przechowywania twoich danych w celu zastosowania się do zobowiązań prawnych). • Dane osobowe będą usuwane, w zasadzie, 5 lat po zakończeniu Twojej umowy z nami. • Niektóre dane, takie jak dane osobowe zawarte w treści umów albo korespondencji biznesowej, mogą być przedmiotem ustawowych wymogów dotyczących ich przechowywania i możemy być zobowiązani przechowywać je do 10 lat.

• Usługa UVO Connect została opracowana w zgodności z obowiązującym w Unii Europejskiej Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych:
o Bezpieczeństwo Danych: UVO Connect została opracowana zgodnie z zasadami ‘bezpieczeństwa już na etapie projektowania’, gwarantując bezpieczną obsługę oraz przechowywanie danych klienta.
o Prywatność: Usługi zostały zaprojektowane aby zagwarantować prywatność danych osobowych.
o Zarządzanie ochroną danych: W Kia został powołany zespół zajmujący się zarządzaniem ochroną danych, którego zadaniem jest nadzorowanie stosowania się do regulacji prawnych dotyczących ochrony danych. Zespół ten jest zaangażowany w naszą pracę oraz rozwój naszych usług.
o Zarządzanie partnerami: Powierzamy Twoje dane osobowe tylko zaufanym partnerom świadczącym usługi wewnątrz Unii Europejskiej/zgodnie z Europejskim Aktem o Dostępności, np. w Republice Korei zapewniamy odpowiednie środki bezpieczeństwa dla odbiorców lub podejmujemy inne działania mające na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.
o Transparentność: Przedstawiamy, jakie dane są gromadzone oraz w jakim celu, ograniczając wykorzystanie danych osobowych do minimum.

• Kia definiuje ‘dane osobowe’ jako każde dane odnoszące się do zidentyfikowanej albo możliwej do zidentyfikowania (‘osoba, której dotyczą dane’); • Kia uważnie klasyfikuje w odpowiednich kategoriach i grupach (np. w oparciu o cel ich procesowania, specjalne wymogi dotyczące procesowania danych wrażliwych) aby zapewnić bardziej efektywne ich wykorzystywanie oraz aby zapewnić ich bezpieczeństwo.

• Kia zbiera dane, tylko jeśli są one niezbędne do wypełnienia założeń umowy dotyczącej usług UVO zawartej pomiędzy Tobą jako naszym klientem i Kia. Jeśli wyrażono zgodę, zbieramy także dane, które nam przekazujesz w oparciu o tę umowę.

• Administratorem twoich danych osobowych jest Kia Connect GmbH z siedzibą w Niemczech • Pozostajesz właścicielem swoich danych osobowych

• Administratorem twoich danych osobowych jest Kia Connect GmbH

• Kia zbiera i procesuje Twoje dane osobowe, tylko jeśli są one niezbędne do wypełnienia założeń umowy dotyczącej usług UVO albo innych uzasadnionych działań. • Jeśli wyrażono zgodę, zbieramy także dane, które nam przekazujesz w oparciu o tę umowę.

• Twoje dane osobowe są przechowywane w Centrach Danych w Niemczech oraz na terenie Unii Europejskiej.

• Kia zaimplementowała rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa IT i ochrony danych oraz wprowadziła system zarządzania bezpieczeństwem IT żeby zapewnić bezpieczne przechowywanie Twoich danych. • Osoby, które przetwarzają dane są certyfikowane w odniesieniu do międzynarodowych standardów IT, np. ISO/IEC 27001 Technologia Informacyjna – Techniki bezpieczeństwa – Systemy zarządzania bezpieczeństwem danych. • W ramach możliwości pseudonimizujemy oraz anonimizujemy Twoje dane osobowe.

• Kia udostępnia dane osobowe tylko wybranym partnerom świadczącym usługi i tylko w zakresie wymaganym do świadczenia usług UVO.

• Kia udostępnia dane osobowe innym oddziałom Kia tylko w zakresie wymaganym do świadczenia usług UVO, albo jeśli wyraziłeś zgodę na przekazywanie Twoich danych innym oddziałom Kia.

• Kia udostępnia dane osobowe innym oddziałom Kia tylko w zakresie wymaganym do świadczenia usług UVO, albo jeśli wyraziłeś zgodę na przekazywanie Twoich danych innym oddziałom Kia.

• Kia udostępnia dane osobowe innym oddziałom Kia tylko w zakresie wymaganym do świadczenia usług UVO, albo jeśli wyraziłeś zgodę na przekazywanie Twoich danych innym oddziałom Kia.. • W celu dostarczenia usług aplikacji musimy przesłać dane do osób je przetwarzających. • Niektóre osoby, które przetwarzają twoje dane osobowe będą znajdowały się poza twoim krajem zamieszkania i poza Unią Europejską, np. w Republice Korei, gdzie prawa dotyczące ochrony danych mogą zapewniać inny poziom bezpieczeństwa w porównaniu do praw obowiązujących w twoim kraju zamieszkania i w odniesieniu do których nie ma zastosowania adekwatna decyzja wydana przez Komisję Europejską. • Z uwagi na przesyłanie danych do osób spoza Unii Europejskiej, stosujemy odpowiednie zabezpieczenia, w szczególności poprzez zawieranie umów o przesyłaniu danych przyjętych przez Komisję Europejską (np. Standardowe Klauzule Umowne 87/EU i/lub 2004/915/EC) z tymi osobami albo poprzez podejmowanie innych kroków mających zapewnić odpowiedni poziom zabezpieczeń.

• W celu zapewnienia działania usług aplikacji musimy transferować Twoje dane osobowe do firm zewnętrznych – niepowiązanych podmiotów prywatnych innych niż Kia. • W kwestiach obsługi technicznej opieramy się na usługach telekomunikacyjnych dostarczanych przez operatorów telekomunikacyjnym.

• W celu zapewnienia działania usług aplikacji musimy transferować Twoje dane osobowe do firm zewnętrznych – niepowiązanych podmiotów prywatnych innych niż Kia. • W kwestiach obsługi technicznej opieramy się na usługach telekomunikacyjnych dostarczanych przez operatorów telekomunikacyjnym. (aktualnie Vodafone GmbH, Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 Dusseldorf, Niemcy).

• W ramach połączenia z usługami UVO procesujemy twoje dane osobowe o w celu zawarcia i wypełniania założeń umowy zawartej w celu obsługi Usług Aplikacji (Art. 6 (1) b) RODO),
o prawnie uzasadnione interesy (Art. 6 (1) f) RODO)
o w ramach zgody (Art. 6 (1) a) RODO)

• Jeśli wyraziłeś zgodę na jakiekolwiek czynności związane z przesyłaniem danych, możesz ją wycofać w każdym momencie ze skutkiem na przyszłość. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na czynności dotyczące procesowania danych mające miejsce przed jej cofnięciem. • Zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym ochrony danych, masz prawo do: zażądać dostępu do swoich danych, zażądać poprawienia swoich danych osobowych; zażądać wykasowania swoich danych, zażądać ograniczenia w procesowaniu swoich danych osobowych,; zażądać przenośności danych i sprzeciwić się procesowaniu twoich danych osobowych. • Dodatkowo, możesz złożyć skargę do odpowiedniego organu nadzorującego ochronę danych. • Możesz uzyskać informacje o swoich prawach kontaktując się z nami poprzez w zakładkę Kontakt na tej stronie internetowej albo pod adresami: • Kia UVO Connected GmbH: o Email: info@kia-uvo.eu o Poczta tradycyjna: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Niemcy • Możesz także skontaktować się z naszym inspektorem ochrony: o Email: dpo@kia-uvo.eu o Poczta Tradycyjna: Data Protection Officer, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Niemcy

• Nie prowadzimy takich praktyk jak automatyczne podejmowanie decyzji dotyczące danych, w tym profilowanie, w związku z Usługami Aplikacji, chyba że wyraźnie poinformujemy cię o takim działaniu.

• Procesujemy twoje dane osobowe dla innych celów tylko jeśli będziemy do tego zobowiązani w oparciu o zobowiązania prawne (np. dla sądów lub organów ścigania), za twoją zgodą lub w oparciu o obowiązujące prawo. Jeśli twoje dane będą procesowane dla innych celów, przekażemy ci odpowiednie informacje.