Kia Connect lailliset asiakirjat

EVÄSTEKÄYTÄNTÖ

 • 1. Johdanto

 • Kiitos vierailusta Kia Connect GmbH:n (jäljempänä ”Kia”, ”me”) verkkosivustolla. Henkilötietojesi suojaaminen on meille äärimmäisen tärkeää. Tässä tietosuojailmoituksessa kerromme, kuinka ja mitä tarkoitusta varten keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi, mikä on tietojen keräämisen ja käsittelyn oikeusperusta ja mitä oikeuksia sinulla on.
  Tätä tietosuojailmoitusta sovelletaan verkkosivuston https://connect.kia.com/ käyttöön.

 • 2. Rekisterinpitäjä

 • Kaikkien tämän verkkosivuston käytön yhteydessä kerättyjen ja käsiteltyjen henkilötietojen vastuullinen rekisterinpitäjä on Kia Connect GmbH:
  Kia Connect GmbH
  Theodor-Heuss-Allee 11
  60486 Frankfurt, Saksa
  Sähköposti: info@kia-connect.eu

 • 3. Yhteystiedot ja tietosuojavastaava

 • 3.1 Jos sinulla on tätä tietosuojailmoitusta koskevia tai siihen liittyviä kysymyksiä, ota meihin yhteyttä:

  Kia Connect GmbH
  Theodor-Heuss-Allee 11
  60486 Frankfurt, Saksa
  Sähköposti: info@kia-connect.eu

  3.2 Voit ottaa milloin tahansa yhteyttä tietosuojavastaavaamme:
  Sähköposti: dpo@kia-connect.eu

 • 4. Rekisteröidyt

 • Tätä tietosuojailmoitusta sovelletaan verkkosivuston https://connect.kia.com käyttäjien henkilötietojen keräämiseen ja käsittelyyn.

 • 5. Tietoluokat, käsittelytarkoitukset ja oikeusperusta

 • 5.1. Lokitiedot / pääsy tälle verkkosivustolle
  Joka kerta, kun siirryt tälle verkkosivustolle, tietoja tallennetaan automaattisesti lokiin. Keräämme ja käytämme näitä teknisesti välttämättömiä tietoja vain, jotta voimme mahdollistaa pääsysi verkkosivustolle. Nämä teknisesti välttämättömät tiedot, jotka selaimesi välittää verkkopalvelimellemme, sisältävät esimerkiksi seuraavat tiedot: selaimen tyyppi/versio, käytössä oleva käyttöjärjestelmä, edeltävän katsotun sivun verkko-osoite, katsottavat sivut, IP-osoite ja pyynnön päivämäärä ja kellonaika.

  Tarvitsemme nämä tiedot, jotta voimme varmistaa verkkosivuston toimivuuden ja tehdä vierailustasi verkkosivustolla mahdollisimman miellyttävän. Käytämme verkkosivustolla käyntisi aikana keräämiämme henkilötietojasi sen varmistamiseen, että järjestelmämme toimii kannaltasi parhaalla mahdollisella tavalla, sekä IT-järjestelmiemme suojaamiseen hyökkäyksiltä ja muilta laittomilta toimilta. Pidätämme oikeuden analysoida lokiin tallennettuja tietoja tietoturvasyistä. Emme luo sinusta yksilöllisiä profiileja, joista voisi saada tietoja henkilökohtaisesta käyttötavastasi.

  Edellä kuvattujen tietojen – sikäli kuin ne ovat henkilökohtaisia – käsittelyn oikeusperusta on GDPR:n artikla 6 (1) f (oikeutetut edut). Oikeutettuna etunamme on tarjota käyttöösi houkutteleva, käyttäjäystävällinen ja teknisesti toimiva verkkosivusto.

  5.2 Yhteydenotto Kia Connectiin
  5.2.1 Yhteydenotto Kia Connectiin sähköpostilla, puhelimitse tai kirjeitse
  Jos otat meihin yhteyttä sähköpostilla, puhelimitse tai kirjeitse, käytämme tietojasi yhteyden ottamiseksi sinuun sekä voidaksemme käsitellä tiedustelusi ja vastata siihen sen tarkoituksen mukaan. Tietojasi ei välitetä kolmansille osapuolille. Ellei lainsäädäntö edellytä muuta ja ellei pyyntösi ole merkityksellinen jonkin sopimuksen solmimisen valmistelun kannalta, poistamme tietosi kohtuullisen ajan kuluessa niiden käsittelyn päättymisestä.

  Käsittelyn oikeusperusta on GDPR:n artikla 6 (1) f, oikeutetut edut. Oikeutettuna etunamme on vastata pyyntöösi ja käsitellä se asianmukaisesti.
  Jos otat meihin yhteyttä asiassa, joka koskee voimassa olevaa huoltosopimusta (Kia Connect Services) tai sopimuksen solmimista, tietojesi käsittelyn oikeusperusta on GDPR:n artikla 6 (1) b, sopimuksen tekeminen.

  5.2.2 Yhteydenotto Kia Connectiin yhteydenottolomakkeella
  Voit ottaa meihin yhteyttä verkkosivustollamme olevalla yhteydenottolomakkeella. Jos käytät yhteydenottolomaketta, keräämme ja tallennamme henkilökohtaiset tietosi, jotka olet antanut syöttömaskiin: sukunimen, etunimen, sähköpostiosoitteen, tiedustelun tyypin, mahdolliset huomautusruutuun annetut henkilökohtaiset tiedot.

  Käytämme tietojasi ainoastaan niiden tarkoituksenmukaiseen käsittelyyn sekä voidaksemme vastata tiedusteluusi. Tietojasi ei välitetä kolmansille osapuolille. Ellei lainsäädäntö edellytä muuta ja ellei pyyntösi ole merkityksellinen jonkin sopimuksen solmimisen valmistelun kannalta, poistamme tietosi kohtuullisen ajan kuluessa niiden käsittelyn päättymisestä.

  Käsittelyn oikeusperusta on GDPR:n artikla 6 (1) f, oikeutetut edut. Oikeutettuna etunamme on vastata pyyntöösi ja käsitellä se asianmukaisesti.
  Jos otat meihin yhteyttä asiassa, joka koskee voimassa olevaa huoltosopimusta (Kia Connect Services) tai sopimuksen solmimista, tietojesi käsittelyn oikeusperusta on GDPR:n artikla 6 (1) b, sopimuksen tekeminen.

  5.3. Muiden tietojen käsittely
  Lisäksi käsittelemme henkilötietojasi oikeutettujen etujemme ja kolmansien osapuolten oikeutettujen etujen turvaamiseksi GDPR:n artiklan 6 (1) f) mukaisesti. IT-järjestelmiemme toiminnallisuuden ylläpitäminen sekä omien tuotteidemme ja palveluidemme markkinointi ovat tällaisia oikeutettuja etuja.
  Huomaa, että käsittelemme henkilötietojasi muista syistä vain, jos laki niin vaatii (esim. siirto tuomioistuimiin tai syyttäjäviranomaisille) ja edellyttäen, että olet suostunut tällaiseen käsittelyyn tai käsittely on muuten sovellettavan lain mukaista. Jos käsittelemme henkilötietojasi muista syistä, voimme antaa sinulle lisätietoja.

 • 6. Evästeet

 • Kun vierailet verkkosivustollamme, käytämme evästeitä tiettyjen sinua koskevien tietojen, kuten käytössäsi olevien selaimen ja käyttöjärjestelmän tietojen, vierailun päivämäärän ja kellonajan sekä IP-osoitteesi, tallentamiseen. Saat enemmän ja yksityiskohtaisempia tietoja evästeiden käytöstä verkkosivustollamme Evästeet-osiosta ja Yksityisyysasetukset-osiosta.

 • 7. Vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

 • Henkilötietoihisi pääsy Kialla rajoittuu henkilöihin, jotka tarvitsevat niitä työtehtäviensä suorittamiseen. Kia voi siirtää henkilötietosi näitä tarkoituksia varten alla luetelluille vastaanottajille ja vastaanottajaryhmille:
  • Yksityiset kolmannet osapuolet – meihin sidoksissa olevat tai meistä riippumattomat yksityiset tahot, jotka itsenäisesti tai yhdessä muiden kanssa määrittelevät henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen ja välineet.
  • Tietojen käsittelijät – tietyt meihin sidoksissa olevat tai meistä riippumattomat kolmannet osapuolet voivat vastaanottaa henkilötietojasi käsitelläkseen niitä Kian puolesta asianmukaisten ohjeiden mukaisesti tarpeen mukaan vastaavissa käsittelytarkoituksissa. Henkilötietojen käsittelijöitä sitovat sopimusvelvoitteet, joiden mukaan heidän on hyödynnettävä asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia turvatoimenpiteitä henkilötietojen suojaamiseen ja käsiteltävä henkilötietoja vain ohjeiden mukaisesti.
  • Valtion viranomaiset, tuomioistuimet, ulkoiset konsultit ja vastaavat kolmannet osapuolet, jotka ovat julkisia tahoja, sovellettavan lain vaatimalla tai sallimalla tavalla.

 • 8. Tietojen siirtäminen rajojen yli

 • Jotkut henkilötietojesi vastaanottajat voivat sijaita tai heillä voi olla merkittäviä toimintoja maasi ulkopuolella ja EU-/ETA-alueen ulkopuolisessa maassa, kuten Korean tasavallassa tai Yhdysvalloissa, jossa tietosuojalakien antama suojaustaso voi poiketa oman hallintoalueesi laeista, ja jonka tietosuojalakien suojaustasosta Euroopan komissio ei ole antanut riittävyyspäätöstä. Mitä tulee tietojen siirtoon tällaisille vastaanottajille EU-/ETA-alueen ulkopuolella, noudatamme asianmukaisia suojatoimia erityisesti solmimalla vastaanottajien kanssa Euroopan komission hyväksymät tietojensiirtosopimukset (esim. vakiosopimuslausekkeet 2010/87/EU ja/tai 2004/915/EY) tai ryhdymme muihin toimiin huolehtiaksemme riittävästä tietosuojatasosta.

 • 9. Säilytysaika

 • Kia ja/tai palveluntarjoajamme säilyttävät henkilötietojasi vain siinä määrin kuin velvoitteidemme suorittamisen kannalta on välttämätöntä ja vain niin kauan kuin on välttämätöntä niiden tarkoitusten täyttämiseksi, joita varten henkilötietoja kerätään sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti. Kun Kian ei enää tarvitse käsitellä henkilötietojasi, poistamme ne järjestelmistämme ja/tai tietueistamme ja/tai ryhdymme toimiin tehdäksemme niistä anonyymeja, jotta sinua ei enää voida tunnistaa tiedoista (ellei meillä ole Kiaan sovellettavien lakien tai säännösten mukaan velvoitetta säilyttää tietojasi; esim. sopimuksiin, viestintään ja liikekirjeenvaihtoon sisältyviin henkilötietoihin voidaan soveltaa lakisääteisiä säilytysvaatimuksia, joiden mukaan tietoja on säilytettävä enintään 10 vuotta).

 • 10. Tietoturva

 • Kia käyttää teknisiä ja organisatorisia turvatoimenpiteitä siirrettävien, tallennettujen tai muuten käsiteltävien henkilötietojen suojaamiseen tahattomalta tai laittomalta tuhoamiselta, katoamiselta, muuntelulta ja valtuuttamattomalta paljastamiselta tai käytöltä. Parannamme jatkuvasti tietoturvatoimiamme tekniikan kehityksen mukaisesti, jotta voimme taata kaikkien käsittelemiemme henkilötietojesi asianmukaisen tietoturvatason.

 • 11. Oikeutesi

 • Jos olet ilmaissut suostumuksesi mihin tahansa henkilötietojen käsittelytoimiin, voit perua suostumuksesi milloin tahansa tulevin vaikutuksin. Suostumuksen peruminen ei vaikuta suosittelun perumista edeltävän käsittelyn lainmukaisuuteen.
  Sovellettavan tietosuojalain mukaisesti sinulla voi olla oikeus: pyytää saada tarkastella henkilötietojasi; pyytää henkilötietojesi oikaisua; pyytää henkilötietojesi poistamista; pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista; pyytää tietojen siirtämistä; ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä.

  Sinulla on myös oikeus tehdä valitus pätevälle tietosuojaviranomaiselle.

  Huomaa, että sovellettava kansallinen tietosuojalaki voi rajoittaa edellä mainittuja oikeuksia.

  Oikeus tietoihin pääsyyn: Sinulla voi olla oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, pyytää saada tarkastella kyseisiä henkilötietoja. Tiedot, joiden tarkasteluoikeutta voit pyytää, sisältävät muun muassa käsittelytarkoitukset, henkilötietojen luokat ja vastaanottajat tai vastaanottajaluokat, joille henkilötietoja on jaettu tai jaetaan. Tämä ei ole kuitenkaan absoluuttinen oikeus, ja muiden henkilöiden etu saattaa rajoittaa oikeuttasi tarkastella tietoja.

  Sinulla saattaa olla oikeus saada kopio käsittelyssä olevista henkilötiedoista. Jos pyydät lisäkopioita, saatamme veloittaa kohtuullisen maksun hallinnollisista kuluista.

  Oikeus tietojen oikaisemiseen: Sinulla saattaa olla oikeus pyytää meitä oikaisemaan sinua koskevat virheelliset henkilötiedot. Sen mukaan, mihin tarkoituksiin tietoja käsitellään, sinulla voi olla oikeus täydentää puutteellisia henkilötietoja muun muassa antamalla täydentävä lausunto.

  Oikeus tietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”): Tietyissä tilanteissa sinulla voi olla oikeus pyytää meitä poistamaan sinua koskevat henkilötiedot, ja meillä voi olla velvollisuus poistaa kyseiset henkilötiedot.

  Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: Tietyissä tilanteissa sinulla voi olla oikeus pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä. Tässä tapauksessa kyseiset tiedot merkitään, ja voimme käsitellä niitä vain tiettyjä tarkoituksia varten.

  Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Tietyissä tilanteissa sinulla voi olla oikeus vastaanottaa sinua koskevia henkilötietoja, jotka olet antanut meille, jäsennetyssä, yleisesti käytetyssä ja koneella luettavassa muodossa, ja sinulla voi olla oikeus siirtää näitä tietoja toiselle taholle ilman, että estämme sitä.

  Vastustamisoikeus: Tietyissä olosuhteissa sinulla voi olla erityisen tilanteesi perusteella oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, ja meillä voi olla velvollisuus olla enää käsittelemättä henkilötietojasi. Erityisesti silloin, jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointi silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin. Tässä tapauksessa emme enää käsittele henkilötietojasi näissä tarkoituksissa.

  Jos haluat käyttää oikeuksiasi, ota meihin yhteyttä edellä kohdassa 3 mainittuja yhteystietoja käyttämällä.

 • 12. Tietosuojailmoituksen muutokset

 • Tätä tietosuojailmoitusta voi olla tarpeen muuttaa ajoittain, esimerkiksi uusien teknologioiden tai palveluiden käyttöönoton vuoksi. Pidätämme oikeuden muuttaa tai täydentää tätä tietosuojailmoitusta milloin tahansa. Julkaisemme muutokset osoitteessa https://connect.kia.com/fi/privacy-policy/.