Kia Connect lailliset asiakirjat

KIA CONNECT TIETOSUOJASELOSTE

 1. Johdanto
 2. Rekisterinpitäjä
 3. Tietosuojavastaava
 4. Käyttötarkoitukset, oikeusperusteet ja henkilötietoryhmät
 5. Kia Connect -sovellus
 6. Keskusyksikkö ja Autopalvelut
 7. Langattomat OTA-päivitykset
 8. Parannukset
 9. Kia Connect Store ja ostotapahtuma
 10. Maksun käsittely
 11. Muut käsittelytoimet
 12. Sinun oikeutesi
 13. Henkilötietoja vastaanottavat tahot
 14. Henkilötietojen siirtäminen rajojen yli
 15. Säilytysaika
 16. Tietoturva
 17. Yhteydetön tila
 18. Päivitykset
 19. Määritelmät
 20. Paikalliset lakimuutokset
Päivitetty viimeksi: 24. lokakuuta 2023

1.

Johdanto
Tämä Kia Connect GmbH:n (rekisteritunnus HRB 112541, ”Kia”, ”me” kaikissa taivutusmuodoissaan) antama tietosuojaseloste (”Tietosuojaseloste”) on osoitettu näitä Palveluja käyttäville asiakkaillemme (”sinä” kaikissa taivutusmuodoissaan) ja sitä sovelletaan sovelluksemme (”Kia Connect -sovellus”) ja ajoneuvon keskusyksikön ("Keskusyksikkö") välityksellä tarjottavien palvelujemme (”Palvelut”) yhteydessä kerättäviin ja käsiteltäviin henkilötietoihin.
Palvelujen ohella Kia voi tarjota autojen ohjelmistoon tiettyjä lisäominaisuuksia, kuten parannuksia tai muita lisäosia, jotka asiakas voi ostaa autoonsa ("Parannukset"). Tämä Tietosuojaseloste sisältää myös tietoja Parannusten ostamisen yhteydessä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä.
Kia suhtautuu yksityisyytesi suojaamiseen erityisen vakavasti ja käsittelee henkilötietojasi ainoastaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja muiden sovellettavien tieto- ja yksityisyydensuojaa koskevan lakien mukaisesti.
Huomaa, että tämän Tietosuojaselosteen lisäksi saatamme tarpeen mukaan tiedottaa sinulle erikseen henkilötietojesi käsittelystä esimerkiksi suostumuslomakkeissa tai erillisissä tietosuojaselosteissa.

2.

Rekisterinpitäjä

2.1.

Ellei nimenomaisesti toisin mainita, tämän Tietosuojaselosteen mukaisesti kerättyjen ja käsiteltyjen henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii Kia Connect GmbH. 

2.2.

Mikäli sinulla on kysyttävää tästä Tietosuojaselosteesta tai henkilötietojesi käsittelystä tai jos haluat käyttää sinulle kuuluvia oikeuksia, voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme:
Kia Connect GmbH, Theodor-Heuss-Allee 1160486 Frankfurt am Main Saksa
Sähköposti: info@kia-connect.eu
Voit myös käyttää yhteydenottolomakettamme osoitteessa https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/
Lisäksi voit ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme alla olevassa kappaleessa 3 olevia yhteystietoja käyttäen.

3.

Tietosuojavastaava
Olemme nimittäneet ulkopuolisen tietosuojavastaavan ("DPO"). Voit ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme seuraavia yhteystietoja käyttäen:
Kia Connect GmbH
Data Protection Officer
Theodor-Heuss-Allee 11
60486 Frankfurt am Main Saksa
Sähköposti: dpo@kia-connect.eu

4.

Käyttötarkoitukset, oikeusperusteet ja henkilötietoryhmät
Lisätietoja henkilötietojesi käsittelyn tarkoituksista ja oikeusperusteista on annettu ja mahdollisesti käsittelemämme henkilötietoluokat määritelty kappaleissa 511 alla.
Huomaa, että käsittelemme henkilötietoja vain lainsäädännön sallimassa määrin ja siinä määrin kuin on tarpeen tiettyä tarkoitusta varten.
Käyttötarkoitukset
Käsittelemme henkilötietojasi lähinnä Palvelujen toimittamista ja Parannusten ostamista koskevan sopimuksen (”Kia Connect -käyttöehdot”) ehtojen täyttämiseksi ja sopimuksen täytäntöönpanemiseksi. Lisätietoja Palveluista ja Parannuksista on Kia Connect -käyttöehdoissa.
Saatamme käsitellä henkilötietojasi myös muissa tarkoituksissa kuin alla olevissa kappaleissa 511 on määritelty.
Tällaisia tarkoituksia saattavat olla esimerkiksi henkilötietojen käsittely: (i) kanssasi viestimistä, (ii) suoramarkkinointia tai (iii) tarvittavien tietojen analysointia varten Palvelujemme parantamiseksi, uusien liikkuvuustuotteiden ja liikkuvuuteen liittyvien tuotteiden ja/tai palvelujen kehittämiseksi ja/tai sen varmistamiseksi, että kyseiset tuotteet tai palvelut voidaan tarjota turvallisesti.
Kohdassa (iii) mainittuja tarkoituksia varten saatamme analysoida tietoja tilastollisten ja matemaattisten mallien pohjalta. Lisäksi saatamme käsitellä henkilötietojasi täyttääksemme sovellettavien lakien vaatimukset tai muut lainsäädännölliset velvoitteet (esim. tarvittavien henkilötietojen luovuttaminen tuomioistuimille tai syyttäjäviranomaisille), tai jos olemme erikseen tiedottaneet sinulle tällaisista tarkoituksista.
Oikeusperusteet
Yleisesti ottaen keräämme ja käsittelemme Palvelujen ja Parannusten yhteydessä henkilötietojasi: (i) voidaksemme ryhtyä toimenpiteisiin pyynnöstäsi ennen sopimuksen solmimista ("sopimuksen solmiminen") tai siinä määrin kuin on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanoa varten (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) b)), tai (ii) meidän tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun perusteella (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) f)).
Voimme käsitellä henkilötietojasi joitakin käsittelytoimia varten: (i) täyttääksemme meihin kohdistuvat lainsäädännön velvoitteet (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) c)), tai (ii) jos olemme saaneet sinulta etukäteen hyväksynnän tietojesi käsittelylle tiettyä tarkoitusta varten (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) a)).
Lähteet
Ellei tässä tietosuojaselosteessa nimenomaisesti toisin mainita, alla olevissa kappaleissa 511 luetellut henkilötiedot olemme saaneet suoraan sinulta (olet esimerkiksi syöttänyt tietyt henkilötiedot Kia Connect -sovellukseen) tai ne kerätään suoraan ajoneuvostasi (esimerkiksi antureista ja liittyvistä sovelluksista ajoneuvon keskusyksikön välityksellä).
Sinun oikeutesi olla luovuttamatta henkilötietojasi
Sinulla on yleisesti ottaen oikeus olla luovuttamatta meille henkilötietojasi. Joissakin tapauksissa (esimerkiksi tiettyjen palvelujen käyttämistä varten) saatamme kuitenkin tarvita tietyt henkilötiedot, jotta voimme käsitellä kyselysi tai tarjota tarvittavia Palveluja tai Parannuksia. Ilmoitamme sinulle tällöin tarvitsemistamme henkilötiedoista.
Ajoneuvon tai Palvelujen käyttö kolmannen osapuolen toimesta
Tässä Tietosuojaselosteessa kuvatut tietojenkäsittelykäytäntömme koskevat myös tilannetta, jossa kyseistä ajoneuvoa käyttää kolmas osapuoli. Yleisesti ottaen Kian tietojenkäsittely perustuu kuitenkin ajoneuvoon liitettyihin tietoihin tässä tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.
Siksi Kia ei pysty tunnistamaan autoa ajavaa henkilöä, ellei tämä ole kirjautunut sisään omalla profiilillaan tai jos mitään muita kyseiseen henkilöön liitettyjä tunnisteita ei ole saatavana.
Kia Connect -käyttöehdot velvoittavat sinua kertomaan ajoneuvon muille käyttäjille/kuljettajille: (i) aktivoiduista Palveluista, (ii) tässä Tietosuojaselosteessa kuvatuista tiedonkäsittelytoimenpiteistä ja (iii) siitä, että Palvelujen toimittaminen voi edellyttää sijaintitietojen (GPS-data) keruuta ja käsittelyä.
Huomaa, että jos toinen henkilö käyttää Kia Connect -sovellusta ja on yhdistettynä samaan ajoneuvoon kuin sinä (katso Kia Connect -Käyttöehtojen kohta 4.1.2 saadaksesi lisätietoja auton jakamisesta), hän saattaa voida tarkastella myös ajoneuvon sijaintitietoja Kia Connect -sovellustilinsä kautta (käyttämällä ”etsi autoni” -Palvelua), vaikka ajoneuvo olisi sinulla käytössä juuri sillä hetkellä. Vaikka kyseinen henkilö ei voi katsoa reaaliaikaisia reittejäsi, hän saattaa kuitenkin nähdä auton reaaliaikaisen sijainnin.

5.

Kia Connect -sovellus

5.1.

Rekisteröityminen ja sisäänkirjautuminen

5.1.1.

Kia Connect -sovelluksen käyttöönotto: Kia Connect -sovelluksen käyttö edellyttää rekisteröitymistä ja ”Kia-käyttäjätilin” luomista. Kia-käyttäjätiliä tarvitaan myös Kia-yhtiön muihin Euroopassa tarjottaviin palveluihin rekisteröitymistä varten. Lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä Kia-käyttäjätilin yhteydessä on erillisessä tietosuojaselosteessa, joka on osoitteessa https://connect.kia.com/eu/kia-account-docs/.
Sinun on myös hyväksyttävä Kia Connect -käyttöehdot.
Meidän tulee varmistua henkilöllisyydestäsi, ennen kuin Kia Connect -sovellusta käyttävän laitteen (esim. älypuhelimen) ja soveltuvan ajoneuvon välille voidaan luoda yhteys.
Tätä tarkoitusta varten käsittelemme seuraavia henkilötietoja: auton valmistenumero (VIN-koodi), sähköpostiosoite, nimi, salasana, tervehdys, syntymäaika, matkapuhelimen numero, maa, ensisijainen kieli, varmistuskoodi, Car ID -tunnus, aktivointikoodi sekä hyväksyntäsi Kia Connect -Käyttöehdoille.
Oikeusperuste: Käsittely on tarpeen kanssamme tekemäsi sopimuksen täytäntöönpanoa tai sopimuksen solmimista varten (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) b)).

5.1.2.

Kirjautuminen: Sinun tulee kirjautua Kia Connect -sovellukseen voidaksesi käyttää Palveluja tai ostaa Parannuksia. Kirjautumisen jälkeen voit lisätä ja poistaa Kia-ajoneuvojasi ja käyttää Palveluja tai ostaa Parannuksia Kia Connect -sovelluksen kautta.
Tätä tarkoitusta varten käsittelemme seuraavia henkilötietoja: sähköpostiosoite ja salasana.
Oikeusperuste: Käsittely on tarpeen kanssamme tekemäsi sopimuksen täytäntöönpanoa varten (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) b)).

5.2.

Etäohjaus ja valvonta

5.2.1.

Ilmastoinnin etäohjaus: Tämän Palvelun avulla voit kytkeä sähköautosi ilmastoinnin (myös huurteenpoistotoiminnon) päälle tai pois tai ajastaa sen Kia Connect -sovelluksen kautta.
Tätä tarkoitusta varten käsittelemme seuraavia henkilötietoja: ajoneuvon valmistenumero (VIN), Car ID -tunnus, päivämäärä ja aika, sijaintitiedot, matkamittarin tiedot ja ajoneuvon tilaa koskevat tiedot (ilmastoinnin, moottorin sekä ovien, takaluukun, ikkunoiden ja konepellin tilaa koskevat tiedot).
Oikeusperuste: Käsittely on tarpeen kanssamme tekemäsi sopimuksen täytäntöönpanoa varten (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) b)).

5.2.2.

Etälataus (vain sähköautot ja lataushybridit): Tämän Palvelun avulla voit aloittaa sähköautosi ja lataushybridisi akun lataamisen tai lopettaa tai ajastaa sen Kia Connect -sovelluksen kautta.
Tätä tarkoitusta varten käsittelemme seuraavia henkilötietoja: ajoneuvon valmistenumero (VIN), Car ID -tunnus, päivämäärä ja aika, sijaintitiedot, matkamittarin tiedot ja ajoneuvon tilaa koskevat tiedot (ilmastoinnin, moottorin sekä ovien, takaluukun, ikkunoiden ja konepellin tila, rengaspaineet, jarrunesteen ja moottoriöljyn tila, lataustiedot, varateho, latausaika ja latauspistokkeen tyyppitiedot).
Oikeusperuste: Käsittely on tarpeen kanssamme tekemäsi sopimuksen täytäntöönpanoa varten (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) b)).

5.2.3.

Ovien etäohjaus: Tämän Palvelun avulla voit lukita ajoneuvosi ovet tai avata ne lukituksesta etäyhteyden välityksellä tiettyjä käyttöliittymiä käyttäen. Palvelun avulla voit lukita kaikki ajoneuvosi ovet tai avata niiden lukituksen. Turvallisuutesi varmistamiseksi toiminto tarkistaa tiettyjen ehtojen täyttymisen ennen kuin sitä voi käyttää. Tämän Palvelun avulla voit muun muassa lukita ajoneuvosi ovet etäyhteyden välityksellä siinä tapauksessa, ettet muista, oletko jo lukinnut ne.
Tätä tarkoitusta varten käsittelemme seuraavia henkilötietoja: ajoneuvon valmistenumero (VIN), Car ID -tunnus, päivämäärä ja aika, sijaintitiedot, matkamittarin tiedot ja ajoneuvon tilaa koskevat tiedot (ilmastoinnin, moottorin sekä ovien, takaluukun, ikkunoiden ja konepellin tila, rengaspaineet, vaihteiston ja istuinten tila, polttoaineen määrä ja jarrunesteen/moottoriöljyn tila).
Oikeusperuste: Käsittely on tarpeen kanssamme tekemäsi sopimuksen täytäntöönpanoa varten (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) b)).

5.2.4.

Ajoneuvon etäohjattu määritys sekä profiilin varmuuskopiointi ja palautus: Tämän Palvelun avulla voit tarkistaa auton asetukset ja muuttaa niitä Kia Connect -sovelluksessa. Voit myös luoda varmuuskopion asetuksistasi ja käyttää sitä ajoneuvossasi. 
Tätä tarkoitusta varten käsittelemme seuraavia henkilötietoja: ajoneuvon valmistenumero (VIN), Car ID -tunnus, käyttäjän puhelinnumero, tekstiviestillä lähetetty vahvistuskoodi, käyttäjän PIN-koodi, raportin ajankohta, ajoneuvon asetuksia koskevat tiedot, järjestelmien asetuksia koskevat tiedot, navigointiasetuksia koskevat tiedot, kohdepisteitä koskevat tiedot, suosikkiradioasemien luettelo ja profiilikuva (mikäli sellainen on käytössä).
Oikeusperuste: Käsittely on tarpeen kanssamme tekemäsi sopimuksen täytäntöönpanoa varten (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) b)).

5.2.5.

Istuinten etälämmitys ja -tuuletus (vain sähköautot): Tämän Palvelun avulla voit ohjata etäältä sähköautosi etu- ja takaistuinten lämmitystä ja tuuletusta.
Tätä tarkoitusta varten käsittelemme seuraavia henkilötietoja: ajoneuvon valmistenumero (VIN), Car ID -tunnus, SIM-kortin numero, päivämäärä ja aika, ajoneuvon tilaa koskevat tiedot (moottorin ja vaihteiston tila; ovien, konepellin, takaluukun ja kattoluukun tila; ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmää koskevat tiedot; akun tila; polttoaineen määrää ja ajettavissa olevia kilometrejä koskevat tiedot (DTE); nesteiden (pesuneste ja jarruneste) määrää koskevat tiedot; renkaiden, valojen ja älyavaimen tila sekä sähköauton (EV) tilaa koskevat tiedot).
Oikeusperuste: Käsittely on tarpeen kanssamme tekemäsi sopimuksen täytäntöönpanoa varten (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) b)).

5.2.6.

Ikkunoiden etäohjaus: Tämän Palvelun avulla voit etäohjata ajoneuvosi ikkunoita.
Tätä tarkoitusta varten käsittelemme seuraavia henkilötietoja: ajoneuvon valmistenumero (VIN), Car ID -tunnus, SIM-kortin numero, päivämäärä ja aika, ajoneuvon tilaa koskevat tiedot (moottorin ja vaihteiston tila; ovien, konepellin, takaluukun ja kattoluukun tila; ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmää koskevat tiedot; akun tila; polttoaineen määrää ja ajettavissa olevia kilometrejä koskevat tiedot (DTE); nesteiden (pesuneste ja jarruneste) määrää koskevat tiedot; renkaiden, valojen ja älyavaimen tila sekä sähköauton (EV) tilaa koskevat tiedot).
Oikeusperuste: Käsittely on tarpeen kanssamme tekemäsi sopimuksen täytäntöönpanoa varten (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) b)).

5.2.7.

Varoitusvilkkujen etäohjaus: Tämän Palvelun avulla voit kytkeä varoitusvilkut etäältä pois käytöstä.
Tätä tarkoitusta varten käsittelemme seuraavia henkilötietoja: ajoneuvon valmistenumero (VIN), Car ID -tunnus, SIM-kortin sarjanumero, päivämäärä ja aika, ajoneuvon tilaa koskevat tiedot (takavalojen tila; varoitusvilkkujen tila; moottorin ja vaihteiston tila; ovien, konepellin, takaluukun ja kattoluukun tila; ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmää koskevat tiedot; akun tila; polttoaineen määrää ja ajettavissa olevia kilometrejä koskevat tiedot (DTE); nesteiden (pesuneste ja jarruneste) määrää koskevat tiedot; renkaiden, valojen ja älyavaimen tila sekä sähköauton (EV) tilaa koskevat tiedot).
Oikeusperuste: Käsittely on tarpeen kanssamme tekemäsi sopimuksen täytäntöönpanoa varten (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) b)).

5.2.8.

Latausluukun etäohjaus: Tämän Palvelun avulla voit ohjata etäältä ajoneuvosi latausluukkua.
Tätä tarkoitusta varten käsittelemme seuraavia henkilötietoja: ajoneuvon valmistenumero (VIN), Car ID -tunnus, SIM-kortin numero, päivämäärä ja aika, ajoneuvon tilaa koskevat tiedot (latausluukun tila; moottorin ja vaihteiston tila; ovien, konepellin, takaluukun ja kattoluukun tila; ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmää koskevat tiedot; akun tila; polttoaineen määrää ja ajettavissa olevia kilometrejä koskevat tiedot (DTE); nesteiden (pesuneste ja jarruneste) määrää koskevat tiedot; renkaiden, valojen ja älyavaimen tila sekä sähköauton (EV) tilaa koskevat tiedot).
Oikeusperuste: Käsittely on tarpeen kanssamme tekemäsi sopimuksen täytäntöönpanoa varten (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) b)).

5.2.9.

Etutavaratilan etäohjaus: Palvelun avulla voit avata auton etutavaratilan etäohjatusti Kia Connect -sovelluksella.
Tätä tarkoitusta varten käsittelemme seuraavia henkilötietoja: ajoneuvon valmistenumero (VIN), Car ID -tunnus, päivämäärä ja aika, sijaintitiedot, matkamittarin tiedot ja ajoneuvon tilaa koskevat tiedot (ilmastoinnin ja moottorin sekä ovien, takaluukun, ikkunoiden ja konepellin tilaa koskevat tiedot, rengaspaine, vaihteiston/istuinten tila, polttoaineen määrä ja jarrunesteen/moottoriöljyn tila), etäohjattavan etutavaratilan kelpoisuustarkistus.
Oikeusperuste: Tietojen käsittely on tarpeen kanssamme tekemäsi sopimuksen täytäntöönpanoa varten (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) b)).

5.2.10.

Akun valmistelun etäohjaus: Palvelun avulla voit käynnistää ja pysäyttää sähköauton akun valmistelutoiminnon etäohjatusti Kia Connect -sovelluksella.
Tätä tarkoitusta varten käsittelemme seuraavia henkilötietoja: ajoneuvon valmistenumero (VIN), Car ID -tunnus, päivämäärä ja aika, sijaintitiedot, matkamittarin tiedot ja ajoneuvon tilaa koskevat tiedot (ilmastoinnin ja moottorin sekä ovien, takaluukun, ikkunoiden ja konepellin tilaa koskevat tiedot, rengaspaine, vaihteiston/istuinten tila, polttoaineen määrä, jarrunesteen/moottoriöljyn tila, akun valmistelun tila), akun valmistelun etäohjauksen kelpoisuustarkistus.
Oikeusperuste: Käsittely on tarpeen kanssamme tekemäsi sopimuksen täytäntöönpanoa varten (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) b)).

5.2.11.

Valojen etäohjaus: Palvelun avulla voit kytkeä hätävilkut hetkeksi aikaa päälle etäohjatusti Kia Connect -sovelluksella.
Tätä tarkoitusta varten käsittelemme seuraavia henkilötietoja: ajoneuvon valmistenumero (VIN), Car ID -tunnus, SIM-kortin numero, päivämäärä ja aika, ajoneuvon tilaa koskevat tiedot (takavalojen ja hätävilkkujen tila, moottorin ja vaihteiston tila; ovien, konepellin, takaluukun ja kattoluukun tila; ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmää koskevat tiedot; akun tila; polttoaineen määrää ja ajettavissa olevia kilometrejä koskevat tiedot (DTE); nesteiden (pesuneste ja jarruneste) määrää koskevat tiedot; renkaiden, valojen ja älyavaimen tila sekä sähköauton (EV) tilaa koskevat tiedot).
Oikeusperuste: Käsittely on tarpeen kanssamme tekemäsi sopimuksen täytäntöönpanoa varten (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) b)).

5.2.12.

Äänimerkin ja valojen etäohjaus: Palvelun avulla voit kytkeä hätävilkut päälle ja antaa äänimerkin hetken aikaa etäohjatusti Kia Connect -sovelluksella.
Tätä tarkoitusta varten käsittelemme seuraavia henkilötietoja: ajoneuvon valmistenumero (VIN), Car ID -tunnus, SIM-kortin sarjanumero, päivämäärä ja aika, ajoneuvon tilaa koskevat tiedot (takavalojen ja varoitusvilkkujen tila; moottorin ja vaihteiston tila; ovien, konepellin, takaluukun ja kattoluukun tila; ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmää koskevat tiedot; akun tila; polttoaineen määrää ja ajettavissa olevia kilometrejä koskevat tiedot (DTE); nesteiden (pesuneste ja jarruneste) määrää koskevat tiedot; renkaiden, valojen ja älyavaimen tila sekä sähköauton (EV) tilaa koskevat tiedot).
Oikeusperuste: Käsittely on tarpeen kanssamme tekemäsi sopimuksen täytäntöönpanoa varten (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) b)).

5.3.

Etäpaikannuspalvelut

5.3.1.

Lähetä POI-piste autoon: Tämän Palvelun avulla voit syöttää ajoneuvosi navigointijärjestelmään haluamasi kohdepisteen ja saada kohdetta koskevia tietoja välittömästi sytytysvirran kytkemisen jälkeen.
Tätä tarkoitusta varten käsittelemme seuraavia henkilötietoja: ajoneuvon valmistenumero (VIN), Car ID -tunnus, päivämäärä ja aika, sijaintitiedot, kohdepisteen tiedot, hakusanat ja älypuhelimen kieliasetus.
Oikeusperuste: Käsittely on tarpeen kanssamme tekemäsi sopimuksen täytäntöönpanoa varten (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) b)).

5.3.2.

Etsi autoni ja Jalankulkuosuuden navigointi: Tämän Palvelun avulla voit paikantaa ajoneuvosi ja siirtyä sen luo älypuhelimesi opastamana. Ajoneuvon sijainti näkyy Kia Connect -sovelluksessa. Huomaa, että jos toinen henkilö käyttää Kia Connect -sovellusta ja on yhdistettynä samaan ajoneuvoon kuin sinä (katso Kia Connect -Käyttöehtojen kohta 4.1.2 saadaksesi lisätietoja auton jakamisesta), hän saattaa voida tarkastella ajoneuvon sijaintitietoja Kia Connect -sovellustilinsä kautta (käyttämällä ”etsi autoni” -Palvelua), vaikka ajoneuvo olisi sinulla käytössä juuri sillä hetkellä. Vaikka kyseinen henkilö ei voi katsoa reaaliaikaisia reittejäsi, hän saattaa kuitenkin nähdä auton reaaliaikaisen sijainnin.
Tätä tarkoitusta varten käsittelemme seuraavia henkilötietoja: ajoneuvon valmistenumero (VIN), Car ID -tunnus, SIM-kortin numero, osoite, nimi, käyttäjän ja ajoneuvon sijaintitiedot, välietappitiedot, päivämäärä, kellonaika, aikaleima ja nopeustiedot.
Oikeusperuste: Käsittely on tarpeen kanssamme tekemäsi sopimuksen täytäntöönpanoa varten (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) b)).

5.3.3.

Matkat: Tämän Palvelun avulla voit tutustua 90 kuluneen päivän aikana ajamiasi matkoja koskeviin tietoihin (päivämäärä ja kellonaika, keski- ja huippunopeus, ajettu matka ja matkaan kulunut aika).
Tätä tarkoitusta varten käsittelemme seuraavia henkilötietoja: ajoneuvon valmistenumero (VIN), Car ID -tunnus, päivämäärä ja aika, sijaintitiedot sekä ajettua matkaa koskevat tiedot (ajettu matka, keskinopeus, huippunopeus, polttoaineenkulutus yhteensä, virrankulutus yhteensä, kulutettu sähkövirta, ajoaika, lämpenemisaika ja keskimääräinen ajomatka).
Oikeusperuste: Käsittely on tarpeen kanssamme tekemäsi sopimuksen täytäntöönpanoa varten (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) b)).

5.3.4.

Jalankulkuosuuden navigointi: Tämän Palvelun avulla voit jatkaa matkaasi määränpäähäsi älypuhelimesi opastamana pysäköityäsi ajoneuvosi.  
Tätä tarkoitusta varten käsittelemme seuraavia henkilötietoja: ajoneuvon valmistenumero (VIN), Car ID -tunnus, SIM-kortin numero, osoite, nimi, käyttäjän ja ajoneuvon sijaintitiedot, välietappitiedot, aikatiedot ja nopeustiedot.
Oikeusperuste: Käsittely on tarpeen kanssamme tekemäsi sopimuksen täytäntöönpanoa varten (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) b)).

5.4.

Auton tiedot

5.4.1.

Auton tila: Tämän Palvelun avulla voit tarkistaa seuraavat ajoneuvoasi koskevat tiedot Kia Connect -sovelluksessa:
ovien tila
latausluukun tila
takaluukun/konepeiton tila
ilmastoinnin tila
akun varaustila, latauspistokkeen tila, latauksen tila (vain sähköautot)
polttoainemäärä (vain polttomoottori-/hybridiautot)
istuinten lämmityksen ja tuuletuksen tila
ikkunoiden tila
kattoluukun tila
12 V:n akun tila
valojen tila
Tätä tarkoitusta varten käsittelemme seuraavia henkilötietoja: ajoneuvon valmistenumero (VIN), Car ID -tunnus, SIM-kortin numero, päivämäärä ja aika, sijaintitiedot, matkamittarin tiedot ja ajoneuvon tilaa koskevat tiedot (moottorin ja vaihteiston tila; ovien, konepellin, takaluukun ja kattoluukun tila; ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmää koskevat tiedot; akun tila; polttoaineen määrää ja ajettavissa olevia kilometrejä koskevat tiedot (DTE); ajoneuvoon lisättyjen nesteiden (pesuneste ja jarruneste) määrää koskevat tiedot; renkaiden, valojen ja älyavaimen tila; sekä sähköauton (EV) tilaa koskevat tiedot).
Oikeusperuste: Käsittely on tarpeen kanssamme tekemäsi sopimuksen täytäntöönpanoa varten (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) b)).

5.4.2.

Autoraportti: Tämän Palvelun avulla voit tutustua ajoneuvosi tilaa koskevaan raporttiin Kia Connect -sovelluksessa. Raportissa kerrotaan ajoneuvoasi koskevia diagnostiikkatietoja sekä ajotottumuksiasi koskevia tietoja (auton käynnistyskerrat, ajomatka ja ajoaika/joutokäyntiaika). Se ilmoittaa ajoneuvosi tarvitsemista huolto- tai korjaustoimenpiteistä ja niiden vakavuusasteesta sekä siitä, miten kiireellisesti huolto- tai korjaustoimenpiteet tulisi tehdä ja millaisia toimenpiteitä suositellaan.
Tätä tarkoitusta varten käsittelemme seuraavia henkilötietoja: ajoneuvon valmistenumero (VIN), Car ID -tunnus, päivämäärä ja aika, sijaintitiedot, ajoneuvon tilaa koskevat tiedot (moottorin tila) sekä ajotottumuksia koskevat tiedot (ajettu keski- ja huippunopeus, kiihdytystiedot, ajettu matka ja akun kulutustiedot (vain sähköautot)).
Oikeusperuste: Käsittely on tarpeen kanssamme tekemäsi sopimuksen täytäntöönpanoa varten (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) b)).

5.4.3.

Auton diagnostiikka: Tämä toiminto tarjoaa automatisoidun diagnostiikkapalvelun. Ajoneuvo tekee diagnostiikkatarkastuksen (vianmäärityksen vikakoodit (”DTC:t”)) automaattisesti käynnistäessäsi sen. Mikäli ajoneuvo havaitsee vian, se ilmoittaa sinulle havaitsemansa vian sekä sen vakavuusasteen ja suositellut toimenpiteet.
Tätä tarkoitusta varten käsittelemme seuraavia henkilötietoja: ajoneuvon valmistenumero (VIN), Car ID -tunnus, päivämäärä ja aika, sijaintitiedot, matkamittarin tiedot, diagnostiikkatarkastuksen tulokset sekä ajoneuvon tilaa koskevat tiedot (ilmastoinnin ja moottorin, ovien, takaluukun, ikkunoiden ja konepellin tila, rengaspaineet, vaihteiston/istuinten tila, polttoaineen määrä, jarrunesteen/moottoriöljyn tila ja akun tila).
Oikeusperuste: Käsittely on tarpeen kanssamme tekemäsi sopimuksen täytäntöönpanoa varten (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) b)).

5.4.4.

Energiankulutus (vain sähköautot): Tämä Palvelu esittää graafisesti hetkellisen ja keskimääräisen energiankulutuksen sekä ajomatkaa ja energian talteenottoa koskevat tiedot Kia Connect -sovelluksessa.
Tätä tarkoitusta varten käsittelemme seuraavia henkilötietoja: ajoneuvon valmistenumero (VIN), Car ID -tunnus, päivämäärä ja aika, kumulatiivinen matkamittarilukema, energian kokonaiskulutus (sähkömoottorin virrankulutus, ilmastointilaitteen virrankulutus, sähkölaitteiden virrankulutus, akun hoitotoiminnon sähköiset tiedot, talteenotetun virran tiedot).
Oikeusperuste: Käsittely on tarpeen kanssamme tekemäsi sopimuksen täytäntöönpanoa varten (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) b)).

5.5.

Hälytykset ja turvallisuus

5.5.1.

Autoa koskeva varoitus: Mikäli ajoneuvosi ikkuna on auki sytytysvirran ollessa katkaistuna, Kia Connect -sovellukseen tulee ilmoitus.
Tätä tarkoitusta varten käsittelemme seuraavia henkilötietoja: ajoneuvon valmistenumero (VIN), Car ID -tunnus, SIM-kortin numero, päivämäärä ja aika, sijaintitiedot, matkamittarin tiedot ja ajoneuvon tilaa koskevat tiedot (moottorin ja vaihteiston tila; ovien, konepellin, takaluukun ja kattoluukun tila; ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmää koskevat tiedot; akun tila; polttoaineen määrää ja ajettavissa olevia kilometrejä koskevat tiedot (DTE); nesteiden (pesuneste ja jarruneste) määrää koskevat tiedot; renkaiden, valojen ja älyavaimen tila; sekä sähköauton (EV) tilaa koskevat tiedot).
Oikeusperuste: Käsittely on tarpeen kanssamme tekemäsi sopimuksen täytäntöönpanoa varten (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) b)).

5.5.2.

Varashälytys (vain varashälyttimellä varustetut ajoneuvot): Kia Connect -sovellus näyttää ilmoituksen aina silloin, kun ajoneuvosi varashälytin laukeaa.
Tätä tarkoitusta varten käsittelemme seuraavia henkilötietoja: ajoneuvon valmistenumero (VIN), Car ID -tunnus, päivämäärä ja aika, sijaintitiedot, matkamittarin tiedot ja ajoneuvon tilaa koskevat tiedot (ilmastoinnin sekä moottorin ja ovien, takaluukun, ikkunoiden ja konepellin tila, rengaspaineet, vaihteiston/istuinten tila, polttoaineen määrä ja jarrunesteen/moottoriöljyn tila).
Oikeusperuste: Käsittely on tarpeen kanssamme tekemäsi sopimuksen täytäntöönpanoa varten (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) b)).

5.5.3.

Akun tyhjenemisvaroitus: Kia Connect -sovellus näyttää ilmoituksen 12 V:n akun varauksen laskiessa tietyn tason alapuolelle.
Tätä tarkoitusta varten käsittelemme seuraavia henkilötietoja: ajoneuvon valmistenumero (VIN), Car ID -tunnus, SIM-kortin numero, akun tila ja ajoneuvon tilaa koskevan hälytyksen luonne.
Oikeusperuste: Käsittely on tarpeen kanssamme tekemäsi sopimuksen täytäntöönpanoa varten (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) b)).

5.5.4.

Takamatkustajien hälytysjärjestelmä: Kia Connect -sovellus näyttää ilmoituksen aina, kun takapenkillä havaitaan liikettä pysäköintivaihteen ollessa valittuna. 
 Tätä tarkoitusta varten käsittelemme seuraavia henkilötietoja: ajoneuvon valmistenumero (VIN), Car ID -tunnus, SIM-kortin numero, päivämäärä ja aika, sijaintitiedot, matkamittarin tiedot ja ajoneuvon tilaa koskevat tiedot (moottorin ja vaihteiston tila; ovien, konepellin, takaluukun ja kattoluukun tila; ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmää koskevat tiedot; akun tila; polttoaineen määrää ja ajettavissa olevia kilometrejä koskevat tiedot (DTE); nesteiden (pesuneste ja jarruneste) määrää koskevat tiedot; renkaiden, valojen ja älyavaimen tila; sekä sähköauton (EV) tilaa koskevat tiedot).
Oikeusperuste: Käsittely on tarpeen kanssamme tekemäsi sopimuksen täytäntöönpanoa varten (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) b)).

5.5.5.

Auton joutokäyntihälytys: Kia Connect -sovellus näyttää ilmoituksen, mikäli ajoneuvon ovi avataan pysäköintivaihteen ollessa valittuna ja moottorin käynnissä.
Tätä tarkoitusta varten käsittelemme seuraavia henkilötietoja: ajoneuvon valmistenumero (VIN), Car ID -tunnus, SIM-kortin numero, päivämäärä ja aika, sijaintitiedot, matkamittarin tiedot ja ajoneuvon tilaa koskevat tiedot (moottorin ja vaihteiston tila; ovien, konepellin, takaluukun ja kattoluukun tila; ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmää koskevat tiedot; akun tila; polttoaineen määrää ja ajettavissa olevia kilometrejä koskevat tiedot (DTE); nesteiden (pesuneste ja jarruöljy) määrää koskevat tiedot; renkaiden, valojen ja älyavaimen tila; sekä sähköauton (EV) tilaa koskevat tiedot).
Oikeusperuste: Käsittely on tarpeen kanssamme tekemäsi sopimuksen täytäntöönpanoa varten (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) b)).

5.5.6.

Korkeajänniteakun valvonnan varoitusjärjestelmä (vain sähköautot): Järjestelmä valvoo korkeajänniteakun tilaa, ja toimintahäiriön sattuessa Kia Connect -sovelluksessa ja keskusyksikössä näytetään ilmoitus.
Tätä tarkoitusta varten käsittelemme seuraavia henkilötietoja: ilmastoinnin tila, moottorin tila, ovien/ takaluukun/konepellin/kattoluukun/ikkunoiden tila, ilman lämpötila, huurteenpoiston tila, latauksen tila, ohjauspyörän lämmityksen tila, sivupeilien/takaikkunan lämmityksen tila, rengaspaineiden tila, 12 V:n akun tila, toimintahäiriön merkkivalon tila, älyavaimen pariston tila, polttoaineen määrä, pesunesteen määrä, jarrunesteen varoitusvalon tila, lepotilan tila, kellonaika, etäkäytön odotusajan hälytys, järjestelmän katkaisun hälytyksen tila, takavalojen tila, varoitusvilkkujen tila.
Oikeusperuste: Käsittely on tarpeen meidän, mutta myös asiakkaidemme ja muiden kolmansien osapuolien oikeutettujen etujen perusteella (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) b)). Oikeutetut edut ovat: Palvelujemme asianmukaisen tarjonnan ja toiminnan varmistaminen, turvallisten Palvelujen ja tuotteiden tarjoaminen omille ja Kia-konsernin asiakkaille, asiakkaidemme terveyden ja hengen turvaaminen, asiakkaidemme omaisuuden suojaaminen sekä autossa tai sen ympärillä olevien muiden henkilöiden terveyden, hengen ja omaisuuden suojaaminen.

5.6.

Käytön etävalvonta

5.6.1.

Pysäköintipalvelutila: Tämän Palvelun avulla voit tarkistaa ajoneuvosi sijainnin, sytytysvirran viime katkaisun kellonajan, ajoajan, ajetun etäisyyden ja huippunopeuden Kia Connect -sovelluksesta.
Tätä tarkoitusta varten käsittelemme seuraavia henkilötietoja: yksilöivät tunnisteet (esimerkiksi ajoneuvon valmistenumero (VIN), pysäköintipalvelutoimintoa koskevat tiedot (onko toiminto päällä, milloin pysäköintipalvelutoiminto kytkettiin päälle ja pois, kuinka kauan toiminto oli päällä, ajoaika, tyhjäkäyntiaika, huippunopeus ja kuljettu matka) ja ajoneuvoa koskevat tiedot (sijaintitiedot, nopeus, aika, tietojen täsmällisyys ja suunta).
Oikeusperuste: Käsittely on tarpeen kanssamme tekemäsi sopimuksen täytäntöönpanoa varten (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) b)).

5.6.2.

Pysäköintipalveluhälytys: Kun tämä Palvelu on otettu käyttöön keskusyksikössä, voit saada ilmoituksia Kia Connect -sovellukseen, jos autollasi ajetaan ylittäen Kia Connect -sovelluksessa asettamasi ajoetäisyys-, ajonopeus- ja joutokäyntirajat. Sallittu ajoetäisyys on ilmoitettu sijaintipaikasta, jossa hälytys otettiin käytöön.
Tätä tarkoitusta varten käsittelemme seuraavia henkilötietoja: auton valmistenumero (VIN), päivämäärä ja kellonaika, sijaintitiedot, pysäköintipalveluhälytyksen tilatiedot (onko toiminto päällä, milloin pysäköintipalveluhälytys kytkettiin valmiustilaan ja pois, kuinka kauan toiminto oli päällä, ajoaika, tyhjäkäyntiaika, huippunopeus ja kuljettu matka) ja ajoneuvoa koskevat tiedot (sijaintitiedot, nopeus, aika, tietojen täsmällisyys ja suunta), valittu etäisyysraja, valittu nopeusraja, valittu joutokäyntiajan raja.
Oikeusperuste: Käsittely on tarpeen kanssamme tekemäsi sopimuksen täytäntöönpanoa varten (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) b)).

5.6.3.

Georajoitehälytys: Tämän Palvelun avulla voit saada ilmoituksia Kia Connect -sovellukseen, jos autosi poistuu sallitulta alueelta ja siirtyy rajoitetulle alueelle. Voit asettaa rajat sallituille ja rajoitetuille alueille Kia Connect -sovelluksessa.
Tätä tarkoitusta varten käsittelemme seuraavia henkilötietoja: auton valmistenumero (VIN), päivämäärä ja kellonaika, sijaintitiedot, georajoitehälytyksen tilatiedot (onko toiminto päällä, milloin georajoitehälytys kytkettiin valmiustilaan ja pois, kuinka kauan toiminto oli päällä, matka-aika, moottorin joutokäyntiaika, enimmäisnopeus, ajettu matka), auton ilmoitukset (sijainti, ajonopeus, kellonaika, tarkkuus, suunta), valitut sallitut alueet, valitut rajoitetut alueet.
Oikeusperuste: Käsittely on tarpeen kanssamme tekemäsi sopimuksen täytäntöönpanoa varten (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) b)).

5.6.4.

Ajonopeushälytys: Kun tämä Palvelu on otettu käyttöön keskusyksikössä, voit saada ilmoituksia Kia Connect -sovellukseen, jos autosi ylittää Kia Connect -sovelluksessa asettamasi nopeusrajoituksen.
Tätä tarkoitusta varten käsittelemme seuraavia henkilötietoja: auton valmistenumero (VIN), päivämäärä ja kellonaika, sijaintitiedot, ajonopeushälytyksen tilatiedot (onko toiminto päällä, milloin ajonopeushälytys kytkettiin valmiustilaan ja pois, kuinka kauan toiminto oli päällä, matka-aika, moottorin joutokäyntiaika, enimmäisnopeus, ajettu matka), auton ilmoitukset (sijainti, ajonopeus, kellonaika, tarkkuus, suunta), valittu nopeusrajoitus.
Oikeusperuste: Käsittely on tarpeen kanssamme tekemäsi sopimuksen täytäntöönpanoa varten (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) b)).

5.6.5.

Aikarajoitehälytys: Tämän Palvelun avulla voit saada ilmoituksia Kia Connect -sovellukseen, jos autolla ajetaan Kia Connect -sovelluksessa asettamiesi aikaikkunoiden ulkopuolella.
Tätä tarkoitusta varten käsittelemme seuraavia henkilötietoja: auton valmistenumero (VIN), päivämäärä ja kellonaika, sijaintitiedot, aikarajoitehälytyksen tilatiedot (onko toiminto päällä, milloin aikarajoitehälytys kytkettiin valmiustilaan ja pois, kuinka kauan toiminto oli päällä, matka-aika, moottorin joutokäyntiaika, enimmäisnopeus, ajettu matka), auton ilmoitukset (sijainti, ajonopeus, kellonaika, tarkkuus, suunta), valitut aikaikkunat.
Oikeusperuste: Käsittely on tarpeen kanssamme tekemäsi sopimuksen täytäntöönpanoa varten (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) b)).

5.6.6.

Auton joutokäyntihälytys: Tämän Palvelun avulla saat ilmoituksia Kia Connect -sovellukseen, jos autolla ajetaan Kia Connect -sovelluksessa asettamasi joutokäyntirajoituksen ulkopuolella.
Tätä tarkoitusta varten käsittelemme seuraavia henkilötietoja: auton valmistenumero (VIN), päivämäärä ja kellonaika, sijaintitiedot, joutokäyntihälytyksen tilatiedot (onko toiminto päällä, milloin joutokäyntihälytys kytkettiin valmiustilaan ja pois, kuinka kauan toiminto oli päällä, matka-aika, moottorin joutokäyntiaika, enimmäisnopeus, ajettu matka), auton ilmoitukset (sijainti, ajonopeus, kellonaika, tarkkuus, suunta), valittu joutokäynnin aikarajoitus.
Oikeusperuste: Käsittely on tarpeen kanssamme tekemäsi sopimuksen täytäntöönpanoa varten (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) b)).

5.7.

Ensisijaisen jälleenmyyjän tiedot
Tämän Palvelun avulla voit synkronoida ”ensisijaisen jälleenmyyjän” tiedot MyKia-verkkosivuston ja MyKia-sovelluksen sekä Kia Connect -sovelluksen välillä. Synkronointi on vapaaehtoista, ja se on otettava käyttöön ennen kuin toimintoa voidaan käyttää. Jos et halua synkronoida ”ensisijaisen jälleenmyyjän” tietoja, Kia Connect -sovelluksen ”ensisijainen jälleenmyyjä” -toiminto on edelleen käytettävissä mutta esitetyt tiedot voivat erota MyKia-sivustolla olevista tiedoista.
Tätä tarkoitusta varten käsittelemme seuraavia henkilötietoja: auton valmistenumero (VIN-koodi), sähköpostiosoite, UUID, jälleenmyyjän nimi, jälleenmyyjän osoite, jälleenmyyjän yhteystiedot, jälleenmyyjän tiedot, jälleenmyyjän aukioloajat.
Oikeusperuste: Käsittely on tarpeen kanssamme tekemäsi sopimuksen täytäntöönpanoa varten (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) b)).

5.8.

Digitaalinen avain
Palvelun avulla voit etäohjata älypuhelimella eri toimintoja, kuten lukita auton ovet tai avata ne lukituksesta, aktivoida ilmastoinnin tai käynnistää auton (vain auton sisältä käsin) käyttämällä älypuhelimessasi olevaa ultralaajakaistatoimintoa ("UWB") ja sisäänrakennettua lähikenttäviestintää ("NFC"). Sen avulla voit jakaa digitaalisen avaimesi useaan lisälaitteeseen, esim. perheen ja ystävien laitteisiin. Huomaa, että käyttäessäsi tätä Palvelua mobiililaitteen ja auton välillä vaihdetaan tietoa UWB- tai NFC-toimintoa käyttäen. Tätä tietoa ei välitetä meille.
Tätä tarkoitusta varten käsittelemme seuraavia henkilötietoja: käyttäjätiedot (kuten käyttäjätunnus, profiilin nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero), älylaitteen tiedot (kuten laitteen tunnus, laitteen nimi, laitteen tyyppi, käyttöjärjestelmän versio, sovellusversio), digitaalisen avaimen tiedot (kuten digitaalisen avaimen tunnus, digitaalisen avaimen tila, digitaalisen avaimen tyyppi, käyttöoikeudet/profiili, ajoneuvon tunnus, fyysisten kauko-ohjainten tunnukset, jaettujen avainten lukumäärä); jaetut digitaaliset avaimet: lisätiedot, kuten digitaalisen avaimen käytön alkamis- ja päättymispäivät (tai määräaikaisuus), jaetun digitaalisen avaimen käyttäjän nimi, käyttäjälle määrittämäsi todennuskäytäntö/valtuutusprofiili, vianmääritystiedot (vikakoodit) ja ajoneuvon tilatiedot.
Oikeusperuste: Käsittely on tarpeen kanssamme tekemäsi sopimuksen täytäntöönpanoa varten (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) b)).

5.9.

Aloitusnäytössä näkyvä kartta ja hakutoiminto
Aloitusnäytössä näkyvästä kartasta voit tarkistaa olinpaikkasi. Aloitusnäytön hakutoiminnon avulla voit etsiä sinua kiinnostavia kohdepisteitä (POI).
Tätä tarkoitusta varten käsittelemme seuraavia henkilötietoja: sijaintitiedot, hakusana, älypuhelimen kieliasetus.
Oikeusperuste: Käsittely on tarpeen kanssamme tekemäsi sopimuksen täytäntöönpanoa varten (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) b)).

5.10.

Touch ID:n ja Face ID:n (iOS) tai sormenjälki- ja kasvojentunnistuksen (Android) käyttö
Voit käyttää tiettyjä Kia Connect -sovelluksen toimintoja vapauttamalla ne Touch ID:llä tai Face ID:llä (iOS) tai sormenjälki- ja kasvojentunnistuksella (Android). Biometriset tiedot tallennetaan vain paikallisesti älypuhelimeesi eikä niitä siirretä meille. Siksi meillä ei ole pääsyä näihin tietoihin. Vain tieto siitä, onnistuiko biometristen tietojen todentaminen, siirretään Kia Connect -sovellukseen älypuhelimesi järjestelmätoiminnon avulla. Voit kytkeä Touch ID:n tai Face ID:n (iOS) tai sormenjälki- ja kasvojentunnistuksen (Android) koska tahansa pois käytöstä älypuhelimesi vastaavissa asetuksissa. 
Tätä tarkoitusta varten käsittelemme seuraavia henkilötietoja: tieto siitä, onnistuiko biometristen tietojen todentaminen.
Oikeusperuste: Käsittely on tarpeen kanssamme tekemäsi sopimuksen täytäntöönpanoa varten (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) b)).  

5.11.

Tuotteiden ja Palvelujen parannukset
Mikäli aktivoit tietojen keräämisen ”Tuotteiden/Palvelujen kehittämistä” varten, käsittelemme ajoneuvosi suorituskykyä, käyttöä, toimintaa ja tilaa koskevia tietoja tarjoamiemme tuotteiden ja palvelujen laadun parantamiseksi antamasi suostumuksen perusteella. Suostumuksen antaminen on vapaaehtoista ja voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa kytkemällä asianomaisen toiminnon pois. Suostumuksen peruminen ei vaikuta sellaisen käsittelyn laillisuuteen, joka perustui tällaiseen suostumukseen ennen sen perumista. Mikäli haluat sallia tietojen keräämisen ”Tuotteiden/Palvelujen kehittämistä” varten, sinun tulee teknisistä syistä kytkeä päälle myös sijaintitietojärjestelmä (”GIS-järjestelmä”).
Tätä tarkoitusta varten käsittelemme seuraavia henkilötietoja: ilmastointijärjestelmän tilaa koskevat tiedot; akun tilaa koskevat tiedot; teknisiä ja ajoneuvon vakautta sääteleviä järjestelmiä koskevat tiedot; kojelaudan käyttöä ja tilaa koskevat tiedot; ilmastointiin ja lämmitykseen liittyvät tiedot; moottorin, jarrujen ja voimansiirtolaitteiden tilaa koskevat tiedot; ajoneuvon toimintoja koskevat tiedot; vaihteistoa ja kulutusta koskevat tiedot; varoitus- ja apujärjestelmiä koskevat tiedot; ohjausta ja renkaita koskevat tiedot; moottoria ja lataamista koskevat tiedot; sähköautokohtaiset käyttö- ja tilatiedot; multimediatoimintojen käyttöä (esim. tykkäystoimintoa) ja tilaa koskevat tiedot sekä sijainti- ja nopeustiedot.
Oikeusperuste: Käsittely perustuu aiemmin antamaasi suostumukseen (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) a)).

6.

Keskusyksikkö ja Autopalvelut

6.1.

Ilmoitukset-toiminto
Ilmoitukset-toiminnon avulla voit vastaanottaa viestejä Kialta auton keskusyksikön näyttöön. Viestit voivat liittyä muun muassa ajoneuvon takaisinkutsukampanjoihin, huoltomuistutuksiin ja huoltokampanjailmoituksiin.
Tätä tarkoitusta varten käsittelemme seuraavia henkilötietoja: yksilöivät tunnisteet (esim. auton valmistenumero (VIN)), SequenceID-tunnus, tieto siitä, onko viesti luettu, lukuaika, UTC-kellonaika.
Oikeusperuste: Käsittely on tarpeen kanssamme tekemäsi sopimuksen täytäntöönpanoa varten (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) b)).

6.2.

Kia Connect Live -palvelut
Kia Connect Live -palvelujen avulla voit käyttää seuraavia toimintoja:
Reaaliaikaiset liikenne- ja online-navigointitiedot: Tämä Palvelu tuottaa reaaliaikaisia liikennetietoja reittien laskemista ja liikennetilanteen tarkistamista varten. Online-navigoinnin avulla voit navigoida haluamaasi kohteeseen reaaliaikaisten ja historiallisten liikennetietojen perusteella.
Sähköauton reittisuunnittelu (vain sähköautot ja lataushybridit): Palvelu arvioi, pääsetkö määränpäähäsi suoraan vai edellyttääkö matka latauspysähdystä, kun asetat määränpään auton yhdysrakenteisessa navigointijärjestelmässä. Jos Palvelu arvioi matkan edellyttävän latauspysähdystä akun senhetkisen varaustason ja arvioidun sähkönkulutuksen perusteella, se lisää automaattisesti yhden tai useamman latauspisteen välietapiksi ehdotetulle reitille. Palvelu mukauttaa ehdotettuja latauspysähdyksiä automaattisesti, mikäli kuljettaja päättää pysähtyä lataamaan aiemmin, jolloin ehdotettu latauspysähdys ohitetaan, tai mikäli ajo-olosuhteiden mukainen energiankulutus on odotettua suurempi.
Reaaliaikaiset kohdepisteet (POI:t) ja kohdepisteiden verkkohaku: Tämä Palvelu tarjoaa tietoja lähellä olevista kiinnostavista kohteista (POI) ajoneuvon sijainnin perusteella. Palvelun avulla voit myös etsiä aktiivisesti lähellä olevia kohdepisteitä valitun luokan mukaan. Katso lisätietoja Palvelun kehittyneistä, sijaintipohjaiseen mainontaan perustuvista ominaisuuksista kohdasta 11.6.
Sää: Tämä Palvelu tarjoaa paikallisia säätietoja kulloisenkin sijaintisi perusteella.
Pysäköinti: Tämä Palvelu tarjoaa tietoja pysäköintipaikoista kulloisenkin sijainnin, lähellä olevan määränpään, lähimmän vieritetyn kohteen tai lähimmän keskusta-alueen perusteella.
Sähköauton kohdepisteet (vain sähköautot ja lataushybridit): Tämä Palvelu tarjoaa tietoja lähellä olevista latausasemista (muun muassa tieto siitä, onko latausasema vapaa) kulloisenkin sijainnin perusteella.
Lähin jälleenmyyjä: Tämä Palvelu tarjoaa tietoja lähimmästä Kia-jälleenmyyjästä ajoneuvon senhetkisen sijainnin perusteella.
Varoitukset liikennekameroista / vaarallisista alueista (vain, jos sallittu maassasi): Tämä Palvelu tuottaa varoituksia onnettomuusherkillä alueilla ja varoittaa sinua vaarapaikoista tai nopeusvalvontakameroista.
Urheiluliiga: Tämä Palvelu tarjoaa tietoja valittujen urheilulajien ja -liigojen menneistä ja tulevista tapahtumista.
Tätä tarkoitusta varten käsittelemme seuraavia henkilötietoja: sijaintitiedot (GPS), palvelimille tehdyt hakupyynnöt ja niihin saadut vastaukset (kohdepisteiden tiedot), lähimmän jälleenmyyjän tiedot, polttoainetiedot, pysäköintiä koskevat tiedot, liikennekameratiedot, sähköautojen latausasemia koskevat tiedot, säätiedot, liikennetiedot, etäisyyksien mittaamiseen käytetty yksikkö (kilometrit, mailit, metrit), kieliasetukset, tietoliikenneyhteyksien palveluntarjoajan tiedot, yksilöintitiedot (esimerkiksi ajoneuvon valmistenumero (VIN), Driver ID -tunnus, Service ID -tunnus), puhelinnumero, päivämäärä ja paikallinen kellonaika, protokollaversio, navigointilaitteen tiedot (esimerkiksi laitteiston versio, ohjelmistoversio) ja reittitiedot (esimerkiksi lähtöpiste, asetukset, määränpää, aika-arvio), liigan ottelutietoja koskeva pyyntö, joukkueen ottelutietoja koskeva pyyntö, liigan tunniste, liigan otteluversio, joukkueen kooditunniste, maan tunniste, maakoodi, liigan versio, joukkueen versio, logon versio.
Oikeusperuste: Käsittely on tarpeen kanssamme tekemäsi sopimuksen täytäntöönpanoa varten (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) b)).
Käsittelemme yllä lueteltuja tietoja myös Kia Connect Live -palvelujen parantamista varten.
Oikeusperuste: Käsittely on tarpeen oikeutetun etumme perusteella (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) f)). Oikeutettu etumme on: Kia Connect Live -palvelujen parantaminen.

6.3.

Kappaleentunnistus
Tämän Palvelun avulla voit radiota kuunnellessasi: (i) tunnistaa radiossa parhaillaan soivan kappaleen nimen ja esittäjän, (ii) näyttää albumin kansikuvan. Palvelu on aktivoitava napsauttamalla radionäytössä olevaa SoundHound-logoa. Aktivoinnin jälkeen radion äänestä taltioidaan lyhyt näyte, joka lähetetään SoundHound-palveluun. Mikäli palvelu tunnistaa kappaleen, sen nimi, esittäjä ja albumin kansikuva (jos se on saatavilla) tulevat näkyviin Keskusyksikön radionäyttöön.
Tätä tarkoitusta varten käsittelemme seuraavia henkilötietoja: laitteen tunnus, ohjelmalähteen tyyppi (USB-musiikki, radio, Bluetooth-musiikki), yksilöllinen pyyntötunnus, päivämäärä, aika ja tulos (kappaleen nimi, esittävä artisti ja albumin kansi) jokaiselle SoundHound-haulle.
Oikeusperuste: Käsittely on tarpeen kanssamme tekemäsi sopimuksen täytäntöönpanoa varten (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) b)).

6.4.

Online-puheentunnistus
Tämän Palvelun avulla voit käyttää ja ohjata ajoneuvosi määrättyjä palveluja puhekomentojen avulla sekä laatia ja lähettää tekstiviestejä yhdistetyn mobiililaitteen välityksellä. Online-puheentunnistus toimii online-ympäristössä (pilvipalvelu). Online-puheentunnistus on oletusarvoisesti aktivoituna, kun otat Palvelumme käyttöön ajoneuvosi keskusyksikössä. Palvelun käyttö edellyttää henkilötietojen (kuten ääninäytteet) siirtoa palveluntarjoajallemme Cerence B.V:lle sekä sen yhteistyökumppaneina toimiville alikäsittelijöille, jotka saattavat sijaita EU:n/ETA:n ulkopuolella ja jotka eivät ehkä tarjoa riittävän korkeaa tietosuojatasoa (katso lisätietoja kohdista 9 ja 10). Voit estää sinua koskevien henkilötietojen siirron Cerence B.V:lle ja sen alikäsittelijöille poistamalla online-puheentunnistuksen käytöstä ajoneuvosi keskusyksikön asetuksissa. Mikäli poistat online-puheentunnistuksen käytöstä, puheentunnistustoiminto saattaa toimia rajoitetusti tai poistua käytöstä kokonaan.
Cerence B.V. muuntaa ääninäytteet tekstiksi, tekee niille tarvittaessa semanttisen analyysin ja lähettää tiedot takaisin ajoneuvoon.
Tätä tarkoitusta varten käsittelemme seuraavia henkilötietoja: puhetallenteet, sijaintitiedot (GPS), kohdepisteet (POI) ja Cerence-käyttäjätunnus. Viimeksi mainittu on yksilöllinen tunniste Cerence B.V:n palvelimelle rekisteröitymistä varten. Cerence-käyttäjätunnusta ja ajoneuvon valmistenumeroa (VIN) tai mitä tahansa muuta tunnistetta ei linkitetä toisiinsa. Tämä tarkoittaa, että Cerence B.V. ei voi yksilöidä luonnollista henkilöä sille lähetettyjen tietojen perusteella.
Oikeusperuste: Käsittely on tarpeen kanssamme tekemäsi sopimuksen täytäntöönpanoa varten (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) b)).
Keräämme ja säilytämme tallennettuja ääninäytteitä ja sijaintitietoja Online-puheentunnistuspalvelun parantamiseksi.
Oikeusperuste: Käsittely on tarpeen oikeutetun etumme perusteella (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) f)). Oikeutettu etumme on: online-puheentunnistuspalvelun parantaminen.

6.5.

Henkilökohtaisen kalenterin/navigoinnin synkronointi
Tämän Palvelun avulla voit synkronoida älypuhelimesi Google- tai Apple-kalenterin keskusyksikön sisäänrakennetun kalenteritoiminnon kanssa. Tällöin voit katsoa omaa kalenteriasi keskusyksikön näytössä tai Kia Connect -sovelluksessa ja käyttää sitä määränpään asettamiseen. Tämä palvelu on yhteensopiva sekä Google- että Apple-kalenterin kanssa.
Tätä tarkoitusta varten käsittelemme seuraavia henkilötietoja: yksilöivät tunnisteet (esim. auton valmistenumero (VIN), sähköpostiosoite, sähköpostitilin kalenterin tunnus, Google-suojaustunnus tai iCloud-salasana, kalenterimerkinnät (esim. merkinnän otsikko, päivämäärä ja kellonaika, osoite).
Oikeusperuste: Käsittely on tarpeen kanssamme tekemäsi sopimuksen täytäntöönpanoa varten (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) b)).

6.6.

Musiikin suoratoisto
Palvelun avulla voit nauttia haluamistasi musiikin ja äänen (podcastit ja äänikirjat) suoratoistopalveluista auton tietoviihdejärjestelmän yhdysrakenteisen näytön ja kaiutinten kautta. Huomaa, että Palvelu ei sisällä asianomaisten suoratoistopalvelujen tilauksia, vaan sinun on luotava tili ja tilattava haluamasi suoratoistopalvelut erikseen kultakin suoratoistopalvelun toimittajalta. Huomaa myös, että Palvelu ei ole oletusarvoisesti aktivoituna Keskusyksikössäsi, vaan se on aktivoitava erikseen Kia Connect Storessa. Palvelu on saatavilla kolmen vuoden ajan Kia Connect -palvelujen maksuttoman jakson alkamisesta, toisin sanoen autosi takuujakson alkamispäivästä. Katso lisätietoja tästä Palvelusta Kia Connect -käyttöehtojen kohdasta 4.2.2.5.
Tätä tarkoitusta varten käsittelemme seuraavia henkilötietoja: käyttäjän todennustiedot (kuten sähköpostiosoite, käyttäjän tunniste), Palvelun tiedot (kunkin sisältöpalvelun kirjautumistunnisteiden salattu tunniste), auton tiedot (valmistenumero (VIN), merkki, moottorin tyyppi, myyntimaa, mallinimi, mallivuosi, Keskusyksikön alusta, Keskusyksikön malli), takuun alkamispäivä.
Oikeusperuste: Käsittely on tarpeen kanssamme tekemäsi sopimuksen täytäntöönpanoa varten (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) b)).

6.7.

Autoon liittyvät ilmoitukset

6.7.1.

Ilmoitukset takaisinkutsukampanjoista: Lähetämme sinulle ilmoituksia ajoneuvoasi koskevista avoimista takaisinkutsukampanjoista yllä mainitun ilmoituskeskuksen kautta. Saatamme lähettää takaisinkutsukampanjoita myös muita kanavia käyttäen (esimerkiksi Kia Connect -sovelluksen kautta, sähköpostitse ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen tai kirjepostina).
Tätä tarkoitusta varten käsittelemme seuraavia henkilötietoja: yksilöivät tunnisteet (esim. ajoneuvon valmistenumero (VIN), Sequence ID -tunnus, tieto siitä, onko viesti luettu, UTC-kellonaika, matkamittarilukema ja takuun alkamispäivä).
Oikeusperuste: Käsittely on tarpeen kanssamme tekemäsi sopimuksen täytäntöönpanoa varten (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) b)).

6.7.2.

Huoltomuistutukset: Lähetämme sinulle muistutuksia Kia-autosi tulevista määräaikaishuolloista edellä mainitun ilmoituskeskuksen kautta.
Tätä tarkoitusta varten käsittelemme seuraavia henkilötietoja: yksilöivät tunnisteet (esim. ajoneuvon valmistenumero (VIN)), Sequence ID -tunnus, tieto siitä, onko viesti luettu, UTC-kellonaika, matkamittarilukema ja takuun alkamispäivä).
Oikeusperuste: Käsittely on tarpeen kanssamme tekemäsi sopimuksen täytäntöönpanoa varten (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) b)).

6.7.3.

Ilmoitukset huoltokampanjoista: Saatamme myös ilmoittaa mahdollisista tekemättömistä mutta suositelluista huoltotoimenpiteistä (kuten ohjelmistopäivityksistä, osien vaihdosta parannettuihin osiin tai Kia-ajoneuvosi tiettyjen komponenttien laatutarkastuksista). Voimme ilmoittaa sinulle suositelluista huoltotoimista yllä mainitun ilmoituskeskuksen kautta ja/tai Kia Connect -sovelluksen tai rekisteröimäsi sähköpostiosoitteen kautta.
Tällaista käsittelyä varten tarvitsemme suostumuksesi, jonka voit antaa Kia Connect -sovelluksen suostumusluettelon kyseistä suostumuspainiketta käyttäen. Suostumuksesi antaminen on vapaaehtoista, ja voit perua suostumuksesi koska tahansa (esim. poistamalla kyseisen suostumusvalinnan Kia Connect -sovelluksen suostumusluettelossa). Tällainen peruminen ei vaikuta käsittelyn lainmukaisuuteen ennen suostumuksen perumista.
Tätä tarkoitusta varten käsittelemme seuraavia henkilötietoja: auton valmistenumero (VIN), Sequence ID -tunnus, tieto siitä, onko ilmoitus luettu, UTC-kellonaika, matkamittarilukema, takuun alkamispäivä.
Oikeusperuste: Käsittely perustuu aiemmin antamaasi suostumukseen (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) a)).

6.7.4.

Muistutukset pakollisista katsastuksista (kuten Saksan TÜV tai Britannian MOT): Me tiedotamme sinulle tulevista pakollisista katsastuksista. Muistutamme esimerkiksi Britanniassa olevien ajoneuvojen ”Ministry of Transport” -katsastuksesta (johon viitataan tavallisesti nimityksellä ”MOT”). Palvelu edellyttää, että annat Kialle edellisen pakollisen katsastuksen hyväksymispäivän ja ajoneuvon rekisteröintipäivämäärän.
Tätä tarkoitusta varten käsittelemme seuraavia henkilötietoja: yksilöivät tunnisteet (esim. ajoneuvon valmistenumero (VIN), Sequence ID -tunnus, tieto siitä, onko viesti luettu, UTC-kellonaika, matkamittarilukema ja takuun alkamispäivä), ajoneuvon edellinen katsastuspäivämäärä ja rekisteröintipäivämäärä.
Oikeusperuste: Käsittely on tarpeen kanssamme tekemäsi sopimuksen täytäntöönpanoa varten (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) b)).

6.8.

Tykkäyspainike USB-musiikkia ja radiota varten
USB-musiikin ja radion tykkäyspainikkeella voit merkitä ja lisätä suosikkikappaleitasi ja laatia niistä soittolistan. Voit tykätä kappaleista tai poistaa niiden tykkäyksiä tietoviihdejärjestelmän musiikkitoimintoon integroidun tykkäyspainikkeen avulla.
Tätä tarkoitusta varten käsittelemme seuraavia henkilötietoja: ohjelmalähteen tyyppi (USB-musiikki, radio, BT-musiikki), kappaleen, esittäjän ja albumin nimet, tykkäystä / tykkäyksen poistamista koskevat tiedot, GPS-tiedot, ulkoilman lämpötila, ajonopeus, sää (kulloisessakin sijainnissa) ja kellonaikatiedot.
Oikeusperuste: Käsittely on tarpeen kanssamme tekemäsi sopimuksen täytäntöönpanoa varten (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) b)).

7.

Langattomat OTA-päivitykset

7.1.

Karttojen ja tietoviihdejärjestelmän langaton OTA-päivitys
”Karttojen ja tietoviihdejärjestelmän OTA-päivitys” mahdollistaa:
karttojen päivitykset auton navigointijärjestelmässä (“karttapäivitys”); ja/tai
tietoviihdejärjestelmän päivitykset tai parannukset Keskusyksikön ohjelmistoon (yhteinen nimitys “tietoviihdejärjestelmän päivitys”)
palvelimiltamme sisäänrakennettuun telematiikkajärjestelmään ns. "over-the-air"-menetelmää käyttäen.
Karttojen ja tietoviihdejärjestelmän OTA-päivitys on osa pyytämiäsi Palveluja ja se on siksi oletusarvoisesti käytössä.
Lisätietoja karttojen ja tietoviihdejärjestelmän OTA-päivityksestä on Kia Connect -käyttöehtojen kohdassa 4.2.3.2.
Tätä tarkoitusta varten käsittelemme seuraavia henkilötietoja: yksilöivät tunnisteet (esim. auton valmistenumero (VIN), auton ohjelmistoversio, vianmäärityksen vikakoodit, auton valmistuspäivä, GPS-tiedot (pituus- ja leveysasteet ja korkeus merenpinnasta), teleoperaattori, kieliasetukset, maa- tai aluekoodi, Keskusyksikön tunnisteet (esim. tyyppi, järjestelmäversio, alusta, valmistaja) ja oleelliset metatiedot.
Oikeusperuste: Käsittely on tarpeen kanssamme tekemäsi sopimuksen täytäntöönpanoa varten (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) b)).
Selvyyden vuoksi: jos saat karttapäivityksiä ja/tai tietoviihdejärjestelmän päivityksiä siirtymällä seuraavalle verkkosivustolle: https://update.kia.com/EU/E1/Main tai jälleenmyyjältä, näitä päivityksiä ei tarjota sinulle "over-the-air"-menetelmällä emmekä me ole rekisterinpitäjä niihin liittyvän henkilötietojen käsittelyn osalta.

7.2.

Auton järjestelmän langaton OTA-päivitys
Auton järjestelmän langattomien OTA-päivitysten avulla auton tiettyjen ohjausyksiköiden sulautettu ohjelmisto voidaan päivittää palvelimiltamme saatavaan uudempaan ohjelmistoversioon tai uusilla parametreilla ("Auton järjestelmän päivitys") langatonta OTA-päivitysmenetelmää hyödyntäen. Saatamme tarjota auton järjestelmän langattomia OTA-päivityksiä eri syistä ja monia eri tarkoituksia varten, erityisesti mahdollisen puutteen korjaamiseksi takuujakson aikana, valmistajan takuun puitteissa tai muusta turvallisuuteen liittyvästä syystä. Lisätietoja auton järjestelmän langattomista OTA-päivityksistä on Kia Connect -käyttöehtojen kohdassa 4.2.3.3.
Tätä tarkoitusta varten käsittelemme seuraavia henkilötietoja: autosi valmistenumero (VIN), auton tilatiedot (sytytysvirta, ilmastointilaite, akku, konepelti, vaihteenvalitsimen asento, valot, seisontajarru), käyttöhistoria (langaton OTA-päivitys), diagnostiikkatiedot (vikakoodit, langattoman OTA-päivityksen tulos, ohjelmiston palautuksen tulos) ja ohjelmistoversion tiedot (elektroninen ohjausyksikkö), auton lähdeversiotunniste, auton kohdeversiotunniste, varustelun saatavuuden tila, paketin nimi, päivitystulos, TMU:n puhelinnumero (MDN tai MIN), teleoperaattori, laitetunnus, alustan valmistaja, alustan nimi, OMADM-versio.
Oikeusperuste: Käsittely on tarpeen kanssamme tekemäsi sopimuksen täytäntöönpanoa varten (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) b)).
Selvyyden vuoksi: jos saat auton järjestelmän päivityksiä siirtymällä seuraavalle verkkosivustolle: https://update.kia.com/EU/E1/Main tai jälleenmyyjältä, näitä päivityksiä ei tarjota sinulle langattomasti OTA-menetelmällä emmekä me ole rekisterinpitäjä niihin liittyvän henkilötietojen käsittelyn osalta.

8.

Parannukset

8.1.

Yleistä
Kuten Kia Connect -käyttöehdoissa on kerrottu, Kia voi tarjota Parannuksia. Parannukset ovat ostettavissa Kia Connect -sovelluksen kauppaosiosta ("Kia Connect Store"). Katso lisätietoja Parannuksista Kia Connect -käyttöehtojen kohdasta 5.
Itse Parannukset eivät edellytä henkilötietojen käsittelyä, ellei asianomainen Parannus sisällä tai liity yllä viitattuun Palveluun. Tällöin ilmoitamme sinulle kyseisen Palvelun yhteydessä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä asianomaisessa kohdassa yllä. Huomaa, että joissakin tapauksissa Parannuksen asentaminen edellyttää "Auton järjestelmän OTA-päivitys" -Palvelun käyttöä. Katso yllä olevasta kohdasta 7.2 lisätietoja auton järjestelmän langattoman OTA-päivityksen yhteydessä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä sekä tällaiseen käsittelyyn sovellettavasta oikeusperusteesta.
Jokainen Parannus linkitetään tiettyyn autoon yksilöllisen valmistenumeron (VIN) mukaan. Tämä tarkoittaa, että käsittelemme ostettua Parannusta, asianomaista valmistenumeroa (VIN) sekä auton elektronista ohjausyksikköä koskevia tietoja. Käsittely on tarpeen asianomaisen Parannuksen ostosopimuksen täytäntöönpanoa varten (GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan alakohta b).

8.2.

Parannuksista ilmoittaminen muille käyttäjille
Auto on mahdollista linkittää useiden eri käyttäjien Kia Connect -tileihin. Tällaisessa tilanteessa me ilmoitamme sähköpostitse toisen Jaetun käyttäjän ostamasta Parannuksesta sekä asianomaisen Parannuksen aktivoinnista ja passivoinnista (jos sovellettavissa) käyttäjälle, joka linkitti ensimmäisenä Kia Connect -tilinsä kyseiseen autoon ("Pääkäyttäjä") sekä muille käyttäjille, jotka ovat linkittäneet auton omaan Kia Connect -tiliinsä ("Jaetut käyttäjät").
Tätä tarkoitusta varten käsittelemme seuraavia henkilötietoja: auton valmistenumero (VIN), nimi, sähköpostiosoite, tekniset tiedot (kuten laitetiedot, IP-osoite, käyttäjätunnus, UUID) ja asianomaista Parannusta koskevat tiedot.
Oikeusperuste: Käsittely on tarpeen kanssamme tekemäsi sopimuksen täytäntöönpanoa varten (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) b)).

9.

Kia Connect Store ja ostotapahtuma
Voit valita Parannuksia ja ostaa ja/tai päivittää niitä Kia Connect Storessa (yllä olevassa kohdassa 8.1 kuvatulla tavalla). Lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä Kia Connect Storessa sekä itse ostotapahtumasta on Kia Connect Storen Tietosuojaselosteessa, joka on saatavilla Kia Connect Storessa sekä osoitteessa https://connect.kia.com/eu/downloads.

10.

Maksun käsittely
Maksun käsittelyyn sovelletaan erillistä tietosuojaselostetta, joka tarjotaan luettavaksesi ennen kuin hyväksyt asianomaisen Parannuksen maksun Kia Connect Storessa. Tämä erillinen Tietosuojaseloste on myös saatavilla osoitteessa https://connect.kia.com/eu/downloads.

11.

Muut käsittelytoimet
Edellä mainittujen käsittelytoimien lisäksi saatamme käsitellä henkilötietojasi myös seuraavia tarkoituksia varten:

11.1.

Viestintä: Saatamme käsitellä henkilötietojasi viestiäksemme sinulle Palveluihin tai kanssamme tekemääsi sopimukseen liittyvistä seikoista (esim. tarjotaksemme asiakastukea, tiedottaaksemme Palveluihin liittyvistä teknisistä ongelmista, täyttääksemme sopimusta koskevat velvoitteemme, tiedottaaksemme muutoksista Kian Käyttöehtoihin tai tähän Tietosuojaselosteeseen) useiden viestintäkanavien, muun muassa autosi Keskusyksikön (esimerkiksi Ilmoitukset-toiminnon tai tietoviihdejärjestelmän) kautta, sähköpostitse, puhelimitse tai Kia Connect -sovelluksen ilmoitusten avulla (tätä tarkoitusta varten Kia Connect -sovelluksessa on erillinen Saapuneet-kansio). Kun otat meihin yhteyttä käytettävissä olevien viestintäkanavien (esim. verkkosivustomme yhteydenottolomakkeen, Kia Connect -sovelluksen, sähköpostin tai puhelimen) välityksellä, saatamme käsitellä henkilötietojasi pyyntösi käsittelemiseksi ja viestiäksemme sinulle pyyntöösi liittyen. Tietyt kentät Kia Connect -sovelluksen yhteydenottolomakkeessa ovat esitäytettyjä helpottaaksemme yhteydenottolomakkeen käyttöä. Katso lisätietoja markkinointitoimintaamme koskevasta viestinnästä kohdasta 11.3 alla. Jos haluat lisätietoja siitä, miten viestimme sinulle autoosi ostetuista Parannuksista, katso yllä oleva kohta 8.2.
Sopimuksen täytäntöönpano edellyttää seuraavien henkilötietojen käsittelemistä: yhteystiedot (esim. sähköpostiosoite, puhelinnumero), Ilmoitukset-toiminnon käyttämiseen liittyvät tiedot (ts. yksilöivät tunnisteet, kuten ajoneuvon valmistenumero (VIN), sequence ID -tunnus, tieto siitä, onko viesti luettu, UTC-kellonaika), ilmoitusten lähettämiseen Kia Connect -sovelluksessa liittyvät tiedot (käyttäjätunnus, maa, kieli, laitteen tunnus, järjestelmän suojaustunnus, alusta, UUID, yhteyshenkilön tunnus), Kia Connect -sovelluksen yhteydenottolomakkeen esitäytettävät tiedot (sähköpostiosoite, ajoneuvon valmistenumero (VIN), kieli, UUID), nimi, sinun meille toimittamasi kyseiseen pyyntöön liittyvät tiedot ja sopimuksen tiedot.
Oikeusperuste: Käsittely on tarpeen kanssamme tekemäsi sopimuksen täytäntöönpanoa varten (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) b)) tai oikeutettuja etujamme varten (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) f)). Oikeutetut etumme ovat: parhaan mahdollisen palvelun tarjoaminen asiakkaillemme sekä asiakkaiden pyyntöihin vastaaminen ja niiden käsittely.

11.2.

Tekninen tuki: Jos ajoneuvoosi ja Palveluihin liittyvä tekninen ongelma on havaittu, meidän on ehkä luettava tiedot autostasi voidaksemme analysoida ne ja korjata havaitun ongelman. Mikäli annat meille suostumuksesi, keräämme autosi Keskusyksiköstä ns. lokitiedoston, jonka käsittelemme ja joka sisältää eri luokkiin kuuluvia henkilötietoja. Suostumuksen antaminen on vapaaehtoista, ja voit perua suostumuksesi koska tahansa (esim. käyttämällä verkkosivustomme Ota meihin yhteyttä -kohdan osiossa Asiakastuki olevaa yhteydenottolomaketta: (https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/). Suostumuksen peruminen ei vaikuta käsittelyn lainmukaisuuteen ennen suostumuksen perumista. Huomaa kuitenkin, että suostumuksesi evääminen tai peruminen saattaa estää meitä tarjoamasta analyysia autossa tai Palveluissa havaitusta ongelmasta tai tekemästä tällaista analyysia.
Sopimuksen täytäntöönpano edellyttää seuraavien henkilötietojen käsittelemistä: ajoneuvon valmistenumero (VIN), aikaleimat, sijaintitiedot/GPS-koordinaatit (kuten aiemmat määränpäät) sekä auton suorituskykyä, käyttöä, toimintaa ja kuntoa koskevat vianmääritystiedot.
Oikeusperuste: Käsittely perustuu antamaasi suostumukseen (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) a)).

11.3.

Markkinointi: Saatamme ottaa sinuun yhteyttä autosi Keskusyksikön kautta, sähköpostitse ja/tai lähettämällä ilmoituksia Kia Connect -sovelluksessa (sovelluksessa on erillinen Saapuvat-kansio) voidaksemme tarjota sinulle markkinointitietoa tuotteistamme ja/tai palveluistamme, pyytääksemme sinua osallistumaan asiakaskyselyihin tai pyytääksemme sinulta palautetta.
Tähän tarvitsemme yleensä suostumuksesi, joka määrittelee näiden toimenpiteiden laajuuden. Voit antaa suostumuksesi käyttämällä Kia Connect -sovelluksen suostumusluettelon suostumuspainiketta tai jollain muulla tavoin (jos sovellettavissa). Suostumuksen antaminen on vapaaehtoista, ja voit perua suostumuksesi koska tahansa (esim. poistamalla suostumuksen Kia Connect -sovelluksen suostumusluettelosta). Voit myös lopettaa markkinointisähköpostiemme tilaamisen koska tahansa napsauttamalla jokaisessa lähettämässämme markkinointiviestissä olevaa tilauksen lopettamispainiketta. Suostumuksen peruminen ei vaikuta käsittelyn lainmukaisuuteen ennen suostumuksen perumista. Sinulla on myös oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittely suoramarkkinointitarkoituksia varten (katso lisätietoja alla olevasta kohdasta 12.6).
Jos annat meille sähköpostiosoitteesi rekisteröityessäsi Palveluihin ja ellet ole kieltänyt sitä, saatamme lähettää sinulle tietoa samantapaisista Kia Connect -palveluista tai tuotteista kyseiseen sähköpostiosoitteeseen ilman nimenomaista suostumustasi. Tämä johtuu siitä, että tällaisissa tapauksissa sinulta nykyisenä asiakkaana ei vaadita erityistä suostumusta. Tämä koskee myös tietojen lähettämistä sinulle Kia Connect -sovelluksen Saapuvat-kansioon lähetettävien ilmoitusten muodossa. Sinulla on kuitenkin oikeus kieltää tällaisten elektronisten markkinointiviestien lähettäminen koska tahansa veloituksetta (perustaksojen mukaisia lähetyskuluja lukuun ottamatta) (esim. poistamalla suostumus Kia Connect -sovelluksen Palveluihin liittyvä mainonta -luettelosta). Voit myös peruuttaa markkinoitisähköpostiemme tilaamisen koska tahansa napsauttamalla tilauksen perumispainiketta jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissa. Sinulla on myös oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksia varten (katso lisätietoja alla olevasta kohdasta 12.6).
Sopimuksen täytäntöönpano edellyttää seuraavien henkilötietojen käsittelemistä: nimi, yhteystiedot (esim. sähköpostiosoite), tekniset tiedot (esim. laitteen tiedot, IP-osoite, käyttäjätunnus, UUID), tiedot suostumuksestasi (esim. suostumuksen antamisen päivämäärä ja kellonaika).
Oikeusperuste: Käsittely perustuu antamaasi suostumukseen (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) a); Saksan epäreilun kilpailun kieltävän asetuksen ("UWG") kappaleeseen 7 (2) nro 2, tai jos se on tarpeen oikeutettuja etujamme varten (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) f); UWG:n kappale 7 (3)). Oikeutettu etumme on: palvelujemme ja tuotteidemme mainostaminen.

11.4.

Palaute ja asiakaskyselyt: Saatamme ajoittain pyytää sinua antamaan palautetta ja/tai osallistumaan meitä ja palvelujamme, muun muassa tukipalveluja, koskeviin asiakaskyselyihin (katso edellä olevasta kappaleesta 11.1 lisätietoja viestinnästämme kanssasi). Jos annat meille palautetta tai osallistut asiakaskyselyihimme, saatamme käsitellä tarvittavia henkilötietoja palautteen käsittelyä ja arviointia tai asiakaskyselyn toteuttamista, käsittelyä ja arviointia varten. Teemme tämän parantaaksemme palvelujamme ja sopeuttaaksemme niitä asiakkaidemme tarpeiden mukaan.
Joissakin tapauksissa saatamme toteuttaa asiakaskyselyjä käyttäen Salesforce Marketing Cloud -alustaa, jonka tarjoaa salesforce.com Germany GmbH, tai SurveyMonkey-verkkokyselytyökalua, jonka tarjoaa Momentive Europe UC ("Momentive") (katso alla olevasta kohdasta 13 lisätietoa näistä palveluntarjoajista). Osallistuaksesi SurveyMonkeyn toteuttamiin kyselyihin sinun on ehkä napsautettava kyselykutsuun sisältyvää linkkiä. Napsautettuasi sitä sinut ohjataan Momentiven verkkosivustolle, jolla kysely toteutetaan. Momentive käsittelee kyselyyn liittyvät tiedot puolestamme ja tarkoituksiamme varten. Lisäksi Momentive saattaa: (i) kerätä ja käsitellä laitettasi koskevaa tiedot ja muita teknisiä tietoja useamman osallistumiskerran estämiseksi; ja (ii) käyttää evästeitä huomatakseen, onko osallistuja jo vastannut kyselyyn, ja määrittääkseen uudelleen vastaukset, jotka kyseinen osallistuja on jo antanut. Lisätietoja siitä, miten Momentive käsittelee henkilötietoja, on osoitteessa https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/.
Sopimuksen täytäntöönpano edellyttää seuraavien henkilötietojen käsittelemistä: nimi (jos merkitystä ja ilmoitettu), sisältötiedot (esim. palautteesi ja/tai vastauksesi), tekniset tiedot (IP-osoite, UUID, käyttöjärjestelmän versio, laitetyyppi, laitteen ID/MAC-osoite, järjestelmä- ja suorituskykytiedot ja selaimen tyyppi).
Oikeusperuste: Käsittely on tarpeen oikeutettuja etujamme varten (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) f)). Oikeutettu etumme on: palvelujemme parantaminen.

11.5.

Tyytyväisyys reittiin: Saatamme aika ajoin pyytää sinua lähettämään auton Keskusyksikön välityksellä (tietoviihdejärjestelmän kautta) palautetta, jonka perusteella mittaamme tyytyväisyyttäsi reittiopastukseemme sekä sijaintitietoihimme.
Tätä tarkoitusta varten käsittelemme seuraavia henkilötietoja: auton valmistenumero (VIN), paikannustiedot (kuten GPS-koordinaatit reaaliaikaisia liikennetietoja varten), autosi SIM-kortin ICCID-tunniste, tapahtuman yksilöllinen pyyntötunniste, tyytyväisyyspistemääräsi.
Oikeusperuste: Käsittely on tarpeen oikeutettuja etujamme varten (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) f)). Oikeutettu etumme on: palvelujemme parantaminen.

11.6.

Sijaintiin pohjautuva mainonta: Kelpoisuusehdot täyttävissä autoissa "Reaaliaikaiset kohdepisteet (POI) ja kohdepisteiden verkkohaku" -Palvelua (katso kohta 6.2 yllä) täydennetään kumppanimme 4.screen (katso https://www.4screen.com/) tarjoamilla tiedoilla. Palvelun täydentävien tietojen myötä voit halutessasi saada kaupoista tai ravintoloista lisätietoja (esimerkiksi koskien niiden sijaintia) kartalla näkyvien merkkien tai kartan hakutoiminnon kautta. Voit myös halutessasi vastaanottaa erikoistarjouksia ja kampanjoita autosi lähistöllä olevista kaupoista ja ravintoloista.
Tätä tarkoitusta varten käsittelemme seuraavia henkilötietoja: auton valmistenumero (VIN), sijaintitiedot, palvelupyyntö, profiilitunnus, käyttäjätunnus.
Oikeusperuste: Käsittely on tarpeen oikeutettuja etujamme varten (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) f)). Oikeutettu etumme on: optimoidun Palvelun tarjoaminen sinulle lisäämällä kohdepisteiden hakutoimintoon lisäominaisuuksia.

11.7.

Tietojen jakaminen: Tietoa siitä, miten jaamme henkilötietojasi kolmansien osapuolten kanssa, annetaan jäljempänä kappaleessa 13.

11.8.

Liiketoiminnan hoitaminen: Saatamme käsitellä tiettyjä edellä mainittuja henkilötietoja sisäisiä hallinta- ja hallinnointitarkoituksia varten, muun muassa kirjausten hallintaa tai muiden sisäisten protokollien ylläpitoa varten.
Oikeusperuste: Käsittely on tarpeen oikeutetun etumme perusteella (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) f)). Oikeutettu etumme on: liiketoimintamme asianmukaisen ja tehokkaan toiminnan varmistaminen.

11.9.

Lainsäädännön noudattaminen: Saatamme käsitellä tiettyjä edellä mainittuja henkilötietoja (esim. tietoja antamistasi suostumuksista yhdessä päivämäärän ja kellonajan kanssa sekä suostumuksen sisällöstä ja antamistavasta) noudattaaksemme valvontaelimien laatimia sovellettavia lakeja, direktiivejä, suosituksia tai pyyntöjä (esim. pyyntöjä luovuttaa henkilötietoja tuomioistuimille tai valvontaelimille, muun muassa poliisille).
Oikeusperuste: Tällainen käsittely saattaa olla tarpeen: (i) meihin kohdistuvan lainsäädännöllisen velvoitteen noudattamista varten (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) c)); tai (ii) oikeutetun etumme perusteella (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) f)). Oikeutettu etumme on: sovellettavien lainsäädännöllisten velvoitteiden noudattamisen varmistaminen. 

11.10.

Oikeuskäsittelyt ja tutkinnat: Saatamme käsitellä tiettyjä edellä mainittuja henkilötietoja oikeuksiemme ja etujemme arviointia, valvontaa ja puolustamista varten.
Oikeusperuste: Käsittely on tarpeen oikeutetun etumme perusteella (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) f)). Oikeutettu etumme on: etujemme puolustaminen ja oikeuksiemme toteuttaminen.

12.

Sinun oikeutesi
Kun käsittelemme henkilötietojasi suostumuksesi perusteella, voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 7 (3)). Suostumuksesi peruuttaminen ei vaikuta sellaisen käsittelyn laillisuuteen, joka on tapahtunut ennen suostumuksen peruuttamista.
Lisäksi sinulla saattaa soveltuvien tietosuojalakien mukaisesti olla oikeus: saada pääsy sinua koskeviin henkilötietoihin (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 15); pyytää virheellisten henkilötietojen oikaisemista (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 16); pyytää sinua koskevien henkilötietojen poistamista (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 17); pyytää sinua koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 18); pyytää henkilötietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 20) sekä vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 21 (1) ja (2)). 
Sinulla on lisäksi oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle tietosuojasta vastaavalle valvontaviranomaiselle (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 77). 
Huomaa, että soveltuva kansallinen tietosuojalainsäädäntö saattaa asettaa tiettyjä rajoituksia näihin oikeuksiin.

12.1.

Oikeus saada pääsy tietoihin: Sinulla saattaa olla oikeus saada meiltä vahvistus siitä, että sinua koskevia tietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihisi ja tiettyihin lisätietoihin. Tällaiset tiedot käsittävät – muun muassa – käsittelyn tarkoitukset, kyseessä olevat henkilötietoryhmät, vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai on tarkoitus luovuttaa. Huomaa kuitenkin, että muiden henkilöiden edut voivat rajoittaa pääsyoikeuttasi. 
Sinulla saattaa olla oikeus saada jäljennös niistä sinua koskevista henkilötiedoista, joita käsittelemme. Mikäli pyydät useamman kuin yhden jäljennöksen, saatamme veloittaa kohtuullisen maksun hallinnollisten kustannusten perusteella.

12.2.

Oikeus tietojen oikaisemiseen: Sinulla saattaa olla oikeus vaatia meiltä sinua koskevien virheellisten tietojen oikaisua. Sinulla saattaa olla oikeus pyytää henkilötietojesi täydentämistä esimerkiksi toimittamalla selostus täydennettävistä kohdista riippuen siitä, mihin tarkoituksiin henkilötietojasi käsitellään.

12.3.

Oikeus tietojen poistamiseen ("oikeus tulla unohdetuksi"): Sinulla saattaa olla tietyissä tilanteissa oikeus pyytää meitä poistamaan sinua koskevat henkilötiedot, ja meillä saattaa olla velvollisuus poistaa kyseiset henkilötiedot.

12.4.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: Sinulla saattaa olla tietyissä tilanteissa oikeus pyytää meitä rajoittamaan sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä. Tällöin kyseisiin henkilötietoihin lisätään vastaava merkintä ja voimme käsitellä niitä ainoastaan tiettyihin tarkoituksiin. 

12.5.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Sinulla saattaa olla tietyissä tilanteissa oikeus saada meille luovuttamasi sinua koskevat henkilötiedot jäsennetyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus siirtää kyseiset henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle ilman, että voimme estää sinua siirtämästä niitä. 

12.6.

VASTUSTAMISOIKEUS: SINULLA SAATTAA OLLA TIETYISSÄ TILANTEISSA JA KÄSITTELYN PERUSTUESSA OIKEUTETTUIHIN ETUIHIMME (EU:N YLEISEN TIETOSUOJA-ASETUKSEN ARTIKLA 6 (1) F)) OIKEUS VASTUSTAA SINUA KOSKEVIEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ MILLOIN TAHANSA OLOSUHTEISIISI LIITTYVILLÄ PERUSTEILLA, JOLLOIN MEIDÄT SAATETAAN VELVOITTAA LOPETTAMAAN HENKILÖTIETOJESI KÄSITTELY.
LISÄKSI JOS HENKILÖTIETOJASI KÄSITELLÄÄN SUORAMARKKINOINTIA VARTEN, SINULLA ON OIKEUS MILLOIN TAHANSA VASTUSTAA HENKILÖTIETOJESI KÄSITTELYÄ TÄLLAISTA MARKKINOINTIA VARTEN, MUKAAN LUKIEN PROFILOINTIA VARTEN, SILLOIN KUN SE LIITTYY TÄLLAISEEN SUORAMARKKINOINTIIN. TÄLLÖIN EMME ENÄÄ KÄSITTELE SINUA KOSKEVIA HENKILÖTIETOJA KYSEISIÄ TARKOITUKSIA VARTEN.

12.7.

Oikeus tehdä järjestelyjä tietojen kuoleman jälkeistä säilyttämistä ja välittämistä varten: Sinulla on oikeus antaa tarkkoja ohjeita siitä, miten sinua koskevia henkilötietoja saa säilyttää tai luovuttaa kuolemasi jälkeen. Toimimme antamiesi ohjeiden mukaisesti. Voit myös pyytää ulkoista tahoa toimittamaan meille edellä mainitut sinua koskevien henkilötietojen säilyttämistä tai luovuttamista koskevat ohjeet sen tullessa ajankohtaiseksi. 

13.

Henkilötietoja vastaanottavat tahot
Sinua koskevia henkilötietoja voivat tarkastella ainoastaan ne Kian työntekijät, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä suorittamiseksi.
Kia voi luovuttaa sinua koskevia henkilötietoja sovellettavia tietosuojalakeja noudattaen alla määritetyille tahoille kyseisiä tarkoituksia varten:
Kia-konsernin yritykset - Saatamme luovuttaa henkilötietojasi muille Kia-konserniin kuuluville yrityksille, mukaan lukien tytäryhtiömme Euroopassa ja emoyhtiömme Kia Corporation Korean tasavallassa.
Luovutamme henkilötietoja sisäisiä hallinnollisia tarkoituksiamme varten (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) f)) tai koska se on tarpeen kanssasi solmimamme sopimuksen täytäntöönpanoa varten (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) b)). Joissakin tapauksissa luovutus saattaa myös perustua suostumukseesi (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) a)).
Lisäksi joissain tapauksissa luovuttaminen saattaa perustua suostumukseesi (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) a)). Esimerkiksi käyttämällä Kia Connect -sovelluksen suostumusluettelon suostumuspainiketta voit antaa suostumuksesi tiettyjen ajoneuvon tietojen jakamiseen maasi Kia-maahantuojan tai jakelijan kanssa Euroopassa eri tarkoituksia varten. Katso lisätietoja Kia Connect -sovelluksen suostumusluettelosta. Suostumuksesi antaminen on vapaaehtoista, ja voit perua suostumuksesi koska tahansa (esim. Kia Connect -sovelluksen suostumusluettelon suostumuspainiketta käyttämällä). Suostumuksen peruminen ei vaikuta sellaisen käsittelyn laillisuuteen, joka perustui tällaiseen suostumukseen ennen sen perumista.
Ilmoitamme Kian kansalliselle myyntiyritykselle tai maassasi toimivalle jakelijalle sinulle lähettämistämme ajoneuvoa koskevista ilmoituksista (katso kohta 6.7), jotta välttyisit saamasta samaa viestiä useiden eri kanavien kautta Kia-konsernin eri yrityksiltä. Tämä on tarpeen meidän ja tietojen asianomaisen vastaanottajan oikeutettuja etuja varten (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) f)). Asianomaisen vastaanottajan ja meidän oikeutetut edut ovat: parhaan mahdollisen palvelun tarjoaminen asiakkaillemme, sillä jakamalla nämä tiedot voimme koordinoida viestintäämme ja asiakas välttyy vastaanottamasta samaa viestiä Kia-konsernin eri yhtiöiltä ja eri kanavien kautta.
Teleoperaattorit - Voidaksemme tarjota sinulle Palvelujamme (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) b)) saatamme luovuttaa henkilötietojasi Vodafone GmbH:lle, Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 Düsseldorf, Saksa, joka tarjoaa tarvittavat teleliikennepalvelut. Vodafone GmbH käsittelee henkilötietojasi itsenäisenä rekisterinpitäjänä.
Palveluntarjoajat - Saatamme luovuttaa henkilötietojasi tietyille kolmansille osapuolille, jotka voivat olla joko sidostahoja tai muita kuin sidostahoja ja jotka käsittelevät kyseisiä tietoja palveluntarjoajina puolestamme tarkoituksenmukaisten ohjeiden mukaisesti ja siten kuin on tarpeen kyseisiä käsittelytarkoituksia varten (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 28 (3)). Näiden tietojenkäsittelijöiden on sopimusvelvoitteidensa mukaisesti toteutettava asianmukaiset tekniset ja organisatoriset turvallisuustoimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi ja henkilötietojen käsittelemiseksi ainoastaan ohjeidemme mukaisesti. Palveluntarjoajiamme ovat muun muassa:
Teknistä infrastruktuuria ja huoltoa koskevien palvelujen tarjoaja, joka on Hyundai Autoever Europe GmbH, Kaiserleistraße 8a, 63067 Offenbach am Main, Saksa.
Asiakastietojen hallinta-alustojen ja yhdistetyn auton tietojen hallinta-alustojen palveluntarjoajat, jotka ovat salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Strasse 31-37, 80636 München, Saksa sekä Amazon Web Services EMEA SARL, 38 avenue, John F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, joiden palvelimet sijaitsevat EU:n/ETA:n alueella.
Palveluntarjoaja Momentive Europe UC, Second Floor, 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Dublin 4, Irlanti, joka tarjoaa SurveyMonkey-verkkokyselytyökalun ja siihen liittyvät palvelut asiakaskyselyjen toteuttamista ja arviointia varten.
Palveluntarjoaja Cerence B.V., CBS Weg 11, 6412EX Heerlen, Alankomaat, joka tarjoaa online-puheentunnistukseen liittyviä palveluja.
Tytäryhtiömme EU:ssa/ETA:ssa, jotka tarjoavat palveluihin liittyvää asiakastukea, muun muassa puhelinpalveluja.
Palveluntarjoajat TomTom Global Content B.V. ja HERE Europe B.V., jotka tarjoavat karttoihin liittyviä palveluja.
Muut tiettyihin palveluihin liittyvät palveluntarjoajat.
Valtion viranomaiset, tuomioistuimet ja vastaavat kolmannet osapuolet, jotka ovat julkisia elimiä – Saatamme luovuttaa henkilötietojasi valtion viranomaisille, tuomioistuimille ja vastaaville kolmansille osapuolille, jotka ovat julkisia elimiä, mikäli olemme velvollisia tekemään niin (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) c)) tai suojataksemme etujamme tai valvoaksemme oikeuksiamme (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) f)). Nämä vastaanottajat käsittelevät kyseisiä henkilötietoja itsenäisinä rekisterinpitäjinä.
Ulkopuoliset ammattimaiset neuvonantajat – Saatamme luovuttaa henkilötietojasi veroneuvojille, auditoijille, kirjanpitäjille, lainopillisille neuvojille ja muille ulkopuolisille ammattimaisille neuvonantajille liiketoimintamme harjoittamista varten ((EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) f)). Joissakin tapauksissa saatamme luovuttaa tietoja myös suojellaksemme etujamme tai valvoaksemme oikeuksiamme (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) f)). Nämä vastaanottajat käsittelevät kyseisiä henkilötietoja yleensä itsenäisinä rekisterinpitäjinä.
Kolmansien osapuolten luovutuksensaajat – Mikäli myymme tai siirrämme kaikki tai oleelliset osat varallisuuttamme tai liiketoimintaamme (mukaan lukien uudelleenorganisointi tai selvitystila), saatamme luovuttaa henkilötietojasi kolmansien osapuolten luovutuksensaajille (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) f)). Nämä vastaanottajat käsittelevät kyseisiä henkilötietoja itsenäisinä rekisterinpitäjinä.
Muut – Saatamme myös luovuttaa henkilötietojasi muille kolmansille osapuolille (esim. vakuutusyhtiöille, leasingyhtiölle, rahoituspalvelujen tarjoajille, yritysautojen tarjoajille, tietojen koostajille), mutta jaamme, alla olevaa ADAS-järjestelmää lukuun ottamatta, henkilötietojasi näille osapuolille vain, jos: (i) olet pyytänyt meitä tekemään niin ja antanut etukäteen suostumuksesi tällaiselle luovuttamiselle (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) a)); (ii) jos tällainen luovutus on tarpeen kanssasi solmimamme sopimuksen täytäntöönpanoa varten; tai (iii) kun tietojen luovutus on tarpeen asianomaisen kolmannen osapuolen sopimuksen täytäntöönpanoa varten (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) b)). Nämä vastaanottajat käsittelevät kyseisiä henkilötietoja itsenäisinä rekisterinpitäjinä.
Edistyneiden kuljettajan avustusjärjestelmien (”ADAS”) puitteissa Kia kerää ja käsittelee staattisia telematiikkatietoja ja välittää nämä tiedot ennalta valituille tietojen koostajille. Nämä tiedot eivät ole staattisia eli ne eivät sisällä ajotietoja, joten yksittäisen kuljettajan ajotapaa ei voida profiloida. Tämän käsittelyn tarkoitus on suojata mahdollisilta väärinkäyttöyrityksiltä, parantaa ja kehittää ADAS-järjestelmiämme korkeaa turvallisuustasoa edustavien ajoneuvojen määrän lisäämiseksi sekä yksinkertaistaa asiakkaidemme vakuutusprosesseja. Tätä tarkoitusta varten käsittelemme seuraavia henkilötietoja: auton versiotiedot (VBI), joita voivat olla auton valmistenumero (VIN), malli, varustelu, mallivuosi, hinta, väri, polttoainetyyppi, jännitejärjestelmä, päästöt, luokka, teho, asennetut laitteet sekä ADAS-turvajärjestelmät. Käsittely on tarpeen oikeutettuja etujamme varten (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) f)). Oikeutettu etumme on: parantaa palvelujamme, tarjota parannettuja tuotteita ja lisätä ADAS-autojen myyntiä sekä kehittää uusia tuotteita ja palveluja. Lisäksi yllä kuvatut henkilötietosi voidaan anonymisoida, jotta voimme tehdä omaa analysointiamme tuotteidemme parantamista ja kehittämistä varten.

14.

Henkilötietojen siirtäminen rajojen yli
Olemme osa kansainvälistä konsernia. Siksi saatamme siirtää henkilötietoja Kia-konsernin sisällä ja muille kolmansille osapuolille edellä olevassa kohdassa 13 kuvatulla tavalla.
Jotkin henkilötietojesi vastaanottajat saattavat sijaita tai niillä voi olla asiaankuuluvaa liittyvää toimintaa maasi ja EU:n/ETA:n ulkopuolella, esim. Korean tasavallassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Yhdysvalloissa (”Kolmas maa”).
Joidenkin Kolmansien maiden osalta Euroopan komissio on määritellyt, että ne tarjoavat riittävän suojaustason henkilötietoja varten (esim. Korean tasavalta, Yhdistynyt kuningaskunta), sisältäen myös Yhdysvallat siltä osin kuin Yhdysvalloissa toimiva vastaanottava yritys noudattaa EU:n ja Yhdysvaltain välistä Data Privacy Framework -tietosuojasopimusta (katso https://www.dataprivacyframework.gov) (”Riittävä toimivalta”).
Jos siirrämme henkilötietoja vastaanottajalle, joka sijaitsee Kolmannessa maassa, jolla ei ole määritelty olevan riittävää toimivaltaa, me (tai EU:ssa/ETA:ssa sijaitsevat tietojenkäsittelijämme, jotka siirtävät henkilötietoja alikäsittelijöille tällaisissa Kolmansissa maissa) varmistamme asianmukaiset suojatoimet tekemällä vastaanottajien kanssa Euroopan komission hyväksymät tiedonsiirtosopimukset (mallisopimuslausekkeet) tai ryhtymällä muihin tehokkaisiin toimenpiteisiin, jotta voimme varmistaa riittävän tietosuojan tason.
Kopio kyseisistä suojatoimista on saatavilla meiltä tai tietosuojavastaavaltamme (katso kohta 2 ja kohta 3 edellä).

15.

Säilytysaika

15.1.

Kia ja/tai palveluntarjoajamme säilyttää henkilötietojasi vain niin kauan kuin on tarpeen niitä tarkoituksia varten, joita varten henkilötiedot on kerätty ja jotka on määritelty edellä.
Kun emme enää tarvitse sinua koskevia henkilötietoja tällaisiin tarkoituksiin, poistamme ne järjestelmistämme ja/tai rekistereistämme ja/tai ryhdymme toimenpiteisiin tietojen anonymisoimiseksi siten, että sinua ei voida enää tunnistaa niistä (ellei meidän täydy säilyttää henkilötietojasi meihin soveltuviin lakeihin tai määräyksiin perustuvien velvollisuuksien täyttämiseksi. Esimerkiksi sopimusten, viestien ja liikekirjeiden sisältämiin henkilötietoihin saattaa kohdistua lakisääteisiä säilytysvaatimuksia, joiden perusteella kyseisiä tietoja voidaan joutua säilyttämään enintään 10 vuoden ajan). 

15.2.

Kia-käyttäjätilin ja/tai keskusyksikön palauttaminen alkuasetuksiin: Voit palauttaa keskusyksikön alkuasetuksiin ja palauttaa Kia-käyttäjätilisi alkuasetuksiin tai poistaa sen käytöstä tekemällä vastaavan valinnan tai painamalla kyseistä painiketta (esim. Kia Connect -sovelluksessa ja/tai keskusyksikössä tilanteen mukaan).
Tällöin myös kaikki Kia-käyttäjätiliisi liittyvät ja/tai keskusyksikössä olevat henkilötietosi lukitaan ja sitten poistetaan, ellei niihin sovelleta tiettyjä säilytysaikoja (katso kohta 15.1 yllä). 
Kia-käyttäjätilisi ja/tai keskusyksikön alkuasetuksiin palauttamisen jälkeen sinut kirjataan ulos Kia Connect -sovelluksesta ja/tai keskusyksiköstä ja sinun tulee joko kirjautua uudelleen sisään tai kirjautua sisään toisilla käyttäjätunnuksilla, jos aiot käyttää Palveluja Kia Connect -sovelluksen ja/tai keskusyksikön kautta.
Huomaa, että
poistaessasi Kia Connect -sovelluksen käyttäjätilin käytöstä autosi keskusyksikön palvelut toimivat edelleen
palauttaessasi keskusyksikön alkuasetuksiin autosi yhteys Kia Connect -sovellukseen katkaistaan, mikä ei kuitenkaan vaikuta Kia Connect -sovellukseen.

16.

Tietoturva
Olemme ryhtyneet asiaankuuluviin teknisiin ja organisatorisiin turvallisuustoimenpiteisiin suojataksemme henkilötietosi tahatonta tai laitonta tuhoamista, katoamista, muutoksia, luvatonta paljastamista, luvatonta tarkastelua ja muita laittomia käsittelytapoja vastaan.
Koska internet on kuitenkin avoin järjestelmä, tietojen siirto internetin kautta ei ole täysin turvallista. Vaikka pyrimme jatkuvasti parantamaan turvallisuustoimenpiteitämme teknisen kehityksen mukaan ja varmistaaksemme käsittelemiemme henkilötietojen asianmukaisen turvallisuustason, emme voi taata meille internetin kautta lähettämiesi tietojen turvallisuutta.

17.

Yhteydetön tila
Voit kytkeä keskusyksikön yhteydettömän tilan päälle asetuksissa. Yhteydettömässä tilassa kaikki palvelutoiminnot kytketään pois päältä eikä mitään henkilötietoja (erityisesti sijaintitietoja) kerätä. Yhteydettömän tilan kuvake näkyy auton keskusyksikön näytön yläosassa.

18.

Päivitykset
Saatamme muuttaa tai päivittää tätä tietosuojalauseketta milloin tahansa, jotta se heijastelisi henkilötietojen käsittelykäytännöissämme tapahtuneita muutoksia tai sovellettaviin lakeihin tulleita muutoksia. Kehotamme sinua perehtymään huolellisesti tähän tietosuojalausekkeeseen ja tarkistamaan mahdollisesti tekemämme muutokset säännöllisesti tämän tietosuojalausekkeen ehtojen mukaisesti.
Julkaisemme päivitetyn tietosuojalausekkeen verkkosivustoillamme, Kia Connect -sovelluksessa ja keskusyksikössä. Viimeisen päivityksen päivämäärä on mainittu tämän tietosuojalausekkeen alussa.

19.

Määritelmät
"rekisterinpitäjä" tarkoittaa luonnollista tai juridista henkilöä, viranomaista, edustusta tai muuta elintä, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot.
"GDPR" tarkoittaa: (i) asetusta (EU) 2016/679 (EU:n yleinen tietosuoja-asetus); tai (ii) Yhdistyneen kuningaskunnan suhteen asetusta (EU) 2016/679, sillä se muodostaa osan Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädäntöä European Union (Withdrawal) Act 2018 -asetuksen kohdan 3 mukaisesti ja ajoittaisin muutoksin (tunnetaan myös nimellä UK GDPR).
"henkilötiedot" tarkoittavat kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja.
"käsittely" tarkoittaa mitä tahansa toimenpidettä tai toimenpiteiden ryhmää, joka tehdään henkilötiedoille tai henkilötietoryhmille, kuten keruu, kirjaaminen, järjestäminen, jäsentely, tallennus, muokkaaminen tai muuttaminen, haku, konsultointi, käyttö, luovuttaminen lähettämällä, edelleenviestitys tai muu saataville asettaminen, kohdistaminen tai yhdistäminen, rajoitus, poistaminen tai tuhoaminen.
"tietojenkäsittelijä" tarkoittaa luonnollista tai juridista henkilöä, viranomaista, edustusta tai muuta elintä, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta.

20.

Paikalliset lakimuutokset
Seuraavat paikalliset lakimuutokset pätevät:
Itävalta
Kohtaa 15.1 muutetaan seuraavasti: Kia ja/tai palveluntarjoajamme tallentaa henkilötietojasi pelkästään siinä määrin kuin se on tarpeen velvoitteidemme täyttämiseksi ja pelkästään niin kauan kuin se on tarpeen tarkoituksiin, joita varten henkilötiedot on kerätty, sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti. Kun meidän ei enää tarvitse käsitellä sinua koskevia henkilötietoja, poistamme ne järjestelmistämme ja/tai rekistereistämme ja/tai ryhdymme toimenpiteisiin tietojen anonymisoimiseksi siten, että sinua ei voida enää tunnistaa niistä (ellei meidän ole tarpeen säilyttää henkilötietojasi Kiaan soveltuviin lakeihin tai määräyksiin perustuvien velvollisuuksien täyttämiseksi. Esimerkiksi sopimusten, viestien ja liikekirjeiden sisältämiin henkilötietoihin saattaa kohdistua lakisääteisiä säilytysvaatimuksia, joiden perusteella kyseisiä tietoja voidaan joutua säilyttämään enintään 7 vuoden ajan. Tätä säilytysaikaa saatetaan pidentää, etenkin jos se on tarpeen Kian oikeutetun edun perusteella (esimerkiksi uhkaavan tai tulossa olevan oikeudenkäynnin takia)).
Belgia 
Liittyen kohdassa 15.1 kuvattuun tietojen säilytysaikaan Belgiassa sopimusten sopimussuhteeseen liittyviä henkilötietoja saatetaan säilyttää enintään 10 vuoden ajan Kian ja sinun välisen sopimussuhteen päättymisestä lukien. Jos tällaisilla tiedoilla on merkitystä mahdollisten hallinnollisten tai oikeudellisten menettelyjen kannalta, Kia voi säilyttää niitä tällaisten menettelyjen koko keston ajan, mahdollisten regressioikeuksien päättyminen mukaan lukien. Belgian tietosuojaviranomaisen yhteystiedot ovat seuraavat: Autorité de protection des données, Gegevensbeschermingsautoriteit, Rue de la presse 351000 Brussels, Puhelin: +32 (0)2 274 48 00, Faksi: +32 (0)2 274 48 35, Sähköposti: contact(at)apd-gba.be
Unkari
Kohta 15.1 korvataan seuraavalla tekstillä: Kia ja/tai palveluntarjoajamme tallentaa henkilötietojasi pelkästään siinä määrin kuin se on tarpeen velvoitteidemme täyttämiseksi ja pelkästään niin kauan kuin se on tarpeen tarkoituksiin, joita varten henkilötiedot on kerätty, sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti. Kun meidän ei enää tarvitse käsitellä sinua koskevia henkilötietoja, poistamme ne järjestelmistämme ja/tai rekistereistämme ja/tai ryhdymme toimenpiteisiin tietojen anonymisoimiseksi siten, että sinua ei voida enää tunnistaa niistä (ellei meidän ole tarpeen säilyttää henkilötietojasi Kiaan soveltuviin lakeihin tai määräyksiin perustuvien velvollisuuksien täyttämiseksi. Esimerkiksi sopimusten, viestien ja liikekirjeiden sisältämiin henkilötietoihin saattaa kohdistua lakisääteisiä säilytysvaatimuksia, joiden perusteella kyseisiä tietoja voidaan kirjanpitodokumenttien tapauksessa joutua säilyttämään enintään 8 vuoden ajan niiden laatimispäivästä lukien). Jos tällaisilla tiedoilla on merkitystä mahdollisten hallinnollisten tai oikeudellisten menettelyjen kannalta, Kia voi säilyttää niitä tällaisten menettelyjen koko keston ajan, mahdollisten regressioikeuksien päättyminen mukaan lukien. Unkarin tietosuojaviranomaisen yhteystiedot ovat seuraavat: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Osoite: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Puhelin: +36-1-391-1400, Faksi: +36-1-391-1410, Sähköposti: ügyfelszolgalat@naih.hu
Italia 
Riippumatta siitä, mitä yllä olevassa tietosuojaselosteessa on mainittu, seuraavat kohdat pätevät siinä määrin kuin Italian lainsäädäntöä sovelletaan henkilötietojesi käsittelyyn: (i) Kia ei missään tilanteessa käsittele henkilötietojasi profilointitarkoituksessa ilman suostumustasi; (ii) jos olet nykyinen asiakas ja olet antanut Kialle sähköpostiosoitteesi rajoittamatta yllä olevaa kohdan 12.6 mukaista vastustusoikeuttasi, Kia saattaa lähettää sinulle sähköpostitse markkinointiviestintää, joka koskee aiemmin ostamiasi tuotteita tai palveluja muistuttavia tuotteita tai palveluja; (iii) säilytysaikoihin liittyen Kia säilyttää markkinointia tai profilointia varten mahdollisesti käsittelemiään henkilötietoja 24 tai 12 kuukauden ajan, tässä järjestyksessä, ellei Italian tietosuojaviranomainen valtuuta Kiaa säilyttämään niitä tätä pidempään. Italian tietosuojaviranomaisen yhteystiedot ovat seuraavat: Garante per la Protezione dei Dati Personali, Piazza Venezia n. 11 - 00187 Rome, www.gpdp.it - www.garanteprivacy.it, Sähköposti: garante@gpdp.it, Faksi: (+39) 06 696773785, Puhelin: (+39) 06 696771
Alankomaat
Kohtaa 15.1 muutetaan seuraavasti: Lakisääteinen tietojen säilytysaika yleisiä kirjanpitotarkoituksia varten on Alankomaissa 7 vuotta. Huomaa, että tätä säilytysaikaa saatetaan pidentää etenkin sovellettavan lain vaatiessa ja/tai jos se on tarpeen Kian oikeutetun edun perusteella (esimerkiksi uhkaavan tai tulossa olevan oikeuskäsittelyn takia).
Puola
Kohtaa 12.6 muutetaan seuraavasti: Vastustamisoikeus: Sinulla saattaa olla tietyissä tilanteissa oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä milloin tahansa olosuhteisiisi liittyvillä perusteilla, jolloin meidät voidaan velvoittaa lopettamaan henkilötietojesi käsittely. Lisäksi jos henkilötietojasi käsitellään suoramarkkinointia varten annettuasi siihen suostumuksen, sinulla on oikeus milloin tahansa perua suostumuksesi sinua koskevien henkilötietojen käsittelyyn tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointia varten, silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin. Tällöin emme enää käsittele sinua koskevia henkilötietoja kyseisiä tarkoituksia varten. Kohtaa 15.1 muutetaan seuraavasti: Kia ja/tai palveluntarjoajamme tallentaa henkilötietojasi pelkästään siinä määrin kuin se on tarpeen velvoitteidemme täyttämiseksi ja pelkästään niin kauan kuin se on tarpeen tarkoituksiin, joita varten henkilötiedot on kerätty, sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti. Kun meidän ei enää tarvitse käsitellä sinua koskevia henkilötietoja, poistamme ne järjestelmistämme ja/tai rekistereistämme ja/tai ryhdymme toimenpiteisiin tietojen anonymisoimiseksi siten, että sinua ei voida enää tunnistaa niistä (ellei meidän ole tarpeen säilyttää henkilötietojasi Kiaan soveltuviin lakeihin tai määräyksiin perustuvien velvollisuuksien täyttämiseksi. Esimerkiksi lakisääteinen tietojen säilytysaika yleisiä kirjanpitotarkoituksia varten on Puolassa 5 vuotta edellisen tilivuoden päättymisestä lukien. Huomaa, että tätä säilytysaikaa saatetaan pidentää etenkin sovellettavan lain vaatiessa ja/tai jos se on tarpeen Kian oikeutetun edun perusteella (esimerkiksi uhkaavan tai tulossa olevan oikeudenkäynnin takia)). Puolan tietosuojaviranomaisen yhteystiedot ovat seuraavat: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00 -193 Warszawa, Sähköposti: kancelaria@uodo.gov.pl
Slovakia 
Slovakian tietosuojaviranomaisen yhteystiedot ovat seuraavat:Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovakian tasavalta, https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk, Puhelin: + 421 2 32 31 32 14, Sähköposti: statny.dozor@pdp.gov.sk
Espanja
Kohdan 12.1 kappaletta 2 muutetaan seuraavasti: Sinulla saattaa olla oikeus saada jäljennös niistä sinua koskevista henkilötiedoista, joita käsittelemme. Mikäli pyydät kuuden kuukauden sisällä useamman kuin yhden jäljennöksen ilman pätevää syytä, saatamme veloittaa kohtuullisen maksun hallinnollisten kustannusten perusteella. Kohta 15 korvataan seuraavalla tekstillä: 15.1. Kia ja/tai palveluntarjoajamme tallentaa henkilötietojasi pelkästään siinä määrin kuin se on tarpeen velvoitteidemme täyttämiseksi ja pelkästään niin kauan kuin se on tarpeen tarkoituksiin, joita varten henkilötiedot on kerätty, sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti. Kun Kian ei enää tarvitse käsitellä sinua koskevia henkilötietoja, lukitsemme ne ja kun vanhentumisaika on päättynyt (esim. sopimusten sisältämiä henkilötietoja, viestintää ja liikekirjeitä saattavat koskea lakisääteiset säilytysmääräykset jopa 10 vuoden ajan), poistamme ne järjestelmistämme ja/tai rekistereistämme ja/tai ryhdymme toimenpiteisiin tietojen anonymisoimiseksi siten, että sinua ei voida enää tunnistaa niistä. 15.2. Mikäli henkilötietojen säilyttämiseen ei sovelleta lakisääteisiä tai määräyksiin perustuvia säilytysaikoja, kaikki palvelujen tarjoamisen yhteydessä käsitellyt henkilötiedot pääsääntöisesti lukitaan tai anonymisoidaan välittömästi sen jälkeen, kun tietty soveltuva palvelu on tarjottu, seuraavin poikkeuksin:
Rekisteröitymis- ja sisäänkirjautumistiedot säilytetään niin kauan kuin sopimus on voimassa (enintään seitsemän vuoden ajan)
15.3. Käyttäjätilin lopettaminen: Jos päätät lopettaa Palvelujen käytön (esim. asettamalla vastaavan määrityksen Kia Connect -sovelluksessa) ja/tai Kia Connect -tilin käytön (esim. asettamalla vastaavan määrityksen keskusyksikössä), kaikki Kia-käyttäjätiliisi liittyvät henkilötiedot lukitaan ja sitten poistetaan yllä olevan selostuksen mukaisesti. 
Sveitsi
Liittyen kohdassa 15.1 kuvattuun tietojen säilytysaikaan Sveitsissä sopimusten, viestinnän tai liikekirjeiden sisältämiä sopimussuhteeseen liittyviä henkilötietoja saatetaan säilyttää enintään 10 vuoden ajan Kian ja sinun välisen sopimussuhteen päättymisestä lukien.
Sveitsin tietosuojaviranomaisen yhteystiedot ovat seuraavat: Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter (EDÖB). Feldeggweg 1. CH - 3003 Bern, Sveitsi. Puhelin: +41 (0)58 462 43 95.
Kohtaa 14 täydennetään seuraavin tiedoin: Henkilötietojasi säilytetään seuraavissa maissa/lainkäyttöalueilla: [MAAILMANLAAJUISESTI].
Viittaukset EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen (GDPR): Sveitsin tietosuojalakien ja liittyvien lakien soveltamisalan osalta mahdolliset viittaukset EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen on luettava viittauksina Sveitsin kansallisen tietosuoja-asetuksen vastaaviin kohtiin alkaen 1. syyskuuta 2023 ("FADP"), ja viittaukset kilpailulakiin (UWG) on luettava viittauksina Sveitsin kansallisen kilpailulain ("Sveitsin UWG") vastaaviin kohtiin. Tarkemmin yksilöitynä:
GDPR-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohta b) on luettava FADP:n artiklaksi 6, kun viittaus koskee sopimuksen täytäntöönpanon tarkoituksia
GDPR-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohta f) on luettava FADP:n artiklan 31 kohdaksi 1
GDPR-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohta c) on luettava FADP:n artiklaksi 31
GDPR-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohta a) on luettava FADP:n artiklaksi 31
UWG-kilpailulain osan 7 kohdan 2 alakohta 2 on luettava Sveitsin UWG:n artiklan 3 kohdan 1 viittaukseksi o
Viittaukset GDPR-asetuksen artiklan 7 kohtaan 3 on luettava viittauksiksi FADP:n vastaaviin periaatteisiin
GDPR-asetuksen artikla 15 on luettava FADP:n artiklaksi 25
GDPR-asetuksen artikla 16 on luettava FADP:n artiklaksi 32
GDPR-asetuksen artikla 17 on luettava FADP:n artiklaksi 32
GDPR-asetuksen artikla 18 on luettava FADP:n artiklaksi 32
GDPR-asetuksen artikla 20 on luettava FADP:n artiklaksi 28
GDPR-asetuksen artiklan 21 kohdat 1 ja 2 on luettava FADP:n artiklan 30 kohdan 2 viittaukseksi b
GDPR-asetuksen artikla 77 on luettava FADP:n artiklaksi 49
GDPR-asetuksen artiklan 28 kohta 3 on luettava FADP:n artiklaksi 9
Tämä asiakirja on Kian immateriaaliomaisuutta ja se on suojattu asianomaisella lainsäädännöllä ja säädöksillä.