Kia Connect lailliset asiakirjat

KIA CONNECT KÄYTTÖEHDOT

 1. Näiden Käyttöehtojen soveltamisala, sopijapuolet
 2. Yhteystiedot
 3. Palvelujen käyttö ja edellytykset
 4. Palvelut
 5. Parannukset, Kia Connect Store
 6. Tekijänoikeus
 7. Käyttäjän velvoitteet ja rajoitukset
 8. Palvelujen hinta
 9. Palvelujen saatavuus
 10. Tietosuoja
 11. Voimassaolo ja päättyminen
 12. Palvelujen muutokset; Käyttöehtojen muutokset
 13. Muuta
 14. Asiakaspalvelu/reklamaatiot
 15. Palvelujen ja Parannusten oston peruutusoikeutta koskevia ohjeita
 16. Lakisääteinen takuu
 17. Vastuuvelvollisuus
 18. Paikalliset lakimuutokset
Päivitetty viimeksi: 24. lokakuuta 2023

1.

Näiden Käyttöehtojen soveltamisala, sopijapuolet

1.1.

Sopijapuolet
Nämä käyttöehdot (”Käyttöehdot”) koskevat Kia Connect -sovelluksen (”Kia Connect -sovellus”) käyttöä ja/tai Kia Connectin käyttöä auton keskusyksikön ("Keskusyksikkö”) kautta. Näiden toimintojen avulla voit käyttää tiettyjä Kia Connect -palveluja (”Palvelut”) ja Kia Connect -parannuksia (”Parannukset”).
Palvelut ja Parannukset tarjoaa Kia Connect GmbH, rekisteritunnus HRB 112541, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Saksa, sähköposti: info@kia-connect.eu (”Kia”; ”me” kaikissa taivutusmuodoissaan), Palvelujen käyttäjälle (”Käyttäjä” tai ”sinä”).

1.2.

Näiden Käyttöehtojen soveltamisala
Ajoneuvon kauppakirja ja Palvelujen Käyttöehtojen mukaista tarjoamista koskeva sopimus ovat oikeudellisesti erillisiä liiketoimia ja sopimuksia.
Toisen sopimuksen täyttäminen ei vaikuta millään tavalla toiseen sopimukseen. Tietyissä tilanteissa tämä saattaa johtaa siihen, että Käyttäjä ei voi käyttää Palveluja, vaikka Käyttäjä täyttää ajoneuvon kauppakirjan ehdot. Vastakkaisessa tilanteessa, esimerkiksi siinä tapauksessa, että tehdään ajoneuvon kauppakirjalle käänteinen liiketoimi, Palvelujen toimittamista koskeva sopimus voidaan irtisanoa kohdan 11.4 mukaisesti kyseisen ajoneuvon osalta.

1.3.

Palvelujen käyttäminen Kia Connect -sovelluksen kautta edellyttää internetyhteyttä tai muiden tietoliikennepalveluiden käyttöä (katso myös osasta 3 tietoa Palvelujen käytöstä). Näitä Käyttöehtoja ei sovelleta niihin tietoliikennepalveluihin, joita Palvelujen käyttäminen Kia Connect -sovelluksen kautta edellyttää. Niihin sovelletaan erillistä sopimusta (mukaan lukien kustannukset), jonka olet tehnyt sinulle tietoliikennepalveluja toimittavan palveluntarjoajan kanssa.

2.

Yhteystiedot

2.1.

Yhteydenotto Kia Connect Gmbh -yritykseen
Jos sinulla on kysyttävää näistä Käyttöehdoista tai Palveluista tai niihin liittyen, ota meihin yhteyttä jollakin seuraavista tavoista:
Kia Connect GmbH
Sähköposti: info@kia-connect.eu
Kirjeposti: Theodor-Heuss-Alle 11, 60486 Frankfurt am Main, Saksa
Puhelinnumero: +49 800 5330012

2.2.

Asiakastuen yhteystiedot
Ota yhteyttä asiakastukeen täyttämällä yhteydenottolomakkeemme: https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/

2.3.

Tietosuojakäytäntöjä koskevat tiedustelut
Katso yhteystiedot tietosuojakäytäntöjä koskevia tiedusteluja varten sekä tietoa Palvelujen yhteydessä keräämistämme ja käsittelemistämme henkilötiedoista Kia Connect -tietosuojaselosteesta, jonka voit ladata osoitteessa https://connect.kia.com/eu/downloads.

3.

Palvelujen käyttö ja edellytykset

3.1.

Ajoneuvo, jossa on Kia Connect -valmius
Kia Connect -palvelujen käyttäminen edellyttää, että autosi Keskusyksikössä on Kia Connect -valmius, ts. se pystyy teknisesti ottamaan yhteyden Kia Connectin taustapalveluun. Tämä riippuu ajoneuvon mallista, mallivuodesta ja varustelutasosta. Tarkista seuraavalta sivustolta, onko ajoneuvossasi Kia Connect -valmius: https://owners.kia.com/content/owners/en/uvo-availability.html.

3.2.

Kia Connect -sovellus ja Keskusyksikkö
Voit käyttää Palveluja Kia Connect -sovelluksen ja/tai Keskusyksikön kautta Palvelusta riippuen: kohdassa 4.2.1 ("Kia Connect -sovellus") lueteltuja Palveluja voi käyttää vain Kia Connect -sovelluksen yhteydessä; kohdissa 4.2.2 ("Autopalvelut") ja 4.2.3 ("OTA-päivitykset") lueteltuja Palveluja voi käyttää Keskusyksikön kautta. Kia Connect -sovelluksen käyttäminen edellyttää Kia-tiliä, ja Kia Connect -sovellus on mahdollisesti yhdistettävä yhteen tai useampaan Kia-ajoneuvoon. Voit käyttää Palveluja Keskusyksikön kautta rekisteröitymättä ja ilman Kia-tiliä.

3.3.

Internetyhteys
Palvelujen käyttäminen edellyttää, että ajoneuvolla ja – Kia Connect -sovelluksen kanssa vuorovaikutuksessa olevien Palvelujen tapauksessa – myös mobiililaitteella, jolla Kia Connect -sovellusta käytetään, on rajoittamaton pääsy internetiin. Lisäksi Palveluja voidaan käyttää vain, jos ajoneuvon Keskusyksikkö on "yhteys valmis" -tilassa. Tämä on yleensä tilanne, ellei ajoneuvo ole ollut sammutettuna (sytytysvirta katkaistuna) yhtäjaksoisesti yli seitsemän päivän ajan.
Jos ajoneuvo on ollut sammutettuna yhtäjaksoisesti yli seitsemän päivän ajan, on tehtävä palautus oletusasetuksiin, jotta "yhteys valmis" -tilaan voidaan palata ja Palvelut ottaa uudelleen käyttöön. Voit tehdä tämän itse pitämällä Keskusyksikön palautuspainiketta kynällä painettuna viiden sekunnin ajan ajoneuvon ollessa käynnissä.

3.4.

Yhteensopiva mobiililaite
Kia Connect -sovelluksen käyttö (ks. kohta 4.2.1) edellyttää yhteensopivan mobiililaitteen käyttöä. Näiden Käyttöehtojen julkaisuhetkellä Kia Connect -sovellus on saatavana Android- (versio vähintään Android 5.0) ja iOS (versio vähintään iOS 13) -käyttöjärjestelmiin. Kia Connect -sovelluksen tulevat päivitykset saattavat vaatia näiden käyttöjärjestelmien uudempia versioita.

3.5.

Yhteensopivien mobiiliverkkojen saatavuus
Mobiiliviestintälaitteet ja autosi Keskusyksikössä oleva SIM-kortti ovat yhteensopivia vain tiettyjen 4G/LTE-taajuuksien kanssa. Yhteensopivien 4G/LTE-verkkojen ja taajuuksien saatavuus riippuu ulkoisista palveluntarjoajista ja vaihtelee maantieteellisten alueiden välillä. Joillakin alueilla ei ole saatavana yhteensopivia 4G/LTE-taajuuksia. Tässä tapauksessa Keskusyksikkö käyttää 2G- tai 3G-verkkoja (jos saatavana) Palvelujen tarjoamiseen. Tällöin palvelut voivat reagoida huonommin tai katkeilla verkon pienemmän kaistanleveyden takia. Palveluja ei voida käyttää alueilla, joilla ei ole saatavana yhteensopivaa mobiiliverkkoa.
Kia ei ole vastuussa Palvelujen heikosta reagoinnista tai katkeilusta, joka johtuu yhteensopivien verkkoyhteyksien puuttumisesta.

3.6.

Yhteensopivien mobiiliverkkojen saavutettavuus
Vaikka yhteensopiva mobiiliverkko olisi yleisesti saatavilla, Palvelujen toimintateho ja saatavuus edellyttävät sitä, että Keskusyksikkö saa yhteyden kyseiseen verkkoon. Tämä riippuu signaalin laadusta ajoneuvon kulloisessakin sijainnissa. Jos signaalin laatu on heikko, Palvelut saattavat huonontua tai katkeilla. Näin voi käydä esimerkiksi (i) tunneleissa, (ii) vuoristoisilla alueilla tai tiheissä metsissä, (iii) kallioiden reunoilla kulkevilla teillä, (iv) tiheästi rakennetuilla alueilla, (v) moottoriteillä tai alikulkutunneleissa kulkevilla teillä, sekä (vi) rakennusten sisällä.
Kia ei ole vastuussa signaalin heikon laadun aiheuttamasta Palvelujen huonosta reagoinnista tai katkeilusta.

4.

Palvelut
Kia Connect -sovelluksen ja Keskusyksikön avulla voidaan käyttää Palveluja, jotka on kuvattu tarkemmin alla.

4.1.

Yleistä tietoa Kia Connectista

4.1.1.

Palvelujen kieli
Auton Palvelujen kieli riippuu Keskusyksikössä valitusta käyttöliittymän kielestä. Kia Connect -sovellus on saatavana seuraavilla kielillä: englanti, espanja, hollanti, italia, kreikka, norja, portugali, puola, ranska, romania, ruotsi, saksa, slovakki, suomi, tanska, tšekki ja unkari.

4.1.2.

Auton jakaminen
Jokainen Kia Connect -yhteensopiva auto voidaan linkittää yhteen tai useampaan Kia Connect -tiliin. Käyttäjästä, joka linkittää Kia Connect -tilinsä autoon ensimmäisenä, tulee auton ensisijainen käyttäjä. Muut käyttäjät voivat linkittää autoon oman Kia Connect -tilinsä joko ensisijaisen käyttäjän kutsumana tai lähettämällä pyynnön ensisijaiselle käyttäjälle, jolloin heistä tulee auton toissijaisia käyttäjiä.

4.2.

Käytettävissäsi olevat Palvelut voivat vaihdella ajoneuvon mallin, valmistuspäivän, varustelutason ja mobiililaitteessasi käyttämäsi Kia Connect -sovelluksen version mukaan. Jos tarvitset lisätietoja, ota meihin yhteyttä käyttämällä edellä kohdassa 2 ilmoitettuja yhteystietoja.

4.2.1.

Kia Connect -sovellus

4.2.1.1.

Etäohjaustoiminnot ja valvonta
4.2.1.1.1.
Ilmastoinnin etäohjaus: Tämän palvelun avulla voit kytkeä sähköautosi ilmastoinnin (myös huurteenpoistotoiminnon) päälle tai pois tai ajastaa sen Kia Connect -sovelluksen kautta. Saatavuus riippuu mallista, mallivuodesta ja varustelutasosta.
4.2.1.1.2.
Etälataus (vain sähköautot ja lataushybridit): Palvelun avulla voit aloittaa sähköautosi ja lataushybridisi akun lataamisen tai lopettaa tai ajastaa sen Kia Connect -sovelluksen kautta.
4.2.1.1.3.
Ovien etäohjaus
Tämän Palvelun avulla voit lukita ajoneuvosi ovet tai avata ne lukituksesta etäyhteyden välityksellä tiettyjä käyttöliittymiä käyttäen. Turvallisuuden varmistamiseksi toiminto tarkistaa tiettyjen ehtojen täyttymisen, ennen kuin sitä voi käyttää. Palvelun avulla voit muun muassa lukita ajoneuvosi ovet etäyhteyden välityksellä siinä tapauksessa, ettet muista, oletko jo lukinnut ne.
Huomaa: Älä lukitse auton ovia etäkäyttösovelluksella, jos kauko-ohjain on auton sisällä. Tietyissä olosuhteissa auton oven lukitusta ei ehkä voi avata etäältä kauko-ohjaimen ollessa auton sisällä.
4.2.1.1.4.
Auton etäkonfigurointi, profiilin varmuuskopiointi ja palautus: Tämän Palvelun avulla voit tarkistaa autosi asetukset ja muuttaa niitä Kia Connect -sovelluksessa. Voit tehdä varmuuskopion asetustiedoista ja käyttää sitä autossasi.
4.2.1.1.5.
Istuinten etälämmitys ja -tuuletus (vain sähköautot): Palvelun avulla voit ohjata etäältä sähköautosi etu- ja takaistuinten lämmitystä ja tuuletusta, mikäli auton kyseisellä istuinpaikalla on istuimen lämmitys ja tuuletus.
4.2.1.1.6.
Ikkunoiden etäohjaus: Tämän Palvelun avulla voit avata ja sulkea autosi ikkunat etäältä.
4.2.1.1.7.
Varoitusvilkkujen etäohjaus: Tämän Palvelun avulla voit kytkeä varoitusvilkut etäältä pois käytöstä. Saatavuus riippuu mallista, mallivuodesta ja varustelutasosta.
4.2.1.1.8.
Latausluukun etäohjaus: Tämän Palvelun avulla voit avata ja sulkea ajoneuvosi latausluukun etäältä.
4.2.1.1.9.
Etutavaratilan etäohjaus: Palvelun avulla voit avata auton etutavaratilan etäohjatusti Kia Connect -sovelluksella. Saatavuus riippuu mallista, mallivuodesta ja varustelutasosta.
4.2.1.1.10.
Akun valmistelun etäohjaus: Palvelun avulla voit käynnistää ja pysäyttää sähköauton akun valmistelutoiminnon etäohjatusti Kia Connect -sovelluksella. Saatavuus riippuu mallista, mallivuodesta ja varustelutasosta.
4.2.1.1.11.
Valojen etäohjaus: Palvelun avulla voit kytkeä hätävilkut hetkeksi aikaa päälle etäohjatusti Kia Connect -sovelluksella. Saatavuus riippuu mallista, mallivuodesta ja varustelusta.
4.2.1.1.12.
Äänimerkin ja valojen etäohjaus: Palvelun avulla voit kytkeä hätävilkut päälle ja antaa äänimerkin hetken aikaa etäohjatusti Kia Connect -sovelluksella. Saatavuus riippuu mallista, mallivuodesta ja varustelutasosta.

4.2.1.2.

Sijaintitietopalvelut
4.2.1.2.1.
Lähetä kohdepiste autoon: Tämän Palvelun avulla voit lähettää ajoneuvosi navigointijärjestelmään haluamasi kohdepisteen (POI) ja käyttää sitä (esimerkiksi määränpäänä reittisuunnittelussa) välittömästi ajoneuvon sytytysvirran kytkemisen jälkeen.
4.2.1.2.2.
Etsi autoni ja opastus auton luo: Tämän Palvelun avulla voit paikantaa ajoneuvosi ja siirtyä sen luo älypuhelimesi opastamana. Ajoneuvon sijainti näkyy Kia Connect -sovelluksessa.
4.2.1.2.3.
Matkat: Tämän Palvelun avulla voit tutustua (viimeisten 90 päivän aikana) ajamiasi matkoja koskeviin tietoihin (päivämäärä ja kellonaika, keski- ja huippunopeus, ajettu matka ja matkaan kulunut aika).
4.2.1.2.4.
Jalankulkuosuuden navigointi: Tämän Palvelun avulla voit jatkaa matkaasi määränpäähäsi älypuhelimesi opastamana pysäköityäsi ajoneuvon. 

4.2.1.3.

Auton tiedot
4.2.1.3.1.
Auton tila: Tämä Palvelu näyttää sinulle seuraavat ajoneuvoa koskevat tiedot Kia Connect -sovelluksessa:
Ovien tila
Latausluukun tila
Tavaratilan/konepellin tila
Ilmastoinnin tila
Akun varaustaso, latauspistokkeen tila, latauksen tila (vain sähköautot)
Polttoainemäärä (vain polttomoottori-/hybridiautot)
Istuinlämmityksen ja -tuuletuksen tila
Ikkunoiden tila
Kattoluukun tila
12 V:n akun tila
Valojen tila
4.2.1.3.2.
Autoraportti: Saat auton vianmääritystietoa ja ajotapaa (auton käynnistysten määrää, ajomatkaa ja ajo-/joutokäyntiaikaa) koskevaa tietoa Kia Connect -sovelluksessa. Tällöin pysyt ajan tasalla ajoneuvon tarvitsemista huolto- tai korjaustoimenpiteistä sekä ongelmien vakavuusasteesta, huolto-/kunnossapitotoimien kiireellisyydestä ja suositelluista toimenpiteistä.
4.2.1.3.3.
Auton diagnostiikka: Tämä toiminto tarjoaa automatisoidun diagnostiikkapalvelun. Ajoneuvo tekee automaattisesti diagnostiikkatarkastuksen (vikakoodit (DTC:t)) käynnistettyäsi sen.
Mikäli ajoneuvo havaitsee vian, se ilmoittaa sinulle havaitsemansa vian sekä sen vakavuusasteen ja suositellut toimenpiteet. 
4.2.1.3.4.
Energiankulutus (vain sähköautot): Voit näyttää tietoa energiankulutuksesta, keskimääräisestä energiankulutuksesta, ajetusta matkasta ja energian talteenotosta Kia Connect -sovelluksessa. 

4.2.1.4.

Hälytykset ja turvallisuus
4.2.1.4.1.
Autoa koskeva varoitus: Kia Connect -sovellus näyttää ilmoituksen, mikäli jokin auton ikkunoista on auki sytytysvirran ollessa katkaistu.
4.2.1.4.2.
Varashälytys (vain varashälytysjärjestelmällä varustetut ajoneuvot): Kia Connect -sovellus näyttää ilmoituksen aina auton varashälyttimen lauetessa.
4.2.1.4.3.
Akun tyhjenemisvaroitus: Kia Connect -sovellus näyttää ilmoituksen, kun 12 V:n akun varaus laskee tietyn tason alapuolelle.
4.2.1.4.4.
Takamatkustajien hälytysjärjestelmä: Kia Connect -sovellus näyttää ilmoituksen, kun pysäköintiasento on valittuna ja ajoneuvo havaitsee liikettä takapenkillä.
4.2.1.4.5.
Auton joutokäyntihälytys: Kia Connect -sovellus näyttää ilmoituksen, mikäli ajoneuvon ovi avataan pysäköintivaihteen ollessa valittuna ja moottorin käynnissä. 
4.2.1.4.6.
Korkeajänniteakun valvonnan varoitusjärjestelmä (vain sähköautot): Korkeajänniteakun tilaa valvotaan, ja jos toimintavika havaitaan, Kia Connect -sovelluksessa ja Keskusyksikössä näytetään ilmoitus.

4.2.1.5.

Käytön etävalvonta
Tässä kappaleessa kuvatut Palvelut ovat tarpeen, kun joku toinen henkilö ajaa ajoneuvoa. Aina kun käytön etävalvontaa aiotaan käyttää, Palvelu on ensin erikseen aktivoitava Keskusyksiköstä.
4.2.1.5.1.
Pysäköintipalvelutila: Mikäli tämä toiminto on otettuna käyttöön Keskusyksikössä, kun autoasi ajaa joku toinen henkilö, voit tarkistaa autosi sijainnin, sen, milloin autosi sytytysvirta on viimeksi katkaistu, ajoajan, ajetun matkan ja huippunopeuden Kia Connect -sovelluksesta.
4.2.1.5.2.
Pysäköintipalveluhälytys: Tämä Palvelu näyttää ilmoituksia Kia Connect -sovelluksessa, jos autollasi ylitetään Kia Connect -sovelluksessa valitsemasi ajomatkan, ajonopeuden ja joutokäyntiajan rajat. Sallittu ajomatka lasketaan hälytyksen käyttöönottosijainnista alkaen.
4.2.1.5.3.
Georajoitehälytys: Tämä Palvelu näyttää ilmoituksia Kia Connect -sovelluksessa, jos autollasi ylitetään sallitun alueen rajat tai ajetaan rajoitetulle alueelle. Voit asettaa sallittujen alueiden rajat ja rajoitetut alueet Kia Connect -sovelluksessa. 
4.2.1.5.4.
Nopeushälytys: Tämä Palvelu antaa ilmoituksia Kia Connect -sovelluksessa, jos autollasi ylitetään Kia Connect -sovelluksessa asettamasi nopeusrajoitus. 
4.2.1.5.5.
Aikarajoitehälytys: Tämä Palvelu näyttää ilmoituksia Kia Connect -sovelluksessa, jos autollasi ylitetään Kia Connect -sovelluksessa asettamasi aikaikkunat. 
4.2.1.5.6.
Joutokäyntihälytys: Tämä Palvelu näyttää ilmoituksia Kia Connect -sovelluksessa, jos autollasi ylitetään Kia Connect -sovelluksessa asettamasi joutokäyntiajan raja. 

4.2.1.6.

Ensisijaisen jälleenmyyjän tiedot
Tämän Palvelun avulla voit synkronoida ensisijaisen jälleenmyyjän tiedot MyKia-verkkosivuston ja MyKia-sovelluksen tai Kia Connect -sovelluksen välillä (jos se on saatavilla maassasi). Synkronointi on vapaaehtoista, ja jos haluat käyttää sitä, sinun on otettava se käyttöön. Jos et halua synkronoida ensisijaisen jälleenmyyjän tietoja, tämä toiminto on edelleen käytettävissä Kia Connect -sovelluksessa, mutta näytetyt tiedot voivat erota MyKia-sivustolla olevista tiedoista.

4.2.1.7.

Digitaalinen avain
Palvelun avulla voit etäohjata älypuhelimella eri toimintoja, kuten lukita auton ovet tai avata ne lukituksesta, aktivoida ilmastoinnin tai käynnistää auton (vain auton sisältä käsin) käyttämällä älypuhelimessasi olevaa ultralaajakaistatoimintoa ("UWB") ja sisäänrakennettua lähikenttäviestintää (NFC). Sen avulla voit jakaa digitaalisen avaimesi enintään kolmeen lisälaitteeseen, esim. perheen ja ystävien laitteisiin. Huomaa, että käyttäessäsi tätä Palvelua mobiililaitteen ja auton välillä vaihdetaan tietoa UWB- tai NFC-toimintoa käyttäen. Tätä tietoa ei välitetä meille. Palvelun saatavuus riippuu auton mallista, mallivuodesta ja varustelutasosta sekä käyttämästäsi älypuhelimesta. Katso lisätietoja Palvelusta Kia Connect -sovelluksesta tai Kia Connect -verkkosivustolta.

4.2.2.

Autopalvelut

4.2.2.1.

Kia Connect Live -palvelut
Kia Connect Live -palvelujen saatavuus auton kulloisessakin sijaintipaikassa riippuu kyseisten tietojen saatavuudesta Kialle. Tietojen saatavuus ja tarkkuus voivat riippua ulkopuolisista palveluntarjoajista. Esimerkiksi hiljattain tapahtuneet liikennehäiriöt eivät ehkä (vielä) sisälly Kian saatavilla oleviin tietoihin, joten niitä ei voida näyttää kartalla Keskusyksikössä. Samoin Keskusyksikössä ei ehkä voida näyttää latauspisteiden saatavuustietoja, koska vain jotkut latausasemien ylläpitäjistä julkaisevat tällaisia reaaliaikaisia tietoja.
Kia Connect Live -palvelut ovat seuraavat:
4.2.2.1.1.
Reaaliaikaiset liikennetiedot ja online-navigointi: Tämä Palvelu tarjoaa reaaliaikaisia liikennetietoja reittien laskemista ja liikennetilanteen näyttämistä varten. Online-navigointi ohjaa sinut haluamaasi määränpäähän reaaliaikaisten ja historiallisten liikennetietojen perusteella.
4.2.2.1.2.
Sähköauton reittisuunnittelu (vain sähköautot ja lataushybridit): Palvelu arvioi, pääsetkö määränpäähäsi suoraan vai edellyttääkö matka latauspysähdystä, kun asetat määränpäätä auton yhdysrakenteisessa navigointijärjestelmässä. Jos Palvelu arvioi matkan edellyttävän latauspysähdystä akun senhetkisen varaustason ja arvioidun sähkönkulutuksen perusteella, se lisää automaattisesti yhden tai useamman latauspisteen välietapiksi ehdotetulle reitille.
Palvelu mukauttaa ehdotettuja latauspysähdyksiä automaattisesti, mikäli kuljettaja päättää pysähtyä lataamaan aiemmin, jolloin ehdotettu latauspysähdys ohitetaan, tai mikäli ajo-olosuhteiden mukainen energiankulutus on odotettua suurempi.
Palvelua ei tarvitse erikseen aktivoida, vaan sähköauton reittisuunnittelu on automaattisesti käytössä sähköautoissa, kun reittiä suunnitellaan verkkon yhdistetyllä navigointipalvelulla (katso kohta 4.2.2.1.1 edellä).
4.2.2.1.3.
Reaaliaikaiset kohdepisteet (POI) ja kohdepisteiden verkkohaku: Tämä Palvelu tarjoaa tietoa lähistön kohdepisteistä auton kulloisenkin sijainnin perusteella. Voit lisäksi etsiä Palvelun avulla aktiivisesti lähellä olevia kohdepisteitä luokan mukaan.
Autosta riippuen Palvelu saa täydentävää dataa kumppaniltamme 4.screeniltä (https://www.4screen.com). Täydentävän datan avulla Palvelu voi tarjota sinulle lisätietoja (esimerkiksi sijaintitietoja) kaupoista tai ravintoloista joko kartassa olevilla brändätyillä karttamerkeillä tai kartan hakutoiminnon kautta. Palvelun kautta voit myös saada tietoa auton lähistöllä olevien kauppojen ja ravintoloiden erikoistarjouksista ja kampanjoista. Huomaa, että täydentävän datan saatavuus riippuu auton mallista, mallivuodesta ja varustelutasosta, ja se edellyttää joka tapauksessa vuoden 2023 viimeisellä vuosineljänneksellä tai sen jälkeen julkaistua Keskusyksikön ohjelmistoa.
4.2.2.1.4.
Sää: Tämä Palvelu tarjoaa paikallisia säätietoja kulloisenkin sijaintisi mukaan.
4.2.2.1.5.
Pysäköinti: Tämä Palvelu tarjoaa kulloisenkin sijainnin perusteella tietoa kadulla ja pysäköintialueilla sijaitsevista pysäköintipaikoista lähellä määränpäätä, vieritysmerkkiä tai kaupungin keskustaa.
4.2.2.1.6.
EV POI (vain sähköautot ja lataushybridit): Tämä Palvelu tarjoaa tietoja lähellä olevista latausasemista (muun muassa tiedon siitä, onko latausasema vapaa) kulloisenkin sijainnin perusteella. 
4.2.2.1.7.
Jälleenmyyjätiedot: Tämä Palvelu tarjoaa lähistöllä olevien Kia-jälleenmyyjien sijaintitietoja auton kulloisenkin sijainnin perusteella.
4.2.2.1.8.
Varoitukset kameroista / vaarallisista alueista (käyttömaan lainsäädännön salliessa): Tämä Palvelu antaa varoituksia alueilla, joilla tapahtuu erityisen paljon onnettomuuksia, ja varoittaa onnettomuusalttiista alueista tai nopeuskameroista.
Huomaa, että nopeuskameravaroitusten käyttö saattaa olla kielletty tietyissä maissa. Voit käyttää nopeuskameravaroitusta vain, jos kansallinen lainsäädäntö sallii sen.
Kuljettajana sinun velvollisuutesi on tarkistaa, onko nopeuskameravaroitusten käyttö sallittu ajoneuvon käyttöpaikassa.
4.2.2.1.9.
Urheiluliiga: Tämä Palvelu tarjoaa tietoa tiettyjen urheilulajien ja liigojen menneistä, ajankohtaisista ja tulevista tapahtumista.

4.2.2.2.

Kappaleentunnistus: Tämä Palvelu tunnistaa radiossa parhaillaan soivan kappaleen nimen ja näyttää albumin kansikuvan. Palvelu on aktivoitava napsauttamalla radionäytössä olevaa SoundHound-logoa. Aktivoinnin jälkeen radion äänestä taltioidaan lyhyt näyte, joka lähetetään SoundHound-palveluun. Mikäli palvelu tunnistaa kappaleen, sen nimi, esittäjä ja albumin kansikuva (jos se on saatavilla) tulevat näkyviin Keskusyksikön radionäyttöön.

4.2.2.3.

Online-puheentunnistus
Tämän Palvelun avulla voit käyttää puhekomentoja ajoneuvosi tiettyjen toimintojen hallintaan ja käyttämiseen ja lähettää tekstiviestejä yhdistetyn mobiililaitteen kautta. Online-puheentunnistusta käytetään online-ympäristössä (pilviympäristössä). Aktivoituasi Palvelumme autosi Keskusyksikössä online-puheentunnistus on oletusarvoisesti käytössä. Tämä Palvelu edellyttää henkilötietojesi (ts. ääninäytteiden) siirtämistä palveluntarjoajallemme Cerence B.V.:lle. Katso lisätietoja tietosuojaselosteestamme. Voit estää henkilötietojesi siirtämisen Cerencelle poistamalla online-puheentunnistuksen käytöstä Keskusyksikkösi vastaavissa asetuksissa. Jos poistat online-puheentunnistuksen käytöstä, autosi puheentunnistustoiminto voi toimia puutteellisesti tai poistua toiminnasta kokonaan.

4.2.2.4.

Henkilökohtaisen kalenterin / navigoinnin synkronointi
Tämän Palvelun avulla voit synkronoida älypuhelimesi Google- tai Apple-kalenterin Keskusyksikön integroidun kalenteritoiminnon kanssa. Tällöin voit katsoa yksityistä kalenteriasi Keskusyksikön näytössä ja käyttää sitä määränpään asettamiseen. Tämä Palvelu on yhteensopiva sekä Google- että Apple-kalenterin kanssa.

4.2.2.5.

Musiikin suoratoisto
Palvelun avulla voit nauttia haluamistasi musiikin ja äänen (podcastit ja äänikirjat) suoratoistopalveluista auton tietoviihdejärjestelmän yhdysrakenteisen näytön ja kaiutinten kautta.
Huomaa, että Palvelu ei sisällä asianomaisten suoratoistopalvelujen tilauksia, vaan sinun on luotava tili ja tilattava haluamasi suoratoistopalvelut erikseen kultakin suoratoistopalvelun toimittajalta.
Palvelua tukevat sisällöntoimittajat voivat vaihdella sijaintisi ja keskusyksikön ohjelmiston mukaan. Tarkista keskusyksikkösi tiedoista oman maasi sisällöntoimittajat, jotka tukevat palvelua.
Huomaa myös, että Palvelu ei ole oletusarvoisesti aktivoituna keskusyksikössäsi, vaan se on aktivoitava erikseen Kia Connect Storessa. Palvelun aktivointi on kuitenkin ilmaista eikä edellytä ostoa. Palvelu on saatavilla kolmen vuoden ajan Kia Connect -palvelujen maksuttoman jakson alkamisesta, toisin sanoen autosi takuujakson alkamispäivästä. Saatavuus riippuu autosi mallista, mallivuodesta ja varustelutasosta.

4.2.2.6.

Autoon liittyvät ilmoitukset
Tämä Palvelu antaa ajoneuvon käyttöön ja ylläpitoon liittyviä ilmoituksia. Ilmoitukset näytetään Keskusyksikön Ilmoitukset-toiminnon kautta. Tämä on kätevä lisäkanava tiettyjen muistutusten vastaanottamista varten.
Huomaa, että vaikka Ilmoitukset-toiminnossa ei näytettäisi ilmoitusta, se ei tarkoita, että toimenpiteitä ei tarvittaisi. Autosi voi esimerkiksi tarvita huoltoa tai katsastusaika voi olla käsillä, vaikka Ilmoitukset-toiminnon kautta ei annettaisi huoltomuistutusta.
4.2.2.6.1.
Ilmoitukset takaisinkutsukampanjoista: Kia tiedottaa sinulle ajoneuvoasi koskevista avoimista takaisinkutsukampanjoista edellä mainitun Ilmoitukset-toiminnon kautta tai lähettämällä ilmoituksia muulla tavoin (esim. Kia Connect -sovellukseen, tallennettuun sähköpostiosoitteeseesi tai kirjeitse).
4.2.2.6.2.
Huoltomuistutukset: Kia lähettää sinulle muistutuksia Kia-autosi tulevista määräaikaishuolloista edellä mainitun Ilmoitukset-toiminnon kautta.
4.2.2.6.3.
Ilmoitukset huoltokampanjoista: Kia saattaa tiedottaa sinulle myös tekemättömistä suositelluista huoltokampanjoista (kuten ohjelmistopäivityksistä, osien vaihtamisista parempiin osiin tai Kia-autosi tietyille komponenteille tehtävistä laatutarkastuksista). Tietoja suositelluista huoltokampanjoista saatetaan toimittaa edellä mainitun Ilmoitukset-toiminnon kautta, Kia Connect -sovellukseen tai sähköpostitse tallennettuun sähköpostiosoitteeseesi.
Tiedottaminen tekemättömistä suositelluista huoltokampanjoista ei ole Käyttöehdoissa määritetty Palvelu ja sen toiminta riippuu antamastasi suostumuksesta.
4.2.2.6.4.
Muistutukset pakollisista katsastuksista: Kia tiedottaa sinulle tulevista pakollisista katsastuksista.
Esimerkiksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa muistutus koskee "Ministry of Transport" -testiä (toiselta nimeltään MOT).
Tämän palvelun käyttö edellyttää sitä, että ilmoitat Kialle autosi viime katsastuksen päivämäärän ja auton ensirekisteröintipäivän. Kia ei ole vastuussa muistutuksen tarkkuudesta ja oikeasta ajoituksesta. Katsastusvälien noudattaminen sovellettavan lainsäädännön mukaisesti on sinun vastuullasi.

4.2.2.7.

Tykkäyspainike USB-musiikkia ja radiota varten: USB-musiikin ja radion tykkäyspainikkeella voit valita suosikkikappaleitasi ja laatia niistä soittolistan. Voit tykätä kappaleista tai poistaa niiden tykkäyksiä tietoviihdejärjestelmän musiikkitoimintoon integroidun tykkäyspainikkeen avulla.

4.2.3.

OTA-päivitykset

4.2.3.1.

Yleistä tietoa OTA-päivityksistä
Tässä kohdassa käsitellään autosi tietoviihdejärjestelmän ja karttatietojen päivitykset, jotka toimitetaan "over the air" (OTA), ts. auton sisäänrakennetun mobiiliviestintälaitteiston kautta.
Tämä kohta ei koske päivityksiä, jotka asennetaan paikallisen yhteyden kautta, eikä Kia-huoltokumppanisi tarjoamia päivityksiä.

4.2.3.2.

Karttojen ja tietoviihdejärjestelmän OTA-päivitys
4.2.3.2.1.
Karttojen ja tietoviihdejärjestelmän OTA-päivityksen yleiskuvaus
Karttojen ja tietoviihdejärjestelmän OTA-päivitys mahdollistaa:
auton navigointijärjestelmän karttojen päivitykset ("Karttapäivitys") ja/tai
tietoviihdejärjestelmän ohjelmiston päivitykset tai Keskusyksikön ohjelmiston parannukset ("Tietoviihdejärjestelmän päivitys")
palvelimiltamme sisäänrakennettuun telematiikkajärjestelmään langatonta "over-the-air"-menetelmää käyttäen.
Lisätietoja päivitysprosessista ja kunkin karttojen ja tietoviihdejärjestelmän OTA-päivityksen sisällöstä tullaan tarjoamaan Keskusyksikön kautta.
4.2.3.2.2.
Karttojen ja tietoviihdejärjestelmän OTA-päivitysten edellytykset
Karttojen ja tietoviihdejärjestelmän OTA-päivitykset mahdollistava ohjelmisto: Jotta Kia-autosi voi vastaanottaa OTA-päivityksiä, siihen on asennettava karttojen ja tietoviihdejärjestelmän OTA-päivitykset mahdollistava toiminto. Ajoneuvon mallista, valmistuspäivästä ja varustelutasosta riippuen OTA-päivitystoiminto ei ehkä sisälly autoosi asennettuun ohjelmistoversioon. Tässä tapauksessa OTA-päivitykset mahdollistava ohjelmistoversio on ehkä asennettava paikallisen yhteyden kautta. Kia ei kuitenkaan takaa, että OTA-päivitykset mahdollistava ohjelmistoversio on saatavana autoosi. Jos sinulla on kysyttävää, ota meihin yhteyttä kohdassa 2 ilmoitettujen yhteystietojen kautta.
Saatavuus: Päivityksen asentaminen OTA-toiminnon kautta edellyttää sitä, että Kia tarjoaa autoosi sopivan karttapäivityksen ja/tai tietoviihdejärjestelmän päivityksen lataamista ja asentamista varten. Keskusyksikkösi tarkistaa säännöllisesti, onko karttapäivitys ja/tai tietoviihdejärjestelmän päivitys saatavana. OTA-päivityksiä saatetaan julkaista aaltoina, joten kaikki autot eivät saa päivitystä samaan aikaan, vaikka malli ja varustelutaso olisivat samat.
Maksuttomien tietoviihdejärjestelmän OTA-päivitysten ehdot: Jos olet karttojen ja tietoviihdejärjestelmän OTA-päivityksen kanssa yhteensopivan, aikaisintaan toukokuussa 2021 myydyn mallivuoden 2022 uuden Kia-auton ensimmäinen omistaja, sinulla on oikeus kahteen peräkkäiseen maksuttomaan karttojen ja tietoviihdejärjestelmän OTA-päivitykseen ("Maksuttomat tietoviihdejärjestelmän OTA-päivitykset").
Käytettyäsi tietoviihdejärjestelmän maksuttomat OTA-päivitykset sinulle tarjotaan karttojen ja/tai tietoviihdejärjestelmän päivityksiä lainsäädännön määräysten mukaisesti. Kia ei kuitenkaan anna mitään takuita saatavien päivitysten määrästä tai ajankohdasta. Tällaiset mahdolliset lisäpäivitykset ovat vain (i) ladattavissa manuaalisesti osoitteesta https://update.kia.com/EU/E1/Main tai (ii) saatavina jälleenmyyjältä. Selvyyden vuoksi: näitä karttojen ja/tai tietoviihdejärjestelmän päivityksiä verkkosivustolta tai jälleenmyyjältä ei tarjota OTA-menetelmää käyttäen.
Vaikka itse päivitystiedosto olisi maksuton, jälleenmyyjäsi saattaa laskuttaa päivityksen tekemiseen käytetystä työstä, ja jos lataat päivityksen verkkosivustolta, sinun on vastattava verkko-operaattorisi laskuttamista päivitystiedoston lataamiseen liittyvistä kustannuksista.

4.2.3.3.

Auton järjestelmän langaton OTA-päivitys
4.2.3.3.1.
Auton järjestelmän langattoman OTA-päivityksen yleiskuvaus
Auton järjestelmän langaton OTA-päivitys mahdollistaa auton tiettyjen ohjausyksiköiden sulautettujen ohjelmistojen päivittämisen uudempaan ohjelmistoversioon tai uusilla parametreilla langattomasti palvelimiltamme.
Keskusyksiköstä on saatavana lisätietoja auton järjestelmän päivitysprosessista ja langattomien OTA-päivitysten sisällöstä. Jos päivitys tehdään osana Parannuksen ostosopimusta (katso kohta 5), lisätiedot annetaan ostoprosessin yhteydessä Kia Connect -sovelluksessa.
4.2.3.3.2.
Auton järjestelmän langattoman OTA-päivityksen edellytykset
Auton järjestelmän langattoman OTA-päivityksen mahdollistava ohjelmisto
Auton järjestelmän langattomien OTA-päivitysten vastaanotto edellyttää, että Kia-autoosi on asennettu ohjelmisto, joka mahdollistaa auton järjestelmän langattomat OTA-päivitykset. Autosi mallista, valmistusajankohdasta ja varustelutasosta riippuen auton järjestelmän langaton OTA-päivitys ei ehkä ole saatavana autoosi. Kia ei takaa, että autoosi on saatavana auton järjestelmän langattoman OTA-päivityksen mahdollistava ohjelmistoversio. Jos sinulla on kysymyksiä, ota meihin yhteyttä kohdassa 2 olevilla yhteystiedoilla.

Saatavuus, ostaminen (jos sovellettavissa)
Langattoman OTA-päivityksen asennus edellyttää, että Kia on julkaissut ladattavaksi autoosi yhteensopivan auton järjestelmän langattoman OTA-päivityksen. Tietyt auton järjestelmän langattomat OTA-päivitykset voivat mahdollistaa lisätoimintoja autossasi. Kia voi julkaista tällaisia maksullisia lisätoimintoja (”Parannukset”) ostettavaksi Kia Connect -sovelluksessa. Tällaisessa tapauksessa asianomaisen auton järjestelmän langattoman OTA-päivityksen asennus on mahdollista vasta sen jälkeen kun sitä koskeva ostosopimus on solmittu Kian kanssa ja sen ostohinta on maksettu. Katso lisätietoja Parannuksista ja niiden ostamisesta kohdasta 5.

4.3.

Tietoa sijaintitietojen käsittelemisestä Palvelujen tarjoamista varten
Seuraavien Palvelujen tarjoaminen edellyttää sijaintitietojen (GPS-tietojen) keräämistä ja käsittelyä: aloitusnäyttö ja hakutoiminto, Kia Connect Live -palvelut, online-puheentunnistus, henkilökohtaisen kalenterin / navigoinnin synkronointi, Ilmoitukset-toiminto, ilmoitukset takaisinkutsukampanjoista ja huoltomuistutukset, karttojen ja tietoviihdejärjestelmän OTA-päivitykset, ilmastoinnin etäohjaus (vain sähköautot), etälataus, ovien etäohjaus, Lähetä POI autoon, etsi autoni, matkat, auton tila, autoraportti, auton diagnostiikka, autoa koskeva varoitus ja varashälytys.
Edellä mainittuja Palveluja ei voida tarjota eikä käyttää ilman sijaintitietojen keräämistä ja käsittelyä.

4.4.

Palvelujen käytön lopettaminen
Palvelujen käyttö voidaan lopettaa poistamalla käytöstä
Palvelut Keskusyksikön kautta; ja/tai
Palvelut ja/tai karttojen ja tietoviihdejärjestelmän OTA-päivitykset Kia Connect -sovelluksen kautta

5.

Parannukset, Kia Connect Store

5.1.

Yleiskuvaus
Kia voi tarjota tiettyjä ”Parannuksia” ostettavaksi Kia Connect -sovelluksessa.

5.1.1.

Parannusten saatavuuden edellytykset
Yksittäisten Parannusten saatavuus riippuu autosi mallista, valmistusajankohdasta ja varustelutasosta. Yleisesti ottaen ”Parannukset” edellyttävät, että auto voi vastaanottaa ja asentaa auton järjestelmän OTA-päivityksiä (katso kohta 4.2.3.3) ja että sen tietoviihdejärjestelmässä on uusin ohjelmistoversio.

5.1.2.

Parannuksen ja auton välinen yhteys; Parannusten saaja
Parannukset ovat autokohtaisia eli ostettu Parannus linkitetään tiettyyn autoon yksilöllisen valmistenumeron (VIN) mukaan. Tämä tarkoittaa, että voit myydä Parannukset auton mukana tulevien omistajien käyttöön tässä kohdassa kuvattujen ehtojen mukaisesti. Katso erityisesti kohta 5.4.
Koska ostetut Parannukset on linkitetty tiettyyn autoon, Parannuksen lopullinen saaja on auton omistaja. Jos auto myydään eteenpäin, auton omistaja hyötyy auton Parannusten tuomasta arvonlisäyksestä. Pidä tämä mielessä, mikäli ostat Parannuksia autoon, jota et omista itse.

5.1.3.

Parannuksen ostavan käyttäjän velvollisuudet auton omistajaan nähden
Parannuksen ostamisen myötä kyseisen auton toiminnallisuudet ja ominaisuudet muuttuvat. Jos ostat Parannuksen autoon, jota et omista (esimerkiksi jos auto on liisattu tai vuokrattu tai jos jaat auton omistajan kanssa), sinun on saatava omistajalta hyväksyntä auton muutokselle, ennen kuin ostat Parannuksen kyseiselle autolle. Kia ei ole vastuussa riidoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat Parannuksen ostamisesta autoon ilman omistajan hyväksyntää.

5.2.

Yksittäisten Parannusten kuvaus
Seuraavat Parannukset ovat tällä hetkellä yleisesti saatavilla ja ne voidaan ostaa autoosi sen mallista, valmistusajankohdasta ja varustelutasosta riippuen.

5.2.1.

Boost (vain sähköautot)
Tämä Parannus parantaa auton kiihtyvyyttä ja lyhentää aikaa, joka kuluu 0–100 km/h:n kiihdytykseen autoon asennetusta perussähkömoottorista riippuen.
Parannuksen saatavuus riippuu myös rekisteröintivaatimuksista, jotka ovat voimassa auton rekisteröintimaassa. Tämän vuoksi Parannus ei ehkä ole ostettavissa, vaikka se olisi teknisesti yhteensopiva auton kanssa.

5.2.2.

Remote Smart Parking Assist 2 (RSPA 2)
Tämä Parannus ottaa käyttöön kehittyneen etäpysäköintiavustimen, jonka avulla auto voidaan pysäköidä ruutuun, joka on takana, edessä, kohtisuorassa, kulmittain tai rinnan, ja ajaa siitä pois automaattisesti. Auto tunnistaa lähellä olevat esteet ja säätelee nopeutta, vaihteensiirtoa ja ohjausta automaattisesti pysäköintitapahtuman aikana.

5.2.3.

Maksullinen langaton OTA-päivitys
Asentamalla tämän Parannuksen voit tehdä Karttojen ja Tietoviihdejärjestelmän lisäpäivityksiä langattomalla OTA-menetelmällä, kun maksuttomat Tietoviihdejärjestelmän päivitykset (katso kohta 4.2.3.3.2.(c) edellä) on käytetty loppuun.
Huomaa, että tämä Parannus pelkästään lisää autoon mahdollisuuden tehdä Karttojen ja Tietoviihdejärjestelmän langattomia OTA-päivityksiä. Tämän Parannuksen ostaminen ei takaa, että Karttojen ja Tietoviihdejärjestelmän päivityksiä tulisi saataville yleisesti tai jonain tiettynä ajankohtana.

5.3.

Ostovaihtoehdot

5.3.1.

Paketit
Parannuksia voidaan tarjota pysyvinä ominaisuuksina, jotka ostetaan kertamaksulla, sekä erilaisina paketteina, jolloin Parannus tulee saataville määräajaksi (esimerkiksi 3 tai 6 kuukaudeksi). Määräaikaiset paketit vanhenevat automaattisesti määräajan umpeuduttua. Jos Parannuksen käyttöä halutaan jatkaa, se on ostettava uudelleen.

5.3.2.

Maksuton kokeilujakso
Tiettyihin Parannuksiin on tarjolla maksuton kokeilujakso, ennen kuin Parannus muuttuu maksulliseksi. Jos poistat Parannuksen käytöstä Kia Connect -sovelluksessa kokeilujakson aikana, sinua ei veloiteta Parannuksen kokeilujakson aikaisesta käytöstä. Muussa tapauksessa valitun Parannuspaketin hinta veloitetaan kokeilujakson jälkeiseltä ajalta.
Maksuton kokeilujakso on saatavilla vain kerran Parannusta kohti. Tämä tarkoittaa, että jos ostit Parannuksen ja hyödynsit kokeilujakson, Parannuksen tulevat ostot veloitetaan suoraan ilman lisäkokeilujaksoa. Tämä pätee myös silloin, jos kokeilujakso on päättynyt ennenaikaisesti yhdistettyjen palvelujen käytöstäpoiston myötä (katso ehto 5.4.1(b)(iii)) tai jos ostit Parannuspaketin Toissijaisena käyttäjänä ja auton jakaminen oli estetty tililläsi (katso ehto 5.4.2(b)(ii)) kokeilujakson aikana.
Kia Connect -sovelluksen kauppaosion tuotekuvauksessa on lisätietoja sovellettavista kokeilujaksoista.

5.3.3.

Sovellettavat ostoehdot
Katso saatavilla olevat paketit, sovellettavat kokeilujaksot ja hinnat Kia Connect Storessa saatavilla olevista paketeista Kia Connect -sovelluksessa.

5.4.

Parannusten osto- ja käyttöehdot

5.4.1.

Yhdistettyjen palvelujen (”Kia Connect”) voimassaolo

5.4.1.1.

Yhdistettyjen palvelujen voimassaoloedellytys
Parannuksen asennus ja aktivointi, Parannuksen poistaminen käytöstä maksuttoman kokeilujakson aikana tapahtuvan sopimuksen raukeamisen vuoksi sekä Parannuksen ostetun käyttöjakson valvonta/käyttöönotto edellyttävät, että yhdistetyt palvelut (”Kia Connect”) ovat voimassa autossasi koko Parannuksen käyttöjakson ajan. Sinun velvollisuutesi käyttäjänä on pitää yhdistetyt palvelut aktiivisina, jotta voisit hyödyntää ostamiasi Parannuksia.

5.4.1.2.

Yhdistettyjen palvelujen käytöstä poistamisen seuraukset
Yhdistettyjen palvelujen (CCS) poistaminen käytöstä tarkoittaa seuraavaa:
5.4.1.2.1.
Määräaikaiset Parannukset poistuvat käytöstä yhdistettyjen palvelujen käytön lopettamisen yhteydessä ja ne pysyvät pois käytöstä niin pitkään kuin yhdistetyt palvelut ovat pois käytöstä. Tässä tapauksessa kyseisen Parannuksen määräaikaisuus keskeytyy ja se jatkuu jälleen, kun yhdistetyt palvelut otetaan takaisin käyttöön. Parannus palautuu käyttöön, kun yhdistetyt palvelut aktivoidaan uudelleen. Näin tapahtuu riippumatta siitä, kuka käyttäjistä aktivoi uudelleen yhdistetyt palvelut. Näin ollen jos auto myydään, ostaja voi myös palauttaa yhdistetyt palvelut käyttöön ja hyödyntää Parannuksen jäljellä olevan käyttöjakson; katso myös kohta 5.4.3.
5.4.1.2.2.
Parannukset, jotka ovat voimassa toistaiseksi, pysyvät yleisesti ottaen käytössä. Tietyt Parannukset voivat kuitenkin lakata toimimasta, jos yhdistetyt palvelut poistetaan käytöstä. Tämä koskee erityisesti Parannuksia, jotka edellyttävät verkkoyhteyttä toimiakseen oikein, kuten Maksulliset langattomat OTA-päivitykset, mutta voi koskea myös muita Parannuksia, jotka ovat voimassa toistaiseksi.
5.4.1.2.3.
Parannukset, joilla on meneillään maksuton kokeilujakso, poistetaan käytöstä. Kokeilujakso päättyy, kun yhdistettyjen palvelujen käyttö lopetetaan. Jos haluat jatkaa Parannuksen käyttöä sen jälkeen kun yhdistetyt palvelut on aktivoitu uudelleen, sinun on ostettava kyseinen Parannus uudelleen. Jos ostat kyseisen Parannuksen uudelleen, toiselle ostokerralle ei enää myönnetä maksutonta kokeilujaksoa.

5.4.2.

Yksi auto ja useita Kia Connect -käyttäjiä
Auto voidaan linkittää yhteen tai useampaan Kia Connect -tiliin (katso ehto 4.1.2 edellä).
Ensisijainen käyttäjä ja Toissijaiset käyttäjät voivat ostaa Parannuksia autoon, johon heidän Kia Connect -tilinsä on linkitetty. Jos Toissijainen käyttäjä ostaa Parannuksen, siihen sovelletaan seuraavia ehtoja:

5.4.2.1.

Tietoja muille käyttäjille
Mikäli jokin käyttäjä ostaa Parannuksen, Kia ilmoittaa Ensisijaiselle käyttäjälle ja kaikille Toissijaisille käyttäjille Parannuksen ostamisesta sekä asianomaisen Parannuksen aktivoinnista ja käytöstä poistamisesta (jos sovellettavissa).

5.4.2.2.

Auton jakamisen lopettamisen vaikutukset ostettuihin Parannuksiin
Jos Toissijainen käyttäjä ostaa Parannuksen ja Ensisijainen käyttäjä tämän jälkeen lopettaa auton jakamisen Toissijaisen käyttäjän kanssa, seuraavia ehtoja sovelletaan:
5.4.2.2.1.
Toissijaisen käyttäjän ostamat Parannukset, joiden kokeilujakso on kesken, poistetaan käytöstä, ja näiden Parannusten kokeilujakso päättyy.
5.4.2.2.2.
Toissijaisen käyttäjän ostamat Parannukset, joiden kokeilujakso on päättynyt, pysyvät käytettävissä autossa ostetun käyttöjakson ajan edellyttäen, että yhdistetyt palvelut pysyvät aktiivisina (katso kohta 5.4.1 edellä). Tämä tarkoittaa sitä, että auton Ensisijainen käyttäjä (sekä omistaja) hyötyvät edelleen Parannuksesta, vaikka Toissijaisen käyttäjän tiliyhteys katkaistaisiin eikä hänellä enää olisi auton käyttöoikeutta.

5.4.3.

Auton myynti ja siirto uudelle omistajalle
Jos auto myydään uudelle omistajalle, seuraavia ehtoja sovelletaan autoon mahdollisesti ostettuihin Parannuksiin.

5.4.3.1.

Poista yhdistetyt palvelut käytöstä ja noudata muita kohdassa 7.3. lueteltuja sitoumuksia, ennen kuin luovutat auton uudelle omistajalle.

5.4.3.2.

Kun yhdistetyt palvelut poistetaan käytöstä, myös Parannukset poistetaan käytöstä kohdan 5.4.1(b) kuvauksen mukaisesti.

5.4.3.3.

Uusi omistaja voi aktivoida yhdistettyjen palvelujen käytöstäpoiston vuoksi käytöstä poistetut Parannukset uudelleen ottamalla yhdistetyt palvelut uudelleen käyttöön. Tämä edellyttää sitä, että auton uusi omistaja luo Kia Connect -tilin, hyväksyy nämä Käyttöehdot ja linkittää tilinsä asianomaiseen autoon. Yhdistettyjen palvelujen uudelleenaktivoinnin jälkeen kyseiset Parannukset ovat jälleen käytettävissä ostetun käyttöjakson loppuun asti.

5.4.3.4.

Sinun on selostettava ostajalle tarkasti autoon asennetut Parannukset, niiden jäljellä olevat käyttöjaksot ja päättymispäivät. Sinun on myös ilmoitettava ostajalle, että hänen on luotava Kia Connect -tili ja hyväksyttävä nämä Käyttöehdot Parannusten aktivoimiseksi uudelleen. Jos olet ilmoittanut uudelle omistajalle autossa mahdollisesti olevasta Parannuksesta, Kia ei ole korvausvelvollinen uudelle omistajalle mahdollisesta Parannuksen uudelleenaktivoinnin epäonnistumisesta tai muusta käyttöesteestä, ellei se johdu Kia Connectin hallittavissa olevista teknisistä ongelmista.

5.5.

Kia Connect Store, ostotapahtuma ja maksun käsittely

5.5.1.

Ostotapahtuma
Voit valita autoosi tiettyjä ohjelmiston Parannuksia ja muita lisäosia, jotka ovat ostettavissa Kia Connect -sovelluksen kauppaosiosta. Kun lähetät Parannukseen tai muuhun lisäosaan liittyvän tilauksen Kia Connect -sovelluksen kautta, teet Kialle ostotarjouksen kyseisestä Parannuksesta tai lisäosasta. Kia vahvistaa vastaanottaneensa tilauksen lähettämällä sinulle automaattisen viestin sähköpostiin (tilausvahvistus). Tämä tilausvahvistus ei ole ostotarjouksen hyväksyntä, vaan se vahvistaa, että Kia on vastaanottanut ostotarjouksesi ja jatkaa sen käsittelyä.
Sinun ja Kian välinen sopimus astuu voimaan jokaisen Parannuksen osalta, kun ostettu Parannus aktivoidaan siinä autossa, johon Parannus ostettiin. Kialla on oikeus suorittaa toimitus osissa, ellei siitä aiheudu sinulle kohtuutonta haittaa.
Voit päättää jokaista Parannusta koskevan sopimuksen milloin tahansa kokeilujakson aikana kohdan 5.3.2 kuvauksen mukaisesti.

5.5.2.

Peruutusoikeutesi vanheneminen
Yleisesti ottaen sinulla on kuluttajana lakisääteinen oikeus peruuttaa ostos kohdan 15 kuvauksen mukaisesti. Ostoprosessin aikana pyydämme nimenomaista hyväksyntääsi sille, että Kia aloittaa sopimuksen täytäntöönpanon ennen peruutusjakson päättymistä. Antamalla hyväksyntäsi menetät peruutusoikeutesi, kun Kia aloittaa sopimuksen täytäntöönpanon.

5.5.3.

Näihin Käyttöehtoihin tutustuminen
Voit avata nämä Käyttöehdot ostoprosessin aikana annetusta linkistä, ennen kuin lähetät tilauksesi. Saat myös kopion näistä Käyttöehdoista tilausvahvistusviestissä.

5.5.4.

Maksun käsittely
Kia Connect Storessa suoritetun maksun käsittelystä vastaa kumppanimme Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlanti (”Stripe”). Tämä on oikeutetun etumme mukaista pyrkiessämme tarjoamaan asiakkaillemme tehokkaan ja tietoturvallisen maksutavan. Maksun käsittelyn yhteydessä jaamme Stripen käyttöön seuraavat tiedot sopimuksen täytäntöönpanoa varten:
Tilin omistajan nimi
Tilin sähköpostiosoite
Asiakasnumero
Pankkiyhteys
Tilauksen alkamispäivä ja -aika
Käyttäjien lukumäärä
Sijaintisi
Meillä ei ole laki- tai sopimusteknistä velvoitetta käsitellä tässä osiossa annettuja tietoja. Emme kuitenkaan voi käsitellä maksua Stripen kautta ilman henkilötietojasi. Tämän sopimuksen myötä hyväksyt nimenomaisesti sekä tietojesi käsittelyn että ilmoitetun maksutavan käytön.
Stripen tarjoamat yksittäiset maksutavat ilmoitetaan sinulle Kia Connect Storessa. Stripe voi käyttää maksujen käsittelyssä muita maksupalveluja, joihin voidaan soveltaa erityisiä maksuehtoja, jotka ilmoitetaan sinulle erikseen tarvittaessa. Voit katsoa lisätietoja Stripesta osoitteessa https://stripe.com.

6.

Tekijänoikeus

6.1.

Palvelujen koko sisältö on Kian, sen suorien tai epäsuorien tytär- tai sidosyhtiöiden (jäljempänä yhdessä ”Kia-konserni”) tai kolmansien osapuolten omaisuutta, jota suojaa soveltuva tekijänoikeuslainsäädäntö.
Kaikki palveluihin, niiden perustana oleviin ohjelmistoihin, sisältöön ja asetteluihin liittyvät oikeudet ovat Kia-konsernin ja sen lisenssinantajien omaisuutta. Sinulla ei ole oikeutta myydä, jakaa, julkaista, lähettää lähetyksessä, levittää tai hyödyntää kaupallisesti Palveluja millään tavalla ilman nimenomaista kirjallista lupaamme.
Sinulla ei ole oikeutta jäljentää (kokonaan tai osittain), siirtää (sähköisesti tai muulla tavalla), muokata, esittää, lähettää uudelleen, lisensoida, yhdistää tai muutoin käyttää Palveluja mihinkään julkiseen tai kaupalliseen tarkoitukseen ilman etukäteistä lupaamme.

6.2.

Nämä Käyttöehdot eivät anna lisenssiä tai oikeutta käyttää mitään Kia-konsernin omistamia kuvia, tuotemerkkejä, palvelumerkkejä tai logoja.
Kia-konserni pidättää kaikki oikeudet sen omistusoikeudella suojattuun tietoon tai materiaaliin Palvelujen yhteydessä ja valvoo kyseisiä oikeuksiaan soveltuvan tekijänoikeus- ja tavaramerkkilainsäädännön sallimassa laajuudessa.

7.

Käyttäjän velvoitteet ja rajoitukset

7.1.

Yleiset velvoitteet
Sinun tulee noudattaa soveltuvia lakeja ja kunnioittaa kolmansien osapuolten oikeuksia käyttäessäsi Palveluja.

7.2.

Tiedottamisvelvoitteet
Sinun on kerrottava auton muille kuljettajille Palvelujen aktivoinnista ja siihen liittyvästä tietojen käsittelystä kohdan 10.2 mukaisesti.

7.3.

Auton omistajanvaihdokseen liittyvät velvoitteet
Jos myyt autosi tai annat sen muulla tavoin pysyvästi kolmannen osapuolen jatkuvaan käyttöön, sinun on poistettava Palvelut käytöstä auton Keskusyksikössä ja poistettava autoon tallennetut tiedot. Tässä tapauksessa auton yhteys Kia Connect -sovellukseen katkaistaan, mutta Kia-käyttäjätilin tietoja Kia Connect -sovelluksessa ei poisteta. Tässä tapauksessa sinulla ja Kialla on oikeus irtisanoa tämä Palvelujen käyttöä koskeva sopimus kohdan 11.4 mukaisesti.

7.4.

Kielletty käyttö ja muut kielletyt toimintatavat

7.4.1.

Saat käyttää Palveluja vain kohdassa 4.2 kuvattuihin tarkoituksiin ja kuvattujen rajojen puitteissa.

7.4.2.

Saat käyttää Palvelujen kirjautumistietojasi vain Kia Connect -sovellukseen kirjautumiseen ja Keskusyksikön yhdistämiseen Kia Connect -sovellukseen.

7.4.2.1.

Et saa
7.4.2.1.1.
ilmoittaa kirjautumistietojasi ulkopuolisille henkilöille tai
7.4.2.1.2.
jakaa kirjautumistietojasi minkä tahansa kolmannen osapuolen sovellusten tai muiden ohjelmistojen kanssa tai
7.4.2.1.3.
käyttää kirjautumistietojasi muiden kuin Kia-ohjelmistojen yhteydessä tai
7.4.2.1.4.
käyttää kirjautumistietojasi minkä tahansa kolmannen osapuolen palvelun yhdistämiseen Kian järjestelmiin, kuten Kia Connect -taustapalveluun.

7.4.3.

Et saa muokata ajoneuvoasi (mukaan lukien laitteiston tai ohjelmiston muokkaaminen tai kolmannen osapuolen ohjelmiston käyttäminen) millään tavalla, joka saattaa vaikuttaa Palvelujen toimintaan.

7.4.4.

Saat käyttää Keskusyksikön SIM-korttia ainoastaan Keskusyksikössä ja ainoastaan Palvelujen käyttämiseen. SIM-kortin poistaminen Keskusyksiköstä tai SIM-kortin sisältämien tietojen (esim. ICCID:n) hakeminen SIM-kortista on kielletty.
Et saa käyttää SIM-korttia:
äänen siirtoon (mukaan lukien VOIP);
julkisesti tavoitettavaan kohteeseen pääsyyn (esim. julkinen IP-osoite) muun muassa välityspalvelimen, yhdyskäytävän tai reitityksen kautta;
millään tavalla, jolla yritetään murtaa turvatoimia, riippumatta siitä, johtaako tunkeutuminen tietojen turmeltumiseen tai menetykseen;
millään tavalla, joka käyttää Palveluja tai ohjelmistoa liittyen pikaviestintään, tiedostojen jakoon vertaisverkossa, BitTorrent-yhteyskäytäntöön tai välityspalvelinverkkoon;
tavalla, johon liittyy roskapostin, ei-toivottujen massasähköpostien tai kaupallisten viestien lähettämistä tai avoimen SMTP-välittäjän ylläpitoa; tai
millään tavalla, joka aiheuttaa verkkohäiriöitä tai häiriöitä Palveluissa. 

7.4.5.

Et saa paljastaa SIM-kortin, verkon, Palvelujen tai niiden komponenttien vertailu- tai suorituskykytestin tuloksia kolmansille osapuolille.

7.5.

Rikkomusten seuraukset
Kohdassa 7 lueteltujen velvoitteiden ja rajoitusten rikkominen voi aiheuttaa Palvelujen tilapäisen keskeyttämisen. Kia tiedottaa sinulle yleensä etukäteen aikomuksesta keskeyttää Palvelujen tarjoaminen ja keskeytyksen kestosta, ellei välitön keskeyttäminen ole tarpeen Kialle, Palvelulle, verkolle tai muille asiakkaille aiheutuvan vahingon estämiseksi. Keskeytyksen keston määrittää Kia kohtuullisen harkintansa mukaan rikkomuksen vakavuuden ja Kialle, Palvelulle, verkolle tai muille asiakkaille aiheutuvien riskien mukaan. Jos rikkomus toistuu, Kia voi irtisanoa Sopimuksen kohdan 11.3 mukaisesta syystä.

8.

Palvelujen hinta

8.1.

Maksuton palvelujakso
Ellei näissä Palvelujen Käyttöehdoissa toisin mainita, Palvelut tarjotaan maksutta tietyn auton käyttäjille (tunnistetaan valmistenumeron perusteella) 7 vuoden ajan. Tämä 7 vuoden ajanjakso alkaa auton takuun voimaantulopäivänä.
Jos ajoneuvo myydään ja rekisteröidään uudelle omistajalle maksuttoman palvelujakson aikana, uusi omistaja voi käyttää Palveluja maksutta jäljellä olevan maksuttoman ajanjakson ajan ottamalla Palvelut käyttöön omissa nimissään. Ensimmäisen myyntitapahtuman jälkeiset myynnit ja rekisteröinnit eivät vaikuta maksuttomaan palvelujaksoon, ts. maksuton palvelujakso ei keskeydy eikä pitene auton seuraavan myynnin ja/tai rekisteröinnin takia.

8.2.

Lisäpalvelut
Pidätämme oikeuden ehdottaa lisäpalveluja tulevaisuudessa erillisten käyttöehtojen mukaisesti. Näistä lisäpalveluista voidaan veloittaa.

9.

Palvelujen saatavuus

9.1.

Varaamme oikeuden keskeyttää pääsy kaikkiin tai joihinkin Palveluihin väliaikaisesti tai pysyvästi, mikäli se on tarpeen Palvelujen turvallisuuden tai vakauden varmistamiseksi kaikille käyttäjille tai sen varmistamiseksi, että Palvelut ovat lainsäädännön vaatimusten mukaisia.

9.2.

Palvelujen tarjoamiseen ja käyttöön saattaa kohdistua tekniikan tasosta johtuvia rajoituksia, joihin emme voi vaikuttaa. Edellä mainittu koskee erityisesti tietoliikenneyhteyksien saatavuutta. Yksittäisissä tapauksissa tietoliikenneverkossa esiintyvä katkos voi aiheuttaa sen, että Palvelut eivät ole saatavilla, sillä tarvittava tiedonsiirto ei ole mahdollista.
Lisäksi ruuhka-aikoina Palveluissa sekä langattomissa ja kiinteissä verkoissa ja internetissä voi esiintyä lyhytaikaista kapasiteettivajetta.

9.3.

Häiriöitä saattaa myös esiintyä ylivoimaisen esteen, mukaan lukien pandemian tai epidemian, lakon, työsulun tai viranomaisen määräyksen johdosta tai sellaisten omien järjestelmiemme tai palveluntarjoajien, sisällöntuottajien tai verkko-operaattoreiden järjestelmien vaatimien teknisten tai muiden toimenpiteiden (kuten esimerkiksi korjaus- tai huoltotoimenpiteiden, ohjelmistopäivitysten tai laajennusten) johdosta, joita Palvelujen asianmukainen tai entistä parempi toimivuus edellyttää.

9.4.

Ilmoitamme sinulle etukäteen tässä kohdassa 9 kuvatusta Palvelujen tarjoamisen lopettamisesta, rajoittamisesta tai häiriöistä siinä määrin kuin se on mahdollista ja kerromme sinulle, miksi Palvelujen tarjoamista rajoitetaan tai niiden tarjoaminen lopetetaan tai niissä on häiriöitä.

10.

Tietosuoja

10.1.

Lue tietoa siitä, miten keräämme ja käsittelemme henkilötietoja Palvelujen yhteydessä, Kia Connect -verkkosivustolla https://connect.kia.com/eu/downloads olevasta Kia Connect -tietosuojalausekkeesta. 

10.2.

Sinun tulee kertoa muille samaa ajoneuvoa käyttäville/ajaville henkilöille Palvelujen käytöstä. Sinun tulee erityisesti kertoa tällaisille henkilöille sovellusta koskevassa Kia Connectin Tietosuojaselosteessa määritetyistä henkilötietojen käsittelytoimista ja mainita, että Palvelujen käyttö edellyttää sijaintitietojen (GPS-tietojen) keräämistä ja käsittelyä.

11.

Voimassaolo ja päättyminen

11.1.

Tämä sopimus tulee voimaan, kun hyväksyt sen Keskusyksikössä. Se raukeaa maksuttoman palvelujakson (ks. kohta 8.1) päättyessä, ellei sitä irtisanota aikaisemmin tämän kohdan 11 mukaisesti.

11.2.

Kumpikin osapuoli voi irtisanoa Palvelujen tarjoamista koskevan sopimuksen ja sen myötä oikeuden käyttää Palveluja milloin tahansa kuukauden irtisanomisajalla vuosineljänneksen loppuun.

11.3.

Edellä mainittu ei vaikuta kummankaan osapuolen oikeuteen irtisanoa sopimus asianmukaisesta syystä. Kialla on asianmukainen syy irtisanomiseen etenkin silloin, jos käyttäjän velvoitteita rikotaan toistuvasti, kohdan 7.5 edellytysten mukaisesti.

11.4.

Lisäksi kumpikin osapuoli on oikeutettu irtisanomaan Palvelut soveltuvan ajoneuvon osalta siinä tapauksessa, että ajoneuvon kauppakirja perutaan, ajoneuvon myynyt taho hankkii ajoneuvon takaisin tai ajoneuvo muutoin palautuu kyseiselle taholle, ajoneuvoa koskeva leasingsopimus irtisanotaan, ajoneuvo myydään kolmannelle osapuolelle, ajoneuvo varastetaan tai ajoneuvo vahingoittuu korjaamiskelvottomaan kuntoon.

11.5.

Edellä mainittu ei vaikuta kummankaan osapuolen lakisääteisiin irtisanomisoikeuksiin.

12.

Palvelujen muutokset; Käyttöehtojen muutokset

12.1.

Palvelujen muutokset
Kia varaa oikeuden tehdä kohtuullisia muutoksia Palveluihin. Erityisesti teemme satunnaisesti lainsäädännön edellyttämiä päivityksiä, joiden ansiosta Palvelumme noudattavat sovellettavia lakeja. Saatamme tehdä näitä päivityksiä Palveluihimme myös turvallisuussyistä ja sen varmistamiseksi, että ne täyttävät odotetut laatustandardit (esimerkiksi kohdassa 16, Lakisääteiset takuut, kuvatut).
Lisäksi saatamme muuttaa Palveluja seuraavista syistä:
sovittaminen uusiin teknologioihin;
mukautuminen Palvelujen käyttäjämäärien lisääntymiseen tai vähentymiseen;
mukauttaminen lisensseihin tai kumppanuuksiin kolmansien osapuolten kanssa liittyvien muutosten tuomista varten; ja
väärinkäytön tai vaurioitumisen ehkäiseminen.

12.2.

Käyttöehtojen muutokset
Kia ilmoittaa muutoksista Käyttöehtoihin näyttämällä ne Kia Connect -sovelluksessa ja/tai auton Keskusyksikössä viimeistään kaksi kuukautta ennen ehdotettujen uusien Käyttöehtojen astumista voimaan. Muutetut Käyttöehdot tulevat voimaan vain, jos hyväksyt ne napsauttamalla hyväksymispainiketta Kia Connect -sovelluksessa tai Keskusyksikössä.
Jos et hyväksy ehdotettuja muutoksia Käyttöehtoihin, varaamme oikeuden irtisanoa sopimus kuuden viikon irtisanomisajalla vuosineljänneksen loppuun.

13.

Muuta

13.1.

Kaikki Kian ja sinun väliset sopimukset tehdään paikallisella kielellä. Sopimuksen tekemisen jälkeen voit ladata sopimustekstin osoitteesta https://connect.kia.com/eu/downloads.

13.2.

Nämä Käyttöehdot muodostavat osapuolten välisen Palvelujen käyttöä koskevan koko sopimuksen ja syrjäyttävät kaikki aikaisemmat osapuolten väliset kirjalliset tai suulliset Palvelujen käyttöä koskevat sopimukset.

13.3.

Sinun laatimiasi, näistä Käyttöehdoista poikkeavia tai niiden kanssa ristiriidassa olevia tai niitä täydentäviä ehtoja sovelletaan Palveluiden käyttöön ainoastaan nimenomaisella kirjallisella suostumuksellamme.

13.4.

Käyttöehtoihin tehtävät muutokset ja lisäykset sekä niiden voimaantulon edellyttämät ilmoitukset tulee tehdä kirjallisesti (mukaan lukien sähköposti, faksi tai ilmoitus Keskusyksikössä), jotta ne ovat päteviä. Kirjallista muotoa edellyttävä ehto voidaan syrjäyttää ainoastaan kirjallisesti.

13.5.

Meillä on oikeus siirtää tähän sopimukseen perustuvat oikeutemme ja velvollisuutemme kokonaan tai osittain toiselle palveluntarjoajalle ilmoittamalla asiasta sinulle 6 viikkoa etukäteen. Tällöin sinulla on kuitenkin oikeus irtisanoa sopimus yhden kuukauden kuluessa siitä, kun olet vastaanottanut kirjallisen ilmoituksen sopimuksen aiotusta siirrosta yhtiölle, joka tulee Kian sijaan sopimuksen osapuoleksi siirron perusteella. Ilmoitamme sinulle nimenomaisesti tästä irtisanomisoikeudesta edellä mainitussa kirjallisessa ilmoituksessa.
Selvyyden vuoksi todetaan, että tämä oikeus ei vaikuta oikeuteesi irtisanoa Käyttöehdot ja sen myötä Palveluiden käyttöoikeus milloin tahansa kohdassa 11.2 määritetyllä tavalla.

14.

Asiakaspalvelu/reklamaatiot

14.1.

Voit osoittaa mahdolliset kysymykset ja valitukset edellä kohdassa 2 mainituille yhteystiedoille.

14.2.

Euroopan komissio tarjoaa osoitteessa http://ec.europa.eu/consumers/odr/ kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien käyttöön verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin, jonka tarkoituksena on auttaa kuluttajia ja elinkeinonharjoittajia ratkaisemaan riitansa muutoin kuin oikeusteitse.
Kia ei osallistu eikä sillä ole velvollisuutta osallistua mihinkään kuluttajille tarkoitetussa riidanratkaisuelimessä järjestettyihin vaihtoehtoisiin riidanratkaisumenettelyihin.

15.

Palvelujen ja Parannusten oston peruutusoikeutta koskevia ohjeita
Jos olet kuluttaja (ts. luonnollinen henkilö, joka tekee tilauksen syystä, joka ei liity yrittäjän tai elinkeinonharjoittajan harjoittamaan elinkeinotoimintaan), sinulla on tämän Palvelujen tarjontasopimuksen sekä Parannusten ostosopimuksen osalta peruutusoikeus lainsäädännön määrittämässä laajuudessa (katso kohta 5).

15.1.

Peruutusoikeus
Sinulla on oikeus peruuttaa tämä sopimus 14 päivän sisällä ilmoittamatta syytä peruuttamiseen.
Peruutusoikeusaika päättyy 14 päivää sopimuksen tekemisen jälkeen.
Jos haluat käyttää peruutusoikeuttasi, lähetä meille tieto sopimuksen peruuttamisesta yksiselitteisellä ilmoituksella (esim. postitse tai sähköpostitse). Yhteystietomme ovat: Kia Connect GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Saksa, puh. +49 800 7773044, sähköpostiosoite: support@kia-connect.eu.
Voit käyttää oheista peruutuslomakemallia, mutta se ei ole pakollista. Voit myös täyttää ja lähettää elektronisesti verkkosivustollamme osoitteessa https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form olevan peruutusilmoitusmallin tai muun yksiselitteisen ilmoituksen. Jos käytät tätä vaihtoehtoa, vahvistamme peruutusilmoituksesi perilletulon viivytyksettä häviämättömällä viestintätavalla (esim. sähköpostitse). 
Peruutusajan noudattamiseen riittää, että lähetät meille tiedon peruutusoikeutesi käyttämisestä ennen peruutusajan päättymistä.

15.2.

Peruutuksen vaikutukset
Jos peruutat tämän sopimuksen, palautamme sinulle kaikki sinulta saamamme maksut, mukaan lukien toimituskustannukset (poikkeuksena mahdolliset lisäkustannukset, mikäli olet valinnut toimitustavaksi jonkin muun kuin tarjoamamme edullisimman vakiotoimituksen), ilman tarpeetonta viivytystä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivää sen päivän jälkeen, jolloin ilmoitit meille päätöksestäsi perua sopimus.
Teemme tällaisen palautuksen samalla maksutavalla kuin mitä käytit alkuperäistä maksutapahtumaa varten, ellet ole erikseen sopinut muuta; sinulle ei joka tapauksessa synny kustannuksia tällaisesta palautuksesta.

15.3.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Peruutusoikeuden raukeaminen
Peruutusoikeus raukeaa, mikäli sopimus koskee sellaisen digitaalisen sisällön toimitusta, jota ei ole toimitettu konkreettisessa tallennusvälineessä, myös seuraavien ehtojen täyttyessä:

15.3.1.

Jos sopimus ei velvoita sinua maksamaan korvausta, mikäli Kia on aloittanut sopimuksen täytäntöönpanon;

15.3.2.

Jos sopimus velvoittaa sinut maksamaan korvauksen, mikäli
Kia on aloittanut sopimuksen täytäntöönpanon
olet antanut Kialle etukäteen suostumuksesi sopimuksen täytäntöönpanoa varten ennen peruutusajanjakson päättymistä
olet vahvistanut, että kohdan (b) mukaisen suostumuksesi mukaisesti menetät peruutusoikeutesi sopimuksen täytäntöönpanon alkaessa, ja
Kia on toimittanut sinulle vahvistuksen Saksan siviililain (Bürgerliches Gesetzbuch, "BGB") kappaleen 312f mukaisesti.

15.4.

Peruutuslomakemalli
Peruutuslomakemalli
(Täytä ja palauta tämä lomake vain, jos haluat peruuttaa sopimuksen)
Vastaanottaja Kia Connect GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Saksa, sähköpostiosoite: support@kia-connect.eu:
Minä/me (*) ilmoitan/ilmoitamme täten peruuttavani/peruuttavamme sopimukseni/sopimuksemme seuraavan palvelun toimituksesta (*),
Tilattu (*)/vastaanotettu (*),
Kuluttajan/kuluttajien nimi,
Kuluttajan/kuluttajien osoite,
Kuluttajan/kuluttajien allekirjoitus (vain, jos tämä lomake lähetetään paperimuodossa),
Päivämäärä
(*) Poista tarpeeton kohta.

16.

Lakisääteinen takuu
Jos olet kuluttaja, sinulla on lakisääteisen takuun oikeudet tavaroiden tai digitaalisten tuotteiden osalta sekä näissä Käyttöehdoissa määritellyt mahdolliset lisäoikeudet. Lakisääteisen takuun oikeudet vanhentuvat kaksi vuotta kyseisen digitaalisen tuotteen tarjoamisen jälkeen; jatkuvan tarjonnan tapauksessa korvausvaatimukset eivät vanhene ennen kuin 12 kuukautta toimitusjakson päättymisen jälkeen.

17.

Vastuuvelvollisuus
Käyttäjää koskee seuraava vastuuvelvollisuus tämän vakituisesta asuinmaasta riippuen:
17.1  Itävalta
Kialla ei ole muuta vastuuta kuin (1) vastuu törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisuudesta ja (2) vastuu tuottamuksellisesti aiheutetusta ruumiinvammasta tai kuolemasta.
17.2 Belgia
17.2.1 Sovellettavan lain suurimmassa mahdollisessa laajuudessa Kian sopimuksellinen ja sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu Palvelujen tarjoamisesta koituvista tai siihen liittyvistä tappioista tai vahingoista tai mahdollisesta Palvelujen tarjoamisen viiveestä tai keskeytymisestä on, oikeusperusteestaan riippumatta (olipa kyseessä sitten takuu, sopimus, oikeuden loukkaus, laiminlyönti tai muu, mukaan lukien piilevät viat), rajattu seuraavasti: (a) Kia on vastuussa tämäntyyppiseen sopimukseen yleisesti liittyvien, oleellisten sopimusvelvoitteiden rikkomisesta johtuvien ennakoitavien vahinkojen määrän verran; (b) Kia ei ole vastuussa epäoleellisten sopimusvelvoitteiden rikkomisesta eikä mahdollisten muiden huolellisuusvelvoitteiden jossain määrin huolimattomasta rikkomisesta; ja (c) Kia ei ole vastuussa mahdollisista erityisistä, epäsuorista tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien mutta ei näihin rajoittuen: käyttöajan, tietojen, tulojen, säästöjen, mahdollisuuksien, goodwillin menetys sekä kolmansien osapuolten vaateet (vaikka Kialle olisi kerrottu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta). 172.2 Edellä mainittuja vastuuvelvollisuuden rajoituksia ei sovelleta, kun kyseessä on (i) mahdollinen pakollinen lakisääteinen vastuuvelvollisuus (kuten vastuu viallisista tuotteista), (ii) vastuuvelvollisuus Kian toiminnasta tai laiminlyönnistä aiheutuvista henkilövammoista tai kuolemantapauksista, (iii) vastuuvelvollisuus petoksesta tai törkeästä huolimattomuudesta tai (iv) mikään muu vastuuvelvollisuus, jota ei voida rajoittaa tai sulkea pois lainsäädännön takia. Lisäksi tällaisia vastuunrajoituksia ei sovelleta, jos ja siinä määrin kuin Kia on myöntänyt erityisen takuun. 
17.3 Tšekin tasavalta
17.3.1 Kian sopimukseen liittyvä ja lakisääteinen vastuu vähäisen huolimattomuuden aiheuttamista vahingoista on oikeusperusteesta riippumatta rajattu seuraavasti: a) Kia on vastuussa tämäntyyppiseen sopimukseen yleisesti liittyvien, sopimusvelvoitteiden rikkomisesta johtuvien ennakoitavien vahinkojen määrän verran; b) Kia ei ole vastuussa Palvelujen käytön mahdollisesti aiheuttamista epäsuorista seurauksista. 17.3.2 Edellä mainittuja vastuunrajoituksia ei sovelleta lakisääteiseen vastuuvelvollisuuteen, etenkin vastuuseen törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisesta rikkomuksesta, henkilön luonnollisille oikeuksille aiheutuneesta vahingosta eikä vastuuseen viallisista tuotteista. Lisäksi tällaisia vastuunrajoituksia ei sovelleta suhteessa heikompiin osapuoliin Tšekin tasavallan siviililain kohdan 433 (2) mukaisesti sekä jos ja siinä määrin kuin Kia on myöntänyt erityisen takuun. 17.3.3 Kohtia 17.3.1 ja 17.3.2 sovelletaan vastaavasti Kian vastuuseen turhista kustannuksista. 17.3.4 Käyttäjä on velvollinen estämään ja minimoimaan vahingot kohtuudella edellytettävillä toimenpiteillä.
17.4 Ranska
17.4.1 Kian sopimuksellinen vastuu vähäisen huolimattomuuden aiheuttamista vahingoista rajoittuu seuraavasti: (a) Kia on vastuussa tämäntyyppiseen sopimukseen yleisesti liittyvien, sopimusvelvoitteiden rikkomisesta johtuvien ennakoitavien vahinkojen määrän verran; (b) Kia ei ole vastuussa Palvelujen käytön mahdollisesti aiheuttamista epäsuorista seurauksista; (c) Kia ei ole vastuussa ylivoimaisen esteen (ts. Kian vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevan tapahtuman, joka ei ollut kohtuudella ennakoitavissa sopimusta tehtäessä) mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. 17.4.2 Edellä mainittuja vastuunrajoituksia ei sovelleta lakisääteiseen vastuuseen, etenkin vastuuseen törkeästä huolimattomuudesta ja/tai tahallisesta rikkomuksesta, vastuuvelvollisuuteen viallisista tuotteista ja vastuuvelvollisuuteen henkilövahingoista. Lisäksi tällaisia vastuunrajoituksia ei sovelleta, jos ja siinä määrin kuin Kia on myöntänyt erityisen takuun. 17.4.3 Kohtia 17.4.1 ja 17.4.2 sovelletaan vastaavasti Kian vastuuseen turhista kustannuksista.
17.5  Saksa
17.5.1 Kia on vastuussa voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti tahallisuudesta ja törkeästä huolimattomuudesta Kian, sen laillisten edustajien, johtajatason työntekijöiden tai muiden välillisten toimijoiden osalta. Sama koskee takuurikkomusta (esim. Saksan siviililain (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB, kappaleiden 444 tai 639 mukaisesti) tai muuta seurausvastuuta sekä Saksan tuotevastuulain (Produkthaftungsgesetz) puitteissa tehtyjä korvausvaatimuksia tai henkeen, kehoon tai terveyteen kohdistuvaa vahinkoa. 17.5.2 Tavallisen huolimattomuuden tapauksessa, ellei kohtaa 17.5.1 sovelleta, Kia on vastuussa vain olennaisten sopimusvelvoitteiden rikkomisesta, ts. sellaisten velvoitteiden, jotka mahdollistavat sopimuksen asianmukaisen täytäntöönpanon ja joihin asiakkaalla oli oikeus luottaa tai joiden täytäntöönpanon tuottamuksellinen laiminlyönti vaarantaa sopimuksen tarkoituksen saavuttamisen, tässä tapauksessa kuitenkin rajoittuen sellaisten tyypillisesti mahdollisesti aiheutuvien ennakoitavien vahinkojen määrään, joiden Kian tuli odottaa esiintyvän sopimuksen solmimisajankohtana tuolloin tiedossa olleissa olosuhteissa. 17.5.3 Käyttäjä on velvollinen estämään ja minimoimaan vahingot kohtuudella edellytettävillä toimenpiteillä. 17.5.4. Kia ei ole vastuussa käytettävistä kamera-/vaara-aluehälytyksistä, jotka on kielletty Saksan tieliikennelain (”StVO”) kohdan 23 kappaleessa 1c. 17.5.5 TomTom Global Content B.V. ei ole vastuussa käytettävistä kamera-/vaara-aluehälytyksistä, jotka on kielletty Saksan tieliikennelain (”StVO”) kohdan 23 kappaleessa 1c. 17.5.6 HERE Europe B.V. ei ole vastuussa käytettävistä kamera-/vaara-aluehälytyksistä, jotka on kielletty Saksan tieliikennelain (”StVO”) kohdan 23 kappaleessa 1c.
17.6  Unkari
17.6.1 Sovellettavan lain suurimmassa mahdollisessa laajuudessa Kian sopimuksellinen ja sopimussuhteen ulkopuolinen vastuuvelvollisuus Palvelujen tarjoamisesta koituvista tai siihen liittyvistä tappioista tai vahingoista tai mahdollisesta Palvelujen tarjoamisen viiveestä tai keskeytymisestä on, oikeusperusteestaan riippumatta (olipa kyseessä sitten takuu, sopimus, oikeuden loukkaus, laiminlyönti tai muu, mukaan lukien piilevät viat), rajattu seuraavasti: (a) Kia on vastuussa tämäntyyppiseen sopimukseen yleisesti liittyvien, oleellisten sopimusvelvoitteiden rikkomisesta johtuvien ennakoitavien vahinkojen määrän verran; (b) Kia ei ole vastuussa epäoleellisten sopimusvelvoitteiden rikkomisesta eikä mahdollisten muiden huolellisuusvelvoitteiden jossain määrin huolimattomasta rikkomisesta; ja (c) Kia ei ole vastuussa mahdollisista erityisistä, epäsuorista tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien mutta ei näihin rajoittuen: käyttöajan, tietojen, tulojen, säästöjen, mahdollisuuksien, goodwillin menetys sekä kolmansien osapuolten vaateet (vaikka Kialle olisi kerrottu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta). 17.6.2 Edellä mainittuja vastuunrajoituksia ei sovelleta, jos ja siinä määrin kuin Kia on myöntänyt erityisen takuun. Mikään näiden Käyttöehtojen kohta ei rajoita tai sulje pois Kian vastuuta (i) Kian tai sen työntekijöiden tai edustajien huolimattomuudesta johtuvasta kuolemasta tai henkilövahingoista; (ii) tahallisesta rikkomuksesta; (iii) yleisten järjestyssääntöjen edellyttämien velvollisuuksien rikkomisesta; ja (iv) mistään muusta tilanteesta, jossa Kian vastuuvelvollisuutta ei voida rajoittaa tai sulkea pois sovellettavan lain puitteissa.
17.7  Italia
17.7.1 Kian vastuu vähäisen huolimattomuuden aiheuttamista vahingoista rajoittuu seuraavasti: (a) Kia on vastuussa tämäntyyppiseen sopimukseen yleisesti liittyvien, oleellisten sopimusvelvoitteiden rikkomisesta johtuvien ennakoitavien vahinkojen määrän verran; (b) Kia ei ole vastuussa minkään muun sovellettavan huolellisuusvelvoitteen vähäisestä tuottamuksellisesta rikkomisesta. (c) Edellä mainittuja vastuunrajoituksia ei sovelleta, jos ja siinä määrin kuin Kia on myöntänyt erityisen takuun. Mikään näiden Käyttöehtojen kohta ei rajoita tai sulje pois Kian vastuuta (i) Kian tai sen työntekijöiden tai edustajien huolimattomuudesta johtuvasta kuolemasta tai henkilövahingoista; (ii) törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisesta rikkomuksesta; (iii) yleisten järjestyssääntöjen edellyttämien velvollisuuksien rikkomisesta; ja (iv) mistään muusta tilanteesta, jossa Kian vastuuvelvollisuutta ei voida rajoittaa tai sulkea pois sovellettavan lain puitteissa. 17.7.2 Kohtaa 17.7.1 sovelletaan vastaavasti Kian vastuuseen turhista kustannuksista. 17.7.3 Olet velvollinen estämään ja minimoimaan vahingot kohtuudella edellytettävillä toimenpiteillä. 
17.8 Alankomaat
17.8.1 Siinä määrin kuin sovellettava velvoittava laki sallii, Kia ei ole vastuussa mistään syystä Palvelujen tarjoamiseen tai itse Palveluihin liittyvään sopimukseen liittyvistä tai niiden yhteydessä tapahtuvista vahingoista. Edellä mainittua ehtoa ei sovelleta, jos vastuuvelvollisuus johtuu Kian toimeenpanevan johdon törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisesta rikkomuksesta. 17.8.2 Olet velvollinen estämään ja minimoimaan vahingot kohtuudella edellytettävillä toimenpiteillä. 
17.9 Norja
17.9.1 Kian sopimukseen liittyvä ja lakisääteinen vastuu vähäisen huolimattomuuden aiheuttamista vahingoista on oikeusperusteesta riippumatta rajattu seuraavasti: (a) Kia on vastuussa tämäntyyppiseen sopimukseen yleisesti liittyvien, oleellisten sopimusvelvoitteiden rikkomisesta johtuvien ennakoitavien vahinkojen määrän verran; (b) Kia ei ole vastuussa minkään muun sovellettavan huolellisuusvelvoitteen vähäisestä tuottamuksellisesta rikkomisesta; (c) Kian vastuu rajoittuu 5 000 Norjan kruunuun per tapahtuma. 17.9.2 Edellä mainittuja vastuunrajoituksia ei sovelleta mahdolliseen velvoittavaan lakisääteiseen vastuuseen, mukaan lukien Norjan tuotevastuulain mukainen vastuu. Lisäksi tällaisia vastuunrajoituksia ei sovelleta, jos ja siinä määrin kuin Kia on myöntänyt erityisen takuun.
17.10 Puola
17.10.1 Kia ei ole vastuussa todellisista tappioista ja/tai tulojen menetyksestä, elleivät ne johdu Kian tahallisesta rikkomuksesta. 17.10.2 Edellä mainittuja rajoituksia ei sovelleta mahdolliseen velvoittavaan lakisääteiseen vastuuseen, etenkin vastuuseen tahallisesta rikkomuksesta, Puolan tuotevastuulain (Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów) mukaiseen vastuuseen, Puolan siviililain (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny) mukaiseen vastuuseen eikä vastuuseen tuottamuksellisesti aiheutetuista henkilövahingoista.
17.11 Irlannin tasavalta
17.11.1 Kia on vastuussa sinulle ennakoitavissa olevista menetyksistä ja vahingoista, jotka Kia on aiheuttanut. Mikäli Kia ei noudata näitä Käyttöehtoja, Kia on vastuussa sinulle aiheutuneista menetyksistä tai vahingoista, jotka ovat ennakoitavissa olevaa seurausta siitä, että Kia on rikkonut tätä sopimusta, tai siitä, että emme ole käyttäneet kohtuullista huolellisuutta ja taitoa, mutta emme ole vastuussa menetyksistä tai vahingoista, jotka eivät olleet ennakoitavissa. Menetykset tai vahingot ovat ennakoitavissa, jos on joko ilmeistä, että ne tapahtuvat, tai jos sopimuksen solmimisajankohtana sekä me että sinä tiesimme, että ne voivat tapahtua. 17.11.2 Kia ei sulje pois eikä rajoita vastuutaan millään tavoin, jos se olisi lainvastaista. Tämä sisältää vastuun Kian tai sen työntekijöiden, edustajien tai alihankkijoiden huolimattomuuden aiheuttamasta kuolemasta tai henkilövahingosta ja vastuun petoksesta tai vilpillisestä vääristelystä. 17.11.3 Kia ei ole vastuussa liiketoiminnan tappioista. Toimitamme Palvelut ainoastaan yksityiseen käyttöön. Jos käytät tuotteita kaupalliseen, liiketoiminnalliseen tai jälleenmyyntitarkoitukseen, Kia ei ole vastuussa sinulle tulonmenetyksestä, liiketoiminnan menetyksestä, liiketoiminnan keskeytyksestä tai liiketoimintamahdollisuuksien menetyksestä.
17.12 Slovakia
17.12.1 Siinä määrin kuin Slovakian lainsäädäntö sallii, Kian sopimukseen liittyvä sopimuksellinen ja lakisääteinen vastuu vahingoista (erityisesti todellisista vahingoista ja tulonmenetyksestä) on oikeusperusteesta riippumatta rajattu. Kia on vastuussa vahingoista vain sellaiseen vahinkojen määrään asti, jonka Kia on ennakoinut tai jonka Kia olisi voinut ennakoida mahdollisena tuloksena Kian vastuiden rikkomisesta sopimuksen tullessa voimaan huomioiden kaikki tosiasiat, joista Kia oli tai sen olisi pitänyt olla tietoinen asianmukaista huolellisuutta noudattamalla. 17.12.2 Edellä mainittuja vastuunrajoituksia ei sovelleta velvoittavaan lakisääteiseen vastuuseen. Lisäksi tällaisia vastuunrajoituksia ei sovelleta, jos ja siinä määrin kuin Kia on myöntänyt erityisen takuun. 17.12.3 Käyttäjä on velvollinen estämään ja minimoimaan vahingot kohtuudella edellytettävillä toimenpiteillä.
17.13 Espanja
17.13.1 Kia ei rajoita lakisääteistä vastuutaan, mukaan lukien mutta ei näihin rajoittuen: vastuu tahallisesta rikkomuksesta ja vastuu tuottamuksellisista henkilövahingoista. 17.13.2  Kohtaa17.13.1 sovelletaan vastaavasti Kian vastuuseen turhista kustannuksista. 
17.14 Ruotsi
17.14.1 Kia ei ole vastuussa suorista tai epäsuorista tappioista tai vahingoista, ellei Kia ole aiheuttanut tappioita tai vahinkoja tahallisella rikkomuksella tai törkeällä huolimattomuudella. 17.14.2 Edellä mainittuja vastuunrajoituksia ei sovelleta lakisääteiseen vastuuseen, etenkin vastuuseen tahallisesta rikkomuksesta Ruotsin tuotevastuulain (Produktansvarslagen) puitteissa eikä vastuuseen tuottamuksellisista henkilövahingoista. Lisäksi tällaisia vastuunrajoituksia ei sovelleta, jos ja siinä määrin kuin Kia on myöntänyt erityisen takuun. 17.14.3  Kohtia 17.14.1 and 17.14.2 sovelletaan vastaavasti Kian vastuuseen turhista kustannuksista. 17.14.4 Olet velvollinen estämään ja minimoimaan vahingot kohtuudella edellytettävillä toimenpiteillä.
17.15 Yhdistynyt kuningaskunta
17.15.1 Kia on vastuussa sinulle ennakoitavissa olevista menetyksistä ja vahingoista, jotka Kia on aiheuttanut. Mikäli Kia ei noudata näitä Käyttöehtoja, Kia on vastuussa sinulle aiheutuneista menetyksistä tai vahingoista, jotka ovat ennakoitavissa olevaa seurausta siitä, että Kia on rikkonut tätä sopimusta, tai siitä, että emme ole käyttäneet kohtuullista huolellisuutta ja taitoa, mutta emme ole vastuussa menetyksistä tai vahingoista, jotka eivät olleet ennakoitavissa. Menetykset tai vahingot ovat ennakoitavissa, jos on joko ilmeistä, että ne tapahtuvat, tai jos sopimuksen solmimisajankohtana sekä me että sinä tiesimme, että ne voivat tapahtua. 17.15.2 Kia ei sulje pois eikä rajoita vastuutaan millään tavoin, jos se olisi lainvastaista. Tämä tarkoittaa vastuuta kuolemasta tai henkilövahingosta, jonka on aiheuttanut Kian huolimattomuus tai sen työntekijöiden, edustajien tai alihankkijoiden huolimattomuus; petoksesta tai harhaanjohtavista tiedoista; laillisten oikeuksien loukkaamisesta liittyen Palveluihin, mukaan lukien oikeus saada kohtuullisella huolellisuudella ja taidolla toimitettuja Palveluja. 17.15.3 Kia ei ole vastuussa liiketoiminnan tappioista. Toimitamme Palvelut ainoastaan yksityiseen käyttöön. Jos käytät tuotteita kaupalliseen, liiketoiminnalliseen tai jälleenmyyntitarkoitukseen, Kia ei ole vastuussa sinulle tulonmenetyksestä, liiketoiminnan menetyksestä, liiketoiminnan keskeytyksestä tai liiketoimintamahdollisuuksien menetyksestä. 

18.

Paikalliset lakimuutokset
Alla olevassa taulukossa ovat maakohtaiset lakimuutokset.
Belgia
Kohdan 6.1 viimeistä lausetta muutetaan seuraavasti: Vaikuttamatta sovellettavan lainsäädännön myöntämiin oikeuksiin et saa jäljentää (kokonaan tai osittain), välittää (elektronisesti tai muulla tavoin), muokata, näyttää, toimittaa uudelleen, lisensoida, linkittää tai muulla tavalla käyttää Palveluja mihinkään julkiseen tai kaupalliseen tarkoitukseen ilman etukäteistä lupaamme.
Kohdan 13.5 kappaletta 1 muutetaan seuraavasti: Meillä on oikeus siirtää tähän sopimukseen perustuvat oikeutemme ja velvollisuutemme kokonaan tai osittain toiselle palveluntarjoajalle ilmoittamalla asiasta sinulle 6 viikkoa etukäteen ilman sinun suostumustasi, mikäli tällainen siirto ei vähennä oikeuksiasi kuluttajana.
Kohtaa 15 muutetaan seuraavasti: Hyväksyt nimenomaisesti, että sopimuksen täytäntöönpano alkaa, sinun suostumuksellasi, päivästä, jona rekisteröit Kia-käyttäjätilin (Kia Connect -sovelluksen tapauksessa) ja hyväksyt voimassa olevat Käyttöehdot myöntäen samalla menettäväsi peruutusoikeutesi Belgian talouslainsäädännön artiklan VI.53,13 mukaisesti.
Tšekin tasavalta
Kohta 14.2 poistetaan ja korvataan seuraavasti: Kuluttajana sinulla on sen lisäksi, että voit sovellettavien lakien salliessa nostaa kanteen tšekkiläisessä tai muun lainkäyttöalueen tuomioistuimessa, oikeus näistä Käyttöehdoista johtuvan tai niihin liittyvän kuluttajariidan ratkaisemiseen hyväksytyssä vaihtoehtoisessa riidanratkaisuelimessä. Ajantasainen luettelo hyväksytyistä vaihtoehtoisista riidanratkaisuelimistä sekä lisätietoa sovellettavasta riidanratkaisumenettelystä on Tšekin tasavallan sovitteluelimen verkkosivustolla: https://www.adr.coi.cz. Voit myös lähettää valituksen ADR:lle verkossa riidanratkaisun verkkoalustan (ODR) kautta osoitteessa: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Kohta 15 poistetaan ja korvataan seuraavasti: Tunnustat ja nimenomaisesti hyväksyt sen, että sopimuksen täytäntöönpano ja Palvelujen toimitus alkavat, sinun suostumuksellasi, päivänä, jona hyväksyt voimassa olevat Käyttöehdot myöntäen samalla sen, että menetät peruutusoikeutesi Tšekin tasavallan siviililain kohdan 1837 (I) perusteella.
Unkari
Nämä Käyttöehdot on laadittu elektronisessa muodossa. Käyttöehdot hyväksytään otettaessa Palvelut käyttöön painamalla ”HYVÄKSYN”. Käyttöehtoja ei katsota olevan tehdyn kirjallisena, ja voit tallentaa ne ja siirtyä niihin sekä jäljentää ne tiedonsiirtovälineeseen tai elektroniseen tallennusvälineeseen. Tarjoamme tekniset keinot elektronisessa käsittelyssä tapahtuneiden syöttövirheiden havaitsemista ja korjaamista varten ennen laillisesti sitovien lausuntojen tekemistä.
Kohta 14.2 ei koske kuluttaja-asiakkaita.
Alankomaat
Kohtaa 12.1 täydennetään seuraavasti: Kia varaa oikeuden tehdä kohtuullisia muutoksia Käyttöehtoihin ja/tai Palveluihin. Ilmoitamme sinulle mahdollisista Käyttöehtoihin ja/tai Palveluihin tehdyistä muutoksista. Tällaiset muutokset tulevat voimaan 6 viikkoa sen jälkeen, kun olet vastaanottanut niitä koskevan ilmoituksen.
Puola 
Kohta 15 poistetaan ja korvataan seuraavasti: Sinulla ei ole peruutusoikeutta. Edellä mainittu pätee myös siinä tapauksessa, että olet kuluttaja, sillä Kia toimittaa Kia Connect -sovelluksen ja Palvelut digitaalisessa muodossa sinulle tallentamatta niitä pysyvään tallennusvälineeseen. Jos olet kuluttaja, tunnustat ja hyväksyt sen, että lataamalla Kia Connect -sovelluksen annat Kialle suostumuksesi Palvelujen välitöntä toimeenpanoa varten eikä sinulla ole peruutusoikeutta. 
Tämä asiakirja on Kian immateriaaliomaisuutta ja se on suojattu asianomaisella lainsäädännöllä ja säädöksillä.