Kia Connect lailliset asiakirjat

KIA CONNECT KÄYTTÖEHDOT

 • 1. SOVELTAMISALA

 • Voimaanastumispäivä heinäkuuta 2023  1. Näiden Käyttöehtojen soveltamisala, sopijapuolet
  2. Yhteystiedot
  3. Palvelujen käyttö ja edellytykset
  4. Palvelut
  5. Tekijänoikeus
  6. Käyttäjän velvoitteet ja rajoitukset
  7. Palvelujen hinta
  8. Palvelujen saatavuus
  9. Tietosuoja
  10. Voimassaolo ja päättyminen
  11. Palvelujen muutokset; Käyttöehtojen muutokset
  12. Muuta
  13. Asiakaspalvelu/reklamaatiot
  14. Ohjeita peruutusoikeudesta
  15. Lakisääteinen takuu
  16. Vastuuvelvollisuus
  17. Paikalliset lakimuutokset

 • 1. NÄIDEN KÄYTTÖEHTOJEN SOVELTAMISALA, SOPIJAPUOLET

 • 1.1.
  Sopijapuolet
  Nämä käyttöehdot (”Käyttöehdot”) koskevat Kia Connect -sovelluksen (”Kia Connect -sovellus”) käyttöä ja/tai Kia Connectin käyttöä auton keskusyksikön ("Keskusyksikkö”) kautta. Näiden toimintojen avulla voit käyttää tiettyjä Kia Connect -palveluja (”Palvelut”).
  Palvelut tarjoaa Kia Connect GmbH, rekisteritunnus HRB 112541, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Saksa, sähköposti: info@kia-connect.eu (”Kia”; ”me” kaikissa taivutusmuodoissaan), Palvelujen käyttäjälle (”Käyttäjä” tai ”sinä”).
  1.2.
  Näiden Käyttöehtojen soveltamisala
  Ajoneuvon kauppakirja ja Palvelujen Käyttöehtojen mukaista tarjoamista koskeva sopimus ovat oikeudellisesti erillisiä liiketoimia ja sopimuksia.
  Toisen sopimuksen täyttäminen ei vaikuta millään tavalla toiseen sopimukseen. Tietyissä tilanteissa tämä saattaa johtaa siihen, että Käyttäjä ei voi käyttää Palveluja, vaikka Käyttäjä täyttää ajoneuvon kauppakirjan ehdot. Vastakkaisessa tilanteessa, esimerkiksi siinä tapauksessa, että tehdään ajoneuvon kauppakirjalle käänteinen liiketoimi, Palvelujen toimittamista koskeva sopimus voidaan irtisanoa kohdan 10.4 mukaisesti kyseisen ajoneuvon osalta.
  1.3.
  Palvelujen käyttäminen Kia Connect -sovelluksen kautta edellyttää internetyhteyttä tai muiden tietoliikennepalveluiden käyttöä (katso myös osasta 3 tietoa Palvelujen käytöstä). Näitä Käyttöehtoja ei sovelleta niihin tietoliikennepalveluihin, joita Palvelujen käyttäminen Kia Connect -sovelluksen kautta edellyttää. Niihin sovelletaan erillistä sopimusta (mukaan lukien kustannukset), jonka olet tehnyt sinulle tietoliikennepalveluja toimittavan palveluntarjoajan kanssa.

 • 2. YHTEYSTIEDOT

 • 2.1.
  Yhteydenotto Kia Connect Gmbh -yritykseen
  Jos sinulla on kysyttävää näistä Käyttöehdoista tai Palveluista tai niihin liittyen, ota meihin yhteyttä jollakin seuraavista tavoista:
  Kia Connect GmbH
  Sähköposti: info@kia-connect.eu
  Kirjeposti: Theodor-Heuss-Alle 11, 60486 Frankfurt am Main, Saksa
  Puhelinnumero: +49 800 5330012
  2.2.
  Asiakastuen yhteystiedot
  Ota yhteyttä asiakastukeen täyttämällä yhteydenottolomakkeemme: https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/
  2.3.
  Tietosuojakäytäntöjä koskevat tiedustelut
  Katso yhteystiedot tietosuojakäytäntöjä koskevia tiedusteluja varten sekä tietoa Palvelujen yhteydessä keräämistämme ja käsittelemistämme henkilötiedoista Kia Connect -tietosuojaselosteesta.

 • 3. PALVELUJEN KÄYTTÖ JA EDELLYTYKSET

 • 3.1.
  Ajoneuvo, jossa on Kia Connect -valmius
  Kia Connect -palvelujen käyttäminen edellyttää, että autosi Keskusyksikössä on Kia Connect -valmius, ts. se pystyy teknisesti ottamaan yhteyden Kia Connectin taustapalveluun. Tämä riippuu ajoneuvon mallista, mallivuodesta ja varustelusta. Tarkista seuraavalta sivustolta, onko ajoneuvossasi Kia Connect -valmius: https://owners.kia.com/content/owners/en/uvo-availability.html
  3.2.
  Kia Connect -sovellus ja Keskusyksikkö
  Voit käyttää Palveluja Kia Connect -sovelluksen ja/tai Keskusyksikön kautta Palvelusta riippuen: kohdassa 4.1.1 ("Kia Connect -sovellus") lueteltuja Palveluja voi käyttää vain Kia Connect -sovelluksen yhteydessä; kohdissa 4.1.2 ("Autopalvelut") ja 4.1.3 ("OTA-päivitykset") lueteltuja Palveluja voi käyttää Keskusyksikön kautta. Kia Connect -sovelluksen käyttäminen edellyttää Kia-tiliä, ja Kia Connect -sovellus on mahdollisesti yhdistettävä yhteen tai useampaan Kia-ajoneuvoon. Voit käyttää Palveluja Keskusyksikön kautta rekisteröitymättä ja ilman Kia-tiliä.
  3.3.
  Internetyhteys
  Palvelujen käyttäminen edellyttää, että ajoneuvolla ja – Kia Connect -sovelluksen kanssa vuorovaikutuksessa olevien Palvelujen tapauksessa – myös mobiililaitteella, jolla Kia Connect -sovellusta käytetään, on rajoittamaton pääsy internetiin. Lisäksi Palveluja voidaan käyttää vain, jos ajoneuvon Keskusyksikkö on "yhteys valmis" -tilassa. Tämä on yleensä tilanne, ellei ajoneuvo ole ollut sammutettuna (sytytysvirta katkaistuna) yhtäjaksoisesti yli seitsemän päivän ajan.
  Jos ajoneuvo on ollut sammutettuna yhtäjaksoisesti yli seitsemän päivän ajan, on tehtävä palautus oletusasetuksiin, jotta "yhteys valmis" -tilaan voidaan palata ja Palvelut ottaa uudelleen käyttöön. Voit tehdä tämän itse pitämällä Keskusyksikön palautuspainiketta kynällä painettuna viiden sekunnin ajan ajoneuvon ollessa käynnissä.
  3.4.
  Yhteensopiva mobiililaite
  Kia Connect -sovelluksen käyttö (ks. kohta 4.1.1) edellyttää yhteensopivan mobiililaitteen käyttöä. Näiden Käyttöehtojen julkaisuhetkellä Kia Connect -sovellus on saatavana Android- (versio vähintään Android 5.0) ja iOS (versio vähintään iOS 13) -käyttöjärjestelmiin. Kia Connect -sovelluksen tulevat päivitykset saattavat vaatia näiden käyttöjärjestelmien uudempia versioita.
  3.5.
  Yhteensopivien mobiiliverkkojen saatavuus
  Mobiiliviestintälaitteet ja autosi Keskusyksikössä oleva SIM-kortti ovat yhteensopivia vain tiettyjen 4G/LTE-taajuuksien kanssa. Yhteensopivien 4G/LTE-verkkojen ja taajuuksien saatavuus riippuu ulkoisista palveluntarjoajista ja vaihtelee maantieteellisten alueiden välillä. Joillakin alueilla ei ole saatavana yhteensopivia 4G/LTE-taajuuksia. Tässä tapauksessa Keskusyksikkö käyttää 2G- tai 3G-verkkoja (jos saatavana) Palvelujen tarjoamiseen. Tällöin palvelut voivat reagoida huonommin tai katkeilla verkon pienemmän kaistanleveyden takia. Palveluja ei voida käyttää alueilla, joilla ei ole saatavana yhteensopivaa mobiiliverkkoa.
  Kia ei ole vastuussa Palvelujen heikosta reagoinnista tai katkeilusta, joka johtuu yhteensopivien verkkoyhteyksien puuttumisesta.
  3.6.
  Yhteensopivien mobiiliverkkojen saavutettavuus
  Vaikka yhteensopiva mobiiliverkko olisi yleisesti saatavilla, Palvelujen toimintateho ja saatavuus edellyttävät sitä, että Keskusyksikkö saa yhteyden kyseiseen verkkoon. Tämä riippuu signaalin laadusta ajoneuvon kulloisessakin sijainnissa. Jos signaalin laatu on heikko, Palvelut saattavat huonontua tai katkeilla. Näin voi käydä esimerkiksi (i) tunneleissa, (ii) vuoristoisilla alueilla tai tiheissä metsissä, (iii) kallioiden reunoilla kulkevilla teillä, (iv) tiheästi rakennetuilla alueilla, (v) moottoriteillä tai alikulkutunneleissa kulkevilla teillä, sekä (vi) rakennusten sisällä.
  Kia ei ole vastuussa signaalin heikon laadun aiheuttamasta Palvelujen huonosta reagoinnista tai katkeilusta.

 • 4. PALVELUT

 • 4.1.
  Palvelujen yleiskuvaus
  Kia Connect -sovelluksen ja Keskusyksikön avulla Käyttäjä voi käyttää seuraavia Palveluja, jotka on kuvattu tarkemmin alla. Palvelujen kieli riippuu Keskusyksikössä valitusta käyttöliittymän kielestä. Kia Connect App on saatavana seuraavilla kielillä: englanti, espanja, hollanti, italia, kreikka, norja, portugali, puola, ranska, romania, ruotsi, saksa, slovakki, suomi, tanska, tšekki ja unkari.
  Käytettävissäsi olevat Palvelut voivat vaihdella ajoneuvon mallin, valmistuspäivän, varustelutason ja mobiililaitteessasi käyttämäsi Kia Connect -sovelluksen version mukaan. Jos tarvitset lisätietoja, ota meihin yhteyttä käyttämällä edellä kohdassa 2 ilmoitettuja yhteystietoja.
  4.1.1.
  Kia Connect -sovellus
  4.1.1.1.
  Etäkäyttötoiminnot
  4.1.1.1.1.
  Ilmastoinnin etäohjaus (vain sähköautot): Palvelun avulla voit kytkeä sähköautosi ilmastoinnin (myös huurteenpoistotoiminnon) päälle tai pois tai ajastaa sen Kia Connect -sovelluksen kautta.
  4.1.1.1.2.
  Etälataus (vain sähköautot ja lataushybridit): Palvelun avulla voit aloittaa sähköautosi ja lataushybridisi akun lataamisen tai lopettaa tai ajastaa sen Kia Connect -sovelluksen kautta.
  4.1.1.1.3.
  Ovien etäohjaus
  Tämän Palvelun avulla voit lukita ajoneuvosi ovet tai avata ne lukituksesta etäyhteyden välityksellä tiettyjä käyttöliittymiä käyttäen. Turvallisuuden varmistamiseksi toiminto tarkistaa tiettyjen ehtojen täyttymisen, ennen kuin sitä voi käyttää. Palvelun avulla voit muun muassa lukita ajoneuvosi ovet etäyhteyden välityksellä siinä tapauksessa, ettet muista, oletko jo lukinnut ne.
  Huomaa: Älä lukitse auton ovia etäkäyttösovelluksella, jos kauko-ohjain on auton sisällä. Tietyissä olosuhteissa auton oven lukitusta ei ehkä voi avata etäältä kauko-ohjaimen ollessa auton sisällä.
  4.1.1.1.4.
  Auton etäkonfigurointi, profiilin varmuuskopiointi ja palautus: Tämän Palvelun avulla voit tarkistaa autosi asetukset ja muuttaa niitä Kia Connect -sovelluksessa. Voit tehdä varmuuskopion asetustiedoista ja käyttää sitä autossasi.
  4.1.1.1.5.
  Istuinten etälämmitys ja -tuuletus (vain sähköautot): Palvelun avulla voit ohjata etäältä sähköautosi etu- ja takaistuinten lämmitystä ja tuuletusta, mikäli auton kyseisellä istuinpaikalla on istuimen lämmitys ja tuuletus.
  4.1.1.1.6.
  Ikkunoiden etäohjaus: Tämän Palvelun avulla voit avata ja sulkea autosi ikkunat etäältä.
  4.1.1.1.7.
  Varoitusvilkkujen etäohjaus (vain EV6): Tämän Palvelun avulla voit kytkeä varoitusvilkut etäältä pois käytöstä.
  4.1.1.1.8.
  Latausluukun etäohjaus: Tämän Palvelun avulla voit avata ja sulkea ajoneuvosi latausluukun etäältä.
  4.1.1.2.
  Sijaintitietopalvelut
  4.1.1.2.1.
  Lähetä kohdepiste autoon: Tämän Palvelun avulla voit lähettää ajoneuvosi navigointijärjestelmään haluamasi kohdepisteen (POI) ja käyttää sitä (esimerkiksi määränpäänä reittisuunnittelussa) välittömästi ajoneuvon sytytysvirran kytkemisen jälkeen.
  4.1.1.2.2.
  Etsi autoni ja opastus auton luo: Tämän Palvelun avulla voit paikantaa ajoneuvosi ja siirtyä sen luo älypuhelimesi opastamana. Ajoneuvon sijainti näkyy Kia Connect -sovelluksessa.
  4.1.1.2.3.
  Matkat: Tämän Palvelun avulla voit tutustua (viimeisten 90 päivän aikana) ajamiasi matkoja koskeviin tietoihin (päivämäärä ja kellonaika, keski- ja huippunopeus, ajettu matka ja matkaan kulunut aika).
  4.1.1.2.4.
  Jalankulkuosuuden navigointi: Tämän Palvelun avulla voit jatkaa matkaasi määränpäähäsi älypuhelimesi opastamana pysäköityäsi ajoneuvon.
  4.1.1.3.
  AUTON TIEDOT
  4.1.1.3.1.
  Auton tila: Tämä Palvelu näyttää sinulle seuraavat ajoneuvoa koskevat tiedot Kia Connect -sovelluksessa:
  ● Ovien tila
  ● Latausluukun tila
  ● Tavaratilan/konepellin tila
  ● Ilmastoinnin tila
  ● Akun varaustaso, latauspistokkeen tila, latauksen tila (vain sähköautot)
  ● Polttoainemäärä (vain polttomoottori-/hybridiautot)
  ● Istuinlämmityksen ja -tuuletuksen tila
  ● Ikkunoiden tila
  ● Kattoluukun tila
  ● 12 V:n akun tila
  ● Valojen tila
  4.1.1.3.2.
  Autoraportti: Saat auton vianmääritystietoa ja ajotapaa (auton käynnistysten määrää, ajomatkaa ja ajo-/joutokäyntiaikaa) koskevaa tietoa Kia Connect -sovelluksessa. Tällöin pysyt ajan tasalla ajoneuvon tarvitsemista huolto- tai korjaustoimenpiteistä sekä ongelmien vakavuusasteesta, huolto-/kunnossapitotoimien kiireellisyydestä ja suositelluista toimenpiteistä.
  4.1.1.3.3.
  Auton diagnostiikka: Tämä toiminto tarjoaa automatisoidun diagnostiikkapalvelun. Ajoneuvo tekee automaattisesti diagnostiikkatarkastuksen (vikakoodit (DTC:t)) käynnistettyäsi sen.
  Mikäli ajoneuvo havaitsee vian, se ilmoittaa sinulle havaitsemansa vian sekä sen vakavuusasteen ja suositellut toimenpiteet.
  4.1.1.3.4.
  Energiankulutus (vain sähköautot): Voit näyttää tietoa energiankulutuksesta, keskimääräisestä energiankulutuksesta, ajetusta matkasta ja energian talteenotosta Kia Connect -sovelluksessa.
  4.1.1.4.
  Hälytykset ja turvallisuus
  4.1.1.4.1.
  Autoa koskeva varoitus: Kia Connect -sovellus näyttää ilmoituksen, mikäli jokin auton ikkunoista on auki sytytysvirran ollessa katkaistu.
  4.1.1.4.2.
  Varashälytys (vain varashälytysjärjestelmällä varustetut ajoneuvot): Kia Connect -sovellus näyttää ilmoituksen aina auton varashälyttimen lauetessa.
  4.1.1.4.3.
  Akun tyhjenemisvaroitus: Kia Connect -sovellus näyttää ilmoituksen, kun 12 V:n akun varaus laskee tietyn tason alapuolelle.
  4.1.1.4.4.
  Takamatkustajien hälytysjärjestelmä: Kia Connect -sovellus näyttää ilmoituksen, kun pysäköintiasento on valittuna ja ajoneuvo havaitsee liikettä takapenkillä.
  4.1.1.4.5.
  Auton joutokäyntihälytys: Kia Connect -sovellus näyttää ilmoituksen, mikäli ajoneuvon ovi avataan pysäköintivaihteen ollessa valittuna ja moottorin käynnissä.
  4.1.1.4.6.
  Korkeajänniteakun valvonnan varoitusjärjestelmä (vain sähköautot): Korkeajänniteakun tilaa valvotaan, ja jos toimintavika havaitaan, Kia Connect -sovelluksessa ja Keskusyksikössä näytetään ilmoitus.
  4.1.1.5.
  Käytön etävalvonta
  Tässä kappaleessa kuvatut Palvelut ovat tarpeen, kun joku toinen henkilö ajaa ajoneuvoa. Aina kun käytön etävalvontaa aiotaan käyttää, Palvelu on ensin erikseen aktivoitava Keskusyksiköstä.
  4.1.1.5.1.
  Pysäköintipalvelutila: Mikäli tämä toiminto on otettuna käyttöön Keskusyksikössä, kun autoasi ajaa joku toinen henkilö, voit tarkistaa autosi sijainnin, sen, milloin autosi sytytysvirta on viimeksi katkaistu, ajoajan, ajetun matkan ja huippunopeuden Kia Connect -sovelluksesta.
  4.1.1.5.2.
  Pysäköintipalveluhälytys: Tämä Palvelu näyttää ilmoituksia Kia Connect -sovelluksessa, jos autollasi ylitetään Kia Connect -sovelluksessa valitsemasi ajomatkan, ajonopeuden ja joutokäyntiajan rajat. Sallittu ajomatka lasketaan hälytyksen käyttöönottosijainnista alkaen.
  4.1.1.5.3.
  Georajoitehälytys: Tämä Palvelu näyttää ilmoituksia Kia Connect -sovelluksessa, jos autollasi ylitetään sallitun alueen rajat tai ajetaan rajoitetulle alueelle. Voit asettaa sallittujen alueiden rajat ja rajoitetut alueet Kia Connect -sovelluksessa.
  4.1.1.5.4.
  Nopeushälytys: Tämä Palvelu antaa ilmoituksia Kia Connect -sovelluksessa, jos autollasi ylitetään Kia Connect -sovelluksessa asettamasi nopeusrajoitus.
  4.1.1.5.5.
  Aikarajoitehälytys: Tämä Palvelu näyttää ilmoituksia Kia Connect -sovelluksessa, jos autollasi ylitetään Kia Connect -sovelluksessa asettamasi aikaikkunat.
  4.1.1.5.6.
  Joutokäyntihälytys: Tämä Palvelu näyttää ilmoituksia Kia Connect -sovelluksessa, jos autollasi ylitetään Kia Connect -sovelluksessa asettamasi joutokäyntiajan raja.
  4.1.1.6.
  Ensisijaisen jälleenmyyjän tiedot
  Tämän Palvelun avulla voit synkronoida ensisijaisen jälleenmyyjän tiedot MyKia-verkkosivuston ja MyKia-sovelluksen tai Kia Connect -sovelluksen välillä (jos se on saatavilla maassasi). Synkronointi on vapaaehtoista, ja jos haluat käyttää sitä, sinun on otettava se käyttöön. Jos et halua synkronoida ensisijaisen jälleenmyyjän tietoja, tämä toiminto on edelleen käytettävissä Kia Connect -sovelluksessa, mutta näytetyt tiedot voivat erota MyKia-sivustolla olevista tiedoista.
  4.1.2.
  Autopalvelut
  4.1.2.1.
  Kia Connect Live -palvelut
  Kia Connect Live -palvelujen saatavuus auton kulloisessakin sijaintipaikassa riippuu kyseisten tietojen saatavuudesta Kialle. Tietojen saatavuus ja tarkkuus voivat riippua ulkopuolisista palveluntarjoajista. Esimerkiksi hiljattain tapahtuneet liikennehäiriöt eivät ehkä (vielä) sisälly Kian saatavilla oleviin tietoihin, joten niitä ei voida näyttää kartalla Keskusyksikössä. Samoin Keskusyksikössä ei ehkä voida näyttää latauspisteiden saatavuustietoja, koska vain jotkut latausasemien ylläpitäjistä julkaisevat tällaisia reaaliaikaisia tietoja.
  Kia Connect Live -palvelut ovat seuraavat:
  4.1.2.1.1.
  Reaaliaikaiset liikennetiedot ja online-navigointi: Tämä Palvelu tarjoaa reaaliaikaisia liikennetietoja reittien laskemista ja liikennetilanteen näyttämistä varten. Online-navigointi ohjaa sinut haluamaasi määränpäähän reaaliaikaisten ja historiallisten liikennetietojen perusteella.
  4.1.2.1.2.
  Reaaliaikaiset kohdepisteet (POI): Tämä Palvelu tarjoaa tietoa lähistön kohdepisteistä auton kulloisenkin sijainnin perusteella.
  4.1.2.1.3.
  Sää: Tämä Palvelu tarjoaa paikallisia säätietoja.
  4.1.2.1.4.
  Pysäköinti: Tämä Palvelu tarjoaa kulloisenkin sijainnin perusteella tietoa kadulla ja pysäköintialueilla sijaitsevista pysäköintipaikoista lähellä määränpäätä, vieritysmerkkiä tai kaupungin keskustaa.
  4.1.2.1.5.
  EV POI (vain sähköautot ja lataushybridit): Tämä Palvelu tarjoaa tietoja lähellä olevista latausasemista (muun muassa tiedon siitä, onko latausasema vapaa) kulloisenkin sijainnin perusteella.
  4.1.2.1.6.
  Jälleenmyyjätiedot: Tämä Palvelu tarjoaa lähistöllä olevien Kia-jälleenmyyjien sijaintitietoja auton kulloisenkin sijainnin perusteella.
  4.1.2.1.7.
  Varoitukset kameroista / vaarallisista alueista (käyttömaan lainsäädännön salliessa): Tämä Palvelu antaa varoituksia alueilla, joilla tapahtuu erityisen paljon onnettomuuksia, ja varoittaa onnettomuusalttiista alueista tai nopeuskameroista.
  Huomaa, että nopeuskameravaroitusten käyttö saattaa olla kielletty tietyissä maissa. Voit käyttää nopeuskameravaroitusta vain, jos kansallinen lainsäädäntö sallii sen.
  Huomautamme nimenomaisesti, että Saksan tieliikennelain (Straßenverkehrsverordnung, ”STVO”) kohdan 23 kappaleessa 1c kielletään auton nopeuskameravaroituksen käyttö ajettaessa Saksassa. Sinun tulee poistaa nopeuskameravaroitukset käytöstä pysyvästi ajaessasi Saksassa.
  Kuljettajana sinun velvollisuutesi on tarkistaa, onko nopeuskameravaroitusten käyttö sallittu ajoneuvon käyttöpaikassa.
  4.1.2.1.8.
  Urheiluliiga: Tämä Palvelu tarjoaa tietoa tiettyjen urheilulajien ja liigojen menneistä ja tulevista tapahtumista.
  4.1.2.2.
  Online-puheentunnistus
  Tämän Palvelun avulla voit käyttää puhekomentoja ajoneuvosi tiettyjen toimintojen hallintaan ja käyttämiseen ja lähettää tekstiviestejä yhdistetyn mobiililaitteen kautta. Online-puheentunnistusta käytetään online-ympäristössä (pilviympäristössä). Aktivoituasi Palvelumme autosi Keskusyksikössä online-puheentunnistus on oletusarvoisesti käytössä. Tämä Palvelu edellyttää henkilötietojesi (ts. ääninäytteiden) siirtämistä palveluntarjoajallemme Cerence B.V.:lle. Katso lisätietoja tietosuojaselosteestamme. Voit estää henkilötietojesi siirtämisen Cerencelle poistamalla online-puheentunnistuksen käytöstä Keskusyksikkösi vastaavissa asetuksissa. Jos poistat online-puheentunnistuksen käytöstä, autosi puheentunnistustoiminto voi toimia puutteellisesti tai poistua toiminnasta kokonaan.
  4.1.2.3.
  Henkilökohtaisen kalenterin / navigoinnin synkronointi
  Tämän Palvelun avulla voit synkronoida älypuhelimesi Google- tai Apple-kalenterin Keskusyksikön integroidun kalenteritoiminnon kanssa. Tällöin voit katsoa yksityistä kalenteriasi Keskusyksikön näytössä ja käyttää sitä määränpään asettamiseen. Tämä Palvelu on yhteensopiva sekä Google- että Apple-kalenterin kanssa.
  4.1.2.4.
  Autoon liittyvät ilmoitukset
  Tämä Palvelu antaa ajoneuvon käyttöön ja ylläpitoon liittyviä ilmoituksia. Ilmoitukset näytetään Keskusyksikön Ilmoitukset-toiminnon kautta. Tämä on kätevä lisäkanava tiettyjen muistutusten vastaanottamista varten.
  Huomaa, että vaikka Ilmoitukset-toiminnossa ei näytettäisi ilmoitusta, se ei tarkoita, että toimenpiteitä ei tarvittaisi. Autosi voi esimerkiksi tarvita huoltoa tai katsastusaika voi olla käsillä, vaikka Ilmoitukset-toiminnon kautta ei annettaisi huoltomuistutusta.
  4.1.2.4.1.
  Ilmoitukset takaisinkutsukampanjoista: Kia tiedottaa sinulle ajoneuvoasi koskevista avoimista takaisinkutsukampanjoista edellä mainitun Ilmoitukset-toiminnon kautta tai lähettämällä ilmoituksia muulla tavoin (esim. Kia Connect -sovellukseen, tallennettuun sähköpostiosoitteeseesi tai kirjeitse).
  4.1.2.4.2.
  Huoltomuistutukset: Kia lähettää sinulle muistutuksia Kia-autosi tulevista määräaikaishuolloista edellä mainitun Ilmoitukset-toiminnon kautta.
  4.1.2.4.3.
  Ilmoitukset huoltokampanjoista: Kia saattaa tiedottaa sinulle myös tekemättömistä suositelluista huoltokampanjoista (kuten ohjelmistopäivityksistä, osien vaihtamisista parempiin osiin tai Kia-autosi tietyille komponenteille tehtävistä laatutarkastuksista). Tietoja suositelluista huoltokampanjoista saatetaan toimittaa edellä mainitun Ilmoitukset-toiminnon kautta, Kia Connect -sovellukseen tai sähköpostitse tallennettuun sähköpostiosoitteeseesi.
  Tiedottaminen tekemättömistä suositelluista huoltokampanjoista ei ole Käyttöehdoissa määritetty Palvelu ja sen toiminta riippuu antamastasi suostumuksesta.
  4.1.2.4.4.
  Muistutukset pakollisista katsastuksista: Kia tiedottaa sinulle tulevista pakollisista katsastuksista.
  Esimerkiksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa muistutus koskee "Ministry of Transport" -testiä (toiselta nimeltään MOT).
  Tämän palvelun käyttö edellyttää sitä, että ilmoitat Kialle autosi viime katsastuksen päivämäärän ja auton ensirekisteröintipäivän. Kia ei ole vastuussa muistutuksen tarkkuudesta ja oikeasta ajoituksesta. Katsastusvälien noudattaminen sovellettavan lainsäädännön mukaisesti on sinun vastuullasi.
  4.1.2.5.
  Tykkäyspainike USB-musiikkia ja radiota varten: USB-musiikin ja radion tykkäyspainikkeella voit valita suosikkikappaleitasi ja laatia niistä soittolistan. Voit tykätä kappaleista tai poistaa niiden tykkäyksiä tietoviihdejärjestelmän musiikkitoimintoon integroidun tykkäyspainikkeen avulla.
  4.1.3.
  OTA-päivitykset
  4.1.3.1.
  Yleistä tietoa OTA-päivityksistä
  Tässä kohdassa käsitellään autosi tietoviihdejärjestelmän ja karttatietojen päivitykset, jotka toimitetaan "over the air" (OTA), ts. auton sisäänrakennetun mobiiliviestintälaitteiston kautta.
  Tämä kohta ei koske päivityksiä, jotka asennetaan paikallisen yhteyden kautta, eikä Kia-huoltokumppanisi tarjoamia päivityksiä.
  4.1.3.2.
  Karttojen ja tietoviihdejärjestelmän OTA-päivitys
  4.1.3.2.1.
  Karttojen ja tietoviihdejärjestelmän OTA-päivityksen yleiskuvaus
  Karttojen ja tietoviihdejärjestelmän OTA-päivitys mahdollistaa:
  ● auton navigointijärjestelmän karttojen päivitykset ("Karttapäivitys") ja/tai
  ● tietoviihdejärjestelmän ohjelmiston päivitykset tai Keskusyksikön ohjelmiston parannukset ("Tietoviihdejärjestelmän päivitys")
  palvelimiltamme sisäänrakennettuun telematiikkajärjestelmään langatonta "over-the-air"-menetelmää käyttäen.
  Lisätietoja päivitysprosessista ja kunkin karttojen ja tietoviihdejärjestelmän OTA-päivityksen sisällöstä tullaan tarjoamaan Keskusyksikön kautta.
  4.1.3.2.2.
  OTA-päivitysten edellytykset
  a) Karttojen ja tietoviihdejärjestelmän OTA-päivitykset mahdollistava ohjelmisto: Jotta Kia-autosi voi vastaanottaa OTA-päivityksiä, siihen on asennettava karttojen ja tietoviihdejärjestelmän OTA-päivitykset mahdollistava toiminto. Ajoneuvon mallista, valmistuspäivästä ja varustelutasosta riippuen OTA-päivitystoiminto ei ehkä sisälly autoosi asennettuun ohjelmistoversioon. Tässä tapauksessa OTA-päivitykset mahdollistava ohjelmistoversio on ehkä asennettava paikallisen yhteyden kautta. Kia ei kuitenkaan takaa, että OTA-päivitykset mahdollistava ohjelmistoversio on saatavana autoosi. Jos sinulla on kysyttävää, ota meihin yhteyttä kohdassa 2 ilmoitettujen yhteystietojen kautta.
  b) Saatavuus: Päivityksen asentaminen OTA-toiminnon kautta edellyttää sitä, että Kia tarjoaa autoosi sopivan karttapäivityksen ja/tai tietoviihdejärjestelmän päivityksen lataamista ja asentamista varten. Keskusyksikkösi tarkistaa säännöllisesti, onko karttapäivitys ja/tai tietoviihdejärjestelmän päivitys saatavana. OTA-päivityksiä saatetaan julkaista aaltoina, joten kaikki autot eivät saa päivitystä samaan aikaan, vaikka malli ja varustelutaso olisivat samat.
  c) Maksuttomien tietoviihdejärjestelmän OTA-päivitysten ehdot: Jos olet karttojen ja tietoviihdejärjestelmän OTA-päivityksen kanssa yhteensopivan, aikaisintaan toukokuussa 2021 myydyn mallivuoden 2022 uuden Kia-auton ensimmäinen omistaja, sinulla on oikeus kahteen peräkkäiseen maksuttomaan karttojen ja tietoviihdejärjestelmän OTA-päivitykseen ("Maksuttomat tietoviihdejärjestelmän OTA-päivitykset").
  Käytettyäsi tietoviihdejärjestelmän maksuttomat OTA-päivitykset sinulle tarjotaan karttojen ja/tai tietoviihdejärjestelmän päivityksiä lainsäädännön määräysten mukaisesti. Kia ei kuitenkaan anna mitään takuita saatavien päivitysten määrästä tai ajankohdasta. Tällaiset mahdolliset lisäpäivitykset ovat vain (i) ladattavissa manuaalisesti osoitteesta https://update.kia.com/EU/E1/Main tai (ii) saatavina jälleenmyyjältä. Selvyyden vuoksi: näitä karttojen ja/tai tietoviihdejärjestelmän päivityksiä verkkosivustolta tai jälleenmyyjältä ei tarjota OTA-menetelmää käyttäen.
  Vaikka itse päivitystiedosto olisi maksuton, jälleenmyyjäsi saattaa laskuttaa päivityksen tekemiseen käytetystä työstä, ja jos lataat päivityksen verkkosivustolta, sinun on vastattava verkko-operaattorisi laskuttamista päivitystiedoston lataamiseen liittyvistä kustannuksista.
  4.1.3.2.3.
  Päivitysmenettely
  Karttojen ja tietoviihdejärjestelmän OTA-päivitys tapahtuu seuraavien vaiheiden mukaisesti:
  ● Lataaminen järjestelmään ja asennus: Mahdolliset karttojen ja tietoviihdejärjestelmän päivitykset ladataan automaattisesti ja asennetaan Keskusyksikköön, jos olet (i) vahvistanut karttojen ja/tai tietoviihdejärjestelmän päivityksen lataamisen ja asentamisen Keskusyksikköön tai (ii) aktivoinut karttojen ja tietoviihdejärjestelmän päivitysten automaattisen lataamisen ja asennuksen. Voit käyttää tietoviihdejärjestelmää myös lataamisen ja asennuksen aikana.
  ● Viimeistely: Ennen karttojen ja/tai tietoviihdejärjestelmän OTA-päivityksen viimeistelyä Keskusyksikössä näytetään kysymys siitä, miten haluat edetä. Voit valita joko (i) Viimeistele nyt tai (ii) Myöhemmin. Jos valitset "Viimeistele nyt", järjestelmä viimeistelee päivityksen. Et voi käyttää Keskusyksikköä karttojen ja/tai tietoviihdejärjestelmän päivityksen viimeistelyn aikana, koska näyttö sammuu. Jos valitset "Myöhemmin", viimeistelyä koskeva ponnahdusikkuna näytetään, kun kytket sytytysvirran seuraavan kerran.
  ● Automaattinen viimeistely: Jos valitset "automaattisen viimeistelyn", karttojen ja/tai tietoviihdejärjestelmän päivitys alkaa automaattisesti 30 sekunnin kuluttua ja karttojen ja tietoviihdejärjestelmän päivitykset tehdään vastaisuudessa automaattisesti ilman erillistä ilmoitusta sinulle tai sinulta vaadittavia toimenpiteitä.
  ● Lisätietoja: Jos valitset "Lisätietoja", saat lisää tietoa karttojen tai tietoviihdejärjestelmän päivityksestä.
  4.2.
  Tietoa sijaintitietojen käsittelemisestä Palvelujen tarjoamista varten
  Seuraavien Palvelujen tarjoaminen edellyttää sijaintitietojen (GPS-tietojen) keräämistä ja käsittelyä: aloitusnäyttö ja hakutoiminto, Kia Connect Live -palvelut, online-puheentunnistus, henkilökohtaisen kalenterin / navigoinnin synkronointi, Ilmoitukset-toiminto, ilmoitukset takaisinkutsukampanjoista ja huoltomuistutukset, karttojen ja tietoviihdejärjestelmän OTA-päivitykset, ilmastoinnin etäohjaus (vain sähköautot), etälataus, ovien etäohjaus, Lähetä POI autoon, etsi autoni, matkat, auton tila, autoraportti, auton diagnostiikka, autoa koskeva varoitus ja varashälytys.
  Edellä mainittuja Palveluja ei voida tarjota eikä käyttää ilman sijaintitietojen keräämistä ja käsittelyä.
  4.3.
  Palvelujen käytön lopettaminen
  Palvelujen käyttö voidaan lopettaa poistamalla käytöstä
  ● Palvelut Keskusyksikön kautta; ja/tai
  ● Palvelut ja/tai karttojen ja tietoviihdejärjestelmän OTA-päivitykset Kia Connect -sovelluksen kautta

 • 5. TEKIJÄNOIKEUS

 • 5.1.
  Palvelujen koko sisältö on Kian, sen suorien tai epäsuorien tytär- tai sidosyhtiöiden (jäljempänä yhdessä ”Kia-konserni”) tai kolmansien osapuolten omaisuutta, jota suojaa soveltuva tekijänoikeuslainsäädäntö.
  Kaikki palveluihin, niiden perustana oleviin ohjelmistoihin, sisältöön ja asetteluihin liittyvät oikeudet ovat Kia-konsernin ja sen lisenssinantajien omaisuutta. Sinulla ei ole oikeutta myydä, jakaa, julkaista, lähettää lähetyksessä, levittää tai hyödyntää kaupallisesti Palveluja millään tavalla ilman nimenomaista kirjallista lupaamme.
  Sinulla ei ole oikeutta jäljentää (kokonaan tai osittain), siirtää (sähköisesti tai muulla tavalla), muokata, esittää, lähettää uudelleen, lisensoida, yhdistää tai muutoin käyttää Palveluja mihinkään julkiseen tai kaupalliseen tarkoitukseen ilman etukäteistä lupaamme.
  5.2.
  Nämä Käyttöehdot eivät anna lisenssiä tai oikeutta käyttää mitään Kia-konsernin omistamia kuvia, tuotemerkkejä, palvelumerkkejä tai logoja.
  Kia-konserni pidättää kaikki oikeudet sen omistusoikeudella suojattuun tietoon tai materiaaliin Palvelujen yhteydessä ja valvoo kyseisiä oikeuksiaan soveltuvan tekijänoikeus- ja tavaramerkkilainsäädännön sallimassa laajuudessa.

 • 6. KÄYTTÄJÄN VELVOITTEET JA RAJOITUKSET

 • 6.1.
  Yleiset velvoitteet
  Sinun tulee noudattaa soveltuvia lakeja ja kunnioittaa kolmansien osapuolten oikeuksia käyttäessäsi Palveluja.
  6.2.
  Tiedottamisvelvoitteet
  Sinun on kerrottava auton muille kuljettajille Palvelujen aktivoinnista ja siihen liittyvästä tietojen käsittelystä kohdan 9.2 mukaisesti.
  6.3.
  Auton omistajanvaihdokseen liittyvät velvoitteet
  Jos myyt autosi tai annat sen muulla tavoin pysyvästi kolmannen osapuolen jatkuvaan käyttöön, sinun on poistettava Palvelut käytöstä auton Keskusyksikössä ja poistettava autoon tallennetut tiedot. Tässä tapauksessa auton yhteys Kia Connect -sovellukseen katkaistaan, mutta Kia-käyttäjätilin tietoja Kia Connect -sovelluksessa ei poisteta. Tässä tapauksessa sinulla ja Kialla on oikeus irtisanoa tämä sopimus kohdan 10.4 mukaisesti.
  6.4.
  Kielletty käyttö ja muut kielletyt toimintatavat
  6.4.1.
  Saat käyttää Palveluja vain kohdassa 4.1 kuvattuihin tarkoituksiin ja kuvattujen rajojen puitteissa.
  6.4.2.
  Saat käyttää Palvelujen kirjautumistietojasi vain Kia Connect -sovellukseen kirjautumiseen ja Keskusyksikön yhdistämiseen Kia Connect -sovellukseen. Et saa ilmoittaa kirjautumistietojasi ulkopuolisille henkilöille. Erityisesti kiellettyä on kirjautumistietojen käyttäminen minkä tahansa kolmannen osapuolen palvelun yhdistämiseen Kian järjestelmiin, kuten Kia Connect -taustapalveluun.
  6.4.3.
  Et saa muokata ajoneuvoasi (mukaan lukien laitteiston tai ohjelmiston muokkaaminen tai kolmannen osapuolen ohjelmiston käyttäminen) millään tavalla, joka saattaa vaikuttaa Palvelujen toimintaan.
  6.4.4.
  Et saa yhdistää Kia Connect -sovellusta kolmansien osapuolten sovelluksiin sen käyttöehtojen vastaisesti.
  6.4.5.
  Saat käyttää Keskusyksikön SIM-korttia ainoastaan Keskusyksikössä ja ainoastaan Palvelujen käyttämiseen. SIM-kortin poistaminen Keskusyksiköstä tai SIM-kortin sisältämien tietojen (esim. ICCID:n) hakeminen SIM-kortista on kielletty.
  Et saa käyttää SIM-korttia:
  ● äänen siirtoon (mukaan lukien VOIP);
  ● julkisesti tavoitettavaan kohteeseen pääsyyn (esim. julkinen IP-osoite) muun muassa välityspalvelimen, yhdyskäytävän tai reitityksen kautta;
  ● millään tavalla, jolla yritetään murtaa turvatoimia, riippumatta siitä, johtaako tunkeutuminen tietojen turmeltumiseen tai menetykseen;
  ● millään tavalla, joka käyttää Palveluja tai ohjelmistoa liittyen pikaviestintään, tiedostojen jakoon vertaisverkossa, BitTorrent-yhteyskäytäntöön tai välityspalvelinverkkoon;
  ● tavalla, johon liittyy roskapostin, ei-toivottujen massasähköpostien tai kaupallisten viestien lähettämistä tai avoimen SMTP-välittäjän ylläpitoa; tai
  ● millään tavalla, joka aiheuttaa verkkohäiriöitä tai häiriöitä Palveluissa.
  6.4.6.
  Et saa paljastaa SIM-kortin, verkon, Palvelujen tai niiden komponenttien vertailu- tai suorituskykytestin tuloksia kolmansille osapuolille.
  6.5.
  Rikkomusten seuraukset
  Kohdassa 6 lueteltujen velvoitteiden ja rajoitusten rikkominen voi aiheuttaa Palvelujen tilapäisen keskeyttämisen. Kia tiedottaa sinulle yleensä etukäteen aikomuksesta keskeyttää Palvelujen tarjoaminen ja keskeytyksen kestosta, ellei välitön keskeyttäminen ole tarpeen Kialle, Palvelulle, verkolle tai muille asiakkaille aiheutuvan vahingon estämiseksi. Keskeytyksen keston määrittää Kia kohtuullisen harkintansa mukaan rikkomuksen vakavuuden ja Kialle, Palvelulle, verkolle tai muille asiakkaille aiheutuvien riskien mukaan. Jos rikkomus toistuu, Kia voi irtisanoa Sopimuksen kohdan 10.3 mukaisesta syystä.

 • 7. PALVELUJEN HINTA

 • 7.1.
  Maksuton palvelujakso
  Ellei näissä Palvelujen Käyttöehdoissa toisin mainita, Palvelut tarjotaan maksutta tietyn auton käyttäjille (tunnistetaan valmistenumeron perusteella) 7 vuoden ajan. Tämä 7 vuoden ajanjakso alkaa auton takuun voimaantulopäivänä.
  Jos ajoneuvo myydään ja rekisteröidään uudelle omistajalle maksuttoman palvelujakson aikana, uusi omistaja voi käyttää Palveluja maksutta jäljellä olevan maksuttoman ajanjakson ajan ottamalla Palvelut käyttöön omissa nimissään. Ensimmäisen myyntitapahtuman jälkeiset myynnit ja rekisteröinnit eivät vaikuta maksuttomaan palvelujaksoon, ts. maksuton palvelujakso ei keskeydy eikä pitene auton seuraavan myynnin ja/tai rekisteröinnin takia.
  7.2.
  Lisäpalvelut
  Pidätämme oikeuden ehdottaa lisäpalveluja tulevaisuudessa erillisten käyttöehtojen mukaisesti. Näistä lisäpalveluista voidaan veloittaa.

 • 8. PALVELUJEN SAATAVUUS

 • 8.1.
  Varaamme oikeuden keskeyttää pääsy kaikkiin tai joihinkin Palveluihin väliaikaisesti tai pysyvästi, mikäli se on tarpeen Palvelujen turvallisuuden tai vakauden varmistamiseksi kaikille käyttäjille tai sen varmistamiseksi, että Palvelut ovat lainsäädännön vaatimusten mukaisia.
  8.2.
  Palvelujen tarjoamiseen ja käyttöön saattaa kohdistua tekniikan tasosta johtuvia rajoituksia, joihin emme voi vaikuttaa. Edellä mainittu koskee erityisesti tietoliikenneyhteyksien saatavuutta. Yksittäisissä tapauksissa tietoliikenneverkossa esiintyvä katkos voi aiheuttaa sen, että Palvelut eivät ole saatavilla, sillä tarvittava tiedonsiirto ei ole mahdollista.
  Lisäksi ruuhka-aikoina Palveluissa sekä langattomissa ja kiinteissä verkoissa ja internetissä voi esiintyä lyhytaikaista kapasiteettivajetta.
  8.3.
  Häiriöitä saattaa myös esiintyä ylivoimaisen esteen, mukaan lukien pandemian tai epidemian, lakon, työsulun tai viranomaisen määräyksen johdosta tai sellaisten omien järjestelmiemme tai palveluntarjoajien, sisällöntuottajien tai verkko-operaattoreiden järjestelmien vaatimien teknisten tai muiden toimenpiteiden (kuten esimerkiksi korjaus- tai huoltotoimenpiteiden, ohjelmistopäivitysten tai laajennusten) johdosta, joita Palvelujen asianmukainen tai entistä parempi toimivuus edellyttää.
  8.4.
  Ilmoitamme sinulle etukäteen tässä kohdassa 7 kuvatusta Palvelujen tarjoamisen lopettamisesta, rajoittamisesta tai häiriöistä siinä määrin kuin se on mahdollista ja kerromme sinulle, miksi Palvelujen tarjoamista rajoitetaan tai niiden tarjoaminen lopetetaan tai niissä on häiriöitä.

 • 9. TIETOSUOJA

 • 9.1.
  Lue tietoa siitä, miten keräämme ja käsittelemme henkilötietoja Palvelujen yhteydessä, Kia Connect -verkkosivustolla olevasta Kia Connect -tietosuojalausekkeesta.
  9.2.
  Sinun tulee kertoa muille samaa ajoneuvoa käyttäville/ajaville henkilöille Palvelujen käytöstä. Sinun tulee erityisesti kertoa tällaisille henkilöille sovellusta koskevassa Kia Connectin Tietosuojaselosteessa määritetyistä henkilötietojen käsittelytoimista ja mainita, että Palvelujen käyttö edellyttää sijaintitietojen (GPS-tietojen) keräämistä ja käsittelyä.

 • 10. VOIMASSAOLO JA PÄÄTTYMINEN

 • 10.1.
  Tämä sopimus tulee voimaan, kun hyväksyt sen Keskusyksikössä. Se raukeaa maksuttoman palvelujakson (ks. kohta 7.1) päättyessä, ellei sitä irtisanota aikaisemmin tämän kohdan 10 mukaisesti.
  10.2.
  Kumpikin osapuoli voi irtisanoa Palvelujen tarjoamista koskevan sopimuksen ja sen myötä oikeuden käyttää Palveluja milloin tahansa kuukauden irtisanomisajalla vuosineljänneksen loppuun.
  10.3.
  Edellä mainittu ei vaikuta kummankaan osapuolen oikeuteen irtisanoa sopimus asianmukaisesta syystä. Kialla on asianmukainen syy irtisanomiseen etenkin silloin, jos käyttäjän velvoitteita rikotaan toistuvasti, kohdan 6.5 edellytysten mukaisesti.
  10.4.
  Lisäksi kumpikin osapuoli on oikeutettu irtisanomaan Palvelut soveltuvan ajoneuvon osalta siinä tapauksessa, että ajoneuvon kauppakirja perutaan, ajoneuvon myynyt taho hankkii ajoneuvon takaisin tai ajoneuvo muutoin palautuu kyseiselle taholle, ajoneuvoa koskeva leasingsopimus irtisanotaan, ajoneuvo myydään kolmannelle osapuolelle, ajoneuvo varastetaan tai ajoneuvo vahingoittuu korjaamiskelvottomaan kuntoon.
  10.5.
  Edellä mainittu ei vaikuta kummankaan osapuolen lakisääteisiin irtisanomisoikeuksiin.

 • 11. PALVELUJEN MUUTOKSET; KÄYTTÖEHTOJEN MUUTOKSET

 • 11.1.
  Palvelujen muutokset
  Kia varaa oikeuden tehdä kohtuullisia muutoksia Palveluihin. Erityisesti teemme satunnaisesti lainsäädännön edellyttämiä päivityksiä, joiden ansiosta Palvelumme noudattavat sovellettavia lakeja. Saatamme tehdä näitä päivityksiä Palveluihimme myös turvallisuussyistä ja sen varmistamiseksi, että ne täyttävät odotetut laatustandardit (esimerkiksi kohdassa 15, Lakisääteiset takuut, kuvatut).
  Lisäksi saatamme muuttaa Palveluja seuraavista syistä:
  ● sovittaminen uusiin teknologioihin;
  ● mukautuminen Palvelujen käyttäjämäärien lisääntymiseen tai vähentymiseen;
  ● mukauttaminen lisensseihin tai kumppanuuksiin kolmansien osapuolten kanssa liittyvien muutosten tuomista varten; ja
  ● väärinkäytön tai vaurioitumisen ehkäiseminen.
  11.2.
  Käyttöehtojen muutokset
  Kia ilmoittaa muutoksista Käyttöehtoihin näyttämällä ne Kia Connect -sovelluksessa ja/tai auton Keskusyksikössä viimeistään kaksi kuukautta ennen ehdotettujen uusien Käyttöehtojen astumista voimaan. Muutetut Käyttöehdot tulevat voimaan vain, jos hyväksyt ne napsauttamalla hyväksymispainiketta Kia Connect -sovelluksessa tai Keskusyksikössä.
  Jos et hyväksy ehdotettuja muutoksia Käyttöehtoihin, varaamme oikeuden irtisanoa sopimus kuuden viikon irtisanomisajalla vuosineljänneksen loppuun.

 • 12. MUUTA

 • 12.1.
  Kaikki Kian ja sinun väliset sopimukset tehdään paikallisella kielellä. Sopimuksen tekemisen jälkeen voit tutustua sopimuksen tekstiin Kia Connect -sovelluksessa ja Keskusyksikössä.
  12.2.
  Nämä Käyttöehdot muodostavat osapuolten välisen Palvelujen käyttöä koskevan koko sopimuksen ja syrjäyttävät kaikki aikaisemmat osapuolten väliset kirjalliset tai suulliset Palvelujen käyttöä koskevat sopimukset.
  12.3.
  Sinun laatimiasi, näistä Käyttöehdoista poikkeavia tai niiden kanssa ristiriidassa olevia tai niitä täydentäviä ehtoja sovelletaan Palveluiden käyttöön ainoastaan nimenomaisella kirjallisella suostumuksellamme.
  12.4.
  Käyttöehtoihin tehtävät muutokset ja lisäykset sekä niiden voimaantulon edellyttämät ilmoitukset tulee tehdä kirjallisesti (mukaan lukien sähköposti, faksi tai ilmoitus Keskusyksikössä), jotta ne ovat päteviä. Kirjallista muotoa edellyttävä ehto voidaan syrjäyttää ainoastaan kirjallisesti.
  12.5.
  Meillä on oikeus siirtää tähän sopimukseen perustuvat oikeutemme ja velvollisuutemme kokonaan tai osittain toiselle palveluntarjoajalle ilmoittamalla asiasta sinulle 6 viikkoa etukäteen. Tällöin sinulla on kuitenkin oikeus irtisanoa sopimus yhden kuukauden kuluessa siitä, kun olet vastaanottanut kirjallisen ilmoituksen sopimuksen aiotusta siirrosta yhtiölle, joka tulee Kian sijaan sopimuksen osapuoleksi siirron perusteella. Ilmoitamme sinulle nimenomaisesti tästä irtisanomisoikeudesta edellä mainitussa kirjallisessa ilmoituksessa.
  Selvyyden vuoksi todetaan, että tämä oikeus ei vaikuta oikeuteesi irtisanoa Käyttöehdot ja sen myötä Palveluiden käyttöoikeus milloin tahansa kohdassa 10.2 määritetyllä tavalla.

 • 13. ASIAKASPALVELU/REKLAMAATIOT

 • 13.1.
  Voit osoittaa mahdolliset kysymykset ja valitukset edellä kohdassa 1 mainituille yhteystiedoille.
  13.2.
  Euroopan komissio tarjoaa osoitteessa http://ec.europa.eu/consumers/odr/ kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien käyttöön verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin, jonka tarkoituksena on auttaa kuluttajia ja elinkeinonharjoittajia ratkaisemaan riitansa muutoin kuin oikeusteitse.
  Kia ei osallistu eikä sillä ole velvollisuutta osallistua mihinkään kuluttajille tarkoitetussa riidanratkaisuelimessä järjestettyihin vaihtoehtoisiin riidanratkaisumenettelyihin.

 • 14. OHJEITA PERUUTUSOIKEUDESTA

 • Jos olet kuluttaja (ts. luonnollinen henkilö, joka tekee tilauksen syystä, joka ei liity yrittäjän tai elinkeinonharjoittajan harjoittamaan elinkeinotoimintaan), sinulla on tämän Palvelujen tarjontasopimuksen osalta peruutusoikeus lainsäädännön määrittämässä laajuudessa.
  14.1.
  PERUUTUSOIKEUS
  Sinulla on oikeus peruuttaa tämä sopimus 14 päivän sisällä ilmoittamatta syytä peruuttamiseen.
  Peruutusoikeusaika päättyy 14 päivää sopimuksen tekemisen jälkeen.
  Jos haluat käyttää peruutusoikeuttasi, lähetä meille tieto sopimuksen peruuttamisesta yksiselitteisellä ilmoituksella (esim. postitse tai sähköpostitse). Yhteystietomme ovat: Kia Connect GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Saksa, puh. +49 800 7773044, sähköpostiosoite: support@kia-connect.eu.
  Voit käyttää oheista peruutuslomakemallia, mutta se ei ole pakollista. Voit myös täyttää ja lähettää elektronisesti verkkosivustollamme osoitteessa https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form olevan peruutusilmoitusmallin tai muun yksiselitteisen ilmoituksen. Jos käytät tätä vaihtoehtoa, vahvistamme peruutusilmoituksesi perilletulon viivytyksettä häviämättömällä viestintätavalla (esim. sähköpostitse).
  Peruutusajan noudattamiseen riittää, että lähetät meille tiedon peruutusoikeutesi käyttämisestä ennen peruutusajan päättymistä.
  14.2.
  PERUUTUKSEN VAIKUTUKSET
  Jos peruutat tämän sopimuksen, palautamme sinulle kaikki sinulta saamamme maksut, mukaan lukien toimituskustannukset (poikkeuksena mahdolliset lisäkustannukset, mikäli olet valinnut toimitustavaksi jonkin muun kuin tarjoamamme edullisimman vakiotoimituksen), ilman tarpeetonta viivytystä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivää sen päivän jälkeen, jolloin ilmoitit meille päätöksestäsi perua sopimus.
  Teemme tällaisen palautuksen samalla maksutavalla kuin mitä käytit alkuperäistä maksutapahtumaa varten, ellet ole erikseen sopinut muuta; sinulle ei joka tapauksessa synny kustannuksia tällaisesta palautuksesta.
  14.3.
  TÄRKEÄ HUOMAUTUS: PERUUTUSOIKEUDEN RAUKEAMINEN
  Peruutusoikeus raukeaa, mikäli sopimus koskee sellaisen digitaalisen sisällön toimitusta, jota ei ole toimitettu konkreettisessa tallennusvälineessä, myös seuraavien ehtojen täyttyessä:
  14.3.1.
  Jos sopimus ei velvoita sinua maksamaan korvausta, mikäli Kia on aloittanut sopimuksen täytäntöönpanon;
  14.3.2.
  Jos sopimus velvoittaa sinut maksamaan korvauksen, mikäli
  1. Kia on aloittanut sopimuksen täytäntöönpanon
  2. olet antanut Kialle etukäteen suostumuksesi sopimuksen täytäntöönpanoa varten ennen peruutusajanjakson päättymistä
  3. olet vahvistanut, että kohdan (b) mukaisen suostumuksesi mukaisesti menetät peruutusoikeutesi sopimuksen täytäntöönpanon alkaessa, ja
  4. Kia on toimittanut sinulle vahvistuksen Saksan siviililain (Bürgerliches Gesetzbuch, "BGB") kappaleen 312f mukaisesti.
  14.4.
  PERUUTUSLOMAKEMALLI
  Peruutuslomakemalli
  (Täytä ja palauta tämä lomake vain, jos haluat peruuttaa sopimuksen)
  ● Vastaanottaja Kia Connect GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Saksa, sähköpostiosoite: support@kia-connect.eu:
  ● Minä/me (*) ilmoitan/ilmoitamme täten peruuttavani/peruuttavamme sopimukseni/sopimuksemme seuraavan palvelun toimituksesta (*),
  ● Tilattu (*)/vastaanotettu (*),
  ● Kuluttajan/kuluttajien nimi,
  ● Kuluttajan/kuluttajien osoite,
  ● Kuluttajan/kuluttajien allekirjoitus (vain, jos tämä lomake lähetetään paperimuodossa),
  ● Päivämäärä
  (*) Poista tarpeeton kohta.

 • 15. LAKISÄÄTEINEN TAKUU

 • Jos olet kuluttaja, sinulla on lakisääteisen takuun oikeudet tavaroiden tai digitaalisten tuotteiden osalta sekä näissä Käyttöehdoissa määritellyt mahdolliset lisäoikeudet. Lakisääteisen takuun oikeudet vanhentuvat kaksi vuotta kyseisen digitaalisen tuotteen tarjoamisen jälkeen; jatkuvan tarjonnan tapauksessa korvausvaatimukset eivät vanhene ennen kuin 12 kuukautta toimitusjakson päättymisen jälkeen.

 • 16. VASTUUVELVOLLISUUS

 • Käyttäjää koskee seuraava vastuuvelvollisuus tämän vakituisesta asuinmaasta riippuen:
  16.1 Itävalta
  Kialla ei ole muuta vastuuta kuin (1) vastuu törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisuudesta ja (2) vastuu tuottamuksellisesti aiheutetusta ruumiinvammasta tai kuolemasta.
  16.2 Belgia
  16.2.1 Sovellettavan lain suurimmassa mahdollisessa laajuudessa Kian sopimuksellinen ja sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu Palvelujen tarjoamisesta koituvista tai siihen liittyvistä tappioista tai vahingoista tai mahdollisesta Palvelujen tarjoamisen viiveestä tai keskeytymisestä on, oikeusperusteestaan riippumatta (olipa kyseessä sitten takuu, sopimus, oikeuden loukkaus, laiminlyönti tai muu, mukaan lukien piilevät viat), rajattu seuraavasti: (a) Kia on vastuussa tämäntyyppiseen sopimukseen yleisesti liittyvien, oleellisten sopimusvelvoitteiden rikkomisesta johtuvien ennakoitavien vahinkojen määrän verran; (b) Kia ei ole vastuussa epäoleellisten sopimusvelvoitteiden rikkomisesta eikä mahdollisten muiden huolellisuusvelvoitteiden jossain määrin huolimattomasta rikkomisesta; ja (c) Kia ei ole vastuussa mahdollisista erityisistä, epäsuorista tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien mutta ei näihin rajoittuen: käyttöajan, tietojen, tulojen, säästöjen, mahdollisuuksien, goodwillin menetys sekä kolmansien osapuolten vaateet (vaikka Kialle olisi kerrottu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta). 162.2 Edellä mainittuja vastuuvelvollisuuden rajoituksia ei sovelleta, kun kyseessä on (i) mahdollinen pakollinen lakisääteinen vastuuvelvollisuus (kuten vastuu viallisista tuotteista), (ii) vastuuvelvollisuus Kian toiminnasta tai laiminlyönnistä aiheutuvista henkilövammoista tai kuolemantapauksista, (iii) vastuuvelvollisuus petoksesta tai törkeästä huolimattomuudesta tai (iv) mikään muu vastuuvelvollisuus, jota ei voida rajoittaa tai sulkea pois lainsäädännön takia. Lisäksi tällaisia vastuunrajoituksia ei sovelleta, jos ja siinä määrin kuin Kia on myöntänyt erityisen takuun.
  16.3 Tšekin tasavalta
  16.3.1 Kian sopimukseen liittyvä ja lakisääteinen vastuu vähäisen huolimattomuuden aiheuttamista vahingoista on oikeusperusteesta riippumatta rajattu seuraavasti: a) Kia on vastuussa tämäntyyppiseen sopimukseen yleisesti liittyvien, sopimusvelvoitteiden rikkomisesta johtuvien ennakoitavien vahinkojen määrän verran; b) Kia ei ole vastuussa Palvelujen käytön mahdollisesti aiheuttamista epäsuorista seurauksista. 16.3.2 Edellä mainittuja vastuunrajoituksia ei sovelleta lakisääteiseen vastuuvelvollisuuteen, etenkin vastuuseen törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisesta rikkomuksesta, henkilön luonnollisille oikeuksille aiheutuneesta vahingosta eikä vastuuseen viallisista tuotteista. Lisäksi tällaisia vastuunrajoituksia ei sovelleta suhteessa heikompiin osapuoliin Tšekin tasavallan siviililain kohdan 433 (2) mukaisesti sekä jos ja siinä määrin kuin Kia on myöntänyt erityisen takuun. 16.3.3 Kohtia 16.3.1 ja 16.3.2 sovelletaan vastaavasti Kian vastuuseen turhista kustannuksista. 16.3.4 Käyttäjä on velvollinen estämään ja minimoimaan vahingot kohtuudella edellytettävillä toimenpiteillä.
  16.4 Ranska
  16.4.1 Kian sopimuksellinen vastuu vähäisen huolimattomuuden aiheuttamista vahingoista rajoittuu seuraavasti: (a) Kia on vastuussa tämäntyyppiseen sopimukseen yleisesti liittyvien, sopimusvelvoitteiden rikkomisesta johtuvien ennakoitavien vahinkojen määrän verran; (b) Kia ei ole vastuussa Palvelujen käytön mahdollisesti aiheuttamista epäsuorista seurauksista; (c) Kia ei ole vastuussa ylivoimaisen esteen (ts. Kian vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevan tapahtuman, joka ei ollut kohtuudella ennakoitavissa sopimusta tehtäessä) mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. 16.4.2 Edellä mainittuja vastuunrajoituksia ei sovelleta lakisääteiseen vastuuseen, etenkin vastuuseen törkeästä huolimattomuudesta ja/tai tahallisesta rikkomuksesta, vastuuvelvollisuuteen viallisista tuotteista ja vastuuvelvollisuuteen henkilövahingoista. Lisäksi tällaisia vastuunrajoituksia ei sovelleta, jos ja siinä määrin kuin Kia on myöntänyt erityisen takuun. 16.4.3 Kohtia 16.4.1 ja 16.4.2 sovelletaan vastaavasti Kian vastuuseen turhista kustannuksista.
  16.5 Saksa
  16.5.1 Kia on vastuussa voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti tahallisuudesta ja törkeästä huolimattomuudesta Kian, sen laillisten edustajien, johtajatason työntekijöiden tai muiden välillisten toimijoiden osalta. Sama koskee takuurikkomusta (esim. Saksan siviililain (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB, kappaleiden 444 tai 639 mukaisesti) tai muuta seurausvastuuta sekä Saksan tuotevastuulain (Produkthaftungsgesetz) puitteissa tehtyjä korvausvaatimuksia tai henkeen, kehoon tai terveyteen kohdistuvaa vahinkoa. 16.5.2 Tavallisen huolimattomuuden tapauksessa, ellei kohtaa 16.5.1 sovelleta, Kia on vastuussa vain olennaisten sopimusvelvoitteiden rikkomisesta, ts. sellaisten velvoitteiden, jotka mahdollistavat sopimuksen asianmukaisen täytäntöönpanon ja joihin asiakkaalla oli oikeus luottaa tai joiden täytäntöönpanon tuottamuksellinen laiminlyönti vaarantaa sopimuksen tarkoituksen saavuttamisen, tässä tapauksessa kuitenkin rajoittuen sellaisten tyypillisesti mahdollisesti aiheutuvien ennakoitavien vahinkojen määrään, joiden Kian tuli odottaa esiintyvän sopimuksen solmimisajankohtana tuolloin tiedossa olleissa olosuhteissa. 16.5.3 Käyttäjä on velvollinen estämään ja minimoimaan vahingot kohtuudella edellytettävillä toimenpiteillä. 16.5.4. Kia ei ole vastuussa käytettävistä kamera-/vaara-aluehälytyksistä, jotka on kielletty Saksan tieliikennelain (”StVO”) kohdan 23 kappaleessa 1c (katso kohta 1.1). 16.5.5 TomTom Global Content B.V. ei ole vastuussa käytettävistä kamera-/vaara-aluehälytyksistä, jotka on kielletty Saksan tieliikennelain (”StVO”) kohdan 23 kappaleessa 1c (katso kohta 1.1). 16.5.6 HERE Europe B.V. ei ole vastuussa käytettävistä kamera-/vaara-aluehälytyksistä, jotka on kielletty Saksan tieliikennelain (”StVO”) kohdan 23 kappaleessa 1c (katso kohta 1.1).
  16.6 Unkari
  16.6.1 Sovellettavan lain suurimmassa mahdollisessa laajuudessa Kian sopimuksellinen ja sopimussuhteen ulkopuolinen vastuuvelvollisuus Palvelujen tarjoamisesta koituvista tai siihen liittyvistä tappioista tai vahingoista tai mahdollisesta Palvelujen tarjoamisen viiveestä tai keskeytymisestä on, oikeusperusteestaan riippumatta (olipa kyseessä sitten takuu, sopimus, oikeuden loukkaus, laiminlyönti tai muu, mukaan lukien piilevät viat), rajattu seuraavasti: (a) Kia on vastuussa tämäntyyppiseen sopimukseen yleisesti liittyvien, oleellisten sopimusvelvoitteiden rikkomisesta johtuvien ennakoitavien vahinkojen määrän verran; (b) Kia ei ole vastuussa epäoleellisten sopimusvelvoitteiden rikkomisesta eikä mahdollisten muiden huolellisuusvelvoitteiden jossain määrin huolimattomasta rikkomisesta; ja (c) Kia ei ole vastuussa mahdollisista erityisistä, epäsuorista tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien mutta ei näihin rajoittuen: käyttöajan, tietojen, tulojen, säästöjen, mahdollisuuksien, goodwillin menetys sekä kolmansien osapuolten vaateet (vaikka Kialle olisi kerrottu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta). 16.6.2 Edellä mainittuja vastuunrajoituksia ei sovelleta, jos ja siinä määrin kuin Kia on myöntänyt erityisen takuun. Mikään näiden Käyttöehtojen kohta ei rajoita tai sulje pois Kian vastuuta (i) Kian tai sen työntekijöiden tai edustajien huolimattomuudesta johtuvasta kuolemasta tai henkilövahingoista; (ii) tahallisesta rikkomuksesta; (iii) yleisten järjestyssääntöjen edellyttämien velvollisuuksien rikkomisesta; ja (iv) mistään muusta tilanteesta, jossa Kian vastuuvelvollisuutta ei voida rajoittaa tai sulkea pois sovellettavan lain puitteissa.
  16.7 Italia
  16.7.1 Kian vastuu vähäisen huolimattomuuden aiheuttamista vahingoista rajoittuu seuraavasti: (a) Kia on vastuussa tämäntyyppiseen sopimukseen yleisesti liittyvien, oleellisten sopimusvelvoitteiden rikkomisesta johtuvien ennakoitavien vahinkojen määrän verran; (b) Kia ei ole vastuussa minkään muun sovellettavan huolellisuusvelvoitteen vähäisestä tuottamuksellisesta rikkomisesta. (c) Edellä mainittuja vastuunrajoituksia ei sovelleta, jos ja siinä määrin kuin Kia on myöntänyt erityisen takuun. Mikään näiden Käyttöehtojen kohta ei rajoita tai sulje pois Kian vastuuta (i) Kian tai sen työntekijöiden tai edustajien huolimattomuudesta johtuvasta kuolemasta tai henkilövahingoista; (ii) törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisesta rikkomuksesta; (iii) yleisten järjestyssääntöjen edellyttämien velvollisuuksien rikkomisesta; ja (iv) mistään muusta tilanteesta, jossa Kian vastuuvelvollisuutta ei voida rajoittaa tai sulkea pois sovellettavan lain puitteissa. 16.7.2 Kohtaa 16.7.1 sovelletaan vastaavasti Kian vastuuseen turhista kustannuksista. 16.7.3 Olet velvollinen estämään ja minimoimaan vahingot kohtuudella edellytettävillä toimenpiteillä.
  16.8 Alankomaat
  16.8.1 Siinä määrin kuin sovellettava velvoittava laki sallii, Kia ei ole vastuussa mistään syystä Palvelujen tarjoamiseen tai itse Palveluihin liittyvään sopimukseen liittyvistä tai niiden yhteydessä tapahtuvista vahingoista. Edellä mainittua ehtoa ei sovelleta, jos vastuuvelvollisuus johtuu Kian toimeenpanevan johdon törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisesta rikkomuksesta. 16.8.2 Olet velvollinen estämään ja minimoimaan vahingot kohtuudella edellytettävillä toimenpiteillä.
  16.9 Norja
  16.9.1 Kian sopimukseen liittyvä ja lakisääteinen vastuu vähäisen huolimattomuuden aiheuttamista vahingoista on oikeusperusteesta riippumatta rajattu seuraavasti: (a) Kia on vastuussa tämäntyyppiseen sopimukseen yleisesti liittyvien, oleellisten sopimusvelvoitteiden rikkomisesta johtuvien ennakoitavien vahinkojen määrän verran; (b) Kia ei ole vastuussa minkään muun sovellettavan huolellisuusvelvoitteen vähäisestä tuottamuksellisesta rikkomisesta; (c) Kian vastuu rajoittuu 5 000 Norjan kruunuun per tapahtuma. 16.9.2 Edellä mainittuja vastuunrajoituksia ei sovelleta mahdolliseen velvoittavaan lakisääteiseen vastuuseen, mukaan lukien Norjan tuotevastuulain mukainen vastuu. Lisäksi tällaisia vastuunrajoituksia ei sovelleta, jos ja siinä määrin kuin Kia on myöntänyt erityisen takuun.
  16.10 Puola
  16.10.1 Kia ei ole vastuussa todellisista tappioista ja/tai tulojen menetyksestä, elleivät ne johdu Kian tahallisesta rikkomuksesta. 16.10.2 Edellä mainittuja rajoituksia ei sovelleta mahdolliseen velvoittavaan lakisääteiseen vastuuseen, etenkin vastuuseen tahallisesta rikkomuksesta, Puolan tuotevastuulain (Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów) mukaiseen vastuuseen, Puolan siviililain (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny) mukaiseen vastuuseen eikä vastuuseen tuottamuksellisesti aiheutetuista henkilövahingoista.
  16.11 Irlannin tasavalta
  16.11.1 Kia on vastuussa sinulle ennakoitavissa olevista menetyksistä ja vahingoista, jotka Kia on aiheuttanut. Mikäli Kia ei noudata näitä Käyttöehtoja, Kia on vastuussa sinulle aiheutuneista menetyksistä tai vahingoista, jotka ovat ennakoitavissa olevaa seurausta siitä, että Kia on rikkonut tätä sopimusta, tai siitä, että emme ole käyttäneet kohtuullista huolellisuutta ja taitoa, mutta emme ole vastuussa menetyksistä tai vahingoista, jotka eivät olleet ennakoitavissa. Menetykset tai vahingot ovat ennakoitavissa, jos on joko ilmeistä, että ne tapahtuvat, tai jos sopimuksen solmimisajankohtana sekä me että sinä tiesimme, että ne voivat tapahtua. 16.11.2 Kia ei sulje pois eikä rajoita vastuutaan millään tavoin, jos se olisi lainvastaista. Tämä sisältää vastuun Kian tai sen työntekijöiden, edustajien tai alihankkijoiden huolimattomuuden aiheuttamasta kuolemasta tai henkilövahingosta ja vastuun petoksesta tai vilpillisestä vääristelystä. 16.11.3 Kia ei ole vastuussa liiketoiminnan tappioista. Toimitamme Palvelut ainoastaan yksityiseen käyttöön. Jos käytät tuotteita kaupalliseen, liiketoiminnalliseen tai jälleenmyyntitarkoitukseen, Kia ei ole vastuussa sinulle tulonmenetyksestä, liiketoiminnan menetyksestä, liiketoiminnan keskeytyksestä tai liiketoimintamahdollisuuksien menetyksestä.
  16.12 Slovakia
  16.12.1 Siinä määrin kuin Slovakian lainsäädäntö sallii, Kian sopimukseen liittyvä sopimuksellinen ja lakisääteinen vastuu vahingoista (erityisesti todellisista vahingoista ja tulonmenetyksestä) on oikeusperusteesta riippumatta rajattu. Kia on vastuussa vahingoista vain sellaiseen vahinkojen määrään asti, jonka Kia on ennakoinut tai jonka Kia olisi voinut ennakoida mahdollisena tuloksena Kian vastuiden rikkomisesta sopimuksen tullessa voimaan huomioiden kaikki tosiasiat, joista Kia oli tai sen olisi pitänyt olla tietoinen asianmukaista huolellisuutta noudattamalla. 16.12.2 Edellä mainittuja vastuunrajoituksia ei sovelleta velvoittavaan lakisääteiseen vastuuseen. Lisäksi tällaisia vastuunrajoituksia ei sovelleta, jos ja siinä määrin kuin Kia on myöntänyt erityisen takuun. 16.12.3 Käyttäjä on velvollinen estämään ja minimoimaan vahingot kohtuudella edellytettävillä toimenpiteillä.
  16.13 Espanja
  16.13.1 Kia ei rajoita lakisääteistä vastuutaan, mukaan lukien mutta ei näihin rajoittuen: vastuu tahallisesta rikkomuksesta ja vastuu tuottamuksellisista henkilövahingoista. 16.13.2 Kohtaa16.13.1 sovelletaan vastaavasti Kian vastuuseen turhista kustannuksista.
  16.14 Ruotsi
  16.14.1 Kia ei ole vastuussa suorista tai epäsuorista tappioista tai vahingoista, ellei Kia ole aiheuttanut tappioita tai vahinkoja tahallisella rikkomuksella tai törkeällä huolimattomuudella. 16.14.2 Edellä mainittuja vastuunrajoituksia ei sovelleta lakisääteiseen vastuuseen, etenkin vastuuseen tahallisesta rikkomuksesta Ruotsin tuotevastuulain (Produktansvarslagen) puitteissa eikä vastuuseen tuottamuksellisista henkilövahingoista. Lisäksi tällaisia vastuunrajoituksia ei sovelleta, jos ja siinä määrin kuin Kia on myöntänyt erityisen takuun. 16.14.3 Kohtia 16.14.1 and 16.14.2 sovelletaan vastaavasti Kian vastuuseen turhista kustannuksista. 16.14.4 Olet velvollinen estämään ja minimoimaan vahingot kohtuudella edellytettävillä toimenpiteillä.
  16.15 Yhdistynyt kuningaskunta
  16.15.1 Kia on vastuussa sinulle ennakoitavissa olevista menetyksistä ja vahingoista, jotka Kia on aiheuttanut. Mikäli Kia ei noudata näitä Käyttöehtoja, Kia on vastuussa sinulle aiheutuneista menetyksistä tai vahingoista, jotka ovat ennakoitavissa olevaa seurausta siitä, että Kia on rikkonut tätä sopimusta, tai siitä, että emme ole käyttäneet kohtuullista huolellisuutta ja taitoa, mutta emme ole vastuussa menetyksistä tai vahingoista, jotka eivät olleet ennakoitavissa. Menetykset tai vahingot ovat ennakoitavissa, jos on joko ilmeistä, että ne tapahtuvat, tai jos sopimuksen solmimisajankohtana sekä me että sinä tiesimme, että ne voivat tapahtua. 16.15.2 Kia ei sulje pois eikä rajoita vastuutaan millään tavoin, jos se olisi lainvastaista. Tämä tarkoittaa vastuuta kuolemasta tai henkilövahingosta, jonka on aiheuttanut Kian huolimattomuus tai sen työntekijöiden, edustajien tai alihankkijoiden huolimattomuus; petoksesta tai harhaanjohtavista tiedoista; laillisten oikeuksien loukkaamisesta liittyen Palveluihin, mukaan lukien oikeus saada kohtuullisella huolellisuudella ja taidolla toimitettuja Palveluja. 16.15.3 Kia ei ole vastuussa liiketoiminnan tappioista. Toimitamme Palvelut ainoastaan yksityiseen käyttöön. Jos käytät tuotteita kaupalliseen, liiketoiminnalliseen tai jälleenmyyntitarkoitukseen, Kia ei ole vastuussa sinulle tulonmenetyksestä, liiketoiminnan menetyksestä, liiketoiminnan keskeytyksestä tai liiketoimintamahdollisuuksien menetyksestä.

 • 17. PAIKALLISET LAKIMUUTOKSET

 • Alla olevassa taulukossa ovat maakohtaiset lakimuutokset.
  Belgia
  Kohdan 5.1 viimeistä lausetta muutetaan seuraavasti: Vaikuttamatta sovellettavan lainsäädännön myöntämiin oikeuksiin et saa jäljentää (kokonaan tai osittain), välittää (elektronisesti tai muulla tavoin), muokata, näyttää, toimittaa uudelleen, lisensoida, linkittää tai muulla tavalla käyttää Palveluja mihinkään julkiseen tai kaupalliseen tarkoitukseen ilman etukäteistä lupaamme.
  Kohdan 12.5 kappaletta 1 muutetaan seuraavasti: Meillä on oikeus siirtää tähän sopimukseen perustuvat oikeutemme ja velvollisuutemme kokonaan tai osittain toiselle palveluntarjoajalle ilmoittamalla asiasta sinulle 6 viikkoa etukäteen ilman sinun suostumustasi, mikäli tällainen siirto ei vähennä oikeuksiasi kuluttajana.
  Kohtaa 14 muutetaan seuraavasti: Hyväksyt nimenomaisesti, että sopimuksen täytäntöönpano alkaa, sinun suostumuksellasi, päivästä, jona rekisteröit Kia-käyttäjätilin (Kia Connect -sovelluksen tapauksessa) ja hyväksyt voimassa olevat Käyttöehdot myöntäen samalla menettäväsi peruutusoikeutesi Belgian talouslainsäädännön artiklan VI.53,13 mukaisesti.
  Tšekin tasavalta
  Kohta 13.2 poistetaan ja korvataan seuraavasti: Kuluttajana sinulla on sen lisäksi, että voit sovellettavien lakien salliessa nostaa kanteen tšekkiläisessä tai muun lainkäyttöalueen tuomioistuimessa, oikeus näistä Käyttöehdoista johtuvan tai niihin liittyvän kuluttajariidan ratkaisemiseen hyväksytyssä vaihtoehtoisessa riidanratkaisuelimessä. Ajantasainen luettelo hyväksytyistä vaihtoehtoisista riidanratkaisuelimistä sekä lisätietoa sovellettavasta riidanratkaisumenettelystä on Tšekin tasavallan sovitteluelimen verkkosivustolla: https://www.adr.coi.cz. Voit myös lähettää valituksen ADR:lle verkossa riidanratkaisun verkkoalustan (ODR) kautta osoitteessa: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  Kohta 14 poistetaan ja korvataan seuraavasti: Tunnustat ja nimenomaisesti hyväksyt sen, että sopimuksen täytäntöönpano ja Palvelujen toimitus alkavat, sinun suostumuksellasi, päivänä, jona hyväksyt voimassa olevat Käyttöehdot myöntäen samalla sen, että menetät peruutusoikeutesi Tšekin tasavallan siviililain kohdan 1837 (I) perusteella.
  Unkari
  Nämä Käyttöehdot on laadittu elektronisessa muodossa. Käyttöehdot hyväksytään otettaessa Palvelut käyttöön painamalla ”HYVÄKSYN”. Käyttöehtoja ei katsota olevan tehdyn kirjallisena, ja voit tallentaa ne ja siirtyä niihin sekä jäljentää ne tiedonsiirtovälineeseen tai elektroniseen tallennusvälineeseen. Tarjoamme tekniset keinot elektronisessa käsittelyssä tapahtuneiden syöttövirheiden havaitsemista ja korjaamista varten ennen laillisesti sitovien lausuntojen tekemistä.
  Kohta 13.2 ei koske kuluttaja-asiakkaita.
  Alankomaat
  Kohtaa 11.1 täydennetään seuraavasti: Kia varaa oikeuden tehdä kohtuullisia muutoksia Käyttöehtoihin ja/tai Palveluihin. Ilmoitamme sinulle mahdollisista Käyttöehtoihin ja/tai Palveluihin tehdyistä muutoksista. Tällaiset muutokset tulevat voimaan 6 viikkoa sen jälkeen, kun olet vastaanottanut niitä koskevan ilmoituksen.
  Puola
  Kohta 14 poistetaan ja korvataan seuraavasti: Sinulla ei ole peruutusoikeutta. Edellä mainittu pätee myös siinä tapauksessa, että olet kuluttaja, sillä Kia toimittaa Kia Connect -sovelluksen ja Palvelut digitaalisessa muodossa sinulle tallentamatta niitä pysyvään tallennusvälineeseen. Jos olet kuluttaja, tunnustat ja hyväksyt sen, että lataamalla Kia Connect -sovelluksen annat Kialle suostumuksesi Palvelujen välitöntä toimeenpanoa varten eikä sinulla ole peruutusoikeutta.
  Tämä asiakirja on Kian immateriaaliomaisuutta ja se on suojattu asianomaisella lainsäädännöllä ja säädöksillä.