Kia Connect lailliset asiakirjat

Käyttöehdot

 • 1. Soveltamisala

 • Nämä käyttöehdot (”Käyttöehdot”) koskevat Kia Connect -sovelluksen (”Kia Connect -sovellus”) käyttöä ja/tai Kia Connect:n käyttöä auton keskusyksikön ("Keskusyksikkö”) kautta. Näiden toimintojen avulla voit käyttää tiettyjä Kia Connect -palveluja (”Palvelut”). Palvelut tarjoaa Kia Connect GmbH, rekisteritunnus HRB 112541, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, sähköposti: info@kia-connect.eu (”Kia”; ”me” kaikissa taivutusmuodoissaan) Palvelujen käyttäjälle (”Käyttäjä” tai ”sinä”).
  Mikäli sinulla on kysyttävää näistä Käyttöehdoista, voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme:

  Kia Connect GmbH
  Sähköposti: info@kia-connect.eu
  Kirjeet: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Saksa
  [Jos tarvitset asiakastukea, käytä yhteydenottolomakettamme: https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/]
  Lisätietoja palvelujen tarjoamisen yhteydessä kerätyistä ja käsitellyistä henkilötiedoista on Kia Connect -tietosuojaselosteessa.

 • 2. Palvelujen käyttäminen

 • 2.1. Voit käyttää Palveluja Kia Connect -sovelluksen ja/tai Keskusyksikön kautta. Jos käytät Palvelua Kia Connect -sovelluksen kautta, tarvitset Kia-käyttäjätilin, ja sinun on ehkä yhdistettävä Kia Connect -sovellus yhteen tai useampaan Kia-autoon. Jos käytät Palveluja Keskusyksikön kautta, sinun ei tarvitse rekisteröityä etkä tarvitse Kia-käyttäjätiliä.
  2.2. Palvelujen käyttäminen Kia Connect -sovelluksen kautta saattaa edellyttää internetyhteyttä tai muiden tietoliikennepalveluiden käyttöä. Näitä Käyttöehtoja ei sovelleta niihin tietoliikennepalveluihin, joita Palvelujen käyttäminen Kia Connect -sovelluksen kautta mahdollisesti edellyttää. Niihin sovelletaan erillistä sopimusta (mukaan lukien kustannukset), jonka olet tehnyt sinulle tietoliikennepalveluja toimittavan palveluntarjoajan kanssa.
  2.3. Ajoneuvon kauppakirja ja Palvelujen Käyttöehtojen mukaista tarjoamista koskeva sopimus ovat oikeudellisesti erillisiä liiketoimia ja sopimuksia. Toisen sopimuksen täyttäminen ei vaikuta millään tavalla toiseen sopimukseen. Tietyissä tilanteissa tämä saattaa johtaa siihen, että Käyttäjä ei voi käyttää Palveluja, vaikka Käyttäjä täyttää ajoneuvon kauppakirjan ehdot. Vastakkaisessa tilanteessa, esimerkiksi siinä tapauksessa, että tehdään ajoneuvon kauppakirjalle käänteinen liiketoimi, Palvelujen toimittamista koskeva sopimus voidaan irtisanoa kohdan 9.4 mukaisesti kyseisen ajoneuvon osalta.
  2.4. Kaikki Kian ja Käyttäjän väliset sopimukset tehdään paikallisella kielellä ja englanniksi. Sopimuksen tekemisen jälkeen Käyttäjä voi tutustua sopimuksen tekstiin Kia Connect -sovelluksessa ja/tai Keskusyksikössä.

 • 3. Palvelut

 • 3.1. Kia Connect -sovelluksen ja Keskusyksikön avulla Käyttäjä voi käyttää seuraavia Palveluja, jotka on kuvattu tarkemmin näihin Käyttöehtoihin sisältyvissä palvelukohtaisissa palvelukuvauksissa (saatavilla olevat palvelut saattavat vaihdella ajoneuvon mallin, kokoamispäivän ja varustelutason perusteella – lisätietoja on saatavilla ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme yllä kohdassa 1 määritetyillä tavoilla):
  3.1.1. Kia Connect -sovellus
  3.1.1.1. Aloitusnäyttö ja hakutoiminto
  3.1.1.2. Ilmastoinnin etäohjaus
  3.1.1.3. Etälataus
  3.1.1.4. Ovien etäohjaus
  3.1.1.5. Lähetä autoon
  3.1.1.6. Etsi autoni
  3.1.1.7. Matkat
  3.1.1.8. Auton tila
  3.1.1.9. Autoraportti
  3.1.1.10. Auton diagnostiikka
  3.1.1.11. Autoa koskeva varoitus
  3.1.1.12. Varashälytys
  3.1.1.13. Käyttäjäprofiilin siirto
  3.1.1.14. Istuinten etälämmitys ja -tuuletus (vain sähköautot)
  3.1.1.15. Ikkunoiden etäohjaus
  3.1.1.16. Jalankulkuosuuden navigointi
  3.1.1.17. Pysäköintipalvelutila
  3.1.1.18. Akun tyhjenemisvaroitus
  3.1.1.19. Auton tilailmoitukset
  3.1.1.20. Takamatkustajien hälytysjärjestelmä
  3.1.1.21. Auton joutokäyntihälytys
  3.1.2. Keskusyksikkö
  3.1.2.1. Kia Connect Live -palvelujen avulla Käyttäjä voi käyttää seuraavia toimintoja:
  • Liikenne: Ajankohtaisia liikennetietoja reittien määrittämiseksi ja liikennetilanteen tarkistamiseksi; online-navigoinnin avulla Käyttäjä voi navigoida haluamaansa kohteeseen reaaliaikaisten ja historiallisten liikennetietojen perusteella.
  • Reaaliaikaiset kohdepisteet (POI): Tietoja lähellä olevista kiinnostavista kohteista (POI) Käyttäjän sijainnin perusteella;
  • Sää: Paikalliset säätiedot;
  • Pysäköinti: Tietoja pysäköintipaikoista Käyttäjän sijainnin, lähellä olevan määränpään, lähimmän vieritetyn kohteen tai lähimmän keskusta-alueen perusteella;
  • Sähköauton kohdepisteet (vain sähköautot ja lataushybridit): Tietoja lähellä olevista latausasemista (ml. tieto siitä, onko latausasema vapaa) Käyttäjän sijainnin perusteella;
  • Jälleenmyyjätiedot: Tietoja lähimmästä Kia-jälleenmyyjästä Käyttäjän sijainnin perusteella; ja
  • Kamera-/vaara-aluehälytykset (mikäli sallittu sijaintimaassasi, katso kohta 15): Järjestelmä antaa varoituksia onnettomuusherkillä alueilla ja varoittaa sinua vaarapaikoista tai nopeusvalvontakameroista.
  3.1.2.2. Online-puheentunnistuksen avulla Käyttäjä voi käyttää Palveluja äänikomentojen avulla sekä laatia ja lähettää tekstiviestejä palveluun yhdistetyn mobiililaitteen välityksellä. Online-puheentunnistus toimii verkkoympäristössä. Käyttäjää koskevia ääninäytteitä ja sijaintitietoja kerätään ja säilytetään online-puheentunnistuksen tarjoamiseksi ja kehittämiseksi.
  3.1.2.3. Henkilökohtaisen kalenterin/navigoinnin synkronoinnin avulla Käyttäjä voi katsoa henkilökohtaista kalenteriaan keskusyksikön näytössä ja käyttää sitä määränpään asettamiseen. Tämä palvelu on yhteensopiva sekä Google- että Apple-kalenterin kanssa.
  3.2. Seuraavien Palvelujen tarjoaminen edellyttää sijaintitietojen (GPS-tiedot) keräämistä ja käsittelyä: Aloitusnäyttö ja hakutoiminto, ilmastoinnin etäohjaus (vain sähköautot), etälataus, ovien etäohjaus, lähetä autoon, etsi autoni, matkat, auton tila, autoraportti, auton diagnostiikka, autoa koskeva varoitus ja varashälytys. Edellä mainittujen Sovelluspalvelujen tarjoaminen ja käyttö edellyttävät sijaintitietojen keräämistä ja käsittelyä.
  3.3. Analysoimme ja kehitämme Palveluja jatkuvasti uusien liikkuvuuteen liittyvien tuotteiden ja/tai palvelujen kehittämiseksi, tuotteidemme suojaamiseksi ja/tai tarjoamiemme palvelujen kehittämiseksi. Analysoimme keräämiämme tietoja automaattisesti tilastollisten ja matemaattisten mallien avulla tunnistaaksemme mahdolliset kehitysalueet.

 • 4. Tekijänoikeus

 • 4.1. Palvelujen koko sisältö on Kian, sen suorien tai epäsuorien tytär- tai sidosyhtiöiden (jäljempänä yhdessä ”Kia-konserni”) tai kolmansien osapuolten omaisuutta, jota suojaa soveltuva tekijänoikeuslainsäädäntö. Kaikki palveluihin, niiden perustana oleviin ohjelmistoihin, sisältöön ja asetteluihin liittyvät oikeudet ovat Kia-konsernin ja sen lisenssinantajien omaisuutta. Sinulla ei ole oikeutta myydä, jakaa, julkaista, lähettää lähetyksessä, levittää tai hyödyntää kaupallisesti Palveluja millään tavalla ilman nimenomaista kirjallista lupaamme. Sinulla ei ole oikeutta jäljentää (kokonaan tai osittain), siirtää (sähköisesti tai muulla tavalla), muokata, esittää, lähettää uudelleen, lisensoida, yhdistää tai muutoin käyttää Palveluja mihinkään julkiseen tai kaupalliseen tarkoitukseen ilman etukäteistä lupaamme.
  4.2. Nämä Käyttöehdot eivät anna lisenssiä tai oikeutta käyttää mitään Kia-konsernin omistamia kuvia, tuotemerkkejä, palvelumerkkejä tai logoja. Kia-konserni pidättää kaikki oikeudet sen omistusoikeudella suojattuun tietoon tai materiaaliin Palvelujen yhteydessä ja valvoo kyseisiä oikeuksiaan soveltuvan tekijänoikeus- ja tavaramerkkilainsäädännön sallimassa laajuudessa.

 • 5. Käyttäjän velvoitteet

 • 5.1. Sinun tulee noudattaa soveltuvia lakeja ja kunnioittaa kolmansien osapuolten oikeuksia käyttäessäsi Palveluja.
  5.2. Et saa myöskään käyttää Palveluja väärin.
  5.3. Keskusyksikön käyttöön liittyen:
  5.3.1. Et saa käyttää Palvelujen tarjoamista varten käytettävää SIM-korttia: (a) äänen siirtoon (mukaan lukien VOIP); (b) julkisesti tavoitettavaan kohteeseen pääsyyn (esim. julkinen IP-osoite) muun muassa välityspalvelimen, yhdyskäytävän tai reitityksen kautta; (c) millään tavalla, jolla yritetään murtaa turvatoimia, riippumatta siitä, johtaako tunkeutuminen tietojen turmeltumiseen tai menetykseen; (d) millään tavalla, joka käyttää Palveluja tai ohjelmistoa liittyen pikaviestintään, tiedostojen jakoon vertaisverkossa, BitTorrent-yhteyskäytäntöön tai välityspalvelinverkkoon; (e) tavalla, johon liittyy roskapostin, ei-toivottujen massasähköpostien tai kaupallisten viestien lähettämistä tai avoimen SMTP-välittäjän ylläpitoa; tai (f) millään tavalla, joka aiheuttaa verkkohäiriöitä.
  5.3.2. Et saa julkaista SIM-kortin, verkon, Palvelujen tai niiden komponenttien vertailu- tai suorituskykytestien tuloksia kolmansille osapuolille.
  5.3.3. Siinä määrin kuin käytät SIM-korttia Palvelujen tarjoamiseen, meidän on kerrottava sinulle seuraavat seikat: 4G/LTE-palvelut (ulkoisen palveluntuottajan tarjoamat) ovat käytettävissä vain yhteensopivissa laitteissa (esim. keskusyksikössä), jotka tukevat kyseisen verkkovierailuverkon 4G/LTE-taajuutta. Jos 4G/LTE-yhteyttä ei ole saatavilla, tarjotaan 2G- tai 3G-yhteys, sikäli kuin tällaisia verkkoja on käytettävissä ja keskusyksikkö on yhteensopiva niiden kanssa.

 • 6. Ilmaiset palvelut

 • Palvelut tarjotaan käyttöön veloituksetta 7 vuoden ajan siitä päivästä lähtien, jona ajoneuvo myydään sen ensimmäiselle omistajalle, eli siitä päivästä lähtien, kun ajoneuvon ostoa ja myyntiä koskeva ensimmäinen kauppakirja astuu voimaan. Varaamme oikeuden ehdottaa tulevaisuudessa lisäpalveluja, joihin sovelletaan erillisiä käyttöehtoja.

 • 7. Palvelujen saatavuus

 • 7.1. Varaamme oikeuden keskeyttää pääsyn kaikkiin tai joihinkin Palveluihin väliaikaisesti tai pysyvästi teknisistä tai tietoturvaan liittyvistä syistä (esimerkiksi tietoturva-aukon havaitsemisen jälkeen) tai muista tärkeistä syistä.
  7.2. Palvelujen tarjoamiseen ja käyttöön saattaa kohdistua tekniikan tasosta johtuvia rajoituksia, joihin emme voi vaikuttaa. Edellä mainittu koskee erityisesti tietoliikenneyhteyksien saatavuutta. Yksittäisissä tapauksissa tietoliikenneverkossa esiintyvä katkos voi aiheuttaa sen, että Palvelut eivät ole saatavilla, sillä tarvittava tiedonsiirto ei ole mahdollista. Lisäksi ruuhka-aikoina Palveluissa sekä langattomissa ja kiinteissä verkoissa ja internetissä voi esiintyä lyhytaikaista kapasiteettivajetta.
  7.3. Häiriöitä saattaa myös esiintyä ylivoimaisen esteen, mukaan lukien pandemian tai epidemian, lakon, työsulun tai viranomaisen määräyksen johdosta tai sellaisten omien järjestelmiemme tai palveluntarjoajien, sisällöntuottajien tai verkko-operaattoreiden järjestelmien vaatimien teknisten tai muiden toimenpiteiden (kuten esimerkiksi korjaus- tai huoltotoimenpiteiden, ohjelmistopäivitysten tai laajennusten) johdosta, joita Palvelujen asianmukainen tai entistä parempi toimivuus edellyttää.
  7.4. Ilmoitamme sinulle etukäteen tässä kohdassa 7 kuvattujen Palvelujen tarjoamisen lopettamisesta, rajoittamisesta tai häiriöistä siinä määrin kuin se on mahdollista ja kerromme sinulle, miksi Palvelujen tarjoamista rajoitetaan tai niiden tarjoaminen lopetetaan tai niissä on häiriöitä.

 • 8. Tietosuoja

 • Lisätietoja siitä, miten keräämme ja käsittelemme henkilötietoja Palvelujen tarjoamisen yhteydessä, on saatavilla Kia Connect:n Tietosuojaselosteessa.
  Käyttäjän tulee kertoa muille samaa ajoneuvoa käyttäville/ajaville henkilöille Palvelujen käytöstä. Käyttäjän tulee erityisesti kertoa tällaisille henkilöille sovellusta koskevassa Tietosuojaselosteessa määritetyistä henkilötietojen käsittelytoimista ja mainita, että Palvelujen käyttö edellyttää sijaintitietojen (GPS-tiedot) keräämistä ja käsittelyä.

 • 9. Voimassaolo ja päättyminen

 • 9.1. Oikeus käyttää Palveluja alkaa sinä päivänä, jona ajoneuvo myydään sen ensimmäiselle omistajalle eli siitä päivästä lähtien, kun ajoneuvon ostoa ja myyntiä koskeva ensimmäinen kauppakirja astuu voimaan. Käyttöoikeus päättyy automaattisesti 7 vuoden kuluttua.
  9.2. Voit irtisanoa Palvelujen tarjoamista koskevan sopimuksen ja sen myötä oikeuden käyttää Palveluja milloin tahansa päättymään vuosineljänneksen loppuun 6 viikon irtisanomisajalla.
  9.3. Edellä mainittu ei vaikuta kummankaan osapuolen oikeuteen irtisanoa sopimus asianmukaisesta syystä.
  9.4. Lisäksi kumpikin osapuoli on oikeutettu irtisanomaan Palvelut soveltuvan ajoneuvon osalta siinä tapauksessa, että ajoneuvon kauppakirja perutaan; ajoneuvon myynyt taho hankkii ajoneuvon takaisin tai ajoneuvo muutoin palautuu kyseiselle taholle; ajoneuvoa koskeva leasing-sopimus irtisanotaan; ajoneuvo myydään kolmannelle osapuolelle; ajoneuvo varastetaan; tai ajoneuvo vahingoittuu korjaamiskelvottomaan kuntoon. Sopimus katsotaan irtisanotuksi sillä hetkellä, kun toinen osapuoli vastaanottaa irtisanomisilmoituksen. Mikäli ajoneuvo myydään tai siihen kohdistuva omistusoikeus siirretään kolmannelle osapuolelle, Käyttäjän tulee poistaa siihen tallennetut tiedot.
  9.5. Varaamme oikeuden väliaikaisesti tai pysyvästi estää ja/tai peruuttaa Palvelujen käytön siinä tapauksessa, että näitä Käyttöehtoja on rikottu olennaisella tavalla. Varaamme lisäksi oikeuden irtisanoa sopimuksen, mikäli Käyttäjä rikkoo näitä Käyttöehtoja olennaisella tavalla.
  9.6. Jos myyt autosi tai annat sen muulla tavoin pysyvästi kolmannen osapuolen jatkuvaan käyttöön, varmista, että poistat Palvelut käytöstä keskusyksikössä. Tässä tapauksessa auton yhteys Kia Connect -sovellukseen katkaistaan, mutta Kia-käyttäjätilin tietoja Kia Connect -sovelluksessa ei poisteta.

 • 10. Käyttöehtojen muutokset

 • 10.1. Kia varaa oikeuden tehdä kohtuullisia muutoksia Käyttöehtoihin ja/tai Palveluihin. Ilmoitamme Käyttäjälle näihin Käyttöehtoihin ja/tai Palveluihin tehtävistä muutoksista. Käyttäjän katsotaan hyväksyneet muutokset, mikäli Käyttäjä ei vastusta niitä kirjallisesti (esimerkiksi sähköpostitse tai faksitse) 4 viikon kuluessa siitä, kun Käyttäjä on vastaanottanut muutoksia koskevan ilmoituksen. Ilmoitamme Käyttäjälle nimenomaisesti hänelle kuuluvasta oikeudesta vastustaa muutoksia sekä siitä, mitä tapahtuu, jos Käyttäjä ei käytä kyseistä oikeuttaan.
  10.2. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy muutoksia, varaamme oikeuden irtisanoa oikeuden käyttää muutosten kohteena olevia Palveluja 6 viikon irtisanomisajalla kalenterineljänneksen loppuun.

 • 11. Muuta

 • 11.1. Nämä Käyttöehdot muodostavat osapuolten välisen Palvelujen käyttöä koskevan koko sopimuksen ja syrjäyttävät kaikki aikaisemmat osapuolten väliset kirjalliset tai suulliset Palvelujen käyttöä koskevat sopimukset.
  11.2. Käyttäjän laatimia näistä Käyttöehdoista poikkeavia tai niiden kanssa ristiriidassa olevia tai niitä täydentäviä ehtoja sovelletaan Palveluiden käyttöön ainoastaan nimenomaisella kirjallisella suostumuksellamme.
  11.3. Käyttöehtoihin tehtävät muutokset ja lisäykset sekä niiden voimaantulon edellyttämät ilmoitukset tulee tehdä kirjallisesti (ml. sähköposti tai faksi), jotta ne ovat päteviä. Kirjallista muotoa edellyttävä ehto voidaan syrjäyttää ainoastaan kirjallisesti.
  11.4. Meillä on oikeus siirtää tähän sopimukseen perustuvat oikeutemme ja velvollisuutemme kokonaan tai osittain toiselle palveluntarjoajalle ilmoittamalla asiasta Käyttäjälle 6 viikkoa etukäteen. Tällöin Käyttäjällä on kuitenkin oikeus irtisanoa sopimus yhden kuukauden kuluessa siitä, kun Käyttäjä on vastaanottanut kirjallisen ilmoituksen sopimuksen aiotusta siirrosta yhtiölle, joka tulee Kian sijaan sopimuksen osapuoleksi siirron perusteella. Ilmoitamme Käyttäjälle nimenomaisesti tästä irtisanomisoikeudesta edellä mainitussa kirjallisessa ilmoituksessa. Selvyyden vuoksi todetaan, että tämä oikeus ei vaikuta Käyttäjän oikeuteen irtisanoa Käyttöehdot ja sen myötä Palveluiden käyttöoikeus milloin tahansa 6 viikon irtisanomisajalla kohdassa 9.2 määritetyllä tavalla.

 • 12. Asiakaspalvelu/reklamaatiot

 • 12.1. Käyttäjät voivat osoittaa mahdolliset kysymykset ja valitukset yllä kohdassa 1 mainittuihin yhteystietoihin.
  12.2. Euroopan komissio tarjoaa osoitteessa http://ec.europa.eu/consumers/odr/ kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien käyttöön verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin, jonka tarkoituksena on auttaa kuluttajia ja elinkeinonharjoittajia ratkaisemaan riitansa muutoin kuin oikeusteitse. Kia ei osallistu eikä sillä ole velvollisuutta osallistua mihinkään kuluttajille tarkoitetussa riidanratkaisuelimessä järjestettyihin vaihtoehtoisiin riidanratkaisumenettelyihin.

 • 13. Ei peruutusoikeutta

 • Käyttäjällä ei ole peruutusoikeutta. Edellä mainittu pätee myös siinä tapauksessa, että Käyttäjä on kuluttaja, sillä Palvelut tarjotaan vastikkeetta Käyttäjän käyttöön.

 • 14. Vastuuvelvollisuus

 • Käyttäjää koskee seuraava vastuuvelvollisuus tämän vakituisesta asuinmaasta riippuen:

 

Itävalta

Kialla ei ole muuta vastuuta kuin (1) vastuu törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisuudesta ja (2) vastuu tuottamuksellisesti aiheutetusta ruumiinvammasta tai kuolemasta.

Belgia

14.1      Sovellettavan lain suurimmassa mahdollisessa laajuudessa Kian sopimuksellinen ja sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu Palvelujen tarjoamisesta koituvista tai siihen liittyvistä tappioista tai vahingoista tai mahdollisesta Palvelujen tarjoamisen viiveestä tai keskeytymisestä on, oikeusperusteestaan riippumatta (olipa kyseessä sitten takuu, sopimus, oikeuden loukkaus, laiminlyönti tai muu, mukaan lukien piilevät viat), rajattu seuraavasti:

                14.1.1        Kia on vastuussa tämäntyyppiseen sopimukseen yleisesti liittyvien, oleellisten sopimusvelvoitteiden rikkomisesta johtuvien ennakoitavien vahinkojen määrän verran;

                14.1.2        Kia ei ole vastuussa epäoleellisten sopimusvelvoitteiden rikkomisesta eikä mahdollisten muiden huolellisuusvelvoitteiden jossain määrin huolimattomasta rikkomisesta; ja

                14.1.3        Kia ei ole vastuussa mahdollisista erityisistä, epäsuorista tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien mutta ei näihin rajoittuen: käyttöajan, tietojen, tulojen, säästöjen, mahdollisuuksien, goodwillin menetys sekä kolmansien osapuolten vaateet (vaikka Kialle olisi kerrottu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta).

14.2      Edellä mainittuja vastuuvelvollisuuden rajoituksia ei sovelleta, kun kyseessä on (i) mahdollinen pakollinen lakisääteinen vastuuvelvollisuus (kuten vastuu viallisista tuotteista), (ii) vastuuvelvollisuus Kian toiminnasta tai laiminlyönnistä aiheutuvista henkilövammoista tai kuolemantapauksista, (iii) vastuuvelvollisuus petoksesta tai törkeästä huolimattomuudesta tai (iv) mikään muu vastuuvelvollisuus, jota ei voida rajoittaa tai sulkea pois lainsäädännön takia. Lisäksi tällaisia vastuunrajoituksia ei sovelleta, jos ja siinä määrin kuin Kia on myöntänyt erityisen takuun.

Tšekin tasavalta

14.1      Kian sopimukseen liittyvä ja lakisääteinen vastuu vähäisen huolimattomuuden aiheuttamista vahingoista on oikeusperusteesta riippumatta rajattu seuraavasti:

a)    Kia on vastuussa tämäntyyppiseen sopimukseen yleisesti liittyvien, sopimusvelvoitteiden rikkomisesta johtuvien ennakoitavien vahinkojen määrän verran;

b)    Kia ei ole vastuussa Palvelujen käytön mahdollisesti aiheuttamista epäsuorista seurauksista.

14.2      Edellä mainittuja vastuunrajoituksia ei sovelleta lakisääteiseen vastuuvelvollisuuteen, etenkin vastuuseen törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisesta rikkomuksesta, henkilön luonnollisille oikeuksille aiheutuneesta vahingosta eikä vastuuseen viallisista tuotteista. Lisäksi tällaisia vastuunrajoituksia ei sovelleta suhteessa heikompiin osapuoliin Tšekin tasavallan siviililain kohdan 433 (2) mukaisesti sekä jos ja siinä määrin kuin Kia on myöntänyt erityisen takuun.

14.2

14.3      Kohtia 14.1 ja 14.2 sovelletaan vastaavasti Kian vastuuseen turhista kustannuksista.

14.4      Käyttäjä on velvollinen estämään ja minimoimaan vahingot kohtuudella edellytettävillä toimenpiteillä.

Ranska

14.1      Kian sopimuksellinen vastuu vähäisen huolimattomuuden aiheuttamista vahingoista rajoittuu seuraavasti:

                14.1.1        Kia on vastuussa tämäntyyppiseen sopimukseen yleisesti liittyvien, sopimusvelvoitteiden rikkomisesta johtuvien ennakoitavien vahinkojen määrän verran;

                14.1.2        Kia ei ole vastuussa Palvelujen käytön mahdollisesti aiheuttamista epäsuorista seurauksista;

                14.1.3        Kia ei ole vastuussa ylivoimaisen esteen (ts. Kian vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevan tapahtuman, joka ei ollut kohtuudella ennakoitavissa sopimusta tehtäessä) mahdollisesti aiheuttamista vahingoista.

14.2      Edellä mainittuja vastuunrajoituksia ei sovelleta lakisääteiseen vastuuseen, etenkin vastuuseen törkeästä huolimattomuudesta ja/tai tahallisesta rikkomuksesta, vastuuvelvollisuuteen viallisista tuotteista ja vastuuvelvollisuuteen henkilövahingoista. Lisäksi tällaisia vastuunrajoituksia ei sovelleta, jos ja siinä määrin kuin Kia on myöntänyt erityisen takuun.

14.3      Kohtia 14.1 ja 14.2 sovelletaan vastaavasti Kian vastuuseen turhista kustannuksista.

Saksa

14.1      Kian sopimukseen liittyvä ja lakisääteinen vastuu vähäisen huolimattomuuden aiheuttamista vahingoista on oikeusperusteesta riippumatta rajattu seuraavasti:

                14.1.1        Kia on vastuussa tämäntyyppiseen sopimukseen yleisesti liittyvistä, oleellisten sopimusvelvoitteiden rikkomisesta johtuvista ennakoitavista vahingoista;

                14.1.2        Kia ei ole vastuussa minkään muun sovellettavan huolellisuusvelvoitteen vähäisestä tuottamuksellisesta rikkomisesta.

14.2      Edellä mainittuja vastuunrajoituksia ei sovelleta lakisääteiseen vastuuseen, etenkin vastuuseen tahallisesta rikkomuksesta Saksan tuotevastuulain (Produkthaftungsgesetz) puitteissa, eikä vastuuseen tuottamuksellisista henkilövahingoista. Lisäksi tällaisia vastuunrajoituksia ei sovelleta, jos ja siinä määrin kuin Kia on myöntänyt erityisen takuun.

14.3      Kohtia 14.1 ja 14.2 sovelletaan vastaavasti Kian vastuuseen turhista kustannuksista.

14.4      Käyttäjä on velvollinen estämään ja minimoimaan vahingot kohtuudella edellytettävillä toimenpiteillä.

14.5      Kia ei ole vastuussa käytettävistä kamera-/vaara-aluehälytyksistä, jotka on kielletty Saksan tieliikennelain (”STVO”) kohdan 23 kappaleessa 1c (katso kohta 15).

14.6      14.6 TomTom Global Content B.V. ei ole vastuussa käytettävistä kamera-/vaara-aluehälytyksistä, jotka on kielletty Saksan tieliikennelain (”STVO”) kohdan 23 kappaleessa 1c (katso kohta 15).

Unkari

14.1      Sovellettavan lain suurimmassa mahdollisessa laajuudessa Kian sopimuksellinen ja sopimussuhteen ulkopuolinen vastuuvelvollisuus Palvelujen tarjoamisesta koituvista tai siihen liittyvistä tappioista tai vahingoista tai mahdollisesta Palvelujen tarjoamisen viiveestä tai keskeytymisestä on, oikeusperusteestaan riippumatta (olipa kyseessä sitten takuu, sopimus, oikeuden loukkaus, laiminlyönti tai muu, mukaan lukien piilevät viat), rajattu seuraavasti:

                14.1.1        Kia on vastuussa tämäntyyppiseen sopimukseen yleisesti liittyvien, oleellisten sopimusvelvoitteiden rikkomisesta johtuvien ennakoitavien vahinkojen määrän verran;

                14.1.2        Kia ei ole vastuussa epäoleellisten sopimusvelvoitteiden rikkomisesta eikä mahdollisten muiden huolellisuusvelvoitteiden jossain määrin huolimattomasta rikkomisesta; ja

                14.1.3        Kia ei ole vastuussa mahdollisista erityisistä, epäsuorista tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien mutta ei näihin rajoittuen: käyttöajan, tietojen, tulojen, säästöjen, mahdollisuuksien, goodwillin menetys sekä kolmansien osapuolten vaateet (vaikka Kialle olisi kerrottu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta).

14.2      Edellä mainittuja vastuunrajoituksia ei sovelleta, jos ja siinä määrin kuin Kia on myöntänyt erityisen takuun. Mikään näiden Käyttöehtojen kohta ei rajoita tai sulje pois Kian vastuuta (i) Kian tai sen työntekijöiden tai edustajien huolimattomuudesta johtuvasta kuolemasta tai henkilövahingoista; (ii) tahallisesta rikkomuksesta; (iii) yleisten järjestyssääntöjen edellyttämien velvollisuuksien rikkomisesta; ja (iv) mistään muusta tilanteesta, jossa Kian vastuuvelvollisuutta ei voida rajoittaa tai sulkea pois sovellettavan lain puitteissa.

Italia

14.1      Kian vastuu vähäisen huolimattomuuden aiheuttamista vahingoista rajoittuu seuraavasti:

                14.1.1        Kia on vastuussa tämäntyyppiseen sopimukseen yleisesti liittyvien, oleellisten sopimusvelvoitteiden rikkomisesta johtuvien ennakoitavien vahinkojen määrän verran;

                14.1.2        Kia ei ole vastuussa minkään muun sovellettavan huolellisuusvelvoitteen vähäisestä tuottamuksellisesta rikkomisesta.

14.2      Edellä mainittuja vastuunrajoituksia ei sovelleta, jos ja siinä määrin kuin Kia on myöntänyt erityisen takuun. Mikään näiden Käyttöehtojen kohta ei rajoita tai sulje pois Kian vastuuta (i) Kian tai sen työntekijöiden tai edustajien huolimattomuudesta johtuvasta kuolemasta tai henkilövahingoista; (ii) törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisesta rikkomuksesta; (iii) yleisten järjestyssääntöjen edellyttämien velvollisuuksien rikkomisesta; ja (iv) mistään muusta tilanteesta, jossa Kian vastuuvelvollisuutta ei voida rajoittaa tai sulkea pois sovellettavan lain puitteissa.

14.3      Kohtia 14.1 ja 14.2 sovelletaan vastaavasti Kian vastuuseen turhista kustannuksista.

14.4      Käyttäjä on velvollinen estämään ja minimoimaan vahingot kohtuudella edellytettävillä toimenpiteillä.

Alankomaat

14.1      Siinä määrin kuin sovellettava velvoittava laki sallii, Kia ei ole vastuussa mistään syystä Palvelujen tarjoamiseen tai itse Palveluihin liittyvään sopimukseen liittyvistä tai niiden yhteydessä tapahtuvista vahingoista. Edellä mainittua ehtoa ei sovelleta, jos vastuuvelvollisuus johtuu Kian toimeenpanevan johdon törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisesta rikkomuksesta.

14.2      Käyttäjä on velvollinen estämään ja minimoimaan vahingot kohtuudella edellytettävillä toimenpiteillä.

Norja

14.1       Kian sopimukseen liittyvä ja lakisääteinen vastuu vähäisen huolimattomuuden aiheuttamista vahingoista on oikeusperusteesta riippumatta rajattu seuraavasti:

                14.1.1        Kia on vastuussa tämäntyyppiseen sopimukseen yleisesti liittyvien, oleellisten sopimusvelvoitteiden rikkomisesta johtuvien ennakoitavien vahinkojen määrän verran;

                14.1.2        Kia ei ole vastuussa minkään muun sovellettavan huolellisuusvelvoitteen vähäisestä tuottamuksellisesta rikkomisesta;

                14.1.3        Kian vastuu rajoittuu 5 000 Norjan kruunuun per tapahtuma.

14.2      Edellä mainittuja vastuunrajoituksia ei sovelleta mahdolliseen velvoittavaan lakisääteiseen vastuuseen, mukaan lukien Norjan tuotevastuulain mukainen vastuu. Lisäksi tällaisia vastuunrajoituksia ei sovelleta, jos ja siinä määrin kuin Kia on myöntänyt erityisen takuun.

Puola

14.1      Kia ei ole vastuussa todellisista tappioista ja/tai tulojen menetyksestä, elleivät ne johdu Kian tahallisesta rikkomuksesta.

14.2      Edellä mainittuja rajoituksia ei sovelleta mahdolliseen velvoittavaan lakisääteiseen vastuuseen, etenkin vastuuseen tahallisesta rikkomuksesta, Puolan tuotevastuulain (Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów) mukaiseen vastuuseen, Puolan siviililain (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny) mukaiseen vastuuseen eikä vastuuseen tuottamuksellisesti aiheutetuista henkilövahingoista.

Irlannin tasavalta

14.1      Kia on vastuussa sinulle ennakoitavissa olevista menetyksistä ja vahingoista, jotka Kia on aiheuttanut. Mikäli Kia ei noudata näitä Käyttöehtoja, Kia on vastuussa sinulle aiheutuneista menetyksistä tai vahingoista, jotka ovat ennakoitavissa olevaa seurausta siitä, että Kia on rikkonut tätä sopimusta, tai siitä, että emme ole käyttäneet kohtuullista huolellisuutta ja taitoa, mutta emme ole vastuussa menetyksistä tai vahingoista, jotka eivät olleet ennakoitavissa. Menetykset tai vahingot ovat ennakoitavissa, jos on joko ilmeistä, että ne tapahtuvat, tai jos sopimuksen solmimisajankohtana sekä me että sinä tiesimme, että ne voivat tapahtua.

14.2      Kia ei sulje pois eikä rajoita vastuutaan millään tavoin, jos se olisi lainvastaista. Tämä sisältää vastuun Kian tai sen työntekijöiden, edustajien tai alihankkijoiden huolimattomuuden aiheuttamasta kuolemasta tai henkilövahingosta ja vastuun petoksesta tai vilpillisestä vääristelystä.

14.3      Kia ei ole vastuussa liiketoiminnan tappioista. Toimitamme Palvelut ainoastaan yksityiseen käyttöön. Jos käytät tuotteita kaupalliseen, liiketoiminnalliseen tai jälleenmyyntitarkoitukseen, Kia ei ole vastuussa sinulle tulonmenetyksestä, liiketoiminnan menetyksestä, liiketoiminnan keskeytyksestä tai liiketoimintamahdollisuuksien menetyksestä.

Slovakia

14.4      Siinä määrin kuin Slovakian lainsäädäntö sallii, Kian sopimukseen liittyvä sopimuksellinen ja lakisääteinen vastuu vahingoista (erityisesti todellisista vahingoista ja tulonmenetyksestä) on oikeusperusteesta riippumatta rajattu. Kia on vastuussa vahingoista vain sellaiseen vahinkojen määrään asti, jonka Kia on ennakoinut tai jonka Kia olisi voinut ennakoida mahdollisena tuloksena Kian vastuiden rikkomisesta sopimuksen tullessa voimaan huomioiden kaikki tosiasiat, joista Kia oli tai sen olisi pitänyt olla tietoinen asianmukaista huolellisuutta noudattamalla.

14.1      Edellä mainittuja vastuunrajoituksia ei sovelleta velvoittavaan lakisääteiseen vastuuseen. Lisäksi tällaisia vastuunrajoituksia ei sovelleta, jos ja siinä määrin kuin Kia on myöntänyt erityisen takuun.

14.2      Käyttäjä on velvollinen estämään ja minimoimaan vahingot kohtuudella edellytettävillä toimenpiteillä.

Espanja

14.5      Kia ei rajoita lakisääteistä vastuutaan, mukaan lukien mutta ei näihin rajoittuen: vastuu tahallisesta rikkomuksesta ja vastuu tuottamuksellisista henkilövahingoista.

14.1      Kohtaa 14.1 sovelletaan vastaavasti Kian vastuuseen turhista kustannuksista.

Ruotsi

14.6      Kia ei ole vastuussa suorista tai epäsuorista tappioista tai vahingoista, ellei Kia ole aiheuttanut tappioita tai vahinkoja tahallisella rikkomuksella tai törkeällä huolimattomuudella.

14.1      Edellä mainittuja vastuunrajoituksia ei sovelleta lakisääteiseen vastuuseen, etenkin vastuuseen tahallisesta rikkomuksesta Ruotsin tuotevastuulain (Produktansvarslagen) puitteissa eikä vastuuseen tuottamuksellisista henkilövahingoista. Lisäksi tällaisia vastuunrajoituksia ei sovelleta, jos ja siinä määrin kuin Kia on myöntänyt erityisen takuun.

14.2      Kohtia 14.1 ja 14.2 sovelletaan vastaavasti Kian vastuuseen turhista kustannuksista.

14.3      Käyttäjä on velvollinen estämään ja minimoimaan vahingot kohtuudella edellytettävillä toimenpiteillä.

Yhdistynyt kuningaskunta

14.7      Kia on vastuussa sinulle ennakoitavissa olevista menetyksistä ja vahingoista, jotka Kia on aiheuttanut. Mikäli Kia ei noudata näitä Käyttöehtoja, Kia on vastuussa sinulle aiheutuneista menetyksistä tai vahingoista, jotka ovat ennakoitavissa olevaa seurausta siitä, että Kia on rikkonut tätä sopimusta, tai siitä, että emme ole käyttäneet kohtuullista huolellisuutta ja taitoa, mutta emme ole vastuussa menetyksistä tai vahingoista, jotka eivät olleet ennakoitavissa. Menetykset tai vahingot ovat ennakoitavissa, jos on joko ilmeistä, että ne tapahtuvat, tai jos sopimuksen solmimisajankohtana sekä me että sinä tiesimme, että ne voivat tapahtua.

14.1      Kia ei sulje pois eikä rajoita vastuutaan millään tavoin, jos se olisi lainvastaista. Tämä tarkoittaa vastuuta kuolemasta tai henkilövahingosta, jonka on aiheuttanut Kian huolimattomuus tai sen työntekijöiden, edustajien tai alihankkijoiden huolimattomuus; petoksesta tai harhaanjohtavista tiedoista; laillisten oikeuksien loukkaamisesta liittyen Palveluihin, mukaan lukien oikeus saada kohtuullisella huolellisuudella ja taidolla toimitettuja Palveluja.

14.2      Kia ei ole vastuussa liiketoiminnan tappioista. Toimitamme Palvelut ainoastaan yksityiseen käyttöön. Jos käytät tuotteita kaupalliseen, liiketoiminnalliseen tai jälleenmyyntitarkoitukseen, Kia ei ole vastuussa sinulle tulonmenetyksestä, liiketoiminnan menetyksestä, liiketoiminnan keskeytyksestä tai liiketoimintamahdollisuuksien menetyksestä.

 • 15. Paikalliset lakimuutokset

 • Alla olevassa taulukossa ovat maakohtaiset lakimuutokset.

 

Belgia

Kohtaa 4.1 muutetaan seuraavasti:

Vaikuttamatta sovellettavan lainsäädännön myöntämiin oikeuksiin et saa jäljentää (kokonaan tai osittain), välittää (elektronisesti tai muulla tavoin), muokata, näyttää, toimittaa uudelleen, lisensoida, linkittää tai muulla tavalla käyttää Palveluja mihinkään julkiseen tai kaupalliseen tarkoitukseen ilman etukäteistä lupaamme.

Kohdan 11.4 kappaletta 1 muutetaan seuraavasti:

Meillä on oikeus siirtää tähän sopimukseen perustuvat oikeutemme ja velvollisuutemme kokonaan tai osittain toiselle palveluntarjoajalle ilmoittamalla asiasta Käyttäjälle 6 viikkoa etukäteen ilman Käyttäjän suostumusta, mikäli tällainen siirto ei vähennä Käyttäjän oikeuksia kuluttajana.

Kohtaa 13 muutetaan seuraavasti:

Käyttäjä hyväksyy nimenomaisesti, että sopimuksen täytäntöönpano alkaa, Käyttäjän suostumuksella, päivästä, jona Käyttäjä rekisteröi Kia-käyttäjätilin (Kia Connect -sovelluksen tapauksessa) ja hyväksyy voimassa olevat Käyttöehdot myöntäen samalla menettävänsä peruutusoikeutensa Belgian talouslainsäädännön artiklan VI.53,13° mukaisesti.

Tšekin tasavalta

Kohta 12.2 poistetaan ja korvataan seuraavasti:

Kuluttajana Käyttäjällä on sen lisäksi, että hän voi sovellettavien lakien salliessa nostaa kanteen tšekkiläisessä tai muun lainkäyttöalueen tuomioistuimessa, oikeus näistä Käyttöehdoista johtuvan tai niihin liittyvän kuluttajariidan ratkaisemiseen hyväksytyssä vaihtoehtoisessa riidanratkaisuelimessä. Ajantasainen luettelo hyväksytyistä vaihtoehtoisista riidanratkaisuelimistä sekä lisätietoa sovellettavasta riidanratkaisumenettelystä on Tšekin tasavallan sovitteluelimen verkkosivustolla: https://www.adr.coi.cz.

Voit myös lähettää valituksen ADR:lle verkossa riidanratkaisun verkkoalustan (ODR) kautta osoitteessa: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Kohta 13 poistetaan ja korvataan seuraavasti:

Käyttäjä tunnustaa ja nimenomaisesti hyväksyy sen, että sopimuksen täytäntöönpano ja Palvelujen toimitus alkavat, Käyttäjän suostumuksella, päivänä, jona Käyttäjä hyväksyy voimassa olevat Käyttöehdot myöntäen samalla sen, että hän menettää peruutusoikeutensa Tšekin tasavallan siviililain kohdan 1837 (I) perusteella.

Saksa

Kohtaa 3.1.2.1 täydennetään seuraavasti:

·         Huomautamme nimenomaisesti, että Saksan tieliikennelain (Straßenverkehrsverordnung, ”STVO”) kohdan 23 kappaleessa 1c kielletään auton nopeuskameravaroituksen käyttö ajettaessa Saksassa. Sinun tulee poistaa nopeuskameravaroitukset käytöstä, noudattaa soveltuvia lakeja ja kunnioittaa kolmansien osapuolten oikeuksia käyttäessäsi Palveluja.

Unkari

Nämä Käyttöehdot on laadittu elektronisessa muodossa. Käyttöehdot hyväksytään otettaessa Palvelut käyttöön painamalla ”HYVÄKSYN”. Käyttöehtoja ei katsota olevan tehdyn kirjallisena, ja voit tallentaa ne ja siirtyä niihin sekä jäljentää ne tiedonsiirtovälineeseen tai elektroniseen tallennusvälineeseen. Tarjoamme tekniset keinot elektronisessa käsittelyssä tapahtuneiden syöttövirheiden havaitsemista ja korjaamista varten ennen laillisesti sitovien lausuntojen tekemistä.

Kohta 12.2 ei koske kuluttaja-asiakkaita.

Alankomaat

Kohtaa 10.1 täydennetään seuraavasti:

Kia varaa oikeuden tehdä kohtuullisia muutoksia Käyttöehtoihin ja/tai Palveluihin. Ilmoitamme Käyttäjälle mahdollisista Käyttöehtoihin ja/tai Palveluihin tehdyistä muutoksista. Tällaiset muutokset tulevat voimaan 6 viikkoa sen jälkeen, kun Käyttäjä on vastaanottanut niitä koskevan ilmoituksen.

Puola

Kohta 13 poistetaan ja korvataan seuraavasti:

Käyttäjällä ei ole peruutusoikeutta. Edellä mainittu pätee myös siinä tapauksessa, että Käyttäjä on kuluttaja, sillä Kia toimittaa Kia Connect -sovelluksen ja Palvelut digitaalisessa muodossa Käyttäjälle tallentamatta niitä pysyvään tallennusvälineeseen. Jos olet kuluttaja, tunnustat ja hyväksyt sen, että lataamalla Kia Connect -sovelluksen annat Kialle suostumuksesi Palvelujen välitöntä toimeenpanoa varten eikä sinulla ole peruutusoikeutta.

 

 • Kia Connect -sovelluksen palvelukuvaukset

 • 1. Etäkäyttötoiminnot
  1.1. Ilmastoinnin etäohjaus (vain sähköautot): Tämän Palvelun avulla Käyttäjä voi kytkeä sähköautonsa ilmastoinnin (mukaan lukien huurteenpoistotoiminto) päälle tai pois tai ajastaa sen etäältä Kia Connect -sovelluksen kautta.
  1.2. Etälataus (vain sähköautot ja lataushybridit): Palvelun avulla Käyttäjä voi aloittaa sähköautonsa akun lataamisen tai lopettaa tai ajastaa sen etäältä Kia Connect -sovelluksen kautta.
  1.3. Ovien etäohjaus: Tämän palvelun avulla Käyttäjä voi lukita ajoneuvonsa ovet tai avata niiden lukituksen etäyhteyden välityksellä käyttämällä tiettyjä käyttöliittymiä. Toiminnon avulla Käyttäjä voi lukita kaikki ajoneuvonsa ovet tai avata niiden lukituksen. Turvallisuutesi varmistamiseksi toiminto tarkistaa tiettyjen ehtojen täyttymisen ennen kuin sitä voi käyttää. Palvelun avulla Käyttäjä voi muun muassa lukita ajoneuvonsa ovet etäyhteyden välityksellä siinä tapauksessa, ettei hän muista, onko jo lukinnut ne.
  1.4. Käyttäjäprofiilin siirto: Palvelun avulla Käyttäjä voi tarkistaa ja muuttaa auton asetuksia Kia Connect -sovelluksessa. Käyttäjä voi tehdä varmuuskopion asetustiedoista ja käyttää sitä autossaan.
  1.5. Istuinten etälämmitys ja -tuuletus (vain sähköautot): Palvelun avulla Käyttäjä voi ohjata sähköautonsa etu- ja takaistuinten lämmitystä ja tuuletusta etäältä.
  1.6. Ikkunoiden etäohjaus: Palvelun avulla Käyttäjä voi ohjata autonsa ikkunoita etäältä.

  2. Sijaintitietojärjestelmä (GIS)
  2.1. Lähetä autoon: Tämän Palvelun avulla Käyttäjä voi syöttää ajoneuvonsa navigointijärjestelmään haluamansa kohdepisteen (POI) ja saada sijaintia koskevia tietoja välittömästi ajoneuvon sytytysvirran kytkemisen jälkeen.
  2.2. Etsi autoni: Tämän Palvelun avulla Käyttäjä voi paikantaa ajoneuvonsa. Ajoneuvon sijainti näkyy Kia Connect -sovelluksessa.
  2.3. Matkat: Tämän Palvelun avulla Käyttäjä voi tutustua ajamiaan matkoja koskeviin tietoihin (päivämäärä ja kellonaika, keski- ja huippunopeus, ajettu matka ja matkaan kulunut aika).
  2.4. Jalankulkuosuuden navigointi: Tämän Palvelun avulla Käyttäjä voi jatkaa matkaansa määränpäähänsä älypuhelimensa avulla pysäköityään ajoneuvonsa.
  2.5. Pysäköintipalvelutila: Mikäli tämä toiminto on aktivoituna ja ajoneuvoa ajaa joku toinen henkilö, Käyttäjä voi tarkistaa ajoneuvonsa sijainnin, sen, milloin hänen ajoneuvonsa sytytysvirta on viimeksi katkaistu, ajoajan, ajetun etäisyyden ja huippunopeuden.

  3. Auton tiedot
  3.1. Auton tila: Tämä Palvelu näyttää Käyttäjälle seuraavat ajoneuvoa koskevat tiedot Kia Connect -sovelluksessa:
  3.1.1. Ovien tila
  3.1.2. Takaluukun/konepellin tila
  3.1.3. Ilmastoinnin tila
  3.1.4. Akun varaustaso, latauspistokkeen tila, lataustila (vain sähköautot)
  3.1.5. Polttoainemäärä
  3.1.6. Penkinlämmittimien ja ilmanvaihdon tila
  3.1.7. Ikkunoiden tila
  3.1.8. Kattoluukun tila
  3.1.9. 12 V:n akun tila
  3.1.10. Valojen tila
  3.2. Autoraportti: Käyttäjä saa raportin Kia Connect -sovellukseen. Raportissa kerrotaan ajoneuvoasi koskevia diagnostiikkatietoja sekä ajotottumuksia koskevaa tietoa. Käyttäjälle kerrotaan ajoneuvon tarvitsemista huolto- tai korjaustoimenpiteistä ja niiden vakavuusasteesta sekä siitä, miten kiireellisesti huolto tai korjaustoimenpiteet tulisi suorittaa ja millaisia toimenpiteitä suositellaan.
  3.3. Auton diagnostiikka: Tämä toiminto tarjoaa automatisoidun diagnostiikkapalvelun. Ajoneuvo tekee diagnostiikkatarkastuksen (vikakoodit (DTC:t)) automaattisesti käynnistettyäsi sen. Mikäli ajoneuvo havaitsee vian, se ilmoittaa Käyttäjälle havaitsemansa vian sekä sen vakavuusasteen ja suositellut toimenpiteet.

  4. Hälytykset ja turvallisuus
  4.1. Autoa koskeva varoitus: Tämä toiminto antaa varoituksia. Kia Connect -sovellus näyttää ilmoituksen, mikäli ajoneuvon ikkuna on auki silloin, kun ajoneuvosi sytytysvirta on katkaistu.
  4.2. Varashälytys (vain varashälytysjärjestelmällä varustetut ajoneuvot): Tämä toiminto antaa hälytyksiä. Kia Connect -sovellus näyttää ilmoituksen aina ajoneuvon varashälyttimen lauetessa.
  4.3 Akun tyhjenemisvaroitus: Tämä toiminto antaa hälytyksiä. Kia Connect -sovellus näyttää ilmoituksen 12 V:n akun varauksen laskiessa tietyn tason alapuolelle.
  4.4. Takamatkustajien hälytysjärjestelmä: Tämä toiminto antaa hälytyksiä. Kia Connect -sovellus näyttää ilmoituksen aina ajoneuvon havaitessa liikettä takapenkillä.
  4.5. Auton joutokäyntihälytys: Tämä toiminto antaa hälytyksiä. Kia Connect -sovellus näyttää ilmoituksen, mikäli ajoneuvon ovi avataan pysäköintivaihteen ollessa valittuna ja moottorin käynnissä.

Tietosuojaseloste

 • 1. Johdanto

 • Tätä Kia Connect GmbH:n (rekisteritunnus HRB 112541, ”Kia”, ”me” kaikissa taivutusmuodoissaan) antamaa tietosuojaselostetta sovelletaan Kia Connect -sovelluksen (”Kia Connect -sovellus”) ja/tai ajoneuvon keskusyksikön välityksellä tarjottavien Kia Connect -palvelujen (”Palvelut”) yhteydessä kerättäviin ja käsiteltäviin henkilötietoihin. Suhtaudumme asiakkaidemme yksityisyyden suojaamiseen erityisen vakavasti ja käsittelemme asiakkaitamme koskevia henkilötietoja ainoastaan soveltuvan tieto- ja yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.
  Varaamme oikeuden muuttaa ja/tai täydentää tätä tietosuojaselostetta milloin tahansa. Saatamme joutua tekemään muutoksia ja/tai täydennyksiä erityisesti silloin, kun uusien teknologioiden tai palvelujen käyttöönotto sitä edellyttää. Julkaisemme tiedon tietosuojaselosteeseen tekemistämme muutoksista verkkosivuillamme, Kia Connect -sovelluksessa ja/tai ajoneuvon keskusyksikössä.

 • 2. Rekisterinpitäjä

 • Palvelujen tarjoamisen yhteydessä kerättyjen ja käsiteltyjen henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii Kia Connect GmbH.

 • 3. Yhteystiedot ja tietosuojavastaava

 • 3.1. Mikäli sinulla on kysyttävää tästä tietosuojaselosteesta tai sinulle kuuluvien oikeuksien käyttämisestä, voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme:
  Kia Connect GmbH
  Sähköposti: info@kia-connect.eu
  Kirjeet: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Saksa

  Jos tarvitset asiakastukea, käytä yhteydenottolomakettamme: https://connect.kia.com/fi/customer-support/contact-form/
  Voit myös ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme:
  Sähköposti: dpo@kia-connect.eu
  Kirjeet: Data Protection Officer, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Saksa

 • 4. Käyttötarkoitukset, oikeusperusteet ja henkilötietoryhmät

 • Keräämme ja käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja palvelujen tarjoamisen yhteydessä vain siinä määrin kuin niiden kerääminen ja käsitteleminen on tarpeen palvelujen tarjoamista koskevan sopimuksen tekemiseksi tai täytäntöönpanemiseksi (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta) tai oikeutettujen etujemme toteuttamiseksi (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta). Sovelluspalvelut on kuvattu tarkemmin Kia Connect -palveluihin sovellettavissa käyttöehdoissa. Alla olevissa alakohdissa 4 määritettyjä (henkilö)tietoja kerätään suoraan Kia Connect -sovelluksesta ja niitä käsitellään palvelujen tarjoamisen yhteydessä.
  Analysoimme ja kehitämme Palveluja jatkuvasti uusien liikkuvuuteen liittyvien tuotteiden ja/tai palvelujen kehittämiseksi, tuotteidemme suojaamiseksi ja/tai tarjoamiemme palvelujen parantamiseksi. Analysoimme keräämiämme tietoja automaattisesti tilastollisten ja matemaattisten mallien avulla tunnistaaksemme mahdolliset kehitysalueet.
  Palvelujen tarjoaminen edellyttää kaikkien alla olevassa kohdassa 4 määritettyjen tietojen antamista (pois lukien ajoneuvoasiakassuhteiden hallinnointia [VCRM] varten kerätyt henkilötiedot). Palveluja ei voida tuottaa ilman kyseisiä tietoja.
  Käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja muihin tarkoituksiin ainoastaan siinä tapauksessa, että tällainen käsittely on pakollista soveltuvien lakisääteisten edellytysten perusteella (esimerkiksi tietojen luovuttaminen tuomioistuimelle tai syyttäjälaitokselle) tai jos olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn kyseistä tarkoitusta varten tai jos henkilötietojen käsittely on muutoin laillista soveltuvan lainsäädännön perusteella. Toimitamme sinulle tarvittaessa lisätietoja, mikäli käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja muita tarkoituksia varten. Emme hyödynnä automaattista päätöksentekoa (muun muassa profilointia) palvelujen tarjoamisen yhteydessä, ellemme ole nimenomaisesti ilmoittaneet sinulle tällaisesta automaattisesta päätöksenteosta tai profiloinnista muulla tavalla.
  Mikäli toinen henkilö käyttää samaan ajoneuvoon yhdistettyä Kia Connect -sovellusta, hän saattaa voida tarkastella ajoneuvon sijaintitietoja Kia Connect -sovelluksen ”etsi autoni” -toimintoa käyttämällä, vaikka ajoneuvo olisi sinulla käytössä juuri sillä hetkellä. Toimintoa voi käyttää ajoneuvon paikallistamiseen enintään kolmen kilometrin säteellä ajoneuvon senhetkisestä olinpaikasta. Kyseinen henkilö ei kuitenkaan voi nähdä reaaliaikaisia reittejäsi.

 • 4.1. Kia Connect -sovellus

 • 4.1.1. Kia Connect -sovelluksen käyttöönotto: Kia Connect -sovelluksen käyttö edellyttää rekisteröitymistä ja tilin luomista (”Kia-käyttäjätili”). Meidän tulee varmistua henkilöllisyydestäsi, ennen kuin Kia Connect -sovellusta käyttävän laitteen ja soveltuvan ajoneuvon välille voidaan luoda yhteys.
  Sopimuksen tekeminen ja/tai täytäntöönpano edellyttää siksi seuraavien henkilötietojen käsittelemistä: sähköpostiosoite, nimi, salasana, syntymäaika, matkapuhelimen numero, varmistuskoodi, Car ID -tunnus ja aktivointikoodi.
  4.1.2. Kirjautuminen: Sinun tulee kirjautua Kia Connect -sovellukseen voidaksesi käyttää palveluja. Kirjautumisen jälkeen voit lisätä ja poistaa Kia-ajoneuvojasi ja käyttää palveluja.
  Sopimuksen täytäntöönpano edellyttää seuraavien henkilötietojen käsittelemistä: sähköpostiosoite ja salasana.
  4.1.3. Aloitusnäyttö ja hakutoiminto: Aloitusnäytössä näkyvästä kartasta voit tarkistaa olinpaikkasi. Aloitusnäytön hakutoiminnon avulla voit etsiä sinua kiinnostavia kohdepisteitä (POI).
  Sopimuksen täytäntöönpano edellyttää seuraavien henkilötietojen käsittelemistä: sijaintitiedot, hakusanat ja älypuhelimen kieliasetus.
  4.1.4. Touch ID:n ja Face ID:n (iOS) tai sormenjälki- ja kasvojentunnistuksen (Android) käyttö: Voit käyttää tiettyjä Kia Connect -sovelluksen toimintoja vapauttamalla ne Touch ID:llä tai Face ID:llä (iOS) tai sormenjälki- ja kasvojentunnistuksella (Android). Biometriset tiedot tallennetaan vain paikallisesti älypuhelimeesi, niitä ei siirretä meille eikä meillä ole pääsyä näihin tietoihin. Vain tieto siitä, onnistuiko biometristen tietojen todentaminen, siirretään Kia Connect -sovellukseen älypuhelimesi järjestelmätoiminnon avulla. Voit kytkeä Touch ID:n tai Face ID:n (iOS) tai sormenjälki- ja kasvojentunnistuksen (Android) koska tahansa pois käytöstä älypuhelimesi vastaavissa asetuksissa.
  Sopimuksen täytäntöönpano edellyttää seuraavien henkilötietojen käsittelemistä: kasvokuvat, sormenjälkitiedot.
  4.1.5. Ilmastoinnin etäohjaus: Palvelun avulla voit kytkeä sähköautosi ilmastoinnin (myös huurteenpoistotoiminnon) päälle tai pois tai ajastaa sen Kia Connect -sovelluksen kautta.
  Sopimuksen täytäntöönpano edellyttää seuraavien henkilötietojen käsittelemistä: ajoneuvon valmistenumero (VIN), Car ID -tunnus, päivämäärä ja aika, sijaintitiedot, matkamittarin tiedot ja ajoneuvon tilaa koskevat tiedot (ilmastointia ja moottoria sekä ovien/takaluukun/ikkunoiden/konepellin tilaa koskevat tiedot).
  4.1.6. Etälataus: Palvelun avulla voit aloittaa sähköautosi akun lataamisen tai lopettaa tai ajastaa sen Kia Connect -sovelluksen kautta.
  Sopimuksen täytäntöönpano edellyttää seuraavien henkilötietojen käsittelemistä: ajoneuvon valmistenumero (VIN), Car ID -tunnus, päivämäärä ja aika, sijaintitiedot, matkamittarin tiedot ja ajoneuvon tilaa koskevat tiedot (ilmastoinnin, moottorin, ovien/takaluukun/ikkunoiden/konepellin tila, rengaspaine, jarrunesteen/moottoriöljyn tila, lataustiedot, varateho, latausaika ja latauspistokkeen tyyppitiedot).
  4.1.7. Ovien etäohjaus: Ovien etäohjauksen avulla lukita ajoneuvosi ovat tai avata ne lukituksesta etäyhteyden välityksellä tiettyjä käyttöliittymiä käyttäen. Palvelun avulla voit lukita kaikki ajoneuvosi ovet tai avata niiden lukituksen. Turvallisuutesi varmistamiseksi toiminto tarkistaa tiettyjen ehtojen täyttymisen ennen kuin sitä voi käyttää. Palvelun avulla voit muun muassa lukita ajoneuvosi ovet etäyhteyden välityksellä siinä tapauksessa, ettet muista, oletko jo lukinnut ne.
  Sopimuksen täytäntöönpano edellyttää seuraavien henkilötietojen käsittelemistä: ajoneuvon valmistenumero (VIN), Car ID -tunnus, päivämäärä ja aika, sijaintitiedot, matkamittarin tiedot ja ajoneuvon tilaa koskevat tiedot (ilmastoinnin, moottorin, ovien/takaluukun/ikkunoiden/konepellin tila, rengaspaineet, vaihteiston/istuinten tila, polttoaineen määrä ja jarrunesteen/moottoriöljyn tila).
  4.1.8. Lähetä autoon: Tämän palvelun avulla voit syöttää ajoneuvosi navigointijärjestelmään haluamasi kohdepisteen ja saada kohdetta koskevia tietoja välittömästi sytytysvirran kytkemisen jälkeen.
  Sopimuksen täytäntöönpano edellyttää seuraavien henkilötietojen käsittelemistä: sijaintitiedot, ajoneuvon valmistenumero (VIN), Car ID -tunnus, päivämäärä ja aika, kohdepisteen tiedot, hakusanat ja älypuhelimen kieliasetus.
  4.1.9. Etsi autoni: Tämän palvelun avulla voit paikantaa ajoneuvosi. Ajoneuvon sijainti näkyy Kia Connect -sovelluksessa.
  Sopimuksen täytäntöönpano edellyttää seuraavien henkilötietojen käsittelemistä: ajoneuvon valmistenumero (VIN), Car ID -tunnus, sijaintitiedot, päivämäärä ja aika.
  4.1.10. Matkat: Tämän toiminnon avulla voit tutustua ajamiasi matkoja koskeviin tietoihin (päivämäärä ja kellonaika, keski- ja huippunopeus, ajettu matka ja matkaan kulunut aika).
  Sopimuksen täytäntöönpano edellyttää seuraavien henkilötietojen käsittelemistä: ajoneuvon valmistenumero (VIN), Car ID -tunnus, sijaintitiedot, päivämäärä ja aika sekä ajettua matkaa koskevat tiedot (ajettu matka, keskinopeus, huippunopeus, polttoaineenkulutus yhteensä, virrankulutus yhteensä, kulutettu sähkövirta, ajoaika, lämpenemisaika ja kesimääräinen ajomatka).
  4.1.11. Auton tila: Tämän palvelun avulla voit tarkistaa seuraavat ajoneuvoasi koskevat tiedot Kia Connect -sovelluksessa:
  4.1.11.1. Ovien tila
  4.1.11.2. Takaluukun/konepellin tila
  4.1.11.3. Ilmastoinnin tila
  4.1.11.4. Akun varaustaso, latauspistokkeen tila, lataustila (vain sähköautot)
  4.1.11.5. Polttoainemäärä
  4.1.11.6. Penkinlämmittimien ja ilmanvaihdon tila
  4.1.11.7. Ikkunoiden tila
  4.1.11.8. 12 V:n akun tila
  4.1.11.9. Valojen tila
  Sopimuksen täytäntöönpano edellyttää seuraavien henkilötietojen käsittelemistä: ajoneuvon valmistenumero (VIN), Car ID -tunnus, SIM-kortin numero, päivämäärä ja aika, sijaintitiedot, matkamittarin tiedot ja ajoneuvon tilaa koskevat tiedot (moottorin ja vaihteiston tila; ovien, konepellin, takaluukun ja kattoluukun tila; ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmää koskevat tiedot; akun tila; polttoaineen määrää ja ajettavissa olevia kilometrejä koskevat tiedot (DTE); ajoneuvoon lisättyjen nesteiden (pesuneste ja jarruöljy) määrää koskevat tiedot; renkaiden, valojen ja älyavaimen tila; sekä sähköauton [EV] tilaa koskevat tiedot).
  4.1.12. Autoraportti: Tämän palvelun avulla voit tutustua ajoneuvosi tilaa koskevaan raporttiin Kia Connect -sovelluksessa. Raportissa kerrotaan ajoneuvoasi koskevia diagnostiikkatietoja sekä ajotottumuksiasi koskevia tietoja. Lisäksi siinä kerrotaan ajoneuvosi tarvitsemista huolto- tai korjaustoimenpiteistä ja niiden vakavuusasteesta sekä siitä, miten kiireellisesti huolto- tai korjaustoimenpiteet tulisi tehdä ja millaisia toimenpiteitä suositellaan.
  Sopimuksen täytäntöönpano edellyttää seuraavien henkilötietojen käsittelemistä: sijaintitiedot, ajoneuvon valmistenumero (VIN), Car ID -tunnus, päivämäärä ja aika, ajoneuvon tilaa koskevat tiedot (moottorin tila) sekä ajotottumuksia koskevat tiedot (ajettu keski- ja huippunopeus, kiihdytystiedot, ajettu matka ja akun kulutustiedot (vain sähköautot)).
  4.1.13. Auton diagnostiikka: Tämä toiminto tarjoaa automatisoidun diagnostiikkapalvelun. Ajoneuvo tekee diagnostiikkatarkastuksen (Diagnostics Trouble Code [DTC]) automaattisesti käynnistäessäsi sen. Mikäli ajoneuvo havaitsee vian, se ilmoittaa sinulle havaitsemansa vian sekä sen vakavuusasteen ja suositellut toimenpiteet.
  Sopimuksen täytäntöönpano edellyttää seuraavien henkilötietojen käsittelemistä: ajoneuvon valmistenumero (VIN)), Car ID -tunnus, päivämäärä ja aika, matkamittarin tiedot, diagnostiikkatarkastuksen tulokset, sijaintitiedot sekä ajoneuvon tilaa koskevat tiedot (ilmastoinnin, moottorin, ovien/takaluukun/ikkunoiden/konepellin tila, rengaspaineet, vaihteiston/istuinten tila, polttoaineen määrä, jarrunesteen/moottoriöljyn tila ja akun tila).
  4.1.14. Autoa koskeva varoitus: Tämän toiminnon avulla saat ajoneuvosi tilaa koskevia varoituksia. Kia Connect -sovellus näyttää varoituksen, mikäli ajoneuvosi ikkuna on auki sytytysvirran ollessa katkaistuna.
  Sopimuksen täytäntöönpano edellyttää seuraavien henkilötietojen käsittelemistä: ajoneuvon valmistenumero (VIN), Car ID -tunnus, SIM-kortin numero, päivämäärä ja aika, sijaintitiedot, matkamittarin tiedot ja ajoneuvon tilaa koskevat tiedot (moottorin ja vaihteiston tila; ovien, konepellin, takaluukun ja kattoluukun tila; ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmää koskevat tiedot; akun tila; polttoaineen määrää ja ajettavissa olevia kilometrejä koskevat tiedot (DTE); ajoneuvoon lisättyjen nesteiden (pesuneste ja jarruöljy) määrää koskevat tiedot; renkaiden, valojen ja älyavaimen tila; sekä sähköauton [EV] tilaa koskevat tiedot).
  4.1.15. Varashälytys (vain varashälyttimellä varustetut ajoneuvot): Tämän toiminnon avulla saat varashälytyksiä. Kia Connect -sovellus näyttää ilmoituksen aina silloin, kun ajoneuvosi varashälytin laukeaa.
  Palvelujen tarjoaminen edellyttää seuraavien henkilötietojen käsittelemistä: ajoneuvon valmistenumero (VIN), Car ID -tunnus, päivämäärä ja aika, sijaintitiedot, matkamittarin tiedot ja ajoneuvon tilaa koskevat tiedot (ilmastoinnin, moottorin, ovien/takaluukun/ikkunoiden/konepellin tila, rengaspaineet, vaihteiston/istuinten tila, polttoaineen määrä ja jarrunesteen/moottoriöljyn tila).
  4.1.16. Ajoneuvoasiakassuhteiden hallinnointiin (VCRM) liittyvät tiedot: Mikäli sallit tietojen keräämisen tuotteiden/palvelujen kehittämistä varten, käsittelemme ajoneuvosi suorituskykyä, käyttöä, toimintaa ja tilaa koskevia tietoja tarjoamiemme tuotteiden ja palvelujen laadun parantamiseksi antamasi suostumuksen perusteella. Suostumuksen antaminen on vapaaehtoista ja voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa poistamalla tietojen keräämisen sallivan valintakohdan. Antamasi suostumuksen peruminen ei vaikuta sellaisen käsittelyn laillisuuteen, joka on tapahtunut ennen suostumuksen perumista. Anonymisoimme tiedot 7 päivän kuluessa siitä, kun ne on kerätty ja lähetetty palvelimillemme. Mikäli haluat sallia tietojen keräämisen tuotteiden/palvelujen kehittämistä varten, sinun tulee teknisistä syistä kytkeä päälle myös sijaintitietojärjestelmä (”GIS-järjestelmä”).
  Sopimuksen täytäntöönpano edellyttää seuraavien henkilötietojen käsittelemistä suostumuksesi perusteella: ilmastointijärjestelmän tilaa koskevat tiedot; akun tilaa koskevat tiedot; teknisiä ja ajoneuvon vakautta sääteleviä järjestelmiä koskevat tiedot; kojelaudan käyttöä ja tilaa koskevat tiedot; ilmastointiin ja lämmitykseen liittyvät tiedot; moottorin, jarrujen ja voimansiirtolaitteiden tilaa koskevat tiedot; ajoneuvon toimintoja koskevat tiedot; vaihteistoa ja kulutusta koskevat tiedot; varoitus- ja apujärjestelmiä koskevat tiedot; ohjausta ja renkaita koskevat tiedot; moottoria ja lataamista koskevat tiedot; sähköautokohtaiset käyttö- ja tilatiedot; multimediatoimintojen käyttöä ja tilaa koskevat tiedot; sekä paikallistamis- ja nopeustiedot.
  4.1.17. Käyttäjäprofiilin siirto: Palvelun avulla voit tarkistaa auton asetukset ja muuttaa niitä Kia Connect -sovelluksessa. Voit myös luoda varmuuskopion asetuksistasi ja käyttää sitä ajoneuvossasi.
  Palvelujen tarjoaminen edellyttää seuraavien henkilötietojen käsittelemistä: ajoneuvon valmistenumero (VIN), Car ID -tunnus, käyttäjän puhelinnumero, tekstiviestillä lähetetty vahvistuskoodi, käyttäjän PIN-koodi, raportin ajankohta, ajoneuvon asetuksia koskevat tiedot, järjestelmien asetuksia koskevat tiedot, navigaatioasetuksia koskevat tiedot, kohdepisteitä koskevat tiedot ja profiilikuva (mikäli sellainen on käytössä).
  4.1.18. Istuinten etälämmitys ja -tuuletus (vain sähköautot): Tämän palvelun avulla voit ohjata etäältä sähköautosi etu- ja takaistuinten lämmitystä ja tuuletusta.
  Sovelluspalvelujen tarjoaminen edellyttää seuraavien henkilötietojen käsittelemistä: ajoneuvon valmistenumero (VIN), Car ID -tunnus, SIM-kortin sarjanumero, päivämäärä ja aika, ajoneuvon tilaa koskevat tiedot (moottorin ja vaihteiston tila; ovien, konepellin, takaluukun ja kattoluukun tila; ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmää koskevat tiedot; akun tila; polttoaineen määrää ja ajettavissa olevia kilometrejä koskevat tiedot (DTE); ajoneuvoon lisättyjen nesteiden [pesuneste ja jarruneste] määrää koskevat tiedot; renkaiden, valojen ja älyavaimen tila sekä sähköauton [EV] tilaa koskevat tiedot).
  4.1.19. Ikkunoiden etäohjaus: Tämän palvelun avulla voit ohjata etäältä ajoneuvosi ikkunoita.
  Palvelujen tarjoaminen edellyttää seuraavien henkilötietojen käsittelemistä: ajoneuvon valmistenumero (VIN), Car ID -tunnus, SIM-kortin sarjanumero, päivämäärä ja aika, ajoneuvon tilaa koskevat tiedot (moottorin ja vaihteiston tila; ovien, konepellin, takaluukun ja kattoluukun tila; ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmää koskevat tiedot; akun tila; polttoaineen määrää ja ajettavissa olevia kilometrejä koskevat tiedot (DTE); ajoneuvoon lisättyjen nesteiden [pesuneste ja jarruneste] määrää koskevat tiedot; renkaiden, valojen ja älyavaimen tila sekä sähköauton [EV] tilaa koskevat tiedot).
  4.1.20. Jalankulkuosuuden navigointi: Tämän palvelun avulla voit jatkaa matkaasi määränpäähäsi älypuhelimesi avulla pysäköityäsi ajoneuvosi.
  Palvelujen tarjoaminen edellyttää seuraavien henkilötietojen käsittelemistä, ja kyseiset henkilötiedot kerätään ja/tai siirretään ajoneuvon OBU-laitteesta: ajoneuvon valmistenumero (VIN), Car ID -tunnus, SIM-kortin numero, osoite, nimi, käyttäjän ja ajoneuvon sijaintitiedot, välietappitiedot, aikatiedot ja nopeustiedot.
  4.1.21. Pysäköintipalvelutila: Mikäli aktivoit tämän toiminnon silloin, kun ajoneuvoasi ajaa joku toinen henkilö, voit tarkistaa ajoneuvosi sijainnin, sen, milloin ajoneuvosi on viimeksi sammutettu, ajoajan, ajetun matkan ja huippunopeuden.
  Palvelujen tarjoaminen edellyttää seuraavien henkilötietojen käsittelemistä: ajoneuvon valmistenumero (VIN), Car ID -tunnus, SIM-kortin sarjanumero, valet mode -toimintoa koskevat tiedot (onko toiminto päällä, milloin valet mode -toiminto kytkettiin päälle ja pois, kuinka kauan toiminto oli päällä, ajoaika, tyhjäkäyntiaika, huippunopeus ja kuljettu matka) ja ajoneuvoa koskevat tiedot (sijaintitiedot, nopeus, aika, tietojen täsmällisyys ja suunta).
  4.1.22. Akun tyhjenemisvaroitus: Tämän toiminnon avulla saat ajoneuvosi tilaa koskevia hälytyksiä. Kia Connect -sovellus näyttää ilmoituksen 12 V:n akun varauksen laskiessa tietyn tason alapuolelle.
  Palvelujen tarjoaminen edellyttää seuraavien henkilötietojen käsittelemistä: ajoneuvon valmistenumero (VIN), Car ID -tunnus, SIM-kortin numero, akun tila ja ajoneuvon tilaa koskevan hälytyksen luonne.
  4.1.23. Takamatkustajien hälytysjärjestelmä: Tämän toiminnon avulla saat ajoneuvosi tilaa koskevia varoituksia. Kia Connect -sovellus näyttää ilmoituksen aina ajoneuvon havaitessa liikettä takapenkillä.
  Palvelujen tarjoaminen edellyttää seuraavien henkilötietojen käsittelemistä: ajoneuvon valmistenumero (VIN), Car ID -tunnus, SIM-kortin numero, päivämäärä ja aika, sijaintitiedot, matkamittarin tiedot ja ajoneuvon tilaa koskevat tiedot (moottorin ja vaihteiston tila; ovien, konepellin, takaluukun ja kattoluukun tila; ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmää koskevat tiedot; akun tila; polttoaineen määrää ja ajettavissa olevia kilometrejä koskevat tiedot (DTE); ajoneuvoon lisättyjen nesteiden (pesuneste ja jarruöljy) määrää koskevat tiedot; renkaiden, valojen ja älyavaimen tila; sekä sähköauton [EV] tilaa koskevat tiedot).
  4.1.24. Auton joutokäyntihälytys: Tämän toiminnon avulla saat ajoneuvosi tilaa koskevia varoituksia. Kia Connect -sovellus näyttää ilmoituksen, mikäli ajoneuvon ovi avataan pysäköintivaihteen ollessa valittuna ja moottorin käynnissä.
  Palvelujen tarjoaminen edellyttää seuraavien henkilötietojen käsittelemistä: ajoneuvon valmistenumero (VIN), Car ID -tunnus, SIM-kortin numero, päivämäärä ja aika, sijaintitiedot, matkamittarin tiedot ja ajoneuvon tilaa koskevat tiedot (moottorin ja vaihteiston tila; ovien, konepellin, takaluukun ja kattoluukun tila; ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmää koskevat tiedot; akun tila; polttoaineen määrää ja ajettavissa olevia kilometrejä koskevat tiedot (DTE); ajoneuvoon lisättyjen nesteiden (pesuneste ja jarruöljy) määrää koskevat tiedot; renkaiden, valojen ja älyavaimen tila; sekä sähköauton [EV] tilaa koskevat tiedot).

 • 4.2. Keskusyksikkö

 • 4.2.1. Kia Connect Live -palvelujen avulla voit käyttää seuraavia toimintoja:
  • Liikenne: Reaaliaikaisia liikennetietoja reittien laskemista ja liikennetilanteen tarkistamista varten. Online-navigoinnin avulla voit navigoida haluamaasi kohteeseen reaaliaikaisten ja historiallisten liikennetietojen perusteella.
  • Reaaliaikaiset kohdepisteet (POI:t): Tietoja lähellä olevista kiinnostavista kohteista (POI) käyttäjän sijainnin perusteella.
  • Sää: Paikalliset säätiedot.
  • Pysäköinti: Tietoja pysäköintipaikoista käyttäjän sijainnin, lähellä olevan määränpään, lähimmän vieritetyn kohteen tai lähimmän keskusta-alueen perusteella.
  • Sähköauton kohdepisteet (vain sähköautot ja lataushybridit): Tietoja lähellä olevista latausasemista (muun muassa tieto siitä, onko latausasema vapaa) käyttäjän sijainnin perusteella.
  • Lähin jälleenmyyjä: Tietoja lähimmästä Kia-jälleenmyyjästä käyttäjän sijainnin perusteella.
  • Varoitukset kameroista / vaarallisista alueista (vain, jos sallittu maassasi): Järjestelmä antaa varoituksia onnettomuusherkillä alueilla ja varoittaa sinua vaarapaikoista tai nopeusvalvontakameroista.
  Sopimuksen tekeminen tai täytäntöönpano edellyttää seuraavien henkilötietojen käsittelemistä: sijaintitiedot (GPS), palvelimille tehdyt hakupalvelupyynnöt ja niihin saadut vastaukset (point of interest [POI] -toimintoa koskevat tiedot), dealer POI -toiminnon tiedot, polttoainetiedot, pysäköintiä koskevat tiedot, liikennekameratiedot, sähköautojen latausasemia koskevat tiedot, säätiedot, liikennetiedot, etäisyyksien mittaamiseen käytetty yksikkö (kilometrit, mailit, metrit), kieliasetukset, tietoliikennepalveluntarjoajan tiedot, yksilöintitiedot (esimerkiksi ajoneuvon valmistenumero [VIN], Driver ID -tunnus, Service ID -tunnus), puhelinnumero, päivämäärä ja paikallinen kellonaika, protokollaversio, navigointilaitteen tiedot (esimerkiksi laitteen versio, ohjelmistoversio) ja reittitiedot (esimerkiksi lähtöpiste, asetukset, kohde, aika-arvio).
  Sijaintia (GPS) ja Service ID -tunnusta koskevia tietoja kerätään ja niitä säilytetään enintään 93 päivän ajan Kia Live -palvelun kehittämiseksi oikeutetun etumme perusteella. Lisätietoja oikeutetun etumme ja asiakkaidemme oikeuksien välisestä tasapainotestistä on saatavilla pyynnöstä.
  4.2.2. Online-puheentunnistuksen avulla voit käyttää Kia Live -palveluja puhekomentojen avulla sekä laatia ja lähettää tekstiviestejä palveluun yhdistetyn mobiililaitteen välityksellä. Online-puheentunnistus aktivoituu oletusasetuksena ottaessasi Kia Connect -palvelut käyttöön ajoneuvossasi. Sinua koskevia henkilötietoja käsitellään verkkoympäristössä käyttäessäsi online-puheentunnistusta.
  Sopimuksen tekeminen tai täytäntöönpano edellyttää seuraavien henkilötietojen käsittelemistä: äänitallenteet, sijaintitiedot (GPS), yksilöintitiedot (esimerkiksi ajoneuvon valmistenumero (VIN) ja Service ID -tunnus).
  Tallennetut ääninäytteet, sijaintitiedot ja Service ID -tunnusta koskevat tiedot siirretään soveltuvalle palveluntarjoajallemme. Online-puheentunnistuksen yhteydessä käyttämämme palveluntarjoaja on Cerence B.V., CBS Weg 11, 6412EX Heerlen, Alankomaat (henkilötietojen käsittelijä) (”Cerence”)ja sen alikäsittelijät, jotka saattavat sijaita EU:n/ETA:n ulkopuolella ja jotka eivät välttämättä tarjoa riittävää tietosuojan tasoa. Cerence muuttaa ääninäytteet tekstiksi, tekee niille tarvittaessa semanttisen analyysin ja lähettää tiedot takaisin ajoneuvoon.
  Ääninäytteet ja Service ID -tunnusta koskevat tiedot kerätään ja niitä säilytetään enintään 90 päivän ajan online-puheentunnistuksen tarjoamiseksi ja kehittämiseksi oikeutetun etumme perusteella. Lisätietoja oikeutetun etumme ja asiakkaidemme oikeuksien välisestä tasapainotestistä on saatavilla pyynnöstä.
  Voit estää sinua koskevien henkilötietojen (ääninäytteiden) siirron Cerencelle poistamalla online-puheentunnistuksen käytöstä muuttamalla ajoneuvosi keskusyksikön asetuksia. Mikäli poistat online-puheentunnistuksen käytöstä, äänentunnistustoiminto saattaa toimia rajoitetusti tai poistua käytöstä kokonaan.
  4.2.3. Ilmoitukset-toiminnon avulla käyttäjä voi vastaanottaa Kian lähettämiä viestejä keskusyksikön ruudulle.
  Sopimuksen tekeminen tai täytäntöönpano edellyttää seuraavien henkilötietojen käsittelemistä: yksilöintitiedot (esimerkiksi ajoneuvon valmistenumero (VIN)), sequenceID-tunnus, tieto siitä, onko viesti luettu, ja UTC-kellonaika.
  4.2.4. Pysäköintipalvelutila: Mikäli aktivoit tämän toiminnon silloin, kun ajoneuvoasi ajaa joku toinen henkilö, voit tarkistaa ajoneuvosi sijainnin, sytytysvirran viime katkaisun, ajoajan, ajetun etäisyyden ja huippunopeuden (ks. Kia Connect -sovellusta koskevan tietosuojaselosteen kohta 4). Tiedot näytetään myös keskusyksikön ruudulla.
  Edellä mainitun toiminnon käyttö edellyttää seuraavien henkilötietojen käsittelyä: yksilöintitiedot (esimerkiksi ajoneuvon valmistenumero (VIN)), pysäköintipalvelutoimintoa koskevat tiedot (onko toiminto päällä, milloin pysäköintipalvelutoiminto kytkettiin päälle ja pois, kuinka kauan toiminto oli päällä, ajoaika, tyhjäkäyntiaika, huippunopeus ja kuljettu matka) ja ajoneuvoa koskevat tiedot (sijaintitiedot, nopeus, aika, tietojen täsmällisyys ja suunta).
  4.2.5. Henkilökohtaisen kalenterin/navigoinnin synkronoinnin avulla voit katsoa henkilökohtaista kalenteriasi keskusyksikön näytössä ja asettaa määränpään sen avulla. Tämä palvelu on yhteensopiva sekä Google- että Apple-kalenterin kanssa.
  Sopimuksen tekeminen tai täytäntöönpano edellyttää seuraavien henkilötietojen käsittelemistä: yksilöintitiedot (esimerkiksi ajoneuvon valmistenumero (VIN)), sähköpostitili, sähköpostitilin kalenterin ID-tunnus, Google-suojaustunnus tai iCloud-salasana.
  4.2.6. Edistyneet kuljettajan avustusjärjestelmät (ADAS): Edistyneiden kuljettajan avustusjärjestelmien (ADAS) puitteissa Kia kerää ja käsittelee staattisia telematiikkatietoja ja välittää nämä tiedot ennalta valituille tietojen koostajille. Tätä tarkoitusta varten käsitellyt tiedot ovat auton versiotietoja (VBI), jotka saattavat sisältää: auton valmistenumeron (VIN), mallin, varustelun, mallivuoden, hinnan, värin, polttoaineen tyypin, jännitejärjestelmän, päästötiedot, luokan, tehon, asennetut laitteet mukaan lukien ADAS-turvallisuusjärjestelmät. Nämä tiedot eivät ole staattisia eli ne eivät sisällä ajotietoja, joten yksittäisen kuljettajan ajotapaa ei voida profiloida. Tämän käsittelyn tarkoitus on suojata mahdollisilta väärinkäyttöyrityksiltä, parantaa ja kehittää ADAS-järjestelmiämme korkeaa turvallisuustasoa edustavien ajoneuvojen määrän lisäämiseksi sekä yksinkertaistaa asiakkaidemme vakuutusprosesseja.
  Oikeusperusteena tietojesi käsittelylle näitä tarkoituksia varten on Kian oikeutettu etu parantaa palveluja, tarjota parannettuja tuotteita ja lisätä ADAS-autojen myyntiä sekä kehittää uusia tuotteita ja palveluja (GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta f).

  Lisäksi edellä kuvatut henkilötietosi voidaan anonymisoida, kun teemme omia analyysejämme tuotteidemme parantamista ja kehittämistä varten.

 • 5. Henkilötietoja koskevat oikeutesi

 • Mikäli olet antanut suostumuksesi siihen, että voimme käsitellä henkilötietojasi tiettyihin tarkoituksiin, voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa siten, että suostumuksesi peruuttaminen koskee henkilötietojesi käsittelyä näihin tarkoituksiin tulevaisuudessa. Peruuttaminen ei vaikuta sellaisen käsittelyn laillisuuteen, joka on tapahtunut ennen suostumuksen peruuttamista.
  Sinulla saattaa soveltuvien tietosuojalakien mukaisesti olla oikeus pyytää saada pääsy sinua koskeviin henkilötietoihin; pyytää virheellisten henkilötietojen oikaisemista; pyytää sinua koskevien henkilötietojen poistamista; pyytää meitä rajoittamaan sinua koskevien henkilötietojen käsittelemistä; pyytää henkilötietojen siirtämistä sekä vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä.
  Sinulla on lisäksi oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle tietosuojasta vastaavalle valvontaviranomaiselle.
  Huomaa, että soveltuva kansallinen tietosuojalainsäädäntö saattaa rajoittaa yllä mainittuja oikeuksiasi.
  5.1. Oikeus saada pääsy tietoihin: Sinulla saattaa olla oikeus saada meiltä vahvistus siitä, että sinua koskevia tietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihisi. Nämä tiedot käsittävät – muun muassa – käsittelyn tarkoitukset, kyseessä olevat henkilötietoryhmät, vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai on tarkoitus luovuttaa. Tämä ei kuitenkaan ole ehdoton oikeus, ja muiden henkilöiden edut voivat rajoittaa pääsyoikeuttasi.
  Sinulla saattaa olla oikeus saada jäljennös niistä sinua koskevista henkilötiedoista, joita käsittelemme. Mikäli pyydät useamman kuin yhden jäljennöksen, saatamme veloittaa kohtuullisen maksun hallinnollisten kustannusten perusteella.
  5.2. Oikeus tietojen oikaisemiseen: Sinulla saattaa olla oikeus vaatia meiltä sinua koskevien virheellisten tietojen oikaisua. Sinulla saattaa olla oikeus pyytää henkilötietojesi täydentämistä esimerkiksi toimittamalla selostus täydennettävistä kohdista riippuen siitä, mihin tarkoituksiin henkilötietojasi käsitellään.
  5.3. Oikeus tietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”): Sinulla saattaa olla tietyissä tilanteissa oikeus pyytää meitä poistamaan sinua koskevat henkilötiedot ja meillä saattaa olla velvollisuus poistaa kyseiset henkilötiedot.
  5.4. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: Sinulla saattaa olla tietyissä tilanteissa oikeus pyytää meitä rajoittamaan sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä. Tällöin kyseisiin henkilötietoihin lisätään tästä merkintä ja voimme käsitellä niitä ainoastaan tiettyihin tarkoituksiin.
  5.5. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Sinulla saattaa olla tietyissä tilanteissa oikeus saada meille luovuttamasi sinua koskevat henkilötiedot jäsennetyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus siirtää kyseiset henkilötiedot toiselle taholle ilman, että voimme estää sinua siirtämästä niitä.
  5.6. Vastustamisoikeus: Sinulla saattaa olla tietyissä tilanteissa oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä milloin tahansa olosuhteisiisi liittyvillä perusteilla, jolloin meidät voidaan velvoittaa lopettamaan henkilötietojesi käsittely. Lisäksi jos henkilötietojasi käsitellään suoramarkkinointia varten, sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointia varten, silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin. Tällöin emme enää käsittele sinua koskevia henkilötietoja kyseisiä tarkoituksia varten.
  5.7. Oikeus tehdä järjestelyjä tietojen kuoleman jälkeistä säilyttämistä ja välittämistä varten: Sinulla on oikeus antaa tarkkoja ohjeita siitä, miten sinua koskevia henkilötietoja saa säilyttää tai luovuttaa kuolemasi jälkeen. Toimimme antamiesi ohjeiden mukaisesti. Voit myös pyytää ulkoista tahoa toimittamaan meille edellä mainitut sinua koskevien henkilötietojen säilyttämistä tai luovuttamista koskevat ohjeet sen tullessa ajankohtaiseksi.

 • 6. Henkilötietoja vastaanottavat tahot

 • Sinua koskevia henkilötietoja voivat tarkastella ainoastaan ne Kian työntekijät, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä suorittamiseksi.

  Kia voi siirtää sinua koskevia henkilötietoja alla määritetyille tahoille kyseisiä tarkoituksia varten:

  • Yksityiset kolmannet osapuolet – Sidoksissa tai ei-sidoksissa olevat yksityiset tahot (muut kuin me), jotka yksin tai yhdessä muiden kanssa määrittävät henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot.
  Joudumme siirtämään sinua koskevia henkilötietoja (esimerkiksi alla määritetyille henkilötietojen käsittelijöille) palvelujen tarjoamiseksi. Käytämme henkilötietojen siirtämiseen tietoliikennepalveluntarjoajien tietoliikennepalveluja (tällä hetkellä Vodafone GmbH, Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 Düsseldorf, Saksa).
  • Henkilötietojen käsittelijät – Tietyt kolmannet osapuolet, jotka voivat olla joko sidostahoja tai muita kuin sidostahoja, saattavat vastaanottaa sinua koskevia henkilötietoja käsitelläkseen kyseisiä tietoja Kian puolesta tarkoituksenmukaisten ohjeiden mukaisesti ja siten kuin on tarpeen kyseisiä käsittelytarkoituksia varten. Henkilötietojen käsittelijöiden on sopimusvelvoitteidensa mukaisesti toteutettava asianmukaiset tekniset ja organisatoriset turvallisuustoimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi ja henkilötietojen käsittelemiseksi ainoastaan ohjeistusten mukaisesti.
  • Teknistä infrastruktuuria ja huoltoa koskevissa yhteyksissä henkilötietojen käsittelijöinä toimii Hyundai Autoever Europe GmbH, Kaiserleistraße 8a, 63067 Offenbach am Main, Saksa.
  • Asiakkaan tiedonhallinta-alustojen ja niihin liittyvien auton tiedonhallinta-alustojen tietojenkäsittelijät ovat salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Strasse 31-37, 80636 München, Saksa ja Amazon Web Services Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210, USA, palvelimen sijainti EU/ETA-alueella
  • Käytämme myös muita henkilötietojen käsittelijöitä Kia Live -palvelun ja online-puheentunnistuksen tarjoamisen yhteydessä.
  • Online-puheentunnistus: Cerence B.V., CBS Weg 11, 6412EX Heerlen, Alankomaat (henkilötietojen käsittelijä).
  • Asiakaspalvelujen osalta henkilötietojen käsittelijöinä toimivat EU- tai ETA-maissa toimivat Kian sidosyhtiöt.
  • Kia käyttää myös muita henkilötietojen käsittelijöitä tiettyjen palvelujen yhteydessä (esimerkiksi karttapalvelujen tarjoajat).
  • Valtion viranomaiset, tuomioistuimet, ulkoiset neuvonantajat ja vastaavat kolmannet osapuolet, jotka ovat julkisia elimiä, sovellettavan lain vaatimalla tai sallimalla tavalla.

 • 7. Henkilötietojen siirtäminen rajojen yli

 • Jotkin henkilötietojesi vastaanottajat sijaitsevat tai niillä voi olla asiaankuuluvaa liittyvää toimintaa maasi ja EU:n/ETA:n ulkopuolella, esim. Korean tasavallassa tai Yhdysvalloissa (esim. Cerencen alihankkijoina toimivat käsittelijät), missä tietosuojalait saattavat määrittää erilaisen suojaustason verrattuna oikeudenkäyttöalueesi lakeihin ja missä ei ole Euroopan komission tietosuojan riittävyyttä koskevaa päätöstä. Mikäli henkilötietoja siirretään tällaisille EU:n/ETA:n ulkopuolella sijaitseville vastaanottajille, varmistamme asianmukaiset suojatoimet erityisesti tekemällä vastaanottajien kanssa Euroopan komission hyväksymät tiedonsiirtosopimukset (esim. Mallisopimuslausekkeet (2010/87/EU ja/tai 2004/915/EY)) tai ryhtymällä muihin toimenpiteisiin, jotta voimme varmistaa riittävän tietosuojan tason. Kopio kyseisistä toimenpiteistämme on saatavilla tietosuojavastaavaltamme (katso kohta 0 yllä).

 • 8. Säilytysaika

 • 8.1. Kia ja/tai palveluntarjoajamme tallentaa henkilötietojasi pelkästään siinä määrin kuin se on tarpeen velvoitteidemme täyttämiseksi ja pelkästään niin kauan kuin se on tarpeen tarkoituksiin, joita varten henkilötiedot on kerätty, sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti. Kun meidän ei enää tarvitse käsitellä sinua koskevia henkilötietoja, poistamme ne järjestelmistämme ja/tai rekistereistämme ja/tai ryhdymme toimenpiteisiin tietojen anonymisoimiseksi siten, että sinua ei voida enää tunnistaa niistä (ellei meidän ole tarpeen säilyttää henkilötietojasi Kiaan soveltuviin lakeihin tai määräyksiin perustuvien velvollisuuksien täyttämiseksi. Esimerkiksi sopimusten, viestien ja liikekirjeiden sisältämiin henkilötietoihin saattaa kohdistua lakisääteisiä säilytysvaatimuksia, joiden perusteella kyseisiä tietoja voidaan joutua säilyttämään enintään 10 vuoden ajan).
  8.2. Mikäli henkilötietojen säilyttämiseen ei sovelleta lakisääteisiä tai määräyksiin perustuvia säilytysaikoja, kaikki Palvelujen tarjoamisen yhteydessä käsitellyt henkilötiedot pääsääntöisesti poistetaan tai anonymisoidaan välittömästi sen jälkeen, kun tietty soveltuva palvelu on tarjottu seuraavin poikkeuksin:
  Sisäänkirjautumistiedot säilytetään niin kauan kuin sopimus on voimassa (enintään seitsemän vuoden ajan)
  Kia-käyttäjätilin ja/tai keskusyksikön palauttaminen alkuasetuksiin: Keskusyksikkösi ja Kia-käyttäjätilisi voidaan palauttaa alkuasetuksiin tai poistaa käytöstä tekemällä vastaava valinta tai painamalla kyseistä painiketta (esim. sovelluksessa ja/tai keskusyksikössä tilanteen mukaan). Tällöin myös kaikki Kia-käyttäjätiliisi liittyvät ja/tai keskusyksikössä olevat henkilötietosi lukitaan ja sitten poistetaan, ellei niihin sovelleta tiettyjä säilytysaikoja (katso 8.1 yllä).
  Kia-käyttäjätilisi ja/tai keskusyksikön alkuasetuksiin palauttamisen jälkeen sinut kirjataan ulos Kia Connect -sovelluksesta ja/tai keskusyksiköstä ja sinun tulee joko kirjautua uudelleen sisään tai kirjautua sisään toisilla käyttäjätunnuksilla, jos aiot käyttää Palveluja Kia Connect -sovelluksen ja/tai keskusyksikön kautta. Huomaa, että
  • poistaessasi Kia Connect -sovelluksen käyttäjätilin käytöstä autosi keskusyksikön Kia Connect -palvelut toimivat edelleen
  • palauttaessasi keskusyksikön alkuasetuksiin autosi yhteys Kia Connect -sovellukseen katkaistaan, mikä ei kuitenkaan vaikuta Kia Connect -sovellukseen.

 • 9. Yhteydetön tila

 • Voit kytkeä keskusyksikön yhteydettömän tilan päälle asetuksissa. Yhteydettömässä tilassa kaikki palvelutoiminnot kytketään pois päältä eikä mitään henkilötietoja (erityisesti sijaintitietoja) kerätä. Yhteydettömän tilan kuvake näkyy auton keskusyksikön näytön yläosassa.

 • 10. Paikalliset lakimuutokset

 • Seuraavat paikalliset lakimuutokset pätevät:

 

Itävalta

Kohtaa 8.1 muutetaan seuraavasti:

 

Kia ja/tai palveluntarjoajamme tallentaa henkilötietojasi pelkästään siinä määrin kuin se on tarpeen velvoitteidemme täyttämiseksi ja pelkästään niin kauan kuin se on tarpeen tarkoituksiin, joita varten henkilötiedot on kerätty, sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti. Kun meidän ei enää tarvitse käsitellä sinua koskevia henkilötietoja, poistamme ne järjestelmistämme ja/tai rekistereistämme ja/tai ryhdymme toimenpiteisiin tietojen anonymisoimiseksi siten, että sinua ei voida enää tunnistaa niistä (ellei meidän ole tarpeen säilyttää henkilötietojasi Kiaan soveltuviin lakeihin tai määräyksiin perustuvien velvollisuuksien täyttämiseksi. Esimerkiksi sopimusten, viestien ja liikekirjeiden sisältämiin henkilötietoihin saattaa kohdistua lakisääteisiä säilytysvaatimuksia, joiden perusteella kyseisiä tietoja voidaan joutua säilyttämään enintään 7 vuoden ajan. Tätä säilytysaikaa saatetaan pidentää, etenkin jos se on tarpeen Kian oikeutettuja etuja varten (esimerkiksi uhkaavan tai tulossa olevan oikeudenkäynnin takia)).

Belgia

Liittyen kohdassa 8.1 kuvattuun tietojen säilytysaikaan Belgiassa sopimusten sopimussuhteeseen liittyviä henkilötietoja saatetaan säilyttää enintään 10 vuoden ajan Kian ja sinun välisen sopimussuhteen päättymisestä lukien. Jos tällaisilla tiedoilla on merkitystä mahdollisten hallinnollisten tai oikeudellisten menettelyjen kannalta, Kia voi säilyttää niitä tällaisten menettelyjen koko keston ajan, mahdollisten regressioikeuksien päättyminen mukaan lukien.

 

Belgian tietosuojaviranomaisen yhteystiedot ovat seuraavat:

Autorité de protection des données
Gegevensbeschermingsautoriteit

Rue de la presse 35

1000 Brussels

Puh.: +32 (0)2 274 48 00
Faksi: +32 (0)2 274 48 35
Sähköposti: contact(at)apd-gba.be

Unkari

Kohta 8.1 korvataan seuraavalla tekstillä:

 

Kia ja/tai palveluntarjoajamme tallentaa henkilötietojasi pelkästään siinä määrin kuin se on tarpeen velvoitteidemme täyttämiseksi ja pelkästään niin kauan kuin se on tarpeen tarkoituksiin, joita varten henkilötiedot on kerätty, sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti. Kun meidän ei enää tarvitse käsitellä sinua koskevia henkilötietoja, poistamme ne järjestelmistämme ja/tai rekistereistämme ja/tai ryhdymme toimenpiteisiin tietojen anonymisoimiseksi siten, että sinua ei voida enää tunnistaa niistä (ellei meidän ole tarpeen säilyttää henkilötietojasi Kiaan soveltuviin lakeihin tai määräyksiin perustuvien velvollisuuksien täyttämiseksi. Esimerkiksi sopimusten, viestien ja liikekirjeiden sisältämiin henkilötietoihin saattaa kohdistua lakisääteisiä säilytysvaatimuksia, joiden perusteella kyseisiä tietoja voidaan kirjanpitodokumenttien tapauksessa joutua säilyttämään enintään 8 vuoden ajan niiden laatimispäivästä lukien). Jos tällaisilla tiedoilla on merkitystä mahdollisten hallinnollisten tai oikeudellisten menettelyjen kannalta, Kia voi säilyttää niitä tällaisten menettelyjen koko keston ajan, mahdollisten regressioikeuksien päättyminen mukaan lukien.

 

Unkarin tietosuojaviranomaisen yhteystiedot ovat seuraavat:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 

Osoite: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Puhelin: +36-1-391-1400

Faksi: +36-1-391-1410

Sähköposti: ügyfelszolgalat@naih.hu

Italia

Riippumatta siitä, mitä yllä olevassa tietosuojalausekkeessa on mainittu, seuraavat kohdat pätevät siinä määrin kuin Italian lainsäädäntöä sovelletaan henkilötietojesi käsittelyyn: (i) Kia ei missään tilanteessa käsittele henkilötietojasi profilointitarkoituksessa ilman suostumustasi; (ii) jos olet nykyinen asiakas ja olet antanut Kialle sähköpostiosoitteesi rajoittamatta yllä olevaa kohdan 5.6 mukaista vastustusoikeuttasi, Kia saattaa lähettää sinulle sähköpostitse markkinointiviestintää, joka koskee aiemmin ostamiasi tuotteita tai palveluja muistuttavia tuotteita tai palveluja; (iii) säilytysaikoihin liittyen Kia säilyttää markkinointia tai profilointia varten mahdollisesti käsittelemiään henkilötietoja 24 tai 12 kuukauden ajan, tässä järjestyksessä, ellei Italian tietosuojaviranomainen valtuuta Kiaa säilyttämään niitä tätä pidempään.

Italian tietosuojaviranomaisen yhteystiedot ovat seuraavat:

Garante per la Protezione dei Dati Personali
Piazza Venezia n. 11 - 00187 Rome
www.gpdp.it - www.garanteprivacy.it
Sähköposti: garante@gpdp.it
Faksi: (+39) 06 696773785
Puh.: (+39) 06 696771

Alankomaat

Kohtaa 8.1 muutetaan seuraavasti:

Lakisääteinen tietojen säilytysaika yleisiä kirjanpitotarkoituksia varten on Alankomaissa 7 vuotta. Huomaa, että tätä säilytysaikaa saatetaan pidentää etenkin sovellettavan lain vaatiessa ja/tai jos se on tarpeen Kian oikeutettuja etuja varten (esimerkiksi uhkaavan tai tulossa olevan oikeuskäsittelyn takia).

Puola

Kohtaa 5.6 muutetaan seuraavasti:

Vastustamisoikeus: Sinulla saattaa olla tietyissä tilanteissa oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä milloin tahansa olosuhteisiisi liittyvillä perusteilla, jolloin meidät voidaan velvoittaa lopettamaan henkilötietojesi käsittely. Lisäksi jos henkilötietojasi käsitellään suoramarkkinointia varten annettuasi siihen suostumuksen, sinulla on oikeus milloin tahansa perua suostumuksesi sinua koskevien henkilötietojen käsittelyyn tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointia varten, silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin. Tällöin emme enää käsittele sinua koskevia henkilötietoja kyseisiä tarkoituksia varten.

Kohtaa 8.1 muutetaan seuraavasti:

Kia ja/tai palveluntarjoajamme tallentaa henkilötietojasi pelkästään siinä määrin kuin se on tarpeen velvoitteidemme täyttämiseksi ja pelkästään niin kauan kuin se on tarpeen tarkoituksiin, joita varten henkilötiedot on kerätty, sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti. Kun meidän ei enää tarvitse käsitellä sinua koskevia henkilötietoja, poistamme ne järjestelmistämme ja/tai rekistereistämme ja/tai ryhdymme toimenpiteisiin tietojen anonymisoimiseksi siten, että sinua ei voida enää tunnistaa niistä (ellei meidän ole tarpeen säilyttää henkilötietojasi Kiaan soveltuviin lakeihin tai määräyksiin perustuvien velvollisuuksien täyttämiseksi. Esimerkiksi lakisääteinen tietojen säilytysaika yleisiä kirjanpitotarkoituksia varten on Puolassa 5 vuotta edellisen tilivuoden päättymisestä lukien. Huomaa, että tätä säilytysaikaa saatetaan pidentää etenkin sovellettavan lain vaatiessa ja/tai jos se on tarpeen Kian oikeutettuja etuja varten (esimerkiksi uhkaavan tai tulossa olevan oikeudenkäynnin takia)).

 

Puolan tietosuojaviranomaisen yhteystiedot ovat seuraavat:

 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

Urząd Ochrony Danych Osobowych

 

ul. Stawki 2

 

00 -193 Warszawa

 

Sähköposti: kancelaria@uodo.gov.pl

Slovakia

Slovakian tietosuojaviranomaisen yhteystiedot ovat seuraavat:

 

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27

Slovakian tasavalta

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk

Puh.: + 421 2 32 31 32 14

Sähköposti: statny.dozor@pdp.gov.sk

Espanja

Kohdan 5.1 kappaletta 2 muutetaan seuraavasti:

Sinulla saattaa olla oikeus saada jäljennös niistä sinua koskevista henkilötiedoista, joita käsittelemme. Mikäli pyydät kuuden kuukauden sisällä useamman kuin yhden jäljennöksen ilman pätevää syytä, saatamme veloittaa kohtuullisen maksun hallinnollisten kustannusten perusteella.

Kohta 8 korvataan seuraavalla tekstillä:

8.1.    Kia ja/tai palveluntarjoajamme tallentaa henkilötietojasi pelkästään siinä määrin kuin se on tarpeen velvoitteidemme täyttämiseksi ja pelkästään niin kauan kuin se on tarpeen tarkoituksiin, joita varten henkilötiedot on kerätty, sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti. Kun Kian ei enää tarvitse käsitellä sinua koskevia henkilötietoja, lukitsemme ne ja kun vanhentumisaika on päättynyt (esim. sopimusten sisältämiä henkilötietoja, viestintää ja liikekirjeitä saattavat koskea lakisääteiset säilytysmääräykset jopa 10 vuoden ajan), poistamme ne järjestelmistämme ja/tai rekistereistämme ja/tai ryhdymme toimenpiteisiin tietojen anonymisoimiseksi siten, että sinua ei voida enää tunnistaa niistä.

8.2.    Mikäli henkilötietojen säilyttämiseen ei sovelleta lakisääteisiä tai määräyksiin perustuvia säilytysaikoja, kaikki palvelujen tarjoamisen yhteydessä käsitellyt henkilötiedot pääsääntöisesti lukitaan tai anonymisoidaan välittömästi sen jälkeen, kun tietty soveltuva palvelu on tarjottu, seuraavin poikkeuksin:

·         Rekisteröitymis- ja sisäänkirjautumistiedot säilytetään niin kauan kuin sopimus on voimassa (enintään seitsemän vuoden ajan)

·         Online-puheentunnistus: Ääninäytteitä ja sijaintitietoja (ks. yllä kohta 4.2.2) säilytetään enintään 90 päivän ajan

·         Kia Live -palvelu: Sijaintitietoja ja Service ID -tunnusta koskevia tietoja (ks. yllä kohta 4.2.1) säilytetään enintään 93 päivän ajan

8.3.    Käyttäjätilin lopettaminen: Jos päätät lopettaa käyttäjätilisi (esim. asettamalla vastaavan määrityksen Kia Connect -sovelluksessa) ja/tai Kia Connect -tilin käytön (esim. asettamalla vastaavan määrityksen keskusyksikössä), kaikki Kia-käyttäjätiliisi liittyvät henkilötiedot lukitaan ja sitten poistetaan yllä olevan selostuksen mukaisesti.