Kia Connect lailliset asiakirjat

Käyttöehdot – KIA-käyttäjätili

 • 1 Johdanto

 • 1.1 KIA tarjoaa asiakkailleen erilaisia palveluita varmistaakseen, että KIA-ajoneuvojen käyttö on mahdollisimman turvallista, vaivatonta ja miellyttävää. Yksi KIAn tarjoamista palveluista on ”KIA-käyttäjätili”. KIA-käyttäjätili on ainutlaatuinen, henkilökohtainen ja ei-siirrettävissä oleva käyttäjätili, jonka avulla on mahdollista käyttää useita KIAn ja/tai ulkopuolisten yhtiöiden tarjoamia palveluita. Nämä palvelut sisältävät esimerkiksi verkkopalveluita, sovelluksia ja muita ohjelmistopalveluita. Kyseisiä palveluita voi käyttää ainoastaan KIA-käyttäjätilin avulla.

  1.2 Jos sinulla on kysyttävää KIA-käyttäjätilistä, voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme numerossa:

  • België/Belgique: +32 80069706970
  • France: +33 969 320 600
  • United Kingdom: +44 3332022990
  • Deutschland: +49 800 777 3044
  • Sverige: +46 840 044 300
  • Nederland: +31 888 542542
  • España: +34 91 304 31 90
  • Italia: +39 848 582 588
  • Ireland: +35 3818300007
  • Magyarország: +36 80 315 542
  • Polska: +48 605542542
  • Österreich: +43 1734290010
  • Slovensko: +421 232 421 341
  • Česko: +42 0222999333
  • România: +40 213 125 005
  • Ísland: +354 590 2130
  • Suomi: +358 103 400 430
  • Eesti: +372 6652600
  • Latvija +371 67320044
  • Lietuva: +370 52125123
  • България: +359 700 14 777
  • Ελλάδα: +302105507477
  • Switzerland: +41 62 788 88 22
  • Portugal: +351 211 160 522

 • 2 Käyttöehdot

 • 2.1 Merkitsemällä rastin kohtaan ”Hyväksyn nämä käyttöehdot” hyväksyt nämä Käyttöehdot ja solmit Kia Connect GmbH:n (Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt, Saksa, jäljempänä ”KIA”, ”me” tai ”meidän”) kanssa KIA-käyttäjätilin luomista ja käyttämistä koskevan sopimuksen (jäljempänä kohdissa 2.2–2.8 kuvatuilla tavalla). KIA-käyttäjätilin avulla voit käyttää ja/hallinnoida jäljempänä kuvattuja palveluita, joihin sovelletaan ”Erityisiä Käyttöehtoja”. Kyseiset Erityiset Käyttöehdot saattavat rajoittaa palveluiden käyttöä ja/tai vaatia yhdistämistä KIA-käyttäjätiliin. Mikäli näiden Käyttöehtojen ja soveltuvien Erityisten Käyttöehtojen välillä on ristiriitaa, sovelletaan Erityisiä Käyttöehtoja.

  2.2 Vain täysi-ikäiset henkilöt saavat käyttää KIA-käyttäjätiliä.

  2.3 Mikäli laitteissasi ei ole tarvittavia teknisiä ominaisuuksia tai ne eivät täytä näiden Käyttöehtojen vaatimuksia, meillä ei ole velvoitetta tarjota sinulle KIA-käyttäjätiliä.

  2.4 KIA-käyttäjätilin käyttö saattaa edellyttää internet-yhteyttä tai muita tietoliikennepalveluita. KIA-käyttäjätilin käytön edellyttämiin tietoliikennepalveluihin ei sovelleta näitä Käyttöehtoja. Niihin sovelletaan erillistä tietoliikennepalveluita tarjoavan palveluntarjoajan kanssa tehtyä sopimusta (muun muassa kustannusten osalta).

  2.5 KIA-käyttäjätilin käyttö on maksutonta.

  2.6 Tiettyjen palveluiden käyttäminen saattaa edellyttää KIA-käyttäjätilin liittämistä/yhdistämistä yhteen tai useampaan KIA-ajoneuvoon. Tämä on määritelty soveltuvissa Erityisissä Käyttöehdoissa.

  2.7 KIA-käyttäjätilin luomisen yhteydessä ilmoitettujen tietojen tulee olla paikkansapitäviä. KIA-käyttäjätilin yhteydessä kerättyjä henkilötietoja ovat:

  Nimi, puhuttelutapa, sähköpostiosoite, puhelinnumero, salasana, syntymäaika, PIN, maa, valitsemasi kieli sekä se, että olet hyväksynyt nämä Käyttöehdot.

  2.8 KIA-käyttäjätiliä tulee käyttää näiden Käyttöehtojen mukaisesti. Tarvittaessa saatamme ottaa sinuun yhteyttä KIA-käyttäjätiliin liittyen sähköpostitse osoitteeseen, jonka olet ilmoittanut KIA-käyttäjätilin rekisteröinnin yhteydessä.

 • 3 Käyttöehtojen muutokset

 • 3 Käyttöehtojen muutokset

  Voimme kohtuudella muuttaa näitä Käyttöehtoja tai KIA-käyttäjätilin toimintoja aika ajoin. Muutoksista ilmoitetaan sinulle sähköpostitse tai jollakin muulla tavalla. Sinun katsotaan hyväksyneen muutokset, mikäli et vastusta niitä kirjallisesti neljän viikon kuluessa siitä, kun olet vastaanottanut muutoksia koskevan ilmoituksen. Ilmoitamme sinulle nimenomaisesti sinulle kuuluvasta oikeudesta vastustaa muutoksia sekä siitä, mitä tapahtuu, jos et käytä kyseistä oikeuttasi.

 • 4 Käyttörajoitukset

 • 4.1 KIA-käyttäjätiliä ei saa käyttää näiden Käyttöehtojen vastaisella tavalla.

  4.2 KIA-käyttäjätiliä ei myöskään saa käyttää sellaisella tavalla, joka loukkaa soveltuvia lakeja tai säädöksiä, kuten immateriaalioikeuksia tai liikennesääntöjä. KIA-käyttäjätilin turvallisuutta uhkaava käyttö sekä sellainen käyttö, joka voi vaarantaa tai haitata KIAn tai kolmannen osapuolen teknistä infrastuktuuria tai muiden asiakkaiden KIA-käyttäjätilin käyttöä, on myös kielletty. Lisäksi KIA-käyttäjätilin vahingoittaminen, toiminnan estäminen tai toiminnan häiritseminen sekä virusten, ”matojen”, haittaohjelmien, vakoiluohjelmien, ”troijalaisten” ja muiden haitallisten koodien tai ohjelmien, jotka voivat vaarantaa KIA-käyttäjätilin toiminnan, levittäminen KIA-käyttäjätiliin liittyen on kielletty.

  4.3 KIA-käyttäjätili vaatii salasanan. Valitsemasi salasanan on suojattava käyttäjätiliäsi riittävästi kolmansilta osapuolilta. Me voimme asettaa sääntöjä siitä, millaisen salasanan katsotaan tuottavan riittävän suojan. Käyttäjänä olet vastuussa salasanan salassa pitämisestä ja siitä, ettet paljasta salasanaasi kolmansille osapuolille. Mikäli epäilet, että kolmas osapuoli on saanut salasanasi luvattomasti käyttöönsä, sinun tulee vaihtaa salasana välittömästi. Mikäli epäilet, että kolmas osapuoli on saanut luvattomasti käyttöoikeuden KIA-käyttäjätiliisi liittyviin palveluihin, ota yhteyttä asiakaspalveluumme välittömästi (ks. kohta 1.2).

 • 5 Immateriaalioikeudet

 • 5.1 KIA-käyttäjätilin koko sisältö on KIAn, sen suorien ja epäsuorien tytär- ja sidosyhtiöiden (jäljempänä yhdessä ”KIA-konserni”) tai kolmansien osapuolten omaisuutta, jota suojaa soveltuva tekijänoikeuslainsäädäntö. Kaikki kyseiseen omaisuuteen liittyvät oikeudet pidätetään. Kaikki KIA-käyttäjätiliin, sen perustana oleviin ohjelmistoihin, sisältöön ja asetteluihin liittyvät oikeudet ovat KIA-konsernin ja sen lisenssinantajien omaisuutta. KIA-käyttäjätilin myyminen, jakaminen, julkaiseminen, levittäminen tai kaupallinen hyödyntäminen millään tavalla ilman meidän nimenomaista kirjallista lupaamme ei ole sallittua. KIA-käyttäjätilin jäljentäminen (kokonaan tai osittain), siirtäminen (sähköisesti tai muulla tavalla), muokkaaminen, esittäminen, uudelleen lähettäminen, lisensoiminen, yhdistäminen tai muunlainen käyttäminen mihinkään julkiseen tai kaupalliseen tarkoitukseen ilman etukäteistä lupaamme ei ole sallittua.

  5.2 Minkään näissä Käyttöehdoissa mainitun ei tulkita tarkoittavan lisenssin tai oikeuden myöntämistä KIA-konsernin omistamien kuvien, tavaramerkkien tai KIA-merkkien tai -logojen käyttämiseen. KIA-konserni pidättää kaikki KIA-käyttäjätiliä koskeviin liikesalaisuksiinsa tai niitä koskevaan tekijänoikeuksilla suojattuun aineistoonsa liittyvät oikeudet ja valvoo kyseisiä oikeuksiaan soveltuvien tekijänoikeus- ja tavaramerkkilainsäädännön sallimassa laajuudessa.

 • 6 Käyttäjien luoma sisältö

 • KIA ei vaadi omistusoikeutta sisältöön, jonka käyttäjä asettaa saataville KIA-käyttäjätilin kautta, eikä mikään näissä Käyttöehdoissa mainittu rajoita käyttäjän oikeuksia käyttää kyseistä sisältöä.

 • 7 Vastuunrajoitukset

 • 7.1 KIAn sopimukseen perustuvaa ja lakisääteistä velvollisuutta korvata lievästä huolimattomuudesta aiheutuvia vahinkoja rajataan seuraavilla tavoilla riippumatta sen oikeudellisista perusteista:

  a) KIA korvaa vahingot siltä osin kuin kyseinen vahinko vastaa tällaisen sopimuksen kannalta tavanomaista ennustettavissa olevaa vahinkoa, joka perustuu olennaisen sopimusvelvoitteen rikkomukseen;

  b) KIA ei ole vastuussa muiden soveltuvien huolellisuusvelvoitteiden lievästä rikkomuksesta.

  7.2 Edellä mainitut vastuunrajoitukset eivät päde pakolliseen lakisääteiseen korvausvelvollisuuteen. Vastuunrajoituksia ei sovelleta erityisesti tahalliseen rikkomukseen tai tuottamukselliseen henkilövahinkoon perustuvaan vastuuseen tai tuotevastuulain (694/1990, muutoksineen) mukaiseen vastuuseen. Lisäksi edellä mainitut vastuunrajoitukset eivät päde, mikäli ja siinä määrin kuin KIA on antanut erityisen takuun.

  7.3 Kohdat 7.1 ja 7.2 soveltuvat vastaavasti turhiin kustannuksiin perustuvaan Kian korvausvastuuseen.

  7.4 Käyttäjä on vastuussa KIA-käyttäjätilin käytöstä. Käyttäjän tulee ryhtyä kohtuullisiin toimiin vahinkojen ehkäisemiseksi ja minimoimiseksi.

 • 8 Tietosuoja

 • Lisätietoja siitä, miten keräämme ja käsittelemme henkilötietoja KIA-käyttäjätilin yhteydessä, on saatavilla KIA-käyttäjätiliä koskevasta Tietosuojaselosteessa. Yksityiskohtaista tietoa henkilötietojen käsittelystä muiden palvelujen kuin KIA-käyttäjätilin osalta on saatavilla kutakin palvelua koskevasta Tietosuojaselosteesta.

 • 9 Sopimuksen voimassaolo

 • 9.1 Voit käyttää KIA-käyttäjätiliä siitä päivästä lähtien, jona rekisteröit KIA-käyttäjätilisi.

  9.2 Voit poistaa KIA-käyttäjätilisi käytöstä milloin tahansa. Kun käyttäjätilisi on poistettu käytöstä, sen avulla ei ole enää mahdollista kirjautua käyttäjätiliin liitettyihin palveluihin. Mikäli haluat jatkaa kyseisten palvelujen käyttöä, sinun on aktivoitava olemassa oleva KIA-käyttäjätilisi uudelleen tai luotava uusi KIA-käyttäjätili.

  9.3 Voit myös irtisanoa tämän sopimuksen milloin tahansa. Tällöin näiden Käyttöehtojen soveltaminen päättyy. Mikäli jonkin palvelun käyttäminen edellyttää KIA-käyttäjätilin olemassaoloa, irtisanominen tulee voimaan aikaisintaan silloin kun kyseisen palvelun tuottamisvelvollisuus päättyy. Mikäli KIA-käyttäjätiliisi on liitetty useita palveluita, KIA-käyttäjätilin irtisanominen riippuu kestoltaan pisimmän sopimuksen voimassaoloajasta.

  9.4 Varaamme oikeuden väliaikaisesti tai pysyvästi estää ja/tai peruuttaa oikeuden käyttää KIA-käyttäjätiliä siinä tapauksessa, että näitä Käyttöehtoja on rikottu olennaisella tavalla. Varaamme lisäksi oikeuden irtisanoa sopimuksen, mikäli käyttäjä rikkoo niitä olennaisella tavalla.

 • 10 Muut ehdot

 • 10.1 Nämä Käyttöehdot muodostavat osapuolten välisen KIA-käyttäjätiliä koskevan koko sopimuksen ja syrjäyttävät kaikki aikaisemmat osapuolten väliset kirjalliset tai suulliset KIA-käyttäjätiliä koskevat sopimukset.

  10.2 Käyttäjän laatimia näistä Käyttöehdoista poikkeavia tai niiden kanssa ristiriidassa olevia tai niitä täydentäviä ehtoja sovelletaan KIA-käyttäjätilin käyttöön ainoastaan nimenomaisella kirjallisella suostumuksellamme.

  10.3 Meillä on oikeus siirtää näihin Käyttöehtoihin perustuvat oikeutemme ja velvollisuutemme kokonaan tai osittain toiselle palveluntarjoajalle ilmoittamalla asiasta käyttäjälle 6 viikkoa etukäteen. Tällöin käyttäjällä on kuitenkin oikeus irtisanoa sopimus yhden kuukauden kuluessa siitä, kun käyttäjä on vastaanottanut ilmoituksen sopimuksen aiotusta siirrosta siirronsaajalle. Ilmoitamme käyttäjälle nimenomaisesti sille kuuluvasta irtisanomisoikeudesta edellä mainitussa ilmoituksessa.

Tietosuojaseloste – KIA-käyttäjätili

 • KIA-käyttäjätiliin liittyvien toimintojen tarjoaminen edellyttää tiettyjen henkilötietojen käsittelemistä.

 • 1 Rekisterinpitäjä

 • Kia Connect GmbH, saksalainen oikeushenkilö, jonka kaupallinen rekisterinumero on HRB 112541 ja virallinen osoite Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt, Saksa (jäljempänä ”KIA” tai ”me”), vastaa kaikkien henkilötietojen käsittelystä alla selitetyllä tavalla.

 • 2 Yhteystiedot

 • Jos sinulla on kysyttävää tästä Tietosuojaselosteesta tai haluat käyttää henkilötietojesi käsittelyyn liittyviä oikeuksiasi (ks. kohta 8), voit ottaa meihin yhteyttä yllä olevaan osoitteeseen tai sähköpostitse tai puhelimitse:

  Kia Connect GmbH
  Sähköposti: info@kia-connect.eu
  Puhelinnumero:
  • België/Belgique: +32 80069706970
  • France: +33 969 320 600
  • United Kingdom: +44 3332022990
  • Deutschland: +49 800 777 3044
  • Sverige: +46 840 044 300
  • Nederland: +31 888 542542
  • España: +34 91 304 31 90
  • Italia: +39 848 582 588
  • Ireland: +35 3818300007
  • Magyarország: +36 80 315 542
  • Polska: +48 605542542
  • Österreich: +43 1734290010
  • Slovensko: +421 232 421 341
  • Česko: +42 0222999333
  • România: +40 213 125 005
  • Ísland: +354 590 2130
  • Suomi: +358 103 400 430
  • Eesti: +372 6652600
  • Latvija +371 67320044
  • Lietuva: +370 52125123
  • България: +359 700 14 777
  • Ελλάδα: +302105507477
  • Switzerland: +41 62 788 88 22
  • Portugal: +351 211 160 522

  Voit myös ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme:

  Sähköposti: dpo@kia-connect.eu
  Kirjeet: Data Protection Officer, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Saksa.

 • 3 Tietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeudellinen perusta

 • Käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja, jotka olet toimittanut meille KIA-käyttäjätilisi rekisteröinnin ja käyttäjätilisi myöhemmän käytön yhteydessä. Käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja KIA-käyttäjätilisi hallinnoimiseksi (sisään kirjautumisesta mahdolliseen irtisanomiseen asti), tarjotaksemme sinulle kaikki KIA-käyttäjätilin toiminnot ja pääsyn palveluihin, joihin KIA-käyttäjätiliä tarvitaan, sekä ilmoittaaksemme sinulle KIA-käyttäjätilin päivityksistä.

  Käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja sillä oikeusperusteella, että henkilötietojen käsittelyä tarvitaan sinun kanssasi tekemämme KIA-käyttäjätiliä koskevan sopimuksen täytäntöönpanemiseksi (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta) tai KIAn oikeutettujen etujen perusteella (Yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta).

  Muuhun, tiettyjä telemaattisia palveluita koskevaan tietojenkäsittelyyn sovelletaan erillisiä, kyseisiä palveluita koskevia Tietosuojaselosteita.

  Käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja muihin tarkoituksiin ainoastaan siinä tapauksessa, että tällainen käsittely on pakollista soveltuvien lakisääteisten edellytysten perusteella (esimerkiksi tietojen luovuttaminen tuomioistuimelle tai syyttäjälaitokselle) tai jos olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn kyseistä tarkoitusta varten tai jos henkilötietojen käsittely on muutoin laillista soveltuvan lainsäädännön perusteella. Toimitamme sinulle tarvittaessa lisätietoja, mikäli käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja muihin tarkoituksiin. Emme hyödynnä automaattista päätöksentekoa (mukaan lukien profilointi) Sovelluspalveluiden tarjoamisen yhteydessä, jollemme ole nimenomaisesti ilmoittaneet sinulle automaattisesta päätöksenteosta tai profiloinnista muulla tavalla.

 • 4 Henkilötietojen luokittelu

 • KIA-käyttäjätilin yhteydessä kerättyjä henkilötietoja ovat: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, salasana, syntymäaika, PIN, maa, valitsemasi kieli ja se, että olet hyväksynyt Käyttöehdot.

 • 5 Henkilötietoja vastaanottavat tahot

 • Sinua koskevia henkilötietoja voivat tarkastella ainoastaan ne KIAn työntekijät, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä suorittamiseksi.

  Seuraavat tahot voivat käsitellä sinua koskevia henkilötietoja kyseisiä tarkoituksia varten:

  • Yksityiset kolmannet osapuolet – yksityiset toimijat, jotka voivat olla sidostahoja tai muita kuin sidostahoja, jotka yksin tai yhdessä muiden kanssa määrittävät henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelytavat.

  • Henkilötietojen käsittelijät – Tietyt kolmannet osapuolet, jotka voivat olla joko sidostahoja tai muita kuin sidostahoja, saattavat vastaanottaa sinua koskevia henkilötietoja käsitelläkseen kyseisiä tietoja KIAn puolesta tarkoituksenmukaisten ohjeiden mukaisesti siten kuin on tarpeen kyseisiä käsittelytarkoituksia varten. Henkilötietojen käsittelijöiden on sopimusvelvoitteidensa mukaisesti toteutettava asianmukaiset tekniset ja organisatoriset turvallisuustoimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi ja henkilötietojen käsittelemiseksi ainoastaan ohjeistusten mukaisesti.

  KIA-käyttäjätilien yhteydessä henkilötietoja käsittelee Hyundai Autoever Europe GmbH, Kaiserleistraße 8a, 63067 Offenbach am Main, Saksa.

  • Viranomaiset, tuomioistuimet, ulkopuoliset neuvonantajat sekä vastaavat kolmannet osapuolet, jotka ovat julkisia tahoja, soveltuvan lainsäädännön edellyttämällä tai sallimalla tavalla.

 • 6 Henkilötietojen siirtäminen rajojen yli

 • Jotkut sinua koskevien henkilötietojen vastaanottajista sijaitsevat tai niillä on toimintaa oman maasi tai EU:n/ETA:n ulkopuolella, esimerkiksi Korean tasavallassa, jossa tietosuojalait takaavat eritasoisen tietosuojan kuin oman lainkäyttöalueesi laeissa on säädetty ja joiden osalta Euroopan komissio ei ole varmistanut tietosuojan tason riittävyyttä. Mikäli henkilötietoja siirretään tällaisille EU:n/ETA:n ulkopuolella sijaitseville vastaanottajille, varmistamme asianmukaiset suojatoimet tekemällä vastaanottajien kanssa Euroopan komission hyväksymät tiedonsiirtosopimukset (esim. Mallisopimuslausekkeet (2010/87/EU ja/tai 2004/915/EY)) tai ryhtymällä muihin toimenpiteisiin, jotta voimme varmistaa riittävän tietosuojan tason. Kopio toteuttamistamme toimenpiteistä on saatavilla tietosuojavastaavaltamme (ks. kohta 2)

 • 7 Säilytysaika

 • Säilytämme ja/tai palveluntarjoajamme säilyttävät soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti sinua koskevia henkilötietoja siinä määrin kuin velvoitteidemme suorittaminen sitä edellyttää ja niin kauan kuin sen tarkoituksen toteuttaminen, jota varten henkilötiedot on kerätty, sitä edellyttää, soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Kun meidän ei enää tarvitse käsitellä sinua koskevia henkilötietoja, poistamme ne järjestelmistämme ja/tai rekistereistämme ja/tai ryhdymme toimenpiteisiin tietojen anonymisoimiseksi siten, että sinua ei voida enää tunnistaa niistä (ellei meidän ole tarpeen säilyttää henkilötietojasi meihin sovellettaviin lakeihin tai määräyksiin perustuvien velvollisuuksien täyttämiseksi). Esimerkiksi sopimusten, viestien ja liikekirjeiden sisältämiin henkilötietoihin saattaa kohdistua lakisääteisiä säilytysvaatimuksia, joiden perusteella kyseisiä tietoja voidaan joutua säilyttämään jopa 10 vuoden ajan.

 • 8 Henkilötietoja koskevat oikeudet

 • Mikäli olet antanut suostumuksesi siihen, että voimme käsitellä sinua koskevia henkilötietoja tiettyihin tarkoituksiin, voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa siten, että suostumuksesi peruuttaminen koskee henkilötietojesi käsittelyä näihin tarkoituksiin tulevaisuudessa. Peruuttaminen ei vaikuta sellaisen käsittelyn laillisuuteen, joka on tapahtunut ennen suostumuksen peruuttamista.

  Sinulla saattaa soveltuvien tietosuojalakien mukaisesti olla oikeus pyytää saada pääsy sinua koskeviin henkilötietoihin; pyytää virheellisten henkilötietojen oikaisemista; pyytää sinua koskevien henkilötietojen poistamista; pyytää meitä rajoittamaan sinua koskevien henkilötietojen käsittelemistä; pyytää henkilötietojen siirtämistä sekä vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä. Huomaa, että soveltuva kansallinen tietosuojalainsäädäntö saattaa rajoittaa yllä mainittuja oikeuksiasi.

  Sinulla on lisäksi oikeus toimittaa valitus tietosuojasta vastaavalle valvontaviranomaiselle. Voit ottaa meihin yhteyttä kohdassa 2 ilmoitettuihin yhteystietoihin, jos haluat käyttää sinulle kuuluvia oikeuksia.

  8.1 Oikeus saada pääsy henkilötietoihin: Sinulla saattaa olla oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja, ja, jos käsittelemme henkilötietojasi, oikeus pyytää saada pääsy kyseisiin henkilötietoihin. Pääsyoikeutesi kattaa esimerkiksi tiedon siitä, mihin tarkoituksiin henkilötietojasi käsitellään ja mitä henkilötietojasi käsittelemme sekä tiedon siitä, mille tahoille henkilötietojasi on luovutettu tai tullaan luovuttamaan. Edellä mainittu oikeus ei kuitenkaan ole ehdoton, vaan muiden henkilöiden etu saattaa rajoittaa pääsyoikeuttasi.

  Sinulla saattaa olla oikeus saada jäljennös käsittelemistämme henkilötiedoistasi. Mikäli pyydät useamman kuin yhden jäljennöksen, saatamme veloittaa kohtuullisen maksun hallinnollisten kustannusten perusteella

  8.2 Oikeus pyytää virheellisten henkilötietojen oikaisemista: Sinulla saattaa olla oikeus pyytää meitä korjaamaan sinua koskevat virheelliset henkilötiedot. Sinulla saattaa olla oikeus pyytää henkilötietojesi täydentämistä esimerkiksi toimittamalla selostus täydennettävistä kohdista riippuen siitä, mihin tarkoituksiin henkilötietojasi käsitellään.

  8.3 Oikeus pyytää henkilötietojen poistamista (oikeus tulla unohdetuksi): Sinulla saattaa olla tietyissä tilanteissa oikeus pyytää meitä poistamaan sinua koskevat henkilötiedot ja meillä saattaa olla velvollisuus poistaa kyseiset henkilötiedot.

  8.4 Oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista: Sinulla saattaa olla tietyissä tilanteissa oikeus pyytää meitä rajoittamaan sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä. Tällöin kyseisiin henkilötietoihisi lisätään tästä merkintä ja voimme käsitellä niitä ainoastaan tiettyihin tarkoituksiin.

  8.5 Oikeus henkilötietojen siirtämiseen: Sinulla saattaa olla tietyissä tilanteissa oikeus saada meille luovuttamasi sinua koskevat henkilötiedot jäsennetyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus siirtää kyseiset henkilötiedot toiselle taholle ilman, että voimme estää sinua siirtämästä niitä.

  8.6 Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä: Sinulla saattaa olla tietyissä tilanteissa oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä milloin tahansa olosuhteisiisi liittyvillä perusteilla, jolloin meidät voidaan velvoittaa lopettamaan henkilötietojesi käsittely. Lisäksi, mikäli sinua koskevia henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointitarkoituksiin, sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä kyseistä markkinointitarkoitusta varten, mukaan lukien profilointi siinä määrin kuin se liittyy suoramarkkinointiin. Tällöin me emme enää käsittele sinua koskevia henkilötietoja kyseisiin tarkoituksiin.