Často kladené otázky

   

Kia Connect – Obecné dotazy

Co jsou to služby Kia Connect a jak se zpřístupní?

• Služby Kia Connect se dělí do dvou kategorií: služby v mobilní aplikaci (‘in-app’) a služby ve vozidle (‘in-car’).

• Služby ve vozidle jsou dostupné prostřednictvím dotykového displeje infotainmentu vozidla. Jedná se např. o aktuální dopravní informace nebo informace o počasí.

• Prostřednictvím mobilní aplikace Kia Connect máte k dispozici řadu služeb umožňujících sledovat vaše vozidlo na dálku.

• Abyste mohli naplno využívat všechny výhody systému Kia Connect, vřele doporučujeme stáhnout si a nainstalovat nejnovější verzi příslušné aplikace.

• Je-li vaše vozidlo vybavenou službo Kia Connect, na domovské obrazovce najdete volbu Kia Connect, kde můžete tyto služby aktivovat.

• Většina palubních funkcí telematiky je k dispozici i bez účtu – pouze je nutné, abyste systém Kia Connect aktivovali prostřednictvím palubního dotykového displeje a udělili svůj souhlas.

• K používání mobilní aplikace Kia Connect je nutné si vytvořit Účet Kia.

• Abyste mohli naplno využívat všechny výhody systému Kia Connect, vřele doporučujeme stáhnout si a nainstalovat nejnovější verzi mobilní aplikace Kia Connect.

• Nový Účet Kia můžete vytvořit přímo pomocí mobilní aplikace Kia Connect; také se můžete přihlásit ke svému stávajícímu Účtu Kia pomocí mobilní aplikace Kia Connect a pokračovat registrací Kia Connect.

• Po dokončení registrace se v aplikaci Kia Connect v části Moje vozidlo objeví nová funkce Přidat vozidlo.

• Ve vozidle otevřete nabídku Kia Connect a klikněte na Aktivovat Kia Connect.

• Jednoduše klikněte na tlačítko Přidat vozidlo a potvrďte souhlas s Podmínkami použití a Prohlášením o ochraně soukromí.

• Zadejte kód VIN svého vozidla a odešlete ověřovací kód do vozidla. Kód VIN najdete v dokumentaci ke svému vozidlu. Přímo ve vozidle najdete kód VIN mezi rohem přístrojové desky a čelním sklem na straně řidiče.

• Vozidlo také můžete k účtu jednoduše přidat načtením QR kódu pomocí mobilní aplikace Kia Connect (platí v případě kompatibilních vozidel). QR kód se zobrazuje na obrazovce navigace.

• Na obrazovce navigace se zobrazí ověřovací kód v podobě 6 číslic.

• Zadejte šestimístný číselný kód do mobilní aplikace Kia Connect, čímž postup přidávání vozidla dokončíte.

Ve vozidle:
• K systému Kia Connect v právě používaném vozidle může být v daném okamžiku přihlášena pouze jedna osoba.
• Řada systémů infotainmentu Kia nicméně umožňuje připojení dvou telefonů současně.

V mobilní aplikaci:
• První uživatel, který se připojí k vozidlu a příslušnému systému Kia Connect, se stává 'administrátorem'. Administrátor může použít funkci ‘Sdílet přístup’, a umožnit tak ostatním připojit k vozidlu jejich vlastní účet.

• Deaktivací systému Kia Connect se smažou všechna osobní data, která předchozí majitel po sobě zanechal. Systém Kia Connect deaktivujete tak, že na obrazovce jednotky navigace otevřete nastavení Kia Connect.

• Po deaktivaci systému Kia Connect jej můžete opět aktivovat a propojit vozidlo se svým Účtem Kia.

• Měli byste odstranit vůz (kód VIN) ze své mobilní aplikace Kia Connect nebo otevřít nastavení systému Kia Connect ve vozidle a zde systém Kia Connect deaktivovat.

• Svůj Účet Kia odpojíte od systému Kia Connect tak, že v mobilní aplikaci Kia Connect otevřete nabídku Můj účet.

• V nabídce 'Můj účet' vyberte volbu „Ukončit Můj účet“.

• Před smazáním Účtu Kia musíte nejprve odpojit/smazat všechny propojené služby (je nutné odpojit všechny propojené služby).

• Přejděte na svůj portál Účet Kia a zvolte „Spravovat účet“. Klikněte na tlačítko „Smazat účet“, potvrďte, že danému obsahu rozumíte, a poté klikněte na tlačítko „Smazat“.

• Partnerem Kia a poskytovatelem SIM karet je operátor Vodafone; služby Kia Connect jsou tudíž dostupné všude tam, kde má tento operátor pokrytí. To znamená, že uvedené služby můžete používat v celé Evropě, pokud na daném trhu Vodafone (nebo některý z jeho partnerů) působí.

• Systém Kia Connect je dostupný i v zemích, kde telematické služby dosud nebyly uvedeny – podmínkou je pouze to, aby na daném trhu působil operátor Vodafone nebo některý z jeho partnerů.

• Služby Kia Connect všem zákazníkům Kia nabízíme bezplatně po dobu až sedmi let v souladu s podmínkami sedmileté záruky Kia.

• Pro všechna nová vozidla prodaná od května 2021 nabízí Kia dvě bezplatné aktualizace map palubního systému navigace a softwaru palubní jednotky prostřednictvím on-line aktualizací („over-the-air“ – OTA). Po vyčerpání dvou bezplatných on-line aktualizací budete moci využívat bezplatné aktualizace map palubního systému navigace a softwaru palubní jednotky pouze prostřednictvím (i) následující webové stránky: https://update.kia.com/EU/E1/Main nebo (ii) prodejce.

Mobilní aplikace Kia Connect

K čemu slouží jednotlivé funkce?

• Navigace ‘na poslední kilometr cesty’ vás dovede pěšky neznámým prostředím až do úplného cíle, a to v okruhu až 200 metrů. Do vaší mobilní aplikace Kia Connect se odešle příslušné oznámení a následně můžete zvolit, zda chcete navádět prostřednictvím Map Google, nebo pomocí rozšířené reality.

• Jste-li přihlášeni do aplikace Kia Connect, můžete jazyk změnit v nabídce Další → Nastavení aplikace → Jazyk.

• Mobilní aplikace Kia Connect umožňuje propojit váš účet Kia Connect s Profilem řidiče ve vašem vozidle. Používáte-li kompatibilní verzi softwaru, příslušnou volbu k propojení Profilu řidiče najdete přímo v aplikaci Kia Connect nebo na obrazovce ve vozidle. Po úspěšném propojení profilu můžete upravovat nastavení vozidla a navigace přímo z aplikace; dále si můžete zálohovat nastavení a následně je použít v jiném vozidle.

• Jednoduše otevřete obrazovku s mapou v mobilní aplikaci Kia Connect, vyberte BZ (nebo libovolnou adresu) a klepněte na tlačítko Odeslat do vozidla. Aplikace odešle příslušnou adresu na obrazovku ve vašem vozidle.

• Důležitá poznámka: pokud jste aplikaci Kia Connect se svým Profilem řidiče dosud nepropojili, adresy 'Odeslat do vozidla' se budou odesílat na váš Profil hosta.

• Aplikace Kia Connect umožňuje propojit váš kalendář z účtu Google nebo Apple a zobrazovat jej na obrazovce palubní navigace. Používáte-li kompatibilní verzi softwaru, funkci Propojení s kalendářem najdete pod položkou 'Osobní služby' mobilní aplikace Kia Connect. Je nutné, abyste se přihlásili k účtu Google nebo Apple a povolili přístup. V případě účtu Apple se vyžaduje zadání hesla příslušné aplikace (viz následující pokyny: https://support.apple.com/en-us/HT204397).

• Upozorňujeme, že s každým vozidlem může být propojen pouze jeden kalendář. Propojení s kalendářem můžete kdykoli zrušit přímo v mobilní aplikaci.

• Ano, aplikace prostřednictvím oznámení upozorňuje uživatele na všechno důležité ohledně vozidla. Pokud je např. vozidlo vybaveno alarmem na ochranu proti odcizení, aplikace vás může upozornit na spuštění alarmu.

• Oznámení můžete v aplikaci vypnout nebo je přizpůsobit, a to pomocí nabídky „Další“ a volby „Nastavení aplikace“.

Řešení problémů

• Software palubní jednotky průběžně vyvíjíme a neustále jej zlepšujeme.

• Zaznamenáte-li nějakou závadu nebo aplikace zobrazuje chybné informace, doporučujeme používanou verzi softwaru aktualizovat.

• Pokud jste palubní jednotku dosud neaktualizovali, doporučujeme to provést. Nejnovější verzi softwaru si můžete stáhnout pomocí nástroje Navigator Updater (Aktualizační program navigace) na: https://update.kia.com/EU/E1/navigationUpdate.

• U vozidla může docházet k výpadkům připojení. Palubní jednotku natvrdo resetujte.

• Vedle obrazovky navigace je malé tlačítko, které stiskněte nějakým tenkým předmětem, např. hrotem tužky. Po stisknutí tlačítko na několik sekund přidržte.

• Můžete se též obrátit na nás prostřednictvím kontaktního formuláře pod položkou „Kontaktujte nás“.

• Volbu pro změnu kódu PIN najdete v aplikaci Kia Connect pod položkou Můj účet.

• Jednoduše zadejte stávající PIN, nastavte nový PIN, potvrďte a odešlete.

• Pokud jste kód PIN zapomněli, můžete jej obnovit pod položkou Můj účet aplikace Kia Connect. V tomto případě se musíte do aplikace Kia Connect opětovně přihlásit, abyste mohli nový kód PIN nastavit.

• Důvodem může být to, že vozidlo se odpojilo od naší sítě, protože je např. zaparkované na podzemním parkovišti. Stav vozidla se tudíž nemůže aktualizovat. Jakmile se vozidlo dostane na místo s dobrým síťovým připojením, můžete v aplikaci Kia Connect stav vozidla obnovit pomocí položky 'Stav' a ikony pro obnovení nahoře na obrazovce.

• Volbu k resetování mobilního čísla najdete v aplikaci Kia Connect pod položkou Můj účet.

• V tomto případě se musíte do aplikace Kia Connect opětovně přihlásit, abyste mohli nové mobilní číslo nastavit.

• Toto tlačítko odstraníte pomocí položky 'Další', poté 'Nastavení aplikace' a vypnutím volby 'Plovoucí tlačítko na domovské obrazovce'.

• Do aplikace Kia Connect je možné přidat pouze kódy VIN kompatibilních vozidel.

• Podporuje-li vaše vozidlo služby Kia Connect, na palubní obrazovce najdete položku Kia Connect.

• Dále upozorňujeme, že jedno vozidlo (kód VIN) může být propojeno pouze s jedním účtem.

• Na to, zda je váš kód VIN neplatný, resp. zda nebyl přidružen k jinému účtu, budete upozorněni v mobilní aplikaci Kia Connect. Další možností je obrátit se na prodejce a ověřit, zda váš vůz podporuje Kia Connect; případně nás kontaktujte prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách.

Kia Connect a ochrana dat

Další informace naleznete v naší právní dokumentaci.

• Služby Kia Connect (mobilní aplikace Kia Connect a palubní jednotka) neposkytují žádnou funkci, která by uživateli dovolovala stahování osobních dat.

• Chcete-li však zjistit, jaká vaše data v souvislosti s poskytováním služeb Kia Connect zpracováváme, můžete se na nás kdykoli obrátit (např. prostřednictvím kontaktního formuláře pod položkou „Kontaktujte nás“).

• Chcete-li smazat svá osobní data z mobilní aplikace Kia Connect nebo palubní jednotky, máte několik možností, jak postupovat.

• Odstraníte-li vozidlo (kód VIN) z mobilní aplikace Kia Connect, veškerá data související s daným vozidlem (kódem VIN) budou z aplikace Kia Connect i palubní jednotky smazána.

• Deaktivujete-li ve vozidle systém Kia Connect (v nastaveních Kia Connect palubní jednotky vozidla), veškerá data související s daným vozidlem (kódem VIN) se smažou.

• Deaktivujete-li ve vozidle systém Kia Connect (v nastaveních Kia Connect palubní jednotky vozidla), veškerá data související s daným vozidlem se smažou, a to z palubní jednotky i mobilní aplikace Kia Connect.

• Je možné, že jste si za účelem používání služeb Kia Connect (aplikace Kia Connect a palubní jednotky) vytvořili Účet Kia. Chcete-li smazat svá osobní data propojená s vaším Účtem Kia, můžete následovně ukončit svůj Účet Kia v aplikaci Kia Connect: Vyberte „Další“ - „Účet“ - „Ukončit účet“. Upozorňujeme, že před ukončením Účtu Kia musíte odstranit všechna vozidla propojená s vaším účtem (viz výše).

• S požadavkem o smazání se též můžete obrátit přímo na nás (např. prostřednictvím kontaktního formuláře pod položkou „Kontaktujte nás“).

• Upozorňujeme, že služby Kia Connect jsou volitelné a vyžadují aktivaci uživatelem. Rozhodnete-li se služby Kia Connect neaktivovat, nebudeme v souvislosti s těmito službami žádná osobní data shromažďovat.

• Pokud služby Kia Connect aktivujete, budeme zpracovávat některá vaše osobní data. Kompletní popis služeb Kia Connect a osobních dat, která v souvislosti s poskytováním těchto služeb zpracováváme, naleznete v dokumentu Prohlášení o ochraně soukromí, který je součástí výše odkazované právní dokumentace.

• Pokud jste aktivovali služby Kia Connect, můžete se též na palubní jednotce přepnout do offline režimu („Offline režim“). Během Offline režimu s námi nebudete prostřednictvím palubní jednotky sdílet žádná osobní data a žádná taková data nebudeme shromažďovat. Totéž se týká mobilní aplikace Kia Connect. Nastavíte-li na palubní jednotce Offline režim, služby mobilní aplikace Kia Connect není možné používat, což znamená, že v aplikaci se nebudou žádná osobní data související s těmito službami shromažďovat (po dobu platnosti Offline režimu).

Kia Connect a komunikace

• Marketingové zprávy vám budeme posílat pouze s vaším výslovným souhlasem.

• Ano, udělený souhlas s marketingovými zprávami pro Kia Connect můžete kdykoli odvolat.

• Uživatel může zakázat oznámení prostřednictvím centra oznámení palubní jednotky.

• Ano, Kia Connect bude příslušné uživatele informovat o všech důležitých změnách ještě předtím, než tyto změny začnou platit.