Kia Connect Uživatelské Podmínky

Uživatelské Podmínky

 • 1. ROZSAH PLATNOSTI

 • Tyto uživatelské podmínky („uživatelské podmínky“) platí pro používání aplikace Kia Connect („aplikace Kia Connect“) a určitých funkcí v rámci služby Kia Connect („služba“) prostřednictvím ovládacího panelu vozidla („ovládací panel“). Poskytovatelem této služby je německá společnost Kia Connect GmbH, zapsaná do obchodního rejstříku pod číslem HRB 112541, se sídlem Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt nad Mohanem, e-mail: info@kia-connect.eu („Kia“, „my“ nebo „nás“), uživatelem jste Vy („uživatel“ nebo „Vy“).

  S případnými dotazy týkajícími se přímo nebo nepřímo těchto uživatelských podmínek se můžete obracet na naše zákaznické call centrum:

  Kia Connect GmbH
  e-mail: info@kia-connect.eu
  Poštovní adresa: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt nad Mohanem
  Telefon: +49 8005330012

  [Technickou podporu si v případě potřeby vyžádáte kontaktním formulářem:
  https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/]

  Informace o shromažďování a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s poskytováním služby najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů pro aplikaci Kia Connect.

 • 2. ZPŮSOBY POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY

 • 2.1.
  Službu je možno používat prostřednictvím aplikace Kia Connect a/nebo ovládacího panelu vozidla. Uživatelé, kteří budou službu používat prostřednictvím aplikace Kia Connect, budou potřebovat uživatelský účet Kia a budou si aplikaci Kia Connect muset propojit minimálně s jedním vozem značky Kia. Uživatelé, kteří budou službu používat prostřednictvím ovládacího panelu, se nebudou muset registrovat a nebudou potřebovat uživatelský účet Kia.
  2.2.
  Pro používání služby prostřednictvím aplikace Kia Connect může být potřeba internetové připojení nebo přístup k jiným telekomunikačním službám. Na telekomunikační služby, které mohou být pro používání služby prostřednictvím aplikace Kia Connect potřeba, se tyto uživatelské podmínky nevztahují. Jejich používání (včetně uživatelských poplatků) podléhá samostatné smlouvě uzavřené přímo s poskytovatelem telekomunikačních služeb.
  2.3.
  Smlouva o koupi vozidla a smlouva na poskytování služby podle uživatelských podmínek jsou dva navzájem nezávislé právní úkony z oblasti obchodního práva respektive dvě navzájem nezávislé smlouvy. Plnění jedné z nich nebude mít žádný vliv na druhou z nich a naopak. Za určitých okolností se tak může stát, že dodržíte své závazky ze smlouvy o koupi vozidla, službu však využívat moci nebudete. Naopak, pokud byste od smlouvy o koupi vozidla se zpětným účinkem odstoupili, mohli bychom smlouvu na poskytování služby v souvislosti s tímto vozidlem podle odstavce 9.4 vypovědět.
  2.4.
  Všechny smlouvy mezi společností Kia a uživatelem se uzavírají v příslušném národním a anglickém jazyce. Uživatel bude mít text uzavřené smlouvy k dispozici v aplikaci Kia Connect a/nebo na ovládacím panelu.
  2.5.
  Službu Kia Connect je možno využívat jen, pokud vozidlo splňuje předpoklady pro příjem a odesílání dat. Konkrétně to znamená, že se nesmí nechat vypnuté (bez zapnutí zapalování) na déle než 7 dní. Pokud se tak stane, bude nutno provést tvrdý reset. Ten provedete tak, že na ovládacím panelu propiskou nebo tužkou na pět vteřin stisknete resetovací tlačítko. Poté bude vozidlo opět schopno přijímat data.
  2.6.
  V případě nedovoleného propojení aplikace Kia Connect s aplikací třetího subjektu může dojít k omezení dostupnosti služby Kia Connect.

 • 3. ROZSAH SLUŽBY

 • 3.1.
  Aplikace Kia Connect a příslušně aktivovaný ovládací panel Vám umožní přístup k následujícím funkcím služby, jejichž podrobný popis najdete též v těchto uživatelských podmínkách (rozsah služby závisí na modelu vozidla, datu výroby a designu - v případě zájmu o další informace nás kontaktujte na adrese uvedené v odstavci 1).
  3.1.1.
  FUNKCE POSKYTOVANÉ PROSTŘEDNICTVÍM APLIKACE KIA CONNECT
  3.1.1.1.
  DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
  3.1.1.1.1.
  Dálkové ovládání klimatizace (jen pro elektromobily): tato funkce Vám umožňuje stav klimatizace elektromobilu prostřednictvím aplikace Kia Connect nejen na dálku kontrolovat, ale i plánovat, a to včetně rozmrazování.
  3.1.1.1.2.
  Dálkové ovládání nabíjení (jen pro elektromobily a plug-in hybridy): tato funkce Vám umožňuje nabíjení baterie elektromobilu a plug-in hybridu prostřednictvím aplikace Kia Connect nejen na dálku zapínat a vypínat, ale i plánovat.
  3.1.1.1.3.
  Dálkové ovládání dveří: tato funkce Vám umožňuje prostřednictvím speciálních uživatelských rozhraní na dálku zamykat/odemykat dveře vozidla. Zamykat a odemykat je přitom možno jen všechny dveře najednou. Tato funkce je z preventivních důvodů a za účelem zajištění řádného zabezpečení vozidla chráněna kontrolními mechanismy. Využijete ji, když si nebudete jisti, zda jste vozidlo opravdu zamkli.
  Vozidlo z mobilní aplikace funkcí dálkového ovládání dveří nezamykejte, pokud jste si klíč centrálního zamykání nechali ve vozidle. Vozidlo s klíčem centrálního zamykání uvnitř byste z mobilní aplikace funkcí dálkového ovládání dveří nemuseli znovu odemknout.
  3.1.1.1.4.
  Přenos dat z uživatelského profilu: tato funkce Vám umožňuje prostřednictvím aplikace Kia Connect kontrolovat nastavení vozidla a v případě potřeby upravovat. Nastavení si můžete zazálohovat a v případě potřeby přenést do jiného vozidla.
  3.1.1.1.5.
  Dálkové ovládání vyhřívání a ventilace sedadel (jen pro elektromobily): tato funkce Vám umožňuje na dálku ovládat vyhřívání a ventilaci předních a zadních sedadel elektromobilu.
  3.1.1.1.6.
  Dálkové ovládání oken: tato funkce Vám umožňuje na dálku ovládat okna vozidla.
  3.1.1.1.7.
  Dálkové ovládání výstražných blinkrů: tato funkce Vám umožňuje na dálku vypínat výstražné blinkry.
  3.1.1.1.8.
  Dálkové ovládání nabíjecí klapky: tato funkce Vám umožňuje na dálku ovládat nabíjecí klapku vozidla.
  3.1.1.2.
  GEOGRAFICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM (GIS)
  3.1.1.2.1.
  Sdílení zajímavých míst: tato funkce Vám umožňuje odeslat vyhledaný cíl - tzv. bod zájmu či zajímavé místo - rovnou do navigace vozidla, kde se Vám hned po nastartování také spolu se všemi lokalizačními údaji zobrazí.
  3.1.1.2.2.
  Vyhledání vozidla a navigace pro první míli: tato funkce Vám umožňuje lokalizovat vozidlo a s pomocí navigace na mobilním telefonu se k němu také nechat dovést. Po vyhledání se Vám poloha vozidla vyznačí na mapě aplikace Kia Connect.
  3.1.1.2.3.
  Přehled jízd: tato funkce eviduje základní informace o každé absolvované jízdě, tedy datum a čas, průměrnou a nejvyšší rychlost, absolvovanou vzdálenost a čas jízdy.
  3.1.1.2.4.
  Navigace pro poslední míli: tato funkce Vám umožňuje pokračovat na cestě do cíle po zaparkování vozidla v případě potřeby podle navigace pěšky.
  3.1.1.3.
  INFORMACE O VOZIDLE
  3.1.1.3.1.
  Stav vozidla: tato funkce Vám umožňuje ověřit si prostřednictvím aplikace Kia Connect stav vozidla:
  ● stav dveří
  ● stav nabíjecí klapky
  ● stav kapoty/kufru
  ● stav klimatizace
  ● stav nabití baterie, stav nabíjecího konektoru, stav dobíjení (jen pro elektromobily)
  ● stav paliva
  ● stav vyhřívání a ventilace sedadel
  ● stav oken
  ● stav střešního okna
  ● stav 12V baterie
  ● stav světel
  3.1.1.3.2.
  Protokol: aplikace Kia Connect vytváří také pravidelné statistické výkazy. Ty obsahují nejen informace o technickém stavu vozidla, ale i charakteristice jízdy. Z protokolu se dozvíte, zda s vozidlem není nějaký problém vyžadující servis nebo opravu, případně nakolik závažný a spěšný je a jak byste měli postupovat.
  3.1.1.3.3.
  Diagnostika: tato funkce spočívá v automatickém autodiagnostickém procesu. Tento proces (jehož výstupem jsou chybové kódy DTC) spouští vozidlo automaticky po nastartování. V případě zjištění chyby vygeneruje tato funkce hlášení obsahující popis chyby, závažnost a doporučené opatření.
  3.1.1.3.4.
  Spotřeba elektřiny: aplikace Kia Connect vytváří také pravidelné výkazy. Ty obsahují mimo jiné informace o celkové a průměrné spotřebě elektřiny, absolvované vzdálenosti a rekuperaci elektřiny.
  3.1.1.4.
  UPOZORNĚNÍ NA AKTIVITU & ZABEZPEČENÍ
  3.1.1.4.1.
  Upozornění na aktivitu: tato funkce hlídá stav vozidla a v případě potřeby varuje. Otevře-li se například v autě okno po vypnutí zapalování, dostanete do aplikace Kia Connect příslušné upozornění.
  3.1.1.4.2.
  Zabezpečení proti krádeži (u vozidel vybavených zabezpečovacím systémem): tato funkce hlídá stav systému zabezpečení vozidla proti krádeži a v případě potřeby varuje. Spustí-li se poplašné zařízení zabezpečovacího systému, dostanete do aplikace Kia Connect příslušné upozornění.
  3.1.1.4.3.
  Upozornění na slabou baterii: tato funkce hlídá stav baterie. Poklesne-li stav 12V baterie pod určitou hodnotu, dostanete do aplikace Kia Connect příslušné upozornění.
  3.1.1.4.4.
  Upozornění na přítomnost pasažérů vzadu: tato funkce hlídá stav vozidla a v případě potřeby varuje. Bude-li na zadních sedadlech zaregistrován pohyb, dostanete do aplikace Kia Connect příslušné upozornění.
  3.1.1.4.5.
  Upozornění na stání se zapnutým motorem: tato funkce hlídá stav vozidla a v případě potřeby varuje. Otevřou-li se ve stavu s řadicí pákou v parkovací poloze a s běžícím motorem dveře, dostanete do aplikace Kia Connect příslušné upozornění.
  3.1.1.4.6.
  Systém hlídání stavu vysokonapěťové baterie: tento varovný systém hlídá stav vysokonapěťové baterie a v případě potřeby varuje. Vyhodnotí-li systém defekt, dostanete do aplikace Kia Connect a do ovládacího panelu příslušné upozornění.
  3.1.2.
  SLUŽBY VE VOZIDLE
  3.1.2.1.
  Prostřednictvím služeb Kia Connect Live získáte přístup k následujícím informacím:
  ● dopravní informace: živé dopravní informace, které se budou používat pro výpočet tras a mapování aktuální dopravní situace; online navigace do zvoleného cíle bude přitom pracovat nejen s informacemi o vývoji dopravy v reálném čase, ale i s příslušnými historickými dopravními informacemi;

  ● živé informace o zajímavých místech (BZ): informace o zajímavých místech v blízkém okolí místa, ve kterém se právě nacházíte;

  ● informace o počasí: informace o místním počasí;

  ● informace o parkování: informace o parkovištích a pouličním parkování v místě, v nedalekém cíli, v zajímavém místě z výběru nebo v nedalekém centru;

  ● zajímavá místa EV (jen u elektromobilů a plug-in hybridů): informace o dobíjecích stanicích v blízkém okolí místa, ve kterém se právě nacházíte, včetně kapacity;

  ● autoservisy: informace o autoservisech Kia v blízkém okolí místa, ve kterém se právě nacházíte;

  ● upozorňování na radar/nebezpečnou zónu (v zemích, kde to dovoluje legislativa, viz odstavec 15): upozorňování na místa častých nehod a varování před místy vážných nehod a radarovými kontrolami;

  ● sport: přehled sportovních výsledků.
  3.1.2.2.
  Online hlasové ovládání umožňuje ovládat službu Kia Live mluvenými povely a diktovat do připojeného mobilního zařízení textové zprávy. Online hlasové ovládání funguje na bázi online prostředí (cloudu). Za účelem dalšího zlepšování služby online hlasového ovládání budeme shromažďovat a uchovávat vzorky Vašeho mluveného slova a příslušné údaje GPS.
  3.1.2.3.
  Synchronizace osobního kalendáře s navigací: tato funkce Vám umožňuje synchronizovat si mobilní kalendář od Googlu nebo Applu s funkcí kalendáře na ovládacím panelu. Svůj osobní kalendář tak budete mít k dispozici i na displeji ovládacího panelu/aplikace Kia Connect a budete si z něj moci zadávat cíle do navigace. Tato funkce je kompatibilní jak s kalendářem od Googlu, tak i od Applu.
  3.1.2.4.
  Centrum oznámení: centrum oznámení je sekce ovládacího panelu, do které Vám budou chodit upozornění od společnosti Kia.
  3.1.2.5.
  OZNAMOVÁNÍ SVOLÁVACÍCH AKCÍ A PŘIPOMÍNÁNÍ PRAVIDELNÉHO SERVISU:
  Společnost Kia:
  ● Vám bude prostřednictvím centra oznámení zasílat oznámení o svolávacích akciích týkajících se Vašeho vozidla. Alternativně je bude zasílat do aplikace Kia Connect nebo na Vámi uvedenou e-mailovou adresu;

  ● Vám bude prostřednictvím centra oznámení zasílat připomínky k nadcházejícímu pravidelnému servisu Vašeho vozidla.
  V zájmu transparentnosti uvádíme, že Vás prostřednictvím centra oznámení, aplikace Kia Connect nebo Vámi uvedené e-mailové adresy budeme také informovat o doporučených úkonech v rámci servisu vozidla (o aktualizaci softwaru, o výměně či kontrole součástek). Abychom předešli jakýmkoliv nejasnostem, upozorňujeme, že poskytování informací o doporučených úkonech v rámci servisu vozidla není funkcí ve smyslu definice v uživatelských podmínkách a že je podmíněno Vaším předchozím souhlasem.
  3.1.2.6.
  BEZDRÁTOVÁ AKTUALIZACE MAPOVÉHO MATERIÁLU A SYSTÉMU INFOTAINMENTU
  1. „Bezdrátová aktualizace mapového materiálu a systému infotainmentu“ umožňuje:
  I. aktualizovat mapový materiál navigačního systému vozidla („aktualizace mapového materiálu“; a/nebo

  II. aktualizovat software systému infotainmentu anebo vylepšovat software ovládacího panelu („aktualizace systému infotainmentu“)

  stažením z našich serverů do integrovaného telematického systému metodou „OTA“, tedy metodou bezdrátového přenosu.

  2. Proces aktualizace map a infotainmentu OTA se provádi vi následujících krocích:
  I. Software pro bezdrátovou aktualizaci mapového materiálu a systému infotainmentu: do svého vozu Kia si musíte nejprve stáhnout software umožňující bezdrátovou aktualizaci mapového materiálu a systému infotainmentu.

  II. Disponibilita: ovládací panel bude pravidelně ověřovat, zda není k dispozici další aktualizace mapového materiálu a systému infotainmentu.

  III. Stahování a instalace: jestliže bude další aktualizace mapového materiálu a systému infotainmentu k dispozici, pak se za následujících předpokladů do ovládacího panelu automaticky stáhne a nainstaluje, a to (i) pokud jste si stažení a instalaci aktualizace mapového materiálu a systému infotainmentu na ovládacím panelu potvrdili nebo (ii) pokud jste si nastavili automatické stahování a automatickou instalaci mapového materiálu a systému infotainmentu. Během stahování i instalace Vám bude systém infotainmentu i nadále k dispozici.

  IV. Finalizace: před finalizací bezdrátové aktualizace mapového materiálu a systému infotainmentu si budete moci na ovládacím panelu zvolit, jak budete chtít postupovat. Na výběr budete mít dvě možnosti: (i) dokončit aktualizaci hned nebo (ii) později. Jestliže zvolíte variantu „Dokončit teď hned“, systém začne aktualizaci okamžitě finalizovat. Během finalizace nebude ovládací panel k dispozici, displej zhasne. Zvolíte-li variantu „Později“, naskočí po dalším zapnutí zapalování na displeji upozornění na nedokončenou finalizaci.

  V. Automatická finalizace: pokud si zapnete možnost „Dokončovat automaticky“, pak se bezdrátová aktualizace mapového materiálu a systému infotainmentu spustí automaticky po 30 vteřinách a od této chvíle budou další bezdrátové aktualizace probíhat od začátku až do konce automaticky bez dalšího upozornění a bez nutnosti Vašeho zásahu.

  VI. Podrobnosti: podrobné informace o aktualizaci mapového materiálu a systému infotainmentu si zobrazíte stiskem možnosti „Podrobnosti“.

  3. Jestliže jste prvním majitelem nového vozu Kia modelového roku 2022, tedy vozidla, které podporuje „bezdrátovou aktualizaci mapového materiálu a systému infotainmentu“ a které se prodává od května 2021, máte nárok minimálně na 2 bezplatné bezdrátové aktualizace mapového materiálu a systému infotainmentu („bezplatné bezdrátové aktualizace mapového materiálu a systému infotainmentu“). Poté, co bezplatné aktualizace vyčerpáte, zajistíte si jejich bezplatné pokračování (i) na webu https://update.kia.com/EU/E1/Main nebo (ii) v autoservisu. Abychom předešli jakýmkoliv nejasnostem, upozorňujeme, že tímto způsobem, tedy přes web nebo od autoservisu, nelze získat přístup k „bezdrátové aktualizaci“.

  4. Bezdrátová aktualizace mapového materiálu a systému infotainmentu je součástí Vámi objednané služby a jako taková je standardně aktivní.

  Další informace o procesu aktualizace a podrobnosti o obsahu každé aktualizace mapového materiálu a systému infotainmentu pak budete dostávat prostřednictvím ovládacího panelu.
  3.1.2.7.
  Lajkovací tlačítko pro hudbu z USB a z rádia: lajkovací tlačítko pro hudbu z USB a z rádia Vám umožňuje označovat si oblíbené písničky a sestavovat si playlisty. Lajkovacím tlačítkem, které je součástí hudební funkce systému infotainmentu, si songy nejen označíte, ale naopak i z paměti opět odstraníte.
  3.1.2.8.
  Parkování v režimu Valet: pokud si tento režim aktivujete a svěříte řízení někomu jinému, budete mít možnost prostřednictvím aplikace Kia Connect sledovat polohu vozidla, čas posledního vypnutí zapalování, čas jízdy, absolvovanou vzdálenost a nejvyšší rychlost.
  3.1.2.9.
  Upozorňování v režimu Valet: pokud si tuto funkci na ovládacím panelu aktivujete, bude Vás aplikace poté, co vozidlo k zaparkování svěříte někomu jinému a ten překročí Vámi v aplikaci Kia Connect nastavený limit absolvované vzdálenosti, rychlosti jízdy a doby stání ze zapnutým motorem, příslušně upozorňovat. Povolená vzdálenost se přitom měří od místa, ve kterém bylo upozorňování aktivováno.
  3.1.2.10.
  Upozorňování na porušení územního omezení: pokud si tuto funkci na ovládacím panelu aktivujete, bude Vás aplikace Kia Connect v případě, že vyjedete z oblasti s povoleným přístupem nebo vjedete do oblasti s omezeným přístupem, příslušně informovat. Hranice povolených a zakázaných oblastí si nastavíte v aplikaci Kia Connect.
  3.1.2.11.
  Upozorňování na překročení nastavené rychlosti: pokud si tuto funkci na ovládacím panelu aktivujete, bude Vás aplikace Kia Connect v případě, že překročíte rychlost nastavenou v aplikaci, příslušně informovat.
  3.1.2.12.
  Upozorňování na porušení časového limitu: pokud si tuto funkci na ovládacím panelu aktivujete, bude Vás aplikace Kia Connect v případě, že se s vozidlem bude jezdit mimo časy nastavené v aplikaci, příslušně informovat.
  3.1.2.13.
  Upozorňování na stání se zapnutým motorem: pokud si tuto funkci na ovládacím panelu aktivujete, bude Vás aplikace Kia Connect v případě, že se s vozidlem se zapnutým motorem bude stát déle, než jste si nastavili v aplikaci, příslušně informovat.
  3.2.
  Některé z těchto funkcí vyžadují shromažďování a zpracovávání lokalizačních dat (údajů GPS data), a to: úvodní menu s mapou a vyhledáváním, služby Kia Connect Live, online hlasové ovládání, synchronizace osobního kalendáře s navigací, centrum oznámení, oznamování svolávacích akcí a připomínání pravidelného servisu, bezdrátová aktualizace mapového materiálu a systému infotainmentu, dálkové ovládání klimatizace (jen pro elektromobily), dálkové ovládání nabíjení, dálkové ovládání dveří, sdílení zajímavých míst, vyhledání vozidla, přehled jízd, stav vozidla, statistické protokoly, diagnostika, upozornění na aktivitu a zabezpečení proti krádeži. Bez shromažďování a zpracovávání lokalizačních dat tyto funkce poskytovat/používat nelze.
  3.3.
  Poskytované služby pro potřeby vývoje produktů a/nebo služeb v oblasti nové a tradiční mobility za účelem zajištění jejich další existence a/nebo dalšího zlepšení průběžně analyzujeme a dále zdokonalujeme. Za účelem zjišťování možností dalšího zlepšování automaticky na základě statistických a matematických modelů analyzujeme data.
  3.4.
  Služby si lze samozřejmě také vypnout. Konkrétně si lze
  1. deaktivovat služby na ovládacím panelu; a/nebo

  2. deaktivovat služby a/nebo bezdrátovou aktualizaci mapového materiálu a systému infotainmentu v aplikaci Kia Connect

 • 4. AUTORSKÁ PRÁVA

 • 4.1.
  Celý obsah služby je vlastnictvím společnosti Kia, jejích přímých nebo nepřímých dceřiných či přidružených společností (dále nazývaných souhrnně jen jako „skupina Kia“) nebo třetích stran a jako takový je chráněn platným autorským zákonem, přičemž jsou všechna práva vyhrazena. Všechna práva ke službě, programovému vybavení, na kterém je založena, obsahu a jeho uspořádání jsou vlastnictvím skupiny Kia a příslušných poskytovatelů licencí. Službu je bez našeho výslovného písemného souhlasu zakázáno jakkoliv prodávat, distribuovat, zveřejňovat, vysílat, šířit nebo komerčně využívat. Službu je bez našeho předchozího svolení zakázáno (kompletně i částečně) reprodukovat, (elektronicky ani jinak) přenášet, upravovat, prezentovat, prodávat dál, licencovat, referencovat ani jinak využívat za veřejnými nebo komerčními účely.
  4.2.
  Tyto uživatelské podmínky žádným svým ustanovením neudělují licenci ani nezakládají právo na používání značek, ochranných známek, značek nebo log ve vlastnictví skupiny Kia. Skupina Kia si vyhrazuje všechna práva na své proprietární informace či materiály spojené se službou a bude tato práva případně v mezích a v souladu s platným autorským zákonem o ochranných známkách prosazovat.

 • 5. POVINNOSTI UŽIVATELE

 • 5.1.
  Při používání služby jste povinni postupovat v souladu s platnými zákony a respektovat práva třetích stran.
  5.2.
  Službu současně nesmíte používat nedovoleným způsobem.
  5.3.
  Musíte zajistit, že z Vaší strany nedojde k modifikaci vybavení vozidla (čímž jsou myšleny i úpravy hardwaru a softwaru a používání softwaru třetích stran) způsobem, který by měl vliv na funkčnost poskytovaných služeb.
  5.4.
  Pro využívání služby prostřednictvím ovládacího panelu platí:
  5.4.1.
  SIM kartu používanou jako prostředek pro přístup ke službě je zakázáno používat: (a) pro přenos mluveného slova (včetně VOIP); (b) pro přístup k veřejně adresovatelnému cíli (např. veřejné IP adrese), a to ani prostřednictvím proxy serveru, propojovací brány nebo směrovací služby; (c) jakýmkoliv způsobem, který by znamenal pokus o nabourání zabezpečení, nezávisle na tom, zda by přitom došlo k poškození nebo ztrátě dat či nikoliv; (d) jakýmkoliv způsobem, v rámci kterého by se služba nebo software používaly jako prostředek pro IRC komunikaci, sdílení souborů P2P, komunikaci BitTorrent nebo proxy server počítačové sítě; (e) způsobem obnášejícím spamování, rozesílání hromadných nevyžádaných e-mailů nebo komerčních sdělení nebo provozování otevřeného SMTP protokolu; nebo (f) jakýmkoliv způsobem vedoucím k narušení počítačové sítě.
  5.4.2.
  Je zakázáno zpřístupňovat výsledky srovnávacích nebo výkonnostních testů SIM karty, sítě, služby nebo jejich součástí třetím stranám.
  5.4.3.
  Všem, kteří budou pro naši službu využívat SIM kartu, jsou pak určeny následující informace: standard 4G/LTE (pokud jej externí poskytovatel nabízí) je možno využívat jen na příslušně kompatibilních zařízeních (tj. ovládacích panelech) podporujících příjem signálu ze sítí 4G/LTE. Tam, kde nebude možno využívat signálu sítě 4G/LTE, bude služba fungovat v rámci dostupné sítě 2G nebo 3G, pokud bude s ovládacím panelem kompatibilní.

 • 6. POPLATKY

 • Pokud nebude v těchto uživatelských podmínkách u služeb uvedeno jinak, pak platí, že služby poskytujeme bezplatně na dobu 7 let od prodeje vozidla prvnímu majiteli, tj. ode dne účinnosti první kupní smlouvy. Vyhrazujeme si právo uživatelům v budoucnu nabízet také další služby za odlišných podmínek.

  Jestliže jste prvním majitelem nového vozu Kia modelového roku 2022, tedy vozidla, které podporuje „bezdrátovou aktualizaci mapového materiálu a systému infotainmentu“ a které se prodává od května 2021, máte nárok minimálně na 2 bezplatné bezdrátové aktualizace mapového materiálu a systému infotainmentu („bezplatné bezdrátové aktualizace mapového materiálu a systému infotainmentu“). Poté, co bezplatné aktualizace vyčerpáte, zajistíte si jejich bezplatné pokračování (i) na webu https://update.kia.com/EU/E1/Main nebo (ii) v autoservisu. Abychom předešli jakýmkoliv nejasnostem, upozorňujeme, že tímto způsobem, tedy přes web nebo od autoservisu, nelze získat přístup k „bezdrátové aktualizaci“.

 • 7. PROVOZNÍ DOBA

 • 7.1.
  Vyhrazujeme si právo na kompletní nebo dílčí dočasnou nebo trvalou deaktivaci přístupu ke službě z technických a bezpečnostních důvodů (např. v případě výskytu mezer v zabezpečení) a dalších důležitých důvodů.
  7.2.
  Poskytování a využívání služby může být omezeno též v souvislosti s technikou mimo náš vliv. Především pak v souvislosti s dostupností datových služeb příslušných poskytovatelů. Nedostupnost sítě může vést v konkrétním případě k nedostupnosti služby v důsledku nefunkčního přenosu dat. Kromě toho může též docházet k dočasnému snížení kapacity služby při velkém vytížení služby, bezdrátových i pevných sítí a internetu.
  7.3.
  K narušení může dojít též zásahem vyšší moci, včetně pandemických a epidemických onemocnění, stávek, výluk a úředních nařízení, a prováděním nezbytných technických nebo jiných opatření (např. oprav, údržby, aktualizace softwaru a rozšíření) na našem systému či navazujících systémech jiných operátorů, poskytovatelů obsahu a síťových operátorů v souvislosti se zajištěním řádného fungování služby anebo v zájmu vylepšení.
  7.4.
  O deaktivaci, omezení nebo narušení přístupu ke službě způsobem popsaným v odstavci 7 Vás budeme v rámci možností předem informovat, a to s uvedením důvodu deaktivace, omezení či narušení.

 • 8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Informace o tom, jakým způsobem shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje v souvislosti s poskytováním služby, najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů pro Kia Connect.

  O skutečnosti, že ve vozidle jsou aktivovány naše služby, jste povinni informovat případné další uživatele/řidiče svého vozidla. Především pak o úkonech v rámci zpracovávání dat popsaných v Prohlášení o ochraně osobních údajů pro Kia Connect a o skutečnosti, že s využíváním služby je spojeno nezbytné shromažďování a zpracování lokalizačních dat (údajů GPS).

 • 9. PLATNOST, UKONČENÍ

 • 9.1.
  Právo používat služby vzniká dnem prodeje vozidla prvnímu majiteli, tj. účinností první kupní smlouvy, a končí automaticky po 7 letech.
  9.2.
  Smlouvu o poskytování služeb, a tím i právo služby používat, můžete kdykoliv ke konci kalendářního čtvrtletí ve lhůtě 6 týdnů vypovědět.
  9.3.
  Právo obou stran na výpověď smlouvy z podstatných důvodů zůstává nedotčeno.
  9.4.
  Obě strany mohou smlouvu navíc vypovědět také v případě odstoupení od kupní smlouvy na příslušné vozidlo, zpětného odkupu prodejcem nebo jiným přechodem vlastnictví zpět na prodejce, ukončení leasingové smlouvy, prodeje vozidla třetí straně, odcizení a zničení bez možnosti opravy. Výpověď nabude účinnosti doručením druhé straně. V případě prodeje nebo převodu vlastnictví k vozidlu na třetí stranu jste povinni vymazat data uložená ve vozidle.
  9.5.
  Pro případ, že by došlo k závažnému porušení těchto uživatelských podmínek, si vyhrazujeme právo na dočasné nebo trvalé zablokování a/nebo odvolání přístupu ke službě, a pokud by došlo k závažnému porušení těchto uživatelských podmínek ze strany uživatele, právo na to tuto smlouvu vypovědět.
  9.6.
  Budete-li vozidlo prodávat anebo jinak na neomezenou dobu poskytovat třetí straně, pak službu v ovládacím panelu nezapomeňte deaktivovat. Tím vozidlo od aplikace Kia Connect odhlásíte, k výmazu dat z účtu aplikace Kia Connect však nedojde.

 • 10. ZMĚNY UŽIVATELSKÝCH PODMÍNEK A/NEBO SLUŽEB

 • 10.1.
  Společnost Kia si vyhrazuje právo na smysluplné změny uživatelských podmínek a/nebo služeb. Konkrétně příležitostně provádíme aktualizace vyžadované ze zákona, tedy změny, jejichž cílem je zajištění konformity s platnými zákony. K aktualizaci služeb může docházet také z bezpečnostních důvodů a v zájmu zajištění určitých očekávaných standardů kvality (např. standardů popsaných v odstavci s názvem Zákonné garance). Kromě toho může ke změnám služeb docházet ještě z těchto dalších důvodů:
  ● za účelem implementace nových technologií;

  ● za účelem přizpůsobení sužeb zvýšenému nebo sníženému počtu uživatelů;

  ● za účelem vytvoření předpokladů pro import změn v licencích nebo partnerstvích s třetími stranami; a

  ● za účelem prevence proti nedovolenému používání nebo poškození.
  10.2.
  O změnách uživatelských podmínek a/nebo služby budete příslušně informováni. Pokud změny ve stanovené lhůtě od obdržení oznámení písemně (např. e-mailem, faxem) neodmítnete, bude se předpokládat, že s nimi souhlasíte. Na Vaše právo na odmítnutí změn a na důsledky jeho nevyužití budete výslovně upozorněni.
  10.3.
  Pro případ, že změny odmítnete, si vyhrazujeme právo na vypovězení práva na využívání dotčené služby či služeb, a to se 6týdenní lhůtou ke konci kalendářního čtvrtletí.

 • 11. RŮZNÉ

 • 11.1.
  Tyto uživatelské podmínky představují úplnou dohodu mezi stranami o předmětu, kterým je používání služby, a nahrazují veškeré předchozí písemné i ústní dohody mezi stranami týkající se tohoto předmětu.
  11.2.
  Vaše odlišné, konfliktní nebo doplňující podmínky budou pro používání služby platit pouze s naším výslovným písemným souhlasem.
  11.3.
  Změny a doplňky uživatelských podmínek budou platit pouze, pokud budou sjednány a oznámeny písemnou formou (včetně e-mailu a faxu). Podmínku dodržení písemné formy bude možno zrušit též jen písemně.
  11.4.
  Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy jsme po předchozím upozornění s 6týdenním předstihem oprávněni převést kompletně nebo částečně na jiného poskytovatele. V takovém případě máte právo vypovědět smlouvu do měsíce od obdržení písemného oznámení s účinností k zamýšlenému datu převodu smlouvy na právního nástupce společnosti Kia. Na toto právo na výpověď budete v písemném oznámení výslovně upozorněni. Pro vyloučení případných pochybností konstatujeme, že toto právo nijak neovlivňuje Vaše právo na vypovězení uživatelských podmínek ani právo na využívání služeb v průběhu 6týdenní výpovědní lhůty stanovené v odstavci 9.2.

 • 12. ZÁKAZNICKÝ SERVIS / STÍŽNOSTI

 • 12.1.
  S případnými dotazy či stížnostmi se na nás můžete obracet na adresách a číslech uvedených v odstavci 1.
  12.2.
  Evropská komise provozuje webové stránky pro online mimosoudní urovnávání sporů mezi spotřebiteli a obchodníky na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Společnost Kia není povinna se do alternativních způsobů řešení sporů před příslušnými organizacemi na ochranu spotřebitelských zájmů zapojovat a ani se do nich nijak nezapojuje

 • 13. INFORMACE O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ

 • Jestliže jste spotřebitel (tj. fyzická osoba neobjednávající v souvislosti s podnikatelskou nebo samostatně výdělečnou činností), máte ze zákona právo na odstoupení od smlouvy o poskytování služeb.
  13.1.
  PRÁVO NA ODSTOUPENÍ
  Od smlouvy můžete odstoupit do čtrnácti dnů od jejího uzavření bez udání důvodu.

  Lhůta na odstoupení od smlouvy po uplynutí 14 dní od jejího uzavření končí.

  Právo na odstoupení musíte uplatnit neodvolatelným prohlášením, jež můžete zaslat na adresu Kia Connect GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, sdělit telefonicky na číslo +49 800 7773044, anebo poslat elektronickou poštou na adresu support@kia-connect.eu. Text (poštovního či elektronického dopisu) je možno naformulovat volně anebo vyplnit příslušný formulář. Formulář najdete na webové stránce https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form, prostřednictvím které je možno také odeslat volně psaný dopis. V případě oznámení odstoupení prostřednictvím elektronického formuláře obdržíte obratem platnou cestou (např. e-mailem) potvrzení o jeho obdržení z naší strany.
  Pro splnění lhůty pro odstoupení stačí odeslat oznámení o uplatnění práva na odstoupení před jejím uplynutím.

  13.2.
  ÚČINKY ODSTOUPENÍ
  Po odstoupení od smlouvy Vám budou neprodleně, nejpozději však do 14 dní od doručení oznámení o odstoupení, vráceny veškeré již uhrazené poplatky včetně nákladů na dodání (s výjimkou vícenákladů spojených s Vámi zvoleným nestandardním způsobem dodáním za vyšší než nejnižší možnou cenu). Zpětná transakce bude provedena stejným způsobem jako předchozí platba, pokud nebude výslovně sjednáno jinak; se zpětnou transakcí Vám však ani v jednom případě nevzniknou žádné další náklady.

  Právo na odstoupení nevzniká v případě smluv na dodání digitálního obsahu bez hmatatelného média, tedy jestliže:
  1. byla uzavřena smlouva, která Vás nezavazuje k žádné platbě, a Kia již začala s jejím plněním;

  2. byla uzavřena smlouva, která Vás zavazuje k platbě, a jestliže Kia již začala s jejím plněním a jestliže
  I. jste explicitně souhlasili s tím, že Kia začne smlouvu plnit před uplynutím lhůty k odstoupení

  II. jste potvrdili, že si jste vědomi, že udělením souhlasu podle odstavce 13.2 b) (i). se zahájením plnění smlouvy automaticky přijdete o právo na odstoupení od smlouvy; a jestliže

  III. Vám Kia vystavila potvrzení podle § 312 f) německého občanského zákoníku (Bürgerliches Gesetzbuch, „BGB“).
  13.3.
  VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  (vyplňte a odešlete v případě, že budete chtít od smlouvy odstoupit)

  ● Komu: Kia Connect GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, [e-mailová adresa]:
  ● Oznamuji/oznamujeme (*), že odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy na poskytování následující služby (*),
  ● objednané dne (*)/poskytnuté dne (*),
  ● jméno consumere,
  ● adresa spotřebitele,
  ● podpis spotřebitele (pokud byl formulář vytištěn),
  ● datum
  (*) Nehodící se škrtněte nebo vymažte

 • 14. ZÁKONNÉ GARANCE

 • Ze zákona a podle těchto uživatelských podmínek máte právo na (1) určitou kvalitu služeb a na (2) zjednání nápravy, pokud by něco nebylo v pořádku. Jestliže jste spotřebitelem, máte všechna zákonem garantovaná spotřebitelská práva na plnění ze záruky plus další práva stanovená v těchto uživatelských podmínkách.

 • 15. ODPOVĚDNOST

 • Odpovědnost je upravena lokálně, v závislosti na zemi, ve které máte svůj obvyklý pobyt:

  Rakousko
  Společnost Kia neponese žádnou jinou odpovědnosti než (1) odpovědnost za hrubou nedbalost nebo úmysl a (2) odpovědnost za zaviněnou škodu na zdraví nebo smrt.

  Belgie
  15.1 Smluvní i mimosmluvní odpovědnost společnosti Kia za ztráty a škody, vzniklé na základě nebo v souvislosti se smlouvou, nebo zpoždění či přerušení poskytování služeb bude plně v souladu s platným právem a nezávisle na právním důvodu (záruce, smlouvě, bezpráví, nedbalosti či jiném důvodu, včetně latentních/skrytých vad) omezena takto: 15.1.1. společnost Kia ponese odpovědnost za předvídatelné škody typické pro tento typ smlouvy způsobené porušením podstatných smluvních povinností; 15.1.2 společnost Kia neponese žádnou odpovědnost za škody způsobené porušením nepodstatných smluvních povinností nebo jiných povinností náležité péče z lehké nedbalosti; a 15.1.3 společnost Kia neponese žádnou odpovědnost za zvláštní, nepřímé nebo následné škody včetně, ale nikoliv výhradně ztráty přístupu, dat, zisku, úspor, příležitosti, goodwillu, ani za nároky třetích stran (a to ani v případě, že společnost Kia bude na hrozící škodu předem upozorněna). 15.2 Shora uvedené omezení odpovědnosti se nevztahuje na (i) povinné zákonné odpovědnosti (jako např. odpovědnost za vady výrobků), (ii) odpovědnost za úrazy nebo smrt způsobené konáním nebo nekonáním společnosti Kia, (iii) odpovědnost za podvodné jednání nebo jednání z hrubé nedbalosti, ani (iv) jinou odpovědnost, jejíž omezení nebo vyloučení zákon neumožňuje. Omezení odpovědnosti se nevztahuje ani na případnou konkrétní záruku poskytovanou společností Kia.

  Česká republika
  15.1 Smluvní a zákonná odpovědnost společnosti Kia za škody vzniklé z lehké nedbalosti bude nezávisle na právním důvodu omezena takto: a) společnost Kia ponese odpovědnost za předvídatelné škody typické pro tento typ smlouvy způsobené porušením smluvních povinností; b) společnost Kia neponese odpovědnost za případné nepřímé škody způsobené využíváním služby. 15.2 Shora uvedené omezení odpovědnosti se nevztahuje na povinné zákonné odpovědnosti, zejména na odpovědnost za hrubou nedbalost nebo úmyslné pochybení, újmu na přirozených právech fyzických osob či odpovědnost za vady výrobků. Omezení odpovědnosti se nevztahuje ani na slabší strany ve smyslu odstavce ust. § 433 odst. 2 českého občanského zákoníku ani na případnou konkrétní záruku poskytovanou společností Kia. 15.3 Odstavce 15.1 a 15.2 platí analogicky též pro odpovědnost společnosti Kia za zbytné výdaje. 15.4 Jste povinni vyvinout přiměřené úsilí za účelem prevence a minimalizace škod.

  Francie
  15.1 Smluvní odpovědnost společnosti Kia za škody z lehké nedbalosti bude omezena takto: 15.1.1 společnost Kia ponese odpovědnost za předvídatelné škody typické pro tento typ smlouvy způsobené porušením smluvních povinností; 15.1.2 společnost Kia neponese žádnou odpovědnost za případné nepřímé škody způsobené využíváním služby; 15.1.3 společnost Kia neponese žádnou odpovědnost za škody způsobené vyšší mocí (tj. událostmi mimo vliv společnosti Kia, jež nebylo ke dni uzavření smlouvy možno rozumně předvídat). 15.2 Shora uvedené omezení odpovědnosti se nevztahuje na povinné zákonné odpovědnosti, jako zejména na odpovědnost za hrubou nedbalost a/nebo úmyslné pochybení, odpovědnost za vady výrobků a odpovědnost za úrazy. Omezení odpovědnosti se nevztahuje ani na případnou konkrétní záruku poskytovanou společností Kia. 15.3 Odstavce 15.1 a 15.2 platí analogicky též pro odpovědnost společnosti Kia za zbytné výdaje.

  Německo
  15.1 Smluvní a zákonná odpovědnost společnosti Kia za škody vzniklé z lehké nedbalosti bude nezávisle na právním důvodu omezena takto: 15.1.1 společnost Kia ponese odpovědnost za předvídatelné škody typické pro tento typ smlouvy způsobené porušením podstatných smluvních povinností; 15.1.2 společnost Kia neponese žádnou odpovědnost za případné porušení jiných povinností náležité péče z lehké nedbalosti. 15.2 Shora uvedené omezení odpovědnosti se nevztahuje na povinné zákonné odpovědnosti, jako zejména na odpovědnost za úmyslné pochybení, odpovědnost vyplývající z německého zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku (Produkthaftungsgesetz) ani odpovědnost za zaviněné úrazy. Omezení odpovědnosti se nevztahuje ani na případnou konkrétní záruku poskytovanou společností Kia. 15.3 Odstavce 15.1 a 15.2 platí analogicky též pro odpovědnost společnosti Kia za zbytné výdaje. 15.4 Jste povinni vyvinout přiměřené úsilí za účelem prevence a minimalizace škod. 15.5 Společnost Kia neponese žádnou odpovědnost za využívání upozornění na rychlostní radarovou kontrolu/nebezpečnou zónu, které je podle § 23 odst. 1c německého zákona o provozu na pozemních komunikacích („StVO“) zakázáno (viz odst. 16). 15.6 Společnost TomTom Global Content B.V. neponese žádnou odpovědnost za využívání upozornění na rychlostní radarovou kontrolu/nebezpečnou zónu, které je podle ust. § 23 odst. 1c německého zákona o provozu na pozemních komunikacích („StVO“) zakázáno (viz odst. 16). 15.7 ZDE Europe B.V. za využívání upozornění na rychlostní radarovou kontrolu/nebezpečnou zónu, které je podle ust. § 23 odst. 1c německého zákona o provozu na pozemních komunikacích („StVO“) zakázáno, neručí (viz odst. 16).

  Maďarsko
  15.1 Smluvní i mimosmluvní odpovědnost společnosti Kia za ztráty a škody, vzniklé na základě nebo v souvislosti se smlouvou, nebo za zpoždění či přerušení poskytování služeb bude plně v souladu s platným právem a nezávisle na právním důvodu (záruce, smlouvě, bezpráví, nedbalosti či jiném důvodu, včetně latentních/skrytých vad), omezena takto: 15.1.1 společnost Kia ponese odpovědnost za předvídatelné škody typické pro tento typ smlouvy způsobené porušením podstatných smluvních povinností; 15.1.2 společnost Kia neponese žádnou odpovědnost za škody způsobené porušením nepodstatných smluvních povinností ani porušením jiné povinnosti náležité péče z lehké nedbalosti; a 15.1.3 společnost Kia neponese žádnou odpovědnost za zvláštní, nepřímé nebo následné škody včetně, ale nikoliv výhradně, ztráty přístupu, dat, zisku, úspor, příležitosti, goodwillu, ani za nároky třetích stran (a to ani v případě, že společnost Kia bude na hrozící škodu předem upozorněna). 15.2 Shora uvedené omezení odpovědnosti se nebude vztahovat na případnou konkrétní záruku poskytovanou společností Kia. Těmito uživatelskými podmínkami nebude nijak omezena ani vyloučena odpovědnost společnosti Kia za (i) smrt nebo úraz z nedbalosti na straně společnosti Kia nebo jejích zaměstnanců či jí pověřených subjektů plnění; (ii) úmyslné pochybení; (iii) porušení povinností vyplývajících z pravidel veřejného pořádku; ani (iv) všechny další případy, ve kterých omezení nebo vyloučení odpovědnosti společnosti Kia zákon neumožňuje.

  Itálie
  15.1. Odpovědnost společnosti Kia za škody z lehké nedbalosti bude omezena takto: 15.1.1 společnost Kia ponese odpovědnost za předvídatelné škody typické pro tento typ smlouvy způsobené porušením podstatných smluvních povinností; 15.1.2 společnost Kia neponese odpovědnost za případné porušení jiných povinností náležité péče z lehké nedbalosti. 15.1.3 Shora uvedené omezení odpovědnosti se nebude vztahovat na případnou konkrétní záruku poskytovanou společností Kia. Těmito uživatelskými podmínkami nebude nijak omezena ani vyloučena odpovědnost společnosti Kia za (i) smrt nebo úraz z nedbalosti na straně společnosti Kia nebo jejích zaměstnanců či jí pověřených subjektů plnění; (ii) hrubou nedbalost a úmyslné pochybení; (iii) porušení povinností vyplývajících z pravidel veřejného pořádku; ani (iv) všechny další případy, ve kterých omezení nebo vyloučení odpovědnosti společnosti Kia zákon neumožňuje. 15.2 Odstavce 15.1 a 15.2 platí analogicky též pro odpovědnost společnosti Kia za zbytné výdaje. 15.3 Jste povinni vyvinout přiměřené úsilí za účelem prevence a minimalizace škod.

  Nizozemsko
  15.1 Společnost Kia neponese v rámci příslušně platných právních předpisů žádnou odpovědnost za škody vzniklé na základě nebo v souvislosti se smlouvou na poskytování služeb nebo službami samotnými. Toto se však nebude vztahovat na odpovědnost za hrubou nedbalost nebo úmyslné pochybení výkonného vedení společnosti Kia. 15.2 Jste povinni vyvinout přiměřené úsilí za účelem prevence a minimalizace škod.

  Norsko
  15.1 Smluvní a zákonná odpovědnost společnosti Kia za škody vzniklé z lehké nedbalosti bude nezávisle na právním důvodu omezena takto: 15.1.1 společnost Kia ponese odpovědnost za předvídatelné škody typické pro tento typ smlouvy způsobené porušením podstatných smluvních povinností; 15.1.2 společnost Kia neponese žádnou odpovědnost za případné porušení jiných povinností náležité péče z lehké nedbalosti; 15.1.3 odpovědnost společnosti Kia bude limitována částkou 5 000 NOK za událost. 15.2 Shora uvedené omezení odpovědnosti se nebude nevztahovat na případnou povinnou zákonnou odpovědnost, včetně odpovědnosti vyplývající z norského zákona o odpovědnosti za vady výrobků. Omezení odpovědnosti se navíc nebude vztahovat na případnou konkrétní záruku poskytovanou společností Kia.

  Polsko
  15.1 Společnost Kia neponese žádnou odpovědnost za skutečné ztráty a/nebo ztráty na zisku, s výjimkou případů způsobených úmyslným pochybením společnosti Kia. 15.2 Shora uvedené omezení odpovědnosti se nevztahuje na povinné zákonné odpovědnosti, jako zejména na odpovědnost za úmyslné pochybení, odpovědnost vyplývající z polského zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku (Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów), odpovědnost za nebezpečné výrobky podle polského občanského zákoníku (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny) ani odpovědnost za zaviněné úrazy.

  Irská republika
  15.1 Společnost Kia odpovídá za způsobené předvídatelné ztráty a škody. Nedodrží-li společnost Kia tyto uživatelské podmínky, bude odpovídat za Vám způsobenou ztrátu nebo škodu jakožto předvídatelný důsledek porušení smlouvy ze strany společnosti Kia nebo nezajištění náležité péče a kompetence, nebude však odpovídat za žádné nepředvídatelné ztráty nebo škody. Ztráty či škody jsou předvídatelné, pokud je zřejmé, že vzniknou nebo pokud obě strany v okamžiku uzavírání smlouvy věděly, že mohou vzniknout. 15.2 Společnost Kia nevylučuje ani neomezuje odpovědnost vůči Vám, pokud by to bylo v rozporu se zákonem. To se týká odpovědnosti: za smrt nebo úraz způsobené nedbalostí společnosti Kia nebo nedbalostí jejích zaměstnanců, subjektů zajišťujících plnění nebo subdodavatelů nebo za podvod či úmyslné klamání. 15.3 Společnost Kia neponese žádnou odpovědnost za obchodní ztráty. Služba je určena pouze pro soukromé použití. Budete-li produkty využívat za účelem komerce, obchodu nebo dalšího prodeje, neponese společnost Kia žádnou odpovědnost za ušlý zisk, ušlý obchod, narušení obchodu nebo ušlou obchodní příležitost.

  Slovensko
  15.1 Smluvní a zákonná odpovědnost společnosti Kia za škody (zejména za skutečné ztráty a ušlý zisk) bude plně v souladu s platným slovenským právem a nezávisle na právním důvodu příslušně omezena. Společnost Kia ponese odpovědnost pouze za škody, u kterých v průběhu plnění smlouvy na základě faktů, které jí byly známy nebo při vynaložení náležité péče měly být známy, které předvídala nebo mohla předvídat, že by mohly porušením povinností vzniknout. 15.2 Shora uvedené omezení se nevztahuje na povinnou zákonnou odpovědnost. Omezení odpovědnosti se nevztahuje ani na případnou konkrétní záruku poskytovanou společností Kia. 15.3 Jste povinni vyvinout přiměřené úsilí za účelem prevence a minimalizace škod.

  Španělsko
  15.1 Společnost Kia nijak neomezuje svoji povinnou zákonnou odpovědnost, která zahrnuje mj. odpovědnost za úmyslné pochybení a zaviněné úrazy. 15.2 Odstavec 15.1 platí příslušně pro odpovědnost společnosti Kia za zbytné výdaje.

  Spojené Království
  15.1 Společnost Kia odpovídá za způsobené předvídatelné ztráty a škody. Nedodrží-li společnost Kia tyto uživatelské podmínky, bude odpovídat za ztrátu nebo škodu způsobenou uživateli jakožto předvídatelný důsledek porušení smlouvy ze strany společnosti Kia nebo nezajištění náležité péče a kompetence, nebude však odpovídat za žádné nepředvídatelné ztráty nebo škody. Ztráty či škody jsou předvídatelné, pokud je zřejmé, že vzniknou nebo pokud obě strany v okamžiku uzavírání smlouvy věděly, že mohou vzniknout. 15.2 Společnost Kia nevylučuje ani neomezuje odpovědnost vůči Vám, pokud by to bylo v rozporu se zákonem. To se týká odpovědnosti za smrt nebo úraz způsobené nedbalostí společnosti Kia nebo nedbalostí jejích zaměstnanců, subjektů zajišťujících plnění nebo subdodavatelů, odpovědnosti za podvod či úmyslné klamání, za porušení zákonných práv uživatele ve vztahu ke službám včetně práva na obdržení služeb poskytovaných s rozumnou kompetencí a pečlivostí. 15.3 Společnost Kia neponese žádnou odpovědnost za obchodní ztráty. Služba je určena pouze pro soukromé použití. Budete-li produkty využívat za účelem komerce, obchodu nebo dalšího prodeje, neponese společnost Kia žádnou odpovědnost za ušlý zisk, ušlý obchod, narušení obchodu nebo ušlou obchodní příležitost.

 • 16. MÍSTNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVY

 • Následující tabulka obsahuje přehled právních úprav, které platí v závislosti na tom, kde máte svůj obvyklý pobyt.

  Belgie
  Poslední věta odstavce 4.1 bude platit v tomto upraveném znění:
  Aniž by byla dotčena povinná práva vyplývající z platných právních předpisů, nebude Vám dovoleno službu bez našeho předchozího souhlasu (zcela ani po částech) jakkoliv reprodukovat, (elektronicky ani jinak) přeposílat, modifikovat, prezentovat, dodávat, licencovat, referencovat nebo jinak využívat za veřejným nebo komerčním účelem. První věta odstavce 11.4 1 bude platit v tomto upraveném znění: Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy jsme po předchozím upozornění s 6týdenním předstihem oprávněni převést kompletně nebo částečně na jiného poskytovatele, a to, pokud postoupením nedojde ke snížení Vám jakožto spotřebiteli daných záruk, bez Vašeho souhlasu.
  Odstavec 13 bude platit v tomto upraveném znění: Výslovně souhlasíte s tím, že smlouva začíná platit udělením Vašeho souhlasu se založením uživatelského účtu Kia (pro aplikaci Kia Connect) a přijetím těchto uživatelských podmínek, čímž současně uznáváte, že ztrácíte právo na odstoupení, v souladu s článkem VI.53,13 belgického obchodního zákoníku.

  Česká republika
  Odstavec 12.2 se ruší a nahrazuje tímto zněním:
  Spotřebitelé jsou oprávněni nejen podat žalobu k českým soudům nebo soudům jiné jurisdikce, ale i v souladu s platnými zákony řešit případné spotřebitelské spory vyplývající ze smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se smlouvou, podléhající těmto uživatelským podmínkám, alternativním postupem prostřednictvím uznávaného smírčího orgánu. Aktuální seznam uznávaných alternativních smírčích orgánů a další informace o postupu při alternativním řešení sporů najdete na webových stránkách České obchodní inspekce: https://www.adr.coi.cz. Žalobu k alternativnímu smírčímu orgánu je možno podat i prostřednictvím online platformy na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Odstavec 13 se ruší a nahrazuje tímto zněním: Berete na vědomí a výslovně souhlasíte s tím, že smlouva na poskytování služby začíná platit udělením Vašeho souhlasu s přijetím těchto uživatelských podmínek, čímž současně uznáváte, že ztrácíte právo na odstoupení, v souladu s odstavcem 1837 českého občanského zákoníku.

  Německo
  Odstavec 3.1.2.1 se doplňuje tímto zněním: Výslovně se upozorňuje na to, že § 23 odst. 1c německého zákona o provozu na pozemních komunikacích (Straßenverkehrsordnung, „StVO“) zakazuje používání upozornění na rychlostní radarovou kontrolu na německých silnicích. Při používání služby jste povinni mít upozornění na rychlostní radarovou kontrolu vypnuté, postupovat v souladu s platnými zákony a respektovat práva třetích stran.

  Maďarsko
  Uživatelské podmínky se sjednávají v elektronické podobě. Uživatelské podmínky se sjednávají aktivací služby stiskem tlačítka „SOUHLASÍM“. Uživatelské podmínky se nesjednávají písemně, což znamená, že si je nebudete moci uložit, otevírat a reprodukovat na datovém nosiči nebo elektronickém médiu. Všem právně závazným prohlášením bude předcházet zajištění technických prostředků pro identifikaci a případnou opravu chybného zadání elektronickou cestou. Odstavec 12.2 neplatí, pokud jste spotřebitelem.

  Nizozemsko
  Odstavec 10.1 se doplňuje tímto zněním: Společnost Kia si vyhrazuje právo na smysluplné změny uživatelských podmínek a/nebo služby. O změnách uživatelských podmínek a/nebo služeb budete vždy informováni. Změny vstoupí v platnost po uplynutí 6 týdnů ode dne, kdy Vám bude příslušné oznámení doručeno.

  Polsko
  Odstavec 13 se ruší a nahrazuje tímto zněním: Nemáte právo na to od smlouvy odstoupit. A to ani v případě, že jste spotřebitelem, protože využívání aplikace Kia Connect a služby spočívá v dodávání digitálního obsahu společností Kia bez záznamu na trvanlivé médium. Spotřebitelé berou na vědomí a souhlasí s tím, že stažením aplikace Kia Connect dávají svolení k okamžitému zahájení plnění smlouvy ze strany společností Kia, a že nemají žádné právo na odstoupení.

  V platnosti od prosince 2022