Kia Connect Uživatelské Podmínky

Uživatelské Podmínky

 1. Rozsah platnosti a smluvní strany
 2. Kontaktní údaje
 3. Předpoklady používání služby
 4. Rozsah služby
 5. Upgrady; Kia Connect Store
 6. Autorská práva
 7. Povinnosti uživatele a podmínky používání
 8. Poplatky
 9. Dostupnost služby
 10. Ochrana osobních údajů
 11. Platnost, ukončení
 12. Změny služeb; změny uživatelských podmínek
 13. Různé
 14. Zákaznický servis / stížnosti
 15. Informace o právu na odstoupení od smlouvy na poskytování služeb a od nákupu upgradů
 16. Zákonná odpovědnost za vady
 17. Odpovědnost
 18. Místní právní úpravy
Znění aktualizované k 24. říjnu 2023

1.

Rozsah platnosti a smluvní strany

1.1.

Smluvní strany
Tyto uživatelské podmínky („uživatelské podmínky“) platí pro používání mobilní aplikace Kia Connect („aplikace Kia Connect“) a/nebo služby Kia Connect prostřednictvím ovládacího panelu vozidla („ovládací panel“), prostřednictvím kterých uživatel získává přístup k určitým funkcím a službám Kia Connect („služby“) a upgradům Kia Connect („upgrady“).
Poskytovatelem těchto služeb a upgradů je německá společnost Kia Connect GmbH, zapsaná do obchodního rejstříku pod číslem HRB 112541, se sídlem Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt nad Mohanem, e-mail: info@kia-connect.eu (na kterou odkazujeme slovem „Kia“, a zájmenem „my“, „nás“, „nám“), uživatelem jste Vy (na kterého odkazujeme slovem „uživatel“ nebo zájmenem „Vy“).

1.2.

Obsah uživatelských podmínek
Smlouva o koupi vozidla a smlouva na poskytování služby podle uživatelských podmínek jsou dva navzájem nezávislé právní úkony z oblasti obchodního práva respektive dvě navzájem nezávislé smlouvy.
Plnění jedné z nich nebude mít žádný vliv na druhou z nich a naopak. Za určitých okolností se tak může stát, že uživatel dodrží své závazky ze smlouvy o koupi vozidla, službu však využívat moci nebude. Naopak pokud by od smlouvy o koupi vozidla se zpětným účinkem odstoupil, mohli bychom smlouvu na poskytování služby v souvislosti s tímto vozidlem podle odstavce 11.4 vypovědět.

1.3.

Používání služby prostřednictvím aplikace Kia Connect vyžaduje přístup k internetu nebo jiným telekomunikačním službám (viz také odstavec 3 o předpokladech používání služby. Tyto uživatelské podmínky se nevztahují na telekomunikační služby, které jsou pro používání služby prostřednictvím aplikace Kia Connect potřeba. Ty jsou předmětem samostatné smlouvy uzavřené přímo s poskytovatelem telekomunikačních služeb (což platí i pro s nimi spojené poplatky).

2.

Kontaktní údaje

2.1.

Kontakt na společnost Kia Connect GmbH
S případnými dotazy týkajícími se přímo nebo nepřímo těchto uživatelských podmínek nebo služby nás můžete kontaktovat následovně:
Kia Connect GmbH
Poštovní adresa: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt nad Mohanem
Telefon: +49 800 5330012

2.2.

Kontakt na technickou podporu
Technickou podporu si v případě potřeby vyžádáte kontaktním formulářem: https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/

2.3.

Problematika ochrany osobních údajů
Budete-li se chtít v souvislosti s ochranou svých osobních údajů a způsobem sběru a zpracovávání svých osobních údajů v souvislosti se službami, pak nás můžete samozřejmě kontaktovat. Příslušné kontaktní údaje najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů v rámci aplikace Kia Connect, které si stáhnete z webu https://connect.kia.com/eu/downloads.

3.

Předpoklady používání služby

3.1.

Vozidlo kompatibilní s aplikací Kia Connect
Předpokladem používání služby prostřednictvím aplikace Kia Connect je ovládací panel kompatibilní s aplikací Kia Connect, tj. technicky připojitelný k back-endové části aplikace Kia Connect, což závisí na modelu, modelovém roku a speciální úpravě vozidla. Předpoklady svého vozidla si ověříte na webu: https://owners.kia.com/content/owners/en/uvo-availability.html.

3.2.

Aplikace Kia Connect a ovládací panel
Jednotlivé služby a funkce je možno používat prostřednictvím aplikace Kia Connect a/nebo ovládacího panelu: služby a funkce uvedené v odstavci 4.2.1 („aplikace Kia Connect“) je možno používat jen prostřednictvím aplikace Kia Connect; služby a funkce uvedené v odstavci 4.2.2 („Funkce ve vozidle“) a 4.2.3 („Bezdrátová OTA aktualizace“) najdete v ovládacím panelu. V aplikaci Kia Connect si budete muset vytvořit účet Kia a aplikaci s vozidlem Kia propojit. Při ovládání funkcí z ovládacího panelu se obejdete bez přihlášení a bez účtu Kia.

3.3.

Internetové připojení
K tomu, abyste mohli službu využívat, budete v případě, že ji budete chtít používat prostřednictvím mobilní aplikace Kia Connect, potřebovat kromě vozidla také nijak nelimitované internetové připojení. Kromě toho musí být ovládací panel vozidla „v připojitelném stavu“. V tomto stavu vozidlo je, pokud ho nenecháte vypnuté déle než 7 dní (tedy aniž byste v mezičase zapnuli zapalování).
Pokud se tak stane, bude nutno provést takzvaný „tvrdý reset“. Ten provedete tak, že na ovládacím panelu zapnutého vozidla propiskou nebo tužkou na pět vteřin stisknete resetovací tlačítko. Tím ovládací panel vrátíte do „připojitelného stavu“ a obnovíte přístup ke službám.    

3.4.

Kompatibilní mobilní zařízení
Aplikaci Kia Connect (viz odstavec 4.2.1) je možno používat jen na příslušně kompatibilním mobilním zařízení. V době zveřejnění těchto uživatelských podmínek je aplikace dostupná pro zařízení s operačním systémem Android (od verze Android 5.0) a iOS (od verze iOS 13). Další aktualizace aplikace Kia Connect si v budoucnu mohou vyžádat též instalaci novější verze operačního systému mobilního zařízení. 

3.5.

Dostupnost kompatibilních mobilních komunikačních sítí
Hardware pro mobilní komunikaci a SIM karta v ovládacím panelu vozidla fungují pouze na určitých frekvencích v pásmu 4G/LTE. Dostupnost kompatibilních sítí 4G/LTE závisí na externích mobilních operátorech a na geografickém regionu. V regionech bez síťového pokrytí v pásmu 4G/LTE se bude ovládací panel připojovat k sítím v pásmu 2G nebo 3G. Tento mobilní standard však pracuje s menšími přenosovými rychlostmi, což znamená, že služba bude fungovat pravděpodobně hůře a případně i vypadávat. V oblastech bez jakékoliv kompatibilní mobilní sítě pak službu využívat nelze.
Za horší odezvu nebo výpadky služby z důvodu nedostupnosti připojení ke kompatibilní síti společnost Kia neručí.

3.6.

Dostupnost kompatibilních sítí pro mobilní komunikaci
V oblastech s pokrytím kompatibilní sítí pro mobilní komunikaci závisí výkon a dostupnost služby prostřednictvím ovládacího panelu ještě také na kvalitě signálu v konkrétním místě. Pokud je signál slabý, funguje služba pravděpodobně hůře a může případně i vypadávat. To platí zejména při průjezdu (i) tunely (ii) hornatou krajinou nebo hustým lesem, (iii) podél skalních útesů, (iv) hustou zástavbou a na dálnicích či silnicích pod úrovní terénu (v) či (vi) uvnitř stavebních komplexů.
Za horší odezvu nebo výpadky služby z důvodu nekvalitního signálu společnost Kia neručí.

4.

Rozsah služby
Prostřednictvím aplikace Kia Connect a ovládacího panelu získáváte přístup k celé řadě služeb a funkcí, které Vám dále v textu přiblížíme.

4.1.

Obecně o Kia Connect

4.1.1.

Dostupné jazykové verze
Služby jsou dostupné v různých jazykových verzích; na ovládacím panelu v jazyce nastaveném v uživatelském rozhraní systému, v rámci aplikace Kia Connect máte na výběr tyto jazyky: angličtina, čeština, dánština, holandština, finština, francouzština, italština, maďarština, němčina, norština, polština, portugalština, řečtina, rumunština, slovenština, španělština a švédština.

4.1.2.

Sdílení vozidla
Vozidlo kompatibilní s aplikací Kia Connect je možno propojit s jedním nebo několika účty v aplikaci Kia Connect. První uživatel, který si svůj účet v aplikaci Kia Connect s vozidlem propojí, se stane tzv. hlavním uživatelem. Kromě něj se s vozidlem mohou propojit i další uživatelé, a to tak, že je buď hlavní uživatel přizve, anebo jej o to požádají; tyto další uživatele nazýváme vedlejšími resp. sdílejícími uživateli.

4.2.

Rozsah služby závisí na modelu vozidla, datu výroby, speciální úpravě a nainstalované verzi aplikace Kia Connect. Pokud se budete chtít na něco zeptat, můžete nás kontaktovat způsobem uvedeným v odstavci 2

4.2.1.

Funkce v aplikaci Kia Connect

4.2.1.1.

Dálkové ovládání a kontrola vozidla
4.2.1.1.1.
Dálkové ovládání klimatizace: tato funkce umožňuje stav klimatizace elektromobilu prostřednictvím aplikace Kia Connect nejen na dálku kontrolovat, ale i plánovat, a to včetně odmrazování. Dostupnost závisí na modelu vozidla, modelovém roku a speciální úpravě.
4.2.1.1.2.
Dálkové ovládání nabíjení (jen pro elektromobily a plug-in hybridy): tato funkce umožňuje nabíjení baterie elektromobilu a plug-in hybridu prostřednictvím aplikace Kia Connect na dálku nejen zapínat a vypínat, ale i plánovat.
4.2.1.1.3.
Dálkové ovládání dveří
Tato funkce umožňuje prostřednictvím speciálních uživatelských rozhraní na dálku zamykat/odemykat dveře vozidla. Funkce je z preventivních důvodů a za účelem zajištění řádného zabezpečení vozidla chráněna kontrolními mechanismy. Využijete ji, když si nebudete jisti, zda jste vozidlo opravdu zamkli.
Pozor: funkcí dálkového ovládání dveří vozidlo nezamykejte, pokud jste si uvnitř nechali klíč centrálního zamykání. Vozidlo s klíčem centrálního zamykání uvnitř byste totiž funkcí dálkového ovládání dveří už nemuseli znovu odemknout. 
4.2.1.1.4.
Konfigurace vozidla na dálku, zálohování a obnovování uživatelského profilu: tato funkce umožňuje prostřednictvím aplikace Kia Connect kontrolovat a případně také upravovat nastavení vozidla. Nastavení je možno zálohovat a v případě potřeby obnovit. 
4.2.1.1.5.
Dálkové ovládání vyhřívání a větrání sedadel (jen v elektromobilech): tato funkce umožňuje ovládat vyhřívání a větrání předních i zadních sedadel elektromobilu na dálku, pokud jsou sedadla v poloze, ve které je lze vyhřívat či větrat.
4.2.1.1.6.
Dálkové ovládání oken: tato funkce umožňuje otevírat a zavírat okna vozidla na dálku.
4.2.1.1.7.
Dálkové ovládání výstražných blinkrů: tato funkce umožňuje na dálku vypínat výstražné blinkry. Dostupnost závisí na modelu vozidla, modelovém roku a speciální úpravě.
4.2.1.1.8.
Dálkové ovládání nabíjecí klapky: tato funkce umožňuje otevírat a zavírat nabíjecí klapku vozidla na dálku.
4.2.1.1.9.
Dálkové ovládání předního kufru: tato funkce umožňuje prostřednictvím aplikace Kia Connect na dálku otevírat přední kufr. Dostupnost závisí na modelu vozidla, modelovém roku a speciální úpravě.
4.2.1.1.10.
Dálkové ovládání adaptace baterie: tato funkce umožňuje prostřednictvím aplikace Kia Connect na dálku zapínat a vypínat adaptaci baterie elektromobilu. Dostupnost závisí na modelu vozidla, modelovém roku a speciální úpravě.
4.2.1.1.11.
Dálkové ovládání výstražných blinkrů: tato funkce umožňuje prostřednictvím aplikace Kia Connect na dálku krátce zapínat výstražné blinkry. Dostupnost závisí na modelu vozidla, modelovém roku a speciální úpravě.
4.2.1.1.12.
Dálkové ovládání houkačky a výstražných blinkrů: tato funkce umožňuje prostřednictvím aplikace Kia Connect na dálku krátce zapínat výstražné blinkry a houkačku. Dostupnost závisí na modelu vozidla, modelovém roku a speciální úpravě.

4.2.1.2.

Dálkové ovládání geolokačních služeb
4.2.1.2.1.
Sdílení zajímavých míst: tato funkce umožňuje lokalitu vyhledanou v mobilní aplikaci odeslat rovnou do navigace vozidla, kde se hned po nastartování také zobrazí (např. jako možný cíl plánované cesty). 
4.2.1.2.2.
Vyhledání vozidla a navigace pro první míli: tato funkce Vám umožňuje lokalizovat vozidlo a s pomocí navigace na mobilním telefonu se k němu také nechat dovést. Po vyhledání se Vám poloha vozidla vyznačí na mapě aplikace Kia Connect.
4.2.1.2.3.
Přehled jízd: tato funkce eviduje základní informace o každé absolvované jízdě (za posledních 90 dní), tedy datum a čas, průměrnou a nejvyšší rychlost, absolvovanou vzdálenost a čas jízdy.
4.2.1.2.4.
Navigace pro poslední míli: tato funkce Vám umožňuje pokračovat na cestě do cíle po zaparkování vozidla v případě potřeby podle navigace pěšky.

4.2.1.3.

Informace o vozidle
4.2.1.3.1.
Stav vozidla: tato funkce umožňuje ověřit si prostřednictvím aplikace Kia Connect stav vozidla:
stav dveří
stav nabíjecí klapky
stav kapoty/kufru
stav klimatizace
stav nabití baterie, stav nabíjecího konektoru, stav dobíjení (jen u elektromobilů)
stav paliva (jen u vozidel se spalovacími/hybridními motory)
stav vyhřívání a větrání sedadel
stav oken
stav střešního okna
stav 12V baterie
stav světel
4.2.1.3.2.
Protokol: aplikace Kia Connect vytváří také pravidelné statistické výkazy. Ty obsahují nejen informace o technickém stavu vozidla, ale i charakteristice jízdy. (kolikrát se startovalo, kolik kilometrů se ujelo, kolik času vozidlo jelo anebo stálo se zapnutým motorem). Z protokolu se dozvíte, zda s vozidlem není nějaký problém vyžadující servis nebo opravu, případně nakolik závažný a spěšný je a jak byste měli postupovat.
4.2.1.3.3.
Diagnostika: tato funkce spočívá v automatickém autodiagnostickém procesu. Tento proces (jehož výstupem jsou chybové kódy DTC) se spouští automaticky bezprostředně po nastartování.
V případě zjištění chyby vygeneruje tato funkce hlášení obsahující popis chyby, závažnost a doporučené opatření.
4.2.1.3.4.
Spotřeba elektřiny (jen u elektromobilů): aplikace Kia Connect vytváří také pravidelné výkazy s informacemi o celkové a průměrné spotřebě elektřiny, absolvované vzdálenosti a rekuperaci elektřiny.

4.2.1.4.

Upozornění na aktivitu a zabezpečení
4.2.1.4.1.
Upozornění na aktivitu: otevře-li se například v autě po vypnutí zapalování okno, dostanete do aplikace Kia Connect příslušné upozornění.
4.2.1.4.2.
Zabezpečení proti krádeži (u vozidel vybavených zabezpečovacím systémem): spustí-li se poplašné zařízení zabezpečovacího systému, dostanete do aplikace Kia Connect příslušné upozornění.
4.2.1.4.3.
Upozornění na slabou baterii: poklesne-li stav 12V baterie pod určitou hodnotu, dostanete do aplikace Kia Connect příslušné upozornění.
4.2.1.4.4.
Upozornění na přítomnost pasažérů vzadu: bude-li po přeřazení na parkování na zadních sedadlech zaregistrován pohyb, dostanete do aplikace Kia Connect příslušné upozornění.
4.2.1.4.5.
Upozornění na stání se zapnutým motorem: otevřou-li se ve stavu s řadicí pákou v parkovací poloze a s běžícím motorem dveře, dostanete do aplikace Kia Connect příslušné upozornění.
4.2.1.4.6.
Systém hlídání stavu vysokonapěťové baterie: tento varovný systém hlídá stav vysokonapěťové baterie a v případě potřeby varuje. Vyhodnotí-li systém defekt, dostanete do aplikace Kia Connect a do ovládacího panelu příslušné upozornění.

4.2.1.5.

Sledování vozidla na dálku
Funkci sledování vozidla na dálku využijete, když vozidlo svěříte někomu jinému. Funkci je však nutno pokaždé vždy nejprve v ovládacím panelu aktivovat.
4.2.1.5.1.
Parkování v režimu Valet: pokud si tento režim aktivujete a svěříte řízení někomu jinému, budete mít možnost sledovat prostřednictvím aplikace Kia Connect polohu vozidla, čas posledního vypnutí zapalování, čas jízdy, absolvovanou vzdálenost a nejvyšší rychlost.
4.2.1.5.2.
Upozorňování v režimu Valet: pokud si tuto funkci na ovládacím panelu aktivujete, bude Vás aplikace poté, co vozidlo k zaparkování svěříte někomu jinému a ten překročí Vámi v aplikaci Kia Connect nastavený limit absolvované vzdálenosti, rychlosti jízdy a doby stání ze zapnutým motorem, příslušně upozorňovat. Povolená vzdálenost se přitom měří od místa, ve kterém bylo upozorňování aktivováno.
4.2.1.5.3.
Upozorňování na porušení územního omezení: pokud si tuto funkci na ovládacím panelu aktivujete, bude Vás aplikace Kia Connect v případě, že se vyjede z oblasti s povoleným přístupem nebo vjede do oblasti s omezeným přístupem, příslušně informovat. Hranice povolených a zakázaných oblastí si nastavíte v aplikaci Kia Connect. 
4.2.1.5.4.
Upozorňování na překročení nastavené rychlosti: pokud si tuto funkci na ovládacím panelu aktivujete, bude Vás aplikace Kia Connect v případě, že se překročí rychlost nastavená v aplikaci, příslušně informovat.
4.2.1.5.5.
Upozorňování na porušení časového limitu: pokud si tuto funkci na ovládacím panelu aktivujete, bude Vás aplikace Kia Connect v případě, že se s vozidlem bude jezdit mimo časy nastavené v aplikaci, příslušně informovat.
4.2.1.5.6.
Upozorňování na stání se zapnutým motorem: pokud si tuto funkci na ovládacím panelu aktivujete, bude Vás aplikace Kia Connect v případě, že se s vozidlem se zapnutým motorem bude stát déle, než jste si nastavili v aplikaci, příslušně informovat.

4.2.1.6.

Preferovaný autoservis
Pokud si na webu MyKia nebo v aplikaci MyKia (když je ve Vaší zemi k dispozici) nastavíte „Preferovaný autoservis“, budete si díky této funkci toto nastavení moci synchronizovat s aplikací Kia Connect. Synchronizace spadá mezi volitelné funkce, takže si ji v případě zájmu musíte sami aktivovat. Pokud synchronizaci „Preferovaného autoservisu“ ponecháte v neaktivním stavu, budete si jej sice moci v aplikaci Kia Connect nadále zobrazit, ovšem bez záruky, že se nebude lišit od volby v MyKia.

4.2.1.7.

Digitální klíč
Tato služba vám umožňuje používat chytrý telefon k provádění služeb, jako je zamykání a odemykání vozidla, aktivace klimatizace nebo startování vozidla (pouze zevnitř), a to pomocí integrované funkce ultra-širokého pásma („UWB“) a integrované funkce založené na výměně dat prostřednictvím protokolu NFC (near field communication) vašeho chytrého telefonu. Umožňuje sdílet a spravovat digitální klíč až s dalšími zařízeními, např. zařízeními rodiny a přátel. Upozorňujeme, že při používání této služby dochází k výměně dat mezi mobilním telefonem a vozidlem pomocí funkcí UWB nebo NFC. Tato data nejsou přenášena k nám. Dostupnost této služby závisí na modelu, modelovém roce a speciální úpravě vašeho vozidla a na modelu chytrého telefonu, který používáte. Další informace o kompatibilitě naleznete v informacích o této službě v aplikaci Kia Connect nebo na webových stránkách Kia Connect.

4.2.2.

Funkce ve vozidle

4.2.2.1.

Funkce Kia Connect Live
Dostupnost funkcí Kia Connect Live závisí na tom, zda je Kia v dané chvíli resp. v místě, kde se budete nacházet, schopna získat a vyhodnotit potřebné informace, což opět závisí na dostupnosti služeb a spolehlivosti dat od externích poskytovatelů. Kia tak například (ještě) nemusí vědět o čerstvé dopravní nehodě, takže ji na mapě ovládacího panelu nezobrazí. Totéž platí o aktuální dostupnosti nabíjecích stanic, kterou si na ovládacím panelu budete moci ověřit pouze, pokud Kia dostane příslušné živé informace od provozovatele, což bohužel není vždy pravidlem.
Součástí služby jsou tyto funkce Kia Connect Live:
4.2.2.1.1.
Dopravní situace live a online navigace: výpočet tras a mapování hustoty provozu na základě živých dopravních informací. Online navigace do zadaného cíle podle informací získávaných v reálném čase v kombinaci s historickými dopravními informacemi.
4.2.2.1.2.
Plánovač tras elektromobilů (jen u elektromobilů a plug-in hybridů): tato funkce po zadání cíle do navigace automaticky vyhodnotí, zda bude cestou potřeba zajet na dobíjecí stanici. Pokud na základě stavu baterie a předpokládané spotřeby usoudí, že bude potřeba dobít, pak do doporučené trasy automaticky zahrne potřebné dobíjecí stanice.
Pokud se řidič rozhodne jinak, tedy například dobije dříve, nebo doporučenou stanici vynechá, anebo pokud se ukáže, že je spotřeba vyšší než se původně předpokládalo, pak funkce navrhované zastávky také automaticky upraví.
Funkci není nutno explicitně aktivovat; plánovač tras pro elektromobily je integrovanou součástí online navigace (viz odstavec 4.2.2.1.1).
4.2.2.1.3.
Živé informace o zajímavých místech a živé vyhledávání: tato funkce poskytuje informace o zajímavých místech v blízkém okolí místa, ve kterém se právě nacházíte. Kromě toho si s její pomocí zajímavá místa vybraných kategorií také vyhledáte.
Tato služba bude v kompatibilních vozidlech vylepšena o data od naší partnerské firmy 4.screen (viz https://www.4screen.com/). Díky tomuto vylepšení budete mít přístup k informacím o obchodech či restauracích (např. budete upozorňováni na to, kde je najdete). Tyto informace se Vám budou na mapě zobrazovat jako špendlíky s logem. Kromě toho budete na mapě také moci cíleně hledat. Budete si také moci nechávat posílat akce a zvláštní nabídky z obchodů a restaurací, kolem kterých budete projíždět. Upozorňujeme, že dostupnost této vylepšené funkce závisí na modelu vozidla, modelovém roku a speciální úpravě. V ovládacím panelu přitom budete muset mít nainstalovaný nejnovější software minimálně ze 4. čtvrtletí roku 2023.
4.2.2.1.4.
Počasí: tato funkce poskytuje informace o počasí v závislosti na aktuální poloze.
4.2.2.1.5.
Parkování: informace o možnostech parkování v garážích, na parkovištích a na ulici v aktuální poloze, poblíž cíle, poblíž kurzoru nebo poblíž centra.
4.2.2.1.6.
Zajímavá místa EV (pouze u elektromobilů a plug-in hybridů): informace o dobíjecích stanicích v blízkém okolí místa, ve kterém se právě nacházíte, včetně dostupnosti.
4.2.2.1.7.
Autoservisy: informace o autoservisech Kia v blízkém okolí místa, ve kterém se právě nacházíte.
4.2.2.1.8.
Upozorňování na radar/nebezpečnou zónu (v zemích, kde to umožňuje legislativa): tato funkce upozorňuje na místa častých nehod a varuje před místy vážných nehod a radarovými kontrolami.
Upozorňujeme, že tato funkce může být v některých zemích zakázána. Upozorňování na rychlostní radarovou kontrolu je dovoleno používat jen v zemích, kde to nezakazuje národní legislativa.
Jakožto uživatel resp. řidič jste povinni ověřovat, zda je používání upozornění na rychlostní radarovou kontrolu v oblastech, kterými projíždíte, povoleno či nikoliv.
4.2.2.1.9.
Sport: tato funkce poskytuje informace o uplynulých, aktuálních a nadcházejících událostech ze světa sportu s možností výběru sportovního odvětví a ligové soutěže.

4.2.2.2.

Identifikace hudby: tato funkce umožňuje během poslechu rádia identifikovat hraný song. Současně zobrazuje fotografii příslušného alba. Funkci je nutno aktivovat stiskem loga „SoundHound“ v obrazovce rádia. Po aktivaci se budou nahrávat krátké útržky z rádia a odesílat do služby SoundHound. Pokud se službě podaří song identifikovat, objeví se na displeji ovládacího panelu název songu a jméno interpreta spolu s fotografií případného alba.

4.2.2.3.

Online hlasové ovládání
Online hlasové ovládání umožňuje ovládat určité funkce vozidla mluvenými povely a diktovat do připojeného mobilního zařízení textové zprávy. Online hlasové ovládání funguje v online prostředí (cloudu). Online hlasové ovládání se aktivuje standardně automaticky spolu se službou na ovládacím panelu vozidla. V rámci této funkce postupujeme Vaše osobní údaje (např. vzorky mluveného slova) námi pověřenému poskytovateli služeb, firmě Cerence B.V. Podrobnosti najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů. Postupování osobních údajů firmě Cerence zabráníte deaktivací online hlasového ovládání v nastaveních ovládacího panelu. Deaktivace online hlasového ovládání se může projevit omezenou funkčností resp. naprostou nefunkčností hlasového ovládání vozidla.

4.2.2.4.

Synchronizace osobního kalendáře s navigací
Tato funkce umožňuje synchronizovat kalendář z telefonu, ať už od Googlu, nebo Applu, s funkcí kalendáře na ovládacím panelu. Osobní kalendář si tak budete moci nejen na ovládacím panelu zobrazit, ale i používat jako zdroj pro zadávání cílů do navigace. Tato funkce je kompatibilní jak s kalendářem od Googlu, tak i od Applu.

4.2.2.5.

Streamování hudby
Tato funkce umožňuje využívat oblíbené služby pro streamování hudby a audií (podcastů, audioknih) i ve vozidle prostřednictvím integrovaného displeje a reproduktorů systému infotainmentu.
Upozorňujeme, že služba nezahrnuje předplatné odpovídající streamovací služby. Nezávisle na této funkci si tedy budete muset vytvořit účet a sjednat předplatné u své oblíbené streamovací služby.
Co budete moci streamovat, závisí na lokalitě a softwarové verzi ovládacího panelu. Informace o kompatibilních poskytovatelích ve Vaší zemi najdete v ovládacím panelu.
Dále upozorňujeme, že tato funkce je standardně deaktivována, takže si ji v případě zájmu budete muset nejprve v Kia Connect Store aktivovat. Aktivace je zdarma a funkci není nutno kupovat. Funkci poskytujeme po dobu tří let od začátku smluvního období pro používání služeb Kia Connect, tedy od začátku záruční doby na vozidlo. Dostupnost závisí na modelu vozidla, modelovém roku a speciální úpravě.

4.2.2.6.

Provozně-technická oznámení
Tato funkce generuje oznámení týkající se provozu a údržby vozidla. Oznámení se zobrazují v tzv. centru oznámení na ovládacím panelu. Jedná se tudíž o další, pohodlný způsob, jak si nechávat připomínat důležité věci.
Upozorňujeme, že absence zpráv v centru oznámení neznamená, že není potřeba žádná údržba nebo že s vozidlem nemáte jít na technickou prohlídku.
4.2.2.6.1.
Oznamování svolávacích akcí: Kia Vám bude prostřednictvím centra oznámení zasílat oznámení o svolávacích akciích týkajících se Vašeho vozidla. Kromě toho můžete oznámení tohoto typu dostávat ještě také i jinou cestou (např. do aplikace Kia Connect, na Vámi uvedenou e-mailovou adresu nebo poštovním dopisem).
4.2.2.6.2.
Připomínání servisu: Kia Vám bude do centra oznámení zasílat notifikace, kterými Vám bude připomínat termíny servisu vozidla.
4.2.2.6.3.
Oznamování opatření v rámci servisu: Kia Vám bude případně také doporučovat opatření v rámci servisu (jako například aktualizaci softwaru, výměnu či kontrolu součástek vozidla Kia). Doporučení si lze nechávat posílat do centra oznámení, do aplikace Kia Connect nebo na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.
Poskytování informací o doporučených úkonech v rámci servisu vozidla není funkcí ve smyslu definice v uživatelských podmínkách a je podmíněno Vaším předchozím souhlasem.
4.2.2.6.4.
Připomínání povinných technických kontrol (STK): Kia Vás bude informovat o nadcházejících povinných technických kontrolách.
Ve Spojeném Království upozorňujeme řidiče na prohlídky předepsané Ministerstvem dopravy (běžně označované jako „MOT“).
Přitom musíte společnosti Kia nejprve sdělit datum poslední technické kontroly a datum přihlášení vozidla. Kia neručí za přesnost a včasnost připomenutí. Za dodržování předepsaných termínů podle příslušných předpisů odpovídáte Vy.

4.2.2.7.

Lajkovací tlačítko pro hudbu z USB a z rádia: lajkovací tlačítko pro hudbu z USB a z rádia Vám umožňuje označovat si oblíbené písničky a sestavovat si playlisty. Lajkovacím tlačítkem, které je součástí hudební funkce systému infotainmentu, si songy nejen označíte, ale naopak i z paměti opět odstraníte. 

4.2.3.

Bezdrátová OTA aktualizace

4.2.3.1.

Obecně o bezdrátové OTA aktualizaci
Tento odstavec se týká aktualizace systému infotainmentu a mapového materiálu, prováděné bezdrátově, „over the air“ (OTA), tj. s pomocí integrovaného hardwaru pro mobilní komunikaci.
Tento způsob aktualizace je nutno odlišit od instalace aktualizačních souborů prostřednictvím lokálního připojení nebo servisního střediska Kia.

4.2.3.2.

Bezdrátová OTA aktualizace mapového materiálu a systému infotainmentu
4.2.3.2.1.
Přehled bezdrátové OTA aktualizace mapového materiálu a systému infotainmentu
„Bezdrátová OTA aktualizace mapového materiálu a systému infotainmentu“ umožňuje:
aktualizovat mapový materiál navigačního systému vozidla („aktualizace mapového materiálu“); a/nebo
aktualizovat software systému infotainmentu anebo vylepšovat software ovládacího panelu („aktualizace systému infotainmentu“)
stažením z našich serverů do integrovaného telematického systému metodou „over-the-air“ (OTA), tedy metodou bezdrátového přenosu.
Z ovládacího panelu se vždy dozvíte další informace o procesu a obsahu aktualizace mapového materiálu a systému infotainmentu.
4.2.3.2.2.
Předpoklady bezdrátové OTA aktualizace:
Software pro bezdrátovou OTA aktualizaci mapového materiálu a systému infotainmentu: ve vozidle musí být nainstalovaný software umožňující bezdrátovou OTA aktualizaci mapového materiálu a systému infotainmentu, tak aby bylo do vozidla možno bezdrátově zasílat aktualizační soubory. Vybavení vozidla softwarem pro bezdrátovou aktualizaci závisí na modelu, datu výroby a speciální úpravě. Případně tedy může být nutno software nejprve nainstalovat prostřednictvím lokálního připojení. Společnost Kia však neručí za existenci dostupného softwaru pro bezdrátovou OTA aktualizaci pro konkrétní vozidlo. S případnými dotazy nás můžete kontaktovat způsobem popsaným v odstavci 2.
Dostupnost: instalovat je možno pouze bezdrátové OTA aktualizace mapového materiálu a systému infotainmentu, které společnost Kia připraví ke stažení a které budou s Vaším vozidlem kompatibilní. Ovládací panel bude proto pravidelně ověřovat, zda není k dispozici nějaká další aktualizace mapového materiálu a systému infotainmentu. Bezdrátové OTA aktualizace bývají vydávány ve vlnách, což znamená, že se neaktualizují všechna vozidla současně, a to ani, pokud se jedná o stejný model a stejnou speciální úpravu.
Bezplatná bezdrátová OTA aktualizace systému infotainmentu: jestliže jste prvním majitelem nového vozu Kia modelového roku 2022, tedy vozidla, které podporuje „bezdrátovou OTA aktualizaci mapového materiálu a systému infotainmentu“ a které se prodává od května 2021, máte nárok na dvě bezplatné bezdrátové OTA aktualizace mapového materiálu a systému infotainmentu („bezplatné bezdrátové OTA aktualizace mapového materiálu a systému infotainmentu“).
Poté, co bezplatné bezdrátové OTA aktualizace vyčerpáte, budou Vám další aktualizace mapového materiálu a systému infotainmentu poskytovány v rámci našich povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů. Společnost Kia se přitom nijak nezavazuje ani neručí za počet dalších dostupných aktualizací ani za jejich načasování. Případné další aktualizace budou dostupné jen (i) k ručnímu stažení z webu https://update.kia.com/EU/E1/Main nebo (ii) v autoservisu. Abychom předešli jakýmkoliv nejasnostem, upozorňujeme, že se u aktualizace přes web nebo od autoservisu nejedná o „bezdrátovou OTA aktualizaci“.
Aktualizační soubory sice poskytujeme zdarma, nicméně autoservis Vám může účtovat cenu za práci spojenou s instalací; pokud si soubory budete stahovat z webu, budete hradit případné poplatky za internetové připojení.

4.2.3.3.

Bezdrátová OTA aktualizace systému vozidla
4.2.3.3.1.
Přehled bezdrátové OTA aktualizace systému vozidla
„Bezdrátová OTA aktualizace systému vozidla“ umožňuje bezdrátově aktualizovat software a parametry řídících jednotek vozidla na novější verzi.
Další informace o procesu a obsahu bezdrátové OTA aktualizace najdete v ovládacím panelu anebo – v případě aktualizace v rámci plnění smlouvy sjednané zakoupením upgradu (viz odstavec 5) – během nákupu v aplikaci Kia Connect.
4.2.3.3.2.
Předpoklady dostupnosti bezdrátové OTA aktualizace systému vozidla
Software pro bezdrátovou OTA aktualizaci systému vozidla
Předpokladem funkčnosti bezdrátové OTA aktualizace systému vozidla je potřebný software, který je do vozidla Kia nutno nainstalovat. Dostupnost bezdrátové OTA aktualizace systému vozidla závisí na modelu vozidla, datu výroby a speciální úpravě, což znamená, že nemusí být k dispozici pro každé vozidlo a společnost Kia za dostupnost také neručí. Případné dotazy rádi zodpovíme. Naše kontaktní údaje najdete v odstavci 2.
Dostupnost a nákup (pokud je to relevantní)
Předpokladem instalace bezdrátové OTA aktualizace je existence příslušně kompatibilní bezdrátové OTA aktualizace systému vozidla připravené společností Kia k bezdrátovému OTA stažení. Bezdrátové OTA aktualizace systému vozidla mohou zahrnovat také doplňkové funkce. Tyto doplňkové funkce („upgrady") si budete moci zakoupit prostřednictvím aplikace Kia Connect. Instalace takové bezdrátové OTA aktualizace systému vozidla bude možná až po uzavření příslušné smlouvy na nákup upgradu a zaplacení příslušné ceny. Podrobné informace o upgradech a jejich nákupu najdete v odstavci 5.

4.3.

Informace o zpracovávání lokalizačních dat v souvislosti s poskytováním služby
Některé z nabízených funkcí vyžadují shromažďování a zpracovávání lokalizačních dat (údajů GPS data), a to: úvodní menu s mapou a vyhledáváním, funkce Kia Connect Live, online hlasové ovládání, synchronizace osobního kalendáře s navigací, centrum oznámení, oznamování svolávacích akcí a připomínání pravidelného servisu, bezdrátová aktualizace mapového materiálu a systému infotainmentu, dálkové ovládání klimatizace (jen pro elektromobily), dálkové ovládání nabíjení, dálkové ovládání dveří, sdílení zajímavých míst, vyhledání vozidla, přehled jízd, stav vozidla, statistické protokoly, diagnostika, upozornění na aktivitu a zabezpečení proti krádeži.
Bez shromažďování a zpracovávání lokalizačních dat tyto funkce poskytovat/používat nelze.

4.4.

Deaktivace služby
Službu si lze samozřejmě také vypnout. Konkrétně si lze deaktivovat
funkce na ovládacím panelu; a/nebo
deaktivovat funkce a/nebo bezdrátovou OTA aktualizaci mapového materiálu a systému infotainmentu v aplikaci Kia Connect

5.

Upgrady; Kia Connect Store

5.1.

Přehled
Společnost Kia může prostřednictvím aplikace Kia Connect také nabízet k prodeji doplňkové funkce tzv. „upgrady“.

5.1.1.

Předpoklady dostupnosti upgradů
Dostupnost upgradů závisí na modelu vozidla, datu výroby a speciální úpravě. Obecně musí být do vozidla možno stahovat a instalovat bezdrátové OTA aktualizace systému vozidla (viz odstavec 4.2.3.3). Za tímto účelem musí být vozidlo vybaveno nejnovější verzí softwaru systému infotainmentu.

5.1.2.

Vazba upgradu na vozidlo; role uživatele
Upgrady se kupují vždy jen do jednoho konkrétního vozidla jedinečného identifikačního čísla (VIN), se kterým se následně propojují. To znamená, že je po prodeji vozidla může používat i další majitel, opět za zde popisovaných podmínek; viz odstavec 5.4.
Jelikož se upgrade propojuje s vozidlem, profituje z upgradu především majitel vozidla. Toho v případě prodeje potěší fakt, že vozidlo bude mít díky aktualizacím vyšší hodnotu. Rádi bychom ještě upozornili na specifika nákupu upgradu do jiného než Vašeho vozidla.

5.1.3.

Povinnosti osoby kupující upgrade vůči majiteli vozidla
Zakoupením upgradu se změní funkcionalita a vlastnosti vozidla. Pokud budete upgrade kupovat do jiného než svého vlastního vozidla (např. do vozidla, které budete mít na leasing či zapůjčené, anebo do vozidla, které budete s jeho majitelem sdílet), budete si nejprve muset vyžádat jeho souhlas s tímto zásahem do vozidla. Společnost Kia neručí za žádné spory nebo škody způsobené zakoupením upgradu do cizího vozidla bez souhlasu majitele.

5.2.

Popis upgradů
V současnosti nabízíme níže popisované upgrady, které si do svého vozidla budete moci zakoupit, pokud bude příslušně kompatibilní, což závisí na modelu, datu výroby a speciální úpravě vozidla.

5.2.1.

Boost (jen pro elektromobily)
Tento upgrade zvýší výkon elektromotoru nainstalovaného do vozidla. Vozidlo bude rychleji akcelerovat, takže z 0 na 100 km/h zrychlíte rychleji.
Dostupnost upgradu není podmíněna jen technicky, ale i legislativně, protože záleží na podmínkách registrace vozidla v jednotlivých zemích. Proto nelze vyloučit, že si tento upgrade nebudete moci zakoupit, přestože Vaše vozidlo bude mít všechny potřebné technické předpoklady.

5.2.2.

Remote Smart Parking Assist 2 (RSPA 2)
Tímto upgradem si zajistíte lepší verzi chytrého asistenta pro parkování na dálku, se kterým budete moci při parkování v kolmém, podélném i šikmém stání pojíždět automaticky dozadu i dopředu a také automaticky vyparkovávat. Vozidlo bude přitom detekovat veškeré předměty v okolí a automaticky upravovat rychlost, rychlostní stupeň i natočení volantu.

5.2.3.

Zpoplatněné bezdrátové OTA aktualizace
Tímto upgradem si po uplynutí bezplatného období zajistíte další bezdrátové OTA aktualizace mapového materiálu a systému infotainmentu (viz odstavec 4.2.3.3.2.(c) výše).
Upozorňujeme, že zakoupením upgradu získáte pouze prostředek pro realizaci bezdrátové OTA aktualizace mapového materiálu a systému infotainmentu, bez záruky dostupnosti aktualizace mapového materiálu a systému infotainmentu, a to ani obecně, ani co se týče určitého termínu.

5.3.

Modality nákupu

5.3.1.

Balíčky
Upgrady je možno kupovat za jednorázovou cenu a jako součást různých balíčků, a to na určitou dobu (např. 3 nebo 6 měsíců). Platnost balíčků po uplynutí této doby automaticky skončí. Další používání bude možné jen po opětovném zakoupení.

5.3.2.

Bezplatné zkušební období
Některé upgrady je možno používat po určitou dobu nejprve zdarma. Pokud si je v průběhu tohoto zkušebního období v aplikaci Kia Connect deaktivujete, nebudeme Vám účtovat žádné poplatky. Pokud si je v této době nedeaktivujete, budete si upgrade nebo balíček upgradů muset na další období příslušně předplatit.
Bezplatné zkušební období poskytujeme ke každému upgradu pouze jednou. To znamená, že pokud si koupíte upgrade a využijete bezplatného zkušebního období, pak v případě, že si jej budete chtít zakoupit někdy v budoucnu znovu, Vám již budeme příslušnou cenu fakturovat hned, bez nároku na další bezplatné zkušební období. To platí, i pokud si bezplatné zkušební období ukončíte předčasně deaktivací služeb v rámci propojeného vozidla tzv. Connected Car Services (viz odstavec 5.4.1(b)(iii)), anebo pokud, po zakoupení balíčku upgradů Vámi, jakožto sdílejícím uživatelem, dojde v průběhu bezplatného zkušebního období k deaktivaci sdílení Vašeho účtu s vozidlem (viz odstavec 5.4.2(b)(ii)).
Informace o tom, zda je ke konkrétnímu upgradu poskytováno bezplatné zkušební období, najdete v popisu produktu v Kia Connect Store, který si otevřete z aplikace Kia Connect.

5.3.3.

Podmínky nákupu upgradů
Informace o dostupnosti balíčků, o existenci bezplatného zkušebního období a výši ceny najdete v nabídce balíčků v Kia Connect Store, který si otevřete z aplikace Kia Connect.

5.4.

Podmínky nákupu a používání upgradů

5.4.1.

Aktivace služeb v rámci propojeného vozidla („Kia Connect“)

5.4.1.1.

Povinná aktivace služeb v rámci propojeného vozidla
Předpokladem pro instalaci upgradu a jeho aktivaci i deaktivaci zrušením v průběhu bezplatného zkušebního období jakož i kontroly/implementace v rámci zakoupeného období je aktivace služeb v rámci propojeného vozidla („Kia Connect“), a to na celou dobu používání upgradu. Udržovat služby v rámci propojeného vozidla v aktivním stavu je na uživateli, který je jen za tohoto předpokladu schopen zakoupený upgrade využívat.

5.4.1.2.

Důsledky deaktivace služeb v rámci propojeného vozidla
V případě deaktivace služeb v rámci propojeného vozidla (CCS) nastane toto:
5.4.1.2.1.
Upgrady, které jste si zakoupili na omezenou dobu, se deaktivují spolu se službami v rámci propojeného vozidla. V tomto stavu setrvávají po celou dobu, po kterou budou služby v rámci propojeného vozidla neaktivní. Dochází k přerušení zakoupeného období, které bude pokračovat až s reaktivací služeb v rámci propojeného vozidla, kterou se upgrade znovu aktivuje. Toto platí bez ohledu na to, který uživatel služby v rámci propojeného vozidla reaktivuje, tj. v případě prodeje jím bude nový majitel, který tak bude moci rovněž využít zbývající dobu použitelnosti upgradu, viz také odstavec 5.4.3.
5.4.1.2.2.
Upgrady, které jste si zakoupili na neomezenou dobu, zůstanou aktivní. Některé z nich však po deaktivaci služeb v rámci propojeného vozidla mohou přestat fungovat. To platí zejména pro upgrady vyžadující plnou konektivitu jako např. zpoplatněnou bezdrátovou OTA aktualizaci, ale i jiné upgrady zakoupené na neomezenou dobu.
5.4.1.2.3.
Upgrady v bezplatném zkušebním období budou deaktivovány. Deaktivací služeb v rámci propojeného vozidla bezplatné zkušební období skončí. Budete-li po reaktivaci služeb v rámci propojeného vozidla chtít upgrade používat znovu, budete si jej muset znovu koupit. Při opětovném zakoupení už nárok na další bezplatné zkušební období mít nebudete.

5.4.2.

Vozidlo s více než jedním uživatelem aplikace Kia Connect
Vozidlo je možno propojit s jedním nebo několika účty v aplikaci Kia Connect (viz odstavec 4.1.2). 
Upgrady si do propojeného vozidla s účtem v aplikaci Kia Connect může kupovat hlavní i sdílející uživatel. Pro sdílejícího uživatele přitom platí toto:

5.4.2.1.

Povinnost informovat ostatní uživatele
V případě, že jeden z uživatelů vozidla zakoupí upgrade, je společnost Kia povinna o nákupu upgradu a jeho následné aktivaci i případné deaktivaci informovat hlavního uživatele a všechny další sdílející uživatele.

5.4.2.2.

Vliv ukončení sdílení vozidla na zakoupené upgrady
V případě, že po zakoupení upgradu sdílejícím uživatelem dojde ze strany hlavního uživatele k ukončení sdílení vozidla, platí toto:
5.4.2.2.1.
Jestliže na upgrade zakoupený sdílejícím uživatelem ještě poběží bezplatné zkušební období, pak dojde k deaktivaci upgradu a ukončení bezplatného zkušebního období.
5.4.2.2.2.
Upgrady, které si zakoupil sdílející uživatel a u kterých uplynulo bezplatné zkušební období, zůstanou ve vozidle po celé zakoupené období k dispozici, opět za předpokladu, že nedojde k deaktivaci služeb v rámci propojeného vozidla (viz odstavec 5.4.1). Hlavní uživatel (a majitel) vozidla bude tudíž tyto upgrady moci využívat i poté, co se sdílející uživatel odpojí a ztratí přístup k vozidlu.

5.4.3.

Prodej a převod vozidla na nového majitele
Případný prodej vozidla novému majiteli má vliv na upgrady zakoupené pro toto vozidlo. 

5.4.3.1.

Dosavadnímu majiteli vznikají určité povinnosti uvedené v odstavci 7.3, přičemž je mimo jiné povinen ve vozidle před jeho předáním novému majiteli deaktivovat služby v rámci propojeného vozidla.

5.4.3.2.

S deaktivací služeb v rámci propojeného vozidla jde ruku v ruce také deaktivace upgradů, kterou popisujeme v odstavci 5.4.1(b).

5.4.3.3.

Nový majitel si může upgrady deaktivované v důsledku deaktivace služeb v rámci propojeného vozidla reaktivací těchto služeb opět aktivovat. A to tak, že si vytvoří účet v aplikaci Kia Connect, potvrdí uživatelské podmínky a propojí svůj účet s vozidlem. Upgrady budou po reaktivaci služeb v rámci propojeného vozidla k dispozici až do konce zaplaceného období.

5.4.3.4.

Dosavadní majitel je povinen kupce přesně informovat o tom, jaké upgrady jsou ve vozidle nainstalované, které z nich jsou ještě v platnosti a do kdy. Kromě toho je povinen kupce informovat o tom, že si za účelem reaktivace upgradů bude muset v aplikaci Kia Connect vytvořit účet a potvrdit tyto uživatelské podmínky. Kia neručí za případné reklamace nového majitele v případě, že tento nebude schopen Vámi slíbený upgrade reaktivovat nebo využívat, s výjimkou případů, kdy příčinou budou technické závady v rámci Kia Connect.

5.5.

Proces nákupu a placení v Kia Connect Store

5.5.1.

Proces nákupu
Nabídku upgradů a dalších softwarových doplňků pro své vozidlo najdete v Kia Connect Store, který si otevřete prostřednictvím aplikace Kia Connect Store. Vybraný upgrade či softwarový doplněk si poté prostřednictvím aplikace Kia Connect objednáte, čímž společnosti Kia uděláte nabídku resp. sdělíte, že si produkty chcete koupit. Společnost Kia Vám příjem Vaší objednávky potvrdí zasláním automatické e-mailové zprávy (potvrzení objednávky). Potvrzením Vaší objednávky ještě Vaši nabídku neakceptuje, nýbrž pouze potvrzuje příjem a další zpracování ze své strany.
Smlouva na upgrade se mezi společností Kia a Vámi uzavírá až aktivací zakoupeného upgradu ve vozidle, pro které byl zakoupen. Společnost Kia má právo na plnění formou dílčích dodávek, za předpokladu, že tento postup pro Vás nebude nepřiměřeně nevýhodný.
Smlouvu na upgrade můžete vypovědět kdykoliv v průběhu bezplatného zkušebního období definovaného v odstavci 5.3.2.

5.5.2.

Uplynutí práva na odstoupení od smlouvy
Jestliže jste spotřebitel, máte ze zákona právo na odstoupení od smlouvy o poskytování služeb definované v odstavci 15. Při zakoupení budete požádáni o výslovný souhlas s tím, že společnost Kia začne smlouvu plnit ještě před uplynutím lhůty, ve které je od smlouvy možno odstoupit. Tímto souhlasem ztrácíte právo na odstoupení od smlouvy okamžikem, kdy společnost Kia smlouvu začne fakticky plnit. 

5.5.3.

Zpřístupnění uživatelských podmínek
Tyto uživatelské podmínky zpřístupňujeme pomocí odkazu, prostřednictvím kterého si je budete moci v rámci placení před definitivním odesláním své objednávky zobrazit. Kromě toho Vám spolu s e-mailem obsahujícím potvrzení Vaší objednávky z naší strany pošleme také ještě kopii těchto uživatelských podmínek.

5.5.4.

Zpracování platby
Zpracování platby v Kia Connect Store má na starosti náš partner, společnost Stripe Payments Europe Ltd, se sídlem na adrese 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irsko („Stripe“). Tento postup je v souladu s naším oprávněným zájmem, kterým je zajištění efektivního a bezpečného způsobu placení. Se společností Stripe v této souvislosti v rozsahu nezbytném pro plnění smlouvy mezi Vámi a námi sdílíme tyto údaje:
jméno majitele účtu
e-mailová adresa účtu
číslo zákazníka
bankovní spojení
datum a čas začátku předplaceného období
počet uživatelů
Vaše poloha
Zpracovávání těchto informací nevyplývá ze zákona ani ze smlouvy. Bez těchto osobních údajů bychom však nebyli schopni platbu prostřednictvím společnosti Stripe zpracovat. Uzavřením smlouvy s námi výslovně souhlasíte jak se zpracováváním těchto údajů, tak i s placením zde popsaným způsobem.
Informace o způsobech platby realizovatelných prostřednictvím společnosti Stripe najdete v Kia Connect Store. Společnost Stripe může platby zpracovávat s pomocí jiných platebních služeb podléhajících zvláštním platebním podmínkám, na které budete případně explicitně upozorněni. Další informace o společnosti Stripe najdete na webu https://stripe.com.

6.

Autorská práva

6.1.

Celý obsah služby je vlastnictvím společnosti Kia, jejích přímých nebo nepřímých dceřiných či přidružených společností (dále nazývaných souhrnně jen jako „skupina Kia“) nebo třetích stran a jako takový je chráněn platným autorským zákonem, přičemž jsou všechna práva vyhrazena.
Všechna práva ke službě, programovému vybavení, na kterém je založena, obsahu a jeho uspořádání jsou vlastnictvím skupiny Kia a příslušných poskytovatelů licencí. Službu je bez našeho výslovného písemného souhlasu zakázáno jakkoliv prodávat, distribuovat, zveřejňovat, vysílat, šířit nebo komerčně využívat.
Službu je bez našeho předchozího svolení zakázáno (kompletně i částečně) reprodukovat, (elektronicky ani jinak) přenášet, upravovat, prezentovat, prodávat dál, licencovat, referencovat ani jinak využívat za veřejnými nebo komerčními účely.

6.2.

Tyto uživatelské podmínky žádným svým ustanovením neudělují licenci ani nezakládají právo na používání značek, ochranných známek, značek nebo log ve vlastnictví skupiny Kia.
Skupina Kia si vyhrazuje všechna práva na své proprietární informace či materiály spojené se službou a bude tato práva případně i prosazovat v mezích a v souladu s platným autorským zákonem o ochranných známkách.

7.

Povinnosti uživatele a podmínky používání

7.1.

Obecné povinnosti
Při používání služby jste povinni postupovat v souladu s platnými zákony a respektovat práva třetích stran.

7.2.

Informační povinnosti
O aktivní službě a s ní spojeným zpracováváním osobních údajů podle odstavce 10.2 jste povinni informovat případné další řidiče svého vozidla.

7.3.

Povinnosti v případě přechodu vlastnického práva k vozidlu
V případě, že vozidlo budete prodávat či jinak trvale postupovat třetí osobě, jste povinni služby v ovládacím panelu deaktivovat a vymazat data z paměti systému vozidla. Tím vozidlo odpojíte od aplikace Kia Connect. Na účtu aplikace Kia Connect však ještě Vaše data zůstanou. Tímto postupem naplníte podmínky pro ukončení smlouvy na poskytování resp. používání služeb podle odstavce 11.4, a to jak ze strany společnosti Kia, tak i ze svého vlastního podnětu.

7.4.

Zakázané způsoby používání a jiné nedovolené postupy

7.4.1.

Službu je dovoleno používat jen za účelem a za podmínek vymezených v odstavci 4.2.

7.4.2.

Údaje pro přihlášení do služby smíte používat pouze pro přihlašování do aplikace Kia Connect a pro propojování ovládacího panelu s aplikací Kia Connect.

7.4.2.1.

Nesmíte
7.4.2.1.1.
přihlašovací údaje sdílet s žádným jiným uživatelem vozidla, ani
7.4.2.1.2.
s jinými třetími subjekty jako např. poskytovateli cizích aplikací nebo jiného softwaru, ani
7.4.2.1.3.
přihlašovací údaje používat pro přístup k jinému softwaru než od Kia, ani
7.4.2.1.4.
přihlašovací údaje používat pro propojení služby jiného poskytovatele se systémy společnosti Kia jako např. s back-endovou stranou aplikace Kia Connect.

7.4.3.

Nesmíte nijak modifikovat vybavení vozidla (čímž jsou myšleny i úpravy hardwaru a softwaru a používání softwaru třetích stran) způsobem, který by mohl mít vliv na funkčnost poskytované služby.

7.4.4.

SIM kartu ovládacího panelu je dovoleno používat jen jako součást ovládacího panelu a pouze za účelem zajištění přístupu ke službě. SIM karta se nesmí z ovládacího panelu vyjímat. Ze SIM karty je také zakázáno extrahovat jakékoliv informace (např. ICCID).
SIM kartu jakožto prostředek pro přístup ke službě je zakázáno používat
pro přenos mluveného slova (včetně VoIP);
pro přístup k veřejně adresovatelnému cíli (např. veřejné IP adrese), a to ani prostřednictvím proxy serveru, propojovací brány nebo směrovací služby;
jakýmkoliv způsobem, který by znamenal pokus o nabourání zabezpečení, nezávisle na tom, zda by přitom došlo k poškození nebo ztrátě dat či nikoliv;
jakýmkoliv způsobem, v rámci kterého by se služba nebo software používaly jako prostředek pro IRC komunikaci, sdílení souborů P2P, komunikaci BitTorrent nebo proxy server počítačové sítě;
jakýmkoliv způsobem, v rámci kterého by docházelo k zasílání spamu, hromadných nevyžádaných e-mailů nebo obchodních sdělení anebo spouštění relace SMTP; nebo 
jakýmkoliv způsobem vedoucím k narušení počítačové sítě.

7.4.5.

Je zakázáno zpřístupňovat výsledky srovnávacích nebo výkonnostních testů SIM karty, sítě, služby nebo jejich součástí třetím stranám.

7.5.

Důsledky porušení smluvních povinností
Jakékoliv porušení povinností a podmínek uvedených v odstavci 7 může vést k dočasnému přerušení poskytování služby. Společnost Kia Vás bude o přerušení poskytování služby předem informovat a sdělí Vám též, jak dlouho bude tento stav trvat. To však neplatí v případě, že bude poskytování služby nutno přerušit okamžitě za účelem odvrácení nebezpečí hrozícího společnosti Kia, službě, síti nebo ostatním klientům. Délku trvání tohoto opatření volí společnost Kia podle svého vlastního uvážení s ohledem na závažnost porušení a míry rizika pro společnost Kia, službu, síť nebo ostatní klienty. V případě opakovaného porušování může společnost Kia smlouvu také podle odstavce 11.3 vypovědět.

8.

Poplatky

8.1.

Období bezplatného poskytování služby
Pokud nebude v těchto uživatelských podmínkách u služby resp. jednotlivých funkcí uvedeno jinak, pak platí, že jsou uživateli určitého vozidla (identifikovaného jedinečným číslem VIN) poskytovány bezplatně na dobu 7 let od začátku záruční doby.
Dojde-li během tohoto bezplatného období k prodeji a přehlášení vozidla na nového majitele, pak si tento nový majitel může službu resp. funkce aktivovat svým vlastním jménem pro sebe a používat je po zbytek bezplatného smluvního období zdarma. Prodej a přehlášení vozidla nemá na bezplatné smluvní období žádný vliv, tj. nijak se nepřerušuje ani neprodlužuje.

8.2.

Další služby
Vyhrazujeme si právo na to, nabízet v budoucnu také další služby za odlišných podmínek, mj. za případné poplatky.

9.

Dostupnost služby

9.1.

Vyhrazujeme si právo na kompletní nebo dílčí dočasnou nebo trvalou deaktivaci přístupu ke službě z technických a bezpečnostních důvodů v zájmu zajištění jejího dalšího fungování ve prospěch všech uživatelů nebo za účelem zajištění souladu s povinnostmi vyplývajícími pro nás z právních předpisů.

9.2.

Poskytování a využívání služby může být omezeno též v souvislosti s technikou mimo náš vliv. Především pak v souvislosti s dostupností datových služeb příslušných poskytovatelů. Nedostupnost sítě může vést v konkrétním případě k nedostupnosti služby v důsledku nefunkčního přenosu dat.
Kromě toho může též docházet k dočasnému snížení kapacity služby při velkém vytížení služby, bezdrátových i pevných sítí a internetu.

9.3.

K narušení může dojít též zásahem vyšší moci, včetně pandemických a epidemických onemocnění, stávek, výluk a úředních nařízení, a prováděním nezbytných technických nebo jiných opatření (např. oprav, údržby, aktualizace softwaru a rozšíření) na našem systému či navazujících systémech jiných operátorů, poskytovatelů obsahu a síťových operátorů v souvislosti se zajištěním řádného fungování služby anebo v zájmu vylepšení.

9.4.

O deaktivaci, omezení nebo narušení přístupu ke službě způsobem popsaným v odstavci 9 Vás budeme v rámci možností předem informovat, a to s uvedením důvodu deaktivace, omezení či narušení.

10.

Ochrana osobních údajů

10.1.

Informace o způsobu sběru a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s poskytováním služeb najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů v rámci aplikace Kia Connect na webu Kia Connect https://connect.kia.com/eu/downloads.

10.2.

O skutečnosti, že ve vozidle je aktivována naše služba, jste povinni informovat případné další uživatele/řidiče svého vozidla. Především pak jste povinni informovat o úkonech v rámci zpracovávání dat popsaných v Prohlášení o ochraně osobních údajů v rámci aplikace Kia Connect a o skutečnosti, že s využíváním této služby je spojeno nezbytné shromažďování a zpracování lokalizačních dat (údajů GPS).

11.

Platnost, ukončení

11.1.

Tato smlouva platí od okamžiku, kdy k jejímu používání svolíte na ovládacím panelu, a pokud nebude vypovězena podle odstavce 11, končí uplynutím bezplatného smluvního období (viz odstavec 8.1).

11.2.

Obě smluvní strany mají právo na to, smlouvu o poskytování služby, a tím i právo na její používání vypovědět s jednoměsíční lhůtou vždy ke konci kalendářního čtvrtletí.

11.3.

Právo obou stran na výpověď smlouvy z podstatných důvodů zůstává nedotčeno. Podstatným důvodem k vypovězení ze strany společnosti Kia je opakované porušování povinností uživatele, přičemž musí být splněny předpoklady z odstavce 7.5.

11.4.

Obě strany mohou smlouvu navíc vypovědět také v případě odstoupení od kupní smlouvy na příslušné vozidlo, zpětného odkupu prodejcem nebo jiným přechodem vlastnictví zpět na prodejce, ukončení leasingové smlouvy, prodeje vozidla třetí straně, odcizení a zničení bez možnosti opravy.

11.5.

Právo obou smluvních stran na výpověď smlouvy ze zákonných důvodů zůstává nedotčeno.

12.

Změny služeb; změny uživatelských podmínek

12.1.

Změny služeb
Společnost Kia si vyhrazuje právo na smysluplné úpravy služeb. Konkrétně příležitostně provádíme aktualizace vyžadované ze zákona, tedy změny, jejichž cílem je zajištění konformity s platnými zákony. K aktualizaci služeb může docházet také z bezpečnostních důvodů a v zájmu zajištění určitých očekávaných standardů kvality (např. standardů popsaných v odstavci 16 s názvem Zákonné garance).
Kromě toho může k úpravám služeb docházet ještě z těchto dalších důvodů:
za účelem implementace nových technologií;
za účelem přizpůsobení služby nárůstu nebo úbytku počtu uživatelů;
za účelem vytvoření předpokladů pro import změn v licencích nebo partnerstvích s třetími stranami; a
za účelem prevence proti nedovolenému používání nebo poškození.

12.2.

Změny uživatelských podmínek
O plánovaných úpravách uživatelských podmínek Vás bude společnost Kia informovat prostřednictvím aplikace Kia Connect a/nebo ovládacího panelu minimálně s dvouměsíčním předstihem. Změny budou platit pouze, pokud je v aplikaci Kia Connect nebo na ovládacím panelu potvrdíte tlačítkem „Přijmout“.
Pokud úpravy nepotvrdíte, vyhrazujeme si právo na to smlouvu ve výpovědní lhůtě 6 týdnů ke konci kalendářního čtvrtletí vypovědět.

13.

Různé

13.1.

Všechny smlouvy mezi společností Kia a uživatelem se uzavírají v příslušném národním jazyce. Texty uzavřených smluv si budete moci stáhnout z webu https://connect.kia.com/eu/downloads.

13.2.

Tyto uživatelské podmínky představují úplnou dohodu mezi stranami o předmětu, kterým je používání služby, a nahrazují veškeré předchozí písemné i ústní dohody mezi stranami týkající se tohoto předmětu.

13.3.

Vaše odlišné, konfliktní nebo doplňující podmínky budou pro používání služby platit pouze s naším výslovným písemným souhlasem.

13.4.

Změny a doplňky uživatelských podmínek spolu s oznámeními předcházejícími uplatňování práv na základě uživatelských podmínek budou platit pouze, pokud budou v písemné formě (včetně ve formě e-mailu, faxu a potvrzení prostřednictvím ovládacího panelu). Podmínku dodržení písemné formy bude možno zrušit též jen písemně.

13.5.

Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy jsme po předchozím upozornění s 6týdenním předstihem oprávněni převést kompletně nebo částečně na jiného poskytovatele. V takovém případě máte právo vypovědět smlouvu do měsíce od obdržení písemného oznámení s účinností k zamýšlenému datu převodu smlouvy na právního nástupce společnosti Kia. Na toto právo na výpověď budete v písemném oznámení výslovně upozorněni.
Pro vyloučení případných pochybností konstatujeme, že toto právo nemá žádný vliv na Vaše právo na vypovězení uživatelských podmínek, a tím práva na využívání služeb podle odstavce 11.2.

14.

Zákaznický servis / stížnosti

14.1.

S případnými dotazy či stížnostmi se na nás můžete obracet na adresách a číslech uvedených v odstavci 2

14.2.

Evropská komise provozuje webové stránky pro online mimosoudní urovnávání sporů mezi spotřebiteli a obchodníky na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Společnost Kia není povinna se do alternativních způsobů řešení sporů před příslušnými organizacemi na ochranu spotřebitelských zájmů zapojovat a ani se do nich nijak nezapojuje.

15.

Informace o právu na odstoupení od smlouvy na poskytování služeb a od nákupu upgradů
Jestliže jste spotřebitel (tj. fyzická osoba neobjednávající v souvislosti s podnikatelskou nebo samostatně výdělečnou činností), máte ze zákona právo na odstoupení od smlouvy o poskytování služeb i smluv na nákup upgradů (viz odstavec 5). 

15.1.

Právo na odstoupení
Od smlouvy můžete odstoupit do čtrnácti dnů od uzavření bez udání důvodu.
Po 14 dnech od uzavření smlouvy lhůta na odstoupení končí.
Právo na odstoupení uplatníte příslušným neodvolatelným prohlášením, jež nám buď zašlete (např. poštovním dopisem nebo e-mailem) (na adresu Kia Connect GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Germany nebo support@kia-connect.eu), anebo sdělíte telefonicky na čísle +49 800 7773044.
Prohlášení můžete naformulovat volně, anebo použít přiložený vzorový formulář. Formulář najdete na webové stránce https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form, prostřednictvím které nám můžete zaslat také volně psaný dopis. V případě oznámení odstoupení prostřednictvím elektronického formuláře obdržíte obratem platnou cestou (např. e-mailem) potvrzení o jeho obdržení z naší strany. 
Pro splnění lhůty pro odstoupení stačí odeslat oznámení o uplatnění práva na odstoupení před jejím uplynutím. 

15.2.

Účinky odstoupení
Po odstoupení od smlouvy Vám budou neprodleně, nejpozději však do 14 dní od doručení oznámení o odstoupení, vráceny veškeré již uhrazené poplatky včetně nákladů na dodání (s výjimkou vícenákladů spojených s Vámi zvoleným nestandardním způsobem dodáním za vyšší než nejnižší možnou cenu).
Zpětná transakce bude provedena stejným způsobem jako předchozí platba, pokud nebude výslovně sjednáno jinak; se zpětnou transakcí Vám však ani v jednom případě nevzniknou žádné další náklady.

15.3.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: zánik práva na odstoupení
Právo na odstoupení zaniká také v případě smluv na dodání digitálního obsahu bez hmatatelného média, a to jestliže:

15.3.1.

byla uzavřena smlouva, která Vás nezavazuje k žádné platbě, a Kia již začala s jejím plněním;

15.3.2.

byla uzavřena smlouva, která Vás zavazuje k platbě, a jestliže
Kia již začala s jejím plněním,
jste explicitně souhlasili s tím, že Kia začne smlouvu plnit před uplynutím lhůty k odstoupení,
jste uznali, že přijetím podmínek podle odstavce (b) ztratíte právo na odstoupení, jakmile smlouva začne platit; a
Vám Kia vystavila potvrzení podle § 312 f) německého občanského zákoníku (Bürgerliches Gesetzbuch, „BGB“).

15.4.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy
Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy
(vyplňte a odešlete v případě, že budete chtít od smlouvy odstoupit)
na adresu Kia Connect GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Germany, e-mailem na adresu: support@kia-connect.eu:
Oznamuji/oznamujeme (*), že odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy na poskytování následující služby (*),
objednané dne (*)/poskytnuté dne (*),
jméno spotřebitele,
adresa spotřebitele,
podpis spotřebitele (pokud byl formulář vytištěn),
datum
(*) Nehodící se škrtněte nebo vymažte.

16.

Zákonná odpovědnost za vady
Jakožto spotřebitel máte nejen právo na plnění z naší strany na základě naší zákonné odpovědnosti za vady zboží a digitálních produktů, ale i další práva stanovená v těchto uživatelských podmínkách. Vaše práva platí dva roky ode dne, kdy Vám byl digitální produkt poskytnut; v případě kontinuálních dodávek 12 měsíců od konce dodacího období.

17.

Odpovědnost
Odpovědnost je upravena lokálně, v závislosti na zemi, ve které máte svůj obvyklý pobyt:
17.1 Rakousko
Společnost Kia neponese žádnou jinou odpovědnosti než (1) odpovědnost za hrubou nedbalost nebo úmysl a (2) odpovědnost za zaviněnou škodu na zdraví nebo smrt.
17.2 Belgie
17. 2.1 Smluvní i mimosmluvní odpovědnost společnosti Kia za ztráty a škody, vzniklé na základě nebo v souvislosti se smlouvou, nebo zpoždění či přerušení poskytování služeb bude plně v souladu s platným právem a nezávisle na právním důvodu (záruce, smlouvě, bezpráví, nedbalosti či jiném důvodu, včetně latentních/skrytých vad) omezena takto: (a) společnost Kia ponese odpovědnost za předvídatelné škody typické pro tento typ smlouvy způsobené porušením podstatných smluvních povinností; (b) společnost Kia neponese žádnou odpovědnost za škody způsobené porušením nepodstatných smluvních povinností nebo jiných povinností náležité péče z lehké nedbalosti; a (c) společnost Kia neponese žádnou odpovědnost za zvláštní, nepřímé nebo následné škody včetně, ale nikoliv výhradně ztráty přístupu, dat, zisku, úspor, příležitosti, goodwillu, ani za nároky třetích stran (a to ani v případě, že společnost Kia bude na hrozící škodu předem upozorněna). 17.2.2 Shora uvedené omezení odpovědnosti se nevztahuje na (i) povinné zákonné odpovědnosti (jako např. odpovědnost za vady výrobků), (ii) odpovědnost za úrazy nebo smrt způsobené konáním nebo nekonáním společnosti Kia, (iii) odpovědnost za podvodné jednání nebo jednání z hrubé nedbalosti, ani (iv) jinou odpovědnost, jejíž omezení nebo vyloučení zákon neumožňuje. Omezení odpovědnosti se nevztahuje ani na případnou konkrétní záruku poskytovanou společností Kia.
17.3 Česká republika
17.3.1   Smluvní a zákonná odpovědnost společnosti Kia za škody vzniklé z lehké nedbalosti bude nezávisle na právním důvodu omezena takto: a) společnost Kia ponese odpovědnost za předvídatelné škody typické pro tento typ smlouvy způsobené porušením smluvních povinností; b) společnost Kia neponese odpovědnost za případné nepřímé škody způsobené využíváním služby. 17.3.2   Shora uvedené omezení odpovědnosti se nevztahuje na povinné zákonné odpovědnosti, zejména na odpovědnost za hrubou nedbalost nebo úmyslné pochybení, újmu na přirozených právech fyzických osob či odpovědnost za vady výrobků. Omezení odpovědnosti se nevztahuje ani na slabší strany ve smyslu odstavce ust. § 433 odst. 2 českého občanského zákoníku ani na případnou konkrétní záruku poskytovanou společností Kia. 17.3.3   Odstavce 17.3.1 a 17.3.2 platí analogicky též pro odpovědnost společnosti Kia za zbytné výdaje. 17.3.4 Jste povinni vyvinout přiměřené úsilí za účelem prevence a minimalizace škod.
17.4  Francie
17.4.1   Smluvní odpovědnost společnosti Kia za škody z lehké nedbalosti bude omezena takto: (a) společnost Kia ponese odpovědnost za předvídatelné škody typické pro tento typ smlouvy způsobené porušením smluvních povinností; (b) společnost Kia neponese žádnou odpovědnost za případné nepřímé škody způsobené využíváním služby; (c) společnost Kia neponese žádnou odpovědnost za škody způsobené vyšší mocí (tj. událostmi mimo vliv společnosti Kia, jež nebylo ke dni uzavření smlouvy možno rozumně předvídat). 17.4.2   Shora uvedené omezení odpovědnosti se nevztahuje na povinné zákonné odpovědnosti, jako zejména na odpovědnost za hrubou nedbalost a/nebo úmyslné pochybení, odpovědnost za vady výrobků a odpovědnost za úrazy. Omezení odpovědnosti se nevztahuje ani na případnou konkrétní záruku poskytovanou společností Kia. 17.4.3   Odstavce 17.4.1 a 17.4.2 platí analogicky též pro odpovědnost společnosti Kia za zbytné výdaje.
17.5 Německo
17.5.1   Společnost Kia ponese zákonnou odpovědnost za škody způsobené úmyslně nebo hrubou nedbalostí jednáním společnosti Kia, jejích právních zástupců, vedoucích pracovníků a pověřených osob. Totéž platí pro porušení záručních podmínek (např. ve smyslu odstavce 444 nebo 639 občanského zákoníku (Bürgerliches Gesetzbuch), a dalších povinných zákonných odpovědností i odpovědností vyplývajících z německého zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku (Produkthaftungsgesetz) a odpovědností za úrazy a způsobenou újmu na zdraví a životě. 17.5.2  V případě jednání z lehké nedbalosti nepokrytých odstavcem 17.5.1 ponese společnost Kia odpovědnost pouze za porušení podstatných smluvních povinností, tj. povinností, bez kterých by smlouvu vůbec nebylo možno řádně plnit a na jejichž plnění má spotřebitel nárok nebo jejichž zaviněné neplnění by ohrožovalo naplňování účelu smlouvy. V takovém případě je však odpovědnost omezena výší předvídatelné, obvykle vznikající škody, kterou společnost Kia mohla v okamžiku uzavření smlouvy na základě jí známých okolností předvídat. 17.5.3   Jste povinni vyvinout přiměřené úsilí za účelem prevence a minimalizace škod. 17.5.4   Společnost Kia neponese žádnou odpovědnost za využívání upozornění na rychlostní radarovou kontrolu/nebezpečnou zónu, které je podle § 23 odst. 1c německého zákona o provozu na pozemních komunikacích („StVO“) zakázáno. 17.5.5   Společnost TomTom Global Content B.V. neponese žádnou odpovědnost za využívání upozornění na rychlostní radarovou kontrolu/nebezpečnou zónu, které je podle ust. § 23 odst. 1c německého zákona o provozu na pozemních komunikacích („StVO“) zakázáno. 17.5.6   ZDE Europe B.V. neponese žádnou odpovědnost za využívání upozornění na rychlostní radarovou kontrolu/nebezpečnou zónu, které je podle ust. § 23 odst. 1c německého zákona o provozu na pozemních komunikacích („StVO“) zakázáno, neručí.
17.6  Maďarsko
17.6.1   Smluvní i mimosmluvní odpovědnost společnosti Kia za ztráty a škody, vzniklé na základě nebo v souvislosti se smlouvou, nebo za zpoždění či přerušení poskytování služeb bude plně v souladu s platným právem a nezávisle na právním důvodu (záruce, smlouvě, bezpráví, nedbalosti či jiném důvodu, včetně latentních/skrytých vad), omezena takto: (a)  společnost Kia ponese odpovědnost za předvídatelné škody typické pro tento typ smlouvy způsobené porušením podstatných smluvních povinností; (b)  společnost Kia neponese žádnou odpovědnost za škody způsobené porušením nepodstatných smluvních povinností ani porušením jiné povinnosti náležité péče z lehké nedbalosti; a (c)  společnost Kia neponese žádnou odpovědnost za zvláštní, nepřímé nebo následné škody včetně, ale nikoliv výhradně, ztráty přístupu, dat, zisku, úspor, příležitosti, goodwillu, ani za nároky třetích stran (a to ani v případě, že společnost Kia bude na hrozící škodu předem upozorněna). 17.6.2   Shora uvedené omezení odpovědnosti se nebude vztahovat na případnou konkrétní záruku poskytovanou společností Kia. Těmito uživatelskými podmínkami nebude nijak omezena ani vyloučena odpovědnost společnosti Kia za (i) smrt nebo úraz z nedbalosti na straně společnosti Kia nebo jejích zaměstnanců či jí pověřených subjektů plnění; (ii) úmyslné pochybení; (iii) porušení povinností vyplývajících z pravidel veřejného pořádku; ani (iv) všechny další případy, ve kterých omezení nebo vyloučení odpovědnosti společnosti Kia zákon neumožňuje.
17.7  Itálie
17.7.1   Odpovědnost společnosti Kia za škody z lehké nedbalosti bude omezena takto: (a)  společnost Kia ponese odpovědnost za předvídatelné škody typické pro tento typ smlouvy způsobené porušením podstatných smluvních povinností; (b)  společnost Kia neponese odpovědnost za případné porušení jiných povinností náležité péče z lehké nedbalosti. (c)  Shora uvedené omezení odpovědnosti se nebude vztahovat na případnou konkrétní záruku poskytovanou společností Kia. Těmito uživatelskými podmínkami nebude nijak omezena ani vyloučena odpovědnost společnosti Kia za (i) smrt nebo úraz z nedbalosti na straně společnosti Kia nebo jejích zaměstnanců či jí pověřených subjektů plnění; (ii) hrubou nedbalost a úmyslné pochybení; (iii) porušení povinností vyplývajících z pravidel veřejného pořádku; ani (iv) všechny další případy, ve kterých omezení nebo vyloučení odpovědnosti společnosti Kia zákon neumožňuje. 17.7.2   Odstavec 17.7.1 platí analogicky též pro odpovědnost společnosti Kia za zbytné výdaje. 17.7.3   Jste povinni vyvinout přiměřené úsilí za účelem prevence a minimalizace škod.
17.8  Nizozemsko
17.8.1   Společnost Kia neponese v rámci příslušně platných právních předpisů žádnou odpovědnost za škody vzniklé na základě nebo v souvislosti se smlouvou na poskytování služeb nebo službami samotnými. Toto se však nebude vztahovat na odpovědnost za hrubou nedbalost nebo úmyslné pochybení výkonného vedení společnosti Kia. 17.8.2   Jste povinni vyvinout přiměřené úsilí za účelem prevence a minimalizace škod.
17.9  Norsko
17.9.1   Smluvní a zákonná odpovědnost společnosti Kia za škody vzniklé z lehké nedbalosti bude nezávisle na právním důvodu omezena takto: (a)  společnost Kia ponese odpovědnost za předvídatelné škody typické pro tento typ smlouvy způsobené porušením podstatných smluvních povinností; (b)  společnost Kia neponese žádnou odpovědnost za případné porušení jiných povinností náležité péče z lehké nedbalosti; (c)  odpovědnost společnosti Kia bude limitována částkou 5 000 NOK za událost. 17.9.2   Shora uvedené omezení odpovědnosti se nebude nevztahovat na případnou povinnou zákonnou odpovědnost, včetně odpovědnosti vyplývající z norského zákona o odpovědnosti za vady výrobků. Omezení odpovědnosti se navíc nebude vztahovat na případnou konkrétní záruku poskytovanou společností Kia.
17.10 Polsko
17.10.1  Společnost Kia neponese žádnou odpovědnost za skutečné ztráty a/nebo ztráty na zisku, s výjimkou případů způsobených úmyslným pochybením společnosti Kia. 17.10.2  Shora uvedené omezení odpovědnosti se nevztahuje na povinné zákonné odpovědnosti, jako zejména na odpovědnost za úmyslné pochybení, odpovědnost vyplývající z polského zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku (Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów), odpovědnost za nebezpečné výrobky podle polského občanského zákoníku (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny) ani odpovědnost za zaviněné úrazy. 
17.11 Irská republika
17.11.1  Společnost Kia odpovídá za způsobené předvídatelné ztráty a škody. Nedodrží-li společnost Kia tyto uživatelské podmínky, bude odpovídat za Vám způsobenou ztrátu nebo škodu jakožto předvídatelný důsledek porušení smlouvy ze strany společnosti Kia nebo nezajištění náležité péče a kompetence, nebude však odpovídat za žádné nepředvídatelné ztráty nebo škody. Ztráty či škody jsou předvídatelné, pokud je zřejmé, že vzniknou nebo pokud obě strany v okamžiku uzavírání smlouvy věděly, že mohou vzniknout. 17.11.2  Společnost Kia nevylučuje ani neomezuje odpovědnost vůči Vám, pokud by to bylo v rozporu se zákonem. To se týká odpovědnosti: za smrt nebo úraz způsobené nedbalostí společnosti Kia nebo nedbalostí jejích zaměstnanců, subjektů zajišťujících plnění nebo subdodavatelů nebo za podvod či úmyslné klamání. 17.11.3  Společnost Kia neponese žádnou odpovědnost za obchodní ztráty. Služba je určena pouze pro soukromé použití. Budete-li produkty využívat za účelem komerce, obchodu nebo dalšího prodeje, neponese společnost Kia žádnou odpovědnost za ušlý zisk, ušlý obchod, narušení obchodu nebo ušlou obchodní příležitost.
17.12 Slovensko
17.12.1  Smluvní a zákonná odpovědnost společnosti Kia za škody (zejména za skutečné ztráty a ušlý zisk) bude plně v souladu s platným slovenským právem a nezávisle na právním důvodu příslušně omezena. Společnost Kia ponese odpovědnost pouze za škody, u kterých v průběhu plnění smlouvy na základě faktů, které jí byly známy nebo při vynaložení náležité péče měly být známy, které předvídala nebo mohla předvídat, že by mohly porušením povinností vzniknout. 17.12.2  Shora uvedené omezení se nevztahuje na povinnou zákonnou odpovědnost. Omezení odpovědnosti se nevztahuje ani na případnou konkrétní záruku poskytovanou společností Kia. 17.12.3  Jste povinni vyvinout přiměřené úsilí za účelem prevence a minimalizace škod.
17.13 Španělsko
17.13.1  Společnost Kia nijak neomezuje svoji povinnou zákonnou odpovědnost, která zahrnuje mj. odpovědnost za úmyslné pochybení a zaviněné úrazy. 17.13.2  Odstavec 17.13.1 platí příslušně pro odpovědnost společnosti Kia za zbytné výdaje.
17.14 Švédsko
17.14.1  Společnost Kia neponese žádnou odpovědnost za přímé nebo nepřímé ztráty nebo škody nezpůsobené úmyslným pochybením nebo hrubou nedbalostí. 17.14.2  Shora uvedené omezení odpovědnosti se nevztahuje na povinné zákonné odpovědnosti; jako zejména na odpovědnost za úmyslné pochybení, odpovědnost vyplývající ze švédského zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku (Produktansvarslagen) ani odpovědnost za zaviněné úrazy. Omezení odpovědnosti se nebude vztahovat ani na případnou konkrétní záruku poskytovanou společností Kia. 17.14.3  Odstavce 17.14.1 a 17.14.2 platí analogicky též pro odpovědnost společnosti Kia za zbytné výdaje. 17.14.4 Uživatel je povinen vyvinout přiměřené úsilí za účelem prevence a minimalizace škod.
17.15 Spojené Království 
17.15.1  Společnost Kia odpovídá za způsobené předvídatelné ztráty a škody. Nedodrží-li společnost Kia tyto uživatelské podmínky, bude odpovídat za ztrátu nebo škodu způsobenou uživateli jakožto předvídatelný důsledek porušení smlouvy ze strany společnosti Kia nebo nezajištění náležité péče a kompetence, nebude však odpovídat za žádné nepředvídatelné ztráty nebo škody. Ztráty či škody jsou předvídatelné, pokud je zřejmé, že vzniknou nebo pokud obě strany v okamžiku uzavírání smlouvy věděly, že mohou vzniknout. 17.15.2  Společnost Kia nevylučuje ani neomezuje odpovědnost vůči Vám, pokud by to bylo v rozporu se zákonem. To se týká odpovědnosti za smrt nebo úraz způsobené nedbalostí společnosti Kia nebo nedbalostí jejích zaměstnanců, subjektů zajišťujících plnění nebo subdodavatelů, odpovědnosti za podvod či úmyslné klamání, za porušení zákonných práv uživatele ve vztahu ke službám včetně práva na obdržení služeb poskytovaných s rozumnou kompetencí a pečlivostí. 17.15.3  Společnost Kia neponese žádnou odpovědnost za obchodní ztráty. Služba je určena pouze pro soukromé použití. Budete-li produkty využívat za účelem komerce, obchodu nebo dalšího prodeje, neponese společnost Kia žádnou odpovědnost za ušlý zisk, ušlý obchod, narušení obchodu nebo ušlou obchodní příležitost.

18.

Místní právní úpravy
Následující tabulka obsahuje přehled právních úprav, které platí v závislosti na tom, kde máte svůj obvyklý pobyt.
Belgie 
Poslední věta odstavce 6.1 bude platit v tomto upraveném znění: Aniž by byla dotčena povinná práva vyplývající z platných právních předpisů, nebude Vám dovoleno službu bez našeho předchozího souhlasu (zcela ani po částech) jakkoliv reprodukovat, (elektronicky ani jinak) přeposílat, modifikovat, prezentovat, dodávat, licencovat, referencovat nebo jinak využívat za veřejným nebo komerčním účelem.
První věta odstavce13.5 bude platit v tomto upraveném znění: Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy jsme po předchozím upozornění s 6týdenním předstihem oprávněni převést kompletně nebo částečně na jiného poskytovatele, a to, pokud postoupením nedojde ke snížení Vám jakožto spotřebiteli daných záruk, bez Vašeho souhlasu.
Odstavec 15 bude platit v tomto upraveném znění: Výslovně souhlasíte s tím, že smlouva začíná platit udělením Vašeho souhlasu se založením uživatelského účtu Kia (pro aplikaci Kia Connect) a přijetím těchto uživatelských podmínek, čímž současně uznáváte, že ztrácíte právo na odstoupení, v souladu s článkem VI.53,13 belgického obchodního zákoníku.
Česká republika
Odstavec 14.2 se ruší a nahrazuje tímto zněním: Spotřebitelé jsou oprávněni nejen podat žalobu k českým soudům nebo soudům jiné jurisdikce, ale i v souladu s platnými zákony řešit případné spotřebitelské spory vyplývající ze smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se smlouvou, podléhající těmto uživatelským podmínkám, alternativním postupem prostřednictvím uznávaného smírčího orgánu. Aktuální seznam uznávaných alternativních smírčích orgánů a další informace o postupu při alternativním řešení sporů najdete na webových stránkách České obchodní inspekce: https://www.adr.coi.cz. Žalobu k alternativnímu smírčímu orgánu je možno podat i prostřednictvím online platformy na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Odstavec 15 se ruší a nahrazuje tímto zněním: Berete na vědomí a výslovně souhlasíte s tím, že smlouva na poskytování služby začíná platit udělením Vašeho souhlasu s přijetím těchto uživatelských podmínek, čímž současně uznáváte, že ztrácíte právo na odstoupení, v souladu s odstavcem 1837 písm. l) českého občanského zákoníku.
Maďarsko
Uživatelské podmínky se sjednávají v elektronické podobě. Uživatelské podmínky se sjednávají aktivací služby stiskem tlačítka „SOUHLASÍM“. Uživatelské podmínky se nesjednávají písemně, budete si je však moci uložit, otevírat a reprodukovat na datovém nosiči nebo elektronickém médiu. Všem právně závazným prohlášením bude předcházet zajištění technických prostředků pro identifikaci a případnou opravu chybného zadání elektronickou cestou.
Odstavec 14.2 neplatí, pokud jste spotřebitelem.
Nizozemsko
Odstavec 12.1 se doplňuje tímto zněním: Společnost Kia si vyhrazuje právo na smysluplné změny uživatelských podmínek a/nebo služeb. O změnách uživatelských podmínek a/nebo služeb budete vždy informováni. Změny vstoupí v platnost po uplynutí 6 týdnů ode dne, kdy Vám bude příslušné oznámení doručeno.
Polsko 
Odstavec 15 se ruší a nahrazuje tímto zněním: Nemáte právo na to od smlouvy odstoupit. A to ani v případě, že jste spotřebitelem, protože využívání aplikace Kia Connect a služeb spočívá v dodávání digitálního obsahu společností Kia bez záznamu na trvanlivé médium. Spotřebitelé berou na vědomí a souhlasí s tím, že stažením aplikace Kia Connect dávají svolení k okamžitému zahájení plnění smlouvy ze strany společností Kia, a že nemají žádné právo na odstoupení.
Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti Kia a jako takový chráněn příslušnými zákony a úpravami.