Kia Connect Användarvillkor

Användarvillkor

 • 1. OMFATTNING

 • Dessa användarvillkor (”användarvillkor”) gäller för användning av Kia Connect-appen (”Kia Connect-appen”) och/eller användning av Kia Connect via bilens huvudenhet (”huvudenhet”), som ger dig möjlighet att använda vissa Kia Connect-tjänster (”tjänster”). Tjänsterna tillhandahålls av Kia Connect GmbH, registrerat under registreringsnummer HRB 112541, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, e-post: info@kia-connect.eu (”Kia”; ”vi”; ”oss” ; ”vår”) till användaren av tjänsterna (”användare” eller ”du”).

  Om du har frågor om eller i samband med dessa användare villkor, kan du kontakta vår kundtjänst:

  Kia Connect GmbH
  E-post: info@kia-connect.eu
  Postadress: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main
  Telefonnummer: +49 8005330012

  [Använd vårt kontakt formulär för kundtjänstförfrågningar:

  https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/]

  För information om de personuppgifter som samlats in och behandlats i samband med tjänsterna, se vårt Kia Connect sekretessmeddelande

 • 2. ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA

 • 2.1.
  Du kan använda tjänsterna via Kia Connect-appen och/eller huvudenheten. Om du använder tjänsten via Kia Connect-appen behöver du ett Kia-konto och kan behöva ansluta Kia Connect-appen till ett eller flera Kia-fordon. För att använda tjänsterna via huvudenheten behöver du inte registrera dig och behöver inget Kia-konto.
  2.2.
  Användningen av tjänster via Kia Connect-appen kan kräva internetuppkoppling eller andra telekommunikationstjänster. Dessa Användarvillkor omfattar inte telekommunikationstjänster som kan krävas för att använda tjänsterna via Kia Connect-appen. Dessa är föremål för separat avtal (inklusive avgifter) med leverantören av dina telekommunikationstjänster.
  2.3.
  Köpeavtalet för fordonet och avtalet gällande tillhandahållandet av tjänsterna i enlighet med Användarvillkoren är juridiskt sett separata affärstransaktioner och avtal. Fullföljandet av det ena avtalet har inga effekter på det respektive andra avtalet. Under vissa omständigheter, kan detta resultera i att du fullföljer köpeavtalet för fordonet utan att kunna använda Tjänsterna. I den motsatta situationen, t.ex. i händelse av en omvänd transaktion av köpeavtalet för fordonet, kan avtalet för tillhandahållande av Tjänsterna för det berörda fordonet sägas upp enligt avsnitt 9.4.
  2.4.
  Alla överenskommelser mellan Kia och dig sluts i den lokala språkversionen och på engelska. När ifrågavarande avtal har slutits står avtalstexten till ditt förfogande i Kia Connect App och/eller i huvudenheten.
  2.5.
  Kia Connect Services kan endast användas om fordonet kan ta emot och även skicka information. Detta är fallet om fordonet inte har varit avstängt (tändningen av) längre än sju dagar. Om fordonet har varit avstängt mer än sju dagar, krävs en Hard Reset. För att göra detta själv räcker det att du håller Reset-knappen på huvudenheten intryckt i fem sekunder med hjälp av en penna när fordonet igång. Efter detta kan fordonet ta emot data igen.
  2.6.
  Användningen av Kia Connect Services kan begränsas om du ansluter Kia Connect App till applikationer från tredje part som strider mot dess användningsvillkor.

 • 3. TJÄNSTER

 • 3.1.
  Kia Connect-appen möjliggör tillgång till följande tjänster som beskrivs närmare i tjänstebeskrivningen för respektive tjänst och som utgör del av dessa Användarvillkor (de tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på fordonsmodell, tillverkningsdatum och utrustningsnivå - för ytterligare information, vänligen kontakta oss via de kontaktuppgifter som tillhandahålls ovan i avsnitt 1).
  3.1.1.
  KIA CONNECT APP- TJÄNSTER
  3.1.1.1.
  FJÄRRSTYRNING
  3.1.1.1.1.
  Fjärrstyrning av klimatanläggning (bara för elektriska fordon): Tjänsten gör det möjligt att fjärrstyra och schemalägga luftkonditioneringen inklusive avfrostningsfunktionerna i ditt elfordon med hjälp av Kia Connect-appen.
  3.1.1.1.2.
  Fjärrladdning (endast för el- och plug-in hybridfordon): Tjänsten gör det möjligt att fjärrstyrt starta och stoppa laddningen av ett el- eller plug-in hybridfordonsbatteri och att schemalägga laddningen via Kia Connect app.
  3.1.1.1.3.
  Fjärrstyrd dörrkontroll: Denna tjänst gör det möjligt för dig att låsa/låsa upp fordonets dörrar genom vissa användargränssnitt. Du kommer att kunna låsa eller låsa upp alla dörrar. För att säkerställa säkerheten när denna tjänst används, kommer tjänsten att kontrollera flera förhandsvillkor. Tjänsten kan vara till hjälp i situationer där du kanske inte minns ifall du låste fordonet korrekt och sedan göra det möjligt att göra detta på distans. Lås inte bilen med appen för fjärrstyrning av dörrarna om fordonsnyckeln befinner sig inne i bilen. Under vissa omständigheter är det inte möjligt att öppna fordonsdörren på distans om fordonsnyckeln finns inne i bilen.
  3.1.1.1.4.
  Överföring av användarprofil: Du kan kontrollera och ändra fordonets inställningar i Kia Connect-appen. Du kan säkerhetskopiera inställningsinformationen och använda inställningarna i ditt fordon.
  3.1.1.1.5.
  Fjärrstyrt uppvärmda och ventilerade säten (endast elektriska fordon): Tjänsten gör det möjligt för dig att på distans styra fram- och baksätets uppvärmning samt ventilation i ditt elektriska fordon.
  3.1.1.1.6.
  Fjärrstyrda fönster: Tjänsten gör det möjligt för dig att styra fönstren i ditt fordon på distans.
  3.1.1.1.7.
  Fjärrstyrd varningsblinkers: Denna tjänst gör det möjligt för dig att stänga av varningsblinkersen på distans.
  3.1.1.1.8.
  Fjärrstyrning av laddningsluckan: Tjänsten gör det möjligt för dig att fjärrstyra ditt fordons laddningslucka.
  3.1.1.2.
  GEOGRAFISKT INFORMATIONSSYSTEM (GIS)
  3.1.1.2.1.
  Skicka till bil: Denna tjänst gör det möjligt för dig att skicka en speciell destination (POI) till fordonets navigationssystem och ger dig genast när tändningen slås på åtkomst till platsinformation i fordonet.
  3.1.1.2.2.
  Hitta min bil och Navigering första kilometern: denna tjänst gör det möjligt för dig att lokalisera fordonet och att navigera till det med hjälp av din smartmobil. Var fordonet befinner sig visas i Kia Connect appen.
  3.1.1.2.3.
  Mina körningar: Denna tjänst ger en sammanfattning av alla färder med datum och tid, genomsnittlig hastighet och topphastighet, körd distans och körningens varaktighet.
  3.1.1.2.4.
  Navigering sista kilometern: Med denna tjänst kan du fortsätta navigeringen till din slutdestination med hjälp av smartmobilen efter att du har parkerat ditt fordon.
  3.1.1.3.
  FORDONSINFORMATION
  3.1.1.3.1.
  Fordonsstatus: tjänsten ställer följande information till ditt förfogande i Kia Connect App:

  ● Dörrarnas status
  ● Laddningsluckans status
  ● Bakluckans/motorhuvens status
  ● Klimat-status
  ● Batteriets laddningstillstånd, laddningskontaktens status, laddningsstatus (endast elektriska fordon)
  ● Bränslenivå
  ● Sätesvärmens och -ventilationens status
  ● Fönsterstatus
  ● Takluckans status
  ● 12V-batteristatus
  ● Belysningens status
  3.1.1.3.2.
  Fordonsrapport: Du erhåller information om fordonsdiagnostik och information om körmönster i Kia Connect App. Därmed är du alltid informerad om huruvida det krävs underhåll eller reparationer och hur allvarliga eventuella problem är, hur brådskande behovet av reparation/underhåll är samt rekommenderade åtgärder.
  3.1.1.3.3.
  Fordonsdiagnostik: Tillhandahållande av en automatiserad diagnostjänst. När tändningen slås på utförs automatisk en diagnostisk scanning (Diagnostics Trouble Code (DTC)). Om en funktionsstörning upptäcks kommer du att få ett meddelande som förklarar funktionsstörningen och hur allvarlig den är samt rekommenderar en lämplig åtgärd.
  3.1.1.3.4.
  Energiförbrukning: I Kia Connect App har du åtkomst till visualiserad information om energiförbrukning, genomsnittlig energiförbrukning, tillryggalagd sträcka samt energiåtervinning.
  3.1.1.4.
  VARNINGAR & SÄKERHET
  3.1.1.4.1.
  Fordonsvarning: avisering av en varning. Alltid när fönstret är öppet och tändningen är frånslagen, kommer du att få en avisering som visas i Kia Connect App.
  3.1.1.4.2.
  Inbrottslarm (endast för fordon som är utrustade med ett inbrottslarmsystem): Tillhandahållande av ett system för larmmeddelande. Närhelst inbrottslarmet ljuder, kommer du att få en avisering som visas i Kia Connect-appen.
  3.1.1.4.3.
  Batteriurladdningslarm: Tillhandahållande av ett system för larmmeddelande. När 12 V batteriets laddningsnivå underskrider en viss nivå, kommer du att få en avisering som visas i Kia Connect App.
  3.1.1.4.4.
  Varning för Baksätespassagerare: Tillhandahållande av ett system för varningsmeddelande. Alltid när rörelse detekteras i baksätet, kommer du att få en avisering som visas i Kia Connect App.
  3.1.1.4.5.
  Varning för Tomgång: Tillhandahållande av ett system för varningsmeddelande. Alltid när fordonet är i parkeringsläge samtidigt som motorn går och en dörr är öppen, kommer du att få en avisering som visas i Kia Connect App.
  3.1.1.4.6.
  System för övervakning av högspänningsbatteriet: Tillhandahållande av ett system för varningsmeddelande. Högspänningsbatteriets status övervakas och när en störning fastställs får du en avisering i Kia Connect App och i Head Unit.
  3.1.2.
  IN-CAR TJÄNSTER
  3.1.2.1.
  Kia Connect Live Services omfattar följande tjänster:

  ● Trafik: Live trafikinformation för att beräkna rutter och visa trafiksituationen; online navigering gör möjliggör att du kan köra till önskad destination baserad på en kombination av live-trafikdata och historisk trafikinformation;

  ● Speciella destinationer (POI) live: information om special- destinationer i närheten baserad på fordonets position för tillfället;

  ● Väder: Lokal väderinformation;

  ● Parkering: Parkering på eller utanför gata baserat på nuvarande position, närliggande destination, närliggande scrollmarkering, närliggande stadskärna;

  ● POI elfordon (endast för en fordon och plug in hybrider): Information om närliggande laddningsstationer inklusive tillgänglighetsstatus baserat på aktuell position;

  ● POI återförsäljare: platsinformation om en Kia återförsäljare i närheten baserat på fordonets aktuella position;

  ● Varning för kamera/riskzoner (om detta är tillåtet enligt lag i ditt land, se avsnitt 15): Systemet tillhandahåller varningar i områden där olyckor är särskilt vanligt förekommande och varnar dig för olyckor, olycksdrabbade sträckor eller fartkameror;

  ● Sportliga: Information om sportligor
  3.1.2.2.
  Online taligenkänning gör det möjligt att använda röststyrning för att få åtkomst till och kontrollera Tjänsterna och ta fram och sända textmeddelanden via en ansluten mobil enhet. Online-taligenkänning hanteras i en (online)molnmiljö. Talprover och GPS-data från dig kommer att behandlas för att utföra och förbättra online taligenkänningstjänsten.
  3.1.2.3.
  Personlig kalender/navigationssynkronisering: Denna tjänst gör det möjligt att synkronisera din Google kalender eller Apple kalender på din smartmobil med huvudenhetens integrerade kalenderfunktion. Detta gör det möjligt för dig att se din privata kalender på huvudenhetens skärm och använda den för att ställa in en destination. Denna tjänst är kompatibel både med Google kalender och Apple kalender.
  3.1.2.4.
  Notification Center gör det möjligt för dig att ta emot meddelanden från Kia på huvudenheten.
  3.1.2.5.
  AVISERINGAR OM ÅTERKALLELSER, SERVICEPÅMINNELSER OCH SERVICEÅTGÄRDER:
  Kia Kommer:

  ● att informera dig om återkallelser som gäller ditt fordon med hjälp av notification Center som nämns ovan eller Kia kommer att skicka dig aviseringar gällande detta i Kia Connect Appeller som e-post till din registrerade e-postadress;

  ● att skicka dig påminnelser om kommande reguljär service på ditt Kia-fordon och Kia kommer att använda Notification Centre som nämns ovan för att göra detta.
  För transparensens skull kommer Kia också att använda Notification Center som nämns ovan och även skicka dig aviseringar i Kia Connect Appeller via e-post till din registrerade e-postadress för informera dig om utestående, rekommenderade serviceåtgärder (såsom programvaruuppdatering, byte till förbättrade delar eller kvalitetskontroll av vissa fordonskomponenter) som måste genomföras på ditt Kia fordon. För att undvika missförstånd klargör vi att aviseringar om utestående serviceåtgärder inte är en tjänst i enlighet med dessa användarvillkor och kräver ditt samtycke på förhand.
  3.1.2.6.
  OTA-UPPDATERINGAR AV KARTOR OCH INFOTAINMENT
  1. "OTA-uppdateringar av kartor och infotainment" möjliggör:
  I. uppdatering av kartorna i fordonets navigationssystem ("kartor uppdatering"); och / eller

  II. uppdateringar av infotainment-programvaran eller förbättringar av huvudenheten programvara (båda tillsammans betecknade "Infotainment-uppdatering");

  från våra servrar till det integrerade Telematik-systemet med den så kallade "Over-The-Air metoden.

  2. OTA-uppdateringen av kartor och infotainment genomförs i följande steg:
  I. Programvara som möjliggör OTA-uppdatering av kartor och infotainment:först av allt måste programvaran som möjliggör OTA-uppdateringsfunktionen vara installerad i ditt Kia-fordon.

  II. Tillgänglighet: din huvudenhet kommer regelbundet att kontrollera huruvida nya kart- och infotainment-uppdateringar finns tillgängliga.

  III. Hämtning och installation: alla kartor och infotainment uppdateringar kommer att hämtas och installeras automatiskt på din huvudenhet, om du har (i) bekräftat ifrågavarande hämtning och installation av kart- och infotainmentuppdatering på din huvudenhet eller (ii) aktiverat automatiska hämtning och installation av kartor och infotainmentuppdateringar. Du kan fortsätta att använda infotainment systemet medan hämtningen och installationen pågår.

  IV. Färdigställande: innan färdigställandet av uppdateringen av kartor och infotainment, kommer du över huvudenheten att frågas på vilket sätt du vill fortsätta. Du kan välja mellan två alternativ: (i) färdigställ nu eller (ii) senare. Om du väljer "färdigställ nu", kommer systemet att färdigställa uppdateringen. Du kan inte använda huvudenheten medan uppdateringen av kartorna och infotainment färdigställs eftersom skärmen kommer att stängas av. Om du väljer " senare ", kommer popuppen för färdigställandet att visas på displayen nästa gång tändningen slås på.

  V. Automatiskt färdigställande: om du aktiverar "automatiskt färdigställande", kommer uppdateringen av kartor och infotainment att starta om 30 sekunder och framtida OTA-uppdateringar av kartor och infotainment kommer att genomföras automatiskt utan någon aviseringar till dig eller att åtgärder krävs av dig.

  VI. Detaljer: om du väljer "detaljer" kommer du att erhålla ytterligare information om OTA-uppdateringen av kartor och infotainment.

  3. Om du är den första ägaren av ett nytt Kia fordon, årsmodell 2022, som har funktionen “OTA-uppdatering av kartor och infotainment” som såldes från och med maj 2021, har du rätt till åtminstone två gratis OTA-uppdateringar av kartor och infotainmentsystem (“gratis infotainment OTA uppdateringar”). När du har använt dessa kostnadsfria infotainment OTA-uppdateringar, kommer du att kunna få gratis uppdateringar av kartor och / eller infotainment (i) genom att gå till följande webbplats https://update.kia.com/EU/E1/Main eller (ii) hos återförsäljaren. För att undvika missförstånd, dessa uppdatering av kartor och / eller infotainment från webbplatsen eller hos återförsäljaren genomförs inte med Over-The-Air metoden.

  4. OTA-uppdateringen av kartor och infotainmentsystem är en del av de tjänster du har mejlat och därför aktiverade som standard.

  Ytterligare information om uppdateringsprocessen och detaljer om innehållet i varje kart- och infotainmentuppdatering kommer att tillhandahållas via huvudenheten.
  3.1.2.7.
  Gilla-knapp för USB-musik och radio: Gilla-knappen för USB-musik och radio låter dig väskapa en spellista med dina favoritlåtar. Du kan gilla eller ogilla låtar via gilla-knappen som är integrerad i infotainmentsystemet.
  3.1.2.8.
  Valet-parkeringsläge: När det är aktiverat i huvudenheten och fordonet körs av en annan person, kan du i Kia Connect App övervaka fordonets plats, tidpnkten när tändningen slogs ifrån senast, körtid, körd distans och topphastigheten.
  3.1.2.9.
  Valet-varning: När den är aktiverad i huvudenheten gör denna tjänst det möjligt för dig att ta emot aviseringar i Kia Connect App om ditt fordon färdas längre än den valda distansgränsen, över hastighetsbegränsningen och gränsen för tomgångstid som du har ställt in i Kia Connect App överskrids. Den tillåtna körsträckan startar från platsen där larmet har aktiverats.
  3.1.2.10.
  Geostaket-varning: När den är aktiverad i huvudenheten gör denna tjänst det möjligt för dig att ta emot aviseringar i Kia Connect App om ditt fordon lämnar tillåta områden eller kommer in på begränsade områden. Du kan ställa in gränserna för tillåtna områden och begränsade områden Kia Connect App.
  3.1.2.11.
  Hastighetsvarning: När den är aktiverad i huvudenheten gör denna tjänst det möjligt för dig att ta emot aviseringar i Kia Connect App om fordonets hastighet överskrider den hastighetsbegränsning du har ställt in Kia Connect App.
  3.1.2.12.
  Tidsstaket-varning: När den är aktiverad i huvudenheten gör denna tjänst det möjligt för dig att ta emot aviseringar i Kia Connect App om ditt fordon körs utanför det tidsfönster som du har ställt in Kia Connect App.
  3.1.2.13.
  Tomgångsvarning: När den är aktiverad i huvudenheten gör denna tjänst det möjligt för dig att ta emot aviseringar i Kia Connect App om ditt fordon går på tomgång längre än den tid som du har ställt in Kia Connect App.
  3.2.
  Följande tjänster kräver insamling och behandling av platsdata (GPS-data): Kia Connect Live Services, Online taligenkänning, personlig kalender / navigationssynkronisering, Meddelandecenter, Aviseringar om återkallelse och servicepåminnelser, OTA-uppdateringar av kartor och infotainment, Fjärrstyrning av klimatanläggning (endast elfordon), Fjärrladdning, Fjärrstyrd dörrkontroll, Skicka till bil, Hitta min bil, Mina resor, Fordonsstatus, Fordonsrapport, Fordonsdiagnostik, Fordonsvarning och Inbrottslarm. Utan insamling och behandling av platsdata kan respektive Tjänst(er) inte tillhandahållas/användas.
  3.3.
  Vi kommer dessutom att analysera och förbättra tjänsterna för att utveckla nya mobilitets- och mobilitetsrelaterade produkter och/eller tjänster för att göra våra produkter säkrare och/eller förbättra våra tjänster. För dessa syften, analyserar vi automatiskt uppgifterna baserat på statistiska och matematiska modeller för att identifiera potential för förbättringar.
  3.4.
  Tjänsterna kan stängas av genom avaktivering

  1. Tjänster via din huvudenhet och / eller;

  2. OTA-uppdatering av tjänster och / eller kartor och infotainment via Kia Connect App

 • 4. COPYRIGHT

 • 4.1.
  Allt innehåll i Tjänsterna är egendom som tillhör Kia, dess direkta eller indirekta dotterbolag eller närstående bolag (i fortsättningen gemensamt kallade för ”Kia Group”) eller tredje parter och är skyddat enligt tillämplig upphovsrättslagstiftning där alla rättigheter förbehålls. Alla rättigheter till Tjänsterna, den bakomliggande mjukvaran, innehållet och dess arrangemang ägs av Kia Grupp och dess licensgivare. Du får inte sälja, distribuera, publicera, sända, sprida eller kommersiellt utnyttja Tjänsterna på något sätt utan vårt uttryckliga skriftliga samtycke. Du får inte reproducera (helt eller delvis), överföra (elektroniskt eller på annat sätt), modifiera, uppvisa, vidareleverera, licensiera, länka eller på annat sätt använda Tjänsterna i något offentligt eller kommersiellt syfte utan vårt tillstånd.
  4.2.
  Inget i dessa Användarvillkor ska tolkas som en beviljad licens eller rättighet att använda bilder, varumärken, kännetecken eller logotyper som alla är egendom som tillhör Kia Grupp. Kia Grupp förbehåller sig alla rättigheter när det gäller skyddad information och material i samband med tjänsterna och kommer att utöva dessa rättigheter i hela den utsträckning som tillämplig upphovsrätts- och varumärkeslagstiftning tillåter.

 • 5. ANVÄNDARENS SKYLDIGHETER

 • 5.1.
  Du är skyldig att följa tillämplig lag och respektera tredje parts rättigheter vid användning av Tjänsterna.
  5.2.
  Dessutom får du inte missbruka användandet av tjänsterna.
  5.3.
  Säkerställ att du inte förändrar ditt fordon (inklusive ändringar i maskin- och programvara samt användning av programvara från tredje part), på ett sådant sätt att tjänsternas funktion kan påverkas.
  5.4.
  När det gäller användning av huvudenheten:
  5.4.1.
  Du får inte använda SIM-kortet som används för tillhandahållandet av tjänsterna: (a) för överföring av röst (inklusive VOIP), (b) för att få åtkomst till en offentligt adresseringsbar destination (dvs. offentlig IP-adress) inklusive genom användning av en proxy, gateway eller routing, (c) på något sätt som försöker kringgå säkerhetsåtgärder oavsett om intrånget resulterar i förstörelse eller förlust av data eller inte, (d) på något sätt som använder tjänsterna eller mjukvara relaterat till internet relay chat, peer-to-peer-fildelning, bit torrent eller proxy server-nätverk, (e) på ett sätt som omfattar spamning, att utan uppmaning skicka mängder av e-postmeddelanden eller reklammeddelanden eller att upprätthålla ett öppet SMTP-relä, eller (f) på något sätt som påverkar nätverket negativt.
  5.4.2.
  Du får inte publicera några resultat av något benchmark- eller prestationstest av SIM-kortet, nätverket, Tjänsterna eller komponenter därav till några tredje parter.
  5.4.3.
  I den utsträckning Du använder SIM-kortet för tillhandahållande av Tjänsterna, informerar vi dig om följande: 4G/LTE-tjänsterna (som tillhandahålls av en extern tjänsteleverantör) är endast tillgängliga på kompatibla enheter (d.v.s. huvudenheten) som stödjer den specifika 4G/LTE-frekvensen hos det specifika roamingnätverket. Där 4G/LTE-tjänster inte kan tillhandahållas, kommer 2G eller 3G-tjänster att tillhandahållas i mån av tillgång till, och huvudenhetens kompatibilitet med, sådana nätverk.

 • 6. TJÄNSTEAVGIFTER

 • Om ingenting annat anges i dessa användarvillkor i samband med respektive tjänst, tillhandahålls tjänsten kostnadsfritt under en period på 7 år, börjande från den dag då fordonet säljs till den första ägaren, d.v.s. tidpunkten som det initiala köpeavtalet träder ikraft. Vi förbehåller oss rätten att föreslå ytterligare tjänster i framtiden enligt separata användarvillkor.

  Om du är den första ägaren av ett nytt Kia fordon, årsmodell 2022, som har funktionen “OTA-uppdatering av kartor och infotainment” som såldes från och med maj 2021, har du rätt till åtminstone två gratis OTA-uppdateringar av kartor och infotainmentsystem (“gratis infotainment OTA uppdateringar”). När du har använt dessa kostnadsfria infotainment OTA-uppdateringar, kommer du att kunna få gratis uppdateringar av kartor och / eller infotainment (i) genom att gå till följande webbplats https://update.kia.com/EU/E1/Main eller (ii) hos återförsäljaren. För att undvika missförstånd, dessa uppdatering av kartor och / eller infotainment från webbplatsen eller hos återförsäljaren genomförs inte med Over-The-Air metoden.

 • 7. DRIFTTID

 • 7.1.
  Vi förbehåller oss rätten att tillfälligt eller permanent avaktivera tillgång till Tjänsterna helt eller delvis av tekniska orsaker och säkerhetsskäl (t.ex. i händelse av säkerhetsluckor) eller andra viktiga skäl.
  7.2.
  Tillhandahållandet och användningen av Tjänsterna kan vara föremål för restriktioner på grund av omständigheter utanför vår kontroll. Detta gäller i synnerhet datauppkopplingar som tillhandahålls av telekommunikationstjänsteleverantörer. I enskilda fall kan bristande tillgång till nätverket leda till att Tjänsterna inte blir tillgängliga eftersom nödvändig dataöverföring inte är möjlig. Dessutom kan tillfälliga kapacitetsstörningar förekomma under kort tid till följd av belastningstoppar för Tjänsten, trådlösa och trådbundna nätverk och internet.
  7.3.
  Störningar kan också uppstå på grund av force majeure, inklusive pandemiska och epidemiska sjukdomar, strejk, lockouter och myndighetsbeslut, och på grund av tekniska och andra åtgärder (t.ex. reparation, underhåll, programvaruuppdateringar, och utbyggnad) som krävs för våra system eller för leverantörer av nedströms- eller uppströmstrafik, innehållsleverantörer och nätverksoperatörer, vilka är nödvändiga för korrekt eller förbättrat tillhandahållande av tjänsterna.
  7.4.
  I de fall tillgängligheten till Tjänsterna avaktiveras, begränsas eller störs såsom beskrivs i detta avsnitt 7, kommer vi, i den utsträckning det är möjligt, att kontakta Dig på förhand för att informera Dig om detta och ge Dig en förklaring om anledningen till avaktiveringen, begräsningen eller störningen.

 • 8. DATASKYDD

 • För information om hur vi samlar in och behandlar personuppgifter i samband med tillhandahållande av Tjänsterna hänvisar vi till vår Kia Connect dataskyddspolicy.

  Du måste informera alla andra användare / förare av fordonet om att tjänsterna är aktiverade. Hur måste isynnerhet informera andra användare / förare om databehandlingsåtgärderna som beskrivs i Kia Connect dataskyddspolicyn och om det faktum att tjänsterna kräver insamlande och behandling av platsdata (GPS-data).

 • 9. AVTALSTID, UPPHÖRANDE

 • 9.1.
  Rätten att använda Tjänsterna börjar den dag då fordonet säljs till den första ägaren, d.v.s. den tidpunkt då det initiala köpeavtalet träder i kraft, och upphör automatiskt efter sju år.
  9.2.
  Avtalet gällande tillhandahållandet av Tjänsterna och därmed rätten att använda Tjänsterna kan sägas upp av Dig till slutet av ett kvartal när som helst med 6 veckors uppsägningstid.
  9.3.
  Endera parts rätt att säga upp på grund av avtalsbrott påverkas inte.
  9.4.
  Vidare, i händelse av återgång av köpeavtalet för ett fordon, återköp eller annat återkallande av fordonet av den relevanta återförsäljaren, i händelse av upphörandet av ett leasingavtal, vid försäljning av fordonet till en tredje part, vid stöld, såväl som i fall av total förstörelse som inte går att reparera, har endera part rätt till uppsägning av Tjänsterna för det aktuella fordonet. Uppsägningen blir giltig så fort en part tar emot meddelandet om uppsägning. Vid försäljning eller om äganderätten till fordonet övergår till en tredje part, ska Användaren radera den data som lagrats i fordonet.
  9.5.
  Vi förbehåller oss rätten att tillfälligt eller permanent blockera och/eller återkalla användningen av Tjänsterna vid fall av väsentliga överträdelser av dessa Användarvillkor och, om Användaren väsentligen överträder dessa Användarvillkor, att säga upp avtalet.
  9.6.
  Om du säljer ditt fordon eller på annat sätt överlåter det permanent till en tredje part, se till att du avaktiverar Tjänsterna i huvudenheten. I det här fallet kommer fordonet att kopplas bort från Kia Connect-appen men Kia-kontots data i Kia Connect-appen kommer inte att raderas.

 • 10. ÄNDRINGAR AV ANVÄNDARVILLKOREN OCH/ELLER TJÄNSTERNA.

 • 10.1.
  Kia förbehåller sig rätten att göra skäliga ändringar av Användarvillkoren och/eller Tjänsterna. Isynnerhet genomför vi då och då uppdateringar som lagstiftningen föreskriver, det vill säga ändringar som bringar våra tjänster i samklang med gällande rättsläge. Vi gör också dessa uppdateringar av våra tjänster av säkerhetsskäl, för att säkerställa att de uppfyller förväntade kvalitetsstandarder (t.ex. så som det beskrivs i avsnittet Lagstadgade garantier). Dessutom kan vi ändra våra tjänster av följande orsaker

  ● för anpassning till nya teknologier

  ● för att anpassa till ett ökat eller minskat antal användare av tjänsterna

  ● för att anpassa till villkoren för viktiga ändringar i licenser eller avtal med tredje parter; och

  ● för att förhindra missbruk eller skador.
  10.2.
  Vi kommer att informera dig om alla ändringar av dessa användarvillkor och / eller tjänsterna. Om du efter att ha mottagit aviseringen, inom den tidsfrist som anges i aviseringen, inte i textform (till exempel e-post, fax) motsätter dig dessa ändringar, anses ändringarna accepterade. Vi kommer uttryckligen att meddela Användaren om rätten att motsätta sig villkoren och konsekvensen av att vara passiv.
  10.3.
  Om du motsätter sig, förbehåller vi oss rätten att, med 6 veckors uppsägningstid, säga upp alla rättigheter att använda påverkad(e) Tjänst(er) vid utgången av ett kalenderkvartal.

 • 11. DIVERSE

 • 11.1.
  Dessa Användarvillkor utgör hela avtalet mellan parterna med avseende på föremålet för användning av Tjänsterna och har företräde framför alla föregående avtal, skriftliga såväl som muntliga, mellan parterna med hänsyn till dess föremål.
  11.2.
  Dina avvikande, motstridiga eller kompletterande villkor gäller för användningen av Tjänsterna endast om dessa uttryckligen har accepterats skriftligen av oss.
  11.3.
  Tillägg och ändringar till Användarvillkoren såväl som meddelanden som krävs för deras verkställande ska vara skriftliga (inklusive e-post, fax) för att vara giltiga. Kravet på skriftlighet kan bara upphävas skriftligen.
  11.4.
  Vi har rätt att helt eller delvis överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till en annan tjänsteleverantör genom att meddela dig med 6 veckors uppsägningstid. I detta fall har du dock rätt att avsluta avtalet inom en månad efter att skriftligt har mottagits, med effekt vid tidpunkten för den tilltänkta överlåtelsen av avtalet till det företag som avses ersätta Kia i avtalet. Vi ska uttryckligen informera dig om denna rätt till uppsägning i det skriftliga meddelandet. För undvikande av missförstånd anges att denna rättighet inte påverkar din rätt att säga upp Användarvillkoren och därmed rätten att använda Tjänsterna när som helst med 6 veckors uppsägningstid så som beskrivs i avsnitt 9.2.

 • 12. KUNDTJÄNST / KLAGOMÅL

 • 12.1.
  Du kan använda de kontaktuppgifter som anges ovan i avsnitt 1 för frågor eller klagomål.
  12.2.
  Europakommissionen tillhandahåller en webbplats för tvistlösning online, avsedd för att hjälpa konsumenter och handlare att lösa sina tvister utanför domstol, tillgänglig på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kia kommer inte att och är inte skyldig att delta i förfaranden för alternativ tvistlösning vid tvistlösningsorgan för konsumenter.

 • 13. UPPLYSNINGAR OM RÄTTEN TILL UTTRÄDE

 • Om du är en konsument (dvs en naturliga person och gör beställningen för ett ändamål som varken kan tillordnas din företagsverksamhet eller din verksamhet som självständig yrkesutövare), har du enligt de lagstadgade bestämmelser rätt till utträde ur detta avtal gällande tillhandahållandet av tjänsterna.
  13.1.
  RÄTT TILL UTTRÄDE
  Du har rätt till utträde ur detta avtal inom 14 dagar utan att ange någon orsak.

  Rätten till utträde upphör 14 dagar efter den dag som avtalet slöts.

  För att utöva din rätt till utträde, måste du entydigt informera oss Kia Connect GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, telefonnummer: +49 800 7773044 och e-postaddress: support@kia-connect.eu om ditt beslut att träda ut ur detta avtal (till exempel ett brev skickat per Post eller e-post). Du kan använda det bifogade utträdesformuläret, men detta är inte obligatoriskt. Du kan också fylla i och skicka in modell-utträdesformuläret eller ett annat entydigt meddelande om utträde elektroniskt på webbplatsen https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form. Om du använder detta alternativ kommer vi omedelbart när vi erhåller din begäran om utträde att bekräfta detta på ett permanent medium (till exempel per e-post).

  För att hålla tidsfristen för utträde, räcker det att du skickar meddelandet om att du vill utöva din utträdesrätt innan utträdesfristen löper ut.
  13.2.
  FÖLJDERNA AV UTTRÄDE
  Om du utträder från detta avtal kommer vi att ersätta dig alla betalningar som erhållits från dig, inklusive kostnaderna för leverans (med undantag för tilläggskostnader till följd av att du har valt en annan typ av leverans än den billigaste typen av standardleverans som erbjuds av oss), utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter inte senare än 14 dagar från den dag då vi informerades om ditt beslut att utträda ur detta avtal. Vi kommer att genomföra sådan återbetalning med samma betalningsmedel som du använde för den första transaktionen, om du inte uttryckligen har kommit överens om något annat; under alla omständigheter kommer du inte att åläggas några avgifter som ett resultat av sådan återbetalning.

  Ångerrätten upphör vid avtal om leverans av digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett materiellt medium även under följande villkor:
  1. Vid ett avtal som inte förpliktar dig att betala ett pris om Kia har börjat utföra avtalet;

  2. Vid ett avtal som förpliktar dig att betala ett pris när Kia har börjat med fullgörandet av avtalet

  I. du i förväg har gett uttryckligt samtycke till att Kia ska påbörja fullgörandet av avtalet före utgången av ångerfristen,

  II. du har lämnat ett bekräftelse på att du i och med ditt samtycke enligt 13.2. b) (i) förlorar din ångerrätt när fullgörandet av avtalet inleds; och

  III. Kia har tillhandahållit dig en bekräftelse i enlighet med § 312f i tyska civillagen (Bürgerliches Gesetzbuch, "BGB").
  13.3.
  MODELL-UTTRÄDESFORMULÄR
  (fyll i och returnera detta formulär endast om du vill träda ut ur avtalet)

  ● Till Kia Connect GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, [e-postaddress]:

  ● Jag/vi (*) meddelar härmed att jag / vi (*) utträder ur mitt / vårt (*) avtal för till tillhandahållande av följande tjänster (*),

  ● Beställt den (*)/ Mottaget den (*),

  ● Konsumentens namn

  ● Konsumentens adress

  ● Konsumentens underskrift (endast om formuläret skickas på papper,

  ● Datum
  (*) Ta bort det inte tillämpliga

 • 14. LAGSTADGAD GARANTI

 • Enligt lagen och dessa användarvillkor har du rätt till (1) en viss kvalitet på tjänsterna (2) möjligheter att lösa problem om någonting inte fungerar. Om du är en konsument, har du lagstadgade garantirättigheter som försäkras konsumenter under tillämplig lagstiftning och ytterligare rättigheter som definieras i dessa användarvillkor.

 • 15. ANSVAR

 • Följande ansvarsbestämmelser gäller för Dig i respektive land där Du har din hemvist:

  Österrike
  Kia ska inte vara föremål för något ansvar annat än (1) ansvar för grov vårdslöshet eller uppsåt och (2) ansvar för vårdslöst orsakad kroppslig skada eller död.

  Belgien
  15.1 I största möjliga omfattning som är tillåten enligt tillämplig lag, ska Kias kontraktsenliga och utomkontraktuella ansvar, oavsett dess rättsliga grund (oavsett om detta är garanti, avtal, utomobligatoriskt ansvar, vårdslöshet eller något annat, inklusive ansvar för latenta/dolda skador), för förluster och skador som uppstår ur eller i samband med tillhandahållandet av Tjänsterna, vara begränsat som följer: 15.1.2 Kia ska vara ansvarig upp till ett belopp av förutsebara skador som är typiska för den här typen av kontrakt på grund av ett brott mot väsentliga kontraktuella skyldigheter; 15.1.2; Kia ska inte vara ansvarig för brott mot någon icke-väsentlig kontraktsenlig skyldighet eller för något ringa vårdslöst brott mot någon annan tillämplig aktsamhetsplikt; och 15.1.3 Kia ska inte vara ansvarig för någon speciell, indirekt eller följdskada, inklusive, men inte begränsat till, förlorad användning, data, vinst, besparingar, möjligheter, goodwill såväl som för tredjepartsanspråk (även om Kia har informerats om möjligheten till sådana skador). 15.2 De förutnämnda ansvarsbegränsningarna ska inte tillämpas för (i) något tvingande lagstadgat ansvar (såsom ansvar för defekta produkter), (ii) ansvar för personskador eller dödsfall orsakat av någon handling eller försummelse från Kia, (iii) något ansvar för bedrägeri eller grov oaktsamhet, eller (iv) något annat ansvar som inte kan begränsas eller uteslutas enligt lag. Därtill ska sådana ansvarsbegränsningar inte tillämpas om och i den omfattning som Kia har utfäst en specifik garanti.

  Republiken Tjeckien
  15.1 Kia:s kontraktuella och lagstadgade ansvar för skador som orsakats av ringa vårdslöshet ska, oavsett dess rättsliga grund, begränsas som följer: a) Kia ska vara ansvarig upp till beloppet för förutsägbara skador som är typiska för denna typ av kontrakt på grund av ett brott mot kontraktsenliga skyldigheter; b) Kia ska inte ansvara för någon indirekt skada som kan uppstå från användningen av Tjänsterna. 15.2 De förutnämnda ansvarsbegränsningarna ska inte tillämpas för obligatoriskt lagstadgat ansvar, särskilt i förhållande till ansvar för grov vårdslöshet eller uppsåt, skada som drabbar en individs naturliga rättigheter eller ansvar för felaktiga produkter. Dessutom, ska sådana ansvarsbegränsningar inte tillämpas i förhållande till svagare parter enligt vad som anges i Avsnitt 433 (2) i den tjeckiska civilrätten och i den utsträckning som Kia har åtagit sig en särskild garanti. 15.3 Avsnitten 15.1 och 15.2 gäller på samma sätt avseende Kia:s ansvar för onödiga kostnader. 15.4 Du är skyldig att vidta skäliga åtgärder för att förhindra och minimera skador.

  Frankrike
  15.1 Kia:s kontraktsenliga ansvar för skador som orsakas av ringa vårdslöshet ska begränsas enligt följande: 15.1.1 Kia ska vara ansvarig upp till beloppet för förutsägbara skador som är typiska för denna typ av kontrakt på grund av ett brott mot kontraktsenliga skyldigheter; 15.1.2 Kia ska inte ansvara för några indirekta skador som kan uppkomma genom användningen av Tjänsterna. 15.1.3 Kia ska inte ansvara för några skador orsakade av force majeure (d.v.s. en händelse utanför Kias kontroll och som inte rimligen hade kunnat förutses vid tidpunkten för avtalets ingående). 15.2 De förutnämnda ansvarsbegränsningarna ska inte gälla för tvingande lagstadgat skadeståndsansvar, särskilt ansvar för grov vårdslöshet och/eller avsiktlig försummelse, ansvar för felaktiga produkter och ansvar för personskador. Därtill ska sådana ansvarsbegränsningar inte tillämpas om och i den omfattning som Kia har utfäst en specifik garanti. 15.3 Avsnitten 15.1 och 15.2 gäller på samma sätt avseende Kia:s ansvar för onödiga kostnader.

  Tyskland
  15.1 Kia:s kontraktuella och lagstadgade ansvar för skador som orsakats av ringa vårdslöshet ska, oavsett dess rättsliga grund, begränsas som följer: 15.1.1 Kia ska vara ansvarig upp till beloppet för förutsägbara skador som är typiska för denna typ av kontrakt på grund av ett brott mot kontraktsenliga skyldigheter; 15.1.2 Kia ska inte vara ansvarig för ringa vårdslöst åsidosättande av annan tillämplig aktsamhetsplikt. 15.2 De förutnämnda ansvarsbegränsningarna ska gälla avseende tvingande lagstadgat ansvar, särskilt avseende ansvar för uppsåtlig misskötsamhet, ansvar enligt den tyska produktansvarslagen (Produkthaftungsgesetz), och ansvar för vårdslöst orsakade personskador. Därtill ska sådana ansvarsbegränsningar inte tillämpas om och i den omfattning som Kia har utfäst en specifik garanti. Avsnitten 15.1 och 15.2 gäller på samma sätt avseende Kia:s ansvar för onödiga kostnader. 15.4 Du är skyldig att vidta skäliga åtgärder för att förhindra och minimera skador. Kia är inte ansvarig för användning av kamera-/farozonsvarningar som är förbjudna enligt avs. 15.5 1c i den tyska vägtrafiklagen (”StVO”) (se avsnitt 16). 15.6 TomTom Global Content B.V. är inte ansvarig för användning av kamera-/farozonsvarningar som är förbjudna enligt avs. 15.5 1c i den tyska vägtrafiklagen (”StVO”) (se avsnitt 16). 15.7 HERE Europe B.V. är inte ansvarig för användning av kamera-/farozonsvarningar som är förbjudna enligt avs. 15.5 1c i den tyska vägtrafiklagen (”StVO”) (se avsnitt 16).

  Ungern
  15.1 I största möjliga omfattning som är tillåten enligt tillämplig lag, ska Kias kontraktuella och utomkontraktuella ansvar, oavsett dess rättsliga grund (oavsett om detta är garanti, avtal, utomobligatoriskt ansvar, vårdslöshet eller något annat, inklusive ansvar för latenta/dolda skador), för förluster och skador som uppstår ur eller i samband med tillhandahållandet av Tjänsterna, vara begränsat som följer: 15.1.1 Kia ska vara ansvarig upp till ett belopp av förutsebara skador som är typiska för den här typen av kontrakt på grund av ett brott mot väsentliga kontraktsenliga skyldigheter; 15.1.2 Kia ska inte vara ansvarig för brott mot någon icke-väsentlig kontraktsenlig skyldighet eller för något ringa vårdslöst brott mot någon annan tillämplig aktsamhetsplikt; och 15.1.3 Kia ska inte vara ansvarig för någon speciell, indirekt eller följdskada, inklusive, men inte begränsat till, förlorad användning, data, vinst, besparingar, möjligheter, goodwill såväl som för tredjepartsanspråk (även om Kia har informerats om möjligheten till sådana skador). 15.2 De förutnämnda ansvarsbegränsningarna ska inte gälla om och i den utsträckning Kia har utfäst en specifik garanti. Inget i dessa Användarvillkor ska begränsa eller utesluta Kias ansvar för (i) död eller personskada som resulterar från Kias vårdslöshet eller Kias anställdas eller företrädares vårdslöshet; (ii) uppsåt; (iii) brott mot skyldigheter som härrör ur allmänna ordningsregler; och (iv) andra fall där Kias ansvar inte kan begränsas eller uteslutas enligt tillämplig lag.

  Italien
  15.1 Kia:s ansvar för skador som orsakas av ringa vårdslöshet, ska begränsas enligt följande: 15.1.1 Kia ska vara ansvarig upp till ett belopp av förutsebara skador som är typiska för denna typ av kontrakt på grund av ett brott mot väsentliga kontraktsenliga skyldigheter; 15.1.2Kia ska inte vara ansvarig för ringa vårdslöst åsidosättande av annan tillämplig aktsamhetsplikt. 15.1.3 De förutnämnda ansvarsbegränsningarna ska inte tillämpas ifall och i den utsträckning som Kia har åtagit sig en specifik garanti. Inget i dessa Användarvillkor ska begränsa eller exkludera Kia:s ansvar för (i) dödsfall eller personskador till följd av Kia:s vårdslöshet eller vårdslöshet hos Kia:s anställda eller försäljare; (ii) grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse; (iii) åsidosättande av skyldigheter som härrör från regler om allmän ordning; och för (iv) alla andra sådana situationer för vilka KIA:s ansvar inte får begränsas eller exkluderas enligt tillämplig lag. 15.2 Avsnitt 15.1. och 15.2 gäller på samma sätt avseende Kia:s ansvar för onödiga kostnader. 15.3 Du är skyldig att vidta rimliga åtgärder för att förebygga och minimera eventuella skador.

  Nederländerna
  15.1 I den utsträckning tvingande tillämplig lag tillåter det, ska Kia inte på någon som helst grund, ansvara för skador som uppkommer ur eller i anslutning till avtalet för tillhandahållandet av Tjänsterna eller Tjänsterna i sig. Det föregående ska inte gälla för de fall något ansvar uppkommer till följd av grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse från Kia:s verkställande ledning. 15.2 Du är skyldig att vidta rimliga åtgärder för att förebygga och minimera eventuella skador.

  Norge
  15.1 14.1 Kia:s kontraktsenliga och lagstadgade ansvar för skador som orsakats av ringa vårdslöshet ska, oavsett dess rättsliga grund, begränsas som följer: 15.1.1 Kia ska vara ansvarig upp till ett belopp av förutsebara skador som är typiska för denna typ av kontrakt på grund av ett brott mot väsentliga kontraktsenliga skyldigheter; 15.1.2 Kia ska inte vara ansvarig för ringa vårdslöst åsidosättande av annan tillämplig aktsamhetsplikt. 15.1.3 Kia:s ansvar ska vara begränsat till NOK 5000 per händelse. 15.2 De förutnämnda ansvarsbegränsningarna ska inte gälla för tvingande lagstadgat ansvar, inklusive ansvar enligt den norska produktansvarslagen. Därtill ska sådana ansvarsbegränsningar inte tillämpas om och i den omfattning som Kia har utfäst en specifik garanti.

  Polen
  15.1 Kia ska inte vara ansvarig för faktisk förlust och/eller förlust av vinst, om inte detta har orsakats av Kias uppsåtliga överträdelse. 15.2 14.2 De förutnämnda ansvarsbegränsningarna ska inte tillämpas för något tvingande lagstadgat ansvar, särskilt i förhållande till ansvar för uppsåtliga överträdelser, ansvar enligt den polska Produktansvarslagen (Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów), ansvar för farliga produkter enligt den polska civilkoden (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny) och ansvar för försumligt orsakade personliga skador.

  Republiken Irland
  15.1 Kia är ansvarig gentemot Dig för förutsebara förluster och skador som orsakas av Kia. Om Kia inte förmår efterleva dessa Användarvillkor, ska Kia ansvara för de förluster och skador som du lider och som är förutsedda resultat av att Kia bryter mot detta avtal eller vår oförmåga att agera med rimlig omsorg och kunskap, men vi ansvarar inte för sådan förlust eller skada som inte är förutsebar. Förlust eller skada är förutsebar om det antingen är uppenbart att den kommer att inträffa eller om, vid tiden för avtalets ingående, både vi och Du visste att den skulle kunna inträffa. 15.2 KIA friskriver sig inte eller begränsar på något sätt sitt ansvar gentemot Dig ifall det är olagligt. Detta omfattar ansvar: för död eller personskador som orsakats av Kias försumlighet eller försumlighet av dess anställda, företrädare eller underleverantörer eller för bedrägeri eller bedrägligt vilseledande. 15.3 Kia är inte ansvarig för affärsförluster. Om Du använder produkterna för kommersiella, affärs- eller återförsäljningsändamål har Kia inget ansvar gentemot Dig för någon utebliven vinst, förlust av affärer, affärsavbrott, eller förlust av affärsmöjligheter.

  Slovakien
  15.1 I den utsträckning som är tillåten enligt slovakisk lag, ska Kias kontraktsenliga och lagstadgade ansvar för skador (särskilt faktiska skador och utebliven vinst), oavsett av dess rättsliga grund, vara begränsat. Kia ska ansvara för skador bara upp till ett belopp som motsvarar skador som Kia förutsett, eller som Kia kunde ha förutsett skulle kunna bli ett möjligt resultat av Kias brott mot dess skyldigheter, vid tidpunkten för genomförandet av kontraktet, med beaktande av all fakta som Kia visste eller borde ha vetat genom att iaktta vederbörlig hänsyn. 15.2 De förutnämnda ansvarsbegränsningarna ska inte tillämpas för obligatoriskt lagstadgat ansvar.
  Därtill ska sådana ansvarsbegränsningar inte tillämpas om och i den omfattning som Kia har utfäst en specifik garanti. 15.3 Du är förpliktigad att vidta rimliga åtgärder för att förhindra och minimera skador.

  Spanien
  15.1 Kia begränsar inte sitt tvingande lagstadgade ansvar, inklusive men inte begränsat till ansvar för uppsåtlig försummelse och ansvar för personskador orsakade av vårdslöshet. 15.2 Avsnitt 15.1. gäller på samma sätt avseende Kia:s ansvar för onödiga kostnader.

  Sverige
  15.1 Kia ansvarar inte för direkt eller indirekt förlust eller skada, om inte Kia har orsakat förlusten eller skadan genom uppsåtlig misskötsamhet eller grov vårdslöshet. 15.2 De förutnämnda ansvarsbegränsningarna ska inte tillämpas på obligatoriskt lagstadgat ansvar, i synnerhet ansvar för uppsåtlig misskötsamhet, ansvar enligt den svenska lagen om produktansvar (Produktansvarslagen) och ansvar för vårdslöst orsakade personskador. Därtill ska sådana ansvarsbegränsningar inte tillämpas om och i den omfattning som Kia har utfäst en specifik garanti. 15.3 Avsnitt 15.1 och 15.2 gäller på samma sätt med avseende på Kia:s ansvar för onödiga kostnader. 15.4 Du är förpliktigad att vidta rimliga åtgärder för att förhindra och minimera skador.

  Storbritannien
  15.1 Kia är ansvarig gentemot Dig för förutsebara förluster och skador som orsakas av Kia. Om Kia inte förmår efterleva dessa Användarvillkor, ska Kia ansvara för de förluster och skador som Du lider och som är förutsedda resultat av att Kia bryter mot detta avtal eller vår oförmåga att agera med rimlig omsorg och kunskap, men vi ansvarar inte för sådan förlust eller skada som inte är förutsebar. Förlust eller skada är förutsebar om det antingen är uppenbart att den kommer att inträffa eller om, vid tiden för avtalets ingående, både vi och Du visste att den skulle kunna inträffa. 15.2 Kia friskriver sig inte eller begränsar på något sätt sitt ansvar gentemot Dig ifall det är olagligt. Detta inkluderar ansvar för dödsfall eller personskador orsakade av Kia's vårdslöshet eller vårdslöshet hos dennes anställda, försäljare eller underleverantörer; för bedrägeri eller bedräglig representation; för åsidosättande av dina juridiska rättigheter i relation till Tjänsterna inklusive rätten att erhålla Tjänster som är tillhandahållna med rimlig kunskap och aktsamhet. 15.3 Kia ansvarar inte för affärsförluster. Om du använder produkterna för kommersiella, affärs- eller återförsäljningsändamål har Kia inget ansvar gentemot Dig för någon utebliven vinst, förlust av affärer, affärsavbrott, eller förlust av affärsmöjligheter.

 • 16. RÄTTSLIGA LOKALA TILLÄGG

 • Tabellen nedan innehåller specifika tillägg enligt lokal lagstiftning för det land i vilket Du har ditt hemvist.

  Belgien
  Avsnitt 4.1 sista meningen justeras enligt följande: : Utan att det påverkar tillämpningen av tvingande rättigheter enligt tillämplig lag, har du inte rätt att återskapa (helt eller delvis), överföra (på elektronisk väg eller på annat sätt), ändra, förevisa, åter överlämna, licensiera, länka eller annars använda Tjänsterna för några offentliga eller kommersiella ändamål utan vårt föregående tillstånd. Avsnitt 11.4 första stycket justeras enligt följande: Vi har rätt att överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt avtalet, antingen helt eller delvis till en annan leverantör av tjänsten med 6 veckors uppsägningstid till dig, och detta utan ditt föregående samtycke under förutsättning att denna överlåtelse inte minskar dina garantier såsom konsument. Avsnitt 13. justeras enligt följande: Du godtar uttryckligen att utförandet av kontraktet påbörjas, med ditt samtycke, från och med den dag som du registrerar dig för Kia-kontot och accepterar de aktuella Användarvillkoren och godkänner att du har därmed har förlorat din rätt att ångra dig, enligt Artikel VI.53,13° i Belgiens Code of Economic Law.

  Republiken Tjeckien
  Avsnitt 12.2 kommer att utgå och ersättas enligt följande: Om du är en konsument, har du, utöver att framställa anspråk vid Tjeckiska domstolar, eller domstolar i andra jurisdiktioner, där så är tillåtet enligt tillämpliga lagar, också rätt att hänskjuta tvisten till alternativt tvistlösningsförfarande för konsumenttvist som uppstår ur eller i samband med det avtal som styrs av dessa Användarvillkor. Du hittar den aktuella listan över godkända alternativa tvistlösningsorgan såväl som ytterligare information om det tillämpliga förfarandet för alternativ tvistlösning (ADR) på webbplatsen för tjeckiska myndigheten för handelsinspektion: https://www.adr.coi.cz. Du kan också framställa klagomål online till en ADR via onlineplattformen för alternativ tvistlösning (ODR) som finns här: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Avsnitt 13. kommer att utgå och ersättas med följande: Du bekräftar och samtycker uttryckligen till att utförande att avtalet med avseende på tillhandahållandet av Tjänster påbörjas, med ditt samtycke, från och den dag du accepterar de aktuella Användarvillkoren och därmed bekräftar att du förlorar ångerrätten, enligt Avsnitt 1837 (l) i den tjeckiska civilrättslagen.

  Tyskland
  För avsnitt 3.3.2.1 görs följande tillägg: Det noteras uttryckligen att avs. 1c i den tyska vägtrafikförodningen (Straßenverkehrsordnung, ”StVO”) förbjuder användning av fordonets hastighetskameralarm vid körning i Tyskland. Du är skyldig att avaktivera hastighetskameralarmet, följa tillämplig lag och respektera tredje parts rättigheter vid användning av Tjänsterna.

  Ungern
  Dessa Användarvillkor avtalas i elektronisk form. Användarvillkoren ingås vid aktivering av Tjänsterna med ”JAG SAMTYCKER”-knappen. Användarvillkoren anses inte ha upprättats skriftligen och du kommer att kunna lagra dem och få tillgång till och mångfaldiga Användarvillkoren på ditt datamedium eller på elektroniskt medium. Vi kommer att tillhandahålla tekniska möjligheter för att identifiera och rätta inmatningsfel genom elektronisk behandling innan något rättsligt bindande ställningstagande görs. Avsnitt 12.2 gäller inte ifall du är en konsument.

  Nederländerna
  För avsnitt 10.1 görs följande tillägg: Kia förbehåller sig rätten att göra skäliga ändringar av Användarvillkoren och/eller Tjänsterna. Du kommer att aviseras av oss om ändringar av Användarvillkoren och/eller av Tjänsterna. Sådana ändringar kommer att träda ikraft 6 veckor efter att du har tagit emot aviseringen därom.

  Polen
  Avsnitt 13. kommer att utgå och ersättas med följande: Du har ingen ångerrätt. Detta gäller även ifall du är en konsument, eftersom användningen av Kia Connect-appen och Tjänsterna består av tillhandahållande av digitalt innehåll som inte spelas in på varaktigt medium av Kia till dig. Om du är en konsument, bekräftar och godkänner du, genom att ladda ned Kia Connect-appen, att du samtycker till en omedelbar start på Kias fullgörande och att du inte har någon ångerrätt.

  Gäller från december 2022