Vanligaste frågorna om Kia Connect

   

Allmän information

• Kia Connect Store är en internetbutik som kan nås via Kia Connect appen och där uppdateringar och betaltjänster för Kia fordon kan köpas.

• Varje Kia Connect app användare med ett länkat fordon har åtkomst till Kia Connect Store.

• Kia Connect Store är en tjänst från Kia Connect och är därför förbunden med de Kia Connect tjänster som är kostnadsfria under 7 år. Dessa tjänster är kostnadsfria under en tidsperiod på sju år, vilken inleds det datum när den första ägaren köpte bilen och därmed vid den tidpunkt då det ursprungliga köpeavtalet trädde i kraft och kan vara föremål för ändringar under den här tidsperioden.

• Kia Pay är en ny digital Wallet-tjänst som möjliggör okomplicerade betalningar av uppdateringar och tjänster. Kia Pay ger Kia ägare och förare möjlighet att utföra köp i Kia Connect Store och stödjer betalningar i framtida Kia system.

• När du går till kassan i Kia Connect Store genomförs processen med Kia Pay. Efter att betalningen har genomförts blir du till användare av Kia Pay.

·         Kia Pay är en kostnadsfri tjänst. För att kunna använda Kia Pay måste du dock vara en Kia Connect kund. Kia Connect tjänster är kostnadsfria under en tidsperiod på sju år, vilken inleds det datum när den första ägaren köpte bilen och därmed vid den tidpunkt då det ursprungliga köpeavtalet trädde i kraft och kan vara föremål för ändringar under den här tidsperioden.

Uppdateringar och tjänster

• Uppdateringarna i Kia Connect Store utvecklas först i anslutning till fordonsförsäljningen för att möjliggöra en bättre upplevelse för kunden och alltid hålla fordonet uppdaterat. Uppdateringar kompletterar Kia fordon med nya funktioner via over-the-air uppdateringar under användning av den existerande hårdvaran. Därför ingår inte priset för uppdateringen i fordonspriset.

• Uppdateringar kompletterar Kia fordon med nya funktioner genom mjukvarubaserade uppdateringar under användning av fordonets existerande hårdvara. Uppdateringar av Remote Smart Parking Assistance 2 (RSPA 2) ger nya funktioner som använder sig av den existerande hårdvaran för funktionerna för främre/bakre avståndsvarningen vid parkering, bildskärmen för omgivningen, parkeringsavståndsvarning i sidled och den bakre parkeringsassistenten som ingår i paketet "Teknologi".

• Det är tyvärr inte möjligt eftersom uppdateringar alltid köps för ett bestämt fordon. Du måste baserat på deras lämplighet köpa uppdateringarna för andra fordon på nytt.

• Köpta uppdateringar är endast tillgängliga för det fordon som valdes vid inköpstillfället och kan därför inte överföras till andra fordon. Om en familjemedlem i Kia Connect appen är länkad till samma fordon kan användaren nyttja fördelarna hos den uppdatering som du har köpt för det delade fordonet.

• För att kunna säga upp Kia Connect tjänster måste först aktiverade uppdateringar med tidsbegränsad nyttjandetid avaktiveras eftersom de krävs för en korrekt funktion hos en anslutning. Du kan via Kia Connect kundtjänst begära att uppdateringar ska avaktiveras. Om du inte gör det avinstalleras uppdateringar med tidsbegränsad nyttjandetid automatiskt när Kia Connect tjänsterna i ditt fordon avaktiveras.

• Om du har köpt en uppdatering med livslång nyttjandetid kan nästa fordonsägare använda uppdateringen.

• Uppdateringar med tidsbegränsad nyttjandetid måste avinstalleras innan Kia Connect tjänsten avaktiveras.

• För köpta uppdateringar med livslång nyttjandetid ändras inget. Uppdateringar med tidsbegränsad nyttjandetid tillhandahålls på nytt efter att Kia Connect tjänsterna har aktiverats igen, förutsatt att de köpta uppdateringarnas nyttjandetid inte har löpt ut.

• Kontakta Kia Connect kundtjänst för att få hjälp med att återaktivera uppdateringar med en tidsbegränsad nyttjandetid.

• För att aktivera funktionen musikstreaming behövs inget kostnadspliktigt konto hos en streamingtjänst som stöds (t.e.x Amazon Music). För att kunna använda tjänsten och faktiskt kunna streama musik i ditt fordon efter aktiveringen, behöver du dock ett kostnadspliktigt konto hos en av de tjänsteleverantörer som stöds.

Köpprocedur

• När köpet av uppdateringen har slutförts laddas installationscertifikatet ner och ett installationsfönster visas när fordonet startas igen. Du kan använda uppdateringen efter att installationen har utförts. Hur lång tid installationen tar beror på nätverkssignalen. Normalt sett tar installationen ungefär 1 minut, men det kan ibland dröja 2 till 5 minuter.

• Efter att du har öppna Kia Connect Store via appen kontrollerar systemet om ditt fordon är lämpligt för uppdateringar och tjänster och visar bara de tjänster som du kan köpa eller aktivera.

• Om du av någon anledning inte kan köpa en uppdatering eller tjänst kommer butiken att informera dig med ett meddelande efter att du har hämtat den detaljerade sidan om uppgraderingen/tjänsten.

• Ditt fordon måste vara länkat till Kia Connect appen och vara lämpligt för installation av uppdateringar.

• Ditt fordon måste uppfylla minimikraven avseende programvarufunktion. Om detta villkor inte är uppfyllt kommer du att få ett felmeddelanden när du försöker köpa den valda uppdateringen.

• Observera att Boost-uppdateringen bara kan köpas för fordon som sålts och registrerats i Tyskland. I alla övriga fall måste fordonet omcertifieras efter att ""Boost"" produkten har köpts. Om dessa villkor uppfylls kan du även köra ditt fordon i andra EU-länder/icke EU-länder.

• Observera att Boost-uppdateringen bara kan köpas och användas för fordon som har köpts och registrerats i Tyskland. I alla andra fall måste fordonet omcertifieras efter att produkten "Boosr" har köpts-

• Om dessa villkor är uppfyllda kan du även köra ditt fordon i andra EU-länder/icke EU-länder.

• Om du inte aktiverar Kia Connect tjänster i ditt fordon och inte har länkat en Kia Connect app till ditt fordon har Kia inte den fordonsinformation om krävs för att erbjuda uppdateringar till dig.

• Oberoende av typen av fordonsköp, alltså firma-, leasing- eller hyrfordon, är köpprocessen identiskt.

• För att utföra installationen kan dock en OTA (Over-the-Air) uppdatering efter att uppdateringen har köpts vara nödvändig, vilket innebär att enheten bör vara ansluten till OBD-uttaget i bilen. Dessutom måste alla öppna transaktioner (installation/avinstallation av uppdateringar etc.) vara avslutade innan fordonet återlämnas.

• Du kan registrera upp till 5 Kredit-/bankkort i Kia Pay. Registrera ditt kort genom att gå till Kia Connect betalningssida och lägg till eller ändra ett betalningssätt.

• Du bör använda ditt eget kreditkort för att köpa uppdateringar.

• Uppdateringarna utan provperiod måste betalas omedelbart efter beställningen. Därför är det inte möjligt att ändra betalningssätt. Om ditt köp innehåller en uppdatering med en kostnadsfri provperiod kan du inte ändra betalningssätt förrän betalningen av uppdateringen har utlösts efter att den 14 dagar långa provtiden har löpt ut.

• Om du vill ändra betalningssätt för köpet av den valda uppdateringen efter den kostnadsfria provtiden, måste du säga upp det kostnadsfria provabonnemanget inom 14 dagar och köpa uppdateringen igen med ett annat betalningssätt. Observera att det då inte erbjuds en kostnadsfri provperiod.

• Du kan betala uppdateringar och tjänster med vårt Kia Pay system. Registrera ditt kreditkort under ditt första köp och det sparas direkt i Kia Pay systemet för framtida betalningar.

• Om det kreditkort som du har registrerat i Kia Pay har gått ut kommer du inte kunna utföra köp via Kia Pay med det kortet. Lägg till ett nytt kreditkort nästa gång du går till kassan.

• Om du har flera fordon i din Kia Connect app, se till att du har valt rätt fordon innan du öppnar Kia Connect Store.

• Kia Connect Store visar uppdateringarna och tjänsterna baserat på lämpligheten hos den valda fordonet i Kia Connect appen.

• Navigera i Connect Store till avsnittet [Hantera uppdateringar] och sedan till fliken [Betalningshistorik] för att visa transaktionerna.

Uppsägning

• Kia Connect erbjuder ett kostnadsfritt provabonnemang under 14 dagar för många uppdateringar, vilket visas på den respektive informationssidan om uppdateringen i Kia Connect Store.

• Det innebär att du för alla dessa uppdateringar kan nyttja det kostnadsfria abonnemanget vid ditt första köp.

• Om du inte är nöjd med uppdateringen eller om det inte finns ett kostnadsfritt provabonnemang för den valda uppdateringen eller tjänsten, kan du inte säga upp uppdateringen efter köpet, i enlighet med det samtycke som du kommunicerade under köpet avseende upphävande av uppsägningsrätten i förtid.

• Om du säger upp provabonnemanget när fordonet är påslaget kan du använda uppdateringen fram tills dess fordonet startas om nästa gång.

• Uppdateringen avinstalleras vid en omstart och är inte längre tillgänglig efter att avinstallationen har utförts.

• Ja, du kan begära en avaktivering av den köpta uppdateringen genom att kontakta din Kia Connect kundtjänst.

• Inga extra kostnader tillkommer när du begär en avaktivering av en uppdatering.

Installation

• Det finns ingen frist för nedladdning av certifikatsuppgifter för uppdateringar. Installationen kan startas direkt efter att köpet har avslutats.

• Ett installationsfönster visas när fordonet startas.

• Även om fordonet inte startas under en tid finns det ingen frist för installationen.

• Kontrollera först om den köpta uppdateringen visas korrekt under fliken [Betalningshistorik] i avsnittet [Hantering] i Kia Connect Store.

• Om uppdateringen saknas i listan har köpet kanske inte avslutats eftersom betalningen inte har slutförts. Kontrollera listan igen senare och fortsätt med installationen efter statusändringen.

• Om uppdateringen finns med på listan, kontrollera uppdateringens status under fliken [Hantera uppdateringar] i avsnittet [Hantering] i Kia Connect Store. Om statusen visar ett problem med installationsprocessen, kontakta Kia Connect kundtjänst.

• Efter att uppdateringen har köpts i Kia Connect Store kan installationen i fordonet startas.

• Starta fordonet och följ anvisningarna på bildskärmen. Installationen startar när fordonet är avstängt, växelspaken står i läge P och dörrarna är stängda.

• Nätverksanslutningen i ditt fordon kan var dålig på platser som parkeringsgaragen eller i bilköer.

• Försök i så fall att starta installationen ute i ett öppet område. Om problemet kvarstår, kontakta Kia Connect kundtjänst.

• För varje uppdatering gäller förutsättningar avseende OTA-firmware, vilket innebär att uppdateringar av firmware måste utföras om systemversionen inte uppfyller minimikraven.

• Installera uppdateringen när fönstret om uppdatering av firmware visas. Starta fordonet på nytt och vänta tills installationsfönstret för uppdatering visas för att då kunna fortsätta med installationen av uppdateringen.

• Det är normalt att meddelandefönstret visas när en diagnosutrustning som kontrollerar fordonstillståndet är ansluten till OBD-uttaget.

• Koppla ifrån diagnosutrustningen från uttaget och försök igen. Om problemet kvarstår, försök följande åtgärder: - Starta om installationen

• Starta om fordonet två eller tre gånger.

• Om problemet kvarstår, kontrollera uppdateringens status under fliken [Hantera uppdateringar] under avsnittet [Hantering] i Kia Connect Store. Om statusen visar ett problem med installationen, kontakta Kia Connect kundtjänst.

Övrigt

• Vissa av uppdateringarna som erbjuds i Kia Connect Store kan fås som ett 14 dagars provabonnemang. Denna information finns på uppdateringens informationssida.

• Varje användare av Kia Connect appen kan nyttja ett provabonnemang per uppdatering om detta alternativ erbjuds.

• Om du inte längre vill använda Kia Connect Store och de tillhörande tjänsterna, kontakta Kia Connect kundtjänst för att begära avaktivering av alla aktiverade uppdateringar i ditt fordon.

• Om dy vill att Kia ska radera alla uppgifter relaterade till dina köpaktiviteter vänder du dig också till Kia Connect kundtjänst för att begära att dina uppgifter raderas fullständigt.

• Observera att Kia Connect vid inaktivitet sparar dina uppgifter under 3 år.

• För att kunna säga upp Kia Connect tjänster måste tidigare aktiverade uppdateringar med tidsbegränsad nyttjandetid först avaktiveras eftersom de kräver en anslutning för att fungera korrekt.

• Du kan begära avaktiveringen av uppdateringar via Kia Connect kundtjänst. Om du inte gör det avinstalleras uppdateringar med tidsbegränsad nyttjandetid automatiskt när Kia Connect tjänsterna i ditt fordon avaktiveras.

• De livslånga uppdateringarna som du har köpt kommer att vara tillgängliga oberoende av uppsägningen av Kia Connect tjänsten.

• Om du inte längre vill använda Kia Pay, ta bort alla registrerade betalningssätt i Kia Pay.

• Om du vill att Kia raderar alla uppgifter relaterade till dina köpaktiviteter, kontakta Kia Connect kundtjänst.

• De livslånga uppdateringar som du har köpt kommer fortfarande att vara tillgängliga på fordonet, oberoende av uppsägningen av Kia Connect tjänsten. De förvärvade, tidsbegränsade uppdateringarna av Kia Connect tjänsterna kan återaktiveras i fordonet om uppdateringens nyttjandetid inte har löpt ut.

• Kontakta Kia Connect kundtjänst för att begära återaktivering av uppdateringar med tidsbegränsad nyttjandetid.