Merknad om personvern på nettstedet

 • 1. Introduksjon

 • Takk for at du besøker nettstedet Kia Connect GmbH (heretter "Kia", "vi", "oss"). Beskyttelsen av dine personopplysninger er av største betydning for oss. I denne personvernerklæringen forklarer vi hvordan vi samler inn personopplysningene dine, hvordan vi behandler dem, til hvilke formål og på hvilket juridisk grunnlag dette gjøres, og hvilke rettigheter du har.
  Denne personvernerklæringen gjelder for bruk av nettstedet https://connect.kia.com/.

 • 2. Datakontroller

 • Den dataansvarlige for alle personopplysninger som samles inn og behandles i forbindelse med bruk av dette nettstedet er Kia Connect GmbH:
  Kia Connect GmbH
  Theodor-Heuss-Allee 11
  60486 Frankfurt, Tyskland
  E-post: info@kia-connect.eu

 • 3. Kontaktinformasjon og personvernombud

 • 3.1 Hvis du har spørsmål om eller i forbindelse med denne personvernerklæringen, kan du kontakte oss:

  Kia Connect GmbH
  Theodor-Heuss-Allee 11
  60486 Frankfurt, Tyskland
  E-post: info@kia-connect.eu

  3.2 Du kan når som helst kontakte vår databeskyttelsesansvarlige:
  E-post: dpo@kia-connect.eu

 • 4. Dataemner

 • Denne personvernerklæringen gjelder innsamling og behandling av personopplysninger om brukere av nettstedet https://connect.kia.com/.

 • 5. Datakategorier, formålene med behandlingen og juridisk grunnlag

 • 5.1. Loggdata/tilgang til dette nettstedet
  Hver gang du åpner dette nettstedet, blir data automatisk logget. Vi samler og bruker kun disse teknisk nødvendige dataene for å gi deg tilgang til nettstedet. De teknisk nødvendige dataene som overføres til nettserveren vår av nettleseren din, inkluderer for eksempel nettlesertype/versjon, operativsystemet som brukes, henviserens URL, sidene du får tilgang til, IP -adressen og dato og klokkeslett for forespørselen .

  Vi trenger disse dataene for å sikre funksjonaliteten til nettstedet og for å gjøre besøket ditt på dette nettstedet så hyggelig som mulig. Vi bruker dine personlige data, samlet inn når du besøker nettstedet vårt, for å bruke systemet vårt på den mest praktiske måten for din bruk og for å beskytte våre IT -systemer mot angrep og andre ulovlige aktiviteter. Vi forbeholder oss retten til å analysere de loggede dataene av datasikkerhetshensyn. Vi oppretter ikke individuelle profiler av deg som gir informasjon om din personlige bruksatferd.

  Det juridiske grunnlaget for behandlingen av de beskrevne dataene - for så vidt de er personlige - er art. 6 (1) f GDPR (legitime interesser). Vår legitime interesse er å tilby deg et attraktivt, brukervennlig og teknisk funksjonelt nettsted.

  5.2 Kontakt Kia Connect
  5.2.1 Kontakt Kia Connect via e-post, telefon eller post
  Hvis du kontakter oss via e-post, telefon eller post, vil vi bruke opplysningene dine til å kontakte deg og behandle og svare på forespørselen din for det formålet den er beregnet på. Dine data blir ikke videresendt til tredjeparter. Med mindre annet er bestemt av loven, og hvis forespørselen din ikke tjener til å forberede inngåelsen av en kontrakt, vil opplysningene dine bli slettet av oss innen en rimelig periode etter at behandlingen er fullført.

  Det juridiske grunnlaget for behandlingen er art. 6 (1) f GDPR, legitime interesser. Det er i vår legitime interesse å svare på og behandle forespørselen din på en riktig måte.
  Hvis du kontakter oss angående et eksisterende tjenesteforhold til oss (Kia Connect Services) eller for å starte en avtale, er det juridiske grunnlaget for behandlingen av dataene dine art. 6 (1) b GDPR, gjennomføring av en avtale.

  5.2.2 Kontakt Kia Connect ved å bruke kontaktskjemaet
  Du kan kontakte oss ved å bruke kontaktskjemaet på vårt nettsted. Hvis du bruker kontaktskjemaet, samler og lagrer vi dine personlige data som du har lagt inn i skjemaet: etternavn, fornavn, e-postadresse, type forespørsel, eventuelle personopplysninger som er lagt inn i kommentarfeltet.

  Vi bruker dataene dine utelukkende til formålsrelatert behandling og besvarelse av din forespørsel. Dine data blir ikke videresendt til tredjeparter. Med mindre annet er bestemt av loven, og hvis forespørselen din ikke tjener til å forberede inngåelsen av en avtale, vil opplysningene dine bli slettet av oss innen en rimelig periode etter at behandlingen er fullført.

  Det juridiske grunnlaget for behandlingen er art. 6 (1) f GDPR, legitime interesser. Det er i vår legitime interesse å svare på og behandle forespørselen din på riktig måte.
  Hvis du kontakter oss angående et eksisterende kundeforhold til oss (Kia Connect Services) eller for å starte en kontrakt, er det juridiske grunnlaget for behandlingen av dataene dine art. 6 (1) b GDPR, gjennomføring av en avtale.

  5.3. Annen databehandling
  I tillegg behandler vi personopplysninger for å ivareta våre legitime interesser og tredjeparters legitime interesser i henhold til art. 6 (1) f) GDPR. Slike legitime interesser er å opprettholde funksjonaliteten til våre IT -systemer, samt markedsføre våre egne produkter og tjenester.

  Vær oppmerksom på at vi kun behandler personopplysningene dine til andre formål hvis vi er forpliktet til å gjøre det på grunnlag av juridiske krav (f.eks. Overføring til domstoler eller straffemyndigheter), hvis du har samtykket til den respektive behandlingen eller hvis behandlingen er ellers lovlig i henhold til gjeldende lov. Hvis behandling for et annet formål finner sted, kan vi gi deg tilleggsinformasjon.

 • 6. Informasjonskapsler

 • Når du besøker nettstedet vårt, bruker vi informasjonskapsler for å lagre viss informasjon om deg, for eksempel hvilken nettleser og operativsystem du bruker, dato og klokkeslett for besøket og din IP -adresse. For mer og detaljert informasjon om bruk av informasjonskapsler på nettstedet vårt, vennligst se også "Cookies" -delen og "Personverninnstillinger".

 • 7. Mottakere og kategorier av mottakere

 • All tilgang til dine personlige data hos Kia er begrenset til de personene som har behov for å vite det for å oppfylle sitt jobbansvar. Kia kan overføre dine personlige data for de respektive formålene til mottakerne og kategoriene av mottakere som er oppført nedenfor:
  • Private tredjeparter - Tilknyttede eller ikke -tilknyttede private organer andre enn oss som alene eller i fellesskap med andre, bestemmer formålene og midlene for behandling av personopplysninger.
  • Databehandlere - Enkelte tredjeparter, enten de er tilknyttet eller ikke er tilknyttet, kan motta personopplysningene dine for å behandle slike data på vegne av Kia under gitte instruksjoner som er nødvendige for de respektive behandlingsformålene. Databehandlerne vil være underlagt kontraktsmessige forpliktelser til å iverksette passende tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene, og å behandle personopplysningene bare etter instruksjoner.
  • Statlige myndigheter, domstoler, eksterne rådgivere og lignende tredjeparter som er offentlige organer, som kreves eller tillates av gjeldende lov.

 • 8. Grenseoverskridende dataoverføring

 • Noen av mottakerne av dine personopplysninger vil bli lokalisert eller kan ha relevante operasjoner utenfor ditt land og EU/EØS, f.eks. i Republikken Korea eller USA, der databeskyttelseslovene kan gi et annet beskyttelsesnivå enn lovene i din jurisdiksjon, og som det ikke foreligger en tilstrekkelig avgjørelse fra EU -kommisjonen om. Når det gjelder dataoverføringer til slike mottakere utenfor EU/EØS, gir vi passende sikkerhetstiltak, særlig ved å inngå dataoverføringsavtaler vedtatt av EU -kommisjonen (f.eks. Standard Contractual Clauses (2010/87/EU og/eller 2004) /915/EC)) med mottakerne eller ved å ta andre tiltak for å gi et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse.

 • 9. Lagringstid

 • Dine personopplysninger lagres av Kia og/eller våre tjenesteleverandører, kun i den grad det er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser, og kun den tiden som er nødvendig for å oppnå formålene som personopplysningene samles inn til, i samsvar med gjeldende databeskyttelseslover . Når Kia ikke lenger trenger å behandle personopplysningene dine, sletter vi dem fra våre systemer og/eller arkiver og/eller tar skritt for å anonymisere dem, slik at du ikke lenger kan identifiseres fra dem (med mindre vi trenger å beholde informasjonen din for å overholde juridiske eller regulatoriske forpliktelser som Kia er underlagt; f.eks. kan personopplysninger som inngår i avtaler, kommunikasjon og forretningsbrev være underlagt lovfestede krav til oppbevaring, som kan kreve oppbevaring i opptil 10 år).

 • 10. Datasikkerhet

 • Kia bruker tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte dine personlige data mot utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse, tap, endring, uautorisert avsløring av eller tilgang til personopplysninger som overføres, lagres eller på annen måte behandles. Vi forbedrer stadig våre sikkerhetstiltak i tråd med den tekniske utviklingen for å sikre et passende sikkerhetsnivå for alle dine personopplysninger som vi behandler.

 • 11. Dine rettigheter

 • Hvis du har erklært ditt samtykke til behandling av personopplysninger, kan du når som helst trekke tilbake dette samtykket med fremtidig virkning. En slik tilbaketrekking vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen før samtykket trekkes tilbake.
  I henhold til gjeldende personvernlovgivning kan du ha rett til å: be om tilgang til dine personopplysninger, be om retting av dine personopplysninger; be om sletting av dine personopplysninger, be om begrensning av behandlingen av dine personopplysninger; be om dataportabilitet, og protester mot behandlingen av dine personopplysninger.

  I tillegg har du også rett til å klage til den korrekte tilsynsmyndigheten for databeskyttelse.

  Vær oppmerksom på at disse nevnte rettighetene kan være begrenset i henhold til gjeldende nasjonal databeskyttelseslov.

  Rett til innsyn: Du kan ha rett til å få bekreftelse fra oss om hvorvidt personopplysninger om deg behandles eller ikke, og dersom det er tilfelle, å be om innsyn i personopplysningene. Tilgangsinformasjonen inkluderer blant annet formålene med behandlingen, kategoriene av personopplysninger det gjelder, og mottakerne eller kategoriene av mottakere som personopplysningene har blitt eller vil bli avslørt. Dette er imidlertid ikke en absolutt rettighet, og andres interesser kan begrense din tilgangsrett.

  Du kan ha rett til å få en kopi av personopplysningene som behandles. For ytterligere kopier du ber om, kan vi kreve et rimelig gebyr for å dekke administrasjonskostnader.

  Rett til utbedring: Du kan ha rett til å få retting av unøyaktige personopplysninger om deg fra oss. Avhengig av formålene med behandlingen kan du ha rett til å få ufullstendige personopplysninger fullført, blant annet ved å gi en tilleggserklæring.

  Rett til sletting ("rett til å bli glemt"): Under visse omstendigheter kan du ha rett til å få slettet personopplysninger om deg, og vi kan være forpliktet til å slette slike personopplysninger.

  Rett til begrensning av behandling: Under visse omstendigheter kan du ha rett til begrensning for behandling av dine personopplysninger. I dette tilfellet vil de respektive dataene bli merket og kan bare behandles av oss for visse formål.

  Rett til dataportabilitet: Under visse omstendigheter kan du ha rett til å motta personopplysningene om deg, som du har gitt oss, i et strukturert, ofte brukt og maskinlesbart format, og du kan ha rett til å overføre disse dataene til en annen enhet uten hindring fra oss.  Rett til å protestere: Under visse omstendigheter kan du til enhver tid ha rett til å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger av oss på grunn av din spesielle situasjon, og vi kan bli pålagt å ikke lenger behandle dine personopplysninger. Videre, hvis dine personopplysninger blir behandlet for direkte markedsføringsformål, har du rett til når som helst å protestere mot behandling av personopplysninger om deg for slik markedsføring, som inkluderer profilering i den grad det er relatert til slik direkte markedsføring. I dette tilfellet vil personopplysningene dine ikke lenger bli behandlet for slike formål av oss.

  For å utøve dine rettigheter, vennligst kontakt oss som angitt i avsnitt (3.) ovenfor.

 • 12. Endringer i nettstedets personvernerklæring

 • Denne personvernerklæringen kan kreve oppdatering fra tid til annen - f.eks. på grunn av implementering av ny teknologi eller introduksjon av nye tjenester. Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre eller supplere denne personvernerklæringen. Vi vil publisere endringene på https://connect.kia.com/eu/privacy-policy/.