Juridiske dokumenter for Kia Connect

Bruksvilkår – KIA-konto

 • 1. Introduksjon

 • 1.1 KIA ønsker å tilby deg tjenester for å gjøre din KIA-opplevelse så trygg, enkel og hyggelig som mulig. Derfor tilbyr KIA deg «KIA-kontoen». KIA-kontoen er en unik, personlig og ikke-overførbar konto som muliggjør bruk av forskjellige tjenester som leveres av KIA og/eller eksterne selskaper. Disse tjenestene kan omfatte nettbaserte tjenester, apper og andre programvaretjenester. Du kan bare bruke slike tjenester med KIA-kontoen din.

  1.2 Hvis du har spørsmål om KIA-kontoen, kan du ringe kundesenteret vårt på:

  • België/Belgique: +32 80069706970
  • France: +33 969 320 600
  • United Kingdom: +44 3332022990
  • Deutschland: +49 800 777 3044
  • Sverige: +46 840 044 300
  • Nederland: +31 888 542542
  • España: +34 91 304 31 90
  • Italia: +39 848 582 588
  • Ireland: +35 3818300007
  • Magyarország: +36 80 315 542
  • Polska: +48 605542542
  • Österreich: +43 1734290010
  • Slovensko: +421 232 421 341
  • Česko: +42 0222999333
  • România: +40 213 125 005
  • Ísland: +354 590 2130
  • Suomi: +358 103 400 430
  • Eesti: +372 6652600
  • Latvija +371 67320044
  • Lietuva: +370 52125123
  • България: +359 700 14 777
  • Ελλάδα: +302105507477
  • Switzerland: +41 62 788 88 22
  • Portugal: +351 211 160 522

 • 2. Bruksvilkår

 • 2.1 Ved å krysse av i en boks i godkjennelsesprosessen godtar du disse «bruksvilkårene» og inngår i en avtale med Kia Connect GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt, Tyskland (heretter kalt «KIA», «vi», «oss» eller «vår») om opprettelse og bruk av en unik KIA-konto (som beskrevet videre i avsnitt 3 nedenfor) for tilgang til og/eller styring av de relaterte tjenestene, som er nærmere beskrevet i og underlagt «spesielle bruksvilkår». Slike spesielle bruksvilkår kan begrense bruken av tjenestene og/eller kreve tilkobling av KIA-kontoen. I tilfelle en konflikt mellom disse bruksvilkårene og de gjeldende spesielle bruksvilkårene, skal de spesielle bruksvilkårene gjelde.

  2.2 Du har bare lov til å bruke KIA-kontoen hvis du er av myndig alder.

  2.3 Hvis enheten(e) din(e) ikke er utstyrt med de nødvendige tekniske funksjonene, eller hvis enhetene dine ikke oppfyller kravene i disse bruksvilkårene, er vi ikke forpliktet til å gi deg KIA-kontoen.

  2.4 Bruk av KIA-kontoen kan kreve tilgang til Internett eller andre telekommunikasjonstjenester. Disse bruksvilkårene gjelder ikke for telekommunikasjonstjenestene som kan være nødvendig for å bruke KIA-kontoen. Disse er underlagt en egen avtale (inkludert gebyrer) med leverandøren av telekommunikasjonstjenestene dine.

  2.5 Bruken av KIA-kontoen er gratis.

  2.6 For å få tilgang til visse tjenester kan det hende du må lenke/koble KIA-kontoen til ett eller flere KIA-kjøretøy. Dette er beskrevet i gjeldende spesielle bruksvilkår.

  2.7 Informasjonen du oppgir for å opprette en KIA-konto, skal være nøyaktig. Opplysningene som samles inn i forbindelse med KIA-kontoen, inkluderer:

  Ditt/din navn, hilsen, e-postadresse, telefonnummer, passord, land, foretrukket språk, det faktum at du godtok disse bruksvilkårene.

  2.8 KIA-kontoen skal opprettes for bruk i samsvar med disse bruksvilkårene. Vi kan nå deg på e-postadressen du oppga da du registrerte KIA-kontoen din i forbindelse med KIA-kontoen, om nødvendig.

 • 3. Endringer i bruksvilkår

 • Vi kan med rette endre disse bruksvilkårene eller funksjonalitet på KIA-kontoen fra tid til annen. Du vil bli varslet om endringer via e-post eller på annen måte. Hvis du ikke innvender mot disse endringene skriftlig innen 4 uker etter at dette varselet er mottatt, anses endringene som godtatt. Vi vil uttrykkelig varsle deg om retten til å avvise og konsekvensene av å være taus.

 • 4. Begrensninger for bruk

 • 4.1 Du kan ikke bruke KIA-kontoen i strid med bestemmelsene i disse bruksvilkårene.

  4.2 Videre må du ikke bruke KIA-kontoen på en måte som bryter gjeldende lover eller forskrifter, som for eksempel immaterielle rettigheter eller trafikkreguleringer. Bruk som truer sikkerheten til KIA-kontoen, så vel som bruk som kan risikere eller negativt påvirke den tekniske infrastrukturen til KIA eller en tredjepart eller andre kunders bruk av KIA-kontoen, er også forbudt. I tillegg må du ikke skade, deaktivere eller på annen måte forstyrre KIA-kontoen eller innføre «ormer», malware, spyware, «trojanere» eller andre skadelige koder eller programmer til KIA-kontoen som kan kompromittere driften av KIA-kontoen.

  4.3 KIA-kontoen krever et passord. Du skal velge et passord som er tilstrekkelig sikkert for tredjeparter. Vi kan sette regler for hva som teller som et tilstrekkelig sikkert passord. Du er ansvarlig for å holde passordet ditt hemmelig og ikke avsløre det til en tredjepart. Hvis du mistenker at en tredjepart har fått uautorisert tilgang til passordet ditt, må du endre passordet umiddelbart. Hvis du mistenker at en tredjepart har fått uautorisert tilgang til tjenestene med KIA-kontoen din, må du kontakte kundeservicen vår (se avsnitt 1.2) umiddelbart.

 • 5. Immaterielle rettigheter

 • 5.1 Hele innholdet i KIA-kontoen tilhører KIA, dets direkte eller indirekte datterselskaper og tilknyttede selskaper (heretter kalt «KIA-konsernet») eller tredjeparter og er beskyttet av gjeldende opphavsrettslovgivning med alle rettigheter forbeholdt. Alle rettigheter på KIA-kontoen, den underliggende programvaren, innholdet og ordningen eies av KIA-konsernet og dets lisensgivere. Du må ikke selge, distribuere, publisere, kringkaste, sirkulere eller kommersielt utnytte KIA-kontoen på noen måte uten vårt uttrykkelige skriftlige samtykke. Du kan ikke reprodusere (helt eller delvis), overføre (på elektronisk måte eller på annen måte), endre, vise, levere på nytt, lisensiere, lenke til eller ellers bruke KIA-kontoen til noe offentlig eller kommersielt formål uten vår forhåndsgodkjenning.

  5.2 Ingenting i disse bruksvilkårene skal tolkes som å gi en lisens eller rett til å bruke noe bilde, varemerke, KIA-merke eller -logo, som alle tilhører KIA-konsernet. KIA-konsernet forbeholder seg alle rettigheter til sin/sitt rettighetsbeskyttet informasjon eller materiale i forbindelse med KIA-kontoen og vil håndheve slike rettigheter i full utstrekning av gjeldende copyright- og varemerkelov.

 • 6. Brukerinnhold

 • KIA krever ikke at du eier innhold du gjør tilgjengelig gjennom KIA-kontoen, og ingenting i disse bruksvilkårene begrenser dine rettigheter til å bruke slikt innhold.

 • 7. Ansvar

 • 7.1 KIAs kontraktsmessige og lovpålagte ansvar for skader forårsaket av mindre uaktsomhet, uavhengig av dens juridiske grunnlag, skal begrenses som følger:

  a) KIA er ansvarlig opp til mengden av de forutsigbare skader som er typiske for denne type avtaler som oppstår som følge av brudd på vesentlige avtaleforpliktelser;

  b) KIA er ikke ansvarlig for brudd på annen gjeldende aktsomhetsplikt grunnet mindre uaktsomhet.

  7.2 De nevnte ansvarsbegrensningene skal ikke gjelde for noe obligatorisk lovpålagt ansvar, særlig for ansvar for grov forsømmelse, ansvar i henhold til den tyske produktansvarsloven (Produkthaftungsgesetz), og erstatningsansvar for personskader som KIA er ansvarlig for. I tillegg skal slike ansvarsbegrensninger ikke gjelde hvis og i den grad KIA har påtatt seg en spesifikk garanti.

  7.3 Avsnitt 7.1 og 7.2 gjelder tilsvarende for KIAs ansvar for bortkastede utgifter.

  7.4 Du er forpliktet til å gjøre rimelig innsats for å forhindre og minimere skader

 • 8. Databeskyttelse

 • For informasjon om hvordan vi samler inn og behandler personopplysninger i forbindelse med KIA-kontoen kan du se vår personvernerklæring – KIA-konto. Spesifikk informasjon om databehandling forbundet med andre tjenester enn KIA-kontoen er å finne i personvernerklæringene for den respektive tjenesten

 • 9. Betingelser

 • 9.1 Du kan bruke KIA-kontoen fra den dagen du registrerte deg for KIA-kontoen.

  9.2 Du kan når som helst deaktivere KIA-kontoen din. Når kontoen din er deaktivert, kan den ikke lenger brukes til å logge på tjenester tilknyttet den. I et slikt tilfelle må du reaktivere din eksisterende KIA-konto eller opprette en ny Kia-konto nødvendig for å fortsette å bruke disse tjenestene.

  9.3 Du kan si opp denne kontrakten når som helst. I slike tilfeller slutter disse bruksvilkårene å gjelde. Hvis en KIA-konto kreves for å bruke en tjeneste, vil oppsigelsen tre i kraft tidligst når forpliktelsen til å tilby tjenesten slutter. I tilfelle flere tjenester er knyttet til KIA-kontoen din, er den lengste avtalevarigheten relevant for oppsigelsen.

  9.4 Vi forbeholder oss retten til permanent eller midlertidig å blokkere og/eller tilbakekalle bruken av KIA-kontoen i tilfelle vesentlig brudd på disse bruksvilkårene, og i tilfelle vesentlig brudd på disse bruksvilkårene, å si opp bruksvilkårene.

 • 10. Diverse

 • 10.1 Disse bruksvilkårene er hele avtalen mellom partene om bruken av KIA-kontoen, og erstatter alle tidligere avtaler, skriftlige eller muntlige, mellom partene med hensyn til dette emnet.

  10.2 Avvikende, motstridende eller kompletterende vilkår og betingelser for brukeren skal bare styre bruken av KIA-kontoen dersom vi eksplisitt har godtatt dette skriftlig.

  10.3 Vi har rett til å tildele våre rettigheter og plikter i henhold til disse bruksvilkårene enten helt eller delvis til en annen tjenesteleverandør ved å gi brukeren et 6 ukers varsel. I dette tilfellet skal brukeren imidlertid ha rett til å si opp avtalen innen én måned etter mottak av varselet som var gjeldende på tidspunktet for den tiltenkte tildelingen av avtalen til oppdragstakeren. Vi skal uttrykkelig informere brukeren om denne oppsigelsesretten i varselet.

Personvern – KIA-konto

 • For å gi deg alle funksjonalitetene som er knyttet til KIA-kontoen må vi behandle visse data.

 • 1. Kontroller

 • Kia Connect GmbH, en tysk juridisk enhet med handelsregisternummeret HRB 112541 og den offisielle firmaadressen Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt, Tyskland, heretter kalt «KIA», «vi» eller «oss», er ansvarlig for behandling av alle personopplysninger som forklart nedenfor.

 • 2. Kontaktdetaljer

 • Hvis du har spørsmål om eller i forbindelse med denne personvernerklæringen eller ønsker å utøve noen av dine rettigheter angående håndtering av personopplysningene dine (se 8 nedenfor), kan du kontakte oss via bruker kontaktinformasjonen ovenfor eller:

  Kia Connect GmbH
  E-postadresse: info@kia-connect.eu
  Telefon:
  • België/Belgique: +32 80069706970
  • France: +33 969 320 600
  • United Kingdom: +44 3332022990
  • Deutschland: +49 800 777 3044
  • Sverige: +46 840 044 300
  • Nederland: +31 888 542542
  • España: +34 91 304 31 90
  • Italia: +39 848 582 588
  • Ireland: +35 3818300007
  • Magyarország: +36 80 315 542
  • Polska: +48 605542542
  • Österreich: +43 1734290010
  • Slovensko: +421 232 421 341
  • Česko: +42 0222999333
  • România: +40 213 125 005
  • Ísland: +354 590 2130
  • Suomi: +358 103 400 430
  • Eesti: +372 6652600
  • Latvija +371 67320044
  • Lietuva: +370 52125123
  • България: +359 700 14 777
  • Ελλάδα: +302105507477
  • Switzerland: +41 62 788 88 22
  • Portugal: +351 211 160 522


  Du kan også kontakte vår datavernleder:

  E-post: dpo@kia-connect.eu
  Ordinær post: Datavernleder, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main.

 • 3. Formålet og det rettslige grunnlaget for behandlingen

 • Vi behandler personopplysningene du oppgir i forbindelse med din registrering av KIA-kontoen din og den videre bruken av KIA-kontoen. Hensikten med behandlingen vår er å administrere KIA-kontoen din (fra innlogging til mulig oppsigelse), å gi deg alle KIA-kontofunksjonene, å gi deg tilgang til tjenestene som krever en KIA-konto og å varsle deg om oppdateringer av KIA-kontoen.

  Det juridiske grunnlaget for vår behandling av personopplysningene dine er det faktum at denne behandlingen er nødvendig for å oppfylle vår kontrakt med deg angående KIA-kontoen (art. 6 (1) (b) EUs personvernforordning («GDPR»)) eller basert på KIAs legitime interesser (art. 6 (1) (f) GDPR).

  Eventuell videre databehandling angående telematikktjenester er underlagt separate personvernerklæringer for de respektive tjenestene.

  Vi behandler personopplysningene til andre formål bare hvis vi er forpliktet til å gjøre det basert på lovkrav (for eksempel overføring til domstoler eller straffeforfølgelsesmyndigheter), hvis du har samtykket til den respektive behandlingen eller hvis behandlingen på annen måte er lovlig under gjeldende lov. Hvis behandling for et annet formål finner sted, vil vi gi deg ytterligere informasjon, det er relevant. Vi driver ikke med automatisert beslutningstaking inkludert profilering i forbindelse med App-tjenestene med mindre vi uttrykkelig har varslet deg om slik automatisert beslutningstaking inkludert profilering på andre måter.

 • 4. Kategorier av personopplysninger

 • Opplysningene som samles inn i forbindelse med KIA-kontoen, inkluderer: Ditt/din navn, hilsen, e-postadresse, telefonnummer, passord, land, foretrukket språk, det faktum at du godtok bruksvilkårene.

 • 5. Mottakere og kategorier av mottakere av personopplysninger

 • All tilgang til personopplysningene dine hos KIA er begrenset til enkeltpersoner som trenger dem for å oppfylle sitt jobbansvar.

  Personopplysningene dine kan behandles for de respektive formål av mottakerne og kategoriene av mottakere oppført nedenfor:

  • Private tredjeparter – Andre tilknyttede eller ikke-tilknyttede private institusjoner enn oss som alene eller i fellesskap med andre bestemmer formålene og midlene for behandlingen av personopplysninger.

  • Databehandlere – Enkelte tredjeparter, uavhengig av om de er tilknyttet eller ikke-tilknyttet, kan motta personopplysningene dine for å behandle slike data på vegne av KIA under passende instruksjoner når det nødvendige for de respektive behandlingsformål. Databehandlerne vil være underlagt kontraktsmessige forpliktelser til å iverksette passende tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å ivareta personopplysningene, og å utelukkende behandle personopplysningene som instruert.

  Databehandleren for KIA-kontoen er Hyundai Autoever Europe GmbH, Kaiserleistraße 8a, 63067 Offenbach am Main, Tyskland.

  • Regjeringsmyndigheter, domstoler, eksterne rådgivere og lignende tredjeparter som er offentlige instanser når det er nødvendig eller tillatt i gjeldende lov.

 • 6. Dataoverføring over grensen

 • Noen av mottakerne av personopplysningene dine vil være lokalisert eller kan ha relevant virksomhet utenfor ditt land og EU/EØS, for eksempel i Republikken Korea, der personvernlovene kan gi et annet beskyttelsesnivå sammenlignet med lovene i din jurisdiksjon, og det ikke foreligger en tilstrekkelig avgjørelse fra EU-kommisjonen. Når det gjelder dataoverføring til slike mottakere utenfor EU/EØS, sørger vi for passende sikkerhetstiltak ved å inngå dataoverføringsavtaler vedtatt av EU-kommisjonen (f.eks. standard kontraktsbestemmelser (2010/87/EU og/eller 2004/915/EC)) med mottakerne eller iverksette andre tiltak for å gi et tilstrekkelig nivå av personvern. En kopi av det respektive tiltaket vi har iverksatt er tilgjengelig via vår datavernleder (se 2 ovenfor).

 • 7. Lagringsperiode

 • Personopplysningene dine lagres av oss og/eller tjenesteleverandørene våre, i den grad det er nødvendig for å utføre våre forpliktelser så lenge det er nødvendig for å oppnå de formålene personopplysningene blir samlet inn for, i samsvar med gjeldende personvernlover. Når vi ikke lenger trenger å behandle personopplysningene dine, vil vi slette dem fra våre systemer og/eller poster og/eller ta skritt for å anonymisere dem på riktig måte, slik at de ikke lenger kan identifisere deg (med mindre vi trenger å oppbevare informasjonen din for å overholde juridiske eller forskriftsmessige forpliktelser som vi er underlagt. Personopplysninger som er i kontrakter, kommunikasjon og forretningsbrev kan for eksempel være underlagt lovpålagte oppbevaringskrav, som kan kreve oppbevaring i opptil 10 år.

 • 8. Dine rettigheter

 • Hvis du har erklært ditt samtykke til behandling av personopplysninger, kan du trekke tilbake dette samtykket med fremtidig virkning når som helst. En slik tilbaketrekking vil ikke påvirke behandlingens lovlighet før tilbaketrekkingen av samtykket.

  I henhold til gjeldende personvernlov kan du ha rett til å: be om tilgang til dine personopplysninger, be om korrigering av dine personopplysninger; be om sletting av dine personopplysninger, be om begrensning i behandlingen av dine personopplysninger; be om dataportabilitet, og protestere mot behandlingen av dine personopplysninger. Vær oppmerksom på at disse nevnte rettighetene kan være begrenset i henhold til gjeldende nasjonale personvernlov.

  Du har også rett til å sende inn en klage til datatilsynet. For å utøve dine rettigheter må du kontakte oss som angitt i 2 ovenfor.

  8.1 Retten til tilgang: Du kan ha rett til å få bekreftelse fra oss om personopplysninger om deg blir behandlet eller ikke, og hvor det er tilfelle, å be om tilgang til personopplysningene. Tilgangsinformasjonen inkluderer blant annet formålene med behandlingen, kategoriene av personopplysninger som gjelder, og mottakere eller kategorier av mottakere som personopplysningene er blitt eller vil bli avslørt til. Dette er imidlertid ikke en absolutt rett, og andre individers interesser kan begrense din rett til tilgang.

  Du kan ha rett til å få en kopi av personopplysningene som behandles. For ytterligere kopier som du etterspør kan det hende at vi krever et rimelig gebyr basert på administrasjonskostnader.

  8.2 Rett til korrigering: Du kan ha rett til å be oss om å korrigere unøyaktige personopplysninger om deg. Avhengig av formålet med behandlingen kan du ha rett til å fullføre ufullstendige personopplysninger, inkludert ved å gi en supplerende uttalelse.

  8.3 Retten til sletting («Retten til å bli glemt»): Under visse omstendigheter kan du ha rett til å be oss om å slette personopplysninger om deg og vi kan være forpliktet til å slette slike personopplysninger.

  8.4 Rett til begrensning av behandling: Under visse omstendigheter kan du ha rett til å be oss om å begrense behandlingen av personopplysningene dine. I dette tilfellet vil de respektive opplysningene bli merket, og vi kan bare behandle dem for visse formål.

  8.5 Rett til dataportabilitet: Under visse omstendigheter kan du ha rett til å motta personopplysningene om deg, som du har gitt oss, i et strukturert, ofte brukt og maskinlesbart format, og du kan ha rett til å overføre disse opplysningene til en annen enhet uten at vi gjør noe for å hindre dette.

  8.6 Retten til å protestere: Under visse omstendigheter kan du ha rett til når som helst å protestere, på grunnlag knyttet til din spesielle situasjon, mot vår behandling av personopplysningene dine, og vi kan bli pålagt å ikke lenger behandle personopplysningene dine. Hvis personopplysningene dine behandles for direkte markedsføringsformål, har du dessuten rett til når som helst å protestere mot behandling av personopplysninger om deg for slik markedsføring. Dette inkluderer profilering i den grad det er relatert til slik direkte markedsføring. I dette tilfellet blir ikke personopplysningene dine behandlet for slike formål av oss.