Kia Connect Bruksvilkår

Bruksvilkår

  1. Omfang for disse bruksvilkår, avtaleparter
  2. Kontaktopplysninger
  3. Bruk av tjenestene og forutsetninger
  4. Tjenester
  5. Oppgraderinger, Kia Connect Store
  6. Opphavsrett
  7. Brukerens forpliktelser og begrensninger
  8. Tjenestegebyr
  9. Oppetid
  10. Personvern
  11. Løpetid, oppsigelse
  12. Endringer i bruksvilkårene og/eller tjenestene
  13. Diverse
  14. Kundeservice/reklamasjoner
  15. Informasjon om angrerett for Tjenestene og Kjøp av Oppgraderinger
  16. Lovbestemt garanti for mangler
  17. Ansvar
  18. Lokale lovendringer
Sist oppdatert 24. oktober 2023

1.

Omfang for disse bruksvilkår, avtaleparter

1.1.

Avtaleparter
Disse bruksvilkårene («Bruksvilkår») gjelder for bruk av Kia Connect-appen («Kia Connect-appen») og/eller bruk av Kia Connect gjennom bilens hovedenhet («hovedenhet»), som kan brukes for visse Kia Connect-tjenester («Tjenester») og Kia Connect-oppgraderinger («Oppgraderinger»).
Tjenestene og Oppgraderingene leveres av Kia Connect GmbH, registrert med registreringsnummer HRB 112541, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Tyskland, e-post: info@kia-connect.eu («Kia»; «vi»; «oss»; «vår») til brukeren av tjenestene («Bruker» eller «du»).

1.2.

Omfang for disse bruksvilkår.
Kjøpsavtalen for kjøretøyet og avtalen om ytelsen av tjenestene i overenstemmelse med bruksvilkårene er rettslig separate forretningstransaksjoner og avtaler.
Gjennomføringen av én av avtalene skal ikke ha noen påvirkning på den andre avtalen. I enkelte tilfeller kan dette resultere i at brukeren oppfyller kjøpsavtalen for kjøretøyet uten å kunne benytte tjenestene. I motsatt tilfelle, f.eks. ved omgjørelse av kjøpsavtalen for kjøretøyet, kan avtalen om ytelsen av tjenestene for det aktuelle kjøretøyet bli avsluttet i henhold til punkt 11.4.

1.3.

Bruk av tjenestene gjennom Kia Connect-appen krever tilgang til internett eller andre telekommunikasjonstjenester (se også punkt 3 om forutsetninger for bruk av tjenestene). Disse bruksvilkårene gjelder ikke for telekommunikasjonstjenestene som er nødvendige for å bruke tjenestene gjennom Kia Connect-appen. Dette er underlagt en egen avtale (inkludert gebyrer) med den som leverer telekommunikasjonstjenestene til deg.

2.

Kontaktopplysninger

2.1.

Kontakt med Kia Connect GmbH
Hvis du har spørsmål om eller i forbindelse med disse bruksvilkårene for tjenestene, kan du kontakte oss på:
Kia Connect GmbH
Brevpost: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Tyskland
Telefonnummer: +49 800 5330012

2.2.

Kontakte kundestøtte
For å kontakte kundestøtte kan du bruke skjemaet på https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/

2.3.

Forespørsler om personvern
Kontaktopplysninger for forespørsler som gjelder personvern og informasjon om de innsamlede og behandlede personopplysningene i forbindelse med Tjenestene, finnes i Kia Connects Personvernerklæring som du kan laste ned på https://connect.kia.com/eu/downloads.

3.

Bruk av tjenestene og forutsetninger

3.1.

Kia Connect-aktivert kjøretøy
Bruk av Kia Connect-tjenestene krever at ditt kjøretøys hovedenhet er Kia Connect-aktivert, dvs. er i stand til å koble til Kia Connects back-end-tjenester. Dette avhenger av kjøretøyets modelltype, årsmodell og utstyrsnivå. Du kan finne ut om kjøretøyet er Kia Connect-aktivert ved å gå inn på denne nettsiden: https://owners.kia.com/content/owners/en/uvo-availability.htm.

3.2.

Kia Connect-appen og hovedenheten
Du kan bruke tjenestene gjennom Kia Connect-appen og/eller hovedenheten, avhengig av tjenesten: Tjenester som er oppført i punkt 4.2.1 («Kia Connect-appen») kan kun brukes sammen med Kia Connect-appen. Tjenester som er oppført i punkt 4.2.2 («In-car-tjenester») og 4.2.3 («OTA-oppdatering») kan brukes gjennom hovedenheten. Bruk av Kia Connect-appen krever en Kia-konto og at du kan koble deg til Kia Connect-appen på ett eller flere kjøretøy fra Kia. For å bruke tjenestene gjennom hovedenheten trenger du ikke å registrere deg og du trenger ikke en Kia Konto.

3.3.

Tilkobling til internett
For å bruke tjenestene er det nødvendig at kjøretøyet, og dersom tjenestene har interaksjon med Kia Connect-appen også den mobile enheten som kjører Kia Connect-appen, har ubegrenset tilgang til internett. Videre kan tjenestene kun brukes dersom kjøretøyets hovedenhet har status som «tilkoblingsklar». Dette vil generelt sett være tilfelle, med mindre kjøretøyet er slått av (tenningen er av) i mer enn sju sammenhengende dager.
Hvis kjøretøyet har vært slått av i mer enn sju sammenhengende dager, kreves en full tilbakestilling for å gå tilbake til status som «tilkoblingsklar» og dermed reaktivere tjenestene. Dette kan du gjøre selv ved å, mens kjøretøyet er påslått, holde inne tilbakestillingsknappen på hovedenheten i fem sekunder ved bruk av en penn. 

3.4.

Kompatibel mobilenhet
Bruk av Kia Connect-appen (Jfr. punkt 4.2.1) krever bruk av en kompatibel mobilenhet. På tidspunktet for publisering av disse Bruksvilkårene, er Kia Connect-appen tilgjengelig for plattformene Android (versjon Android 5.0 eller senere) og iOS (iOS 13 eller senere). Fremtidige oppdateringer av Kia Connect-appen kan kreve nyere versjoner av de respektive plattformene. 

3.5.

Tilgjengeligheten av kompatible mobile kommunikasjonsnettverk
Maskinvaren for mobil kommunikasjon og det tilhørende SIM-kortet som inngår i hovedenheten på kjøretøyet ditt, er kun kompatibelt med visse 4G/LTE-frekvenser. Tilgjengeligheten til kompatible 4G/LTE-nettverk og kompatible frekvenser avhenger av eksterne tjenesteleverandører og er ulik i de forskjellige geografiske regionene. I noen områder finnes det ingen tilgjengelige 4G/LTE-frekvenser. Dersom dette er tilfelle, vil hovedenheten gå til 2G- eller 3G-nettverkene (der disse er tilgjengelige) for å kunne levere tjenestene. I slike tilfeller kan tjenesteleveransen være mindre responsiv og den kan avbrytes grunnet mindre båndbredde på nettverket. Tjenestene kan ikke brukes i områder uten tilgjengelige kompatible mobilkommunikasjonsnettverk.
Kia bærer ikke ansvar for redusert svarhyppighet eller avbrytelser av tjenestene som skyldes manglende tilgjengelighet på kompatible nettverkstilkoblinger.

3.6.

Tilkobling til kompatible mobile kommunikasjonsnettverk
Der det finnes et kompatibelt mobilt kommunikasjonsnettverk som generelt sett er tilgjengelig, krever ytelse og tilgang til tjenestene at hovedenheten kan koble seg opp til nettverket. Dette avhenger av signalkvalitet på det stedet kjøretøyet for tiden befinner seg. Dersom signalkvaliteten er for dårlig, kan tjenestene forringes eller avbrytes. Dette er i særlig utstrekning noe som kan skje (i) i tunneler, (ii) fjell eller tett skog, (iii) på veier langs fjellvegger, (iv) i tettbygde strøk, (v) på vei- eller motorveiunderganger og (iv) inne i bygninger.
Kia bærer ikke ansvar for redusert svarhyppighet eller avbrytelser av tjenestene som skyldes utilstrekkelig signalkvalitet.

4.

Tjenester
Kia Connect-appen og hovedenheten vil muliggjøre tilgang til tjenestene som er nærmere beskrevet nedenfor.

4.1.

Generell informasjon om Kia Connect

4.1.1.

Tjenestens språk
Tjenestens språk i kjøretøyet avhenger av brukergrensesnittet i hovedenheten. Kia Connect-appen er tilgjengelig på følgende språk: dansk, engelsk, finsk, fransk, gresk, italiensk, nederlandsk, norsk, polsk, portugisisk, rumensk, slovakisk, spansk, svensk, tsjekkisk, tysk og ungarsk.

4.1.2.

Deling av kjøretøyet
Alle Kia Connect-aktiverte kjøretøy kan kobles opp mot én eller flere Kia Connect-kontoer. Den første brukeren som kobler sin Kia Connect-konto til et gitt kjøretøy er Hovedbrukeren. Ytterligere brukere kan koble sine respektive Kia Connect-kontoer til det samme kjøretøyet, enten etter å ha fått en invitasjon fra Hovedbrukeren eller etter en forespørsel til Hovedbrukeren. Slike tilleggsbrukere refereres til som Delt Bruker eller Delte Brukere.

4.2.

Tjenestene som er tilgjengelige, kan variere avhengig av kjøretøymodell, produksjonsdato, utstyrsnivå og versjonen av Kia Connect-appen som du bruker på mobilenheten. For ytterligere informasjon kan du kontakte oss ved hjelp av kontaktopplysningene gitt i punkt 2 ovenfor.

4.2.1.

Tjenester på Kia Connect-appen

4.2.1.1.

Fjernstyring og fjernovervåkning
4.2.1.1.1.
Fjernstyring av klimakontroll: Tjenesten lar deg fjernstyre og tidsinnstille klimaanlegget i det elektriske kjøretøyet, inkludert avisings-funksjoner, via Kia Connect-appen. Tilgjengeligheten avhenger av modell, modellår og utstyrsnivå.
4.2.1.1.2.
Fjernlading (kun elektriske kjøretøyer og plugg-inn hybrider): Tjenesten lar deg fjernstyre igangsettelse og stans av lading av batteriet på et elektrisk kjøretøy eller et plugg-inn hybridkjøretøy, gjennom Kia Connect-appen.
4.2.1.1.3.
Fjernstyrt dørkontroll
Tjenesten lar deg fjernstyre låsing/opplåsing av kjøretøyets dører ved bruk av et bestemt brukergrensesnitt. For å ivareta sikkerheten når du bruker tjenesten vil tjenesten sjekke flere forutsetninger. Denne tjenesten kan være til hjelp i situasjoner der du ikke husker om du låste kjøretøyet på riktig sett, og lar deg utføre handlingen på avstand.
Pass på: Ikke lås kjøretøyet ved bruk av fjernkontrollen for døren i appen mens den elektroniske bilnøkkelen er inne i kjøretøyet. Under visse omstendigheter vil det ikke være mulig å åpne døren med fjernkontrollen når nøkkelen er inne i kjøretøyet.
4.2.1.1.4.
Fjernkonfigurering av kjøretøyet, sikkerhetskopiering av profil og gjenoppretting: Tjenesten lar deg sjekke og endre kjøretøyinnstillinger i Kia Connect-appen. Du kan sikkerhetskopiere innstillingsinformasjonen og bruke den på kjøretøyet.
4.2.1.1.5.
Fjernoppvarmede og ventilerte seter (kun elektriske kjøretøyer): Tjenesten lar deg fjernstyre ventilasjon og oppvarming av forsetene og baksetene på ditt elektriske kjøretøy, gitt at kjøretøyet er utstyrt med oppvarmede og ventilerte seter i de ulike posisjonene.
4.2.1.1.6.
Fjernstyring av vindu: Tjenesten lar deg fjernstyre åpning og lukking av vinduene på kjøretøyet. 
4.2.1.1.7.
Fjernstyring av farelys: Tjenesten lar deg slå av farelysene gjennom fjernstyring. Tilgjengeligheten avhenger av modell, modellår og utstyrsnivå.
4.2.1.1.8.
Fjernstyring av ladeluke: Tjenesten lar deg fjernstyre åpning og lukking av ladeluken på kjøretøyet. 
4.2.1.1.9.
Fjernstyring av bagasjerom foran: Denne Tjenesten lar deg fjernåpne kjøretøyets bagasjerom foran gjennom Kia Connect-appen. Tilgjengeligheten avhenger av modell, modellår og utstyrsnivå.
4.2.1.1.10.
Fjernkondisjonering av batteri: Denne Tjenesten lar deg fjernstyre igangsettelse og stans av kondisjonering av et elektrisk kjøretøys batteri gjennom Kia Connect-appen. Tilgjengeligheten avhenger av modell, modellår og utstyrsnivå.
4.2.1.1.11.
Fjernstyring av lys: Denne Tjenesten lar deg aktivere blinking med farelysene en kort periode ved bruk av Kia Connect-appen. Tilgjengeligheten avhenger av modell, modellår og utstyrsnivå.
4.2.1.1.12.
Fjernstyring av horn og lys: Denne Tjenesten lar deg aktivere blinking med farelys og hornsignal en kort periode gjennom Kia Connect-appen. Tilgjengeligheten avhenger av modell, modellår og utstyrsnivå.

4.2.1.2.

Fjernstyrte geolokalisasjonstjenester
4.2.1.2.1.
Send POI til bil: Tjenesten gir deg muligheten til å sende et punkt av interesse (POI) til kjøretøyets navigasjonssystem og til å umiddelbart benytte dette punktet av interesse (f.eks. som destinasjon i ruteplanlegging) straks kjøretøyets tenning blir skrudd på.
4.2.1.2.2.
Finn min bil og Navigering første kilometer: Tjenesten lar deg finne kjøretøyet og navigere frem til det ved bruk av smarttelefonen. Kjøretøyets plassering vil vises i Kia Connect-appen.
4.2.1.2.3.
Mine reiser: Tjenesten gir en oppsummering av alle reiser (siste 90 dager) med dato og tidspunkt, gjennomsnittshastighet og maksimal hastighet, tilbakelagt distanse og tidsforbruk.
4.2.1.2.4.
Navigering siste kilometer: Tjenesten lar deg fortsette navigering til endelig bestemmelsessted ved bruk av smarttelefonen etter at du har parkert kjøretøyet.

4.2.1.3.

Kjøretøysinformasjon
4.2.1.3.1.
Kjøretøystatus: Tjenesten gir deg følgende kjøretøysinformasjon i Kia Connect-appen.
Dørstatus
Status for ladeluke
Status for bakluke/panser
Status for klimaanlegg
Ladestatus for batteriet, status for ladepluggen, ladestatus (kun elektriske kjøretøyer)
Drivstoffnivå (kun kjøretøy med forbrenning/hybrid)
Status for setevarme og ventilasjon
Status for vinduer
Status for soltak
Status for 12V-batteri
Status for lys
4.2.1.3.2.
Rapport for bilen: Du mottar, i Kia Connect-appen, en rapport med informasjon med kjøretøydiagnose og informasjon om kjøremønster (antall oppstarter, kjøreavstand og kjøretid/tomgang). Du blir informert om forhold som nødvendiggjør vedlikehold eller reparasjoner, så vel som informasjon om forholdets alvorlighet og hvor mye det haster å foreta reparasjon/vedlikehold og anbefalte tiltak. 
4.2.1.3.3.
Kjøretøydiagnose: Levering av en automatisert diagnosetjeneste. Når man skrur på tenningen, foretar kjøretøyet automatisk en diagnoseskanning (Diagnostics Trouble Code (DTC)).
Dersom feil oppdages, mottar du en melding som beskriver den oppdagede feilen, alvorlighetsgraden samt anbefalte tiltak.
4.2.1.3.4.
Energiforbruk (kun elektriske kjøretøy): Du kan, i Kia Connect-appen, visualisere informasjon om nåværende og gjennomsnittlig energiforbruk, kjørelengde og energigjenvinning.

4.2.1.4.

Varsling og sikkerhet
4.2.1.4.1.
Kjøretøyvarsel: Dersom vinduet er åpent mens tenningen er av, vil du motta et varsel som vises i Kia Connect-appen.
4.2.1.4.2.
Tyverialarm (kun for kjøretøyer som er utstyrt med tyverialarmsystem): Når tyverialarmen blir utløst, vil du motta et varsel som vises i Kia Connect-appen. 
4.2.1.4.3.
Alarm for utladet batteri: Dersom ladetilstanden på 12V-batteriet faller under et visst nivå, vil du motta et varsel som vises i Kia Connect-appen. 
4.2.1.4.4.
Alarm for baksetepassasjer: Hvis det oppdages bevegelse i baksetet og kjøretøyet står i parkeringsgir, vil du motta et varsel som vises i Kia Connect-appen. 
4.2.1.4.5.
Alarm for tomgang: Hvis kjøretøyet står i parkeringsgir og motoren er i gang når en dør åpnes, vil du motta et varsel som vises i Kia Connect-appen. 
4.2.1.4.6.
System for varsel ved overvåking av høyspentbatteri: Status på høyspentbatteriet overvåkes, og dersom en feilfunksjon oppdages vil du motta et varsel som vises i Kia Connect-appen og i hovedenheten.

4.2.1.5.

Fjernovervåking av bruk
Tjenestene som er beskrevet i denne delen er aktuelle når kjøretøyet kjøres av en annen person. Fjernovervåking av bruk må spesifikt aktiveres i hovedenheten hver gang tjenesten skal benyttes.
4.2.1.5.1.
Modus for betjent parkering: Når denne tjenesten er aktivert i hovedenheten og kjøretøyet kjøres av en annen person, kan du overvåke kjøretøyets posisjon, tidspunktet tenningen ble slått av sist, kjøretid, kjøreavstand og topphastighet i Kia Connect-appen.
4.2.1.5.2.
Varsel for betjent parkering: Når den er aktivert i hovedenheten, kan denne tjenesten varsle deg gjennom meldinger i Kia Connect-appen hvis kjøretøyet ditt kjører mer enn den valgte kjøreavstanden og overstiger fartsgrensen og grensen for tomgangstid som du har forhåndsinnstilt i Kia Connect-appen. Kjøreavstanden regnes fra stedet der varselet ble aktivert.
4.2.1.5.3.
Geofence-varsel: Når denne tjenesten er aktivert i hovedenheten, kan du motta varsler i Kia Connect-appen hvis kjøretøyet ditt beveger seg ut av tillatt område eller inn i et forbudt område. Du kan angi grensene for tillatte og forbudte områder i Kia Connect-appen.
4.2.1.5.4.
Hastighetsvarsel: Når denne tjenesten er aktivert i hovedenheten, kan du motta varsler i Kia Connect-appen hvis kjøretøyet overskrider fartsgrensen som du har forhåndsinnstilt i Kia Connect-appen.
4.2.1.5.5.
Tidsgjerdevarsel: Når denne tjenesten er aktivert i hovedenheten, kan du motta varsler i Kia Connect-appen hvis kjøretøyet ditt kjøres utenfor tidspunktene som du har forhåndsinnstilt i Kia Connect-appen.
4.2.1.5.6.
Tomgangsvarsel: Når denne tjenesten er aktivert i hovedenheten, kan du motta varsler i Kia Connect-appen hvis kjøretøyet ditt kjøres utover tidsgrensen for tomgang som du har forhåndsinnstilt i Kia Connect-appen.

4.2.1.6.

Informasjon om foretrukket forhandler
Denne tjenesten lar deg synkronisere informasjonen om foretrukket forhandler mellom nettstedet MyKia og MyKia-appen (hvis tilgjengelig i ditt land) på den ene siden, og Kia Connect-appen på den andre siden. Synkroniseringen er valgfri, du kan aktivere den om det er ønskelig. Hvis du velger å ikke synkronisere informasjonen om foretrukket forhandler, vil funksjonen for foretrukket forhandler i Kia Connect-appen fortsatt være tilgjengelig, men informasjonen kan avvike fra den som finnes i MyKia.

4.2.1.7.

Digitalnøkkel
Denne tjenesten lar deg bruke smarttelefonen til å låse eller låse opp kjøretøyet, aktivere kjøretøyets klimaanlegg eller å starte kjøretøyet (bare mulig fra innsiden av kjøretøyet), ved bruk av den innebygde UWB (ultra-wideband)-funksjonen og den innebygde NFC (near-field-communication) -funksjonen på smarttelefonen. Med disse kan du dele og styre din Digitalnøkkel med opptil tre ytterligere enheter, for eksempel enhetene til familie og venner. Når du bruker denne tjenesten, vil data bli utvekslet mellom den mobile smartenheten og kjøretøyet som bruker UWB- eller NFC-funksjonene. Disse dataene blir ikke overført til oss. Tilgjengeligheten til denne tjenesten avhenger av kjøretøyets modell, modellår og utstyrsnivå, samt modellen på smarttelefonen som brukes. Mer informasjon om kompatibilitet finnes i informasjonen for denne tjenesten i Kia Connect-appen eller på Kia Connect-nettstedet.

4.2.2.

In-Car-tjenester

4.2.2.1.

Kia Connect Live-tjenester
Tilgjengeligheten på Kia Connect Live-tjenester på kjøretøyets aktuelle lokalisasjon avhenger av KIAs tilgjengelighet til ulike data. Tilgjengelighet til og nøyaktighet på data kan avhenge av tredjeparts leverandører. For eksempel kan nylige hendelser i trafikken kanskje ikke (ennå) inngå i data som er tilgjengelig for Kia, og vil derfor ikke kunne vises i kartet i hovedenheten. Tilsvarende, ettersom det kun er noen operatører av ladestasjoner som publiserer data i sanntid om tilgjengeligheten på ladepunkter, kan det være umulig å presentere denne informasjonen i hovedenheten.
Kia Connect Live-tjenester omfatter følgende:
4.2.2.1.1.
Trafikkinformasjon i sanntid og nettbasert navigasjon: Denne tjenesten gir trafikkinformasjon i sanntid for å planlegge ruter og vise trafikksituasjonen. Nettbasert navigasjon gjør deg i stand til å navigere til din ønskede destinasjon basert på kombinasjonen av trafikkdata i sanntid og historisk trafikkinformasjon.
4.2.2.1.2.
Elbil-ruteplanlegging (bare for elektriske kjøretøyer og plugg-inn hybride elbiler): Når man angir en destinasjon for navigering i kjøretøyets innebygde navigasjonssystem, vil denne tjenesten vurdere om det er sannsynlig at man vil måtte stanse for å lade før man når destinasjonen. Dersom en stans for lading er påkrevd, basert i kjøretøyets ladestatus og beregnet energiforbruk, vil tjenesten automatisk legge inn én eller flere ladepunkter til den foreslåtte ruten som mellomstopp.
Tjenesten vil automatisk tilpasse de foreslåtte ladingene dersom sjåføren velger å lade tidligere, slik at man hopper over en ladestans, eller hvis kjøreforholdene fører til høyere energiforbruk enn forventet.
Det er ikke nødvendig med en særlig aktivering av denne tjenesten. Elbil-ruteplanlegging benyttes automatisk i elektriske kjøretøy når man beregner en rute ved bruk av tjenesten med nettbasert navigasjon (se punkt 4.2.2.1.1 ovenfor).
4.2.2.1.3.
Interessepunkt (POI) i sanntid og nettsøk etter POI: Denne tjenesten gir informasjon om POI i nærheten, basert på posisjonen til kjøretøyet. Denne tjenesten lar deg i tillegg søke aktivt etter nærliggende POI-er etter kategori.
På kjøretøy som har muligheten, kan denne tjenesten forbedres ved bruk av data fra vår partner 4.screen (se https://www.4screen.com/). Med den forbedrede tjenesten har du mulighet til å motta informasjon om butikker eller restauranter (som beliggenhet) gjennom merkede knappenåler på kartet eller med kartets søkefunksjon. Du kan også motta spesielle tilbud fra butikker og restauranter i nærheten av kjøretøyet. Merk at tilgjengeligheten på de forbedrede tjenestene avhenger av kjøretøyets modell, årsmodell og utstyrsnivå, og er i alle tilfeller kun tilgjengelig dersom kjøretøyet har hovedenhet-programvare som er utgitt i 4. kvartal 2023 eller senere.
4.2.2.1.4.
Vær: Denne tjenesten gir deg lokal værmelding basert i din nåværende lokalisering.
4.2.2.1.5.
Parkering: Denne tjenesten gir deg informasjon om gateparkering og annen parkering basert på din nåværende posisjon, nærliggende destinasjon, nærliggende markering på rulleskjerm, nærliggende bysentrum
4.2.2.1.6.
EV POI (bare for elektriske kjøretøyer og plugg-inn hybride elbiler): Denne tjenesten gir deg informasjon om nærliggende ladestasjoner, herunder tilgjengelighetsstatus, basert på posisjonen din.
4.2.2.1.7.
Forhandler POI: Denne tjenesten gir deg informasjon om beliggenheten til nærliggende Kia-forhandlere, basert på kjøretøyets posisjon.
4.2.2.1.8.
Fartskamera/faresonevarsler (hvis dette er tillatt i henhold til nasjonal lovgivning): Denne tjenesten gir deg varsler på steder med høy ulykkesfrekvens og varsler om fotobokser / automatisk trafikkontroll.
Merk at bruken av varsler om fartskamera er forbudt i enkelte land. Du kan kun bruke varsler om fartskamera der slik bruk er tillatt under gjeldende nasjonal lov.
Du er som sjåfør forpliktet til å undersøke om det er tillatt med varsler om fartskameraer på stedet der du bruker kjøretøyet.
4.2.2.1.9.
Sportsliga: Denne tjenesten gir informasjon om tidligere, samtidige eller kommende hendelser i utvalgte idretter og ligaer.

4.2.2.2.

Musikkidentifisering: Når du lytter til radio, lar denne tjenesten deg identifisere navnet på sangen som for tiden spilles av og vise et bilde av tilhørende plateomslag. Tjenesten må aktiveres ved å klikke på «SoundHound»-logoen på radioskjermbildet. Når den er aktivert, vil en kort lydprøve tas opp fra radioen og sendes til SoundHound-tjenesten. Etter at identifiseringen har lyktes, vil navnet på sangen, artisten som synger og, hvis tilgjengelig, plateomslaget, vises på hovedenhetens radioskjermbilde.

4.2.2.3.

Nettbasert talegjenkjenning
Tjenesten lar deg bruke talekommandoer for å få tilgang til og kontrollere visse tjenester i kjøretøyet og for å utforme og sende tekstmeldinger via tilkoblede mobile enheter. Nettbasert (på nettskyen) talegjenkjenning fungerer i et nettmiljø. Ved aktivering av våre tjenester i hovedenheten på kjøretøyet, er standardinnstillingen at nettbasert talegjenkjenning aktiveres. Denne tjenesten krever overføring av personopplysningene dine (som taleprøver) til vår tjenesteleverandør Cerence B.V.. Se personvernerklæringen for mer informasjon. Du kan forhindre overføring av personopplysninger til Cerence ved å deaktivere nettbasert talegjenkjenning i de tilhørende innstillinger for hovedenheten. Hvis du deaktiverer nettbasert talegjenkjenning, vil funksjonen med talegjenkjenning på kjøretøyet være begrenset eller deaktivert.

4.2.2.4.

Synkronisering mellom personlig kalender / navigasjonssystem
Denne tjenesten lar deg synkronisere Google Calendar eller Apple Calendar på smarttelefonen din med den integrerte kalenderen på hovedenheten. Dette gjør at du kan se din private kalender på hovedenhetens skjerm, og konfigurere en destinasjon. Tjenesten er kompatibel med Google Calendar og Apple Calendar. 

4.2.2.5.

Strømming av musikk
Tjenesten lar deg lytte til favorittmusikken din og dine foretrukne strømmetjenester (podcaster, lydbøker) på bilens infotainment-anlegg og over høyttalerne og skjermen som er integrert i kjøretøyet.
Vær oppmerksom på at tjenesten ikke omfatter abonnement på strømmetjenesten som skal benyttes. Du må opprette en konto og tegne et abonnement hos din foretrukne leverandør av strømmetjenester.
Innholdsleverandører som er kompatible med denne tjenesten, kan variere avhengig av hvor du er og programvareversjonen på hovedenheten. Du finner informasjon om kompatible leverandører i ditt land i hovedenheten.
Du gjøres også oppmerksom på at denne tjenesten ikke er aktivert på hovedenheten som standard. Du er derfor nødt til å aktivere den gjennom Kia Connect Store. Det er imidlertid kostnadsfritt å aktivere tjenesten, og den må ikke kjøpes. Tjenesten er tilgjengelig i opptil tre år fra begynnelsen av gratisperioden for Kia Connect-tjenestene, dvs. startdato for garantien på kjøretøyet. Tilgjengeligheten avhenger av modell, modellår og utstyrsnivå.

4.2.2.6.

Varsler som gjelder kjøretøyet
Denne tjenesten gir deg varsler som er relevante for drift og vedlikehold av kjøretøyet. Varslene vil vises i varslingssenteret i hovedenheten. Dette gir deg en praktisk tilleggskanal for å få visse påminnelser.
Merk at fravær av varsel i varslingssenteret ikke betyr at det ikke kreves handling. Det vil si at situasjonsbetinget vedlikehold kan være nødvendig eller at TÜV/MOT-inspeksjoner kan være forfalt selv om det ikke vises noen påminnelser i varslingssenteret.
4.2.2.6.1.
Varslinger om tilbakekallingskampanjer: Kia vil opplyse deg om pågående tilbakekallinger på kjøretøyet ditt. For dette vil Kia benytte varslingssenteret omtalt ovenfor. Varsler om tilbakekallingskampanjer vil også sendes til deg på andre måter (f.eks. i Kia Connect-appen, e-post til den registrerte e-postadressen eller med brevpost).
4.2.2.6.2.
Påminnelser om vedlikehold: Kia vil sende deg påminnelser om kommende periodisk vedlikehold av ditt Kia-kjøretøy, hvor Kia vil benytte varslingssenteret omtalt ovenfor.
4.2.2.6.3.
Varsler om vedlikeholdstjenester: Kia vil også opplyse deg om utestående anbefalte vedlikeholdshandlinger (som programvareoppdateringer, skifte ut deler med forbedrede deler eller kvalitetskontroller som skal utføres på bestemte komponenter på Kia-kjøretøyet). Informasjon om anbefalte vedlikeholdshandlinger kan gis gjennom varslingssenteret som det refereres til ovenfor, samt gjennom Kia Connect-appen eller på e-post til den registrerte e-postadressen.
Å besørge informasjon om utestående anbefalte vedlikeholdshandlinger er ikke en tjeneste slik dette er definert i bruksvilkårene og forutsetter at du på forhånd har gitt ditt samtykke.
4.2.2.6.4.
Påminnelse om obligatorisk inspeksjon av kjøretøyet (som TÜV i Tyskland eller MOT i Storbritannia): Kia vil opplyse deg om kommende obligatoriske inspeksjoner av kjøretøyet.
For eksempel vil dette i Storbritannia være en påminnelse om Transportministeriets test (vanligvis omtalt som MOT).
Bruk av denne tjenesten forutsetter at du oppgir til Kia den riktige dato for siste obligatoriske inspeksjon av kjøretøyet og dato for førstegangsregistrering av kjøretøyet. Kia kan ikke holdes ansvarlig for nøyaktigheten og aktualiteten på en påminnelse. Det er din egen forpliktelse å etterleve intervallene for obligatoriske inspeksjoner i henhold til gjeldende lov.

4.2.2.7.

Like-knapp for USB-musikk og radio: Like-knappen for USB-musikk og radio lar deg velge og opprette en spilleliste med favorittsangene dine. Du kan like eller avlike sanger ved bruk av like-knappen, som er integrert i musikkfunksjonen på infotainment-systemet.

4.2.3.

OTA-oppdatering

4.2.3.1.

Generell informasjon om OTA-oppdateringer
Denne delen gjelder oppdateringer av kjøretøyets Infotainment-system og kartdata som leveres over luften (OTA eller «over the air»), det vil si gjennom kjøretøyets innebygde kommunikasjonsmaskinvare.
Denne delen gjelder ikke for oppdateringer som installeres gjennom lokal tilkobling eller oppdateringer fra Kia service partner.

4.2.3.2.

OTA-oppdatering av kart og infotainment
4.2.3.2.1.
OTA-oppdatering av kart og infotainment, oversikt
OTA-oppdatering av kart og infotainment lar deg:
oppdatere kart og kjøretøyets navigasjonssystem («Oppdatering av kart») og/eller
oppdatere programvaren for Infotainment-systemet eller oppgradere programvaren for hovedenheten («oppdatering av Infotainment»)
fra våre servere til det innebygde telematikksystemet ved bruk av den såkalte over-the-air-metoden.
Mer informasjon om oppdateringsprosessen og om innholdet i den enkelte kartoppdateringen og Infotainment-oppdateringen vil bli gitt i hovedenheten.
4.2.3.2.2.
Forutsetninger for OTA-oppdateringer av Kart og Infotainment-anlegg
Muliggjørende programvare for OTA-oppdatering av Kart og Infotainment-systemet: For å kunne motta OTA-oppdateringer må Kia-kjøretøyet ha installert programvaren som gjør det mulig å bruke OTA-oppdatering av Kart og Infotainment-systemet. Avhengig av kjøretøysmodell, produksjonsdato og utstyrsnivå inngår, eller ikke, funksjonaliteten for OTA-oppdateringer i programvareversjonen som er installert i kjøretøyet ditt. Det kan av den grunn være nødvendig å installere en programvareversjon med OTA-oppdatering. Dette gjøres gjennom en lokal tilkobling. Kia garanterer imidlertid ikke at en programvareversjon for OTA-oppdatering vil være tilgjengelig for kjøretøyet ditt. Hvis du har spørsmål, kan du kontakte oss ved bruk av kontaktopplysningene som gis i punkt 2.
Tilgjengelighet: Installasjon av en Oppdatering gjennom OTA krever at Kia har stilt til rådighet en oppdatering av Kart og/eller Infotainment-systemet for nedlasting og installasjon gjennom OTA for ditt kjøretøy. Hovedenheten vil regelmessig kontrollere om nye Kart- og/eller Infotainment-oppdateringer er tilgjengelige. OTA-oppdateringene slippes ut i bølger, så alle kjøretøy vil ikke motta en oppdatering til samme tid, selv om modell og utstyrsnivå er identiske.
Vilkår for kostnadsfri nedlasting av OTA-oppdateringer av Infotainment-anlegget: Hvis du er den første eieren av et nytt Kia-kjøretøy, årsmodell 2022, som er i stand til å foreta «OTA-oppdatering av Kart og Infotainment-systemet» og som ble solgt fra og med mai 2021, vil du ha krav på minst to kostnadsfrie etterfølgende OTA-oppdateringer av kart og infotainment-systemet («kostnadsfrie OTA-oppdateringer av Infotainment-systemet»).
Når du har brukt opp dine Kostnadsfrie OTA-oppdateringer av Infotainment-anlegget, vil videre Oppdateringer av Kart og/eller Infotainment-systemet stilles til din rådighet i tråd med lovmessige krav. Kia gir imidlertid ingen garanti eller bekreftelser med hensyn til antall oppdateringer som vil være tilgjengelige eller om tidspunktet en oppdatering vil gjøres tilgjengelig. Slike tilleggsoppdateringer (om noen) vil kun gjøres tilgjengelig for (i) manuell nedlasting fra https://update.kia.com/EU/E1/Main eller (ii) hos forhandler. For å avklare tvil, disse Oppdateringene av Kart og/eller Infotainment-anlegget fra nettsiden og hos forhandlere tilbys ikke til deg gjennom «over-the-air»-metoden.
Selv om selve datafilen er kostnadsfri, kan forhandleren belaste deg for arbeidet for å implementere oppdateringen. Ved nedlasting fra nettstedet, vil du måtte bære kostnadene for kommunikasjonstjenestene som benyttes ved nedlastingen.

4.2.3.3.

OTA-oppdatering av kjøretøyssystemet
4.2.3.3.1.
Oversikt over OTA-oppdatering av Kjøretøysystemet
«OTA-oppdatering av Kjøretøysystemet» gjør det mulig å oppdatere programvaren som er innebygget i visse av kjøretøyets kontrollenheter med nye versjoner av programvaren eller med oppdaterte parametere fra våre servere, ved bruk av «over-the-air»-metoden.
Nærmere informasjon om oppdateringsprosessen og om det detaljerte innholdet i de ulike OTA-oppdateringene av Kjøretøysystemet vil gis gjennom hovedenheten eller, hvis oppdateringen gjøres for å gjennomføre et avtalt kjøp av en Oppgradering (se punkt 5), under kjøpsprosessen i Kia Connect-appen.
4.2.3.3.2.
Forutsetninger for OTA-oppdatering av Kjøretøysystemet
Programvare som åpner for OTA-oppdatering av Kjøretøysystemet
For å kunne ta imot OTA-oppdateringer av Kjøretøysystemet må programvare som muliggjør funksjonen med OTA-oppdatering av Kjøretøysystemet være installert på KIA-kjøretøyet. Avhengig av kjøretøyets modell, produksjonsdato og utstyrsnivå, kan det være at OTA-oppdatering av Kjøretøysystemet ikke er tilgjengelig for kjøretøyet. Kia garanterer ikke at en programvareversjon som åpner for OTA-oppdatering av Kjøretøysystemet finnes for kjøretøyet ditt. Ta kontakt med oss ved bruk av kontaktopplysningene som er gitt i punkt 2, dersom du har spørsmål.
Tilgjengelighet, kjøp (hvis aktuelt)
Innstallasjon av Oppdateringer gjennom OTA krever at Kia har tilgjengelig en OTA-oppdatering av Kjøretøysystemet for OTA-nedlastning som er kompatibel for installasjon på kjøretøyet ditt. Visse OTA-oppdateringer av Kjøretøysystemet kan åpne opp tilleggsfunksjoner som du kan bruke på kjøretøyet. Slike tilleggsfunksjoner («Oppgraderinger») kan bli gjort tilgjengelig av Kia for kjøp gjennom Kia Connect-appen. I så fall er installasjon av den respektive OTA-oppdateringen av Kjøretøysystemet kun mulig etter inngåelse av den tilhørende kjøpskontrakt med Kia og betaling av den gjeldende kjøpsprisen. Se punkt 5 med nærmere informasjon om Oppgraderinger og kjøp av disse.

4.3.

Informasjon om behandlingen av posisjonsdata for levering av tjenester
For de følgende tjenestene kreves det innsamling og behandling av posisjonsdata (GPS-data): Kart på startmeny og søkelinje, Kia Connect Live-tjenester, nettbasert talegjenkjenning, synkronisering mellom personlig kalender / navigasjonssystem, varslingssenter, varsler om tilbakekallingskampanjer og påminnelser om service, OTA-oppdatering av kart og infotainment-systemet, fjernstyrt klimakontroll (bare elektriske kjøretøyer), fjernlading, fjernstyrt dørkontroll, send POI til kjøretøy, finn mitt kjøretøy, mine reiser, kjøretøystatus, kjøretøyrapport, kjøretøydiagnose, kjøretøyvarsel og tyverialarm.
Uten innsamlingen og behandlingen av posisjonsdata, vil de(n) aktuelle tjenesten(e) ikke kunne bli levert/benyttet.

4.4.

Deaktivering av tjenestene
Tjenestene kan slås av ved å deaktivere
tjenestene via hovedenheten og/eller
tjenestene og/eller OTA-oppdateringer av kart og infotainment-systemet via Kia Connect-appen

5.

Oppgraderinger, Kia Connect Store

5.1.

Oversikt
Kia kan tilby ytterligere «Oppgraderinger» som kan kjøpes gjennom Kia Connect-appen.

5.1.1.

Oppgraderingers tilgjengelighet, forutsetninger
Tilgjengeligheten på de enkelte Oppgraderingene avhenger av kjøretøyets modell, produksjonsdato og utstyrsnivå. Generelt sett forutsetter funksjonen «Oppgraderinger» at kjøretøyet er i stand til å motta og installere OTA-oppdateringer av Kjøretøysystemet (j.fr. punkt 4.2.3.3) og er utstyrt med den nyeste programvareversjonen for infotainment-anlegget.

5.1.2.

Koblingen mellom Oppgraderingen og kjøretøyet, Oppgraderingens begunstigede
Oppgraderingene kjøpes for et bestemt kjøretøy, dvs. den enkelte kjøpte Oppgradering er koblet til et bestemt kjøretøy som er identifisert med dets unike understellsnummer (VIN). Dette betyr at Oppgraderinger kan selges sammen med kjøretøyet slik at etterfølgende eiere kan bruke disse, underlagt vilkårene som er fastsatt her. Se i særdeleshet punkt 5.4.
Ettersom de kjøpte Oppgraderingene er koblet til et bestemt kjøretøy, er kjøretøyets eier den endelige begunstigede av en Oppgradering. Ved salg av kjøretøyet vil kjøretøyets eier dra fordel av den økte verdien som skyldes oppgraderinger. Husk på dette ved kjøp av Oppgraderinger til et kjøretøy du ikke eier.

5.1.3.

Forpliktelsene overfor kjøretøyets eier for en bruker som kjøper en Oppgradering
Kjøp av en Oppgradering vil endre funksjonaliteten og egenskapene til det aktuelle kjøretøyet. Dersom du kjøper en Oppgradering for et kjøretøy du ikke eier (f.eks. fordi kjøretøyet er leaset eller leid eller fordi du deler kjøretøyet med eieren), må du innhente eierens samtykke til endringen av kjøretøyet før du kjøper en Oppgradering for det gjeldende kjøretøyet. Kia er ikke ansvarlig for en tvist eller skade som oppstår ved at du kjøper en Oppgradering til et kjøretøy uten eierens samtykke.

5.2.

Beskrivelse av de enkelte Oppgraderingene
For tiden er følgende Oppgraderinger generelt sett tilgjengelige og kan kjøpes til kjøretøyet, avhengig av kjøretøyets modell, produksjonsdato og utstyrsnivå.

5.2.1.

Boost (bare for elektriske kjøretøy)
Ved bruk av den elektriske motoren som finnes i kjøretøyet, øker denne Oppgraderingen kjøretøyets akselerasjon og forkorter tiden det tar å akselerere fra 0 til 100 km/t
Oppgraderingens tilgjengelighet avhenger også av registreringskravene i landet der kjøretøyet er registrert. Av den grunn er kanskje ikke Oppgraderingen tilgjengelig for kjøp, selv om den teknisk sett kan installeres på kjøretøyet.

5.2.2.

Remote Smart Parking Assist 2 (RSPA 2)
Denne Oppgraderingen aktiverer den avanserte funksjonen med fjernstyrt parkeringsassistanse, som lar deg automatisk parkere bakover, fremover, vinkelrett, diagonalt eller parallelt, samt å automatisk forlate disse parkeringene. Kjøretøyet oppdager objekter i nærheten og kontrollerer hastighet, gir og ratt, slik at det kan parkere.

5.2.3.

Betalt OTA
Denne Oppgraderingen lar deg anskaffe flere Oppdateringer av Kart og Infotainment-anlegg gjennom OTA-metoden etter at de kostnadsfrie Infotainment-oppdateringene (j.fr. punkt 4.2.3.2.2 b, ii, cc ovenfor) er brukt opp.
Vær oppmerksom på at denne Oppgraderingen aktiverer OTA-metoden utelukkende som et middel for å motta og installere Oppdateringer av Kart og Infotainment-anlegg. Kjøp av denne Oppgraderingen gir ikke en garanti på den verken generelle tilgjengeligheten på Oppdateringer av Kart og Infotainment-anlegg eller tilgjengeligheten på disse til et bestemt tidspunkt.

5.3.

Kjøpsalternativer

5.3.1.

Pakker
Oppgraderingene kan være tilgjengelige for varig anskaffelse mot betaling av et engangsbeløp og i ulike pakker, som åpner for bruk av Oppgraderingen over en begrenset tidsperiode (f.eks. tre måneder eller seks måneder). Pakker for begrensede tidsperioder vil automatisk utløpe etter den gjeldende anskaffede tidsperioden. Videre bruk av den aktuelle Oppgraderingen fordrer at Oppgraderingen kjøpes på nytt.

5.3.2.

Kostnadsfri prøveperiode
For noen Oppgraderinger tilbys det en kostnadsfri prøveperiode før en betalingsforpliktelse oppstår. Dersom du deaktiverer Oppgraderingen under prøveperioden i Kia Connect-appen, vil du ikke belastes for bruken av Oppgraderingen i prøveperioden. I motsatt fall vil prisen på den gjeldende Oppgraderingspakken belastes for tiden etter prøveperioden.
Det er kun én kostnadsfri prøveperiode som er tilgjengelig per Oppgradering. Dette betyr at dersom du anskaffet Oppgraderingen med den påfølgende muligheten til å dra nytte av prøveperioden, vil etterfølgende kjøp av Oppgraderinger belastes direkte, uten noen ytterligere prøveperioder. Dette gjelder også dersom prøveperioden ble avsluttet før fristen ved deaktivering av Connected Car-tjenester (j.fr. punkt 5.4.1 b, iii) eller fordi du kjøpte Oppgraderingspakken som en Delt Bruker og din konto deaktiveres med hensyn til deling av kjøretøyet (j.fr. punkt 5.4.2 b iii) i prøveperioden.
Nærmere informasjon om de gjeldende prøveperioder er gitt i produktbeskrivelsen i butikk-delen av Kia Connect-appen.

5.3.3.

Gjeldende kjøpsvilkår
Se tilgjengelige pakker samt gjeldende prøveperioder og priser i Kia Connect Store i Kia Connect-appen.

5.4.

Vilkår for kjøp og bruk av Oppgraderinger

5.4.1.

Aktive Connected Car-tjenester («Kia Connect»)

5.4.1.1.

Krav om aktive Connected Car-tjenester
Installasjon og aktivering av en Oppgradering, deaktivering av en Oppgradering ved oppsigelse i løpet av den kostnadsfrie prøveperioden og overvåkning/implementering av Oppgraderingens anskaffede varighet, krever at Connected Car-tjenester ("Kia Connect") er aktivert i kjøretøyet gjennom hele Oppgraderingens bruksperiode. Du er forpliktet til å holde de Connected Car-tjenester aktive for å kunne dra nytte av en Oppgradering som er kjøpt.

5.4.1.2.

Konsekvenser av å deaktivere de Connected Car-tjenestene
Dersom du deaktiverer de Connected Car-tjenestene, vil følgende være gjeldende:
5.4.1.2.1.
Alle oppgraderinger som har blitt kjøpt for en begrenset bruksperiode, vil deaktiveres dersom Connected Car-tjenester blir slått av, og vil forbli deaktivert så lenge de Connected Car-tjenestene er slått av. I så fall vil den kjøpte bruksperioden for den respektive Oppgraderingen avbrytes, og den vil fortsette å løpe straks Connected Car-tjenester igjen slås på. Oppgraderingen vil aktiveres på nytt når de Connected Car-tjenestene igjen slås på. Dette gjelder uavhengig av hvilken bruker som aktiverer Connected Car-tjenester på nytt, dvs. dersom kjøretøyet selges, vil kjøperen kunne slå på Connected Car-tjenester og dra fordel av den gjenværende bruksperioden på Oppgraderingen. Se avsnitt 5.4.3.
5.4.1.2.2.
Oppgraderinger som har blitt kjøpt for en ubegrenset tidsperiode vil generelt sett forbli aktive. Visse Oppgraderinger kan imidlertid likevel slutte å virke dersom Connected Car-tjenester blir slått av. Dette gjelder i særdeleshet der man må ha tilkobling for å kunne dra full nytte av Oppgraderingen, som Betalt OTA. Det kan likevel også gjelde for andre Oppgraderinger som er kjøpt for en ubegrenset tidsperiode.
5.4.1.2.3.
Oppgraderinger som for tiden er i en prøveperiode, vil deaktiveres. Prøveperioden vil avsluttes når Connected Car-tjenester slås av. Dersom du ønsker å bruke Oppgraderingen etter å ha slått på Connected Car-tjenestenr igjen, vil du måtte kjøpe den aktuelle Oppgraderingen på nytt. Ved nytt kjøp av den aktuelle Oppgraderingen, vil det ikke tilbys en ny prøveperiode på det nye kjøpet.

5.4.2.

Flere brukere av Kia Connect på et bestemt kjøretøy
Et kjøretøy kan være koblet opp mot én eller flere Kia Connect-kontoer (se punkt 4.1.2 ovenfor).
Hovedbrukeren og de ulike Delte Brukerne kan kjøpe Oppgraderinger for Kjøretøyet som er koblet til Kia Connect-kontoen. Dersom en Delt Bruker kjøper en oppgradering, gjelder følgende vilkår:

5.4.2.1.

Informasjon til de andre brukerne
Dersom en bruker kjøper en oppgradering, vil Kia opplyse Hovedbrukeren og alle Delte Brukere om kjøpet av Oppgraderingen samt om aktivering og deaktivering (hvis aktuelt) av den aktuelle Oppgraderingen.

5.4.2.2.

Følger av å avslutte deling av kjøretøy på kjøpte Oppgraderinger
Dersom en Delt Bruker kjøper en Oppgradering og Hovedbrukeren i ettertid avslutter delingen av kjøretøyet med denne Delte Brukeren, gjelder følgende:
5.4.2.2.1.
Oppgraderinger som for tiden er i prøveperioden og som er kjøpt av den aktuelle Delte Brukeren, vil deaktiveres og prøveperioden for slike Oppgraderinger avsluttes.
5.4.2.2.2.
Oppgraderinger som ikke lenger er i prøveperioden og som er kjøpt av den Delte Brukeren, vil fortsatt være tilgjengelige i kjøretøyet ut kjøpsperioden, gitt at Connected Car-tjenester fortsatt er aktive (se punkt 5.4.1 ovenfor). Dette betyr at kjøretøyets Hovedbruker (samt eieren) fortsatt kan dra fordel av Oppgraderingen til tross for at den Delte Brukeren er frakoblet og ikke lenger har tilgang til kjøretøyet.

5.4.3.

Salg og overdragelse av kjøretøyet til ny eier
Dersom kjøretøyet selges til en ny eier, vil følgende gjelde for eventuelle Oppgraderinger som er kjøpt for kjøretøyet.

5.4.3.1.

Før man overdrar kjøretøyet til den nye eieren, må man deaktivere de Connected Car-tjenestene og overholde de ytterligere forpliktelsene som fremkommer av punkt 7.3.

5.4.3.2.

I det de Tilkoblede Kjøretøytjenestene slås av, vil Oppgraderingene deaktiveres som nærmere beskrevet i punkt 5.4.1 b.

5.4.3.3.

Den nye eieren kan igjen aktivere Oppgraderingen som ble deaktivert fordi de Tilkoblede Kjøretøytjenestene ble slått av, ved å slå Connected Car-tjenestene på igjen. Dette krever at den nye eieren av kjøretøyet oppretter en Kia Connect-konto, aksepterer Bruksvilkårene og kobler kontoen til det aktuelle kjøretøyet. Etter å ha slått de Connected Car-tjenestene på igjen, vil de tilhørende Oppgraderingene bli tilgjengelige over den gjenværende bruksperioden.

5.4.3.4.

Du er forpliktet til å gi kjøperen av kjøretøyet ditt nøyaktig informasjon om Oppgraderingene som er installert på kjøretøyet og om de gjenværende bruksperiodene og gjeldende sluttdatoer for disse. Du er videre forpliktet til å informere kjøperen om kravet om å opprette en Kia Connect-konto og å akseptere Bruksvilkårene for å kunne reaktivere Oppgraderingene. Kia vil ikke påta seg noe ansvar for krav fra den nye eieren som skyldes de faktum at den nye eieren ikke er i stand til å reaktivere eller på annen måte dra nytte av bestemte Oppgraderinger som du har hevdet var tilgjengelige på Kjøretøyet, med mindre dette skyldes teknisk svikt som er under Kia Connects kontroll.

5.5.

Kia Connect Store, kjøpsprosessen og betalingsprosessen

5.5.1.

Kjøpsprosessen
Du kan velge visse Oppgraderinger og andre programvaretillegg til kjøretøyet som er tilgjengelig for kjøp i butikkdelen av Kia Connect-appen. Ved å sende inn en bestilling i Kia Connect-appen som gjelder en Oppgradering eller et tillegg, gir du Kia et tilbud som gjelder ditt kjøp av den aktuelle Oppgraderingen eller tillegget. Kia bekrefter mottak av bestillingen i form av en automatisk e-post som sendes til deg (bestillingsbekreftelse). Denne bestillingsbekreftelsen utgjør ikke aksept av ditt tilbud, men er kun en bekreftelse av Kias mottak og videre behandling av tilbudet.
Avtalen mellom Kia og deg inngås for hver enkelt Oppgradering i det den kjøpte Oppgraderingen aktiveres i det aktuelle kjøretøyet til hvilket Oppgraderingen ble kjøpt for. Kia har rett til å foreta delleveranser, med mindre dette utgjør en urimelig ulempe for deg.
Du kan når som helst under prøveperioden si opp avtalen for hver enkelte Oppgradering, som fastsatt i punkt 5.3.2.

5.5.2.

Utløp av angrerett
Generelt sett har du, som forbruker, en lovbestemt angrerett som beskrevet i punkt 15. Under kjøpsprosessen spør vi deg om ditt samtykke til at Kia skal starte opp oppfyllelsen av avtalen før utløpet av angrerettsperioden. Når du samtykker til dette, mister du angreretten i det Kia begynner oppfyllelsen av avtalen.

5.5.3.

Tilgang til Bruksvilkårene
Du kan få tilgang til Bruksvilkårene gjennom koblingen som vises før du sender inn din bestilling. I tillegg vil du få en kopi av Bruksvilkårene i e-posten med bestillingsbekreftelsen.

5.5.4.

Betalingsprosessen
Betalingsprosessen hos Kia Connect Store håndteres av vår partner, Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland («Stripe»). Dette er i tråd med våre berettigede interesser om å tilby en effektiv og sikker betalingsmetode. I denne sammenheng utleverer vi følgende opplysninger i den grad det er nødvendig for å oppfylle avtalen.
Navnet på kontoeier
E-postadresse for kontoen
Kundenummer
Bankopplysninger
Abonnementets start- og sluttid
Antall brukere
Lokaliseringen din
Vi er ikke pålagt i lov eller avtale å behandle opplysningene som er gitt i dette punktet. Vi kan imidlertid ikke behandle betalingen gjennom Stripe uten dine personopplysninger. Når du inngår avtalen gir du uttrykkelig ditt samtykke til både behandlingen av opplysningene og til bruken av betalingsmetoden.
Du vil meddeles om de ulike betalingsmetoder som tilbys gjennom Stripe i Kia Connect Store. Stripe kan bruke andre betalingstjenester for å behandle betalinger, noe som er gjenstand for spesifikke betalingsvilkår som du vil få en egen melding om, hvis aktuelt. Nærmere informasjon om Stripe kan finnes på https://stripe.com.

6.

Opphavsrett

6.1.

Alt innholdet i tjenestene er eiendommen til Kia, eller Kias direkte eller indirekte datterselskaper eller tilknyttede selskaper (heretter i fellesskap omtalt som «Kia-konsernet») eller tredjeparter, og er beskyttet av gjeldende opphavsrettslovgivning med enerett.
Alle rettigheter til tjenestene, underliggende programvare, innhold og opplegg eies av Kia-konsernet og deres lisensgivere. Du må ikke selge, distribuere, utgi, kringkaste, sirkulere eller kommersielt utnytte tjenestene på noen måte uten vårt uttrykkelige skriftlige samtykke.
Du må ikke reprodusere (helt eller delvis), overføre (ved elektroniske midler eller på annen måte), modifisere, vise, videreføre, lisensiere, lenke eller på annen måte benytte tjenestene for offentlige eller kommersielle formål uten vår forutgående tillatelse.

6.2.

Ingen deler av bruksvilkårene skal forstås som innvilgelse av en lisens eller rett til å bruke noe bilde, varemerke, tjenestemerke eller logo, som alle er eiendommen til Kia-konsernet.
Kia-konsernet forbeholder seg alle rettigheter til sin informasjon eller sitt materiale i forbindelse med tjenestene, og vil håndheve slike rettigheter fullt ut i henhold til gjeldende opphavsretts- og varemerkelovgivning.

7.

Brukerens forpliktelser og begrensninger

7.1.

Generelle forpliktelser
Du er forpliktet til å overholde gjeldende lovgivning og respektere tredjeparters rettigheter når tjenestene benyttes.

7.2.

Forpliktelser vedrørende informasjon
Du er forpliktet til å opplyse andre sjåfører av kjøretøyet om aktiveringen av tjenestene og om den pågående databehandlingen i henhold til punkt 10.2.

7.3.

Forpliktelser ved overdragelse av eierskap til kjøretøyet
Hvis du selger kjøretøyet eller på annen måte overlater det til en tredjepart på permanent basis, er du forpliktet til å deaktivere tjenestene i hovedenheten på det aktuelle kjøretøyet og å slette alle data som er lagret i kjøretøyet. Dermed vil kjøretøyet frakobles Kia Connect-appen, men dataene for din Kia Konto i Kia Connect-appen vil ikke slettes. I et slikt tilfelle vil du og Kia ha rett til å avslutte avtalen om bruk av tjenestene i henhold til punkt 11.4.

7.4.

Bruk som er forbudt og andre ulovlige aktiviteter

7.4.1.

Du kan kun bruke tjenestene for de formålene og innenfor begrensningene som er beskrevet i punkt 4.2.

7.4.2.

Du kan bare bruke dine egne innloggingsdetaljer for tjenestene til å logge inn på Kia Connect-appen og koble hovedenheten til Kia Connect-appen.

7.4.2.1.

Du har ikke lov til å
7.4.2.1.1.
formidle dine innloggingsdetaljer med noen andre brukere av kjøretøyet eller
7.4.2.1.2.
formidle innloggingsdetaljene dine til en tredjepart som er leverandører av tredjeparts apper eller annen programvare eller
7.4.2.1.3.
bruke dine innloggingsdetaljer i forbindelse med programvare som ikke er fra Kia eller
7.4.2.1.4.
bruke dine innloggingsdetaljer for å koble tredjepartstjenester til Kias systemer, som Kia Connects back-end-systemer.

7.4.3.

Du må ikke modifisere kjøretøyet ditt (inkludert modifiserende maskinvare eller programvare eller bruk av tredjeparts programvare) på noen måte som kan virke inn på tjenestenes funksjonalitet.

7.4.4.

Du kan bruke det innebygde SIM-kortet på hovedenheten kun med hovedenheten og til å få tilgang til tjenestene. Uttak av SIM-kortet fra hovedenheten eller av data i SIM-kortet (som ICCID), er forbudt.
Du må ikke benytte SIM-kortet
for stemmeoverføring (inkludert VOIP),
til å få tilgang til offentlig tilgjengelige destinasjoner (f.eks. offentlige IP-adresser) inkludert bruk av proxy, gateway eller routing,
på en måte som forsøker å omgå sikkerhetstiltak uavhengig av om dette fører til at data ødelegges eller går tapt eller ikke,
på en måte som bruker tjenestene eller programvaren til internet relay chat, peer-to-peer-fildeling, BitTorrent, eller et proxyserver-nettverk,
på en måte som involverer spam, masseutsending av uoppfordrede e-poster eller kommersielle meldinger eller som opprettholder en åpen SMTP-relay eller
på en måte som forårsaker forstyrrelser i nettverket. 

7.4.5.

Du må ikke formidle resultater i noen form fra måling av ytelse eller resultat (benchmarking) for SIM-kortet, nettverket, tjenestene eller deler av dette, til noen tredjeparter.

7.5.

Følger av brudd
Ethvert brudd på forpliktelsene og begrensningene i punkt 7 kan føre til midlertidig suspensjon av tjenesteleveransen. Kia vil på generell basis opplyse deg om intensjonen om å suspendere tjenesteleveransen og om varigheten på suspensjonen, med mindre umiddelbar suspensjon er nødvendig for å hindre ulempe for Kia, tjenesten, nettverket eller andre kunder. Varigheten på suspensjonen skal avgjøres av Kia med utøvelse av rimelig skjønn, på grunnlag av alvorligheten på bruddet og den medfølgende risikoen for Kia-tjenesten, nettverket eller andre kunder. Ved gjentatte brudd kan Kia terminere avtalen på grunnlag av årsaker i punkt 11.3

8.

Tjenestegebyr

8.1.

Kostnadsfri periode med tjenesteleveranse
Med mindre noe annet er uttrykt i disse bruksvilkårene med hensyn til tjenestene, tilbys tjenestene vederlagsfritt for en tidsperiode på 7 år til brukerne av et spesifikk kjøretøy (som identifiseres ved VIN), regnet fra den dagen garantien på kjøretøyet trer i kraft.
Hvis kjøretøyet blir solgt og registreres til en ny eier under tjenesteperioden, kan den nye eieren velge å benytte seg av tjenestene vederlagsfritt i den gjenværende perioden ved å aktivere tjenestene i sitt eget navn. Den kostnadsfrie tjenesteperioden forblir upåvirket av etterfølgende salg og registrering etter det innledende salget, noe som betyr at den kostnadsfrie perioden verken avbrytes eller forlenges ved etterfølgende salg og/eller registrering av kjøretøyet.

8.2.

Tilleggstjenester
Vi forbeholder oss retten til å foreslå ytterligere tjenester i fremtiden som vil være underlagt egne bruksvilkår. Slike tilleggstjenester kan være gjenstand for gebyrer.

9.

Oppetid

9.1.

Vi forbeholder oss retten til midlertidig eller permanent å deaktivere tilgang til tjenestene for alle brukere, helt eller delvis, av tekniske årsaker og sikkerhetsårsaker (f.eks. ved sikkerhetsbrudd) eller for å etterleve rettslige krav.

9.2.

Leveringen og bruken av tjenestene kan være underlagt begrensninger med tanke på de nyeste tekniske løsninger utenfor vår kontroll. Dette knytter seg særlig til tilgjengeligheten til datatilkoblingene som ytes av teleselskapene. I enkelte tilfeller kan nettverket være utilgjengelig, noe som kan føre til at tjenestene er utilgjengelige, ettersom den nødvendige dataoverføringen ikke kan gjennomføres.
I tillegg kan forbigående flaskehalsproblemer oppstå ved maksimal belastning på tjenestene, trådløse og faste nettverk og på Internett.

9.3.

Avbrytelser kan også oppstå på grunn av force majeure, herunder pandemier og epidemiske sykdommer, streik, lock-out og myndighetsordre, og på grunn av tekniske og andre tiltak (f.eks. reparasjoner, vedlikehold, programvareoppdateringer og utvidelser) som er nødvendige for våre systemer eller nedstrøms og oppstrøms tilbydere, herunder innholdstilbydere og nettverksoperatører, som er nødvendig for korrekt og forbedret levering av tjenestene.

9.4.

Når tilgang til tjenestene blir deaktivert, begrenset eller avbrutt som beskrevet i dette punkt 9, vil vi, i den utstrekning dette er mulig, kontakte deg på forhånd for å informere deg om dette og oppgi en grunn for deaktiveringen, begrensningen eller avbrytelsen.

10.

Personvern

10.1.

For informasjon om hvordan vi samler inn og behandler personopplysninger i forbindelse med ytelsen av tjenestene, vennligst se Kia Connect-personvernerklæringen som kan finnes på Kia Connect-nettstedet https://connect.kia.com/eu/downloads.

10.2.

Du skal informere enhver annen bruker/fører av kjøretøyet om at tjenestene er aktivert. Du må særlig informere slike andre brukere/førere om databehandlingsaktivitetene beskrevet i Kia Connect-personvernerklæringen og det faktum at tjenestene krever innsamling og behandling av posisjonsdata (GPS-data).

11.

Løpetid, oppsigelse

11.1.

Denne avtalen trer i kraft i det du aksepterer den i hovedenheten. Den utløper når perioden med kostnadsfrie tjenester utløper (jf. punkt 8.1), med mindre den har blitt terminert tidligere i henhold til punkt 11.

11.2.

Avtalen om ytelsen av tjenesten og derved retten til å benytte tjenestene kan sies opp av deg på ethvert tidspunkt med én måneds varsel, med virkning fra utløpet av et kalenderkvartal.

11.3.

Partenes rett til å heve avtalen dersom gyldig grunn foreligger, forblir uendret. En terminering med gyldig grunn fra Kias side kan i særdeleshet være dersom det forekommer gjentatte brudd på brukerens forpliktelser i forutsetningene som er gitt i punkt 7.5.

11.4.

Videre, ved reversering av kjøpsavtalen for et kjøretøy, gjenanskaffelse eller annen tilbaketrekking av kjøretøyet som er gjort av den aktuelle forhandleren, ved opphør av en leieavtale, ved salg av kjøretøyet til en tredjepart, ved tyveri, samt ved eventuell total skade som ikke kan utbedres, skal hver part ha rett til å si opp tjenestene for det aktuelle kjøretøyet.

11.5.

Partens lovbestemte rettigheter til oppsigelse, er uendret.

12.

Endringer i bruksvilkårene og/eller tjenestene

12.1.

Endringer i tjenestene
Kia forbeholder seg retten til å gjøre rimelige endringer i tjenestene. I særdeleshet foretar vi av og til lovpålagte oppdateringer, som er endringer som holder tjenestene våre i samsvar med gjeldende lov. Vi kan også foreta disse oppdateringene på våre tjenester av sikkerhetsårsaker og for å sikre at de oppfyller forventede kvalitetsstandarder (f.eks. som beskrevet i punkt 16 om lovbestemte garantier).
Videre kan vi endre tjenestene våre av følgende grunner:
tilpasninger til nye teknologier.
imøtekommelse av en økning eller nedgang i antall brukere av tjenestene.
 tilpasning for å importere endringer i lisenser eller partnerskap med tredjeparter.
forhindre misbruk eller skade.

12.2.

Endringer i bruksvilkårene
Du vil bli varslet av oss om enhver endring i bruksvilkårene ved at dette vises i Kia Connect-appen og/eller i kjøretøyets hovedenhet ikke senere enn to måneder før de foreslåtte bruksvilkårene trer i kraft. De endrede bruksvilkårene vil tre i kraft først når du har akseptert dem ved å klikke på den tilhørende akseptknappen i Kia Connect-appen eller i kjøretøyets hovedenhet.
Hvis du ikke aksepterer de foreslåtte endringene i bruksvilkårene, forbeholder vi oss retten til å si opp avtalen med 6 ukers varsel, ved slutten av et kalenderkvartal.

13.

Diverse

13.1.

Alle avtaler mellom Kia og deg inngås i den lokale språkversjonen. Etter inngåelsen av den aktuelle avtalen, vil den aktuelle avtaleteksten være tilgjengelig for din nedlasting på https://connect.kia.com/eu/downloads.

13.2.

Bruksvilkårene utgjør hele avtalen mellom partene for bruken av tjenestene, og erstatter alle tidligere avtaler, skriftlige eller muntlige, mellom partene om tjenestene.

13.3.

Avvikende, motstridende eller supplerende vilkår for deg skal bare gjelde for din bruk av tjenestene dersom dette er uttrykkelig og skriftlig akseptert av oss.

13.4.

For enhver endring eller tillegg til bruksvilkårene, så vel som varsler nødvendig for deres gjennomføring, kreves skriftlighet (herunder e-post, faks eller bekreftelse i hovedenheten). Kravet til skriftlighet kan bare tilsidesettes i skriftlig form.

13.5.

Vi har rett til å overdra våre rettigheter og plikter etter denne avtalen i sin helhet eller delvis til en annen tjenestetilbyder med å gi deg 6 ukers varsel. I et slikt tilfelle skal du imidlertid ha rett til å si opp avtalen innen en måned etter mottak av det skriftlige varselet, som får virkning på tidspunktet for den planlagte overdragelsen av avtalen til selskapet som overtar i Kias sted i avtalen. Vi skal uttrykkelig informere deg om denne retten til oppsigelse i det skriftlige varselet.
Det presiseres at denne retten ikke påvirker retten din til å si opp bruksvilkårene og dermed retten til å benytte tjenestene på ethvert tidspunkt som fastsatt i punkt 11.2.

14.

Kundeservice/reklamasjoner

14.1.

Du kan benytte kontaktdetaljene angitt i punkt 2 ovenfor for spørsmål eller klager. 

14.2.

EU-kommisjonen tilbyr en nettside for nettbasert tvisteløsning som er innrettet for å hjelpe forbrukere og næringsdrivende med å løse sine tvister utenomrettslig, denne er tilgjengelig på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Kia vil ikke og er ikke forpliktet til å delta i alternative tvisteløsningsprosedyrer for utenomrettslig klage- og erstatningsordning for forbrukere.

15.

Informasjon om angrerett for Tjenestene og Kjøp av Oppgraderinger
Hvis du er en forbruker (dvs. en fysisk person som legger inn bestillingen for et formål som ikke kan tilskrives din næring eller selvstendige profesjonelle virksomhet), har du angrerett i henhold til lovbestemmelser når det gjelder denne avtalen om levering av tjenestene og i eventuelle avtaler om Kjøp av Oppgraderinger (se punkt 5).

15.1.

Angrerett
Du har rett til å angre på inngåelsen av denne avtalen innen fjorten dager uten å angi begrunnelse.
Angrerettsperioden vil utløpe 14 dager etter dagen for inngåelse av avtalen.
For å utøve angreretten må du opplyse oss, Kia Connect GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Tyskland, telefonnummer +49 800 7773044 og e-postadresse: support@kia-connect.eu om din beslutning om å trekke deg fra denne avtalen med en entydig beskjed (dvs. et brev sendt med post eller e-post).
Du kan også benytte det vedlagte angrerettskjemaet, men det er ikke obligatorisk. Du kan også fylle ut og sende inn angrerettskjemaet elektronisk eller en annen entydig beskjed på nettstedet vårt på https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form. Hvis du benytter deg av dette alternativet, vil vi snarest mulig sende deg en bekreftelse på et holdbart medium (som e-post) om at du trekker deg.
For å rekke fristen for angreretten er det tilstrekkelig at du sender beskjed om at du vil benytte angreretten før angrerettsperioden utløper. 

15.2.

Virkningen av å angre
Hvis du angrer på denne avtalen, vil vi tilbakebetale alle betalinger som vi har mottatt fra deg, inkludert leveringskostnader (med unntak av tilleggskostnader som skyldes ditt valg av leveringsmåte som skiller seg fra den billigste standard leveringsmåten vi tilbyr), uten unødige forsinkelser og i alle tilfeller ikke senere enn 14 dager etter den dagen vi ble informert om din beslutning om å trekke deg fra denne avtalen.
Vi vil utføre tilbakebetalingen ved bruk av samme betalingsmetode som du benyttet til den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig ønsker å benytte en annen, og ikke under noen omstendigheter vil du bli belastet med gebyrer som følge av en slik tilbakebetaling.

15.3.

VIKTIG MERKNAD: Utløpet av angreretten
Angreretten utløper for avtaler for leveranse av digitalt innhold som ikke er levert på et fysisk medium, også under følgende betingelser:

15.3.1.

Ved en avtale som ikke forplikter deg til å betale en pris hvis Kia har begynt oppfyllelsen av avtalen,

15.3.2.

Ved en avtale som forplikter deg til å betale en pris, hvis
Kia har startet oppfyllelsen av avtalen
du har gitt uttrykkelig forhåndssamtykke om at Kia skal begynne oppfyllelsen av avtalen før utløpet av angrerettsperioden,
du har erkjent at du, med ditt samtykke i henhold til punkt (b), mister angreretten ved begynnelsen av de avtalte leveranser og
Kia har gitt deg en bekreftelse i henhold til punkt 312f i den tyske sivilrettsloven (Bürgerliches Gesetzbuch eller BGB).

15.4.

Mal for angrerettskjema
Mal for angrerettskjema
(Fyll ut og send inn dette skjemaet utelukkende om du ønsker å trekke deg fra avtalen) 
Til Kia Connect GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Tyskland, e-postadresse: support@kia-connect.eu:
Jeg/Vi (*) gir herved beskjed om at jeg/vi (*) trekker meg/oss (*) fra avtalen om levering av følgende tjenester (*),
Bestilt den (*) / mottatt den (*).
Forbrukerens/forbrukernes navn
Forbrukerens/forbrukernes adresse
Forbrukerens/forbrukernes underskrift (kun hvis skjemaet sendes inn på papir),
Dato
 [*] Slett det som ikke passer. 

16.

Lovbestemt garanti for mangler
Dersom du er en forbruker, har du lovbestemte rettigheter med hensyn til mangler for varer eller digitale produkter, samt eventuelle andre rettigheter som er definert i disse bruksvilkårene. Lovbestemte rettigheter med hensyn til mangler vil være foreldet to år etter leveranse av det aktuelle digitale produktet. I tilfeller der leveransen er kontinuerlig, vil ikke kravet foreldes før utløpet av 12-månedersperioden som følger slutten av leveranseperioden.

17.

Ansvar
Følgende ansvarsbegrensninger gjelder for deg etter hvilket land du har fast bostedsadresse i:
17.1 Østerrike
Kia har ikke erstatningsansvar for annet enn tap som følge av 1) grovt uaktsom eller forsettlig skadeforvoldelse og 2) uaktsom forvoldelse av død eller legemsskade.
17.2 Belgia
17.2.1 Så langt dette er tillatt etter gjeldende rett, skal Kias kontraktuelle og ikke-kontraktuelle erstatningsansvar, uansett rettsgrunnlag (inkludert garanti, kontrakt, oppreisning, uaktsomhet eller annet, inkludert ansvar for latente/skjulte feil) for tap og skade som oppstår som en konsekvens av eller i sammenheng med levering av tjenesten eller noen forsinkelse eller avbrudd i leveransen av tjenesten, være begrenset som følger: (a) Kias ansvar skal være begrenset til påregnelig tap som er typiske for slike kontrakter, forårsaket av brudd på vesentlige kontraktsforpliktelser; (b) Kia skal ikke være ansvarlig for brudd på ikke-vesentlige kontraktsforpliktelser eller for uaktsomme brudd på sideforpliktelser; og (c) Kia er ikke ansvarlig for spesielle, indirekte eller følgeskader, inkludert, men ikke begrenset til, tap av bruk, data, overskudd, sparing, mulighet, goodwill samt krav fra tredjepart (selv om Kia har blitt informert om muligheten for slik skade). 17.2.2   De ovennevnte ansvarsbegrensningene gjelder bare så langt de ikke er i strid med (i) ufravikelige erstatningsregler (som produktansvar), (ii) ansvar for legemsskade og død forårsaket av handling eller unnlatelse fra Kias side, (iii) ansvar for svik og grov uaktsomhet, eller (iv) annet ansvar som man etter loven ikke kan fraskrive seg eller begrense sitt ansvar for. I tillegg skal slike ansvarsbegrensninger ikke få anvendelse hvis og i den utstrekning Kia har påtatt seg et særskilt garantiansvar.
17.3 Tsjekkia
17.3.1   Kias erstatningsansvar etter avtale eller lov for skader som skyldes uaktsomhet skal, uavhengig av rettsgrunnlag, være begrenset som følger: a) Kias ansvar skal være begrenset til påregnelig tap som er typiske for slike kontrakter, forårsaket av brudd på kontraktsforpliktelser; b) Kia skal ikke være ansvarlig for noe indirekte tap som kan oppstå som følge av bruk av tjenestene. 17.3.2   De ovennevnte ansvarsbegrensningene gjelder ikke ufravikelig erstatningsansvar etter loven, særlig erstatningsansvar for grov uaktsomhet eller forsett, skade på individers grunnleggende rettigheter eller produktansvar. Begrensningene gjelder heller ikke overfor den svakere part i henhold til den tsjekkiske sivilloven § 433 (2), og hvis og i den utstrekning Kia har påtatt seg et særskilt garantiansvar. 17.3.3   Punktene 17 3.1 og 17 3.2 gjelder tilsvarende for Kias ansvar for bortkastede utlegg. 17.3.4   Du er forpliktet til å iverksette rimelige tiltak for å forhindre og begrense tapet.
17.4  Frankrike
17.4.1   Kias kontraktsrettslige erstatningsansvar for skader forårsaket av simpel uaktsomhet skal være begrenset som følger: (a) Kias ansvar skal være begrenset til påregnelig tap som er typiske for slike kontrakter, forårsaket av brudd på kontraktsforpliktelser; (b) Kia skal ikke være ansvarlig for noe indirekte tap som kan oppstå som følge av bruk av tjenestene; (c) Kia skal ikke være ansvarlig for skader forårsaket av force majeure-hendelser (dvs. en hendelse utenfor Kias kontroll og som ikke med rimelighet kunne blitt forutsett på avtaleinngåelsestidspunktet). 17.4.2   De ovennevnte begrensningene av erstatningsansvar skal ikke gjelde for lovpålagt erstatningsansvar, særlig for ansvar forårsaket av grov uaktsomhet og/eller forsettlige forsømmelser, ansvar for mangelfulle produkter, og ansvar for personskader. I tillegg skal slike ansvarsbegrensninger ikke få anvendelse hvis og i den utstrekning Kia har påtatt seg et særskilt garantiansvar. 17.4.3   Punktene 17.4.1 og 17.4.2 gjelder tilsvarende for Kias ansvar for bortkastede utlegg.
17.5  Tyskland
17.5.1  Kias erstatningsansvar skal være i henhold til lovbestemmelsene for forsett og uaktsomhet fra Kias side, dets lovlige representanter, ledende ansatte og andre midlertidige agenter. Det samme gjelder ved brudd på en garanti (dvs. i betydningen i punktene 444 og 639 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch, tyske sivilrettsloven), eller annet strengt ansvar samt krav i henhold til produktansvarsloven (Produkthaftungsgesetz) eller ved skade på liv, kropp eller helse. 17.5.2   Ved simpel uaktsomhet, vil Kia, med mindre punkt 17.5.1 er gjeldende, kun være ansvarlig på vesentlige avtaleforpliktelser, det vil si slike forpliktelser som muliggjør oppfyllelsen av selve avtalen i første omgang og som kunden var berettiget til eller til hvilket en skyldig manglende oppfyllelse medfører at oppfyllelsen av avtalens formål settes i fare, dersom dette er tilfeller er det imidlertid begrenset til beløpet på den påregnelige skaden som vanligvis kan oppstå, for forekomster som Kia måtte forvente på tidspunktet for inngåelsen av avtalen på grunnlag av de omstendigheter som var kjent på dette tidspunktet. 17.5.3   Du er forpliktet til å iverksette rimelige tiltak for å forhindre og begrense tapet. 17.5.4   Kia skal ikke holdes ansvarlig for bruk av kamera-/faresonevarsler som er forbudt i henhold til paragraf 23 punkt 1c i den tyske veitrafikkloven («StVO»). 17.5.5   TomTom Global Content B.V. skal ikke holdes ansvarlig for bruk av kamera-/faresonevarsler som er forbudt i henhold til paragraf 23 punkt 1c i StVO. 17.5.6   HERE Europe B.V. skal ikke holdes ansvarlig for bruk av kamera-/faresonevarsler som er forbudt i henhold til paragraf 23 punkt 1c i StVO.
17.6  Ungarn
17.6.1   Så langt dette er tillatt etter gjeldende rett, skal Kias kontraktuelle og ikke-kontraktuelle erstatningsansvar, uansett rettsgrunnlag (inkludert garanti, kontrakt, oppreisning, uaktsomhet eller annet, inkludert ansvar for latente/skjulte feil) for tap og skade som oppstår som en konsekvens av eller i sammenheng med levering av tjenesten eller noen forsinkelse eller avbrudd i leveransen av tjenesten, være begrenset som følger: (a) Kias ansvar skal være begrenset til påregnelig tap som er typiske for slike kontrakter, forårsaket av brudd på vesentlige kontraktsforpliktelser; (b) Kia skal ikke være ansvarlig for brudd på ikke-vesentlige kontraktsforpliktelser eller for uaktsomme brudd på sideforpliktelser; og (c) Kia er ikke ansvarlig for spesielle, indirekte eller følgeskader, inkludert, men ikke begrenset til, tap av bruk, data, overskudd, sparing, mulighet, goodwill samt krav fra tredjepart (selv om Kia har blitt informert om muligheten for slik skade).17.6.2   De ovennevnte ansvarsbegrensningene gjelder ikke hvis og i den utstrekning Kia har påtatt seg et særskilt garantiansvar. Ingen bestemmelse i disse Bruksvilkårene skal begrense eller utelukke Kias erstatningsansvar for (i) død eller legemsskade forårsaket av Kias uaktsomhet eller Kias ansattes eller representanters uaktsomhet; (ii) forsett; (iii) brudd på forpliktelser etter regler om ordensforstyrrelser; og (iv) andre tilfeller hvor Kias ansvar ikke kan begrenses eller utelukkes etter loven.
17.7  Italia
17.7.1   Kias erstatningsansvar for skader forårsaket av simpel uaktsomhet skal være begrenset som følger: (a) Kias ansvar skal være begrenset til påregnelig tap som er typiske for slike kontrakter, forårsaket av brudd på vesentlige kontraktsforpliktelser; (b) KIA skal ikke være erstatningsansvarlig for uaktsomme brudd på sideforpliktelser. (c) De ovennevnte ansvarsbegrensningene gjelder ikke hvis og i den utstrekning Kia har påtatt seg et særskilt garantiansvar. Ingen bestemmelse i disse Bruksvilkårene skal begrense eller utelukke Kias erstatningsansvar for (i) død eller legemsskade forårsaket av Kias uaktsomhet eller Kias ansattes eller representanters uaktsomhet; (ii) forsett eller grov uaktsomhet; (iii) brudd på forpliktelser etter regler om ordensforstyrrelser; og (iv) andre tilfeller hvor Kias ansvar ikke kan begrenses eller utelukkes etter loven. 17.7.2   Punkt 17.7.1 gjelder tilsvarende for Kias ansvar for bortkastede utlegg. 17.7.3   Du er forpliktet til å iverksette rimelige tiltak for å forhindre og begrense tapet.
17.8  Nederland
17.8.1   I den utstrekning det er tillatt under gjeldende lovgivning, skal Kia ikke være erstatningsansvarlig på noe grunnlag for skade som oppstår som følge av eller i forbindelse med avtalen for ytelsen av tjenestene eller tjenestene i seg selv. Det forannevnte skal ikke gjelde for ansvar som er forårsaket av grov uaktsomhet eller forsettlige forsømmelser fra Kias administrasjon. 17.8.2   Du er forpliktet til å iverksette rimelige tiltak for å forhindre og begrense tapet.
17.9  Norge
17.9.1   Kias erstatningsansvar etter avtale eller lov for skader som skyldes uaktsomhet skal, uavhengig av rettsgrunnlag, være begrenset som følger: (a) Kias ansvar skal være begrenset til påregnelig tap som er typiske for slike kontrakter, forårsaket av brudd på vesentlige kontraktsforpliktelser; (b) Kia skal ikke være erstatningsansvarlig for uaktsomme brudd på sideforpliktelser. (c) Kias ansvar er begrenset til NOK 5 000 per skadetilfelle. 17.9.2   De ovennevnte ansvarsbegrensningene gjelder bare så langt de ikke er i strid med ufravikelige erstatningsregler, herunder ansvar under den norske produktansvarsloven. I tillegg skal slike ansvarsbegrensninger ikke få anvendelse hvis og i den utstrekning Kia har påtatt seg et særskilt garantiansvar.
17.10 Polen
17.10.1  Kia skal ikke ha erstatningsansvar for faktisk tap og/eller tapt fortjeneste, med mindre det er forårsaket av Kias forsett. 17.10.2  De ovennevnte ansvarsbegrensningene gjelder ikke for lovregulert erstatningsansvar, særlig erstatningsansvar for forsett, ansvar under den polske produktansvarsloven (Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów), ansvar for farlig produkt etter den polske sivillovboken (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny) og ansvar for uaktsomt påført legemsskade.
17.11 Irland
17.11.1 Kia er ansvarlig overfor deg for påregnelig tap og skade forårsaket av Kia. Dersom Kia ikke overholder disse Bruksvilkårene, skal Kia være ansvarlig for tap og skade du lider som en påregnelig følge av at Kia bryter denne avtalen, eller ikke utviser rimelig skjønn og dyktighet, men vi er ikke ansvarlig for upåregnelig tap eller skade. Tap eller skade er påregnelig hvis det enten er åpenbart at det vil oppstå eller både vi og du på avtaletidspunktet visste at det kunne oppstå.17.11.2 Kia utelukker eller begrenser ikke ansvaret ovenfor deg på noen måte hvor det vil være ulovlig å gjøre dette. Dette omfatter ansvar for død eller personskade forårsaket av Kias uaktsomhet eller uaktsomheten til Kias ansatte, agenter eller underleverandører, eller for bedrageri eller bedragersk feilinformasjon.17.11.3  Kia er ikke ansvarlig for forretningstap. Vi tilbyr bare Tjenestene for privat bruk. Hvis du benytter produktene for kommersielle formål, næringsdrift eller gjensalg, fraskriver Kia seg alt ansvar for inntjeningstap, forretningsmessige tap, avbrudd i forretningsdriften eller tap av forretningsmuligheter.
17.12 Slovakia
17.12.1 I den utstrekning som er tillatt etter gjeldende slovakisk lov, skal Kias kontraktuelle og lovbestemte ansvar for tap (spesielt aktuelle tap og tap av fortjeneste), uansett juridisk grunnlag, være begrenset. Kia skal kun være erstatningsansvarlig opp til det beløp av erstatning som Kia forutså, eller som Kia kunne ha forutsett som et mulig resultat av bruddet på Kias forpliktelse, på tidspunktet da kontrakten ble inngått, tatt i betraktning de opplysningene som Kia hadde eller skulle ha hatt ved å utvise rimelig skjønn. 17.12.2  Ovennevnte erstatningsbegrensninger skal ikke gjelde for noe ufravikelig lovbestemt ansvar. I tillegg skal slike ansvarsbegrensninger ikke få anvendelse hvis og i den utstrekning Kia har påtatt seg et særskilt garantiansvar.17.12.3  Du er forpliktet til å iverksette rimelige tiltak for å forhindre og begrense tapet.
17.13 Spania
17.13.1 Kia begrenser ikke sitt lovpålagte erstatningsansvar, herunder, men ikke begrenset til, ansvar for forsettlig forsømmelse og ansvar for personskader forårsaket av uaktsomhet.17.13.2  Punkt 17.13.1 ovenfor gjelder tilsvarende for Kias ansvar for bortkastede utlegg.
17.14 Sverige
17.14.1 Kia skal ikke være erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tap eller skade, med mindre Kia har forårsaket tapet eller skaden ved forsettlig forsømmelse eller grov uaktsomhet.17.14.2  De ovennevnte ansvarsbegrensningene gjelder ikke for ufravikelig erstatningsansvar etter loven, særlig ansvar for forsett, ansvar under den svenske produktansvarsloven (Produktansvarslagen) og ansvar for uaktsom forvoldelse av legemsskade. I tillegg skal slike ansvarsbegrensninger ikke få anvendelse hvis og i den utstrekning Kia har påtatt seg et særskilt garantiansvar. 17.14.3  Punktene17.14.1 og 17.14.2 gjelder tilsvarende for Kias ansvar for bortkastede utlegg.17.14.4  Du er forpliktet til å iverksette rimelige tiltak for å forhindre og begrense tapet.
17.15 Storbritannia 
17.15.1 Kia er ansvarlig overfor deg for påregnelig tap og skade forårsaket av Kia. Dersom Kia ikke overholder disse Bruksvilkårene, skal Kia være ansvarlig for tap og skade du lider som en påregnelig følge av at Kia bryter denne avtalen, eller ikke utviser rimelig skjønn og dyktighet, men vi er ikke ansvarlig for upåregnelig tap eller skade. Tap eller skade er påregnelig hvis det enten er åpenbart at det vil oppstå eller både vi og du på avtaletidspunktet visste at det kunne oppstå. 17.15.2  Kia utelukker eller begrenser ikke ansvaret ovenfor deg på noen måte hvor det vil være ulovlig å gjøre dette. Dette inkluderer ansvar for død eller personskader forårsaket av Kias uaktsomhet eller uaktsomhet hos deres ansatte, representanter eller underleverandører; for svindel eller feilaktig fremstilling; for brudd på rettighetene dine i forbindelse med tjenestene, herunder retten til å motta tjenestene som tilbys med rimelig dyktighet og skjønn. 17.15.3  Kia er ikke ansvarlig for forretningstap. Vi tilbyr bare Tjenestene for privat bruk. Hvis du benytter produktene for kommersielle formål, næringsdrift eller gjensalg, fraskriver Kia seg alt ansvar for inntjeningstap, forretningsmessige tap, avbrudd i forretningsdriften eller tap av forretningsmuligheter. 

18.

Lokale lovendringer
Tabellen nedenfor inneholder spesifikke lokale lovendringer i det landet der du til vanlig oppholder deg.
Belgia 
Pkt. 6.1 siste setning vil bli endret som følger: Uten at det berører obligatoriske rettigheter i henhold til gjeldende rett, må du ikke reprodusere (helt eller delvis), overføre (ved elektroniske midler eller på annen måte), endre, vise, videreføre, lisensiere, lenke eller på annen måte bruke tjenestene til noe offentlig eller kommersielt formål uten vår forutgående tillatelse.
Pkt. 13.5 paragraf 1 vil bli endret som følger: Vi har rett til å overdra våre rettigheter og plikter etter denne avtalen i sin helhet eller delvis til en annen tjenestetilbyder med å gi 6 ukers varsel til deg, og dette, uten din godkjenning forutsatt at denne overdragelsen ikke reduserer garantiene dine som forbruker.
Pkt. 15 vil bli endret som følger: Du godtar uttrykkelig at kontrakten begynner, med din godkjenning, på dagen du registrerer deg for Kia-kontoen (for Kia Connect-appen) og godtar de nåværende Bruksvilkårene og derved erkjenner at du mister din angrerett, i samsvar med Artikkel VI.53,13° i den belgiske økonomiske loven.
Tsjekkia
Pkt. 14.2 blir slettet og erstattet med følgende: Dersom du er forbruker, i tillegg til å anlegge sak for de tsjekkiske domstoler eller i et annet verneting, dersom det er tillatt etter gjeldende rett, er du også berettiget til alternativ tvisteløsning av en forbrukertvist som oppstår på bakgrunn av eller i forbindelse med avtalen underlagt disse Bruksvilkår. Du kan finne listen over de godkjente alternative tvisteløsningsorganene så vel som videre informasjon om gjeldende regelverk for prosedyren knyttet til alternativ tvisteløsning på nettsiden til den tsjekkiske handelsmyndigheten: https://www.adr.coi.cz Du kan også inngi en klage online til et alternativt tvisteløsningsorgan via online-plattformen som er tilgjengelig her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Pkt. 15 blir slettet og erstattet med følgende: Du anerkjenner og uttrykkelig aksepterer at inngåelsen av avtalen vedrørende levering av tjenesten, med din godkjenning, begynner på den dato da du aksepterer disse Bruksvilkår og derfor anerkjenner at han/hun taper angreretten, i henhold til seksjon 1837 (l) i den tsjekkiske tvisteloven.
Ungarn
Disse Bruksvilkår inngås i elektronisk form. Bruksvilkårene vil være akseptert ved aktivering av tjenesten ved bruk av «JEG AKSEPTERER»-knappen. Bruksvilkårene skal ikke anses for å være inngått skriftlig og du vil være i stand til å lagre dem og aksessere og gjenskape Bruksvilkårene på ditt lagringsmedium eller elektroniske medium. Vi vil sørge for tekniske hjelpemidler til å identifisere og korrigere feil i input ved elektronisk behandling før du gir noe juridisk bindende utsagn.
Pkt. 14.2 gjelder ikke dersom du er forbruker.
Nederland 
Pkt. 12.1 vil bli endret som følger: Kia forbeholder seg retten til å gjøre rimelige endringer i Bruksvilkårene og/eller tjenestene. Du vil bli varslet av oss vedørende enhver slik endring av Bruksvilkårene og/eller tjenestene. Enhver slik endring vil få virkning 6 uker etter ditt mottak av varselet. 
Polen
Pkt. 15 blir slettet og erstattet med følgende: Du har ikke angrerett. Dette gjelder selv om du er forbruker, da bruken av Kia Connect-appen og tjenestene består i å levere digitalt innhold som ikke er lagret på et varig medium av Kia til deg. Dersom du er en forbruker, aksepterer og anerkjenner du at ved å laste ned Kia Connect-appen aksepterer du at Kia umiddelbart starter leveringen og at du ikke har angrerett.
Dette dokumentet er informasjon som tilhører Kia og er beskyttet av aktuelle lover og forskrifter.