Kia Connect Bruksvilkår

Bruksvilkår

 • 1. OMFANG

 • Disse bruksvilkårene («bruksvilkår») gjelder for bruk av Kia Connect-appen («Kia Connect-appen») og/eller bruk av Kia Connect gjennom bilens hovedenhet («hovedenhet»), som kan brukes for visse Kia Connect-tjenester («tjenester»). Tjenestene leveres av Kia Connect GmbH, registrert med registreringsnummer HRB 112541, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, e-post: info@kia-connect.eu («Kia»; «vi»; «oss»; «vår») til brukeren av tjenestene («bruker» eller «du»).

  Har du spørsmål om eller i forbindelse med disse bruksvilkårene, kan du kontakte kundesenteret vårt:

  Kia Connect GmbH
  E-post: info@kia-connect.eu
  Post: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main
  Telefonnummer: +49 8005330012

  [For kundestøtte, gå til kontaktskjemaet vårt: https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/]

  For informasjon om personopplysninger som samles inn og behandles i forbindelse med tjenestene, se vår Kia Connect-personvernerklæring.

 • 2. BRUK AV TJENESTENE

 • 2.1.
  Du kan bruke tjenestene via Kia Connect-appen og/eller hovedenheten. Hvis du bruker tjenesten via Kia Connect-appen, må du ha en Kia-konto og må kanskje koble Kia Connect-appen til ett eller flere Kia-kjøretøy. Bruk av tjenestene via hovedenheten er ikke underlagt registrering og du trenger ikke en Kia-konto for det.
  2.2.
  Bruken av tjenesten via Kia Connect-appen kan kreve internettilgang eller andre telekommunikasjonstjenester. Disse bruksvilkårene gjelder ikke for telekommunikasjonstjenestene som kan være nødvendige for å bruke tjenestene via Kia Connect-appen. Disse er underlagt en separat avtale (inkludert avgifter) hos leverandøren av dine telekommunikasjonstjenester.
  2.3.
  Kjøpsavtalen for kjøretøyet og avtalen om ytelsen av tjenestene i overenstemmelse med bruksvilkårene er rettslig separate forretningstransaksjoner og avtaler. Gjennomføringen av én av avtalene skal ikke ha noen påvirkning på den andre avtalen. I enkelte tilfeller kan dette resultere i at du oppfyller kjøpsavtalen for kjøretøyet uten å kunne benytte tjenestene. I motsatt tilfelle, f.eks. ved bortfall av kjøpsavtalen for kjøretøyet, kan avtalen om ytelsen av tjenestene for det aktuelle kjøretøyet bli avsluttet i henhold til punkt 9.4
  2.4.
  Alle avtaler mellom Kia og deg inngås i den lokale språkversjonen og på engelsk. Etter inngåelsen av den aktuelle avtalen, vil den aktuelle avtaleteksten være tilgjengelig for deg i Kia Connect-appen og/eller i hovedenheten.
  2.5.
  Kia Connect-tjenestene kan kun brukes hvis kjøretøyet kan sende og motta data. Dette kan være tilfellet dersom kjøretøyet ikke har vært avskrudd (tenningen av) i mer enn sju dager i strekk. Hvis kjøretøyet har vært avskrudd i mer enn sju dager i strekk, vil det kreves en tilbakestilling. Dette kan du gjøre selv ved å holde tilbakstillingsknappen på hovedenheten inne i fem sekunder ved bruk av en penn når kjøretøyet er avskrudd. Kjøretøyet vil da kunne motta data igjen.
  2.6.
  Bruk av Kia Connect-tjenestene kan være begrenset dersom du kobler Kia Connect-appen til tredjepartsprogrammer i strid med dets bruk.

 • 3. TJENESTER

 • 3.1.
  Kia Connect-appen og hovedenheten gir tilgang til følgende tjenester som beskrives mer detaljert i tjenestebeskrivelsene til den respektive tjenesten som er en del av disse bruksvilkårene (tjenestene som er tilgjengelige, kan variere avhengig av kjøretøymodell, konstruksjonsdato og utstyrsnivå – for ytterligere informasjon kan du kontakte oss ved hjelp av kontaktopplysningene gitt i punkt 1 ovenfor).
  3.1.1.
  TJENESTER PÅ KIA CONNECT-APPEN
  3.1.1.1.
  FJERNSTYRING
  3.1.1.1.1.
  Fjernklimakontroll (kun elektriske kjøretøyer): Tjenesten lar deg fjernstyre og planlegge klimakontrollen i det elektriske kjøretøyet via Kia Connect-appen, inkludert avisingsfunksjoner.
  3.1.1.1.2.
  Fjernlading (kun elektriske kjøretøyer og plugg-inn hybrider): Tjenesten lar deg fjernstyre igangsettelse og stans av lading av batteriet på et elektrisk kjøretøy eller et plugg-inn hybridkjøretøy, gjennom Kia Connect-appen.
  3.1.1.1.3.
  Fjernstyrt dørkontroll: Tjenesten lar deg fjernstyre låsing/opplåsing av kjøretøyets dører ved bruk av et bestemt brukergrensesnitt. Du vil kunne låse og låse opp alle dører. For å ivareta sikkerheten når du bruker tjenesten vil tjenesten sjekke flere forutsetninger. Denne tjenesten kan være til hjelp i situasjoner der du ikke husker om du låste kjøretøyet på riktig sett, og lar deg utføre handlingen på avstand.

  Ikke lås kjøretøyet ved bruk av fjernkontrollen for døren i appen mens den elektroniske bilnøkkelen er inne i kjøretøyet. Under visse omstendigheter vil det ikke være mulig å åpne døren med fjernkontrollen når nøkkelen er inne i kjøretøyet.
  3.1.1.1.4.
  Overføring av brukerprofil: Tjenesten lar deg sjekke og endre kjøretøyinnstillinger i Kia Connect-appen. Du kan sikkerhetskopiere innstillingsinformasjonen og bruke den på kjøretøyet.
  3.1.1.1.5.
  Fjernoppvarmede og ventilerte seter (kun elektriske kjøretøyer): Tjenesten lar deg fjernstyre ventilasjon og oppvarming av forsetene og baksetene på ditt elektriske kjøretøy.
  3.1.1.1.6.
  Fjernstyring av vindu: Tjenesten lar deg fjernstyre vinduene på kjøretøyet.
  3.1.1.1.7.
  Fjernstyring av farelys (kun på EV6): Tjenesten lar deg slå av farelysene gjennom fjernstyring.
  3.1.1.1.8.
  Fjernstyring av ladeluke: Tjenesten lar deg fjernstyre ladeluken på kjøretøyet.
  3.1.1.2.
  GEOGRAFISK INFORMASJONSSYSTEM (GIS)
  3.1.1.2.1.
  Send til bil: Tjenesten gir deg muligheten til å sende et punkt av interesse (POI) til kjøretøyets navigasjonssystem og til å motta informasjon straks kjøretøyets tenning blir skrudd på.
  3.1.1.2.2.
  Finn min bil og Navigering første kilometer: Tjenesten lar deg finne kjøretøyet og navigere frem til det ved bruk av smarttelefonen. Kjøretøyets plassering vil vises i Kia Connect-appen.
  3.1.1.2.3.
  Mine reiser: Tjenestengir en oppsummering av alle reiser med dato og tid, gjennomsnittshastighet og maksimal hastighet, tilbakelagt distanse og tidsforbruk.
  3.1.1.2.4.
  Navigering siste kilometer: Tjenesten lar deg fortsette navigering til endelig bestemmelsessted ved bruk av smarttelefonen etter at du har parkert kjøretøyet.
  3.1.1.3.
  KJØRETØYSINFORMASJON
  3.1.1.3.1.
  Kjøretøystatus: Tjenesten gir deg følgende kjøretøysinformasjon i Kia Connect-appen.
  ● Dørstatus
  ● Status for ladeluke
  ● Status for bakluke/panser
  ● Status for klimaanlegg
  ● Ladestatus for batteriet, status for ladepluggen, ladestatus (kun elektriske kjøretøyer)
  ● Drivstoffnivå
  ● Status for setevarme og ventilasjon
  ● Status for vinduer
  ● Status for soltak
  ● Status for 12V-batteri
  ● Status for lys
  3.1.1.3.2.
  Rapport for bilen: Du mottar, i Kia Connect-appen, en rapport med informasjon med kjøretøydiagnose og informasjon om kjøremønster. Du blir informert om forhold som nødvendiggjør vedlikehold eller reparasjoner, så vel som informasjon om forholdets alvorlighet og hvor mye det haster å foreta reparasjon/vedlikehold og anbefalte tiltak.
  3.1.1.3.3.
  Kjøretøydiagnose: Levering av en automatisert diagnosetjeneste. Når man skrur på tenningen, foretar kjøretøyet automatisk en diagnoseskanning (Diagnostics Trouble Code (DTC)). Dersom feil oppdages, mottar du en melding som beskriver den oppdagede feilen, alvorlighetsgraden samt anbefalte tiltak.
  3.1.1.3.4.
  Energiforbruk: Du kan, i Kia Connect-appen, visualisere energiforbruk, gjennomsnittlig energiforbruk, kjørelengde og energigjenvinning.
  3.1.1.4.
  VARSLING OG SIKKERHET
  3.1.1.4.1.
  Kjøretøyvarsel: Levering av et varsel. Dersom vinduet er åpent mens tenningen er av, vil du motta et varsel som vises i Kia Connect-appen.
  3.1.1.4.2.
  Tyverialarm (kun for kjøretøyer som er utstyrt med tyverialarmsystem): System for levering av alarm. Når tyverialarmen blir utløst, vil du motta et varsel som vises i Kia Connect-appen.
  3.1.1.4.3.
  Alarm for utladet batteri: System for levering av alarm. Dersom ladetilstanden på 12V-batteriet faller under et visst nivå, vil du motta et varsel som vises i Kia Connect-appen
  3.1.1.4.4.
  Alarm for baksetepassasjer: System for levering av varsel. Hvis det oppdages bevegelse i baksetet, vil du motta et varsel som vises i Kia Connect-appen.
  3.1.1.4.5.
  Alarm for tomgang: System for levering av varsel. Hvis kjøretøyet står i parkeringsgir og motoren er i gang når en dør åpnes, vil du motta et varsel som vises i Kia Connect-appen.
  3.1.1.4.6.
  System for varsel ved overvåking av høyspentbatteri: System for levering av varsel. Status på høyspentbatteriet overvåkes, og dersom en feilfunksjon oppdages vil du motta et varsel som vises i Kia Connect-appen og i hovedenheten.
  3.1.2.
  IN-CAR-TJENESTER
  3.1.2.1.
  Kia Connect Live-tjenester omfatter følgende tjenester:
  ● Trafikk: Trafikkinformasjon i sanntid, for å planlegge ruter og vise trafikksituasjonen. Nettbasert navigasjon setter deg i stand til å navigere til din ønskede destinasjon basert på kombinasjonen av trafikkdata i sanntid og historisk trafikkinformasjon.

  ● Interessepunkt (POI) i sanntid: Informasjon om POI i nærheten, basert på posisjonen til kjøretøyet.

  ● Vær: Lokal værmelding.

  ● Parkering: Gateparkering og annen parkering basert på din nåværende posisjon, nærliggende destinasjon, nærliggende markering på rulleskjerm, nærliggende bysentrum.

  ● POI for elbiler (bare for elektriske kjøretøyer og plugg-inn hybride elbiler): Informasjon om nærliggende ladestasjoner, herunder tilgjengelighetsstatus basert på posisjonen din.

  ● Forhandler POI: Nærliggende Kia-forhandleres beliggenhet, basert på kjøretøyets posisjon.

  ● Kamera/faresonevarsler (hvis dette er tillatt i henhold til nasjonal lovgivning, se punkt 15): Systemet varsler om steder med høy ulykkesfrekvens og fotobokser / automatisk trafikkontroll.

  ● Sportsliga: Informasjon om sportsligaer.
  3.1.2.2.
  Nettbasert talegjenkjenning for bruk av talekommandoer for å få tilgang til og kontrollere tjenestene, og for å utforme og sende tekstmeldinger via tilkoblede mobile enheter. Nettbasert (på nettskyen) talegjenkjenning fungerer i et nettmiljø. Taleklippene og GPS-dataene dine vil samles inn og oppbevares for å gjennomføre og forbedre den nettbaserte talegjenkjenningen.
  3.1.2.3.
  Synkronisering mellom personlig kalender / navigasjonssystem: Denne tjenesten lar deg synkronisere Google Calendar eller Apple Calendar på smarttelefonen din med den integrerte kalenderen på hovedenheten. Dette gjør at du kan se din private kalender på hovedenhetens skjerm, og konfigurere en destinasjon. Tjenesten er kompatibel med Google Calendar og Apple Calendar.
  3.1.2.4.
  Varslingssenter lar deg motta varsler fra Kia på hovedenheten.
  3.1.2.5.
  VARSLINGER OM TILBAKEKALLINGSKAMPANJER, PÅMINNELSER OM SERVICE OG VARSLINGER OM SERVICETILTAK:
  Kia vil:

  ● Opplyse deg om pågående tilbakekallinger på kjøretøyet ditt, hvor Kia vil benytte varslingssenteret omtalt ovenfor, eller Kia vil sende deg varsler i Kia Connect-appen eller på e-post til din registrerte e-postadresse.

  ● Sende deg påminnelser om kommende regelmessig vedlikehold av ditt Kia-kjøretøy, hvor Kia vil benytte varslingssenteret omtalt ovenfor.


  For å gi best mulig transparens vil Kia også opplyse deg, ved bruk av varslingssenteret omtalt ovenfor samt ved sende å deg varsler i Kia Connect-appen eller på e-post til din registrerte e-postadresse, om anbefalte, ikke-utførte, servicetiltak (som programvareoppdateringer, utskifting av deler med forbedrede deler eller kvalitetssjekker av bestemte kjøretøyskomponenter) som skal utføres på Kia-kjøretøyet ditt. For å unngå tvil understrekes det at leveranse av informasjon om anbefalte, ikke-utførte, servicetiltak ikke er en tjeneste som er definert i bruksvilkårene, og vil kun leveres på grunnlag av samtykke som du har avgitt på forhånd.
  3.1.2.6.
  OTA-OPPDATERING AV KART OG INFOTAINMENT-SYSTEMET
  1. «OTA-oppdatering av kart og infotainment-systemet» gjør det mulig å:
  I. Oppdatere kartene i kjøretøyets navigasjonssystem («oppdatering av kart») og/eller
  II. Oppdatere infotainment-programvare eller forbedringer av hovedenhet-programvaren (i fellesskap omtalt som «oppdatering av infotainment-systemet»)

  fra våre servere til det innebygde telematikksystemet ved bruk av den såkalte over-the-air-metoden.

  2. Prosessen med OTA-oppdatering av kart og infotainment-systemet utføres i følgende trinn:

  I. Programvare som muliggjør OTA-oppdatering av kart og infotainment-systemet: Først og fremst må Kia-kjøretøyet ha installert programvaren som gjør det mulig å bruke OTA-oppdatering av kart og infotainment-systemet.
  II. Tilgjengelighet: Hovedenheten vil regelmessig kontrollere om nye kart- og Infotainment-oppdateringer er tilgjengelige.
  III. Nedlasting og installasjon: Alle tilgjengelige kart- og infotainment-oppdateringer lastes ned og installeres automatisk på hovedenheten hvis du har (i) bekreftet den aktuelle nedlastingen og installasjonen av kart- og infotainment-oppdateringen i hovedenheten, eller (ii) aktivert automatiske nedlastinger og installasjoner av kart- og infotainment-oppdateringer. Du kan fortsatt bruke infotainment-systemet under nedlasting og installasjon.
  IV. Fullføring: Før du fullfører OTA-oppdateringen av kart og infotainment-systemet, blir du spurt gjennom hovedenheten hvordan du ønsker å gå frem. Du kan velge mellom to alternativer: (i) Fullfør nå eller (ii) Senere. Hvis du velger «Fullfør nå», fullfører systemet oppdateringen. Du vil ikke kunne bruke hovedenheten under fullføringen av oppdateringen av kart og infotainment-systemet, da skjermen slås av. Hvis du velger «Senere», vises vinduet for fullføring neste gang tenningen slås på.
  V. Automatisk fullføring: Hvis du aktiverer automatisk fullføring, vil OTA-oppdateringen av kart og infotainment-systemet starte automatisk etter 30 sekunder, og den fremtidige fullføringen av OTA-oppdateringen av kart og infotainment-systemet vil følge automatisk uten ytterligere varsel til deg og uten at du behøver å foreta deg noe.
  VI. Detaljer: Hvis du velger «Detaljer», får du mer informasjon om OTA-oppdateringen av kart og Infotainment-systemet.

  3. Hvis du er den første eieren av et nytt Kia-kjøretøy, årsmodell 2022, som er i stand til å foreta «OTA-oppdatering av kart og Infotainment-systemet» og som ble solgt fra og med mai 2021, vil du ha krav på minst 2 kostnadsfrie OTA-oppdateringer av kart og infotainment-systemet («kostnadsfrie OTA-oppdateringer av infotainment-systemet»). Når du har brukt opp dine kostnadsfrie OTA-oppdateringer av infotainment-systemet, kan du få oppdateringer av kart og/eller infotainment-systemet kostnadsfritt (i) ved å gå inn på følgende nettside https://update.kia.com/EU/E1/Main eller (ii) hos forhandleren. For å unngå tvil tilbys ikke disse kart-oppdateringene og/eller infotainment-oppdateringene fra nettsiden og hos forhandleren til deg gjennom «over-the-air»-metoden.

  4. OTA-oppdateringen av kart og infotainment-systemet er en del av tjenestene du har forespurt, og aktiveres av den grunn som standard.

  Mer informasjon om oppdateringsprosessen og om innholdet i hver enkelt OTA-oppdatering av kart og Infotainment-systemet vil bli gitt gjennom hovedenheten.
  3.1.2.7.
  Like-knapp for USB-musikk og radio: Like-knappen for USB-musikk og radio lar deg velge og opprette en spilleliste med favorittsangene dine. Du kan like eller avlike sanger ved bruk av like-knappen, som er integrert i musikkfunksjonen på infotainment-systemet.
  3.1.2.8.
  Modus for betjent parkering: Når den er aktivert i hovedenheten og kjøretøyet kjøres av en annen person, kan du overvåke kjøretøyets posisjon, tidspunktet tenningen ble slått av sist, kjøretid, kjøreavstand og topphastighet i Kia Connect-appen.
  3.1.2.9.
  Varsel for betjent parkering: Når den er aktivert i hovedenheten, kan denne tjenesten varsle deg gjennom meldinger i Kia Connect-appen hvis kjøretøyet ditt kjører mer enn den valgte kjøreavstanden og overstiger fartsgrensen og grensen for tomgangstid som du har forhåndsinnstilt i Kia Connect-appen. Kjøreavstanden regnes fra stedet der varselet ble aktivert.
  3.1.2.10.
  Geofence-varsel: Når denne tjenesten er aktivert i hovedenheten, kan du motta varsler i Kia Connect-appen hvis kjøretøyet ditt beveger seg ut av tillatt område eller inn i et forbudt område. Du kan angi grensene for tillatte og forbudte områder i Kia Connect-appen.
  3.1.2.11.
  Hastighetsvarsel: Når denne tjenesten er aktivert i hovedenheten, kan du motta varsler i Kia Connect-appen hvis kjøretøyet overskrider fartsgrensen som du har forhåndsinnstilt i Kia Connect-appen.
  3.1.2.12.
  Tidsgjerdevarsel: Når denne tjenesten er aktivert i hovedenheten, kan du motta varsler i Kia Connect-appen hvis kjøretøyet ditt kjøres utenfor tidspunktene som du har forhåndsinnstilt i Kia Connect-appen.
  3.1.2.13.
  Tomgangsvarsel: Når denne tjenesten er aktivert i hovedenheten, kan du motta varsler i Kia Connect-appen hvis kjøretøyet ditt kjøres utover tidsgrensen for tomgang som du har forhåndsinnstilt i Kia Connect-appen.
  3.2.
  For de følgende tjenestene kreves det innsamling og behandling av posisjonsdata (GPS-data): Kart på startmeny og søkelinje, Kia Connect Live-tjenester, nettbasert talegjenkjenning, synkronisering mellom personlig kalender / navigasjonssystem, varslingssenter, varsler om tilbakekallingskampanjer og påminnelser om service, OTA-oppdatering av kart og infotainment-systemet, fjernstyrt klimakontroll (bare elektriske kjøretøyer), fjernlading, fjernstyrt dørkontroll, send til kjøretøy, finn mitt kjøretøy, mine reiser, kjøretøystatus, kjøretøyrapport, kjøretøydiagnose, kjøretøyvarsel og tyverialarm. Uten innsamlingen og behandlingen av posisjonsdata, vil de(n) aktuelle tjenesten(e) ikke kunne bli levert/benyttet.
  3.3.
  Vi vil videre analysere og forbedre tjenestene for å utvikle nye mobilitets- og mobilitetsrelaterte produkter og/eller tjenester, for å sikre produktene våre og/eller forbedre tjenestene våre. For disse formålene vil vi automatisk analysere opplysningene basert på statistiske og matematiske modeller for å identifisere forbedringspotensial.

  3.4.
  Tjenestene kan slås av ved å deaktivere
  1. tjenestene via hovedenheten og/eller

  2. tjenestene og/eller OTA-oppdateringer av kart og infotainment-systemet via Kia Connect-appen

 • 4. OPPHAVSRETT

 • 4.1.
  Alt innholdet i tjenestene er eiendommen til Kia, eller Kias direkte eller indirekte datterselskaper eller tilknyttede selskaper (heretter i fellesskap omtalt som «Kia-konsernet») eller tredjeparter, og er beskyttet av gjeldende opphavsrettslovgivning med enerett. Alle rettigheter til tjenestene, underliggende programvare, innhold og opplegg eies av Kia-konsernet og deres lisensgivere. Du må ikke selge, distribuere, utgi, kringkaste, sirkulere eller kommersielt utnytte tjenestene på noen måte uten vårt uttrykkelige skriftlige samtykke. Du må ikke reprodusere (helt eller delvis), overføre (ved elektroniske midler eller på annen måte), modifisere, vise, videreføre, lisensiere, lenke eller på annen måte benytte tjenestene for offentlige eller kommersielle formål uten vår forutgående tillatelse.
  4.2.
  Ingen deler av bruksvilkårene skal forstås som innvilgelse av en lisens eller rett til å bruke noe bilde, varemerke, tjenestemerke eller logo, som alle er eiendommen til Kia-konsernet. Kia-konsernet forbeholder seg alle rettigheter til sin informasjon eller sitt materiale i forbindelse med tjenestene, og vil håndheve slike rettigheter fullt ut i henhold til gjeldende opphavsretts- og varemerkelovgivning.

 • 5. BRUKERENS FORPLIKTELSER

 • 5.1.
  Du er forpliktet til å overholde gjeldende lovgivning og respektere tredjeparters rettigheter når tjenestene benyttes.
  5.2.
  I tillegg må du ikke misbruke tjenestene.
  5.3.
  Sørg for at du ikke endrer kjøretøyet ditt (inkludert maskinvare- og programvareendringer samt bruk av tredjepartsprogramvare) på en slik måte at funksjonaliteten til tjenestene blir påvirket.
  5.4.
  Når det gjelder bruk av hovedenheten:
  5.4.1.
  Bruk aldri SIM-kortet som brukes til å tilby tjenestene (a) for stemmeoverføring (inkludert VOIP), (b) til å få tilgang til offentlig tilgjengelige destinasjoner (f.eks. offentlige IP-adresser) inkludert bruk av proxy, gateway eller routing, (c) på en måte som forsøker å omgå sikkerhetstiltak uavhengig av om dette fører til at data ødelegges eller går tapt eller ikke, (d) på en måte som bruker tjenestene eller programvaren til internet relay chat, peer-to-peer-fildeling, BitTorrent, eller et proxyserver-nettverk, (e) på en måte som involverer spam, masseutsending av uoppfordrede e-poster eller kommersielle meldinger eller som opprettholder en åpen SMTP-relay eller (f) på en måte som forårsaker forstyrrelser i nettverket.
  5.4.2.
  Du må ikke publisere resultater i noen form fra måling av ytelse eller resultat (benchmarking) for SIM-kortet, nettverket, tjenestene eller deler av dette, til noen tredjeparter.
  5.4.3.
  I den utstrekning du benytter SIM-kortet for å benytte tjenestene, må vi informere deg om følgende: 4G/LTE-tjenestene (levert av en ekstern tjenestetilbyder) er kun tilgjengelige på kompatible enheter (dvs. hovedenheten) som støtter 4G/LTE-frekvensen i det spesifikke roaming-nettverket. Hvis 4G/LTE-tjenester ikke kan leveres, vil det tilbys 2G- eller 3G-tjenester dersom slike nettverk er tilgjengelige og kompatible med hovedenheten.

 • 6. Service Fee

 • Unless otherwise stated in these Terms of Use in relation to the respective Services, the Services are provided free of charge for a period of 7 years commencing on the day the vehicle is sold to the first owner of the vehicle, i.e. the point in time the initial purchase agreement becomes effective. We reserve the right to propose additional services in the future subject to separate terms of use.

  If you are the first owner of a new Kia vehicle with the model year 2022, which is “Maps and Infotainment OTA Update” capable and was sold from May 2021 onwards, you will be entitled to at least 2 Maps Updates and Infotainment Updates free of charge (“Free-of-Charge Infotainment OTA Updates”). Once you have used the Free-of-Charge Infotainment OTA Updates, you will be able to get Maps Updates and/or Infotainment Updates for free (i) by accessing the following web page https://update.kia.com/EU/E1/Main or (ii) at the dealership. For the avoidance of doubt, these Maps Updates and/or Infotainment Updates from the web page and at the dealership are not offered to you via the “over-the-air” method.

 • 7. TJENESTEGEBYR

 • Med mindre noe annet er uttrykt i disse bruksvilkårene med hensyn til tjenestene, tilbys tjenestene vederlagsfritt for en tidsperiode på 7 år, regnet fra den dagen kjøretøyet blir solgt til den første eieren av kjøretøyet, dvs. på tidspunktet den første kjøpsavtalen trer i kraft. Vi forbeholder oss retten til i fremtiden å foreslå ytterligere tjenester som vil være underlagt særskilte bruksvilkår.

  Hvis du er den første eieren av et nytt Kia-kjøretøy, årsmodell 2022, som er i stand til å foreta «OTA-oppdatering av kart og Infotainment-systemet» og som ble solgt fra og med mai 2021, vil du ha krav på minst 2 kostnadsfrie OTA-oppdateringer av kart og infotainment-systemet («kostnadsfrie OTA-oppdateringer av infotainment-systemet»). Når du har brukt opp dine kostnadsfrie OTA-oppdateringer av infotainment-systemet, kan du få oppdateringer av kart og/eller infotainment-systemet kostnadsfritt (i) ved å gå inn på følgende nettside https://update.kia.com/EU/E1/Main eller (ii) hos forhandleren. For å unngå tvil tilbys ikke disse kart-oppdateringene og/eller infotainment-oppdateringene fra nettsiden og hos forhandleren til deg gjennom «over-the-air»-metoden.

 • 8. PERSONVERN

 • For informasjon om hvordan vi samler inn og behandler personopplysninger i forbindelse med ytelsen av tjenestene, vennligst se Kia Connect-personvernerklæringen.

  Du skal informere enhver annen bruker/fører av kjøretøyet om at tjenestene er aktivert. Du må særlig informere slike andre brukere/førere om databehandlingsaktivitetene beskrevet i Kia Connect-personvernerklæringen og det faktum at tjenestene krever innsamling og behandling av posisjonsdata (GPS-data).

 • 9. LØPETID, OPPSIGELSE

 • 9.1.
  Retten til å benytte tjenestene starter den dagen kjøretøyet blir solgt til første eier av kjøretøyet, dvs. på det tidspunkt den første kjøpsavtalen trer i kraft, og vil automatisk utløpe etter 7 år.
  9.2.
  Avtalen om ytelsen av tjenesten og derved retten til å benytte tjenestene kan sies opp av deg på ethvert tidspunkt med 6 ukers varsel, med virkning fra utløpet av et kalenderkvartal.
  9.3.
  Begge parter kan heve avtalen dersom gyldig grunn foreligger.
  9.4.
  Videre, ved reversering av kjøpsavtalen for et kjøretøy, gjenanskaffelse eller annen tilbaketrekking av kjøretøyet som er gjort av den aktuelle forhandleren, ved opphør av en leieavtale, ved salg av kjøretøyet til en tredjepart, ved tyveri, samt ved eventuell total skade som ikke kan utbedres, skal hver part ha rett til å si opp tjenestene for det aktuelle kjøretøyet. Oppsigelsen skal ha virkning fra det tidspunkt en av partene mottar varsel om oppsigelse. Ved tilfeller av salg eller overføring av eierskapet over kjøretøyet til en tredjepart, skal du slette all data som er lagret i kjøretøyet.
  9.5.
  Vi forbeholder oss retten til midlertidig eller permanent å blokkere og/eller oppheve bruken av tjenestene ved vesentlig brudd på bruksvilkårene, og å terminere kontrakten ved vesentlig brudd på kontrakten fra din side.
  9.6.
  Hvis du selger kjøretøyet eller på andre måter overlater det til en tredjepart på varig basis, må du sørge for å deaktivere tjenestene i hovedenheten. I dette tilfellet vil kjøretøyet kobles fra Kia Connect-appen, men Kia-kontodataene i Kia Connect-appen vil ikke slettes.

 • 10. ENDRINGER I BRUKSVILKÅRENE OG/ELLER TJENESTENE

 • 10.1.
  Kia forbeholder seg retten til å gjøre rimelige endringer i bruksvilkårene og/eller tjenestene. I særdeleshet foretar vi av og til lovpålagte oppdateringer, som er endringer som holder tjenestene våre i samsvar med gjeldende lov. Vi kan også foreta disse oppdateringene på våre tjenester av sikkerhetsårsaker og for å sikre at de oppfyller forventede kvalitetsstandarder (f.eks. som beskrevet i punktet om lovbestemte garantier). Videre kan vi endre tjenestene våre av følgende grunner:

  ● tilpasninger til nye teknologier.

  ● imøtekommelse av en økning eller nedgang i antall brukere av tjenestene.

  ● tilpasning for å importere endringer i lisenser eller partnerskap med tredjeparter.

  ● forhindre misbruk eller skade.
  10.2.
  Du vil bli varslet av oss om enhver endring i bruksvilkårene og/eller tjenestene. Hvis du ikke skriftlig (f.eks. e-post, faks) avslår slike endringer innen tidsfristen som er angitt på varselet etter mottak av varselet, vil endringene anses akseptert. Vi vil uttrykkelig varsle deg om retten til å avslå og konsekvensene av passivitet.
  10.3.
  Hvis du avslår, forbeholder vi oss retten til å avslutte enhver bruksrett til de(n) påvirkede tjenesten(e) med 6 ukers varsel, med virkning fra utløpet av et kalenderkvartal.

 • 11. DIVERSE

 • 11.1.
  Bruksvilkårene utgjør hele avtalen mellom partene for bruken av tjenestene, og erstatter alle tidligere avtaler, skriftlige eller muntlige, mellom partene om tjenestene.
  11.2.
  Avvikende, motstridende eller supplerende vilkår for deg skal bare gjelde for din bruk av tjenestene dersom dette er uttrykkelig og skriftlig akseptert av oss.
  11.3.
  For enhver endring eller tillegg til bruksvilkårene, så vel som varsler nødvendig for deres gjennomføring, kreves skriftlighet (herunder e-post, faks). Kravet til skriftlighet kan bare tilsidesettes i skriftlig form.
  11.4.
  Vi har rett til å overdra våre rettigheter og plikter etter denne avtalen i sin helhet eller delvis til en annen tjenestetilbyder med å gi deg 6 ukers varsel. I et slikt tilfelle skal du imidlertid ha rett til å si opp avtalen innen en måned etter mottak av det skriftlige varselet, som får virkning på tidspunktet for den planlagte overdragelsen av avtalen til selskapet som overtar i Kias sted i avtalen. Vi skal uttrykkelig informere deg om denne retten til oppsigelse i det skriftlige varselet. Det presiseres at denne retten ikke påvirker retten din til å si opp bruksvilkårene og dermed retten til å benytte tjenestene på ethvert tidspunkt med 6 ukers varsel, som beskrevet i punkt 9.2

 • 12. KUNDESERVICE/REKLAMASJONER

 • 12.1.
  Du kan benytte kontaktdetaljene angitt i punkt 1 ovenfor for spørsmål eller klager.
  12.2.
  EU-kommisjonen tilbyr en nettside for nettbasert tvisteløsning som er innrettet for å hjelpe forbrukere og næringsdrivende med å løse sine tvister utenomrettslig, denne er tilgjengelig på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kia vil ikke og er ikke forpliktet til å delta i alternative tvisteløsningsprosedyrer for utenomrettslig klage- og erstatningsordning for forbrukere.

 • 13. INFORMASJON OM ANGRERETT

 • Hvis du er en forbruker (dvs. en fysisk person som legger inn bestillingen for et formål som ikke kan tilskrives din næring eller selvstendige profesjonelle virksomhet), har du angrerett i henhold til lovbestemmelser når det gjelder denne avtalen om levering av tjenestene.
  13.1.
  ANGRERETT
  Du har rett til å angre på inngåelsen av denne avtalen innen fjorten dager uten å angi begrunnelse.

  Angrerettsperioden vil utløpe 14 dager etter dagen for inngåelse av avtalen.

  For å utøve angreretten må du opplyse oss, Kia Connect GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Tyskland, telefonnummer +49 800 7773044 og e-postadresse: support@kia-connect.eu om din beslutning om å trekke deg fra denne avtalen med en entydig beskjed (dvs. et brev sendt med post eller e-post). Du kan også benytte det vedlagte angrerettskjemaet, men det er ikke obligatorisk. Du kan også fylle ut og sende inn angrerettskjemaet elektronisk eller en annen entydig beskjed på nettstedet vårt på https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form. Hvis du benytter deg av dette alternativet, vil vi snarest mulig sende deg en bekreftelse på et holdbart medium (som e-post) om at du trekker deg.


  For å rekke fristen for angreretten er det tilstrekkelig at du sender beskjed om at du vil benytte angreretten før angrerettsperioden utløper.
  13.2.
  VIRKNINGEN AV Å ANGRE
  Hvis du angrer på denne avtalen, vil vi tilbakebetale alle betalinger som vi har mottatt fra deg, inkludert leveringskostnader (med unntak av tilleggskostnader som skyldes ditt valg av leveringsmåte som skiller seg fra den billigste standard leveringsmåten vi tilbyr), uten unødige forsinkelser og i alle tilfeller ikke senere enn 14 dager etter den dagen vi ble informert om din beslutning om å trekke deg fra denne avtalen. Vi vil utføre tilbakebetalingen ved bruk av samme betalingsmetode som du benyttet til den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig ønsker å benytte en annen, og ikke under noen omstendigheter vil du bli belastet med gebyrer som følge av en slik tilbakebetaling.

  Angreretten utløper for avtaler for leveranse av digitalt innhold som ikke er levert på et fysisk medium, også under følgende betingelser:
  1. ved en avtale som ikke forplikter deg til å betale en pris hvis Kia har begynt oppfyllelsen av avtalen,

  2. ved en avtale som forplikter deg til å betale en pris der Kia har begynt oppfyllelsen av avtalen
  I. du har gitt uttrykkelig forhåndssamtykke om at Kia skal begynne oppfyllelsen av avtalen før utløpet av angrerettsperioden,
  II. du erkjenner at med samtykket ditt i henhold til 13.2
  b)(i). vil du miste angreretten ved begynnelsen av oppfyllelsen av avtalen, og
  III. Kia har gitt deg en bekreftelse i henhold til avsnitt 312f i den tyske sivilretten (Bürgerliches Gesetzbuch, «BGB») .
  13.3.
  ANGRERETTSKJEMA
  (fyll ut og send inn dette skjemaet utelukkende om du ønsker å trekke deg fra avtalen)

  ● Til Kia Connect GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Tyskland [e-postadresse]:
  ● Jeg/Vi (*) gir herved beskjed om at jeg/vi (*) trekker meg/oss (*) fra avtalen om levering av følgende tjenester (*),
  ● Bestilt den (*) / mottatt den (*).
  ● Forbrukerens/forbrukernes navn
  ● Forbrukerens/forbrukernes adresse
  ● Forbrukerens/forbrukernes underskrift (kun hvis skjemaet sendes inn på papir),
  ● Dato

  [*] Slett det som ikke passer.

 • 14. LOVBESTEMT GARANTI

 • Ved lov og i henhold til disse vilkårene for bruk har du rett til (1) en bestemt kvalitet på tjenesten og (2) alternativer for å rette opp problemer hvis noe ikke fungerer. Hvis du er en forbruker, har du alle juridiske garantirettigheter som gis til forbrukere i henhold til gjeldende lov og eventuelle ytterligere rettigheter som er definert i disse bruksvilkårene.

 • 15. ANSVAR

 • Følgende ansvarsbegrensninger gjelder for deg etter hvilket land du har fast bostedsadresse i:

  Østerrike
  Kia har ikke erstatningsansvar for annet enn tap som følge av 1) grovt uaktsom eller forsettlig skadeforvoldelse og 2) uaktsom forvoldelse av død eller legemsskade.

  Belgia
  15.1 Så langt dette er tillatt etter gjeldende rett, skal Kias kontraktuelle og ikke-kontraktuelle erstatningsansvar, uansett rettsgrunnlag (inkludert garanti, kontrakt, oppreisning, uaktsomhet eller annet, inkludert ansvar for latente/skjulte feil) for tap og skade som oppstår som en konsekvens av eller i sammenheng med levering av tjenesten eller noen forsinkelse eller avbrudd i leveransen av tjenesten, være begrenset som følger: 15.1.1 Kias ansvar skal være begrenset til påregnelig tap som er typiske for slike kontrakter, forårsaket av brudd på vesentlige kontraktsforpliktelser; 15.1.2 Kia skal ikke være ansvarlig for brudd på ikke-vesentlige kontraktsforpliktelser eller for uaktsomme brudd på sideforpliktelser; og 15.1.3 Kia er ikke ansvarlig for spesielle, indirekte eller følgeskader, inkludert, men ikke begrenset til, tap av bruk, data, overskudd, sparing, mulighet, goodwill samt krav fra tredjepart (selv om Kia har blitt informert om muligheten for slik skade). 15.2 De ovennevnte ansvarsbegrensningene gjelder bare så langt de ikke er i strid med (i) ufravikelige erstatningsregler (som produktansvar), (ii) ansvar for legemsskade og død forårsaket av handling eller unnlatelse fra Kias side, (iii) ansvar for svik og grov uaktsomhet, eller (iv) annet ansvar som man etter loven ikke kan fraskrive seg eller begrense sitt ansvar for. I tillegg skal slike ansvarsbegrensninger ikke få anvendelse hvis og i den utstrekning Kia har påtatt seg et særskilt garantiansvar.

  Tsjekkia
  15.1 Kias erstatningsansvar etter avtale eller lov for skader som skyldes uaktsomhet skal, uavhengig av rettsgrunnlag, være begrenset som følger: a) Kias ansvar skal være begrenset til påregnelig tap som er typiske for slike kontrakter, forårsaket av brudd på kontraktsforpliktelser; b) Kia skal ikke være ansvarlig for noe indirekte tap som kan oppstå som følge av bruk av tjenestene. 15.2 De ovennevnte ansvarsbegrensningene gjelder ikke ufravikelig erstatningsansvar etter loven, særlig erstatningsansvar for grov uaktsomhet eller forsett, skade på individers grunnleggende rettigheter eller produktansvar. Begrensningene gjelder heller ikke overfor den svakere part i henhold til den tsjekkiske sivilloven § 433 (2), og hvis og i den utstrekning Kia har påtatt seg et særskilt garantiansvar. 15.3 Punktene 15.1 og 15.2 gjelder tilsvarende for Kias ansvar for bortkastede utlegg. 15.4 Du er forpliktet til å iverksette rimelige tiltak for å forhindre og begrense tapet.

  Frankrike
  15.1 Kias kontraktsrettslige erstatningsansvar for skader forårsaket av simpel uaktsomhet skal være begrenset som følger: 15.1.1 Kias ansvar skal være begrenset til påregnelig tap som er typiske for slike kontrakter, forårsaket av brudd på kontraktsforpliktelser; 15.1.2 Kia skal ikke være ansvarlig for noe indirekte tap som kan oppstå som følge av bruk av tjenestene; 15.1.3 Kia skal ikke være ansvarlig for skader forårsaket av force majeure-hendelser (dvs. en hendelse utenfor Kias kontroll og som ikke med rimelighet kunne blitt forutsett på avtaleinngåelsestidspunktet). 15.2 De ovennevnte begrensningene av erstatningsansvar skal ikke gjelde for lovpålagt erstatningsansvar, særlig for ansvar forårsaket av grov uaktsomhet og/eller forsettlige forsømmelser, ansvar for mangelfulle produkter, og ansvar for personskader. I tillegg skal slike ansvarsbegrensninger ikke få anvendelse hvis og i den utstrekning Kia har påtatt seg et særskilt garantiansvar. 15.3 Punktene 15.1 og 15.2 gjelder tilsvarende for Kias ansvar for bortkastede utlegg.

  Tyskland
  15.1 Kias erstatningsansvar etter avtale eller lov for skader som skyldes uaktsomhet skal, uavhengig av rettsgrunnlag, være begrenset som følger: 15.1.1 Kias ansvar skal være begrenset til påregnelig tap som er typiske for slike kontrakter, forårsaket av brudd på kontraktsforpliktelser; 15.1.2 Kia skal ikke være erstatningsansvarlig for uaktsomme brudd på sideforpliktelser. 15.2 De ovennevnte ansvarsbegrensningene gjelder bare så langt de ikke er i strid med ufravikelige erstatningsregler, herunder ansvar under den tyske produktansvarsloven (Produkthaftungsgesetz), og ansvar for uaktsomme personskader. I tillegg skal slike ansvarsbegrensninger ikke få anvendelse hvis og i den utstrekning Kia har påtatt seg et særskilt garantiansvar. 15.3 Punktene 15.1 og 15.2 gjelder tilsvarende for Kias ansvar for bortkastede utlegg. 15.4 Du er forpliktet til å iverksette rimelige tiltak for å forhindre og begrense tapet. 15.5 Kia skal ikke holdes ansvarlig for bruk av kamera-/faresonevarsler som er forbudt i henhold til kap. 23, punkt 1c i den tyske veitrafikkloven («StVO») (se punkt 15). 15.6 TomTom Global Content B.V. skal ikke holdes ansvarlig for bruk av kamera-/faresonevarsler som er forbudt i henhold til kap. 23, punkt 1c i «StVO» (se punkt 16). 15.7 HERE Europe B.V. skal ikke holdes ansvarlig for bruk av kamera-/faresonevarsler som er forbudt i henhold til kap. 23, punkt 1c i «StVO» (se punkt 16).

  Ungarn
  15.1 Så langt dette er tillatt etter gjeldende rett, skal Kias kontraktuelle og ikke-kontraktuelle erstatningsansvar, uansett rettsgrunnlag (inkludert garanti, kontrakt, oppreisning, uaktsomhet eller annet, inkludert ansvar for latente/skjulte feil) for tap og skade som oppstår som en konsekvens av eller i sammenheng med levering av tjenesten eller noen forsinkelse eller avbrudd i leveransen av tjenesten, være begrenset som følger: 15.1.1 Kias ansvar skal være begrenset til påregnelig tap som er typiske for slike kontrakter, forårsaket av brudd på vesentlige kontraktsforpliktelser; 15.1.2 Kia skal ikke være ansvarlig for brudd på ikke-vesentlige kontraktsforpliktelser eller for uaktsomme brudd på sideforpliktelser; og 15.1.3 Kia er ikke ansvarlig for spesielle, indirekte eller følgeskader, inkludert, men ikke begrenset til, tap av bruk, data, overskudd, sparing, mulighet, goodwill samt krav fra tredjepart (selv om Kia har blitt informert om muligheten for slik skade). 15.2 De ovennevnte ansvarsbegrensningene gjelder ikke hvis og i den utstrekning Kia har påtatt seg et særskilt garantiansvar. Ingen bestemmelse i disse Bruksvilkårene skal begrense eller utelukke Kias erstatningsansvar for (i) død eller legemsskade forårsaket av Kias uaktsomhet eller Kias ansattes eller representanters uaktsomhet; (ii) forsett; (iii) brudd på forpliktelser etter regler om ordensforstyrrelser; og (iv) andre tilfeller hvor Kias ansvar ikke kan begrenses eller utelukkes etter loven.

  Italia
  15.1 Kias erstatningsansvar for skader forårsaket av simpel uaktsomhet skal være begrenset som følger: 15.1.1 Kias ansvar skal være begrenset til påregnelig tap som er typiske for slike kontrakter, forårsaket av brudd på vesentlige kontraktsforpliktelser; 15.1.2 Kia skal ikke være erstatningsansvarlig for uaktsomme brudd på sideforpliktelser. 15.2 De ovennevnte ansvarsbegrensningene gjelder ikke hvis og i den utstrekning Kia har påtatt seg et særskilt garantiansvar. Ingen bestemmelse i disse Bruksvilkårene skal begrense eller utelukke Kias erstatningsansvar for (i) død eller legemsskade forårsaket av Kias uaktsomhet eller Kias ansattes eller representanters uaktsomhet; (ii) forsett; (iii) brudd på forpliktelser etter regler om ordensforstyrrelser; og (iv) andre tilfeller hvor Kias ansvar ikke kan begrenses eller utelukkes etter loven. 15.3 Punktene 15.1 og 15.2 gjelder tilsvarende for Kias ansvar for bortkastede utlegg. 15.4 Du er forpliktet til å iverksette rimelige tiltak for å forhindre og begrense tapet.

  Nederland
  15.1 I den utstrekning det er tillatt under gjeldende lovgivning, skal Kia ikke være erstatningsansvarlig på noe grunnlag for skade som oppstår som følge av eller i forbindelse med avtalen for ytelsen av tjenestene eller tjenestene i seg selv. Det forannevnte skal ikke gjelde for ansvar som er forårsaket av grov uaktsomhet eller forsettlige forsømmelser fra Kias administrasjon. 15.2 Du er forpliktet til å iverksette rimelige tiltak for å forhindre og begrense tapet.

  Norge
  15.1 Kias erstatningsansvar etter avtale eller lov for skader som skyldes uaktsomhet skal, uavhengig av rettsgrunnlag, være begrenset som følger: 15.1.1 Kias ansvar skal være begrenset til påregnelig tap som er typiske for slike kontrakter, forårsaket av brudd på vesentlige kontraktsforpliktelser; 15.1.2 Kia skal ikke være erstatningsansvarlig for uaktsomme brudd på sideforpliktelser. 15.1.3 Kias ansvar er begrenset til NOK 5 000 per skadetilfelle. 15.2 De ovennevnte ansvarsbegrensningene gjelder bare så langt de ikke er i strid med ufravikelige erstatningsregler, herunder ansvar under den norske produktansvarsloven. I tillegg skal slike ansvarsbegrensninger ikke få anvendelse hvis og i den utstrekning Kia har påtatt seg et særskilt garantiansvar.

  Polen
  15.1 Kia skal ikke ha erstatningsansvar for faktisk tap og/eller tapt fortjeneste, med mindre det er forårsaket av Kias forsett. 15.2 De ovennevnte ansvarsbegrensningene gjelder ikke for lovregulert erstatningsansvar, særlig erstatningsansvar for forsett, ansvar under den polske produktansvarsloven (Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów), ansvar for farlig produkt etter den polske sivillovboken (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny) og ansvar for uaktsomt påført legemsskade.

  Irland
  15.1 Kia er ansvarlig overfor deg for påregnelig tap og skade forårsaket av Kia. Dersom Kia ikke overholder disse Bruksvilkårene, skal Kia være ansvarlig for tap og skade du lider som en påregnelig følge av at Kia bryter denne avtalen, eller ikke utviser rimelig omsorg og dyktighet, men vi er ikke ansvarlig for upåregnelig tap eller skade. Tap eller skade er påregnelig hvis det enten er åpenbart at det vil oppstå eller både vi og du på avtaletidspunktet visste at det kunne oppstå. 15.2 Kia utelukker eller begrenser ikke ansvaret ovenfor deg på noen måte hvor det vil være ulovlig å gjøre dette. Dette omfatter ansvar for død eller personskade forårsaket av Kias uaktsomhet eller uaktsomheten til Kias ansatte, agenter eller underleverandører, eller for bedrageri eller bedragersk feilinformasjon. 15.3 Kia er ikke ansvarlig for forretningstap. Vi tilbyr bare Tjenestene for privat bruk. Hvis du benytter produktene for kommersielle formål, næringsdrift eller gjensalg, fraskriver Kia seg alt ansvar for inntjeningstap, forretningsmessige tap, avbrudd i forretningsdriften eller tap av forretningsmuligheter.

  Slovakia
  15.1. I den utstrekning som er tillatt etter gjeldende slovakisk lov, skal Kias kontraktuelle og lovbestemte ansvar for tap (spesielt aktuelle tap og tap av fortjeneste), uansett juridisk grunnlag, være begrenset. Kia skal kun være erstatningsansvarlig opp til det beløp av erstatning som Kia forutså, eller som Kia kunne ha forutsett som et mulig resultat av bruddet på Kias forpliktelse, på tidspunktet da kontrakten ble inngått, tatt i betraktning de opplysningene som Kia hadde eller skulle ha hatt ved å utvise rimelig omsorg. 15.2. Ovennevnte erstatningsbegrensninger skal ikke gjelde for noe ufravikelig lovbestemt ansvar. I tillegg skal slike ansvarsbegrensninger ikke få anvendelse hvis og i den utstrekning Kia har påtatt seg et særskilt garantiansvar. 15.3 Du er forpliktet til å iverksette rimelige tiltak for å forhindre og begrense tapet.

  Spania
  15.1. Kia begrenser ikke sitt lovpålagte erstatningsansvar, herunder, men ikke begrenset til, ansvar for forsettlig forsømmelse og ansvar for personskader forårsaket av uaktsomhet. 15.2. Punkt 15.1. ovenfor gjelder tilsvarende for Kias ansvar for bortkastede utlegg.

  Sverige
  15.1. Kia skal ikke være erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tap eller skade, med mindre Kia har forårsaket tapet eller skaden ved forsettlig forsømmelse eller grov uaktsomhet. 15.2. De ovennevnte ansvarsbegrensningene gjelder ikke for ufravikelig erstatningsansvar etter loven, særlig ansvar for forsett, ansvar under den svenske produktansvarsloven (Produktansvarslagen) og ansvar for uaktsom forvoldelse av legemsskade. I tillegg skal slike ansvarsbegrensninger ikke få anvendelse hvis og i den utstrekning Kia har påtatt seg et særskilt garantiansvar. 15.3 Punktene 15.1 og 15.2 gjelder tilsvarende for Kias ansvar for bortkastede utlegg. 15.4. Du er forpliktet til å iverksette rimelige tiltak for å forhindre og begrense tapet.

  Storbritannia
  15.1. Kia er ansvarlig overfor deg for påregnelig tap og skade forårsaket av Kia. Dersom Kia ikke overholder disse Bruksvilkårene, skal Kia være ansvarlig for tap og skade du lider som en påregnelig følge av at Kia bryter denne avtalen, eller ikke utviser rimelig omsorg og dyktighet, men vi er ikke ansvarlig for upåregnelig tap eller skade. Tap eller skade er påregnelig hvis det enten er åpenbart at det vil oppstå eller både vi og du på avtaletidspunktet visste at det kunne oppstå. 15.2. Kia utelukker eller begrenser ikke ansvaret ovenfor deg på noen måte hvor det vil være ulovlig å gjøre dette. Dette inkluderer ansvar for død eller personskader forårsaket av Kias uaktsomhet eller uaktsomhet hos deres ansatte, representanter eller underleverandører; for svindel eller feilaktig fremstilling; for brudd på rettighetene dine i forbindelse med tjenestene, herunder retten til å motta tjenestene som tilbys med rimelig dyktighet og omsorg. 15.3. Kia er ikke ansvarlig for forretningstap. Vi tilbyr bare Tjenestene for privat bruk. Hvis du benytter produktene for kommersielle formål, næringsdrift eller gjensalg, fraskriver Kia seg alt ansvar for inntjeningstap, forretningsmessige tap, avbrudd i forretningsdriften eller tap av forretningsmuligheter.

 • 16. LOKALE LOVENDRINGER

 • Tabellen nedenfor inneholder spesifikke lokale lovendringer i det landet der du til vanlig oppholder deg.

  Belgia
  Pkt. 4.1 siste setning vil bli endret som følger: Uten at det berører obligatoriske rettigheter i henhold til gjeldende rett, må du ikke reprodusere (helt eller delvis), overføre (ved elektroniske midler eller på annen måte), endre, vise, videreføre, lisensiere, lenke eller på annen måte bruke tjenestene til noe offentlig eller kommersielt formål uten vår forutgående tillatelse. Pkt. 11.4 punkt 1 vil bli endret som følger: Vi har rett til å overdra våre rettigheter og plikter etter denne avtalen i sin helhet eller delvis til en annen tjenestetilbyder med å gi 6 ukers varsel til deg, og dette, uten din godkjenning forutsatt at denne overdragelsen ikke reduserer garantiene dine som forbruker. Pkt. 13 vil bli endret som følger: Du godtar uttrykkelig at kontrakten begynner, med din godkjenning, på dagen du registrerer deg for Kia-kontoen (for Kia Connect-appen) og godtar de nåværende Bruksvilkårene og derved erkjenner at du mister din angrerett, i samsvar med Artikkel VI.53,13° i den belgiske økonomiske loven.

  Tsjekkia
  Pkt. 12.2 blir slettet og erstattet med følgende: Dersom du er forbruker, i tillegg til å anlegge sak for de tsjekkiske domstoler eller i et annet verneting, dersom det er tillatt etter gjeldende rett, er du også berettiget til alternativ tvisteløsning av en forbrukertvist som oppstår på bakgrunn av eller i forbindelse med avtalen underlagt disse Bruksvilkår. Du kan finne listen over de godkjente alternative tvisteløsningsorganene så vel som videre informasjon om gjeldende regelverk for prosedyren knyttet til alternativ tvisteløsning på nettsiden til den tsjekkiske handelsmyndigheten: https://www.adr.coi.cz Du kan også inngi en klage online til et alternativt tvisteløsningsorgan via online-plattformen som er tilgjengelig her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Pkt. 13. blir slettet og erstattet med følgende: Du anerkjenner og uttrykkelig aksepterer at inngåelsen av avtalen vedrørende levering av tjenesten, med din godkjenning, begynner på den dato da du aksepterer disse Bruksvilkår og derfor anerkjenner at han/hun taper angreretten, i henhold til seksjon 1837 (l) i den tsjekkiske tvisteloven.

  Tyskland
  Pkt. 3.1.2.1 vil bli endret som følger: ·Det bemerkes uttrykkelig at pkt. 23, avsnitt 1c i den tyske veitrafikkloven (Straßenverkehrsordnung, «StVO») forbyr bruk av kjøretøyets alarm for hastighetskamera mens du kjører i Tyskland. Du er forpliktet til å holde varselet for hastighetskamera deaktivert, overholde gjeldende lovgivning og respektere tredjeparters rettigheter når tjenestene benyttes.

  Ungarn
  Disse Bruksvilkår inngås i elektronisk form. Bruksvilkårene vil være akseptert ved aktivering av tjenesten ved bruk av «JEG AKSEPTERER»-knappen. Bruksvilkårene skal ikke anses for å være inngått skriftlig og du vil være i stand til å lagre dem og aksessere og gjenskape Bruksvilkårene på ditt lagringsmedium eller elektroniske medium. Vi vil sørge for tekniske hjelpemidler til å identifisere og korrigere feil i input ved elektronisk behandling før du gir noe juridisk bindende utsagn. Pkt. 12.2 gjelder ikke dersom du er forbruker.

  Nederland
  Pkt. 10.1 vil bli endret som følger: Kia forbeholder seg retten til å gjøre rimelige endringer i Bruksvilkårene og/eller tjenestene. Du vil bli varslet av oss vedørende enhver slik endring av Bruksvilkårene og/eller tjenestene. Enhver slik endring vil få virkning 6 uker etter ditt mottak av varselet.

  Polen
  Pkt. 13 blir slettet og erstattet med følgende: Du har ikke angrerett. Dette gjelder selv om du er forbruker, da bruken av Kia Connect-appen og tjenestene består i å levere digitalt innhold som ikke er lagret på et varig medium av Kia til deg. Dersom du er en forbruker, aksepterer og anerkjenner du at ved å laste ned Kia Connect-appen aksepterer du at Kia umiddelbart starter leveringen og at du ikke har angrerett.

  Med virkning fra des. 2022