Kia Connect Bruksvilkår

Bruksvilkår

 • Gjeldende fra juli 2023

  1. Omfang for disse bruksvilkår, avtaleparter
  2. Kontaktopplysninger
  3. Bruk av tjenestene og forutsetninger
  4. Tjenester
  5. Opphavsrett
  6. Brukerens forpliktelser og begrensninger
  7. Tjenestegebyr
  8. Oppetid
  9. Personvern
  10. Løpetid, oppsigelse
  11. Endringer i bruksvilkårene og/eller tjenestene
  12. Diverse
  13. Kundeservice/reklamasjoner
  14. Informasjon om angrerett
  15. Lovbestemt garanti for mangler
  16. Ansvar
  17. Lokale lovendringer

 • 1. OMFANG FOR DISSE BRUKSVILKÅR, AVTALEPARTER

 • 1.1.
  Avtaleparter
  Disse bruksvilkårene («bruksvilkår») gjelder for bruk av Kia Connect-appen («Kia Connect-appen») og/eller bruk av Kia Connect gjennom bilens hovedenhet («hovedenhet»), som kan brukes for visse Kia Connect-tjenester («tjenester»).
  Tjenestene leveres av Kia Connect GmbH, registrert med registreringsnummer HRB 112541, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main Tyskland, e-post: info@kia-connect.eu («Kia»; «vi»; «oss»; «vår») til brukeren av tjenestene («Bruker» eller «du» ).
  1.2.
  Omfang for disse bruksvilkår.
  Kjøpsavtalen for kjøretøyet og avtalen om ytelsen av tjenestene i overenstemmelse med bruksvilkårene er rettslig separate forretningstransaksjoner og avtaler.
  Gjennomføringen av én av avtalene skal ikke ha noen påvirkning på den andre avtalen. I enkelte tilfeller kan dette resultere i at brukeren oppfyller kjøpsavtalen for kjøretøyet uten å kunne benytte tjenestene. I motsatt tilfelle, f.eks. ved omgjørelse av kjøpsavtalen for kjøretøyet, kan avtalen om ytelsen av tjenestene for det aktuelle kjøretøyet bli avsluttet i henhold til punkt 10.4.
  1.3.
  Bruk av tjenestene gjennom Kia Connect-appen krever tilgang til internett eller andre telekommunikasjonstjenester (se også punkt 3 om forutsetninger for bruk av tjenestene). Disse bruksvilkårene gjelder ikke for telekommunikasjonstjenestene som er nødvendige for å bruke tjenestene gjennom Kia Connect-appen. Dette er underlagt en egen avtale (inkludert gebyrer) med den som leverer telekommunikasjonstjenestene til deg.

 • 2. KONTAKTOPPLYSNINGER

 • 2.1.
  Kontakt med Kia Connect GmbH
  Hvis du har spørsmål om eller i forbindelse med disse bruksvilkårene for tjenestene, kan du kontakte oss på:
  Kia Connect GmbH
  E-post: info@kia-connect.eu
  Brevpost: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Tyskland
  Telefonnummer: +49 800 5330012
  2.2.
  Kontakte kundestøtte
  For å kontakte kundestøtte kan du bruke skjemaet på https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/
  2.3.
  Forespørsler om personvern
  Kontaktopplysninger for forespørsler som gjelder personvern og informasjon om de innsamlede og behandlede personopplysningene i forbindelse med tjenestene, finnes i Kia Connects personvernerklæring.

 • 3. BRUK AV TJENESTENE OG FORUTSETNINGER

 • 3.1.
  Kia Connect-aktivert kjøretøy
  Bruk av Kia Connect-tjenestene krever at ditt kjøretøys hovedenhet er Kia Connect-aktivert, dvs. er i stand til å koble til Kia Connects back-end-tjenester. Dette avhenger av kjøretøyets modelltype, årsmodell og utstyrsnivå. Du kan finne ut om kjøretøyet er Kia Connect-aktivert ved å gå inn på denne nettsiden: https://owners.kia.com/content/owners/en/uvo-availability.html
  3.2.
  Kia Connect-appen og hovedenheten
  Du kan bruke tjenestene gjennom Kia Connect-appen og/eller hovedenheten, avhengig av tjenesten: Tjenester som er oppført i punkt 4.1.1 («Kia Connect-appen») kan kun brukes sammen med Kia Connect-appen. Tjenester som er oppført i punkt 4.1.2 («In-Car-tjenester») og 4.1.3 («OTA-oppdatering») kan brukes gjennom hovedenheten. Bruk av Kia Connect-appen krever en Kia-konto og at du kan koble deg til Kia Connect-appen på én eller flere kjøretøy fra Kia. For å bruke tjenestene gjennom hovedenheten trenger du ikke å registrere deg og du trenger ikke en Kia-konto.
  3.3.
  Tilkobling til internett
  For å bruke tjenestene er det nødvendig at kjøretøyet, og dersom tjenestene har interaksjon med Kia Connect-appen også den mobile enheten som kjører Kia Connect-appen, har ubegrenset tilgang til internett. Videre kan tjenestene kun brukes dersom kjøretøyets hovedenhet har status som «tilkoblingsklar». Dette vil generelt sett være tilfelle, med mindre kjøretøyet er slått av (tenningen er av) i mer enn sju sammenhengende dager.
  Hvis kjøretøyet har vært slått av i mer enn sju sammenhengende dager, kreves en full tilbakestilling for å gå tilbake til status som «tilkoblingsklar» og dermed reaktivere tjenestene. Dette kan du gjøre selv ved å, mens kjøretøyet er påslått, holde inne tilbakestillingsknappen på hovedenheten i fem sekunder ved bruk av en penn.
  3.4.
  Kompatibel mobilenhet
  Bruk av Kia Connect-appen (Jfr. punkt 4.1.1) krever bruk av en kompatibel mobilenhet. På tidspunktet for publisering av disse bruksvilkårene, er Kia Connect-appen tilgjengelig for plattformene Android (versjon Android 5.0 eller senere) og iOS (iOS 13 eller senere). Fremtidige oppdateringer av Kia Connect-appen kan kreve nyere versjoner av de respektive plattformene.
  3.5.
  Tilgjengeligheten av kompatible mobile kommunikasjonsnettverk
  Maskinvaren for mobil kommunikasjon og det tilhørende SIM-kortet som inngår i hovedenheten på kjøretøyet ditt, er kun kompatibelt med visse 4G/LTE-frekvenser. Tilgjengeligheten til kompatible 4G/LTE-nettverk og kompatible frekvenser avhenger av eksterne tjenesteleverandører og er ulik i de forskjellige geografiske regionene. I noen områder finnes det ingen tilgjengelige 4G/LTE-frekvenser. Dersom dette er tilfelle, vil hovedenheten gå til 2G- eller 3G-nettverkene (der disse er tilgjengelige) for å kunne levere tjenestene. I slike tilfeller kan tjenesteleveransen være mindre responsiv og den kan avbrytes grunnet mindre båndbredde på nettverket. Tjenestene kan ikke brukes i områder uten tilgjengelige kompatible mobilkommunikasjonsnettverk.
  Kia bærer ikke ansvar for redusert svarhyppighet eller avbrytelser av tjenestene som skyldes manglende tilgjengelighet på kompatible nettverkstilkoblinger.
  3.6.
  Tilkobling til kompatible mobile kommunikasjonsnettverk
  Der det finnes et kompatibelt mobilt kommunikasjonsnettverk som generelt sett er tilgjengelig, krever ytelse og tilgang til tjenestene at hovedenheten kan koble seg opp til nettverket. Dette avhenger av signalkvalitet på det stedet kjøretøyet for tiden befinner seg. Dersom signalkvaliteten er for dårlig, kan tjenestene forringes eller avbrytes. Dette er i særlig utstrekning noe som kan skje (i) i tunneler, (ii) fjell eller tett skog, (iii) på veier langs fjellvegger, (iv) i tettbygde strøk, (v) på vei- eller motorveiunderganger og (iv) inne i bygninger.
  Kia bærer ikke ansvar for redusert svarhyppighet eller avbrytelser av tjenestene som skyldes utilstrekkelig signalkvalitet.

 • 4. TJENESTER

 • 4.1.
  Oversikt over tjenestene
  Kia Connect-appen og hovedenheten gir tilgang til følgende tjenester, som beskrives mer detaljert under. Språket på tjenestene i kjøretøyet avhenger av språket for brukergrensesnittet på hovedenheten. Kia Connect-appen er tilgjengelig på følgende språk: Tsjekkisk, dansk, nederlandsk, engelsk, finsk, fransk, tysk, gresk, ungarsk, italiensk, norsk, polsk, portugisisk, rumensk, slovakisk, spansk, svensk, tsjekkisk, tysk og ungarsk.
  Tjenestene som er tilgjengelige, kan variere avhengig av kjøretøymodell, produksjonsdato, utstyrsnivå og versjonen av Kia Connect-appen som du bruker på mobilenheten. For ytterligere informasjon kan du kontakte oss ved hjelp av kontaktopplysningene gitt i punkt 2 ovenfor.
  4.1.1.
  Tjenester på Kia Connect-appen
  4.1.1.1.
  Fjernstyring
  4.1.1.1.1.
  Fjernklimakontroll (kun elektriske kjøretøyer): Tjenesten lar deg fjernstyre og planlegge klimakontrollen i det elektriske kjøretøyet via Kia Connect-appen, inkludert avisingsfunksjoner.
  4.1.1.1.2.
  Fjernlading (kun elektriske kjøretøyer og plugg-inn hybrider): Tjenesten lar deg fjernstyre igangsettelse og stans av lading av batteriet på et elektrisk kjøretøy eller et plugg-inn hybridkjøretøy, gjennom Kia Connect-appen.
  4.1.1.1.3.
  Fjernstyrt dørkontroll
  Tjenesten lar deg fjernstyre låsing/opplåsing av kjøretøyets dører ved bruk av et bestemt brukergrensesnitt. For å ivareta sikkerheten når du bruker tjenesten vil tjenesten sjekke flere forutsetninger. Denne tjenesten kan være til hjelp i situasjoner der du ikke husker om du låste kjøretøyet på riktig sett, og lar deg utføre handlingen på avstand.
  Pass på: Ikke lås kjøretøyet ved bruk av fjernkontrollen for døren i appen mens den elektroniske bilnøkkelen er inne i kjøretøyet. Under visse omstendigheter vil det ikke være mulig å åpne døren med fjernkontrollen når nøkkelen er inne i kjøretøyet.
  4.1.1.1.4.
  Fjernkonfigurering av kjøretøyet, sikkerhetskopiering av profil og gjenoppretting: Tjenesten lar deg sjekke og endre kjøretøyinnstillinger i Kia Connect-appen. Du kan sikkerhetskopiere innstillingsinformasjonen og bruke den på kjøretøyet.
  4.1.1.1.5.
  Fjernoppvarmede og ventilerte seter (kun elektriske kjøretøyer): Tjenesten lar deg fjernstyre ventilasjon og oppvarming av forsetene og baksetene på ditt elektriske kjøretøy, gitt at kjøretøyet er utstyrt med oppvarmede og ventilerte seter i de ulike posisjonene.
  4.1.1.1.6.
  Fjernstyring av vindu: Tjenesten lar deg fjernstyre åpning og lukking av vinduene på kjøretøyet.
  4.1.1.1.7.
  Fjernstyring av farelys (kun på EV6): Tjenesten lar deg slå av farelysene gjennom fjernstyring.
  4.1.1.1.8.
  Fjernstyring av ladeluke: Tjenesten lar deg fjernstyre åpning og lukking av ladeluken på kjøretøyet.
  4.1.1.2.
  Fjernstyrte geolokalisasjonstjenester
  4.1.1.2.1.
  Send POI til bil: Tjenesten gir deg muligheten til å sende et punkt av interesse (POI) til kjøretøyets navigasjonssystem og til å umiddelbart benytte dette punktet av interesse (f.eks. som destinasjon i ruteplanlegging) straks kjøretøyets tenning blir skrudd på.
  4.1.1.2.2.
  Finn min bil og Navigering første kilometer: Tjenesten lar deg finne kjøretøyet og navigere frem til det ved bruk av smarttelefonen. Kjøretøyets plassering vil vises i Kia Connect-appen.
  4.1.1.2.3.
  Mine reiser: Tjenesten gir en oppsummering av alle reiser (siste 90 dager) med dato og tidspunkt, gjennomsnittshastighet og maksimal hastighet, tilbakelagt distanse og tidsforbruk.
  4.1.1.2.4.
  Navigering siste kilometer: Tjenesten lar deg fortsette navigering til endelig bestemmelsessted ved bruk av smarttelefonen etter at du har parkert kjøretøyet.
  4.1.1.3.
  KJØRETØYSINFORMASJON
  4.1.1.3.1.
  Kjøretøystatus: Tjenesten gir deg følgende kjøretøysinformasjon i Kia Connect-appen.
  ● Dørstatus
  ● Status for ladeluke
  ● Status for bakluke/panser
  ● Status for klimaanlegg
  ● Ladestatus for batteriet, status for ladepluggen, ladestatus (kun elektriske kjøretøyer)
  ● Drivstoffnivå (kun kjøretøy med forbrenning/hybrid)
  ● Status for setevarme og ventilasjon
  ● Status for vinduer
  ● Status for soltak
  ● Status for 12V-batteri
  ● Status for lys
  4.1.1.3.2.
  Rapport for bilen: Du mottar, i Kia Connect-appen, en rapport med informasjon med kjøretøydiagnose og informasjon om kjøremønster (antall oppstarter, kjøreavstand og kjøretid/tomgang). Du blir informert om forhold som nødvendiggjør vedlikehold eller reparasjoner, så vel som informasjon om forholdets alvorlighet og hvor mye det haster å foreta reparasjon/vedlikehold og anbefalte tiltak.
  4.1.1.3.3.
  Kjøretøydiagnose: Levering av en automatisert diagnosetjeneste. Når man skrur på tenningen, foretar kjøretøyet automatisk en diagnoseskanning (Diagnostics Trouble Code (DTC)).
  Dersom feil oppdages, mottar du en melding som beskriver den oppdagede feilen, alvorlighetsgraden samt anbefalte tiltak.
  4.1.1.3.4.
  Energiforbruk (kun elektriske kjøretøy): Du kan, i Kia Connect-appen, visualisere informasjon om nåværende og gjennomsnittlig energiforbruk, kjørelengde og energigjenvinning.
  4.1.1.4.
  Varsling og sikkerhet
  4.1.1.4.1.
  Kjøretøyvarsel: Dersom vinduet er åpent mens tenningen er av, vil du motta et varsel som vises i Kia Connect-appen.
  4.1.1.4.2.
  Tyverialarm (kun for kjøretøyer som er utstyrt med tyverialarmsystem): Når tyverialarmen blir utløst, vil du motta et varsel som vises i Kia Connect-appen.
  4.1.1.4.3.
  Alarm for utladet batteri: Dersom ladetilstanden på 12V-batteriet faller under et visst nivå, vil du motta et varsel som vises i Kia Connect-appen.
  4.1.1.4.4.
  Alarm for baksetepassasjer: Hvis det oppdages bevegelse i baksetet og kjøretøyet står i parkeringsgir, vil du motta et varsel som vises i Kia Connect-appen.
  4.1.1.4.5.
  Alarm for tomgang: Hvis kjøretøyet står i parkeringsgir og motoren er i gang når en dør åpnes, vil du motta et varsel som vises i Kia Connect-appen.
  4.1.1.4.6.
  System for varsel ved overvåking av høyspentbatteri: Status på høyspentbatteriet overvåkes, og dersom en feilfunksjon oppdages vil du motta et varsel som vises i Kia Connect-appen og i hovedenheten.
  4.1.1.5.
  Fjernovervåking av bruk
  Tjenestene som er beskrevet i denne delen er aktuelle når kjøretøyet kjøres av en annen person. Fjernovervåking av bruk må spesifikt aktiveres i hovedenheten hver gang tjenesten skal benyttes.
  4.1.1.5.1.
  Modus for betjent parkering: Når denne tjenesten er aktivert i hovedenheten og kjøretøyet kjøres av en annen person, kan du overvåke kjøretøyets posisjon, tidspunktet tenningen ble slått av sist, kjøretid, kjøreavstand og topphastighet i Kia Connect-appen.
  4.1.1.5.2.
  Varsel for betjent parkering: Når den er aktivert i hovedenheten, kan denne tjenesten varsle deg gjennom meldinger i Kia Connect-appen hvis kjøretøyet ditt kjører mer enn den valgte kjøreavstanden og overstiger fartsgrensen og grensen for tomgangstid som du har forhåndsinnstilt i Kia Connect-appen. Kjøreavstanden regnes fra stedet der varselet ble aktivert.
  4.1.1.5.3.
  Geofence-varsel: Når denne tjenesten er aktivert i hovedenheten, kan du motta varsler i Kia Connect-appen hvis kjøretøyet ditt beveger seg ut av tillatt område eller inn i et forbudt område. Du kan angi grensene for tillatte og forbudte områder i Kia Connect-appen.
  4.1.1.5.4.
  Hastighetsvarsel: Når denne tjenesten er aktivert i hovedenheten, kan du motta varsler i Kia Connect-appen hvis kjøretøyet overskrider fartsgrensen som du har forhåndsinnstilt i Kia Connect-appen.
  4.1.1.5.5.
  Tidsgjerdevarsel: Når denne tjenesten er aktivert i hovedenheten, kan du motta varsler i Kia Connect-appen hvis kjøretøyet ditt kjøres utenfor tidspunktene som du har forhåndsinnstilt i Kia Connect-appen.
  4.1.1.5.6.
  Tomgangsvarsel: Når denne tjenesten er aktivert i hovedenheten, kan du motta varsler i Kia Connect-appen hvis kjøretøyet ditt kjøres utover tidsgrensen for tomgang som du har forhåndsinnstilt i Kia Connect-appen.
  4.1.1.6.
  Informasjon om foretrukket forhandler
  Denne tjenesten lar deg synkronisere informasjonen om foretrukket forhandler mellom nettstedet MyKia og MyKia-appen (hvis tilgjengelig i ditt land) på den ene siden, og Kia Connect-appen på den andre siden. Synkroniseringen er valgfri, du kan aktivere den om det er ønskelig. Hvis du velger å ikke synkronisere informasjonen om foretrukket forhandler, vil funksjonen for foretrukket forhandler i Kia Connect-appen fortsatt være tilgjengelig, men informasjonen kan avvike fra den som finnes i MyKia.
  4.1.2.
  In-Car-tjenester
  4.1.2.1.
  Kia Connect Live-tjenester
  Tilgjengeligheten på Kia Connect Live-tjenester på kjøretøyets aktuelle lokalisasjon avhenger av KIAs tilgjengelighet til ulike data. Tilgjengelighet til og nøyaktighet på data kan avhenge av tredjeparts leverandører. For eksempel kan nylige hendelser i trafikken kanskje ikke (ennå) inngå i data som er tilgjengelig for Kia, og vil derfor ikke kunne vises i kartet i hovedenheten. Tilsvarende, ettersom det kun er noen operatører av ladestasjoner som publiserer data i sanntid om tilgjengeligheten på ladepunkter, kan det være umulig å presentere denne informasjonen i hovedenheten.
  Kia Connect Live-tjenester omfatter følgende:
  4.1.2.1.1.
  Trafikkinformasjon i sanntid og nettbasert navigasjon: Denne tjenesten gir trafikkinformasjon i sanntid for å planlegge ruter og vise trafikksituasjonen. Nettbasert navigasjon gjør deg i stand til å navigere til din ønskede destinasjon basert på kombinasjonen av trafikkdata i sanntid og historisk trafikkinformasjon.
  4.1.2.1.2.
  Interessepunkt (POI) i sanntid: Informasjon om POI i nærheten, basert på posisjonen til kjøretøyet.
  4.1.2.1.3.
  Vær: Denne tjenesten gir deg lokal værmelding.
  4.1.2.1.4.
  Parkering: Denne tjenesten gir deg informasjon om gateparkering og annen parkering basert på din nåværende posisjon, nærliggende destinasjon, nærliggende markering på rulleskjerm, nærliggende bysentrum
  4.1.2.1.5.
  EV POI (bare for elektriske kjøretøyer og plugg-inn hybride elbiler): Denne tjenesten gir deg informasjon om nærliggende ladestasjoner, herunder tilgjengelighetsstatus, basert på posisjonen din.
  4.1.2.1.6.
  Forhandler POI: Denne tjenesten gir deg informasjon om beliggenheten til nærliggende Kia-forhandlere, basert på kjøretøyets posisjon.
  4.1.2.1.7.
  Fartskamera/faresonevarsler (hvis dette er tillatt i henhold til nasjonal lovgivning): Denne tjenesten gir deg varsler på steder med høy ulykkesfrekvens og varsler om fotobokser / automatisk trafikkontroll.
  Merk at bruken av varsler om fartskamera er forbudt i enkelte land. Du kan kun bruke varsler om fartskamera der slik bruk er tillatt under gjeldende nasjonal lov.
  I særdeleshet er bruk av varsler om fartskamera forbudt under kjøring i Tyskland i følge del 23, paragraf 1c i StVO (Straßenverkehrsordnung, den tyske veiloven). Du er forpliktet til å deaktivere varsler om fartskameraer (og holde de deaktivert) når du kjører i Tyskland.
  Du er som sjåfør forpliktet til å undersøke om det er tillatt med varsler om fartskameraer på stedet der du bruker kjøretøyet.
  4.1.2.1.8.
  Sportsliga: Denne tjenesten gir informasjon om tidligere eller kommende hendelser i utvalgte idretter og ligaer.
  4.1.2.2.
  Nettbasert talegjenkjenning
  Tjenesten lar deg bruke talekommandoer for å få tilgang til og kontrollere visse tjenester i kjøretøyet og for å utforme og sende tekstmeldinger via tilkoblede mobile enheter. Nettbasert (på nettskyen) talegjenkjenning fungerer i et nettmiljø. Ved aktivering av våre tjenester i hovedenheten på kjøretøyet, er standardinnstillingen at nettbasert talegjenkjenning aktiveres. Denne tjenesten krever overføring av personopplysningene dine (som taleprøver) til vår tjenesteleverandør Cerence B.V.. Se personvernerklæringen for mer informasjon. Du kan forhindre overføring av personopplysninger til Cerence ved å deaktivere nettbasert talegjenkjenning i de tilhørende innstillinger for hovedenheten. Hvis du deaktiverer nettbasert talegjenkjenning, vil funksjonen med talegjenkjenning på kjøretøyet være begrenset eller deaktivert.
  4.1.2.3.
  Synkronisering mellom personlig kalender / navigasjonssystem
  Denne tjenesten lar deg synkronisere Google Calendar eller Apple Calendar på smarttelefonen din med den integrerte kalenderen på hovedenheten. Dette gjør at du kan se din private kalender på hovedenhetens skjerm, og konfigurere en destinasjon. Tjenesten er kompatibel med Google Calendar og Apple Calendar.
  4.1.2.4.
  Varsler som gjelder kjøretøyet
  Denne tjenesten gir deg varsler som er relevante for drift og vedlikehold av kjøretøyet. Varslene vil vises i varslingssenteret i hovedenheten. Dette gir deg en praktisk tilleggskanal for å få visse påminnelser.
  Merk at fravær av varsel i varslingssenteret ikke betyr at det ikke kreves handling. Det vil si at situasjonsbetinget vedlikehold kan være nødvendig eller at TÜV/MOT-inspeksjoner kan være forfalt selv om det ikke vises noen påminnelser i varslingssenteret.
  4.1.2.4.1.
  Varslinger om tilbakekallingskampanjer: Kia vil opplyse deg om pågående tilbakekallinger på kjøretøyet ditt. For dette vil Kia benytte varslingssenteret omtalt ovenfor. Varsler om tilbakekallingskampanjer vil også sendes til deg på andre måter (f.eks. i Kia Connect-appen, e-post til den registrerte e-postadressen eller med brevpost).
  4.1.2.4.2.
  Påminnelser om vedlikehold: Kia vil sende deg påminnelser om kommende periodisk vedlikehold av ditt Kia-kjøretøy, hvor Kia vil benytte varslingssenteret omtalt ovenfor.
  4.1.2.4.3.
  Varsler om vedlikeholdstjenester: Kia vil også opplyse deg om utestående anbefalte vedlikeholdshandlinger (som programvareoppdateringer, skifte ut deler med forbedrede deler eller kvalitetskontroller som skal utføres på bestemte komponenter på Kia-kjøretøyet). Informasjon om anbefalte vedlikeholdshandlinger kan gis gjennom varslingssenteret som det refereres til ovenfor, samt gjennom Kia Connect-appen eller på e-post til den registrerte e-postadressen.
  Å besørge informasjon om utestående anbefalte vedlikeholdshandlinger er ikke en tjeneste slik dette er definert i bruksvilkårene og forutsetter at du på forhånd har gitt ditt samtykke.
  4.1.2.4.4.
  Påminnelse om obligatorisk inspeksjon av kjøretøyet (som TÜV i Tyskland eller MOT i Storbritannia): Kia vil opplyse deg om kommende obligatoriske inspeksjoner av kjøretøyet.
  For eksempel vil dette i Storbritannia være en påminnelse om Transportministeriets test (vanligvis omtalt som MOT).
  Bruk av denne tjenesten forutsetter at du oppgir til Kia den riktige dato for siste obligatoriske inspeksjon av kjøretøyet og dato for førstegangsregistrering av kjøretøyet. Kia kan ikke holdes ansvarlig for nøyaktigheten og aktualiteten på en påminnelse. Det er din egen forpliktelse å etterleve intervallene for obligatoriske inspeksjoner i henhold til gjeldende lov.
  4.1.2.5.
  Like-knapp for USB-musikk og radio: Like-knappen for USB-musikk og radio lar deg velge og opprette en spilleliste med favorittsangene dine. Du kan like eller avlike sanger ved bruk av like-knappen, som er integrert i musikkfunksjonen på infotainment-systemet.
  4.1.3.
  OTA-oppdatering
  4.1.3.1.
  Generell informasjon om OTA-oppdateringer
  Denne delen gjelder oppdateringer av kjøretøyets Infotainment-system og kartdata som leveres over luften (OTA eller «over the air»), det vil si gjennom kjøretøyets innebygde kommunikasjonsmaskinvare.
  Denne delen gjelder ikke for oppdateringer som installeres gjennom lokal tilkobling eller oppdateringer fra Kia service partner.
  4.1.3.2.
  OTA-oppdatering av kart og infotainment
  4.1.3.2.1.
  OTA-oppdatering av kart og infotainment, oversikt
  OTA-oppdatering av kart og infotainment lar deg:
  ● oppdatere kart og kjøretøyets navigasjonssystem («Oppdatering av kart») og/eller
  ● oppdatere programvaren for Infotainment-systemet eller oppgradere programvaren for hovedenheten («oppdatering av Infotainment»)
  fra våre servere til det innebygde telematikksystemet ved bruk av den såkalte over-the-air-metoden.
  Mer informasjon om oppdateringsprosessen og om innholdet i den enkelte kartoppdateringen og Infotainment-oppdateringen vil bli gitt i hovedenheten.
  4.1.3.2.2.
  Forutsetninger for OTA-oppdateringer
  1. Muliggjørende programvare for OTA-oppdatering av kart og infotainment-systemet: For å kunne motta OTA-oppdateringer må Kia-kjøretøyet ha installert programvaren som gjør det mulig å bruke OTA-oppdatering av kart og infotainment-systemet. Avhengig av kjøretøysmodell, produksjonsdato og utstyrsnivå inngår, eller ikke, funksjonaliteten for OTA-oppdateringer i programvareversjonen som er installert i kjøretøyet ditt. Det kan av den grunn være nødvendig å installere en programvareversjon med OTA-oppdatering. Dette gjøres gjennom en lokal tilkobling. Kia garanterer imidlertid ikke at en programvareversjon for OTA-oppdatering vil være tilgjengelig for kjøretøyet ditt. Hvis du har spørsmål, kan du kontakte oss ved bruk av kontaktopplysningene som gis i punkt 2.
  2. Tilgjengelighet: Installasjon av en oppdatering gjennom OTA krever at Kia har stilt til rådighet en oppdatering av kart og/eller Infotainment-systemet for nedlasting og installasjon gjennom OTA for ditt kjøretøy. Hovedenheten vil regelmessig kontrollere om nye kart- og Infotainment-oppdateringer er tilgjengelige. OTA-oppdateringene slippes ut i bølger, så alle kjøretøy vil ikke motta en oppdatering til samme tid, selv om modell og utstyrsnivå er identiske.
  3. Vilkår for kostnadsfri nedlasting av OTA-oppdateringer av Infotainment-systemet: Hvis du er den første eieren av et nytt Kia-kjøretøy, årsmodell 2022, som er i stand til å foreta «OTA-oppdatering av kart og Infotainment-systemet» og som ble solgt fra og med mai 2021, vil du ha krav på minst to kostnadsfrie etterfølgende OTA-oppdateringer av kart og infotainment-systemet («kostnadsfrie OTA-oppdateringer av infotainment-systemet»).
  Når du har brukt opp dine kostnadsfrie OTA-oppdateringer av Infotainment-systemet, vil videre oppdateringer av kart og Infotainment-systemet stilles til din rådighet i tråd med lovmessige krav. Kia gir imidlertid ingen garanti eller bekreftelser med hensyn til antall oppdateringer som vil være tilgjengelige eller om tidspunktet en oppdatering vil gjøres tilgjengelig. Slike tilleggsoppdateringer (om noen) vil kun gjøres tilgjengelig for (i) manuell nedlasting fra https://update.kia.com/EU/E1/Main eller (ii) hos forhandler. For å avklare tvil, disse oppdateringene av kart og Infotainment-systemet fra nettsiden og hos forhandlere tilbys ikke til deg gjennom «over-the-air»-metoden.
  Selv om selve datafilen er kostnadsfri, kan forhandleren belaste deg for arbeidet for å implementere oppdateringen. Ved nedlasting fra nettstedet, vil du måtte bære kostnadene for kommunikasjonstjenestene som benyttes ved nedlastingen.
  4.1.3.2.3.
  Oppdateringsprosess
  OTA-oppdateringene av kart og Infotainment-systemet foregår i følgende trinn:
  ● Nedlasting og installasjon: Alle tilgjengelige oppdateringer av kart og/eller Infotainment-systemet vil bli lastet ned og installert automatisk på hovedenheten hvis du har (i) bekreftet den respektive nedlastingen og installasjonen av oppdateringen av kart og/eller Infotainment-systemet på hovedenheten eller (ii) aktivert automatisk nedlasting og installasjon av oppdateringene av kart og/eller Infotainment-systemet. Du kan fortsatt bruke Infotainment-systemet under nedlasting og installasjon.
  ● Ferdigstilling: Før oppdateringer av kart og/eller Infotainment-systemet ferdigstilles, vil du bli spurt på hovedenheten om du ønsker å fortsette. Du kan velge mellom to alternativer: (i) ferdigstill nå eller (ii) senere. Hvis du velger «Ferdigstill nå», vil systemet ferdigstille oppdateringen. Du vil ikke kunne bruke hovedenheten under ferdigstillingen av oppdateringen av kart og/eller Infotainment-systemet, ettersom skjermen vil bli slått av. Hvis du velger «Senere», vil det komme opp et hurtigvindu neste gang tenningen blir slått på.
  ● Automatisk ferdigstilling: Hvis du aktiverer «Automatisk ferdigstilling», vil oppdateringen av kart og/eller Infotainment-systemet starte automatisk etter 30 sekunder, og fremtidige oppdateringer av kart og/eller Infotainment-systemet vil ferdigstilles automatisk uten at du mottar flere varsler eller at du trenger å foreta deg noe.
  ● Detaljer: Hvis du velger «Detaljer», vil du få mer informasjon om oppdateringen av kart og/eller Infotainment-systemet.
  4.2.
  Informasjon om behandlingen av posisjonsdata for levering av tjenester
  For de følgende tjenestene kreves det innsamling og behandling av posisjonsdata (GPS-data): Kart på startmeny og søkelinje, Kia Connect Live-tjenester, nettbasert talegjenkjenning, synkronisering mellom personlig kalender / navigasjonssystem, varslingssenter, varsler om tilbakekallingskampanjer og påminnelser om service, OTA-oppdatering av kart og infotainment-systemet, fjernstyrt klimakontroll (bare elektriske kjøretøyer), fjernlading, fjernstyrt dørkontroll, send POI til kjøretøy, finn mitt kjøretøy, mine reiser, kjøretøystatus, kjøretøyrapport, kjøretøydiagnose, kjøretøyvarsel og tyverialarm.
  Uten innsamlingen og behandlingen av posisjonsdata, vil de(n) aktuelle tjenesten(e) ikke kunne bli levert/benyttet.
  4.3.
  Deaktivering av tjenestene
  Tjenestene kan slås av ved å deaktivere
  1. tjenestene via hovedenheten og/eller
  2. tjenestene og/eller OTA-oppdateringer av kart og infotainment-systemet via Kia Connect-appen

 • 5. OPPHAVSRETT

 • 5.1.
  Alt innholdet i tjenestene er eiendommen til Kia, eller Kias direkte eller indirekte datterselskaper eller tilknyttede selskaper (heretter i fellesskap omtalt som «Kia-konsernet») eller tredjeparter, og er beskyttet av gjeldende opphavsrettslovgivning med enerett.
  Alle rettigheter til tjenestene, underliggende programvare, innhold og opplegg eies av Kia-konsernet og deres lisensgivere. Du må ikke selge, distribuere, utgi, kringkaste, sirkulere eller kommersielt utnytte tjenestene på noen måte uten vårt uttrykkelige skriftlige samtykke.
  Du må ikke reprodusere (helt eller delvis), overføre (ved elektroniske midler eller på annen måte), modifisere, vise, videreføre, lisensiere, lenke eller på annen måte benytte tjenestene for offentlige eller kommersielle formål uten vår forutgående tillatelse.
  5.2.
  Ingen deler av bruksvilkårene skal forstås som innvilgelse av en lisens eller rett til å bruke noe bilde, varemerke, tjenestemerke eller logo, som alle er eiendommen til Kia-konsernet.
  Kia-konsernet forbeholder seg alle rettigheter til sin informasjon eller sitt materiale i forbindelse med tjenestene, og vil håndheve slike rettigheter fullt ut i henhold til gjeldende opphavsretts- og varemerkelovgivning.

 • 6. BRUKERENS FORPLIKTELSER OG BEGRENSNINGER

 • 6.1.
  Generelle forpliktelser
  Du er forpliktet til å overholde gjeldende lovgivning og respektere tredjeparters rettigheter når tjenestene benyttes.
  6.2.
  Forpliktelser vedrørende informasjon
  Du er forpliktet til å opplyse andre sjåfører av kjøretøyet om aktiveringen av tjenestene og om den pågående databehandlingen i henhold til punkt 9.2.
  6.3.
  Forpliktelser ved overdragelse av eierskap til kjøretøyet
  Hvis du selger kjøretøyet eller på annen måte overlater den til en tredjepart på permanent basis, er du forpliktet til å deaktivere tjenestene i hovedenheten på det aktuelle kjøretøyet og å slette alle data som er lagret i kjøretøyet. Dermed vil kjøretøyet frakobles Kia Connect-appen din, men dataene for din konto i Kia Connect-appen vil ikke slettes. I et slikt tilfelle vil du og Kia ha rett til å avslutte denne avtalen i henhold til punkt 10.4.
  6.4.
  Bruk som er forbudt og andre ulovlige aktiviteter
  6.4.1.
  Du kan kun bruke tjenestene for de formålene og innenfor begrensningene som er beskrevet i punkt 4.1.
  6.4.2.
  Du kan bare bruke dine egne innloggingsdetaljer for tjenestene til å logge inn på Kia Connect-appen og koble hovedenheten til Kia Connect-appen. Du har ikke lov til å formidle innloggingsdetaljene dine til en tredjepart. Det er i særdeleshet forbudt å bruke innloggingsdetaljene for å koble tredjepartstjenester til Kias systemer, som Kia Connects back-end-systemer.
  6.4.3.
  Du må ikke modifisere kjøretøyet ditt (inkludert modifiserende maskinvare eller programvare eller bruk av tredjeparts programvare) på noen måte som kan virke inn på tjenestenes funksjonalitet.
  6.4.4.
  Du må ikke koble Kia Connect-appen til tredjepartsprogrammer som bryter mot dets bruk.
  6.4.5.
  Du kan bruke det innebygde SIM-kortet på hovedenheten kun med hovedenheten og til å få tilgang til tjenestene. Uttak av SIM-kortet fra hovedenheten eller av data i SIM-kortet (som ICCID), er forbudt.
  Du må ikke benytte SIM-kortet
  ● for stemmeoverføring (inkludert VOIP),
  ● til å få tilgang til offentlig tilgjengelige destinasjoner (f.eks. offentlige IP-adresser) inkludert bruk av proxy, gateway eller routing,
  ● på en måte som forsøker å omgå sikkerhetstiltak uavhengig av om dette fører til at data ødelegges eller går tapt eller ikke,
  ● på en måte som bruker tjenestene eller programvaren til internet relay chat, peer-to-peer-fildeling, BitTorrent, eller et proxyserver-nettverk,
  ● på en måte som involverer spam, masseutsending av uoppfordrede e-poster eller kommersielle meldinger eller som opprettholder en åpen SMTP-relay eller
  ● på en måte som forårsaker forstyrrelser i nettverket.
  6.4.6.
  Du må ikke formidle resultater i noen form fra måling av ytelse eller resultat (benchmarking) for SIM-kortet, nettverket, tjenestene eller deler av dette, til noen tredjeparter.
  6.5.
  Følger av brudd
  Ethvert brudd på forpliktelsene og begrensningene i punkt 6 kan føre til midlertidig suspensjon av tjenesteleveransen. Kia vil på generell basis opplyse deg om intensjonen om å suspendere tjenesteleveransen og om varigheten på suspensjonen, med mindre umiddelbar suspensjon er nødvendig for å hindre ulempe for Kia, tjenesten, nettverket eller andre kunder. Varigheten på suspensjonen skal avgjøres av Kia med utøvelse av rimelig skjønn, på grunnlag av alvorligheten på bruddet og den medfølgende risikoen for Kia-tjenesten, nettverket eller andre kunder. Ved gjentatte brudd kan Kia terminere avtalen på grunnlag av årsaker i punkt 10.3.

 • 7. TJENESTEGEBYR

 • 7.1.
  Kostnadsfri periode med tjenesteleveranse
  Med mindre noe annet er uttrykt i disse bruksvilkårene med hensyn til tjenestene, tilbys tjenestene vederlagsfritt for en tidsperiode på 7 år til brukerne av et spesifikk kjøretøy (som identifiseres ved VIN), regnet fra den dagen garantien på kjøretøyet trer i kraft.
  Hvis kjøretøyet blir solgt og registreres til en ny eier under tjenesteperioden, kan den nye eieren velge å benytte seg av tjenestene vederlagsfritt i den gjenværende perioden ved å aktivere tjenestene i sitt eget navn. Den kostnadsfrie tjenesteperioden forblir upåvirket av etterfølgende salg og registrering etter det innledende salget, noe som betyr at den kostnadsfrie perioden verken avbrytes eller forlenges ved etterfølgende salg og/eller registrering av kjøretøyet.
  7.2.
  Tilleggstjenester
  Vi forbeholder oss retten til å foreslå ytterligere tjenester i fremtiden som vil være underlagt egne bruksvilkår. Slike tilleggstjenester kan være gjenstand for gebyrer.

 • 8. OPPETID

 • 8.1.
  Vi forbeholder oss retten til midlertidig eller permanent å deaktivere tilgang til tjenestene for alle brukere, helt eller delvis, av tekniske årsaker og sikkerhetsårsaker (f.eks. ved sikkerhetsbrudd) eller for å etterleve rettslige krav.
  8.2.
  Leveringen og bruken av tjenestene kan være underlagt begrensninger med tanke på de nyeste tekniske løsninger utenfor vår kontroll. Dette knytter seg særlig til tilgjengeligheten til datatilkoblingene som ytes av teleselskapene. I enkelte tilfeller kan nettverket være utilgjengelig, noe som kan føre til at tjenestene er utilgjengelige, ettersom den nødvendige dataoverføringen ikke kan gjennomføres.
  I tillegg kan forbigående flaskehalsproblemer oppstå ved maksimal belastning på tjenestene, trådløse og faste nettverk og på Internett.
  8.3.
  Avbrytelser kan også oppstå på grunn av force majeure, herunder pandemier og epidemiske sykdommer, streik, lock-out og myndighetsordre, og på grunn av tekniske og andre tiltak (f.eks. reparasjoner, vedlikehold, programvareoppdateringer og utvidelser) som er nødvendige for våre systemer eller nedstrøms og oppstrøms tilbydere, herunder innholdstilbydere og nettverksoperatører, som er nødvendig for korrekt og forbedret levering av tjenestene.
  8.4.
  Når tilgang til tjenestene blir deaktivert, begrenset eller avbrutt som beskrevet i dette punkt 7, vil vi, i den utstrekning dette er mulig, kontakte deg på forhånd for å informere deg om dette og oppgi en grunn for deaktiveringen, begrensningen eller avbrytelsen.

 • 9. PERSONVERN

 • 9.1.
  For informasjon om hvordan vi samler inn og behandler personopplysninger i forbindelse med ytelsen av tjenestene, vennligst se Kia Connect-personvernerklæringen som kan finnes på Kia Connect-nettstedet.
  9.2.
  Du skal informere enhver annen bruker/fører av kjøretøyet om at tjenestene er aktivert. Du må særlig informere slike andre brukere/førere om databehandlingsaktivitetene beskrevet i Kia Connect-personvernerklæringen og det faktum at tjenestene krever innsamling og behandling av posisjonsdata (GPS-data).

 • 10. LØPETID, OPPSIGELSE

 • 10.1.
  Denne avtalen trer i kraft i det du aksepterer den i hovedenheten. Den utløper når perioden med kostnadsfrie tjenester utløper (jf. punkt 7.1), med mindre den har blitt terminert tidligere i henhold til punkt 10.
  10.2.
  Avtalen om ytelsen av tjenesten og derved retten til å benytte tjenestene kan sies opp av deg på ethvert tidspunkt med én måneds varsel, med virkning fra utløpet av et kalenderkvartal.
  10.3.
  Partenes rett til å heve avtalen dersom gyldig grunn foreligger, forblir uendret. En terminering med gyldig grunn fra Kias side kan i særdeleshet være dersom det forekommer gjentatte brudd på brukerens forpliktelser i forutsetningene som er gitt i punkt 6.5.
  10.4.
  Videre, ved reversering av kjøpsavtalen for et kjøretøy, gjenanskaffelse eller annen tilbaketrekking av kjøretøyet som er gjort av den aktuelle forhandleren, ved opphør av en leieavtale, ved salg av kjøretøyet til en tredjepart, ved tyveri, samt ved eventuell total skade som ikke kan utbedres, skal hver part ha rett til å si opp tjenestene for det aktuelle kjøretøyet.
  10.5.
  Partens lovbestemte rettigheter til oppsigelse, er uendret.

 • 11. ENDRINGER I BRUKSVILKÅRENE OG/ELLER TJENESTENE

 • 11.1.
  Endringer i tjenestene
  Kia forbeholder seg retten til å gjøre rimelige endringer i tjenestene. I særdeleshet foretar vi av og til lovpålagte oppdateringer, som er endringer som holder tjenestene våre i samsvar med gjeldende lov. Vi kan også foreta disse oppdateringene på våre tjenester av sikkerhetsårsaker og for å sikre at de oppfyller forventede kvalitetsstandarder (f.eks. som beskrevet i punkt 15 om lovbestemte garantier).
  Videre kan vi endre tjenestene våre av følgende grunner:
  ● tilpasninger til nye teknologier.
  ● imøtekommelse av en økning eller nedgang i antall brukere av tjenestene.
  ● tilpasning for å importere endringer i lisenser eller partnerskap med tredjeparter.
  ● forhindre misbruk eller skade.
  11.2.
  Endringer i bruksvilkårene
  Du vil bli varslet av oss om enhver endring i bruksvilkårene ved at dette vises i Kia Connect-appen og/eller i kjøretøyets hovedenhet ikke senere enn to måneder før de foreslåtte bruksvilkårene trer i kraft. De endrede bruksvilkårene vil tre i kraft først når du har akseptert dem ved å klikke på den tilhørende akseptknappen i Kia Connect-appen eller i kjøretøyets hovedenhet.
  Hvis du ikke aksepterer de foreslåtte endringene i bruksvilkårene, forbeholder vi oss retten til å si opp avtalen med 6 ukers varsel, ved slutten av et kalenderkvartal.

 • 12. DIVERSE

 • 12.1.
  Alle avtaler mellom Kia og deg inngås i den lokale språkversjonen. Etter inngåelsen av den aktuelle avtalen, vil den aktuelle avtaleteksten være tilgjengelig for deg i Kia Connect-appen og/eller i hovedenheten.
  12.2.
  Bruksvilkårene utgjør hele avtalen mellom partene for bruken av tjenestene, og erstatter alle tidligere avtaler, skriftlige eller muntlige, mellom partene om tjenestene.
  12.3.
  Avvikende, motstridende eller supplerende vilkår for deg skal bare gjelde for din bruk av tjenestene dersom dette er uttrykkelig og skriftlig akseptert av oss.
  12.4.
  For enhver endring eller tillegg til bruksvilkårene, så vel som varsler nødvendig for deres gjennomføring, kreves skriftlighet (herunder e-post, faks eller bekreftelse i hovedenheten). Kravet til skriftlighet kan bare tilsidesettes i skriftlig form.
  12.5.
  Vi har rett til å overdra våre rettigheter og plikter etter denne avtalen i sin helhet eller delvis til en annen tjenestetilbyder med å gi deg 6 ukers varsel. I et slikt tilfelle skal du imidlertid ha rett til å si opp avtalen innen en måned etter mottak av det skriftlige varselet, som får virkning på tidspunktet for den planlagte overdragelsen av avtalen til selskapet som overtar i Kias sted i avtalen. Vi skal uttrykkelig informere deg om denne retten til oppsigelse i det skriftlige varselet.
  Det presiseres at denne retten ikke påvirker retten din til å si opp bruksvilkårene og dermed retten til å benytte tjenestene på ethvert tidspunkt som fastsatt i punkt 10.2

 • 13. KUNDESERVICE/REKLAMASJONER

 • 13.1.
  Du kan benytte kontaktdetaljene angitt i punkt 1 ovenfor for spørsmål eller klager.
  13.2.
  EU-kommisjonen tilbyr en nettside for nettbasert tvisteløsning som er innrettet for å hjelpe forbrukere og næringsdrivende med å løse sine tvister utenomrettslig, denne er tilgjengelig på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  Kia vil ikke og er ikke forpliktet til å delta i alternative tvisteløsningsprosedyrer for utenomrettslig klage- og erstatningsordning for forbrukere.

 • 14. INFORMASJON OM ANGRERETT

 • Hvis du er en forbruker (dvs. en fysisk person som legger inn bestillingen for et formål som ikke kan tilskrives din næring eller selvstendige profesjonelle virksomhet), har du angrerett i henhold til lovbestemmelser når det gjelder denne avtalen om levering av tjenestene.
  14.1.
  ANGRERETT
  Du har rett til å angre på inngåelsen av denne avtalen innen fjorten dager uten å angi begrunnelse.
  Angrerettsperioden vil utløpe 14 dager etter dagen for inngåelse av avtalen.
  For å utøve angreretten må du opplyse oss, Kia Connect GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Tyskland, telefonnummer +49 800 7773044 og e-postadresse: support@kia-connect.eu om din beslutning om å trekke deg fra denne avtalen med en entydig beskjed (dvs. et brev sendt med post eller e-post).
  Du kan også benytte det vedlagte angrerettskjemaet, men det er ikke obligatorisk. Du kan også fylle ut og sende inn angrerettskjemaet elektronisk eller en annen entydig beskjed på nettstedet vårt på https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form. Hvis du benytter deg av dette alternativet, vil vi snarest mulig sende deg en bekreftelse på et holdbart medium (som e-post) om at du trekker deg.
  For å rekke fristen for angreretten er det tilstrekkelig at du sender beskjed om at du vil benytte angreretten før angrerettsperioden utløper.
  14.2.
  VIRKNINGEN AV Å ANGRE
  Hvis du angrer på denne avtalen, vil vi tilbakebetale alle betalinger som vi har mottatt fra deg, inkludert leveringskostnader (med unntak av tilleggskostnader som skyldes ditt valg av leveringsmåte som skiller seg fra den billigste standard leveringsmåten vi tilbyr), uten unødige forsinkelser og i alle tilfeller ikke senere enn 14 dager etter den dagen vi ble informert om din beslutning om å trekke deg fra denne avtalen.
  Vi vil utføre tilbakebetalingen ved bruk av samme betalingsmetode som du benyttet til den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig ønsker å benytte en annen, og ikke under noen omstendigheter vil du bli belastet med gebyrer som følge av en slik tilbakebetaling.
  14.3.
  VIKTIG MERKNAD: UTLØPET AV ANGRERETTEN
  Angreretten utløper for avtaler for leveranse av digitalt innhold som ikke er levert på et fysisk medium, også under følgende betingelser:
  14.3.1.
  Ved en avtale som ikke forplikter deg til å betale en pris hvis Kia har begynt oppfyllelsen av avtalen,
  14.3.2.
  Ved en avtale som forplikter deg til å betale en pris, hvis
  1. Kia har startet oppfyllelsen av avtalen
  2. du har gitt uttrykkelig forhåndssamtykke om at Kia skal begynne oppfyllelsen av avtalen før utløpet av angrerettsperioden,
  3. du har erkjent at du, med ditt samtykke i henhold til punkt (b), mister angreretten ved begynnelsen av de avtalte leveranser og
  4. Kia har gitt deg en bekreftelse i henhold til punkt 312f i den tyske sivilrettsloven (Bürgerliches Gesetzbuch eller BGB).
  14.4.
  MAL FOR ANGRERETTSKJEMA
  Mal for angrerettskjema
  (Fyll ut og send inn dette skjemaet utelukkende om du ønsker å trekke deg fra avtalen)
  ● Til Kia Connect GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Tyskland, e-postadresse: support@kia-connect.eu:
  ● Jeg/Vi (*) gir herved beskjed om at jeg/vi (*) trekker meg/oss (*) fra avtalen om levering av følgende tjenester (*),
  ● Bestilt den (*) / mottatt den (*).
  ● Forbrukerens/forbrukernes navn
  ● Forbrukerens/forbrukernes adresse
  ● Forbrukerens/forbrukernes underskrift (kun hvis skjemaet sendes inn på papir),
  ● Dato
  [*] Slett det som ikke passer.

 • 15. LOVBESTEMT GARANTI FOR MANGLER

 • Dersom du er en forbruker, har du lovbestemte rettigheter med hensyn til mangler for varer eller digitale produkter, samt eventuelle andre rettigheter som er definert i disse bruksvilkårene. Lovbestemte rettigheter med hensyn til mangler vil være foreldet to år etter leveranse av det aktuelle digitale produktet. I tilfeller der leveransen er kontinuerlig, vil ikke kravet foreldes før utløpet av 12-månedersperioden som følger slutten av leveranseperioden.

 • 16. ANSVAR

 • Følgende ansvarsbegrensninger gjelder for deg etter hvilket land du har fast bostedsadresse i:
  16.1 Østerrike
  Kia har ikke erstatningsansvar for annet enn tap som følge av 1) grovt uaktsom eller forsettlig skadeforvoldelse og 2) uaktsom forvoldelse av død eller legemsskade.
  16.2 Belgia
  16.2.1 Så langt dette er tillatt etter gjeldende rett, skal Kias kontraktuelle og ikke-kontraktuelle erstatningsansvar, uansett rettsgrunnlag (inkludert garanti, kontrakt, oppreisning, uaktsomhet eller annet, inkludert ansvar for latente/skjulte feil) for tap og skade som oppstår som en konsekvens av eller i sammenheng med levering av tjenesten eller noen forsinkelse eller avbrudd i leveransen av tjenesten, være begrenset som følger: (a) Kias ansvar skal være begrenset til påregnelig tap som er typiske for slike kontrakter, forårsaket av brudd på vesentlige kontraktsforpliktelser; (b) Kia skal ikke være ansvarlig for brudd på ikke-vesentlige kontraktsforpliktelser eller for uaktsomme brudd på sideforpliktelser; og (c) Kia er ikke ansvarlig for spesielle, indirekte eller følgeskader, inkludert, men ikke begrenset til, tap av bruk, data, overskudd, sparing, mulighet, goodwill samt krav fra tredjepart (selv om Kia har blitt informert om muligheten for slik skade). 16.2.2 De ovennevnte ansvarsbegrensningene gjelder bare så langt de ikke er i strid med (i) ufravikelige erstatningsregler (som produktansvar), (ii) ansvar for legemsskade og død forårsaket av handling eller unnlatelse fra Kias side, (iii) ansvar for svik og grov uaktsomhet, eller (iv) annet ansvar som man etter loven ikke kan fraskrive seg eller begrense sitt ansvar for. I tillegg skal slike ansvarsbegrensninger ikke få anvendelse hvis og i den utstrekning Kia har påtatt seg et særskilt garantiansvar.
  16.3 Tsjekkia
  16.3.1 Kias erstatningsansvar etter avtale eller lov for skader som skyldes uaktsomhet skal, uavhengig av rettsgrunnlag, være begrenset som følger: a) Kias ansvar skal være begrenset til påregnelig tap som er typiske for slike kontrakter, forårsaket av brudd på kontraktsforpliktelser; b) Kia skal ikke være ansvarlig for noe indirekte tap som kan oppstå som følge av bruk av tjenestene. 16.3.2 De ovennevnte ansvarsbegrensningene gjelder ikke ufravikelig erstatningsansvar etter loven, særlig erstatningsansvar for grov uaktsomhet eller forsett, skade på individers grunnleggende rettigheter eller produktansvar. Begrensningene gjelder heller ikke overfor den svakere part i henhold til den tsjekkiske sivilloven § 433 (2), og hvis og i den utstrekning Kia har påtatt seg et særskilt garantiansvar. 16.3.3 Punktene 16 3.1 og 16 3.2 gjelder tilsvarende for Kias ansvar for bortkastede utlegg. 16.3.4 Du er forpliktet til å iverksette rimelige tiltak for å forhindre og begrense tapet.
  16.4 Frankrike
  16.4.1 Kias kontraktsrettslige erstatningsansvar for skader forårsaket av simpel uaktsomhet skal være begrenset som følger: (a) Kias ansvar skal være begrenset til påregnelig tap som er typiske for slike kontrakter, forårsaket av brudd på kontraktsforpliktelser; (b) Kia skal ikke være ansvarlig for noe indirekte tap som kan oppstå som følge av bruk av tjenestene; (c) Kia skal ikke være ansvarlig for skader forårsaket av force majeure-hendelser (dvs. en hendelse utenfor Kias kontroll og som ikke med rimelighet kunne blitt forutsett på avtaleinngåelsestidspunktet). 16.4.2 De ovennevnte begrensningene av erstatningsansvar skal ikke gjelde for lovpålagt erstatningsansvar, særlig for ansvar forårsaket av grov uaktsomhet og/eller forsettlige forsømmelser, ansvar for mangelfulle produkter, og ansvar for personskader. I tillegg skal slike ansvarsbegrensninger ikke få anvendelse hvis og i den utstrekning Kia har påtatt seg et særskilt garantiansvar. 16.4.3 Punktene 16.4.1 og 16.4.2 gjelder tilsvarende for Kias ansvar for bortkastede utlegg.
  16.5 Tyskland
  16.5.1 Kias erstatningsansvar skal være i henhold til lovbestemmelsene for forsett og uaktsomhet fra Kias side, dets lovlige representanter, ledende ansatte og andre midlertidige agenter. Det samme gjelder ved brudd på en garanti (dvs. i betydningen i punktene 444 og 639 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch, tyske sivilrettsloven), eller annet strengt ansvar samt krav i henhold til produktansvarsloven (Produkthaftungsgesetz) eller ved skade på liv, kropp eller helse. 16.5.2 Ved simpel uaktsomhet, vil Kia, med mindre punkt 16.5.1 er gjeldende, kun være ansvarlig på vesentlige avtaleforpliktelser, det vil si slike forpliktelser som muliggjør oppfyllelsen av selve avtalen i første omgang og som kunden var berettiget til eller til hvilket en skyldig manglende oppfyllelse medfører at oppfyllelsen av avtalens formål settes i fare, dersom dette er tilfeller er det imidlertid begrenset til beløpet på den påregnelige skaden som vanligvis kan oppstå, for forekomster som Kia måtte forvente på tidspunktet for inngåelsen av avtalen på grunnlag av de omstendigheter som var kjent på dette tidspunktet. 16.5.3 Du er forpliktet til å iverksette rimelige tiltak for å forhindre og begrense tapet. 16.5.4 Kia skal ikke holdes ansvarlig for bruk av kamera-/faresonevarsler som er forbudt i henhold til paragraf 23 punkt 1c i den tyske veitrafikkloven («StVO») (se punkt 1.1). 16.5.5 TomTom Global Content B.V. skal ikke holdes ansvarlig for bruk av kamera-/faresonevarsler som er forbudt i henhold til paragraf 23 punkt 1c i StVO (se punkt 1.1). 16.5.6 HERE Europe B.V. skal ikke holdes ansvarlig for bruk av kamera-/faresonevarsler som er forbudt i henhold til paragraf 23 punkt 1c i StVO (se punkt 1.1).
  16.6 Ungarn
  16.6.1 Så langt dette er tillatt etter gjeldende rett, skal Kias kontraktuelle og ikke-kontraktuelle erstatningsansvar, uansett rettsgrunnlag (inkludert garanti, kontrakt, oppreisning, uaktsomhet eller annet, inkludert ansvar for latente/skjulte feil) for tap og skade som oppstår som en konsekvens av eller i sammenheng med levering av tjenesten eller noen forsinkelse eller avbrudd i leveransen av tjenesten, være begrenset som følger: (a) Kias ansvar skal være begrenset til påregnelig tap som er typiske for slike kontrakter, forårsaket av brudd på vesentlige kontraktsforpliktelser; (b) Kia skal ikke være ansvarlig for brudd på ikke-vesentlige kontraktsforpliktelser eller for uaktsomme brudd på sideforpliktelser; og (c) Kia er ikke ansvarlig for spesielle, indirekte eller følgeskader, inkludert, men ikke begrenset til, tap av bruk, data, overskudd, sparing, mulighet, goodwill samt krav fra tredjepart (selv om Kia har blitt informert om muligheten for slik skade).16.6.2 De ovennevnte ansvarsbegrensningene gjelder ikke hvis og i den utstrekning Kia har påtatt seg et særskilt garantiansvar. Ingen bestemmelse i disse Bruksvilkårene skal begrense eller utelukke Kias erstatningsansvar for (i) død eller legemsskade forårsaket av Kias uaktsomhet eller Kias ansattes eller representanters uaktsomhet; (ii) forsett; (iii) brudd på forpliktelser etter regler om ordensforstyrrelser; og (iv) andre tilfeller hvor Kias ansvar ikke kan begrenses eller utelukkes etter loven.
  16.7 Italia
  16.7.1 Kias erstatningsansvar for skader forårsaket av simpel uaktsomhet skal være begrenset som følger: (a) Kias ansvar skal være begrenset til påregnelig tap som er typiske for slike kontrakter, forårsaket av brudd på vesentlige kontraktsforpliktelser; (b) KIA skal ikke være erstatningsansvarlig for uaktsomme brudd på sideforpliktelser. (c) De ovennevnte ansvarsbegrensningene gjelder ikke hvis og i den utstrekning Kia har påtatt seg et særskilt garantiansvar. Ingen bestemmelse i disse Bruksvilkårene skal begrense eller utelukke Kias erstatningsansvar for (i) død eller legemsskade forårsaket av Kias uaktsomhet eller Kias ansattes eller representanters uaktsomhet; (ii) forsett eller grov uaktsomhet; (iii) brudd på forpliktelser etter regler om ordensforstyrrelser; og (iv) andre tilfeller hvor Kias ansvar ikke kan begrenses eller utelukkes etter loven. 16.7.2 Punkt 16.7.1 gjelder tilsvarende for Kias ansvar for bortkastede utlegg. 16.7.3 Du er forpliktet til å iverksette rimelige tiltak for å forhindre og begrense tapet.
  16.8 Nederland
  16.8.1 I den utstrekning det er tillatt under gjeldende lovgivning, skal Kia ikke være erstatningsansvarlig på noe grunnlag for skade som oppstår som følge av eller i forbindelse med avtalen for ytelsen av tjenestene eller tjenestene i seg selv. Det forannevnte skal ikke gjelde for ansvar som er forårsaket av grov uaktsomhet eller forsettlige forsømmelser fra Kias administrasjon. 16.8.2 Du er forpliktet til å iverksette rimelige tiltak for å forhindre og begrense tapet.
  16.9 Norge
  16.9.1 Kias erstatningsansvar etter avtale eller lov for skader som skyldes uaktsomhet skal, uavhengig av rettsgrunnlag, være begrenset som følger: (a) Kias ansvar skal være begrenset til påregnelig tap som er typiske for slike kontrakter, forårsaket av brudd på vesentlige kontraktsforpliktelser; (b) Kia skal ikke være erstatningsansvarlig for uaktsomme brudd på sideforpliktelser. (c) Kias ansvar er begrenset til NOK 5 000 per skadetilfelle. 16.9.2 De ovennevnte ansvarsbegrensningene gjelder bare så langt de ikke er i strid med ufravikelige erstatningsregler, herunder ansvar under den norske produktansvarsloven. I tillegg skal slike ansvarsbegrensninger ikke få anvendelse hvis og i den utstrekning Kia har påtatt seg et særskilt garantiansvar.
  16.10 Polen
  16.10.1 Kia skal ikke ha erstatningsansvar for faktisk tap og/eller tapt fortjeneste, med mindre det er forårsaket av Kias forsett. 16.10.2 De ovennevnte ansvarsbegrensningene gjelder ikke for lovregulert erstatningsansvar, særlig erstatningsansvar for forsett, ansvar under den polske produktansvarsloven (Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów), ansvar for farlig produkt etter den polske sivillovboken (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny) og ansvar for uaktsomt påført legemsskade.
  16.11 Irland
  16.11.1 Kia er ansvarlig overfor deg for påregnelig tap og skade forårsaket av Kia. Dersom Kia ikke overholder disse Bruksvilkårene, skal Kia være ansvarlig for tap og skade du lider som en påregnelig følge av at Kia bryter denne avtalen, eller ikke utviser rimelig omsorg og dyktighet, men vi er ikke ansvarlig for upåregnelig tap eller skade. Tap eller skade er påregnelig hvis det enten er åpenbart at det vil oppstå eller både vi og du på avtaletidspunktet visste at det kunne oppstå.16.11.2 Kia utelukker eller begrenser ikke ansvaret ovenfor deg på noen måte hvor det vil være ulovlig å gjøre dette. Dette omfatter ansvar for død eller personskade forårsaket av Kias uaktsomhet eller uaktsomheten til Kias ansatte, agenter eller underleverandører, eller for bedrageri eller bedragersk feilinformasjon.16.11.3 Kia er ikke ansvarlig for forretningstap. Vi tilbyr bare Tjenestene for privat bruk. Hvis du benytter produktene for kommersielle formål, næringsdrift eller gjensalg, fraskriver Kia seg alt ansvar for inntjeningstap, forretningsmessige tap, avbrudd i forretningsdriften eller tap av forretningsmuligheter.
  16.12 Slovakia
  16.12.1 I den utstrekning som er tillatt etter gjeldende slovakisk lov, skal Kias kontraktuelle og lovbestemte ansvar for tap (spesielt aktuelle tap og tap av fortjeneste), uansett juridisk grunnlag, være begrenset. Kia skal kun være erstatningsansvarlig opp til det beløp av erstatning som Kia forutså, eller som Kia kunne ha forutsett som et mulig resultat av bruddet på Kias forpliktelse, på tidspunktet da kontrakten ble inngått, tatt i betraktning de opplysningene som Kia hadde eller skulle ha hatt ved å utvise rimelig omsorg. 16.12.2 Ovennevnte erstatningsbegrensninger skal ikke gjelde for noe ufravikelig lovbestemt ansvar. I tillegg skal slike ansvarsbegrensninger ikke få anvendelse hvis og i den utstrekning Kia har påtatt seg et særskilt garantiansvar.16.12.3 Du er forpliktet til å iverksette rimelige tiltak for å forhindre og begrense tapet.
  16.13 Spania
  16.13.1 Kia begrenser ikke sitt lovpålagte erstatningsansvar, herunder, men ikke begrenset til, ansvar for forsettlig forsømmelse og ansvar for personskader forårsaket av uaktsomhet.16.13.2 Punkt 16.13.1 ovenfor gjelder tilsvarende for Kias ansvar for bortkastede utlegg.
  16.14 Sverige
  16.14.1 Kia skal ikke være erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tap eller skade, med mindre Kia har forårsaket tapet eller skaden ved forsettlig forsømmelse eller grov uaktsomhet.16.14.2 De ovennevnte ansvarsbegrensningene gjelder ikke for ufravikelig erstatningsansvar etter loven, særlig ansvar for forsett, ansvar under den svenske produktansvarsloven (Produktansvarslagen) og ansvar for uaktsom forvoldelse av legemsskade. I tillegg skal slike ansvarsbegrensninger ikke få anvendelse hvis og i den utstrekning Kia har påtatt seg et særskilt garantiansvar. 16.14.3 Punktene16.14.1 og 16.14.2 gjelder tilsvarende for Kias ansvar for bortkastede utlegg.16.14.4 Du er forpliktet til å iverksette rimelige tiltak for å forhindre og begrense tapet.
  16.15 Storbritannia
  16.15.1 Kia er ansvarlig overfor deg for påregnelig tap og skade forårsaket av Kia. Dersom Kia ikke overholder disse Bruksvilkårene, skal Kia være ansvarlig for tap og skade du lider som en påregnelig følge av at Kia bryter denne avtalen, eller ikke utviser rimelig omsorg og dyktighet, men vi er ikke ansvarlig for upåregnelig tap eller skade. Tap eller skade er påregnelig hvis det enten er åpenbart at det vil oppstå eller både vi og du på avtaletidspunktet visste at det kunne oppstå. 16.15.2 Kia utelukker eller begrenser ikke ansvaret ovenfor deg på noen måte hvor det vil være ulovlig å gjøre dette. Dette inkluderer ansvar for død eller personskader forårsaket av Kias uaktsomhet eller uaktsomhet hos deres ansatte, representanter eller underleverandører; for svindel eller feilaktig fremstilling; for brudd på rettighetene dine i forbindelse med tjenestene, herunder retten til å motta tjenestene som tilbys med rimelig dyktighet og omsorg. 16.15.3 Kia er ikke ansvarlig for forretningstap. Vi tilbyr bare Tjenestene for privat bruk. Hvis du benytter produktene for kommersielle formål, næringsdrift eller gjensalg, fraskriver Kia seg alt ansvar for inntjeningstap, forretningsmessige tap, avbrudd i forretningsdriften eller tap av forretningsmuligheter.

 • 17. LOKALE LOVENDRINGER

 • Tabellen nedenfor inneholder spesifikke lokale lovendringer i det landet der du til vanlig oppholder deg.
  Belgia
  Pkt. 5.1 siste setning vil bli endret som følger: Uten at det berører obligatoriske rettigheter i henhold til gjeldende rett, må du ikke reprodusere (helt eller delvis), overføre (ved elektroniske midler eller på annen måte), endre, vise, videreføre, lisensiere, lenke eller på annen måte bruke tjenestene til noe offentlig eller kommersielt formål uten vår forutgående tillatelse.
  Pkt. 12.5 paragraf 1 vil bli endret som følger: Vi har rett til å overdra våre rettigheter og plikter etter denne avtalen i sin helhet eller delvis til en annen tjenestetilbyder med å gi 6 ukers varsel til deg, og dette, uten din godkjenning forutsatt at denne overdragelsen ikke reduserer garantiene dine som forbruker.
  Pkt. 14 vil bli endret som følger: Du godtar uttrykkelig at kontrakten begynner, med din godkjenning, på dagen du registrerer deg for Kia-kontoen (for Kia Connect-appen) og godtar de nåværende Bruksvilkårene og derved erkjenner at du mister din angrerett, i samsvar med Artikkel VI.53,13° i den belgiske økonomiske loven.
  Tsjekkia
  Pkt. 13.2 blir slettet og erstattet med følgende: Dersom du er forbruker, i tillegg til å anlegge sak for de tsjekkiske domstoler eller i et annet verneting, dersom det er tillatt etter gjeldende rett, er du også berettiget til alternativ tvisteløsning av en forbrukertvist som oppstår på bakgrunn av eller i forbindelse med avtalen underlagt disse Bruksvilkår. Du kan finne listen over de godkjente alternative tvisteløsningsorganene så vel som videre informasjon om gjeldende regelverk for prosedyren knyttet til alternativ tvisteløsning på nettsiden til den tsjekkiske handelsmyndigheten: https://www.adr.coi.cz Du kan også inngi en klage online til et alternativt tvisteløsningsorgan via online-plattformen som er tilgjengelig her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  Pkt. 14 blir slettet og erstattet med følgende: Du anerkjenner og uttrykkelig aksepterer at inngåelsen av avtalen vedrørende levering av tjenesten, med din godkjenning, begynner på den dato da du aksepterer disse Bruksvilkår og derfor anerkjenner at han/hun taper angreretten, i henhold til seksjon 1837 (l) i den tsjekkiske tvisteloven.
  Ungarn
  Disse Bruksvilkår inngås i elektronisk form. Bruksvilkårene vil være akseptert ved aktivering av tjenesten ved bruk av «JEG AKSEPTERER»-knappen. Bruksvilkårene skal ikke anses for å være inngått skriftlig og du vil være i stand til å lagre dem og aksessere og gjenskape Bruksvilkårene på ditt lagringsmedium eller elektroniske medium. Vi vil sørge for tekniske hjelpemidler til å identifisere og korrigere feil i input ved elektronisk behandling før du gir noe juridisk bindende utsagn.
  Pkt. 13.2 gjelder ikke dersom du er forbruker.
  Nederland
  Pkt. 11.1 vil bli endret som følger: Kia forbeholder seg retten til å gjøre rimelige endringer i Bruksvilkårene og/eller tjenestene. Du vil bli varslet av oss vedørende enhver slik endring av Bruksvilkårene og/eller tjenestene. Enhver slik endring vil få virkning 6 uker etter ditt mottak av varselet.
  Polen
  Pkt. 14 blir slettet og erstattet med følgende: Du har ikke angrerett. Dette gjelder selv om du er forbruker, da bruken av Kia Connect-appen og tjenestene består i å levere digitalt innhold som ikke er lagret på et varig medium av Kia til deg. Dersom du er en forbruker, aksepterer og anerkjenner du at ved å laste ned Kia Connect-appen aksepterer du at Kia umiddelbart starter leveringen og at du ikke har angrerett.
  Dette dokumentet er informasjon som tilhører Kia og er beskyttet av aktuelle lover og forskrifter.