Lagaleg skjöl Kia Connect

KIA CONNECT PERSÓNUVERNDARTILKYNNING

 1. Inngangur
 2. Ábyrgðaraðili
 3. Gagnaverndarfulltrúi
 4. Tilgangur, lagastoð og tegund persónuupplýsinga
 5. Kia Connect appið
 6. Miðlægt stjórnborð og In-Car þjónusta
 7. OTA-uppfærslur
 8. Uppfærslur
 9. Kia Connect Store og kaupferli
 10. Greiðsluferli
 11. Önnur vinnslustarfsemi
 12. Þinn réttur
 13. Viðtakendur og flokkar viðtakenda
 14. Gagnaflutningur milli landa
 15. Varðveisla gagna
 16. Gagnaöryggi
 17. Vinnsla án tengingar (e=Offline Mode) (Slökkt á mótaldi)
 18. Uppfærslur
 19. Skilgreiningar
 20. Breytingar á landslögum
Við erum að uppfæra notkunarskilmála okkar og persónuverndartilkynningu. Uppfærðir notkunarskilmálar og persónuverndartilkynning munu taka gildi fyrir núverandi viðskiptavini þann 5. október 2023. Eftir þessa dagsetningu þarftu að samþykkja uppfærða notkunarskilmála og staðfesta persónuverndartilkynninguna til að halda áfram að nota þjónustu okkar. Notkun á þjónustu okkar frá og með þessum degi verður háð uppfærðri persónuverndartilkynningu.
Athugasemd varðandi uppfærslur á persónuverndartilkynningunni: Við höfum endurskipulagt og breytt persónuverndartilkynningunni okkar svo að hún endurspegli þær breytingar sem við höfum gert á notkunarskilmálum okkar og til að útskýra betur um hvernig við söfnum, notum og birtum persónuupplýsingar þínar. Breytingarnar fela einkum í sér eftirfarandi:
Viðbót á lýsingu á vinnslustarfsemi okkar í tengslum við nýja og núverandi aukna þjónustu (fjarstýrt framskott, fjarstýrt rafhlöðuástand, fjarstýrt ljós, fjarstýrð flauta og ljós, stafrænn lykill, leiðaval rafbifreiða, betri áhugaverðir staðir í beinni, tónlistargreining, straumspilun tónlistar) ( sbr. hluta 5. og 6).
Viðbót á lýsingu á vinnslustarfsemi okkar í tengslum við þráðlausar uppfærslur ökutækjakerfis (hluti 7.2).
Upplýsingagjöf varðandi og viðbót við lýsingu á vinnslustarfsemi okkar í tengslum við kaup á uppfærslum í Kia Connect Store og tengdu greiðsluferli (hlutar 8 - 10).
Viðbót á lýsingu á vinnslustarfsemi okkar í tengslum við endurgjöf varðandi ánægju með leiðaval og staðsetningartengdar auglýsingar (hluti 11.5 og 11.6).
Við hvetjum þig til að skoða uppfærða notkunarskilmála og persónuverndartilkynningu í heild sinni. Hægt er að hlaða niður uppfærðu notkunarskilmálunum og uppfærðu persónuverndartilkynningunni á https://connect.kia.com/eu/downloads.
Persónuverndartilkynning
Síðasta uppfærsla: 24. október 2023

1.

Inngangur
Þessi persónuverndartilkynning („persónuverndartilkynningin“) frá Kia Connect GmbH, þýsku félagi með skrásetningarnúmerið HRB 112541 („Kia“, „við“ eða „okkur“) tekur til söfnunar og vinnslu persónuupplýsinga í tengslum við þjónustu sem veitt er í appinu okkar („Kia Connect appið“) og/eða um viðeigandi miðlægt stjórnborð ökutækisins („miðlæga stjórnborðið“, saman „þjónustan“ ) og er í boði fyrir viðskiptavini okkar sem nota þessa þjónustu („þú“, „þitt“).
Auk þjónustunnar getur Kia boðið upp á kaup á ákveðnum eiginleikum fyrir viðskiptavini sína til að nota með ökutæki sínu, svo sem uppfærslur eða aðrar viðbætur við hugbúnað ökutækis viðskiptavinarins („uppfærslur“). Þessi persónuverndartilkynning veitir einnig ákveðnar upplýsingar um vinnslu persónuupplýsinga í tengslum við kaup á slíkum uppfærslum.
Kia er umhugað um persónuupplýsingar og persónuvernd þína og tekur skyldur sínar í sambandi við hana alvarlega og mun aðeins vinna persónuupplýsingar um þig í samræmi við almennu persónuverndarreglugerðina (GDPR)) og önnur gildandi gagnaverndar- og persónuverndarlög.
Athugaðu að til viðbótar við þessa persónuverndartilkynningu, þar sem við á, kunnum við að upplýsa þig um vinnslu persónuupplýsinga þinna sérstaklega, til dæmis í samþykkiseyðublöðum eða sérstökum persónuverndartilkynningum.

2.

Ábyrgðaraðili

2.1.

Ef annað er ekki sérstaklega tekið fram er Kia Connect GmbH ábyrgðaraðili persónuupplýsinga sem safnað er og unnið er með eins og lýst er í þessari persónuverndartilkynningu.

2.2.

Kvikni spurningar um eða vegna Persónuverndartilkynningarinnar eða óskir þú þess að beita réttindum sem þú átt á grundvelli hennar má hafa samband við okkur á eftirfarandi máta: 
Kia Connect GmbH Theodor-Heuss-Allee 11 60486 Frankfurt am Main Þýskalandi
Email: info@kia-connect.eu
Þú getur einnig notað samskiptaeyðublaðið sem er fáanlegt hér: https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/ 
Einnig geturðu haft samband við gagnaverndarfulltrúa okkar með því að nota samskiptaupplýsingarnar sem finna má í hluta 3 hér að neðan.

3.

Gagnaverndarfulltrúi
Við höfum skipað utanaðkomandi gagnaverndarfulltrúa („DPO“). Þú getur haft samband við DPO okkar á:
Kia Connect GmbH
Data Protection Officer
Theodor-Heuss-Allee 11
60486 Frankfurt am Main Germany
Netfang: dpo@kia-connect.eu

4.

Tilgangur, lagastoð og tegund persónuupplýsinga
Upplýsingar um tilgang og lagastoð vinnslu okkar á persónuupplýsingunum þínum og tegund persónuupplýsinga sem við kunnum að vinna með eru settar fram í hlutum 5-11 hér að neðan.
Athugaðu að við munum aðeins vinna með persónuupplýsingar að því marki sem lög leyfa og að því marki sem nauðsynlegt er í viðkomandi tilgangi.
Tilgangur
Við munum aðallega vinna úr persónuupplýsingum þínum í þeim tilgangi að gera samning við þig um veitingu þjónustunnar og kaup á uppfærslum („notkunarskilmálar Kia Connect“) og til að efna þennan samning. Frekari upplýsingar um þjónustuna eru veittar í viðkomandi þjónustulýsingu í notkunarskilmálum Kia Connect.
Það kann einnig að vera að við vinnum persónuupplýsingar þínar í öðrum tilgangi, sem tilgreindur er í hlutum 5-11 hér að neðan.
Þetta getur til dæmis falið í sér vinnslu persónuupplýsinga til þess að (i) hafa samskipti við þig, (ii) í þágu beinnar markaðssetningar eða (iii) til þess að greina viðkomandi gögn til að bæta þjónustu okkar, þróa nýjar samgöngulausnir og samgöngutengdar vörur og/eða þjónustu til að tryggja að hægt er að veita viðkomandi vörur eða þjónustu á öruggan hátt.
Í þeim tilgangi sem greint var frá í (iii) kann að vera að við greinum við gögnin sem safnað er á grundvelli tölfræði- og reiknilíkana. Ennfremur gætum við einnig unnið með persónuupplýsingar þínar í þeim tilgangi að fara að gildandi lögum eða öðrum lagalegum skyldum (t.d. birting viðeigandi persónuupplýsinga til dómstóla eða sakamálayfirvalda), eða ef við höfum upplýst þig sérstaklega um slíkan tilgang.
Lagagrundvöllur
Almennt, í tengslum við þjónustuna og uppfærslurnar, söfnum við og vinnum úr persónuupplýsingum þínum: (i) til að gera ráðstafanir að beiðni þinni áður en samningur er gerður („samningsgerð“) eða að því marki sem nauðsynlegt er til að uppfylla samning okkar við þig (b-liður 1. mgr. 6. gr. GDPR), eða (ii) að því marki sem vinnslan er nauðsynleg í þágu lögmætra hagsmuna okkar eða þriðja aðila (f-liður 1. mgr. 6. gr. GDPR).
Að því er varðar tiltekna vinnslustarfsemi kunnum við að vinna úr persónuupplýsingum þínum: (i) að því marki sem nauðsynlegt er til að uppfylla lagaskyldu sem við erum háð (c-liður 1. mgr. 6. gr. GDPR), eða (ii) þar sem við höfum fengið fyrirfram samþykki þitt á viðeigandi vinnslu persónuupplýsinga þinna í ákveðnum tilgangi (a-liður 1. mgr. 6. gr. GDPR).
Uppruni
Ef annað er ekki tekið fram í þessari persónuverndartilkynningu, eru persónuupplýsingarnar sem taldar eru upp í þessum köflum 5-11 hér að neðan, veittar okkur beint af þér (t.d. með því að slá inn tiltekin persónuleg gögn í Kia Connect appinu) eða er safnað beint úr ökutækinu þínu (t.d. skynjarar þess og tengd notkun aðgengileg úr Miðlæga stjórnborðinu).
Réttur þinn til að veita ekki persónuupplýsingar þínar
Almennt hefur þú rétt á að veita okkur ekki persónuupplýsingar þínar. Hins vegar, í sumum tilfellum (t.d. vegna notkunar á tiltekinni þjónustu), gætum við krafist ákveðinna persónuupplýsinga frá þér til að geta unnið úr fyrirspurn þinni eða veitt viðeigandi þjónustu eða uppfærslur. Við munum upplýsa þig um nauðsynlegar persónuupplýsingar í samræmi við það.
Notkun þriðju aðila á ökutækinu eða þjónustunni
Upplýsingarnar um vinnslustarfsemi okkar eins og kveðið er á um í þessari persónuverndartilkynningu eiga einnig við með tilliti til notkunar þriðja aðila á viðkomandi ökutæki. Hins vegar er vinnsla gagna hjá Kia almennt byggð á upplýsingum tengdum ökutækjum eins og lýst er í þessari persónuverndartilkynningu.
Því mun Kia ekki geta borið kennsl á viðkomandi aðila sem ekur bílnum, nema viðkomandi sé skráður inn með persónulegum prófíl sínum eða önnur skilríki sem tengjast viðkomandi einstaklingi séu gefin upp.
Notkunarskilmálar Kia Connect krefjast þess að þú upplýsir aðra notendur/ökumenn ökutækisins um: (i) virkjun þjónustunnar; (ii) gagnavinnsluaðgerðirnar sem lýst er í þessari persónuverndartilkynningu; og (iii) þá staðreynd að þjónustan krefst söfnunar og vinnslu staðsetningargagna (GPS-gagna).
Athugaðu að ef annar aðili notar Kia Connect appið og er tengdur við sama farartæki og þú (skoðaðu hluta 4.1.2 í notkunarskilmálum Kia Connect fyrir frekari upplýsingar um samnýtingu ökutækisins), gæti þessi aðili einnig séð staðsetningargögn bílsins á reikningi sínum fyrir Kia Connect appið (með því að nota þjónustuna „Finna bílinn minn“) , jafnvel þótt þú notir ökutækið á þessum tíma. Þótt þessi aðili muni ekki geta fengið aðgang að raunverulegum akstursleiðum þínum gæti viðkomandi sé lifandi staðsetningu ökutækisins.

5.

Kia Connect appið

5.1.

Nýskráning og innskráning

5.1.1.

Nýskráningarferli fyrir Kia Connect appið: Til að nota Kia Connect appið þarftu að skrá þig og búa til „Kia reikning“. Kia reikningurinn er einnig nauðsynlegur til að skrá sig fyrir aðra þjónustu sem meðlimir Kia samstæðunnar og ákveðnir þriðju aðilar veita í Evrópu. Upplýsingar um vinnslu okkar á persónuupplýsingum þínum í tengslum við Kia reikninginn eru veittar í sérstakri persónuverndartilkynningu sem er aðgengileg hér: https://connect.kia.com/eu/kia-account-docs/.
Þú þarft einnig að samþykkja Notkunarskilmála Kia Connect.
Að koma á tengingu milli notendatækisins (þ.e. snjallsíma) sem Kia Connect appið er uppsett á og viðkomandi ökutækis krefst staðfestingar.
Í þessum tilgangi er unnið úr eftirfarandi persónuupplýsingum: Verksmiðjunúmer bifreiðarinnar (VIN), netfang, nafn, lykilorð, ávarpsorð, fæðingardag, farsímanúmer, land, valið tungumál, lykilorð til staðfestingar (e=verification pin), skráningarnúmer bifreiðarinnar, ræsikóða, sú staðreynd að þú samþykktir Notkunarskilmála Kia Connect.
Lagastoð: Vinnslan er nauðsynleg til að efna samninginn sem þú hefur gert við okkur, eða til að gera samning við okkur (Gr. 6 (1) b) GDPR).

5.1.2.

Aðferð við að tengjast: Til þess að nota Þjónustuna eða kaupa Uppfærslur í Kia Connect appinu þarf að tengjast því í. Þegar tenging hefur átt sér stað er hægt að bæta við og fjarlægja bifreið eða bifreiðar og nota Þjónustuna eða kaupa Uppfærslur. 
Í þessum tilgangi er unnið úr eftirfarandi persónuupplýsingum: netfang og lykilorð.
Lagastoð: Vinnslan er nauðsynleg til að efna samninginn sem þú hefur gert við okkur (Gr. 6 (1) b) GDPR).

5.2.

Fjarstýring og umsjón

5.2.1.

Fjarstýrð loftræsting/miðstöð: Þjónustan gerir þér kleift að fjarstýra og stilla loftræstikerfi/miðstöð rafbifreiðar þinnar, þ.á m. afþýðingarstillingar, með Kia Connect appinu.
Í þessum tilgangi er unnið úr eftirfarandi persónuupplýsingum: Verksmiðjunúmer bifreiðarinnar (VIN), skrásetningarnúmer bifreiðarinnar, dagsetningar og tímastaðfestingu (e= date and time stamp), GPS gögn, upplýsingar úr kílómetramæli, upplýsingar um ástand bifreiðarinnar (stöðu loftræstingar, ástand vélar, upplýsingar um hvort dyr, gluggar, skott og húdd séu opin/lokuð).
Lagastoð: Vinnslan er nauðsynleg til að efna samninginn sem þú hefur gert við okkur (Gr. 6 (1) b) GDPR).

5.2.2.

Fjarhleðsla (aðeins rafbifreiðar og tengiltvinnbílar): Þjónustan gerir þér kleift að hefja og stöðva hleðslu á rafhlöðum rafbifreiðar og tengiltvinnbíls með fjarstýringu og stjórna slíkri hleðslu með Kia Connect appinu. 
Í þessum tilgangi er unnið úr eftirfarandi persónuupplýsingum: Verksmiðjunúmer bifreiðarinnar (VIN), skrásetningarnúmer bifreiðarinnar, dagsetningar og tímastaðfestingu (e= date and time stamp), GPS gögn, upplýsingar úr kílómetramæli, upplýsingar um ástand bifreiðarinnar (stöðu loftræstingar, ástand vélar, upplýsingar um hvort dyr, gluggar, skott og húdd séu opin/lokuð, þrýsting í dekkjum, bremsuvökva/vélarolíu, upplýsingar um hleðslu, upplýsingar um varahleðslu, hleðslutíma og upplýsingar um gerð hleðslutækis).
Lagastoð: Vinnslan er nauðsynleg til að efna samninginn sem þú hefur gert við okkur (Gr. 6 (1) b) GDPR).

5.2.3.

Fjarlæsing: Þessi þjónusta gerir þér kleift að læsa/aflæsa dyrum bifreiðar með fjarstýringu og í gegnum ákveðin viðmót. Þú getur læst öllum dyrum eða aflæst allar dyr. Þjónustan mun athuga ýmiss forskilyrði til að tryggja öryggi við notkun hennar. Þessi Þjónusta getur veitt aðstoð í aðstæðum þegar þú manst ekki hvort þú læstir bifreiðinni sem gerir þér kleift að framkvæma þessa aðgerð með fjarstýringu.
Í þessum tilgangi er unnið úr eftirfarandi persónuupplýsingum: Verksmiðjunúmer bifreiðarinnar (VIN), skrásetningarnúmer bifreiðarinnar, dagsetningar og tímastaðfestingu (e= date and time stamp), GPS gögn, upplýsingar úr kílómetramæli, upplýsingar um ástand bifreiðarinnar (stöðu loftræstingar, ástand vélar, upplýsingar um hvort dyr, gluggar, skott og húdd séu opin/lokuð, þrýsting í dekkjum, sæta og gíra, eldsneytis, bremsuvökva/vélarolíu).
Lagastoð: Vinnslan er nauðsynleg til að efna samninginn sem þú hefur gert við okkur (Gr. 6 (1) b) GDPR).

5.2.4.

Fjarstilling ökutækis, öryggisafrit og endurheimt prófíls: Þessi Þjónusta gerir þér kleift að athuga og breyta stillingum ökutækis í Kia Connect appinu. Þú getur afritað stillingarupplýsingar og fært yfir í bifreið þína. 
Í þessum tilgangi er unnið úr eftirfarandi persónuupplýsingum: Verksmiðjunúmer bifreiðarinnar (VIN), skrásetningarnúmer bifreiðarinnar, staðfestingarkóða fyrir SMS, lykilorð (PIN) notanda, tíma skýrslugjafar, upplýsingar um uppsetningu bifreiðar, um uppsetningu kerfa, uppsetningu leiðsögukerfis, áhugaverða staði í leiðsögukerfi, listi yfir eftirlætis útvarpsstöðvar, ljósmynd úr svipmóti ( sé hún afhent).
Lagastoð: Vinnslan er nauðsynleg til að efna samninginn sem þú hefur gert við okkur (Gr. 6 (1) b) GDPR).

5.2.5.

Fjarhituð og loftræst sæti (aðeins rafbílar): Þessi Þjónusta gerir þér kleift að fjarstýra hitun og loftræstingu aftur- og framsæta í rafbílum þínum.
Í þessum tilgangi er unnið úr eftirfarandi persónuupplýsingum: Verksmiðjunúmer bifreiðarinnar (VIN), skrásetningarnúmer bifreiðarinnar, númer SIM korts, dagsetningar og tímastaðfestingu (e= date and time stamp), upplýsingar um ástand bifreiðarinnar (ástand vélar og stöðu gíra, upplýsingar um hvort dyr, gluggar, skott, sóllúga og húdd séu opin eða lokuð, stöðu miðstöðvar/loftræstikerfis (HVAC), rafhlöðu, eldsneyti og hversu langt sé í að það klárist (DTE), bremsuvökva og vélarolíu, dekk, perur, stöðu snjallræsingar og stöðu rafbifreiðar).
Lagastoð: Vinnslan er nauðsynleg til að efna samninginn sem þú hefur gert við okkur (Gr. 6 (1) b) GDPR).

5.2.6.

Fjarstýrð rúðustýring: Þessi Þjónusta gerir þér kleift að fjarstýra rúðum í ökutæki þínu. 
Í þessum tilgangi er unnið úr eftirfarandi persónuupplýsingum: Verksmiðjunúmer bifreiðarinnar (VIN), skrásetningarnúmer bifreiðarinnar, númer SIM korts, dagsetningar og tímastaðfestingu (e= date and time stamp), upplýsingar um ástand bifreiðarinnar (ástand vélar og stöðu gíra, upplýsingar um hvort dyr, gluggar, skott, sóllúga og húdd séu opin eða lokuð, stöðu miðstöðvar/loftræstikerfis (HVAC), rafhlöðu, eldsneyti og hversu langt sé í að það klárist (DTE), bremsuvökva og vélarolíu, dekk, perur, stöðu snjallræsingar og stöðu rafbifreiðar).
Lagastoð: Vinnslan er nauðsynleg til að efna samninginn sem þú hefur gert við okkur (Gr. 6 (1) b) GDPR).

5.2.7.

Stýring fyrir fjarhættuljós: Þessi Þjónusta gerir þér kleift að slökkva á hættuljósum með fjarstýringu.
Í þessum tilgangi er unnið úr eftirfarandi persónuupplýsingum: Verksmiðjunúmer bifreiðarinnar (VIN), skrásetningarnúmer bifreiðarinnar, númer SIM korts, dagsetningar og tímastaðfestingu (e= date and time stamp), upplýsingar um ástand bifreiðarinnar (staða á afturljósi, staða á hættuljósi, ástand vélar og stöðu gíra, upplýsingar um hvort dyr, gluggar, skott, sóllúga og húdd séu opin eða lokuð, stöðu miðstöðvar/loftræstikerfis (HVAC), rafhlöðu, eldsneyti og hversu langt sé í að það klárist (DTE), bremsuvökva og vélarolíu, dekk, perur, stöðu snjallræsingar og stöðu rafbifreiðar).
Lagastoð: Vinnslan er nauðsynleg til að efna samninginn sem þú hefur gert við okkur (Gr. 6 (1) b) GDPR).

5.2.8.

Fjarlæsing hurðar: Þessi Þjónusta gerir þér kleift að fjarstýra hurðum í ökutæki þínu.
Í þessum tilgangi er unnið úr eftirfarandi persónuupplýsingum: Verksmiðjunúmer bifreiðarinnar (VIN), skrásetningarnúmer bifreiðarinnar, númer SIM korts, dagsetningar og tímastaðfestingu (e= date and time stamp), upplýsingar um ástand bifreiðarinnar (hleðslustaða hurðar, ástand vélar og stöðu gíra, upplýsingar um hvort dyr, gluggar, skott, sóllúga og húdd séu opin eða lokuð, stöðu miðstöðvar/loftræstikerfis (HVAC), rafhlöðu, eldsneyti og hversu langt sé í að það klárist (DTE), bremsuvökva og vélarolíu, dekk, perur, stöðu snjallræsingar og stöðu rafbifreiðar).
Lagastoð: Vinnslan er nauðsynleg til að efna samninginn sem þú hefur gert við okkur (Gr. 6 (1) b) GDPR).

5.2.9.

Fjarstýrt framskott: Með þessari Þjónustu getur þú fjaropnað framskott ökutækisins með Kia Connect Appinu.
Í þessum tilgangi er unnið úr eftirfarandi persónuupplýsingum: Verksmiðjunúmer bifreiðarinnar (VIN), skrásetningarnúmer bifreiðarinnar, dagsetningar og tímastaðfesting, GPS-gögn, álestur kílómetramælis, upplýsingar um ástand bifreiðarinnar (loftræstingar, ástand vélar, upplýsingar um hvort dyr, gluggar, skott og húdd séu opin/lokuð, eldsneytishæð, bremsuvökva/vélarolíu), athugun á framstýrðu skotti.
Lagastoð: Vinnslan er nauðsynleg til að efna samninginn sem þú hefur gert við okkur (Gr. 6 (1) b) GDPR).

5.2.10.

Fjarstýrð rafhlöðuhæfing: Með þessari þjónustu getur þú fjarvirkjað og -stöðvað hæfingu rafhlaða í rafbifreiðum með Kia Connect Appinu. 
Í þessum tilgangi er unnið úr eftirfarandi persónuupplýsingum: Verksmiðjunúmer bifreiðarinnar (VIN), skrásetningarnúmer bifreiðarinnar, dagsetningar og tímastaðfesting (e= date and time stamp), GPS gögn, upplýsingar úr kílómetramæli, upplýsingar um ástand bifreiðarinnar (stöðu loftræstingar, ástand vélar, upplýsingar um hvort dyr, gluggar, skott og húdd séu opin/lokuð, þrýsting í dekkjum, sæta/gíra, eldsneytis, bremsuvökva/vélarolíu, kveikt/slökkt á rafhlöðuhæfingu), athugun á rafhlöðuhæfingu.
Lagastoð: Vinnslan er nauðsynleg til að efna samninginn sem þú hefur gert við okkur (Gr. 6 (1) b) GDPR).

5.2.11.

Fjarlýsing: Með þessari þjónustu getur þú kveikt á blikkandi hættuljósum í stutta stund með Kia Connect Appinu.
Í þessum tilgangi er unnið úr eftirfarandi persónuupplýsingum: Verksmiðjunúmer bifreiðarinnar (VIN), skrásetningarnúmer bifreiðarinnar, númer SIM korts, dagsetningar og tímastaðfestingu (e= date and time stamp), upplýsingar um ástand bifreiðarinnar (ástand vélar og stöðu gíra, upplýsingar um hvort dyr, gluggar, skott, sóllúga og húdd séu opin eða lokuð, stöðu miðstöðvar/loftræstikerfis (HVAC), rafhlöðu, eldsneyti og hversu langt sé í að það klárist (DTE), bremsuvökva og vélarolíu, dekk, perur, staða snjallræsingar og staða rafbifreiðar).
Lagastoð: Vinnslan er nauðsynleg til að efna samninginn sem þú hefur gert við okkur (Gr. 6 (1) b) GDPR).

5.2.12.

Fjarflauta og -ljós: Með þessari þjónustu getur þú kveikt á blikkandi hættuljósum og flautumerki í stutta stund með Kia Connect Appinu.
Í þessum tilgangi er unnið úr eftirfarandi persónuupplýsingum: Verksmiðjunúmer bifreiðarinnar (VIN), skrásetningarnúmer bifreiðarinnar, númer SIM-korts, dagsetningar og tímastaðfesting (e= date and time stamp), upplýsingar um ástand bifreiðarinnar (staða á afturljósi, staða á hættuljósi, ástand vélar og stöðu gíra, upplýsingar um hvort dyr, gluggar, skott, sóllúga og húdd séu opin eða lokuð, stöðu miðstöðvar/loftræstikerfis (HVAC), rafhlöðu, eldsneyti og hversu langt sé í að það klárist (DTE), bremsuvökva og vélarolíu, dekk, perur, staða snjallræsingar og staða rafbifreiðar).
Lagastoð: Vinnslan er nauðsynleg til að efna samninginn sem þú hefur gert við okkur (Gr. 6 (1) b) GDPR).

5.3.

Fjarstýrð, landfræðileg staðsetningarþjónusta

5.3.1.

Senda POI í bíl: þessi Þjónusta gerir þér kleift að senda upplýsingar um áhugaverða staði (POI) í leiðsögukerfi bifreiðarinnar og gerir þér kleift að nota POI (t.d. sem áfangastað í leiðarskipulagningu) svo skjótt sem kveikt hefur verið á bifreiðinni.
Í þessum tilgangi er unnið úr eftirfarandi persónuupplýsingum: Verksmiðjunúmer bifreiðarinnar (VIN), skrásetningarnúmer bifreiðarinnar, dagsetningar og tímastaðfestingu (e= date and time stamp), GPS gögn, upplýsingar um áhugaverða staði (POI), lykilorð fyrir leit og tungumál sem snjallsími er stilltur á.Lagastoð: Vinnslan er nauðsynleg til að efna samninginn sem þú hefur gert við okkur (Gr. 6 (1) b) GDPR).
Lagastoð: Vinnslan er nauðsynleg til að efna samninginn sem þú hefur gert við okkur (Gr. 6 (1) b) GDPR).

5.3.2.

Finna bílinn minn og Fyrstu mílu leiðsögn: Þessi Þjónusta gerir þér kleift að staðsetja bifreið þína og finna hana með því að nota snjallsíma. Staðsetning bifreiðarinnar verður sýnd í Kia Connect appinu. Athugaðu að ef annar aðili notar Kia Connect appið og er tengdur við sama farartæki og þú (sjá kafla 4.1.2 í Notkunarskilmálum Kia Connect með frekari upplýsingum um samnýtingu farartækis), gæti þessi aðili einnig séð staðsetningargögn bílsins á reikningi sínum fyrir Kia Connect appið (með því að nota þjónustuna „Finna bílinn minn“) , jafnvel þótt þú notir ökutækið á þessum tíma. Hins vegar mun þessi aðili ekki geta fengið aðgang að raunverulegum akstursleiðum þínum þótt viðkomandi gæti séð raunverulega staðsetningu ökutækis þíns.
Í þessum tilgangi er unnið úr eftirfarandi persónuupplýsingum: Verksmiðjunúmer bifreiðarinnar (VIN), skrásetningarnúmer bifreiðarinnar, númer SIM korts, heimilisfang, nafn, upplýsingar um staðsetningu notanda og bifreiðar, hnitastaðsetningu (e=waypoint information), dagsetning, stund, tímastimpil og hraða.
Lagastoð: Vinnslan er nauðsynleg til að efna samninginn sem þú hefur gert við okkur (Gr. 6 (1) b) GDPR).

5.3.3.

Mínar ferðir: Þessi Þjónusta gefur skýrslu (síðustu 90 daga) um hverja ferð með dag- og tímasetningu, meðal- og hámarkshraða, vegalengd sem farin er og tíma sem ferðin tekur. 
Í þessum tilgangi er unnið úr eftirfarandi persónuupplýsingum: Verksmiðjunúmer bifreiðarinnar (VIN), skrásetningarnúmer bifreiðarinnar, dagsetningar og tímastaðfestingu (e= date and time stamp), GPS gögn, akstursupplýsingar (akstursvegalengd, meðalhraða, hámarkshraða, heildarnotkun eldsneytis, heildarorkunotkun, rafmagnsnotkun, aksturstíma, tíma sem tók fyrir bifreið að hitna, meðalálestur kílómetramælis).
Lagastoð: Vinnslan er nauðsynleg til að efna samninginn sem þú hefur gert við okkur (Gr. 6 (1) b) GDPR).

5.3.4.

Leiðsögn síðustu kílómetrana: Þessi Þjónusta gerir þér kleift að nota snjallsíma til þess að halda leiðsögn áfram á áfangastað þótt búið sé að leggja bifreiðinni. 
Í þessum tilgangi er unnið úr eftirfarandi persónuupplýsingum: Verksmiðjunúmer bifreiðarinnar (VIN), skrásetningarnúmer bifreiðarinnar, númer SIM korts, heimilisfang, nafn, upplýsingar um staðsetningu notanda og bifreiðar, hnitastaðsetningu (e=waypoint information), stund og hraða.
Lagastoð: Vinnslan er nauðsynleg til að efna samninginn sem þú hefur gert við okkur (Gr. 6 (1) b) GDPR).

5.4.

Upplýsingar um ökutæki

5.4.1.

Staða ökutækis: Þessi Þjónusta veitir þér eftirfarandi upplýsingar um ökutæki í Kia Connect appinu:
Staða hurðar
Hleðslustaða hurðar
Staða skotts og húdds
Staða miðstöðvar/loftræstingar
Staða hleðslurafhlöðu, hleðslutækis, hleðslu (tekur einungis til rafbifreiða)
Eldsneytisstaða (tekur aðeins til eldsneytis-/tengiltvinnbíla)
Staða sætishita og loftræstingar
Staða glugga
Staða sóllúgu
Staða 12V rafgeymis
Staða ljósa
Í þessum tilgangi er unnið úr eftirfarandi persónuupplýsingum: Verksmiðjunúmer bifreiðarinnar (VIN), skrásetningarnúmer bifreiðarinnar, númer SIM korts, dagsetningar og tímastaðfestingu (e= date and time stamp), GPS gögn, álestur kílómetramælis, upplýsingar um ástand bifreiðarinnar (ástand vélar og stöðu gíra, upplýsingar um hvort dyr, gluggar, skott, sóllúga og húdd séu opin eða lokuð, stöðu miðstöðvar/loftræstikerfis (HVAC), rafhlöðu, eldsneyti og hversu langt sé í að það klárist (DTE), bremsuvökva og vélarolíu, dekk, perur, stöðu snjallræsingar og stöðu rafbifreiðar).
Lagastoð: Vinnslan er nauðsynleg til að efna samninginn sem þú hefur gert við okkur (Gr. 6 (1) b) GDPR).

5.4.2.

Ökutækjaskýrsla: Þú færð skýrslu í Kia Connect appið. Skýrslan inniheldur greiningarupplýsingar um bifreiðina og akstursmynstur (fjöldi ræsinga bifreiðar, akstursvegalengd og aksturstími/tími aðgerðarleysis). Þarfnist eitthvað viðhalds eða viðgerðar verðurðu upplýstur um það og hversu alvarlegt eða aðkallandi viðhald eða viðgerð sé og hvað ráðlegt sé að gera. 
Í þessum tilgangi er unnið úr eftirfarandi persónuupplýsingum: Verksmiðjunúmer bifreiðarinnar (VIN), skrásetningarnúmer bifreiðarinnar, dagsetningar og tímastaðfestingu (e= date and time stamp), GPS gögn, upplýsingar um ástand bifreiðarinnar (ástand vélarinnar), upplýsingar um akstursmynstur (upplýsingar um hraða (hámarks- og meðalhraða), upplýsingar um viðbraðgstíma, ekna vegalengd, notkun á rafhlöðu (tekur til rafbifreiða)).
Lagastoð: Vinnslan er nauðsynleg til að efna samninginn sem þú hefur gert við okkur (Gr. 6 (1) b) GDPR).

5.4.3.

Bilanagreining bíls: Sjálfvirkt greiningarapp fylgir þjónustunni. Við ræsingu bifreiðarinnar er greiningarskönnun framkvæmd sjálfkrafa (e=Diagnostics Trouble Code („DTC“)). Sé eitthvað að eru þér send skilaboð um hvað sé að, hversu alvarlegt það sé og hvernig bregðast skuli við. 
Í þessum tilgangi er unnið úr eftirfarandi persónuupplýsingum: Verksmiðjunúmer bifreiðarinnar (VIN), skrásetningarnúmer bifreiðarinnar, dagsetningar og tímastaðfestingu (e= date and time stamp), GPS gögn, álestur af kílómetramæli, niðurstöðu DTC skannsins, upplýsingar um ástand bifreiðarinnar ( loftræstingar, ástand vélar, upplýsingar um hvort dyr, gluggar, skott og húdd séu opin/lokuð, þrýsting í dekkjum, sæta og gíra, eldsneytis, bremsuvökva/vélarolíu og rafhlöðu).
Lagastoð: Vinnslan er nauðsynleg til að efna samninginn sem þú hefur gert við okkur (Gr. 6 (1) b) GDPR).

5.4.4.

Orkunotkun (aðeins rafbílar): Í þessari Þjónustu geturðu séð upplýsingar um núverandi orkunotkun og meðalorkunotkun, akstursvegalengd og orkuendurnýtingu í Kia Connect appinu.
Í þessum tilgangi er unnið úr eftirfarandi persónuupplýsingum: Verksmiðjunúmer bifbreiðarinnar (VIN), dagsetningar og tímastaðfestingu, uppsafnaður álestur kílómetramælis, heildarorkunotkun (orkunotkun mótors, orkunotkun loftkælingar, orkunotkun rafbúnaðar, upplýsingar um rafhlöðu, upplýsingar um endurnýjaða orku).
Lagastoð: Vinnslan er nauðsynleg til að efna samninginn sem þú hefur gert við okkur (Gr. 6 (1) b) GDPR).

5.5.

Viðvörun og öryggi

5.5.1.

Viðvörunarkerfi bifreiðar: Séu gluggar opnir en bifreiðin ekki í gangi verður þér send viðvörun þar að lútandi í Kia Connect appinu.
Í þessum tilgangi er unnið úr eftirfarandi persónuupplýsingum: Verksmiðjunúmer bifreiðarinnar (VIN), skrásetningarnúmer bifreiðarinnar, númer SIM korts, dagsetningar og tímastaðfestingu (e= date and time stamp), GPS gögn, álestur af kílómetramæli, upplýsingar um ástand bifreiðarinnar (ástand vélar og stöðu gíra, upplýsingar um hvort dyr, gluggar, skott, sóllúga og húdd séu opin eða lokuð, stöðu miðstöðvar/loftræstikerfis (HVAC), rafhlöðu, eldsneyti og hversu langt sé í að það klárist (DTE), bremsuvökva og vélarolíu, dekk, perur, stöðu snjallræsingar og stöðu rafbifreiðar).
Lagastoð: Vinnslan er nauðsynleg til að efna samninginn sem þú hefur gert við okkur (Gr. 6 (1) b) GDPR).

5.5.2.

Þjófavörn (tekur aðeins til bifreiða sem eru með þjófavarnarkerfi): Fari þjófarvarnarkerfi í gang verða þér send skilaboð sem sjást í Kia Connect appinu.
Í þessum tilgangi er unnið úr eftirfarandi persónuupplýsingum: Verksmiðjunúmer bifreiðarinnar (VIN), skrásetningarnúmer bifreiðarinnar, dagsetningar og tímastaðfestingu (e= date and time stamp), GPS gögn, álestur af kílómetramæli, upplýsingar um ástand bifreiðarinnar (stöðu loftræstingar, ástand vélar, upplýsingar um hvort dyr, gluggar, skott og húdd séu opin/lokuð, þrýsting í dekkjum, sæta og gíra, eldsneytis, bremsuvökva/vélarolíu).
Lagastoð: Vinnslan er nauðsynleg til að efna samninginn sem þú hefur gert við okkur (Gr. 6 (1) b) GDPR).

5.5.3.

Viðvörun um afhleðsla rafhlöðu: Fari hleðsla 12 volta rafhlöðunnar niður fyrir ákveðin mörk færð þú tilkynningu þar um í Kia Connect appinu.
Í þessum tilgangi er unnið úr eftirfarandi persónuupplýsingum: Verksmiðjunúmer bifreiðarinnar (VIN), skrásetningarnúmer bifreiðarinnar, númer SIM korts, ástand rafhlöðu, tegund boðunar í bifreið.
Lagastoð: Vinnslan er nauðsynleg til að efna samninginn sem þú hefur gert við okkur (Gr. 6 (1) b) GDPR).

5.5.4.

Aftursætisfarþegaboði (e. Rear Passenger Alarm): Greinist hreyfing í aftursætinu og ökutækið er í stöðugír færð þú tilkynningu þar um í Kia Connect appinu.
Í þessum tilgangi er unnið úr eftirfarandi persónuupplýsingum: Verksmiðjunúmer bifreiðarinnar (VIN), skrásetningarnúmer bifreiðarinnar, númer SIM korts, dagsetningar og tímastaðfestingu (e= date and time stamp), GPS gögn, álestur af kílómetramæli, upplýsingar um ástand bifreiðarinnar (ástand vélar og stöðu gíra, upplýsingar um hvort dyr, gluggar, skott, sóllúga og húdd séu opin eða lokuð, stöðu miðstöðvar/loftræstikerfis (HVAC), rafhlöðu, eldsneyti og hversu langt sé í að það klárist (DTE), bremsuvökva og vélarolíu, dekk, perur, stöðu snjallræsingar og stöðu rafbifreiðar).
Lagastoð: Vinnslan er nauðsynleg til að efna samninginn sem þú hefur gert við okkur (Gr. 6 (1) b) GDPR).

5.5.5.

Viðv. um hægagang ökutækis: Sé bifreiðin í stöðugír (e=park) en vél í gangi og dyr opnar, færð þú skilaboð þar um í Kia Connect appið. 
Í þessum tilgangi er unnið úr eftirfarandi persónuupplýsingum: Verksmiðjunúmer bifreiðarinnar (VIN), skrásetningarnúmer bifreiðarinnar, númer SIM korts, dagsetningar og tímastaðfestingu (e= date and time stamp), GPS gögn, álestur af kílómetramæli, upplýsingar um ástand bifreiðarinnar (ástand vélar og stöðu gíra, upplýsingar um hvort dyr, gluggar, skott, sóllúga og húdd séu opin eða lokuð, stöðu miðstöðvar/loftræstikerfis (HVAC), rafhlöðu, eldsneyti og hversu langt sé í að það klárist (DTE), bremsuvökva og vélarolíu, dekk, perur, stöðu snjallræsingar og stöðu rafbifreiðar).
Lagastoð: Vinnslan er nauðsynleg til að efna samninginn sem þú hefur gert við okkur (Gr. 6 (1) b) GDPR).

5.5.6.

Viðvörunarkerfi fyrir eftirlit með háspennu rafhlöðu (aðeins rafbílar): Fylgst er með stöðu háspennu rafhlöðunnar og í hvert skipti sem bilun greinist færðu skilaboð í Kia Connect appinu og Miðlæga stjórnborðinu.
Í þessum tilgangi er unnið úr eftirfarandi persónuupplýsingum: Staða miðstöðvar/loftræstingar, staða vélar, staða hurðar/skotts/húdds/sóllúgu/glugga, lofthiti, staða afísingar, hleðslustaða, staða hita í stýri, hitastaða hliðarspegils/baksýnisspegils, staða dekkjarþrýstings, staða 12V rafgeymis, staðaa bilunarvísis í ljósi, rafhlöðustaða snjalllykils, staða eldsneytis, staða rúðuvökva, staða viðvörunarljóss hemlaolíu, staða svefnstillingar, viðvörun um biðtíma fjarstýringar, viðvörunarstaða slokknunar kerfis, staða afturljósa, staða hættuljósa. 
Lagastoð: Vinnslan er nauðsynleg í þágu lögmætra hagsmuna sem við stefnum að, en einnig viðskiptavina okkar og annarra þriðju aðila (Gr. 6 (1) f) GDPR). Lögmætir hagsmunir eru: að tryggja rétta veitingu og virkni Þjónustu okkar, veita örugga Þjónustu og vörur til viðskiptavina okkar og Kia Group, vernda heilsu og líf viðskiptavina okkar, vernda eignir viðskiptavina okkar og vernda heilsu, líf og eignir annarra í eða við ökutækið.

5.6.

Vöktun með fjarnotkun

5.6.1.

Bílastæðaþjónustustilling: Þessi Þjónusta gerir þér kleift að vakta staðsetningu ökutækisins, hvenær síðast var slökkt á því, aksturstíma, akstursvegalengd og hámarkshraða í Kia Connect appinu.
Í þessum tilgangi er unnið úr eftirfarandi persónuupplýsingum: aðgreiningarupplýsingar (t.d. verksmiðjunúmer bifreiðarinnar (VIN)), raðgreiningar auðkenni (e=sequenceID), hvort búið sé að lesa skilaboð (e=read status), samræmda tímasetningu (e=UTC time), upplýsingar um aðstoð við að leggja þjónustuna (hvort og hvenær hún hafi verið virkjuð og hvenær slökkt á henni, hversu lengi hún var virk, meðalhraði, tími í lausagangi, hámarkshraði og vegalengd ekin), bifreiðarvísa (staðsetningu, hraða, tíma, nákvæmni og stefnu).
Lagastoð: Vinnslan er nauðsynleg til að efna samninginn sem þú hefur gert við okkur (Gr. 6 (1) b) GDPR).

5.6.2.

Þjónustuviðvörun: Í þessari Þjónustu getur þú fengið tilkynningar í Kia Connect appinu ef ökutækið þitt ekur út fyrir valin vegalengd, fer yfir hámarkshraða og aðgerðaleysis sem þú myndir hafa forstillt í Kia Connect appinu. Fjarlægðin sem leyfilegt er að fara er frá þeim stað þar sem Þjónustan var virkjuð.
Í þessum tilgangi er unnið úr eftirfarandi persónuupplýsingum: Verksmiðjunúmer bifreiðarinnar (VIN), dagsetningar og tímastaðfestingu (e= date and time stamp), GPS gögn, upplýsingar um þjónustuviðvörun (staða virkjunar, hvenær hún hafi verið virkjuð og hvenær hafi verið slökkt á henni, hversu lengi hún var virk, tími kílómetramælis, tími í lausagangi, hámarkshraði og vegalengd ekin), bifreiðarvísa (staðsetningu, hraða, tíma, nákvæmni og stefnu), valin vegalengdamörk, valin hraðamörk, valin mörk fyrir tíma í lausagangi.
Lagastoð: Vinnslan er nauðsynleg til að efna samninginn sem þú hefur gert við okkur (Gr. 6 (1) b) GDPR).

5.6.3.

Svæðisviðvörun: Í þessari Þjónustu getur þú fengið tilkynningar í Kia Connect appinu ef ökutækið þitt fer út af leyfilegu svæði eða fer inn á lokað svæði. Þú getur stillt mörk fyrir leyfð svæði og takmörkuð svæði í Kia Connect appinu.
Í þessum tilgangi er unnið úr eftirfarandi persónuupplýsingum: Verksmiðjunúmer bifreiðarinnar (VIN), dagsetningar og tímastaðfestingu (e= date and time stamp), GPS gögn, upplýsingar um svæðisviðvörun (staða virkjunar, hvenær hún hafi verið virkjuð og hvenær hafi verið slökkt á henni, hversu lengi hún var virk, tími kílómetramælis, tími í lausagangi, hámarkshraði og vegalengd ekin), bifreiðarvísa (staðsetningu, hraða, tíma, nákvæmni og stefnu), valin leyfð svæði, valin takmörkuð svæði.
Lagastoð: Vinnslan er nauðsynleg til að efna samninginn sem þú hefur gert við okkur (Gr. 6 (1) b) GDPR).

5.6.4.

Hraðaviðvörun: Ef Þjónustan er virkjuð í Miðlæga stjórnborðinu getur þú fengið tilkynningar í Kia Connect appinu ef ökutækið þitt fer yfir hámarkshraða sem þú myndir hafa forstillt í Kia Connect appinu.
Í þessum tilgangi er unnið úr eftirfarandi persónuupplýsingum: Verksmiðjunúmer bifreiðarinnar (VIN), dagsetningar og tímastaðfestingu (e= date and time stamp), GPS gögn, upplýsingar um hraðaviðvörun (staða virkjunar, hvenær hún hafi verið virkjuð og hvenær hafi verið slökkt á henni, hversu lengi hún var virk, meðalhraði, tími í lausagangi, hámarkshraði og vegalengd ekin), bifreiðarvísa (staðsetningu, hraða, tíma, nákvæmni og stefnu), valin hraðamörk.
Lagastoð: Vinnslan er nauðsynleg til að efna samninginn sem þú hefur gert við okkur (Gr. 6 (1) b) GDPR).

5.6.5.

Tímatengd viðvörun: Í þessari Þjónustu getur þú fengið tilkynningar í Kia Connect appinu ef ökutækinu þínu er ekið utan tímagluggana sem þú myndir hafa forstillt í Kia Connect appinu.
Í þessum tilgangi er unnið úr eftirfarandi persónuupplýsingum: Verksmiðjunúmer bifreiðarinnar (VIN), dagsetningar og tímastaðfestingu (e= date and time stamp), GPS gögn, upplýsingar um tímatengda viðvörun (staða virkjunar, hvenær hún hafi verið virkjuð og hvenær hafi verið slökkt á henni, hversu lengi hún var virk, tími kílómetramælis, tími í lausagangi, hámarkshraði og vegalengd ekin), bifreiðarvísa (staðsetningu, hraða, tíma, nákvæmni og stefnu), valdir tímagluggar.
Lagastoð: Vinnslan er nauðsynleg til að efna samninginn sem þú hefur gert við okkur (Gr. 6 (1) b) GDPR).

5.6.6.

Viðvörun um aðgerðaleysi: Í þessari Þjónustu getur þú fengið tilkynningar í Kia Connect appinu ef ökutækinu þínu er ekið út fyrir aðgerðalausu tímamörkin sem þú myndir hafa forstillt í Kia Connect appinu.
Í þessum tilgangi er unnið úr eftirfarandi persónuupplýsingum: Verksmiðjunúmer bifreiðarinnar (VIN), dagsetningar og tímastaðfestingu (e= date and time stamp), GPS gögn, upplýsingar um viðvörun um aðgerðaleysi (staða virkjunar, hvenær hún hafi verið virkjuð og hvenær hafi verið slökkt á henni, hversu lengi hún var virk, tími kílómetramælis, tími í lausagangi, hámarkshraði og vegalengd ekin), bifreiðarvísa (staðsetningu, hraða, tíma, nákvæmni og stefnu), valin tímamörk varðandi aðgerðaleysi.
Lagastoð: Vinnslan er nauðsynleg til að efna samninginn sem þú hefur gert við okkur (Gr. 6 (1) b) GDPR).

5.7.

Upplýsingar um valinn söluaðila
Þessi Þjónusta gerir þér kleift að samstilla upplýsingar um „Valinn söluaðila“ á milli MyKia vefsíðunnar og MyKia appsins annars vegar og Kia Connect appsins hins vegar. Samstilling er valfrjáls; þú verður að virkja hana ef þess er óskað. Ef þú velur að samstilla ekki upplýsingarnar um „Valinn söluaðila“ verður eiginleikinn „Valinn söluaðili“ í Kia Connect appinu áfram tiltækur en upplýsingarnar sem sýndar eru geta verið frábrugðnar upplýsingum í MyKia.
Í þessum tilgangi er unnið úr eftirfarandi persónuupplýsingum: Verksmiðjunúmer bifreiðarinnar (VIN), netfang, UUID, heiti söluaðila, heimilisfang söluaðila, samskiptaupplýsingar söluaðila, upplýsingar söluaðila, opnunartími söluaðila.
Lagastoð: Vinnslan er nauðsynleg til að efna samninginn sem þú hefur gert við okkur (Gr. 6 (1) b) GDPR).

5.8.

Stafrænn lykill
Með þessari Þjónustu getur þú notað snjallsímann þinn til að nýta þér þjónustu eins og að læsa og aflæsa ökutæki, virkja loftræstingu/miðstöð ökutækisins eða ræsa ökutækið (eingöngu hægt að gera innan úr ökutækinu) með því að nota innbyggðu breiðbandsvirknina (UWB) og innbyggð nándarsamskipti („NFC“) snjallsímans. Það gerir þér kleift að deila og stjórna stafræna lyklinum þínum með mörgum tækjum, t.d. þeim sem tilheyra fjölskyldu og vinum. Vinsamlegast athugaðu að þegar þú notar þessa þjónustu er gögnum skipt á milli farsímasnjalltækisins og ökutækisins með því að nota UWB- eða NFC-virkni. Þessi gögn eru ekki send til okkar.
Í þessum tilgangi er unnið úr eftirfarandi persónuupplýsingum: Notendaupplýsingar (svo sem notandaauðkenni, prófílnafn, netfang, símanúmer), upplýsingar um snjalltæki (svo sem auðkenni tækis, heiti tækis, gerð tækis, stýrikerfisútgáfa, útgáfa apps), upplýsingar um stafrænan lykil (eins og auðkenni stafræns lykils, staða stafræns lykils, gerð stafræns lykils, aðgangsheimild/prófíll, auðkenni ökutækis, auðkenni efnislegra lykla, fjöldi samnýttra lykla); fyrir samnýtta stafræna lykla: Viðbótarupplýsingar eins og upphafs- og lokadagsetning (eða ákveðinn tíma) notkunar á stafrænum lykli, nafn notanda samnýtts stafræns lykils, prófíll notendastaðfestingar/heimildar eins og þú tilgreinir, greiningarupplýsingar (villukóðar) og stöðuupplýsingar ökutækis.
Lagastoð: Vinnslan er nauðsynleg til að efna samninginn sem þú hefur gert við okkur (Gr. 6 (1) b) GDPR).

5.9.

Valmynd og leitarslá
Þú getur staðsett þig út frá valmyndinni. Með leitarslánni getur þú leitað áhugaverðra staða (POI).
Í þessum tilgangi er unnið úr eftirfarandi persónuupplýsingum: GPS gögn, lykilorð fyrir leit og tungumál sem snjallsími er stilltur á.
Lagastoð: Vinnslan er nauðsynleg til að efna samninginn sem þú hefur gert við okkur (Gr. 6 (1) b) GDPR).

5.10.

Notkun á Touch ID og Face ID (iOS) eða fingrafars og andlitsgreiningar (Android)
Þú getur notað ákveðnar aðgerðir Kia Connect appsins með Touch ID eða Face ID (iOS) eða fingrafars og andlitsgreiningar (Android) til að aflæsa. Lífkennisgögn þín eru aðeins vistuð staðbundið í snjallsíma þínum og eru ekki flutt til okkar. Því höfum engan aðgang að þessum gögnum. Aðeins upplýsingar um hvort staðfesting á lífkennisgögnum hafi tekist eru fluttar í Kia Connect appið með kerfisaðgerð snjallsíma þíns. Þú getur slökkt á notkun Touch ID eða Face ID (iOS) eða fingrafars og andlitsgreiningar (Android) hvenær sem er með viðeigandi stillingum í snjallsímanum þínum.
Í þessum tilgangi er unnið úr eftirfarandi persónuupplýsingum: upplýsingar um hvort sannprófun lífkennisgagna hafi tekist.
Lagastoð: Vinnslan er nauðsynleg til að efna samninginn sem þú hefur gert við okkur (Gr. 6 (1) b) GDPR).

5.11.

Endurbætur á vöru og þjónustu
Með því að ræsa „Vöru/Þjónustu viðbætur֞ (e= Product/Service improvement), verða gögn um frammistöðu, notkun, gang og ástand bifreiðarinnar unnin af okkur í því skyni að bæta bæði vöru og þjónustu með þínu samþykki. Þér er í sjálfsvald sett hvort samþykki sé veitt og afturkalla má það hvenær sem er með því að slökkva á því. Afturköllun samþykkis hefur ekki áhrif á gögn sem unnin hafa verið áður en samþykkið er afturkallað. Af tæknilegum ástæðum verður að ræsa landupplýsingakerfið (e=GIS) til þess að ræsa („GIS“) til þess að ræsa „Vöru/Þjónustu viðbæturnar“.
Í þessum tilgangi er unnið úr eftirfarandi persónuupplýsingum: Upplýsingar um loftræstikerfi, um rafhlöðu, upplýsingar um stöðu tæknikerfa og áreiðanleikakerfa, um notkun og stöðu mælaborðs, um loftkælingu/miðstöð, um vél, um ástand bremsa og aflrásar (e=power train), upplýsingar um virkni, um gíra og eyðslu (e=consumption), um viðvörunar- og hjálparkerfi, um stýrisbúnað og dekk, um vél og hleðslu, sérstakar upplýsingar um notkun og ástand rafbifreiða, margmiðlunar (e=multimedia) (t.d. eins og eiginleika) notkun og stöðu auk GPS- og hraðaupplýsinga.
Lagastoð: Vinnslan er byggð á fyrirframsamþykki þínu (Gr. 6 (1) a) GDPR).

6.

Miðlægt stjórnborð og In-Car þjónusta

6.1.

Tilkynningarmiðstöðin
Tilkynningarmiðstöðin gerir þér kleift að fá skilaboð beint frá Kia á skjá Miðlæga stjórnborðsins. Þetta getur ma falið í sér tilkynningar um innköllunarherferð varðandi ökutæki þitt, þjónustuáminningar og þjónustutilkynningar.
Í þessum tilgangi er unnið úr eftirfarandi persónuupplýsingum: aðgreiningarupplýsingar (t.d. verksmiðjunúmer bifreiðarinnar (VIN)), raðgreiningarauðkenni (e=sequenceID), hvort búið sé að lesa skilaboð (e=read status), tími lesturs, samræmda tímasetningu (e=UTC time).
Lagastoð: Vinnslan er nauðsynleg til að efna samninginn sem þú hefur gert við okkur (Gr. 6 (1) b) GDPR).

6.2.

Kia Connect beint þjónustan
Þessi Þjónusta veitir aðgang að eftirfarandi:
Umferð í beinni og netleiðsögn: Þessi Þjónusta veitir umferðarupplýsingar í beinni til að reikna út leiðir og sýna umferðaraðstæður. Netleiðsögn gerir þér kleift að að finna leið á áfangastað byggt á samsetningu umferðarupplýsinga í rauntíma og sögulegra gagna.
Leiðarskipulagning rafbifreiða (eingöngu fyrir raf- og tvinnbifreiðar): Þegar áfangastaður leiðsögukerfis er stilltur inn í innbyggt leiðsögukerfi ökutækjanna metur þessi þjónusta hvort líklegt sé að það þurfi á hleðslustoppi að halda til að ná á áfangastað. Ef þörf er á hleðslustoppi út frá núverandi hleðslustöðu ökutækisins og áætlaðri orkunotkun mun Þjónustan sjálfkrafa bæta einum eða fleiri hleðslustöðum við fyrirhugaða leið sem millistopp. Þjónustan mun sjálfkrafa aðlaga fyrirhuguð hleðslustopp ef ökumaður kýs að stoppa fyrr til að hlaða, sleppa fyrirhuguðu hleðslustoppi eða ef akstursaðstæður leiða til meiri orkunotkunar en búist var við.
Beinar upplýsingar um áhugaverða staði (POI) og nettengd leit að áhugaverðum stöðum: Þessi Þjónusta veitir upplýsingar um áhugaverða staði í grenndinni, byggt á núverandi á staðsetningu ökutækisins. Að auki gerir þessi Þjónusta þér einnig kleift að leita með virkum hætti að nálægum POI eftir flokkum. Skoðaðu kafla 11.6 til að fá upplýsingar um hvernig þessi þjónusta er bætt með því að bjóða upp á staðsetningartengdar auglýsingar.
Veður: Þessi Þjónusta veitir svæðisbundnar veðurupplýsingar byggt á staðsetningu þinni.
Bílastæði: Þessi Þjónusta veitir upplýsingar um hvar leggja megi á götum og utan gata miðað við núverandi staðsetningu þína, áfangastað í grenndinni, staði í grenndinni sem hafa verið skoðaðir eða miðbæ.
Áhugaverðir staðir fyrir rafbíla (tekur einungis til raf- og tvinnbíla): Þessi Þjónusta veitir upplýsingar um hleðslustöðvar í grenndinni, þar á meðal hvort þær séu lausar til afnota miðað við núverandi staðsetningu.
Áhugaverðir staðir vegna umboðsaðila: Þessi Þjónusta veitir upplýsingar byggðum á staðsetningu um Kia umboðsaðila í grennd við núverandi staðsetningu ökutækisins.
Viðvaranir um hraðamyndavélar/hættusvæði (ef slíkt er heimilt í landi notkunar): Þessi Þjónusta veitir viðvaranir á svæðum þar sem slys eru algeng og varar þig við slysasvæðum eða hraðamyndavélum.
Íþróttir: Þessi þjónusta veitir upplýsingar um fyrri og væntanlega viðburði fyrir valdar íþróttir og deildir.
Í þessum tilgangi er unnið úr eftirfarandi persónuupplýsingum: GPS gögn, þjónustubeiðnir og svör við þjónustuleit (upplýsingar um áhugaverða staði (POI)), áhugaverða staði vegna umboðsaðila, upplýsingar um eldsneyti, upplýsingar um að leggja bifreiðinni, hraðamyndavélaupplýsingar, upplýsingar um stöðvar fyrir rafbifreiðar, veðurupplýsingar, umferðarupplýsingar, einingar fjarlægðarmælinga (km, mílur, metra), tungumálastillingu, upplýsingar um fjarskiptafyrirtæki, aðgreiningarupplýsingar (t.d. verksmiðjunúmer bifreiðarinnar e=Vehicle Identification Number (VIN)), persónuskilríki ökumanns, kerfisskilríki (e=Service ID), símanr., dagsetningu og staðartíma, tegund samskiptaforrits (e= protocol version), upplýsingar um leiðsögutæki (þ.e. gerð vél- og hugbúnaðar), leiðarlýsing (t.d. upphafsstaður, stillingar, áfangastaður, áætlaður ferðatími), upplýsingar um leik, auðkenni liðskóða, auðkenni viðeigandi lands, landskóði, deildarútgáfa, liðsútgáfa, útgáfa kennimerkis.
Lagastoð: Vinnslan er nauðsynleg til að efna samninginn sem þú hefur gert við okkur (Gr. 6 (1) b) GDPR).
Við munum einnig vinna úr gögnunum hér að ofan í þeim tilgangi að bæta Kia Connect beint þjónustuna.
Lagastoð: Vinnslan er nauðsynleg í þágu lögmætra hagsmuna sem við fylgjum (Gr. 6 (1) f) GDPR). Lögmætir hagsmunir okkar eru: að bæta Kia Connect Live þjónustuna.

6.3.

Tónlistarauðkenning
Þegar þú hlustar á útvarp gerir þessi þjónusta þér kleift að (i) bera kennsl á heiti lagsins sem verið er að spila og tónlistarmanninn, (ii) sækja mynd af samsvarandi plötuumslagi. Þjónustuna þarf að virkja með því að smella á „SoundHound“ merkið á útvarpsskjánum. Við virkjun er stutt hljóðsýni tekið upp úr útvarpinu og sent til SoundHound-þjónustunnar. Þegar hljóð hefur verið auðkennt mun heiti lagsins, flytjandi og - ef það er tiltækt - plötuumslagið birtast á útvarpsskjá miðlæga stjórnborðsins.
Í þessum tilgangi er unnið úr eftirfarandi persónuupplýsingum: Auðkenni tækis, upprunategund (USB tónlist, útvarp, Bluetooth tónlist), einkvæmt auðkenni beiðni fyrir allar færslur, dagsetningu, tíma og niðurstöðu (titill, flytjandi og plötuumslag) hverrar SoundHound-leitar.
Lagastoð: Vinnslan er nauðsynleg til að efna samninginn sem þú hefur gert við okkur (Gr. 6 (1) b) GDPR).

6.4.

Raddgreining á netinu
Þessi Þjónusta gerir kleift að nota munnleg fyrirmæli til að fá aðgang að og stjórna ákveðnum aðgerðum ökutækis þíns og til að semja og senda textaskilaboð í gegnum tengt fartæki. Raddgreining á netinu vinnur í netumhverfi (ský). Þegar Þjónusta okkar er virkjuð í Miðlæga stjórnborði ökutækis þíns er raddgreining á netinu virkjuð sem sjálfgefin stilling. Þessi þjónusta krefst flutnings á persónuupplýsingum þínum (þ.e. raddsýnum) til þjónustuveitunnar okkar Cerence B.V. og undirvinnsluaðila hans, sem kunna að vera staðsettir í löndum utan ESB/EES og geta ekki veitt fullnægjandi gagnavernd (vinsamlegast sjá kafla 9 og 10 fyrir frekari upplýsingar). Þú getur komið í veg fyrir flutning á persónulegum gögnum þínum til Cerence B.V. og undirvinnsluaðila þess með því að slökkva á raddgreiningarþjónustunni á netinu í viðkomandi stillingum Miðlæga stjórnborðsins. Ef þú slekkur á raddgreiningarþjónustunni á netinu gæti raddþekkingarvirkni ökutækisins verið takmörkuð eða óvirk.
Cerence B.V. breytir raddsýnunum í textabrot sem eru greind merkingarfræðilega, sé þess þörf, og síðan send til baka í bifreiðina.
Í þessum tilgangi er unnið úr eftirfarandi persónuupplýsingum: Raddupptöku, staðsetningarupplýsingar (GPS), áhugaverður staður (POI), notandakenni Cerence. Hið síðarnefnda er einstakt auðkenni til að skrá sig hjá netþjóni Cerence B.V. Cerence notandakenni og auðkenni ökutækis (VIN) eða önnur auðkenni eru ekki tengd hvert öðru. Þetta þýðir að Cerence B.V. getur ekki borið kennsl á náttúrulegan aðila úr þeim gögnum sem send eru til þeirra.
Lagastoð: Vinnslan er nauðsynleg til að efna samninginn sem þú hefur gert við okkur (Gr. 6 (1) b) GDPR).
Raddupptöku og GPS gögnum verður einnig safnað og geymt í þeim tilgangi að framkvæma og bæta raddþekkingarþjónustuna á netinu.
Lagastoð: Vinnslan er nauðsynleg í þágu lögmætra hagsmuna sem við fylgjum (Gr. 6 (1) f) GDPR). Lögmætir hagsmunir okkar eru: að bæta raddgreiningu á netinu.

6.5.

Samstilling á persónulegu dagatali/leiðsögn
Þessi Þjónusta gerir þér kleift að samstilla Google Calendar þitt eða Apple Calendar í snjallsíma þínum með innbyggðri dagatalsaðgerð í Miðlæga stjórnborðinu. Þetta gerir þér kleift að sjá einkadagatal sitt í Miðlæga stjórnborðinu og nota það til að setja inn áfangastað. Þessi þjónusta er samhæf við Google Calendar og Apple Calendar.
Í þessum tilgangi er unnið úr eftirfarandi persónuupplýsingum: aðgreiningarupplýsingar (t.d. verksmiðjunúmer bifreiðarinnar(VIN)), netfang, skilríki dagatals netfangs, Google merki eða iCloud lykilorð, færslur dagatals (t.d. titill tímabókunar, dagsetning og tími, heimilisfang).
Lagastoð: Vinnslan er nauðsynleg til að efna samninginn sem þú hefur gert við okkur (Gr. 6 (1) b) GDPR).

6.6.

Straumspilun tónlistar
Þessi Þjónusta gerir þér kleift að njóta uppáhalds tónlistar- og hljóðstreymisþjónustunnar þinnar (hlaðvörp, hljóðbækur) um innbyggðan skjá og hátalara í gegnum upplýsinga- og afþreyingarkerfi ökutækisins. Athugaðu að þessi Þjónusta felur ekki í sér áskrift hjá viðkomandi streymisþjónustu. Þú þarft að búa til reikning og setja upp áskrift hjá uppáhalds streymisþjónustuveitunni þinni sérstaklega. Þjónustan er sjálfgefið ekki virkjuð á miðlæga stjórnborðinu heldur þarf að virkja hana í gegnum Kia Connect Store. Hún verður fáanleg í allt að þrjú ár frá upphafi ókeypis þjónustutímabils Kia Connect (þ.e. frá upphafsdegi ábyrgðar ökutækis þíns). Frekari upplýsingar um þessa Þjónustu eru veittar í kafla 4.2.2.5 í Notkunarskilmálum Kia Connect.
Í þessum tilgangi er unnið úr eftirfarandi persónuupplýsingum: Notendavottunargögn (t.d. netfang, notendaauðkenni), þjónustuupplýsingar (tákngreind skilríki fyrir hverja efnisveitu), upplýsingar um ökutæki (verksmiðjunúmer, tegund vélar, söluland, gerðarheiti, gerðarár, verkvangur miðlægs stjórnborðs, gerð miðlægs stjórnborðs), upphafsdagur ábyrgðar.
Lagastoð: Vinnslan er nauðsynleg til að efna samninginn sem þú hefur gert við okkur (Gr. 6 (1) b) GDPR).

6.7.

Ökutækjatengdar tilkynningar

6.7.1.

Tilkynningar um innkallanir og Þjónustuáminningar: Við sendum þér tilkynningar um opnar innköllunarherferðir eða -herferð í Tilkynningarmiðstöðinni sem vísað er til hér að ofan. Tilkynningar um innköllunarherferð kunna einnig að vera sendar með öðrum hætti (t.d. innan Kia Connect appsins eða með tölvupósti á netfangið þitt sem er skráð eða með pósti)
Í þessum tilgangi er unnið úr eftirfarandi persónuupplýsingum: aðgreiningarupplýsingar (t.d. verksmiðjunúmer bifreiðarinnar (VIN)), raðgreiningarauðkenni (e=sequenceID), hvort búið sé að lesa skilaboð (e=read status), samræmda tímasetningu (e=UTC time), kílómetramæli, upphafsdag ábyrgðar).
Lagastoð: Vinnslan er nauðsynleg til að efna samninginn sem þú hefur gert við okkur (Gr. 6 (1) b) GDPR).

6.7.2.

Þjónustuáminningar: Við munum senda þér áminningar um væntanlegar dagsetningar fyrir reglubundið viðhald fyrir Kia bílinn þinn með því að nota Tilkynningamiðstöðina sem vísað er til hér að ofan.
Í þessum tilgangi er unnið úr eftirfarandi persónuupplýsingum: aðgreiningarupplýsingar (t.d. verksmiðjunúmer bifreiðarinnar (VIN)), raðgreiningarauðkenni (e=sequenceID), hvort búið sé að lesa skilaboð (e=read status), samræmda tímasetningu (e=UTC time), kílómetramæli, upphafsdag ábyrgðar).
Lagastoð: Vinnslan er nauðsynleg til að efna samninginn sem þú hefur gert við okkur (Gr. 6 (1) b) GDPR).

6.7.3.

Tilkynningar um þjónustuaðgerðir: Við munum meta hvort einhverjar væntanlegar ráðlagðar þjónustuaðgerðir (svo sem hugbúnaðaruppfærslur, endurnýjun vélhluta með endurbættum vélhlutum eða gæðaeftirlit með sérnota einingum ökutækisins) verði framkvæmdar á ökutækinu þínu og tilkynna þér um slíkar væntanlegar ráðlagðar þjónustuaðgerðir í gegnum miðlæga stjórnborðið í ökutækinu þínu (með því að nota tilkynningamiðstöðina), ásamt því að senda tilkynningar innan Kia Connect appsins og/eða með tölvupósti á netfangið sem þú ert með skráð í Kia Connect appinu.
Þessi vinnsla er háð fyrirframsamþykki þínu, sem þú getur veitt með því að virkja viðkomandi samþykkishnapp á lista yfir samþykki í Kia Connect appinu. Þér er í sjálfsvald sett hvort þú veitir samþykki þitt og getur afturkallað það hvenær sem er (t.d. með því að gera óvirkan viðkomandi samþykkishnapp á lista yfir samþykki í Kia Connect appinu). Afturköllunin samþykkis hefur ekki áhrif á lögmæti vinnslu sem fór fram áður en samþykki var afturkallað.
Í þessum tilgangi er unnið úr eftirfarandi persónuupplýsingum: aðgreiningarupplýsingar (t.d. verksmiðjunúmer bifreiðarinnar(VIN)), raðgreiningarauðkenni (e=sequenceID), hvort búið sé að lesa skilaboð (e=read status), samræmda tímasetningu (e=UTC time), kílómetramæli, upphafsdag ábyrgðar).
Lagastoð: Vinnslan er byggð á fyrirframsamþykki þínu (Gr. 6 (1) a) GDPR).

6.7.4.

Áminningar um lögboðnar ökutækisskoðanir (eins og TÜV í Þýskalandi eða MOT í Bretlandi): Við munum upplýsa þig um væntanlegar lögboðnar ökutækjaskoðanir. Til dæmis mun áminningin í Bretlandi varða skoðun „Ministry of Transport“ (almennt nefnt „MOT“). Notkun þessarar þjónustu krefst þess að þú gefur Kia upp rétta dagsetningu síðustu lögboðnu ökutækjaskoðunar og dagsetninguna sem ökutækið var fyrst skráð.
Í þessum tilgangi er unnið úr eftirfarandi persónuupplýsingum: aðgreiningarupplýsingar (t.d. verksmiðjunúmer bifreiðarinnar (VIN)), raðgreiningarauðkenni (e=sequenceID), hvort búið sé að lesa skilaboð (e=read status), samræmda tímasetningu (e=UTC time), kílómetramæli, upphafsdag ábyrgðar), síðasta skoðunardag ökutækis, fyrsta skráningardag.
Lagastoð: Vinnslan er nauðsynleg til að efna samninginn sem þú hefur gert við okkur (Gr. 6 (1) b) GDPR).

6.8.

Líkar við hnappur fyrir USB tónlist og útvarp
Líkar við hnappur fyrir USB tónlist og útvarp gerir þér kleift að merkja og bæta við lögum á lagalista með eftirlætis lögum þínum. Þú getur líkað við eða ekki líkað við lag með líka við hnappinum sem innbyggður er í tónlistaraðgerð upplýsinga- og afþreyingarkerfisins.
Í þessum tilgangi er unnið úr eftirfarandi persónuupplýsingum: upprunategund (USB tónlist, útvarp, BT tónlist), heiti lagsins, listamaður og plata, upplýsingar um að líka við/ekki líka við, GPS gögn, hitastig, hraði ökutækis, veður (miðað við núverandi staðsetningu) og upplýsingar um tíma.
Lagastoð: Vinnslan er nauðsynleg til að efna samninginn sem þú hefur gert við okkur (Gr. 6 (1) b) GDPR).

7.

OTA-uppfærslur

7.1.

OTA-uppfærsla á kortum og upplýsinga- og afþreyingarkerfinu:
Uppfærsla á kortum og upplýsinga- og afþreyingarkerfinu greiðir fyrir eftirfarandi:
(uppfærslum á kortum í leiðsögukerfi ökutækisins („Kortauppfærsla“); og/eða
uppfærslum á hugbúnaði upplýsinga- og afþreyingarkerfisins eða endurbótum á hugbúnaði Miðlæga stjórnborðsins („Uppfærsla á upplýsinga- og afþreyingarkerfinu“)
frá netþjónum okkar til innbyggða fjarskiptakerfisins með svokallaðri „over-the-air“ aðferð.
OTA-uppfærsla á kortum og upplýsinga- og afþreyingarkerfinu er hluti af þjónustunni sem þú biður um og því sjálfgefið virkjuð.
Frekari upplýsingar um OTA-uppfærslu kortum og upplýsinga- og afþreyingarkerfinu er að finna í kafla 4.2.3.2 í Notkunarskilmálum Kia Connect.
Í þessum tilgangi er unnið úr eftirfarandi persónuupplýsingum: aðgreiningarupplýsingar (t.d. verksmiðjunúmer bifreiðarinnar (VIN)), hugbúnaðarútgáfa bifreiðarinnar, bilanakóðar greiningar, framreiðsluplata bifreiðarinnar, GPS-gögn (lengdargráða, breiddargráða, hæð), fjarskiptafyrirtæki, tungumálastillingar, landskóði eða svæðiskóði, upplýsingar miðlæga stjórnborðs (t.d. gerð, kerfisútgáfa, verkvangur, framleiðandi), viðeigandi lýsigögn.
Lagastoð: Vinnslan er nauðsynleg til að efna samninginn sem þú hefur gert við okkur (Gr. 6 (1) b) GDPR).
Til að taka af allan vafa, ef þú færð kortauppfærslurnar og/eða uppfærslur á upplýsinga- og afþreyingarkerfinu með því að fara á eftirfarandi vefsíðu https://update.kia.com/EU/E1/Main eða hjá umboðinu, þá eru þessar uppfærslur ekki boðnar þér með aðferðinni „over-the-air“ og við erum ekki ábyrgðaraðili tengdrar vinnslu persónuupplýsinga.

7.2.

OTA-uppfærsla á ökutækiskerfi
OTA-kerfisuppfærsla ökutækisins gerir kleift að uppfæra innbyggðan hugbúnað tiltekinna stýrieininga ökutækisins með nýrri útgáfum af hugbúnaðinum eða með uppfærðum breytum („uppfærsla á ökutækiskerfi“) frá netþjónum okkar, með því að nota „over-the-air“ (OTA) aðferðina. Við kunnum að veita þér OTA-uppfærslur varðandi ökutækiskerfið af ýmsum ástæðum og tilgangi, einkum til að bæta úr galla innan ábyrgðartímans, innan umfangs ábyrgðar framleiðanda eða af öðrum öryggistengdum ástæðum. Frekari upplýsingar um OTA-uppfærslur ökutækiskerfis eru veittar í kafla 4.2.3.3 í Notkunarskilmálum Kia Connect.
Í þessu skyni eru eftirfarandi flokkar persónuupplýsinga unnir: Verksmiðjunúmer ökutækis (VIN), upplýsingar um stöðu ökutækis (kveikja, hitastýring, rafhlaða, framhlíf, staða gírstöng, ljós, handbremsa) , notkunarsaga (OTA-uppfærsla), greiningarupplýsingar (villukóðar, OTA-niðurstaða, niðurstaða hugbúnaðarendurheimtar) og upplýsingar um hugbúnaðarútgáfu (rafræn stýrieining), auðkenni markútgáfu ökutækis, úthlutunarstaða, pakkaheiti, niðurstaða uppfærslu, símanúmer TMU (MDN eða MIN), fjarskiptafyrirtæki, auðkenni tækis, framleiðandi verkvangs, heiti verkvangs, OMADM-útgáfa.
Lagastoð: Vinnslan er nauðsynleg til að efna samninginn sem þú hefur gert við okkur (Gr. 6 (1) b) GDPR).
Til að taka af allan vafa, ef þú færð uppfærslur á ökutækiskerfi með því að fara á eftirfarandi vefsíðu https://update.kia.com/EU/E1/Main eða hjá umboðinu, þá eru þessar uppfærslur ekki boðnar þér með aðferðinni „over-the-air“ og við erum ekki ábyrgðaraðili tengdrar vinnslu persónuupplýsinga.

8.

Uppfærslur

8.1.

Almennt
Eins og vísað er til í Notkunarskilmálum Kia Connect getur Kia boðið Uppfærslur. Hægt er að kaupa Uppfærslur í verslunarhluta Kia Connect appsins („Kia Connect Store“). Vinsamlegast skoðaðu kafla 5 í Notkunarskilmálum Kia Connect fyrir frekari upplýsingar um uppfærslur.
Uppfærslurnar sjálfar munu ekki krefjast vinnslu persónuupplýsinga,nema viðkomandi Uppfærsla feli í sér eða tengist Þjónustu sem vísað er til hér að ofan. Í slíku tilviki munum við upplýsa þig um vinnslu persónuupplýsinga í tengslum við slíka Þjónustu í viðkomandi kafla hér að ofan. Athugaðu að í sumum tilfellum þarf að nota Þjónustuna OTA-uppfærsla á ökutækiskerfi til að setja upp Uppfærslu. Skoðaðu kafla 7.2 hér að ofan fyrir frekari upplýsingar um persónuupplýsingarnar sem unnið er með í tengslum við OTA-uppfærslu ökutækiskerfisins og viðeigandi lagastoð slíkrar vinnslu.
Hver Uppfærsla er tengd tilteknu ökutæki eins og það er auðkennt með einkvæmu verksmiðjunúmeri þess (VIN). Þetta þýðir að við munum vinna úr upplýsingum um keypta Uppfærslu, viðkomandi VIN og upplýsingar um rafræna stýringu ökutækisins. Vinnslan er nauðsynleg til að efna samninginn sem tengist kaupum á viðkomandi Uppfærslu (gr. 6 (1) b) GDPR.

8.2.

Að upplýsa aðra notendur um Uppfærslur
Það er mögulegt að ökutæki sé tengt við Kia Connect reikninga nokkurra notenda. Þar sem þetta er tilfellið munum við upplýsa notandann sem fyrst tengdi Kia Connect reikninginn sinn við viðkomandi ökutæki („Aðalnotandi“) og alla aðra viðbótarnotendur sem hafa tengt ökutækið við Kia Connect reikninginn sinn („samnýtandi notendur“) í gegnum tölvupóst um kaup annars sameiginlegs notanda á Uppfærslu og virkjun og óvirkjun (ef við á) viðkomandi Uppfærslu.
Í þessum tilgangi er unnið úr eftirfarandi persónuupplýsingum: Verksmiðjunúmer (VIN), nafn, netfang, tæknileg gögn (t.d. upplýsingar um tæki, IP-tala, notandaauðkenni, UUID), upplýsingar sem tengjast viðkomandi Uppfærslu.
Lagastoð: Vinnslan er nauðsynleg til að efna samninginn sem þú hefur gert við okkur (Gr. 6 (1) b) GDPR).

9.

Kia Connect Store og kaupferli
Þú getur valið Uppfærslur og keypt og/eða virkjað þær í Kia Connect Store (eins og skilgreint er í kafla 8.1 hér að ofan). Upplýsingar um vinnslu persónuupplýsinga þinna í tengslum við Kia Connect Store og kaupferlið eru veittar í Persónuverndartilkynningu Kia Connect Store, sem er aðgengileg í Kia Connect Store og er einnig aðgengileg hér: https://connect.kia.com/eu/downloads

10.

Greiðsluferli
Vinnsla greiðslu þinnar er háð sérstakri Persónuverndartilkynningu, sem verður aðgengileg þér áður en þú gefur út greiðslu fyrir viðkomandi Uppfærslu í Kia Connect Store. Þessi sérstaka Persónuverndartilkynning er einnig fáanleg hér: https://connect.kia.com/eu/downloads.

11.

Önnur vinnslustarfsemi
Til viðbótar við vinnsluaðgerðirnar sem vísað er til hér að ofan kunnum við að vinna persónuupplýsingar þínar einnig í eftirfarandi tilgangi:

11.1.

Samskipti: Það kann að vera að við vinnum persónuupplýsingar þínar til að eiga samskipti við þig í tengslum við þjónustuna eða samninginn sem þú hefur gert við okkur (t.d. til að veita notendaaðstoð, til að upplýsa þig um tæknileg vandamál í tengslum við þjónustuna, til að uppfylla samningsbundnar skyldur okkar, til að upplýsa þig um breytingar á notkunarskilmálum Kia Connect eða breytingar á þessari persónuverndartilkynningu) í gegnum nokkrar samskiptaleiðir, þar á meðal miðlæga stjórnborð ökutækisins þíns (t.d. með því að nota tilkynningamiðstöðina eða upplýsinga- og afþreyingarkerfið) með tölvupósti, í gegnum síma og með tilkynningum innan Kia Connect appsins (Kia Connect appið er með aðskilið innhólf fyrir þetta). Þegar þú hefur samband við okkur í gegnum tiltækar samskiptaleiðir (t.d. samskiptaeyðublaðið á vefsíðu okkar, með tölvupósti eða í gegnum síma) kann að vera að við vinnum úr persónuupplýsingum þínum til að meðhöndla beiðnina og eiga samskipti við þig í samræmi við beiðnina. Fyrir upplýsingar um samskipti varðandi markaðsstarf okkar, vinsamlegast sjá kafla 11.3 hér að neðan. Fyrir upplýsingar um samskipti okkar við þig varðandi Uppfærslur sem keyptar eru fyrir ökutækið þitt, vinsamlegast sjá kafla 8.2 hér að ofan.
Unnið úr eftirtöldum flokkum persónuupplýsinga í þessum tilgangi: Samskiptaupplýsingar (t.d. netfang, símanúmer), gögn sem skipta máli fyrir notkun tilkynningamiðstöðvarinnar (þ.e. aðgreiningarupplýsingar, s.s. verksmiðjunúmer ökutækisins (VIN), raðgreiningarauðkenni, hvort búið sé að lesa skilaboðin, UTC-tímabeltisstöðu), gögn sem tengjast sendingu tilkynninga í gegnum Kia Connect appið (s.s. notendaauðkenni, land, tungumál, auðkenni tækis, kerfistóka, verkvang, UUID einkvæmt auðkenni, samskiptaauðkenni), gögn sem eiga við um forútfyllingu samskiptaeyðublaðsins í Kia Connect Appinu (netfang, verksmiðjunúmer ökutækis (VIN), tungumál, UUID), heiti, upplýsingar sem þú hefur veitt í tengslum við viðkomandi beiðni, samningsgögn.
Lagastoð: Vinnslan er nauðsynleg til að efna samninginn sem þú hefur gert við okkur (b-liður 1. mgr. 6. gr GDPR-reglugerðarinnar) eða í þágu lögmætra hagsmuna sem við framfylgjum (f-liður 1. mgr. 6. gr GDPR-reglugerðarinnar). Lögmætir hagsmunir okkar eru: að veita viðskiptavinum okkar bestu mögulegu þjónustu og svara og vinna úr beiðnum viðskiptavina okkar á viðeigandi hátt.

11.2.

Tækniaðstoð: Ef greinst hefur tæknilegt vandamál í tengslum við ökutækið þitt og þjónustuna, getur verið að við þurfum að lesa upplýsingar úr ökutækinu þínu í þágu þess að greina slíkar upplýsingar og leysa vandamálið sem uppgötvaðist. Með fyrirvara um fyrirframsamþykki þitt munum við safna og vinna úr svokallaðri kladdaskrá miðlæga stjórnborðsins í ökutækinu þínu, sem inniheldur ákveðna flokka persónuupplýsinga. Samþykki þitt er valfrjálst og hægt er að afturkalla það hvenær sem er (t.d. með því að nota samskiptaeyðublaðið okkar sem er að finna í hlutanum „Aðstoð“ undir „Hafðu samband“ á vefsíðunni okkar (https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/)). Afturköllunin samþykkis hefur ekki áhrif á lögmæti vinnslu sem fór fram áður en samþykki var afturkallað. Vinsamlega hafðu í huga að synjun á veitingu eða afturköllun samþykkis gæti komið í veg fyrir að við bjóðum upp á eða getum lokið greiningu á vandamáli ökutækisins og þjónustunnar.
Unnið úr eftirtöldum flokkum persónuupplýsinga í þessum tilgangi: Verksmiðjunúmer (VIN), tímastimplar, gögn um landfræðilega staðsetningu eða GPS-hnit (s.s. fyrri áfangastaðir þínir), auk greiningarupplýsingar ökutækis í tengslum við frammistöðu, notkun, rekstur og ástand ökutækisins.
Lagastoð: Vinnslan er byggð á fyrirframsamþykki þínu (a-liður 1. mgr. 6. gr GDPR-reglugerðarinnar).

11.3.

Markaðssetning: Það kann að vera að við höfum samband við þig í gegnum miðlæga stjórnborð öktækisins þíns, með tölvupósti og/eða tilkynningum innan Kia Connect appsins (Kia Connect appið er með aðskilið innhólf fyrir þetta) til að veita þér kynningarupplýsingar varðandi vörur okkar og/eða þjónustu, til að biðja þig um að taka þátt í könnunum eða til að leyfa þér að veita álit þitt.
Í tengslum við slíka tölvupósta og tilkynningar innan Kia Connect appsins er það vanalega háð fyrirframsamþykki þínu og takmarkast við umfang slíks samþykkis. Þú getur veitt samþykki þitt með því að virkja viðkomandi samþykkishnapp á lista yfir samþykki í Kia Connect appinu eða með öðrum viðeigandi hætti (ef við á). Þér er í sjálfsvald sett hvort þú veitir samþykki þitt og getur afturkallað það hvenær sem er (t.d. með því að gera óvirkan viðkomandi samþykkishnapp á lista yfir samþykki í Kia Connect appinu). Þú getur líka sagt upp áskrift að kynningartölvupóstlistanum okkar hvenær sem er með því að smella á afskráningartengilinn sem fylgir hverjum kynningarpósti sem við sendum. Afturköllunin samþykkis hefur ekki áhrif á lögmæti vinnslu sem fór fram áður en samþykki var afturkallað. Þú hefur einnig rétt til að mótmæla vinnslu persónuupplýsinga þinna í tengslum við beina markaðssetningu (sjá grein 12.6 hér að neðan fyrir frekari upplýsingar).
Ef þú gefur okkur upp netfangið þitt sem hluta af skráningu í þjónustuna og nema þú hafir andmælt því, getur verið að við sendum þér upplýsingar um áþekka Kia Connect þjónustu eða vörur á viðkomandi netfang án þess að biðja þig um samþykki þitt fyrirfram. Þetta er vegna þess að í slíkum tilfellum er þess ekki krafist að þú veitir okkur sérstakt samþykki, þar sem þú ert núverandi viðskiptavinur. Þetta á einnig við um þegar þér eru sendar upplýsingar með tilkynningum innan Kia Connect appsins í aðskilda innhólfið innan appsins. Hins vegar hefur þú rétt á að afþakka slíkt rafrænt markaðsefni í gegnum tölvupóst hvenær sem er án þess að því fylgi neinn kostnaður (annar en flutningskostnaður samkvæmt grunntöxtum) (t.d. með því að gera óvirka viðkomandi hnappa á listanum „Auglýsingar í tengslum við þjónustu“ í Kia Connect appinu). Þú getur líka sagt upp áskrift að kynningartölvupóstlistanum okkar hvenær sem er með því að smella á afskráningartengilinn sem fylgir hverjum kynningarpósti sem við sendum. Þú hefur einnig rétt til að mótmæla vinnslu persónuupplýsinga þinna í tengslum við beina markaðssetningu (sjá grein 12.6 hér að neðan fyrir frekari upplýsingar).
Unnið úr eftirtöldum flokkum persónuupplýsinga í þessum tilgangi: Nafn, samskiptaupplýsingar (t.d. tölvupóstur), tæknigögn (t.d. upplýsingar um tæki, IP-tölu, notendaauðkenni, UUID einkvæmt auðkenni); upplýsingar um samþykki (t.d. dagsetning og tíma þegar þú veittir samþykki þitt).
Lagastoð: Vinnslan er byggð á fyrirframsamþykki þínu (a-liður 1. mgr. 6. gr GDPR-reglugerðarinnar); 2. mgr, nr. 2 í 7. gr. Þýsku laganna gegn óheiðarlegri samkeppni (German Act against Unfair Competition, „UWG“)) eða er nauðsynleg í þágu lögmætra hagsmuna sem við framfylgjum (f-liður 1. mgr. 6. gr GDPR-reglugerðarinnar; 3. mgr 7. gr í UWG). Lögmætir hagsmunir okkar eru: að kynna þjónustu okkar og vörur.

11.4.

Álit og kannanir: Annað veifið kann að vera að við bjóðum þér að veita álit þitt og/eða taka þátt í könnunum sem tengjast okkur og þjónustu okkar, þar á meðal stuðningsþjónustu okkar (sjá grein 11.1 hér að ofan fyrir upplýsingar um samskipti okkar við þig). Ef þú gefur álit þitt eða tekur þátt í könnunum okkar getur verið að við vinnum úr viðeigandi persónuupplýsingum í þágu þess að vinna og meta endurgjöfina eða framkvæma, vinna og meta könnunina. Þetta er til þess að bæta þjónustu okkar og laga hana að þörfum viðskiptavina okkar.
Í sumum tilvikum kann að vera að við framkvæmum kannanir með því að nota Salesforce Marketing Cloud verkvanginn sem salesforce.com Germany GmbH veitir eða netkönnunartólið SurveyMonkey sem Momentive Europe UC veitir (“Momentive”) (sjá grein 13 hér að neðan fyrir nánari upplýsingar um þessar veitendur). Til að taka þátt í könnunum sem gerðar eru með SurveyMonkey gætir þú þurft að smella á tengil sem fylgir með í boðinu í könnunina. Þegar þú smellir á tengilinn verður þér vísað á síðu Momentive, þar sem könnunin fer fram. Momentive mun vinna úr upplýsingum í tengslum við könnunina fyrir okkar hönd og til að uppfylla okkar markmið. Ennfremur kann að vera að Momentive: (i) safni og vinni úr upplýsingum um tækið þitt og öðrum tæknilegum gögnum til að forðast fjölþátttöku; og (ii) nota vafrakökur til að greina hvort þátttakandi hafi þegar heimsótt könnunina og til að endurúthluta svörum sem viðkomandi þátttakandi hefur þegar gefið. Frekari upplýsingar um vinnslu Momentive á persónuupplýsingum er að finna á https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/.
Unnið úr eftirtöldum flokkum persónuupplýsinga í þessum tilgangi: Nafn (ef við á og það hefur verið gefið upp), efnisgögn (t.d. álit þitt og/eða svör), tæknigögn (IP-tala, UUID einkvæmt auðkenni, útgáfu stýrikerfis, gerð tækis, auðkenni tækis / MAC-auðkenni, upplýsingar um kerfi og virkni þess og gerð vafra).
Lagastoð: Vinnslan er nauðsynleg í þágu lögmætra hagsmuna sem við framfylgjum (f-liður 1. mgr. 6. gr GDPR-reglugerðarinnar). Lögmætir hagsmunir okkar eru: að bæta þjónustu okkar.

11.5.

Ánægja með leiðaval: Í gegnum Miðlæga stjórnborðið í ökutækinu (í gegnum upplýsinga- og afþreyingarkerfið) gætum við öðru hverju beðið þig um að senda inn athugasemdir þínar til að mæla ánægju þína með leiðsögn okkar og staðsetningarupplýsingar.
Í þessum tilgangi er unnið úr eftirfarandi persónuupplýsingum: Verksmiðjunúmer ökutækis (VIN), landfræðileg gögn (t.d. GPS-hnit fyrir umferðarupplýsingar í rauntíma), ICCID-númer SIM-kortsins í bílnum, einkvæmt beiðnarkenni fyrir allar færslur, ánægjustig þitt.
Lagastoð: Vinnslan er nauðsynleg í þágu lögmætra hagsmuna sem við framfylgjum (f-liður 1. mgr. 6. gr GDPR-reglugerðarinnar). Lögmætir hagsmunir okkar eru: að bæta þjónustu okkar.

11.6.

Staðsetningartengdar auglýsingar: Í gjaldgengum ökutækjum verður „Beinar upplýsingar um áhugaverða staði og nettengd leit að áhugaverðum stöðum“ (sjá kafla 6.2 hér að ofan) bætt með gögnum sem veitt eru í gegnum samstarfsaðila okkar 4.screen (sjá https://www.4screen.com/). Á grundvelli þessarar endurbóta á þjónustunni geturðu valið að fá upplýsingar um verslanir eða veitingastaði (svo sem staðsetningu þeirra) með vörumerktum pinnum á kortinu eða í gegnum leitaraðgerðina á kortinu. Þú getur líka valið að fá sértilboð og tilboð frá verslunum og veitingastöðum í nágrenni við bílinn þinn.
Í þessum tilgangi er unnið úr eftirfarandi persónuupplýsingum: Verksmiðjunúmer bifreiðarinnar (VIN), staðsetningargögn, þjónustubeiðni, auðkenni prófíls, auðkenni notanda.
Lagastoð: Vinnslan er nauðsynleg í þágu lögmætra hagsmuna sem við framfylgjum (f-liður 1. mgr. 6. gr GDPR-reglugerðarinnar). Lögmætir hagsmunir okkar eru: veiting hámarkaðrar Þjónustu okkar til þín með viðbótareiginleikum fyrir leit að áhugaverðum stöðum.

11.7.

Gagnadeiling: Nánari upplýsingar um hvernig við deilum persónuupplýsingum þínum með þriðju aðilum er að finna í grein 13 að neðan.

11.8.

Rekstur fyrirtækis: Við kunnum að vinna ákveðna tegund persónuupplýsinga sem vísað er til hér að ofan við innri stjórnun og stjórnunartilgangi, þar á meðal skjalastjórnun eða viðhaldi annarra innri samskiptareglna.
Lagastoð: Vinnslan er nauðsynleg í þágu lögmætra hagsmuna sem við fylgjum (Gr. 6 (1) f) GDPR). Lögmætir hagsmunir okkar eru: að tryggja viðeigandi og skilvirkan rekstur fyrirtækisins.

11.9.

Samræmi við lög: Það kann að vera að við vinnum á ákveðnum flokkum persónuupplýsinga sem vísað er til hér að ofan (t.d. skrár yfir öll samþykki sem þú hefur veitt ásamt dagsetningu og tíma, ásamt innihaldi samþykkis og hvernig það var veitt) til að hlíta gildandi lögum, tilskipunum, tilmælum eða beiðnum frá eftirlitsstofnunum (t.d. beiðnum um að deila persónuupplýsingum með dómstólum eða eftirlitsstofnunum, þ.m.t. lögreglu).
Lagastoð: Slík vinnsla gæti verið nauðsynleg: (i) til að uppfylla lagaskyldu sem við erum háð (gr. 6 (1) c) GDPR); eða (ii) í þágu lögmætra hagsmuna okkar (gr. 6 (1) f) GDPR). Lögmætir hagsmunir okkar eru: að tryggja að við uppfyllum viðeigandi lagalegar skyldur.

11.10.

Dómsmál og rannsóknir: Við kunnum að vinna úr ákveðinni tegund persónuupplýsinga sem vísað er til hér að ofan til að meta, framfylgja og verja réttindi okkar og hagsmuni.
Lagastoð: Vinnslan er nauðsynleg í þágu lögmætra hagsmuna sem við fylgjum (Gr. 6 (1) f) GDPR). Lögmætir hagsmunir okkar eru: að vernda hagsmuni okkar og framfylgja réttindum okkar.

12.

Þinn réttur
Þar sem við vinnum persónuupplýsingar þínar á grundvelli samþykkis þíns, hefur þú rétt til að afturkalla samþykki þitt hvenær sem er (Gr. 7 (3) GDPR). Afturköllunin hefur ekki áhrif á lögmæti vinnslu sem þegar hefur farið fram.
Í samræmi við viðeigandi lög og reglur um persónuvernd getur þú átt rétt til þess að: fá aðgang að persónuupplýsingum um þig (Gr. 15 GDPR), krefjast leiðréttingar persónuupplýsinga um þig (Gr. 16 GDPR), krefjast þess að persónuupplýsingum um þig sé eytt (Gr. 17 GDPR), gera kröfu um að vinnsla persónuupplýsinga um þig verði takmörkuð (GR. 19 GDPR), krefjast þess að geta flutt persónuupplýsingarnar (GR. 20 GDPR) og andmælt vinnslu persónuupplýsinga um þig (Gr. 21 (1) og (2) GDPR). 
Að auki geturðu sent kvörtun til Persónuverndar, sem er stjórnvaldið sem hefur með persónuvernd á Íslandi að gera (Gr. 77 GDPR). 
Vinsamlega hafið í huga að réttindin kunna að takmarkast af lögum og reglum sem gilda um persónuvernd á Íslandi.

12.1.

Réttur til aðgangs: Þú kannt að eiga rétt til að fá staðfestingu á því frá okkur hvort verið sé að vinna persónuupplýsingar er varða þig og, ef svo er, rétt til að biðja um aðgang að persónuupplýsingunum og ákveðnum viðbótarupplýsingum. Slíkar aðgangsupplýsingar fela í sér – meðal annars – tilgang vinnslunnar, viðkomandi flokka persónuupplýsinga þinna og viðtakendur eða flokka viðtakenda persónuupplýsinganna. Hins vegar kunna hagsmunir annarra einstaklinga að takmarka rétt þinn til aðgangs. 
Þú kannt einnig að eiga rétt á að fá afrit af persónuupplýsingunum sem eru í vinnslu. Verði beðið um viðbótareintök af þeim er okkur heimilt að krefjast sanngjarns endurgjalds, sem byggt yrði á kostnaði.

12.2.

Réttur til leiðréttingar: Þú kannt að eiga rétt á að fá óáreiðanlegar persónuupplýsingar er varða þig leiðréttar af okkur. Með hliðsjón af viðeigandi tilganginum með vinnslunni kannt þú að eiga rétt á að láta fullgera ófullkomnar persónuupplýsingar, þ.m.t. með því að leggja fram yfirlýsingu til viðbótar.

12.3.

Réttur til eyðingar („réttur til að gleymast“): Við vissar kringumstæður geturðu átt rétt til þess að við eyðum persónuupplýsingum um þig og að fenginni slíkri ósk gæti okkur verið skylt að eyða þeim upplýsingum sem ósk tekur til. 

12.4.

Réttur til takmörkunar á vinnslu: Í tilteknum tilvikum kannt þú að eiga rétt á að við takmörkum vinnslu persónuupplýsinga þinna. Í þessu tilviki verða viðkomandi gögn merkt og við megum aðeins vinna úr þeim í tilteknum tilgangi.

12.5.

Réttur til að flytja eigin gögn: Við vissar kringumstæður geturðu átt rétt til þess að við afhendum þér persónuupplýsingar varðandi þig sem þú hefur útvegað okkur skipulega teknar saman á þann hátt sem tíðkanlegur er í tölvulesanlegu formi og þú getur átt rétt til þess að senda þær upplýsingar til annars ábyrgðaraðila án hindrana frá okkur.

12.6.

ANDMÆLARÉTTUR: VIÐ ÁKVEÐNAR KRINGUMSTÆÐUR OG ÞEGAR VINNSLAN BYGGIST Á LÖGMÆTUM HAGSMUNUM (GR. 6 (1) F) GDPR) GETUR ÞÚ HAFT RÉTT Á AÐ MÓTMÆLA ÚRVINNSLU OKKAR Á PERSÓNUUPPLÝSINGUM ÞÍNUM OG HÆGT ER AÐ FARA FRAM Á AÐ VIÐ HÆTTUM ÚRVINNSLU PERSÓNUUPPLÝSINGA ÞINNA.
EF PERSÓNUUPPLÝSINGAR ÞÍNAR ERU UNNAR Í ÞÁGU BEINNAR MARKAÐSSETNINGAR, ÁTT ÞÚ HVENÆR SEM ER RÉTT Á AÐ ANDMÆLA VINNSLU PERSÓNUUPPLÝSINGA SEM VARÐA ÞIG VEGNA SLÍKRAR MARKAÐSSETNINGAR, Þ.M.T. GERÐ PERSÓNUSNIÐS AÐ ÞVÍ MARKI SEM ÞAÐ TENGIST SLÍKRI BEINNI MARKAÐSSETNINGU. Í ÞESSU TILVIKI VERÐA PERSÓNUUPPLÝSINGAR ÞÍNAR EKKI LENGUR UNNAR AF OKKUR Í ÞESSUM TILGANGI. 

12.7.

Til að gera ráðstafanir varðandi geymslu og miðlun gagna eftir andlát manns: Þú hefur rétt til að gera sérstakar ráðstafanir varðandi geymslu og miðlun persónuupplýsinga þinna eftir andlát þitt og við munum fylgja þeim ráðstöfunum. Þú getur einnig gert almennar ráðstafanir með þriðja aðila, sem mun láta okkur vita um fyrirmæli þín innan hæfilegs tíma.

13.

Viðtakendur og flokkar viðtakenda
Aðgangur að persónuupplýsingum um þig hjá Kia takmarkast við þá sem þurfa aðgang að þeim til þess að fullnægja starfsskyldum sínum.
Kia kann að birta persónuupplýsingar þínar í viðkomandi tilgangi og í samræmi við gildandi gagnaverndarlög til viðtakenda og flokka viðtakenda sem taldir eru upp hér að neðan: 
Fyrirtækjum Kia Group – Við kunnum að birta persónuupplýsingar þínar öðrum fyrirtækjum sem eru aðilar að Kia Group, þ.m.t. hlutdeildarfyrirtækjum okkar í Evrópu og Kia Corporation í Suður-Kóreu.
Að því marki sem við birtum slík gögn öðrum meðlimum Kia Group í innri stjórnsýslutilgangi, er slík birting nauðsynleg með tilliti til rekstrar- og viðskiptahagsmuna okkar (f-liður 1. mgr. 6. gr GDPR-reglugerðarinnar). Við kunnum einnig að birta slík gögn vegna þess að þau eru nauðsynleg til að efna samning okkar við þig (b-liður 1. mgr. 6. gr GDPR-reglugerðarinnar). 
Ennfremur, í sumum tilfellum, kann birtingin að byggjast á samþykki þínu (a-liður 1. mgr. 6. gr GDPR-reglugerðarinnar). Til dæmis, með því að virkja viðkomandi samþykkishnapp á listanum yfir samþykki í Kia Connect appinu, getur verið að þú sért að samþykkja að deila tilteknum ökutækjagögnum með viðkomandi innlendum Kia sölu- eða dreifingaraðila innan Evrópu af ýmis konar ástæðum. Vinsamlegast kynntu þér lista yfir samþykki í Kia Connect appinu fyrir nánari upplýsingar. Í hvert sinn sem þú veitir slíkt samþykki er þér í sjálfsvald sett hvort þú veitir samþykki þitt og getur afturkallað það hvenær sem er (t.d. með því að gera óvirkan viðkomandi samþykkishnapp á lista yfir samþykki í Kia Connect appinu). Afturköllunin samþykkis hefur ekki áhrif á lögmæti vinnslu sem fór fram áður en samþykki var afturkallað.
Við munum upplýsa sölufyrirtæki Kia innanlands eða dreifingaraðila í þínu landi um ökutækjatengdar tilkynningar (sjá kafla 6.7) sem við höfum sent þér til að forðast að þú fáir send sömu skilaboðin í gegnum margar rásir frá mismunandi fyrirtækjum Kia Group. Þetta er nauðsynlegt í þágu lögmætra hagsmuna sem fylgst er með af okkur og viðkomandi viðtakanda upplýsinganna (Gr. 6 (1) f) GDPR). Viðkomandi viðtakanda og lögmætir hagsmunir okkar eru: að veita bestu mögulegu þjónustu fyrir viðskiptavini okkar, þar sem að deila þessum upplýsingum mun forðast gremju viðskiptavina af völdum móttöku sömu skilaboða í gegnum margar rásir og frá mismunandi fyrirtækjum Kia samstæðunnar.
Fjarskiptaveitendur – Í þeim tilgangi að veita þér þjónustu okkar (gr. 6 (1) b) GDPR), kunnum við að senda persónuupplýsingar þínar til Vodafone GmbH, Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 Duesseldorf, Þýskalandi sem veitir viðeigandi fjarskiptaþjónustu. Vodafone GmbH mun vinna með persónuupplýsingar þínar sem óháður ábyrgðaraðili.
Þjónustuveitendur – Við kunnum að birta persónuupplýsingar þínar til ákveðinna þriðju aðila, hvort sem þeir eru tengdir eða ótengdir, sem vinna slík gögn sem þjónustuveitendur okkar fyrir okkar hönd samkvæmt viðeigandi fyrirmælum sem vinnsluaðilar og eftir þörfum fyrir viðkomandi vinnslutilgang (28. gr. ) DSGVO). Þessir vinnsluaðilar munu vera háðir samningsbundnum skyldum til að innleiða viðeigandi tæknilegar og skipulagslegar öryggisráðstafanir til að vernda persónuupplýsingarnar og að vinna persónuupplýsingarnar eingöngu í samræmi við fyrirmæli okkar. Slíkir þjónustuveitendur geta falið í sér:
Þjónustuveitandi tækniinnviða og viðhaldsþjónustu varðandi þjónustuna sem er Hyundai Autoever Europe GmbH, Kaiserleistraße 8a, 63067 Offenbach am Main, Þýskalandi.
Þjónustuveitandi stjórnunarverkvang gagna viðskiptavina okkar og tengdra stjórnunarverkvanga fyrir tengda bílla sem eru salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Strasse 31-37, 80636 München, Þýskalandi og Amazon Web Services EMEA SARL, 38 avenue, John. F. Kennedy, L-1855, Lúxemborg, með netþjónsstað innan ESB/EES.
Þjónustuveitan Momentive Europe UC, Second Floor, 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Dublin 4, Írlandi, sem útvegar netkönnunartólið SurveyMonkey og tengda þjónustu í þágu þess að framkvæma og meta kannanir.
Þjónustuveitandinn Cerence B.V., CBS Weg 11, 6412EX Heerlen, Hollandi, sem veitir þjónustu í tengslum við raddgreiningu á netinu.
Tengdir aðilar Kia í ESB/EES, sem veita þjónustu tengda þjónustuveri, þar með talið símaþjónustuver.
Þjónustuveitendurnir TomTom Global Content B.V. og HERE Europe B.V. sem veita kortatengda þjónustu.
Aðrir þjónustuveitendur í tengslum við tiltekna Þjónustu.
Stjórnvöld, dómstólar og svipaðir þriðju aðilar sem eru opinberir aðilar – Við kunnum að birta persónuupplýsingar þínar til stjórnvalda, dómstóla og svipaðra þriðju aðila sem eru opinberir aðilar þar sem okkur ber lagalega skylda til að gera það (1. gr. ) c) GDPR) eða í þeim tilgangi að vernda hagsmuni okkar eða framfylgja réttindum okkar (gr. 6 (1) f) GDPR). Þessir viðtakendur munu vinna úr viðkomandi persónuupplýsingum sem óháðir ábyrgðaraðilar.
Utanaðkomandi faglegir ráðgjafar – Við kunnum að birta persónuupplýsingar þínar til skattaráðgjafa okkar, endurskoðenda, lögfræðiráðgjafa og annarra utanaðkomandi faglegra ráðgjafa í þeim tilgangi að reka fyrirtæki okkar (gr. 6(1) f) GDPR). Í sumum tilfellum gætum við einnig birt gögnin í þeim tilgangi að vernda hagsmuni okkar eða framfylgja réttindum okkar (Gr. 6 (1) f) GDPR). Þessir viðtakendur munu venjulega vinna úr viðkomandi persónuupplýsingum sem óháðir ábyrgðaraðilar.
Þriðju yfirtökuaðilar - Ef við seljum eða flytjum alla eða einhvern hluta af eignum okkar eða viðskiptum (þar á meðal við endurskipulagningu eða gjaldþrotaskiptum), kunnum við að birta persónuupplýsingar þínar til þriðja yfirtökuaðila (Gr. 6 (1) f) GDPR). Þessir viðtakendur munu vinna úr viðkomandi persónuupplýsingum sem óháðir ábyrgðaraðilar.
Öðrum – Það kann einnig að vera að við birtum þriðju aðilum persónuupplýsingar þínar (t.d. tryggingafélögum, leigufélögum, fjármálaþjónustuveitendum, ökutækjaflotafyrirtækjum, gagnasöfnunaraðilum); hins vegar munum við eingöngu deila persónuupplýsingum þínum með slíkum þriðju aðilum ef þú hefur beðið um það og veitt fyrirframsamþykki þitt fyrir slíkri birtingu (a-liður 1. mgr. 6. gr GDPR-reglugerðarinnar) eða ef slík birting er nauðsynleg til að efna samning okkar við þig eða fyrir efndir slíks samnings þriðja aðila við þig (b-liður 1. mgr. 6. gr GDPR-reglugerðarinnar). Þessir viðtakendur munu vinna úr viðkomandi persónuupplýsingum sem óháðir ábyrgðaraðilar.
Innan ramma Ítarlegs aðstoðarkerfis fyrir ökumann (ADAS) söfnum við og vinnum úr föstu setti af fjarskiptagögnum og flytur þessi gögn til forvalinna gagnasafnara. Þessar upplýsingar eru fastar; þ.e.a.s þær innihalda ekki akstursupplýsingar, svo það er ekki hægt að sníða af sér hegðun einstaklinga. Tilgangur þessarar vinnslu er vernd gegn mögulegum svikum, bæta og þróa ADAS okkar til að fjölga ökutækjum með miklum öryggisbúnaði og til að einfalda tryggingarferlið fyrir viðskiptavini okkar. Í þessum tilgangi er unnið úr eftirfarandi persónuupplýsingum: smíði ökutækja (VBI) sem geta innihaldið: Verksmiðjunúmer ökutækis (VIN), gerð, tegund, árgerð, verð, litur, eldsneytisgerð, spennukerfi, losun, flokkur, afl, búnaður þar á meðal ADAS öryggiskerfi.Lagastoð: Vinnslan er nauðsynleg í þágu lögmætra hagsmuna sem við fylgjum (Gr. 6 (1) f) GDPR). Lögmætir hagsmunir okkar eru: að bæta þjónustu okkar, veita auknar vörur og auka sölu á ADAS ökutækjum auk þess að þróa nýjar vörur og þjónustu við viðskiptavini. Auk þess kunna áðurnefndar persónuupplýsingar að vera gerðar nafnlausar svo við getum framkvæmt eigin greiningu til að bæta og þróa vörurnar.

14.

Gagnaflutningur milli landa
Við erum aðili að alþjóðlegri fyrirtækjasamstæðu. Þess vegna gætum við flutt persónuupplýsingar innan Kia-samsteypunnar og til annarra þriðju aðila eins og fram kemur í kafla 13 hér að ofan.
Einhverjir viðtakendur persónuupplýsinga þinna eru staðsettir eða kunna að hafa viðkomandi rekstur utan þíns lands og Evrópusambandsins/Evrópska efnahagssvæðisins (t.d. Suður-Kóreu, Bretlandi eða Bandaríkjunum („Þriðja land“).
Fyrir sum þriðju lönd hefur framkvæmdastjórn Evrópusambandsins ákveðið að þau veiti fullnægjandi vernd fyrir persónuupplýsingar (t.d. Lýðveldið Kóreu, Bretland eða Bandaríkin) sem tekur einnig til Bandaríkjanna að því marki sem viðtökufyrirtækið í Bandaríkjunum tekur þátt í ESB-U.S. Data Privacy Framework (sjá https://www.dataprivacyframework.gov) („Fullnægjandi lögsaga“).
Þar sem við flytjum persónuupplýsingar til viðtakanda sem hefur ekki verið ákvarðaður með Fullnægjandi lögsögu, veitum við viðeigandi verndarráðstafanir með því að gera gagnaflutningssamninga sem samþykktir eru af framkvæmdastjórn Evrópusambandsins (föst samningsákvæði) við viðtakendurna eða með því að grípa til annarra ráðstafana til að veita fullnægjandi gagnavernd.
Afrit af þeim ráðstöfunum sem við höfum gripið til er hægt að fá hjá gagnaverndarfulltrúa okkar (sjá 2 og 3 hér að ofan).

15.

Varðveisla gagna

15.1.

Persónuupplýsingar þínar eru geymdar hjá Kia og/eða þjónustuveitendum okkar, ekki lengur en nauðsynlegt er í þeim tilgangi sem persónuupplýsingunum er safnað fyrir og sem lýst er hér að ofan.
Þegar við krefjumst ekki lengur persónuupplýsinga þinna í slíkum tilgangi munum við eyða þeim úr kerfum okkar og/eða skrám og/eða grípa til aðgerða til að gera þær ópersónugreinanlegar (nema okkur sé skylt að geyma viðeigandi persónuupplýsingar til að uppfylla lagalegar skyldur eða reglugerðir sem gilda um okkur; t.d. geta persónuupplýsingar í samningum, samskiptum og viðskiptabréfum fallið undir lögbundna geymsluskyldu, sem getur verið geymsla í allt að 10 ár). 

15.2.

Endurstilling á Kia reikningi og/eða Miðlægu stjórnborði: Þú getur endurstillt Miðlæga stjórnborðið og Kia reikninginn þinn eða gert hann óvirkan með því að stilla viðkomandi val/ýta á viðkomandi hnapp (t.d. í Kia Connect appinu og/eða í Miðlæga stjórnborðinu, eftir því sem við á).
Í slíkum tilvikum verða viðeigandi persónupplýsingar varðandi Kia reikninginn og/eða Miðlæga stjórnborðið útilokaðar og síðan eytt, nema varðveislutímabil eiga við (sjá kafla 15.1 hér að ofan). 
Við endurstillingu Kia reikningsins og/eða Miðlæga stjórnborðsins verður þú skráður út af Kia Connect appinu og/eða Miðlæga stjórnborðinu og verður að framkvæma nýja innskráningaraðferð eða skrá þig inn með öðrum skilríkjum ef þú ætlar að nota Þjónustuna í gegnum Kia Connect appið og/eða Miðlæga stjórnborðið.
Athugið að 
til að gera Kia Connect appreikninginn þinn óvirkan mun þjónustan fyrir miðlæga stjórnborð enn virka. 
að endurstilla Miðlæga stjórnborðið, ökutækið þitt er aftengt frá Kia Connect appinu, þó hefur þetta ekki áhrif á Kia Connect appið.

16.

Gagnaöryggi
Við höfum innleitt viðeigandi tæknilegar og skipulagslegar öryggisráðstafanir til að verja persónuupplýsingar þínar gegn slysum eða ólöglegri eyðileggingu, tapi, breytingum, óheimilli birtingu, óheimilum aðgangi og öðrum ólögmætum vinnsluaðferðum.
Hins vegar, þar sem internetið er opið kerfi, er flutningur gagna um internetið aldrei fullkomlega öruggur. Þó að við vinnum stöðugt að því að efla öryggisráðstafanir okkar eftir því sem tæknin þróast og til að tryggja viðeigandi öryggisstig fyrir hvers kyns persónuupplýsingar sem við vinnum úr þá getum við ekki ábyrgst öryggi gagna þinna sem send eru til okkar yfir internetið.

17.

Vinnsla án tengingar (e=Offline Mode) (Slökkt á mótaldi)
Þú getur valið að virkja vinnslu án tengingar í Miðlæga stjórnborðinu með því að stilla viðkomandi val. Sé það valið detta allar aðgerðir sem boðið er upp á í Þjónustunni úr sambandi og engum persónuupplýsingum er safnað og sannarlega ekki GPS gögn. Tákn fyrir vinnslu án tengingar er birt efst á skjá Miðlæga stjórnborðsins í bifreiðinni.

18.

Uppfærslur
Þessari persónuverndartilkynningu kann að verða breytt eða uppfærð frá einum tíma til annars til að endurspegla breytingar á starfsháttum okkar með tilliti til vinnslu persónuupplýsinga eða breytingar á gildandi lögum. Við hvetjum þig til að lesa þessa persónuverndartilkynningu vandlega og endurskoða reglulega allar breytingar sem við gætum gert í samræmi við skilmála þessarar persónuverndartilkynningar.
Við munum birta uppfærða persónuverndartilkynningu á vefsíðum okkar, í Kia Connect appinu og Miðlæga stjórnborðinu. Dagsetning síðustu uppfærslu er getið efst í þessari persónuverndartilkynningu.

19.

Skilgreiningar
„ábyrgðaraðili“ er einstaklingur eða lögaðili, opinbert yfirvald, stofnun eða annar aðili sem, einn eða í sameiningu með öðrum, ákvarðar tilgang og leiðir til vinnslu persónuupplýsinga.
„GDPR“ þýðir: (i) reglugerð (ESB) 2016/679 (almenn gagnaverndarreglugerð); eða (ii) með tilliti til Bretlands, reglugerð (ESB) 2016/679 þar sem hún er hluti af lögum Bretlands í krafti 3. kafla laga Evrópusambandsins (afturköllun) 2018 og eins og henni hefur verið breytt frá einum tíma til annars. (einnig þekkt sem breska GDPR).
„persónuupplýsingar“ merkir allar upplýsingar sem varða auðkenndan eða auðkennanlegan einstakling.
„ferli“/„vinnsla“ merkir sérhverja aðgerð eða aðgerðir sem framkvæmd er á persónuupplýsingum eða á safni persónuupplýsinga, svo sem söfnun, skráning, skipulagning, uppbygging, varðveisla, aðlögun eða breyting, endurheimt, samráð, notkun, birting með sendingu, dreifingu eða á annan hátt aðgengileg, samstillingu eða samsetningu, takmörkun, eyðingu eða eyðileggingu.
„vinnsluaðili“ merkir einstaklingur eða lögaðili, opinbert yfirvald, stofnun eða annar aðili sem vinnur persónuupplýsingar fyrir hönd ábyrgðaraðila.

20.

Breytingar á landslögum
Eftirfarandi breytingar á landslögum eiga við:
Austurríki 
Grein 15.1 skal breytt á eftirfarandi hátt: Persónuupplýsingar þínar eru geymdar hjá Kia og/eða þjónustuveitendum okkar, eingöngu upp að því marki sem nauðsynlegt er fyrir framkvæmd skyldna okkar og eingöngu í þann tíma sem nauðsynlegur er til að uppfylla þann tilgang sem persónuupplýsingar eru geymdar í, í samræmi við gildandi gagnaverndarlög. Þegar Kia þarf ekki lengur að vinna persónuupplýsingarnar þínar munum við eyða þeim úr kerfum okkar og/eða skrám og/eða grípa til aðgerða til að gera þær ópersónugreinanlegar (nema okkur sé skylt að geyma upplýsingarnar þínar til að uppfylla lagalegar skyldur eða reglugerðir sem gilda um Kia; t.d. geta persónuupplýsingar í samningum, samskiptum og viðskiptabréfum fallið undir lögbundna geymsluskyldu, sem getur verið geymsla í allt að 7 ár Hægt er að framlengja þennan varðveislutíma, sérstaklega ef nauðsyn krefur í þágu lögmætra hagsmuna sem Kia sækist eftir (til dæmis vegna hótana um eða yfirvofandi málaferla). 
Belgía
Varðandi gagnageymslutímabilið samkvæmt gr. 15.1, í Belgíu, má geyma persónuupplýsingar sem tengjast samningssambandi í samningum, samskiptum eða viðskiptabréfum í allt að 10 ár frá lokum samningssambands Kia og þíns. Ef slík gögn eiga við innan ramma stjórnsýslu- eða dómsmeðferðar er hægt að geyma þau hjá Kia meðan á þessari málsmeðferð stendur, þar með talið þegar öll úrræði falla niður. Samskiptaupplýsingar belgískra persónuverndaryfirvalda eru eftirfarandi: Autorité de protection des données Gegevensbeschermingsautoriteit, Rue de la presse 35 1000 Brussels, Sími: +32 (0)2 274 48 00, Fax: +32 (0)2 274 48 35, Netfang: contact(at)apd-gba.be
Ungverjaland
Grein 15.1 skal skipt út á eftirfarandi hátt: Persónuupplýsingar þínar eru geymdar hjá Kia og/eða þjónustuveitendum okkar, eingöngu upp að því marki sem nauðsynlegt er fyrir framkvæmd skyldna okkar og eingöngu í þann tíma sem nauðsynlegur er til að uppfylla þann tilgang sem persónuupplýsingar eru geymdar í, í samræmi við gildandi gagnaverndarlög. Þegar Kia þarf ekki lengur að vinna persónuupplýsingarnar þínar munum við eyða þeim úr kerfum okkar og/eða skrám og/eða grípa til aðgerða til að gera þær ópersónugreinanlegar (nema okkur sé skylt að geyma upplýsingarnar þínar til að uppfylla lagalegar skyldur eða reglugerðir sem gilda um Kia; t.d. geta persónuupplýsingar í samningum, samskiptum og viðskiptabréfum fallið undir lögbundna geymsluskyldu, sem getur verið geymsla í allt að 8 ár á bókhaldsgögnum frá útgáfudegi þeirra. Ef slík gögn eiga við innan ramma stjórnsýslu- eða dómsmeðferðar er hægt að geyma þau hjá Kia meðan á þessari málsmeðferð stendur, þar með talið þegar öll úrræði falla niður. Samskiptaupplýsingar ungverskra persónuverndaryfirvalda eru eftirfarandi: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Heimilisfang: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Sími: +36-1-391-1400, Fax: +36-1-391-1410, Netfang: ügyfelszolgalat@naih.hu
Ítalía
Hvað sem öðru líður eins og fram kemur í ofangreindri persónuverndartilkynningu, þá mun eftirfarandi gilda að því marki sem ítalsk lög gilda um vinnslu persónuupplýsinga þinna: (i) í engu tilviki mun Kia vinna með persónuupplýsingar þínar í prófílskyni án þíns samþykkis; (ii) ef þú ert núverandi viðskiptavinur og hefur gefið Kia netfangið þitt og með fyrirvara um andmælarétt þinn skv. lið 12.6 hér að ofan, kann Kia að senda þér markaðssamskipti með tölvupósti varðandi vörur eða þjónustu svipaðar þeim vörum eða þjónustu sem þú keyptir áður; (iii) með hliðsjón af geymslutímabilum mun Kia geyma persónuupplýsingar sem unnar eru í markaðs- eða prófílskyni, ef einhver eru, í 24 og 12 mánuði, í sömu röð, nema ítölsk persónuverndaryfirlit heimili Kia að geyma þau til lengri tíma. Samskiptaupplýsingar ítalskra persónuverndaryfirvalda eru eftirfarandi: Garante per la Protezione dei Dati Personali Piazza Venezia n. 11 - 00187 Rome, www.gpdp.it - www.garanteprivacy.it, Netfang: garante@gpdp.it, Fax: (+39) 06 696773785, Sími: (+39) 06 696771 
Holland
Grein 15.1 skal breytt á eftirfarandi hátt: Venjulegur lögbundinn gagnageymslutími í almennu bókhaldsskyni er 7 ár í Hollandi. Athugið að þetta varðveislutímabil getur verið framlengt, sérstaklega ef gildandi lög krefjast þess og/eða ef nauðsyn krefur í þágu lögmætra hagsmuna sem Kia stundar (til dæmis vegna hótana um eða yfirvofandi málaferla). 
Pólland
Grein 12.6 skal breytt á eftirfarandi hátt: Andmælaréttur: Við ákveðnar kringumstæður og á grundvelli aðstæðna þinna hefur þú rétt á að mótmæla úrvinnslu okkar á persónuupplýsingum þínum og hægt er að fara fram á að við hættum úrvinnslu persónuupplýsinga þinna. Ef persónuupplýsingar þínar eru unnar í þágu beinnar markaðssetningar, átt þú hvenær sem er rétt á að afturkalla vinnslu í slíku skyni sem varðar þig vegna slíkrar markaðssetningar, þ.m.t. gerð persónusniðs að því marki sem það tengist slíkri beinni markaðssetningu. Í þessu tilviki verða persónuupplýsingar þínar ekki lengur unnar af okkur í þessum tilgangi. Grein 15.1 skal breytt á eftirfarandi hátt: Persónuupplýsingar þínar eru geymdar hjá Kia og/eða þjónustuveitendum okkar, eingöngu upp að því marki sem nauðsynlegt er fyrir framkvæmd skyldna okkar og eingöngu í þann tíma sem nauðsynlegur er til að uppfylla þann tilgang sem persónuupplýsingar eru geymdar í, í samræmi við gildandi gagnaverndarlög. Þegar Kia þarf ekki lengur að vinna persónuupplýsingarnar þínar munum við eyða þeim úr kerfum okkar og/eða skrám og/eða grípa til aðgerða til að gera þær ópersónugreinanlegar (nema okkur sé skylt að geyma upplýsingarnar þínar til að uppfylla lagalegar skyldur eða reglugerðir sem gilda um Kia; t.d. er venjulegur lögbundinn gagnageymslutími í almennu bókhaldsskyni 5 ár frá lokum fyrri reikningsára í Póllandi. Athugið að þetta varðveislutímabil getur verið framlengt, sérstaklega ef gildandi lög krefjast þess og/eða ef nauðsyn krefur í þágu lögmætra hagsmuna sem Kia stundar (til dæmis vegna hótana um eða yfirvofandi málaferla).) Samskiptaupplýsingar pólskra persónuverndaryfirvalda eru eftirfarandi: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2  0-193 Warszawa, Netfang: kancelaria@uodo.gov.pl 
Slóvakía
Samskiptaupplýsingar slóvakískra persónuverndaryfirvalda eru eftirfarandi: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovak Republic https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk, Sími: + 421 2 32 31 32 14, Netfang: statny.dozor@pdp.gov.sk
Spánn
Gr. 12.1 mgr. 2 skal skipt út á eftirfarandi hátt: Þú kannt einnig að eiga rétt á að fá afrit af persónuupplýsingunum sem eru í vinnslu. Verði beðið um viðbótareintök af þér innan sex mánaða nema lögmæt ástæða er fyrir því er okkur heimilt að krefjast sanngjarns endurgjalds, sem byggt yrði á kostnaði. Grein 15 skal skipt út á eftirfarandi hátt: 15.1. Persónuupplýsingar þínar eru geymdar hjá Kia og/eða þjónustuveitendum okkar, eingöngu upp að því marki sem nauðsynlegt er fyrir framkvæmd skyldna okkar og eingöngu í þann tíma sem nauðsynlegur er til að uppfylla þann tilgang sem persónuupplýsingar eru geymdar í, í samræmi við gildandi gagnaverndarlög. Þegar Kia þarf ekki lengur að vinna með persónuupplýsingar þínar munum við loka á þær og þegar fyrningartíminn er liðinn (t.d. persónuupplýsingar sem eru í samningum, samskiptum og viðskiptabréfum geta verið háðar lögbundnum kröfum um varðveislu, sem geta verið að krefjast varðveislu í allt að 10 ár), munum við eyða þeim úr kerfum okkar og/eða skrám og/eða gera ráðstafanir til að réttlæta það almennilega svo að ekki sé lengur hægt að bera kennsl á þig með þeim. 15.2. Þar sem engin laga- eða stjórnvaldsfyrirmæli standa til varðveisluskyldu verður meginreglan sú að öllum persónuupplýsingum sem unnar eru vegna notkunar Þjónustunnar er útilokaðar og síðan eytt eða þær gerðar ópersónugreinanlegar svo skjótt sem Þjónustan hefur verið veitt. Frá því eru þessar undantekningar:
Innskráningarupplýsingar eru varðveittar svo lengi sem samningurinn er í gildi (þ.e. allt að sjö árum). 
15.2. Lokun reiknings: Ef þú velur að hætta notkun þinni á Þjónustunni (t.d. með því að stilla viðkomandi val í Kia Connect appinu) og/eða Kia Connect reikningnum (t.d. með því að stilla viðkomandi val í Miðlæga stjórnborðinu) verður öllum persónuupplýsingum sem tengjast þínum Kia reikningi lokað og síðan eytt eins og útskýrt er hér að ofan.
Sviss
Varðandi varðveislutíma gagna samkvæmt kafla 15.1, í Sviss, er heimilt að geyma persónuupplýsingar sem tengjast samningssambandi í samningum, samskiptum eða viðskiptabréfum í allt að 10 ár frá lokum samningssambands milli Kia og þín.
Samskiptaupplýsingar svissnesku gagnaverndaryfirvalda eru sem hér segir: Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter (EDÖB). Feldeggweg 1. CH - 3003 Bern Sviss. Sími: +41 (0)58 462 43 95.
Kafli 14 skal bæta við eftirfarandi upplýsingar: Persónuupplýsingar þínar eru geymdar í eftirfarandi löndum/lögsagnarumdæmum: [WORLDWIDE].
Varðandi tilvísanir í GDPR, að því marki sem svissnesk gagnaverndarlög og tengd lög eiga við, skulu tilvísanir í greinar GDPR vera lesnar sem tilvísanir í viðkomandi greinar svissneskra sambandslaga um gagnavernd frá og með 1. september 2023 („FADP"), og tilvísanir í kafla UWG skulu lesnar sem tilvísanir í viðkomandi greinar svissneskra sambandslaga gegn óréttmætri samkeppni („Swiss UWG“), nánar tiltekið:
Gr. 6(1) b) GDPR skal lesa sem gr. 6 FADP þegar vísað er til í framkvæmd samnings;
Gr. 6 (1) f) GDPR skal lesa sem gr. 31 mgr. 1 FADP;
Gr. 6 (1) c) f) GDPR skal lesa sem gr. 31 mgr. FADP;
Gr. 6 (1) a) GDPR skal lesa sem gr. 31 mgr. FADP;
Hluti 7 (2) nr. 2. UWG skal lesa sem gr. 3 mgr. 1 mgr. 3 í svissneska UWG;
Tilvísanir í gr. 7(3) GDPR skal lesa sem tilvísun í svipaðar meginreglur samkvæmt FADP;
Gr. 15 GDPR skal lesa sem gr. 25 FADP;
Gr. 16 GDPR skal lesa sem gr. 32 FADP;
Gr. 17 GDPR skal lesa sem gr. 32 FADP;
Gr. 18 GDPR skal lesa sem gr. 32 FADP;
Gr. 20 GDPR skal lesa sem gr. 28 FADP;
Gr. 21(1) og (2) GDPR skal lesa sem gr. 30 mgr. 2 b-lið FADP;
Gr. 77 GDPR skal lesa sem gr. 49 FADP;
Gr. 28(3) GDPR skal lesa sem gr. 9 FADP;
Þetta skjal er upplýsingaeign Kia og er verndað af viðeigandi lögum og reglugerðum.