Weblap Adatvédelmi Tájékoztató

 • 1. Bevezetés

 • Köszönjük, hogy meglátogatta a Kia Connect GmbH (továbbiakban “Kia”, “mi”, “minket”) weblapját. Számunkra rendkívül fontos az ön személyes adatainak védelme. Ebben az adatvédelmi tájékoztatóban ismertetjük, hogy hogyan gyűjtjük, és kezeljük személyes adatait, mik a felhasználásukra vonatkozó szabályok, milyen törvényi szabályozás alapján járunk el, illetve mik az adatkezelés során önt megillető jogok.
  Ezen Adatvédelmi Tájékoztató a következő weblap használatára vonatkozik: https://connect.kia.com/.

 • 2. Adatkezelő

 • Bármely, a weblap használatával kapcsolatban gyűjtött és kezelt adat felelős adatkezelője a Kia Connect GmbH:
  Kia Connect GmbH
  Cím: Theodor-Heuss-Allee 11
  60486 Frankfurt, Németország
  Email: info@kia-connect.eu

 • 3. Elérhetőség és adatvédelmi tisztviselő

 • 3.1 Amennyiben ezzel az Adatvédelmi Tájékoztatóval kapcsolatban kérdése lenne, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot:

  Kia Connect GmbH
  Cím: Theodor-Heuss-Allee 11
  60486 Frankfurt, Németország
  Email: info@kia-connect.eu

  3.2 Bármikor kapcsolatba léphet adatvédelmi tisztviselőnkkel:
  Email: dpo@kia-connect.eu

 • 4. A személyes adatok alanya

 • Jelen Adatvédelmi Tájékoztató a következő weblap látogatóinak a használat során gyűjtött és kezelt személyes adataira vonatkozik: https://connect.kia.com/.

 • 5. A személyes adatok kategóriái, az adatkezelés célja, az adatkezelés jogalapja

 • 5.1. Bejelentkezési adatok/Hozzáférés a weblaphoz.
  Minden alkalommal, amikor belép a weblap felületére, ott automatikusan adatok naplózódnak. Mi kizárólag a weblap eléréséhez szükséges adatokat gyűjtjük és használjuk. A technológia által megkívánt adatok az ön böngészőjéből a mi web szerverünkre kerülnek, pl.: böngészője típusa/verziója, a használt operációs rendszer, az utaló URL, a felkeresett weboldalak, az IP cím, emellett a belépés dátuma és ideje.

  Ezekre az adatokra a weblap megfelelő működésének biztosítása érdekében van szükségünk, illetve, azért hogy annak használatát az ön számára a lehető legalkalmasabbá tegyük. A weblap meglátogatása során gyűjtött személyes adatait arra használjuk, hogy rendszerünket az ön felhasználói szokásainak leginkább megfelelő módon működtessük, illetve, hogy megvédjük IT rendszerünket a külső támadásoktól és egyéb illegális tevékenységektől. Fenntartjuk a jogot, hogy a naplózott adatokat adatbiztonsági okokból analizáljuk. Nem hozunk létre önre vonatkozó személyes profilokat, amelyek információt nyújthatnának az ön személyes használati szokásairól.

  A fent leírt adatok - mindaddig, amíg azok személyes adatnak minősülnek - kezelési jogalapja: GDPR (jogos érdekeink érvényesítéséhez szükséges), 6. cikk, 1. bekezdés, f. pontja. Jogos érdekeink érvényesítésének célja, hogy az ön számára előnyös, felhasználóbarát, és technikailag jól működő weblapot biztosítsunk, működtessünk.

  5.2 Kia Connect, kapcsolatfelvétel
  5.2.1 Kapcsolatba léphet a Kia Connect-tel e-mailen, telefonon vagy postai levél útján.
  Amennyiben e-mailen, telefonon vagy postai levélben veszi fel velünk a kapcsolatot, felhasználjuk adatait, hogy kapcsolatba lépjünk önnel és, hogy a megfelelő folyamatot és választ nyújtsuk az ön igényei szerint. Adatait nem adjuk át harmadik félnek. Amennyiben azt törvény másképpen nem szabályozza, illetve az ön jelentkezése esetlegesen nem egy szerződés megkötésének előkészítését szolgálja, az önre vonatkozó részleteket az adatkezelés befejezése után, ésszerű időszak elteltével töröljük.

  A folyamat jogalapja: GDPR (jogos érdekeink érvényesítéséhez szükséges), 6. cikk, 1. bekezdés, f. pontja. Jogos érdekeink érvényesítésének célja, hogy megfelelő választ és eljárást biztosítsunk az ön megkeresése és igénye szerint.

  Amennyiben egy már meglévő szolgáltatásunkhoz kapcsolódó ügyben, (Kia Connect Services) vagy egy szerződéses kapcsolat létrehozása ügyében keres meg minket, az adatkezelés folyamatának jogalapja a GDPR (szerződés teljesítése) 6. cikk, 1. bekezdés, b. pontja.

  5.2.2 Kapcsolódás a Kia Connect-hez a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül
  Kapcsolatba léphet velünk a weblapon elérhető kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül. Amennyiben a kapcsolatfelvételi űrlapot használja, azokat a személyes adatait gyűjtjük és tároljuk, amelyeket ön megadott a bejelentkezési felületen: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, megkeresés típusa, és egyéb személyes adatok, amelyeket megadott a comment box felületen.

  Személyes adatait kizárólag az ön megkeresésének megválaszolásához kapcsolódóan kezeljük. Adatait nem adjuk ki harmadik félnek. Amennyiben azt törvény másképpen nem szabályozza, illetve az ön jelentkezése nem egy szerződés megkötésének előkészítését szolgálja, az önre vonatkozó részleteket az adatkezelés befejezését követően, ésszerű időszak elteltével töröljük.

  A folyamat jogalapja: GDPR (jogos érdekeink érvényesítéséhez szükséges), 6. cikk, 1. bekezdés, f. pontja. Jogos érdekeink érvényesítésének célja, hogy megkeresésére a megfelelő választ és eljárást nyújtsuk.

  Amennyiben egy már meglévő szolgáltatásunkhoz kapcsolódó ügyben, (Kia Connect Services) vagy egy szerződéses kapcsolat létrehozása ügyében keres meg minket, az adatkezelés folyamatának jogalapja a GDPR (szerződés teljesítése) 6. cikk, 1. bekezdés, b. pontja.

  5.3. Egyéb adatkezelés
  A fent leírtakon kívül személyes adatokat jogos érdekeink érvényesítéséhez és harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítésének érdekében kezelünk, a GDPR (jogos érdekeink érvényesítéséhez szükséges), 6. cikk, 1. bekezdés, f. pontja alapján. Ilyen jogos érdek IT rendszereink működésének fenntartása, csakúgy, mint a saját termékeinkhez kapcsolódó marketing tevékenységek és egyéb szolgáltatások nyújtása.
  Kérjük, vegye figyelembe, hogy egyéb célokra csak abban az esetben kezeljük személyes adatait, ha erre helyi törvényi előírások köteleznek minket (pl. adatok átadása bíróságoknak vagy nyomozóhatóságoknak), ha ön hozzájárult az adott adatkezeléshez, vagy ha az adatkezelés máskülönben a hatályos jog szerint megengedett. Amennyiben az adatkezelés más célra történik, további információkkal kereshetjük meg önt.

 • 6. Sütik

 • Amikor ön felkeresi weboldalunkat, sütik használatával bizonyos önre vonatkozó információkat tárolunk, például, hogy ön milyen böngésző és operációs rendszert használ, mi volt látogatásának dátuma és ideje, illetve mi az IP címe. A weblapunkon használt sütikre vonatkozó további információkat megtalálja itt: 'Cookies' section and the 'Privacy Settings'.

 • 7. A személyes adatok címzettjei és a címzettek kategóriái

 • Csak olyan személyek férhetnek hozzá az ön személyes adataihoz a Kiánál, akiknek a munkaköri kötelességeik teljesítéséhez szükségük van az adott információkra. A Kia a meghatározott célokhoz kapcsolódóan átadhatja személyes adatait az alábbi címzetteknek, illetve a címzettek alábbi kategóriáinak:
  • Harmadik felek –Kapcsolt vállalkozásaink, vagy tőlünk független szervezetek, amelyek a személyes adatok kezelésének céljait önállóan vagy másokkal együtt meghatározzák.
  • Adatfeldolgozók –Bizonyos harmadik felek, akár kapcsolt vállalkozásaink, akár önálló szervezetek megkaphatják az ön személyes adatait, annak érdekében, hogy a Kia nevében az adott adatkezelési célnak megfelelő utasítások alapján kezeljék az érintett adatokat. Az adatfeldolgozók szerződésben vállalnak kötelezettséget arra, hogy megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre a személyes adatok megóvása érdekében, valamint arra, hogy kizárólag az utasításoknak megfelelően kezelik a személyes adatokat.
  • Állami szervek, bíróságok, külső tanácsadók, és más hasonló harmadik felek, amelyek közfeladatot ellátó szervnek minősülnek az alkalmazandó jog által előírt vagy megengedett mértékben.

 • 8. Határokon átnyúló adattovábbítás

 • Az ön személyes adatainak egyes címzettjei az ön országán, és az EU/EGT-n kívüli területen, például a Koreai Köztársaságban, vagy az USA-ban találhatóak, ahol lehetséges, hogy az adatvédelmi jogszabályok az ön országának jogszabályai által biztosított védelemtől eltérő szintű védelmet biztosítanak, és amely területre vonatkozóan az Európai Bizottság nem fogadott el megfelelőségi határozatot. Az EU-n / EGT-n kívüli címzetteknek történő adattovábbítás esetén megfelelő garanciákat alkalmazunk, elsősorban olyan módon, hogy a címzettekkel az Európai Bizottság által elfogadott adattovábbítási megállapodásokat kötünk (pl. a Bizottság 2010/87/EU és/vagy 2004/915/EK határozata szerinti általános szerződési feltételeket) vagy egyéb intézkedéseket alkalmazunk az adatvédelem megfelelő szintjének biztosítása érdekében.

 • 9. Az adattárolás időtartama

 • Személyes adatait addig tároljuk – illetve szolgáltatóink addig tárolják –, ameddig az a kötelezettségeink teljesítéséhez és azoknak a céloknak a megvalósításához szükséges, amely célokból a személyes adatokat gyűjtjük, az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban. Ha már nincs szükségünk arra, hogy kezeljük az Ön személyes adatait, úgy azokat töröljük a rendszereinkből és/vagy a nyilvántartásainkból, és/vagy intézkedünk az adatok megfelelő anonimizálásáról, hogy azok alapján a továbbiakban Önt ne lehessen azonosítani (kivéve, ha jogszabályi vagy hatósági kötelezettségeink teljesítése érdekében meg kell őriznünk az Önre vonatkozó információkat. Például a szerződésekben, értesítésekben és hivatalos levelekben szereplő személyes adatokra jogszabályban előírt megőrzési követelmények vonatkozhatnak, amelyek az adatok 10 évig terjedő megőrzését is előírhatják.)

 • 10. Adatbiztonság

 • A Kia technikai és szervezeti biztonsági intézkedések segítségével védi az ön személyes adatait az akaratlan vagy törvényellenes károkozóktól, az adatvesztéstől, adatmódosítástól, engedély nélküli közzétételtől vagy hozzáféréstől, a személyes adatok közvetítésétől, tárolásától vagy kezelésétől. A technológiai fejlődéssel párhuzamosan folyamatosan fejlesztjük biztonsági rendszabályainkat annak érdekében, hogy a megfelelő biztonsági szintet biztosítsuk minden általunk kezelt személyes adatának.

 • 11. Az önt megillető jogok

 • Amennyiben ön hozzájárult bármely személyes adatkezelési aktivitáshoz, úgy bármikor joga van a hozzájárulását visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
  A hatályos adatkezelési törvény értelmében önt az alábbi jogok illetik meg: hozzáférés a személyes adataihoz; személyes adatai helyesbítéséhez való jog, személyes adatai törléséhez való jog, az adatkezelés korlátozásához való jog; adathordozhatósághoz való jog, és a személyes adatainak kezelésének tiltásához való jog.

  Emellett jogában áll panaszt emelni az illetékes adatvédelmi hatóságnál.

  Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fent leírt jogokat a hatályos nemzeti adatvédelmi törvény korlátozhatja.

  Hozzáféréshez való jog: Jogosult lehet tájékoztatást kérni arról, hogy történik-e önre vonatkozó személyes adatkezelés, és amennyiben igen, hozzáférést kérhet személyes adataihoz. Az adathozzáférés része - többek között - az adatkezelés célja, az érintett adatok kategóriái, a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, akikhez a személyes adatok eljutottak, illetve el fognak jutni. Azonban ez nem abszolút jog, más személyek jogai és érdekei korlátozhatják az ön hozzáféréshez való jogát.
  Jogosult lehet arra, hogy megkapja a személyes adatok feldolgozási folyamatleírásának másolatát. További másolatok igényléséért méltányos díjat számíthatunk fel, az adminisztratív költségek alapján.
  Adatok helyesbítéséhez való jog: Jogosult lehet arra, hogy helyesbítse az önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés céljaitól függően jogosult lehet arra, hogy hiányos személyes adatait kiegészítse, kiegészítő nyilatkozatot tegyen.
  Törléshez való jog ("elfelejtéshez való jog"): Bizonyos meghatározott körülmények között önnek jogában áll igényelni tőlünk az önre vonatkozó személyes adatok törlését, mi kötelesek lehetünk ezen adatok törlésére.
  Az adatkezelés korlátozásához való jog: Bizonyos meghatározott körülmények között ön jogosult lehet arra, hogy korlátozzon minket személyes adatainak kezelésében. Ilyen esetben a megjelölt adatokat másként kezeljük, és csak bizonyos meghatározott célokra használjuk.
  Adathordozhatósághoz való jog: Bizonyos meghatározott körülmények között ön jogosult lehet arra, hogy az önre vonatkozó személyes adatokat megkapja, tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, és jogosult lehet arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, anélkül, hogy ezt akadályoznánk.
  Tiltakozáshoz való jog: Bizonyos meghatározott körülmények között ön jogosult lehet arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a személyes adatai általunk végzett kezelése ellen, mi pedig kötelesek lehetünk személyes adatai kezelésének abbahagyására. Emellett, ha személyes adatai kezelése direkt marketing, közvetlen üzletszerzés érdekében történik, ön jogosult lehet arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak ilyen célú felhasználása ellen, ennek részeként a direkt marketing tevékenység végzéséhez szükséges profil készítése ellen is. Ez esetben személyes adatait ilyen célokhoz kapcsolódóan a továbbiakban nem kezeljük.
  Jogai gyakorlásához kérjük a fent leírt módon (3. pont) lépjen kapcsolatba velünk.

 • 12. A Weblap Adatvédelmi Tájékoztató változásai

 • Az Adatvédelmi Tájékoztató időről időre frissülhet – pl. új technológiák alkalmazása vagy új szolgáltatások megjelenése miatt. Fenntartjuk a jogot az Adatvédelmi Tájékoztató bármikor történő megváltoztatására vagy kiegészítésére. Ezen változtatásokat közzétesszük itt: https://connect.kia.com/eu/privacy-policy/.