Kia Account Jogi Dokumentumok

Felhasználási feltételek - Kia Account

 • 1. Bevezetés

 • 1.1 A KIA olyan szolgáltatásokat szándékozik kínálni, melyekkel az Ön tapasztalatai a KIA-val a lehető legbiztonságosak, fáradságkímélőek és élvezhetőek lesznek. Ebből a célból kínálja a KIA a „KIA Account” rendszert. A KIA Account egy egyedi, személyes és nem átruházható fiók, mely lehetővé teszi különféle szolgáltatások nyújtását a KIA és/vagy más külső vállalatok által. Ezek a szolgáltatások online szolgáltatásokat, alkalmazásokat és egyéb szoftver szolgáltatásokat is magukban foglalnak. Csak a KIA Accounthoz kapacsolódóan használhatja ezeket a szolgálgtatásokat.

  1.2 A KIA Account-tal kapcsolatos kérdések esetén kérjük hívja információs vonalunkat:

  • België/Belgique: +32 80069706970
  • France: +33 969 320 600
  • United Kingdom: +44 3332022990
  • Deutschland: +49 800 777 3044
  • Sverige: +46 840 044 300
  • Nederland: +31 888 542542
  • España: +34 91 304 31 90
  • Italia: +39 848 582 588
  • Ireland: +35 3818300007
  • Magyarország: +36 80 315 542
  • Polska: +48 605542542
  • Österreich: +43 1734290010
  • Slovensko: +421 232 421 341
  • Česko: +42 0222999333
  • România: +40 213 125 005
  • Ísland: +354 590 2130
  • Suomi: +358 103 400 430
  • Eesti: +372 6652600
  • Latvija +371 67320044
  • Lietuva: +370 52125123
  • България: +359 700 14 777
  • Ελλάδα: +302105507477
  • Switzerland: +41 62 788 88 22
  • Portugal: +351 211 160 522

 • 2. Felhasználási feltételek

 • 2.1 Az elfogadási folyamat során egy négyzet kipipálásával Ön elfogadja a „Felhasználási feltételeket” és megállapodást köt a Kia Connect GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt, Németország vállalattal (továbbiakban "KIA", "mi") egy egyedi KIA Account létrehozásáról és használatáról (az alábbi 3 szakaszban leírtak szerint) a kapcsolódó szolgáltatásokhoz való hozzáférésről és azok kezeléséről, a „Speciális felhasználási feltételek” alatt leírtak szerint. Az ilyen speciális Felhasználási feltételek korlátozhatják a szolgáltatások használatát és/vagy a KIA Account-hoz való kapcsolódás lehet szükséges. A jelen Felhasználási feltételek és a vonatkozó Speciális felhasználási feltételek közötti ellentmondás esetén a Speciális felhasználási feltételek az irányadóak.

  2.2 A KIA Account-ot nagykorúak jogosultak használni.

  2.3 Ha az Ön eszközei nincsenek felszerlve a szükséges műszaki jellemzőkkel, vagy ha az eszköze nem felel meg a jelen Felhasználási feltételek követelményeinek, nem vállalunk kötelezettséget arra, hogy a KIA Account-ot az Ön rendelkezésére állítsuk.

  2.4 A KIA Account használatához interhet kapcsolat vagy más telekommunikációs szolgáltatás lehet szükséges. A jelen Felhasználási feltételek nem vonatkoznak azokra a telekommunikációs szolgáltatásokra, melyek a KIA Account használatához szükségesek. Ezek egy külön megállapodás tárgyát képezik (beleértve a díjakat) a telekommunikációs szolgáltatásokat biztosító vállalattal.

  2.5 A KIA Account használata díjmentes.

  2.6 Bizonyos szolgáltatásokhoz való hozzáférés érdekében Önnek lehet, hogy a KIA Account-ját egy vagy több KIA járműhöz kell kapcsolnia. Ez a vonatkozó Speciális felhasználási feltételekben van rögzítve.

  2.7 A KIA Account létrehozásához Ön által megadott információnak pontosnak kell lennie. A KIA Account-tal kapcsolatosan gyűjtött adatok a következőket tartalmazzák:

  Az Ön neve, megszólítása, e-mail címe, telefonszáma, jelszó, ország, választott nyelv, a tény, hogy Ön elfogadta a jelen Felhasználási feltételeket.

  2.8 A KIA Account-ot a jelen Felhasználási feltételekkel összhangban kell létrehozni. Az Ön KIA Account-jának regisztrációjakor megadott e-mail címen tudjuk Önt elérni, a KIA Account-tal kapcsolatosan, amikor szükséges.

 • 3. A felhasználási feltételek módosítása

 • Időről időre módosíthatjuk a KIA Account jelenleg érvényes Felhasználási feltételeit vagy funkcióit. A változtatásokról e-mailben vagy más értesítési formában tájékoztatjuk Önt. Amennyiben nem utasítja el ezeket a módosításokat írott formában az értesítés kézhezvételétől számított 4 héten belül, a változtatásokat elfogadottnak tekintjük. Egyértelműen értesíteni fogjuk Önt az elutasításhoz való jogáról és a hallgatás következményeiről.

 • 4. Felhasználási korlátozások

 • 4.1 Ön nem használhatja a KIA Account-ot a jelen Felhasználási feltételek előírásainak megszegésével.

  4.2 Továbbá, nem használhatja a KIA Account-ot olyan módon, mely megszegi a vonatkozó törvényeket vagy szabályozásokat, mint a szellemi tulajdonjogok és a közlekedési szabályok. Továbbá tilos a KIA Account biztonságát fenyegető használat, valamint az olyan használat, mely veszélyezteti vagy károsítja a KIA vagy egy harmadik fél műszaki infrastruktúráját, vagy a KIA Account más ügyfelek általi használatát. Ezen kívül nem károsíthatja, tilthatja le vagy zavarhatja más módon a KIA-fiókot, és nem vihet be a KIA-fiókba vírusokat, "férgeket", rosszindulatú programokat, kémprogramokat, "trójait" vagy bármilyen más káros kódot vagy programot, amely veszélyeztetheti a KIA Account működését.

  4.3 A KIA Account-hoz jelszó szükséges. Olyan jelszót kell választania, mely megfelelően biztonságos harmadik felek számára. Meghatározhatjuk a szabályokat arra vonatkozóan, hogy mi számít megfelelően biztonságos jelszónak. Ön felel a jelszó titkos kezeléséért és azért, hogy ne fedje fel harmadik fél számára. Ha azt gyanítja, hogy egy harmadik fél illetéktelenül hozzáfért az Ön jelszavához, azonnal meg kell változtatnia a jelszavát. Ha arra gyanakszik, hogy egy harmadik fél jogosulatlan hozzáférést kapott a KIA Account-tal kapcsolatos szolgáltatásokhoz, kérjük, lépjen azonnal kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal (lásd: 1.2 szakasz).

 • 5. Szellemi alkotásokhoz fűződő jogok

 • 5.1 A KIA Account teljes tartalma a KIA, annak közvetlen vagy közvetett alvállalatainak és kapcsolódó vállalatainak (továbbiakban együttesen „KIA Group” megnevezéssel) vagy harmadik felek tulajdonát képezi, és a vonatkozó szerzői jogi törvény vonatkozik rá, minden jog fenntartásával. A KIA Account-tal kapcsolatos minden jog, az alapvető szoftver, a tartalom és a kialakítás a KIA Group és engedélyeseinek tulajdonát képezi. Ön nem jogosult értékesíteni, terjeszteni, kiadni, közvetíteni, vagy bármilyen módon kereskedelmileg felhasználni a KIA Account-ot a kifejezett, előzetes hozzájárulásunk nélkül. Nem reprodukálhatja (részben vagy egészben), továbbíthatja (elektronikus úton vagy más formában), módosíthatja, jelenítheti meg, kapcsolhatja vagy használhatja más formában a KIA Accountot bármilyen közösségi vagy kereskedelmi célra az előzetes hozzájárulásunk nélkül.

  5.2 A jelen felhasználási feltételekben semmi sem értelmezhető engedélyként vagy jogosultságként a KIA Group tulajdonát képező bármely kép, védjegy, KIA márkajelzés vagy logó használatára. A KIA Group fenntartja a jogot a KIA Account-tal kapcsolatos tulajdonjogi információk vagy anyagok tekintetében és az ilyen jogait teljes mértékben érvényesíteni fogja a vonatkozó szerzői jogi és védjegy törvények értelmében.

 • 6.Felhasználói tartalomt

 • A KIA nem tart igényt az Ön által a KIA Account-on elérhetővé tett tartalom tulajdonjogára, és a jelen Felhasználási feltételekben semmi nem korlátozza az Ön jogait az ilyen tartalmak használata tekintetében.

 • 7. Felelősség

 • 7.1 A KIA szerződéses és törvényen alapuló felelőssége a kisebb mértékű gondatlanságból adódó károkért a jogi alapoktól függetlenül a következőkre korlátozódik:

  a) A KIA felelős az olyan előrelátható károk mértékéig, melyek az ilyen típusú megállapodásokból adódhatnak az anyagi szerződéses kötelezettségek megszegésével kapcsolatosan:

  b) A KIA nem felelős bármely más vonatkozó kötelező gondosság kis mértékű gondatlanságból adódó megszegéséért.

  7.2 A fent említett felelősségi korlátozások nem vonatkoznak bármely kötelező törvényen alapuló kötelezettségre, különös tekintettel a szándékos helytelen eljárásra a Német termékfelelősségről szóló törvény (Produkthaftungsgesetz), értelmében, valamint a szándékosan okozott személyi sérülésre. Továbbá a felelősség korlátozása nem érvényes, ha és amennyiben a KIA speciális garanciát vállalt.

  7.3 A 7.1 és 7.2 szakaszok a KIA felelősségére vonatkoznak a felesleges kiadások tekintetében.

  7.4 Ön köteles megfelelő erőfeszítéseket tenni a károk megelőzése és minimalizálása érdekében.

 • 8. Adatvédelem

 • A KIA Account-tal kapcsolatosan általunk végzett adatgyűjtéssel és adatfeldolgozással kapcsolatban lásd: Adatvédelmi közelmény - KIA Account A KIA Accounton kívüli, más szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatfeldolzásunkra vonatkozó speciális információ az adott szolgáltatással kapcsolatos Adatvédelmi közleményünkben található.

 • 9. Időtartam

 • 9.1 Attól a naptól használhatja a KIA Account-ot, melyen regisztrált a KIA Accountra.

  9.2 Bármikor inaktiválhatja KIA Account-ját. Miután inaktiválta KIA Account-ját, tovább nem használható az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra való bejelentkezéshez. Ilyen esetekben a meglévő KIA Account újra aktiválása vagy egy új Kia Account létrehozása szükséges ezeknek a szolgáltatásoknak a további használatához.

  9.3 Bármikor fel is mondhatja a jelen szerződést. Ilyen esetben a jelen Felhasználási feltételek vannak érvényben. Ha egy szolgáltatás használatához egy KIA Account megléte szükséges, a felmondás legkorábban abban az időpontban lép érvénybe, amikor a szolgáltatás nyújtására vonatkozó kötelezettség véget ér. Amennyiben több szolgáltatás kapcsolódik a KIA Accounthoz, a szerződés leghosszabb időtartama vonatkozik a felmondásra.

  9.4 Fenntartjuk a jogot arra, hogy véglegesen vagy átmenetileg leállítsuk és/vagy újraindítsuk a KIA Account használatát a jelen Felhasználási feltételek anyagi megszegése esetén, és ilyen esetben érvénytelenítsük a Felhasználási feltételeket.

 • 10. Egyéb

 • 10.1 Ezek a Felhasználási feltételek a felek teljeskörű megállapodását jelentik a KIA Account használatának tárgyában, és hatálytalanítják a felek között a tárgyra vonatkozó előzetes írásbeli vagy szóbeli megállapodásokat.

  10.2 A felhasználó eltérő, ellentmondó vagy kiegészítő feltételei csak akkor érvényesek a KIA Account használatára, amennyiben azokat kifejezetten, írásos formában elfogadtuk.

  10.3 Jogosultak vagyunk a jelen Felhasználási feltételekből adódó jogainkat és kötelezettségeinket részben vagy egészben más szolgáltatóra átruházni a felhasználónak 6 héttel előzetesen küldött értesítéssel. Ebben az esetben azonban a felhasználónak jogában áll a megállapodást felmondani az értesítés kézhezvételét követő egy hónapon belül, mely felmondás a megbízásnak a megbízott számára történő tervezett átadásának időpontjában lép érvényre. Az értesítésben a felhasználót kifejezetten tájékoztatni fogjuk a felmondási jogáról.

Adatvédelmi közlemény - KIA Account

 • A KIA Account-tal kapcsolatos összes funkció biztosításához bizonyos adatokat fel kell dolgoznunk.

 • 1 Ellenőrző szerv

 • A Kia Connect GmbH, egy német jog személy, HRB 112541 cégjegyzék számmal, hivatalos vállalati telephely címe: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt, Németország, a továbbiakban "KIA", "mi" vagyunk felelősek az alábbiakban részletezett összes személyes adat feldolgozásáért.

 • 2 Kapcsolati adatok

 • Ha bármilyen kérdése van a jelen adatvédelmi közleményről vagy azzal kapcsolatban, vagy szeretné gyakorolni a személyes adatainak kezelésére vonatkozó jogait (lásd 8 alább), kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a fenti elérhetőségekkel, vagy itt:

  Kia Connect GmbH
  Email cím: info@kia-connect.eu
  Telefon:
  • België/Belgique: +32 80069706970
  • France: +33 969 320 600
  • United Kingdom: +44 3332022990
  • Deutschland: +49 800 777 3044
  • Sverige: +46 840 044 300
  • Nederland: +31 888 542542
  • España: +34 91 304 31 90
  • Italia: +39 848 582 588
  • Ireland: +35 3818300007
  • Magyarország: +36 80 315 542
  • Polska: +48 605542542
  • Österreich: +43 1734290010
  • Slovensko: +421 232 421 341
  • Česko: +42 0222999333
  • România: +40 213 125 005
  • Ísland: +354 590 2130
  • Suomi: +358 103 400 430
  • Eesti: +372 6652600
  • Latvija +371 67320044
  • Lietuva: +370 52125123
  • България: +359 700 14 777
  • Ελλάδα: +302105507477
  • Switzerland: +41 62 788 88 22
  • Portugal: +351 211 160 522


  Alternatív megoldásként kapcsolatba léphet adatvédelmi megbízottunkkal is:

  Email: dpo@kia-connect.eu
  Levelezési cím: Data Protection Officer, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main.

 • 3 Az adatkezelés célja és jogi alapja

 • A KIA Account regisztrációjával és annak későbbi használatával kapcsolatban számunkra megadott személyes adatait feldolgozzuk. Az adatfeldolgozás célja a KIA Account kezelése (a regisztrációtól az esetleges megszüntetésig) az összes KIA Account funkció rendelkezésre állításához, hogy az összes olyan szolgáltatást biztosíthassuk, melyhez egy KIA Account szükséges, és értesíthessük a KIA Account frissítéseiről.

  Az Ön személyes adatainak általunk történő kezelésének jogi alapja az Önnel fennálló szerződésünk feltételeinek teljesítése a KIA Account-tal kapcsolatban az EU Általános adatvédelmi rendelet (6. Cikk (1) (b) értelmében, vagy a KIA jogos érdekei alapján (GDPR 6. Cikk (1) (f).

  Az adott telematikai szolgáltatásokkal kapcsolatos további adatfeldolgozásra az adott szolgáltatásokhoz kapcsolódó külön Adatvédelmi közlemények vonatkozik.

  Az Ön személyes adatait más célokra csak akkor kezeljük, ha jogi követelmények alapján kötelesek vagyunk erre (például bíróságok vagy büntetőjogi hatóságok számára történő átadás), ha hozzájárult a megfelelő adatkezeléshez, vagy ha a feldolgozás egyébként törvényes az alkalmazandó jog szerint. Ha más célokra történő feldolgozás történik, további információt biztosítunk, amennyiben az szükséges. Nem veszünk részt az automatizált döntéshozatalban, beleértve az App Services segítségével végzett profilkészítést, kivéve, ha kifejezetten értesítettük Önt az ilyen automatizált döntéshozatalról, ideértve az egyéb módon történő profilkészítést is.

 • 4. Személyes adatok kategóriái

 • A KIA Account-tal kapcsolatosan gyűjtött adatok a következőket tartalmazzák: Az Ön neve, megszólítása, e-mail címe, telefonszám, jelszó, ország, választott nyelv, a tény, hogy Ön elfogadta a Felhasználási feltételeket.

 • 5. Személyes adatok felhasználói és felhasználói kategóriák

 • A KIA-nál az Ön személyes adataihoz való bármely hozzáférés az olyan személyekre korlátozódik, akiknek ismerniük kell azokat, hogy teljesíthessék munkaköri kötelességeiket.

  Az Ön személyes adatait az alább felsorolt felhasználók és felhasználói kategóriák dolgozhatják fel:

  • Magán harmadik felek – Társult vagy tagsággal nem rendelkező magán testületek, kivéve minket, amelyek önmagukban vagy másokkal közösen meghatározzák a személyes adatok feldolgozásának céljait és eszközeit.

  • Adatfeldogozók – bizonyos társult vagy tagsággal nem rendelkező harmadik felek, hozzáférhetnek az Ön személyes adataihoz, hogy azokat feldolgozzák a KIA megbízásából, a feldolgozási célokhoz szükséges, megfelelő előírások betartása mellett. Az adatfeldolgozókra szerződéses kötelezettségek vonatkoznak, hogy megfelelő műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket tartsanak be a személyes adatok védelmére, és hogy kizárólag az utasításoknak megfelelően dolgozzák fel a személyes adatokat.

  A KIA Account adatfeldolgozója a Hyundai Autoever Europe GmbH, Kaiserleistraße 8a, 63067 Offenbach am Main, Németország.

  • A kormányzati hatóságok, bíróságok, külső tanácsadók és hasonló harmadik felek, melyek köztestületek a vonatkozó törvény előírásai vagy engedélye szerint.

 • 6. Országhatáron túli adatátvitel

 • Személyes adatainak egyes felhasználói lehet, hogy az országhatárokon és az EU/EGT-n kívüli telephellyel rendelkeznek, vagy ott működnek, pl. a Koreai Köztársaságban, ahol az adatvédelmi törvények más szintű védelmet biztosítanak, mint az Ön országában érvényes törvények, és melyre az Európai Bizottság megfelelőségi döntése nem érvényes. Az EU/EGT-n kívüli ilyen felhasználókra való tekintettel megfelelő biztosítékokat nyújtunk az Európai bizottság által is elfogadott adatátviteli megállapodásba való belépéssel (pl. Általános szerződéses záradékok 2010/87/EU és/vagy 2004/915/EK) az adatfelhasználókkal vagy más intézkedésekkel, a megfelelő szintű adatvédelem biztosításához. Az általunk hozott megfelelő intézkedés egy másolatát megkaphatja adatvédelmi megbízottunktól (lásd fentebb: 2)

 • 7. Tárolási periódus

 • Személyes adatait mi és/vagy szolgáltatóink tárolják a kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges mértékben és a személyes adatok gyűjtési céljainak eléréséhez szükséges ideig, az alkalmazandó adatvédelmi törvényekkel összhangban. Amikor már nem szükséges feldolgoznunk személyes adatait, töröljük azokat a rendszerünkből és/vagy a nyilvántartásból, és/vagy megtesszük a megfelelő névtelenítéshez szükséges lépéseket, hogy Önt ne lehessen a továbbiakban azonosítani (hacsak nincs szükségünk az Ön adataira ahhoz, hogy eleget tegyünk a ránk érvényes jogi vagy szabályozási kötelezettségeknek. Pl. a szerződésekben, kommunikációban és üzleti levelekben található személyes adatok törvényes megőrzés tárgyát képezhetik, ami akár 10 év is lehet.

 • 8. Az Ön jogai

 • Amennyiben kinyilvánította hozzájárulását bármely személyes adatokra vonatkozó feldolgozási tevékenységhez, ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatja jövőbeni hatállyal. Az ilyen jellegű visszavonás nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőző feldolgozás jogosságát.

  A vonatkozó adatvédelmi törvény értelmében Önnek joga lehet a következőkre: személyes adataihoz való hozzáférés kérése, személyes adatainak helyesbítése; személyes adatainak törlésére vonatkozó kérés, az Ön személyes adatainak feldolgozásának korlátozására vonatkozó kérés és személyes adatainak feldolgozásának megtagadása. Ne feledje, hogy a korábban említett jogokat korlátozhatja a vonatkozó nemzeti adatvédelmi törvény.

  Önnek arra is joga van, hogy panaszt nyújtson be egy adatvédelmi felügyelő hatóságnál. Jogainak gyakorlásához lépjen kapcsolatba velünk a fent, 2 alatti címen.

  8.1 Hozzáférési jog: Ön jogosult lehet megerősítést kérni tőlünk arról, hogy feldolgozzák-e az Önre vonatkozó személyes adatokat vagy sem, és ebben az esetben kérheti a személyes adatokhoz való hozzáférést. A hozzáférési információk magukban foglalják többek között a feldolgozás céljait, az érintett személyes adatok kategóriáit, valamint azokat a felhasználókat vagy felhasználói kategóriákat, akik számára a személyes adatokat nyilvánosságra hozták vagy nyilvánosságra hozzák. Ez azonban nem egy abszolút jog és más egyének érdekei korlátozhatják az Ön hozzáférési jogait.

  Ön jogosult lehet arra, hogy a feldolgozás alatti álló személyes adatainak egy példányát megkapja. Az Ön által kért további példányokra az adminisztrációs költségeken alapuló megfelelő díjat számíthatunk fel.

  8.2 Helyesbítésre való jog: Ön jogosult lehet a nálunk tárolt, Önre vonatkozó, helytelen személyes adatok helyesbítésére. A feldolgozás céljaitól függően Ön jogosult lehet a hiányos személyes adatok kiegészítésére, beleértve egy kiegészítő nyilatkozat benyújtását.

  8.3 Törlésre való jog ("feledésre való jog"): Bizonyos körülmények között Ön jogosult lehet az Önre vonatkozó személyes adatok töröltetésére, és mi kötelezve lehetünk az ilyen személyes adatok törlésére.

  8.4 Feldolgozás korlátozására való jog: Bizonyos körülmények között Ön jogosult lehet személyes adatai feldolgozásának korlátozására. Ebben az esetben az érintett adatok megjelölésre kerülnek és csak bizonyos céllal lehet azokat feldolgozni.

  8.5 Adatok hordozására való jog: Bizonyos körülmények között Ön jogosult lehet arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által számunkra megadott személyes adatokat megkapja egy általánosan használt, géppel olvasható formátumban, és jogosult lehet arra, hogy ezeket az adatokat egy másik egység számára továbbadja, anélkül hogy ezt megakadályoznánk.

  8.6 Tiltakozás joga: Bizonyos körülmények között Ön jogosult lehet arra, hogy tiltakozzon az Ön saját helyzetével kapcsolatos okok miatt az ellen, hogy személyes adatait kezeljük, és felszólíthat bennünket, hogy ne dolgozzuk fel a továbbiakban a személyes adatait. Ezenkívül, ha személyes adatait közvetlen marketing célokra dolgozzák fel, bármikor joga van kifogást emelni az Önre vonatkozó személyes adatok ilyen marketing céljából történő feldolgozása ellen, ami magában foglalja a profilkészítést is a közvetlen marketinghez kapcsolódó mértékben. Ebben az esetben a személyes adatait a továbbiakban nem doglozzuk fel ilyen célokra.