Kia Connect Adatvédelmi Tájékoztató

Adatvédelmi Tájékoztató

 1. Bevezetés
 2. Adatkezelő
 3. Adatvédelmi tisztviselő
 4. Az adatkezelés céljai és jogalapja, a személyes adatok kategóriái
 5. Kia Connect alkalmazás
 6. Főegység és In-Car Szolgáltatások
 7. OTA (Over-the-air) frissítések
 8. Bővítések
 9. A Kia Connect Store és a vásárlások adatainak kezelése
 10. Fizetés feldolgozása
 11. Egyéb adatkezelési tevékenységek
 12. Az Ön jogai
 13. Az adatok címzettjei és a címzettek kategóriái
 14. Határokon átnyúló adattovábbítás
 15. Az adattárolás időtartama
 16. Adatbiztonság
 17. Offline üzemmód (kikapcsolt modemmel)
 18. Frissítések
 19. Fogalommeghatározások
 20. A helyi jognak megfelelő módosítások:
Frissítjük Felhasználási feltételeinket és Adatvédelmi nyilatkozatunkat. A frissített Felhasználási feltételek és Adatvédelmi nyilatkozat meglévő ügyfeleink számára 2023. október 5-én lép hatályba. Ezt követően, hogy szolgáltatásainkat továbbra is igénybe vehesse, el kell fogadnia a frissített Felhasználási feltételeket, és tudomásul kell vennie az Adatvédelmi nyilatkozatot. Szolgáltatásaink használata ettől az időponttól kezdődően a frissített Adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően történik.
Megjegyzés az Adatvédelmi nyilatkozat frissítéseire vonatkozóan: Átszerkesztettük és módosítottuk Adatvédelmi nyilatkozatunkat annak érdekében, hogy az tükrözze a Felhasználási feltételeink változásait, és hogy még egyértelműbbé tegyük, hogyan gyűjtjük, használjuk és adjuk ki az Ön személyes adatait. A változások különösen a következőkre terjednek ki:
Új és meglévő továbbfejlesztett szolgáltatásokkal (Csomagtartó távoli nyitása, Akkumulátor távoli kondicionálása, Világítás távoli aktiválása, Kürt és világítás távoli vezérlése, Digitális kulcs, EV útvonaltervező, továbbfejlesztett online ÉP, Zenefelismerés, Zenei streaming) kapcsolatos adatkezelési tevékenységeink leírásának hozzáadása (5. és 6. pont).
A Járműrendszer vezeték nélküli (OTA) frissítéseivel kapcsolatos adatkezelési tevékenységeink leírásának hozzáadása (7.2. pont).
A Kia Connect Store-ban történő bővítésvásárlásokkal és az azokkal járó fizetési folyamattal kapcsolatos adatkezelési tevékenységeinkre vonatkozó információk megadása és leírásának hozzáadása (810. pont).
Az útvonallal kapcsolatos elégedettségi visszajelzésekkel és a helyalapú hirdetésekkel kapcsolatos adatkezelési tevékenységeink leírásának hozzáadása (11.5 és 11.6. pont).
Javasoljuk, hogy olvassa el a frissített Felhasználási feltételeket és az Adatvédelmi nyilatkozatot teljes egészében. A frissített Felhasználási feltételek és a frissített Adatvédelmi nyilatkozat a https://connect.kia.com/eu/downloads weboldalról tölthető le.
Adatvédelmi tájékoztató
Hatályos 2023. október 24-től

1.

Bevezetés
 A HRB 112541 nyilvántartási szám alatt bejegyzett Kia Connect GmbH („Kia”,„mi” vagy „minket”) jelen adatvédelmi tájékoztatója („Adatvédelmi tájékoztató”) a személyes adatoknak az alkalmazásunkon („Kia Connect alkalmazás”) és az adott jármű főegységén („Főegység”, együttesen a „Szolgáltatások”) keresztül történő szolgáltatásnyújtással kapcsolatos gyűjtésére és feldolgozására vonatkozik, és az ezeket a Szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfeleinknek („Ön”, „Öné”) szól.
A Szolgáltatásokon túl a Kia felajánlhatja bizonyos funkciók megvásárlását ügyfelei számára, amelyeket járművükkel együtt használhatnak, mint például az ügyfél járművének szoftveréhez kapcsolódó frissítések vagy egyéb kiegészítések („Bővítések”). Ez az Adatvédelmi tájékoztató tartalmaz bizonyos információkat az ilyen Bővítések megvásárlásával kapcsolatos személyes adatok kezeléséről is.
A Kia vállalatnál nagyon komolyan vesszük az Ön személyes adatainak és magánéletének védelmét, és a személyes adatait kizárólag a GDPR rendeletnek és az egyéb alkalmazandó adatvédelmi és a magánélet tiszteletben tartására vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeljük.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a jelen Adatvédelmi tájékoztató mellett adott esetben külön is tájékoztathatjuk Önt személyes adatainak feldolgozásáról, például beleegyező nyilatkozatok vagy külön adatvédelmi tájékoztatók formájában.

2.

Adatkezelő

2.1.

Kifejezett eltérő rendelkezés hiányában a Kia Connect GmbH az adatkezelője a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban meghatározottak szerint gyűjtött és kezelt személyes adatoknak.

2.2.

Amennyiben a jelen Adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatban kérdése van, vagy szeretné gyakorolni valamely jogát, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz:
Kia Connect GmbH, Theodor-Heuss-Allee 1160486 Frankfurt am Main Németország
E-mail: info@kia-connect.eu
Használhatja kapcsolatfelvételi űrlapunkat is, amely itt található: https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/
Választhatja azt is, hogy kapcsolatba lép adatvédelmi tisztviselőnkkel az alábbi 3. szakaszban megadott elérhetőségeken.

3.

Adatvédelmi tisztviselő
Kineveztünk egy külső adatvédelmi tisztviselőt („AVT”). Adatvédelmi tisztviselőnkkel a következő elérhetőségeken léphet kapcsolatba:
Kia Connect GmbH
Data Protection Officer
Theodor-Heuss-Allee 11
60486 Frankfurt am Main Németország
E-mail: dpo@kia-connect.eu

4.

Az adatkezelés céljai és jogalapja, a személyes adatok kategóriái
Az Ön személyes adatainak feldolgozási céljait és jogalapjait, valamint az általunk feldolgozható személyes adatok kategóriáit az alábbi 511. pont tartalmazza.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy személyes adatokat csak a törvény által megengedett és az adott célhoz szükséges mértékben dolgozunk fel.
Célok
Az Ön személyes adatait elsősorban abból a célból kezeljük, hogy megkössük Önnel a Szolgáltatások nyújtására és a Bővítések megvásárlására vonatkozó szerződést („Kia Connect Felhasználási feltételek”) és hogy jelen szerződésünket teljesíthessük. A Szolgáltatásokra és Bővítésekre vonatkozó további részleteket a Kia Connect Felhasználási feltételekben találja.
Személyes adatait az alábbi 511. pontban meghatározott egyéb célokból is feldolgozhatjuk.
Ide tartozhat például a személyes adatok feldolgozása (i) az Önnel való kommunikálás, (ii) direkt marketing, vagy (iii) a vonatkozó adatok elemzése a Szolgáltatásaink javítása céljából, új mobilitási és mobilitással kapcsolatos termékek és/vagy szolgáltatások fejlesztése, és/vagy a vonatkozó termékek vagy szolgáltatások biztonságos nyújtása érdekében.
A (iii) pont alatt említett célokból statisztikai és matematikai modellek alapján elemezhetjük az adatokat. Ezen túlmenően az Ön személyes adatait feldolgozhatjuk az alkalmazandó jogszabályoknak vagy egyéb jogi kötelezettségeknek való megfelelés céljából is (pl. a vonatkozó személyes adatok közzététele bíróságok vagy büntetőjogi hatóságok számára), vagy ha külön tájékoztattuk Önt ezekről a célokról.
Jogi alapok
Általában a Szolgáltatásokkal és Bővítésekkel kapcsolatban gyűjtjük és kezeljük az Ön személyes adatait:(i) annak érdekében, hogy az Ön kérésére lépéseket tegyünk a szerződés megkötése előtt („szerződéskötés”), vagy az Önnel kötött szerződésünk teljesítéséhez szükséges mértékben (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont); vagy (ii) amennyiben az adatkezelés a mi vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).
Bizonyos adatkezelési tevékenységek tekintetében az Ön személyes adatait (i) olyan mértékben kezelhetjük, amely a ránk vonatkozó valamely jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont); vagy (ii) amennyiben beszereztük az Ön előzetes hozzájárulását az Ön személyes adatainak meghatározott célú kezeléséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
Források
Hacsak a jelen Adatvédelmi nyilatkozat kifejezetten másként nem rendelkezik, az alábbi 511. pontban felsorolt személyes adatokat Ön közvetlenül adja meg nekünk (pl. bizonyos személyes adatok megadásával a Kia Connect alkalmazásban), vagy azokat közvetlenül az Ön járművéből (pl. annak érzékelőiből és a Főegységen keresztül elérhetővé tett kapcsolódó alkalmazásokból) gyűjtjük be.
Az Ön joga, hogy nem adja meg a személyes adatait
Általában Önnek joga van ahhoz, hogy a személyes adatait ne adja meg nekünk. Bizonyos esetekben azonban (pl. bizonyos Szolgáltatások igénybevételéhez) bizonyos személyes adatokra szükségünk lehet Öntől ahhoz, hogy fel tudjuk dolgozni az Ön megkeresését, vagy hogy a vonatkozó Szolgáltatásokat vagy Bővítéseket biztosítani tudjuk. A szükséges személyes adatokról ennek megfelelően tájékoztatni fogjuk Önt. 
A jármű vagy a Szolgáltatások harmadik fél által történő használata
A jelen Adatvédelmi tájékoztatóban megadott, a adatfeldolgozási tevékenységeinkre vonatkozó részletek az adott jármű harmadik fél általi használatára is vonatkoznak. Általánosságban azonban az adatok Kia általi feldolgozása a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban leírtak szerint a járműhöz kötött információkon alapul.
Ezért a Kia nem fogja tudni azonosítani a gépjárművet vezető érintett személyt, kivéve, ha az adott személy bejelentkezett a személyes profiljával, vagy ha az adott személyhez kapcsolódó egyéb azonosítók kerültek megadásra.
A Kia Connect Felhasználási feltételei előírják, hogy tájékoztassa a jármű többi felhasználóját/vezetőjét: (i) a Szolgáltatások aktiválásáról; (ii) a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban leírt adatkezelési tevékenységekről; és (iii) arról, hogy a Szolgáltatások helymeghatározási adatok (GPS-adatok) gyűjtését és feldolgozását igényelhetik.
Kérjük, figyeljen arra, hogy ha egy másik személy használja a Kia Connect alkalmazást, amellyel ugyanahhoz a járműhöz kapcsolódik, mint Ön, (a jármű megosztásával kapcsolatos további részletekért lásd a Kia Connect Felhasználási feltételeinek 4.1.2. pontját) a másik személy a Kia Connect alkalmazáson keresztül (a „Saját jármű keresése” Szolgáltatás használatával) láthatja a jármű helymeghatározási adatait, akkor is, ha az adott időpontban Ön használja a járművet. Bár ez a személy nem férhet hozzá az Ön aktuális útvonalaihoz, de a jármű aktuális helyzetét láthatja.

5.

Kia Connect alkalmazás

5.1.

Regisztrálás és bejelentkezés

5.1.1.

A Kia Connect alkalmazás regisztrációs folyamata: A Kia Connect alkalmazás használatához Önnek regisztrálnia kell és létre kell hoznia egy „Kia fiókot”. A Kia fiókra szükség van a Kia csoport a harmadik felek vagy európai tagjai által nyújtott egyéb szolgáltatások regisztrációjához is. Az Ön Kia fiókkal kapcsolatos személyes adatainak kezeléséről külön adatvédelmi tájékoztatóban olvashat, amely itt érhető el: https://connect.kia.com/eu/kia-account-docs/.
Önnek el kell fogadnia a Kia Connect Felhasználási feltételeit is.
Ahhoz, hogy létrejöjjön a kapcsolat az érintett jármű és azon végfelhasználói készülék (pl. okostelefon) között, amelyre a Kia Connect alkalmazást telepítették, azonosításra van szükség.
Ebből a célból a következő személyes adatkategóriákat kezeljük: Jármű alvázszáma (VIN), e-mail-cím, név, jelszó, megszólítás, születési dátum, mobiltelefonszám, ország, választott nyelv, ellenőrző PIN-kód, járműazonosító, aktiválási kód, az a tény, hogy Ön elfogadta a Kia Connect Felhasználási feltételeket.
Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez, ill. a velünk kötött szerződés megkötéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

5.1.2.

Bejelentkezési folyamat: A Kia Connect alkalmazáson keresztül rendelkezésre álló Szolgáltatások használatához, vagy Bővítések vásárlásához Önnek be kell jelentkeznie a Kia Connect alkalmazásba. A bejelentkezés után hozzáadhatja és eltávolíthatja Kia járművét/járműveit, és használhatja a Szolgáltatásokat vagy Bővítéseket vásárolhat.
Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: E-mail cím és jelszó.
Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

5.2.

Távoli vezérlés és felügyelet

5.2.1.

Klímaberendezés távoli vezérlése: Ez a Szolgáltatás lehetővé teszi, hogy távolról aktiválja és ütemezze elektromos járművének légkondicionálását, beleértve a jégmentesítést is, a Kia Connect alkalmazás segítségével.
Ebből a célból a következő személyes adatkategóriákat kezeljük: Jármű alvázszáma (VIN), járműazonosító, dátum- és időbélyegző, GPS-adatok, kilométeróra-adatok, a járműállapotra vonatkozó információk (a légkondicionálás állapota, a motor állapota, az ajtók, csomagtartó, ablakok és motorháztető nyitott/zárt állapota).
 Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

5.2.2.

Távoli töltés (csak elektromos és plug-in hibrid járművek): Ez a Szolgáltatás lehetővé teszi, hogy Ön a Kia Connect alkalmazás segítségével távolról elindítsa és leállítsa az elektromos és plug-in hibrid jármű akkumulátorának töltését, illetve, hogy ütemezze a töltést. 
Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: Jármű alvázszáma (VIN), járműazonosító, dátum- és időbélyegző, GPS-adatok, kilométeróra-adatok, a járműállapotra vonatkozó információk (a légkondicionálás állapota; a motor állapota; az ajtók, csomagtartó, ablakok és motorháztető nyitott/zárt állapota; gumiabroncsnyomás; a fékolaj/motorolaj állapota; töltésre vonatkozó információ; a tartaléktöltésre vonatkozó információ; töltési idő és a töltőcsatlakozó típusára vonatkozó információ).
Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

5.2.3.

Ajtók távoli vezérlése: Ez a Szolgáltatás lehetővé teszi, hogy – bizonyos felhasználói felületeken keresztül – távolról bezárhassa/kinyithassa a jármű ajtóit. Minden ajtót be tud zárni és ki tud nyitni. A Szolgáltatás biztonságos használata érdekében a Szolgáltatás számos előfeltétel meglétét ellenőrzi. A Szolgáltatás olyan helyzetekben segíthet Önnek, amikor nem emlékszik rá, hogy jól bezárta-e a járművet, és így távolról elvégezheti ezt a műveletet.
Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: Jármű alvázszáma (VIN), járműazonosító, dátum- és időbélyegző, GPS-adatok, kilométeróra adatok, a járműállapotra vonatkozó információk (a légkondicionálás állapota; a motor állapota; az ajtók, csomagtartó, ablakok és motorháztető nyitott/zárt állapota; gumiabroncsnyomás; a sebességváltó/ülések állapota; üzemanyagszint és a fékolaj/motorolaj állapota). 
Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

5.2.4.

Távoli járműkonfiguráció, profil biztonsági mentése és visszaállítás: Ez a Szolgáltatás lehetővé teszi a járműbeállítások ellenőrzését és módosítását a Kia Connect alkalmazáson keresztül. Biztonsági mentést is készíthet a beállításokról, és alkalmazhatja azokat a járművére.
Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: Jármű alvázszáma (VIN), járműazonosító, a felhasználó telefonszáma, SMS-hitelesítési kód, a felhasználó PIN-kódja, a jelentés időpontja, a jármű beállításaira vonatkozó információk, a rendszer beállításaira vonatkozó információk, a navigáció beállítására vonatkozó információk, az érdekes pontok (ÉP) navigációs információi, kedvenc rádióadók listája, profilkép (ha van). 
Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

5.2.5.

Távolról fűthető és szellőztethető ülések (csak elektromos járművekben): Ez a Szolgáltatás lehetővé teszi az Ön számára, hogy távolról vezérelje elektromos járműve első és hátsó üléseinek fűtését és szellőztetését. 
Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: Jármű alvázszáma (VIN), járműazonosító, SIM-azonosító, dátum- és időbélyegző, a járműállapotra vonatkozó információk (a motor és sebességváltó állapotára vonatkozó információk; az ajtóra, motorháztetőre, csomagtartóra és tolótetőre vonatkozó információk; a fűtés, szellőztetés és légkondicionálás (HVAC) állapotára vonatkozó információk; az akkumulátor és az üzemanyag állapotára, valamint a tartály kiürüléséig megtehető távolságra (DTE) vonatkozó információk; a folyadékok (tisztítófolyadék és fékolaj) állapotára vonatkozó információk; a gumiabroncsok, lámpák és az intelligens kulcs állapotára vonatkozó információk; az elektromos jármű (EV) állapota). 
Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

5.2.6.

Ablakok távoli vezérlése: Ez a Szolgáltatás lehetővé teszi az Ön számára a járműve ablakainak távoli vezérlését. 
Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: Jármű alvázszáma (VIN), járműazonosító, SIM-azonosító, dátum- és időbélyegző, a járműállapotra vonatkozó információk (a motor és sebességváltó állapotára vonatkozó információk; az ajtóra, motorháztetőre, csomagtartóra és tolótetőre vonatkozó információk; a fűtés, szellőztetés és légkondicionálás (HVAC) állapotára vonatkozó információk; az akkumulátor és az üzemanyag állapotára, valamint a tartály kiürüléséig megtehető távolságra (DTE) vonatkozó információk; a folyadékok (tisztítófolyadék és fékolaj) állapotára vonatkozó információk; a gumiabroncsok, lámpák és az okoskulcs állapotára vonatkozó információk; az elektromos jármű (EV) állapota).
 Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

5.2.7.

Vészvillogó távoli vezérlése: Ezzel a Szolgáltatással Ön távolról kikapcsolhatja a vészvillogót.
Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: Jármű alvázszáma (VIN), járműazonosító, SIM-azonosító, dátum- és időbélyegző, a járműállapotra vonatkozó információk (a hátsó lámpák és a vészvillogó állapota; a motor és sebességváltó állapotára vonatkozó információk; az ajtóra, motorháztetőre, csomagtartóra és tolótetőre vonatkozó információk; a fűtés, szellőztetés és légkondicionálás (HVAC) állapotára vonatkozó információk; az akkumulátor és az üzemanyag állapotára, valamint a tartály kiürüléséig megtehető távolságra (DTE) vonatkozó információk; a folyadékok (tisztítófolyadék és fékolaj) állapotára vonatkozó információk; a gumiabroncsok, lámpák, okoskulcs állapotára vonatkozó információk; az elektromos jármű (EV) állapota).
Jogalap: A z adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

5.2.8.

Töltőfedél távoli vezérlése: Ez a Szolgáltatás lehetővé teszi az Ön számára a járműve töltőfedelének távoli vezérlését.
Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: Jármű alvázszáma (VIN), járműazonosító, SIM-azonosító, dátum- és időbélyegző, a járműállapotra vonatkozó információk (a töltőfedél állapota; a motor és sebességváltó állapotára vonatkozó információk; az ajtóra, motorháztetőre, csomagtartóra és tolótetőre vonatkozó információk; a fűtés, szellőztetés és légkondicionálás (HVAC) állapotára vonatkozó információk; az akkumulátor és az üzemanyag állapotára, valamint a tartály kiürüléséig megtehető távolságra (DTE) vonatkozó információk; a folyadékok (tisztítófolyadék és fékolaj) állapotára vonatkozó információk; a gumiabroncsok, lámpák, okoskulcs állapotára vonatkozó információk; az elektromos jármű (EV) állapota). 
Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

5.2.9.

Csomagtartó távoli nyitása: Ez a szolgáltatás lehetővé teszi a jármű csomagtartójának távoli nyitását a Kia Connect alkalmazáson keresztül.
Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: Jármű alvázszáma (VIN), járműazonosító, dátum- és időbélyegző, GPS-adatok, kilométeróra adatok, a járműállapotra vonatkozó információk (a légkondicionálás állapota; a motor állapota; az ajtók, csomagtartó, ablakok és motorháztető nyitott/zárt állapota; gumiabroncsnyomás; a sebességváltó/ülések állapota; üzemanyagszint és a fékolaj/motorolaj állapota), csomagtartó távoli nyitására való jogosultság ellenőrzése.
Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

5.2.10.

Akkumulátor távoli kondicionálása: Ez a Szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a Kia Connect Alkalmazáson keresztül távolról elindítsa és leállítsa az elektromos jármű akkumulátorának kondicionálását.
Ebből a célból a következő személyes adatkategóriákat kezeljük: Jármű alvázszáma (VIN), járműazonosító, dátum- és időbélyegző, GPS-adatok, kilométeróra-adatok, a járműállapotra vonatkozó információk (a légkondicionálás állapota; a motor állapota; az ajtók, csomagtartó, ablakok és motorháztető nyitott/zárt állapota; a gumiabroncsnyomás; a sebességváltó/ülések állapota, üzemanyagszint, a fékolaj/motorolaj állapota; akkumulátor kondicionálás be/ki állapota), az akkumulátor távoli kondicionálására való jogosultság ellenőrzése.
Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

5.2.11.

Világítás távoli vezérlése: Ez a Szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a Kia Connect Alkalmazáson keresztül rövid időre aktiválja a vészvillogók villogását.
Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: Jármű alvázszáma (VIN), járműazonosító, SIM-azonosító, dátum- és időbélyegző, a járműállapotra vonatkozó információk (a hátsó lámpa állapota, a vészvillogó állapota; a motor és sebességváltó állapotára vonatkozó információk; az ajtóra, motorháztetőre, csomagtartóra és tolótetőre vonatkozó információk; a fűtés, szellőztetés és légkondicionálás (HVAC) állapotára vonatkozó információk; az akkumulátor és az üzemanyag állapotára, valamint a tartály kiürüléséig megtehető távolságra (DTE) vonatkozó információk; a folyadékok (tisztítófolyadék és fékolaj) állapotára vonatkozó információk; a gumiabroncsok, lámpák, okoskulcs állapotára vonatkozó információk; az elektromos jármű (EV) állapota).
Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

5.2.12.

Kürt és világítás távoli vezérlése: Ez a Szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a Kia Connect Alkalmazáson keresztül rövid időre aktiválja a vészvillogót és a kürtjelzést. 
Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: Jármű alvázszáma (VIN), járműazonosító, SIM-azonosító, dátum- és időbélyegző, a járműállapotra vonatkozó információk (a hátsó lámpa állapota, a vészvillogó állapota; a motor és sebességváltó állapotára vonatkozó információk; az ajtóra, motorháztetőre, csomagtartóra és tolótetőre vonatkozó információk; a fűtés, szellőztetés és légkondicionálás (HVAC) állapotára vonatkozó információk; az akkumulátor és az üzemanyag állapotára, valamint a tartály kiürüléséig megtehető távolságra (DTE) vonatkozó információk; a folyadékok (tisztítófolyadék és fékolaj) állapotára vonatkozó információk; a gumiabroncsok, lámpák, okoskulcs állapotára vonatkozó információk; az elektromos jármű (EV) állapota).
 Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

5.3.

Távoli Geolokációs Szolgáltatások

5.3.1.

ÉP küldése a járműnek: Ez a Szolgáltatás lehetővé teszi, hogy elküldjön egy érdekes pontot (ÉP/POI) a jármű navigációs rendszerének, így a jármű gyújtásának bekapcsolása után azonnal használhatja az ÉP-t (pl. útvonaltervezéshez célállomásként).
Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: Jármű alvázszáma (VIN), járműazonosító, dátum- és időbélyegző, GPS-adatok, az érdekes pontokra (ÉP) vonatkozó információk, keresési kulcsszavak, okostelefon nyelvi beállításai.
Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

5.3.2.

Saját jármű keresése és Navigálás első mérföldön: Ezzel a Szolgáltatással Ön megkeresheti a járműve helyét, és elnavigálhat hozzá az okostelefonja segítségével. A Kia Connect alkalmazás megjeleníti, hogy hol található a jármű. Kérjük, figyeljen arra, hogy ha egy másik személy használja a Kia Connect alkalmazást, amellyel ugyanahhoz a járműhöz kapcsolódik, mint Ön, (a jármű megosztásával kapcsolatos további részletekért lásd a Kia Connect Felhasználási feltételeinek 4.1.2. pontját) a másik személy a Kia Connect alkalmazáson keresztül (a „Saját jármű keresése” szolgáltatás használatával) láthatja a jármű helymeghatározási adatait, akkor is, ha az adott időpontban Ön használja a járművet. Bár ez a személy nem férhet hozzá az Ön aktuális útvonalaihoz, de a jármű aktuális helyzetét láthatja.
Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: Jármű alvázszáma (VIN), járműazonosító, SIM-azonosító, cím, név, a felhasználó és a jármű helyadatai, útpontokra vonatkozó információk, dátum, idő, időbélyegző és sebesség.
Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

5.3.3.

Saját utazások: Ez a Szolgáltatás összefoglalót készít (az elmúlt 90 napban) minden utazásról, melyben megjelöli az adott utazás dátumát és idejét, az átlagos és maximális sebességet, a levezetett távolságot és az utazási időt.
Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: Jármű alvázszáma (VIN), járműazonosító, dátum- és időbélyegző, GPS-adatok, a vezetéssel kapcsolatos információk (a megtett távolság, az átlagos sebesség, a maximális sebesség, a teljes üzemanyag-fogyasztás, a teljes energiafogyasztás, a villamosenergia-fogyasztás, a vezetési idő, a bemelegedési idő, az átlagos futásteljesítmény).
Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

5.3.4.

Navigálás utolsó mérföldön: Ez a Szolgáltatás lehetővé teszi, hogy Ön a járműve leparkolását követően a végső úti célja eléréséig az okostelefonja segítségével folytassa a navigálást.
Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: Jármű alvázszáma (VIN), járműazonosító, SIM-azonosító, cím, név, a felhasználó és a jármű helyadatai, útpontokra vonatkozó információk, idő, sebesség. 
Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

5.4.

Járműinformációk

5.4.1.

Járműállapot: Ez a Szolgáltatás a következő járműinformációkkal látja el Önt a Kia Connect alkalmazásban:
 Az ajtók állapota
A töltőfedél állapota
 A csomagtartó/motorháztető állapota
 A klíma állapota
 Az akkumulátor töltöttsége, a töltőcsatlakozó állapota, töltési állapot (csak elektromos járművek esetében)
 Üzemanyagszint (csak üzemanyaggal működő/hibrid járművekben)
 Az ülésfűtés és szellőztetés állapota
 Az ablakok állapota
 A tolótető állapota
 A 12V-os akkumulátor állapota
 A világítás állapota 
Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: Jármű alvázszáma (VIN), járműazonosító, SIM-azonosító, dátum- és időbélyegző, GPS-adatok, kilométeróra-adatok, a járműállapotra vonatkozó információk (a motor és sebességváltó állapotára vonatkozó információk; az ajtóra, motorháztetőre, csomagtartóra és tolótetőre vonatkozó információk; a fűtés, szellőztetés és légkondicionálás (HVAC) állapotára vonatkozó információk; az akkumulátor és az üzemanyag állapotára, valamint a tartály kiürüléséig megtehető távolságra (DTE) vonatkozó információk; a folyadékok (tisztító folyadék és fékolaj) állapotára vonatkozó információk; a gumiabroncsok, lámpák, és az okoskulcs állapotára vonatkozó információk; az elektromos jármű (EV) állapota). 
Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

5.4.2.

Járműjelentés: Ön a Kia Connect alkalmazáson keresztül jelentést kap járműdiagnosztikai és a vezetési szokásokkal kapcsolatos információkkal (a jármű beindításainak száma, vezetési távolság és vezetési idő/állási idő). Az alkalmazás tájékoztatja Önt a karbantartást vagy javítást igénylő problémákról, a probléma súlyosságáról, valamint a javítás/karbantartás sürgősségéről és az ajánlott intézkedésekről.
Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: Jármű alvázszáma (VIN), járműazonosító, dátum- és időbélyegző, GPS-adatok, a járműállapotra vonatkozó információk (a motor állapota), a vezetési szokásokra vonatkozó információk (a jármű sebességére vonatkozó információk (maximális és átlagos sebesség), a gyorsulással kapcsolatos információk, a megtett távolság és az akkumulátor fogyasztása (elektromos járművek esetében)). 
Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

5.4.3.

Járműdiagnosztika: Automatikus diagnosztikai szolgáltatás. A gyújtás bekapcsolásakor a jármű automatikus diagnosztikai vizsgálatot végez (Diagnosztikai hibakód („DTC”)). Hiba érzékelése esetén üzenetet küld Önnek, amelyben ismerteti az érzékelt hibát, a hiba súlyosságát és a javasolt intézkedést.
Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: Jármű alvázszáma (VIN), járműazonosító, dátum- és időbélyegző, GPS-adatok, kilométeróra-adatok, a DTC-ellenőrzés eredményei, a járműállapotra vonatkozó információk (a légkondicionálás állapota; a motor állapota; az ajtók, csomagtartó, ablakok és motorháztető nyitott/zárt állapota; gumiabroncsnyomás; a sebességváltó/ülések állapota; üzemanyagszint; a fékolaj/motorolaj állapota; az akkumulátor állapota).
Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

5.4.4.

Energiafogyasztás (csak elektromos járműveknél): A Szolgáltatás a Kia Connect alkalmazásban megjeleníti az aktuális és az átlagos energiafogyasztás, a vezetési távolság és az energia-rekuperáció adatait.
Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: Jármű alvázszáma (VIN), járműazonosító, dátum- és időbélyegző, kumulatív kilométeróra-állás, teljes energiafogyasztás (motor energiafogyasztása, klíma energiafogyasztása, elektromos eszközök energiafogyasztása, akkumulátor-ellátási energiainformáció, regenerált energiainformáció). 
Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

5.5.

Figyelmeztetések és biztonság

5.5.1.

Jármű figyelmeztetés: Amikor a gyújtás kikapcsolt állapotában nyitva van az ablak, a Kia Connect alkalmazásban megjelenik egy értesítés.
Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: Jármű alvázszáma (VIN), járműazonosító, SIM-azonosító, dátum- és időbélyegző, GPS-adatok, kilométeróra-adatok, a járműállapotra vonatkozó információk (a motor és sebességváltó állapotára vonatkozó információk; az ajtóra, motorháztetőre, csomagtartóra és tolótetőre vonatkozó információk; a fűtés, szellőztetés és légkondicionálás (HVAC) állapotára vonatkozó információk; az akkumulátor és az üzemanyag állapotára, valamint a tartály kiürüléséig megtehető távolságra (DTE) vonatkozó információk; a folyadékok (tisztítófolyadék és fékolaj) állapotára vonatkozó információk; a gumiabroncsok, lámpák, az okoskulcs állapotára vonatkozó információk; az elektromos jármű (EV) állapota). 
Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

5.5.2.

Lopásgátló riasztás (csak riasztórendszerrel ellátott járművek esetében): A Kia Connect alkalmazás értesítést küld Önnek, valahányszor megszólal a lopásgátló riasztás.
Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: Jármű alvázszáma (VIN), járműazonosító, dátum- és időbélyegző, GPS adatok, kilométeróra adatok, a járműállapotra vonatkozó információk (a légkondicionálás állapota; a motor állapota; az ajtók, csomagtartó, ablakok és motorháztető nyitott/zárt állapota; gumiabroncsnyomás; a sebességváltó/ülések állapota; üzemanyagszint és a fékolaj/motorolaj állapota). 
Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

5.5.3.

Akkumulátor lemerülési riasztás: Amikor a 12 V-os akkumulátor töltöttségi állapota egy bizonyos szint alá csökken, a Kia Connect alkalmazás értesíti Önt.
Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: Jármű alvázszáma (VIN), járműazonosító, SIM-azonosító, az akkumulátor állapota, a járműállapotra vonatkozó riasztás típusa. 
Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

5.5.4.

Hátsó utas riasztás: Ha a rendszer mozgást észlel a hátsó ülésen parkolási fokozatban, a Kia Connect alkalmazás értesítő üzenetet küld Önnek.
Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: Jármű alvázszáma (VIN), járműazonosító, SIM-azonosító, dátum- és időbélyegző, GPS-adatok, kilométeróra-adatok, a járműállapotra vonatkozó információk (a motor és sebességváltó állapotára vonatkozó információk; az ajtóra, motorháztetőre, csomagtartóra és tolótetőre vonatkozó információk; a fűtés, szellőztetés és légkondicionálás (HVAC) állapotára vonatkozó információk; az akkumulátor és az üzemanyag állapotára, valamint a tartály kiürüléséig megtehető távolságra (DTE) vonatkozó információk; a folyadékok (tisztítófolyadék és fékolaj) állapotára vonatkozó információk; a gumiabroncsok, lámpák és az okoskulcs állapotára vonatkozó információk; az elektromos jármű (EV) állapota). 
Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

5.5.5.

Jármű üresjárati riasztás: Ha a jármű sebességváltója parkoló állásban van, miközben a jármű motorja még jár, és kinyitják valamelyik ajtót, a Kia Connect alkalmazás értesíti Önt erről.
Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: Jármű alvázszáma (VIN), járműazonosító, SIM-azonosító, dátum- és időbélyegző, GPS-adatok, kilométeróra-adatok, a járműállapotra vonatkozó információk (a motor és sebességváltó állapotára vonatkozó információk; az ajtóra, motorháztetőre, csomagtartóra és tolótetőre vonatkozó információk; a fűtés, szellőztetés és légkondicionálás (HVAC) állapotára vonatkozó információk; az akkumulátor és az üzemanyag állapotára, valamint a tartály kiürüléséig megtehető távolságra (DTE) vonatkozó információk; a folyadékok (tisztítófolyadék és fékolaj) állapotára vonatkozó információk; a gumiabroncsok, lámpák és az okoskulcs állapotára vonatkozó információk; az elektromos jármű (EV) állapota). 
Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

5.5.6.

Nagyfeszültségű akkumulátor-figyelő figyelmeztető rendszer (csak elektromos járműveknél): A rendszer figyeli a nagyfeszültségű akkumulátor állapotát, és ha meghibásodást észlel, Ön kap egy értesítést erről a Kia Connect alkalmazásban és a Főegységben.
Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: A légkondicionálás állapota, a motor állapota, az ajtók/csomagtartó/motorháztető/napfénytető/ablakok állapota, levegőhőmérséklet, jégtelenítés állapota, töltés állapota, kormányfűtés állapota, oldalsó tükör/hátsó ablakfűtés állapota, gumiabroncsnyomás állapota, 12 V-os akkumulátor állapota, hibajelző lámpa állapota, okoskulcs akkumulátor állapota, üzemanyagszint állapota, mosófolyadék állapota, fékolaj figyelmeztető lámpa állapota, alvó üzemmód állapota, idő, távoli várakozási idő riasztás, rendszer kikapcsolási riasztás állapota, hátsó lámpa állapota, vészvillogó állapota.
Jogalap: Az adatkezelés a mi, de ügyfeleink és más harmadik felek jogos érdekeinek érvényesítéséhez is szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). A jogos érdekek a következők: Szolgáltatásaink megfelelő nyújtásának és működésének biztosítása, biztonságos Szolgáltatások és termékek biztosítása a mi és a Kia csoport ügyfelei számára, ügyfeleink egészségének és életének védelme, ügyfeleink vagyonának védelme, valamint a járműben vagy annak közelében tartózkodó más személyek egészségének, életének és vagyonának védelme.

5.6.

Távoli használat figyelése

5.6.1.

Parkolóinas üzemmód: Ez a Szolgáltatás lehetővé teszi az Ön számára a jármű helyének, a gyújtás utolsó kikapcsolási időpontjának, a vezetési időnek, a vezetési távolságnak és a max. sebességnek a nyomon követését a Kia Connect alkalmazásban.
Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: Egyedi azonosítók (pl. jármű alvázszáma (VIN)), parkolóinas üzemmód státuszára vonatkozó információ (aktiválás státusza, a parkolóinas üzemmód kezdetének és végének időpontja, eltelt idő, kilométeróra, alapjárati idő, maximum sebesség, megtett út), gépjárműadatok (helymeghatározás, sebesség, idő, pontosság, útirány).
Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

5.6.2.

Parkolóinas figyelmeztetés: Ez a Szolgáltatás lehetővé teszi, hogy értesítést kapjon a Kia Connect alkalmazásban, ha járműve túllépi a Kia Connect alkalmazásban előre beállított távolsághatárt, sebességhatárt és üresjárati időhatárt. A megengedett utazási távolság a Szolgáltatás aktiválásának helyétől számít.
Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: Jármű alvázszáma (VIN), dátum- és időbélyegző, GPS-adatok, a parkolóinas riasztás állapotára vonatkozó információk (aktiválási állapot, parkolóinas riasztás állapotának kezdő és befejeződési ideje, futási idő, kilométeróra, üresjárati idő, maximális sebesség, futási távolság), járműmutatók (hely, sebesség, idő, pontosság, irány), kiválasztott távolsághatár, kiválasztott sebességhatár, kiválasztott üresjárati időhatár. 
Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

5.6.3.

Geokerítés figyelmeztetés: Ez a Szolgáltatás lehetővé teszi, hogy értesítéseket kapjon a Kia Connect alkalmazásban, ha járműve elhagy egy engedélyezett területet, vagy behajt egy lezárt területre. A Kia Connect App alkalmazásban beállíthatja a megengedett és a korlátozott területek határait.
Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: Jármű alvázszáma (VIN), dátum- és időbélyegző, GPS-adatok, a földrajzi korlátozás riasztási állapotára vonatkozó információk (aktiválási állapot, a földrajzi korlátozás riasztási állapotának kezdő és befejező időpontja, futási idő, kilométeróra, üresjárati idő, maximális sebesség, futási távolság), járműmutatók (hely, sebesség, idő, pontosság, irány), a kiválasztott engedélyezett területek, a kiválasztott korlátozott területek.
Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

5.6.4.

Sebességkorlátozási figyelmeztetés: Ha a Főegységben aktiválva van, ez a Szolgáltatás lehetővé teszi, hogy értesítést kapjon a Kia Connect alkalmazásban, ha járműve túllépi a Kia Connect alkalmazásban előre beállított sebességhatárt.
Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: Jármű alvázszáma (VIN), dátum- és időbélyegző, GPS-adatok, sebességi riasztás állapotára vonatkozó információk (aktiválási állapot, sebességi riasztás állapotának kezdő és befejeződési ideje, futási idő, kilométeróra, üresjárati idő, maximális sebesség, futási távolság), járműmutatók (hely, sebesség, idő, pontosság, irány), kiválasztott sebességkorlátozás.
Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

5.6.5.

Időkorlát figyelmeztetés: Ez a Szolgáltatás lehetővé teszi, hogy értesítést kapjon a Kia Connect alkalmazásban, ha járművét a Kia Connect alkalmazásban előre beállított időablakokon kívül vezetik.
Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: Jármű alvázszáma (VIN), dátum- és időbélyegző, GPS-adatok, az időkorlát riasztási állapotára vonatkozó információk (aktiválási állapot, időkorlát riasztási állapotának kezdő és befejeződési ideje, futási idő, kilométeróra, üresjárati idő, maximális sebesség, futási távolság), járműmutatók (hely, sebesség, idő, pontosság, irány), kiválasztott időablakok.
Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

5.6.6.

Üresjárati figyelmeztetés: Ez a Szolgáltatás lehetővé teszi, hogy értesítést kapjon a Kia Connect alkalmazásban, ha járművét a Kia Connect alkalmazásban előre beállított üresjárati időn túl vezetik.
Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: Jármű alvázszáma (VIN), dátum- és időbélyegző, GPS-adatok, üresjárati riasztás állapotára vonatkozó információk (aktiválási állapot, üresjárati riasztás állapotának kezdő és befejeződési ideje, futási idő, kilométeróra, üresjárati motoridő, maximális sebesség, futási távolság), járműmutatók (hely, sebesség, idő, pontosság, irány), kiválasztott üresjárati időkorlát.
Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

5.7.

Kedvenc márkakereskedő információi
Ez a Szolgáltatás lehetővé teszi a „Kedvenc márkakereskedő” adatainak szinkronizálását a MyKia webhely és a MyKia alkalmazás, és a Kia Connect alkalmazás között. A szinkronizálás opcionális, és a használatát megelőzően engedélyeznie kell. Ha úgy dönt, hogy nem szinkronizálja a „Kedvenc márkakereskedő” információit, a „Kedvenc márkakereskedő” funkció a Kia Connect alkalmazásban továbbra is elérhető lesz, de a megjelenített információk eltérhetnek a MyKia-ban szereplő információktól.
Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: Jármű alvázszáma (VIN), e-mail cím, UUID, a márkakereskedő neve, márkakereskedő címe, márkakereskedő elérhetőségei, márkakereskedő adatai, a kereskedés nyitvatartási ideje.
Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

5.8.

Digitális kulcs
Ez a Szolgáltatás lehetővé teszi, hogy okostelefonja segítségével olyan szolgáltatásokat végezzen, mint például a jármű zárása és nyitása, a jármű klímaberendezésének aktiválása vagy a jármű elindítása (kizárólag a jármű belsejéből), az okostelefon beépített ultraszélessávú („UWB”) és közeli hatótávú kommunikációs („NFC”) funkcióinak használatával. Lehetővé teszi a digitális kulcs megosztását és kezelését több eszközzel, például a családtagok és barátok eszközeivel is. Felhívjuk figyelmét, hogy a Szolgáltatás használata során adatcsere történik a mobil okoseszköz és az UWB vagy NFC funkciókat használó jármű között. Ezek az adatok nem kerülnek továbbküldésre hozzánk.
Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: Felhasználói információk (például felhasználói azonosító, profilnév, e-mail cím, telefonszám), intelligens eszköz adatai (például eszközazonosító, eszköz neve, eszköztípus, operációs rendszer verziója, alkalmazás verziója), Digitális kulcs adatai (például a Digitális kulcs azonosítója, a Digitális kulcs státusza, a Digitális kulcs típusa, hozzáférési jogosultság/profil, járműazonosító, fizikai kulcscsomók azonosítója, a megosztott kulcsok száma); a megosztott Digitális kulcsok esetében: további információk, például a Digitális kulcs használatának kezdő és befejező dátuma (vagy rögzített időtartama), a megosztott Digitális kulcs felhasználójának neve, az Ön által megadott felhasználói hitelesítési szabályzat/jogosultsági profil, diagnosztikai információk (hibakódok) és a jármű állapotára vonatkozó információk.
Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

5.9.

Home menü térképe és keresősávja
A Home menü térképén Ön láthatja az aktuális pozícióját. A Home menü keresősávja segítségével az érdekes pontok (ÉP) válnak kereshetővé.
Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: GPS-adatok, keresési kulcsszavak, az okostelefon nyelvi beállításai.
Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

5.10.

A Touch ID és Face ID (iOS) vagy az ujjlenyomat- és arcfelismerés (Android) használata
A Kia Connect alkalmazás bizonyos funkcióinak feloldásához Ön használhatja a Touch ID vagy Face ID (iOS) funkciót, illetve az ujjlenyomat- és arcfelismerést (Android). Az Ön biometrikus adatai csak helyileg tárolódnak az Ön okostelefonján, ezek az adatok nem továbbítódnak nekünk. Ezért ezekhez az adatokhoz nem férhetünk hozzá. Az Ön okostelefonjának rendszerfunkciója csak azt az információt továbbítja a Kia Connect alkalmazásnak, hogy sikeres volt-e a biometrikus adatok ellenőrzése. A Touch ID vagy Face ID (iOS), illetve az ujjlenyomat- és arcfelismerés (Android) használatát bármikor kikapcsolhatja az okostelefonja megfelelő beállításaiban.
Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: Az információ, hogy a biometrikus adatok ellenőrzése sikeres volt-e.
Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

5.11.

Termék- és Szolgáltatásfejlesztés
Ha Ön bekapcsolja a „Termék-/Szolgáltatásfejlesztés” funkciót, a rendszer kezelni fogja a jármű teljesítményével, használatával, üzemeltetésével és állapotával kapcsolatos adatokat, hogy az Ön hozzájárulása alapján javítsuk a termék és a szolgáltatás minőségét. A hozzájárulás önkéntes, és a megfelelő gomb kikapcsolásával bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét. A „Termék-/Szolgáltatásfejlesztés” bekapcsolásához műszaki okokból a földrajzi információs rendszert (geographic information system, „GIS”) is be kell kapcsolni. 
Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: Állapotinformációk a következőkről: a levegőszabályozó rendszer; akkumulátor; a műszaki és a stabilitással kapcsolatos rendszerek; a műszerfal használata; légkondicionálás és fűtés; motor, fék és az erőátviteli rendszer; funkciók; a sebességváltó és a fogyasztás; a figyelmeztető és segítségnyújtó rendszer; a kormány és a gumiabroncsok; a motor és a töltés; az elektromos járművek (EV) használatára vonatkozó információk; a multimédiával kapcsolatos használati (pl. „kedvelési”) adatok és állapotinformációk, valamint a GPS-re és a sebességre vonatkozó információk.
Jogalap: Az adatkezelés az Ön előzetes hozzájárulásán alapul (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

6.

Főegység és In-Car Szolgáltatások

6.1.

Értesítési központ
Az Értesítési központ lehetővé teszi az Ön számára, hogy üzeneteket kapjon a Kia vállalattól a Főegység képernyőjén keresztül. Ez magában foglalhatja többek között az Ön járművével kapcsolatos visszahívási kampányokról szóló értesítéseket, szerviz emlékeztetőket és szolgáltatási műveletekről szóló értesítéseket.
Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: Egyedi azonosítók (pl. jármű alvázszáma (VIN)), sorozatazonosító (Sequence ID), olvasási állapot, olvasási idő, egyezményes koordinált világidő (UTC).
Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

6.2.

Kia Connect Live Szolgáltatások
A Kia Connect Live szolgáltatások a következőket foglalják magukban:
Live forgalom és Online Navigáció: Ez a Szolgáltatás élő közlekedési információkat nyújt az útvonalak megtervezéséhez és megjeleníti a forgalmi helyzetet. Az Online Navigáció lehetővé teszi, hogy Ön valós idejű forgalmi adatok és korábbi forgalmi információk felhasználásával érje el a kívánt úti célját.
EV útvonaltervező (csak elektromos járművek és plug-in hibrid elektromos járművek esetén): Amikor a jármű beépített navigációs rendszerében beállít egy navigációs célállomást, ez a szolgáltatás értékeli, hogy a célállomás eléréséhez előreláthatólag szükség lesz-e töltési megállásra. Ha a jármű aktuális töltöttségi állapota és a becsült energiafogyasztás mértéke alapján töltési megállásra lesz szükség, a Szolgáltatás automatikusan hozzáad a javasolt útvonalhoz egy vagy több töltési pontot, mint közbenső megállót.
A Szolgáltatás automatikusan módosítja a javasolt töltési megállókat, ha a járművezető korábbi töltési megállást választ, kihagy egy javasolt töltési megállót, vagy ha a vezetési körülmények a vártnál nagyobb energiafogyasztást eredményeznek.
Live érdekes pontok („POI”/ÉP) és online ÉP kereső: Ez a Szolgáltatás információkat nyújt a közeli érdekes helyekről a jármű aktuális pozíciója alapján. Ezenkívül ez a Szolgáltatás lehetővé teszi a közeli ÉP-k aktív keresését, kategória szerint is. A 11.6. pontban további információt talál arról, hogy a Szolgáltatás hogyan bővül helyalapú hirdetésekkel.
Időjárás: A Szolgáltatás információkat szolgáltat a helyi időjárásról az Ön jelenlegi helyzete alapján.
Parkolás: Ez a Szolgáltatás parkolási információkat nyújt az utcán vagy parkolóházban az aktuális pozíció alapján, az úti cél közelében, a kijelzőn megjelenő kurzor pozíciója közelében vagy a városközpont közelében.
EV ÉP (csak elektromos járművek és plug-in hibrid elektromos járművek esetében): Ez a Szolgáltatás információkat nyújt a közeli töltőállomásokról az aktuális pozíció alapján, beleértve a rendelkezésre állás állapotát is. 
Márkakereskedők ÉP: Ez a Szolgáltatás helyszíni információkat nyújt a közeli Kia márkakereskedőkről a jármű aktuális pozíciója alapján.
Kamerákra / veszélyes területekre vonatkozó figyelmeztetés (ha nem tiltják a jogszabályok a használat országában): Ez a Szolgáltatás felhívja a figyelmet azokra a helyekre, ahol különösen gyakoriak a balesetek, valamint figyelmeztet a baleseti fekete pontokra vagy a sebességmérő kamerákra.
Sportligák: Ez a Szolgáltatás a kiválasztott sportágak és ligák múltbeli és közelgő eseményeiről nyújt tájékoztatást.
Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: GPS-adatok, a szolgáltatás keresési kérései és a szerveren az azokra adott válaszok (az érdekes pontok (ÉP) adatai), a márkakereskedések ÉP-adatai, az üzemanyaggal kapcsolatos információk, a parkolással kapcsolatos információk, a sebességmérő kamerákkal kapcsolatos információk, az elektromos jármű (EV) töltőállomásokra vonatkozó információk, időjárási információk és forgalmi információk, a távolság mértékegysége (km, mérföld, méter), nyelvi beállítások, a hírközlési szolgáltatóra vonatkozó információk, egyedi azonosítók (pl. jármű alvázszáma (VIN), vezetőazonosító (Driver ID), szolgáltatásazonosító (Service ID)), telefonszám, dátum és helyi idő, a protokoll verziószáma, a navigációs eszköz információi (pl. hardververzió, szoftververzió), útvonali információk (pl. kiindulási pont, beállítások, célpont, becsült idő), ligamérkőzés információk lekérése, csapatmérkőzés információk lekérése, liga azonosító, liga mérkőzés verzió, csapatkód azonosító, az érintett ország azonosítója, országkód, liga verzió, csapat verzió, logó verzió. 
Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
A fentiekben felsorolt adatokat a Kia Connect Live szolgáltatások fejlesztése céljából is kezeljük.
Jogalap: Az adatkezelés a mi jogos érdekeink érvényesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Jogos érdekeink: a Kia Connect Live szolgáltatások fejlesztése.

6.3.

Zenefelismerés
Ez a Szolgáltatás rádióhallgatás közben lehetővé teszi (i) az éppen játszott dal címének és előadójának azonosítását; (ii) és a megfelelő album borítóképének megjelenítését. A Szolgáltatást aktiválni kell a rádióképernyőn a „SoundHound” logóra kattintva. Az aktiválás után egy rövid hangminta kerül rögzítésre a rádióhangból, amely azután továbbítódik a SoundHound szolgáltatásnak. Sikeres azonosítás esetén a dal címe és az azt éneklő előadó és ha rendelkezésre áll az album borítója megjelenik a Főegység rádióképernyőjén.
Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: Eszközazonosító, a forrás típusa (USB-zene, rádió, Bluetooth-zene), minden egyes SoundHound keresés egyedi kérési azonosítója, dátuma, időpontja és eredménye (cím, előadó és albumborító).
Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

6.4.

Online hangfelismerés
Ez a Szolgáltatás lehetővé teszi, hogy Ön szóbeli utasításokkal érjen el és kezeljen bizonyos funkciókat a járművén, valamint hogy a csatlakoztatott mobileszközről szöveges üzeneteket írjon és küldjön. Az online hangfelismerés online környezetben (felhő) működik. Szolgáltatásainknak a jármű Főegységében történő aktiválásakor az Online hangfelismerés alapértelmezett beállításként aktiválódik. Ez a Szolgáltatás megköveteli az Ön személyes adatainak (azaz hangmintáinak) továbbítását a Cerence B.V. szolgáltatónk és annak adatfeldolgozói részére, akik más, az EU-n/EGT-n kívüli országokban működhetnek, és nem biztos, hogy megfelelő szintű adatvédelmet biztosítanak (a részletekért kérjük, olvassa el a 9. és a 10. fejezetet). Személyes adatainak a Cerence B.V. és adatfeldolgozói részére történő továbbítását megakadályozhatja, ha a Főegység megfelelő beállításaiban kikapcsolja az Online hangfelismerés Szolgáltatást. Ha kikapcsolja az Online hangfelismerés Szolgáltatást, járműve hangfelismerő funkciói korlátozottan vagy egyáltalán nem működhetnek.
A Cerence B.V. a hangmintákat szöveges mintákká alakítja át, (szükség esetén) elvégzi azok jelentéstani értelmezését, majd az eredményt visszaküldi a járműre.
Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: Hangfelvétel, GPS-adatok (hely), érdekes pontok (ÉP), Cerence felhasználói azonosító. Ez utóbbi egy egyedi azonosító a Cerence B.V. szerverén történő regisztrációhoz. A Cerence felhasználói azonosító és a jármű alvázszáma (VIN) vagy bármely más azonosító nem kapcsolódik egymáshoz. Ez azt jelenti, hogy a Cerence B.V. nem tud egy természetes személyt beazonosítani a neki továbbított adatokból.
Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
A hangfelvételek és a GPS-adatok gyűjtése és tárolása szintén az Online hangfelismerő Szolgáltatás teljesítése és fejlesztése céljából történik.
Jogalap: Az adatkezelés a mi jogos érdekeink érvényesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Jogos érdekeink: az Online hangfelismerési szolgáltatás fejlesztése.

6.5.

Személyes naptár/Navigáció szinkronizálása
Ez a Szolgáltatás lehetővé teszi, hogy szinkronizálja az okostelefonján lévő Google Naptárat vagy Apple Naptárat a Főegység beépített naptárfunkciójával. Ez lehetővé teszi az Ön számára, hogy a Főegység képernyőjén lássa a saját naptárát, és azt használja az úti cél beállításához. Ez a Szolgáltatás a Google Naptárral és az Apple Naptárral is kompatibilis.
Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: Egyedi azonosítók (pl. jármű alvázszáma (VIN)), e-mail-cím, e-mail-fiók naptárazonosítója, Google token vagy iCloud jelszó, naptárbejegyzések (pl. találkozók megnevezése, dátuma és időpontja, címe).
Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

6.6.

Zenei streaming
Ez a Szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a jármű információs és szórakoztató rendszerének beépített képernyőjén és hangszóróin keresztül élvezze kedvenc zenéit és hanganyagait (podcastokat, hangoskönyveket) valamint streamingszolgáltatásait. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ez a Szolgáltatás nem tartalmazza az adott streamingszolgáltatás előfizetését. Önnek külön létre kell hoznia egy fiókot és rendelkeznie kell egy előfizetéssel a kedvenc streamingszolgáltatójánál .Ez a Szolgáltatás alapértelmezés szerint nincs aktiválva a Főegységen, azt a Kia Connect Store áruházon keresztül kell aktiválni. A Kia Connect szolgáltatások díjmentes időszakának kezdetétől, azaz a járműgarancia kezdési időpontjától számított három évig áll rendelkezésre. A Szolgáltatással kapcsolatos további információkat a Kia Connect Felhasználási feltételeinek 4.2.2.5. pontja tartalmazza.
Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: Felhasználói hitelesítési adatok (pl. e-mail cím, felhasználói azonosító), Szolgáltatási adatok (tokenizált hitelesítő adatok az egyes tartalomszolgáltatókhoz), járműadatok (járműazonosító szám, márka, motortípus, értékesítési ország, modellnév, modellév, Főegységplatform, Főegységmodell), garancia kezdetének dátuma.
Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

6.7.

Járművel kapcsolatos értesítések

6.7.1.

Visszahívási kampányokról szóló értesítések: A fent említett Értesítési központ segítségével értesítéseket küldünk Önnek a járművével kapcsolatos nyitott visszahívási kampány(ok)ról. Más módon is küldhetők Önnek értesítések a visszahívási kampányokról (pl. a Kia Connect alkalmazásban, e-mailen az Ön regisztrált e-mail-címére, vagy postai levélben).
Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: Egyedi azonosítók (pl. jármű alvázszáma (VIN)), sorozatazonosító (Sequence ID), olvasási állapot, egyezményes koordinált világidő (UTC), kilométeróra, a garancia kezdési időpontja.
Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

6.7.2.

Szerviz emlékeztetők: Emlékeztetőket küldünk az Ön részére a Kia jármű közelgő rendszeres karbantartási időpontjairól a fent említett Értesítési központ segítségével.
Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: Egyedi azonosítók (pl. jármű alvázszáma (VIN)), sorozatazonosító (Sequence ID), olvasási állapot, egyezményes koordinált világidő (UTC), kilométeróra, a garancia kezdési időpontja.
 Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

6.7.3.

Szolgáltatási műveletekről szóló értesítések: Tájékoztatjuk Önt a még el nem végzett, ajánlott szolgáltatási műveletekről (például szoftverfrissítések, alkatrészcsere javított alkatrészekkel vagy a Kia járműve egyes alkatrészeinek minőségellenőrzése) is. Az Ajánlott szolgáltatási műveletekről szóló információkat a fent említett Értesítési központon keresztül, és/vagy a Kia Connect alkalmazáson belül, vagy a regisztrált e-mail-címére küldött e-mailben kaphatja meg.
Ez a folyamat az Ön előzetes beleegyezéséhez kötött, amelyet a Kia Connect App beleegyezési listájában a megfelelő beleegyező gomb aktiválásával adhat meg. Az Ön hozzájárulása önkéntes, és bármikor visszavonható (pl. a megfelelő beleegyező gomb deaktiválásával a Kia Connect alkalmazás beleegyezési listáján). A beleegyezés visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét. 
Ebből a célból a következő személyes adatkategóriákat kezeljük: Jármű alvázszáma (VIN), sorozatazonosító (Sequence ID), olvasási állapot, egyezményes koordinált világidő (UTC), kilométeróra, a garancia kezdési időpontja.
Jogalap: Az adatkezelés az Ön előzetes hozzájárulásán alapul (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

6.7.4.

Kötelező gépjármű-ellenőrzésekre vonatkozó emlékeztetők (mint például a TÜV Németországban vagy a MOT az Egyesült Királyságban): Tákékoztatni fogjuk Önt a közelgő kötelező járművizsgálatokról. Például, az Egyesült Királyságban az emlékeztetők a „Közlekedési Minisztérium” („Ministry of Transport”) járművizsgálatáról (közismert nevén „MOT”) fog szólni. E szolgáltatás igénybevételéhez az szükséges, hogy Ön megadja a Kia számára a legutóbbi kötelező gépjármű-ellenőrzés helyes dátumát és a jármű első nyilvántartásba vételének dátumát.
Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: Egyedi azonosítók (pl. jármű alvázszáma (VIN), sorozatazonosító (Sequence ID), olvasási állapot, egyezményes koordinált világidő (UTC), kilométeróra, a garancia kezdési időpontja), a jármű utolsó ellenőrzésének dátuma, a jármű első nyilvántartásba vételének dátuma. 
Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

6.8.

Tetszik gomb az USB-zenékhez és a rádióhoz
Az USB-zenékhez és a rádióhoz használható Tetszik gomb segítségével kijelölhetők és a kedvenc dalok lejátszási listájához adhatók a zeneszámok. A zeneszámokat a szórakoztató és információs rendszer zenei funkciójába beépített Tetszik gombbal lehet kedvelni vagy nem kedvelni.
Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: A forrás típusa (USB-zene, rádió, Bluetooth-zene), a dal neve, előadója és albuma, a kedvel/nem kedvel információ, GPS-adatok, a környezeti levegő hőmérséklete, a jármű sebessége, az időjárás (az Ön aktuális helyzete alapján) és az időinformációk.
Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

7.

OTA (Over-the-air) frissítések

7.1.

Térképek és a szórakoztató és információs rendszer OTA (Over-the-air) frissítése
A „Térképek és a szórakoztató és információs rendszer OTA frissítése” lehetővé teszi a következőket:
a jármű navigációs rendszerében lévő térképek frissítése („Térképek frissítése”); és/vagy
a szórakoztató és információs rendszer szoftverének frissítései vagy a Főegység szoftverének továbbfejlesztése („Szórakoztató és információs rendszer frissítése”)
a szervereinkről a beágyazott telematikai rendszerbe az úgynevezett „over-the-air” módszerrel.
A Térképek és a szórakoztató és információs rendszer OTA-frissítése az Ön által igényelt Szolgáltatások részét képezi, ezért alapértelmezés szerint aktiválva van. 
A Térképek és a szórakoztató és információs rendszer OTA frissítéssel kapcsolatos további információkért lásd a Kia Connect Felhasználási feltételeinek 4.2.3.2 pontját.
Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: Egyedi azonosítók (pl. jármű alvázszáma (VIN)), jármű szoftververziója, a Diagnosztikai hibakódok, a jármű gyártási dátuma, GPS-adatok (földrajzi hosszúság, szélesség, magasság), távközlési szolgáltató, nyelvi beállítások, országkód vagy régiókód, Főegység-azonosítók (pl. típus, rendszerverzió, platform, gyártó), vonatkozó metaadatok.
 Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
A félreértések elkerülése végett, ha ezeket a térkép- és/vagy szórakoztató és információs rendszer frissítéseket a https://update.kia.com/EU/E1/Main weboldalon, vagy egy márkakereskedésben szerzi be, akkor ezeket a frissítéseket nem az „over-the-air” módszerrel kínáljuk Önnek, és nem vagyunk adatkezelők a vonatkozó személyes adatok feldolgozása során.

7.2.

Járműrendszer OTA frissítése
A „Járműrendszer OTA Frissítése” lehetővé teszi, hogy a jármű egyes vezérlőegységeinek beágyazott szoftverét „over-the-air” módszerrel frissítsük a szoftver újabb verzióijára vagy frissített paraméterekre a szervereinkről („Járműrendszer frissítése”). A járműrendszerre vonatkozó OTA frissítéseket különböző okokból és célokból biztosíthatjuk Önnek, különösen a garanciális időszakon belül előforduló hibák elhárítása érdekében, a gyártói garancia keretében, vagy egyéb, biztonsággal kapcsolatos okokból. A járműrendszer OTA frissítésével kapcsolatos további információkért lásd a Kia Connect Felhasználási feltételeinek 4.2.3.3 pontját.
Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: A jármű alvázszáma (VIN), a járműállapotra vonatkozó információk (gyújtás, klíma, akkumulátor, első motorháztető, váltókar állás, lámpa, kézifék), használati előzmények (OTA frissítés), diagnosztikai információk (hibakódok, OTA eredmény, szoftver helyreállítási eredmény) és a szoftververzióra vonatkozó információk (elektronikus vezérlőegység), a jármű forrásverziójának azonosítója, a jármű célverziójának azonosítója, az ellátás állapota, a csomag neve, a frissítés eredménye, a TMU telefonszáma (MDN vagy MIN), a távközlési vállalat, a készülék azonosítója, a platform gyártója, a platform neve, az OMADM verziója.
Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
A félreértések elkerülése végett, ha Ön a járműrendszer frissítéseit a https://update.kia.com/EU/E1/Main weboldalon találja, vagy a márkakereskedésben kapja meg, ezeket a frissítéseket nem az „over-the-air” módszerrel kínáljuk Önnek, és nem mi vagyunk az adatkezelő a személyes adatok kapcsolódó feldolgozása tekintetében.

8.

Bővítések

8.1.

Általános
A Kia Connect Felhasználási feltételeiben foglaltak szerint a Kia felajánlhat Bővítéseket. A Bővítéseket a Kia Connect alkalmazás áruház részében („Kia Connect Store”) lehet megvásárolni. A Bővítésekkel kapcsolatos további részletekért kérjük, olvassa el a Kia Connect Felhasználási feltételeinek 5. pontját
Maguk a Bővítések nem igénylik személyes adatok kezelését, kivéve, ha az adott Bővítés Szolgáltatást tartalmaz vagy kapcsolódik valamelyik fent említett Szolgáltatáshoz. Ebben az esetben az ilyen Szolgáltatással kapcsolatos személyes adatok kezeléséről a fenti vonatkozó pontban tájékoztatjuk Önt. Vegye figyelembe, hogy bizonyos esetekben a „Járműrendszer OTA frissítése” Szolgáltatás igénybevétele szükséges a Bővítés telepítéséhez. A fenti 7.2 pontban további részleteket talál a Járműrendszer OTA frissítésével kapcsolatban kezelt személyes adatokról és az ilyen adatkezelésre vonatkozó jogalapról.
Minden egyes Bővítés egy adott járműhöz kapcsolódik, amelyet az egyedi járműazonosító szám (VIN) azonosít. Ez azt jelenti, hogy kezeljük a megvásárolt Bővítésre vonatkozó információkat, a vonatkozó VIN-t és a jármű elektronikus vezérlőegységére vonatkozó információkat. Az adatkezelés az adott Bővítés megvásárlására vonatkozó szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

8.2.

Más felhasználók tájékoztatása a Bővítésekről
Lehetőség van arra, hogy egy jármű több felhasználó Kia Connect fiókjához is kapcsolódjon. Ebben az esetben e-mailben értesítjük azt a felhasználót, aki először kötötte össze Kia Connect fiókját az adott járművel („Fő Felhasználó”), valamint minden további felhasználót, aki a járművet összekapcsolta Kia Connect fiókjával ("Megosztott Felhasználók") arról, hogy egy másik Megosztott Felhasználó Bővítést vásárolt, valamint az adott Bővítés aktiválásáról és (adott esetben) deaktiválásáról.
Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: Járműazonosító szám (VIN), név, e-mail cím, technikai adatok (pl. eszközinformációk, IP-cím) Felhasználói azonosító, UUID), az adott Bővítésre vonatkozó információk.
Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

9.

A Kia Connect Store és a vásárlások adatainak kezelése
A Kia Connect Store-ban (a fenti 8.1 pontban meghatározottak szerint) kiválaszthatja a Bővítéseket, megvásárolhatja és/vagy aktiválhatja azokat. Az Ön személyes adatainak a Kia Connect Store áruházzal és a vásárlási folyamattal kapcsolatos kezelésére vonatkozó részleteket a Kia Connect Store Adatvédelmi tájékoztatója tartalmazza, amely elérhető a Kia Connect Store áruházban, valamint a következő weboldalon: https://connect.kia.com/eu/downloads.

10.

Fizetés feldolgozása
Az Ön fizetésének feldolgozására külön adatvédelmi tájékoztató vonatkozik, amelyet a Kia Connect Store-ban az adott Bővítésre vonatkozó fizetés előtt bocsátunk az Ön rendelkezésére. Ez a külön Adatvédelmi tájékoztató itt is elérhető: https://connect.kia.com/eu/downloads.

11.

Egyéb adatkezelési tevékenységek
A fent említett adatkezelési tevékenységeken kívül a következő célokból is kezelhetjük az Ön személyes adatait:

11.1.

Kommunikáció: Az Ön személyes adatait feldolgozhatjuk abból a célból, hogy a Szolgáltatásokkal vagy a velünk kötött szerződéssel kapcsolatban kommunikáljunk Önnel (pl. ügyféltámogatás nyújtása, a Szolgáltatásokkal kapcsolatos technikai problémákról való tájékoztatás, a szerződéses kötelezettségeink teljesítése, tájékoztatás a Kia Connect Felhasználási feltételek vagy a jelen Adatvédelmi tájékoztató változásairól) több kommunikációs csatornán keresztül, például a járműve Főegységében (például az Értesítési központ vagy a szórakoztató és információs rendszer használatával), e-mailben, telefonon és a Kia Connect alkalmazásban küldött értesítések segítségével (a Kia Connect alkalmazás erre a célra külön postafiókot biztosít). Amikor Ön a rendelkezésre álló kommunikációs csatornákon keresztül (pl. a weboldalunkon található kapcsolatfelvételi űrlapon, e-mailben vagy telefonon) kapcsolatba lép velünk, a személyes adatait feldolgozhatjuk a kérésének kezelése és a kérésével kapcsolatos megfelelő kommunikáció érdekében. A Kia Connect alkalmazás kapcsolatfelvételi űrlapjának bizonyos mezői előre kitöltésre kerülnek, hogy a kapcsolatfelvételi űrlap használata kényelmesebb legyen az Ön számára. A marketing tevékenységeinkre vonatkozó kommunikációval kapcsolatos információkat lásd az alábbi 11.3. pontban. A járművéhez vásárolt Bővítésekre vonatkozó kommunikációnkkal kapcsolatos információkat lásd a fenti 8.2. pontban.
Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: Kapcsolattartási adatok (pl. e-mail cím, telefonszám), az Értesítési központ használatához szükséges adatok (azaz: egyedi azonosítók (mint például a jármű alvázszáma (VIN), sorozatazonosító (Sequence ID), olvasási állapot, egyezményes koordinált világidő (UTC)), a Kia Connect alkalmazáson belüli értesítések küldéséhez szükséges adatok (felhasználói azonosító, ország, nyelv, eszközazonosító, rendszer token, platform, UUID, kapcsolattartói azonosító), a Kia Connect alkalmazásban található kapcsolatfelvételi űrlap kitöltéséhez szükséges adatok (e-mail cím, járműazonosító szám (VIN), nyelv, UUID), név, az Ön által az adott kéréssel kapcsolatban megadott információk, szerződéses adatok.
Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), vagy a mi jogos érdekeink érvényesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Jogos érdekeink: a lehető legjobb szolgáltatás nyújtása ügyfeleink számára, valamint ügyfeleink kéréseinek megfelelő módon történő megválaszolása és feldolgozása.

11.2.

Műszaki támogatás: Amennyiben az Ön járművével és a Szolgáltatásokkal kapcsolatban műszaki probléma észlelhető, előfordulhat, hogy a vonatkozó információk elemzése és az észlelt probléma megoldása érdekében adatokat kell kiolvasnunk az Ön járművéből. Az Ön előzetes beleegyezése alapján összegyűjtjük és feldolgozzuk az információkat a jármű Főegységének naplófájljából, amely a személyes adatok bizonyos kategóriáit tartalmazza. Az Ön hozzájárulása önkéntes, és bármikor visszavonható (pl. a webhelyünkön a „Kapcsolatfelvétel” menüpont alatt található „Ügyfélszolgálat” részben elérhető kapcsolatfelvételi űrlapunk használatával (https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/). A beleegyezés visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy a hozzájárulás megadásának megtagadása vagy visszavonása megakadályozhatja, hogy felajánljuk vagy elvégezzük az Ön járművével és a Szolgáltatásokkal kapcsolatban észlelt probléma elemzését.
Ebből a célból a következő személyes adatokat kezeljük: Jármű alvázszáma (VIN), időbélyegek, földrajzi helymeghatározási adatok/GPS-koordináták (például az Ön korábbi úti céljai), valamint a jármű teljesítményére, használatára, működésére és állapotára vonatkozó járműdiagnosztikai információk.
Jogalap: Az adatkezelés az Ön előzetes beleegyezésén alapul (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

11.3.

Marketing: Felvehetjük a kapcsolatot Önnel járműve Főegységén keresztül, e-mailben és/vagy a Kia Connect alkalmazásban küldött értesítésekkel (a Kia Connect alkalmazás erre a célra külön postafiókot biztosít) annak érdekében, hogy promóciós információkat nyújtsunk Önnek termékeinkkel és/vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatban, hogy felkérjük felmérésekben való részvételre, vagy hogy lehetővé tegyük, hogy visszajelzést adjon.
A Kia Connect alkalmazásban küldött e-maileket és értesítéseket illetően, ez általában az Ön előzetes beleegyezéséhez kötött, és a beleegyezés terjedelmére korlátozódik. A hozzájárulását a Kia Connect alkalmazás hozzájárulási listájában található megfelelő hozzájárulás gomb aktiválásával, vagy (adott esetben) más megfelelő módon adhatja meg. Az Ön hozzájárulása önkéntes, és bármikor visszavonható (pl. a Kia Connect alkalmazás hozzájárulási listájában található megfelelő beleegyező gomb deaktiválásával). A promóciós e-mail listánkról is bármikor leiratkozhat az általunk küldött promóciós e-mailekben található leiratkozási linkre kattintva. A beleegyezés visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét. Önnek jogában áll tiltakozni személyes adatainak közvetlen marketingcélra történő kezelése ellen is (további részletekért lásd az alábbi 12.6. pontot).
Ha a Szolgáltatásokra való feliratkozás során megadja nekünk az e-mail címét, és hacsak Ön nem tiltakozik ellene, a megadott e-mail címre hasonló Kia Connect szolgáltatásokról vagy termékekről szóló információkat küldhetünk Önnek anélkül, hogy ehhez külön előzetes hozzájárulását kérnénk. Ez azért lehetséges, mert ilyen esetekben nincs szükség az Ön, mint meglévő ügyfél külön hozzájárulására. Ez akkor is érvényes, ha ilyen információkat küldünk Önnek a Kia Connect alkalmazáson belüli értesítések segítségével az alkalmazáson belül rendelkezésre álló külön postafiókba. Önnek azonban bármikor joga van lemondani az ilyen elektronikus levélben érkező marketinganyagok fogadásáról anélkül, hogy az bármilyen költséggel járna (az alapdíjak szerinti átviteli költségeken kívül) (pl. a Kia Connect alkalmazás „Szolgáltatással kapcsolatos hirdetések” listájában található megfelelő gombok deaktiválásával). A promóciós e-mail listánkról is bármikor leiratkozhat az általunk küldött promóciós e-mailekben található leiratkozási linkre kattintva. Önnek jogában áll tiltakozni személyes adatainak közvetlen marketing célra történő kezelése ellen is (további részletekért lásd az alábbi 12.6. pontot).
Ebből a célból a következő személyes adatokat kezeljük: Név, elérhetőségi adatok (pl. e-mail), műszaki adatok (pl. eszközinformációk, IP-cím, felhasználói azonosító, UUID), az Ön hozzájárulására vonatkozó információk (pl. a hozzájárulás dátuma és időpontja).
Jogalap: Az adatkezelés az Ön előzetes beleegyezésén alapul (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont; a tisztességtelen verseny elleni német törvény („UWG”) 7. § (2) bekezdés 2. pontja), vagy a mi jogos érdekeink érvényesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont; UWG törvény 7. § (3) bekezdés). Jogos érdekeink: szolgáltatásaink és termékeink népszerűsítése.

11.4.

Visszajelzések és felmérések: Időről időre felkérhetjük Önt, hogy adjon visszajelzést és/vagy vegyen részt a velünk és a szolgáltatásainkkal kapcsolatos felmérésekben, beleértve a támogatási szolgáltatásokat is (az Önnel folytatott kommunikációnkkal kapcsolatos részleteket megtalálja a fenti 11.1. pontban). Ha Ön visszajelzést ad, vagy részt vesz a felméréseinkben, a visszajelzés feldolgozása és értékelése, illetve a felmérés lebonyolítása, feldolgozása és kiértékelése céljából kezelhetjük a vonatkozó személyes adatokat. Ez annak érdekében történik, hogy szolgáltatásainkat fejleszteni tudjuk, és azokat ügyfeleink igényeihez igazíthassuk.
Bizonyos esetekben felméréseket végezhetünk a salesforce.com Germany GmbH által biztosított Salesforce Marketing Cloud platform, vagy a Momentive Europe UC („Momentive”) által biztosított SurveyMonkey online felmérési eszköz segítségével (e szolgáltatókkal kapcsolatos további részletek az alábbi 13. pontban találhatók). A SurveyMonkey platformon végzett felmérésekben való részvételhez egy linkre kell kattintania, amelyet a felmérés meghívója tartalmaz. Amikor rákattint a linkre, Ön átirányításra kerül a Momentive azon webhelyére, amelyen a felmérés zajlik. A Momentive a mi nevünkben és a mi céljainkra fogja feldolgozni a felméréssel kapcsolatos információkat. A Momentive továbbá: (i) információkat gyűjthet és dolgozhat fel az Ön eszközéről és egyéb technikai adatokról a többszöri részvétel elkerülése érdekében; és (ii) cookie-kat használhat annak megállapítására, hogy a résztvevő felkereste-e már a felmérési oldalt, valamint az adott résztvevő által már megadott válaszok újbóli hozzárendelésére. A személyes adatoknak a Momentive cég által történő kezeléséről további információk a https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/ oldalon találhatók.
Ebből a célból a következő személyes adatokat kezeljük: Név (amennyiben releváns és megadott), tartalmi adatok (pl. az Ön visszajelzése és/vagy válaszai), technikai adatok (IP-cím, UUID, az operációs rendszer verziója, eszköztípus, az eszköz azonosítója/MAC-címe, rendszer- és teljesítményadatok, valamint a böngésző típusa).
Jogalap: Az adatkezelés a mi jogos érdekeink érvényesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Jogos érdekeink: a szolgáltatásaink fejlesztése.

11.5.

Útvonal elégedettség: Időről időre megkérhetjük Önt a jármű Főegységén (a szórakoztató és információs rendszeren) keresztül, hogy küldje el visszajelzését, hogy felmérjük az útvonalvezetéssel és a helymeghatározási információkkal kapcsolatos elégedettségét.
Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: Járműazonosító szám (VIN), tartózkodási hellyel kapcsolatos adatok (pl. GPS-koordináták az élő forgalominformáció funkcióhoz), a járművébe épített SIM-kártyának a beépített áramköri kártya azonosítója (ICCID), az adott tranzakció egyedi kérelemazonosítója és az Ön elégedettségi pontszáma.
Jogalap: Az adatkezelés a mi jogos érdekeink érvényesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Jogos érdekeink: a szolgáltatásaink fejlesztése.

11.6.

Helyalapú hirdetések: Az arra jogosult járművekben a „Live érdekes pontok („POI”/ÉP)” és az „online ÉP kereső” Szolgáltatás (lásd a fenti6.2 pontot) továbbfejlesztésre kerül a 4.screen partnerünkön (lásd https://www.4screen.com/) keresztül biztosított adatokkal. A Szolgáltatás ezen továbbfejlesztésében Ön eldöntheti, hogy a térképen lévő márkakitűzőkön vagy a térkép keresési funkcióján keresztül jelenjenek meg az információk az üzletekről vagy éttermekről (például azok elhelyezkedéséről). A járműve közelében lévő üzletek és éttermek különleges ajánlatainak megjelenítése mellett is dönthet.
Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: Járműazonosító szám (VIN), helymeghatározási adatok, szolgáltatási kérés, profilazonosító, felhasználói azonosító.
Jogalap: Az adatkezelés a mi jogos érdekeink érvényesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Jogos érdekeink a következők: optimalizált Szolgáltatás nyújtása az Ön számára az ÉP kereső további funkcióinak beépítésével.

11.7.

Adatok megosztása: Az Ön személyes adatainak harmadik felekkel való megosztásáról az alábbi 13. szakaszban olvashat.

11.8.

Üzleti tevékenység: A fent említett személyes adatok bizonyos kategóriáit kezelhetjük belső irányítási és adminisztrációs célokra, beleértve a nyilvántartások kezelését vagy más belső protokollok fenntartását.
Jogalap: Az adatkezelés a mi jogos érdekeink érvényesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Jogos érdekeink: üzleti tevékenységünk megfelelő és hatékony működésének biztosítása.

11.9.

Jogi megfelelés: A fent említett személyes adatok bizonyos kategóriáit (pl. az Ön által adott hozzájárulások nyilvántartása, a dátummal és az időponttal, valamint a hozzájárulás tartalmával és módjával együtt) kezelhetjük a vonatkozó törvényeknek, irányelveknek, ajánlásoknak vagy szabályozó szervek kéréseinek való megfelelés céljából (pl. a személyes adatok bíróságok vagy szabályozó szervek, köztük a rendőrség részére történő átadására vonatkozó kérések). 
Jogalap: Ilyen adatkezelésre lehet szükség: (i) a ránk vonatkozó valamely jogi kötelezettség teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont); vagy (ii) jogos érdekeink érvényesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Jogos érdekeink: a vonatkozó jogi kötelezettségeknek való megfelelésünk biztosítása.

11.10.

Jogi eljárások és vizsgálatok: A fent említett személyes adatok bizonyos kategóriáit kezelhetjük jogaink és érdekeink értékelése, érvényesítése és védelme érdekében. 
Jogalap: Az adatkezelés a mi jogos érdekeink érvényesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Jogos érdekeink: érdekeink védelme és jogaink érvényesítése.

12.

Az Ön jogai
 Ha hozzájárulását adta a személyes adatokkal végzett valamelyik adatkezelési tevékenységhez, azt a jövőre nézve bármikor jogosult visszavonni (GDPR 7. cikk (3) bekezdése). A hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőzően elvégzett adatkezelés jogszerűségét.
Továbbá, az alkalmazandó adatvédelmi törvény szerint Ön a következő jogokkal rendelkezhet: kérelmezheti a személyes adataihoz való hozzáférést (GDPR 15. cikk), személyes adatai helyesbítését (GDPR 16. cikk), azok törlését (GDPR 17. cikk), kezelésének korlátozását (GDPR 18. cikk) és az adathordozhatóságot (GDPR 20. cikk), valamint tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen (GDPR 21. cikk (1) és (2) bekezdése). 
Ezenkívül panaszt nyújthat be az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz (GDPR 77. cikk). 
Felhívjuk a figyelmét, hogy az alkalmazandó nemzeti adatvédelmi jog korlátozhatja a fent említett jogokat. 

12.1.

Hozzáférési jog: Ön jogosult lehet arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, kérelmezheti a személyes adatokhoz és egyes további információkhoz történő hozzáférést. Többek között a következő információkhoz férhet hozzá: az adatkezelés céljai, az érintett személyes adatok kategóriái és azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják. Kérjük, vegye figyelembe, hogy más személyek érdekei korlátozhatják az Ön hozzáférési jogát.
Ön jogosult lehet arra, hogy a kezelt személyes adatairól másolatot kapjon. Az Ön által kért további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthatunk fel. 

12.2.

A helyesbítéshez való jog: Ön jogosult lehet arra, hogy kérésére helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés céljától függően Ön jogosult lehet arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

12.3.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): Bizonyos körülmények esetén Ön jogosult lehet arra, hogy kérésére töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, mi pedig kötelesek lehetünk a személyes adatok törlésére. 

12.4.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Bizonyos körülmények esetén Ön jogosult lehet arra, hogy kérésére korlátozzuk az Önre vonatkozó személyes adatok kezelését. Ebben az esetben az érintett adatokat ennek megfelelően megjelöljük, és azokat csak bizonyos célokra kezelhetjük.

12.5.

Az adathordozhatósághoz való jog: Bizonyos körülmények esetén Ön jogosult lehet arra, hogy az Önre vonatkozó, rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult lehet arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ebben mi megakadályoznánk.

12.6.

A TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG: BIZONYOS KÖRÜLMÉNYEK ESETÉN, ÉS HA AZ ADATKEZELÉS JOGOS ÉRDEKEKEN ALAPUL (GDPR 6. CIKK (1) BEKEZDÉS F) PONT), ÖN JOGOSULT LEHET ARRA, HOGY A SAJÁT HELYZETÉVEL KAPCSOLATOS OKOKBÓL BÁRMIKOR TILTAKOZZON A SZEMÉLYES ADATAI ÁLTALUNK VÉGZETT KEZELÉSE ELLEN, MI PEDIG KÖTELESEK LEHETÜNK SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSÉNEK ABBAHAGYÁSÁRA.
EZENKÍVÜL, HA A SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSE KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉS ÉRDEKÉBEN TÖRTÉNIK, ÖN JOGOSULT ARRA, HOGY BÁRMIKOR TILTAKOZZON AZ ÖNRE VONATKOZÓ SZEMÉLYES ADATOK E CÉLBÓL TÖRTÉNŐ KEZELÉSE ELLEN, IDEÉRTVE A PROFILALKOTÁST IS, AMENNYIBEN AZ A KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉSHEZ KAPCSOLÓDIK. EBBEN AZ ESETBEN A TOVÁBBIAKBAN E CÉLBÓL NEM KEZELJÜK A SZEMÉLYES ADATAIT. 

12.7.

Az adatok tárolására és közlésére vonatkozó intézkedések meghozatalához való jog elhalálozás esetén: Ön jogosult arra, hogy külön rendelkezzen személyes adatai halála esetén történő tárolásáról és megosztásáról, mi pedig ennek megfelelően fogunk eljárni. Ezzel kapcsolatban harmadik féllel is megállapodhat, aki a kellő időpontban értesíteni fog minket az Ön rendelkezéseiről. 

13.

Az adatok címzettjei és a címzettek kategóriái
Csak olyan személyek férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz a Kia vállalatnál, akiknek a munkaköri feladataik teljesítéséhez szükségük van az adott információkra.
A Kia az alábbi címzetteknek, illetve a címzettek alábbi kategóriáinak továbbíthatja az Ön személyes adatait a megfelelő célokból és az alkalmazandó adatvédelmi törvényeknek megfelelően: 
A Kia csoport vállalatai – Személyes adatait átadhatjuk a Kia Csoport más vállalatainak, beleértve az európai leányvállalatainkat és a Koreai Köztársaságban működő Kia Corporationt is.
Amennyiben továbbítunk ilyen adatokat a Kia Csoport más tagjainak belső adminisztratív célokra, az ilyen átadás a működési és üzleti érdekeink miatt szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Azért is közzétehetünk ilyen adatokat, mert ez az Önnel kötött szerződésünk teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
Továbbá bizonyos esetekben a közzététel az Ön hozzájárulásán alapulhat (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Például a Kia Connect alkalmazás hozzájárulási listájában a megfelelő beleegyező gomb aktiválásával Ön hozzájárulhat ahhoz, hogy bizonyos járműadatokat különböző célokból megosszunk az Ön európai országában működő Kia nemzeti értékesítési vállalattal vagy forgalmazóval. További részletekért kérjük, olvassa el a Kia Connect alkalmazás hozzájárulási listáját. Amennyiben Ön ilyen hozzájárulást ad, az Ön hozzájárulása önkéntes, és bármikor visszavonható (pl. a Kia Connect alkalmazás hozzájárulási listájában a megfelelő beleegyező gomb deaktiválásával). A beleegyezés visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.
Tájékoztatjuk az Ön országában működő Kia nemzeti értékesítési társaságot vagy forgalmazót az általunk küldött, a járművel kapcsolatos értesítésekről (lásd a 6.7. pontot), hogy elkerüljük azt, hogy ugyanazt az üzenetet Ön több csatornán keresztül megkapja a Kia csoport különböző vállalataitól. Erre a mi, és az információ érintett címzettjének jogos érdekei miatt van szükség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Az érintett címzett és a mi jogos érdekeink a következők: a lehető legjobb szolgáltatás nyújtása ügyfeleink számára, mivel ezen információk megosztásával elkerülhető, hogy az ügyfelek frusztráltak legyenek amiatt, hogy ugyanazt az üzenetet több csatornán keresztül, és a Kia csoport különböző vállalataitól is megkapják.
Távközlési szolgáltatók – Szolgáltatásaink Önnek történő nyújtása céljából (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja), az Ön személyes adatait átadhatjuk a Vodafone GmbH részére, Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 Düsseldorf, Németország, amely a vonatkozó távközlési szolgáltatásokat nyújtja. A Vodafone GmbH független adatkezelőként kezeli az Ön személyes adatait.
Adatfeldolgozó szolgáltatók – Az Ön személyes adatai átadásra kerülhetnek bizonyos harmadik feleknek – akár kapcsolt vállalkozásainknak, akár tőlünk független szervezeteknek, amelyek az ilyen adatokat a mi nevünkben szolgáltatóként, megfelelő utasítások alapján, mint adatfeldolgozók dolgozzák fel, az adott feldolgozási célokhoz szükséges mértékben (GDPR 28. cikk (3) bekezdés). Az adatfeldolgozók szerződésben kötelezettséget vállalnak arra, hogy megfelelő műszaki és szervezési intézkedéseket hajtanak végre a személyes adatok megóvása érdekében, valamint arra, hogy kizárólag az utasításoknak megfelelően kezelik a személyes adatokat. Ilyen adatfeldolgozó szolgáltatóink lehetnek többek között: 
A Szolgáltatásokhoz szükséges műszaki infrastruktúra és a kapcsolódó karbantartás tekintetében a Hyundai Autoever Europe GmbH (Kaiserleistraße 8a, 63067 Offenbach am Main, Németország) az adatfeldolgozó szolgáltató.
Az ügyféladat-kezelési platformok és az összekapcsolt járművek adatkezelési platformjainak adatfeldolgozó szolgáltatói a salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Strasse 31-37, 80636 München, Németország és az Amazon Web Services EMEA SARL, 38 avenue, John. F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, a szervereik pedig az EU/EGT-n belül találhatók.
A Momentive Europe UC szolgáltató, Second Floor, 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Dublin 4, Írország, amely a SurveyMonkey online felmérési eszközt és kapcsolódó szolgáltatásokat nyújt a felmérések elvégzése és értékelése céljából.
A Cerence B.V. szolgáltató (CBS Weg 11, 6412EX Heerlen, Hollandia), amely az online hangfelismerő szolgáltatással kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtja.
Kapcsolt vállalkozásaink az EU/EGT-ben, amelyek ügyfélszolgálattal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtanak, beleértve a call center szolgáltatásokat is.
A TomTom Global Content B.V. és a HERE Europe B.V. szolgáltatók, amelyek térképekkel kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtanak.
Egyéb szolgáltatók bizonyos Szolgáltatásokkal kapcsolatban.
Kormányzati hatóságok, bíróságok, és más hasonló harmadik felek, amelyek közfeladatot ellátó szervnek minősülnek – Személyes adatait közölhetjük kormányzati hatóságokkal, bíróságokkal és hasonló harmadik felekkel, amelyek közjogi szervek, amennyiben erre jogi kötelezettségünk van (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont), vagy az érdekeink védelme vagy jogaink érvényesítése céljából szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Ezek a címzettek a vonatkozó személyes adatokat független adatkezelőként kezelik.
Külső szakmai tanácsadók – Az Ön személyes adatait átadhatjuk adótanácsadóink, könyvvizsgálóink, könyvelőink, jogi tanácsadóink és egyéb külső szakmai tanácsadóink számára üzleti tevékenységünk működtetése céljából (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Bizonyos esetekben az adatokat érdekeink védelme vagy jogaink érvényesítése céljából is továbbíthatjuk (GDPR 6. cikk (1) f) pont). Ezek a címzettek általában független adatkezelőként kezelik a vonatkozó személyes adatokat.
Harmadik fél felvásárlók – Abban az esetben, ha eladjuk vagy átruházzuk eszközeink vagy üzleti tevékenységünk egészét vagy bármely releváns részét (beleértve az átszervezést vagy felszámolást), az Ön személyes adatait átadhatjuk harmadik fél felvásárlóknak (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Ezek a címzettek független adatkezelőként kezelik a vonatkozó személyes adatokat.
Mások – Személyes adatait más harmadik feleknek (pl. biztosítótársaságok, lízingcégek, pénzügyi szolgáltatók, flottatársaságok, adatgyűjtők) is továbbíthatjuk, azonban, kivéve az alábbiakban említett ADAS vonatkozásában, csak akkor osztjuk meg az Ön személyes adatait az ilyen harmadik felekkel, ha: (i) Ön ezt kérte tőlünk, és előzetesen hozzájárult a továbbításhoz (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont); (ii) ha a továbbítás az Önnel kötött szerződésünk teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont); vagy (iii) vagy az ilyen harmadik fél Önnel kötött szerződésének teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Ezek a címzettek független adatkezelőként kezelik a vonatkozó személyes adatokat.
A speciális vezetősegítő rendszer (Advanced Driver Assist System, „ADAS”) keretében statikus telematikai adatokat gyűjtünk és dolgozunk fel, és továbbítjuk ezeket az adatokat az előre kiválasztott adatgyűjtőknek. Ezek az információk statikusak, azaz nem tartalmaznak vezetési információkat, így nem lehet velük jellemezni az egyének vezetési magatartását. Az adatkezelés célja a lehetséges csalások elleni védelem, az ADAS rendszerünk javítása és fejlesztése a magas biztonsági felszereltségű járművek számának növelése érdekében, valamint a biztosítási folyamat egyszerűsítése ügyfeleink számára. Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: A jármű gyártási adatai (VBI), amelyek a következőket tartalmazhatják: jármű alvázszáma (VIN), modell, felszereltség, modellév, ár, szín, üzemanyagtípus, feszültségrendszer, kibocsátás, osztály, teljesítmény és a felszerelt berendezések, beleértve az ADAS biztonsági rendszereket. Az adatkezelés a mi jogos érdekeink érvényesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Jogos érdekeink: a Szolgáltatásaink fejlesztése, továbbfejlesztett termékeket kínáljunk, növeljük az ADAS járművek értékesítését, valamint új termékeket és ügyfélszolgáltatásokat fejlesszünk ki. Ezen túlmenően a fentiekben leírt személyes adatait anonimizálhatjuk, hogy saját elemzéseinket is elvégezzük a termékeink javítása és fejlesztése érdekében.

14.

Határokon átnyúló adattovábbítás
Egy nemzetközi vállalatcsoport tagja vagyunk. Ezért személyes adatokat továbbíthatunk a Kia csoporton belül és más harmadik felek részére a fenti 13. szakaszban leírtak szerint.
Az Ön személyes adatainak egyes címzettjei az Ön országán és az EU, illetve az EGT területén kívüli országban (például a Koreai Köztársaságban, az Egyesült Királyságban, vagy az USA-ban) találhatók, illetve előfordulhat, hogy egyes címzettek ilyen területen végzik az érintett műveleteiket („Harmadik ország”).
Egyes harmadik országok esetében az Európai Bizottság megállapította, hogy megfelelő szintű védelmet biztosítanak a személyes adatok számára (pl. a Koreai Köztársaság, az Egyesült Királyság), ideértve az Egyesült Államokat is, amennyiben a fogadó vállalat az Egyesült Államokban tagja az EU és az USA közötti Adatvédelmi keretrendszernek (lásd https://www.dataprivacyframework.gov). („Megfelelő joghatóságok”).
Amennyiben személyes adatokat továbbítunk olyan címzett részére, amely olyan harmadik országban található, amelyet nem minősítettek megfelelő joghatóságnak, mi (vagy az EU/EGT-ben működő adatfeldolgozóink, akik személyes adatokat továbbítanak az ilyen harmadik országbeli alfeldolgozóknak) megfelelő garanciákat biztosítunk azáltal, hogy az Európai Bizottság által elfogadott adattovábbítási megállapodásokat (általános szerződési feltételeket) kötünk a címzettekkel, vagy más hatékony intézkedéseket teszünk a megfelelő szintű adatvédelem biztosítása érdekében.
Az adott óvintézkedések másolata beszerezhető az adatvédelmi tisztviselőnktől (lásd a fenti 2. és 3. pontot).

15.

Az adattárolás időtartama

15.1.

Az Ön személyes adatait a Kia és/vagy a szolgáltatóink nem tárolják tovább, mint amennyi a személyes adatok gyűjtésének fent meghatározott céljaihoz szükséges.
Ha már nincs szükségünk az Ön személyes adatainak kezelésére, töröljük őket a rendszereinkből és/vagy a nyilvántartásainkból, és/vagy intézkedünk az adatok megfelelő anonimizálásáról, hogy azok alapján a továbbiakban ne lehessen azonosítani Önt (kivéve, ha jogszabályi vagy hatósági kötelezettségeink teljesítése érdekében meg kell őriznünk az Önre vonatkozó személyes adatokat; például a szerződésekben, értesítésekben és hivatalos levelekben szereplő személyes adatokra jogszabályban előírt megőrzési követelmények vonatkozhatnak, amelyek az adatok 10 évig terjedő megőrzését is előírhatják).

15.2.

A Kia fiók és/vagy a Főegység visszaállítása: A Főegységet visszaállíthatja, a Kia fiókot pedig visszaállíthatja vagy deaktiválhatja a megfelelő beállítások révén/az adott opció kiválasztásával (pl. a Kia Connect alkalmazásban és/vagy adott esetben a Főegységben).
Ebben az esetben az Ön Kia fiókjához és/vagy a Főegységhez kapcsolódó személyes adatok zárolásra, majd törlésre kerülnek, kivéve, ha azokra megőrzési időszakok vonatkoznak (lásd a fenti 15.1. pontot).
A Kia fiók és/vagy a Főegység visszaállítása után Ön kijelentkezik a Kia Connect alkalmazásból és/vagy a Főegységből, és új bejelentkezési eljárást kell végrehajtania, vagy más hitelesítő adatokkal kell bejelentkeznie, ha a Szolgáltatásokat a Kia Connect alkalmazáson és/vagy a Főegységen keresztül kívánja használni.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy: 
miután deaktiválta a fiókját a Kia Connect alkalmazásban, a jármű Főegységében lévő Főegység szolgáltatások továbbra is működnek.
a Főegység visszaállításakor a járműve lekapcsolódik a Kia Connect alkalmazásról, ez azonban nincs hatással a Kia Connect alkalmazásra. 

16.

Adatbiztonság
Megfelelő technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket hajtottunk végre, hogy megvédjük az Ön személyes adatait a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, jogosulatlan közzététel, jogosulatlan hozzáférés és az adatkezelés egyéb jogellenes formái ellen.
Mivel azonban az internet egy nyílt rendszer, az adatok interneten keresztül történő továbbítása nem teljesen biztonságos. Bár folyamatosan fejlesztjük biztonsági intézkedéseinket a technikai fejlődéssel összhangban, és annak érdekében, hogy megfelelő szintű biztonságot tudjunk nyújtani az Ön általunk kezelt személyes adatai számára, nem tudjuk garantálni az interneten keresztül hozzánk továbbított adatok biztonságát.

17.

Offline üzemmód (kikapcsolt modemmel)
 A megfelelő parancs segítségével bekapcsolhatja az offline üzemmódot a Főegységben. Amikor be van kapcsolva az offline üzemmód, a Szolgáltatás funkciók nem működnek, és nem kerül sor személyes adatok – különösen helyadatok (GPS) – gyűjtésére. A járműben a Főegység képernyőjének felső részén megjelenik egy Offline üzemmód ikon. 

18.

Frissítések
Ez az Adatvédelmi nyilatkozat időről időre módosítható vagy frissíthető, hogy tükrözze a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatunkban bekövetkezett változásokat, vagy az alkalmazandó jog változásait. Arra biztatjuk Önt, hogy figyelmesen olvassa el ezt az Adatvédelmi tájékoztatót, és rendszeresen tekintse át az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakkal összhangban végrehajtott módosításokat.
A frissített Adatvédelmi tájékoztatót közzétesszük webhelyeinken, a Kia Connect alkalmazásban és a Főegységben. A legutóbbi frissítés dátuma az Adatvédelmi tájékoztató tetején található.

19.

Fogalommeghatározások
„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.
„GDPR”: (i) az (EU) 2016/679 rendelet (Általános adatvédelmi rendelet); vagy (ii) az Egyesült Királyság tekintetében az (EU) 2016/679 rendelet, ahogyan az a 2018. évi európai uniós (Kilépésről szóló) törvény 3. szakasza értelmében az Egyesült Királyság jogának részét képezi, és ahogyan az időről időre módosul (más néven brit GDPR).
„személyes adat”: egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármilyen információ.
„kezelés”/„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

20.

A helyi jognak megfelelő módosítások:
 A helyi törvények alapján a következő módosítások alkalmazandók:
Ausztria
A 15.1 pont az alábbiak szerint módosul: Személyes adatait a Kia és/vagy a szolgáltatóink szigorúan csak addig tárolják, ameddig az a kötelezettségeik teljesítéséhez és azoknak a céloknak a megvalósításához szükséges, amely célokból a személyes adatokat gyűjtik, összhangban az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokkal. Ha a Kia vállalatnak már nincs szüksége arra, hogy kezelje az Ön személyes adatait, töröljük őket a rendszereinkből és/vagy a nyilvántartásainkból, és/vagy intézkedünk az adatok megfelelő anonimizálásáról, hogy azok alapján a továbbiakban ne lehessen azonosítani Önt (kivéve, ha jogszabályi vagy hatósági kötelezettségeink teljesítése érdekében meg kell őriznünk az Önre vonatkozó információkat; például a szerződésekben, értesítésekben és hivatalos levelekben szereplő személyes adatokra jogszabályban előírt megőrzési követelmények vonatkozhatnak, amelyek az adatok 7 évig terjedő megőrzését is előírhatják. A megőrzési idő meghosszabbítható, különösen akkor, ha a Kia jogos érdekeinek érvényesítéséhez (például kilátásba helyezett vagy függőben lévő peres eljárás miatt) szükséges.
Belgium
A 15.1 pont alatt meghatározott adatmegőrzési idő Belgiumban a szerződéses viszonyra vonatkozó, szerződésekben, értesítésekben és hivatalos levelekben szereplő személyes adatok tekintetében az Ön és a KIA között létrejött szerződéses kapcsolat megszűnésétől számított 10 év. Ha ezek az adatok szükségesek bármilyen közigazgatási vagy bírósági eljáráshoz, akkor a Kia az eljárások teljes időtartama alatt tárolhatja őket, ideértve bármilyen jogorvoslati lehetőség lejártát is. A belga adatvédelmi hatóság elérhetőségei az alábbiak: Autorité de protection des donnéesGegevensbeschermingsautoriteit Rue de la presse 35 1000 Brussels, tel: +32 (0)2 274 48 00, fax: +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact(at)apd-gba.be
Magyarország
A 15.1 pont az alábbiak szerint módosul: Személyes adatait a Kia és/vagy a szolgáltatóink szigorúan csak addig tárolják, ameddig az a kötelezettségeik teljesítéséhez és azoknak a céloknak a megvalósításához szükséges, amely célokból a személyes adatokat gyűjtik, összhangban az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokkal. Ha a Kia vállalatnak már nincs szüksége arra, hogy kezelje az Ön személyes adatait, töröljük őket a rendszereinkből és/vagy a nyilvántartásainkból, és/vagy intézkedünk az adatok megfelelő anonimizálásáról, hogy azok alapján a továbbiakban ne lehessen azonosítani Önt (kivéve, ha jogszabályi vagy hatósági kötelezettségeink teljesítése érdekében meg kell őriznünk az Önre vonatkozó információkat; például a szerződésekben, értesítésekben és hivatalos levelekben szereplő személyes adatokra jogszabályban előírt megőrzési követelmények vonatkozhatnak, amelyek számviteli dokumentumok esetén a kiállításuktól számított 8 évig terjedő megőrzést is előírhatnak). Ha ezek az adatok szükségesek bármilyen közigazgatási vagy bírósági eljáráshoz, akkor a Kia az eljárások teljes időtartama alatt tárolhatja őket, ideértve bármilyen jogorvoslati lehetőség lejártát is. A magyar adatvédelmi hatóság elérhetőségei az alábbiak: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Cím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, fax: +36-1-391-1410, e-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu
Olaszország
Függetlenül a fenti Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakkal, amennyire az Ön személyes adatainak kezelésére az olasz jogszabályok vonatkoznak, az alábbi szabályok az irányadók: (i) a Kia az Ön személyes adatait az Ön hozzájárulása nélkül semmilyen esetben sem kezeli profilalkotás céljából; (ii) ha Ön a Kia meglévő ügyfele és megadta az e-mail-címét a Kia vállalatnak, akkor a fenti 12.6 pontban foglalt tiltakozási jogának sérelme nélkül a Kia közvetlen üzletszerzési célú üzeneteket küldhet Önnek e-mailben az Ön által korábban megvásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz hasonló termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban; (iii) az adatmegőrzési idő tekintetében a Kia az esetleges közvetlen üzletszerzéssel, profilalkotással kapcsolatban kezelt személyes adatait 24 és 12 hónapig őrzi meg, kivéve, ha az olasz adatvédelmi hatóság a Kia vállalatot hosszabb adatmegőrzési idő alkalmazására jogosítja fel. Az olasz adatvédelmi hatóság elérhetőségei az alábbiak: Garante per la Protezione dei Dati Personali Piazza Venezia n. 11 - 00187 Rome, www.gpdp.it - www.garanteprivacy.it, e-mail: garante@gpdp.it, fax: (+39) 06 696773785, tel.: (+39) 06 696771
Hollandia
A 15.1 pont az alábbiak szerint módosul: Hollandiában az általános számviteli célból előírt kötelező adatmegőrzési idő 7 év. Felhívjuk a figyelmét, hogy a megőrzési idő meghosszabbítható, különösen akkor, ha az alkalmazandó jog előírja azt, és/vagy a Kia jogos érdekeinek érvényesítéséhez (például kilátásba helyezett vagy függőben lévő peres eljárás miatt) szükséges.
Lengyelország
A 12.6. pont az alábbiak szerint módosul: Tiltakozás joga: Bizonyos körülmények esetén Ön jogosult lehet arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a személyes adatai általunk végzett kezelése ellen, mi pedig kötelesek lehetünk személyes adatai kezelésének abbahagyására. Ezenkívül ha a személyes adatainak kezelése közvetlen üzletszerzés céljából történik, és Ön hozzájárult az Önre vonatkozó személyes adatok ilyen célból való kezeléséhez, Ön bármikor visszavonhatja az erre vonatkozóan megadott hozzájárulását, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ez esetben a személyes adatait nem fogjuk többé ilyen célokból kezelni. A 15.1 pont az alábbiak szerint módosul: Személyes adatait a Kia és/vagy a szolgáltatóink szigorúan csak addig tárolják, ameddig az a kötelezettségeik teljesítéséhez és azoknak a céloknak a megvalósításához szükséges, amely célokból a személyes adatokat gyűjtik, összhangban az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokkal. Ha a Kia vállalatnak már nincs szüksége arra, hogy kezelje az Ön személyes adatait, töröljük őket a rendszereinkből és/vagy a nyilvántartásainkból, és/vagy intézkedünk az adatok megfelelő anonimizálásáról, hogy azok alapján a továbbiakban Önt ne lehessen azonosítani (kivéve, ha jogszabályi vagy hatósági kötelezettségeink teljesítése érdekében meg kell őriznünk az Önre vonatkozó információkat; például Lengyelországban az általános számviteli célból előírt kötelező adatmegőrzési idő az előző üzleti év végétől számított 5 év. Felhívjuk a figyelmét, hogy a megőrzési idő meghosszabbítható, különösen akkor, ha az alkalmazandó jog előírja azt, és/vagy a Kia jogos érdekeinek érvényesítéséhez (például kilátásba helyezett vagy függőben lévő peres eljárás miatt) szükséges. A lengyel adatvédelmi hatóság elérhetőségei az alábbiak: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00 -193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl
Szlovákia
A szlovák adatvédelmi hatóság elérhetőségei az alábbiak: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovak Republic, https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk, tel: + 421 2 32 31 32 14, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
Spanyolország
Az 12.1 pont 2. bekezdése az alábbira cserélendő: Ön jogosult lehet arra, hogy a kezelt személyes adatairól másolatot kapjon. A hat hónapon belül az Ön fennálló jogos érdeke hiányában benyújtott, további másolatok igénylésére esetén, a kérése teljesítésével felmerülő adminisztratív költségekre tekintettel ésszerű díjat számíthatunk fel. A 15. pont az alábbiakra cserélendő: 15.1. Személyes adatait a Kia és/vagy a szolgáltatóink szigorúan csak addig tárolják, ameddig az a kötelezettségeik teljesítéséhez és azoknak a céloknak a megvalósításához szükséges, amely célokból a személyes adatokat gyűjtik, összhangban az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokkal. Ha a Kia vállalatnak már nincs szüksége arra, hogy kezelje az Ön személyes adatait, akkor zárolja azokat, és ha letelt a jogszabályban meghatározott adatmegőrzési idő (pl. a szerződésekben, értesítésekben és hivatalos levelekben szereplő személyes adatokra jogszabályban előírt megőrzési követelmények vonatkozhatnak, amelyek 10 évig terjedő megőrzést is előírhatnak), akkor a Kia törli őket a rendszereiből és/vagy a nyilvántartásaiból, és/vagy intézkedik az adatok megfelelő anonimizálásáról, hogy azok alapján a továbbiakban Önt ne lehessen azonosítani. 15.2. Ha az adott esetre nem vonatkoznak jogszabályban előírt vagy hatósági adatmegőrzési időszakok, akkor alapvetően azonnal zároljuk a Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban kezelt összes személyes adatot, majd pedig töröljük vagy anonimizáljuk őket, miután befejeződött az adott egyedi szolgáltatásnyújtás, az alábbi kivételekkel:
A regisztrációs és bejelentkezési adatokat a szerződés teljes időtartama alatt (tehát legfeljebb hét évig) megőrizzük
15.2. A fiók megszüntetése: Ha Ön úgy dönt, hogy megszünteti a Szolgáltatások használatát (pl. a megfelelő parancs kiadásával a Kia Connect alkalmazásban) és/vagy a Kia Connect fiókját (pl. a megfelelő parancs kiadásával a Főegységben), akkor a Kia fiókjához kapcsolódó összes személyes adat zárolódik, majd pedig a fentiek szerint törlésre kerül. 
Svájc
Ami a 15.1. pont szerinti adatmegőrzési időszakot illeti, Svájcban a szerződéses kapcsolatra vonatkozó, megállapodásokban, közleményekben vagy kereskedelmi levelekben szereplő személyes adatok a Kia és Ön között fennálló szerződéses kapcsolat megszűnésétől számított legfeljebb 10 évig tárolhatók.
A svájci adatvédelmi hatóság elérhetőségei a következők: Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter (EDÖB). Feldeggweg 1. CH - 3003 Bern Svájc. Telefon: +41 (0)58 462 43 95.
A 14. pontot a következő információkkal kell kiegészíteni: Az Ön személyes adatait a következő országokban/joghatóságok területén tárolják: [VILÁGSZERTE].
A GDPR-hivatkozások tekintetében, amennyiben a svájci adatvédelmi törvények és a kapcsolódó törvények alkalmazandók, a GDPR cikkeire való hivatkozásokat a 2023. szeptember 1-jétől hatályos svájci szövetségi adatvédelmi törvény („FADP”) vonatkozó cikkeire való hivatkozásként kell értelmezni, az UWG szakaszaira való hivatkozásokat pedig a tisztességtelen verseny elleni svájci szövetségi törvény („Svájci UWG”) vonatkozó cikkeire való hivatkozásként kell értelmezni, nevezetesen:
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja helyét az FADP 6. cikke veszi át, amikor a szerződés céljainak teljesítése a hivatkozási alap;
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja helyét az FADP 31. cikk 1. paragrafusa veszi át;
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja helyét az FADP 31. cikke veszi át;
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja helyét az FADP 31. cikke veszi át;
 Az UWG 7. § (2) bekezdés 2. pontja helyét a Svájci UWG 3. cikk 1 par. o pontja veszi át;
A GDPR 7. cikk (3) bekezdése helyét az FADP azzal egyenértékű alapelvei veszik át;
A GDPR 15. cikke helyét az FADP 25. cikke veszi át;
A GDPR 16. cikke helyét az FADP 32. cikke veszi át;
A GDPR 17. cikke helyét az FADP 32. cikke veszi át;
A GDPR 18. cikke helyét az FADP 32. cikke veszi át;
A GDPR 20. cikke helyét az FADP 28. cikke veszi át;
A GDPR 21. cikk (1) és (2) bekezdése helyét az FADP 30. cikk (2) bekezdés b) pontja veszi át;
A GDPR 77. cikke helyét az FADP 49. cikke veszi át;
A GDPR 28. cikk (3) bekezdése helyét az FADP 9. cikke veszi át.
Ez a dokumentum a Kia tájékoztató eszköze, és a vonatkozó törvények és rendeletek védelme alatt áll.