Kia Connect Adatvédelmi Tájékoztató

Adatvédelmi Tájékoztató

 • 1. BEVEZETÉS

 • A HRB 112541 nyilvántartási szám alatt bejegyzett Kia Connect GmbH („Kia”,„mi” vagy „minket”) jelen adatvédelmi tájékoztatója („Adatvédelmi tájékoztató”) a személyes adatok gyűjtésére és feldolgozására vonatkozik a Kia Connect szolgáltatások („Szolgáltatások”) nyújtásával kapcsolatban alkalmazásunkon („Kia Connect alkalmazás”) és/vagy a jármű Főegységén („Főegység”) keresztül. A Kia vállalatnál nagyon komolyan vesszük az Ön adatvédelmét, és személyes adatait kizárólag az alkalmazandó adatvédelmi és a magánélet tiszteletben tartására vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeljük.

  A jelen Adatvédelmi tájékoztatót bármikor megváltoztathatjuk és/vagy kiegészíthetjük. Ilyen módosításokra és/vagy kiegészítésekre főként új technológiák vagy új szolgáltatások bevezetése miatt lehet szükség. A változásokat és/vagy kiegészítéseket közzétesszük webhelyeinken, a Kia Connect alkalmazásban és/vagy a Főegységben.

  Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a jelen Adatvédelmi tájékoztató mellett adott esetben külön is tájékoztathatjuk Önt személyes adatainak feldolgozásáról, például beleegyező nyilatkozatok vagy külön adatvédelmi tájékoztatók formájában.

 • 2. ADATKEZELŐ

 • 2.1.
  Kifejezett eltérő rendelkezés hiányában a Kia Connect GmbH az adatkezelője a Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban gyűjtött és feldolgozott személyes adatoknak.
  2.2.
  Amennyiben a jelen Adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatban kérdése van, vagy szeretné gyakorolni valamely jogát, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz:

  Kia Connect GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11
  60486 Frankfurt am Main
  Németország
  E-mail: info@kia-connect.eu

  Használhatja kapcsolatfelvételi űrlapunkat is, amely itt található: https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/
  Választhatja azt is, hogy kapcsolatba lép adatvédelmi tisztviselőnkkel az alábbi 3. szakaszban megadott elérhetőségeken.

 • 3. ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ

 • Kineveztünk egy külső adatvédelmi tisztviselőt („AVT”). Adatvédelmi tisztviselőnkkel a következő elérhetőségeken léphet kapcsolatba:

  Kia Connect GmbH
  - Adatvédelmi tisztviselő -
  Theodor-Heuss-Allee 11
  60486 Frankfurt am Main
  Németország
  E-mail: dpo@kia-connect.eu

 • 4. AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI ÉS JOGALAPJA, A SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI

 • Az Ön személyes adatainak feldolgozási céljait és jogalapjait, valamint az általunk feldolgozható személyes adatok kategóriáit az alábbi 4.1., 4.2. és 4.3. szakasz tartalmazza. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy személyes adatokat csak a törvény által megengedett és az adott célhoz szükséges mértékben dolgozunk fel.

  Az Ön személyes adatait elsősorban abból a célból kezeljük, hogy Szolgáltatásokat nyújtsunk az Ön számára. A Szolgáltatásokra vonatkozó további részleteket a Kia Connect Felhasználási feltételek vonatkozó szolgáltatási leírása tartalmazza.

  Személyes adatait az alábbi 4.1., 4.2. és 4.3. szakaszban meghatározott egyéb célokból is feldolgozhatjuk. Ide tartozhat például a személyes adatok feldolgozása (i) az Önnel való kommunikálás, (ii) direkt marketing, vagy (iii) a vonatkozó adatok elemzése céljából a Szolgáltatásaink javítása, új mobilitási és mobilitással kapcsolatos termékek és/vagy szolgáltatások fejlesztése, és/vagy a vonatkozó termékek biztonságos rendelkezésre bocsátása vagy a biztonságos szolgáltatásnyújtás biztosítása érdekében. A (iii) pont alatt említett célokból statisztikai és matematikai modellek alapján elemezhetjük az adatokat. Ezen túlmenően az Ön személyes adatait feldolgozhatjuk az alkalmazandó jogszabályoknak vagy egyéb jogi kötelezettségeknek való megfelelés céljából is (pl. a vonatkozó személyes adatok közzététele bíróságok vagy büntetőjogi hatóságok számára), vagy ha külön tájékoztattuk Önt ezekről a célokról.

  Általában a Szolgáltatásokkal kapcsolatban gyűjtjük és kezeljük az Ön személyes adatait annak érdekében, hogy az Ön kérésére lépéseket tegyünk a szerződés megkötése előtt ("szerződéskötés"), vagy az Önnel kötött szerződésünk teljesítéséhez szükséges mértékben (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), vagy amennyiben az adatkezelés a mi vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Bizonyos adatkezelési tevékenységek tekintetében az Ön személyes adatait olyan mértékben kezelhetjük, amely a ránk vonatkozó valamely jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont), vagy amennyiben beszereztük az Ön előzetes hozzájárulását az Ön személyes adatainak meghatározott célú kezeléséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

  Hacsak a jelen Adatvédelmi nyilatkozat kifejezetten másként nem rendelkezik, az alábbi 4. szakaszban felsorolt személyes adatokat Ön közvetlenül adja meg nekünk (pl. bizonyos személyes adatok megadásával a Kia Connect alkalmazásban ), vagy a Kia Connect alkalmazás és/vagy a Főegység segítségével gyűjtjük be azokat. Általában Önnek joga van ahhoz, hogy a személyes adatait ne adja meg nekünk. Bizonyos esetekben azonban (pl. bizonyos Szolgáltatások igénybevételéhez) bizonyos személyes adatokra szükségünk lehet Öntől ahhoz, hogy fel tudjuk dolgozni az Ön megkeresését, vagy hogy a vonatkozó Szolgáltatásokat biztosítani tudjuk. A szükséges személyes adatokról ennek megfelelően tájékoztatni fogjuk Önt.

  Kérjük, figyeljen arra, hogy ha egy másik személy használja a Kia Connect alkalmazást, amellyel ugyanahhoz a járműhöz kapcsolódik, mint Ön, a másik személy a Kia Connect alkalmazáson keresztül (a „Saját jármű keresése” szolgáltatás használatával) láthatja a jármű helymeghatározó adatait, akkor is, ha az adott időpontban Ön használja a járművet. A másik felhasználó azonban nem férhet hozzá az Ön aktuális útvonalaihoz.

  A jelen Adatvédelmi tájékoztatóban megadott, a feldolgozási tevékenységeinkre vonatkozó részletek az adott jármű harmadik fél általi használatára is vonatkoznak. Általánosságban azonban az adatok Kia általi feldolgozása a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban leírtak szerint a járműhöz kötött információkon alapul. Ezért a Kia nem fogja tudni azonosítani a gépjárművet vezető érintett személyt, kivéve, ha az adott személy bejelentkezett a személyes profiljával, vagy ha az adott személyhez kapcsolódó egyéb azonosítók kerültek megadásra.
  4.1.
  KIA CONNECT ALKALMAZÁS
  4.1.1.
  A Kia Connect alkalmazás regisztrációs folyamata: A Kia Connect alkalmazás használatához Önnek regisztrálnia kell és létre kell hoznia egy fiókot („Kia fiók”). Az Ön Kia-fiókkal kapcsolatos személyes adatainak kezeléséről külön adatvédelmi tájékoztatóban olvashat, amely itt érhető el: https://connect.kia.com/eu/kia-account-docs/. Önnek el kell fogadnia a Kia Connect Felhasználási feltételeit is. Ahhoz, hogy létrejöjjön a kapcsolat az érintett jármű és azon végfelhasználói készülék (pl. okostelefon) között, amelyre a Kia Connect alkalmazást telepítették, azonosításra van szükség.

  Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: Jármű alvázszáma (VIN), e-mail-cím, név, jelszó, megszólítás, születési dátum, mobiltelefonszám, ország, választott nyelv, ellenőrző PIN-kód, járműazonosító, aktiválási kód, az a tény, hogy Ön elfogadta a Kia Connect Felhasználási feltételeket.

  Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez, ill. a velünk kötött szerződés megkötéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
  4.1.2.
  Bejelentkezési folyamat: A Szolgáltatások Kia Connect alkalmazáson keresztül történő használatához Önnek be kell jelentkeznie. A bejelentkezés után hozzáadhatja és eltávolíthatja Kia járművét/járműveit, és használhatja a Szolgáltatásokat a Kia Connect alkalmazással.

  Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: E-mail-cím és jelszó.

  Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
  4.1.3.
  Home menü térképe és keresősávja: A Home menü térképén Ön láthatja az aktuális pozícióját. A Home menü keresősávja segítségével az érdekes pontok (ÉP) válnak kereshetővé.

  Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: GPS-adatok, keresési kulcsszavak, az okostelefon nyelvi beállításai.

  Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
  4.1.4.
  A Touch ID és Face ID (iOS) vagy az ujjlenyomat- és arcfelismerés (Android) használata: A Kia Connect alkalmazás bizonyos funkcióinak feloldásához Ön használhatja a Touch ID vagy Face ID (iOS) funkciót, illetve az ujjlenyomat- és arcfelismerést (Android). Az Ön biometrikus adatai csak helyileg tárolódnak az Ön okostelefonján, ezek az adatok nem továbbítódnak nekünk. Ezért ezekhez az adatokhoz nem férhetünk hozzá. Az Ön okostelefonjának rendszerfunkciója csak azt az információt továbbítja a Kia Connect alkalmazásnak, hogy sikeres volt-e a biometrikus adatok ellenőrzése. A Touch ID vagy Face ID (iOS), illetve az ujjlenyomat- és arcfelismerés (Android) használatát bármikor kikapcsolhatja az okostelefonja megfelelő beállításaiban.

  Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: Az információ, hogy a biometrikus adatok ellenőrzése sikeres volt-e.

  Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
  4.1.5.
  Klímaberendezés távoli vezérlése (csak elektromos járművek esetében):Ez a Szolgáltatás lehetővé teszi, hogy távolról aktiválja és ütemezze elektromos járművének légkondicionálását, beleértve a jégmentesítést is, a Kia Connect alkalmazás segítségével.

  Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: Jármű alvázszáma (VIN), járműazonosító, dátum- és időbélyegző, GPS-adatok, kilométeróra-adatok, a járműállapotra vonatkozó információk (a légkondicionálás állapota, a motor állapota, az ajtók/csomagtartó/ablakok/motorháztető nyitott/zárt állapota).

  Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
  4.1.6.
  Távoli töltés (csak elektromos és plug-in hibrid járművek):Ez a Szolgáltatás lehetővé teszi, hogy Ön a Kia Connect alkalmazás segítségével távolról elindítsa és leállítsa az elektromos és plug-in hibrid jármű akkumulátorának töltését, illetve, hogy ütemezze a töltést.

  Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: Jármű alvázszáma (VIN), járműazonosító, dátum- és időbélyegző, GPS-adatok, kilométeróra-adatok, a járműállapotra vonatkozó információk (a légkondicionálás állapota, a motor állapota, az ajtók/csomagtartó/ablakok/motorháztető nyitott/zárt állapota, gumiabroncsnyomás, a fékolaj/motorolaj állapota, töltésre vonatkozó információ, a tartaléktöltésre vonatkozó információ, töltési idő és a töltőcsatlakozó típusára vonatkozó információ).

  Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
  4.1.7.
  Ajtók távoli vezérlése: Ez a Szolgáltatás lehetővé teszi, hogy – bizonyos felhasználói felületeken keresztül – távolról bezárhassa/kinyithassa a jármű ajtóit. Minden ajtót be tud zárni és ki tud nyitni. A Szolgáltatás biztonságos használata érdekében a Szolgáltatás számos előfeltétel meglétét ellenőrzi. A Szolgáltatás olyan helyzetekben segíthet Önnek, amikor nem emlékszik rá, hogy jól bezárta-e a járművet, és így távolról elvégezheti azt.

  Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: Jármű alvázszáma (VIN), járműazonosító, dátum- és időbélyegző, GPS-adatok, kilométeróra-adatok, a járműállapotra vonatkozó információk (a légkondicionálás állapota, a motor állapota, az ajtók/csomagtartó/ablakok/motorháztető nyitott/zárt állapota, gumiabroncsnyomás, a sebességváltó/ülések állapota, üzemanyagszint, a fékolaj/motorolaj állapota).

  Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
  4.1.8.
  Küldés a járműnek: Ezzel a Szolgáltatással megadhatja az érdekes pontokat (ÉP) a jármű navigációs rendszerének, így a jármű a gyújtás bekapcsolását követően azonnal elküldi Önnek az adott hely címét.

  Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: Jármű alvázszáma (VIN), járműazonosító, dátum- és időbélyegző, GPS-adatok, az érdekes pontokra (ÉP) vonatkozó információk, keresési kulcsszavak, az okostelefon nyelvi beállításai.

  Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
  4.1.9.
  Saját jármű keresése és Navigálás első mérföldön: Ezzel a Szolgáltatással a Felhasználó megkeresheti a járművét, és elnavigálhat hozzá az okostelefonja segítségével. A Kia Connect alkalmazás megjeleníti, hogy hol található a jármű.

  Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: Jármű alvázszáma (VIN), járműazonosító, SIM-azonosító, cím, név, a felhasználó és a jármű helyadatai, útpontokra vonatkozó információk, dátum, idő, időbélyegző és sebesség.

  Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
  4.1.10.
  Saját utazások: Ez a Szolgáltatás összefoglalót készít minden utazásról, melyben megjelöli az adott utazás dátumát és idejét, az átlagos és maximális sebességet, a levezetett távolságot és az utazási időt.

  Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: Jármű alvázszáma (VIN), járműazonosító, dátum- és időbélyegző, GPS-adatok, a vezetéssel kapcsolatos információk (a megtett távolság, az átlagos sebesség, a maximális sebesség, a teljes üzemanyag-fogyasztás, a teljes energiafogyasztás, a villamosenergia-fogyasztás, a vezetési idő, a bemelegedési idő, az átlagos futásteljesítmény).

  Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
  4.1.11.
  Járműállapot: Ez a Szolgáltatás a következő járműinformációkkal látja el Önt a Kia Connect alkalmazásban:
  ● Az ajtók állapota
  ● A töltőfedél állapota
  ● A csomagt artó/motorháztető állapota
  ● A klíma állapota
  ● Csak elektromos járművek esetében: az akkumulátor töltöttsége, a töltőcsatlakozó állapota, töltési állapot
  ● Üzemanyagszint
  ● Az ülésfűtés és szellőztetés állapota
  ● Az ablakok állapota
  ● A tolótető állapota
  ● A 12V-os akkumulátor állapota
  ● A világítás állapota

  Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: Jármű alvázszáma (VIN), járműazonosító, SIM-azonosító, dátum- és időbélyegző, GPS-adatok, kilométeróra-adatok, a járműállapotra vonatkozó információk (a motor és sebességváltó állapotára vonatkozó információk, az ajtóra, motorháztetőre, csomagtartóra és tolótetőre vonatkozó információk, a fűtés, szellőztetés és légkondicionálás (HVAC) állapotára vonatkozó információk, az akkumulátor és az üzemanyag állapotára, valamint a tartály kiürüléséig megtehető távolságra (DTE) vonatkozó információk, a folyadékok (tisztító folyadék és fékolaj) állapotára vonatkozó információk, a gumiabroncsok, lámpák, az okoskulcs állapotára vonatkozó információk, az elektromos jármű (EV) állapota).

  Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
  4.1.12.
  Járműjelentés: A Kia Connect alkalmazás egy jelentést küld Önnek. A jelentés járműdiagnosztikai, illetve a vezetési szokásokkal kapcsolatos információkat tartalmaz. Az alkalmazás tájékoztatja Önt a karbantartást vagy javítást igénylő problémákról, a probléma súlyosságáról, valamint a javítás/karbantartás sürgősségéről és az ajánlott intézkedésekről.

  Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: Jármű alvázszáma (VIN), járműazonosító, dátum- és időbélyegző, GPS-adatok, a járműállapotra vonatkozó információk (a motor állapota), a vezetési szokásokra vonatkozó információk (a jármű sebességére vonatkozó információk (maximális és átlagos sebesség), a gyorsulással kapcsolatos információk, a megtett távolság és az akkumulátor fogyasztása (elektromos járművek esetében)).

  Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
  4.1.13.
  Járműdiagnosztika: Automatikus diagnosztikai Szolgáltatás. A gyújtás bekapcsolásakor a jármű automatikus diagnosztikai vizsgálatot végez (Diagnosztikai hibakód [„DTC”]). Hiba érzékelése esetén üzenetet küld Önnek, amelyben ismerteti az érzékelt hibát, a hiba súlyosságát és a javasolt intézkedést.

  Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: Jármű alvázszáma (VIN), járműazonosító, dátum- és időbélyegző, GPS-adatok, kilométeróra-adatok, a DTC-ellenőrzés eredményei, a járműállapotra vonatkozó információk (a légkondicionálás állapota, a motor állapota, az ajtók/csomagtartó/ablakok/motorháztető nyitott/zárt állapota, gumiabroncsnyomás, a sebességváltó/ülések állapota, üzemanyagszint, a fékolaj/motorolaj állapota, az akkumulátor állapota).

  Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
  4.1.14.
  Jármű figyelmeztetés: Figyelmeztető rendszer. Amikor a gyújtás kikapcsolt állapotában nyitva van az ablak, a Kia Connect alkalmazásban megjelenik egy értesítés.

  Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: Jármű alvázszáma (VIN), járműazonosító, SIM-azonosító, dátum- és időbélyegző, GPS-adatok, kilométeróra-adatok, a járműállapotra vonatkozó információk (a motor és sebességváltó állapotára vonatkozó információk, az ajtóra, motorháztetőre, csomagtartóra és tolótetőre vonatkozó információk, a fűtés, szellőztetés és légkondicionálás (HVAC) állapotára vonatkozó információk, az akkumulátor és az üzemanyag állapotára, valamint a tartály kiürüléséig megtehető távolságra (DTE) vonatkozó információk, a folyadékok (tisztítófolyadék és fékolaj) állapotára vonatkozó információk, a gumiabroncsok, lámpák, az okoskulcs állapotára vonatkozó információk, az elektromos jármű (EV) állapota).

  Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
  4.1.15.
  Lopásgátló riasztás (csak riasztórendszerrel ellátott járművek esetében): Figyelmetzető rendszer. A Kia Connect alkalmazás értesítést küld Önnek, valahányszor megszólal a lopásgátló riasztás.

  Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: Jármű alvázszáma (VIN), járműazonosító, dátum- és időbélyegző, GPS-adatok, kilométeróra-adatok, a járműállapotra vonatkozó információk (a légkondicionálás állapota, a motor állapota, az ajtók/csomagtartó/ablakok/motorháztető nyitott/zárt állapota, gumiabroncsnyomás, a sebességváltó/ülések állapota, üzemanyagszint, a fékolaj/motorolaj állapota).

  Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
  4.1.16.
  Felhasználói profil átvitele: Ez a Szolgáltatás lehetővé teszi az Ön számára a jármű beállításainak ellenőrzését és módosítását a Kia Connect alkalmazáson keresztül. Ön biztonsági másolatot készíthet a beállításokkal kapcsolatos információkról, és alkalmazhatja azokat a járművére.

  Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: Jármű alvázszáma (VIN), járműazonosító, a felhasználó telefonszáma, SMS hitelesítési kód, a felhasználó PIN-kódja, a jelentés időpontja, a jármű beállításaira vonatkozó információk, a rendszer beállításaira vonatkozó információk, a navigáció beállítására vonatkozó információk, az érdekes pontok (ÉP) navigációs információi, profilkép (ha van).

  Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
  4.1.17.
  Távolról fűthető és szellőztethető ülések (csak elektromos járművekben):Ez a Szolgáltatás lehetővé teszi az Ön számára, hogy távolról vezérelje elektromos járműve első és hátsó üléseinek fűtését és szellőztetését.

  Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: Jármű alvázszáma (VIN), járműazonosító, SIM-azonosító, dátum- és időbélyegző, a járműállapotra vonatkozó információk (a motor és sebességváltó állapotára vonatkozó információk, az ajtóra, motorháztetőre, csomagtartóra és tolótetőre vonatkozó információk, a fűtés, szellőztetés és légkondicionálás (HVAC) állapotára vonatkozó információk, az akkumulátor és az üzemanyag állapotára, valamint a tartály kiürüléséig megtehető távolságra (DTE) vonatkozó információk, a folyadékok (tisztítófolyadék és fékolaj) állapotára vonatkozó információk, a gumiabroncsok, lámpák és az intelligens kulcs állapotára vonatkozó információk, az elektromos jármű (EV) állapota).

  Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
  4.1.18.
  Ablakok távoli vezérlése: Ez a Szolgáltatás lehetővé teszi az Ön számára a járműve ablakainak távoli vezérlését.

  Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: Jármű alvázszáma (VIN), járműazonosító, SIM-azonosító, dátum- és időbélyegző, a járműállapotra vonatkozó információk (a motor és sebességváltó állapotára vonatkozó információk, az ajtóra, motorháztetőre, csomagtartóra és tolótetőre vonatkozó információk, a fűtés, szellőztetés és légkondicionálás (HVAC) állapotára vonatkozó információk, az akkumulátor és az üzemanyag állapotára, valamint a tartály kiürüléséig megtehető távolságra (DTE) vonatkozó információk, a folyadékok (tisztítófolyadék és fékolaj) állapotára vonatkozó információk, a gumiabroncsok, lámpák és az okoskulcs állapotára vonatkozó információk, az elektromos jármű (EV) állapota).

  Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
  4.1.19.
  Vészvillogó távoli vezérlése (csak EV6 esetében): Ezzel a Szolgáltatással Ön távolról kikapcsolhatja a vészvillogót.

  Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: Jármű alvázszáma (VIN), járműazonosító, SIM-azonosító, dátum- és időbélyegző, a járműállapotra vonatkozó információk (a hátsó lámpa állapota, a vészvillogó állapota, a motor és sebességváltó állapotára vonatkozó információk, az ajtóra, motorháztetőre, csomagtartóra és tolótetőre vonatkozó információk, a fűtés, szellőztetés és légkondicionálás (HVAC) állapotára vonatkozó információk, az akkumulátor és az üzemanyag állapotára, valamint a tartály kiürüléséig megtehető távolságra (DTE) vonatkozó információk, a folyadékok (tisztítófolyadék és fékolaj) állapotára vonatkozó információk, a gumiabroncsok, lámpák, okoskulcs állapotára vonatkozó információk, az elektromos jármű (EV) állapota).

  Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
  4.1.20.
  Töltőfedél távoli vezérlése: Ez a Szolgáltatás lehetővé teszi az Ön számára a járműve töltőfedelének távoli vezérlését.

  Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: Jármű alvázszáma (VIN), járműazonosító, SIM-azonosító, dátum- és időbélyegző, a járműállapotra vonatkozó információk (a töltőfedél állapota, a motor és sebességváltó állapotára vonatkozó információk, az ajtóra, motorháztetőre, csomagtartóra és tolótetőre vonatkozó információk, a fűtés, szellőztetés és légkondicionálás (HVAC) állapotára vonatkozó információk, az akkumulátor és az üzemanyag állapotára, valamint a tartály kiürüléséig megtehető távolságra (DTE) vonatkozó információk, a folyadékok (tisztítófolyadék és fékolaj) állapotára vonatkozó információk, a gumiabroncsok, lámpák, okoskulcs állapotára vonatkozó információk, az elektromos jármű (EV) állapota).

  Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
  4.1.21.
  Navigálás utolsó mérföldön: Ez a Szolgáltatás lehetővé teszi, hogy Ön a járműve leparkolását követően a végső úti célja eléréséig az okostelefonja segítségével folytassa a navigálást.

  Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: Jármű alvázszáma (VIN), járműazonosító, SIM-azonosító, cím, név, a felhasználó és a jármű helyadatai, útpontokra vonatkozó információk, idő, sebesség.

  Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
  4.1.22.
  Akkumulátor lemerülési riasztás: Figyelmeztető rendszer. Amikor a 12 V-os akkumulátor töltöttségi állapota egy bizonyos szint alá csökken, a Kia Connect alkalmazás értesíti Önt.

  Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: Jármű alvázszáma (VIN), járműazonosító, SIM-azonosító, az akkumulátor állapota, a járműállapotra vonatkozó riasztás típusa.

  Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
  4.1.23.
  Hátsó utas riasztás: Figyelmeztető rendszer. Ha a rendszer mozgást észlel a hátsó ülésen, a Kia Connect alkalmazás értesíti Önt.

  Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: Jármű alvázszáma (VIN), járműazonosító, SIM azonosító, dátum- és időbélyegző, GPS-adatok, kilométeróra-adatok, a járműállapotra vonatkozó információk (a motor és sebességváltó állapotára vonatkozó információk, az ajtóra, motorháztetőre, csomagtartóra és tolótetőre vonatkozó információk, a fűtés, szellőztetés és légkondicionálás (HVAC) állapotára vonatkozó információk, az akkumulátor és az üzemanyag állapotára, valamint a tartály kiürüléséig megtehető távolságra (DTE) vonatkozó információk, a folyadékok (tisztítófolyadék és fékolaj) állapotára vonatkozó információk, a gumiabroncsok, lámpák, az okoskulcs állapotára vonatkozó információk, az elektromos jármű (EV) állapota).

  Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
  4.1.24.
  Jármű üresjárati riasztás: Figyelmeztető rendszer. Ha a jármű sebességváltója parkoló állásban van, miközben a jármű motorja még jár, és kinyitják valamelyik ajtót, a Kia Connect alkalmazás értesíti Önt erről.

  Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: Jármű alvázszáma (VIN), járműazonosító, SIM-azonosító, dátum- és időbélyegző, GPS-adatok, kilométeróra-adatok, a járműállapotra vonatkozó információk (a motor és sebességváltó állapotára vonatkozó információk, az ajtóra, motorháztetőre, csomagtartóra és tolótetőre vonatkozó információk, a fűtés, szellőztetés és légkondicionálás (HVAC) állapotára vonatkozó információk, az akkumulátor és az üzemanyag állapotára, valamint a tartály kiürüléséig megtehető távolságra (DTE) vonatkozó információk, a folyadékok (tisztítófolyadék és fékolaj) állapotára vonatkozó információk, a gumiabroncsok, lámpák, az okoskulcs állapotára vonatkozó információk, az elektromos jármű (EV) állapota).

  Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
  4.1.25.
  Nagyfeszültségű akkumulátor-figyelő figyelmeztető rendszer: Figyelmeztető rendszer. A rendszer figyeli a nagyfeszültségű akkumulátor állapotát, és ha meghibásodást észlel, Ön kap egy értesítést a Kia Connect alkalmazásban és a Főegységben.

  Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: A légkondicionálás állapota, a motor állapota, az ajtók/csomagtartó/motorháztető/napfénytető/ablakok állapota, levegőhőmérséklet, jégtelenítés állapota, töltés állapota, kormányfűtés állapota, oldalsó tükör/hátsó ablakfűtés állapota, gumiabroncsnyomás állapota, 12 V-os akkumulátor állapota, hibajelző lámpa állapota, okoskulcs akkumulátor állapota, üzemanyagszint állapota, mosófolyadék állapota, fékolaj figyelmeztető lámpa állapota, alvó üzemmód állapota, idő, távoli várakozási idő riasztás, rendszer kikapcsolási riasztás állapota, hátsó lámpa állapota, vészvillogó állapota.

  Jogalap: Az adatkezelés a mi, de ügyfeleink és más harmadik felek jogos érdekeinek érvényesítéséhez is szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). A jogos érdekek a következők: Szolgáltatásaink megfelelő nyújtásának és működésének biztosítása, biztonságos szolgáltatások és termékek biztosítása a mi és a Kia csoport ügyfelei számára, ügyfeleink egészségének és életének védelme, ügyfeleink vagyonának védelme, valamint a járműben vagy annak közelében tartózkodó más személyek egészségének, életének és vagyonának védelme.

  A vonatkozó személyes adatokat a gyűjtéstől számított 90 napnál hosszabb ideig nem tároljuk.
  4.1.26.
  Termék- és Szolgáltatásfejlesztés: Ha Ön bekapcsolja a „Termék-/Szolgáltatásfejlesztés” funkciót, a rendszer kezelni fogja a jármű teljesítményével, használatával, üzemeltetésével és állapotával kapcsolatos adatokat, hogy az Ön hozzájárulása alapján is javítsuk a termék és a szolgáltatás minőségét. A hozzájárulás önkéntes, és a megfelelő gomb kikapcsolásával bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét. Az adatokat az összegyűjtésük és a szervereinkre történő beérkezésük után 7 napon belül anonimizáljuk. A „Termék-/Szolgáltatásfejlesztés” bekapcsolásához műszaki okokból a földrajzi információs rendszert (geographic information system, „GIS”) is be kell kapcsolni.
  Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: A levegőszabályozó rendszer állapotára vonatkozó információk, az akkumulátor állapotára vonatkozó információk, a műszaki és a stabilitással kapcsolatos rendszerekre vonatkozó információk, a műszerfal használatára és állapotára vonatkozó információk, a légkondicionálással és a fűtéssel kapcsolatos információk, a motorral, a fékkel és az erőátviteli rendszer állapotával kapcsolatos információk, a funkciókkal kapcsolatos állapotinformációk, a sebességváltóval és a fogyasztással kapcsolatos információk, a figyelmeztető és segítségnyújtó rendszerrel kapcsolatos információk, a kormánnyal és a gumiabroncsokkal kapcsolatos információk, a motorral és a töltéssel kapcsolatos információk, az elektromos járművek (EV) használatára és állapotára vonatkozó információk, a multimédiával kapcsolatos használati (pl. kedvelés) és állapotinformációk, valamint a GPS-re és a sebességre vonatkozó információk.

  Jogalap: Az adatkezelés az Ön előzetes hozzájárulásán alapul (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
  4.2.
  FŐEGYSÉG
  4.2.1.
  Kia Connect Live Szolgáltatások: Ezek a Szolgáltatások a következő funkciók elérését teszik lehetővé:
  ● Forgalom: Élő közlekedési információk az útvonalak megtervezéséhez és a forgalmi helyzetről való tájékoztatáshoz. Az Online Navigáció lehetővé teszi, hogy Ön valós idejű forgalmi adatok és korábbi forgalmi információk felhasználásával érje el az úti célját.

  ● Közeli érdekes helyek („POI”): Információk a közeli érdekes helyekről az aktuális pozíció alapján.

  ● Időjárás: Információk a helyi időjárásról.

  ● Parkolás: Parkolási lehetőségek az utcán vagy parkolóházban az aktuális pozíció alapján, az úti cél közelében, a kijelzőn megjelenő kurzor pozíciója közelében vagy a városközpont közelében.

  ● EV ÉP (csak elektromos járművek és plug-in hibrid elektromos járművek esetében): Információk a közeli töltőállomásokról, az aktuális pozíció alapján, beleértve a rendelkezésre állás állapotát.

  ● Márkakereskedők (ÉP): Az aktuális pozícióhoz közeli Kia márkakereskedők helyadatai.

  ● Kamerákra/veszélyzónákra vonatkozó figyelmeztetések (ha nem tiltják a jogszabályok az Ön országában): A rendszer figyelmeztet azokra a helyekre, ahol különösen gyakoriak a balesetek, valamint jelzi a balesetveszélyes helyszínekre figyelmeztető közlekedési táblákat és a sebességmérő kamerákat.

  ● Sportligák: A sportligákra vonatkozó információk.

  Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: GPS-adatok, a szolgáltatás keresési kérései a szerveren és az azokra adott válaszok (az érdekes pontok (ÉP) adatai), a márkakereskedések ÉP-adatai, az üzemanyaggal kapcsolatos információk, a parkolással kapcsolatos információk, a sebességmérő kamerákkal kapcsolatos információk, az elektromos jármű (EV) töltőállomásokra vonatkozó információk, időjárási információk és forgalmi információk, a távolság mértékegysége (km, mérföld, méter), nyelvi beállítások, a hírközlési szolgáltatóra vonatkozó információk, egyedi azonosítók (pl. jármű alvázszáma, vezetőazonosító (Driver ID), szolgáltatásazonosító (Service ID)), telefonszám, dátum és helyi idő, a protokoll verziószáma, a navigációs eszköz információi (pl. hardververzió, szoftververzió), útvonali információk (pl. kiindulási pont, beállítások, célpont, becsült idő), ligamérkőzés információk lekérése, csapatmérkőzés információk lekérése, liga azonosító, liga mérkőzés verzió, csapatkód azonosító, az érintett ország azonosítója, országkód, liga verzió, csapat verzió, logó verzió.

  Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

  A Kia Connect Live szolgáltatások fejlesztése céljábóla GPS-adatokat (helymeghatározás) és a Szolgáltatási azonosítót legfeljebb 93 napig gyűjthetjük és tárolhatjuk az adatok elemzése céljából.

  Jogalap: Az adatkezelés a mi jogos érdekeink érvényesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Jogos érdekeink: a Kia Connect Live Szolgáltatások fejlesztése.
  4.2.2.
  Online hangfelismerés: Ez a Szolgáltatás lehetővé teszi, hogy Ön hangutasításokkal behívja és kezelje a Kia Connect Live Szolgáltatásokat, valamint, hogy a csatlakoztatott mobileszközről szöveges üzeneteket írjon és küldjön. Amikor bekapcsolja a járműve Főegységében a Szolgáltatásokat, alapértelmezett beállításként bekapcsol az online hangfelismerés is. Az online hangfelismerés használata során online környezetben (vagyis felhőben) kezeljük az Ön személyes adatait.

  A rögzített hangmintákat a GPS-adatokkal és a Szolgáltatási azonosítóval együtt továbbítjuk az illetékes szolgáltatónknak. Online hangfelismerés-szolgáltatónk a Cerence B.V., CBS Weg 11, 6412EX Heerlen, Hollandia (adatfeldolgozó) („Cerence”), valamint annak további alvállalkozó adatfeldolgozói, akik az EU vagy az EGT területén kívüli országokban egyaránt működhetnek, és akik esetleg nem biztosítanak megfelelő szintű adatvédelmet (további részletek a 6. és 7. szakaszokban találhatók). A Cerence a hangmintákat szöveges mintákká alakítja át, (szükség esetén) elvégzi azok jelentéstani értelmezését, majd az eredményt visszaküldi a járműre.

  Megakadályozhatja a személyes adatai (azaz a hangminták) továbbítását a Cerence vállalatnak, ha a Főegység megfelelő beállításainál kikapcsolja az online hangfelismerést. Az online hangfelismerési szolgáltatás kikapcsolása esetén előfordulhat, hogy a hangfelismerés korlátozottan vagy egyáltalán nem fog működni.

  Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: Hangfelvétel, GPS-adatok (hely), egyedi azonosítók (pl. jármű alvázszáma (VIN), Szolgáltatási azonosító (Service ID).

  Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

  Az Online hangfelismerési szolgáltatás fejlesztése céljábóla rögzített hangmintákat és a GPS-adatokat legfeljebb 90 napig gyűjthetjük és tárolhatjuk az adatok elemzése céljából.

  Jogalap: Az adatkezelés a mi jogos érdekeink érvényesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Jogos érdekeink: az Online hangfelismerési szolgáltatás fejlesztése.
  4.2.3.
  Értesítési központ: Az Értesítési központ lehetővé teszi az Ön számára, hogy üzeneteket kapjon a Kia vállalattól a Főegység képernyőjén keresztül.

  Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük:Egyedi azonosítók (pl. jármű alvázszáma (VIN)), sorozatazonosító (Sequence ID), olvasási állapot, egyezményes koordinált világidő (UTC).

  Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
  4.2.4.
  Visszahívási kampányokról szóló értesítések és szerviz-emlékeztetők: A fent említett Értesítési központ segítségével a következő értesítéseket és emlékeztetőket küldjük Önnek:

  ● értesítések a járművével kapcsolatos nyitott visszahívási kampány(ok)ról; és

  ● emlékeztetők járművének közelgő rendszeres karbantartására.
  Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: Egyedi azonosítók (pl. jármű alvázszáma (VIN)), sorozatazonosító (Sequence ID), olvasási állapot, egyezményes koordinált világidő (UTC), megtett távolság, a garancia kezdési időpontja.

  Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
  4.2.5.
  Szolgáltatási tevékenységről szóló értesítések: Megállapítjuk, hogy vannak-e az Ön járművén elvégzendő, ajánlott szolgáltatási műveletek (például szoftverfrissítés, alkatrészcsere javított alkatrészekkel, vagy a jármű speciális alkatrészeinek minőségellenőrzése), és értesítjük Önt az ilyen közelgő ajánlott szerviztevékenységekről a jármű Főegységén keresztül (az Értesítési központ segítségével), a Kia Connect alkalmazásban küldött értesítésekkel, és/vagy a Kia Connect alkalmazásban regisztrált e-mail címén keresztül. Ez a folyamat az Ön előzetes beleegyezéséhez kötött, amelyet a Kia Connect App beleegyezési listájában a megfelelő beleegyező gomb aktiválásával adhat meg. Az Ön hozzájárulása önkéntes, és bármikor visszavonható (pl. a megfelelő beleegyező gomb deaktiválásával a Kia Connect alkalmazás beleegyezési listáján). A beleegyezés visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.

  Ebből a célból a következő személyes adatkategóriákat kezeljük: Jármű alvázszáma (VIN), sorozatazonosító (Sequence ID), olvasási állapot, egyezményes koordinált világidő (UTC), megtett távolság, a garancia kezdési időpontja.

  Jogalap: Az adatkezelés az Ön előzetes hozzájárulásán alapul (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
  4.2.6.
  Parkolóinas üzemmód: Ha bekapcsolta ezt a Szolgáltatást, és a járművet más személy vezeti, akkor Ön nyomon követheti a következőket a Kia Connect alkalmazásban: a jármű helyzete, a gyújtás legutóbbi lekapcsolása, a vezetési idő, a megtett távolság és a max. sebesség.

  Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: Egyedi azonosítók (pl. jármű alvázszáma (VIN)), parkolóinas üzemmód státuszára vonatkozó információ (aktiválás státusza, az üzemmód kezdetének és végének időpontja, eltelt idő, utazással töltött idő, alapjárati idő, maximum sebesség, megtett út), gépjárműadatok (helymeghatározás, sebesség, idő, pontosság, útirány).

  Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
  4.2.7.
  Személyes naptár/Navigáció szinkronizálása: Ez a Szolgáltatás lehetővé teszi, hogy szinkronizálja az okostelefonján lévő Google Naptárat vagy Apple Naptárat a Főegység beépített naptárfunkciójával. Ez lehetővé teszi az Ön számára, hogy a Főegység képernyőjén / a Kia Connect alkalmazásban lássa a saját naptárát, és azt használja az úti cél beállításához. Ez a Szolgáltatás a Google Naptárral és az Apple Naptárral is kompatibilis.

  Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: Egyedi azonosítók (pl. jármű alvázszáma (VIN)), e-mail-cím, e-mail-fiók naptárazonosítója, Google-token vagy iCloud-jelszó, naptárbejegyzések (pl. találkozók megnevezése, dátuma és időpontja, címe).

  Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
  4.2.8.
  Speciális vezetősegítő rendszerek (ADAS): A Speciális vezetősegítő rendszerek keretében a Kia statikus telematikai adatokat gyűjt össze és dolgoz fel, és továbbítja ezeket az adatokat az előre kiválasztott adatgyűjtőknek. Ezek az információk statikusak, azaz nem tartalmaznak vezetési információkat, így nem lehet velük jellemezni az egyének vezetési magatartását. Az adatkezelés célja a lehetséges csalások elleni védelem, az ADAS-rendszerünk javítása és fejlesztése a magas biztonsági felszereltségű járművek számának növelése érdekében, valamint a biztosítási folyamat egyszerűsítése ügyfeleink számára.

  Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: A jármű gyártási adatai (VBI), amelyek a következőket tartalmazhatják: jármű alvázszáma (VIN), modell, felszereltség, modellév, ár, szín, üzemanyagtípus, feszültségrendszer, kibocsátás, osztály, teljesítmény, felszerelt berendezések, beleértve az ADAS biztonsági rendszereket.

  Jogalap: Az adatkezelés a mi jogos érdekeink érvényesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Jogos érdekeink: szolgáltatásaink javítása, továbbfejlesztett termékek biztosítása, az ADAS-járművek értékesítésének növelése, valamint új termékek és ügyfélszolgáltatások kifejlesztése.

  Ezen túlmenően a fentiekben leírt személyes adatait anonimizálhatjuk, hogy saját elemzéseinket is elvégezzük a termékeink javítása és fejlesztése érdekében.
  4.2.9.
  Tetszik gomb az USB zenékhez és a rádióhoz: Az USB zenékhez és a rádióhoz használható Tetszik gomb segítségével kiválaszthatók a kedvenc számok, és lejátszási lista állítható belőlük össze. A zeneszámokat a szórakoztató- és információs rendszer zenei funkciójába beépített Tetszik gombbal lehet kedvelni vagy nem kedvelni.

  Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: A forrás típusa (USB-zene, rádió, BT-zene), a dal neve, előadója és albuma, a kedvel/nem kedvel információ, GPS-adatok, a környezeti levegő hőmérséklete, a jármű sebessége, az időjárás (az Ön aktuális helyzete alapján) és az időinformációk.

  Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
  4.2.10.
  Térképek és a szórakoztató és információs rendszer OTA (Over-the-air) frissítése: ATérképek és a szórakoztató- és információs (Infotainment) rendszer frissítése lehetővé teszi a következőket:

  ● a jármű navigációs rendszerében lévő térképek frissítése („Térképek frissítése”); és/vagy

  ● a szórakoztató és információs rendszer szoftverének frissítései vagy a Főegység szoftverének továbbfejlesztése (együttesen „Szórakoztató és információs rendszer frissítése”)
  a szervereinkről a beágyazott telematikai rendszerbe az úgynevezett „over-the-air” módszerrel. A Térképek és a szórakoztató és információs rendszer OTA frissítéséről további információk találhatók a Kia Connect Felhasználási feltételek 3.1.2.6 szakaszában.

  Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: Egyedi azonosítók (pl. jármű alvázszáma (VIN)), jármű szoftververziója, a diagnosztikai hibakódok, a jármű gyártási dátuma, GPS-adatok (földrajzi hosszúság, szélesség, magasság), távközlési szolgáltató, nyelvi beállítások, országkód vagy régiókód, főegység-azonosítók (pl. típus, rendszerverzió, platform, gyártó), vonatkozó metaadatok.

  Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont; TTDSG 25. cikk (2) bekezdés 2. pont).

  A félreértések elkerülése végett, ha ezeket a térkép- és/vagy szórakoztató és információs rendszer frissítéseket a https://update.kia.com/EU/E1/Main weboldalon, vagy egy márkakereskedésben szerzi be, akkor ezeket a frissítéseket nem az „over-the-air” módszerrel kínáljuk Önnek, és nem vagyunk adatkezelők a vonatkozó személyes adatok feldolgozása során.
  4.2.11.
  Parkolóinas figyelmeztetés: Ha a Főegységben aktiválva van, ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy értesítést kapjon a Kia Connect alkalmazásban, ha járműve túllépi a Kia Connect alkalmazásban előre beállított távolsághatárt, sebességhatárt és üresjárati időhatárt. A megengedett távolság a figyelmeztetés aktiválásának helyétől számít.

  Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: Jármű alvázszáma (VIN), dátum- és időbélyegző, GPS-adatok, a parkolóinas-riasztás állapotára vonatkozó információk (aktiválási állapot, parkolóinas-riasztás állapotának kezdő és befejeződési ideje, futási idő, kilométeróra, üresjárati idő, maximális sebesség, futási távolság), járműmutatók (hely, sebesség, idő, pontosság, irány), kiválasztott távolsághatár, kiválasztott sebességhatár, kiválasztott üresjárati időhatár.

  Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
  4.2.12.
  Geokerítés figyelmeztetés: Ha a Főegységben aktiválva van, ez a Szolgáltatás lehetővé teszi, hogy értesítéseket kapjon a Kia Connect alkalmazásban, ha járműve elhagy egy engedélyezett területet, vagy behajt egy lezárt területre. A Kia Connect App alkalmazásban beállíthatja a megengedett és a korlátozott területek határait.

  Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: Jármű alvázszáma (VIN), dátum- és időbélyegző, GPS-adatok, a földrajzi korlátozás riasztási állapotára vonatkozó információk (aktiválási állapot, a földrajzi korlátozás riasztási állapotának kezdő és befejező időpontja, futási idő, kilométeróra, üresjárati idő, maximális sebesség, futási távolság), járműmutatók (hely, sebesség, idő, pontosság, irány), a kiválasztott engedélyezett területek, a kiválasztott korlátozott területek.

  Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
  4.2.13.
  Sebességkorlátozási figyelmeztetés: Ha a Főegységben aktiválva van, ez a Szolgáltatás lehetővé teszi, hogy értesítést kapjon a Kia Connect alkalmazásban, ha járműve túllépi a Kia Connect alkalmazásban előre beállított sebességhatárt.

  Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: Jármű alvázszáma (VIN), dátum- és időbélyegző, GPS-adatok, sebességi riasztás állapotára vonatkozó információk (aktiválási állapot, sebességi riasztás állapotának kezdő és befejeződési ideje, futási idő, kilométeróra, üresjárati idő, maximális sebesség, futási távolság), járműmutatók (hely, sebesség, idő, pontosság, irány), kiválasztott sebességkorlátozás.

  Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
  4.2.14.
  Időkorlát figyelmeztetés: A Főegységben aktiválva ez a Szolgáltatás lehetővé teszi, hogy értesítést kapjon a Kia Connect alkalmazásban, ha járművét a Kia Connect alkalmazásban előre beállított időablakokon kívül vezetik.

  Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: Jármű alvázszáma (VIN), dátum- és időbélyegző, GPS-adatok, az időkorlát riasztási állapotára vonatkozó információk (aktiválási állapot, időkorlát riasztási állapotának kezdő és befejeződési ideje, futási idő, kilométeróra, üresjárati idő, maximális sebesség, futási távolság), járműmutatók (hely, sebesség, idő, pontosság, irány), kiválasztott időablakok.

  Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
  4.2.15.
  Üresjárati figyelmeztetés: A Főegységben aktiválva ez a Szolgáltatás lehetővé teszi, hogy értesítést kapjon a Kia Connect alkalmazásban, ha járművét a Kia Connect alkalmazásban előre beállított üresjárati időn túl vezetik.

  Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: Jármű alvázszáma (VIN), dátum- és időbélyegző, GPS-adatok, üresjárati riasztás állapotára vonatkozó információk (aktiválási állapot, üresjárati riasztás állapotának kezdő és befejeződési ideje, futási idő, kilométeróra, üresjárati motoridő, maximális sebesség, futási távolság), járműmutatók (hely, sebesség, idő, pontosság, irány), kiválasztott üresjárati időkorlát.

  Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
  4.3.
  EGYÉB ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK
  A fenti 4.1. és 4.2. szakaszban említett feldolgozási tevékenységeken kívül a következő célokból is kezelhetjük az Ön személyes adatait:
  4.3.1.
  Kommunikáció: Az Ön személyes adatait feldolgozhatjuk abból a célból, hogy a Szolgáltatásokkal vagy a velünk kötött szerződéssel kapcsolatban kommunikáljunk Önnel (pl. ügyféltámogatás nyújtása, a Szolgáltatásokkal kapcsolatos technikai problémákról való tájékoztatás, a szerződéses kötelezettségeink teljesítése, tájékoztatás a Kia Connect Felhasználási feltételek vagy a jelen Adatvédelmi tájékoztató változásairól) több kommunikációs csatornán keresztül, például a járműve Főegységében (az Értesítési központ használatával), e-mailben, telefonon és a Kia Connect alkalmazásban küldött értesítések segítségével (a Kia Connect alkalmazás erre a célra külön postafiókot biztosít). Amikor Ön a rendelkezésre álló kommunikációs csatornákon keresztül (pl. a weboldalunkon található kapcsolatfelvételi űrlapon, e-mailben vagy telefonon) kapcsolatba lép velünk, a személyes adatait feldolgozhatjuk a kérésének kezelése és a kérésével kapcsolatos megfelelő kommunikáció érdekében. A marketingtevékenységeinkre vonatkozó kommunikációval kapcsolatos információkat lásd az alábbi 4.3.3. pontban.

  Ebből a célból a következő személyes adat kategóriákat kezeljük: Kapcsolattartási adatok (pl. e-mail cím, telefonszám), az Értesítési központ használatához szükséges adatok (azaz: egyedi azonosítók, mint például a jármű alvázszáma (VIN), sorozatazonosító (Sequence ID), olvasási állapot, egyezményes koordinált világidő (UTC), a Kia Connect alkalmazáson belüli értesítések küldéséhez szükséges adatok (felhasználói azonosító, ország, nyelv, eszközazonosító, rendszer-token, platform, UUID, kapcsolattartói azonosító) név, az Ön által az adott kéréssel kapcsolatban megadott információk, szerződéses adatok.

  Jogalap: Az adatkezelés szükséges a velünk kötött szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), vagy a mi jogos érdekeink érvényesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Jogos érdekeink: a lehető legjobb szolgáltatás nyújtása ügyfeleink számára, valamint ügyfeleink kéréseinek megfelelő módon történő megválaszolása és feldolgozása.
  4.3.2.
  Műszaki támogatás: Amennyiben az Ön járművével és a Szolgáltatásokkal kapcsolatban műszaki probléma észlelhető, előfordulhat, hogy a vonatkozó információk elemzése és az észlelt probléma megoldása érdekében adatokat kell kiolvasnunk az Ön járművéből. Az Ön előzetes beleegyezése alapján összegyűjtjük és feldolgozzuk az információkat a jármű Főegységének naplófájljából, amely a személyes adatok bizonyos kategóriáit tartalmazza. Az Ön hozzájárulása önkéntes, és bármikor visszavonható (pl. a weboldalunkon a „Kapcsolatfelvétel” menüpont alatt található „Ügyfélszolgálat” részben elérhető kapcsolatfelvételi űrlapunk használatával: https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/). A beleegyezés visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy a hozzájárulás megadásának megtagadása vagy visszavonása megakadályozhatja, hogy felajánljuk vagy elvégezzük az Ön járművével és a Szolgáltatásokkal kapcsolatban észlelt probléma elemzését. Ebből a célból a következő személyes adatokat kezeljük kezeljük: Jármű alvázszáma (VIN), időbélyegek, földrajzi helymeghatározási adatok/GPS-koordináták (például az Ön korábbi úti céljai), valamint a jármű teljesítményére, használatára, működésére és állapotára vonatkozó járműdiagnosztikai információk.

  Jogalap: Az adatkezelés az Ön előzetes beleegyezésén alapul (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
  4.3.3.
  Marketing: Felvehetjük a kapcsolatot Önnel járműve Főegységén keresztül, e-mailben és/vagy a Kia Connect alkalmazásban küldött értesítésekkel (a Kia Connect alkalmazás erre a célra külön postafiókot biztosít) annak érdekében, hogy promóciós információkat nyújtsunk Önnek termékeinkkel és/vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatban, hogy felkérjük felmérésekben való részvételre, vagy hogy lehetővé tegyük, hogy visszajelzést adjon. A Kia Connect alkalmazásban küldött e.maileket és értesítéseket illentően, ez általában az Ön előzetes beleegyezéséhez kötött, és a beleegyezés terjedelmére korlátozódik. A hozzájárulását a Kia Connect App hozzájárulási listájában található megfelelő hozzájárulás gomb aktiválásával, vagy (adott esetben) más megfelelő módon adhatja meg. Az Ön hozzájárulása önkéntes, és bármikor visszavonható (pl. a Kia Connect App hozzájárulási listájában található megfelelő beleegyező gomb deaktiválásával). A promóciós e-mail listánkról is bármikor leiratkozhat az általunk küldött promóciós e-mailekben található leiratkozási linkre kattintva. A beleegyezés visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét. Önnek jogában áll tiltakozni személyes adatainak közvetlen marketingcélra történő kezelése ellen is (további részletekért lásd az alábbi 5.6. szakaszt).

  Ha a Szolgáltatásokra való feliratkozás során megadja nekünk az e-mail címét, és hacsak Ön nem tiltakozik ellene, a megadott e-mail címre hasonló Kia Connect szolgáltatásokról vagy termékekről szóló információkat küldhetünk Önnek anélkül, hogy ehhez külön előzetes hozzájárulását kérnénk. Ez azért lehetséges, mert ilyen esetekben nincs szükség az Ön, mint meglévő ügyfél külön hozzájárulására. Ez akkor is érvényes, ha ilyen információkat küldünk Önnek a Kia Connect alkalmazáson belüli értesítések segítségéve az alkalmazáson belül rendelkezésre álló külön postafiókba. Önnek azonban bármikor joga van lemondani az ilyen elektronikus levélben érkező marketinganyagok fogadásáról anélkül, hogy az bármilyen költséggel járna (az alapdíjak szerinti átviteli költségeken kívül) (pl. a Kia Connect alkalmazás „Szolgáltatással kapcsolatos hirdetések” listájában található megfelelő gombok deaktiválásával). A promóciós e-mail listánkról is bármikor leiratkozhat az általunk küldött promóciós e-mailekben található leiratkozási linkre kattintva. Önnek jogában áll tiltakozni személyes adatainak közvetlen marketing célra történő kezelése ellen is (további részletekért lásd az alábbi 5.6. szakaszt).

  Ebből a célból a következő személyes adatokat kezeljük: Név, elérhetőségi adatok (pl. e-mail), műszaki adatok (pl. eszközinformációk, IP-cím) Felhasználói azonosító, UUID); az Ön hozzájárulására vonatkozó információk (pl. a hozzájárulás dátuma és időpontja).

  Jogalap: Az adatkezelés az Ön előzetes beleegyezésén alapul (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont; a tisztességtelen verseny elleni német törvény („UWG”) 7. § (2) bekezdés 2. pontja), vagy a mi jogos érdekeink érvényesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont; UWG törvény 7. § (3) bekezdés). Jogos érdekeink: szolgáltatásaink és termékeink népszerűsítése.
  4.3.4.
  Visszajelzések és felmérések: Időről időre felkérhetjük Önt, hogy adjon visszajelzést és/vagy vegyen részt a velünk és a szolgáltatásainkkal kapcsolatos felmérésekben, beleértve a támogatási szolgáltatásokat is (az Önnel folytatott kommunikációnkkal kapcsolatos részleteket megtalálja a fenti 4.3.3. pontban). Ha Ön visszajelzést ad, vagy részt vesz a felméréseinkben, a visszajelzés feldolgozása és értékelése, illetve a felmérés lebonyolítása, feldolgozása és kiértékelése céljából kezelhetjük a vonatkozó személyes adatokat. Ez annak érdekében történik, hogy szolgáltatásainkat fejleszteni tudjuk, és azokat ügyfeleink igényeihez igazíthassuk.

  Bizonyos esetekben felméréseket végezhetünk a salesforce.com Germany GmbH által biztosított Salesforce Marketing Cloud platform, vagy a Momentive Europe UC („Momentive”) által biztosított Surveymonkey online felmérési eszköz segítségével (e szolgáltatókkal kapcsolatos további részletek az alábbi 6. szakaszban találhatók).

  A Surveymonkey platformon végzett felmérésekben való részvételhez egy linkre kell kattintania, amelyet a felmérés meghívója tartalmaz. Amikor rákattint a linkre, Ön átirányításra kerül a Momentive azon weboldalára, amelyen a felmérés zajlik. A Momentive a mi nevünkben és a mi céljainkra fogja feldolgozni a felméréssel kapcsolatos információkat. A Momentive továbbá: (i) információkat gyűjthet és dolgozhat fel az Ön eszközéről és egyéb technikai adatokról a többszöri részvétel elkerülése érdekében; és (ii) cookie-kat használhat annak megállapítására, hogy a résztvevő felkereste-e már a felmérési oldalt, valamint az adott résztvevő által már megadott válaszok újbóli hozzárendelésére. A személyes adatoknak a Momentive cég által történő kezeléséről további információk a https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/ oldalon találhatók.

  Ebből a célból a következő személyes adatokat kezeljük: Név (amennyiben releváns és megadott), tartalmi adatok (pl. az Ön visszajelzése és/vagy válaszai), technikai adatok (IP-cím, UUID, az operációs rendszer verziója, eszköztípus, az eszköz azonosítója/MAC címe, rendszer- és teljesítményadatok, valamint a böngésző típusa).

  Jogalap: Az adatkezelés a mi jogos érdekeink érvényesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Jogos érdekeink: a szolgáltatásaink fejlesztése.
  4.3.5.
  Adatok megosztása: Az Ön személyes adatainak harmadik felekkel való megosztásáról az alábbi 6. szakaszban olvashat.
  4.3.6.
  Üzleti tevékenység: A fent említett személyes adatok bizonyos kategóriáit kezelhetjük belső irányítási és adminisztrációs célokra, beleértve a nyilvántartások kezelését vagy más belső protokollok fenntartását.

  Jogalap: Az adatkezelés a mi jogos érdekeink érvényesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Jogos érdekeink: üzleti tevékenységünk megfelelő és hatékony működésének biztosítása.
  4.3.7.
  Jogi megfelelés: A fent említett személyes adatok bizonyos kategóriáit (pl. az Ön által adott hozzájárulások nyilvántartása, a dátummal és az időponttal, valamint a hozzájárulás tartalmával és módjával együtt) kezelhetjük a vonatkozó törvényeknek, irányelveknek, ajánlásoknak vagy szabályozó szervek kéréseinek való megfelelés céljából (pl. a személyes adatok bíróságok vagy szabályozó szervek, köztük a rendőrség részére történő átadására vonatkozó kérések).

  Jogalap: Ilyen adatkezelésre lehet szükség: (i) a ránk vonatkozó valamely jogi kötelezettség teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont); vagy (ii) jogos érdekeink érvényesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Jogos érdekeink: a vonatkozó jogi kötelezettségeknek való megfelelésünk biztosítása.
  4.3.8.
  Jogi eljárások és vizsgálatok: A fent említett személyes adatok bizonyos kategóriáit kezelhetjük jogaink és érdekeink értékelése, érvényesítése és védelme érdekében.

  Jogalap: Az adatkezelés a mi jogos érdekeink érvényesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Jogos érdekeink: érdekeink védelme és jogaink érvényesítése.

 • 5. AZ ÖN JOGAI

 • Ha hozzájárulását adta a személyes adatokkal végzett valamelyik adatkezelési tevékenységhez, azt a jövőre nézve bármikor jogosult visszavonni (GDPR 7. cikk (3) bekezdése). A hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőzően elvégzett adatkezelés jogszerűségét.

  Továbbá, az alkalmazandó adatvédelmi törvény szerint Ön a következő jogokkal rendelkezhet: kérelmezheti a személyes adataihoz való hozzáférést (GDPR 15. cikk), személyes adatai helyesbítését (GDPR 16. cikk), azok törlését (GDPR 17. cikk), kezelésének korlátozását (GDPR 18. cikk) és az adathordozhatóságot (GDPR 20. cikk), valamint tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen (GDPR 21. cikk (1) és (2) bekezdése).

  Ezenkívül panaszt nyújthat be az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz (GDPR 77. cikk).

  Felhívjuk a figyelmét, hogy az alkalmazandó nemzeti adatvédelmi jog korlátozhatja a fent említett jogokat.
  5.1.
  Hozzáférési jog: Ön jogosult lehet arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, kérelmezheti a személyes adatokhoz és egyes további információkhoz történő hozzáférést. Többek között a következő információkhoz férhet hozzá: az adatkezelés céljai, az érintett személyes adatok kategóriái és azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják. Kérjük, vegye figyelembe, hogy más személyek érdekei korlátozhatják az Ön hozzáférési jogát.

  Ön jogosult lehet arra, hogy a kezelt személyes adatairól másolatot kapjon. Az Ön által kért további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthatunk fel.
  5.2.
  A helyesbítéshez való jog: Ön jogosult lehet arra, hogy kérésére helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés céljától függően Ön jogosult lehet arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
  5.3.
  A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): Bizonyos körülmények esetén Ön jogosult lehet arra, hogy kérésére töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, mi pedig kötelesek lehetünk a személyes adatok törlésére.
  5.4.
  Az adatkezelés korlátozásához való jog: Bizonyos körülmények esetén Ön jogosult lehet arra, hogy kérésére korlátozzuk az Önre vonatkozó személyes adatok kezelését. Ebben az esetben az érintett adatokat ennek megfelelően megjelöljük, és azokat csak bizonyos célokra kezelhetjük.
  5.5.
  Az adathordozhatósághoz való jog: Bizonyos körülmények esetén Ön jogosult lehet arra, hogy az Önre vonatkozó, rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult lehet arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ebben mi megakadályoznánk.
  5.6.
  A tiltakozáshoz való jog: Bizonyos körülmények esetén, és ha az adatkezelés jogos érdekeken alapul (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), Ön jogosult lehet arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a személyes adatai általunk végzett kezelése ellen, mi pedig kötelesek lehetünk személyes adatai kezelésének abbahagyására. Ezenkívül, ha a személyes adatai kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ebben az esetben a továbbiakban e célból nem kezeljük a személyes adatait.
  5.7.
  Az adatok tárolására és közlésére vonatkozó intézkedések meghozatalához való jog elhalálozás esetén: Ön jogosult arra, hogy külön rendelkezzen személyes adatai halála esetén történő tárolásáról és megosztásáról, mi pedig ennek megfelelően fogunk eljárni. Ezzel kapcsolatban harmadik féllel is megállapodhat, aki a kellő időpontban értesíteni fog minket az Ön rendelkezéseiről.

 • 6. AZ ADATOK CÍMZETTJEI ÉS A CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI

 • Csak olyan személyek férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz a Kia vállalatnál, akiknek a munkaköri feladataik teljesítéséhez szükségük van az adott információkra. A Kia az alábbi címzetteknek, illetve a címzettek alábbi kategóriáinak továbbíthatja az Ön személyes adatait a megfelelő célokból és az alkalmazandó adatvédelmi törvényeknek megfelelően:

  ● A Kia csoport vállalatai – Személyes adatait átadhatjuk a Kia Csoport más vállalatainak, beleértve az európai leányvállalatainkat és a Koreai Köztársaságban működő Kia Corporationt is. Amennyiben továbbítunk ilyen adatokat a Kia Csoport más tagjainak belső adminisztratív célokra, az ilyen átadás a működési és üzleti érdekeink miatt szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Azért is közzétehetünk ilyen adatokat, mert ez az Önnel kötött szerződésünk teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

  Továbbá bizonyos esetekben a közzététel az Ön hozzájárulásán alapulhat (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Például a Kia Connect alkalmazás hozzájárulási listájában a megfelelő beleegyező gomb aktiválásával Ön hozzájárulhat ahhoz, hogy bizonyos járműadatokat különböző célokból megosszunk az Ön európai országában működő Kia nemzeti értékesítési vállalattal vagy forgalmazóval. További részletekért kérjük, olvassa el a Kia Connect App hozzájárulási listáját. Amennyiben Ön ilyen hozzájárulást ad, az Ön hozzájárulása önkéntes, és bármikor visszavonható (pl. a Kia Connect App hozzájárulási listájában a megfelelő beleegyező gomb deaktiválásával). A beleegyezés visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.

  ● Távközlési szolgáltatók – Szolgáltatásaink Önnek történő nyújtása céljából (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja), az Ön személyes adatait átadhatjuk a Vodafone GmbH részére, Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 Düsseldorf, Németország, amely a vonatkozó távközlési szolgáltatásokat nyújtja. A Vodafone GmbH független adatkezelőként kezeli az Ön személyes adatait.

  ● Adatfeldolgozó szolgáltatók – Az Ön személyes adatai átadásra kerülhetnek bizonyos harmadik feleknek – akár kapcsolt vállalkozásainknak, akár tőlünk független szervezeteknek, amelyek az ilyen adatokat a mi nevünkben szolgáltatóként, megfelelő utasítások alapján, mint adatfeldolgozók dolgozzák fel, az adott feldolgozási célokhoz szükséges mértékben (GDPR 28. cikk (3) bekezdés). Az adatfeldolgozók szerződésben kötelezettséget vállalnak arra, hogy megfelelő műszaki és szervezési intézkedéseket hajtanak végre a személyes adatok megóvása érdekében, valamint arra, hogy kizárólag az utasításoknak megfelelően kezelik a személyes adatokat. Ilyen adatfeldolgozó szolgáltatók lehetnek többek között:

  ● A Szolgáltatásokhoz szükséges műszaki infrastruktúra és a kapcsolódó karbantartás tekintetében a Hyundai Autoever Europe GmbH (Kaiserleistraße 8a, 63067 Offenbach am Main, Németország) az adatfeldolgozó szolgáltató.

  ● Az ügyféladat-kezelési platformok és az összekapcsolt járművek adatkezelési platformjainak adatfeldolgozó szolgáltatói a salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Strasse 31-37, 80636 München, Németország és az Amazon Web Services EMEA SARL, 38 avenue, John. F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, a szerver pedig az EU/EGT-n belül található.

  ● A Momentive Europe UC szolgáltató, Second Floor, 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Dublin 4, Írország, amely a Surveymonkey online felmérési eszközt és kapcsolódó szolgáltatásokat nyújt a felmérések elvégzése és értékelése céljából.

  ● A Cerence B.V. szolgáltató (CBS Weg 11, 6412EX Heerlen, Hollandia), amely az online hangfelismerő szolgáltatással kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt.

  ● A Kia kapcsolt vállalkozásai az EU/EGT-ben, amelyek ügyfélszolgálattal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtanak, beleértve a call center szolgáltatásokat is.

  ● A TomTom Global Content B.V. és a HERE Europe B.V. szolgáltatók, amelyek térképekkel kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtanak.

  ● Egyéb szolgáltatók bizonyos Szolgáltatásokkal kapcsolatban.

  ● Kormányzati hatóságok, bíróságok, és más hasonló harmadik felek, amelyek közfeladatot ellátó szervnek minősülnek – Személyes adatait közölhetjük kormányzati hatóságokkal, bíróságokkal és hasonló harmadik felekkel, amelyek közjogi szervek, amennyiben erre jogi kötelezettségünk van (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont), vagy az érdekeink védelme vagy jogaink érvényesítése céljából szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Ezek a címzettek a vonatkozó személyes adatokat független adatkezelőként kezelik.

  ● Külső szakmai tanácsadók - Az Ön személyes adatait átadhatjuk adótanácsadóink, könyvvizsgálóink, könyvelőink, jogi tanácsadóink és egyéb külső szakmai tanácsadóink számára üzleti tevékenységünk működtetése céljából (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Bizonyos esetekben az adatokat érdekeink védelme vagy jogaink érvényesítése céljából is továbbíthatjuk (GDPR 6. cikk (1) f) pont). Ezek a címzettek általában független adatkezelőként kezelik a vonatkozó személyes adatokat.

  ● Harmadik fél felvásárlók – Abban az esetben, ha eladjuk vagy átruházzuk eszközeink vagy üzleti tevékenységünk egészét vagy bármely releváns részét (beleértve az átszervezést vagy felszámolást), az Ön személyes adatait átadhatjuk harmadik fél felvásárlóknak (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Ezek a címzettek független adatkezelőként kezelik a vonatkozó személyes adatokat.

  ● Mások – Személyes adatait más harmadik feleknek (pl. biztosítótársaságok, lízingcégek, pénzügyi szolgáltatók, flottatársaságok, adatgyűjtők) is továbbíthatjuk, az Ön személyes adatait azonban csak akkor fogjuk megosztani az alábbi harmadik felekkel, ha Ön ezt kérte tőlünk, és előzetesen hozzájárult a továbbításhoz (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), vagy ha a továbbítás az Önnel kötött szerződésünk teljesítéséhez vagy az ilyen harmadik fél Önnel kötött szerződésének teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Ezek a címzettek független adatkezelőként kezelik a vonatkozó személyes adatokat.

 • 7. HATÁROKON ÁTNYÚLÓ ADATTOVÁBBÍTÁS

 • Egy nemzetközi vállalatcsoport tagja vagyunk. Ezért személyes adatokat továbbíthatunk a Kia csoporton belül és más harmadik felek részére a fenti 6. szakaszban leírtak szerint.

  Az Ön személyes adatainak egyes címzettjei az Ön országán és az EU, illetve az EGT területén kívüli országban, például a Koreai Köztársaságban vagy az Egyesült Államokban találhatók, illetve előfordulhat, hogy egyes címzettek ilyen területen végzik az érintett műveleteiket („Harmadik ország”). Egyes harmadik országok esetében az Európai Bizottság megállapította, hogy megfelelő szintű védelmet biztosítanak a személyes adatok számára (pl. a Koreai Köztársaság, az Egyesült Királyság) („Megfelelő joghatóság”). Amennyiben személyes adatokat továbbítunk olyan címzett részére, amely olyan harmadik országban található, amelyet nem minősítettek megfelelő joghatóságnak, mi (vagy az EU/EGT-ben működő adatfeldolgozóink, akik személyes adatokat továbbítanak az ilyen harmadik országbeli alfeldolgozóknak) megfelelő garanciákat biztosítunk azáltal, hogy az Európai Bizottság által elfogadott adattovábbítási megállapodásokat (általános szerződési feltételeket) kötünk a címzettekkel, vagy más hatékony intézkedéseket teszünk a megfelelő szintű adatvédelem biztosítása érdekében. Az adott óvintézkedések másolata beszerezhető az adatvédelmi tisztviselőnktől (lásd fenti 3. pont).

 • 8. AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA

 • 8.1.
  Az Ön személyes adatait a Kia és/vagy a szolgáltatóink nem tárolják tovább, mint amennyi a személyes adatok gyűjtésének fent meghatározott céljaihoz szükséges. Ha már nincs szükségünk az Ön személyes adatainak kezelésére, töröljük őket a rendszereinkből és/vagy a nyilvántartásainkból, és/vagy intézkedünk az adatok megfelelő anonimizálásáról, hogy azok alapján a továbbiakban ne lehessen azonosítani Önt (kivéve, ha jogszabályi vagy hatósági kötelezettségeink teljesítése érdekében meg kell őriznünk az Önre vonatkozó személyes adatokat; például a szerződésekben, értesítésekben és hivatalos levelekben szereplő személyes adatokra jogszabályban előírt megőrzési követelmények vonatkozhatnak, amelyek az adatok 10 évig terjedő megőrzését is előírhatják).
  8.2.
  A Kia fiók törlése és/vagy a Főegység visszaállítása: A Főegységet visszaállíthatja, a Kia fiókot pedig visszaállíthatja vagy deaktiválhatja a megfelelő beállítások révén/az adott gomb megnyomásával (pl. a Kia Connect alkalmazásban és/vagy a Főegységben). Ebben az esetben az Ön Kia fiókjához és/vagy a Főegységhez kapcsolódó személyes adatok zárolásra, majd törlésre kerülnek, kivéve, ha azokra megőrzési időszakok vonatkoznak (lásd a fenti 8.1. szakaszt).

  A Kia fiók és/vagy a Főegység visszaállítása után Ön kijelentkezik a Kia Connect alkalmazásból és/vagy a Főegységből, és új bejelentkezési eljárást kell végrehajtania, vagy más hitelesítő adatokkal kell bejelentkeznie, ha a Szolgáltatásokat a Kia Connect alkalmazáson és/vagy a Főegységen keresztül kívánja használni. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy:
  ● miután deaktiválta a fiókját a Kia Connect alkalmazásban, a jármű Főegységében lévő Főegység szolgáltatások továbbra is működnek.

  ● a Főegység visszaállításakor a járműve lekapcsol a Kia Connect alkalmazásról, ez azonban nincs hatással a Kia Connect alkalmazásra.

 • 9. ADATBIZTONSÁG

 • Megfelelő technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket hajtottunk végre, hogy megvédjük az Ön személyes adatait a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, jogosulatlan közzététel, jogosulatlan hozzáférés és az adatkezelés egyéb jogellenes formái ellen. Mivel azonban az internet egy nyílt rendszer, az adatok interneten keresztül történő továbbítása nem teljesen biztonságos. Bár folyamatosan fejlesztjük biztonsági intézkedéseinket a technikai fejlődéssel összhangban, és annak érdekében, hogy megfelelő szintű biztonságot tudjunk nyújtani az Ön általunk kezelt személyes adatai számára, nem tudjuk garantálni az interneten keresztül hozzánk továbbított adatok biztonságát.

 • 10. OFFLINE ÜZEMMÓD (KIKAPCSOLT MODEMMEL)

 • A megfelelő parancs segítségével bekapcsolhatja az offline üzemmódot a Főegységben. Amikor be van kapcsolva az offline üzemmód, a Szolgáltatás funkciók nem működnek, és nem kerül sor személyes adatok – különösen helyadatok (GPS) – gyűjtésére. A járműben a Főegység képernyőjének felső részén megjelenik egy Offline üzemmód ikon.

 • 11. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

 • „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

  „GDPR”: (i) az (EU) 2016/679 rendelet (Általános adatvédelmi rendelet); vagy (ii) az Egyesült Királyság tekintetében az (EU) 2016/679 rendelet, ahogyan az a 2018. évi európai uniós (Kilépésről szóló) törvény 3. szakasza értelmében az Egyesült Királyság jogának részét képezi, és ahogyan az időről időre módosul (más néven brit GDPR).

  „személyes adat”: egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármilyen információ.

  „kezelés”/„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

  „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

  „TTDSG”: a német távközlési telemédia adatvédelmi törvényt jelenti (Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz).

 • 12. A HELYI JOGNAK MEGFELELŐ MÓDOSÍTÁSOK:

 • A helyi törvények alapján a következő módosítások alkalmazandók:

  Ausztria
  A 8.1. pont az alábbiak szerint módosul:

  Személyes adatait a Kia és/vagy a szolgáltatóink szigorúan csak addig tárolják, ameddig az a kötelezettségeik teljesítéséhez és azoknak a céloknak a megvalósításához szükséges, amely célokból a személyes adatokat gyűjtik, összhangban az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokkal. Ha a Kia vállalatnak már nincs szüksége arra, hogy kezelje az Ön személyes adatait, töröljük őket a rendszereinkből és/vagy a nyilvántartásainkból, és/vagy intézkedünk az adatok megfelelő anonimizálásáról, hogy azok alapján a továbbiakban ne lehessen azonosítani Önt (kivéve, ha jogszabályi vagy hatósági kötelezettségeink teljesítése érdekében meg kell őriznünk az Önre vonatkozó információkat; például a szerződésekben, értesítésekben és hivatalos levelekben szereplő személyes adatokra jogszabályban előírt megőrzési követelmények vonatkozhatnak, amelyek az adatok 7 évig terjedő megőrzését is előírhatják. A megőrzési idő meghosszabbítható, különösen akkor, ha a Kia jogos érdekeinek érvényesítéséhez (például kilátásba helyezett vagy függőben lévő peres eljárás miatt) szükséges.

  Belgium
  A 8.1. pont alatt meghatározott adatmegőrzési idő Belgiumban a szerződéses viszonyra vonatkozó, szerződésekben, értesítésekben és hivatalos levelekben szereplő személyes adatok tekintetében az Ön és a KIA között létrejött szerződéses kapcsolat megszűnésétől számított 10 év. Ha ezek az adatok szükségesek bármilyen közigazgatási vagy bírósági eljáráshoz, akkor a Kia az eljárások teljes időtartama alatt tárolhatja őket, ideértve bármilyen jogorvoslati lehetőség lejártát is. A belga adatvédelmi hatóság elérhetőségei az alábbiak:

  Autorité de protection des données
  Gegevensbeschermingsautoriteit Rue de la presse 35 1000 Brussels Tel: +32 (0)2 274 48 00
  Fax: +32 (0)2 274 48 35
  Email: contact(at)apd-gba.be

  Magyarország
  A 8.1. pont az alábbiak szerint módosul: Személyes adatait a Kia és/vagy a szolgáltatóink szigorúan csak addig tárolják, ameddig az a kötelezettségeik teljesítéséhez és azoknak a céloknak a megvalósításához szükséges, amely célokból a személyes adatokat gyűjtik, összhangban az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokkal. Ha a Kia vállalatnak már nincs szüksége arra, hogy kezelje az Ön személyes adatait, töröljük őket a rendszereinkből és/vagy a nyilvántartásainkból, és/vagy intézkedünk az adatok megfelelő anonimizálásáról, hogy azok alapján a továbbiakban ne lehessen azonosítani Önt (kivéve, ha jogszabályi vagy hatósági kötelezettségeink teljesítése érdekében meg kell őriznünk az Önre vonatkozó információkat; például a szerződésekben, értesítésekben és hivatalos levelekben szereplő személyes adatokra jogszabályban előírt megőrzési követelmények vonatkozhatnak, amelyek számviteli dokumentumok esetén a kiállításuktól számított 8 évig terjedő megőrzést is előírhatnak). Ha ezek az adatok szükségesek bármilyen közigazgatási vagy bírósági eljáráshoz, akkor a Kia az eljárások teljes időtartama alatt tárolhatja őket, ideértve bármilyen jogorvoslati lehetőség lejártát is. A magyar adatvédelmi hatóság elérhetőségei az alábbiak:

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Cím: H-1125 Budapest, Szilágyi
  Erzsébet fasor 22/C.
  Telefon: +36-1-391-1400
  Fax: +36-1-391-1410
  E-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu

  Olaszország
  Függetlenül a fenti Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakkal, amennyire az Ön személyes adatainak kezelésére az olasz jogszabályok vonatkoznak, az alábbi szabályok az irányadók: (i) a Kia az Ön személyes adatait az Ön hozzájárulása nélkül semmilyen esetben sem kezeli profilalkotás céljából; (ii) ha Ön a Kia meglévő ügyfele és megadta az e-mail-címét a Kia vállalatnak, akkor a fenti 5.6 Az olasz adatvédelmi hatóság elérhetőségei az alábbiak: pontban foglalt tiltakozási jogának sérelme nélkül a Kia közvetlen üzletszerzési célú üzeneteket küldhet Önnek e-mailben az Ön által korábban megvásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz hasonló termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban; (iii) az adatmegőrzési idő tekintetében a Kia az esetleges közvetlen üzletszerzéssel, profilalkotással kapcsolatban kezelt személyes adatait 24 és 12 hónapig őrzi meg, kivéve, ha az olasz adatvédelmi hatóság a Kia vállalatot hosszabb adatmegőrzési idő alkalmazására jogosítja fel.

  Az olasz adatvédelmi hatóság elérhetőségei az alábbiak:

  Garante per la Protezione dei Dati Personali
  Piazza Venezia n. 11 - 00187 Rome
  www.gpdp.it - www.garanteprivacy.it
  E-mail: garante@gpdp.it
  Fax: (+39) 06 696773785
  Tel: (+39) 06 696771

  Hollandia
  A 8.1. pont az alábbiak szerint módosul: Hollandiában az általános számviteli célból előírt kötelező adatmegőrzési idő 7 év. Felhívjuk a figyelmét, hogy a megőrzési idő meghosszabbítható, különösen akkor, ha az alkalmazandó jog előírja azt, és/vagy a Kia jogos érdekeinek érvényesítéséhez (például kilátásba helyezett vagy függőben lévő peres eljárás miatt) szükséges.

  Lengyelország
  Az 5.6. pont az alábbiak szerint módosul: Tiltakozás joga: Bizonyos körülmények esetén Ön jogosult lehet arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a személyes adatai általunk végzett kezelése ellen, mi pedig kötelesek lehetünk személyes adatai kezelésének abbahagyására. Ezenkívül ha a személyes adatainak kezelése közvetlen üzletszerzés céljából történik, és Ön hozzájárult az Önre vonatkozó személyes adatok ilyen célból való kezeléséhez, Ön bármikor visszavonhatja az erre vonatkozóan megadott hozzájárulását, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ez esetben a személyes adatait nem fogjuk többé ilyen célokból kezelni. A 8.1. pont az alábbiak szerint módosul: Személyes adatait a Kia és/vagy a szolgáltatóink szigorúan csak addig tárolják, ameddig az a kötelezettségeik teljesítéséhez és azoknak a céloknak a megvalósításához szükséges, amely célokból a személyes adatokat gyűjtik, összhangban az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokkal. Ha a Kia vállalatnak már nincs szüksége arra, hogy kezelje az Ön személyes adatait, töröljük őket a rendszereinkből és/vagy a nyilvántartásainkból, és/vagy intézkedünk az adatok megfelelő anonimizálásáról, hogy azok alapján a továbbiakban Önt ne lehessen azonosítani (kivéve, ha jogszabályi vagy hatósági kötelezettségeink teljesítése érdekében meg kell őriznünk az Önre vonatkozó információkat; például Lengyelországban az általános számviteli célból előírt kötelező adatmegőrzési idő az előző üzleti év végétől számított 5 év. Felhívjuk a figyelmét, hogy a megőrzési idő meghosszabbítható, különösen akkor, ha az alkalmazandó jog előírja azt, és/vagy a Kia jogos érdekeinek érvényesítéséhez (például kilátásba helyezett vagy függőben lévő peres eljárás miatt) szükséges.

  A lengyel adatvédelmi hatóság elérhetőségei az alábbiak:

  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2
  00 -193 Warszawa
  E-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

  Szlovákia
  A szlovák adatvédelmi hatóság elérhetőségei az alábbiak:

  Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Hraničná 12
  820 07 Bratislava 27
  Slovak Republic
  https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk
  Tel: + 421 2 32 31 32 14
  E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

  Spanyolország
  Az 5.1. pont 2. bekezdése az alábbira cserélendő: Ön jogosult lehet arra, hogy a kezelt személyes adatairól másolatot kapjon. A hat hónapon belül az Ön fennálló jogos érdeke hiányában benyújtott, további másolatok igénylésére esetén, a kérése teljesítésével felmerülő adminisztratív költségekre tekintettel ésszerű díjat számíthatunk fel.

  A 8. pont az alábbiakra cserélendő:

  8.1. Személyes adatait a Kia és/vagy a szolgáltatóink szigorúan csak addig tárolják, ameddig az a kötelezettségeik teljesítéséhez és azoknak a céloknak a megvalósításához szükséges, amely célokból a személyes adatokat gyűjtik, összhangban az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokkal. Ha a Kia vállalatnak már nincs szüksége arra, hogy kezelje az Ön személyes adatait, akkor zárolja azokat, és ha letelt a jogszabályban meghatározott adatmegőrzési idő (pl. a szerződésekben, értesítésekben és hivatalos levelekben szereplő személyes adatokra jogszabályban előírt megőrzési követelmények vonatkozhatnak, amelyek 10 évig terjedő megőrzést is előírhatnak), akkor a Kia törli őket a rendszereiből és/vagy a nyilvántartásaiból, és/vagy intézkedik az adatok megfelelő anonimizálásáról, hogy azok alapján a továbbiakban Önt ne lehessen azonosítani.

  8.2. Ha az adott esetre nem vonatkoznak jogszabályban előírt vagy hatósági adatmegőrzési időszakok, akkor alapvetően azonnal zároljuk a Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban kezelt összes személyes adatot, majd pedig töröljük vagy anonimizáljuk őket, miután befejeződött az adott egyedi szolgáltatásnyújtás, az alábbi kivételekkel:
  ● A regisztrációs és bejelentkezési adatokat a szerződés teljes időtartama alatt (tehát legfeljebb hét évig) megőrizzük
  ● Online hangfelismerés: a hangmintákat és GPS koordinátákat (lásd a fenti 4.2.2 szakaszt) legfeljebb 90 napig őrizzük meg
  ● Kia Live: a GPS adatokat és a Szolgáltatási azonosítót (lásd fenti 4.2.1 szakaszt) legfeljebb 93 napig őrizzük meg.
  8.3. A fiók megszüntetése: Ha Ön úgy dönt, hogy megszünteti a Szolgáltatások használatát (pl. a megfelelő parancs kiadásával a Kia Connect alkalmazásban) és/vagy a Kia Connect fiókját (pl. a megfelelő parancs kiadásával a Főegységben), akkor a Kia fiókjához kapcsolódó összes személyes adat zárolódik, majd pedig a fentiek szerint törlésre kerül.

  Hatályos 2022. december