Kia Connect Frequently Asked Questions

   

Yleisiä tietoja

• Kia Connect Store on Kia Connect -sovelluksella käytettävä verkkokauppa, josta voi ostaa päivityksiä ja muita maksullisia palveluja Kia-autoihin.

• Kaikki Kia Connect -sovelluksen käyttäjät, joilla on siihen yhdistetty auto, voivat käyttää Kia Connect Storea.

• Kia Connect Store kuuluu Kia Connect -palveluihin, ja on siten osa 7 vuoden ajan maksuttomia Kia Connect -palveluita. Palvelut ovat käytettävissä maksutta seitsemän vuoden ajan siitä päivästä lukien, kun auto myydään sen ensimmäiselle omistajalle, eli hetkestä, jolloin alkuperäinen ostosopimus astuu voimaan. Sopimusta voidaan muuttaa tämän kauden aikana.

• Kia Pay on uusi verkkolompakkopalvelu, jolla voidaan maksaa vaivattomasti päivityksiä ja palveluja. Kia Pay tarjoaa Kian omistajille ja ajajille mahdollisuuden tehdä ostoja Kia Connect Storessa, ja se tukee uusien Kia-järjestelmien maksuja tulevaisuudessa.

• Kun siirryt maksamaan Kia Connect Storessa, Kia Pay käsittelee maksutapahtuman. Sinusta tulee Kia Pay -käyttäjä suoritettuasi maksun.

·         Kia Pay on ilmainen palvelu, mutta sinun on oltava Kia Connect -asiakas, jotta voit käyttää Kia Payta. Kia Connect -palvelut ovat käytettävissä maksutta seitsemän vuoden ajan siitä päivästä lukien, kun auto myydään sen ensimmäiselle omistajalle, eli hetkestä, jolloin alkuperäinen ostosopimus astuu voimaan. Sopimusta voidaan muuttaa tämän kauden aikana.

Päivitykset ja palvelut

• Kia Connect Storen tarjoamat päivitykset on kehitetty auton ostamisen jälkeen asiakaskokemuksen parantamiseksi ja auton pitämiseksi aina ajantasaisena.

• Päivityksissä uusia ohjelmiston toimintoja lisätään Kia-autoihin OTA (over-the-air) -päivityksinä olemassa olevaa laitteistoa käyttäen, mutta uusia toimintoja lisäten. Sen vuoksi päivityksien hinta ei sisälly auton hintaan.

• Päivityksissä ohjelmistopohjaisilla päivityksillä lisätään uusia toimintoja jo käytettävissä oleviin Kia-auton laiteisiin. Remote Smart Parking Assist 2:n (RSPA 2) päivitys tarjoaa uusia toimintoja, jotka käyttävät olemassa olevien, Tekniikkapakettiin sisältyvien auton etu/taka-pysäköintietäisyysvaroittimen, ympäristön valvontanäytön, sivupysäköintietäisyysvaroittimen ja risteävän liikenteen varoitusjärjestelmän laitteistoja.

• Valitettavasti se ei ole mahdollista, koska päivitykset ostetaan autokohtaisesti. Päivitykset pitää ostaa uudelleen muihin ajoneuvoihin niiden sopivuuden mukaisesti.

• Ostetut päivitykset ovat käytettävissä vain ostohetkellä määritettyihin ajoneuvoihin, eikä niitä voi sen vuoksi siirtää muihin autoihin. Jos perheenjäsen on yhdistetty samaan autoon Kia Connect -sovelluksessa, käyttäjä voi hyödyntää jaetussa käytössä olevaan ajoneuvoon ostamaasi päivitystä.

• Kia Connect -palvelujen perumiseksi aiemmin aktivoidut, käyttöiältään rajoitetut päivitykset on ensin poistettava, koska niiden oikea toiminta edellyttää liitettävyyttä. Voit pyytää päivityksien poistamista Kia Connect -tuen kautta. Muussa tapauksessa käyttöiältään rajoitetut päivitykset poistetaan automaattisesti, kun autosi Kia Connect -palvelut poistetaan käytöstä.

• Jos olet ostanut päivityksen elinikäisellä käyttöajalla, ajoneuvon tuleva omistaja voi hyödyntää päivityksiä.

• Käyttöiältään rajoitetut päivitykset on poistettava ennen kuin Kia Connect -palvelujen käyttö autossa lopetetaan.

• Elinikäisellä käyttöiällä ostettuihin päivityksiin ei tule muutoksia. Päivitykset, joiden käyttöikä on rajoitettu, palautetaan autoosi, kun Kia Connected -palvelut otetaan uudelleen käyttöön, mikäli niiden käyttöikää ei ole ylitetty.

• Voit pyytää Kia Connect -tukea auttamaan käyttöiältään rajallisten päivityksien uudelleen aktivoinnissa.

• Musiikin suoratoistotoiminnon käyttöön ottamiseen ei tarvita minkään tuetun suoratoistonpalvelun (esim. Amazon Musicin) maksullista tilausta. Palvelun hyödyntäminen ja itse musiikin suoratoisto autossasi aktivoinnin jälkeen edellyttää kuitenkin maksullista tiliä tuetulta palveluntarjoajalta.

Maksuprosessi

• Asennustodistus ladataan, kun päivityksen osto on suoritettu. Kun auto käynnistetään seuraavan kerran, asennuksen ponnahdusikkuna tulee näkyviin.

• Kun asennus on valmis, voit aloittaa päivityksen käyttämisen. Päivityksen asentaminen voi kestää hetken verkkosignaalin voimakkuudesta riippuen. Asennuksessa kestää yleensä noin 1 minuutti, mutta se voi kestää myös 2–5 minuuttia.

• Kun vierailet Kia Connect Storessa sovelluksella, järjestelmä tarkistaa ajoneuvosi sopivuuden ja näyttää vain ostettavissa ja käyttöön otettavissa olevat päivitykset ja palvelut.

• Jos näytetty päivitys tai palvelu ei jostain syystä ole ostettavissa, kauppa ilmoittaa siitä ponnahdusikkunalla, kun siirryt päivityksen/palvelun tietosivulle.

• Autosi on oltava yhdistettynä Kia Connect -sovellukseen ja siihen on voitava asentaa päivityksiä.

• Autossasi on oltava vaadittava ohjelmiston vähimmäisversio. Jos tämä ehto ei täyty, saat virheilmoituksen yrittäessäsi ostaa valittua päivitystä.

• Huomaa, että Boost-päivityksiä voidaan ostaa ja käyttää vain autoissa, jotka on myyty ja rekisteröity Saksassa. Muissa tapauksissa auto on rekisteröitävä uudelleen Boost-tuotteen ostamisen jälkeen. Jos nämä ehdot täyttyvät, voit ajaa autollasi myös muissa EU-maissa ja niiden ulkopuolella.

• Huomaa, että Boost-päivityksiä voidaan ostaa ja käyttää vain autoissa, jotka on myyty ja rekisteröity Saksassa. Muissa tapauksissa auto on rekisteröitävä uudelleen Boost-tuotteen ostamisen jälkeen.

• Jos nämä ehdot täyttyvät, voit ajaa autollasi myös muissa EU-maissa ja niiden ulkopuolella.

• Jos autosi Kia Connect -palveluja ei aktivoida eikä sinulla ole autoon yhdistettyä Kia Connect -sovellusta, Kialla ei ole tarvittavia auton tietoja sovelluksien tarjoamiseksi.

• Ostaminen tapahtuu samalla tavalla olipa ajoneuvo hankittu työsuhde-, leasing-, vuokra- tai muuksi autoksi.

• Päivitysten ostamisen jälkeen niiden asentamiseen voidaan kuitenkin tarvita OTA (Over-the-Air) -päivitystä, jolloin auton OBD-liitäntään ei saa kytkeä laitetta.

• Jos palautat auton, sinun on lisäksi ensin suoritettava kaikki odottavat toimenpiteet (asennukset tai niiden poistaminen, päivitykset jne.).

• Voit rekisteröidä Kia Pay -palveluun enintään 5 luotto- tai maksukorttia. Voit rekisteröidä kortin siirtymällä Kia Connectin maksusivulle ja lisäämällä maksutavan tai muokkaamalla niitä.

• Päivitykset tulee ostaa omalla luottokortilla.

• Päivitykset, joilla ei ole kokeilujaksoa, on maksettava välittömästi tilauksen jälkeen. Maksutavan vaihtaminen ei siksi ole mahdollista.

• Jos ostoon sisältyy päivitys, jossa on maksuton kokeilujakso, maksutapaa ei voi vaihtaa ennen kuin maksu on käynnistetty 14 päivän maksuttoman kokeilujakson päätyttyä.

• Jos haluat vaihtaa maksutapaa tietyn päivityksen ostamista varten maksuttoman kokeilujakson päätyttyä, maksuton kokeilujakson on peruttava 14 päivän kuluessa ja päivitys on ostettava uudelleen eri maksutapaa käyttäen.

• Huomaa, että tässä tapauksessa maksuton kokeilujakso ei ole käytettävissä.

• Voit maksaa valitsemasi päivitykset tai palvelut Kia Pay -järjestelmää käyttäen. Voit rekisteröidä luottokorttisi ensimmäisen oston yhteydessä ja se tallennetaan Kia Pay -järjestelmään myös tulevia ostoja varten.

• Jos Kia Pay -palvelussa käytetyn luottokortin voimassaolo päättyy, et voi enää maksaa ostoja Kia Payssä tällä luottokortilla. Lisää uusi luottokortti seuraavan maksusi yhteydessä.

• "Jos Kia Connect -sovelluksessasi on useita autoja, varmista että olet valinnut oikean auton ennen Kia Connect Storeen siirtymistä. Kauppa näyttää saatavilla olevat päivitykset ja sovellukset Kia Connect -sovelluksessa valitun auton mukaisesti."

• Siirry Kia Connect Storessa [Hallinnoi päivityksiä] -osioon ja sieltä edelleen [Maksuhistoria] -välilehteen, jossa voit tarkastella maksutapahtumia.

Peruminen

• Kia Connect tarjoaa monille sovelluksille 14 päivän maksuttoman kokeilujakson. Tämä määritetään Kia Connect Storessa kunkin päivityksen tietosivulla.

• Tämä tarkoittaa sitä, että voit hyödyntää maksuttoman kokeilujakson kunkin päivityksen ensimmäisellä ostokerralla.

• Jos et ole tyytyväinen päivitykseen, voit perua tilauksen 14 päivän kokeilujakson aikana. Jos valitulle päivitykselle tai palvelulle ei myönnetä maksutonta kokeilujaksoa, päivitystä ei voi perua oston jälkeen ostoprosessin aikana antamasi peruutusoikeuden ennenaikaista päättymistä koskevan suostumuksen mukaisesti.

• Jos perut kokeilujakson auton ollessa käynnissä, sovelluksen käyttö jatkuu, kunnes käynnistät auton uudelleen.

• Päivitys poistetaan kuitenkin uudelleenkäynnistyksen yhteydessä, eikä se ole enää käytettävissä poistamisen jälkeen.

• Kyllä, voit pyytää ostettujen päivityksien poistamista ottamalla yhteyttä Kia Connect -tukeen.

• Päivityksien poistamisen pyytämisestä ei peritä lisämaksua.

Asennus

• Päivityksien varmennetiedostojen lataamiselle ei ole aikarajaa.

• Asennus voi alkaa välittömästi, kun osto on tehty. Asennuksen ponnahdusikkuna tulee näkyviin, kun auto käynnistetään.

• Asennukselle ei ole aikarajaa edes silloin, jos autoa ei käynnistetä tietyn ajan kuluessa.

• Tarkista ensin, että ostamasi päivitys näkyy oikein Kia Connect Storen [Hallinta]-osion [Maksuhistoria]-välilehdessä. Jos päivitys ei näy ostettujen listassa: ostoa ei ehkä suoritettu loppuun, koska maksua ei vielä ole suoritettu.

• Tarkista lista uudelleen myöhemmin ja suorita asennus, kun tila on muuttunut.

• Jos päivitys näkyy ostettujen listalla: tarkista päivityksen tila Kia Connect Storen [Hallinta]-osion [Maksuhistoria]-välilehdessä. Jos tilassa näkyy asennusprosessin ongelma, ota yhteyttä Kia Connect -tukeen.

• Kun päivitys on ostettu Kia Connect Storesta, sen asentaminen autoon voidaan aloittaa.

• Käynnistä auto ja seuraa näyttöön ilmestyviä ohjeita. Asennus aloitetaan, kun auto on sammutettu, P-vaihde on valittu ja ovet on suljettu.

• Verkkoyhteys voi olla huono esimerkiksi maanalaisessa pysäköintihallissa tai liikenneruuhkassa.

• Tällaisessa tapauksessa yritä asennusta uudelleen avoimella paikalla. Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä Kia Connect -tukeen.

• Päivityksillä on omat OTA-laiteohjelmistovaatimuksensa. Jos nykyinen versio ei täytä vähimmäisvaatimuksia, laiteohjelmisto on päivitettävä.

• Jos laiteohjelmiston ponnahdusikkuna tulee näkyviin, asenna päivitys. Käynnistä auto ja odota, kunnes päivityksen asennuksen ponnahdusikkuna tulee näkyviin ja aloita sen jälkeen päivityksen asentaminen.

• Ponnahdusikkunan näkyminen on normaalia, jos auton tilaa skannaava diagnostiikkalaitteisto on kytkettynä OBD-liitäntään.

• Irrota liitäntään kytketty laite ja yritä uudelleen.

• Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, kokeile seuraavia toimenpiteitä: -Käynnistä auto uudelleen

• Kokeile käynnistää auto uudelleen kaksi tai kolme kertaa.

• Jos ongelma ei poistu, tarkista päivityksen tila Kia Connect Storen [Hallinta]-osion [Päivityksien hallinta]-välilehdessä. Jos tilassa näkyy asennusprosessin ongelma, ota yhteyttä Kia Connect -tukeen.

Muut asiat

• Joillakin Kia Connect Storessa myytäville päivityksille on maksuton 14 päivän kokeilujakso. Tästä on maininta päivityksen tietosivulla.

• Kaikki Kia Connect -sovelluksen käyttäjät voivat hyödyntää kokeilujaksoa kerran, jos sellainen vaihtoehto on tarjolla.

• Jos et halua enää käyttää Kia Connect Storea ja siihen liittyviä palveluja, muista pyytää kaikkien Kia Connect -tuen välityksellä asennettujen päivityksien poistamista.

• Jos haluat, että Kia poistaa kaikki ostotapahtumiisi liittyvät tiedot, pyydä myös tietojen täydellistä poistamista Kia Connect -tuelta. Huomaa, että Kia Connect säilyttää tietojasi 3 vuoden ajan viimeisestä käytöstä lukien.

• UKia Connect -palvelujen perumiseksi aiemmin aktivoidut, käyttöiältään rajoitetut päivitykset on ensin poistettava, koska niiden oikea toiminta edellyttää liitettävyyttä.

• Voit pyytää päivityksien asennusten poistamista Kia Connect -tuen kautta. Muussa tapauksessa käyttöiältään rajoitetut päivitykset poistetaan automaattisesti, kun autosi Kia Connect -palvelut poistetaan käytöstä.

• Ostamasi elinikäiset päivitykset ovat yhä käytettävissä autossa Kia Connect -palvelujen lopettamisesta huolimatta.

• Jos et halua jatkaa Kia Payn käyttöä, poista kaikki Kia Pay -järjestelmään rekisteröidyt maksutavat.

• Jos haluat, että Kia poistaa kaikki ostotapahtumiisi liittyvät tiedot, pyydä tietojen täydellistä poistamista Kia Connect -asiakaspalvelusta.

• Ostamasi elinikäiset päivitykset ovat yhä käytettävissä autossasi Kia Connect -palvelujen lopettamisesta huolimatta. Kun Kia Connect -palvelut otetaan uudelleen käyttöön autossa, johon on ostettu käyttöajaltaan rajoitettuja päivityksiä, nämä päivitykset voidaan aktivoida uudelleen, jos päivitysten käyttöaika ei ole päättynyt.

• Voit pyytää käyttöajaltaan rajoitettujen päivityksien uudelleenaktivointia Kia Connect -asiakaspalvelusta.