Kia Connect – Juridiske dokumenter

DATABESKYTTELSESMEDDELELSE FOR HJEMMESIDEN

 • 1. Introduktion

 • Tak fordi du besøger Kia Connect GmbH-hjemmesiden (herefter kaldet “Kia”, “vi”, “os”). Beskyttelsen af din personlige oplysninger er meget vigtig for os. I denne databeskyttelsesmeddelelse forklarer vi, hvordan vi indsamler dine personlige oplysninger, hvordan vi behandler dem, til hvilket formål og med hvilken lovhjemmel det sker, og hvilke rettigheder du har.
  Denne databeskyttelsesmeddelelse gælder brugen af hjemmesiden https://connect.kia.com/.

 • 2. Dataansvarlig

 • Den dataansvarlige for alle indsamlede og behandlede personlige oplysninger i forbindelse med brugen af denne hjemmeside er Kia Connect GmbH:
  Kia Connect GmbH
  Theodor-Heuss-Allee 11
  60486 Frankfurt, Tyskland
  E-mail: info@kia-connect.eu

 • 3. Kontaktoplysninger og Data Protection Officer

 • 3.1 Hvis du har spørgsmål om eller i forbindelse med denne databeskyttelsesmeddelelse, bedes du kontakte os:

  Kia Connect GmbH
  Theodor-Heuss-Allee 11
  60486 Frankfurt, Tyskland
  E-mail: info@kia-connect.eu

  3.2 Du kan altid kontakte vores Data Protection Officer:
  E-mail: dpo@kia-connect.eu

 • 4. Registrerede personer

 • Denne databeskyttelsesmeddelelse gælder indsamling og behandling af personlige oplysninger om brugere af hjemmesiden https://connect.kia.com/.

 • 5. Kategorier af oplysninger, formålet med behandlingen af oplysninger og lovhjemmel

 • 5.1. Logdata/adgangen til denne hjemmeside
  Hver gang du åbner denne hjemmeside, bliver oplysningerne automatisk gemt. Vi indsamler og bruger kun disse teknisk nødvendige oplysninger til at give dig adgang til hjemmesiden. De teknisk nødvendige oplysninger, der sendes til vores internetserver fra din browser omfatter fx: browsertype/-version, anvendt operativsystem, videregivende URL, de besøgte sider, IP-adressen og dato og tidspunkt for anmodningen.

  Vi har brug for disse oplysninger for at sikre hjemmesidens funktionalitet og gøre dit besøg på hjemmesiden så godt som muligt. Vi bruger dine personlige oplysninger, der indsamles under dine besøg på vores hjemmeside, så vores system kan fungere bedst muligt for dig og med henblik på at beskytte vores it-systemer mod angreb og andre ulovlige aktiviteter. Vi forbeholder os retten til at analysere de gemte oplysninger af datasikkerhedsmæssige årsager. Vi udarbejder ikke nogen individuel profil af dig, som giver informationer om din personlige brug af siden.

  Vores lovhjemmel til behandlingen af de beskrevne oplysninger – hvis de er personlige – er artikel 6, stk. 1 f i GDPR (legitim interesse). Vores legitime interesse er at tilbyde dig en attraktiv, brugervenlig og teknisk funktionel hjemmeside.

  5.2 Kontakt til Kia Connect
  5.2.1 Kontakt Kia Connect via e-mail, telefon eller post
  Hvis du kontakter os via e-mail, telefon eller post, vil vi bruge dine oplysninger til at kontakte dig og til at behandle og besvare din forespørgsel og det påtænkte formål. Dine oplysninger videregives ikke til tredjepart. Medmindre andet er anført i lovgivningen, og din anmodning ikke er indledningen til opsigelse af en aftale, vil dine oplysninger blive slettet af os inden for rimelig tid, når behandlingen er afsluttet.

  Lovhjemlen for behandlingen er artikel 6, stk. 1 f i GDPR, legitim interesse. Det er i vores legitime interesse at kunne besvare og behandle din anmodning korrekt.
  Hvis du kontakter os vedrørende et eksisterende aftaleforhold med os (Kia Connect Services) eller med henblik på at indgå en aftale, er lovhjemlen for behandling af dine oplysninger artikel 6, stk. 1 b i GDPR, udførelse af en aftale.

  5.2.2 Kontakt Kia Connect via kontaktformularen
  Du kan kontakte os ved at anvende kontaktformularen på vores hjemmeside. Hvis du anvender kontaktformularen, indsamler og gemmer vi de personlige oplysninger, som du har indtastet i formularen: efternavn, fornavn, e-mailadresse, type forespørgsel, personlige oplysninger indtastet i kommentarfeltet.

  Vi bruger udelukkende dine oplysninger til den formålsrelaterede behandling og besvarelse af din forespørgsel. Dine oplysninger videregives ikke til tredjepart. Medmindre andet er anført i lovgivningen, og din anmodning ikke er indledningen til opsigelse af en aftale, vil dine oplysninger blive slettet af os inden for rimelig tid, når behandlingen er afsluttet.

  Lovhjemlen for behandlingen er artikel 6, stk. 1 f i GDPR, legitim interesse. Det er i vores legitime interesse at kunne besvare og behandle din anmodning korrekt.
  Hvis du kontakter os vedrørende et eksisterende aftaleforhold med os (Kia Connect Services) eller med henblik på at indgå en aftale, er lovhjemlen for behandling af dine oplysninger artikel 6, stk. 1 b i GDPR, udførelse af en aftale.

  5.3. Anden behandling af oplysninger
  Desuden behandler vi personlige oplysninger med det formål at beskytte vores legitime interesser og tredjeparters legitime interesser i henhold til artikel 6, stk. 1 f i GDPR. Opretholdelse af vores it-systemers funktionalitet og markedsføring af vores egne produkter og tjenester er eksempler på sådanne legitime interesser.
  Du skal være opmærksom på, at vi kun behandler dine personlige oplysninger til andre formål, hvis vi er forpligtet til det på grundlag af lovmæssige krav (fx videregivelse til domstole eller anklagemyndigheder), hvis du har accepteret den pågældende behandling, eller hvis behandlingen på anden vis er lovlig i henhold til gældende lov. Hvis der sker behandling med et andet formål, vil vi give dig yderligere informationer.

 • 6. Cookies

 • Når du besøger vores hjemmeside, bruger vi cookies til at gemme visse informationer om dig – fx hvilken browser og hvilket operativsystem du bruger, dato og klokkeslæt for dit besøg og din IP-adresse. Hvis du ønsker flere og mere detaljerede oplysninger om brugen af cookies på vores hjemmeside, se venligst også afsnittet ”Cookies” og ”Privatlivsindstillinger”.

 • 7. Modtagere og kategorier af modtagere

 • Enhver adgang til dine personlige oplysninger hos Kia er begrænset til de personer, der har brug for oplysningerne for at kunne udføre deres arbejde. Kia kan videregive dine personlige oplysninger til de pågældende formål til de modtagere og kategorier af modtagere, der er oplistet nedenfor:
  • Private tredjeparter – Tilknyttede eller ikke-tilknyttede private parter andre end os, der alene eller sammen med andre afgør formålet med og midlerne til behandling af personlige oplysninger.
  • Databehandlere – Visse tredjeparter, tilknyttede eller ikke-tilknyttede, kan modtage dine personlige oplysninger med henblik på at behandle de pågældende oplysninger på vegne af Kia og med passende anvisninger efter behov, hvad angår det pågældende formål med behandlingen. Databehandlerne vil være underlagt aftalemæssige forpligtigelser til at implementere passende tekniske og organisatoriske sikkerhedstiltag til beskyttelse af de personlige oplysninger og til kun at behandle de personlige oplysninger som anvist.
  • Offentlige myndigheder, domstole, eksterne rådgivere og lignende tredjeparter, der er offentlige parter, som påkrævet eller tilladt i henhold til gældende lov.

 • 8. Dataformidling over grænser

 • Nogle af modtagerne af dine personlige oplysninger vil være placeret eller have relevante aktiviteter uden for dit land og EU/EØS, fx i Sydkorea eller USA, hvor databeskyttelseslovene kan give et andet niveau af beskyttelse i forhold til lovene i dit hjemland, og hvor EU-kommissionens afgørelse om tilstrækkelighed ikke eksisterer. Hvad angår sådanne dataformidlinger til den type modtagere uden for EU/EØS, sørger vi for passende sikkerhedstiltag. Det sker især ved at indgå dataformidlingsaftaler godkendt af EU-kommissionen (fx standardkontraktklausuler (2010/87/EU og/eller 2004/915/EF)) med modtagerne eller ved hjælp af andre tiltag, der sikrer et passende niveau af databeskyttelse.

 • 9. Opbevaringsperiode

 • Dine personlige oplysninger gemmes af Kia og/eller vores tjenesteudbydere – de gemmes kun i det omfang, det er nødvendigt for at udføre vores forpligtigelser, og kun i den tid, som er påkrævet for at opfylde det formål, som de personlige oplysninger er indsamlet til i henhold til gældende databeskyttelseslove. Når Kia ikke længere har behov for at behandle dine personlige oplysninger, vil de blive slettet fra vores systemer og/eller optegnelser, eller de vil blive anonymiseret, så du ikke længere kan identificeres på baggrund af dem (medmindre vi er nødt til at beholde dine oplysninger for at overholde lovmæssige eller regulatoriske forpligtigelser, som Kia er underlagt. Personlige oplysninger i indgåede aftaler, kommunikation og forretningsbreve kan være underlagt lovmæssige krav om opbevaring, der kan betyde, at oplysningerne skal gemmes i op til 10 år).

 • 10. Datasikkerhed

 • Kia anvender tekniske og organisatoriske sikkerhedstiltag for at beskytte dine personlige oplysninger mod utilsigtet eller ulovlig destruktion, tab, ændring, uautoriseret afsløring af eller adgang til personlige oplysninger, der er blevet overført, gemt eller på anden vis behandlet. Vi forbedrer løbende vores sikkerhedstiltag i takt med den tekniske udvikling, så vi kan sikre et passende niveau af sikkerhed for de af dine personlige oplysninger, vi behandler.

 • 11. Dine rettigheder

 • Hvis du har givet samtykke til behandling af dine personlige oplysninger, kan du altid trække dit samtykke tilbage med fremadrettet virkning. En tilbagetrækning af dit samtykke har ingen indvirkning på lovligheden af den behandling af dine personlige oplysninger, som foretages på grundlag af samtykket inden tilbagetrækningen heraf.
  I henhold til gældende lov om databeskyttelse kan du have følgende rettigheder: anmodning om adgang til dine personlige oplysninger, anmodning om rettelse af dine personlige oplysninger, anmodning om sletning af dine personlige oplysninger, anmodning om begrænsning af behandlingen af dine personlige oplysninger, anmodning om dataportabilitet og indsigelse mod behandlingen af dine personlige oplysninger.

  Desuden har du ret til at indgive en klage til de relevante databeskyttelsesmyndigheder.

  Du skal være opmærksom på, at de tidligere nævnte rettigheder kan være begrænset i henhold til den gældende databeskyttelseslov i landet.

  Retten til adgang: Du kan have ret til at få bekræftet fra os, om personlige oplysninger om dig bliver behandlet, og anmode om adgang til disse personlige oplysninger, hvis det er tilfældet. Adgangen omfatter – blandt andet – formålet med behandlingen, kategorien af de pågældende personlige oplysninger og modtagere eller kategorierne af modtagere, for hvem de personlige oplysninger er eller vil blive gjort tilgængelige. Dette er dog ikke en absolut rettighed, og andre personers interesser kan begrænse din ret til adgang.
  Du kan have ret til at modtage en kopi af de personlige oplysninger, der bliver behandlet. Hvis du anmoder om flere kopier, kan vi eventuelt opkræve et rimeligt gebyr på grundlag af de administrative omkostninger.
  Retten til rettelser: Du kan have ret til at anmode os om at rette upræcise personlige oplysninger, der vedrører din person. Afhængigt af formålet med behandlingen kan du have ret til at få ufuldstændige personlige oplysninger gjort fuldstændige, bl.a. ved at fremlægge en supplerende erklæring.
  Retten til sletning ("retten til at blive glemt"): Under visse omstændigheder kan du have ret til, at vi sletter personlige oplysninger om dig, og vi kan være forpligtet til at slette de pågældende personlige oplysninger.
  Retten til begrænsning af behandlingen: Under visse omstændigheder kan du have ret til at anmode os om at begrænse behandlingen af dine personlige oplysninger. I det tilfælde vil de pågældende oplysninger blive markeret, hvorefter de kun må behandles af os til bestemte formål.
  Retten til dataportabilitet: Under visse omstændigheder kan du have ret til at få udleveret de personlige oplysninger om dig, som du har givet til os, i et struktureret, almindeligt brugt og maskinlæsbart format, og du kan have ret til at overføre de pågældende oplysninger til tredjepart uden hindringer fra vores side.
  Retten til indsigelser: Under visse omstændigheder kan du på baggrund af din personlige situation til hver en tid have ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige oplysninger fra vores side, og vi kan blive pålagt ikke længere at behandle dine personlige oplysninger. Hvis dine personlige oplysninger behandles med direkte markedsføring som formål, har du desuden til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af de personlige oplysninger om dig til denne markedsføring – inklusive profilering, som er relateret til sådan direkte markedsføring. I dette tilfælde vil dine personlige oplysninger ikke længere blive behandlet af os til sådanne formål.
  Hvis du ønsker at håndhæve dine rettigheder, bedes du kontakte os som anført i afsnit (3.) ovenfor.

 • 12. Ændringer af databeskyttelsesmeddelelsen for hjemmesiden

 • Det kan fra tid til anden være nødvendigt at opdatere denne databeskyttelsesmeddelelse – fx på grund af implementeringen af nye teknologier eller lanceringen af nye tjenester. Vi forbeholder os retten til til hver en tid at ændre eller lave tilføjelser til denne databeskyttelsesmeddelelse for hjemmesiden. Vi vil offentliggøre ændringerne på https://connect.kia.com/eu/privacy-policy/.