Kia Connect – Juridiske dokumenter

KIA CONNECT DATABESKYTTELSESERKLÆRING

 1. Indledning
 2. Dataansvarlig
 3. Databeskyttelsesrådgiver
 4. Formål, retsgrundlag og kategorier af personoplysninger
 5. Kia Connect-appen
 6. Instrumentbræt og tjenester i bilen
 7. OTA-opdateringer (over-the-air)
 8. Opgraderinger
 9. Kia Connect Store og købsproces
 10. Betalingsproces
 11. Andre behandlingsaktiviteter
 12. Dine rettigheder
 13. Modtagere og kategorier af modtagere
 14. Grænseoverskridende dataoverførsel
 15. Dataopbevaring
 16. Datasikkerhed
 17. Offline-modus (modem slukket)
 18. Opdateringer
 19. Definitioner
 20. Lokale lovændringer
Vi har opdateret vores brugervilkår og vores databeskyttelseserklæring. De opdaterede brugervilkår og databeskyttelseserklæring træder i kraft for eksisterende kunder den 5. oktober. Efter denne dato skal du acceptere de opdaterede brugervilkår og anerkende databeskyttelseserklæringen for at fortsætte med at bruge vores tjenester. Brug af vores tjenester fra denne dato og fremefter vil være underlagt den opdaterede databeskyttelseserklæring.
Bemærk vedrørende opdateringerne af databeskyttelseserklæringen: Vi har omstruktureret og ændret vores databeskyttelseserklæring for at afspejle de ændringer, vi har foretaget i vores brugervilkår, og for at give yderligere klarhed om, hvordan vi indsamler, bruger og videregiver dine personoplysninger. Ændringerne omfatter navnlig følgende:
Tilføjelse af vores behandlingsaktiviteter i forbindelse med de nye og eksisterende forbedrede tjenester (Fjernvisning af bagagerum, Fjernkonditionering af batteri, Fjernbetjening af lys, Fjernbetjening af horn og lys, Digital nøgle, EV-ruteplanlægger, forbedret Live POI, Musikidentifikation, Musikstreaming) (jf. punkterne 5 og 6).
Tilføjelse af beskrivelse af vores behandlingsaktiviteter i forbindelse med OTA-opdatering af køretøjssystemet (punkt 7.2).
Information om og tilføjelse af en beskrivelse af vores behandlingsaktiviteter i forbindelse med køb af opdateringer i vores Kia Connect Store og den dertil knyttede betalingsproces (punkterne 8 - 10).
Tilføjelse af beskrivelse af vores behandlingsaktiviteter i forbindelse med relateret feedback på tilfredshed med ruten og lokaliseringsbaseret markedsføring (punkt 11.5 og 11.6)-
Vi opfordrer dig til at gennemgå de opdaterede brugervilkår og databeskyttelseserklæringen i deres helhed. De opdaterede brugervilkår og den opdaterede databeskyttelseserklæring kan downloades under https://connect.kia.com/eu/downloads.
Databeskyttelseserklæring
Sidst opdateret: 24. oktober 2023

1.

Indledning
Denne databeskyttelseserklæring (”Databeskyttelseserklæring”) fra Kia Connect GmbH, registreret under registreringsnummer HRB 112541, (”Kia”, ”vi” eller ”os”) gælder for indsamling og behandling af personoplysninger i forbindelse med levering af vores tjenester via vores app (”Kia Connect-app”) og via det relevante køretøjs instrumentbræt ("Instrumentbræt", samlet "Tjenesterne") og henvender sig til kunder, der anvender disse Tjenester ("dig", "din").
Ud over disse Tjenester kan Kia tilbyde køb af visse funktioner, som kunderne kan bruge sammen med deres køretøj, f.eks. opgraderinger eller andre tilføjelsesprogrammer til softwaren i kundens køretøj (“Opgraderinger”). Denne Databeskyttelseserklæring indeholder også visse oplysninger om behandlingen af personoplysninger i forbindelse med køb af sådanne Opgraderinger.
Kia tager beskyttelsen af dine personoplysninger og dit privatliv meget alvorligt og vil kun behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med GDPR og anden gældende databeskyttelses- og privatlivslovgivning.
Bemærk, at vi ud over denne Databeskyttelseserklæring, hvor det er relevant, kan informere dig særskilt om vores behandling af dine personoplysninger, for eksempel i forbindelse med samtykkeformularer eller i separate databeskyttelseserklæringer.

2.

Dataansvarlig

2.1.

Med mindre andet udtrykkeligt er angivet, er Kia Connect GmbH den dataansvarlige for de personoplysninger, der indsamles og behandles som angivet i denne databeskyttelseserklæring.

2.2.

Har du spørgsmål til eller i forbindelse med denne meddelelse, eller ønsker du at udøve nogen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice:
Kia Connect GmbH Theodor-Heuss-Allee 11D-60486 Frankfurt am Main
E-mail: info@kia-connect.eu
Du kan også bruge vores kontaktformular: https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/
Alternativt kan du også kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Kontaktoplysninger findes i punkt 3 nedenfor.

3.

Databeskyttelsesrådgiver
Vi har udnævnt en ekstern databeskyttelsesrådgiver (data protection officer). Du kan henvende dig til:
Kia Connect GmbH
Data Protection Officer
Theodor-Heuss-Allee 11
D-60486 Frankfurt am Main
E-mail: dpo@kia-connect.eu

4.

Formål, retsgrundlag og kategorier af personoplysninger
Oplysninger om formålene med og retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger og de kategorier af personoplysninger, som vi kan behandle, er angivet i punkterne 511 nedenfor.
Bemærk, at vi kun behandler personoplysninger i det omfang, det er tilladt ved lov, og i det omfang, det er nødvendigt for det relevante formål.
Formål
Vi behandler primært dine personoplysninger for at kunne indgå kontrakten med dig vedrørende levering af tjenesterne og køb af opgraderinger ("Brugervilkår for Kia Connect") og til opfyldelse af denne kontrakt. Yderligere oplysninger om Tjenesterne og Opdateringerne findes i brugervilkårene for Kia Connect.
Vi kan også behandle dine personoplysninger til de andre formål, der er angivet i punkterne 511 nedenfor.
Dette kan for eksempel omfatte behandling af personoplysninger med henblik på at: (i) kommunikere med dig, (ii) udføre direkte markedsføring eller (iii) analysere relevante data for at forbedre vores Tjenester, udvikle ny mobilitets- eller mobilitetsrelaterede produkter og/eller tjenester og/eller for at sikre, at de relevante produkter eller tjenester kan leveres på sikker vis.
Til de formål, der er nævnt i (iii), kan vi analysere dataene baseret på statistiske og matematiske modeller. Endvidere kan vi også behandle dine personoplysninger med det formål at overholde gældende lovgivning og andre retslige forpligtelser (f.eks. videregivelse af relevante personoplysninger til domstole eller strafferetlige myndigheder), eller hvis vi særskilt har informeret dig om sådanne formål.
Retsgrundlag
I forbindelse med Tjenesterne og Opdateringerne indsamler og behandler vi generelt dine personoplysninger: (i) for at træffe foranstaltninger på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt ("indgåelse af kontrakt") eller i det omfang, det er nødvendigt for udførelsen af vores kontrakt med dig (artikel 6, stk. 1, litra b) i GDPR); eller (ii) i det omfang behandlingen er nødvendig af hensyn til vores eller en tredjeparts legitime interesser (artikel 6, stk. 1 litra f), i GDPR).
Med hensyn til visse behandlingsaktiviteter kan vi behandle dine personoplysninger: (i) i det omfang, det er nødvendigt for at overholde en retslig forpligtelse, som vi er underlagt (artikel 6, stk. 1 litra c) i GDPR); eller (ii) hvor vi har indhentet dit forudgående samtykke til den relevante behandling af dine personoplysninger til et bestemt formål (artikel 6, stk. 1 litra a) i GDPR).
Kilder
Medmindre andet udtrykkeligt er angivet i denne Databeskyttelseserklæring, leveres de personoplysninger, der er anført i punkterne 511 nedenfor, direkte til os af dig (f.eks. ved at indtaste relevante personoplysninger i Kia Connect-appen) eller indsamles direkte fra dit køretøj (f.eks. via sensorer og relaterede applikationer, som gøres tilgængelige via Instrumentbrættet).
Din ret til ikke at afgive dine personoplysninger
Generelt har du ret til ikke at afgive dine personoplysninger til os. I nogle tilfælde (f.eks. til brug af visse Tjenester) kan vi dog kræve visse personoplysninger fra dig for at kunne behandle din forespørgsel eller levere de relevante Tjenester eller Opdateringer. Vi vil i givet fald informere dig om, hvilke personoplysninger der er tale om.
Tredjeparts brug af køretøjet eller Tjenesterne
Oplysningerne om vores behandlingsaktiviteter i henhold til denne Databeskyttelseserklæring gælder også med hensyn til tredjeparts brug af det relevante køretøj. Generelt er Kias behandling af personoplysninger dog baseret på køretøjets bundne data i henhold til beskrivelsen i denne Databeskyttelseserklæring.
Kia vil derfor ikke kunne identificere den relevante person, der kører bilen, medmindre en sådan person er logget ind med sin personlige profil eller andre identificerende oplysninger om den relevante person.
Brugervilkårene for Kia Connect kræver, at du informerer andre brugere/førere af køretøjet om: (i) aktiveringen af Tjenesterne, (ii) de databehandlingsaktiviteter, der er beskrevet i denne Databeskyttelseserklæring, og (iii) det faktum, at Tjenesterne kan kræve indsamling og behandling af lokaliseringsdata (GPS-data).
Bemærk, at hvis en anden person anvender Kia Connect-appen og er tilsluttet det samme køretøj som dig (se punkt 4.1.2 i Brugervilkårene for Kia Connect for at få yderligere oplysninger om deling af køretøjet), kan denne person også se køretøjets lokaliseringsdata på sin konto i Kia Connect-appen (via tjenesten "Find min bil"). Selvom denne person ikke har adgang til dine aktuelle ruter, kan vedkommende muligvis se køretøjets aktuelle placering.

5.

Kia Connect-appen

5.1.

Tilmelding og login

5.1.1.

Tilmeldingsproceduren for Kia Connect-appen: For at bruge Kia Connect-appen skal du tilmelde dig og oprette en "Kia-konto". Kia-kontoen skal du også bruge, når du tilmelder dig andre tjenester, der leveres af Kia-koncernmedlemmer eller visse tredjeparter i Europa. Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med Kia-kontoen findes i en særskilt databeskyttelseserklæring, som er tilgængelig her: https://connect.kia.com/eu/kia-account-docs/.
Derudover skal du også acceptere brugervilkårene for Kia Connect.
Etablering af forbindelsen mellem slutbrugerens enhed (dvs. smartphone) som Kia Connect-appen er installeret på, og det pågældende køretøj kræver verifikation.
Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Køretøjsidentifikationsnummer (VIN), e-mailadresse, navn, adgangskode, hilsen, fødselsdag, mobilnummer, land, fortrukket sprog, bekræftelses-pin-kode, bil-id, aktiveringskode, det faktum, at du accepterede brugervilkårene for Kia Connect.
Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for udførelsen af den kontrakt, du har indgået med os, eller for indgåelsen af kontrakten med os (artikel 6, st. 1, litra b) i GDPR).

5.1.2.

Log ind-proces: For at bruge de tjenester, der leveres i Kia Connect-appen, eller for at købe Opdateringer, skal du logge ind på Kia Connect-appen. Når du er logget ind, kan du tilføje og fjerne dit/dine Kia-køretøj(er) og bruge Tjenesterne eller købe Opdateringerne i overensstemmelse hermed.
Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: E-mail og adgangskode.
Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for udførelsen af den kontrakt, du har indgået med os (artikel 6, stk. 1 litra b) i GDPR).

5.2.

Fjernbetjening og overvågning

5.2.1.

Fjernbetjent klimastyring: Med denne Tjeneste kan du fjernstyre og planlægge klimaanlægget i dit elektriske køretøj, herunder afrimningsfunktioner, via Kia Connect-appen.
Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Køretøjsidentifikationsnummer (VIN), bil-id, dato- og tidsstempel, GPS-data, kilometertælleraflæsning, oplysninger om køretøjets status (status for klimaanlæg, motorstatus, døre, bagagerum, vinduer og motorhjelm åben/lukket status).
Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for udførelsen af den kontrakt, du har indgået med os (artikel 6, stk. 1, litra b) i GDPR).

5.2.2.

Fjernopladning (kun for elektriske og plug-in-hybridkøretøjer): Med denne tjeneste kan du fjernstarte og stoppe opladningen af et elektrisk køretøjs eller et plug-in-hydridkøretøjs batteri og planlægge opladningen via Kia Connect-appen.
Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Køretøjsidentifikationsnummer (VIN), bil-id, dato- og tidsstempel, GPS-data, kilometertælleraflæsning, oplysninger om køretøjets status (status for klimaanlæg, motorstatus, døre, bagagerum, vinduer og motorhjelm åbne/lukket status, dæktrykstatus, bremse-/motoroliestatus, opladningsoplysninger, reserveopladningsoplysninger, opladningstid, oplysninger om ladestiktype).
Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for udførelsen af kontrakten, du har indgået med os (artikel 6, stk. 1 litra b) i GDPR).

5.2.3.

Fjernbetjente døre: Med denne Tjeneste kan du fjernlåse/oplåse køretøjets døre via bestemte brugergrænseflader. Du kan låse eller oplåse alle døre. For at sikre sikkerhed og tryghed, når du bruger denne Tjeneste, vil Tjenesten kontrollere flere forudsætninger. Tjenesten hjælper dig i situationer, hvor du ikke er sikker på, om du låste køretøjet korrekt, fordi du kan udføre handlingen eksternt.
Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Køretøjsidentifikationsnummer (VIN), bil-id, dato- og tidsstempel, GPS-data, kilometertælleraflæsning, oplysninger om køretøjets status (status for klimaanlæg, motorstatus, døre, bagagerum, vinduer og motorhjelm åben/lukket status, dæktrykstatus, gear-/sædestatus, brændstofniveau, bremse-/motoroliestatus).
Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for udførelsen af kontrakten, du har indgået med os (artikel 6, stk. 1 litra b) i GDPR).

5.2.4.

Fjernbetjent konfigurering af køretøjet, sikkerhedskopiering og gendannelse af brugerprofil: Denne tjeneste giver dig mulighed for at kontrollere og ændre køretøjsindstillinger i Kia Connect-appen. Du kan også sikkerhedskopiere indstillingsoplysninger og anvende dem på dit køretøj.
Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Køretøjsidentifikationsnummer (VIN), bil-id, brugers telefonnummer, SMS-godkendelseskode, bruger-pin-kode, rapporteringstid, oplysninger om køretøjsopsætning, oplysninger om systemopsætning, oplysninger om navigationsopsætning, oplysninger om interessepunkter (POI), profilbillede (hvis angivet).
Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for udførelsen af den kontrakt, du har indgået med os (artikel 6, stk. 1 litra b) i GDPR).

5.2.5.

Fjernbetjent opvarmede og ventilerede sæder (kun elektriske køretøjer): Tjenesten gør det muligt for dig at fjernstyre varme og ventilation i for- og bagsæder i dit elektriske køretøj.
Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Køretøjets identifikationsnummer (VIN), køretøjs-id, SIM-id, dato- og tidsstempel, oplysninger om køretøjets status (status for motor- og gear, dør/kølerhjelm/bagagerum/soltag, varme, ventilation og klimaanlæg (HVAC), batteri, brændstof og brændstofniveau, væske (sprinkler- og bremsevæske), dæk, lamper og smartkey samt status for el-køretøj).
Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde kontrakten, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, i GDPR).

5.2.6.

Fjernbetjent vindue: Tjenesten gør det muligt for dig at fjernbetjene vinduerne i dit køretøj. 
Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Køretøjets identifikationsnummer (VIN), køretøjs-id, SIM-id, dato- og tidsstempel, oplysninger om køretøjets status (status for motor og gear, dør/kølerhjelm/bagagerum/soltag, varme, ventilations og klimaanlæg (HVAC), batteri, brændstof og brændstofniveau, væske (sprinkler- og bremsevæske), dæk, lamper, smartkey samt status for el-køretøj).
Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde kontrakten, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, i GDPR).

5.2.7.

Fjernbetjent katastrofeblink: Denne tjeneste gør det muligt for dig at slukke katastrofeblinket via fjernbetjening.
Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Køretøjsidentifikationsnummer (VIN), bil-id, SIM-id, dato- og tidsstempel, oplysninger om køretøjsstatus (statusoplysninger om baglygte og katastrofeblink, motor og gear, døre, motorhjelm, bagagerum og soltag, opvarmning, ventilation og klimaanlæg (HVAC), batteri, brændstof og strækning før tom, væsker (sprinklervæske og bremseolie), dæk, lamper og smart key, status for elektrisk køretøj (EV)).
Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for udførelsen af den kontrakt, du har indgået med os (artikel 6, stk. 1, litra b) i GDPR).

5.2.8.

Fjernbetjent ladeklap: Tjenesten gør det muligt for dig at fjernbetjene ladeklappen i køretøjet.
Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Køretøjets identifikationsnummer (VIN), køretøjs-id, SIM-id, dato- og tidsstempel, oplysninger om køretøjets status (status for ladeklap, motor og gear, dør/kølerhjelm/bagagerum/soltag, varme, ventilation og klimaanlæg (HVAC), batteri, brændstof og brændstofniveau, væske (sprinkler- og bremsevæske), dæk, lamper, smartkey samt status for el-køretøj).
Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde kontrakten, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, i GDPR).

5.2.9.

Fjernvisning af bagagerum: Denne tjeneste giver dig mulighed for at fjernåbne køretøjets bagagerum via Kia Connect-appen.
Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Køretøjsidentifikationsnummer (VIN), bil-id, dato- og tidsstempel, GPS-data, kilometeraflæsning, oplysninger om køretøjsstatus (status for klimaanlæg, motorstatus, døre, bagagerum, vinduer og motorhjelm åben/lukket status, dæktryksstatus, gear/sædestatus, brændstofniveau: bremse/motoroliestatus), tjek af mulighed for fjernvisning af bagagerum.
Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for udførelsen af den kontrakt, du har indgået med os (artikel 6, stk. 1, litra b) i GDPR).

5.2.10.

Fjernkonditionering af batteri: Denne tjeneste giver dig mulighed for at fjernstarte og stoppe konditioneringen af et elektrisk køretøjs batteri via Kia Connect-appen.
Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Køretøjsidentifikationsnummer (VIN), bil-id, dato- og tidsstempel, GPS-data, kilometertælleraflæsning, oplysninger om køretøjets status (status for klimaanlæg, motorstatus, døre, bagagerum, vinduer og motorhjelm åben/lukket status, dæktrykstatus, gear/sæde status, brændstofniveau, status for bremse-/motorolie, batterikonditionering tænd/slukket-status, tjek af mulighed for fjernkonditionering af batteri.
Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for udførelsen af den kontrakt, du har indgået med os (artikel 6, stk. 1, litra b) i GDPR).

5.2.11.

Fjernstyring af lys: Denne Tjeneste giver dig mulighed for at aktivere det blinkende katastrofeblink i en kort periode via Kia Connect-appen.
Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Køretøjsidentifikationsnummer (VIN), bil-id, SIM-id, dato- og tidsstempel, oplysninger om køretøjsstatus (statusoplysninger om baglygter og katastrofeblink, motor og gear, døre, motorhjelm, bagagerum og soltag, opvarmning, ventilation og klimaanlæg (HVAC), batteri, brændstof og rækkeviddestatus (DTE), væsker (sprinklervæske og bremseolie), dæk, lamper og smart key, status for elektrisk køretøj (EV)).
Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for udførelsen af den kontrakt, du har indgået med os (artikel 6, stk.1, litra b) i GDPR).

5.2.12.

Fjernstyring af horn og lys: Denne tjeneste giver dig mulighed for at aktivere det blinkende katastrofeblink og hornet i en kort periode via Kia Connect-appen.
Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Køretøjsidentifikationsnummer (VIN), bil-id, SIM-id, dato- og tidsstempel, oplysninger om køretøjsstatus (statusoplysninger om baglygter og katastrofeblink, motor og gear, døre, motorhjelm, bagagerum og soltag, opvarmning, ventilation og klimaanlæg (HVAC), batteri, brændstof og rækkeviddestatus (DTE), væsker (sprinklervæske og bremseolie), dæk, lamper og smart key, status for elektrisk køretøj (EV)).
Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for udførelsen af den kontrakt, du har indgået med os (artikel 6, stk. 1, litra b) i GDPR).

5.3.

Fjernbetjening af geografisk informationssystem

5.3.1.

Send interessepunkt (POI) til køretøj: Med denne tjeneste kan du sende et interessepunkt (POI) til køretøjets navigationssystem og straks modtage positionsoplysninger (fx bestemmelsessted til ruteplanlægning), lige så snart køretøjets tændes.
Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Køretøjets identifikationsnummer (VIN), køretøjs-id, dato- og tidsstempel, GPS-data, oplysninger om interessepunkt (POI), søgeord og sprogindstillinger for smartphone.
Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde kontrakten, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, i GDPR).

5.3.2.

Find min bil og Første mil navigation: Denne Tjeneste giver dig mulighed for at finde køretøjet og navigere til det ved hjælp af din smartphone. Køretøjets placering vises i Kia Connect-appen. Bemærk, at hvis en anden person bruger Kia Connect-appen og er tilsluttet det samme køretøj som dig (se punkt 4.1.2 i Brugervilkårene for Kia Connect for at få flere oplysninger omdeling af køretøjer), kan denne person også se køretøjets lokationsdata på sin konto for Kia Connect-appen (ved hjælp af tjenesten "Find min bil"), selvom du bruger køretøjet på dette tidspunkt. Selvom denne person ikke kan få adgang til dine aktuelle ruter, kan vedkommende muligvis se køretøjets aktuelle placering.
Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Køretøjsidentifikationsnummer (VIN), bil-id, SIM-id, adresse, navn, lokaliseringsoplysninger om bruger og køretøj, waypoint-oplysninger, dato, klokkeslæt, tidsstempel og hastighed.
Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for udførelsen af den kontrakt, du har indgået med os (artikel 6, stk. 1, litra b) i GDPR).

5.3.3.

Mine ture: Tjenesten opsummerer alle ture (i en periode på mindst 90 dage) med dato og tid, gennemsnits- og maksimumhastighed, antal kørte kilometer og samlet køretid.
Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Køretøjets identifikationsnummer (VIN), køretøjs-id, dato- og tidsstempel, GPS-data, kørselsoplysninger (distance, gennemsnitshastighed, maksimumhastighed, samlet brændstofforbrug, samlet energiforbrug, strømforbrug, køretid, opvarmningstid, gennemsnitligt kilometertal).
Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde kontrakten, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, i GDPR).

5.3.4.

Sidste-mil-navigation: Tjenesten gør det muligt for dig at fortsætte med at navigere til dit endelige bestemmelsessted med din smartphone, når du har parkeret dit køretøj.
Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Køretøjets identifikationsnummer (VIN), køretøjs-id, SIM-id, adresse, navn, positionsoplysninger for bruger og køretøj, waypoint-oplysninger, tidspunkt, hastighed.
Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde kontrakten, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, i GDPR).

5.4.

Køretøjsoplysninger

5.4.1.

Køretøjets status: Denne tjeneste giver dig følgende køretøjsoplysninger i Kia Connect-appen:
Dørstatus
Ladeklapstatus
Bagagerum/kølerhjelmstatus
Klimastatus
Batteriladningsniveau, status for ladestik, opladningsstatus (kun elektriske køretøjer)
Brændstofniveau (kun køretøjer med brændstofmotor/hybridkøretøjer)
Sædevarme- og ventilationsstatus 
Vinduesstatus
Soltagsstatus
12V batteristatus
Lysstatus
Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Køretøjets identifikationsnummer (VIN), køretøjs-id, SIM-id, dato- og tidsstempel, GPS-data, oplysninger fra kilometertæller, oplysninger om køretøjets status (status for motor og gear, dør/kølerhjelm/bagagerum/soltag, varme, ventilation og klimaanlæg (HVAC), batteri, brændstof og brændstofniveau, væske (sprinkler- og bremsevæske), dæk, lamper, smartkey samt status for el-køretøj).
Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde kontrakten, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, i GDPR).

5.4.2.

Køretøjsrapport: Du modtager en rapport i Kia Connect-appen, der indeholder oplysninger om køretøjsdiagnostik og oplysninger om kørselsmønstre (antal køretøjsstarter, køreafstand og køretid/tomgangstid). Dette informerer dig om problemer, der kræver vedligeholdelse eller reparationer, og giver oplysninger om problemets sværhedsgrad, nødvendigheden af reparationer/vedligeholdelse og de anbefalede handlinger.
Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Køretøjsidentifikationsnummer (VIN), bil-id, dato- og tidsstempel, GPS-data, oplysninger om køretøjsstatus (motorstatus), oplysninger om kørselsmønster (hastighedsoplysninger (maksimal og gennemsnitlig hastighed), oplysninger om accelerationsstatus, kørt afstand, oplysninger om batteriforbrug (for elektriske køretøjer)).
Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for udførelsen af kontrakten, du har indgået med os (artikel 6, stk. 1, litra b) i GDPR).

5.4.3.

Køretøjsdiagnostik: Levering af en automatiseret diagnostiktjeneste. Når tændingen slås til, udfører køretøjet automatisk en diagnosescanning (Diagnostics Trouble Code ("DTC")). Hvis der registreres en funktionsfejl, modtager du en meddelelse, der forklarer den identificerede funktionsfejl, fejlens alvor samt den anbefale løsning.
Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Køretøjsidentifikationsnummer (VIN), bil-id, dato- og tidsstempel, GPS-data, kilometertælleraflæsning, resultater af DTC-scanning, oplysninger om køretøjets status (status for klimaanlæg, motorstatus, døre, bagagerum, vinduer og motorhjelm åbne/lukket, dæktryksstatus, gear/sædestatus, brændstofniveau, bremse-/motoroliestatus, batteristatus).
Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for udførelsen af den kontrakt, du har indgået med os (artikel 6, stk. 1, litra b) i GDPR).

5.4.4.

Energiforbrug (kun elektriske køretøjer): Denne tjeneste viser oplysninger om det nuværende og gennemsnitlige energiforbrug, distance og energigenvinding i Kia Connect-appen.
Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Køretøjets identifikationsnummer (VIN), køretøjs-id, dato- og tidsstempel, oplysninger fra kilometertæller, samlet strømforbrug (strømforbrug for motor, klimaanlæg, elektrisk enhed, batterier og regenerering).
Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde kontrakten, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, i GDPR).

5.5.

Advarsler og sikkerhed

5.5.1.

Køretøjsadvarsel: Hvis et vindue er åbent, mens køretøjet er slukket, modtager du en notifikation i Kia Connect-appen.
Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Køretøjets identifikationsnummer (VIN), køretøjs-id, SIM-id, dato- og tidsstempel, GPS-data, oplysninger fra kilometertæller, oplysninger om køretøjets status (status for motor og gear, dør/kølerhjelm/bagagerum/soltag, varme, ventilation og klimaanlæg (HVAC), batteri, brændstof og brændstofniveau, væske (sprinkler- og bremsevæske), dæk, lamper, smartkey samt status for el-køretøj).
Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde kontrakten, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, i GDPR).

5.5.2.

Tyverialarm (kun for køretøjer, der er udstyret med et tyverialarmssystem): Når tyverialarmen lyder, vil der blive vist en notifikation i Kia Connect-appen.
Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Køretøjsidentifikationsnummer (VIN), bil-id, dato- og tidsstempel, GPS-data, kilometertælleraflæsning, oplysninger om køretøjets status (status for klimaanlæg, motorstatus, døre, bagagerum, vinduer og motorhjelm åbne/lukket status, dæktrykstatus, gear/sædestatus, brændstofniveau, bremse-/motoroliestatus).
Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for udførelsen af den kontrakt, du har indgået med os (artikel 6, stk. 1, litra b) i GDPR).

5.5.3.

Batteriafladningsalarm: Når 12V-batteriets ladningsniveau falder til et bestemt niveau, modtager du en notifikation i Kia Connect-appen.
Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Køretøjets identifikationsnummer (VIN), køretøjs-id, SIM-id, batteristatus, køretøjets statusalarmtype.
Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde kontrakten, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, i GDPR).

5.5.4.

Bagsædepassageralarm: Hvis der registreres bevægelse på bagsædet, og køretøjet er i parkeringsgear, modtager du en notifikation i Kia Connect-appen.
Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Køretøjets identifikationsnummer (VIN), køretøjs-id, SIM-id, dato- og tidsstempel, GPS-data, oplysninger fra kilometertæller, oplysninger om køretøjets status (status for motor og gear, dør/kølerhjelm/bagagerum/soltag, varme, ventilation og klimaanlæg (HVAC), batteri, brændstof og brændstofniveau, væske (sprinkler- og bremsevæske), dæk, lamper, smartkey samt status for el-køretøj).
Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde kontrakten, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, i GDPR).

5.5.5.

Tomgangsalarm: Hvis køretøjet er i parkeringsgear og kører i tomgang, og en dør åbnes, modtager du en notifikation i Kia Connect-appen.
Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Køretøjets identifikationsnummer (VIN), køretøjs-id, SIM-id, dato- og tidsstempel, GPS-data, oplysninger fra kilometertæller, oplysninger om køretøjets status (status for motor og gear, dør/kølerhjelm/bagagerum/soltag, varme, ventilation og klimaanlæg (HVAC), batteri, brændstof og brændstofniveau, væske (sprinkler- og bremsevæske), dæk, lamper, smartkey samt status for el-køretøj).
Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde kontrakten, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, i GDPR).

5.5.6.

Alarmsystem til overvågning af højspændingsbatterier (kun elektriske køretøjer): Status for højspændingsbatteriet overvåges: Når der registreres en funktionsfejl, vises der en notifikation i Kia Connect-appen og på Instrumentbrættet.
Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Status for klimaanlæg, motorstatus, status for døre/bagagerum/soltag/vinduer, lufttemperatur, afrimningsstatus, opladningsstatus, status for ratvarme, status for sidespejl-/bagrudevarme, dæktrykstatus, 12 V batteristatus, status for fejlindikatorlampe, status for batteri til smart key, status for brændstofniveau, status for sprinklervæske, status for advarselslampe for bremseolie, status for dvaletilstand, tid, status for systemafbrydelse, status for baglygte, status for katastrofeblink.
Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for, at vi, vores kunder eller tredjeparter kan forfølge vores legitime interesser (art. 6 stk. 1 litra f, i GDPR). Disse legitime interesser er: sikring af korrekt levering og funktion af vores tjenester, levering af sikre tjenester og produkter til vores og Kia-koncernens kunder, beskyttelse af vores kunders helbred og liv, beskyttelse af vores kunders ejendom samt beskyttelse af andre personers helbred, liv og ejendom inde i eller uden for køretøjet.

5.6.

Fjernovervågning af forbrug

5.6.1.

Valet-parkeringsmodus: Denne tjeneste giver dig mulighed for dig at overvåge køretøjets placering, det tidspunkt, tændingen sidst blev slukket, køretid, køreafstand og tophastighed i Kia Connect-appen.
Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Unikke identifikatorer (f.eks. køretøjsidentifikationsnummer (VIN)), statusoplysninger om valet-modus (aktiveringsstatus, start- og sluttidspunkt for valet-modus, køretid, kilometertællertid, tomgangstid, maksimal hastighed, køreafstand), køretøjsindikatorer (placering, hastighed, tid, nøjagtighed, retning).
Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for udførelsen af den kontrakt, du har indgået med os (artikel 6, stk. 1, litra b) i GDPR). 

5.6.2.

Valet-advarsel: Med denne tjeneste kan du modtage notifikationer i Kia Connect-appen, hvis dit køretøj overskrider de afstands-, hastigheds- eller tomgangsgrænser, du har indstillet i Kia Connect-appen. Den tilladte distance starter på den position, hvor advarslen blev aktiveret.
Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Køretøjets identifikationsnummer (VIN), dato-og tidsstempel, GPS-data, oplysninger om status for valet-advarsel (status for aktivering samt start- og sluttid for valet-advarsel, driftstid, kørte kilometer, tomgangstid, maksimumhastighed, distance), køretøjsindikatorer (position, hastighed, tid, præcision, retning), indstillede afstands- og tomgangsgrænser.
Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde kontrakten, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, i GDPR). 

5.6.3.

Geofence-advarsel: Med denne tjeneste kan du modtage notifikationer i Kia Connect-appen, hvis dit køretøj forlader et godkendt område eller kører ind i en spærrezone. Du kan indstille de godkendte områder og spærrezoner i Kia Connect-appen.
Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Køretøjets identifikationsnummer (VIN), dato-og tidsstempel, GPS-data, oplysninger om status for geofence-advarsel (status for aktivering samt start- og sluttidspunkt for geofence-advarsel, driftstid, kørte kilometer, tomgangstid, maksimumhastighed, distance), køretøjsindikatorer (position, hastighed, tid, præcision, retning) samt indstillede godkendte områder og spærrezoner.
Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for a opfylde kontrakten, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, i GDPR).

5.6.4.

Advarsel ved overskridelse af hastighed: Hvis denne tjeneste er aktiveret på instrumentbrættet, vil du modtage notifikationer i Kia Connect-appen, hvis dit køretøj overskrider den hastighedsgrænse, du har indstillet i Kia Connect-appen.
Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Køretøjets identifikationsnummer (VIN), dato-og tidsstempel, GPS-data, oplysninger om advarsel ved overskridelse af hastighed (status for aktivering, start- og sluttidspunkt for advarsel ved overskridelse af hastighed, driftstid, kørte kilometer, tomgangstid, maksimumhastighed, distance), køretøjsindikatorer (position, hastighed, tid, præcision, retning), indstillet hastighedsgrænse.
Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde kontrakten, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, i GDPR).

5.6.5.

Advarsel ved overskridelse af tidsrum: Denne tjeneste giver dig mulighed for at modtage notifikationer i Kia Connect-appen, hvis dit køretøj kører uden for det tidsrum, som du har indstillet i Kia Connect-appen.
Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Køretøjets identifikationsnummer (VIN), dato- og tidsstempel, GPS-data, oplysninger om status for advarsel ved overskridelse af tidsrum (status for aktivering, start- og sluttidspunkt for advarsel ved overskridelse af tidsrum, driftstid, kørte kilometer, tomgangstid, maksimumhastighed, distance), køretøjsindikatorer (position, hastighed, tid, præcision, retning), indstillede tidsrum.
Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde kontrakten, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, i GDPR).

5.6.6.

Tomgangsalarm: Med denne tjeneste får du notifikationer i Kia Connect-appen, hvis dit køretøj kører i tomgang ud over det tidsrum, du har indstillet i Kia Connect-appen.
Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Køretøjets identifikationsnummer (VIN), dato- og tidsstempel, GPS-data, oplysninger om status for advarsel ved overskridelse af tidsrum (status for aktivering, start- og sluttidspunkt for advarsel ved overskridelse af tidsrum, driftstid, kørte kilometer, tomgangstid, maksimumhastighed, distance), køretøjsindikatorer (position, hastighed, tid, præcision, retning), indstillede godkendte tidsrum for tomgang.
Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde kontrakten, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, i GDPR).

5.7.

Oplysninger om foretrukken forhandler
Denne Tjeneste giver dig mulighed for at synkronisere oplysningerne om "Foretrukken forhandler" mellem MyKia-webstedet og MyKia-appen og Kia Connect-appen. Synkronisering er valgfri og skal være aktiveret, før den kan bruges. Hvis du vælger ikke at synkronisere oplysninger om "Foretrukken forhandler", er funktionen "Foretrukken forhandler" stadig tilgængelig i Kia Connect-appen, men de viste oplysninger kan afvige fra oplysningerne i MyKia.
Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Køretøjsidentifikationsnummer (VIN), e-mailadresse, UUID, forhandlernavn, forhandleradresse, forhandlerens kontaktoplysninger, forhandleroplysninger, forhandlerens åbningstider.
Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for udførelsen af den kontrakt, du har indgået med os (artikel 6, stk. 1, litra b) i GDPR).

5.8.

Digital nøgle
Denne Tjeneste giver dig mulighed for at bruge din smartphone til at udføre tjenester såsom låsning og oplåsning af dit køretøj, aktivering af køretøjets klimaanlæg eller start af køretøjet (kun inde fra køretøjet) ved hjælp af den indbyggede ultrabredbåndsfunktionalitet ("UWB") og nærfeltskommunikation funktionen ("NFC") på din smartphone. Det giver dig mulig for at dele og administrere din Digitale Nøgle med flere enheder, f.eks. dem, der tilhører familie og venner. Bemærk, at når du bruger denne Tjeneste, udveksles der data mellem den mobile intelligente enhed og køretøjet ved hjælp af UWB- eller NFC-funktionaliteterne. Disse data overføres ikke til os.
Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Brugeroplysninger (f.eks. bruger-id, profilnavn, e-mailadresse, telefonnummer), oplysninger om intelligente enheder (f.eks. enheds-id, enhedsnavn, enhedstyper, OS-version, app-version), oplysninger om Digital Nøgle (f.eks. Digital Nøgle-id, status for Digital Nøgle, adgangstilladelse/-profil, køretøjs-id, id for de fysiske nøglebrikker, antal delte nøgler); For delte nøgler: Yderligere oplysninger, f.eks. start- og slutdatoer (eller fast periode) for brug af digitale nøgler, navn på delt(e) bruger(e) af Digital Nøgle, brugerautorisationspolitik/autorisationsprofil som angivet af dig, diagnostiske oplysninger (fejlkoder), oplysninger om køretøjets status.
Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for udførelsen af den kontrakt, du har indgået med os (artikel 6, stk. 1, litra b) i GDPR).

5.9.

Kort og søgefunktion på startskærmmenu
På startskærmens kort kan du se din aktuelle placering. Med startskærmens søgefunktion kan du søge efter interessepunkter (POI).
Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: GPS-data, søgeord, sprogindstillinger for smartphone.
Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde kontrakten, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, i GDPR).

5.10.

Brug af Touch ID og Face ID (iOS) eller fingeraftryks- og ansigtsgenkendelse (Android)
Du kan bruge visse funktioner i Kia Connect-appen med Touch ID eller Face ID (iOS) eller fingeraftryks- og ansigtsgenkendelse (Android) til at låse op. Dine biometriske data gemmes kun lokalt på din smartphone og videresendes ikke til os. Derfor har vi heller ikke adgang til disse data. Det er kun oplysninger om, hvorvidt verificeringen af biometriske data blev gennemført, der videresendes til Kia Connect-appen via en systemfunktion på din smartphone. Du kan til enhver tid deaktivere brugen af Touch ID eller Face ID (iOS) eller fingeraftryks- og ansigtsgenkendelse (Android) på din smartphone.
Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Oplysninger om, hvorvidt verificeringen af biometriske data blev gennemført.
Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde kontrakten, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, i GDPR).

5.11.

Produkt- og tjenesteforbedring
Ved at aktivere ”Forbedring af produkt/tjeneste” giver du samtykke til vores behandling af oplysninger vedrørende køretøjets ydeevne, brug, drift og stand med henblik på forbedring af kvaliteten af produkter og tjenester. Dit samtykke er frivilligt og kan til enhver tid trækkes tilbage ved at deaktivere den pågældende knap. En sådan tilbagetrækning berører ikke lovligheden af den behandling, der har fundet sted forud for tilbagetrækningen af samtykket. For at aktivere "Forbedring af produkt/tjeneste" er det nødvendigt at aktivere det geografiske informationssystem (”GIS”).
Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Statusoplysninger om følgende: Luftstyringssystem, batteri, tekniske og stabilitetsrelaterede systemer, brug af instrumentbræt, klimaanlæg og varme, motor, bremse og drivaggregat, forskellige funktioner, gear og forbrug, advarsels- og assistancesystem, styretøj og dæk, motor og opladning, el-køretøj, multimedier (fx "synes godt om"-funktionen) samt GPS og hastighed.
Retsgrundlag: Behandlingen er baseret på dit forudgående samtykke (art. 6, stk. 1 litra a, i GDPR).

6.

Instrumentbræt og tjenester i bilen

6.1.

Notifikationscenter
Notifikationscentret giver dig mulighed for at modtage notifikationer fra Kia på Instrumentbrættets skærm. Dette kan bl.a. omfatte notifikationer om tilbagekaldelser vedrørende dit køretøj, servicepåmindelser og servicehandlinger.
Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Unikke identifikatorer (f.eks. køretøjsidentifikationsnummer (VIN)), sekvens-id, læsestatus, læsetid, UTC-tid.
Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for udførelsen af den kontrakt, du har indgået med os (artikel 6, stk. 1, litra b) i GDPR). 

6.2.

Kia Connect Live-tjenester
Kia Connect Live-tjenester omfatter følgende:
Livetrafik og onlinenavigation: Denne tjeneste giver live trafikoplysninger til beregning af ruter og visning af trafiksituationen. Onlinenavigation giver dig mulighed for at navigere til din ønskede destination baseret på en kombination af trafikdata i realtid og historiske trafikdata.
EV-ruteplanlægger (kun for elektriske køretøjer og plug-in-hybride elektriske køretøjer): Når du indstiller en navigationsdestination i køretøjets indbyggede navigationssystem, vurderer denne tjeneste, om det sandsynligvis vil kræve et opladningsstop for at nå frem til destinationen. Hvis et opladningsstop er nødvendigt baseret på køretøjets aktuelle opladningsstatus og det estimerede tidsforbrug, vil tjenesten automatisk tilføje et eller flere ladestationer til den foreslåede rute som mellemliggende stop. Tjenesten tilpasser automatisk de foreslåede opladningsstop, hvis føreren vælger at foretage et tidligere opladningsstop, springe et foreslået opladningsstop over, eller hvis kørselsforholdene medfører et højere energiforbrug end forventet.
Live interessepunkt (POI) og online POI-søgning: Denne tjeneste giver oplysninger om interessepunkter i nærheden baseret på køretøjets aktuelle position. Derudover giver denne tjeneste dig også mulighed for aktivt at søge efter POI'er i nærheden efter kategori. Se punkt 11.6 for flere oplysninger om, hvordan denne tjeneste forbedres gennem levering af lokaliseringsbaseret annoncering.
Vejr: Denne tjeneste giver lokale vejroplysninger baseret på din aktuelle placering.
Parkering: Denne tjeneste giver parkeringsoplysninger på og uden for gaden baseret på den aktuelle position, destinationen i nærheden, landemærke i nærheden eller byens centrum i nærheden.
EV POI (kun for elektriske køretøjer og plug-in-hybride elektriske køretøjer): Denne tjeneste giver oplysninger om ladestationer i nærheden, herunder tilgængelighedsstatus baseret på den aktuelle position.
Forhandler POI: Denne tjeneste giver placeringsoplysninger for Kia-forhandlere i nærheden baseret på køretøjets aktuelle position.
Advarsler om kameraer til fartkontrol/farezone (hvis det er lovligt i brugslandet): Denne tjeneste leverer advarsler i områder, hvor ulykker er særligt almindelige, og advarer dig om ulykkessorte pletter eller kameraer til fartkontrol.
Sportsliga: Denne tjeneste giver oplysninger om tidligere og kommende begivenheder for de valgte sportsgrene og ligaer.
Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: GPS-data, serviceanmodninger og svar på serversøgning, (interessepunktsdata (POI)), forhandlerens POI-data, brændstofrelaterede oplysninger, parkeringsrelaterede oplysninger, oplysninger om kameraer til fartkontrol, oplysninger om elektriske køretøjers (EV) station, vejroplysninger, trafikoplysninger, afstandsenhed (kilometer, miles, meter), sprogindstillinger, oplysninger om teleselskaber, unikke identifikatorer (f.eks. køretøjsidentifikationsnummer (VIN), fører-id, service-id), telefonnummer, dato og lokal tid, protokolversion, oplysninger om navigationsenhed (f.eks. hardwareversion, softwareversion), ruteoplysninger (f.eks. startpunkt, indstillinger, målpunkt, anslået tid), anmodning om ligakampoplysninger, anmodning om holdkampoplysninger, liga-id, ligakampversion, holdkode-id, id for interesseland, ligaversion, holdversion, logoversion.
Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for udførelsen af den kontrakt, du har indgået med os (artikel 6, stk. 1, litra b) i GDPR).
Vi vil også behandle de ovenfor anførte data med det formål at forbedre Kia Connect Live-tjenesterne.
Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig med henblik på de legitime interesser, som vi forfølger (artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR). Vores legitime interesser er: at forbedre Kia Connect Live-tjenesterne.

6.3.

Musikidentifikation
Når du lytter til radioen, giver denne tjeneste dig mulighed for at: (i) identificere navnet på den sang, der afspilles i øjeblikket og den udøvende kunstner; (ii) at hente det tilsvarende albumcover. Tjenesten skal aktiveres ved at klikke på "SoundHound"-logoet på radioskærmen. Ved aktivering optages en kort lydprøve fra radioen og sendes til SoundHound-tjenesten. Efter vellykket identifikation vises navnet på sangen, den udøvende kunstner og - hvis det er tilgængeligt - albumcoveret på instrumentbrættets radioskærm.
Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Enheds-id, kildetypen (USB musik, radio, Bluetooth musik), et unikt anmodnings-id for alle transaktioner, dato, klokkeslæt og resultat (titel, udøvende kunstner og albumcover) for hver SoundHound-søgning.
Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for udførelsen af den kontrakt, du har indgået med os (artikel 6, stk. 1, litra b) i GDPR).

6.4.

Online-stemmegenkendelse
Denne tjeneste muliggør brug af talte kommandoer, så du kan få adgang til og styre visse funktioner i dit køretøj samt skrive og sende sms'er via en tilsluttet mobilenhed. Online-stemmegenkendelse drives i et onlinemiljø (cloudmiljø). Ved aktivering af vores tjenester på instrumentbrættet i dit køretøj aktiveres online-stemmegenkendelse som en standardindstilling. Denne tjeneste kræver overførsel af dine personoplysninger (dvs. stemmeoptagelser) til vores tjenesteudbyder Cerence B.V. og dennes underdatabehandlere, som kan have fysisk adresse i lande uden for EU/EØS og ikke tilbyder et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse (find flere oplysninger i punkterne 9 og 10). Du kan forhindre overførsel af dine personoplysninger til Cerence B.V. og dennes underdatabehandlere ved at deaktivere tjenesten Online-stemmegenkendelse under de relevante indstillinger på dit instrumentbræt. Hvis du deaktiverer tjenesten, kan stemmegenkendelsesfunktionalitet i dit køretøj være begrænset eller deaktiveret.
Cerence B.V. omdanner stemmeoptagelserne til tekst, om nødvendigt ved semantisk fortolkning, og sender derefter resultaterne tilbage til køretøjet.
Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Stemmeoptagelse, GPS-data (position), interessepunkt (POI), Cerence-bruger-id. Sidstnævnte er en unik identifikator til registrering i Cerence B.V.'s server. Cerence-bruger-id og køretøjets identifikationsnummer (VIN) eller andre identifikatorer er ikke forbundet til hinanden. Det betyder, at Cerence B.V. ikke kan identificere en fysisk person ud fra de data, der sendes til Cerence B.V.
Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde kontrakten, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, i GDPR).
Til forbedring af tjenesten Online-stemmegenkendelse vil vi indsamle og opbevare stemmeoptagelser og GPS-data.
Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig, for at vi kan forfølge vores legitime interesser (art. 6 stk. 1 litra f, i GDPR). Vores legitime interesser er: Forbedring af Online-stemmegenkendelsestjenesterne.

6.5.

Synkronisering af personlig kalender/navigation
Denne tjeneste gør det muligt for dig at synkronisere din Google- eller Apple-kalender på din smartphone med den integrerede kalenderfunktion i instrumentbrættet. På den måde kan du se din private kalender i displayet på instrumentbrættet og bruge den til at indstille en destination. Denne tjeneste er kompatibel med både Google-kalender og Apple-kalender.
Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Unikke identifikatorer (fx køretøjets identifikationsnummer (VIN)), mailadresse, kalender-id til mailkonto, Google-token eller iCloud-adgangskode, kalenderaftaler (fx aftalens titel, dato og klokkeslæt, adresse).
Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde kontrakten, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, i GDPR).

6.6.

Musikstreaming
Denne tjeneste giver dig mulighed for at nyde din yndlingsmusik og -lyd (podcasts, lydbøger) via streamingtjenester via den integrerede skærm og højttalere via køretøjets infotainmentsystem. Bemærk, at denne tjeneste ikke omfatter abonnementet med den pågældende streamingtjeneste. Du skal oprette en konto og oprette et separat abonnement hos din foretrukne streamingudbyder. Tjenesten er som standard ikke aktiveret på dit instrumentbræt, men skal i stedet aktiveres via Kia Connect Store. Den vil gære tilgængelig i op til tre år fra starten af den gratis periode for Kia Connect-tjenester (dvs. fra startdatoen for garantien på dit køretøj). Yderligere oplysninger om denne tjeneste findes i punkt 4.2.2.5 i Brugervilkårene for Kia Connect.
Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Brugerautorisationsdata (f.eks. e-mailadresse, bruger-id), tjenesteoplysninger, (tokenisering af legitimationsoplysninger for hver indholdsudbyder), køretøjsoplysninger (VIN, mærke, motortype, salgsland, modelnavn, modelår, instrumentbrættets platform, instrumentbrættets model), startdato for garanti.
Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for udførelsen af den kontrakt, du har indgået med os (artikel 6, stk. 1, litra b) i GDPR).

6.7.

Køretøjsoplysninger

6.7.1.

Notifikationer om tilbagekaldelser: Vi sender dig notifikationer om igangværende tilbagekaldelser for dit køretøj via førnævnte notifikationscenter. Notifikationer om tilbagekaldelser kan også sendes til dig ved brug af andre metoder (fx i Kia Connect-appen, via mail til din registrerede mailadresse eller via fysisk post).
Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Unikke identifikatorer (fx køretøjets identifikationsnummer (VIN)), sekvens-id, læsestatus, UTC-tid, kørte kilometer, startdato for garanti).
Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde kontrakten, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, i GDPR).

6.7.2.

Servicepåmindelser: Vi sender påmindelser om kommende datoer for regelmæssig vedligeholdelse af dit Kia-køretøj via førnævnte notifikationscenter.
Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Unikke identifikatorer (fx køretøjets identifikationsnummer (VIN)), sekvens-id, læsestatus, UTC-tid, kørte kilometer, startdato for garanti).
Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde kontrakten, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, i GDPR).

6.7.3.

Servicehandlingsnotifikationer: Vi kan også informere dig om manglende anbefalede servicehandlinger (såsom softwareopdateringer, udskiftning af dele med forbedrede nye dele eller kvalitetskontrol af bestemte komponenter i dit Kia-køretøj). Information om anbefalede servicehandlinger sendes til dig via førnævnte notifikationscenter og/eller i Kia Connect-appen eller via mail til din registrerede mailadresse.
Denne behandling er underlagt dit forudgående samtykke, som du kan give ved at aktivere den respektive samtykkeknap i samtykkelisten i Kia Connect-appen. Dit samtykke er frivilligt og kan til enhver tid trækkes tilbage (fx ved at deaktivere den respektive samtykkeknap i samtykkelisten i Kia Connect-appen). Tilbagetrækning af dit samtykke vil ikke påvirke lovligheden af behandling baseret på et sådant samtykke forinden tilbagetrækningen.
Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Køretøjets identifikationsnummer (VIN)), sekvens-id, læsestatus, UTC-tid, kørte kilometer, startdato for garanti.
Retsgrundlag: Behandlingen er baseret på dit forudgående samtykke (art. 6, stk. 1, litra a, i GDPR).

6.7.4.

Påmindelser om obligatoriske køretøjsinspektioner (fx TÜV i Tyskland eller MOT i Storbritannien): Vi informerer dig om kommende obligatoriske køretøjsinspektioner, for eksempel påmindelser om "Ministry of Transport"-testen (almindeligvis omtalt som "MOT") for køretøjer i Storbritannien. For at kunne bruge tjenesterne skal du oplyse Kia om den korrekte dato for seneste obligatoriske køretøjsinspektion samt datoen for køretøjets første registrering.
Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Unikke identifikatorer (fx køretøjets identifikationsnummer (VIN)), sekvens-id, læsestatus, UTC-tid, kørte kilometer, startdato for garanti), seneste inspektionsdato, første registreringsdato.
Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde kontrakten, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, i GDPR).

6.8.

Like-knap til USB-musik og radio
Like-knappen til USB-musik og radio giver dig mulighed for at vælge og tilføje sange til en playliste med dine yndlingssange. Du kan like og unlike sange via synes godt om-knappen, som er integreret i infotainmentsystemets musikfunktion.
Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Kildetypen (USB-musik, radio, Bluetooth-musik), navnet på sangen, kunstneren og albummet, like-/unlike-oplysninger, GPS-data, kabinetemperatur, køretøjets hastighed, vejr (ud fra din aktuelle position) og tidsoplysninger.
Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde kontrakten, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, i GDPR).

7.

OTA-opdateringer (over-the-air)

7.1.

OTA-opdatering af kort og infotainment
"OTA-opdatering af kort og infotainment" muliggør
opdateringer af kortene i køretøjets navigationssystem ("Kortopdatering"); og/eller
opdateringer af infotainmentsoftware eller forbedringer af instrumentbrættets software ("Opdatering af infotainment")
fra vores servere til det integrerede telematiksystem ved hjælp af "over-the-air"-metoden.
OTA-opdateringen af Kort og Infortainment er en del af de Tjenester, du har anmodet om, og er derfor aktiveret som standard.
Yderligere oplysninger om OTA-Opdateringen af Kort og Infotainment findes i punkt 4.2.3.2 i Brugervilkårene for Kia Connect.
Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Unikke identifikatorer (f.eks. køretøjsidentifikationsnummer (VIN)), køretøjssoftwareversion, fejlsøgningskoder, køretøjets fremstillingsdato, GPS-data (længdegrad, breddegrad højde), telekommunikationsudbyder, sprogindstillinger, landekode eller regionskode, identifikatorer for instrumentbræt (f.eks. type systemversion, platform, producent), relevante metadata.
Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for udførelsen af den kontrakt, du har indgået med os (artikel 6, stk. 1, litra b) i GDPR.
For at undgå tvivl, hvis du modtager Kortopdateringer og/eller Infotainmentopdateringer ved at gå ind på websiden https://update.kia.com/EU/E1/Main eller hos forhandleren, tilbydes disse opdateringer ikke til dig via "over-the-air"-metoden, og vi er ikke den dataansvarlige for relateret behandling af personoplysninger.

7.2.

OTA-opdatering af køretøjssystemet
OTA-opdatering af Køretøjssystemet gør det muligt at opdatere den integrerede software i visse af køretøjets styreenheder med nyere versioner af softwaren eller med opdaterede parametre ("Opdatering af køretøjssystemet") fra vores servere ved hjælp af "over-the-air"-metoden. Vi kan give dig OTA-opdateringer af køretøjssystemet af forskellige årsager og til forskellige formål, især for at afhjælpe en defekt inden for garantiperioden, inden for rammerne af producentens garanti eller af andre sikkerhedsmæssige årsager. Yderligere oplysninger om OTA-opdateringer af køretøjssystemet findes i punkt 4.2.3.3 i Brugervilkårene for Kia Connect.
Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Køretøjsidentifikationsnummer (VIN), oplysninger om køretøjets status (tænding, klima, batteri, motorhjelm, gearstangens position, lampe, parkeringsbremse), brugshistorik (OTA-opdatering), fejlsøgningsoplysninger (fejlkoder, OTA-resultat, softwaregendannelsesresultat) og oplysninger om softwareversion (elektronisk styreenhed), køretøjets kildeversion-id, køretøjets målversion-id, leveringsstatus, pakkenavn, opdateringsresultat, TMU's telefonnummer (MDN eller MIN), teleselskab, enheds-id, platformsproducent, platformsnavn, OMADM-version.
Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for udførelsen af den kontrakt, du har indgået med os (artikel 6, stk. 1, litra b) i GDPR.
For at undgå tvivl, hvis du modtager opdateringer af køretøjssystemet ved at få adgang til websiden https://update.kia.com/EU/E1/Main eller hos forhandleren, tilbydes disse opdateringer ikke til dig via "over-the-air"-metoden, og vi er ikke den dataansvarlige for den relaterede behandling af personoplysninger.

8.

Opgraderinger

8.1.

Generelt
Som nævnt i Brugervilkårene for Kia Connect kan Kia tilbyde opdateringer. Opdateringerne kan købes i butiksafsnittet i Kia Connect-appen ("Kia Connect Store"). Se punkt 5 i brugervilkårene for Kia Connect for at få flere oplysninger om opdateringerne.
Selve Opdateringerne kræver ikke behandling af personoplysninger, medmindre den relevante Opdatering omfatter eller vedrører en Tjeneste, der henvises til ovenfor. I sådanne tilfælde vil vi informere dig om behandlingen af personoplysninger i forbindelse med en sådan Tjeneste i det relevante punkt ovenfor. Bemærk, at det i nogle tilfælde være nødvendigt at bruge Tjenesten "OTA-opdatering af køretøjssystemet" for at installere en opgradering. Se punkt 7.2 ovenfor for flere oplysninger om de personoplysninger, der behandles i forbindelse med OTA-opdatering af køretøjssystemet, og det gældende retsgrundlag for en sådan behandling.
Hver opgradering er knyttet til et bestemt køretøj som identificeres af dets unikke køretøjsidentifikationsnummer (VIN). Det betyder, at vi behandler oplysninger om den købte opgradering, det relevante VIN og oplysninger om køretøjets elektroniske styreenhed. Behandlingen er nødvendig for udførelsen af kontrakten vedrørende købet af den relevante opgradering (artikel 6, stk. 1, litra b) i GDPR.

8.2.

Underretning af andre brugere om opdateringer
Det er muligt for et køretøj at blive knyttet til flere brugeres Kia Connect-konti. Hvis dette er tilfældet, vil vi først informere den bruger, der først tilknyttede sin Kia Connect-konto til det relevante køretøj ("Hovedbruger") og eventuelle andre brugere, der har knyttet køretøjet til deres Kia Connect-konto ("Delte brugere") via e-mail om en anden delt brugers køb af en opdatering og aktivering og deaktivering (hvis det er relevant) af den pågældende opdatering.
Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Køretøjsidentifikationsnummer (VIN), navn, e-mailadresse, tekniske data (f.eks. enhedsoplysninger, IP-adresse, bruger-id, UUID), oplysninger vedrørende den relevante opdatering.
Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for udførelsen af den kontrakt, du har indgået med os (artikel 6, stk. 1, litra b) i GDPR).

9.

Kia Connect Store og købsproces
Du kan vælge opdateringer og købe og/eller aktivere dem i Kia Connect Store (som defineret i punkt 8.1 ovenfor). Oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med Kia Connect Store og købsprocessen findes i Databeskyttelseserklæringen for Kia Connect Store, som er tilgængelig i Kia Connect Store og som også er tilgængelig her: https://connect.kia.com/eu/downloads

10.

Betalingsproces
Behandlingen af din betaling er underlagt en separat databeskyttelseserklæring, som vil være tilgængelig for dig, før du udsteder betalingen for den relevante opdatering i Kia Connect Store. Denne særskilte Databeskyttelseserklæring er også tilgængelig her: https://connect.kia.com/eu/downloads.

11.

Andre behandlingsaktiviteter
Ud over de behandlingsaktiviteter, der er beskrevet ovenfor, kan vi behandle dine personoplysninger til følgende formål:

11.1.

Kommunikation: Vi kan behandle dine personoplysninger for at kommunikere med dig i forbindelse med de Tjenester eller den kontrakt, du har indgået med os (f.eks. for at yde kundesupport, informere dig om tekniske problemer med Tjenesterne, for at udføre vores kontraktlige forpligtelser, for at informere dig om ændringer i Brugervilkårene for Kia Connect eller denne Databeskyttelseserklæring) via flere kommunikationskanaler, herunder instrumentbrættet i dit køretøj (f.eks. gennem notifikationscentret eller infotainmentsystemet), e-mail, telefon og notifikationer i Kia Connect-appen (til dette formål leverer Kia Connect-appen en separat indbakke). Når du kontakter os via tilgængelige kommunikationskanaler (f.eks. kontaktformular på vores hjemmeside eller i Kia Connect-appen, e-mail eller telefon), kan vi behandle dine personoplysninger til at håndtere din anmodning og kommunikere med dig i forbindelse med din anmodning. Visse felter i kontaktformularen i Kia Connect-appen vil blive udfyldt på forhånd for at gøre det lettere for dig at bruge kontaktformularen. For oplysninger om vores kommunikation med dig vedrørende opdateringer købt til dit køretøj, se punkt 8.2 ovenfor.
Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Kontaktoplysninger (f.eks. e-mailadresse, telefonnummer), data, der er relevante for brug af notifikationscentret (dvs. unikke identifikatorer såsom køretøjsidentifikationsnummer (VIN), sekvens-id, læsestatus, UTC-tid), data, der er relevante for afsendelse af notifikationerne i Kia Connect-appen (bruger-id, land, sprog, enheds-id, systemtoken, platform, UUID, kontakt-id), data, der er relevante for forudfyldelse af kontaktformularen i Kia Connect-appen (e-mailadresse, køretøjsidentifikationsnummer (VIN), sprog, UUID), navn, oplysninger, som du har givet i forbindelse med den relevante anmodning, kontraktdata.
Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for udførelsen af den kontrakt, du har indgået med os (artikel 6, stk. 1, litra b) i GDPR), eller med henblik på de legitime interesser, som vi forfølger (artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR). Vores legitime interesser er: at yde den bedst mulige service til vores kunder og på passende vis besvare og behandle vores kunders anmodninger.

11.2.

Teknisk support: Hvis der registreres et teknisk problem vedrørende dit køretøj og tjenesterne, kan vi være underlagt krav om at aflæse information fra dit køretøj med henblik på at analysere en sådan information og løse det registrerede problem. Efter dit forudgående samtykke vil vi indsamle og behandle det, der kendes som en logfil, som vi henter fra instrumentbrættet i dit køretøj, og som indeholder visse kategorier af personoplysninger. Dit samtykke er frivilligt og kan til enhver tid trækkes tilbage (fx ved at bruge vores kontaktformular under menupunktet “Kundesupport” under “Kontakt os” på vores hjemmeside (https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/)). Tilbagetrækningen af dit samtykke vil ikke påvirke lovligheden af behandlingen baseret på et sådant samtykke forud for tilbagetrækningen. Bemærk dog, at en afvisning eller tilbagetrækning af dit samtykke kan forhindre, at vi kan tilbyde eller gennemføre en analyse af det registrerede problem i dit køretøj og tjenesterne.
Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Køretøjets identifikationsnummer (VIN), tidsstempler, data om geografisk placering/GPS-koordinater (fx dine tidligere destinationer) samt oplysninger om køretøjsdiagnostik vedrørende køretøjets ydeevne, brug, drift og tilstand.
Retsgrundlag: Behandlingen er baseret på dit forudgående samtykke (artikel 6, stk. 1, litra a, i GDPR).

11.3.

Markedsføring: Vi kan kontakte dig via Instrumentbrættet i dit køretøj, e-mail og/eller notifikationer i Kia Connect-appen (Kia Connect-appen indeholder en separat indbakke) for at give dig salgsfremmende oplysninger om vores produkter og/eller tjenester, for at anmode dig om at deltage i undersøgelser eller for at give din feedback.
I forbindelse med e-mails og notifikationer i Kia Connect-appen er dette normalt underlagt dit forudgående samtykke og omfanget af et sådant samtykke. Du kan give dit samtykke ved at aktivere den respektive samtykkeknap på samtykkelisten i Kia Connect-appen eller på anden måde (hvis relevant). Dit samtykke er frivilligt og kan til enhver tid trækkes tilbage (f.eks. ved at deaktivere den respektive samtykkeknap på samtykkelisten i Kia Connect-appen). Du kan også til enhver tid afmelde vores salgsfremmende e-mail-liste ved at klikke på afmeldingslinket, der er inkluderet i hver salgsfremmende e-mail, vi sender. Tilbagetrækningen af dit samtykke vil ikke påvirke lovligheden af ​​behandling baseret på et sådant samtykke før tilbagetrækningen. Du har også ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til direkte markedsføring (se punkt 12.6 nedenfor for flere oplysninger).
Hvis du giver os din e-mailadresse som en del af tilmeldingen til Tjenesterne, og medmindre du har gjort indsigelse, kan vi sende dig oplysninger om lignende Kia Connect-tjenester eller -produkter til den relevante e-mailadresse uden først at spørge dig om dit forudgående specifikke samtykke. Dette skyldes, at der i sådanne tilfælde ikke kræves specifikt samtykke fra dig som eksisterende kunde. Dette gælder også for at sende dig sådanne oplysninger via notifikationer i Kia Connect-appen til indbakken, som leveres separat i appen. Du har dog til enhver tid ret til at fravælge at modtage en sådan e-mail-markedsføring uden at skulle pådrage dig nogen omkostninger (bortset fra transmissionsomkostningerne i henhold til de grundlæggende takster) (f.eks. ved at deaktivere de respektive knapper i listen "Tjenesterelateret annoncering" i Kia Connect-appen). Du kan også til enhver tid afmelde dig vores salgsfremmende e-mail-liste ved at klikke på afmeldingslinket i hver e-mail, vi sender. Du har også ret til til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til direkte markedsføring (se punkt 12.6 nedenfor for flere oplysninger).
Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Navn, kontaktoplysninger (f.eks. e-mail), tekniske data (f.eks. enhedsoplysninger, IP-adresse, bruger-id, UUID), oplysninger om dit samtykke (f.eks. dato og tidspunkt for tilmelding).
Retsgrundlag: Behandlingen er baseret på dit forudgående samtykke (artikel 6, stk. 1, litra a) i GDPR; § 7, stk. 2, nr. 2 i den tyske lov mod illoyal konkurrence ("UWG")), eller den er nødvendig med henblik på de legitime interesser, som vi forfølger (artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR; § 7, stk. 3 i UWG). Vores legitime interesser er: at fremme vores tjenester og produkter.

11.4.

Feedback og undersøgelser: Fra tid til anden kan vi invitere dig til at give feedback og/eller deltage i undersøgelser om os og vores tjenester, herunder supporttjenester (se punkt 11.1 ovenfor for oplysninger om vores kommunikation med dig). Hvis du giver din feedback eller deltager i vores undersøgelser, kan vi behandle relevante personoplysninger med henblik på at behandle og evaluere feedback eller foretage og evaluere undersøgelsen. Dette er for at at forbedre vores tjenester og tilpasse dem til vores kunders behov.
I nogle tilfælde kan vi gennemføre undersøgelser ved hjælp af Salesforce Marketing Cloud-platformen, der leveres af salesforce.com Germany GmbH eller online-spørgeundersøgelsesværktøjet SurveyMonkey leveret af Momentive Europe UC ("Momentive") (se punkt 13 nedenfor for flere oplysninger om disse udbydere). Hvis du deltager i undersøgelser, der foretages på SurveyMonkey, skal du muligvis klikke på et link, som er inkluderet i undersøgelsesinvitationen. Når du klikker på linket, vil du blive henvist til en hjemmeside hos Momentive, hvor undersøgelsen vil blive gennemført. Momentive behandler de undersøgelsesrelaterede oplysninger på vores vegne og til vores formål. Momentive kan desuden: (i) indsamle og behandle oplysninger om din enhed og andre tekniske data for at undgå flere deltagere; og (ii) bruge cookies til at genkende om deltageren allerede har besøgt undersøgelsen og genindsætte svar, som brugeren allerede har givet. Du kan finde flere oplysninger om Momentives behandling af personoplysninger på https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/.
Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Navn (hvis relevant og oplyst), indholdsdata (f.eks. din feedback og/eller svar), tekniske data (IP-adresse, UUID, operativsystemversion, enhedstype, enheds-id/MAC-adresse, system- og ydeevneoplysninger og browsertype).
Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig med henblik på de legitime interesser, vi forfølger (artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR). Vores legitime interesser er: at forbedre vores tjenester.

11.5.

Tilfredshed med ruten: Fra tid til anden kan vi anmode dig via dit køretøjs instrumentbræt (via infotainmentsystemet) om at indsende din feedback for at måle din tilfredshed med vores rutevejledning og lokaliseringsoplysninger.
Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Køretøjsidentifikationsnummer (VIN), geoplaceringsdata (f.eks. GPS-koordinator til live trafikinformation), det integrerede ICCID-kort i dit køretøjs SIM-kort (ICCID), et unikt anmodnings-id for enhver transaktion, din tilfredshedsskala.
Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig med henblik på de legitime interesser, vi forfølger (artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR). Vores legitime interesser er: at forbedre vores tjenester.

11.6.

Lokaliseringsbaseret annoncering: På kvalificerede køretøjer vil Tjenesten "Live interessepunkt (POI) og online POI-søgning" (se punkt 6.2 ovenfor) blive forbedret af data, der leveres via vores partner 4.screen (se https://www.4screen.com/). Baseret på denne forbedring af Tjenesten kan du vælge at modtage oplysninger om butikker eller restauranter (såsom deres placering) via markerede knappenåle på kortet eller via kortets søgefunktion. Du kan også vælge at modtage særtilbud og tilbud fra butikker og restauranter i nærheden af dit køretøj.
Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Køretøjsidentifikationsnummer (VIN), lokaliseringsdata, tjenesteanmodning, profil-id, bruger-id.
Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig med henblik på de legitime interesser, som vi forfølger (artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR). Vores legitime interesser er: levering af en optimeret tjeneste til dig gennem inkludering af yderlige funktioner til POI-søgningen.

11.7.

Datadeling: Oplysninger om vores deling af dine personoplysninger med tredjeparter findes i punkt 13 nedenfor.

11.8.

Forretningsdrift: Vi kan behandle visse af de ovennævnte kategorier af personoplysninger til interne forvaltnings- og administrative formål, herunder administration af optegnelser eller føring af interne protokoller.
Retsgrundlag: Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger til disse formål er vores legitime interesser (art. 6, stk. 1 litra f, i GDPR) . Vores legitime interesser er sikring af en hensigtsmæssig og effektiv drift af vores forretning.

11.9.

Lovlig overholdelse: Vi kan behandle visse af ovennævnte kategorier af personoplysninger (fx registreringer af samtykker, du har givet, herunder dato og tidspunkt samt indhold og samtykkeform) for at sikre overholdelse af gældende love, direktiver, anbefalinger eller anmodninger fra lovgivende myndigheder (fx anmodninger om videregivelse af personoplysninger ved overførsel til domstole eller lovgivende myndigheder, herunder politiet).
Retsgrundlag: En sådan behandling kan være nødvendig: (i) for at overholde en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt (art. 6, stk. 1 litra c, i GDPR) eller (ii) for at beskytte vores legitime interesser (art. 6, stk. 1 litra f, i GDPR). Vores legitime interesser er at sikre vores overholdelse af juridiske forpligtelser.

11.10.

Retssager og undersøgelser: Vi kan behandle visse af ovennævnte kategorier af personoplysninger for at vurdere, håndhæve og forsvare vores rettigheder og interesser.
Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at beskytte vores legitime interesser (art. 6 stk. 1 litra f, i GDPR). Vores legitime interesser er at beskytte og håndhæve vores rettigheder.

12.

Dine rettigheder
I tilfælde hvor vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, kan du til enhver tid trække dette samtykke tilbage (art. 7, stk. 3, i GDPR). Tilbagetrækningen af ​​dit samtykke påvirker ikke lovligheden af ​​den behandling, der udføres på grundlag af samtykket forud for tilbagetrækningen.
Derudover har du i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning ret til: Indsigt i dine personoplysninger (art. 15 i GDPR), ret til berigtigelse af dine personoplysninger (art. 16 i GDPR), ret til sletning af dine personoplysninger (art. 17 i GDPR), ret til begrænsning af behandlingen af ​​dine personoplysninger (art. 18 i GDPR), ret til dataportabilitet (art. 20 i GDPR) og ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​dine personoplysninger (art. 21, stk. 1 og 2 i GDPR).
Derudover har du også ret til at indgive en klage til en kompetent tilsynsmyndighed (art. 77 i GDPR).
Bemærk, at disse rettigheder kan være underlagt visse begrænsninger i henhold til gældende lokale databeskyttelseslove.

12.1.

Ret til indsigt: Du har ret til at få oplyst, om vi behandler personoplysninger om dig, og til i givet fald at anmode om at få indsigt i disse oplysninger og visse andre oplysninger. De oplysninger, du kan få indsigt i, er bl.a. behandlingens formål, hvilke kategorier af personoplysninger, der behandles, og hvilke modtagere eller kategorier af modtagere personoplysningerne er eller vil blive videregivet til. Bemærk dog, at andre personers interesser kan begrænse din ret til indsigt.
Du kan være berettiget til at modtage en kopi af de personoplysninger, som behandles. Hvis du beder om yderligere kopier, kan vi opkræve et rimeligt gebyr svarende til de administrative omkostninger.

12.2.

Ret til berigtigelse: Du har ret til at få berigtiget eventuelle fejl i dine personoplysninger. Afhængigt af behandlingens formål kan du have ret til at få ufuldstændige personoplysninger berigtiget, herunder ved afgivelse af en supplerende erklæring. 

12.3.

Ret til sletning (”retten til at blive glemt”): Du har under visse omstændigheder ret til at få dine personoplysninger slettet, og vi vil i så fald være forpligtet til at slette dem.

12.4.

Ret til begrænset behandling af oplysninger: Du har under visse omstændigheder ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. I dette tilfælde vil de respektive oplysninger blive markeret og kan kun behandles af os til bestemte formål.

12.5.

Ret til dataportabilitet: Du har under visse omstændigheder ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage de personoplysninger om dig selv, som du har givet til os, og til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig, uden at vi må forhindre dette.

12.6.

RET TIL INDSIGELSE: UNDER VISSE OMSTÆNDIGHEDER, OG HVOR BEHANDLINGEN ER BASERET PÅ LEGITIME INTERESSER (ARTIKEL 6, STK. 1 LITRA f), I GDPR), KAN DU TIL ENHVER TID HAVE RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD VORES BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER AF GRUNDE, DER VEDRØRER DIN SÆRLIGE SITUATION, OG VI KAN BLIVE PÅLAGT IKKE LÆNGERE AT BEHANDLE DINE PERSONOPLYSNINGER.
NÅR DINE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLES TIL DIREKTE MARKEDSFØRINGSFORMÅL, HAR DU DESUDEN TIL ENHVER TID RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLINGEN AF PERSONOPLYSNINGER VEDRØRENDE DIG TIL SÅDAN MARKEDSFØRING, HVILKET OMFATTER PROFILERING I DET OMFANG, DET ER RELATERET TIL SÅDAN DIREKTE MARKEDSFØRING. I DETTE TILFÆLDE VIL DINE PERSONOPLYSNINGER IKKE LÆNGERE BLIVE BEHANDLET TIL SÅDANNE FORMÅL AF OS. 

12.7.

Ret til at træffe foranstaltninger til opbevaring og kommunikation af oplysninger efter ens død: Du har ret til at træffe specifikke foranstaltninger til opbevaring og kommunikation af dine personoplysninger efter din død, og vi vil handle i overensstemmelse hermed. Du kan også lave generelle aftaler med en tredjepart, som så underretter os om dine ønsker, såfremt det skulle blive relevant.

13.

Modtagere og kategorier af modtagere
Enhver adgang til dine personoplysninger hos Kia er begrænset til de personer, der har behov for at vide det for at kunne udføres deres arbejdsopgaver.
Kia kan videregive dine personoplysninger til de respektive formål og i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning til de modtagere og kategorier af modtagere, der er anført nedenfor: 
Kia-koncernselskaber - Vi kan videregive dine personoplysninger til andre selskaber, der er medlemmer af Kia-koncernen, herunder vores tilknyttede selskaber i Europa og Kia Corporation i Republikken Korea.
I det omfang vi videregiver sådanne data til andre medlemmer af Kia-koncernen til interne administrative formål, er en sådan videregivelse nødvendig i forbindelse med vores operationelle og forretningsmæssige interesser (artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR). Vi kan også videregive sådanne data, fordi det er nødvendigt for udførelsen af vores kontrakt med dig (artikel 6, stk. 1, litra b) i GDPR).
Desuden kan videregivelsen i visse tilfælde være baseret på dit samtykke (artikel 6, stk. 1, litra a) i GDPR). Hvis du f.eks. aktiverer den respektive samtykkeknap på samtykkelisten i Kia Connect-appen, kan du acceptere deling af visse køretøjsdata med det relevante nationale Kia-salgsselskab eller distributør i dit land i Europa til forskellige formål. Se samtykkelisten i Kia Connect-appen for at få flere oplysninger. Hvis du giver et sådant samtykke, er dit samtykke frivilligt og kan til enhver tid trækkes tilbage (f.eks. ved at deaktivere den respektive samtykkeknap på samtykkelisten i Kia Connect-appen). Tilbagetrækningen af dit samtykke vil ikke påvirke lovligheden af behandlingen baseret på et sådant samtykke inden tilbagetrækningen. 
Vi vil informere Kias nationale salgsselskab distributør i dit land om køretøjsrelaterede notifikationer (se punkt 6.7), vi har sendt til dig, for at undgå, at du bliver sendt den samme notifikation via flere kanaler fra forskellige Kia-selskaber. Det er nødvendigt med henblik på legitime interesser, der forfølges af os og den relevante modtager af oplysningerne (artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR). Den relevante modtagers og vores legitime interesser er: at yde den bedst mulige service til vores kunder, da deling af disse oplysninger vil undgå kundefrustration forårsaget af at modtage den samme notifikation via flere kanaler og fra forskellige virksomheder i Kia-koncernen.
Telekommunikationsudbydere – Med henblik på at levere vores tjenester til dig (artikel 6, stk. 1 litra b) i GDPR) kan vi videregive dine personoplysninger til Vodafone GmbH, Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 Düsseldorf, Tyskland, som leverer de relevante telekommunikationstjenester. Vodafone GmbH vil behandle dine personoplysninger som en uafhængig dataansvarlig.
Tjenesteudbydere – Vi kan videregive dine personoplysninger til visse tredjeparter, uanset om de er tilknyttede eller ikke-tilknyttede, der behandler sådanne data som vores tjenesteudbydere på vores vegne under passende instruktioner som databehandlere og som nødvendigt til de respektive behandlingsformål (artikel 28, stk. 3, GDPR). Disse databehandlere er underlagt kontraktlige forpligtelser, som kræver, at de implementerer passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, for at beskytte personoplysningerne og kun behandle personoplysningerne i overensstemmelse med vores instruktioner. Vores tjenesteudbydere omfatter:
Tjenesteudbyderen for den tekniske infrastruktur og vedligeholdelsestjenester, der er relevante for tjenesterne, er Hyundai Autoever Europe GmbH, Kaiserleistraße 8a, 63067 Offenbach am Main, Tyskland.
Tjenesteudbyderne for vores platforme til administration af kundedata og platforme til administration af forbundne bildata, som er salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Straße 31-37, 80636 München, Tyskland, og Amazon Web Services EMEA SARL, 38 avenue, John. F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, med deres servere placeret inden for EU/EØS.
Tjenesteudbyderen Momentive Europe UC, Second Floor, 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Dublin 4, Irland, som leverer online-undersøgelsesværktøjet SurveyMonkey og relaterede tjenester med henblik på at gennemføre og evaluere undersøgelser.
Tjenesteudbyderen Cerence B.V., CBS Weg 11, 6412EX Heerlen, Holland, som leverer tjenester i forbindelse med online-stemmegenkendelse.
Vores tilknyttede enheder i EU/EØS, som leverer tjenester relateret til kundesupport, herunder callcenter-tjenester.
Tjenesteudbyderne TomTom Global Content B.V. og HERE Europe B.V., som leverer kortrelaterede tjenester.
Andre tjenesteudbydere, der er involveret i forbindelse med specifikke tjenester.
Statslige myndigheder, domstole og lignende tredjeparter, der er offentlige organer - Vi kan videregive dine personoplysninger til statslige myndigheder, domstole og lignende tredjeparter, der er offentlige organer, hvor vi har en juridisk forpligtelse til at gøre det (artikel 6, stk., 1 litra c) i GDPR) eller med henblik på at beskytte vores interesser eller håndhæve vores rettigheder (artikel 6, stk. 1 litra f) i GDPR). Disse modtagere vil behandle de relevante personoplysninger som uafhængige dataansvarlige.
Eksterne professionelle rådgivere - Vi kan videregive dine personoplysninger til vores skatterådgivere, auditører, regnskabsfolk, juridiske rådgivere og andre eksterne professionelle rådgivere med henblik på at drive vores virksomhed (artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR). I nogle tilfælde kan vi også videregive dataene for at beskytte vores interesser eller håndhæve vores rettigheder (artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR). Disse modtagere vil normalt behandle de relevante personoplysninger som uafhængige dataansvarlige.
Tredjepartskøbere - I tilfælde af at vi sælger eller overfører alle eller nogle relevant dele af vores aktiver eller forretning (herunder reorganisering eller likvidation), kan vi videregive dine personoplysninger til tredjepartskøbere (artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR). Disse modtagere vil behandle de relevante personoplysninger som uafhængige dataansvarlige.
Andre - Vi kan også videregive dine personoplysninger til andre tredjeparter (f.eks. forsikringsselskaber, leasingselskaber, finansielle tjenesteudbydere, transportvirksomheder, dataaggregatorer); men med undtagelse af ADAS som nævnt nedenfor deler vi kun dine personoplysninger med sådanne tredjeparter, hvor: (i) du har anmodet om, at vi gør det og givet dit forudgående samtykke til en sådan videregivelse (artikel 6, stk. 1, litra a) GDPR); (ii) en sådan videregivelse er nødvendig for udførelsen af vores kontrakt med dig (artikel 6, stk. 1, litra b) GDPR); eller (iii) en sådan videregivelse er nødvendig for udførelsen af den relevante tredjeparts kontrakt med dig (artikel 6, stk. 1 litra b) GDPR). Disse modtagere vil behandle de relevante personoplysninger som uafhængige dataansvarlige.
Inden for rammerne af Advanced Driver Assist System ("ADAS") indsamler og behandler vi et statisk sæt telematikdata og overfører disse data til forudvalgte dataaggregatorer. Disse oplysninger er statiske, dvs. de inkluderer ikke kørselsoplysninger, så det ikke er muligt at profilere enkeltpersoners kørselsadfærd. Formålet med denne behandling er at beskytte mod mulig svigagtig praksis, at forbedre og udvikle vores ADAS for at øge antallet af køretøjer med et højt niveau af sikkerhedsudstyr og for at forenkle forsikringsprocessen for vores kunder. Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Oplysninger om køretøjets konstruktion (VBI), som kan omfatte køretøjsidentifikationsnummer (VIN), model, udstyr, modelår, pris, farve, brændstoftype, spændingssystem, emissioner, klasse, strøm og monteret udstyr, herunder ADAS-sikkerhedssystemer. Behandlingen er nødvendig med henblik på de legitime interesser, som vi forfølger (artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR). Vores legitime interesser er: at forbedre vores tjenester, levere forbedrede produkter og øge salget af ADAS-køretøjer samt udvikle nye produkter og kundetjenester. Derudover kan dine personoplysninger som beskrevet ovenfor blive anonymiseret for at udføre vores egne analyser til forbedring og udvikling af vores produkter.

14.

Grænseoverskridende dataoverførsel
Vi er medlem af en international koncern. Derfor kan vi overføre personoplysninger inden for Kia-koncernen og til andre tredjeparter som anført i punkt 13 ovenfor.
Nogle af disse modtagere kan være placeret eller have relevante aktiviteter uden for dit land og EU/EØS (f.eks. i Republikken Korea, Storbritannien eller USA) ("Tredjeland").
For nogle tredjelandes vedkommende har Europa-Kommissionen fastslået, at de giver et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for personoplysninger (f.eks. Republikken Korea, Storbritannien), hvilket også omfatter USA i det omfang, at det modtagende selskab i USA deltager i EU-U.S. Data Privacy Framework (EU-USA Databeskyttelsesramme) (se https://www.dataprivacyframework.gov) ("Tilstrækkelige jurisdiktioner").
Når vi overfører personoplysninger til en modtager, der er beliggende i et tredjeland, som ikke er blevet fastslået som en tilstrækkelig jurisdiktion, giver vi (eller vores databehandlere i EU/EØS, der overfører personoplysninger til underdatabehandlere i sådanne tredjelande, alt efter hvad der er relevant) passende sikkerhedsforanstaltninger ved at indgå dataoverførselsaftaler vedtaget af Europa-Kommissionen (standardkontraktbestemmelser) med modtagerne eller træffe andre effektive foranstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. 
En kopi af de respektive sikkerhedsforanstaltninger kan rekvireres fra os eller vores databeskyttelsesansvarlige (se punkt 2 og punkt 3 ovenfor).

15.

Dataopbevaring

15.1.

Dine personoplysninger gemmes af Kia og/eller vores tjenesteudbydere i den tidsperiode, som det er nødvendigt for at opfylde ovennævnte formål.
Når vi ikke længere har brug for dine personoplysninger til disse formål, sletter vi dem fra vores systemer og/eller registre. Vi kan også tage skridt til at anonymisere dem, så du ikke længere kan identificeres med disse oplysninger. Dette gælder ikke, hvis vi er nødt til at opbevare relevante personoplysninger for at overholde lovmæssige eller tilsynsmæssige forpligtelser (fx kan personoplysninger indeholdt i kontrakter, meddelelser og forretningsskrivelser være underlagt lovgivningsmæssige krav om opbevaring i op til 10 år). 

15.2.

Nulstilling af Kia-konto og/eller Instrumentbræt: Du kan nulstille Instrumentbrættet, og du kan nulstille eller deaktivere Kia-kontoen ved at indstille den respektive præference/vælge den respektive indstilling (f.eks. i Kia Connect-appen og/eller på instrumentbrættet, alt efter hvad der er relevant).
I så fald vil de relevante personoplysninger relateret til din Kia-konto og/eller på Instrumentbrættet blive blokeret og derefter slettet, medmindre opbevaringsperioder gælder (se punkt 15.1 ovenfor).
Når du nulstiller Kia-kontoen og/eller Instrumentbrættet, bliver du logget af Kia Connect-appen og/eller Instrumentbrættet og skal logge ind påny eller logge ind med andre legitimationsoplysninger, hvis du har til hensigt at bruge tjenesterne via Kia Connect-appen og/eller instrumentbrættet.
Vær opmærksom på, at når du
deaktiverer din Kia Connect App-konto, vil Instrumentbrættets tjenester på køretøjets Instrumentbræt stadig være i drift.
nulstiller Instrumentbrættet, er dit køretøj frakoblet Kia Connect-appen; Dette påvirker dog ikke Kia Connect-appen.

16.

Datasikkerhed
Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændringer, uautoriseret videregivelse, uautoriseret adgang og andre ulovlige former for behandling.
Da internettet er et åbent system, er transmissionen af data via internettet imidlertid ikke helt sikker. På trods af, at vi hele tiden arbejder på at forbedre vores sikkerhedsforanstaltninger i takt med de tekniske fremskridt og for at sikre et passende sikkerhedsniveau omkring alle de personoplysninger, vi behandler om dig, kan vi ikke garantere sikkerheden af dine data transmitteret til os via internettet.

17.

Offline-modus (modem slukket)
Du kan vælge at aktivere en offline-modus på instrumentbrættet ved at indstille den respektive præference. Hvis offline-modus er slået til, er alle servicefunktioner deaktiveret, og der indsamles ingen personoplysninger, især ingen GPS-data. Et ikon for offline-modus vises øverst på skærmen i køretøjets instrumentbræt.

18.

Opdateringer
Denne databeskyttelseserklæring kan ændres eller opdateres fra tid til anden for at afspejle ændringer i vores procedurer for behandling af personoplysninger eller ændringer i gældende lov. Vi opfordrer dig til at læse denne databeskyttelseserklæring omhyggeligt og gennemgå eventuelle ændringer med jævne mellemrum i overensstemmelse med denne databeskyttelseserklæring.
Vi offentliggør den opdaterede databeskyttelseserklæring på vores hjemmesider, i Kia Connect-appen og på instrumentbrættet. Datoen for seneste opdatering står øverst i denne databeskyttelseserklæring.

19.

Definitioner
"dataansvarlig": En fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger.
"GDPR": (i) Forordning (EU) 2016/679 (den generelle forordning om databeskyttelse), eller (ii) med hensyn til Storbritannien, forordning (EU) 2016/679, idet den udgør en del af lovgivningen i Storbritannien i henhold til § 3 i European Union (Withdrawal) Act 2018 med løbende ændringer (også kendt som UK GDPR).
"personoplysninger": Enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person.
"behandle" / "behandling": Enhver aktivitet eller række af aktiviteter, som personoplysninger eller en samling af personoplysninger gøres til genstand for, fx indsamling, registrering, organisering, systematisering, opbevaring, tilpasning eller ændring, genfinding, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller enhver anden form for overladelse, sammenstilling eller samkøring, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse.
"databehandler": En fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, der behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne.

20.

Lokale lovændringer
Følgende lokale lovændringer gælder:
Østrig
Punkt 15.1 ændres som følger: Dine personoplysninger opbevares af Kia og/eller vores tjenesteudbydere strengt afgrænset til den nødvendige tidsperiode, hvor vi udfører vores forpligtelser og strengt afgrænset til den periode, hvor personoplysningerne indsamles i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove. Når Kia ikke længere har brug at behandle dine personoplysninger, sletter vi dem fra vores systemer og/eller registre og/eller tager skridt til at anonymisere dem korrekt, så du ikke længere kan identificeres ud fra dem (medmindre vi har brug for at opbevare dine oplysninger for at overholde juridiske eller lovgivningsmæssige forpligtelser, som Kia er underlagt; f.eks. kan personoplysninger i kontrakter, kommunikation og forretningsbreve være underlagt lovbestemte opbevaringskrav, som kan kræve opbevaring i op til 7 år. Denne opbevaringsperiode kan forlænges, især hvis det er nødvendigt med henblik på de legitime interesser, som Kia forfølger (f.eks. på grund af truede eller verserende retssager)).
Belgien
Med hensyn til dataopbevaringsperioden i henhold til punkt 15.1 kan personoplysninger vedrørende kontraktforholdet i kontrakter, kommunikation eller kommercielle breve i Belgien opbevares i en periode på op til 10 år fra afslutningen af kontraktforholdet mellem Kia og dig. Hvis sådanne data er relevante inden for rammerne af en administrativ eller retslige procedure, kan de opbevares af Kia i hele varigheden af disse procedurer, herunder udløbet af enhver anvendelse. Kontaktoplysningerne for den belgiske databeskyttelsesmyndighed er som følger: Autorité de protection des données Gegevensbeschermingsautoriteit, Rue de la presse 35 1000 Bruxelles, Belgien, Tlf. +32 (0) 2 274 48 00, Fax: +32 (0) 2 274 48 35, E-mail: contact(at)apd-gba.be
Ungarn
Punkt 15.1 erstattes som følger: Dine personoplysninger opbevares af Kia og/eller vores tjenesteudbydere strengt i det omfang, det er nødvendigt for udførelsen af vores forpligtelser og strengt afgrænset til den periode, der er nødvendig for at nå de formål, hvortil personoplysningerne indsamles i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove. Når Kia ikke længere har brug at behandle dine personoplysninger, sletter vi dem fra vores systemer og/eller registre og/eller tager skrift til at anonymisere dem, så du ikke længere kan identificeres ud fra dem (medmindre vi har brug for at opbevare dine oplysninger for at overholde juridiske eller lovgivningsmæssige forpligtelser, som Kia er underlagt; f.eks. kan personoplysninger indeholdt i kontrakter, kommunikation og forretningsbreve være underlagt lovbestemte opbevaringskrav i op til 8 år fra deres udstedelsesdato). Hvis sådanne data er relevante i forbindelse med en administrativ eller retslig procedure, kan de opbevares af Kia i hele procedurens varighed, herunder udløbet af enhver anvendelse. Kontaktoplysningerne for den ungarske databeskyttelsesmyndighed er som følger: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Adresse: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Tlf. +36-1-391-1400, Fax: +36-1-391-1410, E-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu
Italien
Uanset om det modsatte er angivet i ovenstående databeskyttelseserklæring, gælder følgende, i det omfang italiensk lovgivning finder anvendelse for behandlingen af dine personoplysninger: (i) under ingen omstændigheder vil Kia behandle dine personoplysninger til profileringsformål uden dit samtykke, (ii) hvis du er en eksisterende kunde og har givet Kia din e-mailadresse, og uden at det berører din ret til at gøre indsigelse i henhold til punkt 12.6 ovenfor, kan Kia sende dig markedsføringskommunikation via e-mail vedrørende produkter eller tjenester, der ligner de produkter eller tjenester, du tidligere har købt, (iii) med henvisning til opbevaringsperioder, vil Kia opbevare personoplysninger, der behandles til markedsførings- eller profileringsformål, i henholdsvis 24 og 12 måneder, medmindre den italienske tilsynsmyndighed for databeskyttelse bemyndiger Kia til at opbevare dem i en længere periode. Kontaktoplysningerne for den italienske tilsynsmyndighed for databeskyttelse er som følger: Garante per la Protezione dei Dati Personali Piazza Venezia n. 11 - 00187 Rom, www.gpdp.it - www.garanteprivacy.it, E-mail: garante@gpdp.it, Fax: (+39) 06 696773785, Tlf. (+39) 06 696771
Holland
Punkt 15.1 ændres som følger: Den lovpligtige standardopbevaringsperiode til generelle bogføringsformål er 7 år i Holland. Bemærk, at denne opbevaringsperiode kan forlænges, især hvis den gældende lovgivning kræver det, og/eller hvis det er nødvendigt med henblik på de legitime interesser, som Kia forfølger (f.eks. på grund af truende eller verserende sager).
Polen
Punkt 12.6 ændres som følger: Ret til indsigelse: Under visse omstændigheder kan du have ret til at gøre indsigelse, af grunde, der vedrører din særlige situation, til enhver tid mod vores behandling af dine personoplysninger, og vi kan blive pålagt ikke længere at behandle dine personoplysninger. Hvis dine personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, og du har givet samtykke til behandling til dette formål, har du desuden ret til når som helst at trække dit samtykke til behandling af personoplysninger vedrørende dig til sådan markedsføring tilbage, hvilket omfatter profilering, i det omfang det er relateret til sådan direkte markedsføring. I dette tilfælde vil dine personoplysninger ikke længere blive til sådanne formål af os. Punkt 15.1 ændres som følger: Dine personoplysninger opbevares af Kia og/eller vores tjenesteudbydere, udelukkende i det omfang det er nødvendigt for udførelsen af vores forpligtelser og udelukkende i den periode, det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil personoplysningerne indsamles, i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove. Når Kia ikke længere har brug for at behandle dine personoplysninger, sletter vi dem fra vores systemer og/eller registre og/eller tager skridt til at anonymisere dem korrekt, så du ikke længere kan identificeres ud fra dem (medmindre vi har brug for at opbevare dine oplysninger for at overholde juridiske eller lovgivningsmæssige forpligtelser, som Kia er underlagt; f.eks. er den lovbestemte standardopbevaringsperiode for generelle bogføringsformål 5 år fra udgangen af de foregående regnskabsår i Polen. Bemærk, at denne opbevaringsperiode kan forlænges, især hvis den gældende lovgivning kræver det, og/eller hvis det er nødvendigt med henblik på de legitime interesser, som Kia forfølger (f.eks. på grund af truede eller verserende retssager). Kontaktoplysningerne for den polske databeskyttelsesmyndighed er som følger: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00 -193 Warszawa, E-mail: kancelaria@uodo.gov.pl
Slovakiet
Kontaktoplysningerne for den slovakiske databeskyttelsesmyndighed er som følger: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 Slovakiske Republik https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk, Tlf. + 421 2 32 31 32 14, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
Spanien 
Punkt 12.1 stk. 2 erstattes som følger: Du kan have ret til at få en kopi af de personoplysninger, der behandles. For yderligere kopier, som du anmoder om inden for seks måneder, kan vi opkræve et rimeligt gebyr baseret på administrative omkostninger, medmindre der er legitim grund til at gøre det. Punkt 15 erstattes som følger: 15.1. Dine personoplysninger opbevares af Kia og/eller vores tjenesteudbydere i det omfang det er nødvendigt for udførelsen af vores forpligtelser og strengt afgrænset til den periode, der er nødvendig for at nå de formål, hvortil personoplysningerne indsamles i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove. Når Kia ikke længere har brug for at behandle dine personoplysninger, blokerer vi dem, og når forældelsesfristen er udløbet (f.eks. kan personoplysninger i kontrakter, kommunikation og forretningsbreve være underlagt lovbestemte opbevaringskrav, som kan kræve opbevaring i op til 10 år), sletter vi dem fra vores systemer og/eller registre og/eller tager skridt til at anonymisere dem korrekt, så du ikke længere kan identificeres ud fra dem. 15.2. Hvor ingen juridiske eller lovgivningsmæssige opbevaringsperioder gælder, blokeres som regel alle personoplysninger, der behandles i forbindelse med levering af tjenesterne, og efterfølgende slettes eller anonymiseres umiddelbar efter, at leveringen af de enkelte tjenester er afsluttet med følgende undtagelse:
Tilmeldings- og logindata gemmes i hele kontraktens løbetid (dvs. op til syv år)
15.3. Opsigelse af konto: Hvis du vælger at opsige din brug af tjenesterne (f.eks. ved at indstille den respektive præference i Kia Connect-appen) og/eller Kia Connect-kontoen (f.eks. ved at indstille den respektive præference på instrumentbrættet), vil alle personoplysninger relateret til din Kia-konto blive blokeret og efterfølgende slettet som forklaret ovenfor.
Schweiz
Med hensyn til dataopbevaringsperioden i henhold til punkt 15.1 kan personoplysninger vedrørende kontraktforholdet i kontrakter, kommunikation eller kommercielle breve i Schweiz opbevares i en periode på op til 10 år fra afslutningen mellem Kia og dig.
Kontaktoplysninger for den schweiziske databeskyttelsesmyndighed er som følger: Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter (EDÖB). Feldeggweg 1. CH - 3003 Bern Schweiz. Telefon: +41 (0)58 462 43 95.
Punkt 14 skal suppleres med følgende oplysninger: Dine personoplysninger opbevares i følgende lande/jurisdiktioner: [PÅ VERDENSPLAN].
Med hensyn til henvisninger til GDPR, i det omfang schweiziske databeskyttelseslove og relaterede love finder anvendelse, skal henvisninger til artikler i GDPR læses som henvisninger til de respektive artikler i den schweiziske forbundslov om databeskyttelse fra den 1. september 2023 ("FADP"), og henvisninger til afsnit i UWG skal læses som henvisninger til de respektive artikler i den schweiziske forbundslov mod illoyal konkurrence ("Swiss UWG"), nemlig:
Artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR læses som artikel 6 i FADP, når der henvises til udførelsen af en kontrakt;
Artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR læses som artikel 31, stk. 1, i FADP;
Artikel 6, stk. 1, litra c), i GDPR læses som artikel 31 i FADP;
Artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR læses som artikel 31 i FADP;
§ 7, stk. 2, nr. 2 i UWG læses som artikel 3, stk. 1, litra o, i den schweiziske UWG;
Henvisninger til artikel 7, stk. 3, i GDPR læses som en henvisning til lignende principper under FADP;
Artikel 15 i GDPR læses som artikel 25 i FADP;
Artikel 16 i GDPR læses som artikel 32 i FADP;
Artikel 17 i GDPR læses som artikel 32 i FADP;
Artikel 18 læses som artikel 32 i FADP;
Artikel 20 i GDPR læses som artikel 28 i FADP;
Artikel 21, stk. 1 og 2 i GDPR læses som artikel 30, stk. 2, litra b i FADP;
Artikel 77 i GDPR læses som artikel 49 i FADP;
Artikel 28, stk. 3 i GDPR læses som artikel 9 i FADP.
Dette dokument er et informationsaktiv tilhørende Kia og er beskyttet af relevante love og bestemmelser.