Kia Connect – Juridiske dokumenter

KIA CONNECT DATABESKYTTELSESERKLÆRING

 • 1. INDLEDNING

 • Denne databeskyttelseserklæring (”databeskyttelseserklæring”) fra Kia Connect GmbH, registreret under registreringsnummer HRB 112541, (”Kia”, ”vi” eller ”os”) gælder for indsamling og behandling af personoplysninger i forbindelse med levering af Kia Connect-tjenester (”tjenester”) via Kia Connect-appen (”Kia Connect-appen”) og/eller via bilens instrumentbræt (”instrumentbræt”). Hos Kia tager vi beskyttelsen af dine data og dit privatliv meget alvorligt, og vi behandler kun personoplysninger i fuld overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

  Fra tid til anden kan det være nødvendigt at ændre eller tilpasse denne databeskyttelseserklæring. Det kan særligt blive nødvendigt i forbindelse med implementering af nye teknologier eller introduktion af nye tjenester. Ændringerne og/eller tilpasningerne vil blive offentliggjort på vores hjemmesider, i Kia Connect-appen og/eller i det relevante køretøjs instrumentbræt.

  I enkelte tilfælde og fornødent omgang kan vi også informere dig særskilt om vores behandling af dine personoplysninger, for eksempel i forbindelse med samtykketekster eller i separate databeskyttelseserklæringer.

 • 2. DATAANSVARLIG

 • Har du spørgsmål til eller i forbindelse med denne meddelelse, eller ønsker du at udøve nogen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice:
  Kia Connect GmbH
  Theodor-Heuss-Allee 11
  D-60486 Frankfurt am Main
  E-mail: info@kia-connect.eu
  Du kan også bruge vores kontaktformular: https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/
  Alternativt kan du også kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Kontaktoplysninger findes i punkt 3 nedenfor.

 • 3. DATABESKYTTELSESRÅDGIVER

 • Vi har udnævnt en ekstern databeskyttelsesrådgiver (data protection officer). Du kan henvende dig til:
  Kia Connect GmbH
  - Data Protection Officer -
  Theodor-Heuss-Allee 11
  D-60486 Frankfurt am Main
  E-mail: dpo@kia-connect.eu

 • 4. FORMÅL, RETSGRUNDLAG OG KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER

 • Detaljer om formålene med og retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger og de kategorier af personoplysninger, som vi kan behandle, er angivet i punkt 4.1, 4.2 og 4.3 nedenfor. Bemærk venligst, at vi kun behandler personoplysninger i det lovmæssigt tilladte omfang og i det omfang, det er nødvendigt for det relevante formål.

  Vi behandler først og fremmest dine personoplysninger for at kunne levere tjenester til dig. Yderligere oplysninger om tjenesterne kan findes i den relevante tjenestebeskrivelse i Kia Connects brugervilkår.

  Vi kan også behandle dine personoplysninger til de formål, som er nævnt i punkt 4.1, 4.2 og 4.3. Dette kan for eksempel omfatte behandling af personoplysninger med henblik på at: (i) Kommunikere med dig; (ii) udføre direkte markedsføring; eller (iii) analysere relevante data for at forbedre vores tjenester, udvikle ny mobilitets- eller mobilitetsrelaterede produkter og/eller tjenester og/eller for at garantere, at vores produkter eller tjenester sikkert kan stilles til rådighed. Til de formål, der er angivet under (iii), kan vi analysere oplysningerne på baggrund af statistiske og matematiske modeller. Derudover kan vi også behandle dine personoplysninger for at opfylde lovmæssige og andre retslige forpligtelser (fx videregivelse af relevante personoplysninger til domstole eller strafferetlige anklagemyndigheder), eller hvis vi særskilt har informeret dig om sådanne formål.

  I forbindelse med tjenesterne indsamler og behandler vi generelt dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for indgåelsen af en kontrakt, der udføres på din anmodning eller for at opfylde vores kontrakt med dig (art. 6, stk. 1 litra b, GDPR) eller så vidt det er nødvendigt for at beskytte vores legitime interesser eller en tredjeparts legitime interesser (art. 6, stk. 1 litra f, GDPR). Med hensyn til bestemte trin i processen behandler vi dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde en lovmæssig forpligtelse, som vi er underlagt (art. 6, stk. 1 litra c, GDPR), eller i det omfang du har givet dit forudgående samtykke til den relevante behandling af dine personoplysninger (art. 6, stk. 1 litra a, GDPR).

  Generelt bliver de personoplysninger, der er specificeret i dette punkt 4, kommunikeret til os direkte af dig (fx ved at indtaste relevante personoplysninger i Kia Connect-appen), eller vi indsamler oplysningerne fra Kia Connect-appen og/eller instrumentbrættet. Såfremt dine personoplysninger stammer fra andre kilder, oplyser vi dig herom i databeskyttelseserklæringerne. Du har grundlæggende ret til ikke at oplyse dine personoplysninger. I visse tilfælde (fx til anvendelse af bestemte tjenester) er det dog nødvendigt at oplyse personoplysninger, for at din anmodning kan behandles, eller at den pågældende tjeneste kan leveres. Vi informerer dig herom, hvis dette er påkrævet.

  Vær derudover opmærksom på følgende: Hvis en anden person gør brug af Kia Connect-appen, og den er forbundet med det samme køretøj, som du anvender, kan denne anden person ved brug af tjenesten "Find min bil" se køretøjets lokaliseringsdata i din profil i Kia Connect-appen. Det er også muligt, hvis du bruger køretøjet på netop dette tidspunkt. Dine live-ruter kan den anden person dog ikke se.

  Behandlingen beskrevet i denne databeskyttelseserklæring gælder også for tredjemands brug af køretøjet. Det er dog i princippet kun sådanne oplysninger, som er direkte relateret til køretøjet (køretøjsrelaterede oplysninger), der er genstand for den behandling, der er beskrevet i denne databeskyttelseserklæring.

  Kia vil som følge heraf ikke være i stand til at drage nogen konklusioner om identiteten af brugeren af køretøjet, med mindre denne selv er forbundet med sin personlige profil, eller der gives andre identificerende oplysninger om den pågældende person.
  4.1.
  KIA CONNECT-APPEN
  4.1.1.
  Tilmeldingsprocedure for Kia Connect-appen: For at bruge Kia Connect-appen skal du tilmelde dig og oprette en konto (”Kia-konto”). Yderligere oplysninger om behandlingen dine personoplysninger i forbindelse med Kia-kontoen stiller vi til rådighed i en separat databeskyttelseserklæring, som du finder her: https://connect.kia.com/de/kia-connect-legal-document/. For at anvende Kia Connect-appen skal du give acceptere Kia Connects brugervilkår. Oprettelsen af forbindelse mellem brugerens enhed (dvs. smartphonen), hvor Kia Connect-appen er installeret, og det pågældende køretøj kræver en bekræftelse.

  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: køretøjets identifikationsnummer, e-mailadresse, navn, adgangskode, tiltaleform, fødselsdato, mobilnummer, land, foretrukket sprog, bekræftelses-PIN, bilens ID, aktiveringskode, dit samtykke til Kia Connects brugervilkår.

  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde aftalen, som du har indgået med os eller vil indgå med os (art. 6, stk. 1 litra b, GDPR).
  4.1.2.
  Log ind-procedure: Du skal logge ind for at bruge tjenesterne via Kia Connect-appen. Når du er logget ind, kan du tilføje og fjerne Kia-køretøjer og bruge tjenesterne via Kia Connect-appen.

  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: e-mail og adgangskode.

  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde aftalen, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, GDPR).
  4.1.3.
  Kort og søgefunktion på startskærm: På kortet på startskærmen kan du se din aktuelle lokation. Med søgefunktionen på startskærmen kan du søge efter interessepunkter (POI).

  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: GPS-data, søgeord, smartphonens sprogindstilling.

  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde aftalen, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, GDPR).
  4.1.4.
  Brug af Touch ID og Face ID (iOS) eller fingeraftryks- og ansigtsgenkendelse (Android): Du kan bruge bestemte funktioner i Kia Connect-appen med Touch ID eller Face ID (iOS) eller fingeraftryks- og ansigtsgenkendelse (Android) til at låse op. Dine biometriske data gemmes kun lokalt på din smartphone og videresendes ikke til os, og vi har ingen adgang til disse data. Kun oplysninger om, at overførsel af biometriske data er gennemført, sendes videre til Kia Connect-appen via en systemfunktion på din smartphone. Du kan deaktivere brugen af Touch ID eller Face ID (iOS) eller fingeraftryks- og ansigtsgenkendelse (Android) når som helst på din smartphone.

  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Oplysning om, at overførsel af biometriske data er gennemført.

  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde aftalen, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, GDPR).
  4.1.5.
  Fjernbetjent klimastyring (kun for elektriske køretøjer):Med denne tjeneste kan du via fjernbetjening styre og indstille klimaanlægget i dit elektriske køretøj, herunder afisningsfunktionerne, via Kia Connect-appen.

  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: køretøjets identifikationsnummer (VIN), bilens ID, dato- og tidsstempel, GPS-data, oplysninger fra kilometertæller, oplysninger om køretøjets status (klimaanlægsstatus, motor, dør/bagagerum/vindue/kølerhjelm åben/lukket-status).

  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde aftalen, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, GDPR).
  4.1.6.
  Fjernbetjent opladning (kun for elektriske og plugin-køretøjer): Med denne tjeneste kan du via fjernbetjening starte og stoppe opladningen af et elektrisk køretøjs eller et plug-in hybrid køretøjs batteri og implementere tidsindstillet opladning via Kia Connect-appen.

  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: køretøjets identifikationsnummer (VIN), bilens ID, dato- og tidsstempel, GPS-data, oplysninger fra kilometertæller, oplysninger om køretøjets status (klimaanlægsstatus, motor, dør/bagagerum/vindue/kølerhjelm åben/lukket-status, dæktryk, bremsevæske/motorolie, opladningsoplysninger, reserveopladningsoplysninger, opladningstid, oplysninger om typen af opladningsstik).

  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde aftalen, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, GDPR).
  4.1.7.
  Fjernbetjente døre: Med denne tjeneste kan du via visse brugergrænseflader med fjernbetjening låse/oplåse køretøjets døre. Du kan låse alle døre og oplåse alle døre. Af sikkerhedshensyn vil tjenesten ved brug tjekke adskillige forudsætninger. Tjenesten kan hjælpe i situationer, hvor du er i tvivl om, hvorvidt du fik låst bilen korrekt, idet du kan låse dørene via fjernbetjening.

  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: køretøjets identifikationsnummer (VIN), bilens ID, dato- og tidsstempel, GPS-data, oplysninger fra kilometertæller, oplysninger om køretøjets status (klimaanlægsstatus, motor, dør/bagagerum/vindue/kølerhjelm åben/lukket-status, dækstatus, gear/sædestatus, brændstofniveau, bremsevæske/motorolie).

  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde aftalen, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, GDPR).
  4.1.8.
  Send til køretøj: Med denne tjeneste kan du sende et interessepunkt til køretøjets navigationssystem og med det samme modtage positionsoplysninger, så snart køretøjets tænding er slået til.

  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: køretøjets identifikationsnummer (VIN), bilens ID, dato- og tidsstempel, GPS-data, oplysninger om interessepunkt, søgeord, smartphone-sprogindstillinger.

  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde aftalen, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, GDPR).
  4.1.9.
  Find mit køretøj og Første-mil-navigation: Med denne tjeneste kan du lokalisere køretøjet og navigere hen til det ved hjælp af din smartphone. Køretøjets position vil blive vist i Kia Connect-appen.

  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: køretøjets identifikationsnummer (VIN), bilens ID, SIM-ID, adresse, navn, positionsoplysninger for bruger og køretøj, waypoint-oplysninger, dato, tidspunkt, tidsstempel og hastighed.

  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde aftalen, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, GDPR).
  4.1.10.
  Mine kørsler: Tjenesten opsummerer alle ture med dato og tid, gennemsnits- og maksimumhastighed, antal kørte kilometer og samlet køretid.

  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: køretøjets identifikationsnummer (VIN), bilens ID, dato- og tidsstempel, GPS-data, kørselsoplysninger (tilbagelagt distance, gennemsnitshastighed, maksimumhastighed, samlet brændstofforbrug, samlet energiforbrug, strømforbrug, køretid, opvarmningstid, gennemsnitligt kilometertal).

  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde aftalen, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, GDPR).
  4.1.11.
  Køretøjets status: Denne tjeneste giver dig følgende køretøjsoplysninger i Kia Connect-appen:
  ● Dørstatus
  ● Ladeklapstatus
  ● Bagagerum/kølerhjelmstatus
  ● Klimastatus
  ● Batteriladningsniveau, status for ladestik, opladningsstatus (kun elektriske køretøjer)
  ● Brændstofniveau
  ● Sædevarme- og ventilationsstatus
  ● Vinduesstatus
  ● Soltagsstatus
  ● 12V batteristatus
  ● Lysstatus

  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: køretøjets identifikationsnummer (VIN), bilens ID, SIM-ID, dato- og tidsstempel, GPS-data, oplysninger fra kilometertæller, oplysninger om køretøjets status (motor- og gearstatus, dør/kølerhjelm/bagagerum/soltagsstatus, varme-, ventilations- og klimaanlægsstatus (HVAC), batteri-, brændstof- og rækkeviddestatus, væskestatus (sprinkler- og bremsevæske), dæk, lamper, smartkey-status, el-køretøjsstatus).

  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde aftalen, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, GDPR).
  4.1.12.
  Køretøjsrapport: Du modtager en rapport i Kia Connect-appen. Rapporten indeholder oplysninger om køretøjsdiagnostik og kørselsmønstre. Du bliver informeret om eventuelle vedligeholdelses- eller reparationsbehov, om hvor alvorligt det er, hvor meget det haster, og hvad du konkret anbefales at gøre.

  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: køretøjets identifikationsnummer (VIN), bilens ID, dato- og tidsstempel, GPS-data, oplysninger om køretøjets status (motorstatus), kørselsmønster (hastighed (maksimum- og gennemsnitshastighed), accelerationsstatus, antal kørte kilometer, batteriforbrug (for el-køretøjer)).

  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde aftalen, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, GDPR).
  4.1.13.
  Køretøjsdiagnostik: Levering af automatiseret diagnostiktjeneste. Når tændingen slås til, udfører køretøjet automatisk en diagnosescanning (Diagnostics Trouble Code (DTC)). Hvis der opdages en funktionsfejl, modtager du en meddelelse, der forklarer den fundne funktionsfejl, hvor alvorlig den er samt den anbefalede handling, der skal udføres.

  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: køretøjets identifikationsnummer (VIN), bilens ID, dato- og tidsstempel, GPS-data, oplysninger fra kilometertæller, resultatet af DTC-scanningen, oplysninger om køretøjets status (klimaanlæg, motor, dør/bagagerum/vindue/kølerhjelm åben/lukket-status, gear/sædestatus, brændstofniveau, bremsevæske/motorolie, batteristatus).

  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde aftalen, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, GDPR).
  4.1.14.
  Køretøjsadvarsel: Levering af et advarselsnotifikationssystem. Hvis et vindue er åbent, mens tændingen er slået fra, får du en notifikation i Kia Connect-appen.

  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: køretøjets identifikationsnummer (VIN), bilens ID, SIM-ID, dato- og tidsstempel, GPS-data, oplysninger fra kilometertæller, oplysninger om køretøjets status (motor- og gearstatus, dør/kølerhjelm/bagagerum/soltagsstatus, varme-, ventilations- og klimaanlægsstatus (HVAC), batteri-, brændstof- og rækkeviddestatus, væskestatus (sprinkler- og bremsevæske), dæk, lamper, smartkey-status, el-køretøjsstatus).

  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde aftalen, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, GDPR).
  4.1.15.
  Tyverialarm (kun for køretøjer, der er udstyret med et tyverialarmssystem): Levering af et alarmnotifikationssystem. Hvis tyverialarmen aktiveres, modtager du en notifikation i Kia Connect-appen.


  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: køretøjets identifikationsnummer (VIN), bilens ID, dato- og tidsstempel, GPS-data, oplysninger fra kilometertæller, oplysninger om køretøjets status (klimaanlægsstatus, motor, dør/bagagerum/vindue/kølerhjelm åben/lukket-status, dækstatus, gear/sædestatus, brændstofniveau, bremsevæske/motorolie).

  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde aftalen, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, GDPR).
  4.1.16.
  Overførsel af brugerprofil: Tjenesten giver dig mulighed for at kontrollere og ændre køretøjsindstillinger i Kia Connect-appen. Du kan sikkerhedskopiere indstillingsoplysninger og anvende dem på dit køretøj.

  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: køretøjets identifikationsnummer (VIN), bilens ID, brugers telefonnummer, SMS-bekræftelseskode, brugers PIN-kode, rapporteringstidspunkt, oplysninger om køretøjsopsætning, oplysninger om systemopsætning, oplysninger om navigationsopsætning, oplysninger om interessepunkter (POI), profilbillede (hvis et sådant forefindes).

  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde aftalen, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, GDPR).
  4.1.17.
  Fjernbetjent opvarmede og ventilerede sæder (kun elektriske køretøjer):Tjenesten gør det muligt for dig at fjernstyre for- og bagsædets varme og ventilation i dit elektriske køretøj.

  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: køretøjets identifikationsnummer (VIN), bilens ID, SIM-ID, dato- og tidsstempel, oplysninger om køretøjets status (motor- og gearstatus, dør/kølerhjelm/bagagerum/soltagsstatus, varme-, ventilations- og klimaanlægsstatus (HVAC), batteri-, brændstof- og rækkeviddestatus, væskestatus (sprinkler- og bremsevæske), dæk, lamper, smartkey-status, el-køretøjsstatus).

  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde aftalen, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, GDPR).
  4.1.18.
  Fjernbetjent vindue: Tjenesten gør det muligt for dig at fjernbetjene vinduerne i dit køretøj.

  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: køretøjets identifikationsnummer (VIN), bilens ID, SIM-ID, dato- og tidsstempel, oplysninger om køretøjets status (motor- og gearstatus, dør/kølerhjelm/bagagerum/soltagsstatus, varme-, ventilations- og klimaanlægsstatus (HVAC), batteri-, brændstof- og rækkeviddestatus, væskestatus (sprinkler- og bremsevæske), dæk, lamper, smartkey-status, el-køretøjsstatus).

  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde aftalen, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, GDPR).
  4.1.19.
  Fjernbetjent katastrofeblink (kun tilgængelig for EV 6):Tjenesten gør det muligt for dig at slukke katastrofeblinket med fjernbetjeningen.

  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: køretøjets identifikationsnummer (VIN), bilens ID, SIM-ID, dato- og tidsstempel, oplysninger om køretøjets status (baglygtestatus, katastrofeblinkstatus, motor- og gearstatus, dør/kølerhjelm/bagagerum/soltagsstatus, varme-, ventilations- og klimaanlægsstatus (HVAC), batteri-, brændstof- og rækkeviddestatus, væskestatus (sprinkler- og bremsevæske), dæk, lamper, smartkey-status, el-køretøjsstatus).

  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde aftalen, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, GDPR).
  4.1.20.
  Fjernbetjent ladeklap: Tjenesten gør det muligt for dig at fjernbetjene ladeklappen i køretøjet.

  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: køretøjets identifikationsnummer (VIN), bilens ID, SIM-ID, dato- og tidsstempel, oplysninger om køretøjets status (ladklapstatus, motor- og gearstatus, dør/kølerhjelm/bagagerum/soltagsstatus, varme-, ventilations- og klimaanlægsstatus (HVAC), batteri-, brændstof- og rækkeviddestatus, væskestatus (sprinkler- og bremsevæske), dæk, lamper, smartkey-status, el-køretøjsstatus).

  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde aftalen, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, GDPR).
  4.1.21.
  Sidste-mil-navigation: Tjenesten gør det muligt for dig at fortsætte med at navigere til din endelige destination ved hjælp af sin smartphone efter parkering af sit køretøj.

  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: køretøjets identifikationsnummer (VIN), bilens ID, SIM-ID, adresse, navn, positionsoplysninger for bruger og køretøj, waypoint-oplysninger, tidspunkt, hastighed.

  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde aftalen, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, GDPR).
  4.1.22.
  Batteriafladningsalarm: Levering af et alarmnotifikationssystem. Når 12V-batteriets opladetilstand går under et bestemt niveau, modtager du en meddelelse, der vises i Kia Connect-appen.

  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: køretøjets identifikationsnummer (VIN), bilens ID, SIM-ID, batteristatus, køretøjets statusalarmtype.

  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde aftalen, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, GDPR).
  4.1.23.
  Bagsædepassageralarm: Levering af et advarselsnotifikationssystem. Hvis der registreres bevægelse på bagsædet, modtager du en notifikation i Kia Connect-appen.

  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: køretøjets identifikationsnummer (VIN), bilens ID, SIM-ID, dato- og tidsstempel, GPS-data, oplysninger fra kilometertæller, oplysninger om køretøjets status (motor- og gearstatus, dør/kølerhjelm/bagagerum/soltagsstatus, varme-, ventilations- og klimaanlægsstatus (HVAC), batteri-, brændstof- og rækkeviddestatus, væskestatus (sprinkler- og bremsevæske), dæk, lamper, smartkey-status, el-køretøjsstatus).

  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde aftalen, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, GDPR).
  4.1.24.
  Tomgangsalarm: Levering af et advarselsnotifikationssystem. Hvis bilen står i parkeringsgear og kører i tomgang, og en dør åbnes, modtager du en notifikation i Kia Connect-appen.

  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: køretøjets identifikationsnummer (VIN), bilens ID, SIM-ID, dato- og tidsstempel, GPS-data, oplysninger fra kilometertæller, oplysninger om køretøjets status (motor- og gearstatus, dør/kølerhjelm/bagagerum/soltagsstatus, varme-, ventilations- og klimaanlægsstatus (HVAC), batteri-, brændstof- og rækkevidde-status, væskestatus (sprinkler- og bremsevæske), dæk, lamper, smartkey-status, el-køretøjsstatus).

  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde aftalen, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, GDPR).
  4.1.25.
  Alarmsystem til overvågning af højspændingsbatterier: Levering af et advarselsnotifikationssystem. Højspændingsbatteriet overvåges, og hvis der konstateres en fejl, modtager du en notifikation, som vises i Kia Connect-appen og på instrumentbrættet.

  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: klimaanlæggets status, motorstatus, dør/kølerhjelm/bagagerum/soltagsstatus, lufttemperatur, afisningsstatus, opladningsstatus, status for opvarmning af rattet, status for opvarmning af side-/bakspejle, lufttrykstatus, 12 V-batteristatus, status for fejlindikator, batteristatus for smart key, brændstofniveau, status for sprinklervæske, status for advarselslampe til bremsevæske, status for hviletilstand, status for fjernstyret ventetidsalarm, status for systemfrakoblingssystem, baglygtestatus, status for katastrofeblink.

  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for, at vi, vores kunder eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse (art. 6 stk. 1 litra f, GDPR) De legitime interesser omfatter: sikring af en korrekt levering og funktion af vores tjenester, levering af sikre tjenester og produkter til vores kunder og Kia Groups kunder, beskyttelse af vores kunders helbred og liv, beskyttelse af vores kunders ejendom samt beskyttelse af andre personers helbred, liv og ejendom indeni eller uden for køretøjet.

  De relevante personoplysninger gemmes ikke længere end 90 dage efter indsamlingen.
  4.1.26.
  Produkt- og tjenesteforbedring: Ved at aktivere ”Forbedring af produkt/tjeneste” giver du samtykke til vores behandling af oplysninger vedrørende køretøjets ydeevne, brug, drift og stand med henblik på forbedring af kvaliteten af produkter og tjenester. Samtykket er frivilligt og kan til enhver tid trækkes tilbage ved at deaktivere den pågældende knap. En sådan tilbagetrækning berører ikke lovligheden af den behandling, der er sket inden tilbagetrækningen af samtykket. Når oplysningerne er indsamlet og sendt til vores servere, vil vi anonymisere dem inden for syv dage. Af tekniske årsager er det til aktivering af ”Forbedring af produkt/tjeneste” også nødvendigt at aktivere det geografiske informationssystem (”GIS”).

  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: statusoplysninger om luftstyringssystem, batteri, tekniske og stabilitetsrelaterede systemer, brugs- og statusoplysninger om instrumentbræt, klimaanlægs- og varmerelaterede oplysninger, statusoplysninger om motor, bremse og drivaggregat, funktionsrelaterede statusoplysninger, gear- og forbrugsrelaterede oplysninger, advarsels- og assistancesystem-relaterede oplysninger, styretøjs- og dækrelaterede oplysninger, motor- og opladerelaterede oplysninger, el-køretøjsspecifikke brugs- og statusoplysninger, multimedierelaterede brugs- og statusoplysninger (fx funktion) samt GPS- og hastighedsoplysninger.

  Retsgrundlag: Behandlingen er baseret på dit forudgående samtykke (art. 6, stk. 1 litra a, GDPR).
  4.2.
  INSTRUMENTBRÆT
  4.2.1.
  Kia Connect Live-tjenester: Med disse tjenester kan du tilgå følgende funktioner:
  ● Trafik: Live trafikoplysninger til ruteberegning og visning af trafiksituationen. Med Online Navigation kan du navigere til din ønskede destination på grundlag af en kombination af realtids- og historiske trafikoplysninger.
  ● Live interessepunkt (POI): Information om interessepunkter i nærheden, ud fra aktuel position.
  ● Vejr: Lokale vejroplysninger.
  ● Parkering: Parkering på og uden for gadeområder, ud fra aktuel position, destination i nærheden, landemærke i nærheden, bymidte i nærheden.
  ● Interessepunkter el-køretøjer (kun for el-køretøjer og plug-in hybride el-køretøjer): Information om opladestationer i nærheden, herunder tilgængelighed, ud fra aktuel position.
  ● Interessepunkter forhandlere (POI): Information om Kia-forhandlere i nærheden, ud fra aktuel position.
  ● Kamera/farezone-advarsel (hvis lovligt i dit bopælsland): Systemet udsender advarsler i områder, hvor der sker mange ulykker og advarer dig om steder med høj ulykkesfrekvens samt hastighedsovervågning.
  ● Sportsliga: Sportsliga-information.


  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: GPS-data om tjenesteanmodninger og -svar i forbindelse med serversøgning (interessepunkter), data om interessepunkter forhandlere, brændstofrelaterede oplysninger, parkeringsrelaterede oplysninger, oplysninger om hastighedsovervågning, oplysninger om el-køretøjsstationer, vejroplysninger), trafikoplysninger, afstandsenhed (km, mil, meter), sprogindstillinger, oplysninger om teleselskab, unikke identifikatorer (fx køretøjets identifikationsnummer (VIN), fører-ID, tjeneste-ID), telefonnummer, dato og lokal tid, protokolversion, oplysninger om navigationsenhed (fx hardwareversion, softwareversion), ruteoplysninger (fx startpunkt, indstillinger, målpunkt, estimeret tid), anmodning om oplysninger om ligakamp, anmodning om oplysninger om holdkamp, liga-ID, ligakampversion, holdkode-ID, land af interesse-ID, landekode, ligaversion, holdversion, logoversion.

  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde aftalen, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, GDPR).

  Til forbedring af Kia Connect Live-tjenester kan vi indsamle og lagre GPS-data (position) og tjeneste-ID'et i op til 93 dage for at analysere sådanne data.

  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for, at vi kan forfølge en legitim interesse (art. 6 stk. 1 litra f, GDPR). Vores legitime interesse er: en forbedring af Kia Connect Live-tjenesterne.
  4.2.2.
  Med online-stemmegenkendelse kan du med talte kommandoer få adgang til og styre Kia Connect Live-tjenester og oprette og sende SMS-beskeder via tilsluttede mobile enheder. Efter aktivering af Kia Connect i dit køretøj er online-stemmegenkendelse aktiveret som standardindstilling. Når du bruger online-stemmegenkendelse, behandles dine personoplysninger i et onlinemiljø (dvs. cloud).

  De optagede stemmeprøver overføres sammen med GPS-data og tjeneste-ID til den relevante tjenesteudbyder. Tjenesteudbyderen af online-stemmegenkendelse er Cerence B.V., CBS Weg 11, 6412EX Heerlen, Holland (databehandler) (”Cerence”)og dennes underdatabehandlere, som kan være beliggende i lande uden for EU/EØS og ikke nødvendigvis yder et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau (yderligere oplysninger i pkt. 6 og 7). Cerence omdanner stemmeprøverne til tekst, om nødvendigt ved semantisk fortolkning, og sender derefter resultaterne tilbage til køretøjet.

  Du kan forhindre overførelse af dine personoplysninger (dvs. stemmeprøver) til Cerence ved at deaktivere online-stemmegenkendelse i de respektive indstillinger i instrumentbrættet. Når online-stemmegenkendelse er deaktiveret, kan funktionaliteten af stemmegenkendelsen blive forringet eller helt fjernet.

  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: stemmeoptagelse, GPS-data (position), unikke identifikatorer (fx køretøjets identifikationsnummer (VIN), tjeneste-ID).

  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde aftalen, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, GDPR).

  Til forbedring af online-stemmegenkendelsen: kan vi indsamle og lagre GPS-data (position) og tjeneste-ID'et i op til 93 dage for at analysere sådanne data.

  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for, at vi kan forfølge en legitim interesse (art. 6 stk. 1 litra f, GDPR). Vores legitime interesse er: en forbedring af Kia Connect Live-tjenesterne.
  4.2.3.
  Notification Center: Med notifikationscenter kan du modtage beskeder fra Kia på instrumentbrættets skærm.

  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: unikke identifikatorer (fx køretøjets identifikationsnummer (VIN)), sekvens-ID, læsestatus, UTC-tid.

  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde aftalen, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, GDPR).
  4.2.4.
  Påmindelsesnotifikationer og serviceremindere: Vi sender dig følgende meddelelser og påmindelser via notifikationscenteret, som nævnes ovenfor:
  ● Notifikationer om åbne påmindelser vedrørende dit køretøj
  ● Remindere om kommende regulær vedligeholdelse af dit køretøj
  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: unikke identifikatorer (fx køretøjets identifikationsnummer (VIN)), sekvens ID, læsestatus, UTC-tid, distance, startdato for garanti).

  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde aftalen, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, GDPR).
  4.2.5.
  Servicehandlingsnotifikationer: Vi vil vurdere, om der er nogen kommende anbefalede servicehandlinger (såsom softwareopdateringer, udskiftning af dele med forbedrede nye dele eller kvalitetskontrol af bestemte komponenter), der skal udføres på dit køretøj, og informere dig om sådanne kommende anbefalede servicehandlinger via instrumentbrættet i dit køretøj (i notifikationscentret), via notifikationer i Kia Connect-appen og/eller via den e-mailadresse, du er registreret med i Kia Connect-appen. Denne behandling er underlagt dit forudgående samtykke, som du kan give ved at aktivere den respektive samtykkeknap i samtykkelisten i Kia Connect-appen. Dit samtykke er frivilligt og kan til enhver tid trækkes tilbage (fx ved at deaktivere den respektive samtykkeknap i samtykkelisten i Kia Connect-appen). Tilbagetrækningen vil ikke påvirke lovligheden af udførte handlinger i denne kategori forud for din tilbagetrækning.

  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: unikke identifikatorer (fx køretøjets identifikationsnummer (VIN)), sekvens-ID, læsestatus, UTC-tid, distance, startdato for garanti.

  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde aftalen, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1, litra b, GDPR).
  4.2.6.
  Valet-parkeringsmodus: Når denne tjenester er aktiveret i instrumentbrættet, og køretøjet køres af en anden, kan du se køretøjets position, tidspunktet for sidste gang tændingen blev slået fra, køretid, distance og højeste hastighed i Kia Connect-appen.

  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: unikke identifikatorer (fx køretøjets identifikationsnummer (VIN)), statusoplysninger om valet-modus (aktiveringsstatus, start- og sluttidspunkt, driftstid, køretid, tomgangstid, maksimumhastighed, distance), køretøjsindikatorer (position, hastighed, tidspunkt, nøjagtighed, retning).

  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde aftalen, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, GDPR).
  4.2.7.
  Personlig kalender/navigationssynkronisering: Denne tjeneste gør det muligt for dig at synkronisere din Google-kalender eller Apple-kalender på din smartphone med instrumentbrættets kalenderfunktion. Sådan kan du se din private kalender på instrumentbrættet eller i Kia Connect-appen og bruge den til at indstille en destination. Denne tjeneste er kompatibel med både Google-kalender og Apple-kalender.

  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: unikke identifikatorer (fx køretøjets identifikationsnummer (VIN)), e-mailadresse, kalender-ID for e-mailkonto, Google token eller iCloud-adgangskode, kalenderaftaler (fx aftalens titel, dato og klokkeslæt, adresse).

  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde aftalen, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, GDPR).
  4.2.8.
  Advanced Driver Assist Systems (ADAS): Inden for rammerne af Advanced Driver Assist System (ADAS) indsamler og behandler Kia et statisk sæt telematikdata og overfører disse data til forudvalgte dataaggregatorer. Disse oplysninger er statiske; dvs. de inkluderer ikke kørselsoplysninger, så det er ikke muligt at profilere enkeltpersoners kørselsadfærd. Formålet med denne behandling er beskyttelse mod mulig svig, forbedring og udvikling af vores ADAS for at øge antallet af køretøjer med højt sikkerhedsudstyr og forenkle forsikringsprocessen for vores kunder.

  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Vehicle Build Information (VBI), der kan omfatte: køretøjets identifikationsnummer (VIN), model, trim, modelår, pris, farve, brændstoftype, spændingssystem, emissioner, klasse, strøm, monteret udstyr inklusive ADAS-sikkerhedssystemer.

  Retsgrundlag: Det juridiske grundlag for behandlingen af dine oplysninger til disse formål er legitime interesser (art. 6, stk. 1 litra f, GDPR). Vores legitime interesser er at forbedre vores tjenester, levere forbedrede produkter og øge salget af ADAS-køretøjer samt udvikle nye produkter og kundeservice.

  Derudover kan dine personoplysninger, som beskrevet ovenfor, anonymiseres med det formål at udføre egne analyser til forbedring og udvikling af vores produkter.
  4.2.9.
  Like-knap til USB-musik og radio: Like-knappen til USB-musik og radio giver dig mulighed for at vælge og oprette en playliste med dine yndlingssange. Du kan like og unlike sange via like-knappen, som er integreret i infotainmentsystemets musikfunktion.

  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: kildetypen (USB-musik, radio, BT-musik), navnet på sangen, kunstneren og albummet, like-/unlike-oplysninger, GPS-data, kabinetemperatur, køretøjets hastighed, vejr (ud fra din aktuelle position) og tidsoplysninger.

  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde aftalen, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, GDPR).
  4.2.10.
  OTA-opdatering af kort og infotainment: Med OTA-opdatering af kort og infotainment er følgende muligt:

  ● Opdateringer af kortene i køretøjets nagivationssystem ("kortopdatering")
  ● Opdateringer af infotainmentsoftware eller forbedringer af instrumentbrættets software (samlet "infotainment-opdatering")
  fra vores servere til det indlejrede telematiksystem med den såkaldte "over the air"-metode. Yderligere oplysninger om OTA-opdatering af kort og infotainment kan findes i punkt 3.1.2.6 i Kia Connects brugervilkår.

  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: unikke identifikatorer (fx køretøjets identifikationsnummer (VIN)), køretøjets softwareversion, diagnosefejlkoder, køretøjets produktionsdato, GPS-data (længdegrad, breddegrad, højde), telekommunikationsudbyder, sprogindstillinger, lande- eller regionskode, identifikatorer for instrumentbrættet (fx type, systemversion, platform, producent), relevante metadata.

  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde aftalen, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, GDPR).

  Til konkretisering: Hvis du modtager opdateringer af kort og/eller infotainment via hjemmesiden https://update.kia.com/EU/E1/Main eller hos en forhandler, så tilbydes disse opdateringer ikke til dig via "over the air"-metoden, og vi er ikke ansvarlige for den hermed forbundne behandling af personoplysninger.
  4.2.11.
  Valet-advarsel: Hvis denne tjeneste er aktiveret i instrumentbrættet, vil du modtage notifikationer i Kia Connect-appen, hvis dit køretøj overskrider de grænser for distance, hastighed eller tomgang, som du har indstillet i Kia Connect-appen. Den tilladte distance starter på den position, hvor advarslen blev aktiveret.

  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: køretøjets identifikationsnummer (VIN), dato-og tidsstempel, GPS-data, informationer om valet-advarselsstatus (aktiveringsstatus, start- og sluttid for valet-advarselsstatus), kørselstid, kilometerstatus, tomgangstid, maksimal hastighed, distance), køretøjsindikatorer (position, hastighed, tid, præcision, retning), indstillede distancegrænse, indstillet tomgangsgrænse.

  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde aftalen, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, GDPR).
  4.2.12.
  Geofence-advarsel: Hvis denne tjeneste er aktiveret i instrumentbrættet, vil du modtage notifikationer i Kia Connect-appen, hvis dit køretøj forlader et godkendt område eller kører ind i en spærrezone. Du kan indstille de godkendte områder og spærrezoner i Kia Connect-appen.

  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: køretøjets identifikationsnummer (VIN), dato-og tidsstempel, GPS-data, informationer om geofence-advarselsstatus (aktiveringsstatus, start- og sluttid for geofence-advarselsstatus), kørselstid, kilometerstatus, tomgangstid, maksimumhastighed, distance), køretøjsindikatorer (position, hastighed, tid, præcision, retning), indstillede godkendte områder, indstillede spærrezoner.

  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for a opfylde aftalen, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, GDPR).
  4.2.13.
  Advarsel ved overskridelse af hastighed: Hvis denne tjeneste er aktiveret i instrumentbrættet, så vil du modtage notifikationer i Kia Connect-appen, hvis dit køretøj overskrider den hastighedsgrænse du har indstillet i Kia Connect-appen.

  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: køretøjets identifikationsnummer (VIN), dato-og tidsstempel, GPS-data, informationer om advarsel ved overskridelse af hastighed (aktiveringsstatus, start- og sluttid for advarsel ved overskridelse af hastighed, kørselstid, kilometerstatus, tomgangstid, maksimumhastighed, distance), køretøjsindikatorer (position, hastighed, tid, præcision, retning), indstillet hastighedsgrænse.

  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde aftalen, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, GDPR).
  4.2.14.
  Advarsel ved overskridelse af tidsrum: Hvis denne tjeneste er aktiveret i instrumentbrættet, vil du modtage notifikationer i Kia Connect-appen, hvis dit køretøj kører uden for det tidsrum, som du har indstillet i Kia Connect-appen.

  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: køretøjets identifikationsnummer (VIN), dato-og tidsstempel, GPS-data, informationer om advarsel ved overskridelse af tidsrum (aktiveringsstatus, start- og sluttid for advarsel ved overskridelse af tidsrum), kørselstid, kilometerstatus, tomgangstid, maksimumhastighed, distance), køretøjsindikatorer (position, hastighed, tid, præcision, retning), indstillede tidsrum.

  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde aftalen, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, GDPR).
  4.2.15.
  Tomgangsalarm: Hvis denne tjeneste er aktiveret i instrumentbrættet, får du notifikationer i Kia Connect-appen, hvis dit køretøj kører i tomgang i længere tid end den tid, som er indstillet i Kia Connect-appen.

  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: køretøjets identifikationsnummer (VIN), dato-og tidsstempel, GPS-data, informationer om advarsel ved overskridelse af tidsrum (aktiveringsstatus, start- og sluttid for advarsel ved overskridelse af tidsrum), kørselstid, kilometerstatus, tomgangstid, maksimumhastighed, distance), køretøjsindikatorer (position, hastighed, tid, præcision, retning), indstillede godkendte tidsrum for tomgang.

  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde aftalen, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, GDPR).
  4.3.
  ANDRE BEHANDLINGER
  Ud over de behandlinger, som er nævnt ovenfor i punkt 4.1 og 4.2, kan vi også behandle dine personoplysninger til følgende formål:
  4.3.1.
  Kommunikation: Vi kan behandle dine personoplysninger med henblik på at kommunikere med dig i forbindelse med tjenesterne eller den kontrakt, du har indgået med os (fx for at kunne levere kundesupport, informere dig om tekniske problemer med tjenesterne, opfylde vores kontraktlige forpligtelser, informere dig om ændringer i Kia Connects brugervilkår eller meddelelse om beskyttelse af personoplysninger) via forskellige kommunikationskanaler, herunder instrumentbrættet i dit køretøj (i notifikationscentret), e-mail, telefon og notifikationer i Kia Connect-appen (Kia Connect-appen har en separat indbakke til dette formål). Når du kontakter os via tilgængelige kommunikationskanaler (fx kontaktformular på vores hjemmeside, e-mail eller telefon), kan vi behandle dine personoplysninger med henblik på at kunne behandle din forespørgsel og kommunikere med dig om denne. For oplysninger om kommunikation vedrørende vores marketingaktiviteter henviser vi til afsnit 4.3.3 nedenfor.

  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Kontaktoplysninger (fx e-mailadresse, telefonnummer), data, som er relevante for brugen af notifikationscentret (dvs. unikke identifikatorer såsom køretøjets identifikationsnummer (VIN), sekvens-id, læsestatus, UTC-tid), data, som er relevante for afsendelse af notifikationer i Kia Connect-appen (bruger-id, land, sprog, enheds-id, systemtoken, platform, UUID, kontakt-id), navn, oplysninger givet af dig i forbindelse med den relevante forespørgsel, kontraktoplysninger.

  Juridisk grundlag: Behandlingen er nødvendig for opfyldelse af den kontrakt, du har indgået med os (artikel 6, stk. 1, litra b, i GDPR) eller for at beskytte vores legitime interesser (artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR). Vores legitime interesser er: At yde den bedst mulige service over for vores kunder og på passende vis besvare og behandle vores kunders forespørgsler.
  4.3.2.
  Teknisk support: Hvis der registreres et teknisk problem vedrørende dit køretøj og tjenesterne, kan vi være underlagt krav om at aflæse information fra dit køretøj med henblik på at analysere en sådan information og løse det registrerede problem. Efter dit forudgående samtykke vil vi indsamle og behandle det, der kendes som en logfil, som vi henter fra instrumentbrættet i dit køretøj, og som indeholder visse kategorier af personoplysninger. Dit samtykke er frivilligt og kan til enhver tid trækkes tilbage (fx ved at bruge vores kontaktformular under menupunktet “Kundesupport” under “Kontakt os” på vores hjemmeside (https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/)). Tilbagetrækningen af dit samtykke vil ikke påvirke lovligheden af behandlingen baseret på et sådant samtykke forinden tilbagetrækningen. Bemærk dog, at nægtelse eller tilbagetrækning af dit samtykke kan forhindre, at vi kan tilbyde eller gennemføre en analyse af det registrerede problem i dit køretøj og tjenesterne.

  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: køretøjets identifikationsnummer (VIN), tidsstempler, data om geografisk placering/GPS-koordinater (fx dine tidligere destinationer) samt oplysninger om køretøjsdiagnostik vedrørende køretøjets ydelse, brug, drift og tilstand.

  Juridisk grundlag: Behandlingen er baseret på dit forudgående samtykke (artikel 6, stk. 1, litra a, i GDPR).
  4.3.3.
  Markedsføring: Vi kan kontakte dig via instrumentbrættet i dit køretøj, e-mail og/eller notifikationer i Kia Connect-appen (Kia Connect-appen har en separat indbakke til dette formål) for at sende dig salgsfremmende information om vores produkter og/eller tjenester samt for at opfordre dig til at deltage i undersøgelser eller give os feedback. For så vidt angår e-mails og notifikationer i Kia Connect-appen, sker dette typisk baseret på dit forudgående samtykke, herunder omfanget af et sådant samtykke. Du kan give dit samtykke ved at aktivere den respektive samtykkeknap i samtykkelisten i Kia Connect-appen eller på anden vis (hvis relevant). Dit samtykke er frivilligt og kan til enhver tid tilbagekaldes (fx ved at deaktivere den respektive samtykkeknap i samtykkelisten i Kia Connect-appen). Du kan også til enhver tid afmelde dig vores liste over salgsfremmende e-mails ved at klikke på linket til afmelding, som du finder i alle salgsfremmende e-mails fra os. Tilbagekaldelsen af dit samtykke vil ikke påvirke lovligheden af den behandling, der udføres på grundlag af samtykket indtil tilbagekaldelsen. Du er også berettiget til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til direkte markedsføring (få flere oplysninger i afsnit 5.6 nedenfor).

  Hvis du giver os din e-mailadresse i forbindelse med din tilmelding til tjenesten, kan vi – medmindre du har gjort indsigelse – sende information om lignende Kia Connect-tjenester eller -produkter til den relevante e-mailadresse uden først at indhente dit specifikke samtykke. Dette skyldes, at der ikke stilles krav om at indhente dit specifikke samtykke i sådanne tilfælde, hvis du er eksisterende kunde. Dette gælder også i forhold til at sende dig en sådan information via notifikationer i Kia Connect-appen til den indbakke, der stilles til rådighed i appen. Du er imidlertid til enhver tid berettiget til at afmelde en sådan elektronisk markedsføring, uden at du derved pådrager dig omkostninger (ud over transmissionsomkostninger i henhold til basissatserne) (fx ved at deaktivere de respektive knapper i listen “Markedsføring relateret til tjenester” i Kia Connect-appen). Du kan også til enhver tid afmelde dig vores liste over salgsfremmende e-mails ved at klikke på linket til afmelding, som du finder i alle salgsfremmende e-mails fra os. Du er endvidere berettiget til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til direkte markedsføring (få flere oplysninger i afsnit 5.6 nedenfor).

  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Navn, kontaktoplysninger (fx e-mail), tekniske data (fx enhedsinformation, ip-adresse, bruger-id, UUID), information om dit samtykke (fx dato og tidspunkt for tilmelding).

  Juridisk grundlag: Behandlingen er baseret på dit forudgående samtykke (art. 6, stk. 1, litra a, i GDPR; § 7 (2) nr. 2 i tysk konkurrencelovgivning (“UWG”)), eller det er nødvendigt af hensyn til vores legitime interesser (art. 6, stk. 1, litra f, i GDPR og § 7 (3) i UWG). Vores legitime interesser er markedsføring af vores tjenester og produkter.
  4.3.4.
  Feedback og undersøgelser: Fra tid til anden kan vi invitere dig til at give feedback og/eller deltage i undersøgelser om os og vores tjenester, herunder supporttjenester (se afsnit 4.3.3 ovenfor for oplysninger om vores kommunikation med dig). Hvis du giver feedback eller deltager i vores undersøgelser, kan vi behandle relevante personoplysninger med henblik på behandling og evaluering af den pågældende feedback eller gennemførelse, behandling og evaluering af undersøgelsen. Dette sker med henblik på at forbedre vores tjenester og tilpasse dem til vores kunders behov.

  I nogle tilfælde kan vi udføre undersøgelser via Salesforce Marketing Cloud-platformen leveret af salesforce.com Germany GmbH eller online undersøgelsesværktøjet Surveymonkey leveret af Momentive Europe UC (“Momentive”) (se afsnit 6 nedenfor for flere oplysninger om disse tjenesteudbydere).

  For at deltage i undersøgelser via Surveymonkey skal du klikke på et link i invitationen til deltagelse i undersøgelsen. Når du klikker på linket, vil du blive henvist til den Momentive-hjemmeside, som undersøgelsen skal foregå på. Momentive vil behandle undersøgelsesrelateret information på vores vegne og til vores formål. Momentive kan envidere: (i) Indsamle og behandle information om din enhed og andre tekniske data for at undgå flere deltagelser; og (ii) bruge cookies for at se, om deltageren allerede har besøgt undersøgelsen og overføre svar, som den relevante deltager allerede har givet. Find flere oplysninger om Momentives behandling af personoplysninger på https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/.

  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Navn (hvis dette er relevant og oplyst), indholdsdata (fx din feedback og/eller dine svar), tekniske data (ip-adresse, UUID, version af operativsystem, enhedstype, enheds-id/MAC-adresse, information om system og ydelse samt browsertype).

  Juridisk grundlag: Behandlingen er nødvendig for at beskytte vores legitime interesser (art. 6, stk. 1, litra f, i GDPR). Vores legitime interesser er: At forbedre vores tjenester.
  4.3.5.
  Datadeling: Få oplysninger om vores deling af dine personoplysninger med tredjeparter i afsnit 6 nedenfor.
  4.3.6.
  Forretningsdrift: Vi kan behandle visse af de ovennævnte kategorier af personoplysninger til interne forvaltnings- og administrative formål, herunder administration af optegnelser eller føring af interne protokoller.

  Retsgrundlag: Det juridiske grundlag for behandlingen af dine oplysninger til disse formål er legitime interesser (art. 6, stk. 1 litra f, GDPR) . Vores legitime interesser er: sikring af en hensigtsmæssig og effektiv drift af vores forretning.
  4.3.7.
  Lovlig overholdelse: Vi kan behandle visse af ovennævnte kategorier af personoplysninger (fx registreringer af samtykker, du har givet, herunder dato og tidspunkt, samt indhold og samtykkeform) for at sikre overholdelse af gældende love, direktiver, anbefalinger eller anmodninger fra lovgivende myndigheder (fx anmodninger om videregivelse af personoplysninger ved overførsel til domstole eller lovgivende myndigheder, herunder politiet).

  Retsgrundlag: En sådan behandling kan være nødvendig: (i) for at overholde en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt (art. 6, stk. 1 litra c, GDPR) eller (ii) for at beskytte vores legitime interesser (art. 6, stk. 1 litra f, GDPR). Vores legitime interesser er: at sikre vores overholdelse af juridiske forpligtelser.
  4.3.8.
  Retssager og undersøgelser: Vi kan behandle visse af ovennævnte kategorier af personoplysninger for at vurdere, håndhæve og forsvare vores rettigheder og interesser.

  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at beskytte vores legitime interesser (art. 6 stk. 1 litra f, GDPR). Vores legitime interesser er: at beskytte vores interesser og håndhæve vores rettigheder.

 • 5. DINE RETTIGHEDER

 • I tilfælde hvor vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, kan du til enhver tid tilbagekalde dette samtykke med virkning for fremtiden (art. 7, stk. 3, GDPR). Tilbagekaldelsen af dit samtykke påvirker ikke lovligheden af den behandling, der udføres på grundlag af samtykket indtil tilbagekaldelsen.

  Derudover har du i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning ret til indsigt i dine personoplysninger (art. 15 GDPR), ret til berigtigelse af dine personoplysninger (art. 16 GDPR), ret til sletning af dine personoplysninger (art. 17 GDPR), ret til begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger (art. 18 GDPR), ret til dataportabilitet (art. 20 GDPR) og ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger (art. 21, stk. 1 og 2 GDPR).

  Derudover har du også ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed (art. 77 GDPR).

  Bemærk venligst, at lokale databeskyttelseslove kan begrænse disse rettigheder i visse tilfælde.
  5.1.
  Ret til indsigt: Du har ret til at få oplyst, om vi behandler personoplysninger om dig, og til i givet fald at få indsigt i disse oplysninger. De oplysninger, du kan få indsigt i, er bl.a. behandlingens formål, hvilke kategorier af personoplysninger, der behandles, og hvilke modtagere eller kategorier af modtagere personoplysningerne er eller vil blive videregivet til. Dette er dog ikke en absolut ret, og andre personers interesser kan begrænse din ret til indsigt.

  Du kan være berettiget til at modtage en kopi af de personoplysninger, som behandles. Hvis du beder om yderligere kopier, kan vi opkræve et rimeligt gebyr svarende til de administrative omkostninger.
  5.2.
  Ret til berigtigelse: Du har ret til at få berigtiget eventuelle fejl i dine personoplysninger. Afhængigt af behandlingens formål kan du have ret til at få ufuldstændige personoplysninger gjort fuldstændige, herunder ved afgivelse af en supplerende erklæring.
  5.3.
  Ret til sletning (”retten til at blive glemt”): Du har under visse omstændigheder ret til at få dine personoplysninger slettet, og vi vil i så fald være forpligtet til at slette dem.
  5.4.
  Ret til begrænset behandling af oplysninger: Du har under visse omstændigheder ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. I dette tilfælde vil de respektive oplysninger blive markeret og kan kun behandles af os til bestemte formål.
  5.5.
  Ret til dataportabilitet: Du har under visse omstændigheder ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage personoplysninger om dig selv, som du har givet til os, og til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra vores side.
  5.6.
  Indsigelsesret: Under visse omstændigheder og hvis behandlingen er baseret på legitime formål (art. 6, stk. 1 litra f, GDPR), har du til enhver tid ret til, af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, og vi kan være forpligtet til ikke længere at behandle dine personoplysninger. Hvis dine personoplysninger ydermere behandles med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til markedsføring. Det omfatter også brug til profilering i et sådant omfang, at det står i relation til direkte markedsføring. I et sådant tilfælde vil dine personoplysninger ikke længere blive behandlet til et sådant formål af os.
  5.7.
  Ret til at træffe foranstaltninger til opbevaring og kommunikation af oplysninger efter ens død: Du har ret til at træffe specifikke foranstaltninger til opbevaring og kommunikation af dine personoplysninger efter din død, og vi vil handle i overensstemmelse hermed. Du kan også lave generelle aftaler med en tredjepart, som så underretter os om dine ønsker, dersom det skulle blive relevant.

 • 6. MODTAGERE OG KATEGORIER AF MODTAGERE

 • Kun personer med et arbejdsrelateret behov vil få adgang til dine personoplysninger hos Kia. Kia kan videregive dine personoplysninger til de relevante formål og i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove til følgende modtagere og kategorier af modtagere:

  ● Selskaber i Kia Group - Vi kan dele dine personoplysninger med andre selskaber, der er en del af Kia Group, herunder vores tilknyttede virksomheder i Europa og og vores moderselskab Kia Corporation i Republikken Korea. Dette gøres enten til vores interne administrative formål (art. 6, stk. 1, litra f, i GDPR), eller fordi det er nødvendigt for at opfylde vores kontrakt med dig (art. 6, stk. 1, litra b, i GDPR).
  ● I visse tilfælde kan videregivelsen også være baseret på dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a, i GDPR). For eksempel kan du ved at aktivere den respektive samtykkeknap i samtykkelisten i Kia Connect-appen acceptere delingen af visse køretøjsdata med det relevante nationale Kia-salgsselskab eller den relevante Kia-distributør i dit europæiske hjemland til forskellige formål. Find flere oplysninger i samtykkelisten i Kia Connect-appen. I det omfang, at du giver et sådant samtykke, er dit samtykke frivilligt og kan til enhver tid trækkes tilbage (fx ved at deaktivere den respektive samtykkeknap i samtykkelisten i Kia Connect-appen). Tilbagetrækningen af dit samtykke vil ikke berøre lovligheden af den behandling, der er sket inden tilbagetrækningen af samtykket.
  ● Telekommunikationstjenesteudbydere – Med det formål at levere vores tjenester til dig (art. 6, stk. 1 litra b, GDPR), kan vi videregive dine personoplysninger til Vodafone GmbH, Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 Düsseldorf, Tyskland, som leverer relevante telekommunikationstjenester. Vodafone GmbH vil behandle dine personoplysninger som en uafhængig dataansvarlig.
  ● Tjenesteudbydere – Vi kan videregive dine personoplysninger til visse tjenesteudbydere (uanset om de er tilknyttede eller ikke-tilknyttede), der som databehandlere behandler oplysningerne efter vores instruktioner og i overensstemmelse med det relevante behandlingsformål (art. 28, stk. 3, GDPR). Databehandlerne er kontraktligt forpligtet til at træffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte personoplysninger og kun at behandle personoplysninger i overensstemmelse med vores instruktioner. Sådanne tjenesteudbydere omfatter:
  ● Tjenesteudbyderen for den tekniske infrastruktur og vedligeholdelsen af tjenesterne: Hyundai Autoever Europe GmbH, Kaiserleistraße 8a, 63067 Offenbach am Main, Tyskland.
  ● Tjenesteudbyderne for vores platforme til kundedataadministration og dataadministration af tilknyttede køretøjer: salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Straße 31-37, 80636 München (Tyskland) og Amazon Web Services EMEA SARL, 38 avenue, John. F. Kennedy, L-1855 (Luxembourg) med serverplacering inden for EU/EØS.
  ● Tjenesteudbyderen Momentive Europe UC, Second Floor, 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Dublin 4, Irland, som leverer det online undersøgelsesværktøj Surveymonkey og relaterede tjenester med henblik på at udføre og evaluere undersøgelser.
  ● Tjenesteudbyderen af tjenesten online-stemmegenkendelse: Cerence B.V., CBS Weg 11, 6412EX Heerlen, Holland.
  ● Selskaber tilknyttet Kia inden for EU/EØS, der leverer tjenester relateret til kundesupport, herunder callcenter-tjenester.
  ● Tjenesteudbyderne TomTom Global Content B.V. og HERE Europe B.V., der begge tilbyder kortrelaterede tjenester.
  ● Andre tjenesteudbydere i forbindelse med specifikke tjenester.
  ● Regeringsmyndigheder, domstole og lignende offentlige organer - Vi kan videregive dine personoplysninger til myndigheder, domstole og lignende offentlige organer, hvis vi lovmæssigt er forpligtet til at gøre det (art. 6, stk. 1 litra c, GDPR) eller for at beskytte vores interesser eller til at håndhæve vores rettigheder (art. 6, stk. 1 litra f, GDPR). Disse modtagere vil behandle de relevante personoplysninger som uafhængige dataansvarlige.
  ● Eksterne konsulenter - Vi kan dele dine personoplysninger med vores skatterådgivere, revisorer, bogholdere, juridiske rådgivere og andre eksterne konsulenter for at kunne administrere vores forretningsmæssige drift (art. 6, stk. 1 litra f, GDPR). I nogle tilfælde kan vi også videregive oplysningerne for at beskytte vores interesser eller for at håndhæve vores rettigheder (art. 6 , stk. 1 litra f) GDPR). Disse modtagere vil normalt behandle de pågældende personoplysninger som uafhængige dataansvarlige.
  ● Købere - I tilfælde af at vi sælger eller overfører alle eller en del af vores aktiver eller virksomhed (herunder omstrukturering eller likvidation), kan vi videregive dine personoplysninger til potentielle købere eller erhververe (art, 6, stk. 1 litra f, GDPR). ). Disse modtagere vil behandle de relevante personoplysninger som uafhængige dataansvarlige.
  ● Andre modtagere - Vi kan også videregive dine personoplysninger til andre tredjeparter (fx forsikringsselskaber, leasingselskaber, finansielle tjenesteudbydere, transportvirksomheder og dataindsamlere). Vi deler imidlertid kun dine personoplysninger med sådanne tredjeparter, hvis du har bedt os om det og givet dit forudgående samtykke til en sådan videregivelse (art. 6, stk. 1 litra a, GDPR), eller hvor en sådan videregivelse er nødvendig for at opfylde vores aftale med dig eller en aftale mellem en sådan tredjepart og dig (art. 6, stk. 1 litra b, GDPR). Disse modtagere behandler de relevante personoplysninger som uafhængige dataansvarlige.

 • 7. GRÆNSEOVERSKRIDENDE DATAOVERFØRSLER

 • Vi er en del af en international gruppe af virksomheder. Som følge heraf kan vi overføre personoplysninger inden for Kia Group og til andre tredjeparter som angivet i pkt. 6 i denne fortrolighedserklæring.

  Visse modtagere af dine personoplysninger vil være placeret eller kan have relevante behandlingsopgaver udenfor dit hjemland og EU/EØS. Man taler her om såkaldte trejdelande. De omfatter fx Republikken Korea, Storbritannien eller USA. For nogle tredjelande (fx. Republikken Korea, Storbritannien) har Europa-Kommission bestemt, at de sikrer et passende beskyttelsesniveau til beskyttelse af personoplysninger (”tilstrækkelig jurisdiktion”).

  I tilfælde hvor vi videregiver personoplysninger til en modtager, der ikke har tilstrækkelig jurisdiktion, giver vi (eller vores databehandler i EU/EØS, som videregiver personoplysninger til underdatabehandler i sådanne tredjelande) de nødvendige garantier, navnlig ved at indgå standardkontraktbestemmelser, som leveres af Europa-Kommissionen, med modtagerne eller træffer andre gældende foranstaltninger for at sikre et passende databeskyttelsesniveau. En kopi af de respektive garantier kan indhentes fra vores databeskyttelsesrådgiver (se punkt 3 ovenfor).

 • 8. OPBEVARINGSPERIODE

 • 8.1.
  Dine personoplysninger gemmes af Kia og/eller vores tjenesteudbydere i den tidsperiode, som det er nødvendigt for at opfylde ovennævnte formål. Når vi ikke længere har brug for dine personoplysninger til disse formål, sletter vi dem fra vores systemer og/eller registre. Vi kan også tage skridt til at anonymisere dem, så du ikke længere kan identificeres med disse oplysninger. Dette gælder ikke, hvis vi er nødt til at opbevare relevante personoplysninger for at overholde lovmæssige eller tilsynsmæssige forpligtelser (fx kan personoplysninger indeholdt i kontrakter, meddelelser og forretningsskrivelser være underlagt lovgivningsmæssige krav om opbevaring i op til 10 år).
  8.2.
  Nulstilling af Kia-konto og/eller instrumentbræt: Dit instrumentbræt kan blive nulstillet, og din Kia-konto kan nulstilles eller deaktiveres ved at indstille den respektive præference/trykke på den respektive knap (fx i Kia Connect-appen og/eller på instrumentbrættet, alt efter hvad der er relevant). I sådanne tilfælde vil de relevante personoplysninger, der er relateret til din Kia-konto og/eller på instrumentbrættet, blive blokeret og derefter slettet, medmindre opbevaringsperioder gælder (se punkt 8.1 ovenfor).

  Efter nulstilling af Kia-kontoen og/eller instrumentbrættet vil du blive logget af Kia Connect-appen, og du vil således skulle gennemføre login-proceduren på ny eller logge ind med et eventuelt andet brugernavn mv., hvis du ønsker at bruge Kia Connect-appen og/eller instrumentbrættet. Bemærk, at
  ● ved deaktivering af din Kia Connect App-konto fungerer instrumentbrætstjenesterne i bilens instrumentbræt stadig.
  ● ved nulstilling af instrumentbrættet bliver dit køretøj afbrudt fra Kia Connect-appen, men dette påvirker ikke Kia Connect-appen.

 • 9. DATASIKKERHED

 • Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændringer, uautoriseret videregivelse, uautoriseret adgang og andre ulovlige former for behandling. Da internettet er et åbent system, er transmissionen af data via internettet imidlertid ikke helt sikker. På trods af, at vi hele tiden arbejder på at forbedre vores sikkerhedsforanstaltninger i takt med de tekniske fremskridt og for at sikre et passende sikkerhedsniveau omkring alle de personoplysninger, vi behandler om dig, kan vi ikke garantere sikkerheden af dine data transmitteret til os via internettet.

 • 10. OFFLINE-MODUS (MODEM SLUKKET)

 • Du kan vælge at aktivere en offline-modus på instrumentbrættet ved at indstille den respektive præference. Hvis offline-modus er slået til, er alle servicefunktioner deaktiveret, og der indsamles ingen personoplysninger, især ingen GPS-data. Et ikon for offline-modus vises øverst på skærmen i køretøjets instrumentbræt.

 • 11. DEFINITIONER

 • "dataansvarlig": en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger.

  "GDPR": (i) forordning (EU) 2016/679 (generel databeskyttelsesforordning); eller (ii) med hensyn til Det Forenede Kongerige, forordning (EU) 2016/679, da den udgør en del af lovgivningen i Det Forenede Kongerige i henhold til paragraf 3 i European Union (Withdrawal) Act 2018 og som ændret fra tid til anden (også kendt som UK GDPR).

  "personoplysninger": enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person.

  "behandling": enhver aktivitet eller række af aktiviteter som personoplysninger eller en samling af personoplysninger gøres til genstand for, fx indsamling, registrering, organisering, systematisering, opbevaring, tilpasning eller ændring, genfinding, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller enhver anden form for overladelse, sammenstilling eller samkøring, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse.

  "databehandler": en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, der behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne.

  "TTDSG": den tyske lov om telekommunikation og telemedier (Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz).

 • 12. LOKALE LOVÆNDRINGER

 • Følgende lokale lovændringer gælder:

  Østrig
  Punkt 8.1ændres som følger: Dine personoplysninger gemmes af Kia og/eller vores tjenesteudbydere i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtelser, og strengt afgrænset til den nødvendige tidsperiode for at kunne levere det ønskede produkt og i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Når Kia ikke længere har brug for dine personoplysninger, fjerner vi dem fra vores systemer og/eller registre og/eller tager skridt til at anonymisere dem, så de ikke længere kan henføres til en bestemt registreret, medmindre vi er nødt til at opbevare oplysningerne for at overholde lovmæssige eller tilsynsmæssige forpligtelser, som Kia måtte være underlagt, fx kan personoplysninger indeholdt i kontrakter, meddelelser og forretningsskrivelser være underlagt lovgivningsmæssige krav om opbevaring i op til 7 år. Denne opbevaringsperiode kan forlænges, især hvis det er nødvendigt med henblik på de legitime interesser, som Kia forfølger (fx på grund af truende eller afventende retssager)).

  Belgien
  Med hensyn til opbevaringsperioden for data i henhold til punkt 8.1 kan der i Belgien opbevares personoplysninger om kontraktforholdet i kontrakter, kommunikationer eller handelsbreve i en periode på op til 10 år fra afslutningen af kontraktforholdet mellem Kia og dig. Hvis sådanne data er relevante inden for rammerne af administrative sager eller retssager, kan de opbevares af Kia i hele varigheden af disse procedurer, herunder udløbet af enhver anvendelse.
  Kontaktoplysningerne for den belgiske databeskyttelsesmyndighed er som følger:
  Autorité de protection des données
  Gegevensbeschermingsautoriteit
  Rue de la presse 35
  1000 Bruxelles, Belgien
  Tel: +32 (0)2 274 48 00
  Fax: +32 (0)2 274 48 35
  E-mail: contact(at)apd-gba.be

  Ungarn
  Punkt 8.1 erstattes som følger: Dine personoplysninger gemmes af Kia og/eller vores tjenesteudbydere i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtelser, og strengt afgrænset til den nødvendige tidsperiode for at kunne levere det ønskede produkt og i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Når Kia ikke længere har brug for dine personoplysninger, fjerner dem fra vores systemer og/eller registre og/eller tager skridt til at anonymisere dem, så de ikke længere kan henføres til en bestemt registreret, medmindre vi er nødt til at opbevare oplysningerne for at overholde lovmæssige eller tilsynsmæssige forpligtelser, som Kia måtte være underlagt, fx kan personoplysninger indeholdt i kontrakter, meddelelser og forretningsskrivelser være underlagt lovgivningsmæssige krav om opbevaring i op til 8 år. Hvis sådanne data er relevante inden for rammerne af administrative sager eller retssager, kan de opbevares af Kia i hele varigheden af disse procedurer, herunder udløbet af enhver anvendelse. Kontaktoplysningerne for den ungarske databeskyttelsesmyndighed er som følger:
  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Adresse: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  Telefon: +36-1-391-1400
  Fax: +36-1-391-1410
  E-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu

  Italien
  Uanset hvad der derimod er angivet i ovenstående databeskyttelsesmeddelelse, gælder følgende, i det omfang italiensk lov finder anvendelse for behandlingen af dine personoplysninger: (i) Kia vil under ingen omstændigheder behandle dine personoplysninger til profilering uden dit samtykke; (ii) hvis du er eksisterende kunde og har givet Kia din e-mailadresse, og uden at det berører din ret til indsigelse i henhold til punkt 5.6 ovenfor, kan Kia sende dig markedsføringskommunikation via e-mail i forbindelse med produkter eller tjenester svarende til de produkter eller tjenester, der tidligere er købt af dig; (iii) med henvisning til opbevaringsperioder opbevarer Kia personoplysninger, der behandles med henblik på formål inden for markedsføring eller profilering, hvis der er nogen, henholdsvis i 24 og 12 måneder, medmindre den italienske tilsynsmyndighed for databeskyttelse bemyndiger Kia til at opbevare dem i en længere periode.
  Kontaktoplysningerne for den italienske tilsynsmyndighed for databeskyttelse er følgende:
  Garante per la Protezione dei Dati Personali
  Piazza Venezia n. 11 - 00187 Rom, Italien
  www.gpdp.it - www.garanteprivacy.it
  E-mail: garante@gpdp.it
  Fax: (+39) 06 696773785
  Tel: (+39) 06 696771

  Holland

  Punkt 8.1ændres som følger: Den lovbestemte standardmæssige opbevaringsperiode til generelle bogføringsformål er 7 år i Holland. Bemærk, at denne opbevaringsperiode kan forlænges, især hvis den gældende lovgivning kræver det, og/eller hvis det er nødvendigt med henblik på Kias legitime interesser (fx på grund af truende eller afventende retssager).

  Polen
  Punkt 5.6 ændres som følger: Ret til indsigelse: Under visse omstændigheder har du til enhver tid ret til, af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, og vi kan være forpligtet til ikke længere at behandle dine personoplysninger. Hvis dine personoplysninger ydermere behandles med henblik på direkte markedsføring, hvis du har givet tilladelse til behandlingen for disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til markedsføring, der også omfatter brug af profilering i det omfang, at det står i relation til direkte markedsføring. I et sådant tilfælde vil dine personoplysninger ikke længere blive behandlet til et sådant formål af os.
  Punkt 8.1 ændres som følger: Dine personoplysninger gemmes af Kia og/eller vores tjenesteudbydere i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtelser, og strengt afgrænset til den nødvendige tidsperiode for at kunne levere det ønskede produkt og i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Når Kia ikke længere har brug for dine personoplysninger, fjerner vi dem fra vores systemer og/eller registre og/eller tager skridt til at anonymisere dem, så de ikke længere kan henføres til en bestemt registreret, (medmindre vi er nødt til at opbevare oplysningerne for at overholde lovmæssige eller tilsynsmæssige forpligtelser, som Kia måtte være underlagt. I Polen er den lovbestemte standardmæssige opbevaringsperiode til generelle bogføringsformål fx 5 år fra slutningen af det foregående finansår. Bemærk, at denne opbevaringsperiode kan forlænges, især hvis den gældende lovgivning kræver det, og/eller hvis det er nødvendigt med henblik på Kias legitime interesser (fx på grund af truende eller afventende retssager).)
  Kontaktoplysningerne for den polske databeskyttelsesmyndighed er som følger:
  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2
  00 -193 Warszawa, Polen
  E-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

  Slovakiet

  Kontaktoplysningerne for den slovakiske databeskyttelsesmyndighed er som følger:
  Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Hraničná 12
  820 07 Bratislava 27
  Slovakiske Republik
  https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk
  Tel: + 421 2 32 31 32 14
  E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

  Spanien
  Punkt 5.1 stk. 2 erstattes som følger: Du kan være berettiget til at modtage en kopi af de personoplysninger, som behandles. Hvis du beder om yderligere kopier indenfor seks måneder, medmindre der er en legitim grund til det, kan vi opkræve et rimeligt gebyr svarende til de administrative omkostninger.
  Punkt 8 erstattes som følger:
  8.1. Dine personoplysninger gemmes af Kia og/eller vores tjenesteudbydere i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtelser, og strengt afgrænset til den nødvendige tidsperiode for at kunne levere det ønskede produkt og i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Når Kia ikke længere har brug for at behandle dine personoplysninger, blokerer vi dem, og når forældelsesfristen er udløbet (fx kan personoplysninger indeholdt i kontrakter, kommunikation og forretningsbreve være underlagt lovbestemte opbevaringskrav i op til 10 år), sletter vi dem fra vores systemer og/eller registre og/eller tager skridt til anonymisering af dem, så du ikke længere kan identificeres ud fra dem.
  8.2. Hvis der ikke er lovgivnings- eller tilsynsmæssige krav om opbevaring, vil alle personoplysninger, der behandles i forbindelse med levering af tjenesterne, som udgangspunkt automatisk blive slettet eller anonymiseret straks efter, at leveringen af de enkelte tjenestehandlinger er afsluttet, dog med følgende undtagelser:
  ● Tilmeldings- og login-oplysninger gemmes i hele aftalens løbetid (dvs. op til syv år)
  ● Online-stemmegenkendelse: Stemmeprøver og GPS-data (se afsnit 4.2.2 ovenfor) opbevares i op til 90 dage
  ● Kia Live: GPS-data og tjeneste-ID (se afsnit 4.2.1 ovenfor) opbevares i op til 93 dage
  8.3. Opsigelse af konto: Hvis du vælger at afslutte din brug af tjenesterne (fx ved at indstille den respektive præference i Kia Connect-appen) og/eller Kia Connect-kontoen (fx ved at indstille den respektive præference på instrumentbrættet), vil alle personoplysninger relateret til din Kia-konto blive blokeret og efterfølgende slettet som forklaret ovenfor.


  Gældende fra december 2022