Kia Connect – Juridiske dokumenter

KIA CONNECT DATABESKYTTELSESERKLÆRING

 • Gyldig fra juli 2023

  1. Indledning
  2. Dataansvarlig
  3. Databeskyttelsesrådgiver
  4. Formål, retsgrundlag og kategorier af personoplysninger
  5. Kia Connect-appen
  6. Instrumentbræt og tjenester i bilen
  7. Andre behandlingsaktiviteter
  8. Dine rettigheder
  9. Modtagere og kategorier af modtagere
  10. Grænseoverskridende dataoverførsler
  11. Dataopbevaring
  12. Datasikkerhed
  13. Offline-modus (modem slukket)
  14. Opdateringer
  15. Definitioner
  16. Lokale lovændringer

 • 1. INDLEDNING


 • Denne databeskyttelseserklæring (”databeskyttelseserklæring”) fra Kia Connect GmbH, registreret under registreringsnummer HRB 112541, (”Kia”, ”vi” eller ”os”) gælder for indsamling og behandling af personoplysninger i forbindelse med levering af vores tjenester via vores app (”Kia Connect-app”) og via det relevante køretøjs instrumentbræt ("instrumentbræt", samlet "tjenesterne") og henvender sig til kunder, der anvender disse tjenester ("dig", "din").
  Hos Kia tager vi beskyttelsen af dine data og dit privatliv meget alvorligt, og vi behandler kun personoplysninger i fuld overensstemmelse med GDPR og anden gældende databeskyttelses- og privatlivslovgivning.
  Bemærk, at vi i tillæg til denne databeskyttelseserklæring, i det omfang det er relevant, vil informere dig særskilt om behandlingen af dine personoplysninger, eksempelvis i samtykkeformularer eller separate databeskyttelseserklæringer.

 • 2. DATAANSVARLIG


 • 2.1.
  Med mindre andet udtrykkeligt er angivet, er Kia Connect GmbH ansvarlig for de personoplysninger, der indsamles og behandles i forbindelse med leveringen af tjenesterne.
  2.2.
  Har du spørgsmål til eller i forbindelse med denne meddelelse, eller ønsker du at udøve nogen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice:
  Kia Connect GmbH Theodor-Heuss-Allee 11D-60486 Frankfurt am Main
  E-mail: info@kia-connect.eu
  Du kan også bruge vores kontaktformular: https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/
  Alternativt kan du også kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Kontaktoplysninger findes i punkt 3 nedenfor.

 • 3. DATABESKYTTELSESRÅDGIVER


 • Vi har udnævnt en ekstern databeskyttelsesrådgiver (data protection officer). Du kan henvende dig til:
  Kia Connect GmbH
  Data Protection Officer
  Theodor-Heuss-Allee 11
  D-60486 Frankfurt am Main
  E-mail: dpo@kia-connect.eu

 • 4. FORMÅL, RETSGRUNDLAG OG KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER


 • Oplysninger om formålene med og retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger og de kategorier af personoplysninger, som vi kan behandle, er angivet i punkterne 5-7 nedenfor.
  Bemærk, at vi kun behandler personoplysninger i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, og i det omfang, det er nødvendigt for det relevante formål.
  Formål
  Vi behandler primært dine personoplysninger for at kunne indgå kontrakten med dig om levering af tjenesterne ("Kia Connectsbrugervilkår"), herunder levering af vores tjenester til dig. Yderligere oplysninger om tjenesterne kan findes i den relevante tjenestebeskrivelse i Kia Connects brugervilkår.
  Vi kan også behandle dine personoplysninger til de formål, som er nævnt i punkterne 5-7 nedenfor.
  Dette kan for eksempel omfatte behandling af personoplysninger med henblik på at: (i) kommunikere med dig, (ii) udføre direkte markedsføring eller (iii) analysere relevante data for at forbedre vores tjenester, udvikle ny mobilitets- eller mobilitetsrelaterede produkter og/eller tjenester og/eller for at sikre, at de relevante produkter eller tjenester kan leveres på sikker vis.
  Til de formål, der er angivet under (iii), kan vi analysere oplysningerne på baggrund af statistiske og matematiske modeller. Endvidere kan vi behandle dine personoplysninger for at opfylde gældende lovgivning og andre retslige forpligtelser (fx videregivelse af relevante personoplysninger til domstole eller strafferetlige anklagemyndigheder), eller hvis vi særskilt har informeret dig om sådanne formål.
  Retsgrundlag
  I forbindelse med tjenesterne indsamler og behandler vi generelt dine personoplysninger for at træffe foranstaltninger på din anmodning forud for indgåelsen af en kontrakt ("indgåelse af kontrakt") eller i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde vores kontrakt med dig (art. 6, stk. 1 litra b, i GDPR), eller i det omfang, behandlingen er nødvendig for at beskytte vores legitime interesser eller en tredjeparts legitime interesser (art. 6, stk. 1 litra f, i GDPR).
  I forbindelse med visse behandlingsaktiviteter kan vi behandle dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde en lovmæssig forpligtelse, som vi er underlagt (art. 6, stk. 1 litra c, i GDPR), eller hvis vi har indhentet dit forudgående samtykke til den relevante behandling af dine personoplysninger (art. 6, stk. 1 litra a, i GDPR).
  Kilder
  Medmindre andet er udtrykkeligt angivet i denne databeskyttelseserklæring, vil de personoplysninger, der er angivet i punkterne 5-7 nedenfor, blive direkte videregivet til os af dig (fx ved indtastning af relevante personoplysninger i Kia Connect-appen) eller indsamlet direkte via dit køretøj (fx via sensorer og relaterede apps, som er tilgængelige via instrumentbrættet).
  Din ret til ikke at afgive dine personoplysninger
  Generelt har du ret til ikke at afgive dine personoplysninger til os. I nogle situationer (fx med henblik på brug af bestemte tjenester) kan det dog være nødvendigt at give os visse personoplysninger, for at vi kan behandle din anmodning eller levere de relevante tjenester. Vi vil i givet fald informere dig om, hvilke personoplysninger der er tale om.
  Tredjeparts brug af køretøjet eller tjenesterne
  Oplysningerne om vores behandlingsaktiviteter i henhold til denne databeskyttelseserklæring gælder også med hensyn til tredjeparts brug af det relevante køretøj. Generelt er Kias behandling af personoplysninger dog baseret på køretøjets bundne data i henhold til beskrivelsen i denne databeskyttelseserklæring.
  Kia vil derfor ikke kunne identificere den person, der er er fører af køretøjet, medmindre en sådan person er logget på med sin personlige profil eller andre identifikationsanordninger knyttet til den relevante person.
  I henhold til Kia Connects brugervilkår er du forpligtet til at informere andre brugere/førere af køretøjet om: (i) aktiveringen af tjenesterne, (ii) de databehandlingsaktiviteter, der er beskrevet i denne databeskyttelseserklæring, og (iii) det forhold, at tjenesterne forudsætter indsamling og behandling af positionsdata (GPS-data).
  Bemærk, at hvis en anden person anvender Kia Connect-appen og er tilsluttet samme køretøj som dig, kan den pågældende person også se køretøjets positionsdata på sin konto i Kia Connect-appen (via tjenesten "Find min bil") - også selvom det er dig, der bruger køretøjet på det pågældende tidspunkt. Personen vil dog ikke kunne få adgang til dine live-ruter.

 • 5. KIA CONNECT-APPEN


 • 5.1.
  TILMELDING OG LOGIN
  5.1.1.
  Tilmelding til Kia Connect-appen: For at bruge Kia Connect-appen skal du tilmelde dig og oprette en konto ("Kia-konto"). Kia-kontoen skal du også bruge, når du tilmelder dig andre tjenester leveret i Europa af selskaber i Kia-koncernen. Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med Kia-kontoen finder du i en særskilt databeskyttelseserklæring her: https://connect.kia.com/eu/kia-account-docs/.
  Du skal også acceptere Kia Connects brugervilkår. Etablering af forbindelse mellem slutbrugerenheden (dvs. smartphonen), som Kia Connect-appen er installeret på, og det respektive køretøj kræver verificering.
  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Køretøjets identifikationsnummer (VIN), mailadresse, navn, adgangskode, tiltaleform/indledende hilsen, fødselsdag, mobilnummer, land, foretrukket sprog, verifikations-PIN, køretøjs-id, aktiveringskode, din accept af Kia Connects brugervilkår.
  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for opfyldelsen af kontrakten, du har indgået med os, eller for at indgå kontrakt med os (art. 6, stk. 1, litra b, i GDPR).
  5.1.2.
  Login: For at bruge tjenesterne via Kia Connect-appen skal du logge på. Når du er logget på, kan du tilføje og fjerne dit Kia-køretøj (eller Kia-køretøjer) og bruge tjenesterne via Kia Connect-appen.
  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: E-mail og adgangskode.
  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde kontrakten, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, i GDPR).
  5.2.
  FJERNBETJENING
  5.2.1.
  Fjernbetjent klimastyring (kun for elektriske køretøjer): Med denne tjeneste kan du via fjernbetjening styre og indstille klimaanlægget i dit elektriske køretøj med Kia Connect-appen, herunder afisningsfunktionerne.
  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Køretøjets identifikationsnummer (VIN), køretøjs-id, dato- og tidsstempel, GPS-data, oplysninger fra kilometertæller, oplysninger om køretøjets status (status for klimaanlæg, motor, dør/bagagerum/vindue/kølerhjelm åben/lukket).
  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for opfyldelsen af kontrakten, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1, litra b, i GDPR).
  5.2.2.
  Fjernbetjent opladning (kun for elektriske og plugin hybrid-køretøjer): Med denne tjeneste kan du via fjernbetjening starte og stoppe opladningen af et elektrisk køretøjs eller et plug-in hybridt køretøjs batteri og indstille opladningen via Kia Connect-appen.
  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Køretøjets identifikationsnummer (VIN), køretøjs-id, dato- og tidsstempel, GPS-data, oplysninger fra kilometertæller, oplysninger om køretøjets status (status for klimaanlæg, motor, dør/bagagerum/vindue/kølerhjelm åben/lukket, dæktryk, bremsevæske/motorolie, opladningsoplysninger, reserveopladningsoplysninger, opladningstid, oplysninger om typen af opladningsstik).
  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde kontrakten, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, i GDPR).
  5.2.3.
  Fjernbetjente døre: Med denne tjeneste kan du via visse brugergrænseflader med fjernbetjening (op)låse køretøjets døre. Du kan låse eller oplåse alle døre. Af sikkerhedshensyn vil tjenesten tjekke flere forskellige forudsætninger. Tjenesten kan hjælpe i situationer, hvor du er i tvivl om, hvorvidt du fik låst bilen korrekt, idet du kan udføre handlingen via fjernbetjening.
  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Køretøjets identifikationsnummer (VIN), køretøjs-id, dato- og tidsstempel, GPS-data, oplysninger fra kilometertæller, oplysninger om køretøjets status (status for klimaanlæg, motor, dør/bagagerum/vindue/kølerhjelm åben/lukket, dæktryk, gear/sæde, brændstofniveau, bremsevæske/motorolie).
  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde kontrakten, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, i GDPR).
  5.2.4.
  Fjernbetjent konfigurering af køretøjet, sikkerhedskopiering og gendannelse af brugerprofil: Tjenesten giver dig mulighed for at kontrollere og ændre køretøjsindstillinger i Kia Connect-appen. Du kan også sikkerhedskopiere indstillingsoplysninger og anvende dem til dit køretøj.
  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Køretøjets identifikationsnummer (VIN), køretøjs-id, brugerens telefonnummer, SMS-bekræftelseskode, brugerens PIN-kode, rapporteringstidspunkt, oplysninger om køretøjets opsætning, oplysninger om systemets opsætning, oplysninger om navigationsopsætning, oplysninger om interessepunkter (POI), profilbillede (hvis du har et).
  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde kontrakten, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, i GDPR).
  5.2.5.
  Fjernbetjent opvarmede og ventilerede sæder (kun elektriske køretøjer): Tjenesten gør det muligt for dig at fjernstyre varme og ventilation i for- og bagsæder i dit elektriske køretøj.
  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Køretøjets identifikationsnummer (VIN), køretøjs-id, SIM-id, dato- og tidsstempel, oplysninger om køretøjets status (status for motor- og gear, dør/kølerhjelm/bagagerum/soltag, varme, ventilation og klimaanlæg (HVAC), batteri, brændstof og brændstofniveau, væske (sprinkler- og bremsevæske), dæk, lamper og smartkey samt status for el-køretøj).
  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde kontrakten, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, i GDPR).
  5.2.6.
  Fjernbetjent vindue: Tjenesten gør det muligt for dig at fjernbetjene vinduerne i dit køretøj.
  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Køretøjets identifikationsnummer (VIN), køretøjs-id, SIM-id, dato- og tidsstempel, oplysninger om køretøjets status (status for motor og gear, dør/kølerhjelm/bagagerum/soltag, varme, ventilations og klimaanlæg (HVAC), batteri, brændstof og brændstofniveau, væske (sprinkler- og bremsevæske), dæk, lamper, smartkey samt status for el-køretøj).
  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde kontrakten, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, i GDPR).
  5.2.7.
  Fjernbetjent katastrofeblink (kun tilgængelig for EV 6): Tjenesten gør det muligt for dig at slukke katastrofeblinket med fjernbetjeningen.
  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Køretøjets identifikationsnummer (VIN), køretøjs-id, SIM-id, dato- og tidsstempel, oplysninger om køretøjets status (status for baglygte, katastrofeblink, motor og gear, dør/kølerhjelm/bagagerum/soltag, varme, ventilation og klimaanlæg (HVAC), batteri, brændstof og brændstofniveau, væske (sprinkler- og bremsevæske), dæk, lamper, smartkey samt status for el-køretøj).
  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde kontrakten, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, i GDPR).
  5.2.8.
  Fjernbetjent ladeklap: Tjenesten gør det muligt for dig at fjernbetjene ladeklappen i køretøjet.
  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Køretøjets identifikationsnummer (VIN), køretøjs-id, SIM-id, dato- og tidsstempel, oplysninger om køretøjets status (status for ladeklap, motor og gear, dør/kølerhjelm/bagagerum/soltag, varme, ventilation og klimaanlæg (HVAC), batteri, brændstof og brændstofniveau, væske (sprinkler- og bremsevæske), dæk, lamper, smartkey samt status for el-køretøj).
  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde kontrakten, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, i GDPR).
  5.3.
  FJERNBETJENING AF GEOGRAFISK INFORMATIONSSYSTEM
  5.3.1.
  Send interessepunkt (POI) til køretøj: Med denne tjeneste kan du sende et interessepunkt (POI) til køretøjets navigationssystem og straks modtage positionsoplysninger (fx bestemmelsessted til ruteplanlægning), lige så snart køretøjets tændes.
  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Køretøjets identifikationsnummer (VIN), køretøjs-id, dato- og tidsstempel, GPS-data, oplysninger om interessepunkt (POI), søgeord og sprogindstillinger for smartphone.
  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde kontrakten, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, i GDPR).
  5.3.2.
  Find mit bil og Første-mil-navigation: Med denne tjeneste kan du lokalisere køretøjet og navigere hen til det ved hjælp af din smartphone. Køretøjets position vil blive vist i Kia Connect-appen.
  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Køretøjets identifikationsnummer (VIN), køretøjs-id, SIM-id, adresse, navn, positionsoplysninger for bruger og køretøj, waypoint-oplysninger, dato, tidspunkt, tidsstempel og hastighed.
  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde kontrakten, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, i GDPR).
  5.3.3.
  Mine ture: Tjenesten opsummerer alle ture (i en periode på mindst 90 dage) med dato og tid, gennemsnits- og maksimumhastighed, antal kørte kilometer og samlet køretid.
  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Køretøjets identifikationsnummer (VIN), køretøjs-id, dato- og tidsstempel, GPS-data, kørselsoplysninger (distance, gennemsnitshastighed, maksimumhastighed, samlet brændstofforbrug, samlet energiforbrug, strømforbrug, køretid, opvarmningstid, gennemsnitligt kilometertal).
  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde kontrakten, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, i GDPR).
  5.3.4.
  Sidste-mil-navigation: Tjenesten gør det muligt for dig at fortsætte med at navigere til dit endelige bestemmelsessted med din smartphone, når du har parkeret dit køretøj.
  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Køretøjets identifikationsnummer (VIN), køretøjs-id, SIM-id, adresse, navn, positionsoplysninger for bruger og køretøj, waypoint-oplysninger, tidspunkt, hastighed.
  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde kontrakten, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, i GDPR).
  5.4.
  KØRETØJSOPLYSNINGER
  5.4.1.
  Køretøjets status: Denne tjeneste giver dig følgende køretøjsoplysninger i Kia Connect-appen:
  ● Dørstatus
  ● Ladeklapstatus
  ● Bagagerum/kølerhjelmstatus
  ● Klimastatus
  ● Batteriladningsniveau, status for ladestik, opladningsstatus (kun elektriske køretøjer)
  ● Brændstofniveau (kun køretøjer med brændstofmotor/hybridkøretøjer)
  ● Sædevarme- og ventilationsstatus
  ● Vinduesstatus
  ● Soltagsstatus
  ● 12V batteristatus
  ● Lysstatus
  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Køretøjets identifikationsnummer (VIN), køretøjs-id, SIM-id, dato- og tidsstempel, GPS-data, oplysninger fra kilometertæller, oplysninger om køretøjets status (status for motor og gear, dør/kølerhjelm/bagagerum/soltag, varme, ventilation og klimaanlæg (HVAC), batteri, brændstof og brændstofniveau, væske (sprinkler- og bremsevæske), dæk, lamper, smartkey samt status for el-køretøj).
  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde kontrakten, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, i GDPR).
  5.4.2.
  Køretøjsrapport: Du modtager en rapport i Kia Connect-appen. Rapporten indeholder oplysninger om køretøjsdiagnostik og kørselsmønstre (antal tændinger, køreafstand og kørselstid/tomgangstid). Du bliver informeret om eventuelle vedligeholdelses- eller reparationsbehov, herunder hvor alvorligt det er, hvor meget det haster, og hvad du konkret anbefales at gøre.
  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Køretøjets identifikationsnummer (VIN), køretøjs-id, dato- og tidsstempel, GPS-data, oplysninger om køretøjets status (motorstatus), kørselsmønster (hastighed (maksimum- og gennemsnitshastighed), accelerationsstatus, antal kørte kilometer, batteriforbrug (for el-køretøjer)).
  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde kontrakten, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, i GDPR).
  5.4.3.
  Køretøjsdiagnostik: Levering af automatiseret diagnostiktjeneste. Når køretøjet tændes, udfører det automatisk en diagnosescanning (Diagnostics Trouble Code ("DTC")). Hvis der opdages en funktionsfejl, modtager du en meddelelse, der forklarer den fundne funktionsfejl, herunder hvor alvorlig den er samt anbefalet handling.
  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Køretøjets identifikationsnummer (VIN), køretøjs-id, dato- og tidsstempel, GPS-data, oplysninger fra kilometertæller, resultat af DTC-scanningen, oplysninger om køretøjets status (status for klimaanlæg, motor, dør/bagagerum/vindue/kølerhjelm åben/lukket, gear/sæde, brændstofniveau, bremsevæske/motorolie og batteri).
  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde kontrakten, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, i GDPR).
  5.4.4.
  Energiforbrug (kun elektriske køretøjer): Denne tjeneste viser oplysninger om det nuværende og gennemsnitlige energiforbrug, distance og energigenvinding i Kia Connect-appen.
  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Køretøjets identifikationsnummer (VIN), køretøjs-id, dato- og tidsstempel, oplysninger fra kilometertæller, samlet strømforbrug (strømforbrug for motor, klimaanlæg, elektrisk enhed, batterier og regenerering).
  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde kontrakten, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, i GDPR).
  5.5.
  ADVARSLER OG SIKKERHED
  5.5.1.
  Køretøjsadvarsel: Hvis et vindue er åbent, mens køretøjet er slukket, modtager du en notifikation i Kia Connect-appen.
  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Køretøjets identifikationsnummer (VIN), køretøjs-id, SIM-id, dato- og tidsstempel, GPS-data, oplysninger fra kilometertæller, oplysninger om køretøjets status (status for motor og gear, dør/kølerhjelm/bagagerum/soltag, varme, ventilation og klimaanlæg (HVAC), batteri, brændstof og brændstofniveau, væske (sprinkler- og bremsevæske), dæk, lamper, smartkey samt status for el-køretøj).
  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde kontrakten, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, i GDPR).
  5.5.2.
  Tyverialarm (kun for køretøjer, der er udstyret med et tyverialarmssystem): Hvis tyverialarmen aktiveres, modtager du en notifikation i Kia Connect-appen.
  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Køretøjets identifikationsnummer (VIN), køretøjs-id, dato- og tidsstempel, GPS-data, oplysninger fra kilometertæller, oplysninger om køretøjets status (status for klimaanlæg, motor, dør/bagagerum/vindue/kølerhjelm åben/lukket, dæktryk, gear/sæde, brændstofniveau, bremsevæske/motorolie).
  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde kontrakten, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, i GDPR).
  5.5.3.
  Batteriafladningsalarm: Når 12V-batteriets ladningsniveau falder til et bestemt niveau, modtager du en notifikation i Kia Connect-appen.
  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Køretøjets identifikationsnummer (VIN), køretøjs-id, SIM-id, batteristatus, køretøjets statusalarmtype.
  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde kontrakten, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, i GDPR).
  5.5.4.
  Bagsædepassageralarm: Hvis der registreres bevægelse på bagsædet, og køretøjet er i parkeringsgear, modtager du en notifikation i Kia Connect-appen.
  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Køretøjets identifikationsnummer (VIN), køretøjs-id, SIM-id, dato- og tidsstempel, GPS-data, oplysninger fra kilometertæller, oplysninger om køretøjets status (status for motor og gear, dør/kølerhjelm/bagagerum/soltag, varme, ventilation og klimaanlæg (HVAC), batteri, brændstof og brændstofniveau, væske (sprinkler- og bremsevæske), dæk, lamper, smartkey samt status for el-køretøj).
  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde kontrakten, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, i GDPR).
  5.5.5.
  Tomgangsalarm: Hvis køretøjet er i parkeringsgear og kører i tomgang, og en dør åbnes, modtager du en notifikation i Kia Connect-appen.
  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Køretøjets identifikationsnummer (VIN), køretøjs-id, SIM-id, dato- og tidsstempel, GPS-data, oplysninger fra kilometertæller, oplysninger om køretøjets status (status for motor og gear, dør/kølerhjelm/bagagerum/soltag, varme, ventilation og klimaanlæg (HVAC), batteri, brændstof og brændstofniveau, væske (sprinkler- og bremsevæske), dæk, lamper, smartkey samt status for el-køretøj).
  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde kontrakten, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, i GDPR).
  5.5.6.
  Alarmsystem til overvågning af højspændingsbatterier: Status for højspændingsbatteriet overvåges, og hvis der registreres en fejl, modtager du en notifikation i Kia Connect-appen og på instrumentbrættet.
  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Status for klimaanlæg, motor, dør/kølerhjelm/bagagerum/soltag, lufttemperatur, afisning, opladning, opvarmning af rat, opvarmning af side-/bakspejle, dæktryk, 12 V-batteri, fejlindikatorlampe, batteri til smartkey, brændstofniveau, sprinklervæske, advarselslampe for bremsevæske, hviletilstand, tid, fjernbetjent ventetidsalarm, systemfrakoblingsalarm, baglygter og katastrofeblink.
  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for, at vi, vores kunder eller tredjeparter kan forfølge vores legitime interesser (art. 6 stk. 1 litra f, i GDPR). Disse legitime interesser er: sikring af korrekt levering og funktion af vores tjenester, levering af sikre tjenester og produkter til vores og Kia-koncernens kunder, beskyttelse af vores kunders helbred og liv, beskyttelse af vores kunders ejendom samt beskyttelse af andre personers helbred, liv og ejendom inde i eller uden for køretøjet.
  5.6.
  FJERNOVERVÅGNING AF FORBRUG
  5.6.1.
  Valet-parkeringsmodus: Denne tjeneste gør det muligt for dig at se køretøjets position, tidspunktet for sidste slukning, køretid, distance og højeste hastighed i Kia Connect-appen.
  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Unikke identifikatorer (fx køretøjets identifikationsnummer (VIN)), statusoplysninger om valet-modus (status for aktivering, start- og sluttidspunkt, driftstid, kørte kilometer, tomgangstid, maksimumhastighed, distance), køretøjsindikatorer (position, hastighed, tidspunkt, præcision, retning).
  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde kontrakten, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, i GDPR).
  5.6.2.
  Valet-advarsel: Med denne tjeneste kan du modtage notifikationer i Kia Connect-appen, hvis dit køretøj overskrider de afstands-, hastigheds- eller tomgangsgrænser, du har indstillet i Kia Connect-appen. Den tilladte distance starter på den position, hvor advarslen blev aktiveret.
  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Køretøjets identifikationsnummer (VIN), dato-og tidsstempel, GPS-data, oplysninger om status for valet-advarsel (status for aktivering samt start- og sluttid for valet-advarsel, driftstid, kørte kilometer, tomgangstid, maksimumhastighed, distance), køretøjsindikatorer (position, hastighed, tid, præcision, retning), indstillede afstands- og tomgangsgrænser.
  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde kontrakten, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, i GDPR).
  5.6.3.
  Geofence-advarsel: Med denne tjeneste kan du modtage notifikationer i Kia Connect-appen, hvis dit køretøj forlader et godkendt område eller kører ind i en spærrezone. Du kan indstille de godkendte områder og spærrezoner i Kia Connect-appen.
  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Køretøjets identifikationsnummer (VIN), dato-og tidsstempel, GPS-data, oplysninger om status for geofence-advarsel (status for aktivering samt start- og sluttidspunkt for geofence-advarsel, driftstid, kørte kilometer, tomgangstid, maksimumhastighed, distance), køretøjsindikatorer (position, hastighed, tid, præcision, retning) samt indstillede godkendte områder og spærrezoner.
  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for a opfylde kontrakten, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, i GDPR).
  5.6.4.
  Advarsel ved overskridelse af hastighed: Hvis denne tjeneste er aktiveret på instrumentbrættet, vil du modtage notifikationer i Kia Connect-appen, hvis dit køretøj overskrider den hastighedsgrænse, du har indstillet i Kia Connect-appen.
  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Køretøjets identifikationsnummer (VIN), dato-og tidsstempel, GPS-data, oplysninger om advarsel ved overskridelse af hastighed (status for aktivering, start- og sluttidspunkt for advarsel ved overskridelse af hastighed, driftstid, kørte kilometer, tomgangstid, maksimumhastighed, distance), køretøjsindikatorer (position, hastighed, tid, præcision, retning), indstillet hastighedsgrænse.
  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde kontrakten, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, i GDPR).
  5.6.5.
  Advarsel ved overskridelse af tidsrum: Denne tjeneste giver dig mulighed for at modtage notifikationer i Kia Connect-appen, hvis dit køretøj kører uden for det tidsrum, som du har indstillet i Kia Connect-appen.
  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Køretøjets identifikationsnummer (VIN), dato- og tidsstempel, GPS-data, oplysninger om status for advarsel ved overskridelse af tidsrum (status for aktivering, start- og sluttidspunkt for advarsel ved overskridelse af tidsrum, driftstid, kørte kilometer, tomgangstid, maksimumhastighed, distance), køretøjsindikatorer (position, hastighed, tid, præcision, retning), indstillede tidsrum.
  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde kontrakten, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, i GDPR).
  5.6.6.
  Tomgangsalarm: Med denne tjeneste får du notifikationer i Kia Connect-appen, hvis dit køretøj kører i tomgang ud over det tidsrum, du har indstillet i Kia Connect-appen.
  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Køretøjets identifikationsnummer (VIN), dato- og tidsstempel, GPS-data, oplysninger om status for advarsel ved overskridelse af tidsrum (status for aktivering, start- og sluttidspunkt for advarsel ved overskridelse af tidsrum, driftstid, kørte kilometer, tomgangstid, maksimumhastighed, distance), køretøjsindikatorer (position, hastighed, tid, præcision, retning), indstillede godkendte tidsrum for tomgang.
  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde kontrakten, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, i GDPR).
  5.7.
  OPLYSNINGER OM FORETRUKKEN FORHANDLER
  Med denne tjeneste kan du synkronisere oplysninger om "foretrukken forhandler" mellem MyKia-hjemmesiden og MyKia-appen (hvis den er tilgængelig i dit land) og Kia Connect-appen. Synkronisering er valgfrit og skal aktiveres for at kunne anvendes. Hvis du vælger ikke at synkronisere oplysninger om "foretrukken forhandler, vil du stadig have adgang til funktionen i Kia Connect-appen, men de viste oplysninger kan afvige fra oplysningerne i MyKia.
  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Køretøjets identifikationsnummer (VIN), mailadresse, UUID, forhandlerens navn, adresse og kontaktoplysninger samt andre oplysninger om forhandleren, herunder åbningstider.
  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde kontrakten, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, i GDPR).
  5.8.
  KORT OG SØGEFUNKTION PÅ STARTSKÆRMMENU
  På startskærmens kort kan du se din aktuelle placering. Med startskærmens søgefunktion kan du søge efter interessepunkter (POI).
  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: GPS-data, søgeord, sprogindstillinger for smartphone.
  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde kontrakten, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, i GDPR).
  5.9.
  BRUG AF TOUCH ID OG FACE ID (IOS) ELLER FINGERAFTRYKS- OG ANSIGTSGENKENDELSE (ANDROID)
  Du kan bruge visse funktioner i Kia Connect-appen med Touch ID eller Face ID (iOS) eller fingeraftryks- og ansigtsgenkendelse (Android) til at låse op. Dine biometriske data gemmes kun lokalt på din smartphone og videresendes ikke til os. Derfor har vi heller ikke adgang til disse data. Det er kun oplysninger om, hvorvidt verificeringen af biometriske data blev gennemført, der videresendes til Kia Connect-appen via en systemfunktion på din smartphone. Du kan til enhver tid deaktivere brugen af Touch ID eller Face ID (iOS) eller fingeraftryks- og ansigtsgenkendelse (Android) på din smartphone.
  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Oplysninger om, hvorvidt verificeringen af biometriske data blev gennemført.
  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde kontrakten, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, i GDPR).
  5.10.
  PRODUKT- OG TJENESTEFORBEDRING
  Ved at aktivere ”Forbedring af produkt/tjeneste” giver du samtykke til vores behandling af oplysninger vedrørende køretøjets ydeevne, brug, drift og stand med henblik på forbedring af kvaliteten af produkter og tjenester. Dit samtykke er frivilligt og kan til enhver tid trækkes tilbage ved at deaktivere den pågældende knap. En sådan tilbagetrækning berører ikke lovligheden af den behandling, der har fundet sted forud for tilbagetrækningen af samtykket. For at aktivere "Forbedring af produkt/tjeneste" er det nødvendigt at aktivere det geografiske informationssystem (”GIS”).
  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Statusoplysninger om følgende: Luftstyringssystem, batteri, tekniske og stabilitetsrelaterede systemer, brug af instrumentbræt, klimaanlæg og varme, motor, bremse og drivaggregat, forskellige funktioner, gear og forbrug, advarsels- og assistancesystem, styretøj og dæk, motor og opladning, el-køretøj, multimedier (fx "synes godt om"-funktionen) samt GPS og hastighed.
  Retsgrundlag: Behandlingen er baseret på dit forudgående samtykke (art. 6, stk. 1 litra a, i GDPR).

 • 6. INSTRUMENTBRÆT OG TJENESTER I BILEN


 • 6.1.
  NOTIFIKATIONSCENTER
  Med notifikationscentret kan du modtage beskeder fra Kia på instrumentbrættets skærm. Det kan for eksempel være notifikationer om tilbagekaldelser vedrørende dit køretøj eller servicepåmindelser og servicehandlinger.
  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Unikke identifikatorer (fx køretøjets identifikationsnummer (VIN)), sekvens-id, læsestatus og UTC-tid.
  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde kontrakten, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, i GDPR).
  6.2.
  KIA CONNECT LIVE-TJENESTER
  Med Kia Connect Live-tjenester får du adgang til følgende funktioner:
  ● Livetrafik og onlinenavigation: Tjenesten giver live trafikoplysninger til ruteberegning og visning af trafiksituationen. Med onlinenavigation kan du navigere til din ønskede destination baseret på en kombination af realtids- og historiske trafikoplysninger.
  ● Live interessepunkt (POI): Tjenesten giver information om interessepunkter i nærheden ud fra køretøjets aktuelle position.
  ● Vejr: Denne tjeneste giver lokale vejroplysninger.
  ● Parkering: Denne tjeneste giver information om parkering på og uden for gadeområder, ud fra køretøjets aktuelle position, destinationer i nærheden, landemærker i nærheden eller bymidter i nærheden.
  ● Interessepunkter el-køretøjer (kun for el-køretøjer og plug-in hybride el-køretøjer): Denne tjeneste giver information om ladestationer i nærheden, herunder deres tilgængelighed, ud fra køretøjets aktuelle position.
  ● Interessepunkter forhandlere (POI): Denne tjeneste giver information om Kia-forhandlere i nærheden ud fra køretøjets aktuelle position.
  ● Advarsler om kameraer til fartkontrol/farezone (hvis lovligt i anvendelseslandet): Denne tjeneste udsender advarsler i områder, hvor der sker mange ulykker og advarer dig om steder med høj ulykkesfrekvens samt kameraer til fartkontrol.
  ● Sportsliga: Denne tjeneste giver information om tidligere og kommende events for valgte sportsgrene og ligaer.
  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Oplysninger om GPS-data, tjenesteanmodninger og svar i forbindelse med serversøgninger (data om interessepunkter (POI)), interessepunkter for forhandlere, brændstof, parkering, kameraer til fartkontrol, ladestationer til el-køretøjer, vejroplysninger, trafikoplysninger, afstandsenhed (km, mil, meter), sprogindstillinger, teleselskab, unikke identifikatorer (fx køretøjets identifikationsnummer (VIN), fører-id, tjeneste-id), telefonnummer, dato og lokal tid, protokolversion, navigationsenhed (fx hardware- og softwareversion), ruteoplysninger (fx startpunkt, indstillinger, målpunkt, estimeret tid), anmodning om oplysninger om ligakamp, anmodning om oplysninger om holdkamp, liga-id, ligakampversion, holdkode-id, land af interesse-id, landekode, ligaversion, holdversion, logoversion.
  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde kontrakten, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, i GDPR).
  Vi kan også behandle førnævnte data med henblik på forbedring af Kia Connect Live-tjenesterne.
  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig, for at vi kan forfølge vores legitime interesser (art. 6 stk. 1 litra f, i GDPR). Vores legitime interesser er: Forbedring af Kia Connect Live-tjenesterne.
  6.3.
  ONLINE-STEMMEGENKENDELSE
  Denne tjeneste muliggør brug af talte kommandoer, så du kan få adgang til og styre visse funktioner i dit køretøj samt skrive og sende sms'er via en tilsluttet mobilenhed. Online-stemmegenkendelse drives i et onlinemiljø (cloudmiljø). Ved aktivering af vores tjenester på instrumentbrættet i dit køretøj aktiveres online-stemmegenkendelse som en standardindstilling. Denne tjeneste kræver overførsel af dine personoplysninger (dvs. stemmeoptagelser) til vores tjenesteudbyder Cerence B.V. og dennes underdatabehandlere, som kan have fysisk adresse i lande uden for EU/EØS og ikke tilbyder et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse (find flere oplysninger i punkterne 9 og 10). Du kan forhindre overførsel af dine personoplysninger til Cerence B.V. og dennes underdatabehandlere ved at deaktivere tjenesten Online-stemmegenkendelse under de relevante indstillinger på dit instrumentbræt. Hvis du deaktiverer tjenesten, kan stemmegenkendelsesfunktionalitet i dit køretøj være begrænset eller deaktiveret.
  Cerence B.V. omdanner stemmeoptagelserne til tekst, om nødvendigt ved semantisk fortolkning, og sender derefter resultaterne tilbage til køretøjet.
  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Stemmeoptagelse, GPS-data (position), interessepunkt (POI), Cerence-bruger-id. Sidstnævnte er en unik identifikator til registrering i Cerence B.V.'s server. Cerence-bruger-id og køretøjets identifikationsnummer (VIN) eller andre identifikatorer er ikke forbundet til hinanden. Det betyder, at Cerence B.V. ikke kan identificere en fysisk person ud fra de data, der sendes til Cerence B.V.
  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde kontrakten, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, i GDPR).
  Til forbedring af tjenesten Online-stemmegenkendelse vil vi indsamle og opbevare stemmeoptagelser og GPS-data.
  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig, for at vi kan forfølge vores legitime interesser (art. 6 stk. 1 litra f, i GDPR). Vores legitime interesser er: Forbedring af Online-stemmegenkendelsestjenesterne.
  6.4.
  SYNKRONISERING AF PERSONLIG KALENDER/NAVIGATION
  Denne tjeneste gør det muligt for dig at synkronisere din Google- eller Apple-kalender på din smartphone med den integrerede kalenderfunktion i instrumentbrættet. På den måde kan du se din private kalender i displayet på instrumentbrættet og bruge den til at indstille en destination. Denne tjeneste er kompatibel med både Google-kalender og Apple-kalender.
  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Unikke identifikatorer (fx køretøjets identifikationsnummer (VIN)), mailadresse, kalender-id til mailkonto, Google-token eller iCloud-adgangskode, kalenderaftaler (fx aftalens titel, dato og klokkeslæt, adresse).
  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde kontrakten, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, i GDPR).
  6.5.
  KØRETØJSOPLYSNINGER
  6.5.1.
  Notifikationer om tilbagekaldelser: Vi sender dig notifikationer om igangværende tilbagekaldelser for dit køretøj via førnævnte notifikationscenter. Notifikationer om tilbagekaldelser kan også sendes til dig ved brug af andre metoder (fx i Kia Connect-appen, via mail til din registrerede mailadresse eller via fysisk post).
  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Unikke identifikatorer (fx køretøjets identifikationsnummer (VIN)), sekvens-id, læsestatus, UTC-tid, kørte kilometer, startdato for garanti).
  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde kontrakten, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, i GDPR).
  6.5.2.
  Servicepåmindelser: Vi sender påmindelser om kommende datoer for regelmæssig vedligeholdelse af dit Kia-køretøj via førnævnte notifikationscenter.
  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Unikke identifikatorer (fx køretøjets identifikationsnummer (VIN)), sekvens-id, læsestatus, UTC-tid, kørte kilometer, startdato for garanti).
  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde kontrakten, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, i GDPR).
  6.5.3.
  Servicehandlingsnotifikationer: Vi kan også informere dig om manglende anbefalede servicehandlinger (såsom softwareopdateringer, udskiftning af dele med forbedrede nye dele eller kvalitetskontrol af bestemte komponenter i dit Kia-køretøj). Information om anbefalede servicehandlinger sendes til dig via førnævnte notifikationscenter og/eller i Kia Connect-appen eller via mail til din registrerede mailadresse.
  Denne behandling er underlagt dit forudgående samtykke, som du kan give ved at aktivere den respektive samtykkeknap i samtykkelisten i Kia Connect-appen. Dit samtykke er frivilligt og kan til enhver tid trækkes tilbage (fx ved at deaktivere den respektive samtykkeknap i samtykkelisten i Kia Connect-appen). Tilbagetrækning af dit samtykke vil ikke påvirke lovligheden af behandling baseret på et sådant samtykke forinden tilbagetrækningen.
  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Køretøjets identifikationsnummer (VIN)), sekvens-id, læsestatus, UTC-tid, kørte kilometer, startdato for garanti.
  Retsgrundlag: Behandlingen er baseret på dit forudgående samtykke (art. 6, stk. 1, litra a, i GDPR).
  6.5.4.
  Påmindelser om obligatoriske køretøjsinspektioner (fx TÜV i Tyskland eller MOT i Storbritannien): Vi informerer dig om kommende obligatoriske køretøjsinspektioner, for eksempel påmindelser om "Ministry of Transport"-testen (almindeligvis omtalt som "MOT") for køretøjer i Storbritannien. For at kunne bruge tjenesterne skal du oplyse Kia om den korrekte dato for seneste obligatoriske køretøjsinspektion samt datoen for køretøjets første registrering.
  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Unikke identifikatorer (fx køretøjets identifikationsnummer (VIN)), sekvens-id, læsestatus, UTC-tid, kørte kilometer, startdato for garanti), seneste inspektionsdato, første registreringsdato.
  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde kontrakten, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, i GDPR).
  6.6.
  LIKE-KNAP TIL USB-MUSIK OG RADIO
  Like-knappen til USB-musik og radio giver dig mulighed for at vælge og tilføje sange til en playliste med dine yndlingssange. Du kan like og unlike sange via synes godt om-knappen, som er integreret i infotainmentsystemets musikfunktion.
  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Kildetypen (USB-musik, radio, Bluetooth-musik), navnet på sangen, kunstneren og albummet, like-/unlike-oplysninger, GPS-data, kabinetemperatur, køretøjets hastighed, vejr (ud fra din aktuelle position) og tidsoplysninger.
  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde kontrakten, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, i GDPR).
  6.7.
  OTA-OPDATERINGER
  Med "OTA-opdatering af kort og infotainment" er følgende muligt:
  ● Opdateringer af kortene i køretøjets nagivationssystem ("Kortopdatering") og/eller
  ● Opdateringer af infotainmentsoftware eller forbedringer af instrumentbrættets software ("Infotainment-opdatering")
  fra vores servere til det indlejrede telematiksystem med den såkaldte "over the air"-metode.
  Yderligere oplysninger om OTA-opdatering af kort og infotainment kan findes i punkt 4.1.3 i Kia Connects brugervilkår.
  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Unikke identifikatorer (fx køretøjets identifikationsnummer (VIN)), køretøjets softwareversion, diagnosefejlkoder, køretøjets produktionsdato, GPS-data (længdegrad, breddegrad, højde), telekommunikationsudbyder, sprogindstillinger, lande- eller regionskode, identifikatorer for instrumentbrættet (fx type, systemversion, platform, producent), relevante metadata.
  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde kontrakten, som du har indgået med os (art. 6, stk. 1 litra b, i GDPR).
  Til konkretisering: Hvis du modtager opdateringer af kort og/eller infotainment via hjemmesiden https://update.kia.com/EU/E1/Main eller hos en forhandler, tilbydes disse opdateringer ikke til dig via "over the air"-metoden, og vi er ikke ansvarlige for den hermed forbundne behandling af personoplysninger.

 • 7. ANDRE BEHANDLINGSAKTIVITETER


 • Ud over de behandlingsaktiviteter, som er nævnt i punkterne 5 og 6 ovenfor, kan vi behandle dine personoplysninger til følgende formål:
  7.1.
  Kommunikation: Vi kan behandle dine personoplysninger med henblik på at kommunikere med dig i forbindelse med tjenesterne eller den kontrakt, du har indgået med os (fx for at kunne levere kundesupport, informere dig om tekniske problemer med tjenesterne, opfylde vores kontraktlige forpligtelser, informere dig om ændringer i Kia Connects brugervilkår eller denne databeskyttelseserklæring) via forskellige kommunikationskanaler, herunder instrumentbrættet i dit køretøj (i notifikationscentret), mail, telefon og notifikationer i Kia Connect-appen (Kia Connect-appen har en separat indbakke til dette formål). Når du kontakter os via tilgængelige kommunikationskanaler (fx kontaktformular på vores hjemmeside, mail eller telefon), kan vi behandle dine personoplysninger med henblik på at kunne behandle din forespørgsel og kommunikere med dig om denne. Nogle felter i kontaktformularen i Kia Connect-appen vil være udfyldt på forhånd for at gøre formularen endnu mere brugervenlig. For oplysninger om kommunikation vedrørende vores marketingaktiviteter henviser vi til punkt 7.3 nedenfor.
  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Kontaktoplysninger (fx mailadresse, telefonnummer), data, som er relevante for brugen af notifikationscentret (dvs. unikke identifikatorer såsom køretøjets identifikationsnummer (VIN), sekvens-id, læsestatus, UTC-tid), data, som er relevante for afsendelse af notifikationer i Kia Connect-appen (bruger-id, land, sprog, enheds-id, systemtoken, platform, UUID, kontakt-id), navn, data, som er relevante for at kunne forhåndsudfylde kontaktformularen i Kia Connect-appen (mailadresse, køretøjets identifikationsnummer (VIN), sprog, UUID), navn, oplysninger givet af dig i forbindelse med den relevante forespørgsel, kontraktoplysninger.
  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for opfyldelse af den kontrakt, du har indgået med os (artikel 6, stk. 1, litra b, i GDPR) eller for at beskytte vores legitime interesser (artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR). Vores legitime interesser er: at yde den bedst mulige service over for vores kunder og på passende vis besvare og behandle vores kunders forespørgsler.
  7.2.
  Teknisk support: Hvis der registreres et teknisk problem vedrørende dit køretøj og tjenesterne, kan vi være underlagt krav om at aflæse information fra dit køretøj med henblik på at analysere en sådan information og løse det registrerede problem. Efter dit forudgående samtykke vil vi indsamle og behandle det, der kendes som en logfil, som vi henter fra instrumentbrættet i dit køretøj, og som indeholder visse kategorier af personoplysninger. Dit samtykke er frivilligt og kan til enhver tid trækkes tilbage (fx ved at bruge vores kontaktformular under menupunktet “Kundesupport” under “Kontakt os” på vores hjemmeside (https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/)). Tilbagetrækningen af dit samtykke vil ikke påvirke lovligheden af behandlingen baseret på et sådant samtykke forud for tilbagetrækningen. Bemærk dog, at en afvisning eller tilbagetrækning af dit samtykke kan forhindre, at vi kan tilbyde eller gennemføre en analyse af det registrerede problem i dit køretøj og tjenesterne.
  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Køretøjets identifikationsnummer (VIN), tidsstempler, data om geografisk placering/GPS-koordinater (fx dine tidligere destinationer) samt oplysninger om køretøjsdiagnostik vedrørende køretøjets ydeevne, brug, drift og tilstand.
  Retsgrundlag: Behandlingen er baseret på dit forudgående samtykke (artikel 6, stk. 1, litra a, i GDPR).
  7.3.
  Markedsføring: Vi kan kontakte dig via instrumentbrættet i dit køretøj, mail og/eller notifikationer i Kia Connect-appen (Kia Connect-appen har en separat indbakke til dette formål) for at sende dig salgsfremmende information om vores produkter og/eller tjenester samt for at opfordre dig til at deltage i undersøgelser eller give os feedback.
  For så vidt angår mails og notifikationer i Kia Connect-appen, sker dette typisk baseret på dit forudgående samtykke, herunder omfanget af et sådant samtykke. Du kan give dit samtykke ved at aktivere den respektive samtykkeknap i samtykkelisten i Kia Connect-appen eller på anden vis (hvis relevant). Dit samtykke er frivilligt og kan til enhver tid tilbagetrækkes (fx ved at deaktivere den respektive samtykkeknap i samtykkelisten i Kia Connect-appen). Du kan også til enhver tid afmelde dig vores liste over salgsfremmende mails ved at klikke på linket til afmelding, som du finder i alle salgsfremmende mails fra os. Tilbagetrækningen af dit samtykke vil ikke påvirke lovligheden af den behandling, der udføres på grundlag af samtykket forud for tilbagetrækningen. Du er også berettiget til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til direkte markedsføring (få flere oplysninger i punkt 8.6 nedenfor).
  Hvis du giver os din mailadresse i forbindelse med din tilmelding til tjenesten, kan vi – medmindre du har gjort indsigelse – sende information om lignende Kia Connect-tjenester eller -produkter til den relevante mailadresse uden først at indhente dit specifikke samtykke. Dette skyldes, at der ikke stilles krav om at indhente dit specifikke samtykke i sådanne tilfælde, hvis du er eksisterende kunde. Dette gælder også i forhold til at sende dig en sådan information via notifikationer i Kia Connect-appen til den indbakke, der stilles til rådighed i appen. Du er imidlertid til enhver tid berettiget til at afmelde en sådan elektronisk markedsføring, uden at du derved pådrager dig omkostninger (ud over transmissionsomkostninger i henhold til basissatserne) (fx ved at deaktivere de respektive knapper i listen “Markedsføring relateret til tjenester” i Kia Connect-appen). Du kan også til enhver tid afmelde dig vores liste over salgsfremmende mails ved at klikke på linket til afmelding, som du finder i alle salgsfremmende mails fra os. Du er endvidere berettiget til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til direkte markedsføring (få flere oplysninger i punkt 8.6 nedenfor).
  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Navn, kontaktoplysninger (fx mail), tekniske data (fx enhedsinformation, ip-adresse, bruger-id, UUID), information om dit samtykke (fx dato og tidspunkt for tilmelding).
  Retsgrundlag: Behandlingen er baseret på dit forudgående samtykke (art. 6, stk. 1, litra a, i GDPR; § 7 (2) nr. 2 i den tyske konkurrencelov (“UWG”)), eller det er nødvendigt af hensyn til vores legitime interesser (art. 6, stk. 1, litra f, i GDPR og § 7 (3) i UWG). Vores legitime interesser er markedsføring af vores tjenester og produkter.
  7.4.
  Feedback og undersøgelser: Fra tid til anden kan vi invitere dig til at give feedback og/eller deltage i undersøgelser om os og vores tjenester, herunder supporttjenester (se punkt 4.3.3 ovenfor for oplysninger om vores kommunikation med dig). Hvis du giver feedback eller deltager i vores undersøgelser, kan vi behandle relevante personoplysninger med henblik på behandling og evaluering af den pågældende feedback eller gennemførelse, behandling og evaluering af undersøgelsen. Dette sker med henblik på at forbedre vores tjenester og tilpasse dem til vores kunders behov.
  I nogle tilfælde kan vi gennemføre undersøgelser via Salesforce Marketing Cloud-platformen leveret af salesforce.com Germany GmbH eller det online undersøgelsesværktøj Surveymonkey leveret af Momentive Europe UC (“Momentive”) (se punkt 9 nedenfor for flere oplysninger om disse tjenesteudbydere).
  For at deltage i undersøgelser via Surveymonkey skal du klikke på et link i invitationen til deltagelse i undersøgelsen. Når du klikker på linket, vil du blive henvist til den Momentive-hjemmeside, som undersøgelsen skal foregå på. Momentive vil behandle undersøgelsesrelateret information på vores vegne og til vores formål. Momentive kan envidere: (i) Indsamle og behandle oplysninger om din enhed og andre tekniske data for at undgå flere deltagelser; og (ii) bruge cookies for at se, om en deltager allerede har besøgt undersøgelsen og overføre svar, som den relevante deltager allerede har givet. Find flere oplysninger om Momentives behandling af personoplysninger på https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/.
  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Navn (hvis dette er relevant og oplyst), indholdsdata (fx din feedback og/eller dine svar), tekniske data (IP-adresse, UUID, version af operativsystem, enhedstype, enheds-id/MAC-adresse, information om system og ydeevne samt browsertype).
  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at beskytte vores legitime interesser (art. 6, stk. 1, litra f, i GDPR). Vores legitime interesser er at forbedre vores tjenester.
  7.5.
  Datadeling: Find oplysninger om vores deling af dine personoplysninger med tredjeparter i punkt 9 nedenfor.
  7.6.
  Forretningsdrift: Vi kan behandle visse af de ovennævnte kategorier af personoplysninger til interne forvaltnings- og administrative formål, herunder administration af optegnelser eller føring af interne protokoller.
  Retsgrundlag: Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger til disse formål er vores legitime interesser (art. 6, stk. 1 litra f, i GDPR) . Vores legitime interesser er sikring af en hensigtsmæssig og effektiv drift af vores forretning.
  7.7.
  Lovlig overholdelse: Vi kan behandle visse af ovennævnte kategorier af personoplysninger (fx registreringer af samtykker, du har givet, herunder dato og tidspunkt samt indhold og samtykkeform) for at sikre overholdelse af gældende love, direktiver, anbefalinger eller anmodninger fra lovgivende myndigheder (fx anmodninger om videregivelse af personoplysninger ved overførsel til domstole eller lovgivende myndigheder, herunder politiet).
  Retsgrundlag: En sådan behandling kan være nødvendig: (i) for at overholde en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt (art. 6, stk. 1 litra c, i GDPR) eller (ii) for at beskytte vores legitime interesser (art. 6, stk. 1 litra f, i GDPR). Vores legitime interesser er at sikre vores overholdelse af juridiske forpligtelser.
  7.8.
  Retssager og undersøgelser: Vi kan behandle visse af ovennævnte kategorier af personoplysninger for at vurdere, håndhæve og forsvare vores rettigheder og interesser.
  Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at beskytte vores legitime interesser (art. 6 stk. 1 litra f, i GDPR). Vores legitime interesser er at beskytte og håndhæve vores rettigheder.

 • 8. DINE RETTIGHEDER


 • I tilfælde hvor vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, kan du til enhver tid trække dette samtykke tilbage (art. 7, stk. 3, i GDPR). Tilbagetrækningen af dit samtykke påvirker ikke lovligheden af den behandling, der udføres på grundlag af samtykket forud for tilbagetrækningen.
  Derudover har du i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning ret til: Indsigt i dine personoplysninger (art. 15 i GDPR), ret til berigtigelse af dine personoplysninger (art. 16 i GDPR), ret til sletning af dine personoplysninger (art. 17 i GDPR), ret til begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger (art. 18 i GDPR), ret til dataportabilitet (art. 20 i GDPR) og ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger (art. 21, stk. 1 og 2 i GDPR).
  Derudover har du også ret til at indgive en klage til en kompetent tilsynsmyndighed (art. 77 i GDPR).
  Bemærk, at disse rettigheder kan være underlagt visse begrænsninger i henhold til gældende lokale databeskyttelseslove.
  8.1.
  Ret til indsigt: Du har ret til at få oplyst, om vi behandler personoplysninger om dig, og til i givet fald at anmode om at få indsigt i disse oplysninger og visse andre oplysninger. De oplysninger, du kan få indsigt i, er bl.a. behandlingens formål, hvilke kategorier af personoplysninger, der behandles, og hvilke modtagere eller kategorier af modtagere personoplysningerne er eller vil blive videregivet til. Bemærk dog, at andre personers interesser kan begrænse din ret til indsigt.
  Du kan være berettiget til at modtage en kopi af de personoplysninger, som behandles. Hvis du beder om yderligere kopier, kan vi opkræve et rimeligt gebyr svarende til de administrative omkostninger.
  8.2.
  Ret til berigtigelse: Du har ret til at få berigtiget eventuelle fejl i dine personoplysninger. Afhængigt af behandlingens formål kan du have ret til at få ufuldstændige personoplysninger berigtiget, herunder ved afgivelse af en supplerende erklæring.
  8.3.
  Ret til sletning (”retten til at blive glemt”): Du har under visse omstændigheder ret til at få dine personoplysninger slettet, og vi vil i så fald være forpligtet til at slette dem.
  8.4.
  Ret til begrænset behandling af oplysninger: Du har under visse omstændigheder ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. I dette tilfælde vil de respektive oplysninger blive markeret og kan kun behandles af os til bestemte formål.
  8.5.
  Ret til dataportabilitet: Du har under visse omstændigheder ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage de personoplysninger om dig selv, som du har givet til os, og til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig, uden at vi må forhindre dette.
  8.6.
  Indsigelsesret: Under visse omstændigheder, og hvis behandlingen er baseret på legitime interesser (art. 6, stk. 1 litra f, i GDPR), har du til enhver tid ret til, af årsager, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, og vi kan være underlagt krav om ikke længere at behandle dine personoplysninger.
  Hvis dine personoplysninger ydermere behandles med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til markedsføring. Det omfatter også brug til profilering, i det omfang at det vedrører en sådan direkte markedsføring. I så fald vil dine personoplysninger ikke længere blive behandlet af os til et sådant formål.
  8.7.
  Ret til at træffe foranstaltninger til opbevaring og kommunikation af oplysninger efter ens død: Du har ret til at træffe specifikke foranstaltninger til opbevaring og kommunikation af dine personoplysninger efter din død, og vi vil handle i overensstemmelse hermed. Du kan også lave generelle aftaler med en tredjepart, som så underretter os om dine ønsker, såfremt det skulle blive relevant.

 • 9. MODTAGERE OG KATEGORIER AF MODTAGERE


 • Kun personer med et arbejdsrelateret behov vil få adgang til dine personoplysninger hos Kia.
  Kia kan videregive dine personoplysninger til de relevante formål og i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove til følgende modtagere og kategorier af modtagere:
  ● Selskaber i Kia-koncernen- Vi kan dele dine personoplysninger med andre selskaber i Kia-koncernen, herunder vores tilknyttede virksomheder i Europa og og Kia Corporation i Republikken Korea.
  ● I det omfang, at vi videregiver sådanne oplysninger til andre selskaber i Kia-koncernen til administrative formål, er en sådan videregivelse nødvendig for vores drifts- og forretningsmæssige interesser (art. 6, stk. 1, litra f, i GDPR). Vi kan også videregive sådanne oplysninger, fordi det er nødvendigt for opfyldelsen af vores kontrakt med dig (art. 6, stk. 1, litra , i GDPR).
  ● Endvidere kan videregivelsen være baseret på dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR). For eksempel kan du ved at aktivere den respektive samtykkeknap i samtykkelisten i Kia Connect-appen give dit samtykke til deling af visse køretøjsdata med den relevante nationale Kia-salgsenhed eller -distributør i dit land i Europa til visse formål. Find flere oplysninger i samtykkelisten i Kia Connect-appen. Hvis du giver dit samtykke, er et sådant samtykke frivilligt og kan til enhver tid trækkes tilbage (fx ved at deaktivere den respektive samtykkeknap i samtykkelisten i Kia Connect-appen). Tilbagetrækningen af dit samtykke vil ikke påvirke lovligheden af behandlingen baseret på et sådan samtykke forud for tilbagetrækningen.
  ● Vi vil informere den nationale Kia-salgsenhed eller -distributør i dit land om køretøjsrelaterede notifikationer (se punkt 6.5), vi har sendt til dig, for at undgå, at du modtager den samme notifikation fra forskellige Kia-selskaber via flere kanaler. Dette er nødvendigt med henblik på at opfylde vores og den relevante modtagers legitime interesser (art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR). Den relevante modtagers og vores legitime interesser er at levere den bedst mulige service til vores kunder, idet vi gennem deling af denne information kan undgå frustration hos vores kunder, såfremt de modtager samme notifikation fra forskellige Kia-selskaber via flere kanaler.
  ● Telekommunikationstjenesteudbydere – Med det formål at levere vores tjenester til dig (art. 6, stk. 1 litra b, i GDPR) kan vi videregive dine personoplysninger til Vodafone GmbH, Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 Düsseldorf, Tyskland, som leverer relevante telekommunikationstjenester. Vodafone GmbH vil behandle dine personoplysninger som en uafhængig dataansvarlig.
  ● Tjenesteudbydere – Vi kan videregive dine personoplysninger til visse tredjeparter, uanset om de er tilknyttede eller ikke-tilknyttede, der som databehandlere på vores vegne behandler sådanne oplysninger efter vores anvisninger og i overensstemmelse med det relevante behandlingsformål (art. 28, stk. 3 i GDPR). Databehandlerne er kontraktligt forpligtet til at træffe passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte personoplysninger og kun at behandle personoplysninger i overensstemmelse med vores anvisninger. Sådanne tjenesteudbydere omfatter:
  ● Tjenesteudbyderen for den tekniske infrastruktur og vedligeholdelsen af tjenesterne: Hyundai Autoever Europe GmbH, Kaiserleistraße 8a, 63067 Offenbach am Main, Tyskland.
  ● Tjenesteudbyderne for vores platforme til kundedataadministration og dataadministration af tilknyttede køretøjer: salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Straße 31-37, 80636 München (Tyskland) og Amazon Web Services EMEA SARL, 38 avenue, John. F. Kennedy, L-1855 (Luxembourg) med serverplacering inden for EU/EØS.
  ● Tjenesteudbyderen Momentive Europe UC, Second Floor, 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Dublin 4, Irland, som leverer det online undersøgelsesværktøj Surveymonkey og relaterede tjenester med henblik på at udføre og evaluere undersøgelser.
  ● Tjenesteudbyderen Cerence B.V., CBS Weg 11, 6412EX Heerlen, Holland, som leverer tjenester i forbindelse med online-stemmegenkendelse.
  ● Vores tiknyttede selskaber inden for EU/EØS, der leverer tjenester relateret til kundesupport, herunder callcentertjenester.
  ● Tjenesteudbyderne TomTom Global Content B.V. og HERE Europe B.V., der begge leverer kortrelaterede tjenester.
  ● Andre tjenesteudbydere, der anvendes i forbindelse med specifikke tjenester.
  ● Regeringsmyndigheder, domstole og lignende offentlige organer - Vi kan videregive dine personoplysninger til offentlige myndigheder, domstole og lignende offentlige organer, hvis vi lovmæssigt er forpligtet til at gøre det (art. 6, stk. 1 litra c, i GDPR) eller for at beskytte vores interesser og håndhæve vores rettigheder (art. 6, stk. 1 litra f, i GDPR). Disse modtagere vil behandle de relevante personoplysninger som uafhængige dataansvarlige.
  ● Eksterne konsulenter - Vi kan videregive dine personoplysninger til vores skatterådgivere, revisorer, bogholdere, juridiske rådgivere og andre eksterne konsulenter med henblik på vores forretningsmæssige drift (art. 6, stk. 1 litra f, i GDPR). I nogle tilfælde kan vi også videregive oplysningerne for at beskytte vores interesser og håndhæve vores rettigheder (art. 6, stk. 1 litra f) i GDPR). Disse modtagere vil typisk behandle de pågældende personoplysninger som uafhængige dataansvarlige.
  ● Tredjepartskøbere - I tilfælde af at vi sælger eller overfører alle eller dele af vores aktiver eller virksomhed (herunder omstrukturering eller likvidation), kan vi videregive dine personoplysninger til tredjepartskøbere eller -erhververe (art, 6, stk. 1 litra f, i GDPR). ). Disse modtagere vil behandle de relevante personoplysninger som uafhængige dataansvarlige.
  ● Andre - Vi kan også videregive dine personoplysninger til andre tredjeparter (fx forsikringsselskaber, leasingselskaber, finansielle tjenesteudbydere, transportvirksomheder og dataindsamlere). Med undtagelse af ADAS, som er nævnt nedenfor, deler vi imidlertid kun dine personoplysninger med sådanne tredjeparter, hvis (i) du har bedt os om det og givet dit forudgående samtykke til en sådan videregivelse (art. 6, stk. 1 litra a, i GDPR), (ii) en sådan videregivelse er nødvendig for at opfylde vores kontrakt med dig eller (iii) en sådan videregivelse er nødvendig for en sådan tredjeparts opfyldelse af sin kontrakt med dig (art. 6, stk. 1 litra b, i GDPR). Disse modtagere behandler de relevante personoplysninger som uafhængige dataansvarlige.
  ● Inden for rammerne af Advanced Driver Assist System ("ADAS") indsamler og behandler vi et statisk sæt telematikdata og overfører disse data til forudvalgte dataaggregatorer. Disse oplysninger er statiske, dvs. de inkluderer ikke kørselsoplysninger, hvorfor det ikke er muligt at profilere enkeltpersoners kørselsadfærd. Formålet med denne behandling er at beskytte mod potentielt svig, forbedre og udvikle vores ADAS for at øge antallet af køretøjer med et højt niveau af sikkerhedsudstyr og forenkle forsikringsprocessen for vores kunder. Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger: Vehicle Build Information (VBI), der kan omfatte køretøjets identifikationsnummer (VIN), model, udstyr, modelår, pris, farve, brændstoftype, spændingssystem, emissioner, klasse, strøm, monteret udstyr, herunder ADAS-sikkerhedssystemer. Behandlingen er nødvendig for at opfylde vores legitime interesser (art. 6, stk. 1 f) i GDPR). Vores legitime interesser er at forbedre vores tjenester, levere forbedrede produkter og øge salget af ADAS-køretøjer samt udvikle nye produkter og kundetjenester. Endvidere vil dine personoplysninger i henhold til beskrivelsen ovenfor blive anonymiseret med henblik på at udføre vores egne analyser for at forbedre og videreudvikle vores produkter.

 • 10. GRÆNSEOVERSKRIDENDE DATAOVERFØRSLER


 • Vi er en del af en international gruppe af virksomheder. Som følge heraf kan vi overføre personoplysninger inden for Kia-koncernen og til andre tredjeparter som angivet i punkt 9 ovenfor.
  Nogle af disse modtagere kan være beliggende eller have relevante forretningsaktiviteter uden for dit hjemland og EU/EØS (fx i Republikken Korea, Storbritannien eller USA) ("tredjeland"). For nogle tredjelande (fx Republikken Korea og Storbritannien) har Europa-Kommission bestemt, at de sikrer et passende beskyttelsesniveau til beskyttelse af personoplysninger (”tilstrækkelig jurisdiktion”).
  I tilfælde, hvor vi videregiver personoplysninger til en modtager beliggende i et tredjeland, der ikke har tilstrækkelig jurisdiktion, træffer vi (eller vores databehandlere i EU/EØS, som videregiver personoplysninger til underdatabehandlere i sådanne tredjelande) de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger ved at indgå aftaler om dataoverførsel vedtaget af Europa-Kommissionen (standardkontraktbestemmelser) med modtagerne eller træffe andre effektive foranstaltninger for at sikre et passende databeskyttelsesniveau.
  En kopi af de respektive sikkerhedsforanstaltninger kan indhentes fra vores databeskyttelsesrådgiver (se punkterne 2 og 3 ovenfor).

 • 11. DATAOPBEVARING


 • 11.1.
  Dine personoplysninger gemmes af Kia og/eller vores tjenesteudbydere i den tidsperiode, som det er nødvendigt for at opfylde ovennævnte formål.
  Når vi ikke længere har brug for dine personoplysninger til disse formål, sletter vi dem fra vores systemer og/eller registre. Vi kan også tage skridt til at anonymisere dem, så du ikke længere kan identificeres med disse oplysninger. Dette gælder ikke, hvis vi er nødt til at opbevare relevante personoplysninger for at overholde lovmæssige eller tilsynsmæssige forpligtelser (fx kan personoplysninger indeholdt i kontrakter, meddelelser og forretningsskrivelser være underlagt lovgivningsmæssige krav om opbevaring i op til 10 år).
  11.2.
  Nulstilling af Kia-konto og/eller instrumentbræt: Du kan nulstille dit instrumentbræt og nulstille eller deaktivere din Kia-konto ved at indstille den respektive præference/trykke på den respektive knap (fx i Kia Connect-appen og/eller på instrumentbrættet, alt efter hvad der er relevant).
  I sådanne tilfælde vil de relevante personoplysninger, der er relateret til din Kia-konto og/eller på instrumentbrættet, blive blokeret og derefter slettet, medmindre en anden lovpligtig opbevaringsperiode gælder (se punkt 8.1 ovenfor).
  Efter nulstilling af Kia-kontoen og/eller instrumentbrættet vil du blive logget af Kia Connect-appen og/eller instrumentbrættet, og du vil da skulle gentage loginproceduren eller logge på med andre legitimationsoplysninger, hvis du ønsker at bruge Kia Connect-appen og/eller instrumentbrættet.
  Bemærk, at
  ● ved deaktivering af din Kia Connect App-konto fungerer tjenesterne på køretøjets instrumentbræt stadig
  ● ved nulstilling af instrumentbrættet bliver dit køretøj frakoblet Kia Connect-appen, men dette påvirker ikke Kia Connect-appen.

 • 12. DATASIKKERHED


 • Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændringer, uautoriseret videregivelse, uautoriseret adgang og andre ulovlige former for behandling.
  Da internettet er et åbent system, er transmissionen af data via internettet imidlertid ikke helt sikker. På trods af, at vi hele tiden arbejder på at forbedre vores sikkerhedsforanstaltninger i takt med de tekniske fremskridt og for at sikre et passende sikkerhedsniveau omkring alle de personoplysninger, vi behandler om dig, kan vi ikke garantere sikkerheden af dine data transmitteret til os via internettet.

 • 13. OFFLINE-MODUS (MODEM SLUKKET)


 • Du kan vælge at aktivere en offline-modus på instrumentbrættet ved at indstille den respektive præference. Hvis offline-modus er slået til, er alle servicefunktioner deaktiveret, og der indsamles ingen personoplysninger, især ingen GPS-data. Et ikon for offline-modus vises øverst på skærmen i køretøjets instrumentbræt

 • 14. OPDATERINGER


 • Denne databeskyttelseserklæring kan ændres eller opdateres fra tid til anden for at afspejle ændringer i vores procedurer for behandling af personoplysninger eller ændringer i gældende lov. Vi opfordrer dig til at læse denne databeskyttelseserklæring omhyggeligt og gennemgå eventuelle ændringer med jævne mellemrum i overensstemmelse med denne databeskyttelseserklæring.
  Vi offentliggør den opdaterede databeskyttelseserklæring på vores hjemmesider, i Kia Connect-appen og på instrumentbrættet. Datoen for seneste opdatering står øverst i denne databeskyttelseserklæring.

 • 15. DEFINITIONER


 • "dataansvarlig": En fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger.
  "GDPR": (i) Forordning (EU) 2016/679 (den generelle forordning om databeskyttelse), eller (ii) med hensyn til Storbritannien, forordning (EU) 2016/679, idet den udgør en del af lovgivningen i Storbritannien i henhold til § 3 i European Union (Withdrawal) Act 2018 med løbende ændringer (også kendt som UK GDPR).
  "personoplysninger": Enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person.
  "behandle" / "behandling": Enhver aktivitet eller række af aktiviteter, som personoplysninger eller en samling af personoplysninger gøres til genstand for, fx indsamling, registrering, organisering, systematisering, opbevaring, tilpasning eller ændring, genfinding, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller enhver anden form for overladelse, sammenstilling eller samkøring, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse.
  "databehandler": En fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, der behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne.

 • 16. LOKALE LOVÆNDRINGER


 • Følgende lokale lovændringer gælder:
  Østrig
  Punkt 11.1 ændres som følger: Dine personoplysninger opbevares af Kia og/eller vores tjenesteudbydere, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtelser og nøje afgrænset til den tidsperiode, der er nødvendig for at opfylde de formål, personoplysningerne indsamles til, i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Når Kia ikke længere har brug for dine personoplysninger, sletter vi dem fra vores systemer og/eller registre og/eller træffer foranstaltninger til at anonymisere dem, så du ikke længere kan identificeres (medmindre vi er forpligtet til at opbevare dine oplysninger for at overholde lov- eller tilsynsmæssige forpligtelser, fx kan personoplysninger i kontrakter, kommunikation og forretningsskrivelser være underlagt lovgivningsmæssige krav om opbevaring i op til syv år. Denne opbevaringsperiode kan forlænges, især hvis det er nødvendigt for at overholde Kias legitime interesser (fx på grund af forestående eller igangværende retssager)).
  Belgien
  Med hensyn til opbevaringsperioden for data i henhold til punkt 11.1 gælder i Belgien, at personoplysninger om kontraktforholdet i kontrakter, kommunikation eller forretningsskrivelser kan opbevares i en periode på op til ti år fra afslutningen af kontraktforholdet mellem Kia og dig. Hvis sådanne data er relevante inden for rammerne af administrative eller retlige sager, kan de opbevares af Kia under sådanne procedurer, herunder indtil afslutningen af en eventuel ankesag. Kontaktoplysningerne for den belgiske databeskyttelsesmyndighed er: Autorité de protection des données Gegevensbeschermingsautoriteit, Rue de la presse 35 1000 Bruxelles, Belgien, Tlf. +32 (0)2 274 48 00, Fax: +32 (0)2 274 48 35, E-mail: contact(at)apd-gba.be
  Ungarn
  Punkt 11.1 erstattes som følger: Dine personoplysninger opbevares af Kia og/eller vores tjenesteudbydere, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtelser og nøje afgrænset til den tidsperiode, der er nødvendig, for at kunne opfylde de formål, personoplysningerne blev indsamlet til, i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Når Kia ikke længere har brug for dine personoplysninger, sletter vi dem fra vores systemer og/eller registre og/eller træffer foranstaltninger til at anonymisere dem, så du ikke længere kan identificeres (medmindre vi er forpligtet til at opbevare dine oplysninger for at overholde lov- eller tilsynsmæssige forpligtelser, fx kan personoplysninger i kontrakter, kommunikation og forretningsskrivelser være underlagt lovgivningsmæssige krav om opbevaring i op til otte år. Hvis sådanne data er relevante inden for rammerne af administrative eller retlige sager, kan de opbevares af Kia under sådanne procedurer, herunder indtil afslutningen af en eventuel ankesag. Kontaktoplysningerne for den ungarske databeskyttelsesmyndighed er som følger: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Adresse: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Tlf. +36-1-391-1400, Fax: +36-1-391-1410, E-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu
  Italien
  Uanset at andet er angivet i ovenstående databeskyttelseserklæring, gælder følgende, i det omfang at italiensk lov finder anvendelse for behandlingen af dine personoplysninger: (i) Kia vil under ingen omstændigheder behandle dine personoplysninger til profilering uden dit samtykke, (ii) hvis du er eksisterende kunde og har givet Kia din mailadresse, og uden at det berører din ret til at gøre indsigelse i henhold til punkt 8.6 ovenfor, kan Kia sende dig markedsføringskommunikation via mail vedrørende produkter eller tjenester svarende til de produkter eller tjenester, du tidligere har købt, (iii) med henvisning til opbevaringsperioder opbevarer Kia personoplysninger, der behandles med henblik på markedsføring eller profilering, i henholdsvis 24 og 12 måneder, medmindre den italienske tilsynsmyndighed for databeskyttelse giver Kia tilladelse til at opbevare dem i en længere periode. Kontaktoplysningerne for den italienske tilsynsmyndighed for databeskyttelse er: Garante per la Protezione dei Dati Personali Piazza Venezia n. 11 - 00187 Rom, Italien www.gpdp.it - www.garanteprivacy.it, E-mail: garante@gpdp.it, Fax: (+39) 06 696773785, Tlf. (+39) 06 696771
  Holland
  Punkt 11.1 ændres som følger: Den lovbestemte standardmæssige opbevaringsperiode til generelle bogføringsformål er syv år i Holland. Bemærk, at denne opbevaringsperiode kan forlænges, især hvis den gældende lovgivning kræver det, og/eller hvis det er nødvendigt for at overholde Kias legitime interesser (fx på grund af forestående eller igangværende sager).
  Polen
  Punkt 8.6 ændres som følger: Ret til indsigelse: Under visse omstændigheder har du til enhver tid ret til - af grunde, der vedrører din særlige situation - at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, og vi kan blive underlagt krav om ikke længere at behandle dine personoplysninger. Hvis dine personoplysninger ydermere behandles med henblik på direkte markedsføring, hvis du har givet dit samtykke til behandling til sådanne formål, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke til behandling af personoplysninger om dig tilbage for en sådan markedsføring, der også omfatter profilering, i det omfang at det vedrører en sådan direkte markedsføring. I sådanne tilfælde vil dine personoplysninger ikke længere blive behandlet af os til disse formål. Punkt 11.1 ændres som følger: Dine personoplysninger opbevares af Kia og/eller vores tjenesteudbydere, udelukkende i det omfang det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtelser og nøje afgrænset til den tidsperiode, der er nødvendig for at kunne opfylde de formål, som personoplysningerne blev indsamlet til, i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Når Kia ikke længere har brug for dine personoplysninger, sletter vi dem fra vores systemer og/eller registre og/eller træffer foranstaltninger til at anonymisere dem, så du ikke længere kan identificeres (medmindre vi er nødt til at opbevare oplysningerne for at overholde lov- eller tilsynsmæssige forpligtelser. I Polen er den lovbestemte standardmæssige opbevaringsperiode til generelle bogføringsformål fx fem år fra udgangen af de foregående regnskabsår. Bemærk, at denne opbevaringsperiode kan forlænges, især hvis den gældende lovgivning kræver det, og/eller hvis det er nødvendigt for at overholde Kias legitime interesser (fx på grund af forestående eller igangværende sager). Kontaktoplysningerne for den polske databeskyttelsesmyndighed er som følger: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00 -193 Warszawa, Polen, E-mail: kancelaria@uodo.gov.pl
  Slovakiet
  Kontaktoplysningerne for den slovakiske databeskyttelsesmyndighed er som følger: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 Slovakiske Republik, https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk, Tlf. + 421 2 32 31 32 14, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
  Spanien
  Punkt 8.1 stk. 2 erstattes som følger: Du kan være berettiget til at modtage en kopi af de personoplysninger, som behandles. Hvis du beder om yderligere kopier inden for seks måneder, medmindre der er en legitim årsag til det, kan vi opkræve et rimeligt gebyr svarende til de administrative omkostninger. Punkt 11 erstattes som følger: 11.1. Dine personoplysninger opbevares af Kia og/eller vores tjenesteudbydere, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtelser, og nøje afgrænset til den tidsperiode, der er nødvendig for at kunne opfylde de formål, personoplysningerne blev indsamlet til, i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Når Kia ikke længere har brug for at behandle dine personoplysninger, blokerer vi dem, og når forældelsesfristen er udløbet (fx kan personoplysninger i kontrakter, kommunikation og forretningsbreve være underlagt lovbestemte opbevaringskrav i op til ti år), sletter vi dem fra vores systemer og/eller registre og/eller træffer foranstaltninger til at anonymisere dem, så du ikke længere kan identificeres. 11.2. Hvis der ikke er lov- eller tilsynsmæssige krav om opbevaring, vil alle personoplysninger, der behandles i forbindelse med levering af tjenesterne, blive slettet eller anonymiseret øjeblikkeligt efter leveringen af de enkelte tjenester med følgende undtagelse:
  ● Tilmeldings- og loginoplysninger opbevares i hele kontraktens løbetid (dvs. i op til syv år)
  11.3. Opsigelse af konto: Hvis du vælger at opsige din brug af tjenesten (fx via den relevante indstilling i Kia Connect-appen) og/eller Kia Connect-kontoen (fx via den relevante indstilling på instrumentbrættet), vil alle personoplysninger i forbindelse med din Kia-konto blive blokeret og efterfølgende slettet i henhold til beskrivelsen ovenfor.
  Dette dokument er et informationsaktiv tilhørende Kia og er beskyttet af relevante love og bestemmelser.