Kia Connect – Juridiske dokumenter

Brugerbetingelser

 • 1. Anvendelse

 • Disse Brugervilkår (”Brugervilkår”) gælder for brugen af Kia Connect-appen (”Kia Connect-app”) og/eller brugen af Kia Connect via bilens instrumentbræt (”Instrumentbræt”), som giver dig mulighed for at bruge visse Kia Connect- tjenester (”Tjenester”). Tjenesterne er leveret af Kia Connect GmbH, registreret under registreringsnummer HRB 112541, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, e-mail: info@kia-connect.eu (”Kia”; ”vi”; ”os”;” vores”) til brugeren af tjenesterne (”Bruger”eller”du”).
  Har du spørgsmål til eller i forbindelse med disse Brugervilkår, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice:

  Kia Connect GmbH
  E-mail: info@kia-connect.eu
  Postadresse: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main
  [Se vores kontaktformular for kundesupport: https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/]
  For information om de personoplysninger, der indsamles og behandles i forbindelse med tjenesterne, henvises der til vores Kia Connect-meddelelse om databeskyttelse.

 • 2. Brug af Tjenesterne

 • 2.1. Du kan bruge tjenesterne via Kia Connect-appen og/eller instrumentbrættet. Hvis du bruger tjenesten via Kia Connect-appen, har du brug for en Kia-konto og bliver muligvis nødt til at oprette forbindelse til Kia Connect-appen med et eller flere Kia-køretøjer. For at bruge tjenesterne via instrumentbrættet behøver du ikke at tilmelde dig og har heller ikke brug for en Kia-konto.
  2.2. Brug af Tjenesterne via Kia Connect-appen kan kræve internetforbindelse eller andre teletjenester. Disse Brugervilkår brug finder ikke anvendelse på de teletjenester, der kan være påkrævet for at kunne benytte Tjenesterne via Kia Connect-appen. Disse er omfattet af en separat aftale (inklusive gebyrer) med din leverandør af teletjenester.
  2.3. Købsaftalen for køretøjet og aftalen om levering af Tjenesterne, i overensstemmelse med Brugervilkårene, er juridisk særskilte forretningsmæssige transaktioner og aftaler. Den ene aftales opfyldelse eller mangel på samme påvirker således på ingen måde den anden. Der vil derfor kunne være tilfælde, hvor Brugeren trods opfyldelse af købsaftalen på køretøjet ikke vil kunne bruge Tjenesterne. Hvor det modsatte er tilfældet, f.eks. hvor købsaftalen på køretøjet tilbageføres, vil aftalen om levering af Tjenester til køretøjet kunne ophæves i overensstemmelse med pkt. 9.4.
  2.4. Alle aftaler mellem Kia og Brugeren indgås på Brugerens lokale sprog samt på engelsk. Efter aftaleindgåelse vil Brugeren kunne se aftaleteksten i Kia Connect-appen og/eller på Instrumentbrættet.

 • 3. Tjenesterne

 • 3.1. Med Kia Connect-appen og instrumentbrættet er det muligt at tilgå følgende Tjenester, som er nærmere beskrevet i deres respektive tjenestebeskrivelser, der er en integreret del af disse Brugervilkår (de faktisk tilgængelige tjenester kan variere alt efter køretøjsmodel, produktionsdato og modelversion – nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til os, se kontaktoplysninger i pkt. 1 ovenfor):
  3.1.1. Kia Connect App
  3.1.1.1. Kort og søgefunktion på startskærmmenu
  3.1.1.2. Fjernbetjent klimastyring
  3.1.1.3. Fjernbetjent opladning
  3.1.1.4. Fjernbetjente døre
  3.1.1.5. Send til køretøj
  3.1.1.6. Find mit køretøj
  3.1.1.7. Mine kørsler
  3.1.1.8. Køretøjets status
  3.1.1.9. Køretøjsrapport
  3.1.1.10. Køretøjsdiagnostik
  3.1.1.11. Køretøjsadvarsel
  3.1.1.12. Tyverialarm
  3.1.1.13. Overførsel af brugerprofil
  3.1.1.14. Fjernbetjent opvarmede og ventilerede sæder (kun elektriske køretøjer)
  3.1.1.15. Fjernbetjent vindue
  3.1.1.16. Sidste-mil-navigation
  3.1.1.17. Valet-parkeringsmodus
  3.1.1.18. Batteriafladningsalarm
  3.1.1.19. Notifikationer om køretøjets status
  3.1.1.20. Bagsædepassageralarm
  3.1.1.21. Tomgangsalarm
  3.1.2. Instrumentbræt
  3.1.2.1. Med Kia Live-tjenester kan man tilgå følgende funktioner:
  • Trafik: Live trafikoplysninger til ruteberegning og visning af trafiksituation; med Online Navigation kan Brugeren navigere til sin ønskede destination på grundlag af en kombination af realtids- og historiske trafikoplysninger.
  • Live interessepunkt: Information om interessepunkter i nærheden, ud fra aktuel position;
  • Vejr: Lokale vejroplysninger;
  • Parkering: Information om parkering på og uden for gadeområder, ud fra aktuel position, destination i nærheden, landmærke i nærheden, bymidte i nærheden;
  • Interessepunkter el-køretøjer (kun for el-køretøjer og plug-in hybride el-køretøjer): Information om opladestationer i nærheden, herunder tilgængelighed, ud fra aktuel position;
  • Interessepunkter forhandlere: Information om Kia-forhandlere i nærheden, ud fra aktuel position; og
  • Kamera/farezone-advarsel (hvis lovligt i dit bopælsland, se punkt 15): Systemet udsender advarsler i områder, hvor der sker mange ulykker og advarer dig om steder med høj ulykkesfrekvens samt hastighedsovervågning.
  3.1.2.2. Med Online-stemmegenkendelse kan du med talte kommandoer tilgå og styre Kia Live-tjenester og oprette og sende SMS-beskeder via tilsluttede mobile enheder. Online-stemmegenkendelse opererer i et onlinemiljø. Stemmeprøver og GPS-data på Brugeren vil blive indsamlet og opbevaret med henblik på levering og forbedring af Online-stemmegenkendelse.
  3.1.2.3. Personlig kalender/navigationssynkronisering gør det muligt for Brugerne at se deres private kalender på Instrumentbrættets skærm og bruge den til at indstille en destination. Denne tjeneste er kompatibel med både Google Kalender og Apple Kalender.
  3.2. Følgende Tjenester kræver indsamling og behandling af positionsdata (GPS-data): Kort og søgefunktion på startskærmmenu, fjernbetjent klimastyring (kun el-køretøjer), fjernbetjent opladning, fjernbetjent døre, Send til køretøj, Find mit køretøj, mine kørsler, køretøjets status, køretøjsrapport, køretøjsdiagnostik, køretøjsadvarsel og tyverialarm. Uden indsamling og behandling af positionsdata kan de respektive App-Tjenester ikke leveres/bruges.
  3.3. Vi analyserer og forbedrer kontinuerligt Tjenesterne med henblik på udvikling af nye mobilitets- og mobilitetsrelaterede produkter og/eller tjenester, for at sikre vores produkter og/eller forbedre vores tjenester. Til det formål foretager vi automatiseret analyse af data, baseret på statistiske og matematiske modeller til identifikation af forbedringsmuligheder.

 • 4. Ophavsret

 • 4.1. Alt indhold på Tjenesterne tilhører Kia, dets direkte eller indirekte datterselskaber eller tilknyttede virksomheder (herefter under ét benævnt ”Kia Group”) eller tredjepart og er ophavsretligt beskyttet. Alle rettigheder forbeholdes. Alle rettigheder til Tjenesterne, underliggende software, indhold og arrangement ejes af Kia-Koncernen og dennes licensgivere. Du må ikke sælge, distribuere, offentliggøre, sende, omdele eller kommercielt udnytte Tjenesterne på nogen som helst vis uden vores udtrykkelige skriftlige samtykke. Du må ikke gengive (helt eller delvist), overføre (elektronisk eller på anden måde), modificere, udstille, udlevere licenser, linke eller på anden måde bruge Tjenesterne til offentlige eller kommercielle formål uden vores forudgående tilladelse.
  4.2. Intet i disse Brugervilkår skal fortolkes på en sådan måde, at der gives licens eller ret til at bruge billeder, varemærker, tjenestemærker eller logoer, som alle tilhører Kia Group. Kia Group forbeholder sig alle rettigheder med hensyn til virksomhedsspecifikke oplysninger eller materiale i forbindelse med Tjenesterne og vil udøve eller håndhæve sådanne rettigheder i videst muligt omfang, som gældende ophavsret og varemærkelov foreskriver det.

 • 5. Brugerforpligtelser

 • 5.1. Du har pligt til at overholde gældende lovgivning og respektere tredjepartsrettigheder, når du bruger Tjenesterne.
  5.2. Derudover må du ikke misbruge tjenesterne.
  5.3. Med hensyn til brugen af instrumentbrættet:
  5.3.1. Du må ikke bruge det SIM-kort, der bruges til levering af tjenesterne: (a) til transmission af stemme (inklusive VOIP); (b) til at få adgang til den offentligt adresserbare destination (f.eks. offentlig IP-adresse) inklusive igennem brug af proxy, gateway eller routing; (c) på en sådan måde, at sikkerhedsforanstaltninger gennembrydes, uanset om konsekvenserne af indtrængen resulterer i svig eller datatab; (d) på en sådan måde, der bruger Servicerne eller software i forbindelse med internet relay chat, peer-to-peer fildeling, bit torrent eller proxy server-netværk; (e) på en måde, der involverer spamming, forsendelse af uopfordrede e-mails eller reklamer eller vedligeholdelse af en åben SMTP relay; eller (f) på anden måde, der fører til at netværket forringes.
  5.3.2. Du må ikke offentliggøre resultatet af nogen benchmark- eller performancetest af SIM-kortet, netværket, Tjenesterne eller nogen del heraf til tredjepart.
  5.3.3. I det omfang du bruger SIM-kortet til levering af Tjenesterne, skal vi orientere dig om følgende: 4G/LTE-tjenesterne (fra en ekstern serviceudbyder) er kun tilgængelig på kompatible enheder (f.eks. instrumentbrættet), der understøtter den helt særlige 4G/LTE-frekvens for det specifikke roaming netværk. Hvor 4G/LTE-tjenester ikke er tilgængelige, vil der afhængig af tilgængeligheden være adgang til 2G- eller 3G-netværk, som er kompatible med instrumentbrættet

 • 6. Gratis tjenester

 • Tjenesterne leveres gratis for en periode på 7 år, startende den dag, hvor køretøjet sælges til den første ejer, dvs. på tidspunktet for ikrafttrædelse af den oprindelige købsaftale. Vi forbeholder os retten til at udbyde yderligere tjenester i fremtiden, underlagt særskilte Brugervilkår.

 • 7. Oppetid

 • 7.1. Vi forbeholder os retten til midlertidigt eller permanent at lukke for adgangen til Tjenesterne, helt eller delvist, af tekniske eller sikkerhedsmæssige årsager (f.eks. i tilfælde af sikkerhedsbrister) eller andre vægtige årsager.
  7.2. Levering og brug af Tjenesterne kan være underlagt restriktioner i forhold til aktuelt teknisk niveau, som ligger uden for vores kontrol. Dette gælder ikke mindst tilgængeligheden af dataforbindelser leveret af teleselskaber. I individuelle tilfælde kan manglende tilgængelighed af netværket føre til, at tjenesterne ikke er tilgængelige, da den nødvendige dataoverførsel ikke kan ske. Derudover kan kortvarige kapacitetsflaskehalse opstå som følge af spidsbelastninger på tjenesterne, trådløse og faste netværk og på internettet.
  7.3. Forstyrrelser og afbrydelser vil også kunne forekomme som følge af force majeure, herunder pandemier og epidemier, strejker, lockouts og myndighedsordrer, og som følge af tekniske eller andre tiltag (f.eks. reparation, vedligeholdelse, softwareopdateringer og udbygninger), som det måtte blive nødvendigt at foretage på vore systemer eller på systemer drevet af leverandører, udbydere, indholdsleverandører og netværksoperatører, og som er nødvendige for, at Tjenesterne fungerer korrekt og/eller kan forbedres.
  7.4. I tilfælde hvor der måtte forekomme lukning, forstyrrelser og/eller afbrydelser som anført i dette pkt. 7, vil vi så vidt muligt på forhånd underrette dig herom med angivelse af årsagen hertil.

 • 8. Databeskyttelse

 • For oplysninger om hvordan vi indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med levering af Tjenesterne, henvises der til vores Databeskyttelseserklæring – Kia Connect.
  Brugeren skal informere enhver anden bruger/fører af køretøjet om, at tjenesterne er aktiveret. Særligt skal Brugeren orientere sådanne andre brugere/førere om den databehandling, der finder sted, jf. Databeskyttelseserklæring – App, og om det faktum, at Tjenesterne kræver indsamling og behandling af positionsdata (GPS-data).

 • 9. Varighed og ophør

 • 9.1. Retten til at bruge Tjenesterne starter den dag, hvor køretøjet sælges til den første ejer, dvs. på tidspunktet for ikrafttrædelse af den oprindelige købsaftale, og ophører automatisk 7 år derefter.
  9.2. Du kan til enhver tid opsige aftalen om levering af Tjenesterne, og dermed retten til at bruge disse, med seks måneders forudgående varsel med ophør ved udgangen af et kalenderkvartal.
  9.3. Begge parter kan til enhver tid hæve aftalen med gyldig grund.
  9.4. Hvis købsaftalen på et køretøj tilbageføres, hvis forhandleren generhverver eller på anden måde tager køretøjet tilbage, hvis en leasingaftale ophører, eller hvis køretøjet sælges til tredjepart, stjæles eller totalskades, er begge parter berettiget til at opsige Tjenesterne for det pågældende køretøj. Opsigelsen bliver gyldig, så snart en part modtager opsigelsen. Hvis køretøjet sælges eller overdrages til tredjemand, skal Brugeren slette alle data lagret i køretøjet.
  9.5. Vi forbeholder os retten til permanent eller midlertidigt at blokere og/eller tilbagekalde brugen af Tjenesterne samt at opsige aftalen i tilfælde af væsentlig misligholdelse af disse Brugervilkår.
  9.6. Hvis du sælger dit køretøj eller på anden måde permanent overdrager det til tredjepart skal du sørge for at deaktivere Tjenesterne på instrumentbrættet. I dette tilfælde er køretøjet frakoblet Kia Connect- appen, men Kia-kontooplysningerne i Kia Connect- appen slettes ikke.

 • 10. Ændringer af disse Brugervilkår

 • 10.1. Kia forbeholder sig ret til at foretage rimelige ændringer i brugsbetingelserne og/eller tjenesterne. Brugeren vil blive underrettet af os om eventuelle ændringer i disse Brugervilkår og/eller tjenesterne. Hvis Brugeren ikke gør indsigelser mod disse ændringer skriftligt (f.eks. e-mail, fax) inden 4 uger efter modtagelse af meddelelsen, anses ændringerne for accepteret. Vi vil udtrykkeligt underrette Brugeren om retten til at afvise og konsekvenserne ved passivitet.
  10.2. Hvis Brugeren afviser ændringerne, forbeholder vi os retten til at ophæve enhver ret til at bruge den eller de berørte app-tjenester med 6 ugers varsel med ophør ved udgangen af et kalenderkvartal.

 • 11. Diverse

 • 11.1. Disse Brugervilkår udgør den fulde aftale mellem parterne vedrørende brug af Tjenesterne og erstatter således alle eventuelle tidligere aftaler, skriftlige såvel som mundtlige, indgået mellem parterne vedrørende samme.
  11.2. Eventuelle afvigende, modstridende eller supplerende vilkår og betingelser fra Brugerens side vedrørende brugen af Tjenesterne anerkendes kun, hvis de er skriftligt og udtrykkeligt accepteret af os.
  11.3. Eventuelle ændringer og tilføjelser til Brugervilkår, såvel som de notifikationer herom, der er nødvendige for deres ikrafttræden, skal foretages skriftligt (f.eks. e-mail eller fax). Kravet om skriftlighed kan også i sig selv kun fraviges skriftligt.
  11.4. Vi har ret til med seks ugers varsel over for Brugeren at overdrage alle eller enkelte af vores rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale til en anden tjenesteudbyder. Sker dette, er Brugeren dog berettiget til at opsige aftalen senest en måned efter modtagelse af sådant skriftligt varsel, idet aftalen således anses for ophørt på tidspunktet for den påtænkte overdragelse af aftalen til det selskab, der indtræder i aftalen i stedet for Kia. Vi vil i den skriftlige meddelelse om overdragelsen udtrykkeligt orientere Brugeren om denne opsigelsesret. For god ordens skyld præciseres, at denne ret er uden præjudice for vores ret til, til enhver tid, at opsige disse Brugervilkår, og dermed retten til at bruge Tjenesterne, med 6 ugers varsel.9.2

 • 12. Kundeservice/ klager

 • 12.1. Brugere kan anvende de i Afsnit1 ovenfor anførte kontaktoplysninger i tilfælde af spørgsmål eller klager.
  12.2. EU-kommissionen har en hjemmeside til online konfliktløsning, hvor forbrugere og erhvervsdrivende kan få hjælp til udenretlig løsning af konflikter. Den kan tilgås her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kia deltager ikke, og er ikke forpligtet til at deltage, i alternativ konfliktløsning ved nogen forbrugerinstans til alternativ konfliktløsning.

 • 13. Ingen fortrydelsesret

 • Brugeren har ingen fortrydelsesret. Brugeren har ingen fortrydelsesret, selvom Brugeren er forbruger, idet Tjenesterne leveres gratis.

 • 14. Ansvar

 • Følgende ansvar gælder for dig i det land, hvor du har din sædvanlige bopæl:

Østrig

Kia er ikke underlagt noget andet ansvar end (1) ansvar for grov uagtsomhed eller forsæt og (2) ansvar for skyldigt forårsaget legemsbeskadigelse eller død.

Belgien

14.1      I det fulde omfang, der er tilladt i henhold til gældende lov, skal Kias kontraktmæssige og udenfor kontraktmæssige ansvar uanset dets juridiske grund (hvad enten det er garanti, kontrakt, erstatning, uagtsomhed eller på anden måde, herunder for latente/skjulte mangler), for tab og skader, der opstår af eller i forbindelse med levering af tjenesterne eller enhver forsinkelse eller afbrydelse i leveringen af tjenesterne, begrænses som følger:

                14.1.1        Kia hæfter op til det forventede skadesbeløb, der er typisk for denne type kontrakt, for en overtrædelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser;

                14.1.2        Kia er ikke ansvarlig på grund af en overtrædelse af ikke-væsentlige kontraktlige forpligtelser eller for en let uagtsom overtrædelse af anden gældende diligenspligt; og

                14.1.3        Kia hæfter ikke for særlige, indirekte eller følgeskader, herunder, men ikke begrænset til, tab af brug, af data, fortjeneste, besparelser, muligheder, goodwill såvel som for tredjeparts krav (selvom Kia er blevet underrettet om muligheden for sådan skade).

14.2      Ovennævnte ansvarsbegrænsninger gælder ikke (i) noget obligatorisk lovpligtigt ansvar (såsom ansvar for defekte produkter), (ii) ansvar for personskader eller død forårsaget af enhver handling eller undladelse af Kia, (iii) ethvert ansvar for svig eller grov uagtsomhed, eller (iv) ethvert andet ansvar, som ikke kan begrænses eller udelukkes ved lov. Derudover gælder sådanne ansvarsbegrænsninger ikke, hvis og i det omfang Kia har påtaget sig en bestemt garanti.

Tjekkiet

14.1      Kias kontraktmæssige og lovbestemte erstatningsansvar for skader forårsaget af let uagtsomhed er, uafhængigt af dets juridiske begrundelse, begrænset som følger:

a)     Kia hæfter op til det forventede beløb for skader typiske for denne type aftaler, som følge af misligholdelse af kontraktlige forpligtelser;

b)    Kia hæfter ikke for indirekte skader, der kan opstå som følge af brugen af tjenesterne.

14.2      Ovennævnte ansvarsbegrænsninger finder ikke anvendelse på obligatorisk lovpligtigt ansvar, især ikke ansvar for grov uagtsomhed eller forsætlig forsømmelse, skade forårsaget af en persons naturlige rettigheder eller ansvar for mangelfulde produkter. Derudover gælder sådanne begrænsninger af ansvar ikke med hensyn til svagere parter i betydningen i § 433 (2) i den tjekkiske civillov, og hvis og i det omfang Kia har påtaget sig en bestemt garanti.

14.3      Afsnit 14.1 og 14.2 finder tilsvarende anvendelse på Kias ansvar for spildte udgifter.

14.4      Brugeren er forpligtet til at foretage rimelige handlinger for at forhindre og minimere skader.

Frankrig

14.1      Kias kontraktligt ansvar for skader forårsaget af mindre uagtsomhed begrænses som følger:

                14.1.1        Kia hæfter op til det forventede beløb for skader typiske for denne type aftaler, som følge af misligholdelse af kontraktlige forpligtelser;

                14.1.2        Kia hæfter ikke for indirekte skader, der kan opstå som følge af brugen af tjenesterne;

                14.1.3        Kia hæfter ikke for skader forårsaget af en force majeure-begivenhed (dvs. en begivenhed uden for Kias kontrol, og som ikke med rimelighed kunne have været forventet på afslutningstidspunktet).

14.2      Ovennævnte ansvarsbegrænsninger gælder ikke for obligatorisk lovpligtigt ansvar, især ansvar for grov uagtsomhed og/eller forsætlig forsømmelse, ansvar for defekte produkter og ansvar for personskader. Derudover gælder sådanne ansvarsbegrænsninger ikke, hvis og i det omfang Kia har påtaget sig en bestemt garanti.

14.3      Afsnit 14.1 og 14.2 finder tilsvarende anvendelse på Kias ansvar for spildte udgifter.

Tyskland

14.1      Kias kontraktmæssige og lovbestemte erstatningsansvar for skader forårsaget af let uagtsomhed er, uafhængigt af dets juridiske begrundelse, begrænset som følger:

                14.1.1        Kia hæfter op til beløbet af de forventede skader, der er typiske for denne type aftaler, som følge af misligholdelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser;

                14.1.2        Kia hæfter ikke for let uagtsom overtrædelse af enhver anden gældende diligenspligt.

14.2      Ovennævnte ansvarsbegrænsninger gælder ikke for noget obligatorisk lovpligtigt ansvar, især ikke for forsætlig forsømmelse, ansvar i henhold til den tyske produkt ansvarslov (Produkthaftungsgesetz), og ansvar for skyldigt forårsagede personskader. Derudover gælder sådanne ansvarsbegrænsninger ikke, hvis og i det omfang Kia har påtaget sig en bestemt garanti.

14.3      Afsnit 14.1 og 14.2 finder tilsvarende anvendelse på Kias ansvar for spildte udgifter.

14.4      Brugeren er forpligtet til at foretage rimelige handlinger for at forhindre og minimere skader.

14.5      Kia er ikke ansvarlig for brug af kamera-/farezone-alarmer, der er forbudt i henhold til afsnit. 23 stk. 1c i den tyske færdselslov (”StVO”) (se afsnit 15).

14.6      14.6 TomTom Global Content BV er ikke ansvarlig for brugen af kamera-/farezone-advarsler, der er forbudt i henhold til afsnit. 23 stk. 1c i den tyske vejtrafiklov (”StVO”) (se afsnit 15).

Ungarn

14.1      I det fulde omfang, der er tilladt i henhold til gældende lov, skal Kias kontraktmæssige og udenfor kontraktmæssige ansvar uanset dets juridiske grund (hvad enten det er garanti, kontrakt, erstatning, uagtsomhed eller på anden måde, herunder for latente/skjulte mangler), for tab og skader, der opstår af eller i forbindelse med levering af tjenesterne eller enhver forsinkelse eller afbrydelse i leveringen af tjenesterne, være begrænset som følger:

                14.1.1        Kia hæfter op til det forventede skadesbeløb, der er typisk for denne type kontrakt, for en overtrædelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser;

                14.1.2        Kia er ikke ansvarlig på grund af en overtrædelse af ikke-væsentlige kontraktlige forpligtelser eller for en let uagtsom overtrædelse af anden gældende diligenspligt; og

                14.1.3        Kia hæfter ikke for særlige, indirekte eller følgeskader, herunder, men ikke begrænset til, tab af brug, af data, fortjeneste, besparelser, muligheder, goodwill såvel som for tredjeparts krav (selvom Kia er blevet underrettet om muligheden for sådan skade).

14.2      Ovennævnte ansvarsbegrænsninger gælder ikke, hvis og i det omfang Kia har påtaget sig en bestemt garanti. Intet i disse Brugervilkår begrænser eller ekskluderer Kias erstatningsansvar for (i) død eller personskade som følge af Kias uagtsomhed eller uagtsomhed fra Kias ansatte eller repræsentanter (ii) forsætlig forseelse (iii) overtrædelse af forpligtelser, der følger af reglerne for den offentlige orden og (iv) ethvert andet tilfælde, hvor Kias ansvar ikke kan begrænses eller udelukkes i henhold til gældende lovgivning.

Italien

14.1      Kias ansvar for skader forårsaget af let uagtsomhed er begrænset som følger:

                14.1.1        Kia hæfter op til det forventede beløb for skader typiske for denne type aftaler, som følge af misligholdelse af kontraktlige forpligtelser;

                14.1.2        Kia hæfter ikke for let uagtsom overtrædelse af enhver anden gældende diligenspligt.

14.2      Ovennævnte ansvarsbegrænsninger gælder ikke, hvis og i det omfang Kia har påtaget sig en bestemt garanti. Intet i disse Brugervilkår begrænser eller udelukker Kias ansvar for (i) død eller personskade som følge af Kias uagtsomhed eller uagtsomhed hos Kias medarbejdere eller repræsentanter; (ii) grov uagtsomhed eller forsætlig forsømmelse (iii) overtrædelse af forpligtelser, der følger af offentlig orden regler; og (iv) ethvert andet tilfælde hvor Kias ansvar ikke kan begrænses eller udelukkes i henhold til gældende lov.

14.3      Afsnit 14.1 og 14.2 finder tilsvarende anvendelse på Kias ansvar for spildte udgifter.

14.4      Brugeren er forpligtet til at foretage rimelige handlinger for at forhindre og minimere skader.

Holland

14.1      I det omfang det er tilladt i henhold til gældende obligatorisk lov, hæfter Kia, uanset grund, ikke for skader, der opstår som følge af eller i forbindelse med aftalen om levering af tjenester eller selve tjenesterne. Ovenstående gælder ikke, hvis ansvaret skyldes grov uagtsomhed eller forsætlig forseelse fra Kias direktion.

14.2      Brugeren er forpligtet til at tage rimelige handlinger for at forhindre og minimere skader.

Norge

14.1       Kias kontraktmæssige og lovbestemte erstatningsansvar for skader forårsaget af let uagtsomhed er, uafhængigt af dets juridiske begrundelse, begrænset som følger:

                14.1.1        Kia hæfter op til det forventede beløb for skader typiske for denne type aftaler, som følge af misligholdelse af kontraktlige forpligtelser;

                14.1.2        Kia hæfter ikke for let uagtsom overtrædelse af enhver anden gældende diligenspligt;

                14.1.3        Kias ansvar er begrænset til NOK 5.000 pr. hændelse.

14.2      Ovennævnte ansvarsbegrænsninger gælder ikke for obligatorisk lovpligtigt ansvar, inklusive ansvar i henhold til den norske produktansvarslov. Derudover gælder sådanne ansvarsbegrænsninger ikke, hvis og i det omfang Kia har påtaget sig en bestemt garanti.

Polen

14.1      Kia er ikke ansvarlig for faktisk tab og/eller tab af fortjeneste, medmindre det skyldes Kias forsætlige forsømmelse.

14.2      Ovennævnte ansvarsbegrænsninger gælder ikke for obligatorisk lovpligtigt ansvar, især for ansvar for forsætlig forsømmelse, ansvar i henhold til den polske produktansvarslov (Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów), ansvar for farligt produkt i henhold til den polske civillov (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny) og ansvar for skyldige personskader.

Republikken Irland

14.1      Kia er ansvarlig overfor dig for forudseelige tab og skader forårsaget af Kia. Hvis Kia ikke lever op til disse Brugervilkår, er Kia ansvarlig for tab eller skader du måtte lide, der er forudseelige resultater af Kias brud på denne kontrakt eller vores manglende pleje og færdigheder, men vi er ikke ansvarlige for nogen tab eller skader, der ikke er forudseelige. Tab eller skader er forudseelige i det omfang, at det er indlysende, at de vil forekomme, eller hvis det stod klart for både dig og os, at de ville indtræde.

14.2      Kia ekskluderer eller begrænser ikke på nogen måde erstatningsansvaret overfor dig på en ulovlig måde. Dette inkluderer ansvar: for død eller personskade forårsaget af Kias uagtsomhed eller uagtsomhed fra Kias medarbejdere, repræsentanter eller underleverandører eller for svig eller bedragerisk vildledning.

14.3      Kia er ikke ansvarlig for forretningstab. Vi leverer udelukkende Tjenester til privat brug. Hvis du bruger produkterne til kommerciel brug, med forretningsformål eller gensalg påtager Kia sig ikke et ansvar for tabt fortjeneste, driftstab, driftsafbrydelse eller tab af forretningsmuligheder.

Slovakiet

14.4      I det omfang det er tilladt i henhold til gældende slovakiske love, er Kias kontraktmæssige og lovbestemte erstatningsansvar (især faktiske tab og tab af fortjeneste) begrænset, uanset dets retlige grund. Kia hæfter kun for skader op til det skadesbeløb, som Kia forudså, eller som Kia kunne have forudset som et muligt resultat af misligholdelse af Kias forpligtelse på tidspunktet for kontraktens gennemførelse under hensyntagen til alle fakta Kia kendte eller burde have kendt til ved at udvise passende omhu.

14.1      De ovennævnte ansvarsbegrænsninger gælder ikke for noget obligatorisk lovpligtigt ansvar. Derudover gælder sådanne ansvarsbegrænsninger ikke, hvis og i det omfang Kia har påtaget sig en bestemt garanti.

14.2      Brugeren er forpligtet til at foretage rimelige handlinger for at forhindre og minimere skader.

Spanien

14.5      Kia begrænser ikke sit obligatoriske lovpligtige ansvar, inklusive men ikke begrænset til ansvar for forsætlig forsømmelse og ansvar for skyldigt forårsagede personskader.

14.1      Afsnit 14.1 finder tilsvarende anvendelse på Kias ansvar for spildte udgifter.

Sverige

14.6      Kia er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tab eller skade, medmindre Kia har forårsaget tab eller skade ved forsætlig forseelse eller grov uagtsomhed.

14.1      Ovennævnte ansvarsbegrænsninger gælder ikke for noget obligatorisk lovpligtigt ansvar, især ikke for forsætlig forsømmelse, ansvar i henhold til den svenske produktansvarslov (Produktansvarslagen), og ansvar for skyldigt forårsagede personskader. Derudover gælder sådanne ansvarsbegrænsninger ikke, hvis og i det omfang Kia har påtaget sig en bestemt garanti.

14.2      Afsnit 14.1 og 14.2 finder tilsvarende anvendelse på Kias ansvar for spildte udgifter.

14.3      Brugeren er forpligtet til at foretage rimelige handlinger for at forhindre og minimere skader.

UK

14.7      Kia er ansvarlig overfor dig for forudseelige tab og skader forårsaget af Kia. Hvis Kia ikke lever op til disse Brugervilkår, er Kia ansvarlig for tab eller skader du måtte lide, der er forudseelige resultater af Kias brud på denne kontrakt eller vores manglende pleje og færdigheder, men vi er ikke ansvarlige for nogen tab eller skader, der ikke er forudseelige. Tab eller skader er forudseelige i det omfang, at det er indlysende, at de vil forekomme, eller hvis det stod klart for både dig og os, at de ville indtræde.

14.1      Kia ekskluderer eller begrænser ikke på nogen måde erstatningsansvaret overfor dig på en ulovlig måde. Det indebærer erstatningsansvar ved dødsfald eller personlige skader forårsaget som konsekvens af Kias forsømmelser eller Kias medarbejderes, repræsentanters eller underleverandørers forsømmelser for svig eller svigagtig vildledning, brud på dine lovmæssige rettigheder i forbindelse med Tjenester, inklusive retten til at modtage Tjenester, der suppleres med behørig dygtighed og omhu.

14.2      Kia er ikke ansvarlig for forretningstab. Vi leverer udelukkende Tjenester til privat brug. Hvis du bruger produkterne til kommerciel brug, med forretningsformål eller gensalg påtager Kia sig ikke et ansvar for tab af profit, tab af forretning, afbrudt forretning eller tab af forretningsmuligheder.

 • 15. Lokale lovændringer

 • Nedenstående tabel indeholder specifikke lokale lovændringer efter land, hvor du har din sædvanlige bopæl.

Belgien

Afsnit 4.1 sidste sætning ændres som følger:

Uden at det berører din ret til indsigelse under gældende lovgivning, må du ikke gengive (helt eller delvist), transmittere (elektronisk eller på anden måde), modificere, udstille, udlevere, licensere, linke eller på anden måde bruge Tjenesterne til offentlige eller kommercielle formål uden vores forudgående tilladelse.

Afsnit 11.4, stk. 1, ændres som følger:

Vi har ret til at overdrage vores rettigheder og pligter i henhold til denne aftale enten helt eller delvist til en anden tjenesteudbyder ved at give brugerne 6 ugers varsel, og dette uden din godkendelse forudsat at denne opgave ikke reducerer dine garantier som forbruger.

Afsnit 13 ændres som følger:

Brugeren accepterer udtrykkeligt, at udførelsen af kontrakten begynder med brugerens godkendelse fra den dag, hvor brugeren tilmelder sig Kia-kontoen (i tilfælde af Kia Connect-appen) og accepterer de nuværende Brugervilkår og anerkender derfor, at han mister sin fortrydelsesret i overensstemmelse med artikel VI.53,13° i den belgiske økonomiske lovkode.

Tjekkiet

Afsnit 12.2 slettes og erstattes som følger:

Hvis du er forbruger, bortset fra at indgive et krav til de tjekkiske domstole eller i anden jurisdiktion, hvis det er tilladt i henhold til gældende love, har du også ret til alternativ løsning af en forbrugertvist, der opstår som følge af eller i forbindelse med den aftale, der er reguleret af disse Brugervilkår til et godkendt alternativt konfliktløsningsorgan. Du kan finde den aktuelle liste over godkendte alternative konfliktløsningsorganer samt yderligere oplysninger om den gældende ADR-procedure på webstedet for den tjekkiske handelsinspektionsmyndighed: https://www.adr.coi.cz.

Du kan også indsende en klage online til en ADR via online konfliktløsningsplatform (ODR), der er tilgængelig her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Afsnit 13 slettes og erstattes som følger:

Brugeren anerkender og er udtrykkeligt indforstået med, at udførelsen af aftalen vedrørende levering af tjenesterne begynder med brugerens godkendelse fra den dag, hvor brugeren accepterer de nuværende Brugervilkår og anerkender derfor, at han/hun mister retten til tilbagetrækning i overensstemmelse med afsnit 1837 (l) i den tjekkiske civillov.

Tyskland

Afsnit 3.1.2.1vil blive suppleret som følger:

·         Det bemærkes udtrykkeligt, at afsnit 23 stk. 1c i den tyske færdselslov (Straßenverkehrsordnung, ”StVO”) forbyder brugen af køretøjets hastighedsovervågningsalarm under kørsel i Tyskland. Du har pligt til at deaktivere hastighedsovervågningsalarmen, overholde gældende lovgivning og respektere tredjepartsrettigheder, når du bruger Tjenesterne.

Ungarn

Disse brugsbetingelser indgås i elektronisk form. Vilkårene for brug afsluttes ved aktivering af tjenesterne med knappen ”ACCEPTÉR”. Brugervilkårene anses ikke for at være lavet skriftligt, og du vil være i stand til at gemme dem og få adgang til og reproducere Brugervilkårene på din databærer eller elektroniske enhed. Vi leverer de tekniske midler til at identificere og rette indlæsningsfejl ved elektronisk behandling, inden vi afgiver juridisk bindende erklæring.

Afsnit 12.2 gælder ikke for dig, hvis du er forbruger.

Holland

Afsnit 10,1 vil blive suppleret som følger:

Kia forbeholder sig ret til at foretage rimelige ændringer i Brugervilkårene og/eller tjenesterne. Brugeren vil blive underrettet af os om eventuelle ændringer i disse Brugervilkår og/eller i tjenesterne. Enhver sådan ændring træder i kraft 6 uger efter modtagelse af meddelelsen herom af brugeren.

Polen

Afsnit 13 slettes og erstattes som følger:

Brugeren har ikke fortrydelsesret. Dette gælder også i tilfælde, hvor brugeren er forbruger, da brugen af Kia Connect- appen og eventuelle Tjenester består i levering af digitalt indhold, der ikke er optaget på en holdbar enhed af Kia til brugeren. Hvis du er forbruger, accepterer du, at du ved at downloade Kia Connect-appen giver dit samtykke til øjeblikkelig start af opfyldelse fra Kia, og at du ikke har fortrydelsesret.

 • Servicebeskrivelser til Kia Connect-appen

 • 1. Fjernbetjening
  1.1. Fjernbetjent klimastyring (kun elektriske køretøjer): Med denne Tjeneste kan Brugeren med fjernbetjening styre og indstille klimaanlægget i sit elektriske køretøj, herunder afisningsfunktionerne, via Kia Connect-appen.
  1.2. Fjernbetjent opladning (kun elektriske og plug-in hybridbiler): Med denne Tjeneste kan du via fjernbetjening starte og stoppe opladning af et elektrisk eller plug-in hybrid køretøjs batteri og implementere tidsindstillet opladning via Kia Connect-appen.
  1.3. Fjernbetjente døre: Tjenesten gør det muligt for Brugeren via fjernbetjening at låse/oplåse køretøjets døre via bestemte brugergrænseflader. Brugerne kan låse alle døre og oplåse alle døre. Af sikkerhedshensyn vil tjenesten ved brug tjekke adskillige forudsætninger. Tjenesten kan hjælpe i situationer, hvor brugeren er i tvivl om, hvorvidt Brugeren fik låst bilen korrekt, da dørene kan låses ved fjernbetjening.
  1.4. Overførsel af brugerprofil: Tjenesten giver brugeren mulighed for at kontrollere og ændre køretøjsindstillinger i Kia Connect-appen. Brugeren kan sikkerhedskopiere indstillingsoplysninger og anvende dem på sit køretøj.
  1.5. Fjernbetjent opvarmede og ventilerede sæder (kun elektriske køretøjer): Tjenesten gør det muligt for brugeren at fjernbetjene for- og bagsædets varme og ventilation i det elektriske køretøj.
  1.6. Fjernbetjent vindue: Tjenesten gør det muligt for brugeren at fjernbetjene vinduerne i deres køretøj.
  2. Geografisk informationssystem (GIS)
  2.1. Send til køretøj: Med denne Tjeneste kan du sende et interessepunkt (POI) til køretøjets navigationssystem og med det samme modtage positionsoplysninger, så snart køretøjets tænding er slået til.
  2.2. Find mit køretøj: Med denne Tjeneste kan Brugeren lokalisere køretøjet. Køretøjets position vil blive vist i Kia Connect-appen.
  2.3. Mine kørsler: Tjenesten opsummerer alle ture med dato og tid, gennemsnits- og maksimumhastighed, antal kørte kilometer og samlet køretid.
  2.4. Sidste-mil-navigation: Tjenesten gør det muligt for Brugeren at fortsætte med at navigere til sin endelige destination ved hjælp af sin smartphone efter parkering køretøjet.
  2.5. Valet-parkeringsmodus: Når denne er aktiveret, og bilen køres af en anden kan Brugeren se sit køretøjs position, tidspunktet for sidste gang tændingen blev slået fra, køretid, distance og højeste hastighed.
  3. Køretøjsoplysninger
  3.1. Køretøjets status: Denne Tjeneste giver dig følgende køretøjsoplysninger i Kia Connect-appen:
  3.1.1. Dørstatus
  3.1.2. Bagagerum/kølerhjelmstatus
  3.1.3. Klimastatus
  3.1.4. Batteriladningsniveau, status for ladestik, opladningsstatus (kun el-køretøjer)
  3.1.5. Brændstofniveau
  3.1.6. Sædeopvarmning og ventilationsstatus
  3.1.7. Vinduesstatus
  3.1.8. Soltagsstatus
  3.1.9. 12V batteristatus
  3.1.10. Lysstatus
  3.2. Køretøjsrapport: Brugeren modtager en rapport i Kia Connect-appen. Rapporten indeholder oplysninger om køretøjsdiagnostik og kørselsmønstre. Brugeren bliver informeret om eventuelle vedligeholdelses- eller reparationsbehov, om hvor alvorligt det er, hvor hastende det er, og hvad du konkret anbefales at gøre.
  3.3. Køretøjsdiagnostik: Levering af automatiseret diagnostiktjeneste. Når tændingen slås til, udfører køretøjet automatisk en diagnosescanning (Diagnostics Trouble Code (DTC)). Hvis der opdages en funktionsfejl, modtager Brugeren en meddelelse, der forklarer den fundne funktionsfejl, dens sværhedsgrad samt den anbefalede handling, der skal udføres.
  4. Advarsel og sikkerhed
  4.1. Køretøjsadvarsel: Levering af et advarselsnotifikationssystem. Hvis et vindue er åbent, mens tændingen er slået fra, får Brugeren en notifikation i Kia Connect-appen.
  4.2. Tyverialarm (kun for køretøjer, der er udstyret med et tyverialarmssystem): Levering af et alarmnotifikationssystem. Hvis tyverialarmen aktiveres, modtager Brugeren en notifikation i Kia Connect-appen
  4.3 Batteriafladningsalarm: Levering af et alarmnotifikationssystem. Når 12V-batteriets opladetilstand går under et bestemt niveau, modtager brugeren en meddelelse, der vises i Kia Connect-appen.

  4.4. Bagsædepassageralarm: Levering af et advarselsnotifikationssystem. Hvis der registreres bevægelse på bagsædet, modtager Brugeren en notifikation i Kia Connect-appen.
  4.5. Tomgangsalarm: Levering af et advarselsnotifikationssystem. Hvis bilen står i parkeringsgear og kører i tomgang, og en dør åbnes, modtager Brugeren en notifikation i Kia Connect-appen.

Databeskyttelseserklæring

 • 1. Indledning

 • Denne databeskyttelseserklæring fra Kia Connect GmbH, registreret under registreringsnummer HRB 112541, (”Kia”, ”vi” eller ”os”) gælder for indsamling og behandling af personoplysninger i forbindelse med levering af Kia Connect-tjenester (”Tjenester”) via Kia Connect-appen (”Kia Connect-app”) og/eller via bilens instrumentbræt (”Instrumentbræt”). Hos Kia tager vi beskyttelsen af dine data alvorligt, og vi behandler kun personoplysninger i fuld overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.
  Vi kan til enhver tid ændre og/eller supplere denne meddelelse om databeskyttelse. Det kan særligt blive nødvendigt i forbindelse med implementering af nye teknologier eller introduktion af nye tjenester. Ændringerne vil blive offentliggjort på vores websites, i Kia Connect-appen og/eller i bilens instrumentbræt.

 • 2. Dataansvarlig

 • Den dataansvarlige for alle personoplysninger, der indsamles og behandles i forbindelse med leveringen af Tjenesterne, er Kia Connect GmbH.

 • 3. Kontaktperson og databeskyttelsesrådgiver

 • 3.1. Har du spørgsmål til eller i forbindelse med denne meddelelse, eller ønsker du at udøve nogen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice:
  Kia Connect GmbH
  E-mail: info@kia-connect.eu
  Postadresse: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main

  Se vores kontaktformular for kundesupport: https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/
  Alternativt kan du også kontakte vores databeskyttelsesrådgiver:
  E-mail: dpo@kia-connect.eu
  Postadresse: Databeskyttelsesrådgiver, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main

 • 4. Formål, Retsgrundlag og Datakategorier

 • Indsamling og behandling af personoplysninger i forbindelse med Tjenesterne sker alene i det omfang, det er nødvendigt for indgåelsen eller opfyldelsen af aftalen om levering af Tjenesterne (Art. 6 (1) b) GDPR) eller legitime interesser (Art. 6 (1) f) GDPR). For nærmere oplysninger om de enkelte App-tjenester henvises til de relevante tjenestebeskrivelser i Kia Connects Brugervilkår. Personoplysningerne, der er beskrevet i afsnit 4nedenfor indsamles direkte fra Kia Connect-appen og/eller Kia Connect og behandles i forbindelse med tjenesterne.
  Vi analyserer og forbedrer kontinuerligt Tjenesterne med henblik på udvikling af nye mobilitets- og mobilitetsrelaterede produkter og/eller tjenester for at sikre vores produkter og/eller forbedre vores tjenester. Til det formål foretager vi automatiseret analyse af data, baseret på statistiske og matematiske modeller til identifikation af forbedringsmuligheder.
  Dataene beskrevet i Afsnit 4(undtagen VCRM-personoplysninger) nedenfor, er nødvendig for at levere Tjenesterne. Uden de respektive oplysninger kan servicerne ikke udøves.
  Behandling af dine personoplysninger til andre formål end ovenstående vil kun ske, hvis vi er lovmæssigt forpligtet hertil (f.eks. videregivelse til domstole eller anklagemyndigheder), hvis du har givet samtykke til behandlingen, eller hvis behandlingen i øvrigt er tilladt i henhold til gældende lov. I det omfang sådan behandling til andre formål finder sted, vil du få yderligere oplysninger herom, hvis relevant. Vi foretager ikke automatiseret beslutningstagning, herunder profiling, i forbindelse med Tjenesterne, medmindre vi forinden udtrykkeligt har underrettet dig om sådan automatiseret beslutningstagning inklusive profiling, på anden måde.
  Hvis en anden person bruger Kia Connect-appen, der er forbundet til dit køretøj, vil vedkommende muligvis kunne se køretøjets positionsdata ved hjælp af Kia Connect-appen (ved anvendelse af ”Find Mit køretøj”-tjenesten), selv hvis du på dette tidspunkt bruger køretøjet. Dette er dog kun muligt inden for en radius af tre kilometer fra køretøjets position. Den anden bruger vil ikke have adgang til dine nuværende ruter.

 • 4.1. Kia Connect-app

 • 4.1.1. Tilmeldings procedure for Kia Connect-appen: For at bruge Kia Connect-appen skal du tilmelde dig og oprette en konto (”Kia-konto”). For at kunne oprette forbindelse mellem slutbrugerenheden, som Kia Connect-appen er installeret på, og den pågældende bil kræves der verificering.
  I den forbindelse er behandling af følgende kategorier af personoplysninger nødvendig for indgåelse og/eller opfyldelse af aftalen: e-mailadresse, navn, adgangskode, fødselsdato, mobilnummer, verificerings-PIN, bilens ID, aktiveringskode.
  4.1.2. Log ind procedure: For at bruge tjenesterne via Kia Connect-appen skal du logge ind. Efter at have logget ind kan du tilføje og fjerne dine Kia-køretøjer og bruge tjenesterne.
  I den forbindelse er behandling af følgende kategorier af personoplysninger nødvendig for opfyldelse af aftalen: e-mailadresse og password.
  4.1.3. Kort og søgefunktion på startskærm: Kortet på startskærmen giver dig mulighed for at se din aktuelle position. Søgefeltet på startskærmen giver dig mulighed for at søge efter interessepunkter (POI).
  I den forbindelse er behandling af følgende kategorier af personoplysninger nødvendig for opfyldelse af aftalen: GPS-data, nøgleord til søgning, smartphone-sprogindstillinger.
  4.1.4. Brug af Touch ID og Face ID (iOS) eller fingeraftryk og ansigtsgenkendelse (Android): Du kan bruge bestemte funktioner i Kia Connect-appen med Touch-ID eller Face-ID (iOS) eller fingeraftryk og ansigtsgenkendelse (Android) til at låse op. Dine biometriske data gemmes kun lokalt på din smartphone og videresendes ikke til os, og vi har ingen adgang til disse data. Kun oplysninger om, at overførsel af biometriske data er gennemført, sendes videre til Kia Connect-appen via en systemfunktion på din smartphone. Du kan deaktivere brugen af Touch ID eller Face ID (iOS) eller fingeraftryk og ansigtsgenkendelse (Android) når som helst på din smartphone.
  I den forbindelse er behandling af følgende kategorier af personoplysninger nødvendig for opfyldelse af aftalen: billeder af dit ansigt og fingeraftryksdata.
  4.1.5. Fjernbetjent klimastyring: Med denne Tjeneste kan du med fjernbetjening styre og indstille klimaanlægget i dit elektriske køretøj, herunder afisningsfunktionerne, via Kia Connect-appen.
  I den forbindelse er behandling af følgende kategorier af personoplysninger nødvendig for opfyldelse af aftalen: Køretøjets identifikationsnummer (VIN), bilens ID, dato- og tidsstempel, GPS-data, oplysninger fra kilometertæller, oplysninger om køretøjets status (klimaanlægsstatus, motor, dør/bagagerum/vindue/kølerhjelm åben/lukket-status).
  4.1.6. Fjernbetjent opladning: Med denne Tjeneste kan du via fjernbetjening starte og stoppe opladningen af et el-køretøjs batteri og implementere tidsindstillet opladning via Kia Connect-appen.
  I den forbindelse er behandling af følgende kategorier af personoplysninger nødvendig for opfyldelse af aftalen: Køretøjets identifikationsnummer (VIN), bilens ID, dato- og tidsstempel, GPS-data, oplysninger fra kilometertæller, oplysninger om køretøjets status (klimaanlægsstatus, motor, dør/bagagerum/vindue/kølerhjelm åben/lukket-status, dæktryk, bremsevæske/motorolie, opladningsoplysninger, reserveopladningsoplysninger, opladningstid, oplysninger om typen af opladningsstik).
  4.1.7. Fjernbetjente døre: Med fjernbetjent låsning/oplåsning af døre (Remote Door Control (RDC)) kan du via visse brugergrænseflader ved fjernbetjening låse/oplåse køretøjets døre. Du kan låse alle døre og oplåse alle døre. Af sikkerhedshensyn vil tjenesten ved brug tjekke adskillige forudsætninger. Tjenesten kan hjælpe i situationer, hvor du er i tvivl om, om du fik låst bilen korrekt, idet du kan låse dørene ved fjernbetjening.
  I den forbindelse er behandling af følgende kategorier af personoplysninger nødvendig for opfyldelse af aftalen: Køretøjets identifikationsnummer (VIN), bilens ID, dato- og tidsstempel, GPS-data, kilometertæller oplysninger, oplysninger om køretøjets status (klimaanlægsstatus, motor, dør/bagagerum/vindue/kølerhjelm åben/lukket-status, dækstatus, gear/sædestatus, brændstofniveau, bremsevæske/motorolie).
  4.1.8. Send til køretøj: Med denne Tjeneste kan du sende et interessepunkt til køretøjets navigationssystem og med det samme modtage positionsoplysninger, så snart køretøjets tænding er slået til.
  I den forbindelse er behandling af følgende kategorier af personoplysninger nødvendig for opfyldelse af aftalen: GPS-data, køretøjets identifikationsnummer (VIN), bilens ID, dato- og tidsstempel, oplysninger om interessepunkt, nøgleord til søgning, smartphone-sprogindstillinger.
  4.1.9. Find mit køretøj: Med denne Tjeneste kan du lokalisere køretøjet. Køretøjets position vil blive vist i Kia Connect-appen.
  I den forbindelse er behandling af følgende kategorier af personoplysninger nødvendig for opfyldelse af aftalen: Køretøjets identifikationsnummer (VIN), bilens ID, GPS-data, dato- og tidsstempel.
  4.1.10. Mine kørsler: Tjenesten opsummerer alle ture med dato og tid, gennemsnits- og maksimumhastighed, antal kørte kilometer og samlet køretid.
  I den forbindelse er behandling af følgende kategorier af personoplysninger nødvendig for opfyldelse af aftalen: Køretøjets identifikationsnummer (VIN), bilens ID, GPS-data, dato- og tidsstempel, kørselsoplysninger (tilbagelagt distance, gennemsnitshastighed, maksimum hastighed, samlet brændstofforbrug, samlet energiforbrug, strømforbrug, køretid, opvarmningstid, gennemsnitligt kilometertal).
  4.1.11. Køretøjets status: Denne Tjeneste giver dig følgende køretøjsoplysninger i Kia Connect-appen:
  4.1.11.1. Dørstatus
  4.1.11.2. Bagagerum/kølerhjelmstatus
  4.1.11.3. Klimastatus
  4.1.11.4. Batteriladningsniveau, status for ladestik, opladningsstatus (kun el-køretøjer)
  4.1.11.5. Brændstofniveau
  4.1.11.6. Sædevarme og ventilationsstatus
  4.1.11.7. Vinduesstatus
  4.1.11.8. 12V batteristatus
  4.1.11.9. Lysstatus
  I den forbindelse er behandling af følgende kategorier af personoplysninger nødvendig for opfyldelse af aftalen: Køretøjets identifikationsnummer (VIN), bilens ID, SIM-ID, dato- og tidsstempel, GPS-data, oplysninger fra kilometertæller, oplysninger om køretøjets status (motor- og gearstatus, dør/kølerhjelm/bagagerum/soltagsstatus, varme-, ventilations- og klimaanlægsstatus (HVAC), batteri-, brændstof- og rækkevidde-status, væskestatus (sprinkler- og bremsevæske), dæk, lamper, smartkey-status, el-køretøjsstatus).
  4.1.12. Køretøjsrapport: Du modtager en rapport i Kia Connect-appen. Rapporten indeholder oplysninger om køretøjsdiagnostik og kørselsmønstre. Du bliver informeret om eventuelle vedligeholdelses- eller reparationsbehov, om hvor alvorligt det er, hvor hastende det er, og hvad du konkret anbefales at gøre.
  I den forbindelse er behandling af følgende kategorier af personoplysninger nødvendig for opfyldelse af aftalen: GPS-data, køretøjets identifikationsnummer (VIN), bilens ID, dato- og tidsstempel, oplysninger om køretøjets status (motorstatus), kørselsmønster (hastighed (maksimum- og gennemsnitshastighed), accelerationsstatus, antal kørte kilometer, batteriforbrug (for el-køretøjer)).
  4.1.13. Køretøjsdiagnostik: Levering af automatiseret diagnostiktjeneste. Når tændingen slås til, udfører køretøjet automatisk en diagnosescanning (Diagnostics Trouble Code (DTC)). Hvis der opdages en funktionsfejl, modtager du en meddelelse, der forklarer den fundne funktionsfejl, dens sværhedsgrad samt den anbefalede handling, der skal udføres.
  I den forbindelse er behandling af følgende kategorier af personoplysninger nødvendig for opfyldelse af aftalen: Køretøjets identifikationsnummer (VIN), bilens ID, dato- og tidsstempel, oplysninger fra kilometertæller, resultatet af DTC-scanningen, GPS-data, oplysninger om køretøjets status (klimaanlæg, motor, dør/bagagerum/vindue/kølerhjelm åben/lukket-status, gear/sædestatus, brændstofniveau, bremsevæske/motorolie, batteristatus).
  4.1.14. Køretøjsadvarsel: Levering af et advarselsnotifikationssystem. Hvis et vindue er åbent, mens tændingen er slået fra, får du en notifikation i Kia Connect-appen.
  I den forbindelse er behandling af følgende kategorier af personoplysninger nødvendig for opfyldelse af aftalen: Køretøjets identifikationsnummer (VIN), bilens ID, SIM-ID, dato- og tidsstempel, GPS-data, oplysninger fra kilometertæller, oplysninger om køretøjets status (motor- og gearstatus, dør/kølerhjelm/bagagerum/soltagsstatus, varme-, ventilations- og klimaanlægsstatus (HVAC), batteri-, brændstof- og rækkevidde-status, væskestatus (sprinkler- og bremsevæske), dæk, lamper, smartkey-status, el-køretøjsstatus).
  4.1.15. Tyverialarm (kun for køretøjer, der er udstyret med et tyverialarmssystem): Levering af et alarmnotifikationssystem. Hvis tyverialarmen aktiveres, modtager du en notifikation i Kia Connect-appen.
  I den forbindelse er behandling af følgende kategorier af personoplysninger nødvendigfor opfyldelse af Tjenesterne: Køretøjets identifikationsnummer (VIN), bilens ID, dato- og tidsstempel, GPS-data, kilometertæller oplysninger, oplysninger om køretøjets status (klimaanlægsstatus, motor, dør/bagagerum/vindue/kølerhjelm åben/lukket-status, dækstatus, gear/sædestatus, brændstofniveau, bremsevæske/motorolie).
  4.1.16. VCRM-oplysninger (Vehicle Customer Relationship Management): Ved at aktivere ”Forbedring af produkt/tjeneste” giver du samtykke til vores behandling af oplysninger vedrørende køretøjets præstation, brug, drift og stand med henblik på forbedring af kvaliteten af produkter og tjenester. Samtykket er frivilligt og kan til enhver tid trækkes tilbage ved at deaktivere den pågældende knap. En sådan tilbagetrækning berører ikke lovligheden af den behandling, der er sket inden tilbagetrækningen af samtykket. Når oplysningerne er indsamlet og sendt til vore servere, vil vi anonymisere dem inden for syv dage. Af tekniske årsager er det for aktivering af ”Forbedring af produkt/tjeneste” også nødvendigt at aktivere det geografiske informationssystem (”GIS”).
  I den forbindelse vil følgende kategorier af personoplysninger blive behandlet på grundlag af dit samtykke: Statusoplysninger om luftstyringssystem, batteri, tekniske og stabilitetsrelaterede systemer, brugs- og statusoplysninger om instrumentbræt, klimaanlægs- og varmerelaterede oplysninger, statusoplysninger om motor, bremse og drivaggregat, funktionsrelaterede statusoplysninger, gear- og forbrugsrelaterede oplysninger, advarsels- og assistancesystem-relaterede oplysninger, styretøjs- og dækrelaterede oplysninger, motor- og opladerelaterede oplysninger, el-køretøjsspecifikke brugs- og statusoplysninger, multimedierelaterede brugs- og statusoplysninger samt GPS- og hastighedsoplysninger.
  4.1.17. Overførsel af brugerprofil: Tjenesten giver brugeren mulighed for at kontrollere og ændre køretøjsindstillinger i Kia Connect-appen. Brugeren kan sikkerhedskopiere indstillingsoplysninger og anvende dem på sit køretøj.
  I den forbindelse er behandling af følgende kategorier af personoplysninger nødvendigfor opfyldelse af Tjenesterne: Køretøjets identifikationsnummer (VIN), bilens ID, brugers telefonnummer, SMS-bekræftelseskode, brugers PIN-kode, rapporteringstidspunkt, oplysninger om køretøjsopsætning, oplysninger om systemopsætning, oplysninger om navigationsopsætning, oplysninger om navigationsinteressepunkter, profilbillede (hvis et sådant forefindes).
  4.1.18. Fjernbetjent opvarmede og ventilerede sæder (kun elektriske køretøjer): Tjenesten gør det muligt for brugeren at fjernstyre for- og bagsædets varme og ventilation i det elektriske køretøj.
  I den forbindelse er behandling af følgende kategorier af personoplysninger nødvendigfor opfyldelse af Tjenesterne: Køretøjets identifikationsnummer (VIN), bilens ID, SIM-ID, dato- og tidsstempel, oplysninger om køretøjets status (motor- og gearstatus, dør/kølerhjelm/bagagerum/soltagsstatus, varme-, ventilations- og klimaanlægsstatus (HVAC), batteri-, brændstof- og rækkeviddestatus, væskestatus (sprinkler- og bremsevæske), dæk, lamper, smartkey-status, el-køretøjsstatus).
  4.1.19. Fjernbetjent vindue: Tjenesten gør det muligt for brugeren at fjernbetjene vinduerne i deres køretøj.
  I den forbindelse er behandling af følgende kategorier af personoplysninger nødvendig for opfyldelse af Tjenesterne:
  Køretøjets identifikationsnummer (VIN), bilens ID, SIM-ID, dato- og tidsstempel, oplysninger om køretøjets status (motor- og gearstatus, dør/kølerhjelm/bagagerum/soltagsstatus, varme-, ventilations- og klimaanlægsstatus (HVAC), batteri-, brændstof- og rækkeviddestatus, væskestatus (sprinkler- og bremsevæske), dæk, lamper, smartkey-status, el-køretøjsstatus).
  4.1.20. Sidste-mil-navigation: Tjenesten gør det muligt for brugeren at fortsætte med at navigere til sin endelige destination ved hjælp af sin smartphone efter parkering af sit køretøj.
  Til dette formål behandles følgende kategorier af personoplysninger nødvendigvis til udførelse af tjenesterne, og de vil blive indsamlet fra instrumentbrættet og/eller overført fra køretøjets instrumentbræt: Køretøjets identifikationsnummer (VIN), bilens ID, SIM-ID, adresse, navn, positionsoplysninger for bruger og køretøj, waypoint-oplysninger, tidspunkt, hastighed.
  4.1.21. Valet-parkeringsmodus: Når denne er aktiveret, og bilen køres af en anden kan Brugeren se køretøjets position, tidspunktet for sidste gang tændingen blev slået fra, køretid, distance og højeste hastighed.
  I den forbindelse er behandling af følgende kategorier af personoplysninger nødvendig for opfyldelse af Tjenesterne: Køretøjets identifikationsnummer (VIN), bilens ID, SIM-ID, statusoplysninger om valet-parkeringsmodus (aktiveringsstatus, start- og sluttidspunkt, driftstid, køretid, tomgangstid, maksimumhastighed, distance), køretøjsindikatorer (position, hastighed, tidspunkt, nøjagtighed, retning).
  4.1.22. Batteriafladningsalarm: Levering af et alarmnotifikationssystem. Når 12V-batteriets opladetilstand går under et bestemt niveau, modtager brugeren en meddelelse, der vises i Kia Connect-appen.
  I den forbindelse er behandling af følgende kategorier af personoplysninger nødvendig for opfyldelse af Tjenesterne: Køretøjets identifikationsnummer (VIN), bilens ID, SIM-id, batteristatus, køretøjets statusalarmtype.
  4.1.23. Bagsædepassageralarm: Levering af et advarselsnotifikationssystem. Hvis der registreres bevægelse på bagsædet, modtager Brugeren en notifikation i Kia Connect-appen.
  I den forbindelse er behandling af følgende kategorier af personoplysninger nødvendig for opfyldelse af Tjenesterne: Køretøjets identifikationsnummer (VIN), bilens ID, SIM-ID, dato- og tidsstempel, GPS-data, oplysninger fra kilometertæller, oplysninger om køretøjets status (motor- og gearstatus, dør/kølerhjelm/bagagerum/soltagsstatus, varme-, ventilations- og klimaanlægsstatus (HVAC), batteri-, brændstof- og rækkevidde-status, væskestatus (sprinkler- og bremsevæske), dæk, lamper, smartkey-status, el-køretøjsstatus).
  4.1.24. Tomgangsalarm: Levering af et advarselsnotifikationssystem. Hvis bilen står i parkeringsgear og kører i tomgang, og en dør åbnes, modtager Brugeren en notifikation i Kia Connect-appen.
  I den forbindelse er behandling af følgende kategorier af personoplysninger nødvendig for opfyldelse af Tjenesterne: Køretøjets identifikationsnummer (VIN), bilens ID, SIM-ID, dato- og tidsstempel, GPS-data, oplysninger fra kilometertæller, oplysninger om køretøjets status (motor- og gearstatus, dør/kølerhjelm/bagagerum/soltagsstatus, varme-, ventilations- og klimaanlægsstatus (HVAC), batteri-, brændstof- og rækkevidde-status, væskestatus (sprinkler- og bremsevæske), dæk, lamper, smartkey-status, el-køretøjsstatus).

 • 4.2. Instrumentbræt

 • 4.2.1. Med Kia Live-tjenester kan du tilgå følgende funktioner:
  • Trafik: Live trafikoplysninger til ruteberegning og visning af trafiksituation. Med Online Navigation kan Brugeren navigere til sin ønskede destination på grundlag af en kombination af realtids- og historiske trafikoplysninger.
  • Live interessepunkt: Information om interessepunkter i nærheden, ud fra aktuel position.
  • Vejr: Lokale vejroplysninger.
  • Parkering: Parkering på og uden for gadeområder, ud fra aktuel position, destination i nærheden, landemærke i nærheden, bymidte i nærheden.
  • Interessepunkter el-køretøjer (kun for el-køretøjer og plug-in hybride el-køretøjer): Information om opladestationer i nærheden, herunder tilgængelighed, ud fra aktuel position.
  • Interessepunkter forhandlere: Information om Kia-forhandlere i nærheden, ud fra aktuel position.
  • Kamera/farezone-advarsel (hvis lovligt i dit bopælsland): Systemet udsender advarsler i områder, hvor der sker mange ulykker og advarer dig om steder med høj ulykkesfrekvens samt hastighedsovervågning.
  I den forbindelse sker der behandling af følgende kategorier af personoplysninger i forbindelse med aftalens indgåelse eller opfyldelse: (GPS) Positionsdata, data om tjenesteanmodninger og -svar i forbindelse med serversøgning (interessepunkter), data om interessepunkter forhandlere, brændstofrelaterede oplysninger, parkeringsrelaterede oplysninger, oplysninger om hastighedsovervågning, oplysninger om el-køretøjsstationer, vejroplysninger), trafikoplysninger, afstandsenhed (km, mil, meter), sprogindstillinger, oplysninger om teleselskab, unikke identifikatorer (f.eks. køretøjets identifikationsnummer (VIN), Fører-ID, Tjeneste-ID), telefonnummer, dato og lokal tid, protokolversion, oplysninger om navigationsenhed (f.eks. hardwareversion, softwareversion), ruteoplysninger (f.eks. startpunkt, indstillinger, målpunkt, estimeret tid).
  Derudover vil GPS-data (position) og Tjeneste-ID blive indsamlet og gemt i op til 93 dage med henblik på forbedringer af Kia Live-tjenesten, baseret på legitime interesser. Yderligere oplysninger om interesseafvejningen kan fremsendes efter anmodning.
  4.2.2. Med Online-stemmegenkendelse kan du med talte kommandoer få adgang til og styre Kia Live-tjenester og oprette og sende SMS-beskeder via tilsluttede mobile enheder. Efter aktivering af Kia Connect i dit køretøj er Online-stemmegenkendelse aktiveret som standardindstilling. Når du bruger Online-stemmegenkendelse, behandles dine personlige data i et onlinemiljø.
  I den forbindelse sker der behandling af følgende kategorier af personoplysninger i forbindelse med aftalens indgåelse eller opfyldelse: Stemmeoptagelse, GPS-data (placering), unikke identifikatorer (f.eks. køretøjets identifikationsnummer (VIN), service-id).
  De optagede stemmeprøver overføres sammen med GPS-data og Tjeneste-ID til den relevante tjenesteudbyder. Tjenesteudbyderen af Online-stemmegenkendelse er Cerence B.V., CBS Weg 11, 6412EX Heerlen, Holland (databehandler) (”Cerence”) og dennes underdatabehandlere, som kan være beliggende i lande uden for EU/EØS og ikke nødvendigvis yder et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. Cerence omdanner stemmeprøverne til tekst, om nødvendigt ved semantisk fortolkning, og sender derefter resultaterne tilbage til køretøjet.
  Derudover vil stemmeprøver og GPS-data blive indsamlet og opbevaret i op til 90 dage med henblik på levering og forbedring af Online-stemmegenkendelsestjenesten, baseret på legitime interesser. Yderligere oplysninger om interesseafvejningen kan fremsendes efter anmodning.
  Du kan forhindre overførelse af dine personoplysninger (dvs. stemmeprøver) til Cerence ved at deaktivere Online-stemmegenkendelse i de respektive indstillinger i instrumentbrættet. Når Online-stemmegenkendelse er deaktiveret, kan funktionaliteten af stemmegenkendelse blive forringet eller helt fjernet.
  4.2.3. Med Notifikationscenter kan Brugeren modtage beskeder fra Kia på Instrumentbrættets skærm.
  I den forbindelse sker der behandling af følgende kategorier af personoplysninger i forbindelse med aftalens indgåelse eller opfyldelse: unikke identifikatorer (f.eks. køretøjets identifikationsnummer (VIN)), sekvens-ID, læsestatus, UTC-tid.
  4.2.4. Valet-parkeringsmodus: Når denne er aktiveret, og bilen køres af en anden kan, Brugeren se køretøjets position, tidspunktet for sidste gang tændingen blev slået fra, køretid, distance og højeste hastighed (se venligst pkt. 4 i Databeskyttelseserklæring – Kia Connect App,). Oplysningerne vises også på Instrumentbrættets skærm.
  I den forbindelse er behandlingen af følgende kategorier af personoplysninger nødvendig: unikke identifikatorer (f.eks. køretøjets identifikationsnummer (VIN)), statusoplysninger om valet-modus (aktiveringsstatus, start- og sluttidspunkt, driftstid, køretid, tomgangstid, maksimumhastighed, distance), køretøjsindikatorer (position, hastighed, tidspunkt, nøjagtighed, retning).
  4.2.5. Personlig kalender/navigationssynkronisering gør det muligt for brugeren at se sin private kalender på instrumentbrættets skærm og bruge den til at indstille en destination. Denne tjeneste er kompatibel med både Google Kalender og Apple Kalender.
  I den forbindelse sker der behandling af følgende kategorier af personoplysninger i forbindelse med aftalens indgåelse eller opfyldelse: unikke identifikatorer (f.eks. køretøjets identifikationsnummer (VIN)), e-mailkonto, kalender-ID for e-mailkonto, Google token eller iCloud-adgangskode.
  4.2.6. Advanced Driver Assist Systems (ADAS): Inden for rammerne af Advanced Driver Assist System (ADAS) indsamler og behandler Kia et statisk sæt telematikdata og overfører disse data til forudvalgte dataaggregatorer. De data, der behandles til dette formål, er Vehicle Build Information (VBI), der kan omfatte: Køretøjets identifikationsnummer (VIN), model, trim, modelår, pris, farve, brændstoftype, spændingssystem, emissioner, klasse, strøm, monteret udstyr inklusive ADAS-sikkerhedssystemer. Disse oplysninger er statiske; dvs. de inkluderer ikke kørselsoplysninger, så det er ikke muligt at profilere enkeltpersoners kørselsadfærd. Formålet med denne behandling er beskyttelse mod mulig svig, forbedring og udvikling af vores ADAS for at øge antallet af køretøjer med højt sikkerhedsudstyr og forenkle forsikringsprocessen for vores kunder.
  Det juridiske grundlag for behandlingen af dine oplysninger til disse formål er Kias legitime interesse i at forbedre vores tjenester, levere forbedrede produkter og øge salget af ADAS-køretøjer samt udvikle nye produkter og kundeservice jf. Art. 6, stk. 1, litra f, GDPR.

  Derudover kan dine personoplysninger, som beskrevet ovenfor, anonymiseres med det formål at udføre egne analyser til forbedring og udvikling af vores produkter.

 • 5. Dine rettigheder

 • Hvis du har givet samtykke til behandling af dine personoplysninger, kan du til enhver tid trække det tilbage med fremadrettet virkning. En sådan tilbagetrækning berører ikke lovligheden af den behandling, der er sket, inden tilbagetrækningen af samtykket.
  I henhold til gældende databeskyttelseslovgivning har du ret til at anmode om indsigt i dine personoplysninger, anmode om berigtigelse af dine personoplysninger, anmode om sletning af dine personoplysninger, anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, anmode om dataportabilitet, og gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger.
  Du har derudover også ret til at indgive klage til den kompetente datatilsynsmyndighed.
  Bemærk, at ovennævnte rettigheder kan være begrænset i henhold til den nationale databeskyttelseslovgivning.
  5.1. Ret til indsigt: Du har ret til at få oplyst, om vi behandler personoplysninger om dig, og til i givet fald at få indsigt i disse oplysninger. De oplysninger, du kan få indsigt i, er bl.a. behandlingens formål, hvilke kategorier af personoplysninger, der behandles, og hvilke modtagere eller kategorier af modtagere personoplysningerne er eller vil blive videregivet til. Dette er dog ikke en absolut ret, og andre personers interesser kan begrænse din ret til indsigt.
  Du kan være berettiget til at modtage kopi af personoplysninger, som behandles. Hvis du beder om yderligere kopier, kan vi opkræve et rimeligt gebyr på svarende til de administrative omkostninger.
  5.2. Ret til berigtigelse: Du har ret til at få berigtiget eventuelle fejl i dine personoplysninger. Afhængigt af behandlingens formål kan du have ret til at få ufuldstændige personoplysninger gjort fuldstændige, herunder ved afgivelse af en supplerende erklæring.
  5.3. Ret til sletning (”retten til at blive glemt”): Du har under visse omstændigheder ret til at få dine personoplysninger slettet, og vi vil i så fald være forpligtet til at slette dem.
  5.4. Ret til begrænset behandling af oplysninger: Du har under visse omstændigheder ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. I dette tilfælde vil de respektive oplysninger blive markeret og kan kun behandles af os til bestemte formål.
  5.5. Ret til dataportabilitet: Du har under visse omstændigheder ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage personoplysninger om dig selv, som du har givet til os, og til at overføre disse oplysninger til en anden enhed uden hindring fra vores side.
  5.6. Indsigelsesret: Under visse omstændigheder har du til enhver tid ret til, af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, og vi kan være forpligtet til ikke længere at behandle dine personoplysninger. Hvis dine personoplysninger ydermere behandles med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til markedsføring. Det omfatter også brug til profilering i et sådant omfang, at det står i relation til direkte markedsføring. I et sådant tilfælde vil dine personoplysninger ikke længere blive behandlet til sådant formål af os.

  5.7. Ret til at træffe foranstaltninger til opbevaring og kommunikation af oplysninger efter ens død: Du har ret til at træffe specifikke foranstaltninger til opbevaring og kommunikation af dine personoplysninger efter din død, og vi vil handle i overensstemmelse hermed. Du kan også lave generelle aftaler med en tredjepart, som så underretter os om dine ønsker, dersom det skulle blive relevant.

 • 6. Modtagere eller kategorier af modtagere

 • Kun personer med et arbejdsrelateret behov vil få adgang til dine personoplysninger hos Kia.

  Dine personoplysninger kan til de relevante formål blive videregivet af Kia til nedenstående modtagere og kategorier af modtagere:

  • Private tredjeparter — Tilknyttede eller ikke-tilknyttede private organisationer, som ikke hører ind under os, alene eller sammen med andre, bestemmer formålet af behandlingen af personoplysningerne.
  For at kunne levere Tjenesterne er det nødvendigt for os at overføre data (f.eks. til vore databehandlere, se nedenfor). I den forbindelse anvender vi rent teknisk de teletjenester, der leveres af telekommunikationsudbydere (p.t. Vodafone GmbH, Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 Düsseldorf, Tyskland).
  • Databehandlere – Der kan ske videregivelse af dine personoplysninger til visse tredjeparter, tilknyttede såvel som ikke-tilknyttede, med henblik på behandling af disse oplysninger på Kias vegne og under behørig instruks, som er nødvendigt for de respektive behandlingsformål. Databehandlere vil være underlagt kontraktmæssige forpligtelser, der sikrer korrekte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der beskytter personoplysningerne og en behandling af personoplysningerne, der strengt følger instruktionen.
   Databehandleren for den tekniske infrastruktur og vedligeholdelse af tjenesterne er Hyundai Autoever Europe GmbH, Kaiserleistraße 8a, 63067 Offenbach am Main, Tyskland.
   Databehandlerne til kundedatastyringsplatforme og tilsluttede bildatastyringsplatforme er salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Strasse 31-37, 80636 München, Tyskland og Amazon Web Services Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210, USA, med serverplacering inden for EU/EØS
   I forhold til Kia Live og Online-stemmegenkendelse anvender vi yderligere databehandlere.
   For Online-stemmegenkendelse: Cerence B.V., CBS Weg 11, 6412EX Heerlen, Holland (behandler).
   I forhold til kundecenter-ydelser er databehandlerne virksomheder tilknyttet til Kia, som er beliggende i EU/EØS.
   Kia anvender yderligere behandlere til specifikke ydelser/tjenester (f.eks. kortudbydere).
  • Statslige myndigheder, domstole, eksterne konsulenter, og lignende tredjeparter, der er offentlige organer som påkrævet eller tilladt iht. gældende lov.

 • 7. Grænseoverskridende dataoverførsler

 • Nogle af modtagerne af dine personoplysninger vil være placeret eller kan have relevante driftsmæssige aktiviteter udenfor dit hjemland og EU/EØS, f.eks. i Republikken Korea eller USA (f.eks. Cerences underkontraherede behandlere), hvor loven om databeskyttelse kan have et andet beskyttelsesniveau sammenlignet med lovgivningen i din jurisdiktion, og hvortil der ikke foreligger en stillingtagen fra Europa-Kommissionen. Med hensyn til dataoverførsler til sådanne modtagere udenfor EU/EØS giver vi de nødvendige garantier, navnlig ved at indgå dataoverførselsaftaler, vedtaget af Europa-Kommissionen (f.eks. standardkontraktbestemmelser (2010/87/EU og/eller 2004/915/EF)) med modtagerne eller træffer andre foranstaltninger for at sikre et passende databeskyttelsesniveau. En kopi af de respektive foranstaltninger, som vi har truffet, er tilgængelig via vores databeskyttelsesrådgiver (se afsnit 0 ovenfor).

 • 8. Opbevaringsperiode

 • 8.1. Dine personoplysninger gemmes af Kia og/eller vores tjenesteudbydere i det omfang, det er nødvendigt for opfyldelsen af vores forpligtelser, og strengt afgrænset til den nødvendige tidsperiode for at kunne levere det ønskede produkt og i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse. Når Kia ikke længere har brug for dine personoplysninger, fjerner vi dem fra vores systemer og/eller registre og/eller tager skridt til at anonymisere dem, så de ikke længere kan henføres til en bestemt registreret, medmindre vi er nødt til at opbevare oplysningerne for at overholde lovmæssige eller tilsynsmæssige forpligtelser, som Kia måtte være underlagt. Personoplysninger indeholdt i kontrakter, meddelelser og forretningsskrivelser kan eksempelvis være underlagt lovgivningsmæssige krav om opbevaring i op til 10 år.
  8.2. Hvis der ikke er lovgivnings- eller tilsynsmæssige krav om opbevaring, vil alle personoplysninger, der behandles i forbindelse med levering af Tjenesterne, som udgangspunkt automatisk blive slettet umiddelbart efter, at levering af de enkelte tjenestehandlinger er afsluttet, dog med følgende undtagelser:
  Login-oplysninger gemmes i hele aftalens løbetid (dvs. op til syv år)
  Nulstilling af Kia-konto og/eller instrumentbræt: Dit instrumentbræt kan blive nulstillet, og din Kia-konto kan nulstilles eller deaktiveres ved at indstille den respektive præference/trykke på den respektive knap (f.eks. i appen og/eller på instrumentbrættet, alt efter hvad der er relevant). I sådanne tilfælde vil de relevante personoplysninger, der er relateret til din Kia-konto og/eller på instrumentbrættet, blive blokeret og derefter slettet, medmindre opbevaringsperioder gælder (se 8.1ovenfor).
  Efter nulstilling af Kia-kontoen og/eller instrumentbrættet vil du blive logget af Kia Connect-appen, og du vil således skulle gennemføre login-proceduren på ny eller logge ind med et eventuelt andet brugernavn mv., hvis du ønsker at bruge Kia Connect-appen og/eller instrumentbrættet. Bemærk, at inden
  • deaktivering af din Kia Connect App-konto, fungerer Kia Connect-instrumentbrætstjenesterne i bilens instrumentbræt stadig.
  • Ved nulstilling af instrumentbrættet er dit køretøj afbrudt fra Kia Connect-appen, men dette påvirker ikke Kia Connect-appen.

 • 9. Offline-modus (modem slukket)

 • Du kan vælge at aktivere en offline-tilstand på instrumentbrættet ved at indstille den respektive præference. Hvis offline-modus er slået til, er alle servicefunktioner deaktiveret, og der indsamles ingen personoplysninger, især ingen lokaliseringsdata (GPS). Et ikon for offline-modus vises øverst på skærmen i køretøjets instrumentbræt.

 • 10. Lokale lovændringer

 • Følgende lokale lovændringer gælder:

Østrig

Afsnit 8.1ændres som følger:

 

Dine personoplysninger gemmes af Kia og/eller vores tjenesteudbydere i det omfang, det er nødvendigt for opfyldelsen af vores forpligtelser, og strengt afgrænset til den nødvendige tidsperiode for at kunne levere det ønskede produkt og i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse. Når Kia ikke længere har brug for dine personoplysninger, fjerner vi dem fra vores systemer og/eller registre og/eller tager skridt til at anonymisere dem, så de ikke længere kan henføres til en bestemt registreret, medmindre vi er nødt til at opbevare oplysningerne for at overholde lovmæssige eller tilsynsmæssige forpligtelser, som Kia måtte være underlagt, f.eks. kan personoplysninger indeholdt i kontrakter, meddelelser og forretningsskrivelser være underlagt lovgivningsmæssige krav om opbevaring i op til 7 år. Denne opbevaringsperiode kan forlænges, især hvis det er nødvendigt med henblik på de legitime interesser, som Kia forfølger (f.eks. på grund af truende eller afventende retssager)).

Belgien

Med hensyn til opbevaringsperioden for data i henhold til afsnit 8.1 kan der i Belgien opbevares personoplysninger om kontraktforholdet i kontrakter, kommunikationer eller handelsbreve i en periode på op til 10 år fra afslutningen af kontraktforholdet mellem Kia og dig. Hvis sådanne data er relevante inden for rammerne af administrative eller retlige sager, kan de opbevares af Kia under hele varigheden af disse procedurer, herunder udløbet af enhver anvendelse.

 

Kontaktoplysningerne for den belgiske databeskyttelsesmyndighed er som følger:

Autorité de protection des données


Gegevensbeschermingsautoriteit

Rue de la presse 35

1000 Brussels

Tel: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: contact(at)apd-gba.be

Ungarn

Afsnit 8.1 erstattes som følger:

 

Dine personoplysninger gemmes af Kia og/eller vores tjenesteudbydere i det omfang, det er nødvendigt for opfyldelsen af vores forpligtelser, og strengt afgrænset til den nødvendige tidsperiode for at kunne levere det ønskede produkt og i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse. Når Kia ikke længere har brug for dine personoplysninger, fjerner dem fra vores systemer og/eller registre og/eller tager skridt til at anonymisere dem, så de ikke længere kan henføres til en bestemt registreret, medmindre vi er nødt til at opbevare oplysningerne for at overholde lovmæssige eller tilsynsmæssige forpligtelser, som Kia måtte være underlagt, f.eks. kan personoplysninger indeholdt i kontrakter, meddelelser og forretningsskrivelser være underlagt lovgivningsmæssige krav om opbevaring i op til 8 år. Hvis sådanne data er relevante inden for rammerne af administrative eller retlige sager, kan de opbevares af Kia under hele varigheden af disse procedurer, herunder udløbet af enhver anvendelse.

 

Kontaktoplysningerne for den ungarske databeskyttelsesmyndighed er som følger:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 

Adresse: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu

Italien

Uanset hvad der derimod er angivet i ovenstående meddelelse om databeskyttelse, gælder følgende, i det omfang italiensk lov finder anvendelse for behandlingen af dine personoplysninger: (i) Kia vil under ingen omstændigheder behandle dine personoplysninger til profilering uden dit samtykke; (ii) hvis du er eksisterende kunde og har givet Kia din e-mailadresse, og uden at det berører din ret til indsigelse i henhold til punkt 5.6ovenfor, kan Kia sende dig markedsføringskommunikation via e-mail i forbindelse med produkter eller tjenester svarende til de produkter eller tjenester, der tidligere er købt af dig; (iii) med henvisning til opbevaringsperioder opbevarer Kia personoplysninger, der behandles med henblik på markedsføring eller profilering, hvis der er nogen, henholdsvis i 24 og 12 måneder, medmindre den italienske tilsynsmyndighed for databeskyttelse bemyndiger Kia til at opbevare dem i en længere periode.

Kontaktoplysningerne for den italienske tilsynsmyndighed for databeskyttelse er følgende:

Garante per la Protezione dei Dati Personali
Piazza Venezia n. 11 - 00187 Rome
www.gpdp.it - www.garanteprivacy.it
E-mail: garante@gpdp.it
Fax: (+39) 06 696773785
Tel: (+39) 06 696771

Holland

Afsnit 8.1ændres som følger:

Den lovbestemte standardopbevaringsperiode til generelle bogføringsformål er 7 år i Holland. Bemærk, at denne opbevaringsperiode kan forlænges, især hvis den gældende lovgivning kræver det og/eller hvis det er nødvendigt med henblik på Kias legitime interesser (f.eks. på grund af truende eller afventende retssager).

Polen

Afsnit 5.6ændres som følger:

Ret til indsigelse: Under visse omstændigheder har du til enhver tid ret til, af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, og vi kan være forpligtet til ikke længere at behandle dine personoplysninger. vis dine personoplysninger ydermere behandles med henblik på direkte markedsføring, hvis du har givet tilladelse til behandlingen for disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til markedsføring, der også omfatter brug af profilering i det omfang, at det står i relation til direkte markedsføring. I et sådant tilfælde vil dine personoplysninger ikke længere blive behandlet til sådant formål af os.

Afsnit 8.1 ændres som følger:

Dine personoplysninger gemmes af Kia og/eller vores tjenesteudbydere i det omfang, det er nødvendigt for opfyldelsen af vores forpligtelser, og strengt afgrænset til den nødvendige tidsperiode for at kunne levere det ønskede produkt og i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse. Når Kia ikke længere har brug for dine personoplysninger, fjerner vi dem fra vores systemer og/eller registre og/eller tager skridt til at anonymisere dem, så de ikke længere kan henføres til en bestemt registreret, (medmindre vi er nødt til at opbevare oplysningerne for at overholde lovmæssige eller tilsynsmæssige forpligtelser, som Kia måtte være underlagt. I Polen er den lovbestemte standardopbevaringsperiode til generelle bogføringsformål f.eks. 5 år fra slutningen af det foregående finansår. Bemærk, at denne opbevaringsperiode kan forlænges, især hvis den gældende lovgivning kræver det og/eller hvis det er nødvendigt med henblik på Kias legitime interesser (f.eks. på grund af truende eller afventende retssager).)

 

Kontaktoplysningerne for den polske databeskyttelsesmyndighed er som følger:

 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

Urząd Ochrony Danych Osobowych

 

ul. Stawki 2

 

00 -193 Warszawa

 

E-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

Slovakiet

Kontaktoplysningerne for den slovakiske databeskyttelsesmyndighed er som følger:

 

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27

Slovakiske Republik

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk

Tel: + 421 2 32 31 32 14

E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Spanien

Afsnit 5.1 para. 2 erstattes som følger:

Du kan være berettiget til at modtage kopi af personoplysninger, som behandles. Hvis du beder om yderligere kopier indenfor seks måneder, medmindre der er en legitim grund til det, kan vi opkræve et rimeligt gebyr svarende til de administrative omkostninger.

Afsnit 8 erstattes som følger:

8.1.    Dine personoplysninger gemmes af Kia og/eller vores tjenesteudbydere i det omfang, det er nødvendigt for opfyldelsen af vores forpligtelser, og strengt afgrænset til den nødvendige tidsperiode for at kunne levere det ønskede produkt og i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse. Når Kia ikke længere har brug for at behandle dine personoplysninger, blokerer vi dem, og når fristen for forældelsesfrist er udløbet (f.eks. kan personoplysninger indeholdt i kontrakter, kommunikation og forretningsbreve være underlagt lovbestemte opbevaringskrav i op til 10 år), sletter vi dem fra vores systemer og/eller registre og/eller tager skridt til anonymisering af dem, så du ikke længere kan identificeres ud fra dem.

8.2.    Hvis der ikke er lovgivnings- eller tilsynsmæssige krav om opbevaring, vil alle personoplysninger, der behandles i forbindelse med levering af Tjenesterne, som udgangspunkt automatisk blive slettet eller anonymiseres straks efter levering de enkelte tjenestehandlinger er afsluttet, dog med følgende undtagelser:

•           Tilmeldings- og login-oplysninger gemmes i hele aftalens løbetid (dvs. op til syv år)

•           Online-stemmegenkendelse: Stemmeprøver og GPS-data (se 4.2.2 ovenfor) opbevares i op til 90 dage

•           Kia Live: GPS-data og Tjeneste-ID (se 4.2.1 ovenfor) opbevares i op til 93 dage

8.3.    Opsigelse af konto: Hvis du vælger at afslutte din brug af tjenesterne (f.eks. ved at indstille den respektive præference i Kia Connect-appen) og/eller Kia Connect-kontoen (f.eks. ved at indstille den respektive præference på instrumentbrættet) vil alle personoplysninger relateret til din Kia-konto blive blokeret og efterfølgende slettet som forklaret ovenfor.