Kia Connect – Juridiske dokumenter

KIA CONNECT BRUGERVILKÅR

 1. Brugervilkårenes omfang, kontraktparter
 2. Kontaktoplysninger
 3. Brug af tjenesterne og forudsætninger
 4. Tjenesterne
 5. Opdateringer: Kia Connect Store
 6. Ophavsret
 7. Brugerforpligtelser og -begrænsninger
 8. Servicegebyr
 9. Tjenestens tilgængelighed
 10. Databeskyttelse
 11. Varighed og ophør
 12. Ændringer i tjenesterne, ændringer i disse brugervilkår
 13. Diverse
 14. Kundeservice / klager
 15. Information om fortrydelsesret vedrørende tjenesterne og køb af opgraderinger
 16. Lovpligtig garanti for mangler
 17. Erstatningsansvar
 18. Lokale lovændringer
Sidst opdateret: 24. oktober 2023

1.

Brugervilkårenes omfang, kontraktparter

1.1.

Kontraktparter
Disse brugervilkår (”brugervilkår”) vedrører brugen af Kia Connect-appen (”Kia Connect-app”) og/eller brugen af Kia Connect via køretøjets instrumentbræt (”instrumentbræt”), som giver dig mulighed for at bruge visse Kia Connect- tjenester (”tjenester”) og Kia Connect-opgraderinger ("opgraderinger").
Tjenesterne og opgraderingerne er leveret af Kia Connect GmbH, registreret med registreringsnummer HRB 112541, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Tyskland, e-mail: info@kia-connect.eu (”Kia”; ”vi”; ”os”;” vores”) til brugeren af tjenesterne (”bruger”eller”du”).

1.2.

Omfanget af disse brugervilkår
Købsaftalen for køretøjet og aftalen om levering af tjenesterne i overensstemmelse med brugervilkårene er juridisk særskilte forretningsmæssige transaktioner og aftaler.
Den ene aftales opfyldelse eller mangel på samme påvirker således på ingen måde den anden. Der vil derfor kunne være tilfælde, hvor brugeren trods opfyldelse af købsaftalen om køretøjet ikke vil kunne bruge tjenesterne. Hvor det modsatte er tilfældet, fx hvor købsaftalen om køretøjet tilbageføres, vil aftalen om levering af tjenester til køretøjet kunne ophæves i overensstemmelse med punkt 11.4.

1.3.

Brugen af tjenesterne via Kia Connect-appen kræver internetadgang eller andre telekommunikationstjenester (se også punkt 3 vedrørende forudsætninger for brug af tjenesterne). Disse brugervilkår gælder ikke for de telekommunikationstjenester, der kræves for at bruge tjenesterne via Kia Connect-appen. Disse er omfattet af en separat aftale (herunder gebyrer) med udbyderen af dine telekommunikationstjenester.

2.

Kontaktoplysninger

2.1.

Kontakt til Kia Connect GmbH
Hvis du har spørgsmål om eller i forbindelse med disse brugervilkår eller tjenesterne, kan du kontakte os på:
Kia Connect GmbH
Almindelig post: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Tyskland
Telefonnummer: +49 800 5330012

2.2.

Kontakt til kundesupport
Brug vores kontaktformular for at komme i kontakt med kundesupport: https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/

2.3.

Forespørgsler vedrørende databeskyttelse
Kontaktoplysninger til forespørgsler, som gælder databeskyttelse og information om de personoplysninger, der indsamles og behandles i forbindelse med tjenesterne, finder du i Kia Connects databeskyttelseserklæring, som du kan downloade her https://connect.kia.com/eu/downloads.

3.

Brug af tjenesterne og forudsætninger

3.1.

Kia Connect-aktiveret køretøj
En forudsætning for at bruge Kia Connect-tjenesterne er, at displayet i dit køretøjs instrumentbræt er Kia Connect-aktiveret, dvs. er teknisk i stand til at oprette forbindelse til backend i Kia Connect. Dette afhænger af køretøjets model, modelår og udstyr. Du kan finde ud af, om dit køretøj er Kia Connect-aktiveret på denne hjemmeside: https://owners.kia.com/content/owners/en/uvo-availability.html

3.2.

Kia Connect-app og instrumentbræt
Du kan bruge tjenesterne via Kia Connect-appen og/eller instrumentbrættet afhængigt af tjenesten: Tjenester anført i punkt 4.2.1 ("Kia Connect-app") kan kun bruges sammen med Kia Connect-appen. Tjenester anført i punkterne 4.2.2 ("Tjenester i bilen") og 4.2.3 ("OTA-opdateringer") kan bruges via instrumentbrættet. For at bruge Kia Connect-appen skal du have en Kia-konto, og du vil muligvis skulle oprette forbindelse til Kia Connect-appen med ét eller flere Kia-køretøjer. Du behøver ikke at registrere dig eller oprette en Kia-konto for at bruge tjenesterne via displayet i instrumentbrættet.

3.3.

Internetforbindelse
For at bruge tjenesterne skal køretøjet og – i tilfælde af tjenester, der interagerer med Kia Connect-appen – også den mobilenhed, Kia Connect-appen kører på, have ubegrænset adgang til internettet. Endvidere kan tjenesterne kun bruges, hvis displayet i køretøjets instrumentbræt er i tilstanden "Klar til forbindelse". Dette er som udgangspunkt tilfældet, medmindre køretøjet har været slukket (dvs. tænding fra) i mere end syv dag.
Hvis køretøjet har været slukket i mere end syv sammenhængende dage, er der behov for en "total nulstilling" for at vende tilbage til tilstanden "Klar til forbindelse" og genaktivere tjenesterne. For at gøre dette skal du blot holde nulstillingsknappen på displayet i instrumentbrættet nede i fem sekunder (brug en kuglepen), mens køretøjet er tændt.

3.4.

Kompatible mobilenheder
Brugen af Kia Connect-appen (jf. punkt 4.2.1) kræver brug af en kompatibel mobilenhed. På tidspunktet for udgivelse af disse brugervilkår er Kia Connect-appen tilgængelig til Android-platforme (Android 5.0 eller derover) og iOS (iOS 13 eller derover). Fremtidige opdateringer af Kia Connect-appen kan kræve nyere versioner af de respektive platforme.

3.5.

Tilgængelighed af kompatible mobilkommunikationsnetværk
 Mobilkommunikationshardware og tilhørende SIM integreret i dit køretøjs instrumentbræt er kun kompatible med visse 4G-/LTE-frekvenser. Tilgængeligheden af kompatible 4G-/LTE-netværk og kompatible frekvenser afhænger af eksterne tjenesteudbydere og varierer fra region til region. I nogle områder er der ingen kompatible 4G-/LTE-frekvenser. I disse tilfælde vil instrumentbrættet falde tilbage på 2G- eller 3G-netværk (alt efter tilgængelighed) med henblik på at levere tjenesterne. Leveringen af tjenester kan da være genstand for længere svartider eller afbrydelser grundet begrænset databåndbredde i netværket. Tjenesterne kan ikke anvendes i områder uden kompatible mobilkommunikationsnetværk.
Kia er ikke ansvarlig for længere svartider eller afbrydelser i tjenesterne som følge af manglende tilgængelighed af kompatible netværksforbindelser.

3.6.

Tilgængelighed af kompatible mobilkommunikationsnetværk
Selv i de tilfælde, hvor et kompatibelt mobilkommunikationsnetværk er tilgængeligt, kræver leveringen og tilgængeligheden af tjenesterne, at instrumentbrættet kan oprette forbindelse til de respektive netværk. Dette afhænger af kvaliteten af signalet på køretøjets aktuelle placering. Hvis signalkvaliteten er for dårlig, kan tjenesternes ydeevne forringes eller afbrydes. Dette kan især være tilfældet (i) i tunneller, (ii) i bjergområder eller tætte skovområder, (iii) på veje langs klipper, (iv) i tætbebyggede områder, (v) på motorveje eller i undergrundsbaner og (vi) inde i bygninger.
Kia er ikke ansvarlig for længere svartider eller afbrydelser i tjenesterne som følge af dårlig signalkvalitet.

4.

Tjenesterne
Kia Connect-appen og instrumentbrættet giver adgang til tjenesterne, som beskrives mere uddybende nedenfor.

4.1.

Generel information om Kia Connect

4.1.1.

Tjenesternes sprog
Sproget for tjenesterne i køretøjet afhænger af brugergrænsefladesproget i instrumentbrættet. Kia Connect-appen er tilgængelig på følgende sprog: Dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, hollandsk, italiensk, norsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk, ungarsk.

4.1.2.

Deling af køretøjet
Alle Kia Connect-aktiverede køretøjer kan kobles til én eller flere Kia Connect-konti. Den første bruger, som kobler sin Kia Connect-konto til et køretøj, bliver hovedbrugeren. Øvrige brugere kan koble deres respektive Kia Connect-konti til samme køretøj, enten ved invitation fra hovedbrugeren eller ved forespørgsel til hovedbrugeren. Sådanne delte brugere refereres til som delte brugere.

4.2.

De tjenester, du har adgang til, kan variere, afhængigt af køretøjets model, produktionsdato, udstyr og den version af Kia Connect-appen, du bruger på din mobilenhed. Kontakt os via kontaktoplysningerne i punkt 2 ovenfor for yderligere oplysninger.

4.2.1.

Kia Connect-app

4.2.1.1.

Fjernbetjening og fjernovervågning
4.2.1.1.1.
Fjernbetjent klimastyring: Tjenesten gør det muligt for dig at styre og indstille klimaanlægget i dit elektriske køretøj, herunder afisningsfunktioner, via Kia Connect-appen. Tilgængeligheden afhænger af model, modelår og udstyr.
4.2.1.1.2.
Fjernopladning (kun elektriske og plugin-hybridkøretøjer): Med denne tjeneste kan du via fjernbetjening starte og stoppe opladning af et elektrisk eller plugin-hybridkøretøjs batteri og planlægge opladning via Kia Connect-appen.
4.2.1.1.3.
Fjernstyring af døre
Tjenesten giver dig mulighed for fjernstyret åbning/låsning af køretøjets døre via visse brugergrænseflader. For at værne om sikkerheden under brug af denne tjeneste kontrollerer tjenesten nogle forskellige forudsætninger. Tjenesten kan være nyttig i situationer, hvor du ikke kan huske, om du har låst dit køretøj korrekt, idet den gør det muligt for dig at udføre handlingen med fjernstyring.
OBS: Lås ikke køretøjet ved fjernbetjening af dørene, mens køretøjets nøgle befinder sig i køretøjet. I visse tilfælde vil det ikke være muligt at åbne døren med fjernstyring, hvis køretøjets nøgle sidder i køretøjet.
4.2.1.1.4.
Overførsel af brugerprofil: Tjenesten giver dig mulighed for at kontrollere og ændre køretøjsindstillinger i Kia Connect-appen. Du kan sikkerhedskopiere oplysninger om indstillinger og gendanne dem i dit køretøj.
4.2.1.1.5.
Fjernstyrede opvarmede og ventilerede sæder (kun elektriske køretøjer): Tjenesten gør det muligt for dig at fjernstyre varme og ventilation i dit elektriske køretøjs for- og bagsæder, hvis dit køretøj er udstyret med opvarmede og ventilerede sæder i den pågældende sædeposition.
4.2.1.1.6.
Fjernstyrede vinduer: Denne tjeneste gør det muligt for dig at fjernstyre åbning og lukning af vinduerne i dit køretøj.
4.2.1.1.7.
Fjernbetjent katastrofeblink: Denne tjeneste gør det muligt for dig at slukke katastrofeblinket med fjernbetjeningen. Tilgængelighed afhænger af model, modelår og udstyr.
4.2.1.1.8.
Fjernstyret ladeklap: Tjenesten gør det muligt for dig at fjernstyre åbningen og lukningen af ladeklappen i dit køretøj.
4.2.1.1.9.
Fjernvisning af bagagerum: Denne tjeneste gør det muligt for dig at fjernåbne køretøjets bagagerum via Kia Connect-appen. Tilgængeligheden afhænger af model, modelår og udstyr.
4.2.1.1.10.
Fjernkonditionering af batteri: Denne tjeneste gør det muligt for dig at starte og stoppe konditioneringen af et elektrisk køretøjs batteri med fjernstyring via Kia Connect-appen. Tilgængeligheden afhænger af model, modelår og udstyr.
4.2.1.1.11.
Fjernstyring af lys: Denne tjeneste gør det muligt for dig kortvarigt at aktivere katastrofeblinket via Kia Connect-appen. Tilgængelighed afhænger af model, modelår og udstyr.
4.2.1.1.12.
Fjernstyring af horn og lys: Denne tjeneste gør det muligt for dig kortvarigt at aktivere katastrofeblink og horn via Kia Connect-appen. Tilgængeligheden afhænger af model, modelår og udstyr.

4.2.1.2.

Geografisk informationssystem
4.2.1.2.1.
Send interessepunkt (POI) til køretøj: Med denne tjeneste kan du sende et POI til køretøjets navigationssystem og straks modtage positionsoplysninger (fx bestemmelsessted til ruteplanlægning), lige så snart køretøjets tændes.
4.2.1.2.2.
Find mit køretøj og Første-mil-navigation: Med denne tjeneste kan du lokalisere køretøjet og navigere hen til det ved hjælp af din smartphone. Køretøjets position vil blive vist i Kia Connect-appen.
4.2.1.2.3.
Mine ture: Tjenesten giver en oversigt (for mindst 90 dage) over alle køreture med dato og tidspunkt, gennemsnits- og maksimumhastighed, antal kørte kilometer og samlet rejsetid.
4.2.1.2.4.
Sidste-mil-navigation: Tjenesten gør det muligt for dig at fortsætte med at navigere til din endelige destination ved hjælp af din smartphone efter parkering af køretøjet.

4.2.1.3.

Køretøjsoplysninger
4.2.1.3.1.
Køretøjets status: Denne tjeneste giver dig følgende køretøjsoplysninger i Kia Connect-appen:
Dørstatus
Ladeklapstatus
Bagagerum/kølerhjelmstatus
Klimastatus
Batteriladningsniveau, status for ladestik, opladningsstatus (kun elektriske køretøjer)
Brændstofniveau (kun køretøjer med brændstofmotor/hybridkøretøjer)
Sædeopvarmnings- og ventilationsstatus
Vinduesstatus 
Soltagsstatus
12V-batteristatus
Lysstatus
4.2.1.3.2.
Køretøjsrapport: Du modtager en rapport i Kia Connect-appen, der indeholder diagnostiske oplysninger og oplysninger om kørselsmønstre (antal tændinger, køreafstand og kørselstid/tomgangstid). Du får besked om eventuelle vedligeholdelses- eller reparationsbehov, hvor akut behovet er, hvor meget det haster, og hvad du konkret anbefales at gøre.
4.2.1.3.3.
Køretøjsdiagnostik: Levering af automatiseret diagnostiktjeneste. Når køretøjet tændes, udfører det automatisk en diagnosescanning (Diagnostics Trouble Code (DTC)).
Hvis der registreres en funktionsfejl, modtager du en besked, der forklarer den identificerede funktionsfejl, fejlens alvor samt den anbefale løsning.
4.2.1.3.4.
Energiforbrug (kun elektriske køretøjer): I Kia Connect-appen kan du se oplysninger om aktuelt og gennemsnitligt energiforbrug, køreafstand og energigenvinding. 

4.2.1.4.

Advarsler og sikkerhed
4.2.1.4.1.
Køretøjets advarselssystem: Hvis et vindue er åbent, mens køretøjet er slukket, får du en notifikation i Kia Connect-appen.
4.2.1.4.2.
Tyverialarm (kun for køretøjer, der er udstyret med et tyverialarmssystem): Hvis tyverialarmen aktiveres, modtager du en notifikation i Kia Connect-appen.
4.2.1.4.3.
Batteriafladningsalarm: Når 12V-batteriets opladetilstand falder til under et bestemt niveau, modtager du en notifikation i Kia Connect-appen.
4.2.1.4.4.
Bagsædepassageralarm: Hvis der registreres bevægelse på bagsædet, og køretøjet er i parkeringsgear, modtager du en notifikation i Kia Connect-appen.
4.2.1.4.5.
Tomgangsalarm: Hvis bilen står i parkeringsgear, mens motoren kører, og en dør åbnes, modtager du en notifikation i Kia Connect-appen.
4.2.1.4.6.
Alarmsystem til overvågning af højspændingsbatterier (kun elektriske køretøjer): Højspændingsbatteriets status overvåges, og hvis der konstateres en fejl, modtager du en notifikation i Kia Connect-appen og på instrumentbrættet.

4.2.1.5.

Fjernovervågning af forbrug
De tjenester, der beskrives i dette punkt, bliver relevante, i det øjeblik køretøjet køres af en anden person. Hver gang tjenesten anvendes, skal fjernovervågning af forbrug aktiveres proaktivt på instrumentbrættet.
4.2.1.5.1.
Valet-parkeringsmodus: Når denne tjeneste er aktiveret på instrumentbrættet, og køretøjet køres af en anden person, kan du i Kia Connect-appen overvåge dit køretøjs position, tidspunktet for sidste slukning af tændingen, køretid, kørselsafstand og højeste hastighed.  
4.2.1.5.2.
Valet-advarsel: Når denne tjeneste er aktiveret på instrumentbrættet, kan du i Kia Connect-appen modtage notifikationer, hvis dit køretøj overskrider de afstands-, hastigheds- og tomgangsgrænser, som du har indstillet i Kia Connect-appen. Den tilladte rejseafstand vedrører køretøjets afstand fra den position, hvor advarslen blev aktiveret.
4.2.1.5.3.
Geofence-advarsel: Hvis denne tjeneste er aktiveret i instrumentbrættet, kan du modtage notifikationer i Kia Connect-appen, hvis dit køretøj forlader et tilladt område eller kører ind i en spærrezone. Du kan fastlægge grænserne for tilladte områder og spærrezoner i Kia Connect-appen.
4.2.1.5.4.
Hastighedsadvarsel: Denne tjeneste gør det muligt for dig at modtage notifikationer i Kia Connect-appen, hvis dit køretøj overskrider den maksimale hastighedsgrænse, som du har indstillet Kia Connect-appen.
4.2.1.5.5.
Advarsel om tidsrum: Denne tjeneste gør det muligt for dig at modtage notifikationer i Kia Connect-appen, hvis dit køretøj køres uden for det tidsrum, som du har indstillet i Kia Connect-appen.
4.2.1.5.6.
Advarsel om tomgang: Denne tjeneste gør det muligt for dig at modtage notifikationer i Kia Connect-appen, hvis dit køretøj kører i tomgang uden for det tidsrum, du har indstillet i Kia Connect-appen.

4.2.1.6.

Oplysninger om foretrukken forhandler
Denne tjeneste gør det muligt for dig at synkronisere oplysningerne om "Foretrukken forhandler" mellem MyKia-hjemmesiden og MyKia-appen (hvis tilgængelig i dit land) eller Kia Connect-appen. Synkronisering er valgfri: Du kan aktivere funktionen, hvis du ønsker det. Hvis du vælger ikke at synkronisere oplysningerne om "Foretrukken forhandler", vil funktionen "Foretrukken forhandler" fortsat være tilgængelig, men den viste information kan være en anden end den, der er vist i MyKia.

4.2.1.7.

Digitalnøgle
Denne tjeneste gør det muligt for dig ved hjælp af den integrerede ultrabredbåndsfunktionalitet ("UWB") og den integrerede NFC-funktion (near-field-communication) på din smartphone at bruge din smartphone til at benytte køretøjets tjenester, herunder låse og åbne køretøjet, aktivere dets klimaanlæg eller starte det (kun muligt ved ophold inde i selve køretøjet). Den gør det muligt for dig at dele og administrere din digitale nøgle med op til tre andre enheder, fx enheder tilhørende familie og venner. Bemærk, at når du benytter denne tjeneste, udveksles der data mellem den smarte mobilenhed og det køretøj, der anvender UWB- eller NFC-funktionalitet. Disse data sendes ikke til os. Tilgængeligheden af denne tjeneste afhænger af dit køretøjs model, modelår og udstyr, samt hvilken smartphone du anvender. Du finder mere information om kompatibilitet for tjenesten i Kia Connect-appen eller på Kia Connect-hjemmesiden.

4.2.2.

Tjenester i bilen

4.2.2.1.

Kia Connect Live-tjenester
Tilgængeligheden af Kia Connect Live-tjenester på dit køretøjs aktuelle position afhænger af Kias adgang til de respektive data. Datatilgængelighed og -nøjagtighed kan afhænge af tredjepartsleverandører. Eksempelvis kan der (foreløbigt) mangle oplysninger om nye trafikuheld i de data, der er tilgængelige for Kia, som derfor ikke kan vises på kortet på instrumentbrættet. Ligledes kan det være umuligt at give information om tilgængeligheden af ladestandere på instrumentbrættet, idet kun nogle operatører af ladestandere udgiver livedata om dette.
Kia Connect Live-tjenester omfatter følgende:
4.2.2.1.1.
Livetrafik og onlinenavigation: Denne tjeneste leverer live trafikinformation med henblik på beregning af ruter og visning af trafikstatus. Onlinenavigation gør det muligt for dig at navigere til din ønskede destination baseret på en kombination af realtidsdata og historisk trafikinformation.
4.2.2.1.2.
EV-ruteplanlægger (kun for elbiler og plug-in hybridkøretøjer): Når du indtaster destinationen i navigationen i køretøjets integrerede navigationssystem, vurderer tjenesten, om der er brug for et opladningsstop undervejs. Hvis det på baggrund af den aktuelle opladningsstatus og det estimerede energiforbrug vurderes, at der er behov for et opladningsstop undervejs, vil tjenesten automatisk vise et eller flere mellemstop med ladestandere på ruten.
Tjenesten tilpasser automatisk opladningsstop, hvis føreren af bilen vælger at oplade tidligere, at springe et foreslået opladningsstop over eller, hvis kørslen resulterer i et større energiforbrug end forventet.
Denne tjeneste skal ikke aktiveres proaktivt: EV-ruteplanlægger bruges automatisk i elbiler, når ruten beregnes med den online navigationstjeneste (se punkt 4.2.2.1.1 ovenfor).
4.2.2.1.3.
Live interessepunkt (POI) og online POI-søgning: Denne tjeneste giver information om interessepunkter i nærheden baseret på dit køretøjs aktuelle position. Tjenesten giver dig også mulighed for aktivt at søge POIs i nærheden efter kategori.
På nogle køretøjer er tjenesten forbedret med data fra vores partner 4.screen (jf. https://www.4screen.com/). Med den forbedrede tjeneste kan du modtage information om butikker eller restauranter (fx deres placering) via markerede knappenåle på kortet eller kortets søgefunktion. Du kan også modtage specialtilbud fra butikker og restauranter i nærheden af dit køretøj. Bemærk, at tilgængeligheden af de forbedrede tjenester afhænger af køretøjets model, modelår og udstyr og forudsætter, at dit køretøj er udstyret med instrumentbrætssoftwaren udgivet 4.kvartal 2023 eller nyere.
4.2.2.1.4.
Vejr: Denne tjeneste leverer lokale vejroplysninger baseret på din aktuelle position.
4.2.2.1.5.
Parkering: Denne tjeneste leverer oplysninger om gadeparkering og parkering i parkeringsanlæg baseret på den aktuelle position, destinationer i nærheden, landemærker i nærheden og bymidter i nærheden.
4.2.2.1.6.
EV POI (kun for elektriske køretøjer og plug-in hybride el-køretøjer): Denne tjeneste leverer information om ladestandere i nærheden, herunder tilgængelighed baseret på den aktuelle position.
4.2.2.1.7.
Forhandler-POI: Denne tjeneste leverer oplysninger om Kia-forhandlere i nærheden baseret på køretøjets aktuelle position.
4.2.2.1.8.
Hastighedskamera/farezoneadvarsler (hvis lovligt i anvendelseslandet): Denne tjeneste leverer advarsler i områder, hvor der ofte sker ulykker og advarer dig om trafikale farezoner eller hastighedskameraer.
Bemærk, at det i nogle lande kan være forbudt at bruge hastighedskameraer til fartkontrol. Du må kun bruge hastighedskameraer, hvis det er tilladt i henhold til gældende lovgivning.
Som fører er du forpligtet til at kontrollere, om det er tilladt at bruge hastighedskameraer til fartkontrol i det område, hvor du bruger køretøjet.
4.2.2.1.9.
Sportsliga: Denne tjeneste leverer information om tidligere, aktuelle og kommende events inden for en række sportsgrene og ligaer.

4.2.2.2.

Musikidentificering: Når du hører radio, kan tjenesten hjælpe dig med at finde navnet på den sang, der afspilles, og desuden vise et billede af det relevante album. Tjenesten aktiveres ved at klikke på “SoundHound”-logoet på radioskærmen. Ved aktivering afspilles en kort lydsekvens fra radioen, hvorefter den sendes til SoundHound-tjenesten. Hvis nummeret identificeres, vises navnet på sangen og den kunstner, der synger, samt eventuelt albumcoveret på instrumentbrættets radioskærm.

4.2.2.3.

Online-stemmegenkendelse
Denne tjeneste gør det muligt at bruge talte kommandoer til at tilgå og styre visse funktioner i dit køretøj samt at skrive og sende sms'er via en tilsluttet mobilenhed. Online-stemmegenkendelse drives i et online (sky)miljø. Ved aktivering af vores tjeneste på instrumentbrættet i dit køretøj aktiveres også online-stemmegenkendelse som standard. Denne tjeneste kræver overførsel af dine personoplysninger (dvs. stemmeoptagelser) til vores tjenesteudbyder Cerence B.V. Find flere oplysninger i vores databeskyttelseserklæring. Du kan forhindre overførslen af dine personoplysninger til Cerence ved at deaktivere tjenesten for online-stemmegenkendelse under de relevante indstillinger på instrumentbrættet. Hvis du deaktiverer tjenesten for online-stemmegenkendelse, vil stemmegenkendelsesfunktionaliteten i dit køretøj muligvis være begrænset eller deaktiveret.

4.2.2.4.

Personlig kalender-/navigationssynkronisering
Denne tjeneste gør det muligt for dig at synkronisere din Google Kalender eller Apple Kalender fra din smartphone med kalenderen, som er integreret på instrumentbrættet. Dermed kan du se din private kalender på instrumentbrættets skærm og bruge den til at indstille en destination. Denne tjeneste er kompatibel med både Google Kalender og Apple Kalender.

4.2.2.5.

Musikstreaming
Med denne tjeneste kan du lytte til din yndlingsmusik og -lydstreamingtjenester (podcasts, lydbøger) via den integrerede skærm og højttalere i køretøjets infotainmentsystem.
Bemærk, at tjenesten ikke omfatter et abonnement på de respektive streamingtjenester. Du skal selv oprette en konto og et abonnement hos din foretrukne streamingudbyder.
De indholdsleverandører, som er kompatible med denne tjeneste, kan variere, afhængigt af hvor du befinder dig samt softwareversionen i dit instrumentbræt. Du finder information om kompatible leverandører i dit land på dit instrumentbræt.
Vær også opmærksom på, at tjenesten ikke er aktiveret på instrumentbrættet som standard, men skal aktiveres via vores Kia Connect Store. Denne aktivering er gratis og kræver ikke et køb. Tjenesten er tilgængelig i tre år fra påbegyndelsen af gratisperioden for Kia Connect-tjenesterne, dvs. startdatoen for køretøjets garanti. Tilgængeligheden afhænger af model, modelår og udstyr.

4.2.2.6.

Køretøjsoplysninger
Denne tjeneste leverer notifikationer, som er relevante for drift og vedligeholdelse af dit køretøj. Notifikationer vises i notifikationscentret på instrumentbrættet. Dermed får du en praktisk ekstra kanal til modtagelse af bestemte påmindelser.
Bemærk, at en manglende notifikation i notifikationscentret ikke betyder, at der ikke er behov for handling. Eksempelvis kan der være behov for ad hoc-vedligeholdelse af dit køretøj, eller det kan være tid til TÜV/-MOT-inspektioner, selvom der ikke ligger nogen påmindelser om det i notifikationscentret.
4.2.2.6.1.
Notifikationer om tilbagekaldelser: Kia vil informere dig om åbne tilbagekaldelser vedrørende dit køretøj. Til dette formål vil Kia bruge førnævnte notifikationscenter. Notifikationer om tilbagekaldelser kan også sendes til dig på andre måder (fx i Kia Connect-appen, via mail til din registrerede mailadresse eller med almindelig post)
4.2.2.6.2.
Servicepåmindelser: Kia vil sende dig påmindelser om kommende regelmæssige vedligeholdelsesdatoer for dit Kia-køretøj. Til dette formål vil Kia bruge førnævnte notifikationscenter.
4.2.2.6.3.
Notifikationer om servicehandlinger: Kia kan også informere dig om manglende anbefalede servicehandlinger (fx softwareopdateringer, udskiftning af reservedele med bedre dele eller kvalitetskontrol af bestemte komponenter i dit Kia-køretøj). Information om anbefalede servicehandlinger kan leveres til dig via førnævnte notifikationscenter samt via Kia Connect-appen eller mail til din registrerede mailadresse.
Information om manglende anbefalede servicehandlinger er ikke en tjeneste i henhold til definitionen i brugervilkårene og er underlagt dit forudgående samtykke.
4.2.2.6.4.
Påmindelser om obligatoriske køretøjsinspektioner (fx TÜV i Tyskland eller MOT i Storbritannien): Kia vil informere dig om kommende obligatoriske køretøjsinspektioner.
I Storbritannien vil påmindelsen for eksempel handle om "Ministry of Transport"-testen (almindeligvis omtalt som "MOT").
Brug af denne tjeneste kræver, at du udleverer de korrekte oplysninger til Kia om den seneste obligatoriske køretøjsinspektion samt datoen for køretøjets første registrering. Kia kan ikke holdes ansvarlig for nøjagtigheden og rettidigheden af en påmindelse. Du er forpligtet til at overholde de obligatoriske inspektionsintervaller i overensstemmelse med gældende lovgivning.

4.2.2.7.

Like-knap til USB-musik og radio: Med like-knappen kan du udvælge og oprette en playliste med dine yndlingssange fra USB-musik og radio. Med like-knappen, som er integreret i musikfunktionen i infotainment-systemet, kan du sætte eller fjerne et favoritmærke ved en sang.

4.2.3.

OTA-opdateringer

4.2.3.1.

Generel information om OTA-opdateringer
Dette punkt vedrører opdateringer af dit køretøjs infotainmentsystem og kortdata leveret "over the air" (OTA), dvs. via køretøjets indbyggede mobilkommunikationshardware.
Dette punkt vedrører ikke opdateringer installeret via lokal forbindelse eller opdateringer leveret af din Kia-servicepartner.

4.2.3.2.

Kort og OTA-opdatering af infotainment
4.2.3.2.1.
Oversigt over OTA-opdatering af kort og infotainment
"OTA-opdatering af kort og infotainment" aktiverer:
opdateringer af kortene i køretøjets navigationssystem ("Opdatering af kort") og/eller
opdateringer af infotainmentsoftware eller forbedringer af software på instrumentbrættet ("Opdatering af infotainment")
fra vores servere til det integrerede telematiksystem med "over the air"-metoden.
Du vil få mere information om opdateringsprocessen og indholdet i kort- og infotainmentopdateringer på dit instrumentbræt.
4.2.3.2.2.
Forudsætninger for OTA-opdateringer af kort og infotainmentsystem
Aktiveringssoftware til OTA-opdateringer af kort og infotainmentsystem: For at kunne modtage OTA-opdateringer skal den software, der aktiverer funktionaliteten til OTA-opdateringer af kort og infotainmentsystem i dit Kia-køretøj, være installeret. Afhængigt af din køretøjs model, produktionsdato og udstyr er det muligt, at funktionaliteten til OTA-opdateringer ikke er inkluderet i den softwareversion, der er installeret i dit køretøj. I så fald kan der være behov for at installere OTA-aktiverende software via et lokalt netværk. Kia kan dog ikke garantere, at OTA-aktiverende software vil være tilgængelig for dit køretøj. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os via kontaktoplysningerne, som du finder under punkt 2).
Tilgængelighed: Installation af en opdatering via OTA kræver, at Kia har foretaget en kort- og/eller infotainmentopdatering, som kan downloades og installeres "over the air" og passer til dit køretøj. Dit instrumentbræt vil med jævne mellemrum kontrollere, om en ny kort- og/eller infotainmentopdatering er tilgængelig. OTA-opdateringer udgives i bølger, så det er ikke alle køretøjer, der modtager opdateringen samtidig, selvom model og udstyr er identisk.
Betingelser for gratis OTA-opdateringer af infotainmentsystem: Hvis du er første ejer af et nyt Kia-køretøj med modelåret 2022, som er kompatibelt med “OTA-opdateringer til kort og infotainmentsystem” og blev solgt fra maj 2021, er du berettiget til to gratis OTA-opdateringer af kort og infotainmentsystem i træk (“Gratis OTA-opdateringer af infotainmentsystem”).
Når du har brugt de gratis OTA-opdateringer til infotainmentsystemet, vil øvrige kort- og/eller infotainmentopdateringer blive gjort tilgængelige i overensstemmelse med gældende lovgivning. Kia giver dog ingen garantier eller erklæringer med hensyn til det antal opdateringer, der vil være tilgængelige, eller tidspunktet for, hvornår en opdatering vil være tilgængelig. Sådanne eventuelle opdateringer vil kun være tilgængelige (i) som manuelle downloads via https://update.kia.com/EU/E1/Main eller (ii) hos forhandleren. For at undgå enhver tvivl tilbydes kort- og/eller infotainmentopdateringer via hjemmesiden og hos forhandleren ikke med “over-the-air”-metoden.
Selvom selve opdateringsfilen er gratis, kan din forhandler opkræve et gebyr for den tid, det tager at implementere opdateringen. Ved download fra hjemmesiden bærer du omkostningerne hos din kommunikationsudbyder for download af opdateringsfilen.

4.2.3.3.

OTA-opdateringer til køretøjssystemet
4.2.3.3.1.
Oversigt over OTA-opdateringer til køretøjssystemet
"OTA-opdateringer til køretøjssystemet" gør det muligt at opdatere softwaren i nogle af køretøjets kontrolenheder til nyere versioner af softwaren eller med opdaterede parametre fra vores servere med "over-the-air"-metoden.
Nærmere information om opdateringsprocessen og oplysninger om indholdet i de forskellige OTA-opdateringer til køretøjssystemet gives via instrumentbrættet eller, hvis opdateringerne gennemføres for at opfylde en kontrakt om køb af en opdatering (se punkt 5), under købsprocessen i Kia Connect-appen.
4.2.3.3.2.
Forudsætninger for OTA-opdateringer til køretøjssystemet
Software, som aktiverer OTA-opdateringer til køretøjssystemet
For at kunne modtage OTA-opdateringer til køretøjssystemet skal softwaren, der aktiverer funktionen til OTA-opdateringer til køretøjssystemet, være installeret i dit Kia-køretøj. Afhængigt af dit køretøjs model, produktionsdato og udstyr er OTA-opdateringer til køretøjssystemet muligvis ikke tilgængeligt for dit køretøj. Kia kan ikke garantere, at software, som aktiverer OTA-opdateringer til køretøjssystemet, er tilgængeligt for dit køretøj. Du kan kontakte os ved at bruge kontaktoplysningerne under punkt 2, hvis du har spørgsmål.
Tilgængelighed, køb (hvis aktuelt)
Installation af opdateringer via OTA kræver, at Kia har har givet adgang til OTA-opdateringer til køretøjssystemet via OTA-downloads, der er kompatible med installation i dit køretøj. Visse OTA-opdateringer til køretøjssystemer kan give adgang til flere funktioner, som du kan bruge i dit køretøj. Sådanne tillægsfunktioner ("opdateringer") finder du i vores Kia Connect-appen. I så fald vil installation af de respektive OTA-opdateringer til køretøjssystemet kun være muligt efter indgåelse af en aftale om køb med Kia, herunder betaling af den relevante købspris. Se punkt 5 for information om opdateringer og køb af disse.

4.3.

Information om behandling af positionsdata til levering af tjenester
Følgende tjenester kræver indsamling og behandling af positionsdata (GPS-data): Kort og søgefunktion på startskærm, Kia Connect Live Services, online-stemmegenkendelse, personlig kalender-/navigationssykronisering, notifikationscenter, meddelelser om tilbagekaldelser og tjenestepåmindelser, OTA-opdateringer af kort og infotainment, fjernstyring af klima (kun el-køretøjer), fjernstyret opladning, fjernstyrede døre, send POI til køretøj, find min bil, mine ture, køretøjsstatus, køretøjsrapport, køretøjsdiagnostik, køretøjsadvarsel og tyverialarm.
Uden indsamling og behandling af positionsdata kan de(n) respektive tjeneste(r) ikke leveres/bruges.

4.4.

Deaktivering af tjenesterne
Du kan slukke for tjenesterne ved at deaktivere
tjenester via dit instrumentbræt og/eller
tjenester og/eller OTA-opdateringer af kort og infotainment via Kia Connect-appen

5.

Opdateringer: Kia Connect Store

5.1.

Oversigt
Kia kan tilbyde flere "opgraderinger" til køb i Kia Connect-appen.

5.1.1.

Forudsætninger for tilgængelighed af opdateringer
Tilgængeligheden af de enkelte opdateringer afhænger af køretøjets model, produktionsdato og udstyr. Generelt forudsætter funktionen "opdateringer", at køretøjet er i stand til at modtage og installere OTA-opdateringer til køretøjssystemet (jf. punkt 4.2.3.3) og er udstyret med den nyeste softwareversion af infotainmentsystemet.

5.1.2.

Tilknytning af opgraderinger til køretøjer; modtager af opgraderinger
Opgraderinger købes til et specifikt køretøj, dvs. hver købt opgradering er tilknyttet et bestemt køretøj identificeret ved køretøjets identifikationsnummer (VIN). Det betyder, at opgraderinger kan sælges sammen med køretøjet til en efterfølgende ejer i overensstemmelse med betingelserne i disse vilkår. Se særligt punkt 5.4.
Eftersom de købte opgraderinger er tilknyttet et bestemt køretøj, er modtageren af en opgradering ejeren af køretøjet. Ved salg af køretøjet vil køretøjets ejer drage fordel af merværdien som følge af opgraderingerne. Vær opmærksom på dette, hvis du køber opgraderinger til et køretøj, du ikke ejer.

5.1.3.

Forpligtelser over for køretøjets ejer gældende for den bruger, som køber en opgradering
Køb af en opgradering vil ændre funktion og egenskaber for det aktuelle køretøj. Hvis du køber en opgradering til et køretøj, du ikke ejer (fx fordi køretøjet er leaset eller lejet, eller fordi du deler køretøjet med ejeren), skal du indhente ejerens samtykke til at foretage ændringer af køretøjet, inden du køber en opgradering. Kia er ikke ansvarlig for tvister eller skader, som opstår, ved at du køber en opgradering til et køretøj uden ejerens samtykke.

5.2.

Beskrivelse af de enkelte opgraderinger
I øjeblikket er følgende opgraderinger tilgængelige og kan købes til dit køretøj afhængigt af dit køretøjs model, produktionsdato og udstyr.

5.2.1.

Boost (kun til el-køretøjer)
Baseret på den elektriske motor installeret i køretøjet øger denne opgradering køretøjets acceleration og forkorter den tid, det tager at accelerere fra 0 til 100 km/t
Tilgængeligheden af opgraderingen afhænger også af registreringskravene for køretøjet i det land, hvor køretøjet er registreret. Det er derfor muligt, at opgraderingen ikke kan købes, selvom den teknisk set godt kan installeres i dit køretøj.

5.2.2.

Fjernstyret parkeringsassistent 2 (RSPA 2)
Denne opgradering aktiverer den avancerede fjernstyrede parkeringsassistent, som gør det muligt at parkere automatisk i bakgear, fremadgående gear, vinkelret, diagonalt, parallelt samt automatisk udkørsel fra parkeringspladsen. Køretøjet registrerer objekter i nærheden og kontrollerer hastighed, gearskift og ratrotation under parkering.

5.2.3.

Betalt OTA
Denne opgradering giver dig adgang til flere opdateringer af kort og infotainmentsystemet via OTA-metoden, når de gratis infotainmentopdateringer (jf. punkt 4.2.3.3.2b, ii, cc, ovenfor) er opbrugt.
Bemærk, at denne opgradering udelukkende aktiverer OTA-metoden for at kunne modtage og installere opdateringer til kort og infotainmentsystemet. Køb af denne opgradering er ingen garanti for hverken den generelle tilgængelighed af kort- og infotainmentopdateringer eller tilgængeligheden af disse på et bestemt tidspunkt.

5.3.

Købsmuligheder

5.3.1.

Pakker
Opgraderingerne kan være tilgængelige for permanent køb mod betaling af et engangsbeløb og i forskellige pakker, der giver mulighed for at bruge opgraderingerne i en begrænset tidsperiode (fx 3 eller 6 måneder). Pakker i en begrænset tidsperiode udløber automatisk efter den købte tidsperiode. Yderligere brug af den respektive opgradering kræver, at den købes påny.

5.3.2.

Gratis prøveperiode
Ved nogle opgraderinger tilbydes en gratis prøveperiode, før der opkræves betaling. Hvis du deaktiverer opgraderingen i Kia Connect-appen i prøveperioden, vil du ikke skulle betale for brugen af opgraderingen i prøveperioden. I modsat fald vil prisen for den valgte opgraderingspakke blive opkrævet for tiden efter prøveperioden.
Der er kun én gratis prøveperiode tilgængelig per Opdateringer. Det betyder, at dersom du anskaffer Opdateringen med efterfølgende mulighed for at gøre brug af prøveperioden, vil efterfølgende køb af Opdateringen blive opkrævet umiddelbart uden yderligere prøveperiode. Det gælder også dersom prøveperioden afsluttes før frist for deaktivering af Connected Car service (jf. punkt 5.4.1b, iii) eller fordi du købte Opdateringspakken som en Delt Bruger og din konto deaktiveres med hensyn til deling af køretøjet (jf. punkt 5.4.2 b, iii) i prøveperioden.
Nærmere information om de gældende prøveperiode findes i produktbeskrivelsen under Store i vores Kia Connect-appen.

5.3.3.

Gældende købsbetingelser
Se tilgængelige pakker samt gældende prøveperioder og priser i Kia Connect Store i Kia Connect-appen.

5.4.

Vilkår for køb og brug af opgraderinger

5.4.1.

Aktive Connected Car service (Kia Connect")

5.4.1.1.

Krav om aktive Connected Car service
Installation og aktivering af en opgradering, deaktivering af en opgradering i tilfælde af opsigelse i gratisperioden samt overvågning/implementering af varigheden af brugsperioden for den købte opgradering kræver, at Connected Car service ("Kia Connect") er aktiveret i dit køretøj i hele opgraderingens brugsperiode. Som bruger er du forpligtet til at holde de Connected Car Service aktive for at kunne udnytte købte opgraderinger.

5.4.1.2.

Konsekvenser af deaktivering af Connected Car service
Hvis du deaktiverer de Connected Car service (CSS), gælder følgende:
5.4.1.2.1.
Alle opgraderinger, som er blevet købt for en begrænset brugsperiode, vil blive deaktiveret ved deaktivering af de Connected Car service, og de vil forblive deaktiverede, så længe de Connected Car service er deaktiveret. I dette tilfælde vil den købte brugsperiode for den respektive opgradering blive stoppet, men aktiveres igen, i det øjeblik Connected Car service aktiveres igen. Opgraderingen genaktiveres, når de Connected Car service genaktiveres. Det gælder, uanset hvilken bruger der genaktiverer de Connected Car service, dvs. hvis køretøjet sælges, vil køberen kunne genaktivere de Connected Car service og udnytte den resterende brugsperiode for en opgradering. Se også punkt 5.4.3.
5.4.1.2.2.
Opgraderinger købt for en ubegrænset tidsperiode vil generelt forblive aktive. Visse opgraderinger kan dog ophøre med at virke, hvis de Connected Car service deaktiveres. Det gælder i særdeleshed opgraderinger, der kræver internettilslutning for at kunne fungere fuldt ud, fx betalt OTA, men det kan også gælde for andre opgraderinger købt for en ubegrænset tidsperiode.
5.4.1.2.3.
Opgraderinger i prøveperioden vil blive deaktiveret. Prøveperioden slutter, når Connected Car service deaktiveres. Hvis du ønsker at bruge opgraderingen efter genaktivering af Connected Car service, skal du købe den pågældende opgradering igen. Ved nyt køb af opgraderingen tilbydes ikke endnu en prøveperiode for det nye køb.

5.4.2.

Flere brugere af Kia Connect for et køretøj
Et køretøj kan tilknyttes én eller flere Kia Connect-konti (se punkt 4.1.2 ovenfor).
Hovedbrugeren og alle delte brugere kan købe opgraderingerne til det køretøj, som deres Kia Connect-konto er tilknyttet. Hvis en delt bruger køber en opgradering, gælder følgende:

5.4.2.1.

Information til de andre brugere
Hvis en bruger køber en opgradering, er Kia forpligtet til at informere hovedbrugeren og alle delte brugere om købet af opgraderingen samt om aktivering og deaktivering (hvis relevant) af de pågældende opgraderinger.

5.4.2.2.

Konsekvenser af afslutning af køretøjsdeling for købte opgraderinger
Hvis en delt bruger køber en opgradering, og hovedbrugeren efterfølgende afslutter delingen af køretøjet med den pågældende delte bruger, gælder følgende:
5.4.2.2.1.
Opgraderingen, som den delte bruger har købt, og som på det pågældende tidspunkt er i prøveperioden, vil blive deaktiveret, og prøveperioden for en sådan opgradering ophører.
5.4.2.2.2.
Opgraderinger, som er købt af den delte bruger, som ikke længere er i prøveperioden, vil fortsat være tilgængelige i køretøjet i hele den købte brugsperiode, forudsat at Connected Car service fortsat er aktiveret (se punkt 5.4.1 ovenfor). Det betyder, at køretøjets hovedbruger (samt ejeren) fortsat kan udnytte opgraderingen, selvom den delte bruger ikke længere er tilknyttet eller ikke længere har adgang til køretøjet.

5.4.3.

Salg og overdragelse af køretøjet til ny ejer
Hvis køretøjet sælges til en ny ejer, vil følgende gælde for eventuelle opgraderinger købt til køretøjet.

5.4.3.1.

Før køretøjet overdrages til den nye ejer, skal du deaktivere de Connected Car service og overholde alle yderligere forpligtelser beskrevet i punkt 7.3.

5.4.3.2.

Når de Connected Car service deaktiveres, vil opgraderingerne blive deaktiveret. Dette beskrives nærmere i punkt 5.4.1b.

5.4.3.3.

Den nye ejer kan genaktivere de opgraderinger, som er blevet deaktiveret som følge af deaktiveringen af de Connected Car service, blot ved at genaktivere dem. Det kræver, at den nye ejer af køretøjet opretter en Kia Connect-konto, accepterer disse brugsvilkår og tilknytter kontoen til det pågældende køretøj. Efter genaktivering af de Connected Car service vil de relevante opgraderinger være tilgængelige i den resterende del af den købte brugsperiode.

5.4.3.4.

Du er forpligtet til at give køberen af køretøjet nøjagtig information om de opgraderinger, som er installeret i køretøjet, herunder om de resterende brugsperioder samt slutdatoer for samme. Du er også forpligtet til at informere køberen om kravet om at oprette en Kia Connect-konto og acceptere brugervilkårene med henblik på at genaktivere opgraderingerne. Kia påtager sig intet ansvar for krav fra den nye ejer som følge af, at den nye ejer ikke er i stand til at genaktivere eller på anden vis udnytte bestemte opgraderinger, som ifølge dig ville være tilgængelige i køretøjet, medmindre det skyldes tekniske fejl, som er under Kia Connects kontrol.

5.5.

Kia Connect Store, købs- og betalingsproces

5.5.1.

Købsproces
Du kan vælge visse opgraderinger og andre tilføjelsesprogrammer til køretøjets software, som kan købes i butikken i Kia Connect-appen. Når du afgiver en ordre på en opgradering eller et tilføjelsesprogram i Kia Connect-appen, betragtes det som et tilbud til Kia fra dig vedrørende dit køb af den pågældende opgradering eller det pågældende tilføjelsesprogram. Kia bekræfter modtagelse af din ordre i form af en automatisk e-mail, der sendes til dig (ordrebekræftelse). Ordrebekræftelsen udgør ikke en accept af dit tilbud, men er alene en bekræftelse på Kias modtagelse og videre behandling af tilbuddet.
Aftalen mellem Kia og dig indgås for hver opgradering, når den indkøbte opgradering aktiveres i det køretøj, som opgraderingen blev købt til. Kia er berettiget til delvise leverancer, medmindre det udgør en urimelig ulempe for dig.
Du kan til enhver tid opsige aftaler om opgraderinger i prøveperioden i overensstemmelse med punkt 5.3.2.

5.5.2.

Fortrydelsesrettens udløb
Som udgangspunkt har du som forbruger en lovbestemt fortrydelsesret som fastsat i punkt 15. I købsprocessen beder vi dig om dit samtykke til, at Kia kan påbegynde opfyldelsen af aftalen inden fortrydelsesrettens udløb. Når du giver dit samtykke, mister du din fortrydelsesret, idet Kia da vil påbegynde opfyldelsen af aftalen.

5.5.3.

Adgang til disse brugervilkår
Du har adgang til disse brugervilkår via et link i betalingsprocessen inden afgivelsen af din ordre. Du vil endvidere modtage en kopi af disse brugervilkår i e-mailen med en ordrebekræftelse.

5.5.4.

Betalingsproces
Betalingsprocessen i vores Kia Connect Store administreres af vores samarbejdspartner Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland ("Stripe"). Dette er i tråd med vores legitime interesser i forhold til at tilbyde en effektiv og sikker betalingsmetode. I den sammenhæng deler vi følgende oplysninger med Stripe, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde aftalen.
Kontoindehavers navn
Kontoindehaverens e-mailadresse
Kundenummer
Bankoplysninger
Abonnementets start- og sluttidspunkt
Antal brugere
Din fysiske placering
Vi er ikke pålagt ved lov eller aftale at behandle oplysningerne under dette punkt. Vi kan dog ikke behandle betalinger via Stripe uden dine personoplysninger. Når du indgår aftalen, giver du dit udtrykkelige samtykke, både til behandlingen af oplysninger samt til brugen af betalingsmetode.
Vi informerer dig om de forskellige betalingsmetoder, Stripe tilbyder, i Kia Connect Store. Stripe gør muligvis brug af andre betalingstjenester til behandling af betalingen, som er underlagt specifikke betalingsvilkår og -betingelser, hvilket du i givet fald vil blive informeret om separat. For mere information om Stripe, se https://stripe.com.

6.

Ophavsret

6.1.

Alt indhold i tjenesterne tilhører Kia, dets direkte eller indirekte datterselskaber eller associerede virksomheder (herefter under ét benævnt ”Kia-koncernen”) eller tredjepartslicensgivere og er ophavsretligt beskyttet. Alle rettigheder forbeholdes.
Alle rettigheder til tjenesterne, underliggende software, indhold og organisering ejes af Kia-koncernen og dennes licensgivere. Du må ikke sælge, distribuere, offentliggøre, sende, udbrede eller kommercielt udnytte tjenesterne på nogen som helst måde uden vores udtrykkelige skriftlige samtykke.
Du må ikke gengive (helt eller delvist), overføre (elektronisk eller på anden vis), modificere, udstille, udlevere, udstede licens til, linke eller på anden vis bruge tjenesterne til offentlige eller kommercielle formål uden vores forudgående tilladelse.

6.2.

Intet i disse brugervilkår skal fortolkes på en sådan måde, at der gives licens eller ret til at bruge billeder, varemærker, tjenestemærker eller logoer, som alle tilhører Kia-koncernen.
Kia-koncernen forbeholder sig alle rettigheder med hensyn til virksomhedsspecifikke oplysninger eller materialer i forbindelse med tjenesterne og vil udøve eller håndhæve sådanne rettigheder i videst muligt omfang, som gældende ophavsret og varemærkelov foreskriver det.

7.

Brugerforpligtelser og -begrænsninger

7.1.

Generelle forpligtelser
Du er forpligtet til at overholde enhver gældende lovgivning og respektere tredjepartsrettigheder, når du bruger tjenesterne.

7.2.

Oplysningspligt
Du er forpligtet til at informere andre førere om køretøjet, for så vidt angår aktivering af tjenesterne og den relevante behandling af oplysninger i overensstemmelse med punkt 10.2.

7.3.

Forpligtelser i tilfælde af overdragelse af ejerskabet til køretøjet
Hvis du sælger dit køretøj eller på anden vis overdrager det permanent til tredjepart, er du forpligtet til at deaktivere tjenesterne i instrumentbrættet i det pågældende køretøj og slette de data, der opbevares i køretøjet. Dit køretøj frakobles derved i din Kia Connect-app, men dine Kia Account-data i Kia Connect-appen vil ikke blive slettet. I sådanne tilfælde er du og Kia berettiget til at opsige aftalen om brug af tjenesterne i henhold til punkt 11.4.

7.4.

Ulovlig brug og andre ikke-tilladte aktiviteter

7.4.1.

Du må kun bruge tjenesterne til de formål og inden for de rammer, der er beskrevet i punkt 4.2.

7.4.2.

Du må kun bruge dine loginoplysninger til tjenesterne til at logge på Kia Connect-appen og til at tilslutte instrumentbrættet til din Kia Connect-app.

7.4.2.1.

Du må ikke
7.4.2.1.1.
dele dine loginoplysninger med andre brugere af dit køretøj eller
7.4.2.1.2.
dele dine loginoplysninger med tredjeparter, såsom udbydere af tredjepartsapps eller anden software, eller
7.4.2.1.3.
bruge dine loginoplysninger i forbindelse med anden software end Kias eller
7.4.2.1.4.
bruge dine loginoplysninger til at tilslutte tredjepartstjenester til Kias systemer, fx backend i Kia Connect.

7.4.3.

Du må ikke modificere dit køretøj (herunder modificere hardware eller software eller bruge tredjepartssoftware) på en måde, som kan påvirke funktionaliteten i tjenesterne.

7.4.4.

Du må kun bruge det integrerede SIM-kort i instrumentbrættet til instrumentbrættet og kun til at få adgang til tjenesterne. Det er ikke tilladt at fjerne SIM-kortet fra instrumentbrættet eller udtrække oplysninger fra SIM-kortet (fx ICCID).
Du må ikke bruge SIM-kortet
til transmission af stemme (inklusive VoIP)
til at få adgang til den offentligt adresserbare destination (dvs. offentlig ip-adresse), herunder ved brug af proxy, gateway eller routing
på en måde, som kompromitterer sikkerheden, uanset om en sådan indtrængen resulterer i beskadigelse eller tab af data
på en sådan måde, hvor tjenesterne eller softwaren bruges i forbindelse med Internet Relay Chat, peer-to-peer-fildeling, bit torrent eller proxy server-netværk
på en måde, der involverer spamming, udsendelse af uønskede mails eller reklamer eller vedligeholdelse af et åbent SMTP relay
på anden måde, der har en skadelig effekt på netværket eller tjenesterne.

7.4.5.

Du må ikke videregive resultaterne af benchmarking eller performancetest af SIM-kortet, netværket, tjenesterne eller dele af samme til en tredjepart.

7.5.

Konsekvenser af misligholdelse
Enhver misligholdelse af forpligtelserne og begrænsningerne i dette punkt 7 kan resultere i midlertidig indstilling af levering af tjenesterne. Kia vil generelt informere dig om sin hensigt om at indstille leveringen af tjenesterne, herunder varigheden af indstillingen, forud for en sådan handling, medmindre øjeblikkelig indstilling er nødvendig for at forhindre skade på Kia, tjenesterne, netværket eller andre kunder. Varigheden af indstillingen vurderes af Kia efter Kias rimelige skøn baseret på alvoren af misligholdelsen og de deraf følgende risici for Kia, tjenesterne, netværket eller andre kunder. I tilfælde af gentagen misligholdelse er Kia berettiget til at opsige aftalen af en årsag i henhold til punkt 11.3.

8.

Servicegebyr

8.1.

Gratis serviceperiode
Medmindre andet er angivet i disse brugervilkår vedrørende de respektive tjenester, leveres tjenesterne gratis til brugerne af et specifikt køretøj (identificeret ved dets respektive stelnummer) i en periode på 7 år. Denne 7-års periode starter på startdatoen for køretøjets garantiperiode.
Hvis køretøjet sælges og registreres til en ny ejer i den gratis serviceperiode, kan den nye ejer vælge at bruge tjenesterne gratis i den resterende del af den gratis serviceperiode ved at aktivere tjenesterne i eget navn. Den gratis serviceperiode vil ikke blive påvirket af et efterfølgende salg og registrering efter det første salg, dvs. den gratis serviceperiode hverken afbrydes eller forlænges ved et efterfølgende salg og/eller registrering af køretøjet.

8.2.

Tillægstjenester
Vi forbeholder os ret til at foreslå tillægstjenester fremover underlagt særlige brugervilkår. Der kan forekomme gebyr på sådanne tillægstjenester.

9.

Tjenestens tilgængelighed

9.1.

Vi forbeholder os ret til midlertidigt eller permanent, helt eller delvist, at lukke for adgangen til tjenesterne, i det omfang det er nødvendigt af hensyn til sikkerheden omkring eller stabiliteten af tjenesterne for alle brugere eller for at sikre, at tjenesterne overholder obligatoriske lovkrav.

9.2.

Levering og brug af tjenesterne kan være underlagt restriktioner i forhold til aktuelt teknisk niveau, som ligger uden for vores kontrol. Dette gælder ikke mindst tilgængeligheden af dataforbindelser leveret af teleselskaber. I individuelle tilfælde kan manglende tilgængelighed af netværket føre til, at tjenesterne ikke er tilgængelige, da den nødvendige dataoverførsel ikke kan ske.
Derudover kan kortvarige kapacitetsflaskehalse opstå som følge af spidsbelastninger på tjenesterne, trådløse og faste netværk og på internettet.

9.3.

Forstyrrelser og afbrydelser vil også kunne forekomme som følge af force majeure, herunder pandemier og epidemier, strejker, lockouts og myndighedsordrer, og som følge af tekniske eller andre tiltag (fx reparation, vedligeholdelse, softwareopdateringer og udbygninger), som det måtte blive nødvendigt at foretage på vores systemer eller på systemer drevet af leverandører, udbydere, indholdsleverandører og netværksoperatører, og som er nødvendige for, at tjenesterne fungerer korrekt og/eller kan forbedres.

9.4.

I tilfælde hvor der måtte forekomme lukning, forstyrrelser og/eller afbrydelser som anført i dette pkt. 9, vil vi så vidt muligt på forhånd underrette dig herom med angivelse af årsagen hertil.

10.

Databeskyttelse

10.1.

For oplysninger om, hvordan vi indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med levering af tjenesterne, henviser vil til vores databeskyttelseserklæring for Kia Connect, som kan findes på Kia Connect-hjemmesiden https://connect.kia.com/eu/downloads.

10.2.

Du skal informere enhver anden bruger/fører af køretøjet om, at tjenesterne er aktiveret. Du skal især orientere sådanne andre brugere/førere om de databehandlingsaktiviteter, der er beskrevet i databeskyttelseserklæringen for Kia Connect, og om det faktum, at tjenesterne kræver indsamling og behandling af positionsdata (GPS-data).

11.

Varighed og ophør

11.1.

Denne aftale træder i kraft, når du accepterer den på dit instrumentbræt. Den udløber, når den gratis serviceperiode (jf. punkt 8.1) slutter, medmindre den opsiges før i overensstemmelse med dette punkt 11.

11.2.

Aftalen om levering af tjenesterne og dermed retten til at bruge tjenesterne kan opsiges af begge parter med én måneds varsel fra udgangen af et kalenderkvartal.

11.3.

Begge parters ret til opsigelse med gyldig grund berøres ikke. En gyldig grund til opsigelse fra Kias side foreligger især ved gentagne misligholdelser af brugerens forpligtelser i henhold til de i punkt 7.5 nævnte forudsætninger.

11.4.

Hvis købsaftalen på et køretøj tilbageføres, hvis den relevante forhandler generhverver eller på anden vis tager køretøjet tilbage, hvis en leasingaftale opsiges, eller hvis køretøjet sælges til tredjepart, stjæles eller totalskades, er begge parter endvidere berettiget til at opsige tjenesterne for det pågældende køretøj.

11.5.

Begge parters ret til opsigelse i henhold til gældende lov vil ikke blive berørt.

12.

Ændringer i tjenesterne, ændringer i disse brugervilkår

12.1.

Ændringer i tjenesterne
Kia forbeholder sig ret til at foretage rimelige ændringer i tjenesterne. Især foretager vi lejlighedsvist lovpligtige opdateringer, dvs. ændringer, der sikrer, at vores tjenester overholder gældende lovgivning. Vi kan også foretage disse opdateringer af vores tjenester af sikkerhedsmæssige årsager og for at sikre, at de opfylder forventede kvalitetsstandarder (herunder standarder beskrevet i punkt 16 om lovpligtige garantier).
Derudover kan vi ændre vores tjenester af følgende andre årsager: 
 For at tilpasse dem til nye teknologier
 For at forøge eller reducere antallet af brugere af tjenesterne
 For at tilpasse til vigtige ændringer i licenser eller samarbejder med tredjeparter
 For at forhindre misbrug eller skader.

12.2.

Ændringer i brugervilkårene
Kia er forpligtet til at fremsætte forslag om ændringer i disse brugervilkår til dig ved at vise dem i Kia Connect-appen og/eller køretøjets instrumentbræt, senest to måneder før de foreslåede brugervilkår træder i kraft. De ændrede brugervilkår træder i kraft, hvis du accepterer dem ved at klikke på knappen "Acceptér" i Kia Connect-appen eller på instrumentbrættet.
Hvis du ikke accepterer forslaget om ændringer i brugervilkårene, forbeholder vi os ret til at opsige aftalen med 6 ugers varsel fra udgangen af et kalenderkvartal.

13.

Diverse

13.1.

Alle aftaler mellem Kia og dig indgås på det lokale sprog. Efter indgåelse af den respektive aftale vil du kunne se og downloade aftaleteksten her https://connect.kia.com/eu/downloads.

13.2.

Disse brugervilkår udgør den fulde aftale mellem parterne vedrørende brug af tjenesterne og erstatter således alle eventuelle tidligere aftaler, skriftlige såvel som mundtlige, indgået mellem parterne vedrørende samme.

13.3.

Eventuelle afvigende, modstridende eller supplerende vilkår og betingelser fra din side vedrørende brugen af tjenesterne anerkendes kun, hvis de er skriftligt og udtrykkeligt godkendt af os.

13.4.

Eventuelle ændringer og tilføjelser til brugervilkårene, herunder de notifikationer, der er nødvendige for deres ikrafttræden, skal foretages skriftligt (fx mail, fax eller bekræftelse på instrumentbrættet). Kravet om en skriftlig form kan også kun fraviges skriftligt.

13.5.

Vi er berettiget til med 6 ugers varsel til dig helt eller delvist at overdrage vores rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale til en anden tjenesteudbyder. Sker dette, er du dog berettiget til at opsige aftalen inden for en måned efter modtagelse af et sådant skriftligt varsel, idet aftalen således anses for ophørt på tidspunktet for den påtænkte overdragelse af aftalen til det selskab, der indtræder i aftalen i stedet for Kia. Vi vil i den skriftlige meddelelse om overdragelsen udtrykkeligt orientere dig om denne opsigelsesret.
For god ordens skyld præciseres, at denne ret ikke berører din ret til til enhver tid at opsige disse brugervilkår og dermed retten til at bruge tjenesterne med 6 ugers varsel i henhold til punkt 11.2.

14.

Kundeservice / klager

14.1.

Du kan anvende de i punkt 2 ovenfor anførte kontaktoplysninger i tilfælde af spørgsmål eller klager.

14.2.

EU-kommissionen har en hjemmeside til online konfliktløsning, hvor forbrugere og erhvervsdrivende kan få hjælp til udenretlig løsning af konflikter. Den kan tilgås her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Kia deltager ikke, og er ikke forpligtet til at deltage, i alternativ konfliktløsning ved nogen forbrugerinstans til alternativ konfliktløsning.

15.

Information om fortrydelsesret vedrørende tjenesterne og køb af opgraderinger
Hvis du er forbruger (fx en fysisk person, der afgiver en ordre med formål, der ikke kan anses for at være kommercielle aktiviteter eller aktiviteter som selvstændig erhvervsdrivende), har du en fortrydelsesret i overensstemmelse med gældende lovgivning, for så vidt angår denne aftale om levering af tjenesterne og eventuelle aftaler om køb af opgraderinger (se punkt 5).

15.1.

Opsigelsesret
Du er berettiget til at opsige denne aftale inden for 14 dage uden at angive en årsag dertil.
Opsigelsesfristen udløber 14 dage fra datoen for indgåelse af aftalen.
For at gøre brug af opsigelsesretten beder vi dig informere os (Kia Connect GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Tyskland, telefonnummer +49 800 7773044 og mailadresse: support@kia-connect.eu) om dit ønske om at opsige aftalen med en utvetydig skrivelse (fx et brev sendt pr. post eller mail).
Du kan bruge vedhæftede opsigelsesformular, men det er ikke et krav. Du kan også udfylde og sende formularen eller en anden utvetydig skrivelse elektronisk på vores hjemmeside https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form. Hvis du benytter dig af denne mulighed, vil vi uden ugrundet ophold bekræfte modtagelsen af din opsigelse gennem et varigt medie (fx pr. mail).
For at overholde opsigelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender kommunikation vedrørende din udnyttelse af opsigelsesretten, inden opsigelsesfristen udløber.

15.2.

Konsekvens af opsigelse
Hvis du opsiger denne aftale, tilbagebetaler vi ethvert beløb modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (undtagen ekstraomkostninger som følge af dit valg af en anden type levering end den billigste standardlevering tilbudt af os), uden ugrundet ophold og under alle omstændigheder ikke senere end 14 dage fra den dag, hvor vi informeres om din beslutning om at opsige denne aftale.
Tilbagebetalingen sker med brug af samme betalingsmetode, som den du brugte til den første transaktion, medmindre du udtrykkeligt har udtrykt ønske om andet. Under alle omstændigheder vil der ikke tilfalde dig omkostninger i forbindelse med tilbagebetalingen.

15.3.

VIGTIGT: Udløb af opsigelsesret
Ved aftaler om levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, udløber opsigelsesretten også i følgende situationer:

15.3.1.

Ved aftaler, der ikke forpligter dig til at betale en pris, hvis Kia er påbegyndt opfyldelsen af aftalen

15.3.2.

I tilfælde af en aftale, der forpligter dig til at betale en pris, hvis
Kia har påbegyndt opfyldelsen af aftalen
Du tidligere har givet dit udtrykkelige samtykke til, at Kia skal påbegynde opfyldelsen af aftalen inden opsigelsesfristens udløb
Du har anerkendt, at du med dit samtykke i henhold til punkt (b) mister din opsigelsesret ved påbegyndelsen af aftalens opfyldelse, og
Kia har sendt dig en bekræftelse i overensstemmelse med §312f i den tyske civilret (Bürgerliches Gesetzbuch, "BGB").

15.4.

Skabelon til opsigelsesformular
Skabelon til opsigelsesformular
(Udfyld og returner kun denne formular, hvis du ønsker at opsige aftalen)
Til Kia Connect GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Tyskland, mailadresse: support@kia-connect.eu:
Jeg/vi (*) meddeler hermed, at jeg/vi (*) opsiger min/vores (*) aftale om levering af følgende tjeneste (*)
Bestilt den (*) / modtaget den (*)
Navn på forbruger(e)
Adresse på forbruger(e)
Underskrift fra forbruger(e) (kun ved fysisk formular)
Dato
(*) Slet hvis relevant.

16.

Lovpligtig garanti for mangler
Hvis du er forbruger, har du lovpligtige garantier for mangler i varer eller digitale produkter samt øvrige rettigheder defineret i disse brugervilkår. De lovpligtige garantier forældes to år efter levering af det respektive digitale produkt. I tilfælde af løbende levering, forældes kravene ikke forud for udløbet af de 12 måneder, der kommer efter udgangen af leveringsperioden.

17.

Erstatningsansvar
Følgende erstatningsansvar gælder for dig, afhængigt af hvor du har din sædvanlige bopæl:
17.1 Østrig
Kia er ikke underlagt andet erstatningsansvar end (1) for grov uagtsomhed eller forsæt og (2) erstatningsansvar for forsætligt forårsaget legemsbeskadigelse eller død.
17.2 Belgien
17.2.1  I det fulde omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov, skal Kias erstatningsansvar i og uden for kontrakt, uanset det juridiske grundlag (hvad enten det vedrører garanti, forhold i eller uden for kontrakt, forsømmelse eller andet, herunder latente/skjulte mangler), for tab og skader, der opstår af eller i forbindelse med levering af tjenesterne eller enhver forsinkelse eller afbrydelse i leveringen af tjenesterne, begrænses som følger: (a) Kia hæfter op til det forventede beløb for skader, som er typiske for denne type aftaler, som følge af misligholdelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser; (b) Kia er ikke ansvarlig for overtrædelse af ikke-væsentlige kontraktlige forpligtelser eller for let uagtsom overtrædelse af anden gældende diligenspligt, og (c) Kia hæfter ikke for særlige tab eller skader samt indirekte tab eller skader eller følgeskader, herunder, men ikke begrænset til, brugstab, tab af data, fortjeneste, besparelser, muligheder, goodwill såvel som for tredjeparts krav (selvom Kia er blevet underrettet om muligheden for et sådant tab eller en sådan skade). 17.2.2  Førnævnte ansvarsbegrænsninger gælder ikke (i) obligatorisk lovpligtigt ansvar (fx ansvar for defekte produkter), (ii) ansvar for personskader eller død forårsaget af enhver handling eller undladelse fra Kias side, (iii) ethvert ansvar for svig eller grov uagtsomhed eller (iv) ethvert andet ansvar, som ikke kan begrænses eller udelukkes ved lov. Derudover gælder sådanne ansvarsbegrænsninger ikke, hvis og i det omfang Kia har påtaget sig en bestemt garanti.
17.3 Tjekkiet
17.3.1  Kias kontraktmæssige og lovbestemte erstatningsansvar for skader forårsaget af let uagtsomhed er, uafhængigt af det juridiske grundlag, begrænset som følger: a) Kia hæfter op til det forventede beløb for skader, som er typiske for denne type aftaler, som følge af misligholdelse af kontraktlige forpligtelser; b) Kia hæfter ikke for indirekte skader, der kan opstå som følge af brugen af tjenesterne. 17.3.2  Førnævnte ansvarsbegrænsninger finder ikke anvendelse på obligatorisk lovpligtigt ansvar, især ikke ansvar for grov uagtsomhed eller forsætlig forsømmelse, skade forårsaget af en persons naturlige rettigheder eller ansvar for defekte produkter. Derudover gælder sådanne ansvarsbegrænsninger ikke med hensyn til svagere parter i betydningen i § 433 (2) i den tjekkiske civillov, og hvis og i det omfang Kia har påtaget sig en bestemt garanti. 17.3.3  Punkterne 17.3.1 og 17.3.2 finder tilsvarende anvendelse på Kias ansvar for spildte udgifter. 17.3.4  Du er forpligtet til at træffe rimelige foranstaltninger for at forhindre og minimere skader.
17.4 Frankrig
17.4.1  Kias kontraktlige erstatningsansvar for skader forårsaget af lettere uagtsomhed begrænses som følger: (a) Kia hæfter op til det forventede beløb for skader, som er typiske for denne type aftaler, som følge af misligholdelse af kontraktlige forpligtelser; (b) Kia hæfter ikke for indirekte tab og skader, der kan opstå som følge af brugen af tjenesterne; (c) Kia hæfter ikke for skader forårsaget af force majeure-begivenheder (dvs. begivenheder uden for Kias kontrol, som ikke med rimelighed kunne forudses på tidspunktet for aftalens indgåelse). 17.4.2   Førnævnte ansvarsbegrænsninger gælder ikke for obligatorisk lovpligtigt ansvar, især ansvar for grov uagtsomhed og/eller forsætlig forsømmelse, ansvar for defekte produkter og ansvar for personskader. Derudover gælder sådanne ansvarsbegrænsninger ikke, hvis og i det omfang Kia har påtaget sig en bestemt garanti. 17.4.3  Punkterne 17.4.1 og 17.4.2 finder tilsvarende anvendelse på Kias ansvar for spildte udgifter.
17.5 Tyskland
17.5.1   Kia er ansvarlig i overensstemmelse med gældende lovbestemmelser vedrørende forsætlig eller grov uagtsomhed fra Kias side, herunder Kias juridiske repræsentanter, ledende medarbejdere eller andre medarbejdere. Det samme gælder i tilfælde af en overtrædelse af en garanti (fx i betydningen defineret i §§ 444 eller 639 i BGB (Bürgerliches Gesetzbuch, tysk civilret) eller andet objektivt ansvar samt krav i henhold til den tyske produktansvarslov (Produkthaftungsgesetz) eller i tilfælde af skader på liv, krop og sundhed. 17.5.2   I tilfælde af simpel uagtsomhed, medmindre punkt 17.5.1 gælder, er Kia alene ansvarlig for misligholdelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser, dvs. forpligtelser, som i første omgang muliggør korrekt opfyldelse af aftalen, eller som kunden var berettiget til at gøre gældende, eller hvis forsætlige ikke-opfyldelse skader opfyldelsen af formålet med aftalen, i dette tilfælde dog begrænset til beløbet for den forudsigelige skade, som typisk opstår, og som Kia måtte forvente ved tidspunktet for indgåelse af aftalen baseret på de på det tidspunkt kendte omstændigheder. 17.5.3  Du er forpligtet til at træffe rimelige foranstaltninger for at forhindre og minimere skader. 17.5.4  Kia er ikke ansvarlig for brug af kamera-/farezoneadvarsler, der er forbudt i henhold til § 23, stk. 1c, i den tyske færdselslov (”StVO”) (se punkt 15). 17.5.5  TomTom Global Content BV er ikke ansvarlig for brugen af kamera-/farezoneadvarsler, der er forbudt i henhold til § 23, stk. 1c i den tyske færdselslov (”StVO”) (se punkt 1.1). 17.5.6  HERE Europe B.V. er ikke ansvarlig for brug af kamera-/farezoneadvarsler, der er forbudt i henhold til § 23, stk. 1c, i den tyske færdselslov (StVO") (se punkt 1.1).
17.6 Ungarn
17.6.1  I det fulde omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov, skal Kias ansvar i og uden for kontrakt, uanset det juridiske grundlag (hvad enten det vedrører garanti, forhold i eller uden for kontrakt, forsømmelse eller andet, herunder latente/skjulte mangler), for tab og skader, der opstår af eller i forbindelse med levering af tjenesterne eller enhver forsinkelse eller afbrydelse i leveringen af tjenesterne, være begrænset som følger: (a) Kia hæfter op til det forventede beløb for skader, som er typiske for denne type aftaler, som følge af misligholdelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser; (b) Kia er ikke ansvarlig for overtrædelser af ikke-væsentlige kontraktlige forpligtelser eller for let uagtsom overtrædelse af anden gældende diligenspligt; og (c) Kia hæfter ikke for særlige tab og skader, indirekte tab og skader eller følgeskader, herunder, men ikke begrænset til, brugstab, tab af data, fortjeneste, opsparing, muligheder, goodwill såvel som for tredjeparts krav (selvom Kia er blevet underrettet om muligheden for et sådant tab eller en sådan skade). 17.6.2  Førnævnte ansvarsbegrænsninger gælder ikke, hvis og i det omfang Kia har påtaget sig en bestemt garanti. Intet i disse brugervilkår begrænser eller udelukker Kias erstatningsansvar for (i) død eller personskade som følge af Kias uagtsomhed eller uagtsomhed fra Kias ansatte eller repræsentanter, (ii) forsætlig forseelse, (iii) misligholdelse af forpligtelser, der følger af reglerne for den offentlige orden og (iv) ethvert andet tilfælde, hvor Kias ansvar ikke kan begrænses eller udelukkes i henhold til gældende lovgivning.
17.7 Italien
17.7.1  Kias ansvar for skader forårsaget af let uagtsomhed er begrænset som følger: (a) Kia hæfter op til det forventede beløb for skader, som er typiske for denne type aftaler, som følge af misligholdelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser; (b) Kia hæfter ikke for let uagtsom overtrædelse af enhver anden gældende diligenspligt; (c) førnævnte ansvarsbegrænsninger gælder ikke, hvis og i det omfang Kia har påtaget sig en bestemt garanti. Intet i disse brugervilkår begrænser eller udelukker Kias ansvar for (i) død eller personskade som følge af Kias uagtsomhed eller uagtsomhed hos Kias medarbejdere eller repræsentanter; (ii) grov uagtsomhed eller forsætlig forsømmelse, (iii) misligholdelse af forpligtelser, der følger af reglerne for den offentlige orden og (iv) ethvert andet tilfælde, hvor Kias ansvar ikke kan begrænses eller udelukkes i henhold til gældende lov. 17.7.2  Punkt 17.7.1 finder tilsvarende anvendelse på Kias ansvar for spildte udgifter. 17.7.3   Du er forpligtet til at træffe rimelige foranstaltninger for at forhindre og minimere skader.
17.8 Holland
17.8.1  I det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov, hæfter Kia, uanset årsagen, ikke for skader, der opstår som følge af eller i forbindelse med aftalen om levering af tjenesterne eller selve tjenesterne. Førnævnte gælder ikke, hvis ansvaret skyldes grov uagtsomhed eller forsætlig forseelse fra Kias ledelse. 17.8.2  Du er forpligtet til at træffe rimelige foranstaltninger for at forhindre og minimere skader.
17.9 Norge
17.9.1  Kias kontraktmæssige og lovbestemte erstatningsansvar for skader forårsaget af let uagtsomhed er, uafhængigt af det juridiske grundlag, begrænset som følger: (a) Kia hæfter op til det forventede beløb for skader, som er typiske for denne type aftaler, som følge af misligholdelse af kontraktlige forpligtelser, (b) Kia hæfter ikke for let uagtsom overtrædelse af enhver anden gældende diligenspligt, (c) Kias ansvar er begrænset til NOK 5.000 pr. hændelse, 17.9.2  Førnævnte ansvarsbegrænsninger gælder ikke for obligatorisk lovpligtigt ansvar, herunder ansvar i henhold til den norske produktansvarslov. Derudover gælder sådanne ansvarsbegrænsninger ikke, hvis og i det omfang Kia har påtaget sig en bestemt garanti.
17.10 Polen
17.10.1 Kia er ikke ansvarlig for faktiske tab og/eller tab af fortjeneste, medmindre det skyldes Kias forsætlige forsømmelse. 17.10.2 Førnævnte ansvarsbegrænsninger gælder ikke for obligatorisk lovpligtigt ansvar, især for forsætlig forsømmelse, ansvar i henhold til den polske produktansvarslov (Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów), ansvar for farlige produkter i henhold til den polske civillov (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny) og ansvar for forsætlige personskader.
17.11 Republikken Irland
17.11.1 Kia er ansvarlig over for dig for forudseelige tab og skader forårsaget af Kia. Hvis Kia ikke overholder disse brugervilkår, er Kia ansvarlig for tab eller skader, du måtte lide som en forudseelig konsekvens af Kias misligholdelse af denne aftale eller vores manglende påpasselighed og kompetencer, men vi er ikke ansvarlige for tab eller skader, der ikke kan forudses. Tab eller skader er forudseelige, i det omfang at det er indlysende, at de vil forekomme, eller hvis det stod klart for både dig og os, at de ville forekomme på tidspunktet for aftalens indgåelse. 17.11.2 Kia udelukker eller begrænser ikke på nogen måde sit ansvar over for dig, i det omfang at det er ulovligt. Dette omfatter ansvar for død eller personskade forårsaget af Kias forsømmelse eller forsømmelse fra Kias medarbejdere, repræsentanter eller underleverandører eller for svig eller videregivelse af urigtige oplysninger. 17.11.3 Kia er ikke ansvarlig for tab af forretning. Vi leverer udelukkende tjenester til privat brug. Hvis du bruger produkterne til kommercielle formål, til forretningsformål eller til videresalg, påtager Kia sig intet ansvar for tabt fortjeneste, tabt forretning, driftsafbrydelser eller tabte forretningsmuligheder.
17.12 Slovakiet
17.12.1 I det omfang, det er tilladt i henhold til gældende slovakisk lovgivning, er Kias kontraktlige og lovpligtige erstatningsansvar (især faktiske tab og tab af fortjeneste) begrænset, uanset det juridiske grundlag. Kia hæfter kun for skader op til det beløb, som Kia forudså, eller som Kia kunne have forudset som en mulig konsekvens af misligholdelse af Kias forpligtelse på tidspunktet for kontraktens opfyldelse under hensyntagen til alle fakta, Kia kendte eller burde have kendt til ved at udvise passende omhu. 17.12.2 Førnævnte ansvarsbegrænsninger gælder ikke for noget obligatorisk lovpligtigt ansvar. Derudover gælder sådanne ansvarsbegrænsninger ikke, hvis og i det omfang Kia har påtaget sig en bestemt garanti. 17.12.3 Du er forpligtet til at træffe rimelige foranstaltninger for at forhindre og minimere skader.
17.13 Spanien
17.13.1  Kia begrænser ikke sit obligatoriske lovpligtige ansvar, herunder, men ikke begrænset til, ansvar for forsætlig forsømmelse og ansvar for forsætligt forårsagede personskader. 17.13.2 Punkt 17.13.1 finder tilsvarende anvendelse på Kias ansvar for spildte udgifter.
17.14 Sverige
17.14.1 Kia er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tab eller skader, medmindre Kia har forårsaget tabet eller skaden ved forsætlig forseelse eller grov uagtsomhed. 17.14.2 Førnævnte ansvarsbegrænsninger gælder ikke for noget obligatorisk lovpligtigt ansvar, især ikke for forsætlig forsømmelse, ansvar i henhold til den svenske produktansvarslov (Produktansvarslagen) og ansvar for forsætligt forårsagede personskader. Derudover gælder sådanne ansvarsbegrænsninger ikke, hvis og i det omfang Kia har påtaget sig en bestemt garanti. 17.14.3 Punkterne 17.14.1 og 17.14.2 finder tilsvarende anvendelse på Kias ansvar for spildte udgifter. 17.14.4 Du er forpligtet til at træffe rimelige foranstaltninger for at forhindre og minimere skader.
17.15 UK 
17.15.1 Kia er ansvarlig over for dig for forudseelige tab og skader forårsaget af Kia. Hvis Kia ikke overholder disse brugervilkår, er Kia ansvarlig for tab eller skader, du måtte lide, der er forudseelige konsekvenser af Kias misligholdelse af denne aftale eller vores manglende påpasselighed og kompetencer, men vi er ikke ansvarlige for tab eller skader, der ikke er forudseelige. Tab eller skader er forudseelige, i det omfang at det er indlysende, at de vil forekomme, eller hvis det stod klart for både dig og os, at de ville forekomme. 17.15.2 Kia udelukker eller begrænser ikke på nogen måde erstatningsansvaret over for dig, i det omfang at det er ulovligt. Det omfatter erstatningsansvar ved dødsfald eller personskader forårsaget som følge af Kias forsømmelser eller Kias medarbejderes, repræsentanters eller underleverandørers forsømmelser, for svig eller videregivelse af urigtige oplysninger, brud på dine lovmæssige rettigheder i forbindelse med tjenesterne, herunder retten til at modtage tjenester, som leveres med behørig dygtighed og omhu. 17.15.3 Kia er ikke ansvarlig for tab af forretning. Vi leverer udelukkende tjenester til privat brug. Hvis du bruger produkterne til kommercielle formål, forretningsformål eller videresalg, påtager Kia sig intet ansvar for tabt fortjeneste, tabt forretning, driftsafbrydelser eller tabte forretningsmuligheder.

18.

Lokale lovændringer
Nedenstående tabel indeholder specifikke lokale lovændringer, der gælder, alt efter hvilket land du har din sædvanlige bopæl i.
Belgien
Punkt 6.1 Sidste sætning ændres som følger: Uden at det berører din ret til at gøre indsigelse under gældende lovgivning, må du ikke gengive (helt eller delvist), overføre (elektronisk eller på anden vis), modificere, udstille, udlevere, udstede licens til, linke eller på anden vis bruge tjenesterne til offentlige eller kommercielle formål uden vores forudgående tilladelse.
Punkt 13.5, afsnit 1, ændres som følger: Vi har ret til at overdrage vores rettigheder og pligter i henhold til denne aftale, enten helt eller delvist, til en anden tjenesteudbyder ved at give dig 6 ugers varsel uden din godkendelse, forudsat at denne opgave ikke begrænser dine garantier som forbruger.
Punkt 15 ændres som følger: Du accepterer udtrykkeligt, at opfyldelsen af aftalen begynder med din godkendelse på dagen, hvor du tilmelder dig Kia-kontoen (i tilfælde af Kia Connect-appen) og accepterer disse brugervilkår og derfor anerkender, at du mister din opsigelsesret i overensstemmelse med § VI.53,13° i belgisk lov om økonomiske rettigheder.
Tjekkiet
Punkt 14.2 slettes og erstattes som følger: Hvis du er forbruger, bortset fra at indgive et krav til de tjekkiske domstole eller i anden jurisdiktion, hvis det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, er du også berettiget til alternativ løsning af en forbrugertvist, der opstår som følge af eller i forbindelse med den aftale, der reguleres af disse brugervilkår, hos et godkendt alternativt konfliktløsningsorgan. Du kan finde den aktuelle liste over godkendte alternative konfliktløsningsorganer samt yderligere oplysninger om den gældende ADR-procedure på hjemmesiden for den tjekkiske handelsinspektionsmyndighed: https://www.adr.coi.cz. Du kan også sende en klage online til en ADR via den online konfliktløsningsplatform (ODR), som du finder her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Punkt 15 slettes og erstattes som følger: Du anerkender og er udtrykkeligt indforstået med, at opfyldelsen af aftalen om levering af tjenesterne begynder med din godkendelse fra den dag, hvor du accepterer disse brugervilkår og derfor anerkender, at du mister opsigelsesretten i overensstemmelse med punkt 1837 (l) i den tjekkiske civillov.
Ungarn
Disse brugervilkår indgås i elektronisk form. Brugervilkårene indgås ved aktivering af tjenesterne med knappen ”JEG ACCEPTERER”. Brugervilkårene anses ikke for at være skriftlige, og du vil kunne gemme og få adgang til dem samt reproducere brugervilkårene på din databærer eller elektroniske enhed. Vi leverer de tekniske midler til at identificere og rette indlæsningsfejl ved elektronisk behandling inden afgivelsen af en juridisk bindende erklæring.
Punkt 14.2 gælder ikke for dig, hvis du er forbruger.
Holland
Punkt 12.1 vil blive suppleret som følger: Kia forbeholder sig retten til at foretage rimelige ændringer i brugervilkårene og/eller tjenesterne. Du vil blive underrettet af os om eventuelle ændringer i disse brugervilkår og/eller i tjenesterne. Enhver sådan ændring træder i kraft, 6 uger efter at du har modtaget meddelelse herom.
Polen
Punkt 15 slettes og erstattes som følger: Du har ingen opsigelsesret. Dette gælder også i tilfælde, hvor du er forbruger, da brugen af Kia Connect-appen og eventuelle tjenester består i levering af digitalt indhold, der ikke er optaget på et varigt medie af Kia til dig. Hvis du er forbruger, anerkender og accepterer du, at du ved at downloade Kia Connect-appen giver dit samtykke til Kias øjeblikkelige påbegyndelse af aftalens opfyldelse, og at du ikke har nogen opsigelsesret.
Dette dokument er et informationsaktiv tilhørende Kia og er beskyttet af relevante love og bestemmelser.