Kia Connect – Juridiske dokumenter

KIA CONNECT BRUGERVILKÅR

 • Gyldig fra juli 2023

  1. Brugervilkårenes omfang, kontraktparter
  2. Kontaktoplysninger
  3. Brug af tjenesterne og forudsætninger
  4. Tjenesterne
  5. Ophavsret
  6. Brugerforpligtelser og -begrænsninger
  7. Servicegebyr
  8. Tjenestens tilgængelighed
  9. Databeskyttelse
  10. Varighed og ophør
  11. Ændringer i tjenesterne, ændringer i disse brugervilkår
  12. Diverse
  13. Kundeservice / klager
  14. Information om fortrydelsesret
  15. Lovpligtig garanti for mangler
  16. Ansvar
  17. Lokale lovændringer

 • 1. BRUGERVILKÅRENES OMFANG, KONTRAKTPARTER


 • 1.1.
  Kontraktparter
  Disse brugsvilkår (”brugervilkår”) vedrører brugen af Kia Connect-appen (”Kia Connect-app”) og/eller brugen af Kia Connect via køretøjets instrumentbræt (”instrumentbræt”), som giver dig mulighed for at bruge visse Kia Connect- tjenester (”tjenester”).
  Tjenesterne er leveret af Kia Connect GmbH, registreret med registreringsnummer HRB 112541, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Tyskland, e-mail: info@kia-connect.eu (”Kia”; ”vi”; ”os”;” vores”) til brugeren af tjenesterne (”bruger”eller”du”).
  1.2.
  Omfanget af disse brugervilkår
  Købsaftalen for køretøjet og aftalen om levering af tjenesterne i overensstemmelse med brugervilkårene er juridisk særskilte forretningsmæssige transaktioner og aftaler.
  Den ene aftales opfyldelse eller mangel på samme påvirker således på ingen måde den anden. Der vil derfor kunne være tilfælde, hvor brugeren trods opfyldelse af købsaftalen om køretøjet ikke vil kunne bruge tjenesterne. Hvor det modsatte er tilfældet, fx hvor købsaftalen om køretøjet tilbageføres, vil aftalen om levering af tjenester til køretøjet kunne ophæves i overensstemmelse med punkt 10.4.
  1.3.
  Brugen af tjenesterne via Kia Connect-appen kræver internetadgang eller andre telekommunikationstjenester (se også punkt 3 vedrørende forudsætninger for brug af tjenesterne). Disse brugervilkår gælder ikke for de telekommunikationstjenester, der kræves for at bruge tjenesterne via Kia Connect-appen. Disse er omfattet af en separat aftale (herunder gebyrer) med udbyderen af dine telekommunikationstjenester.

 • 2. KONTAKTOPLYSNINGER


 • 2.1.
  Kontakt til Kia Connect GmbH
  Hvis du har spørgsmål om eller i forbindelse med disse brugervilkår eller tjenesterne, kan du kontakte os på:
  Kia Connect GmbH
  E-mail: info@kia-connect.eu
  Almindelig post: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Tyskland
  Telefonnummer: +49 800 5330012
  2.2.
  Kontakt til kundesupport
  Brug vores kontaktformular for at komme i kontakt med kundesupport: https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/
  2.3.
  Forespørgsler vedrørende databeskyttelse
  Se vores databeskyttelseserklæring for kontaktoplysninger i forbindelse med forespørgsler vedrørende databeskyttelse og information vedrørende de personoplysninger, der indsamles og behandles i forbindelse med tjenesterne.

 • 3. BRUG AF TJENESTERNE OG FORUDSÆTNINGER


 • 3.1.
  Kia Connect-aktiveret køretøj
  En forudsætning for at bruge Kia Connect-tjenesterne er, at displayet i dit køretøjs instrumentbræt er Kia Connect-aktiveret, dvs. kan oprette forbindelse til backend i Kia Connect. Dette afhænger af køretøjets model, modelår og udstyr. Du kan finde ud af, om dit køretøj er Kia Connect-aktiveret på denne hjemmeside: https://owners.kia.com/content/owners/en/uvo-availability.html
  3.2.
  Kia Connect-app og instrumentbræt
  Du kan bruge tjenesterne via Kia Connect-appen og/eller instrumentbrættet afhængigt af tjenesten: Tjenester anført i punkt 4.1.1 ("Kia Connect-app") kan kun bruges sammen med Kia Connect-appen. Tjenester anført i punkterne 4.1.2 ("Tjenester i bilen") og 4.1.3 ("OTA-opdateringer") kan bruges via instrumentbrættet. For at bruge Kia Connect-appen skal du have en Kia-konto, og du vil muligvis skulle oprette forbindelse til Kia Connect-appen med ét eller flere Kia-køretøjer. Du behøver ikke at registrere dig eller oprette en Kia-konto for at bruge tjenesterne via displayet i instrumentbrættet.
  3.3.
  Internetforbindelse
  For at bruge tjenesterne skal køretøjet og – i tilfælde af tjenester, der interagerer med Kia Connect-appen – også den mobilenhed, Kia Connect-appen kører på, have ubegrænset adgang til internettet. Endvidere kan tjenesterne kun bruges, hvis displayet i køretøjets instrumentbræt er i tilstanden "Klar til forbindelse". Dette er som udgangspunkt tilfældet, medmindre køretøjet har været slukket (dvs. tænding fra) i mere end syv dag.
  Hvis køretøjet har været slukket i mere end syv sammenhængende dage, er der behov for en "total nulstilling" for at vende tilbage til tilstanden "Klar til forbindelse" og genaktivere tjenesterne. For at gøre dette skal du blot holde nulstillingsknappen på displayet i instrumentbrættet nede i fem sekunder (brug en kuglepen), mens køretøjet er tændt.
  3.4.
  Kompatible mobilenheder
  Brugen af Kia Connect-appen (jf. punkt 4.1.1) kræver brug af en kompatibel mobilenhed. På tidspunktet for udgivelse af disse brugervilkår er Kia Connect-appen tilgængelig til Android-platforme (Android 5.0 eller derover) og iOS (iOS 13 eller derover). Fremtidige opdateringer af Kia Connect-appen kan kræve nyere versioner af de respektive platforme.
  3.5.
  Tilgængelighed af kompatible mobilkommunikationsnetværk
  Mobilkommunikationshardware og tilhørende SIM integreret i dit køretøjs instrumentbræt er kun kompatible med visse 4G-/LTE-frekvenser. Tilgængeligheden af kompatible 4G-/LTE-netværk og kompatible frekvenser afhænger af eksterne tjenesteudbydere og varierer fra region til region. I nogle områder er der ingen kompatible 4G-/LTE-frekvenser. I disse tilfælde vil instrumentbrættet falde tilbage på 2G- eller 3G-netværk (alt efter tilgængelighed) med henblik på at levere tjenesterne. Leveringen af tjenester kan da være genstand for længere svartider eller afbrydelser grundet begrænset databåndbredde i netværket. Tjenesterne kan ikke anvendes i områder uden kompatible mobilkommunikationsnetværk.
  Kia er ikke ansvarlig for længere svartider eller afbrydelser i tjenesterne som følge af manglende tilgængelighed af kompatible netværksforbindelser.
  3.6.
  Tilgængelighed af kompatible mobilkommunikationsnetværk
  Selv i de tilfælde, hvor et kompatibelt mobilkommunikationsnetværk er tilgængeligt, kræver leveringen og tilgængeligheden af tjenesterne, at instrumentbrættet kan oprette forbindelse til de respektive netværk. Dette afhænger af kvaliteten af signalet på køretøjets aktuelle placering. Hvis signalkvaliteten er for dårlig, kan tjenesternes ydeevne forringes eller afbrydes. Dette kan især være tilfældet (i) i tunneller, (ii) i bjergområder eller tætte skovområder, (iii) på veje langs klipper, (iv) i tætbebyggede områder, (v) på motorveje eller i undergrundsbaner og (vi) inde i bygninger.
  Kia er ikke ansvarlig for længere svartider eller afbrydelser i tjenesterne som følge af dårlig signalkvalitet.

 • 4. TJENESTERNE


 • 4.1.
  Oversigt over tjenester
  Kia Connect-appen og instrumentbrættet giver adgang til følgende tjenester, som beskrives mere uddybende nedenfor. Sproget for tjenesterne i køretøjet afhænger af brugergrænsefladesproget i instrumentbrættet. Kia Connect-appen er tilgængelig på følgende sprog: Dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, hollandsk, italiensk, norsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk.
  De tjenester, der er tilgængelige for dig, kan variere, alt afhængigt af køretøjets model, produktionsdato, udstyr og den version af Kia Connect-appen, du bruger på din mobilenhed. Kontakt os via kontaktoplysningerne i punkt 2 ovenfor for yderligere oplysninger.
  4.1.1.
  Kia Connect-app
  4.1.1.1.
  Fjernbetjening
  4.1.1.1.1.
  Fjernbetjent klimastyring (kun elektriske køretøjer): Med denne tjeneste kan du med fjernbetjening styre og indstille klimaanlægget i dit elektriske køretøj, herunder afisningsfunktionerne, via Kia Connect-appen.
  4.1.1.1.2.
  Fjernopladning (kun elektriske og plugin-hybridkøretøjer): Med denne tjeneste kan du via fjernbetjening starte og stoppe opladning af et elektrisk eller plugin-hybridkøretøjs batteri og planlægge opladning via Kia Connect-appen.
  4.1.1.1.3.
  Fjernstyring af døre
  Tjenesten giver dig mulighed for fjernstyret åbning/låsning af køretøjets døre via visse brugergrænseflader. For at værne om sikkerheden under brug af denne tjeneste kontrollerer tjenesten nogle forskellige forudsætninger. Tjenesten kan være nyttig i situationer, hvor du ikke kan huske, om du har låst dit køretøj korrekt, idet den gør det muligt for dig at udføre handlingen med fjernstyring.
  OBS: Lås ikke køretøjet ved fjernbetjening af dørene, mens køretøjets nøgle befinder sig i køretøjet. I visse tilfælde vil det ikke være muligt at åbne døren med fjernstyring, hvis køretøjets nøgle sidder i køretøjet.
  4.1.1.1.4.
  Overførsel af brugerprofil: Tjenesten giver dig mulighed for at kontrollere og ændre køretøjsindstillinger i Kia Connect-appen. Du kan sikkerhedskopiere oplysninger om indstillinger og gendanne dem i dit køretøj.
  4.1.1.1.5.
  Fjernstyrede opvarmede og ventilerede sæder (kun elektriske køretøjer): Tjenesten gør det muligt for dig at fjernstyre varme og ventilation i dit elektriske køretøjs for- og bagsæder, hvis dit køretøj er udstyret med opvarmede og ventilerede sæder i den pågældende sædeposition.
  4.1.1.1.6.
  Fjernstyrede vinduer: Denne tjeneste gør det muligt for dig at fjernstyre åbning og lukning af vinduerne i dit køretøj.
  4.1.1.1.7.
  Fjernbetjent katastrofeblink (kun tilgængelig for EV 6): Tjenesten gør det muligt for dig at slukke katastrofeblinket med fjernbetjeningen.
  4.1.1.1.8.
  Fjernstyret ladeklap: Tjenesten gør det muligt for dig at fjernstyre åbningen og lukningen af ladeklappen i dit køretøj.
  4.1.1.2.
  Geografisk informationssystem
  4.1.1.2.1.
  Send interessepunkt (POI) til køretøj: Med denne tjeneste kan du sende et POI til køretøjets navigationssystem og straks modtage positionsoplysninger (fx bestemmelsessted til ruteplanlægning), lige så snart køretøjets tændes.
  4.1.1.2.2.
  Find mit køretøj og Første-mil-navigation: Med denne tjeneste kan du lokalisere køretøjet og navigere hen til det ved hjælp af din smartphone. Køretøjets position vil blive vist i Kia Connect-appen.
  4.1.1.2.3.
  Mine ture: Tjenesten giver en oversigt (for mindst 90 dage) over alle køreture med dato og tidspunkt, gennemsnits- og maksimumhastighed, antal kørte kilometer og samlet rejsetid.
  4.1.1.2.4.
  Sidste-mil-navigation: Tjenesten gør det muligt for dig at fortsætte med at navigere til din endelige destination ved hjælp af din smartphone efter parkering af køretøjet.
  4.1.1.3.
  KØRETØJSOPLYSNINGER
  4.1.1.3.1.
  Køretøjets status: Denne tjeneste giver dig følgende køretøjsoplysninger i Kia Connect-appen:
  ● Dørstatus
  ● Ladeklapstatus
  ● Bagagerum/kølerhjelmstatus
  ● Klimastatus
  ● Batteriladningsniveau, status for ladestik, opladningsstatus (kun elektriske køretøjer)
  ● Brændstofniveau (kun køretøjer med brændstofmotor/hybridkøretøjer)
  ● Sædeopvarmnings- og ventilationsstatus
  ● Vinduesstatus
  ● Soltagsstatus
  ● 12V-batteristatus
  ● Lysstatus
  4.1.1.3.2.
  Køretøjsrapport: Du modtager en rapport i Kia Connect-appen, der indeholder diagnostiske oplysninger og oplysninger om kørselsmønstre (antal tændinger, køreafstand og kørselstid/tomgangstid). Du får besked om eventuelle vedligeholdelses- eller reparationsbehov, hvor akut behovet er, hvor meget det haster, og hvad du konkret anbefales at gøre.
  4.1.1.3.3.
  Køretøjsdiagnostik: Levering af automatiseret diagnostiktjeneste. Når køretøjet tændes, udfører det automatisk en diagnosescanning (Diagnostics Trouble Code (DTC)).
  Hvis der registreres en funktionsfejl, modtager du en besked, der forklarer den identificerede funktionsfejl, fejlens alvor samt den anbefale løsning.
  4.1.1.3.4.
  Energiforbrug (kun elektriske køretøjer): I Kia Connect-appen kan du se oplysninger om aktuelt og gennemsnitligt energiforbrug, køreafstand og energigenvinding.
  4.1.1.4.
  Advarsler og sikkerhed
  4.1.1.4.1.
  Køretøjets advarselssystem: Hvis et vindue er åbent, mens køretøjet er slukket, får du en notifikation i Kia Connect-appen.
  4.1.1.4.2.
  Tyverialarm (kun for køretøjer, der er udstyret med et tyverialarmssystem): Hvis tyverialarmen aktiveres, modtager du en notifikation i Kia Connect-appen.
  4.1.1.4.3.
  Batteriafladningsalarm: Når 12V-batteriets opladetilstand falder til under et bestemt niveau, modtager du en notifikation i Kia Connect-appen.
  4.1.1.4.4.
  Bagsædepassageralarm: Hvis der registreres bevægelse på bagsædet, og køretøjet er i parkeringsgear, modtager du en notifikation i Kia Connect-appen.
  4.1.1.4.5.
  Tomgangsalarm: Hvis bilen står i parkeringsgear, mens motoren kører, og en dør åbnes, modtager du en notifikation i Kia Connect-appen.
  4.1.1.4.6.
  Alarmsystem til overvågning af højspændingsbatterier (kun elektriske køretøjer): Højspændingsbatteriets status overvåges, og hvis der konstateres en fejl, modtager du en notifikation i Kia Connect-appen og på instrumentbrættet.
  4.1.1.5.
  Fjernovervågning af forbrug
  De tjenester, der beskrives i dette punkt, bliver relevante, i det øjeblik køretøjet køres af en anden person. Hver gang tjenesten anvendes, skal fjernovervågning af forbrug aktiveres proaktivt på instrumentbrættet.
  4.1.1.5.1.
  Valet-parkeringsmodus: Når denne tjeneste er aktiveret på instrumentbrættet, og køretøjet køres af en anden person, kan du i Kia Connect-appen overvåge dit køretøjs position, tidspunktet for sidste slukning af tændingen, køretid, kørselsafstand og højeste hastighed.
  4.1.1.5.2.
  Valet-advarsel: Når denne tjeneste er aktiveret på instrumentbrættet, kan du i Kia Connect-appen modtage notifikationer, hvis dit køretøj overskrider de afstands-, hastigheds- og tomgangsgrænser, som du har indstillet i Kia Connect-appen. Den tilladte rejseafstand vedrører køretøjets afstand fra den position, hvor advarslen blev aktiveret.
  4.1.1.5.3.
  Geofence-advarsel: Hvis denne tjeneste er aktiveret i instrumentbrættet, kan du modtage notifikationer i Kia Connect-appen, hvis dit køretøj forlader et tilladt område eller kører ind i en spærrezone. Du kan fastlægge grænserne for tilladte områder og spærrezoner i Kia Connect-appen.
  4.1.1.5.4.
  Hastighedsadvarsel: Denne tjeneste gør det muligt for dig at modtage notifikationer i Kia Connect-appen, hvis dit køretøj overskrider den maksimale hastighedsgrænse, som du har indstillet Kia Connect-appen.
  4.1.1.5.5.
  Advarsel om tidsrum: Denne tjeneste gør det muligt for dig at modtage notifikationer i Kia Connect-appen, hvis dit køretøj køres uden for det tidsrum, som du har indstillet i Kia Connect-appen.
  4.1.1.5.6.
  Advarsel om tomgang: Denne tjeneste gør det muligt for dig at modtage notifikationer i Kia Connect-appen, hvis dit køretøj kører i tomgang uden for det tidsrum, du har indstillet i Kia Connect-appen.
  4.1.1.6.
  Oplysninger om foretrukken forhandler
  Denne tjeneste gør det muligt for dig at synkronisere oplysningerne om "Foretrukken forhandler" mellem MyKia-hjemmesiden og MyKia-appen (hvis tilgængelig i dit land) eller Kia Connect-appen. Synkronisering er valgfri: Du kan aktivere funktionen, hvis du ønsker det. Hvis du vælger ikke at synkronisere oplysningerne om "Foretrukken forhandler", vil funktionen "Foretrukken forhandler" fortsat være tilgængelig, men den viste information kan være en anden end den, der er vist i MyKia.
  4.1.2.
  Tjenester i bilen
  4.1.2.1.
  Kia Connect Live-tjenester
  Tilgængeligheden af Kia Connect Live-tjenester på dit køretøjs aktuelle position afhænger af Kias adgang til de respektive data. Datatilgængelighed og -nøjagtighed kan afhænge af tredjepartsleverandører. Eksempelvis kan der (foreløbigt) mangle oplysninger om nye trafikuheld i de data, der er tilgængelige for Kia, som derfor ikke kan vises på kortet på instrumentbrættet. Ligledes kan det være umuligt at give information om tilgængeligheden af ladestandere på instrumentbrættet, idet kun nogle operatører af ladestandere udgiver livedata om dette.
  Kia Connect Live-tjenester omfatter følgende:
  4.1.2.1.1.
  Livetrafik og onlinenavigation: Denne tjeneste leverer live trafikinformation med henblik på beregning af ruter og visning af trafikstatus. Onlinenavigation gør det muligt for dig at navigere til din ønskede destination baseret på en kombination af realtidsdata og historisk trafikinformation.
  4.1.2.1.2.
  Live interessepunkt (POI): Denne tjeneste leverer information om interessepunkter i nærheden baseret på dit køretøjs aktuelle position.
  4.1.2.1.3.
  Vejr: Denne tjeneste leverer lokale vejroplysninger.
  4.1.2.1.4.
  Parkering: Denne tjeneste leverer oplysninger om gadeparkering og parkering i parkeringsanlæg baseret på den aktuelle position, destinationer i nærheden, landemærker i nærheden og bymidter i nærheden.
  4.1.2.1.5.
  EV POI (kun for elektriske køretøjer og plug-in hybride el-køretøjer): Denne tjeneste leverer information om ladestandere i nærheden, herunder tilgængelighed baseret på den aktuelle position.
  4.1.2.1.6.
  Forhandler-POI: Denne tjeneste leverer oplysninger om Kia-forhandlere i nærheden baseret på køretøjets aktuelle position.
  4.1.2.1.7.
  Hastighedskamera/farezoneadvarsler (hvis lovligt i anvendelseslandet): Denne tjeneste leverer advarsler i områder, hvor der ofte sker ulykker og advarer dig om trafikale farezoner eller kameraer til fartkontrol.
  Bemærk, at det i nogle lande kan være forbudt at bruge advarsler om kameraer til fartkontrol. Du må kun bruge advarsler om kameraer til fartkontrol, hvis det er tilladt i henhold til national lovgivning.
  Brug af advarsler om kameraer til fartkontrol er især forbudt ved kørsel i Tyskland i henhold til §23, 1c, StVO (Straßenverkehrsordnung, den tyske færdselslov). Du er forpligtet til at deaktivere advarsler om kameraer til fartkontrol (og fastholde deaktiveringen), når du kører i Tyskland.
  Som fører er du forpligtet til at kontrollere, om det er tilladt at bruge advarsler om kameraer til fartkontrol i det område, hvor du bruger køretøjet.
  4.1.2.1.8.
  Sportsliga: Denne tjeneste leverer information om tidligere og kommende events for en række sportsgrene og ligaer.
  4.1.2.2.
  Online-stemmegenkendelse
  Denne tjeneste gør det muligt at bruge talte kommandoer til at tilgå og styre visse funktioner i dit køretøj samt at skrive og sende sms'er via en tilsluttet mobilenhed. Online-stemmegenkendelse drives i et online (sky)miljø. Ved aktivering af vores tjeneste på instrumentbrættet i dit køretøj aktiveres også online-stemmegenkendelse som standard. Denne tjeneste kræver overførsel af dine personoplysninger (dvs. stemmeoptagelser) til vores tjenesteudbyder Cerence B.V. Find flere oplysninger i vores databeskyttelseserklæring. Du kan forhindre overførslen af dine personoplysninger til Cerence ved at deaktivere tjenesten for online-stemmegenkendelse under de relevante indstillinger på instrumentbrættet. Hvis du deaktiverer tjenesten for online-stemmegenkendelse, vil stemmegenkendelsesfunktionaliteten i dit køretøj muligvis være begrænset eller deaktiveret.
  4.1.2.3.
  Personlig kalender-/navigationssynkronisering
  Denne tjeneste gør det muligt for dig at synkronisere din Google Kalender eller Apple Kalender fra din smartphone med kalenderen, som er integreret på instrumentbrættet. Dermed kan du se din private kalender på instrumentbrættets skærm og bruge den til at indstille en destination. Denne tjeneste er kompatibel med både Google Kalender og Apple Kalender.
  4.1.2.4.
  Køretøjsoplysninger
  Denne tjeneste leverer notifikationer, som er relevante for drift og vedligeholdelse af dit køretøj. Notifikationer vises i notifikationscentret på instrumentbrættet. Dermed får du en praktisk ekstra kanal til modtagelse af bestemte påmindelser.
  Bemærk, at en manglende notifikation i notifikationscentret ikke betyder, at der ikke er behov for handling. Eksempelvis kan der være behov for ad hoc-vedligeholdelse af dit køretøj, eller det kan være tid til TÜV/-MOT-inspektioner, selvom der ikke ligger nogen påmindelser om det i notifikationscentret.
  4.1.2.4.1.
  Notifikationer om tilbagekaldelser: Kia vil informere dig om åbne tilbagekaldelser vedrørende dit køretøj. Til dette formål vil Kia bruge førnævnte notifikationscenter. Notifikationer om tilbagekaldelser kan også sendes til dig på andre måder (fx i Kia Connect-appen, via mail til din registrerede mailadresse eller med almindelig post)
  4.1.2.4.2.
  Servicepåmindelser: Kia vil sende dig påmindelser om kommende regelmæssige vedligeholdelsesdatoer for dit Kia-køretøj. Til dette formål vil Kia bruge førnævnte notifikationscenter.
  4.1.2.4.3.
  Notifikationer om servicehandlinger: Kia kan også informere dig om manglende anbefalede servicehandlinger (fx softwareopdateringer, udskiftning af reservedele med bedre dele eller kvalitetskontrol af bestemte komponenter i dit Kia-køretøj). Information om anbefalede servicehandlinger kan leveres til dig via førnævnte notifikationscenter samt via Kia Connect-appen eller mail til din registrerede mailadresse.
  Information om manglende anbefalede servicehandlinger er ikke en tjeneste i henhold til definitionen i brugervilkårene og er underlagt dit forudgående samtykke.
  4.1.2.4.4.
  Påmindelser om obligatoriske køretøjsinspektioner (fx TÜV i Tyskland eller MOT i Storbritannien): Kia vil informere dig om kommende obligatoriske køretøjsinspektioner.
  I Storbritannien vil påmindelsen for eksempel handle om "Ministry of Transport"-testen (almindeligvis omtalt som "MOT").
  Brug af denne tjeneste kræver, at du udleverer de korrekte oplysninger til Kia om den seneste obligatoriske køretøjsinspektion samt datoen for køretøjets første registrering. Kia kan ikke holdes ansvarlig for nøjagtigheden og rettidigheden af en påmindelse. Du er forpligtet til at overholde de obligatoriske inspektionsintervaller i overensstemmelse med gældende lovgivning.
  4.1.2.5.
  Like-knap til USB-musik og radio: Med like-knappen kan du udvælge og oprette en playliste med dine yndlingssange fra USB-musik og radio. Med like-knappen, som er integreret i musikfunktionen i infotainment-systemet, kan du sætte eller fjerne et favoritmærke ved en sang.
  4.1.3.
  OTA-opdateringer
  4.1.3.1.
  Generel information om OTA-opdateringer
  Dette punkt vedrører opdateringer af dit køretøjs infotainmentsystem og kortdata leveret "over the air" (OTA), dvs. via køretøjets indbyggede mobilkommunikationshardware.
  Dette punkt vedrører ikke opdateringer installeret via lokal forbindelse eller opdateringer leveret af din Kia-servicepartner.
  4.1.3.2.
  Kort og OTA-opdatering af infotainment
  4.1.3.2.1.
  Oversigt over OTA-opdatering af kort og infotainment
  "OTA-opdatering af kort og infotainment" aktiverer:
  ● opdateringer af kortene i køretøjets navigationssystem ("Opdatering af kort") og/eller
  ● opdateringer af infotainmentsoftware eller forbedringer af software på instrumentbrættet ("Opdatering af infotainment")
  fra vores servere til det integrerede telematiksystem med "over the air"-metoden.
  Du vil få mere information om opdateringsprocessen og indholdet i kort- og infotainmentopdateringer på dit instrumentbræt.
  4.1.3.2.2.
  Forudsætninger for OTA-opdateringer
  1. Aktiveringssoftware til OTA-opdatering af kort- og infotainment: For at kunne modtage OTA-opdateringer skal den software, der aktiverer funktionaliteten til OTA-opdatering af kort og infotainment i dit Kia-køretøj, være installeret. Afhængigt af din køretøjsmodel, produktionsdato og udstyr er det muligt, at funktionaliteten til OTA-opdatering ikke er inkluderet i den softwareversion, der er installeret i dit køretøj. I så fald kan der være behov for at installere en OTA-aktiverende softwareversion via lokalt netværk. Kia kan dog ikke garantere, at en OTA-aktiverende softwareversion vil være tilgængelig for dit køretøj. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os via kontaktoplysningerne, som du finder under punkt 2).
  2. Tilgængelighed: Installation af en opdatering via OTA kræver, at Kia har foretaget en kort- og/eller infotainmentopdatering, som kan downloades og installeres "over the air" og passer til dit køretøj. Dit instrumentbræt vil med jævne mellemrum kontrollere, om en ny kort- og/eller infotainmentopdatering er tilgængelig. OTA-opdateringer udgives i bølger, så det er ikke alle køretøjer, der modtager opdateringen samtidig, selvom model og udstyr er identisk.
  3. Betingelser for gratis OTA-opdateringer af infotainment: Hvis du er første ejer af et nyt Kia-køretøj med modelåret 2022, som er kompatibelt med “OTA-opdatering til kort og infotainment” og blev solgt fra maj 2021, er du berettiget til to gratis på hinanden følgende OTA-opdateringer af kort og infotainment (“gratis OTA-opdateringer af infotainment”).
  Når du har brugt de gratis OTA-opdateringer til infotainment, vil andre kort- og/eller infotainmentopdateringer blive tilgængelige i overensstemmelse med gældende lovkrav. Kia giver dog ingen garantier eller erklæringer med hensyn til det antal opdateringer, der vil være tilgængelige, eller tidspunktet for, hvornår en opdatering vil være tilgængelig. Sådanne eventuelle opdateringer vil kun være tilgængelig (i) som manuel download fra https://update.kia.com/EU/E1/Main eller (ii) hos forhandleren. For at undgå enhver tvivl tilbydes disse kort- og/eller infotainmentopdateringer fra hjemmesiden og hos forhandleren ikke til dig via “over-the-air”-metoden.
  Selvom selve opdateringsfilen er gratis, kan din forhandler opkræve et gebyr for den tid, det tager at implementere opdateringen. Ved download fra hjemmesiden bærer du omkostningerne hos din kommunikationsudbyder for download af opdateringsfilen.
  4.1.3.2.3.
  Opdateringsprocedure
  OTA-opdateringen af kort og infotainment udføres i disse trin:
  ● Download og installation: Alle tilgængelige OTA-opdateringer af kort og infotainment downloades og installeres automatisk på instrumentbrættet, hvis du (i) har godkendt den pågældende download og installation af OTA-opdateringer af kort og infotainment på dit instrumentbræt eller (ii) har aktiveret automatisk download og installation af kort- og infotainmentopdateringer. Du kan fortsat anvende dit infotainmentsystem under download og installation.
  ● Færdiggørelse: Før færdiggørelsen af OTA-opdateringerne af kort og infotainment spørger instrumentbrættet, hvordan du ønsker at fortsætte. Du kan vælge mellem to muligheder: (i) afslut nu eller (ii) senere. Hvis du vælger "afslut nu", så afslutter systemet opdateringen. Under afslutningen af OTA-opdateringen af kort og infotainment kan du ikke anvende instrumentbrættet, da skærmen slukkes. Hvis du vælger "senere", vises et pop op-vindue om færdiggørelsen ved næste opstart af køretøjet.
  ● Automatisk færdiggørelse: Hvis du aktiverer "Automatisk færdiggørelse", startes OTA-opdateringen af kort og infotainment automatisk efter 30 sekunder, og fremtidige OTA-opdateringer af kort og infotainment færdiggøres automatisk, uden at du modtager en separat notifikation eller skal foretage dig noget.
  ● Oplysninger: Hvis du vælger “Oplysninger”, vil du modtage mere information om kort- og infotainmentopdateringen.
  4.2.
  Information om behandling af positionsdata til levering af tjenester
  Følgende tjenester kræver indsamling og behandling af positionsdata (GPS-data): Kort og søgefunktion på startskærm, Kia Connect Live Services, online-stemmegenkendelse, personlig kalender-/navigationssykronisering, notifikationscenter, meddelelser om tilbagekaldelser og tjenestepåmindelser, OTA-opdateringer af kort og infotainment, fjernstyring af klima (kun el-køretøjer), fjernstyret opladning, fjernstyrede døre, send POI til køretøj, find min bil, mine ture, køretøjsstatus, køretøjsrapport, køretøjsdiagnostik, køretøjsadvarsel og tyverialarm.
  Uden indsamling og behandling af positionsdata kan de(n) respektive tjeneste(r) ikke leveres/bruges.
  4.3.
  Deaktivering af tjenesterne
  Du kan slukke for tjenesterne ved at deaktivere
  ● tjenester via dit instrumentbræt og/eller
  ● tjenester og/eller OTA-opdateringer af kort og infotainment via Kia Connect-appen

 • 5. OPHAVSRET


 • 5.1.
  Alt indhold i tjenesterne tilhører Kia, dets direkte eller indirekte datterselskaber eller associerede virksomheder (herefter under ét benævnt ”Kia-koncernen”) eller tredjepartslicensgivere og er ophavsretligt beskyttet. Alle rettigheder forbeholdes.
  Alle rettigheder til tjenesterne, underliggende software, indhold og organisering ejes af Kia-koncernen og dennes licensgivere. Du må ikke sælge, distribuere, offentliggøre, sende, udbrede eller kommercielt udnytte tjenesterne på nogen som helst måde uden vores udtrykkelige skriftlige samtykke.
  Du må ikke gengive (helt eller delvist), overføre (elektronisk eller på anden vis), modificere, udstille, udlevere, udstede licens til, linke eller på anden vis bruge tjenesterne til offentlige eller kommercielle formål uden vores forudgående tilladelse.
  5.2.
  Intet i disse brugervilkår skal fortolkes på en sådan måde, at der gives licens eller ret til at bruge billeder, varemærker, tjenestemærker eller logoer, som alle tilhører Kia-koncernen.
  Kia-koncernen forbeholder sig alle rettigheder med hensyn til virksomhedsspecifikke oplysninger eller materialer i forbindelse med tjenesterne og vil udøve eller håndhæve sådanne rettigheder i videst muligt omfang, som gældende ophavsret og varemærkelov foreskriver det.

 • 6. BRUGERFORPLIGTELSER OG -BEGRÆNSNINGER


 • 6.1.
  Generelle forpligtelser
  Du er forpligtet til at overholde enhver gældende lovgivning og respektere tredjepartsrettigheder, når du bruger tjenesterne.
  6.2.
  Oplysningspligt
  Du er forpligtet til at informere andre førere om køretøjet, for så vidt angår aktivering af tjenesterne og den relevante behandling af oplysninger i overensstemmelse med punkt 9.2.
  6.3.
  Forpligtelser i tilfælde af overdragelse af ejerskabet til køretøjet
  Hvis du sælger dit køretøj eller på anden vis overdrager det permanent til tredjepart, er du forpligtet til at deaktivere tjenesterne på instrumentbrættet i det pågældende køretøj og slette oplysninger, der opbevares i køretøjet. I dette tilfælde frakobles køretøjet fra din Kia Connect-app, men dine Kia Account-oplysninger i Kia Connect-appen vil ikke blive slettet. I sådanne situationer er du og Kia berettiget til at opsige denne aftale i henhold til punkt 10.4.
  6.4.
  Ulovlig brug og andre ikke-tilladte aktiviteter
  6.4.1.
  Du må kun bruge tjenesterne til de formål og inden for de rammer, der er beskrevet i punkt 4.1.
  6.4.2.
  Du må kun bruge dine loginoplysninger til tjenesterne til at logge på Kia Connect-appen og til at tilslutte instrumentbrættet til din Kia Connect-app. Det er ikke tilladt at dele dine loginoplysninger med tredjeparter. Det er især ikke tilladt at bruge dine loginoplysninger til at tilslutte tredjepartstjenester til Kias systemer, fx backend i Kia Connect.
  6.4.3.
  Du må ikke modificere dit køretøj (herunder modificere hardware eller software eller bruge tredjepartssoftware) på en måde, som kan påvirke funktionaliteten i tjenesterne.
  6.4.4.
  Du må ikke tilslutte Kia Connect-appen til tredjepartsapps i strid med dens brug.
  6.4.5.
  Du må kun bruge det integrerede SIM-kort i instrumentbrættet til instrumentbrættet og kun til at få adgang til tjenesterne. Det er ikke tilladt at fjerne SIM-kortet fra instrumentbrættet eller udtrække oplysninger fra SIM-kortet (fx ICCID).
  Du må ikke bruge SIM-kortet
  ● til transmission af stemme (inklusive VoIP)
  ● til at få adgang til den offentligt adresserbare destination (dvs. offentlig ip-adresse), herunder ved brug af proxy, gateway eller routing
  ● på en måde, som kompromitterer sikkerheden, uanset om en sådan indtrængen resulterer i beskadigelse eller tab af data
  ● på en sådan måde, hvor tjenesterne eller softwaren bruges i forbindelse med Internet Relay Chat, peer-to-peer-fildeling, bit torrent eller proxy server-netværk
  ● på en måde, der involverer spamming, udsendelse af uønskede mails eller reklamer eller vedligeholdelse af et åbent SMTP relay
  ● på anden måde, der har en skadelig effekt på netværket eller tjenesterne.
  6.4.6.
  Du må ikke videregive resultaterne af benchmarking eller performancetest af SIM-kortet, netværket, tjenesterne eller dele af samme til en tredjepart.
  6.5.
  Konsekvenser af misligholdelse
  Enhver misligholdelse af forpligtelserne og begrænsningerne i dette punkt 6 kan resultere i midlertidig indstilling af levering af tjenesterne. Kia vil generelt informere dig om sin hensigt om at indstille leveringen af tjenesterne, herunder varigheden af indstillingen, forud for en sådan handling, medmindre øjeblikkelig indstilling er nødvendig for at forhindre skade på Kia, tjenesterne, netværket eller andre kunder. Varigheden af indstillingen vurderes af Kia efter Kias rimelige skøn baseret på alvoren af misligholdelsen og de deraf følgende risici for Kia, tjenesterne, netværket eller andre kunder. I tilfælde af gentagen misligholdelse er Kia berettiget til at opsige aftalen af en årsag i henhold til punkt 10.3.

 • 7. SERVICEGEBYR


 • 7.1.
  Gratis serviceperiode
  Medmindre andet er angivet i disse brugervilkår vedrørende de respektive tjenester, leveres tjenesterne gratis til brugerne af et specifikt køretøj (identificeret ved dets respektive stelnummer) i en periode på 7 år. Denne 7-års periode starter på startdatoen for køretøjets garantiperiode.
  Hvis køretøjet sælges og registreres til en ny ejer i den gratis serviceperiode, kan den nye ejer vælge at bruge tjenesterne gratis i den resterende del af den gratis serviceperiode ved at aktivere tjenesterne i eget navn. Den gratis serviceperiode vil ikke blive påvirket af et efterfølgende salg og registrering efter det første salg, dvs. den gratis serviceperiode hverken afbrydes eller forlænges ved et efterfølgende salg og/eller registrering af køretøjet.
  7.2.
  Tillægstjenester
  Vi forbeholder os ret til at foreslå tillægstjenester fremover underlagt særlige brugervilkår. Der kan forekomme gebyr på sådanne tillægstjenester.

 • 8. TJENESTENS TILGÆNGELIGHED


 • 8.1.
  Vi forbeholder os ret til midlertidigt eller permanent, helt eller delvist, at lukke for adgangen til tjenesterne, i det omfang det er nødvendigt af hensyn til sikkerheden omkring eller stabiliteten af tjenesterne for alle brugere eller for at sikre, at tjenesterne overholder obligatoriske lovkrav.
  8.2.
  Levering og brug af tjenesterne kan være underlagt restriktioner i forhold til aktuelt teknisk niveau, som ligger uden for vores kontrol. Dette gælder ikke mindst tilgængeligheden af dataforbindelser leveret af teleselskaber. I individuelle tilfælde kan manglende tilgængelighed af netværket føre til, at tjenesterne ikke er tilgængelige, da den nødvendige dataoverførsel ikke kan ske.
  Derudover kan kortvarige kapacitetsflaskehalse opstå som følge af spidsbelastninger på tjenesterne, trådløse og faste netværk og på internettet.
  8.3.
  Forstyrrelser og afbrydelser vil også kunne forekomme som følge af force majeure, herunder pandemier og epidemier, strejker, lockouts og myndighedsordrer, og som følge af tekniske eller andre tiltag (fx reparation, vedligeholdelse, softwareopdateringer og udbygninger), som det måtte blive nødvendigt at foretage på vores systemer eller på systemer drevet af leverandører, udbydere, indholdsleverandører og netværksoperatører, og som er nødvendige for, at tjenesterne fungerer korrekt og/eller kan forbedres.
  8.4.
  I tilfælde hvor der måtte forekomme lukning, forstyrrelser og/eller afbrydelser som anført i dette pkt. 7, vil vi så vidt muligt på forhånd underrette dig herom med angivelse af årsagen hertil.

 • 9. DATABESKYTTELSE


 • 9.1.
  For oplysninger om, hvordan vi indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med levering af tjenesterne, henviser vil til vores databeskyttelseserklæring for Kia Connect, som kan findes på Kia Connect-hjemmesiden.
  9.2.
  Du skal informere enhver anden bruger/fører af køretøjet om, at tjenesterne er aktiveret. Du skal især orientere sådanne andre brugere/førere om de databehandlingsaktiviteter, der er beskrevet i databeskyttelseserklæringen for Kia Connect, og om det faktum, at tjenesterne kræver indsamling og behandling af positionsdata (GPS-data).

 • 10. VARIGHED OG OPHØR


 • 10.1.
  Denne aftale træder i kraft, når du accepterer den på dit instrumentbræt. Den udløber, når den gratis serviceperiode (jf. punkt 7.1) slutter, medmindre den opsiges før i overensstemmelse med dette punkt 10.
  10.2.
  Aftalen om levering af tjenesterne og dermed retten til at bruge tjenesterne kan opsiges af begge parter med én måneds varsel fra udgangen af et kalenderkvartal.
  10.3.
  Begge parters ret til opsigelse med gyldig grund berøres ikke. En gyldig grund til opsigelse fra Kias side foreligger især ved gentagne misligholdelser af brugerens forpligtelser i henhold til de i punkt 6.5 nævnte forudsætninger.
  10.4.
  Hvis købsaftalen på et køretøj tilbageføres, hvis den relevante forhandler generhverver eller på anden vis tager køretøjet tilbage, hvis en leasingaftale opsiges, eller hvis køretøjet sælges til tredjepart, stjæles eller totalskades, er begge parter endvidere berettiget til at opsige tjenesterne for det pågældende køretøj.
  10.5.
  Begge parters ret til opsigelse i henhold til gældende lov vil ikke blive berørt.

 • 11. ÆNDRINGER I TJENESTERNE, ÆNDRINGER I DISSE BRUGERVILKÅR


 • 11.1.
  Ændringer i tjenesterne
  Kia forbeholder sig ret til at foretage rimelige ændringer i tjenesterne. Især foretager vi lejlighedsvist lovpligtige opdateringer, dvs. ændringer, der sikrer, at vores tjenester overholder gældende lovgivning. Vi kan også foretage disse opdateringer af vores tjenester af sikkerhedsmæssige årsager og for at sikre, at de opfylder forventede kvalitetsstandarder (herunder standarder beskrevet i punkt 15 om lovpligtige garantier).
  Derudover kan vi ændre vores tjenester af følgende andre årsager:
  ● For at tilpasse dem til nye teknologier
  ● For at forøge eller reducere antallet af brugere af tjenesterne
  ● For at tilpasse til vigtige ændringer i licenser eller samarbejder med tredjeparter
  ● For at forhindre misbrug eller skader.
  11.2.
  Ændringer i brugervilkårene
  Kia er forpligtet til at fremsætte forslag om ændringer i disse brugervilkår til dig ved at vise dem i Kia Connect-appen og/eller køretøjets instrumentbræt, senest to måneder før de foreslåede brugervilkår træder i kraft. De ændrede brugervilkår træder i kraft, hvis du accepterer dem ved at klikke på knappen "Acceptér" i Kia Connect-appen eller på instrumentbrættet.
  Hvis du ikke accepterer forslaget om ændringer i brugervilkårene, forbeholder vi os ret til at opsige aftalen med 6 ugers varsel fra udgangen af et kalenderkvartal.

 • 12. DIVERSE


 • 12.1.
  Alle aftaler mellem Kia og dig indgås på det lokale sprog. Efter indgåelse af den respektive aftale vil du kunne se aftaleteksten i Kia Connect-appen og på instrumentbrættet.
  12.2.
  Disse brugervilkår udgør den fulde aftale mellem parterne vedrørende brug af tjenesterne og erstatter således alle eventuelle tidligere aftaler, skriftlige såvel som mundtlige, indgået mellem parterne vedrørende samme.
  12.3.
  Eventuelle afvigende, modstridende eller supplerende vilkår og betingelser fra din side vedrørende brugen af tjenesterne anerkendes kun, hvis de er skriftligt og udtrykkeligt godkendt af os.
  12.4.
  Eventuelle ændringer og tilføjelser til brugervilkårene, herunder de notifikationer, der er nødvendige for deres ikrafttræden, skal foretages skriftligt (fx mail, fax eller bekræftelse på instrumentbrættet). Kravet om en skriftlig form kan også kun fraviges skriftligt.
  12.5.
  Vi er berettiget til med 6 ugers varsel til dig helt eller delvist at overdrage vores rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale til en anden tjenesteudbyder. Sker dette, er du dog berettiget til at opsige aftalen inden for en måned efter modtagelse af et sådant skriftligt varsel, idet aftalen således anses for ophørt på tidspunktet for den påtænkte overdragelse af aftalen til det selskab, der indtræder i aftalen i stedet for Kia. Vi vil i den skriftlige meddelelse om overdragelsen udtrykkeligt orientere dig om denne opsigelsesret.
  For god ordens skyld præciseres, at denne ret ikke berører din ret til til enhver tid at opsige disse brugervilkår og dermed retten til at bruge tjenesterne med 6 ugers varsel i henhold til punkt 10.2

 • 13. KUNDESERVICE / KLAGER


 • 13.1.
  Du kan anvende de i punkt 1 ovenfor anførte kontaktoplysninger i tilfælde af spørgsmål eller klager.
  13.2.
  EU-kommissionen har en hjemmeside til online konfliktløsning, hvor forbrugere og erhvervsdrivende kan få hjælp til udenretlig løsning af konflikter. Den kan tilgås her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  Kia deltager ikke, og er ikke forpligtet til at deltage, i alternativ konfliktløsning ved nogen forbrugerinstans til alternativ konfliktløsning.

 • 14. INFORMATION OM FORTRYDELSESRET


 • Hvis du er forbruger (fx en naturlig person, der afgiver ordrer med et formål, der ikke står i sammenhæng med kommerciel aktivitet eller dine aktiviteter som selvstændig erhvervsdrivende), har du ret til fortrydelsesret i overensstemmelse med gældende lovgivning.
  14.1.
  OPSIGELSESRET
  Du er berettiget til at opsige denne aftale inden for 14 dage uden at angive en årsag dertil.
  Opsigelsesfristen udløber 14 dage fra datoen for indgåelse af aftalen.
  For at gøre brug af opsigelsesretten beder vi dig informere os (Kia Connect GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Tyskland, telefonnummer +49 800 7773044 og mailadresse: support@kia-connect.eu) om dit ønske om at opsige aftalen med en utvetydig skrivelse (fx et brev sendt pr. post eller mail).
  Du kan bruge vedhæftede opsigelsesformular, men det er ikke et krav. Du kan også udfylde og sende formularen eller en anden utvetydig skrivelse elektronisk på vores hjemmeside https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form. Hvis du benytter dig af denne mulighed, vil vi uden ugrundet ophold bekræfte modtagelsen af din opsigelse gennem et varigt medie (fx pr. mail).
  For at overholde opsigelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender kommunikation vedrørende din udnyttelse af opsigelsesretten, inden opsigelsesfristen udløber.
  14.2.
  KONSEKVENS AF OPSIGELSE
  Hvis du opsiger denne aftale, tilbagebetaler vi ethvert beløb modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (undtagen ekstraomkostninger som følge af dit valg af en anden type levering end den billigste standardlevering tilbudt af os), uden ugrundet ophold og under alle omstændigheder ikke senere end 14 dage fra den dag, hvor vi informeres om din beslutning om at opsige denne aftale.
  Tilbagebetalingen sker med brug af samme betalingsmetode, som den du brugte til den første transaktion, medmindre du udtrykkeligt har udtrykt ønske om andet. Under alle omstændigheder vil der ikke tilfalde dig omkostninger i forbindelse med tilbagebetalingen.
  14.3.
  VIGTIGT: UDLØB AF OPSIGELSESRET
  Ved aftaler om levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, udløber opsigelsesretten også i følgende situationer:
  14.3.1.
  Ved aftaler, der ikke forpligter dig til at betale en pris, hvis Kia er påbegyndt opfyldelsen af aftalen
  14.3.2.
  I tilfælde af en aftale, der forpligter dig til at betale en pris, hvis
  1. Kia har påbegyndt opfyldelsen af aftalen
  2. Du tidligere har givet dit udtrykkelige samtykke til, at Kia skal påbegynde opfyldelsen af aftalen inden opsigelsesfristens udløb
  3. Du har anerkendt, at du med dit samtykke i henhold til punkt (b) mister din opsigelsesret ved påbegyndelsen af aftalens opfyldelse, og
  4. Kia har sendt dig en bekræftelse i overensstemmelse med §312f i den tyske civilret (Bürgerliches Gesetzbuch, "BGB").
  14.4.
  SKABELON TIL OPSIGELSESFORMULAR
  Skabelon til opsigelsesformular
  (Udfyld og returner kun denne formular, hvis du ønsker at opsige aftalen)
  ● Til Kia Connect GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Tyskland, mailadresse: support@kia-connect.eu:
  ● Jeg/vi (*) meddeler hermed, at jeg/vi (*) opsiger min/vores (*) aftale om levering af følgende tjeneste (*)
  ● Bestilt den (*) / modtaget den (*)
  ● Navn på forbruger(e)
  ● Adresse på forbruger(e)
  ● Underskrift fra forbruger(e) (kun ved fysisk formular)
  ● Dato
  (*) Slet hvis relevant.

 • 15. LOVPLIGTIG GARANTI FOR MANGLER


 • Hvis du er forbruger, har du lovpligtige garantier for mangler i varer eller digitale produkter samt øvrige rettigheder defineret i disse brugervilkår. De lovpligtige garantier forældes to år efter levering af det respektive digitale produkt. I tilfælde af løbende levering, forældes kravene ikke forud for udløbet af de 12 måneder, der kommer efter udgangen af leveringsperioden.

 • 16. ANSVAR


 • Følgende ansvar gælder for dig i det land, hvor du har din sædvanlige bopæl:
  16.1 Østrig
  Kia er ikke underlagt andet ansvar end (1) ansvar for grov uagtsomhed eller forsæt og (2) ansvar for forsætligt forårsaget legemsbeskadigelse eller død.
  16.2 Belgien
  16.2.1 I det fulde omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov, skal Kias ansvar i og uden for kontrakt, uanset det juridiske grundlag (hvad enten det vedrører garanti, forhold i eller uden for kontrakt, forsømmelse eller andet, herunder latente/skjulte mangler), for tab og skader, der opstår af eller i forbindelse med levering af tjenesterne eller enhver forsinkelse eller afbrydelse i leveringen af tjenesterne, begrænses som følger: (a) Kia hæfter op til det forventede beløb for skader, som er typiske for denne type aftaler, som følge af misligholdelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser; (b) Kia er ikke ansvarlig for overtrædelse af ikke-væsentlige kontraktlige forpligtelser eller for let uagtsom overtrædelse af anden gældende diligenspligt og (c) Kia hæfter ikke for særlige tab eller skader samt indirekte tab eller skader eller følgeskader, herunder, men ikke begrænset til, brugstab, tab af data, fortjeneste, besparelser, muligheder, goodwill såvel som for tredjeparts krav (selvom Kia er blevet underrettet om muligheden for et sådant tab eller en sådan skade). 16.2.2 Førnævnte ansvarsbegrænsninger gælder ikke (i) obligatorisk lovpligtigt ansvar (fx ansvar for defekte produkter), (ii) ansvar for personskader eller død forårsaget af enhver handling eller undladelse fra Kias side, (iii) ethvert ansvar for svig eller grov uagtsomhed eller (iv) ethvert andet ansvar, som ikke kan begrænses eller udelukkes ved lov. Derudover gælder sådanne ansvarsbegrænsninger ikke, hvis og i det omfang Kia har påtaget sig en bestemt garanti.
  16.3 Tjekkiet
  16.3.1 Kias kontraktmæssige og lovbestemte erstatningsansvar for skader forårsaget af let uagtsomhed er, uafhængigt af det juridiske grundlag, begrænset som følger: a) Kia hæfter op til det forventede beløb for skader, som er typiske for denne type aftaler, som følge af misligholdelse af kontraktlige forpligtelser; b) Kia hæfter ikke for indirekte skader, der kan opstå som følge af brugen af tjenesterne. 16.3.2 Førnævnte ansvarsbegrænsninger finder ikke anvendelse på obligatorisk lovpligtigt ansvar, især ikke ansvar for grov uagtsomhed eller forsætlig forsømmelse, skade forårsaget af en persons naturlige rettigheder eller ansvar for defekte produkter. Derudover gælder sådanne ansvarsbegrænsninger ikke med hensyn til svagere parter i betydningen i § 433 (2) i den tjekkiske civillov, og hvis og i det omfang Kia har påtaget sig en bestemt garanti. 16.3.3 Punkterne 16.3.1 og 16.3.2 finder tilsvarende anvendelse på Kias ansvar for spildte udgifter. 16.3.4 Du er forpligtet til at foretage rimelige handlinger for at forhindre og minimere skader.
  16.4 Frankrig
  16.4.1 Kias kontraktlige ansvar for skader forårsaget af lettere uagtsomhed begrænses som følger: (a) Kia hæfter op til det forventede beløb for skader, som er typiske for denne type aftaler, som følge af misligholdelse af kontraktlige forpligtelser; (b) Kia hæfter ikke for indirekte tab og skader, der kan opstå som følge af brugen af tjenesterne; (c) Kia hæfter ikke for skader forårsaget af force majeure-begivenheder (dvs. begivenheder uden for Kias kontrol, som ikke med rimelighed kunne forudses på tidspunktet for aftalens indgåelse). 16.4.2 Førnævnte ansvarsbegrænsninger gælder ikke for obligatorisk lovpligtigt ansvar, især ansvar for grov uagtsomhed og/eller forsætlig forsømmelse, ansvar for defekte produkter og ansvar for personskader. Derudover gælder sådanne ansvarsbegrænsninger ikke, hvis og i det omfang Kia har påtaget sig en bestemt garanti. 16.4.3 Punkterne 16.4.1 og 16.4.2 finder tilsvarende anvendelse på Kias ansvar for spildte udgifter.
  16.5 Tyskland
  16.5.1 Kia er ansvarlig i overensstemmelse med gældende lovbestemmelser vedrørende forsætlig eller grov uagtsomhed fra Kias side, herunder Kias juridiske repræsentanter, ledende medarbejdere eller andre medarbejdere. Det samme gælder i tilfælde af en overtrædelse af en garanti (fx i betydningen defineret i §§ 444 eller 639 i BGB (Bürgerliches Gesetzbuch, tysk civilret) eller andet objektivt ansvar samt krav i henhold til den tyske produktansvarslov (Produkthaftungsgesetz) eller i tilfælde af skader på liv, krop og sundhed. 16.5.2 I tilfælde af simpel uagtsomhed, medmindre punkt 16.5.1 gælder, er Kia kun ansvarlig for misligholdelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser, dvs. forpligtelser, som i første omgang muliggør korrekt opfyldelse af aftalen, eller som kunden var berettiget til at gøre gældende, eller hvis forsætlige ikke-opfyldelse skader opfyldelsen af formålet med aftalen, i dette tilfælde dog begrænsettil beløbet for den forudsigelige skade, som typisk opstår, og som Kia måtte forvente ved tidspunktet for indgåelse af aftalen baseret på de på det tidspunkt kendte omstændigheder. 16.5.3 Du er forpligtet til at træffe rimelige foranstaltninger for at forhindre og minimere skader. 16.5.4 Kia er ikke ansvarlig for brug af kamera-/farezoneadvarsler, der er forbudt i henhold til § 23, stk. 1c i den tyske færdselslov (”StVO”) (se punkt 15). 16.5.5 TomTom Global Content BV er ikke ansvarlig for brugen af kamera-/farezoneadvarsler, der er forbudt i henhold til § 23, stk. 1c i den tyske færdselslov (”StVO”) (se punkt 1.1). 16.5.6 HERE Europe B.V. er ikke ansvarlig for brug af kamera-/farezoneadvarsler, der er forbudt i henhold til § 23, stk. 1c i den tyske færdselslov (StVO") (se punkt 1.1).
  16.6 Ungarn
  16.6.1 I det fulde omfang, der er tilladt i henhold til gældende lov, skal Kias ansvar i og uden for kontrakt, uanset det juridiske grundlag (hvad enten det vedrører garanti, forhold i eller uden for kontrakt, forsømmelse eller andet, herunder latente/skjulte mangler), for tab og skader, der opstår af eller i forbindelse med levering af tjenesterne eller enhver forsinkelse eller afbrydelse i leveringen af tjenesterne, være begrænset som følger: (a) Kia hæfter op til det forventede beløb for skader, som er typiske for denne type aftaler, som følge af misligholdelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser; (b) Kia er ikke ansvarlig for overtrædelser af ikke-væsentlige kontraktlige forpligtelser eller for en let uagtsom overtrædelse af anden gældende diligenspligt; og (c) Kia hæfter ikke for særlige tab og skader, indirekte tab og skader eller følgeskader, herunder, men ikke begrænset til, brugstab, tab af data, fortjeneste, opsparing, muligheder, goodwill såvel som for tredjeparts krav (selvom Kia er blevet underrettet om muligheden for et sådant tab eller en sådan skade). 16.6.2 Førnævnte ansvarsbegrænsninger gælder ikke, hvis og i det omfang Kia har påtaget sig en bestemt garanti. Intet i disse brugervilkår begrænser eller udelukker Kias erstatningsansvar for (i) død eller personskade som følge af Kias uagtsomhed eller uagtsomhed fra Kias ansatte eller repræsentanter, (ii) forsætlig forseelse, (iii) misligholdelse af forpligtelser, der følger af reglerne for den offentlige orden og (iv) ethvert andet tilfælde, hvor Kias ansvar ikke kan begrænses eller udelukkes i henhold til gældende lovgivning.
  16.7 Italien
  16.7.1 Kias ansvar for skader forårsaget af let uagtsomhed er begrænset som følger: (a) Kia hæfter op til det forventede beløb for skader, som er typiske for denne type aftaler, som følge af misligholdelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser; (b) Kia hæfter ikke for let uagtsom overtrædelse af enhver anden gældende diligenspligt; (c) Førnævnte ansvarsbegrænsninger gælder ikke, hvis og i det omfang Kia har påtaget sig en bestemt garanti. Intet i disse brugervilkår begrænser eller udelukker Kias ansvar for (i) død eller personskade som følge af Kias uagtsomhed eller uagtsomhed hos Kias medarbejdere eller repræsentanter; (ii) grov uagtsomhed eller forsætlig forsømmelse, (iii) misligholdelse af forpligtelser, der følger af reglerne for den offentlige orden og (iv) ethvert andet tilfælde, hvor Kias ansvar ikke kan begrænses eller udelukkes i henhold til gældende lov. 16.7.2 Punkt 16.7.1 finder tilsvarende anvendelse på Kias ansvar for spildte udgifter. 16.7.3 Du er forpligtet til at træffe rimelige foranstaltninger for at forhindre og minimere skader.
  16.8 Holland
  16.8.1 I det omfang, det er tilladt i henhold til gældende obligatorisk lov, hæfter Kia, uanset årsagen, ikke for skader, der opstår som følge af eller i forbindelse med aftalen om levering af tjenesterne eller selve tjenesterne. Førnævnte gælder ikke, hvis ansvaret skyldes grov uagtsomhed eller forsætlig forseelse fra Kias ledelse. 16.8.2 Du er forpligtet til at træffe rimelige foranstaltninger for at forhindre og minimere skader.
  16.9 Norge
  16.9.1 Kias kontraktmæssige og lovbestemte erstatningsansvar for skader forårsaget af let uagtsomhed er, uafhængigt af det juridiske grundlag, begrænset som følger: (a) Kia hæfter op til det forventede beløb for skader, som er typiske for denne type aftaler, som følge af misligholdelse af kontraktlige forpligtelser, (b) Kia hæfter ikke for let uagtsom overtrædelse af enhver anden gældende diligenspligt, (c) Kias ansvar er begrænset til NOK 5.000 pr. hændelse, 16.9.2 Førnævnte ansvarsbegrænsninger gælder ikke for obligatorisk lovpligtigt ansvar, herunder ansvar i henhold til den norske produktansvarslov. Derudover gælder sådanne ansvarsbegrænsninger ikke, hvis og i det omfang Kia har påtaget sig en bestemt garanti.
  16.10 Polen
  16.10.1 Kia er ikke ansvarlig for faktiske tab og/eller tab af fortjeneste, medmindre det skyldes Kias forsætlige forsømmelse. 16.10.2 Førnævnte ansvarsbegrænsninger gælder ikke for obligatorisk lovpligtigt ansvar, især for forsætlig forsømmelse, ansvar i henhold til den polske produktansvarslov (Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów), ansvar for farlige produkter i henhold til den polske civillov (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny) og ansvar for forsætlige personskader.
  16.11 Republikken Irland
  16.11.1 Kia er ansvarlig over for dig for forudseelige tab og skader forårsaget af Kia. Hvis Kia ikke overholder disse brugervilkår, er Kia ansvarlig for tab eller skader, du måtte lide, som en forudseelig konsekvens af Kias brud på denne aftale eller vores manglende påpasselighed og kompetencer, men vi er ikke ansvarlige for tab eller skader, der ikke er forudseelige. Tab eller skader er forudseelige, i det omfang at det er indlysende, at de vil forekomme, eller hvis det stod klart for både dig og os, at de ville forekomme på tidspunktet for aftalens indgåelse. 16.11.2 Kia udelukker eller begrænser ikke på nogen måde sit ansvar over for dig, i det omfang at det er ulovligt. Dette omfatter ansvar for død eller personskade forårsaget af Kias forsømmelse eller forsømmelse fra Kias medarbejdere, repræsentanter eller underleverandører eller for svig eller videregivelse af urigtige oplysninger. 16.11.3 Kia er ikke ansvarlig for tab af forretning. Vi leverer udelukkende tjenester til privat brug. Hvis du bruger produkterne til kommercielle formål, til forretningsformål eller videresalg, påtager Kia sig intet ansvar for tabt fortjeneste, tab af forretning, driftsafbrydelser eller tab af forretningsmuligheder.
  16.12 Slovakiet
  16.12.1 I det omfang det er tilladt i henhold til gældende slovakisk lovgivning, er Kias kontraktlige og lovpligtige erstatningsansvar (især faktiske tab og tab af fortjeneste) begrænset, uanset det juridiske grundlag. Kia hæfter kun for skader op til det beløb, som Kia forudså, eller som Kia kunne have forudset som en mulig konsekvens af misligholdelse af Kias forpligtelse på tidspunktet for kontraktens opfyldelse under hensyntagen til alle fakta, Kia kendte eller burde have kendt til ved at udvise passende omhu. 16.12.2 Førnævnte ansvarsbegrænsninger gælder ikke for noget obligatorisk lovpligtigt ansvar. Derudover gælder sådanne ansvarsbegrænsninger ikke, hvis og i det omfang Kia har påtaget sig en bestemt garanti. 16.12.3 Du er forpligtet til at træffe rimelige foranstaltninger for at forhindre og minimere skader.
  16.13 Spanien
  16.13.1 Kia begrænser ikke sit obligatoriske lovpligtige ansvar, herunder, men ikke begrænset til, ansvar for forsætlig forsømmelse og ansvar for forsætligt forårsagede personskader. 16.13.2 Punkt 16.13.1 finder tilsvarende anvendelse på Kias ansvar for spildte udgifter.
  16.14 Sverige
  16.14.1 Kia er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tab eller skader, medmindre Kia har forårsaget tabet eller skaden ved forsætlig forseelse eller grov uagtsomhed. 16.14.2 Førnævnte ansvarsbegrænsninger gælder ikke for noget obligatorisk lovpligtigt ansvar, især ikke for forsætlig forsømmelse, ansvar i henhold til den svenske produktansvarslov (Produktansvarslagen) og ansvar for forsætligt forårsagede personskader. Derudover gælder sådanne ansvarsbegrænsninger ikke, hvis og i det omfang Kia har påtaget sig en bestemt garanti. 16.14.3 Punkterne 16.14.1 og 16.14.2 finder tilsvarende anvendelse på Kias ansvar for spildte udgifter. 16.14.4 Du er forpligtet til at træffe rimelige foranstaltninger for at forhindre og minimere skader.
  16.15 UK
  16.15.1 Kia er ansvarlig over for dig for forudseelige tab og skader forårsaget af Kia. Hvis Kia ikke overholder disse brugervilkår, er Kia ansvarlig for tab eller skader, du måtte lide, der er forudseelige konsekvenser af Kias misligholdelse af denne aftale eller vores manglende påpasselighed og kompetencer, men vi er ikke ansvarlige for tab eller skader, der ikke er forudseelige. Tab eller skader er forudseelige, i det omfang at det er indlysende, at de vil forekomme, eller hvis det stod klart for både dig og os, at de ville forekomme. 16.15.2 Kia udelukker eller begrænser ikke på nogen måde erstatningsansvaret over for dig, i det omfang at det er ulovligt. Det indebærer erstatningsansvar ved dødsfald eller personskader forårsaget som følge af Kias forsømmelser eller Kias medarbejderes, repræsentanters eller underleverandørers forsømmelser, for svig eller videregivelse af urigtige oplysninger, brud på dine lovmæssige rettigheder i forbindelse med tjenesterne, herunder retten til at modtage tjenester, som leveres med behørig dygtighed og omhu. 16.15.3 Kia er ikke ansvarlig for tab af forretning. Vi leverer udelukkende tjenester til privat brug. Hvis du bruger produkterne til kommercielle formål, forretningsformål eller videresalg, påtager Kia sig intet ansvar for tabt fortjeneste, tab af forretning, driftsafbrydelser eller tab af forretningsmuligheder.

 • 17. LOKALE LOVÆNDRINGER


 • Nedenstående tabel indeholder specifikke lokale lovændringer, der gælder, alt efter hvilket land du har din sædvanlige bopæl i.
  Belgien
  Punkt 5.1 Sidste sætning ændres som følger: Uden at det berører din ret til at gøre indsigelse under gældende lovgivning, må du ikke gengive (helt eller delvist), overføre (elektronisk eller på anden vis), modificere, udstille, udlevere, udstede licens til, linke eller på anden vis bruge tjenesterne til offentlige eller kommercielle formål uden vores forudgående tilladelse.
  Punkt 12.5, afsnit 1, ændres som følger: Vi har ret til at overdrage vores rettigheder og pligter i henhold til denne aftale, enten helt eller delvist, til en anden tjenesteudbyder ved at give dig 6 ugers varsel uden din godkendelse, forudsat at denne opgave ikke begrænser dine garantier som forbruger.
  Punkt 14 ændres som følger: Du accepterer udtrykkeligt, at opfyldelsen af aftalen begynder med din godkendelse på dagen, hvor du tilmelder dig Kia-kontoen (i tilfælde af Kia Connect-appen) og accepterer disse brugervilkår og derfor anerkender, at du mister din opsigelsesret i overensstemmelse med § VI.53,13° i belgisk lov om økonomiske rettigheder.
  Tjekkiet
  Punkt 13.2 slettes og erstattes som følger: Hvis du er forbruger, bortset fra at indgive et krav til de tjekkiske domstole eller i anden jurisdiktion, hvis det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, er du også berettiget til alternativ løsning af en forbrugertvist, der opstår som følge af eller i forbindelse med den aftale, der reguleres af disse brugervilkår, hos et godkendt alternativt konfliktløsningsorgan. Du kan finde den aktuelle liste over godkendte alternative konfliktløsningsorganer samt yderligere oplysninger om den gældende ADR-procedure på hjemmesiden for den tjekkiske handelsinspektionsmyndighed: https://www.adr.coi.cz. Du kan også sende en klage online til en ADR via den online konfliktløsningsplatform (ODR), som du finder her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  Punkt 14 slettes og erstattes som følger: Du anerkender og er udtrykkeligt indforstået med, at opfyldelsen af aftalen om levering af tjenesterne begynder med din godkendelse fra den dag, hvor du accepterer disse brugervilkår og derfor anerkender, at du mister opsigelsesretten i overensstemmelse med punkt 1837 (l) i den tjekkiske civillov.
  Ungarn
  Disse brugervilkår indgås i elektronisk form. Brugervilkårene indgås ved aktivering af tjenesterne med knappen ”JEG ACCEPTERER”. Brugervilkårene anses ikke for at være skriftlige, og du vil kunne gemme og få adgang til dem samt reproducere brugervilkårene på din databærer eller elektroniske enhed. Vi leverer de tekniske midler til at identificere og rette indlæsningsfejl ved elektronisk behandling inden afgivelsen af en juridisk bindende erklæring.
  Punkt 13.2 gælder ikke for dig, hvis du er forbruger.
  Holland
  Punkt 11.1 vil blive suppleret som følger: Kia forbeholder sig retten til at foretage rimelige ændringer i brugervilkårene og/eller tjenesterne. Du vil blive underrettet af os om eventuelle ændringer i disse brugervilkår og/eller i tjenesterne. Enhver sådan ændring træder i kraft, 6 uger efter at du har modtaget meddelelse herom.
  Polen
  Punkt 14 slettes og erstattes som følger: Du har ingen opsigelsesret. Dette gælder også i tilfælde, hvor du er forbruger, da brugen af Kia Connect-appen og eventuelle tjenester består i levering af digitalt indhold, der ikke er optaget på et varigt medie af Kia til dig. Hvis du er forbruger, anerkender og accepterer du, at du ved at downloade Kia Connect-appen giver dit samtykke til Kias øjeblikkelige påbegyndelse af aftalens opfyldelse, og at du ikke har nogen opsigelsesret.
  Dette dokument er et informationsaktiv tilhørende Kia og er beskyttet af relevante love og bestemmelser.