Kia Connect – Juridiske dokumenter

KIA CONNECT BRUGERVILKÅR

 • 1. ANVENDELSE

 • Disse brugervilkår (”brugervilkår”) gælder for brugen af Kia Connect-appen (”Kia Connect-appen”) og/eller brugen af Kia Connect via bilens instrumentbræt (”instrumentbræt”), som giver dig mulighed for at bruge visse Kia Connect-tjenester (”tjenester”). Tjenesterne er leveret af Kia Connect GmbH, registreret under registreringsnummer HRB 112541, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Tyskland, e-mail: info@kia-connect.eu (”Kia”; ”vi”; ”os”;” vores”) til brugeren af tjenesterne (”bruger”,"I" eller”du”).
  Har du spørgsmål til eller i forbindelse med disse brugervilkår, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice:
  Kia Connect GmbH
  E-mail: info@kia-connect.eu
  Postadresse: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Tyskland
  Telefonnummer: +49 8005330012
  [Se vores kontaktformular for kundesupport: https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/]
  For information om de personoplysninger, der indsamles og behandles i forbindelse med tjenesterne, henvises der til vores databeskyttelseserklæring for Kia Connect.

 • 2. BRUG AF TJENESTERNE

 • 2.1.
  Du kan bruge tjenesterne via Kia Connect-appen og/eller instrumentbrættet. Hvis du bruger tjenesten via Kia Connect-appen, har du brug for en Kia-konto og bliver muligvis nødt til at oprette forbindelse til Kia Connect-appen med et eller flere Kia-køretøjer. For at bruge tjenesterne via instrumentbrættet behøver du ikke at tilmelde dig og har heller ikke brug for en Kia-konto.
  2.2.
  Brug af tjenesterne via Kia Connect-appen kan kræve internetforbindelse eller andre teletjenester. Disse brugervilkår brug finder ikke anvendelse på de teletjenester, der kan være påkrævet for at kunne benytte tjenesterne via Kia Connect-appen. Disse er omfattet af en separat aftale (inklusive gebyrer) med din leverandør af teletjenester.
  2.3.
  Købsaftalen for køretøjet og aftalen om levering af tjenesterne i overensstemmelse med brugervilkårene er juridisk særskilte forretningsmæssige transaktioner og aftaler. Den ene aftales opfyldelse eller mangel på samme påvirker således på ingen måde den anden. Der vil derfor kunne være tilfælde, hvor du trods opfyldelse af købsaftalen om køretøjet ikke vil kunne bruge tjenesterne. Hvor det modsatte er tilfældet, fx hvor købsaftalen på køretøjet tilbageføres, vil aftalen om levering af tjenester til køretøjet kunne ophæves i overensstemmelse med punkt 9.4.
  2.4.
  Alle aftaler mellem Kia og dig indgås på det lokale sprog samt på engelsk. Efter indgåelse af aftalen vil du kunne se aftaleteksten i Kia Connect-appen og/eller på instrumentbrættet.
  2.5.
  Kia Connect Services kan kun bruges, hvis køretøjet kan modtage og også sende information. Dette er tilfældet, hvis køretøjet ikke har været slukket (slukket motor) i over syv dage. Hvis køretøjet har været slukket i over syv dage, er der behov for en komplet nulstilling. For at gøre dette selv skal du holde nulstillingsknappen på instrumentbrættet nede i fem sekunder ved hjælp af en kuglepen, mens køretøjet er tændt. Køretøjet kan derefter modtage data igen.
  2.6.
  Brugen af Kia Connect Services kan begrænses, hvis du tilslutter Kia Connect-appen til tredjepartsapps i strid med brugervilkårene.

 • 3. TJENESTERNE

 • 3.1.
  Med Kia Connect-appen og instrumentbrættet er det muligt at tilgå følgende tjenester, som er nærmere beskrevet i deres respektive tjenestebeskrivelser, der er en integreret del af disse brugervilkår (de faktisk tilgængelige tjenester kan variere alt efter køretøjsmodel, produktionsdato og modelversion – nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til os, se kontaktoplysninger i pkt. 1 ovenfor).
  3.1.1.
  KIA CONNECT-APPTJENESTER
  3.1.1.1.
  FJERNBETJENING
  3.1.1.1.1.
  Fjernbetjent klimastyring (kun elektriske køretøjer): Med denne tjeneste kan du med fjernbetjening styre og indstille klimaanlægget i dit elektriske køretøj, herunder afisningsfunktionerne, via Kia Connect-appen.
  3.1.1.1.2.
  Fjernbetjent opladning (kun elektriske og plug-in hybridbiler): Med denne tjeneste kan du via fjernbetjening starte og stoppe opladning af et elektrisk eller plug-in hybrid køretøjs batteri og implementere tidsindstillet opladning via Kia Connect-appen.
  3.1.1.1.3.
  Fjernbetjente døre: Tjenesten gør det muligt via fjernbetjening at låse/oplåse køretøjets døre via bestemte brugergrænseflader. Du kan låse alle døre og oplåse alle døre. Af sikkerhedshensyn vil tjenesten ved brug tjekke adskillige forudsætninger. Tjenesten kan hjælpe i situationer, hvor du er i tvivl om, hvorvidt du fik låst køretøjet korrekt, da dørene kan låses ved fjernbetjening.
  Lås ikke køretøjet via appen til fjernbetjening af dørene, mens køretøjets nøgle befinder sig i køretøjet. I visse tilfælde vil det måske ikke være muligt at åbne døren med fjernbetjeningen, så længe køretøjets nøgle er inde i køretøjet.
  3.1.1.1.4.
  Overførsel af brugerprofil: Tjenesten giver dig mulighed for at kontrollere og ændre køretøjsindstillinger i Kia Connect-appen. Du kan sikkerhedskopiere indstillingsoplysninger og anvende dem på dit køretøj.
  3.1.1.1.5.
  Fjernbetjente opvarmede og ventilerede sæder (kun elektriske køretøjer): Tjenesten gør det muligt for dig at fjernbetjene for- og bagsædets varme og ventilation i dit elektriske køretøj.
  3.1.1.1.6.
  Fjernbetjent vinduer: Tjenesten gør det muligt for dig at fjernbetjene vinduerne i dit køretøj.
  3.1.1.1.7.
  Fjernbetjent katastrofeblink (kun tilgængelig for EV 6): Tjenesten gør det muligt for dig at slukke katastrofeblinket med fjernbetjeningen.
  3.1.1.1.8.
  Fjernbetjent ladeklap: Tjenesten gør det muligt for dig at fjernbetjene ladeklappen i køretøjet.
  3.1.1.2.
  GEOGRAFISK INFORMATIONSSYSTEM (GIS)
  3.1.1.2.1.
  Send til køretøj: Med denne tjeneste kan du sende et interessepunkt (POI) til køretøjets navigationssystem og med det samme modtage positionsoplysninger, så snart køretøjets tænding er slået til.
  3.1.1.2.2.
  Find mit køretøj og Første-mil-navigation: Med denne tjeneste kan du lokalisere køretøjet og navigere hen til det ved hjælp af din smartphone. Køretøjets position vil blive vist i Kia Connect-appen.
  3.1.1.2.3.
  Mine kørsler: Tjenestenopsummerer alle ture med dato og tid, gennemsnits- og maksimumhastighed, antal kørte kilometer og samlet køretid.
  3.1.1.2.4.
  Sidste-mil-navigation: Tjenesten gør det muligt for dig at fortsætte med at navigere til din endelige destination ved hjælp af din smartphone efter parkering af køretøjet.
  3.1.1.3.
  KØRETØJSOPLYSNINGER
  3.1.1.3.1.
  Køretøjets status: Denne tjeneste giver dig følgende køretøjsoplysninger i Kia Connect-appen:
  ● Dørstatus
  ● Ladeklapstatus
  ● Bagagerum/kølerhjelmstatus
  ● Klimastatus
  ● Batteriladningsniveau, status for ladestik, opladningsstatus (kun elektriske køretøjer)
  ● Brændstofniveau
  ● Sædeopvarmnings- og ventilationsstatus
  ● Vinduesstatus
  ● Soltagsstatus
  ● 12V-batteristatus
  ● Lysstatus
  3.1.1.3.2.
  Køretøjsrapport: Du modtager en rapport i Kia Connect-appen. Rapporten indeholder oplysninger om køretøjsdiagnostik og kørselsmønstre. Du bliver informeret om eventuelle vedligeholdelses- eller reparationsbehov, om hvor alvorligt det er, hvor meget det haster, og hvad du konkret anbefales at gøre.
  3.1.1.3.3.
  Køretøjsdiagnostik: Levering af automatiseret diagnostiktjeneste. Når tændingen slås til, udfører køretøjet automatisk en diagnosescanning (Diagnostics Trouble Code (DTC)). Hvis der opdages en funktionsfejl, modtager du en meddelelse, der forklarer den fundne funktionsfejl, dens sværhedsgrad samt den anbefalede handling, der skal udføres.
  3.1.1.3.4.
  Energiforbrug: Du kan i Kia Connect-appen se oplysninger om energiforbrug, gennemsnitligt energiforbrug, tilbagelagt distance og energigenvinding.
  3.1.1.4.
  ADVARSEL OG SIKKERHED
  3.1.1.4.1.
  Køretøjets advarselssystem: Levering af en advarsel. Hvis et vindue er åbent, mens tændingen er slået fra, får du en notifikation i Kia Connect-appen.
  3.1.1.4.2.
  Tyverialarm (kun for køretøjer, der er udstyret med et tyverialarmssystem): Levering af en alarm. Hvis tyverialarmen aktiveres, modtager du en notifikation i Kia Connect-appen.
  3.1.1.4.3.
  Batteriafladningsalarm: Levering af status for batteriafladningen. Når 12V-batteriets opladetilstand går under et bestemt niveau, modtager du en notifikation i Kia Connect-appen.
  3.1.1.4.4.
  Bagsædepassageralarm: Levering af et advarselsnotifikationssystem. Hvis der registreres bevægelse på bagsædet, modtager du en notifikation i Kia Connect-appen.
  3.1.1.4.5.
  Tomgangsalarm: Levering af et advarselsnotifikationssystem. Hvis bilen står i parkeringsgear og kører i tomgang, og en dør åbnes, modtager du en notifikation i Kia Connect-appen.
  3.1.1.4.6.
  Alarmsystem til overvågning af højspændingsbatterier: Levering af et advarselssystem. Højspændingsbatteriets status overvåges, og hvis der konstateres en fejl, modtager du en notifikation i Kia Connect-appen og på instrumentbrættet.
  3.1.2.
  IN-CAR-TJENESTER
  3.1.2.1.
  Med Kia Live-tjenester kan man tilgå følgende funktioner:
  ● Trafik: Live trafikoplysninger til ruteberegning og visning af trafiksituationen; med Online Navigation kan du navigere til din ønskede destination på grundlag af en kombination af realtids- og historiske trafikoplysninger.
  ● Live interessepunkt: Information om interessepunkter i nærheden, ud fra køretøjets aktuelle position;
  ● Vejr: Lokale vejroplysninger;
  ● Parkering: Information om parkering på og uden for gadeområder, ud fra aktuel position, destination i nærheden, landmærke i nærheden, bymidte i nærheden;
  ● Interessepunkter el-køretøjer (kun for el-køretøjer og plug-in hybride el-køretøjer): Information om opladestationer i nærheden, herunder tilgængelighed, ud fra køretøjets aktuelle position;
  ● Interessepunkter forhandlere: Information om Kia-forhandlere i nærheden, ud fra aktuel position;
  ● Kamera/farezone-advarsel (hvis lovligt i dit bopælsland, se punkt 15): Systemet udsender advarsler i områder, hvor der sker mange ulykker og advarer dig om steder med høj ulykkesfrekvens samt hastighedsovervågning.
  ● Sportsliga: Sportsliga-information
  3.1.2.2.
  Med online-stemmegenkendelse kan du med talte kommandoer tilgå og styre tjenesterne og oprette og sende SMS-beskeder via en tilsluttet mobilenhed. Online-stemmegenkendelse opererer i et online-(cloud-)miljø. Dine stemmeprøver og GPS-data vil blive indsamlet og opbevaret med henblik på levering og forbedring af online-stemmegenkendelsen.
  3.1.2.3.
  Personlige kalender-/navigationssynkronisering: Den personlige kalender-/navigationssynkroniseringgør det muligt for dig at synkronisere din Google Kalender eller Apple Kalender fra din smartphone med kalenderen, som er integreret på instrumentbrættet. Dermed kan du se din private kalender på instrumentbrættets skærm og bruge den til at indstille en destination. Denne tjeneste er kompatibel med både Google Kalender og Apple Kalender.
  3.1.2.4.
  Notifikationscentret gør det muligt for dig at modtage meddelelser fra Kia på instrumentbrættet.
  3.1.2.5.
  NOTIFIKATIONER OM TILBAGEKALDELSER, SERVICEPÅMINDELSER OG SERVICEHANDLINGER.
  Kia vil:
  • Informere dig om igangværende tilbagekaldelser, som vedrører dit køretøj, hvortil Kia bruger det ovenfor nævnte notifikationscenter, eller Kia vil sende notifikationer via Kia Connect-appen eller via e-mail til den e-mailadresse, du er registreret med;


  • Sende dig påmindelser om kommende regelmæssig vedligeholdelse af dit Kia-køretøj. For at gøre dette vil Kia benytte ovennævnte notifikationscenter.
  For at sikre den nødvendige åbenhed vil Kia også informere dig via ovennævnte notifikationscenter samt sende notifikationer i Kia Connect-appen eller via e-mail til den e-mailadresse, du er registreret med,om forestående anbefalede servicehandlinger (såsom softwareopdateringer, udskiftning af dele med forbedrede dele eller kvalitetskontrol af bestemte komponenter på dit Kia-køretøj). For at undgå enhver tvivl skal det understreges, at information om forestående anbefalede servicehandlinger ikke er en tjeneste, der er defineret i brugervilkårene, og at den forudsætter dit samtykke.
  3.1.2.6.
  OTA-OPDATERING AF KORT OG INFOTAINMENT
  1. Gør OTA-opdateringer af kort og infotainment muligt:
  I. Opdateringer af kortene i køretøjets navigationssystem (efterfølgende benævnt "kortopdateringer") og/eller
  II. Opdateringer af infortainment-softwaren eller forbedringer af instrumentbrættets software (efterfølgende benævnes begge som "infotainment-opdatering")
  via vores server på det integrerede telematiksystem ved hjælp af den såkaldte "over the air"-metode.
  2. Processen med OTA-opdateringen af kort og infotainment foretages med følgende trin:
  I. OTA-opdatering af aktiveringssoftware til kort- og infotainment: Først skal softwaren være installeret i dit Kia-køretøj, som gør en opdatering af kort- og infotainment-funktioner mulig.
  II. Tilgængelighed: Dit instrumentbræt kontrollerer regelmæssigt, om der er en ny OTA-opdatering af kort- og infotainment tilgængelig.
  III. Download og installation: Alle tilgængelige OTA-opdateringer af kort og infotainment downloades og installeres automatisk på instrumentbrættet, hvis du (i) har godkendt den pågældende download og installation af OTA-opdateringer af kort- og infotainment på dit instrumentbræt eller (ii) har aktiveret automatisk download og installation af kort- og infotainment-opdateringer. Du kan fortsætte anvendelsen af dit infotainment-system under downloaden og installationen.
  IV. Færdiggørelse:Før færdiggørelsen af OTA-opdateringerne af kort og infotainment spørger instrumentbrættet, hvordan du ønsker at fortsætte. Du kan vælge mellem to muligheder: (i) afslut nu eller (ii) senere. Hvis du vælger "afslut nu", så afslutter systemet opdateringen. Under afslutningen af OTA-opdateringen af kort og infotainment kan du ikke anvende instrumentbrættet, da skærmen slukkes. Hvis du vælger "senere", vises et pop op-vindue om færdiggørelsen ved næste opstart af instrumentbrættet.
  V. Automatisk færdiggørelse: Hvis du aktiverer "Automatisk færdiggørelse", startes OTA-opdateringen af kort og infotainment automatisk efter 30 sekunder, og fremtidige OTA-opdateringer af kort og infotainment færdiggøres automatisk, uden at du modtager en separat notifikation eller skal foretage dig noget.
  VI. Detaljer: Hvis du trykker på "Detaljer", får du yderligere oplysninger om
  3. indholdet af OTA-opdateringen af kort og infortainment.
  Er du den første ejer af et nyt Kia-køretøj fra modelår 2022, som kan opdateres med OTA-opdateringer af kort og infotainment, og som er solgt fra maj 2021, så har du krav på mindst to gratis OTA-opdateringer af kort og infotainment (efterfølgende benævnt "gratis OTA-opdateringer af infotainment). Så snart du har modtaget de to gratis OTA-opdateringer af infotainment, kan du modtage flere gratis kort- og infotainment-opdateringer ved (i) at besøge hjemmesiden: https://update.kia.com/EU/E1/Main eller (ii) henvende dig til en forhandler. Bemærk venligst: For at undgå enhver tvivl skal det understreges, at disse kort-opdateringer og/eller infotainment-opdateringer fra hjemmesiden eller forhandleren så ikke foretages med den såkaldte "over the air"-metode.
  4. OTA-opdateringen af kort og infotainment er en del af tjenesten og derfor som standard aktiveret i dit køretøj.
  Yderligere oplysninger om opdateringsprocessen og detaljer om indholdet i hver OTA-opdatering af kort- og infotainment stilles til rådighed via instrumentbrættet.
  3.1.2.7.
  Like-knap til USB-musik og radio: Med like-knappen kan du udvælge og oprette en playliste med dine yndlingssange fra USB-musik og radio. Med like-knappen, som er integreret i musikfunktionen i infotainment-systemet, kan du sætte eller fjerne et favoritmærke ved en sang.
  3.1.2.8.
  Valet-parkeringsmodus: Når denne tjeneste er aktiveret i instrumentbrættet, og køretøjet køres af en anden person, kan du i Kia Connect-appen overvåge dit køretøjs position, tidspunktet for sidste gang tændingen blev slået fra, køretid, distance og højeste hastighed.
  3.1.2.9.
  Valet-advarsel: Når denne tjeneste er aktiveret i instrumentbrættet, kan du i Kia Connect-appen modtage notifikationer, hvis dit køretøj overskrider de afstands-, hastigheds- og tomgangsgrænser, som du har indstillet i Kia Connect-appen. Den tilladte distance begynder på det sted, hvor alarmen blev aktiveret.
  3.1.2.10.
  Geofence-advarsel: Hvis denne tjeneste er aktiveret i instrumentbrættet, kan du modtage notifikationer i Kia Connect-appen, hvis dit køretøj forlader et tilladt område eller kører ind i en spærrezone. Du kan fastlægge grænserne for tilladte områder og spærrezoner i Kia Connect-appen.
  3.1.2.11.
  Hastighedsadvarsel: Hvis denne tjeneste er aktiveret i instrumentbrættet, modtager du notifikationer i Kia Connect-appen, hvis dit køretøj overskrider den maksimale hastighed, som er indstillet Kia Connect-appen.
  3.1.2.12.
  Advarsel om tidsrum: Hvis denne tjeneste er aktiveret i instrumentbrættet, får du notifikationer i Kia Connect-appen, hvis dit køretøj køres uden for det tidsrum, som du har indstillet i Kia Connect-appen.
  3.1.2.13.
  Advarsel om tomgang: Hvis denne tjeneste er aktiveret i instrumentbrættet, får du notifikationer i Kia Connect-appen, hvis dit køretøj kører i tomgang i længere tid end den tid, som er indstillet i Kia Connect-appen.
  3.2.
  Følgende tjenester kræver indsamling og behandling af positionsdata (GPS-data): Kort og søgefunktion på startskærmmenu, Kia Conenct Live Services, online-stemmegenkendelse, personlig kalender-/navigationssykroniseringer, notifikationscenter, meddelelser om tilbagekaldelser, tjenesten påmindelser og servicehandlinger og OTA-opdateringer af kort og infotainment, fjernbetjent klimastyring (kun el-køretøjer), fjernbetjent opladning, fjernbetjente døre, Send til køretøj, Find mit køretøj, mine kørsler, køretøjets status, køretøjsrapport, køretøjsdiagnostik, køretøjsadvarsel og tyverialarm. Uden indsamling og behandling af positionsdata kan de respektive app-tjenester ikke leveres/bruges.
  3.3.
  Vi analyserer og forbedrer kontinuerligt tjenesterne med henblik på udvikling af nye mobilitets- og mobilitetsrelaterede produkter og/eller tjenester for at sikre vores produkter og/eller forbedre vores tjenester. Til det formål foretager vi automatiseret analyse af data, baseret på statistiske og matematiske modeller til identifikation af forbedringsmuligheder.
  3.4.
  Tjenesterne kan slås fra ved deaktivering af
  1. tjenesterne i instrumentbrættet og/eller
  2. tjenesterne og/eller OTA-opdateringerne af kort og infotainment i Kia Connect-appen

 • 4. OPHAVSRET

 • 4.1.
  Alt indhold på tjenesterne tilhører Kia, dets direkte eller indirekte datterselskaber eller tilknyttede virksomheder (herefter under ét benævnt ”Kia Group”) eller tredjepart og er ophavsretligt beskyttet. Alle rettigheder forbeholdes. Alle rettigheder til tjenesterne, underliggende software, indhold og arrangement ejes af Kia-Koncernen og dennes licensgivere. Du må ikke sælge, distribuere, offentliggøre, sende, omdele eller kommercielt udnytte tjenesterne på nogen som helst vis uden vores udtrykkelige skriftlige samtykke. Du må ikke gengive (helt eller delvist), overføre (elektronisk eller på anden måde), modificere, udstille, udlevere licenser, linke eller på anden måde bruge tjenesterne til offentlige eller kommercielle formål uden vores forudgående tilladelse.
  4.2.
  Intet i disse brugervilkår skal fortolkes på en sådan måde, at der gives licens eller ret til at bruge billeder, varemærker, tjenestemærker eller logoer, som alle tilhører Kia Group. Kia Group forbeholder sig alle rettigheder med hensyn til virksomhedsspecifikke oplysninger eller materiale i forbindelse med tjenesterne og vil udøve eller håndhæve sådanne rettigheder i videst muligt omfang, som gældende ophavsret og varemærkelov foreskriver det.

 • 5. BRUGERFORPLIGTELSER

 • 5.1.
  Du har pligt til at overholde gældende lovgivning og respektere tredjepartsrettigheder, når du bruger tjenesterne.
  5.2.
  Derudover må du ikke misbruge tjenesterne.
  5.3.
  Sørg for, at du ikke ændrer dit køretøj (herunder hardware- og softwareændringer eller brug af tredjepartssoftware) på nogen måde, der kan påvirke tjenesternes funktionalitet.
  5.4.
  Med hensyn til brugen af instrumentbrættet:
  5.4.1.
  Du må ikke bruge det SIM-kort, der bruges til levering af tjenesterne: (a) til transmission af stemme (inklusive VOIP); (b) til at få adgang til den offentligt adresserbare destination (fx offentlig IP-adresse) inklusive ved brug af proxy, gateway eller routing; (c) på en sådan måde, at sikkerhedsforanstaltninger gennembrydes, uanset om konsekvenserne af indtrængen resulterer i svig eller datatab; (d) på en sådan måde, der bruger tjenesterne eller software i forbindelse med internet relay chat, peer-to-peer fildeling, bit torrent eller proxy server-netværk; (e) på en måde, der involverer spamming, forsendelse af uopfordrede e-mails eller reklamer eller vedligeholdelse af en åben SMTP relay; eller (f) på anden måde, der fører til at netværket forringes.
  5.4.2.
  Du må ikke offentliggøre resultatet af nogen benchmark- eller performancetest af SIM-kortet, netværket, tjenesterne eller nogen del heraf til tredjepart.
  5.4.3.
  I det omfang du bruger SIM-kortet til levering af tjenesterne, skal vi orientere dig om følgende: 4G/LTE-tjenesterne (fra en ekstern serviceudbyder) er kun tilgængelig på kompatible enheder (fx instrumentbrættet), der understøtter den helt særlige 4G/LTE-frekvens for det specifikke roaming-netværk. Hvor 4G/LTE-tjenester ikke er tilgængelige, vil der afhængigt af tilgængeligheden være adgang til 2G- eller 3G-netværk, som er kompatible med instrumentbrættet.

 • 6. SERVICEGEBYR

 • Hvis intet andet er nævnt i disse brugervilkår, leveres tjenesterne gratis i en periode på 7 år, startende den dag, hvor køretøjet sælges til den første ejer, dvs. på tidspunktet for ikrafttrædelse af den oprindelige købsaftale. Vi forbeholder os retten til at udbyde yderligere tjenester i fremtiden, underlagt særskilte brugervilkår.
  Er du den første ejer af et nyt Kia-køretøj fra modelår 2022, som kan opdateres med OTA-opdateringer af kort og infotainment, og som er solgt fra maj 2021, så har du krav på mindst to gratis OTA-opdateringer af kort og infotainment (efterfølgende benævnt "gratis OTA-opdateringer af infotainment"). Så snart du har modtaget de to gratis OTA-opdateringer af infotainment, kan du modtage flere gratis kort- og/eller infotainment-opdateringer ved (i) at besøge hjemmesiden: https://update.kia.com/EU/E1/Main eller (ii) henvende dig til en forhandler. Bemærk venligst: For at undgå enhver tvivl skal det understreges, at disse kort-opdateringer og/eller infotainment-opdateringer fra hjemmesiden eller forhandleren så ikke foretages med den såkaldte "over the air"-metode.

 • 7. OPPETID

 • 7.1.
  Vi forbeholder os retten til midlertidigt eller permanent at lukke for adgangen til tjenesterne, helt eller delvist, af tekniske eller sikkerhedsmæssige årsager (fx i tilfælde af sikkerhedsbrister) eller andre vægtige årsager.
  7.2.
  Levering og brug af tjenesterne kan være underlagt restriktioner i forhold til aktuelt teknisk niveau, som ligger uden for vores kontrol. Dette gælder ikke mindst tilgængeligheden af dataforbindelser leveret af teleselskaber. I individuelle tilfælde kan manglende tilgængelighed af netværket føre til, at tjenesterne ikke er tilgængelige, da den nødvendige dataoverførsel ikke kan ske. Derudover kan kortvarige kapacitetsflaskehalse opstå som følge af spidsbelastninger på tjenesterne, trådløse og faste netværk og på internettet.
  7.3.
  Forstyrrelser og afbrydelser vil også kunne forekomme som følge af force majeure, herunder pandemier og epidemier, strejker, lockouts og myndighedsordrer, og som følge af tekniske eller andre tiltag (fx reparation, vedligeholdelse, softwareopdateringer og udbygninger), som det måtte blive nødvendigt at foretage på vores systemer eller på systemer drevet af leverandører, udbydere, indholdsleverandører og netværksoperatører, og som er nødvendige for, at tjenesterne fungerer korrekt og/eller kan forbedres.
  7.4.
  I tilfælde hvor der måtte forekomme lukning, forstyrrelser og/eller afbrydelser som anført i dette pkt. 7, vil vi så vidt muligt på forhånd underrette dig herom med angivelse af årsagen hertil.

 • 8. DATABESKYTTELSE

 • For oplysninger om hvordan vi indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med levering af tjenesterne, henvises der til vores databeskyttelseserklæring for Kia Connect.
  Du skal informere enhver anden bruger/fører af køretøjet om, at tjenesterne er aktiveret. Særligt skal du orientere sådanne andre brugere/førere om den databehandling, der finder sted, jf. databeskyttelseserklæringen for Kia Connect og om det faktum, at tjenesterne kræver indsamling og behandling af positionsdata (GPS-data).

 • 9. VARIGHED OG OPHØR

 • 9.1.
  Retten til at bruge tjenesterne starter den dag, hvor køretøjet sælges til den første ejer, dvs. på tidspunktet for ikrafttrædelse af den oprindelige købsaftale, og ophører automatisk 7 år derefter.
  9.2.
  Du kan til enhver tid opsige aftalen om levering af tjenesterne, og dermed retten til at bruge disse, med seks måneders forudgående varsel med ophør ved udgangen af et kalenderkvartal.
  9.3.
  Begge parter kan til enhver tid hæve aftalen med gyldig grund.
  9.4.
  Hvis købsaftalen på et køretøj tilbageføres, hvis forhandleren generhverver eller på anden måde tager køretøjet tilbage, hvis en leasingaftale ophører, eller hvis køretøjet sælges til tredjepart, stjæles eller totalskades, er begge parter berettiget til at opsige tjenesterne for det pågældende køretøj. Opsigelsen bliver gyldig, så snart en part modtager opsigelsen. Hvis køretøjet sælges eller overdrages til tredjemand, skal du slette alle data lagret i køretøjet.
  9.5.
  Vi forbeholder os retten til permanent eller midlertidigt at blokere og/eller tilbagekalde brugen af tjenesterne samt at opsige aftalen i tilfælde af væsentlig misligholdelse af disse brugervilkår.
  9.6.
  Hvis du sælger dit køretøj eller på anden måde permanent overdrager det til tredjepart, skal du sørge for at deaktivere tjenesterne på instrumentbrættet. I dette tilfælde er køretøjet frakoblet Kia Connect-appen, men Kia-kontooplysningerne i Kia Connect-appen slettes ikke.

 • 10. ÆNDRINGER AF DISSE BRUGERVILKÅR

 • 10.1.
  Kia forbeholder sig retten til at foretage rimelige ændringer i brugervilkårene og/eller tjenesterne. Især foretager vi lejlighedsvist lovpligtige opdateringer, dvs. ændringer, der bringer vores tjenester i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vi kan også foretage disse opdateringer af vores tjenester af sikkerhedsmæssige årsager og for at sikre, at de opfylder forventede kvalitetsstandarder (såsom dem, der er beskrevet i afsnittet om juridiske garantier). Derudover kan vi ændre vores tjenester af følgende grunde:

  ● Tilpasning til nye teknologier
  ● For at forøge eller reducere antallet af brugere af tjenesten
  ● For at tilpasse betingelserne ved vigtige ændringer i forbindelse med licenser eller samarbejder med tredjepart
  ● For at forhindre misbrug eller skader.
  10.2.
  Du vil blive underrettet af os om eventuelle ændringer i disse brugervilkår og/eller tjenesterne. Hvis du ikke gør indsigelser mod disse ændringer skriftligt (fx e-mail, fax) inden 4 uger efter modtagelse af meddelelsen, anses ændringerne for accepteret. Vi vil udtrykkeligt underrette dig om retten til at afvise og konsekvenserne ved passivitet.
  10.3.
  Hvis du afviser ændringerne, forbeholder vi os retten til at ophæve enhver ret til at bruge den eller de berørte app-tjenester med 6 ugers varsel med ophør ved udgangen af et kalenderkvartal.

 • 11. DIVERSE

 • 11.1.
  Disse brugervilkår udgør den fulde aftale mellem parterne vedrørende brug af tjenesterne og erstatter således alle eventuelle tidligere aftaler, skriftlige såvel som mundtlige, indgået mellem parterne vedrørende samme.
  11.2.
  Eventuelle afvigende, modstridende eller supplerende vilkår og betingelser fra din side vedrørende brugen af tjenesterne anerkendes kun, hvis de er skriftligt og udtrykkeligt godkendt af os.
  11.3.
  Eventuelle ændringer og tilføjelser til brugervilkårene, såvel som de notifikationer herom, der er nødvendige for deres ikrafttræden, skal foretages skriftligt (fx e-mail eller fax). Kravet om skriftlighed kan også i sig selv kun fraviges skriftligt.
  11.4.
  Vi har ret til med seks ugers varsel over for dig at overdrage alle eller enkelte af vores rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale til en anden tjenesteudbyder. Sker dette, er du dog berettiget til at opsige aftalen senest en måned efter modtagelse af sådant skriftligt varsel, idet aftalen således anses for ophørt på tidspunktet for den påtænkte overdragelse af aftalen til det selskab, der indtræder i aftalen i stedet for Kia. Vi vil i den skriftlige meddelelse om overdragelsen udtrykkeligt orientere dig om denne opsigelsesret. For god ordens skyld præciseres, at denne ret er uden præjudice for vores ret til, til enhver tid, at opsige disse brugervilkår, og dermed retten til at bruge tjenesterne, med 6 ugers varsel i henhold til punkt 9.2

 • 12. KUNDESERVICE / KLAGER

 • 12.1.
  Du kan anvende de i punkt 1 ovenfor anførte kontaktoplysninger i tilfælde af spørgsmål eller klager.
  12.2.
  EU-kommissionen har en hjemmeside til online konfliktløsning, hvor forbrugere og erhvervsdrivende kan få hjælp til udenretlig løsning af konflikter. Den kan tilgås her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kia deltager ikke, og er ikke forpligtet til at deltage, i alternativ konfliktløsning ved nogen forbrugerinstans til alternativ konfliktløsning.

 • 13. INFORMATION OM FORTRYDELSESRET

 • Hvis du er forbruger (fx en naturlig person, der afgiver ordrer med et formål, der ikke står i sammenhæng med kommerciel aktivitet eller dine aktiviteter som selvstændig erhvervsdrivende), har du ret til fortrydelsesret i overensstemmelse med gældende lovgivning.
  13.1.
  RET TIL FORTRYDELSESRET
  Du har ret til at gøre brug af fortrydelsesretten indenfor fjorten dage efter, du har indgået aftalen.
  Fristen udløber 14 dage efter indgåelse af aftalen.
  For at gøre brug af fortrydelsesretten beder vi dig informere Kia Connect GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Tyskland, telefonnummer +49 800 7773044 og e-mail support@kia-connect.eu om dit ønske om at gøre brug af fortrydelsesretten med en utvetydig skrivelse (fx et brev sendt per post eller mail). Du kan bruge vedhæftede skabelon som blanket til tilbagetrækningen fra aftalen, men det er ikke obligatorisk. Du kan også udfylde blanketten elektronisk og sende blanketten eller en lignende skrivelse på vores hjemmeside under https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form. Hvis du gør brug af denne mulighed, vil vi bekræfte modtagelsen af tilbagetrækningen med brug af et varigt medie. (fx per e-mail) med kort varsel.
  For at imødekomme deadline for tilbagetrækningen er det tilstrækkeligt at gøre brug af fortrydelsesretten inden perioden for fortrydelsesret udløber.
  13.2.
  TILBAGETRÆKNINGENS GYLDIGHED
  Hvis du trækker denne aftale tilbage, tilbagebetaler vi alle beløb betalt af dig, inklusive leveringsomkostninger (med undtagelse af yderligere omkostninger opstået grundet valg af anden type af levering end standardleveringen tilbudt af os) uden retmæssig forsinkelse og ikke senere end 14 dage fra den dag, hvor vi modtager information om din beslutning om at trække aftalen tilbage. Tilbagebetalingen sker med brug af samme betalingsmetode, som den du brugte til den første transaktion, medmindre du udtrykkeligt har udtrykt ønske om at bruge en anden. Under alle omstændigheder vil der ikke tilfalde dig omkostninger i forbindelse med tilbagebetalingen.
  Retten til tilbagetrækning udløber i tilfælde af aftaler om levering af digitalt indhold, der ikke leveres på et fysisk medium under følgende betingelser:
  1. Ved aftaler, der ikke forpligter dig til at betale en pris, hvis Kia er begyndt at udføre aftalens indhold;
  2. Ved aftaler, der forpligter dig til at betale en pris, hvor Kia har påbegyndt udførelsen af aftalen.
  1. Du forud har givet udtrykkeligt samtykke til, at Kia skal begynde udførelsen af aftalen, før fortrydelsesretten udløber,
  2. Du har tilkendegivet, at med hans/hendes samtykke iht. 13.2 b)(i) afgiver han/hun retten til at tilbagetrække aftalen, så snart udførelse af aftalen er sat i gang og
  3. Kia har givet dig en bekræftelse i paragraf 312f i tysk civillovgivning (Bürgerliches Gesetzbuch, "BGB").
  13.3.
  SKABELON TILBAGETRÆKNINGSBLANKET
  (udfyldes og returneres udelukkende, hvis du ønsker at trække dig fra aftalen)
  ● Til Kia Connect GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Tyskland, [e-mailadresse]:
  ● -Jeg/vi (*) meddeler hermed, at jeg/vi (*) trækker os fra min/vores (*) aftale om levering af følgende tjenester (*),
  ● Bestilt den (*)/modtaget den (*)
  ● Forbrugerens/forbrugernes navn
  ● Forbrugerens/forbrugernes adresse
  ● Forbrugeren/forbrugernes underskrift (kun hvis denne meddelelse gives på papir)
  ● Dato
  (*) Slet så det passer

 • 14. LOVPLIGTIG GARANTI

 • I henhold til loven og nærværende brugervilkår har du ret til, (1) at tjenesten har en bestemt kvalitet og (2) muligheder for afhjælpning af mangler, hvis noget ikke virker. Hvis du er forbruger, har du alle lovpligtige garantirettigheder, som forbrugere er berettigede til i henhold til gældende lov samt alle yderligere rettigheder, som er fastlagt i nærværende brugervilkår.

 • 15. ANSVAR

 • Følgende ansvar gælder for dig i det land, hvor du har din sædvanlige bopæl:
  Østrig
  Kia er ikke underlagt noget andet ansvar end (1) ansvar for grov uagtsomhed eller forsæt og (2) ansvar for skyldigt forårsaget legemsbeskadigelse eller død.
  Belgien
  15.1 I det fulde omfang, der er tilladt i henhold til gældende lov, skal Kias kontraktmæssige og udenfor kontraktmæssige ansvar uanset dets juridiske grund (hvad enten det er garanti, kontrakt, erstatning, uagtsomhed eller på anden måde, herunder for latente/skjulte mangler), for tab og skader, der opstår af eller i forbindelse med levering af tjenesterne eller enhver forsinkelse eller afbrydelse i leveringen af tjenesterne, begrænses som følger: 15.1.1 Kia hæfter op til det forventede beløb for skader typiske for denne type aftaler, som følge af misligholdelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser; 15.1.2 Kia er ikke ansvarlig på grund af en overtrædelse af ikke-væsentlige kontraktlige forpligtelser eller for en let uagtsom overtrædelse af anden gældende diligenspligt; og 15.1.3 Kia hæfter ikke for særlige, indirekte eller følgeskader, herunder, men ikke begrænset til, brugstab, tab af data, fortjeneste, besparelser, muligheder, goodwill såvel som for tredjeparts krav (selvom Kia er blevet underrettet om muligheden for sådan skade). 15.2 Ovennævnte ansvarsbegrænsninger gælder ikke (i) noget obligatorisk lovpligtigt ansvar (såsom ansvar for defekte produkter), (ii) ansvar for personskader eller død forårsaget af enhver handling eller undladelse af Kia, (iii) ethvert ansvar for svig eller grov uagtsomhed, eller (iv) ethvert andet ansvar, som ikke kan begrænses eller udelukkes ved lov. Derudover gælder sådanne ansvarsbegrænsninger ikke, hvis og i det omfang Kia har påtaget sig en bestemt garanti.
  Tjekkiet
  15.1 Kias kontraktmæssige og lovbestemte erstatningsansvar for skader forårsaget af let uagtsomhed er, uafhængigt af dets juridiske begrundelse, begrænset som følger: a) Kia hæfter op til det forventede beløb for skader typiske for denne type aftaler, som følge af misligholdelse af kontraktlige forpligtelser; b) Kia hæfter ikke for indirekte skader, der kan opstå som følge af brugen af tjenesterne. 15.2 Ovennævnte ansvarsbegrænsninger finder ikke anvendelse på obligatorisk lovpligtigt ansvar, især ikke ansvar for grov uagtsomhed eller forsætlig forsømmelse, skade forårsaget af en persons naturlige rettigheder eller ansvar for mangelfulde produkter. Derudover gælder sådanne begrænsninger af ansvar ikke med hensyn til svagere parter i betydningen i § 433 (2) i den tjekkiske civillov, og hvis og i det omfang Kia har påtaget sig en bestemt garanti. 15.3 Punkt 15.1 og 15.2 finder tilsvarende anvendelse på Kias ansvar for spildte udgifter. 15.4 Du er forpligtet til at foretage rimelige handlinger for at forhindre og minimere skader.
  Frankrig
  15.1 Kias kontraktligt ansvar for skader forårsaget af mindre uagtsomhed begrænses som følger: 15.1.1 Kia hæfter op til det forventede beløb for skader typiske for denne type aftaler, som følge af misligholdelse af kontraktlige forpligtelser; 15.1.2 Kia hæfter ikke for indirekte skader, der kan opstå som følge af brugen af tjenesterne; 15.1.3 Kia hæfter ikke for skader forårsaget af en force majeure-begivenhed (dvs. en begivenhed uden for Kias kontrol, og som ikke med rimelighed kunne have været forventet på tidspunktet for aftalens indgåelse). 15.2 Ovennævnte ansvarsbegrænsninger gælder ikke for obligatorisk lovpligtigt ansvar, især ansvar for grov uagtsomhed og/eller forsætlig forsømmelse, ansvar for defekte produkter og ansvar for personskader. Derudover gælder sådanne ansvarsbegrænsninger ikke, hvis og i det omfang Kia har påtaget sig en bestemt garanti. 15.3 Punkt 15.1 og 15.2 finder tilsvarende anvendelse på Kias ansvar for spildte udgifter.
  Tyskland
  15.1 Kias kontraktmæssige og lovbestemte erstatningsansvar for skader forårsaget af let uagtsomhed er, uafhængigt af dets juridiske begrundelse, begrænset som følger: 15.1.1 Kia hæfter op til det forventede beløb for skader typiske for denne type aftaler, som følge af misligholdelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser; 15.1.2 Kia hæfter ikke for let uagtsom overtrædelse af enhver anden gældende diligenspligt. 15.2 Ovennævnte ansvarsbegrænsninger gælder ikke for noget obligatorisk lovpligtigt ansvar, især ikke for forsætlig forsømmelse, ansvar i henhold til den tyske produktansvarslov (Produkthaftungsgesetz), og ansvar for skyldigt forårsagede personskader. Derudover gælder sådanne ansvarsbegrænsninger ikke, hvis og i det omfang Kia har påtaget sig en bestemt garanti. 15.3 Punkt 15.1 og 15.2 finder tilsvarende anvendelse på Kias ansvar for spildte udgifter. 15.4 Du er forpligtet til at foretage rimelige handlinger for at forhindre og minimere skader. 15.5 Kia er ikke ansvarlig for brug af kamera-/farezone-alarmer, der er forbudt i henhold til afsnit 23, stk. 1c i den tyske færdselslov (”StVO”) (se afsnit 15). 15.6 TomTom Global Content BV er ikke ansvarlig for brugen af kamera-/farezone-advarsler, der er forbudt i henhold til paragraf 23, stk. 1c i den tyske færdselslov (”StVO”) (se afsnit 15). 15.7 HERE Europe B.V. er ikke ansvarlig for brug af kamera-/farezone-alarmer, der er forbudt i henhold til paragraf 23, stk. 1c i den tyske færdselslov (StVO") (se afsnit 15).
  Ungarn
  15.1 I det fulde omfang, der er tilladt i henhold til gældende lov, skal Kias kontraktmæssige og udenfor kontraktmæssige ansvar uanset dets juridiske grund (hvad enten det er garanti, kontrakt, erstatning, uagtsomhed eller på anden måde, herunder for latente/skjulte mangler), for tab og skader, der opstår af eller i forbindelse med levering af tjenesterne eller enhver forsinkelse eller afbrydelse i leveringen af tjenesterne, være begrænset som følger: 15.1.1 Kia hæfter op til det forventede beløb for skader typiske for denne type aftaler, som følge af misligholdelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser; 15.1.2 Kia er ikke ansvarlig på grund af en overtrædelse af ikke-væsentlige kontraktlige forpligtelser eller for en let uagtsom overtrædelse af anden gældende diligenspligt; og 15.1.3 Kia hæfter ikke for særlige, indirekte eller følgeskader, herunder, men ikke begrænset til, brugstab, tab af data, fortjeneste, besparelser, muligheder, goodwill såvel som for tredjeparts krav (selvom Kia er blevet underrettet om muligheden for sådan skade). 15.2 Ovennævnte ansvarsbegrænsninger gælder ikke, hvis og i det omfang Kia har påtaget sig en bestemt garanti. Intet i disse brugervilkår begrænser eller udelukker Kias erstatningsansvar for (i) død eller personskade som følge af Kias uagtsomhed eller uagtsomhed fra Kias ansatte eller repræsentanter (ii) forsætlig forseelse (iii) misligholdelse af forpligtelser, der følger af reglerne for den offentlige orden og (iv) ethvert andet tilfælde, hvor Kias ansvar ikke kan begrænses eller udelukkes i henhold til gældende lovgivning.
  Italien
  15.1 Kias ansvar for skader forårsaget af let uagtsomhed er begrænset som følger: 15.1.1 Kia hæfter op til det forventede beløb for skader typiske for denne type aftaler, som følge af misligholdelse af kontraktlige forpligtelser; 15.1.2 Kia hæfter ikke for let uagtsom overtrædelse af enhver anden gældende diligenspligt. 15.2 Ovennævnte ansvarsbegrænsninger gælder ikke, hvis og i det omfang Kia har påtaget sig en bestemt garanti. Intet i disse brugervilkår begrænser eller udelukker Kias ansvar for (i) død eller personskade som følge af Kias uagtsomhed eller uagtsomhed hos Kias medarbejdere eller repræsentanter; (ii) grov uagtsomhed eller forsætlig forsømmelse (iii) misligholdelse af forpligtelser, der følger af reglerne for den offentlige orden; og (iv) ethvert andet tilfælde hvor Kias ansvar ikke kan begrænses eller udelukkes i henhold til gældende lov. 15.3 Punkt 15.1 og 15.2 finder tilsvarende anvendelse på Kias ansvar for spildte udgifter. 15.4 Du er forpligtet til at foretage rimelige handlinger for at forhindre og minimere skader.
  Holland
  15.1 I det omfang det er tilladt i henhold til gældende obligatorisk lov, hæfter Kia, uanset grund, ikke for skader, der opstår som følge af eller i forbindelse med aftalen om levering af tjenesterne eller selve tjenesterne. Ovenstående gælder ikke, hvis ansvaret skyldes grov uagtsomhed eller forsætlig forseelse fra Kias ledelse. 15.2 Du er forpligtet til at foretage rimelige handlinger for at forhindre og minimere skader.
  Norge
  15.1 Kias kontraktmæssige og lovbestemte erstatningsansvar for skader forårsaget af let uagtsomhed er, uafhængigt af dets juridiske begrundelse, begrænset som følger: 15.1.1 Kia hæfter op til det forventede beløb for skader typiske for denne type aftaler, som følge af misligholdelse af kontraktlige forpligtelser; 15.1.2 Kia hæfter ikke for let uagtsom overtrædelse af enhver anden gældende diligenspligt; 15.1.3 Kias ansvar er begrænset til NOK 5.000 pr. hændelse. 15.2 Ovennævnte ansvarsbegrænsninger gælder ikke for obligatorisk lovpligtigt ansvar, inklusive ansvar i henhold til den norske produktansvarslov. Derudover gælder sådanne ansvarsbegrænsninger ikke, hvis og i det omfang Kia har påtaget sig en bestemt garanti.
  Polen
  15.1 Kia er ikke ansvarlig for faktiske tab og/eller tab af fortjeneste, medmindre det skyldes Kias forsætlige forsømmelse. 15.2 Ovennævnte ansvarsbegrænsninger gælder ikke for obligatorisk lovpligtigt ansvar, især for ansvar for forsætlig forsømmelse, ansvar i henhold til den polske produktansvarslov (Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów), ansvar for farligt produkt i henhold til den polske civillov (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny) og ansvar for skyldige personskader.
  Republikken Irland
  15.1 Kia er ansvarlig overfor dig for forudseelige tab og skader forårsaget af Kia. Hvis Kia ikke lever op til disse brugervilkår, er Kia ansvarlig for tab eller skader, du måtte lide, der er forudseelige resultater af Kias brud på denne aftale eller vores manglende påpasselighed og kompetencer, men vi er ikke ansvarlige for nogen tab eller skader, der ikke er forudseelige. Tab eller skader er forudseelige i det omfang, at det er indlysende, at de vil forekomme, eller hvis det stod klart for både dig og os, at de ville indtræde. 15.2 Kia udelukker eller begrænser ikke på nogen måde erstatningsansvaret overfor dig på en ulovlig måde. Dette omfatter ansvar: for død eller personskade forårsaget af Kias uagtsomhed eller uagtsomhed fra Kias medarbejdere, repræsentanter eller underleverandører eller for svig eller bedragerisk vildledning. 15.3 Kia er ikke ansvarlig for økonomiske tab. Vi leverer udelukkende tjenester til privat brug. Hvis du bruger produkterne til kommerciel brug, til forretningsformål eller gensalg påtager Kia sig ikke et ansvar for tabt fortjeneste, økonomiske tab, driftsafbrydelser eller tab af forretningsmuligheder.
  Slovakiet
  15.4 I det omfang det er tilladt i henhold til gældende slovakiske love, er Kias kontraktmæssige og lovbestemte erstatningsansvar (især faktiske tab og tab af fortjeneste) begrænset, uanset dets retlige grund. Kia hæfter kun for skader op til det beløb, som Kia forudså, eller som Kia kunne have forudset som et muligt resultat af misligholdelse af Kias forpligtelse på tidspunktet for kontraktens gennemførelse under hensyntagen til alle fakta, Kia kendte eller burde have kendt til ved at udvise passende omhu. 15.1 De ovennævnte ansvarsbegrænsninger gælder ikke for noget obligatorisk lovpligtigt ansvar. Derudover gælder sådanne ansvarsbegrænsninger ikke, hvis og i det omfang Kia har påtaget sig en bestemt garanti. 15.2 Du er forpligtet til at foretage rimelige handlinger for at forhindre og minimere skader.
  Spanien
  15.5 Kia begrænser ikke sit obligatoriske lovpligtige ansvar, inklusive men ikke begrænset til ansvar for forsætlig forsømmelse og ansvar for skyldigt forårsagede personskader. 15.1 Punkt 15.1 finder tilsvarende anvendelse på Kias ansvar for spildte udgifter.
  Sverige
  15.6 Kia er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tab eller skade, medmindre Kia har forårsaget tab eller skade ved forsætlig forseelse eller grov uagtsomhed. 15.1 Ovennævnte ansvarsbegrænsninger gælder ikke for noget obligatorisk lovpligtigt ansvar, især ikke for forsætlig forsømmelse, ansvar i henhold til den svenske produktansvarslov (Produktansvarslagen), og ansvar for skyldigt forårsagede personskader. Derudover gælder sådanne ansvarsbegrænsninger ikke, hvis og i det omfang Kia har påtaget sig en bestemt garanti. 15.2 Punkt 15.1 og 15.2 finder tilsvarende anvendelse på Kias ansvar for spildte udgifter. 15.3 Du er forpligtet til at foretage rimelige handlinger for at forhindre og minimere skader.
  UK
  15.7 Kia er ansvarlig overfor dig for forudseelige tab og skader forårsaget af Kia. Hvis Kia ikke lever op til disse brugervilkår, er Kia ansvarlig for tab eller skader, du måtte lide, der er forudseelige resultater af Kias brud på denne aftale eller vores manglende påpasselighed og kompetencer, men vi er ikke ansvarlige for nogen tab eller skader, der ikke er forudseelige. Tab eller skader er forudseelige i det omfang, at det er indlysende, at de vil forekomme, eller hvis det stod klart for både dig og os, at de ville indtræde. 15.1 Kia udelukker eller begrænser ikke på nogen måde erstatningsansvaret overfor dig på en ulovlig måde. Det indebærer erstatningsansvar ved dødsfald eller personlige skader forårsaget som konsekvens af Kias forsømmelser eller Kias medarbejderes, repræsentanters eller underleverandørers forsømmelser, for svig eller svigagtig vildledning, brud på dine lovmæssige rettigheder i forbindelse med tjenester, inklusive retten til at modtage tjenester, der suppleres med behørig dygtighed og omhu. 15.2 Kia er ikke ansvarlig for økonomiske tab. Vi leverer udelukkende tjenester til privat brug. Hvis du bruger produkterne til kommerciel brug, til forretningsformål eller gensalg påtager Kia sig ikke et ansvar for tabt fortjeneste, økonomiske tab, driftsabrydelser eller tab af forretningsmuligheder.

 • 16. LOKALE LOVÆNDRINGER

 • Nedenstående tabel indeholder specifikke lokale lovændringer alt efter det land, hvor du har din sædvanlige bopæl.
  Belgien
  Punkt 4.1 sidste sætning ændres som følger: Uden at det berører din ret til at gøre indsigelse under gældende lovgivning, må du ikke gengive (helt eller delvist), overføre (elektronisk eller på anden måde), modificere, udstille, udlevere, licensere, linke eller på anden måde bruge tjenesterne til offentlige eller kommercielle formål uden vores forudgående tilladelse. Punkt 11.4, afsnit 1, ændres som følger: Vi har ret til at overdrage vores rettigheder og pligter i henhold til denne aftale enten helt eller delvist til en anden tjenesteudbyder ved at give brugerne seks ugers varsel uden din godkendelse, forudsat at denne opgave ikke begrænser dine garantier som forbruger. Punkt 13 ændres som følger: Du accepterer udtrykkeligt, at udførelsen af kontrakten begynder med din godkendelse på dagen, hvor du tilmelder dig Kia-kontoen (i tilfælde af Kia Connect App) og accepterer de nuværende brugervilkår og derfor anerkender, at du mister din fortrydelsesret i overensstemmelse med artikel VI.53,13° i belgisk lov om økonomiske rettigheder.
  Tjekkiet
  Punkt 12.2 slettes og erstattes som følger: Hvis du er forbruger, bortset fra at indgive et krav til de tjekkiske domstole eller i anden jurisdiktion, hvis det er tilladt i henhold til gældende love, har du også ret til alternativ løsning af en forbrugertvist, der opstår som følge af eller i forbindelse med den aftale, der er reguleret af disse brugervilkår, hos et godkendt alternativt konfliktløsningsorgan. Du kan finde den aktuelle liste over godkendte alternative konfliktløsningsorganer samt yderligere oplysninger om den gældende ADR-procedure på hjemmesiden for den tjekkiske handelsinspektionsmyndighed: https://www.adr.coi.cz. Du kan også indsende en klage online til en ADR via online konfliktløsningsplatform (ODR), der er tilgængelig her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Punkt 13 slettes og erstattes som følger: Du anerkender og er udtrykkeligt indforstået med, at udførelsen af aftalen vedrørende levering af tjenesterne begynder med din godkendelse fra den dag, hvor du accepterer de nuværende brugervilkår og derfor anerkender, at du mister retten til tilbagetrækning i overensstemmelse med afsnit 1837 (l) i den tjekkiske civillov.
  Tyskland
  Punkt 3.1.2.1 vil blive suppleret som følger: Det bemærkes udtrykkeligt, at paragraf 23, stk. 1c i den tyske færdselslov (Straßenverkehrsordnung, ”StVO”) forbyder brugen af køretøjets hastighedsovervågningsalarm under kørsel i Tyskland. Du har pligt til at deaktivere hastighedsovervågningsalarmen, overholde gældende lovgivning og respektere tredjepartsrettigheder, når du bruger tjenesterne.
  Ungarn
  Disse brugervilkår indgås i elektronisk form. Brugervilkårene indgås ved aktivering af tjenesterne med knappen ”ACCEPTÉR”. Brugervilkårene anses ikke for at være lavet skriftligt, og du vil være i stand til at gemme dem og få adgang til og reproducere brugervilkårene på din databærer eller elektroniske enhed. Vi leverer de tekniske midler til at identificere og rette indlæsningsfejl ved elektronisk behandling inden afgivelsen af en juridisk bindende erklæring. Punkt 12.2 gælder ikke for dig, hvis du er forbruger.
  Holland
  Punkt 10.1 vil blive suppleret som følger: Kia forbeholder sig retten til at foretage rimelige ændringer i brugervilkårene og/eller tjenesterne. Du vil blive underrettet af os om eventuelle ændringer i disse brugervilkår og/eller i tjenesterne. Enhver sådan ændring træder i kraft 6 uger efter, at du har modtaget meddelelse herom.
  Polen
  Punkt 13 slettes og erstattes som følger: Du har ingen fortrydelsesret. Dette gælder også i tilfælde, hvor du er forbruger, da brugen af Kia Connect-appen og eventuelle tjenester består i levering af digitalt indhold, der ikke er optaget på en holdbar enhed af Kia til dig. Hvis du er forbruger, accepterer du, at du ved at downloade Kia Connect-appen giver dit samtykke til øjeblikkelig start af opfyldelse fra Kia, og at du ikke har nogen fortrydelsesret.

  Gældende fra december 2022