Kia Connect Frequently Asked Questions

   

Generelt

• Kia Connect Store er en onlineshop, som er tilgængelig via Kia Connect-appen, hvor man kan købe opgraderinger og betalingstjenester til Kia-køretøjer.

• Alle brugere af Kia Connect-app med et tilknyttet køretøj har adgang Kia Connect Store.

• "Kia Connect Store er en tjeneste fra Kia Connect og derfor knyttet til de 7 års gratis Kia Connect-tjenester. Disse tjenester er gratis i en periode på syv år fra den dato, hvor køretøjet blev købt af den første ejer, og dermed den dato, hvor den oprindelige købskontrakt træder i kraft. Med forbehold for ændringer i denne periode."

• "Kia Pay er en ny digital Wallet-tjeneste, som uden problemer muliggør betalinger for opgraderinger og tjenester. Kia Pay tilbyder Kia-ejere og -kørere mulighed for at foretage køb i Kia Connect Store og understøtte betalinger i fremtidige Kia-systemer."

• Når du går til kassen i Kia Connect Store, afvikles processen af Kia Pay. Efter gennemført betaling bliver du Kia Pay bruger.

·         Kia Pay er en gratis tjeneste. For at kunne bruge Kia Pay skal du dog være Kia Connect kunde. Kia Connect-tjenesterne er gratis i en periode på syv år fra den dato, hvor køretøjet blev købt af den første ejer, og dermed den dato, hvor den oprindelige købskontrakt træder i kraft. Med forbehold for ændringer i denne periode.

Opgraderinger og tjenester

• Opgraderingerne, som Kia Connect Store stiller til rådighed, udvikles først efter købet af køretøjet for at forbedre kundeoplevelsen og holde køretøjet opdateret.

• Opgraderinger giver Kia-køretøjer nye softwarefunktioner via over-the-air-opdateringer og anvender hertil den eksisterende hardware. Derfor er prisen for opgraderinger ikke inkluderet i køretøjets pris.

• Opgraderinger tilføjer nye funktioner via softwarebaserede opdateringer og anvender hertil køretøjets allerede eksisterende hardware. Opgraderingen Remote Smart Parking Assistance 2 (RSPA 2) byder på nye funktioner, som gør brug af køretøjets advarsel om parkeringsafstand, 360°-visningen, advarsel om parkeringsafstand siden og den bagerste parkeringsassistent, som er indeholdt i teknologi-pakken.

• Det er desværre ikke muligt, fordi opgraderinger altid kun købes til et bestemt køretøj. Du skal købe opgraderingerne igen til andre køretøjer baseret på deres egnethed.

• Købte opgraderinger er altid kun tilgængelige for det køretøj, der er valgt på købstidspunktet, og kan derfor ikke overføres til andre køretøjer. Hvis et familiemedlem er tilknyttet til det samme køretøj i Kia Connect-appen, kan brugeren gøre brug af fordelene ved den opgradering, som du har købt til det delte køretøj.

• For at annullere Kia Connect-tjenester skal tidligere aktiverede tidsbegrænsede opgraderinger først deaktiveres, da de kræver en forbindelse for at fungere korrekt. Du kan anmode om deaktivering af opgraderinger ved at kontakte Kia Connect kundeservice. Ellers vil tidsbegrænsede opgraderinger automatisk blive afinstalleret, når Kia Connect-tjenesterne deaktiveres i dit køretøj.

• Hvis du har købt en opgradering med livslang brug, kan den næste ejer af køretøjet anvende opgraderingen.

• Ved tidsbegrænsede opgraderinger skal disse afinstalleres, før Kia Connect-tjenster deaktiveres.

• For opgraderinger købt med livslang brug sker der ingen ændringer. Tidsbegrænsede opgraderinger gøres tilgængelige igen efter genaktiveringen af Kia Connect-tjenesterne, såfremt brugsperioden ikke er udløbet.

• Du kan henvende dig til Kia Connect kundeservice, hvis du har brug for hjælp til genaktivering af tidsbegrænsede opgraderinger.

• For at aktivere musikstreamingfunktionen behøver du ikke at have en betalingspligtig konto hos en understøttet streamingtjeneste (f.eks. Amazon Music). Men for at kunne bruge tjenesten og faktisk streame musik i dit køretøj efter aktiveringen, skal du have en betalingskonto hos en af de understøttede udbydere.

Betalingsproces

• Når købet af opgraderingen er gennemført, downloades installationscertifikatet, og en installations-pop-up vises, når køretøjet startes igen. Det afhænger af netværkets signalstyrke, hvor lang tid installationen tager.

• Normalt er installationen afsluttet efter omkring 1 minut, men den kan også vare 2-5 minutter.

• Når du åbner Kia Connect Store i appen, kontrollerer systemet dit køretøjs egnethed i forhold til opgraderinger og tjenester og viser kun dem, som du kan købe eller aktivere.

• Hvis du af en eller anden grund ikke kan købe en opgradering eller en tjeneste, så informeres du af Kia Connect Store med en pop-up-besked, når du åbner opgraderingens/tjenestens detaljeside.

• Dit køretøj skal være tilknyttet kontoen i Kia Connect-appen og være egnet til installation af opgraderinger.

• Dit køretøj skal opfylde mindstekravene til softwareversionen. Hvis denne betingelse ikke er opfyldt, så få du en fejlmelding, når du forsøger at købe den valgte opgradering.

• BVær opmærksom på, at Boost-opgraderingen kun kan købes og bruges til køretøjer, der er solgt og indregistreret i Tyskland. I alle andre tilfælde skal køretøjet recertificeres efter, at produktet "Boost" er købt. Hvis disse forudsætninger er opfyldt, kan du også køre dit køretøj i EU- og ikke-EU-lande.

• Vær opmærksom på, at Boost-opgraderingen kun kan købes og bruges til køretøjer, der er solgt og indregistreret i Tyskland. I alle andre tilfælde skal køretøjet recertificeres efter, at produktet "Boost" er købt.

• Hvis disse forudsætninger er opfyldt, kan du også køre dit køretøj i EU- og ikke-EU-lande.

• Hvis du ikke aktiverer Kia Connect-tjenester i dit køretøj, og du ikke har tilknyttet nogen Kia Connect-app med dit køretøj, så mangler Kia den nødvendige information om køretøjet for at tilbyde opgraderinger til dig.

• Købsprocessen er identisk for alle typer køretøjskøb, dvs. for eksempel firma-, leasing- eller lejebiler.

• Dog kan en opdatering af OTA (over-the-air) være nødvendig efter køb af opgraderinger, og derfor skal der ikke være noget apparat tilsluttet til OBD-stikket i køretøjet.

• Desuden skal alle åbne transaktioner (installation/deaktivering af opgraderinger etc.) være afsluttet.

• Du kan registrere op til 5 kredit-/debitkort i Kia Pay. Registrer dit kort ved at gå ind på Kia Connect-betalingssiden og tilføje eller ændre en betalingsmetode.

• Du skal anvende dit eget kreditkort for at købe opgraderinger.

• Opgraderingerne uden prøveperiode skal betales straks efter bestillingen. Derfor er det ikke muligt at ændre betalingsmetoden.

• Hvis dit køb omfatter en opgradering med en gratis prøveperiode, vil du ikke kunne ændre betalingsmetoden, før opgraderingsbetalingen udløses ved udløbet af den 14-dages gratis prøveperiode.

• Hvis du ønsker at ændre betalingsmetode for køb af den valgte opgradering efter den gratis prøveperiode, skal du annullere den gratis prøveperiode inden for 14 dage og købe opgraderingen igen ved hjælp af en anden betalingsmetode.

• Bemærk, at i dette tilfælde vil den gratis prøveperiode ikke være tilgængelig.

• Du kan betale opgraderinger og tjenester med vores Kia Pay System. Registrer dit kreditkort under dit første køb, så bliver det også gemt i Kia Pay System til fremtidige køb.

• Hvis dit kreditkort, der er registreret i Kia Pay, er udløbet, vil du ikke kunne foretage køb via Kia Pay med det kreditkort. Tilføj venligst et nyt kreditkort under den næste betalingsproces.

• "Hvis du har flere køretøjer i din Kia Connect-app, så kontroller, at det rigtige køretøj er valgt, før du åbner Kia Connect Store. I Store vises opgraderinger og tjenester baseret på egnetheden for det køretøj, som er valg i Kia Connect App."

• Naviger i Kia Connect Store til området [Forvalte upgrades] og så til fanen [Betalingshistorik] for at se betalingstransaktioner.

Opsigelse

• For mange opgraderinger tilbyder Kia Connect en gratis 14-dages prøveversion, hvilket fremgår af opgraderingens detaljeside i Kia Connect Store. Dette giver dig mulighed for at drage fordel af den gratis prøveperiode med hver af de tilsvarende opgraderinger ved dit første køb.

• Hvis du ikke er tilfreds med opgraderingen, kan du annullere den gratis prøveperiode inden for 14 dage.

• Hvis der ikke er en gratis prøveversion tilgængelig for den valgte opgradering eller den valgte tjeneste, kan du ikke annullere opgraderingen efter købet, i overensstemmelse med dit samtykke til tidlig opsigelse af retten til at annullere, der blev meddelt i købsprocessen.

• Hvis du opsiger prøveversionen, mens køretøjet er tændt, kan du anvende opgraderingen indtil næste start af køretøjet.

• Men opgraderingen deaktiveres ved en genstart og er ikke længere tilgængelig, når deaktiveringen er afsluttet.

• Ja, du kan anmode om en deaktivering af den købte opgradering ved at konkakte vores Kia Connect kundeservice.

• Der opstår ingen ekstra gebyrer, hvis du anmoder om deaktivering af en opgradering.

Installation

• Der er ingen tidsfrist for download af certifikatfiler til opgraderinger.

• Installationsprocessen kan startes direkte efter, at købsprocessen er afsluttet. Der vises en installations-popup, når køretøjet startes.

• Selv hvis køretøjet ikke startes i en vis periode, er der ingen tidsfrist for installationen.

• Kontroller først, om den købte opgradering vises korrekt i fanen [Betalingshistorik], i [Forvalte upgrades] sektionen af Kia Connect Store. Hvis opgraderingen ikke er på købslisten: Købet er ikke gennemført, fordi betalingen ikke er gennemført endnu. Kontroller listen igen, og fortsæt installationen, når status er ændret.

• Hvis opgraderingen er på købslisten: Kontroller opgraderingens status i fanen [Forvalte upgrades] i [Forvaltning] sektionen i Kia Connect Store.

• Hvis statussen viser et problem med installationen, bedes du henvende Kia Connect kundeservice for mere hjælp.

• Efter opgraderingen er købt i Kia Connect Store, kan installationen startes i dit køretøj.

• Start køretøjet og følg anvisningerne på skærmen. Installationsprocessen starter, når køretøjet er slukket, gearet står i P, og alle døre er lukket.

• Netværkforbindelsen i dit køretøj kan på mange steder som i en parkeringskælder eller i en kø være dårlig.

• Forsøg i dette tilfælde at starte installationen på et åbent område. Hvis dette problem ikke løses, så kontakt Kia Connect kundeservice.

• Hver opgradering stiller krav til OTA-firmware, så firmware-opdateringer er nødvendige, hvis systemversionen ikke opfylder mindstekravene.

• Installer opdateringen, hvis der vises en pop-up om firmware-opdateringen. Genstart køretøjet, og vent til pop-up'en om installation af opgradering vises for at fortsætte med installation af opgraderingen.

• Det er normalt, at pop-up-vinduet vises, når diagnoseapparatet, som scanner køretøjets tilstand, er forbundet med OBD-stikket.

• Adskil diagnoseapparatet fra stikket, og prøv igen.

• Hvis problemet stadig forekommer, så forsøg følgende trin: -genstart køretøjet.

• Prøv at genstarte køretøjet to eller tre gange.

• Hvis dette ikke løser problemet, så kontroller opgraderingens status i fanen [forvalte upgrade] i området [forvaltning] i Kia Connect Store. Hvis statussen viser et problem med installationsprocessen, så henvend dig til Kia Connect kundeservice for mere hjælp.

Andet

• Nogle af opgraderingerne, som tilbydes i Kia Connect Store, tilbyder en 14-dages gratis prøveversion. Oplysninger herom finder du på opgraderingernes detaljeside.

• Enhver bruger af Kia Connect-appen kan benytte en prøveversion af en opgradering én gang, såfremt denne valgmulighed tilbydes.

• Hvis du ikke længere ønsker at bruge Kia Connect Store og de tilknyttede tjenester, bedes du kontakte Kia Connect kundeservice for at anmode om deaktivering af eventuelle aktiverede opgraderinger i dit køretøj.

• Hvis du ønsker, at Kia skal fjerne alle data relateret til dine købsaktiviter, så bedes du henvende dig til Kia Connect kundeservice.

• For at annullere Kia Connect-tjenester skal tidligere aktiverede tidsbegrænsede opgraderinger først deaktiveres, da de kræver en forbindelse for at fungere korrekt.

• Du kan anmode om deaktivering af opgraderinger ved at kontakte Kia Connect kundeservice. Ellers vil tidsbegrænsede opgraderinger automatisk blive deaktiveret, når Kia Connect-tjenesterne i dit køretøj bliver deaktiveret.

• De opgraderinger med livslang brug, som du har købt, vil stadig være tilgængelige, selvom Kia Connect-tjenesten opsiges.

• Hvis du ikke ønsker at anvende Kia Pay mere, så fjern alle registrerede betalingsmetoder i Kia Pay.

• Hvis du ønsker, at Kia skal fjerne alle data relateret til dine købsaktiviter, så bedes du henvende dig til Kia Connect kundeservice.

• De livstidsopgraderinger, du har købt, vil være tilgængelige, uanset om du opsiger Kia Connect-tjenesten. De købte tidsbegrænsede opgraderinger af Kia Connect-tjenesterne kan genaktiveres i køretøjet, hvis opgraderingens levetid ikke er udløbet.

• Kontakt venligst Kia Connect kundeservice for at anmode om genaktivering af de tidsbegrænsede opgraderinger.