Právne dokumenty k Kia Connect

KIA CONNECT PODMIENKY POUŽÍVANIA

 • 1. ROZSAH

 • Tieto podmienky používania („Podmienky používania“) sa vzťahujú na používanie Aplikácie Kia Connect („Aplikácia Kia Connect“) a/alebo na používanie služby Kia Connect prostredníctvom hlavnej jednotky vozidla („Hlavná jednotka“), ktoré vám poskytujú možnosť využívať určité služby KiaConnect („Služby“). Služby poskytuje spoločnosť Kia Connect GmbH, zaregistrovaná pod registračným číslom HRB 112541, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, email: info@kia-connect.eu („Kia“, „my“, „nás“, „náš“) pre používateľov Služieb („Používateľ“ alebo „vy“).
  Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa alebo súvisiace s týmito Podmienkami používania, môžete kontaktovať našu zákaznícku linku:

  Kia Connect GmbH
  E-mail: info@kia-connect.eu
  Poštová adresa: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main
  Telefón: +49 8005330012

  [Pre zákaznícku podporu prejdite na náš kontaktný formulár: https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/]
  Informácie týkajúce sa osobných údajov zhromažďovaných a spracovávaných v súvislosti so Službami nájdete v našom Vyhlásení o ochrane osobných údajov.

 • 2. POUŽÍVANIE SLUŽIEB

 • 2.1.
  Služby môžete používať prostredníctvom Aplikácie Kia Connect a/alebo Hlavnej jednotky. Ak používate Službu prostredníctvom Aplikácie Kia Connect, potrebujete Účet Kia a možno budete musieť prepojiť Aplikáciu Kia Connect s jedným alebo viacerými vozidlami Kia. Ak chcete využívať Služby prostredníctvom Hlavnej jednotky, nemusíte sa prihlasovať a nepotrebujete Účet Kia.
  2.2.
  Používanie Služieb prostredníctvom Aplikácie Kia Connect môže vyžadovať prístup na internet alebo iné telekomunikačné služby. Tieto Podmienky používania sa nevzťahujú na telekomunikačné služby, ktoré sa môžu vyžadovať na používanie Služieb prostredníctvom Aplikácie Kia Connect. Tieto služby sú predmetom osobitnej zmluvy (vrátane poplatkov) s vaším poskytovateľom telekomunikačných služieb.
  2.3.
  Kúpna zmluva na vozidlo a zmluva týkajúca sa poskytovania Služieb v súlade s Podmienkami používania sú právne samostatné obchodné transakcie a zmluvy. Plnenie jednej zo zmlúv nemá žiadne účinky na príslušnú druhú zmluvu. Za určitých okolností to môže mať za následok, že splníte kúpnu zmluvu na vozidlo bez toho, aby ste mohli používať Služby. V opačnom prípade, napr. v prípade reverznej transakcie kúpnej zmluvy na vozidlo, môže byť zmluva o poskytovaní Služieb pre príslušné vozidlo ukončená v súlade s článkom 9.4.
  2.4.
  Všetky zmluvy medzi spoločnosťou Kia a vami sa uzatvárajú v miestnej jazykovej verzii a anglickom jazyku. Po uzavretí príslušnej zmluvy vám bude text zmluvy k dispozícii v Aplikácii Kia Connect a/alebo v Hlavnej jednotke.
  2.5.
  Služby Kia Connect je možné použiť len vtedy, ak vozidlo dokáže prijímať a odosielať informácie. Ide o prípad, ak vozidlo nebolo vypnuté (vypnuté zapaľovanie) dlhšie ako sedem dní. Ak bolo vozidlo vypnuté dlhšie ako sedem dní, je potrebný tvrdý reset. Ak to chcete urobiť sami, stačí pri zapnutom vozidle podržať resetovacie tlačidlo na hlavnej jednotke na päť sekúnd pomocou pera. Vozidlo potom môže znova prijímať dáta.
  2.6.
  Používanie Služieb Kia Connect môže byť obmedzené, ak pripojíte aplikáciu Kia Connect k aplikáciám tretích strán v rozpore s jej používaním.

 • 3. SLUŽBY

 • 3.1.
  Aplikácia Kia Connect a Hlavná jednotka umožňujú prístup k nasledujúcim Službám, ktoré sú podrobnejšie opísané v popisoch služieb príslušných Služieb a ktoré sú súčasťou týchto podmienok používania (dostupné služby sa môžu líšiť v závislosti od modelu vášho vozidla, dátumu výroby a úrovne výbavy – ak si želáte ďalšie informácie, kontaktujte nás, prosím, prostredníctvom kontaktných údajov uvedených článku 1 vyššie).
  3.1.1.
  SLUŽBY APLIKÁCIE KIA CONNECT
  3.1.1.1.
  NA DIAĽKU
  3.1.1.1.1.
  Ovládanie klimatizácie na diaľku (len pre vozidlá s elektrickým pohonom): Prostredníctvom Aplikácie Kia Connect vám táto Služba umožňuje diaľkovo ovládať a plánovať klimatizáciu vášho elektrického vozidla vrátane funkcií odmrazovania.
  3.1.1.1.2.
  Nabíjanie na diaľku (platí len pre vozidlá s elektrickým pohonom a plug-in hybridné vozidlá): Táto Služba vám umožňuje na diaľku spustiť a zastaviť nabíjanie batérie elektrického a plug-in hybridného vozidla a plánovať nabíjanie prostredníctvom Aplikácie Kia Connect.
  3.1.1.1.3.
  Diaľkové ovládanie dverí: Táto Služba vám umožňuje na diaľku zamknúť/odomknúť dvere vozidla prostredníctvom spoľahlivých používateľských rozhraní. Budete môcť zamknúť alebo odomknúť všetky dvere. Na zaistenie bezpečnosti a ochrany pri používaní tejto Služby, Služba najskôr skontroluje niekoľko podmienok. Táto Služba vám môže pomôcť v situáciách, keď si nepamätáte, či ste správne zamkli vozidlo, a umožní vám vykonať túto akciu na diaľku.

  Nezatvárajte vozidlo cez diaľkové ovládanie dverí v aplikácii, kým je kľúč FOB vo vnútri. Za určitých okolností, ak sa kľúč FOB nachádza vo vozidle, diaľkové otváranie dverí nemusí fungovať.
  3.1.1.1.4.
  Prenos profilu používateľa: Táto Služba vám umožňuje kontrolovať a meniť nastavenia vozidla v Aplikácii Kia Connect. Môžete zálohovať informácie o nastaveniach a použiť ich vo svojom vozidle.
  3.1.1.1.5.
  Diaľkové vyhrievanie a ventilácia sedadiel (len pre vozidlá s elektrickým pohonom): Táto Služba vám umožňuje diaľkovo ovládať vyhrievanie a vetranie predných a zadných sedadiel vášho elektrického vozidla.
  3.1.1.1.6.
  Diaľkové ovládanie okien: Táto Služba vám umožňuje diaľkovo ovládať okná vášho vozidla.
  3.1.1.1.7.
  Diaľkové ovládanie výstražných svetiel (len pre vozidlá Kia EV6): Táto Služba vám umožňuje na diaľku vypnúť výstražné svetlá.
  3.1.1.1.8.
  Diaľkové ovládanie klapky nabíjacej zásuvky: Táto Služba vám umožňuje diaľkovo ovládať klapku nabíjacej zásuvky vozidla.
  3.1.1.2.
  SYSTÉM ZEMEPISNÝCH INFORMÁCIÍ (GIS)
  3.1.1.2.1.
  Odoslať do vozidla: Táto Služba vám umožňuje odoslať bod záujmu (BZ) do navigačného systému vozidla a po naštartovaní vozidla okamžite získať informácie o jeho polohe.
  3.1.1.2.2.
  Hľadanie vozidla a navigácia prvej míle: Táto Služba vám umožňuje lokalizovať vozidlo a dostať sa k nemu pomocou smartfónu. Poloha vozidla sa zobrazí v Aplikácii Kia Connect.
  3.1.1.2.3.
  Prehľad jázd: Táto Služba poskytuje súhrn každej jazdy s dátumom a časom, priemernou a maximálnou rýchlosťou, prejdenou vzdialenosťou a časom prepravy.
  3.1.1.2.4.
  Navigácia poslednej míle: Táto Služba vám umožňuje pokračovať v navigácii do cieľového miesta pomocou smartfónu po zaparkovaní vozidla.
  3.1.1.3.
  INFORMÁCIE O VOZIDLE
  3.1.1.3.1.
  Stav vozidla: Táto Služba vám v Aplikácii Kia Connect poskytne nasledujúce informácie o vozidle:
  ● Stav dverí
  ● Stav klapky nabíjacej zásuvky
  ● Stav kufra/kapoty
  ● Stav klimatizácie
  ● Stav nabitia batérie, stav nabíjacej zástrčky, stav nabíjania (len pre vozidlá s elektrickým pohonom)
  ● Stav paliva
  ● Stav vyhrievania a ventilácie sedadiel
  ● Stav okien
  ● Stav strešného okna
  ● Stav 12V batérie
  ● Stav svetiel
  3.1.1.3.2.
  Prehľad o vozidle: V Aplikácii Kia Connect získate diagnostické informácie o vozidle a informácie o spôsobe jazdy. Dostanete informácie o problémoch, ktoré vyžadujú údržbu alebo opravy, ako aj informácie o závažnosti problému, neodkladnosti opráv/údržby a odporúčaných úkonoch.
  3.1.1.3.3.
  Diagnostika vozidla: Poskytovanie automatizovanej diagnostickej Služby. Po naštartovaní vozidlo automaticky vykoná diagnostické skenovanie (Diagnostics Trouble Code (DTC)). Ak sa zistí porucha, zobrazí sa správa s vysvetlením zistenej poruchy, jej závažnosti, ako aj odporúčané kroky, ktoré treba vykonať.
  3.1.1.3.4.
  Spotreba energie: V Aplikácii Kia Connect si môžete zobraziť spotrebu energie, priemernú spotrebu energie, prejdenú vzdialenosť a informácie o rekuperácii energie.
  3.1.1.4.
  VÝSTRAHA A BEZPEČNOSŤ
  3.1.1.4.1.
  Výstraha vozidla: Výstražné upozornenie. Vždy, keď je pri vypnutom zapaľovaní otvorené okno, zobrazí sa v Aplikácii Kia Connect správa s upozornením.
  3.1.1.4.2.
  Alarm pri krádeži (len pre vozidlá, ktoré sú vybavené poplašným alarmom): Poskytovanie výstražných upozornení. Kedykoľvek zaznie poplašný alarm, dostanete upozornenie zobrazené v Aplikácii Kia Connect.
  3.1.1.4.3.
  Upozornenie na vybitú batériu: Poskytovanie výstražných upozornení. Vždy, keď stav nabitia 12V batérie klesne pod určitú úroveň, zobrazí sa v Aplikácii Kia Connect správa s upozornením.
  3.1.1.4.4.
  Upozornenie na pasažierov vzadu: Poskytovanie výstražných upozornení. Pri každom zistení pohybu na zadnom sedadle sa v Aplikácii Kia Connect zobrazí správa s upozornením.
  3.1.1.4.5.
  Upozornenie na zapnutý motor: Poskytovanie výstražných upozornení. Vždy, keď je zaradený prevodový stupeň P, motor beží a otvoria sa dvere, zobrazí sa v Aplikácii Kia Connect správa s upozornením.
  3.1.1.4.6.
  Výstražný systém monitorovania vysokonapäťovej batérie: Poskytovanie výstražných upozornení. Stav vysokonapäťovej batérie je monitorovaný a vždy, keď sa zistí porucha, v Aplikácii Kia Connect a v Hlavej jednotke sa zobrazí správa s upozornením.
  3.1.2.
  SLUŽBY VO VOZIDLE
  3.1.2.1.
  Služby Kia Connect Live zahŕňajú nasledujúce služby:
  ● Premávka: živé dopravné informácie pre výpočet trás a zobrazenie dopravnej situácie; On-line navigácia vám umožňuje využívať navigáciu do určeného cieľa na základe kombinácie dopravných údajov v reálnom čase a historických dopravných informácií,
  ● Aktuálny bod záujmu (BZ): informácie o najbližšom BZ na základe aktuálnej polohy vozidla,
  ● Počasie: miestne informácie o počasí,
  ● Parkovanie: informácie o parkovaní na ulici a mimo ulice na základe aktuálnej polohy, blízkeho cieľa, blízkej posuvnej značky, blízkeho mestského centra,
  ● EV BZ (len pre vozidlá s elektrickým pohonom a plug-in hybridné vozidlá s elektrickým pohonom): informácie o nabíjacích staniciach v okolí, vrátane informácie o dostupnosti na základe aktuálnej polohy,
  ● Predajca BZ: informácie o polohe predajcu Kia v blízkom okolí na základe aktuálnej polohy vozidla,
  ● Upozornenia na radary/nebezpečné zóny (ak to právne predpisy vo vašej krajine dovoľujú, pozri článok 15): systém poskytuje výstrahy na miestach s veľmi častým výskytom dopravných nehôd a upozorní vás na ne alebo na radary,
  ● Športové ligy: Informácie o športových ligách.
  3.1.2.2.
  Hlasové ovládanie on-line umožňuje používať hovorené príkazy na prístup k Službám a vytváranie a odosielanie textových správ cez pripojené mobilné zariadenie. Hlasové ovládanie on-line sa prevádzkuje v on-line (cloudovom) prostredí. Na účely prevádzkovania a zlepšovania Hlasového ovládania on-line budú získavané a ukladané vaše vzorky hlasu a údaje GPS.
  3.1.2.3.
  Osobný kalendár/synchronizácia navigácie: Táto Služba vám umožňuje synchronizovať váš Kalendár Google alebo Kalendár Apple na vašom smartfóne s integrovanou funkciou kalendára Hlavnej jednotky. To vám umožní vidieť váš osobný kalendár na obrazovke Hlavnej jednotky a použiť ho na nastavenie cieľa. Táto služba je kompatibilná s Kalendárom Google aj Kalendárom Apple.
  3.1.2.4.
  Centrum oznámení vám umožňuje prijímať správy od spoločnosti Kia na Hlavnej jednotke.
  3.1.2.5.
  OZNÁMENIA O SŤAHOVANÍ VOZIDIEL Z TRHU, SERVISNÉ UPOZORNENIA A OZNÁMENIA O SERVISNÝCH ÚKONOCH:
  Spoločnosť Kia:
  ● vás bude informovať o aktívnych akciách na stiahnutie vozidiel z trhu, na čo Kia použije vyššie uvedené Centrum oznámení alebo Kia bude posielať upozornenia v rámci aplikácie Kia Connect alebo e-mailom na vašu registrovanú e-mailovú adresu,
  ● vám bude zasielať upozornenia na blížiacu sa pravidelnú údržbu vozidla Kia prostredníctvom vyššie uvedeného Centra oznámení.
  V záujme transparentnosti bude spoločnosť Kia používať aj vyššie uvedené Centrum oznámení, bude tiež odosielať upozornenia v rámci aplikácie Kia Connect alebo prostredníctvom e-mailu na vašu zaregistrovanú e-mailovú adresu, aby vás informovala o nevykonaných, odporúčaných servisných úkonoch (ako je aktualizácia softvéru, výmena dielov za vylepšené diely alebo kontrola kvality vyhradených komponentov vozidla, ktoré sa majú vykonať na vozidle Kia. Aby sa predišlo pochybnostiam, poskytovanie informácií o nevykonaných odporúčaných servisných úkonoch nie je Službou definovanou Podmienkach používania, a bude sa poskytovať len na základe vášho predchádzajúceho súhlasu.
  3.1.2.6.
  AKTUALIZÁCIA OTA PRE MAPY A INFOTAINMENT
  1. „Aktualizácia OTA pre mapy a infotainment“ umožňuje:
  I. aktualizáciu máp v navigačnom systéme vozidla („Aktualizácia máp“) a/alebo
  II. aktualizácie softvéru infotainmentu alebo vylepšenia softvéru Hlavnej jednotky (spoločne nazývané „Aktualizácia infotainmentu“),

  z našich serverov do zabudovaného telematického systému tzv. metódou „over-the-air“.
  2. Proces aktualizácie OTA pre mapy a infotainment prebieha v nasledujúcich krokoch:
  I. Softvér umožňujúci aktualizáciu OTA pre mapy a infotainment: Najprv musí byť vo vašom vozidle Kia nainštalovaný softvér umožňujúci aktualizáciu OTA pre mapy a infotainment.
  II. Dostupnosť:Vaša Hlavná jednotka bude pravidelne kontrolovať, či je k dispozícii nová aktualizácia pre mapy a infotainment.
  III. Stiahnutie a inštalácia: Všetky dostupné aktualizácie máp a infotainmentu sa automaticky stiahnu a nainštalujú do vašej Hlavnej jednotky, ak ste (i) potvrdili príslušné stiahnutie a inštaláciu aktualizácie máp a infotainmentu vo svojej Hlavnej jednotke, alebo ak ste (ii) aktivovali automatické sťahovanie a inštaláciu aktualizácií máp a infotainmentu. Systém infotainment môžete počas sťahovania a inštalácie naďalej používať.
  IV. Dokončenie: Pred dokončením aktualizácie OTA pre mapy a infotainment sa vás Hlavná jednotka opýta, ako chcete pokračovať. Môžete si vybrať z dvoch možností: (i) dokončiť teraz alebo (ii) neskôr. Ak si vyberiete možnosť „Dokončiť teraz“, systém dokončí aktualizáciu. Počas dokončovania aktualizácie máp a systému infotainmentu nemôžete používať Hlavnú jednotku, pretože sa obrazovka vypne. Ak vyberiete možnosť „Neskôr“, pri ďalšom naštartovaní sa zobrazí vyskakovacie okno s upozornením na dokončenie aktualizácie.
  V. Automatické dokončenie: Ak aktivujete možnosť „Automatické dokončenie“, aktualizácia OTA pre mapy a infotainment sa spustí automaticky po 30 sekundách a budúca aktualizácia OTA pre mapy a infotainment sa dokončí automaticky bez akéhokoľvek ďalšieho upozornenia alebo ďalšej potrebnej akcie z vašej strany.
  VI. Podrobnosti: Ak vyberiete možnosť „Podrobnosti“, zobrazia sa vám ďalšie informácie o aktualizácii OTA pre mapy a infotainment.
  3. Ak ste prvým majiteľom nového vozidla Kia z modelového roku 2022, ktoré má možnosť vykonávať „aktualizácie OTA pre mapy a infotainment“ a predávalo sa od mája 2021, budete mať nárok na minimálne 2 bezplatné aktualizácie OTA pre mapy a infotainment („Bezplatné aktualizácie OTA pre systém infotainmentu“). Po využití bezplatných aktualizácií OTA systému infotainmentu budete môcť získať bezplatné aktualizácie máp a/alebo infotainmentu (i) na nasledujúcej webovej stránke https://update.kia.com/EU/E1/Main alebo (ii) u predajcu. Aby sa predišlo pochybnostiam, tieto aktualizácie máp a/alebo infotainmentu z webovej stránky a u predajcu vám nie sú ponúkané metódou „over-the-air“.
  4. Aktualizácia OTA pre mapy a infotainment je súčasťou vami požadovaných Služieb, a preto je štandardne aktivovaná.
  Ďalšie informácie o procese aktualizácie a podrobnosti o obsahu každej aktualizácie OTA pre mapy a infotainment vám budú poskytnuté prostredníctvom Hlavnej jednotky.
  3.1.2.7.
  Tlačidlo Páči sa mi pre hudbu z USB a rádio: Tlačidlo Páči sa mi pre hudbu z USB a rádia vám umožňuje vybrať a vytvoriť si zoznam skladieb s vašimi obľúbenými skladbami. Pomocou tlačidla Páči sa mi, ktoré je integrované do hudobnej funkcie infotainmentu môžete označiť skladby, ktoré sa vám páčia alebo aj nepáčia.
  3.1.2.8.
  Parkovací režim Valet: Ak je režim v Hlavnej jednotke aktivovaný a vozidlo riadi iná osoba, môžete v Aplikácii Kia Connect sledovať polohu vozidla, čas posledného vypnutia zapaľovania, čas jazdy, prejdenú vzdialenosť a maximálnu rýchlosť.
  3.1.2.9.
  Upozornenie Valet: Ak je táto Služba v Hlavnej jednotke aktivovaná, umožňuje vám dostávať upozornenia v Aplikácii Kia Connect, ak vaše vozidlo prekročí vybraný limit vzdialenosti, rýchlostný limit a časový limit nečinnosti, ktoré ste prednastavili v Aplikácii Kia Connect. Vzdialenosť, ktorú je možné prejsť, platí od miesta, kde bolo upozornenie aktivované.
  3.1.2.10.
  Upozornenie na porušenie územného obmedzenia: Ak je táto Služba v Hlavnej jednotke aktivovaná, umožňuje vám prijímať upozornenia v Aplikácii Kia Connect, ak vaše vozidlo opustí povolenú oblasť alebo vstúpi do zakázanej oblasti. Hranice pre povolené a obmedzené oblasti môžete nastaviť v Aplikácii Kia Connect.
  3.1.2.11.
  Upozornenie na porušenie rýchlosti: Ak je táto Služba v Hlavnej jednotke aktivovaná, umožňuje vám dostávať upozornenia v Aplikácii Kia Connect, ak vaše vozidlo prekročí rýchlostný limit, ktorý ste prednastavili v Aplikácii Kia Connect.
  3.1.2.12.
  Upozornenie na porušenie časových okien: Ak je táto Služba v Hlavnej jednotke aktivovaná, umožňuje vám prijímať upozornenia v Aplikácii Kia Connect, ak sa vaše vozidlo používa mimo časových okien, ktoré ste prednastavili v Aplikácii Kia Connect.
  3.1.2.13.
  Upozornenie na nečinnosť: Ak je táto Služba v Hlavnej jednotke aktivovaná, umožňuje vám prijímať upozornenia v Aplikácii Kia Connect, ak vaše vozidlo prekročí časový limit nečinnosti, ktorý ste prednastavili v Aplikácii Kia Connect.
  3.2.
  Nasledujúce Služby vyžadujú získavanie a spracúvanie údajov o polohe (údaje GPS): mapa domovskej ponuky a panel vyhľadávania, služby Kia Connect Live, hlasové ovládanie on-line, synchronizácia osobného kalendára/navigácie, centrum oznámení, upozornenia na stiahnutie z trhu a servisné pripomienky, aktualizácie OTA pre mapy a infotainment, diaľkové ovládanie klimatizácie (len pre vozidlá s elektrickým pohonom), diaľkové nabíjanie, diaľkové ovládanie dverí, odoslať do vozidla, hľadanie vozidla, prehľad jázd, stav vozidla, technický protokol, diagnostika vozidla, výstraha vozidla a alarm pri krádeži. Bez získavania a spracúvania údajov o polohe nie je možné príslušnú Službu(y) poskytovať/používať.
  3.3.
  Budeme ďalej analyzovať a zlepšovať Služby, aby sme vyvinuli nové produkty a/alebo služby mobility alebo súvisiace s mobilitou, aby sme zabezpečili naše produkty a/alebo zlepšili naše služby. Za týmto účelom budeme automaticky analyzovať údaje na základe štatistických a matematických modelov, aby sme identifikovali možnosti na zlepšenia.
  3.4.
  Služby je možné vypnúť deaktiváciou
  I. Služieb prostredníctvom Hlavnej jednotky a/alebo
  II. Služieb a/alebo aktualizácie OTA pre mapy a infotainment prostredníctvom Aplikácie Kia Connect.

 • 4. AUTORSKÉ PRÁVO

 • 4.1.
  Celý obsah Služieb je vlastníctvom spoločnosti Kia, jej priamych alebo nepriamych dcérskych spoločností alebo pridružených spoločností (ďalej spoločne len „Skupina Kia“) alebo tretích strán a je chránený príslušným autorským právom a všetky práva sú vyhradené. Všetky práva na Služby, základný softvér, obsah a usporiadanie vlastní Skupina Kia a jej poskytovatelia licencií. Bez nášho výslovného písomného súhlasu nesmiete Služby akýmkoľvek spôsobom predávať, distribuovať, publikovať, vysielať, šíriť alebo komerčne využívať. Bez nášho predchádzajúceho súhlasu nesmiete reprodukovať (úplne alebo čiastočne), prenášať (elektronickými prostriedkami alebo inak), upravovať, zobrazovať, opätovne doručovať, udeľovať licencie, prepájať alebo inak používať Služby na akýkoľvek verejný alebo komerčný účel.
  4.2.
  Žiadna z týchto Podmienok používania sa nebude vykladať ako udelenie licencie alebo práva na používanie ktoréhokoľvek obrázka, ochrannej známky, servisnej značky alebo loga, ktoré sú všetky majetkom Skupiny Kia. Skupina Kia si vyhradzuje všetky práva týkajúce sa jej chránených informácií alebo materiálu v súvislosti so Službami a uplatní si takéto práva v plnom rozsahu príslušných zákonov o autorských právach a ochranných známkach.

 • 5. POVINNOSTI POUŽÍVATEĽA

 • 5.1.
  Pri používaní Služieb ste povinní dodržiavať príslušné právne predpisy a rešpektovať práva tretích osôb.
  5.2.
  Okrem toho Služby nesmiete zneužívať.
  5.3.
  Uistite sa, že sa na vozidle nevykonávajú žiadne zmeny (vrátane zmien hardvéru a softvéru, ako aj používania softvéru tretích strán) takým spôsobom, ktorý by mohol ovplyvniť funkčnosť Služieb.
  5.4.
  Pokiaľ ide o použitie Hlavnej jednotky:
  5.4.1.
  Kartu SIM, ktorá sa používa na poskytovanie Služieb, nesmiete používať: (a) na prenos hlasu (vrátane VOIP); (b) na prístup k verejne adresovateľnej destinácii (napr. verejná adresa IP) vrátane použitia servera proxy, brány gateway alebo smerovania; (c) akýmkoľvek spôsobom, ktorý je snahou o prelomenie bezpečnostných opatrení, bez ohľadu na to, či výsledkom preniknutia je poškodenie alebo strata údajov; (d) akýmkoľvek spôsobom, ktorý využíva služby alebo softvér súvisiaci s protokolom na okamžitú textovú komunikáciu, zdieľanie súborov so vzájomným sprístupňovaním, internetovým protokolom BitTorrent alebo serverovou sieťou proxy; (e) akýmkoľvek spôsobom, ktorý zahŕňa hromadné odosielanie nevyžiadaných správ, posielanie nevyžiadaných hromadných e-mailov alebo komerčných správ, alebo ponechávanie otvoreného servera SMTP, alebo (f) akýmkoľvek spôsobom, ktorý spôsobuje narušenie siete.
  5.4.2.
  Nesmiete zverejňovať/poskytovať akékoľvek výsledky benchmarkov alebo testov výkonnosti SIM karty, siete, Služieb alebo ich komponentov žiadnym tretím stranám.
  5.4.3.
  V rozsahu, v akom používate kartu SIM na poskytovanie Služieb, sme povinní vás informovať o nasledujúcom: Služby 4G/LTE (poskytované externým poskytovateľom služieb) sú k dispozícii iba na kompatibilných zariadeniach (t. j. hlavnej jednotke), ktoré podporujú príslušnú frekvenciu 4G/LTE konkrétnej roamingovej siete. Ak nie je možné poskytovať 4G/LTE, budú sa poskytovať služby 2G alebo 3G za predpokladu dostupnosti a kompatibility hlavnej jednotky s takýmito sieťami.

 • 6. POPLATOK ZA SLUŽBU

 • Pokiaľ nie je v týchto podmienkach používania v súvislosti s príslušnými Službami uvedené inak, Služby sa poskytujú bezplatne počas obdobia 7 rokov, začínajúc dňom predaja vozidla prvému majiteľovi vozidla, t. j. okamihom, keď prvotná kúpna zmluva nadobudne účinnosť. Vyhradzujeme si právo v budúcnosti navrhovať ďalšie služby, ktoré budú podliehať osobitným podmienkam používania.
  Ak ste prvým majiteľom nového vozidla Kia z modelového roku 2022, ktoré má možnosť vykonávať „aktualizácie OTA pre mapy a infotainment“ a predávalo sa od mája 2021, budete mať nárok na minimálne 2 bezplatné aktualizácie OTA pre mapy a infotainment („Bezplatné aktualizácie OTA pre systém infotainmentu“). Po využití bezplatných aktualizácií OTA systému infotainmentu budete môcť získať bezplatné aktualizácie máp a/alebo infotainmentu (i) na nasledujúcej webovej stránke https://update.kia.com/EU/E1/Main alebo (ii) u predajcu. Aby sa predišlo pochybnostiam, tieto aktualizácie máp a/alebo infotainmentu z webovej stránky a u predajcu vám nie sú ponúkané metódou „over-the-air“.

 • 7. DOBA PREVÁDZKY

 • 7.1.
  Vyhradzujeme si právo dočasne alebo natrvalo deaktivovať prístup k Službám, úplne alebo čiastočne, z technických a bezpečnostných dôvodov (napr. v prípade nedostatkov v bezpečnosti) a ďalších dôležitých dôvodov.
  7.2.
  Poskytovanie a používanie Služieb môže podliehať obmedzeniam vzhľadom na súčasný stav techniky, ktorý je mimo našej kontroly. Týka sa to najmä dostupnosti dátových spojení poskytovaných operátormi. V jednotlivých prípadoch môže nedostupnosť siete viesť k tomu, že Služby nebudú dostupné, pretože nebude možné uskutočniť potrebný prenos údajov. Okrem toho môžu vzniknúť krátkodobé obmedzenia kapacity z dôvodu vysokého zaťaženia služieb, bezdrôtových a pevných sietí a internetu.
  7.3.
  Poruchy môžu taktiež vzniknúť v dôsledku vyššej moci, vrátane pandemických a epidemických ochorení, štrajkov, výluk a oficiálnych nariadení, a z dôvodu technických a iných opatrení (akými sú napr. opravy, údržba, aktualizácie softvéru a jeho rozšírenia), ktoré sú potrebné v našich systémoch alebo v systémoch našich dodávateľov alebo poskytovateľov, poskytovateľov obsahu a prevádzkovateľov sietí, ktoré sú potrebné pre správnu alebo zlepšenú prevádzku Služieb.
  7.4.
  V prípade deaktivácie, obmedzenia alebo prerušenia prístupu k Službám podľa tohto článku 7, vás budeme v maximálnej možnej miere vopred kontaktovať, aby sme vás o tom informovali a uviedli dôvod deaktivácie, obmedzenia alebo prerušenia.

 • 8. OCHRANA ÚDAJOV

 • Informácie o tom, ako získavame a spracúvame osobné údaje v súvislosti s poskytovaním Služieb, nájdete v našom Vyhlásení o ochrane osobných údajov Kia Connect.
  Ste povinní informovať každého iného používateľa/vodiča vozidla o tom, že služby sú aktivované. Ste povinní informovať takéhoto používateľa/vodiča najmä o činnostiach spracúvania osobných údajov opísaných vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov Kia Connect a o tom, že Služby si vyžadujú získavanie a spracúvanie údajov o polohe (údaje GPS).

 • 9. DOBA PLATNOSTI, UKONČENIE

 • 9.1.
  Právo používať Služby začína dňom predaja vozidla prvému majiteľovi vozidla, t. j. okamihom, keď prvotná kúpna zmluva nadobudne účinnosť, a automaticky zaniká po 7 rokoch.
  9.2.
  Zmluvu týkajúcu sa poskytovania Služieb a tým aj právo na používanie Služieb môžete vypovedať kedykoľvek, pričom výpovedná lehota je 6 týždňov, a to ku koncu kalendárneho štvrťroka.
  9.3.
  Právo ktorejkoľvek zo zmluvných strán vypovedať zmluvu v odôvodnenom prípade zostáva nedotknuté.
  9.4.
  Okrem toho v prípade zrušenia kúpnej zmluvy na vozidlo, opätovného získania alebo iného stiahnutia vozidla príslušným predajcom v prípade ukončenia lízingovej zmluvy, v prípade predaja vozidla tretej strane, v prípade krádeže, ako aj v prípade tzv. totálnej škody bez možnosti opravy, má každá zmluvná strana nárok na ukončenie Služieb v súvislosti s príslušným vozidlom. Výpoveď zmluvy nadobudne platnosť ihneď po tom, čo druhá zmluvná strana prijme výpoveď. Ste povinný vymazať údaje uložené vo vozidle v prípade predaja alebo prevodu vlastníctva vozidla na tretiu stranu.
  9.5.
  Vyhradzujeme si právo dočasne alebo natrvalo zablokovať a/alebo stiahnuť/odvolať používanie Služieb v prípade zásadného porušenia týchto Podmienok používania a ukončiť zmluvu v prípade, že závažne porušíte tieto Podmienok používania.
  9.6.
  Ak svoje vozidlo predávate alebo inak natrvalo poskytujete tretej strane, dbajte na to, aby ste deaktivovali Služby v Hlavnej jednotke. V takom prípade je vozidlo odpojené od Aplikácie Kia Connect, ale údaje Účtu Kia v Aplikácii Kia Connect nebudú vymazané.

 • 10. MENY PODMIENOK POUŽÍVANIA A/ALEBO SLUŽIEB

 • 10.1.
  Spoločnosť Kia si vyhradzuje právo vykonať primerané zmeny Podmienok používania a/alebo Služieb. Z času na čas vykonávame najmä zákonom požadované aktualizácie, čo sú zmeny, ktoré udržujú naše Služby v súlade s platnými zákonmi. Tieto aktualizácie našich Služieb môžeme vykonať aj z bezpečnostných dôvodov a na zabezpečenie toho, aby spĺňali očakávané štandardy kvality (napr. tie, ktoré sú popísané v časti Zákonné záruky). Okrem toho môžeme naše Služby zmeniť z nasledujúcich dodatočných dôvodov:
  ● aby sme ich prispôsobili novým technológiám,
  ● aby sme ich prispôsobili zvýšeniu alebo zníženiu počtu používateľov Služieb,
  ● aby sme ich prispôsobili dovozným zmenám v licenciách alebo partnerstvách s tretími stranami a
  ● aby sme predišli zneužitiu alebo poškodeniu.
  10.2.
  O akýchkoľvek zmenách týchto Podmienok používania a/alebo Služieb vás budeme informovať. Ak tieto zmeny v textovej forme (napr. e-mail, fax) neodmietnete v lehote uvedenej v oznámení, ktoré vám bolo doručené, bude sa to považovať za váš súhlas s nimi. Výslovne vás upozorníme na právo odmietnuť a na dôsledky mlčania.
  10.3.
  Ak odmietnete, vyhradzujeme si právo ukončiť akékoľvek právo na používanie dotknutých Služieb so 6-týždňovou výpovednou lehotou do konca kalendárneho štvrťroka.

 • 11. OSTATNÉ USTANOVENIA

 • 11.1.
  Tieto Podmienky používania sú úplnou dohodou zmluvných strán o predmete používania Služieb a nahrádzajú všetky predchádzajúce písomné alebo ústne dohody medzi zmluvnými stranami týkajúce sa predmetu dohody.
  11.2.
  Odchylné, protichodné alebo doplňujúce zmluvné podmienky z vašej strany budú upravovať používanie Služieb len vtedy, ak ich výslovne písomne odsúhlasíme.
  11.3.
  Akékoľvek zmeny a doplnenia Podmienok používania, ako aj oznámenia potrebné na ich vykonanie, si vyžadujú textovú podobu (vrátane e-mailu, faxu) na to, aby boli účinné. Požiadavka na textovú podobu môže byť zrušená iba v textovej podobe.
  11.4.
  Sme oprávnení postúpiť naše práva a povinnosti podľa tejto zmluvy, všetky alebo ich časť, inému poskytovateľovi služieb, pričom vám to oznámime 6 týždňov vopred. V takom prípade ste však oprávnení vypovedať zmluvu do jedného mesiaca od prijatia písomného oznámenia účinného v čase zamýšľaného postúpenia zmluvy spoločnosti, ktorá v zmluve nahrádza spoločnosť Kia. O tomto práve na vypovedanie zmluvy vás budeme výslovne informovať v písomnom oznámení. Aby sa predišlo pochybnostiam, týmto právom nie je dotknuté vaše právo kedykoľvek ukončiť Podmienky používania, a tým aj právo používať Služby, s výpovednou lehotou 6 týždňov, ako je uvedené v článku 9.2

 • 12. SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM/SŤAŽNOSTI

 • 12.1.
  V prípade otázok alebo sťažností môžete použiť kontaktné údaje uvedené v článku 1 vyššie.
  12.2.
  Európska komisia poskytuje internetovú stránku pre riešenie sporov on-line, ktorá je venovaná pomoci spotrebiteľom a obchodníkom pri mimosúdnom riešení ich sporov a ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Spoločnosť Kia nie je povinná zúčastňovať sa na postupoch alternatívneho riešenia sporov pred subjektom alternatívneho riešenia sporov pre spotrebiteľov.

 • 13. POUČENIE O PRÁVE NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 • Ak ste spotrebiteľ (t. j. fyzická osoba, ktorá zadáva objednávku na účel, ktorý nemožno priradiť k vašej obchodnej alebo samostatne zárobkovej činnosti), máte právo na odstúpenie od zmluvy v súlade so zákonnými ustanoveniami v súvislosti s touto dohodou o poskytovaní Služieb.
  13.1.
  PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
  Do štrnástich dní máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez udania dôvodu.

  Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa uzavretia zmluvy.

  Ak si chcete uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy informovať jednoznačným vyhlásením (napr. listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adresu Kia Connect GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt nad Mohanom, telefónne číslo: +49 800 7773044 alebo e-mailom: support@kia-connect.eu. Môžete použiť priložený vzor formulára na odstúpenie od zmluvy, nie je to však podmienkou. Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie môžete vyplniť a odoslať aj elektronicky prostredníctvom našej webovej stránky https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form . Ak využijete túto možnosť, bezodkladne vám oznámime potvrdenie prijatia takéhoto odstúpenia na trvalom nosiči (napr. e-mailom).

  Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, ak oznámenie týkajúce sa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy odošlete pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.
  13.2.
  PLATNOSŤ ODSTÚPENIA OD ZMLUVY
  Ak odstúpite od tejto zmluvy, vrátime vám všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich z vášho výberu iného typu doručenia, ako je najlacnejší typ štandardného doručenia, ktorý ponúkame), a to bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď sme boli informovaní o vašom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy. Vrátanie platieb vykonáme s použitím rovnakých platobných prostriedkov, aké ste použili pri pôvodnej transakcii, ak sa výslovne nedohodneme inak; v každom prípade vám v dôsledku takéhoto vrátania platieb nevzniknú žiadne poplatky.

  Právo na odstúpenie od zmluvy zaniká v prípade zmlúv o dodaní digitálneho obsahu, ktorý sa nedodáva na hmotnom dátovom médiu, a to za týchto podmienok:
  1. V prípade zmluvy, ktorá vás nezaväzuje zaplatiť cenu, ak spoločnosť Kia začala s plnením zmluvy,
  2. V prípade zmluvy, ktorá vás zaväzuje zaplatiť cenu v prípade, že Kia začala s plnením zmluvy
  1. poskytli ste predchádzajúci výslovný súhlas s tým, že spoločnosť Kia začne s plnením zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  2. potvrdili ste, že s udelením súhlasu podľa bodu13.2 b) (i) strácate právo na odstúpenie od zmluvy pri začatí plnenia zmluvy a
  3. Kia vám poskytla potvrdenie v súlade s § 312f nemeckého občianskeho zákonníka (Občianský zákonník, „OZ“).
  13.3.
  VZOR FORMULÁRA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
  (tento formulár vyplňte a pošlite späť len v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy)
  ● Kia Connect GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt nad Mohanom, [e-mailová adresa]:
  ● (*) týmto oznamujem, že ja/my (*) odstupujem/odstupujeme od mojej/našej (*) zmluvy o poskytovaní nasledujúcej služby (*),
  ● objednané dňa (*)/prijaté dňa (*),
  ● meno spotrebiteľa(ov),
  ● adresa spotrebiteľa(ov),
  ● podpis spotrebiteľa(ov) (len ak je tento formulár zasielaný v papierovej forme),
  ● dátum
  (*) Nehodiace sa prečiarknite.

 • 14. ONNÁ ZÁRUKA

 • Podľa zákona a podľa týchto Podmienok používania máte právo na (1) stanovenú kvalitu servisu a (2) možnosti nápravy problémov, ak niečo nefunguje. Ak ste spotrebiteľ, máte všetky práva zákonnej záruky udelené spotrebiteľom podľa platných zákonov a akékoľvek ďalšie práva definované v týchto Podmienkach používania.

 • 15. RUČENIE

 • Nasledujúce ustanovenia o zodpovednosti sa na vás vzťahujú podľa krajiny, v ktorej máte obvyklé bydlisko:

  Rakúsko
  Spoločnosť Kia nenesie zodpovednosť (1) za hrubú nedbanlivosť alebo úmysel a (2) za zavinené ujmy na zdraví alebo smrť.

  Belgicko
  15.1 Zmluvná a mimozmluvná zodpovednosť spoločnosti Kia je v maximálnom možnom rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi, bez ohľadu na jej právny základ (či už je ním záruka, zmluva, delikt, nedbanlivosť alebo iný dôvod, vrátane zatajených/skrytých chýb), za straty a škody, ktoré vzniknú na základe alebo v súvislosti s poskytovaním Služieb alebo akýmkoľvek oneskorením alebo prerušením poskytovania Služieb, obmedzená nasledovne: 15.1.1 Spoločnosť Kia zodpovedá do výšky predvídateľnej škody typickej pre tento typ zmluvy z dôvodu porušenia zásadných zmluvných povinností, 15.1.2 Spoločnosť Kia nezodpovedá za akékoľvek porušenie nezásadných zmluvných povinností ani za žiadne mierne nedbanlivé porušenie akejkoľvek inej uplatniteľnej povinnosti starostlivosti a 15.1.3 Spoločnosť Kia nezodpovedá za žiadne osobitné, nepriame alebo následné škody, vrátane, ale nie výlučne, straty používania, údajov, ziskov, úspor, príležitostí, dobrého mena, ako aj za nároky tretích strán (a to aj v prípade ak spoločnosť Kia bola poučená o možnosti takejto škody). 15.2 Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti sa neuplatňujú na (i) akúkoľvek povinnú zákonnú zodpovednosť (ako napríklad zodpovednosť za chybné výrobky), (ii) zodpovednosť za zranenie alebo smrť spôsobenú konaním alebo opomenutím spoločnosti Kia, (iii) akúkoľvek zodpovednosť za podvod alebo hrubú nedbanlivosť alebo (iv) akúkoľvek inú zodpovednosť, ktorú nemožno obmedziť alebo vylúčiť v súlade s právnymi predpismi. Okrem toho sa takéto obmedzenia zodpovednosti neuplatňujú, ak a v rozsahu, v akom spoločnosť Kia poskytla osobitnú záruku.

  Česká republika
  15.1 Zmluvná a zákonná zodpovednosť spoločnosti Kia za škody spôsobené miernou nedbanlivosťou je, bez ohľadu na jej právny základ, obmedzená nasledovne: a) Spoločnosť Kia zodpovedá do výšky predvídateľnej škody typickej pre tento druh zmluvy z dôvodu porušenia zmluvných povinností, b) Spoločnosť Kia nezodpovedá za žiadnu nepriamu škodu, ktorá môže vzniknúť v dôsledku používania Služieb. 15.2 Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti sa nevzťahujú na povinnú zákonnú zodpovednosť, najmä na zodpovednosť za hrubú nedbanlivosť alebo úmyselné zavinenie, ujmu na základných právach fyzických osôb alebo na zodpovednosť za chybné výrobky. Okrem toho, takéto obmedzenia zodpovednosti sa neuplatňujú vo vzťahu k slabším stranám v zmysle § 433 ods. 2 českého Občianskeho zákonníka a ak a v rozsahu v akom spoločnosť Kia poskytla osobitnú záruku. 15.3 Články 15.1 a 15.2 sa primerane vzťahujú na zodpovednosť spoločnosti Kia za zbytočné výdavky. 15.4 Ste povinní vynaložiť primerané úsilie na prevenciu a minimalizáciu škôd.

  Francúzsko
  15.1 Zmluvná zodpovednosť spoločnosti Kia za škody spôsobené miernou nedbanlivosťou je obmedzená takto: 15.1.1 Spoločnosť Kia zodpovedá do výšky predvídateľnej škody typickej pre tento druh zmluvy z dôvodu porušenia zmluvných povinností, 15.1.2 Spoločnosť Kia nezodpovedá za žiadnu nepriamu škodu, ktorá môže vzniknúť v dôsledku používania Služieb, 15.1.3 Spoločnosť Kia nezodpovedá za akúkoľvek škodu spôsobenú udalosťou vyššej moci (t. j. udalosťou, ktorú spoločnosť Kia nemohla ovplyvniť a ktorú nebolo možné v čase uzatvorenia zmluvy primerane predvídať). 15.2 Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti sa nevzťahujú na akúkoľvek povinnú zákonnú zodpovednosť, najmä na zodpovednosť za hrubú nedbanlivosť a/alebo úmyselné zavinenie, zodpovednosť za chybné výrobky a zodpovednosť za zranenia. Okrem toho sa takéto obmedzenia zodpovednosti neuplatňujú, ak a v rozsahu, v akom spoločnosť Kia poskytla osobitnú záruku. 15.3 Články 15.1 a 15.2 sa primerane vzťahujú na zodpovednosť spoločnosti Kia za zbytočné výdavky.

  Nemecko
  15.1 Zmluvná a zákonná zodpovednosť spoločnosti Kia za škody spôsobené miernou nedbanlivosťou je, bez ohľadu na jej právny základ, obmedzená nasledovne: 15.1.1 Spoločnosť Kia zodpovedá do výšky predvídateľnej škody typickej pre tento druh zmluvy z dôvodu porušenia podstatných zmluvných povinností; 15.1.2 Spoločnosť Kia nezodpovedá za mierne nedbanlivé porušenie akejkoľvek inej uplatniteľnej povinnosti starostlivosti. 15.2 Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti sa nevzťahujú na akúkoľvek povinnú zákonnú zodpovednosť, najmä na zodpovednosť za úmyselné zavinenie, zodpovednosť za výrobok podľa nemeckého (Zákona o zodpovednosti za škodu) a zodpovednosť za zavinené ujmy na zdraví. Okrem toho sa takéto obmedzenia zodpovednosti neuplatňujú, ak a v rozsahu, v akom spoločnosť Kia poskytla osobitnú záruku. 15.3 Články 15.1 a 15.2 sa primerane vzťahujú na zodpovednosť spoločnosti Kia za zbytočné výdavky. 15.4 Ste povinný vynaložiť primerané úsilie na prevenciu a minimalizáciu škôd. 14.5 Spoločnosť Kia nezodpovedá za používanie upozornení na radary/nebezpečné zóny, ktoré sú zakázané podľa ods. 23 par. 1c nemeckého zákona o cestnej premávke („StVO“) (pozri článok 15). 15.6 Spoločnosť TomTom Global Content B.V. nezodpovedá za používanie upozornení na radary/nebezpečné zóny, ktoré sú zakázané podľa ods. 23 ods. 1c „StVO“ (pozri odsek 16). 15.7 Spoločnosť HERE Europe B.V. nezodpovedá za používanie upozornení na radary/nebezpečné zóny, ktoré sú zakázané podľa ods. 23 ods. 1c „StVO“ (pozri odsek 16).

  Maďarsko
  15.1 Zmluvná a mimozmluvná zodpovednosť spoločnosti Kia je v maximálnom možnom rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi, bez ohľadu na jej právny základ (či už je ním záruka, zmluva, delikt, nedbanlivosť alebo iný dôvod, vrátane zatajených/skrytých chýb), za straty a škody, ktoré vzniknú na základe alebo v súvislosti s poskytovaním Služieb alebo akýmkoľvek oneskorením alebo prerušením poskytovania Služieb, obmedzená nasledovne: 15.1.1 Spoločnosť Kia zodpovedá do výšky predvídateľnej škody typickej pre tento typ zmluvy z dôvodu porušenia zásadných zmluvných povinností, 15.1.2 Spoločnosť Kia nezodpovedá za akékoľvek porušenie nezásadných zmluvných povinností ani za žiadne mierne nedbanlivé porušenie akejkoľvek inej uplatniteľnej povinnosti starostlivosti a 15.1.3 Spoločnosť Kia nezodpovedá za žiadne osobitné, nepriame alebo následné škody, vrátane, ale nie výlučne, straty používania, údajov, ziskov, úspor, príležitostí, dobrého mena, ako aj za nároky tretích strán (a to aj v prípade ak spoločnosť Kia bola poučená o možnosti takejto škody). 15.2 Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti sa neuplatňujú, ak a v rozsahu, v akom spoločnosť Kia poskytla osobitnú záruku. Nič v týchto Podmienkach používania neobmedzí alebo nevylúči zodpovednosť spoločnosti Kia za (i) smrť alebo zranenie spôsobené nedbanlivosťou spoločnosti Kia, zamestnancov alebo zástupcov spoločnosti Kia, (ii) úmyselné zavinenie; (iii) porušenie povinností vyplývajúcich z pravidiel verejného poriadku a (iv) akýkoľvek iný prípad, kedy zodpovednosť spoločnosti Kia nemôže byť obmedzená alebo vylúčená v súlade s platným právom.

  Taliansko
  15.1 Zodpovednosť spoločnosti Kia za škody spôsobené miernou nedbanlivosťou je obmedzená nasledovne: 15.1.1 Spoločnosť Kia zodpovedá do výšky predvídateľnej škody typickej pre tento druh zmluvy z dôvodu porušenia zásadných zmluvných povinností, 15.1.2 Spoločnosť Kia nezodpovedá za mierne nedbanlivé porušenie akejkoľvek inej uplatniteľnej povinnosti starostlivosti. 15.1.3 Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti sa neuplatňujú, ak a v rozsahu, v akom spoločnosť Kia poskytla osobitnú záruku. Nič v týchto Podmienkach používania neobmedzuje ani nevylučuje zodpovednosť spoločnosti Kia za (i) smrť alebo zranenie v dôsledku nedbanlivosti alebo nedbanlivosti zamestnancov alebo zástupcov spoločnosti Kia; (ii) hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zavinenia; (iii) porušenie povinností vyplývajúcich z pravidiel verejného poriadku; a (iv) akýkoľvek iný prípad, keď zodpovednosť spoločnosti Kia nemôže byť obmedzená alebo vylúčená podľa príslušného práva. 15.2 Články 15.1 a 15.2 sa primerane vzťahujú na zodpovednosť spoločnosti Kia za zbytočné výdavky. 15.3 Ste povinní vynaložiť primerané úsilie na prevenciu a minimalizáciu škôd.

  Holandsko
  15.1 V rozsahu povolenom príslušným záväzným právom, spoločnosť Kia nezodpovedá z akéhokoľvek dôvodu za akúkoľvek škodu, ktorá vznikne na základe alebo v súvislosti so zmluvou o poskytovaní Služieb alebo samotných Služieb. Vyššie uvedené sa neuplatňuje v prípade, ak akákoľvek zodpovednosť vyplýva z dôvodu hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zavinenia výkonného vedenia spoločnosti Kia. 15.2 Ste povinní vynaložiť primerané úsilie na prevenciu a minimalizáciu škôd.

  Nórsko
  15.1 Zmluvná a zákonná zodpovednosť spoločnosti Kia za škody spôsobené miernou nedbanlivosťou je, bez ohľadu na jej právny základ, obmedzená nasledovne: 15.1.1 Spoločnosť Kia zodpovedá do výšky predvídateľnej škody typickej pre tento druh zmluvy z dôvodu porušenia zásadných zmluvných povinností, 15.1.2 Spoločnosť Kia nezodpovedá za mierne nedbanlivé porušenie akejkoľvek inej uplatniteľnej povinnosti starostlivosti, 15.1.3 Zodpovednosť spoločnosti Kia je obmedzená na 5 000 NOK za jednu udalosť. 15.2 Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti sa nevzťahujú na žiadnu povinnú zákonnú zodpovednosť, vrátane zodpovednosti podľa nórskeho zákona o zodpovednosti za výrobky. Okrem toho sa takéto obmedzenia zodpovednosti neuplatňujú, ak a v rozsahu, v akom spoločnosť Kia poskytla osobitnú záruku.

  Poľsko
  15.1 Spoločnosť Kia nezodpovedá za skutočnú stratu a/alebo stratu zisku, pokiaľ nie je spôsobená úmyselným zavinením spoločnosti Kia. 15.2 Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti sa nevzťahujú na žiadnu povinnú zákonnú zodpovednosť, najmä na zodpovednosť za úmyselné zavinenie, zodpovednosť podľa poľského zákona zodpovednosti za výrobok (Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów), zodpovednosť za nebezpečný výrobok podľa Poľského občianskeho zákonníka (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny) a zodpovednosť za zavinené zranenie osôb.

  Írska republika
  15.1 Spoločnosť Kia je zodpovedná voči vám za predvídateľnú stratu a škodu spôsobenú spoločnosťou Kia. Ak spoločnosť Kia nedodrží tieto Podmienky používania, spoločnosť Kia je zodpovedná za stratu alebo škodu, ktorú utrpíte a ktorá je predvídateľným dôsledkom porušenia tejto zmluvy zo strany spoločnosti Kia alebo dôsledkom toho, že nepoužijeme primeranú starostlivosť a zručnosti, avšak nezodpovedáme za akúkoľvek stratu alebo škodu, ktorú nemožno predvídať. Strata alebo škoda je predvídateľná, ak je zrejmé, že k nej dôjde, alebo ak sme my aj vy v čase uzatvorenia zmluvy vedeli, že by sa tak mohlo stať. 15.2 Spoločnosť Kia nevylučuje ani žiadnym spôsobom neobmedzuje svoju zodpovednosť voči vám, pokiaľ by to bolo nezákonné. Toto zahŕňa zodpovednosť: za smrť alebo zranenie spôsobené nedbanlivosťou zo strany spoločnosti Kiaalebo nedbanlivosťou jej zamestnancov, zástupcov alebo subdodávateľov alebo za podvod alebo podvodné nepravdivé vyhlásenie. 15.3 Spoločnosť Kia nezodpovedá za obchodné straty. Služby poskytujeme iba na súkromné účely. Ak používate výrobky na akékoľvek komerčné a obchodné účely alebo na účely opätovného predaja, spoločnosť Kia vo vzťahu k vám nebude ručiť za akúkoľvek stratu zisku, stratu podnikateľského obchodu, prerušenie obchodnej činnosti alebo stratu obchodnej činnosti.

  Slovensko
  15.1 V rozsahu povolenom podľa príslušných slovenských právnych predpisov, zmluvná a zákonná zodpovednosť spoločnosti Kia za škodu (predovšetkým skutočná škoda a ušlý zisk) je obmedzená, a to bez ohľadu na jej právny základ. Spoločnosť Kia je zodpovedná za škodu len do výšky škody, do ktorej ju spoločnosť Kia predvídala alebo mohla predvídať ako možný dôsledok porušenia svojej povinnosti v čase uzavretia zmluvy s prihliadnutím na skutočnosti, ktoré spoločnosť Kia poznala alebo mala poznať pri obvyklej starostlivosti. 15.2 Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti za škodu sa nevzťahujú na žiadnu povinnú zákonnú zodpovednosť. Okrem toho sa takéto obmedzenia zodpovednosti neuplatňujú, ak a v rozsahu, v akom spoločnosť Kia poskytla osobitnú záruku. 15.3 Ste povinní vynaložiť primerané úsilie na prevenciu a minimalizáciu škôd.

  Španielsko
  15.1 Spoločnosť Kia neobmedzuje svoju povinnú zákonnú zodpovednosť, vrátane, avšak nie výlučne, zodpovednosti za úmyselné zavinenie a zodpovednosti za zavinené ujmy na zdraví. 15.2 Článok 15.1 sa primerane vzťahuje na zodpovednosť spoločnosti Kia za zbytočné výdavky.

  Švédsko
  15.1 Spoločnosť Kia nezodpovedá za priamu alebo nepriamu stratu alebo škodu, pokiaľ spoločnosť Kia nespôsobila stratu alebo škodu úmyselným zavinením alebo hrubou nedbanlivosťou. 15.2 Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti sa nevzťahujú na akúkoľvek povinnú zákonnú zodpovednosť, najmä na zodpovednosť za úmyselné zavinenie, zodpovednosť podľa švédskeho Zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú chybným výrobkom (Produktansvarslagen) a zodpovednosť za zavinené ujmy na zdraví. Okrem toho sa takéto obmedzenia zodpovednosti neuplatňujú, ak a v rozsahu, v akom spoločnosť Kia poskytla osobitnú záruku. 15.3 Články 15.1 a 15.2 sa primerane vzťahujú na zodpovednosť spoločnosti Kia za zbytočné výdavky. 15.4 Ste povinní vynaložiť primerané úsilie na prevenciu a minimalizáciu škôd.

  Spojené kráľovstvo
  15.1 Spoločnosť Kia je zodpovedná voči vám za predvídateľnú stratu a škodu spôsobenú spoločnosťou Kia. Ak spoločnosť Kia nedodrží tieto Podmienky používania, spoločnosť Kia je zodpovedná za stratu alebo škodu, ktorú utrpíte a ktorá je predvídateľným dôsledkom porušenia tejto zmluvy zo strany spoločnosti Kia alebo dôsledkom toho, že nepoužijeme primeranú starostlivosť a zručnosti, avšak nezodpovedáme za akúkoľvek stratu alebo škodu, ktorú nemožno predvídať. Strata alebo škoda je predvídateľná, ak je zrejmé, že k nej dôjde, alebo ak sme my aj vy v čase uzatvorenia zmluvy vedeli, že by sa tak mohlo stať. 15.2 Spoločnosť Kia nevylučuje ani žiadnym spôsobom neobmedzuje svoju zodpovednosť voči vám, pokiaľ by to bolo nezákonné. Zahŕňa to zodpovednosť za smrť alebo zranenie spôsobené nedbanlivosťou zo strany spoločnosti Kia alebo nedbanlivosťou jej zamestnancov, zástupcov alebo subdodávateľov; za podvod alebo podvodné nepravdivé vyhlásenie; za porušenie vašich zákonných práv v súvislosti so Službami, vrátane práva na prijímanie Služieb, ktoré sú poskytované s primeranou zručnosťou a starostlivosťou. 15.3 Spoločnosť Kia nezodpovedá za obchodné straty. Služby poskytujeme iba na súkromné účely. Ak používate výrobky na akékoľvek komerčné a obchodné účely alebo na účely opätovného predaja, spoločnosť Kia vo vzťahu k vám nebude ručiť za akúkoľvek stratu zisku, stratu obchodnej činnosti, prerušenie obchodnej činnosti alebo stratu obchodnej príležitosti.

 • 16. DODATKY PODĽA MIESTNEHO PRÁVA

 • Tabuľka nižšie obsahuje osobitné zmeny podľa miestneho práva krajiny, v ktorej máte obvyklé bydlisko.

  Belgicko
  Článok 4.1 posledná veta bude zmenená nasledovne: Bez toho, aby boli dotknuté povinné práva podľa platných právnych predpisov, nesmiete reprodukovať (úplne alebo čiastočne), prenášať (elektronickými prostriedkami alebo inak), upravovať, zobrazovať, opätovne doručovať, poskytovať licencie, spájať alebo inak využívať Služby na akýkoľvek verejný alebo komerčný účel bez nášho predchádzajúceho súhlasu. Článok 11.4 ods. 1 bude zmenený nasledovne: Sme oprávnení postúpiť svoje práva a povinnosti podľa tejto zmluvy, všetky alebo ich časť, inému poskytovateľovi služieb, pričom vám to oznámime 6 týždňov vopred, a to bez vášho súhlasu, za podmienky, že toto postúpenie neobmedzí vaše záruky spotrebiteľa. Článok 13 sa mení nasledovne: Výslovne súhlasíte s tým, že plnenie zmluvy sa začína s vaším súhlasom dňom, keď sa zaregistrujete na účet Kia (v prípade Aplikácie Kia Connect) a prijme tieto Podmienky používania, a preto berie na vedomie, že stráca svoje právo na odstúpenie v súlade s článkom VI.53,13 belgického ekonomického zákonníka.

  Česká republika
  Článok 12.2 sa vypúšťa a nahrádza nasledovne: Ak ste spotrebiteľom, okrem uplatnenia nároku na českých súdoch alebo v inej jurisdikcii, ak to umožňujú príslušné právne predpisy, máte tiež právo na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu, ktorý vznikol na základe zmluvy alebo v súvislosti so zmluvou, ktorú upravujú tieto Podmienky používania, schváleným orgánom alternatívneho riešenia sporov. Aktuálny zoznam schválených orgánov alternatívneho riešenia sporov, ako aj ďalšie informácie o príslušnom postupe alternatívneho riešenia sporov nájdete na webovej stránke Českej obchodnej inšpekcie: https://www.adr.coi.cz. Sťažnosť môžete taktiež podať orgánu alternatívneho riešenia sporov elektronicky prostredníctvom on-line platformy riešenia sporov (ODR) dostupnej na tejto adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Článok 13 sa vypúšťa a nahrádza nasledovne: Beriete na vedomie a výslovne súhlasíte s tým, že plnenie zmluvy týkajúcej sa poskytovania Služieb sa začína, s vaším súhlasom, odo dňa, keď akceptujete tieto Podmienky používania, a preto uznávate, že strácate právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 1837 písm. (l) českého Občianskeho zákonníka.

  Nemecko
  Článok 3.1.2.1 sa doplní nasledovne: Je potrebné výslovne uviesť, že ods. 23 par. 1c nemeckého zákona o cestnej premávke (Straßenverkehrsordnung, „StVO“) zakazuje použitie upozornení na radary počas jazdy v Nemecku. Ste povinní udržiavať službu upozornení na radary deaktivovanú, dodržiavať platné zákony a rešpektovať práva tretích strán pri používaní Služieb.

  Maďarsko
  Tieto Podmienky používania sa uzatvárajú v elektronickej podobe. Podmienky používania budú uzatvorené po aktivácii Služieb pomocou tlačidla „SÚHLASÍM“. Podmienky používania sa nepovažujú za vyhotovené v písomnej forme a budete ich môcť uložiť a získať k nim prístup a reprodukovať ich na svojom dátovom nosiči alebo elektronickom médiu. Pred akýmkoľvek právne záväzným vyhlásením poskytneme technické prostriedky na identifikáciu a opravu vstupných chýb spôsobených elektronickým spracovaním. Článok 12.2 sa na vás nevzťahuje, ak ste spotrebiteľ.

  Holandsko
  Článok 10.1 sa dopĺňa nasledovne: Spoločnosť Kia si vyhradzuje právo vykonať primerané zmeny Podmienok používania a/alebo Služieb. Budete informovaný o akýchkoľvek zmenách týchto Podmienok používania a/alebo Služieb. Akákoľvek takáto zmena nadobudne platnosť 6 týždňov potom, ako dostanete oznámenie o tejto skutočnosti.

  Poľsko
  Článok 13 sa vypúšťa a nahrádza nasledovne: Nemáte právo na odstúpenie od zmluvy. To platí aj v prípade, ak ste spotrebiteľ, pretože používanie Aplikácie Kia Connect a všetkých Služieb spočíva v dodávaní digitálneho obsahu spoločnosťou Kia, ktorý sa nezaznamenáva na trvanlivom médiu. Ak ste spotrebiteľom, beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že stiahnutím Aplikácie Kia Connect vyjadrujete súhlas s okamžitým začiatkom plnenia spoločnosťou Kia a nemáte právo na odstúpenie od zmluvy.


  Účinné od decembra 2022