Kia Connect Frequently Asked Questions

   

Generell informasjon

• Kia Connect Store er en nettbutikk som er tilgjengelig fra Kia Connect-appen for kjøp av oppgraderinger og andre betalingstjenester for Kia-kjøretøy.

• Alle brukere av Kia Connect-appen med et tilknyttet kjøretøy har tilgang til Kia Connect Store.

• Kia Connect Store er en Kia Connect-tjeneste og inngår derfor i pakken med 7 år gratis Kia Connect-tjenester. • Tjenesten er tilgjengelig gratis i en periode på syv år fra dagen kjøretøyet selges til første eier, altså fra tidspunktet den opprinnelige salgsavtalen trer i kraft. Det tas forbehold om endringer i denne perioden.

• Kia Pay er en ny digital lommeboktjeneste som muliggjør enkel betaling av oppgraderinger og tjenester. • Kia Pay gir eiere og førere av Kia-biler muligheten til å handle i Kia Connect Store, og støtter betaling i fremtidige Kia-systemer.

• Når du går til betalingsprosessen fra Kia Connect Store, tar Kia Pay seg av betalingsprosessen. Når betalingen er fullført, er du blitt Kia Pay-bruker.

·         Kia Pay er en gratis tjeneste, men brukere må være Kia Connect-kunder. Kia Connect-tjenester er tilgjengelige gratis i en periode på syv år fra dagen kjøretøyet selges til første eier, altså fra tidspunktet da den opprinnelige salgsavtalen trer i kraft. Det tas forbehold om endringer i denne perioden.

Oppgraderinger og tjenester

• Oppgraderinger som leveres i Kia Connect Store, er utviklet etter at bilen ble kjøpt for å forbedre kundeopplevelsen og holde bilen oppdatert. Oppgraderinger legger til nye programvarefunksjone i Kia-kjøretøyer via over-the-air-oppdateringer som benytter den allerede foreliggende maskinvaren, men gir den nye funksjoner. Prisen for oppgraderingen er derfor ikke inkludert i prisen for bilen.

• Oppgraderinger gir KIA-biler nye funksjoner takket være programvarebaserte oppdateringer av maskinvaren i bilen.

• Oppgraderingen Remote Smart Parking Assistance 2 (RSPA 2) legger til nye funksjoner som benytter seg av den foreliggende maskinvaren for varslingsfunksjonen for parkeringsavstand foran og bak bilen, samt omgivelsesvisning, varsel om parkeringsavstand til siden og assistentfunksjonen for kollisjonsforhindring bak som følger med i «Technology»-pakken.

• Det er dessverre ikke mulig, ettersom oppgraderinger kjøpes for et spesifikt kjøretøy, Oppgraderingene må kjøpes igjen for andre kjøretøyer, avhengig av egnethet.

• Kjøpte oppgraderinger er bare tilgjengelige i biler som er spesifisert ved kjøpstidspunktet, og kan derfor ikke overføres til andre biler. Hvis et familiemedlem er knyttet til den samme bilen i Kia Connect-appen, kan brukeren dra nytte av fordelene ved oppgraderingen du har kjøpt for bilen.

• For å avslutte bruken av Kia Connect-tjenester, må tidligere aktiverte oppgraderinger for en begrenset tidsperiode avinstalleres først, ettersom de krever en forbindelse for å fungere riktig. Du kan be om avinstallering av oppgraderinger via Kia Connect kundestøtte. Ellers blir oppgraderinger med begrenset brukstid avinstallert automatisk når du deaktiverer Kia Connect-tjenester fra bilen.n.

• Hvis du har kjøpt en oppgradering med livslang bruk, kan neste eier dra nytte av fordelene ved oppgraderingen.

• Oppgraderinger med en begrenset bruksperiode må avinstalleres før du deaktiverer Kia Connect-tjenester i bilen.

• For oppgraderinger du har kjøpt med livslang bruk, er det ingen endringer. Oppgraderinger med en begrenset bruksperiode stilles til rådighet for bilen igjen etter at du har reaktivert Connect-tjenester, såfremt bruksperioden for oppgraderingen ikke er utløpt.

• Du kan ta kontakt med Kia Connect kundestøtte for hjelp til reaktivering av oppgraderinger med begrenset bruksperiode.

• Det kreves ingen betalt konto hos en støttet strømmetjeneste (f.eks. Amazon Music) for å kunne aktivere musikkstrømmefunksjonen. Men for å kunne benytte tjenesten og faktisk strømme musikk i bilen etter aktiveringen, trengs en betalt konto hos en leverandør som støttes.

Kjøpsprosess

• Når betalingen av oppgraderingen er utført, blir installasjonssertifikatet i bilen lastet ned, og et popup-vindu for installasjonen vises neste gang bilen startes. Når installasjonen er fullført, kan du begynne å bruke oppgraderingen.

• Avhengig av nettverksignalet kan det ta noe tid å installere oppgraderingen, Installasjonen fullføres vanligvis på ca. 1 minutt, men det kan ta 2 til 5 minutter.

• Når du åpner Kia Connect Store via appen, sjekker systemet hvilke oppgraderinger og tjenester bilen er egnet for, og viser bare de du kan kjøpe eller aktivere.

• Hvis en oppgradering eller en tjeneste av en eller annen grunn ikke kan kjøpes, informerer en popup-melding i butikken deg om dette når du går til detaljsiden for oppgraderingen/tjenesten.

• Bilen må være koblet til Kia Connect-appkontoen og egnet for installasjon av oppgraderinger.

• Bilen må minst ha den påkrevde programvareversjonen. Hvis denne forutsetningen ikke er oppfylt, vil du se en feilmelding når du forsøker å kjøpe den valgte oppgraderingen.

• Vær oppmerksom på at Boost-oppgraderingen bare kan kjøpes og benyttes i biler som er kjøpt og registrert i Tyskland. I alle andre tilfeller må bilen sertifiseres på nytt etter at produktet «Boost» er kjøpt. Hvis disse forutsetningen oppfylles, kan du også kjøre bilen i andre land i EU eller utenfor.

• Vær oppmerksom på at Boost-oppgraderingen bare kan kjøpes og brukes i biler som er kjøpt og registrert i Tyskland. I alle andre tilfeller må bilen sertifiseres på nytt etter at produktet «Boost» er kjøpt.

• Hvis disse forutsetningene er oppfylt, kan du også kjøre bilen i andre land i EU eller utenfor.

• Hvis du ikke aktiverer Kia Connect-tjenester i bilen og ikke har en Kia Connect-appkonto knyttet til bilen, mangler Kia den informasjonen som trengs om bilen for å kunne tilby oppgraderinger.

• Kjøpsprosdyren er den samme uansett type bilkjøp, som firmabil, leasing, leiebil etc.

• Men OTA-oppdateringer (over-the-air) kan være påkrevet for installasjonen etter kjøp av oppgraderinger, og for dette formålet må ingen enheter være koblet til OBD-kontakten i bilen.

• Hvis du skal levere bilen tilbake, må dessuten alle transaksjoner fullføres først (installasjon/deinstallasjon av oppgraderinger o.l.).

• Du kan registrere opptil 5 kredittkort/debetkort i Kia Pay. For å registrere et kort, gå til kassen i Kia Connect eller tilpass betalingsmetodene der.

• Du må bruke ditt eget kredittkort til å kjøpe oppgraderinger.

• Oppgraderinger uten prøveperiode må betales umiddelbart etter bestilling, og derfor er det ikke mulig å endre betalingsmetode.

• Hvis kjøpet inneholder en oppgradering med gratis prøveperiode, kan du ikke endre betalingsmetode før betalingen for oppgraderingen utløses etter prøveperioden på 14 dager.

• Hvis du ønsker å endre betalingsmetode for kjøpet av den valgte oppgraderingen etter prøveperioden, må du avbryte den gratis prøveperioden innen 14 dager og kjøpe oppgraderingen på nytt med en annen betalingsmetode.

• Vær oppmerksom på at i dette tilfellet er ingen gratis prøveperiode tilgjengelig.

• Du kan betale for den valgte oppgraderingen eller tjenesten med Kia Pay-systemet. Du kan registrere kredittkortet ditt ved første kjøp, og det blir så lagret i Kia Pay-systemet for fremtidige kjøp.

• Når et kredittkort i Kia Pay har utløpt, kan du ikke lenger foreta kjøp med kortet via Kia Pay. Legg til et nytt kredittkort neste gang du skal betale.

• Hvis du har flere biler i Kia Connect-appen, må du forsikre deg om at du har valgt den riktige bilen før du åpner Kia Connect Store. Butikken viser oppgraderinger og tjenester basert på egnetheten for den bilen som er valgt i Kia Connect-appen.

• Gå til [Administrer oppgraderinger] i Kia Connect Store og åpne fanen [Betalingshistorikk] for å se betalingstransaksjonene.

Annullering

• For en rekke oppgraderinger tilbyr Kia Connect en gratis prøveperiode på 14 dager. Dette er angitt på detaljsiden for hver oppgradering i Kia Connect Store.

• Det betyr at du kan dra nytte av en gratis prøveperiode første gang du kjøper hver av oppgraderingene.Hvis du ikke er fornøyd med oppgraderingen, kan du annullere prøveperioden i løpet av 14 dager.

• Hvis ingen gratis prøveperiode er tilgjengelig for en valgt oppgradering eller tjeneste, kan du ikke annullere oppgraderingen etter at kjøpet er gjort, i henhold til ditt samtykke til tidlig utløp av angreretten, slik du ble informert om i kjøpsprosessen.

• Hvis du annullerer prøveperioden mens bilen er på, fortsetter du å bruke oppgraderingen helt til bilen startes på nytt.

• Oppgraderingen blir da avinstallert ved neste oppstart, og vil ikke lenger være tilgjengelig når avinstalleringen er fullført.

• Ja, du kan be om avinstallering av oppgraderinger du har kjøpt ved å ta kontakt med Kia Connect kundestøtte.

• Det oppstår ingen ekstra kostnader hvis du ber om deaktivering av oppgraderinger.

Installasjon

• Det er ingen tidsbegrensning for nedlasting av sertifikatfiler for oppgraderinger.

• Installasjonsprosessen kan starte umiddelbart etter at kjøpet er gjennomført. Et installasjons-popup-vindu vises når bilen slås på.

• Selv om bilen ikke startes i et visst tidsrom, er det ingen tidfrist for installasjonen.

• Undersøk først om oppgraderingen du har kjøpt vises korrekt i fanen [Betalingshistorikk] i avsnittet [Administrer oppgraderinger] i Kia Connect Store. Hvis oppgraderingen ikke befinner seg på listen over kjøp, er det mulig at kjøpet ikke har blitt utført fordi betalingen ikke er fullført.

• Sjekk listen på nytt senere, og fortsett installasjonsprosessen når statusen er endret.

• Hvis oppgraderingen står på listen over kjøp: Sjekk status for oppgraderingen i fanen [Administrer oppgraderinger] i avsnittet [Administrasjon] i Kia Connect Store. Hvis statusen viser et problem i installasjonsprosessen, ta kontakt med Kia Connect kundestøtte for ytterligere hjelp.

• Etter kjøp av oppgraderingen i Kia Connect Store kan installasjonen startes i bilen.

• Slå på bilen og følg anvisningene som vises på skjermen. Installasjonsprosessen starter når bilen slås av, giret står på P og dørene er lukket.

• Nettverksdekningen i bilen kan være dårlig på steder som underjordiske parkeringshus eller i trafikkø.

• I dette tilfellet kan du forsøke installasjonen på nytt på et åpent område. Ta kontakt med Kia Connect kundestøtte hvis problemet ikke løses.

• Hver oppgradering har spesifikke krav til OTA-fastvare, og dermed kan fastvareoppdateringer være påkrevet hvis den aktuelle versjonen ikke tilsvarer minstekravene.

• Hvis et popup-vindu for fastvareoppdatering vises, installer oppdateringen. Start bilen på nytt og vent til popup-vinduet for oppgraderingen vises, og fortsett installasjonen av oppgraderingen.

• Dette popup-vinduet vises vanligvis hvis diagnoseutstyr som undersøker bilens tilstand er koblet til OBD-kontakten.

• Fjern utstyret fra kontakten og prøv igjen.

• Hvis problemet ikke løses, kan du forsøke følgende tiltak: - Start installasjonen på nytt

• Prøv å starte bilen på nytt to eller tre ganger.

• Hvis dette ikke løser problemet, kan du sjekke status for oppgraderingen i fanen [Administrer oppgraderinger] i avsnittet [Administrasjon] i Kia Connect Store. Hvis statusen viser et problem i installasjonsprosessen, ta kontakt med Kia Connect kundestøtte.

Annet

• Noen oppgraderinger som tilbys i Kia Connect Store, har en gratis prøveperiode på 14 dager. Dette er angitt på detaljsiden for oppgraderingen.

• Hver bruker av Kia Connect-appen kan benytte seg av prøveperioden én gang per oppgradering dersom dette alternativet tilbys.

• Hvis du ikke lenger vil bruke Kia Connect Store og tilknyttede tjenester, må du sørge for å be om avinstallering av alle oppgraderinger som er installert i bilen via Kia Connect kundestøtte.

• Hvis du ønsker at Kia skal slette alle opplysninger knyttet til kjøpsaktivitetene dine, kan du be om fullstendig sletting av opplysningene via Kia Connect kundestøtte. Vær oppmerksom på at Kia Connect lagrer opplysningene dine i 3 år ved inaktivitet.

• For å annullere Kia Connect-tjenester, må tidligere aktiverte oppgraderinger som gjelder for en begrenset bruksperiode avinstalleres først, ettersom de krever tilkobling for å fungere korrekt.

• Du kan be om avinstallering av oppgraderinger via Kia Connect kundestøtte. Ellers blir oppgraderinger med begrenset brukstid avinstallert automatisk når du deaktiverer Kia Connect-tjenester fra bilen.

• Livstidsoppgraderinger du har kjøpt, vil fortsatt være tilgjengelige i bilen uavhengig av om Kia Connect-tjenesten er avsluttet.

• Hvis du ikke lenger ønsker å bruke Kia Pay, fjerner du alle betalingsmetoder som er registrert i Kia Pay-systemet.

• Hvis du vil at Kia skal slette alle opplysninger knyttet til kjøpsaktivitetene dine, kan du be Kia Connect kundestøtte om fullstendig sletting av opplysningene.

• Livstidsoppgraderinger du har kjøpt, vil fortsatt være tilgjengelige i bilen uavhengig av om Kia Connect-tjenesten er avsluttet. Når Kia Connect-tjenester reaktiveres i en bil som det er kjøpt oppgraderinger med begrenset brukstid for, kan disse oppgraderingene reaktiveres hvis brukstiden for oppgraderingene ikke har utløpt.

• Ta kontakt med Kia Connect kundestøtte for å be om reaktivering av oppgraderinger med begrenset brukstid.