Kia Connect Frequently Asked Questions

   

Általános információk

• A Kia Connect Store egy online áruház, amelyhez a Kia Connect alkalmazással férhet hozzá, ahol frissítések és fizetési szolgáltatások vásárolhatók meg a Kia járművekhez.

• Minden Kia Connect alkalmazás felhasználó, amely összekapcsolt járművel rendelkezik, hozzáférhet a Kia Connect Store áruházhoz.

• A Kia Connect Store a Kia Connect szolgáltatása, és így a 7 éves ingyenes Kia Connect szolgáltatási csomagjához tartozik. Ezek a szolgáltatások hét évig ingyenesek a jármű első tulajdonosa általi vásárlástól kezdve, tehát az eredeti vételi szerződés érvénybe lépésének időpontjától kezdve. Ezalatt a módosítások joga fenntartva.

• A Kia Pay egy új digitális Wallet szolgáltatás, amellyel a frissítések és szolgáltatások zökkenőmentes fizetése lehetséges.

• A Kia Pay a Kia járműtulajdonosok és -vezetők számára a Kia Connect Store áruházban való vásárlási lehetőségét kínálja, és támogatja a jövőbeli fizetéseket a Kia rendszerekben.

• Ha a Kia Connect Store áruházban a kasszára lép, a folyamatot a Kia Pay bonyolítja le. A fizetés befejezése után Ön Kia Pay felhasználóvá válik.

·         A Kia Pay egy ingyenes szolgáltatás, azonban a Kia Pay használatához Kia Connect ügyfélnek kell lennie. A Kia Connect szolgáltatások hét évig ingyenesek a jármű első tulajdonosa általi vásárlástól kezdve, tehát az eredeti vételi szerződés érvénybe lépésének időpontjától kezdve. Ezalatt a módosítások joga fenntartva.

Frissítések és szolgáltatások

• A Kia Connect Store által szolgáltatott frissítések csak a jármű eladása után kerülnek fejlesztésre az ügyfél élményének fokozásához és a jármű mindig naprakész állapotban tartásához.

• A frissítésekkel a Kia járművek új szoftverfunkciókkal egészíthetők ki az Over-the-Air frissítések révén, és ezek a meglévő hardvert használják. Ezért a frissítések költségeit a jármű ára nem tartalmazza.

• A frissítések a Kia járműveket új funkciókkal egészítik ki a szoftveren alapuló frissítések révén, és ennek során ezek a jármű már meglévő hardverét használják. A Remote Smart Parking Assistance 2 (RSPA 2) frissítés új funkciókat kínál, amely a jármű „Technológiai” csomagopcióban lévő frontális/hátsó parkolási távolságra figyelmeztetési funkció, a 360°-os monitor, az oldali parkolási távolságra figyelmeztetési funkció és a hátsó parkolási ütközésgátló asszisztens meglévő hardverét használja.

• Sajnos ez nem lehetséges, mivel a frissítések mindig egy bizonyos járműhöz vásárolhatók meg. A más járművekhez szolgáló frissítéseket újra meg kell vásárolni azok alkalmassága alapján.

• A megvásárolt frissítések mindig csak a vásárlás időpontjában kiválasztott járműhöz állnak rendelkezésre, és ezért nem adhatók át más járműnek. Ha egy családtag a Kia Connect alkalmazásban ugyanahhoz a járműhöz kapcsolódik, akkor a felhasználó használhatja a megosztott jármű Ön által megvásárolt frissítésének előnyeit.

• A Kia Connect szolgáltatások felmondásához az előzetesen aktivált, korlátozott használati idejű frissítéseket előre deaktiválni kell, mivel ezek megfelelő működéséhez egy csatlakozásra van szükség. A frissítések deaktiválását kérheti a Kia Connect ügyfélszolgálattól. Ellenkező esetben a korlátozott használati idejű frissítések automatikusan letelepítésre kerülnek, ha a Kia Connect szolgáltatásokat a járművében deaktiválja.

• Ha Ön egy életre szóló használati idejű frissítést vásárolt meg, akkor a következő járműtulajdonos használhatja a frissítést.

• A korlátozott használati idejű frissítések esetén ezeket le kell telepíteni, mielőtt a Kia Connect szolgáltatásokat deaktiválná.

• A megvásárolt, életre szóló használati idejű frissítéseknél nem változik semmi. A korlátozott használati idejű frissítések a Kia Connect szolgáltatások újraaktiválásakor ismét rendelkezésre állnak, hacsak a megvásárolt frissítések használati ideje le nem járt.

• Lépjen kapcsolatba a Kia Connect ügyfélszolgálattal, amennyiben segítségre van szüksége a korlátozott használati idejű frissítés újraaktiválásához.

• A zenei streaming funkció aktiválásához nincs szükség fizetős fiókra egy támogatott streaming szolgáltatásnál (pl. Amazon Music). A szolgáltatás használatához és ahhoz, hogy az aktiválás után a járműben valójában zenei streaminget hallgathasson, szüksége van egy fizetős fiókra egy támogatott szolgáltatónál.

Vásárlási folyamat

• Ha a frissítés vásárlása befejeződött, a telepítési tanúsítvány letöltődik, és megjelenik egy telepítési felugró ablak a jármű újbóli indításakor. A frissítés használható a telepítés befejezése után. A telepítés sebessége függ a hálózati jelerősségtől.

• Rendszerint a telepítés kb. 1 percen belül befejeződik, azonban 2-5 percet is igényelhet.

• Miután a Kia Connect Store áruházat az alkalmazással megnyitotta, ellenőrzi a rendszer az Ön járművének alkalmasságát a frissítéshez és a szolgáltatásokhoz, és csak azokat jeleníti meg, amelyeket Ön megvásárolhat vagy aktiválhat.

• Ha valamilyen okból egy frissítés vagy egy szolgáltatás nem vásárolható meg, a Store tájékoztatja Önt erről egy felugró értesítésben, miután a frissítés/szolgáltatás részleteit tartalmazó oldalt megnyitotta.

• A járművének összekapcsolva kell lennie a Kia Connect alkalmazás fiókkal, és alkalmas kell lennie a frissítések telepítéséhez.

• A járművének kell teljesítenie a szoftververzió minimális követelményét. Ha ez a követelmény nem teljesül, hibaüzenet jelenik meg, ha a kiválasztott frissítést megvásárolni próbálja.

• Vegye figyelembe, hogy a Boost frissítés csak olyan járművekhez vásárolható meg és használható, amelyeket Németországban adtak el és használnak. Minden más esetben a járművet újratanúsítani kell, miután a „Boost” terméket megvásárolta. Ha ezek a feltételek teljesültek, akkor a járművét mind az EU és a nem EU országokban is vezetheti.

• Vegye figyelembe, hogy a Boost frissítés csak olyan járművekhez vásárolható meg és használható, amelyeket Németországban adtak el és használnak. Minden más esetben a járművet újratanúsítani kell, miután a „Boost” terméket megvásárolta.

• Ha ezek a feltételek teljesültek, akkor a járművét mind az EU és a nem EU országokban is vezetheti.

• Ha nem aktiválja a Kia Connect szolgáltatásokat az Ön járművében, és nem kapcsolta össze a Kia Connect alkalmazást a járművével, akkor a Kia nem rendelkezik a szükséges járműinformációkkal a frissítések szolgáltatásához.

• A jármű vásárlási módjától függetlenül, tehát legyen szó pl. céges, lízinges vagy bérelt járműről stb., a vásárlási folyamat ugyanaz.

• Azonban szükség lehet az OTA (Over-the-Air) frissítés telepítésére a frissítések megvásárlása után, ezért ne legyen készülék csatlakoztatva az OBD aljzatra a járműben.

• Ezenkívül a jármű visszaadásakor az összes függő tranzakciónak (frissítések telepítése/letelepítése stb.) befejezve kell lennie.

• A Kia Pay alkalmazásban max. 5 hitel-/betéti kártya regisztrálható. Regisztrálja a kártyát a Kia Connect fizetési oldalának megnyitásával és egy fizetési mód hozzáadásával vagy módosításával.

• A frissítések megvásárlásához használja a saját hitelkártyáit.

• A próbaidőszak nélküli frissítések a megrendelést követően azonnal kifizetendők. Ezért nem lehet a fizetési módot módosítani.

• Ha a megvásárolt frissítés egy ingyenes próbaverziót tartalmaz, a fizetési mód nem módosítható mindaddig, amíg a frissítés fizetését a 14 napos ingyenes próbaverzió lejárta után nem kezdeményezte.

• Ha a fizetési módot a kiválasztott frissítés vásárlásához az ingyenes próbaverziót követően módosítani szeretné, akkor az ingyenes próbaverziót fel kell mondania 14 napon belül, és a frissítést újra meg kell vásárolnia egy másik fizetési móddal.

• Vegye figyelembe, hogy ebben az esetben ingyenes próbaverzió már nem áll rendelkezésre.

• A frissítések és a szolgáltatások a Kia Pay rendszerünkkel fizethetők. Az első vásárláskor regisztrálja a hitelkártyáját, amely közvetlenül a Kia Pay rendszerben lesz tárolva jövőbeli vásárlásokhoz.

• Ha a Kia Pay alkalmazásban regisztrált hitelkártya lejárt, akkor azzal már nem fizethet a Kia Pay alkalmazásban. Kérjük, adjon hozzá egy új hitelkártyát a következő fizetési folyamat során.

• Ha Önnek több járműve van a Kia Connect alkalmazásában, bizonyosodjon meg arról, hogy a megfelelő jármű van kiválasztva, mielőtt a Kia Connect Store áruházat megnyitná. A Store a frissítéseket és szolgáltatásokat a Kia Connect alkalmazásban kiválasztott járműnek való alkalmassága alapján jeleníti meg.

• A Kia Connect Store áruházban lépjen a [Frissítések kezelése] részben a [Fizetési előzmény] fülre a tranzakciók megnyitásához.

Felmondás

• A Kia Connect számos frissítéshez egy 14 napos ingyenes próbaverziót kínál, amely a frissítés részleteit tartalmazó oldalon a Kia Connect Store áruházban látható. Ezzel minden frissítésnél az első vásárláskor használhatja az ingyenes próbaverzió előnyeit.

• Ha nem megelégedett a frissítéssel, akkor felmondhatja az ingyenes próbaverziót 14 napon belül.

• Ha a kiválasztott frissítéshez vagy a kiválasztott szolgáltatáshoz nem áll rendelkezésre ingyenes próbaverzió, akkor a frissítés nem mondható fel a vásárlás után azon beleegyezése szerint, amelyet a vásárlási folyamat során a felmondási jog idejében való megszűnéséhez adott.

• Ha a próbaverziót felmondja, miközben a jármű be van kapcsolva, akkor a frissítés a következő járműindításig használható.

• A frissítés azonban az újraindításkor letelepítésre kerül, és már nem áll rendelkezésre a letelepítés befejezése után.

• Igen, a megvásárolt frissítés deaktiválását kérheti, ha kapcsolatba lép a Kia Connect ügyfélszolgálatunkkal.

• Nem kerül külön díjban, ha kéri a frissítés deaktiválását.

Telepítés

• Nincs határidő a frissítések tanúsítványi fájljainak letöltéséhez.

• A telepítési folyamat közvetlenül indítható a vásárlási folyamat befejezése után. A jármű indításakor megjelenik egy telepítési felugró ablak.

• Nincs telepítési határidő még akkor sem, ha a járművet egy bizonyos ideig nem indítják.

• Ellenőrizze először, hogy a megvásárolt frissítés a [Fizetés előzmény] fülön a Kia Connect Store [Frissítések kezelése] részben megjelenik-e. Ha a frissítés a megvásárolt frissítések listáján nem jelenik meg, akkor valószínűleg a vásárlás nincs befejezve, mivel a fizetést még nem fejezte be.

• Ellenőrizze újra a listát később, és folytassa a telepítést az állapotváltozás után.

• Ha a frissítés megjelenik a megvásárolt frissítések listáján, ellenőrizze a frissítés állapotát a [Frissítések kezelése] fülön a Kia Connect Store [Kezelés] részében. Ha az állapotnál probléma jelentkezik a telepítést illetően, segítségért lépjen kapcsolatba a Kia Connect ügyfélszolgálattal.

• A telepítés a járművében indítható, miután a frissítést megvásárolta a Kia Connect Store áruházban.

• Indítsa el a járművet, és kövesse az utasításokat a képernyőn. A telepítés megkezdődik, amint a járművet kikapcsolta, a váltó a P állásban van, és az ajtók zárva vannak.

• A járművében a hálózati jel rossz lehet olyan helyeken, mint a mélygarázsban vagy forgalmi dugókban.

• Ebben az esetben próbálja elindítani a telepítést szabad területen. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a Kia Connect ügyfélszolgálattal.

• Minden frissítéshez léteznek OTA firmware követelmények, tehát firmware frissítések szükségesek, ha az aktuális verzió nem felel meg a minimális követelményeknek.

• Telepítse a frissítést, ha megjelenik a firmware frissítés felugró ablaka. Indítsa újra a járművet, és várjon, amíg a frissítés telepítési felugró ablaka meg nem jelenik a frissítés telepítésének folytatásához.

• A felugró ablak megjelenése normális, ha a jármű állapotát vizsgáló diagnosztikai készülék az OBD aljzatra van csatlakoztatva.

• Válassza le a diagnosztikai készüléket az aljzatról, majd próbálkozzon újra.

• Ha a probléma továbbra is fennáll, próbálkozzon a következő lépésekkel: - A telepítés újraindítása

• Indítsa újra a járművet kétszer vagy háromszor.

• Ha a probléma továbbra is fennáll, ellenőrizze a frissítés állapotát a [Frissítések kezelése] fülön a Kia Connect Store [Kezelés] részében. Ha az állapotnál probléma jelentkezik a telepítést illetően, segítségért lépjen kapcsolatba a Kia Connect ügyfélszolgálattal.

Egyéb

• A Kia Connect Store egyes frissítéseknél egy 14 napos ingyenes próbaverziót kínál. Ez az információ a frissítés részleteit tartalmazó oldalon található.

• A Kia Connect alkalmazás minden felhasználója frissítésenként egy próbaverziót használhat, amennyiben ez az opció kínálatban van.

• Ha a Kia Connect Store áruházat és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat már nem szeretné használni, lépjen kapcsolatba a Kia Connect ügyfélszolgálattal a járművében aktivált frissítések deaktiválásának kéréséhez.

• Ha szeretné, hogy a Kia a vásárlási tevékenységeire vonatkozó összes adatot törölje, akkor szintén forduljon a Kia Connect ügyfélszolgálatához az adatainak teljes törlésének kéréséhez. Vegye figyelembe, hogy a Kia Connect az adatait 3 évig tárolja nem használat esetén is.

• A Kia Connect szolgáltatások felmondásához az előzetesen aktivált, korlátozott használati idejű frissítéseket előre deaktiválni kell, mivel ezek megfelelő működéséhez egy csatlakozásra van szükség. A frissítések deaktiválását kérheti a Kia Connect ügyfélszolgálattól.

• Ellenkező esetben a korlátozott használati idejű frissítések automatikusan letelepítésre kerülnek, ha a Kia Connect szolgáltatásokat a járművében deaktiválja.

• Az Ön által megvásárolt, életre szóló frissítés elérhető marad a Kia Connect szolgáltatás felmondása ellenére.

• Ha a Kia Pay alkalmazást már nem szeretné használni, törölje az összes regisztrált fizetési módot a Kia Pay alkalmazásban.

• Ha szeretné, hogy a Kia a fizetési tevékenységeire vonatkozó összes adatot törölje, akkor kérjük, forduljon a Kia Connect ügyfélszolgálatához.

• Az Ön által megvásárolt, életre szóló frissítés elérhető marad a Kia Connect szolgáltatás felmondása ellenére. A Kia Connect szolgáltatások megvásárolt, korlátozott idejű frissítései a járműben újraaktiválhatók, ha a frissítések használati ideje még nem járt le.

• Kérjük, lépjen kapcsolatba a Kia Connect ügyfélszolgálatával a korlátozott használati idejű frissítések újraaktiválásának kéréséhez.