Kia Connect Naudojimo Sąlygos

Naudojimo Sąlygos

 • 1. TAIKYMO APIMTIS

 • Šios naudojimo sąlygos (toliau – Naudojimo sąlygos) taikomos naudojant „Kia Connect“ mobiliąją programėlę (toliau – Kia Connect mobilioji programėlė) ir naudojant „Kia Connect“ automobilio multimedijos sistemoje (toliau – Multimedijos sistema), suteikiant jums galimybę naudotis tam tikromis „Kia Connect“ paslaugomis (toliau – Paslaugos). Paslaugas Paslaugų naudotojui (toliau – Naudotojas arba jūs) teikia „Kia Connect“ GmbH, registracijos numeris HRB 112541, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurtas prie Maino, el. paštas: info@kia-connect.eu (toliau – „Kia“, mes, mus ar mūsų).

  Jei turite klausimų, susijusių su šiomis Naudojimo sąlygomis, galite susisiekti su mūsų Klientų skambučių centru:

  „Kia Connect GmbH“
  El. paštas: info@kia-connect.eu
  Pašto adresas: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurtas prie Maino
  Telefono numeris: +49 8005330012

  [Kreiptis kliento aptarnavimo galima naudojantis mūsų kontaktine forma: https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/]

  Informaciją apie renkamus ir tvarkomus asmens duomenis, susijusius su šiomis Paslaugomis, rasite mūsų „Kia Connect“ Privatumo pranešime.

 • 2. NAUDOJIMASIS PASLAUGOMIS

 • 2.1.
  Paslaugomis galite naudotis per „Kia Connect“ mobiliąją programėlę ir (ar) Multimedijos sistemą. Jeigu naudojatės Paslauga per „Kia Connect“ mobiliąją programėlę, jums reikia susikurti „Kia“ paskyrą ir prijungti „Kia Connect“ mobiliąją programėlę prie vieno ar daugiau „Kia“ automobilių. Jei norite naudotis Paslaugomis per Multimedijos sistemą, jums nereikia užsiregistruoti ir nereikia susikurti „Kia“ paskyros.
  2.2.
  Naudojantis Paslaugomis per „Kia Connect“ mobiliąją programėlę, gali reikėti interneto prieigos ar kitų telekomunikacijų paslaugų. Šios Naudojimo sąlygos netaikomos telekomunikacijų paslaugoms, kurių gali reikėti norint naudotis Paslaugomis per „Kia Connect“ mobiliąją programėlę. Šioms paslaugoms taikomas atskiras susitarimas (įskaitant mokesčius) su jūsų telekomunikacijų paslaugų teikėju.
  2.3.
  Automobilio pirkimo sutartis ir sutartis dėl Paslaugų teikimo pagal Naudojimo sąlygas teisiškai yra atskiri verslo sandoriai ir susitarimai. Vieno iš susitarimų vykdymas neturi įtakos kitam atitinkamam susitarimui. Tam tikromis aplinkybėmis gali atsitikti taip, kad jūs vykdote automobilio pirkimo sutartį negalėdami naudotis Paslaugomis. Priešingu atveju, pvz., kai automobilio pirkimo sandoris panaikinamas, sutartis dėl Paslaugų teikimo atitinkamam automobiliui gali būti nutraukta pagal 9.4 skirsnį.
  2.4.
  Visos „Kia“ ir jūsų sutartys sudaromos vietos ir anglų kalbomis. Po atitinkamos sutarties sudarymo, sutarties tekstą galima rasti „Kia Connect“ mobiliojoje programėlėje ir (ar) Multimedijos sistemoje.
  2.5.
  „Kia Connect“ paslaugas naudoti galima tik tuo atveju, jeigu transporto priemonė gali priimti ir siųsti informaciją. Taip būna, jeigu transporto priemonė nebuvo išjungta (išjungtas uždegimas) ilgiau negu septynias dienas. Jeigu transporto priemonė buvo išjungta ilgiau negu septynias dienas, reikalinga pagrindinė atstata. Norint tai padaryti patiems, pakanka keletą sekundžių palaikyti rašikliu nuspaustą atstatos mygtuką pagrindiniame bloke, transporto priemonei esant įjungtai. Tada transporto priemonė vėl galės priimti duomenis.
  2.6.
  „Kia Connect“ paslaugų naudojimas gali būti apribotas, jeigu prijungiate „Kia Connect App“ programėlę prie trečiosios šalies programėlės pažeisdami jos naudojimo sąlygas.

 • 3. PASLAUGOS

 • 3.1.
  Kia Connect mobilioji programėlė ir Multimedijos sistema suteikia prieigą prie šių Paslaugų, kurios išsamiau aprašytos atitinkamų Paslaugų aprašymuose, kurie yra šių Naudojimo sąlygų dalis (teikiamos paslaugos gali skirtis priklausomai nuo jūsų automobilio modelio, pagaminimo datos ir apdailos linijos – jeigu norite gauti daugiau informacijos, susisiekite su mumis aukščiau 1 skyriuje nurodytais kontaktais).
  3.1.1.
  „KIA CONNECT“ MOBILIOSIOS PROGRAMĖLĖS PASLAUGOS
  3.1.1.1.
  NUOTOLINIS VALDYMAS
  3.1.1.1.1.
  Nuotolinė klimato kontrolė (tik elektromobiliams): Paslauga leidžia jums nuotoliniu būdu per Kia Connect mobiliąją programėlę valdyti ir planuoti elektromobilio oro kondicionavimą, įskaitant atitirpinimo funkcijas.
  3.1.1.1.2.
  Nuotolinis įkrovimas (tik elektriniams ir įkraunamiems hibridiniams automobiliams):paslauga suteikia galimybę jums nuotoliniu būdu per Kia Connect mobiliąją programėlę pradėti ir sustabdyti elektromobilio ir įkraunamo hibridinio automobilio akumuliatoriaus įkrovimą ir planuoti įkrovimą.
  3.1.1.1.3.
  Nuotolinis durų valdymas: Paslauga suteikia galimybę jums nuotoliniu būdu užrakinti / atrakinti automobilio duris per tam tikras Naudotojo sąsajas. Jūs galite užrakinti arba atrakinti visas duris. Siekiant užtikrinti saugumą naudojantis Paslauga, bus patikrintos kelios išankstinės sąlygos. Paslauga yra naudinga tais atvejais, kai negalite prisiminti, ar tinkamai užrakinote automobilį, suteikdama galimybę atlikti šį veiksmą nuotoliniu būdu.

  Viduje esant FOB raktui neužrakinkite automobilio nuotoliniu programėlės durelių valdikliu. Tam tikromis aplinkybėmis, kol FOB raktas yra viduje, atrakinti automobilio durelių nuotoliniu būdu gali būti neįmanoma.
  3.1.1.1.4.
  Naudotojo profilio perdavimas: Paslauga jums suteikia galimybę Kia Connect mobiliojoje programėlėje tikrinti ir keisti automobilio nustatymus. Jūs galite dubliuoti nustatymų informaciją ir ją taikyti savo automobiliui.
  3.1.1.1.5.
  Nuotoliniu būdu šildomos ir ventiliuojamos sėdynės (tik elektromobiliams): Paslauga jums suteikia galimybę nuotoliniu būdu valdyti savo elektromobilio priekinių ir galinių sėdynių šildymą ir ventiliavimą.
  3.1.1.1.6.
  Nuotolinis langų valdymas: Paslauga jums suteikia galimybę nuotoliniu būdu valdyti savo automobilio langus.
  3.1.1.1.7.
  Nuotolinio avarinių žibintų valdymas (angl. Remote Hazard Light Control) (tik EV6): Paslauga suteikia jums galimybę išjungti avarinius žibintus nuotoliniu būdu.
  3.1.1.1.8.
  Nuotolinis įkrovimo durelių valdymas (angl. Remote Charging Door Control): Paslauga suteikia jums galimybę nuotoliniu būdu valdyti automobilio įkrovimo dureles.
  3.1.1.2.
  GEOGRAFINĖS INFORMACIJOS SISTEMA (GIS)
  3.1.1.2.1.
  Siųsti į automobilį (angl. Send to Car): Paslauga jums suteikia galimybę išsiųsti ieškomo objekto vietą (POI) į automobilio navigacijos sistemą ir suteikia galimybę nedelsiant gauti buvimo vietos informaciją, kai tik bus užvestas automobilis.
  3.1.1.2.2.
  Rasti mano automobilį (angl. Find my Car) ir Pirmosios mylios navigacija (angl. First Mile Navigation): Paslauga, leidžianti jums nustatyti automobilio buvimo vietą ir nuvykti į ją naudojant išmanųjį telefoną. Automobilio buvimo vieta rodoma Kia Connect mobiliojoje programėlėje.
  3.1.1.2.3.
  Mano kelionės (angl. My Trips): Paslauga pateikia kiekvienos kelionės santrauką su nurodyta data ir laiku, vidutiniu ir didžiausiu greičiu, nuvažiuotu atstumu ir tranzito laiku.
  3.1.1.2.4.
  Paskutinės mylios navigacija (angl. Last Mile Navigation): Paslauga jums suteikia galimybę pastačius automobilį toliau naudotis navigacija savo išmaniajame telefone iki galutinio atvykimo taško.
  3.1.1.3.
  INFORMACIJA APIE AUTOMOBILĮ
  3.1.1.3.1.
  Automobilio būklė: Naudojantis paslauga Kia Connect mobiliojoje programėlėje pateikiama ši informacija apie automobilį:
  ● Durų būklė
  ● Įkrovimo durelių būsena
  ● Bagažinės / variklio gaubto būklė
  ● Klimato būklė
  ● Akumuliatoriaus įkrovimo būklė, įkrovimo kištuko būklė, įkrovimo būklė (tik elektromobiliams)
  ● Kuro kiekis
  ● Sėdynių šildymo ir ventiliacijos būklė
  ● Langų būklė
  ● Stoglangio būklė
  ● 12V akumuliatoriaus būklė
  ● Žibintų būklė
  3.1.1.3.2.
  Ataskaita apie automobilį: Jūs gaunate ataskaitą Kia Connect mobiliojoje programėlėje. Ataskaitoje pateikiama automobilio diagnostikos informacija ir informacija apie vairavimo būdus. Jūs informuojamas, kam reikia priežiūros ar remonto, taip pat gauna informaciją apie problemos sudėtingumą, remonto / priežiūros skubumą ir rekomenduojamus veiksmus.
  3.1.1.3.3.
  Automobilio diagnostika: Automatinės diagnostikos Paslaugos teikimas. Užvedus automobilį, automatiškai atliekamas diagnostikos nuskaitymas (diagnostikos sutrikimų kodas (angl. DTC)). Jeigu aptinkamas gedimas, gaunate pranešimą, kuriame paaiškinamas nustatytas gedimas, jo sudėtingumas, ir rekomenduojama, kokių reikia imtis veiksmų.
  3.1.1.3.4.
  Energijos sąnaudos: galite vizualizuoti ataskaitą Kia Connect mobiliojoje programėlėje. Ataskaitoje pateikiama informacija apie energijos sąnaudas, vidutines energijos sąnaudas, nuvažiuotą atstumą ir energijos rekuperaciją.
  3.1.1.4.
  ĮSPĖJIMAI IR SAUGUMAS
  3.1.1.4.1.
  Įspėjimai apie automobilį: Įspėjimo pranešimų teikimas.Jeigu automobilio langas yra atidarytas, kai automobilio variklis yra išjungtas, gausite apie tai pranešimą į Kia Connect mobiliąją programėlę.
  3.1.1.4.2.
  Įsilaužimo signalizacija (tik automobiliams, kuriuose įrengta įsilaužimo signalizacija): Pranešimų apie signalizaciją teikimas. Jeigu įsijungia įsilaužimo signalizacija, gausite apie tai pranešimą į Kia Connect mobiliąją programėlę.
  3.1.1.4.3.
  Akumuliatoriaus išsikrovimo įspėjimas: Įspėjimo pranešimų teikimas. Kai 12V akumuliatoriaus įkrovimas nukrenta žemiau tam tikro lygio, gausite apie tai pranešimą į Kia Connect mobiliąją programėlę.
  3.1.1.4.4.
  Galinės sėdynės įspėjimas: Galinės sėdynės įspėjimas. Įspėjimo pranešimų teikimas. Kai galinėje sėdynėje nustatomas bet koks judesys, gausite apie tai pranešimą į Kia Connect mobiliąją programėlę.
  3.1.1.4.5.
  Nenaudojamo automobilio įspėjimas: Įspėjimo pranešimų teikimas. Kai įjungta automobilio stovėjimo pavara, o variklis veikia ir durelės yra atidarytos, gausite apie tai pranešimą į Kia Connect mobiliąją programėlę.
  3.1.1.4.6.
  Aukštos įtampos akumuliatoriaus stebėjimo ir įspėjimų teikimo sistema: Teikiami perspėjimo pranešimai. Aukštos įtampos akumuliatoriaus būsena yra stebima, o aptikus netinkamą jo veikimą, Kia Connect mobiliojoje programėlėje ir Multimedijos sistemoje gausite pranešimą apie tai.
  3.1.2.
  „IN-CAR“ PASLAUGOS
  3.1.2.1.
  „Kia Connect Live“ paslaugos apima šias paslaugas:

  ● Eismas: tiesioginė eismo informacija maršrutams apskaičiuoti ir eismo situacijai parodyti. Internetinė navigacija (angl. Online Navigation) suteikia jums galimybę ja naudotis iki norimo kelionės tikslo, remiantis realaus laiko eismo duomenų ir ankstesnės eismo informacijos deriniu;

  ● Aktuali ieškomo objekto vieta (POI): informacija apie netoliese esantį POI, remiantis dabartine automobilio padėtimi;

  ● Oras: vietos orų informacija;

  ● EV POI (tik elektromobiliams ir įkraunamiems hibridiniams elektromobiliams): informacija apie netoliese esančias įkrovimo stoteles, įskaitant prieinamumą remiantis esama padėtimi;

  ● Ieškoma prekybos atstovo vieta (POI): šalia „Kia“ prekybos atstovo buvimo vietos informacija remiantis netoliese esančia dabartine automobilio padėtimi;

  ● Įspėjimai apie greičio matuoklius / pavojingas zonas (jeigu jūsų šalyje leidžiama pagal įstatymus, žr. 15 skyrių): sistema teikia įspėjimus tose vietose, kuriose eismo įvykiai yra ypač dažni, ir įspėja apie eismo įvykių „juodąsias dėmes“ ar greičio matuoklius;

  ● Sporto lyga (angl. Sports League): sporto lygos informacija.
  3.1.2.2.
  Internetinis balso atpažinimas (angl. Online Voice Recognition) suteikia galimybę jums naudoti žodines komandas, kad galėtumėte valdyti Paslaugas bei parengti ir siųsti tekstinius pranešimus per prijungtą mobilųjį įrenginį. Internetinis balso atpažinimas vykdomas internetinėje aplinkoje (debesijoje). Jūsų balso pavyzdžiai ir GPS duomenys bus renkami ir saugomi, siekiant vykdyti ir tobulinti Internetinio balso atpažinimo paslaugą.
  3.1.2.3.
  Asmeninio kalendoriaus / navigacijos sinchronizavimas: Ši paslauga leidžia sinchronizuoti „Google“ kalendorių arba „Apple“ kalendorių išmaniajame telefone su integruota Multimedijos sistemos kalendoriaus funkcija. Tai suteikia galimybę matyti savo asmeninį kalendorių Multimedijos sistemos ekrane ir naudoti jį nustatant kelionės tikslą. Ši paslauga yra suderinama ir su „Google“, ir su „Apple“ kalendoriumi.
  3.1.2.4.
  Pranešimų centras jums suteikia galimybę gauti pranešimus iš „Kia“ į Multimedijos sistemą.
  3.1.2.5.
  GRĄŽINIMO KAMPANIJŲ PRANEŠIMAI IR PASLAUGŲ PRIMINIMAI.
  „Kia“:
  ● per minėtą Pranešimų centrą praneš jums apie aktyvią (-as) grąžinimo kampaniją (-as), taikomą (-as) jų „Kia“ automobiliui arba „Kia“ siųs pranešimus per „Kia Connect“ programėlę arba el. paštu jūsų registruotu el. pašto adresu;

  ● per minėtą Pranešimų centrą siųs jums priminimus apie artėjančią jūsų „Kia“ automobilio periodinę techninę priežiūrą.
  Skaidrumo sumetimais, per minėtą Pranešimų centrą arba siųsdama pranešimus per „Kia Connect“ programėlę arba el. paštu jūsų registruotu el. pašto adresu „Kia“ taip pat praneš jums apie aptarnavimo veiksmus (pavyzdžiui, jų „Kia“ automobilio programinės įrangos naujinimą, dalių keitimą geresnėmis dalimis ar numatytų automobilio komponentų kokybės patikrą), kuriuos rekomenduojama atlikti jūsų „Kia“ automobilio atžvilgiu. Siekiant išvengti abejonių, pabrėžiama, kad informacijos apie rekomenduojamus atlikti aptarnavimo veiksmus pateikimas nėra Paslaugos, apibrėžiamos Naudojimo sąlygose, dalis ir gali būti vykdomas tik prieš tai gavus jūsų sutikimą.
  3.1.2.6.
  ŽEMĖLAPIŲ BEI INFORMACIJOS IR PRAMOGŲ ATNAUJINIMAS BELAIDŽIU BŪDU (ANGL. SUTRUMP. OTA, OVER-THE-AIR).
  1. Funkcija „Žemėlapių bei informacijos ir pramogų atnaujinimas OTA būdu“ suteikia šias galimybes:
  I. transporto priemonės navigacijos sistemos žemėlapių naujiniai (toliau – Žemėlapių atnaujinimas); ir (arba)

  II. informacijos ir pramogų programinės įrangos naujiniai arba Multimedijos sistemos programinės įrangos patobulinimai (toliau kartu – Informacijos ir pramogų atnaujinimas);

  iš mūsų serverių į įterptąją telematikos sistemą vadinamuoju „belaidžiu“ arba OTA būdu.

  2. Žemėlapių bei informacijos ir pramogų sistemos atnaujinimo OTA būdu procesas atliekamas šiais žingsniais:
  I. žemėlapių bei informacijos ir pramogų sistemos atnaujinimo OTA būdu įgalinimo programinė įranga: visų pirma, jūsų „Kia“ transporto priemonėje turi būti įdiegta programinė įranga, įgalinanti Žemėlapių bei informacijos ir pramogų sistemos atnaujinimo OTA būdu funkciją;

  II. prieinamumas: Multimedijos sistema reguliariai tikrins, ar nėra naujo Žemėlapių bei informacijos ir pramogų naujinio;

  III. atsisiuntimas ir diegimas: visi galimi Žemėlapių bei informacijos ir pramogų naujiniai bus automatiškai atsisiunčiami ir įdiegiami į jūsų Multimedijos sistemą, jei (i) patvirtinote atitinkamą Žemėlapių bei informacijos ir pramogų naujinio atsisiuntimą ir įdiegimą savo Multimedijos sistemoje arba (ii) suaktyvinote automatinį Žemėlapių bei informacijos ir pramogų naujinių atsisiuntimą ir diegimą. Atsisiuntimo ir diegimo metu informacijos ir pramogų sistema vis tiek galite naudotis;

  IV. užbaigimas: prieš baigiant Žemėlapių bei informacijos ir pramogų sistemos atnaujinimą OTA būdu, per Multimedijos sistemą jūsų bus paklausta, kaip norite tęsti. Galima pasirinkti vieną iš dviejų parinkčių: (i) „Užbaigti dabar“ arba (ii) „Vėliau“. Jei pasirinksite „Užbaigti dabar“, sistema užbaigs atnaujinimą. Baigiant Žemėlapių bei informacijos ir pramogų atnaujinimą, negalima naudoti Multimedijos sistemos, nes išsijungs ekranas. Jei pasirinksite „Vėliau“, kitą kartą įjungus degimą, bus rodomas iškylantysis užbaigimo langas;

  V. automatinis užbaigimas: jei suaktyvinsite „Automatinį užbaigimą“, Žemėlapių bei informacijos ir pramogų sistemos atnaujinimas OTA būdu automatiškai prasidės po 30 sekundžių, o ateityje Žemėlapių bei informacijos ir pramogų sistemos atnaujinimai OTA būdu bus atlikti automatiškai be jokio papildomo įspėjimo ar veiksmų iš jūsų pusės;

  VI. išsami informacija: pasirinkę „Išsami informacija“, gausite daugiau informacijos apie Žemėlapių bei informacijos ir pramogų sistemos atnaujinimą OTA būdu.

  3. Jei esate pirmasis naujos 2022 m. modelio „Kia“ transporto priemonės, kurioje yra įgalintas „Žemėlapių bei informacijos ir pramogų atnaujinimas OTA būdu“ ir kuri buvo parduota nuo 2021 m. gegužės mėn., savininkas, turėsite teisę nemokamai gauti bent 2 Žemėlapių bei informacijos ir pramogų sistemos atnaujinimus OTA būdu (toliau – Nemokami informacijos ir pramogų sistemos atnaujinimai OTA būdu). Išnaudoję Nemokamus informacijos ir pramogų sistemos atnaujinimus OTA būdu, galėsite nemokamai gauti Žemėlapių ir (arba) informacijos ir pramogų naujinių (i) apsilankę šiame tinklalapyje: https://update.kia.com/EU/E1/Main arba (ii) prekybos atstovybėje. Kad būtų išvengta abejonių, šie Žemėlapių naujiniai ir (arba) Informacijos ir pramogų naujiniai tinklalapyje ir prekybos atstovybėje nesiūlomi naudojant „belaidį“ būdą.

  4. Žemėlapių bei informacijos ir pramogų sistemos atnaujinimas OTA būdu yra įtrauktas į jūsų prašomas Paslaugas, todėl yra suaktyvinamas pagal numatytuosius nustatymus.

  Daugiau informacijos apie atnaujinimo procesą ir išsamią informaciją apie kiekvieną Žemėlapių bei informacijos ir pramogų sistemos naujinį OTA būdu gausite per savo Multimedijos sistemą.
  3.1.2.7.
  Mygtukas „Patinka“, skirtas USB muzikai ir radijui: USB muzikos ir radijo mygtukas „Patinka“ leidžia pasirinkti ir sukurti grojaraštį su mėgstamomis dainomis. Šį informacijos ir pramogų sistemos muzikos funkcijoje integruotą mygtuką „Patinka“ galite naudoti, jei daina patinka arba nepatinka.
  3.1.2.8.
  Kamerdinerio parkavimo režimas (angl. Valet Parking Mode): Kai jis yra įjungtas Multimedijos sistemoje, o transporto priemonę vairuoja kitas asmuo, Kia Connect mobiliojoje programėlėje galite stebėti transporto priemonės vietą, laiką, kada paskutinį kartą buvo išjungtas degimas, vairavimo trukmę, nuvažiuotą atstumą ir didžiausią greitį.
  3.1.2.9.
  „Valet Alert“ įspėjimas: Suaktyvinus šią Paslaugą Multimedijos sistemoje, Kia Connect mobiliojoje programėlėje galite gauti pranešimus, jei jūsų transporto priemonė viršija pasirinktą atstumo ribą, greičio ribą ir tuščiosios eigos laiko limitą, kuriuos programėlėje turite būti nustatę iš anksto. Leidžiamas nuvažiuoti atstumas – nuo tos vietos, kurioje buvo suaktyvintas įspėjimas.
  3.1.2.10.
  Įspėjimas apie geotvorą (angl. Geofence Alert): Suaktyvinus šią Paslaugą Multimedijos sistemoje, Kia Connect mobiliojoje programėlėje galite gauti pranešimus, jei jūsų transporto priemonė išvažiuoja iš leistinos zonos arba įvažiuoja į draudžiamą zoną. Naudodami Kia Connect mobiliąją programėlę galite nustatyti leidžiamų ir draudžiamų zonų ribas.
  3.1.2.11.
  Įspėjimas apie greitį (angl. Speed Alert): Suaktyvinus šią Paslaugą Multimedijos sistemoje, Kia Connect mobiliojoje programėlėje galite gauti pranešimus, jei jūsų transporto priemonė viršija greičio ribą, kurią programėlėje turite būti nusistatę iš anksto.
  3.1.2.12.
  Įspėjimas apie laiko ribą (angl. Time Fencing Alert): Suaktyvinus šią Paslaugą Multimedijos sistemoje, Kia Connect mobiliojoje programėlėje galite gauti pranešimus, jei jūsų transporto priemonė pradeda važiuoti už laiko lango ribų, kurias programėlėje turite būti nustatę iš anksto.
  3.1.2.13.
  Įspėjimas apie tuščiąją eigą (angl. Idle Alert): Suaktyvinus šią Paslaugą Multimedijos sistmeoje, Kia Connect mobiliojoje programėlėje galite gauti pranešimus, jei jūsų transporto priemonė tuščiąja eiga važiuoja ilgiau, nei esate nustatę programėlėje.
  3.2.
  Naudojantis šiomis Paslaugomis renkami ir tvarkomi vietos nustatymo duomenys (GPS duomenys): Pagrindinio meniu žemėlapis ir paieškos juosta, „Kia Connect Live“ paslaugos, Internetinis balso atpažinimas, Asmeninio kalendoriaus / navigacijos sinchronizavimas, Pranešimų centras, Grąžinimo kampanijų pranešimai ir paslaugų priminimai, Žemėlapių bei informacijos ir pramogų atnaujinimai OTA būdu, Nuotolinė klimato kontrolė (tik elektromobiliams), Nuotolinis įkrovimas, Nuotolinis durų valdymas, Siųsti į automobilį (angl. Send to Car), Rasti mano automobilį (angl. Find my Car), Mano kelionės (angl. My Trips), Automobilio būklė, Ataskaita apie automobilį, Automobilio diagnostika (angl. Vehicle Diagnostic), Įspėjimai apie automobilį ir Įsilaužimo signalizacija. Be vietos nustatymo duomenų rinkimo ir tvarkymo atitinkamos Paslaugos negali būti teikiamos / naudojamos.
  3.3.
  Toliau analizuosime ir tobulinsime Paslaugas, kad sukurtume naujus mobilumo ir su mobilumu susijusius produktus ir (ar) paslaugas, kad apsaugotume savo produktus ir (ar) patobulintume savo paslaugas. Šiais tikslais automatiškai analizuojame duomenis remdamiesi statistiniais ir matematiniais modeliais, kad nustatytume patobulinimų potencialą.
  3.4.
  Paslaugas galima išjungti šiais būdais:
  1. išjungiant Paslaugas per Multimedijos sistemą; ir (arba)

  2. išjungiant Paslaugas ir (arba) Žemėlapių bei informacijos ir pramogų sistemos atnaujinimus OTA būdu per Kia Connect mobiliąją programėlę

 • 4. AUTORIŲ TEISĖS

 • 4.1.
  Visas Paslaugų turinys yra „Kia“, jos tiesioginių ar netiesioginių patronuojamų ar susijusių bendrovių (toliau kartu vadinamos „Kia Group“) ar trečiųjų šalių nuosavybė ir yra saugomas taikomų autorių teisių įstatymų, saugant visas jų teises. Visos teisės į Paslaugas, pagrindinę programinę įrangą, turinį ir susitarimą priklauso „Kia Group“ ir atitinkamiems licenciją išdavusiems asmenims. Paslaugų negalite jokiais būdais parduoti, platinti, skelbti, transliuoti ar komerciškai naudoti be aiškaus mūsų rašytinio sutikimo. Be išankstinio mūsų leidimo negalite atkurti (visiškai ar iš dalies), perduoti (elektroninėmis priemonėmis ar kitaip), modifikuoti, rodyti, perduoti iš naujo, licencijuoti, susieti ar kitaip naudotis Paslaugomis bet kokiais viešaisiais ar komerciniais tikslais.
  4.2.
  Nė viena šių Naudojimo sąlygų nuostata neaiškinama kaip licencijos ar teisės naudoti bet kokį atvaizdą, prekės ženklą, paslaugų ženklą ar logotipą, kurie visi yra „Kia Group“ nuosavybė, suteikimas. „Kia Group“ pasilieka visas teises į nuosavybės teise priklausančią informaciją ar medžiagą, susijusią su Paslaugomis, ir įgyvendins šias teises pagal taikomus autorių teisių ir prekės ženklų įstatymus.

 • 5. NAUDOTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI

 • 5.1.
  Naudodamiesi Paslaugomis, privalote laikytis taikomų įstatymų ir gerbti trečiųjų šalių teises.
  5.2.
  Be to, negalite Paslaugomis naudotis netinkamai.
  5.3.
  Užtikrinkite, kad nekeisite savo transporto priemonės (įskaitant techninės ir programinės įrangos pakeitimus bei trečiųjų šalių programinės įrangos naudojimą) taip, kad tai galėtų turėti įtakos Paslaugų funkcionalumui.
  5.4.
  Naudodamiesi Multimedijos sistema:
  5.4.1.
  Paslaugoms teikti naudotos SIM kortelės negalite naudoti: (a) balsui perduoti (įskaitant VOIP); (b) viešai adresuojamai paskirties vietai pasiekti (t. y. viešo IP adreso), įskaitant, kai naudojamas tarpinis serveris, tinklų sietuvas ar maršruto parinkimas; (c) jokiais būdais, kuriais siekiama įveikti saugos priemones, nepriklausomai nuo to, ar dėl įsilaužimo sugadinami ar prarandami duomenys, ar ne; (d) jokiu būdu, kuriam naudojamos Paslaugos ar programinė įranga, susijusi su internetu perduodamais pokalbiais, lygiarangių failų dalijimusi, „BitTorrent“ protokolu ar tarpinių serverių tinklu; (e) tokiu būdu, kuris apima šlamštą, masinių nepageidaujamų el. laiškų ar komercinių pranešimų siuntimą arba atviro SMTP perdavimo palaikymą, ar (f) bet kokiu būdu, dėl kurio sutrinka tinklas.
  5.4.2.
  Negalite jokioms trečiosioms šalims skelbti jokių SIM kortelės, tinklo, Paslaugų ar jų komponentų lyginamųjų bandymų ar našumo testų rezultatų.
  5.4.3.
  Kadangi naudojate SIM kortelę Paslaugoms teikti, turime jus informuoti apie šiuos dalykus: 4G / LTE paslaugos (teikiamos išorinio paslaugų teikėjo) yra prieinamos tik suderinamuose įrenginiuose (t. y. multimedijos sistemoje), kurie palaiko tam tikro tarptinklinio tinklo konkretų 4G / LTE dažnį. Kai 4G / LTE paslaugų negalima teikti, 2G arba 3G paslaugos bus teikiamos, jeigu tokie tinklai yra prieinami ir suderinami su multimedijos sistema.

 • 6. APTARNAVIMO MOKESTIS

 • Jei šiose Naudojimo sąlygose dėl atitinkamų Paslaugų nenurodyta kitaip, Paslaugos teikiamos nemokamai 7 metus nuo tos dienos, kai automobilis parduodamas pirmajam jo savininkui, t. y. nuo pradinės pirkimo sutarties įsigaliojimo momento. Pasiliekame teisę ateityje siūlyti papildomas paslaugas pagal atskiras naudojimo sąlygas.

  Jei esate pirmasis naujos 2022 m. modelio „Kia“ transporto priemonės, kurioje yra įgalintas „Žemėlapių bei informacijos ir pramogų atnaujinimas OTA būdu“ ir kuri buvo parduota nuo 2021 m. gegužės mėn., savininkas, turėsite teisę nemokamai gauti bent 2 Žemėlapių bei informacijos ir pramogų sistemos atnaujinimus OTA būdu (toliau – Nemokami informacijos ir pramogų sistemos atnaujinimai OTA būdu). Išnaudoję Nemokamus informacijos ir pramogų sistemos atnaujinimus OTA būdu, galėsite nemokamai gauti Žemėlapių ir (arba) informacijos ir pramogų naujinių (i) apsilankę šiame tinklalapyje: https://update.kia.com/EU/E1/Main arba (ii) prekybos atstovybėje. Kad būtų išvengta abejonių, šie Žemėlapių naujiniai ir (arba) Informacijos ir pramogų naujiniai tinklalapyje ir prekybos atstovybėje nesiūlomi naudojant „belaidį“ būdą.

 • 7. VEIKIMO LAIKAS

 • 7.1.
  Pasiliekame teisę dėl techninių ir saugumo priežasčių (pvz., jeigu yra saugumo spragų) bei kitų svarbių priežasčių laikinai arba visam laikui visiškai arba iš dalies išjungti prieigą prie Paslaugų.
  7.2.
  Paslaugų teikimui ir naudojimui gali būti taikomi apribojimai, atsižvelgiant į dabartinę technikos būklę, nepriklausančią nuo mūsų. Tai ypač susiję su operatorių teikiamų duomenų ryšių prieinamumu. Atskirais atvejais, jeigu tinklas yra neprieinamas, Paslaugos gali būti nepasiekiamos, nes negali įvykti būtinas duomenų perdavimas. Be to, trumpalaikės pajėgumų kliūtys gali atsirasti dėl Paslaugų, belaidžio ir fiksuoto ryšio tinklų bei interneto apkrovos piko.
  7.3.
  Sutrikimai taip pat gali kilti dėl force majeure aplinkybių, įskaitant pandemines ir epidemines ligas, streikų, lokautų ir oficialių nurodymų, taip pat dėl techninių priežasčių ir kitų priemonių (pvz., remonto, techninės priežiūros, programinės įrangos atnaujinimų ir plėtinių), reikalingų mūsų ar atsiuntimo arba išsiuntimo srauto tiekėjų, turinio tiekėjų ir tinklo operatorių sistemoms, kurios yra būtinos tinkamam ar geresniam Paslaugų veikimui.
  7.4.
  Kai prieiga prie Paslaugų yra išjungta, apribota ar sutrikdyta, kaip aprašyta šiame 7 skyriuje, susisieksime su jumis kuo anksčiau, kad jus apie tai informuotume ir nurodytume išjungimo, apribojimo ar sutrikdymo priežastis.

 • 8. DUOMENŲ APSAUGA

 • Informaciją apie tai, kaip mes renkame ir tvarkome asmens duomenis, susijusius su Paslaugų teikimu, rasite mūsų Kia Connect Privatumo pranešime.
  Jūs informuojate visus kitus automobilio naudotojus / vairuotojus, kad Paslaugos yra įjungtos. Svarbiausia, jūs turite informuoti kitą naudotoją / vairuotoją apie duomenų tvarkymą, aprašytą Kia Connect Privatumo pranešime ir apie tai, kad naudojantis Paslaugoms vietos nustatymo duomenys (GPS duomenys) turi būti renkami ir tvarkomi.

 • 9. TERMINAS, NUTRAUKIMAS

 • 9.1.
  Teisė naudotis Paslaugomis prasideda tą dieną, kai automobilis parduodamas pirmajam jo savininkui, t. y. nuo pradinės pirkimo sutarties įsigaliojimo momento, ir automatiškai baigiasi po 7 metų.
  9.2.
  Sutartį dėl Paslaugų teikimo, tuo pačiu ir teisės naudotis Paslaugomis, galite nutraukti bet kuriuo metu, apie tai įspėję prieš 6 savaites iki kalendorinio ketvirčio pabaigos.
  9.3.
  Bet kuri šalis turi teisę nutraukti sutartį dėl svarbių priežasčių.
  9.4.
  Be to, jeigu automobilio pirkimo sutartis panaikinama, atitinkamas prekybos atstovas vėl jį įsigyja ar kitaip atšaukia, jeigu nutraukiama lizingo sutartis, jeigu automobilis parduodamas trečiajam asmeniui, vagystės atveju, taip pat įvykus visai nepataisomai žalai, kiekviena šalis turi teisę nutraukti Paslaugas atitinkamo automobilio atžvilgiu. Nutraukimas įsigalioja, kai tik viena šalis gauna apie jį pranešimą. Automobilio pardavimo ar jo valdymo perdavimo trečiajai šaliai atveju turite ištrinti automobilyje saugomus duomenis.
  9.5.
  Jeigu iš esmės pažeidžiamos šios Naudojimo sąlygos, pasiliekame teisę laikinai arba visam laikui užblokuoti ir (ar) atšaukti Paslaugų naudojimą, o jeigu šias Naudojimo sąlygas iš esmės pažeidžiate – nutraukti sutartį.
  9.6.
  Jeigu parduodate savo automobilį ar kitaip jį nuolat duodate naudotis trečiajai šaliai, įsitikinkite, kad Multimedijos sistemoje išjungėte Paslaugas. Tokiu atveju automobilis atjungiamas nuo Kia Connect mobiliosios programėlės, bet „Kia“ paskyros duomenys iš Kia Connect mobiliosios programėlės neištrinamos.

 • 10. NAUDOJIMO SĄLYGŲ IR (AR) PASLAUGŲ PAKEITIMAI

 • 10.1.
  „Kia“ pasilieka teisę atlikti pagrįstus Naudojimo sąlygų ir (ar) Paslaugų pakeitimus. Visų pirma, retkarčiais atliekame teisiškai reikalaujamus atnaujinimus, kurie yra pakeitimai, užtikrinantys, kad mūsų Paslaugos atitiktų galiojančius įstatymus. Taip pat galime atlikti šiuos savo Paslaugų atnaujinimus saugumo sumetimais ir siekdami užtikrinti, kad jie atitiktų numatomus kokybės standartus (pvz., aprašytus skyriuje „Įstatyminės garantijos“). Be to, Paslaugas galime keisti dėl toliau nurodytų papildomų priežasčių:


  ● siekdami prisitaikyti prie naujų technologijų;

  ● siekdami prisitaikyti prie Paslaugų vartotojų skaičiaus padidėjimo ar sumažėjimo;

  ● siekdami prisitaikyti prie importo pakeitimų licencijose ar partnerysčių su trečiosiomis šalimis; ir

  ● kad būtų išvengta piktnaudžiavimo ar žalos.
  10.2.
  Jus informuosime apie bet kokius šių Naudojimo sąlygų ir (ar) Paslaugų pakeitimus. Jei per pranešime nurodytą terminą nuo pranešimo gavimo neprieštaraujate tiems pakeitimams tekstine forma (pvz., el. paštu, faksu), laikoma, kad pakeitimams pritariate. Jus aiškiai informuosime apie teisę atmesti pakeitimus ir tylėjimo pasekmes.
  10.3.
  Jeigu atmetate pakeitimus, pasiliekame teisę nutraukti bet kurią teisę naudoti pakeitimų paveiktas Mobiliosios programėlės Paslaugas, apie tai įspėję prieš 6 savaites iki kalendorinio ketvirčio pabaigos.

 • 11. ĮVAIRIOS NUOSTATOS

 • 11.1.
  Šios Naudojimo sąlygos yra visas šalių susitarimas dėl Paslaugų naudojimo dalyko ir pakeičia visus ankstesnius rašytinius ar žodinius šalių susitarimus dalyko atžvilgiu.
  11.2.
  Nukrypstančios, prieštaraujančios ar papildančios jūsų sąlygos taikomos Paslaugų naudojimui tik tuo atveju, jeigu mes aiškiai sutikome raštu.
  11.3.
  Bet kokie Naudojimo sąlygų pakeitimai ir papildymai, taip pat jiems sudaryti būtini pranešimai turi būti tekstinės formos (įskaitant el. paštą, faksą), kad būtų galiojantys. Tekstinės formos reikalavimą galima panaikinti tik tekstine forma.
  11.4.
  Turime teisę visiškai arba iš dalies perleisti savo teises ir pareigas pagal šias Naudojimo sąlygas kitam paslaugų teikėjui, apie tai jus įspėję prieš 6 savaites. Tačiau šiuo atveju turite teisę nutraukti šias Naudojimo sąlygas per mėnesį nuo raštiško pranešimo, galiojančio tuo metu, kai ketinama šias Naudojimo sąlygas perleisti bendrovei, kuri perima „Kia“ poziciją šiose Naudojimo sąlygose, gavimo. Rašytiniame pranešime jus aiškiai informuosime apie šią nutraukimo teisę. Siekiant išvengti abejonių, ši teisė neapriboja jūsų teisės nutraukti Naudojimo sąlygas, tuo pačiu ir teisės bet kuriuo metu naudotis Paslaugomis, apie tai įspėjus prieš 6 savaites, kaip nurodyta 9.2 skirsnyje.

 • 12. KLIENTŲ APTARNAVIMAS / SKUNDAI

 • 12.1.
  Jei turite klausimų ar skundų, galite susisiekti su mumis aukščiau 1 skyriuje nurodytais kontaktais.
  12.2.
  Europos Komisijos internetinę ginčų sprendimo svetainę, skirtą padėti vartotojams ir prekybininkams spręsti ginčus neteisminiu būdu, galima rasti adresu http://ec.europa.eu/consumers/odr/. „Kia“ nedalyvauja ir neprivalo dalyvauti alternatyviose ginčų sprendimo procedūrose prieš alternatyvaus ginčų sprendimo subjektą vartotojams.

 • 13. INSTRUKCIJOS DĖL ATSISAKYMO TEISĖS

 • Jei esate vartotojas (t.y. fizinis asmuo, pateikiantis užsakymą, kurio tikslas negali būti susietas su jūsų komercine ar savarankiška profesine veikla), jūs turite teisę atsisakyti sutarties pagal įstatymų numatytas nuostatas, susijusias su šia Paslaugų teikimo sutartimi.
  13.1.
  ATSISAKYMO TEISĖ
  Jūs turite teisę atsisakyti šios sutarties nenurodydami priežasties per keturioliką dienų.
  Atsisakymo teisės galiojimo laikotarpis baigiasi praėjus 14 dienų nuo sutarties sudarymo dienos.

  Norėdami pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties turite pranešti mums, „Kia Connect GmbH“, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurtas prie Maino, telefono numeris: +49 800 777304, el. pašto adresas: support@kia-connect.eu, neatšaukiamu pareiškimu (pvz., paštu ar el. paštu išsiųstu laišku). Galite pasinaudoti (neprivaloma) pridedama pavyzdine atsisakymo forma. Taip pat galite užpildyti ir pateikti pavyzdinę elektroninę atsisakymo formą ar kitokį neatšaukiamą pareiškimą mūsų interneto svetainės puslapyje https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form. Jei pasirinksite pastarąjį variantą, mes nedelsdami susisieksime su jumis naudodami patvarią laikmeną (pvz., el. paštu), kad patvirtintume atsisakymo gavimą.

  Norint pasinaudoti atsisakymo teise jos galiojimo laikotarpiu, jums užtenka išsiųsti pranešimą, kad įgyvendinate savo teisę atsisakyti sutarties, prieš pasibaigiant atsisakymo teisės galiojimo laikotarpiui.
  13.2.
  ATSISAKYMO POVEIKIS
  Jei atsisakysite šios sutarties, mes turėsime grąžinti jums visus iš jūsų gautus mokėjimus, įskaitant pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, atsiradusias jums pasirinkus kitokį pristatymo būdą nei mūsų siūlomas mažiausiai kainuojantis standartinis pristatymo būdas), nepagrįstai neatidėliodami ir, bet kuriuo atveju, ne vėliau nei per 14 dienų nuo dienos, kai mums buvo pranešta apie jūsų sprendimą atsisakyti šios sutarties. Toks grąžinimas bus įvykdytas mokėjimo būdu, kurį naudojote atlikdami pirmą mokėjimą, jei nesusitarta kitaip. Bet kuriuo atveju, jums nereikės sumokėti jokių su tokiu grąžinimu susijusių mokesčių.

  Atsisakymo teisė netenka galios skaitmeninio turinio tiekimo sutarčių, pagal kurias skaitmeninis turinys nėra tiekiamas patvariojoje laikmenoje, atveju, esant šioms sąlygoms:

  1. sutartis neįpareigoja vartotojo sumokėti kainą po to, kai „Kia“ pradėjo vykdyti sutartį;

  2. sutartis jus įpareigoja sumokėti kainą, kai „Kia“ pradėjo vykdyti sutartį
  I. iš anksto suteikėte aiškiai išreikštą sutikimą, kad „Kia“ pradėtų vykdyti sutartį prieš pasibaigiant sutarties atsisakymo laikotarpiui;

  II. patvirtinote, kad suteikdami sutikimą pagal 13.2 b)(i) jūs netenkate atsisakymo teisės prasidėjus sutarties vykdymui ir

  III. „Kia“ jums pateikė patvirtinimą pagal Vokietijos civilinio kodekso 312f dalį (Bürgerliches Gesetzbuch, „BGB“).
  13.3.
  PAVYZDINĖ ATSISAKYMO FORMA
  (užpildykite ir pateikite šią formą, jei pageidaujate atsisakyti sutarties)

  ● Adresatas: „Kia Connect“ GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurtas prie Maino, [el. pašto adresas]:

  ● Aš (mes) (*) pranešu (-ame), kad aš (mes) (*) atsisakau savo (*) sutarties dėl toliau nurodytų paslaugų teikimo (*),

  ● Užsakymo data (*) / gavimo data (*),

  ● Vartotojo (-ų) vardas (-i), pavardė (-s),

  ● Vartotojo (-ų) adresas (-i),

  ● Vartotojo (-ų) parašas (-i) (tik jei pateikiama popierinė šios formos versija),

  ● Data.
  (*) Nereikalingą išbraukti.

 • 14. ĮSTATYMINĖ GARANTIJA

 • Pagal įstatymus ir pagal šias Naudojimo sąlygas turite teisę į (1) tam tikrą Paslaugų kokybę ir (2) problemų sprendimo būdus, jei kažkas neveikia. Jei esate klientas (vartotojas), turite visas pagal galiojančius įstatymus klientams (vartotojams) suteiktas teisines garantijas ir visas papildomas teises, apibrėžtas šiose Naudojimo sąlygose.

 • 15. ATSAKOMYBĖ

 • Toliau numatyta atsakomybė taikoma atsižvelgiant į šalį, kurioje yra jūsų gyvenamoji vieta:

  Austrija
  „Kia“ netaikoma jokia kita atsakomybė, išskyrus (1) atsakomybę už didelį neatsargumą ar tyčią ir (2) atsakomybę už sukeltą sveikatos sužalojimą ar gyvybės atėmimą, esant kaltei.

  Belgija
  15.1 Taikomų įstatymų leidžiama apimtimi „Kia“ sutartinė ir nesutartinė atsakomybė už nuostolius ir žalą, atsiradusią dėl Paslaugų teikimo ar dėl Paslaugų teikimo vėlavimo ar pertraukimo, neatsižvelgiant į jos teisinį pagrindą (nesvarbu, ar pagal garantiją, sutartį, deliktą, neatsargumą ar kitką, įskaitant už nematomus / paslėptus defektus), ribojama šitaip: 15.1.1. „Kia“ turi atlyginti tokio tipo sutartims būdingą numatomą žalą dėl esminių sutartinių įsipareigojimų pažeidimo; 15.1.2 „Kia“ neatsako už bet kokių neesminių sutartinių įsipareigojimų pažeidimą ar už bet kokį paprastai neatsargų bet kokios kitos taikomos rūpestingumo pareigos pažeidimą; ir 15.1.3 „Kia“ neatsako už jokią specialią, netiesioginę ar pasekminę žalą, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, naudos, duomenų, pelno, santaupų, galimybių, reputacijos praradimą, taip pat už trečiųjų šalių reikalavimus (net jeigu „Kia“ buvo pranešta apie tokios žalos galimybę).
  15.2 Minėti atsakomybės apribojimai netaikomi (i) jokiai privalomai įstatyminei atsakomybei (pvz., atsakomybei už produktus su trūkumais), (ii) atsakomybei už sveikatos sužalojimus ar gyvybės atėmimą, sukeltą bet kokiais „Kia“ veiksmais ar neveikimu, (iii) bet kokiai atsakomybei už sukčiavimą ar didelį neatsargumą, ar iv) bet kokiai kitai atsakomybei, kurios pagal įstatymus negalima apriboti ar panaikinti. Be to, tokie atsakomybės apribojimai netaikomi, jeigu ir tokia apimtimi, kokia „Kia“ prisiėmė specialią garantiją.

  Čekijos Respublika
  15.1 „Kia“ sutartinė ir įstatyminė atsakomybė už žalą, atsiradusią dėl paprasto neatsargumo, neatsižvelgiant į jos teisinį pagrindą, ribojama šitaip: a) „Kia“ turi atlyginti tokio tipo sutartims būdingą numatomą žalą dėl esminių sutartinių įsipareigojimų pažeidimo; b) „Kia“ neatsako už jokią netiesioginę žalą, kuri gali atsirasti dėl Paslaugų naudojimo.
  15.2 Minėti atsakomybės apribojimai netaikomi jokiai privalomai įstatyminei atsakomybei, ypač atsakomybei už didelį neatsargumą ar tyčią, padarytą prigimtinėms asmens teisėms, ar atsakomybei už produktus su trūkumais. Be to, tokie atsakomybės apribojimai netaikomi silpnesnių šalių atžvilgiu, kaip apibrėžta Čekijos civilinio kodekso 433 (2) skirsnyje, ir jeigu ir tokia apimtimi, kokia „Kia“ prisiėmė specialią garantiją. 15.3 15.1 ir 15.2 skirsniai atitinkamai taikomi „Kia“ atsakomybei už bereikalingas išlaidas. 15.4 Jūs privalote imtis pagrįstų priemonių žalai išvengti ir sumažinti.

  Prancūzija
  15.1 „Kia“ sutartinė atsakomybė už žalą, atsiradusią dėl paprasto neatsargumo, ribojama šitaip: 15.1.1 „Kia“ turi atlyginti tokio tipo sutartims būdingą numatomą žalą dėl esminių sutartinių įsipareigojimų pažeidimo; 15.1.2 „Kia“ neatsako už jokią netiesioginę žalą, kuri gali atsirasti dėl Paslaugų naudojimo; 15.1.3 „Kia“ neatsako už jokią žalą, atsiradusią dėl force majeure įvykio (t. y. įvykio, nepriklausančio nuo „Kia“ valios, ir kurio nebuvo galima pagrįstai numatyti sutarties sudarymo metu).
  15.2 Minėti atsakomybės apribojimai netaikomi jokiai privalomai įstatyminei atsakomybei, ypač atsakomybei už didelį neatsargumą ir (ar) tyčią, atsakomybei už produktus su trūkumais ir atsakomybei už sveikatos sužalojimą. Be to, tokie atsakomybės apribojimai netaikomi, jeigu ir tokia apimtimi, kokia „Kia“ prisiėmė specialią garantiją. 15.3 15.1 ir 15.2 skirsniai atitinkamai taikomi „Kia“ atsakomybei už bereikalingas išlaidas.

  Vokietija
  15.1 „Kia“ sutartinė ir įstatyminė atsakomybė už žalą, atsiradusią dėl paprasto neatsargumo, neatsižvelgiant į jos teisinį pagrindą, ribojama šitaip: 15.1.1 „Kia“ turi atlyginti tokio tipo sutartims būdingą numatomą žalą dėl esminių sutartinių įsipareigojimų pažeidimo; 15.1.2 „Kia“ neatsako už bet kokį paprastai neatsargų bet kokios kitos taikomos rūpestingumo pareigos pažeidimą. 15.2 Minėti atsakomybės apribojimai netaikomi jokiai privalomai įstatyminei atsakomybei, ypač atsakomybei už tyčią, atsakomybei pagal Vokietijos atsakomybės už produktus įstatymą (Produkthaftungsgesetz) ir atsakomybei už kaltai sukeltus sveikatos sužalojimus. Be to, tokie atsakomybės apribojimai netaikomi, jeigu ir tokia apimtimi, kokia „Kia“ prisiėmė specialią garantiją. 15.3 15.1 ir 15.2 skirsniai atitinkamai taikomi „Kia“ atsakomybei už bereikalingas išlaidas. 15.4 Jūs privalote imtis pagrįstų priemonių žalai išvengti ir sumažinti. 15.5 „Kia“ neatsako už įspėjimų apie greičio matuoklius / pavojingas zonas, draudžiamų pagal Vokietijos kelių eismo įstatymo („StVO“) 23 straipsnio 1c dalį, naudojimą (žr. 15 skyrių). 15.6 „TomTom Global Content“ B.V. neatsako už įspėjimų apie greičio matuoklius / pavojingas zonas, draudžiamų pagal Vokietijos kelių eismo įstatymo („StVO“) 23 straipsnio 1c dalį, naudojimą (žr. 15 skyrių). 15.7 „HERE Europe B.V.“ neatsako už įspėjimų apie greičio matuoklius / pavojingas zonas, draudžiamų pagal Vokietijos kelių eismo įstatymo („StVO“) 23 straipsnio 1c dalį, naudojimą (žr. 16 skyrių).
  Vengrija
  15.1 Taikomų įstatymų leidžiama apimtimi „Kia“ sutartinė ir nesutartinė atsakomybė už nuostolius ir žalą, atsiradusią dėl Paslaugų teikimo ar dėl Paslaugų teikimo vėlavimo ar pertraukimo, neatsižvelgiant į jos teisinį pagrindą (nesvarbu, ar pagal garantiją, sutartį, deliktą, neatsargumą ar kitką, įskaitant už nematomus / paslėptus defektus), ribojama šitaip: 15.1.1 „Kia“ turi atlyginti tokio tipo sutartims būdingą numatomą žalą dėl esminių sutartinių įsipareigojimų pažeidimo; 15.1.2 „Kia“ neatsako už bet kokių neesminių sutartinių įsipareigojimų pažeidimą ar už bet kokį paprastai neatsargų bet kokios kitos taikomos rūpestingumo pareigos pažeidimą; ir 15.1.3 „Kia“ neatsako už jokią specialią, netiesioginę ar pasekminę žalą, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, naudos, duomenų, pelno, santaupų, galimybių, reputacijos praradimą, taip pat už trečiųjų šalių reikalavimus (net jeigu „Kia“ buvo pranešta apie tokios žalos galimybę). 15.2 Minėti atsakomybės apribojimai netaikomi, jeigu ir tokia apimtimi, kokia „Kia“ prisiėmė specialią garantiją. Nė viena šių Naudojimo sąlygų nuostata neapriboja ir nepanaikina „Kia“ atsakomybės už (i) gyvybės atėmimą ar sveikatos sužalojimą dėl „Kia“ ar „Kia“ darbuotojų ar atstovų neatsargumo; (ii) tyčią; (iii) įsipareigojimų pagal viešosios tvarkos taisykles pažeidimą, ir (iv) bet kuriuo kitu atveju, kai „Kia“ atsakomybė negali būti ribojama ar panaikinama pagal taikomus įstatymus.

  Italija
  15.1 „Kia“ atsakomybė už žalą, atsiradusią dėl paprasto neatsargumo, ribojama šitaip: 15.1.1 „Kia“ turi atlyginti tokio tipo sutartims būdingą numatomą žalą dėl esminių sutartinių įsipareigojimų pažeidimo; 15.1.2 „Kia“ neatsako už bet kokį paprastai neatsargų bet kokios kitos taikomos rūpestingumo pareigos pažeidimą. 15.2 Minėti atsakomybės apribojimai netaikomi, jeigu ir tokia apimtimi, kokia „Kia“ prisiėmė specialią garantiją. Nė viena šių Naudojimo sąlygų nuostata neapriboja ir nepanaikina „Kia“ atsakomybės už (i) gyvybės atėmimą ar sveikatos sužalojimą dėl „Kia“ ar „Kia“ darbuotojų ar atstovų neatsargumo; (ii) didelį neatsargumą ar tyčią; (iii) įsipareigojimų pagal viešosios tvarkos taisykles pažeidimą, ir (iv) bet kuriuo kitu atveju, kai „Kia“ atsakomybė negali būti ribojama ar panaikinama pagal taikomus įstatymus. 15.3 15.1 ir 15.2 skirsniai atitinkamai taikomi „Kia“ atsakomybei už bereikalingas išlaidas. Jūs privalote imtis pagrįstų priemonių žalai išvengti ir sumažinti.

  Nyderlandai
  15.1 Pagal taikomus privalomus įstatymus leidžiama apimtimi, „Kia“ jokiu būdu neatsako už jokią žalą, atsiradusią dėl paslaugų teikimo ar pačių paslaugų teikimo sutarties ar dėl jos. Tai, kas pasakyta, netaikoma, jei atsakomybė kyla dėl didelio „Kia“ vadovybės neatsargumo ar tyčios. 15.2 Jūs privalote imtis pagrįstų priemonių žalai išvengti ir sumažinti.

  Norvegija
  15.1 „Kia“ sutartinė ir įstatyminė atsakomybė už žalą, atsiradusią dėl paprasto neatsargumo, neatsižvelgiant į jos teisinį pagrindą, ribojama šitaip: 15.1.1 „Kia“ turi atlyginti tokio tipo sutartims būdingą numatomą žalą dėl esminių sutartinių įsipareigojimų pažeidimo; 15.1.2 „Kia“ neatsako už bet kokį paprastai neatsargų bet kokios kitos taikomos rūpestingumo pareigos pažeidimą; 15.1.3 „Kia“ atsakomybė apribojama 5 000 Norvegijos kronų už įvykį. 15.2 Minėti atsakomybės apribojimai netaikomi jokiai privalomai įstatyminei atsakomybei, įskaitant atsakomybę pagal Norvegijos atsakomybės už produktus įstatymą. Be to, tokie atsakomybės apribojimai netaikomi, jeigu ir tokia apimtimi, kokia „Kia“ prisiėmė specialią garantiją.

  Lenkija
  15.1 „Kia“ neatsako už faktinius nuostolius ir (ar) pelno praradimą, išskyrus tuos atvejus, kai juos sukelia „Kia“ tyčia. 15.2 Minėti atsakomybės apribojimai netaikomi jokiai privalomai įstatyminei atsakomybei, ypač atsakomybei už tyčia, atsakomybei pagal Lenkijos atsakomybės už produktus įstatymą (Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów), atsakomybei dėl pavojingų produktų pagal Lenkijos civilinį kodeksą (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny) ir atsakomybei už kaltai sukeltus sveikatos sužalojimus.

  Airijos Respublika
  15.1 „Kia“ atsako jums už numatomus „Kia“ sukeltus nuostolius ir žalą. Jeigu „Kia“ nesilaiko šių Naudojimo sąlygų, „Kia“ yra atsakinga už jūsų patirtus nuostolius ar žalą, kurią galima numatyti tuo atveju, jeigu „Kia“ pažeistų šią sutartį arba mes nesielgtume pagrįstai rūpestingai ir kompetentingai, tačiau mes neatsakome už jokius nenumatomus nuostolius ar žalą. Nuostoliai ar žala yra numatomi, jeigu yra akivaizdu, kad jie atsiras, arba jeigu sutarties sudarymo metu mes ir jūs žinojome, kad jie gali atsirasti. 15.2 „Kia“ jokiu būdu nepanaikina ir neapriboja savo atsakomybės prieš jus, kai tai yra neteisėta. Tai apima atsakomybę už gyvybės atėmimą ar sveikatos sužalojimą dėl „Kia“, jos darbuotojų, atstovų ar subrangovų neatsargumo arba už sukčiavimą ar apgaulingą klaidinimą. 15.3„ Kia“ neatsako už verslo nuostolius. Mes teikiame Paslaugas tik asmeniniam naudojimui. Jeigu produktus naudojate bet kokiais komerciniais, verslo ar perpardavimo tikslais, „Kia“ nebus atsakinga už pelno praradimą, verslo praradimą, verslo pertraukimą ar verslo galimybių praradimą.

  Slovakija
  15.1 Slovakijos taikomų įstatymų leidžiama apimtimi „Kia“ sutartinė ir įstatyminė atsakomybė už žalą (ypač už faktinius nuostolius ir pelno praradimą), neatsižvelgiant į jos teisinį pagrindą, yra ribojama. „Kia“ atsako už žalą daugiausiai tokia suma, kurią „Kia“ numatė arba kurią „Kia“ galėjo numatyti kaip galimą „Kia“ įsipareigojimo pažeidimo pasekmę sutarties sudarymo metu, atsižvelgiant į visus faktus, kuriuos „Kia“ žinojo arba turėjo žinoti elgdamasi deramai atsargiai. 15.2 Minėti atsakomybės apribojimai netaikomi jokiai privalomai įstatyminei atsakomybei, tokie atsakomybės apribojimai netaikomi, jeigu ir tokia apimtimi, kokia „Kia“ prisiėmė specialią garantiją. 15.3 Jūs privalote imtis pagrįstų priemonių žalai išvengti ir sumažinti.

  Ispanija
  15.1 „Kia“ neriboja savo privalomos įstatyminės atsakomybės, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, atsakomybę už tyčia ir atsakomybę už kaltai sukeltus sveikatos sužalojimus. 15.2 15.1 skirsnis atitinkamai taikomas „Kia“ atsakomybei už bereikalingas išlaidas.

  Švedija
  15.1 „Kia“ neatsako už tiesioginius ar netiesioginius nuostolius ar žalą, išskyrus tuos atvejus, kai „Kia“ sukėlė nuostolių ar žalą tyčia ar dėl didelio neatsargumo. 15.2 Minėti atsakomybės apribojimai netaikomi jokiai privalomai įstatyminei atsakomybei, ypač atsakomybei už tyčia, atsakomybei pagal Švedijos atsakomybės už produktus įstatymą (Produktansvarslagen) ir atsakomybei už kaltai sukeltus sveikatos sužalojimus. Be to, tokie atsakomybės apribojimai netaikomi, jeigu ir tokia apimtimi, kokia „Kia“ prisiėmė specialią garantiją. 15.3 15.1 ir 15.2 skirsniai atitinkamai taikomi „Kia“ atsakomybei už bereikalingas išlaidas. 15.4 Jūs privalote imtis pagrįstų priemonių žalai išvengti ir sumažinti.

  JK
  15.1 „Kia“ atsako jums už numatomus „Kia“ sukeltus nuostolius ir žalą. Jeigu „Kia“ nesilaiko šių Naudojimo sąlygų, „Kia“ yra atsakinga už jūsų patirtus nuostolius ar žalą, kurią galima numatyti tuo atveju, jeigu „Kia“ pažeistų šią sutartį arba mes nesielgtume pagrįstai rūpestingai ir kompetentingai, tačiau mes neatsakome už jokius nenumatomus nuostolius ar žalą. Nuostoliai ar žala yra numatomi, jeigu yra akivaizdu, kad jie atsiras, arba jeigu sutarties sudarymo metu mes ir jūs žinojome, kad jie gali atsirasti. 15.2 „Kia“ jokiu būdu nepanaikina ir neapriboja savo atsakomybės jums, kai tai yra neteisėta. Tai apima atsakomybę už gyvybės atėmimą ar sveikatos sužalojimą dėl „Kia“, jos darbuotojų, atstovų ar subrangovų neatsargumo arba už sukčiavimą ar apgaulingą klaidinimą, už jūsų teisių, susijusių su Paslaugomis, pažeidimą, įskaitant teisę gauti pagrįstai kompetentingai ir rūpestingai teikiamas Paslaugas. 15.3 „Kia“ neatsako už verslo nuostolius. Mes teikiame Paslaugas tik asmeniniam naudojimui. Jeigu produktus naudojate bet kokiais komerciniais, verslo ar perpardavimo tikslais, „Kia“ nebus atsakinga už pelno praradimą, verslo praradimą, verslo pertraukimą ar verslo galimybių praradimą.

 • 16. VIETOS ĮSTATYMŲ PAKEITIMAI

 • Toliau lentelėje pateikti konkretūs vietos teisės pakeitimai, taikomi atsižvelgiant į šalį, kurioje yra jūsų gyvenamoji vieta.

  Belgija
  4.1 skirsnio paskutinis sakinys keičiamas šitaip: Neapribojant privalomų teisių pagal taikomus įstatymus, be išankstinio mūsų leidimo negalite atkurti (visiškai ar iš dalies), perduoti (elektroninėmis priemonėmis ar kitaip), modifikuoti, rodyti, perduoti iš naujo, licencijuoti, susieti ar kitaip naudotis Paslaugomis bet kokiais viešaisiais ar komerciniais tikslais. 11.4 skirsnio 1 pastraipa keičiama šitaip: turime teisę visiškai arba iš dalies perleisti savo teises ir pareigas pagal šią sutartį kitam paslaugų teikėjui, apie tai prieš 6 savaites jus įspėję, be jūsų patvirtinimo, jeigu toks perleidimas nesumažina jūsų kaip vartotojo garantijų. 13 skyrius keičiamas šitaip: jūs aiškiai sutinkate, kad sutartis pradedama vykdyti, gavus jūsų patvirtinimą, tą dieną, kai įregistruojate Kia paskyrą (jeigu naudojama Kia Connect mobilioji programėlė), ir sutinkate su šiomis Naudojimo sąlygomis, todėl pripažįstate, kad netenkate teisės atsisakyti sutarties pagal Belgijos ekonomikos teisės kodekso VI.53,13 straipsnį.

  Čekijos Respublika
  12.2 skirsnis panaikinamas ir pakeičiamas šitaip: Jeigu esate vartotojas, išskyrus ieškinio pateikimą Čekijos teismuose ar kitoje jurisdikcijoje, jeigu tai leidžiama pagal taikomus įstatymus, jūs taip pat turite teisę alternatyviai išspręsti vartotojų ginčą, kylantį iš šios sutarties, kuriai taikomos Naudojimo sąlygos, arba susijusį su ja, patvirtintoje alternatyvaus ginčų sprendimo institucijoje. Dabartinį patvirtintų alternatyvaus ginčų sprendimo institucijų sąrašą ir daugiau informacijos apie taikomą alternatyvaus ginčų sprendimo procedūrą galite rasti Čekijos prekybos inspekcijos svetainėje: https://www.adr.coi.cz. Taip pat galite internetu pateikti skundą alternatyviam ginčų sprendimui naudodamiesi internetine ginčų sprendimo (ODR) platforma, kurią rasite čia: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 13 skyrius panaikinamas ir pakeičiamas šitaip: pripažįstate ir aiškiai sutinkate, kad, jums patvirtinus, sutarties dėl Paslaugų teikimo vykdymas prasideda nuo tos dienos, kai sutinkate su šiomis Naudojimosi sąlygomis, todėl pripažįstate, kad prarandate teisę atsisakyti sutarties pagal Čekijos civilinio kodekso 1837 (l) skirsnį.

  Vokietija
  3.1.2.1 skirsnis papildomas šitaip:
  Aiškiai pažymima, kad pagal Vokietijos kelių eismo įstatymo (Straßenverkehrsordnung, „StVO“) 23 straipsnio 1c dalį vairuojant Vokietijoje draudžiama naudoti įspėjimus apie automobilių greičio matuoklius. Naudodamiesi Paslaugomis, privalote išjungti įspėjimus apie greičio matuoklius, laikytis taikomų įstatymų ir gerbti trečiųjų šalių teises.

  Vengrija
  Šios Naudojimo sąlygos sudarytos elektronine forma. Naudojimo sąlygos bus sudarytos, kai paspaudus mygtuką „SUTINKU“, bus įjungtos Paslaugos. Naudojimo sąlygos nėra laikomos sudarytomis raštu, galėsite jas išsaugoti, naudoti bei atkurti savo duomenų laikmenoje ar elektroninėje laikmenoje. Prieš pateikdami bet kokį teisiškai įpareigojantį pareiškimą, pateiksime technines priemones įvesties klaidoms nustatyti ir ištaisyti elektroniniu būdu. 12.2 skirsnis jums netaikomas, jeigu esate vartotojas.

  Nyderlandai
  10.1 skirsnis papildomas šitaip: „Kia“ pasilieka teisę atlikti pagrįstus Naudojimo sąlygų ir (ar) Paslaugų pakeitimus. Jus informuosime apie bet kokius šių Naudojimo sąlygų ir (ar) Paslaugų pakeitimus. Bet koks toks pakeitimas įsigalioja po 6 savaičių nuo tada, kai gaunate tokį pranešimą.

  Lenkija
  13 skyrius panaikinamas ir pakeičiamas šitaip:
  jūs neturite teisės atsisakyti sutarties. Tai taikoma net ir tuo atveju, jei jūs esate vartotojas, nes Kia Connect mobiliosios programėlės ir bet kokių Paslaugų naudojimas yra skaitmeninio turinio, kurio „Kia“ neužfiksuoja patvarioje laikmenoje, teikimas jums. Jeigu esate vartotojas, pripažįstate ir sutinkate, kad parsisiuntę Kia Connect mobiliąją programėlę „Kia“ nedelsiant pradėtų vykdyti sutartį, o neturite teisės atsisakyti sutarties.

  Galioja nuo 2022 m. gruodž.