Kia Connect Naudojimo Sąlygos

Naudojimo Sąlygos

 1. Šių naudojimo sąlygų taikymo apimtis, susitariančiosios šalys
 2. Kontaktiniai duomenys
 3. Naudojimasis paslaugomis ir būtinos sąlygos
 4. Paslaugos
 5. Patobulinimai; „Kia Connect Store“
 6. Autorių teisės
 7. Naudotojo įsipareigojimai ir apribojimai
 8. Aptarnavimo mokestis
 9. Paslaugų prieinamumas
 10. Duomenų apsauga
 11. Terminas, nutraukimas
 12. Paslaugų pakeitimai; naudojimo sąlygų pakeitimai
 13. Kita informacija
 14. Klientų aptarnavimas / skundai
 15. Instrukcijos dėl Paslaugų ir Patobulinimų pirkimo atsisakymo teisės
 16. Įstatyminė garantija už trūkumus
 17. Atsakomybė
 18. Vietos įstatymų pakeitimai
Paskutinį kartą atnaujinta: 2023 m. spalio 23 d.

1.

Šių naudojimo sąlygų taikymo apimtis, susitariančiosios šalys

1.1.

Susitariančiosios šalys
Šios naudojimo sąlygos (toliau – Naudojimo sąlygos) taikomos naudojant „Kia Connect“ mobiliąją programėlę (toliau – „Kia Connect“ Programėlė) ir naudojant „Kia Connect“ automobilio multimedijos sistemoje (toliau – multimedijos sistema), suteikiant jums galimybę naudotis tam tikromis „Kia Connect“ paslaugomis (toliau – paslaugos) ir „Kia Connect“ patobulinimais (toliau – patobulinimai).
Paslaugas ir patobulinimus paslaugų naudotojui (toliau – Naudotojas arba jūs) teikia „Kia Connect“ GmbH, registracijos numeris HRB 112541, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurtas prie Maino, el. paštas: info@kia-connect.eu (toliau – „Kia“, mes, mus ar mūsų).

1.2.

Šių naudojimo sąlygų taikymo apimtis
Automobilio pirkimo sutartis ir sutartis dėl paslaugų teikimo pagal naudojimo sąlygas teisiškai yra atskiri verslo sandoriai ir susitarimai.
Vieno iš susitarimų vykdymas neturi įtakos kitam atitinkamam susitarimui. Tam tikromis aplinkybėmis gali atsitikti taip, kad jūs vykdote automobilio pirkimo sutartį negalėdami naudotis paslaugomis. Priešingu atveju, pvz., kai automobilio pirkimo sandoris panaikinamas sutartis dėl paslaugų teikimo atitinkamam automobiliui gali būti nutraukta pagal 11.4 skirsnį.

1.3.

Naudojantis paslaugomis per „Kia Connect“ Programėlę, reikia interneto prieigos ar kitų telekomunikacijų paslaugų (taip pat žr. 3 skirsnį dėl naudojimosi paslaugomis būtinų sąlygų). Šios naudojimo sąlygos netaikomos telekomunikacijų paslaugoms, kurių gali reikėti norint naudotis paslaugomis per „Kia Connect“ Programėlę. Šioms paslaugoms taikomas atskiras susitarimas (įskaitant mokesčius) su jūsų telekomunikacijų paslaugų teikėju.

2.

Kontaktiniai duomenys

2.1.

Susisiekite su „Kia Connect GmbH“
Jei turite klausimų, susijusių su šiomis naudojimo sąlygomis arba paslaugomis, galite susisiekti su mumis šiuo adresu:
„Kia Connect GmbH“
El. paštas: info@kia-connect.eu
Pašto adresas: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurtas prie Maino
Telefono numeris: +49 8005330012

2.2.

Susisiekite dėl kliento aptarnavimo
Susisiekite dėl kliento aptarnavimo naudodamiesi mūsų kontaktine forma: https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/

2.3.

Duomenų apsaugos užklausos
Kontaktinius duomenis duomenų apsaugos užklausoms ir informaciją apie renkamus ir tvarkomus asmens duomenis, susijusius su šiomis paslaugomis, rasite mūsų „Kia Connect“ privatumo pranešime, kurį galite atsisiųsti iš https://connect.kia.com/eu/downloads.

3.

Naudojimasis paslaugomis ir būtinos sąlygos

3.1.

Transporto priemonė su „Kia Connect“ funkcija
Kad būtų galima naudotis „Kia Connect“ paslaugomis, reikia, kad jūsų transporto priemonės pagrindiniame įrenginyje būtų įdiegta „Kia Connect“ funkcija, t. y., kad jis techniškai galėtų prisijungti prie „Kia Connect“ administratoriaus sąsajos. Tai priklauso nuo jūsų transporto priemonės modelio, modelio metų ir komplektacijos linijos. Ar jūsų transporto priemonėje yra „Kia Connect“ funkcija, galite sužinoti apsilankę šiame tinklalapyje: https://owners.kia.com/content/owners/en/uvo-availability.html

3.2.

„Kia Connect“ Programėlė ir multimedijos sistema
Paslaugomis galite naudotis per „Kia Connect“ Programėlę ir (ar) multimedijos sistemą, priklausomai nuo paslaugos: 4.2.1 skirsnyje („Kia Connect“ Programėlė) išvardytomis paslaugomis galima naudotis tik kartu naudojant „Kia Connect“ Programėlę; 4.2.2 („In-Car“ paslaugos“) ir 4.2.3 („OTA naujiniai“) išvardytomis paslaugomis galima naudotis per multimedijos sistemą. Naudojantis „Kia Connect“ Programėle reikia turėti „Kia“ Paskyrą ir gali reikėti prijungti „Kia Connect“ Programėlę prie vieno ar daugiau „Kia“ transporto priemonių. Norint naudotis paslaugomis per multimedijos sistemą, nereikia registruotis ir nereikia turėti „Kia“ Paskyros.

3.3.

Interneto ryšys
Kad būtų galima naudotis paslaugomis, reikia, kad transporto priemonė, o su „Kia Connect“ Programėle sąveikaujančių paslaugų atveju ir mobilusis įrenginys, kuriame įdiegta „Kia Connect“ Programėlė, turėtų neribotą prieigą prie interneto. Be to, paslaugomis galima naudotis tik, jei transporto priemonės multimedijos sistema yra „pasiruošimo prisijungti“ būsenoje. Paprastai toks atvejis ir būna, nebent transporto priemonė buvo nuolatos išjungta (išjungtas uždegimas) ilgiau nei septynias dienas.
Jei transporto priemonė buvo nuolatos išjungta daugiau nei septynias dienas, reikalinga pagrindinė atstata, kad būtų atkurta „pasiruošimo prisijungti“ būsena ir vėl įjungtos paslaugos. Norint tai padaryti patiems, pakanka penkias sekundes palaikyti rašikliu nuspaustą atstatos mygtuką multimedijos sistemoje, transporto priemonei esant įjungtai.

3.4.

Suderinamas mobilusis įrenginys
Norint naudotis „Kia Connect“ Programėle (žr. 4.2.1 skirsnį), reikia naudoti suderinamą mobilųjį įrenginį. Šių naudojimo sąlygų paskelbimo metu „Kia Connect“ Programėlė yra prieinama „Android“ (versija mažiausiai: „Android 5.0“) ir „iOS“ versija mažiausiai: „iOS 13“) platformoms. Ateityje „Kia Connect“ Programėlės naujiniams gali prireikti naujesnių atitinkamų platformų versijų.

3.5.

Suderinamų mobiliojo ryšio tinklų prieinamumas
Mobiliojo ryšio aparatinė įranga ir atitinkama SIM kortelė jūsų transporto priemonės multimedijos sistemoje yra suderinama tik su tam tikrais 4G/LTE dažniais. Suderinamų 4G/LTE tinklų ir suderinamų dažnių prieinamumas priklauso nuo išorės paslaugų teikėjų ir skiriasi įvairiuose geografiniuose regionuose. Kai kuriose vietovėse suderinami 4G/LTE dažniai neprieinami. Tokiu atveju multimedijos sistema, teikdama paslaugas, naudoja 2G arba 3G tinklus (jei yra). Tokiu atveju paslaugų teikimas gali būti ne toks veiksmingas arba nutrūkti dėl mažesnio tinklo duomenų srauto pralaidumo. Paslaugomis negalima naudotis vietovėse be suderinamo mobiliojo ryšio tinklo.
„Kia“ neatsako už sumažėjusį paslaugų atsako greitį arba paslaugų teikimo nutrūkimą, atsiradusius dėl nepasiekiamo suderinamo tinklo ryšio.

3.6.

Suderinamų mobiliojo ryšio tinklų prieinamumas
Net jei suderinamas mobiliojo ryšio tinklas yra visuotinai prieinamas, paslaugų veikimui ir prieinamumui užtikrinti reikia, kad multimedijos sistema galėtų pasiekti atitinkamą tinklą. Tai priklauso nuo signalo kokybės dabartinėje transporto priemonės buvimo vietoje. Jei signalo kokybė yra per prasta, paslaugos gali sutrikti arba nutrūkti. Taip gali būti visų pirma i) tuneliuose, ii) kalnuotose vietovėse arba tankiuose miškuose, iii) keliuose uolėtais pakraščiais, iv) tankiai užstatytose vietovėse, v) greitkeliuose arba požeminiuose keliuose, vi) pastatuose.
„Kia“ neatsako už sumažėjusį paslaugų atsako greitį arba paslaugų teikimo nutrūkimą, atsiradusius dėl nepakankamos signalo kokybės.

4.

Paslaugos
„Kia Connect“ Programėlė ir Multimedijos sistema suteikia prieigą prie šių paslaugų, kurios išsamiau aprašytos toliau.

4.1.

Bendroji informacija apie „Kia Connect“

4.1.1.

Paslaugų kalba
Paslaugų kalba transporto priemonėje priklauso nuo multimedijos sistemos naudotojo sąsajos kalbos; „Kia Connect“ Programėlė prieinamas šiomis kalbomis: čekų, danų, olandų, anglų, suomių, prancūzų, vokiečių, graikų, vengrų, italų, norvegų, lenkų, portugalų, rumunų, slovakų, ispanų ir švedų kalbomis.

4.1.2.

Dalijimasis transporto priemonėmis
Kiekviena „Kia Connect“ palaikanti transporto priemonė gali būti susieta su viena ar daugiau „Kia Connect“ paskyrų. Pirmasis naudotojas, susiejęs „Kia Connect“ paskyrą su konkrečia transporto priemone, yra pagrindinis naudotojas. Papildomi naudotojai gali susieti savo atitinkamą „Kia Connect“ paskyrą su ta pačia transporto priemone pakvietus pagrindiniam naudotojui arba jo prašymu; šie papildomi naudotojai vadinami Bendranaudotojais.

4.2.

Jums pasiekiamos paslaugos gali būti skirtingos priklausomai nuo jūsų transporto priemonės modelio, pagaminimo datos, komplektacijos linijos ir jūsų mobiliajame įrenginyje naudojamos „Kia Connect“ Programėlės versijos. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su mumis 2 skirsnyje nurodytais kontaktiniais duomenimis.

4.2.1.

„Kia Connect“ Programėlė

4.2.1.1.

Nuotolinis valdymas ir priežiūra
4.2.1.1.1.
Nuotolinė klimato kontrolė: paslauga suteikia galimybę jums nuotoliniu būdu per „Kia Connect“ Programėlę valdyti ir planuoti elektromobilio oro kondicionavimą, įskaitant atitirpinimo funkcijas. Prieinamumas priklauso nuo modelio, modelio metų ir komplektacijos linijos.
4.2.1.1.2.
Nuotolinis įkrovimas (tik elektriniams ir įkraunamiems hibridiniams automobiliams): paslauga suteikia galimybę jums nuotoliniu būdu per „Kia Connect“ Programėlę pradėti ir sustabdyti elektromobilio ir įkraunamo hibridinio automobilio akumuliatoriaus įkrovimą ir planuoti įkrovimą.
4.2.1.1.3.
Nuotolinis durų valdymas
Paslauga suteikia galimybę jums nuotoliniu būdu užrakinti / atrakinti transporto priemonės duris per tam tikras naudotojo sąsajas. Siekiant užtikrinti saugumą naudojantis paslauga, bus patikrintos kelios išankstinės sąlygos. Paslauga yra naudinga tais atvejais, kai negalite prisiminti, ar tinkamai užrakinote automobilį, suteikdama galimybę atlikti šį veiksmą nuotoliniu būdu.
Dėmesio: viduje esant FOB raktui neužrakinkite automobilio nuotoliniu programėlės durelių valdikliu. Tam tikromis aplinkybėmis, kol FOB raktas yra viduje, atrakinti automobilio durelių nuotoliniu būdu gali būti neįmanoma.
4.2.1.1.4.
Nuotolinis transporto priemonės konfigūravimas, profilio atsarginė kopija ir atkūrimas: paslauga jums suteikia galimybę „Kia Connect“ Programėlėje tikrinti ir keisti automobilio nustatymus. Jūs galite sukurti atsarginę nustatymų kopijos informaciją ir atkurti ją savo transporto priemonėje.
4.2.1.1.5.
Nuotoliniu būdu šildomos ir ventiliuojamos sėdynės (tik elektromobiliams): paslauga jums suteikia galimybę nuotoliniu būdu valdyti savo elektromobilio priekinių ir galinių sėdynių šildymą ir ventiliavimą, jei transporto priemonėje yra įrengtos šildomos ir vėdinamos sėdynės atitinkamoje sėdimojoje vietoje.
4.2.1.1.6.
Nuotolinis langų valdymas: paslauga jums suteikia galimybę nuotoliniu būdu atidaryti ir uždaryti savo automobilio langus.
4.2.1.1.7.
Nuotolinio avarinių žibintų valdymas (angl. Remote Hazard Light Control): ši paslauga leidžia išjungti avarinius žibintus nuotoliniu būdu. Prieinamumas priklauso nuo modelio, modelio metų ir įrangos linijos.
4.2.1.1.8.
Nuotolinis įkrovimo durelių valdymas (angl. Remote Charging Door Control): paslauga suteikia jums galimybę nuotoliniu būdu atidaryti ir uždaryti automobilio įkrovimo dureles.
4.2.1.1.9.
Bagažinės atidarymas: ši paslauga leidžia atidaryti automobilio bagažinę nuotoliniu būdu per „Kia Connect“ Programėlę. Prieinamumas priklauso nuo modelio, modelio metų ir įrangos linijos.
4.2.1.1.10.
Nuotolinis baterijos kondicionavimas: ši paslauga leidžia nuotoliniu būdu pradėti ir sustabdyti elektromobilio baterijos kondicionavimą per „Kia Connect“ Programėlę. Prieinamumas priklauso nuo modelio, modelio metų ir įrangos linijos.
4.2.1.1.11.
Nuotolinės šviesos: ši paslauga leidžia įjungti avarinius žibintus trumpam laikui per „Kia Connect“ Programėlę. Prieinamumas priklauso nuo modelio, modelio metų ir įrangos linijos.
4.2.1.1.12.
Nuotolinis garsinis signalas ir šviesos: ši paslauga trumpam leidžia suaktyvinti avarinių šviesų mirksėjimą ir garsinį signalą per „Kia Connect“ Programėlę. Prieinamumas priklauso nuo modelio, modelio metų ir įrangos linijos.

4.2.1.2.

Nuotolinės geolokacijos paslaugos
4.2.1.2.1.
Siųsti į automobilį (angl. Send POI to Car): paslauga jums suteikia galimybę išsiųsti ieškomo objekto vietą (POI) į automobilio navigacijos sistemą ir suteikia galimybę nedelsiant naudoti POI (pvz., kaip kelionės tikslą planuojant maršrutą), kai tik bus užvestas automobilis.
4.2.1.2.2.
Rasti mano automobilį (angl. Find my Car) ir Pirmosios mylios navigacija (angl. First Mile Navigation): Paslauga, leidžianti jums nustatyti automobilio buvimo vietą ir nuvykti į ją naudojant išmanųjį telefoną. Automobilio buvimo vieta rodoma Kia Connect mobiliojoje programėlėje.
4.2.1.2.3.
Mano kelionės (angl. My Trips): paslauga pateikia kiekvienos kelionės santrauką (per paskutines 90 dienų) su nurodyta data ir laiku, vidutiniu ir didžiausiu greičiu, nuvažiuotu atstumu ir tranzito laiku.
4.2.1.2.4.
Paskutinės mylios navigacija (angl. Last Mile Navigation): paslauga jums suteikia galimybę pastačius automobilį toliau naudotis navigacija savo išmaniajame telefone iki galutinio atvykimo taško.

4.2.1.3.

Informacija apie automobilį
4.2.1.3.1.
Transporto priemonės būklė: naudojantis paslauga „Kia Connect“ Programėlėje pateikiama ši informacija apie automobilį:
Durų būklė
Įkrovimo durelių būsena
Bagažinės / variklio gaubto būklė
Klimato būklė
Akumuliatoriaus įkrovimo būklė, įkrovimo kištuko būklė, įkrovimo būklė (tik elektromobiliams)
Degalų lygis (tik degalais varomose ir (arba) hibridinėse transporto priemonėse)
Sėdynių šildymo ir ventiliacijos būklė
Langų būklė
Stoglangio būklė
12 V akumuliatoriaus būklė
Žibintų būklė
4.2.1.3.2.
Ataskaita apie automobilį: jūs gaunate ataskaitą „Kia Connect“ Programėlėje, kurioje pateikiama automobilio diagnostikos informacija ir informacija apie vairavimo būdus (transporto priemonės užvedimų skaičius, nuvažiuotas atstumas ir vairavimo laikas / stovėjimo laikas). Jūs informuojamas, kam reikia priežiūros ar remonto, taip pat gaunate informaciją apie problemos sudėtingumą, remonto / priežiūros skubumą ir rekomenduojamus veiksmus.
4.2.1.3.3.
Automobilio diagnostika: automatinės diagnostikos paslaugos teikimas. Užvedus automobilį, automatiškai atliekamas diagnostikos nuskaitymas (diagnostikos sutrikimų kodas (angl. DTC)).
Jeigu aptinkamas gedimas, gaunate pranešimą, kuriame paaiškinamas nustatytas gedimas, jo sudėtingumas, ir rekomenduojama, kokių reikia imtis veiksmų.
4.2.1.3.4.
Energijos sąnaudos (tik elektromobiliams): „Kia Connect“ Programėlėje galite vizualizuoti esamas ir vidutines energijos sąnaudas, nuvažiuotą atstumą ir rekuperacijos informaciją.

4.2.1.4.

Įspėjimai ir saugumas
4.2.1.4.1.
Įspėjimai apie automobilį: jei automobilio langas yra atidarytas, kai automobilio variklis yra išjungtas, gausite apie tai pranešimą į „Kia Connect“ Programėlę.
4.2.1.4.2.
Įsilaužimo signalizacija (tik automobiliams, kuriuose įrengta įsilaužimo signalizacija): jei įsijungia įsilaužimo signalizacija, gausite apie tai pranešimą į „Kia Connect“ Programėlę.
4.2.1.4.3.
Akumuliatoriaus išsikrovimo įspėjimas: kai 12 V akumuliatoriaus įkrovimas nukrenta žemiau tam tikro lygio, gausite apie tai pranešimą į „Kia Connect“ Programėlę.
4.2.1.4.4.
Galinės sėdynės įspėjimas: kai galinėje sėdynėje nustatomas bet koks judesys, gausite apie tai pranešimą į „Kia Connect“ Programėlę.
4.2.1.4.5.
Nenaudojamo automobilio įspėjimas: kai įjungta automobilio stovėjimo pavara, o variklis veikia ir durelės yra atidarytos, gausite apie tai pranešimą į „Kia Connect“ Programėlę.
4.2.1.4.6.
Aukštos įtampos akumuliatoriaus stebėjimo ir įspėjimų teikimo sistema (taikoma tik elektromobiliams): aptikus gedimą, „Kia Connect“ Programėlėje ir multimedijos sistemoje gausite įspėjamąjį pranešimą.

4.2.1.5.

Nuotolinis naudojimo stebėjimas
Šiame skyriuje aprašytos paslaugos tampa svarbios, kai transporto priemonę vairuoja kitas asmuo. Kiekvieną kartą naudojant šią paslaugą, multimedijos sistemoje turi būti aiškiai įjungtas nuotolinis naudojimo stebėjimas.
4.2.1.5.1.
Patarnautojo režimas: kai jis yra įjungtas multimedijos sistemoje, o transporto priemonę vairuoja kitas asmuo, „Kia Connect“ Programėlėje galite stebėti transporto priemonės vietą, laiką, kada paskutinį kartą buvo išjungtas degimas, vairavimo trukmę, nuvažiuotą atstumą ir didžiausią greitį.
4.2.1.5.2.
„Valet Alert“ įspėjimas: suaktyvinus šią paslaugą multimedijos sistemoje, „Kia Connect“ Programėlėje galite gauti pranešimus, jei jūsų transporto priemonė viršija pasirinktą atstumo ribą, greičio ribą ir tuščiosios eigos laiko limitą, kuriuos programėlėje turite būti nustatę iš anksto. Leidžiamas nuvažiuoti atstumas – nuo tos vietos, kurioje buvo suaktyvintas įspėjimas.
4.2.1.5.3.
Įspėjimas apie geotvorą (angl. Geofence Alert): ši paslauga suteikia galimybę „Kia Connect“ Programėlėje gauti pranešimus, jei jūsų transporto priemonė išvažiuoja iš leistinos zonos arba įvažiuoja į draudžiamą zoną. Naudodami „Kia Connect“ Programėlę galite nustatyti leidžiamų ir draudžiamų zonų ribas.
4.2.1.5.4.
Įspėjimas apie greitį (angl. Speed Alert): ši paslauga leidžia „Kia Connect“ Programėlėje gauti pranešimus, jei jūsų transporto priemonė viršija greičio ribą, kurią programėlėje turite būti nusistatę iš anksto.
4.2.1.5.5.
Įspėjimas apie laiko ribą (angl. Time Fencing Alert): ši paslauga leidžia „Kia Connect“ Programėlėje gauti pranešimus, jei jūsų transporto priemonė pradeda važiuoti už laiko intervalo ribų, kurį programėlėje turite būti nustatę iš anksto.
4.2.1.5.6.
Įspėjimas apie tuščiąją eigą (angl. Idle Alert): paslauga jums suteikia galimybę „Kia Connect“ Programėlėje gauti pranešimus, jei jūsų transporto priemonė tuščiąja eiga važiuoja ilgiau, nei esate nustatę „Kia Connect“ Programėlėje.

4.2.1.6.

Informacija apie pageidaujamą prekybos atstovą
Ši paslauga suteikia galimybę sinchronizuoti informaciją apie „pageidaujamą prekybos atstovą“ tarp „MyKia“ svetainės ir „MyKia“ programėlės (jei ji prieinama jūsų šalyje), iš vienos pusės, ir "Kia Connect“ Programėlės, iš kitos pusės. Sinchronizavimas nėra privalomas; jei pageidaujate, turite jį suaktyvinti. Jei nuspręsite nesinchronizuoti informacijos apie apie „pageidaujamą prekybos atstovą“, funkcija apie „pageidaujamą prekybos atstovą“ Programėlėje „Kia Connect“ vis tiek bus prieinama, tačiau rodoma informacija gali skirtis nuo „MyKia“ esančios informacijos.

4.2.1.7.

Skaitmeninis raktas
Ši Paslauga leidžia naudotis tokiomis paslaugomis, pvz., transporto priemonės užrakinimas ir atrakinimas, oro kondicionieriaus suaktyvinimas arba transporto užvedimas (tai įmanoma tik iš transporto priemonės vidaus), naudojant išmaniajame telefone integruotą ultraplačiajuosčio ryšio technologijos (UWB) funkciją ir artimojo lauko ryšio (NFC) funkciją. Ji leidžia dalintis ir valdyti jūsų Skaitmeninį Raktą su trimis papildomais įrenginiais, pavyzdžiui, tiems, kurie priklauso šeimai ir draugams. Atkreipkite dėmesį, kad naudojantis šia Paslauga, keičiamasi duomenimis tarp mobiliojo išmaniojo įrenginio ir transporto priemonės, naudojant UWB arba NWC funkcijas. Duomenys nėra perduodami mums. Galimybė naudoti šią Paslaugą priklauso nuo jūsų transporto priemonės modelio, modelio metų ir įrangos linijos bei naudojamo išmaniojo telefono modelio. Daugiau informacijos apie suderinamumą rasite „Kia Connect“ Programėlėje arba „Kia Connect“ svetainėje nurodytoje paslaugos informacijoje.

4.2.2.

„In-Car“ paslaugos

4.2.2.1.

„Kia Connect Live“ paslaugos
Galimybė naudotis „Kia Connect Live“ paslaugomis esamoje jūsų transporto buvimo vietoje priklauso nuo to, ar „Kia“ turi atitinkamų duomenų. Duomenų pasiekiamumas ir tikslumas gali priklausyti nuo trečiųjų šalių teikėjų. Pavyzdžiui, į „Kia“ turimus duomenis gali būti (dar) neįtraukti aktualūs eismo įvykiai, todėl jų negalima rodyti multimedijos sistemoje esančiame žemėlapyje. Be to, kadangi tik kai kurie įkrovimo stotelių operatoriai skelbia tiesioginius duomenis apie įkrovimo stotelių prieinamumo būklę, šios informacijos gali būti neįmanoma rodyti multimedijos sistemoje.
„Kia Connect Live“ paslaugos apima šias paslaugas:
4.2.2.1.1.
Tiesioginė eismo informacija ir internetinė navigacija: ši paslauga teikia tiesioginę eismo informaciją maršrutams apskaičiuoti ir eismo situacijai rodyti. Internetinė navigacija suteikia jums galimybę ja naudotis iki norimo kelionės tikslo, remiantis realaus laiko eismo duomenų ir ankstesnės eismo informacijos deriniu.
4.2.2.1.2.
EV maršrutų planavimo įtaisas (tik elektromobiliams ir prijungiamiems hibridiniams elektromobiliams): nustatant navigacijos tikslą transporto priemonės integruotoje navigacijos sistemoje, ši paslauga patikrina, ar norint pasiekti tikslą gali prireikti įkrovimo stotelės. Jei pagal esamą transporto priemonės įkrovimo būseną ir numatomą energijos suvartojimą įkrovimo stotelė yra reikalinga, paslauga automatiškai pridedama prie siūlomo maršruto kaip tarpines stoteles įterpia vieną ar daugiau įkrovimo taškų.
Paslauga automatiškai koreguoja siūlomas įkrovimo stoteles, jei vairuotojas nusprendžia sustoti anksčiau arba praleisti siūlomą įkrovimo stotelę, arba jei dėl važiavimo sąlygų sunaudojama daugiau energijos, nei tikėtasi.
Šios paslaugos nereikia aiškiai įjungti; EV maršruto planavimo įtaisas naudojamas automatiškai, kai maršrutas apskaičiuojamas naudojant internetinės navigacijos Paslaugą (žr. 4.2.2.1.1 punktą).
4.2.2.1.3.
Aktuali ieškomo objekto vieta (POI) ir internetinė POI paieška: ši paslauga teikia informaciją apie netoliese esančius ieškomus objektus pagal esamą transporto priemonės buvimo vietą. Be to, ši paslauga leidžia aktyviai ieškoti netoliese esančių POI pagal kategorijas.
Tinkamoms transporto priemonėms ši paslauga papildyta mūsų partnerio „4.screen“ duomenimis (žr. https://www.4screen.com/). Naudodamiesi išplėstine Paslauga galite gauti informacijos apie parduotuves ar restoranus (pvz., jų buvimo vietą) per žemėlapyje esančius prekės ženklo smeigtukus arba naudodamiesi žemėlapio paieškos funkcija.Galite gauti ir specialių pasiūlymų iš parduotuvių ir restoranų šalia jūsų transporto priemonės. Atkreipkite dėmesį, kad galimybė naudotis patobulinta Paslauga priklauso nuo jūsų transporto priemonės modelio, modelio metų ir įrangos linijos ir bet kuriuo atveju yra prieinama, jei jūsų transporto priemonėje įdiegta nuo 2023 m. ketvirtame ketvirtyje išleista Multimedijos sistemos programinė įranga.
4.2.2.1.4.
Oras: ši paslauga teikia vietos orų informaciją remiantis jūsų buvimo vieta.
4.2.2.1.5.
Automobilio statymo informacija: ši paslauga teikia informaciją apie automobilių statymą gatvėje ir aikštelėse, netoliese dabartinės padėties, netoliese paskirties vietos, netoliese slinkties ženklo ar netoliese nuo miesto centro.
4.2.2.1.6.
EV POI (tik elektromobiliams ir įkraunamiems hibridiniams elektromobiliams): paslauga teikia informaciją apie netoliese esančias įkrovimo stoteles, įskaitant prieinamumą remiantis esama padėtimi.
4.2.2.1.7.
Ieškoma prekybos atstovo vieta (POI): šalia „Kia“ prekybos atstovo buvimo vietos informacija remiantis netoliese esančia dabartine automobilio padėtimi.
4.2.2.1.8.
Greičio matuoklio / pavojaus zonos įspėjimai (galimi, tik jeigu jie teisėti naudojimo šalyje): paslauga praneša praneša apie vietoves, kuriose itin dažnai įvyksta nelaimingi atsitikimai, ir įspėja apie dažnų nelaimingų atsitikimų vietas arba greičio matavimo kameras.
Atkreipkite dėmesį, kad tam tikrose šalyse gali būti draudžiama naudoti įspėjimą apie greičio matuoklį. Įspėjimą apie greičio matuoklį galite naudoti tik ten, kur tai leidžiama pagal galiojančius šalies įstatymus.
Kaip vairuotojas privalote patikrinti, ar toje vietoje, kurioje naudojate transporto priemonę, leidžiama naudoti įspėjimą apie greičio matuoklį
4.2.2.1.9.
Sporto lyga: ši paslauga teikia informaciją apie esamus ir būsimus pasirinktų sporto šakų ir lygų renginius.

4.2.2.2.

Muzikos atpažinimas: ši paslauga leidžia atpažinti šiuo metu per radiją grojamo kūrinio pavadinimą ir rodyti atitinkamo albumo viršelio nuotrauką klausantis radijo. Paslaugą reikia įjungti paspaudus „SoundHound“ logotipą radijo ekrane. Suaktyvinus, įrašomas trumpas garso pavyzdys iš radijo ir siunčiamas į „SoundHound“ paslaugą. Jei atpažinimas sėkmingas, Multimedijos sistemos radijo ekrane rodomas kūrinio pavadinimas, kūrinio atlikėjas ir – jei yra – albumo viršelis.

4.2.2.3.

Internetinė balso atpažinimo funkcija
Ši paslauga suteikia galimybę balso komandomis naudotis tam tikromis automobilio funkcijomis ir jas valdyti bei kurti ir siųsti tekstinius pranešimus per prijungtą mobilųjį įrenginį. Internetinė balso atpažinimo funkcija veikia internetinėje aplinkoje (debesyje). Suaktyvinus mūsų paslaugas transporto priemonės multimedijos sistemoje, internetinė balso atpažinimo funkcija įjungiama pagal numatytuosius nustatymus. Teikiant šią paslaugą jūsų asmens duomenys (pvz., balso pavyzdžiai) turi būti perduodami mūsų paslaugų teikėjui „Cerence Inc.“. Išsamesnės informacijos rasite privatumo politikoje. Galite neleisti perduoti savo asmens duomenų „Cerence B.V.“, išjungdami internetinę balso atpažinimo paslaugą atitinkamuose multimedijos nustatymuose. Jei išjungsite internetinę balso atpažinimo paslaugą, jūsų automobilio balso atpažinimo funkcija gali būti apribota arba išjungta.

4.2.2.4.

Asmeninio kalendoriaus / navigacijos sinchronizavimas
Ši paslauga leidžia sinchronizuoti „Google“ kalendorių arba „Apple“ kalendorių išmaniajame telefone su integruota multimedijos sistemos kalendoriaus funkcija. Tai suteikia galimybę matyti savo asmeninį kalendorių multimedijos sistemos ekrane ir naudoti jį nustatant kelionės tikslą. Ši paslauga yra suderinama ir su „Google“, ir su „Apple“ kalendoriumi.

4.2.2.5.

Srautinis muzikos perdavimas
Ši paslauga leidžia mėgautis mėgstamos muzikos ir garso (tinklalaidėmis, garso knygomis) srautinio perdavimo paslaugomis per integruotą transporto priemonės informacijos ir pramogų sistemos ekraną ir garsiakalbius.
Atkreipkite dėmesį, kad ši Paslauga neapima atitinkamos srautinio perdavimo paslaugos prenumeratos. Turėsite atskirai susikurti paskyrą pas pageidaujamą srautinio perdavimo paslaugų teikėją ir užsisakyti prenumeratą.
Su šia Paslauga suderinami turinio teikėjai gali skirtis priklausomai nuo jūsų buvimo vietos ir jūsų multimedijos sistemos programinės įrangos versijos. Informacijos apie jūsų šalyje suderinamus paslaugų teikėjus rasite multimedijos sistemos informacijoje.
Atkreipkite dėmesį ir į tai, kad ši paslauga pagal numatytuosius nustatymus nėra suaktyvinta jūsų Multimedijos sistemoje, ją reikia suaktyvinti per „Kia Connect Store“. Tačiau šios paslaugos suaktyvinimas yra nemokamas ir jos pirkti nereikia. Paslauga galima naudotis iki trejų metų nuo nemokamų „Kia Connect" paslaugų teikimo pradžios, t. y. nuo jūsų transporto priemonės garantijos pradžios. Galimybė naudotis paslauga priklauso nuo jūsų transporto priemonės modelio, modelio metų ir įrangos linijos.

4.2.2.6.

Su transporto priemone susiję pranešimai
Naudodamiesi šia paslauga gausite pranešimus, susijusius su transporto priemonės eksploatavimu ir priežiūra. Pranešimai rodomi pranešimų centre multimedijos sistemoje. Tai suteikia jums patogų papildomą kanalą gauti tam tikrus priminimus.
Atkreipkite dėmesį, kad pranešimo nebuvimas pranešimų centre nereiškia, kad nereikia imtis jokių veiksmų. Pavyzdžiui, gali būti, kad reikia atlikti ad hoc automobilio TÜV/MOT techninę apžiūrą, net jei pranešimų centre nerodomas joks priminimas apie techninę priežiūrą.
4.2.2.6.1.
Grąžinimo kampanijų pranešimai: „Kia“ per minėtą pranešimų centrą praneš jums apie aktyvią (-as) grąžinimo kampaniją (-as), taikomą (-as) jūsų „Kia“ automobiliui; per minėtą pranešimų centrą siųs jums priminimus apie artėjančią jūsų „Kia“ automobilio periodinę techninę priežiūrą. Pranešimai apie atšaukimo kampanijas taip pat gali būti siunčiami kitais būdais (pvz., „Kia Connect“ Programėlę, el. paštu į jūsų registruotą el. pašto adresą arba laišku)
4.2.2.6.2.
Techninės priežiūros priminimai: „Kia“ atsiųs jums priminimus apie artėjančius reguliarius jūsų „Kia“ transporto priemonės techninės priežiūros terminus; tam „Kia“ naudoja minėtą pranešimų centrą.
4.2.2.6.3.
Techninės priežiūros veiksmų pranešimai: „Kia“ gali jus informuoti ir apie būsimus rekomenduojamus techninės priežiūros veiksmus (pvz., programinės įrangos atnaujinimus, dalių keitimą patobulintomis dalimis arba kokybės patikrinimus, kuriuos reikia atlikti tam tikriems „Kia“ automobilio komponentams). Informacija apie rekomenduojamus aptarnavimo veiksmus jums gali būti pateikiama minėtame pranešimų centre bei „Kia Connect“ Programėlėje arba el. paštu jūsų registruotu el. pašto adresu.
Siekiant išvengti abejonių, pabrėžiama, kad informacijos apie rekomenduojamus atlikti aptarnavimo veiksmus pateikimas nėra paslaugos, apibrėžiamos naudojimo sąlygose, dalis ir gali būti vykdomas tik prieš tai gavus jūsų sutikimą.
4.2.2.6.4.
Priminimai apie privalomą transporto priemonių techninę apžiūrą (pvz., TÜV Vokietijoje arba MOT Jungtinėje Karalystėje): „Kia“ informuoja jus apie artėjančias privalomas transporto priemonių patikras.
Pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje siunčiami priminimai apie Transporto ministerijos patikrą (paprastai vadinamą MOT).
Naudodamiesi šia paslauga, turite pateikti „Kia“ teisingą paskutinės privalomosios transporto priemonės techninės apžiūros datą ir transporto priemonės pirmosios registracijos datą. „Kia“ neatsako už priminimo tikslumą ar savalaikiškumą. Jūs privalote laikytis nustatytų techninės apžiūros intervalų pagal galiojančius įstatymus.

4.2.2.7.

Mygtukas „Patinka“, skirtas USB muzikai ir radijui: USB muzikos ir radijo mygtukas „Patinka“ leidžia pasirinkti ir sukurti grojaraštį su mėgstamomis dainomis. Šį informacijos ir pramogų sistemos muzikos funkcijoje integruotą mygtuką „Patinka“ galite naudoti, jei daina patinka arba nepatinka.

4.2.3.

OTA naujiniai

4.2.3.1.

Bendra informacija apie OTA naujinius
Šiame skyriuje rašoma apie transporto priemonės informacijos ir pramogų sistemos bei žemėlapių duomenų naujinius, kurie teikiami „over the air“ (OTA), t. y. per transporto priemonėje įmontuotą mobiliojo ryšio aparatinę įrangą.
Šis skyrius netaikomas naujiniams, įdiegtiems per vietinį ryšį, arba naujiniams, kuriuos teikia jūsų „Kia“ paslaugų partneris.

4.2.3.2.

Žemėlapių bei informacijos ir pramogų atnaujinimas belaidžiu būdu (angl. sutrump. OTA, over-the-air)
4.2.3.2.1.
Žemėlapių bei informacijos ir pramogų atnaujinimo belaidžiu būdu apžvalga
Funkcija „žemėlapių bei informacijos ir pramogų atnaujinimas OTA būdu“ suteikia šias galimybes:
transporto priemonės navigacijos sistemos žemėlapių naujiniai (toliau – žemėlapių atnaujinimas); ir (arba)
informacijos ir pramogų programinės įrangos naujiniai arba multimedijos sistemos programinės įrangos patobulinimai (toliau kartu – informacijos ir pramogų atnaujinimas)
iš mūsų serverių į įterptąją telematikos sistemą vadinamuoju „belaidžiu“ arba OTA būdu.
Daugiau informacijos apie atnaujinimo procesą ir išsamią informaciją apie kiekvieną žemėlapių bei informacijos ir pramogų sistemos naujinį OTA būdu gausite per savo multimedijos sistemą. 
4.2.3.2.2.
Būtinos sąlygos žemėlapių bei informacijos ir pramogų sistemos OTA naujiniams
žemėlapių bei informacijos ir pramogų sistemos atnaujinimo OTA būdu įgalinimo programinė įranga: kad gautumėte OTA naujinius, jūsų „Kia“ transporto priemonėje turi būti įdiegta programinė įranga, įgalinanti žemėlapių bei informacijos ir pramogų sistemos atnaujinimo OTA būdu funkciją. Priklausomai nuo jūsų transporto priemonės modelio, pagaminimo datos ir konfigūracijos linijos, OTA atnaujinimo funkcija gali neįeiti į jūsų transporto priemonėje įdiegtą programinės įrangos versiją. Tokiais atvejais gali tekti įdiegti OTA funkciją leidžiančią programinės įrangos versiją prisijungus prie vietinio tinklo. Tačiau „Kia“ negarantuoja, kad jūsų transporto priemonėje bus galima įsigyti OTA palaikančią programinės įrangos versiją. Jei turite klausimų, susisiekite su mumis 2 skirsnyje nurodytais kontaktiniais duomenimis).
prieinamumas: norint įdiegti OTA naujinį, reikia, kad „Kia“ būtų parengusi jūsų automobiliui tinkamą žemėlapio ir (arba) informacijos ir pramogų sistemos naujinį, kurį galima atsisiųsti ir įdiegti OTA. Multimedijos sistema periodiškai tikrina, ar yra naujas žemėlapio ir (arba) informacijos ir pramogų sistemos naujinys. OTA naujiniai gali būti išleidžiami bangomis, todėl ne visos transporto priemonės gauna atnaujinimą tuo pačiu metu, net jei jų modelis ir įranga yra identiški.
Nemokamų informacijos ir pramogų įrangos OTA naujinių sąlygos: jei esate pirmasis naujos 2022 m. modelio „Kia“ transporto priemonės, suderinamos su „žemėlapių bei informacijos ir pramogų atnaujinimas belaidžiu būdu“ ir parduotos nuo 2021 m. gegužės mėn. savininkas, turite teisę gauti du iš eilės nemokamus žemėlapio ir informacijos ir pramogų įrangos OTA naujinius („nemokami informacijos ir pramogų sistemos atnaujinimai OTA būdu“).
Pasinaudojus nemokamais „nemokami informacijos ir pramogų sistemos atnaujinimai OTA būdu“, tolesni žemėlapių naujiniai ir (arba) informacijos ir pramogų atnaujinimas bus teikiami pagal teisės aktų reikalavimus. Tačiau „Kia“ nesuteikia jokių garantijų ir nenurodo, kiek atnaujinimų bus galima gauti ir kada bet kuris atnaujinimas bus pateiktas. Tokius tolesnius atnaujinimus (jei tokių bus) bus galima atsisiųsti tik (i) rankiniu būdu iš https://update.kia.com/EU/E1/Main arba (ii) iš platintojo. Kad būtų išvengta abejonių, šie žemėlapių naujiniai ir (arba) informacijos ir pramogų naujiniai tinklalapyje ir prekybos atstovybėje nesiūlomi naudojant „belaidį“ būdą.
Net jei pats naujinio failas pateikiamas nemokamai, jūsų platintojas gali imti mokestį už darbą, susijusį su naujinio įdiegimu; atsisiuntimo iš interneto svetainės atveju turėsite padengti ryšio tiekėjo išlaidas, susijusias su naujinio failo atsisiuntimu.

4.2.3.3.

Transporto priemonės sistemos OTA naujinys
4.2.3.3.1.
Transporto priemonės sistemos OTA naujinių apžvalga
„Transporto priemonės sistemos OTA atnaujinimas“ leidžia tam tikrų transporto priemonės valdiklių integruotą programinę įrangą atnaujinti naujesnėmis programinės įrangos versijomis arba atnaujintais parametrais iš mūsų serverių naudojant „Over-the-Air“ metodą.
Daugiau informacijos apie atnaujinimo procesą ir kiekvieno „Transporto priemonės sistemos OTA atnaujinimo“ turinį rasite savo Multimedijos sistemoje arba, jei atnaujinimas atliekamas vykdant patobulinimo pirkimą (žr. 5 skyrių), pirkimo metu „Kia Connect“ Programėlėje.
4.2.3.3.2.
Būtinos sąlygos Transporto priemonės sistemos OTA naujiniams
Programinė įranga, leidžianti OTA atnaujinti transporto priemonės sistemą
Kad galėtumėte gauti OTA transporto priemonės sistemos naujinius, „Kia“ transporto priemonėje turi būti įdiegta programinė įranga, įgalinanti OTA transporto priemonės sistemos naujinimo funkciją. Priklausomai nuo transporto priemonės modelio, pagaminimo datos ir įrangos linijos, transporto priemonės sistemos OTA atnaujinimas jūsų transporto priemonei gali būti neprieinamas.„Kia“ negarantuoja, kad jūsų Transporto priemonės sistemai bus prieinama OTA įgalinanti programinės įrangos versija. Jei turite klausimų, susisiekite su mumis 2 skirsnyje nurodytais kontaktiniais duomenimis).
Prieinamumas, pirkimas (jei taikoma) Norint įdiegti OTA naujinius, reikia, kad „Kia“ suteiktų galimybę OTA parsisiųsti transporto priemonės sistemai skirtą OTA naujinį, suderinamą su jūsų transporto priemone. Tam tikri transporto priemonės sistemos OTA naujiniai gali leisti naudoti papildomas jūsų transporto priemonės funkcijas. Tokias papildomas funkcijas (toliau – Patobulinimai) „Kia“ gali pasiūlyti nusipirkti per „Kia Connect“ Programėlę. Tokiu atveju atitinkamą Transporto priemonės sistemos OTA atnaujinimą galima įdiegti tik sudarius atitinkamą pirkimo sutartį su „Kia“ ir sumokėjus atitinkamą pirkimo kainą. Išsamesnės informacijos apie Patobulinimus ir jų pirkimo būdus rasite 5 skyriuje.

4.3.

Informacija apie buvimo vietos duomenų tvarkymą teikiant paslaugas
Naudojantis šiomis paslaugomis renkami ir tvarkomi vietos nustatymo duomenys (GPS duomenys): pagrindinio meniu žemėlapis ir paieškos juosta, „Kia Connect Live“ paslaugos, internetinis balso atpažinimas, asmeninio kalendoriaus / navigacijos sinchronizavimas, pranešimų centras, grąžinimo kampanijų pranešimai ir paslaugų priminimai, žemėlapių bei informacijos ir pramogų atnaujinimai OTA būdu, nuotolinė klimato kontrolė (tik elektromobiliams), nuotolinis įkrovimas, nuotolinis durų valdymas, siųsti į automobilį (angl. Send POI to Car), rasti mano automobilį (angl. Find my Car), mano kelionės (angl. My Trips), automobilio būklė, ataskaita apie automobilį, automobilio diagnostika (angl. Vehicle Diagnostic), įspėjimai apie automobilį ir įsilaužimo signalizacija.
Be vietos nustatymo duomenų rinkimo ir tvarkymo atitinkamos paslaugos negali būti teikiamos / naudojamos.

4.4.

Paslaugas išjungimas
Paslaugas galite išjungti išaktyvindami
paslaugas per multimedijos sistemą; ir (arba)
paslaugas ir (arba) žemėlapių bei informacijos ir pramogų sistemos atnaujinimus OTA būdu per „Kia Connect“ Programėlę 

5.

Patobulinimai; „Kia Connect Store“

5.1.

Apžvalga
„Kia“ gali pasiūlyti tam tikrų papildomų „Patobulinimų“, kuriuos galima įsigyti per „Kia Connect“ Programėlę.

5.1.1.

Būtinos Patobulinimų prieinamumo sąlygos
Atskirų Patobulinimų prieinamumas priklauso nuo transporto priemonės modelio, pagaminimo metų ir įrangos linijos. Apskritai „Patobulinimų“ funkcija reikalauja, kad transporto priemonėje būtų galima gauti ir įdiegti Transporto priemonės sistemos OTA atnaujinimus (žr. 4.2.3.3 punktą) ir kad joje būtų įdiegta naujausia informacijos ir pramogų sistemos programinės įrangos versija.

5.1.2.

Sąsaja tarp Patobulinimo ir transporto priemonės; Patobulinimo naudos gavėjas.
Patobulinimai įsigyjami konkrečiai transporto priemonei, t. y. kiekvienas įsigytas Patobulinimas yra susietas su konkrečia transporto priemone, identifikuojama pagal unikalų Transporto priemonės identifikavimo numerį (VIN). Tai reiškia, kad Patobulinimai gali būti parduodami kartu su jūsų transporto priemone, kad jais galėtų naudotis vėlesni savininkai pagal šiame dokumente nustatytų sąlygų, ypač žr. 5.4 skirsnį.
Kadangi įsigyti Patobulinimai susieti su tam tikra transporto priemone, galutinis Patobulinimo naudos gavėjas yra transporto priemonės savininkas. Kai transporto priemonė parduodama, transporto priemonės savininkas gauna naudos iš dėl Patobulinimo padidėjusios transporto priemonės vertės. Atsižvelkite į tai pirkdami Patobulinimus transporto priemonei, kuri jums nepriklauso.

5.1.3.

Naudotojo, įsigijusio Patobulinimą, įsipareigojimai transporto priemonės savininkui
Įsigijus Patobulinimą keičiasi atitinkamos transporto priemonės funkcijos ir ypatybės. Jei įsigyjate Patobulinimą transporto priemonei, kuri jums nepriklauso (pvz., dėl to, kad ji yra perkama išsimokėtinai ar nuomojama arba dėl to, kad ja dalijatės kartu su savininku), prieš pirkdami tos transporto priemonės Patobulinimą turite gauti savininko sutikimą keisti jo transporto priemonę. „Kia“ neatsako už ginčus ar žalą, atsiradusią dėl transporto priemonės Patobulinimo įsigijimo be savininko sutikimo.

5.2.

Atskirų Patobulinimų aprašymas
Šiuo metu, atsižvelgiant į jūsų transporto priemonės modelį, metus ir įrangos liniją, paprastai galima įsigyti toliau nurodytus Patobulinimus.

5.2.1.

„Boost“ (tik elektromobiliams)
Šis Patobulinimas, paremtas baziniu transporto priemonėje sumontuotu elektriniu varikliu, padidina transporto priemonės greitėjimą ir sutrumpina greitėjimui nuo 0 iki 100 km/val. reikalingą laiką.
Galimybė naudotis šiuo Patobulinimu taip pat priklauso nuo šalies, kurioje registruota transporto priemonė, registracijos reikalavimų. Todėl Patobulinimo gali būti negalima įsigyti, net jei jūsų transporto priemonėje būtų techninė galimybė Patobulinimą įdiegti.

5.2.2.

„Remote Smart Parking Assist“ 2 (RSPA 2)
Šiuo Patobulinimu įjungiamas pažangus nuotolinis išmanusis parkavimo pagelbiklis, kuris leidžia automatiškai važiuoti atbuline eiga, pirmyn, statmenai, įstrižai, lygiagrečiai ir lygiagrečiai parkuoti transporto priemonę bei išvažiuoti iš parkavimo vietos. Transporto priemonė aptinka netoliese esančius objektus ir automatiškai valdo greitį, pavarų perjungimą ir vairo pasukimą, reikalingą norint pastatyti transporto priemonę.

5.2.3.

Paid OTA
Šis Patobulinimas leidžia OTA būdu gauti papildomus žemėlapių ir informacijos ir pramogų sistemos atnaujinimus, kai išnaudojami nemokami informacijos ir pramogų sistemos atnaujinimai (žr. 4.2.3.2.2 skirsnio b punkto ii papunkčio cc).
Atsižvelkite, kad šis Patobulinimas leidžia naudoti OTA būdą tik kaip priemonę gauti ir įdiegti Žemėlapių bei informacijos ir pramogų įrangos atnaujinimus. Šio Patobulinimo įsigijimas negarantuoja, kad žemėlapių ir informacijos bei pramogų įrangos Patobulinimus bus galima gauti apskritai arba bet kuriuo konkrečiu metu.

5.3.

Pirkimo parinktys

5.3.1.

Paketai
Patobulinimus galima nuolat įsigyti sumokėjus vienkartinę sumą ir įvairiais paketais, kurie suteikia galimybę jais naudotis ribotą laiką (pvz., 3 mėn. arba 6 mėn.). Terminuoti paketai automatiškai nustoja galioti pasibaigus įsigytam laikotarpiui. Norint toliau naudoti atitinkamą Patobulinimą, reikia jį vėl nusipirkti.

5.3.2.

Nemokamas bandomasis laikotarpis
Kai kuriems Patobulinimams prieš mokant už juos siūlomas nemokamas bandomasis laikotarpis. Jei per bandomąjį laikotarpį „Kia Connect“ programėlėje išaktyvinsite Patobulinimą, už naudojimąsi Patobulinimu bandomuoju laikotarpiu mokestis neimamas. Kitu atveju už laiką po bandomojo laikotarpio jums reikės sumokėti pasirinkto Patobulinimo paketo kainą.
Nemokamas bandomasis laikotarpis galimas tik kartą vienam Patobulinimui. Tai reiškia, jei įsigijote Patobulinimą su galimybe vėliau naudotis bandomuoju laikotarpiu, už bet kokį pakartotinį Patobulinimo įsigijimą mokestis imamas tiesiogiai, tačiau negalėsite pasinaudoti kitu nemokamu bandomuoju laikotarpiu. Tai taip pat bus taikoma, jei bandomasis laikotarpis baigėsi anksčiau dėl to, kad buvo išjungtos „Connected Car“ Paslaugos (žr. 5.4.1 skirsnio b punkto iii papunktį) arba dėl to, kad įsigijote Patobulinimo paketą kaip Bendrinamas naudotojas ir transporto priemonės bendrinimas su jūsų paskyra buvo išjungtas bandomuoju laikotarpiu (žr. 5.4.2 skirsnio b punkto ii papunktį).
Išsamesnės informacijos apie taikomus bandomuosius laikotarpius rasite „Kia Connect“ Programėlės skirsnyje „Parduotuvė“ esančiame produkto aprašyme.

5.3.3.

Taikomos pirkimo sąlygos
Siūlomus paketus, atitinkamą bandomąjį laikotarpį ir kainas rasite „Kia Connect Store“ „Kia Connect“ Programėlėje.

5.4.

Pirkimo ir Patobulinimų naudojimo sąlygos

5.4.1.

Aktyvios Susietųjų transporto priemonių paslaugos („Kia Connect“)

5.4.1.1.

Reikalavimas, kad būtų aktyvios Susietųjų transporto priemonių paslaugos
Norint įdiegti ir suaktyvinti Patobulinimą, išjungti Patobulinimą, jei nutraukiamas jo naudojimas nemokamo bandomojo laikotarpio metu, ir stebėti ir (arba) implementuoti įsigyto Patobulinimo naudojimo trukmę, reikia, kad jūsų transporto priemonėje būtų įjungtos Susietųjų transporto priemonių paslaugos („Kia Connect“) viso Patobulinimo naudojimo laikotarpio metu. Jūsų, kaip naudotojo, pareiga yra laikyti aktyvias Susietųjų transporto priemonių paslaugas, kad galėtumėte naudotis įsigytu Patobulinimu.

5.4.1.2.

Susietųjų transporto priemonių paslaugų išaktyvinimo pasekmės
Jei išaktyvinate Susietųjų transporto priemonių paslaugas (CCS), taikomos toliau nurodytos nuostatos:
5.4.1.2.1.
Bet koks Patobulinimas, įsigytas ribotam naudojimo laikotarpiui, išjungiamas, išaktyvinus Susietųjų transporto priemonių paslaugas, ir lieka išjungtas, kol išaktyvintos Susietųjų transporto priemonių paslaugos. Tokiu atveju įsigyto atitinkamo Patobulinimo naudojimo laikotarpis nutraukiamas ir tęsiasi, kai tik kai „Susietųjų transporto priemonių paslaugos pakartotinai suaktyvinamos. Patobulinimas pakartotinai suaktyvinamas, kai tik Susietųjų transporto priemonių paslaugos vėl suaktyvinamos. Tai taikoma nepriklausomai nuo to, kuris naudotojas iš naujo suaktyvina Susietųjų transporto priemonių paslaugas, t. y. jei transporto priemonė parduodama, pirkėjas taip pat gali iš naujo suaktyvinti Susietųjų transporto priemonių paslaugas ir naudotis likusiu Patobulinimo laikotarpiu; taip pat žr. 5.4.3 skirsnį.
5.4.1.2.2.
Neribotam laikui įsigyti Patobulinimai paprastai išlieka aktyvūs. Tačiau kai kurie Patobulinimai gali nebeveikti, jei Susietųjų transporto priemonių paslaugos išjungiamos. Tai ypač taikytina apie Patobulinimus, kuriems visiškai veikti reikalingas ryšys, pavyzdžiui, „Paid OTA“, tačiau tai gali būti taikoma ir kitiems neribotam laikotarpiui įsigytiems Patobulinimams.
5.4.1.2.3.
Bandomojo laikotarpio metu veikiantys Patobulinimai bus išaktyvinti. Bandomasis laikotarpis baigiasi išaktyvinus Susietųjų transporto priemonių paslaugas. Jei Patobulinimu norite naudotis po to, kai Susietųjų transporto priemonių paslaugos pakartotinai suaktyvinamos, turite iš naujo įsigyti atitinkamą Patobulinimą. Jei dar kartą įsigysite atitinkamą Patobulinimą, antrą kartą įsigyjant Patobulinimą bandomasis laikotarpis nesiūlomas.

5.4.2.

Keli tam tikros transporto priemonės „Kia Connect“ naudotojai
Transporto priemonė gali būti susieta su viena ar daugiau „Kia Connect“ paskyrų (žr. 4.1.2 punktą).
Pagrindinis naudotojas ir bet kuris iš Bendranaudotojų gali įsigyti Patobulinimus transporto priemonei, su kuria susieta jų „Kia Connect“ paskyra. Jei Bendranaudotojas įsigyja Patobulinimą, taikomos šios nuostatos:

5.4.2.1.

Informacija kitiems naudotojams
Kai Naudotojas įsigyja Patobulinimą, „Kia“ informuoja Pagrindinį naudotoją ir visus Bendranaudotojus apie Patobulinimo įsigijimą ir atitinkamo Patobulinimo suaktyvinimą ir išaktyvinimą (jei taikoma).

5.4.2.2.

Bendro transporto priemonių naudojimo nutraukimo poveikis įsigytiems Patobulinimams
Jei Bendranaudotojas įsigyja Patobulinimą, o vėliau Pagrindinis naudotojas nutraukia bendrą naudojimąsi transporto priemone su Bendranaudotoju, taikomos šios nuostatos:
5.4.2.2.1.
Bendranaudotojo įsigyti Patobulinimai, kurie yra bandomajame laikotarpyje, išaktyvinami ir šių Patobulinimų bandomasis laikotarpis baigiasi.
5.4.2.2.2.
Bendranaudotojo įsigyti Patobulinimai, kurie nebėra bandomajame laikotarpyje, išlieka prieinami transporto priemonėje įsigytu naudojimo laikotarpiu, jei „Connected Car“ Paslaugos išlieka aktyvios (žr. 5.4.1 punktą). Tai reiškia, kad Pagrindinis transporto priemonės naudotojas (ir savininkas) ir toliau naudojasi Patobulinimu, net jei bendranaudotojas nebėra prisijungęs ir gali nebeturėti prieigos prie transporto priemonės.

5.4.3.

Transporto priemonės pardavimas ir perdavimas naujam savininkui
Pardavus transporto priemonę naujam savininkui, bet kokiems Patobulinimams, kurie galėjo būti įsigyti transporto priemonei, taikomos pateiktos nuostatos.

5.4.3.1.

Prieš perduodami transporto priemonę naujam savininkui, privalote išaktyvinti Susietųjų transporto priemonių paslaugas ir įvykdyti kitus 7.3 punkte nurodytus įsipareigojimus.

5.4.3.2.

Jei Susietųjų transporto priemonių paslaugos išjungtos, Patobulinimai išjungiami, kaip toliau aprašyta 5.4.1 punkto b papunktyje.

5.4.3.3.

Naujasis savininkas gali vėl įjungti Patobulinimus, kurie buvo išjungti dėl Susietųjų transporto priemonių paslaugų išaktyvinimo, vėl įjungdamas Susietųjų transporto priemonių paslaugas. Tam naujasis transporto priemonės savininkas turi susikurti „Kia Connect“ paskyrą, sutiktų su šiomis naudojimo sąlygomis ir susietų savo paskyrą su atitinkama transporto priemone. Vėl suaktyvinus Susietųjų transporto priemonių paslaugas, atitinkamais Patobulinimais bus galima naudotis likusį įsigyto naudojimo laikotarpį.

5.4.3.4.

Privalote tiksliai informuoti transporto priemonės pirkėją apie transporto priemonėje įdiegtus Patobulinimus, likusį naudojimo laiką ir atitinkamą galiojimo terminą. Taip pat privalote informuoti pirkėją, kad norėdamas pakartotinai suaktyvinti Patobulinimus, jis turi sukurti „Kia Connect“ paskyrą ir sutikti su šiomis naudojimo sąlygomis. „Kia“ nėra atsakinga už jokias naujojo savininko pretenzijas, kylančias dėl to, kad naujasis savininkas negali iš naujo suaktyvinti ar kitaip naudoti konkretaus Patobulinimo, kurį nurodėte kaip galimą transporto priemonėje, išskyrus atvejus, kai tai įvyksta dėl techninių gedimų, už kuriuos atsako „Kia Connect“.

5.5.

„Kia Connect Store“, pirkimas ir mokėjimas

5.5.1.

Pirkimas
Galite pasirinkti tam tikrus Patobulinimus ir kitus programinės įrangos priedus, kuriuos galima įsigyti „Kia Connect“ Programėlės parduotuvės skyriuje. Pateikdami Patobulinimo ar kito priedo užsakymą „Kia Connect“ Programėlėje, jūs pateikiate „Kia“ pasiūlymą įsigyti atitinkamą Patobulinimą ar papildymą. Užsakymo gavimą „Kia“ patvirtina išsiųsdama jums automatinį el. laišką (užsakymo patvirtinimą). Šis užsakymo patvirtinimas nėra jūsų pasiūlymo priėmimas, o tik patvirtina, kad „Kia“ gavo ir toliau tvarko pasiūlymą.
Sutartis tarp „Kia“ ir jūsų sudaroma dėl kiekvieno Patobulinimo, kai tik įsigytas Patobulinimas suaktyvinamas atitinkamoje transporto priemonėje, kuriai buvo įsigytas Patobulinimas. „Kia“ turi teisę atlikti dalinius pristatymus, išskyrus atvejus, kai jums tai nepagrįstai nepalanku.
Sutartį dėl kiekvieno Patobulinimo galite nutraukti bet kuriuo bandomojo laikotarpio metu pagal 5.3.2 skirsnį.

5.5.2.

Jūsų teisės atsisakyti sutarties galiojimo pabaiga
Iš esmės kaip vartotojas turite įstatyme numatytą teisę atsisakyti sutarties, nurodytos 15 skirsnyje. Pirkimo metu prašome jūsų aiškaus sutikimo, kad „Kia“ pradėtų vykdyti sutartį nepasibaigus sutarties atsisakymo laikotarpiui. Jei duosite šį sutikimą, neteksite teisės atsisakyti sutarties, kai tik „Kia“ pradeda vykdyti sutartį.

5.5.3.

Prieiga prie šių naudojimo sąlygų
Prieigą prie šių naudojimo sąlygas gausite naudodami nuorodą, esančią apmokėjimo procese prieš perduodami užsakymą. Be to, užsakymo patvirtinimo el. laiške gausite šių naudojimo sąlygų kopiją.

5.5.4.

Mokėjimas
Mokėjimų apdorojimą „Kia Connect Store“ atlieka mūsų partneris „Stripe Payments Europe Ltd“, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublinas, Airija („Stripe“). Tai atitinka mūsų teisėtą interesą siūlyti efektyvų ir saugų mokėjimo būdą. Todėl „Stripe“ perduodame toliau nurodytus duomenis, kiek tai būtina sutarčiai vykdyti:
Paskyros savininko pavardė
Paskyros el. pašto adresas
Kliento numeris
Banko informacija
Registracijos pradžios data ir laikas
Naudotojų skaičius
Jūsų vieta
Nesame teisiškai ar sutartimi įpareigoti tvarkyti šiame skyriuje nurodytų duomenų. Tačiau negalime apdoroti mokėjimo per „Stripe“ be jūsų asmens duomenų. Sudarydami sutartį aiškiai sutinkate ir su duomenų tvarkymu, ir su mokėjimo būdo naudojimu.
Apie atskirus mokėjimo būdus, siūlomus per „Stripe“, jums bus pranešta „Kia Connect Store“. Mokėjimams apdoroti „Stripe“ gali naudoti kitas mokėjimo paslaugas, kurioms gali būti taikomos specialios mokėjimo sąlygos, apie kurias prireikus jums bus pranešta atskirai. Daugiau informacijos apie „Stripe“ rasite svetainėje https://stripe.com.

6.

Autorių teisės

6.1.

Visas paslaugų turinys yra „Kia“, jos tiesioginių ar netiesioginių patronuojamų ar susijusių bendrovių (toliau kartu vadinamos „Kia Group“) ar trečiųjų šalių nuosavybė ir yra saugomas taikomų autorių teisių įstatymų, saugant visas jų teises.
Visos teisės į paslaugas, pagrindinę programinę įrangą, turinį ir susitarimą priklauso „Kia Group“ ir atitinkamiems licenciją išdavusiems asmenims. Paslaugų negalite jokiais būdais parduoti, platinti, skelbti, transliuoti ar komerciškai naudoti be aiškaus mūsų rašytinio sutikimo.
Be išankstinio mūsų leidimo negalite atkurti (visiškai ar iš dalies), perduoti (elektroninėmis priemonėmis ar kitaip), modifikuoti, rodyti, perduoti iš naujo, licencijuoti, susieti ar kitaip naudotis Paslaugomis bet kokiais viešaisiais ar komerciniais tikslais.

6.2.

 Nė viena šių naudojimo sąlygų nuostata neaiškinama kaip licencijos ar teisės naudoti bet kokį atvaizdą, prekės ženklą, paslaugų ženklą ar logotipą, kurie visi yra „Kia Group“ nuosavybė, suteikimas.
„Kia Group“ pasilieka visas teises į nuosavybės teise priklausančią informaciją ar medžiagą, susijusią su paslaugomis, ir įgyvendins šias teises pagal taikomus autorių teisių ir prekės ženklų įstatymus.

7.

Naudotojo įsipareigojimai ir apribojimai

7.1.

Bendrieji įsipareigojimai
Naudodamiesi paslaugomis, privalote laikytis taikomų įstatymų ir gerbti trečiųjų šalių teises.

7.2.

Pareiga informuoti
Jūs privalote informuoti kitus transporto priemonės vairuotojus apie paslaugų suaktyvinimą ir su tuo susijusį duomenų tvarkymą pagal 10.2 skirsnį.

7.3.

Įsipareigojimai transporto priemonės nuosavybės teisės perdavimo atveju
Jei parduodate savo transporto priemonę arba kitaip visam laikui perleidžiate trečiajai šaliai, privalote išjungti paslaugas atitinkamos transporto priemonės Multimedijos sistemoje ir ištrinti transporto priemonėje saugomus duomenis. Tokiu atveju transporto priemonė atjungiama nuo „Kia Connect" Programėlės, tačiau jūsų „Kia“ Paskyros duomenys „Kia Connect“ Programėlėje neištrinami. Tokiu atveju jūs ir „Kia“ turite teisę nutraukti Paslaugų naudojimo sutartį pagal 11.4 skirsnį.

7.4.

Neleistinas naudojimas ir draudžiami veiksmai

7.4.1.

Galite naudotis paslaugomis tik 4.2 skirsnyje nurodytais tikslais ir ribose.

7.4.2.

Paslaugos duomenis galite naudoti tik prisijungdami prie „Kia Connect“ Programėlės ir prijungdami multimedijos sistemą prie „Kia Connect“ Programėlės.

7.4.2.1.

Jums draudžiama
7.4.2.1.1.
bendrinti savo prisijungimo duomenis su kitais savo transporto priemonės naudotojais arba
7.4.2.1.2.
bendrinti savo prisijungimo duomenis su bet kuria trečiąja šalimi, pvz., trečiųjų šalių programėlių ar kitos programinės įrangos teikėjais, arba
7.4.2.1.3.
naudoti savo prisijungimo duomenis, susijusius su ne „Kia“ programine įranga, arba
7.4.2.1.4.
naudoti savo prisijungimo duomenis trečiosios šalies paslaugai prijungti prie, pvz., „Kia“ administratoriaus sąsajos.

7.4.3.

Negalite modifikuoti savo transporto priemonės jokiais būdais (įskaitant techninės ar programinės įrangos modifikavimą arba trečiosios šalies programinės įrangos naudojimą), kurie galėtų įtakoti paslaugų veikimui.

7.4.4.

Multimedijos sistemoje įmontuotą SIM kortelę galite naudoti tik multimedijos sistemoje ir tik norėdami naudotis paslaugomis. Draudžiama iš multimedijos sistemos išimti SIM kortelę arba SIM kortelėje esančią informaciją (pvz., ICCID).
SIM kortelės negalite naudoti
balsui perduoti (įskaitant VoIP);
viešai adresuojamai paskirties vietai pasiekti (t. y. viešo IP adreso), įskaitant, kai naudojamas tarpinis serveris, tinklų sietuvas ar maršruto parinkimas;
jokiais būdais, kuriais siekiama įveikti saugos priemones, nepriklausomai nuo to, ar dėl įsilaužimo sugadinami ar prarandami duomenys, ar ne;
jokiu būdu, kuriam naudojamos paslaugos ar programinė įranga, susijusi su internetu perduodamais pokalbiais, lygiarangių failų dalijimusi, „BitTorrent“ protokolu ar tarpinių serverių tinklu;
tokiu būdu, kuris apima šlamštą, masinių nepageidaujamų el. laiškų ar komercinių pranešimų siuntimą arba atviro SMTP perdavimo palaikymą, ar
bet kokiu būdu, dėl kurio sutrinka tinklas ar paslaugų teikimas.

7.4.5.

Negalima atskleisti SIM kortelės, tinklo, paslaugų ar bet kurios jų sudedamosios dalies lyginamosios analizės ar našumo bandymų rezultatų jokiai trečiajai šaliai.

7.5.

Pažeidimų pasekmės
Pažeidus šiame 7 skyriuje nurodytus įsipareigojimus ir apribojimus, paslaugų teikimas gali būti laikinai sustabdytas. Apie numatomą paslaugų teikimo sustabdymą ir sustabdymo trukmę „Kia“ paprastai praneša iš anksto, išskyrus atvejus, kai būtina nedelsiant sustabdyti paslaugų teikimą, kad būtų išvengta žalos „Kia“, paslaugoms, tinklui ar kitiems klientams. Sustabdymo trukmę „Kia“ nustato savo pagrįsta nuožiūra, atsižvelgdama į pažeidimo rimtumą ir dėl to kylančią riziką „Kia“, paslaugai, tinklui ar kitiems klientams. Jei pažeidimai kartojasi, „Kia“ gali nutraukti sutartį dėl priežasties pagal 11.3 skirsnį.

8.

Aptarnavimo mokestis

8.1.

Nemokamų paslaugų laikotarpis
Jei šiose naudojimo sąlygose dėl atitinkamų paslaugų nenurodyta kitaip, paslaugos teikiamos nemokamai 7 metus konkrečios transporto priemonės (identifikuojamos pagal atitinkamą VIN kodą) naudotojams. Šis 7 metų laikotarpis prasideda tą dieną, kai prasideda transporto priemonės garantinis laikotarpis.
Jei transporto priemonė parduodama nemokamų paslaugų teikimo laikotarpiu ir užregistruojama naujo savininko vardu, naujasis savininkas gali nemokamai naudotis paslaugomis per likusį nemokamų paslaugų teikimo laikotarpį, suaktyvindamas paslaugas savo vardu. Vėlesnis pardavimas ir registracija po pirminio pardavimo neturi įtakos nemokamų paslaugų teikimo laikotarpiui, t. y. nemokamų paslaugų teikimo laikotarpis nenutrūksta ir nepratęsiamas dėl vėlesnio transporto priemonės pardavimo ir (arba) registracijos.

8.2.

Papildomos paslaugos
Pasiliekame teisę ateityje pasiūlyti papildomų paslaugų, kurioms taikomos atskiros naudojimo sąlygos. Tokios papildomos paslaugos gali būti mokamos.

9.

Paslaugų prieinamumas

9.1.

Pasiliekame teisę laikinai arba visam laikui visiškai arba iš dalies išjungti prieigą prie paslaugų, jei tai būtina siekiant užtikrinti paslaugų saugumą ar stabilumą visiems naudotojams arba užtikrinti paslaugų atitiktį privalomiems teisiniams reikalavimams.

9.2.

Paslaugų teikimui ir naudojimui gali būti taikomi apribojimai, atsižvelgiant į dabartinę technikos būklę, nepriklausančią nuo mūsų. Tai ypač susiję su operatorių teikiamų duomenų ryšių prieinamumu. Atskirais atvejais, jeigu tinklas yra neprieinamas, paslaugos gali būti nepasiekiamos, nes negali įvykti būtinas duomenų perdavimas.
Be to, trumpalaikės pajėgumų kliūtys gali atsirasti dėl paslaugų, belaidžio ir fiksuoto ryšio tinklų bei interneto apkrovos piko.

9.3.

Sutrikimai taip pat gali kilti dėl force majeure aplinkybių, įskaitant pandemines ir epidemines ligas, streikų, lokautų ir oficialių nurodymų, taip pat dėl techninių priežasčių ir kitų priemonių (pvz., remonto, techninės priežiūros, programinės įrangos atnaujinimų ir plėtinių), reikalingų mūsų ar atsiuntimo arba išsiuntimo srauto tiekėjų, turinio tiekėjų ir tinklo operatorių sistemoms, kurios yra būtinos tinkamam ar geresniam Paslaugų veikimui.

9.4.

Kai prieiga prie Paslaugų yra išjungta, apribota ar sutrikdyta, kaip aprašyta šiame 9 skirsnyje, susisieksime su jumis kuo anksčiau, kad jus apie tai informuotume ir nurodytume išjungimo, apribojimo ar sutrikdymo priežastis.

10.

Duomenų apsauga

10.1.

Informacija apie tai, kaip mes renkame ir tvarkome duomenis, susijusius su paslaugų teikimu, pateikiama „Kia Connect“ privatumo pranešime, kuris skelbiamas „Kia Connect“ interneto svetainėje https://connect.kia.com/eu/downloads

10.2.

Jūs privalote informuoti visus kitus automobilio naudotojus / vairuotojus, kad paslaugos yra suaktyvintos. Privalote informuoti kitą naudotoją / vairuotoją apie duomenų tvarkymą, aprašytą „Kia Connect“ privatumo pranešime ir apie tai, kad teikiant paslaugas turi būti renkami ir tvarkomi vietos nustatymo duomenys (GPS duomenys).

11.

Terminas, nutraukimas

11.1.

Ši sutartis pradeda galioti nuo tada, kai ją patvirtinate multimedijos sistemoje. Sutartis nustoja galioti pasibaigus nemokamų paslaugų laikotarpiui (žr. 8.1 skirsnį), nebent ji nutraukiama anksčiau pagal šio 11 skirsnio nuostatas.

11.2.

Sutartį dėl paslaugų teikimo, tuo pačiu ir teisės naudotis paslaugomis, bet kuri šalis gali nutraukti bet kuriuo metu, apie tai įspėję prieš vieną mėnesį iki kalendorinio ketvirčio pabaigos.

11.3.

Bet kuri šalis turi teisę nutraukti sutartį dėl svarbių priežasčių. Svarbi priežastis nutraukti sutartį iš „Kia“ pusės atsiranda visų pirma tada, jei pakartotinai pažeidžiamos naudotojo pareigos pagal 7.5 skirsnyje nurodytas būtinas sąlygas.

11.4.

Be to, jei transporto priemonės pirkimo sutartis nutraukiama, atitinkamas prekybos atstovas vėl ją įsigyja ar kitaip atšaukia, jei nutraukiama lizingo sutartis, jei transporto priemonė parduodamas trečiajai šaliai, vagystės atveju, taip pat įvykus nebepataisomai žalai, kiekviena šalis turi teisę nutraukti paslaugas atitinkamos transporto priemonės atžvilgiu.

11.5.

Įstatymuose numatytos sutarties šalių teisės nutraukti sutartį lieka nepakitusios.

12.

Paslaugų pakeitimai; naudojimo sąlygų pakeitimai

12.1.

Paslaugų pakeitimai
„Kia“ pasilieka teisę atlikti pagrįstus paslaugų pakeitimus. Visų pirma, retkarčiais atliekame teisiškai reikalaujamus atnaujinimus, kurie yra pakeitimai, užtikrinantys, kad mūsų paslaugos atitiktų galiojančius įstatymus. Taip pat galime atlikti šiuos savo paslaugų atnaujinimus saugumo sumetimais ir siekdami užtikrinti, kad jie atitiktų numatomus kokybės standartus (pvz., aprašytus skirsnyje „Įstatyminės garantijos“).
Be to, paslaugas galime keisti dėl toliau nurodytų papildomų priežasčių:
siekdami prisitaikyti prie naujų technologijų;
siekdami prisitaikyti prie paslaugų vartotojų skaičiaus padidėjimo ar sumažėjimo;
siekdami prisitaikyti prie importo pakeitimų licencijose ar partnerysčių su trečiosiomis šalimis; ir
kad būtų išvengta piktnaudžiavimo ar žalos.

12.2.

Naudojimo sąlygų pakeitimai
„Kia“ pasiūlys jums pakeisti šias naudojimo sąlygas ne vėliau kaip prieš du mėnesius iki siūlomų naujų naudojimo sąlygų įsigaliojimo, paskelbdama jas „Kia Connect“ Programėlėje ir (arba) transporto priemonės multimedijos sistemoje. Pakeistos naudojimo sąlygos įsigalioja tik tuo atveju, jei su jomis sutinkate paspausdami atitinkamą mygtuką „Sutikti“ programėlėje „Kia Connect“ arba transporto priemonės multimedijos sistemoje.
Jei nesutinkate su siūlomomis pakeistomis naudojimo sąlygomis, pasiliekame teisę nutraukti sutartį apie įspėję prieš 6 savaites iki kalendorinio ketvirčio pabaigos.

13.

Kita informacija

13.1.

Visos „Kia“ ir jūsų sutartys sudaromos vietos ir anglų kalbomis. Po atitinkamos sutarties sudarymo, sutarties tekstą galėsite atsisiųsti rasti adresu https://connect.kia.com/eu/downloads (https://connect.kia.com/eu/downloads ).

13.2.

Šios naudojimo sąlygos yra visas šalių susitarimas dėl Paslaugų naudojimo dalyko ir pakeičia visus ankstesnius rašytinius ar žodinius šalių susitarimus dalyko atžvilgiu.

13.3.

Nukrypstančios, prieštaraujančios ar papildančios jūsų sąlygos taikomos Paslaugų naudojimui tik tuo atveju, jeigu mes aiškiai sutikome raštu.

13.4.

Bet kokie naudojimo sąlygų pakeitimai ir papildymai, taip pat jiems sudaryti būtini pranešimai turi būti tekstine forma (įskaitant el. paštą, faksą), kad būtų galiojantys. Tekstinės formos reikalavimą galima panaikinti tik tekstine forma.

13.5.

Turime teisę visiškai arba iš dalies perleisti savo teises ir pareigas pagal šias naudojimo sąlygas kitam paslaugų teikėjui, apie tai jus įspėję prieš 6 savaites. Tačiau šiuo atveju turite teisę nutraukti šias naudojimo sąlygas per mėnesį nuo raštiško pranešimo, galiojančio tuo metu, kai ketinama šias naudojimo sąlygas perleisti bendrovei, kuri perima „Kia“ poziciją šiose naudojimo sąlygose, gavimo. Rašytiniame pranešime jus aiškiai informuosime apie šią nutraukimo teisę.
Siekiant išvengti abejonių, ši teisė neapriboja jūsų teisės bet kuriuo metu nutraukti naudojimo sąlygas, tuo pačiu ir teisės bet kuriuo metu naudotis paslaugomis, kaip nurodyta 11.2 skirsnyje.

14.

Klientų aptarnavimas / skundai

14.1.

Jei turite klausimų ar skundų, galite susisiekti su mumis 2 skirsnyje nurodytais kontaktais.

14.2.

Europos Komisijos internetinę ginčų sprendimo svetainę, skirtą padėti vartotojams ir prekybininkams spręsti ginčus neteisminiu būdu, galima rasti adresu http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
„Kia“ nedalyvauja ir neprivalo dalyvauti alternatyviose ginčų sprendimo procedūrose prieš alternatyvaus ginčų sprendimo subjektą vartotojams.

15.

Instrukcijos dėl Paslaugų ir Patobulinimų pirkimo atsisakymo teisės
Jei esate vartotojas (t.y. fizinis asmuo, pateikiantis užsakymą, kurio tikslas negali būti susietas su jūsų komercine ar savarankiška profesine veikla), jūs turite teisę atsisakyti sutarties pagal įstatymų numatytas nuostatas, susijusias su šia paslaugų teikimo sutartimi ir bet kokiais Patobulinimų pirkimo susitarimais (žr. 5 skyrių)

15.1.

Atsisakymo teisė
Jūs turite teisę atsisakyti šios sutarties nenurodydami priežasties per keturioliką dienų.
Atsisakymo teisės galiojimo laikotarpis baigiasi praėjus 14 dienų nuo sutarties sudarymo dienos.
Norėdami pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties turite pranešti mums, „Kia Connect GmbH“, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurtas prie Maino, telefono numeris: +49 800 777304, el. pašto adresas: support@kia-connect.eu, neatšaukiamu pareiškimu (pvz., paštu ar el. paštu išsiųstu laišku).
Galite pasinaudoti (neprivaloma) pridedama pavyzdine atsisakymo forma. Taip pat galite užpildyti ir pateikti pavyzdinę elektroninę atsisakymo formą ar kitokį neatšaukiamą pareiškimą mūsų interneto svetainės puslapyje https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form. Jei pasirinksite pastarąjį variantą, mes nedelsdami susisieksime su jumis naudodami patvarią laikmeną (pvz., el. paštu), kad patvirtintume atsisakymo gavimą.
Norint pasinaudoti atsisakymo teise jos galiojimo laikotarpiu, jums užtenka išsiųsti pranešimą, kad įgyvendinate savo teisę atsisakyti sutarties, prieš pasibaigiant atsisakymo teisės galiojimo laikotarpiui.

15.2.

Atsisakymo poveikis
Jei atsisakysite šios sutarties, mes turėsime grąžinti jums visus iš jūsų gautus mokėjimus, įskaitant pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, atsiradusias jums pasirinkus kitokį pristatymo būdą nei mūsų siūlomas mažiausiai kainuojantis standartinis pristatymo būdas), nepagrįstai neatidėliodami ir, bet kuriuo atveju, ne vėliau nei per 14 dienų nuo dienos, kai mums buvo pranešta apie jūsų sprendimą atsisakyti šios sutarties.
Toks grąžinimas bus įvykdytas mokėjimo būdu, kurį naudojote atlikdami pirmą mokėjimą, jei nesusitarta kitaip. Bet kuriuo atveju, jums nereikės sumokėti jokių su tokiu grąžinimu susijusių mokesčių.

15.3.

SVARBI PASTABA: teisės atsisakyti sutarties pasibaigimas
Atsisakymo teisė netenka galios skaitmeninio turinio tiekimo sutarčių, pagal kurias skaitmeninis turinys nėra tiekiamas patvariojoje laikmenoje, atveju, esant šioms sąlygoms:

15.3.1.

sutartis neįpareigoja vartotojo sumokėti kainą po to, kai „Kia“ pradėjo vykdyti sutartį;

15.3.2.

sutartis jus įpareigoja sumokėti kainą, kai
„Kia“ pradėjo vykdyti sutartį,
iš anksto suteikėte aiškiai išreikštą sutikimą, kad „Kia“ pradėtų vykdyti sutartį prieš pasibaigiant sutarties atsisakymo laikotarpiui,
patvirtinote, kad suteikdami sutikimą pagal b) skirsnį jūs netenkate atsisakymo teisės prasidėjus sutarties vykdymui, ir
„Kia“ jums pateikė patvirtinimą pagal Vokietijos civilinio kodekso 312f dalį (Bürgerliches Gesetzbuch, „BGB“). 

15.4.

Pavyzdinė atsisakymo forma
Pavyzdinė atsisakymo forma
(užpildykite ir pateikite šią formą, jei pageidaujate atsisakyti sutarties)
Kia Connect GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Vokietija, el. pašto adresas: support@kia-connect.eu:
Aš (mes) (*) pranešu (-ame), kad aš (mes) (*) atsisakau savo (*) sutarties dėl toliau nurodytų paslaugų teikimo (*),
Užsakymo data (*) / gavimo data (*),
Vartotojo (-ų) vardas (-i), pavardė (-s),
Vartotojo (-ų) adresas (-i),
Vartotojo (-ų) parašas (-i) (tik jei pateikiama popierinė šios formos versija),
Data
 (*) Nereikalingą išbraukti.

16.

Įstatyminė garantija už trūkumus
Jei esate vartotojas, turite teisę į teisės aktuose numatytas teises dėl atsakomybės už prekių ar skaitmeninių produktų trūkumus bei papildomas teises, apibrėžtas šiose naudojimo sąlygose. Įstatymuose numatytos teisės į atsakomybę už trūkumus baigiasi praėjus dvejiems metams nuo atitinkamo skaitmeninio produkto pateikimo; nepertraukiamo tiekimo atveju pretenzijos baigiasi ne anksčiau kaip po 12 mėnesių nuo pristatymo laikotarpio pabaigos.

17.

Atsakomybė
Toliau numatyta atsakomybė taikoma atsižvelgiant į šalį, kurioje yra jūsų gyvenamoji vieta:
17.1 Austrija
„Kia“ netaikoma jokia kita atsakomybė, išskyrus (1) atsakomybę už didelį neatsargumą ar tyčią ir (2) atsakomybę už sukeltą sveikatos sužalojimą ar gyvybės atėmimą, esant kaltei.
17.2 Belgija
17.2.1  Taikomų įstatymų leidžiama apimtimi „Kia“ sutartinė ir nesutartinė atsakomybė už nuostolius ir žalą, atsiradusią dėl Paslaugų teikimo ar dėl Paslaugų teikimo vėlavimo ar pertraukimo, neatsižvelgiant į jos teisinį pagrindą (nesvarbu, ar pagal garantiją, sutartį, deliktą, neatsargumą ar kitką, įskaitant už nematomus / paslėptus defektus), ribojama šitaip: (a) „Kia“ turi atlyginti tokio tipo sutartims būdingą numatomą žalą dėl esminių sutartinių įsipareigojimų pažeidimo; (b) „Kia“ neatsako už bet kokių neesminių sutartinių įsipareigojimų pažeidimą ar už bet kokį paprastai neatsargų bet kokios kitos taikomos rūpestingumo pareigos pažeidimą; ir (c) „Kia“ neatsako už jokią specialią, netiesioginę ar pasekminę žalą, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, naudos, duomenų, pelno, santaupų, galimybių, reputacijos praradimą, taip pat už trečiųjų šalių reikalavimus (net jeigu „Kia“ buvo pranešta apie tokios žalos galimybę). 17.2.2 Minėti atsakomybės apribojimai netaikomi (i) jokiai privalomai įstatyminei atsakomybei (pvz., atsakomybei už produktus su trūkumais), (ii) atsakomybei už sveikatos sužalojimus ar gyvybės atėmimą, sukeltą bet kokiais „Kia“ veiksmais ar neveikimu, (iii) bet kokiai atsakomybei už sukčiavimą ar didelį neatsargumą, ar iv) bet kokiai kitai atsakomybei, kurios pagal įstatymus negalima apriboti ar panaikinti. Be to, tokie atsakomybės apribojimai netaikomi, jeigu ir tokia apimtimi, kokia „Kia“ prisiėmė specialią garantiją.
17.3 Čekijos Respublika
17.3.1 „Kia“ sutartinė ir įstatyminė atsakomybė už žalą, atsiradusią dėl paprasto neatsargumo, neatsižvelgiant į jos teisinį pagrindą, ribojama šitaip: a) „Kia“ turi atlyginti tokio tipo sutartims būdingą numatomą žalą dėl esminių sutartinių įsipareigojimų pažeidimo; b) „Kia“ neatsako už jokią netiesioginę žalą, kuri gali atsirasti dėl Paslaugų naudojimo.17.3.2 Minėti atsakomybės apribojimai netaikomi jokiai privalomai įstatyminei atsakomybei, ypač atsakomybei už didelį neatsargumą ar tyčią, padarytą prigimtinėms asmens teisėms, ar atsakomybei už produktus su trūkumais. Be to, tokie atsakomybės apribojimai netaikomi silpnesnių šalių atžvilgiu, kaip apibrėžta Čekijos civilinio kodekso 433 (2) skirsnyje, ir jeigu ir tokia apimtimi, kokia „Kia“ prisiėmė specialią garantiją. 17.3.3   17.3.1 ir 17.3.2 skirsniai atitinkamai taikomi „Kia“ atsakomybei už bereikalingas išlaidas. 17.3.4 Jūs privalote imtis pagrįstų priemonių žalai išvengti ir sumažinti.
17.4 Prancūzija
17.4.1  „Kia“ sutartinė atsakomybė už žalą, atsiradusią dėl paprasto neatsargumo, ribojama šitaip: (a) „Kia“ turi atlyginti tokio tipo sutartims būdingą numatomą žalą dėl esminių sutartinių įsipareigojimų pažeidimo; (b) „Kia“ neatsako už jokią netiesioginę žalą, kuri gali atsirasti dėl Paslaugų naudojimo; (c) „Kia“ neatsako už jokią žalą, atsiradusią dėl force majeure įvykio (t. y. įvykio, nepriklausančio nuo „Kia“ valios, ir kurio nebuvo galima pagrįstai numatyti sutarties sudarymo metu). 17.4.2 Minėti atsakomybės apribojimai netaikomi jokiai privalomai įstatyminei atsakomybei, ypač atsakomybei už didelį neatsargumą ir (ar) tyčią, atsakomybei už produktus su trūkumais ir atsakomybei už sveikatos sužalojimą. Be to, tokie atsakomybės apribojimai netaikomi, jeigu ir tokia apimtimi, kokia „Kia“ prisiėmė specialią garantiją. 17.4.3   ir 17.4.1 ir 17.4.2 skirsniai atitinkamai taikomi „Kia“ atsakomybei už bereikalingas išlaidas.
17.5 Vokietija
17.5.1  „Kia“ atsako pagal teisės aktų nuostatas už „Kia“, jos teisėtų atstovų, vadovaujančių darbuotojų ar kitų netiesioginių agentų tyčią ir didelį neatsargumą. Tas pats taikoma ir garantijos pažeidimo (pvz., pagal Vokietijos civilinio kodekso („Bürgerliches Gesetzbuch“) 444 arba 639 straipsnius) ar kitos griežtos atsakomybės atveju, taip pat pretenzijų pagal atsakomybės už gaminį įstatymą arba žalos gyvybei, sveikatai ar kūno sužalojimo atveju. 17.5.2 Paprasto neatsargumo atveju „Kia“ atsako tik tiek, kiek netaikomas 17.5.1 punktą, už esminių sutartinių įsipareigojimų pažeidimą, t. y. tokių įsipareigojimų, kurių įvykdymas visų pirma leidžia tinkamai įvykdyti sutartį ir kurių įvykdymu klientas galėjo pasikliauti arba kurių kaltas neįvykdymas kelia grėsmę sutarties tikslo pasiekimui, tačiau šiuo atveju jų dydis ribojamas iš anksto numatomos, paprastai atsirandančios žalos, kurios atsiradimo „Kia“ turėjo tikėtis sutarties sudarymo metu dėl tuo metu žinomų aplinkybių. 17.5.3   Jūs privalote imtis pagrįstų priemonių žalai išvengti ir sumažinti. 17.5.4 „Kia“ neatsako už įspėjimų apie greičio matuoklius / pavojingas zonas, draudžiamų pagal Vokietijos kelių eismo įstatymo („StVO“) 23 straipsnio 1c dalį, naudojimą (žr. 15 skyrių). 17.5.5 „TomTom Global Content B.V.“ neatsako už įspėjimų apie greičio matuoklius / pavojingas zonas, draudžiamų pagal Vokietijos kelių eismo įstatymo („StVO“) 23 straipsnio 1c dalį, naudojimą (žr. 15 skyrių). 17.5.6 „HERE Europe B.V.“ neatsako už įspėjimų apie greičio matuoklius / pavojingas zonas, draudžiamų pagal Vokietijos kelių eismo įstatymo („StVO“) 23 straipsnio 1c dalį, naudojimą. „Kia“ jums pateikė patvirtinimą pagal Vokietijos civilinio kodekso 312f dalį (Bürgerliches Gesetzbuch, „BGB“). 
17.6 Vengrija
17.6.1  Taikomų įstatymų leidžiama apimtimi „Kia“ sutartinė ir nesutartinė atsakomybė už nuostolius ir žalą, atsiradusią dėl Paslaugų teikimo ar dėl Paslaugų teikimo vėlavimo ar pertraukimo, neatsižvelgiant į jos teisinį pagrindą (nesvarbu, ar pagal garantiją, sutartį, deliktą, neatsargumą ar kitką, įskaitant už nematomus / paslėptus defektus), ribojama šitaip: (a) „Kia“ turi atlyginti tokio tipo sutartims būdingą numatomą žalą dėl esminių sutartinių įsipareigojimų pažeidimo; (b) „Kia“ neatsako už bet kokių neesminių sutartinių įsipareigojimų pažeidimą ar už bet kokį paprastai neatsargų bet kokios kitos taikomos rūpestingumo pareigos pažeidimą; ir (c) „Kia“ neatsako už jokią specialią, netiesioginę ar pasekminę žalą, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, naudos, duomenų, pelno, santaupų, galimybių, reputacijos praradimą, taip pat už trečiųjų šalių reikalavimus (net jeigu „Kia“ buvo pranešta apie tokios žalos galimybę). 17.6.2 Minėti atsakomybės apribojimai netaikomi, jeigu ir tokia apimtimi, kokia „Kia“ prisiėmė specialią garantiją. Nė viena šių Naudojimo sąlygų nuostata neapriboja ir nepanaikina „Kia“ atsakomybės už (i) gyvybės atėmimą ar sveikatos sužalojimą dėl „Kia“ ar „Kia“ darbuotojų ar atstovų neatsargumo; (ii) tyčią; (iii) įsipareigojimų pagal viešosios tvarkos taisykles pažeidimą, ir (iv) bet kuriuo kitu atveju, kai „Kia“ atsakomybė negali būti ribojama ar panaikinama pagal taikomus įstatymus.
17.7 Italija
17.7.1  „Kia“ atsakomybė už žalą, atsiradusią dėl paprasto neatsargumo, ribojama šitaip: (a) „Kia“ turi atlyginti tokio tipo sutartims būdingą numatomą žalą dėl esminių sutartinių įsipareigojimų pažeidimo; (b)    „Kia“ neatsako už bet kokį paprastai neatsargų bet kokios kitos taikomos rūpestingumo pareigos pažeidimą. (c)   Minėti atsakomybės apribojimai netaikomi, jeigu ir tokia apimtimi, kokia „Kia“ prisiėmė specialią garantiją. Nė viena šių Naudojimo sąlygų nuostata neapriboja ir nepanaikina „Kia“ atsakomybės už (i) gyvybės atėmimą ar sveikatos sužalojimą dėl „Kia“ ar „Kia“ darbuotojų ar atstovų neatsargumo; (ii) didelį neatsargumą ar tyčią; (iii) įsipareigojimų pagal viešosios tvarkos taisykles pažeidimą, ir (iv) bet kuriuo kitu atveju, kai „Kia“ atsakomybė negali būti ribojama ar panaikinama pagal taikomus įstatymus. 17.7.2   17.7.1 skirsniai atitinkamai taikomi „Kia“ atsakomybei už bereikalingas išlaidas. 17.7.3 Jūs privalote imtis pagrįstų priemonių žalai išvengti ir sumažinti.
17.8 Nyderlandai
17.8.1  Pagal taikomus privalomus įstatymus leidžiama apimtimi, „Kia“ jokiu būdu neatsako už jokią žalą, atsiradusią dėl paslaugų teikimo ar pačių paslaugų teikimo sutarties ar dėl jos. Tai, kas pasakyta, netaikoma, jei atsakomybė kyla dėl didelio „Kia“ vadovybės neatsargumo ar tyčios. 17.8.2 Jūs privalote imtis pagrįstų priemonių žalai išvengti ir sumažinti.
17.9 Norvegija
17.9.1  „Kia“ sutartinė ir įstatyminė atsakomybė už žalą, atsiradusią dėl paprasto neatsargumo, neatsižvelgiant į jos teisinį pagrindą, ribojama šitaip: (a) „Kia“ turi atlyginti tokio tipo sutartims būdingą numatomą žalą dėl esminių sutartinių įsipareigojimų pažeidimo; (b) „Kia“ neatsako už bet kokį paprastai neatsargų bet kokios kitos taikomos rūpestingumo pareigos pažeidimą; (c) „Kia“ atsakomybė apribojama 5 000 Norvegijos kronų už įvykį. 17.9.2 Minėti atsakomybės apribojimai netaikomi jokiai privalomai įstatyminei atsakomybei, įskaitant atsakomybę pagal Norvegijos atsakomybės už produktus įstatymą. Be to, tokie atsakomybės apribojimai netaikomi, jeigu ir tokia apimtimi, kokia „Kia“ prisiėmė specialią garantiją.
17.10 Lenkija
17.10.1 „Kia“ neatsako už faktinius nuostolius ir (ar) pelno praradimą, išskyrus tuos atvejus, kai juos sukelia „Kia“ tyčia. 17.10.2 Minėti atsakomybės apribojimai netaikomi jokiai privalomai įstatyminei atsakomybei, ypač atsakomybei už tyčia, atsakomybei pagal Lenkijos atsakomybės už produktus įstatymą (Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów), atsakomybei dėl pavojingų produktų pagal Lenkijos civilinį kodeksą (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny) ir atsakomybei už kaltai sukeltus sveikatos sužalojimus.
17.11 Airijos Respublika
17.11.1 „Kia“ atsako jums už numatomus „Kia“ sukeltus nuostolius ir žalą. Jeigu „Kia“ nesilaiko šių Naudojimo sąlygų, „Kia“ yra atsakinga už jūsų patirtus nuostolius ar žalą, kurią galima numatyti tuo atveju, jeigu „Kia“ pažeistų šią sutartį arba mes nesielgtume pagrįstai rūpestingai ir kompetentingai, tačiau mes neatsakome už jokius nenumatomus nuostolius ar žalą. Nuostoliai ar žala yra numatomi, jeigu yra akivaizdu, kad jie atsiras, arba jeigu sutarties sudarymo metu mes ir jūs žinojome, kad jie gali atsirasti. 17.11.2 „Kia“ jokiu būdu nepanaikina ir neapriboja savo atsakomybės prieš jus, kai tai yra neteisėta. Tai apima atsakomybę už gyvybės atėmimą ar sveikatos sužalojimą dėl „Kia“, jos darbuotojų, atstovų ar subrangovų neatsargumo arba už sukčiavimą ar apgaulingą klaidinimą. 17.11.3 „ Kia“ neatsako už verslo nuostolius. Mes teikiame Paslaugas tik asmeniniam naudojimui. Jeigu produktus naudojate bet kokiais komerciniais, verslo ar perpardavimo tikslais, „Kia“ nebus atsakinga už pelno praradimą, verslo praradimą, verslo pertraukimą ar verslo galimybių praradimą.
17.12 Slovakija
17.12.1 Slovakijos taikomų įstatymų leidžiama apimtimi „Kia“ sutartinė ir įstatyminė atsakomybė už žalą (ypač už faktinius nuostolius ir pelno praradimą), neatsižvelgiant į jos teisinį pagrindą, yra ribojama. „Kia“ atsako už žalą daugiausiai tokia suma, kurią „Kia“ numatė arba kurią „Kia“ galėjo numatyti kaip galimą „Kia“ įsipareigojimo pažeidimo pasekmę sutarties sudarymo metu, atsižvelgiant į visus faktus, kuriuos „Kia“ žinojo arba turėjo žinoti elgdamasi deramai atsargiai. 17.12.2 Minėti atsakomybės apribojimai netaikomi jokiai privalomai įstatyminei atsakomybei, tokie atsakomybės apribojimai netaikomi, jeigu ir tokia apimtimi, kokia „Kia“ prisiėmė specialią garantiją. 17.12.3 Jūs privalote imtis pagrįstų priemonių žalai išvengti ir sumažinti.
17.13 Ispanija
17.13.1 „Kia“ neriboja savo privalomos įstatyminės atsakomybės, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, atsakomybę už tyčia ir atsakomybę už kaltai sukeltus sveikatos sužalojimus. 17.13.2  17.13.1 skirsnis atitinkamai taikomas „Kia“ atsakomybei už bereikalingas išlaidas.
17.14 Švedija
17.14.1 „Kia“ neatsako už tiesioginius ar netiesioginius nuostolius ar žalą, išskyrus tuos atvejus, kai „Kia“ sukėlė nuostolių ar žalą tyčia ar dėl didelio neatsargumo. 14.2 Minėti atsakomybės apribojimai netaikomi jokiai privalomai įstatyminei atsakomybei, ypač atsakomybei už tyčia, atsakomybei pagal Švedijos atsakomybės už produktus įstatymą (Produktansvarslagen) ir atsakomybei už kaltai sukeltus sveikatos sužalojimus. Be to, tokie atsakomybės apribojimai netaikomi, jeigu ir tokia apimtimi, kokia „Kia“ prisiėmė specialią garantiją. 17.14.3  17.14.1 ir 17.14.2 skirsniai atitinkamai taikomi „Kia“ atsakomybei už bereikalingas išlaidas. 14.4 Jūs privalote imtis pagrįstų priemonių žalai išvengti ir sumažinti.
17.15 JK 
17.15.1 „Kia“ atsako jums už numatomus „Kia“ sukeltus nuostolius ir žalą. Jeigu „Kia“ nesilaiko šių Naudojimo sąlygų, „Kia“ yra atsakinga už jūsų patirtus nuostolius ar žalą, kurią galima numatyti tuo atveju, jeigu „Kia“ pažeistų šią sutartį arba mes nesielgtume pagrįstai rūpestingai ir kompetentingai, tačiau mes neatsakome už jokius nenumatomus nuostolius ar žalą. Nuostoliai ar žala yra numatomi, jeigu yra akivaizdu, kad jie atsiras, arba jeigu sutarties sudarymo metu mes ir jūs žinojome, kad jie gali atsirasti.17.15.2 „Kia“ jokiu būdu nepanaikina ir neapriboja savo atsakomybės jums, kai tai yra neteisėta. Tai apima atsakomybę už gyvybės atėmimą ar sveikatos sužalojimą dėl „Kia“, jos darbuotojų, atstovų ar subrangovų neatsargumo arba už sukčiavimą ar apgaulingą klaidinimą, už jūsų teisių, susijusių su Paslaugomis, pažeidimą, įskaitant teisę gauti pagrįstai kompetentingai ir rūpestingai teikiamas Paslaugas. 17.15.3 „Kia“ neatsako už verslo nuostolius. Mes teikiame Paslaugas tik asmeniniam naudojimui. Jeigu produktus naudojate bet kokiais komerciniais, verslo ar perpardavimo tikslais, „Kia“ nebus atsakinga už pelno praradimą, verslo praradimą, verslo pertraukimą ar verslo galimybių praradimą.

18.

Vietos įstatymų pakeitimai
Toliau lentelėje pateikti konkretūs vietos teisės pakeitimai, taikomi atsižvelgiant į šalį, kurioje yra jūsų gyvenamoji vieta.
Belgija
6. skirsnio 1 skirsnio paskutinis sakinys keičiamas šitaip: Neapribojant privalomų teisių pagal taikomus įstatymus, be išankstinio mūsų leidimo negalite atkurti (visiškai ar iš dalies), perduoti (elektroninėmis priemonėmis ar kitaip), modifikuoti, rodyti, perduoti iš naujo, licencijuoti, susieti ar kitaip naudotis Paslaugomis bet kokiais viešaisiais ar komerciniais tikslais.
13.5 skirsnio 1 pastraipa keičiama šitaip: turime teisę visiškai arba iš dalies perleisti savo teises ir pareigas pagal šią sutartį kitam paslaugų teikėjui, apie tai prieš 6 savaites jus įspėję, be jūsų patvirtinimo, jeigu toks perleidimas nesumažina jūsų kaip vartotojo garantijų.
15 skirsnis keičiamas šitaip: jūs aiškiai sutinkate, kad sutartis pradedama vykdyti, gavus jūsų patvirtinimą, tą dieną, kai įregistruojate Kia paskyrą (jeigu naudojama "Kia Connect" Programėlė), ir sutinkate su šiomis Naudojimo sąlygomis, todėl pripažįstate, kad netenkate teisės atsisakyti sutarties pagal Belgijos ekonomikos teisės kodekso VI.53,13 straipsnį.
Čekijos Respublika
14.2 skirsnis panaikinamas ir pakeičiamas šitaip: Jeigu esate vartotojas, išskyrus ieškinio pateikimą Čekijos teismuose ar kitoje jurisdikcijoje, jeigu tai leidžiama pagal taikomus įstatymus, jūs taip pat turite teisę alternatyviai išspręsti vartotojų ginčą, kylantį iš šios sutarties, kuriai taikomos Naudojimo sąlygos, arba susijusį su ja, patvirtintoje alternatyvaus ginčų sprendimo institucijoje. Dabartinį patvirtintų alternatyvaus ginčų sprendimo institucijų sąrašą ir daugiau informacijos apie taikomą alternatyvaus ginčų sprendimo procedūrą galite rasti Čekijos prekybos inspekcijos svetainėje: https://www.adr.coi.cz. Taip pat galite internetu pateikti skundą alternatyviam ginčų sprendimui naudodamiesi internetine ginčų sprendimo (ODR) platforma, kurią rasite čia: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
15 skirsnis panaikinamas ir pakeičiamas šitaip: pripažįstate ir aiškiai sutinkate, kad, jums patvirtinus, sutarties dėl Paslaugų teikimo vykdymas prasideda nuo tos dienos, kai sutinkate su šiomis Naudojimosi sąlygomis, todėl pripažįstate, kad prarandate teisę atsisakyti sutarties pagal Čekijos civilinio kodekso 1837 (l) skirsnį.
Vengrija
Šios Naudojimo sąlygos sudarytos elektronine forma. Naudojimo sąlygos bus sudarytos, kai paspaudus mygtuką „SUTINKU“, bus įjungtos Paslaugos. Naudojimo sąlygos nėra laikomos sudarytomis raštu, galėsite jas išsaugoti, naudoti bei atkurti savo duomenų laikmenoje ar elektroninėje laikmenoje. Prieš pateikdami bet kokį teisiškai įpareigojantį pareiškimą, pateiksime technines priemones įvesties klaidoms nustatyti ir ištaisyti elektroniniu būdu.
14.2 skirsnis jums netaikomas, jeigu esate vartotojas.
Nyderlandai
12.1 skirsnis papildomas šitaip: „Kia“ pasilieka teisę atlikti pagrįstus Naudojimo sąlygų ir (ar) Paslaugų pakeitimus. Jus informuosime apie bet kokius šių Naudojimo sąlygų ir (ar) Paslaugų pakeitimus. Bet koks toks pakeitimas įsigalioja po 6 savaičių nuo tada, kai gaunate tokį pranešimą.
Lenkija 
15 skirsnis panaikinamas ir pakeičiamas šitaip: jūs neturite teisės atsisakyti sutarties. Tai taikoma net ir tuo atveju, jei jūs esate vartotojas, nes "Kia Connect" Programėlės ir bet kokių Paslaugų naudojimas yra skaitmeninio turinio, kurio „Kia“ neužfiksuoja patvarioje laikmenoje, teikimas jums. Jeigu esate vartotojas, pripažįstate ir sutinkate, kad parsisiuntę "Kia Connect" Programėlę „Kia“ nedelsiant pradėtų vykdyti sutartį, o neturite teisės atsisakyti sutarties.
Šis dokumentas yra „Kia“ informacinis turtas, kurį saugo atitinkami įstatymai ir teisės aktai.

Kia Connect

Russian

Lithuanian
 1. Šių naudojimo sąlygų taikymo apimtis, susitariančiosios šalys
 2. Kontaktiniai duomenys
 3. Naudojimasis paslaugomis ir būtinos sąlygos
 4. Paslaugos
 5. Patobulinimai; „Kia Connect Store“
 6. Autorių teisės
 7. Naudotojo įsipareigojimai ir apribojimai
 8. Aptarnavimo mokestis
 9. Paslaugų prieinamumas
 10. Duomenų apsauga
 11. Terminas, nutraukimas
 12. Paslaugų pakeitimai; naudojimo sąlygų pakeitimai
 13. Kita informacija
 14. Klientų aptarnavimas / skundai
 15. Instrukcijos dėl Paslaugų ir Patobulinimų pirkimo atsisakymo teisės
 16. Įstatyminė garantija už trūkumus
 17. Atsakomybė
 18. Vietos įstatymų pakeitimai
Mes atnaujiname savo naudojimo sąlygas ir Privatumo politiką. Atnaujintos naudojimo sąlygos ir Privatumo politika esamiems klientams įsigalios 2023 m. spalio 5 dieną. Po šios datos, norėdami toliau naudotis mūsų paslaugomis, turėsite sutikti su atnaujintomis naudojimosi sąlygomis ir pripažinti Privatumo politiką. Nuo šios datos naudojantis mūsų paslaugomis bus taikoma atnaujinta Privatumo politika.
Pastaba dėl naudojimo sąlygų atnaujinimo: mes iš esmės pertvarkėme ir pakeitėme savo naudojimo sąlygas, kad galėtume geriau paaiškinti apie savo paslaugas ir patikslintume jūsų ir „Kia“ teises ir pareigas, susijusias su paslaugomis, ir įtrauktumėme nuostatas dėl naujų funkcijų tokių kaip „Kia Connect Store“ transporto priemonės patobulinimų. Pakeitimai visų pirma apima šiuos dalykus:
patikslinimas kaip susieti transporto priemonę su daugiau nei viena „Kia Connect“ paskyra (4.1.2 skirsnis);
naujų ir patobulintų paslaugų aprašymų įtraukimas („Bagažinės atidarymas“, „Nuotolinis baterijos kondicionavimas“, „Nuotolinis žibintų valdymas“ „Nuotolinis garsinis signalas ir šviesos“, „Skaitmeninis raktas“, „EV maršruto planavimo įtaisas“, „Numatytosios vietos realiuoju laiku paieška“, „Srautinio muzikos perdavimo funkcija“; (4.2.1 ir 4.2.2 skirsniai);
naujas skirsnis apie „Transporto priemonės sistemos OTA atnaujinimą“ (4.2.3 skirsnis);
naujas skirsnis apie „Kia Connect Store“ , galimus įsigyti patobulinimus ir būtinas naudojimo sąlygas šiems naujiniams (5 skirsnis);
patikslinimas skirsnyje apie savo prisijungimo duomenis ir draudžiamus veiksmus naudojant paslaugas (7.4.2 skirsnis).
Rekomenduojame atidžiai perskaityti atnaujintas naudojimo sąlygas ir privatumo politiką. Atnaujintas naudojimo sąlygas ir privatumo politiką galite atsisiųsti adresu https://connect.kia.com/eu/downloads.
Naudojimo sąlygos
Paskutinį kartą atnaujinta: 2023 m. spalio 23 d.

1.

Šių naudojimo sąlygų taikymo apimtis, susitariančiosios šalys

1.1.

Susitariančiosios šalys
Šios naudojimo sąlygos (toliau – Naudojimo sąlygos) taikomos naudojant „Kia Connect“ mobiliąją programėlę (toliau – „Kia Connect“ Programėlė) ir naudojant „Kia Connect“ automobilio multimedijos sistemoje (toliau – multimedijos sistema), suteikiant jums galimybę naudotis tam tikromis „Kia Connect“ paslaugomis (toliau – paslaugos) ir „Kia Connect“ patobulinimais (toliau – patobulinimai).
Paslaugas ir patobulinimus paslaugų naudotojui (toliau – Naudotojas arba jūs) teikia „Kia Connect“ GmbH, registracijos numeris HRB 112541, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurtas prie Maino, el. paštas: info@kia-connect.eu (toliau – „Kia“, mes, mus ar mūsų).

1.2.

Šių naudojimo sąlygų taikymo apimtis
Automobilio pirkimo sutartis ir sutartis dėl paslaugų teikimo pagal naudojimo sąlygas teisiškai yra atskiri verslo sandoriai ir susitarimai.
Vieno iš susitarimų vykdymas neturi įtakos kitam atitinkamam susitarimui. Tam tikromis aplinkybėmis gali atsitikti taip, kad jūs vykdote automobilio pirkimo sutartį negalėdami naudotis paslaugomis. Priešingu atveju, pvz., kai automobilio pirkimo sandoris panaikinamas sutartis dėl paslaugų teikimo atitinkamam automobiliui gali būti nutraukta pagal 11.4 skirsnį.

1.3.

Naudojantis paslaugomis per „Kia Connect“ Programėlę, reikia interneto prieigos ar kitų telekomunikacijų paslaugų (taip pat žr. 3 skirsnį dėl naudojimosi paslaugomis būtinų sąlygų). Šios naudojimo sąlygos netaikomos telekomunikacijų paslaugoms, kurių gali reikėti norint naudotis paslaugomis per „Kia Connect“ Programėlę. Šioms paslaugoms taikomas atskiras susitarimas (įskaitant mokesčius) su jūsų telekomunikacijų paslaugų teikėju.

2.

Kontaktiniai duomenys

2.1.

Susisiekite su „Kia Connect GmbH“
Jei turite klausimų, susijusių su šiomis naudojimo sąlygomis arba paslaugomis, galite susisiekti su mumis šiuo adresu:
„Kia Connect GmbH“
El. paštas: info@kia-connect.eu
Pašto adresas: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurtas prie Maino
Telefono numeris: +49 8005330012

2.2.

Susisiekite dėl kliento aptarnavimo
Susisiekite dėl kliento aptarnavimo naudodamiesi mūsų kontaktine forma: https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/

2.3.

Duomenų apsaugos užklausos
Kontaktinius duomenis duomenų apsaugos užklausoms ir informaciją apie renkamus ir tvarkomus asmens duomenis, susijusius su šiomis paslaugomis, rasite mūsų „Kia Connect“ privatumo pranešime, kurį galite atsisiųsti iš https://connect.kia.com/eu/downloads.

3.

Naudojimasis paslaugomis ir būtinos sąlygos

3.1.

Transporto priemonė su „Kia Connect“ funkcija
Kad būtų galima naudotis „Kia Connect“ paslaugomis, reikia, kad jūsų transporto priemonės pagrindiniame įrenginyje būtų įdiegta „Kia Connect“ funkcija, t. y., kad jis techniškai galėtų prisijungti prie „Kia Connect“ administratoriaus sąsajos. Tai priklauso nuo jūsų transporto priemonės modelio, modelio metų ir komplektacijos linijos. Ar jūsų transporto priemonėje yra „Kia Connect“ funkcija, galite sužinoti apsilankę šiame tinklalapyje: https://owners.kia.com/content/owners/en/uvo-availability.html

3.2.

„Kia Connect“ Programėlė ir multimedijos sistema
Paslaugomis galite naudotis per „Kia Connect“ Programėlę ir (ar) multimedijos sistemą, priklausomai nuo paslaugos: 4.2.1 skirsnyje („Kia Connect“ Programėlė) išvardytomis paslaugomis galima naudotis tik kartu naudojant „Kia Connect“ Programėlę; 4.2.2 („In-Car“ paslaugos“) ir 4.2.3 („OTA naujiniai“) išvardytomis paslaugomis galima naudotis per multimedijos sistemą. Naudojantis „Kia Connect“ Programėle reikia turėti „Kia“ Paskyrą ir gali reikėti prijungti „Kia Connect“ Programėlę prie vieno ar daugiau „Kia“ transporto priemonių. Norint naudotis paslaugomis per multimedijos sistemą, nereikia registruotis ir nereikia turėti „Kia“ Paskyros.

3.3.

Interneto ryšys
Kad būtų galima naudotis paslaugomis, reikia, kad transporto priemonė, o su „Kia Connect“ Programėle sąveikaujančių paslaugų atveju ir mobilusis įrenginys, kuriame įdiegta „Kia Connect“ Programėlė, turėtų neribotą prieigą prie interneto. Be to, paslaugomis galima naudotis tik, jei transporto priemonės multimedijos sistema yra „pasiruošimo prisijungti“ būsenoje. Paprastai toks atvejis ir būna, nebent transporto priemonė buvo nuolatos išjungta (išjungtas uždegimas) ilgiau nei septynias dienas.
Jei transporto priemonė buvo nuolatos išjungta daugiau nei septynias dienas, reikalinga pagrindinė atstata, kad būtų atkurta „pasiruošimo prisijungti“ būsena ir vėl įjungtos paslaugos. Norint tai padaryti patiems, pakanka penkias sekundes palaikyti rašikliu nuspaustą atstatos mygtuką multimedijos sistemoje, transporto priemonei esant įjungtai.

3.4.

Suderinamas mobilusis įrenginys
Norint naudotis „Kia Connect“ Programėle (žr. 4.2.1 skirsnį), reikia naudoti suderinamą mobilųjį įrenginį. Šių naudojimo sąlygų paskelbimo metu „Kia Connect“ Programėlė yra prieinama „Android“ (versija mažiausiai: „Android 5.0“) ir „iOS“ versija mažiausiai: „iOS 13“) platformoms. Ateityje „Kia Connect“ Programėlės naujiniams gali prireikti naujesnių atitinkamų platformų versijų.

3.5.

Suderinamų mobiliojo ryšio tinklų prieinamumas
Mobiliojo ryšio aparatinė įranga ir atitinkama SIM kortelė jūsų transporto priemonės multimedijos sistemoje yra suderinama tik su tam tikrais 4G/LTE dažniais. Suderinamų 4G/LTE tinklų ir suderinamų dažnių prieinamumas priklauso nuo išorės paslaugų teikėjų ir skiriasi įvairiuose geografiniuose regionuose. Kai kuriose vietovėse suderinami 4G/LTE dažniai neprieinami. Tokiu atveju multimedijos sistema, teikdama paslaugas, naudoja 2G arba 3G tinklus (jei yra). Tokiu atveju paslaugų teikimas gali būti ne toks veiksmingas arba nutrūkti dėl mažesnio tinklo duomenų srauto pralaidumo. Paslaugomis negalima naudotis vietovėse be suderinamo mobiliojo ryšio tinklo.
„Kia“ neatsako už sumažėjusį paslaugų atsako greitį arba paslaugų teikimo nutrūkimą, atsiradusius dėl nepasiekiamo suderinamo tinklo ryšio.

3.6.

Suderinamų mobiliojo ryšio tinklų prieinamumas
Net jei suderinamas mobiliojo ryšio tinklas yra visuotinai prieinamas, paslaugų veikimui ir prieinamumui užtikrinti reikia, kad multimedijos sistema galėtų pasiekti atitinkamą tinklą. Tai priklauso nuo signalo kokybės dabartinėje transporto priemonės buvimo vietoje. Jei signalo kokybė yra per prasta, paslaugos gali sutrikti arba nutrūkti. Taip gali būti visų pirma i) tuneliuose, ii) kalnuotose vietovėse arba tankiuose miškuose, iii) keliuose uolėtais pakraščiais, iv) tankiai užstatytose vietovėse, v) greitkeliuose arba požeminiuose keliuose, vi) pastatuose.
„Kia“ neatsako už sumažėjusį paslaugų atsako greitį arba paslaugų teikimo nutrūkimą, atsiradusius dėl nepakankamos signalo kokybės.

4.

Paslaugos
„Kia Connect“ Programėlė ir Multimedijos sistema suteikia prieigą prie šių paslaugų, kurios išsamiau aprašytos toliau.

4.1.

Bendroji informacija apie „Kia Connect“

4.1.1.

Paslaugų kalba
Paslaugų kalba transporto priemonėje priklauso nuo multimedijos sistemos naudotojo sąsajos kalbos; „Kia Connect“ Programėlė prieinamas šiomis kalbomis: čekų, danų, olandų, anglų, suomių, prancūzų, vokiečių, graikų, vengrų, italų, norvegų, lenkų, portugalų, rumunų, slovakų, ispanų ir švedų kalbomis.

4.1.2.

Dalijimasis transporto priemonėmis
Kiekviena „Kia Connect“ palaikanti transporto priemonė gali būti susieta su viena ar daugiau „Kia Connect“ paskyrų. Pirmasis naudotojas, susiejęs „Kia Connect“ paskyrą su konkrečia transporto priemone, yra pagrindinis naudotojas. Papildomi naudotojai gali susieti savo atitinkamą „Kia Connect“ paskyrą su ta pačia transporto priemone pakvietus pagrindiniam naudotojui arba jo prašymu; šie papildomi naudotojai vadinami Bendranaudotojais.

4.2.

Jums pasiekiamos paslaugos gali būti skirtingos priklausomai nuo jūsų transporto priemonės modelio, pagaminimo datos, komplektacijos linijos ir jūsų mobiliajame įrenginyje naudojamos „Kia Connect“ Programėlės versijos. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su mumis 2 skirsnyje nurodytais kontaktiniais duomenimis.

4.2.1.

„Kia Connect“ Programėlė

4.2.1.1.

Nuotolinis valdymas ir priežiūra
4.2.1.1.1.
Nuotolinė klimato kontrolė: paslauga suteikia galimybę jums nuotoliniu būdu per „Kia Connect“ Programėlę valdyti ir planuoti elektromobilio oro kondicionavimą, įskaitant atitirpinimo funkcijas. Prieinamumas priklauso nuo modelio, modelio metų ir komplektacijos linijos.
4.2.1.1.2.
Nuotolinis įkrovimas (tik elektriniams ir įkraunamiems hibridiniams automobiliams): paslauga suteikia galimybę jums nuotoliniu būdu per „Kia Connect“ Programėlę pradėti ir sustabdyti elektromobilio ir įkraunamo hibridinio automobilio akumuliatoriaus įkrovimą ir planuoti įkrovimą.
4.2.1.1.3.
Nuotolinis durų valdymas
Paslauga suteikia galimybę jums nuotoliniu būdu užrakinti / atrakinti transporto priemonės duris per tam tikras naudotojo sąsajas. Siekiant užtikrinti saugumą naudojantis paslauga, bus patikrintos kelios išankstinės sąlygos. Paslauga yra naudinga tais atvejais, kai negalite prisiminti, ar tinkamai užrakinote automobilį, suteikdama galimybę atlikti šį veiksmą nuotoliniu būdu.
Dėmesio: viduje esant FOB raktui neužrakinkite automobilio nuotoliniu programėlės durelių valdikliu. Tam tikromis aplinkybėmis, kol FOB raktas yra viduje, atrakinti automobilio durelių nuotoliniu būdu gali būti neįmanoma.
4.2.1.1.4.
Nuotolinis transporto priemonės konfigūravimas, profilio atsarginė kopija ir atkūrimas: paslauga jums suteikia galimybę „Kia Connect“ Programėlėje tikrinti ir keisti automobilio nustatymus. Jūs galite sukurti atsarginę nustatymų kopijos informaciją ir atkurti ją savo transporto priemonėje.
4.2.1.1.5.
Nuotoliniu būdu šildomos ir ventiliuojamos sėdynės (tik elektromobiliams): paslauga jums suteikia galimybę nuotoliniu būdu valdyti savo elektromobilio priekinių ir galinių sėdynių šildymą ir ventiliavimą, jei transporto priemonėje yra įrengtos šildomos ir vėdinamos sėdynės atitinkamoje sėdimojoje vietoje.
4.2.1.1.6.
Nuotolinis langų valdymas: paslauga jums suteikia galimybę nuotoliniu būdu atidaryti ir uždaryti savo automobilio langus.
4.2.1.1.7.
Nuotolinio avarinių žibintų valdymas (angl. Remote Hazard Light Control): ši paslauga leidžia išjungti avarinius žibintus nuotoliniu būdu. Prieinamumas priklauso nuo modelio, modelio metų ir įrangos linijos.
4.2.1.1.8.
Nuotolinis įkrovimo durelių valdymas (angl. Remote Charging Door Control): paslauga suteikia jums galimybę nuotoliniu būdu atidaryti ir uždaryti automobilio įkrovimo dureles.
4.2.1.1.9.
Bagažinės atidarymas: ši paslauga leidžia atidaryti automobilio bagažinę nuotoliniu būdu per „Kia Connect“ Programėlę. Prieinamumas priklauso nuo modelio, modelio metų ir įrangos linijos.
4.2.1.1.10.
Nuotolinis baterijos kondicionavimas: ši paslauga leidžia nuotoliniu būdu pradėti ir sustabdyti elektromobilio baterijos kondicionavimą per „Kia Connect“ Programėlę. Prieinamumas priklauso nuo modelio, modelio metų ir įrangos linijos.
4.2.1.1.11.
Nuotolinės šviesos: ši paslauga leidžia įjungti avarinius žibintus trumpam laikui per „Kia Connect“ Programėlę. Prieinamumas priklauso nuo modelio, modelio metų ir įrangos linijos.
4.2.1.1.12.
Nuotolinis garsinis signalas ir šviesos: ši paslauga trumpam leidžia suaktyvinti avarinių šviesų mirksėjimą ir garsinį signalą per „Kia Connect“ Programėlę. Prieinamumas priklauso nuo modelio, modelio metų ir įrangos linijos.

4.2.1.2.

Nuotolinės geolokacijos paslaugos
4.2.1.2.1.
Siųsti į automobilį (angl. Send POI to Car): paslauga jums suteikia galimybę išsiųsti ieškomo objekto vietą (POI) į automobilio navigacijos sistemą ir suteikia galimybę nedelsiant naudoti POI (pvz., kaip kelionės tikslą planuojant maršrutą), kai tik bus užvestas automobilis.
4.2.1.2.2.
Rasti mano automobilį (angl. Find my Car) ir Pirmosios mylios navigacija (angl. First Mile Navigation): Paslauga, leidžianti jums nustatyti automobilio buvimo vietą ir nuvykti į ją naudojant išmanųjį telefoną. Automobilio buvimo vieta rodoma Kia Connect mobiliojoje programėlėje.
4.2.1.2.3.
Mano kelionės (angl. My Trips): paslauga pateikia kiekvienos kelionės santrauką (per paskutines 90 dienų) su nurodyta data ir laiku, vidutiniu ir didžiausiu greičiu, nuvažiuotu atstumu ir tranzito laiku.
4.2.1.2.4.
Paskutinės mylios navigacija (angl. Last Mile Navigation): paslauga jums suteikia galimybę pastačius automobilį toliau naudotis navigacija savo išmaniajame telefone iki galutinio atvykimo taško.

4.2.1.3.

Informacija apie automobilį
4.2.1.3.1.
Transporto priemonės būklė: naudojantis paslauga „Kia Connect“ Programėlėje pateikiama ši informacija apie automobilį:
Durų būklė
Įkrovimo durelių būsena
Bagažinės / variklio gaubto būklė
Klimato būklė
Akumuliatoriaus įkrovimo būklė, įkrovimo kištuko būklė, įkrovimo būklė (tik elektromobiliams)
Degalų lygis (tik degalais varomose ir (arba) hibridinėse transporto priemonėse)
Sėdynių šildymo ir ventiliacijos būklė
Langų būklė
Stoglangio būklė
12 V akumuliatoriaus būklė
Žibintų būklė
4.2.1.3.2.
Ataskaita apie automobilį: jūs gaunate ataskaitą „Kia Connect“ Programėlėje, kurioje pateikiama automobilio diagnostikos informacija ir informacija apie vairavimo būdus (transporto priemonės užvedimų skaičius, nuvažiuotas atstumas ir vairavimo laikas / stovėjimo laikas). Jūs informuojamas, kam reikia priežiūros ar remonto, taip pat gaunate informaciją apie problemos sudėtingumą, remonto / priežiūros skubumą ir rekomenduojamus veiksmus.
4.2.1.3.3.
Automobilio diagnostika: automatinės diagnostikos paslaugos teikimas. Užvedus automobilį, automatiškai atliekamas diagnostikos nuskaitymas (diagnostikos sutrikimų kodas (angl. DTC)).
Jeigu aptinkamas gedimas, gaunate pranešimą, kuriame paaiškinamas nustatytas gedimas, jo sudėtingumas, ir rekomenduojama, kokių reikia imtis veiksmų.
4.2.1.3.4.
Energijos sąnaudos (tik elektromobiliams): „Kia Connect“ Programėlėje galite vizualizuoti esamas ir vidutines energijos sąnaudas, nuvažiuotą atstumą ir rekuperacijos informaciją.

4.2.1.4.

Įspėjimai ir saugumas
4.2.1.4.1.
Įspėjimai apie automobilį: jei automobilio langas yra atidarytas, kai automobilio variklis yra išjungtas, gausite apie tai pranešimą į „Kia Connect“ Programėlę.
4.2.1.4.2.
Įsilaužimo signalizacija (tik automobiliams, kuriuose įrengta įsilaužimo signalizacija): jei įsijungia įsilaužimo signalizacija, gausite apie tai pranešimą į „Kia Connect“ Programėlę.
4.2.1.4.3.
Akumuliatoriaus išsikrovimo įspėjimas: kai 12 V akumuliatoriaus įkrovimas nukrenta žemiau tam tikro lygio, gausite apie tai pranešimą į „Kia Connect“ Programėlę.
4.2.1.4.4.
Galinės sėdynės įspėjimas: kai galinėje sėdynėje nustatomas bet koks judesys, gausite apie tai pranešimą į „Kia Connect“ Programėlę.
4.2.1.4.5.
Nenaudojamo automobilio įspėjimas: kai įjungta automobilio stovėjimo pavara, o variklis veikia ir durelės yra atidarytos, gausite apie tai pranešimą į „Kia Connect“ Programėlę.
4.2.1.4.6.
Aukštos įtampos akumuliatoriaus stebėjimo ir įspėjimų teikimo sistema (taikoma tik elektromobiliams): aptikus gedimą, „Kia Connect“ Programėlėje ir multimedijos sistemoje gausite įspėjamąjį pranešimą.

4.2.1.5.

Nuotolinis naudojimo stebėjimas
Šiame skyriuje aprašytos paslaugos tampa svarbios, kai transporto priemonę vairuoja kitas asmuo. Kiekvieną kartą naudojant šią paslaugą, multimedijos sistemoje turi būti aiškiai įjungtas nuotolinis naudojimo stebėjimas.
4.2.1.5.1.
Patarnautojo režimas: kai jis yra įjungtas multimedijos sistemoje, o transporto priemonę vairuoja kitas asmuo, „Kia Connect“ Programėlėje galite stebėti transporto priemonės vietą, laiką, kada paskutinį kartą buvo išjungtas degimas, vairavimo trukmę, nuvažiuotą atstumą ir didžiausią greitį.
4.2.1.5.2.
„Valet Alert“ įspėjimas: suaktyvinus šią paslaugą multimedijos sistemoje, „Kia Connect“ Programėlėje galite gauti pranešimus, jei jūsų transporto priemonė viršija pasirinktą atstumo ribą, greičio ribą ir tuščiosios eigos laiko limitą, kuriuos programėlėje turite būti nustatę iš anksto. Leidžiamas nuvažiuoti atstumas – nuo tos vietos, kurioje buvo suaktyvintas įspėjimas.
4.2.1.5.3.
Įspėjimas apie geotvorą (angl. Geofence Alert): ši paslauga suteikia galimybę „Kia Connect“ Programėlėje gauti pranešimus, jei jūsų transporto priemonė išvažiuoja iš leistinos zonos arba įvažiuoja į draudžiamą zoną. Naudodami „Kia Connect“ Programėlę galite nustatyti leidžiamų ir draudžiamų zonų ribas.
4.2.1.5.4.
Įspėjimas apie greitį (angl. Speed Alert): ši paslauga leidžia „Kia Connect“ Programėlėje gauti pranešimus, jei jūsų transporto priemonė viršija greičio ribą, kurią programėlėje turite būti nusistatę iš anksto.
4.2.1.5.5.
Įspėjimas apie laiko ribą (angl. Time Fencing Alert): ši paslauga leidžia „Kia Connect“ Programėlėje gauti pranešimus, jei jūsų transporto priemonė pradeda važiuoti už laiko intervalo ribų, kurį programėlėje turite būti nustatę iš anksto.
4.2.1.5.6.
Įspėjimas apie tuščiąją eigą (angl. Idle Alert): paslauga jums suteikia galimybę „Kia Connect“ Programėlėje gauti pranešimus, jei jūsų transporto priemonė tuščiąja eiga važiuoja ilgiau, nei esate nustatę „Kia Connect“ Programėlėje.

4.2.1.6.

Informacija apie pageidaujamą prekybos atstovą
Ši paslauga suteikia galimybę sinchronizuoti informaciją apie „pageidaujamą prekybos atstovą“ tarp „MyKia“ svetainės ir „MyKia“ programėlės (jei ji prieinama jūsų šalyje), iš vienos pusės, ir "Kia Connect“ Programėlės, iš kitos pusės. Sinchronizavimas nėra privalomas; jei pageidaujate, turite jį suaktyvinti. Jei nuspręsite nesinchronizuoti informacijos apie apie „pageidaujamą prekybos atstovą“, funkcija apie „pageidaujamą prekybos atstovą“ Programėlėje „Kia Connect“ vis tiek bus prieinama, tačiau rodoma informacija gali skirtis nuo „MyKia“ esančios informacijos.

4.2.1.7.

Skaitmeninis raktas
Ši Paslauga leidžia naudotis tokiomis paslaugomis, pvz., transporto priemonės užrakinimas ir atrakinimas, oro kondicionieriaus suaktyvinimas arba transporto užvedimas (tai įmanoma tik iš transporto priemonės vidaus), naudojant išmaniajame telefone integruotą ultraplačiajuosčio ryšio technologijos (UWB) funkciją ir artimojo lauko ryšio (NFC) funkciją. Ji leidžia dalintis ir valdyti jūsų Skaitmeninį Raktą su trimis papildomais įrenginiais, pavyzdžiui, tiems, kurie priklauso šeimai ir draugams. Atkreipkite dėmesį, kad naudojantis šia Paslauga, keičiamasi duomenimis tarp mobiliojo išmaniojo įrenginio ir transporto priemonės, naudojant UWB arba NWC funkcijas. Duomenys nėra perduodami mums. Galimybė naudoti šią Paslaugą priklauso nuo jūsų transporto priemonės modelio, modelio metų ir įrangos linijos bei naudojamo išmaniojo telefono modelio. Daugiau informacijos apie suderinamumą rasite „Kia Connect“ Programėlėje arba „Kia Connect“ svetainėje nurodytoje paslaugos informacijoje.

4.2.2.

„In-Car“ paslaugos

4.2.2.1.

„Kia Connect Live“ paslaugos
Galimybė naudotis „Kia Connect Live“ paslaugomis esamoje jūsų transporto buvimo vietoje priklauso nuo to, ar „Kia“ turi atitinkamų duomenų. Duomenų pasiekiamumas ir tikslumas gali priklausyti nuo trečiųjų šalių teikėjų. Pavyzdžiui, į „Kia“ turimus duomenis gali būti (dar) neįtraukti aktualūs eismo įvykiai, todėl jų negalima rodyti multimedijos sistemoje esančiame žemėlapyje. Be to, kadangi tik kai kurie įkrovimo stotelių operatoriai skelbia tiesioginius duomenis apie įkrovimo stotelių prieinamumo būklę, šios informacijos gali būti neįmanoma rodyti multimedijos sistemoje.
„Kia Connect Live“ paslaugos apima šias paslaugas:
4.2.2.1.1.
Tiesioginė eismo informacija ir internetinė navigacija: ši paslauga teikia tiesioginę eismo informaciją maršrutams apskaičiuoti ir eismo situacijai rodyti. Internetinė navigacija suteikia jums galimybę ja naudotis iki norimo kelionės tikslo, remiantis realaus laiko eismo duomenų ir ankstesnės eismo informacijos deriniu.
4.2.2.1.2.
EV maršrutų planavimo įtaisas (tik elektromobiliams ir prijungiamiems hibridiniams elektromobiliams): nustatant navigacijos tikslą transporto priemonės integruotoje navigacijos sistemoje, ši paslauga patikrina, ar norint pasiekti tikslą gali prireikti įkrovimo stotelės. Jei pagal esamą transporto priemonės įkrovimo būseną ir numatomą energijos suvartojimą įkrovimo stotelė yra reikalinga, paslauga automatiškai pridedama prie siūlomo maršruto kaip tarpines stoteles įterpia vieną ar daugiau įkrovimo taškų.
Paslauga automatiškai koreguoja siūlomas įkrovimo stoteles, jei vairuotojas nusprendžia sustoti anksčiau arba praleisti siūlomą įkrovimo stotelę, arba jei dėl važiavimo sąlygų sunaudojama daugiau energijos, nei tikėtasi.
Šios paslaugos nereikia aiškiai įjungti; EV maršruto planavimo įtaisas naudojamas automatiškai, kai maršrutas apskaičiuojamas naudojant internetinės navigacijos Paslaugą (žr. 4.2.2.1.1 punktą).
4.2.2.1.3.
Aktuali ieškomo objekto vieta (POI) ir internetinė POI paieška: ši paslauga teikia informaciją apie netoliese esančius ieškomus objektus pagal esamą transporto priemonės buvimo vietą. Be to, ši paslauga leidžia aktyviai ieškoti netoliese esančių POI pagal kategorijas.
Tinkamoms transporto priemonėms ši paslauga papildyta mūsų partnerio „4.screen“ duomenimis (žr. https://www.4screen.com/). Naudodamiesi išplėstine Paslauga galite gauti informacijos apie parduotuves ar restoranus (pvz., jų buvimo vietą) per žemėlapyje esančius prekės ženklo smeigtukus arba naudodamiesi žemėlapio paieškos funkcija.Galite gauti ir specialių pasiūlymų iš parduotuvių ir restoranų šalia jūsų transporto priemonės. Atkreipkite dėmesį, kad galimybė naudotis patobulinta Paslauga priklauso nuo jūsų transporto priemonės modelio, modelio metų ir įrangos linijos ir bet kuriuo atveju yra prieinama, jei jūsų transporto priemonėje įdiegta nuo 2023 m. ketvirtame ketvirtyje išleista Multimedijos sistemos programinė įranga.
4.2.2.1.4.
Oras: ši paslauga teikia vietos orų informaciją remiantis jūsų buvimo vieta.
4.2.2.1.5.
Automobilio statymo informacija: ši paslauga teikia informaciją apie automobilių statymą gatvėje ir aikštelėse, netoliese dabartinės padėties, netoliese paskirties vietos, netoliese slinkties ženklo ar netoliese nuo miesto centro.
4.2.2.1.6.
EV POI (tik elektromobiliams ir įkraunamiems hibridiniams elektromobiliams): paslauga teikia informaciją apie netoliese esančias įkrovimo stoteles, įskaitant prieinamumą remiantis esama padėtimi.
4.2.2.1.7.
Ieškoma prekybos atstovo vieta (POI): šalia „Kia“ prekybos atstovo buvimo vietos informacija remiantis netoliese esančia dabartine automobilio padėtimi.
4.2.2.1.8.
Greičio matuoklio / pavojaus zonos įspėjimai (galimi, tik jeigu jie teisėti naudojimo šalyje): paslauga praneša praneša apie vietoves, kuriose itin dažnai įvyksta nelaimingi atsitikimai, ir įspėja apie dažnų nelaimingų atsitikimų vietas arba greičio matavimo kameras.
Atkreipkite dėmesį, kad tam tikrose šalyse gali būti draudžiama naudoti įspėjimą apie greičio matuoklį. Įspėjimą apie greičio matuoklį galite naudoti tik ten, kur tai leidžiama pagal galiojančius šalies įstatymus.
Kaip vairuotojas privalote patikrinti, ar toje vietoje, kurioje naudojate transporto priemonę, leidžiama naudoti įspėjimą apie greičio matuoklį
4.2.2.1.9.
Sporto lyga: ši paslauga teikia informaciją apie esamus ir būsimus pasirinktų sporto šakų ir lygų renginius.

4.2.2.2.

Muzikos atpažinimas: ši paslauga leidžia atpažinti šiuo metu per radiją grojamo kūrinio pavadinimą ir rodyti atitinkamo albumo viršelio nuotrauką klausantis radijo. Paslaugą reikia įjungti paspaudus „SoundHound“ logotipą radijo ekrane. Suaktyvinus, įrašomas trumpas garso pavyzdys iš radijo ir siunčiamas į „SoundHound“ paslaugą. Jei atpažinimas sėkmingas, Multimedijos sistemos radijo ekrane rodomas kūrinio pavadinimas, kūrinio atlikėjas ir – jei yra – albumo viršelis.

4.2.2.3.

Internetinė balso atpažinimo funkcija
Ši paslauga suteikia galimybę balso komandomis naudotis tam tikromis automobilio funkcijomis ir jas valdyti bei kurti ir siųsti tekstinius pranešimus per prijungtą mobilųjį įrenginį. Internetinė balso atpažinimo funkcija veikia internetinėje aplinkoje (debesyje). Suaktyvinus mūsų paslaugas transporto priemonės multimedijos sistemoje, internetinė balso atpažinimo funkcija įjungiama pagal numatytuosius nustatymus. Teikiant šią paslaugą jūsų asmens duomenys (pvz., balso pavyzdžiai) turi būti perduodami mūsų paslaugų teikėjui „Cerence Inc.“. Išsamesnės informacijos rasite privatumo politikoje. Galite neleisti perduoti savo asmens duomenų „Cerence B.V.“, išjungdami internetinę balso atpažinimo paslaugą atitinkamuose multimedijos nustatymuose. Jei išjungsite internetinę balso atpažinimo paslaugą, jūsų automobilio balso atpažinimo funkcija gali būti apribota arba išjungta.

4.2.2.4.

Asmeninio kalendoriaus / navigacijos sinchronizavimas
Ši paslauga leidžia sinchronizuoti „Google“ kalendorių arba „Apple“ kalendorių išmaniajame telefone su integruota multimedijos sistemos kalendoriaus funkcija. Tai suteikia galimybę matyti savo asmeninį kalendorių multimedijos sistemos ekrane ir naudoti jį nustatant kelionės tikslą. Ši paslauga yra suderinama ir su „Google“, ir su „Apple“ kalendoriumi.

4.2.2.5.

Srautinis muzikos perdavimas
Ši paslauga leidžia mėgautis mėgstamos muzikos ir garso (tinklalaidėmis, garso knygomis) srautinio perdavimo paslaugomis per integruotą transporto priemonės informacijos ir pramogų sistemos ekraną ir garsiakalbius.
Atkreipkite dėmesį, kad ši Paslauga neapima atitinkamos srautinio perdavimo paslaugos prenumeratos. Turėsite atskirai susikurti paskyrą pas pageidaujamą srautinio perdavimo paslaugų teikėją ir užsisakyti prenumeratą.
Su šia Paslauga suderinami turinio teikėjai gali skirtis priklausomai nuo jūsų buvimo vietos ir jūsų multimedijos sistemos programinės įrangos versijos. Informacijos apie jūsų šalyje suderinamus paslaugų teikėjus rasite multimedijos sistemos informacijoje.
Atkreipkite dėmesį ir į tai, kad ši paslauga pagal numatytuosius nustatymus nėra suaktyvinta jūsų Multimedijos sistemoje, ją reikia suaktyvinti per „Kia Connect Store“. Tačiau šios paslaugos suaktyvinimas yra nemokamas ir jos pirkti nereikia. Paslauga galima naudotis iki trejų metų nuo nemokamų „Kia Connect" paslaugų teikimo pradžios, t. y. nuo jūsų transporto priemonės garantijos pradžios. Galimybė naudotis paslauga priklauso nuo jūsų transporto priemonės modelio, modelio metų ir įrangos linijos.

4.2.2.6.

Su transporto priemone susiję pranešimai
Naudodamiesi šia paslauga gausite pranešimus, susijusius su transporto priemonės eksploatavimu ir priežiūra. Pranešimai rodomi pranešimų centre multimedijos sistemoje. Tai suteikia jums patogų papildomą kanalą gauti tam tikrus priminimus.
Atkreipkite dėmesį, kad pranešimo nebuvimas pranešimų centre nereiškia, kad nereikia imtis jokių veiksmų. Pavyzdžiui, gali būti, kad reikia atlikti ad hoc automobilio TÜV/MOT techninę apžiūrą, net jei pranešimų centre nerodomas joks priminimas apie techninę priežiūrą.
4.2.2.6.1.
Grąžinimo kampanijų pranešimai: „Kia“ per minėtą pranešimų centrą praneš jums apie aktyvią (-as) grąžinimo kampaniją (-as), taikomą (-as) jūsų „Kia“ automobiliui; per minėtą pranešimų centrą siųs jums priminimus apie artėjančią jūsų „Kia“ automobilio periodinę techninę priežiūrą. Pranešimai apie atšaukimo kampanijas taip pat gali būti siunčiami kitais būdais (pvz., „Kia Connect“ Programėlę, el. paštu į jūsų registruotą el. pašto adresą arba laišku)
4.2.2.6.2.
Techninės priežiūros priminimai: „Kia“ atsiųs jums priminimus apie artėjančius reguliarius jūsų „Kia“ transporto priemonės techninės priežiūros terminus; tam „Kia“ naudoja minėtą pranešimų centrą.
4.2.2.6.3.
Techninės priežiūros veiksmų pranešimai: „Kia“ gali jus informuoti ir apie būsimus rekomenduojamus techninės priežiūros veiksmus (pvz., programinės įrangos atnaujinimus, dalių keitimą patobulintomis dalimis arba kokybės patikrinimus, kuriuos reikia atlikti tam tikriems „Kia“ automobilio komponentams). Informacija apie rekomenduojamus aptarnavimo veiksmus jums gali būti pateikiama minėtame pranešimų centre bei „Kia Connect“ Programėlėje arba el. paštu jūsų registruotu el. pašto adresu.
Siekiant išvengti abejonių, pabrėžiama, kad informacijos apie rekomenduojamus atlikti aptarnavimo veiksmus pateikimas nėra paslaugos, apibrėžiamos naudojimo sąlygose, dalis ir gali būti vykdomas tik prieš tai gavus jūsų sutikimą.
4.2.2.6.4.
Priminimai apie privalomą transporto priemonių techninę apžiūrą (pvz., TÜV Vokietijoje arba MOT Jungtinėje Karalystėje): „Kia“ informuoja jus apie artėjančias privalomas transporto priemonių patikras.
Pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje siunčiami priminimai apie Transporto ministerijos patikrą (paprastai vadinamą MOT).
Naudodamiesi šia paslauga, turite pateikti „Kia“ teisingą paskutinės privalomosios transporto priemonės techninės apžiūros datą ir transporto priemonės pirmosios registracijos datą. „Kia“ neatsako už priminimo tikslumą ar savalaikiškumą. Jūs privalote laikytis nustatytų techninės apžiūros intervalų pagal galiojančius įstatymus.

4.2.2.7.

Mygtukas „Patinka“, skirtas USB muzikai ir radijui: USB muzikos ir radijo mygtukas „Patinka“ leidžia pasirinkti ir sukurti grojaraštį su mėgstamomis dainomis. Šį informacijos ir pramogų sistemos muzikos funkcijoje integruotą mygtuką „Patinka“ galite naudoti, jei daina patinka arba nepatinka.

4.2.3.

OTA naujiniai

4.2.3.1.

Bendra informacija apie OTA naujinius
Šiame skyriuje rašoma apie transporto priemonės informacijos ir pramogų sistemos bei žemėlapių duomenų naujinius, kurie teikiami „over the air“ (OTA), t. y. per transporto priemonėje įmontuotą mobiliojo ryšio aparatinę įrangą.
Šis skyrius netaikomas naujiniams, įdiegtiems per vietinį ryšį, arba naujiniams, kuriuos teikia jūsų „Kia“ paslaugų partneris.

4.2.3.2.

Žemėlapių bei informacijos ir pramogų atnaujinimas belaidžiu būdu (angl. sutrump. OTA, over-the-air)
4.2.3.2.1.
Žemėlapių bei informacijos ir pramogų atnaujinimo belaidžiu būdu apžvalga
Funkcija „žemėlapių bei informacijos ir pramogų atnaujinimas OTA būdu“ suteikia šias galimybes:
transporto priemonės navigacijos sistemos žemėlapių naujiniai (toliau – žemėlapių atnaujinimas); ir (arba)
informacijos ir pramogų programinės įrangos naujiniai arba multimedijos sistemos programinės įrangos patobulinimai (toliau kartu – informacijos ir pramogų atnaujinimas)
iš mūsų serverių į įterptąją telematikos sistemą vadinamuoju „belaidžiu“ arba OTA būdu.
Daugiau informacijos apie atnaujinimo procesą ir išsamią informaciją apie kiekvieną žemėlapių bei informacijos ir pramogų sistemos naujinį OTA būdu gausite per savo multimedijos sistemą. 
4.2.3.2.2.
Būtinos sąlygos žemėlapių bei informacijos ir pramogų sistemos OTA naujiniams
žemėlapių bei informacijos ir pramogų sistemos atnaujinimo OTA būdu įgalinimo programinė įranga: kad gautumėte OTA naujinius, jūsų „Kia“ transporto priemonėje turi būti įdiegta programinė įranga, įgalinanti žemėlapių bei informacijos ir pramogų sistemos atnaujinimo OTA būdu funkciją. Priklausomai nuo jūsų transporto priemonės modelio, pagaminimo datos ir konfigūracijos linijos, OTA atnaujinimo funkcija gali neįeiti į jūsų transporto priemonėje įdiegtą programinės įrangos versiją. Tokiais atvejais gali tekti įdiegti OTA funkciją leidžiančią programinės įrangos versiją prisijungus prie vietinio tinklo. Tačiau „Kia“ negarantuoja, kad jūsų transporto priemonėje bus galima įsigyti OTA palaikančią programinės įrangos versiją. Jei turite klausimų, susisiekite su mumis 2 skirsnyje nurodytais kontaktiniais duomenimis).
prieinamumas: norint įdiegti OTA naujinį, reikia, kad „Kia“ būtų parengusi jūsų automobiliui tinkamą žemėlapio ir (arba) informacijos ir pramogų sistemos naujinį, kurį galima atsisiųsti ir įdiegti OTA. Multimedijos sistema periodiškai tikrina, ar yra naujas žemėlapio ir (arba) informacijos ir pramogų sistemos naujinys. OTA naujiniai gali būti išleidžiami bangomis, todėl ne visos transporto priemonės gauna atnaujinimą tuo pačiu metu, net jei jų modelis ir įranga yra identiški.
Nemokamų informacijos ir pramogų įrangos OTA naujinių sąlygos: jei esate pirmasis naujos 2022 m. modelio „Kia“ transporto priemonės, suderinamos su „žemėlapių bei informacijos ir pramogų atnaujinimas belaidžiu būdu“ ir parduotos nuo 2021 m. gegužės mėn. savininkas, turite teisę gauti du iš eilės nemokamus žemėlapio ir informacijos ir pramogų įrangos OTA naujinius („nemokami informacijos ir pramogų sistemos atnaujinimai OTA būdu“).
Pasinaudojus nemokamais „nemokami informacijos ir pramogų sistemos atnaujinimai OTA būdu“, tolesni žemėlapių naujiniai ir (arba) informacijos ir pramogų atnaujinimas bus teikiami pagal teisės aktų reikalavimus. Tačiau „Kia“ nesuteikia jokių garantijų ir nenurodo, kiek atnaujinimų bus galima gauti ir kada bet kuris atnaujinimas bus pateiktas. Tokius tolesnius atnaujinimus (jei tokių bus) bus galima atsisiųsti tik (i) rankiniu būdu iš https://update.kia.com/EU/E1/Main arba (ii) iš platintojo. Kad būtų išvengta abejonių, šie žemėlapių naujiniai ir (arba) informacijos ir pramogų naujiniai tinklalapyje ir prekybos atstovybėje nesiūlomi naudojant „belaidį“ būdą.
Net jei pats naujinio failas pateikiamas nemokamai, jūsų platintojas gali imti mokestį už darbą, susijusį su naujinio įdiegimu; atsisiuntimo iš interneto svetainės atveju turėsite padengti ryšio tiekėjo išlaidas, susijusias su naujinio failo atsisiuntimu.

4.2.3.3.

Transporto priemonės sistemos OTA naujinys
4.2.3.3.1.
Transporto priemonės sistemos OTA naujinių apžvalga
„Transporto priemonės sistemos OTA atnaujinimas“ leidžia tam tikrų transporto priemonės valdiklių integruotą programinę įrangą atnaujinti naujesnėmis programinės įrangos versijomis arba atnaujintais parametrais iš mūsų serverių naudojant „Over-the-Air“ metodą.
Daugiau informacijos apie atnaujinimo procesą ir kiekvieno „Transporto priemonės sistemos OTA atnaujinimo“ turinį rasite savo Multimedijos sistemoje arba, jei atnaujinimas atliekamas vykdant patobulinimo pirkimą (žr. 5 skyrių), pirkimo metu „Kia Connect“ Programėlėje.
4.2.3.3.2.
Būtinos sąlygos Transporto priemonės sistemos OTA naujiniams
Programinė įranga, leidžianti OTA atnaujinti transporto priemonės sistemą
Kad galėtumėte gauti OTA transporto priemonės sistemos naujinius, „Kia“ transporto priemonėje turi būti įdiegta programinė įranga, įgalinanti OTA transporto priemonės sistemos naujinimo funkciją. Priklausomai nuo transporto priemonės modelio, pagaminimo datos ir įrangos linijos, transporto priemonės sistemos OTA atnaujinimas jūsų transporto priemonei gali būti neprieinamas.„Kia“ negarantuoja, kad jūsų Transporto priemonės sistemai bus prieinama OTA įgalinanti programinės įrangos versija. Jei turite klausimų, susisiekite su mumis 2 skirsnyje nurodytais kontaktiniais duomenimis).
Prieinamumas, pirkimas (jei taikoma) Norint įdiegti OTA naujinius, reikia, kad „Kia“ suteiktų galimybę OTA parsisiųsti transporto priemonės sistemai skirtą OTA naujinį, suderinamą su jūsų transporto priemone. Tam tikri transporto priemonės sistemos OTA naujiniai gali leisti naudoti papildomas jūsų transporto priemonės funkcijas. Tokias papildomas funkcijas (toliau – Patobulinimai) „Kia“ gali pasiūlyti nusipirkti per „Kia Connect“ Programėlę. Tokiu atveju atitinkamą Transporto priemonės sistemos OTA atnaujinimą galima įdiegti tik sudarius atitinkamą pirkimo sutartį su „Kia“ ir sumokėjus atitinkamą pirkimo kainą. Išsamesnės informacijos apie Patobulinimus ir jų pirkimo būdus rasite 5 skyriuje.

4.3.

Informacija apie buvimo vietos duomenų tvarkymą teikiant paslaugas
Naudojantis šiomis paslaugomis renkami ir tvarkomi vietos nustatymo duomenys (GPS duomenys): pagrindinio meniu žemėlapis ir paieškos juosta, „Kia Connect Live“ paslaugos, internetinis balso atpažinimas, asmeninio kalendoriaus / navigacijos sinchronizavimas, pranešimų centras, grąžinimo kampanijų pranešimai ir paslaugų priminimai, žemėlapių bei informacijos ir pramogų atnaujinimai OTA būdu, nuotolinė klimato kontrolė (tik elektromobiliams), nuotolinis įkrovimas, nuotolinis durų valdymas, siųsti į automobilį (angl. Send POI to Car), rasti mano automobilį (angl. Find my Car), mano kelionės (angl. My Trips), automobilio būklė, ataskaita apie automobilį, automobilio diagnostika (angl. Vehicle Diagnostic), įspėjimai apie automobilį ir įsilaužimo signalizacija.
Be vietos nustatymo duomenų rinkimo ir tvarkymo atitinkamos paslaugos negali būti teikiamos / naudojamos.

4.4.

Paslaugas išjungimas
Paslaugas galite išjungti išaktyvindami
paslaugas per multimedijos sistemą; ir (arba)
paslaugas ir (arba) žemėlapių bei informacijos ir pramogų sistemos atnaujinimus OTA būdu per „Kia Connect“ Programėlę 

5.

Patobulinimai; „Kia Connect Store“

5.1.

Apžvalga
„Kia“ gali pasiūlyti tam tikrų papildomų „Patobulinimų“, kuriuos galima įsigyti per „Kia Connect“ Programėlę.

5.1.1.

Būtinos Patobulinimų prieinamumo sąlygos
Atskirų Patobulinimų prieinamumas priklauso nuo transporto priemonės modelio, pagaminimo metų ir įrangos linijos. Apskritai „Patobulinimų“ funkcija reikalauja, kad transporto priemonėje būtų galima gauti ir įdiegti Transporto priemonės sistemos OTA atnaujinimus (žr. 4.2.3.3 punktą) ir kad joje būtų įdiegta naujausia informacijos ir pramogų sistemos programinės įrangos versija.

5.1.2.

Sąsaja tarp Patobulinimo ir transporto priemonės; Patobulinimo naudos gavėjas.
Patobulinimai įsigyjami konkrečiai transporto priemonei, t. y. kiekvienas įsigytas Patobulinimas yra susietas su konkrečia transporto priemone, identifikuojama pagal unikalų Transporto priemonės identifikavimo numerį (VIN). Tai reiškia, kad Patobulinimai gali būti parduodami kartu su jūsų transporto priemone, kad jais galėtų naudotis vėlesni savininkai pagal šiame dokumente nustatytų sąlygų, ypač žr. 5.4 skirsnį.
Kadangi įsigyti Patobulinimai susieti su tam tikra transporto priemone, galutinis Patobulinimo naudos gavėjas yra transporto priemonės savininkas. Kai transporto priemonė parduodama, transporto priemonės savininkas gauna naudos iš dėl Patobulinimo padidėjusios transporto priemonės vertės. Atsižvelkite į tai pirkdami Patobulinimus transporto priemonei, kuri jums nepriklauso.

5.1.3.

Naudotojo, įsigijusio Patobulinimą, įsipareigojimai transporto priemonės savininkui
Įsigijus Patobulinimą keičiasi atitinkamos transporto priemonės funkcijos ir ypatybės. Jei įsigyjate Patobulinimą transporto priemonei, kuri jums nepriklauso (pvz., dėl to, kad ji yra perkama išsimokėtinai ar nuomojama arba dėl to, kad ja dalijatės kartu su savininku), prieš pirkdami tos transporto priemonės Patobulinimą turite gauti savininko sutikimą keisti jo transporto priemonę. „Kia“ neatsako už ginčus ar žalą, atsiradusią dėl transporto priemonės Patobulinimo įsigijimo be savininko sutikimo.

5.2.

Atskirų Patobulinimų aprašymas
Šiuo metu, atsižvelgiant į jūsų transporto priemonės modelį, metus ir įrangos liniją, paprastai galima įsigyti toliau nurodytus Patobulinimus.

5.2.1.

„Boost“ (tik elektromobiliams)
Šis Patobulinimas, paremtas baziniu transporto priemonėje sumontuotu elektriniu varikliu, padidina transporto priemonės greitėjimą ir sutrumpina greitėjimui nuo 0 iki 100 km/val. reikalingą laiką.
Galimybė naudotis šiuo Patobulinimu taip pat priklauso nuo šalies, kurioje registruota transporto priemonė, registracijos reikalavimų. Todėl Patobulinimo gali būti negalima įsigyti, net jei jūsų transporto priemonėje būtų techninė galimybė Patobulinimą įdiegti.

5.2.2.

„Remote Smart Parking Assist“ 2 (RSPA 2)
Šiuo Patobulinimu įjungiamas pažangus nuotolinis išmanusis parkavimo pagelbiklis, kuris leidžia automatiškai važiuoti atbuline eiga, pirmyn, statmenai, įstrižai, lygiagrečiai ir lygiagrečiai parkuoti transporto priemonę bei išvažiuoti iš parkavimo vietos. Transporto priemonė aptinka netoliese esančius objektus ir automatiškai valdo greitį, pavarų perjungimą ir vairo pasukimą, reikalingą norint pastatyti transporto priemonę.

5.2.3.

Paid OTA
Šis Patobulinimas leidžia OTA būdu gauti papildomus žemėlapių ir informacijos ir pramogų sistemos atnaujinimus, kai išnaudojami nemokami informacijos ir pramogų sistemos atnaujinimai (žr. 4.2.3.2.2 skirsnio b punkto ii papunkčio cc).
Atsižvelkite, kad šis Patobulinimas leidžia naudoti OTA būdą tik kaip priemonę gauti ir įdiegti Žemėlapių bei informacijos ir pramogų įrangos atnaujinimus. Šio Patobulinimo įsigijimas negarantuoja, kad žemėlapių ir informacijos bei pramogų įrangos Patobulinimus bus galima gauti apskritai arba bet kuriuo konkrečiu metu.

5.3.

Pirkimo parinktys

5.3.1.

Paketai
Patobulinimus galima nuolat įsigyti sumokėjus vienkartinę sumą ir įvairiais paketais, kurie suteikia galimybę jais naudotis ribotą laiką (pvz., 3 mėn. arba 6 mėn.). Terminuoti paketai automatiškai nustoja galioti pasibaigus įsigytam laikotarpiui. Norint toliau naudoti atitinkamą Patobulinimą, reikia jį vėl nusipirkti.

5.3.2.

Nemokamas bandomasis laikotarpis
Kai kuriems Patobulinimams prieš mokant už juos siūlomas nemokamas bandomasis laikotarpis. Jei per bandomąjį laikotarpį „Kia Connect“ programėlėje išaktyvinsite Patobulinimą, už naudojimąsi Patobulinimu bandomuoju laikotarpiu mokestis neimamas. Kitu atveju už laiką po bandomojo laikotarpio jums reikės sumokėti pasirinkto Patobulinimo paketo kainą.
Nemokamas bandomasis laikotarpis galimas tik kartą vienam Patobulinimui. Tai reiškia, jei įsigijote Patobulinimą su galimybe vėliau naudotis bandomuoju laikotarpiu, už bet kokį pakartotinį Patobulinimo įsigijimą mokestis imamas tiesiogiai, tačiau negalėsite pasinaudoti kitu nemokamu bandomuoju laikotarpiu. Tai taip pat bus taikoma, jei bandomasis laikotarpis baigėsi anksčiau dėl to, kad buvo išjungtos „Connected Car“ Paslaugos (žr. 5.4.1 skirsnio b punkto iii papunktį) arba dėl to, kad įsigijote Patobulinimo paketą kaip Bendrinamas naudotojas ir transporto priemonės bendrinimas su jūsų paskyra buvo išjungtas bandomuoju laikotarpiu (žr. 5.4.2 skirsnio b punkto ii papunktį).
Išsamesnės informacijos apie taikomus bandomuosius laikotarpius rasite „Kia Connect“ Programėlės skirsnyje „Parduotuvė“ esančiame produkto aprašyme.

5.3.3.

Taikomos pirkimo sąlygos
Siūlomus paketus, atitinkamą bandomąjį laikotarpį ir kainas rasite „Kia Connect Store“ „Kia Connect“ Programėlėje.

5.4.

Pirkimo ir Patobulinimų naudojimo sąlygos

5.4.1.

Aktyvios Susietųjų transporto priemonių paslaugos („Kia Connect“)

5.4.1.1.

Reikalavimas, kad būtų aktyvios Susietųjų transporto priemonių paslaugos
Norint įdiegti ir suaktyvinti Patobulinimą, išjungti Patobulinimą, jei nutraukiamas jo naudojimas nemokamo bandomojo laikotarpio metu, ir stebėti ir (arba) implementuoti įsigyto Patobulinimo naudojimo trukmę, reikia, kad jūsų transporto priemonėje būtų įjungtos Susietųjų transporto priemonių paslaugos („Kia Connect“) viso Patobulinimo naudojimo laikotarpio metu. Jūsų, kaip naudotojo, pareiga yra laikyti aktyvias Susietųjų transporto priemonių paslaugas, kad galėtumėte naudotis įsigytu Patobulinimu.

5.4.1.2.

Susietųjų transporto priemonių paslaugų išaktyvinimo pasekmės
Jei išaktyvinate Susietųjų transporto priemonių paslaugas (CCS), taikomos toliau nurodytos nuostatos:
5.4.1.2.1.
Bet koks Patobulinimas, įsigytas ribotam naudojimo laikotarpiui, išjungiamas, išaktyvinus Susietųjų transporto priemonių paslaugas, ir lieka išjungtas, kol išaktyvintos Susietųjų transporto priemonių paslaugos. Tokiu atveju įsigyto atitinkamo Patobulinimo naudojimo laikotarpis nutraukiamas ir tęsiasi, kai tik kai „Susietųjų transporto priemonių paslaugos pakartotinai suaktyvinamos. Patobulinimas pakartotinai suaktyvinamas, kai tik Susietųjų transporto priemonių paslaugos vėl suaktyvinamos. Tai taikoma nepriklausomai nuo to, kuris naudotojas iš naujo suaktyvina Susietųjų transporto priemonių paslaugas, t. y. jei transporto priemonė parduodama, pirkėjas taip pat gali iš naujo suaktyvinti Susietųjų transporto priemonių paslaugas ir naudotis likusiu Patobulinimo laikotarpiu; taip pat žr. 5.4.3 skirsnį.
5.4.1.2.2.
Neribotam laikui įsigyti Patobulinimai paprastai išlieka aktyvūs. Tačiau kai kurie Patobulinimai gali nebeveikti, jei Susietųjų transporto priemonių paslaugos išjungiamos. Tai ypač taikytina apie Patobulinimus, kuriems visiškai veikti reikalingas ryšys, pavyzdžiui, „Paid OTA“, tačiau tai gali būti taikoma ir kitiems neribotam laikotarpiui įsigytiems Patobulinimams.
5.4.1.2.3.
Bandomojo laikotarpio metu veikiantys Patobulinimai bus išaktyvinti. Bandomasis laikotarpis baigiasi išaktyvinus Susietųjų transporto priemonių paslaugas. Jei Patobulinimu norite naudotis po to, kai Susietųjų transporto priemonių paslaugos pakartotinai suaktyvinamos, turite iš naujo įsigyti atitinkamą Patobulinimą. Jei dar kartą įsigysite atitinkamą Patobulinimą, antrą kartą įsigyjant Patobulinimą bandomasis laikotarpis nesiūlomas.

5.4.2.

Keli tam tikros transporto priemonės „Kia Connect“ naudotojai
Transporto priemonė gali būti susieta su viena ar daugiau „Kia Connect“ paskyrų (žr. 4.1.2 punktą).
Pagrindinis naudotojas ir bet kuris iš Bendranaudotojų gali įsigyti Patobulinimus transporto priemonei, su kuria susieta jų „Kia Connect“ paskyra. Jei Bendranaudotojas įsigyja Patobulinimą, taikomos šios nuostatos:

5.4.2.1.

Informacija kitiems naudotojams
Kai Naudotojas įsigyja Patobulinimą, „Kia“ informuoja Pagrindinį naudotoją ir visus Bendranaudotojus apie Patobulinimo įsigijimą ir atitinkamo Patobulinimo suaktyvinimą ir išaktyvinimą (jei taikoma).

5.4.2.2.

Bendro transporto priemonių naudojimo nutraukimo poveikis įsigytiems Patobulinimams
Jei Bendranaudotojas įsigyja Patobulinimą, o vėliau Pagrindinis naudotojas nutraukia bendrą naudojimąsi transporto priemone su Bendranaudotoju, taikomos šios nuostatos:
5.4.2.2.1.
Bendranaudotojo įsigyti Patobulinimai, kurie yra bandomajame laikotarpyje, išaktyvinami ir šių Patobulinimų bandomasis laikotarpis baigiasi.
5.4.2.2.2.
Bendranaudotojo įsigyti Patobulinimai, kurie nebėra bandomajame laikotarpyje, išlieka prieinami transporto priemonėje įsigytu naudojimo laikotarpiu, jei „Connected Car“ Paslaugos išlieka aktyvios (žr. 5.4.1 punktą). Tai reiškia, kad Pagrindinis transporto priemonės naudotojas (ir savininkas) ir toliau naudojasi Patobulinimu, net jei bendranaudotojas nebėra prisijungęs ir gali nebeturėti prieigos prie transporto priemonės.

5.4.3.

Transporto priemonės pardavimas ir perdavimas naujam savininkui
Pardavus transporto priemonę naujam savininkui, bet kokiems Patobulinimams, kurie galėjo būti įsigyti transporto priemonei, taikomos pateiktos nuostatos.

5.4.3.1.

Prieš perduodami transporto priemonę naujam savininkui, privalote išaktyvinti Susietųjų transporto priemonių paslaugas ir įvykdyti kitus 7.3 punkte nurodytus įsipareigojimus.

5.4.3.2.

Jei Susietųjų transporto priemonių paslaugos išjungtos, Patobulinimai išjungiami, kaip toliau aprašyta 5.4.1 punkto b papunktyje.

5.4.3.3.

Naujasis savininkas gali vėl įjungti Patobulinimus, kurie buvo išjungti dėl Susietųjų transporto priemonių paslaugų išaktyvinimo, vėl įjungdamas Susietųjų transporto priemonių paslaugas. Tam naujasis transporto priemonės savininkas turi susikurti „Kia Connect“ paskyrą, sutiktų su šiomis naudojimo sąlygomis ir susietų savo paskyrą su atitinkama transporto priemone. Vėl suaktyvinus Susietųjų transporto priemonių paslaugas, atitinkamais Patobulinimais bus galima naudotis likusį įsigyto naudojimo laikotarpį.

5.4.3.4.

Privalote tiksliai informuoti transporto priemonės pirkėją apie transporto priemonėje įdiegtus Patobulinimus, likusį naudojimo laiką ir atitinkamą galiojimo terminą. Taip pat privalote informuoti pirkėją, kad norėdamas pakartotinai suaktyvinti Patobulinimus, jis turi sukurti „Kia Connect“ paskyrą ir sutikti su šiomis naudojimo sąlygomis. „Kia“ nėra atsakinga už jokias naujojo savininko pretenzijas, kylančias dėl to, kad naujasis savininkas negali iš naujo suaktyvinti ar kitaip naudoti konkretaus Patobulinimo, kurį nurodėte kaip galimą transporto priemonėje, išskyrus atvejus, kai tai įvyksta dėl techninių gedimų, už kuriuos atsako „Kia Connect“.

5.5.

„Kia Connect Store“, pirkimas ir mokėjimas

5.5.1.

Pirkimas
Galite pasirinkti tam tikrus Patobulinimus ir kitus programinės įrangos priedus, kuriuos galima įsigyti „Kia Connect“ Programėlės parduotuvės skyriuje. Pateikdami Patobulinimo ar kito priedo užsakymą „Kia Connect“ Programėlėje, jūs pateikiate „Kia“ pasiūlymą įsigyti atitinkamą Patobulinimą ar papildymą. Užsakymo gavimą „Kia“ patvirtina išsiųsdama jums automatinį el. laišką (užsakymo patvirtinimą). Šis užsakymo patvirtinimas nėra jūsų pasiūlymo priėmimas, o tik patvirtina, kad „Kia“ gavo ir toliau tvarko pasiūlymą.
Sutartis tarp „Kia“ ir jūsų sudaroma dėl kiekvieno Patobulinimo, kai tik įsigytas Patobulinimas suaktyvinamas atitinkamoje transporto priemonėje, kuriai buvo įsigytas Patobulinimas. „Kia“ turi teisę atlikti dalinius pristatymus, išskyrus atvejus, kai jums tai nepagrįstai nepalanku.
Sutartį dėl kiekvieno Patobulinimo galite nutraukti bet kuriuo bandomojo laikotarpio metu pagal 5.3.2 skirsnį.

5.5.2.

Jūsų teisės atsisakyti sutarties galiojimo pabaiga
Iš esmės kaip vartotojas turite įstatyme numatytą teisę atsisakyti sutarties, nurodytos 15 skirsnyje. Pirkimo metu prašome jūsų aiškaus sutikimo, kad „Kia“ pradėtų vykdyti sutartį nepasibaigus sutarties atsisakymo laikotarpiui. Jei duosite šį sutikimą, neteksite teisės atsisakyti sutarties, kai tik „Kia“ pradeda vykdyti sutartį.

5.5.3.

Prieiga prie šių naudojimo sąlygų
Prieigą prie šių naudojimo sąlygas gausite naudodami nuorodą, esančią apmokėjimo procese prieš perduodami užsakymą. Be to, užsakymo patvirtinimo el. laiške gausite šių naudojimo sąlygų kopiją.

5.5.4.

Mokėjimas
Mokėjimų apdorojimą „Kia Connect Store“ atlieka mūsų partneris „Stripe Payments Europe Ltd“, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublinas, Airija („Stripe“). Tai atitinka mūsų teisėtą interesą siūlyti efektyvų ir saugų mokėjimo būdą. Todėl „Stripe“ perduodame toliau nurodytus duomenis, kiek tai būtina sutarčiai vykdyti:
Paskyros savininko pavardė
Paskyros el. pašto adresas
Kliento numeris
Banko informacija
Registracijos pradžios data ir laikas
Naudotojų skaičius
Jūsų vieta
Nesame teisiškai ar sutartimi įpareigoti tvarkyti šiame skyriuje nurodytų duomenų. Tačiau negalime apdoroti mokėjimo per „Stripe“ be jūsų asmens duomenų. Sudarydami sutartį aiškiai sutinkate ir su duomenų tvarkymu, ir su mokėjimo būdo naudojimu.
Apie atskirus mokėjimo būdus, siūlomus per „Stripe“, jums bus pranešta „Kia Connect Store“. Mokėjimams apdoroti „Stripe“ gali naudoti kitas mokėjimo paslaugas, kurioms gali būti taikomos specialios mokėjimo sąlygos, apie kurias prireikus jums bus pranešta atskirai. Daugiau informacijos apie „Stripe“ rasite svetainėje https://stripe.com.

6.

Autorių teisės

6.1.

Visas paslaugų turinys yra „Kia“, jos tiesioginių ar netiesioginių patronuojamų ar susijusių bendrovių (toliau kartu vadinamos „Kia Group“) ar trečiųjų šalių nuosavybė ir yra saugomas taikomų autorių teisių įstatymų, saugant visas jų teises.
Visos teisės į paslaugas, pagrindinę programinę įrangą, turinį ir susitarimą priklauso „Kia Group“ ir atitinkamiems licenciją išdavusiems asmenims. Paslaugų negalite jokiais būdais parduoti, platinti, skelbti, transliuoti ar komerciškai naudoti be aiškaus mūsų rašytinio sutikimo.
Be išankstinio mūsų leidimo negalite atkurti (visiškai ar iš dalies), perduoti (elektroninėmis priemonėmis ar kitaip), modifikuoti, rodyti, perduoti iš naujo, licencijuoti, susieti ar kitaip naudotis Paslaugomis bet kokiais viešaisiais ar komerciniais tikslais.

6.2.

 Nė viena šių naudojimo sąlygų nuostata neaiškinama kaip licencijos ar teisės naudoti bet kokį atvaizdą, prekės ženklą, paslaugų ženklą ar logotipą, kurie visi yra „Kia Group“ nuosavybė, suteikimas.
„Kia Group“ pasilieka visas teises į nuosavybės teise priklausančią informaciją ar medžiagą, susijusią su paslaugomis, ir įgyvendins šias teises pagal taikomus autorių teisių ir prekės ženklų įstatymus.

7.

Naudotojo įsipareigojimai ir apribojimai

7.1.

Bendrieji įsipareigojimai
Naudodamiesi paslaugomis, privalote laikytis taikomų įstatymų ir gerbti trečiųjų šalių teises.

7.2.

Pareiga informuoti
Jūs privalote informuoti kitus transporto priemonės vairuotojus apie paslaugų suaktyvinimą ir su tuo susijusį duomenų tvarkymą pagal 10.2 skirsnį.

7.3.

Įsipareigojimai transporto priemonės nuosavybės teisės perdavimo atveju
Jei parduodate savo transporto priemonę arba kitaip visam laikui perleidžiate trečiajai šaliai, privalote išjungti paslaugas atitinkamos transporto priemonės Multimedijos sistemoje ir ištrinti transporto priemonėje saugomus duomenis. Tokiu atveju transporto priemonė atjungiama nuo „Kia Connect" Programėlės, tačiau jūsų „Kia“ Paskyros duomenys „Kia Connect“ Programėlėje neištrinami. Tokiu atveju jūs ir „Kia“ turite teisę nutraukti Paslaugų naudojimo sutartį pagal 11.4 skirsnį.

7.4.

Neleistinas naudojimas ir draudžiami veiksmai

7.4.1.

Galite naudotis paslaugomis tik 4.2 skirsnyje nurodytais tikslais ir ribose.

7.4.2.

Paslaugos duomenis galite naudoti tik prisijungdami prie „Kia Connect“ Programėlės ir prijungdami multimedijos sistemą prie „Kia Connect“ Programėlės.

7.4.2.1.

Jums draudžiama
7.4.2.1.1.
bendrinti savo prisijungimo duomenis su kitais savo transporto priemonės naudotojais arba
7.4.2.1.2.
bendrinti savo prisijungimo duomenis su bet kuria trečiąja šalimi, pvz., trečiųjų šalių programėlių ar kitos programinės įrangos teikėjais, arba
7.4.2.1.3.
naudoti savo prisijungimo duomenis, susijusius su ne „Kia“ programine įranga, arba
7.4.2.1.4.
naudoti savo prisijungimo duomenis trečiosios šalies paslaugai prijungti prie, pvz., „Kia“ administratoriaus sąsajos.

7.4.3.

Negalite modifikuoti savo transporto priemonės jokiais būdais (įskaitant techninės ar programinės įrangos modifikavimą arba trečiosios šalies programinės įrangos naudojimą), kurie galėtų įtakoti paslaugų veikimui.

7.4.4.

Multimedijos sistemoje įmontuotą SIM kortelę galite naudoti tik multimedijos sistemoje ir tik norėdami naudotis paslaugomis. Draudžiama iš multimedijos sistemos išimti SIM kortelę arba SIM kortelėje esančią informaciją (pvz., ICCID).
SIM kortelės negalite naudoti
balsui perduoti (įskaitant VoIP);
viešai adresuojamai paskirties vietai pasiekti (t. y. viešo IP adreso), įskaitant, kai naudojamas tarpinis serveris, tinklų sietuvas ar maršruto parinkimas;
jokiais būdais, kuriais siekiama įveikti saugos priemones, nepriklausomai nuo to, ar dėl įsilaužimo sugadinami ar prarandami duomenys, ar ne;
jokiu būdu, kuriam naudojamos paslaugos ar programinė įranga, susijusi su internetu perduodamais pokalbiais, lygiarangių failų dalijimusi, „BitTorrent“ protokolu ar tarpinių serverių tinklu;
tokiu būdu, kuris apima šlamštą, masinių nepageidaujamų el. laiškų ar komercinių pranešimų siuntimą arba atviro SMTP perdavimo palaikymą, ar
bet kokiu būdu, dėl kurio sutrinka tinklas ar paslaugų teikimas.

7.4.5.

Negalima atskleisti SIM kortelės, tinklo, paslaugų ar bet kurios jų sudedamosios dalies lyginamosios analizės ar našumo bandymų rezultatų jokiai trečiajai šaliai.

7.5.

Pažeidimų pasekmės
Pažeidus šiame 7 skyriuje nurodytus įsipareigojimus ir apribojimus, paslaugų teikimas gali būti laikinai sustabdytas. Apie numatomą paslaugų teikimo sustabdymą ir sustabdymo trukmę „Kia“ paprastai praneša iš anksto, išskyrus atvejus, kai būtina nedelsiant sustabdyti paslaugų teikimą, kad būtų išvengta žalos „Kia“, paslaugoms, tinklui ar kitiems klientams. Sustabdymo trukmę „Kia“ nustato savo pagrįsta nuožiūra, atsižvelgdama į pažeidimo rimtumą ir dėl to kylančią riziką „Kia“, paslaugai, tinklui ar kitiems klientams. Jei pažeidimai kartojasi, „Kia“ gali nutraukti sutartį dėl priežasties pagal 11.3 skirsnį.

8.

Aptarnavimo mokestis

8.1.

Nemokamų paslaugų laikotarpis
Jei šiose naudojimo sąlygose dėl atitinkamų paslaugų nenurodyta kitaip, paslaugos teikiamos nemokamai 7 metus konkrečios transporto priemonės (identifikuojamos pagal atitinkamą VIN kodą) naudotojams. Šis 7 metų laikotarpis prasideda tą dieną, kai prasideda transporto priemonės garantinis laikotarpis.
Jei transporto priemonė parduodama nemokamų paslaugų teikimo laikotarpiu ir užregistruojama naujo savininko vardu, naujasis savininkas gali nemokamai naudotis paslaugomis per likusį nemokamų paslaugų teikimo laikotarpį, suaktyvindamas paslaugas savo vardu. Vėlesnis pardavimas ir registracija po pirminio pardavimo neturi įtakos nemokamų paslaugų teikimo laikotarpiui, t. y. nemokamų paslaugų teikimo laikotarpis nenutrūksta ir nepratęsiamas dėl vėlesnio transporto priemonės pardavimo ir (arba) registracijos.

8.2.

Papildomos paslaugos
Pasiliekame teisę ateityje pasiūlyti papildomų paslaugų, kurioms taikomos atskiros naudojimo sąlygos. Tokios papildomos paslaugos gali būti mokamos.

9.

Paslaugų prieinamumas

9.1.

Pasiliekame teisę laikinai arba visam laikui visiškai arba iš dalies išjungti prieigą prie paslaugų, jei tai būtina siekiant užtikrinti paslaugų saugumą ar stabilumą visiems naudotojams arba užtikrinti paslaugų atitiktį privalomiems teisiniams reikalavimams.

9.2.

Paslaugų teikimui ir naudojimui gali būti taikomi apribojimai, atsižvelgiant į dabartinę technikos būklę, nepriklausančią nuo mūsų. Tai ypač susiję su operatorių teikiamų duomenų ryšių prieinamumu. Atskirais atvejais, jeigu tinklas yra neprieinamas, paslaugos gali būti nepasiekiamos, nes negali įvykti būtinas duomenų perdavimas.
Be to, trumpalaikės pajėgumų kliūtys gali atsirasti dėl paslaugų, belaidžio ir fiksuoto ryšio tinklų bei interneto apkrovos piko.

9.3.

Sutrikimai taip pat gali kilti dėl force majeure aplinkybių, įskaitant pandemines ir epidemines ligas, streikų, lokautų ir oficialių nurodymų, taip pat dėl techninių priežasčių ir kitų priemonių (pvz., remonto, techninės priežiūros, programinės įrangos atnaujinimų ir plėtinių), reikalingų mūsų ar atsiuntimo arba išsiuntimo srauto tiekėjų, turinio tiekėjų ir tinklo operatorių sistemoms, kurios yra būtinos tinkamam ar geresniam Paslaugų veikimui.

9.4.

Kai prieiga prie Paslaugų yra išjungta, apribota ar sutrikdyta, kaip aprašyta šiame 9 skirsnyje, susisieksime su jumis kuo anksčiau, kad jus apie tai informuotume ir nurodytume išjungimo, apribojimo ar sutrikdymo priežastis.

10.

Duomenų apsauga

10.1.

Informacija apie tai, kaip mes renkame ir tvarkome duomenis, susijusius su paslaugų teikimu, pateikiama „Kia Connect“ privatumo pranešime, kuris skelbiamas „Kia Connect“ interneto svetainėje https://connect.kia.com/eu/downloads

10.2.

Jūs privalote informuoti visus kitus automobilio naudotojus / vairuotojus, kad paslaugos yra suaktyvintos. Privalote informuoti kitą naudotoją / vairuotoją apie duomenų tvarkymą, aprašytą „Kia Connect“ privatumo pranešime ir apie tai, kad teikiant paslaugas turi būti renkami ir tvarkomi vietos nustatymo duomenys (GPS duomenys).

11.

Terminas, nutraukimas

11.1.

Ši sutartis pradeda galioti nuo tada, kai ją patvirtinate multimedijos sistemoje. Sutartis nustoja galioti pasibaigus nemokamų paslaugų laikotarpiui (žr. 8.1 skirsnį), nebent ji nutraukiama anksčiau pagal šio 11 skirsnio nuostatas.

11.2.

Sutartį dėl paslaugų teikimo, tuo pačiu ir teisės naudotis paslaugomis, bet kuri šalis gali nutraukti bet kuriuo metu, apie tai įspėję prieš vieną mėnesį iki kalendorinio ketvirčio pabaigos.

11.3.

Bet kuri šalis turi teisę nutraukti sutartį dėl svarbių priežasčių. Svarbi priežastis nutraukti sutartį iš „Kia“ pusės atsiranda visų pirma tada, jei pakartotinai pažeidžiamos naudotojo pareigos pagal 7.5 skirsnyje nurodytas būtinas sąlygas.

11.4.

Be to, jei transporto priemonės pirkimo sutartis nutraukiama, atitinkamas prekybos atstovas vėl ją įsigyja ar kitaip atšaukia, jei nutraukiama lizingo sutartis, jei transporto priemonė parduodamas trečiajai šaliai, vagystės atveju, taip pat įvykus nebepataisomai žalai, kiekviena šalis turi teisę nutraukti paslaugas atitinkamos transporto priemonės atžvilgiu.

11.5.

Įstatymuose numatytos sutarties šalių teisės nutraukti sutartį lieka nepakitusios.

12.

Paslaugų pakeitimai; naudojimo sąlygų pakeitimai

12.1.

Paslaugų pakeitimai
„Kia“ pasilieka teisę atlikti pagrįstus paslaugų pakeitimus. Visų pirma, retkarčiais atliekame teisiškai reikalaujamus atnaujinimus, kurie yra pakeitimai, užtikrinantys, kad mūsų paslaugos atitiktų galiojančius įstatymus. Taip pat galime atlikti šiuos savo paslaugų atnaujinimus saugumo sumetimais ir siekdami užtikrinti, kad jie atitiktų numatomus kokybės standartus (pvz., aprašytus skirsnyje „Įstatyminės garantijos“).
Be to, paslaugas galime keisti dėl toliau nurodytų papildomų priežasčių:
siekdami prisitaikyti prie naujų technologijų;
siekdami prisitaikyti prie paslaugų vartotojų skaičiaus padidėjimo ar sumažėjimo;
siekdami prisitaikyti prie importo pakeitimų licencijose ar partnerysčių su trečiosiomis šalimis; ir
kad būtų išvengta piktnaudžiavimo ar žalos.

12.2.

Naudojimo sąlygų pakeitimai
„Kia“ pasiūlys jums pakeisti šias naudojimo sąlygas ne vėliau kaip prieš du mėnesius iki siūlomų naujų naudojimo sąlygų įsigaliojimo, paskelbdama jas „Kia Connect“ Programėlėje ir (arba) transporto priemonės multimedijos sistemoje. Pakeistos naudojimo sąlygos įsigalioja tik tuo atveju, jei su jomis sutinkate paspausdami atitinkamą mygtuką „Sutikti“ programėlėje „Kia Connect“ arba transporto priemonės multimedijos sistemoje.
Jei nesutinkate su siūlomomis pakeistomis naudojimo sąlygomis, pasiliekame teisę nutraukti sutartį apie įspėję prieš 6 savaites iki kalendorinio ketvirčio pabaigos.

13.

Kita informacija

13.1.

Visos „Kia“ ir jūsų sutartys sudaromos vietos ir anglų kalbomis. Po atitinkamos sutarties sudarymo, sutarties tekstą galėsite atsisiųsti rasti adresu https://connect.kia.com/eu/downloads (https://connect.kia.com/eu/downloads ).

13.2.

Šios naudojimo sąlygos yra visas šalių susitarimas dėl Paslaugų naudojimo dalyko ir pakeičia visus ankstesnius rašytinius ar žodinius šalių susitarimus dalyko atžvilgiu.

13.3.

Nukrypstančios, prieštaraujančios ar papildančios jūsų sąlygos taikomos Paslaugų naudojimui tik tuo atveju, jeigu mes aiškiai sutikome raštu.

13.4.

Bet kokie naudojimo sąlygų pakeitimai ir papildymai, taip pat jiems sudaryti būtini pranešimai turi būti tekstine forma (įskaitant el. paštą, faksą), kad būtų galiojantys. Tekstinės formos reikalavimą galima panaikinti tik tekstine forma.

13.5.

Turime teisę visiškai arba iš dalies perleisti savo teises ir pareigas pagal šias naudojimo sąlygas kitam paslaugų teikėjui, apie tai jus įspėję prieš 6 savaites. Tačiau šiuo atveju turite teisę nutraukti šias naudojimo sąlygas per mėnesį nuo raštiško pranešimo, galiojančio tuo metu, kai ketinama šias naudojimo sąlygas perleisti bendrovei, kuri perima „Kia“ poziciją šiose naudojimo sąlygose, gavimo. Rašytiniame pranešime jus aiškiai informuosime apie šią nutraukimo teisę.
Siekiant išvengti abejonių, ši teisė neapriboja jūsų teisės bet kuriuo metu nutraukti naudojimo sąlygas, tuo pačiu ir teisės bet kuriuo metu naudotis paslaugomis, kaip nurodyta 11.2 skirsnyje.

14.

Klientų aptarnavimas / skundai

14.1.

Jei turite klausimų ar skundų, galite susisiekti su mumis 2 skirsnyje nurodytais kontaktais.

14.2.

Europos Komisijos internetinę ginčų sprendimo svetainę, skirtą padėti vartotojams ir prekybininkams spręsti ginčus neteisminiu būdu, galima rasti adresu http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
„Kia“ nedalyvauja ir neprivalo dalyvauti alternatyviose ginčų sprendimo procedūrose prieš alternatyvaus ginčų sprendimo subjektą vartotojams.

15.

Instrukcijos dėl Paslaugų ir Patobulinimų pirkimo atsisakymo teisės
Jei esate vartotojas (t.y. fizinis asmuo, pateikiantis užsakymą, kurio tikslas negali būti susietas su jūsų komercine ar savarankiška profesine veikla), jūs turite teisę atsisakyti sutarties pagal įstatymų numatytas nuostatas, susijusias su šia paslaugų teikimo sutartimi ir bet kokiais Patobulinimų pirkimo susitarimais (žr. 5 skyrių)

15.1.

Atsisakymo teisė
Jūs turite teisę atsisakyti šios sutarties nenurodydami priežasties per keturioliką dienų.
Atsisakymo teisės galiojimo laikotarpis baigiasi praėjus 14 dienų nuo sutarties sudarymo dienos.
Norėdami pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties turite pranešti mums, „Kia Connect GmbH“, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurtas prie Maino, telefono numeris: +49 800 777304, el. pašto adresas: support@kia-connect.eu, neatšaukiamu pareiškimu (pvz., paštu ar el. paštu išsiųstu laišku).
Galite pasinaudoti (neprivaloma) pridedama pavyzdine atsisakymo forma. Taip pat galite užpildyti ir pateikti pavyzdinę elektroninę atsisakymo formą ar kitokį neatšaukiamą pareiškimą mūsų interneto svetainės puslapyje https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form. Jei pasirinksite pastarąjį variantą, mes nedelsdami susisieksime su jumis naudodami patvarią laikmeną (pvz., el. paštu), kad patvirtintume atsisakymo gavimą.
Norint pasinaudoti atsisakymo teise jos galiojimo laikotarpiu, jums užtenka išsiųsti pranešimą, kad įgyvendinate savo teisę atsisakyti sutarties, prieš pasibaigiant atsisakymo teisės galiojimo laikotarpiui.

15.2.

Atsisakymo poveikis
Jei atsisakysite šios sutarties, mes turėsime grąžinti jums visus iš jūsų gautus mokėjimus, įskaitant pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, atsiradusias jums pasirinkus kitokį pristatymo būdą nei mūsų siūlomas mažiausiai kainuojantis standartinis pristatymo būdas), nepagrįstai neatidėliodami ir, bet kuriuo atveju, ne vėliau nei per 14 dienų nuo dienos, kai mums buvo pranešta apie jūsų sprendimą atsisakyti šios sutarties.
Toks grąžinimas bus įvykdytas mokėjimo būdu, kurį naudojote atlikdami pirmą mokėjimą, jei nesusitarta kitaip. Bet kuriuo atveju, jums nereikės sumokėti jokių su tokiu grąžinimu susijusių mokesčių.

15.3.

SVARBI PASTABA: teisės atsisakyti sutarties pasibaigimas
Atsisakymo teisė netenka galios skaitmeninio turinio tiekimo sutarčių, pagal kurias skaitmeninis turinys nėra tiekiamas patvariojoje laikmenoje, atveju, esant šioms sąlygoms:

15.3.1.

sutartis neįpareigoja vartotojo sumokėti kainą po to, kai „Kia“ pradėjo vykdyti sutartį;

15.3.2.

sutartis jus įpareigoja sumokėti kainą, kai
„Kia“ pradėjo vykdyti sutartį,
iš anksto suteikėte aiškiai išreikštą sutikimą, kad „Kia“ pradėtų vykdyti sutartį prieš pasibaigiant sutarties atsisakymo laikotarpiui,
patvirtinote, kad suteikdami sutikimą pagal b) skirsnį jūs netenkate atsisakymo teisės prasidėjus sutarties vykdymui, ir
„Kia“ jums pateikė patvirtinimą pagal Vokietijos civilinio kodekso 312f dalį (Bürgerliches Gesetzbuch, „BGB“). 

15.4.

Pavyzdinė atsisakymo forma
Pavyzdinė atsisakymo forma
(užpildykite ir pateikite šią formą, jei pageidaujate atsisakyti sutarties)
Kia Connect GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Vokietija, el. pašto adresas: support@kia-connect.eu:
Aš (mes) (*) pranešu (-ame), kad aš (mes) (*) atsisakau savo (*) sutarties dėl toliau nurodytų paslaugų teikimo (*),
Užsakymo data (*) / gavimo data (*),
Vartotojo (-ų) vardas (-i), pavardė (-s),
Vartotojo (-ų) adresas (-i),
Vartotojo (-ų) parašas (-i) (tik jei pateikiama popierinė šios formos versija),
Data
 (*) Nereikalingą išbraukti.

16.

Įstatyminė garantija už trūkumus
Jei esate vartotojas, turite teisę į teisės aktuose numatytas teises dėl atsakomybės už prekių ar skaitmeninių produktų trūkumus bei papildomas teises, apibrėžtas šiose naudojimo sąlygose. Įstatymuose numatytos teisės į atsakomybę už trūkumus baigiasi praėjus dvejiems metams nuo atitinkamo skaitmeninio produkto pateikimo; nepertraukiamo tiekimo atveju pretenzijos baigiasi ne anksčiau kaip po 12 mėnesių nuo pristatymo laikotarpio pabaigos.

17.

Atsakomybė
Toliau numatyta atsakomybė taikoma atsižvelgiant į šalį, kurioje yra jūsų gyvenamoji vieta:
17.1 Austrija
„Kia“ netaikoma jokia kita atsakomybė, išskyrus (1) atsakomybę už didelį neatsargumą ar tyčią ir (2) atsakomybę už sukeltą sveikatos sužalojimą ar gyvybės atėmimą, esant kaltei.
17.2 Belgija
17.2.1  Taikomų įstatymų leidžiama apimtimi „Kia“ sutartinė ir nesutartinė atsakomybė už nuostolius ir žalą, atsiradusią dėl Paslaugų teikimo ar dėl Paslaugų teikimo vėlavimo ar pertraukimo, neatsižvelgiant į jos teisinį pagrindą (nesvarbu, ar pagal garantiją, sutartį, deliktą, neatsargumą ar kitką, įskaitant už nematomus / paslėptus defektus), ribojama šitaip: (a) „Kia“ turi atlyginti tokio tipo sutartims būdingą numatomą žalą dėl esminių sutartinių įsipareigojimų pažeidimo; (b) „Kia“ neatsako už bet kokių neesminių sutartinių įsipareigojimų pažeidimą ar už bet kokį paprastai neatsargų bet kokios kitos taikomos rūpestingumo pareigos pažeidimą; ir (c) „Kia“ neatsako už jokią specialią, netiesioginę ar pasekminę žalą, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, naudos, duomenų, pelno, santaupų, galimybių, reputacijos praradimą, taip pat už trečiųjų šalių reikalavimus (net jeigu „Kia“ buvo pranešta apie tokios žalos galimybę). 17.2.2 Minėti atsakomybės apribojimai netaikomi (i) jokiai privalomai įstatyminei atsakomybei (pvz., atsakomybei už produktus su trūkumais), (ii) atsakomybei už sveikatos sužalojimus ar gyvybės atėmimą, sukeltą bet kokiais „Kia“ veiksmais ar neveikimu, (iii) bet kokiai atsakomybei už sukčiavimą ar didelį neatsargumą, ar iv) bet kokiai kitai atsakomybei, kurios pagal įstatymus negalima apriboti ar panaikinti. Be to, tokie atsakomybės apribojimai netaikomi, jeigu ir tokia apimtimi, kokia „Kia“ prisiėmė specialią garantiją.
17.3 Čekijos Respublika
17.3.1 „Kia“ sutartinė ir įstatyminė atsakomybė už žalą, atsiradusią dėl paprasto neatsargumo, neatsižvelgiant į jos teisinį pagrindą, ribojama šitaip: a) „Kia“ turi atlyginti tokio tipo sutartims būdingą numatomą žalą dėl esminių sutartinių įsipareigojimų pažeidimo; b) „Kia“ neatsako už jokią netiesioginę žalą, kuri gali atsirasti dėl Paslaugų naudojimo.17.3.2 Minėti atsakomybės apribojimai netaikomi jokiai privalomai įstatyminei atsakomybei, ypač atsakomybei už didelį neatsargumą ar tyčią, padarytą prigimtinėms asmens teisėms, ar atsakomybei už produktus su trūkumais. Be to, tokie atsakomybės apribojimai netaikomi silpnesnių šalių atžvilgiu, kaip apibrėžta Čekijos civilinio kodekso 433 (2) skirsnyje, ir jeigu ir tokia apimtimi, kokia „Kia“ prisiėmė specialią garantiją. 17.3.3   17.3.1 ir 17.3.2 skirsniai atitinkamai taikomi „Kia“ atsakomybei už bereikalingas išlaidas. 17.3.4 Jūs privalote imtis pagrįstų priemonių žalai išvengti ir sumažinti.
17.4 Prancūzija
17.4.1  „Kia“ sutartinė atsakomybė už žalą, atsiradusią dėl paprasto neatsargumo, ribojama šitaip: (a) „Kia“ turi atlyginti tokio tipo sutartims būdingą numatomą žalą dėl esminių sutartinių įsipareigojimų pažeidimo; (b) „Kia“ neatsako už jokią netiesioginę žalą, kuri gali atsirasti dėl Paslaugų naudojimo; (c) „Kia“ neatsako už jokią žalą, atsiradusią dėl force majeure įvykio (t. y. įvykio, nepriklausančio nuo „Kia“ valios, ir kurio nebuvo galima pagrįstai numatyti sutarties sudarymo metu). 17.4.2 Minėti atsakomybės apribojimai netaikomi jokiai privalomai įstatyminei atsakomybei, ypač atsakomybei už didelį neatsargumą ir (ar) tyčią, atsakomybei už produktus su trūkumais ir atsakomybei už sveikatos sužalojimą. Be to, tokie atsakomybės apribojimai netaikomi, jeigu ir tokia apimtimi, kokia „Kia“ prisiėmė specialią garantiją. 17.4.3   ir 17.4.1 ir 17.4.2 skirsniai atitinkamai taikomi „Kia“ atsakomybei už bereikalingas išlaidas.
17.5 Vokietija
17.5.1  „Kia“ atsako pagal teisės aktų nuostatas už „Kia“, jos teisėtų atstovų, vadovaujančių darbuotojų ar kitų netiesioginių agentų tyčią ir didelį neatsargumą. Tas pats taikoma ir garantijos pažeidimo (pvz., pagal Vokietijos civilinio kodekso („Bürgerliches Gesetzbuch“) 444 arba 639 straipsnius) ar kitos griežtos atsakomybės atveju, taip pat pretenzijų pagal atsakomybės už gaminį įstatymą arba žalos gyvybei, sveikatai ar kūno sužalojimo atveju. 17.5.2 Paprasto neatsargumo atveju „Kia“ atsako tik tiek, kiek netaikomas 17.5.1 punktą, už esminių sutartinių įsipareigojimų pažeidimą, t. y. tokių įsipareigojimų, kurių įvykdymas visų pirma leidžia tinkamai įvykdyti sutartį ir kurių įvykdymu klientas galėjo pasikliauti arba kurių kaltas neįvykdymas kelia grėsmę sutarties tikslo pasiekimui, tačiau šiuo atveju jų dydis ribojamas iš anksto numatomos, paprastai atsirandančios žalos, kurios atsiradimo „Kia“ turėjo tikėtis sutarties sudarymo metu dėl tuo metu žinomų aplinkybių. 17.5.3   Jūs privalote imtis pagrįstų priemonių žalai išvengti ir sumažinti. 17.5.4 „Kia“ neatsako už įspėjimų apie greičio matuoklius / pavojingas zonas, draudžiamų pagal Vokietijos kelių eismo įstatymo („StVO“) 23 straipsnio 1c dalį, naudojimą (žr. 15 skyrių). 17.5.5 „TomTom Global Content B.V.“ neatsako už įspėjimų apie greičio matuoklius / pavojingas zonas, draudžiamų pagal Vokietijos kelių eismo įstatymo („StVO“) 23 straipsnio 1c dalį, naudojimą (žr. 15 skyrių). 17.5.6 „HERE Europe B.V.“ neatsako už įspėjimų apie greičio matuoklius / pavojingas zonas, draudžiamų pagal Vokietijos kelių eismo įstatymo („StVO“) 23 straipsnio 1c dalį, naudojimą. „Kia“ jums pateikė patvirtinimą pagal Vokietijos civilinio kodekso 312f dalį (Bürgerliches Gesetzbuch, „BGB“). 
17.6 Vengrija
17.6.1  Taikomų įstatymų leidžiama apimtimi „Kia“ sutartinė ir nesutartinė atsakomybė už nuostolius ir žalą, atsiradusią dėl Paslaugų teikimo ar dėl Paslaugų teikimo vėlavimo ar pertraukimo, neatsižvelgiant į jos teisinį pagrindą (nesvarbu, ar pagal garantiją, sutartį, deliktą, neatsargumą ar kitką, įskaitant už nematomus / paslėptus defektus), ribojama šitaip: (a) „Kia“ turi atlyginti tokio tipo sutartims būdingą numatomą žalą dėl esminių sutartinių įsipareigojimų pažeidimo; (b) „Kia“ neatsako už bet kokių neesminių sutartinių įsipareigojimų pažeidimą ar už bet kokį paprastai neatsargų bet kokios kitos taikomos rūpestingumo pareigos pažeidimą; ir (c) „Kia“ neatsako už jokią specialią, netiesioginę ar pasekminę žalą, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, naudos, duomenų, pelno, santaupų, galimybių, reputacijos praradimą, taip pat už trečiųjų šalių reikalavimus (net jeigu „Kia“ buvo pranešta apie tokios žalos galimybę). 17.6.2 Minėti atsakomybės apribojimai netaikomi, jeigu ir tokia apimtimi, kokia „Kia“ prisiėmė specialią garantiją. Nė viena šių Naudojimo sąlygų nuostata neapriboja ir nepanaikina „Kia“ atsakomybės už (i) gyvybės atėmimą ar sveikatos sužalojimą dėl „Kia“ ar „Kia“ darbuotojų ar atstovų neatsargumo; (ii) tyčią; (iii) įsipareigojimų pagal viešosios tvarkos taisykles pažeidimą, ir (iv) bet kuriuo kitu atveju, kai „Kia“ atsakomybė negali būti ribojama ar panaikinama pagal taikomus įstatymus.
17.7 Italija
17.7.1  „Kia“ atsakomybė už žalą, atsiradusią dėl paprasto neatsargumo, ribojama šitaip: (a) „Kia“ turi atlyginti tokio tipo sutartims būdingą numatomą žalą dėl esminių sutartinių įsipareigojimų pažeidimo; (b)    „Kia“ neatsako už bet kokį paprastai neatsargų bet kokios kitos taikomos rūpestingumo pareigos pažeidimą. (c)   Minėti atsakomybės apribojimai netaikomi, jeigu ir tokia apimtimi, kokia „Kia“ prisiėmė specialią garantiją. Nė viena šių Naudojimo sąlygų nuostata neapriboja ir nepanaikina „Kia“ atsakomybės už (i) gyvybės atėmimą ar sveikatos sužalojimą dėl „Kia“ ar „Kia“ darbuotojų ar atstovų neatsargumo; (ii) didelį neatsargumą ar tyčią; (iii) įsipareigojimų pagal viešosios tvarkos taisykles pažeidimą, ir (iv) bet kuriuo kitu atveju, kai „Kia“ atsakomybė negali būti ribojama ar panaikinama pagal taikomus įstatymus. 17.7.2   17.7.1 skirsniai atitinkamai taikomi „Kia“ atsakomybei už bereikalingas išlaidas. 17.7.3 Jūs privalote imtis pagrįstų priemonių žalai išvengti ir sumažinti.
17.8 Nyderlandai
17.8.1  Pagal taikomus privalomus įstatymus leidžiama apimtimi, „Kia“ jokiu būdu neatsako už jokią žalą, atsiradusią dėl paslaugų teikimo ar pačių paslaugų teikimo sutarties ar dėl jos. Tai, kas pasakyta, netaikoma, jei atsakomybė kyla dėl didelio „Kia“ vadovybės neatsargumo ar tyčios. 17.8.2 Jūs privalote imtis pagrįstų priemonių žalai išvengti ir sumažinti.
17.9 Norvegija
17.9.1  „Kia“ sutartinė ir įstatyminė atsakomybė už žalą, atsiradusią dėl paprasto neatsargumo, neatsižvelgiant į jos teisinį pagrindą, ribojama šitaip: (a) „Kia“ turi atlyginti tokio tipo sutartims būdingą numatomą žalą dėl esminių sutartinių įsipareigojimų pažeidimo; (b) „Kia“ neatsako už bet kokį paprastai neatsargų bet kokios kitos taikomos rūpestingumo pareigos pažeidimą; (c) „Kia“ atsakomybė apribojama 5 000 Norvegijos kronų už įvykį. 17.9.2 Minėti atsakomybės apribojimai netaikomi jokiai privalomai įstatyminei atsakomybei, įskaitant atsakomybę pagal Norvegijos atsakomybės už produktus įstatymą. Be to, tokie atsakomybės apribojimai netaikomi, jeigu ir tokia apimtimi, kokia „Kia“ prisiėmė specialią garantiją.
17.10 Lenkija
17.10.1 „Kia“ neatsako už faktinius nuostolius ir (ar) pelno praradimą, išskyrus tuos atvejus, kai juos sukelia „Kia“ tyčia. 17.10.2 Minėti atsakomybės apribojimai netaikomi jokiai privalomai įstatyminei atsakomybei, ypač atsakomybei už tyčia, atsakomybei pagal Lenkijos atsakomybės už produktus įstatymą (Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów), atsakomybei dėl pavojingų produktų pagal Lenkijos civilinį kodeksą (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny) ir atsakomybei už kaltai sukeltus sveikatos sužalojimus.
17.11 Airijos Respublika
17.11.1 „Kia“ atsako jums už numatomus „Kia“ sukeltus nuostolius ir žalą. Jeigu „Kia“ nesilaiko šių Naudojimo sąlygų, „Kia“ yra atsakinga už jūsų patirtus nuostolius ar žalą, kurią galima numatyti tuo atveju, jeigu „Kia“ pažeistų šią sutartį arba mes nesielgtume pagrįstai rūpestingai ir kompetentingai, tačiau mes neatsakome už jokius nenumatomus nuostolius ar žalą. Nuostoliai ar žala yra numatomi, jeigu yra akivaizdu, kad jie atsiras, arba jeigu sutarties sudarymo metu mes ir jūs žinojome, kad jie gali atsirasti. 17.11.2 „Kia“ jokiu būdu nepanaikina ir neapriboja savo atsakomybės prieš jus, kai tai yra neteisėta. Tai apima atsakomybę už gyvybės atėmimą ar sveikatos sužalojimą dėl „Kia“, jos darbuotojų, atstovų ar subrangovų neatsargumo arba už sukčiavimą ar apgaulingą klaidinimą. 17.11.3 „ Kia“ neatsako už verslo nuostolius. Mes teikiame Paslaugas tik asmeniniam naudojimui. Jeigu produktus naudojate bet kokiais komerciniais, verslo ar perpardavimo tikslais, „Kia“ nebus atsakinga už pelno praradimą, verslo praradimą, verslo pertraukimą ar verslo galimybių praradimą.
17.12 Slovakija
17.12.1 Slovakijos taikomų įstatymų leidžiama apimtimi „Kia“ sutartinė ir įstatyminė atsakomybė už žalą (ypač už faktinius nuostolius ir pelno praradimą), neatsižvelgiant į jos teisinį pagrindą, yra ribojama. „Kia“ atsako už žalą daugiausiai tokia suma, kurią „Kia“ numatė arba kurią „Kia“ galėjo numatyti kaip galimą „Kia“ įsipareigojimo pažeidimo pasekmę sutarties sudarymo metu, atsižvelgiant į visus faktus, kuriuos „Kia“ žinojo arba turėjo žinoti elgdamasi deramai atsargiai. 17.12.2 Minėti atsakomybės apribojimai netaikomi jokiai privalomai įstatyminei atsakomybei, tokie atsakomybės apribojimai netaikomi, jeigu ir tokia apimtimi, kokia „Kia“ prisiėmė specialią garantiją. 17.12.3 Jūs privalote imtis pagrįstų priemonių žalai išvengti ir sumažinti.
17.13 Ispanija
17.13.1 „Kia“ neriboja savo privalomos įstatyminės atsakomybės, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, atsakomybę už tyčia ir atsakomybę už kaltai sukeltus sveikatos sužalojimus. 17.13.2  17.13.1 skirsnis atitinkamai taikomas „Kia“ atsakomybei už bereikalingas išlaidas.
17.14 Švedija
17.14.1 „Kia“ neatsako už tiesioginius ar netiesioginius nuostolius ar žalą, išskyrus tuos atvejus, kai „Kia“ sukėlė nuostolių ar žalą tyčia ar dėl didelio neatsargumo. 14.2 Minėti atsakomybės apribojimai netaikomi jokiai privalomai įstatyminei atsakomybei, ypač atsakomybei už tyčia, atsakomybei pagal Švedijos atsakomybės už produktus įstatymą (Produktansvarslagen) ir atsakomybei už kaltai sukeltus sveikatos sužalojimus. Be to, tokie atsakomybės apribojimai netaikomi, jeigu ir tokia apimtimi, kokia „Kia“ prisiėmė specialią garantiją. 17.14.3  17.14.1 ir 17.14.2 skirsniai atitinkamai taikomi „Kia“ atsakomybei už bereikalingas išlaidas. 14.4 Jūs privalote imtis pagrįstų priemonių žalai išvengti ir sumažinti.
17.15 JK 
17.15.1 „Kia“ atsako jums už numatomus „Kia“ sukeltus nuostolius ir žalą. Jeigu „Kia“ nesilaiko šių Naudojimo sąlygų, „Kia“ yra atsakinga už jūsų patirtus nuostolius ar žalą, kurią galima numatyti tuo atveju, jeigu „Kia“ pažeistų šią sutartį arba mes nesielgtume pagrįstai rūpestingai ir kompetentingai, tačiau mes neatsakome už jokius nenumatomus nuostolius ar žalą. Nuostoliai ar žala yra numatomi, jeigu yra akivaizdu, kad jie atsiras, arba jeigu sutarties sudarymo metu mes ir jūs žinojome, kad jie gali atsirasti.17.15.2 „Kia“ jokiu būdu nepanaikina ir neapriboja savo atsakomybės jums, kai tai yra neteisėta. Tai apima atsakomybę už gyvybės atėmimą ar sveikatos sužalojimą dėl „Kia“, jos darbuotojų, atstovų ar subrangovų neatsargumo arba už sukčiavimą ar apgaulingą klaidinimą, už jūsų teisių, susijusių su Paslaugomis, pažeidimą, įskaitant teisę gauti pagrįstai kompetentingai ir rūpestingai teikiamas Paslaugas. 17.15.3 „Kia“ neatsako už verslo nuostolius. Mes teikiame Paslaugas tik asmeniniam naudojimui. Jeigu produktus naudojate bet kokiais komerciniais, verslo ar perpardavimo tikslais, „Kia“ nebus atsakinga už pelno praradimą, verslo praradimą, verslo pertraukimą ar verslo galimybių praradimą.

18.

Vietos įstatymų pakeitimai
Toliau lentelėje pateikti konkretūs vietos teisės pakeitimai, taikomi atsižvelgiant į šalį, kurioje yra jūsų gyvenamoji vieta.
Belgija
6. skirsnio 1 skirsnio paskutinis sakinys keičiamas šitaip: Neapribojant privalomų teisių pagal taikomus įstatymus, be išankstinio mūsų leidimo negalite atkurti (visiškai ar iš dalies), perduoti (elektroninėmis priemonėmis ar kitaip), modifikuoti, rodyti, perduoti iš naujo, licencijuoti, susieti ar kitaip naudotis Paslaugomis bet kokiais viešaisiais ar komerciniais tikslais.
13.5 skirsnio 1 pastraipa keičiama šitaip: turime teisę visiškai arba iš dalies perleisti savo teises ir pareigas pagal šią sutartį kitam paslaugų teikėjui, apie tai prieš 6 savaites jus įspėję, be jūsų patvirtinimo, jeigu toks perleidimas nesumažina jūsų kaip vartotojo garantijų.
15 skirsnis keičiamas šitaip: jūs aiškiai sutinkate, kad sutartis pradedama vykdyti, gavus jūsų patvirtinimą, tą dieną, kai įregistruojate Kia paskyrą (jeigu naudojama "Kia Connect" Programėlė), ir sutinkate su šiomis Naudojimo sąlygomis, todėl pripažįstate, kad netenkate teisės atsisakyti sutarties pagal Belgijos ekonomikos teisės kodekso VI.53,13 straipsnį.
Čekijos Respublika
14.2 skirsnis panaikinamas ir pakeičiamas šitaip: Jeigu esate vartotojas, išskyrus ieškinio pateikimą Čekijos teismuose ar kitoje jurisdikcijoje, jeigu tai leidžiama pagal taikomus įstatymus, jūs taip pat turite teisę alternatyviai išspręsti vartotojų ginčą, kylantį iš šios sutarties, kuriai taikomos Naudojimo sąlygos, arba susijusį su ja, patvirtintoje alternatyvaus ginčų sprendimo institucijoje. Dabartinį patvirtintų alternatyvaus ginčų sprendimo institucijų sąrašą ir daugiau informacijos apie taikomą alternatyvaus ginčų sprendimo procedūrą galite rasti Čekijos prekybos inspekcijos svetainėje: https://www.adr.coi.cz. Taip pat galite internetu pateikti skundą alternatyviam ginčų sprendimui naudodamiesi internetine ginčų sprendimo (ODR) platforma, kurią rasite čia: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
15 skirsnis panaikinamas ir pakeičiamas šitaip: pripažįstate ir aiškiai sutinkate, kad, jums patvirtinus, sutarties dėl Paslaugų teikimo vykdymas prasideda nuo tos dienos, kai sutinkate su šiomis Naudojimosi sąlygomis, todėl pripažįstate, kad prarandate teisę atsisakyti sutarties pagal Čekijos civilinio kodekso 1837 (l) skirsnį.
Vengrija
Šios Naudojimo sąlygos sudarytos elektronine forma. Naudojimo sąlygos bus sudarytos, kai paspaudus mygtuką „SUTINKU“, bus įjungtos Paslaugos. Naudojimo sąlygos nėra laikomos sudarytomis raštu, galėsite jas išsaugoti, naudoti bei atkurti savo duomenų laikmenoje ar elektroninėje laikmenoje. Prieš pateikdami bet kokį teisiškai įpareigojantį pareiškimą, pateiksime technines priemones įvesties klaidoms nustatyti ir ištaisyti elektroniniu būdu.
14.2 skirsnis jums netaikomas, jeigu esate vartotojas.
Nyderlandai
12.1 skirsnis papildomas šitaip: „Kia“ pasilieka teisę atlikti pagrįstus Naudojimo sąlygų ir (ar) Paslaugų pakeitimus. Jus informuosime apie bet kokius šių Naudojimo sąlygų ir (ar) Paslaugų pakeitimus. Bet koks toks pakeitimas įsigalioja po 6 savaičių nuo tada, kai gaunate tokį pranešimą.
Lenkija 
15 skirsnis panaikinamas ir pakeičiamas šitaip: jūs neturite teisės atsisakyti sutarties. Tai taikoma net ir tuo atveju, jei jūs esate vartotojas, nes "Kia Connect" Programėlės ir bet kokių Paslaugų naudojimas yra skaitmeninio turinio, kurio „Kia“ neužfiksuoja patvarioje laikmenoje, teikimas jums. Jeigu esate vartotojas, pripažįstate ir sutinkate, kad parsisiuntę "Kia Connect" Programėlę „Kia“ nedelsiant pradėtų vykdyti sutartį, o neturite teisės atsisakyti sutarties.
Šis dokumentas yra „Kia“ informacinis turtas, kurį saugo atitinkami įstatymai ir teisės aktai.