Documente juridice Kia Connect

KIA CONNECT NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

 1. Introducere
 2. Operator
 3. Responsabilul cu protecția datelor
 4. Scopuri, temeiuri legale și categorii de date cu caracter personal
 5. Aplicația Kia Connect
 6. Unitatea de bord și Serviciile In-car
 7. Actualzări OTA (over-the-air)
 8. Upgrade-uri
 9. Kia Connect Store și Procesul de achiziție
 10. Procesarea plăților
 11. Alte activități de prelucrare
 12. Drepturile dumneavoastră
 13. Destinatari și categorii de destinatari
 14. Transfer de date transfrontalier
 15. Perioada de stocare
 16. Securitatea datelor
 17. Modul offline (modem oprit)
 18. Actualizări
 19. Definiții
 20. Amendamente aduse conform legislației locale
Ne actualizăm Termenii de utilizare și Declarația privind protecția datelor. Versiunea actualizată a Termenilor de utilizare și a Declarației privind protecția datelor va intra în vigoare pe 5 octombrie 2023 pentru clienții existenți. După această dată, va trebui să vă exprimați acordul cu privire la Termenii de utilizare și să luați cunoștință de Declarația privind protecția datelor pentru a putea folosi în continuare serviciile noastre. Utilizarea serviciilor noastre începând cu această dată va face obiectul Declarației actualizate privind protecția datelor.
Notă cu privire la actualizările Declarației privind protecția datelor: Am reorganizat și modificat Declarația privind protecția datelor pentru a reflecta modificările pe care le-am adus Termenilor de utilizare și pentru a clarifica mai bine modul în care colectăm, utilizăm și divulgăm datele dvs. cu caracter personal. Modificările includ în special următoarele:
Adăugarea unei descrieri a activităților noastre de prelucrare în legătură cu serviciile noi și cele existente (Comanda de la distanță a portbagajului din față, Precondiționarea de la distanță a bateriei, Controlul de la distanță al luminilor, Controlul de la distanță al claxonului și luminilor, Cheia digitală, Planificatorul de rută VE, PDI Live îmbunătățit, Identificarea muzicii, Streamingul de muzică) (cf. Secțiunilor 5 și 6.
Adăugarea unei descrieri a activităților noastre de prelucrare în legătură cu actualizările over-the-air (OTA) ale sistemului vehiculului (Secțiunea 7.2).
Oferirea de informații cu privire la activitățile noastre de prelucrare și adăugarea unei descrieri a acestora în legătură cu achiziționarea de upgrade-uri din Kia Connect Store și cu procesul de plată aferent (Secțiunile 8 - 10).
Adăugarea unei descrieri a activităților noastre de prelucrare în legătură cu feedbackul privind satisfacția legată de rută și reclamele în funcție de locație (Secțiunile 11.5 și 11.6).
Vă recomandăm să citiți integral versiunea actualizată a Termenilor de utilizare, respectiv a Declarației privind protecția datelor. Aceste versiuni actualizate pot fi descărcate de pe https://connect.kia.com/eu/downloads.
Declarație privind protecția datelor
Ultima actualizare: 24 octombrie 2023

1.

Introducere
Această Declarație privind protecția datelor („Declarație privind protecția datelor”) a Kia Connect GmbH („Kia”, „noi” sau „nouă”), cu număr de înregistrare HRB 112541, se aplică colectării și prelucrării datelor cu caracter personal în legătură cu furnizarea serviciilor noastre prin aplicația noastră („Aplicația Kia Connect”) și prin intermediul unității de bord a vehiculului relevant („Unitatea de bord”, împreună, "Serviciile") și se adresează clienților noștri („dvs.”, „a dvs.”) care folosesc aceste servicii.
In plus față de Servicii, Kia poate propune achiziționarea anumitor funcții pe care clienții săi să le folosească în vehiculul lor, cum ar fi upgrade-urile sau alte add-on-uri pentru software-ul vehiculului clientului (“Upgrade-uri”). Această Declarație privind protecția datelor oferă de asemenea anumite informații despre prelucrarea datelor cu caracter personal în legătură cu achiziționarea acestor Upgrade-uri.
Kia tratează cu multă seriozitate problema protecției datelor dvs. cu caracter personal și a confidențialității şi vă va prelucra datele cu caracter personal numai în conformitate cu RGPD și cu alte legi aplicabile privind protecția și confidențialitatea datelor.
Aveți în vedere că pe lângă această Declarație privind protecția datelor, atunci când este cazul, vă putem informa separat cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, de exemplu, prin formulare de consimțământ sau prin note distincte referitoare la protecția datelor.

2.

Operator

2.1.

Cu excepția cazurilor în care este stipulat altfel în mod expres, Kia Connect GmbH este operatorul datelor cu caracter personal colectate și prelucrate așa cum se menționează în prezenta Declarație privind protecția datelor.

2.2.

Dacă aveți întrebări despre prezenta notă privind protecția datelor, prelucrarea datelor dvs. personale de către noi sau dacă vreți să vă exercitați oricare dintre drepturile pe care le aveți, ne puteți contacta la:
Kia Connect GmbH Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Germania
e-mail: info@kia-connect.eu.
Puteți folosi și formularul nostru de contact, disponibil aici: https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/
De asemenea, puteți lua legătura și cu responsabilul nostru cu protecția datelor, ale cărui date de contact sunt oferite în secțiunea 3, de mai jos.

3.

Responsabilul cu protecția datelor
Am numit un responsabil extern cu protecția datelor (RPD). Îl puteți contacta la:
Kia Connect GmbH
Data Protection Officer
Theodor-Heuss-Allee 11
60486 Frankfurt am Main, Germany  
Email: dpo@kia-connect.eu

4.

Scopuri, temeiuri legale și categorii de date cu caracter personal
Detalii cu privire la scopurile și la temeiurile legale pentru prelucrarea de către noi a datelor dvs. cu caracter personal și categoriile de date cu caracter personal pe care le putem prelucra sunt prevăzute în Secțiunile 5-11, de mai jos.
Vă rugăm să rețineți că prelucrăm date cu caracter personal doar în limitele permise de lege și în măsura în care este necesar pentru scopul relevant.
Scopuri
Vom prelucra datele dvs. cu caracter personal în principal în scopul de a încheia cu dvs. contractul referitor la furnizarea Serviciilor și la achiziționarea Upgrade-urilor („Termenii de utilizare Kia Connect”) și în scopul de a executa contractul. Detalii suplimentare despre Servicii și Upgrade-uri vă sunt puse la dispoziţie în cadrul Termenilor de utilizare Kia Connect.
De asemenea, putem prelucra datele dvs. cu caracter personal în alte scopuri, menționate în Secțiunile 5-11, de mai jos.
De exemplu, aceasta poate include prelucrarea datelor cu caracter personal pentru următoarele scopuri: (i) de a comunica cu dvs.; (ii) de marketing direct sau; (iii) pentru a analiza datele relevante în scopul îmbunătățirii Serviciilor noastre, pentru a dezvolta o nouă mobilitate și noi produse și/sau servicii legate de mobilitate și/sau pentru a ne asigura că produsele sau serviciile relevante pot fi furnizate în siguranță.
În scopurile menționate la (iii), vom putea analiza datele pe baza modelelor statistice și matematice. Mai mult, putem prelucra datele dvs. cu caracter personal în scopul respectării legilor aplicabile sau a altor obligații legale (de exemplu, divulgarea datelor cu caracter personal relevante către instanțe sau către organele de urmărire penală) ori dacă v-am informat separat cu privire la astfel de scopuri.
Temeiuri legale
În general, în legătură cu Serviciile și Upgrade-urile, colectăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal: (i) pentru a face demersuri cu privire la cererea dvs. anterior încheierii contractului („încheierea contractului”) sau în măsura în care este necesar pentru executarea contractului nostru cu dvs. (art. 6 (1) b) RGPD) ori (ii) în măsura în care prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de noi sau de o parte terță (art. 6 (1) f) RGPD).
În ceea ce privește anumite activități de prelucrare, putem prelucra datele dvs. cu caracter personal: (i) în măsura necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale ce ne revine (art. 6 (1) c) RGPD) sau (ii) dacă am obținut consimțământul dvs. prealabil pentru prelucrarea relevantă a datelor dvs. cu caracter personal pentru un scop anume (art. 6 (1) a) RGPD).
Surse
Cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres în prezenta Declarație privind protecția datelor, datele cu caracter personal enumerate în Secțiunile 5-11 de mai jos ne sunt furnizate direct de dvs. (de exemplu, prin introducerea anumitor date cu caracter personal în aplicația Kia Connect) sau sunt colectate direct din vehiculul dvs. (de exemplu, prin senzorii săi și aplicațiile conexe așa cum sunt făcute accesibile prin intermediul unității de bord).
Dreptul dvs. de a nu furniza datele dvs. cu caracter personal
În general, aveți dreptul de a nu ne furniza datele dvs. cu caracter personal. Cu toate acestea, în unele cazuri (de ex., pentru utilizarea anumitor Servicii), e posibil să vă solicităm anumite date cu caracter personal pentru a putea prelucra solicitarea dvs. sau pentru a furniza Serviciile sau Upgrade-urile relevante. Vă vom informa corespunzător cu privire la datele cu caracter personal necesare.
Utilizarea vehiculului sau a Serviciilor de către o terță parte
Detaliile privind activităţile noastre de prelucrare a datelor, așa cum sunt prevăzute în această Declarație privind protecția datelor, se aplică și în cazul utilizării vehiculului relevant de către o terță parte. Cu toate acestea, în general, prelucrarea datelor de către Kia se bazează pe datele legate de vehicul, așa cum sunt descrise în prezenta Declarație privind protecția datelor.
Prin urmare, Kia nu poate identifica persoana relevantă care conduce mașina dacă aceasta nu este conectată cu profilul său personal sau dacă nu sunt furnizați alți factori de identificare referitori la persoana relevantă.
Termenii de utilizare Kia Connect vă cer să informați alți utilizatori/șoferi ai vehiculului cu privire la: (i) activarea Serviciilor; (ii) activitățile de prelucrare a datelor, astfel cum sunt descrise în prezenta Declarație privind protecția datelor; și (iii) faptul că Serviciile necesită colectarea și prelucrarea datelor privind localizarea (datelor GPS).
Vă rugăm să aveți în vedere că dacă o altă persoană utilizează aplicația Kia Connect și este conectată la același vehicul ca dvs. (consultați Secțiunea 4.1.2 din Termenii de utilizare Kia Connect pentru mai multe detalii despre partajarea vehiculului), atunci și acea persoană poate vedea datele de localizare ale vehiculului în contul său din aplicația Kia Connect (folosind serviciul „Găsește-mi mașina”), chiar dacă dvs. folosiți vehiculul la momentul respectiv. Deși respectiva persoană nu poate accesa traseele dvs. în timp real, ar putea totuși să vadă poziția în timp real a vehiculului.

5.

Aplicația Kia Connect

5.1.

Înregistrarea și autentificarea

5.1.1.

Procesul de înregistrare pentru Aplicația Kia Connect: Pentru utilizarea Aplicației Kia Connect, trebuie să vă înregistrați și să creați un „Cont Kia”. Contul Kia este necesar și în vederea înregistrării pentru alte servicii furnizate de membrii din Europa ai grupului Kia sau de anumite părți terțe din Europa. Detalii despre prelucrarea de către noi a datelor dvs. cu caracter personal în legătură cu Contul Kia sunt oferite într-o declarație separată privind protecția datelor, care este accesibilă aici: https://connect.kia.com/eu/kia-account-docs/.
Trebuie de asemenea să acceptați Termenii de Utlizare ai Kia Connect.
Pentru stabilirea legăturii dintre dispozitivul utilizatorului final (cum ar fi un smartphone), pe care este instalată Aplicația Kia Connect, și respectivul vehicul este necesară verificarea.
În acest scop, sunt prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: numărul de identificare a vehiculului (VIN), adresa de e-mail, numele, parola, formula de adresare, data nașterii, numărul de telefon mobil, țara, limba preferată, PIN-ul de verificare, ID-ul mașinii, codul de activare, faptul că ați acceptat Termenii de utilizare ai Kia Connect.
Temei legal: Prelucrarea este necesară pentru executarea contractului pe care l-ați încheiat cu noi sau pentru încheierea contractului cu noi (art. 6 (1) b) RGPD).

5.1.2.

Procesul de logare: Pentru utilizarea Serviciilor prin Aplicația Kia Connect sau pentru a achiziționa Upgrade-uri, trebuie să vă logați în Aplicația Kia Connect. După autentificare, puteți să vă adăugați și să ștergeți vehiculele Kia și să utilizați Serviciile sau să achiziționați Upgrade-uri în mod corespunzător. 
În acest scop, sunt prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: adresa de e-mail și parola.
Temei legal: Prelucrarea este necesară pentru executarea contractului pe care l-ați încheiat cu noi (art. 6 (1) b) RGPD).

5.2.

Controlul de la distanță și monitorizarea

5.2.1.

Controlul de la distanță al sistemului de climatizare: Acest Serviciu vă permite să controlați de la distanță și să programați aerul condiționat al vehiculului dvs. electric, inclusiv funcțiile de dezghețare, folosind Aplicația Kia Connect.
În acest scop, sunt prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: numărul de identificare a vehiculului (VIN), ID-ul mașinii, marcajul privind data și ora, datele GPS, informații odometru, informații privind starea vehiculului (starea climatizării, starea motorului, starea deschis/închis a ușilor/portbagajului, geamurilor și capotei).
Temei legal: Prelucrarea este necesară pentru executarea contractului pe care l-ați încheiat cu noi (art. 6 (1) b) RGPD).

5.2.2.

Încărcarea de la distanță (numai pentru vehicule electrice și vehicule hibride plug-in): Acest Serviciu vă permite să inițiați și să opriți de la distanță încărcarea bateriei vehiculului electric și a bateriei unui vehicul hibrid plug-in, precum și să programați încărcarea folosind Aplicația Kia Connect.
În acest scop, sunt prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: numărul de identificare a vehiculului (VIN), ID-ul mașinii, marcajul privind data și ora, datele GPS, informații odometru, informații privind starea vehiculului (starea climatizării, starea motorului, starea deschis/închis a portierelor, portbagajului, geamurilor și capotei, presiunea în anvelope, starea uleiului de frână/motor, informații privind încărcarea, informații privind încărcarea de rezervă, timpul de încărcare, informații privind tipul fișei de încărcare).
Temei legal: Prelucrarea este necesară pentru executarea contractului pe care l-ați încheiat cu noi (art. 6 (1) b) RGPD).

5.2.3.

Controlul de la distanță al ușilor: Acest Serviciu vă permite să blocați/deblocați de la distanță ușile vehiculului prin anumite interfețe de care dispune utilizatorul. Veți putea să blocați sau să deblocați toate ușile. Pentru siguranță și securitate la utilizarea acestui Serviciu, acesta va verifica mai multe condiții preliminare. Serviciul poate fi de ajutor atunci când nu vă puteți aminti dacă ați încuiat corect vehiculul, permițând blocarea de la distanță a ușilor.
În acest scop, sunt prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: numărul de identificare a vehiculului (VIN), ID-ul mașinii, marcajul privind data și ora, datele GPS, informații odometru, informații privind starea vehiculului (starea climatizării, starea motorului, starea deschis/închis a portierelor, portbagajului, geamurilor și capotei, presiunea în anvelope, starea cutiei de viteze/scaunului, nivelul de combustibil, starea uleiului de frână/motor). 
Temei legal: Prelucrarea este necesară pentru executarea contractului pe care l-ați încheiat cu noi (art. 6 (1) b) RGPD).

5.2.4.

Configurarea de la distanță a vehiculului, Backup-ul profilului și RestaurareaAcest Serviciu vă permite să verificați și să modificați setările vehiculului din Aplicația Kia Connect. De asemenea, puteți realiza un backup al informațiilor privind setările, pe care să-l utilizați pentru vehiculul dvs. 
În acest scop, sunt prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: numărul de identificare a vehiculului (VIN), ID-ul mașinii, numărul de telefon al utilizatorului, codul de autentificare prin SMS, codul PIN al utilizatorului, ora raportului, informații privind configurarea vehiculului, informații privind configurarea sistemului, informații privind configurarea navigației, informații privind punctul de interes al navigației (PDI), fotografia de profil (dacă este furnizată).
Temei legal: Prelucrarea este necesară pentru executarea contractului pe care l-ați încheiat cu noi (art. 6 (1) b) RGPD).

5.2.5.

Scaune încălzite și ventilate de la distanță (numai pentru vehicule electrice): Serviciul vă permite să controlați de la distanță încălzirea și ventilația scaunelor față și spate ale vehiculului dvs. electric.
În acest scop, sunt prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: numărul de identificare a vehiculului (VIN), ID mașină, ID SIM, marcajul privind data și ora, informații privind starea vehiculului (informații privind starea motorului și a cutiei de viteze, informații privind starea portierelor, a capotei, a portbagajului și a trapei plafonului, informații privind starea încălzirii, a ventilației și a aerului condiționat (HVAC), informații privind starea bateriei, combustibilul și distanța rămasă de parcurs până la terminarea combustibilului (DTE), informații privind starea fluidelor (lichidul de parbriz și uleiul de frână), informații privind starea anvelopelor, farurilor, a smart key, starea vehiculului electric (EV)).
Baza legală: Prelucrarea este necesară pentru executarea contractului pe care l-ați încheiat cu noi (art. 6 (1) b) GDPR).

5.2.6.

Controlul de la distanță al geamului: Serviciul vă permite să controlați de la distanță geamurile vehiculului dvs. 
În acest scop, sunt prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: numărul de identificare a vehiculului (VIN), ID mașină, ID SIM, marcajul privind data şi ora, informații privind starea vehiculului (informații privind starea motorului și a cutiei de viteze, informații privind starea portierelor, a capotei, a portbagajului și a trapei plafonului, informații privind starea încălzirii, a ventilației și a aerului condiționat (HVAC), informații privind starea bateriei, a combustibilului și distanța rămasă de parcurs până la terminarea combustibilului (DTE), informații privind starea fluidelor (lichidul de parbriz și uleiul de frână), informații privind starea anvelopelor, farurilor, smart key, starea vehiculului electric (EV)).
Baza legală: Prelucrarea este necesară pentru executarea contractului pe care l-ați încheiat cu noi (art. 6 (1) b) GDPR).

5.2.7.

Controlul de la distanță al luminilor de avarie: Acest Serviciu vă permite să opriți de la distanță luminile de avarie. 
În acest scop, sunt prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: numărul de identificare a vehiculului (VIN), ID-ul mașinii, ID SIM, marcajul privind data și ora, informații privind starea vehiculului (informații privind starea farurilor spate, starea luminilor de avarie, starea motorului și a cutiei de viteze, informații privind starea portierelor, a capotei, a portbagajului și a trapei plafonului, informații privind starea încălzirii, a ventilației și a aerului condiționat (HVAC), informații privind starea bateriei, a combustibilului și distanța rămasă de parcurs până la terminarea combustibilului (DTE), informații privind starea fluidelor (lichidul de parbriz și uleiul de frână), informații privind anvelopele, farurile, cheia smart și starea vehiculului electric (VE)).
Temei legal: Prelucrarea este necesară pentru executarea contractului pe care l-ați încheiat cu noi (art. 6 (1) b) RGPD).

5.2.8.

Controlul de la distanță al ușii de încărcare: Serviciul vă permite să controlați de la distanță ușa de încărcare a vehiculului dvs.
În acest scop, sunt prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: numărul de identificare a vehiculului (VIN), ID-ul mașinii, ID SIM, marcajul privind data și ora, informații privind starea vehiculului (informații privind starea ușii de încărcare, informații privind starea motorului și a cutiei de vitezei, informații privind starea portierelor, a capotei, a portbagajului și a trapei plafonului, informații privind starea încălzirii, a ventilației și a aerului condiționat (HVAC), informații privind starea bateriei, a combustibilului și distanța rămasă de parcurs până la terminarea combustibilului (DTE), informații privind starea fluidelor (lichidul de parbriz și uleiul de frână), informații privind starea anvelopelor, a farurilor, a smart key și privind starea vehiculului electric (EV)).
Baza legală: Prelucrarea este necesară pentru executarea contractului pe care l-ați încheiat cu noi (art. 6 (1) b) GDPR).

5.2.9.

Controlul de la distanță al portbagajului din față: Acest Serviciu vă permite să deschideți de la distanță prin Aplicația Kia Connect portbagajul din față al vehiculului.
În acest scop, sunt prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: numărul de identificare a vehiculului (VIN), ID-ul mașinii, marcajul privind data și ora, datele GPS, informații odometru, informații privind starea vehiculului (starea aerului condiționat, starea motorului, starea deschis/închis a portierelor, portbagajului, geamurilor și capotei, presiunea în anvelope, starea cutiei de viteze/scaunului, nivelul de combustibil, starea uleiului de frână/motor), verificarea disponibilității pentru controlul de la distanță al portbagajului din față.
Temei legal: Prelucrarea este necesară pentru executarea contractului pe care l-ați încheiat cu noi (art. 6 (1) b) RGPD).

5.2.10.

Precondiționarea de la distanță a bateriei: Acest Serviciu vă permite să porniți și să opriți de la distanță prin Aplicația Kia Connect precondiționarea bateriei unui vehicul electric.
În acest scop, sunt prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: numărul de identificare a vehiculului (VIN), ID-ul mașinii, marcajul privind data și ora, datele GPS, informații odometru, informații privind starea vehiculului (starea climatizării, starea motorului, starea deschis/închis a portierelor, portbagajului, geamurilor și capotei, presiunea în anvelope, starea cutiei de viteze/scaunului, nivelul de combustibil, starea uleiului de frână/motor; starea pornit/oprit a precondiționării bateriei), verificarea disponibilității precondiționării de la distanță a bateriei.
Temei legal: Prelucrarea este necesară pentru executarea contractului pe care l-ați încheiat cu noi (art. 6 (1) b) RGPD).

5.2.11.

Controlul de la distanță al luminilor: Acest Serviciu vă permite să activați prin Aplicația Kia Connect pentru o scurtă perioadă aprinderea intermitentă a luminilor de avarie.
În acest scop, sunt prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: numărul de identificare a vehiculului (VIN), ID-ul mașinii, ID SIM, marcajul privind data și ora, informații privind starea vehiculului (informații privind starea farurilor spate, starea luminilor de avarie, starea motorului și a cutiei de viteze, informații privind starea portierelor, a capotei, a portbagajului și a trapei plafonului, informații privind starea încălzirii, a ventilației și a aerului condiționat (HVAC), informații privind starea bateriei, a combustibilului și distanța rămasă de parcurs până la terminarea combustibilului (DTE), informații privind starea fluidelor (lichidul de parbriz și uleiul de frână), informații privind anvelopele, farurile, cheia smart și starea vehiculului electric (EV)).
Temei legal: Prelucrarea este necesară pentru executarea contractului pe care l-ați încheiat cu noi (art. 6 (1) b) RGPD).

5.2.12.

Controlul de la distanță al claxonului și al luminilor: Acest Serviciu vă permite să activați prin Aplicația Kia Connect pentru o scurtă perioadă aprinderea intermitentă a luminilor de avarie și claxonul.
În acest scop, sunt prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: numărul de identificare a vehiculului (VIN), ID-ul mașinii, ID SIM, marcajul privind data și ora, informații privind starea vehiculului (informații privind starea farurilor spate, starea luminilor de avarie, starea motorului și a cutiei de viteze, informații privind starea portierelor, a capotei, a portbagajului și a trapei plafonului, informații privind starea încălzirii, a ventilației și a aerului condiționat (HVAC), informații privind starea bateriei, a combustibilului și distanța rămasă de parcurs până la terminarea combustibilului (DTE), informații privind starea fluidelor (lichidul de parbriz și uleiul de frână), informații privind anvelopele, farurile, cheia Smart și starea vehiculului electric (EV)).
Temei legal: Prelucrarea este necesară pentru executarea contractului pe care l-ați încheiat cu noi (art. 6 (1) b) RGPD).

5.3.

Servicii de geolocație de la distanță

5.3.1.

Trimite PDI către mașină: Cu acest serviciu, puteți trimite un punct de interes (PDI) către sistemul de navigație al vehiculului, ceea ce vă permite să folosiți PDI (de ex., ca destinație privind planificarea traseului) de îndată ce este pus contactul vehiculului.
În acest scop, sunt prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: numărul de identificare a vehiculului (VIN), ID-ul mașinii, marcajul privind data și ora, datele GPS, informații privind punctele de interes (PDI), cuvântul de căutare, setarea limbii pe smartphone.
Baza legală: Prelucrarea este necesară pentru executarea contractului pe care l-ați încheiat cu noi (art. 6 (1) b) GDPR).

5.3.2.

Găsește-mi mașina și Deplasare pe prima distanță: Acest Serviciu vă permite să localizați vehiculul și să vă deplasați spre el folosind smartphone-ul. Locația vehiculului va fi afișată în Aplicația Kia Connect. Vă rugăm să aveți în vedere că dacă o altă persoană utilizează aplicația Kia Connect și este conectată la același vehicul ca dvs. (consultați Secțiunea 4.1.2 din Termenii de utilizare Kia Connect pentru mai multe detalii despre partajarea vehiculului), atunci și acea persoană poate vedea datele de localizare ale vehiculului în contul său din aplicația Kia Connect (folosind serviciul „Găsește-mi mașina”), chiar dacă dvs. folosiți vehiculul la momentul respectiv. Deși acea persoană nu poate accesa traseele dvs. în timp real, ar putea totuși să vadă poziția în timp real a vehiculului.
În acest scop, sunt prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: numărul de identificare a vehiculului (VIN), ID-ul mașinii, ID SIM, adresa, numele, informații privind locația utilizatorului și a vehiculului, informații privind punctul de pe traseu, data, ora, marcajul temporal și viteza.
Temei legal: Prelucrarea este necesară pentru executarea contractului pe care l-ați încheiat cu noi (art. 6 (1) b) RGPD).

5.3.3.

Deplasările mele: Serviciul oferă un tablou (pentru ultimele 90 de zile) cu fiecare deplasare, menționând data și ora, viteza medie și maximă, distanța parcursă și timpul de mers.
În acest scop, sunt prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: numărul de identificare a vehiculului (VIN), ID-ul mașinii, marcajul privind data și ora, datele GPS, informații privind cursa (distanța de deplasare, viteza medie, viteza maximă, consumul total de combustibil, consumul total de putere, consumul electric total, durata cursei, timpul de încălzire, kilometrajul mediu).
Baza legală: Prelucrarea este necesară pentru executarea contractului pe care l-ați încheiat cu noi (art. 6 (1) b) GDPR).

5.3.4.

Deplasare pe ultima distanță: Serviciul vă permite să continuați deplasarea către destinație cu ajutorul smartphone-ului, după parcarea vehiculului. 
În acest scop, sunt prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: numărul de identificare a vehiculului (VIN), ID-ul mașinii, ID SIM, adresa, numele, informații privind locația utilizatorului și a vehiculului, informații privind punctul de pe traseu, durata, viteza.
Baza legală: Prelucrarea este necesară pentru executarea contractului pe care l-ați încheiat cu noi (art. 6 (1) b) GDPR).

5.4.

Informații privind vehiculul

5.4.1.

Starea autovehiculului: Serviciul vă prezintă în Aplicația Kia Connect următoarele informații privind vehiculul:
Starea portierelor
Starea ușii de încărcare
Starea portbagajului/capotei
Starea climatizării
Starea de încărcare a bateriei, starea fișei de încărcare, starea de încărcare (numai pentru vehicule electrice)
Nivelul de combustibil (doar pentru vehicule cu combustibil/hibride)
Încălzirea în scaun și starea ventilației
Starea geamurilor
Starea trapei plafonului
Starea bateriei de 12 V
Starea farurilor
În acest scop, sunt prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: numărul de identificare a vehiculului (VIN), ID-ul mașinii, ID SIM, marcajul privind data și ora, date GPS, informații odometru, informații privind starea vehiculului (informații privind starea motorului și a cutiei de viteze, informații privind starea portierelor, a capotei, a portbagajului și a trapei plafonului, informații privind starea încălzirii, a ventilației și a aerului condiționat (HVAC), informații privind starea bateriei, a combustibilului și distanța rămasă de parcurs până la terminarea combustibilului (DTE), informații privind starea fluidelor (lichidul de parbriz și uleiul de frână), informații privind starea anvelopelor, a farurilor, a smart key, starea vehiculului electric (EV)).
Baza legală: Prelucrarea este necesară pentru executarea contractului pe care l-ați încheiat cu noi (art. 6 (1) b) GDPR).

5.4.2.

Raportul vehiculului: În Aplicația Kia Connect, primiți un raport care cuprinde informații despre diagnoza vehiculului și despre modurile de a conduce (numărul de porniri ale vehiculului, distanța de deplasare și timpul de condus/de mers în gol). Acesta vă permite să fiți informat atât despre problemele care necesită lucrări de întreținere sau reparații, cât și despre gravitatea problemei, despre urgența reparațiilor/lucrărilor de întreținere și despre acțiunile recomandate.
În acest scop, sunt prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: numărul de identificare a vehiculului (VIN), ID-ul mașinii, marcajul privind data și ora, datele GPS, informații privind starea vehiculului (starea motorului), informații privind tipul de condus (informații privind viteza vehiculului - viteza maximă și medie -, informații privind starea accelerației, distanța parcursă, informații privind consumul bateriei - pentru vehiculele electrice).
Temei legal: Prelucrarea este necesară pentru executarea contractului pe care l-ați încheiat cu noi (art. 6 (1) b) RGPD).

5.4.3.

Diagnoza vehiculului: Furnizarea unui serviciu de diagnoză automată. Atunci când puneți contactul, vehiculul efectuează automat o scanare de diagnoză (Cod de eroare la diagnoză („DTC”)). Dacă se detectează o defecțiune, veți primi un mesaj în care este explicată defecțiunea detectată, gravitatea acesteia și acțiunea recomandată.
În acest scop, sunt prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: numărul de identificare a vehiculului (VIN), ID-ul mașinii, marcajul privind data și ora, datele GPS, informații odometru, rezultatele scanării DTC, informații privind starea vehiculului (starea aerului condiționat, starea motorului, starea deschis/închis a portierelor, portbagajului, geamurilor, capotei, presiunea în anvelope, starea cutiei de viteze/scaunului, nivelul de combustibil, starea uleiului de frână/motor, starea bateriei).
Temei legal: Prelucrarea este necesară pentru executarea contractului pe care l-ați încheiat cu noi (art. 6 (1) b) RGPD).

5.4.4.

Consumul de energie (doar la vehicule electrice): Acest serviciu vă permite să vizualizați în Aplicația Kia Connect informații despre consumul de energie, consumul mediu de energie, distanța de deplasare și recuperarea energiei.
În acest scop, sunt prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: numărul de identificare a vehiculului (VIN), ID-ul mașinii, marcajul privind data şi ora, citirea cumulată a odometrului, consum total de putere (consum putere motor, consum putere instalație de climatizare, consum putere dispozitiv electric, informații privind puterea necesară întreținerii bateriei, informații despre puterea regenerată).
Baza legală: Prelucrarea este necesară pentru executarea contractului pe care l-ați încheiat cu noi (art. 6 (1) b) GDPR).

5.5.

Alerte și securitate

5.5.1.

Alerta vehiculului: De fiecare dată când un geam este deschis atunci când este oprit motorul, veți primi un mesaj de notificare afișat în Aplicația Kia Connect.
În acest scop, sunt prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: numărul de identificare a vehiculului (VIN), ID-ul mașinii, ID SIM, marcajul privind data și ora, date GPS, informații odometru, informații privind starea vehiculului (informații privind starea motorului și a cutiei de viteze, informații privind starea portierelor, a capotei, a portbagajului și a trapei plafonului, informații privind starea încălzirii, a ventilației și a aerului condiționat (HVAC), informații privind starea bateriei, a combustibilului și distanța rămasă de parcurs până la terminarea combustibilului (DTE), informații privind starea fluidelor (lichidul de parbriz și uleiul de frână), informații privind starea anvelopelor, a farurilor, a smart key, starea vehiculului electric (EV)).
Baza legală: Prelucrarea este necesară pentru executarea contractului pe care l-ați încheiat cu noi (art. 6 (1) b) GDPR).

5.5.2.

Alarmă în caz de furt (numai pentru vehiculele echipate cu un sistem de alarmă în caz de furt): Oricând se declanșează alarma în caz de furt, veți primi un mesaj de notificare afișat în Aplicația Kia Connect.
În acest scop, sunt prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: numărul de identificare a vehiculului (VIN), ID-ul mașinii, marcajul privind data și ora, datele GPS, informații odometru, informații privind starea vehiculului (starea aerului condiționat, starea motorului, starea deschis/închis a portierelor, portbagajului, geamurilor și capotei, presiunea în anvelope, starea cutiei de viteze/scaunului, nivelul de combustibil, starea uleiului de frână/motor).
Temei legal: Prelucrarea este necesară pentru executarea contractului pe care l-ați încheiat cu noi (art. 6 (1) b) RGPD).

5.5.3.

Alarmă privind descărcarea bateriei: Dacă nivelul de încărcare a bateriei de 12 V coboară sub o anumită limită, un mesaj de notificare va fi afișat în Aplicația Kia Connect. 
În acest scop, sunt prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: numărul de identificare a vehiculului (VIN), ID-ul mașinii, ID SIM, starea bateriei, tipul alertei privind starea vehiculului.
Baza legală: Prelucrarea este necesară pentru executarea contractului pe care l-ați încheiat cu noi (art. 6 (1) b) GDPR).

5.5.4.

Alarmă privind pasagerii din spate: Dacă este detectată o mișcare pe scaunul din spate, iar vehiculul este în treapta de parcare, veți primi un mesaj de notificare afișat în Aplicația Kia Connect.
În acest scop, sunt prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: numărul de identificare a vehiculului (VIN), ID-ul mașinii, ID SIM, marcajul privind data şi ora, date GPS, informații odometru, informații privind starea vehiculului (informații privind starea motorului și a cutiei de viteze, informații privind starea portierelor, a capotei, a portbagajului și a trapei plafonului, informații privind starea încălzirii, a ventilației și a aerului condiționat (HVAC), informații privind starea bateriei, a combustibilului și distanța rămasă de parcurs până la terminarea combustibilului (DTE), informații privind starea fluidelor (lichidul de parbriz și uleiul de frână), informații privind starea anvelopelor, a farurilor, a smart key, starea vehiculului electric (EV)). 
Baza legală: Prelucrarea este necesară pentru executarea contractului pe care l-ați încheiat cu noi (art. 6 (1) b) GDPR).

5.5.5.

Alarmă privind mersul în gol: Dacă vehiculul se află în treapta de parcare în timp ce motorul funcționează și o portieră este deschisă, veți primi un mesaj de notificare afișat în Aplicația Kia Connect. 
În acest scop, sunt prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: numărul de identificare a vehiculului (VIN), ID-ul mașinii, ID SIM, marcajul privind data și ora, date GPS, informații odometru, informații privind starea vehiculului (informații privind starea motorului și a cutiei de viteze, informații privind starea portierelor, a capotei, a portbagajului și a trapei plafonului, informații privind starea încălzirii, a ventilației și a aerului condiționat (HVAC), informații privind starea bateriei, a combustibilului și distanța rămasă de parcurs până la terminarea combustibilului (DTE), informații privind starea fluidelor (lichidul de parbriz și uleiul de frână), informații privind starea anvelopelor, a farurilor, a smart key, starea vehiculului electric (EV)).
Baza legală: Prelucrarea este necesară pentru executarea contractului pe care l-ați încheiat cu noi (art. 6 (1) b) GDPR).

5.5.6.

Sistem de avertizare și monitorizare pentru bateria de înaltă tensiune (numai pentru vehicule electrice): Starea bateriei de înaltă tensiune este monitorizată. Ori de câte ori se detectează o defecțiune, veți primi un mesaj de notificare afișat în Aplicația Kia Connect și la Unitatea de bord.
În acest scop, sunt prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: Starea aerului condiționat, a motorului, a portierelor/portbagajului/capotei/trapei plafonului/geamurilor, temperatura aerului, starea funcției de dezghețare, starea de încărcare, starea încălzirii volanului, a încălzirii oglinzilor laterale/a lunetei, a presiunii în anvelope, a bateriei de 12 V, a lămpii indicatoare pentru funcționare defectuoasă, starea bateriei cheii Smart, a nivelului de combustibil, starea lichidului de parbriz, a lămpii de avertizare privind uleiul de frână, a modului de repaus, timpul, alertă timp de așteptare la distanță, stare alertă sistem stop&go, informații privind starea farurilor spate, starea luminilor de avarie.
Temei legal: Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de noi, dar și de clienții noștri și de alte părți terțe (art. 6 (1) f) RGPD). Interesele legitime sunt: asigurarea unei furnizări și funcționări corespunzătoare a Serviciilor noastre, furnizarea de Servicii și de produse sigure către clienții noștri și cei ai grupului Kia, protejarea sănătății și vieții clienților noștri, protejarea proprietății clienților noștri și protejarea sănătății, vieții și proprietății altor persoane aflate în vehicul sau în preajma acestuia.

5.6.

Monitorizarea utilizării de la distanță

5.6.1.

Modul de parcare asistată de valet: Acest Serviciu vă permite să monitorizați în Aplicaţia Kia Connect locația vehiculului, momentul în care motorul a fost oprit ultima dată, timpul de conducere, distanța de conducere și viteza maximă.
În acest scop, sunt prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: Identificatori unici (de exemplu, numărul de identificare a vehiculului (VIN)), informații despre starea modului de parcare asistată de valet (starea de activare, momentul de pornire și cel de oprire al modului de parcare asistată de valet, timpul de rulare, timpul de condus, durata de funcționare la mers în gol, viteza maximă, distanța de rulare), indicatorii vehiculului (locație, viteză, timp, precizie, direcție).
Temei legal: Prelucrarea este necesară pentru executarea contractului pe care l-ați încheiat cu noi (art. 6 (1) b) RGPD).

5.6.2.

Alertă valet: Acest serviciu vă permite să primiți notificări în Aplicația Kia Connect atunci când vehiculul dvs. depășește limita selectată de distanță, viteza limită și limita de timp de mers în gol pe care le-ați presetat în aplicație. Distanța permisă pentru deplasare se calculează de la locația unde alerta a fost activată.
În acest scop, sunt prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: Numărul de identificare a vehiculului (VIN), marcajul privind data şi ora, datele GPS, informații privind starea alertei valet (stare activare, momentul de pornire și cel de oprire al modului valet, timpul de rulare, timpul de condus, durata de funcționare la mers în gol, viteza maximă, distanța de rulare), indicatorii vehiculului (locație, viteză, timp, precizie, direcție), limita distanței selectate, limita vitezei selectate, limita de timp selectată la mers în gol.
Baza legală: Prelucrarea este necesară pentru executarea contractului pe care l-ați încheiat cu noi (art. 6 (1) b) GDPR).

5.6.3.

Alertă de delimitare geografică: Acest serviciu vă permite să primiți notificări în Aplicația Kia Connect în cazul în care vehiculul dvs. părăsește zona permisă sau intră într-una interzisă. Din Aplicația Kia Connect, puteți seta limitele zonei permise și ale zonelor interzise.
În acest scop, sunt prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: Numărul de identificare a vehiculului (VIN), marcajul privind data și ora, datele GPS, informații privind starea alertei de delimitare geografică (stare activare, momentul de pornire și cel de oprire al alertei de delimitare geografică, timpul de rulare, timpul de condus, durata de funcționare la mers în gol, viteza maximă, distanța de rulare), indicatorii vehiculului (locație, viteză, timp, precizie, direcție), perimetrele permise selectate, zonele interzise selectate.
Baza legală: Prelucrarea este necesară pentru executarea contractului pe care l-ați încheiat cu noi (art. 6 (1) b) GDPR).

5.6.4.

Alertă de viteză: Când este activat în unitatea de bord, acest serviciu vă permite să primiți notificări în aplicația Kia Connect în cazul în care vehiculul dvs. depășește limita de viteză pe care ați presetat-o în aplicația Kia Connect.
În acest scop, sunt prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: Numărul de identificare a vehiculului (VIN), marcajul privind data şi ora, datele GPS, informații privind starea alertei de viteză (stare activare, momentul de pornire și cel de oprire al alertei de viteză, timpul de rulare, timpul de condus, durata de funcționare la mers în gol, viteza maximă, distanța de rulare), indicatorii vehiculului (locație, viteză, timp, precizie, direcție), limita selectată de viteză.
Baza legală: Prelucrarea este necesară pentru executarea contractului pe care l-ați încheiat cu noi (art. 6 (1) b) GDPR).

5.6.5.

Alertă de limită de timp: Acest serviciu vă permite să primiți notificări în Aplicația Kia Connect în cazul în care vehiculul dvs. depășește intervalul de timp pe care l-ați presetat în aplicație.
În acest scop, sunt prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: Numărul de identificare a vehiculului (VIN), marcajul privind data şi ora, datele GPS, informații privind starea alertei de limită de timp (stare activare, momentul de pornire și cel de oprire al alertei de viteză, timpul de rulare, timpul de condus, durata de funcționare la mers în gol, viteza maximă, distanța de rulare), indicatorii vehiculului (locație, viteză, timp, precizie, direcție), intervalele de timp selectate.
Baza legală: Prelucrarea este necesară pentru executarea contractului pe care l-ați încheiat cu noi (art. 6 (1) b) GDPR).

5.6.6.

Alertă la mers în gol: Acest serviciu vă permite să primiți notificări în Aplicația Kia Connect în cazul în care vehiculul dvs. a depășit limita de timp de mers în gol pe care ați presetat-o în aplicație.
În acest scop, sunt prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: Numărul de identificare a vehiculului (VIN), marcajul privind data și ora, datele GPS, informații privind starea alertei la mers în gol (stare activare, momentul de pornire și cel de oprire al alertei de mers în gol, timpul de rulare, timpul de condus, durata de funcționare la mers în gol, viteza maximă, distanța de rulare), indicatorii vehiculului (locație, viteză, timp, precizie, direcție), limita de timp selectată pentru mers în gol.
Baza legală: Prelucrarea este necesară pentru executarea contractului pe care l-ați încheiat cu noi (art. 6 (1) b) GDPR).

5.7.

Informații privind dealerul preferat
Acest serviciu vă permite să vă sincronizați informațiile privind „Dealerul preferat” între site-ul MyKia și aplicația MyKia, pe de o parte, și Aplicația Kia Connect, pe de alta. Sincronizarea este opțională și trebuie activată pentru a putea fi folosită. Dacă alegeți să nu sincronizați informațiile despre „Dealerul preferat”, funcția „Dealerul preferat” va continua să fie disponibilă în Aplicația Kia Connect, dar informațiile afișate pot diferi de cele disponibile în MyKia.
În acest scop, sunt prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: numărul de identificare a vehiculului (VIN), adresa de e-mail, UUID, numele dealerului, datele de contact ale dealerului, informații privind dealerul, programul de lucru al dealerului.
Temei legal: Prelucrarea este necesară pentru executarea contractului pe care l-ați încheiat cu noi (art. 6 (1) b) RGPD).

5.8.

Cheia digitală
Acest Serviciu vă permite să vă folosiți smartphone-ul pentru a efectua servicii precum blocarea și deblocarea vehiculului, activarea climatizării vehiculului sau pornirea vehiculului (doar din interiorul vehiculului), prin intermediul funcției integrate cu bandă ultralargă (ultra-wideband - “UWB”) și funcției integrate de comunicare în câmp apropiat (near-field-communication - NFC) a smartphone-ului dvs. Vă permite să partajați și să gestionați Cheia digitală cu mai multe dispozitive, de exemplu, ale membrilor familiei și prietenilor. Vă rugăm să rețineți că atunci când folosiți acest Serviciu se transferă date între dispozitivul mobil inteligent și vehiculul care folosește funcția UWB sau NFC. Aceste date nu ne sunt transmise și nouă. 
În acest scop, sunt prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: informații privind utilizatorul (ID-ul de utilizator, numele de profil, adresa de e-mail, numărul de telefon), informațiile dispozitivului inteligent (cum ar fi ID-ul dispozitivului, numele dispozitivului, tipurile de dispozitiv, versiunea sistemului de operare, versiunea aplicației), informații privind Cheia digitală (cum ar fi ID-ul Cheii digitale, starea Cheii digitale, tipul Cheii digitale, autorizarea accesului/profilul de acces, ID-ul vehiculului, ID-ul cheilor FOB fizice, numărul de chei partajate); pentru Cheile digitale partajate: informații suplimentare precum momentul de începere și de încetare (sau un termen fix) a utilizării Cheii digitale, numele utilizatorului/utilizatorilor Cheii digitale partajate, politica de autentificare a utilizatorului/profilul de autorizare specificate de dvs., informațiile de diagnosticare (codurile de eroare) și informațiile privind starea vehiculului.
Temei legal: Prelucrarea este necesară pentru executarea contractului pe care l-ați încheiat cu noi (art. 6 (1) b) RGPD).

5.9.

Harta meniului Acasă și bara de căutare
Harta meniului Acasă vă permite să vă vizualizați locația curentă. Bara de căutare a meniului Acasă vă permite să căutați puncte de interes (PDI).
În acest scop, sunt prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: datele GPS, cuvântul de căutare, setarea limbii pe smartphone.
Baza legală: Prelucrarea este necesară pentru executarea contractului pe care l-ați încheiat cu noi (art. 6 (1) b) GDPR).

5.10.

Utilizarea Touch ID și Face ID (iOS) sau a amprentei și a recunoașterii faciale (Android)
Pentru deblocare, puteți utiliza anumite funcții ale Aplicației Kia Connect cu Touch ID sau Face ID (iOS) ori amprentă și recunoaștere facială (Android). Datele dvs. biometrice sunt salvate numai local pe smartphone-ul dvs., nu ne sunt transmise și nouă. De aceea, noi nu putem accesa aceste date. Doar informația dacă verificarea datelor biometrice a avut succes este transmisă Aplicației Kia Connect cu ajutorul unei funcții de sistem a smartphone-ului dvs. Puteți opri oricând utilizarea Touch ID, a Face ID (iOS) sau a amprentei și a recunoașterii faciale (Android) din setările corespunzătoare din smartphone-ul dvs.
În acest scop, sunt prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: informația dacă verificarea datelor biometrice a avut succes.
Baza legală: Prelucrarea este necesară pentru executarea contractului pe care l-ați încheiat cu noi (art. 6 (1) b) GDPR). 

5.11.

Îmbunătățirea produsului și a Serviciilor
Prin activarea „Îmbunătățirea produsului/Serviciilor”, datele referitoare la performanță, utilizare, operare și starea vehiculului sunt prelucrate de noi pentru îmbunătățirea calității produsului și a Serviciilor, pe baza consimțământului dvs. Consimțământul dvs. este voluntar și poate fi retras în orice moment prin dezactivarea butonului corespunzător. Retragerea consimțământului nu va afecta caracterul legal al prelucrării înainte de retragere. Pentru activarea „Îmbunătățirea produsului/Serviciilor”, din motive tehnice este necesară și activarea sistemului de informații geografice („GIS”).
În acest scop, sunt prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: Informații privind: starea sistemului de control al aerului, starea bateriei, starea sistemelor tehnice și de stabilitate, folosirea și starea Unității de bord, aerul condiționat și încălzirea, starea motorului, a frânei și a grupului motopropulsor, funcționarea, cutia de viteze și consumul, avertizările și sistemul de asistență, starea direcției și a anvelopelor, motorul și încărcarea, folosirea și starea specifice vehiculului electric (EV), folosirea și starea multimedia (de ex., opțiunea de apreciere), precum și informații privind GPS-ul și viteza.
Baza legală: Prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. prealabil (art. 6 (1) a) GDPR).

6.

Unitatea de bord și Serviciile In-car

6.1.

Centrul de notificări
Centrul de notificări vă permite să primiți mesaje de la Kia pe ecranul Unității de bord. Acestea pot fi printre altele notificări despre campania de rechemare care vizează și vehiculul dvs., mementouri de service și notificări privind acțiunile de service.
În acest scop, sunt prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: identificatori unici (de ex., numărul de identificare a vehiculului (VIN)), secvență ID, stare citire mesaje, ora UTC.
Temei legal: Prelucrarea este necesară pentru executarea contractului pe care l-ați încheiat cu noi (art. 6 (1) b) RGPD).

6.2.

Serviciile Kia Connect Live
Serviciile Kia Connect Live includ:
Trafic Live și navigație online: Serviciul oferă informații live despre trafic pentru calculul rutelor și afișarea situației traficului. Navigația online vă permite să navigați către destinația dorită, pe baza unei combinații de informații de trafic colectate în timp real și istorice.
Planificatorul de rută VE (numai pentru vehiculele electrice și cele electrice hibride plug-in): La setarea unei destinații în sistemul de navigație integrat al vehiculului, acest serviciu evaluează dacă pentru a ajunge la destinație este probabilă o oprire pentru încărcare. Dacă pe baza stării actuale de încărcare a vehiculului și a ratei estimate de consum de energie va fi necesară o oprire pentru încărcare, Serviciul va adăuga automat pe ruta propusă unul sau mai multe puncte de încărcare ca opriri intermediare. Serviciul va modifica automat opririle propuse pentru încărcare dacă șoferul decide să oprească mai devreme pentru încărcare, să ignore o propunere de oprire pentru încărcare sau în cazul în care condițiile de condus determină un consum de energie mai mare decât se estimase.
Punct de interes (PDI) live și căutare online PDI: Acest Serviciu oferă informații despre punctele de interes din apropiere, pe baza poziției actuale a vehiculului. În plus, acest serviciu vă permite căutarea activă pe categorii a PDI din proximitate. Consultați Secțiunea 11.6 pentru detalii despre cum poate fi extins acest Serviciu prin furnizarea de reclame în funcție de locație. 
Vremea: Serviciul oferă informații meteo locale pe baza poziției dvs. actuale.
Parcarea: Serviciul oferă informații privind parcarea pe stradă și în alte locuri, pe baza poziției curente, locuri aflate în apropierea destinației, a marcajului la care s-a derulat sau a centrului orașului.
PDI VE (doar pentru vehicule electrice și vehicule electrice hibrid plug-in): Serviciul oferă informații despre stațiile de încărcare din apropiere, inclusiv referitoare la disponibilitatea acestora, pe baza poziției curente.
Dealer PDI: Serviciul oferă informații privind locația dealerilor Kia din apropiere, pe baza poziției curente a vehiculului.
Alerte privind camerele radar/zonele de pericol (dacă sunt permise de lege în țara respectivă): Serviciul transmite alerte în zonele în care accidentele sunt deosebit de frecvente și vă avertizează cu privire la zonele cu risc ridicat de accidente sau în privința camerelor radar.
Liga sporturilor: Serviciul oferă informații despre evenimentele trecute și viitoare pentru sporturile și ligile selectate.
În acest scop, sunt prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: date GPS, cereri de service și răspunsuri pentru căutare în server (date punct de interes (PDI)), date PDI dealer, informații privind combustibilul, informații privind parcarea, informații privind camera radar, informații despre stația pentru vehicule electrice (VE), informații despre vreme), informații despre trafic, setările privind unitatea de distanță (km, mile, metri) și limba, informații despre operatorul de telecomunicații, identificatorii unici (de ex., numărul de identificare a vehiculului (VIN), ID-ul șoferului, ID-ul serviciului), numărul de telefon, data și ora locală, versiunea protocolului, informațiile despre dispozitivul de navigație (de ex., versiunea hardware, versiunea software), informațiile despre traseu (de ex., punctul de pornire, setările, punctul de destinație, timpul estimat), cerere de informații despre meciurile din ligă, cerere de informații despre meciul echipei, ID-ul ligii, versiunea meciului din ligă, ID cod echipă, ID țară de interes, cod țară, versiune ligă, versiune echipă, versiune logo.
Temei legal: Prelucrarea este necesară pentru executarea contractului pe care l-ați încheiat cu noi (art. 6 (1) b) RGPD).
Vom prelucra de asemenea datele prezentate mai sus cu scopul îmbunătățirii Serviciilor Kia Connect Live.
Temei legal: Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime pe care le urmărim (art. 6 (1) f) RGPD). Interesele noastre legitime sunt: îmbunătățirea Serviciilor Kia Connect Live.

6.3.

Identificarea muzicii
Când ascultați radioul, acest serviciu vă permite: (i) să identificați numele piesei difuzate la acel moment și artistul care cântă; (ii) să afișați imaginea copertei albumului respectiv.  Serviciul trebuie activat executând clic pe logo-ul „SoundHound” de pe ecranul radioului. La activare, o scurtă mostră audio va fi înregistrată din sunetul radioului și trimisă serviciului SoundHound. Odată ce are loc identificarea piesei, numele acesteia, numele artistului care cântă și - dacă este disponibilă - coperta albumului vor fi afișate pe ecranul radioului din Unitatea de bord.
În acest scop, sunt prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: ID-ul dispozitivului, tipul de sursă (muzică de pe USB, de la radio, prin Bluetooth), un ID unic al solicitării pentru toate tranzacțiile, data, ora și rezultatul (titlul, artistul care cântă și coperta albumului) pentru fiecare căutare SoundHound.
Temei legal: Prelucrarea este necesară pentru executarea contractului pe care l-ați încheiat cu noi (art. 6 (1) b) RGPD).

6.4.

Recunoașterea vocală online
Serviciul vă permite utilizarea comenzilor vocale pentru accesarea și controlul anumitor funcții ale vehiculului dvs. precum și redactarea și trimiterea mesajelor-text prin intermediul unui dispozitiv mobil conectat. Recunoașterea vocală online este operată într-un mediu online (cloud). La activarea Serviciilor noastre în Unitatea de bord a vehiculului dvs., recunoașterea vocală online este activată ca setare implicită. Acest serviciu necesită transferul datelor dvs. personale (mostre de voce) către furnizorul nostru de service Cerence B.V. și împuterniciții acestuia, care se pot afla în țări aflate în afara UE/SEE și care s-ar putea să nu ofere un nivel corespunzător de protecție a datelor (pentru detalii, vezi secțiunile 9 și 10). Puteți preveni transferul datelor dvs. cu caracter personal către Cerence B.V. și împuterniciții acestuia dezactivând serviciul de recunoaștere vocală online, din setările aferente ale Unități dvs. de bord. Dacă dezactivați serviciul de recunoaștere vocală online, funcția de recunoaștere vocală a vehiculului dvs. poate fi limitată sau dezactivată.
Cerence B.V. transformă eșantioanele vocale în eșantioane de text, interpretându-le semantic (dacă este necesar) și apoi trimite rezultatul înapoi la vehicul.
În acest scop, sunt prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: înregistrare vocală, date GPS (locație), punct de interes (PDI), ID utilizator Cerence. Ultimul este ID-ul unic pentru înregistrarea cu serverul Cerence B.V. ID-ul de utilizator Cerence și numărul de identificare a vehiculului (VIN) sau orice alt identificator nu sunt legate între ele. Acest lucru înseamnă că Cerence B.V. nu poate identifica o persoană fizică din datele care îi sunt transmise.
Baza legală: Prelucrarea este necesară pentru executarea contractului pe care l-ați încheiat cu noi (art. 6 (1) b) GDPR).
Înregistrarea vocală și datele GPS vor fi de asemenea colectate și stocate în scopul executării și îmbunătățirii serviciului de recunoaștere vocală online.
Baza legală: Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime pe care le urmărim (art. 6 (1) f) GDPR). Interesele noastre legitime sunt: îmbunătățirea serviciului de recunoaștere vocală online.

6.5.

Calendarul personal/Sincronizarea navigației
Serviciul vă permite să vă sincronizați pe telefon Google Calendar sau Apple Calendar cu funcția de calendar integrat al Unității de bord. Puteți astfel vedea calendarul dvs. personal pe ecranul Unității de bord/în Aplicația Kia Connect și să-l folosiți pentru setarea unei destinații. Acest serviciu este compatibil atât cu Google Calendar, cât și cu Apple Calendar.
În acest scop, sunt prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: identificatori unici (de exemplu, numărul de identificare a vehiculului (VIN)), adresa de e-mail, ID-ul calendarului la contul de e-mail, token-ul Google sau parola iCloud, note din calendar (de ex., denumirea întâlnirii, data și ora, adresa).
Baza legală: Prelucrarea este necesară pentru executarea contractului pe care l-ați încheiat cu noi (art. 6 (1) b) GDPR).

6.6.

Streaming de muzică
Serviciul vă permite să vă bucurați de serviciile preferate de streaming de muzică și materiale audio (podcasturi, cărți audio) prin ecranul și difuzoarele integrate, prin sistemul de infodivertisment al vehiculului. Aveți în vedere că Serviciul nu include abonamentul la serviciul respectiv de streaming. Trebuie să creați un cont și să stabiliți separat un abonament la furnizorul dvs. de servicii de streaming. Serviciu nu este activat din oficiu în Unitatea de bord, activarea făcându-se prin Kia Connect Store. Serviciul va fi disponibil timp de până la trei ani de la începutul perioadei de gratuitate a serviciilor Kia Connect (adică de la data de la care curge garanția vehiculului dvs.). Mai multe informații despre acest Serviciu sunt disponibile în Secțiunea 4.2.2.5 a Termenilor de utilizare Kia Connect.
În acest scop, sunt prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: datele de autentificare ale Utilizatorului (de exemplu, adresa de e-mail, identificatorul utilizatorului), informațiile despre Serviciu (datele de logare protejate printr-un token pentru fiecare furnizor de conținut), informații despre vehicul (VIN, marcă, tip de motor, țara unde s-a realizat vânzarea, denumirea modelului, anul de fabricație, platforma Unității de bord, modelul Unității de bord), data de la care curge garanția.
Temei legal: Prelucrarea este necesară pentru executarea contractului pe care l-ați încheiat cu noi (art. 6 (1) b) RGPD).

6.7.

Notificări privind vehiculul

6.7.1.

Notificări privind campaniile de rechemare: Vă vom trimite notificări despre campaniile publice de rechemare care vizează vehiculul dvs.; în acest scop, Kia va folosi centrul de notificări menționat mai sus. Notificările pentru campaniile de rechemare vă pot fi transmise și pe alte căi (de ex., în Aplicația Kia Connect, prin e-mail, la adresa cu care v-ați înregistrat, sau prin poștă)
În acest scop, sunt prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: identificatori unici (de ex., numărul de identificare a vehiculului (VIN)), secvență ID, stare citire mesaje, ora UTC, kilometraj, data de începere a garanției).
Baza legală: Prelucrarea este necesară pentru executarea contractului pe care l-ați încheiat cu noi (art. 6 (1) b) GDPR).

6.7.2.

Serviciu de memento: Vă vom trimite mementouri privind următoarele termene de întreținere regulată a vehiculului dvs. Kia; în acest sens, Kia va folosi centrul de notificări menționat mai sus.
În acest scop, sunt prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: identificatori unici (de ex., numărul de identificare a vehiculului (VIN)), secvență ID, stare citire mesaje, ora UTC, kilometraj, data de începere a garanției).
Baza legală: Prelucrarea este necesară pentru executarea contractului pe care l-ați încheiat cu noi (art. 6 (1) b) GDPR).

6.7.3.

Notificări privind acțiunile de service: Vă putem de asemenea informa și dacă sunt acțiuni de service recomandate neefectuate (cum ar fi actualizările de software, înlocuirea pieselor cu piese îmbunătățite sau verificarea calității componentelor specifice ale vehiculului dvs. Kia). Informarea referitoare la acțiunile recomandate de service vă poate fi furnizată prin centrul de notificări menționat mai sus precum și prin Aplicația Kia Connect sau prin trimiterea unui e-mail la adresa cu care sunteți înregistrat.
Această procedură necesită consimțământul dvs. prealabil, pe care-l puteți acorda activând butonul de consimțământ din lista de consimțăminte a aplicației Kia Connect. Consimțământul dvs. este voluntar și poate fi retras oricând, (de ex., prin dezactivarea butonului de consimțământ din lista de consimțăminte a Aplicației Kia Connect). Retragerea consimțământului dvs. nu va aduce atingere legalității prelucrării datelor înainte de data retragerii. 
În acest scop, sunt prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: numărul de identificare a vehiculului (VIN), secvența ID, stare citire mesaje, ora UTC, kilometraj, data de începere a garanției.
Baza legală: Prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. prealabil (art. 6 (1) a) GDPR).

6.7.4.

Memento privind inspecțiile obligatorii pentru vehicul (cum ar fi TÜV, în Germania, sau MOT, în Marea Britanie): Vă vom informa cu privire la următoarele inspecții obligatorii pentru vehicul. De exemplu, în Marea Britanie, mementoul va menționa testul „Ministerul Transporturilor” (cunoscut în mod comun ca MOT). Utilizarea acestui serviciu necesită ca dvs. să menționați pentru Kia data corectă a ultimei inspecții obligatorii a vehiculului și data la care vehiculul a fost înregistrat prima oară.
În acest scop, sunt prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: identificatori unici (de exemplu, numărul de identificare a vehiculului (VIN)), secvență ID, stare citire mesaje, ora UTC, kilometraj, data de începere a garanției), data ultimei inspecții, data primei înregistrări.
Baza legală: Prelucrarea este necesară pentru executarea contractului pe care l-ați încheiat cu noi (art. 6 (1) b) GDPR).

6.8.

Butonul de apreciere (Like) pentru muzica de pe USB și pentru radio
Butonul de apreciere pentru muzica de pe USB și pentru radio vă permite să marcați și să adăugați cântece la un playlist. Puteți să apreciați sau să arătați că nu vă plac anumite cântece folosind butonul de apreciere integrat în funcția muzicală a sistemului de infodivertisment.
În acest scop, sunt prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: tipul sursei (muzică de pe USB, radio, muzică prin bluetooth), numele cântecului, artistul și albumul, informații privind aprecierea/dezaprobarea, datele GPS, temperatura mediului ambiant, viteza vehiculului, vremea (pe baza poziției dvs. la momentul respectiv) și ora.
Baza legală: Prelucrarea este necesară pentru executarea contractului pe care l-ați încheiat cu noi (art. 6 (1) b) GDPR).

7.

Actualzări OTA (over-the-air)

7.1.

Actualizarea OTA a hărților și sistemului de infodivertisment
„Actualizarea OTA a hărților și sistemului de infodivertisment” permite
actualizări ale hărților în sistemul de navigație al vehiculului („Actualizare hărți”); și/sau
actualizări ale software-ului sistemului de infodivertisment sau ale software-ului Unității de bord („Actualizare infodivertisment”)
de la serverele noastre la sistemul telematic încorporat cu așa-numita metodă „over-the-air”.
Actualizarea hărților și a software-ului de infodivertisment OTA este parte a Serviciilor solicitate de dvs. și de aceea sunt activate din oficiu. 
Detalii suplimentare despre actualizarea OTA a hărților și a sistemului de infodivertisment sunt în secțiunea 4.2.3.2 a Termenilor de utilizare Kia Connect.
În acest scop, sunt prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: identificatori unici (de ex., numărul de identificare a vehiculului (VIN)), versiunea de software a vehiculului, coduri de diagnoză a defecțiunilor, data fabricației vehiculului, date GPS (longitudine, latitudine, altitudine), furnizor de telecomunicații, setări de limbă, codul de țară sau codul regiunii, identificatori ai unității de bord (de ex., tipul, versiunea sistemului, platforma, producătorul), metadate relevante.
Temei legal: Prelucrarea este necesară pentru executarea contractului pe care l-ați încheiat cu noi (art. 6 (1) b) RGPD).
Pentru evitarea incertitudinilor, dacă primiți actualizări ale hărților și/sau ale software-ului de infodivertisment accesând următoarea pagină https://update.kia.com/EU/E1/Main sau de la dealer, aceste actualizări nu vă sunt oferite prin metoda „over-the-air” și nu suntem noi operatorul pentru prelucrarea conexă a datelor cu caracter personal.

7.2.

Actualizarea OTA a sistemului vehiculului
„Actualizarea OTA a Sistemului vehiculului” permite ca software-ul anumitor unități de control ale vehiculului să fie actualizat over-the-air cu versiuni mai noi sau cu parametri actualizați din serverele noastre („Actualizarea sistemului vehiculului”). Este posibil să vă oferim actualizări OTA ale sistemului vehiculului din diferite motive și scopuri, în special pentru a remedia o defecțiune în perioada de garanție, în domeniul acoperit de garanția producătorului sau din alte motive legate de securitate. Mai multe informații despre Actualizările OTA ale sistemului vehiculului sunt incluse în Secțiunea 4.2.3.3 a Termenilor de utilizare Kia Connect.
În acest scop, sunt prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: numărul de identificare a vehiculului (VIN), informațiile despre starea vehiculului (aprindere, climatizare, baterie, capota din față, poziţia manetei de viteze, lampa, frâna de parcare), istoricul utilizării (actualizare OTA), informațiile de diagnoză (coduri de eroare, rezultatul OTA, rezultatul la recuperarea software-ului) și informațiile privind versiunea de software (unitatea de control electronic), ID-ul versiunii sursă a vehiculului, ID-ul versiunii țintă a vehiculului, starea activității wireless, denumirea pachetului, rezultatul actualizării, numărul de telefon TMU (MDN sau MIN), compania de telecomunicații, ID-ul dispozitivului, producătorul platformei, denumirea platformei, versiunea OMADM.
Temei legal: Prelucrarea este necesară pentru executarea contractului pe care l-ați încheiat cu noi (art. 6 (1) b) RGPD).
Pentru evitarea incertitudinilor, dacă primiți Actualizări ale sistemului vehiculului prin accesarea paginii web https://update.kia.com/EU/E1/Main sau de la reprezentanță, aceste Actualizări nu vă sunt oferite prin metoda „over-the-air” și noi nu suntem operatorul responsabil pentru prelucrarea respectivă a datelor cu caracter personal.

8.

Upgrade-uri

8.1.

Generalități
Aşa cum se precizează în Termenii de utilizare Kia Connect, Kia poate oferi Upgrade-uri. Upgrade-urile pot fi achiziționate din secțiunea magazin a Aplicației Kia Connect („Kia Connect Store”). Consultați Secțiunea 5 a Termenilor de utilizare Kia Connect pentru mai multe detalii despre Upgrade-uri.
Upgrade-urile în sine nu necesită prelucrarea datelor cu caracter personal, cu excepția cazului când Upgrade-ul respectiv include sau face trimitere la un Serviciu menționat mai sus. În acest caz, vă vom informa cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal aferentă acestui Serviciu în Secțiunea relevantă de mai sus. Aveți în vedere că în unele cazuri, utilizarea Serviciului „Actualizarea OTA a sistemului vehiculului” va presupune instalarea unui Upgrade. Consultați Secțiunea 7.2 de mai sus pentru mai multe detalii despre datele cu caracter personal prelucrate în legătură cu Actualizarea OTA a sistemului vehiculului și temeiul legal aplicabil pentru această prelucrare.
Fiecare Upgrade este asociat unui vehicul anume identificat prin numărul de identificare a vehiculului (VIN). Acest lucru înseamnă că vom prelucra informații despre Upgrade-ul achiziționat, numărul VIN relevant și informații despre unitatea de control electronic a vehiculului. Prelucrarea este necesară pentru executarea contractului referitor la achiziționarea Upgrade-ului relevant (art. 6 (1) b) RGPD).

8.2.

Informarea altor Utilizatori cu privire la Upgrade-uri
Este posibil ca un vehicul să fie asociat conturilor Kia Connect aparținând mai multor utilizatori. În acest caz, vom informa prin e-mail utilizatorul care și-a asociat cel dintâi contul Kia Connect cu vehiculul respectiv („Utilizatorul principal”) și orice alți utilizatori adiționali care au asociat vehiculul cu contul lor Kia Connect („Utilizatori comuni”), în legătură cu achiziționarea unui Upgrade de către un alt Utilizator comun și cu activarea și dezactivarea (după caz) a Upgrade-ului respectiv.
În acest scop, sunt prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: numărul de identificare a vehiculului (VIN), numele, adresa de e-mail, datele tehnice (de exemplu, informațiile dispozitivului, adresa IP, ID-ul Utilizatorului, UUID), informații referitoare la Upgrade-ul respectiv.
Temei legal: Prelucrarea este necesară pentru executarea contractului pe care l-ați încheiat cu noi (art. 6 (1) b) RGPD).

9.

Kia Connect Store și Procesul de achiziție
Puteți selecta Upgrade-uri și le puteți achiziționa și/sau activa în Kia Connect Store (astfel cum este definit în Secțiunea 8.1, de mai sus). Detaliile privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în legătură cu Kia Connect Store și procesul de achiziție sunt incluse în Declarația privind protecția datelor Kia Connect Store, care este accesibilă în Kia Connect Store și la această adresă: https://connect.kia.com/eu/downloads

10.

Procesarea plăților
Procesarea plății dvs. face obiectul unei declarații separate privind protecția datelor, care vă va fi pusă la dispoziție înainte ca dvs. să faceți plata pentru Upgrade-ul relevant în Kia Connect Store. Această Declarație separată privind protecția datelor este disponibilă și aici: https://connect.kia.com/eu/downloads.

11.

Alte activități de prelucrare
Pe lângă activitățile de prelucrare menționate mai sus, putem prelucra datele dvs. cu caracter personal și în următoarele scopuri:

11.1.

Comunicare: Vom putea prelucra datele dvs. cu caracter personal pentru a comunica cu dvs. referitor la Servicii sau la contractul pe care l-ați încheiat cu noi (de exemplu, pentru a vă oferi asistență, pentru a vă informa cu privire la probleme tehnice referitoare la Servicii, pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale, pentru a vă informa cu privire la schimbările Termenilor de utilizare a Kia Connect sau ale prezentei Declarații de protecție a datelor) prin intermediul mai multor canale de comunicare, inclusiv prin Unitatea de bord a vehiculului dvs. (utilizând Centrul de notificare sau sistemul de infodivertisment), e-mailul, telefonul și notificările din cadrul Aplicației Kia Connect (în acest scop, Aplicația Kia Connect pune la dispoziție o căsuță poștală de primire separată). Atunci când ne contactați prin intermediul canalelor de comunicare disponibile (de exemplu, prin formularul de contact de pe site-ul nostru sau din Aplicația Kia Connect, prin e-mail sau telefon), vom putea prelucra datele dvs. cu caracter personal pentru a gestiona solicitarea dvs. și pentru a comunica în mod corespunzător cu dvs. referitor la solicitarea dvs. Anumite câmpuri din formularul de contact din Aplicația Kia Connect vor fi precompletate pentru a vă permite să folosiți formularul mai ușor. Pentru informații referitoare la comunicarea privind activitățile noastre de marketing, consultați secțiunea 11.3, de mai jos. Pentru informații referitoare la comunicarea cu dvs. despre Upgrade-urile achiziționate pentru vehiculul dvs., consultați Secțiunea 8.2, de mai sus.
În acest scop, sunt prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: datele de contact (de exemplu, adresa de e-mail, numărul de telefon), informații relevante pentru utilizarea Centrului de notificări (de exemplu, identificatori unici precum numărul de identificare a vehiculului (VIN), ID-ul secvenței, stare citire mesaje, ora UTC), date relevante pentru trimiterea notificărilor în cadrul Aplicației Kia Connect (ID utilizator, țară, limbă, ID dispozitiv, token de sistem, platformă, UUID, ID contact), date relevante pentru precompletarea formularului de contact din Aplicația Kia Connect (adresă de e-mail, număr de identificare a vehiculului (VIN), limbă, UUID) numele, informațiile furnizate de dvs. în legătură cu solicitarea respectivă, informațiile contractuale.
Temei legal: Prelucrarea este necesară pentru executarea contractului pe care l-ați încheiat cu noi (art. 6 (1) b) RGPD) sau în scopul intereselor legitime urmărite de noi (art. 6 (1) f) RGPD). Interesele noastre legitime sunt: furnizarea celor mai bune servicii posibile pentru clienții noștri și soluționarea și procesarea corespunzătoare a solicitărilor lor.

11.2.

Asistență tehnică: În cazul în care a fost detectată o problemă tehnică în legătură cu vehiculul dvs. sau cu Serviciile, ar putea fi necesar să citim informațiile din vehiculul dvs. în scopul analizării unor astfel de informații și soluționării problemei detectate. Cu consimțământul dvs. prealabil, vom colecta și vom prelucra așa-numitul fișier jurnal din Unitatea de bord a vehiculului dvs., ce conține anumite categorii de date cu caracter personal. Consimțământul dvs. este voluntar și poate fi retras în orice moment (de exemplu, prin folosirea formularului de contact disponibil pe site-ul nostru în secțiunea "Asistență clienți" sub indicația "Contactați-ne":(https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/). Retragerea consimțământului dvs. nu va afecta caracterul legal al prelucrării ce a avut la bază respectivul consimțământ până la retragerea lui. Cu toate acestea, vă rugăm să aveți în vedere că refuzul de a vă da consimțământul sau retragerea consimțământului ne poate împiedica să vă oferim sau să finalizăm o analiză a problemei detectate la vehiculul dvs. sau la Servicii.
În acest scop, vor fi prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: numărul de identificare a vehiculului (VIN), marcaje temporale, date privind geolocația/coordonatele GPS (precum destinațiile dvs. anterioare) precum și informațiile de diagnosticare a vehiculului referitoare la performanța, utilizarea, operarea și starea vehiculului.
Baza legală: Prelucrarea are la bază consimțământul dvs. prealabil (art. 6 (1) a) GDPR).

11.3.

Marketing: Vă vom putea contacta prin intermediul Unității de bord a vehiculului dvs., al e-mailului și/sau al notificărilor din cadrul Aplicației Kia Connect (Aplicația Kia Connect oferă o căsuță poștală separată de primire) pentru a vă furniza informații promoționale referitoare la produsele și/sau serviciile noastre, pentru a vă invita să participați la sondaje sau pentru a vă permite să ne oferiți feedback.
În legătură cu e-mailurile și notificările din cadrul aplicației Kia Connect, de obicei, acestea fac obiectul consimțământului dvs. prealabil și sunt limitate la aria de aplicare a acestui consimțământ. Ne puteți da consimțământul prin activarea butonului de consimțământ corespunzător din lista de consimțăminte din aplicaţia Kia Connect sau prin alte mijloace relevante (dacă este cazul). Consimțământul dvs. este voluntar și poate fi retras în orice moment (de ex., prin dezactivarea butonului de consimțământ respectiv din lista de consimțăminte din Aplicația Kia Connect). De asemenea, vă puteți dezabona în orice moment de la lista noastră de e-mailuri promoționale executând clic pe linkul de dezabonare inclus în fiecare e-mail promoțional pe care vi-l trimitem. Retragerea consimțământului dvs. nu va afecta caracterul legal al prelucrării bazate pe respectivul consimțământ anterioare retragerii acestuia. Aveți, de asemenea, dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing direct (consultați secțiunea 12.6, de mai jos, pentru mai multe detalii).
Dacă ne dați adresa de e-mail ca parte a procesului de înregistrare la Servicii și dacă nu v-ați opus, vă putem trimite informații despre produse sau servicii similare ale Kia Connect la adresa de e-mail respectivă fără a vă cere în mod special consimțământul prealabil. Aceasta pentru că în astfel de cazuri nu este necesar un consimțământ special din partea dvs., în calitate de client existent. Același lucru este valabil și pentru trimiterea unor astfel de informații prin intermediul notificărilor din cadrul Aplicaței Kia Connect, în căsuța de primire care este furnizată separat în cadrul aplicației. Cu toate acestea, aveți dreptul să optați în orice moment pentru a nu mai primi astfel de mesaje de marketing prin e-mail fără a implica vreun cost (în afară de costurile de transmitere conform tarifelor de bază) (de exemplu, prin dezactivarea butoanelor respective din lista de „Publicitate referitoare la servicii” din Aplicația Kia Connect). De asemenea, vă puteți dezabona în orice moment de la lista noastră de e-mailuri promoționale prin executarea unui clic pe linkul de dezabonare inclus în fiecare e-mail promoțional pe care vi-l trimitem. Aveți, de asemenea, dreptul de a vă opune prelucrării în scopuri de marketing direct a datelor dvs. cu caracter personal (consultaţi secțiunea 12.6, de mai jos, pentru mai multe detalii).
În acest scop, sunt prelucrate următoarele date cu caracter personal: nume, date de contact (de exemplu, e-mailul), informații tehnice (de exemplu, informații privind dispozitivul, adresa IP, ID utilizator, UUID), informații cu privire la consimțământul dvs. (de exemplu, data și ora la care v-ați dat acordul).
Temei legal: Prelucrarea are la bază consimțământul dvs. prealabil (art. 6 (1) a) RGPD; Secț. 7 (2) pct. 2 din Legea germană împotriva concurenței neloiale („UWG”)) sau este necesară în scopul intereselor legitime pe care le urmărim (art. 6 (1) f) din RGPD; secț. 7 (3) UWG). Interesele noastre legitime sunt: promovarea serviciilor și produselor noastre.

11.4.

Feedback și sondaje: Din când în când, vă putem invita să oferiți feedback și/sau să luați parte la sondaje referitoare la noi și la serviciile noastre, inclusiv la serviciile de asistență (vezi Secțiunea 11.1, de mai sus, pentru detalii referitoare la comunicarea pe care o avem cu dvs.). Dacă ne oferiți feedback sau participați la sondajele noastre, vom putea prelucra date cu caracter personal relevante în scopul procesării și evaluării feedbackului sau în cel al realizării, procesării și evaluării sondajului. Aceasta pentru a ne îmbunătăți serviciile și pentru a le adapta la nevoile clienților noștri.
În unele cazuri, vom putea realiza sondaje folosind platforma Salesforce Marketing Cloud, pusă la dispoziție de salesforce.com Germany GmbH, sau folosind instrumentul de sondare online SurveyMonkey, pus la dispoziție de Momentive Europe UC („Momentive”) (vezi secțiunea 13, de mai jos, pentru detalii referitoare la acești furnizori). Pentru a participa la sondaje realizate prin SurveyMonkey, este posibil să fie necesar să executați clic pe un link care va fi inclus în invitația de participare la sondaj. Când executați clic pe link, veți fi redirecționat către un site al Momentive, pe care va fi realizat sondajul. Momentive va prelucra informațiile care au legătură cu sondajul, în numele nostru și pentru a servi scopurilor noastre. De asemenea, Momentive poate: (i) colecta și prelucra informații despre dispozitivul dvs. precum și alte date tehnice, în scopul evitării participării multiple la sondaje; și (ii) folosi cookie-uri pentru a stabili dacă un participant a vizitat deja sondajul și pentru a realoca răspunsurile pe care participantul respectiv le-a dat deja. Mai multe informații despre prelucrarea datelor cu caracter personal de către Momentive sunt disponibile la https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/.
În acest scop, sunt prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: numele (dacă este relevant și dacă este furnizat), date privind conținutul (de ex., feedbackul și/sau răspunsurile dvs.), date tehnice (adresa de IP, UUID, versiunea sistemului de operare, tipul dispozitivului, ID-ul dispozitivului/adresa MAC, informații despre sistem și despre performanță și tipul de browser).
Temei legal: Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime pe care le urmărim (art. 6 (1) f) RGPD). Interesele noastre legitime sunt: îmbunătățirea serviciilor noastre.

11.5.

Satisfacția privind ruta: Este posibil să vă solicităm ocazional prin Unitatea de bord a vehiculului dvs. (prin sistemul de infodivertisment) să ne transmiteți un feedback pentru a putea evalua în ce măsură sunteți mulțumit de îndrumările noastre rutiere și de informațiile despre poziție.
În acest scop, vor fi prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: numărul de identificare a vehiculului (VIN), date privind geolocația (de ex., coordonatele GPS pentru informațiile live despre trafic), identificatorul cardului de circuit integrat pentru cartela SIM a vehiculului (ICCID), un ID unic de solicitare pentru orice tranzacție, punctajul dvs. privind gradul de mulțumire.
Temei legal: Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime pe care le urmărim (art. 6 alin. (1) lit. f) din RGPD). Interesele noastre legitime sunt: îmbunătățirea serviciilor noastre.

11.6.

Reclame în funcție de locație: Pe vehiculele compatibile, Serviciul „Punct de interes (PDI) live și Căutare online PDI” (vezi Secțiunea 6.2, de mai sus) va fi extins cu date oferite prin intermediul partenerului nostru 4.screen (see https://www.4screen.com/). În baza acestei extensii a Serviciului, puteți opta să primiți informații cu privire la magazine sau restaurante (de exemplu, poziția acestora) prin marcaje de brand pe hartă sau prin funcția de căutare a hărții. Puteți, de asemenea, opta să primiți oferte speciale de la magazinele și restaurantele din apropierea vehiculului dvs.
În acest scop, sunt prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: numărul de identificare a vehiculului (VIN), informații despre locație, solicitarea de service, ID-ul profilului, ID-ul utilizatorului.
Temei legal: Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime pe care le urmărim (art. 6 alin. (1) lit. f) din RGPD). Interesele noastre legitime sunt: punerea la dispoziția dvs. a unui Serviciu optimizat, prin includerea unor funcții suplimentare pentru căutarea de PDI.

11.7.

Partajarea datelor: Detalii privind partajarea către terți a datelor dvs. cu caracter personal sunt oferite în secțiunea 13, de mai jos.

11.8.

Gestionarea afacerii: Putem prelucra anumite categorii de date cu caracter personal menționate mai sus în scopul managementului și administrării interne, inclusiv pentru managementul înregistrărilor sau pentru menținerea altor protocoale interne.
Baza legală: Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime pe care le urmărim (art. 6 (1) f) GDPR). Interesele noastre legitime sunt: asigurarea unei gestionări adecvate și eficiente a afacerii noastre.

11.9.

Respectarea normelor legale: Putem procesa anumite categorii de date cu caracter personal menționate mai sus (de ex., înregistrări ale fiecărui consimțământ pe care l-ați dat, împreună cu data și ora precum și conținutul și modalitatea de consimțire) pentru a ne conforma legilor aplicabile, directivelor, recomandărilor sau solicitărilor organismelor de reglementare (de ex., solicitări de a divulga date cu caracter personal instanțelor sau organismelor de reglementare, inclusiv poliției). 
Baza legală: O astfel de prelucrare poate fi necesară: (i) pentru a îndeplini o obligație legală ce ne revine (art. 6 (1) c) GDPR); sau (ii) în scopul intereselor noastre legitime (art. 6 (1) f) GDPR). Interesele noastre legitime sunt: asigurarea îndeplinirii obligațiilor ce ne revin conform legii aplicabile.

11.10.

Proceduri și investigații legale: Putem prelucra anumite categorii de date cu caracter personal menționate mai sus pentru a ne evalua, exercita și apăra drepturile și interesele. 
Baza legală: Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime pe care le urmărim (art. 6 (1) f) GDPR). Interesele noastre legitime sunt: protejarea intereselor noastre și exercitarea drepturilor pe care le avem.

12.

Drepturile dumneavoastră
În situația în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe baza consimțământului dvs., aveți dreptul să vă retrageți în orice moment consimțământul (art. 7 (3) GDPR). O astfel de retragere nu va afecta caracterul legal al prelucrării efectuate în baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
De asemenea, în conformitate cu legea aplicabilă privind protecția datelor, aveți dreptul: să obțineți accesul la datele dvs. cu caracter personal (art. 15 GDPR), să obțineți rectificarea datelor dvs. cu caracter personal (art. 16 GDPR), să obțineți ștergerea datelor dvs. cu caracter personal (art. 17 GDPR), să obțineți restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal (art. 18 GDPR), la portabilitatea datelor (art. 20 GDPR) și să vă opuneți prelucrării datelor dvs. cu caracter personal (art. 21 (1) and (2) GDPR). 
În plus, aveți și dreptul de a depune o plângere la autoritatea competentă de supraveghere a protecției datelor (art. 77 GDPR).
Aveți în vedere că aceste drepturi menționate anterior pot fi limitate conform legislației naționale aplicabile în materie de protecția datelor.

12.1.

Dreptul la acces: Aveți dreptul de a obține de la noi confirmarea că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc şi, dacă este cazul, dreptul de a solicita accesul la respectivele date și anumite informații suplimentare. Astfel de informații includ, printre altele, scopurile prelucrării, categoriile datelor cu caracter personal vizate și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate. Totuși, să aveți în vedere că interesele altor persoane vă pot limita dreptul la acces.
Puteți avea dreptul de a obține o copie a datelor cu caracter personal care sunt în curs de prelucrare. Pentru orice alte copii pe care le solicitați, putem percepe o taxă rezonabilă, în funcție de costurile administrative.

12.2.

Dreptul la rectificare: Aveți dreptul de a obține de la noi rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, puteți avea dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

12.3.

Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”): În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a obține de la noi ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc și noi putem fi obligați să vă ștergem astfel de date cu caracter personal.

12.4.

Dreptul la restricționarea prelucrării: În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a obține de la noi restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal. În acest caz, datele respective vor fi marcate corespunzător și vor putea fi prelucrate de către noi numai în anumite scopuri.

12.5.

Dreptul la portabilitatea datelor: În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și puteți avea dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră.

12.6.

DREPTUL LA OPOZIȚIE: ÎN ANUMITE CIRCUMSTANȚE ȘI CÂND PRELUCRAREA SE ÎNTEMEIAZĂ PE INTERESE LEGITIME (ART. 6 (1) F) RGPD), AVEȚI DREPTUL DE A VĂ OPUNE ÎN ORICE MOMENT, DIN MOTIVE LEGATE DE SITUAŢIA PARTICULARĂ ÎN CARE VĂ AFLAȚI, PRELUCRĂRII DE CĂTRE NOI A DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL ȘI NI SE POATE SOLICITA SĂ NU VĂ MAI PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL.
DE ASEMENEA, DACĂ DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL SUNT PRELUCRATE ÎN SCOPURI DE MARKETING DIRECT, AVEȚI DREPTUL DE A VĂ OPUNE ÎN ORICE MOMENT PRELUCRĂRII ÎN ACEST SCOP A DATELOR CU CARACTER PERSONAL CARE VĂ PRIVESC, INCLUSIV CREĂRII DE PROFILURI, ÎN MĂSURA ÎN CARE ESTE LEGATĂ DE MARKETINGUL DIRECT RESPECTIV. ÎN ACEST CAZ, DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL NU VOR MAI FI PRELUCRATE ÎN ASTFEL DE SCOPURI DE CĂTRE NOI.

12.7.

Dreptul de a încheia acorduri privind stocarea și comunicarea datelor după decesul unei persoane: Aveți dreptul de a încheia acorduri specifice privind stocarea și comunicarea datelor cu caracter personal după decesul dvs., iar noi vom acționa în consecință. De asemenea, puteți încheia acorduri generale cu o terță parte, care ne va aduce la cunoștință instrucțiunile dvs. în timp util.

13.

Destinatari și categorii de destinatari
Orice acces la datele dvs. cu caracter personal în cadrul Kia este limitat la persoanele care trebuie să le cunoască pentru a-și putea îndeplini sarcinile profesionale.
Kia poate divulga datele dvs. cu caracter personal în scopurile respective și în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor, destinatarilor și categoriilor de destinatari menționați mai jos:
Companii ale grupului Kia – Putem divulga datele dvs. cu caracter personal altor companii membre ale Grupului Kia, inclusiv companiilor noastre afiliate din Europa sau companiei-mamă Kia, aflată în Coreea de Sud.
În măsura în care divulgăm astfel de date altor membri ai Grupului Kia în scopuri administrative interne, o facem pentru a ne urma interesele operaționale și de afaceri (art. 6(1) f) RGPD). De asemenea, putem divulga aceste date deoarece sunt necesare pentru executarea contractului cu dvs. (art. 6 (1) b) RGPD). 
În unele cazuri, divulgarea se poate face pe baza consimțământului dvs. (art. 6 (1) a) RGPD). De exemplu, prin activarea butonului corespunzător de consimțământ din lista de consimțăminte a Aplicației Kia Connect, puteți fi de acord cu partajarea în diverse scopuri a anumitor date despre vehicul cu reprezentantul național de vânzări sau cu distribuitorul din țara dvs., dacă sunteți în Europa. Pentru detalii, consultați lista de consimțământ din cadrul aplicației Kia Connect. Consimțământul pe care-l oferiți este voluntar și poate fi revocat în orice moment (de ex., prin dezactivarea butonului corespunzător din lista de consimțăminte a Aplicației Kia Connect). Revocarea consimțământului dvs. nu va afecta legalitatea procesării care are la bază consimțământul pe care l-ați acordat anterior revocării.
Vom informa compania națională de vânzări Kia sau distribuitorul din țara dvs. despre notificările referitoare la vehicul (vezi secț. 6.7), pe care vi le-am trimis pentru a evita trimiterea de mai multe mesaje pe multiple canale de la diferite companii ale Grupului Kia. Acest lucru este necesar în scopul intereselor legitime urmărite de noi și pentru destinatarul relevant al informației (art. 6 (1) f) RGPD). Interesele legitime ale destinatarului relevant și ale noastre sunt: furnizarea celui mai bun serviciu posibil pentru clienții noștri deoarece partajarea acestei informații va evita frustrarea clientului provocată de receptarea aceluiași mesaj prin canale multiple și de la diverse companii ale Grupului Kia.
Furnizorii de telecomunicații – În scopul furnizării Serviciilor către dvs. (art. 6 (1) b) RGPD), am putea să divulgăm datele dvs. cu caracter personal către Vodafone GmbH, Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 Dusseldorf, Germania, care furnizează serviciile relevante de telecomunicații. Vodafone GmbH va prelucra în calitate de operator independent datele dvs. cu caracter personal.
Furnizorii de servicii – Putem divulga datele dvs. cu caracter personal anumitor terțe părți, fie că sunt afiliate sau nu, care prelucrează astfel de informații în calitate de furnizori de servicii către compania noastră, în numele nostru, în baza unor instrucțiuni corespunzătoare, ca persoane împuternicite de operator și în măsura în care este necesar pentru respectivele scopuri de prelucrare (Art. 28 (3) RGPD). Aceste persoane împuternicite de operator vor fi obligate prin contract să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal și să prelucreze aceste date doar în conformitate cu instrucțiunile noastre. Astfel de furnizori de servicii pot fi: 
furnizorul infrastructurii tehnice și de servicii de mentenanță cu privire la Servicii, care este Hyundai Autoever Europe GmbH, Kaiserleistraße 8a, 63067 Offenbach am Main, Germania.
furnizorul platformelor de gestionare a datelor privind clienții și al platformelor de gestionare a datelor mașinilor conectate, care sunt salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Strasse 31-37, 80636 München, Germania și Amazon Web Services EMEA SARL, 38 avenue, John. F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, având locația serverului în interiorul UE/SEE.
furnizorul de servicii Momentive Europe UC, Second Floor, 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Dublin 4, Ireland, care furnizează instrumentul de sondare online SurveyMonkey și serviciile asociate, în scopul efectuării și evaluării sondajelor.
furnizorul Cerence B.V., CBS Weg 11, 6412EX Heerlen, Țările de Jos, care furnizează servicii în legătură cu Serviciul de recunoaștere vocală online.
entități afiliate Kia în UE/SEE, care furnizează servicii legate de asistența acordată clienților, inclusiv servicii de asistență telefonică.
furnizorii TomTom Global Content B.V. și HERE Europe B.V., care furnizează servicii referitoare la hărți.
alți furnizori de servicii în legătură cu anumite Servicii.
Autorități guvernamentale, instanțe de judecată și alte asemenea părți terțe care sunt instituții publice – Putem divulga datele dvs. cu caracter personal către autorități guvernamentale, instanțe de judecată și alte asemenea părți terțe care sunt instituții publice în cazul în care avem obligația legală să facem acest lucru (art. 6 (1) c) RGPD) sau în scopul protejării intereselor noastre ori pentru a ne exercita drepturile (art. 6 (1) f) RGPD). Acești destinatari vor prelucra datele cu caracter personal relevante în calitate de operatori independenți.
Consultanți externi profesioniști – Putem divulga datele dvs. cu caracter personal consultanților noștri în probleme de fiscalitate, auditorilor, contabililor, consilierilor juridici și altor consultanți externi profesioniști în scopul administrării afacerii noastre (art. 6 (1) f) RGPD). De asemenea, în anumite situații putem divulga informațiile în scopul protejării intereselor noastre ori pentru a ne exercita drepturile (art. 6 (1) f) RGPD). De regulă, acești destinatari vor prelucra datele cu caracter personal relevante în calitate de operatori independenți.
Terți achizitori – În situația în care ne vindem sau ne transferăm toate sau o parte relevantă a activelor sau a afacerii noastre (inclusiv în situația reorganizării sau a lichidării), putem divulga datele dvs. cu caracter personal către terți achizitori (art. 6 (1) f) RGPD). Acești destinatari vor prelucra datele cu caracter personal relevante în calitate de operatori independenți.
Alții – De asemenea, putem divulga datele dvs. cu caracter personal altor părți terțe (de ex., companii de asigurări, companii de leasing, furnizori de servicii financiare, companii de flotă, agregatori de date), dar exceptând cele referitoare la ADAS, menționată mai jos, le vom partaja acestor terți doar dacă (i) ne-ați solicitat să facem asta și dacă ne-ați dat în prealabil consimțământul pentru o astfel de divulgare (art. 6 (1) a) RGPD) ori dacă (ii) o astfel de divulgare este necesară pentru executarea contractului încheiat de noi cu dvs. (art. 6 (1) b) RGPD); sau (iii) pentru executarea unui contract încheiat între dvs. și o astfel de parte terță (art. 6(1) b) RGPD). Acești destinatari vor prelucra datele cu caracter personal relevante în calitate de operatori independenți.
Pentru funcţionarea Sistemului avansat de asistență șofer (“ADAS”), colectăm și prelucrăm un set static de date telematice și transferăm aceste date către agregatoare de date preselectate. Aceste informații sunt statice, și anume nu includ informații privind conducerea vehiculului, astfel încât nu este posibilă crearea unui profil al comportamentului individual de conducere. Scopul acestei prelucrări este protecția împotriva unor posibile practici frauduloase, îmbunătățirea și dezvoltarea “ADAS” pentru a crește numărul vehiculelor cu echipament de mare siguranţă și pentru a simplifica procesul de asigurare pentru clienții noștri. În acest scop, sunt prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: datele de fabricație ale vehiculului (VBI), ce pot include numărul de identificare a vehiculului (VIN), modelul, configurația specifică modelului, anul modelului, prețul, culoarea, tipul de combustibil, instalaţia electrică, emisiile, clasa, puterea și echipamentele instalate, inclusiv sistemele de siguranță ADAS. Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de noi (art. 6 (1) f) RGPD). Interesele noastre legitime sunt: îmbunătățirea Serviciilor noastre, furnizarea de produse optimizate și creșterea vânzărilor de vehicule cu ADAS, precum și dezvoltarea de noi produse și servicii pentru clienți. În plus, datele dvs. cu caracter personal astfel cum au fost prezentate mai sus pot fi anonimizate pentru a realiza propriile analize în vederea îmbunătățirii și dezvoltării produselor noastre.

14.

Transfer de date transfrontalier
Suntem membri ai unui grup internațional de companii. De aceea, putem transfera datele dvs. cu caracter personal în cadrul Grupului Kia și către alte părți terțe menționate în Secțiunea 13, de mai sus.
Unii dintre acești destinatari ai datelor dvs. cu caracter personal se pot afla sau pot desfășura activități relevante în afara teritoriului țării dvs. și al UE/SEE (de ex., în Republica Coreea, în Regatul Unit sau în Statele Unite ale Americii) („Țara terță”).
În ceea ce privește unele Țări terțe, Comisia Europeană a stabilit că acestea oferă un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal (de ex., Republica Coreea, Regatul Unit), inclusiv SUA, în măsura în care compania destinatară din SUA participă la Cadrul UE-SUA privind protecția datelor (vezi https://www.dataprivacyframework.gov) („Jurisdicții adecvate”).
Atunci când transferăm datele cu caracter personal către un destinatar dintr-o Țară terță care nu a fost clasificată ca având Jurisdicție adecvată, noi (sau persoanele împuternicite de noi din UE/SEE care transferă date cu caracter personal către persoane împuternicite de ei din astfel de Țări terțe, în funcție de situație) furnizăm garanții corespunzătoare prin încheierea de acorduri privind transferul datelor, adoptate de Comisia Europeană (clauzele contractuale standard) cu destinatarii sau luând alte măsuri eficiente pentru a asigura un nivel adecvat de protecție a datelor.
O copie a garanțiilor respective poate fi solicitată responsabilului nostru cu protecția datelor (vezi Secțiunile 2 și 3, de mai sus).

15.

Perioada de stocare

15.1.

Datele dvs. cu caracter personal sunt stocate de către Kia și/sau de către furnizorii noștri de servicii doar atât timp cât este necesar pentru a ne îndeplini scopurile menționate mai sus pentru care datele cu caracter personal au fost colectate.
Atunci când Kia nu mai are nevoie să vă prelucreze datele dvs. cu caracter personal în astfel de scopuri, le vom șterge din sistemele și/sau evidențele noastre și/sau vom lua măsuri pentru a le anonimiza corespunzător, astfel încât să nu mai puteți fi identificat pe baza acestora (cu excepția cazului în care trebuie să păstrăm informațiile cu caracter personal relevante pentru a ne îndeplini obligațiile legale sau de reglementare ce revin Kia; de ex., datele cu caracter personal incluse în contracte, comunicări și scrisori de afaceri pot forma obiectul unor obligații legale de păstrare, care pot implica o perioadă de păstrare de până la 10 ani).

15.2.

Resetarea Contului Kia și/sau a Unității de bord: Puteți reseta Unitatea de bord și vă puteți reseta sau dezactiva Contul Kia prin setarea preferinței respective/apăsarea butonului corespunzător (de exemplu, în Aplicația Kia Connect și/sau în Unitatea de bord, după caz).
Într-o astfel de situație, datele cu caracter personal relevante, aferente Contului Kia și/sau din Unitatea de bord vor fi blocate, iar apoi șterse, cu excepția cazului în care se aplică perioade de păstrare (vezi secțiunea 15.1, de mai sus).
După ce ați resetat Contul Kia și/sau Unitatea de bord, veți fi deconectat din Aplicația Kia Connect și/sau din Unitatea de bord și va trebui să efectuați o nouă procedură de logare sau să vă conectați cu date diferite, dacă doriți să folosiți Serviciile prin Aplicația Kia Connect și/sau prin Unitatea de bord.
Aveți în vedere că 
prin dezactivarea contului dvs. din Aplicația Kia Connect, serviciile Unității de bord a vehiculului vor funcționa în continuare. 
prin resetarea Unității de bord, vehiculul dvs. este deconectat de la Aplicația Kia Connect, ceea ce nu afectează aplicația.

16.

Securitatea datelor
Am implementat măsuri de securitate tehnice și organizaționale corespunzătoare pentru protejarea datelor dvs. cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, alterării, divulgării neautorizate, accesului neautorizat și altor forme ilegale de procesare.
În orice caz, deoarece internetul este un sistem deschis, transmisia de date online nu este absolut sigură. Deși ne îmbunătățim permanent măsurile de securitate pe măsura evoluțiilor tehnice și pentru a asigura un nivel de siguranță adecvat pentru datele dvs. cu caracter personal pe care le procesăm, nu putem garanta securitatea datelor pe care ni le trimiteți prin internet.

17.

Modul offline (modem oprit)
Puteți alege să activați modul offline setând preferința respectivă în unitatea de bord. Dacă este activat modul offline, toate funcțiile din cadrul Serviciilor sunt dezactivate și nu sunt colectate date personale, mai ales date GPS. Este afișată o pictogramă cu modul offline în partea de sus a ecranului unității de bord din vehicul.

18.

Actualizări
Prezenta declarație de confidențialitate poate fi amendată și actualizată la anumite intervale de timp, pentru a reflecta schimbările practicilor noastre cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sau modificările în legislația aplicabilă. Vă invităm să citiți cu atenție prezenta declarație de confidențialitate și să parcurgeți periodic orice modificări pe care le-am putea face în acord cu termenii acesteia.
Vom publica declarația de confidențialitate actualizată pe site-urile noastre, în Aplicația Kia Connect și în Unitatea de bord. Data ultimei actualizări este menționată în capul prezentei declarații de confidențialitate.

19.

Definiții
„operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.
„GDPR” înseamnă: (i) Regulamentul (UE) 2016/679 (Regulamentul General privind Protecția Datelor); sau (ii) în ceea ce privește Marea Britanie, Regulamentul (UE) 2016/679 așa cum face parte din legislația Marii Britanii, în temeiul secțiunii 3 a Acordului din 2018 privind retragerea din Uniunea Europeană și cu modificările ulterioare (cunoscut și ca RGPD-ul Marii Britanii).
„date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă.
„prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
„persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

20.

Amendamente aduse conform legislației locale
Se aplică următoarele amendamente aduse conform legislației locale:
Austria
Secțiunea 15.1 este amendată în modul următor: Datele dvs. cu caracter personal sunt stocate de către Kia și/sau furnizorii noștri de Servicii strict în măsura necesară pentru îndeplinirea obligațiilor noastre și strict pe durata de timp necesară pentru a îndeplini scopurile pentru care datele cu caracter personal au fost colectate, în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor. Atunci când Kia nu mai are nevoie să vă prelucreze datele cu caracter personal, le vom șterge din sistemele și/sau evidențele noastre și/sau vom lua măsuri pentru a le pune anonimiza corespunzător, astfel încât să nu mai puteți fi identificat pe baza acestora (cu excepția cazului în care trebuie să păstrăm informațiile pentru a ne îndeplini obligațiile legale sau de reglementare ce revin Kia; de ex., datele cu caracter personal incluse în contracte, comunicări și scrisori de afaceri pot forma obiectul unei obligații legale de păstrare, care pot implica o perioadă de păstrare de până la 7 ani. Această perioadă de păstrare poate fi extinsă, în special dacă este necesar în scopurile intereselor legitime urmărite de Kia (spre exemplu din cauza unui litigiu iminent sau în curs de desfășurare)). 
Belgia
În ceea ce privește perioada de păstrare a datelor în conformitate cu secțiunea 15.1, în Belgia, datele personale referitoare la relația contractuală din contracte, comunicări sau scrisori comerciale pot fi stocate pe o perioadă de până la 10 ani de la sfârșitul relației contractuale dintre Kia și dvs. Dacă asemenea date sunt relevante în cadrul oricăror proceduri administrative sau judiciare, atunci ele pot fi stocate de Kia pe întreaga durată a acestor proceduri, inclusiv până la expirarea oricărui termen de recurs. Datele de contact ale autorității belgiene de protecție a datelor sunt următoarele: Autorité de protection des données Gegevensbeschermingsautoriteit, Rue de la presse 35 1000 Brussels, Tel.: +32 (0)2 274 48 00, Fax: +32 (0)2 274 48 35, E-mail: contact(at)apd-gba.be
Ungaria
Secțiunea 15.1 este înlocuită în modul următor: Datele dvs. cu caracter personal sunt stocate de către Kia și/sau furnizorii noștri de Servicii strict în măsura necesară pentru îndeplinirea obligațiilor noastre și strict pe durata de timp necesară pentru a îndeplini scopurile pentru care datele cu caracter personal au fost colectate, în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor. Atunci când Kia nu mai are nevoie să vă prelucreze datele cu caracter personal, le vom șterge din sistemele și/sau evidențele noastre și/sau vom lua măsuri pentru a le anonimiza corespunzător, astfel încât să nu mai puteți fi identificat pe baza acestora (cu excepția cazului în care trebuie să păstrăm informațiile pentru a ne îndeplini obligațiile legale sau de reglementare ce revin Kia; de ex., datele cu caracter personal incluse în contracte, comunicări și scrisori de afaceri pot forma obiectul unor obligații legale de păstrare, care pot implica o perioadă de păstrare de până la 8 ani, în cazul documentelor contabile, de la data emiterii acestora). Dacă asemenea date sunt relevante în cadrul oricăror proceduri administrative sau judiciare, atunci ele pot fi stocate de Kia pe întreaga durată a acestor proceduri, inclusiv până la expirarea oricărui termen de recurs. Datele de contact ale autorității maghiare de protecție a datelor sunt următoarele: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Adresă: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Tel.: +36-1-391-1400, Fax: +36-1-391-1410, E-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu
Italia
Indiferent dacă este contrar a ceea ce este indicat în Nota de informare privind protecția datelor de mai sus, următoarele se vor aplica în măsura în care legislația italiană se va aplica prelucrării datelor dvs. cu caracter personal: (i) în niciun caz Kia nu va prelucra datele dvs. cu caracter personal cu scopul de a vă crea un profil, fără consimțământul dumneavoastră; (ii) dacă sunteți deja client și ați furnizat Kia adresa dvs. de e-mail și fără a aduce atingere dreptului dvs. de a vă opune în conformitate cu Secțiunea 12.6 de mai sus, Kia vă poate trimite comunicări de marketing prin e-mail în legătură cu produse sau servicii similare produselor sau serviciilor achiziționate anterior de dvs.; (iii) referitor la perioadele de stocare, Kia va păstra datele personale prelucrate în scopuri de marketing sau pentru a vă crea un profil, dacă este cazul, timp de 24 de luni și, respectiv, 12 luni, cu excepția cazului în care autoritatea italiană de supraveghere a protecției datelor autorizează Kia să le păstreze pentru o perioadă mai lungă. Datele de contact ale autorității italiene de supraveghere a protecției datelor sunt următoarele: Garante per la Protezione dei Dati Personali Piazza Venezia n. 11 - 00187 Rome, www.gpdp.it - www.garanteprivacy.it, E-mail: garante@gpdp.it, Fax: (+39) 06 696773785, Tel.: (+39) 06 696771
Țările de Jos
Secțiunea 15.1 va fi modificată în modul următor: Perioada standard legală de păstrare a datelor în scopuri generale de contabilitate este 7 ani în Țările de Jos. Aveți în vedere faptul că această perioadă de păstrare poate fi extinsă, în special dacă acest lucru este cerut de legea aplicabilă și/sau dacă este necesar în scopurile intereselor legitime urmărite de Kia (spre exemplu, din cauza unui litigiu iminent sau în curs de desfășurare). 
Polonia
Secțiunea 12.6 va fi modificată în modul următor: Dreptul la opoziție: În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, în orice moment, prelucrării de către noi a datelor dvs. cu caracter personal și ni se poate solicita să nu vă mai prelucrăm datele cu caracter personal. În plus, dacă datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, dacă v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea în astfel de scopuri, aveți dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pentru un astfel de marketing, care include crearea unui profil, în măsura în care aceasta are legătură cu un astfel de marketing direct. În acest caz, datele dvs. cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate în astfel de scopuri de către noi. Secțiunea 15.1 va fi modificată în modul următor: Datele dvs. cu caracter personal sunt stocate de către Kia și/sau furnizorii noștri de servicii strict în măsura necesară pentru îndeplinirea obligațiilor noastre și strict pe durata de timp necesară pentru a îndeplini scopurile pentru care datele cu caracter personal au fost colectate, în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor. Atunci când Kia nu mai are nevoie să vă prelucreze datele cu caracter personal, le vom șterge din sistemele și/sau evidențele noastre și/sau vom lua măsuri pentru a le anonimiza corespunzător, astfel încât să nu mai puteți fi identificat pe baza acestora (cu excepția cazului în care trebuie să păstrăm informațiile pentru a ne îndeplini obligațiile legale sau de reglementare ce revin Kia; de ex., în Polonia perioada standard legală de păstrare a datelor în scopuri generale de contabilitate este 5 ani de la finalul anului financiar anterior. Să aveți în vedere că această perioadă de păstrare poate fi extinsă, în special dacă astfel cere legea aplicabilă și/sau este necesar în scopurile intereselor legitime urmărite de Kia (spre exemplu din cauza unui litigiu iminent sau în curs de desfășurare).Datele de contact ale autorității poloneze de protecție a datelor sunt următoarele: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00 -193 Warszawa, E-mail: kancelaria@uodo.gov.pl
Slovacia
Datele de contact ale autorității slovace de protecție a datelor sunt următoarele: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Republica Slovacă https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk, Tel: + 421 2 32 31 32 14, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk 
Spania
Secțiunea 12.1 alineatul 2 trebuie înlocuită în modul următor: De asemenea, aveți dreptul de a obține o copie a datelor cu caracter personal care sunt în curs de prelucrare. În ceea ce privește orice alte copii pe care le-ați putea solicita într-un interval de șase luni, dacă nu există o cauză legitimă pentru aceasta, este posibil să percepem o taxă rezonabilă, în funcție de costurile administrative. Secțiunea 15 va fi înlocuită în felul următor: 15.1. Datele dvs. cu caracter personal sunt stocate de către Kia și/sau furnizorii noștri de servicii strict în măsura necesară pentru îndeplinirea obligațiilor noastre și strict pe durata de timp necesară pentru a îndeplini scopurile pentru care datele cu caracter personal au fost colectate, în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor. Atunci când Kia nu mai are nevoie să vă prelucreze datele cu caracter personal, le vom bloca și, după expirarea duratei obligatorii de stocare (de ex., datele cu caracter personal incluse în contracte, comunicări și scrisori de afaceri, pot necesita păstrarea de până la 10 ani), le vom șterge din sistemele și/sau evidențele noastre și/sau vom lua măsuri pentru a le anonimiza corespunzător, astfel încât să nu mai puteți fi identificat pe baza acestora. 15.2. În cazul în care nu se aplică perioade de păstrare legale sau de reglementare, de regulă, toate datele personale prelucrate în legătură cu furnizarea Serviciilor sunt blocate și șterse ulterior sau anonimizate imediat după ce acțiunea de furnizare a Serviciilor individuale a fost finalizată, cu următoarele excepții: 
Datele de înregistrare și de autentificare sunt stocate pe durata contractului (de ex., până la șapte ani) 
15.2. Închiderea contului: Dacă alegeți să încetați să utilizați Serviciile (de ex., setând preferința corespunzătoare în aplicația Kia Connect) și/sau să închideți contul Kia Connect (de ex. prin setarea preferinței corespunzătoare în unitatea de bord), atunci toate datele cu caracter personal asociate contului dvs. Kia vor fi blocate și șterse ulterior în modalitatea descrisă mai sus.
Elveția
În ceea ce priveşte perioada de păstrare a datelor conform Secțiunii 15.1, în Elveția, datele cu caracter personal menționate în relația contractuală stipulată în contracte, comunicări sau scrisori comerciale pot fi stocate pentru o perioadă de până la 10 ani de la încheierea relației contractuale dintre Kia și dvs.
Datele de contact ale autorității elvețiene responsabile cu protecția datelor sunt: Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter (EDÖB). Feldeggweg 1. CH - 3003 Bern Switzerland. Tel.: +41 (0)58 462 43 95
Secțiunea 14 trebuie completată cu următoarele informații: datele dvs. cu caracter personal sunt stocate în următoarele țări/jurisdicții  [ÎNTREAGA LUME].
În ceea ce privește trimiterile la RGPD, în măsura în care se aplică legile elvețiene privind protecția datelor și legile conexe, trimiterile la articolele din RGPD vor fi interpretate ca trimiteri la articolele respective din Legea federală elvețiană privind protecția datelor începând cu 1 septembrie 2023 („FADP”), iar trimiterile la secțiunile din UWG vor fi interpretate ca trimiteri la articolele respective din Legea federală elvețiană împotriva concurenței neloiale („UWG elvețiană”), și anume:
Art. 6(1) b) RGPD se interpretează ca art. 6 FADP atunci când este menționat ca referință în legătură cu scopul executării contractului;
 Art. 6 (1) f) RGPD se interpretează ca art. 31 alin. 1 FADP;
Art. 6(1) c) RGPD se interpretează ca art. 31 FADP;
Art. 6(1) a) RGPD se interpretează ca art. 31 FADP;
Sec. 7 (2) Nr. 2 din UWG se interpretează ca art. 3 alin. 1 lit. o din UWG elvețiană;
References to Art. 7(3) RGPD shall be read as a reference to similar principles under the FADP;
Art. 15 RGPD se interpretează ca art. 25 FADP;
Art. 16 RGPD se interpretează ca art. 32 FADP;
Art. 17 RGPD se interpretează ca art. 32 FADP;
Art. 18 RGPD se interpretează ca art. 32 FADP;
Art. 20 RGPD se interpretează ca art. 28 FADP;
Art. 21(1) și (2) RGPD se interpretează ca art. 30 alin. 2 lit. b FADP;
Art. 77 RGPD se interpretează ca art. 49 FADP;
Art. 28(3) RGPD se interpretează ca art. 9 FADP.
Acest document este bun informativ al Kia și este protejat de legile și de reglementările relevante în vigoare.