Documente juridice Kia Connect

Termeni de Utilizare – Contul KIA

 • 1. Introducere

 • 1.1 KIA dorește să vă ofere servicii pentru a vă face experiența KIA cât mai sigură, fără efort și plăcută. Prin urmare, KIA vă oferă „Contul KIA”. Contul KIA este un cont unic, personal și netransferabil care permite utilizarea diferitelor servicii furnizate de KIA și/sau de companii externe. Aceste servicii pot include servicii online, aplicații și alte servicii software. Puteți utiliza astfel de servicii numai cu contul dvs. KIA.

  1.2 În cazul unor întrebări despre contul KIA, puteți contacta telefonic centrul nostru de relații cu clienții la:

  • België/Belgique: +32 80069706970
  • France: +33 969 320 600
  • United Kingdom: +44 3332022990
  • Deutschland: +49 800 777 3044
  • Sverige: +46 840 044 300
  • Nederland: +31 888 542542
  • España: +34 91 304 31 90
  • Italia: +39 848 582 588
  • Ireland: +35 3818300007
  • Magyarország: +36 80 315 542
  • Polska: +48 605542542
  • Österreich: +43 1734290010
  • Slovensko: +421 232 421 341
  • Česko: +42 0222999333
  • România: +40 213 125 005
  • Ísland: +354 590 2130
  • Suomi: +358 103 400 430
  • Eesti: +372 6652600
  • Latvija +371 67320044
  • Lietuva: +370 52125123
  • България: +359 700 14 777
  • Ελλάδα: +302105507477
  • Switzerland: +41 62 788 88 22
  • Portugal: +351 211 160 522

 • 2. Termeni de Utilizare

 • 2.1 Prin bifarea unei căsuțe în procesul de acceptare, acceptați în mod expres acești „Termeni de Utilizare” și încheiați un contract cu KIA Connect GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt, Germania (denumită în continuare „KIA”, „noi „ sau„ a noastră”) cu privire la crearea și utilizarea unui cont KIA unic (așa cum este descris în continuare în secțiunea 3 de mai jos) pentru accesul și/sau gestionarea serviciilor conexe, care sunt descrise în continuare și sunt supuse „Termenilor speciali de Utilizare”. Astfel de Termeni speciali de Utilizare pot restricționa utilizarea serviciilor și/sau pot necesita conectarea în contul KIA. În cazul unui conflict între acești Termeni de utilizare și Termenii speciali de Utilizare aplicabili, vor prevala Termenii speciali de Utilizare.

  2.2 Vi se permite să utilizați contul KIA numai dacă aveți vârsta legală.

  2.3 Dacă dispozitivul (dispozitivele) dvs. nu sunt echipate cu caracteristicile tehnice necesare sau dacă dispozitivul (dispozitivele) dvs. nu îndeplinește cerințele acestor Termeni de Utilizare, nu vom fi obligați să vă oferim contul KIA.

  2.4 Utilizarea contului KIA poate necesita acces la internet sau alte servicii de telecomunicații. Acești Termeni de Utilizare nu se aplică serviciilor de telecomunicații care ar putea fi necesare pentru a utiliza contul KIA. Aceștia fac obiectul unui acord separat (inclusiv preț) cu furnizorul serviciilor dvs. de telecomunicații.

  2.5 Utilizarea contului KIA este gratuită.

  2.6 Pentru a avea acces la anumite servicii, poate fi necesar să vă asociați/conectați contul KIA la unul sau mai multe vehicule KIA. Acest lucru este stabilit în Termenii speciali de Utilizare aplicabili.

  2.7 Informațiile pe care le furnizați pentru crearea unui cont KIA trebuie să fie corecte. Datele colectate în legătură cu contul KIA includ:

  Numele dvs., formula de salut, adresa de e-mail, numărul dvs. de telefon, parola, data de nastere, PIN, țara, limba preferată, faptul că ați acceptat acești Termeni de Utilizare.

  2.8 Contul KIA va fi creat pentru utilizare în conformitate cu acești Termeni de Utilizare. Vă putem contacta la adresa de e-mail pe care ați furnizat-o atunci când vă înregistrați contul KIA în contextul contului KIA, dacă este necesar.

 • 3. Modificări ale Termenilor de Utilizare

 • Periodic putem aduce modificări rezonabile la Termenii de Utilizare și/sau funcționalităților contului KIA. Modificările vor fi aduse la cunoștința dumneavoastră prin email sau prin altă formă de notificare. Dacă nu vă opuneți acestor modificări ale formei textului în termen de 4 săptămâni de la primirea notificării, modificările sunt considerate a fi acceptate. Vă vom notifica în mod expres cu privire la dreptul de opoziție și consecințele de a nu vă exprima opoziția.

 • 4. Restricții de Utilizare

 • 4.1 Nu veți putea utiliza Contul KIA prin încălcarea prevederilor acestor Termeni de Utilizare.

  4.2 În plus, nu trebuie să utilizați Contul KIA într-un mod care încalcă legile sau reglementările aplicabile, cum ar fi drepturile de proprietate intelectuală sau reglementările de trafic. Este interzisă și o utilizare care amenință securitatea contului KIA, precum și o utilizare care ar putea pune în pericol sau afecta infrastructura tehnică a KIA sau a unei terțe părți sau utilizarea contului KIA de către alți clienți și/sau terțe părți. În plus, nu trebuie să deteriorați, să dezactivați sau să interferați cu Contul KIA sau să introduceți în Contul KIA orice viruși, „viermi”, malware, spyware, „cai troieni” sau orice alt cod sau program dăunător care ar putea compromite funcționarea Contului KIA.

  4.3 Contul KIA necesită o parolă. Veți alege o parolă suficient de sigură pentru terți. Putem stabili reguli cu privire la ceea ce înseamnă ca o parolă să fie suficient de sigură. Sunteți responsabil pentru păstrarea secretă a parolei și de a nu o dezvălui către o terță parte. Dacă bănuiți că un terț a primit acces neautorizat la parola dvs., veți schimba imediat parola. Dacă bănuiți că unui terț i s-a acordat acces neautorizat la servicii cu contul dvs. KIA, vă rugăm să contactați imediat serviciul nostru pentru clienți (a se vedea secțiunea 1.2).

 • 5. Drepturi de proprietate intelectuală


 • 5.1 Întregul conținut al Contului KIA este proprietatea KIA, a subsidiarelor sale directe sau indirecte sau a companiilor afiliate (denumite în continuare „Grupul KIA”) sau a terților și este protejat de legea aplicabilă a drepturilor de autor, cu toate drepturile rezervate. Toate drepturile asupra Contului KIA, software-ului de bază, conținutului și structurii sunt deținute de Grupul KIA și de deținătorii licențelor acestora. Nu aveți dreptul să vindeți, să distribuiți, să publicați, să difuzați, să transferați sau să utilizați în scopuri comerciale Contul KIA în niciun fel, fără consimțământul nostru prealabil, expres, scris. Nu puteți copia (în totalitate sau parțial), transmite (prin mijloace electronice sau altfel), modifica, afișa, livra din nou, acorda licențe, conecta sau utiliza în alt mod Contul KIA în orice scop public sau comercial fără acordul nostru prealabil, expres, scris.

  5.2 Acești Termeni de Utilizare nu vor fi interpretați că acordă vreo licență sau drept de utilizare asupra oricărei imagini, mărci înregistrate, mărci KIA sau sigle, toate acestea fiind proprietatea Grupului KIA. Grupul KIA își rezervă toate drepturile cu privire la informațiile sau materialele sale proprietare în legătură cu Contul KIA și va impune pe deplin aceste drepturi conferite de legislația aplicabilă privind drepturile de autor și mărcile înregistrate.

 • 6. Conținutul Utilizatorului

 • KIA nu pretinde dreptul de proprietate asupra conținutului pe care îl puneți la dispoziție prin intermediul Contului KIA și nici o prevedere a acestor Termeni de Utilizare nu vă limitează drepturile de utilizare a unui astfel de conținut.

 • 7. Răspundere

 • 7.1 Răspunderea contractuală și legală a KIA pentru daunele cauzate de neglijență sau imprudență va fi limitată, indiferent de temeiul său juridic, după cum urmează:
  a) KIA va fi răspunzătoare până la valoarea daunelor directe și previzibile specifice pentru acest tip de contract ca urmare a încălcării obligațiilor contractuale semnificative;
  b) KIA nu va fi răspunzătoare pentru încălcarea cu neglijentă a oricărei alte obligații de diligență aplicabile;
  c) În cazul în care utilizatorul a contribuit la cauzarea sau mărirea prejudiciului sau nu a întreprins nicio acțiune rezonabilă pentru a evita și/sau limita prejudiciul, Kia va fi răspunzătoare numai pentru prejudiciul cauzat în mod direct de aceasta.
  7.2 Limitările de răspundere menționate anterior nu se aplică nici unei răspunderi legale obligatorii, în special răspunderii pentru abateri intenționate, răspunderii în conformitate cu Legea germană privind răspunderea pentru produse (Produkthaftungsgesetz) și răspunderii pentru vătămări corporale cauzate din culpă. În plus, astfel de limitări de răspundere nu se vor aplica dacă și în măsura în care KIA și-a asumat o garanție specifică.

  7.3 Secțiunile 7.1 și 7.2 se aplică corespunzător pentru răspunderea KIA pentru cheltuieli care nu sunt necesare. Mai mult, secțiunile 7.1 și 7.2 se aplică corespunzător pentru răspunderea personală a reprezentanților legali, agenților împuterniciți și angajaților KIA pentru orice daune cauzate de neglijența acestora.

  7.4 Sunteți obligat să depuneți eforturi rezonabile pentru prevenirea și minimizarea daunelor.

 • 8. Protecția Datelor

 • Pentru informații despre cum colectăm și prelucrăm datele cu caracter personal în legătură cu Contul KIA, consultați Nota de informare privind prelucrarea datelor - Contul KIA. Informații specifice despre prelucrarea datelor aferentă altor servicii decât cele privind Contul KIA, pot fi găsite în Nota de informare privind prelucrarea datelor aferentă respectivului serviciu.

 • 9. Durată

 • 9.1 Puteți utiliza contul KIA din ziua în care v-ați înregistrat pentru Contul KIA și ați acceptat acești Termeni de Utilizare.

  9.2 Puteți să vă dezactivați contul KIA în orice moment. Odată ce contul dvs. este dezactivat, acesta nu mai poate fi utilizat pentru a vă conecta la serviciile conectate cu acesta. Într-un astfel de caz, este necesară reactivarea contului dvs. KIA existent sau crearea unui nou cont KIA pentru a continua să utilizați aceste servicii.

  9.3 De asemenea, puteți înceta acest contract în orice moment. În acest caz, acești Termeni de Utilizare încetează să se mai aplice. În cazul în care existența unui cont KIA este necesară pentru utilizarea unui serviciu, încetarea va deveni efectivă cel mai devreme în momentul în care încetează obligația de a furniza serviciul. În cazul în care mai multe servicii sunt conectate la contul dvs. KIA, cea mai lungă durată a contractului este relevantă pentru încetare.

  Pentru a exercita dreptul de încetare a acestui contract, trebuie să ne informați asupra deciziei dumneavoastră printr-o notificare irevocabilă, scrisă (e.g., o scrisoare/email trimis(ă) la datele de contact indicate la secțiunea 1.2. de mai sus.

  9.4 Ne rezervăm dreptul de a bloca temporar sau permanent și/sau revoca utilizarea Contului KIA în cazul încălcării semnificative a acestor Termeni de Utilizare și, în cazul încălcării semnificative a acestor Termeni de Utilizare, de a înceta contractul.

 • 10. Diverse

 • 10.1 Acești Termeni de Utilizare reprezintă întregul acord al părților cu privire la obiectul utilizării Contului KIA și înlocuiesc toate convențiile anterioare, scrise sau orale, între părți cu privire la subiectul în cauză.

  10.2 Termenii și condițiile divergente, în conflict sau suplimentare ale utilizatorului vor guverna utilizarea Contului KIA numai dacă sunt acceptate în mod explicit de către noi, în scris.

  10.3 Suntem îndreptățiți să cesionăm drepturile și obligațiile noastre în temeiul acestor termeni de utilizare fie integral, fie parțial, unui alt furnizor de servicii, furnizând utilizatorului o notificare cu 6 săptămâni în avans. Cu toate acestea, în acest caz, Utilizatorul va avea dreptul să rezilieze contractul în termen de o lună de la primirea notificării scrise care va produce efecte la momentul cesiunii contractului, avute în vedere către cesionar. Vom informa în mod expres utilizatorul despre acest drept de reziliere în notificare.

  10.4 Prin prezentul utilizatorul acceptă expres prevederile Secțiunilor 3, 7 ale acestor Termeni de Utilizare.


Nota de informare privind prelucrarea datelor – Contul KIA

 • Pentru a vă oferi toate funcționalitățile asociate contului KIA, trebuie să prelucrăm anumite date cu caracter personal.

 • 1. Operator

 • Kia Connect GmbH, o societate germană, înregistrată în scopuri comerciale cu nr. HRB 112541, având sediul social în Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt, Germania, denumită în continuare ”KIA”, ”noi” sau ”a noastră”, este operatorul responsabil pentru prelucrarea tuturor datelor așa cum este explicat mai jos.

 • 2. Date de contact

 • Dacă aveți întrebări despre sau în legătură cu această Notificare privind confidențialitatea sau doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale (a se vedea 8 de mai jos), vă rugăm să ne contactați prin utilizarea datelor de contact de mai sus sau:

  Kia Connect GmbH
  Email: info@kia-connect.eu
  Telefon:

  • België/Belgique: +32 80069706970
  • France: +33 969 320 600
  • United Kingdom: +44 3332022990
  • Deutschland: +49 800 777 3044
  • Sverige: +46 840 044 300
  • Nederland: +31 888 542542
  • España: +34 91 304 31 90
  • Italia: +39 848 582 588
  • Ireland: +35 3818300007
  • Magyarország: +36 80 315 542
  • Polska: +48 605542542
  • Österreich: +43 1734290010
  • Slovensko: +421 232 421 341
  • Česko: +42 0222999333
  • România: +40 213 125 005
  • Ísland: +354 590 2130
  • Suomi: +358 103 400 430
  • Eesti: +372 6652600
  • Latvija +371 67320044
  • Lietuva: +370 52125123
  • България: +359 700 14 777
  • Ελλάδα: +302105507477
  • Switzerland: +41 62 788 88 22
  • Portugal: +351 211 160 522


  Alternativ, puteți, de asemenea, să contactați Responsabilul nostru cu Protecția Datelor:

  Email: dpo@kia-connect.eu
  Adresă: Responsabilul cu Protecția Datelor, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main

 • 3. Scop și temei juridic pentru prelucrare

 • Prelucrăm datele dvs. personale pe care le furnizați în legătură cu înregistrarea Contului dvs. KIA și a utilizării ulterioare a Contului dvs. KIA. Scopul prelucrării noastre este pentru a gestiona Contul dvs. KIA (de la conectare până la posibila încetare) pentru a vă oferi toate funcționalitățile Contului KIA, pentru a vă oferi acces la serviciile pentru care este necesar Contul KIA și pentru a vă notifica actualizările Contului KIA.

  Temeiul juridic pentru prelucrarea noastră a datelor dvs. personale este faptul că prelucrarea este necesară pentru executarea contractului cu dvs. pentru Contul KIA (art. 6 (1) b) Regulamentul general al UE privind protecția datelor (”GDPR”) sau interese legitime ale KIA (art. 6(1) f) GDPR).

  Orice prelucrare ulterioară a datelor referitoare la anumite servicii telematice este supusă unor Notificări separate privind confidențialitate pentru serviciile respective.

  Procesăm datele dvs. cu caracter personal în alte scopuri numai dacă suntem obligați să facem acest lucru pe baza cerințelor legale (de exemplu, transferul către instanțe sau autoritățile de urmărire penală), dacă ați consimțit la prelucrarea respectivă sau dacă prelucrarea este legală conform legii aplicabile. Dacă are loc prelucrarea în alt scop, vă vom furniza informații suplimentare, dacă este cazul. Nu ne implicăm în luarea de decizii automatizate, inclusiv crearea de profiluri în legătură cu Serviciile Aplicației, cu excepția cazului în care v-am notificat în mod expres despre astfel de proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri prin alte mijloace.

 • 4. Categorii de date personale

 • Datele colectate în legătură cu Contul KIA includ: numele dvs., adresa dvs. de e-mail, numărul dvs. de telefon, parola, țara, limba preferată, faptul că ați acceptat Termenii de Utilizare

 • 5. Destinatari și categorii de destinatari ai datelor personale

 • Orice acces la datele dvs. personale în cadrul KIA este limitat la acele persoane care trebuie să aibă acces pentru a-și îndeplini responsabilitățile de serviciu.

  Datele dvs. personale pot fi procesate în scopurile respective de către destinatarii și categoriile de destinatari enumerate mai jos:

  • Terțe părți private - organisme private afiliate sau neafiliate, altele decât noi, care individual sau împreună cu alții, determină scopurile și mijloacele prelucrării datelor cu caracter personal.

  • Operatorii de date împuterniciți - anumite terțe părți, indiferent dacă sunt afiliate sau neafiliate, pot primi datele dvs. personale pentru a prelucra aceste date în numele KIA sub instrucțiuni corespunzătoare, în funcție de necesități, cu scopurile de prelucrare respective. Operatorii de date vor fi supuși obligațiilor contractuale de a implementa măsuri de securitate tehnice și organizaționale adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal și de a prelucra datele cu caracter personal numai conform instrucțiunilor.

  Operatorul de date împuternicit pentru Contul KIA este Hyundai Autoever Europe GmbH, Kaiserleistraße 8a, 63067 Offenbach am Main, Germania

  • Autoritățile publice, instanțele judecătorești, consultanții externi și terțe părți similare care sunt organisme publice conform cerințelor legii aplicabile.

 • 6. Transfer de date transfrontalier

 • Unii dintre destinatarii datelor dvs. personale vor fi localizați sau pot avea operațiuni relevante în afara țării dvs. și a UE/SEE, de exemplu în Republica Coreea, unde legile privind protecția datelor pot oferi un nivel diferit de protecție în comparație cu legile din jurisdicția dvs. și cu privire la care nu există o decizie de adecvare a Comisiei Europene. În ceea ce privește transferurile de date către astfel de destinatari în afara UE/SEE, oferim garanții adecvate, în special prin încheierea unor acorduri de transfer de date adoptate de Comisia Europeană (de exemplu, Clauze contractuale standard (2010/87/EU și/sau 2004/915/EC)) cu destinatarii sau luarea altor măsuri pentru a asigura un nivel adecvat de protecție a datelor. O copie a măsurii respective luate este disponibilă prin intermediul responsabilului nostru cu protecția datelor (a se vedea punctul 2 de mai sus).

 • 7. Perioada de stocare

 • Datele dvs. cu caracter personal sunt stocate de noi și/sau furnizorii noștri de servicii, strict în măsura necesară îndeplinirii obligațiilor noastre și strict pentru timpul necesar realizării scopurilor pentru care sunt colectate datele cu caracter personal, în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor. Atunci când Kia nu mai trebuie să vă proceseze datele personale, le vom șterge din sistemele și/sau înregistrările noastre și/sau vom lua măsuri pentru a le anonimiza în mod corespunzător, astfel încât să nu mai puteți fi identificați pe baza acestora (cu excepția cazului în care trebuie să vă păstrăm informațiile pentru respectarea obligațiilor legale sau de reglementare la care suntem supuși; de exemplu, datele cu caracter personal conținute în contracte, comunicări și scrisori comerciale pot fi supuse cerințelor legale de păstrare, care pot necesita păstrarea până la 10 ani).

 • 8. Drepturile dumneavoastră

 • Dacă v-ați declarat consimțământul pentru orice activități de prelucrare a datelor cu caracter personal, puteți retrage acest consimțământ în orice moment, cu efect pentru viitor. O astfel de retragere nu va afecta legalitatea prelucrării anterior retragerii consimțământului.

  În conformitate cu legea aplicabilă privind protecția datelor, aveți dreptul să: solicitați accesul la datele dvs. personale, să solicitați rectificarea datelor dvs. personale; solicitați ștergerea datelor dvs. personale, solicitați restricționarea prelucrării datelor dvs. personale; solicitați portabilitatea datelor și să vă opuneți prelucrării datelor dvs. personale. Vă rugăm să rețineți că aceste drepturi menționate anterior ar putea fi limitate în temeiul legislației naționale aplicabile privind protecția datelor.

  În plus, aveți și dreptul de a depune o reclamație la autoritatea competentă de supraveghere a protecției datelor. Pentru a vă exercita drepturile dumneavoastră vă rugăm să ne contactați potrivit celor menționate mai sus la 2.

  8.1 Dreptul de acces: puteți avea dreptul de a obține de la noi confirmarea dacă sunt sau nu prelucrate datele cu caracter personal care vă privesc și, în acest caz, de a solicita accesul la datele personale. Informațiile de acces includ - printre altele - scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal în cauză și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau vor fi dezvăluite datele cu caracter personal. Cu toate acestea, acesta nu este un drept absolut și interesele altor persoane vă pot restricționa dreptul de acces.

  Puteți avea dreptul de a obține o copie a datelor cu caracter personal în curs de prelucrare. Pentru alte copii solicitate de dvs., putem percepe o taxă rezonabilă pe baza costurilor administrative.

  8.2 Dreptul de rectificare: puteți avea dreptul de a obține de la noi rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc. În funcție de scopurile prelucrării, puteți avea dreptul de a completa datele personale incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

  8.3 Dreptul la ștergere (”dreptul de a fi uitat”): în anumite circumstanțe, puteți avea dreptul de a obține de la noi ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc și putem fi obligați să ștergem aceste date cu caracter personal.

  8.4 Dreptul la restricționarea prelucrării: în anumite circumstanțe, puteți avea dreptul de a obține de la noi restricționarea prelucrării datelor dvs. personale. În acest caz, datele respective vor fi marcate și pot fi prelucrate de noi numai în anumite scopuri.

  8.5 Dreptul la portabilitatea datelor: În anumite circumstanțe, puteți avea dreptul de a primi datele personale care vă privesc, pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat și puteți avea dreptul să transmiteți astfel de date către o altă entitate fără obstacole din partea noastră.

  8.6 Dreptul la opoziție: în anumite circumstanțe, puteți avea dreptul de a vă opune, din motive legate de situația dvs. particulară în orice moment, la prelucrarea datelor dvs. personale de către noi și ni se poate cere să nu mai prelucrăm datele dvs. personale. Mai mult, dacă datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, aveți dreptul de a vă opune oricând prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc pentru un astfel de scop de marketing, care include crearea de profiluri în măsura în care acestea sunt legate de un astfel de marketing direct. În acest caz, datele dvs. personale nu vor mai fi prelucrate în acest scop de către noi.