Întrebări frecvente despre UVO

Protecția datelor și confidențialitate

• Există o funcţie de revenire la setările din fabrică - 'factory reset' – în meniul setări, care deconectează orice cont conectat la sistem şi dezactivează serviciile UVO Connect

• Există diferite moduri în care clienţii îşi pot şterge datele personale din sistem • Resetarea sistemului UVO Connect sau ştergerea contului de utilizator va şterge toate datele personale • În plus, am înfiinţat o centrală telefonică şi reprezentanţii centrului de date Kia pot fi contactaţi pentru ştergerea manuală a datelor personale după formularea cererii

• Kia poate vinde datele personale ale clienţilor, dar numai cu acordul clienţilor şi pentru a furniza servicii clientului prin intermediul unei companii terțe.

• Anumite părţi terţe pot primi datele dvs. personale pentru procesare în beneficiul Kia pentru a face serviciile UVO Connect cât mai utile posibil • Orice acces la datele dvs. personale este limitat la persoanele care au nevoie de aceste date pentru a putea să-şi îndeplinească sarcinile de seviciu. Acestea vor fi supuse obligațiilor contractuale de a pune în aplicare măsuri de securitate adecvate pentru a proteja datele personale ale clienților

• Puteţi cere ca toate datele personale colectate cu consimţământul dvs. să fie şterse în orice moment • Anumite date, ca datele personale conţinute de contracte sau scrisori de afaceri, pot fi supuse cerințelor de reținere statutare care pot solicita ca noi să păstrăm aceste date timp de până la 10 ani • Cererile detaliate de ştergere sunt trimise către DPO • Întrebările cu privire la legislaţia locală (ex. legislația traficului) vor fi trimise direct către DPO local

• Puteţi şterge singur datele personale prin ştergerea contului dvs. din Kia Account de pe portal. • Puteţi contacta Kia folosind adresa de contact din Notele de confidenţialitate ale serviciului, prin formularul de contact de pe website sau prin trimiterea unui e-mail la kia-account@kia-uvo.eu

• Stocăm datele personale atâta timp cât este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor pe care le avem față de dvs., conform cu legile de protecție a datelor în vigoare • Când nu mai este necesară procesarea datelor dvs. personale, le vom șterge din sistemele noastre și/sau înregistrări, sau vom face pașii necesari pentru anonimizare, astfel încât să nu mai puteți fi identificat după acestea (dacă nu este necesar să păstrăm informațiile dvs. pentru a ne supune obligațiilor legale și reglementărilor) • În principiu, datele personale vor fi șterse după cinci ani de la încetarea contractului dvs. cu noi • Anumite date, ca datele personale conţinute de contracte sau scrisori de afaceri, pot fi supuse cerințelor de reținere statutare care pot solicita ca noi să păstrăm aceste date timp de până la 10 ani

• Serviciile UVO Connect au fost concepute pentru încorporarea Reglementărilor generale de protecţie a datelor: o Data Security: UVO Connect încorporează principiile ‘securitate prin design şi implicită’, asigurând manevrarea şi stocarea în siguranţă a datelor clientului o Privacy: Serviciile au fost concepute pentru a se asigura că informațiile personale rămân private o Data Protection Management: Noi, la Kia am implementat o echipă de management a protecţiei datelor care monitorizează îndeplinirea reglementărilor privind protecția datelor și este implicată în activitatea noastră și în dezvoltarea serviciilor noastre. o Partner Management: Încredinţăm datele dvs. Personale numai partenerilor de servicii preselectaţi cu atenţie din UE/EAA. Dacă unii dintre beneficiarii datelor dvs. personale vor fi localizaţi în afara UE/EEA, ex. în Republica Coreea, oferim garanții adecvate cu destinatarii sau luăm alte măsuri pentru a oferi un nivel adecvat de protecție a datelor. o Transparency: Oferim descrieri complete pentru fiecare serviciu pentru care sunt colectate date și în ce scopuri, limitând utilizarea datelor cu caracter personal la minim

• Kia defineşte ‘datele personale’ drept orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (‘datasubject’); • Kia clasifică atent datele dvs. personale în diferite categorii şi clustere (ex. pe baza scopului procesării, cerințe speciale de securitate pentru datele sensibile) pentru a permite o utilizare mai eficientă și protecția datelor cu caracter personal.

• Kia colectează datele necesare pentru încheierea sau executarea contractului pentru furnizarea serviciilor UVO între dvs., în calitate de client și Kia. Dacă ne-ați oferit consimțământul dvs., colectăm și datele oferite de dvs. pe baza acestui consimțământ.

• Controlorul datelor dvs. personale este Kia UVO connected GmbH • Rămâneți în continuare deținătorul datelor dvs. personale

• Controlorul datelor dvs. personale este Kia UVO connected GmbH

• KIA colectează și procesează datele dvs. personale numai în măsura în care colectarea și prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea contractului de furnizare a serviciilor UVO sau a intereselor legitime • Dacă ne-ați dat consimțământul, procesăm de asemenea și datele pe care ni le oferiți pe baza acestui consimțământ.

• Datele dvs. personale sunt stocate în centre de date din Germania și Uniunea Europeană.

• Kia a implementat securitate IT și concept de protecție a datelor, precum și un sistem de management de Securitate IT pentru păstrarea datelor în siguranță. • Procesatoarele noastre de date sunt certificate în conformitate cu standardele internaționale de securitate IT, de ex. ISO / IEC 27001 Tehnologia informației - Tehnici de securitate - Sisteme de management al securității informațiilor • În măsura în care se poate, pseudonimăm și anonimăm datele dvs. personale.

• Kia împărtășește datele personale numai cu partenerii de servicii preselectate și numai în măsura în care partajarea este necesară pentru furnizarea serviciilor UVO

• Kia UVO Connected împărtășește datele personale cu celelalte companii KIA numai în măsura în care partajarea este necesară pentru furnizarea serviciilor UVO sau dacă ne-ați dat consimțământul dvs. pentru oferirea datelor către alte companii Kia.

• Kia UVO Connected împărtășește datele personale cu celelalte companii KIA numai în măsura în care partajarea este necesară pentru furnizarea serviciilor UVO sau dacă ne-ați dat consimțământul dvs. pentru oferirea datelor către alte companii Kia.

• Kia UVO Connected împărtășește datele personale cu celelalte companii Kia din Europa numai în măsura în care împărțirea este necesară pentru furnizarea serviciilor UVO sau dacă ne-ați dat consimțământul dvs. pentru oferirea datele către alte companii Kia Motor. • În scopul furnizării serviciilor din aplicație, trebuie, de asemenea, să transferăm date procesatoarelor noastre de date. • Unii dintre beneficiarii datelor dvs. personale vor fi localizați sau pot avea operațiuni relevante în afara țării dvs. și UE/EEA, de ex. în Republica Coreea, unde legile cu privire protecția datelor pot oferi un nivel diferit de protecție în comparație cu legile din țara dvs. și cu privire la care nu există o decizie cu caracter adecvat a Comisiei Europene. În ceea ce privește transferurile de date către acești beneficiari în afara UE/EEA, oferim garanții adecvate, în special, prin încheierea unor contracte de transfer de date adoptate de Comisia Europeană (de exemplu, clauze contractuale standard (2010/87/UE ș /sau 200 /915/ CE)) cu destinatarii sau luăm alte măsuri pentru oferirea unui nivel corespunzător de protecție a datelor.

• În scopul furnizării serviciilor din aplicație, trebuie să transferăm datele dvs. personale către părți terțe private - organisme private neafiliate, altele decât cele Kia. • Pentru acest serviciu tehnic, ne bazăm pe serviciile de telecomunicații asigurate de furnizorii de telecomunicații.

• În scopul furnizării serviciilor din aplicație, trebuie să transferăm datele dvs. personale către părți terțe private - organisme private neafiliate, altele decât cele Kia. • Pentru acest serviciu tehnic, ne bazăm pe serviciile de telecomunicații asigurate de furnizorii de telecomunicații. (în acest moment Vodafone GmbH, Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 Dusseldorf, Germany).

• În legătură cu serviciile UVO, procesăm datele dvs. personale o pentru încheierea sau executarea contractului pentru furnizarea serviciilor din aplicație (Art. 6 (1) b) GDPR), o interese legitime (Art. 6 (1) f) GDPR) o sau cu consimțământ (Art. 6 (1) a) GDPR)

• Dacă v-ați dat consimțământul pentru activitățile de procesare a datelor cu caracter personal, puteți retrage acest consimțământ în orice moment, cu efect în viitor. O astfel de retragere nu va afecta legalitatea prelucrării datelor înainte de retragerea consimțământului. • În conformitate cu legea aplicabilă privind protecția datelor, aveți dreptul să: solicitaţi accesul la datele dvs. personale, solicitaţi rectificarea datelor dvs. personale; cereţi ştergerea datelor dvs. personale, solicitaţi restricţionarea procesării datelor dvs. personale; cereţi portabilitatea datelor şi obiecta cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale. • În plus, aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea competentă de supraveghere a protecției datelor. • Puteţi exercita oricare dintre drepturile dvs. prin contactare, vizitând secţiunea Contact de pe acest website sau: • Kia UVO Connected GmbH o Email: info@kia-uvo.eu o Adresă poștală: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main • De asemenea, puteți contacta și ofițerul nostru de protecție a datelor: o Email: dpo@kia-uvo.eu o Adresă poștală: Data Protection Officer, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main

• Nu ne angajăm în luarea deciziilor automate, inclusiv profilarea în ce privește serviciile din aplicație, cu excepția cazului în care vă anunțăm în mod expres în legătură cu o astfel de decizie automată, inclusiv profilarea prin alte mijloace.

• Procesăm datele dvs. personale în alte scopuri numai dacă suntem obligați să facem acest lucru pe baza cerințelor legale (de exemplu, transferul către instanțe sau autoritățile penale de urmărire penală), dacă ați consimțit la prelucrarea respectivă sau dacă prelucrarea este în conformitate cu legea în vigoare. Dacă are loc procesarea pentru un alt scop, vă vom oferi informații suplimentare, dacă este cazul.