Kia Connect Lietošanas Noteikumi

Lietošanas Noteikumi

Translations: Latvian & Russian

Latvian:

Kia Connect

1.

Šo Lietošanas noteikumu darbības joma, līgumslēdzējas puses

1.1.

Līgumslēdzējas puses
Šie lietošanas noteikumi ("Lietošanas noteikumi") attiecas uz lietotnes Kia Connect ("Lietotne Kia Connect") lietošanu un/vai Kia Connect lietošanu mašīnas vadības panelī ("Vadības panelis"), kas ļaus jums izmantot atsevišķus Kia Connect pakalpojumus ("Pakalpojumi") un Kia Connect jauninājumus ("Jauninājumi").
Pakalpojumus un Jauninājumus nodrošina uzņēmums "Kia Connect GmbH", kas ir reģistrēts ar reģistrācijas numuru HRB 112541, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, e-pasts: info@kia-connect.eu ("Kia"; "mēs"; "mums"; "mūsu") Pakalpojumu lietotājam ("Lietotājs" vai "jūs").

1.2.

Šo Lietošanas noteikumu darbības joma
Automobiļa pirkuma līgums un līgums par Pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar Lietošanas noteikumiem ir juridiski atsevišķi darījumi un līgumi.
Viena līguma izpilde neietekmē otru attiecīgo līgumu. Atsevišķos gadījumos līdz ar to iespējama automobiļa pirkuma līguma izpilde no jūsu puses bez Pakalpojumu izmantošanas iespējas. Pretējā gadījumā, piemēram, automobiļa pirkuma līguma reversā darījuma gadījumā līgumu par Pakalpojumu sniegšanu saistībā ar attiecīgo automobili var izbeigt saskaņā ar 11.4. punktu.

1.3.

Pakalpojumu lietošanai ar lietotni Kia Connect nepieciešams interneta pieslēgums vai citi telekomunikāciju pakalpojumi (skatīt arī Pakalpojumu izmantošanas priekšnoteikumus 3. sadaļā). Šie Lietošanas noteikumi neattiecas uz telekomunikāciju pakalpojumiem, kas nepieciešami Pakalpojumu izmantošanai lietotnē Kia Connect. Uz tiem attiecas atsevišķa vienošanās (tostarp izmaksas) ar jūsu telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju.

2.

Kontaktinformācija

2.1.

Kia Connect GmbH kontaktinformācija
Ja jums ir kādi jautājumi par šiem Lietošanas noteikumiem vai Pakalpojumiem vai to sakarā, jūs varat sazināties ar mums šādi:
Kia Connect GmbH
Pasta adrese: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main
Tālruņa numurs: +49 800 5330012

2.2.

Klientu atbalsta nodaļas kontaktinformācija
Lai sazinātos ar klientu atbalsta nodaļu, lūdzu, izmantojiet mūsu saziņas veidlapu: https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/

2.3.

Jautājumi par datu aizsardzību
Lai uzzinātu kontaktinformāciju jautājumu uzdošanai par datu aizsardzību un informāciju par personas datiem, kas apkopoti un apstrādāti saistībā ar Pakalpojumiem, skatiet mūsu Kia Connect Paziņojumu par konfidencialitāti, kuru var lejupielādēt šeit: https://connect.kia.com/eu/downloads.

3.

Pakalpojumu izmantošana un priekšnoteikumi

3.1.

Kia Connect iespējots transportlīdzeklis
Lai izmantotu Kia Connect Pakalpojumus, jūsu transportlīdzekļa Vadības panelim jābūt Kia Connect iespējotam, t.i., lai to tehniski varētu pieslēgt Kia Connect aizmugursistēmai. Tas ir atkarīgs no transportlīdzekļa modeļa, modeļa gada un komplektācijas. Uzzināt, vai jūsu transportlīdzeklis ir Kia Connect iespējots, var šajā tīmekļa vietnē: https://owners.kia.com/content/owners/en/uvo-availability.html.

3.2.

Lietotne Kia Connect App un Vadības panelis
Pakalpojumus var izmantot lietotnē Kia Connect un/vai Vadības panelī atkarībā no Pakalpojuma: 4.2.1. sadaļā ("Lietotne Kia Connect") norādītos pakalpojumus var izmantot tika kopā ar lietotni Kia Connect; 4.2.2. sadaļā ("Pakalpojumi automašīnā") un 4.2.3. sadaļā ("OTA atjauninājumi") norādītos pakalpojumus var izmantot Vadības panelī. Lietotnes Kia Connect izmantošanai nepieciešams Kia konts, un var būt nepieciešams pieslēgties lietotnē Kia Connect ar vienu vai vairākiem Kia transportlīdzekļiem. Pakalpojumu izmantošanai Vadības panelī nav nepieciešama reģistrēšanās, kā arī nav nepieciešams Kia konts.

3.3.

Interneta savienojums
Pakalpojumu izmantošanai ir nepieciešams, lai transportlīdzeklim un, ja Pakalpojumi mijiedarbojas ar lietotni Kia Connect, arī mobilajai ierīcei, kurā darbojas lietotne Kia Connect, būtu neierobežota piekļuve internetam. Turklāt Pakalpojumus var izmantot tikai tad, ja transportlīdzekļa Vadības panelis ir “gatavs savienojumam”. Parasti tas tā ir, ja vien transportlīdzeklis nav bijis izslēgts (aizdedze izslēgta) ilgāk par septiņām dienām pēc kārtas.
Ja transportlīdzeklis ir izslēgts ilgāk par septiņām dienām pēc kārtas, jāveic “cietā atiestatīšana”, lai atgrieztos stāvoklī “gatavs savienojumam” un atkārtoti iespējotu Pakalpojumus. Jūs paši to varat izdarīt, piecas sekundes ar pildspalvu turot piespiestu atiestatīšanas pogu Vadības panelī, kamēr transportlīdzeklis ir ieslēgts.

3.4.

Saderīga mobilā ierīce
Lai izmantotu lietotni Kia Connect (skat. 4.2.1. sadaļu), nepieciešama saderīga mobila ierīce. Šo Lietošanas noteikumu publicēšanas laikā lietotne Kia Connect ir pieejama Android (minimālā versija: Android 5.0) un iOS (minimālā versija: iOS 13) platformām. Turpmākiem lietotnes Kia Connect atjauninājumiem var būt nepieciešamas jaunākas attiecīgo platformu versijas.

3.5.

Saderīgu mobilo sakaru tīklu pieejamība
Mobilā sakaru aparatūra un atbilstošā SIM karte, kas iegulta transportlīdzekļa Vadības panelī, ir saderīga tikai ar noteiktām 4G/LTE frekvencēm. Saderīgu 4G/LTE tīklu un saderīgu frekvenču pieejamība ir atkarīga no ārpakalpojumu sniedzējiem un dažādos ģeogrāfiskajos reģionos ir atšķirīga. Dažos rajonos nav pieejamas saderīgas 4G/LTE frekvences. Šādā gadījumā, lai sniegtu Pakalpojumus, Vadības ierīce izmantos 2G vai 3G tīklus (ja tādi ir pieejami). Šādā gadījumā reakcijas laiks pakalpojumu sniegšanas laikā var būt ilgāks vai tie var būt traucēti tīkla zemāka datu joslas platuma dēļ. Pakalpojumus nevar izmantot vietās, kur nav pieejams saderīgs mobilo sakaru tīkls.
Uzņēmums Kia neatbild par lēnāku reakcijas laiku vai Pakalpojumu pārtraukšanu, ko izraisa saderīgu tīkla savienojumu nepieejamība.

3.6.

Saderīgu mobilo sakaru tīklu sasniedzamība
Pat tad, ja ir kopumā pieejams saderīgs mobilo sakaru tīkls, Pakalpojumu sniegumam un pieejamībai ir nepieciešams, lai Vadības panelis sasniegtu attiecīgo tīklu. Tas ir atkarīgs no signāla kvalitātes transportlīdzekļa pašreizējā atrašanās vietā. Ja signāla kvalitāte ir pārāk zema, Pakalpojumi var pasliktināties vai tos var pārtraukt. Tas jo īpaši var attiekties uz (i) tuneļiem (ii) kalnaina reljefa vai blīviem mežiem, (iii) uz ceļiem gar klinšu malām, (iv) blīvi apdzīvotām vietām, (v) automaģistrālēm vai pazemes ceļiem, (vi) ēkām.
Uzņēmums Kia neatbild par nepietiekamas kvalitātes signāla izraisītu lēnāku reakciju vai Pakalpojumu pārtraukšanu.

4.

Pakalpojumi
Lietotne Kia Connect un Vadības panelis ļauj piekļūt Pakalpojumiem, kas sīkāk aprakstīti tālāk.

4.1.

Vispārīga informācija par Kia Connect

4.1.1.

Pakalpojumu valoda
Transportlīdzeklī sniegto Pakalpojumu valoda ir atkarīga no Vadības paneļa lietotāja saskarnes valodas. Lietotne Kia Connect ir pieejama šādās valodās: čehu, dāņu, nīderlandiešu, angļu, somu, franču, vācu, grieķu, ungāru, itāļu, norvēģu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, spāņu un zviedru.

4.1.2.

Transportlīdzekļa koplietošana
Katru Kia Connect iespējoto transportlīdzekli var piesaistīt vienam vai vairākiem Kia Connect kontiem. Pirmais lietotājs, kas piesaista Kia Connect kontu konkrētajam transportlīdzeklim, ir Galvenais lietotājs. Ar Galvenā lietotāja ielūgumu vai pēc Galvenā lietotāja pieprasījuma papildu lietotāji var piesaistīt savu attiecīgo Kia Connect kontu tam pašam transportlīdzeklim, un šos papildu lietotājus sauc par Kopīgajiem lietotājiem.

4.2.

Pakalpojumu pārskats
Pieejamie Pakalpojumi var atšķirties atkarībā no transportlīdzekļa modeļa, ražošanas datuma, komplektācijas un mobilajā ierīcē izmantotās lietotnes Kia Connect versijas. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar mums, izmantojot iepriekš 2. punktā norādīto kontaktinformāciju.

4.2.1.

Lietotne Kia Connect

4.2.1.1.

Tālvadība un uzraudzība
4.2.1.1.1.
Attālināta klimata kontrole: Pakalpojums ļauj attālināti ar lietotnes Kia Connect palīdzību pārvaldīt un plānot elektriskā transportlīdzekļa gaisa kondicionēšanu, tostarp pretaizsalšanas funkcijas. Pakalpojuma pieejamība ir atkarīga no modeļa, modeļa gada un komplektācijas.
4.2.1.1.2.
Attālinātā uzlāde (tikai elektriskajiem un uzlādējamiem hibrīdautomobiļiem): Pakalpojums ļauj attālināti ar lietotnes Kia Connect palīdzību uzsākt un apturēt elektrisko un uzlādējamo hibrīdautomobiļu akumulatoru uzlādi, kā arī ieplānot to.
4.2.1.1.3.
Durvju tālvadība
Šis pakalpojums ļauj attālināti aizslēgt/atslēgt transportlīdzekļa durvis, izmantojot noteiktas lietotāja saskarnes. Lai šī Pakalpojuma izmantošanas laikā garantētu drošību un drošumu, Pakalpojums pārbaudīs vairākus priekšnoteikumus. Šis Pakalpojums var palīdzēt, piemēram, ja nevarat atcerēties, vai pareizi aizslēdzāt transportlīdzekli, ļaujot šo darbību veikt attālināti.
Uzmanību: neaizveriet transportlīdzekli, izmantojot durvju tālvadības ierīci, kamēr FOB atslēga atrodas iekšpusē. Noteiktos apstākļos transportlīdzekļa durvju atvēršana ar tālvadību var nebūt iespējama, ja FOB atslēga atrodas iekšpusē.
4.2.1.1.4.
Transportlīdzekļa attālinātā konfigurācija, profila dublēšana un atjaunošana: šis Pakalpojums ļauj pārbaudīt un mainīt transportlīdzekļa iestatījumus lietotnē Kia Connect. Jūs varat dublēt iestatījumu informāciju un atjaunot to transportlīdzeklī.
4.2.1.1.5.
Sēdekļu attālināta apsildīšana un vēdināšana (tikai elektriskajiem automobiļiem): Pakalpojums ļauj attālināti kontrolēt elektriskā transportlīdzekļa priekšējo un aizmugurējo sēdekļu apsildi un ventilāciju, ja attiecīgajā sēdekļa pozīcijā transportlīdzeklis ir aprīkots ar apsildāmiem un ventilējamiem sēdekļiem.
4.2.1.1.6.
Logu tālvadība: šis Pakalpojums ļauj attālināti atvērt un aizvērt jūsu transportlīdzekļa logus.
4.2.1.1.7.
Attālinātā avārijas gaismas signālu pārvaldība: šis Pakalpojums ļauj attālināti izslēgt avārijas gaismas signālus. Pakalpojuma pieejamība ir atkarīga no modeļa, modeļa gada un komplektācijas.
4.2.1.1.8.
Lādēšanas durvju tālvadība: šis Pakalpojums ļauj attālināt atvērt un aizvērt sava transportlīdzekļa lādēšanas durvis.
4.2.1.1.9.
Tālvadības apkārtskata kamera (transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar nepieciešamo kameras aparatūru un saderīgu vadības paneļa programmatūru)
Šis Pakalpojums ļauj aplūkot transportlīdzekļa apkārtni lietotnē Kia Connect, pateicoties transportlīdzekļa apkārtskata kameras funkcijai.
4.2.1.1.10.
Attālinātais priekšējais bagāžnieks: šis Pakalpojums ar lietotnes Kia Connect palīdzību ļauj attālināti atvērt transportlīdzekļa priekšējo bagāžnieku. Pakalpojuma pieejamība ir atkarīga no modeļa, modeļa gada un komplektācijas.
4.2.1.1.11.
Akumulatora attālinātā sagatavošana: šis Pakalpojums ar lietotnes Kia Connect palīdzību ļauj attālināti ieslēgt un izslēgt elektriskā transportlīdzekļa akumulatora sagatavošanu. Pakalpojuma pieejamība ir atkarīga no modeļa, modeļa gada un komplektācijas.
4.2.1.1.12.
Attālinātās gaismas: šis Pakalpojums ar lietotnes Kia Connect palīdzību uz īsu brīdi ļauj ieslēgt avārijas gaismas. Pakalpojuma pieejamība ir atkarīga no modeļa, modeļa gada un komplektācijas.
4.2.1.1.13.
Attālinātā signāltaure un gaismas: šis Pakalpojums ļauj uz īsu brīdi aktivēt avārijas gaismas un signāltauri, izmantojot lietotni Kia Connect. Pakalpojuma pieejamība ir atkarīga no modeļa, modeļa gada un komplektācijas.

4.2.1.2.

Attālinātie ģeolokalizācijas pakalpojumi
4.2.1.2.1.
Nosūtīt POI uz automašīnu: šis Pakalpojums ļauj nosūtīt interešu punktu (POI) uz transportlīdzekļa navigācijas sistēmu un nekavējoties izmantot POI (piemēram, kā galamērķi maršruta plānošanā), kad ir ieslēgta transportlīdzekļa aizdedze.
4.2.1.2.2.
Atrast manu automašīnu un pirmās jūdzes navigācija: Šis pakalpojums ļauj atrast automobili un navigēt līdz tam, izmantojot savu viedtālruni. Automobiļa atrašanās vieta būs redzama Lietotnē Kia Connect.
4.2.1.2.3.
Mani braucieni: šis Pakalpojums sniedz katra brauciena kopsavilkumu (par pēdējām 90 dienām), norādot datumu un laiku, vidējo un maksimālo ātrumu, nobraukto attālumu un braukšanas laiku.
4.2.1.2.4.
Pēdējās jūdzes navigācija: Šis pakalpojums ļauj jums turpināt navigēt līdz galamērķim, izmantojot savu viedtālruni, pēc tam, kad automobilis novietots stāvvietā.

4.2.1.3.

Automobiļa informācija
4.2.1.3.1.
Automobiļa statuss: šis Pakalpojums lietotnē Kia Connect piedāvā šādu informāciju par transportlīdzekli:
durvju statuss;
lādēšanas durvju statuss;
bagāžnieka/motora pārsega stāvoklis;
klimata statuss;
akumulatora uzlādes statuss, uzlādes spraudkontakta statuss, uzlādes statuss (tikai elektriskiem automobiļiem);
degvielas līmenis (tikai transportlīdzekļiem, kas lieto degvielu/hibrīda transportlīdzekļiem);
sēdekļu apsildes un vēdināšanas statuss;
logu statuss;
lūkas statuss;
12 V akumulatora statuss;
gaismu statuss.
4.2.1.3.2.
Ziņojums par transportlīdzekli: lietotnē Kia Connect jūs saņemat transportlīdzekļa diagnostikas datus un informāciju par braukšanas modeli (transportlīdzekļa ieslēgšanas reižu skaits, nobrauktais attālums un braukšanas laiks/tukšgaitas laiks). Tādējādi jūs regulāri saņemat informāciju par problēmām, kuru sakarā nepieciešama apkope vai remontdarbi, kā arī par to, cik nopietna ir problēma, cik steidzams ir remonts/apkope un kādas ir ieteicamās darbības.
4.2.1.3.3.
Transportlīdzekļa diagnostika: automatizētu diagnostikas pakalpojumu sniegšana. Pēc aizdedzes ieslēgšanas transportlīdzeklis automātiski veic diagnosticēšanu (diagnostikas traucējumu kods (DTC)).
Ja tiek konstatēts traucējums, jūs saņemsiet ziņojumu, kurā paskaidrots, kāds traucējums ir konstatēts, cik tas ir nopietns, kā arī ko ieteicams šajā sakarā darīt.
4.2.1.3.4.
Enerģijas patēriņš (tikai elektriskajiem transportlīdzekļiem): lietotnē Kia Connect var aplūkot aktuālo un vidējo enerģijas patēriņu, braukšanas distanci un enerģijas rekuperācijas informāciju.

4.2.1.4.

Brīdinājumi un drošība
4.2.1.4.1.
Transportlīdzekļa brīdinājums: ja laikā, kad aizdedze ir ieslēgta, ir atvērts kāds no transportlīdzekļa logiem, lietotnē Kia Connect parādās paziņojums.
4.2.1.4.2.
Pretzagļu signalizācija (tikai automobiļiem, kas aprīkoti ar pretzagļu signalizāciju): katru reizi, kad atskan pretzagļu signalizācija, lietotnē Kia Connect saņemsiet paziņojumu.
4.2.1.4.3.
Akumulatora izlādēšanās trauksme: ikreiz, kad 12 V akumulatora uzlāde samazinās līdz noteiktam līmenim, lietotnē Kia Connect saņemsiet paziņojumu.
4.2.1.4.4.
Aizmugurējo pasažieru trauksme: katru reizi, kad aizmugurējā sēdeklī ir konstatēta kustība, un ir ieslēgts pārnesums novietošanai stāvvietā, lietotnē Kia Connect saņemsiet paziņojumu.
4.2.1.4.5.
Transportlīdzekļa tukšgaitas trauksme: katru reizi, kad dzinēja darbības laikā ir ieslēgts pārnesums novietošanai stāvvietā un atvērtas durvis, lietotnē Kia Connect saņemsiet paziņojumu.
4.2.1.4.6.
Augstsprieguma akumulatora uzraudzības brīdinājuma sistēma (tikai elektriskiem transportlīdzekļiem): augstsprieguma akumulatora statusu uzrauga, un ikreiz, kad tiek konstatēts darbības traucējums, lietotnē Kia Connect un Vadības panelī saņemsiet paziņojumu.

4.2.1.5.

Lietošanas attālā uzraudzība
Šajā sadaļā aprakstītie Pakalpojumi ir būtiski, ja transportlīdzekli vada cita persona. Katru reizi, kad tiek izmantots šis Pakalpojums, Vadības panelī nepieciešams aktivizēt Lietošanas attālo uzraudzību.
4.2.1.5.1.
Auto novietošanas režīms Valet: kad šī funkcija ir aktivizēta Vadības panelī un transportlīdzekli vada cita persona, lietotnē Kia Connect var uzraudzīt transportlīdzekļa atrašanās vietu, laiku, kad aizdedze pēdējo reizi bija izslēgta, braukšanas laiku, braukšanas attālumu un lielāko ātrumu.
4.2.1.5.2.
"Valet" trauksme: šis Pakalpojums ļauj saņemt paziņojumus lietotnē Kia Connect, ja transportlīdzeklis pārvietojas tālāk par izvēlēto attāluma ierobežojumu, pārsniedz ātruma ierobežojumu un dīkstāves laika ierobežojumu, kas iepriekš noteikti lietotnē Kia Connect. Atļautais pārvietošanās attālums attiecas uz transportlīdzekļa attālumu no vietas, kur aktivizēja brīdinājumu.
4.2.1.5.3.
Ģeozonas trauksme: šis Pakalpojums ļauj lietotnē Kia Connect saņemt paziņojumus, ja jūsu transportlīdzeklis izbrauc no atļautās zonas vai iebrauc aizliegtā zonā. Atļauto un aizliegto zonu robežas var iestatīt lietotnē Kia Connect.
4.2.1.5.4.
Ātruma trauksme: šis Pakalpojums ļauj lietotnē Kia Connect saņemt paziņojumus, ja jūsu transportlīdzeklis pārsniedz ātruma ierobežojumu, kuru iestatījāt lietotnē Kia Connect.
4.2.1.5.5.
Laika ierobežojuma pārsniegšanas trauksme: šis Pakalpojums ļauj lietotnē Kia Connect saņemt paziņojumus, ja jūsu transportlīdzekli vada ārpus laika ierobežojuma, kuru iestatījāt lietotnē Kia Connect.
4.2.1.5.6.
Tukšgaitas trauksme: šis Pakalpojums ļauj lietotnē Kia Connect saņemt paziņojumus, ja jūsu transportlīdzekli vada ārpus tukšgaitas laika ierobežojuma, kuru iestatījāt lietotnē Kia Connect.

4.2.1.6.

Vēlamā izplatītāja informācija
Šis Pakalpojums ļauj sinhronizēt “Vēlamā izplatītāja” informāciju starp tīmekļa vietni MyKia un lietotni MyKia-App, no vienas puses, un jūsu kontu lietotnē Kia Connect, no otras puses. Sinhronizācija nav obligāta, un pirms lietošanas to nepieciešams iespējot. Ja izvēlaties nesinhronizēt “Vēlamā izplatītāja” informāciju, “Vēlamā izplatītāja” funkcija lietotnē Kia Connect joprojām būs pieejama, taču parādītā informācija var atšķirties no MyKia informācijas.

4.2.1.7.

Digitālā atslēga
Šis Pakalpojums ļauj lietot viedtālruni, lai veiktu tādus pakalpojumus kā transportlīdzekļa aizslēgšana un atslēgšana, transportlīdzekļa klimata kontroles aktivizēšana vai transportlīdzekļa iedarbināšana (tikai atrodoties transportlīdzeklī), izmantojot viedtālrunī iebūvēto ultraplatjoslas (UWB) funkciju un iebūvēto tuvā lauka sakaru (NFC) funkciju. Tā ļauj jums kopīgot un pārvaldīt jūsu digitālo atslēgu ar ne vairāk kā trīs papildu ierīcēm, piemēram, ierīcēm, kas pieder ģimenei vai draugiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, izmantojot šo Pakalpojumu, notiek datu apmaiņa starp mobilo viedierīci un transportlīdzekli, izmantojot UWB vai NFC funkcijas. Šie dati netiek nosūtīti mums. Šī Pakalpojuma pieejamība ir atkarīga no jūsu transportlīdzekļa modeļa, modeļa gada un komplektācijas, kā arī no jūsu izmantotā viedtālruņa modeļa. Vairāk informācijas par saderību skatiet informāciju par šo Pakalpojumu Kia Connect lietotnē vai Kia Connect tīmekļa vietnē.

4.2.1.8.

Braukšanas analīzes dati
Braukšanas drošības rādītājs
Šis Pakalpojums ļauj lietotnē Kia Connect demonstrēt braukšanas drošības rādītāju, kas novērtē jūsu auto vadīšanas stilu. Braukšanas drošības rādītāju aprēķina, pamatojoties uz jūsu paātrinājuma un bremzēšanas modeli, ātruma datiem un diennakts laiku, kad jūs parasti braucat, un to visu fiksē visa brauciena laikā. Braukšanas drošības rādītāju iegūst no datiem, kurus apkopo 187 dienu laikā, t.i. demonstrētais braukšanas drošības rādītājs ir jūsu braukšanas stila interpretācija kopumā par pēdējo 187 dienu periodu. Braukšanas drošības rādītājs ir no 65 līdz 100, kur 100 ir augstākā vērtība, kas atspoguļo salīdzinoši drošu braukšanas stilu, un 65 ir zemākā vērtība, kas norāda uz salīdzinoši riskantu braukšanas stilu. Plašāku informāciju par šo pakalpojumu var atrast Kia Connect vietnē connect.kia.com.

4.2.2.

Pakalpojumi automašīnā

4.2.2.1.

Kia Connect Live Pakalpojumi
Kia Connect Live Pakalpojumu pieejamība transportlīdzekļa pašreizējā atrašanās vietā ir atkarīga no attiecīgo datu pieejamības uzņēmumam Kia. Datu pieejamība un precizitāte var būt atkarīga no trešo personu pakalpojumu sniedzējiem. Piemēram, nesen notikšos satiksmes incidentus var (vēl) neiekļaut Kia pieejamajos datos, tāpēc tos nevar parādīt kartē Vadības panelī. Turklāt datus par uzlādes punktu pieejamības statusu tiešraidē publicē tikai daži uzlādes staciju operatori, tādēļ šo informāciju Vadības panelī uzrādīt var nebūt iespējams.
Kia Connect Live Pakalpojumos ir iekļauti šādi pakalpojumi:
4.2.2.1.1.
Aktuālā informācija par satiksmi un tiešsaistes navigāciju: šis Pakalpojums nodrošina aktuālo informāciju par satiksmi maršrutu aprēķināšanai un satiksmes situācijas attēlošanai. Tiešsaistes navigācija ļauj navigēt uz vēlamo galamērķi, izmantojot reāllaika un vēsturiskās satiksmes informācijas kombināciju.
4.2.2.1.2.
EV maršruta plānošana (tikai elektriskajiem un hibrīda elektriskajiem transportlīdzekļiem): iestatot transportlīdzekļa iebūvētajā navigācijas sistēmā navigācijas galamērķi, šis pakalpojums novērtē, vai galamērķa sasniegšanai būs nepieciešams apstāties, lai uzlādētu auto. Ja, ņemot vērā transportlīdzekļa pašreizējo uzlādes līmeni un paredzamo enerģijas patēriņu, būs nepieciešamas uzlādes pieturvietas, Pakalpojums ierosinātajā maršrutā automātiski iekļaus uzlādes punktus, kas būs apzīmēti kā starpposma pieturvietas.
Ja vadītājs apstāsies un uzlādēs transportlīdzekli iepriekš vai ja braukšanas apstākļu dēļ enerģijas patēriņš pārsniedz iepriekš paredzēto, Pakalpojums automātiski pielāgos ierosinātās uzlādes pieturvietas, izlaižot ierosināto uzlādes pieturvietu.
Pakalpojumu nav jāaktivē atsevišķi; ja maršrutu aprēķina ar tiešsaistes navigācijas Pakalpojumu (skatīt 4.2.2.1.1) punktu iepriekš), EV maršruta plānošanas funkciju elektriskajos transportlīdzekļos izmanto automātiski.
4.2.2.1.3.
Aktuālie interešu punkti (POI) un Tiešsaistes POI meklēšana: šis Pakalpojums sniedz informāciju par tuvumā esošajiem interešu punktiem, ņemot vērā transportlīdzekļa pašreizējo pozīciju. Turklāt Pakalpojums arī ļauj aktīvi meklēt tuvumā esošos POI pēc kategorijas.
Piemērotos transportlīdzekļos šo Pakalpojumu uzlabos dati, kurus sniegs mūsu partneris 4.screen (cf. https://www.4screen.com/). Izmantojot šo izlaboto Pakalpojumu, jūs varat saņemt informāciju par veikaliem vai restorāniem (piemēram, to atrašanās vietu) ar marķētām spraudītēm kartē vai ar meklēšanas funkciju kartē. Iespējams arī saņemt īpašus piedāvājumus, kurus nodrošina jūsu transportlīdzekļa tuvumā esošie veikali un restorāni. Ņemiet vērā, ka uzlabotā Pakalpojuma pieejamība ir atkarīga no transportlīdzekļa modeļa, modeļa gada un komplektācijas, un to jebkurā gadījumā var izmantot tikai transportlīdzekļos, kas ir aprīkoti ar Vadības paneļa programmatūru, kura ir izlaista 2023. gada 4. ceturksnī vai vēlāk.
4.2.2.1.4.
Laika ziņas: šis Pakalpojums sniedz informāciju par vietējiem laikapstākļiem jūsu pašreizējā atrašanās vietā.
4.2.2.1.5.
Stāvvieta: šis Pakalpojums sniedz informāciju par transportlīdzekļa novietošanu stāvvietā uz ielas vai citur, pamatojoties uz pašreizējo atrašanās vietu, tuvējo galamērķi, tuvējo ritināto atzīmi vai tuvējo pilsētas centru.
4.2.2.1.6.
EV POI (tikai elektriskajiem un hibrīda elektriskajiem automobiļiem): šis Pakalpojums sniedz informāciju par tuvumā esošajām uzlādes stacijām, tostarp datus par pieejamības statusu, pamatojoties uz pašreizējo pozīciju.
4.2.2.1.7.
Izplatītāja POI: šis Pakalpojums sniedz informāciju par tuvumā esošiem Kia izplatītājiem, pamatojoties uz transportlīdzekļa pašreizējo pozīciju.
4.2.2.1.8.
Ātruma kameras/bīstamās zonas brīdinājumi (ja tie ir atļauti saskaņā ar tiesību aktiem lietošanas valstī): šis Pakalpojums sniedz brīdinājumus vietās, kur īpaši bieži notiek negadījumi, un brīdina par negadījumu "melnajiem punktiem" vai ātruma kamerām.
Ņemiet vērā, ka dažās valstīs brīdinājumu par ātruma kamerām izmantošana var būt aizliegta. Ātruma kameras brīdinājumu drīkst izmantot tikai valstīs, kur tas ir atļauts saskaņā ar piemērojamiem valsts tiesību aktiem.
Jūsu kā vadītāja pienākums ir pārbaudīt, vai ātruma kameras brīdinājumus var izmantot valstī, kurā izmantojat transportlīdzekli.
4.2.2.1.9.
Sporta līga: šis Pakalpojums sniedz informāciju par iepriekšējiem, pašreizējiem un gaidāmiem pasākumiem atsevišķos sporta veidos un sporta līgās.

4.2.2.2.

Tiešsaistes balss atpazīšana
Šis Pakalpojums ļauj izmantot balss komandas, lai piekļūtu noteiktām transportlīdzekļa funkcijām un kontrolētu tās, kā arī rakstītu un nosūtītu īsziņas, izmantojot pievienotu mobilo ierīci. Tiešsaistes balss atpazīšana darbojas tiešsaistes (mākoņa) vidē. Pēc mūsu Pakalpojumu aktivēšanas jūsu transportlīdzekļa Vadības panelī, tiešsaistes balss atpazīšanu aktivizē kā noklusējuma iestatījumu. Lai izmantotu šo Pakalpojumu, nepieciešams pārsūtīt jūsu personas datus (t. i., balss paraugus) mūsu pakalpojumu sniedzējam Cerence B.V. Pilnu informāciju skatiet Paziņojumā par konfidencialitāti. Savu personas datu pārsūtīšanu uzņēmumam Cerence B.V. var novērst, deaktivizējot Tiešsaistes balss atpazīšanas Pakalpojumu Vadības paneļa attiecīgajos iestatījumos. Deaktivējot Tiešsaistes balss atpazīšanas Pakalpojumu, balss atpazīšanas funkcionalitāte var būt ierobežota vai atspējota.

4.2.2.3.

Personiskā kalendāra/navigācijas sinhronizēšana
Šis Pakalpojums ļauj sinhronizēt savu Google kalendāru vai Apple kalendāru viedtālrunī ar Vadības panelī integrēto kalendāra funkciju. Tas ļauj aplūkot privāto kalendāru vadības paneļa ekrānā, kā arī izmantot to galamērķa iestatīšanai. Šis pakalpojums ir saderīgs ar Google kalendāru un Apple kalendāru.

4.2.2.4.

Mūzikas straumēšana
Šis Pakalpojums ļauj baudīt iecienītākos mūzikas un audio ierakstu (apraides, klausāmgrāmatas) straumēšanas pakalpojumus, izmantojot iebūvēto ekrānu un skaļruņus transportlīdzekļa informatīvās izklaides sistēmā.
Ņemiet vērā, ka šajā Pakalpojumā nav iekļauts attiecīgā straumēšanas pakalpojuma abonements. Nepieciešams atsevišķi izveidot vēlamā straumēšanas pakalpojumu sniedzēja kontu un iegādāties pakalpojumu abonementu.
Ņemiet vērā, ka tas, vai satura sniedzējs ir saderīgs ar šo Pakalpojumu, var būt atkarīgs no jūsu atrašanās vietas un vadības paneļa programmatūras versijas. Lai noskaidrotu saderīgos pakalpojumu sniedzējus jūsu valstī, skatiet informāciju vadības panelī.
Ņemiet arī vērā, ka šo Pakalpojumu vadības panelī neaktivē pēc noklusējuma - to nepieciešams aktivēt pakalpojumā Kia Connect Store. Taču šo Pakalpojumu aktivē bez maksas, un to nav nepieciešams iegādāties. Pakalpojums būs pieejams uz laiku līdz trim gadiem no brīža, kad Pakalpojumu aktivē pakalpojumā Kia Connect Store. Pakalpojuma pieejamība ir atkarīga no modeļa, modeļa gada un komplektācijas.

4.2.2.5.

Ar transportlīdzekli saistīti paziņojumi
Šis Pakalpojums sniedz paziņojumus par transportlīdzekļa ekspluatāciju un apkopi. Paziņojumi būs pieejami Vadības paneļa Paziņojumu centrā. Tas ļauj ērti saņemt atsevišķus atgādinājumus, izmantojot vēl vienu kanālu.
Ņemiet vērā, ka paziņojumu trūkums Paziņojumu centrā nenozīmē, ka nav nepieciešams veikt nekādas darbības. Piemēram, jūsu transportlīdzeklim var būt nepieciešama neieplānota tehniskā apkope vai tehniska apskate pat tad, ja Paziņojumu centrā nav atgādinājuma par apkopi.
4.2.2.5.1.
Atsaukšanas kampaņu paziņojumi: uzņēmums Kia informēs jūs par notiekošajām atsaukšanas kampaņām, kas attiecas uz jūsu transportlīdzekli, un uzņēmums Kia šim mērķim izmantos iepriekš minēto Paziņojumu centru. Atsaukšanas kampaņu paziņojumus jums var nosūtīt arī ar citiem līdzekļiem (piem., lietotnē Kia Connect, pa e-pastu uz jūsu reģistrēto e-pasta adresi vai pa pastu).
4.2.2.5.2.
Paziņojumi par apkopi: uzņēmums Kia nosūtīs jums atgādinājumus par jūsu Kia transportlīdzekļa gaidāmajām regulārajām apkopēm; un uzņēmums Kia šim mērķim izmantos iepriekš norādīto Paziņojumu centru.
4.2.2.5.3.
Paziņojumi par apkopes darbībām: uzņēmums Kia arī var informēt jūs par neizpildītām ieteiktajām apkopes darbībām (piemēram, programmatūras atjauninājumiem, detaļu nomainīšanu ar uzlabotām detaļām vai kvalitātes pārbaudēm, kuras nepieciešams veikt dažiem jūsu Kia transportlīdzekļu komponentiem). Informāciju par Ieteiktajām apkopes darbībām jums var sniegt ar iepriekš minētā Paziņojumu centra starpniecību, kā arī lietotnē Kia Connect vai pa e-pastu uz jūsu reģistrēto e-pasta adresi.
Informācijas sniegšana par neizpildītām ieteiktajām apkopes darbībām nav uzskatāma par Pakalpojumu Lietošanas noteikumu izpratnē, un to sniegs tikai ar jūsu iepriekšēju piekrišanu.
4.2.2.5.4.
Atgādinājumi par obligātajām transportlīdzekļu tehniskajām pārbaudēm (piemēram, TÜV Vācijā vai MOT Apvienotajā Karalistē): uzņēmums Kia informēs jūs par gaidāmajām obligātajām transportlīdzekļa tehniskajām pārbaudēm.
Piemēram, Apvienotajā Karalistē atgādinājums būs par “Transporta ministrijas” testu (ko parasti dēvē par “MOT”). Apvienotās Karalistes valdības Transporta departaments ("DfT") pilnvaroja KCE piekļūt noteiktiem MOT vēstures datiem, lai nodrošinātu jums šo pakalpojumu.
Izņemot "MOT" Apvienotajā Karalistē, lai izmantotu šo pakalpojumu, uzņēmumam Kia jānorāda pareizais pēdējās obligātās transportlīdzekļa tehniskās apskates datums un transportlīdzekļa pirmās reģistrācijas datums. Uzņēmums Kia nav atbildīgs par atgādinājuma precizitāti un savlaicīgumu. Obligāto pārbaudes intervālu ievērošana saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem ir jūsu pienākums.

4.2.2.6.

Poga “patīk” USB mūzikai un radio: Ļauj atlasīt un izveidot atskaņošanas sarakstu ar savām iecienītākajām dziesmām. Jūs varat atzīmēt dziesmas ar “patīk” vai “nepatīk”, izmantojot informatīvās izklaides sistēmas mūzikas funkcijā integrēto pogu “patīk”.

4.2.3.

OTA atjauninājumi

4.2.3.1.

Vispārīga informācija par OTA atjauninājumiem
Šī sadaļa attiecas uz transportlīdzekļa informācijas un izklaides sistēmas atjauninājumiem un karšu datiem, kas tiek nodrošināti "over-the-air" (OTA), t. i., izmantojot transportlīdzekļa iebūvēto mobilo sakaru aparatūru.
Šī sadaļa neattiecas uz atjauninājumiem, kas instalēti, izmantojot lokālo savienojumu, vai uz atjauninājumiem, kurus nodrošina Kia pakalpojumu partneris.
Ja Lietotājs saprātīgā termiņā neinstalē nepieciešamo viņam vai viņai nodrošināto atjauninājumu, uzņēmums Kia nebūs atbildīgs par defektu, kas saistīts tikai ar šī atjauninājuma trūkumu.

4.2.3.2.

Karšu un informatīvās izklaides sistēmas OTA atjauninājums
4.2.3.2.1.
Karšu un informatīvās izklaides sistēmas OTA atjauninājuma pārskats
"Karšu un informatīvās izklaides sistēmas OTA atjauninājums" iespējo:
karšu atjauninājumus transportlīdzekļa navigācijas sistēmā ("Karšu atjauninājums"); un/vai
informatīvās izklaides programmatūras atjauninājumus vai Vadības paneļa programmatūras uzlabojumus (“Informācijas un izklaides atjauninājums”)
no mūsu serveriem līdz iegultajai telemātikas sistēmai ar tā saukto “over-the-air” metodi.
Sīkāku informāciju par atjauninājumu procesu un sīkākas ziņas par katra karšu un informatīvās izklaides OTA atjauninājuma saturu jums sniegs Vadības panelī.
4.2.3.2.2.
Karšu un informācijas un izklaides sistēmas OTA atjauninājumu priekšnoteikumi
Karšu un informācijas un izklaides sistēmas OTA atjaunināšanas iespējošanas programmatūra: lai varētu saņemt OTA atjauninājumus, jūsu Kia transportlīdzeklī jābūt instalētai programmatūrai, kas iespējo Karšu un informācijas un izklaides sistēmas OTA atjaunināšanas funkcionalitāti. Atkarībā no transportlīdzekļa modeļa, ražošanas datuma un komplektācijas OTA atjaunināšanas funkcija var nebūt iekļauta jūsu transportlīdzeklī instalētajā programmatūras versijā. Šādā gadījumā var būt nepieciešams instalēt OTA iespējošanas programmatūras versiju, izmantojot lokālo savienojumu. Tomēr uzņēmums Kia negarantē, ka jūsu transportlīdzeklim būs pieejama OTA iespējošanas programmatūras versija. Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot 2. sadaļā norādīto kontaktinformāciju).
Pieejamība: lai instalētu atjauninājumu, izmantojot OTA, nepieciešams, lai uzņēmumam Kia būtu pieejams Karšu atjauninājums un/vai Informācijas un izklaides sistēmas atjauninājums OTA lejupielādei un instalēšanai, kas ir piemērots jūsu transportlīdzeklim. Jūsu Vadības panelis regulāri pārbaudīs, vai ir pieejams jauns Karšu atjauninājums un/vai Informācijas un izklaides sistēmas atjauninājums. OTA atjauninājumi var būt pieejami pakāpeniski, tāpēc ne visi transportlīdzekļi saņems atjauninājumu vienlaikus, pat ja modelis un komplektācija ir identiski.
Informācijas un izklaides sistēmas OTA bezmaksas atjauninājumu noteikumi: ja esat pirmais jaunā Kia 2022. gada modeļa transportlīdzekļa īpašnieks, un šis modelis ir saderīgs ar “Karšu un informācijas un izklaides sistēmas OTA atjauninājumu”, un to pārdeva pēc 2021. gada maija, jums būs tiesības saņemt divus bezmaksas Karšu un informācijas un izklaides sistēmas OTA atjauninājumus pēc kārtas (“Bezmaksas informācijas un izklaides sistēmas OTA atjauninājumi”).
Kad būsiet izmantojis Bezmaksas informācijas un izklaides sistēmas OTA atjauninājumus, turpmākie Karšu atjauninājumi un/vai Informācijas un izklaides sistēmas atjauninājumi būs pieejami atbilstoši juridiskajām prasībām. Tomēr uzņēmums Kia nesniedz nekādu garantiju vai apliecinājumu attiecībā uz to atjauninājumu skaitu, kas būs pieejami, vai brīdi, kad atjauninājums būs pieejams. Šādi turpmāki atjauninājumi (ja tādi ir) būs pieejami tikai i) manuālai lejupielādei no https://update.kia.com/EU/E1/Main vai ii) pie izplatītājā. Lai nerastos pārpratumi, šos Karšu atjauninājumus un/vai Informācijas un izklaides sistēmas atjauninājumus no tīmekļa vietnes un izplatītāja nepiedāvā ar “over-the-air” metodi.
Pat tad, ja pats atjauninājuma fails ir pieejams bez maksas, jūsu izplatītājs var iekasēt maksu par darbu, kas saistīts ar atjauninājuma piemērošanu; lejupielādējot no tīmekļa vietnes, jums būs jāsedz sakaru pakalpojumu izmaksas par atjauninājuma faila lejupielādi.

4.2.3.3.

Transportlīdzekļa sistēmas OTA atjaunināšana
4.2.3.3.1.
Transportlīdzekļa sistēmas OTA atjaunināšanas pārskats
“Transportlīdzekļa sistēmas OTA atjaunināšana” ļauj atjaunināt atsevišķu transportlīdzekļa vadības iekārtu iegulto programmatūru ar jaunākām programmatūras versijām vai ar atjauninātiem parametriem no mūsu serveriem, izmantojot bezvadu "over-the-air" metodi.
Papildu informāciju par atjaunināšanas procesu un sīkākus datus par katru Transportlīdzekļa sistēmas OTA atjaunināšanu sniegs jūsu Vadības panelī vai, ja atjauninājumu veiks, lai izpildītu līgumu par Jauninājuma iegādi (skatīt 5. sadaļu), iegādes procesa laikā lietotnē Kia Connect.
4.2.3.3.2.
Transportlīdzekļa sistēmas OTA atjaunināšanas priekšnoteikumi
Programmatūra, kas iespējo Transportlīdzekļa sistēmas OTA atjaunināšanu
Lai varētu saņemt Transportlīdzekļa sistēmas OTA atjauninājumus, Kia transportlīdzeklī ir nepieciešams instalēt programmatūru, kas nodrošina Transportlīdzekļa sistēmas OTA atjaunināšanas funkciju. Atkarībā no transportlīdzekļa modeļa, ražošanas datuma un komplektācijas jūsu transportlīdzeklim Transportlīdzekļa sistēmas OTA atjauninājums var būt nepieejams. Uzņēmums Kia negarantē, ka jūsu transportlīdzeklim būs pieejama Transportlīdzekļa sistēmas OTA iespējošanas programmatūras versija. Ja jums rodas jautājumi, sazinieties ar mums, izmantojot 2. sadaļā norādīto kontaktinformāciju.
Pieejamība, iegāde (ja piemērojams)
Lai instalētu atjauninājumus ar OTA, uzņēmumam Kia ir jānodrošina Transportlīdzekļa sistēmas atjauninājums, izmantojot OTA lejupielādi, kas ir saderīgs instalēšanai transportlīdzeklī. Atsevišķi Transportlīdzekļa sistēmas OTA atjauninājumi var iespējot papildu funkcijas, kuras var izmantot transportlīdzeklī. Uzņēmums Kia var piedāvāt šādas papildu funkcijas ("Jauninājumus"), ļaujot tās iegādāties ar lietotnes Kia Connect starpniecību. Šādā gadījumā attiecīgā Transportlīdzekļa sistēmas OTA atjauninājuma instalēšana būs iespējama tikai pēc attiecīgā pirkuma līguma parakstīšanas ar uzņēmumu Kia un pirkuma pilnas apmaksas. Sīkāk par Jauninājumiem un to iegādi skatiet 5. sadaļu.

4.3.

Informācija par atrašanās vietas datu apstrādi pakalpojumu sniegšanai
Turpmāk norādītajiem Pakalpojumiem nepieciešams apkopot un apstrādāt atrašanās vietas datus (GPS datus): Sākuma izvēlnes karte un meklēšanas josla, Kia Connect Live Pakalpojumi, Tiešsaistes balss atpazīšana, Karšu un Informatīvās izklaides OTA atjauninājumi, Attālinātā klimata kontrole (tikai elektriskajiem transportlīdzekļiem), Attālinātā uzlāde, Durvju tālvadība, Sūtīt uz auto, Atrast manu auto, Pirmās jūdzes navigācija, Pēdējās jūdzes navigācija, Mani braucieni, Transportlīdzekļa statuss,, Personiskā kalendāra/navigācijas sinhronizēšana, Ziņojums par transportlīdzekli, Transportlīdzekļa diagnostika, Transportlīdzekļa trauksme, Pretzagļu signalizācija, Aizmugurējo pasažieru trauksme un Transportlīdzekļa tukšgaitas trauksme.
Bez atrašanās vietas datu apkopošanas un apstrādes attiecīgo(-s) Pakalpojumu(-us) nevar nodrošināt/izmantot.

4.4.

Pakalpojumu atspējošana
Pakalpojumus var izslēgt, deaktivējot
Pakalpojumus savā Vadības panelī; un/vai
Pakalpojumus un/vai Karšu un informatīvās izklaides OTA atjauninājumus lietotnē Kia Connect

5.

Jauninājumi; Kia Connect Store

5.1.

Pārskats
Uzņēmums Kia var piedāvāt iespēju iegādāties atsevišķus papildu "Jauninājumus" lietotnē Kia Connect, piemēram, noteiktas funkcijas jūsu transportlīdzeklī, tostarp, bet ne tikai, pievienojumprogrammas programmatūrai.

5.1.1.

Jauninājumu pieejamības priekšnoteikumi
Individuālu Jauninājumu pieejamība ir atkarīga no transportlīdzekļa modeļa, ražošanas datuma un komplektācijas. Parasti "Jauninājumu" funkcijai nepieciešams, lai transportlīdzeklis varētu saņemt un instalēt Transportlīdzekļa sistēmas OTA Jauninājumus (skat. 4.2.3.3) punktu) un būtu aprīkots ar Informācijas un izklaides sistēmas programmatūras jaunāko versiju.

5.1.2.

Jauninājuma piesaiste transportlīdzeklim; Jauninājumu saņēmējs
Jauninājumus iegādājas konkrētam transportlīdzeklim, t.i. katrs nopirktais Jauninājums ir piesaistīts konkrētam transportlīdzeklim un tā unikālajam Transportlīdzekļa identifikācijas numuram (VIN). Tas nozīmē, ka Jauninājumus var pārdot kopā ar transportlīdzekli, un nākamie īpašnieki tos varēs izmantot, ja to atļauj apstākļi; skatīt it īpaši 5.4. sadaļu.
Jauninājumi ir piesaistīti konkrētam transportlīdzeklim, tādēļ Jauninājuma galīgais saņēmējs ir transportlīdzekļa īpašnieks. Pārdodot transportlīdzekli, tā īpašniekam Jauninājumu dēļ būs transportlīdzeklis ar lielāku vērtību. Ņemiet to vērā, kad iegādājaties Jauninājumus transportlīdzeklim, kas jums nepieder.

5.1.3.

Lietotāja pienākumi attiecībā pret transportlīdzekļa īpašnieku, iegādājoties Jauninājumu
Jauninājuma iegāde modificēs attiecīgā transportlīdzekļa funkcijas un īpašības. Ja jūs iegādājaties Jauninājumu transportlīdzeklim, kas jums nepieder (piem., ja tas ir paņemts līzingā vai nomāts, vai ja koplietojat transportlīdzekli ar tā īpašnieku), pirms iegādājaties Jauninājumu konkrētajam transportlīdzeklim, jums būs jāsaņem tā īpašnieka atļauja modificēt transportlīdzekli. Uzņēmums Kia nav atbildīgs par jebkādiem strīdiem vai bojājumiem, kas radušies Jauninājuma iegādes rezultātā, ja transportlīdzekļa īpašnieks nav tam piekritis.

5.2.

Individuālo Jauninājumu apraksts
Pašlaik jūsu transportlīdzeklim atkarībā no tā modeļa, ražošanas datuma un komplektācijas ir pieejami un nopērkami šādi Jauninājumi.

5.2.1.

Boost (tikai elektriskajiem transportlīdzekļiem)
Ņemot vērā transportlīdzeklī uzstādīto pamata elektromotoru, šis Jauninājums palielina transportlīdzekļa paātrinājumu, uzlabojot laiku, kas nepieciešams, lai no 0 sasniegtu 100 km/h paātrinājumu
Arī Jauninājuma pieejamība ir atkarīga no transportlīdzekļa reģistrācijas prasībām transportlīdzekļa reģistrācijas valstī. Tādēļ ir iespējams, ka Jauninājumu nevar iegādāties pat tad, ja tehniski jūsu transportlīdzeklī Jauninājumu varētu instalēt.

5.2.2.

Remote Smart Parking Assist 2 (RSPA 2)
Šis Jauninājums iespējo uzlaboto attālināto viedās parkošanās asistenta funkciju, kas piedāvā automatizētu transportlīdzkļa novietošanu stāvvietā un izbraukšanu no tās, izmantojot kustību uz priekšu, atpakaļ, kā arī perpendikulāru, diagonālu un paralēlu parkošanos un izbraukšanu no stāvvietas. Transportlīdzeklis atrod tuvumā esošos priekšmetus un automātiski kontrolē ātruma un pārnesuma maiņu, kā arī stūres rata darbību, lai novietotu transportlīdzekli stāvvietā.

5.2.3.

Maksas OTA
Šis Jauninājums ļauj saņemt papildu Karšu un informācijas un izklaides sistēmas Jauninājumus ar OTA metodi, kad visi bezmaksas informācijas un izklaides sistēmas Jauninājumi (skat. 4.2.3.2.2. sadaļas b) ii) cc) punktu iepriekš) jau ir izmantoti.
Ņemiet vērā, ka šis Jauninājums iespējo OTA metodi tikai tādēļ, lai iegūtu un instalētu Karšu un informācijas un izklaides sistēmas Jauninājumus. Jauninājuma iegāde negarantē Karšu un informācijas un izklaides sistēmas Jauninājumu pieejamību vispār, kā arī konkrētā brīdī.
Šajā opcijā ir iekļauti divi atjauninājumi pēc kārtas divu (2) gadu laikā pēc opcijas iegādes.
Atjauninājumu ieteicams instalēt bez kavēšanās. Ja Lietotājs saprātīgā termiņā neinstalē nepieciešamo viņam vai viņai nodrošināto atjauninājumu, uzņēmums Kia nebūs atbildīgs par defektu, kas saistīts tikai ar šī atjauninājuma trūkumu.

5.3.

Pirkšanas opcijas

5.3.1.

Pakotnes
Jauninājumus var piedāvāt kā pastāvīgus pirkumus, veicot vienreizēju samaksu, vai arī atsevišķās pakotnēs, kas ļauj izmantot Jauninājumu ierobežotu laika posmu (piem., 3 mēnešus vai 6 mēnešus). Pakotņu ar ierobežotu laiku termiņš beigsies pēc apmaksātā laika posma. Lai attiecīgo Jauninājumu varētu lietot turpmāk, Jauninājumu nepieciešams iegādāties atkal.

5.3.2.

Bezmaksas izmēģinājuma periods
Dažiem Jauninājumiem piedāvā bezmaksas izmēģinājuma periodu, pēc kura nepieciešams veikt apmaksu. Ja izmēģinājuma perioda laikā Jauninājumu deaktivē lietotnē Kia Connect, par Jauninājuma izmantošanu izmēģinājuma periodā samaksu neiekasēs. Pretējā gadījumā atlasītā Jauninājuma pakotnes maksu iekasēs par laiku, kas sāksies pēc izmēģinājuma perioda.
Bezmaksas izmēģinājuma periods katram Jauninājumam ir pieejams tikai vienu reizi. Tas nozīmē, ka, ja jūs iegādājāties Jauninājumu vienu reizi un tam bija pieejams izmēģinājuma periods, iegādājoties Jauninājumu vēlreiz, par to būs jāveic samaksa uzreiz, un papildu bezmaksas izmēģinājuma periods nebūs pieejams. Tas attiecināms arī gadījumos, ja izmēģinājuma periods ir beidzies agrāk pakalpojuma Connected Car Services deaktivēšanas rezultātā (skat. 5.4.1. panta b) iii) punktu) vai tādēļ, ka jūs iegādājāties Jauninājuma pakotni kā Koplietotājs un transportlīdzekļa koplietošanā jūsu kontu atspējoja (skat. 5.4.2. panta b) ii) punktu) izmēģinājuma perioda laikā.
Sīkāka informācija par piemērojamiem izmēģinājuma periodiem ir norādīta produkta aprakstā lietotnes Kia Connect veikala sadaļā.

5.3.3.

Piemērojamie pirkšanas nosacījumi
Lai noskaidrotu, kādas pakotnes ir pieejamas, kādi ir to piemērojamie izmēģinājuma periodi un cenas, skatiet pakalpojumā Kia Connect Store, kuram var piekļūt lietotnē Kia Connect, piedāvātās pakotnes.

5.4.

Jauninājumu pirkšanas un lietošanas nosacījumi

5.4.1.

Aktīvs pakalpojums Connected Car Services ("Kia Connect")

5.4.1.1.

Prasība par aktīvu pakalpojumu Connected Car Services
Lai instalētu un aktivētu Jauninājumu, atspējotu Jauninājumu, izbeidzot bezmaksas izmēģinājuma periodu, un uzraudzītu/īstenotu apmaksāto Jauninājuma lietošanas ilgumu, transportlīdzeklī visā Jauninājuma lietošanas laikā jābūt aktivētam pakalpojumam Connected Car Services ("Kia Connect"). Lai izmantotu jebkuru nopirkto Jauninājumu, jūsu kā lietotāja pienākums ir parūpēties, lai pakalpojums Connected Car Services būtu aktīvs.

5.4.1.2.

Pakalpojuma Connected Car Services deaktivēšanas sekas
Deaktivējot pakalpojumu Connected Car Services (CCS), notiek tālāk norādītais:
5.4.1.2.1.
Pēc pakalpojuma Connected Car Services deaktivēšanas jebkuru Jauninājumu, kuru jūs iegādājāties uz ierobežotu laika posmu, atspējos, un tas būs atspējots, kamēr pakalpojums Connected Car Services ir deaktivēts. Šādā gadījumā apmaksāto lietošanas periodu pārtrauks, un tas turpināsies atkal pēc pakalpojuma Connected Car Services atkārtotas iespējošanas. Jauninājumu atkārtoti iespējos pēc pakalpojuma Connected Car Services atkārtotas aktivēšanas. Tas notiks neatkarīgi no tā, kurš lietotājs atkārtoti aktivēs pakalpojumu Connected Car Services, piemēram, ja transportlīdzekli pārdod, arī pircējs varēs atkārtoti iespējot pakalpojumu Connected Car Services un izmantot atlikušo Jauninājuma lietošanas periodu; skatīt arī 5.4.3. sadaļu.
5.4.1.2.2.
Jauninājumi, kurus iegādājāties uz neierobežotu periodu, parasti paliks aktīvi. Taču, atspējojot pakalpojumu Connected Car Services, atsevišķi Jauninājumi tik un tā var pārtraukt darboties. Tas jo īpaši attiecas uz Jauninājumiem, kuru pilnvērtīgai funkcionēšanai nepieciešama savienojamība, piemēram, Maksas OTA, taču tas ir iespējams arī citiem Jauninājumiem, kurus iegādājāties uz neierobežotu periodu.
5.4.1.2.3.
Jauninājumus, kuriem šobrīd ir izmēģinājuma periods, deaktivēs. Deaktivējot pakalpojumu Connected Car Services, beigsies izmēģinājuma periods. Ja pēc pakalpojuma Connected Car Services atkārtotas aktivēšanas jūs vēlaties izmantot Jauninājumu, jums attiecīgais Jauninājums būs jāpērk vēlreiz. Iegādājoties attiecīgu Jauninājumu vēlreiz, izmēģinājuma periodu jums vairs nepiedāvās.

5.4.2.

Vairāki konkrētā transportlīdzekļa Kia Connect lietotāji
Transportlīdzekli var piesaistīt vienam vai vairākiem Kia Connect kontiem (skat. 4.1.2. punktu iepriekš).
Jauninājumus transportlīdzeklim, kuram ir piesaistīts Kia Connect konts, var iegādāties gan Galvenais lietotājs, gan Koplietotājs. Ja Jauninājumu iegādājas Koplietotājs, uz to attiecas šādi nosacījumi:

5.4.2.1.

Informācija citiem lietotājiem
Ja kāds no lietotājiem iegādājas Jauninājumu, uzņēmums Kia informēs Galveno lietotāju un visus Koplietotājus par Jauninājuma iegādi, kā arī par attiecīgā Jauninājuma aktivēšanu un deaktivēšanu (ja piemērojams).

5.4.2.2.

Kā transportlīdzekļa koplietošanas izbeigšana ietekmē nopirktos Jauninājumus
Ja Koplietotājs iegādājas Jauninājumu un Galvenais lietotājs pēc tam pārtrauc transportlīdzekļa koplietošanu ar Koplietotāju, ir attiecināms tālāk norādītais:
5.4.2.2.1.
Jauninājumus, kurus iegādājās Koplietotājs un kuriem pašlaik darbojas izmēģinājuma periods, deaktivēs, un šādu Jauninājumu izmēģinājuma periods beigsies.
5.4.2.2.2.
Jauninājumi, kurus iegādājās Koplietotājs un kuriem izmēģinājuma periods jau ir beidzies, transportlīdzeklī joprojām būs pieejami apmaksāto laika periodu ar noteikumu, ka ir aktīvs pakalpojums Connected Car Services (skat. 5.4.1. pantu iepriekš). Tas nozīmē, ka transportlīdzekļa Galvenais lietotājs (kā arī īpašnieks) turpinās lietot Jauninājumu arī tad, ja Koplietotājs ir atsaistīts un transportlīdzeklis viņam vairs nav pieejams.

5.4.3.

Transportlīdzekļa pārdošana un nodošana jaunam īpašniekam
Ja transportlīdzekli pārdod jaunam īpašniekam, uz visiem Jauninājumiem, kurus nopirka transportlīdzeklim, attiecas šādi nosacījumi:

5.4.3.1.

Pirms transportlīdzekļa nodošanas jaunajam īpašniekam nepieciešams deaktivēt pakalpojumu Connected Car Services un izpildīt tālākos pienākumus, kas norādīti 7.3. punktā.

5.4.3.2.

Pakalpojums Connected Car Services ir atspējots, tādēļ arī Jauninājumus atspējos, kā tas ir aprakstīts 5.4.1. punkta b) apakšpunktā.

5.4.3.3.

Transportlīdzekļa jaunais īpašnieks var atkārtoti aktivēt Jauninājumus, kurus pakalpojuma Connected Car Services deaktivēšanas dēļ atspējoja, atkārtoti aktivējot pakalpojumu Connected Car Services. Lai to izdarītu, transportlīdzekļa jaunajam īpašniekam jāizveido Kia Connect konts, jāakceptē šie Lietošanas noteikumi un jāpiesaista šis konts attiecīgajam transportlīdzeklim. Pēc pakalpojuma Connected Car Services atkārtotas aktivēšanas attiecīgie Jauninājumi būs ieejami apmaksātā lietošanas perioda atlikušo laiku.

5.4.3.4.

Jūsu pienākums ir precīzi informēt transportlīdzekļa pircēju par transportlīdzeklī instalētajiem Jauninājumiem un to atlikušo lietošanas periodu, kā arī lietošanas perioda beigām. Jūsu pienākums ir arī informēt pircēju par to, ka, lai atkārtoti aktivētu Jauninājumus, viņiem ir jāizveido Kia Connect konts un jāakceptē šie Lietošanas noteikumi. Uzņēmums Kia neuzņemsies nekādu atbildību par jaunā īpašnieka prasījumiem, kas saistīti ar to, ka jaunais īpašnieks nevar atkārtoti aktivēt vai citādi izmantot konkrētu Jauninājumu, kurš saskaņā ar jūsu teikto ir pieejams transportlīdzeklī, ja vien tas nenotiek tehnisku darbības traucējumu dēļ, par kuriem atbild Kia Connect.

5.5.

Kia Connect Store, iegādes process un maksājuma process

5.5.1.

Iegādes process
Lietotnes Kia Connect veikala sadaļā jūs varat atlasīt atsevišķus Jauninājumus un citas pievienojumprogrammas transportlīdzekļa programmatūrai, kurus var iegādāties. Iesniedzot lietotnē Kia Connect pasūtījumu, kas attiecas uz Jauninājumu vai citu pievienojumprogrammu, jūs izsakāt uzņēmumam Kia piedāvājumu par attiecīgā Jauninājuma vai pievienojumprogrammas iegādi. Uzņēmums Kia apstiprina pasūtījumu, automātiski nosūtīt jums e-pastu (pasūtījuma apstiprinājums). Šis pasūtījuma apstiprinājums nenozīmē, ka jūsu piedāvājumu akceptēja, bet gan tikai apliecina, ka uzņēmums Kia saņēma un apstrādā piedāvājumu.
Līgumu par katru Jauninājumu uzņēmuma Kia un jūsu starpā noslēdz, kad nopirkto Jauninājumu aktivē attiecīgajā transportlīdzeklī, kuram Jauninājumu nopirka. Uzņēmumam Kia ir tiesības veikt daļēju piegādi, ja vien tas nerada jums nepamatotus traucējumus.
Līgumu par katru Jauninājumu var izbeigt jebkurā izmēģinājuma perioda brīdī, kā tas norādīts 5.3.2. sadaļā.

5.5.2.

Atteikuma tiesību termiņa beigas
Ja jūs esat patērētājs, parasti jums ir likumā noteiktas atteikuma tiesības, kā tas norādīts 15. sadaļā. Pirkšanas procesa laikā mēs lūdzam jūs nepārprotami piekrist tam, ka uzņēmums Kia sāks līguma izpildi pirms atteikuma perioda beigām. Piekrītot tam, jūs zaudējat atteikuma tiesības, kad uzņēmums Kia sāk pildīt līgumu.

5.5.3.

Piekļuve šiem Lietošanas noteikumiem
Jūs varat piekļūt šiem Lietošanas noteikumiem, izmantojot saiti, kas pieejama pasūtījuma noformēšanas procesā. Turklāt šo Lietošanas noteikumu kopiju jums nosūtīs arī ar pasūtījuma apstiprināšanas e-pastu.

5.5.4.

Maksājuma apstrāde
Maksājuma apstrādi pakalpojumā Kia Connect Store veic mūsu partneris, uzņēmums Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Īrija ("Stripe"). Tas atbilst mūsu likumīgām interesēm, saskaņā ar kurām mēs piedāvājam efektīvu un drošu maksāšanas veidu. Šajā kontekstā, ciktāl tas nepieciešams līguma izpildei, mēs dalāmies ar šādiem datiem ar uzņēmumu Stripe:
konta īpašnieka vārds;
konta e-pasta adrese;
klienta numurs;
bankas konta informācija;
abonementa sākuma datums un laiks;
lietotāju skaits;
jūsu atrašanās vieta.
Saskaņā ar likumu vai līgumu mums nav jāapstrādā šajā sadaļā sniegtā informācija. Taču bez jūsu personiskās informācijas mēs nevaram apstrādāt maksājumu, izmantojot pakalpojumu Stripe. Noslēdzot šo Līgumu, jūs nepārprotami piekrītat datu apstrādei un maksājuma veida izmantošanai.
Par individuālajiem maksājumu veidiem, kurus piedāvā pakalpojums Stripe, jūs informēs pakalpojumā Kia Connect Store. Pakalpojums Stripe maksājumu apstrādei var izmantot citus maksājumu pakalpojumus, un uz tiem var attiekties konkrēti maksājumu noteikumi un nosacījumi, par kuriem jūs informēs atsevišķi, ja tas būs nepieciešams. Lai uzzinātu vairāk par pakalpojumu Stripe, apmeklējiet tīmekļa vietni https://stripe.com.

6.

Autortiesības

6.1.

Viss Pakalpojumu saturs ir uzņēmuma Kia, tās tiešo vai netiešo meitasuzņēmumu vai saistīto sabiedrību (turpmāk kopā “Kia Group”) vai trešo personu īpašums, un to aizsargā spēkā esošie autortiesību tiesību akti, un visas tiesības ir paturētas.
Visas tiesības Pakalpojumos un pamatā esošajā programmatūrā, saturā un līgumos pieder uzņēmumam Kia Group un tās licencētājiem. Jūs nedrīkstat jebkādā veidā pārdot, izsniegt, publicēt, pārraidīt, izplatīt vai komerciāli izmantot šos Pakalpojumus bez mūsu rakstiskas piekrišanas.
Jūs nedrīkstat reproducēt (pilnībā vai daļēji), pārraidīt (elektroniski vai citādi), pārveidot, attēlot, atkārtoti piegādāt, licencēt, saistīt vai citādi izmantot Pakalpojumus jebkādiem publiskiem vai komerciāliem mērķiem bez mūsu iepriekšējas atļaujas.

6.2.

Nekas šajos Lietošanas noteikumos nav interpretējams kā licences vai tiesību piešķiršana attiecībā uz jebkura attēla, preču zīmes, pakalpojumu zīmes vai logotipa, kas visi ir uzņēmuma Kia Group īpašums, izmantošanu.
Kia Group patur visas tiesības attiecībā uz savu ar autortiesībām aizsargāto informāciju vai materiāliem saistībā ar Pakalpojumiem, un šīs tiesības pilnībā īsteno piemērojamajos autortiesību un preču zīmju tiesību aktos.

7.

Lietotāja pienākumi un ierobežojumi

7.1.

Vispārīgie pienākumi
Izmantojot Pakalpojumus, jums jāievēro visi spēkā esošie tiesību akti un jāievēro trešo personu tiesības.

7.2.

Informēšanas pienākumi
Jums ir pienākums informēt citus transportlīdzekļa vadītājus par Pakalpojumu aktivizēšanu un attiecīgo datu apstrādi saskaņā ar 10.2. sadaļu.

7.3.

Pienākumi transportlīdzekļa īpašumtiesību nodošanas gadījumā
Ja pārdodat savu transportlīdzekli vai kā citādi to pastāvīgi nododat trešajai personai, piemēro šādus noteikumus:

7.3.1.

Jums ir pienākums deaktivēt Pakalpojumus attiecīgā transportlīdzekļa Vadības panelī un dzēst transportlīdzeklī saglabātos datus.
Lai to izdarītu, (1) klikšķiniet uz "Kia Connect" ikonas transportlīdzekļa Vadības panelī, tad (2) atlasiet "Kia Connect iestatījumi", pēc tam (3) ritiniet uz leju izvēlni pa kreisi, lai atlasītu "Deaktivēt Kia Connect" un (4) klikšķiniet pogu "Deaktivēt". Tad sistēma palīdzēs jums ar deaktivēšanas procesu un piedāvās dzēst datus.
Uzmanību: ņemiet vērā, ka vadības paneļa atiestatīšana uz rūpnīcas noklusējumu nenozīmē, ka Kia Connect pakalpojumus deaktivēs. Jums jāizpilda iepriekš aprakstītie deaktivēšanas norādījumi.
Pēc deaktivēšanas saskaņā ar iepriekš aprakstīto Pakalpojumus attiecīgajam transportlīdzeklim deaktivē, datus vadības panelī izdzēš un transportlīdzekli atvieno no lietotnes Kia Connect.
Ņemiet vērā, ka ar transportlīdzekli saistītos datus izdzēsīs jūsu lietotnes Kia Connect kontā, taču citus datus jūsu kontā neskars. Ja jūs vēlaties arī izdzēst savu kontu lietotnē Kia Connect, izpildiet konta dzēšanas procedūru lietotnē Kia Connect.

7.3.2.

Jums un uzņēmumam Kia ir tiesības lauzt līgumu par Pakalpojumu izmantošanu attiecīgajā transportlīdzeklī saskaņā ar 11.4. sadaļu.

7.4.

Aizliegta izmantošana un citas nepieļaujamas darbības

7.4.1.

Jūs drīkstat izmantot pakalpojumus tikai 4.2. sadaļā aprakstītajiem mērķiem un to ietvaros.

7.4.2.

Jūs drīkstat izmantot savus Pakalpojumiem paredzētos pieteikšanās datus tikai, lai pieteiktos lietotnē Kia Connect un savienotu Vadības paneli ar lietotni Kia Connect.

7.4.2.1.

Jūs nedrīkstat
7.4.2.1.1.
koplietot savus pieteikšanās datus ar citiem sava transportlīdzekļa lietotājiem; vai
7.4.2.1.2.
koplietot savus pieteikšanās datus ar kādu trešo pusi, piemēram, ar trešo pušu lietotņu vai citas programmatūras nodrošinātājiem; vai
7.4.2.1.3.
izmantot savus pieteikšanās datus saistībā ar programmatūru, kas nav uzņēmuma Kia programmatūra; vai
7.4.2.1.4.
izmantot savus pieteikšanās datus, lai ar Kia sistēmu savienotu jebkuru trešās puses pakalpojumu, piemēram, Kia Connect aizmugursistēmu.

7.4.2.2.

Iepriekš minēto ierobežojumu neievērošana var izraisīt tālāk norādīto, par ko uzņēmums Kia atsakās no jebkādas atbildības:
7.4.2.2.1.
pārmērīgs vadības paneļa enerģijas patēriņš, tādējādi izlādējot transportlīdzekļa 12 V akumulatoru, kas galu galā var izraisīt nespēju iedarbināt transportlīdzekli, un
7.4.2.2.2.
trešās personas, kurām sniedza pieteikšanās datus, var ļaunprātīgi izmantot pieteikšanās datus.

7.4.2.3.

Turklāt uzņēmums Kia nekontrolē (turpmāko) datu, kuru trešās puses ieguvušas, izmantojot jūsu pieteikšanās datus, apstrādi.

7.4.3.

Transportlīdzekli nedrīkst modificēt (tostarp modificēt aparatūru vai programmatūru vai izmantot trešās puses programmatūru) jebkādā veidā, kas var ietekmēt Pakalpojumu funkcionalitāti.

7.4.4.

SIM karti, kas iegulta Vadības panelī, var izmantot tikai Vadības panelī un tikai, lai piekļūtu Pakalpojumiem. Izņemt SIM karti no Vadības ierīces vai izgūt SIM kartē esošo informāciju (piemēram, ICCID) ir aizliegts.
Jūs nedrīkstat izmantot SIM karti
balss pārraidei (tostarp VOIP);
lai piekļūtu publiski adresētam galamērķim (t.i., publiskai IP adresei), tostarp izmantojot starpniekserveri, vārteju vai maršrutu;
jebkādā veidā, lai censtos iekļūt drošības pasākumos neatkarīgi no tā, vai ielaušanās izraisa datu bojāeju vai zudumu;
jebkādā veidā, kas izmanto Pakalpojumus vai programmatūru, kas saistīta ar internetā retranslētu tērzēšanu, vienādranga datņu koplietošanu, bitu torentu vai starpniekservera tīklu;
tādā veidā, kas ietver surogātpastu izplatīšanu, nevēlamu e-pastu vai komerciālu paziņojumu nosūtīšanu lielā apjomā vai atvērta SMPT protokola retranslēšanu; vai
jebkādā veidā, kas var negatīvi ietekmēt tīklu vai Pakalpojumus.

7.4.5.

Jūs nedrīkstat atklāt SIM kartes, tīkla, Pakalpojumu vai jebkuras tās sastāvdaļas salīdzinošās novērtēšanas vai veiktspējas pārbaudes rezultātus nevienai trešajai pusei.

7.5.

Pārkāpumu sekas
Jebkurš šajā 7. iedaļā minēto pienākumu un ierobežojumu pārkāpums var izraisīt Pakalpojumu sniegšanas pagaidu apturēšanu. Uzņēmums Kia parasti jūs iepriekš informēs par nodomu apturēt pakalpojumu sniegšanu un pakalpojumu apturēšanas ilgumu, ja vien nav nepieciešama tūlītēja apturēšana, lai novērstu kaitējumu uzņēmumam Kia, Pakalpojumam, tīklam vai citiem klientiem. Apturēšanas ilgumu pēc saviem ieskatiem nosaka uzņēmums Kia, pamatojoties uz pārkāpuma smagumu un no tā izrietošajiem riskiem Kia, Pakalpojumam, tīklam vai citiem klientiem. Atkārtotu pārkāpumu gadījumā uzņēmums Kia saskaņā ar 11.3. sadaļu var izbeigt Līgumu.

8.

Maksa par Pakalpojumu

8.1.

Bezmaksas pakalpojumu periods
Ja vien attiecībā uz attiecīgajiem Pakalpojumiem šajos Lietošanas noteikumos nav noteikts citādi, Pakalpojumus bez maksas sniedz konkrēta transportlīdzekļa lietotājiem (kā norādīts tā attiecīgajā VIN) 7 gadus. Šis 7 gadu periods sākas dienā, kad sākas transportlīdzekļa garantijas periods.
Ja transportlīdzekli pārdod un reģistrē jauna īpašnieka vārdā bezmaksas pakalpojuma periodā, jaunais īpašnieks var izvēlēties izmantot Pakalpojumus bez maksas atlikušajā bezmaksas pakalpojuma periodā, aktivējot Pakalpojumus savā vārdā. Bezmaksas pakalpojuma periodu neietekmē turpmāka pārdošana un reģistrācija pēc sākotnējās pārdošanas, t. i., turpmāka transportlīdzekļa pārdošana un/vai reģistrācija bezmaksas pakalpojuma periodu nepārtrauc un nepagarina.

8.2.

Papildu pakalpojumi
Mēs paturam tiesības nākotnē piedāvāt papildu pakalpojumus, ievērojot atsevišķus lietošanas noteikumus. Par šādiem papildu pakalpojumiem var iekasēt maksu.

9.

Pakalpojumu pieejamība

9.1.

Mēs paturam tiesības uz laiku vai pastāvīgi pilnībā vai daļēji deaktivizēt piekļuvi Pakalpojumiem, ciktāl tas nepieciešams, lai nodrošinātu pakalpojumu drošību vai stabilitāti visiem lietotājiem vai nodrošinātu Pakalpojumu atbilstību obligātajām juridiskajām prasībām.

9.2.

Uz Pakalpojumu sniegšanu un izmantošanu var attiekties ierobežojumi attiecībā uz pašreizējo tehnikas stāvokli, kas nav atkarīgs no mums. Tas jo īpaši attiecas uz pārvadātāju nodrošināto datu savienojumu pieejamību. Atsevišķos gadījumos tīkla nepieejamība var izraisīt Pakalpojumu nepieejamību, jo nav iespējams pārsūtīt nepieciešamos datu.
Turklāt īstermiņā Pakalpojumu, bezvadu tīklu un fiksēto tīklu, kā arī interneta maksimālā slodze var izraisīt jaudas vājos posmus.

9.3.

Traucējumus var izraisīt arī nepārvarama vara, tostarp pandēmiskas un epidēmiskas slimības, streiki, lokauti un oficiālie rīkojumi, kā arī tehniskie un citi pasākumi (piemēram, remonts, apkope, programmatūras atjauninājumi un paplašinājumi), kurus nepieciešams veikt mūsu sistēmās vai lejasposma vai augšposma pakalpojumu sniedzēju, satura nodrošinātāju vai mobilo tīklu operatoru sistēmās, kas nepieciešami Pakalpojumu pareizai vai uzlabotai darbībai.

9.4.

Ja piekļuve Pakalpojumiem ir deaktivizēta, ierobežota vai traucēta, kā aprakstīts šajā, 9. sadaļā, mēs, ciktāl iespējams, iepriekš ar sazināsimies, lai jūs par to informētu un informētu par deaktivācijas, ierobežošanas vai traucējumu iemeslu.

10.

Datu aizsardzība

10.1.

Informāciju par to, kā mēs apkopojam un apstrādājam personas datus saistībā ar Pakalpojumu sniegšanu, skatiet mūsu Kia Connect Paziņojumā par konfidencialitāti, kas pieejams Kia Connect tīmekļa vietnē https://connect.kia.com/eu/downloads.

10.2.

Par Pakalpojumu aktivizēšanu jums jāinformē visi citi transportlīdzekļa lietotāji/vadītāji. Citi lietotāji/vadītāji jo īpaši jāinformē par Kia Connect Paziņojumā par datu konfidencialitāti aprakstītajām datu apstrādes darbībām un to, ka Pakalpojumiem ir nepieciešama atrašanās vietas datu (GPS datu) apkopošana un apstrāde.

11.

Termiņš, izbeigšana

11.1.

Šis līgums sākas pēc tam, kad esat to apstiprinājis Vadības panelī. Tas beidzas, beidzoties bezmaksas pakalpojuma periodam (skat. 8.1. sadaļu), ja vien to neizbeidz agrāk saskaņā ar šo 11. sadaļu.

11.2.

Līgumu par Pakalpojumu sniegšanu un tādējādi tiesības izmantot Pakalpojumus jebkura no pusēm var izbeigt jebkurā laikā, brīdinot par to vienu mēnesi iepriekš, līdz kalendārā ceturkšņa beigām.

11.3.

Netiek skartas nevienas Puses tiesības izbeigt Līgumu pamatota iemesla dēļ. Pamatots iemesls Līguma izbeigšanai no Kia puses it īpaši ir, ja lietotājs atkārtoti pārkāpj savas saistības saskaņā ar 7.5. sadaļas priekšnosacījumiem.

11.4.

Turklāt gadījumā, ja notiek transportlīdzekļa pirkuma līguma atcelšana, transportlīdzekļa atkārtota ieguve vai atsaukšana, kuru veic attiecīgais izplatītājs, ja izbeidz nomas līgumu, ja transportlīdzekli pārdod trešai pusei, zādzības gadījumā, kā arī, ja rodas kopēji bojājumi, kurus nevar novērst ar remontu, katrai no pusēm būs tiesības izbeigt Pakalpojumu izmantošanu attiecībā uz konkrēto transportlīdzekli.

11.5.

Jebkuras Puses likumā noteiktās līguma darbības izbeigšanas tiesības nav skartas.

12.

Izmaiņas Pakalpojumos; Izmaiņas Lietošanas noteikumos

12.1.

Izmaiņas Pakalpojumos
Kia patur tiesības veikt saprātīgas izmaiņas Pakalpojumos. Jo īpaši mēs dažkārt veicam likumīgi nepieciešamus atjauninājumus, kas ir izmaiņas, kuras nodrošina mūsu Pakalpojumu atbilstību piemērojamiem tiesību aktiem. Mēs varam arī veikt šos atjauninājumus savos Pakalpojumos drošības apsvērumu dēļ un lai tie atbilstu paredzamajiem kvalitātes standartiem (piemēram, tiem, kas aprakstīti 16. sadaļā par tiesību aktos paredzētajām garantijām).
Turklāt mēs varam mainīt savus Pakalpojumus šādu papildu iemeslu dēļ:
lai apgūtu jaunas tehnoloģijas;
lai noregulētu Pakalpojumu lietotāju skaita palielināšanos vai samazināšanos;
lai pielāgotos importa izmaiņām licencēs vai partnerībās ar trešām pusēm; un
lai novērstu ļaunprātīgu izmantošanu vai kaitējumu.

12.2.

Izmaiņas Lietošanas noteikumos
Ne vēlāk kā divus mēnešus pirms ierosināto jauno lietošanas noteikumu stāšanās spēkā uzņēmums Kia izteikts jums piedāvājumu par izmaiņām šajos Lietošanas noteikumos, parādot tos lietotnē Kia Connect un/vai transportlīdzekļa Vadības panelī. Izmainītie Lietošanas noteikumi stājas spēkā tikai tad, ja tos apstiprināt, noklikšķinot uz atbilstošās pogas “Piekrist” lietotnē Kia Connect vai Vadības panelī.
Ja jūs nepieņemat ierosinātos mainītos Lietošanas noteikumus, mēs paturam tiesības lauzt līgumu, par to paziņojot 6 nedēļas iepriekš, līdz kalendārā ceturkšņa beigām.

13.

Pārējie noteikumi

13.1.

Visus līgumus starp jums un uzņēmumu Kia noslēdz vietējā valodā. Pēc attiecīgā līguma noslēgšanas līguma teksts būs pieejams lejupielādēšanai tīmekļa vietnē https://connect.kia.com/eu/downloads.

13.2.

Šie Lietošanas noteikumi ir visu pušu vienošanās par Pakalpojumu izmantošanas priekšmetu, un tie aizstāj visus iepriekš noslēgtos rakstiskos vai mutiskos nolīgumus starp pusēm attiecībā uz priekšmetu.

13.3.

Jūsu veiktie atšķirīgie, konfliktējošie vai papildinošie noteikumi un nosacījumi reglamentē Pakalpojumu izmantošanu tikai tad, ja mēs tos rakstiski nepārprotami apstiprinām.

13.4.

Visiem Lietošanas noteikumu grozījumiem un papildinājumiem, kā arī paziņojumiem, kas nepieciešami to izpildei, jābūt teksta formā (tostarp e-pasts, fakss vai apstiprinājums Vadības panelī). Teksta formas prasību var atcelt tikai teksta formā.

13.5.

Mums ir tiesības pilnībā vai daļēji nodot savas tiesības un pienākumus saskaņā ar šo līgumu citam pakalpojumu sniedzējam, jums par to paziņojot 6 nedēļas iepriekš. Tomēr šajā gadījumā jums ir tiesības izbeigt līgumu viena mēneša laikā pēc rakstiskā paziņojuma saņemšanas, kas ir spēkā brīdī, kad līgumu nodod uzņēmumam, kurš pārņem līgumu no uzņēmuma Kia. Mēs jūs rakstiski nepārprotami informēsim par tiesībām izbeigt līguma darbību.
Lai nerastos pārpratumi, šīs tiesības neskar jūsu tiesības izbeigt Lietošanas noteikumus un līdz ar to tiesības izmantot Pakalpojumus jebkurā laikā, kā noteikts 11.2. sadaļā.

14.

Klientu apkalpošana / sūdzības

14.1.

Ja rodas jautājumi vai sūdzības, varat izmantot iepriekš, 2. sadaļā, norādīto kontaktinformāciju.

14.2.

Eiropas Komisija nodrošina tīmekļa vietni strīdu izšķiršanai tiešsaistē, kas paredzēta, lai palīdzētu patērētājiem un tirgotājiem atrisināt strīdus ārpustiesas kārtībā. Tā ir pieejama http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Kia nepiedalās un tai nav pienākuma piedalīties alternatīvajās strīdu izšķiršanas procedūrās, kuras izskata alternatīva patērētājiem paredzēta strīdu izšķiršanas struktūrvienība.

15.

Norādījumi par atteikuma tiesībām attiecībā uz Pakalpojumiem un Jauninājumu iegādi
Ja esat patērētājs (t.i., fiziska persona, kas veic pasūtījumu, kura mērķi nevar attiecināt uz komerciālo vai pašnodarbināto profesionālo darbību), jums ir atteikuma tiesības saskaņā ar likumā paredzētajiem noteikumiem attiecībā uz šo līgumu par Pakalpojumu sniegšanu un jebkuru līgumu par Jauninājumu iegādi (skat. 5. sadaļu)

15.1.

Atteikuma tiesības
Jums ir tiesības atteikties no šī līguma četrpadsmit dienu laikā, nenorādot nekādu pamatojumu.
Atteikuma termiņš beigsies 14 dienas pēc līguma noslēgšanas dienas.
Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums jāinformē "Kia Connect GmbH", Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Vācija, tālruņa numurs: +49 800 77730 44 un e-pasta adrese: support@kia-connect.eu par savu lēmumu atteikties no šī līguma ar nepārprotamu paziņojumu (piemēram, nosūtot vēstuli pa pastu vai e-pastu).
Jūs varat izmantot pievienoto atteikuma veidlapas paraugu, tomēr tas nav obligāts. Jūs varat arī elektroniski aizpildīt un iesniegt atteikuma veidlapas paraugu vai jebkuru citu nepārprotamu paziņojumu mūsu tīmekļa vietnē https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form. Ja izmantosiet šo iespēju, mēs nekavējoties nosūtīsim jums apstiprinājumu par šāda atteikuma saņemšanu uz pastāvīgu informācijas nesēju (piemēram, pa e-pastu).
Lai ievērotu atteikuma termiņu, pietiek, ja nosūtāt paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu pirms atteikuma termiņa beigām.

15.2.

Atteikuma sekas
Ja atsakāties no šī līguma, mēs bez liekas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mūs informēs par lēmumu atteikties no šī līguma, atlīdzināsim visus no jums saņemtos maksājumus, tostarp maksu par piegādi (izņemot papildu izmaksas, kas rodas, izvēloties piegādes veidu, kas nav mūsu piedāvātais lētākais standarta piegādes veids).
Atlīdzināsim maksājumus, izmantojot tos pašus maksāšanas līdzekļus, kurus jūs izmantojāt sākotnējam darījumam, ja vien neesat nepārprotami piekritis citam atmaksas veidam; jebkurā gadījumā jums par maksājumu atlīdzināšanu nebūs jāmaksā.

15.3.

SVARĪGA PIEZĪME: atteikuma tiesību termiņa beigas
Atteikuma tiesības beidzas attiecībā uz līgumiem par digitālā satura nodrošināšanu, kuru nepiegādā ar materiālu datu nesēju arī ar šādiem nosacījumiem:

15.3.1.

Ja noslēgts līgums, kas neuzliek jums pienākumu maksāt, ja uzņēmums Kia ir sācis līguma izpildi;

15.3.2.

Ja noslēgts līgums, kas uzliek jums pienākumu maksāt šādos gadījumos:
uzņēmums Kia ir sācis līguma izpildi;
jūs iepriekš esat nepārprotami piekritis tam, ka uzņēmums Kia sāks līguma izpildi pirms atteikuma termiņa beigām;
jūs esat atzinis, ka ar savu piekrišanu saskaņā ar b) apakšpunktu jūs zaudējat atteikuma tiesības līdz ar līguma izpildes sākumu; un
uzņēmums Kia ir sniedzis jums apstiprinājumu saskaņā ar Vācijas Civilkodeksa sadaļu 312f (Bürgerliches Gesetzbuch, “BGB”).

15.4.

Atteikuma veidlapas paraugs
Atteikuma veidlapas paraugs
(Aizpildiet un nosūtiet šo veidlapu tikai tad, ja vēlaties atteikties no līguma)
Uzņēmumam Kia Connect GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Vācija, e-pasta adrese: support@kia-connect.eu:
Ar šo es/mēs (*) paziņoju(-am), ka es/mēs (*) atsakos(-āmies) no sava līguma par šāda pakalpojuma sniegšanu (*),
Pasūtījuma datums (*)/saņemšanas datums (*),
Patērētāja(-u) vārds un uzvārds,
Patērētāja(-u) adrese,
Patērētāja(-u) paraksts (tikai, ja veidlapu iesniedz papīra formā),
Datums
(*) Svītrot pēc vajadzības.

16.

Likumā noteiktā atbildība par defektiem
Ja esat patērētājs, jums ir likumā noteiktās tiesības uz atbildību par defektiem attiecībā uz precēm vai digitālajiem produktiem, kā arī jebkādas papildu tiesības, kas noteiktas šajos Lietošanas noteikumos. Likumā noteiktās tiesības uz atbildību par defektiem iztecēs divus gadus pēc attiecīgā digitālā produkta nodrošināšanas. Nepārtrauktas piegādes gadījumā prasījumu termiņš iztecēs tikai 12 mēnešus pēc piegādes perioda beigām.

17.

Atbildība
Atkarībā no valsts, kurā ir jūsu pastāvīgā dzīvesvieta, uz jums attiecas šāda atbildība.

17.1.

Austrija
Piemēro likumā paredzētos atbildības noteikumus.

17.2.

17.2.1.

Ciktāl to atļauj piemērojamie tiesību akti, uzņēmuma Kia līgumsaistības un ārpuslīgumiskās saistības neatkarīgi no to juridiskā pamata (neatkarīgi no garantijas, līguma, kaitējuma, nolaidības vai kā citādi, tostarp slēptiem defektiem) attiecībā uz zaudējumiem un bojājumiem, kas radušies Pakalpojumu sniegšanas vai Pakalpojumu sniegšanas aizkavēšanās, vai pārtraukuma sakarā, ierobežo šādi: a) uzņēmums Kia ir atbildīgs par paredzamajiem zaudējumiem līdz tādam apmēram, kas raksturīgi šāda veida līgumam, sakarā ar būtisku līgumsaistību neizpildi; b) uzņēmums Kia pārkāpuma dēļ nav atbildīgs nedz par nebūtisku līgumsaistību pārkāpšanu, nedz par kādu nedaudz nolaidīgu jebkuru citu piemērojamo rūpības pienākumu pārkāpumu; un c) uzņēmums Kia nav atbildīgs ne par kādiem īpašiem, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem, tostarp, bet ne tikai, par datu, peļņas, uzkrājumu, iespēju, nemateriālās vērtības lietošanas zaudēšanu, kā arī trešo personu prasībām (pat ja uzņēmums Kia ir brīdināts par šāda kaitējuma iespējamību). 17.2.2. Iepriekš minētie atbildības ierobežojumi neattiecas uz i) kādu obligātu tiesību aktos paredzētu atbildību (piemēram, atbildību par bojātiem produktiem), ii) atbildību par uzņēmuma Kia darbības vai bezdarbības izraisītiem miesas bojājumiem vai nāvi, iii) jebkādu atbildību par krāpšanu vai rupju nolaidību vai iv) jebkuru citu atbildību, ko nevar ierobežot vai izslēgt ar likumu. Turklāt šādus atbildības ierobežojumus nepiemēro, ja un ciktāl uzņēmums Kia ir uzņēmies īpašu garantiju.

17.3.

Bulgārija
Ciktāl to atļauj piemērojamie Bulgārijas tiesību akti, uz uzņēmumu Kia neattiecas nekāda līgumiska vai likumiska atbildība pret jums, kas izriet no tā, ka uzņēmums Kia nepilda šo līgumu par Pakalpojumu sniegšanu un/vai attiecībā uz jebkuru līgumu par Jauninājumu iegādi. It īpaši uzņēmuma Kia atbildību pret jums nedrīkst izslēgt vai ierobežot šādos gadījumos: 1) atbildība par rupju nolaidību vai nodomu un 2) atbildība par miesas bojājumiem vai nāvi, kas patērētājam radusies Kia darbības vai bezdarbības rezultātā.

17.4.

Kipra

17.4.1.

Uzņēmums Kia atbild par paredzamiem zaudējumiem un bojājumiem, kurus izraisījis uzņēmums Kia. Ja uzņēmums Kia neievēro šos Lietošanas noteikumus, uzņēmums Kia ir atbildīgs par visiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas jums radušies un kas ir paredzami uzņēmuma Kia līguma laušanas vai saprātīgas rūpības un prasmju neizmantošanas rezultātā, taču mēs neesam atbildīgi par jebkādiem neparedzamiem zaudējumiem vai bojājumiem. Zaudējumi vai bojājumi ir paredzami, ja ir acīmredzams, ka tie notiks, vai ja līguma noslēgšanas laikā gan jūs, gan mēs zinājām, ka tie var notikt.

17.4.2.

Uzņēmums Kia nekādi neizslēdz vai neierobežo savu atbildību jūsu priekšā, ja to darīt būtu nelikumīgi. Tas ietver atbildību par nāvi vai traumu, kuru izraisījusi uzņēmuma Kia nolaidība vai tā darbinieku, aģentu vai apakšuzņēmēju nolaidība, par krāpšanu vai ļaunprātīgu sagrozīšanu.

17.4.3.

Uzņēmums Kia neuzņemas atbildību par uzņēmuma zaudējumiem. Mēs sniedzam Pakalpojumus tikai privātai lietošanai. Ja jūs izmantojat produktus komerciāliem, uzņēmējdarbības vai tālākpārdošanas mērķiem, uzņēmums Kia nebūs atbildīgs jūsu priekšā par jebkādu peļņas zaudējumu, uzņēmējdarbības zaudējumu, uzņēmējdarbības pārtraukšanu vai uzņēmējdarbības iespēju zaudējumu.

17.4.4.

Uzņēmums Kia nav atbildīgs par kameru/bīstamās zonas brīdinājumu, kurus aizliedz jebkādi piemērojamie vietējie likumi, lietošanu.

17.4.5.

Uzņēmums TomTom Global Content B.V. nav atbildīgs par kameru/bīstamās zonas brīdinājumu, kurus aizliedz jebkādi piemērojamie vietējie likumi, lietošanu.

17.5.

Čehijas Republika

17.5.1.

Ciktāl to atļauj piemērojamie tiesību akti, uzņēmuma Kia līgumiskās un likumā noteiktās saistības neatkarīgi no to juridiskā pamata par kaitējumu vai nemateriālo kaitējumu, kas radies Pakalpojumu vai Jauninājumu sniegšanas vai sniegšanas aizkavēšanās vai pārtraukuma rezultātā vai saistībā ar to, ierobežota šādi: a) uzņēmums Kia ir atbildīgs par faktiskajiem zaudējumiem līdz tādam paredzamam apmēram, kas raksturīgs šāda veida līgumam, sakarā ar līgumsaistību neizpildi; b) uzņēmums Kia nav atbildīgs par peļņas zaudēšanu vai nemateriālu kaitējumu. 17.5.2. Iepriekš minētie atbildības ierobežojumi neattiecas uz uzņēmuma Kia a) atbildību par kaitējumu indivīda dabiskajām tiesībām; b) atbildību par kaitējumu, kas nodarīts tīši vai ar rupju nolaidību; c) atbildību vājāko pušu priekšā, it īpaši patērētāju priekšā; vai d) jebkādu atbildību kuru nevar ierobežot vai izslēgt ar likumu.

17.6.

Dānija

17.6.1.

Uzņēmums Kia neuzņemas atbildību par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem vai kaitējumu, izņemot, ja uzņēmums Kia ir izraisījis zaudējumus vai kaitējumu ar tīšu nodarījumu vai rupju nolaidību.

17.6.2.

Minētie atbildības ierobežojumi neattiecas uz jebkādu obligāto likumā noteikto atbildību, jo īpaši uz atbildību saskaņā ar Dānijas Likumu par produktatbildību (Produktansvarslagen), kā arī uz atbildību par miesas bojājumiem, kas radušies kāda vainas dēļ. Turklāt šādus atbildības ierobežojumus nepiemēro, ja un ciktāl uzņēmums Kia ir pieņēmis īpašu garantiju.

17.6.3.

Jums ir pienākums darīt visu iespējamo, lai novērstu un līdz minimumam samazinātu kaitējumu.

17.7.

Igaunija

17.7.1.

Ciktāl to atļauj piemērojamie obligātie tiesību akti, uzņēmums Kia nekādā veidā nav atbildīgs par jebkādu kaitējumu (tiešu vai netiešu kaitējumu, tostarp peļņas zaudējumu), kas radies līguma par Pakalpojumu sniegšanu vai pašu Pakalpojumu sniegšanas rezultātā vai saistībā ar to.

17.7.2.

Uzņēmums Kia nav atbildīgs par kameras/bīstamās zonas brīdinājumu/jebkādu citu saistītu iekārtu izmantošanu, kas konstatē satiksmes uzraudzības izmantotās ātruma mērierīces vai traucē tām, saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 73. panta 8. punktu.

17.7.3.

Uzņēmums TomTom Global Content B.V. nav atbildīgs par kameras/bīstamās zonas brīdinājumu/jebkādu citu saistītu iekārtu izmantošanu, kas konstatē satiksmes uzraudzības izmantotās ātruma mērierīces vai traucē tām, saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 73. panta 8. punktu.

17.7.4.

Uzņēmums HERE Europe B.V. nav atbildīgs par kameras/bīstamās zonas brīdinājumu/jebkādu citu saistītu iekārtu izmantošanu, kas konstatē satiksmes uzraudzības izmantotās ātruma mērierīces vai traucē tām, saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 73. panta 8. punktu.

17.7.5.

Iepriekš minētie atbildības ierobežojumi neierobežo un neaizliedz uzņēmuma Kia atbildību par Lietotāja nāvi vai kaitējumu veselībai, citos gadījumos, kad bojājums radies tīši vai rupjas nolaidības dēļ, vai jebkuru citu atbildību, kuru nevar ierobežot vai izslēgt saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

17.8.

Somija

17.8.1.

Ciktāl to atļauj piemērojamie tiesību akti, uzņēmums Kia nav atbildīgs par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem vai kaitējumu.

17.8.2.

Minētie atbildības ierobežojumi neattiecas ne uz kādu obligāto likumā noteikto atbildību, jo īpaši uz atbildību par tīšu nodarījumu vai rupju nolaidību, atbildību saskaņā ar Somijas Likumu par produktatbildību (Tuotevastuulaki) un atbildību par miesas bojājumiem vai nāvi. Turklāt atbildības ierobežojumus nepiemēro, ja un ciktāl uzņēmums Kia ir ir uzņemies īpašu garantiju.

17.8.3.

Iepriekš minētā 17.8.1 un 17.8.2 sadaļa attiecīgi attiecas uz uzņēmuma Kia atbildību par nelietderīgiem izdevumiem

17.8.4.

Jums ir pienākums darīt visu iespējamo, lai novērstu un līdz minimumam samazinātu kaitējumu.

17.9.

Francija

17.9.1.

Ja jūs esat patērētājs, uz jums neattiecas 17. sadaļa.

17.9.2.

Uzņēmuma Kia līgumisko atbildību par kaitējumu, kas radies nelielas nolaidības dēļ, ierobežo šādi: a) uzņēmums Kia ir atbildīgs par paredzamajiem zaudējumiem līdz tādam apmēram, kas raksturīgi šāda veida līgumam, sakarā ar līgumsaistību neizpildi; b) uzņēmums Kia nav atbildīgs par netiešiem zaudējumiem, kas var rasties no Pakalpojumu izmantošanas; c) uzņēmums Kia nav atbildīgs par nepārvaramas varas radītu kaitējumu (t. i., no uzņēmuma Kia neatkarīgs notikums, kuru nevarēja pamatoti paredzēt līguma noslēgšanas brīdī). 17.9.3. Iepriekš minētie atbildības ierobežojumi neattiecas uz jebkuru obligāto tiesību aktos paredzēto atbildību, jo īpaši atbildību par rupju nolaidību un/vai tīšu pārkāpumu, atbildību par defektīviem produktiem un atbildību par personas gūtām traumām. Turklāt šādus atbildības ierobežojumus nepiemēro, ja un ciktāl uzņēmums Kia ir uzņēmies īpašu garantiju. 17.9.4. 17.8.2. un 17.8.3. sadaļas attiecīgi piemēro uzņēmuma Kia atbildībai par izšķērdētajiem izdevumiem.

17.10.

Vācija

17.10.1.

Uzņēmums Kia saskaņā ar likumā paredzētajiem noteikumiem ir atbildīgs par Kia, tā likumisko pārstāvju, izpilddarbinieku vai citu pilnvaroto aģentu nodomu un rupju nolaidību. Tas pats attiecas uz garantijas pārkāpumu (piemēram, BGB 444. vai 639. panta nozīmē (Bürgerliches Gesetzbuch, Vācijas Civilkodekss) vai citu stingru atbildību, kā arī prasībām saskaņā ar Likumu par produktatbildību (Produkthaftungsgesetz) vai dzīvības, ķermeņa vai veselības ievainojuma gadījumā.17.10.2. Vienkāršas nolaidības gadījumā, ja vien nepiemēro 17 10.1. sadaļu, uzņēmums Kia ir atbildīgs tikai par būtisku līgumsaistību, t. i., tādu saistību, kas, pirmkārt, padara iespējamu līguma pareizu izpildi un uz kurām klientam bija tiesības atsaukties vai kuru sodāma neizpildīšana apdraud līguma mērķa sasniegšanu, tomēr šajā gadījumā tas attiecas tikai uz paredzamo zaudējumu apmēru, kas parasti var rasties un ar kā rašanos uzņēmumam Kia bija jārēķinās līguma noslēgšanas brīdī, pamatojoties uz tobrīd zināmajiem apstākļiem. 17.10.3. Jums ir jāveic saprātīgas darbības zaudējumu novēršanai un samazināšanai. 17.10.4. Uzņēmums Kia nav atbildīgs par brīdinājumu izmantošanu par radaru/bīstamām zonām, kas ir aizliegti saskaņā ar Vācijas Ceļu satiksmes likuma (“StVO”) 23. sadaļas 1. panta c) punktu. 17.10.5. Uzņēmums TomTom Global Content B.V. nav atbildīgs par brīdinājumu izmantošanu par radaru/bīstamām zonām, kas ir aizliegti saskaņā ar “StVO” 23. sadaļas 1. panta c) punktu. 17.10.6. Uzņēmums HERE-Europe B.V. nav atbildīgs par brīdinājumu izmantošanu par radaru/bīstamām zonām, kas ir aizliegti saskaņā ar “StVO” 23. sadaļas 1. panta c) punktu.

17.11.

Grieķija
Uzņēmums Kia ir atbildīgs saskaņā ar obligātajiem likumā noteiktajiem noteikumiem par atbildību, kuriem nepieciešama krāpšanas vai rupjas nolaidības fakta konstatācija no tā puses. Uzņēmums Kia var būt atbildīgs arī par nelielu nolaidību, ja a) jūs esat patērētājs, b) nāves, miesas bojājumu vai morālā kaitējuma gadījumā, c) nav iepriekšējas vienošanās par jebkādu izņēmumu no tā.

17.12.

Ungārija

17.12.1.

Ciktāl to atļauj piemērojamie tiesību akti, uzņēmuma Kia līgumsaistības un ārpuslīgumiskās saistības neatkarīgi no to juridiskā pamata (neatkarīgi no garantijas, līguma, kaitējuma, nolaidības vai kā citādi, tostarp slēptiem defektiem) attiecībā uz zaudējumiem un bojājumiem, kas radušies Pakalpojumu sniegšanas vai Pakalpojumu sniegšanas aizkavēšanās, vai pārtraukuma sakarā, ierobežo šādi: a) uzņēmums Kia ir atbildīgs par paredzamajiem zaudējumiem līdz tādam apmēram, kas raksturīgi šāda veida līgumam, sakarā ar būtisku līgumsaistību neizpildi; b) uzņēmums Kia pārkāpuma dēļ nav atbildīgs nedz par nebūtisku līgumsaistību pārkāpšanu, nedz par kādu nedaudz nolaidīgu jebkuru citu piemērojamo rūpības pienākumu pārkāpumu; un c) uzņēmums Kia nav atbildīgs ne par kādiem īpašiem, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem, tostarp, bet ne tikai, par datu, peļņas, uzkrājumu, iespēju, nemateriālās vērtības lietošanas zaudēšanu, kā arī trešo personu prasībām (pat ja uzņēmums Kia ir brīdināts par šāda kaitējuma iespējamību). 17.12.2. Šādus atbildības ierobežojumus nepiemēro, ja un ciktāl uzņēmums Kia ir uzņēmies īpašu garantiju. Šie Lietošanas noteikumi neierobežo vai neizslēdz uzņēmuma Kia atbildību par i) nāvi vai miesas bojājumiem, kas radušies uzņēmuma Kia nolaidības vai uzņēmuma Kia darbinieku vai aģentu nolaidības dēļ; ii) tīšu rīcību; iii) pienākumu neizpildi, kas izriet no sabiedriskās kārtības noteikumiem; un iv) jebkuru citu gadījumu, kad uzņēmuma Kia atbildību nevar ierobežot vai izslēgt saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

17.12.3.

Uzņēmuma Kia darbības traucējumu gadījumā jūs varat izpildīt līgumiskas garantijas prasību saskaņā ar 2013. gada Likumu V par Civilkodeksu. Šajā kontekstā jūs varat lūgt veikt produkta remontu vai nomaiņu, ja vien izvēlētās līguma garantijas tiesības ievērot nav iespējams vai ja tas rada nesamērīgus izdevumus uzņēmumam Kia salīdzinājumā ar alternatīviem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem. Ja jūs neprasījāt vai nevarējāt prasīt produkta remontu vai nomaiņu, jūs varat lūgt samērīgu izmaksu daļas apmaksu, vai jūs varat pats/pati novērst defektu vai veikt remontu uz uzņēmuma Kia rēķina, vai – galējā gadījumā – jūs varat lauzt līgumu.
Jums ir tiesības pārslēgties no izvēlētajām līgumā noteiktajām garantijas tiesībām uz citām, taču pārslēgšanās izmaksas sedzat jūs, ja vien pārslēgšanos neattaisno vai nepadara par nepieciešamu uzņēmuma Kia rīcība. Par defektu ir jāinformē nekavējoties, bet ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc tā atklāšanas. Savas līgumā noteiktās garantijas tiesības var izmantot divu gadu laikā pēc līguma izpildes. Sešu mēnešu laikā pēc izpildes, ja jūs pamatojat, ka iegādāto produktu vai izmantoto Pakalpojumu nodrošināja uzņēmums Kia, nav cita līgumā noteikto garantijas tiesību izpildes nosacījuma kā vien informēt uzņēmumu Kia par defektu. Bet sešus mēnešus pēc izpildes jums ir pienākums pierādīt, ka konstatētais defekts jau ir bijis līguma izpildes brīdī.

17.12.4.

Tā kā pašreizējie Lietošanas noteikumi neattiecas uz kustamu preču pārdošanu, jums nav tiesību īstenot produkta garantijas prasības pret uzņēmumu Kia.

17.12.5.

Uzņēmums Kia neuzņemas nekādas brīvprātīgas garantijas, un Pakalpojumu sniegšana saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem neietilpst obligāto likumā noteikto garantiju kategorijās, kuras nosaka Valdības dekrēts 151/2003. (IX. 22.) par likumā noteikto garantiju dažām patēriņa precēm, kas nav ātrbojīgas.

17.13.

Islande

17.13.1.

Uzņēmuma Kia līgumisko un likumā noteikto atbildību par zaudējumiem, kas radušies nelielas nolaidības dēļ, neatkarīgi no juridiskā pamata ierobežo šādi: a) uzņēmums Kia ir atbildīgs par paredzamo zaudējumu summu, kas raksturīga šāda veida līgumam būtisku līgumsaistību pārkāpuma dēļ; b) uzņēmums Kia nav atbildīgs par jebkāda cita piemērojamā pienākuma, kas uzdod ievērot piesardzību, pārkāpumu nelielas nolaidības dēļ; c) uzņēmuma Kia atbildība nepārsniedz 50 000 ISK par katru gadījumu; d) uzņēmums Kia neatbild ne par kādiem force majeure apstākļu radītiem zaudējumiem (t. i., notikumu, kuru uzņēmums Kia nevar ietekmēt un kuru līguma noslēgšanas brīdī nevarēja saprātīgi paredzēt).

17.13.2.

Minētie atbildības ierobežojumi neattiecas uz jebkādām obligātajām likumā noteiktajām saistībām, tostarp saistībām saskaņā ar Islandes Likumu par produktatbildību (is. Lög um skaðsemisábyrgð). Turklāt šādus atbildības ierobežojumus nepiemēro, ja un ciktāl uzņēmums Kia ir uzņēmies īpašu garantiju.

17.13.3.

Jums ir pienākums darīt visu iespējamo, lai novērstu un līdz minimumam samazinātu kaitējumu.

17.14.

Īrija
17.14.1 Uzņēmums Kia ir atbildīgs par paredzamiem uzņēmuma Kia izraisītiem zaudējumiem un bojājumiem. Ja uzņēmums Kia neievēros šos Lietošanas noteikumus, uzņēmums Kia būs atbildīgs par jūsu zaudējumiem vai bojājumiem, kurus var paredzēt uzņēmuma Kia šo Lietošanas noteikumu pārkāpšanas gadījumā vai tad, ja mēs nepielietojam saprātīgu rūpību un prasmi, taču mēs neesam atbildīgi par neparedzamiem zaudējumiem vai bojājumiem. Zaudējumi vai kaitējums uzskatāmi par paredzamiem, ja ir acīmredzams, ka tie radīsies, vai brīdī, kad līgums ir noslēgts, gan mēs zinājām, gan jūs zinājāt, ka tie var rasties. Zaudējums vai bojājums ir paredzams, ja ir skaidrs, ka tas notiks, vai ja līguma noslēgšanas brīdī mēs abi zinājām, kad tie var notikt. 17.14.2. Uzņēmums Kia neizslēdz vai nekādā veidā neierobežo savu atbildību pret jums, ja tas būtu nelikumīgi. Tas ietver atbildību par nāvi vai miesas bojājumiem, ko izraisījusi uzņēmuma Kia nolaidība vai tās darbinieku, aģentu vai apakšuzņēmēju nolaidība, vai par krāpšanu vai ļaunprātīgu sagrozīšanu. 17.14.3. Uzņēmums Kia nav atbildīgs par uzņēmējdarbības zaudējumiem. Mēs sniedzam Pakalpojumus tikai izmantošanai privātām vajadzībām. Ja izmantojat produktus komerciāliem, uzņēmējdarbības vai atkalpārdošanas mērķiem, uzņēmums Kia neuzņemas nekādu atbildību par peļņas zaudēšanu, klientu zaudēšanu, uzņēmuma darbības pārtraukšanu vai uzņēmējdarbības iespēju zaudēšanu.

17.15.

Itālija

17.15.1.

Uzņēmuma Kia atbildību par kaitējumu, kas radies nelielas nolaidības dēļ, ierobežo šādi: a) uzņēmums Kia ir atbildīgs par paredzamajiem zaudējumiem līdz tādam apmēram, kas raksturīgi šāda veida līgumam sakarā ar būtisku līgumsaistību neizpildi; b) uzņēmums Kia nav atbildīgs par kādu nedaudz nolaidīgu jebkuru citu piemērojamo rūpības pienākumu pārkāpumu; c) šādus atbildības ierobežojumus nepiemēro, ja un ciktāl uzņēmums Kia ir uzņēmies īpašu garantiju. Šie Lietošanas noteikumi neierobežo vai neizslēdz uzņēmuma Kia atbildību par i) nāvi vai miesas bojājumiem, kas radušies uzņēmuma Kia nolaidības vai uzņēmuma Kia darbinieku vai aģentu nolaidības dēļ; ii) rupju nolaidību vai tīšu rīcību; iii) pienākumu neizpildi, kas izriet no sabiedriskās kārtības noteikumiem; un iv) jebkuru citu gadījumu, kad uzņēmuma Kia atbildību nevar ierobežot vai izslēgt saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. 17.15.2. 17.15.1. sadaļu attiecīgi piemēro uzņēmuma Kia atbildībai par izšķērdētajiem izdevumiem. 17.15.3. Jums ir jāveic saprātīgas darbības zaudējumu novēršanai un samazināšanai.

17.16.

Latvija
Uzņēmums Kia ir atbildīgs par visiem zaudējumiem, kas izriet no šī līguma vai tā izpildes saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

17.17.

Lietuva
Ciktāl to atļauj piemērojamie obligātie tiesību akti, ne uzņēmums Kia, ne tā līgumpartneri nav atbildīgi par zaudējumiem, kas radušies no šī līguma vai tā izpildes, izņemot uzņēmuma Kia tīša nodarījuma vai rupjas nolaidības gadījumā. Šis noteikums neierobežo uzņēmuma Kia atbildību par miesas bojājumiem, dzīvības zaudēšanu vai morālo kaitējumu.

17.18.

Nīderlande

17.18.1.

Ciktāl to atļauj piemērojamie obligātie tiesību akti, uzņēmums Kia neatkarīgi no juridiskā pamata nav atbildīgs par pārkāpumiem pakalpojuma bezmaksas laikā, kā noteikts 8.1. sadaļā. Ciktāl uzņēmums Kia ir atbildīgs par šādu kaitējumu vai ja atbildība attiecas uz produktiem un/vai Pakalpojumiem, kas nav minēti 8.1. iedaļā, vai jebkuru citu atbildību, šādu atbildību ierobežo līdz paredzamā kaitējuma apmēram, kas radies materiālo (līgumisko) saistību pārkāpuma dēļ. Uzņēmums Kia nav atbildīgs par netiešiem un izrietošiem zaudējumiem. Uzņēmums Kia neatbild ne par nemantiskiem savu saistību pārkāpumiem, ne par kādiem pārkāpumiem, kurus radījusi viegla nolaidība. Iepriekšminētais atbildības ierobežojums neattiecas uz obligāto atbildību, kuru nevar izslēgt, un atbildību, kas izriet no uzņēmuma Kia rupjas nolaidības vai apzināta nodarījuma.

17.18.2.

Jums ir jāveic saprātīgas darbības zaudējumu novēršanai un samazināšanai. Uzņēmums Kia nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, ja neesat veicis(-usi) šādas saprātīgas darbības.

17.19.

Norvēģija

17.19.1.

Uzņēmums Kia nav atbildīgs par tiešu vai netiešu zaudējumu vai kaitējumu, ja vien uzņēmums Kia nav radījis zaudējumus vai kaitējumu tīša nodarījuma vai rupjas nolaidības dēļ. 17.19.2. Iepriekš minētie atbildības ierobežojumi neattiecas uz obligātām likumā noteiktām saistībām, it īpaši saistībām par tīšu nodarījumu, saistībām saskaņā ar Norvēģijas Produktatbildības likumu (produktansvarsloven), un saistībām par miesas bojājumiem, kuru nodarīšanā kāds ir vainojams. Turklāt šādus atbildības ierobežojumus nepiemēro, ja un ciktāl uzņēmums Kia ir uzņēmies īpašu garantiju.

17.19.3.

17.19.1. un 17.19.2. sadaļu attiecīgi piemēro uzņēmuma Kia atbildībai par izšķērdētajiem izdevumiem.

17.19.4.

Jums ir pienākums darīt visu iespējamo, lai novērstu un līdz minimumam samazinātu kaitējumu.

17.20.

Polija
Piemēro likumā noteiktos noteikumus par atbildību.

17.21.

Portugāle

17.21.1.

Uzņēmuma Kia līgumisko atbildību par kaitējumu, kas radies nelielas nolaidības dēļ, ierobežo šādi: a) summa par paredzamajiem zaudējumiem līdz tādam apmēram, kas raksturīgs šāda veida līgumam, sakarā ar līgumsaistību neizpildi; b) uzņēmums Kia nav atbildīgs par netiešiem zaudējumiem, kas radušies Pakalpojumu izmantošanas rezultātā; c) uzņēmums Kia nav atbildīgs par nepārvaramas varas radītiem bojājumiem (t. i., no uzņēmuma Kia neatkarīgs notikums, kuru nevarēja pamatoti paredzēt līguma noslēgšanas brīdī).

17.21.2.

Minētie ierobežojumi neattieksies uz rupjas nolaidības gadījumiem vai produktu neatbilstību 3 (trīs gadu) laikā, vai ja un ciktāl uzņēmums Kia ir uzņēmies īpašu garantiju saskaņā ar 18. oktobra Valdības dekrētu 84/2021, kas regulē patērētāju tiesības digitālo preču, satura un pakalpojumu pirkšanā un pārdošanā.

17.21.3.

Uzņēmums Kia neizslēdz un nekādā veidā neierobežo savu atbildību pret jums, ja to darīt būtu nelikumīgi. Tas ietver atbildību par nāvi vai miesas bojājumiem, ko izraisījusi uzņēmuma Kia nolaidība vai tās darbinieku, aģentu vai apakšuzņēmēju nolaidība; par krāpšanu vai ļaunprātīgu sagrozīšanu; par jūsu likumīgo tiesību pārkāpšanu saistībā ar Pakalpojumiem, tostarp tiesību saņemt Pakalpojumus, kurus nodrošina ar saprātīgu rūpību un prasmi.

17.21.4.

Uzņēmums Kia neuzņemas atbildību par uzņēmuma zaudējumiem. Mēs sniedzam Pakalpojumus tikai privātai lietošanai. Ja jūs izmantojat produktus komerciāliem, uzņēmējdarbības vai tālākpārdošanas mērķiem, uzņēmums Kia nebūs atbildīgs jūsu priekšā par jebkādu peļņas zaudējumu, uzņēmējdarbības zaudējumu, uzņēmējdarbības pārtraukšanu vai uzņēmējdarbības iespēju zaudējumu.

17.22.

Rumānija

17.22.1.

Ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, un neskarot (i) likumā noteikto atbildību par defektiem, (ii) obligātās tiesiskās garantijas un ar tām saistītos pienākumus, (iii) atbildību par veselībai, fiziskajai vai garīgajai neaizskaramībai nodarīto kaitējumu, kā arī (iv) jebkuru citu atbildību, kuru nevar ierobežot vai izslēgt ar likumu, uzņēmumam Kia nav pienākuma vai tas citādi nav atbildīgs par zaudējumiem, aizspriedumiem vai kaitējumu, ko izraisījusi neliela nolaidība vai neapdomība vai nepārvaramas varas/nejaušs gadījums. Jums ir pienākums darīt visu iespējamo, lai novērstu vai mazinātu kaitējumu. Lai novērstu jebkādas šaubas, nepārvarama vara ir jebkurš ārējs, neparedzams, absolūti nepārvarams un nenovēršams notikums, savukārt nejaušs gadījums ir notikums, kuru nevar paredzēt vai novērst persona, kas citādi būtu atbildīga, ja notikums nebūtu noticis.

17.22.2.

Uzņēmums Kia nav atbildīgs par uzņēmējdarbības zaudējumiem. Mēs sniedzam Pakalpojumus tikai izmantošana privātām vajadzībām. Uzņēmums Kia neuzņemas nekādu atbildību par neparedzētiem zaudējumiem vai tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, peļņas zaudēšanu, peļņas izmantošanas zaudēšanu, iespēju zaudēšanu vai turpmākiem zaudējumiem.

17.23.

Slovākija

17.23.1.

Pilnā mērā, ciktāl to atļauj spēkā esošie Slovākijas tiesību akti, uzņēmuma Kia līgumiskā un likumā noteiktā atbildība par zaudējumiem (jo īpaši faktiskajiem zaudējumiem un peļņas zaudējumiem), kas rodas Pakalpojumu vai Jauninājumu sniegšanas rezultātā vai saistībā ar to vai jebkādu Pakalpojumu un Jauninājumu nodrošināšanas kavēšanās vai pārtraukuma rezultātā, neatkarīgi no juridiskā pamata, ir ierobežota. Uzņēmums Kia ir atbildīgs par zaudējumu atlīdzināšanu tikai tādā apmērā, kas nepārsniedz summu, kuru uzņēmums Kia līguma noslēgšanas brīdī varēja paredzēt kā iespējamu uzņēmuma Kia saistību pārkāpšanas gadījumā, ņemot vērā visus uzņēmumam Kia zināmos faktus vai faktus, kurus tam bija jāzina, ievērojot vajadzīgo rūpību. 17.23.2. Iepriekš minētie atbildības ierobežojumi neattiecas uz obligātām likumā noteiktām saistībām. Turklāt šādus atbildības ierobežojumus nepiemēro, ja un ciktāl uzņēmums Kia ir uzņēmies īpašu garantiju. 17.23.3. Jums ir jāveic saprātīgas darbības zaudējumu novēršanai un samazināšanai.

17.24.

Spānija

17.24.1.

Uzņēmums Kia neierobežo savu obligāto, likumā noteikto atbildību, tostarp, bet ne tikai, atbildību par tīšu pārkāpumu un atbildību par pretlikumīgi radītiem miesas bojājumiem. 17.24.2. 17.24.1. sadaļu attiecīgi piemēro uzņēmuma Kia atbildībai par izšķērdētajiem izdevumiem.

17.25.

Zviedrija

17.25.1.

Uzņēmums Kia nav atbildīgs par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem vai bojājumiem, ja vien uzņēmums Kia nav nodarījis zaudējumus vai kaitējumu tīša pārkāpuma vai rupjas nolaidības dēļ. 17.25.2. Iepriekš minētie atbildības ierobežojumi neattiecas uz jebkuru obligāto tiesību aktos paredzēto atbildību, jo īpaši atbildību par tīšu pārkāpumu saskaņā ar Zviedrijas Produktabildības likumu (Produktansvarslagen) un atbildību par pretlikumīgi radītiem miesas bojājumiem. Turklāt šādus atbildības ierobežojumus nepiemēro, ja un ciktāl uzņēmums Kia ir uzņēmies īpašu garantiju. 17.25.3. 864>.25.1. un 17.25.2. sadaļas attiecīgi piemēro uzņēmuma Kia atbildībai par izšķērdētajiem izdevumiem. 17.25.4. Jums ir jāveic saprātīgas darbības zaudējumu novēršanai un samazināšanai.

17.26.

Šveice
Pilnā apmērā, ciktāl to atļauj piemērojamie obligātie tiesību akti, uzņēmums Kia neuzņemas nekādu atbildība, izņemot 1) atbildību par rupju nolaidību vai tīšu nodomu un 2) atbildību par sodāmām darbībām, kas izraisa miesas bojājumus vai nāvi. Uzņēmums Kia, ciktāl to atļauj piemērojamie obligātie tiesību akti, nav atbildīgs ne par kādu netiešu, taču ne tikai, peļņas zaudēšanu, uzkrājumu zaudēšanu, iespēju zaudēšanu, nemateriālo vērtību zaudēšanu, lietošanas zaudēšanu vai datu zaudēšanu. Ciktāl to pieļauj piemērojamie obligātie tiesību akti, uzņēmums Kia izslēdz visas garantijas, ja un ciktāl tās piemērojamas Pakalpojumiem saskaņā ar šo Līgumu. Pakalpojumus sniedz tādus, kādi tie ir.

17.27.

Apvienotā Karaliste

17.27.1.

Izņemot jebkādu juridisku atbildību, kuru mēs nevaram izslēgt tiesību aktos (piemēram, par nāvi vai miesas bojājumiem, ko izraisījusi mūsu nolaidība, par krāpšanu vai ļaunprātīgu sagrozīšanu, vai par jebkādu citu atbildību, kuru nevar izslēgt vai ierobežot ar Apvienotās Karalistes tiesību aktiem) vai kas izriet no piemērojamiem tiesību aktiem attiecībā uz jūsu personas informācijas aizsardzību, uzņēmums Kia neatbild jūsu priekšā par:

17.27.1.1.

zaudējumiem un bojājumiem, kas jums rodas, kuri nav paredzami uzņēmuma Kia līguma laušanas vai saprātīgas rūpības un prasmju neizmantošanas rezultātā. Zaudējumi vai bojājumi ir paredzami, ja ir acīmredzams, ka tie notiks, vai ja līguma noslēgšanas laikā gan jūs, gan mēs zinājām, ka tie var notikt;

17.27.1.2.

zaudējumiem, kas rodas klientiem, kas nav patērētāji;

17.27.1.3.

uzņēmuma zaudējumiem. Mēs sniedzam Pakalpojumus tikai privātai lietošanai. Ja jūs izmantojat produktus komerciāliem, uzņēmējdarbības vai tālākpārdošanas mērķiem, uzņēmums Kia nebūs atbildīgs jūsu priekšā par jebkādu peļņas zaudējumu, uzņēmējdarbības zaudējumu, uzņēmējdarbības pārtraukšanu vai uzņēmējdarbības iespēju zaudējumu.

17.27.1.4.

zaudējumiem vai bojājumiem, kurus nav izraisījusi kāda mūsu neizdarība vai pārkāpums; vai

17.27.1.5.

zaudējumiem vai bojājumiem (ieskaitot bojājumus ierīcei vai citam digitālam saturam, kas pieder jums un ko izraisījuši Pakalpojumi, kuros mēs neesam ievērojuši pienācīgu rūpību un prasmi), kas pārsniedz 500 sterliņu mārciņu vai kopējo cenu, ko samaksājāt par lietotni Kia Connect, Vadības paneli, Pakalpojumiem un Jauninājumiem.

17.28.

Šos Lietošanas noteikumus var mainīt ar jūsu valsts likumiem. Apmeklējiet https://connect.kia.com/eu/downloads for possible deviations.

Russian:

Kia Connect

1.

Область применения настоящего Пользовательского соглашения. Стороны договора

1.1.

Стороны договора
Настоящее пользовательское соглашение («Пользовательское соглашение») применимо к использованию приложения Kia Connect («Приложение Kia Connect») и/или к использованию Kia Connect через головное устройство автомобиля («Головное устройство»), которое дает Вам возможность пользоваться определенными услугами Kia Connect («Услуги») и обновлениями Kia Connect («Обновления»).
Услуги и Обновления предоставляет компания Kia Connect GmbH, зарегистрированная под регистрационным номером HRB 112541, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Франкфурт-на-Майне, адрес электронной почты: info@kia-connect.eu («Kia»; «мы»; «нас»; «наш»), пользователю Услуг («пользователь» или «Вы»).

1.2.

Область применения настоящего Пользовательского соглашения
Договор купли-продажи автомобиля и договор о предоставлении Услуг в соответствии с Пользовательским соглашением являются юридически отдельными сделками и договорами.
Исполнение одного из договоров не влияет на другой договор. При определенных обстоятельствах это может привести к тому, что пользователь будет выполнять договор купли-продажи автомобиля, но не сможет пользоваться Услугами. В противоположном случае, например, в случае обратной сделки договора купли-продажи автомобиля, договор о предоставлении Услуг для соответствующего автомобиля может быть расторгнут в соответствии с разделом 11.4.

1.3.

Для использования Услуг через приложение Kia Connect может потребоваться подключение к интернету или другим телекоммуникационным услугам (см. раздел раздел 3 о предварительных условиях пользования Услугами). Настоящее Пользовательское соглашение не распространяется на телекоммуникационные услуги, необходимые для использования Услуг через приложение Kia Connect. Они регулируются отдельным соглашением (включая затраты) с Вашим поставщиком телекоммуникационных услуг.

2.

Контактная информация

2.1.

Связь с Kia Connect GmbH
Если у Вас возникли вопросы относительно или в связи с этим Пользовательским соглашением или Услугами, Вы можете связаться с нами:
Kia Connect GmbH
Адрес электронной почты: info@kia-connect.eu
Почтовый адрес: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Франкфурт-на-Майне
Номер телефона: +49 800 5330012

2.2.

Связь со Службой поддержки
Для связи со Службой поддержки, заполните нашу контактную форму:https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/

2.3.

Вопросы по защите данных
Для получения контактной информации по вопросам защиты данных и информации о персональных данных, собираемых и обрабатываемых в связи с Услугами, ознакомьтесь с нашим Положением о защите данных Kia Connect, которое Вы можете загрузить, перейдя по ссылке https://connect.kia.com/eu/downloads.

3.

Пользование Услугами и предварительные условия

3.1.

Автомобиль с поддержкой Kia Connect
Для пользования Услугами Kia Connect необходимо, чтобы Головное устройство Вашего автомобиля поддерживало Kia Connect, т.е. имело техническую возможность подключения ко внутренней системе Kia Connect. Это зависит от модели, года выпуска года и комплектации Вашего автомобиля. Вы можете выяснить, поддерживает ли Ваш автомобиль Kia Connect, перейдя на следующую веб-страницу: https://owners.kia.com/content/owners/en/uvo-availability.html.

3.2.

Приложение Kia Connect и Головное устройство
Вы можете пользоваться Услугами через приложение Kia Connect и/или Головное устройство, в зависимости от Услуги: Услугами, перечисленными в разделе 4.2.1 («Приложение Kia Connect»), можно пользоваться только в сочетании с приложением Kia Connect; Услугами, перечисленными в разделах 4.2.2 («Услуги в автомобиле») и 4.2.3 («Обновления OTA»), можно пользоваться через Головное устройство. Для использования приложения Kia Connect требуется Учетная запись Kia, и Вам, возможно, придется подключить приложение Kia Connect к одному или нескольким автомобилям Kia. Для использования Услуг через Головное устройство Вам не нужно регистрироваться, и Учетная запись Kia не требуется.

3.3.

Доступ в Internet
Для использования Услуг потребуется, чтобы автомобиль и, в случае Услуг, подключенных к приложению Kia Connect, также мобильное устройство, на котором установлено приложение Kia Connect, имели неограниченный доступ к Интернету. Кроме того, Услугами можно пользоваться, только если Головное устройство автомобиля находится в состоянии «готово к подключению». Это обычно происходит, если автомобиль находился в выключенном состоянии (зажигание выключено) в течение более семи дней.
Если автомобиль находился в выключенном состоянии более семи дней, для возврата в состояние «готово к подключению» и повторной активации Услуг необходимо выполнить «жесткий сброс». Чтобы сделать это самостоятельно, достаточно во включенном автомобиле удерживать кнопку сброса в Головном устройстве в течение пяти секунд, используя ручку.

3.4.

Совместимое мобильное устройство
Для пользования приложением Kia Connect (см. раздел 4.2.1) требуется совместимое мобильное устройство. На момент публикации настоящего Пользовательского соглашения приложение Kia Connect доступно для платформ Android (самая ранняя версия: Android 5.0) и iOS (самая ранняя версия: iOS 13). Последующие обновления приложения Kia Connect могут потребовать более поздних версий соответствующих платформ.

3.5.

Наличие совместимых сетей мобильной связи
Аппаратное обеспечение мобильной связи и соответствующая SIM-карта, встроенная в Головное устройство Вашего автомобиля, совместимы только с определенными частотами 4G/LTE. Наличие совместимых сетей 4G/LTE и подходящих частот зависит от сторонних поставщиков услуг и варьируется в разных географических регионах. В некоторых регионах не доступны совместимые частоты 4G/LTE. В этом случае для предоставления Услуг Головное устройство будет использовать сети 2G или 3G (если они доступны). При этом услуги могут предоставляться не так оперативно или с перебоями из-за меньшей пропускной способности сети. Услугами невозможно пользоваться в местах, где нет совместимой сети мобильной связи.
Kia не несет ответственности за ухудшение оперативности или сбои в работе Услуг, вызванные недоступностью совместимых сетевых соединений.

3.6.

Доступность совместимых сетей мобильной связи
Даже если совместимая сеть мобильной связи имеется в общем доступе, производительность и доступность Услуг требуют, чтобы соответствующая сеть была доступна Головному устройству. Это зависит от качества сигнала в текущем местоположении автомобиля. Если качество сигнала слишком низкое, то Услуги могут быть ограничены или прерываться. Это может происходить, в частности, (i) в туннелях (ii) в горной местности или густых лесах, (iii) на дорогах по склонам обрывов, (iv) в районах плотной застройки, (v) на автомагистралях или в подземных переездах (vi) внутри зданий. Kia не несет ответственности за ухудшение оперативности или сбои в работе Услуг, вызванные недоступностью совместимых сетевых соединений.
Kia не несет ответственности за ухудшение оперативности или сбои в работе Услуг, вызванные недостаточным качеством сигнала.

4.

Услуги
Приложение Kia Connect и Головное устройство обеспечивают доступ к Услугам, которые более подробно описаны далее.

4.1.

Общая информация о Kia Connect

4.1.1.

Язык Услуг
Язык Услуг в автомобиле зависит от языка пользовательского интерфейса Головного устройства; приложение Kia Connect доступно на следующих языках: чешском, датском, голландском, английском, финском, французском, немецком, греческом, венгерском, итальянском, норвежском, польском, португальском, румынском, словацком, испанском и шведском.

4.1.2.

Совместное использование автомобиля
Любой автомобиль с поддержкой Kia Connect может быть привязан к одной или нескольким учетным записям Kia Connect. Первый пользователь, привязывающий свою учетную запись Kia Connect к определенному автомобилю, является Основным пользователем. Другие пользователи могут привязывать свои учетные записи Kia Connect к тому же автомобилю, воспользовавшись приглашением Основного пользователя или направив запрос Основному пользователю; эти дополнительные пользователи называются «Совместным(и) пользователем/ями».

4.2.

Обзор услуг
Вам могут быть доступны разные Услуги в зависимости от модели Вашего автомобиля, даты выпуска, комплектации и версии приложения Kia Connect, которым Вы пользуетесь на Вашем мобильном устройстве. Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами, используя контактные данные, указанные выше в разделе 2.

4.2.1.

Приложение Kia Connect

4.2.1.1.

Дистанционное управление и наблюдение
4.2.1.1.1.
Дистанционное управление климат-контролем: Услуга позволяет пользователю удаленно управлять и планировать кондиционирование воздуха в электромобиле, и в том числе использовать функции обогрева стекла через приложение Kia Connect. Доступно в зависимости от модели, года выпуска и комплектации.
4.2.1.1.2.
Дистанционная зарядка (только для электрических и подключаемых гибридных автомобилей plug-in): Услуга позволяет Вам дистанционно запускать и останавливать зарядку аккумулятора электромобиля и заряжаемого гибридного автомобиля и планировать зарядку через приложение Kia Connect.
4.2.1.1.3.
Дистанционное управление дверьми
Услуга позволяет Вам дистанционно закрывать/открывать двери автомобиля с помощью определенного пользовательского интерфейса. Для обеспечения безопасности и надежности при использовании Услуги, Услуга будет проверять выполнение нескольких предварительных условий. Услуга может помочь в ситуациях, когда пользователь может не вспомнить, закрыл ли он автомобиль, и позволяет выполнить это действие удаленно.
Внимание: не закрывайте автомобиль с помощью функции дистанционного управления дверьми, пока ключ автомобиля находится внутри. В некоторых случаях будет невозможно открыть дверь автомобиля дистанционно, пока ключ находится внутри.
4.2.1.1.4.
Дистанционная настройка параметров автомобиля, резервное копирование и восстановление профиля: эта Услуга позволяет проверять и изменять настройки автомобиля в приложении Kia Connect. Пользователь может создать резервную копию настроек и восстановить их в автомобиле.
4.2.1.1.5.
Дистанционный обогрев и вентиляция сидений (только для электромобилей): Услуга позволяет пользователю дистанционно управлять обогревом и вентиляцией передних и задних сидений Вашего электромобиля, при условии, что автомобиль оборудован сиденьями с подогревом и вентиляцией на соответствующем месте для сидения.
4.2.1.1.6.
Дистанционное управление окнами: эта Услуга позволяет пользователю дистанционно открывать и закрывать окна автомобиля.
4.2.1.1.7.
Дистанционное управление аварийным освещением: эта Услуга позволяет пользователю дистанционно отключать аварийное освещение. Доступно в зависимости от модели, года выпуска и комплектации.
4.2.1.1.8.
Дистанционное управление люком для зарядки: эта Услуга позволяет пользователю дистанционно открывать и закрывать люк для зарядки автомобиля.
4.2.1.1.9.
Камера кругового обзора с дистанционным управлением (для автомобилей, оснащенных необходимым оборудованием для камеры и совместимым программным обеспечением головного устройства)
Эта Услуга позволяет просматривать окружающее пространство вокруг автомобиля в приложении Kia Connect, используя возможности камеры кругового обзора автомобиля.
4.2.1.1.10.
Дистанционное управление багажником: эта Услуга позволяет пользователю удаленно открывать капот багажника с помощью приложения Kia Connect. Доступно в зависимости от модели, года выпуска и комплектации.
4.2.1.1.11.
Дистанционное управление кондиционированием АКБ: эта Услуга позволяет пользователю удаленно запускать и отключать кондиционирование аккумулятора электромобиля с помощью приложения Kia Connect. Доступно в зависимости от модели, года выпуска и комплектации.
4.2.1.1.12.
Дистанционное управление фарами: эта Услуга позволяет пользователю активировать кратковременное мигание аварийного освещения с помощью приложения Kia Connect. Доступно в зависимости от модели, года выпуска и комплектации.
4.2.1.1.13.
Дистанционное управление гудком и фарами: эта Услуга позволяет пользователю активировать кратковременное мигание аварийного освещения и звукового сигнала с помощью приложения Kia Connect. Доступно в зависимости от модели, года выпуска и комплектации.

4.2.1.2.

Услуга дистанционной геолокации
4.2.1.2.1.
Отправить точку POI в автомобиль: Услуга позволяет пользователю отправлять точку интереса (POI) в навигационную систему автомобиля и использовать точку интереса POI (например, в качестве пункта назначения для планирования маршрута) сразу же, как только будет включено зажигание автомобиля.
4.2.1.2.2.
Найти мой автомобиль и навигация первой мили: Услуга, позволяющая определять местонахождение автомобиля и проложить к нему маршрут с помощью смартфона. Местонахождение автомобиля отображается в приложении Kia Connect.
4.2.1.2.3.
Мои поездки: Услуга предоставляет сводку (минимум за 90 дней) по каждой поездке с указанием даты и времени, средней и максимальной скорости, расстояния и времени поездки.
4.2.1.2.4.
Навигация последней мили: Услуга позволяет пользователю продолжить навигацию к месту назначения при помощи смартфона после того, как автомобиль будет припаркован.

4.2.1.3.

Информация об автомобиле
4.2.1.3.1.
Состояние автомобиля: эта Услуга предоставляет пользователю в приложении Kia Connect следующую информацию об автомобиле:
Состояние дверей
Состояние люка зарядки
Состояние багажника/капота
Состояние климата внутри автомобиля
Состояние заряда аккумулятора, состояние зарядного разъема, состояние зарядки (только для электромобилей)
Уровень топлива (только для гибридов или автомобилей с бензиновым двигателем)
Состояние обогрева и вентиляции сиденья
Состояние окон
Состояние люка на крыше
Состояние аккумулятора 12В
Состояние освещения
4.2.1.3.2.
Отчет об автомобиле: пользователь получает отчет в приложении Kia Connect, который включает диагностическую информацию об автомобиле и информацию о манере вождения (число запусков автомобиля, дальность поездки и время в пути/работы в холостом режиме). Пользователя информируют о проблемах, которые требуют технического обслуживания или ремонта, а также о серьезности проблемы, срочности ремонта/технического обслуживания и рекомендуемых действиях.
4.2.1.3.3.
Диагностика автомобиля: предоставление Услуги автоматической диагностики. При включении зажигания автомобиль автоматически выполняет диагностическое сканирование (диагностический код неисправности (DTC)).
При обнаружении неисправности пользователь получает сообщение с разъяснением выявленной неисправности, ее серьезности и рекомендуемого действия, которое необходимо выполнить.
4.2.1.3.4.
Расход энергии (только для электромобилей): пользователь может визуально отобразить в приложении Kia Connect текущий и средний расход энергии, дальность поездки и информацию о рекуперации электроэнергии.

4.2.1.4.

Предупреждения и безопасность
4.2.1.4.1.
Предупреждения автомобиля: если при выключенном зажигании открыто любое из окон автомобиля, то в приложении Kia Connect отобразится сообщение с предупреждением.
4.2.1.4.2.
Охранная сигнализация (только для автомобилей, оснащенных системой охранной сигнализации): если срабатывает охранная сигнализация, в приложении Kia Connect отобразится сообщение с предупреждением.
4.2.1.4.3.
Предупреждение о разрядке аккумулятора: если состояние заряда аккумулятора 12В падает ниже определенного уровня, в приложении Kia Connect отображается сообщение с предупреждением.
4.2.1.4.4.
Предупреждение о пассажире на заднем сиденье: если на заднем сиденье обнаружено движение, а автомобиль стоит на парковочной передаче, то в приложении Kia Connect отображается сообщение с предупреждением.
4.2.1.4.5.
Предупреждение о работе автомобиля на холостом ходу: если автомобиль стоит на парковочной передаче, когда работает двигатель и открыта дверь, то в приложении Kia Connect отображается сообщение с предупреждением.
4.2.1.4.6.
Система предупреждения о контроле высоковольтного аккумулятора (только для электромобиля): контролирует состояние высоковольтного аккумулятора; при обнаружении неисправности, в приложении Kia Connect и Головном устройстве отображается сообщение с предупреждением.

4.2.1.5.

Дистанционный мониторинг использования
Услуги, описанные в этом разделе, нужны в том случае, если автомобилем управляет другое лицо. При каждом использовании данной Услуги необходимо активировать Дистанционный мониторинг использования в Головном устройстве.
4.2.1.5.1.
Режим услуг парковщика: если этот режим активирован в Головном устройстве и автомобилем управляет другой человек, то Вы можете отслеживать в приложении Kia Connect местоположение автомобиля, время последнего выключения зажигания, время движения, расстояние и максимальную скорость.
4.2.1.5.2.
Сигнализация парковщика: эта Услуга позволяет получать уведомления в приложении Kia Connect, если Ваш автомобиль превышает выбранный предел расстояния, предел скорости и предел времени работы двигателя на холостом ходу, которые Вы заранее установили в приложении Kia Connect. Разрешенное расстояние поездки указывает на расстояние пути автомобиля от того места, где была активирована сигнализация.
4.2.1.5.3.
Сигнализация геозоны: эта Услуга позволяет получать уведомления в приложении Kia Connect, если Ваш автомобиль покидает разрешенную зону или въезжает в ограниченную зону. Вы можете установить границы разрешенных и ограниченных зон из приложения Kia Connect.
4.2.1.5.4.
Сигнализация скорости: эта Услуга позволяет получать уведомления в приложении Kia Connect, если Ваш автомобиль превысит предел скорости, заданный в приложении Kia Connect.
4.2.1.5.5.
Сигнализация об ограничении времени: эта Услуга позволяет получать уведомления в приложении Kia Connect, если Ваш автомобиль не соблюдает интервалы времени, заданные в приложении Kia Connect.
4.2.1.5.6.
Сигнализация хода в холостом режиме: эта Услуга позволяет получать уведомления в приложении Kia Connect, если Ваш автомобиль движется с превышением лимита времени хода в холостом режиме, заданного в приложении Kia Connect.

4.2.1.6.

Информация о предпочтительном дилере
Эта Услуга позволяет синхронизировать информацию о «Предпочтительном дилере» между веб-сайтом MyKia и приложением MyKia, с одной стороны, и Вашей учетной записью в приложении Kia Connect, с другой стороны. Синхронизация не является обязательной; Вы можете ее активировать, если хотите. Если Вы решите не синхронизировать информацию о «Предпочтительном дилере», функция «Предпочтительный дилер» в приложении Kia Connect App будет по-прежнему доступна, но отображаемая информация может отличаться от информации в MyKia.

4.2.1.7.

Цифровой ключ
Эта Услуга позволяет использовать Ваш смартфон для применения таких функций, как блокировка и разблокирование Вашего автомобиля, активация климат-контроля автомобиля или запуск двигателя автомобиля (только при нахождении внутри автомобиля) с помощью встроенной функции сверхширокополосной связи (UWB) и технологии беспроводной связи ближнего радиуса действия (NFC) Вашего смартфона. Это позволяет предоставлять доступ к цифровому ключу и управлять им с трех дополнительных устройств, принадлежащих, например, членам семьи или друзьям. Обратите внимание на то, что при использовании этой Услуги производится обмен данными между мобильным смарт-устройством и автомобилем посредством функций UWB или NFC. Эти данные нам не передаются. Эта Услуга доступна в зависимости от модели, года выпуска и комплектации Вашего автомобиля и модели используемого Вами смартфона. Дополнительную информацию о совместимости смотрите в информационном разделе для этой Услуги в приложении Kia Connect или на веб-сайте Kia Connect.

4.2.1.8.

Анализ вождения
Оценка безопасности вождения
Эта услуга позволяет отображать в приложении Kia Connect оценку техники безопасного вождения, позволяющую оценить Вашу манеру вождения. Оценка безопасности вождения рассчитывается на основании Ваших данных разгона и торможения, скорости и времени суток, в течение которого Вы обычно ездите, и все это регистрируется на протяжении всей поездки. Оценка безопасности вождения определяется на основании данных, полученных за 187 дней, т. е. отображаемая оценка является интерпретацией Вашей манеры вождения в совокупности за последние 187 дней. Оценка безопасности вождения варьируется от 65 до 100, при этом 100 - это максимальное значение, означающее относительно безопасное вождение, а 65 - минимальное значение, означающее относительно опасное вождение. Дополнительную информацию об услуге можно найти на сайте Kia Connect connect.kia.com.

4.2.2.

Услуги в автомобиле

4.2.2.1.

Услуга Kia Connect Live
Доступность услуг Kia Connect Live в текущем положении Вашего автомобиля зависит от наличия соответствующих данных у Kia. Доступность и точность данных могут зависеть от сторонних поставщиков. Например, недавние дорожные происшествия могут (пока) не быть включены в данные, доступные Kia, и поэтому не могут быть отображены на карте в Головном устройстве. Подобным образом эта информация может не отображаться и в Головном устройстве, так как лишь некоторые операторы зарядных станций оперативно размещают актуальные данные о статусе доступности пунктов зарядки.
Услуга Kia Connect Live обеспечивает доступ к следующим функциям:
4.2.2.1.1.
Дорожное движение и онлайн-навигация: эта Услуга предоставляет информация о дорожном движении в режиме реального времени для расчета маршрутов и отображения ситуации на дорогах. Онлайн-навигация позволяет пользователю добраться до желаемого пункта назначения на основе комбинации данных о дорожном движении в режиме реального времени и исторической информации о дорожном движении.
4.2.2.1.2.
Планировщик маршрута EV (только для электромобилей и заряжаемых гибридных электромобилей): при выборе пункта назначения во встроенной навигационной системе автомобиля эта услуга оценивает вероятную необходимость остановки для подзарядки, чтобы достичь пункт назначения. Если, исходя из уровня заряда и предполагаемого расхода энергии автомобилем, потребуется остановка для подзарядки, то эта Услуга автоматически добавит к предложенному маршруту одну или несколько зарядных станций в качестве промежуточных остановок.
Услуга автоматически скорректирует предложенные остановки для подзарядки, если водитель решит сделать остановку для подзарядки раньше, пропустив предложенную остановку для подзарядки, или если условия движения приводят к более высокому расходу энергии, чем ожидалось.
Эта Услуга не требует специальной активации; Планировщик маршрута EV используется в электромобилях автоматически при расчете маршрута с помощью Услуги онлайн-навигации (см. раздел (i) выше).
4.2.2.1.3.
Точка интереса в реальном времени (POI) и Онлайн-поиск точек интереса: эта Услуга предоставляет информацию о близлежащей точке интереса на основе текущего местоположения автомобиля. Кроме того, эта Услуга также позволяет производить активный поиск близлежащих POI по категории.
На автомобилях, удовлетворяющих требованиям, эта Услуга будет дополнена за счет данных, предоставляемых нашим партнером 4.screen (см. https://www.4screen.com/). Благодаря дополненной Услуге у Вас есть возможность получать информацию о магазинах или ресторанах (например, их расположение) с помощью флажков с названием на карте или функции поиска по карте. Вы также можете получать специальные предложения и сведения об акциях и скидках магазинов и ресторанов в непосредственной близости от Вашего автомобиля. Обратите внимание на то, что дополненная Услуга доступна в зависимости от модели, года выпуска и комплектации Вашего автомобиля, но в любом случае, только если Ваш автомобиль оснащен программным обеспечением Головного устройства, выпущенным в 4-м квартале 2023 года или позже.
4.2.2.1.4.
Погода: эта Услуга предоставляет информацию о местной погоде на основе Вашего текущего местоположения.
4.2.2.1.5.
Парковка: эта Услуга предоставляет информацию о парковке в помещении и на улице на основании текущего местоположения, ближайшего пункта назначения, ближайшей отметки прокрутки, центра ближайшего города.
4.2.2.1.6.
EV POI (только для электромобилей и заряжаемых гибридных электромобилей): эта Услуга предоставляет информацию о близлежащих станциях зарядки, в том числе состоянии доступности на основе текущего местоположения.
4.2.2.1.7.
Точка интереса дилера (POI): эта Услуга предоставляет информацию о местоположении близлежащего дилера Kia на основе текущего местоположения автомобиля.
4.2.2.1.8.
Предупреждения о камерах/опасных зонах (если это разрешено законом в стране использования): эта Услуга выдает предупреждения в местах, где часто случаются аварии, и предупреждает Вас об опасных участках дороги или камерах контроля скорости.
Обратите внимание на то, что использование предупреждений о камерах контроля скорости может быть запрещено в некоторых странах. Вы можете использовать предупреждение о камерах контроля скорости, только если такое использование разрешено действующим национальным законодательством.
Ваша обязанность как водителя проверить, разрешено ли использование предупреждения о камерах контроля скорости в том месте, где Вы пользуетесь автомобилем.
4.2.2.1.9.
Спортивная лига: эта Услуга предоставляет информацию о бывших, текущих и предстоящих событиях в избранных видах спорта и спортивных лигах.

4.2.2.2.

Онлайн-распознавание голоса
Эта Услуга позволяет использовать голосовые команды для доступа к функциям Вашего автомобиля и управления ими, а также для написания и отправки текстовых сообщений через подключенное мобильное устройство. Распознавание голоса онлайн работает в онлайн-среде (облако). При активации нашей Услуги в Головном устройстве Вашего автомобиля, функция распознавания голоса активируется в качестве настройки по умолчанию. Для этой Услуги необходимо передать Ваши персональные данные (т.е. образцы голоса) нашему поставщику услуг Cerence B.V. Подробности см. в Положении о защите данных. Вы можете запретить передачу Ваших личных данных компании Cerence, отключив Услугу Онлайн-распознавания голоса в соответствующих настройках Головного устройства. Если Вы отключите Услугу Онлайн-распознавания голоса, функции распознавания голоса в Вашем автомобиле могут быть ограничены или отключены.

4.2.2.3.

Синхронизация личного календаря/навигации
Эта услуга позволяет синхронизировать календарь Google или календарь Apple на смартфоне со встроенной функцией календаря Головного устройства. Это позволяет пользователю просматривать свой личный календарь на экране Головного устройства и использовать его для установления пункта назначения. Эта Услуга совместима как с Google Calendar, так и с Apple Calendar.

4.2.2.4.

Потоковое воспроизведение музыки
Эта Услуга позволяет наслаждаться Вашей любимой музыкой и аудиозаписями (подкасты, аудиокниги), воспроизводимыми в потоковом режиме через интегрированный экран и динамики медиасистемы автомобиля.
Обратите внимание на то, что эта Услуга не включает подписку на соответствующий сервис потокового вещания. Вам необходимо отдельно создать учетную запись и настроить подписку у своего любимого поставщика услуг потокового вещания.
Поставщики контента, совместимые с этой Услугой, могут отличаться в зависимости от Вашего местоположения и версии программного обеспечения Вашего Головного устройства. Информация о совместимых поставщиках в Вашей стране представлена на Вашем Головном устройстве.
Обратите также внимание на то, что эта Услуга не активирована на Вашем Головном устройстве по умолчанию и должна быть активирована в Kia Connect Store. Однако, эта Услуга является бесплатной и ее не нужно покупать. Она будет доступна в течение трех лет с момента активации Услуги в Kia Connect Store, т. е. с начала гарантийного периода для Вашего автомобиля. Доступно в зависимости от модели, года выпуска и комплектации Вашего автомобиля.

4.2.2.5.

Уведомления о состоянии автомобиля
Эта Услуга предоставляет уведомления, касающиеся эксплуатации и обслуживания Вашего автомобиля. Уведомления будут отображаться в Центре уведомлений на Головном устройстве. Она служит удобным дополнительным каналом для получения определенных напоминаний.
Обратите внимание, что отсутствие уведомления в Центре уведомлений не означает, что никаких действий не требуется. Например, может потребоваться специальное техническое обслуживание автомобиля или техосмотр TÜV/MOT, даже если в Центре уведомлений нет напоминания об обслуживании.
4.2.2.5.1.
Уведомления об отзывных кампаниях: Kia будет информировать Вас об открытой отзывной кампании (кампаниях) для Вашего автомобиля; с этой целью Kia будет использовать вышеуказанный Центр уведомлений. Уведомление об отзывной кампании может быть отправлена Вам иным способом (например, по приложению Kia Connect, электронной почте на зарегистрированный Вами адрес эл. почты или по почте)
4.2.2.5.2.
Напоминание о сервисном обслуживании: Kia будет отправлять Вам напоминания о датах предстоящего регулярного технического обслуживания Вашего автомобиля Kia, и с этой целью Kia будет использовать вышеуказанный Центр уведомлений.
4.2.2.5.3.
Напоминания об операциях по обслуживанию: Kia также будет информировать Вас о невыполненных рекомендуемых сервисных действиях (таких, как обновление программного обеспечения, замена деталей на усовершенствованные или проверка качества специальных компонентов автомобиля). Информация о рекомендуемых сервисных действиях может быть предоставлена Вам через вышеупомянутый Центр уведомлений, а также в приложении Kia Connect или по электронной почте на зарегистрированный адрес Вашей электронной почты.
Предоставление информации о невыполненных рекомендованных сервисных действиях не является Услугой в контексте Пользовательского соглашения и будет предоставляться только при условии Вашего предварительного согласия.
4.2.2.5.4.
Напоминания об обязательных техосмотрах автомобиля (таких как TÜV в Германии или MOT в Великобритании): Kia сообщит Вам о предстоящих обязательных техосмотрах автомобиля.
Например, в Великобритании напоминание будет касаться техосмотра «Министерством транспорта» (обычно называется «MOT»). KCE уполномочена Департаментом транспорта («DfT») правительства Великобритании получить доступ к определенным данным о прохождении ТО, чтобы предоставить Вам эту услугу.
Для пользования этой Услугой Вам потребуется предоставить компании Kia корректную дату последнего обязательного техосмотра и дату первой регистрации автомобиля. Kia не несет ответственность за точность и своевременность напоминания. Вы обязаны соблюдать интервалы обязательного техосмотра в соответствии с действующим законодательством.

4.2.2.6.

Кнопка Выбора для музыки с USB и радио: кнопка Выбора для музыки с USB и радио позволяет выбирать и создавать плейлисты с любимыми песнями. С помощью кнопки Выбора, встроенной в музыкальную функцию медиасистемы, Вы можете выделять песни, как понравившиеся или удалять отметку.

4.2.3.

Обновление OTA

4.2.3.1.

Обновление общей информации OTA
Этот раздел касается обновлений информационно-развлекательной системы и картографических данных автомобиля, которые предоставляются по «беспроводной связи» (OTA), т.е. через встроенное оборудование мобильной связи автомобиля.
Этот раздел не относится к обновлениям, устанавливаемым по локальному соединению, или к обновлениям, предоставляемым Вашим партнером по обслуживанию Kia.
Если Пользователь не сможет установить предоставленное ему необходимое обновление за приемлемый период времени, то компания Kia не несет ответственности за неисправность, связанную исключительно с отсутствием этого обновления.

4.2.3.2.

Обновление карт и медиасистемы OTA
4.2.3.2.1.
Обновление карт и медиасистемы OTA
«Обновление карт и медиасистемы OTA» позволяет:
обновить карты в навигационной системе автомобиля («Обновление карт»); и/или
обновить программное обеспечение медиасистемы или усовершенствовать программное обеспечение Головного устройства (совместно именуемые «Обновление медиасистемы»);
из наших серверов на встроенную телематическую систему по методу так называемой «беспроводной связи».
Дополнительная информация о процессе обновления и подробное содержание каждого обновления карт и медиасистемы OTA будет предоставлена через Ваше Головное устройство.
4.2.3.2.2.
Предварительные условия для обновления карт и медиасистемы OTA
а) Программное обеспечение для обновления карт и медиасистемы OTA: чтобы иметь возможность получать обновления OTA, на Вашем автомобиле Kia необходимо установить программное обеспечение, позволяющее получать обновления карт и медиасистемы OTA. В зависимости от модели, даты выпуска и комплектации Вашего автомобиля, функция обновления OTA может отсутствовать в версии программного обеспечения, установленной в Вашем автомобиле. В этом случае может потребоваться установка версии программного обеспечения с поддержкой функции обновления OTA с использованием локального подключения. Однако, компания Kia не гарантирует, что для Вашего автомобиля будет доступна версия программного обеспечения с поддержкой OTA. При возникновении вопросов, свяжитесь с нами, используя контактные данные, указанные в разделе 2).
б) Доступность: для установки обновления через OTA необходимо, чтобы компания Kia предоставила доступ к подходящему для Вашего автомобиля обновлению карт и/или медиасистемы для загрузки и установки через OTA. Ваше Головное устройство будет регулярно проверять наличие нового обновления карт и/или медиасистемы. Обновления OTA могут выпускаться в несколько этапов, поэтому не все автомобили получают обновление одновременно, даже если модель и комплектация автомобиля совпадают.
в) Условия бесплатного обновления карт и медиасистемы ОТА: если Вы являетесь первым владельцем нового автомобиля Kia модели 2022 года с поддержкой «Обновления карт и медиасистемы OTA», проданного с мая 2021 года, то имеете право на два бесплатных обновления карт и медиасистемы OTA подряд («Бесплатное обновление карт и медиасистемы OTA»).
После использования бесплатного обновления карт и медиасистемы ОТА дальнейшие обновления карт и/или медиасистемы будут доступны в соответствии с требованиями законодательства. Однако, Kia не дает никаких гарантий и не делает никаких заявлений относительно количества обновлений, которые будут доступны, или момента времени, когда какое-либо обновление будет доступно. Такие дальнейшие обновления (при их наличии) будут доступны только (i) для загрузки вручную с сайта https://update.kia.com/EU/E1/Main или (ii) в дилерском центре. Во избежание каких-либо недоразумений, обновление карт и/или медиасистемы с веб-страницы и в дилерском центре не предлагаются по «беспроводной связи».
Даже если сам файл обновления предоставляется бесплатно, Ваш дилерский центр может взимать плату за работу, связанную с установкой обновления; при загрузке с веб-сайта Вам придется оплатить расходы Вашего оператора связи на загрузку файла обновления.

4.2.3.3.

ОТА-обновление системы автомобиля
4.2.3.3.1.
Общая информация об ОТА-обновлении системы автомобиля
«ОТА-обновление системы автомобиля» позволяет обновлять версии или актуализировать параметры встроенного программного обеспечения для определенных модулей управления автомобилем с наших серверов «беспроводным» способом.
Дополнительная информация о процессе обновления и подробное содержание каждого ОТА-обновления системы автомобиля будут предоставлены через Ваше Головное устройство или, если обновление будет производиться в целях выполнения договора о покупке модификации (см. раздел 5), в процессе покупки в приложении Kia Connect.
4.2.3.3.2.
Предварительные условия для OTA-обновления системы автомобиля
а) Программное обеспечение, позволяющее производить OTA-обновления системы автомобиля
Чтобы иметь возможность получать OTA-обновления системы автомобиля, на Вашем автомобиле Kia необходимо установить программное обеспечение, позволяющее получать OTA-обновления системы автомобиля. В зависимости от модели, даты выпуска и комплектации Вашего автомобиля, функция OTA-обновления системы автомобиля может быть недоступна для Вашего автомобиля. Компания Kia не гарантирует, что для Вашего автомобиля будет доступна версия программного обеспечения с поддержкой OTA. При возникновении вопросов свяжитесь с нами, используя контактные данные, указанные в разделе 2).
б) Доступность, покупка (если применимо)
Для установки обновлений по беспроводной сети (OTA) необходимо, чтобы компания Kia предоставила OTA-обновление системы автомобиля для беспроводной загрузки, совместимое для установки в Вашем автомобиле. Некоторые OTA-обновления системы автомобиля могут включать дополнительные функции для использования в Вашем автомобиле. Такие дополнительные функции («Модификации») могут предоставляться компанией Kia для покупки в приложении Kia Connect. В таком случае установка соответствующего OTA-обновления системы автомобиля будет возможна только после заключения соответствующего договора на покупку с компанией Kia и оплаты применимой цены покупки. Более подробная информация о модификациях и их покупке представлена в разделе 5.

4.3.

Информация об обработке данных о местоположении для предоставления Услуг
Для следующих Услуг требуется сбор и обработка данных о местоположении (данные GPS): карта главного меню и строка поиска, Услуги Kia Connect Live, распознавание голоса онлайн, обновление карты и медиасистемы OTA, удаленное управление климатом (только для электромобилей), удаленная зарядка, удаленное управление дверьми, отправка в автомобиль, найти мой автомобиль и навигация первой мили, навигация последней мили, мои поездки, состояние автомобиля, обзор данных автомобиля, диагностика автомобиля, противоугонная сигнализация, охранная сигнализация, предупреждение о пассажире на заднем сиденье и предупреждение о работе автомобиля на холостом ходу.
Без сбора и обработки данных о местоположении соответствующие Услуги не могут быть предоставлены/использованы.

4.4.

Отключение Услуг
Можно отключить Услуги с помощью деактивации
Услуги через Головное устройство; и/или
Услуги и/или обновления карты и медиасистемы OTA в приложении Kia Connect.

5.

Модификации; Kia Connect Store

5.1.

Общая информация
Компания Kia может предлагать купить определенные дополнительные «Модификации» в приложении Kia Connect, например, некоторые функции для Вашего автомобиля, включая, но не ограничиваясь, дополнениями к программному обеспечению.

5.1.1.

Предварительные условия для доступности модификаций
Доступность отдельных модификаций зависит от модели, даты выпуска и комплектации Вашего автомобиля. Как правило, для использования «Модификаций» необходимо, чтобы автомобиль был способен принимать и устанавливать ОТА-обновления системы автомобиля (см. раздел 4.2.3.3) и был оснащен самой новой версией программного обеспечения медиасистемы.

5.1.2.

Связь между модификацией и автомобилем; бенефициар модификаций
Модификации приобретаются для конкретного автомобиля, т. е. каждая приобретенная модификация привязана к конкретному автомобилю, идентифицируемому по Уникальному идентификационному номеру автомобиля (VIN). Это означает, что модификации могут быть проданы вместе с Вашим автомобилем для использования последующими владельцами при соблюдении условий, изложенных в настоящем документе; см., в частности, раздел 5.4.
Так как приобретенные модификации привязаны к конкретному автомобилю, конечным бенефициаром модификации является владелец автомобиля. В случае продажи автомобиля, владелец получит выгоду от увеличения стоимости автомобиля в результате установленных модификаций. Учитывайте это при покупке модификаций для автомобиля, владельцем которого Вы не являетесь.

5.1.3.

Обязательства пользователя, покупающего модификацию, в отношении владельца автомобиля
Покупка модификации изменит функциональность и характеристики соответствующего автомобиля. Если Вы покупаете модификацию для автомобиля, которым не владеете (например, если он взят в лизинг или арендован, или Вы пользуетесь автомобилем совместно с его владельцем), то Вам необходимо получить согласие владельца на внесение изменений в его транспортное средство до приобретения модификации для соответствующего автомобиля. Компания Kia не несет ответственности за какие-либо разногласия или ущерб, возникший в результате приобретения Вами модификации для автомобиля без согласия его владельца.

5.2.

Описание отдельных модификаций
В настоящее время, в зависимости от модели, даты выпуска и комплектации Вашего автомобиля, доступны и могут быть приобретены следующие модификации.

5.2.1.

Boost (только для электромобилей)
В зависимости от основного электродвигателя, установленного в автомобиле, эта модификация повышает ускорение автомобиля, улучшая время, необходимое для ускорения от 0 до 100 км/ч.
Доступность модификации также зависит от регистрационных требований к автомобилю в стране, где он регистрируется. Поэтому эта модификация может быть недоступна для покупки, даже если в Вашем автомобиле технически возможна установка модификации.

5.2.2.

Удаленный интеллигентный парктроник 2 (RSPA 2)
Эта модификация позволяет использовать усовершенствованную функцию дистанционной интеллигентной помощи при парковке, которая обеспечивает автоматическую парковку и выезд с парковки автомобиля задним ходом, передним ходом, перпендикулярно, по диагонали и параллельно. Автомобиль распознает близлежащие объекты и автоматически управляет скоростью и переключением передач, а также поворотом руля, необходимым для парковки.

5.2.3.

Платные OTA
Эта модификация позволяет пользователю получить дополнительные обновления карт и медиасистемы по методу ОТА, после того, как были израсходованы бесплатные обновления медиасистемы (см. раздел 4.2.3.2.2.(c) выше).
Обратите внимание на то, что эта модификация позволяет использовать метод OTA лишь как средство получения и установки обновлений карт и медиасистемы. Покупка этой модификации не гарантирует доступность обновлений карт и медиасистемы ни в целом, ни в определенный момент времени.
Эта опция ограничена двумя последовательными обновлениями в течение двух (2) лет с момента приобретения этой опции.
Рекомендуется незамедлительно установить обновление. Если Пользователь не установил предоставленное ему необходимое обновление за приемлемый период времени, компания Kia не несет ответственности за неисправность, связанную исключительно с отсутствием этого обновления.

5.3.

Варианты приобретения

5.3.1.

Пакеты
Модификации могут быть доступны для бессрочного приобретения на основе единовременной разовой оплаты и в виде различных пакетов, позволяющих использовать модификацию в течение ограниченного срока (например, 3 месяца или 6 месяцев). Срок действия пакетов, ограниченных по времени, истекает автоматически по окончании оплаченного периода времени. Для дальнейшего использования соответствующей модификации необходимо повторно приобрести её.

5.3.2.

Бесплатный пробный период
Для некоторых модификаций будет предоставляться бесплатный пробный период до вступления в силу обязательств по оплате. В случае деактивации модификации во время пробного периода в приложении Kia Connect Вам не нужно будет оплачивать использование модификации в течение пробного периода.
Бесплатный пробный период предоставляется только один раз для каждой модификации. Это означает, что если Вы однажды приобрели модификацию с последующей возможностью воспользоваться преимуществами пробного периода, то, при повторной покупке этой модификации, оплата будет взиматься с Вас напрямую без дополнительного бесплатного пробного периода. Это действует также в том случае, если пробный период был завершен досрочно из-за деактивации Connected Car Services (см. пункт 5.4.1(b)(iii)) или Вы приобрели пакет модификаций в качестве Совместного пользователя, и для Вашей учетной записи было отключено совместное пользование автомобилем (см. пункт 5.4.2(b)(ii)) во время пробного периода.
Подробная информация о допустимых пробных периодах указана в описании продукта в приложении Kia Connect, раздел магазина.

5.3.3.

Применимые условия покупки
С доступными пакетами, применимыми пробными периодами и ценами можно ознакомиться в Kia Connect Store в приложении Kia Connect.

5.4.

Условия покупки и использования модификаций

5.4.1.

Активация Connected Car Services («Kia Connect»)

5.4.1.1.

Требование активации Connected Car Services
Для установки и активации модификации, отключения модификации в случае отказа от него во время бесплатного пробного периода, и для отслеживания/получения приобретенного срока использования модификации необходимо, чтобы Connected Car Services («Kia Connect») были включены в Вашем автомобиле на весь период пользования модификацией. Чтобы иметь возможность пользоваться приобретенной модификацией, Вы, как пользователь, должны следить за активным статусом Connected Car Services.

5.4.1.2.

Последствия деактивации Connected Car Services
Если Вы деактивируете Connected Car Services (CCS), то будет применяться следующее:
5.4.1.2.1.
Любая модификация, купленная на ограниченный период пользования, при деактивации Connected Car Services, отключается и остается отключенной, пока Connected Car Services будут деактивированы. В таком случае оплаченный период пользования для соответствующей модификации будет приостановлен и продолжит действовать при повторном подключении Connected Car Services. Модификация будет снова действовать при новой активации Connected Car Services. Это применимо независимо от того, кто из пользователей снова подключает Connected Car Services, т. e. при продаже автомобиля покупатель также может подключить Connected Car Services и воспользоваться оставшимся периодом пользования модификацией; см. также раздел 5.4.3.
5.4.1.2.2.
Модификации, которые были приобретены на неограниченный срок, как правило, остаются активными. Однако, некоторые модификации могут перестать работать, если Connected Car Services отключены. Это распространяется, в частности, на модификации, которые для полноценного функционирования должны быть подключены. К ним относятся, например, Платные OTA, но это может касаться и других модификаций, приобретенных на неограниченный период времени.
5.4.1.2.3.
Модификации, для которых в настоящий момент действует пробный период, будут деактивированы. Пробный период завершается после деактивации Connected Car Services. Если Вы хотите пользоваться модификацией после повторной активации Connected Car Services, то Вам потребуется снова приобрести соответствующую модификацию. В случае повторного приобретения соответствующей модификации, повторный период для второй покупки не предоставляется.

5.4.2.

Несколько пользователей Kia Connect конкретного автомобиля
Один автомобиль может быть привязан к одной или нескольким учетным записям Kia Connect (см. пункт 4.1.2 выше).
Основной пользователь, а также любой из Совместных пользователей могут приобрести модификации для автомобиля, к которому привязана учетная запись Kia Connect. Если модификация покупается Совместным пользователем, то применяются следующие условия:

5.4.2.1.

Информация для других пользователей
В случае приобретения модификации каким-либо пользователем, компания Kia информирует Основного пользователя и всех Совместных пользователей о покупке модификации, а также об активации и деактивации (если таковые применяются) соответствующей модификации.

5.4.2.2.

Последствия прекращения совместного использования автомобиля для приобретенных модификаций
В случае если Совместный пользователь приобретает модификацию, а Основной пользователь впоследствии прекращает совместное использование автомобиля с Совместным пользователем, то применяется следующее:
5.4.2.2.1.
Модификации, приобретенные Совместным пользователем и действующие в данный момент в качестве пробного периода, будут деактивированы, и пробный период для таких модификаций завершается.
5.4.2.2.2.
Модификации, приобретенные Совместным пользователем и с завершенным пробным периодом, остаются доступными на автомобиле в течение оплаченного периода использования, при условии, что Connected Car Services останутся активированными (см. выше раздел 5.4.1). Это означает, что Основной пользователь (а также владелец) автомобиля продолжит пользоваться преимуществами модификации, даже если Совместный пользователь отключен и, возможно, больше не имеет доступа к автомобилю.

5.4.3.

Продажа и передача автомобиля новому владельцу
Если автомобиль продан новому владельцу, то в отношении любых модификаций, которые могли быть приобретены для этого автомобиля, применяются следующие условия.

5.4.3.1.

Перед передачей автомобиля новому владельцу Вам следует деактивировать Connected Car Services и следовать другим предписаниям, содержащимся в пункте 7.3.

5.4.3.2.

При отключении Connected Car Services будут отключены и модификации, как это подробно описано в разделе 5.4.1(b).

5.4.3.3.

Новый владелец может повторно активировать модификации, которые были отключены в связи с деактивацией Connected Car Services, повторно подключив Connected Car Services. Для этого необходимо, чтобы новый владелец автомобиля создал учетную запись Kia Connect, принял это Пользовательское соглашение и привязал свою учетную запись к соответствующему автомобилю. После повторной активации Connected Car Services станут доступны соответствующие модификации и будут действовать в течение оставшегося оплаченного периода использования.

5.4.3.4.

Вы обязаны в точности проинформировать покупателя Вашего автомобиля о модификациях, установленных на автомобиле, еще действующих периодах использования и применимых датах истечения сроков. Кроме того, Вы обязаны проинформировать покупателя о требовании создать учетную запись Kia Connect и принять это Пользовательское соглашение в целях повторной активации модификаций. Компания Kia не несет никакой ответственности за претензии нового владельца в связи с тем фактом, что новый владелец не в состоянии повторно активировать или иным образом воспользоваться преимуществами конкретной модификации, которая по Вашему утверждению доступно в автомобиле, за исключением тех случаев, когда это связано с техническими неисправностями, которые находятся под контролем Kia Connect.

5.5.

Kia Connect Store, оформление покупки и процедура оплаты

5.5.1.

Оформление покупки
Вы можете выбрать конкретные модификации и другие дополнительные модули к программному обеспечению Вашего автомобиля, которые можно приобрести в разделе «Магазин» в приложении Kia Connect. Делая заказ в приложении Kia Connect, относящийся к модификации или другому дополнительному модулю, Вы делаете предложение компании Kia касательно приобретения соответствующей модификации или дополнительного модуля. Компания Kia подтверждает получение заказа посредством автоматического сообщения, отправленного Вам по электронной почте (подтверждение заказа). Это подтверждение заказа означает не прием Вашего заказа, а лишь подтверждает его получение и дальнейшую обработку в компании Kia.
Договор между компанией Kia и Вами заключается для каждой модификации, как только купленная модификация была активирована в соответствующем автомобиле, для которого эта модификация была приобретена. Компания Kia имеет право на частичные поставки, если только они не являются для Вас неоправданно невыгодными.
Вы можете расторгнуть договор по каждои модификации в любое время в течение пробного периода, как это предусмотрено в разделе 5.3.2.

5.5.2.

Истечение срока действия Вашего права на отказ от договора
Как правило, являясь потребителем, Вы имеете законное право на отказ от договора, как указано в разделе 15. В процессе покупки мы просим Вас выразить Ваше согласие на то, чтобы компания Kia начала исполнение договора до истечения срока отказа. Выразив Ваше согласие, Вы теряете Ваше право на отказ от договора, как только компания Kia начинает исполнение договора.

5.5.3.

Доступ к этому Пользовательскому соглашению
Вы можете получить доступ к этому Пользовательскому соглашению по ссылке при оформлении заказа, прежде чем разместите заказ. Кроме того, Вам предоставят копию этого Пользовательского соглашения в электронном письме, подтверждающем заказ.

5.5.4.

Обработка платежей
Обработка платежей для Kia Connect Store производится нашим партнером Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ирландия («Stripe»). Это отвечает нашим законным интересам по обеспечению эффективного и безопасного способа оплаты. В связи с этим мы передаем в компанию Stripe следующие данные в объеме, необходимом для исполнения договора:
Фамилия/имя владельца учетной записи
Адрес электронной почты учетной записи
Номер клиента
Банковские реквизиты
Дата и время начала подписки
Количество пользователей
Ваше местонахождение
Согласно законодательству и договору нам не требуется обрабатывать информацию, предоставленную в этом разделе. Тем не менее, обработка платежа с помощью сервиса Stripe невозможна без Ваших персональных данных. Заключая Соглашение, Вы явно даете согласие как на обработку данных, так и на применение этого способа оплаты.
Информация об отдельных способах оплаты, предлагаемых Stripe, будет представлена в Kia Connect Store. Компания Stripe может использовать другие платежные сервисы для обработки платежей, на которые могут распространяться особые положения и условия оплаты, о которых Вы будете отдельно уведомлены в случае их применения. Дополнительную информацию о Stripe можно получить по ссылке https://stripe.com.

6.

Авторское право

6.1.

Все содержимое Услуг является собственностью Kia, ее прямых или косвенных дочерних, или аффилированных компаний (далее в совокупности именуемых «Группа Kia»), или независимых лицензиатов и защищено применимыми нормативными актами авторского права, и все права принадлежат их законным владельцам.
Все права на Услуги, на связанное программное обеспечение, содержимое и оформление принадлежат Группе Kia или ее лицензиарам. Вам запрещено продавать, распространять, публиковать, транслировать, пускать в оборот или коммерчески использовать Услуги каким-либо способом без нашего явного письменного согласия.
Вы не вправе воспроизводить (полностью или частично), передавать (с помощью электронных средств или иным образом), изменять, отображать, передавать, лицензировать, давать ссылку или иным образом использовать Услуги для любых публичных или коммерческих целей без нашего предварительного разрешения.

6.2.

Никакие положения настоящего Пользовательского соглашения не считаются выдачей лицензии или права на использование любых изображений, товарных знаков, знака или логотипа услуги, и все они являются собственностью Группы Kia.
Группа Kia оставляет за собой все права на информацию, являющуюся ее собственностью, или материалы, связанные с Услугами, и будет в полной мере защищать свои права согласно применимым законам об авторском праве и товарных знаках.

7.

Обязанности и ограничения пользователя

7.1.

Общие обязанности
Используя Услуги, Вы обязаны соблюдать действующее законодательство и уважать права третьих сторон.

7.2.

Обязанность предоставления информации
Вы обязаны информировать других водителей автомобиля об активации Услуг и соответствующей обработке данных в соответствии с разделом 10.2.

7.3.

Обязанности в случае перехода права собственности на автомобиль
Если Вы продаете Ваш автомобиль или иным образом передаете его третьему лицу в бессрочное пользование, необходимо выполнить следующее:

7.3.1.

Вы обязаны деактивировать Услуги в Головном устройстве соответствующего автомобиля и удалить данные, сохраненные в автомобиле.
Для этого (1) нажмите значок "Kia Connect" на головном устройстве автомобиля, затем (2) выберите "Настройки Kia Connect", после этого (3) прокрутите меню слева вниз, чтобы выбрать пункт "Деактивировать Kia Connect", и, наконец, (4) нажмите кнопку "Деактивировать". После этого система поможет Вам пройти процедуру деактивации и предложит удалить данные.
Внимание: обращаем Ваше внимание на то, что сброс настроек головного устройства до заводских не приводит к деактивации Услуг Kia Connect. Вам необходимо выполнить вышеописанную процедуру деактивации.
После деактивации, описанной выше, Услуги для соответствующего автомобиля деактивированы, данные в головном устройстве удалены, а автомобиль отключен от приложения Kia Connect.
Обратите внимание, что относящиеся к автомобилю данные также будут удалены из Вашей учетной записи в приложении Kia Connect App, но все остальные данные в Вашей учетной записи останутся без изменений. Если Вы хотите также удалить свою учетную запись в приложении Kia Connect, пройдите процедуру удаления учетной записи в приложении Kia Connect.

7.3.2.

Вы и Kia имеете право расторгнуть соглашение об использовании Услуг для соответствующего автомобиля согласно разделу 11.4.

7.4.

Запрещенное использование и другие неприемлемые действия

7.4.1.

Вы можете использовать Услуги только в целях и в пределах, указанных в разделе 4.2.

7.4.2.

Вы можете использовать Ваши учетные данные доступа к Услугам только для входа в приложение Kia Connect и для подключения Головного устройства к Вашему приложению Kia Connect.

7.4.2.1.

Запрещается
7.4.2.1.1.
передавать Ваши учетные данные другим пользователям Вашего автомобиля, или
7.4.2.1.2.
передавать Ваши учетные данные третьим лицам, таким как поставщики сторонних приложений или другого программного обеспечения, или
7.4.2.1.3.
применять Ваши учетные данные к программному обеспечению, не принадлежащему компании Kia, или
7.4.2.1.4.
использовать Ваши учетные данные для подключения услуг третьих лиц к таким системам Kia, как внутренний интерфейс Kia Connect.

7.4.2.2.

Несоблюдение указанных выше ограничений может привести к тому, что компания Kia снимает с себя всякую ответственность за:
7.4.2.2.1.
повышенное потребление энергии головным устройством и, в результате, разряд автомобильного аккумулятора 12 В, что может привести к невозможности завести автомобиль и
7.4.2.2.2.
противоправному использованию учетных данных третьими лицами, которым они были предоставлены.

7.4.2.3.

Кроме того, компания Kia не контролирует (последующую) обработку сведений, полученных третьими лицами с помощью данных Вашей учетной записи.

7.4.3.

Вы не должны вносить изменения в свой автомобиль (включая изменение аппаратного или программного обеспечения, или использование программного обеспечения сторонних производителей) каким-либо образом, который может повлиять на работоспособность Услуг.

7.4.4.

Вы можете использовать SIM-карту, встроенную в Головное устройство, только внутри Головного устройства и только для доступа к Услугам. Любое извлечение SIM-карты из Головного устройства или содержащейся на ней информации (например, ICCID) запрещено.
Вы не должны использовать SIM-карту:
для передачи голоса (включая VOIP);
для доступа к публично адресуемому пункту назначения (т.е. публичному IP-адресу), в том числе через прокси-сервер, шлюз или маршрутизацию;
таким образом, чтобы проникнуть в систему безопасности, вне зависимости от того, приведет ли вмешательство к повреждению или потере данных;
чтобы использовать Услуги или связанное с интернетом программное обеспечение для трансляции чата, обмена файлами между пользователями, бит-торрента или сети прокси-сервера;
для рассылки спама, массовой отправки не согласованных с получателями электронных писем или поддержания работы открытого SMTP-реле; или
любым другим способом, который может привести к нарушению работы сети или Услуг.

7.4.5.

Вы не должны раскрывать третьим лицам результаты любого сравнительного анализа или тестирования производительности SIM-карты, сети, Услуг или любого их компонента.

7.5.

Последствия нарушений
Любое нарушение обязательств и ограничений, предусмотренных настоящим разделом 7, может привести ко временному приостановлению оказания Услуг. Компания Kia обычно заранее информирует Вас о намерении приостановить предоставление Услуг и о продолжительности приостановки, за исключением случаев, когда немедленная приостановка требуется для предотвращения нанесения время компании Kia, Услугам, сети или другим клиентам. Компания Kia устанавливает продолжительность приостановки по своему разумному усмотрению на основании серьезности нарушения и возникающих рисков для Kia, Сервиса, сети или других клиентов. В случае повторного нарушения Kia может расторгнуть Соглашение по уважительной причине в соответствии с разделом 11.3.

8.

Стоимость услуг

8.1.

Период бесплатного обслуживания
Если в настоящих Условиях пользования в отношении соответствующих Услуг не указано иное, то Услуги предоставляются бесплатно пользователям конкретного автомобиля (которое можно идентифицировать по соответствующему VIN-коду) в течение 7 лет. Этот 7-летний период начинается в день начала гарантийного срока автомобиля.
Если в течение периода бесплатного обслуживания автомобиль продан и зарегистрирован на нового владельца, то новый владелец может бесплатно пользоваться Услугами в течение оставшегося периода бесплатного обслуживания, активировав Услуги на свое имя. На срок бесплатного обслуживания не влияет никакая последующая продажа и регистрация после первоначальной продажи, т.е. период бесплатного обслуживания не прерывается и не продлевается из-за последующей продажи и/или регистрации автомобиля.

8.2.

Дополнительные Услуги
Мы оставляем за собой право предлагать дополнительные услуги в будущем в соответствии с отдельными условиями использования. За такие дополнительные услуги может взиматься плата.

9.

Период использования

9.1.

Мы оставляем за собой право временно или постоянно ограничить доступ к Услугам полностью или частично в той мере, в какой это необходимо для обеспечения безопасности или стабильности Услуг для всех пользователей или для обеспечения соответствия Услуг обязательным требованиям законодательства.

9.2.

Предоставление и использование Услуг может ограничиваться из-за текущего состояния техники, которое мы не контролируем. Это касается, в частности, доступа к предоставляемым поставщиками соединений для передачи данных. В отдельных случаях, недоступность сети может привести к тому, что Услуги не будут доступны, так как не сможет происходить требуемая передача данных.
Кроме того, при максимальных нагрузках в Услугах, беспроводных и стационарных сетях и интернете возможна кратковременная нехватка мощностей.

9.3.

Нарушения могут также возникнуть из-за обстоятельств непреодолимой силы, в том числе, вследствие пандемий и эпидемий, забастовок, локаутов и официальных распоряжений, а также вследствие технических и других мер (например, ремонта, техобслуживания, обновлений программного обеспечения и расширений), которые необходимы в наших системах или системах нижестоящих или вышестоящих поставщиков, поставщиков содержимого и сетевых операторов, которые требуются для соответствующего или улучшенного предоставления Услуг.

9.4.

Если доступ к Услугам деактивируется, ограничивается или нарушается, как описано в разделе 9, в рамках возможного, мы с Вами свяжемся заранее, чтобы проинформировать Вас об этом и объяснить причину деактивации, ограничения или нарушения.

10.

Защита данных

10.1.

Информацию о сборе и обработке персональных данных в связи с предоставлением Услуг Вы найдете в нашем Положении о защите данных Kia Connect, которая доступна на веб-сайте Kia Connect https://connect.kia.com/eu/downloads.

10.2.

Пользователь информирует любого пользователя/водителя автомобиля, что Услуги активированы. Пользователь, в частности, информирует другого пользователя/водителя об обработке данных, которая описывается в Уведомлении о конфиденциальности Kia Connect и о том, что для предоставления Услуг требуется сбор и обработка данных о местоположении (данных GPS).

11.

Срок действия, расторжение

11.1.

Настоящее соглашение вступает в силу с момента его принятия Вами в Головном подразделении. Срок его действия истекает по окончании периода бесплатного обслуживания (см. раздел 8.1), если не будет расторгнут ранее в соответствии с настоящим разделом 11.

11.2.

Договор о предоставлении Услуг и, соответственно, право пользования Услугами могут быть расторгнуты любой из сторон в любое время с уведомлением за один месяц до конца календарного квартала.

11.3.

Право любой стороны на расторжение по уважительной причине продолжает действовать. Уважительная причина для расторжения договора со стороны Kia существует, в частности, в случае неоднократного нарушения пользователем обязательств по условиям раздела 7.5.

11.4.

Далее, в случае отмены договора купли-продажи автомобиля, повторного приобретения или иного отзыва автомобиля соответствующим дилером, в случае расторжения лизингового договора, в случае продажи автомобиля третьей стороне, в случае кражи, а также в случае полного разрушения, не подлежащего ремонту, каждая сторона вправе расторгнуть договор об Услугах в отношении соответствующего автомобиля.

11.5.

Права любой из сторон на расторжение договора, предусмотренные законом, продолжают действовать.

12.

Изменения в Услугах. Изменения Пользовательского соглашения

12.1.

Изменения в Услугах
Kia оставляет за собой право вносить приемлемые изменения в Услугах. В частности, мы периодически вносим требуемые законом обновления, которые представляют собой изменения, обеспечивающие соответствие наших Услуг действующему законодательству. Мы также можем вносить такие обновления в наши Услуги из соображений безопасности и для обеспечения их соответствия ожидаемым стандартам качества (например, описанным в разделе 16 «Ответственности производителя, предусмотренные законом»).
Кроме того, мы можем вносить изменения в наши Услуги по следующим дополнительным причинам
для адаптации к новым технологиям;
для приспособления к увеличению или уменьшению числа пользователей Услуг;
для адаптации ко внесению изменений в лицензии или партнерские отношения с третьими сторонами; и
для предотвращения злоупотреблений или ущерба.

12.2.

Изменения в Услугах
Kia сделает Вам предложение об изменении настоящего Пользовательского соглашения, разместив его в приложении Kia Connect и/или в Головном устройстве автомобиля не позднее, чем за два месяца до вступления в силу нового предлагаемого Пользовательского соглашения. Измененное Пользовательское соглашение вступит в силу только в том случае, если Вы примете его, нажав соответствующую кнопку «принять» в приложении Kia Connect или Головном устройстве.
Если Вы не принимаете предложенное измененное Пользовательское соглашение, мы оставляем за собой право расторгнуть Соглашение, уведомив об этом за 6 недель до окончания календарного квартала.

13.

Прочие положения

13.1.

Все договора между компанией Kia и пользователем заключаются на региональном языке. После заключения соответствующего договора текст договора будет доступен пользователю для загрузки по ссылке https://connect.kia.com/eu/downloads.

13.2.

Настоящее Пользовательское соглашение представляет собой полное соглашение между сторонами в отношении предмета использования Услуг и заменяет все предыдущие письменные или устные договоренности между сторонами в отношении предмета настоящего Пользовательского соглашения.

13.3.

Ваши отклоняющиеся, противоречащие или дополняющие условия регулируют использование Услуг только в том случае, если мы согласились на них в письменной форме.

13.4.

Любые изменения и дополнения к Пользовательскому соглашению, а также уведомления, необходимые для их выполнения, должны быть составлены в текстовой форме (включая электронные письма, факсы или уведомление в Головном устройстве). Требование к текстовой форме может быть отменено только в текстовой форме.

13.5.

Мы вправе переуступать наши права и обязанности в соответствии с настоящим договором полностью или частично другому поставщику услуг, уведомив об этом пользователя за 6 недель. В этом случае пользователь вправе расторгнуть настоящий договор в течение одного месяца с момента получения письменного уведомления, и такое расторжение становится действительным во время предполагаемой переуступки договора компании, которая перенимает договор вместо Kia. Мы открыто информируем пользователя о таком праве на расторжение в письменном уведомлении.
Во избежание сомнений, это право можно без ущерба Вашему праву на расторжение настоящего Пользовательского соглашения и праву пользования Услугами, реализовать в любое время, как описано в разделе 11.2.

14.

Обслуживание клиентов / Жалобы

14.1.

В случае вопросов или жалоб пользователи могут обратиться к контактам, указанным в разделе 2.

14.2.

У Европейской комиссии имеется веб-сайт для разрешения споров онлайн, цель которого – помочь потребителям и дилерам в разрешении их споров без судебного разбирательства: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Kia не участвует и не обязана участвовать в альтернативных процедурах разрешения споров в альтернативном органе по разрешению споров для потребителей.

15.

Разъяснение права на отказ в отношении Услуг и Покупки модификаций
Если Вы являетесь потребителем (т.е. физическим лицом, размещающим заказ с целью, которая не может быть обусловлена Вашей коммерческой или индивидуальной профессиональной деятельностью), то, согласно положениям законодательства, Вы имеете право на отказ от этого соглашения о предоставлении Услуг и любого соглашения о Покупке модификаций (см. раздел 5).

15.1.

Право на отказ
Вы имеете право отказаться от настоящего договора в течение четырнадцати дней без объяснения причин.
Срок отказа истекает через 14 дней со дня заключения договора.
Чтобы воспользоваться правом на отказ, необходимо сообщить об этом компании Kia Connect GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486, Франкфурт-на-Майне, по номеру телефона: +49 800 7773044 и электронной почте: support@kia-connect.eu о Вашем решении отказаться от настоящего договора в виде заявления (например, письмом, отправленным по почте или электронной почте).
Вы можете использовать прилагаемый типовой бланк заявления об отказе от договора, но это не обязательно. Вы также можете заполнить и отправить в электронном виде типовую форму отказа от договора или любое другое недвусмысленное заявление на нашем сайте https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form. Если Вы воспользуетесь этим вариантом, мы незамедлительно направим Вам подтверждение о получении такого отзыва на постоянном носителе информации (например, по электронной почте).
Для соблюдения срока отказа достаточно отправить сообщение об использовании права на отказ от договора до истечения срока отказа.

15.2.

Последствия отказа
В случае отказа от настоящего договора мы возместим Вам все полученные от Вас платежи, включая расходы на доставку (за исключением дополнительных расходов, возникших в результате выбранного Вами способа доставки, отличного от самого экономичного способа стандартной доставки, предлагаемого нами), без неоправданной задержки и в любом случае не позднее 14 дней со дня, когда мы будем проинформированы о Вашем решении о расторжении настоящего договора.
Мы возместим стоимость с использованием того же платежного средства, которое Вы использовали для исходной транзакции, если Вы явно не договорились об ином; в любом случае, Вы не будете выплачивать каких-либо комиссионных сборов в случае такого возмещения стоимости.

15.3.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: истечение срока действия права на отказ от договора
В отношении договоров на поставку цифрового контента, который не предоставляется на материальном носителе, право на отзыв также утрачивает силу при следующих условиях:

15.3.1.

для договора, который не обязывает Вас оплачивать стоимость, если Kia приступила к исполнению договора;

15.3.2.

для договора, который обязывает Вас оплатить стоимость,если
а) Kia приступила к исполнению договора;
б) Вы дали предварительное прямое согласие на то, чтобы Kia начала исполнение договора до истечения срока отказа;
в) Вы подтвердили, что в случае Вашего согласия в соответствии с пунктом (б), Вы теряете Ваше право на отказ, как только начинается исполнение договора; и
г) Kia предоставила Вам подтверждение в соответствии со статьей 312f Гражданского кодекса Германии (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB).

15.4.

Образец формуляра отказа
Образец формуляра отказа
(Если Вы хотите отозвать договор, заполните, пожалуйста, данный формуляр и отошлите его обратно)
в компанию Kia Connect GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486, Франкфурт-на-Майне, по электронной почте: support@kia-connect.eu:
Я/Мы (*) настоящим уведомляю(ем), что я/мы (*) отказываюсь/отказываемся от моего/нашего (*) договора на предоставление следующей услуги (*):
заказанной (*)/полученной (*),
имя потребителя(ей),
адрес(а) потребителя(ей),
подпись потребителя(ей) (только если этот формуляр заполняется на бумажном носителе),
дата.
(*) Убрать в случае необходимости.

16.

Предусмотренная законом ответственность за недостатки
Если Вы являетесь потребителем, у Вас есть предусмотренные законом права на возмещение ущерба в отношении изделий или цифровых продуктов, а также любые дополнительные права, определенные в настоящем Пользовательском соглашении. Срок исковой давности в отношении ответственности за недостатки наступает через два года после предоставления соответствующего цифрового продукта; при постоянных поставках срок исковой давности не наступает до истечения 12 месяцев после окончания периода поставки.

17.

Ответственность
В зависимости от страны, в которой Вы постоянно проживаете, на Вас возлагается следующая ответственность:

17.1.

Австрия
Применяются законодательно установленные положения об ответственности.

17.2.

17.2.1.

В полной мере, разрешенная применимым законодательством, ответственность Kia по договору и вне договора, вне зависимости от юридических оснований (гарантий, договора, правонарушения, небрежности или иного, в том числе скрытых дефектов), за потери и убытки, вытекающие из или в связи с предоставлением Услуг или за задержки или перерывы в предоставлении Услуг, ограничивается следующим: (а) Kia несет ответственность в размере прогнозируемого объема убытков, являющегося типичным для данного типа договора вследствие нарушения существенных договорных обязательств; (b) Kia не несет ответственности ни за нарушение несущественных обязательств по договору, ни за незначительное нарушение по невнимательности какой-либо другой применимой обязанности соблюдать осторожность; и (c) Kia не несет ответственности за особые, косвенные или случайные убытки, в том числе, помимо всего прочего, потерю возможности использования, данных, прибылей, накоплений, возможностей, репутации, а также за требования третьих лиц (даже если компании Kia сообщили о возможности таких убытков). 17.2.2 Указанные выше ограничения ответственности не распространяются на (i) любую обязательную ответственность по закону (например, ответственность за бракованную продукцию), (ii) ответственность за травмы или смерть вследствие действий или бездействий Kia, (iii) ответственность за мошенничество или грубую небрежность, или (iv) любую другую ответственность, которая по закону не может ограничиваться или быть исключена. Кроме того, такие ограничения ответственности не применяются, в тех случаях и в той мере, в какой Kia взяла на себя конкретную гарантию.

17.3.

Болгария
В той мере, в какой это допускается действующим законодательством Болгарии, компания Kia не несет перед Вами какой-либо договорной или установленной законом ответственности в случае невыполнения компанией Kia условий настоящего соглашения о предоставлении Услуг и/или любого соглашения о приобретении обновлений. В частности, ответственность Kia по отношению к Вам не может быть исключена или ограничена в следующих случаях: (1) ответственность за грубую халатность или умысел, и (2) ответственность за телесные повреждения или смерть, нанесенные потребителю в результате действия или бездействия Kia.

17.4.

Кипр

17.4.1.

Kia несет ответственность за вызванные Kia предсказуемые потери и ущерб. Если Kia не соблюдает настоящие Условия использования, Kia несет ответственность за потери или ущерб, причиненный Вам, который является предсказуемым следствием нарушения договора со стороны Kia или нашей неспособности принимать разумные меры предосторожности и навыки, но мы не несем ответственности за какие-либо убытки или ущерб, который не был предсказуем. Убытки или ущерб можно предвидеть, либо если очевидно, что это произойдет, либо если на момент заключения договора мы и Вы оба знали, что это может случиться.

17.4.2.

Kia не исключает и не ограничивает никакую ответственность перед Вами, где это было бы незаконным. Это включает в себя ответственность за смерть или травмы, причиненные небрежностью Kia или небрежностью ее сотрудников, агентов или субподрядчиков, или мошенничеством или мошенническим искажением фактов.

17.4.3.

Kia не несет ответственности за деловые потери. Мы предоставляем Услуги для частного использования. Если Вы используете продукты для коммерческих, деловых целей или для целей перепродажи, Kia не будет нести ответственность за упущенную прибыль, потерю бизнеса, прерывание деятельности или упущенную деловую выгоду.

17.4.4.

Компания Kia не несет ответственности за использование камер/предупреждений об опасных зонах, запрещенных действующим местным законодательством.

17.4.5.

TomTom Global Content B.V. не несет ответственности за использование камер/предупреждений об опасных зонах, запрещенных действующим местным законодательством.

17.5.

Чешская Республика

17.5.1.

17.5.1 законодательством, договорная и установленная законом ответственность Kia за ущерб или нематериальный вред, возникающий в результате или в связи с предоставлением Услуг или Модернизаций, или любой задержкой, или перерывом в предоставлении Услуг и Модернизаций, независимо от их правового основания, ограничивается следующим образом: (a) Kia несет ответственность за фактический ущерб в пределах суммы прогнозируемых убытков, типичных для данного типа соглашения, в связи с нарушением договорных обязательств; (b) Kia не несет ответственности за упущенную выгоду или нематериальный ущерб. 17.5.2 Указанные выше ограничения ответственности не распространяются на (a) ответственность Kia за ущерб, причиненный естественным правам физического лица; (b) ответственность за ущерб, причиненный умышленно или по грубой неосторожности; (c) ответственность перед слабыми сторонами, в частности потребителями; или (d) любую другую ответственность, которая не может быть ограничена или исключена по закону.

17.6.

Дания

17.6.1.

Kia не несет ответственности за прямые или косвенные убытки или ущерб, за исключением случаев, когда ущерб был причинен Kia вследствие умышленного нарушения или грубой небрежности.

17.6.2.

Вышеупомянутые ограничения ответственности не применяются к любой обязательной ответственности по закону, в особенности к ответственности за умышленное нарушение, ответственности по Закону Дании об ответственности за продукцию (Produktansvarslagen), и ответственности за нанесение вменяемых в вину телесных повреждений. Кроме того, такие ограничения ответственности не применяются, если, и в той мере, в какой Kia взяла на себя конкретную гарантию.

17.6.3.

Пользователь обязан предпринять разумные усилия для предотвращения или сведения ущерба к минимуму.

17.7.

Эстония

17.7.1.

В той мере, в какой это разрешено применимым обязательным законодательством, Kia ни на каких основаниях не несет ответственности за ущерб (прямой или косвенный ущерб, включая упущенную выгоду), связанный с договором о предоставлении Услуг или самими Услугами.

17.7.2.

Kia не несет ответственности за использование камер / предупреждений об опасных зонах / любого другого сопутствующего оборудования, обнаруживающего или мешающего работе оборудования для измерения скорости, используемого службой дорожного контроля в соответствии с подразделом 73(8) Закона о дорожном движении.

17.7.3.

TomTom Global Content B.V. не несет ответственности за использование камер / предупреждений об опасных зонах / любого другого сопутствующего оборудования, обнаруживающего или мешающего работе оборудования для измерения скорости, используемого службой дорожного контроля в соответствии с подразделом 73(8) Закона о дорожном движении.

17.7.4.

HERE Europe B.V. не несет ответственности за использование камер / предупреждений об опасных зонах / любого другого сопутствующего оборудования, обнаруживающего или вмешивающегося в работу оборудования для измерения скорости, используемого службой дорожного контроля в соответствии с абз. 73(8) Закона о дорожном движении.

17.7.5.

Вышеуказанные ограничения ответственности не предусматривают ограничения или исключения ответственности Kia за смерть или ущерб здоровью Пользователя, в других случаях, если ущерб причинен умышленно или по грубой халатности, или любой другой ответственности, которая не может быть ограничена, или исключена в соответствии с действующим законодательством.

17.8.

Финляндия

17.8.1.

Насколько это разрешено действующим законодательством, компания Kia не несет ответственности за любые прямые или косвенные убытки или ущерб.

17.8.2.

Вышеуказанные ограничения ответственности не распространяются на предусмотренную законодательством обязательную ответственность, в частности, на ответственность за умышленное нарушение или грубую халатность, ответственность в соответствии с Законом Финляндии об ответственности за качество продукции (Tuotevastuulaki), а также на ответственность за травмы или смерть. Кроме того, настоящие ограничения ответственности не применяются, если и насколько Kia приняла на себя конкретную гарантию.

17.8.3.

Разделы 17.8.1 и 17.8.2 выше применимы к ответственности Kia за напрасные расходы.

17.8.4.

Пользователь обязан предпринять разумные усилия для предотвращения или сведения ущерба к минимуму.

17.9.

Франция

17.9.1.

Раздел 17 не распространяется на Вас, если Вы являетесь потребителем.

17.9.2.

Ответственность Kia по договору за ущерб, причиненный незначительной небрежностью ограничивается следующим: (а) Kia несет ответственность в размере прогнозируемого объема убытков, являющегося типичным для данного типа договора вследствие нарушения договорных обязательств; (b) Kia не несет ответственности за косвенный ущерб, который может быть причинен в результате использования Услуг; (c) Kia не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате обстоятельств непреодолимой силы (т.е. события, которые Kia не может контролировать и которые не могла разумно предвидеть на момент заключения договора). 17.9.3 Вышеупомянутые ограничения ответственности не применяются к любой обязательной ответственности по закону, в особенности к ответственности за грубую небрежность и/или умышленное нарушение, ответственность за бракованную продукцию и ответственность за причиненные травмы. Кроме того, такие ограничения ответственности не применяются, в тех случаях и в той мере, в какой Kia взяла на себя конкретную гарантию. 17.9.4 Разделы 17.8.2 и 17.8.3 применяются соответствующим образом к ответственности Kia за напрасные расходы.

17.10.

Германия

17.10.1.

Kia несет ответственность в соответствии с положениями законодательства за умышленную и грубую халатность со стороны Kia, ее законных представителей, исполнительных сотрудников или других доверенных лиц. То же самое относится к случаям нарушения гарантии (например, в контексте статей 444 или 639 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch, Гражданский кодекс Германии), или другой строго установленной ответственности, а также к требованиям в соответствии с Законом об ответственности за качество продукции (Produkthaftungsgesetz) или в случае причинения телесных повреждений, вреда жизни или здоровью. 17.5.2 В случае простой небрежности, если не применяется раздел 17.5.1, Kia несет ответственность только за нарушение существенных договорных обязательств, т. е. таких обязательств, которые обеспечивают возможность надлежащего исполнения договора и на которые клиент был вправе рассчитывать или виновное неисполнение которых ставит под угрозу достижение цели договора, в этом случае, однако, ограничиваясь суммой прогнозируемого убытка, который обычно может возникнуть и наступление которого Kia должна была ожидать в момент заключения договора на основании известных на тот момент обстоятельств. 17.5.3 Пользователь обязан предпринять разумные усилия для предотвращения или сведения ущерба к минимуму. 17.5.4 Kia не несет ответственности за использование камер/предупреждений об опасных зонах, запрещенных согласно ст. 23, параграфу 1c Закона Германии о дорожном движении («StVO»). 17.5.5 Компания TomTom Global Content B.V. не несет ответственности за использование камер/предупреждений об опасных зонах, запрещенных согласно ст. 23, параграфу 1c Закона Германии о дорожном движении («StVO»). 17.10.6 Компания HERE Europe B.V. не несет ответственности за использование камер/предупреждений об опасных зонах, запрещенных согласно ст. 23, параграфу 1c Закона Германии о дорожном движении («StVO»).

17.11.

Греция
Kia несет ответственность в рамках обязательных законодательных норм об ответственности за мошенничество или грубую небрежность. Kia также может нести ответственность за легкую неосторожность, если: а) Вы являетесь потребителем; б) в случае смерти, телесных повреждений или морального вреда; в) любое исключение из этого правила не было оговорено заранее.

17.12.

Венгрия

17.12.1.

В полной мере, разрешенной применимым законодательством, ответственность Kia по договору и вне договора, вне зависимости от юридических оснований (гарантий, договора, правонарушения, небрежности или иного, в том числе скрытых дефектов), за потери и убытки, вытекающие из или в связи с предоставлением Услуг, или за задержки, или перерывы в предоставлении Услуг, ограничивается следующим: (а) Kia несет ответственность в размере прогнозируемого объема убытков, являющегося типичным для этого типа договора вследствие нарушения существенных договорных обязательств; (b) Kia не несет ответственности ни за нарушение незначительных обязательств по договору, ни за незначительное нарушение по невнимательности какой-либо другой обязанности соблюдать осторожность; и (c) Kia не несет ответственности за особые, косвенные или случайные убытки, в том числе, помимо всего прочего, потерю возможности использования, данных, прибылей, накоплений, возможностей, репутации, а также требования третьих лиц (даже если Kia сообщили о возможности таких убытков). 17.12.2 Вышеупомянутые ограничения ответственности не применяются, в тех случаях и в той мере, в какой Kia взяла на себя конкретную гарантию. Никакие положения настоящего Пользовательского соглашения не ограничивают и не исключают ответственность Kia за (i) смерть или травмы вследствие небрежности Kia, сотрудников или агентов Kia; (ii) умышленное нарушение; (iii) нарушения обязательств, вытекающих из правил общественного порядка; или (iv) в любом другом случае, когда ответственность Kia не может ограничиваться или быть исключена применимым законом.

17.12.3.

В случае некачественного выполнения компанией Kia своих обязательств Вы можете предъявить претензию по договорной гарантии на основании Закона V от 2013 года о Гражданском кодексе. В этой связи Вы можете потребовать проведениe ремонта или замены, за исключением случаев, когда соблюдение выбранного гарантийного права является невозможным или приводит к несоразмерным расходам со стороны Kia по сравнению с альтернативными средствами правовой защиты. Если Вы не потребовали или не смогли потребовать проведениe ремонта или замены, Вы можете потребовать соразмерного уменьшения вознаграждения, либо устранить неисправность самостоятельно, либо отремонтировать ее за счет Kia, либо - в крайнем случае - отказаться от договора. Вы имеете право перейти от выбранного гарантийного права к другому, но расходы по переходу покрываются вами, если только это не было обосновано или не стало необходимым в результате действий Kia. Вы обязаны сообщить о дефекте незамедлительно, но не позднее чем в течение двух месяцев с момента его обнаружения. По истечении двух лет с момента исполнения договора Вы не сможете воспользоваться своим правом на гарантию. В течение шести месяцев с момента исполнения договора, если Вы обосновываете, что приобретенный продукт или использованная Услуга были предоставлены компанией Kia, то не существует других условий для реализации права на гарантию, кроме уведомления компании Kia о дефекте. Но по истечении шести месяцев с момента исполнения договора Вы обязаны доказать, что обнаруженный дефект уже существовал на момент исполнения договора.

17.12.4.

Так как настоящие Условия использования не распространяются на продажу каких-либо движимых товаров, Вы не вправе предъявлять компании Kia претензии по гарантии на продукцию.

17.12.5.

Kia не берет на себя никаких добровольных гарантий, и предоставляемые в соответствии с настоящими Условиями пользования Услуги не относятся к категориям обязательных законодательных гарантий, установленных в Постановлении Правительства 151/2003. (IX. 22.) об обязательной гарантии на некоторые непортящиеся потребительские товары.

17.13.

Исландия

17.13.1.

Ответственность Kia по договору или закону за ущерб, причиненный незначительной небрежностью, вне зависимости от юридического основания, ограничивается следующим: (a) Kia несет ответственность в размере прогнозируемого объема убытков, являющегося типичным для данного типа договора вследствие нарушения существенных договорных обязательств; (b) Kia не несет ответственности за незначительное небрежное нарушение любых других действующих обязанностей по уходу; (c) ответственность Kia ограничивается 50 000 исландских крон за каждый случай; (d) Kia не несет ответственности за какой-либо ущерб, вызванный форс-мажорными обстоятельствами (т. е. событиями, не зависящими от Kia и которые невозможно было разумно предвидеть на момент заключения договора).

17.13.2.

Вышеуказанные ограничения ответственности не распространяются на любую законодательно обязательную ответственность, включая ответственность согласно Закону Исландии об ответственности за качество продукции (исл. Lög um skaðsemisábyrgð). Помимо этого, такие ограничения ответственности не применяются, если и насколько Kia приняла на себя конкретную гарантию.

17.13.3.

Пользователь обязан предпринять разумные усилия для предотвращения или сведения ущерба к минимуму.

17.14.

Ирландия
17.14.1 Kia несет ответственность за вызванные Kia предсказуемые потери и ущерб. Если Kia не соблюдает настоящее Пользовательское соглашение, Kia несет ответственность за потери или ущерб, причиненный Вам, который является предсказуемым следствием нарушения договора со стороны Kia или нашей неспособности принимать разумные меры предосторожности и навыки, но мы не несем ответственности за какие-либо убытки или ущерб, который не был предсказуем. Убытки или ущерб можно предвидеть, либо, если очевидно, что это произойдет, либо если на момент заключения договора мы и Вы знали, что это может случиться. 17.14.2 Kia не исключает и не ограничивает никакую ответственность перед Вами, где это было бы незаконным. Это включает в себя ответственность за смерть или травмы, причиненные небрежностью Kia или небрежностью ее сотрудников, агентов или субподрядчиков, или мошенничеством или мошенническим искажением фактов. 17.14.3 Kia не несет ответственности за деловые потери. Мы предоставляем Услуги для частного использования. Если Вы используете продукты для коммерческих, деловых целей или для целей перепродажи, Kia не будет нести ответственность за упущенную прибыль, потерю бизнеса, прерывание деятельности или упущенную деловую выгоду.

17.15.

Италия

17.15.1.

Ответственность Kia за ущерб, причиненный незначительной небрежностью ограничивается следующим: (а) Kia несет ответственность в размере прогнозируемого объема убытков, являющегося типичным для данного типа договора вследствие нарушения существенных договорных обязательств; (b) Kia не несет ответственности за незначительное нарушение по невнимательности какой-либо другой применимой обязанности соблюдать осторожность. (c) Вышеупомянутые ограничения ответственности не применяются в тех случаях и в той мере, в какой Kia взяла на себя конкретную гарантию. Никакие положения настоящего Пользовательского соглашения не ограничивают и не исключают ответственность Kia за (i) смерть или травмы вследствие небрежности Kia, сотрудников или агентов Kia; (ii) грубую небрежность или умышленное нарушение; (iii) нарушения обязательств, вытекающих из правил общественного порядка; или (iv) в любом другом случае, когда ответственность Kia не может ограничиваться или быть исключена применимым законом. 17.15.2 Раздел 17.15.1 применяется соответствующим образом к ответственности Kia за напрасные расходы. 17.15.3 Пользователь обязан предпринять разумные усилия для предотвращения или сведения ущерба к минимуму.

17.16.

Латвия
Kia несет ответственность за любой ущерб, возникающий в связи с настоящим соглашением или его исполнением согласно действующему законодательству.

17.17.

Литва
В той мере, насколько это допускается действующим обязательным законодательством, ни компания Kia, ни ее партнеры по договору не несут ответственности за любой ущерб, возникший в результате данного соглашения или его исполнения, за исключением случаев умышленного нарушения или грубой халатности со стороны компании Kia. Этот пункт не ограничивает ответственность Kia за телесные повреждения, гибель людей или нематериальный ущерб.

17.18.

Нидерланды

17.18.1.

В той степени, насколько это разрешено действующим общеобязательным законодательством, компания Kia не несет ответственности, независимо от правовых оснований, за нарушения в течение периода бесплатного обслуживания, как указано в разделе 8.1. В той мере, насколько Kia несет ответственность за такой ущерб, или, если ответственность связана с продуктами и/или Услугами, не вытекающими из раздела 8.1, или любой другой ответственности, такая ответственность ограничивается суммой прогнозируемого ущерба, вызванного нарушением существенного (договорного) обязательства. Kia не несет ответственности за косвенные и последующие убытки. Kia не несет ответственности за несущественные нарушения своих обязательств, а также за незначительные нарушения по неосторожности. Приведенное выше ограничение ответственности не применяется в отношении обязательной ответственности, которая не может быть исключена, и ответственности, являющейся результатом грубой небрежности или умышленного нарушения со стороны Kia.

17.18.2.

Пользователь обязан предпринять разумные усилия для предотвращения или сведения ущерба к минимуму. Kia не несет ответственности за ущерб, возникший в результате того, что Вы не предприняли или не приложили такие разумные усилия.

17.19.

Норвегия

17.19.1.

Kia не несет ответственности за прямые или косвенные убытки или ущерб, за исключением случаев, когда Kia стала причиной убытков или ущерба в результате умышленных действий или грубой халатности. 17.19.2 Вышеуказанные ограничения ответственности не распространяются на любую предусмотренную законодательством обязательную ответственность, в частности, на ответственность за умышленное нарушение, ответственность согласно закону Норвегии об ответственности за продукцию (produktansvarsloven), ответственность согласно закону о цифровых услугах (digitalytelsesloven) и ответственность за причиненные по вине виновных телесные повреждения. Более того, такие ограничения ответственности не применяются, если и насколько Kia взяла на себя конкретную гарантию.

17.19.3.

Разделы 17.19.1 и 17.19.2 применяются соответствующим образом к ответственности Kia за напрасные траты.

17.19.4.

Пользователь обязан предпринять разумные усилия для предотвращения или сведения ущерба к минимуму.

17.20.

Польша
Действуют установленные законодательством положения об ответственности.

17.21.

Португалия

17.21.1.

Ответственность Kia по договору за ущерб, вызванный легкой небрежностью, ограничивается: (a) суммой прогнозируемых убытков, типичных для данного типа соглашения в связи с нарушением договорных обязательств; (b) Kia не несет ответственности за любой косвенный ущерб, возникший в результате использования Услуг; (c) Kia не несет ответственности за любой ущерб, вызванный форс-мажорными обстоятельствами (т.е. событиями, не зависящими от Kia и которые невозможно было разумно предвидеть на момент заключения договора).

17.21.2.

Указанные выше ограничения не распространяются на случаи грубой небрежности или несоответствия продукции в течение 3 (трех) лет или в том случае, если, и насколько Kia приняла на себя специальную гарантию в соответствии с Законом-указом 84/2021 от 18 октября, который регулирует права потребителей при покупке и продаже цифровых товаров, контента и услуг.

17.21.3.

Kia не исключает и не ограничивает каким-либо образом свою ответственность перед Вами, где это было бы незаконно. В том числе за смерть или травмы, вызванные небрежностью компании Kia или небрежностью ее сотрудников, агентов или субподрядчиков; за мошенничество или мошенническое введение в заблуждение; за нарушение ваших законных прав на Услуги, включая право на получение Услуг, которые предоставляются с разумным уровнем квалификации и осторожности.

17.21.4.

Kia не несет ответственности за деловые потери. Мы предоставляем Услуги для частного использования. Если Вы используете продукты для коммерческих, деловых целей или для целей перепродажи, Kia не будет нести ответственность за упущенную прибыль, потерю бизнеса, прерывание деятельности или упущенную деловую выгоду.

17.22.

Румыния

17.22.1.

В максимально допустимой действующим законодательством степени и без ущерба для (i) установленной законом ответственности за дефекты, (ii) обязательных правовых гарантий и соответствующих обязательств, (iii) ответственности за ущерб, причиненный здоровью, физической или психической неприкосновенности, а также (iv) любой другой ответственности, которая не может быть ограничена или исключена по закону, Kia не несет ответственности или иных обязательств за любые потери, ущерб или убытки, вызванные легкой небрежностью или неосторожностью или форс-мажорными/случайными событиями. Вы обязаны предпринять разумные усилия для предотвращения или уменьшения ущерба. В целях исключения любых сомнений форс-мажор представляет собой любое внешнее, непредсказуемое, абсолютно непобедимое и неизбежное событие, а случайность - это событие, которое не может быть предвидено или предотвращено лицом, которое в противном случае несло бы ответственность, если бы событие не произошло.

17.22.2.

Kia не несет ответственности за коммерческие убытки. Мы предоставляем Услуги только для частного использования. В любом случае Kia не несет ответственности за любые непредвиденные убытки, а также за косвенные или сопутствующие убытки, упущенную выгоду, упущенное использование выгоды, упущенные возможности или будущие убытки.

17.23.

Словакия

17.23.1.

В полной мере, в какой это разрешено словацким законодательством, ответственность Kia по договору или закону за убытки (в частности фактические убытки и упущенную прибыль), возникающие в результате или в связи с предоставлением Услуг или Обновлений, или любой задержкой, или перерывом в предоставлении Услуг и Обновлений, вне зависимости от юридического основания, ограничивается. Kia несет ответственность за ущерб только до размера ожидаемых Kia убытков, или которые Kia могла предусмотреть в качестве возможного результата нарушения обязательств Kia, во время заключения договора, с учетом всех фактов, которые были известны Kia или должны быть известны при надлежащей осмотрительности. 17.23.2 Вышеупомянутые ограничения ответственности не применяются к любой обязательной ответственности по закону. Кроме того, такие ограничения ответственности не применяются, в том случае и в той мере, в какой Kia взяла на себя конкретную гарантию. 17.23.3 Пользователь обязан предпринять разумные усилия для предотвращения или сведения ущерба к минимуму.

17.24.

Испания

17.24.1.

Kia не ограничивает свою обязательную ответственность по закону, включая, помимо всего прочего, ответственность за умышленное нарушение и ответственность за нанесение вменяемых в вину телесных повреждений. 17.24.2 Раздел 17.24.1 применяется соответствующим образом к ответственности Kia за напрасные траты.

17.25.

Швеция

17.25.1.

Kia не несет ответственности за прямые или косвенные убытки или ущерб, за исключением случаев, когда ущерб был причинен Kia вследствие умышленного нарушения или грубой небрежности. 17.25.2 Вышеупомянутые ограничения ответственности не применяются к любой обязательной ответственности по закону, в особенности к ответственности за умышленное нарушение, ответственности по Закону Швеции об ответственности за продукцию (Produktansvarslagen), и ответственности за нанесение вменяемых в вину телесных повреждений. Кроме того, такие ограничения ответственности не применяются в том случае и в той мере, в какой Kia взяла на себя конкретную гарантию. 17.25.3 Разделы 17.25.1 и 17.25.2 применяются соответствующим образом к ответственности Kia за напрасные расходы. 17.25.4 Пользователь обязан предпринять разумные усилия для предотвращения или сведения ущерба к минимуму.

17.26.

Швейцария
В полной мере, насколько это допускается действующим обязывающим законодательством, компания Kia не несет никакой ответственности, кроме ответственности за (i) грубую халатность или умышленные действия и (ii) ответственности за виновно причиненные телесные повреждения или смерть. Kia, насколько это допускается действующим законодательством, не несет ответственности за косвенный ущерб, включая, в частности, упущенную выгоду, упущенную экономию, упущенные возможности, упущенную деловую репутацию, упущенное использование или потерю данных. В полной мере, насколько это разрешено действующим законодательством, Kia исключает все гарантии, если, и в той степени, в которой они применимы к Услугам по настоящему Соглашению. Услуги предоставляются на условиях "как есть".

17.27.

Великобритания

17.27.1.

Если не считать любой юридической ответственности, которую мы не можем исключить по закону (например, за смерть или травму, вызванную нашей халатностью, за мошенничество или мошенническое введение в заблуждение, или за любую другую ответственность, которая не может быть исключена или ограничена законом в Великобритании) или возникающей в соответствии с действующим законодательством, касающимся защиты вашей личной информации, Kia не несет перед вами ответственности:

17.27.1.1.

за убытки или ущерб, которые Вы получили и которые не являются предсказуемым результатом нарушений Kia настоящего договора или неиспользования нами разумной осторожности и навыков. Убытки или ущерб можно предвидеть, если, либо очевидно, что они произойдут, либо если на момент заключения договора и мы, и Вы знали, что они могут произойти;

17.27.1.2.

за убытки тех, кто не является пользователем;

17.27.1.3.

за деловые потери. Мы предоставляем Услуги для частного использования. Если Вы используете продукты для коммерческих, деловых целей или для целей перепродажи, Kia не будет нести ответственность за упущенную прибыль, потерю бизнеса, прерывание деятельности или упущенную деловую выгоду.

17.27.1.4.

за убытки или ущерб, которые не были вызваны каким-либо нашим упущением или невыполнением обязательств; или

17.27.1.5.

за убытки или ущерб (включая повреждение устройства или другого цифрового содержимого, принадлежащего Вам и вызванного Услугами, если мы не проявили разумную осторожность и мастерство), превышающие сумму в 500 фунтов стерлингов или общую стоимость, уплаченную Вами за приложение Kia Connect, Головное Устройство, Услуги и Обновления.

17.28.

Для ознакомления с возможными отличиями посетите сайт https://connect.kia.com/eu/downloads.