Kia Connect Lietošanas Noteikumi

Lietošanas Noteikumi

 • 1. DARBĪBAS JOMA

 • Šie lietošanas noteikumi ("Lietošanas noteikumi") attiecas uz lietotnes Kia Connect ("LietotneKia Connect") lietošanu un/vai Kia Connect lietošanu mašīnas vadības panelī ("Vadības panelis"), kas ļaus jums izmantot atsevišķus Kia Connect pakalpojumus ("Pakalpojumi"). Pakalpojumus nodrošina uzņēmums "Kia Connect GmbH", kas ir reģistrēts ar reģistrācijas numuru HRB 112541, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, e-pasts: info@kia-connect.eu ("Kia"; "mēs"; "mums"; "mūsu") Pakalpojumu lietotājam ("Lietotājs" vai "jūs").

  Ja jums ir kādi jautājumi par šiem Lietošanas noteikumiem vai to sakarā, sazinieties ar mūsu klientu zvanu centru:

  "Kia Connect GmbH"
  E-pasts: info@kia-connect.eu
  Pasta adrese: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main
  Tālruņa numurs: +49 8005330012

  [Klientu atbalstam skatiet mūsu saziņas veidlapu: https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/]

  Lai iegūtu informāciju par apkopotajiem un apstrādātajiem personas datiem saistībā ar Pakalpojumiem, skatiet mūsu "Kia Connect" paziņojumu par konfidencialitāti.

 • 2. PAKALPOJUMU LIETOŠANA

 • 2.1.
  Pakalpojumus var lietot ar Lietotnes Kia Connect vai Vadības paneļa palīdzību. Izmantojot Pakalpojumus ar Lietotnes Kia Connect palīdzību, nepieciešams Kia konts, un jums var būt nepieciešams savienot Lietotni Kia Connect ar vienu vai vairākiem Kia automobiļiem. Lietojot Pakalpojumus ar Vadības paneļa palīdzību, nav nepieciešams reģistrēties, kā arī nav nepieciešams Kia konts.
  2.2.
  Izmantojot Pakalpojumus ar Lietotnes Kia Connect palīdzību, var būt nepieciešama piekļuve internetam vai citiem telekomunikāciju pakalpojumiem. Šie Lietošanas noteikumi neattiecas uz telekomunikāciju pakalpojumiem, kas var būt nepieciešami, lai izmantotu Pakalpojumus ar Lietotnes Kia Connect palīdzību. Uz tiem attiecas atsevišķa vienošanās (tostarp izmaksas) ar jūsu telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju.
  2.3.
  Automobiļa pirkuma līgums un līgums par Pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar Lietošanas noteikumiem ir juridiski atsevišķs darījums un līgums. Viena līguma izpilde neietekmē otru attiecīgo līgumu. Atsevišķos gadījumos līdz ar to iespējama automobiļa pirkuma līguma izpilde no jūsu puses bez Pakalpojumu izmantošanas iespējas. Pretējā gadījumā, piemēram, automobiļa pirkuma līguma reversā darījuma gadījumā līgumu par Pakalpojumu sniegšanu saistībā ar attiecīgo automobili var izbeigt saskaņā ar 9.4. punktu.
  2.4.
  Visus līgumus starp jums un Kia noslēdz vietējā valodā un angļu valodā. Pēc attiecīgā līguma noslēgšanas līguma teksts būs pieejams Lietotnē Kia Connect un Vadības panelī.
  2.5.
  Kia Connect Pakalpojumus var izmantot tikai tad, ja transportlīdzeklis var saņemt un arī nosūtīt informāciju. Tas notiek, ja transportlīdzekli neizslēdz (aizdedze izslēgta) ilgāk par septiņām dienām. Ja transportlīdzeklis ir bijis izslēgts ilgāk par septiņām dienām, nepieciešama stingrā atiestate. Ja jūs pats to varētu izdarīt, pietiks, ja vadības panelī piecas sekundes ar pildspalvu turēsiet piespiestu atiestatīšanas pogu, kad transportlīdzeklis ir ieslēgts. Tad transportlīdzeklis atkal varēs saņemt datus.
  2.6.
  Kia Connect Pakalpojumus var ierobežot, ja jūs pievienojat lietotni Kia Connect trešās puses lietojumprogrammai, pārkāpjot tās lietošanas noteikumus.

 • 3. PAKALPOJUMI

 • 3.1.
  Lietotne Kia Connect un Vadības panelis nodrošina piekļuvi šādiem Pakalpojumiem, kas sīkāk aprakstīti attiecīgā pakalpojuma aprakstā, kas ir daļa no šiem Lietošanas noteikumiem (pieejamie pakalpojumi var atšķirties atkarībā no automobiļa modeļa, izgatavošanas datuma un komplektācijas – lai iegūtu sīkāku informāciju, sazinieties ar mums, izmantojot iepriekš, 1. sadaļā, sniegto kontaktinformāciju).
  3.1.1.
  LIETOTNES KIA CONNECT PAKALPOJUMI
  3.1.1.1.
  ATTĀLINĀTI
  3.1.1.1.1.
  Attālināta klimata kontrole (tikai elektriskajiem automobiļiem): Pakalpojums ļauj pārvaldīt attālināti ar Lietotnes Kia Connect palīdzību un plānot jūsu elektriskā automobiļa gaisa kondicionēšanu, tostarp pretaizsalšanas funkcijas.
  3.1.1.1.2.
  Attālinātā uzlāde (tikai elektriskajiem un uzlādējamiem hibrīdautomobiļiem): Pakalpojums ļauj attālināti ar Lietotnes Kia Connect palīdzību uzsākt un apturēt elektrisko un uzlādējamo hibrīdautomobiļu akumulatoru uzlādi, kā arī ieplānot to.
  3.1.1.1.3.
  Attālinātā durvju pārvaldība: Šis pakalpojums ar atsevišķu Lietotāja saskarņu palīdzību ļauj jums attālināti aizslēgt/atslēgt automobiļa durvis. Jūs varēsiet aizslēgt visas durvis vai atslēgt visas durvis. Lai šī pakalpojuma lietošanas laikā garantētu drošību un drošumu, pakalpojums pārbaudīs vairākus priekšnoteikumus. Šis pakalpojums var palīdzēt, piemēram, ja nevarat atcerēties, vai pareizi aizslēdzāt automobili, ļaujot šo darbību veikt attālināti.
  Neaizveriet automobili, izmantojot tālvadības lietotnes durvju vadības ierīci, kamēr FOB atslēga atrodas iekšpusē. Noteiktos apstākļos automobiļa durvju tālvadības atvēršana var nebūt iespējama, ja FOB atslēga atrodas iekšpusē.
  3.1.1.1.4.
  Lietotāja profila pārsūtīšana: Šis pakalpojums Lietotnē Kia Connect ļauj pārbaudīt un mainīt automobiļa iestatījumus. Varat dublēt iestatījumu informāciju un piemērot to savam automobilim.
  3.1.1.1.5.
  Sēdekļu attālināta apsildīšana un vēdināšana (tikai elektriskajiem automobiļiem): Pakalpojums ļauj attālināti kontrolēt jūsu elektriskā automobiļa priekšējo un aizmugurējo sēdekļu apsildīšanu un vēdināšanu.
  3.1.1.1.6.
  Attālinātā logu pārvaldība: Šis pakalpojums ļauj jums attālināti pārvaldīt sava automobiļa logus.
  3.1.1.1.7.
  Attālinātā avārijas gaismas signālu pārvaldība (tikai EV6 automobiļiem): Šis pakalpojums ļauj attālināti izslēgt avārijas gaismas signālus.
  3.1.1.1.8.
  Attālināta lādēšanas durvju pārvaldība: Šis pakalpojums ļauj attālināt pārvaldīt sava automobiļa lādēšanas durvis.
  3.1.1.2.
  ĢEOGRĀFISKĀS INFORMĀCIJAS SISTĒMA (ĢIS)
  3.1.1.2.1.
  Nosūtīt uz automašīnu: Šis pakalpojums ļauj uz automobiļa navigācijas sistēmu nosūtīt interešu punktu (POI) un, tiklīdz automobiļa aizdedze ir ieslēgta, nekavējoties saņemt informāciju par atrašanās vietu.
  3.1.1.2.2.
  Atrast manu automašīnu un pirmās jūdzes navigācija: Šis pakalpojums ļauj atrast automobili un navigēt līdz tam, izmantojot savu viedtālruni. Automobiļa atrašanās vieta būs redzama Lietotnē Kia Connect.
  3.1.1.2.3.
  Mani braucieni: Šis pakalpojums sniedz katra brauciena kopsavilkumu, norādot datumu un laiku, vidējo un maksimālo ātrumu, nobraukto attālumu un hronometrāžas tranzītu.
  3.1.1.2.4.
  Pēdējās jūdzes navigācija: Šis pakalpojums ļauj jums turpināt navigēt līdz galamērķim, izmantojot savu viedtālruni, pēc tam, kad automobilis novietots stāvvietā.
  3.1.1.3.
  AUTOMOBIĻA INFORMĀCIJA
  3.1.1.3.1.
  Automobiļa statuss: Šis pakalpojums Lietotnē Kia Connect piedāvā šādu informāciju par automobili:
  ● Durvju statuss
  ● Uzlādes durvju statuss
  ● Bagāžnieka/pārsega stāvoklis
  ● Klimata statuss
  ● Akumulatora uzlādes statuss, uzlādes spraudkontakta statuss, uzlādes statuss (tikai elektriskiem automobiļiem)
  ● Degvielas līmenis
  ● Sēdekļu apsildes un vēdināšanas statuss
  ● Logu statuss
  ● Lūkas statuss
  ● 12 V akumulatora statuss
  ● Gaismas statuss
  3.1.1.3.2.
  Ziņojums par automobili: Lietotnē Kia Connect jūs saņemat automobiļa diagnostikas datus un informāciju par braukšanas modeli. Jūs informē par problēmām, kuru sakarā nepieciešama apkope vai remontdarbi, kā arī sniedz informāciju par to, cik nopietna ir problēma, cik steidzams ir remonts/apkope, kā arī ieteicamās darbības.
  3.1.1.3.3.
  Automobiļa diagnostika: Automatizētu diagnostikas pakalpojumu sniegšana. Pēc aizdedzes ieslēgšanas automobilis automātiski veic diagnosticēšanu (diagnostikas traucējumu kods (DTC)). Ja tiek konstatēti traucējumi, saņemsiet ziņojumu, kurā paskaidrots, ka atklāts traucējums, cik tas ir nopietns, kā arī ko ieteicams šajā sakarā darīt.
  3.1.1.3.4.
  Enerģijas patēriņš: Lietotnē Kia Connect var aplūkot informāciju par enerģijas patēriņu, vidējo enerģijas patēriņu, braukšanas attālumu un enerģijas rekuperāciju.
  3.1.1.4.
  BRĪDINĀŠANA UN DROŠĪBA
  3.1.1.4.1.
  Automobiļa brīdinājums: Paziņojums par brīdinājumu. Katru reizi, kad ir atvērts, bet aizdedze ir izslēgta, Lietotnē Kia Connect saņemsiet paziņojumu.
  3.1.1.4.2.
  Pretzagļu signalizācija (tikai automobiļiem, kas aprīkoti ar pretzagļu signalizāciju): Signalizācijas paziņojumu sistēmas nodrošināšana. Katru reizi, kad atskan pretzagļu signalizācija, Lietotnē Kia Connect saņemsiet paziņojumu.
  3.1.1.4.3.
  Akumulatora izlādēšanās trauksme: Trauksmes paziņojumu sistēmas nodrošināšana. Ikreiz, kad 12 V akumulatora uzlāde samazinās līdz noteiktam līmenim, Lietotnē Kia Connect saņemsiet paziņojumu.
  3.1.1.4.4.
  Aizmugurējo pasažieru trauksme: Trauksmes brīdinājumu sistēmas nodrošināšana. Katru reizi, kad aizmugurējā sēdeklī ir konstatēta kustība, Lietotnē Kia Connect saņemsiet paziņojumu.
  3.1.1.4.5.
  Transportlīdzekļa tukšgaitas trauksme: Trauksmes brīdinājumu sistēmas nodrošināšana. Katru reizi, kad dzinēja darbības laikā ir ieslēgts pārnesums novietošanai stāvvietā un atvērtas durvis, Lietotnē Kia Connect saņemsiet paziņojumu.
  3.1.1.4.6.
  Augstsprieguma akumulatora uzraudzības brīdinājuma sistēma: Trauksmes brīdinājumu sistēmas nodrošināšana. Augstsprieguma akumulatora statusu uzrauga, un ikreiz, kad tiek konstatēts darbības traucējums, Lietotnē Kia Connect saņemsiet paziņojumu.
  3.1.2.
  AUTOMAŠĪNĀS PAKALPOJUMI
  3.1.2.1.
  Kia Connect Live Pakalpojumos iekļauti šādi pakalpojumi:

  ● Satiksme: aktuāla informācija par satiksmi, kas ļauj aprēķināt maršrutus un sniedz informāciju par satiksmes situāciju; tiešsaistes navigācija ļauj navigēt līdz vēlamajam galamērķim, ņemot vērā vienlaikus reāllaika satiksmi un iepriekšējo informāciju par satiksmi;

  ● Aktuālie interešu punkti (POI): informācija par tuvumā esošajiem POI, ņemot vērā transportlīdzekļa pašreizējo pozīciju;

  ● Laika apstākļi: vietējās laika ziņas;

  ● Autostāvvieta: informācija par autostāvvietām uz ielas un citviet, ņemot vērā pašreizējo pozīciju, tuvumā esošo galamērķi, tuvumā esošo ritināto atzīmi, tuvumā esošo pilsētas centru;

  ● EV POI(tikai elektriskajiem un hibrīda elektriskajiem automobiļiem): informācija par tuvumā esošajām uzlādes stacijām, tostarp dati par pieejamības statusu, pamatojoties uz pašreizējo pozīciju;

  ● Izplatītāja POI: informācija par tuvumā esošo Kia izplatītāju, pamatojoties uz transportlīdzekļa pašreizējo tuvumā esošo pozīciju;

  ● Kamera/bīstamības zonas brīdinājumi (ja tie atļauti saskaņā ar tiesību aktiem jūsu valstī, skat. 15. sadaļu): sistēma sniedz brīdinājumus zonās, kur visbiežāk notiek negadījumi, un brīdina par "melnajiem punktiem" un radariem;

  ● Sporta līga: informācija par sporta līgu.
  3.1.2.2.
  Tiešsaistes balss atpazīšana ļauj izmantot mutiskas komandas, lai piekļūtu pakalpojuma pārvaldībai un sastādītu un nosūtītu teksta ziņojumus ar pievienotas mobilas ierīces starpniecību. Tiešsaistes balss atpazīšana darbojas tiešsaistes (mākoņa) vidē. Lai nodrošinātu un uzlabotu Tiešsaistes balss atpazīšanas pakalpojumus, tiks apkopoti un saglabāti jūsu balss paraugi un GPS dati.
  3.1.2.3.
  Personiskā kalendāra/navigācijas sinhronizēšana: Šis pakalpojums ļauj sinhronizēt savu Google kalendāru vai Apple kalendāru viedtālrunī ar Vadības panelī integrēto kalendāra funkciju. Tas ļauj aplūkot privāto kalendāru vadības paneļa ekrānā, kā arī izmantot to galamērķa iestatīšanai. Šis pakalpojums ir saderīgs gan ar Google kalendāru, gan ar Apple kalendāru.
  3.1.2.4.
  Paziņojumu centrs ļauj Vadības panelī saņemt ziņojumus no Kia.
  3.1.2.5.
  ATSAUKŠANAS KAMPAŅU PAZIŅOJUMI, PAKALPOJUMU ATGĀDINĀJUMI UN PAZIŅOJUMI PAR PAKALPOJUMU DARBĪBĀM:
  Uzņēmums Kia veiks šādas darbības:
  ● informēs jūs par notiekošajām atsaukšanas kampaņām, kas attiecas uz jūsu automobili, un uzņēmums Kia šim mērķim izmantos iepriekš norādīto paziņojumu centru, vai uzņēmums Kia nosūtīs jums paziņojumus ar lietotnes Kia Connect starpniecību vai pa e-pastu uz jūsu reģistrēto e-pasta adresi;

  ● sūtīs jums atgādinājumu par Kia automobiļa gaidāmo regulāro apkopi, un Kia šim mērķim izmantos iepriekš norādīto paziņojumu centru.
  Pārredzamības labad uzņēmums Kia, izmantojot iepriekš minēto paziņojumu centru, kā arī nosūtot paziņojumus ar lietotnes Kia Connect starpniecību vai pa e-pastu uz jūsu reģistrēto e-pasta adresi, informēs jūs arī par neizpildītām ieteiktajām pakalpojumu darbībām, piemēram, programmatūras atjaunināšanu, detaļu nomaiņu ar uzlabotām detaļām vai īpašu automobiļa sastāvdaļu kvalitātes pārbaudi, kas jāveic Kia automobilim. Lai nerastos pārpratumi, informācijas sniegšana par neizpildītām ieteiktajām pakalpojumu darbībām nav Lietošanas noteikumos definētais pakalpojums, un to sniegs tikai ar jūsu iepriekšēju piekrišanu.
  3.1.2.6.
  KARŠU UN INFORMATĪVĀS IZKLAIDES OTA ATJAUNINĀJUMS
  1. “Karšu un informatīvās izklaides OTA atjauninājums” nodrošina:
  I. karšu atjauninājumus automobiļa navigācijas sistēmā ("Karšu atjauninājums"); un/vai

  II. informatīvās izklaides programmatūras atjauninājumus vai Vadības paneļa programmatūras uzlabojumus (kopā “Informatīvās izklaides atjauninājums”);

  no mūsu serveriem līdz iegultajai telemātikas sistēmai ar tā saukto “over-the-air” metodi.

  2. Karšu un Informatīvās OTA atjaunināšanas procesu veic ar šādu darbību palīdzību:
  I. Karšu un Informatīvās izklaides OTA atjaunināmā programmatūra: vispirms Kia automobilī jābūt instalētai programmatūrai, kas iespējo karšu un informatīvās izklaides OTA atjauninājumu funkcionalitāti;

  II. pieejamība: jūsu Vadības panelis regulāri pārbaudīs, vai ir pieejams jauns karšu un informatīvās izklaides atjauninājums.;

  III. lejupielāde un instalēšana: visus pieejamos karšu un informatīvās izklaides atjauninājumus automātiski lejupielādēs un instalēs jūsu Vadības panelī, ja esat (i) apstiprinājis attiecīgo Karšu un informatīvās izklaides atjauninājuma lejupielādi un instalāciju savā Vadības panelī vai (ii) aktivizējis karšu un informatīvās izklaides atjauninājumu automātisku lejupielādi un instalēšanu. Lejupielādes un instalēšanas laikā joprojām var var izmantot Informatīvās izklaides sistēmu.

  IV. pabeigšana: pirms Karšu un informatīvās izklaides OTA atjauninājuma pabeigšanas, Vadības panelī jautās, kā turpināt darbu. Varat atlasīt vienu no divām opcijām: i) "Finalize now"(Pabeigt tagad); vai ii) "Later"(Vēlāk). Ja izvēlaties “Pabeigt tagad”, sistēma pabeigs atjaunināšanu. Karšu un informatīvās izklaides atjauninājuma pabeigšanas laikā Vadības paneli nevar izmantot, jo ekrāns izslēgsies. Ja izvēlaties “Vēlāk”, uznirstošais logs par pabeigšanu parādīsies nākamreiz, kad ieslēgsiet aizdedzi.

  V. automātiska pabeigšana: ja aktivizējat opciju “Automatic Finalization” (Automātiskā pabeigšana), karšu un informatīvās izklaides OTA atjauninājuma pabeigšana atjaunināšana sāksies automātiski pēc 30 sekundēm, un turpmāk karšu un informatīvās izklaides OTA atjauninājuma pabeigšana pabeigšana notiks automātiski, par to papildus nepaziņojot vai neprasot no jums nekādas darbības.

  VI. sīkākas ziņas: ja izvēlēsieties opciju “Details” (Sīkākas ziņas), saņemsiet vairāk informācijas par karšu un informatīvās izklaides OTA atjauninājumu.

  3. Ja esat pirmais jaunā Kia 2022. gada modeļa, kurā iespējota funkcija " Karšu un informatīvās izklaides OTA atjauninājums" un kurš ir pārdošanā no 2021. gada maija, transportlīdzekļa īpašnieks, jums ir tiesības saņemt vismaz 2 karšu un informatīvās izklaides OTA atjauninājumus bez maksas (“Bezmaksas Informatīvās izklaides OTA atjauninājumi”). Kad būsiet izmantojis Bezmaksas Informatīvās izklaides OTA bezmaksas atjauninājumus, varēsiet bez maksas iegūt karšu atjauninājumus un/vai informatīvās izklaides atjauninājumus, (i) piekļūstot šai tīmekļa vietnei https://update.kia.com/EU/E1/Main vai (ii) saņemot tos pie izplatītāja. Lai nerastos pārpratumi, šos karšu atjauninājumus un/vai Informatīvās izklaides atjauninājumus no tīmekļa vietnes un pie izplatītāja nepiedāvā ar “over-the-air” metodi.

  4. Karšu un infromatīvās izklaides OTA atjauninājums ir daļa no jūsu pieprasītajiem Pakalpojumiem, tādēļ tos aktivizē pēc noklusējuma.

  Sīkāku informāciju par atjauninājumu procesu un sīkākas ziņas par katra karšu un informatīvās izklaides OTA atjauninājuma saturu jums sniegs Vadības panelī.
  3.1.2.7.
  Poga “patīk” USB mūzikai un radio: Ļauj atlasīt un izveidot atskaņošanas sarakstu ar savām iecienītākajām dziesmām. Jūs varat atzīmēt dziesmas ar “patīk” vai “nepatīk”, izmantojot informatīvās izklaides sistēmas mūzikas funkcijā integrēto pogu “patīk”.
  3.1.2.8.
  Auto novietošanas režīms „valet”: kad šis režīms ir aktivizēts Vadības panelī un automobili vada cita persona, Lietotnē Kia Connect varat uzraudzīt automobiļa atrašanās vietu, laiku, kad aizdedze pēdējo reizi bija izslēgta, braukšanas attālumu un lielāko ātrumu.
  3.1.2.9.
  "Valet" trauksme: Šis pakalpojums, ja aktivizējāt to Vadības panelī, ļauj Lietotnē Kia Connect saņemt paziņojumus, ja jūsu automobilis brauc tālāk par atlasīto distanci, pārsniedz ātruma ierobežojumu un dīkstāves laika ierobežojumu, kuru iestatījāt Lietotnē Kia Connect. Attālumu, kuru atļauts nobraukt, mēra no vietas, kur aktivizēta trauksme.
  3.1.2.10.
  Ģeozonas trauksme: Šis pakalpojums, ja aktivizējāt to Vadības panelī, ļauj Lietotnē Kia Connect saņemt paziņojumus, ja jūsu automobilis izbrauc no atļautās zonas vai iebrauc aizliegtā zonā. Atļauto un aizliegto zonu robežas var iestatīt Lietotnē Kia Connect.
  3.1.2.11.
  Ātruma trauksme: Šis pakalpojums, ja aktivizējāt to Vadības panelī, ļauj Lietotnē Kia Connect saņemt paziņojumus, ja jūsu automobilis pārsniedz ātruma ierobežojumu, kuru iestatījāt Lietotnē Kia Connect.
  3.1.2.12.
  Laika ierobežojuma pārsniegšanas trauksme: Šis pakalpojums, ja aktivizējāt to Vadības panelī, ļauj Lietotnē Kia Connect saņemt paziņojumus, ja jūsu automobilis tiek vadīts ārpus laika ierobežojuma, kuru iestatījāt Lietotnē Kia Connect.
  3.1.2.13.
  Brīvgaitas trauksme: Šis pakalpojums, ja aktivizējāt to Vadības panelī, ļauj Lietotnē Kia Connect saņemt paziņojumus, ja jūsu automobili vada ārpus brīvgaitas laika ierobežojuma, kuru iestatījāt Lietotnē Kia Connect.
  3.2.
  Turpmāk norādītajiem Pakalpojumiem nepieciešams apkopot un apstrādāt atrašanās vietas datus (GPS datus): Sākuma izvēlnes karte un meklēšanas josla, Kia Connect Live pakalpojumi, tiešsaistes balss atpazīšana, personiskā kalendāra navigācijas sinhronizēšana, paziņojumu centrs, atsaukšanas kampaņu paziņojumi un Pakalpojumu atgādinājumi, karšu un informatīvās izklaides OTA atjauninājumi, attālināta klimata kontrole (tikai elektriskajiem transportlīdzekļiem), attālinātā uzlāde, attālinātā durvju vadība, nosūtīt uz automašīnu, atrast manu automašīnu, mani ceļojumi, transportlīdzekļa statuss, ziņojums par automobili, automobiļa diagnostika, automobiļa trauksme unpretzagļu signalizācija. Bez atrašanās vietas datu apkopošanas un apstrādes attiecīgo(-s) Pakalpojumu(-us) nevar nodrošināt/izmantot.
  3.3.
  Turpināsim analizēt un uzlabot Pakalpojumus, lai izstrādātu jaunu mobilitāti un ar to saistītus produktus un/vai pakalpojumus, lai nodrošinātu savus produktus un/vai uzlabotu savus Pakalpojumus. Šo iemeslu dēļ mēs automātiski analizējam datus, pamatojoties uz statistiskiem un matemātiskiem modeļiem, lai apzinātu iespējamos uzlabojumus.
  3.4.
  Pakalpojumus var izslēgt, deaktivizējot

  1. Pakalpojumus jūsu Vadības panelī; un/vai

  2. Pakalpojumus un/vai karšu un informatīvās izklaides OTA atjauninājumus Lietotnē Kia Connect

 • 4. AUTORTIESĪBAS

 • 4.1.
  Viss Pakalpojumu saturs ir uzņēmuma Kia, tās tiešo vai netiešo meitasuzņēmumu vai saistīto sabiedrību (turpmāk kopā “Kia Group”) vai trešo personu īpašums, un to aizsargā spēkā esošie autortiesību tiesību akti, un visas tiesības ir paturētas. Visas tiesības Pakalpojumos un pamatā esošajā programmatūrā, saturā un līgumos pieder uzņēmumam Kia Group un tās licencētājiem. Jūs nedrīkstat jebkādā veidā pārdot, izsniegt, publicēt, pārraidīt, izplatīt vai komerciāli izmantot šos Pakalpojumus bez mūsu rakstiskas piekrišanas. Jūs nedrīkstat reproducēt (pilnībā vai daļēji), pārraidīt (elektroniski vai citādi), pārveidot, attēlot, atkārtoti piegādāt, licencēt, saistīt vai citādi izmantot Pakalpojumus jebkādiem publiskiem vai komerciāliem mērķiem bez mūsu iepriekšējas atļaujas.
  4.2.
  Nekas šajos Lietošanas noteikumos nav interpretējams kā licences vai tiesību piešķiršana attiecībā uz jebkuru attēlu, preču zīmes, pakalpojumu zīmes vai logotipa, kas visi ir uzņēmuma Kia Group īpašums, izmantošanu. Kia Group patur visas tiesības attiecībā uz savu ar autortiesībām aizsargāto informāciju vai materiāliem saistībā ar Pakalpojumiem un šīs tiesības pilnībā īsteno piemērojamajos autortiesību un preču zīmju tiesību aktos.

 • 5. LIETOTĀJA PIENĀKUMI

 • 5.1.
  Izmantojot Pakalpojumus, jums jāievēro spēkā esošie tiesību akti un jāievēro trešo personu tiesības.
  5.2.
  Turklāt nedrīkst izmantot Pakalpojumus ļaunprātīgi.
  5.3.
  Pārliecinieties, ka nepielāgojat savu automobili (tostarp neveicat aparatūras un programmatūras izmaiņas, kā arī nelietojat trešās puses programmatūru) tādā veidā, kas varētu ietekmēt Pakalpojumu funkcionalitāti.
  5.4.
  Par Vadības paneļa izmantošanu:
  5.4.1.
  Jūs nedrīkstat izmantot Pakalpojumu sniegšanai izmantoto SIM karti: a) balss pārraidei (tostarp VOIP); b) lai piekļūtu publiski adresētam galamērķim (t.i., publiskai IP adresei), tostarp izmantojot starpniekserveri, vārteju vai maršrutu; c) jebkādā veidā, lai censtos iekļūt drošības pasākumos neatkarīgi no tā, vai ielaušanās izraisa datu bojāeju vai zudumu; d) jebkādā veidā, kas izmanto Pakalpojumus vai programmatūru, kas saistīta ar internetā retranslētu tērzēšanu, vienādranga datņu koplietošanu, bitu torentu vai starpniekservera tīklu;; e) tādā veidā, kas ietver surogātpastu izplatīšanu, nevēlamu e-pastu vai komerciālu paziņojumu nosūtīšanu lielā apjomā vai atvērta SMPT protokola retranslēšanu; vai; vai f) jebkādā veidā, kas izraisa tīkla traucējumus.
  5.4.2.
  Nevienu SIM kartes, tīkla, Pakalpojumu vai to komponentu pamata kritēriju vai darbības testu rezultātus nedrīkst publicēt trešām personām.
  5.4.3.
  Ja Pakalpojumu sniegšanai izmantojat SIM karti, informējam: 4G/LTE pakalpojumi (kurus nodrošina ārējs pakalpojumu sniedzējs) ir pieejami tikai saderīgās ierīcēs (t.i., vadības panelī), kas atbalsta konkrētā viesabonēšanas tīkla īpašo 4G/LTE frekvenci. Ja 4G/LTE pakalpojumus nevar sniegt, tad 2G vai 3G pakalpojumus sniedz atkarībā no tā, vai vadības panelis ir pieejams un ir saderīgs ar šādiem tīkliem.

 • 6. MAKSA PAR PAKALPOJUMU

 • Ja vien šajos Lietošanas noteikumos attiecībā uz attiecīgajiem Pakalpojumiem nav noteikts citādi, Pakalpojumus nodrošina bez maksas 7 gadus, sākot no dienas, kad transportlīdzekli pārdod transportlīdzekļa pirmajam īpašniekam, t.i., no brīža, kad stājas spēkā sākotnējais pirkuma līgums. Mēs paturam tiesības nākotnē piedāvāt papildu pakalpojumus ar atsevišķiem lietošanas noteikumiem.

  Ja esat pirmais jaunā Kia 2022. gada modeļa, kurā iespējota funkcija "Karšu un informatīvās izklaides OTA atjauninājums" un kurš ir pārdošanā no 2021. gada maija, automobiļa īpašnieks, jums ir tiesības saņemt vismaz 2 karšu un informatīvās izklaides OTA atjauninājumus bez maksas (“Bezmaksas Informatīvās izklaides OTA atjauninājumi”). Kad būsiet izmantojis Bezmaksas Informatīvās izklaides OTA bezmaksas atjauninājumus, varēsiet bez maksas iegūt karšu atjauninājumus un/vai informatīvās izklaides atjauninājumus, (i) piekļūstot šai tīmekļa vietnei https://update.kia.com/EU/E1/Main vai (ii) saņemot tos pie izplatītāja. Lai nerastos pārpratumi, šos karšu atjauninājumus un/vai informatīvās izklaides atjauninājumus no tīmekļa vietnes un pie izplatītāja nepiedāvā ar “over-the-air” metodi.

 • 7. DARBSPĒJAS LAIKS

 • 7.1.
  Mēs paturam tiesības uz laiku vai pastāvīgi deaktivizēt piekļuvi Pakalpojumiem pilnībā vai daļēji tehnisku un drošības iemeslu dēļ (piemēram, drošības nepilnību gadījumā) un citu svarīgu iemeslu dēļ.
  7.2.
  Uz Pakalpojumu sniegšanu un izmantošanu var attiekties ierobežojumi attiecībā uz pašreizējo tehnikas stāvokli, kas nav atkarīgs no mums. Tas jo īpaši attiecas uz pārvadātāju nodrošināto datu savienojumu pieejamību. Atsevišķos gadījumos tīkla nepieejamība var izraisīt Pakalpojumu nepieejamību, jo nav iespējams pārsūtīt nepieciešamos datu. Turklāt īstermiņā Pakalpojumu, bezvadu tīklu un fiksēto tīklu, kā arī interneta maksimālā slodze var izraisīt jaudas vājos posmus.
  7.3.
  Traucējumus var izraisīt arī nepārvarama vara, tostarp pandēmiskas un epidēmiskas slimības, streiki, lokauti un oficiālie rīkojumi, kā arī tehniskie un citi pasākumi (piemēram, remonts, apkope, programmatūras atjauninājumi un paplašinājumi), kurus nepieciešams veikt mūsu sistēmās vai lejasposma vai augšposma pakalpojumu sniedzēju, satura nodrošinātāju vai mobilo tīklu operatoru sistēmās, kas nepieciešami Pakalpojumu pareizai vai uzlabotai darbībai.
  7.4.
  Ja piekļuve Pakalpojumiem ir deaktivizēta, ierobežota vai traucēta, kā aprakstīts šajā, 7. sadaļā, mēs, ciktāl iespējams, iepriekš ar sazināsimies, lai jūs par to informētu un informētu par deaktivācijas, ierobežošanas vai traucējumu iemeslu.

 • 8. DATU AIZSARDZĪBA

 • Informāciju par to, kā mēs apkopojam un apstrādājam personas datus saistībā ar Pakalpojumu sniegšanu, skatiet mūsu Kia Connect paziņojumā par konfidencialitāti.

  Par Pakalpojumu aktivizēšanu jums jāinformē visi citi automobiļa lietotāji/vadītāji. Jo īpaši jāinformē šādus citus lietotājus/vadītājus par Kia Connect paziņojumā par datu konfidencialitāti aprakstītajām datu apstrādes darbībām un to, ka Pakalpojumiem ir nepieciešama atrašanās vietas datu (GPS datu) apkopošana un apstrāde.

 • 9. TERMIŅŠ, IZBEIGŠANA

 • 9.1.
  Tiesības izmantot Pakalpojumus sākas dienā, kad transportlīdzekli pārdod transportlīdzekļa pirmajam īpašniekam, t.i., brīdī, kad stājas spēkā sākotnējais pirkuma līgums, un automātiski beidzas pēc 7 gadiem.
  9.2.
  Līgumu par Pakalpojumu sniegšanu un tādējādi tiesības izmantot Pakalpojumus jūs varat izbeigt jebkurā laikā, brīdinot par to 6 nedēļas iepriekš, līdz kalendārā ceturkšņa beigām.
  9.3.
  Tas neskar visu pušu tiesības uz izbeigšanu pamatotu iemeslu dēļ.
  9.4.
  Turklāt gadījumā, ja notiek automobiļa pirkuma līguma atcelšana, automobiļa atkārtota ieguve vai atsaukšana, kuru veic attiecīgais izplatītājs, ja izbeidz nomas līgumu, ja automobili pārdod trešai pusei, zādzības gadījumā, kā arī, ja rodas kopēji bojājumi, kurus nevar novērst ar remontu, katrai no pusēm būs tiesības izbeigt Pakalpojumu izmantošanu attiecībā uz konkrēto automobili. Pakalpojumu izmantošanas izbeigšana stāsies spēkā uzreiz pēc tam, kad viena no pusēm saņem paziņojumu par izbeigšanu. Pārdodot vai nododot automobili trešai pusei, automobilī glabātos datus jāizdzēš.
  9.5.
  Paturam tiesības uz laiku vai pastāvīgi bloķēt un/vai atcelt Pakalpojumu izmantošanu gadījumā, ja notiek būtisks šo Lietošanas noteikumu pārkāpums, un gadījumā, ja jūs būtiski pārkāpjat šos Lietošanas noteikumus, izbeigt līgumu.
  9.6.
  Ja pārdodat savu automobili vai kā citādi pastāvīgi nododat to trešai personai, noteikti deaktivizējat Pakalpojumus Vadības panelī. Šādā gadījumā automobili atvieno no Lietotnes Kia Connect, taču Kia konta datus Lietotnē Kia Connect neizdzēš.

 • 10. IZMAIŅAS LIETOŠANAS NOTEIKUMOS UN/VAI PAKALPOJUMOS

 • 10.1.
  Kia patur tiesības veikt saprātīgas izmaiņas Lietošanas noteikumos un/vai Pakalpojumos. Jo īpaši mēs dažkārt veicam likumīgi nepieciešamus atjauninājumus, kas ir izmaiņas, kas nodrošina mūsu Pakalpojumu atbilstību piemērojamiem tiesību aktiem. Varam arī veikt šos atjauninājumus savos Pakalpojumos drošības apsvērumu dēļ un lai tie atbilstu paredzamajiem kvalitātes standartiem (piemēram, tiem, kas aprakstīti sadaļā “Tiesību aktos paredzētās garantijas”). Turklāt mēs varam mainīt savus Pakalpojumus šādu papildu iemeslu dēļ:

  ● lai apgūtu jaunas tehnoloģijas;

  ● lai noregulētu Pakalpojumu lietotāju skaita palielināšanos vai samazināšanos;

  ● lai pielāgotos importa izmaiņām licencēs vai partnerībās ar trešām pusēm; un

  ● lai novērstu ļaunprātīgu izmantošanu vai kaitējumu.
  10.2.
  Mēs paziņosim par jebkādām izmaiņām šajos Lietošanas noteikumos un/vai Pakalpojumos. Ja nenoraidāt šīs izmaiņas teksta formā (piemēram, e-pastā, faksā) paziņojumā norādītajā termiņā pēc paziņojuma saņemšanas, tiek uzskatīts, ka jūs tām piekritāt. Mēs skaidri paziņosim par tiesībām noraidīt un par to, kas notiks, ja jūs klusēsiet.
  10.3.
  Ja tās noraidīsiet, mēs paturam tiesības izbeigt visas tiesības izmantot ietekmēto(-s) Pakalpojumu(-s), brīdinot par to 6 nedēļas iepriekš, līdz kalendārā ceturkšņa beigām.

 • 11. PĀRĒJIE NOTEIKUMI

 • 11.1.
  Šie Lietošanas noteikumi ir visu pušu vienošanās par Pakalpojumu izmantošanas priekšmetu, un tie aizstāj visus iepriekš noslēgtos rakstiskos vai mutiskos nolīgumus starp pusēm attiecībā uz priekšmetu.
  11.2.
  Jūsu veiktie atšķirīgie, konfliktējošie vai papildinošie noteikumi un nosacījumi reglamentē Pakalpojumu izmantošanu tikai tad, ja mēs tos rakstiski nepārprotami apstiprinām.
  11.3.
  Visiem Lietošanas noteikumu grozījumiem un papildinājumiem, kā arī paziņojumiem, kas nepieciešami to izpildei, jābūt teksta formā (tostarp e-pasts, fakss). Teksta formas prasību var atcelt tikai teksta formā.
  11.4.
  Mums ir tiesības pilnībā vai daļēji nodot savas tiesības un pienākumus saskaņā ar šo līgumu citam pakalpojumu sniedzējam, jums par to paziņojot 6 nedēļas iepriekš. Tomēr šajā gadījumā jums ir tiesības izbeigt līgumu viena mēneša laikā pēc rakstiskā paziņojuma saņemšanas, kas ir spēkā brīdī, kad līgumu nodod uzņēmumam, kas līgumā pārņem Kia. Nosūtīsim rakstisku paziņojumu, nepārprotami informējot par šīm tiesībām izbeigt līguma darbību. Lai novērstu šaubas, šīs tiesības neskar jūsu tiesības izbeigt Lietošanas noteikumus un līdz ar to tiesības izmantot Pakalpojumus jebkurā laikā pēc 6 nedēļu paziņojuma, kā noteikts 9.2. sadaļā.

 • 12. KLIENTU APKALPOŠANA / SŪDZĪBAS

 • 12.1.
  Ja rodas jautājumi vai sūdzības, varat izmantot iepriekš, 1. sadaļā, norādīto kontaktinformāciju.
  12.2.
  Eiropas Komisija nodrošina tīmekļa vietni strīdu izšķiršanai tiešsaistē, kas paredzēta, lai palīdzētu patērētājiem un tirgotājiem atrisināt strīdus ārpustiesas kārtībā. Tā ir pieejama http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kia nepiedalās un tai nav pienākuma piedalīties alternatīvajās strīdu izšķiršanas procedūrās, kuras izskata alternatīva patērētājiem paredzēta strīdu izšķiršanas struktūrvienība.

 • 13. NORĀDĪJUMI PAR ATTEIKUMA TIESĪBĀM

 • Ja esat patērētājs (t.i., fiziska persona, kas veic pasūtījumu, kura mērķi nevar attiecināt uz komerciālo vai pašnodarbināto profesionālo darbību), jums ir atteikuma tiesības saskaņā ar likumā paredzētajiem noteikumiem attiecībā uz šo līgumu par Pakalpojumu sniegšanu.
  13.1.
  ATTEIKUMA TIESĪBAS
  Jums ir tiesības atteikties no šī līguma četrpadsmit dienu laikā, nenorādot nekādu pamatojumu.

  Atteikuma termiņš beigsies 14 dienas pēc līguma noslēgšanas dienas.

  Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums jāinformē "Kia Connect GmbH", Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, tālruņa numurs: +49 800 77730 44 un e-pasta adrese: support@kia-connect.eu par savu lēmumu atteikties no šī līguma ar nepārprotamu paziņojumu (piemēram, nosūtot vēstuli pa pastu vai e-pastu). Jūs varat izmantot pievienoto atteikuma veidlapas paraugu, tomēr tas nav obligāts. Jūs varat arī elektroniski aizpildīt un iesniegt atteikuma veidlapas paraugu vai jebkuru citu nepārprotamu paziņojumu mūsu tīmekļa vietnē https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form. Ja izmantosiet šo iespēju, mēs nekavējoties nosūtīsim jums apstiprinājumu par šāda atteikuma saņemšanu uz pastāvīgu informācijas nesēju (piemēram, pa e-pastu).

  Lai ievērotu atteikuma termiņu, pietiek, ja nosūtāt paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu pirms atteikuma termiņa beigām.
  13.2.
  ATTEIKUMA SEKAS
  Ja atsakāties no šī līguma, mēs bez liekas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mūs informē par lēmumu atteikties no šī līguma, atlīdzināsim visus no jums saņemtos maksājumus, tostarp maksu par piegādi (izņemot papildu izmaksas, kas rodas, izvēloties piegādes veidu, kas nav mūsu piedāvātais lētākais standarta piegādes veids). Atlīdzināsim maksājumus, izmantojot tos pašus maksāšanas līdzekļus, kurus jūs izmantojāt sākotnējam darījumam, ja vien neesat nepārprotami piekritis citam atmaksas veidam; jebkurā gadījumā jums par maksājumu atlīdzināšanu nebūs jāmaksā.

  Atteikuma tiesības beidzas attiecībā uz līgumiem par digitālā satura nodrošināšanu, kuru nepiegādā ar materiālu datu nesēju arī ar šādiem nosacījumiem:

  1. Ja noslēgts līgums, kas neuzliek jums pienākumu maksāt, ja uzņēmums Kia ir sācis līguma izpildi.

  2. Ja noslēgts līgums, kas uzliek jums pienākumu maksāt, ja uzņēmums Kia ir sācis līguma izpildi:
  I. iepriekš esat nepārprotami piekritis tam, ka Kia sāks līguma izpildi pirms atteikuma termiņa beigām;

  II. esat apliecinājis, ka piekrītat tam, ka saskaņā ar punktu 13.2 b) (i) jūs zaudējat atteikuma tiesības līdz ar līguma izpildes uzsākšanu; un

  III. uzņēmums Kia ir sniedzis jums apstiprinājumu saskaņā ar Vācijas Civilkodeksa sadaļu 312f (Bürgerliches Gesetzbuch, “BGB”).
  13.3.
  ATTEIKUMA VEIDLAPAS PARAUGS
  (aizpildiet un nosūtiet šo veidlapu tikai tad, ja vēlaties atteikties no līguma)

  ● Uzņēmumam "Kia Connect GmbH", Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, [e-pasta adrese]:

  ● Ar šo es/mēs (*) paziņoju(-am), ka es/mēs (*) atsakos(-āmies) no sava līguma par šāda pakalpojuma sniegšanu (*),

  ● Pasūtījuma datums (*)/saņemšanas datums (*),

  ● Patērētāja(-u) vārds un uzvārds,

  ● Patērētāja(-u) adrese,

  ● Patērētāja(-u) paraksts (tikai, ja veidlapu iesniedz papīra formā),

  ● Datums
  (*) Svītrot pēc vajadzības.

 • 14. LIKUMĪGĀ GARANTIJA

 • Ar likumu un saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem jums ir tiesības uz (1) noteiktu pakalpojuma kvalitāti un (2) iespējām novērst problēmas, ja kaut kas nedarbojas. Ja esat patērētājs, jums ir visas juridiskās garantijas tiesības, kas piešķirtas patērētājiem saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, un visas papildu tiesības, kas noteiktas šajos Lietošanas noteikumos.

 • 15. ATBILDĪBA

 • Atkarībā no valsts, kurā ir jūsu pastāvīgā dzīvesvieta, uz jums attiecas šāda atbildība.

  Austrija
  Uz uzņēmumu Kia neattiecas nekāda atbildība, izņemot 1) atbildību par rupju nolaidību vai nodomu un 2) atbildību par sodāmām darbībām, kas izraisa miesas bojājumus vai nāvi.

  Beļģija
  15.1. Ciktāl to atļauj piemērojamie tiesību akti, uzņēmuma Kia līgumsaistības un ārpuslīgumiskās saistības neatkarīgi no to juridiskā pamata (neatkarīgi no garantijas, līguma, kaitējuma, nolaidības vai kā citādi, tostarp slēptiem defektiem) attiecībā uz zaudējumiem un bojājumiem, kas radušies Pakalpojumu sniegšanas vai Pakalpojumu sniegšanas aizkavēšanās vai pārtraukuma sakarā, ierobežo šādi: 15.1.2. Uzņēmums Kia ir atbildīgs par paredzamajiem zaudējumiem līdz tādam apmēram, kas raksturīgi šāda veida līgumam, sakarā ar būtisku līgumsaistību neizpildi; 15.1.2. uzņēmums Kia pārkāpuma dēļ nav atbildīgs nedz par nebūtisku līgumsaistību pārkāpšanu, nedz par kādu nedaudz nolaidīgu jebkuru citu piemērojamo rūpības pienākumu pārkāpumu; un 15.1.3. uzņēmums Kia nav atbildīgs ne par kādiem īpašiem, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem, tostarp, bet ne tikai, par datu, peļņas, uzkrājumu, iespēju, nemateriālās vērtības lietošanas zaudēšanu, kā arī trešo personu prasībām (pat ja uzņēmums Kia ir brīdināts par šāda kaitējuma iespējamību). 15.2. Iepriekš minētie atbildības ierobežojumi neattiecas uz i) kādu obligātu tiesību aktos paredzētu atbildību (piemēram, atbildību par bojātiem produktiem), ii) atbildību par uzņēmuma Kia darbības vai bezdarbības izraisītiem miesas bojājumiem vai nāvi, iii) jebkādu atbildību par krāpšanu vai rupju nolaidību vai iv) jebkuru citu atbildību, ko nevar ierobežot vai izslēgt ar likumu. Turklāt šādus atbildības ierobežojumus nepiemēro, ja un ciktāl uzņēmums Kia ir uzņēmies īpašu garantiju.

  Čehijas Republika
  15.1. Uzņēmuma Kia līgumisko un likumisko atbildību par kaitējumu, kas radies nelielas nolaidības dēļ, neatkarīgi no tās juridiskā pamata ierobežo šādi: a) uzņēmums Kia ir atbildīgs par paredzamajiem zaudējumiem līdz tādam apmēram, kas raksturīgi šāda veida līgumam, sakarā ar līgumsaistību neizpildi; b) uzņēmums Kia nav atbildīga par netiešiem zaudējumiem, kas var rasties no Pakalpojumu izmantošanas. 15.2. Iepriekš minētie atbildības ierobežojumi neattiecas uz obligāto tiesību aktos paredzēto atbildību, jo īpaši atbildību par rupju nolaidību vai tīšu pārkāpumu, kaitējumu indivīda dabiskajām tiesībām vai atbildību par bojātiem produktiem. Turklāt šādi atbildības ierobežojumi neattiecas uz vājākajām pusēm Čehijas Civilkodeksa 433. panta 2. punkta izpratnē un ja un ciktāl uzņēmums Kia ir uzņēmies īpašu garantiju. 15.3. 15.1. un 15.2. sadaļas attiecīgi piemēro uzņēmuma Kia atbildībai par izšķērdētajiem izdevumiem. 15.4. Jums ir jāveic saprātīgas darbības zaudējumu novēršanai un samazināšanai.

  Francija
  Uzņēmuma Kia līgumisko atbildību par kaitējumu, kas radies nelielas nolaidības dēļ, ierobežo šādi: 15.1.1. uzņēmums Kia ir atbildīgs par paredzamajiem zaudējumiem līdz tādam apmēram, kas raksturīgi šāda veida līgumam, sakarā ar līgumsaistību neizpildi; 15.1.2 uzņēmums Kia nav atbildīga par netiešiem zaudējumiem, kas var rasties no Pakalpojumu izmantošanas; 15.1.3. uzņēmums Kia nav atbildīgs par nepārvaramas varas radītu kaitējumu (t. i., no uzņēmuma Kia neatkarīgs notikums, kuru nevarēja pamatoti paredzēt līguma noslēgšanas brīdī). 15.2. Iepriekš minētie atbildības ierobežojumi neattiecas uz jebkuru obligāto tiesību aktos paredzēto atbildību, jo īpaši atbildību par rupju nolaidību un/vai tīšu pārkāpumu, atbildību par defektīviem produktiem un atbildību par personas gūtām traumām. Turklāt šādus atbildības ierobežojumus nepiemēro, ja un ciktāl uzņēmums Kia ir uzņēmies īpašu garantiju. 15.3. 15.1. un 15.2. sadaļas attiecīgi piemēro uzņēmuma Kia atbildībai par izšķērdētajiem izdevumiem.

  Vācija
  15.1. Uzņēmuma Kia līgumisko un likumā noteikto atbildību par kaitējumu, kas radies nelielas nolaidības dēļ, neatkarīgi no juridiskā pamata ierobežo šādi: 15.1.1 uzņēmums Kia ir atbildīgs par paredzamajiem zaudējumiem līdz tādam apmēram, kas raksturīgi šāda veida līgumam, sakarā ar būtisku līgumsaistību neizpildi; 15.1.2 uzņēmums Kia nav atbildīgs par kādu nedaudz nolaidīgu jebkuru citu piemērojamo rūpības pienākumu pārkāpumu. 15.2. . Iepriekš minētie atbildības ierobežojumi neattiecas uz jebkuru obligāto tiesību aktos paredzēto atbildību, jo īpaši atbildību par tīšu pārkāpumu saskaņā ar Vācijas Likumu par atbildību par produktu (Produkthaftungsgesetz) un atbildību par pretlikumīgi radītiem miesas bojājumiem. Turklāt šādus atbildības ierobežojumus nepiemēro, ja un ciktāl uzņēmums Kia ir uzņēmies īpašu garantiju. 15.3. 15.1. un 15.2. sadaļas attiecīgi piemēro uzņēmuma Kia atbildībai par izšķērdētajiem izdevumiem. 15.4. Jums ir jāveic saprātīgas darbības zaudējumu novēršanai un samazināšanai. 15,5. Uzņēmums Kia nav atbildīgs par brīdinājumu izmantošanu radaru/bīstamās zonā, kas ir aizliegti saskaņā ar Vācijas Ceļu satiksmes likuma (“StVO”) 23. sadaļas 1. panta c) punktu (sk. 15. punktu). 15.6. Uzņēmums TomTom Global Content B.V. nav atbildīgs par brīdinājumu izmantošanu radaru/bīstamās zonā, kas ir aizliegti saskaņā ar “StVO” 23. sadaļas 1. panta c) punktu (sk. 16. punktu). 15.7. Uzņēmums HERE-Europe B.V. nav atbildīgs par brīdinājumu izmantošanu radaru/bīstamās zonā, kas ir aizliegti saskaņā ar “StVO” 23. sadaļas 1. panta c) punktu (sk. 16. punktu).

  Ungārija
  15.1. Ciktāl to atļauj piemērojamie tiesību akti, uzņēmuma Kia līgumsaistības un ārpuslīgumiskās saistības neatkarīgi no to juridiskā pamata (neatkarīgi no garantijas, līguma, kaitējuma, nolaidības vai kā citādi, tostarp slēptiem defektiem) attiecībā uz zaudējumiem un bojājumiem, kas radušies Pakalpojumu sniegšanas vai Pakalpojumu sniegšanas aizkavēšanās vai pārtraukuma sakarā, ierobežo šādi: 15.1.1. Uzņēmums Kia ir atbildīgs par paredzamajiem zaudējumiem līdz tādam apmēram, kas raksturīgi šāda veida līgumam, sakarā ar būtisku līgumsaistību neizpildi; 15.1.2. uzņēmums Kia pārkāpuma dēļ nav atbildīgs nedz par nebūtisku līgumsaistību pārkāpšanu, nedz par kādu nedaudz nolaidīgu jebkuru citu piemērojamo rūpības pienākumu pārkāpumu; un 15.1.3. uzņēmums Kia nav atbildīgs ne par kādiem īpašiem, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem, tostarp, bet ne tikai, par datu, peļņas, uzkrājumu, iespēju, nemateriālās vērtības lietošanas zaudēšanu, kā arī trešo personu prasībām (pat ja uzņēmums Kia ir brīdināts par šāda kaitējuma iespējamību). 15.2. Šādus atbildības ierobežojumus nepiemēro, ja un ciktāl uzņēmums Kia ir uzņēmies īpašu garantiju. Šie Lietošanas noteikumi neierobežo vai neizslēdz uzņēmuma Kia atbildību par i) nāvi vai miesas bojājumiem, kas radušies uzņēmuma Kia nolaidības vai uzņēmuma Kia darbinieku vai aģentu nolaidības dēļ; ii) tīšu rīcību; iii) pienākumu neizpildu, kas izriet no sabiedriskās kārtības noteikumiem; un iv) jebkuru citu gadījumu, kad uzņēmuma Kia atbildību nevar ierobežot vai izslēgt saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

  Itālija
  15.1. Uzņēmuma Kia atbildību par kaitējumu, kas radies nelielas nolaidības dēļ, ierobežo šādi: 15.1.1. uzņēmums Kia ir atbildīgs par paredzamajiem zaudējumiem līdz tādam apmēram, kas raksturīgi šāda veida līgumam sakarā ar būtisku līgumsaistību neizpildi; 15.1.2 uzņēmums Kia nav atbildīgs par kādu nedaudz nolaidīgu jebkuru citu piemērojamo rūpības pienākumu pārkāpumu. 15.1.3. Šādus atbildības ierobežojumus nepiemēro, ja un ciktāl uzņēmums Kia ir uzņēmies īpašu garantiju. Šie Lietošanas noteikumi neierobežo vai neizslēdz uzņēmuma Kia atbildību par i) nāvi vai miesas bojājumiem, kas radušies uzņēmuma Kia nolaidības vai uzņēmuma Kia darbinieku vai aģentu nolaidības dēļ; ii) rupju nolaidību vai tīšu rīcību; iii) pienākumu neizpildu, kas izriet no sabiedriskās kārtības noteikumiem; un iv) jebkuru citu gadījumu, kad uzņēmuma Kia atbildību nevar ierobežot vai izslēgt saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. 15.2. 15.1. un 15.2. sadaļas attiecīgi piemēro uzņēmuma Kia atbildībai par izšķērdētajiem izdevumiem. 15.3. Jums ir jāveic saprātīgas darbības zaudējumu novēršanai un samazināšanai.

  Nīderlande
  15.1. Ciktāl to atļauj spēkā esošie obligātie tiesību akti, uzņēmums Kia nekādā gadījumā nav atbildīgs par kaitējumu, kas radies saistībā ar līgumu par Pakalpojumu sniegšanu vai pašiem Pakalpojumiem. Iepriekšminēto nepiemēro gadījumā, ja atbildība izriet no uzņēmuma Kia vadības rupjas nolaidības vai tīša pārkāpuma. 15.2. Jums ir jāveic saprātīgas darbības zaudējumu novēršanai un samazināšanai.

  Norvēģija
  15.1. Uzņēmuma Kia līgumisko un likumā noteikto atbildību par kaitējumu, kas radies nelielas nolaidības dēļ, neatkarīgi no juridiskā pamata ierobežo šādi: 15.1.1. uzņēmums Kia ir atbildīgs par paredzamajiem zaudējumiem līdz tādam apmēram, kas raksturīgi šāda veida līgumam sakarā ar būtisku līgumsaistību neizpildi; 15.1.2 uzņēmums Kia nav atbildīgs par kādu nedaudz nolaidīgu jebkuru citu piemērojamo rūpības pienākumu pārkāpumu. 15.1.3. uzņēmuma Kia atbildība nepārsniedz 5000 NOK par katru gadījumu. 15.2. Iepriekš minētie atbildības ierobežojumi neattiecas uz obligātām likumā noteiktām saistībām, tostarp saistībām saskaņā ar Norvēģijas Produktatbildības likumu. Turklāt šādus atbildības ierobežojumus nepiemēro, ja un ciktāl uzņēmums Kia ir uzņēmies īpašu garantiju.

  Polija
  15.1. Uzņēmums Kia nav atbildīgs par faktiskiem zaudējumiem un/vai peļņas zaudēšanu, ja vien to nav izraisījusi uzņēmuma Kia tīša rīcība. 15.2. Minētie atbildības ierobežojumi neattiecas uz obligātām likumā noteiktām saistībām, jo īpaši attiecībā uz atbildību par tīšu pārkāpumu, atbildību saskaņā ar Polijas Produktatbildības likumu (Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów), atbildību par bīstamu produktu saskaņā ar Polijas Civilkodeksu (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny) un atbildību par pretlikumīgi radītiem miesas bojājumiem.

  Īrijas Republika
  15.1. Uzņēmums ir atbildīgs par paredzamiem uzņēmuma Kia izraisītiem zaudējumiem un bojājumiem. Ja uzņēmums Kia neievēros šos Lietošanas noteikumus, uzņēmums Kia būs atbildīgs par jūsu zaudējumiem vai bojājumiem, kurus var paredzēt uzņēmuma Kia līguma laušanas gadījumā vai tad, ja mēs nepielietojam saprātīgu rūpību un prasmi, taču mēs neesam atbildīgi par neparedzamiem zaudējumiem vai bojājumiem. Zaudējums vai bojājums ir paredzams, ja ir skaidrs, ka tas notiks, vai ja līguma noslēgšanas brīdī mēs abi zinājām, kad tie var notikt. 15.2. Uzņēmums Kia neizslēdz vai nekādā veidā neierobežo savu atbildību pret jums, ja tas būtu nelikumīgi. Tas ietver atbildību: par nāvi vai miesas bojājumiem, ko izraisījusi uzņēmuma Kia nolaidība vai tās darbinieku, aģentu vai apakšuzņēmēju nolaidība, vai par krāpšanu vai ļaunprātīgu sagrozīšanu. 15.3. Uzņēmums Kia nav atbildīgs par uzņēmējdarbības zaudējumiem. Mēs sniedzam Pakalpojumus tikai izmantošana privātām vajadzībām. Ja izmantojat produktus komerciāliem, uzņēmējdarbības vai atkalpārdošanas mērķiem, uzņēmums Kia neuzņemas nekādu atbildību par peļņas zaudēšanu, klientu zaudēšanu, uzņēmuma darbības pārtraukšanu vai uzņēmējdarbības iespēju zaudēšanu.

  Slovākija
  15.1. Ciktāl to atļauj spēkā esošie Slovākijas tiesību akti, uzņēmuma Kia līgumiskā un likumā noteiktā atbildība par zaudējumiem (jo īpaši faktiskajiem zaudējumiem un peļņas zaudējumiem) neatkarīgi no tās juridiskā pamata ir ierobežota. Uzņēmums Kia ir atbildīgs par zaudējumu atlīdzināšanu tikai tādā apmērā, kas nepārsniedz summu, kuru uzņēmums Kia līguma noslēgšanas brīdī varēja paredzēt kā iespējamu uzņēmuma Kia saistību pārkāpšanas gadījumā, ņemot vērā visus uzņēmumam Kia zināmos faktus vai faktus, kurus tam bija jāzina, ievērojot vajadzīgo rūpību. 15.2. Iepriekš minētie atbildības ierobežojumi neattiecas uz obligātām likumā noteiktām saistībām. Turklāt šādus atbildības ierobežojumus nepiemēro, ja un ciktāl uzņēmums Kia ir uzņēmies īpašu garantiju. 15.3. Jums ir jāveic saprātīgas darbības zaudējumu novēršanai un samazināšanai.

  Spānija
  15.1. Uzņēmums Kia neierobežo savu obligāto, likumā noteikto atbildību, tostarp, bet ne tikai, atbildību par tīšu pārkāpumu un atbildību par pretlikumīgi radītiem miesas bojājumiem. 15.2. 15.1. sadaļu attiecīgi piemēro uzņēmuma Kia atbildībai par izšķērdētajiem izdevumiem.

  Zviedrija
  15.1. Uzņēmums Kia nav atbildīgs par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem vai bojājumiem, ja vien uzņēmums Kia nav nodarījis zaudējumus vai kaitējumu tīša pārkāpuma vai rupjas nolaidības dēļ. 15.2. Iepriekš minētie atbildības ierobežojumi neattiecas uz jebkuru obligāto tiesību aktos paredzēto atbildību, jo īpaši atbildību par tīšu pārkāpumu saskaņā ar Zviedrijas Likumu par atbildību par produktu (Produktansvarslagen) un atbildību par pretlikumīgi radītiem miesas bojājumiem. Turklāt šādus atbildības ierobežojumus nepiemēro, ja un ciktāl uzņēmums Kia ir uzņēmies īpašu garantiju. 15.3. 15.1. un 15.2. sadaļas attiecīgi piemēro uzņēmuma Kia atbildībai par izšķērdētajiem izdevumiem. 15.4. Jums ir jāveic saprātīgas darbības zaudējumu novēršanai un samazināšanai.

  AK
  15.1. Uzņēmums ir atbildīgs par paredzamiem uzņēmuma Kia izraisītiem zaudējumiem un bojājumiem. Ja uzņēmums Kia neievēros šos Lietošanas noteikumus, uzņēmums Kia būs atbildīgs par jūsu zaudējumiem vai bojājumiem, kurus var paredzēt uzņēmuma Kia līguma laušanas gadījumā vai tad, ja mēs nepielietojam saprātīgu rūpību un prasmi, taču mēs neesam atbildīgi par neparedzamiem zaudējumiem vai bojājumiem. Zaudējums vai bojājums ir paredzams, ja ir skaidrs, ka tas notiks, vai ja līguma noslēgšanas brīdī mēs abi zinājām, kad tie var notikt. 15.2. Uzņēmums Kia neizslēdz vai nekādā veidā neierobežo savu atbildību pret jums, ja tas būtu nelikumīgi. Tas ietver atbildību par nāvi vai miesas bojājumiem, ko izraisījusi uzņēmuma Kia nolaidība vai tās darbinieku, aģentu vai apakšuzņēmēju nolaidība, vai par krāpšanu vai ļaunprātīgu sagrozīšanu; par jūsu likumīgo tiesību pārkāpšanu saistībā ar Pakalpojumiem, tostarp tiesību saņemt Pakalpojumus, kas tiek nodrošināti, pielietojot saprātīgu rūpību un prasmi. 15.3. Uzņēmums Kia nav atbildīgs par uzņēmējdarbības zaudējumiem. Mēs sniedzam Pakalpojumus tikai izmantošana privātām vajadzībām. Ja izmantojat produktus komerciāliem, uzņēmējdarbības vai atkalpārdošanas mērķiem, uzņēmums Kia neuzņemas nekādu atbildību par peļņas zaudēšanu, klientu zaudēšanu, uzņēmuma darbības pārtraukšanu vai uzņēmējdarbības iespēju zaudēšanu.

 • 16. VIETĒJO LIKUMU GROZĪJUMI

 • Šajā tabulā ir iekļauti konkrēti vietējo tiesību aktu grozījumi atbilstoši valstij, kurā ir jūsu pastāvīgā dzīvesvieta.

  Beļģija
  4.1. sadaļas pēdējo teikumu groza šādi: Neskarot spēkā esošajos tiesību aktos noteiktās obligātās tiesības, jūs nedrīkstat atveidot (pilnībā vai daļēji), pārraidīt (elektroniski vai citādi), pārveidot, attēlot, atkārtoti piegādāt, licencēt, saistīt vai citādi izmantot šos Pakalpojumus jebkādiem publiskiem vai komerciāliem mērķiem bez mūsu iepriekšējas atļaujas. 11.4. sadaļas 1. punktu groza šādi: Mēs esam tiesīgi pilnībā vai daļēji nodot savas tiesības un pienākumus saskaņā ar šo līgumu citam pakalpojumu sniedzējam, brīdinot jūs par to 6 nedēļas iepriekš, un tas notiek bez jūsu apstiprinājuma ar nosacījumu, ka šī tiesību nodošana nesamazina jūsu kā patērētāja garantijas. 13. sadaļu groza šādi: Jūs skaidri piekrītat, ka ar jūsu piekrišanu līguma izpilde sākas dienā, kad jūs reģistrējaties uzņēmuma Kia Kontam (lietotnes Kia Connect gadījumā), un pieņemat pašreizējos Lietošanas noteikumus, tādējādi atzīstot, ka zaudējat atteikuma tiesības saskaņā ar Beļģijas Ekonomikas likuma pantu VI.53,13.

  Čehijas Republika
  12.2. sadaļu dzēš un aizstāj šādi: Ja esat patērētājs, papildus prasības iesniegšanai Čehijas tiesās vai citās jurisdikcijās, ja to atļauj spēkā esošie tiesību akti, jums ir tiesības arī uz patērētāju strīdu alternatīvu izšķiršanu, kas rodas no līguma, uz kuru attiecas šie Lietošanas noteikumi, vai saistībā ar to, kuru veic apstiprināta alternatīvu strīdu izšķiršanas struktūra. Čehijas Tirdzniecības inspekcijas iestādes tīmekļa vietnē var atrast apstiprināto alternatīvās strīdu izšķiršanas struktūru sarakstu, kā arī papildu informāciju par piemērojamo ADR procedūru: https://www.adr.coi.cz. ADR sūdzību varat iesniegt arī tiešsaistē, izmantojot tiešsaistes strīdu izšķiršanas (ODR) platformu, kas pieejama šeit: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 13. sadaļu dzēš un aizstāj šādi: Jūs atzīstat un skaidri piekrītat, ka līguma par Pakalpojumu sniegšanu izpilde ar jūsu piekrišanu sākas dienā, kad jūs pieņemat pašreizējos Lietošanas noteikumus un tādējādi atzīstat, ka zaudējat atteikuma tiesības saskaņā ar Čehijas Civilkodeksa 1837. sadaļas l) pantu.

  Vācija
  3.1.2.1. sadaļu papildina šādi: Ir skaidri norādīts, ka Vācijas Ceļu satiksmes likuma (Straßenverkehrsordnung, “StVO”) 23. sadaļas 1. panta c) punkts aizliedz izmantot transportlīdzekļa radaru trauksmi, vadot Vācijā transportlīdzekli. Jūsu pienākums, izmantojot Pakalpojumus, ir deaktivizēt transportlīdzekļa radaru trauksmi, ievērot spēkā esošos tiesību aktus un trešo personu tiesības.

  Ungārija
  Šos Lietošanas noteikumus noslēdz elektroniskā veidā. Lietošanas nosacījumus noslēdz, aktivizējot Pakalpojumus ar pogu “I AGREE” (Es piekrītu). Lietošanas noteikumus neuzskata par rakstiskiem, un jūs varēsiet tos glabāt un piekļūt un atveidot Lietošanas noteikumus savā datu nesējā vai elektroniskajā datu nesējā. Mēs nodrošināsim tehniskos līdzekļus ievades kļūdu identificēšanai un labošanai elektroniskajā apstrādē pirms jebkāda juridiski saistoša paziņojuma sniegšanas. Ja esat patērētājs, 12.2. sadaļa uz jums neattiecas.

  Nīderlande
  10.1. sadaļu papildina šādi: Uzņēmums Kia patur tiesības veikt Lietošanas noteikumos un/vai Pakalpojumos saprātīgas izmaiņas. Mēs jums paziņosim par visām izmaiņām šajos Lietošanas noteikumos un/vai Pakalpojumos. Visas izmaiņas stāsies spēkā 6 nedēļas pēc tam, kad jūs saņemsiet paziņojumu par to.

  Polija
  13. sadaļu dzēš un aizstāj šādi: Jums nav atteikuma tiesību. Tas attiecas pat tad, ja esat patērētājs, jo lietotnes Kia Connect un Pakalpojumu izmantošanu veido tāda uzņēmuma Kia digitāla satura nodrošināšana, kas nav ierakstīts pastāvīgā informācijas nesējā. Ja esat patērētājs, jūs atzīstat un piekrītat, ka, lejupielādējot lietotni Kia Connect, jūs piekrītat tam, ka uzņēmums Kia nekavējoties uzsāk izpildi un jums nav atteikuma tiesību.

  Stājas spēkā no 2022. gada decembra