Kia Connect Lietošanas Noteikumi

Lietošanas Noteikumi

 1. Šo Lietošanas noteikumu darbības joma, līgumslēdzējas puses
 2. Kontaktinformācija
 3. Pakalpojumu izmantošana un priekšnoteikumi
 4. Pakalpojumi
 5. Jauninājumi; Kia Connect Store
 6. Autortiesības
 7. Lietotāja pienākumi un ierobežojumi
 8. Maksa par Pakalpojumu
 9. Pakalpojumu pieejamība
 10. Datu aizsardzība
 11. Termiņš, izbeigšana
 12. Izmaiņas Pakalpojumos; Izmaiņas Lietošanas noteikumos
 13. Pārējie noteikumi
 14. Klientu apkalpošana / sūdzības
 15. Norādījumi par atteikuma tiesībām attiecībā uz Pakalpojumiem un Jauninājumu iegādi
 16. Likumā noteiktā atbildība par defektiem
 17. Atbildība
 18. Vietējo likumu grozījumi
Atjaunināti 2023. gada 24. oktobrī

1.

Šo Lietošanas noteikumu darbības joma, līgumslēdzējas puses

1.1.

Līgumslēdzējas puses
Šie lietošanas noteikumi ("Lietošanas noteikumi") attiecas uz lietotnes Kia Connect ("Lietotne Kia Connect") lietošanu un/vai Kia Connect lietošanu mašīnas vadības panelī ("Vadības panelis"), kas ļaus jums izmantot atsevišķus Kia Connect pakalpojumus ("Pakalpojumi") un Kia Connect jauninājumus ("Jauninājumi").
Pakalpojumus un Jauninājumus nodrošina uzņēmums "Kia Connect GmbH", kas ir reģistrēts ar reģistrācijas numuru HRB 112541, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, e-pasts: info@kia-connect.eu ("Kia"; "mēs"; "mums"; "mūsu") Pakalpojumu lietotājam ("Lietotājs" vai "jūs").

1.2.

Šo Lietošanas noteikumu darbības joma
Automobiļa pirkuma līgums un līgums par Pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar Lietošanas noteikumiem ir juridiski atsevišķi darījumi un līgumi.
Viena līguma izpilde neietekmē otru attiecīgo līgumu. Atsevišķos gadījumos līdz ar to iespējama automobiļa pirkuma līguma izpilde no jūsu puses bez Pakalpojumu izmantošanas iespējas. Pretējā gadījumā, piemēram, automobiļa pirkuma līguma reversā darījuma gadījumā līgumu par Pakalpojumu sniegšanu saistībā ar attiecīgo automobili var izbeigt saskaņā ar 11.4. punktu.

1.3.

Pakalpojumu lietošanai ar lietotni Kia Connect nepieciešams interneta pieslēgums vai citi telekomunikāciju pakalpojumi (skatīt arī Pakalpojumu izmantošanas priekšnoteikumus 3. sadaļā). Šie Lietošanas noteikumi neattiecas uz telekomunikāciju pakalpojumiem, kas nepieciešami Pakalpojumu izmantošanai lietotnē Kia Connect. Uz tiem attiecas atsevišķa vienošanās (tostarp izmaksas) ar jūsu telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju.

2.

Kontaktinformācija

2.1.

Kia Connect GmbH kontaktinformācija
Ja jums ir kādi jautājumi par šiem Lietošanas noteikumiem vai Pakalpojumiem vai to sakarā, jūs varat sazināties ar mums šādi:
Kia Connect GmbH
Pasta adrese: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main
Tālruņa numurs: +49 800 5330012

2.2.

Klientu atbalsta nodaļas kontaktinformācija
Lai sazinātos ar klientu atbalsta nodaļu, lūdzu, izmantojiet mūsu saziņas veidlapu: https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/

2.3.

Jautājumi par datu aizsardzību
Lai uzzinātu kontaktinformāciju jautājumu uzdošanai par datu aizsardzību un informāciju par personas datiem, kas apkopoti un apstrādāti saistībā ar Pakalpojumiem, skatiet mūsu Kia Connect Paziņojumu par konfidencialitāti, kuru var lejupielādēt šeit: https://connect.kia.com/eu/downloads.

3.

Pakalpojumu izmantošana un priekšnoteikumi

3.1.

Kia Connect iespējots transportlīdzeklis
Lai izmantotu Kia Connect Pakalpojumus, jūsu transportlīdzekļa Vadības panelim jābūt Kia Connect iespējotam, t.i., lai to tehniski varētu pieslēgt Kia Connect aizmugursistēmai. Tas ir atkarīgs no transportlīdzekļa modeļa, modeļa gada un komplektācijas. Uzzināt, vai jūsu transportlīdzeklis ir Kia Connect iespējots, var šajā tīmekļa vietnē: https://owners.kia.com/content/owners/en/uvo-availability.html.

3.2.

Lietotne Kia Connect App un Vadības panelis
Pakalpojumus var izmantot lietotnē Kia Connect un/vai Vadības panelī atkarībā no Pakalpojuma: 4.2.1. sadaļā ("Lietotne Kia Connect") norādītos pakalpojumus var izmantot tika kopā ar lietotni Kia Connect; 4.2.2. sadaļā ("Pakalpojumi automašīnā") un 4.2.3. sadaļā ("OTA atjauninājumi") norādītos pakalpojumus var izmantot Vadības panelī. Lietotnes Kia Connect izmantošanai nepieciešams Kia konts, un var būt nepieciešams pieslēgties lietotnē Kia Connect ar vienu vai vairākiem Kia transportlīdzekļiem. Pakalpojumu izmantošanai Vadības panelī nav nepieciešama reģistrēšanās, kā arī nav nepieciešams Kia konts.

3.3.

Interneta savienojums
Pakalpojumu izmantošanai ir nepieciešams, lai transportlīdzeklim un, ja Pakalpojumi mijiedarbojas ar lietotni Kia Connect, arī mobilajai ierīcei, kurā darbojas lietotne Kia Connect, būtu neierobežota piekļuve internetam. Turklāt Pakalpojumus var izmantot tikai tad, ja transportlīdzekļa Vadības panelis ir “gatavs savienojumam”. Parasti tas tā ir, ja vien transportlīdzeklis nav bijis izslēgts (aizdedze izslēgta) ilgāk par septiņām dienām pēc kārtas.
Ja transportlīdzeklis ir izslēgts ilgāk par septiņām dienām pēc kārtas, jāveic “cietā atiestatīšana”, lai atgrieztos stāvoklī “gatavs savienojumam” un atkārtoti iespējotu Pakalpojumus. Jūs paši to varat izdarīt, piecas sekundes ar pildspalvu turot piespiestu atiestatīšanas pogu Vadības panelī, kamēr transportlīdzeklis ir ieslēgts.

3.4.

Saderīga mobilā ierīce
Lai izmantotu lietotni Kia Connect (skat. 4.2.1. sadaļu), nepieciešama saderīga mobila ierīce. Šo Lietošanas noteikumu publicēšanas laikā lietotne Kia Connect ir pieejama Android (minimālā versija: Android 5.0) un iOS (minimālā versija: iOS 13) platformām. Turpmākiem lietotnes Kia Connect atjauninājumiem var būt nepieciešamas jaunākas attiecīgo platformu versijas.

3.5.

Saderīgu mobilo sakaru tīklu pieejamība
Mobilā sakaru aparatūra un atbilstošā SIM karte, kas iegulta transportlīdzekļa Vadības panelī, ir saderīga tikai ar noteiktām 4G/LTE frekvencēm. Saderīgu 4G/LTE tīklu un saderīgu frekvenču pieejamība ir atkarīga no ārpakalpojumu sniedzējiem un dažādos ģeogrāfiskajos reģionos ir atšķirīga. Dažos rajonos nav pieejamas saderīgas 4G/LTE frekvences. Šādā gadījumā, lai sniegtu Pakalpojumus, Vadības ierīce izmantos 2G vai 3G tīklus (ja tādi ir pieejami). Šādā gadījumā reakcijas laiks pakalpojumu sniegšanas laikā var būt ilgāks vai tie var būt traucēti tīkla zemāka datu joslas platuma dēļ. Pakalpojumus nevar izmantot vietās, kur nav pieejams saderīgs mobilo sakaru tīkls.
Uzņēmums Kia neatbild par lēnāku reakcijas laiku vai Pakalpojumu pārtraukšanu, ko izraisa saderīgu tīkla savienojumu nepieejamība.

3.6.

Saderīgu mobilo sakaru tīklu sasniedzamība
Pat tad, ja ir kopumā pieejams saderīgs mobilo sakaru tīkls, Pakalpojumu sniegumam un pieejamībai ir nepieciešams, lai Vadības panelis sasniegtu attiecīgo tīklu. Tas ir atkarīgs no signāla kvalitātes transportlīdzekļa pašreizējā atrašanās vietā. Ja signāla kvalitāte ir pārāk zema, Pakalpojumi var pasliktināties vai tos var pārtraukt. Tas jo īpaši var attiekties uz (i) tuneļiem (ii) kalnaina reljefa vai blīviem mežiem, (iii) uz ceļiem gar klinšu malām, (iv) blīvi apdzīvotām vietām, (v) automaģistrālēm vai pazemes ceļiem, (vi) ēkām.
Uzņēmums Kia neatbild par nepietiekamas kvalitātes signāla izraisītu lēnāku reakciju vai Pakalpojumu pārtraukšanu.

4.

Pakalpojumi
Lietotne Kia Connect un Vadības panelis ļauj piekļūt Pakalpojumiem, kas sīkāk aprakstīti tālāk.

4.1.

Vispārīga informācija par Kia Connect

4.1.1.

Pakalpojumu valoda
Transportlīdzeklī sniegto Pakalpojumu valoda ir atkarīga no Vadības paneļa lietotāja saskarnes valodas. Lietotne Kia Connect ir pieejama šādās valodās: čehu, dāņu, nīderlandiešu, angļu, somu, franču, vācu, grieķu, ungāru, itāļu, norvēģu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, spāņu un zviedru.

4.1.2.

Transportlīdzekļa koplietošana
Katru Kia Connect iespējoto transportlīdzekli var piesaistīt vienam vai vairākiem Kia Connect kontiem. Pirmais lietotājs, kas piesaista Kia Connect kontu konkrētajam transportlīdzeklim, ir Galvenais lietotājs. Ar Galvenā lietotāja ielūgumu vai pēc Galvenā lietotāja pieprasījuma papildu lietotāji var piesaistīt savu attiecīgo Kia Connect kontu tam pašam transportlīdzeklim, un šos papildu lietotājus sauc par Kopīgajiem lietotājiem.

4.2.

Pieejamie Pakalpojumi var atšķirties atkarībā no transportlīdzekļa modeļa, ražošanas datuma, komplektācijas un mobilajā ierīcē izmantotās lietotnes Kia Connect versijas. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar mums, izmantojot iepriekš 2. punktā norādīto kontaktinformāciju.

4.2.1.

Lietotne Kia Connect

4.2.1.1.

Tālvadība un uzraudzība
4.2.1.1.1.
Attālināta klimata kontrole: Pakalpojums ļauj attālināti ar lietotnes Kia Connect palīdzību pārvaldīt un plānot elektriskā transportlīdzekļa gaisa kondicionēšanu, tostarp pretaizsalšanas funkcijas. Pakalpojuma pieejamība ir atkarīga no modeļa, modeļa gada un komplektācijas.
4.2.1.1.2.
Attālinātā uzlāde (tikai elektriskajiem un uzlādējamiem hibrīdautomobiļiem): Pakalpojums ļauj attālināti ar lietotnes Kia Connect palīdzību uzsākt un apturēt elektrisko un uzlādējamo hibrīdautomobiļu akumulatoru uzlādi, kā arī ieplānot to.
4.2.1.1.3.
Durvju tālvadība
Šis pakalpojums ļauj attālināti aizslēgt/atslēgt transportlīdzekļa durvis, izmantojot noteiktas lietotāja saskarnes. Lai šī Pakalpojuma izmantošanas laikā garantētu drošību un drošumu, Pakalpojums pārbaudīs vairākus priekšnoteikumus. Šis Pakalpojums var palīdzēt, piemēram, ja nevarat atcerēties, vai pareizi aizslēdzāt transportlīdzekli, ļaujot šo darbību veikt attālināti.
Uzmanību: neaizveriet transportlīdzekli, izmantojot durvju tālvadības ierīci, kamēr FOB atslēga atrodas iekšpusē. Noteiktos apstākļos transportlīdzekļa durvju atvēršana ar tālvadību var nebūt iespējama, ja FOB atslēga atrodas iekšpusē. 
4.2.1.1.4.
Transportlīdzekļa attālinātā konfigurācija, profila dublēšana un atjaunošana: šis Pakalpojums ļauj pārbaudīt un mainīt transportlīdzekļa iestatījumus lietotnē Kia Connect. Jūs varat dublēt iestatījumu informāciju un atjaunot to transportlīdzeklī.
4.2.1.1.5.
Sēdekļu attālināta apsildīšana un vēdināšana (tikai elektriskajiem automobiļiem): Pakalpojums ļauj attālināti kontrolēt elektriskā transportlīdzekļa priekšējo un aizmugurējo sēdekļu apsildi un ventilāciju, ja attiecīgajā sēdekļa pozīcijā transportlīdzeklis ir aprīkots ar apsildāmiem un ventilējamiem sēdekļiem.
4.2.1.1.6.
Logu tālvadība: šis Pakalpojums ļauj attālināti atvērt un aizvērt jūsu transportlīdzekļa logus.
4.2.1.1.7.
Attālinātā avārijas gaismas signālu pārvaldība: šis Pakalpojums ļauj attālināti izslēgt avārijas gaismas signālus. Pakalpojuma pieejamība ir atkarīga no modeļa, modeļa gada un komplektācijas.
4.2.1.1.8.
Lādēšanas durvju tālvadība: šis Pakalpojums ļauj attālināt atvērt un aizvērt sava transportlīdzekļa lādēšanas durvis.
4.2.1.1.9.
Attālinātais priekšējais bagāžnieks: šis Pakalpojums ar lietotnes Kia Connect palīdzību ļauj attālināti atvērt transportlīdzekļa priekšējo bagāžnieku. Pakalpojuma pieejamība ir atkarīga no modeļa, modeļa gada un komplektācijas.
4.2.1.1.10.
Akumulatora attālinātā sagatavošana: šis Pakalpojums ar lietotnes Kia Connect palīdzību ļauj attālināti ieslēgt un izslēgt elektriskā transportlīdzekļa akumulatora sagatavošanu. Pakalpojuma pieejamība ir atkarīga no modeļa, modeļa gada un komplektācijas.
4.2.1.1.11.
Attālinātās gaismas: šis Pakalpojums ar lietotnes Kia Connect palīdzību uz īsu brīdi ļauj ieslēgt avārijas gaismas. Pakalpojuma pieejamība ir atkarīga no modeļa, modeļa gada un komplektācijas.
4.2.1.1.12.
Attālinātā signāltaure un gaismas: šis Pakalpojums ļauj uz īsu brīdi aktivēt avārijas gaismas un signāltauri, izmantojot lietotni Kia Connect. Pakalpojuma pieejamība ir atkarīga no modeļa, modeļa gada un komplektācijas.

4.2.1.2.

Attālinātie ģeolokalizācijas pakalpojumi
4.2.1.2.1.
Nosūtīt POI uz automašīnu: šis Pakalpojums ļauj nosūtīt interešu punktu (POI) uz transportlīdzekļa navigācijas sistēmu un nekavējoties izmantot POI (piemēram, kā galamērķi maršruta plānošanā), kad ir ieslēgta transportlīdzekļa aizdedze.
4.2.1.2.2.
Atrast manu automašīnu un pirmās jūdzes navigācija: Šis pakalpojums ļauj atrast automobili un navigēt līdz tam, izmantojot savu viedtālruni. Automobiļa atrašanās vieta būs redzama Lietotnē Kia Connect.
4.2.1.2.3.
Mani braucieni: šis Pakalpojums sniedz katra brauciena kopsavilkumu (par pēdējām 90 dienām), norādot datumu un laiku, vidējo un maksimālo ātrumu, nobraukto attālumu un braukšanas laiku.
4.2.1.2.4.
Pēdējās jūdzes navigācija: Šis pakalpojums ļauj jums turpināt navigēt līdz galamērķim, izmantojot savu viedtālruni, pēc tam, kad automobilis novietots stāvvietā.

4.2.1.3.

Automobiļa informācija
4.2.1.3.1.
Automobiļa statuss: šis Pakalpojums lietotnē Kia Connect piedāvā šādu informāciju par transportlīdzekli: 
durvju statuss;
lādēšanas durvju statuss;
bagāžnieka/motora pārsega stāvoklis;
klimata statuss;
akumulatora uzlādes statuss, uzlādes spraudkontakta statuss, uzlādes statuss (tikai elektriskiem automobiļiem);
degvielas līmenis (tikai transportlīdzekļiem, kas lieto degvielu/hibrīda transportlīdzekļiem);
sēdekļu apsildes un vēdināšanas statuss;
logu statuss;
lūkas statuss;
12 V akumulatora statuss;
gaismu statuss.
4.2.1.3.2.
Ziņojums par transportlīdzekli: lietotnē Kia Connect jūs saņemat transportlīdzekļa diagnostikas datus un informāciju par braukšanas modeli (transportlīdzekļa ieslēgšanas reižu skaits, nobrauktais attālums un braukšanas laiks/tukšgaitas laiks). Tādējādi jūs regulāri saņemat informāciju par problēmām, kuru sakarā nepieciešama apkope vai remontdarbi, kā arī par to, cik nopietna ir problēma, cik steidzams ir remonts/apkope un kādas ir ieteicamās darbības.
4.2.1.3.3.
Transportlīdzekļa diagnostika: automatizētu diagnostikas pakalpojumu sniegšana. Pēc aizdedzes ieslēgšanas transportlīdzeklis automātiski veic diagnosticēšanu (diagnostikas traucējumu kods (DTC)).
Ja tiek konstatēts traucējums, jūs saņemsiet ziņojumu, kurā paskaidrots, kāds traucējums ir konstatēts, cik tas ir nopietns, kā arī ko ieteicams šajā sakarā darīt.
4.2.1.3.4.
Enerģijas patēriņš (tikai elektriskajiem transportlīdzekļiem): lietotnē Kia Connect var aplūkot aktuālo un vidējo enerģijas patēriņu, braukšanas distanci un enerģijas rekuperācijas informāciju.

4.2.1.4.

Brīdinājumi un drošība
4.2.1.4.1.
Transportlīdzekļa brīdinājums: ja laikā, kad aizdedze ir ieslēgta, ir atvērts kāds no transportlīdzekļa logiem, lietotnē Kia Connect parādās paziņojums.
4.2.1.4.2.
Pretzagļu signalizācija (tikai automobiļiem, kas aprīkoti ar pretzagļu signalizāciju): katru reizi, kad atskan pretzagļu signalizācija, lietotnē Kia Connect saņemsiet paziņojumu.
4.2.1.4.3.
Akumulatora izlādēšanās trauksme: ikreiz, kad 12 V akumulatora uzlāde samazinās līdz noteiktam līmenim, lietotnē Kia Connect saņemsiet paziņojumu.
4.2.1.4.4.
Aizmugurējo pasažieru trauksme: katru reizi, kad aizmugurējā sēdeklī ir konstatēta kustība, un ir ieslēgts pārnesums novietošanai stāvvietā, lietotnē Kia Connect saņemsiet paziņojumu.
4.2.1.4.5.
Transportlīdzekļa tukšgaitas trauksme: katru reizi, kad dzinēja darbības laikā ir ieslēgts pārnesums novietošanai stāvvietā un atvērtas durvis, lietotnē Kia Connect saņemsiet paziņojumu.
4.2.1.4.6.
Augstsprieguma akumulatora uzraudzības brīdinājuma sistēma (tikai elektriskiem transportlīdzekļiem): augstsprieguma akumulatora statusu uzrauga, un ikreiz, kad tiek konstatēts darbības traucējums, lietotnē Kia Connect un Vadības panelī saņemsiet paziņojumu.

4.2.1.5.

Lietošanas attālā uzraudzība
Šajā sadaļā aprakstītie Pakalpojumi ir būtiski, ja transportlīdzekli vada cita persona. Katru reizi, kad tiek izmantots šis Pakalpojums, Vadības panelī nepieciešams aktivizēt Lietošanas attālo uzraudzību.
4.2.1.5.1.
Auto novietošanas režīms „valet”: kad šī funkcija ir aktivizēta Vadības panelī un transportlīdzekli vada cita persona, lietotnē Kia Connect var uzraudzīt transportlīdzekļa atrašanās vietu, laiku, kad aizdedze pēdējo reizi bija izslēgta, braukšanas laiku, braukšanas attālumu un lielāko ātrumu.
4.2.1.5.2.
"Valet" trauksme: šis Pakalpojums ļauj saņemt paziņojumus lietotnē Kia Connect, ja transportlīdzeklis pārvietojas tālāk par izvēlēto attāluma ierobežojumu, pārsniedz ātruma ierobežojumu un dīkstāves laika ierobežojumu, kas iepriekš noteikti lietotnē Kia Connect. Atļautais pārvietošanās attālums attiecas uz transportlīdzekļa attālumu no vietas, kur aktivizēja brīdinājumu.
4.2.1.5.3.
Ģeozonas trauksme: šis Pakalpojums ļauj lietotnē Kia Connect saņemt paziņojumus, ja jūsu transportlīdzeklis izbrauc no atļautās zonas vai iebrauc aizliegtā zonā. Atļauto un aizliegto zonu robežas var iestatīt lietotnē Kia Connect. 
4.2.1.5.4.
Ātruma trauksme: šis Pakalpojums ļauj lietotnē Kia Connect saņemt paziņojumus, ja jūsu transportlīdzeklis pārsniedz ātruma ierobežojumu, kuru iestatījāt lietotnē Kia Connect.
4.2.1.5.5.
Laika ierobežojuma pārsniegšanas trauksme: šis Pakalpojums ļauj lietotnē Kia Connect saņemt paziņojumus, ja jūsu transportlīdzekli vada ārpus laika ierobežojuma, kuru iestatījāt lietotnē Kia Connect.
4.2.1.5.6.
Tukšgaitas trauksme: šis Pakalpojums ļauj lietotnē Kia Connect saņemt paziņojumus, ja jūsu transportlīdzekli vada ārpus tukšgaitas laika ierobežojuma, kuru iestatījāt lietotnē Kia Connect.

4.2.1.6.

Vēlamā izplatītāja informācija
Šis Pakalpojums ļauj sinhronizēt “Vēlamā izplatītāja” informāciju starp MyKia tīmekļa vietni un MyKia-App (ja pieejama jūsu valstī), no vienas puses, un lietotni Kia Connect, no otras puses. Sinhronizācija nav obligāta; ja vēlaties to lietot, tā ir jāiespējo. Ja izvēlaties nesinhronizēt “Vēlamā izplatītāja” informāciju, “Vēlamā izplatītāja” funkcija lietotnē Kia Connect joprojām būs pieejama, taču parādītā informācija var atšķirties no MyKia informācijas.

4.2.1.7.

Digitālā atslēga
Šis Pakalpojums ļauj lietot viedtālruni, lai veiktu tādus pakalpojumus kā transportlīdzekļa aizslēgšana un atslēgšana, transportlīdzekļa klimata kontroles aktivizēšana vai transportlīdzekļa iedarbināšana (tikai atrodoties transportlīdzeklī), izmantojot viedtālrunī iebūvēto ultraplatjoslas (UWB) funkciju un iebūvēto tuvā lauka sakaru (NFC) funkciju. Tā ļauj jums kopīgot un pārvaldīt jūsu digitālo atslēgu ar ne vairāk kā trīs papildu ierīcēm, piemēram, ierīcēm, kas pieder ģimenei vai draugiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, izmantojot šo Pakalpojumu, notiek datu apmaiņa starp mobilo viedierīci un transportlīdzekli, izmantojot UWB vai NFC funkcijas. Šie dati netiek nosūtīti mums. Šī Pakalpojuma pieejamība ir atkarīga no jūsu transportlīdzekļa modeļa, modeļa gada un komplektācijas, kā arī no jūsu izmantotā viedtālruņa modeļa. Vairāk informācijas par saderību skatiet informāciju par šo Pakalpojumu Kia Connect lietotnē vai Kia Connect tīmekļa vietnē.

4.2.2.

Pakalpojumi automašīnā

4.2.2.1.

Kia Connect Live Pakalpojumi
Kia Connect Live Pakalpojumu pieejamība transportlīdzekļa pašreizējā atrašanās vietā ir atkarīga no attiecīgo datu pieejamības uzņēmumam Kia. Datu pieejamība un precizitāte var būt atkarīga no trešo personu pakalpojumu sniedzējiem. Piemēram, nesen notikšos satiksmes incidentus var (vēl) neiekļaut Kia pieejamajos datos, tāpēc tos nevar parādīt kartē Vadības panelī. Turklāt datus par uzlādes punktu pieejamības statusu tiešraidē publicē tikai daži uzlādes staciju operatori, tādēļ šo informāciju Vadības panelī uzrādīt var nebūt iespējams.
Kia Connect Live Pakalpojumos ir iekļauti šādi pakalpojumi:
4.2.2.1.1.
Aktuālā informācija par satiksmi un tiešsaistes navigāciju: šis Pakalpojums nodrošina aktuālo informāciju par satiksmi maršrutu aprēķināšanai un satiksmes situācijas attēlošanai. Tiešsaistes navigācija ļauj navigēt uz vēlamo galamērķi, izmantojot reāllaika un vēsturiskās satiksmes informācijas kombināciju.
4.2.2.1.2.
EV maršruta plānošana (tikai elektriskajiem un hibrīda elektriskajiem transportlīdzekļiem): iestatot transportlīdzekļa iebūvētajā navigācijas sistēmā navigācijas galamērķi, šis pakalpojums novērtē, vai galamērķa sasniegšanai būs nepieciešams apstāties, lai uzlādētu auto. Ja, ņemot vērā transportlīdzekļa pašreizējo uzlādes līmeni un paredzamo enerģijas patēriņu, būs nepieciešamas uzlādes pieturvietas, Pakalpojums ierosinātajā maršrutā automātiski iekļaus uzlādes punktus, kas būs apzīmēti kā starpposma pieturvietas.
Ja vadītājs apstāsies un uzlādēs transportlīdzekli iepriekš vai ja braukšanas apstākļu dēļ enerģijas patēriņš pārsniedz iepriekš paredzēto, Pakalpojums automātiski pielāgos ierosinātās uzlādes pieturvietas, izlaižot ierosināto uzlādes pieturvietu.
Pakalpojumu nav jāaktivē atsevišķi; ja maršrutu aprēķina ar tiešsaistes navigācijas Pakalpojumu (skatīt 4.2.2.1.1) punktu iepriekš), EV maršruta plānošanas funkciju elektriskajos transportlīdzekļos izmanto automātiski.
4.2.2.1.3.
Aktuālie interešu punkti (POI) un Tiešsaistes POI meklēšana: šis Pakalpojums sniedz informāciju par tuvumā esošajiem interešu punktiem, ņemot vērā transportlīdzekļa pašreizējo pozīciju. Turklāt Pakalpojums arī ļauj aktīvi meklēt tuvumā esošos POI pēc kategorijas.
Piemērotos transportlīdzekļos šo Pakalpojumu uzlabos dati, kurus sniegs mūsu partneris 4.screen (cf. https://www.4screen.com/). Izmantojot šo izlaboto Pakalpojumu, jūs varat saņemt informāciju par veikaliem vai restorāniem (piemēram, to atrašanās vietu) ar marķētām spraudītēm kartē vai ar meklēšanas funkciju kartē. Iespējams arī saņemt īpašus piedāvājumus, kurus nodrošina jūsu transportlīdzekļa tuvumā esošie veikali un restorāni. Ņemiet vērā, ka uzlabotā Pakalpojuma pieejamība ir atkarīga no transportlīdzekļa modeļa, modeļa gada un komplektācijas, un to jebkurā gadījumā var izmantot tikai transportlīdzekļos, kas ir aprīkoti ar Vadības paneļa programmatūru, kura ir izlaista 2023. gada 4. ceturksnī vai vēlāk.
4.2.2.1.4.
Laika ziņas: šis Pakalpojums sniedz informāciju par vietējiem laikapstākļiem jūsu pašreizējā atrašanās vietā.
4.2.2.1.5.
Stāvvieta: šis Pakalpojums sniedz informāciju par transportlīdzekļa novietošanu stāvvietā uz ielas vai citur, pamatojoties uz pašreizējo atrašanās vietu, tuvējo galamērķi, tuvējo ritināto atzīmi vai tuvējo pilsētas centru.
4.2.2.1.6.
EV POI (tikai elektriskajiem un hibrīda elektriskajiem automobiļiem): šis Pakalpojums sniedz informāciju par tuvumā esošajām uzlādes stacijām, tostarp datus par pieejamības statusu, pamatojoties uz pašreizējo pozīciju.
4.2.2.1.7.
Izplatītāja POI: šis Pakalpojums sniedz informāciju par tuvumā esošiem Kia izplatītājiem, pamatojoties uz transportlīdzekļa pašreizējo pozīciju.
4.2.2.1.8.
Ātruma kameras/bīstamās zonas brīdinājumi (ja tie ir atļauti saskaņā ar tiesību aktiem lietošanas valstī): šis Pakalpojums sniedz brīdinājumus vietās, kur īpaši bieži notiek negadījumi, un brīdina par negadījumu "melnajiem punktiem" vai ātruma kamerām.
Ņemiet vērā, ka dažās valstīs brīdinājumu par ātruma kamerām izmantošana var būt aizliegta. Ātruma kameras brīdinājumu drīkst izmantot tikai valstīs, kur tas ir atļauts saskaņā ar piemērojamiem valsts tiesību aktiem.
Jūsu kā vadītāja pienākums ir pārbaudīt, vai ātruma kameras brīdinājumus var izmantot valstī, kurā izmantojat transportlīdzekli.
4.2.2.1.9.
Sporta līga: šis Pakalpojums sniedz informāciju par iepriekšējiem, pašreizējiem un gaidāmiem pasākumiem atsevišķos sporta veidos un sporta līgās.

4.2.2.2.

Mūzikas identificēšana: klausoties radio, šis pakalpojums ļauj identificēt tobrīd atskaņoto dziesmu un parādīt attiecīgā albuma vāka attēlu. Pakalpojumu nepieciešams aktivēt, klikšķinot uz radio ekrānā esošā “SoundHound” logotipa. Pēc aktivēšanas no radio ierakstīs īsu audio paraugu un nosūtīs to uz SoundHound pakalpojumu. Pēc ieraksta veiksmīgas identificēšanas tā nosaukumu, dziesmas izpildītāju un albuma vāku (ja tāds ir pieejams) parādīs Vadības paneļa radio ekrānā.

4.2.2.3.

Tiešsaistes balss atpazīšana
Šis Pakalpojums ļauj izmantot balss komandas, lai piekļūtu noteiktām transportlīdzekļa funkcijām un kontrolētu tās, kā arī rakstītu un nosūtītu īsziņas, izmantojot pievienotu mobilo ierīci. Tiešsaistes balss atpazīšana darbojas tiešsaistes (mākoņa) vidē. Pēc mūsu Pakalpojumu aktivēšanas jūsu transportlīdzekļa Vadības panelī, tiešsaistes balss atpazīšanu aktivizē kā noklusējuma iestatījumu. Lai izmantotu šo Pakalpojumu, nepieciešams pārsūtīt jūsu personas datus (t. i., balss paraugus) mūsu pakalpojumu sniedzējam Cerence B.V. Pilnu informāciju skatiet Paziņojumā par konfidencialitāti. Savu personas datu pārsūtīšanu uzņēmumam Cerence B.V. var novērst, deaktivizējot Tiešsaistes balss atpazīšanas Pakalpojumu Vadības paneļa attiecīgajos iestatījumos. Deaktivējot Tiešsaistes balss atpazīšanas Pakalpojumu, balss atpazīšanas funkcionalitāte var būt ierobežota vai atspējota.

4.2.2.4.

Personiskā kalendāra/navigācijas sinhronizēšana
Šis Pakalpojums ļauj sinhronizēt savu Google kalendāru vai Apple kalendāru viedtālrunī ar Vadības panelī integrēto kalendāra funkciju. Tas ļauj aplūkot privāto kalendāru vadības paneļa ekrānā, kā arī izmantot to galamērķa iestatīšanai. Šis pakalpojums ir saderīgs ar Google kalendāru un Apple kalendāru.

4.2.2.5.

Mūzikas straumēšana
Šis Pakalpojums ļauj baudīt iecienītākos mūzikas un audio ierakstu (apraides, klausāmgrāmatas) straumēšanas pakalpojumus, izmantojot iebūvēto ekrānu un skaļruņus transportlīdzekļa informatīvās izklaides sistēmā.
Ņemiet vērā, ka šajā Pakalpojumā nav iekļauts attiecīgā straumēšanas pakalpojuma abonements. Nepieciešams atsevišķi izveidot vēlamā straumēšanas pakalpojumu sniedzēja kontu un iegādāties pakalpojumu abonementu.
Ņemiet vērā, ka tas, vai satura sniedzējs ir saderīgs ar šo Pakalpojumu, var būt atkarīgs no jūsu atrašanās vietas un vadības paneļa programmatūras versijas. Lai noskaidrotu saderīgos pakalpojumu sniedzējus jūsu valstī, skatiet informāciju vadības panelī.
Ņemiet arī vērā, ka šo Pakalpojumu vadības panelī neaktivē pēc noklusējuma - to nepieciešams aktivēt pakalpojumā Kia Connect Store. Taču šo Pakalpojumu aktivē bez maksas, un to nav nepieciešams iegādāties. Pakalpojums būs pieejams uz laiku līdz trim gadiem no Kia Connect pakalpojumu bezmaksas perioda sākuma, t.i. no jūsu transportlīdzekļa garantijas sākuma datuma. Pakalpojuma pieejamība ir atkarīga no modeļa, modeļa gada un komplektācijas.

4.2.2.6.

Ar transportlīdzekli saistīti paziņojumi
Šis Pakalpojums sniedz paziņojumus par transportlīdzekļa ekspluatāciju un apkopi. Paziņojumi būs pieejami Vadības paneļa Paziņojumu centrā. Tas ļauj ērti saņemt atsevišķus atgādinājumus, izmantojot vēl vienu kanālu.
Ņemiet vērā, ka paziņojumu trūkums Paziņojumu centrā nenozīmē, ka nav nepieciešams veikt nekādas darbības. Piemēram, jūsu transportlīdzeklim var būt nepieciešama neieplānota tehniskā apkope vai tehniska apskate pat tad, ja Paziņojumu centrā nav atgādinājuma par apkopi.
4.2.2.6.1.
Atsaukšanas kampaņu paziņojumi: uzņēmums Kia informēs jūs par notiekošajām atsaukšanas kampaņām, kas attiecas uz jūsu transportlīdzekli, un uzņēmums Kia šim mērķim izmantos iepriekš minēto Paziņojumu centru. Atsaukšanas kampaņu paziņojumus jums var nosūtīt arī ar citiem līdzekļiem (piem., lietotnē Kia Connect, pa e-pastu uz jūsu reģistrēto e-pasta adresi vai pa pastu).
4.2.2.6.2.
Paziņojumi par apkopi: uzņēmums Kia nosūtīs jums atgādinājumus par jūsu Kia transportlīdzekļa gaidāmajām regulārajām apkopēm; un uzņēmums Kia šim mērķim izmantos iepriekš norādīto Paziņojumu centru.
4.2.2.6.3.
Paziņojumi par apkopes darbībām: uzņēmums Kia arī var informēt jūs par neizpildītām ieteiktajām apkopes darbībām (piemēram, programmatūras atjauninājumiem, detaļu nomainīšanu ar uzlabotām detaļām vai kvalitātes pārbaudēm, kuras nepieciešams veikt dažiem jūsu Kia transportlīdzekļu komponentiem). Informāciju par Ieteiktajām apkopes darbībām jums var sniegt ar iepriekš minētā Paziņojumu centra starpniecību, kā arī lietotnē Kia Connect vai pa e-pastu uz jūsu reģistrēto e-pasta adresi.
Informācijas sniegšana par neizpildītām ieteiktajām apkopes darbībām nav uzskatāma par Pakalpojumu Lietošanas noteikumu izpratnē, un to sniegs tikai ar jūsu iepriekšēju piekrišanu.
4.2.2.6.4.
Atgādinājumi par obligātajām transportlīdzekļu tehniskajām pārbaudēm (piemēram, TÜV Vācijā vai MOT Apvienotajā Karalistē): uzņēmums Kia informēs jūs par gaidāmajām obligātajām transportlīdzekļa tehniskajām pārbaudēm.
Piemēram, Apvienotajā Karalistē atgādinājums būs par “Transporta ministrijas” testu (ko parasti dēvē par “MOT”).
Lai izmantotu šo pakalpojumu, uzņēmumam Kia jānorāda pareizais pēdējās obligātās transportlīdzekļa tehniskās apskates datums un transportlīdzekļa pirmās reģistrācijas datums. Uzņēmums Kia nav atbildīgs par atgādinājuma precizitāti un savlaicīgumu. Obligāto pārbaudes intervālu ievērošana saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem ir jūsu pienākums.

4.2.2.7.

Poga “patīk” USB mūzikai un radio: Ļauj atlasīt un izveidot atskaņošanas sarakstu ar savām iecienītākajām dziesmām. Jūs varat atzīmēt dziesmas ar “patīk” vai “nepatīk”, izmantojot informatīvās izklaides sistēmas mūzikas funkcijā integrēto pogu “patīk”. 

4.2.3.

OTA atjauninājumi

4.2.3.1.

Vispārīga informācija par OTA atjauninājumiem
Šī sadaļa attiecas uz transportlīdzekļa informācijas un izklaides sistēmas atjauninājumiem un karšu datiem, kas tiek nodrošināti "over-the-air" (OTA), t. i., izmantojot transportlīdzekļa iebūvēto mobilo sakaru aparatūru.
Šī sadaļa neattiecas uz atjauninājumiem, kas instalēti, izmantojot lokālo savienojumu, vai uz atjauninājumiem, kurus nodrošina Kia pakalpojumu partneris.

4.2.3.2.

Karšu un informatīvās izklaides sistēmas OTA atjauninājums
4.2.3.2.1.
Karšu un informatīvās izklaides sistēmas OTA atjauninājuma pārskats
"Karšu un informatīvās izklaides sistēmas OTA atjauninājums" iespējo:
karšu atjauninājumus transportlīdzekļa navigācijas sistēmā ("Karšu atjauninājums"); un/vai
informatīvās izklaides programmatūras atjauninājumus vai Vadības paneļa programmatūras uzlabojumus (“Informācijas un izklaides atjauninājums”)
no mūsu serveriem līdz iegultajai telemātikas sistēmai ar tā saukto “over-the-air” metodi.
Sīkāku informāciju par atjauninājumu procesu un sīkākas ziņas par katra karšu un informatīvās izklaides OTA atjauninājuma saturu jums sniegs Vadības panelī.
4.2.3.2.2.
Karšu un informācijas un izklaides sistēmas OTA atjauninājumu priekšnoteikumi
Karšu un informācijas un izklaides sistēmas OTA atjaunināšanas iespējošanas programmatūra: lai varētu saņemt OTA atjauninājumus, jūsu Kia transportlīdzeklī jābūt instalētai programmatūrai, kas iespējo Karšu un informācijas un izklaides sistēmas OTA atjaunināšanas funkcionalitāti. Atkarībā no transportlīdzekļa modeļa, ražošanas datuma un komplektācijas OTA atjaunināšanas funkcija var nebūt iekļauta jūsu transportlīdzeklī instalētajā programmatūras versijā. Šādā gadījumā var būt nepieciešams instalēt OTA iespējošanas programmatūras versiju, izmantojot lokālo savienojumu. Tomēr uzņēmums Kia negarantē, ka jūsu transportlīdzeklim būs pieejama OTA iespējošanas programmatūras versija. Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot 2. sadaļā norādīto kontaktinformāciju).
Pieejamība: lai instalētu atjauninājumu, izmantojot OTA, nepieciešams, lai uzņēmumam Kia būtu pieejams Karšu atjauninājums un/vai Informācijas un izklaides sistēmas atjauninājums OTA lejupielādei un instalēšanai, kas ir piemērots jūsu transportlīdzeklim. Jūsu Vadības panelis regulāri pārbaudīs, vai ir pieejams jauns Karšu atjauninājums un/vai Informācijas un izklaides sistēmas atjauninājums. OTA atjauninājumi var būt pieejami pakāpeniski, tāpēc ne visi transportlīdzekļi saņems atjauninājumu vienlaikus, pat ja modelis un komplektācija ir identiski.
Informācijas un izklaides sistēmas OTA bezmaksas atjauninājumu noteikumi: ja esat pirmais jaunā Kia 2022. gada modeļa transportlīdzekļa īpašnieks, un šis modelis ir saderīgs ar “Karšu un informācijas un izklaides sistēmas OTA atjauninājumu”, un to pārdeva pēc 2021. gada maija, jums būs tiesības saņemt divus bezmaksas Karšu un informācijas un izklaides sistēmas OTA atjauninājumus pēc kārtas (“Bezmaksas informācijas un izklaides sistēmas OTA atjauninājumi”).
Kad būsiet izmantojis Bezmaksas informācijas un izklaides sistēmas OTA atjauninājumus, turpmākie Karšu atjauninājumi un/vai Informācijas un izklaides sistēmas atjauninājumi būs pieejami atbilstoši juridiskajām prasībām. Tomēr uzņēmums Kia nesniedz nekādu garantiju vai apliecinājumu attiecībā uz to atjauninājumu skaitu, kas būs pieejami, vai brīdi, kad atjauninājums būs pieejams. Šādi turpmāki atjauninājumi (ja tādi ir) būs pieejami tikai i) manuālai lejupielādei no https://update.kia.com/EU/E1/Main vai ii) pie izplatītājā. Lai nerastos pārpratumi, šos Karšu atjauninājumus un/vai Informācijas un izklaides sistēmas atjauninājumus no tīmekļa vietnes un izplatītāja nepiedāvā ar “over-the-air” metodi.
Pat tad, ja pats atjauninājuma fails ir pieejams bez maksas, jūsu izplatītājs var iekasēt maksu par darbu, kas saistīts ar atjauninājuma piemērošanu; lejupielādējot no tīmekļa vietnes, jums būs jāsedz sakaru pakalpojumu izmaksas par atjauninājuma faila lejupielādi.

4.2.3.3.

Transportlīdzekļa sistēmas OTA atjaunināšana
4.2.3.3.1.
Transportlīdzekļa sistēmas OTA atjaunināšanas pārskats
“Transportlīdzekļa sistēmas OTA atjaunināšana” ļauj atjaunināt atsevišķu transportlīdzekļa vadības iekārtu iegulto programmatūru ar jaunākām programmatūras versijām vai ar atjauninātiem parametriem no mūsu serveriem, izmantojot bezvadu "over-the-air" metodi.
Papildu informāciju par atjaunināšanas procesu un sīkākus datus par katru Transportlīdzekļa sistēmas OTA atjaunināšanu sniegs jūsu Vadības panelī vai, ja atjauninājumu veiks, lai izpildītu līgumu par Jauninājuma iegādi (skatīt 5. sadaļu), iegādes procesa laikā lietotnē Kia Connect.
4.2.3.3.2.
Transportlīdzekļa sistēmas OTA atjaunināšanas priekšnoteikumi
Programmatūra, kas iespējo Transportlīdzekļa sistēmas OTA atjaunināšanu
Lai varētu saņemt Transportlīdzekļa sistēmas OTA atjauninājumus, Kia transportlīdzeklī ir nepieciešams instalēt programmatūru, kas nodrošina Transportlīdzekļa sistēmas OTA atjaunināšanas funkciju. Atkarībā no transportlīdzekļa modeļa, ražošanas datuma un komplektācijas jūsu transportlīdzeklim Transportlīdzekļa sistēmas OTA atjauninājums var būt nepieejams. Uzņēmums Kia negarantē, ka jūsu transportlīdzeklim būs pieejama Transportlīdzekļa sistēmas OTA iespējošanas programmatūras versija. Ja jums rodas jautājumi, sazinieties ar mums, izmantojot 2. sadaļā norādīto kontaktinformāciju.
Pieejamība, iegāde (ja piemērojams)
Lai instalētu atjauninājumus ar OTA, uzņēmumam Kia ir jānodrošina Transportlīdzekļa sistēmas atjauninājums, izmantojot OTA lejupielādi, kas ir saderīgs instalēšanai transportlīdzeklī. Atsevišķi Transportlīdzekļa sistēmas OTA atjauninājumi var iespējot papildu funkcijas, kuras var izmantot transportlīdzeklī. Uzņēmums Kia var piedāvāt šādas papildu funkcijas ("Jauninājumus"), ļaujot tās iegādāties ar lietotnes Kia Connect starpniecību. Šādā gadījumā attiecīgā Transportlīdzekļa sistēmas OTA atjauninājuma instalēšana būs iespējama tikai pēc attiecīgā pirkuma līguma parakstīšanas ar uzņēmumu Kia un pirkuma pilnas apmaksas. Sīkāk par Jauninājumiem un to iegādi skatiet 5. sadaļu.

4.3.

Informācija par atrašanās vietas datu apstrādi pakalpojumu sniegšanai
Turpmāk norādītajiem Pakalpojumiem nepieciešams apkopot un apstrādāt atrašanās vietas datus (GPS datus): Sākuma izvēlnes karte un meklēšanas josla, Kia Connect Live Pakalpojumi, Tiešsaistes balss atpazīšana, Personiskā kalendāra/navigācijas sinhronizēšana, Paziņojumu centrs, Atsaukšanas kampaņu paziņojumi un Apkopes atgādinājumi, Karšu un Informatīvās izklaides OTA atjauninājumi, Attālināta klimata kontrole (tikai elektriskajiem transportlīdzekļiem), Attālinātā uzlāde, durvju tālvadība, Nosūtīt POI uz automašīnu, Atrast manu automašīnu, Mani braucieni, Transportlīdzekļa statuss, Ziņojums par transportlīdzekli, Transportlīdzekļa diagnostika, Transportlīdzekļa trauksme un Pretzagļu signalizācija.
Bez atrašanās vietas datu apkopošanas un apstrādes attiecīgo(-s) Pakalpojumu(-us) nevar nodrošināt/izmantot.

4.4.

Pakalpojumu atspējošana
Pakalpojumus var izslēgt, deaktivējot
Pakalpojumus savā Vadības panelī; un/vai
Pakalpojumus un/vai Karšu un informatīvās izklaides OTA atjauninājumus lietotnē Kia Connect

5.

Jauninājumi; Kia Connect Store

5.1.

Pārskats
Uzņēmums Kia var piedāvāt iespēju iegādāties atsevišķus papildu "Jauninājumus" lietotnē Kia Connect.

5.1.1.

Jauninājumu pieejamības priekšnoteikumi
Individuālu Jauninājumu pieejamība ir atkarīga no transportlīdzekļa modeļa, ražošanas datuma un komplektācijas. Parasti "Jauninājumu" funkcijai nepieciešams, lai transportlīdzeklis varētu saņemt un instalēt Transportlīdzekļa sistēmas OTA Jauninājumus (skat. 4.2.3.3) punktu) un būtu aprīkots ar Informācijas un izklaides sistēmas programmatūras jaunāko versiju.

5.1.2.

Jauninājuma piesaiste transportlīdzeklim; Jauninājumu saņēmējs
Jauninājumus iegādājas konkrētam transportlīdzeklim, t.i. katrs nopirktais Jauninājums ir piesaistīts konkrētam transportlīdzeklim un tā unikālajam Transportlīdzekļa identifikācijas numuram (VIN). Tas nozīmē, ka Jauninājumus var pārdot kopā ar transportlīdzekli, un nākamie īpašnieki tos varēs izmantot, ja to atļauj apstākļi; skatīt it īpaši 5.4. sadaļu.
Jauninājumi ir piesaistīti konkrētam transportlīdzeklim, tādēļ Jauninājuma galīgais saņēmējs ir transportlīdzekļa īpašnieks. Pārdodot transportlīdzekli, tā īpašniekam Jauninājumu dēļ būs transportlīdzeklis ar lielāku vērtību. Ņemiet to vērā, kad iegādājaties Jauninājumus transportlīdzeklim, kas jums nepieder.

5.1.3.

Lietotāja pienākumi attiecībā pret transportlīdzekļa īpašnieku, iegādājoties Jauninājumu
Jauninājuma iegāde modificēs attiecīgā transportlīdzekļa funkcijas un īpašības. Ja jūs iegādājaties Jauninājumu transportlīdzeklim, kas jums nepieder (piem., ja tas ir paņemts līzingā vai nomāts, vai ja koplietojat transportlīdzekli ar tā īpašnieku), pirms iegādājaties Jauninājumu konkrētajam transportlīdzeklim, jums būs jāsaņem tā īpašnieka atļauja modificēt transportlīdzekli. Uzņēmums Kia nav atbildīgs par jebkādiem strīdiem vai bojājumiem, kas radušies Jauninājuma iegādes rezultātā, ja transportlīdzekļa īpašnieks nav tam piekritis.

5.2.

Individuālo Jauninājumu apraksts
Pašlaik jūsu transportlīdzeklim atkarībā no tā modeļa, ražošanas datuma un komplektācijas ir pieejami un nopērkami šādi Jauninājumi.

5.2.1.

Boost (tikai elektriskajiem transportlīdzekļiem)
Ņemot vērā transportlīdzeklī uzstādīto pamata elektromotoru, šis Jauninājums palielina transportlīdzekļa paātrinājumu, uzlabojot laiku, kas nepieciešams, lai no 0 sasniegtu 100 km/h paātrinājumu
Arī Jauninājuma pieejamība ir atkarīga no transportlīdzekļa reģistrācijas prasībām transportlīdzekļa reģistrācijas valstī. Tādēļ ir iespējams, ka Jauninājumu nevar iegādāties pat tad, ja tehniski jūsu transportlīdzeklī Jauninājumu varētu instalēt.

5.2.2.

Remote Smart Parking Assist 2 (RSPA 2)
Šis Jauninājums iespējo uzlaboto attālināto viedās parkošanās asistenta funkciju, kas piedāvā automatizētu transportlīdzkļa novietošanu stāvvietā un izbraukšanu no tās, izmantojot kustību uz priekšu, atpakaļ, kā arī perpendikulāru, diagonālu un paralēlu parkošanos un izbraukšanu no stāvvietas. Transportlīdzeklis atrod tuvumā esošos priekšmetus un automātiski kontrolē ātruma un pārnesuma maiņu, kā arī stūres rata darbību, lai novietotu transportlīdzekli stāvvietā.

5.2.3.

Maksas OTA
Šis Jauninājums ļauj saņemt papildu Karšu un informācijas un izklaides sistēmas Jauninājumus ar OTA metodi, kad visi bezmaksas informācijas un izklaides sistēmas Jauninājumi (skat. 4.2.3.3.2. sadaļas b) ii) cc) punktu iepriekš) jau ir izmantoti.
Ņemiet vērā, ka šis Jauninājums iespējo OTA metodi tikai tādēļ, lai iegūtu un instalētu Karšu un informācijas un izklaides sistēmas Jauninājumus. Jauninājuma iegāde negarantē Karšu un informācijas un izklaides sistēmas Jauninājumu pieejamību vispār, kā arī konkrētā brīdī.

5.3.

Pirkšanas opcijas

5.3.1.

Pakotnes
Jauninājumus var piedāvāt kā pastāvīgus pirkumus, veicot vienreizēju samaksu, vai arī atsevišķās pakotnēs, kas ļauj izmantot Jauninājumu ierobežotu laika posmu (piem., 3 mēnešus vai 6 mēnešus). Pakotņu ar ierobežotu laiku termiņš beigsies pēc apmaksātā laika posma. Lai attiecīgo Jauninājumu varētu lietot turpmāk, Jauninājumu nepieciešams iegādāties atkal.

5.3.2.

Bezmaksas izmēģinājuma periods
Dažiem Jauninājumiem piedāvā bezmaksas izmēģinājuma periodu, pēc kura nepieciešams veikt apmaksu. Ja izmēģinājuma perioda laikā Jauninājumu deaktivē lietotnē Kia Connect, par Jauninājuma izmantošanu izmēģinājuma periodā samaksu neiekasēs. Pretējā gadījumā atlasītā Jauninājuma pakotnes maksu iekasēs par laiku, kas sāksies pēc izmēģinājuma perioda.
Bezmaksas izmēģinājuma periods katram Jauninājumam ir pieejams tikai vienu reizi. Tas nozīmē, ka, ja jūs iegādājāties Jauninājumu vienu reizi un tam bija pieejams izmēģinājuma periods, iegādājoties Jauninājumu vēlreiz, par to būs jāveic samaksa uzreiz, un papildu bezmaksas izmēģinājuma periods nebūs pieejams. Tas attiecināms arī gadījumos, ja izmēģinājuma periods ir beidzies agrāk pakalpojuma Connected Car Services deaktivēšanas rezultātā (skat. 5.4.1. panta b) iii) punktu) vai tādēļ, ka jūs iegādājāties Jauninājuma pakotni kā Koplietotājs un transportlīdzekļa koplietošanā jūsu kontu atspējoja (skat. 5.4.2. panta b) ii) punktu) izmēģinājuma perioda laikā.
Sīkāka informācija par piemērojamiem izmēģinājuma periodiem ir norādīta produkta aprakstā lietotnes Kia Connect veikala sadaļā.

5.3.3.

Piemērojamie pirkšanas nosacījumi
Lai noskaidrotu, kādas pakotnes ir pieejamas, kādi ir to piemērojamie izmēģinājuma periodi un cenas, skatiet pakalpojumā Kia Connect Store, kuram var piekļūt lietotnē Kia Connect, piedāvātās pakotnes.

5.4.

Jauninājumu pirkšanas un lietošanas nosacījumi

5.4.1.

Aktīvs pakalpojums Connected Car Services ("Kia Connect")

5.4.1.1.

Prasība par aktīvu pakalpojumu Connected Car Services
Lai instalētu un aktivētu Jauninājumu, atspējotu Jauninājumu, izbeidzot bezmaksas izmēģinājuma periodu, un uzraudzītu/īstenotu apmaksāto Jauninājuma lietošanas ilgumu, transportlīdzeklī visā Jauninājuma lietošanas laikā jābūt aktivētam pakalpojumam Connected Car Services ("Kia Connect"). Lai izmantotu jebkuru nopirkto Jauninājumu, jūsu kā lietotāja pienākums ir parūpēties, lai pakalpojums Connected Car Services būtu aktīvs.

5.4.1.2.

Pakalpojuma Connected Car Services deaktivēšanas sekas
Deaktivējot pakalpojumu Connected Car Services (CCS), notiek tālāk norādītais:
5.4.1.2.1.
Pēc pakalpojuma Connected Car Services deaktivēšanas jebkuru Jauninājumu, kuru jūs iegādājāties uz ierobežotu laika posmu, atspējos, un tas būs atspējots, kamēr pakalpojums Connected Car Services ir deaktivēts. Šādā gadījumā apmaksāto lietošanas periodu pārtrauks, un tas turpināsies atkal pēc pakalpojuma Connected Car Services atkārtotas iespējošanas. Jauninājumu atkārtoti iespējos pēc pakalpojuma Connected Car Services atkārtotas aktivēšanas. Tas notiks neatkarīgi no tā, kurš lietotājs atkārtoti aktivēs pakalpojumu Connected Car Services, piemēram, ja transportlīdzekli pārdod, arī pircējs varēs atkārtoti iespējot pakalpojumu Connected Car Services un izmantot atlikušo Jauninājuma lietošanas periodu; skatīt arī 5.4.3. sadaļu.
5.4.1.2.2.
Jauninājumi, kurus iegādājāties uz neierobežotu periodu, parasti paliks aktīvi. Taču, atspējojot pakalpojumu Connected Car Services, atsevišķi Jauninājumi tik un tā var pārtraukt darboties. Tas jo īpaši attiecas uz Jauninājumiem, kuru pilnvērtīgai funkcionēšanai nepieciešama savienojamība, piemēram, Maksas OTA, taču tas ir iespējams arī citiem Jauninājumiem, kurus iegādājāties uz neierobežotu periodu.
5.4.1.2.3.
Jauninājumus, kuriem šobrīd ir izmēģinājuma periods, deaktivēs. Deaktivējot pakalpojumu Connected Car Services, beigsies izmēģinājuma periods. Ja pēc pakalpojuma Connected Car Services atkārtotas aktivēšanas jūs vēlaties izmantot Jauninājumu, jums attiecīgais Jauninājums būs jāpērk vēlreiz. Iegādājoties attiecīgu Jauninājumu vēlreiz, izmēģinājuma periodu jums vairs nepiedāvās.

5.4.2.

Vairāki konkrētā transportlīdzekļa Kia Connect lietotāji
Transportlīdzekli var piesaistīt vienam vai vairākiem Kia Connect kontiem (skat. 4.1.2. punktu iepriekš).
Jauninājumus transportlīdzeklim, kuram ir piesaistīts Kia Connect konts, var iegādāties gan Galvenais lietotājs, gan Koplietotājs. Ja Jauninājumu iegādājas Koplietotājs, uz to attiecas šādi nosacījumi:

5.4.2.1.

Informācija citiem lietotājiem
Ja kāds no lietotājiem iegādājas Jauninājumu, uzņēmums Kia informēs Galveno lietotāju un visus Koplietotājus par Jauninājuma iegādi, kā arī par attiecīgā Jauninājuma aktivēšanu un deaktivēšanu (ja piemērojams).

5.4.2.2.

Kā transportlīdzekļa koplietošanas izbeigšana ietekmē nopirktos Jauninājumus
Ja Koplietotājs iegādājas Jauninājumu un Galvenais lietotājs pēc tam pārtrauc transportlīdzekļa koplietošanu ar Koplietotāju, ir attiecināms tālāk norādītais:
5.4.2.2.1.
Jauninājumus, kurus iegādājās Koplietotājs un kuriem pašlaik darbojas izmēģinājuma periods, deaktivēs, un šādu Jauninājumu izmēģinājuma periods beigsies.
5.4.2.2.2.
Jauninājumi, kurus iegādājās Koplietotājs un kuriem izmēģinājuma periods jau ir beidzies, transportlīdzeklī joprojām būs pieejami apmaksāto laika periodu ar noteikumu, ka ir aktīvs pakalpojums Connected Car Services (skat. 5.4.1. pantu iepriekš). Tas nozīmē, ka transportlīdzekļa Galvenais lietotājs (kā arī īpašnieks) turpinās lietot Jauninājumu arī tad, ja Koplietotājs ir atsaistīts un transportlīdzeklis viņam vairs nav pieejams.

5.4.3.

Transportlīdzekļa pārdošana un nodošana jaunam īpašniekam
Ja transportlīdzekli pārdod jaunam īpašniekam, uz visiem Jauninājumiem, kurus nopirka transportlīdzeklim, attiecas šādi nosacījumi:

5.4.3.1.

Pirms transportlīdzekļa nodošanas jaunajam īpašniekam nepieciešams deaktivēt pakalpojumu Connected Car Services un izpildīt tālākos pienākumus, kas norādīti 7.3. punktā.

5.4.3.2.

Pakalpojums Connected Car Services ir atspējots, tādēļ arī Jauninājumus atspējos, kā tas ir aprakstīts 5.4.1. punkta b) apakšpunktā.

5.4.3.3.

Transportlīdzekļa jaunais īpašnieks var atkārtoti aktivēt Jauninājumus, kurus pakalpojuma Connected Car Services deaktivēšanas dēļ atspējoja, atkārtoti aktivējot pakalpojumu Connected Car Services. Lai to izdarītu, transportlīdzekļa jaunajam īpašniekam jāizveido Kia Connect konts, jāakceptē šie Lietošanas noteikumi un jāpiesaista šis konts attiecīgajam transportlīdzeklim. Pēc pakalpojuma Connected Car Services atkārtotas aktivēšanas attiecīgie Jauninājumi būs ieejami apmaksātā lietošanas perioda atlikušo laiku.

5.4.3.4.

Jūsu pienākums ir precīzi informēt transportlīdzekļa pircēju par transportlīdzeklī instalētajiem Jauninājumiem un to atlikušo lietošanas periodu, kā arī lietošanas perioda beigām. Jūsu pienākums ir arī informēt pircēju par to, ka, lai atkārtoti aktivētu Jauninājumus, viņiem ir jāizveido Kia Connect konts un jāakceptē šie Lietošanas noteikumi. Uzņēmums Kia neuzņemsies nekādu atbildību par jaunā īpašnieka prasījumiem, kas saistīti ar to, ka jaunais īpašnieks nevar atkārtoti aktivēt vai citādi izmantot konkrētu Jauninājumu, kurš saskaņā ar jūsu teikto ir pieejams transportlīdzeklī, ja vien tas nenotiek tehnisku darbības traucējumu dēļ, par kuriem atbild Kia Connect.

5.5.

Kia Connect Store, iegādes process un maksājuma process

5.5.1.

Iegādes process
Lietotnes Kia Connect veikala sadaļā jūs varat atlasīt atsevišķus Jauninājumus un citas pievienojumprogrammas transportlīdzekļa programmatūrai, kurus var iegādāties. Iesniedzot lietotnē Kia Connect pasūtījumu, kas attiecas uz Jauninājumu vai citu pievienojumprogrammu, jūs izsakāt uzņēmumam Kia piedāvājumu par attiecīgā Jauninājuma vai pievienojumprogrammas iegādi. Uzņēmums Kia apstiprina pasūtījumu, automātiski nosūtīt jums e-pastu (pasūtījuma apstiprinājums). Šis pasūtījuma apstiprinājums nenozīmē, ka jūsu piedāvājumu akceptēja, bet gan tikai apliecina, ka uzņēmums Kia saņēma un apstrādā piedāvājumu.
Līgumu par katru Jauninājumu uzņēmuma Kia un jūsu starpā noslēdz, kad nopirkto Jauninājumu aktivē attiecīgajā transportlīdzeklī, kuram Jauninājumu nopirka. Uzņēmumam Kia ir tiesības veikt daļēju piegādi, ja vien tas nerada jums nepamatotus traucējumus.
Līgumu par katru Jauninājumu var izbeigt jebkurā izmēģinājuma perioda brīdī, kā tas norādīts 5.3.2. sadaļā.

5.5.2.

Atteikuma tiesību termiņa beigas
Ja jūs esat patērētājs, parasti jums ir likumā noteiktas atteikuma tiesības, kā tas norādīts 15. sadaļā. Pirkšanas procesa laikā mēs lūdzam jūs nepārprotami piekrist tam, ka uzņēmums Kia sāks līguma izpildi pirms atteikuma perioda beigām. Piekrītot tam, jūs zaudējat atteikuma tiesības, kad uzņēmums Kia sāk pildīt līgumu.

5.5.3.

Piekļuve šiem Lietošanas noteikumiem
Jūs varat piekļūt šiem Lietošanas noteikumiem, izmantojot saiti, kas pieejama pasūtījuma noformēšanas procesā. Turklāt šo Lietošanas noteikumu kopiju jums nosūtīs arī ar pasūtījuma apstiprināšanas e-pastu.

5.5.4.

Maksājuma apstrāde
Maksājuma apstrādi pakalpojumā Kia Connect Store veic mūsu partneris, uzņēmums Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Īrija ("Stripe"). Tas atbilst mūsu likumīgām interesēm, saskaņā ar kurām mēs piedāvājam efektīvu un drošu maksāšanas veidu. Šajā kontekstā, ciktāl tas nepieciešams līguma izpildei, mēs dalāmies ar šādiem datiem ar uzņēmumu Stripe:
konta īpašnieka vārds;
konta e-pasta adrese;
klienta numurs;
bankas konta informācija;
abonementa sākuma datums un laiks;
lietotāju skaits;
jūsu atrašanās vieta.
Saskaņā ar likumu vai līgumu mums nav jāapstrādā šajā sadaļā sniegtā informācija. Taču bez jūsu personiskās informācijas mēs nevaram apstrādāt maksājumu, izmantojot pakalpojumu Stripe. Noslēdzot šo Līgumu, jūs nepārprotami piekrītat datu apstrādei un maksājuma veida izmantošanai.
Par individuālajiem maksājumu veidiem, kurus piedāvā pakalpojums Stripe, jūs informēs pakalpojumā Kia Connect Store. Pakalpojums Stripe maksājumu apstrādei var izmantot citus maksājumu pakalpojumus, un uz tiem var attiekties konkrēti maksājumu noteikumi un nosacījumi, par kuriem jūs informēs atsevišķi, ja tas būs nepieciešams. Lai uzzinātu vairāk par pakalpojumu Stripe, apmeklējiet tīmekļa vietni https://stripe.com.

6.

Autortiesības

6.1.

Viss Pakalpojumu saturs ir uzņēmuma Kia, tās tiešo vai netiešo meitasuzņēmumu vai saistīto sabiedrību (turpmāk kopā “Kia Group”) vai trešo personu īpašums, un to aizsargā spēkā esošie autortiesību tiesību akti, un visas tiesības ir paturētas.
Visas tiesības Pakalpojumos un pamatā esošajā programmatūrā, saturā un līgumos pieder uzņēmumam Kia Group un tās licencētājiem. Jūs nedrīkstat jebkādā veidā pārdot, izsniegt, publicēt, pārraidīt, izplatīt vai komerciāli izmantot šos Pakalpojumus bez mūsu rakstiskas piekrišanas.
Jūs nedrīkstat reproducēt (pilnībā vai daļēji), pārraidīt (elektroniski vai citādi), pārveidot, attēlot, atkārtoti piegādāt, licencēt, saistīt vai citādi izmantot Pakalpojumus jebkādiem publiskiem vai komerciāliem mērķiem bez mūsu iepriekšējas atļaujas.

6.2.

Nekas šajos Lietošanas noteikumos nav interpretējams kā licences vai tiesību piešķiršana attiecībā uz jebkura attēla, preču zīmes, pakalpojumu zīmes vai logotipa, kas visi ir uzņēmuma Kia Group īpašums, izmantošanu.
Kia Group patur visas tiesības attiecībā uz savu ar autortiesībām aizsargāto informāciju vai materiāliem saistībā ar Pakalpojumiem, un šīs tiesības pilnībā īsteno piemērojamajos autortiesību un preču zīmju tiesību aktos.

7.

Lietotāja pienākumi un ierobežojumi

7.1.

Vispārīgie pienākumi
Izmantojot Pakalpojumus, jums jāievēro visi spēkā esošie tiesību akti un jāievēro trešo personu tiesības.

7.2.

Informēšanas pienākumi
Jums ir pienākums informēt citus transportlīdzekļa vadītājus par Pakalpojumu aktivizēšanu un attiecīgo datu apstrādi saskaņā ar 10.2. sadaļu.

7.3.

Pienākumi transportlīdzekļa īpašumtiesību nodošanas gadījumā
Ja pārdodat savu transportlīdzekli vai kā citādi to pastāvīgi nododat trešajai personai, jums ir pienākums deaktivēt Pakalpojumus attiecīgā transportlīdzekļa Vadības panelī un dzēst transportlīdzeklī saglabātos datus. Šādā gadījumā transportlīdzekli atvieno no jūsu lietotnes Kia Connect, taču jūsu Kia konta datus lietotnē Kia Connect neizdzēš. Šādā gadījumā jums un uzņēmumam Kia ir tiesības lauzt šo līgumu par Pakalpojumu lietošanu saskaņā ar 11.4. sadaļu.

7.4.

Aizliegta izmantošana un citas nepieļaujamas darbības

7.4.1.

Jūs drīkstat izmantot pakalpojumus tikai 4.2. sadaļā aprakstītajiem mērķiem un to ietvaros.

7.4.2.

Jūs drīkstat izmantot savus Pakalpojumiem paredzētos pieteikšanās datus tikai, lai pieteiktos lietotnē Kia Connect un savienotu Vadības paneli ar lietotni Kia Connect.

7.4.2.1.

Jūs nedrīkstat
7.4.2.1.1.
koplietot savus pieteikšanās datus ar citiem sava transportlīdzekļa lietotājiem; vai
7.4.2.1.2.
koplietot savus pieteikšanās datus ar kādu trešo pusi, piemēram, ar trešo pušu lietotņu vai citas programmatūras nodrošinātājiem; vai
7.4.2.1.3.
izmantot savus pieteikšanās datus saistībā ar programmatūru, kas nav uzņēmuma Kia programmatūra; vai
7.4.2.1.4.
izmantot savus pieteikšanās datus, lai ar Kia sistēmu savienotu jebkuru trešās puses pakalpojumu, piemēram, Kia Connect aizmugursistēmu.

7.4.3.

Transportlīdzekli nedrīkst modificēt (tostarp modificēt aparatūru vai programmatūru vai izmantot trešās puses programmatūru) jebkādā veidā, kas var ietekmēt Pakalpojumu funkcionalitāti.

7.4.4.

SIM karti, kas iegulta Vadības panelī, var izmantot tikai Vadības panelī un tikai, lai piekļūtu Pakalpojumiem. Izņemt SIM karti no Vadības ierīces vai izgūt SIM kartē esošo informāciju (piemēram, ICCID) ir aizliegts.
Jūs nedrīkstat izmantot SIM karti
balss pārraidei (tostarp VOIP);
lai piekļūtu publiski adresētam galamērķim (t.i., publiskai IP adresei), tostarp izmantojot starpniekserveri, vārteju vai maršrutu;
jebkādā veidā, lai censtos iekļūt drošības pasākumos neatkarīgi no tā, vai ielaušanās izraisa datu bojāeju vai zudumu;
jebkādā veidā, kas izmanto Pakalpojumus vai programmatūru, kas saistīta ar internetā retranslētu tērzēšanu, vienādranga datņu koplietošanu, bitu torentu vai starpniekservera tīklu;
tādā veidā, kas ietver surogātpastu izplatīšanu, nevēlamu e-pastu vai komerciālu paziņojumu nosūtīšanu lielā apjomā vai atvērta SMPT protokola retranslēšanu; vai
jebkādā veidā, kas var negatīvi ietekmēt tīklu vai Pakalpojumus.

7.4.5.

Jūs nedrīkstat atklāt SIM kartes, tīkla, Pakalpojumu vai jebkuras tās sastāvdaļas salīdzinošās novērtēšanas vai veiktspējas pārbaudes rezultātus nevienai trešajai pusei.

7.5.

Pārkāpumu sekas
Jebkurš šajā 7. iedaļā minēto pienākumu un ierobežojumu pārkāpums var izraisīt Pakalpojumu sniegšanas pagaidu apturēšanu. Uzņēmums Kia parasti jūs iepriekš informēs par nodomu apturēt pakalpojumu sniegšanu un pakalpojumu apturēšanas ilgumu, ja vien nav nepieciešama tūlītēja apturēšana, lai novērstu kaitējumu uzņēmumam Kia, Pakalpojumam, tīklam vai citiem klientiem. Apturēšanas ilgumu pēc saviem ieskatiem nosaka uzņēmums Kia, pamatojoties uz pārkāpuma smagumu un no tā izrietošajiem riskiem Kia, Pakalpojumam, tīklam vai citiem klientiem. Atkārtotu pārkāpumu gadījumā uzņēmums Kia saskaņā ar 11.3. sadaļu var izbeigt Līgumu.

8.

Maksa par Pakalpojumu

8.1.

Bezmaksas pakalpojumu periods
Ja vien attiecībā uz attiecīgajiem Pakalpojumiem šajos Lietošanas noteikumos nav noteikts citādi, Pakalpojumus bez maksas sniedz konkrēta transportlīdzekļa lietotājiem (kā norādīts tā attiecīgajā VIN) 7 gadus. Šis 7 gadu periods sākas dienā, kad sākas transportlīdzekļa garantijas periods.
Ja transportlīdzekli pārdod un reģistrē jauna īpašnieka vārdā bezmaksas pakalpojuma periodā, jaunais īpašnieks var izvēlēties izmantot Pakalpojumus bez maksas atlikušajā bezmaksas pakalpojuma periodā, aktivējot Pakalpojumus savā vārdā. Bezmaksas pakalpojuma periodu neietekmē turpmāka pārdošana un reģistrācija pēc sākotnējās pārdošanas, t. i., turpmāka transportlīdzekļa pārdošana un/vai reģistrācija bezmaksas pakalpojuma periodu nepārtrauc un nepagarina.

8.2.

Papildu pakalpojumi
Mēs paturam tiesības nākotnē piedāvāt papildu pakalpojumus, ievērojot atsevišķus lietošanas noteikumus. Par šādiem papildu pakalpojumiem var iekasēt maksu.

9.

Pakalpojumu pieejamība

9.1.

Mēs paturam tiesības uz laiku vai pastāvīgi pilnībā vai daļēji deaktivizēt piekļuvi Pakalpojumiem, ciktāl tas nepieciešams, lai nodrošinātu pakalpojumu drošību vai stabilitāti visiem lietotājiem vai nodrošinātu Pakalpojumu atbilstību obligātajām juridiskajām prasībām.

9.2.

Uz Pakalpojumu sniegšanu un izmantošanu var attiekties ierobežojumi attiecībā uz pašreizējo tehnikas stāvokli, kas nav atkarīgs no mums. Tas jo īpaši attiecas uz pārvadātāju nodrošināto datu savienojumu pieejamību. Atsevišķos gadījumos tīkla nepieejamība var izraisīt Pakalpojumu nepieejamību, jo nav iespējams pārsūtīt nepieciešamos datu.
Turklāt īstermiņā Pakalpojumu, bezvadu tīklu un fiksēto tīklu, kā arī interneta maksimālā slodze var izraisīt jaudas vājos posmus. 

9.3.

Traucējumus var izraisīt arī nepārvarama vara, tostarp pandēmiskas un epidēmiskas slimības, streiki, lokauti un oficiālie rīkojumi, kā arī tehniskie un citi pasākumi (piemēram, remonts, apkope, programmatūras atjauninājumi un paplašinājumi), kurus nepieciešams veikt mūsu sistēmās vai lejasposma vai augšposma pakalpojumu sniedzēju, satura nodrošinātāju vai mobilo tīklu operatoru sistēmās, kas nepieciešami Pakalpojumu pareizai vai uzlabotai darbībai.

9.4.

Ja piekļuve Pakalpojumiem ir deaktivizēta, ierobežota vai traucēta, kā aprakstīts šajā, 9. sadaļā, mēs, ciktāl iespējams, iepriekš ar sazināsimies, lai jūs par to informētu un informētu par deaktivācijas, ierobežošanas vai traucējumu iemeslu.

10.

Datu aizsardzība

10.1.

Informāciju par to, kā mēs apkopojam un apstrādājam personas datus saistībā ar Pakalpojumu sniegšanu, skatiet mūsu Kia Connect Paziņojumā par konfidencialitāti, kas pieejams Kia Connect tīmekļa vietnē https://connect.kia.com/eu/downloads.

10.2.

Par Pakalpojumu aktivizēšanu jums jāinformē visi citi transportlīdzekļa lietotāji/vadītāji. Citi lietotāji/vadītāji jo īpaši jāinformē par Kia Connect Paziņojumā par datu konfidencialitāti aprakstītajām datu apstrādes darbībām un to, ka Pakalpojumiem ir nepieciešama atrašanās vietas datu (GPS datu) apkopošana un apstrāde.

11.

Termiņš, izbeigšana

11.1.

Šis līgums sākas pēc tam, kad esat to apstiprinājis Vadības panelī. Tas beidzas, beidzoties bezmaksas pakalpojuma periodam (skat. 8.1. sadaļu), ja vien to neizbeidz agrāk saskaņā ar šo 11. sadaļu.

11.2.

Līgumu par Pakalpojumu sniegšanu un tādējādi tiesības izmantot Pakalpojumus jebkura no pusēm var izbeigt jebkurā laikā, brīdinot par to vienu mēnesi iepriekš, līdz kalendārā ceturkšņa beigām.

11.3.

Netiek skartas nevienas Puses tiesības izbeigt Līgumu pamatota iemesla dēļ. Pamatots iemesls Līguma izbeigšanai no Kia puses it īpaši ir, ja lietotājs atkārtoti pārkāpj savas saistības saskaņā ar 7.5. sadaļas priekšnosacījumiem.

11.4.

Turklāt gadījumā, ja notiek transportlīdzekļa pirkuma līguma atcelšana, transportlīdzekļa atkārtota ieguve vai atsaukšana, kuru veic attiecīgais izplatītājs, ja izbeidz nomas līgumu, ja transportlīdzekli pārdod trešai pusei, zādzības gadījumā, kā arī, ja rodas kopēji bojājumi, kurus nevar novērst ar remontu, katrai no pusēm būs tiesības izbeigt Pakalpojumu izmantošanu attiecībā uz konkrēto transportlīdzekli.

11.5.

Jebkuras Puses likumā noteiktās līguma darbības izbeigšanas tiesības nav skartas.

12.

Izmaiņas Pakalpojumos; Izmaiņas Lietošanas noteikumos

12.1.

Izmaiņas Pakalpojumos
Kia patur tiesības veikt saprātīgas izmaiņas Pakalpojumos. Jo īpaši mēs dažkārt veicam likumīgi nepieciešamus atjauninājumus, kas ir izmaiņas, kuras nodrošina mūsu Pakalpojumu atbilstību piemērojamiem tiesību aktiem. Mēs varam arī veikt šos atjauninājumus savos Pakalpojumos drošības apsvērumu dēļ un lai tie atbilstu paredzamajiem kvalitātes standartiem (piemēram, tiem, kas aprakstīti 16. sadaļā par tiesību aktos paredzētajām garantijām).
Turklāt mēs varam mainīt savus Pakalpojumus šādu papildu iemeslu dēļ:
lai apgūtu jaunas tehnoloģijas;
lai noregulētu Pakalpojumu lietotāju skaita palielināšanos vai samazināšanos;
lai pielāgotos importa izmaiņām licencēs vai partnerībās ar trešām pusēm; un
lai novērstu ļaunprātīgu izmantošanu vai kaitējumu.

12.2.

Izmaiņas Lietošanas noteikumos
Ne vēlāk kā divus mēnešus pirms ierosināto jauno lietošanas noteikumu stāšanās spēkā uzņēmums Kia izteikts jums piedāvājumu par izmaiņām šajos Lietošanas noteikumos, parādot tos lietotnē Kia Connect un/vai transportlīdzekļa Vadības panelī. Izmainītie Lietošanas noteikumi stājas spēkā tikai tad, ja tos apstiprināt, noklikšķinot uz atbilstošās pogas “Piekrist” lietotnē Kia Connect vai Vadības panelī.
Ja jūs nepieņemat ierosinātos mainītos Lietošanas noteikumus, mēs paturam tiesības lauzt līgumu, par to paziņojot 6 nedēļas iepriekš, līdz kalendārā ceturkšņa beigām.

13.

Pārējie noteikumi

13.1.

Visus līgumus starp jums un uzņēmumu Kia noslēdz vietējā valodā. Pēc attiecīgā līguma noslēgšanas līguma teksts būs pieejams lejupielādēšanai tīmekļa vietnē https://connect.kia.com/eu/downloads.

13.2.

Šie Lietošanas noteikumi ir visu pušu vienošanās par Pakalpojumu izmantošanas priekšmetu, un tie aizstāj visus iepriekš noslēgtos rakstiskos vai mutiskos nolīgumus starp pusēm attiecībā uz priekšmetu.

13.3.

Jūsu veiktie atšķirīgie, konfliktējošie vai papildinošie noteikumi un nosacījumi reglamentē Pakalpojumu izmantošanu tikai tad, ja mēs tos rakstiski nepārprotami apstiprinām.

13.4.

Visiem Lietošanas noteikumu grozījumiem un papildinājumiem, kā arī paziņojumiem, kas nepieciešami to izpildei, jābūt teksta formā (tostarp e-pasts, fakss vai apstiprinājums Vadības panelī). Teksta formas prasību var atcelt tikai teksta formā.

13.5.

Mums ir tiesības pilnībā vai daļēji nodot savas tiesības un pienākumus saskaņā ar šo līgumu citam pakalpojumu sniedzējam, jums par to paziņojot 6 nedēļas iepriekš. Tomēr šajā gadījumā jums ir tiesības izbeigt līgumu viena mēneša laikā pēc rakstiskā paziņojuma saņemšanas, kas ir spēkā brīdī, kad līgumu nodod uzņēmumam, kurš pārņem līgumu no uzņēmuma Kia. Mēs jūs rakstiski nepārprotami informēsim par tiesībām izbeigt līguma darbību.
Lai nerastos pārpratumi, šīs tiesības neskar jūsu tiesības izbeigt Lietošanas noteikumus un līdz ar to tiesības izmantot Pakalpojumus jebkurā laikā, kā noteikts 11.2. sadaļā.

14.

Klientu apkalpošana / sūdzības

14.1.

Ja rodas jautājumi vai sūdzības, varat izmantot iepriekš, 2. sadaļā, norādīto kontaktinformāciju.

14.2.

Eiropas Komisija nodrošina tīmekļa vietni strīdu izšķiršanai tiešsaistē, kas paredzēta, lai palīdzētu patērētājiem un tirgotājiem atrisināt strīdus ārpustiesas kārtībā. Tā ir pieejama http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Kia nepiedalās un tai nav pienākuma piedalīties alternatīvajās strīdu izšķiršanas procedūrās, kuras izskata alternatīva patērētājiem paredzēta strīdu izšķiršanas struktūrvienība.

15.

Norādījumi par atteikuma tiesībām attiecībā uz Pakalpojumiem un Jauninājumu iegādi
Ja esat patērētājs (t.i., fiziska persona, kas veic pasūtījumu, kura mērķi nevar attiecināt uz komerciālo vai pašnodarbināto profesionālo darbību), jums ir atteikuma tiesības saskaņā ar likumā paredzētajiem noteikumiem attiecībā uz šo līgumu par Pakalpojumu sniegšanu un jebkuru līgumu par Jauninājumu iegādi (skat. 5. sadaļu)

15.1.

Atteikuma tiesības
Jums ir tiesības atteikties no šī līguma četrpadsmit dienu laikā, nenorādot nekādu pamatojumu.
Atteikuma termiņš beigsies 14 dienas pēc līguma noslēgšanas dienas.
Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums jāinformē "Kia Connect GmbH", Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Vācija, tālruņa numurs: +49 800 77730 44 un e-pasta adrese: support@kia-connect.eu par savu lēmumu atteikties no šī līguma ar nepārprotamu paziņojumu (piemēram, nosūtot vēstuli pa pastu vai e-pastu).
Jūs varat izmantot pievienoto atteikuma veidlapas paraugu, tomēr tas nav obligāts. Jūs varat arī elektroniski aizpildīt un iesniegt atteikuma veidlapas paraugu vai jebkuru citu nepārprotamu paziņojumu mūsu tīmekļa vietnē https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form. Ja izmantosiet šo iespēju, mēs nekavējoties nosūtīsim jums apstiprinājumu par šāda atteikuma saņemšanu uz pastāvīgu informācijas nesēju (piemēram, pa e-pastu).
Lai ievērotu atteikuma termiņu, pietiek, ja nosūtāt paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu pirms atteikuma termiņa beigām.

15.2.

Atteikuma sekas
Ja atsakāties no šī līguma, mēs bez liekas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mūs informēs par lēmumu atteikties no šī līguma, atlīdzināsim visus no jums saņemtos maksājumus, tostarp maksu par piegādi (izņemot papildu izmaksas, kas rodas, izvēloties piegādes veidu, kas nav mūsu piedāvātais lētākais standarta piegādes veids).
Atlīdzināsim maksājumus, izmantojot tos pašus maksāšanas līdzekļus, kurus jūs izmantojāt sākotnējam darījumam, ja vien neesat nepārprotami piekritis citam atmaksas veidam; jebkurā gadījumā jums par maksājumu atlīdzināšanu nebūs jāmaksā. 

15.3.

SVARĪGA PIEZĪME: atteikuma tiesību termiņa beigas
Atteikuma tiesības beidzas attiecībā uz līgumiem par digitālā satura nodrošināšanu, kuru nepiegādā ar materiālu datu nesēju arī ar šādiem nosacījumiem:

15.3.1.

 Ja noslēgts līgums, kas neuzliek jums pienākumu maksāt, ja uzņēmums Kia ir sācis līguma izpildi;

15.3.2.

 Ja noslēgts līgums, kas uzliek jums pienākumu maksāt šādos gadījumos:
uzņēmums Kia ir sācis līguma izpildi;
jūs iepriekš esat nepārprotami piekritis tam, ka uzņēmums Kia sāks līguma izpildi pirms atteikuma termiņa beigām;
jūs esat atzinis, ka ar savu piekrišanu saskaņā ar b) apakšpunktu jūs zaudējat atteikuma tiesības līdz ar līguma izpildes sākumu; un
uzņēmums Kia ir sniedzis jums apstiprinājumu saskaņā ar Vācijas Civilkodeksa sadaļu 312f (Bürgerliches Gesetzbuch, “BGB”). 

15.4.

Atteikuma veidlapas paraugs
Atteikuma veidlapas paraugs
(Aizpildiet un nosūtiet šo veidlapu tikai tad, ja vēlaties atteikties no līguma)
Uzņēmumam Kia Connect GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Vācija, e-pasta adrese: support@kia-connect.eu:
Ar šo es/mēs (*) paziņoju(-am), ka es/mēs (*) atsakos(-āmies) no sava līguma par šāda pakalpojuma sniegšanu (*),
Pasūtījuma datums (*)/saņemšanas datums (*),
Patērētāja(-u) vārds un uzvārds,
Patērētāja(-u) adrese,
Patērētāja(-u) paraksts (tikai, ja veidlapu iesniedz papīra formā),
Datums
(*) Svītrot pēc vajadzības.

16.

Likumā noteiktā atbildība par defektiem
Ja esat patērētājs, jums ir likumā noteiktās tiesības uz atbildību par defektiem attiecībā uz precēm vai digitālajiem produktiem, kā arī jebkādas papildu tiesības, kas noteiktas šajos Lietošanas noteikumos. Likumā noteiktās tiesības uz atbildību par defektiem iztecēs divus gadus pēc attiecīgā digitālā produkta nodrošināšanas. Nepārtrauktas piegādes gadījumā prasījumu termiņš iztecēs tikai 12 mēnešus pēc piegādes perioda beigām.

17.

Atbildība
Atkarībā no valsts, kurā ir jūsu pastāvīgā dzīvesvieta, uz jums attiecas šāda atbildība.
17.1.  Austrija
Uz uzņēmumu Kia neattiecas nekāda atbildība, izņemot 1) atbildību par rupju nolaidību vai nodomu un 2) atbildību par sodāmām darbībām, kas izraisa miesas bojājumus vai nāvi.
17.2. Beļģija
17.2.1. Ciktāl to atļauj piemērojamie tiesību akti, uzņēmuma Kia līgumsaistības un ārpuslīgumiskās saistības neatkarīgi no to juridiskā pamata (neatkarīgi no garantijas, līguma, kaitējuma, nolaidības vai kā citādi, tostarp slēptiem defektiem) attiecībā uz zaudējumiem un bojājumiem, kas radušies Pakalpojumu sniegšanas vai Pakalpojumu sniegšanas aizkavēšanās, vai pārtraukuma sakarā, ierobežo šādi: a) uzņēmums Kia ir atbildīgs par paredzamajiem zaudējumiem līdz tādam apmēram, kas raksturīgi šāda veida līgumam, sakarā ar būtisku līgumsaistību neizpildi; b) uzņēmums Kia pārkāpuma dēļ nav atbildīgs nedz par nebūtisku līgumsaistību pārkāpšanu, nedz par kādu nedaudz nolaidīgu jebkuru citu piemērojamo rūpības pienākumu pārkāpumu; un c) uzņēmums Kia nav atbildīgs ne par kādiem īpašiem, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem, tostarp, bet ne tikai, par datu, peļņas, uzkrājumu, iespēju, nemateriālās vērtības lietošanas zaudēšanu, kā arī trešo personu prasībām (pat ja uzņēmums Kia ir brīdināts par šāda kaitējuma iespējamību). 17.2.2. Iepriekš minētie atbildības ierobežojumi neattiecas uz i) kādu obligātu tiesību aktos paredzētu atbildību (piemēram, atbildību par bojātiem produktiem), ii) atbildību par uzņēmuma Kia darbības vai bezdarbības izraisītiem miesas bojājumiem vai nāvi, iii) jebkādu atbildību par krāpšanu vai rupju nolaidību vai iv) jebkuru citu atbildību, ko nevar ierobežot vai izslēgt ar likumu. Turklāt šādus atbildības ierobežojumus nepiemēro, ja un ciktāl uzņēmums Kia ir uzņēmies īpašu garantiju.
17.3. Čehijas Republika
17.3.1.  Uzņēmuma Kia līgumisko un likumisko atbildību par kaitējumu, kas radies nelielas nolaidības dēļ, neatkarīgi no tās juridiskā pamata ierobežo šādi: a) uzņēmums Kia ir atbildīgs par paredzamajiem zaudējumiem līdz tādam apmēram, kas raksturīgi šāda veida līgumam, sakarā ar līgumsaistību neizpildi; b) uzņēmums Kia nav atbildīgs par netiešiem zaudējumiem, kas var rasties no Pakalpojumu izmantošanas. 17.3.2. Iepriekš minētie atbildības ierobežojumi neattiecas uz obligāto tiesību aktos paredzēto atbildību, jo īpaši atbildību par rupju nolaidību vai tīšu pārkāpumu, kaitējumu indivīda dabiskajām tiesībām vai atbildību par bojātiem produktiem. Turklāt šādi atbildības ierobežojumi neattiecas uz vājākajām pusēm Čehijas Civilkodeksa 433. panta 2. punkta izpratnē un ja un ciktāl uzņēmums Kia ir uzņēmies īpašu garantiju. 17.3.3. 17.3.1. un 17.3.2. sadaļas attiecīgi piemēro uzņēmuma Kia atbildībai par izšķērdētajiem izdevumiem. 17.3.4. Jums ir jāveic saprātīgas darbības zaudējumu novēršanai un samazināšanai.
17.4. Francija
17.4.1.   Uzņēmuma Kia līgumisko atbildību par kaitējumu, kas radies nelielas nolaidības dēļ, ierobežo šādi: a) uzņēmums Kia ir atbildīgs par paredzamajiem zaudējumiem līdz tādam apmēram, kas raksturīgi šāda veida līgumam, sakarā ar līgumsaistību neizpildi; b) uzņēmums Kia nav atbildīgs par netiešiem zaudējumiem, kas var rasties no Pakalpojumu izmantošanas; c) uzņēmums Kia nav atbildīgs par nepārvaramas varas radītu kaitējumu (t. i., no uzņēmuma Kia neatkarīgs notikums, kuru nevarēja pamatoti paredzēt līguma noslēgšanas brīdī). 17.4.2. Iepriekš minētie atbildības ierobežojumi neattiecas uz jebkuru obligāto tiesību aktos paredzēto atbildību, jo īpaši atbildību par rupju nolaidību un/vai tīšu pārkāpumu, atbildību par defektīviem produktiem un atbildību par personas gūtām traumām. Turklāt šādus atbildības ierobežojumus nepiemēro, ja un ciktāl uzņēmums Kia ir uzņēmies īpašu garantiju. 17.4.3. 17.4.1. un 17.4.2. sadaļas attiecīgi piemēro uzņēmuma Kia atbildībai par izšķērdētajiem izdevumiem.
17.5. Vācija
17.5.1. Uzņēmums Kia saskaņā ar likumā paredzētajiem noteikumiem ir atbildīgs par Kia, tā likumisko pārstāvju, izpilddarbinieku vai citu pilnvaroto aģentu nodomu un rupju nolaidību. Tas pats attiecas uz garantijas pārkāpumu (piemēram, BGB 444. vai 639. panta nozīmē (Bürgerliches Gesetzbuch, Vācijas Civilkodekss) vai citu stingru atbildību, kā arī prasībām saskaņā ar Likumu par atbildību par produktu (Produkthaftungsgesetz) vai dzīvības, ķermeņa vai veselības ievainojuma gadījumā.17.5.2. Vienkāršas nolaidības gadījumā, ja vien nepiemēro 17 5.1. sadaļu, uzņēmums Kia ir atbildīgs tikai par būtisku līgumsaistību, t. i., tādu saistību, kas, pirmkārt, padara iespējamu līguma pareizu izpildi un uz kurām klientam bija tiesības atsaukties vai kuru sodāma neizpildīšana apdraud līguma mērķa sasniegšanu, tomēr šajā gadījumā tas attiecas tikai uz paredzamo zaudējumu apmēru, kas parasti var rasties un ar kā rašanos uzņēmumam Kia bija jārēķinās līguma noslēgšanas brīdī, pamatojoties uz tobrīd zināmajiem apstākļiem. 17.5.3. Jums ir jāveic saprātīgas darbības zaudējumu novēršanai un samazināšanai. 17.5.4. Uzņēmums Kia nav atbildīgs par brīdinājumu izmantošanu par radaru/bīstamām zonām, kas ir aizliegti saskaņā ar Vācijas Ceļu satiksmes likuma (“StVO”) 23. sadaļas 1. panta c) punktu. 17.5.5. Uzņēmums TomTom Global Content B.V. nav atbildīgs par brīdinājumu izmantošanu par radaru/bīstamām zonām, kas ir aizliegti saskaņā ar “StVO” 23. sadaļas 1. panta c) punktu. 17.5.6. Uzņēmums HERE-Europe B.V. nav atbildīgs par brīdinājumu izmantošanu par radaru/bīstamām zonām, kas ir aizliegti saskaņā ar “StVO” 23. sadaļas 1. panta c) punktu.
17.6. Ungārija
17.6.1. Ciktāl to atļauj piemērojamie tiesību akti, uzņēmuma Kia līgumsaistības un ārpuslīgumiskās saistības neatkarīgi no to juridiskā pamata (neatkarīgi no garantijas, līguma, kaitējuma, nolaidības vai kā citādi, tostarp slēptiem defektiem) attiecībā uz zaudējumiem un bojājumiem, kas radušies Pakalpojumu sniegšanas vai Pakalpojumu sniegšanas aizkavēšanās, vai pārtraukuma sakarā, ierobežo šādi: a) uzņēmums Kia ir atbildīgs par paredzamajiem zaudējumiem līdz tādam apmēram, kas raksturīgi šāda veida līgumam, sakarā ar būtisku līgumsaistību neizpildi; b) uzņēmums Kia pārkāpuma dēļ nav atbildīgs nedz par nebūtisku līgumsaistību pārkāpšanu, nedz par kādu nedaudz nolaidīgu jebkuru citu piemērojamo rūpības pienākumu pārkāpumu; un c) uzņēmums Kia nav atbildīgs ne par kādiem īpašiem, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem, tostarp, bet ne tikai, par datu, peļņas, uzkrājumu, iespēju, nemateriālās vērtības lietošanas zaudēšanu, kā arī trešo personu prasībām (pat ja uzņēmums Kia ir brīdināts par šāda kaitējuma iespējamību). 17.6.2. Šādus atbildības ierobežojumus nepiemēro, ja un ciktāl uzņēmums Kia ir uzņēmies īpašu garantiju. Šie Lietošanas noteikumi neierobežo vai neizslēdz uzņēmuma Kia atbildību par i) nāvi vai miesas bojājumiem, kas radušies uzņēmuma Kia nolaidības vai uzņēmuma Kia darbinieku vai aģentu nolaidības dēļ; ii) tīšu rīcību; iii) pienākumu neizpildi, kas izriet no sabiedriskās kārtības noteikumiem; un iv) jebkuru citu gadījumu, kad uzņēmuma Kia atbildību nevar ierobežot vai izslēgt saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.
17.7. Itālija
17.7.1. Uzņēmuma Kia atbildību par kaitējumu, kas radies nelielas nolaidības dēļ, ierobežo šādi: a) uzņēmums Kia ir atbildīgs par paredzamajiem zaudējumiem līdz tādam apmēram, kas raksturīgi šāda veida līgumam sakarā ar būtisku līgumsaistību neizpildi; b) uzņēmums Kia nav atbildīgs par kādu nedaudz nolaidīgu jebkuru citu piemērojamo rūpības pienākumu pārkāpumu; c) šādus atbildības ierobežojumus nepiemēro, ja un ciktāl uzņēmums Kia ir uzņēmies īpašu garantiju. Šie Lietošanas noteikumi neierobežo vai neizslēdz uzņēmuma Kia atbildību par i) nāvi vai miesas bojājumiem, kas radušies uzņēmuma Kia nolaidības vai uzņēmuma Kia darbinieku vai aģentu nolaidības dēļ; ii) rupju nolaidību vai tīšu rīcību; iii) pienākumu neizpildi, kas izriet no sabiedriskās kārtības noteikumiem; un iv) jebkuru citu gadījumu, kad uzņēmuma Kia atbildību nevar ierobežot vai izslēgt saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. 17.7.2. 17.7.1. sadaļu attiecīgi piemēro uzņēmuma Kia atbildībai par izšķērdētajiem izdevumiem. 17.7.3. Jums ir jāveic saprātīgas darbības zaudējumu novēršanai un samazināšanai.
17.8. Nīderlande
17.8.1. Ciktāl to atļauj spēkā esošie obligātie tiesību akti, uzņēmums Kia nekādā gadījumā nav atbildīgs par kaitējumu, kas radies saistībā ar līgumu par Pakalpojumu sniegšanu vai pašiem Pakalpojumiem. Iepriekšminēto nepiemēro gadījumā, ja atbildība izriet no uzņēmuma Kia vadības rupjas nolaidības vai tīša pārkāpuma. 17.8.2. Jums ir jāveic saprātīgas darbības zaudējumu novēršanai un samazināšanai.
17.9. Norvēģija
17.9.1. Uzņēmuma Kia līgumisko un likumā noteikto atbildību par kaitējumu, kas radies nelielas nolaidības dēļ, neatkarīgi no juridiskā pamata ierobežo šādi: a) uzņēmums Kia ir atbildīgs par paredzamajiem zaudējumiem līdz tādam apmēram, kas raksturīgi šāda veida līgumam sakarā ar būtisku līgumsaistību neizpildi; b) uzņēmums Kia nav atbildīgs par kādu nedaudz nolaidīgu jebkuru citu piemērojamo rūpības pienākumu pārkāpumu; c) uzņēmuma Kia atbildība nepārsniedz 5000 NOK par katru gadījumu. 17.9.2. Iepriekš minētie atbildības ierobežojumi neattiecas uz obligātām likumā noteiktām saistībām, tostarp saistībām saskaņā ar Norvēģijas Produktatbildības likumu. Turklāt šādus atbildības ierobežojumus nepiemēro, ja un ciktāl uzņēmums Kia ir uzņēmies īpašu garantiju.
17.10. Polija
17.10.1. Uzņēmums Kia nav atbildīgs par faktiskiem zaudējumiem un/vai peļņas zaudēšanu, ja vien to nav izraisījusi uzņēmuma Kia tīša rīcība. 17.10.2. Minētie atbildības ierobežojumi neattiecas uz obligātām likumā noteiktām saistībām, jo īpaši attiecībā uz atbildību par tīšu pārkāpumu, atbildību saskaņā ar Polijas Produktatbildības likumu (Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów), atbildību par bīstamu produktu saskaņā ar Polijas Civilkodeksu (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny) un atbildību par pretlikumīgi radītiem miesas bojājumiem.
17.11. Īrijas Republika
17.11.1. Uzņēmums Kia ir atbildīgs par paredzamiem uzņēmuma Kia izraisītiem zaudējumiem un bojājumiem. Ja uzņēmums Kia neievēros šos Lietošanas noteikumus, uzņēmums Kia būs atbildīgs par jūsu zaudējumiem vai bojājumiem, kurus var paredzēt uzņēmuma Kia līguma laušanas gadījumā vai tad, ja mēs nepielietojam saprātīgu rūpību un prasmi, taču mēs neesam atbildīgi par neparedzamiem zaudējumiem vai bojājumiem. Zaudējumi vai kaitējums uzskatāmi par paredzamiem, ja ir acīmredzams, ka tie radīsies, vai brīdī, kad līgums ir noslēgts, gan mēs zinājām, gan jūs zinājāt, ka tie var rasties. Zaudējums vai bojājums ir paredzams, ja ir skaidrs, ka tas notiks, vai ja līguma noslēgšanas brīdī mēs abi zinājām, kad tie var notikt. 17.11.2. Uzņēmums Kia neizslēdz vai nekādā veidā neierobežo savu atbildību pret jums, ja tas būtu nelikumīgi. Tas ietver atbildību par nāvi vai miesas bojājumiem, ko izraisījusi uzņēmuma Kia nolaidība vai tās darbinieku, aģentu vai apakšuzņēmēju nolaidība, vai par krāpšanu vai ļaunprātīgu sagrozīšanu. 17.11.3. Uzņēmums Kia nav atbildīgs par uzņēmējdarbības zaudējumiem. Mēs sniedzam Pakalpojumus tikai izmantošanai privātām vajadzībām. Ja izmantojat produktus komerciāliem, uzņēmējdarbības vai atkalpārdošanas mērķiem, uzņēmums Kia neuzņemas nekādu atbildību par peļņas zaudēšanu, klientu zaudēšanu, uzņēmuma darbības pārtraukšanu vai uzņēmējdarbības iespēju zaudēšanu.
17.12. Slovākija
17.12.1. Ciktāl to atļauj spēkā esošie Slovākijas tiesību akti, uzņēmuma Kia līgumiskā un likumā noteiktā atbildība par zaudējumiem (jo īpaši faktiskajiem zaudējumiem un peļņas zaudējumiem) neatkarīgi no tās juridiskā pamata ir ierobežota. Uzņēmums Kia ir atbildīgs par zaudējumu atlīdzināšanu tikai tādā apmērā, kas nepārsniedz summu, kuru uzņēmums Kia līguma noslēgšanas brīdī varēja paredzēt kā iespējamu uzņēmuma Kia saistību pārkāpšanas gadījumā, ņemot vērā visus uzņēmumam Kia zināmos faktus vai faktus, kurus tam bija jāzina, ievērojot vajadzīgo rūpību. 17.12.2. Iepriekš minētie atbildības ierobežojumi neattiecas uz obligātām likumā noteiktām saistībām. Turklāt šādus atbildības ierobežojumus nepiemēro, ja un ciktāl uzņēmums Kia ir uzņēmies īpašu garantiju. 17.12.3. Jums ir jāveic saprātīgas darbības zaudējumu novēršanai un samazināšanai.
17.13. Spānija
17.13.1. Uzņēmums Kia neierobežo savu obligāto, likumā noteikto atbildību, tostarp, bet ne tikai, atbildību par tīšu pārkāpumu un atbildību par pretlikumīgi radītiem miesas bojājumiem. 17.13.2. 17.13.1. sadaļu attiecīgi piemēro uzņēmuma Kia atbildībai par izšķērdētajiem izdevumiem.
17.14. Zviedrija
17.14.1. Uzņēmums Kia nav atbildīgs par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem vai bojājumiem, ja vien uzņēmums Kia nav nodarījis zaudējumus vai kaitējumu tīša pārkāpuma vai rupjas nolaidības dēļ. 17.14.2. Iepriekš minētie atbildības ierobežojumi neattiecas uz jebkuru obligāto tiesību aktos paredzēto atbildību, jo īpaši atbildību par tīšu pārkāpumu saskaņā ar Zviedrijas Produktabildības likumu (Produktansvarslagen) un atbildību par pretlikumīgi radītiem miesas bojājumiem. Turklāt šādus atbildības ierobežojumus nepiemēro, ja un ciktāl uzņēmums Kia ir uzņēmies īpašu garantiju. 17.14.3. 864>.14.1. un 17.14.2. sadaļas attiecīgi piemēro uzņēmuma Kia atbildībai par izšķērdētajiem izdevumiem. 17.14.4. Jums ir jāveic saprātīgas darbības zaudējumu novēršanai un samazināšanai.
17.15. AK 
17.15.1. Uzņēmums ir atbildīgs par paredzamiem uzņēmuma Kia izraisītiem zaudējumiem un bojājumiem. Ja uzņēmums Kia neievēros šos Lietošanas noteikumus, uzņēmums Kia būs atbildīgs par jūsu zaudējumiem vai bojājumiem, kurus var paredzēt uzņēmuma Kia līguma laušanas gadījumā vai tad, ja mēs nepielietojam saprātīgu rūpību un prasmi, taču mēs neesam atbildīgi par neparedzamiem zaudējumiem vai bojājumiem. Zaudējums vai bojājums ir paredzams, ja ir skaidrs, ka tas notiks, vai ja līguma noslēgšanas brīdī mēs abi zinājām, ka tie var notikt. 17.15.2. Uzņēmums Kia neizslēdz vai nekādā veidā neierobežo savu atbildību pret jums, ja tas būtu nelikumīgi. Tas ietver atbildību par nāvi vai miesas bojājumiem, ko izraisījusi uzņēmuma Kia nolaidība vai tās darbinieku, aģentu vai apakšuzņēmēju nolaidība, vai par krāpšanu vai ļaunprātīgu sagrozīšanu; par jūsu likumīgo tiesību pārkāpšanu saistībā ar Pakalpojumiem, tostarp tiesību saņemt Pakalpojumus, kas tiek nodrošināti, pielietojot saprātīgu rūpību un prasmi. 17.15.3. Uzņēmums Kia nav atbildīgs par uzņēmējdarbības zaudējumiem. Mēs sniedzam Pakalpojumus tikai izmantošanai privātām vajadzībām. Ja izmantojat produktus komerciāliem, uzņēmējdarbības vai atkalpārdošanas mērķiem, uzņēmums Kia neuzņemas nekādu atbildību par peļņas zaudēšanu, klientu zaudēšanu, uzņēmuma darbības pārtraukšanu vai uzņēmējdarbības iespēju zaudēšanu.

18.

Vietējo likumu grozījumi
Šajā tabulā ir iekļauti konkrēti vietējo tiesību aktu grozījumi atbilstoši valstij, kurā ir jūsu pastāvīgā dzīvesvieta.
Beļģija
6.1. sadaļas pēdējo teikumu groza šādi: Neskarot spēkā esošajos tiesību aktos noteiktās obligātās tiesības, jūs nedrīkstat atveidot (pilnībā vai daļēji), pārraidīt (elektroniski vai citādi), pārveidot, attēlot, atkārtoti piegādāt, licencēt, saistīt vai citādi izmantot šos Pakalpojumus jebkādiem publiskiem vai komerciāliem mērķiem bez mūsu iepriekšējas atļaujas.
13.5. sadaļas 1. punktu groza šādi: Mēs esam tiesīgi pilnībā vai daļēji nodot savas tiesības un pienākumus saskaņā ar šo līgumu citam pakalpojumu sniedzējam, brīdinot jūs par to 6 nedēļas iepriekš, un tas notiek bez jūsu apstiprinājuma ar nosacījumu, ka šī tiesību nodošana nesamazina jūsu kā patērētāja garantijas.
15. sadaļu groza šādi: Jūs skaidri piekrītat, ka ar jūsu piekrišanu līguma izpilde sākas dienā, kad jūs reģistrējaties uzņēmuma Kia Kontam (lietotnes Kia Connect gadījumā), un pieņemat pašreizējos Lietošanas noteikumus, tādējādi atzīstot, ka zaudējat atteikuma tiesības saskaņā ar Beļģijas Ekonomikas likuma pantu VI.53,13.
Čehijas Republika
14.2. sadaļu dzēš un aizstāj šādi: Ja esat patērētājs, papildus prasības iesniegšanai Čehijas tiesās vai citās jurisdikcijās, ja to atļauj spēkā esošie tiesību akti, jums ir tiesības arī uz patērētāju strīdu alternatīvu izšķiršanu, kas rodas no līguma, uz kuru attiecas šie Lietošanas noteikumi, vai saistībā ar to, kuru veic apstiprināta alternatīvu strīdu izšķiršanas struktūra. Čehijas Tirdzniecības inspekcijas iestādes tīmekļa vietnē var atrast apstiprināto alternatīvās strīdu izšķiršanas struktūru sarakstu, kā arī papildu informāciju par piemērojamo ADR procedūru: https://www.adr.coi.cz. ADR sūdzību varat iesniegt arī tiešsaistē, izmantojot tiešsaistes strīdu izšķiršanas (ODR) platformu, kas pieejama šeit: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
15. sadaļu dzēš un aizstāj šādi: Jūs atzīstat un skaidri piekrītat, ka līguma par Pakalpojumu sniegšanu izpilde ar jūsu piekrišanu sākas dienā, kad jūs pieņemat pašreizējos Lietošanas noteikumus un tādējādi atzīstat, ka zaudējat atteikuma tiesības saskaņā ar Čehijas Civilkodeksa 1837. sadaļas l) pantu.
Ungārija
Šos Lietošanas noteikumus noslēdz elektroniskā veidā. Lietošanas nosacījumus noslēdz, aktivizējot Pakalpojumus ar pogu “I AGREE” (Es piekrītu). Lietošanas noteikumus neuzskata par rakstiskiem, un jūs varēsiet tos glabāt un tiem piekļūt, un atveidot Lietošanas noteikumus savā datu nesējā vai elektroniskajā datu nesējā. Mēs nodrošināsim tehniskos līdzekļus ievades kļūdu identificēšanai un labošanai elektroniskajā apstrādē pirms jebkāda juridiski saistoša paziņojuma sniegšanas.
Ja esat patērētājs, 14.2. sadaļa uz jums neattiecas.
Nīderlande
12.1. sadaļu papildina šādi: Uzņēmums Kia patur tiesības veikt Lietošanas noteikumos un/vai Pakalpojumos saprātīgas izmaiņas. Mēs jums paziņosim par visām izmaiņām šajos Lietošanas noteikumos un/vai Pakalpojumos. Visas izmaiņas stāsies spēkā 6 nedēļas pēc tam, kad jūs būsiet saņēmis paziņojumu par to.
Polija 
15. sadaļu dzēš un aizstāj šādi: Jums nav atteikuma tiesību. Tas attiecas pat tad, ja esat patērētājs, jo lietotnes Kia Connect un Pakalpojumu izmantošanu veido tāda uzņēmuma Kia digitāla satura nodrošināšana, kas nav ierakstīta pastāvīgā informācijas nesējā. Ja esat patērētājs, jūs atzīstat un piekrītat, ka, lejupielādējot lietotni Kia Connect, jūs piekrītat tam, ka uzņēmums Kia nekavējoties uzsāk izpildi un jums nav atteikuma tiesību.
Šis dokuments ir uzņēmuma Kia informācijas aktīvs, un to aizsargā attiecīgie normatīvie akti.

Kia Connect

Russian

Latvian
 1. Šo Lietošanas noteikumu darbības joma, līgumslēdzējas puses
 2. Kontaktinformācija
 3. Pakalpojumu izmantošana un priekšnoteikumi
 4. Pakalpojumi
 5. Jauninājumi; Kia Connect Store
 6. Autortiesības
 7. Lietotāja pienākumi un ierobežojumi
 8. Maksa par Pakalpojumu
 9. Pakalpojumu pieejamība
 10. Datu aizsardzība
 11. Termiņš, izbeigšana
 12. Izmaiņas Pakalpojumos; Izmaiņas Lietošanas noteikumos
 13. Pārējie noteikumi
 14. Klientu apkalpošana / sūdzības
 15. Norādījumi par atteikuma tiesībām attiecībā uz Pakalpojumiem un Jauninājumu iegādi
 16. Likumā noteiktā atbildība par defektiem
 17. Atbildība
 18. Vietējo likumu grozījumi
Mēs atjauninām mūsu Lietošanas noteikumus un Paziņojumu par konfidencialitāti. Atjauninātie Lietošanas noteikumi un Paziņojums par konfidencialitāti esošajiem klientiem stāsies spēkā 2023. gada 5. oktobrī. Pēc šī datuma jums būs jāpiekrīt atjauninātajiem Lietošanas noteikumiem un jāpiekrīt Paziņojumam par konfidencialitāti, lai turpinātu izmantot mūsu pakalpojumus. Sākot ar šo datumu, uz mūsu pakalpojumu izmantošanu attieksies atjauninātais Paziņojums par konfidencialitāti.
Piezīme par Lietošanas noteikumu atjauninājumiem: mēs esam būtiski pārveidojuši un grozījuši mūsu Lietošanas noteikumus, lai labāk izskaidrotu mūsu pakalpojumus, precizētu jūsu un Kia tiesības un pienākumus saistībā ar pakalpojumiem, un iekļautu noteikumus par jaunām funkcijām, piemēram, Kia Connect Stor un transportlīdzekļu modernizāciju. Izmaiņas jo īpaši ietver šādas izmaiņas:
precizējumi par transportlīdzekļa savienošanu ar vairāk nekā vienu Kia Connect kontu (4.1.2. sadaļa);
papildu apraksti jaunajiem un uzlabotiem pakalpojumiem (attālinātais priekšējais bagāžnieks, akumulatora attālinātā sagatavošana, attālinātās gaismas, attālinātā signāltaure, digitālā atslēga, EV maršruta plānošana, Live POI, mūzikas straumēšana; 4.2.1. un 4.2.1. sadaļas);
jauna sadaļa par transportlīdzekļa sistēmas “over-the-air” (OTA) atjauninājumiem (4.2.3. sadaļa);
jauna sadaļa par Kia Connect Store, atjauninājumiem, kas pieejami iegādei, kā arī atjauninājumu izmantošanas nosacījumiem un priekšnoteikumiem (5. sadaļa);
pievienoti paskaidrojumi sadaļā par pieteikšanās datiem un pakalpojumu neatļauto lietojumu (7.4.2. sadaļa).
Aicinām aplūkot Lietošanas noteikumus un Paziņojumu par konfidencialitāti pilnībā. Atjauninātos Lietošanas noteikumus un atjaunināto Paziņojumu par konfidencialitāti var lejupielādēt tīmekļa vietnē https://connect.kia.com/eu/downloads.
Lietošanas noteikumi
Atjaunināti 2023. gada 24. oktobrī

1.

Šo Lietošanas noteikumu darbības joma, līgumslēdzējas puses

1.1.

Līgumslēdzējas puses
Šie lietošanas noteikumi ("Lietošanas noteikumi") attiecas uz lietotnes Kia Connect ("Lietotne Kia Connect") lietošanu un/vai Kia Connect lietošanu mašīnas vadības panelī ("Vadības panelis"), kas ļaus jums izmantot atsevišķus Kia Connect pakalpojumus ("Pakalpojumi") un Kia Connect jauninājumus ("Jauninājumi").
Pakalpojumus un Jauninājumus nodrošina uzņēmums "Kia Connect GmbH", kas ir reģistrēts ar reģistrācijas numuru HRB 112541, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, e-pasts: info@kia-connect.eu ("Kia"; "mēs"; "mums"; "mūsu") Pakalpojumu lietotājam ("Lietotājs" vai "jūs").

1.2.

Šo Lietošanas noteikumu darbības joma
Automobiļa pirkuma līgums un līgums par Pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar Lietošanas noteikumiem ir juridiski atsevišķi darījumi un līgumi.
Viena līguma izpilde neietekmē otru attiecīgo līgumu. Atsevišķos gadījumos līdz ar to iespējama automobiļa pirkuma līguma izpilde no jūsu puses bez Pakalpojumu izmantošanas iespējas. Pretējā gadījumā, piemēram, automobiļa pirkuma līguma reversā darījuma gadījumā līgumu par Pakalpojumu sniegšanu saistībā ar attiecīgo automobili var izbeigt saskaņā ar 11.4. punktu.

1.3.

Pakalpojumu lietošanai ar lietotni Kia Connect nepieciešams interneta pieslēgums vai citi telekomunikāciju pakalpojumi (skatīt arī Pakalpojumu izmantošanas priekšnoteikumus 3. sadaļā). Šie Lietošanas noteikumi neattiecas uz telekomunikāciju pakalpojumiem, kas nepieciešami Pakalpojumu izmantošanai lietotnē Kia Connect. Uz tiem attiecas atsevišķa vienošanās (tostarp izmaksas) ar jūsu telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju.

2.

Kontaktinformācija

2.1.

Kia Connect GmbH kontaktinformācija
Ja jums ir kādi jautājumi par šiem Lietošanas noteikumiem vai Pakalpojumiem vai to sakarā, jūs varat sazināties ar mums šādi:
Kia Connect GmbH
Pasta adrese: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main
Tālruņa numurs: +49 800 5330012

2.2.

Klientu atbalsta nodaļas kontaktinformācija
Lai sazinātos ar klientu atbalsta nodaļu, lūdzu, izmantojiet mūsu saziņas veidlapu: https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/

2.3.

Jautājumi par datu aizsardzību
Lai uzzinātu kontaktinformāciju jautājumu uzdošanai par datu aizsardzību un informāciju par personas datiem, kas apkopoti un apstrādāti saistībā ar Pakalpojumiem, skatiet mūsu Kia Connect Paziņojumu par konfidencialitāti, kuru var lejupielādēt šeit: https://connect.kia.com/eu/downloads.

3.

Pakalpojumu izmantošana un priekšnoteikumi

3.1.

Kia Connect iespējots transportlīdzeklis
Lai izmantotu Kia Connect Pakalpojumus, jūsu transportlīdzekļa Vadības panelim jābūt Kia Connect iespējotam, t.i., lai to tehniski varētu pieslēgt Kia Connect aizmugursistēmai. Tas ir atkarīgs no transportlīdzekļa modeļa, modeļa gada un komplektācijas. Uzzināt, vai jūsu transportlīdzeklis ir Kia Connect iespējots, var šajā tīmekļa vietnē: https://owners.kia.com/content/owners/en/uvo-availability.html.

3.2.

Lietotne Kia Connect App un Vadības panelis
Pakalpojumus var izmantot lietotnē Kia Connect un/vai Vadības panelī atkarībā no Pakalpojuma: 4.2.1. sadaļā ("Lietotne Kia Connect") norādītos pakalpojumus var izmantot tika kopā ar lietotni Kia Connect; 4.2.2. sadaļā ("Pakalpojumi automašīnā") un 4.2.3. sadaļā ("OTA atjauninājumi") norādītos pakalpojumus var izmantot Vadības panelī. Lietotnes Kia Connect izmantošanai nepieciešams Kia konts, un var būt nepieciešams pieslēgties lietotnē Kia Connect ar vienu vai vairākiem Kia transportlīdzekļiem. Pakalpojumu izmantošanai Vadības panelī nav nepieciešama reģistrēšanās, kā arī nav nepieciešams Kia konts.

3.3.

Interneta savienojums
Pakalpojumu izmantošanai ir nepieciešams, lai transportlīdzeklim un, ja Pakalpojumi mijiedarbojas ar lietotni Kia Connect, arī mobilajai ierīcei, kurā darbojas lietotne Kia Connect, būtu neierobežota piekļuve internetam. Turklāt Pakalpojumus var izmantot tikai tad, ja transportlīdzekļa Vadības panelis ir “gatavs savienojumam”. Parasti tas tā ir, ja vien transportlīdzeklis nav bijis izslēgts (aizdedze izslēgta) ilgāk par septiņām dienām pēc kārtas.
Ja transportlīdzeklis ir izslēgts ilgāk par septiņām dienām pēc kārtas, jāveic “cietā atiestatīšana”, lai atgrieztos stāvoklī “gatavs savienojumam” un atkārtoti iespējotu Pakalpojumus. Jūs paši to varat izdarīt, piecas sekundes ar pildspalvu turot piespiestu atiestatīšanas pogu Vadības panelī, kamēr transportlīdzeklis ir ieslēgts.

3.4.

Saderīga mobilā ierīce
Lai izmantotu lietotni Kia Connect (skat. 4.2.1. sadaļu), nepieciešama saderīga mobila ierīce. Šo Lietošanas noteikumu publicēšanas laikā lietotne Kia Connect ir pieejama Android (minimālā versija: Android 5.0) un iOS (minimālā versija: iOS 13) platformām. Turpmākiem lietotnes Kia Connect atjauninājumiem var būt nepieciešamas jaunākas attiecīgo platformu versijas.

3.5.

Saderīgu mobilo sakaru tīklu pieejamība
Mobilā sakaru aparatūra un atbilstošā SIM karte, kas iegulta transportlīdzekļa Vadības panelī, ir saderīga tikai ar noteiktām 4G/LTE frekvencēm. Saderīgu 4G/LTE tīklu un saderīgu frekvenču pieejamība ir atkarīga no ārpakalpojumu sniedzējiem un dažādos ģeogrāfiskajos reģionos ir atšķirīga. Dažos rajonos nav pieejamas saderīgas 4G/LTE frekvences. Šādā gadījumā, lai sniegtu Pakalpojumus, Vadības ierīce izmantos 2G vai 3G tīklus (ja tādi ir pieejami). Šādā gadījumā reakcijas laiks pakalpojumu sniegšanas laikā var būt ilgāks vai tie var būt traucēti tīkla zemāka datu joslas platuma dēļ. Pakalpojumus nevar izmantot vietās, kur nav pieejams saderīgs mobilo sakaru tīkls.
Uzņēmums Kia neatbild par lēnāku reakcijas laiku vai Pakalpojumu pārtraukšanu, ko izraisa saderīgu tīkla savienojumu nepieejamība.

3.6.

Saderīgu mobilo sakaru tīklu sasniedzamība
Pat tad, ja ir kopumā pieejams saderīgs mobilo sakaru tīkls, Pakalpojumu sniegumam un pieejamībai ir nepieciešams, lai Vadības panelis sasniegtu attiecīgo tīklu. Tas ir atkarīgs no signāla kvalitātes transportlīdzekļa pašreizējā atrašanās vietā. Ja signāla kvalitāte ir pārāk zema, Pakalpojumi var pasliktināties vai tos var pārtraukt. Tas jo īpaši var attiekties uz (i) tuneļiem (ii) kalnaina reljefa vai blīviem mežiem, (iii) uz ceļiem gar klinšu malām, (iv) blīvi apdzīvotām vietām, (v) automaģistrālēm vai pazemes ceļiem, (vi) ēkām.
Uzņēmums Kia neatbild par nepietiekamas kvalitātes signāla izraisītu lēnāku reakciju vai Pakalpojumu pārtraukšanu.

4.

Pakalpojumi
Lietotne Kia Connect un Vadības panelis ļauj piekļūt Pakalpojumiem, kas sīkāk aprakstīti tālāk.

4.1.

Vispārīga informācija par Kia Connect

4.1.1.

Pakalpojumu valoda
Transportlīdzeklī sniegto Pakalpojumu valoda ir atkarīga no Vadības paneļa lietotāja saskarnes valodas. Lietotne Kia Connect ir pieejama šādās valodās: čehu, dāņu, nīderlandiešu, angļu, somu, franču, vācu, grieķu, ungāru, itāļu, norvēģu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, spāņu un zviedru.

4.1.2.

Transportlīdzekļa koplietošana
Katru Kia Connect iespējoto transportlīdzekli var piesaistīt vienam vai vairākiem Kia Connect kontiem. Pirmais lietotājs, kas piesaista Kia Connect kontu konkrētajam transportlīdzeklim, ir Galvenais lietotājs. Ar Galvenā lietotāja ielūgumu vai pēc Galvenā lietotāja pieprasījuma papildu lietotāji var piesaistīt savu attiecīgo Kia Connect kontu tam pašam transportlīdzeklim, un šos papildu lietotājus sauc par Kopīgajiem lietotājiem.

4.2.

Pieejamie Pakalpojumi var atšķirties atkarībā no transportlīdzekļa modeļa, ražošanas datuma, komplektācijas un mobilajā ierīcē izmantotās lietotnes Kia Connect versijas. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar mums, izmantojot iepriekš 2. punktā norādīto kontaktinformāciju.

4.2.1.

Lietotne Kia Connect

4.2.1.1.

Tālvadība un uzraudzība
4.2.1.1.1.
Attālināta klimata kontrole: Pakalpojums ļauj attālināti ar lietotnes Kia Connect palīdzību pārvaldīt un plānot elektriskā transportlīdzekļa gaisa kondicionēšanu, tostarp pretaizsalšanas funkcijas. Pakalpojuma pieejamība ir atkarīga no modeļa, modeļa gada un komplektācijas.
4.2.1.1.2.
Attālinātā uzlāde (tikai elektriskajiem un uzlādējamiem hibrīdautomobiļiem): Pakalpojums ļauj attālināti ar lietotnes Kia Connect palīdzību uzsākt un apturēt elektrisko un uzlādējamo hibrīdautomobiļu akumulatoru uzlādi, kā arī ieplānot to.
4.2.1.1.3.
Durvju tālvadība
Šis pakalpojums ļauj attālināti aizslēgt/atslēgt transportlīdzekļa durvis, izmantojot noteiktas lietotāja saskarnes. Lai šī Pakalpojuma izmantošanas laikā garantētu drošību un drošumu, Pakalpojums pārbaudīs vairākus priekšnoteikumus. Šis Pakalpojums var palīdzēt, piemēram, ja nevarat atcerēties, vai pareizi aizslēdzāt transportlīdzekli, ļaujot šo darbību veikt attālināti.
Uzmanību: neaizveriet transportlīdzekli, izmantojot durvju tālvadības ierīci, kamēr FOB atslēga atrodas iekšpusē. Noteiktos apstākļos transportlīdzekļa durvju atvēršana ar tālvadību var nebūt iespējama, ja FOB atslēga atrodas iekšpusē. 
4.2.1.1.4.
Transportlīdzekļa attālinātā konfigurācija, profila dublēšana un atjaunošana: šis Pakalpojums ļauj pārbaudīt un mainīt transportlīdzekļa iestatījumus lietotnē Kia Connect. Jūs varat dublēt iestatījumu informāciju un atjaunot to transportlīdzeklī.
4.2.1.1.5.
Sēdekļu attālināta apsildīšana un vēdināšana (tikai elektriskajiem automobiļiem): Pakalpojums ļauj attālināti kontrolēt elektriskā transportlīdzekļa priekšējo un aizmugurējo sēdekļu apsildi un ventilāciju, ja attiecīgajā sēdekļa pozīcijā transportlīdzeklis ir aprīkots ar apsildāmiem un ventilējamiem sēdekļiem.
4.2.1.1.6.
Logu tālvadība: šis Pakalpojums ļauj attālināti atvērt un aizvērt jūsu transportlīdzekļa logus.
4.2.1.1.7.
Attālinātā avārijas gaismas signālu pārvaldība: šis Pakalpojums ļauj attālināti izslēgt avārijas gaismas signālus. Pakalpojuma pieejamība ir atkarīga no modeļa, modeļa gada un komplektācijas.
4.2.1.1.8.
Lādēšanas durvju tālvadība: šis Pakalpojums ļauj attālināt atvērt un aizvērt sava transportlīdzekļa lādēšanas durvis.
4.2.1.1.9.
Attālinātais priekšējais bagāžnieks: šis Pakalpojums ar lietotnes Kia Connect palīdzību ļauj attālināti atvērt transportlīdzekļa priekšējo bagāžnieku. Pakalpojuma pieejamība ir atkarīga no modeļa, modeļa gada un komplektācijas.
4.2.1.1.10.
Akumulatora attālinātā sagatavošana: šis Pakalpojums ar lietotnes Kia Connect palīdzību ļauj attālināti ieslēgt un izslēgt elektriskā transportlīdzekļa akumulatora sagatavošanu. Pakalpojuma pieejamība ir atkarīga no modeļa, modeļa gada un komplektācijas.
4.2.1.1.11.
Attālinātās gaismas: šis Pakalpojums ar lietotnes Kia Connect palīdzību uz īsu brīdi ļauj ieslēgt avārijas gaismas. Pakalpojuma pieejamība ir atkarīga no modeļa, modeļa gada un komplektācijas.
4.2.1.1.12.
Attālinātā signāltaure un gaismas: šis Pakalpojums ļauj uz īsu brīdi aktivēt avārijas gaismas un signāltauri, izmantojot lietotni Kia Connect. Pakalpojuma pieejamība ir atkarīga no modeļa, modeļa gada un komplektācijas.

4.2.1.2.

Attālinātie ģeolokalizācijas pakalpojumi
4.2.1.2.1.
Nosūtīt POI uz automašīnu: šis Pakalpojums ļauj nosūtīt interešu punktu (POI) uz transportlīdzekļa navigācijas sistēmu un nekavējoties izmantot POI (piemēram, kā galamērķi maršruta plānošanā), kad ir ieslēgta transportlīdzekļa aizdedze.
4.2.1.2.2.
Atrast manu automašīnu un pirmās jūdzes navigācija: Šis pakalpojums ļauj atrast automobili un navigēt līdz tam, izmantojot savu viedtālruni. Automobiļa atrašanās vieta būs redzama Lietotnē Kia Connect.
4.2.1.2.3.
Mani braucieni: šis Pakalpojums sniedz katra brauciena kopsavilkumu (par pēdējām 90 dienām), norādot datumu un laiku, vidējo un maksimālo ātrumu, nobraukto attālumu un braukšanas laiku.
4.2.1.2.4.
Pēdējās jūdzes navigācija: Šis pakalpojums ļauj jums turpināt navigēt līdz galamērķim, izmantojot savu viedtālruni, pēc tam, kad automobilis novietots stāvvietā.

4.2.1.3.

Automobiļa informācija
4.2.1.3.1.
Automobiļa statuss: šis Pakalpojums lietotnē Kia Connect piedāvā šādu informāciju par transportlīdzekli: 
durvju statuss;
lādēšanas durvju statuss;
bagāžnieka/motora pārsega stāvoklis;
klimata statuss;
akumulatora uzlādes statuss, uzlādes spraudkontakta statuss, uzlādes statuss (tikai elektriskiem automobiļiem);
degvielas līmenis (tikai transportlīdzekļiem, kas lieto degvielu/hibrīda transportlīdzekļiem);
sēdekļu apsildes un vēdināšanas statuss;
logu statuss;
lūkas statuss;
12 V akumulatora statuss;
gaismu statuss.
4.2.1.3.2.
Ziņojums par transportlīdzekli: lietotnē Kia Connect jūs saņemat transportlīdzekļa diagnostikas datus un informāciju par braukšanas modeli (transportlīdzekļa ieslēgšanas reižu skaits, nobrauktais attālums un braukšanas laiks/tukšgaitas laiks). Tādējādi jūs regulāri saņemat informāciju par problēmām, kuru sakarā nepieciešama apkope vai remontdarbi, kā arī par to, cik nopietna ir problēma, cik steidzams ir remonts/apkope un kādas ir ieteicamās darbības.
4.2.1.3.3.
Transportlīdzekļa diagnostika: automatizētu diagnostikas pakalpojumu sniegšana. Pēc aizdedzes ieslēgšanas transportlīdzeklis automātiski veic diagnosticēšanu (diagnostikas traucējumu kods (DTC)).
Ja tiek konstatēts traucējums, jūs saņemsiet ziņojumu, kurā paskaidrots, kāds traucējums ir konstatēts, cik tas ir nopietns, kā arī ko ieteicams šajā sakarā darīt.
4.2.1.3.4.
Enerģijas patēriņš (tikai elektriskajiem transportlīdzekļiem): lietotnē Kia Connect var aplūkot aktuālo un vidējo enerģijas patēriņu, braukšanas distanci un enerģijas rekuperācijas informāciju.

4.2.1.4.

Brīdinājumi un drošība
4.2.1.4.1.
Transportlīdzekļa brīdinājums: ja laikā, kad aizdedze ir ieslēgta, ir atvērts kāds no transportlīdzekļa logiem, lietotnē Kia Connect parādās paziņojums.
4.2.1.4.2.
Pretzagļu signalizācija (tikai automobiļiem, kas aprīkoti ar pretzagļu signalizāciju): katru reizi, kad atskan pretzagļu signalizācija, lietotnē Kia Connect saņemsiet paziņojumu.
4.2.1.4.3.
Akumulatora izlādēšanās trauksme: ikreiz, kad 12 V akumulatora uzlāde samazinās līdz noteiktam līmenim, lietotnē Kia Connect saņemsiet paziņojumu.
4.2.1.4.4.
Aizmugurējo pasažieru trauksme: katru reizi, kad aizmugurējā sēdeklī ir konstatēta kustība, un ir ieslēgts pārnesums novietošanai stāvvietā, lietotnē Kia Connect saņemsiet paziņojumu.
4.2.1.4.5.
Transportlīdzekļa tukšgaitas trauksme: katru reizi, kad dzinēja darbības laikā ir ieslēgts pārnesums novietošanai stāvvietā un atvērtas durvis, lietotnē Kia Connect saņemsiet paziņojumu.
4.2.1.4.6.
Augstsprieguma akumulatora uzraudzības brīdinājuma sistēma (tikai elektriskiem transportlīdzekļiem): augstsprieguma akumulatora statusu uzrauga, un ikreiz, kad tiek konstatēts darbības traucējums, lietotnē Kia Connect un Vadības panelī saņemsiet paziņojumu.

4.2.1.5.

Lietošanas attālā uzraudzība
Šajā sadaļā aprakstītie Pakalpojumi ir būtiski, ja transportlīdzekli vada cita persona. Katru reizi, kad tiek izmantots šis Pakalpojums, Vadības panelī nepieciešams aktivizēt Lietošanas attālo uzraudzību.
4.2.1.5.1.
Auto novietošanas režīms „valet”: kad šī funkcija ir aktivizēta Vadības panelī un transportlīdzekli vada cita persona, lietotnē Kia Connect var uzraudzīt transportlīdzekļa atrašanās vietu, laiku, kad aizdedze pēdējo reizi bija izslēgta, braukšanas laiku, braukšanas attālumu un lielāko ātrumu.
4.2.1.5.2.
"Valet" trauksme: šis Pakalpojums ļauj saņemt paziņojumus lietotnē Kia Connect, ja transportlīdzeklis pārvietojas tālāk par izvēlēto attāluma ierobežojumu, pārsniedz ātruma ierobežojumu un dīkstāves laika ierobežojumu, kas iepriekš noteikti lietotnē Kia Connect. Atļautais pārvietošanās attālums attiecas uz transportlīdzekļa attālumu no vietas, kur aktivizēja brīdinājumu.
4.2.1.5.3.
Ģeozonas trauksme: šis Pakalpojums ļauj lietotnē Kia Connect saņemt paziņojumus, ja jūsu transportlīdzeklis izbrauc no atļautās zonas vai iebrauc aizliegtā zonā. Atļauto un aizliegto zonu robežas var iestatīt lietotnē Kia Connect. 
4.2.1.5.4.
Ātruma trauksme: šis Pakalpojums ļauj lietotnē Kia Connect saņemt paziņojumus, ja jūsu transportlīdzeklis pārsniedz ātruma ierobežojumu, kuru iestatījāt lietotnē Kia Connect.
4.2.1.5.5.
Laika ierobežojuma pārsniegšanas trauksme: šis Pakalpojums ļauj lietotnē Kia Connect saņemt paziņojumus, ja jūsu transportlīdzekli vada ārpus laika ierobežojuma, kuru iestatījāt lietotnē Kia Connect.
4.2.1.5.6.
Tukšgaitas trauksme: šis Pakalpojums ļauj lietotnē Kia Connect saņemt paziņojumus, ja jūsu transportlīdzekli vada ārpus tukšgaitas laika ierobežojuma, kuru iestatījāt lietotnē Kia Connect.

4.2.1.6.

Vēlamā izplatītāja informācija
Šis Pakalpojums ļauj sinhronizēt “Vēlamā izplatītāja” informāciju starp MyKia tīmekļa vietni un MyKia-App (ja pieejama jūsu valstī), no vienas puses, un lietotni Kia Connect, no otras puses. Sinhronizācija nav obligāta; ja vēlaties to lietot, tā ir jāiespējo. Ja izvēlaties nesinhronizēt “Vēlamā izplatītāja” informāciju, “Vēlamā izplatītāja” funkcija lietotnē Kia Connect joprojām būs pieejama, taču parādītā informācija var atšķirties no MyKia informācijas.

4.2.1.7.

Digitālā atslēga
Šis Pakalpojums ļauj lietot viedtālruni, lai veiktu tādus pakalpojumus kā transportlīdzekļa aizslēgšana un atslēgšana, transportlīdzekļa klimata kontroles aktivizēšana vai transportlīdzekļa iedarbināšana (tikai atrodoties transportlīdzeklī), izmantojot viedtālrunī iebūvēto ultraplatjoslas (UWB) funkciju un iebūvēto tuvā lauka sakaru (NFC) funkciju. Tā ļauj jums kopīgot un pārvaldīt jūsu digitālo atslēgu ar ne vairāk kā trīs papildu ierīcēm, piemēram, ierīcēm, kas pieder ģimenei vai draugiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, izmantojot šo Pakalpojumu, notiek datu apmaiņa starp mobilo viedierīci un transportlīdzekli, izmantojot UWB vai NFC funkcijas. Šie dati netiek nosūtīti mums. Šī Pakalpojuma pieejamība ir atkarīga no jūsu transportlīdzekļa modeļa, modeļa gada un komplektācijas, kā arī no jūsu izmantotā viedtālruņa modeļa. Vairāk informācijas par saderību skatiet informāciju par šo Pakalpojumu Kia Connect lietotnē vai Kia Connect tīmekļa vietnē.

4.2.2.

Pakalpojumi automašīnā

4.2.2.1.

Kia Connect Live Pakalpojumi
Kia Connect Live Pakalpojumu pieejamība transportlīdzekļa pašreizējā atrašanās vietā ir atkarīga no attiecīgo datu pieejamības uzņēmumam Kia. Datu pieejamība un precizitāte var būt atkarīga no trešo personu pakalpojumu sniedzējiem. Piemēram, nesen notikšos satiksmes incidentus var (vēl) neiekļaut Kia pieejamajos datos, tāpēc tos nevar parādīt kartē Vadības panelī. Turklāt datus par uzlādes punktu pieejamības statusu tiešraidē publicē tikai daži uzlādes staciju operatori, tādēļ šo informāciju Vadības panelī uzrādīt var nebūt iespējams.
Kia Connect Live Pakalpojumos ir iekļauti šādi pakalpojumi:
4.2.2.1.1.
Aktuālā informācija par satiksmi un tiešsaistes navigāciju: šis Pakalpojums nodrošina aktuālo informāciju par satiksmi maršrutu aprēķināšanai un satiksmes situācijas attēlošanai. Tiešsaistes navigācija ļauj navigēt uz vēlamo galamērķi, izmantojot reāllaika un vēsturiskās satiksmes informācijas kombināciju.
4.2.2.1.2.
EV maršruta plānošana (tikai elektriskajiem un hibrīda elektriskajiem transportlīdzekļiem): iestatot transportlīdzekļa iebūvētajā navigācijas sistēmā navigācijas galamērķi, šis pakalpojums novērtē, vai galamērķa sasniegšanai būs nepieciešams apstāties, lai uzlādētu auto. Ja, ņemot vērā transportlīdzekļa pašreizējo uzlādes līmeni un paredzamo enerģijas patēriņu, būs nepieciešamas uzlādes pieturvietas, Pakalpojums ierosinātajā maršrutā automātiski iekļaus uzlādes punktus, kas būs apzīmēti kā starpposma pieturvietas.
Ja vadītājs apstāsies un uzlādēs transportlīdzekli iepriekš vai ja braukšanas apstākļu dēļ enerģijas patēriņš pārsniedz iepriekš paredzēto, Pakalpojums automātiski pielāgos ierosinātās uzlādes pieturvietas, izlaižot ierosināto uzlādes pieturvietu.
Pakalpojumu nav jāaktivē atsevišķi; ja maršrutu aprēķina ar tiešsaistes navigācijas Pakalpojumu (skatīt 4.2.2.1.1) punktu iepriekš), EV maršruta plānošanas funkciju elektriskajos transportlīdzekļos izmanto automātiski.
4.2.2.1.3.
Aktuālie interešu punkti (POI) un Tiešsaistes POI meklēšana: šis Pakalpojums sniedz informāciju par tuvumā esošajiem interešu punktiem, ņemot vērā transportlīdzekļa pašreizējo pozīciju. Turklāt Pakalpojums arī ļauj aktīvi meklēt tuvumā esošos POI pēc kategorijas.
Piemērotos transportlīdzekļos šo Pakalpojumu uzlabos dati, kurus sniegs mūsu partneris 4.screen (cf. https://www.4screen.com/). Izmantojot šo izlaboto Pakalpojumu, jūs varat saņemt informāciju par veikaliem vai restorāniem (piemēram, to atrašanās vietu) ar marķētām spraudītēm kartē vai ar meklēšanas funkciju kartē. Iespējams arī saņemt īpašus piedāvājumus, kurus nodrošina jūsu transportlīdzekļa tuvumā esošie veikali un restorāni. Ņemiet vērā, ka uzlabotā Pakalpojuma pieejamība ir atkarīga no transportlīdzekļa modeļa, modeļa gada un komplektācijas, un to jebkurā gadījumā var izmantot tikai transportlīdzekļos, kas ir aprīkoti ar Vadības paneļa programmatūru, kura ir izlaista 2023. gada 4. ceturksnī vai vēlāk.
4.2.2.1.4.
Laika ziņas: šis Pakalpojums sniedz informāciju par vietējiem laikapstākļiem jūsu pašreizējā atrašanās vietā.
4.2.2.1.5.
Stāvvieta: šis Pakalpojums sniedz informāciju par transportlīdzekļa novietošanu stāvvietā uz ielas vai citur, pamatojoties uz pašreizējo atrašanās vietu, tuvējo galamērķi, tuvējo ritināto atzīmi vai tuvējo pilsētas centru.
4.2.2.1.6.
EV POI (tikai elektriskajiem un hibrīda elektriskajiem automobiļiem): šis Pakalpojums sniedz informāciju par tuvumā esošajām uzlādes stacijām, tostarp datus par pieejamības statusu, pamatojoties uz pašreizējo pozīciju.
4.2.2.1.7.
Izplatītāja POI: šis Pakalpojums sniedz informāciju par tuvumā esošiem Kia izplatītājiem, pamatojoties uz transportlīdzekļa pašreizējo pozīciju.
4.2.2.1.8.
Ātruma kameras/bīstamās zonas brīdinājumi (ja tie ir atļauti saskaņā ar tiesību aktiem lietošanas valstī): šis Pakalpojums sniedz brīdinājumus vietās, kur īpaši bieži notiek negadījumi, un brīdina par negadījumu "melnajiem punktiem" vai ātruma kamerām.
Ņemiet vērā, ka dažās valstīs brīdinājumu par ātruma kamerām izmantošana var būt aizliegta. Ātruma kameras brīdinājumu drīkst izmantot tikai valstīs, kur tas ir atļauts saskaņā ar piemērojamiem valsts tiesību aktiem.
Jūsu kā vadītāja pienākums ir pārbaudīt, vai ātruma kameras brīdinājumus var izmantot valstī, kurā izmantojat transportlīdzekli.
4.2.2.1.9.
Sporta līga: šis Pakalpojums sniedz informāciju par iepriekšējiem, pašreizējiem un gaidāmiem pasākumiem atsevišķos sporta veidos un sporta līgās.

4.2.2.2.

Mūzikas identificēšana: klausoties radio, šis pakalpojums ļauj identificēt tobrīd atskaņoto dziesmu un parādīt attiecīgā albuma vāka attēlu. Pakalpojumu nepieciešams aktivēt, klikšķinot uz radio ekrānā esošā “SoundHound” logotipa. Pēc aktivēšanas no radio ierakstīs īsu audio paraugu un nosūtīs to uz SoundHound pakalpojumu. Pēc ieraksta veiksmīgas identificēšanas tā nosaukumu, dziesmas izpildītāju un albuma vāku (ja tāds ir pieejams) parādīs Vadības paneļa radio ekrānā.

4.2.2.3.

Tiešsaistes balss atpazīšana
Šis Pakalpojums ļauj izmantot balss komandas, lai piekļūtu noteiktām transportlīdzekļa funkcijām un kontrolētu tās, kā arī rakstītu un nosūtītu īsziņas, izmantojot pievienotu mobilo ierīci. Tiešsaistes balss atpazīšana darbojas tiešsaistes (mākoņa) vidē. Pēc mūsu Pakalpojumu aktivēšanas jūsu transportlīdzekļa Vadības panelī, tiešsaistes balss atpazīšanu aktivizē kā noklusējuma iestatījumu. Lai izmantotu šo Pakalpojumu, nepieciešams pārsūtīt jūsu personas datus (t. i., balss paraugus) mūsu pakalpojumu sniedzējam Cerence B.V. Pilnu informāciju skatiet Paziņojumā par konfidencialitāti. Savu personas datu pārsūtīšanu uzņēmumam Cerence B.V. var novērst, deaktivizējot Tiešsaistes balss atpazīšanas Pakalpojumu Vadības paneļa attiecīgajos iestatījumos. Deaktivējot Tiešsaistes balss atpazīšanas Pakalpojumu, balss atpazīšanas funkcionalitāte var būt ierobežota vai atspējota.

4.2.2.4.

Personiskā kalendāra/navigācijas sinhronizēšana
Šis Pakalpojums ļauj sinhronizēt savu Google kalendāru vai Apple kalendāru viedtālrunī ar Vadības panelī integrēto kalendāra funkciju. Tas ļauj aplūkot privāto kalendāru vadības paneļa ekrānā, kā arī izmantot to galamērķa iestatīšanai. Šis pakalpojums ir saderīgs ar Google kalendāru un Apple kalendāru.

4.2.2.5.

Mūzikas straumēšana
Šis Pakalpojums ļauj baudīt iecienītākos mūzikas un audio ierakstu (apraides, klausāmgrāmatas) straumēšanas pakalpojumus, izmantojot iebūvēto ekrānu un skaļruņus transportlīdzekļa informatīvās izklaides sistēmā.
Ņemiet vērā, ka šajā Pakalpojumā nav iekļauts attiecīgā straumēšanas pakalpojuma abonements. Nepieciešams atsevišķi izveidot vēlamā straumēšanas pakalpojumu sniedzēja kontu un iegādāties pakalpojumu abonementu.
Ņemiet vērā, ka tas, vai satura sniedzējs ir saderīgs ar šo Pakalpojumu, var būt atkarīgs no jūsu atrašanās vietas un vadības paneļa programmatūras versijas. Lai noskaidrotu saderīgos pakalpojumu sniedzējus jūsu valstī, skatiet informāciju vadības panelī.
Ņemiet arī vērā, ka šo Pakalpojumu vadības panelī neaktivē pēc noklusējuma - to nepieciešams aktivēt pakalpojumā Kia Connect Store. Taču šo Pakalpojumu aktivē bez maksas, un to nav nepieciešams iegādāties. Pakalpojums būs pieejams uz laiku līdz trim gadiem no Kia Connect pakalpojumu bezmaksas perioda sākuma, t.i. no jūsu transportlīdzekļa garantijas sākuma datuma. Pakalpojuma pieejamība ir atkarīga no modeļa, modeļa gada un komplektācijas.

4.2.2.6.

Ar transportlīdzekli saistīti paziņojumi
Šis Pakalpojums sniedz paziņojumus par transportlīdzekļa ekspluatāciju un apkopi. Paziņojumi būs pieejami Vadības paneļa Paziņojumu centrā. Tas ļauj ērti saņemt atsevišķus atgādinājumus, izmantojot vēl vienu kanālu.
Ņemiet vērā, ka paziņojumu trūkums Paziņojumu centrā nenozīmē, ka nav nepieciešams veikt nekādas darbības. Piemēram, jūsu transportlīdzeklim var būt nepieciešama neieplānota tehniskā apkope vai tehniska apskate pat tad, ja Paziņojumu centrā nav atgādinājuma par apkopi.
4.2.2.6.1.
Atsaukšanas kampaņu paziņojumi: uzņēmums Kia informēs jūs par notiekošajām atsaukšanas kampaņām, kas attiecas uz jūsu transportlīdzekli, un uzņēmums Kia šim mērķim izmantos iepriekš minēto Paziņojumu centru. Atsaukšanas kampaņu paziņojumus jums var nosūtīt arī ar citiem līdzekļiem (piem., lietotnē Kia Connect, pa e-pastu uz jūsu reģistrēto e-pasta adresi vai pa pastu).
4.2.2.6.2.
Paziņojumi par apkopi: uzņēmums Kia nosūtīs jums atgādinājumus par jūsu Kia transportlīdzekļa gaidāmajām regulārajām apkopēm; un uzņēmums Kia šim mērķim izmantos iepriekš norādīto Paziņojumu centru.
4.2.2.6.3.
Paziņojumi par apkopes darbībām: uzņēmums Kia arī var informēt jūs par neizpildītām ieteiktajām apkopes darbībām (piemēram, programmatūras atjauninājumiem, detaļu nomainīšanu ar uzlabotām detaļām vai kvalitātes pārbaudēm, kuras nepieciešams veikt dažiem jūsu Kia transportlīdzekļu komponentiem). Informāciju par Ieteiktajām apkopes darbībām jums var sniegt ar iepriekš minētā Paziņojumu centra starpniecību, kā arī lietotnē Kia Connect vai pa e-pastu uz jūsu reģistrēto e-pasta adresi.
Informācijas sniegšana par neizpildītām ieteiktajām apkopes darbībām nav uzskatāma par Pakalpojumu Lietošanas noteikumu izpratnē, un to sniegs tikai ar jūsu iepriekšēju piekrišanu.
4.2.2.6.4.
Atgādinājumi par obligātajām transportlīdzekļu tehniskajām pārbaudēm (piemēram, TÜV Vācijā vai MOT Apvienotajā Karalistē): uzņēmums Kia informēs jūs par gaidāmajām obligātajām transportlīdzekļa tehniskajām pārbaudēm.
Piemēram, Apvienotajā Karalistē atgādinājums būs par “Transporta ministrijas” testu (ko parasti dēvē par “MOT”).
Lai izmantotu šo pakalpojumu, uzņēmumam Kia jānorāda pareizais pēdējās obligātās transportlīdzekļa tehniskās apskates datums un transportlīdzekļa pirmās reģistrācijas datums. Uzņēmums Kia nav atbildīgs par atgādinājuma precizitāti un savlaicīgumu. Obligāto pārbaudes intervālu ievērošana saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem ir jūsu pienākums.

4.2.2.7.

Poga “patīk” USB mūzikai un radio: Ļauj atlasīt un izveidot atskaņošanas sarakstu ar savām iecienītākajām dziesmām. Jūs varat atzīmēt dziesmas ar “patīk” vai “nepatīk”, izmantojot informatīvās izklaides sistēmas mūzikas funkcijā integrēto pogu “patīk”. 

4.2.3.

OTA atjauninājumi

4.2.3.1.

Vispārīga informācija par OTA atjauninājumiem
Šī sadaļa attiecas uz transportlīdzekļa informācijas un izklaides sistēmas atjauninājumiem un karšu datiem, kas tiek nodrošināti "over-the-air" (OTA), t. i., izmantojot transportlīdzekļa iebūvēto mobilo sakaru aparatūru.
Šī sadaļa neattiecas uz atjauninājumiem, kas instalēti, izmantojot lokālo savienojumu, vai uz atjauninājumiem, kurus nodrošina Kia pakalpojumu partneris.

4.2.3.2.

Karšu un informatīvās izklaides sistēmas OTA atjauninājums
4.2.3.2.1.
Karšu un informatīvās izklaides sistēmas OTA atjauninājuma pārskats
"Karšu un informatīvās izklaides sistēmas OTA atjauninājums" iespējo:
karšu atjauninājumus transportlīdzekļa navigācijas sistēmā ("Karšu atjauninājums"); un/vai
informatīvās izklaides programmatūras atjauninājumus vai Vadības paneļa programmatūras uzlabojumus (“Informācijas un izklaides atjauninājums”)
no mūsu serveriem līdz iegultajai telemātikas sistēmai ar tā saukto “over-the-air” metodi.
Sīkāku informāciju par atjauninājumu procesu un sīkākas ziņas par katra karšu un informatīvās izklaides OTA atjauninājuma saturu jums sniegs Vadības panelī.
4.2.3.2.2.
Karšu un informācijas un izklaides sistēmas OTA atjauninājumu priekšnoteikumi
Karšu un informācijas un izklaides sistēmas OTA atjaunināšanas iespējošanas programmatūra: lai varētu saņemt OTA atjauninājumus, jūsu Kia transportlīdzeklī jābūt instalētai programmatūrai, kas iespējo Karšu un informācijas un izklaides sistēmas OTA atjaunināšanas funkcionalitāti. Atkarībā no transportlīdzekļa modeļa, ražošanas datuma un komplektācijas OTA atjaunināšanas funkcija var nebūt iekļauta jūsu transportlīdzeklī instalētajā programmatūras versijā. Šādā gadījumā var būt nepieciešams instalēt OTA iespējošanas programmatūras versiju, izmantojot lokālo savienojumu. Tomēr uzņēmums Kia negarantē, ka jūsu transportlīdzeklim būs pieejama OTA iespējošanas programmatūras versija. Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot 2. sadaļā norādīto kontaktinformāciju).
Pieejamība: lai instalētu atjauninājumu, izmantojot OTA, nepieciešams, lai uzņēmumam Kia būtu pieejams Karšu atjauninājums un/vai Informācijas un izklaides sistēmas atjauninājums OTA lejupielādei un instalēšanai, kas ir piemērots jūsu transportlīdzeklim. Jūsu Vadības panelis regulāri pārbaudīs, vai ir pieejams jauns Karšu atjauninājums un/vai Informācijas un izklaides sistēmas atjauninājums. OTA atjauninājumi var būt pieejami pakāpeniski, tāpēc ne visi transportlīdzekļi saņems atjauninājumu vienlaikus, pat ja modelis un komplektācija ir identiski.
Informācijas un izklaides sistēmas OTA bezmaksas atjauninājumu noteikumi: ja esat pirmais jaunā Kia 2022. gada modeļa transportlīdzekļa īpašnieks, un šis modelis ir saderīgs ar “Karšu un informācijas un izklaides sistēmas OTA atjauninājumu”, un to pārdeva pēc 2021. gada maija, jums būs tiesības saņemt divus bezmaksas Karšu un informācijas un izklaides sistēmas OTA atjauninājumus pēc kārtas (“Bezmaksas informācijas un izklaides sistēmas OTA atjauninājumi”).
Kad būsiet izmantojis Bezmaksas informācijas un izklaides sistēmas OTA atjauninājumus, turpmākie Karšu atjauninājumi un/vai Informācijas un izklaides sistēmas atjauninājumi būs pieejami atbilstoši juridiskajām prasībām. Tomēr uzņēmums Kia nesniedz nekādu garantiju vai apliecinājumu attiecībā uz to atjauninājumu skaitu, kas būs pieejami, vai brīdi, kad atjauninājums būs pieejams. Šādi turpmāki atjauninājumi (ja tādi ir) būs pieejami tikai i) manuālai lejupielādei no https://update.kia.com/EU/E1/Main vai ii) pie izplatītājā. Lai nerastos pārpratumi, šos Karšu atjauninājumus un/vai Informācijas un izklaides sistēmas atjauninājumus no tīmekļa vietnes un izplatītāja nepiedāvā ar “over-the-air” metodi.
Pat tad, ja pats atjauninājuma fails ir pieejams bez maksas, jūsu izplatītājs var iekasēt maksu par darbu, kas saistīts ar atjauninājuma piemērošanu; lejupielādējot no tīmekļa vietnes, jums būs jāsedz sakaru pakalpojumu izmaksas par atjauninājuma faila lejupielādi.

4.2.3.3.

Transportlīdzekļa sistēmas OTA atjaunināšana
4.2.3.3.1.
Transportlīdzekļa sistēmas OTA atjaunināšanas pārskats
“Transportlīdzekļa sistēmas OTA atjaunināšana” ļauj atjaunināt atsevišķu transportlīdzekļa vadības iekārtu iegulto programmatūru ar jaunākām programmatūras versijām vai ar atjauninātiem parametriem no mūsu serveriem, izmantojot bezvadu "over-the-air" metodi.
Papildu informāciju par atjaunināšanas procesu un sīkākus datus par katru Transportlīdzekļa sistēmas OTA atjaunināšanu sniegs jūsu Vadības panelī vai, ja atjauninājumu veiks, lai izpildītu līgumu par Jauninājuma iegādi (skatīt 5. sadaļu), iegādes procesa laikā lietotnē Kia Connect.
4.2.3.3.2.
Transportlīdzekļa sistēmas OTA atjaunināšanas priekšnoteikumi
Programmatūra, kas iespējo Transportlīdzekļa sistēmas OTA atjaunināšanu
Lai varētu saņemt Transportlīdzekļa sistēmas OTA atjauninājumus, Kia transportlīdzeklī ir nepieciešams instalēt programmatūru, kas nodrošina Transportlīdzekļa sistēmas OTA atjaunināšanas funkciju. Atkarībā no transportlīdzekļa modeļa, ražošanas datuma un komplektācijas jūsu transportlīdzeklim Transportlīdzekļa sistēmas OTA atjauninājums var būt nepieejams. Uzņēmums Kia negarantē, ka jūsu transportlīdzeklim būs pieejama Transportlīdzekļa sistēmas OTA iespējošanas programmatūras versija. Ja jums rodas jautājumi, sazinieties ar mums, izmantojot 2. sadaļā norādīto kontaktinformāciju.
Pieejamība, iegāde (ja piemērojams)
Lai instalētu atjauninājumus ar OTA, uzņēmumam Kia ir jānodrošina Transportlīdzekļa sistēmas atjauninājums, izmantojot OTA lejupielādi, kas ir saderīgs instalēšanai transportlīdzeklī. Atsevišķi Transportlīdzekļa sistēmas OTA atjauninājumi var iespējot papildu funkcijas, kuras var izmantot transportlīdzeklī. Uzņēmums Kia var piedāvāt šādas papildu funkcijas ("Jauninājumus"), ļaujot tās iegādāties ar lietotnes Kia Connect starpniecību. Šādā gadījumā attiecīgā Transportlīdzekļa sistēmas OTA atjauninājuma instalēšana būs iespējama tikai pēc attiecīgā pirkuma līguma parakstīšanas ar uzņēmumu Kia un pirkuma pilnas apmaksas. Sīkāk par Jauninājumiem un to iegādi skatiet 5. sadaļu.

4.3.

Informācija par atrašanās vietas datu apstrādi pakalpojumu sniegšanai
Turpmāk norādītajiem Pakalpojumiem nepieciešams apkopot un apstrādāt atrašanās vietas datus (GPS datus): Sākuma izvēlnes karte un meklēšanas josla, Kia Connect Live Pakalpojumi, Tiešsaistes balss atpazīšana, Personiskā kalendāra/navigācijas sinhronizēšana, Paziņojumu centrs, Atsaukšanas kampaņu paziņojumi un Apkopes atgādinājumi, Karšu un Informatīvās izklaides OTA atjauninājumi, Attālināta klimata kontrole (tikai elektriskajiem transportlīdzekļiem), Attālinātā uzlāde, durvju tālvadība, Nosūtīt POI uz automašīnu, Atrast manu automašīnu, Mani braucieni, Transportlīdzekļa statuss, Ziņojums par transportlīdzekli, Transportlīdzekļa diagnostika, Transportlīdzekļa trauksme un Pretzagļu signalizācija.
Bez atrašanās vietas datu apkopošanas un apstrādes attiecīgo(-s) Pakalpojumu(-us) nevar nodrošināt/izmantot.

4.4.

Pakalpojumu atspējošana
Pakalpojumus var izslēgt, deaktivējot
Pakalpojumus savā Vadības panelī; un/vai
Pakalpojumus un/vai Karšu un informatīvās izklaides OTA atjauninājumus lietotnē Kia Connect

5.

Jauninājumi; Kia Connect Store

5.1.

Pārskats
Uzņēmums Kia var piedāvāt iespēju iegādāties atsevišķus papildu "Jauninājumus" lietotnē Kia Connect.

5.1.1.

Jauninājumu pieejamības priekšnoteikumi
Individuālu Jauninājumu pieejamība ir atkarīga no transportlīdzekļa modeļa, ražošanas datuma un komplektācijas. Parasti "Jauninājumu" funkcijai nepieciešams, lai transportlīdzeklis varētu saņemt un instalēt Transportlīdzekļa sistēmas OTA Jauninājumus (skat. 4.2.3.3) punktu) un būtu aprīkots ar Informācijas un izklaides sistēmas programmatūras jaunāko versiju.

5.1.2.

Jauninājuma piesaiste transportlīdzeklim; Jauninājumu saņēmējs
Jauninājumus iegādājas konkrētam transportlīdzeklim, t.i. katrs nopirktais Jauninājums ir piesaistīts konkrētam transportlīdzeklim un tā unikālajam Transportlīdzekļa identifikācijas numuram (VIN). Tas nozīmē, ka Jauninājumus var pārdot kopā ar transportlīdzekli, un nākamie īpašnieki tos varēs izmantot, ja to atļauj apstākļi; skatīt it īpaši 5.4. sadaļu.
Jauninājumi ir piesaistīti konkrētam transportlīdzeklim, tādēļ Jauninājuma galīgais saņēmējs ir transportlīdzekļa īpašnieks. Pārdodot transportlīdzekli, tā īpašniekam Jauninājumu dēļ būs transportlīdzeklis ar lielāku vērtību. Ņemiet to vērā, kad iegādājaties Jauninājumus transportlīdzeklim, kas jums nepieder.

5.1.3.

Lietotāja pienākumi attiecībā pret transportlīdzekļa īpašnieku, iegādājoties Jauninājumu
Jauninājuma iegāde modificēs attiecīgā transportlīdzekļa funkcijas un īpašības. Ja jūs iegādājaties Jauninājumu transportlīdzeklim, kas jums nepieder (piem., ja tas ir paņemts līzingā vai nomāts, vai ja koplietojat transportlīdzekli ar tā īpašnieku), pirms iegādājaties Jauninājumu konkrētajam transportlīdzeklim, jums būs jāsaņem tā īpašnieka atļauja modificēt transportlīdzekli. Uzņēmums Kia nav atbildīgs par jebkādiem strīdiem vai bojājumiem, kas radušies Jauninājuma iegādes rezultātā, ja transportlīdzekļa īpašnieks nav tam piekritis.

5.2.

Individuālo Jauninājumu apraksts
Pašlaik jūsu transportlīdzeklim atkarībā no tā modeļa, ražošanas datuma un komplektācijas ir pieejami un nopērkami šādi Jauninājumi.

5.2.1.

Boost (tikai elektriskajiem transportlīdzekļiem)
Ņemot vērā transportlīdzeklī uzstādīto pamata elektromotoru, šis Jauninājums palielina transportlīdzekļa paātrinājumu, uzlabojot laiku, kas nepieciešams, lai no 0 sasniegtu 100 km/h paātrinājumu
Arī Jauninājuma pieejamība ir atkarīga no transportlīdzekļa reģistrācijas prasībām transportlīdzekļa reģistrācijas valstī. Tādēļ ir iespējams, ka Jauninājumu nevar iegādāties pat tad, ja tehniski jūsu transportlīdzeklī Jauninājumu varētu instalēt.

5.2.2.

Remote Smart Parking Assist 2 (RSPA 2)
Šis Jauninājums iespējo uzlaboto attālināto viedās parkošanās asistenta funkciju, kas piedāvā automatizētu transportlīdzkļa novietošanu stāvvietā un izbraukšanu no tās, izmantojot kustību uz priekšu, atpakaļ, kā arī perpendikulāru, diagonālu un paralēlu parkošanos un izbraukšanu no stāvvietas. Transportlīdzeklis atrod tuvumā esošos priekšmetus un automātiski kontrolē ātruma un pārnesuma maiņu, kā arī stūres rata darbību, lai novietotu transportlīdzekli stāvvietā.

5.2.3.

Maksas OTA
Šis Jauninājums ļauj saņemt papildu Karšu un informācijas un izklaides sistēmas Jauninājumus ar OTA metodi, kad visi bezmaksas informācijas un izklaides sistēmas Jauninājumi (skat. 4.2.3.3.2. sadaļas b) ii) cc) punktu iepriekš) jau ir izmantoti.
Ņemiet vērā, ka šis Jauninājums iespējo OTA metodi tikai tādēļ, lai iegūtu un instalētu Karšu un informācijas un izklaides sistēmas Jauninājumus. Jauninājuma iegāde negarantē Karšu un informācijas un izklaides sistēmas Jauninājumu pieejamību vispār, kā arī konkrētā brīdī.

5.3.

Pirkšanas opcijas

5.3.1.

Pakotnes
Jauninājumus var piedāvāt kā pastāvīgus pirkumus, veicot vienreizēju samaksu, vai arī atsevišķās pakotnēs, kas ļauj izmantot Jauninājumu ierobežotu laika posmu (piem., 3 mēnešus vai 6 mēnešus). Pakotņu ar ierobežotu laiku termiņš beigsies pēc apmaksātā laika posma. Lai attiecīgo Jauninājumu varētu lietot turpmāk, Jauninājumu nepieciešams iegādāties atkal.

5.3.2.

Bezmaksas izmēģinājuma periods
Dažiem Jauninājumiem piedāvā bezmaksas izmēģinājuma periodu, pēc kura nepieciešams veikt apmaksu. Ja izmēģinājuma perioda laikā Jauninājumu deaktivē lietotnē Kia Connect, par Jauninājuma izmantošanu izmēģinājuma periodā samaksu neiekasēs. Pretējā gadījumā atlasītā Jauninājuma pakotnes maksu iekasēs par laiku, kas sāksies pēc izmēģinājuma perioda.
Bezmaksas izmēģinājuma periods katram Jauninājumam ir pieejams tikai vienu reizi. Tas nozīmē, ka, ja jūs iegādājāties Jauninājumu vienu reizi un tam bija pieejams izmēģinājuma periods, iegādājoties Jauninājumu vēlreiz, par to būs jāveic samaksa uzreiz, un papildu bezmaksas izmēģinājuma periods nebūs pieejams. Tas attiecināms arī gadījumos, ja izmēģinājuma periods ir beidzies agrāk pakalpojuma Connected Car Services deaktivēšanas rezultātā (skat. 5.4.1. panta b) iii) punktu) vai tādēļ, ka jūs iegādājāties Jauninājuma pakotni kā Koplietotājs un transportlīdzekļa koplietošanā jūsu kontu atspējoja (skat. 5.4.2. panta b) ii) punktu) izmēģinājuma perioda laikā.
Sīkāka informācija par piemērojamiem izmēģinājuma periodiem ir norādīta produkta aprakstā lietotnes Kia Connect veikala sadaļā.

5.3.3.

Piemērojamie pirkšanas nosacījumi
Lai noskaidrotu, kādas pakotnes ir pieejamas, kādi ir to piemērojamie izmēģinājuma periodi un cenas, skatiet pakalpojumā Kia Connect Store, kuram var piekļūt lietotnē Kia Connect, piedāvātās pakotnes.

5.4.

Jauninājumu pirkšanas un lietošanas nosacījumi

5.4.1.

Aktīvs pakalpojums Connected Car Services ("Kia Connect")

5.4.1.1.

Prasība par aktīvu pakalpojumu Connected Car Services
Lai instalētu un aktivētu Jauninājumu, atspējotu Jauninājumu, izbeidzot bezmaksas izmēģinājuma periodu, un uzraudzītu/īstenotu apmaksāto Jauninājuma lietošanas ilgumu, transportlīdzeklī visā Jauninājuma lietošanas laikā jābūt aktivētam pakalpojumam Connected Car Services ("Kia Connect"). Lai izmantotu jebkuru nopirkto Jauninājumu, jūsu kā lietotāja pienākums ir parūpēties, lai pakalpojums Connected Car Services būtu aktīvs.

5.4.1.2.

Pakalpojuma Connected Car Services deaktivēšanas sekas
Deaktivējot pakalpojumu Connected Car Services (CCS), notiek tālāk norādītais:
5.4.1.2.1.
Pēc pakalpojuma Connected Car Services deaktivēšanas jebkuru Jauninājumu, kuru jūs iegādājāties uz ierobežotu laika posmu, atspējos, un tas būs atspējots, kamēr pakalpojums Connected Car Services ir deaktivēts. Šādā gadījumā apmaksāto lietošanas periodu pārtrauks, un tas turpināsies atkal pēc pakalpojuma Connected Car Services atkārtotas iespējošanas. Jauninājumu atkārtoti iespējos pēc pakalpojuma Connected Car Services atkārtotas aktivēšanas. Tas notiks neatkarīgi no tā, kurš lietotājs atkārtoti aktivēs pakalpojumu Connected Car Services, piemēram, ja transportlīdzekli pārdod, arī pircējs varēs atkārtoti iespējot pakalpojumu Connected Car Services un izmantot atlikušo Jauninājuma lietošanas periodu; skatīt arī 5.4.3. sadaļu.
5.4.1.2.2.
Jauninājumi, kurus iegādājāties uz neierobežotu periodu, parasti paliks aktīvi. Taču, atspējojot pakalpojumu Connected Car Services, atsevišķi Jauninājumi tik un tā var pārtraukt darboties. Tas jo īpaši attiecas uz Jauninājumiem, kuru pilnvērtīgai funkcionēšanai nepieciešama savienojamība, piemēram, Maksas OTA, taču tas ir iespējams arī citiem Jauninājumiem, kurus iegādājāties uz neierobežotu periodu.
5.4.1.2.3.
Jauninājumus, kuriem šobrīd ir izmēģinājuma periods, deaktivēs. Deaktivējot pakalpojumu Connected Car Services, beigsies izmēģinājuma periods. Ja pēc pakalpojuma Connected Car Services atkārtotas aktivēšanas jūs vēlaties izmantot Jauninājumu, jums attiecīgais Jauninājums būs jāpērk vēlreiz. Iegādājoties attiecīgu Jauninājumu vēlreiz, izmēģinājuma periodu jums vairs nepiedāvās.

5.4.2.

Vairāki konkrētā transportlīdzekļa Kia Connect lietotāji
Transportlīdzekli var piesaistīt vienam vai vairākiem Kia Connect kontiem (skat. 4.1.2. punktu iepriekš).
Jauninājumus transportlīdzeklim, kuram ir piesaistīts Kia Connect konts, var iegādāties gan Galvenais lietotājs, gan Koplietotājs. Ja Jauninājumu iegādājas Koplietotājs, uz to attiecas šādi nosacījumi:

5.4.2.1.

Informācija citiem lietotājiem
Ja kāds no lietotājiem iegādājas Jauninājumu, uzņēmums Kia informēs Galveno lietotāju un visus Koplietotājus par Jauninājuma iegādi, kā arī par attiecīgā Jauninājuma aktivēšanu un deaktivēšanu (ja piemērojams).

5.4.2.2.

Kā transportlīdzekļa koplietošanas izbeigšana ietekmē nopirktos Jauninājumus
Ja Koplietotājs iegādājas Jauninājumu un Galvenais lietotājs pēc tam pārtrauc transportlīdzekļa koplietošanu ar Koplietotāju, ir attiecināms tālāk norādītais:
5.4.2.2.1.
Jauninājumus, kurus iegādājās Koplietotājs un kuriem pašlaik darbojas izmēģinājuma periods, deaktivēs, un šādu Jauninājumu izmēģinājuma periods beigsies.
5.4.2.2.2.
Jauninājumi, kurus iegādājās Koplietotājs un kuriem izmēģinājuma periods jau ir beidzies, transportlīdzeklī joprojām būs pieejami apmaksāto laika periodu ar noteikumu, ka ir aktīvs pakalpojums Connected Car Services (skat. 5.4.1. pantu iepriekš). Tas nozīmē, ka transportlīdzekļa Galvenais lietotājs (kā arī īpašnieks) turpinās lietot Jauninājumu arī tad, ja Koplietotājs ir atsaistīts un transportlīdzeklis viņam vairs nav pieejams.

5.4.3.

Transportlīdzekļa pārdošana un nodošana jaunam īpašniekam
Ja transportlīdzekli pārdod jaunam īpašniekam, uz visiem Jauninājumiem, kurus nopirka transportlīdzeklim, attiecas šādi nosacījumi:

5.4.3.1.

Pirms transportlīdzekļa nodošanas jaunajam īpašniekam nepieciešams deaktivēt pakalpojumu Connected Car Services un izpildīt tālākos pienākumus, kas norādīti 7.3. punktā.

5.4.3.2.

Pakalpojums Connected Car Services ir atspējots, tādēļ arī Jauninājumus atspējos, kā tas ir aprakstīts 5.4.1. punkta b) apakšpunktā.

5.4.3.3.

Transportlīdzekļa jaunais īpašnieks var atkārtoti aktivēt Jauninājumus, kurus pakalpojuma Connected Car Services deaktivēšanas dēļ atspējoja, atkārtoti aktivējot pakalpojumu Connected Car Services. Lai to izdarītu, transportlīdzekļa jaunajam īpašniekam jāizveido Kia Connect konts, jāakceptē šie Lietošanas noteikumi un jāpiesaista šis konts attiecīgajam transportlīdzeklim. Pēc pakalpojuma Connected Car Services atkārtotas aktivēšanas attiecīgie Jauninājumi būs ieejami apmaksātā lietošanas perioda atlikušo laiku.

5.4.3.4.

Jūsu pienākums ir precīzi informēt transportlīdzekļa pircēju par transportlīdzeklī instalētajiem Jauninājumiem un to atlikušo lietošanas periodu, kā arī lietošanas perioda beigām. Jūsu pienākums ir arī informēt pircēju par to, ka, lai atkārtoti aktivētu Jauninājumus, viņiem ir jāizveido Kia Connect konts un jāakceptē šie Lietošanas noteikumi. Uzņēmums Kia neuzņemsies nekādu atbildību par jaunā īpašnieka prasījumiem, kas saistīti ar to, ka jaunais īpašnieks nevar atkārtoti aktivēt vai citādi izmantot konkrētu Jauninājumu, kurš saskaņā ar jūsu teikto ir pieejams transportlīdzeklī, ja vien tas nenotiek tehnisku darbības traucējumu dēļ, par kuriem atbild Kia Connect.

5.5.

Kia Connect Store, iegādes process un maksājuma process

5.5.1.

Iegādes process
Lietotnes Kia Connect veikala sadaļā jūs varat atlasīt atsevišķus Jauninājumus un citas pievienojumprogrammas transportlīdzekļa programmatūrai, kurus var iegādāties. Iesniedzot lietotnē Kia Connect pasūtījumu, kas attiecas uz Jauninājumu vai citu pievienojumprogrammu, jūs izsakāt uzņēmumam Kia piedāvājumu par attiecīgā Jauninājuma vai pievienojumprogrammas iegādi. Uzņēmums Kia apstiprina pasūtījumu, automātiski nosūtīt jums e-pastu (pasūtījuma apstiprinājums). Šis pasūtījuma apstiprinājums nenozīmē, ka jūsu piedāvājumu akceptēja, bet gan tikai apliecina, ka uzņēmums Kia saņēma un apstrādā piedāvājumu.
Līgumu par katru Jauninājumu uzņēmuma Kia un jūsu starpā noslēdz, kad nopirkto Jauninājumu aktivē attiecīgajā transportlīdzeklī, kuram Jauninājumu nopirka. Uzņēmumam Kia ir tiesības veikt daļēju piegādi, ja vien tas nerada jums nepamatotus traucējumus.
Līgumu par katru Jauninājumu var izbeigt jebkurā izmēģinājuma perioda brīdī, kā tas norādīts 5.3.2. sadaļā.

5.5.2.

Atteikuma tiesību termiņa beigas
Ja jūs esat patērētājs, parasti jums ir likumā noteiktas atteikuma tiesības, kā tas norādīts 15. sadaļā. Pirkšanas procesa laikā mēs lūdzam jūs nepārprotami piekrist tam, ka uzņēmums Kia sāks līguma izpildi pirms atteikuma perioda beigām. Piekrītot tam, jūs zaudējat atteikuma tiesības, kad uzņēmums Kia sāk pildīt līgumu.

5.5.3.

Piekļuve šiem Lietošanas noteikumiem
Jūs varat piekļūt šiem Lietošanas noteikumiem, izmantojot saiti, kas pieejama pasūtījuma noformēšanas procesā. Turklāt šo Lietošanas noteikumu kopiju jums nosūtīs arī ar pasūtījuma apstiprināšanas e-pastu.

5.5.4.

Maksājuma apstrāde
Maksājuma apstrādi pakalpojumā Kia Connect Store veic mūsu partneris, uzņēmums Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Īrija ("Stripe"). Tas atbilst mūsu likumīgām interesēm, saskaņā ar kurām mēs piedāvājam efektīvu un drošu maksāšanas veidu. Šajā kontekstā, ciktāl tas nepieciešams līguma izpildei, mēs dalāmies ar šādiem datiem ar uzņēmumu Stripe:
konta īpašnieka vārds;
konta e-pasta adrese;
klienta numurs;
bankas konta informācija;
abonementa sākuma datums un laiks;
lietotāju skaits;
jūsu atrašanās vieta.
Saskaņā ar likumu vai līgumu mums nav jāapstrādā šajā sadaļā sniegtā informācija. Taču bez jūsu personiskās informācijas mēs nevaram apstrādāt maksājumu, izmantojot pakalpojumu Stripe. Noslēdzot šo Līgumu, jūs nepārprotami piekrītat datu apstrādei un maksājuma veida izmantošanai.
Par individuālajiem maksājumu veidiem, kurus piedāvā pakalpojums Stripe, jūs informēs pakalpojumā Kia Connect Store. Pakalpojums Stripe maksājumu apstrādei var izmantot citus maksājumu pakalpojumus, un uz tiem var attiekties konkrēti maksājumu noteikumi un nosacījumi, par kuriem jūs informēs atsevišķi, ja tas būs nepieciešams. Lai uzzinātu vairāk par pakalpojumu Stripe, apmeklējiet tīmekļa vietni https://stripe.com.

6.

Autortiesības

6.1.

Viss Pakalpojumu saturs ir uzņēmuma Kia, tās tiešo vai netiešo meitasuzņēmumu vai saistīto sabiedrību (turpmāk kopā “Kia Group”) vai trešo personu īpašums, un to aizsargā spēkā esošie autortiesību tiesību akti, un visas tiesības ir paturētas.
Visas tiesības Pakalpojumos un pamatā esošajā programmatūrā, saturā un līgumos pieder uzņēmumam Kia Group un tās licencētājiem. Jūs nedrīkstat jebkādā veidā pārdot, izsniegt, publicēt, pārraidīt, izplatīt vai komerciāli izmantot šos Pakalpojumus bez mūsu rakstiskas piekrišanas.
Jūs nedrīkstat reproducēt (pilnībā vai daļēji), pārraidīt (elektroniski vai citādi), pārveidot, attēlot, atkārtoti piegādāt, licencēt, saistīt vai citādi izmantot Pakalpojumus jebkādiem publiskiem vai komerciāliem mērķiem bez mūsu iepriekšējas atļaujas.

6.2.

Nekas šajos Lietošanas noteikumos nav interpretējams kā licences vai tiesību piešķiršana attiecībā uz jebkura attēla, preču zīmes, pakalpojumu zīmes vai logotipa, kas visi ir uzņēmuma Kia Group īpašums, izmantošanu.
Kia Group patur visas tiesības attiecībā uz savu ar autortiesībām aizsargāto informāciju vai materiāliem saistībā ar Pakalpojumiem, un šīs tiesības pilnībā īsteno piemērojamajos autortiesību un preču zīmju tiesību aktos.

7.

Lietotāja pienākumi un ierobežojumi

7.1.

Vispārīgie pienākumi
Izmantojot Pakalpojumus, jums jāievēro visi spēkā esošie tiesību akti un jāievēro trešo personu tiesības.

7.2.

Informēšanas pienākumi
Jums ir pienākums informēt citus transportlīdzekļa vadītājus par Pakalpojumu aktivizēšanu un attiecīgo datu apstrādi saskaņā ar 10.2. sadaļu.

7.3.

Pienākumi transportlīdzekļa īpašumtiesību nodošanas gadījumā
Ja pārdodat savu transportlīdzekli vai kā citādi to pastāvīgi nododat trešajai personai, jums ir pienākums deaktivēt Pakalpojumus attiecīgā transportlīdzekļa Vadības panelī un dzēst transportlīdzeklī saglabātos datus. Šādā gadījumā transportlīdzekli atvieno no jūsu lietotnes Kia Connect, taču jūsu Kia konta datus lietotnē Kia Connect neizdzēš. Šādā gadījumā jums un uzņēmumam Kia ir tiesības lauzt šo līgumu par Pakalpojumu lietošanu saskaņā ar 11.4. sadaļu.

7.4.

Aizliegta izmantošana un citas nepieļaujamas darbības

7.4.1.

Jūs drīkstat izmantot pakalpojumus tikai 4.2. sadaļā aprakstītajiem mērķiem un to ietvaros.

7.4.2.

Jūs drīkstat izmantot savus Pakalpojumiem paredzētos pieteikšanās datus tikai, lai pieteiktos lietotnē Kia Connect un savienotu Vadības paneli ar lietotni Kia Connect.

7.4.2.1.

Jūs nedrīkstat
7.4.2.1.1.
koplietot savus pieteikšanās datus ar citiem sava transportlīdzekļa lietotājiem; vai
7.4.2.1.2.
koplietot savus pieteikšanās datus ar kādu trešo pusi, piemēram, ar trešo pušu lietotņu vai citas programmatūras nodrošinātājiem; vai
7.4.2.1.3.
izmantot savus pieteikšanās datus saistībā ar programmatūru, kas nav uzņēmuma Kia programmatūra; vai
7.4.2.1.4.
izmantot savus pieteikšanās datus, lai ar Kia sistēmu savienotu jebkuru trešās puses pakalpojumu, piemēram, Kia Connect aizmugursistēmu.

7.4.3.

Transportlīdzekli nedrīkst modificēt (tostarp modificēt aparatūru vai programmatūru vai izmantot trešās puses programmatūru) jebkādā veidā, kas var ietekmēt Pakalpojumu funkcionalitāti.

7.4.4.

SIM karti, kas iegulta Vadības panelī, var izmantot tikai Vadības panelī un tikai, lai piekļūtu Pakalpojumiem. Izņemt SIM karti no Vadības ierīces vai izgūt SIM kartē esošo informāciju (piemēram, ICCID) ir aizliegts.
Jūs nedrīkstat izmantot SIM karti
balss pārraidei (tostarp VOIP);
lai piekļūtu publiski adresētam galamērķim (t.i., publiskai IP adresei), tostarp izmantojot starpniekserveri, vārteju vai maršrutu;
jebkādā veidā, lai censtos iekļūt drošības pasākumos neatkarīgi no tā, vai ielaušanās izraisa datu bojāeju vai zudumu;
jebkādā veidā, kas izmanto Pakalpojumus vai programmatūru, kas saistīta ar internetā retranslētu tērzēšanu, vienādranga datņu koplietošanu, bitu torentu vai starpniekservera tīklu;
tādā veidā, kas ietver surogātpastu izplatīšanu, nevēlamu e-pastu vai komerciālu paziņojumu nosūtīšanu lielā apjomā vai atvērta SMPT protokola retranslēšanu; vai
jebkādā veidā, kas var negatīvi ietekmēt tīklu vai Pakalpojumus.

7.4.5.

Jūs nedrīkstat atklāt SIM kartes, tīkla, Pakalpojumu vai jebkuras tās sastāvdaļas salīdzinošās novērtēšanas vai veiktspējas pārbaudes rezultātus nevienai trešajai pusei.

7.5.

Pārkāpumu sekas
Jebkurš šajā 7. iedaļā minēto pienākumu un ierobežojumu pārkāpums var izraisīt Pakalpojumu sniegšanas pagaidu apturēšanu. Uzņēmums Kia parasti jūs iepriekš informēs par nodomu apturēt pakalpojumu sniegšanu un pakalpojumu apturēšanas ilgumu, ja vien nav nepieciešama tūlītēja apturēšana, lai novērstu kaitējumu uzņēmumam Kia, Pakalpojumam, tīklam vai citiem klientiem. Apturēšanas ilgumu pēc saviem ieskatiem nosaka uzņēmums Kia, pamatojoties uz pārkāpuma smagumu un no tā izrietošajiem riskiem Kia, Pakalpojumam, tīklam vai citiem klientiem. Atkārtotu pārkāpumu gadījumā uzņēmums Kia saskaņā ar 11.3. sadaļu var izbeigt Līgumu.

8.

Maksa par Pakalpojumu

8.1.

Bezmaksas pakalpojumu periods
Ja vien attiecībā uz attiecīgajiem Pakalpojumiem šajos Lietošanas noteikumos nav noteikts citādi, Pakalpojumus bez maksas sniedz konkrēta transportlīdzekļa lietotājiem (kā norādīts tā attiecīgajā VIN) 7 gadus. Šis 7 gadu periods sākas dienā, kad sākas transportlīdzekļa garantijas periods.
Ja transportlīdzekli pārdod un reģistrē jauna īpašnieka vārdā bezmaksas pakalpojuma periodā, jaunais īpašnieks var izvēlēties izmantot Pakalpojumus bez maksas atlikušajā bezmaksas pakalpojuma periodā, aktivējot Pakalpojumus savā vārdā. Bezmaksas pakalpojuma periodu neietekmē turpmāka pārdošana un reģistrācija pēc sākotnējās pārdošanas, t. i., turpmāka transportlīdzekļa pārdošana un/vai reģistrācija bezmaksas pakalpojuma periodu nepārtrauc un nepagarina.

8.2.

Papildu pakalpojumi
Mēs paturam tiesības nākotnē piedāvāt papildu pakalpojumus, ievērojot atsevišķus lietošanas noteikumus. Par šādiem papildu pakalpojumiem var iekasēt maksu.

9.

Pakalpojumu pieejamība

9.1.

Mēs paturam tiesības uz laiku vai pastāvīgi pilnībā vai daļēji deaktivizēt piekļuvi Pakalpojumiem, ciktāl tas nepieciešams, lai nodrošinātu pakalpojumu drošību vai stabilitāti visiem lietotājiem vai nodrošinātu Pakalpojumu atbilstību obligātajām juridiskajām prasībām.

9.2.

Uz Pakalpojumu sniegšanu un izmantošanu var attiekties ierobežojumi attiecībā uz pašreizējo tehnikas stāvokli, kas nav atkarīgs no mums. Tas jo īpaši attiecas uz pārvadātāju nodrošināto datu savienojumu pieejamību. Atsevišķos gadījumos tīkla nepieejamība var izraisīt Pakalpojumu nepieejamību, jo nav iespējams pārsūtīt nepieciešamos datu.
Turklāt īstermiņā Pakalpojumu, bezvadu tīklu un fiksēto tīklu, kā arī interneta maksimālā slodze var izraisīt jaudas vājos posmus. 

9.3.

Traucējumus var izraisīt arī nepārvarama vara, tostarp pandēmiskas un epidēmiskas slimības, streiki, lokauti un oficiālie rīkojumi, kā arī tehniskie un citi pasākumi (piemēram, remonts, apkope, programmatūras atjauninājumi un paplašinājumi), kurus nepieciešams veikt mūsu sistēmās vai lejasposma vai augšposma pakalpojumu sniedzēju, satura nodrošinātāju vai mobilo tīklu operatoru sistēmās, kas nepieciešami Pakalpojumu pareizai vai uzlabotai darbībai.

9.4.

Ja piekļuve Pakalpojumiem ir deaktivizēta, ierobežota vai traucēta, kā aprakstīts šajā, 9. sadaļā, mēs, ciktāl iespējams, iepriekš ar sazināsimies, lai jūs par to informētu un informētu par deaktivācijas, ierobežošanas vai traucējumu iemeslu.

10.

Datu aizsardzība

10.1.

Informāciju par to, kā mēs apkopojam un apstrādājam personas datus saistībā ar Pakalpojumu sniegšanu, skatiet mūsu Kia Connect Paziņojumā par konfidencialitāti, kas pieejams Kia Connect tīmekļa vietnē https://connect.kia.com/eu/downloads.

10.2.

Par Pakalpojumu aktivizēšanu jums jāinformē visi citi transportlīdzekļa lietotāji/vadītāji. Citi lietotāji/vadītāji jo īpaši jāinformē par Kia Connect Paziņojumā par datu konfidencialitāti aprakstītajām datu apstrādes darbībām un to, ka Pakalpojumiem ir nepieciešama atrašanās vietas datu (GPS datu) apkopošana un apstrāde.

11.

Termiņš, izbeigšana

11.1.

Šis līgums sākas pēc tam, kad esat to apstiprinājis Vadības panelī. Tas beidzas, beidzoties bezmaksas pakalpojuma periodam (skat. 8.1. sadaļu), ja vien to neizbeidz agrāk saskaņā ar šo 11. sadaļu.

11.2.

Līgumu par Pakalpojumu sniegšanu un tādējādi tiesības izmantot Pakalpojumus jebkura no pusēm var izbeigt jebkurā laikā, brīdinot par to vienu mēnesi iepriekš, līdz kalendārā ceturkšņa beigām.

11.3.

Netiek skartas nevienas Puses tiesības izbeigt Līgumu pamatota iemesla dēļ. Pamatots iemesls Līguma izbeigšanai no Kia puses it īpaši ir, ja lietotājs atkārtoti pārkāpj savas saistības saskaņā ar 7.5. sadaļas priekšnosacījumiem.

11.4.

Turklāt gadījumā, ja notiek transportlīdzekļa pirkuma līguma atcelšana, transportlīdzekļa atkārtota ieguve vai atsaukšana, kuru veic attiecīgais izplatītājs, ja izbeidz nomas līgumu, ja transportlīdzekli pārdod trešai pusei, zādzības gadījumā, kā arī, ja rodas kopēji bojājumi, kurus nevar novērst ar remontu, katrai no pusēm būs tiesības izbeigt Pakalpojumu izmantošanu attiecībā uz konkrēto transportlīdzekli.

11.5.

Jebkuras Puses likumā noteiktās līguma darbības izbeigšanas tiesības nav skartas.

12.

Izmaiņas Pakalpojumos; Izmaiņas Lietošanas noteikumos

12.1.

Izmaiņas Pakalpojumos
Kia patur tiesības veikt saprātīgas izmaiņas Pakalpojumos. Jo īpaši mēs dažkārt veicam likumīgi nepieciešamus atjauninājumus, kas ir izmaiņas, kuras nodrošina mūsu Pakalpojumu atbilstību piemērojamiem tiesību aktiem. Mēs varam arī veikt šos atjauninājumus savos Pakalpojumos drošības apsvērumu dēļ un lai tie atbilstu paredzamajiem kvalitātes standartiem (piemēram, tiem, kas aprakstīti 16. sadaļā par tiesību aktos paredzētajām garantijām).
Turklāt mēs varam mainīt savus Pakalpojumus šādu papildu iemeslu dēļ:
lai apgūtu jaunas tehnoloģijas;
lai noregulētu Pakalpojumu lietotāju skaita palielināšanos vai samazināšanos;
lai pielāgotos importa izmaiņām licencēs vai partnerībās ar trešām pusēm; un
lai novērstu ļaunprātīgu izmantošanu vai kaitējumu.

12.2.

Izmaiņas Lietošanas noteikumos
Ne vēlāk kā divus mēnešus pirms ierosināto jauno lietošanas noteikumu stāšanās spēkā uzņēmums Kia izteikts jums piedāvājumu par izmaiņām šajos Lietošanas noteikumos, parādot tos lietotnē Kia Connect un/vai transportlīdzekļa Vadības panelī. Izmainītie Lietošanas noteikumi stājas spēkā tikai tad, ja tos apstiprināt, noklikšķinot uz atbilstošās pogas “Piekrist” lietotnē Kia Connect vai Vadības panelī.
Ja jūs nepieņemat ierosinātos mainītos Lietošanas noteikumus, mēs paturam tiesības lauzt līgumu, par to paziņojot 6 nedēļas iepriekš, līdz kalendārā ceturkšņa beigām.

13.

Pārējie noteikumi

13.1.

Visus līgumus starp jums un uzņēmumu Kia noslēdz vietējā valodā. Pēc attiecīgā līguma noslēgšanas līguma teksts būs pieejams lejupielādēšanai tīmekļa vietnē https://connect.kia.com/eu/downloads.

13.2.

Šie Lietošanas noteikumi ir visu pušu vienošanās par Pakalpojumu izmantošanas priekšmetu, un tie aizstāj visus iepriekš noslēgtos rakstiskos vai mutiskos nolīgumus starp pusēm attiecībā uz priekšmetu.

13.3.

Jūsu veiktie atšķirīgie, konfliktējošie vai papildinošie noteikumi un nosacījumi reglamentē Pakalpojumu izmantošanu tikai tad, ja mēs tos rakstiski nepārprotami apstiprinām.

13.4.

Visiem Lietošanas noteikumu grozījumiem un papildinājumiem, kā arī paziņojumiem, kas nepieciešami to izpildei, jābūt teksta formā (tostarp e-pasts, fakss vai apstiprinājums Vadības panelī). Teksta formas prasību var atcelt tikai teksta formā.

13.5.

Mums ir tiesības pilnībā vai daļēji nodot savas tiesības un pienākumus saskaņā ar šo līgumu citam pakalpojumu sniedzējam, jums par to paziņojot 6 nedēļas iepriekš. Tomēr šajā gadījumā jums ir tiesības izbeigt līgumu viena mēneša laikā pēc rakstiskā paziņojuma saņemšanas, kas ir spēkā brīdī, kad līgumu nodod uzņēmumam, kurš pārņem līgumu no uzņēmuma Kia. Mēs jūs rakstiski nepārprotami informēsim par tiesībām izbeigt līguma darbību.
Lai nerastos pārpratumi, šīs tiesības neskar jūsu tiesības izbeigt Lietošanas noteikumus un līdz ar to tiesības izmantot Pakalpojumus jebkurā laikā, kā noteikts 11.2. sadaļā.

14.

Klientu apkalpošana / sūdzības

14.1.

Ja rodas jautājumi vai sūdzības, varat izmantot iepriekš, 2. sadaļā, norādīto kontaktinformāciju.

14.2.

Eiropas Komisija nodrošina tīmekļa vietni strīdu izšķiršanai tiešsaistē, kas paredzēta, lai palīdzētu patērētājiem un tirgotājiem atrisināt strīdus ārpustiesas kārtībā. Tā ir pieejama http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Kia nepiedalās un tai nav pienākuma piedalīties alternatīvajās strīdu izšķiršanas procedūrās, kuras izskata alternatīva patērētājiem paredzēta strīdu izšķiršanas struktūrvienība.

15.

Norādījumi par atteikuma tiesībām attiecībā uz Pakalpojumiem un Jauninājumu iegādi
Ja esat patērētājs (t.i., fiziska persona, kas veic pasūtījumu, kura mērķi nevar attiecināt uz komerciālo vai pašnodarbināto profesionālo darbību), jums ir atteikuma tiesības saskaņā ar likumā paredzētajiem noteikumiem attiecībā uz šo līgumu par Pakalpojumu sniegšanu un jebkuru līgumu par Jauninājumu iegādi (skat. 5. sadaļu)

15.1.

Atteikuma tiesības
Jums ir tiesības atteikties no šī līguma četrpadsmit dienu laikā, nenorādot nekādu pamatojumu.
Atteikuma termiņš beigsies 14 dienas pēc līguma noslēgšanas dienas.
Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums jāinformē "Kia Connect GmbH", Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Vācija, tālruņa numurs: +49 800 77730 44 un e-pasta adrese: support@kia-connect.eu par savu lēmumu atteikties no šī līguma ar nepārprotamu paziņojumu (piemēram, nosūtot vēstuli pa pastu vai e-pastu).
Jūs varat izmantot pievienoto atteikuma veidlapas paraugu, tomēr tas nav obligāts. Jūs varat arī elektroniski aizpildīt un iesniegt atteikuma veidlapas paraugu vai jebkuru citu nepārprotamu paziņojumu mūsu tīmekļa vietnē https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form. Ja izmantosiet šo iespēju, mēs nekavējoties nosūtīsim jums apstiprinājumu par šāda atteikuma saņemšanu uz pastāvīgu informācijas nesēju (piemēram, pa e-pastu).
Lai ievērotu atteikuma termiņu, pietiek, ja nosūtāt paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu pirms atteikuma termiņa beigām.

15.2.

Atteikuma sekas
Ja atsakāties no šī līguma, mēs bez liekas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mūs informēs par lēmumu atteikties no šī līguma, atlīdzināsim visus no jums saņemtos maksājumus, tostarp maksu par piegādi (izņemot papildu izmaksas, kas rodas, izvēloties piegādes veidu, kas nav mūsu piedāvātais lētākais standarta piegādes veids).
Atlīdzināsim maksājumus, izmantojot tos pašus maksāšanas līdzekļus, kurus jūs izmantojāt sākotnējam darījumam, ja vien neesat nepārprotami piekritis citam atmaksas veidam; jebkurā gadījumā jums par maksājumu atlīdzināšanu nebūs jāmaksā. 

15.3.

SVARĪGA PIEZĪME: atteikuma tiesību termiņa beigas
Atteikuma tiesības beidzas attiecībā uz līgumiem par digitālā satura nodrošināšanu, kuru nepiegādā ar materiālu datu nesēju arī ar šādiem nosacījumiem:

15.3.1.

 Ja noslēgts līgums, kas neuzliek jums pienākumu maksāt, ja uzņēmums Kia ir sācis līguma izpildi;

15.3.2.

 Ja noslēgts līgums, kas uzliek jums pienākumu maksāt šādos gadījumos:
uzņēmums Kia ir sācis līguma izpildi;
jūs iepriekš esat nepārprotami piekritis tam, ka uzņēmums Kia sāks līguma izpildi pirms atteikuma termiņa beigām;
jūs esat atzinis, ka ar savu piekrišanu saskaņā ar b) apakšpunktu jūs zaudējat atteikuma tiesības līdz ar līguma izpildes sākumu; un
uzņēmums Kia ir sniedzis jums apstiprinājumu saskaņā ar Vācijas Civilkodeksa sadaļu 312f (Bürgerliches Gesetzbuch, “BGB”). 

15.4.

Atteikuma veidlapas paraugs
Atteikuma veidlapas paraugs
(Aizpildiet un nosūtiet šo veidlapu tikai tad, ja vēlaties atteikties no līguma)
Uzņēmumam Kia Connect GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Vācija, e-pasta adrese: support@kia-connect.eu:
Ar šo es/mēs (*) paziņoju(-am), ka es/mēs (*) atsakos(-āmies) no sava līguma par šāda pakalpojuma sniegšanu (*),
Pasūtījuma datums (*)/saņemšanas datums (*),
Patērētāja(-u) vārds un uzvārds,
Patērētāja(-u) adrese,
Patērētāja(-u) paraksts (tikai, ja veidlapu iesniedz papīra formā),
Datums
(*) Svītrot pēc vajadzības.

16.

Likumā noteiktā atbildība par defektiem
Ja esat patērētājs, jums ir likumā noteiktās tiesības uz atbildību par defektiem attiecībā uz precēm vai digitālajiem produktiem, kā arī jebkādas papildu tiesības, kas noteiktas šajos Lietošanas noteikumos. Likumā noteiktās tiesības uz atbildību par defektiem iztecēs divus gadus pēc attiecīgā digitālā produkta nodrošināšanas. Nepārtrauktas piegādes gadījumā prasījumu termiņš iztecēs tikai 12 mēnešus pēc piegādes perioda beigām.

17.

Atbildība
Atkarībā no valsts, kurā ir jūsu pastāvīgā dzīvesvieta, uz jums attiecas šāda atbildība.
17.1.  Austrija
Uz uzņēmumu Kia neattiecas nekāda atbildība, izņemot 1) atbildību par rupju nolaidību vai nodomu un 2) atbildību par sodāmām darbībām, kas izraisa miesas bojājumus vai nāvi.
17.2. Beļģija
17.2.1. Ciktāl to atļauj piemērojamie tiesību akti, uzņēmuma Kia līgumsaistības un ārpuslīgumiskās saistības neatkarīgi no to juridiskā pamata (neatkarīgi no garantijas, līguma, kaitējuma, nolaidības vai kā citādi, tostarp slēptiem defektiem) attiecībā uz zaudējumiem un bojājumiem, kas radušies Pakalpojumu sniegšanas vai Pakalpojumu sniegšanas aizkavēšanās, vai pārtraukuma sakarā, ierobežo šādi: a) uzņēmums Kia ir atbildīgs par paredzamajiem zaudējumiem līdz tādam apmēram, kas raksturīgi šāda veida līgumam, sakarā ar būtisku līgumsaistību neizpildi; b) uzņēmums Kia pārkāpuma dēļ nav atbildīgs nedz par nebūtisku līgumsaistību pārkāpšanu, nedz par kādu nedaudz nolaidīgu jebkuru citu piemērojamo rūpības pienākumu pārkāpumu; un c) uzņēmums Kia nav atbildīgs ne par kādiem īpašiem, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem, tostarp, bet ne tikai, par datu, peļņas, uzkrājumu, iespēju, nemateriālās vērtības lietošanas zaudēšanu, kā arī trešo personu prasībām (pat ja uzņēmums Kia ir brīdināts par šāda kaitējuma iespējamību). 17.2.2. Iepriekš minētie atbildības ierobežojumi neattiecas uz i) kādu obligātu tiesību aktos paredzētu atbildību (piemēram, atbildību par bojātiem produktiem), ii) atbildību par uzņēmuma Kia darbības vai bezdarbības izraisītiem miesas bojājumiem vai nāvi, iii) jebkādu atbildību par krāpšanu vai rupju nolaidību vai iv) jebkuru citu atbildību, ko nevar ierobežot vai izslēgt ar likumu. Turklāt šādus atbildības ierobežojumus nepiemēro, ja un ciktāl uzņēmums Kia ir uzņēmies īpašu garantiju.
17.3. Čehijas Republika
17.3.1.  Uzņēmuma Kia līgumisko un likumisko atbildību par kaitējumu, kas radies nelielas nolaidības dēļ, neatkarīgi no tās juridiskā pamata ierobežo šādi: a) uzņēmums Kia ir atbildīgs par paredzamajiem zaudējumiem līdz tādam apmēram, kas raksturīgi šāda veida līgumam, sakarā ar līgumsaistību neizpildi; b) uzņēmums Kia nav atbildīgs par netiešiem zaudējumiem, kas var rasties no Pakalpojumu izmantošanas. 17.3.2. Iepriekš minētie atbildības ierobežojumi neattiecas uz obligāto tiesību aktos paredzēto atbildību, jo īpaši atbildību par rupju nolaidību vai tīšu pārkāpumu, kaitējumu indivīda dabiskajām tiesībām vai atbildību par bojātiem produktiem. Turklāt šādi atbildības ierobežojumi neattiecas uz vājākajām pusēm Čehijas Civilkodeksa 433. panta 2. punkta izpratnē un ja un ciktāl uzņēmums Kia ir uzņēmies īpašu garantiju. 17.3.3. 17.3.1. un 17.3.2. sadaļas attiecīgi piemēro uzņēmuma Kia atbildībai par izšķērdētajiem izdevumiem. 17.3.4. Jums ir jāveic saprātīgas darbības zaudējumu novēršanai un samazināšanai.
17.4. Francija
17.4.1.   Uzņēmuma Kia līgumisko atbildību par kaitējumu, kas radies nelielas nolaidības dēļ, ierobežo šādi: a) uzņēmums Kia ir atbildīgs par paredzamajiem zaudējumiem līdz tādam apmēram, kas raksturīgi šāda veida līgumam, sakarā ar līgumsaistību neizpildi; b) uzņēmums Kia nav atbildīgs par netiešiem zaudējumiem, kas var rasties no Pakalpojumu izmantošanas; c) uzņēmums Kia nav atbildīgs par nepārvaramas varas radītu kaitējumu (t. i., no uzņēmuma Kia neatkarīgs notikums, kuru nevarēja pamatoti paredzēt līguma noslēgšanas brīdī). 17.4.2. Iepriekš minētie atbildības ierobežojumi neattiecas uz jebkuru obligāto tiesību aktos paredzēto atbildību, jo īpaši atbildību par rupju nolaidību un/vai tīšu pārkāpumu, atbildību par defektīviem produktiem un atbildību par personas gūtām traumām. Turklāt šādus atbildības ierobežojumus nepiemēro, ja un ciktāl uzņēmums Kia ir uzņēmies īpašu garantiju. 17.4.3. 17.4.1. un 17.4.2. sadaļas attiecīgi piemēro uzņēmuma Kia atbildībai par izšķērdētajiem izdevumiem.
17.5. Vācija
17.5.1. Uzņēmums Kia saskaņā ar likumā paredzētajiem noteikumiem ir atbildīgs par Kia, tā likumisko pārstāvju, izpilddarbinieku vai citu pilnvaroto aģentu nodomu un rupju nolaidību. Tas pats attiecas uz garantijas pārkāpumu (piemēram, BGB 444. vai 639. panta nozīmē (Bürgerliches Gesetzbuch, Vācijas Civilkodekss) vai citu stingru atbildību, kā arī prasībām saskaņā ar Likumu par atbildību par produktu (Produkthaftungsgesetz) vai dzīvības, ķermeņa vai veselības ievainojuma gadījumā.17.5.2. Vienkāršas nolaidības gadījumā, ja vien nepiemēro 17 5.1. sadaļu, uzņēmums Kia ir atbildīgs tikai par būtisku līgumsaistību, t. i., tādu saistību, kas, pirmkārt, padara iespējamu līguma pareizu izpildi un uz kurām klientam bija tiesības atsaukties vai kuru sodāma neizpildīšana apdraud līguma mērķa sasniegšanu, tomēr šajā gadījumā tas attiecas tikai uz paredzamo zaudējumu apmēru, kas parasti var rasties un ar kā rašanos uzņēmumam Kia bija jārēķinās līguma noslēgšanas brīdī, pamatojoties uz tobrīd zināmajiem apstākļiem. 17.5.3. Jums ir jāveic saprātīgas darbības zaudējumu novēršanai un samazināšanai. 17.5.4. Uzņēmums Kia nav atbildīgs par brīdinājumu izmantošanu par radaru/bīstamām zonām, kas ir aizliegti saskaņā ar Vācijas Ceļu satiksmes likuma (“StVO”) 23. sadaļas 1. panta c) punktu. 17.5.5. Uzņēmums TomTom Global Content B.V. nav atbildīgs par brīdinājumu izmantošanu par radaru/bīstamām zonām, kas ir aizliegti saskaņā ar “StVO” 23. sadaļas 1. panta c) punktu. 17.5.6. Uzņēmums HERE-Europe B.V. nav atbildīgs par brīdinājumu izmantošanu par radaru/bīstamām zonām, kas ir aizliegti saskaņā ar “StVO” 23. sadaļas 1. panta c) punktu.
17.6. Ungārija
17.6.1. Ciktāl to atļauj piemērojamie tiesību akti, uzņēmuma Kia līgumsaistības un ārpuslīgumiskās saistības neatkarīgi no to juridiskā pamata (neatkarīgi no garantijas, līguma, kaitējuma, nolaidības vai kā citādi, tostarp slēptiem defektiem) attiecībā uz zaudējumiem un bojājumiem, kas radušies Pakalpojumu sniegšanas vai Pakalpojumu sniegšanas aizkavēšanās, vai pārtraukuma sakarā, ierobežo šādi: a) uzņēmums Kia ir atbildīgs par paredzamajiem zaudējumiem līdz tādam apmēram, kas raksturīgi šāda veida līgumam, sakarā ar būtisku līgumsaistību neizpildi; b) uzņēmums Kia pārkāpuma dēļ nav atbildīgs nedz par nebūtisku līgumsaistību pārkāpšanu, nedz par kādu nedaudz nolaidīgu jebkuru citu piemērojamo rūpības pienākumu pārkāpumu; un c) uzņēmums Kia nav atbildīgs ne par kādiem īpašiem, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem, tostarp, bet ne tikai, par datu, peļņas, uzkrājumu, iespēju, nemateriālās vērtības lietošanas zaudēšanu, kā arī trešo personu prasībām (pat ja uzņēmums Kia ir brīdināts par šāda kaitējuma iespējamību). 17.6.2. Šādus atbildības ierobežojumus nepiemēro, ja un ciktāl uzņēmums Kia ir uzņēmies īpašu garantiju. Šie Lietošanas noteikumi neierobežo vai neizslēdz uzņēmuma Kia atbildību par i) nāvi vai miesas bojājumiem, kas radušies uzņēmuma Kia nolaidības vai uzņēmuma Kia darbinieku vai aģentu nolaidības dēļ; ii) tīšu rīcību; iii) pienākumu neizpildi, kas izriet no sabiedriskās kārtības noteikumiem; un iv) jebkuru citu gadījumu, kad uzņēmuma Kia atbildību nevar ierobežot vai izslēgt saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.
17.7. Itālija
17.7.1. Uzņēmuma Kia atbildību par kaitējumu, kas radies nelielas nolaidības dēļ, ierobežo šādi: a) uzņēmums Kia ir atbildīgs par paredzamajiem zaudējumiem līdz tādam apmēram, kas raksturīgi šāda veida līgumam sakarā ar būtisku līgumsaistību neizpildi; b) uzņēmums Kia nav atbildīgs par kādu nedaudz nolaidīgu jebkuru citu piemērojamo rūpības pienākumu pārkāpumu; c) šādus atbildības ierobežojumus nepiemēro, ja un ciktāl uzņēmums Kia ir uzņēmies īpašu garantiju. Šie Lietošanas noteikumi neierobežo vai neizslēdz uzņēmuma Kia atbildību par i) nāvi vai miesas bojājumiem, kas radušies uzņēmuma Kia nolaidības vai uzņēmuma Kia darbinieku vai aģentu nolaidības dēļ; ii) rupju nolaidību vai tīšu rīcību; iii) pienākumu neizpildi, kas izriet no sabiedriskās kārtības noteikumiem; un iv) jebkuru citu gadījumu, kad uzņēmuma Kia atbildību nevar ierobežot vai izslēgt saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. 17.7.2. 17.7.1. sadaļu attiecīgi piemēro uzņēmuma Kia atbildībai par izšķērdētajiem izdevumiem. 17.7.3. Jums ir jāveic saprātīgas darbības zaudējumu novēršanai un samazināšanai.
17.8. Nīderlande
17.8.1. Ciktāl to atļauj spēkā esošie obligātie tiesību akti, uzņēmums Kia nekādā gadījumā nav atbildīgs par kaitējumu, kas radies saistībā ar līgumu par Pakalpojumu sniegšanu vai pašiem Pakalpojumiem. Iepriekšminēto nepiemēro gadījumā, ja atbildība izriet no uzņēmuma Kia vadības rupjas nolaidības vai tīša pārkāpuma. 17.8.2. Jums ir jāveic saprātīgas darbības zaudējumu novēršanai un samazināšanai.
17.9. Norvēģija
17.9.1. Uzņēmuma Kia līgumisko un likumā noteikto atbildību par kaitējumu, kas radies nelielas nolaidības dēļ, neatkarīgi no juridiskā pamata ierobežo šādi: a) uzņēmums Kia ir atbildīgs par paredzamajiem zaudējumiem līdz tādam apmēram, kas raksturīgi šāda veida līgumam sakarā ar būtisku līgumsaistību neizpildi; b) uzņēmums Kia nav atbildīgs par kādu nedaudz nolaidīgu jebkuru citu piemērojamo rūpības pienākumu pārkāpumu; c) uzņēmuma Kia atbildība nepārsniedz 5000 NOK par katru gadījumu. 17.9.2. Iepriekš minētie atbildības ierobežojumi neattiecas uz obligātām likumā noteiktām saistībām, tostarp saistībām saskaņā ar Norvēģijas Produktatbildības likumu. Turklāt šādus atbildības ierobežojumus nepiemēro, ja un ciktāl uzņēmums Kia ir uzņēmies īpašu garantiju.
17.10. Polija
17.10.1. Uzņēmums Kia nav atbildīgs par faktiskiem zaudējumiem un/vai peļņas zaudēšanu, ja vien to nav izraisījusi uzņēmuma Kia tīša rīcība. 17.10.2. Minētie atbildības ierobežojumi neattiecas uz obligātām likumā noteiktām saistībām, jo īpaši attiecībā uz atbildību par tīšu pārkāpumu, atbildību saskaņā ar Polijas Produktatbildības likumu (Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów), atbildību par bīstamu produktu saskaņā ar Polijas Civilkodeksu (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny) un atbildību par pretlikumīgi radītiem miesas bojājumiem.
17.11. Īrijas Republika
17.11.1. Uzņēmums Kia ir atbildīgs par paredzamiem uzņēmuma Kia izraisītiem zaudējumiem un bojājumiem. Ja uzņēmums Kia neievēros šos Lietošanas noteikumus, uzņēmums Kia būs atbildīgs par jūsu zaudējumiem vai bojājumiem, kurus var paredzēt uzņēmuma Kia līguma laušanas gadījumā vai tad, ja mēs nepielietojam saprātīgu rūpību un prasmi, taču mēs neesam atbildīgi par neparedzamiem zaudējumiem vai bojājumiem. Zaudējumi vai kaitējums uzskatāmi par paredzamiem, ja ir acīmredzams, ka tie radīsies, vai brīdī, kad līgums ir noslēgts, gan mēs zinājām, gan jūs zinājāt, ka tie var rasties. Zaudējums vai bojājums ir paredzams, ja ir skaidrs, ka tas notiks, vai ja līguma noslēgšanas brīdī mēs abi zinājām, kad tie var notikt. 17.11.2. Uzņēmums Kia neizslēdz vai nekādā veidā neierobežo savu atbildību pret jums, ja tas būtu nelikumīgi. Tas ietver atbildību par nāvi vai miesas bojājumiem, ko izraisījusi uzņēmuma Kia nolaidība vai tās darbinieku, aģentu vai apakšuzņēmēju nolaidība, vai par krāpšanu vai ļaunprātīgu sagrozīšanu. 17.11.3. Uzņēmums Kia nav atbildīgs par uzņēmējdarbības zaudējumiem. Mēs sniedzam Pakalpojumus tikai izmantošanai privātām vajadzībām. Ja izmantojat produktus komerciāliem, uzņēmējdarbības vai atkalpārdošanas mērķiem, uzņēmums Kia neuzņemas nekādu atbildību par peļņas zaudēšanu, klientu zaudēšanu, uzņēmuma darbības pārtraukšanu vai uzņēmējdarbības iespēju zaudēšanu.
17.12. Slovākija
17.12.1. Ciktāl to atļauj spēkā esošie Slovākijas tiesību akti, uzņēmuma Kia līgumiskā un likumā noteiktā atbildība par zaudējumiem (jo īpaši faktiskajiem zaudējumiem un peļņas zaudējumiem) neatkarīgi no tās juridiskā pamata ir ierobežota. Uzņēmums Kia ir atbildīgs par zaudējumu atlīdzināšanu tikai tādā apmērā, kas nepārsniedz summu, kuru uzņēmums Kia līguma noslēgšanas brīdī varēja paredzēt kā iespējamu uzņēmuma Kia saistību pārkāpšanas gadījumā, ņemot vērā visus uzņēmumam Kia zināmos faktus vai faktus, kurus tam bija jāzina, ievērojot vajadzīgo rūpību. 17.12.2. Iepriekš minētie atbildības ierobežojumi neattiecas uz obligātām likumā noteiktām saistībām. Turklāt šādus atbildības ierobežojumus nepiemēro, ja un ciktāl uzņēmums Kia ir uzņēmies īpašu garantiju. 17.12.3. Jums ir jāveic saprātīgas darbības zaudējumu novēršanai un samazināšanai.
17.13. Spānija
17.13.1. Uzņēmums Kia neierobežo savu obligāto, likumā noteikto atbildību, tostarp, bet ne tikai, atbildību par tīšu pārkāpumu un atbildību par pretlikumīgi radītiem miesas bojājumiem. 17.13.2. 17.13.1. sadaļu attiecīgi piemēro uzņēmuma Kia atbildībai par izšķērdētajiem izdevumiem.
17.14. Zviedrija
17.14.1. Uzņēmums Kia nav atbildīgs par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem vai bojājumiem, ja vien uzņēmums Kia nav nodarījis zaudējumus vai kaitējumu tīša pārkāpuma vai rupjas nolaidības dēļ. 17.14.2. Iepriekš minētie atbildības ierobežojumi neattiecas uz jebkuru obligāto tiesību aktos paredzēto atbildību, jo īpaši atbildību par tīšu pārkāpumu saskaņā ar Zviedrijas Produktabildības likumu (Produktansvarslagen) un atbildību par pretlikumīgi radītiem miesas bojājumiem. Turklāt šādus atbildības ierobežojumus nepiemēro, ja un ciktāl uzņēmums Kia ir uzņēmies īpašu garantiju. 17.14.3. 864>.14.1. un 17.14.2. sadaļas attiecīgi piemēro uzņēmuma Kia atbildībai par izšķērdētajiem izdevumiem. 17.14.4. Jums ir jāveic saprātīgas darbības zaudējumu novēršanai un samazināšanai.
17.15. AK 
17.15.1. Uzņēmums ir atbildīgs par paredzamiem uzņēmuma Kia izraisītiem zaudējumiem un bojājumiem. Ja uzņēmums Kia neievēros šos Lietošanas noteikumus, uzņēmums Kia būs atbildīgs par jūsu zaudējumiem vai bojājumiem, kurus var paredzēt uzņēmuma Kia līguma laušanas gadījumā vai tad, ja mēs nepielietojam saprātīgu rūpību un prasmi, taču mēs neesam atbildīgi par neparedzamiem zaudējumiem vai bojājumiem. Zaudējums vai bojājums ir paredzams, ja ir skaidrs, ka tas notiks, vai ja līguma noslēgšanas brīdī mēs abi zinājām, ka tie var notikt. 17.15.2. Uzņēmums Kia neizslēdz vai nekādā veidā neierobežo savu atbildību pret jums, ja tas būtu nelikumīgi. Tas ietver atbildību par nāvi vai miesas bojājumiem, ko izraisījusi uzņēmuma Kia nolaidība vai tās darbinieku, aģentu vai apakšuzņēmēju nolaidība, vai par krāpšanu vai ļaunprātīgu sagrozīšanu; par jūsu likumīgo tiesību pārkāpšanu saistībā ar Pakalpojumiem, tostarp tiesību saņemt Pakalpojumus, kas tiek nodrošināti, pielietojot saprātīgu rūpību un prasmi. 17.15.3. Uzņēmums Kia nav atbildīgs par uzņēmējdarbības zaudējumiem. Mēs sniedzam Pakalpojumus tikai izmantošanai privātām vajadzībām. Ja izmantojat produktus komerciāliem, uzņēmējdarbības vai atkalpārdošanas mērķiem, uzņēmums Kia neuzņemas nekādu atbildību par peļņas zaudēšanu, klientu zaudēšanu, uzņēmuma darbības pārtraukšanu vai uzņēmējdarbības iespēju zaudēšanu.

18.

Vietējo likumu grozījumi
Šajā tabulā ir iekļauti konkrēti vietējo tiesību aktu grozījumi atbilstoši valstij, kurā ir jūsu pastāvīgā dzīvesvieta.
Beļģija
6.1. sadaļas pēdējo teikumu groza šādi: Neskarot spēkā esošajos tiesību aktos noteiktās obligātās tiesības, jūs nedrīkstat atveidot (pilnībā vai daļēji), pārraidīt (elektroniski vai citādi), pārveidot, attēlot, atkārtoti piegādāt, licencēt, saistīt vai citādi izmantot šos Pakalpojumus jebkādiem publiskiem vai komerciāliem mērķiem bez mūsu iepriekšējas atļaujas.
13.5. sadaļas 1. punktu groza šādi: Mēs esam tiesīgi pilnībā vai daļēji nodot savas tiesības un pienākumus saskaņā ar šo līgumu citam pakalpojumu sniedzējam, brīdinot jūs par to 6 nedēļas iepriekš, un tas notiek bez jūsu apstiprinājuma ar nosacījumu, ka šī tiesību nodošana nesamazina jūsu kā patērētāja garantijas.
15. sadaļu groza šādi: Jūs skaidri piekrītat, ka ar jūsu piekrišanu līguma izpilde sākas dienā, kad jūs reģistrējaties uzņēmuma Kia Kontam (lietotnes Kia Connect gadījumā), un pieņemat pašreizējos Lietošanas noteikumus, tādējādi atzīstot, ka zaudējat atteikuma tiesības saskaņā ar Beļģijas Ekonomikas likuma pantu VI.53,13.
Čehijas Republika
14.2. sadaļu dzēš un aizstāj šādi: Ja esat patērētājs, papildus prasības iesniegšanai Čehijas tiesās vai citās jurisdikcijās, ja to atļauj spēkā esošie tiesību akti, jums ir tiesības arī uz patērētāju strīdu alternatīvu izšķiršanu, kas rodas no līguma, uz kuru attiecas šie Lietošanas noteikumi, vai saistībā ar to, kuru veic apstiprināta alternatīvu strīdu izšķiršanas struktūra. Čehijas Tirdzniecības inspekcijas iestādes tīmekļa vietnē var atrast apstiprināto alternatīvās strīdu izšķiršanas struktūru sarakstu, kā arī papildu informāciju par piemērojamo ADR procedūru: https://www.adr.coi.cz. ADR sūdzību varat iesniegt arī tiešsaistē, izmantojot tiešsaistes strīdu izšķiršanas (ODR) platformu, kas pieejama šeit: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
15. sadaļu dzēš un aizstāj šādi: Jūs atzīstat un skaidri piekrītat, ka līguma par Pakalpojumu sniegšanu izpilde ar jūsu piekrišanu sākas dienā, kad jūs pieņemat pašreizējos Lietošanas noteikumus un tādējādi atzīstat, ka zaudējat atteikuma tiesības saskaņā ar Čehijas Civilkodeksa 1837. sadaļas l) pantu.
Ungārija
Šos Lietošanas noteikumus noslēdz elektroniskā veidā. Lietošanas nosacījumus noslēdz, aktivizējot Pakalpojumus ar pogu “I AGREE” (Es piekrītu). Lietošanas noteikumus neuzskata par rakstiskiem, un jūs varēsiet tos glabāt un tiem piekļūt, un atveidot Lietošanas noteikumus savā datu nesējā vai elektroniskajā datu nesējā. Mēs nodrošināsim tehniskos līdzekļus ievades kļūdu identificēšanai un labošanai elektroniskajā apstrādē pirms jebkāda juridiski saistoša paziņojuma sniegšanas.
Ja esat patērētājs, 14.2. sadaļa uz jums neattiecas.
Nīderlande
12.1. sadaļu papildina šādi: Uzņēmums Kia patur tiesības veikt Lietošanas noteikumos un/vai Pakalpojumos saprātīgas izmaiņas. Mēs jums paziņosim par visām izmaiņām šajos Lietošanas noteikumos un/vai Pakalpojumos. Visas izmaiņas stāsies spēkā 6 nedēļas pēc tam, kad jūs būsiet saņēmis paziņojumu par to.
Polija 
15. sadaļu dzēš un aizstāj šādi: Jums nav atteikuma tiesību. Tas attiecas pat tad, ja esat patērētājs, jo lietotnes Kia Connect un Pakalpojumu izmantošanu veido tāda uzņēmuma Kia digitāla satura nodrošināšana, kas nav ierakstīta pastāvīgā informācijas nesējā. Ja esat patērētājs, jūs atzīstat un piekrītat, ka, lejupielādējot lietotni Kia Connect, jūs piekrītat tam, ka uzņēmums Kia nekavējoties uzsāk izpildi un jums nav atteikuma tiesību.
Šis dokuments ir uzņēmuma Kia informācijas aktīvs, un to aizsargā attiecīgie normatīvie akti.