KIA CONNECT PRIVAATSUSTEATIS

PRIVAATSUSTEATIS

 • 1. SISSEJUHATUS

 • Käesolevat ettevõtte Kia Connect GmbH, registrikood HRB 112541 (edaspidi „Kia“, „meie“ või „me“ mis tahes käändevormides), privaatsusteatist kohaldatakse isikuandmete kogumisele ja töötlemisele, mis toimub seoses Kia Connecti teenuste (edaspidi „teenused“) osutamisega meie rakenduse („Kia Connecti rakendus“) ja/või auto meelelahutus- ja teabesüsteemi kaudu (edaspidi „meelelahutus- ja teabesüsteem“). Kia suhtub tõsiselt teie eraelu puutumatusesse ning töötleb teie isikuandmeid ainult kooskõlas kohaldatavate andmekaitse ja eraelu puutumatuse alaste õigusaktidega.
  Võime käesolevat privaatsusteatist igal ajal muuta ja/või täiendada. Vastavad muudatused ja/või täiendused võivad olla vajalikud eelkõige uute tehnoloogiate või teenuste kasutuselevõtu tõttu. Avaldame muudatused ja/või lisad oma veebilehtedel, Kia Connecti rakenduses ja/või meelelahutus- ja teabesüsteemis.
  Pange tähele, et lisaks käesolevale privaatsusteatisele võidakse teid vajadusel isikuandmete töötlemisest eraldi teavitada, näiteks nõusolekuvormides või eraldi privaatsusteatistes.

 • 2. VASTUTAV TÖÖTLEJA

 • 2.1.
  Kui pole öeldud teisiti, on teenuste osutamisega seoses kogutud ja töödeldud isikuandmete vastutav töötleja Kia Connect GmbH.
  2.2.
  Kui teil on küsimusi selle privaatsusteatise või teie isikuandmete töötlemise kohta meie poolt või soovite kasutada mõnda oma õigustest, kasutage meie poole pöördumiseks järgmisi kontaktandmeid.
  Kia Connect GmbH
  Theodor-Heuss-Allee 11
  60486 Frankfurt am Main
  Saksamaa
  E-post: info@kia-connect.eu
  Samuti võite kasutada meie kontaktvormi: https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/
  Alternatiivselt võite pöörduda meie andmekaitseametniku poole, kelle kontaktandmed on toodud allpool jaotises 3.

 • 3. ANDMEKAITSEAMETNIK

 • Oleme määranud ettevõttevälise andmekaitseametniku. Meie andmekaitseametniku poole pöördumiseks kasutage järgmisi kontaktandmeid.
  Kia Connect GmbH
  - Data Protection Officer -
  Theodor-Heuss-Allee 11
  60486 Frankfurt am Main
  Saksamaa
  E-post: dpo@kia-connect.eu

 • 4. EESMÄRGID, ÕIGUSLIKUD ALUSED JA ISIKUANDMETE KATEGOORIAD

 • Täpsemat teavet teie isikuandmete töötlemise eesmärkide ja õiguslike aluste kohta ning isikuandmete kategooriate kohta, mida me võime töödelda, leiate punktidest 4.1, 4.2 ja 4.3 allpool. Pange tähele, et me töötleme isikuandmeid ainult seadusega lubatud ulatuses ning vastava eesmärgi jaoks vajalikus mahus.
  Peamiselt töötleme teie isikuandmeid oma Teenuste pakkumiseks teile. Lisateavet Teenuste kohta leiate vastavast teenusekirjeldusest Kia Connecti kasutustingimustes.
  Samuti töötleme teie isikuandmeid muudel eesmärkidel, mis on toodud punktis 4.1, 4.2 ja 4.3 allpool. Näiteks võib see hõlmata isikuandmete töötlemist (i) teiega ühenduse võtmiseks, (ii) otseturunduse või (iii) vastavate andmete analüüsi eesmärgil, et parendada meie Teenuseid, arendada välja uusi mobiilsuse ja mobiilsusega seotud tooteid ja/või teenuseid, ja/või tagada, et vastavaid tooteid või teenuseid saab pakkuda turvaliselt. Punktis (iii) nimetatud eesmärkidel võime analüüsida andmid statistiliste ja matemaatiliste mudelite alusel. Lisaks võime töödelda teie isikuandmeid vastavate seadusenõuete või muude seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks (nt vastavate isikuandmete avaldamine kohtule või kriminaalmenetluse ametnikele) või kui oleme teid eraldi sellistest eesmärkidest teavitanud.
  Üldiselt kogume ja töötleme teie isikuandmeid seoses Teenustega, et teha toiminguid teie palvel enne lepingu sõlmimist (“lepingu sõlmimine”) või teiega sõlmitud lepingu täitmiseks vajalikus ulatuses (GDPR art. 6 (1) b)) või meie või kolmandate osapoolte õigustatud huvide tõttu (GDPR art. 6 (1) f)). Teatud töötlemistoimingute puhul võime töödelda teie andmeid seadusest tulenevate juriidiliste kohustuste täitmiseks (GDPR art. 6 (1) c)) või oleme eelnevalt saanud teie nõusoleku isikuandmete vastavaks töötlemiseks konkreetsel otstarbel ( GDPR art. 6 (1) a)).
  Kui käesolevas privaatsusavalduses pole selgesõnaliselt öeldud teisiti, esitatakse isikuandmed, mis on loetletud punktis 4 allpool, meile otse teie poolt (nt sisestades teatud isikuandmed Kia Connect rakendusse ) või kogutakse Kia Connect rakenduse ja/või Juhtpaneeli kaudu. Üldiselt on teil õigus oma isikuandmeid meile mitte esitada. Kuid teatud juhtudel (nt teatud Teenuste kasutamiseks) võime nõuda teilt teatud kindlaid isikuandmeid, et oleks võimalik teie taotlust menetleda või konkreetseid teenuseid pakkuda. Teavitame teid nõutud isikuandmetest vastavalt.
  Pange tähele, et kui teine isik kasutage Kia Connect rakendust ja on ühendatud sama sõidukiga kui teie, võib see isik samuti näha sõiduki asukoha andmeid oma Kia Connect rakenduse kontol (kasutades teenust "Leia minu auto"), isegi kui teie kasutate sel ajal sõidukit. Kuid see isik ei pääse ligi teie reaalajas marsruutidele.
  Käesolevas privaatsusavalduses toodud üksikasjad meie töötlemistegevuse kohta kehtivad ka vastava sõiduki kasutamise kohta kolmandate osapoolte poolt. Kuid üldiselt põhineb andmete töötlemine Kia poolt sõidukiga seotud infol, nagu kirjeldatud käesolevas privaatsusavalduses. Seetõttu ei saa Kia tuvastada sõidukit juhtivat isikut, kui see isik pole sisse logitud oma isikliku profiili kaudu või muude identifikaatorite abil, mida vastav isik on esitanud.
  4.1.
  KIA CONNECT RAKENDUS
  4.1.1.
  Kia Connect rakenduses registreerumine: Kia Connect rakenduse kasutamiseks peate registreeruma ja looma konto („Kia konto“). Täpsemat teavet teie isikuandmete töötlemise kohta meie poolt seoses Kia kontoga leiate eraldi privaatsusavaldusest, mis on saadaval siin: https://connect.kia.com/eu/kia-account-docs/. Samuti peate aktsepteerima Kia Connecti kasutustingimused. Ühenduse loomine lõppseadme (nt nutitelefoniga), millele Kia Connect rakendus on installitud, ja vastava sõiduki vahel nõuab verfitseerimist.
  Sellel otstarbel töödeldakse järgmiseid isikuandmete kategooriaid: sõiduki identifitseerimisnumber (VIN), e-posti aadress, nimi, parool, pöördumine, sünnikuupäev, mobiilinumber, riik, eelistatud keel, verifitseerimise PIN-kood, auto ID, aktiveerimiskood, fakt, et olete aktsepteerinud Kia Connecti kasutustingimused.
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud ( GDPR art. 6 (1) b)).
  4.1.2.
  Sisselogimine: teenuste kasutamiseks Kia Connect rakenduse kaudu peate sisse logima. Pärast sisselogimist saate lisada ja eemaldada oma Kia sõidukeid ning kasutada Teenuseid.
  Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete liike: e-post ja salasõna.
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art. 6 (1) b)).
  4.1.3.
  Avamenüü kaart ja otsinguriba: avamenüü kaart võimaldab teil näha oma hetkeasukohta. Avamenüü otsinguriba võimaldab teil otsida huvipunkte.
  Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete liike: GPS-andmed, otsingu märksõna, nutitelefoni keeleseaded.
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art. 6 (1) b)).
  4.1.4.
  Touch ID ja Face ID (iOS) või sõrmejälje- ja näotuvastuse (Android) kasutamine: teatud Kia Connect rakenduse funktsioone saate avada, kasutades Touch ID või Face ID (iOS) rakendusi või sõrmejälje- ja näotuvastust (Android). Teie biomeetrilisi andmeid salvestatakse ainult teie nutitelefonis ega edastata meile ning me ei saa juurdepääsu nendele andmetele. Kia Connect rakendusele edastatakse teie nutitelefoni süsteemi funktsiooni kaudu informatsiooni ainult selle kohta, kas biomeetriliste andmete kontroll oli edukas. Saate Touch ID või Face ID (iOS) rakenduste või sõrmejälje- ja näotuvastuse (Android) kasutamise igal ajal välja lülitada oma nutitelefoni vastavates seadetes.
  Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete liike: näokujutis, sõrmejälje andmed.
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art. 6 (1) b)).
  4.1.5.
  Kliimaseadme kaugjuhtimine (ainult elektriautod): see teenus võimaldab teil Kia Connect rakenduse kaudu eemalt kontrollida ja ajastada oma elektriauto kliimaseadet, sealhulgas jäite eemaldamise funktsiooni.
  Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete liike: valmistajatehase tähis (VIN-kood), auto tunnus, kuupäeva- ja kellaajatemplid, GPS-andmed, läbisõidumõõdiku andmed, sõiduki oleku andmed (kliimaseadme olek, mootori olek, ukse/pagasiruumi/akna/kapoti avatud/suletud olek).

  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art. 6 (1) b)).
  4.1.6.
  Kauglaadimine (elektriautod ja pistikhübriidsõidukid): see teenus võimaldab teil Kia Connect rakenduse kaudu eemalt alustada ja peatada elektriauto ja pistikhübriidi aku laadimine ja laadimist ajastada.
  Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete liike: valmistajatehase tähis (VIN-kood), auto tunnus, kuupäeva- ja kellaajatemplid, GPS-andmed, läbisõidumõõdiku andmed, sõiduki oleku andmed (kliimaseadme olek, mootori olek, ukse/pagasiruumi/akna/kapoti avatud/suletud olek, rehvide rõhk, piduri-/mootoriõli olek, laadimisandmed, pöördlaadimise andmed, laadimisaeg, laadimispistiku tüübi andmed).
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art. 6 (1) b)).
  4.1.7.
  Uste kaugjuhtimine: see teenus võimaldab teil teatud kasutajaliideste kaudu eemalt lukustada/avada sõiduki uksi. Te saate kõik uksed lukustada või avada. Teenuse kasutamise turvalisuse ja julgeoleku tagamiseks kontrollib Teenus erinevate eeltingimuste täitmist. Teenus võib olla abiks olukordades, kui te ei mäleta, kas lukustasite sõiduki õigesti, võimaldades seda teha eemalt.
  Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete liike: valmistajatehase tähis (VIN-kood), auto tunnus, kuupäeva- ja kellaajatemplid, GPS-andmed, läbisõidumõõdiku andmed, sõiduki oleku andmed (kliimaseadme olek, mootori olek, ukse/pagasiruumi/akna/kapoti avatud/suletud olek, rehvirõhk, käigu/istme olek, kütusetase, piduri-/mootoriõli olek).
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art. 6 (1) b)).
  4.1.8.
  Saada autole: see teenus võimaldab teil saata huvipunkt sõiduki navigatsioonisüsteemi ja saada asukohainfot koheselt, kui sõiduki süüde sisse lülitatakse.
  Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete liike: valmistajatehase tähis (VIN-kood), auto tunnus, kuupäeva- ja kellaajatemplid, GPS-andmed, huvipakkuv koht, otsingu märksõna, nutitelefoni keeleseaded.
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art. 6 (1) b)).
  4.1.9.
  Leia mu auto ja Esimese miili navigeerimine: see teenus võimaldab kasutajal määrata sõiduki asukohta ja navigeerida selle juurde kohta nutitelefoni abil. Sõiduki asukoht kuvatakse Kia Connect rakenduses.
  Sellel eesmärgil töödeldakse järgmiseid isikuandmete kategooriaid: sõiduki valmistajatehase tähis (VIN), Car ID, SIM ID, aadress, nimi, kasutaja ja sõiduki asukoha info, teekonnapunkti info, kuupäev, kellaaeg, ajatempel ja kiirus.
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art. 6 (1) b)).
  4.1.10.
  Minu sõidud: see teenus esitab kokkuvõtte igast sõidust koos kuupäeva ja kellaaja, keskmise ja suurima kiiruse, läbitud vahemaa ja sõidu kestusega.
  Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete liike: valmistajatehase tähis (VIN-kood), auto tunnus, kuupäeva- ja kellaajatemplid, GPS-andmed, sõidu andmed (läbitud vahemaa, keskmine kiirus, suurim kiirus, kütusekulu kokku, energiakulu kokku, elektrienergia kulu, sõiduaeg, soojendusaeg, keskmine läbisõit).
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art. 6 (1) b)).
  4.1.11.
  Sõiduki olek: see teenus esitab teile Kia Connect rakenduses järgmised sõiduki andmed:
  ● Uste olek
  ● Laadimisluugi olek
  ● Pagasiruumi/kapoti olek
  ● Kliimaseadme olek
  ● Aku laetuse tase, laadimispistiku olek (ainult elektriautod)
  ● Kütusetase
  ● Istme soojenduse ja ventilatsiooni olek
  ● Akende olek
  ● Katuseluugi olek
  ● 12V aku olek
  ● Tulede olek
  Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete liike: valmistajatehase tähis (VIN-kood), auto tunnus, SIM tunnus, kuupäeva- ja kellaajatemplid, GPS-andmed, läbisõidumõõdiku andmed, sõiduki oleku andmed (mootori ja käigukasti olek, uste, kapoti, pagasiruumi ja katuseluugi olek, kütte-, ventilatsiooni- ja kliimasüsteemi (HVAC) olek, aku, kütuse ja sõiduulatuse (DTE) andmed, vedelike (klaasipesuvedelik ja piduriõli) andmed, rehvide, tulede, nutivõtme oleku andmed, elektriauto olek).
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art. 6 (1) b)).
  4.1.12.
  Sõiduki raport: saate Kia Connect rakenduses raporti. Raport sisaldab sõiduki diagnostilist informatsiooni ja informatsiooni sõidumustrite kohta. Teid teavitatakse probleemidest, mis vajavad hooldus- või parandustöid, lisaks ka probleemi tõsidusest, parandus-/hooldustööde kiireloomulisusest ja soovituslikest tegevustest.
  Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete liike: valmistajatehase tähis (VIN-kood), auto tunnus, kuupäeva- ja kellaajatemplid, GPS-andmed, sõiduki oleku andmed (mootori olek), sõidumustrite andmed (auto kiiruse andmed (suurim ja keskmine kiirus), kiirenduse andmed, läbitud vahemaa, aku tarbimise andmed (elektriautode puhul)).
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art. 6 (1) b)).
  4.1.13.
  Sõiduki diagnostika: automatiseeritud diagnostika Teenuse osutamine. Süüte sisselülitamisel teeb sõiduk automaatselt diagnostikakontrolli (diagnostika veakood (DTC)). Rikke tuvastamisel saate sõnumi, mis selgitab tuvastatud riket, selle tõsisust ning soovitatavaid tegevusi.
  Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete liike: valmistajatehase tähis (VIN-kood), auto tunnus, kuupäeva- ja kellaajatemplid, GPS-andmed, läbisõidumõõdiku andmed, diagnostikakontrolli tulemused, sõiduki oleku andmed (kliimaseadme olek, mootori olek, uste/pagasiruumi/akende/kapoti avatud/suletud olek, rehvirõhk, käigukasti/istme olek, kütusetase, piduri-/mootoriõli olek, aku olek).
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art. 6 (1) b)).
  4.1.14.
  Sõiduki hoiatusteated: hoiatusteadete süsteem. Iga kord, kui aken on avatud ja süüde on väljas, saate teavitussõnumi, mida kuvatakse Kia Connect rakenduses.
  Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete liike: valmistajatehase tähis (VIN-kood), auto tunnus, SIM tunnus, kuupäeva- ja kellaajatemplid, GPS-andmed, läbisõidumõõdiku andmed, sõiduki oleku andmed (mootori ja käigukasti olek, uste, kapoti, pagasiruumi ja katuseluugi olek, kütte-, ventilatsiooni- ja kliimasüsteemi (HVAC) olek, aku, kütuse ja sõiduulatuse (DTE) andmed, vedelike (klaasipesuvedelik ja piduriõli) andmed, rehvide, tulede, nutivõtme oleku andmed, elektriauto olek).
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art. 6 (1) b)).
  4.1.15.
  Valvesignalisatsioon (ainult autodel, millel on valvesignalisatsioonisüsteem): hoiatusteadete süsteem. Iga kord, kui valvesignalisatsioon käivitub, saate teavitussõnumi, mida kuvatakse Kia Connect rakenduses.
  Sel eesmärgil töödeldakse lepingu isikuandmete liike: valmistajatehase tähis (VIN-kood), auto tunnus, kuupäeva- ja kellaajatemplid, GPS-andmed, läbisõidumõõdiku andmed, sõiduki oleku andmed (kliimaseadme olek, mootori olek, ukse/pagasiruumi/akna/kapoti avatud/suletud olek, rehvirõhk, käigu/istme olek, kütusetase, piduri-/mootoriõli olek).
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art. 6 (1) b)).
  4.1.16.
  Kasutaja profiili edastamine: see teenus võimaldab teil Kia Connect rakenduses kontrollida ja muuta sõiduki seadeid. Teil on võimalik teha koopia sätete informatsioonist ja kohaldada seda oma sõidukile.
  Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete liike: valmistajatehase tähis (VIN-kood), auto tunnus, kasutaja telefoninumber, SMS autentimise kood, kasutaja PIN-kood, raporti aeg, sõiduki seadistuse andmed, süsteemi seadistuse andmed, navigatsiooni seadistuse andmed, navigatsiooni huvipunkti andmed, profiilipilt (kui on lisatud).
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art. 6 (1) b)).
  4.1.17.
  Istmesoojenduse ja -jahutuse kaugjuhtimine (ainult elektriautodel): Teenus võimaldab teil eemalt kontrollida oma elektriauto esi- ja tagaistmete soojendust ja jahutust.
  Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete liike: valmistajatehase tähis (VIN-kood), auto tunnus, SIM tunnus, kuupäeva- ja kellaajatemplid, sõiduki oleku andmed (mootori ja käigukasti olek, uste, kapoti, pagasiruumi ja katuseluugi olek, kütte-, ventilatsiooni- ja kliimasüsteemi (HVAC) olek, aku, kütuse ja sõiduulatuse (DTE) andmed, vedelike (klaasipesuvedelik ja piduriõli) oleku andmed, rehvide, tulede, nutivõtme oleku andmed, elektriauto olek).
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art. 6 (1) b)).
  4.1.18.
  Akende kaugjuhtimine: see teenus võimaldab teil eemalt kontrollida oma sõiduki aknaid.
  Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete liike: valmistajatehase tähis (VIN-kood), auto tunnus, SIM tunnus, kuupäeva- ja kellaajatemplid, sõiduki oleku andmed (mootori ja käigukasti olek, uste, kapoti, pagasiruumi ja katuseluugi olek, kütte-, ventilatsiooni- ja kliimasüsteemi (HVAC) olek, aku, kütuse ja sõiduulatuse (DTE) andmed, vedelike (klaasipesuvedelik ja piduriõli) oleku andmed, rehvide, tulede, nutivõtme oleku andmed, elektriauto olek).
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art. 6 (1) b)).
  4.1.19.
  Ohutulede kaugjuhtimine (ainult EV6 jaoks): see teenus võimaldab teil ohutulesid eemalt välja lülitada.
  Sellel eesmärgil töödeldakse järgmiseid isikuandmeid: sõiduki valmistajatehase tähis (VIN), Car ID, SIM ID, kuupäeva ja kellaaja tempel, sõiduki oleku info (tagatule olek, ohutulede olek, mootori ja käigukasti info, ukse, kapoti, pakiruumi ja katuseluugi oleku info, kütte, ventilatsiooni ja õhukonditsioneeri (HVAC) oleku info, aku, kütuse ja sõiduulatuse info paagi tühjenemiseni (DTE), vedelike (klaasipesu ja piduriõli) oleku info, rehvide, lampide, kiipkaardiga võtme oleku info, elektrisõiduki (EV) olek).
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art. 6 (1) b)).
  4.1.20.
  Laadimisluugi kaugjuhtimine: see teenus võimaldab teil oma sõiduki laadimisluuki eemalt juhtida.
  Sellel eesmärgil töödeldakse järgmiseid isikuandmeid: sõiduki valmistajatehase tähis (VIN), Car ID, SIM ID, kuupäeva ja kellaaja tempel, sõiduki oleku info (laadimisluugi olek, mootori ja käigukasti info, ukse, kapoti, pakiruumi ja katuseluugi oleku info, kütte, ventilatsiooni ja õhukonditsioneeri (HVAC) oleku info, aku, kütuse ja sõiduulatuse info paagi tühjenemiseni (DTE), vedelike (klaasipesu ja piduriõli) oleku info, rehvide, lampide, kiipkaardiga võtme oleku info, elektrisõiduki (EV) olek).
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art. 6 (1) b)).
  4.1.21.
  Viimase miili navigeerimine: see teenus võimaldab teil pärast oma sõiduki parkimist jätkata navigeerimist oma lõppsihtkohta, kasutades oma nutitelefoni.
  Sel eesmärgil töödeldakse järgmiseid isikuandmete liike: valmistajatehase tähis (VIN-kood), auto tunnus, SIM tunnus, aadress, nimi, kasutaja ja sõiduki asukohaandmed, vahepeatuste andmed, aeg, kiirus.
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art. 6 (1) b)).
  4.1.22.
  Aku tühjenemise hoiatus: hoiatusteadete süsteem. Iga kord, kui 12V aku laetus langeb allapoole teatud taset, saate teavitussõnumi, mida kuvatakse Kia Connect rakenduses.
  Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete liike: valmistajatehase tähis (VIN-kood), auto tunnus, SIM tunnus, aku olek, sõiduki oleku teavituse liik.
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art. 6 (1) b)).
  4.1.23.
  Tagaistmel sõitja hoiatus: hoiatusteadete süsteem. Iga kord, kui tagaistmel tuvastatakse liikumine, saate teavitussõnumi, mida kuvatakse Kia Connect rakenduses.
  Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete liike: valmistajatehase tähis (VIN-kood), auto tunnus, SIM tunnus, kuupäeva- ja kellaajatemplid, GPS-andmed, läbisõidumõõdiku andmed, sõiduki oleku andmed (mootori ja käigukasti olek, uste, kapoti, pagasiruumi ja katuseluugi olek, kütte-, ventilatsiooni- ja kliimasüsteemi (HVAC) olek, aku, kütuse ja sõiduulatuse (DTE) andmed, vedelike (klaasipesuvedelik ja piduriõli) andmed, rehvide, tulede, nutivõtme oleku andmed, elektriauto olek).
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art. 6 (1) b)).
  4.1.24.
  Sõiduki tühikäigu hoiatus: hoiatusteadete süsteem. Iga kord, kui sõiduk on seisuasendis samal ajal, kui mootor töötab ja uks on avatud, saate teavitussõnumi, mida kuvatakse Kia Connect rakenduses.
  Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete liike: valmistajatehase tähis (VIN-kood), auto tunnus, SIM tunnus, kuupäeva- ja kellaajatemplid, GPS-andmed, läbisõidumõõdiku andmed, sõiduki oleku andmed (mootori ja käigukasti olek, uste, kapoti, pagasiruumi ja katuseluugi olek, kütte-, ventilatsiooni- ja kliimasüsteemi (HVAC) olek, aku, kütuse ja sõiduulatuse (DTE) andmed, vedelike (klaasipesuvedelik ja piduriõli) andmed, rehvide, tulede, nutivõtme oleku andmed, elektriauto olek).
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art. 6 (1) b)).
  4.1.25.
  Kõrgepingeaku seire hoiatussüsteem: hoiatusteadete süsteem. Kõrgepingeaku olekut jälgitakse ja talitlushäire tuvastamise korral väljastatakse teade Kia Connect rakenduses ja Juhtpaneelil.
  Selleks ostarbeks töödeldakse järgmiste kategooriate isikuandmeid: õhukonditsioneeri olek, mootori olek, ukse/pakiruumiluugi/kapoti/katuseluugi/akna olek, õhutemperatuur, jääeemalduse olek, laadimisolek, roolisoojenduse olek, küljepeegli/tahavaatepeegli soojenduse olek, rehvirõhu olek, 12V aku olek, talitlushäirete märgulambi olek, kütusetaseme olek, pesuvedeliku olek, piduriõli hoiatustule olek, unerežiimi olek, aeg, kaugäratuse ooteaeg, süsteemi katkestuse hoiatuse olek, tagatule olek, ohutulede olek.
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik meie õigustatud huvide tõttu, kuid ka meie klientide ja kolmandate osapoolte huvide tõttu (GDPR) art. 6 (1) f)). Õigustatud huvid on: meie Teenuste nõuetekohase pakkumise ja talitluse tagamine, turvaliste teenuste ja toodete pakkumine meie ja Kia kontserni klientidele, klientide tervise ja elu kaitsmine, meie klientide omandi kaitsmine ning muude sõidukis või sõiduki ümber viibivate inimeste tervise, elu ja omandi kaitsmine.
  Vastavaid isikuandmeid ei salvestata rohkem kui 90 päevaks pärast kogumist.
  4.1.26.
  Toote ja teenuse täiustamine: kui aktiveerite "Toote/teenuse täiustamise", töötleme teie nõusoleku alusel sõiduki jõudluse, kasutamise, töötamise ja seisukorraga seotud andmeid, et parandada toote ja teenuse kvaliteeti. Teie nõusolek on vabatahtlik ja te saate selle igal ajal tagasi võtta, inaktiveerides vastava nupu. Teie nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta andmete töötlemise õiguspärasust enne nõusoleku tagasivõtmist. Kui andmed on kogutud ja saadetud meie serveritesse, anonümiseerime need 7 päeva jooksul. Suvandi "Toote/teenuse täiustamine" aktiveerimiseks on tehnilistel põhjustel vajalik ka geograafilise infosüsteemi ("GIS") aktiveerimine.
  Sellel otstarbel kogume järgmise kategooria isikuandmeid: õhu reguleerimissüsteemi oleku info, aku oleku info, tehniliste ja stabiilsusega seotud süsteemide oleku info, armatuurlaua kasutamise ja oleku info, õhukonditsioneeri ja kütteseadmega seotud info, mootori, piduri ja jõuülekandega seotud info, funktsioonidega seotud oleku info, käikude ja kütusekuluga seotud info, hoiatus- ja abisüsteemiga seotud info, rooli ja rehvidega seotud info, mootori ja laadimisega seotud info, elektriauto (EV)-spetsiifilise kasutamisega ja olekuga seotud info, multimeediumi kasutamise (nt meeldimise funktsioon) ja oleku info ning GPS-i ja kiiruse info.
  Õiguslik alus: töötlemine põhineb teie eelneval nõusolekul (GDPR art. 6 (1) a)).
  4.2.
  Juhtpaneel
  4.2.1.
  Kia Connect Live teenused: võimaldavad teil kasutada järgmisi funktsioone:
  ● Liiklusteave: reaalajas liiklusinfo marsruutide arvutamiseks ja liiklusolukorra kuvamiseks; veebipõhine navigatsioon võimaldab Kasutajal navigeerida soovitud sihtkohta, kasutades reaalaja liiklusteavet kombineerituna varasemate liiklusandmetega.
  ● Reaalajas teave huvipunktide kohta: informatsioon lähedalasuvate huvipunktide kohta hetkeasukoha põhjal;
  ● Ilmateade: kohalik ilmateade;
  ● Parkimine: tänaval ja parkimisalal parkimine, kasutades hetkeasukoha infot ning otsingumeetodeid lähedalasuv sihtkoht, lähedalasuvad kerimisriba märgistused ja lähedalasuv linna keskus;
  ● Elektriauto huvipunktid (ainult elektriautod ja pistikühendusega hübriidsõidukid): informatsioon lähedalasuvate laadimispunktide kohta, sealhulgas kättesaadavus hetkeasukoha põhjal.
  ● Edasimüüja huvipunktid: Kia edasimüüjate asukohaandmed hetkeasukoha põhjal ning
  ● Kaamera/ohutsooni hoiatusteated (kui see on teie riigis seaduslik, vaadake punkti 15): süsteem edastab hoiatusteateid piirkondades, kus õnnetused on eriti sagedased ning hoiatab teid õnnetuste „mustade kohtade“ või kiiruskaamerate eest.
  ● Sports League: Sports League'i info.
  Sellel otstarbel kogume ja töötleme järgmiste kategooriate isikuandmeid: GPS-andmed, teenuse taotlused ja vastused serveri otsingule (huvipunkti (POI) andmed), edasimüüja POI andmed, kütusega seotud teave, parkimisega seotud teave, elektrisõiduki (EV) jaama info, ilma teave), liiklusteave, pikkusühik (km, miilid, meetrid), keele seadistused, telekomi teenusepakkuja info, kordumatud identifikaatorid (nt sõiduki identifitseerimisnumber (VIN), autojuhi ID, hoolduse ID), telefoninumber, kuupäev ja kohalik aeg, protokolli versioon, navigatsiooniseade (nt riistvara versioon, tarkvara versioon), marsruudi info (nt alguspunkt, seadistused, sihtpunkt, eeldatav aeg), liigamängu info päring, mängu info päring, meeskonna mängu info päring, liiga ID, liiga mängu versioon, meeskonnakoodi ID, huvipakkuva riigi ID, riigikood, liiga versioon, meeskonna versioon, logo versioon.
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks (GDPR art. 6 (1) b)).
  Kia Connect Live teenuste täiustamiseks võime koguda ja salvestada GPS-andmeid (asukoht) ja Teenuse ID kuni 93 päeva jooksul, et analüüsida neid andmeid.
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik meie õigustatud huvite tõttu (GDPR art. 6 (1) f)). Meie õigustatud huvid on: Kia Connect Live teenuste täiustamine.
  4.2.2.
  Veebipõhine häältuvastus: see teenus võimaldab teil kasutada häälkäsklusi, et saada juurdepääs Kia Connect Live teenustele ja neid kasutada, ning koostada ja saata tekstisõnumeid ühendatud mobiilseadme kaudu. Pärast Teenuste aktiveerimist Juhtpaneelil aktiveeritakse veebipõhine häältuvastus vaikeseadistusena. Kui kasutate veebipõhist häältuvastust, töödeldakse teie isikuandmeid veebipõhises keskkonnas (s.t pilves).
  Salvestatud häälenäidised edastatakse koos GPS-andmetega ja teenuse ID-ga meie veebipõhise häältuvastamise teenusepakkujale, kes on Cerence B.V., CBS Weg 11, 6412EX Heerlen, Holland (volitatud töötleja) ("Cerence") ja selle all-töötlejatele, kes võivad asuda riikides väljaspool EL-i/EMP-d ega pruugi pakkuda piisavat andmekaitse taset (vt lisainfot jaotisest 6 ja 7). Cerence muudab häälenäidised tekstinäidisteks, tõlgendades neid semantiliselt (vajaduse korral), ja seejärel saadab tulemused tagasi sõidukile.
  Saate takistada oma isikuandmete (s.t häälenäidiste) saatmist ettevõttele Cerence, inaktiveerides veebipõhise häältuvastuse teenuse Juhtpaneeli vastavates seadistustes. Kui inaktiveerite veebipõhise häältuvastuse teenuse, võib häältuvastus funktsioon olla piiratud või inaktiveeritud.
  Sellel otstarbel töödeldakse järgmiste kategooriate isikuandmeid: häälsalvestused, GPS-andmed (asukoht), kordumatud identifikaatorid (nt sõiduki identifitseerimisnumber (VIN), Teenuse ID).
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks (GDPR) art. 6 (1) b)).
  Veebipõhise häältuvastuse teenuse täiustamise otstarbel võime koguda ja säilitada salvestatud häälenäidiseid ja GPS-andmeid kuni 90 päeva jooksul, et neid andmeid analüüsida.
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik meie õigustatud huvide tõttu (GDPR art. 6 (1) f)). Meie õigustatud huvid on: veebipõhise häältuvastuse teenuse täiustamine.
  4.2.3.
  Teavituskeskus: Teavituskeskus võimaldab kasutajal saada teateid Kialt Juhtpaneeli ekraani kaudu.
  Sellel otstarbel töödeldakse järgmiste kategooriate isikuandmeid: kordumatud identifikaatorid (nt sõiduki identifitseerimisnumber (VIN)), järjestuse ID, lugemise olek, UTC aeg.
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks (GDPR art. 6 (1) b)).
  4.2.4.
  Tagasikutsumise kampaaniate teated ja hoolduse meeldetuletused: me saadame teile järgmiseid teateid ja meeldetuletusi, kasutades eespool nimetatud Teavituskeskust:
  ● teated tagasikutsumise kampaania(te) kohta, mis puudutavad teie sõidukit; ja
  ● meeldetuletused teie sõiduki saabuvate regulaarse hoolduse tähtaegade kohta.
  Sellel otstarbel töödeldakse järgmise kategooria isikuandmeid: kordumatud identifikaatorid (nt sõiduki identifitseerimisnumber (VIN)), järjestuse ID, lugemise olek, UTC aeg, läbisõit, garantii alguskuupäev).
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks (GDPR art. 6 (1) b)).
  4.2.5.
  Hooldustoimingu teated: me analüüsime, kas on vajalikud saabuvad soovitatud hooldustoimingud (nt tarkvara värskendused, osa vahetamine täiustatud osa vastu või kvaliteedikontrollid teatud sõidukikomponentidel), ja teavitame teid saabuvatest soovitatud hooldustoimingutest sõiduki Juhtpaneeli kaudu (kasutades Teavituskeskust), teavituste kaudu Kia Connect rakenduses ja/või teie e-posti aadressi kaudu, mis on registreeritud Kia Connect rakenduses. mis teostatakse teie sõidukil teie nõusoleku alusel. See töötlemine toimub teie eelneva nõusoleku alusel, mille saate anda, aktiveerides vastava nõusoleku nupu Kia Connect rakenduse nõusolekute loendis. Nõusolek on vabatahtlik ja selle saab igal ajal tagasi võtta (nt inaktiveerides vastava nõusoleku nupu Kia Connect rakenduse nõusolekute loendis). Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta selle nõusoleku alusel toimunud andmetöötluse seaduspärasust enne nõusoleku tagasivõtmist.
  Sellel otstarbel töödeldakse järgmise kategooria isikuandmeid: nt sõiduki identifitseerimisnumber (VIN)), järjestuse ID, lugemise olek, UTC aeg, läbisõit, garantii alguskuupäev.
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks (GDPR art. 6 (1) b)).
  4.2.6.
  Parkimisteenuse režiim: Juhtpaneelil aktiveerimise korral ning kui sõidukit juhib teine isik, saate jälgida oma sõiduki asukohta, aega, mil süüde viimati välja lülitati, sõiduaega, läbitud vahemaad ja suurimat kiirust Kia Connect rakenduse kaudu.
  Sellel otstarbel töödeldakse järmgise kategooria isikuandmeid: kordumatud identifikaatorid (nt sõiduki identifitseerimisnumber (VIN)), parkimisteenuse režiimi oleku teave (aktiveerimise olek, parkimisteenuse režiimi algus- ja lõppaeg, kestus, läbisõidu aeg, mootori tühikäigu aeg, maksimumkiirus, sõidukaugus), sõiduki indikaatorid (asukoht, kiirus, aeg, täpsus, suund).
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks (GDPR art. 6 (1) b)).
  4.2.7.
  Isikliku kalendri/navigatsiooni sünkroniseerimine: see teenus võimaldab teil sünkroniseerida Google'i või Apple'i kalendrit oma nutitelefonil Juhtpaneeli integreeritud kalendri funktsiooniga. See võimaldab vaadata teie isiklikku kalendrit Juhtpaneeli ekraanil / Kia Connect rakenduses ja kasutada seda sihtkoha määramiseks. See teenus ühildub Google Calendar ja Apple Calendar funktsioonidega.
  Selleks otstarbeks töödeldakse järgmise kategooria isikuandmeid: kordumatud identifikaatorid (nt sõiduki identifitseerimisnumber (VIN)), e-posti aadress, e-posti kalendri ID, Google'i või iCloud'i parool, kalendrikirjed (nt kohtumise pealkiri, kuupäev ja kellaaeg, aadress).
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks (GDPR art. 6 (1) b)).
  4.2.8.
  Täiustatud juhiabisüsteemid (ADAS): seoses Täiustatud juhiabisüsteemidega (ADAS) kogub ja töötleb Kia staatilist telemaatika andmete komplekti ning edastab need andmed eelvalitud andmete kogujatele. See info on staatiline, s.t see ei hõlma sõiduinfot, seega pole võimalik profileerida isiku sõidukäitumist. Selle töötlemise eesmärk on kaitsmine võimalike pettuste eest, meie ADASi täiustamine ja arendamine, et suurendada sõidukite arvu paremate turvaseadmetega ning lihtsustada kindlustamise protsessi meie klientide jaoks.
  Sellel otstarbel töödeldakse järgmise kategooria isikuandmeid: sõiduki tootmise info (VBI), mis võib hõlmata sõiduki identifitseerimisnumbrit (VIN), mudel, viimistlus, mudeli aasta, hind, värv, kütusetüüp, pingesüsteem, heitmed, klass, võimsus, paigaldatud seadmed, sh ADASi turvasüsteemid.
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik meie õigustatud huvi tõttu (GDPR art. 6 (1) f)). Meie õigustatud huvid on: meie teenuste täiustamine, täiustatud toodete pakkumine ja ADAS-sõidukite müügi suurendamine ning uute toodete ja klienditeenuste väljatöötamine.
  Lisaks teie eespool kirjeldatud isikuandmeid anonümiseerida, et viia läbi meie endi analüüsi oma toodete täiustamiseks ja arendamiseks.
  4.2.9.
  USB muusika ja raadio meeldimisnupp: USB muusika ja raadio meeldimisnupp võimaldab teil valida ja luua esitlusloendeid teie lemmiklauludest. Saate märkida, kas laul teile meeldib või mitte, meelelahutussüsteemi integreeritud meeldimisnupu abil.
  Sellel otstarbel töödeldakse järgmiseid isikuandmete kategooriaid: allika tüüp (USB muusika, raadio, BT muusika), laulu nimi, artist ja album, meeldib / ei meeldi info, GPS-andmed, ümbritseva õhu temperatuur, sõiduki kiirus, ilma (teie hetkeasukoha põhjal) ja aja info.
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art. 6 (1) b)).
  4.2.10.
  Kaartide ja teabe-meelalahutussüsteemi OTA värskendus: Kaartide ja teabe-meelelahutussüsteemi OTA värskendu” võimaldab:
  ● kaartide värskendamist sõiduki navigatsioonisüsteemis (“Kaardivärskendus”); ja/või
  ● teabe-meelelahutussüsteemi värskendamist või Juhtpaneeli tarkvara täiustamist (koondnimetusena “Teabe-meelelahutussüsteem”);

  meie serveritest integreeritud telemaatikasüsteemi niinimetatud “õhu kaudu” meetodil. Lisainfot Kaartide ja teabe-meelelahutussüsteemi OTA värskenduse kohta leiate Kia Connecti kasutustingimuste punktist 3.1.2.6.
  Sel otstarbel töödeldakse järgmiseid isikuandmeid: kordumatud identifikaatorid (nt sõiduki identifitseerimisnumber (VIN)), sõiduki tarkvaraversioon, diagnostika veakoodid, sõiduki tootmiskuupäev, GPS-andmed (pikkuskraad, laiuskraad, kõrgus merepinnast), telekommunikatsiooni teenusepakkuja, keele seadistused, riigi või piirkonna kood, juhtpaneeli identifikaatorid (nt tüüp, süsteemi versioon, platvorm, tootja), seotud metaandmed.
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks (GDPR art. 6 (1) b); TTDSG jaotis 25 (2) nr 2).
  Segaduste vältimiseks, kui saate kaardivärskendused ja/või teabe-meelelahutussüsteemi värskendused järgmiselt veebilehelt https://update.kia.com/EU/E1/Main või edasimüüja käest, ei pakuta neid värskendusi teile “õhu kaudu” meetodil ja meie ei kontrolli sellega seotud isikuandmete töötlemist.
  4.2.11.
  Hoiatusteenus: Juhtpaneelil aktiveerimise korral võimaldab see teenus teil saada teateid Kia Connect rakenduses, kui teie sõiduk ületab valitud sõidukauguse, kiiruspiirangu ja tühikäigu aja limiidi, mille olete eelseadistanud Kia Connect rakenduses. Lubatud sõidukaugust arvestatakse asukohast, kus hoiatus aktiveeriti.
  Sellel otstarbel töödeldakse järgmise kategooria isikuandmeid: sõiduki identifitseerimisnumber (VIN), kuupäeva ja aja tempel, GPS-andmed, hoiatusteenuse oleku teave (aktiveerimisolek, hoiatusteenuse oleku algus- ja lõppaeg, tööaeg, läbisõidu aeg, mootori tühikäigu aeg, maksimumkiirus, sõidukaugus), sõiduki indikaatorid (asukoht, kiirus, aeg, täpsus, suund), valitud läbisõidu limiit, valitud kiiruspiirang, valitud tühikäiguaja limiit.
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks (GDPR art. 6 (1) b)).
  4.2.12.
  Geopiirde hoiatus: Juhtpaneelil aktiveerimise korral võimaldab see teenus teil saada teateid Kia Connect rakenduses, kui teie sõiduk väljub lubatud piirkonnast või siseneb keelatud piirkonda. Lubatud ja keelatud alade piirdeid saate seadistada Kia Connect rakenduses.
  Sellel otstarbel töödeldakse järgmise kategooria isikuandmeid: sõiduki identifitseerimisnumber (VIN), kuupäeva- ja ajatempel, GPS-andmed, geopiirde hoiatuse teave (aktiveerimise olek, geopiirde hoiatuse oleku algus- ja lõppaeg, tööaeg, läbisõidu aeg, mootori tühikäigu aeg, maksimumkiirus, sõidukaugus), sõiduki indikaatorid (asukoht, kiirus, aeg, täpsus, suund), valitud lubatud piirkonnad, valitud keelatud piirkonnad.
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks (GDPR art. 6 (1) b)).
  4.2.13.
  Kiirusehoiatus: Juhtpaneelil aktiveerimise korral võimaldab see teenus teil saada teateid Kia Connect rakenduses, kui teie sõiduk ületab kiirusepiirangu, mille olete eelseadistanud Kia Connect rakenduses.
  Sellel otstarbel töödeldakse järgmise kategooria isikuandmeid: sõiduki identifitseerimisnumber (VIN), kuupäeva- ja ajatempel, GPS-andmed, kiiruse hoiatuse oleku info (aktiveerimise olek, kiiruse hoiaku oleku algus- ja lõppaeg, tööaeg, läbisõidu aeg, mootori tühikäigu aeg, maksimumkiirus, sõidukaugus), sõiduki indikaatorid (asukoht, kiirus, aeg, täpsus, suund), valitud kiiruspiirang.
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks (GDPR art. 6 (1) b)).
  4.2.14.
  Ajapiirde hoiatus: Juhtpaneelil aktiveerimise korral võimaldab see teenus teil saada teateid Kia Connect rakenduses, kui teie sõidukiga sõidetakse väljaspool ajaakent, mille olete eelseadistanud Kia Connect rakenduses.
  Sellel otstarbel töödeldakse järgmise kategooria isikuandmeid: sõiduki identifitseerimisnumber (VIN), kuupäeva- ja ajatempel, GPS-andmed, ajapiirde hoiatuse oleku info (aktiveerimise olek, ajapiirde hoiatuse algus- ja lõppaeg, tööaeg, läbisõidu aeg, mootori tühikäigu aeg, maksimumkiirus, sõidukaugus), sõiduki indikaatorid (asukoht, kiirus, aeg, täpsus, suund), valitud ajaaknad.
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks (GDPR art. 6 (1) b)).
  4.2.15.
  Tühikäigu hoiatus: kui see teenus on aktiveeritud juhtpaneelis, võimaldab see saata kasutajale teavitusi Kia Connect rakenduse kaudu, kui sõiduki tühikäigu aeg ületab kasutaja poolt Kia Connect rakenduses eelseadistaud limiiti.
  Sellel otstarbel töödeldakse järgmise kategooria isikuandmeid: sõiduki identifitseerimisnumber (VIN), kuupäeva- ja ajatempel, GPS-andmed, tühikäigu hoiatuse oleku info (aktiveerimise olek, tühikäigu hoiatuse oleku algus- ja lõppaeg, tööaeg, läbisõidu aeg, mootori tühikäigu aeg, maksimumkiirus, sõidukaugus), sõiduki indikaatorid (asukoht, kiirus, aeg, täpsus, suund), valitud tühikäiguaja limiit.
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks (GDPR art. 6 (1) b)).
  4.3.
  MUUD TÖÖTLEMISTOIMINGUD
  Lisaks eespool, punktis 4.1 ja 4.2 nimetatud töötlemistoimingutele võime töödelda teie isikuandmeid ka järgmistel otstarvetel:
  4.3.1.
  Kommunikatsioon: me võime töödelda teie isikuandmeid teiega suhtlemise eesmärgil seoses Teenusega või lepinguga, mille olete meiega sõlminud, (nt klienditoe pakkumiseks, teavitamiseks tehnilistest probleemidest seoses Teenustega, meie lepinguliste kohustuste täitmiseks, teie teavitamsieks Kia Connecti Kasutustingimuste või käesoleva Privaatsusavalduse muudatustest) erinevate suhtluskanalite abil, sealhulgas teie sõiduki Juhtpaneel (kasutades Teavituskeskust), e-post, telefon ja teavitused Kia Connect rakenduses (Kia Connect rakenduses on selleks otstarbeks eraldi kirjakast). Kui võtate meiega ühendust saadaolevate suhtluskanalite kaudu (nt kontaktivorm meie veebisaidil, e-post või telefon), võime töödelda teie isikuandmeid teie päringu töötlemiseks ja teiega suhtlemiseks seoses teie päringuga. Info saamiseks kommunikatsiooni kohta seoses meie turundustegevusega vt allpool punkt 4.3.3.
  Sellel otstarbel võime töödelda järgmiseid isikuandmete kategooriaid: kontaktandmed (nt e-posti aadress, telefnoninumber), Teavituskeskuse kasutamisega seotud andmed (nt kordumatud identifikaatorid, nagu nt sõiduki valmistajatehase tähis (VIN-kood), järjestuse ID, lugemise olek, UTC aeg), Kia Connect rakenduse kaudu teadete saatmiseks vajalikud andmed (kasutaja ID, riik, keel, seadme ID, süsteemi märgis, platvorm UUID, kontakti ID), teie poolt esitatud andmed seoses vastava päringuga, kontaktandmed.
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks (GDPR art 6 (1) b)) või meie õigustatud huvide alusel (GDPR art 6 (1) f)). Meie õigustatud huvid on: parima võimaliku teenuse pakkumine oma klientidele ning klientide päringutele vastamine ja nende töötlemine.
  4.3.2.
  Tehniline tugi: kui tuvastatakse tehniline probleem seoses teie sõidukiga ja Teenustega, võib meil olla tarvis lugeda andmeid teie sõidukilt, et analüüsida neid andmeid ja lahendada tuvastatud probleemi. Teie eelneva nõusoleku alusel kogume ja töötleme teie sõiduki Juhtpaneeli logifaili, mis sisaldab teatud isikuandmete kategooriaid. Nõusoleku andmine on vabatahtlik ja selle saab igal ajal tagasi võtta (nt kasutades meie kontaktivormi “Klienditoe” jaotises “Võtke meiega ühendust” meie veebisaidil (https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/)). Teie nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta andmete töötlemise õiguspärasust nõusoleku alusel enne selle tagasivõtmist. Kuid pange tähele, et nõusoleku mitteandmine või selle tagasivõtmine võib takistada meil Teenuste pakkumist ja tuvastatud probleemide analüüsimist seoses teie sõidukiga. Sellel otstarbel töödeldakse järgmiseid isikuandmete kategooriaid: sõiduki valmistajatehase tähis (VIN-kood), ajatemplid, geolokoatsiooni andmed / GPS-koordinaadid (nt teie eelnevad sihtkohad) ning sõiduki diagnostika teave seoses sõiduki jõulduse, kasutamise, töötamise ja seisukorraga.
  Õiguslik alus: töötlemine toimub teie eelneva nõusoleku alusel (GDPR art 6 (1) a)).
  4.3.3.
  Turundus: me võime teiega ühendust võtta sõiduki Juhtpaneeli kaudu, e-posti ja/või Kia Connect rakenduse kaudu (Kia Connect rakenduses on eraldi kirjakaust), et pakkuda teile müügiedendusteavet meie toodete ja/või teenuste kohta või et võimaldada teil esitada tagasisidet. E-kirjade ja teavituste saatmine Kia Connect rakenduse kaudu toimub tavaliselt teie eelneva nõusoleku alusel ja on piiratud nimetatud sisuga. Saate anda oma nõusoleku, aktiveerides vastava nõusoleku nupu Kia Connect rakenduse nõusolekute loendis või muude sobivate vahendite abil (kui kohaldub). Teie nõusolek on vabatahtlik ja selle saab igal ajal tagasi võtta (nt inaktiveerides vastava nõusoleku nupu Kia Connect rakenduses). Samuti saate loobuda meie müügiedenduse uudiskirja tellimusest, klõpsates tellimuse tühistamise nuppu, mis on lisatud igale meie poolt saadetud müügiedenduse e-kirjale. Teie nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta andmete töötlemise õiguspärasust teie nõusoleku alusel enne selle tagasivõtmist. Samuti on teil õigus vaidlustada oma isikuandmete töötlemine otseturunduse eesmärkidel (täpsemalt vt punktist 5.6 allpool).
  Kui esitate meile oma e-posti aadressi Teenusele registreerudes ja kui te pole esitanud vastuväiteid, võime saata teile teavet sarnaste Kia Connect teenuste või toodete kohta vastavale e-posti aadressile, ilma teie eelnevat spetsiifilist nõusolekut küsimata. See kohaldub ka sellise teabe saatmisele teavituste abil Kia Connect rakenduse poolt pakutava eraldi kirjakausta kaudu. Ent kui teil on õigus loobuda sellistest e-posti turundusest igal ajal, ilma et sellega kaasneks kulusid (peale andmeedastuskulu vastavalt baashindadele) (nt inaktiveerides vastavad nupud Kia Connect rakenduse loendis “Teenusega seotud reklaam”). Samuti saate igal ajal loobuda meie müügiedenduse uudiskirja tellimusest, klõpsates tellimuse tühistamise linki, mis on lisatud igale meie poolt saadetud müügiedenduse e-kirjale. Samuti on teil õigus vaidlustada oma isikuandmete töötlemine otseturunduse eesmärkidel (täpsemalt vt punktist 5.6 allpool).
  Sellel otstarbel töödeldakse järgmiseid isikuandmete kategooriaid: nimi, kontaktandmed (nt e-post), tehnilised andmed (nt seadme andmed, IP-aadress, kasutaja ID, UUID); nõusoleku teave (nt nõusoleku andmise kuupäev ja kellaaeg).
  Õiguslik alus: töötlemine toimub teie eelneva nõusoleku alusel (GDPR art 6 (1) a); Saksamaa kõlvatu konkurentsi tõkestamise seaduse (“UWG”) paragrahv 7 (2) lõige 2 ) või on vajalik meie õigustatud huvides (GDPR art 6 (1) f); UWG paragrahv 7 (3) ). Meie õigustatud huvid on: oma teenuste ja toodete edendamine.
  4.3.4.
  Tagasiside ja küsitlused: aeg-ajalt võime paluda teil anda tagasisidet ja/või osaleda küsitlustes seoses meie ja meie teenustega, sealhulgas tugiteenustega (teiega ühenduse võtmise kohta vt täpsemalt punktist 4.3.3 eespool). Kui esitate oma tagasiside või osalete meie küsitlustes, võime töödelda vastavaid isikuandmeid tagasiside töötlemise ja analüüsimise otstarbel või küsitluse läbiviimiseks, töötlemiseks ja analüüsimiseks. See toimub meie teenuste täiustamise ja vastavalt kliendi vajadustele kohtandamise eesmärgil.
  Mõnedel juhtudel võime läbi viia küsitlusi, kasutades Salesforce Marketing Cloud platvormi, mida pakub ettevõte salesforce.com Germany GmbH, või veebipõhist küsitlusvahendit Surveymonkey, mida pakub ettevõte Momentive Europe UC (“Momentive”) (täpsemaid andmeid nende pakkujate kohta vt punktist 6 allpool).
  Surveymonkey abil läbiviidud küsitlustes osalemiseks võib olla vajalik lingi klõpsamine, mis lisatakse küsitluses osalemise kutsele. Kui klõpsate linki, suunatakse teid ettevõtte Momentive veebisaidile, kus küsitlus läbi viiakse. Ettevõte Momentive töötleb küsitlusega seotud andmeid meie ülesandel ja meie eesmärkidel. Lisaks võib ettevõte Momentive: (i) koguda ja töödelda andmeid teie seadme kohta ja muid tehnilisi andmeid, vältimaks korduvat osalemist; ja (ii) kasutada küpsiseid, et tuvastada, kas osaleja on juba küsimustikku külastanud, ja taastada vastused, mida vastav osaleja on juba esitanud. Lisainfot ettevõtte Momentive isikuandmete töötlemise kohta leiate veebiaadressilt https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/.
  Sellel otstarbel töötleme järgmiseid isikuandmete kategooriaid: nimi (kui on oluline ja esitatud), sisu andmed (nt teie tagasiside ja/või vastused), tehnilised andmed (IP-aadress, UUID, operatsioonisüsteemi versioon, seadme tüüp, seadme ID/MAC aadress, süsteemi ja jõudluse teave ning brauseri tüüp).
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik meie õigustatud huvides (GDPR art.6 (1) f)). Meie õigustatud huvid on: oma teenuste täiustamine.
  4.3.5.
  Andmete jagamine: teavet teie isikuandmete jagamise kohta leiate punktist 6 allpool.
  4.3.6.
  Äritegevuse teostamine: võime töödelda teatud isikuandmete kategooriaid, mis on nimetatud eespool, ettevõttesisese haldamise ja administreerimise eesmärgil, sealhulgas registrite haldamine või muude ettevõttesiseste protsesside teostamine.
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik meie seaduslike huvide tõttu (GDPR art. 6 (1) f)). meie seaduslikud huvid on: meie äritegevuse nõuetekohase ja efektiivse läbiviimise tagamine.
  4.3.7.
  Juriidiline vastavus: võime töödelda teatud isikuandmete kategooriaid, mis on nimetatud eespool (nt teie antud nõusolekute registreerimine koos kuupäeva ja kellaajaga, samuti nõusoleku sisu ja otstarve), et täita kohalduvaid seadusi, direktiive, soovitusi või nõudeid reguleerivatelt asutustelt (nt isikuandmete avaldamise taotlused kohtule või ametiasutustele, sh politsei).
  Õiguslikud alused: selline töötlemine on vajalik: (i) meile kehtivatest seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks (GDPR art. 6 (1) c)); või (ii) meie õigustatud huvide tõttu ( GDPR art. 6 (1) f)). Meie õigustatud huvid on: kehtivatest seadusest tulenevate õiguslike kohustuste täitmine.
  4.3.8.
  Kohtumenetlused ja uuringumenetlused: võime töödelda teatud isikuandmete kategooriaid, mis on nimetatud eespool, oma õiguste ja huvide hindamiseks, jõustamiseks ja kaitsmiseks.
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik meie õigustatud huvide tõttu (GDPR art. 6 (1) f)). Meie õigustatud huvid on: meie huvide kaitsmine ja õiguste jõustamine.

 • 5. TEIE ÕIGUSED

 • Kui me töötleme teie isikuandmeid teie nõusoleku alusel, on teil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta (GDPR art. 7 (3)). Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta andmete töötlemise seaduspärasust enne nõusoleku tagasivõtmist.
  Lisaks, vastavalt kehtivale isikuandmete kaitse seadusele, võivad teil olla järgmised õigused: õigus saada ligipääsu oma isikuandmetele (GDPR art. 15), nõuda oma isikuandmete parandamist (GDPR art. 16), nõuda oma isikuandamete kustutamist (GDPR art. 17), nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist (GDPR art. 18); andmete ülekandmise õigus (GDPR art. 20) ja õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele (GDPR art. 21 (1) ja (2)).
  Samuti on teil õigus esitada kaebus vastutavale andmekaitseametnikule (GDPR art. 77).
  Pange tähele, et neile õigustele võivad kehtida teatud piirangud vastavalt kohalikele andmekaitseseadustele.
  5.1.
  Õigus tutvuda andmetega: teil on õigus saada meilt kinnitust selle kohta, kas teid käsitlevaid isikuandmeid töödeldakse, ning sellisel juhul tutvuda isikuandmetega ja teatud lisainfoga. Andmed, millega saab tutvuda, on muu hulgas töötlemise eesmärgid, asjaomaste isikuandmete liigid ning vastuvõtjad või vastuvõtjate kategooriad, kellele isikuandmeid on avalikustatud või avalikustatakse. Kuid pange tähele, et teiste üksikisikute huvid võivad piirata teie õigust andmetega tutvuda.
  Teil võib olla õigus saada koopia töödeldavatest isikuandmetest. Kui taotlete lisakoopiaid, võime küsida mõistlikku tasu halduskulude katmiseks.
  5.2.
  Õigus andmete parandamisele: teil võib olla õigus nõuda, et me parandaksime teid puudutavad ebaõiged isikuandmed. Võttes arvesse andmete töötlemise eesmärke, võib teil olla õigus nõuda mittetäielike isikuandmete täiendamist, sealhulgas täiendava õiendi esitamise teel.
  5.3.
  Õigus andmete kustutamisele („õigus olla unustatud“): teatud tingimustel võib teil olla õigus, et me kustutaksime teid puudutavad isikuandmed ning me võime olla kohustatud need isikuandmed kustutama.
  5.4.
  Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele: teatud tingimustel võib teil olla õigus nõuda, et piiraksime teie isikuandmete töötlemist. Sellisel juhul märgistatakse vastavad andmed ning me võime neid töödelda ainult teatud eesmärkidel.
  5.5.
  Andmete ülekandmise õigus: teatud tingimustel võib teil olla õigus saada end puudutavaid isikuandmeid, mida olete meile esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul ning õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale, ilma meiepoolsete takistusteta.
  5.6.
  Õigus esitada vastuväiteid:teatud tingimustel ja kui töötlemine toimub meie õigustatud huvi tõttu (GDPR art. 6 (1) f)) on teil õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes ning me võime olla kohustatud lõpetama teie isikuandmete töötlemise. Lisaks, teie isikuandmete töötlemisel otseturunduse eesmärgil, on teil õigus esitada igal ajal vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes sellisel turunduslikul eesmärgil, sealhulgas profiilianalüüsi suhtes sel määral, mil see on seotud kõnealuse otseturundusega. Sellisel juhul ei töötle me enam teie isikuandmeid sellistel eesmärkidel.
  5.7.
  Õigus teha korraldusi andmete säilitamise ja edastamise kohta isiku surma korral: teil on õigus teha erikorraldusi oma isikuandmete säilitamise ja edastamise kohta enda surma järel ning me tegutseme nende korralduste kohaselt. Võite kokku leppida ka üldise korralduse kolmanda isikuga, kes teavitab meid teie juhistest vastaval ajahetkel.

 • 6. VASTUVTÕJAD JA VASTUVÕTJATE KATEGOORIAD

 • Mis tahes juurdepääs teie isikuandmetele Kia's on piiratud nende isikutega, kes vajavad seda oma töökohustuste täitmiseks. Kia võib edastada teie isikuandmeid vastavatel eesmärkidel alltoodud vastuvõtjatele ja vastuvõtjate kategooriatele:
  ● Kia kontserni ettevõtted – me võime avaldada teie isikuandmeid teistele ettevõtetele, kes on Kia kontserni liikmed, sealhulgas meie sidusettevõtted Euroopas ja meie emaettevõte Korea Vabariigis meie ettevõttesisese halduse eesmärkidel (GDPR art. 6 (1) f)) või sellepärast, et see on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks (GDPR art. 6 (1) b)). Mõnedel juhtudel võib andmete avaldamise aluseks olla ka teie nõusolek (GDPR art. 6 (1) a)).
  Lisaks võib mõnedel juhtudel olla avaldamise aluseks teie nõusolek (GDPR art 6 (1) a)). Näiteks aktiveerides vastava nõusoleku nupu Kia Connect rakenduse nõusolekute loendis, saate nõustuda teatud sõiduki andmete jagamisega vastavatele Kia riiklikele müügiettevõtetele või edasimüüjatele teie riigis Euroopas erinevatel otstarvetel. Lisateabe saamiseks vt Kia Connect rakenduse nõusolekute loendit. Kui annate sellise nõusoleku, on nõusoleku andmine vabatahtlik ja selle saab igal ajal tagasi võtta (nt inaktiveerides vastava nõusoleku nupu Kia Connect rakenduse nõusolekute loendis). Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta selle nõusoleku alusel toimunud andmetöötluse seaduspärasust enne nõusoleku tagasivõtmist.
  ● Sideteenuste pakkujad – oma Teenuste pakkumiseks teile (GDPR art. 6 (1) b)) võime avaldada teiei isikuandmeid ettevõttele Vodafone GmbH, Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 Düsseldorf, Saksamaa, mis pakub vastavaid sideteenuseid. Vodafone GmbH will töötleb teie isikuandmeid sõltumatu vasutava töötlejana.
  ● Teenusepakkujad – võime avaldada teie isikuandmeid teatud kolmandatele osapooltele, olgu sidusettevõtted või mitte, mis töötlevad selliseid andmeid volitatud töötlejatena meie nimel, vastavate juhiste alusel ning olenevalt vastavate töötlemiseesmärkide vajadustest (GDPR art. 28 (3)). Nendele volitatud töötlejatele kehtivad lepingulised kohustused vastavate tehniliste ja organisatoorsete turvameetmete rakendamise osas, et kaitsta isikuandmeid, ja nad töötlevad isikuandmeid ainult vastavalt meie juhistele. Selliste teenusepakkujate hulka võivad kuuluda:
  ● Tehnilise taristu ja hooldusteenuste pakkuja, kelleks on Hyundai Autoever Europe GmbH, Kaiserleistraße 8a, 63067 Offenbach am Main, Saksamaa.
  ● Meie kliendiandmete haldusplatvormide ja seotud autoandmete haldusplatvormide teenusepakkuja, kelleks on salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Strasse 31-37, 80636 München, Saksamaa ja Amazon Web Services EMEA SARL, 38 avenue, John. F. Kennedy, L-1855, Luksembrug, kelle server asub EL-is/EMP-s.
  ● Teenusepakkuja Momentive Europe UC, Second Floor, 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Dublin 4, Ireland, mis pakub veebipõhist küsitlusvahendit Surveymonkey ja seotud teenuseid küsitluste läbiviimiseks ja analüüsimiseks.
  ● Teenusepakkuja Cerence B.V., CBS Weg 11, 6412EX Heerlen, Holland, kes pakub teenuseid seoses veebipõhise häältuvastusteenusega.
  ● Kia sidusettevõtted ELis/EMP-s, kes pakuvad klienditoega seotud teenuseid, sealhulgas kõnekestuse teenuseid.
  ● Teenusepakkujad TomTom Global Content B.V. ja HERE Europe B.V. , kes pakuvad kaardiga seotud teenuseid.
  ● Muud teenusepakkujad seoses spetsiifiliste Teenustega.
  ● Valitsusasutused, kohtud ja sarnased kolmandad osapooled, kes on avalik-õiguslikud asutused – võime avaldada teie isikuandmeid valitsusastutustele, kohtutele ja sarnastele kolmandatele osapooltele, kes on avalik-õiguslikud asutused, kellele oleme kohustatud andmeid avaldama (GDPR art. 6 (1) c)) või meie huvide kaitsmiseks või oma õiguste jõustamiseks (GDPR art. 6 (1) f)). Need andmete vastuvõtjad töötlevad vastavaid isikuandmeid sõltumatute vastutavate töötlejatena.
  ● Ettevõttevälised erialased nõustajad – võime avaldada teie isikuandmeid oma maksukonsultantidele, audiitoritele, raamatupidajatele, juriidilistele nõustajatele ja muudele ettevõttevälistele spetsialistidele meie äritegevuse protsesside juhtimiseks (GDPR art. 6 (1) f)). Need andmete vastuvõtjad töötlevad tavaliselt vastavaid isikuandmeid sõltumatute vastutavate töötlejatena.
  ● Kolmandatest osapooltest omandajad – juhul kui me müüme või anname üle märkimisväärse osa oma varadest või ärist (sealhulgas reorganiseerimine või likvideerimine), võime avaldada teie isikuandmeid kolmandatest isikutest omandajatele (GDPR art. 6 (1) f)). Need vastuvõtjad töötlevad vastavaid isikuandmeid sõltumatute vastutavate töötlejatena.
  ● Muud – samuti võime avaldada teie isikuandmeid kolmandatele osapooltele (nt kindlustusettevõtted, liisinguettevõtted, finantsteenuste pakkujad, autopargi haldajad, andmete kogujad), kuid jagame teie isikuandmeid selliste kolmandate osapooltega ainult juhul, kui olete meil seda teha palunud ja andnud eelnevalt oma nõusoleku andmete avaldamiseks (GDPR art. 6 (1) a)) või kui andmete avaldamine on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks või kolmanda osapoole teiega sõlmitud lepingu täitmiseks (GDPR art. 6 (1) b)). Need vastuvõtjad töötlevad teie isikuandmeid sõltumatute vastutavate töötlejatena.

 • 7. ANDMETE PIIRIÜLENE EDASTAMINE

 • Oleme rahvusvahelise ettevõtete kontserni liige. Seetõttu võime edastada isikuandmeid Kia kontserni siseselt ja kolmandatele osapooltele, nagu märgitud punktis 6 eespool.
  Mõned teie isikuandmete vastuvõtjad või nende vastavad tegevuskohad võivad asuda väljaspool teie riiki ja EL-i/EMP-d, nt Korea Vabariigis, Ühendkuningriigis või Ameerika Ühendriikides („Kolmas riik“). Mõnede kolmandate riikide puhul on Euroopa Komisjon vastu võtnud isikuandmete kaitse piisava taseme otsuse (nt Korea Vabariik, Ühendkuningriik) („Piisav jurisdiktsioon“). Kui me edastame isikuandmeid vastuvõtjale kolmandas riigis, kelle puhul pole kindlaks määratud piisavat jurisdiktsiooni, tagame meie (või meie volitatud töötlejad EL-is/EMP-s, kes edastavad isikuandmeid alltöötlejatele sellistes kolmandates riikides) nõuetekohased kaitsemeetmed, sõlmides vastuvõtjatega Euroopa Komisjoni vastuvõetud andmete edastamise lepingud (lepingu tüüptingimused) või kohaldades muid efektiivseid meetmeid, et tagada andmete kaitse nõuetekohane tase. Koopiat kaitsemeetmetest, mida oleme kohaldanud, võite küsida meie andmekaitseametniku kaudu (vt ülal punkt 3).

 • 8. SÄILITAMISE PERIOOD

 • 8.1.
  Kia ja/või meie teenusepakkujad säilitavad teie isikuandmeid mitte kauem, kui on vajalik eesmärkide täitmiseks, mille jaoks andmeid kogutakse, ja mis on kindlaks määratud eespool. Kui me ei vaja enam teie isikuandmeid selliste eesmärkide jaoks, kustutame need oma süsteemist ja/või registritest ja/või kohaldame meetmeid nende nõuetekohaselt anonüümseks muutmiseks, nii et teid ei ole enam võimalik nende põhjal tuvastada (välja arvatud juhul, kui oleme kohustatud teie andmeid säilitama Kia seaduslike või regulatiivsete kohustuste täitmiseks, nt lepingutes, suhtluses ja ärikirjades sisalduvatele isikuandmetele võivad kohalduda seadusest tulenevad säilitamisnõuded, mis võivad nõuda säilitamist kuni 10 aastat).
  8.2.
  Kia konto ja/või Juhtpaneeli lähtestamine: saate Juhtpaneeli lähtestada ja Kia konto lähtestada või inaktiveerida, seadistades vastava eelistuse / vajutades vastavat nuppu (nt Kia Connect rakenduses ja/või Juhtpaneelis vastavalt olukorrale). Sellisel juhul need isikuandmed, mis on seotud teie Kia kontoga ja/või on Juhtpaneelis, blokeeritakse ning seejärel kustutatakse, välja arvatud juhul, kui kohalduvad säilitamise tähtajad (vt eespool punkt 8.1).
  Pärast Kia konto ja/või Juhtpaneeli lähtestamist logitakse teid Kia Connect rakendusest ja/või Juhtpaneelist välja ning te peate uuesti läbima sisselogimise protsessi või sisse logima uute tunnustega, kui kavatsete Teenuseid kasutada Kia Connect rakenduse ja/või Juhtpaneeli kaudu. Palun võtke teatavaks, et
  ● oma Kia Connect rakenduse konto inaktiveerimisel jäävad Juhtpaneeli teenused auto Juhtpaneelis endiselt toimima.
  ● Juhtpaneeli lähtestamisel ühendatakse teie sõiduk lahti Kia Connect rakendusest, kuid see ei mõjuta Kia Connect rakendust.

 • 9. ANDMETURVE

 • Oleme rakendanud vastavaid tehnilisi ja organisatoorseid turvameetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kadumise, muutmise, volitamata avaldamise, volitamata juurdepääsu ja muul moel ebaseadusliku töötlemise eest. Ent kuna internet on avatud süsteem, pole andmete edastamine interneti teel täielikult turvaline. Ehkki täiustame pidevalt oma turvameetmeid vastavalt tehnilisele arengule ja et tagada meie poolt töödeldavate isikuandmete nõuetekohne turvalisuse tase, ei saa me garanteerida teie poolt meile interneti teel edastataud andmete turvalisust.

 • 10. VÕRGUÜHENDUSETA REŽIIM (MODEM VÄLJALÜLITATUD)

 • Võite otsustada Juhtpaneelis aktiveerida võrguühenduseta režiimi, seadistades selleks vastava eelistuse. Kui võrguühenduseta režiim on sisse lülitatud, on kõik Teenuse funktsioonid inaktiveeritud ning ei koguta isikuandmeid, eelkõige GPS-andmeid. Sõiduki Juhtpaneeli ekraanil ülaosas kuvatakse võrguühenduseta režiimi ikoon.

 • 11. MÕISTED

 • “vastutav töötleja” tähendab füüsilist või juriidilist isikut, avalik-õiguslikku asutust, agentuuri või muud isikut, kes üksi või koos teistega määrab ära isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.
  “GDPR” tähendab: (i) määrust (EL) 2016/679 (General Data Protection Regulation - Isikuandmete kaitse üldmäärus); või (ii) Ühendkuningriigi puhul, määrus (EL) 2016/679, kuna see on osa Ühendkuningriigi seadusest vastavalt Euroopa Liidust väljaastumise seaduse (European Union (Withdrawal) Act) 2018 paragrahvile 3 ning selle täiendustele (nimetatud ka UK GDPR).
  “isikuandmed” tähendab mis tahes teavet, mis on seotud identifitseeritud või identifitseerimata isikuga.
  “töötlema”/ ”töötlemine” tähendab mis tahes toimingut või toimingute kogumit, mis teostatakse isikuandmetega või isikuandmete kogumitega, nagu näiteks kogumine, salvestamine, organiseerimine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine või muutmine, vaatamine, lugemine, kasutamine, avaldamine edastamise, levitamise teel või muul moel kättesaadavaks tegemine, ühildamine või kombineerimine, piiramine, kustutamine või hävitamine.
  “volitatud töötleja” tähendab füüsilist või juriidilist isikut, avalik-õiguslikku asutust, agentuuri või muud isikut, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja.
  “TTDSG” tähendab Saksamaa Telekommunikatsiooni-Telemeedia andmekaitseseadust (Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz).

 • 12. KOHALIKEST ÕIGUSAKTIDEST TULENEVAD MUUDATUSED

 • Kohalduvad järgmised kohalikest õigusaktidest tulenevad muudatused:
  Austria
  Punkti 8.1 muudetakse järgmiselt:
  Kia ja/või meie teenuseosutajad säilitavad teie isikuandmeid rangelt ainult ulatuses, milles see on vajalik meie kohustuste täitmiseks ja rangelt ainult perioodi jooksul, mil see on vajalik, et saavutada eesmärgid, milleks isikuandmeid kogutakse, kooskõlas kohalduvate andmekaitseseadustega. Kui Kia ei pea enam teie isikuandmeid töötlema, kustutame need oma süsteemidest ja/või toimikutest ja/või kohaldame meetmeid nende nõuetekohaselt anonüümseks muutmiseks, nii et teid ei ole enam võimalik nende põhjal tuvastada (välja arvatud juhul, kui peame teie andmeid säilitama Kia seaduslike või regulatiivsete kohustuste täitmiseks, nt lepingutes, suhtluses ja ärikirjades sisalduvatele isikuandmetele võivad kohalduda seadusest tulenevad säilitamisnõuded, mis võivad nõuda säilitamist kuni 7 aastat. Seda säilitamise aega võib pikendada, eelkõige, kui see on vajalik Kia õigustatud huvides (näiteks võimalike või käimasolevate kohtuvaidluste tõttu)).
  Belgia
  Seoses punktist 8.1 tuleneva andmete säilitamise tähtajaga võidakse lepinguliste suhetega seotud isikuandmeid lepingutes, suhtluses või ärikirjades säilitada kuni 10 aastat pärast teie ja Kia vahelise lepingulise suhte lõppu. Kui vastavad andmed on olulised mis tahes haldus- või kohtumenetluses raames, võib Kia neid säilitada kogu sellise menetluse, sealhulgas kaebeõiguse tähtaja jooksul.
  Belgia andmekaitseasutuse kontaktandmed on järgmised: Autorité de protection des données
  Gegevensbeschermingsautoriteit
  Rue de la presse 35
  1000 Brussels
  Tel: +32 (0)2 274 48 00
  Faks: +32 (0)2 274 48 35
  E-post: contact(at)apd-gba.be
  Ungari
  Punkt 8.1 asendatakse järgnevaga:
  Kia ja/või meie teenuseosutajad säilitavad teie isikuandmeid rangelt ainult ulatuses, milles see on vajalik meie kohustuste täitmiseks ja rangelt ainult perioodi jooksul, mil see on vajalik, et saavutada eesmärgid, milleks isikuandmeid kogutakse, kooskõlas kohalduvate andmekaitseseadustega. Kui Kia ei pea enam teie isikuandmeid töötlema, kustutame need oma süsteemidest ja/või toimikutest ja/või kohaldame meetmeid nende nõuetekohaselt anonüümseks muutmiseks, nii et teid ei ole enam võimalik nende põhjal tuvastada (välja arvatud juhul, kui peame teie andmeid säilitama Kia seaduslike või regulatiivsete kohustuste täitmiseks, nt lepingutes, suhtluses ja ärikirjades sisalduvatele isikuandmetele võivad kohalduda õiguslikud säilitamise nõuded, mille alusel võib raamatupidamisdokumentide puhul olla säilitamise tähtaeg kuni 8 aastat alates dokumendi väljastamisest). Kui vastavad andmed on olulised mis tahes haldus- või kohtumenetluses raames, võib Kia neid säilitada kogu sellise menetluse, sealhulgas kaebeõiguse tähtaja jooksul.
  Ungari andmekaitseasutuse kontaktandmed on järgmised:
  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Aadress: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  Telefon: +36-1-391-1400
  Faks: +36-1-391-1410
  E-post: ügyfelszolgalat@naih.hu
  Itaalia
  Sõltumata eespool Privaatsusteatises toodud vastupidisest, kohaldub järgnev ulatuses, milles teie isikuandmete töötlemisele kohaldub Itaalia õigus: (i) mitte ühelgi juhul ei töötle Kia teie isikuandmeid profiilianalüüsi eesmärgil ilma teie nõusolekuta; (ii) kui olete juba klient ja olete andnud Kia'le oma e-posti aadressi ning piiramata teie ülal punktis 5.6 sätestatud õigust esitada vastuväiteid töötlemisele, võib Kia saata teile e-posti teel turundusteateid toodete või teenuste kohta, mis on sarnased teie poolt varem ostetud toodete või teenustega; (iii) viitega säilitamise tähtaegadele säilitab Kia turunduse või profiilianalüüsi eesmärkidel töödeldud isikuandmeid, kui neid on, vastavalt 24 ja 12 kuud, välja arvatud juhul, kui Itaalia andmekaitse järelevalveasutused annavad Kia'le loa neid andmeid kauem säilitada.
  Itaalia andmekaitse järelevalveasutuse kontaktandmed on järgmised:
  Garante per la Protezione dei Dati Personali
  Piazza Venezia n. 11 - 00187 Rooma
  www.gpdp.it - www.garanteprivacy.it
  E-post: garante@gpdp.it
  Faks: (+39) 06 696773785
  Tel: (+39) 06 696771
  Holland
  Punkti 8.1 muudetakse järgmiselt:
  Standardne andmete säilitamise tähtaeg üldistel raamatupidamise eesmärkidel on Hollandis 7 aastat. Palun võtke teatavaks, et seda säilitamise tähtaega võib pikendada, eelkõige, kui see on vajalik tulenevalt kohalduvast õigusest ja/või Kia õigustatud huvi eesmärkidel (näiteks võimalike või käimasolevate kohtuvaidluste tõttu).
  Poola
  Punkti 5.6 muudetakse järgmiselt:
  Õigus esitada vastuväiteid: teatud tingimustel on teil õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid end puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes ning me võime olla kohustatud lõpetama teie isikuandmete töötlemise. Lisaks, teie isikuandmete töötlemisel otseturunduse eesmärkidel, kui olete andnud nõusoleku nendel eesmärkidel töötlemiseks, võib teil olla õigus tagasi võtta nõusolek end puudutavate isikuandmete töötlemiseks sellisel turunduslikul eesmärgil, sealhulgas profiilianalüüsi suhtes sel määral mil see on seotud kõnealuse otseturundusega. Sellisel juhul ei töötle me enam teie isikuandmeid sellistel eesmärkidel.
  Punkti 8.1 muudetakse järgmiselt:
  Kia ja/või meie teenuseosutajad säilitavad teie isikuandmeid rangelt ainult ulatuses, milles see on vajalik meie kohustuste täitmiseks ja rangelt ainult perioodi jooksul, mil see on vajalik, et saavutada eesmärgid, milleks isikuandmeid kogutakse, kooskõlas kohalduvate andmekaitseseadustega. Kui Kia ei pea enam teie isikuandmeid töötlema, kustutame need oma süsteemidest ja/või toimikutest ja/või kohaldame meetmeid nende nõuetekohaselt anonüümseks muutmiseks, nii et teid ei ole enam võimalik nende põhjal tuvastada (välja arvatud juhul, kui peame teie andmeid säilitama Kia seaduslike või regulatiivsete kohustuste täitmiseks, nt tavapärane seadusest tulenev andmete säilitamise tähtaeg üldistel raamatupidamise eesmärkidel on Poolas 5 aastat alates eelnevate majandusaastate lõpust. Palun võtke teatavaks, et seda säilitamise tähtaega võib pikendada, eelkõige juhul, kui see on vajalik tulenevalt kohalduvast õigusest ja/või Kia õigustatud huvi eesmärkidel (näiteks võimalike või käimasolevate kohtuvaidluste tõttu).)
  Poola andmekaitseasutuse kontaktandmed on järgmised:
  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2
  00 -193 Warszawa
  E-post: kancelaria@uodo.gov.pl
  Slovakkia
  Slovakkia andmekaitseasutuse kontaktandmed on järgmised:
  Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Hraničná 12
  820 07 Bratislava 27
  Slovak Republic
  https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk
  Tel: + 421 2 32 31 32 14
  E-post: statny.dozor@pdp.gov.sk
  Hispaania
  Punkti 5.1 lõige 2 asendatakse järgnevaga:
  Teil võib olla õigus saada koopia töödeldavatest isikuandmetest. Kui taotlete lisakoopiaid kuue kuu jooksul ilma õigusliku aluseta, võime küsida mõistlikku tasu halduskulude katmiseks.
  Punkt 8 asendatakse järgnevaga:
  8.1. Kia ja/või meie teenuseosutajad säilitavad teie isikuandmeid rangelt ainult ulatuses, milles see on vajalik meie kohustuste täitmiseks ja rangelt ainult perioodi jooksul, mil see on vajalik, et saavutada eesmärgid, milleks isikuandmeid kogutakse, kooskõlas kohalduvate andmekaitseseadustega. Kui Kia ei pea enam teie isikuandmeid töötlema, blokeerime need ning kui aegumistähtaeg on läbi (nt lepingutes, suhtluses ja ärikirjades sisalduvatele isikuandmetele võivad kohalduda seadusest tulenevad säilitamise tähtajad, mis võivad nõuda säilitamist kuni 10 aastat), kustutame need oma süsteemidest ja/või toimikutest ja/või kohaldame meetmeid nende nõuetekohaselt anonüümseks muutmiseks, nii et teid ei ole enam võimalik nende põhjal tuvastada.
  8.2. Juhul, kui seaduslikke või regulatiivseid säilitamise tähtaegasid ei ole, blokeeritakse ning seejärel kustutatakse või muudetakse anonüümseks kõik Teenuste osutamisega seoses töödeldud isikuandmed koheselt, kui konkreetse teenuse osutamise tegevus on lõpetatud, järgmiste eranditega:
  ● registreerumise ja sisselogimise andmeid talletatakse lepingu kestuse jooksul (s.t. kuni seitse aastat)
  ● veebipõhine häältuvastus: häälenäidiseid ja GPS-andmeid (vt punkt 4.2.2 eespool) säilitatakse kuni 90 päeva
  ● Kia Connect Live teenused: GPS-andmeid ja teenuse ID-d (vt punkt 4.2.1 eespool) säilitatakse kuni 93 päeva

  8.3 Konto sulgemine: kui otsustate lõpetada oma Teenuste kasutamise lõpetada (nt seadistades vastava eelistuse Kia Connect rakenduses) ja/või Kia konto kasutamise (nt seadistades vastava eelistuse Juhtpaneelis), blokeeritakse ning seejärel kustutatakse kõik teid puudutavad isikuandmed ülalkirjeldatud viisil.
  Jõustub alates detsembrist 2022