KIA CONNECT PRIVAATSUSTEATIS

PRIVAATSUSTEATIS

 • Kehtib alates juulist 2023

  1. Sissejuhatus
  2. Vastutav töötleja
  3. Andmekaitseametnik
  4. Eesmärgid, õiguslikud alused ja isikuandmete kategooriad
  5. Kia Connect rakendus
  6. Juhtpaneel ja In-Cari teenused
  7. Muud töötlemistoimingud
  8. Teie õigused
  9. Vastuvõtjad ja vastuvõtjate kategooriad
  10. Andmete rahvusvaheline edastamine
  11. Andmete säilitamine
  12. Andmeturve
  13. Võrguühenduseta režiim (modem väljalülitatud)
  14. Muudatused
  15. Mõisted
  16. Kohalikest õigusaktidest tulenevad muudatused

 • 1. SISSEJUHATUS

 • Käesolevat ettevõtte Kia Connect GmbH, registrikood HRB 112541 (edaspidi: Kia, meie või me mis tahes käändevormides), privaatsusteatist (edaspidi: privaatsusteade) kohaldatakse isikuandmete kogumisele ja töötlemisele, mis toimub seoses Kia Connecti teenuste (edaspidi: teenused) osutamisega meie rakenduse (edaspidi: Kia Connecti rakendus) ja vastava sõiduki juhtpaneeli (edaspidi: juhtpaneel, koos teenused) kaudu ning on suunatud meie teenuseid kasutavatele klientidele (edaspidi: teie, teile).
  Kia suhtub tõsiselt teie eraelu puutumatusse ning töötleb teie isikuandmeid ainult kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega ning kohaldatavate andmekaitse ja eraelu puutumatuse alaste õigusaktidega.
  Pange tähele, et lisaks käesolevale privaatsusteatisele võidakse teid vajaduse korral teavitada isikuandmete töötlemisest eraldi, näiteks nõusoleku vormides või eraldi privaatsusteatistes.

 • 2. VASTUTAV TÖÖTLEJA

 • 2.1.
  Kui pole öeldud teisiti, on teenuste osutamisega seoses kogutud ja töödeldud isikuandmete vastutav töötleja Kia Connect GmbH.
  2.2.
  Kui teil on küsimusi selle privaatsusteatise või teie isikuandmete töötlemise kohta meie poolt või soovite kasutada mõnda oma õigustest, kasutage meie poole pöördumiseks järgmisi kontaktandmeid.
  Kia Connect GmbHTheodor-Heuss-Allee 1160486 Frankfurt am Main Saksamaa
  E-post: info@kia-connect.eu
  Samuti võite kasutada meie kontaktvormi: https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/
  Alternatiivselt võite pöörduda meie andmekaitseametniku poole, kelle kontaktandmed on toodud allpool jaotises 3.

 • 3. ANDMEKAITSEAMETNIK

 • Oleme määranud ettevõttevälise andmekaitseametniku. Meie andmekaitseametniku poole pöördumiseks kasutage järgmisi kontaktandmeid.
  Kia Connect GmbH
  Data Protection Officer
  Theodor-Heuss-Allee 11
  60486 Frankfurt am Main Saksamaa
  E-post: dpo@kia-connect.eu

 • 4. EESMÄRGID, ÕIGUSLIKUD ALUSED JA ISIKUANDMETE KATEGOORIAD

 • Täpsemat teavet teie isikuandmete töötlemise eesmärkide ja õiguslike aluste kohta ning isikuandmete kategooriate kohta, mida me võime töödelda, leiate punktidest 5–7 allpool.
  Pange tähele, et me töötleme isikuandmeid ainult seadusega lubatud ulatuses ja vastava eesmärgi jaoks vajalikus mahus.
  Eesmärgid
  Peamiselt töötleme teie isikuandmeid teenuste pakkumisega seotud lepingu sõlmimiseks (edaspidi: Kia Connecti kasutustingimused) ja teile teenuste pakkumiseks. Lisateavet teenuste kohta leiate vastavast teenusekirjeldusest Kia Connecti kasutustingimustes.
  Samuti töötleme teie isikuandmeid muudel eesmärkidel, mis on toodud punktis 5–7 allpool.
  Näiteks võib see hõlmata isikuandmete töötlemist (i) teiega ühenduse võtmiseks, (ii) otseturunduse või (iii) vastavate andmete analüüsi eesmärgil, et parendada meie teenuseid, arendada välja uusi mobiilsuse ja mobiilsusega seotud tooteid ja/või teenuseid ja/või tagada, et vastavaid tooteid või teenuseid saab pakkuda turvaliselt.
  Punktis (iii) nimetatud eesmärkidel võime analüüsida andmid statistiliste ja matemaatiliste mudelite alusel. Lisaks võime töödelda teie isikuandmeid vastavate seadusenõuete või muude seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks (nt vastavate isikuandmete avaldamine kohtule või kriminaalmenetluse ametnikele) või kui oleme teid eraldi sellistest eesmärkidest teavitanud.
  Õiguslikud alused
  Üldiselt kogume ja töötleme teie isikuandmeid seoses teenustega, et teha toiminguid teie palvel enne lepingu sõlmimist (edaspidi: lepingu sõlmimine) või teiega sõlmitud lepingu täitmiseks vajalikus ulatuses (GDPR art 6 (1) b)) või meie või kolmandate poolte õigustatud huvide tõttu (GDPR art 6 (1) f)).
  Teatud töötlemistoimingute puhul võime töödelda teie andmeid seadusest tulenevate juriidiliste kohustuste täitmiseks (GDPR art 6 (1) c)) või oleme enne saanud teie nõusoleku isikuandmete vastavaks töötlemiseks konkreetsel otstarbel ( GDPR art 6 (1) a)).
  Allikad
  Kui käesolevas privaatsusavalduses pole selgesõnaliselt öeldud teisiti, esitatakse allpool punktides 5–7 toodud isikuandmed meile otse teilt (nt sisestades teatud isikuandmed Kia Connecti rakendusse ) või kogutakse otse teie sõidukist (s.t anduritest ja vastavatest rakendustest, mis on juurdepääsetavad juhtpaneeli kaudu).
  Teil on õigus isikuandmeid mitte esitada
  Üldiselt on teil õigus oma isikuandmeid meile mitte esitada. Kuid teatud juhtudel (nt teatud teenuste kasutamiseks) võime nõuda teilt teatud kindlaid isikuandmeid, et oleks võimalik teie taotlust menetleda või konkreetseid teenuseid pakkuda. Teavitame teid nõutud isikuandmetest vastavalt.
  Sõiduki või teenuste kasutamine kolmandate isikute poolt
  Käesolevas privaatsusavalduses esitatud üksikasjad meie töötlemistoimingute kohta kehtivad ka asjaomase sõiduki kolmanda poole kasutamise kohta. Kuid üldiselt põhineb andmete töötlemine Kias sõidukiga seotud andmetel, nagu on kirjeldatud käesolevas privaatsusavalduses.
  Seetõttu ei saa Kia tuvastada sõidukit juhtivat isikut, kui see isik pole sisse logitud oma isikliku profiili kaudu või muude identifikaatorite abil, mida vastav isik on esitanud.
  Kia Connecti kasutustingimused kohustavad teid teavitama teisi sõiduki kasutajaid/juhte järgmisest: (i) teenuste aktiveerimine; (ii) käesolevas privaatsusteates kirjeldatud andmetöötlustoimingud; ja (iii) asjaolu, et teenuste jaoks on vajalik asukohaandmete (GPS-andmete) kogumine ja töötlemine.
  Pange tähele, et kui teine isik kasutab Kia Connecti rakendust ja on ühendatud sama sõidukiga kui teie, võib see isik samuti näha sõiduki asukohaandmeid oma Kia Connecti rakenduse kontol (kasutades teenust „Leia minu auto“), isegi kui teie kasutate sel ajal sõidukit. Kuid see isik ei pääse ligi teie reaalajas marsruutidele.

 • 5. KIA CONNECT RAKENDUS

 • 5.1.
  REGISTREERUMINE JA SISSELOGIMINE
  5.1.1.
  Kia Connecti rakenduses registreerumine: Kia Connecti rakenduse kasutamiseks peate registreeruma ja looma konto (edaspidi: Kia konto). Kia konto on vajalik ka muude teenuste kasutajaks registreerumisel, mida pakuvad Kia kontserni liikmed Euroopas. Täpsemat teavet teie isikuandmete töötlemise kohta seoses Kia kontoga leiate eraldi privaatsusavaldusest, mis on siin: https://connect.kia.com/eu/kia-account-docs/.
  Samuti peate aktsepteerima Kia Connecti kasutustingimusi. Ühenduse loomine lõppseadme (nt nutitelefoniga), millele Kia Connect rakendus on installitud, ja vastava sõiduki vahel nõuab kinnitamist.
  Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: sõiduki identifitseerimisnumber (VIN), e-posti aadress, nimi, parool, pöördumine, sünnikuupäev, mobiilinumber, riik, eelistatud keel, kinnitamise PIN-kood, auto ID, aktiveerimiskood, fakt, et olete aktsepteerinud Kia Connecti kasutustingimused.
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud ( GDPR art 6 (1) b)).
  5.1.2.
  Sisselogimine: teenuste kasutamiseks Kia Connecti rakenduse kaudu peate sisse logima. Pärast sisselogimist saate lisada ja eemaldada oma Kia sõidukeid ning kasutada teenuseid.
  Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: e-post ja salasõna.
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art 6 (1) b)).
  5.2.
  KAUGJUHTIMINE
  5.2.1.
  Kliimaseadme kaugjuhtimine (ainult elektriautod): see teenus võimaldab teil Kia Connecti rakenduse kaudu eemalt kontrollida ja ajastada oma elektriauto kliimaseadet, sealhulgas jäite eemaldamise funktsiooni.
  Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: valmistajatehase tähis (VIN-kood), auto tunnus, kuupäeva- ja kellaajatemplid, GPS-andmed, läbisõidumõõdiku näit, sõiduki oleku andmed (kliimaseadme olek, mootori olek, ukse/pagasiruumi/akna/kapoti avatud/suletud olek).
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art 6 (1) b)).
  5.2.2.
  Kauglaadimine (elektriautod ja pistikhübriidsõidukid): see teenus võimaldab teil Kia Connecti rakenduse kaudu eemalt alustada ja peatada elektriauto ning pistikhübriidi aku laadimine ja laadimist ajastada.
  Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: valmistajatehase tähis (VIN-kood), auto tunnus, kuupäeva- ja kellaajatemplid, GPS-andmed, läbisõidumõõdiku näit, sõiduki oleku andmed (kliimaseadme olek, mootori olek, ukse/pagasiruumi/akna/kapoti avatud/suletud olek, rehvide rõhk, piduri-/mootoriõli olek, laadimisandmed, pöördlaadimise andmed, laadimisaeg, laadimispistiku tüübi andmed).
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art 6 (1) b)).
  5.2.3.
  Uste kaugjuhtimine: see teenus võimaldab teil teatud kasutajaliideste kaudu eemalt lukustada/avada sõiduki uksi. Te saate kõik uksed lukustada või avada. Teenuse kasutamise turvalisuse ja julgeoleku tagamiseks kontrollib teenus erinevate eeltingimuste täitmist. Teenus võib olla abiks olukordades, kui te ei mäleta, kas lukustasite sõiduki õigesti, võimaldades seda teha eemalt.
  Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: valmistajatehase tähis (VIN-kood), auto tunnus, kuupäeva- ja kellaajatemplid, GPS-andmed, läbisõidumõõdiku näit, sõiduki oleku andmed (kliimaseadme olek, mootori olek, ukse/pagasiruumi/akna/kapoti avatud/suletud olek, rehvirõhk, käigu/istme olek, kütusetase, piduri-/mootoriõli olek).
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art 6 (1) b)).
  5.2.4.
  Sõiduki kaugkonfigureerimine, profiili varundamine ja taastamine: see teenus võimaldab teil Kia Connecti rakenduses kontrollida ja muuta sõiduki seadeid. Teil on võimalik teha koopia sätete andmetest ja kohaldada seda oma sõidukile.
  Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: valmistajatehase tähis (VIN-kood), auto tunnus, kasutaja telefoninumber, SMS-i autentimise kood, kasutaja PIN-kood, aruande aeg, sõiduki seadistuse andmed, süsteemi seadistuse andmed, navigatsiooni seadistuse andmed, navigatsiooni huvipunkti andmed, profiilipilt (kui on lisatud).
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art 6 (1) b)).
  5.2.5.
  Istmesoojenduse ja -jahutuse kaugjuhtimine (ainult elektriautodel): teenus võimaldab teil eemalt kontrollida oma elektriauto esi- ja tagaistmete soojendust ning jahutust.
  Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: valmistajatehase tähis (VIN-kood), auto tunnus, SIM-tunnus, kuupäeva- ja kellaajatemplid, sõiduki oleku andmed (mootori ja käigukasti olek, uste, kapoti, pagasiruumi ja katuseluugi olek, kütte-, ventilatsiooni- ja kliimasüsteemi (HVAC) olek, aku, kütuse ja sõiduulatuse (DTE) andmed, vedelike (klaasipesuvedelik ja piduriõli) oleku andmed, rehvide, tulede, nutivõtme oleku andmed, elektriauto olek).
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art 6 (1) b)).
  5.2.6.
  Akende kaugjuhtimine: see teenus võimaldab teil eemalt kontrollida oma sõiduki aknaid.
  Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: valmistajatehase tähis (VIN-kood), auto tunnus, SIM-i tunnus, kuupäeva- ja kellaajatemplid, sõiduki oleku andmed (mootori ja käigukasti olek, uste, kapoti, pagasiruumi ja katuseluugi olek, kütte-, ventilatsiooni- ja kliimasüsteemi (HVAC) olek, aku, kütuse ja sõiduulatuse (DTE) andmed, vedelike (klaasipesuvedelik ja piduriõli) oleku andmed, rehvide, tulede, nutivõtme oleku andmed, elektriauto olek).
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art 6 (1) b)).
  5.2.7.
  Ohutulede kaugjuhtimine (ainult EV6 jaoks): see teenus võimaldab teil ohutulesid eemalt välja lülitada.
  Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: sõiduki valmistajatehase tähis (VIN), auto tunnus, SIM-i tunnus, kuupäeva- ja kellaajatempel, sõiduki oleku teave (tagatule olek, ohutulede olek, mootori ja käigukasti teave, ukse, kapoti, pakiruumi ja katuseluugi oleku teave, kütte, ventilatsiooni ja õhukonditsioneeri (HVAC) oleku teave, aku, kütuse ja sõiduulatuse teave paagi tühjenemiseni (DTE), vedelike (klaasipesu ja piduriõli) oleku teave, rehvide, lampide, kiipkaardiga võtme oleku teave, elektrisõiduki (EV) olek).
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art 6 (1) b)).
  5.2.8.
  Laadimisluugi kaugjuhtimine: see teenus võimaldab teil oma sõiduki laadimisluuki eemalt juhtida.
  Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: sõiduki valmistajatehase tähis (VIN), auto tunnus, SIM-i tunnus, kuupäeva- ja kellaajatempel, sõiduki oleku teave (laadimisluugi olek, mootori ja käigukasti teave, ukse, kapoti, pakiruumi ja katuseluugi oleku teave, kütte, ventilatsiooni ja õhukonditsioneeri (HVAC) oleku teave, aku, kütuse ja sõiduulatuse teave paagi tühjenemiseni (DTE), vedelike (klaasipesu ja piduriõli) oleku teave, rehvide, lampide, kiipkaardiga võtme oleku teave, elektrisõiduki (EV) olek).
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art 6 (1) b)).
  5.3.
  GEOGRAAFILISE ASUKOHA KAUGTEENUSED
  5.3.1.
  Saada huvipunkt autole: see teenus võimaldab teil saata huvipunkti (POI) sõiduki navigatsioonisüsteemi ja kasutada huvipunkti kohe (nt marsruudi sihtkohana), kui sõiduki süüde sisse lülitatakse.
  Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: valmistajatehase tähis (VIN-kood), auto tunnus, kuupäeva- ja kellaajatemplid, GPS-andmed, huvipakkuv koht, otsingu märksõna, nutitelefoni keeleseaded.
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art 6 (1) b)).
  5.3.2.
  Leia mu auto ja esimese miili navigeerimine: see teenus võimaldab kasutajal määrata sõiduki asukohta ja navigeerida selle juurde nutitelefoni abil. Sõiduki asukoht kuvatakse Kia Connecti rakenduses.
  Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: sõiduki valmistajatehase tähis (VIN), auto tunnus, SIM-i tunnus, aadress, nimi, kasutaja ja sõiduki asukoha teave, teekonnapunkti teave, kuupäev, kellaaeg, ajatempel ja kiirus.
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art 6 (1) b)).
  5.3.3.
  Minu sõidud: see teenus esitab kokkuvõtte igast sõidust (viimase 90 päeva jooksul) koos kuupäeva ja kellaaja, keskmise ning suurima kiiruse, läbitud vahemaa ja sõidu kestusega.
  Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: valmistajatehase tähis (VIN-kood), auto tunnus, kuupäeva- ja kellaajatemplid, GPS-andmed, sõidu andmed (läbitud vahemaa, keskmine kiirus, suurim kiirus, kütusekulu kokku, energiakulu kokku, elektrienergia kulu, sõiduaeg, soojendusaeg, keskmine läbisõidumõõdiku näit).
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art 6 (1) b)).
  5.3.4.
  Viimase miili navigeerimine: see teenus võimaldab teil pärast oma sõiduki parkimist jätkata navigeerimist oma lõppsihtkohta, kasutades oma nutitelefoni.
  Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: valmistajatehase tähis (VIN-kood), auto tunnus, SIM-i tunnus, aadress, nimi, kasutaja ja sõiduki asukohaandmed, vahepeatuste andmed, aeg, kiirus.
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art 6 (1) b)).
  5.4.
  SÕIDUKI TEAVE
  5.4.1.
  Sõiduki olek: see teenus kuvab teile Kia Connecti rakenduses järgmised sõiduki andmed:
  ● uste olek
  ● laadimisluugi olek
  ● pagasiruumi/kapoti olek
  ● kliimaseadme olek
  ● aku laetuse tase, laadimispistiku olek (ainult elektriautod)
  ● kütusetase (ainult kütuse-/hübriidsõidukid)
  ● istme soojenduse ja ventilatsiooni olek
  ● akende olek
  ● katuseluugi olek
  ● 12 V aku olek
  ● tulede olek
  Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: valmistajatehase tähis (VIN-kood), auto tunnus, SIM-i tunnus, kuupäeva- ja kellaajatemplid, GPS-andmed, läbisõidumõõdiku näit, sõiduki oleku andmed (mootori ja käigukasti olek, uste, kapoti, pagasiruumi ja katuseluugi olek, kütte-, ventilatsiooni- ja kliimasüsteemi (HVAC) olek, aku, kütuse ja sõiduulatuse (DTE) andmed, vedelike (klaasipesuvedelik ja piduriõli) andmed, rehvide, tulede, nutivõtme oleku andmed, elektriauto olek). Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art. 6 (1) b)).
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art 6 (1) b)).
  5.4.2.
  Sõiduki aruanne: saate Kia Connecti rakenduses aruande. Aruanne sisaldab sõiduki diagnostilist teavet ja andmeid sõidumustrite kohta (sõiduki käivituskordade arv, läbitud vahemaa ja sõitmise aeg / tühikäigu aeg). Selle abil teavitatakse teid probleemidest, mis vajavad hooldus- või parandustöid, lisaks ka probleemi tõsidusest, parandus-/hooldustööde kiireloomulisusest ning soovitatavatest tegevustest.
  Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: valmistajatehase tähis (VIN-kood), auto tunnus, kuupäeva- ja kellaajatemplid, GPS-andmed, sõiduki oleku andmed (mootori olek), sõidumustrite andmed (auto kiiruse andmed (suurim ja keskmine kiirus), kiirenduse andmed, läbitud vahemaa, aku tarbimise andmed (elektriautode puhul)).
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art 6 (1) b)).
  5.4.3.
  Sõiduki diagnostika: automatiseeritud diagnostika teenuse osutamine. Süüte sisselülitamisel teeb sõiduk automaatselt diagnostikakontrolli (diagnostika veakood (edaspidi: DTC)). Rikke tuvastamisel saate sõnumi, mis selgitab riket, selle tõsidust ja soovitatavaid tegevusi.
  Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: valmistajatehase tähis (VIN-kood), auto tunnus, kuupäeva- ja kellaajatemplid, GPS-andmed, läbisõidumõõdiku andmed, diagnostikakontrolli tulemused, sõiduki oleku andmed (kliimaseadme olek, mootori olek, uste/pagasiruumi/akende/kapoti avatud/suletud olek, rehvirõhk, käigukasti/istme olek, kütusetase, piduri-/mootoriõli olek, aku olek).
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art 6 (1) b)).
  5.4.4.
  Energiakulu (ainult elektrisõidukid): see teenus visualiseerib hetke energiakulu ja keskmist energiakulu, sõiduulatust ning teavet energia taaskasutamise kohta Kia Connecti rakenduses.
  Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: valmistajatehase tähis (VIN-kood), auto tunnus, kuupäeva- ja kellaajatemplid, kumulatiivne läbisõidumõõdiku näit, kogu energiakulu (mootori energiakulu, kliimaseadme energiakulu, elektriseadme energiakulu, akuhoolduse võimsuse teave, regenereeritud võimsuse teave).
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art 6 (1) b)).
  5.5.
  HOIATUSED JA OHUTUS
  5.5.1.
  Sõiduki hoiatus: iga kord, kui aken on avatud ja süüde on väljas, saate teavitussõnumi, mis kuvatakse Kia Connecti rakenduses.
  Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: valmistajatehase tähis (VIN-kood), auto tunnus, SIM-i tunnus, kuupäeva- ja kellaajatemplid, GPS-andmed, läbisõidumõõdiku andmed, sõiduki oleku andmed (mootori ja käigukasti olek, uste, kapoti, pagasiruumi ja katuseluugi olek, kütte-, ventilatsiooni- ja kliimasüsteemi (HVAC) olek, aku, kütuse ja sõiduulatuse (DTE) andmed, vedelike (klaasipesuvedelik ja piduriõli) andmed, rehvide, tulede, nutivõtme oleku andmed, elektriauto olek).
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art 6 (1) b)).
  5.5.2.
  Signalisatsioon (ainult autodel, millel on valvesignalisatsioonisüsteem): iga kord, kui valvesignalisatsioon käivitub, saate teavitussõnumi, mis kuvatakse Kia Connecti rakenduses.
  Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: valmistajatehase tähis (VIN-kood), auto tunnus, kuupäeva- ja kellaajatemplid, GPS-andmed, läbisõidumõõdiku andmed, sõiduki oleku andmed (kliimaseadme olek, mootori olek, ukse/pagasiruumi/akna/kapoti avatud/suletud olek, rehvirõhk, käigu/istme olek, kütusetase, piduri-/mootoriõli olek).
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art 6 (1) b)).
  5.5.3.
  Aku tühjenemise hoiatus: iga kord, kui 12 V aku laetus langeb allapoole teatud taset, saate teavitussõnumi, mis kuvatakse Kia Connecti rakenduses.
  Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: valmistajatehase tähis (VIN-kood), auto tunnus, SIM-i tunnus, aku olek, sõiduki oleku teavituse liik.
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art 6 (1) b)).
  5.5.4.
  Tagaistmel sõitja hoiatus: iga kord, kui tagaistmel tuvastatakse liikumine ja sõiduki käigukang on parkimisasendis, saate teavitussõnumi, mis kuvatakse Kia Connecti rakenduses.
  Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: valmistajatehase tähis (VIN-kood), auto tunnus, SIM-i tunnus, kuupäeva- ja kellaajatemplid, GPS-andmed, läbisõidumõõdiku näit, sõiduki oleku andmed (mootori ja käigukasti olek, uste, kapoti, pagasiruumi ja katuseluugi olek, kütte-, ventilatsiooni- ja kliimasüsteemi (HVAC) olek, aku, kütuse ja sõiduulatuse (DTE) andmed, vedelike (klaasipesuvedelik ja piduriõli) andmed, rehvide, tulede, nutivõtme oleku andmed, elektriauto olek). Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art. 6 (1) b)).
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art 6 (1) b)).
  5.5.5.
  Sõiduki tühikäigu hoiatus: iga kord, kui sõiduk on seisuasendis samal ajal, kui mootor töötab ja uks on avatud, saate teavitussõnumi, mis kuvatakse Kia Connecti rakenduses.
  Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: valmistajatehase tähis (VIN-kood), auto tunnus, SIM-i tunnus, kuupäeva- ja kellaajatemplid, GPS-andmed, läbisõidumõõdiku näit, sõiduki oleku andmed (mootori ja käigukasti olek, uste, kapoti, pagasiruumi ja katuseluugi olek, kütte-, ventilatsiooni- ja kliimasüsteemi (HVAC) olek, aku, kütuse ja sõiduulatuse (DTE) andmed, vedelike (klaasipesuvedelik ja piduriõli) andmed, rehvide, tulede, nutivõtme oleku andmed, elektriauto olek).
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art 6 (1) b)).
  5.5.6.
  Kõrgepingeaku seire hoiatussüsteem (ainult elektrisõidukid): kõrgepingeaku olekut jälgitakse ja talitlushäire tuvastamise korral kuvatakse teade Kia Connecti rakenduses ja juhtpaneelil.
  Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: õhukonditsioneeri olek, mootori olek, ukse/pakiruumiluugi/kapoti/katuseluugi/akna olek, õhutemperatuur, jääeemalduse olek, laadimisolek, roolisoojenduse olek, küljepeegli/tahavaatepeegli soojenduse olek, rehvirõhu olek, 12 V aku olek, talitlushäirete märgulambi olek, kütusetaseme olek, pesuvedeliku olek, piduriõli hoiatustule olek, unerežiimi olek, aeg, kaugäratuse ooteaeg, süsteemi katkestuse hoiatuse olek, tagatule olek, ohutulede olek.
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik meie õigustatud huvide tõttu, kuid ka meie klientide ja kolmandate poolte huvide tõttu (GDPR) art 6 (1) f)). Õigustatud huvid on: meie teenuste nõuetekohase pakkumise ja talitluse tagamine, turvaliste teenuste ja toodete pakkumine meie ning Kia kontserni klientidele, klientide tervise ja elu kaitsmine, meie klientide omandi kaitsmine ning muude sõidukis või sõiduki läheduses viibivate inimeste tervise, elu ja omandi kaitsmine.
  5.6.
  KASUTAMISE KAUGSEIRE
  5.6.1.
  Parkimisteenuse režiim: see teenus võimaldab jälgida sõiduki asukohta, aega, mil süüde viimati välja lülitati, sõiduaega, läbitud vahemaad ja suurimat kiirust Kia Connecti rakenduse kaudu.
  Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: kordumatud identifikaatorid (nt sõiduki identifitseerimisnumber (VIN)), parkimisteenuse režiimi oleku teave (aktiveerimise olek, parkimisteenuse režiimi algus- ja lõppaeg, kestus, läbisõidumõõdiku aeg, mootori tühikäigu aeg, maksimumkiirus, sõidukaugus), sõiduki indikaatorid (asukoht, kiirus, aeg, täpsus, suund).
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks (GDPR art 6 (1) b)).
  5.6.2.
  Hoiatusteenus: see teenus võimaldab teil saada teateid Kia Connecti rakenduses, kui teie sõiduk ületab valitud sõidukauguse, kiiruspiirangu ja tühikäigu aja limiidi, mille olete varem määranud Kia Connecti rakenduses. Lubatud sõiduulatust arvestatakse asukohast, kus hoiatus aktiveeriti.
  Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: sõiduki identifitseerimisnumber (VIN), kuupäeva- ja ajatemplid, GPS-andmed, hoiatusteenuse oleku teave (aktiveerimisolek, hoiatusteenuse oleku algus- ja lõppaeg, tööaeg, läbisõidumõõdiku aeg, mootori tühikäigu aeg, maksimumkiirus, sõidukaugus), sõiduki indikaatorid (asukoht, kiirus, aeg, täpsus, suund), valitud läbisõidu limiit, valitud kiiruspiirang, valitud tühikäiguaja limiit.
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks (GDPR art 6 (1) b)).
  5.6.3.
  Geopiirde hoiatus: see teenus võimaldab teil saada teateid Kia Connecti rakenduses, kui teie sõiduk väljub lubatud piirkonnast või siseneb keelatud piirkonda. Lubatud ja keelatud alade piirdeid saate seadistada Kia Connecti rakenduses.
  Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: sõiduki identifitseerimisnumber (VIN), kuupäeva- ja ajatemplid, GPS-andmed, geopiirde hoiatuse teave (aktiveerimise olek, geopiirde hoiatuse oleku algus- ja lõppaeg, tööaeg, läbisõidumõõdiku aeg, mootori tühikäigu aeg, maksimumkiirus, sõidukaugus), sõiduki indikaatorid (asukoht, kiirus, aeg, täpsus, suund), valitud lubatud piirkonnad, valitud keelatud piirkonnad.
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks (GDPR art 6 (1) b)).
  5.6.4.
  Kiirusehoiatus: juhtpaneelil aktiveerimise korral võimaldab see teenus teil saada teateid Kia Connecti rakenduses, kui teie sõiduk ületab kiiruspiirangu, mille olete eelseadistanud Kia Connecti rakenduses.
  Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: sõiduki identifitseerimisnumber (VIN), kuupäeva- ja ajatempel, GPS-andmed, kiiruse hoiatuse oleku teave (aktiveerimise olek, kiiruse hoiaku oleku algus- ja lõppaeg, tööaeg, läbisõidu aeg, mootori tühikäigu aeg, maksimumkiirus, sõidukaugus), sõiduki indikaatorid (asukoht, kiirus, aeg, täpsus, suund), valitud kiiruspiirang.
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks (GDPR art 6 (1) b)).
  5.6.5.
  Ajapiirde hoiatus: see teenus võimaldab teil saada teateid Kia Connecti rakenduses, kui teie sõidukiga sõidetakse väljaspool ajaakent, mille olete eelseadistanud Kia Connecti rakenduses.
  Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: sõiduki identifitseerimisnumber (VIN), kuupäeva- ja ajatemplid, GPS-andmed, ajapiirde hoiatuse oleku teave (aktiveerimise olek, ajapiirde hoiatuse algus- ja lõppaeg, tööaeg, läbisõidunäidiku aeg, mootori tühikäigu aeg, maksimumkiirus, sõidukaugus), sõiduki indikaatorid (asukoht, kiirus, aeg, täpsus, suund), valitud ajaaknad.
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks (GDPR art 6 (1) b)).
  5.6.6.
  Tühikäigu hoiatus: see teenus võimaldab saata kasutajale teavitusi Kia Connecti rakenduse kaudu, kui teie sõidukiga ületatakse Kia Connecti rakenduses määratud tühikäigu limiiti.
  Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: sõiduki identifitseerimisnumber (VIN), kuupäeva- ja ajatemplid, GPS-andmed, tühikäigu hoiatuse oleku teave (aktiveerimise olek, tühikäigu hoiatuse oleku algus- ja lõppaeg, tööaeg, läbisõidunäidiku aeg, mootori tühikäigu aeg, maksimumkiirus, sõidukaugus), sõiduki indikaatorid (asukoht, kiirus, aeg, täpsus, suund), valitud tühikäiguaja limiit.
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks (GDPR art 6 (1) b)).
  5.7.
  EELISTATUD EDASIMÜÜJA TEAVE
  See teenus võimaldab sünkroonida eelistatud edasimüüja teavet MyKia veebisaidi ja MyKia rakenduse (kui see on teie riigis saadaval) ning Kia Connecti rakenduse vahel. Sünkroonimine on valikuline ja see tuleb soovi korral aktiveerida. Kui te ei soovi „Eelistatud edasimüüja“ teavet sünkroonida, on „Eelistatud edasimüüja“ funktsioon Kia Connecti rakenduses endiselt kättesaadav, kuid kuvatav teave võib erineda MyKia teabest.
  Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: sõiduki idenifitseerimisnumber (VIN), e-posti aadress, UUID, edasimüüja nimi, edasimüüja aadress, edasimüüja kontaktandmed, edasimüüja teave, edasimüüja lahtiolekuajad.
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art 6 (1) b)).
  5.8.
  AVAMENÜÜ KAART JA OTSINGURIBA
  Avamenüü kaart kuvab teie hetkeasukohta. Avamenüü otsinguriba saab kasutada huvipunktide otsimiseks.
  Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: GPS-andmed, otsingu märksõna, nutitelefoni keeleseaded.
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art 6 (1) b)).
  5.9.
  TOUCH ID JA FACE ID (IOS) VÕI SÕRMEJÄLJE- JA NÄOTUVASTUSE (ANDROID) KASUTAMINE
  Teatud Kia Connecti rakendusfunktsioone saate avada, kasutades Touch ID või Face ID (iOS) rakendusi või sõrmejälje- ja näotuvastust (Android). Teie biomeetrilised andmed salvestatakse ainult teie nutitelefonis ega edastata meile ning me ei saa nendele andmetele juurdepääsu. Kia Connecti rakendusele edastatakse teie nutitelefoni süsteemi funktsiooni kaudu teavet ainult selle kohta, kas biomeetriliste andmete kontroll oli edukas. Saate Touch ID või Face ID (iOS) rakenduste või sõrmejälje- ja näotuvastuse (Android) kasutamise oma nutitelefoni vastavates seadetes igal ajal välja lülitada.
  Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: teave selle kohta, kas biomeetriliste andmete kontroll õnnestus.
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art 6 (1) b)).
  5.10.
  TOOTE JA TEENUSE TÄIUSTAMINE
  Kui aktiveerite „Toote/teenuse täiustamise“, töötleme teie nõusoleku alusel sõiduki jõudluse, kasutamise, töötamise ja seisukorraga seotud andmeid, et parandada toote ning teenuse kvaliteeti. Teie nõusolek on vabatahtlik ja te saate selle igal ajal vastava nupu inaktiveerimisega tagasi võtta. Teie nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta andmete töötlemise õiguspärasust enne nõusoleku tagasivõtmist. Kui andmed on kogutud ja saadetud meie serveritesse, anonümiseerime need 7 päeva jooksul. Suvandi „Toote/teenuse täiustamine“ aktiveerimiseks on tehnilistel põhjustel vajalik ka geograafilise infosüsteemi (GIS) aktiveerimine.
  Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: õhu reguleerimissüsteemi oleku teave, aku oleku teave, tehniliste ja stabiilsusega seotud süsteemide oleku teave, armatuurlaua kasutamise ja oleku teave, õhukonditsioneeri ja kütteseadmega seotud teave, mootori, piduri ja jõuülekandega seotud teave, funktsioonidega seotud oleku teave, käikude ja kütusekuluga seotud teave, hoiatus- ja abisüsteemiga seotud teave, rooli ja rehvidega seotud teave, mootori ja laadimisega seotud teave, elektriauto (EV) spetsiifilise kasutamisega ja olekuga seotud teave, multimeediumi kasutamise (nt meeldimisfunktsioon) ja oleku teave ning GPS-i ja kiiruse teave.
  Õiguslik alus: töötlemine põhineb teie eelneval nõusolekul (GDPR art 6 (1) a)).

 • 6. JUHTPANEEL JA IN-CARI TEENUSED

 • 6.1.
  TEAVITUSKESKUS
  Teavituskeskus: teavituskeskus võimaldab kasutajal saada teateid Kialt juhtpaneeli ekraani kaudu. See võib hõlmata muuhulgas tagasikutsumise kampaania teateid teie sõiduki kohta, hoolduse ja hooldustoimingute meeldetuletusi.
  Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: kordumatud identifikaatorid (nt sõiduki identifitseerimisnumber (VIN)), järjestuse ID, lugemise olek, UTC aeg.
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks (GDPR art 6 (1) b)).
  6.2.
  KIA CONNECT LIVE'I TEENUSED
  Kia Connect Live'i teenused võimaldavad teil kasutada järgmisi funktsioone.
  ● Reaalajas liiklusteave ja veebipõhine navigatsioon: see teenus edastab reaalajas liiklusteavet marsruutide arvutamiseks ja liiklusolukorra kuvamiseks. Veebipõhine navigatsioon võimaldab teil navigeerida soovitud asukohta, kasutades reaalaja liiklusteavet kombineerituna varasemate liiklusandmetega.
  ● Reaalajas teave huvipunktide kohta: see teenus annab teavet lähedalasuvate huvipunktide kohta sõiduki hetkeasukoha põhjal.
  ● Ilmateade: see teenus edastab kohalikku ilmateadet.
  ● Parkimine: see teenus annab teavet tänaval ja parkimisalal parkimise kohta, lähtudes hetkeasukohast, lähedalasuva sihtkoha, lähedalasuva kerimisriba märgistuse ja lähedalasuva linna keskuse teabest.
  ● Elektriauto huvipunktid (ainult elektriautod ja pistikühendusega hübriidsõidukid): see teenus annab teavet lähedalasuvate laadimispunktide kohta, sealhulgas kättesaadavuse kohta hetkeasukoha põhjal.
  ● Edasimüüja huvipunktid: see teenus pakub Kia edasimüüjate asukohaandmeid sõiduki hetkeasukoha põhjal.
  ● Kiiruskaamera / ohtlike tsoonide hoiatused (kui need on teie riigis seadusega lubatud): see teenus annab hoiatusi piirkondades, kus avariid on eriti sagedad, ja hoiatab teid võimalike avariikohtade või kiiruskaamerate eest.
  ● Sports League: see teenus annab teavet valitud spordialade ja liigade möödunud ning tulevaste sündmuste kohta.
  Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: GPS-andmed, teenuse taotlused ja vastused serveri otsingule (huvipunkti (POI) andmed), edasimüüja POI andmed, kütusega seotud teave, parkimisega seotud teave, elektrisõiduki (EV) jaama teave, ilma teave), liiklusteave, pikkusühik (km, miilid, meetrid), keele seadistused, telekomi teenusepakkuja teave, kordumatud identifikaatorid (nt sõiduki identifitseerimisnumber (VIN), autojuhi ID, hoolduse ID), telefoninumber, kuupäev ja kohalik aeg, aruande versioon, navigatsiooniseade (nt riistvara versioon, tarkvara versioon), marsruudi teave (nt alguspunkt, seadistused, sihtpunkt, eeldatav aeg), liigamängu teabe päring, mängu teabe päring, meeskonna mängu teabe päring, liiga ID, liiga mängu versioon, meeskonnakoodi ID, huvipakkuva riigi ID, riigikood, liiga versioon, meeskonna versioon, logo versioon.
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks (GDPR art 6 (1) b)).
  Samuti töötleme ülalnimetatud andmeid Kia Connect Live'i teenuste täiustamise eesmärgil.
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik meie õigustatud huvite tõttu (GDPR art 6 (1) f)). Meie õigustatud huvid on: Kia Connect Live'i teenuste täiustamine.
  6.3.
  VEEBIPÕHINE HÄÄLTUVASTUS
  See teenus võimaldab teil kasutada häälkäsklusi, et saada juurdepääs Kia Connect Live'i teenustele ja neid kasutada ning koostada ja saata tekstsõnumeid ühendatud mobiilseadme kaudu. Veebipõhine kõnetuvastus toimib veebikeskkonnas (pilves). Pärast meie teenuste aktiveerimist aktiveeritakse sõiduki juhtpaneelil veebipõhine kõnetuvastus vaikeseadistusena. See teenus nõuab teie isikuandmete (s.t kõnenäidiste) edastamist meie teenusepakkujale Cerence B.V ja alamtöötlejatele, kes võivad asuda väljaspoold EL-i/EMP riike ega pruugi võimaldada piisavat andmekaitset (täpsemaid andmeid vt punktist 9 ja 10). Saate takistada oma isikuandmete edastamist ettevõttele Cerence B.V. ja selle alamtöötlejatele, inaktiveerides veebipõhise kõnetuvastuse teenuse juhtpaneeli vastavates seadistuses. Kui inaktiveerite veebipõhise kõnetuvastuse teenuse, võib kõnetuvastuse funktsioon teie sõidukil olla piiratud või inaktiveeritud.
  Cerence B.V.muudab häälenäidised tekstinäidisteks, tõlgendades neid semantiliselt (vajaduse korral), ja saadab seejärel tulemused tagasi sõidukile.
  Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: häälsalvestused, GPS-andmed (asukoht), huvipunkt (POI), Cerence'i kasutaja ID. Viimane on kordumatu ID Cerence B.V. serveris registreerumiseks. Cerence'i kasutaja ID ja sõiduki identifitseerimisnumber (VIN) või mis tahes muud identifikaatorid ei ole omavahel seotud. See tähendab, et Cerence B.V. ei saa tuvastada füüsilist isikut temale edastatud andmete põhjal.
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art 6 (1) b)).
  Häälenäidiseid ja GPS-andmeid kogutakse ning salvestatakse ka veebipõhise häältuvastuse teenuse pakkumiseks ja täiustamiseks.
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik meie õigustatud huvides (GDPR art 6 (1) f)). Meie õigustatud huvid on: oma teenuste täiustamine.
  6.4.
  ISIKLIKU KALENDRI/NAVIGATSIOONI SÜNKROONIMINE
  See teenus võimaldab teil sünkroonida Google'i või Apple'i kalendrit oma nutitelefonis juhtpaneeli integreeritud kalendri funktsiooniga. See võimaldab vaadata teie isiklikku kalendrit juhtpaneeli ekraanil / Kia Connecti rakenduses ja kasutada seda sihtkoha määramiseks. See teenus ühildub Google Calendari ja Apple Calendari funktsioonidega.
  Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: kordumatud identifikaatorid (nt sõiduki identifitseerimisnumber (VIN)), e-posti aadress, e-posti kalendri ID, Google'i või iCloudi parool, kalendrikirjed (nt kohtumise pealkiri, kuupäev ja kellaaeg, aadress).
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks (GDPR art 6 (1) b)).
  6.5.
  SÕIDUKIGA SEOTUD TEATED
  6.5.1.
  Tagasikutsumise kampaaniate teated: me saadame teile teateid tagasikutsumise kampaania(te) kohta, mis puudutavad teie sõidukit, kasutades eespool nimetatud teavituskeskust. Tagasikutsumise kampaaniate teated võidakse teile saata ka muude kanalite kaudu (nt Kia Connecti rakenduse kaudu, teie registreeritud e-posti aadressil või tagakirja teel).
  Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: kordumatud identifikaatorid (nt sõiduki identifitseerimisnumber (VIN)), järjestuse tunnus, lugemise olek, UTC aeg, läbisõidumõõdik, garantii alguskuupäev).
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks (GDPR art 6 (1) b)).
  6.5.2.
  Hoolduse meeldetuletused: me saadame teile meeldetuletusi teie Kia sõiduki eelseisvate regulaarsete hoolduskuupäevade kohta, kasutades eespool nimetatud teavituskeskust.
  Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: kordumatud identifikaatorid (nt sõiduki identifitseerimisnumber (VIN)), järjestuse tunnus, lugemise olek, UTC aeg, läbisõidumõõdik, garantii alguskuupäev).
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art 6 (1) b)).
  6.5.3.
  Hooldustoimingu teated: me võime teid teavitada ka saabuvatest soovitatavatest hooldustoimingutest (nt tarkvara värskendused, osa vahetamine täiustatud osa vastu või kvaliteedikontrollid teatud sõidukikomponentidel). Teavet soovitatavate hooldustoimingute kohta võidakse teile pakkuda eespool nimetatud teavituskeskuse kaudu ja/või Kia Connecti rakenduses või e-kirja kaudu teie registreeritud e-posti aadressil.
  See töötlemine toimub teie eelneva nõusoleku alusel, mille saate anda, aktiveerides vastava nõusoleku nupu Kia Connecti rakenduse nõusolekute loendis. Nõusolek on vabatahtlik ja selle saab igal ajal tagasi võtta (nt inaktiveerides vastava nõusoleku nupu Kia Connecti rakenduse nõusolekute loendis). Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta selle nõusoleku alusel toimunud andmetöötluse seaduspärasust enne nõusoleku tagasivõtmist.
  Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: sõiduki identifitseerimisnumber (VIN)), järjestuse tunnus, lugemise olek, UTC aeg, läbisõit, garantii alguskuupäev.
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks (GDPR art 6 (1) b)).
  6.5.4.
  Sõiduki kohustusliku ülevaatuse meeldetuletused (näiteks TÜV Saksamaal või MOT Ühendkuningriigis): me teavitame teid sõiduki kohustusliku ülevaatuse saabuvatest tähtaegadest. Näiteks Ühendkuningriigis tuletatakse meelde transpordiministeeriumi (Ministry of Transport) katse tähtaega (mida üldjuhul nimetatakse MOT). Selle teenuse kasutamine eeldab, et esitate Kiale õiged andmed sõiduki viimase kohustusliku ülevaatuse kohta ja sõiduki esmaregistreerimise kuupäeva kohta.
  Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: kordumatud identifikaatorid (nt sõiduki identifitseerimisnumber (VIN)), järjestuse tunnus, lugemise olek, UTC aeg, läbisõidumõõdik, garantii alguskuupäev), sõiduki viimase ülevaatuse kuupäev, esmaregistreerimise kuupäev.
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art 6 (1) b)).
  6.6.
  USB MUUSIKA JA RAADIO MEELDIMISNUPP
  USB muusika ja raadio meeldimisnupp võimaldab teil märgistada lugusid ja lisada neid teie lemmiklaulude esitlusloendisse. Meelelahutussüsteemi integreeritud meeldimisnupu abil saate märkida, kas laul teile meeldib või mitte.
  Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: allika tüüp (USB muusika, raadio, BT muusika), laulu nimi, artist ja album, teave meeldimise/mittemeeldimise kohta, GPS-andmed, ümbritseva õhu temperatuur, sõiduki kiirus, ilma (teie hetkeasukoha põhjal) ja aja teave.
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art 6 (1) b)).
  6.7.
  OTA VÄRSKENDUSED
  Kaartide ja teabe-meelelahutussüsteemi OTA värskendus võimaldab:
  ● kaartide värskendamist sõiduki navigatsioonisüsteemis (edaspidi: kaardivärskendus); ja/või
  ● teabe-meelelahutussüsteemi värskendamist või juhtpaneeli tarkvara täiustamist (edaspidi teabe-meelelahutussüsteem);
  meie serveritest integreeritud telemaatikasüsteemi niinimetatud „õhu kaudu“ meetodil.
  Lisateavet kaartide ja teabe-meelelahutussüsteemi OTA värskenduse kohta leiate Kia Connecti kasutustingimuste punktist 4.1.3.
  Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: kordumatud identifikaatorid (nt sõiduki identifitseerimisnumber (VIN)), sõiduki tarkvaraversioon, diagnostika veakoodid, sõiduki tootmiskuupäev, GPS-andmed (pikkuskraad, laiuskraad, kõrgus merepinnast), telekommunikatsiooni teenusepakkuja, keele seadistused, riigi või piirkonna kood, juhtpaneeli identifikaatorid (nt tüüp, süsteemi versioon, platvorm, tootja), seotud metaandmed.
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art 6 (1) b)).
  Segaduste vältimiseks, kui saate kaardivärskendused ja/või teabe-meelelahutussüsteemi värskendused järgmiselt veebilehelt https://update.kia.com/EU/E1/Main või edasimüüja käest, ei pakuta neid värskendusi teile „õhu kaudu“ meetodil ja meie ei kontrolli sellega seotud isikuandmete töötlemist.

 • 7. MUUD TÖÖTLEMISTOIMINGUD

 • Lisaks eespool, punktis 5 ja 62 nimetatud töötlemistoimingutele võime töödelda teie isikuandmeid ka järgmistel otstarvetel.
  7.1.
  Kommunikatsioon: me võime töödelda teie isikuandmeid teiega suhtlemise eesmärgil seoses teenusega või lepinguga, mille olete meiega sõlminud (nt klienditoe pakkumiseks, teavitamiseks tehnilistest probleemidest seoses teenustega, meie lepinguliste kohustuste täitmiseks, teie teavitamsieks Kia Connecti kasutustingimuste või käesoleva privaatsusavalduse muudatustest) erinevate suhtluskanalite abil, sealhulgas teie sõiduki juhtpaneel (kasutades teavituskeskust), e-post, telefon ja teavitused Kia Connect rakenduses (Kia Connecti rakenduses on selleks otstarbeks eraldi kirjakast). Kui võtate meiega ühendust saadaolevate suhtluskanalite kaudu (nt kontaktivorm meie veebisaidil, e-post või telefon), võime töödelda teie isikuandmeid teie päringu töötlemiseks ja teiega suhtlemiseks seoses teie päringuga. Teatud väljad Kia Connecti rakenduse kontaktivormil on eeltäidetud, et muuta kontaktivormi kasutamine teie jaoks mugavamaks. Teabe saamiseks kommunikatsiooni kohta seoses meie turundustegevusega vt allpool punkt 7.3.
  Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: kontaktandmed (nt e-posti aadress, telefnoninumber), teavituskeskuse kasutamisega seotud andmed (nt kordumatud identifikaatorid, nt sõiduki valmistajatehase tähis (VIN-kood), järjestuse tunnus, lugemise olek, UTC aeg), Kia Connecti rakenduse kaudu teadete saatmiseks vajalikud andmed (kasutaja ID, riik, keel, seadme tunnus, süsteemi märgis, platvorm UUID, kontakti tunnus), Kia Connecti rakenduse kontaktivormi eeltäitmiseks vajalikud andmed (e-posti aadress, sõiduki identifitseerimisnumber (VIN), keel, UUID), nimi, teie esitatud andmed seoses vastava päringuga, lepingu andmed.
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks (GDPR art 6 (1) b)) või meie õigustatud huvide alusel (GDPR art 6 (1) f)). Meie õigustatud huvid on: parima võimaliku teenuse pakkumine oma klientidele ning klientide päringutele vastamine ja nende töötlemine.
  7.2.
  Tehniline tugi: kui tuvastatakse tehniline probleem seoses teie sõidukiga ja teenustega, võib meil olla tarvis lugeda andmeid teie sõidukilt, et analüüsida neid andmeid ja lahendada tuvastatud probleem. Teie eelneval nõusolekul kogume ja töötleme teie sõiduki juhtpaneeli logifaili, mis sisaldab teatud isikuandmete kategooriaid. Nõusoleku andmine on vabatahtlik ja selle saab igal ajal tagasi võtta (nt kasutades meie kontaktivormi „Klienditoe“ jaotises „Võtke meiega ühendust“ meie veebisaidil (https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/)). Teie nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta andmete töötlemise õiguspärasust nõusoleku alusel enne selle tagasivõtmist. Kuid pange tähele, et nõusoleku mitteandmine või selle tagasivõtmine võib takistada meil teenuste pakkumist ja tuvastatud probleemide analüüsimist seoses teie sõidukiga.
  Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: sõiduki valmistajatehase tähis (VIN-kood), ajatemplid, geolokoatsiooni andmed / GPS-koordinaadid (nt teie eelnevad sihtkohad) ning sõiduki diagnostika teave seoses sõiduki jõudluse, kasutamise, töötamise ja seisukorraga.
  Õiguslik alus: töötlemine toimub teie eelneva nõusoleku alusel (GDPR art 6 (1) a)).
  7.3.
  Turundus: me võime teiega ühendust võtta sõiduki juhtpaneeli kaudu, e-posti ja/või Kia Connecti rakenduse kaudu (Kia Connecti rakenduses on eraldi kirjakaust), et edastada teile müügiedendusteavet meie toodete ja/või teenuste kohta või et võimaldada teil esitada tagasisidet.
  E-kirjade ja teavituste saatmine Kia Connecti rakenduse kaudu toimub tavaliselt teie eelneval nõusolekul ja on piiratud nimetatud sisuga. Saate anda oma nõusoleku, aktiveerides vastava nõusoleku nupu Kia Connecti rakenduse nõusolekute loendis või muude sobivate vahendite abil (kui kohaldub). Teie nõusolek on vabatahtlik ja selle saab igal ajal tagasi võtta (nt inaktiveerides vastava nõusoleku nupu Kia Connecti rakenduses). Samuti saate igal ajal loobuda meie müügiedenduse uudiskirja tellimusest, klõpsates tellimuse tühistamise linki, mis on lisatud igale meie saadetud müügiedenduse e-kirjale. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta selle nõusoleku alusel toimunud andmetöötluse seaduspärasust enne nõusoleku tagasivõtmist. Samuti on teil õigus vaidlustada oma isikuandmete töötlemine otseturunduse eesmärkidel (täpsemalt vt punktist 8.6 allpool).
  Kui esitate meile oma e-posti aadressi teenusele registreerudes ja kui te pole esitanud vastuväiteid, võime saata teile teavet sarnaste Kia Connecti teenuste või toodete kohta vastavale e-posti aadressile ilma teie eelnevat spetsiifilist nõusolekut küsimata. See kohaldub ka sellise teabe saatmisele teavituste abil Kia Connecti rakenduse pakutava eraldi kirjakausta kaudu. Ent kui teil on õigus loobuda sellistest e-posti turundusest igal ajal, ilma et sellega kaasneks kulusid (peale andmeedastuskulu baashindade järgi) (nt inaktiveerides vastavad nupud Kia Connecti rakenduse loendis „Teenusega seotud reklaam“). Samuti saate igal ajal loobuda meie müügiedenduse uudiskirja tellimusest, klõpsates tellimuse tühistamise linki, mis on lisatud igale meie saadetud müügiedenduse e-kirjale. Samuti on teil õigus vaidlustada oma isikuandmete töötlemine otseturunduse eesmärkidel (täpsemalt vt punktist 8.6 allpool).
  Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: nimi, kontaktandmed (nt e-post), tehnilised andmed (nt seadme andmed, IP-aadress, kasutaja tunnus, UUID); nõusoleku teave (nt nõusoleku andmise kuupäev ja kellaaeg).
  Õiguslik alus: töötlemine toimub teie eelneval nõusolekul (GDPR art 6 (1) a); Saksamaa kõlvatu konkurentsi tõkestamise seaduse (UWG) paragrahv 7 (2) lõige 2 ) või on vajalik meie õigustatud huvides (GDPR art 6 (1) f); UWG paragrahv 7 (3) ). Meie õigustatud huvid on: oma teenuste ja toodete edendamine.
  7.4.
  Tagasiside ja küsitlused: aeg-ajalt võime paluda teil anda tagasisidet ja/või osaleda küsitlustes seoses meie ja meie teenustega, sealhulgas tugiteenustega (teiega ühenduse võtmise kohta vt täpsemalt punktist 4.3.3 eespool). Kui esitate oma tagasiside või osalete meie küsitlustes, võime töödelda vastavaid isikuandmeid tagasiside töötlemise ja analüüsimise otstarbel või küsitluse läbiviimiseks, töötlemiseks ja analüüsimiseks. See toimub meie teenuste täiustamise ja kliendi vajadustele kohtandamise eesmärgil.
  Mõnel juhul võime läbi viia küsitlusi, kasutades Salesforce Marketing Cloudi platvormi, mida pakub ettevõte salesforce.com Germany GmbH, või veebipõhist küsitlusvahendit Surveymonkey, mida pakub ettevõte Momentive Europe UC (Momentive) (täpsemaid andmeid nende pakkujate kohta vt punktist 9 allpool).
  Surveymonkey abil läbiviidud küsitlustes osalemiseks võib olla vajalik lingi klõpsamine, mis lisatakse küsitluses osalemise kutsele. Kui klõpsate linki, suunatakse teid ettevõtte Momentive veebisaidile, kus küsitlus läbi viiakse. Ettevõte Momentive töötleb küsitlusega seotud andmeid meie ülesandel ja meie eesmärkidel. Lisaks võib ettevõte Momentive: (i) koguda ja töödelda andmeid teie seadme kohta ning muid tehnilisi andmeid vältimaks korduvat osalemist; ja (ii) kasutada küpsiseid, et tuvastada, kas osaleja on juba küsimustiku täitnud, ja taastada vastused, mida vastav osaleja on juba esitanud. Lisateavet ettevõtte Momentive isikuandmete töötlemise kohta leiate veebiaadressilt https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/.
  Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: nimi (kui on tähtis ja esitatud), sisu andmed (nt teie tagasiside ja/või vastused), tehnilised andmed (IP-aadress, UUID, operatsioonisüsteemi versioon, seadme tüüp, seadme ID/MAC aadress, süsteemi ja jõudluse teave ning brauseri tüüp).
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik meie õigustatud huvides (GDPR art6 (1) f)). Meie õigustatud huvid on: oma teenuste täiustamine.
  7.5.
  Andmete jagamine: teavet teie isikuandmete jagamise kohta leiate punktist 9 allpool.
  7.6.
  Äritegevus: võime töödelda eespool nimetatud teatud isikuandmete kategooriaid ettevõttesisese haldamise ja administreerimise eesmärgil, sealhulgas registrite haldamine või muude ettevõttesiseste protsesside teostamine.
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik meie seaduslike huvide tõttu (GDPR art 6 (1) f)). Meie seaduslikud huvid on: meie äritegevuse nõuetekohase ja efektiivse läbiviimise tagamine.
  7.7.
  Juriidiline vastavus: võime töödelda teatud isikuandmete kategooriaid, mis on nimetatud eespool (nt teie antud nõusolekute registreerimine koos kuupäeva ja kellaajaga, samuti nõusoleku sisu ja otstarve), et täita kohalduvaid seadusi, direktiive, soovitusi või nõudeid reguleerivatelt asutustelt (nt isikuandmete avaldamise taotlused kohtule või ametiasutustele, sh politsei).
  Õiguslik alus: selline töötlemine on vajalik: (i) meile kehtivatest seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks (GDPR art 6 (1) c)); või (ii) meie õigustatud huvide tõttu ( GDPR art 6 (1) f)). Meie õigustatud huvid on: kehtivatest seadusest tulenevate õiguslike kohustuste täitmine.
  7.8.
  Kohtumenetlused ja uuringumenetlused: võime töödelda eespool nimetatud teatud isikuandmete kategooriaid oma õiguste ja huvide hindamiseks, jõustamiseks ja kaitsmiseks.
  Õiguslik alus: töötlemine on vajalik meie õigustatud huvide tõttu (GDPR art 6 (1) f)). Meie õigustatud huvid on: meie huvide kaitsmine ja õiguste jõustamine.

 • 8. TEIE ÕIGUSED

 • Kui me töötleme teie isikuandmeid teie nõusolekul, on teil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta (GDPR art 7 (3)). Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta andmete töötlemise seaduspärasust enne nõusoleku tagasivõtmist.
  Lisaks võivad teil kehtiva isikuandmete kaitse seaduse kohaselt olla järgmised õigused: õigus saada ligipääs oma isikuandmetele (GDPR art 15), nõuda oma isikuandmete parandamist (GDPR art 16), nõuda oma isikuandamete kustutamist (GDPR art 17), nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist (GDPR art 18); teil on andmete ülekandmise õigus (GDPR art 20) ja õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele (GDPR art 21 (1) ja (2)).
  Samuti on teil õigus esitada kaebus vastutavale andmekaitseametnikule (GDPR art 77).
  Pange tähele, et neile õigustele võivad kehtida teatud piirangud kohalike andmekaitseseaduste järgi.
  8.1.
  Õigus tutvuda andmetega: teil on õigus saada meilt kinnitust selle kohta, kas teid käsitlevaid isikuandmeid töödeldakse, ning sellisel juhul tutvuda isikuandmetega ja teatud lisateabega. Andmed, millega saab tutvuda, on muu hulgas töötlemise eesmärgid, asjaomaste isikuandmete liigid ning vastuvõtjad või vastuvõtjate kategooriad, kellele isikuandmeid on avalikustatud või avalikustatakse. Kuid pange tähele, et teiste üksikisikute huvid võivad piirata teie õigust andmetega tutvuda.
  Teil võib olla õigus saada koopia töödeldavatest isikuandmetest. Kui taotlete lisakoopiaid, võime küsida mõistlikku tasu halduskulude katmiseks.
  8.2.
  Õigus andmete parandamisele: teil võib olla õigus nõuda, et me parandaksime teid puudutavad ebaõiged isikuandmed. Võttes arvesse andmete töötlemise eesmärke, võib teil olla õigus nõuda mittetäielike isikuandmete parandamist, sealhulgas lisaõiendi esitamise teel.
  8.3.
  Õigus andmete kustutamisele („õigus olla unustatud“): teatud tingimustel võib teil olla õigus, et me kustutaksime teid puudutavad isikuandmed ning me võime olla kohustatud need isikuandmed kustutama.
  8.4.
  Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele: teatud tingimustel võib teil olla õigus nõuda, et piiraksime teie isikuandmete töötlemist. Sellisel juhul märgistatakse vastavad andmed ning me võime neid töödelda ainult teatud eesmärkidel.
  8.5.
  Andmete ülekandmise õigus: teatud tingimustel võib teil olla õigus saada teid puudutavad isikuandmed, mille olete meile esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ja masinloetaval kujul ning teil on õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale ilma meiepoolsete takistusteta.
  8.6.
  Õigus esitada vastuväiteid: teatud tingimustel ja kui töötlemine toimub meie õigustatud huvi tõttu (GDPR art 6 (1) f)) on teil õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise kohta ning me võime olla kohustatud lõpetama teie isikuandmete töötlemise.
  Kui teie isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil, on teil õigus igal ajal esitada vastuväiteid teid puudutavate isikuandmete töötlemisele sellise turunduse eesmärgil, mis hõlmab ka profiilianalüüsi, kui see on seotud sellise otseturundusega. Sellisel juhul ei töötle me enam teie isikuandmeid sellistel eesmärkidel.
  8.7.
  Õigus teha korraldusi andmete säilitamise ja edastamise kohta isiku surma korral: teil on õigus teha erikorraldusi oma isikuandmete säilitamise ja edastamise kohta enda surma järel ning me tegutseme nende korralduste kohaselt. Võite kokku leppida ka üldise korralduse kolmanda isikuga, kes teavitab meid teie juhistest vastaval ajahetkel.

 • 9. VASTUVÕTJAD JA VASTUVÕTJATE KATEGOORIAD

 • Mis tahes juurdepääs teie isikuandmetele Kias on piiratud nende isikutega, kes vajavad seda oma töökohustuste täitmiseks.
  Kia võib edastada teie isikuandmeid vastavatel eesmärkidel alltoodud vastuvõtjatele ja vastuvõtjate kategooriatele.
  ● Kia kontserni ettevõtted – me võime avaldada teie isikuandmeid teistele ettevõtetele, kes on Kia kontserni liikmed, sealhulgas meie sidusettevõtted Euroopas ja meie emaettevõte Korea Vabariigis.
  ● Avaldame selliseid andmeid teistele Kia kontserni liikmetele ettevõttesisese halduse eesmärkidel või ärihuvide tõttu (GDPR art 6 (1) f)). Samuti võime neid andmeid avaldada teiega sõlmitud lepingu täitmiseks (GDPR art 6 (1) b)).
  ● Lisaks võib mõnel juhul olla avaldamise aluseks teie nõusolek (GDPR art 6 (1) a)). Näiteks aktiveerides vastava nõusoleku nupu Kia Connecti rakenduse nõusolekute loendis, saate nõustuda teatud sõiduki andmete jagamisega vastavatele Kia riiklikele müügiettevõtetele või edasimüüjatele teie riigis Euroopas erinevatel otstarvetel. Lisateabe saamiseks vt Kia Connecti rakenduse nõusolekute loendit. Kui annate sellise nõusoleku, on nõusoleku andmine vabatahtlik ja selle saab igal ajal tagasi võtta (nt inaktiveerides vastava nõusoleku nupu Kia Connecti rakenduse nõusolekute loendis). Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta selle nõusoleku alusel toimunud andmetöötluse seaduspärasust enne nõusoleku tagasivõtmist.
  ● Me teavitame Kia riiklikku müügiettevõtet või edasimüüjat teie riigis sõidukiga seotud teadetest (vt punkt 6.5), mida oleme teile saatnud vältimaks sama teate saatmist teile erinevate kanalite kaudu erinevate Kia kontserni ettevõtete poolt. See on vajalik meie õigustatud huvi ja vastava teabe saaja õigustatud huvi eesmärkidel (GDPR art 6 (1) f)). Vastavad teadete saaja ja meie õigustatud huvid on: parima võimaliku teenuse pakkumine meie klientidele, sest selle teabe jagamine väldib kliendi pahameelt, mis on tingitud sama teate saamisest mitmete suhtluskanalite tõttu ja erinevatelt Kia kontserni ettevõtetelt.
  ● Sideteenuste pakkujad – oma teenuste pakkumiseks teile (GDPR art 6 (1) b)) võime avaldada teiei isikuandmeid ettevõttele Vodafone GmbH, Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 Düsseldorf, Saksamaa, mis pakub vastavaid sideteenuseid. Vodafone GmbH will töötleb teie isikuandmeid sõltumatu vasutava töötlejana.
  ● Teenusepakkujad – võime avaldada teie isikuandmeid teatud kolmandatele pooltele, olgu sidusettevõtted või mitte, mis töötlevad selliseid andmeid volitatud töötlejatena meie nimel, vastavate juhiste alusel ning olenevalt vastavate töötlemiseesmärkide vajadustest (GDPR art. 28 (3)). Nendele volitatud töötlejatele kehtivad lepingulised kohustused, mis nõuavad vastavate tehniliste ja organisatoorsete turvameetmete võtmist, et kaitsta isikuandmeid, ja nad töötlevad isikuandmeid ainult meie juhiste kohaselt. Selliste teenusepakkujate hulka võivad kuuluda järgmised teenusepakkujad.
  ● Tehnilise taristu ja hooldusteenuste pakkuja, kelleks on Hyundai Autoever Europe GmbH, Kaiserleistraße 8a, 63067 Offenbach am Main, Saksamaa.
  ● Meie kliendiandmete haldusplatvormide ja seotud autoandmete haldusplatvormide teenusepakkuja, kelleks on salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Strasse 31-37, 80636 München, Saksamaa ja Amazon Web Services EMEA SARL, 38 avenue, John. F. Kennedy, L-1855, Luksembrug, kelle server asub EL-is/EMP-s.
  ● Teenusepakkuja Momentive Europe UC, Second Floor, 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Dublin 4, Iirimaa, mis pakub veebipõhist küsitlusvahendit Surveymonkey ja seotud teenuseid küsitluste läbiviimiseks ja analüüsimiseks.
  ● Teenusepakkuja Cerence B.V., CBS Weg 11, 6412EX Heerlen, Holland, kes pakub teenuseid seoses veebipõhise häältuvastusteenusega.
  ● Kia sidusettevõtted EL-is/EMP-s, kes pakuvad klienditoega seotud teenuseid, sealhulgas kõnekeskuse teenuseid.
  ● Teenusepakkujad TomTom Global Content B.V. ja HERE Europe B.V. , kes pakuvad kaardiga seotud teenuseid.
  ● Muud teenusepakkujad seoses spetsiifiliste teenustega.
  ● Valitsusasutused, kohtud ja sarnased kolmandad pooled, kes on avalik-õiguslikud asutused – võime avaldada teie isikuandmeid valitsusastutustele, kohtutele ja sarnastele kolmandatele pooltele, kes on avalik-õiguslikud asutused, kellele oleme kohustatud andmeid avaldama (GDPR art 6 (1) c)) või meie huvide kaitsmiseks või oma õiguste jõustamiseks (GDPR art 6 (1) f)). Need andmete vastuvõtjad töötlevad vastavaid isikuandmeid sõltumatute vastutavate töötlejatena.
  ● Välised erialased nõustajad – võime avaldada teie isikuandmeid oma maksukonsultantidele, audiitoritele, raamatupidajatele, juriidilistele nõustajatele ja muudele ettevõttevälistele spetsialistidele meie äritegevuse protsesside juhtimiseks (GDPR art 6 (1) f)). Need andmete vastuvõtjad töötlevad tavaliselt vastavaid isikuandmeid sõltumatute vastutavate töötlejatena.
  ● Kolmandatest pooltest omandajad – juhul kui me müüme või anname üle märkimisväärse osa oma varadest või ärist (sealhulgas reorganiseerimine või likvideerimine), võime avaldada teie isikuandmeid kolmandatest isikutest omandajatele (GDPR art 6 (1) f)). Need vastuvõtjad töötlevad vastavaid isikuandmeid sõltumatute vastutavate töötlejatena.
  ● Muud – samuti võime avaldada teie isikuandmeid kolmandatele pooltele (nt kindlustusettevõtted, liisinguettevõtted, finantsteenuste pakkujad, autopargi haldajad, andmete kogujad); kuid, välja arvatud allpool nimetatud ADAS-i süsteemi puhul, jagame teie isikuandmeid selliste kolmandate pooltega ainult juhul, kui: (i) olete meil seda teha palunud ja andnud enne oma nõusoleku andmete avaldamiseks (GDPR art 6 (1) a)); (ii) andmete avaldamine on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks (art 6 (1) b) GDPR); või (iii) kolmanda poole teiega sõlmitud lepingu täitmiseks (GDPR art 6 (1) b)). Need vastuvõtjad töötlevad teie isikuandmeid sõltumatute vastutavate töötlejatena.
  Täiustatud juhiabisüsteemide (ADAS) raames kogume ja töötleme staatilist telemaatika andmete komplekti ja edastame need andmed eelvalitud andmete kogujatele. See teave on staatiline, s.t see ei hõlma sõiduteavet, seega pole võimalik profileerida isiku sõidukäitumist. Selle töötlemise eesmärk on kaitsmine võimalike pettuste eest, meie ADAS-i süsteemide täiustamine ja arendamine, et suurendada sõidukite arvu paremate turvaseadmetega ning lihtsustada kindlustamise protsessi meie klientide jaoks. Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: sõiduki tootmise teave (VBI), mis võib hõlmata sõiduki identifitseerimisnumbrit (VIN), mudel, viimistlus, mudeli aasta, hind, värv, kütusetüüp, pingesüsteem, heitmed, klass, võimsus, paigaldatud seadmed, sh ADAS-i turvasüsteemid. Töötlemine on vajalik meie õigustatud huvides (GDPR art 6 (1) f)). Meie õigustatud huvid on: oma teenuste täiustamine. Õiguslik alus: töötlemine on vajalik meie õigustatud huvi tõttu (GDPR art 6 (1) f)). Meie õigustatud huvid on: meie teenuste täiustamine, täiustatud toodete pakkumine ja ADAS-i sõidukite müügi suurendamine ning uute toodete ja klienditeenuste väljatöötamine. Lisaks teie eespool kirjeldatud isikuandmete anonümiseerimine, et viia läbi meie endi analüüs oma toodete täiustamiseks ja arendamiseks.

 • 10. ANDMETE RAHVUSVAHELINE EDASTAMINE

 • Oleme rahvusvahelise ettevõtete kontserni liige. Seetõttu võime edastada isikuandmeid Kia kontserni siseselt ja kolmandatele pooltele, nagu on märgitud punktis 9 eespool.
  Mõned teie isikuandmete vastuvõtjad või nende vastavad tegevuskohad võivad asuda väljaspool teie riiki ja EL-i/EMP-d, nt Korea Vabariigis, Ühendkuningriigis või Ameerika Ühendriikides (edaspidi: kolmas riik). Mõnede kolmandate riikide puhul on Euroopa Komisjon vastu võtnud isikuandmete kaitse piisava taseme otsuse (nt Korea Vabariik, Ühendkuningriik) (edaspidi: piisav jurisdiktsioon).
  Kui me edastame isikuandmeid vastuvõtjale kolmandas riigis, kelle puhul pole kindlaks määratud piisavat jurisdiktsiooni, tagame meie (või meie volitatud töötlejad EL-is/EMP-s, kes edastavad isikuandmeid alltöötlejatele sellistes kolmandates riikides) nõuetekohased kaitsemeetmed, sõlmides vastuvõtjatega Euroopa Komisjoni vastuvõetud andmete edastamise lepingud (lepingu tüüptingimused) või kohaldades muid efektiivseid meetmeid, et tagada andmete kaitse nõuetekohane tase.
  Koopiat kaitsemeetmetest, mida oleme kohaldanud, võite küsida meie andmekaitseametniku kaudu (vt ülal punkt 2 ja 3).

 • 11. ANDMETE SÄILITAMINE

 • 11.1.
  Kia ja/või meie teenusepakkujad säilitavad teie isikuandmeid mitte kauem, kui on vajalik eesmärkide täitmiseks, mille jaoks andmeid kogutakse, ja mis on kindlaks määratud eespool.
  Kui me ei vaja enam teie isikuandmeid selliste eesmärkide jaoks, kustutame need oma süsteemist ja/või registritest ja/või kohaldame meetmeid nende nõuetekohaselt anonüümseks muutmiseks, nii et teid ei ole enam võimalik nende põhjal tuvastada (välja arvatud juhul, kui oleme kohustatud teie andmeid säilitama Kia seaduslike või regulatiivsete kohustuste täitmiseks, nt lepingutes, suhtluses ja ärikirjades sisalduvatele isikuandmetele võivad kohalduda seadusest tulenevad säilitamisnõuded, mis võivad nõuda säilitamist kuni 10 aastat).
  11.2.
  Kia konto ja/või juhtpaneeli lähtestamine: saate juhtpaneeli lähtestada ja Kia konto lähtestada või inaktiveerida, seadistades vastava eelistuse / vajutades vastavat nuppu (nt Kia Connecti rakenduses ja/või juhtpaneelis olenevalt olukorrast).
  Sellisel juhul need isikuandmed, mis on seotud teie Kia kontoga ja/või on juhtpaneelis, blokeeritakse ning seejärel kustutatakse, välja arvatud juhul, kui kohalduvad säilitamise tähtajad (vt eespool punkt 8.1).
  Pärast Kia konto ja/või juhtpaneeli lähtestamist logitakse teid Kia Connecti rakendusest ja/või juhtpaneelist välja ning te peate uuesti läbima sisselogimise protsessi või logima sisse uute tunnustega, kui kavatsete teenuseid kasutada Kia Connecti rakenduse ja/või juhtpaneeli kaudu.
  Palun võtke teatavaks, et
  ● oma Kia Connecti rakenduse konto inaktiveerimisel jäävad juhtpaneeli teenused auto juhtpaneelis endiselt toimima;
  ● juhtpaneeli lähtestamisel ühendatakse teie sõiduk lahti Kia Connecti rakendusest, kuid see ei mõjuta Kia Connecti rakendust.

 • 12. ANDMETURVE

 • Oleme rakendanud vastavaid tehnilisi ja organisatoorseid turvameetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kadumise, muutmise, volitamata avaldamise, volitamata juurdepääsu ja muul moel ebaseadusliku töötlemise eest.
  Ent kuna internet on avatud süsteem, pole andmete edastamine interneti teel täielikult turvaline. Ehkki täiustame pidevalt oma turvameetmeid vastavalt tehnilisele arengule ja et tagada meie poolt töödeldavate isikuandmete nõuetekohne turvalisuse tase, ei saa me garanteerida teie poolt meile interneti teel edastataud andmete turvalisust.

 • 13. VÕRGUÜHENDUSETA REŽIIM (MODEM VÄLJALÜLITATUD)

 • Võite otsustada Juhtpaneelis aktiveerida võrguühenduseta režiimi, seadistades selleks vastava eelistuse. Kui võrguühenduseta režiim on sisse lülitatud, on kõik Teenuse funktsioonid inaktiveeritud ning ei koguta isikuandmeid, eelkõige GPS-andmeid. Sõiduki Juhtpaneeli ekraanil ülaosas kuvatakse võrguühenduseta režiimi ikoon.

 • 14. MUUDATUSED

 • Käesolevat privaatusteadet võidakse aeg-ajalt täiendada või muuta, et kajastada muudatusi meie isikuandmete töötlemise protsedurides või kohalduvate seaduste muudatusi. Soovitame teil privaatusteade tähelepanelikult läbi lugeda ning vaadata regulaarselt üle muudatused, mida võime käesoleva privaatsusteate tingimustes teha.
  Me avaldame uuendatud privaatusteate oma veebisaitidel, Kia Connecti rakenduses ja juhtpaneelil. Viimase muutmise kuupäev on märgitud käesoleva privaatusteate alguses.

 • 15. MÕISTED

 • „Vastutav töötleja“ tähendab füüsilist või juriidilist isikut, avalik-õiguslikku asutust, agentuuri või muud isikut, kes üksi või koos teistega määrab ära isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.
  „GDPR“ tähendab: (i) määrust (EL) 2016/679 (General Data Protection Regulation, isikuandmete kaitse üldmäärus); või (ii) Ühendkuningriigi puhul määrus (EL) 2016/679, sest see on osa Ühendkuningriigi seadusest Euroopa Liidust väljaastumise seaduse (European Union (Withdrawal) Act) 2018. a paragrahvi 3 ning selle täienduste kohaselt (nimetatud ka UK GDPR).
  „Isikuandmed“ tähendab mis tahes teavet, mis on seotud identifitseeritud või identifitseerimata isikuga.
  „Töötlema“/„ töötlemine“ tähendab mis tahes toimingut või toimingute kogumit, mis tehakse isikuandmetega või isikuandmete kogumitega, nagu kogumine, salvestamine, organiseerimine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine või muutmine, vaatamine, lugemine, kasutamine, avaldamine edastamise, levitamise teel või muul moel kättesaadavaks tegemine, ühildamine või kombineerimine, piiramine, kustutamine või hävitamine.
  „Töötleja“ tähendab füüsilist või juriidilist isikut, avalik-õiguslikku asutust, agentuuri või muud isikut, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötlejana.

 • 16. KOHALIKEST ÕIGUSAKTIDEST TULENEVAD MUUDATUSED

 • Kohalduvad järgmised kohalikest õigusaktidest tulenevad muudatused.
  Austria
  Punkti 11.1 muudetakse järgmiselt: Kia ja/või meie teenuseosutajad säilitavad teie isikuandmeid rangelt ainult ulatuses, milles see on vajalik meie kohustuste täitmiseks, ja rangelt ainult perioodi jooksul, mil see on vajalik, et saavutada eesmärgid, milleks isikuandmeid kogutakse, kooskõlas kohalduvate andmekaitseseadustega. Kui Kia ei pea enam teie isikuandmeid töötlema, kustutame need oma süsteemidest ja/või toimikutest ja/või kohaldame meetmeid nende nõuetekohaselt anonüümseks muutmiseks, nii et teid ei ole enam võimalik nende põhjal tuvastada (välja arvatud juhul, kui peame teie andmeid säilitama Kia seaduslike või regulatiivsete kohustuste täitmiseks, nt lepingutes, suhtluses ja ärikirjades sisalduvatele isikuandmetele võivad kohalduda seadusest tulenevad säilitamisnõuded, mis võivad nõuda säilitamist kuni 7 aastat. Seda säilitamise aega võib pikendada, eelkõige, kui see on vajalik Kia õigustatud huvides (näiteks võimalike või käimasolevate kohtuvaidluste tõttu)).
  Belgia
  Seoses punktist 11.1 tuleneva andmete säilitamise tähtajaga võidakse lepinguliste suhetega seotud isikuandmeid lepingutes, suhtluses või ärikirjades säilitada kuni 10 aastat pärast teie ja Kia vahelise lepingulise suhte lõppu. Kui vastavad andmed on tähtsad mis tahes haldus- või kohtumenetluse raames, võib Kia neid säilitada kogu sellise menetluse, sealhulgas kaebeõiguse tähtaja jooksul. Belgia andmekaitseasutuse kontaktandmed on järgmised: Autorité de protection des données Gegevensbeschermingsautoriteit, Rue de la presse 35 1000 Brussels, Tel: +32 (0) 2274 4800, faks: +32 (0) 2274 4835, e-post: contact(at)apd-gba.be
  Ungari
  Punkt 11.1 asendatakse järgnevaga: Kia ja/või meie teenuseosutajad säilitavad teie isikuandmeid rangelt ainult ulatuses, milles see on vajalik meie kohustuste täitmiseks, ja rangelt ainult perioodi jooksul, mil see on vajalik, et saavutada eesmärgid, milleks isikuandmeid kogutakse, kooskõlas kohalduvate andmekaitseseadustega. Kui Kia ei pea enam teie isikuandmeid töötlema, kustutame need oma süsteemidest ja/või toimikutest ja/või kohaldame meetmeid nende nõuetekohaselt anonüümseks muutmiseks, nii et teid ei ole enam võimalik nende põhjal tuvastada (välja arvatud juhul, kui peame teie andmeid säilitama Kia seaduslike või regulatiivsete kohustuste täitmiseks, nt lepingutes, suhtluses ja ärikirjades sisalduvatele isikuandmetele võivad kohalduda õiguslikud säilitamise nõuded, mille alusel võib raamatupidamisdokumentide puhul olla säilitamise tähtaeg kuni 8 aastat alates dokumendi väljastamisest). Kui vastavad andmed on tähtsad mis tahes haldus- või kohtumenetluse raames, võib Kia neid säilitada kogu sellise menetluse, sealhulgas kaebeõiguse tähtaja jooksul. Ungari andmekaitseasutuse kontaktandmed on järgmised: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Aadress: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Telefon: +36 1391 1400, faks: +36 1391 1410, e-post: ügyfelszolgalat@naih.hu
  Itaalia
  Sõltumata eespool privaatsusteatises toodud vastupidisest, kohaldub järgnev ulatuses, milles teie isikuandmete töötlemisele kohaldub Itaalia õigus: (i) mitte ühelgi juhul ei töötle Kia teie isikuandmeid profiilianalüüsi eesmärgil ilma teie nõusolekuta; (ii) kui olete juba klient ja olete andnud Kiale oma e-posti aadressi ning piiramata teie ülal punktis 8.6 sätestatud õigust esitada vastuväiteid töötlemisele, võib Kia saata teile e-posti teel turundusteateid toodete või teenuste kohta, mis on sarnased teie poolt varem ostetud toodete või teenustega; (iii) viitega säilitamise tähtaegadele säilitab Kia turunduse või profiilianalüüsi eesmärkidel töödeldud isikuandmeid, kui neid on, vastavalt 24 ja 12 kuud, välja arvatud juhul, kui Itaalia andmekaitse järelevalveasutused annavad Kiale loa neid andmeid kauem säilitada. Itaalia andmekaitse järelevalveasutuse kontaktandmed on järgmised: Garante per la Protezione dei Dati Personali, Piazza Venezia n. 11 - 00187 Rooma, www.gpdp.it - www.garanteprivacy.it, e-post: garante@gpdp.it, faks: (+39) 066 9677 3785, tel: (+39) 0669 6771
  Holland
  Punkti 11.1 muudetakse järgmiselt: standardne andmete säilitamise tähtaeg üldistel raamatupidamise eesmärkidel on Hollandis 7 aastat. Palun võtke teatavaks, et seda säilitamise tähtaega võib pikendada, eelkõige, kui see on vajalik tulenevalt kohalduvast õigusest ja/või Kia õigustatud huvi eesmärkidel (näiteks võimalike või käimasolevate kohtuvaidluste tõttu).
  Poola
  Punkti 8.6 muudetakse järgmiselt: õigus esitada vastuväiteid: teatud tingimustel on teil õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid end puudutavate isikuandmete töötlemise kohta ning me võime olla kohustatud lõpetama teie isikuandmete töötlemise. Kui teie isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil ja te olete andnud nõusoleku nende töötlemiseks, on teil õigus igal ajal tühistada oma nõusolek teid puudutavate isikuandmete töötlemiseks sellise turunduse eesmärgil, mis hõlmab profiilianalüüsi, kui see on seotud sellise otseturundusega. Sellisel juhul ei töötle me enam teie isikuandmeid sellistel eesmärkidel. Punkti 11.1 muudetakse järgmiselt: Kia ja/või meie teenuseosutajad säilitavad teie isikuandmeid rangelt ainult ulatuses, milles see on vajalik meie kohustuste täitmiseks ja rangelt ainult perioodi jooksul, mil see on vajalik, et saavutada eesmärgid, milleks isikuandmeid kogutakse, kooskõlas kohalduvate andmekaitseseadustega. Kui Kia ei pea enam teie isikuandmeid töötlema, kustutame need oma süsteemidest ja/või toimikutest ja/või kohaldame meetmeid nende nõuetekohaselt anonüümseks muutmiseks, nii et teid ei ole enam võimalik nende põhjal tuvastada (välja arvatud juhul, kui peame teie andmeid säilitama Kia seaduslike või regulatiivsete kohustuste täitmiseks, nt tavapärane seadusest tulenev andmete säilitamise tähtaeg üldistel raamatupidamise eesmärkidel on Poolas 5 aastat alates eelnevate majandusaastate lõpust. Palun võtke teatavaks, et seda säilitamise tähtaega võib pikendada, eelkõige juhul, kui see on vajalik tulenevalt kohalduvast õigusest ja/või Kia õigustatud huvi eesmärkidel (näiteks võimalike või käimasolevate kohtuvaidluste tõttu).) Poola andmekaitseasutuse kontaktandmed on järgmised: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 200 -193 Warszawa, E-post: kancelaria@uodo.gov.pl
  Slovakkia
  Slovakkia andmekaitseasutuse kontaktandmed on järgmised: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovak Republic, https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk, Tel: + 421 232 313 214, E-post: statny.dozor@pdp.gov.sk
  Hispaania
  Punkti 8.1 lõige 2 asendatakse järgnevaga: teil võib olla õigus saada koopia töödeldavatest isikuandmetest. Kui taotlete lisakoopiaid kuue kuu jooksul ilma õigusliku aluseta, võime küsida mõistlikku tasu halduskulude katmiseks. Punkt 11 asendatakse järgnevaga: 11.1. Kia ja/või meie teenuseosutajad säilitavad teie isikuandmeid rangelt ainult ulatuses, milles see on vajalik meie kohustuste täitmiseks, ja rangelt ainult perioodi jooksul, mil see on vajalik, et saavutada eesmärgid, milleks isikuandmeid kogutakse, kooskõlas kohalduvate andmekaitseseadustega. Kui Kia ei pea enam teie isikuandmeid töötlema, blokeerime need ning kui aegumistähtaeg on läbi (nt lepingutes, suhtluses ja ärikirjades sisalduvatele isikuandmetele võivad kohalduda seadusest tulenevad säilitamise tähtajad, mis võivad nõuda säilitamist kuni 10 aastat), kustutame need oma süsteemidest ja/või toimikutest ja/või kohaldame meetmeid nende nõuetekohaselt anonüümseks muutmiseks, nii et teid ei ole enam võimalik nende põhjal tuvastada. 11.2. Juhul kui seaduslikke või regulatiivseid säilitamise tähtaegasid ei ole, blokeeritakse ning seejärel kustutatakse või muudetakse anonüümseks kõik teenuste osutamisega seoses töödeldud isikuandmed kohe, kui konkreetse teenuse osutamine on lõpetatud,kuid järgmiste eranditega:
  ● registreerumise ja sisselogimise andmeid talletatakse lepingu kestuse jooksul (s.t kuni seitse aastat)
  11.3 Konto sulgemine: kui otsustate lõpetada oma teenuste kasutamise (nt seadistades vastava eelistuse Kia Connecti rakenduses) ja/või Kia konto kasutamise (nt seadistades vastava eelistuse juhtpaneelis), blokeeritakse ning seejärel kustutatakse kõik teid puudutavad isikuandmed ülalkirjeldatud viisil.
  Käesolev dokument on Kia teabevara ning on kaitstud vastavate seaduste ja määrustega.