KIA CONNECT KASUTUSTINGIMUSED

KIA CONNECT KASUTUSTINGIMUSED

 • Kehtib alates juulist 2023

  1. Kasutustingimuste kohaldamisala, lepingupooled
  2. Kontaktandmed
  3. Teenuste kasutamine ja eeltingimused
  4. Teenused
  5. Autoriõigus
  6. Kasutaja kohustused ja piirangud
  7. Teenuse hind
  8. Teenuse kättesaadavus
  9. Andmekaitse
  10. Kehtivus, lõpetamine
  11. Teenuste muutmine; kasutustingimuste muutmine
  12. Muud
  13. Klienditeenindus/kaebused
  14. Taganemisõiguse juhised
  15. Seadusega ettenähtud vastutus puuduste eest
  16. Vastutus
  17. Kohalikust õigusest tulenevad muudatused

 • 1. KASUTUSTINGIMUSTE KOHALDAMISALA, LEPINGUPOOLED

 • 1.1.
  Lepingupooled
  Käesolevad kasutustingimused (edaspidi: kasutustingimused) kohalduvad Kia Connecti rakenduse (edaspidi: Kia Connecti rakendus) kasutamisele ja Kia Connecti kasutamisele auto juhtpaneeli kaudu (edaspidi: juhtpaneel), mis võimaldavad teil kasutada teatud Kia Connecti teenuseid (edaspidi: teenused).
  Teenuseid osutab Kia Connect GmbH, registreeritud numbriga HRB 112541, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, e-post: info@kia-connect.eu (edaspidi: Kia, meie, meid, me), teenuste kasutajale (edaspidi: kasutaja või teie).
  1.2.
  Kasutustingimuste kohaldamisala
  Sõiduki ostuleping ja leping, mis käsitleb teenuste osutamist kooskõlas kasutustingimustega, on juriidiliselt eraldiseisvad äritehingud ja lepingud.
  Ühe lepingu täitmine ei mõjuta mingil viisil vastavat teist lepingut. Teatud tingimustel võib kasutaja selle tulemusena täita sõiduki ostulepingut. ilma et ta saaks kasutada teenuseid. Vastupidisel juhul, nt sõiduki ostulepingu pöördtehingu korral, võidakse asjassepuutuvale sõidukile teenuste osutamine punkti 10.4 kohaselt lõpetada.
  1.3.
  Teenuste kasutamiseks Kia Connecti rakenduse kaudu on vajalik internetiühenduse või muude sideteenuste kasutamine (vt ka punkti 3 teenuste kasutamise eeltingimuste kohta). Need kasutustingimused ei kohaldu sideteenustele, mis võivad olla vajalikud teenuste kasutamiseks Kia Connecti rakenduse kaudu. Neile kohaldub eraldi leping (sealhulgas tasud), mis on sõlmitud teie sideteenuse pakkujaga.

 • 2. KONTAKTANDMED

 • 2.1.
  Ühenduse võtmine ettevõttega Kia Connect GmbH
  Kui teil on küsimusi kasutustingimuste kohta või nendega seoses, võite meiega ühendust võtta aadressil:
  Kia Connect GmbH
  E-post: info@kia-connect.eu
  Tavapost: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main
  Telefoninumber: +49 800 533 0012
  2.2.
  Klienditoe poole pöördumine
  Klienditoe saamiseks täitke meie kontaktivorm: https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/
  2.3.
  Andmekaitse päringud
  Kontaktandmed andmekaitset puudutavate päringute jaoks ning teabe isikuandmete kogumise ja töötlemise kohta seoses teenustega leiate Kia Connecti privaatsusteatest.

 • 3. TEENUSTE KASUTAMINE JA EELTINGIMUSED

 • 3.1.
  Kia Connecti toetav sõiduk
  Kia Connecti teenuste kasutamine eeldab, et sõiduki juhtpaneel toetab Kia Connecti, s.t on tehniliselt suuteline looma ühendust Kia Connecti taustaprogrammiga. See oleneb teie sõiduki mudelist, mudeliaastast ja varustusest. Saate välja uurida, kas teie sõiduk toetab Kia Connecti, kui avate järgmise veebilehe: https://owners.kia.com/content/owners/en/uvo-availability.html
  3.2.
  Kia Connecti rakendus ja juhtpaneel
  Saate kasutada teenuseid Kia Connecti rakenduse ja/või juhtpaneeli kaudu, olenevalt teenusest: punktis 4.1.1 (Kia Connecti rakendus) loetletud teenuseid saab kasutada ainult koos Kia Connecti rakendusega; punktides 4.1.2 (In-Cari teenused) ja 4.1.3 (OTA värskendused) loetletud teenuseid saab kasutada juhtpaneeli kaudu. Kia Connecti rakenduse kasutamine nõuab Kia konto olemasolu ning ühe või mitme Kia sõiduki sidumist Kia Connecti rakendusega. Teenuste kasutamiseks juhtpaneeli kaudu pole tarvis registreeruda ega luua Kia kontot.
  3.3.
  Internetiühendus
  Teenuste kasutamine eeldab, et sõidukil ja – kui teenused on seotud Kia Connecti rakendusega – Kia Connecti rakendusega mobiiliseadmel on piiramatu juurdepääs internetile. Lisaks saab teenuseid kasutada siis, kui sõiduki juhtpaneel on „ühendusvalmis“ olekus. Üldjuhul on see nii, kui sõiduk (süüde) pole pidevalt välja lülitatud üle seitsme päeva.
  Kui sõiduk on olnud pidevalt välja lülitatud üle seitsme päeva, on „ühendusvalmi“ oleku taastamiseks ja teenuste taasaktiveerimiseks vajalik „täielik lähtestamine“. Saate seda ise teha, kui vajutate lähtestamisnuppu pliiatsi abil viie sekundi jooksul, kui sõiduk on välja lülitatud.
  3.4.
  Ühilduv mobiiliseade
  Kia Connecti rakenduse kasutamine (vrd punkt 4.1.1) eeldab ühilduva mobiiliseadme kasutamist. Käesolevate kasutustingimuste avaldamise hetkel on Kia Connecti rakendus olemas Androidi platvormi jaoks (minimaalne versioon: Android 5.0) ja iOS-i platvormi (minimaalne versioon: iOS 13) jaoks. Edaspidised Kia Connecti rakenduse värskendused võivad nõuda vastavate platvormide uuemaid versioone.
  3.5.
  Ühilduvate mobiilsidevõrkude kättesaadavus
  Mobiilside riistvara ja vastav SIM-kaart teie sõiduki juhtpaneelis ühilduvad ainult teatud 4G/LTE sagedustega. Ühilduvate 4G/LTE võrkude ja ühilduvate sageduste olemasolu sõltub välistest teenusepakkujatest ja on erinevates geograafilistes piirkondades erinev. Mõnes piirkonnas pole ühilduvad 4G/LTE sagedused kättesaadavad. Sel juhul lülitub juhtpaneel teenuste pakkumiseks tagasi 2G või 3G võrku (kui on olemas). Sel juhul võib teenusepakkumine olla võrgu väiksema ülekandekiiruse tõttu aeglasem või katkestustega. Teenuseid ei saa kasutada piirkonnas, kus puudub ühilduv mobiilsidevõrk.
  Kia ei vastuta teenuste aeglasema reageerimise või katkestuste eest, mis on tingitud ühilduvate võrguühenduste puudumisest.
  3.6.
  Ühilduvate mobiilsidevõrkude kättesaadavus
  Isegi kui ühilduv mobiilsidevõrk on üldiselt olemas, on teenuste jõudluse ja olemasolu tagamiseks nõutav, et juhtpaneel saaks vastava võrguga ühendust luua. See oleneb signaali kvaliteedist sõiduki hetkeasukohas. Kui signaali kvaliteet on liiga kehv, võib teenuste kvaliteet olla halvem või võivad esineda katkestused. See võib juhtuda eriti (i) tunnelites, (ii) mägisel maastikul või tihedates metsades, (iii) kaljuservadel, (iv) tihedalt täis ehitatud piirkondades, (v) maanteedel või maa-alustel teedel (vi) hoonete sees.
  Kia ei vastuta teenuste kehvema reageerimise või katkestuste eest, mis on tingitud ebapiisavast signaalikvaliteedist.

 • 4. TEENUSED

 • 4.1.
  Teenuste ülevaade
  Kia Connecti rakendus ja juhtpaneel võimaldavad juurdepääsu järgmistele teenustele, mida on kirjeldatud üksikasjalikumalt allpool. Teenuste keel sõidukis oleneb juhtpaneeli kasutajaliidese keelest; Kia Connecti rakendus on järgmistes keeltes: tšehhi, taani, hollandi, inglise, soome, prantsuse, saksa, kreeka, ungari, itaalia, norra, poola, portugali, rumeenia, slovaki, hispaania ja rootsi.
  Teile kättesaadavad teenused võivad erineda olenevalt sõiduki mudelist, ehitusaastast, varustusastmest ja Kia Connecti rakenduse versioonist, mida kasutate oma mobiiliseadmes. Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust, kasutades kontaktandmeid, mis on toodud eespool punktis 2.
  4.1.1.
  Kia Connecti rakendus
  4.1.1.1.
  Kaugjuhtimine
  4.1.1.1.1.
  Kaugjuhitav kliimaseade (ainult elektriautod): teenus võimaldab teil Kia Connecti rakenduse kaudu eemalt kontrollida ja ajastada oma elektriauto kliimaseadet, sealhulgas jäite eemaldamise funktsiooni.
  4.1.1.1.2.
  Kauglaadimine (ainult elektri- ja pistikhübriid-sõidukid): teenus võimaldab teil Kia Connecti rakenduse kaudu eemalt alustada ja peatada elektriauto ning pistikhübriid-sõiduki aku laadimine ja laadimist ajastada.
  4.1.1.1.3.
  Uste kaugjuhtimine
  See teenus võimaldab teil teatud kasutajaliideste kaudu eemalt lukustada/avada sõiduki uksi. Te saate kõik uksed lukustada või avada. Teenuse kasutamise turvalisuse ja julgeoleku tagamiseks kontrollib teenus erinevate eeltingimuste täitmist. Teenus võib olla abiks olukordades, kui te ei mäleta, kas lukustasite sõiduki õigesti, võimaldades teil seda toimingut eemalt teha.
  Tähelepanu! Ärge sulgege sõiduki uksi uste kaugjuhtimise funktsiooni abil, kui FOB-võti on sõiduki sees. Teatud olukordades ei pruugi sõiduki uste kaugavamine olla võimalik, kuni FOB-võti on sõiduki sees.
  4.1.1.1.4.
  Sõiduki kaugkonfigureerimine, profiili varundamine ja taastamine: see teenus võimaldab teil kontrollida ja muuta Kia Connecti rakenduses sõiduki seadeid. Teil on võimalik teha koopia sätete teabest ja kohaldada seda oma sõidukile.
  4.1.1.1.5.
  Istmesoojenduse ja -jahutuse kaugjuhtimine (ainult elektrisõidukitel): teenus võimaldab teil eemalt kontrollida oma elektriauto esi- ja tagaistmete soojendust ning jahutust.
  4.1.1.1.6.
  Akende kaugjuhtimine: see teenus võimaldab teil oma sõiduki aknaid eemalt avada ja sulgeda.
  4.1.1.1.7.
  Ohutulede kaugjuhtimine (ainult EV6 jaoks): see teenus võimaldab teil ohutulesid eemalt välja lülitada.
  4.1.1.1.8.
  Laadimisluugi kaugjuhtimine: see teenus võimaldab teil oma sõiduki laadimisluuki eemalt avada ja sulgeda.
  4.1.1.2.
  Geograafilise asukoha kaugteenused
  4.1.1.2.1.
  Saada huvipunkt autole: see teenus võimaldab teil saata huvipunkti (POI) sõiduki navigatsioonisüsteemi ja kasutada huvipunkti kohe (nt marsruudi sihtkohana), kui sõiduki süüde sisse lülitatakse.
  4.1.1.2.2.
  Leia mu auto ja esimese miili navigeerimine: see teenus võimaldab kasutajal määrata sõiduki asukohta ja navigeerida selle juurde nutitelefoni abil. Sõiduki asukoht kuvatakse Kia Connecti rakenduses.
  4.1.1.2.3.
  Minu sõidud: teenus esitab kokkuvõtte (viimase 90 päeva kohta) igast sõidust koos kuupäeva ja kellaaja, keskmise ning suurima kiiruse, läbitud vahemaa ja sõidu kestusega.
  4.1.1.2.4.
  Viimase miili navigeerimine: see teenus võimaldab teil pärast oma sõiduki parkimist jätkata navigeerimist lõppsihtkohta oma nutitelefoni abil.
  4.1.1.3.
  Sõiduki teave
  4.1.1.3.1.
  Sõiduki olek: see teenus esitab teile Kia Connecti rakenduses järgmised sõiduki andmed.
  ● Uste olek
  ● Laadimisluugi olek
  ● Pagasiruumi/kapoti olek
  ● Kliimaseadme olek
  ● Aku laetuse tase, laadimispistiku olek, laadimisolek (ainult elektriautodel)
  ● Kütusenivoo (ainult kütuse-/hübriidsõidukid)
  ● Istmesoojenduse ja ventilatsiooni olek
  ● Akende olek
  ● Katuseluugi olek
  ● 12 V aku olek
  ● Tulede olek
  4.1.1.3.2.
  Sõiduki aruanne: saate Kia Connecti rakenduses aruande, mis sisaldab sõiduki diagnostilist teavet ja teavet sõidumustrite kohta (sõiduki käivituskordade arv, läbitud vahemaa ja sõitmise aeg / tühikäigu aeg). Teid teavitatakse probleemidest, mis vajavad hooldus- või parandustöid, lisaks ka probleemi tõsidusest, parandus-/hooldustööde kiireloomulisusest ja soovitatavatest toimingutest.
  4.1.1.3.3.
  Sõiduki diagnostika: automatiseeritud diagnostika teenuse osutamine. Süüte sisselülitamisel teeb sõiduk automaatselt diagnostikakontrolli (diagnostika veakood (DTC)).
  Rikke tuvastamisel saate sõnumi, mis selgitab tuvastatud riket, selle tõsidust ja soovitatavaid toiminguid.
  4.1.1.3.4.
  Energiakulu (ainult elektrisõidukid): saate Kia Connecti rakendusest vaadata energiakulu, keskmist energiakulu, sõiduulatust ja teavet energia taaskasutamise kohta.
  4.1.1.4.
  Häired ja turvalisus
  4.1.1.4.1.
  Sõiduki hoiatus: teade hoiatuse kohta. Kui aken on avatud, kui süüde on sisse lülitatud, saate teate, mis kuvatakse Kia Connecti rakenduses.
  4.1.1.4.2.
  Signalisatsioon (ainult signalisatsioonisüsteemiga varustatud sõidukitel): häire teavitussüsteem. Kui kostab häire, saate teate, mis kuvatakse Kia Connecti rakenduses.
  4.1.1.4.3.
  Aku tühjenemise hoiatus: hoiatusteadete süsteem. Iga kord, kui 12 V aku laetus langeb allapoole teatud taset, saate teavitussõnumi, mis kuvatakse Kia Connecti rakenduses.
  4.1.1.4.4.
  Tagaistmel sõitja hoiatus: hoiatusteadete süsteem. Iga kord, kui tagaistmel tuvastatakse liikumine, saate teavitussõnumi, mida kuvatakse Kia Connecti rakenduses.
  4.1.1.4.5.
  Sõiduki tühikäigu häire: kui käigukang on parkimise asendis mootori töötamise ajal ja uks on avatud, saate teate, mis kuvatakse Kia Connecti rakenduses.
  4.1.1.4.6.
  Kõrgepingeaku seire hoiatussüsteem: hoiatusteadete süsteem. Kõrgepingeaku olekut jälgitakse ja talitlushäire tuvastamise korral väljastatakse teade Kia Connecti rakenduses ning juhtpaneelil.
  4.1.1.5.
  Kasutamise kaugseire
  Selles jaotises kirjeldatud teenused on vajalikud, kui autoga sõidab teine isik. Teenuse kasutamisel tuleb kasutamise kaugseire aktiveerida juhtpaneelil iga kord eraldi.
  4.1.1.5.1.
  Parkimisteenuse režiim: juhtpaneelil aktiveerimise korral ja kui sõidukit juhib teine isik, saate Kia Connecti rakenduses jälgida oma sõiduki asukohta, aega, kui süüde viimati välja lülitati, sõiduaega, läbitud vahemaad ja tippkiirust.
  4.1.1.5.2.
  Hoiatusteenus: see teenus võimaldab teil saada teateid Kia Connecti rakendusest, kui teie sõiduk ületab valitud sõidukauguse, kiiruspiirangu ja tühikäigu aja limiidi, mille olete eelseadistanud Kia Connecti rakenduses. Lubatud sõidukaugust arvestatakse asukohast, kus hoiatus aktiveeriti.
  4.1.1.5.3.
  Geopiirde hoiatus: see teenus võimaldab teil saada teateid Kia Connecti rakendusest, kui teie sõiduk väljub lubatud piirkonnast või siseneb keelatud piirkonda. Lubatud ja keelatud alade piirdeid saate seadistada Kia Connecti rakenduses.
  4.1.1.5.4.
  Kiirusehoiatus: see teenus võimaldab teil saada teateid Kia Connecti rakendusest, kui teie sõiduk ületab kiiruspiirangu, mille olete eelseadistanud Kia Connecti rakenduses.
  4.1.1.5.5.
  Ajapiirde hoiatus: see teenus võimaldab teil saada teateid Kia Connect rakendusest, kui teie sõidukiga sõidetakse väljaspool ajaakent, mille olete eelseadistanud Kia Connecti rakenduses.
  4.1.1.5.6.
  Tühikäigu hoiatus: see teenus võimaldab saata kasutajale teavitusi Kia Connecti rakenduse kaudu, kui teie sõidukiga ületatakse Kia Connecti rakenduses määratud tühikäigu limiiti.
  4.1.1.6.
  Eelistatud edasimüüja teave
  See teenus võimaldab sünkroonida eelistatud edasimüüja teavet MyKia veebisaidi ja MyKia rakenduse (kui see on teie riigis saadaval) ning Kia Connecti rakenduse vahel. Sünkroonimine on valikuline; see tuleb soovi korral aktiveerida. Kui te ei soovi eelistatud edasimüüja teavet sünkroonida, on eelistatud edasimüüja funktsioon Kia Connecti rakenduses endiselt kättesaadav, kuid kuvatav teave võib erineda MyKia teabest.
  4.1.2.
  In-Cari teenused
  4.1.2.1.
  Kia Connect Live'i teenused
  Kia Connect Live'i teenuste saadavus sõiduki hetkeasukohas sõltub vastavate andmete kättesaadavusest Kiale. Andmete kättesaadavus ja täpsus võib sõltuda kolmandatest teenusepakkujatest. Näiteks ei pruugi hiljutised liiklussündmused (veel) olla lisatud Kiale kättesaadavate andmete hulka ja seetõttu ei saa neid kuvada juhtpaneeli kaardil. Samuti, kuivõrd ainult mõned laadimisjaama operaatorid avaldavad reaalajas andmeid laadimispunktide saadavuse kohta, ei pruugi selle teabe edastamine juhtpaneelil olla võimalik.
  Kia Connect Live'i teenused sisaldavad järgmist.
  4.1.2.1.1.
  Live Traffic ja veebipõhine navigatsioon: see teenus edastab reaalajas liiklusteavet marsruutide arvutamiseks ja liiklusolukorra kuvamiseks. Veebipõhine navigatsioon võimaldab teil navigeerida soovitud asukohta, kasutades reaalaja liiklusteavet kombineerituna varasemate liiklusandmetega.
  4.1.2.1.2.
  Reaalajas teave huvipunktide kohta: see teenus pakub teavet lähedalasuvate huvipunktide kohta sõiduki hetkeasukoha põhjal.
  4.1.2.1.3.
  Ilm: see teenus edastab kohalikku ilmateadet.
  4.1.2.1.4.
  Parkimine: tänaval ja parkimisalal parkimise teave praeguse asukoha põhjal, sihtkoha läheduses, kursori läheduses või kesklinna lähedal.
  4.1.2.1.5.
  EV POI (ainult elektrisõidukite ja pistikhübriid-elektrisõidukite jaoks): see teenus annab teavet lähedalasuvate laadimisjaamade kohta ning nende oleku kohta hetkeasukoha põhjal.
  4.1.2.1.6.
  Edasimüüja huvipunktid: see teenus annab Kia edasimüüjate asukoha kohta teavet sõiduki hetkeasukoha põhjal.
  4.1.2.1.7.
  Kiiruskaamera/ohutsooni hoiatusteated (kui see on teie riigis seaduslik): see teenus edastab hoiatusteateid piirkondades, kus õnnetused on eriti sagedad ja hoiatab teid sagedaste õnnetuskohtade või kiiruskaamerate eest.
  Pange tähele, et kiiruskaamera hoiatuste kasutamine võib teatud riikides olla keelatud. Võite kasutada kiiruskaamera hoiatust ainult siis, kui see on riikliku seadusega lubatud.
  Täpsemalt on kiiruskaamera hoiatuse kasutamine keelatud Saksamaal Saksamaa maismaaliikluse seaduse (Straßenverkehrsordnung, StVO) pararagrahvi lõike 1c kohaselt. Olete kohustatud Saksmaal sõitmise ajal inaktiveerima kiiruskaamera hoiatuse (ja hoidma seda inaktiveerituna).
  Teie kui autojuhi kohustus on kontrollida, kas kiiruskaamera hoiatuse kasutamine on lubatud selles piirkonnas, kus te sõidukit kasutate.
  4.1.2.1.8.
  Sports League: see teenus annab teavet valitud spordialade ja liigade möödunud ning tulevaste sündmuste kohta.
  4.1.2.2.
  Veebipõhine kõnetuvastus
  See teenus võimaldab teil kasutada häälkäsklusi, et saada juurdepääs Kia reaalajateenustele ja neid kasutada, ning koostada ja saata tekstsõnumeid ühendatud mobiilseadme kaudu. Veebipõhine kõnetuvastus toimib veebikeskkonnas (pilves). Pärast meie teenuste aktiveerimist aktiveeritakse sõiduki juhtpaneelil veebipõhine kõnetuvastus vaikeseadistusena. See teenus nõuab teie isikuandmete (s.t kõnenäidiste) edastamist meie teenusepakkujale Cerence B.V. Vt täpsemat teavet privaatsusteatises. Saate takistada oma isikuandmete edastamist ettevõttele Cerence, inaktiveerides veebipõhise kõnetuvastuse teenuse juhtpaneeli vastavates seadistuses. Kui inaktiveerite veebipõhise kõnetuvastuse teenuse, võib kõnetuvastuse funktsioon teie sõidukil olla piiratud või inaktiveeritud.
  4.1.2.3.
  Isikliku kalendri/navigatsiooni sünkroonimine
  See teenus võimaldab kasutajal vaadata oma isiklikku kalendrit juhtpaneeli ekraanil ja kasutada seda sihtkoha määramiseks. See teenus ühildub nii Google'i kalendri kui ka Apple'i kalendri funktsioonidega.
  4.1.2.4.
  Sõidukiga seotud teated
  See teenus edastab teile sõiduki käitamise ja hooldusega seotud teateid. Teated kuvatakse teavituskeskuses juhtpaneelil. See pakub mugavat lisakanalit mõnede meeldetuletuste saatmiseks.
  Pange tähele, et teate puudumine teavituskeskuses ei tähenda, et meetmeid ei ole vaja võtta. Näiteks võib olla vajalik teie sõiduki erakorraline hooldus või TÜV/MOT ülevaatus, isegi kui teavituskeskuses puudub vastav teade.
  4.1.2.4.1.
  Tagasikutsumise kampaaniate teated: Kia teavitab teid käimasolevatest tagasikutsumise kampaania(te)st teie sõiduki kohta; selleks kasutab Kia eespool mainitud teavituskeskust. Tagasikutsumise kampaaniate teateid võidakse teile saata ka muude kanalite kaudu (nt Kia Connecti rakenduse kaudu, teie registreeritud e-posti aadressil või tavakirja teel).
  4.1.2.4.2.
  Hoolduse meeldetuletused: Kia saadab teile meeldetuletusi teie Kia sõiduki eelseisvate regulaarsete hoolduskuupäevade kohta; selleks kasutab Kia eespool nimetatud teavituskeskust.
  4.1.2.4.3.
  Hooldustoimingu teated: Kia võib teid teavitada ka eelseisvatest soovitatavatest hooldustoimingutest (nagu tarkvaravärskendused, osade asendamine täiustatud osadega või teie Kia sõiduki teatud osade kvaliteedikontrollid). Infot soovitatavate hooldustoimingute kohta võidakse teile pakkuda eespool nimetatud teavituskeskuse kaudu ja Kia Connecti rakenduses või e-kirja kaudu teie registreeritud e-posti aadressil.
  Teabe edastamine soovitatavate hooldustoimingute kohta ei ole kasutustingimustes nimetatud teenus ja see nõuab teie eelnevat nõusolekut.
  4.1.2.4.4.
  Sõiduki kohustusliku ülevaatuse meeldetuletused (näiteks TÜV Saksamaal või MOT Ühendkuningriigis): Kia teavitab teid sõiduki kohustusliku ülevaatuse saabuvatest tähtaegadest.
  Näiteks Ühendkuningriigis teavitatakse transpordiministeeriumi (Ministry of Transport) testi tähtajast (mida üldjuhul nimetatakse MOT).
  Selle teenuse kasutamine eeldab, et esitate Kiale õiged andmed sõiduki viimase kohustusliku ülevaatuse kohta ja sõiduki esmaregistreerimise kuupäeva kohta. Kia ei vastuta meeldetuletuse täpsuse ja õigeaegsuse eest. Teie kohustus on järgida kohustusliku ülevaatuse intervalle kehtiva seaduse järgi.
  4.1.2.5.
  USB muusika ja raadio meeldimisnupp: USB muusika ja raadio meeldimisnupp võimaldab teil valida ning luua esitlusloendeid teie lemmiklauludest. Meelelahutussüsteemi integreeritud meeldimisnupu abil saate märkida, kas laul teile meeldib või mitte.
  4.1.3.
  OTA värskendused
  4.1.3.1.
  OTA värskenduste üldteave
  Selles jaotises käsitletakse teie sõiduki teabe-meelelahutussüsteemi ja kaardiandmete värskendamist, mida pakutakse „õhu kaudu“ (over the air; OTA), s.t sõiduki sisseehitatud mobiilside riistvara abil.
  See jaotis ei puuduta värskendusi, mis installitakse lokaalse ühenduse kaudu, ega värskendusi, mida pakub teie Kia hoolduspartner.
  4.1.3.2.
  Kaartide ja teabe-meelalahutussüsteemi OTA värskendus
  4.1.3.2.1.
  Kaartide ja teabe-meelalahutussüsteemi OTA värskenduse ülevaade
  Kaartide ja teabe-meelalahutussüsteemi OTA värskendus võimaldab:
  ● kaartide värskendamist sõiduki navigatsioonisüsteemis (Kaardivärskendus); ja/või
  ● teabe-meelelahutussüsteemi värskendamist või juhtpaneeli tarkvara täiustamist (Teabe-meelelahutussüsteem);
  meie serveritest integreeritud telemaatikasüsteemi niinimetatud „õhu kaudu“ meetodil.
  Lisateavet värskendamise protsessi kohta ning täpsemat teavet iga kaartide ja teabe-meelelahutussüsteemi OTA värskenduse kohta saate juhtpaneeli kaudu.
  4.1.3.2.2.
  OTA värskenduste eeltingimused
  1. Kaartide ja teabe-meelelahutussüsteemi OTA värskendust võimaldav tarkvara: et saaksite vastu võtta OTA värskendusi, peab teie Kia sõidukisse olema installitud tarkvara, mis võimaldab kaartide ning teabe-meelelahutussüsteemi OTA värskendamisfunktsiooni kasutamist. Olenevalt teie sõidukimudelist, ehitusaastast ja varustusastmest ei pruugi OTA värskendusfunktsioon sisalduda teie sõidukisse installitud tarkvaraversioonis. Sellisel juhul võib olla vajalik OTA värskendust võimaldava tarkvaraversiooni installimine lokaalse ühenduse kaudu. Ent Kia ei garanteeri, et OTA värskendust võimaldav tarkvaraversioon on teie sõiduki jaoks kättesaadav. Küsimuste korral võtke meiega ühendust, kasutades punktis 2) toodud kontaktandmeid.
  2. Kättesaadavus: värskenduse installimine OTA kaudu eeldab, et Kia on avaldanud teie sõidukile sobiva kaardivärskenduse ja/või teabe-meelalahutussüsteemi värskenduse OTA kaudu allalaadimiseks ja installimiseks. Teie juhtpaneel kontrollib regulaarselt, kas kaardivärskendused ja/või teabe-meelelahutussüsteemi värskendused on kättesaadavad. OTA värskendused võidakse avaldada lainetena, nii et kõik sõidukid saavad värskenduse samal ajal, isegi kui mudel ja varustustase on identsed.
  3. Teabe-meelelahutussüsteemi tasuta OTA värskenduste tingimused: kui olete Kia 2022. mudeliaasta sõiduki esimene omanik, mis ühildub kaardi ja teabe-meelelahutussüsteemi OTA värskendusega ja on müüdud pärast 2021. a maikuud, on teil õigus kahele järjestikusele tasuta kaardi ning teabe-meelelahutussüsteemi OTA värskendusele (Tasuta teabe-meelelahutussüsteemi OTA värskendused).
  Kui olete tasuta teabe-meelalahutussüsteemi OTA värskendused ära kasutanud, pakutakse edasisi kaartide ja/või teabe-meelelahutussüsteemi värskendusi õiguslike nõuete kohaselt. Ent Kia ei taga ega anna mingeid garantiisid värskenduste hulga osas, mis on tulevikus saadaval või on saadaval värskenduse avaldamise ajahetkel. Sellised edasised värskendused (kui on olemas) on saadaval ainult (i) käsitsi allalaadimiseks veebilehelt https://update.kia.com/EU/E1/Main või (ii) edasimüüjalt. Segaduste vältimiseks ei pakuta neid kaardivärskendusi ja/või teabe-meelalahutussüsteemi värskendusi veebilehelt ega edasimüüjalt „õhu kaudu“ meetodil.
  Isegi kui värskendamine ise on tehtud tasuta, võib teie edasimüüja küsida tasu värskenduse installimisega seotud töö eest; veebisaidilt allalaadimise korral kaasnevad värskenduste faili allalaadimise eest sideteenuste pakkuja tasud.
  4.1.3.2.3.
  Värskendamise protseduur
  Kaartide ja teabe-meelelahutussüsteemi OTA värskenduse protsess viiakse läbi järgmiselt.
  ● Allalaadimine ja installimine: saadaolevad kaartide ja teabe-meelelahutussüsteemi värskendused laaditakse alla ja installitakse teie juhtpaneeli, kui olete (i) kinnitanud vastava kaartide ja teabe-meelelahutussüsteemi värskenduse allalaadimise ning installimise oma juhtpaneelil või (ii) aktiveerinud kaartide ja teabe-meelalahutussüsteemi värskenduse automaatse allalaadimise ning installimise. Allalaadimise ja installimise ajal saate teabe-meelahutuskeskust edasi kasutada.
  ● Lõpuleviimine: enne kaartide ja teabe-meelelahutussüsteemi OTA värskenduse lõpuleviimist küsitakse teilt juhtpaneeli kaudu, kuidas soovite jätkata. Saate valida kahe võimaluse vahel: (i) vii lõpule kohe või (ii) hiljem. Kui valite „vii lõpule kohe“, lõpetab süsteem värskendamise. Te ei saa kasutada juhtpaneeli kaartide ja teabe-meelalahutussüsteemi värskendamise lõpuleviimise ajal, sest ekraan lülitub välja. Kui valite „hiljem“, kuvatakse lõpuleviimise hüpikteade järgmise sisselülituskorra ajal.
  ● Automaatne lõpuleviimine: kui aktiveerite suvandi „automaatne lõpuleviimine“, käivitub kaartide ja teabe-meelelahutuskeskuse OTA värskendus automaatselt 30 sekundi pärast ning edasised kaartide ja teabe-meelelahutussüsteemi OTA värskenduste lõpuleviimised toimuvad automaatselt teid teavitamata või ilma et peaksite midagi tegema.
  ● Üksikasjad: kui valite suvandi „üksikasjad“, saate lisateavet kaartide ja teabe-meelelahutussüsteemi OTA värskenduse kohta.
  4.2.
  Teave asukoha andmete töötlemise kohta teenuste pakkumiseks
  Järgmised teenused nõuavad asukoha andmete (GPS-i andmete) kogumist ja töötlemist: avamenüü kaart ja otsinguriba, Kia Connecti reaalajas teenused, veebipõhine häältuvastus, isikliku kalendri/navigatsiooni sünkroonimine, teavituskeskus, tagasikutsumise kampaaniate teated ja hoolduse meeldetuletused, kaartide ja teabe-meelelahutussüsteemi OTA värskendused, kliimaseadme kaugjuhtimine (ainult elektriautod), kauglaadimine, uste kaugjuhtimine, saada huvipunkt autole, leia mu auto, minu sõidud, sõiduki olek, sõiduki aruanne, sõiduki diagnostika, sõiduki hoiatusteated ja signalisatsioon.
  Asukoha andmete kogumise ja töötlemiseta ei saa vastavaid teenuseid pakkuda/kasutada.
  4.3.
  Teenuste inaktiveerimine
  Neid teenuseid saab välja lülitada, inaktiveerides
  ● teenused juhtpaneeli kaudu; ja/või
  ● teenused ja/või kaartide ja teabe-meelelahutussüsteemi OTA värskendused Kia Connecti rakenduse kaudu

 • 5. AUTORIÕIGUS

 • 5.1.
  Kogu Teenuste sisu on Kia, tema otseste või kaudsete tütarettevõtete või sidusettevõtete (edaspidi koos nimetatud „Kia kontsern“) või kolmandate isikute omand ning see on kaitstud kohalduvate autoriõiguse seadustega, mille alusel on kaitstud kõik õigused.
  Kõik Teenuste, nende aluseks oleva tarkvara, Teenuste sisu ja korralduse õigused kuuluvad Kia kontsernile ja tema litsentsiandjatele. Teil ei ole lubatud Teenuseid müüa, levitada, avaldada, edastada, jagada ega ärilistel eesmärkidel kasutada mitte ühelgi viisil ilma meie selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta.
  Teil ei ole lubatud taasesitada (tervikuna või osaliselt), edastada (elektrooniliselt või muul viisil), muuta, kuvada, tagastada, litsentsida, linkida või muul viisil kasutada Teenuseid avalikel või ärilistel eesmärkidel ilma meie eelneva loata.
  5.2.
  Mitte miski nendes kasutustingimustes ei ole tõlgendatav kui litsentsi või õiguse andmine ükskõik millise kujutise, kaubamärgi, teenusemärgi või logo kasutamiseks, mis kõik on Kia kontserni omand.
  Kia kontsern jätab endale kõik õigused oma teenustega seotud ärisaladuse alla kuuluva teabe või materjalide osas ning rakendab neid õigusi täies ulatuses kehtivate autoriõiguse ja kaubamärgiseaduste kohaselt.

 • 6. KASUTAJA KOHUSTUSED JA PIIRANGUD

 • 6.1.
  Üldised kohustused
  Olete kohustatud teenuste kasutamisel järgima kohalduvaid seadusi ja austama kolmandate isikute õigusi.
  6.2.
  Teavitamiskohustus
  Olete kohustatud teavitama teisi sõidukijuhte teenuste aktiveerimisest ja sellega seotud andmetöötlusest punkti 9.2 kohaselt.
  6.3.
  Kohustused sõiduki omanikuvahetuse korral
  Kui müüte oma sõiduki edasi või annate selle püsivalt kolmandale poolele, olete kohustatud inaktiveerima teenused vastava sõiduki juhtpaneelil ja kustutama sõidukisse salvestatud andmed. Sellisel juhul ühendatakse sõiduk lahti Kia Connecti rakendusest, kuid Kia konto andmeid Kia Connecti rakendusest ei kustutata. Sel juhul on teil ja Kial õigus käesolev leping lõpetada punkti 10.4 kohaselt.
  6.4.
  Keelatud kasutamine ja lubamatud toimingud
  6.4.1.
  Teenuseid tohib kasutada ainult punktis 4.1 kirjeldatud otstarvetel ja piirides.
  6.4.2.
  Võite kasutada teenuste sisselogimisandmeid ainult Kia Connecti rakendusse sisselogimiseks ja juhtpaneeli ühendamiseks Kia Connecti rakendusega. Sisselogimisandmeid ei tohi jagada kolmandate isikutega. Eriti on keelatud kasutada sisselogimisandmeid kolmandate poolte teenuste ühendamiseks Kia süsteemidega, nagu Kia Connecti taustasüsteem.
  6.4.3.
  Sõidukit ei tohi muuta (sh muuta riistvara või tarkvara või kasutada kolmanda poole tarkvara) mingil moel, mis võib mõjutada teenuste toimimist.
  6.4.4.
  Kia Connecti rakendust ei tohi ühendada kolmanda poole rakendustega, sest sellegs rikute kasutustingimusi.
  6.4.5.
  Juhtpaneelis olevat SIM-kaarti tohib kasutada ainult juhtpaneelis ja ainult teenustele ligipääsemiseks. SIM-kaardi väljavõtmine juhtpaneelist või SIM-kaardil oleva teabe (s.t ICCID) eemaldamine on keelatud.
  SIM-kaarti ei tohi kasutada
  ● hääle (sh VOIP) edastamiseks;
  ● juurdepääsu saamiseks avalikult kättesaadavale sihtkohale (st avalikule IP-aadressile), sealhulgas kasutades proksi, lüüsi või marsruutimist;
  ● mitte ühelgi viisil, millega üritatakse läbi tungida turvameetmetest, sõltumata sellest, kas sissetungi tulemuseks on andmete rikkumine või kaotsiminek;
  ● mitte ühelgi viisil, mis kasutab teenuseid või tarkvara seoses internetireleede vestluse, BitTorrenti või vaheserveri võrguga;
  ● viisil, mis hõlmab rämpsposti, massiliselt soovimatute e-kirjade või ärisõnumite saatmist või avatud SMTP relee säilitamist; või
  ● mis tahes viisil, mis kahjustab võrku või teenuseid.
  6.4.6.
  Teil ei ole lubatud avaldada ühegi SIM-kaardi, võrgu, teenuste või nende osade võrdlus- või tulemustestide tulemusi ühelegi kolmandale poolele.
  6.5.
  Rikkumiste tagajärjed
  Mis tahes käesoleva punkti 6 kohustuste ja piirangute rikkumise tagajärjeks võib olla teenuste pakkumise ajutine peatamine. Kia teavitab teid üldiselt ette kavandatavast teenuste pakkumise peatamisest ja selle kestusest, v.a juhul, kui vajalik on kohene peatamine Kiale, võrgule või teistele klientidele kahju tekitamise vältimiseks. Peatamise kestuse määrab kindlaks Kia oma äranägemisel, lähtudes rikkumise tõsidusest ja tekkivatest ohtudest Kiale, võrgule või teistele klientidele. Korduvate rikkumiste korral võib Kia lõpetada lepingu punktis 10.3 nimetatud põhjustel.

 • 7. TEENUSE HIND

 • 7.1.
  Tasuta teenuseperiood
  Kui käesolevates kasutustingimustes pole vastavate keenuste kohta öeldud teisiti, pakutakse keenuseid vastava sõiduki kasutajatele (VIN-koodi alusel) tasuta 7 aasta jooksul. See 7-aastane periood algab samal kuupäeval kui sõiduki garantiiperiood.
  Kui sõiduk müüakse ja registreeritakse uuele omanikule tasuta teenuseperioodi jooksul, võib uus omanik valida, kas ta soovib tasuta teenuseperioodi ülejäänud aja jooksul teenuseid kasutada, aktiveerides teenused oma nimele. Tasuta teenuseperioodi ei mõjuta hilisem edasimüümine ja registreerimine pärast sõiduki esmamüüki, s.t tasuta teenuseperiood ei katke ega pikene sõiduki korduva müümise ja/või registreerimise korral.
  7.2.
  Lisateenused
  Jätame endale õiguse osutada tulevikus lisateenuseid, millele kehtivad eraldi kasutustingimused. Sellised lisateenused võivad olla tasulised.

 • 8. TEENUSE KÄTTESAADAVUS

 • 8.1.
  Jätame endale õiguse ajutiselt või alaliselt inaktiveerida juurdepääsu teenustele tervikuna või osaliselt tehnilistel ja turvalisuse põhjustel (nt juhul, kui turvalisuses esineb puudujääke) ning muudel tähtsatel põhjustel.
  8.2.
  Teenuste osutamisele ja kasutamisele võivad kohalduda piirangud seoses tehnika tasemega, mis ei ole meie kontrolli all. See on seotud eelkõige ettevõtjate pakutava andmeside kättesaadavusega. Üksikutel juhtudel võib võrgu kättesaamatus muuta võimatuks teenuste kasutamise, sest vajalik andmete edastamine ei toimi.
  Veel võivad tekkida lühiajalised võimsuse probleemid teenuste, traadita ja püsivõrgu ning interneti tippkoormuse tõttu.
  8.3.
  Katkestusi võib põhjustada ka vääramatu jõud, sealhulgas pandeemiad ja epideemilised haigused, streigid, töösulud ja ametlikud korraldused ning tehnilised ja muud meetmed (nt parandustööd, hooldustööd, tarkvara uuendused ja pikendamised), mis on vajalikud meie või järgnevate või eelnevate pakkujate, sisupakkujate ja võrguoperaatorite süsteemides ning on tähtsad teenuste nõuetekohaseks või paremaks toimimiseks.
  8.4.
  Kui juurdepääs teenustele on inaktiveeritud, piiratud või katkestatud punktis 7 kirjeldatud viisil, võtame võimaluse korral teiega enne ühendust sellest teatamiseks ning inaktiveerimise, piiramise või katkestuse põhjuse väljatoomiseks.

 • 9. ANDMEKAITSE

 • 9.1.
  Teavet selle kohta, kuidas me kogume ja töötleme isikuandmeid seoses teenuste osutamisega, leiate meie Kia Connecti privaatsusteatisest, mis on Kia Connecti veebisaidil.
  9.2.
  Peate teavitama kõiki teisi sõiduki kasutajaid/juhte, et teenused on aktiveeritud. Eelkõige peate teavitama teisi kasutajaid/juhte andmetöötluse toimingutest, mida on kirjeldatud Kia Connecti privaatsusteatises, ning sellest, et teenuste jaoks on vajalik asukohaandmete (GPS-i andmete) kogumine ja töötlemine.

 • 10. KEHTIVUS, LÕPETAMINE

 • 10.1.
  Leping jõustub pärast seda, kui olete selle juhtpaneelil aktsepteerinud. See aegub tasuta teenuseperioodi lõppemisel (vrd punkt 7.1), kui seda ei lõpetata käesoleva punkti 10 järgi.
  10.2.
  Teenuste osutamist ning seega teenuste kasutamise õigust käsitleva lepingu saate igal ajal lõpetada, teatades sellest ette üks kuu enne kalendriaasta kvartali lõppu.
  10.3.
  See ei mõjuta kummagi poole õigust lõpetada leping mõjuval põhjusel. Piisav põhjus lepingu lõpetamiseks Kia poolt on eelkõige punktis 6.5 sätestatud tingimusjärgsete kasutajakohustuste korduv rikkumine.
  10.4.
  Peale selle on kummalgi poolel õigus lõpetada teenused vastava sõiduki ostulepingu tühistamise, sõiduki tagasiostmise või muu tagasikutsumine korral asjaomase edasimüüja poolt, liisingulepingu lõpetamise või sõiduki müügi korral kolmandale isikule, varguse ning pöördumatu kogukahju korral.
  10.5.
  See ei mõjuta kummagi poole seaduses sätestatud lepingu lõpetamise õigusi.

 • 11. TEENUSTE MUUTMINE; KASUTUSTINGIMUSTE MUUTMINE

 • 11.1.
  Teenuste muutmine
  Kia jätab endale õiguse teha kasutustingimustes ja/või teenustes mõistlikke muudatusi. Täpsemalt teeme aeg-ajalt seadusega nõutud muudatusi, mis on vajalikud, et meie teenused vastaksid kohalduvate seaduste nõuetele. Samuti teeme muudatusi oma teenustes turvalisuse põhjustel ning tagamaks, et need vastaksid oodatud kvaliteedistandarditele (nt nendele, mis on kirjeldatud jaotises, kus kirjeldatakse seadusega ettenähtud garantiid).
  Veel võime muuta oma teenuseid järgmistel põhjustel:
  ● uute tehnoloogiate kasutuselevõtmiseks;
  ● toimetulekuks meie teenuste kasutajate arvu suurenemise või vähenemisega;
  ● litsentside või kolmandate pooltega sõlmitud partnerlussuhete muudatustega kohanemiseks; ja
  väärkasutuse või kahjustuste vältimiseks.
  11.2.
  Kasutustingimuste muudatused
  Kia teavitab teid käesolevate kasutustingimuste muudatustest, kuvades need Kia Connecti rakenduses ja/või sõiduki juhtpaneelil hiljemalt kaks kuud enne uute kasutustingimuste jõustumist. Muudetud kasutustingimused jõustuvad ainult siis, kui aktsepteerite need, klõpsates vastavat nuppu „nõustu“ Kia Connecti rakenduses või juhtpaneelil.
  Kui te ei nõustu kasutustingimuste muudatustega, jätame endale õiguse lõpetada leping, teatades sellest enne kalendriaasta kvartali lõppu 6 nädalat ette.

 • 12. MUUD

 • 12.1.
  Kõik Kia ja kasutaja vahelised lepingud sõlmitakse kohalikus keeles. Pärast vastava lepingu sõlmimist on lepingu tekst kasutajale kättesaadav Kia Connecti rakenduses ja/või juhtpaneelis.
  12.2.
  Käesolevad kasutustingimused on kogu pooltevaheline leping seoses teenuste kasutamisega ning on ülimuslik kõigi eelnevate kirjalike või suuliste kokkulepete suhtes, mille pooled on vastavas küsimuses sõlminud.
  12.3.
  Teie erinevad, vastuolulised või täiendavad tingimused kohalduvad teenuste kasutamisele ainult juhul, kui oleme andnud selgesõnalise kirjaliku nõusoleku.
  12.4.
  Mis tahes kasutustingimuste muudatused ja täiendused ning teavitused, mis on vajalikud nende jõustamiseks, on kehtivad ainult kirjalikus vormis (sh e-post, faks või kinnitus juhtpaneelil). Kirjalikust vorminõudest võib kõrvale kalduda ainult kirjalikus vormis.
  12.5.
  Meil on õigus loovutada oma lepingust tulenevad õigused ja kohustused tervikuna või osaliselt muule teenuseosutajale, teavitades kasutajat sellest 6 nädalat ette. Sellisel juhul on kasutajal õigus leping lõpetada ühe kuu jooksul pärast kirjaliku teavituse saamist ning lõpetamne jõustub siis, kui toimub kavandatav lepingu loovutamine ettevõttele, mis võtab üle Kia koha lepingus. Teavitame kasutajat selgesõnaliselt sellest lõpetamise õigusest kirjalikult.
  Kahtluste vältimiseks juhitakse tähelepanu, et see õigus ei piira teie õigust lõpetada kasutustingimused ning seega õigust kasutada teenuseid igal ajal punktis 10.2 sätestatud viisil.

 • 13. KLIENDITEENINDUS/KAEBUSED

 • 13.1.
  Kasutajad võivad küsimuste või kaebuste korral kasutada ülal punktis 1 toodud kontaktandmeid.
  13.2.
  Euroopa Komisjon on loonud veebilehe vaidluste veebipõhiseks lahendamiseks, mille eesmärk on aidata tarbijatel ja kauplejatel lahendada oma vaidlused kohtuväliselt, veebileht on aadressil http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  Kia ei osale ega ole kohustatud osalema kohtuväliste vaidluste lahendamiste menetlustes tarbijatele mõeldud kohtuvälises vaidluste lahendamise asutuses.

 • 14. TAGANEMISÕIGUSE JUHISED

 • Kui te olete tarbija (s.t füüsiline isik, kes esitab tellimuse eesmärgil, mida ei saa siduda teie ärilise või füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemisega), on teil kehtivate õigusnormide kohaselt taganemisõigus.
  14.1.
  TAGANEMISÕIGUS
  Teil on õigus taganeda käesolevast lepingust põhjuseid nimetamata neljateistkümne päeva jooksul.
  Taganemisõigus lõpeb 14 päeva möödumisel pärast lepingu sõlmimist.
  Taganemisõiguse kasutamiseks peate teavitama ettevõtet (Kia Connect GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, telefoninumber: +49 800 777 3044 ja e-posti aadress: support@kia-connect.eu) teie käesolevast lepingust taganemise otsusest üheselt mõistetava avalduse abil (nt posti teel saadetud kirja abil).
  Võite kasutada lisatud tagasivõtmise avalduse näidist, kuid see pole kohustuslik. Samuti võite elektrooniliselt täita ja esitada tagasivõtmise avalduse näidise või mis tahes muu üheselt mõistetava avalduse meie veebisaidil aadressil https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form. Kui kasutate seda võimalust, saadame teile kohe taganemisavalduse kättesaamise teate püsival andmekandjal (nt e-posti teel).
  Taganemisõiguse tähtajast kinnipidamiseks piisab, kui saadate oma taganemisavalduse teate enne taganemisperioodi lõppemist.
  14.2.
  TAGANEMISE TAGAJÄRJED
  Kui taganete käesolevast lepingust, hüvitame teile kõik teie käest saadud maksed, sh saatekulu (v.a täiendavad kulud, mis on tingitud sellest, et valite mõne muu saatmisviisi peale meie pakutud odavaima standardse saatmisviisi), ebakohase viivituseta ja igal juhul mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast teie teate kättesaamist antud lepingust taganemise kohta.
  Hüvitis kantakse üle sama makseviisi abil, mida kasutasite algse makse tegemiseks, kui pole selgesõnaliselt kokku lepitud teisiti; igal juhul ei kaasne teie jaoks hüvitamisega mingeid kulusid.
  14.3.
  TÄHTIS MÄRKUS: TAGANEMISÕIGUSE AEGUMINE
  Taganemisõigus ei kehti digitaalse sisu pakkumise lepingute korral, mida ei tarnita füüsilisel andmekandjal ning samuti järgmiste tingimuste korral:
  14.3.1.
  lepingu korral, mis ei kohusta tarbijat maksma, kui Kia on alustanud lepingu täitmist;
  14.3.2.
  lepingu korral, mis kohustab teid maksma, kui
  1. Kia on alustanud lepingu täitmist,
  2. olete enne andnud selgesõnalise nõusoleku, et Kia alustab lepingu täitmist enne taganemisperioodi lõppemist,
  3. olete kinnitanud, et teie nõusoleku korral punkti (b), kohaselt kaotate taganemisõiguse lepingu täitmise alustamisega; ja
  4. Kia on esitanud tarbijale kinnituse Saksa tsiviilseadustiku jaotise 312f kohaselt (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB).
  14.4.
  TAGANEMISAVALDUSE NÄIDIS
  Taganemisavalduse näidis
  (Täitke ja tagastage see avaldus ainult siis, kui soovite lepingust taganeda)
  ● Adressaat: Kia Connect GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Germany, e-posti aadress: support@kia-connect.eu:
  ● Mina/Meie (*) teatan/teatame siinkohal, et mina/meie (*) taganen/taganeme minu/meie (*) lepingust järgmise teenuse pakkumise kohta (*),
  ● Tellimise kuupäev (*) / kättesaamise kuupäev (*),
  ● Tarbija(te) nimi,
  ● Tarbija(te) aadress,
  ● Tarbija(te) allkiri (ainult siis, kui avaldus esitatakse paberil),
  ● Kuupäev
  (*) Kustutage ebavajalik.

 • 15. SEADUSEGA ETTENÄHTUD VASTUTUS PUUDUSTE EEST

 • Kui olete tarbija, on teil kõik seadusega ettenähtud garantii õigused, mis on tagatud tarbijatele kohalduva seadusega, ning kõik täiendavad õigused, mis on sätestatud käesolevates kasutustingimustes. Seaduses sätestatud vastutus puuduste eest aegub kaks aastat pärast vastava digitaalse toote üleandmist; pideva pakkumise korral aeguvad nõuded 12 kuu möödudes pärast pakkumisperioodi lõppu.

 • 16. VASTUTUS

 • Teile kohaldub järgnev vastutus sõltuvalt riigist, kus on teie peamine elukoht:
  16.1 Austria
  Kiale ei kohaldu mis tahes muu vastutus peale (1) vastutuse raske hooletuse või tahtluse eest ja (2) peale vastutuse süüliselt tekitatud kehalise kahju või surma eest.
  16.2 Belgia
  16.2.1 Suurimas seadusega lubatud ulatuses on Kia lepinguline ja lepinguväline vastutus, sõltumata selle õiguslikust alusest (kas garantii, leping, lepinguväline kahju, hooletus või muu, sealhulgas varjatud/peidetud puudused), kahju eest tulenevalt teenuste osutamisest või seoses sellega või mis tahes viivituse või katkestusega teenuste osutamisel, piiratud järgmiselt: (a) Kia vastutab summa ulatuses, mis vastab seda tüüpi lepingute tavapärasele ettenähtavale kahjule lepinguliste kohustuste märkimisväärse rikkumise eest; (b) Kia ei vastuta mis tahes ebaolulise lepingulise kohustuse rikkumise eest või mis tahes kergest hooletusest tuleneva rikkumise mis tahes muu kohalduva hoolsuskohustuse rikkumise eest; ja (c) Kia ei vastuta mis tahes erilise, kaudse või tuleneva kahju eest, sealhulgas kasutamisvõimaluse puudumine, andmete kaotsiminek, saamata jäänud kasum, hoiuste kahju, võimaluse kaotamine, firmaväärtuse vähenemine ning kolmandate isikute nõuded (isegi, kui Kiat on hoiatatud sellise kahju võimaluse eest). 16.2.2 Eeltoodud vastutuse piirangud ei kohaldu (i) mis tahes kohustuslikule õiguslikule vastutusele (näiteks vastutus puudustega toodete eest), (ii) vastutusele isikukahju või surma eest, mille põhjuseks on mis tahes Kia tegu või tegematajätmine, (iii) mis tahes vastutusele pettuse või raske hooletuse eest või (iv) mis tahes muule vastutusele, mida seaduse kohaselt ei ole võimalik piirata ega välistada. Lisaks ei kehti sellised vastutuse piirangud juhul ja ulatuses, milles Kia on andnud konkreetse garantii.
  16.3 Tšehhi Vabariik
  16.3.1 Kia lepinguline ja seadusest tulenev vastutus kerge hooletuse tõttu põhjustatud kahju eest on sõltumata selle seaduslikust alusest piiratud järgmiselt: a) Kia vastutab summa ulatuses, mis vastab seda tüüpi lepingute tavapärasele ettenähtavale kahjule lepinguliste kohustuste rikkumise eest; b) Kia ei vastuta mis tahes kaudse kahju eest, mis võib tuleneda teenuste kasutamisest.16.3.2 Ülaltoodud vastutuse piirangud ei kohaldu kohustuslikule õiguslikule vastutusele, eelkõige vastutusele raske hooletuse või tahtliku väärkäitumise eest, üksikisiku loomupärastele õigustele tekitatud kahjule või vastutusele puudustega toodete eest. Lisaks ei kehti sellised vastutuse piirangud nõrgemate poolte suhtes Tšehhi tsiviilseadustiku paragrahvi 433 (2) kohaselt ning juhul ja ulatuses, milles Kia on andnud konkreetse garantii. 16.3.3 Punktid 16.3.1 ja 16.3.2 kohalduvad Kia vastutusele raha raiskamise eest.16.3.4 Kasutaja kohustub tegema mõistlikke jõupingutusi kahjude ennetamiseks ja minimeerimiseks.
  16.4 Prantsusmaa
  16.4.1 Kia lepinguline vastutus kerge hooletuse tõttu põhjustatud kahju eest on piiratud järgmiselt: (a) Kia vastutab summa ulatuses, mis vastab seda tüüpi lepingute tavapärasele ettenähtavale kahjule lepinguliste kohustuste rikkumise eest; (b) Kia ei vastuta mis tahes kaudse kahju eest, mis võib tuleneda teenuste kasutamisest; (c) Kia ei vastuta mis tahes vääramatu jõu sündmuse (st sündmus, mis ei ole Kia kontrolli all ning mida ei olnud võimalik mõistlikult ette näha lepingu sõlmimise ajal) tekitatud kahju eest. 16.4.2 Ülaltoodud vastutuse piirangud ei kohaldu mis tahes kohustuslikule õiguslikule vastutusele, eelkõige vastutusele raske hooletuse ja/või tahtliku väärkäitumise eest, vastutusele puudustega toodete eest ja vastutusele isikukahju eest. Lisaks ei kehti sellised vastutuse piirangud juhul ja ulatuses, milles Kia on võtnud endale konkreetse tagatise. 16.4.3 Punktid 16.4.1 ja 16.4.2 kohalduvad Kia vastutusele raha raiskamise eest.
  16.5 Saksamaa
  16.5.1 Kia vastutab kehtivate õigusnormide kohaselt Kia, tema seaduslike esindajate, juhtivtöötajate või muude asendusliikmete tahtluse ja raske hooletuse eest. Sama kehtib garantiikohustuste rikkumise korral (nt Saksa tsiviilseadustiku (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB) jaotise 444 või 639 tähenduses) või muude kohustuste rikkumise korral tootevastutusseaduse kohaselt (Produkthaftungsgesetz) või elu, keha või tervise kahjustamise korral. 16.5.2 Kerge hooletuse korral, kui ei kohaldu punkt 16.5.1, vastutab Kia ainult oluliste lepinguliste kohustuste rikkumise eest, s.t selliseid kohustusi, mis on lepingu nõuetekohase täitmise eeltingimuseks ja millega kliendil oli õigus arvestada või mille täitmata jätmine seab ohtu lepingu eesmärgi saavutamise; kuid sellisel juhul on vastutus piiratud ootuspärase kahjuga, mis võib tavaliselt tekkida ja mille tekkimist Kia oleks pidanud ette nägema lepingu sõlmimise hetkel teadaolevate asjaolude põhjal. 16.5.3 Kasutaja kohustub tegema mõistlikke jõupingutusi kahjude ennetamiseks ja minimeerimiseks. 16.5.4 Kia ei vastuta Saksamaa maismaaliikluse seaduse (StVO) paragrahvi 23 lõike 1c kohaselt keelatud kaamera/ohutsooni hoiatuste kasutamise eest (vt punkt 15). 16.5.5 TomTom Global Content B.V. ei vastuta Saksamaa maismaaliikluse seaduse (StVO) paragrahvi 23 lõike 1c kohaselt keelatud kaamera/ohutsooni hoiatuste kasutamise eest (vt punkt 1.1). 16.5.6 HERE Europe B.V. ei vastuta Saksamaa maismaaliikluse seaduse (StVO) paragrahvi 23 lõike 1c kohaselt keelatud kaamera/ohutsooni hoiatuste kasutamise eest (vt punkt 1.1).
  16.6 Ungari
  16.6.1 Kia lepinguline ja lepinguväline vastutus, sõltumata selle õiguslikust alusest (kas garantii, leping, lepinguväline kahju, hooletus või muu, sealhulgas varjatud/peidetud puudused), teenuste osutamisest või sellega seoses tekkinud kahjude ja tagajärgede eest või teenuste osutamise mis tahes hilinemise või katkestuse korral on kohaldatavas õiguses lubatud ulatuses piiratud järgmiselt: (a) Kia vastutab summa ulatuses, mis vastab seda tüüpi lepingute tavapärasele ettenähtavale kahjule lepinguliste kohustuste märkimisväärse rikkumise eest; (b) Kia ei vastuta mis tahes ebaolulise lepingulise kohustuse rikkumise eest või mis tahes kergest hooletusest tuleneva rikkumise mis tahes muu kohalduva hoolsuskohustuse rikkumise eest; ning (c) Kia ei vastuta mis tahes erilise, kaudse või tuleneva kahju eest, sealhulgas kasutamise võimaluse puudumine, andmete kaotsiminek, saamata jäänud kasum, hoiuste kahju, võimaluse kaotamine, firmaväärtuse vähenemine ning kolmandate isikute nõuded (isegi, kui Kiat on hoiatatud sellise kahju võimaluse eest). 16.6.2 Eeltoodud vastutuse piirangud ei kehti juhul ja ulatuses, milles Kia on andnud konkreetse garantii. Mitte ükski kasutustingimuste osa ei piira ega välista Kia vastutust (i) surma või isikukahju eest, mis tuleneb Kia hooletusest või Kia töötajate või agentide hooletusest; (ii) tahtliku väärkäitumise eest; (iii) avaliku korra eeskirjadest tulenevate kohustuste rikkumise eest ning (iv) mis tahes muul juhul, kui Kia vastutust ei saa piirata ega välistada kohalduva õiguse alusel.
  16.7 Itaalia
  16.7.1 Kia vastutus kerge hooletuse tõttu põhjustatud kahjude eest on piiratud järgmiselt: (a) Kia vastutab summa ulatuses, mis vastab seda tüüpi lepingute tavapärasele ettenähtavale kahjule märkimisväärsete lepinguliste kohustuste rikkumise eest; (b) Kia ei vastuta kergest hooletusest tuleneva mis tahes muu kohalduva hoolsuskohustuse rikkumise eest. (c) Eeltoodud vastutuse piirangud ei kehti juhul ja ulatuses, milles Kia on andnud konkreetse garantii. Mitte ükski kasutustingimuste osa ei piira ega välista Kia vastutust (i) surma või isikukahju eest, mis tuleneb Kia hooletusest või Kia töötajate või agentide hooletusest; (ii) raske hooletuse või tahtliku väärkäitumise eest; (iii) avaliku korra eeskirjadest tulenevate kohustuste rikkumise eest ning (iv) mis tahes muul juhul, kui Kia vastutust ei saa piirata ega välistada kohalduva õiguse alusel. 16.7.2 Punkt 16.7.1 kohaldub Kia vastutusele raha raiskamise eest. 16.7.3 Kasutaja kohustub tegema mõistlikke jõupingutusi kahjude ennetamiseks ja minimeerimiseks.
  16.8 Holland
  16.8.1 Kohalduvate kohustuslike seadustega lubatud ulatuses ei vastuta Kia mitte ühelgi alusel mitte ühegi kahju eest, mis tuleneb teenuste osutamise lepingust või sellega seoses või teenuste endaga seoses. Eeltoodu ei kohaldu mis tahes vastutusele, mis tuleneb Kia tegevjuhtkonna raskest hooletusest või tahtlikust väärkäitumisest. 16.8.2 Kasutaja kohustub tegema mõistlikke jõupingutusi kahjude ennetamiseks ja minimeerimiseks.
  16.9 Norra
  16.9.1 Kia lepinguline ja seadusest tulenev vastutus kerge hooletuse tõttu põhjustatud kahjude eest on sõltumata selle seaduslikust alusest piiratud järgmiselt: (a) Kia vastutab summa ulatuses, mis vastab seda tüüpi lepingute tavapärasele ettenähtavale kahjule märkimisväärsete lepinguliste kohustuste rikkumise eest; (b) Kia ei vastuta kergest hooletusest tuleneva mis tahes muu kohalduva hoolsuskohustuse rikkumise eest; (c) Kia vastutus on piiratud 5000 Norra krooniga ühe juhtumi kohta. 16.9.2 Ülaltoodud vastutuse piirangud ei kohaldu kohustuslikule seadusest tulenevale vastutusele, sealhulgas Norra tootevastutuse seadusest tulenevale vastutusele. Lisaks ei kehti sellised vastutuse piirangud juhul ja ulatuses, milles Kia on andnud konkreetse garantii.
  16.10 Poola
  16.10.1 Kia ei vastuta tegeliku kahju ja/või saamata jäänud kasumi eest, välja arvatud juhul, kui selle põhjustas Kia tahtlik väärkäitumine. 16.10.2 Ülaltoodud vastutuse piirangud ei kohaldu mis tahes kohustuslikule seadusest tulenevale vastutusele, eelkõige vastutusele tahtliku väärkäitumise eest, Poola tootevastutuse seadusest (Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów) tulenevale vastutusele, Poola tsiviilseadustikust (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny) tulenevale vastutusele ohtlike toodete eest ning vastutusele süüliselt tekitatud isikukahju eest.
  16.11 Iiri Vabariik
  16.11.1 Kia vastutab teie ees Kia põhjustatud ettenähtava kahju eest. Kui Kia ei täida käesolevaid Kasutustingimusi, vastutab Kia teie kantud kahju eest, mis on Kia lepingu rikkumise või meie poolt mõistliku hoole ja vilumuse kohaldamata jätmise ettenähtav tagajärg, kuid me ei vastuta mis tahes kahju eest, mis ei ole ettenähtav. Kahju on ettenähtav, kui on ilmselge, et see leiab aset või kui lepingu sõlmimise ajal teadsime nii meie kui ka teie, et see võib aset leida. 16.11.2 Kia ei välista ega piira mingil viisil oma vastutust teie ees juhul, kui see oleks seadusevastane. See hõlmab vastutust surma või isikukahju eest, mille põhjuseks on Kia või tema töötajate, agentide või alltöövõtjate hooletus, või pettuse või valeandmete esitamise eest. 16.11.3 Kia ei vastuta äritegevusest tuleneva kahju eest. Osutame teenuseid ainult isiklikul otstarbel kasutamiseks. Kui kasutate tooteid mis tahes kaubanduslikel, ärilistel või edasimüügi eesmärkidel, ei vastuta Kia teie ees mis tahes saamata jäänud tulu, saamata jäänud sissetuleku, äritegevuse katkestamise või saamata jäänud ärivõimaluste eest.
  16.12 Slovakkia
  16.12.1 Kohalduvate Slovakkia seadustega lubatud ulatuses on Kia lepinguline ja seadusest tulenev vastutus kahju eest (eelkõige tegeliku kahju ja saamata jäänud tulu eest) sõltumata selle õiguslikust alusest piiratud. Kia vastutab kahjude eest ainult ulatuses, milles Kia neid ette nägi või milles Kia võis neid ette näha lepingu sõlmimise ajal Kia kohustuste rikkumise võimaliku tulemusena, võttes arvesse kõiki asjaolusid, mida Kia teadis või oleks pidanud teadma nõuetekohase hoolsusega. 16.12.2 Ülaltoodud vastutuse piirangud ei kohaldu kohustuslikule seadusest tulenevale vastutusele. Lisaks ei kehti sellised vastutuse piirangud juhul ja ulatuses, milles Kia on andnud konkreetse garantii. 16.12.3 Kasutaja kohustub tegema mõistlikke jõupingutusi kahjude ennetamiseks ja minimeerimiseks.
  16.13 Hispaania
  16.13.1 Kia ei piira oma kohustuslikku seadusest tulenevat vastutust, sealhulgas vastutust tahtliku väärkäitumise eest ja vastutust süüliselt tekitatud isikukahju eest. 16.13.2 Punkt 16.13.1 kohaldub Kia vastutusele raha raiskamise eest.
  16.14 Rootsi
  16.14.1 Kia ei vastuta otsese ega kaudse saamata jäänud tulu eest, välja arvatud juhul, kui Kia on põhjustanud kahju tahtliku väärkäitumise või raske hooletusega. 16.14.2 Ülaltoodud vastutuse piirangud ei kohaldu ühelegi kohustuslikule seadusest tulenevale vastutusele, eelkõige vastutusele tahtliku väärkäitumise eest, Rootsi tootevastutuse (Produktansvarslagen) seadusest tulenevale vastutusele ning vastutusele süüliselt tekitatud isikukahju eest. Lisaks ei kehti sellised vastutuse piirangud juhul ja ulatuses, milles Kia on andnud konkreetse garantii. 16.14.3 Punktid 16.14.1 ja 16.14.2 kohalduvad Kia vastutusele raha raiskamise eest. 16.14.4 Kasutaja kohustub tegema mõistlikke jõupingutusi kahjude ennetamiseks ja minimeerimiseks.
  16.15 Ühendkuningriik
  16.15.1 Kia vastutab teie ees Kia põhjustatud ettenähtava kahju eest. Kui Kia ei täida käesolevaid kasutustingimusi, vastutab Kia teie kantud kahju eest, mis on Kia lepingu rikkumise või meie poolt mõistliku hoole ja vilumuse kohaldamata jätmise ettenähtav tagajärg, kuid me ei vastuta mis tahes kahju eest, mis ei ole ettenähtav. Kahju on ettenähtav, kui on ilmselge, et see leiab aset või kui lepingu sõlmimise ajal teadsime nii meie kui ka teie, et see võib aset leida. 16.15.2 Kia ei välista ega piira mingil viisil oma vastutust teie ees juhul, kui see oleks seadusevastane. See hõlmab vastutust surma või isikukahju eest, mille põhjuseks on Kia või tema töötajate, agentide või alltöövõtjate hooletus; pettuse või valeandmete esitamise eest; teie teenustega seotud seaduslike õiguste rikkumise eest, sealhulgas õigus saada teenuseid, mida osutatakse mõistliku vilumuse ja hoolega. 16.15.3 Kia ei vastuta äritegevusest tuleneva kahju eest. Osutame teenuseid ainult isiklikuks otstarbeks kasutamiseks. Kui kasutate tooteid mis tahes kaubanduslikel, ärilistel või edasimüügi eesmärkidel, ei vastuta Kia teie ees mis tahes saamata jäänud tulu, saamata jäänud sissetuleku, äritegevuse katkestamise või saamata jäänud ärivõimaluste eest.

 • 17. KOHALIKUST ÕIGUSEST TULENEVAD MUUDATUSED

 • Alltoodud tabel sisaldab konkreetseid kohalikust õigusest tulenevaid muudatusi riikides, kus võib olla teie peamine elukoht.
  Belgia
  Punkti 5.1 muudetakse järgmiselt: piiramata teie kohalduvatest seadustest tulenevaid kohustuslikke õigusi, ei ole teil lubatud taasesitada (tervikuna või osaliselt), edastada (elektrooniliselt või muul viisil), muuta, kuvada, tagastada, litsentsida, linkida või muul viisil kasutada teenuseid avalikel või ärilistel eesmärkidel meie eelneva loata.
  Punkti 12.5 lõiget 1 muudetakse järgmiselt: meil on õigus loovutada oma lepingust tulenevad õigused ja kohustused tervikuna või osaliselt muule teenuseosutajale, teavitades kasutajat sellest 6 nädalat ette, ning seda ilma teie nõusolekuta tingimusel, et loovutamine ei vähenda teie kui tarbija garantiisid.
  Punkti 14 muudetakse järgmiselt: te annate selgesõnalise nõusoleku, et lepingu täitmine algab teie nõusolekuga alates päevast, mil registreerite KIA konto (Kia Connecti rakenduse korral) ning nõustute käesolevate kasutustingimustega ning seega tunnistate, et kaotate oma taganemisõiguse kooskõlas Belgia majandusõiguse seadustiku artikliga VI.53,13.
  Tšehhi Vabariik
  Punkt 13.2 kustutatakse ja asendatakse järgnevaga: kui te olete tarbija, siis lisaks kaebuse esitamisele Tšehhi kohtutes või muus kohtualluvuses on teil juhul, kui see on lubatud kohalduvate seadustega, õigus nende kasutustingimustega reguleeritud lepinguga seotud või lepingust tuleneva tarbijavaidluse kohtuvälisele lahendamisele vaidluste kohtuvälise lahendamise asutuses. Kehtiv loetelu heakskiidetud vaidluste kohtuvälise lahendamise asutustest ning lisateave kohalduva kohtuvälise vaidluste lahendamise menetluse kohta on kättesaadav Tšehhi kaubanduse kontrolliameti kodulehel: https://www.adr.coi.cz. Võite esitada kaebuse ka veebis vaidluste kohtuvälise lahendamise asutusele vaidluste internetipõhise lahendamise platvormi kaudu, mis on kättesaadav siin: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  Punkt 14 kustutatakse ja asendatakse järgnevaga: kasutaja tunnustab ja annab selgesõnalise nõusoleku, et lepingu täitmine seoses teenuste osutamisega algab kasutaja nõusolekuga alates päevast, mil kasutaja nõustub käesolevate kasutustingimustega ning seega tunnistab, et ta kaotab oma taganemisõiguse kooskõlas Tšehhi tsiviilseadustiku paragrahviga 1837 (l).
  Ungari
  Kasutustingimused on sõlmitud elektrooniliselt. Kasutustingimused sõlmitakse teenuste aktiveerimisel „OLEN NÕUS“ (I AGREE) nupu vajutamisega. Loetakse, et kasutustingimused ei ole sõlmitud kirjalikult ning teil on võimalik salvestada, kasutada ja reprodutseerida kasutustingimusi oma andmekandjal või elektroonilisel andmekandjal. Võimaldame tehnilised vahendid, mille abil tuvastada ja parandada sisendi vead elektroonilise töötlemise kaudu enne mis tahes õiguslikult siduva avalduse tegemist.
  Punkt 13.2 ei kohaldu teile, kui olete tarbija.
  Holland
  Punkti 11.1 täiendatakse järgmiselt: Kia jätab endale õiguse teha kasutustingimustes ja/või teenustes mõistlikke muudatusi. Teavitame kasutajat mis tahes kasutustingimuste ja/või teenuste muudatustest. Mis tahes muudatused jõustuvad 6 nädalat pärast seda, kui kasutaja on saanud sellekohase teate.
  Poola
  Punkt 14 kustutatakse ja asendatakse järgnevaga: kasutajal ei ole taganemisõigust. See kohaldub ka juhul, kui kasutaja on tarbija, sest Kia Connecti rakenduse ja mis tahes teenuste kasutamine seisneb Kia poolt kasutajale digitaalse sisu pakkumises, mida ei salvestata püsival andmekandjal. Kui olete tarbija, tunnistate ja nõustute, et Kia Connecti rakenduse allalaadimisel nõustute täitmise kohese alustamisega Kia poolt ning teil ei ole taganemisõigust.
  Käesolev dokument on Kia teabevara ning on kaitstud vastavate seaduste ja määrustega.