KIA CONNECT KASUTUSTINGIMUSED

KIA CONNECT KASUTUSTINGIMUSED

 • 1. KOHALDAMISALA

 • Käesolevad kasutustingimused („Kasutustingimused“) kohalduvad Kia Connect rakenduse („Kia Connect rakendus“) kasutamisele ja Kia Connect kasutamisele auto juhtpaneeli kaudu („Juhtpaneel“), mis võimaldavad teil kasutada teatud Kia Connect teenuseid („Teenused“). Teenuseid osutab Kia Connect GmbH, registreeritud numbriga HRB 112541, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, e-post: info@kia-connect.eu („Kia“, „meie“, „meid“, „me“) Teenuste kasutajale („Kasutaja“ või „teie“).
  Kui teil on küsimusi Kasutustingimuste kohta või nendega seoses, võite ühendust võtta meie kliendikõnekeskusega:

  Kia Connect GmbH
  E-post: info@kia-connect.eu
  Tavapost: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main
  Telefon: +49 8005330012

  [Klienditoe saamiseks kasutage meie kontaktivormi: https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/]

  Informatsiooni Teenustega seoses kogutud ja töödeldud isikuandmete kohta leiate meie Kia Connect Privaatsusteatisest.

 • 2. TEENUSTE KASUTAMINE

 • 2.1.
  Teenuseid saate kasutada Kia Connect rakenduse ja/või Juhtpaneeli kaudu. Kui kasutate Teenust Kia Connect Rakenduse kaudu, vajate Kia kontot ja peate võib-olla ühendama Kia Connect Rakenduse ühe või enama Kia sõidukiga. Teenuste kasutamiseks Juhtpaneeli kaudu ei pea te registreeruma ning ei vaja Kia kontot.
  2.2.
  Teenuste kasutamiseks Kia Connect rakenduse kaudu võib olla vajalik internetiühenduse või muude sideteenuste kasutamine. Kasutustingimused ei kohaldu sideteenustele, mis võivad olla vajalikud Teenuste kasutamiseks Kia Connect rakenduse kaudu. Neile kohaldub eraldi leping (sealhulgas tasud), mis on sõlmitud teie sideteenuse pakkujaga.
  2.3.
  Sõiduki ostuleping ja leping, mis käsitleb Teenuste osutamist kooskõlas Kasutustingimustega, on juriidiliselt eraldiseisvad äritehingud ja lepingud. Ühe lepingu täitmine ei mõjuta mingil viisil vastavat teist lepingut. Teatud tingimustel võite selle tulemusena täita sõiduki ostulepingut ilma, et saaks kasutada Teenuseid. Vastupidisel juhul, nt sõiduki ostulepingu pöördtehingu korral, võidakse asjassepuutuvale sõidukile Teenuste osutamine lõpetada punkti 9.4 kohaselt.
  2.4.
  Kõik Kia ja Kasutaja vahelised lepingud sõlmitakse kohalikus keeles ja inglise keeles. Pärast vastava lepingu sõlmimist on lepingu tekst Kasutajale kättesaadav Kia Connect rakenduses ja/või Juhtpaneelis.

  2.5.
  Kia Connect teenuseid saab kasutada ainult siis, kui sõiduk saab andmeid vastu võtta ja saata. See tähendab, et sõiduk ei tohi olla välja lülitatud (süüde väljas) rohkem kui seitsme päeva jooksul. Kui sõiduk on välja lülitatud rohkem kui seitsme päeva jooksul, on vajalik täielik lähtestamine. Saate seda ise teha, vajutades lähtestamise nuppu pliiatsi abil viie sekundi jooksul, sellal kui sõiduk on välja lülitatud. Sõiduk saab taas andmeid vastu võtta.
  2.6.
  Kia Connect teenuste kasutamine võib olla piiratud, kui ühendate Kia Connect rakenduse kolmandate osapoolte rakendustega, rikkudes selle kasutustingimusi.

 • 3. TEENUSED

 • 3.1.
  Kia Connect rakendus ja Juhtpaneel annavad juurdepääsu järgmistele Teenustele, mida on kirjeldatud üksikasjalikumalt vastavate Teenuste kirjeldustes, mis moodustavad osa nendest Kasutustingimustest (pakutavad teenused võivad erineda sõltuvalt teie sõiduki mudelist, ehituskuupäevast ja viimistluse tasemest – täiendava informatsiooni saamiseks võtke palun meiega ühendust ülal punktis 1 toodud kontaktandmetel).
  3.1.1.
  KIA CONNECT RAKENDUSE TEENUSED
  3.1.1.1.
  KAUGJUHTIMINE
  3.1.1.1.1.
  Kaugjuhitav kliimaseade (ainult elektriautod): teenus võimaldab teil Kia Connect rakenduse kaudu eemalt kontrollida ja ajastada oma elektriauto kliimaseadet, sealhulgas jäite eemaldamise funktsiooni.
  3.1.1.1.2.
  Kauglaadimine (ainult elektri- ja pistikhübriid-sõidukid): teenus võimaldab teil Kia Connect rakenduse kaudu eemalt alustada ja peatada elektriauto ja pistikhübriid-sõiduki aku laadimine ja laadimist ajastada.
  3.1.1.1.3.
  Uste kaugjuhtimine: see teenus võimaldab teil teatud kasutajaliideste kaudu eemalt lukustada/avada sõiduki uksi. Te saate kõik uksed lukustada või avada. Teenuse kasutamise turvalisuse ja julgeoleku tagamiseks kontrollib Teenus erinevate eeltingimuste täitmist. Teenus võib olla abiks olukordades, kui te ei mäleta, kas lukustasite sõiduki õigesti, võimaldades seda teha eemalt.
  Teatud olukordades ei pruugi sõiduki uste kaugavamine olla võimalik, kuni FOB-võti on sõiduki sees.
  3.1.1.1.4.
  Kasutaja profiili edastamine: see teenus võimaldab teil kontrollida ja muuta sõiduki seadeid Kia Connect rakenduses. Teil on võimalik teha koopia sätete informatsioonist ja kohaldada seda oma sõidukile.
  3.1.1.1.5.
  Istmesoojenduse ja -jahutuse kaugjuhtimine (ainult elektriautodel): teenus võimaldab teil eemalt kontrollida oma elektriauto esi- ja tagaistmete soojendust ja jahutust.
  3.1.1.1.6.
  Akende kaugjuhtimine: see teenus võimaldab teil eemalt kontrollida oma sõiduki aknaid.
  3.1.1.1.7.
  Ohutulede kaugjuhtimine (ainult EV6 jaoks): see teenus võimaldab teil ohutulesid eemalt välja lülitada.
  3.1.1.1.8.
  Laadimisluugi kaugjuhtimine: see teenus võimaldab teil oma sõiduki laadimisluuki eemalt juhtida.
  3.1.1.2.
  GEOGRAAFILISE INFORMATSIOONI SÜSTEEM (GIS)
  3.1.1.2.1.
  Saada autole: see teenus võimaldab teil saata huvipunkt sõiduki navigatsioonisüsteemi ja saada asukohainfot koheselt, kui sõiduki süüde sisse lülitatakse.
  3.1.1.2.2.
  Leia mu auto ja Esimese miili navigeerimine: see teenus võimaldab kasutajal määrata sõiduki asukohta ja navigeerida selle juurde kohta nutitelefoni abil. Sõiduki asukoht kuvatakse Kia Connect rakenduses.
  3.1.1.2.3.
  Minu sõidud: teenus esitab kokkuvõtte igast sõidust koos kuupäeva ja kellaaja, keskmise ja suurima kiiruse, läbitud vahemaa ja sõidu kestusega.
  3.1.1.2.4.
  Viimase miili navigeerimine: see teenus võimaldab teil pärast oma sõiduki parkimist jätkata navigeerimist oma lõppsihtkohta, kasutades oma nutitelefoni.
  3.1.1.3.
  SÕIDUKI TEAVE
  3.1.1.3.1.
  Sõiduki olek: see teenus esitab teile Kia Connect rakenduses järgmised sõiduki andmed:
  ● Uste olek
  ● Laadimisluugi olek
  ● Pagasiruumi/kapoti olek
  ● Kliimaseadme olek
  ● Aku laetuse tase, laadimispistiku olek, laadmisolek (ainult elektriautodel)
  ● Kütusetase
  ● Istme soojenduse ja ventilatsiooni olek
  ● Akende olek
  ● Katuseluugi olek
  ● 12V aku olek
  ● Tulede olek
  3.1.1.3.2.
  Sõiduki raport: saate Kia Connect rakenduses raporti. Raport sisaldab sõiduki diagnostilist informatsiooni ja informatsiooni sõidumustrite kohta. Teid teavitatakse probleemidest, mis vajavad hooldus- või parandustöid, lisaks ka probleemi tõsidusest, parandus-/hooldustööde kiireloomulisusest ja soovituslikest tegevustest.
  3.1.1.3.3.
  Sõiduki diagnostika: automatiseeritud diagnostika Teenuse osutamine. Süüte sisselülitamisel teeb sõiduk automaatselt diagnostikakontrolli (diagnostika veakood (DTC)). Rikke tuvastamisel saate sõnumi, mis selgitab tuvastatud riket, selle tõsisust ning soovitatavaid tegevusi.
  3.1.1.3.4.
  Energiakulu: saate vaadata energiakulu, keskmist energiakulu, sõiduulatust ja energia rekuperatsiooni infot rakenduses Kia Connect.
  3.1.1.4.
  HÄIRED JA OHUTUS
  3.1.1.4.1.
  Sõiduki hoiatus: teavitus hoiatuse kohta. Kui aken on avatud, sellal kui süüde on sisse lülitatud, saate teate, mis kuvatakse Kia Connect rakenduses.
  3.1.1.4.2.
  Signalisatsioon (ainult signalisatsioonisüsteemiga varustatud sõidukitel): alarmi teavitussüsteem. Kui kostab signalisatsiooni alarm, saate teate, mis kuvatakse Kia Connect rakenduses.
  3.1.1.4.3.
  Aku tühjenemise hoiatus: hoiatusteadete süsteem. Iga kord, kui 12V aku laetus langeb allapoole teatud taset, saate teavitussõnumi, mida kuvatakse Kia Connect rakenduses.
  3.1.1.4.4.
  Tagaistmel sõitja hoiatus: hoiatusteadete süsteem. Iga kord, kui tagaistmel tuvastatakse liikumine, saate teavitussõnumi, mida kuvatakse Kia Connect rakenduses.
  3.1.1.4.5.
  Sõiduki tühikäigu alarm: hoiatusteadete süsteem. Kui käigukang on parkimise asendis, sellal kui mootor töötab ja uks on avatud, saate teate, mis kuvatakse Kia Connect rakenduses.
  3.1.1.4.6.
  Kõrgepingeaku seire hoiatussüsteem: hoiatusteadete süsteem. Kõrgepingeaku olekut jälgitakse ja talitlushäire tuvastamise korral väljastatakse teade Kia Connect rakenduses ja Juhtpaneelil.
  3.1.2.
  IN-CAR TEENUSED
  3.1.2.1.
  Kia Connect Live teenused võimaldavad teil kasutada järgmisi funktsioone:
  ● Liiklusteave: reaalajas liiklusinfo marsruutide arvutamiseks ja liiklusolukorra kuvamiseks; veebipõhine navigatsioon võimaldab Kasutajal navigeerida soovitud sihtkohta, kasutades reaalaja liiklusteavet kombineerituna varasemate liiklusandmetega;

  ● Reaalajas teave huvipunktide kohta: informatsioon lähedalasuvate huvipunktide kohta hetkeasukoha põhjal;

  ● Ilmateade: kohalik ilmateade;

  ● Parkimine: tänaval ja parkimisalal parkimine, kasutades hetkeasukoha infot ning otsingumeetodeid lähedalasuv sihtkoht, lähedalasuvad kerimisriba märgistused ja lähedalasuv linna keskus;

  ● Elektriauto huvipunktid (ainult elektriautod ja pistikühendusega hübriidsõidukid): informatsioon lähedalasuvate laadimispunktide kohta, sealhulgas kättesaadavus hetkeasukoha põhjal;

  ● Edasimüüja huvipunktid: Kia edasimüüjate asukohaandmed hetkeasukoha põhjal;

  ● Kaamera/ohutsooni hoiatusteated (kui see on teie riigis seaduslik, vaadake punkti 15): süsteem edastab hoiatusteateid piirkondades, kus õnnetused on eriti sagedased ning hoiatab teid õnnetuste „mustade kohtade“ või kiiruskaamerate eest.;

  ● Sports League: Sports League'i info.
  3.1.2.2.
  Veebipõhine häältuvastus võimaldab teil kasutada häälkäsklusi, et saada juurdepääs Kia reaalajateenustele ja neid kasutada, ning koostada ja saata tekstisõnumeid ühendatud mobiilseadme kaudu. Veebipõhine häältuvastus toimib veebikeskkonnas. Teie häälenäidiseid ja GPS-andmeid kogutakse ja säilitatakse selleks, et veebipõhist häältuvastuse teenust osutada ja täiustada.
  3.1.2.3.
  Isikliku kalendri/navigatsiooni sünkroniseerimine: see teenus võimaldab Kasutajal vaadata oma isiklikku kalendrit juhtpaneeli ekraanil ning kasutada seda sihtkoha määramiseks. See teenus ühildub Google Calendar ja Apple Calendar funktsioonidega.
  3.1.2.4.
  Teavituskeskus võimaldab kasutajatel saada teateid Kialt juhtpaneeli kaudu.
  3.1.2.5.
  TAGASIKUTSUMISE KAMPAANIATE TEATED JA HOOLDUSE MEELDETULETUSED.
  Kia:
  ● teavitab teid käimasolevatest tagasikutsumise kampaaniatest teie sõiduki kohta, mille jaoks Kia kasutab eespool mainitud Teavituskeskust;

  ● saadab kasutajale meeldetuletusi tema Kia sõiduki saabuvate regulaarse hoolduse tähtaegade kohta, mille jaoks Kia kasutab eespool mainitud Teavituskeskust või saadab teated Kia Connect rakenduse või e-posti kaudu teie registreeritud e-posti aadressil.


  Läbipaistvuse huvides teavitab Kia teid eespool nimetatud Teavituskeskuse kaudu ning teadete saatmise teel Kia Connect rakenduse või e-posti teel teie registreeritud e-posti aadressil eelseisvatest soovitatud hooldustoimingutest (näiteks tarkvaravärskendus, osa vahetamine täiustatud osa vastu või teatud sõidukikomponendi kvaliteedikontroll teie Kia sõidukil). Selguse mõttes pole info esitamine eelseisva soovitatud hooldustoimingu kohta Teenus, nagu määratletud Kasutustingimustes, ja infot esitatakse üksnes teie eelneval nõusolekul.
  3.1.2.6.
  KAARTIDE JA TEABE-MEELALAHUTUSSÜSTEEMI OTA VÄRSKENDUS
  1. “Kaartide ja teabe-meelelahutussüsteemi OTA värskendus” võimaldab:
  I. kaartide värskendamist sõiduki navigatsioonisüsteemis (“Kaardivärskendus”); ja/või
  II. teabe-meelelahutussüsteemi värskendamist või Juhtpaneeli tarkvara täiustamist (koondnimetusena “Teabe-meelelahutussüsteem”);
  meie serveritest integreeritud telemaatikasüsteemi niinimetatud “õhu kaudu” meetodil.

  2. Kaartide ja teabe-meelelahutussüsteemi OTA värskenduse protsess viiakse läbi järgmistes sammudes:
  I. Kaartide ja teabe-meelelahutussüsteemi OTA värskendust võimaldav tarkvara: esmalt peab teie Kia sõidukil olema paigaldatud tarkvara, mis võimaldab kaartide ja teabe-meelelahutussüsteemi OTA värskenduse funktsiooni kasutamist.
  II. Saadavus: Juhtpaneel kontrollib regulaarselt, kas kaartide ja teabe-meelalahutussüsteemi värskendused on saadaval.
  III. Allalaadimine ja installimine: saadaolevad kaartide ja teabe-meelelahutussüsteemi värskendused laaditakse alla ja installitakse teie Juhtpaneeli, kui olete (i) kinnitanud vastava kaartide ja teabe-meelelahutussüsteemi värskenduse allalaadimise ja installimise oma Juhtpaneelil või (ii) aktiveerinud kaartide ja teabe-meelalahutussüsteemi värskenduste automaatse allalaadimise ja installimise. Allalaadimise ja installimise ajal saate teabe-meelahutuskeskust edasi kasutada.
  IV. Lõpuleviimine: enne kaartide ja teabe-meelelahutussüsteemi OTA värskenduse lõpuleviimist küsitakse teilt Juhtpaneeli kaudu, kuidas soovite jätkata. Saate valida kahe võimaluse vahel: (i) Vii lõpule kohe või (ii) Hiljem. Kui valite “Vii lõpule kohe”, viib süsteem värskendamise lõpule. Te ei saa kasutada Juhtpaneeli kaartide ja teabe-meelalahutussüsteemi värskendamise lõpuleviimise ajal, kuna ekraan lülitub välja. Kui valite “Hiljem”, kuvatakse lõpuleviimise hüpikteade süüte järgmise sisselülituskorra ajal.
  V. Automaatne lõpuleviimine: kui aktiveerite suvandi “Automaatne lõpuleviimine”, käivitub kaartide ja teabe-meelelahutuskeskuse OTA värskendus automaatselt 30 sekundi pärast ning edasised kaardite ja teabe-meelelahutussüsteemi OTA värskenduste lõpuleviimised teostatakse automaatselt, ilma teid teavitamata või ilma et peaksite midagi tegema.
  VI. Üksikasjad: kui valite suvandi “Üksikasjad”, saate lisainfot kaartide ja teabe-meelelahutussüsteemi OTA värskenduse kohta.

  3. Kui olete uue Kia sõiduki esimene omanik, mudeli aasta 2022, mis toetab “Kaartide ja teabe-meelelahutussüsteemi OTA värskendust” ja on müüdud alates 2021. a maist, on teil õigus kasutada vähemalt 2 kaartide ja teabe-meelelahutussüsteemi OTA värskendust tasuta (“Tasuta teabe-meelelahutussüsteemi OTA värskendused”). Kui olete ära kasutanud tasuta teabe-meelelahutussüsteemi OTA värskendused, saate hankida kaardivärskendusi ja/või teabe-meelelahutussüsteemi värskendusi tasuta (i), külastades järgmist veebilehte https://update.kia.com/EU/E1/Main või (ii) edasimüüja käest. Segaduste vältimiseks ei pakuta neid kaardivärskendusi ja teabe-meelelahutussüsteemi värskendusi veebilehel ja edasimüüja juures “õhu kaudu” meetodil.

  4. Kaartide ja teabe-meelelahutussüsteemi OTA värskendus on teie poolt taotletud teenuste osa ja seetõttu on see vaikimis aktiveeritud.

  Lisainfot värskendamise protsessi kohta ning täpsemat teavet iga kaartide ja teabe-meelelahutussüsteemi OTA värskenduse kohta saate Juhtpaneeli kaudu.
  3.1.2.7.
  USB muusika ja raadio meeldimisnupp: USB muusika ja raadio meeldimisnupp võimaldab teil valida ja luua esitlusloendeid teie lemmiklauludest. Saate märkida, kas laul teile meeldib või mitte, meelelahutussüsteemi integreeritud meeldimisnupu abil.
  3.1.2.8.
  Parkimisteenuse režiim: Juhtpaneelil aktiveerimise korral ning kui sõidukit juhib teine isik, saate jälgida oma sõiduki asukohta, aega, mil süüde viimati välja lülitati, sõiduaega, läbitud vahemaad ja suurimat kiirust Kia Connect rakenduses.
  3.1.2.9.
  Hoiatusteenus: Juhtpaneelil aktiveerimise korral võimaldab see teenus teil saada teateid Kia Connect rakenduses, kui teie sõiduk ületab valitud sõidukauguse, kiiruspiirangu ja tühikäigu aja limiidi, mille olete eelseadistanud Kia Connect rakenduses. Lubatud sõidukaugust arvestatakse asukohast, kus hoiatus aktiveeriti.
  3.1.2.10.
  Geopiirde hoiatus: Juhtpaneelil aktiveerimise korral võimaldab see teenus teil saada teateid Kia Connect rakenduses, kui teie sõiduk väljub lubatud piirkonnast või siseneb keelatud piirkonda. Lubatud ja keelatud alade piirdeid saate seadistada Kia Connect rakenduses.
  3.1.2.11.
  Kiirusehoiatus: Juhtpaneelil aktiveerimise korral võimaldab see teenus teil saada teateid Kia Connect rakenduses, kui teie sõiduk ületab kiirusepiirangu, mille olete eelseadistanud Kia Connect rakenduses.
  3.1.2.12.
  Ajapiirde hoiatus: Juhtpaneelil aktiveerimise korral võimaldab see teenus teil saada teateid Kia Connect rakenduses, kui teie sõidukiga sõidetakse väljaspool ajaakent, mille olete eelseadistanud Kia Connect rakenduses.
  3.1.2.13.
  Tühikäigu hoiatus: kui see teenus on aktiveeritud juhtpaneelis, võimaldab see saata kasutajale teavitusi Kia Connect rakenduse kaudu, kui sõiduki tühikäigu aeg ületab kasutaja poolt Kia Connect rakenduses eelseadistaud limiiti.
  3.2.
  Järgmised teenused nõuavad asukoha andmete (GPS andmete) kogumist ja töötlemist: Avamenüü kaart ja otsinguriba, Kia Connect reaalajas teenused, Veebipõhine häältuvastus, Isikliku kalendri/navigatsiooni sünkroniseerimine, Teavituskeskus, Tagasikutsumise kampaaniate teated ja Hoolduse meeldetuletused, Kaartide ja teabe-meelelahutussüsteemi OTA värskendused, Kiimaseadme kaugjuhtimine (ainult elektriautod), Kauglaadimine, Uste kaugjuhtimine, Saada autole, Leia mu auto, Minu sõidud, Sõiduki olek, Sõiduki raport, Sõiduki diagnostika, Sõiduki hoiatusteated ja Signalisatsioon. Ilma asukoha andmete kogumise ja töötlemiseta ei saa vastavaid teenuseid pakkuda/kasutada.
  3.3.
  Analüüsime ja parendame teenuseid, et arendada uut mobiilsust ning mobiilsusega seotud tooteid ja/või teenuseid, et muuta meie tooted turvalisemaks ja/või meie teenuste parendamiseks. Neil eesmärkidel analüüsime kogutud andmeid automaatselt statistiliste ja metemaatiliste mudelite alusel parendusvõimaluste tuvastamiseks.
  3.4.
  Neid teenuseid saab välja lülitada, inaktiveerides
  1. teenused Juhtpaneeli kaudu; ja/või
  2. teenused ja/või kaartide ja teabe-meelelahutussüsteemi OTA värskendused Kia Connect rakenduse kaudu

 • 4. AUTORIÕIGUS

 • 4.1.
  Kogu Teenuste sisu on Kia, tema otseste või kaudsete tütarettevõtete või sidusettevõtete (edaspidi koos nimetatud „Kia kontsern“) või kolmandate isikute omand ning see on kaitstud kohalduvate autoriõiguse seadustega, mille alusel on kaitstud kõik õigused. Kõik Teenuste, nende aluseks oleva tarkvara, Teenuste sisu ja korralduse õigused kuuluvad Kia kontsernile ja tema litsentsiandjatele. Teil ei ole lubatud Teenuseid müüa, levitada, avaldada, edastada, jagada ega ärilistel eesmärkidel kasutada mitte ühelgi viisil ilma meie selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta. Teil ei ole lubatud taasesitada (tervikuna või osaliselt), edastada (elektrooniliselt või muul viisil), muuta, kuvada, tagastada, litsentsida, linkida või muul viisil kasutada Teenuseid avalikel või ärilistel eesmärkidel ilma meie eelneva loata.
  4.2.
  Mitte ühtegi käesolevate Kasutustingimuste osa ei tõlgendata kui litsentsi või õiguse andmist kasutada mis tahes kujutist, kaubamärki, teenusemärki või logo, mis kõik on Kia kontserni omand. Kia kontsern jätab endale kõik õigused oma Teenustega seotud ärisaladuse alla kuuluva teabe või materjalide osas ning teostab vastavaid õiguseid kohalduva autoriõiguse ja kaubamärgiõiguse täies ulatuses.

 • 5. KASUTAJA KOHUSTUSED

 • 5.1.
  Olete kohustatud Teenuste kasutamisel järgima kohalduvaid seaduseid ning austama kolmandate isikute õiguseid.
  5.2.
  Lisaks ei tohi te Teenuseid väärkasutada.
  5.3.
  Ärge mingil juhul muutke oma sõidukit (sealhulgas riistvara ja tarkvara muudatused ning kolmandate osapoolte tarkvara kasutamine) sellisel moel, mis võib mõjutada Teenuste funktsionaalsust.
  5.4.
  Seoses Juhtpaneeli kasutamisega:
  5.4.1.
  Teil ei ole lubatud Teenuste osutamiseks mõeldud SIM-kaarti kasutada: (a) hääle (sh VOIP) edastamiseks; (b) et saada juurdepääs avalikult kättesaadavale sihtkohale (st avalikule IP aadressile), sealhulgas kasutades proksit, lüüsi või marsruutimist; (c) mitte ühelgi viisil, millega üritatakse läbi tungida turvameetmetest, sõltumata sellest, kas sissetungi tulemuseks on andmete rikkumine või kaotsiminek; (d) mitte ühelgi viisil, mis kasutab Teenuseid või tarkvara seoses interneti-releede vestluse, BitTorrenti või vaheserveri võrguga; (e) viisil, mis hõlmab rämposti, massiliselt soovimatute e-kirjade või ärisõnumite saatmist või avatud SMTP relee säilitamist või (f) mis tahes viisil, mis kahjustab võrku.
  5.4.2.
  Teil ei ole lubatud avaldada ühegi SIM-kaardi, võrgu, Teenuste või nende osade võrdlus- või tulemustestide tulemusi ühelegi kolmandale isikule.
  5.4.3.
  Ulatuses, milles kasutate SIM-kaarti Teenuste osutamiseks, peame teid teavitama järgmisest: 4G-/LTE-teenused (mida osutab väline teenusepakkuja) on kättesaadavad ainult ühilduvatel seadmetel (st juhtpaneelil), mis toetavad konkreetse rändluse võrguühenduse vastavat 4G/LTE sagedust. Kui 4G-/LTE-teenuseid ei ole võimalik pakkuda, pakutakse 2G- või 3G-teenuseid vastavalt kättesaadavusele ja juhtpaneeli ühilduvusele nende võrkudega.

 • 6. TEENUSE HIND

 • Kui käesolevates Kasutustingimustes pole vastavate Teenuste kohta öeldud teisiti, pakutakse Teenuseid tasuta 7-aastase perioodi jooksul alates päevast, mil sõiduk müüakse sõiduki esimesele omanikule, s.t ajahetkest, mil algne ostuleping hakkab kehtima. Me jätame endale õiguse pakkuda tulevikus täiendavaid teenuseid, millele kehtivad eraldi kasutustingimused.

  Kui olete uue Kia sõiduki esimene omanik, mudeli aasta 2022, mis toetab “Kaartide ja teabe-meelelahutussüsteemi OTA värskendust” ja on müüdud alates 2021. a maist, on teil õigus kasutada vähemalt 2 Kaartide ja teabe-meelelahutussüsteemi OTA värskendust tasuta (“Tasuta teabe-meelelahutussüsteemi OTA värskendused”). Kui olete teabe-tasuta meelelahutussüsteemi OTA värskendused ära kasutanud, saate hankida kaardivärskendusi ja/või Teabe-meelelahutussüsteemi värskendusi tasuta (i), külastades järgmist veebilehte https://update.kia.com/EU/E1/Main või (ii) edasimüüja käest. Segaduste vältimiseks ei pakuta neid Kaardivärskendusi ja/või Teabe-meelelahutussüsteemi värskendusi veebilehelt ja edasimüüjalt “õhu kaudu” meetodil.

 • 7. TÖÖVÕIMEAEG

 • 7.1.
  Jätame endale õiguse ajutiselt või alaliselt inaktiveerida juurdepääsu Teenustele tervikuna või osaliselt tehnilistel ja turvalisuse põhjustel (nt juhul, kui turvalisuses esineb puudujääke) ning muudel olulistel põhjustel.
  7.2.
  Teenuste osutamisele ja kasutamisele võivad kohalduda piirangud seoses tehnika tasemega, mis ei ole meie kontrolli all. See on seotud eelkõige ettevõtjate pakutava andmeside kättesaadavusega. Üksikutel juhtudel võib võrgu kättesaamatus muuta võimatuks Teenuste kasutamise, sest vajalik andmete edastamine ei saa toimuda. Lisaks võivad tekkida lühiajalised võimsuse kitsaskohad Teenuste, traadita ja püsivõrgu ning interneti tippkoormusest.
  7.3.
  Katkestusi võib põhjustada ka vääramatu jõud, sealhulgas pandeemiad ja epideemilised haigused, streigid, töösulud ja ametlikud korraldused ning tehnilised ja muud meetmed (nt parandustööd, hooldustööd, tarkvara uuendused ja pikendamised), mis on vajalikud meie või eelneva või järgneva turu teenuseosutajate, sisu pakkujate ja võrguoperaatorite süsteemides, mida on vaja Teenuste nõuetekohaseks või täiustatud pakkumiseks.
  7.4.
  Kui juurdepääs Teenustele on inaktiveeritud, piiratud või katkestatud punktis 7 kirjeldatud viisil, võtame võimalikus ulatuses teiega eelnevalt ühendust, et teid sellest teavitada ning esitada inaktiveerimise, piiramise või katkestuse põhjus.

 • 8. ANDMEKAITSE

 • Informatsiooni selle kohta, kuidas seoses Teenuste osutamisega kogume ja töötleme isikuandmeid, leiate meie Kia Connect Privaatsusteatisest.
  Kasutaja teavitab kõiki teisi sõiduki kasutajaid/juhte, et Teenused on aktiveeritud. Eelkõige teavitab Kasutaja teisi kasutajaid/juhte andmetöötluse toimingutest, mida on kirjeldatud Privaatsusteatises – Rakendus, ning sellest, et Teenuste jaoks on vajalik asukohaandmete (GPS-andmete) kogumine ja töötlemine.

 • 9. KEHTIVUS, LÕPETAMINE

 • 9.1.
  Teenuste kasutamise õigus algab päeval, mil sõiduk müüakse sõiduki esimesele omanikule, st hetkest, mil jõustub esimene ostuleping, ning lõpeb automaatselt 7 aasta pärast.
  9.2.
  Teenuste osutamist ning seega Teenuste kasutamise õigust käsitleva lepingu saate igal ajal lõpetada, teatades sellest ette 6 nädalat enne kalendriaasta kvartali lõppu.
  9.3.
  See ei mõjuta kummagi poole õigust lõpetada leping mõjuval põhjusel.
  9.4.
  Lisaks on kummalgi poolel õigus lõpetada Teenused seoses vastava sõidukiga sõiduki ostulepingu ümber pööramisel, sõiduki tagasiostmise või muu tagasikutsumine korral vastava edasimüüja poolt, liisingulepingu lõpetamisel, sõiduki müügil kolmandale isikule, varguse ning pöördumatu kogukahju korral. Lõpetamine jõustub niipea, kui üks pool saab kätte lõpetamise teate. Sõiduki müümise või valduse üleandmise korral kolmandale isikule kustutab Kasutaja sõidukisse salvestatud andmed.
  9.5.
  Jätame endale õiguse ajutiselt või alaliselt blokeerida ja/või tühistada Teenuste kasutamine Kasutustingimuste olulise rikkumise korral ning leping lõpetada juhul, kui Kasutaja on Kasutustingimusi oluliselt rikkunud.
  9.6.
  Kui müüte oma sõiduki või annate selle muul viisil alaliselt kolmandale isikule, veenduge, et inaktiveerite Teenused Juhtpaneelis. Sellisel juhul ühendatakse sõiduk lahti Kia Connect rakendusest, kuid Kia konto andmeid Kia Connect rakendusest ei kustutata.

 • 10. KASUTUSTINGIMUSTE MUUTMINE

 • 10.1.
  Kia jätab endale õiguse teha Kasutustingimustes ja/või Teenustes mõistlikke muudatusi. Täpsemalt teeme aeg-ajalt seadusega nõutud muudatusi, mis on vajalikud, et meie Teenused vastaksid kohalduvate seaduste nõuetele. Samuti teeme muudatusi oma teenustes turvalisuse põhjustel ning tagamaks, et need vastavad oodatud kvaliteedistandarditele (nt nendele, mis on kirjeldatud jaotises Seadusega ettenähtud garantii). Lisaks võime muuta oma teenuseid järgmistel täiendavate põhjustel:
  ● uute tehnoloogiate kasutuselevõtmiseks
  ● et tulla toime meie Teenuste kasutajate arvu suurenemise või vähenemisega;
  ● et rakendada või importida muudatusi litsentsides või koostöös kolmandate osapooltega; ja
  ● et ennetada väärkasutamist või kahjusid.
  10.2.
  Teavitame Kasutajat mis tahes Kasutustingimuste ja/või Teenuste muudatustest. Kui Kasutaja ei avalda vastuseisu nendele muudatustele kirjalikus vormis (nt e-posti, faksi teel) 4 nädala jooksul pärast teavituse kättesaamist, loetakse, et ta on muudatustega nõustunud. Teavitame Kasutajat selgesõnaliselt õigusest avaldada vastuseisu ning vaikimise tagajärgedest.
  10.3.
  Kui Kasutaja avaldab vastuseisu, jätame endale õiguse lõpetada mis tahes õigus kasutada mõjutatud rakenduse teenust (teenuseid), teavitades sellest ette 6 nädalat enne kalendriaasta kvartali lõppu.

 • 11. MUUD

 • 11.1.
  Käesolevad Kasutustingimused on kogu pooltevaheline leping seoses Teenuste kasutamisega ning on ülimuslik kõigi eelnevate kirjalike või suuliste kokkulepete suhtes, mille pooled on vastavas küsimuses sõlminud.
  11.2.
  Teie erinevad, vastuolulised või täiendavad tingimused kohalduvad Teenuste kasutamisele ainult juhul, kui oleme andnud selgesõnalise kirjaliku nõusoleku.
  11.3.
  Mis tahes Kasutustingimuste muudatused ja täiendused ning teavitused, mis on vajalikud nende jõustamiseks, on kehtivad ainult kirjalikus vormis (sh e-post, faks). Kirjalikust vorminõudest võib kõrvale kalduda ainult kirjalikus vormis.
  11.4.
  Meil on õigus loovutada oma lepingust tulenevad õigused ja kohustused tervikuna või osaliselt muule teenuseosutajale, teavitades Kasutajat sellest 6 nädalat ette. Sellisel juhul on Kasutajal õigus leping lõpetada ühe kuu jooksul pärast kirjaliku teavituse saamist ning lõpetamne jõustub siis, kui toimub kavandatav lepingu loovutamine ettevõttele, mis võtab üle Kia koha lepingus. Teavitame Kasutajat selgesõnaliselt sellest lõpetamise õigusest kirjalikult. Kahtluste vältimiseks juhitakse tähelepanu, et see õigus ei piira teie õigust lõpetada Kasutustingimused ning seega õigus kasutada Teenuseid igal ajal 6-nädalase etteteatamisega punktis 9.2 sätestatud viisil.

 • 12. KLIENDITEENINDUS/KAEBUSED

 • 12.1.
  Kasutajad võivad küsimuste või kaebuste korral kasutada ülal punktis 1 toodud kontaktandmeid.
  12.2.
  Euroopa Komisjon on loonud veebilehe vaidluste veebipõhiseks lahendamiseks, mille eesmärk on aidata tarbijatel ja kauplejatel lahendada oma vaidlused kohtuväliselt, veebileht on kättesaadav http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kia ei osale ning ei ole kohustatud osalema vaidluste kohtuväliste lahendamiste menetlustes tarbijatele mõeldud vaidluste kohtuvälise lahendamise üksustes.

 • 13. TAGANEMISE ÕIGUSE JUHISED

 • Kui te olete tarbija (s.t füüsiline isik, kes esitab tellimuse eesmärgil, mida ei saa siduda teie ärilise või füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemisega), on teil vastavalt kehtivatele õigusnormidele taganemise õigus.
  13.1.
  TAGANEMISE ÕIGUS
  Teil on õigus taganeda käesolevast lepingust ilma põhjuseid nimetamata neljateistkümne päeva jooksul.

  Taganemise õigus lõpeb 14 päeva möödumisel pärast lepingu sõlmimist.

  Taganemise õiguse kasutamiseks peate teavitama ettevõtet Kia Connect GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, telefoninumber: +49 800 7773044 ja e-posti aadress: support@kia-connect.euteie käesolevast lepingust taganemise otsusest üheselt mõistetava avalduse abil (nt posti või e-posti teel saadetud kirja abil). Võite kasutada lisatud tagasivõtmise avalduse näidist, kuid see pole kohustuslik. Samuti võite elektrooniliselt täita ja esitada tagasivõtmise avalduse näidise või mis tahes muu üheselt mõistetava avalduse meie veebisaidil aadressil https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form. Kui kasutate seda võimalust, saadame teile kohe taganemise avalduse kättesaamise teate püsival andmekandjal (nt e-posti teel).

  Taganemise õiguse tähtajast kinnipidamiseks piisab, kui saadate oma taganemise avalduse teate enne taganemisperioodi lõppemist.
  13.2.
  TAGANEMISE TAGAJÄRJED
  Kui taganete käesolevast lepingust, hüvitame teile kõik teie käest saadud maksed, sh saatekulu (v.a täiendavad kulud, mis on sellest, et valite mõne muu saatmisviisi peale meie poolt pakutud odavaima standardse saatmisviisi), ilma ebakohase viivituseta ja igal juhul mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast teie teate kättesaamist antud lepingust taganemise kohta. Hüvitis kantakse üle sama makseviisi abil, mida kasutasite algse makestegemiseks, kui pole selgesõnaliselt kokku lepitud teisiti; igal juhul ei kaasne teie jaoks hüvitamisega mingeid kulusid.
  Taganemise õigus ei kehti digitaalse sisu pakkumise lepingute korral, mida ei tarnita füüsilisel andmekandjal ning samuti järgmiste tingimuste korral:
  1. lepingu korral, mis ei kohusta tarbijat maksma, kui Kia on alustanud lepingu täitmist;
  2. lepingu korral, mis kohustab tarbijat maksma, kui
  I. tarbija on eelnevalt andnud selgesõnalise nõusoleku, et Kia alustab lepingu täitmist enne taganemise perioodi lõppemist,
  II. tarbija on esitanud nõusoleku, et tema nõusoleku korral vastavalt puntkile 13.2 b) (i) kaotab ta taganemise õiguse lepingu täitmise alustamisega; ja
  III. Kia on esitanud tarbijale kinnituse vastavalt Saksa tsiviilseadustiku jaotisele 312f (Bürgerliches Gesetzbuch, "BGB").
  13.3.
  TAGANEMISE AVALDUSE NÄIDIS
  (täitke ja tagastage see avaldus ainult siis, kui soovite lepingust taganeda)
  ● Adressaat: Kia Connect GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, [e-postiaadress]:
  ● Mina/Meie (*) teatan/teatame siinkohal, et mina/meie (*) taganen/taganeme minu/meie (*) lepingust järgmise teenuse pakkumise kohta (*),
  ● Tellimise kuupäev (*)/kättesaamise kuupäev (*),
  ● Tarbija(te) nimi,
  ● Tarbija(te) aadress,
  ● Tarbija(te) allkiri (ainult siis, kui avaldus esitatakse paberil),
  ● Kuupäev
  (*) Kustutage ebavajalik.

 • 14. SEADUSEGA ETTENÄHTUD GARANTII

 • Vastavalt seadusele ja käesolevatele Kasutustingimustele on teil õigus (1) teenuse kvaliteedile ja (2) probleemide kõrvaldamise võimalustele, kui miski ei tööta. Kui olete tarbija, on teil kõik seadustega ettenähtud garantii õigused, mis on tagatud tarbijatele kohalduva seadusega ning kõik täiendavad õigused, mis on sätestatud käesolevates Kasutustingimustes.

 • 15. VASTUTUS

 • Teile kohaldub järgnev vastutus sõltuvalt riigist, kus on teie peamine elukoht:
  Austria
  Kia'le ei kohaldu mis tahes muu vastutus peale (1) vastutuse raske hooletuse või tahtluse eest ja (2) vastutus süüliselt tekitatud kehalise kahju või surma eest.
  Belgia
  15.1 Suurimas seadusega lubatud ulatuses on Kia lepinguline ja lepinguväline vastutus, sõltumata selle õiguslikust alusest (kas garantii, leping, lepinguväline kahju, hooletus või muu, sealhulgas varjatud/peidetud puudused), kahju eest tulenevalt Teenuste osutamisest või seoses sellega või mis tahes viivituse või katkestusega Teenuste osutamisel, piiratud järgmiselt: 15.1.2. Kia vastutab summa ulatuses, mis vastab seda tüüpi lepingute tavapärasele ettenähtavale kahjule lepinguliste kohustuste olulise rikkumise eest; ja 15.1.3 Kia ei vastuta mis tahes erilise, kaudse või tuleneva kahju eest, sealhulgas, kuid mitte ainult, kasutamise võimaluse puudumine, andmete kaotsiminek, saamata jäänud kasum, hoiuste kahju, võimaluse kaotamine, firmaväärtuse langemine ning kolmandate isikute nõuded (isegi, kui Kia't on hoiatatud sellise kahju võimaluse eest).. 15.2 Eeltoodud vastutuse piirangud ei kohaldu (i) mis tahes kohustuslikule õiguslikule vastutusele (näiteks vastutus puudustega toodete eest), (ii) vastutusele isikukahju või surma eest, mille põhjuseks on mis tahes Kia tegu või tegematajätmine, (iii) mis tahes vastutusele pettuse või raske hooletuse eest või (iv) mis tahes muule vastutusele, mida seaduse kohaselt ei ole võimalik piirata ega välistada. Lisaks ei kehti sellised vastutuse piirangud juhul ja ulatuses, milles Kia on andnud konkreetse garantii.
  Tšehhi Vabariik
  15.1 Kia lepinguline ja seadusest tulenev vastutus kerge hooletusega põhjustatud kahju eest on sõltumata selle seaduslikust alusest piiratud järgmiselt: a) Kia vastutab summa ulatuses, mis vastab seda tüüpi lepingute tavapärasele ettenähtavale kahjule lepinguliste kohustuste rikkumise eest; b) Kia ei vastuta mis tahes kaudse kahju eest, mis võib tuleneda Teenuste kasutamisest. 15.2 Ülaltoodud vastutuse piirangud ei kohaldu kohustuslikule õiguslikule vastutusele, eelkõige vastutusele raske hooletuse või tahtliku väärkäitumise eest, üksikisiku loomupärastele õigustele tekitatud kahjule või vastutusele puudustega toodete eest. Lisaks ei kehti sellised vastutuse piirangud nõrgemate osapoolte suhtes Tšehhi tsiviilseadustiku paragrahvi 433 (2) kohaselt ning juhul ja ulatuses, milles Kia on andnud konkreetse garantii. 15.3 Punktid 15.1 ja 15.2 2 kohalduvad vastavalt Kia vastutusele raha raiskamise eest. 15.4 Kasutaja kohustub tegema mõistlikke jõupingutusi kahjude ennetamiseks ja minimeerimiseks.
  Prantsusmaa
  15.1 Kia lepinguline vastutus kerge hooletusega põhjustatud kahju eest on piiratud järgmiselt: 15.1.1 Kia vastutab summa ulatuses, mis vastab seda tüüpi lepingute tavapärasele ettenähtavale kahjule lepinguliste kohustuste rikkumise eest; 15.1.2 Kia ei vastuta mis tahes kaudse kahju eest, mis võib tuleneda Teenuste kasutamisest; 15.1.3 Kia ei vastuta mis tahes vääramatu jõu sündmuse (st sündmus, mis ei ole Kia kontrolli all ning mida ei olnud võimalik mõistlikult ette näha lepingu sõlmimise ajal) tekitatud kahju eest. 15.2 Ülaltoodud vastutuse piirangud ei kohaldu mis tahes kohustuslikule õiguslikule vastutusele, eelkõige vastutusele raske hooletuse ja/või tahtliku väärkäitumise eest, vastutusele puudustega toodete eest ja vastutusele isikukahju eest. Lisaks ei kehti sellised vastutuse piirangud juhul ja ulatuses, milles Kia on võtnud endale konkreetse tagatise. 15.3 Punktid 15.1 ja 15.2 kohalduvad vastavalt Kia vastutusele raha raiskamise eest.
  Saksamaa
  15.1 Kia lepinguline ja seadusest tulenev vastutus kerge hooletusega põhjustatud kahju eest on sõltumata selle seaduslikust alusest piiratud järgmiselt: 15.1.1 Kia vastutab summa ulatuses, mis vastab seda tüüpi lepingute tavapärasele ettenähtavale kahjule oluliste lepinguliste kohustuste rikkumise eest; 15.1.2 Kia ei vastuta kergest hooletusest tuleneva mis tahes muu kohalduva hoolsuskohustuse rikkumise eest. 15.2 Ülaltoodud vastutuse piirangud ei kohaldu kohustuslikule seadusest (Produkthaftungsgesetz) tulenevale vastutusele, eelkõige vastutusele tahtliku väärkäitumise eest, Saksamaa tootevastutuse seadusest tulenevale vastutusele ning vastutusele süüliselt tekitatud isikukahju eest. Lisaks ei kehti sellised vastutuse piirangud juhul ja ulatuses, milles Kia on andnud konkreetse garantii. 15.3 Punktid 15.1 ja 15.2 kohalduvad vastavalt Kia vastutusele raha raiskamise eest. 15.4 Kasutaja kohustub tegema mõistlikke jõupingutusi kahjude ennetamiseks ja minimeerimiseks. 15.5. Kia ei vastuta Saksamaa maismaaliikluse seaduse paragrahvi 23 lõike 1c kohaselt keelatud kaamera/ohutsooni hoiatuste kasutamise eest (vt punkt 15). 15.6 TomTom Global Content B.V. ei vastuta Saksamaa maismaaliikluse seaduse paragrahvi 23 lõike 1c kohaselt keelatud kaamera/ohutsooni hoiatuste kasutamise eest (vt punkt 16).
  Ungari
  15.1 Suurimas seadusega lubatud ulatuses on Kia lepinguline ja lepinguväline vastutus, sõltumata selle õiguslikust alusest (kas garantii, leping, lepinguväline kahju, hooletus või muu, sealhulgas varjatud/peidetud puudused), kahju eest tulenevalt Teenuste osutamisest või seoses sellega või viivituse või katkestusega Teenuste osutamisel piiratud järgmiselt: 15.1.1 Kia vastutab summa ulatuses, mis vastab seda tüüpi lepingute tavapärasele ettenähtavale kahjule lepinguliste kohustuste olulise rikkumise eest; 15.1.2 Kia ei vastuta mis tahes mitteolulise lepingulise kohustuse rikkumise eest või mis tahes kergest hooletusest tuleneva rikkumise mis tahes muu kohalduva hoolsuskohustuse rikkumise eest ning 15.1.3 Kia ei vastuta mis tahes erilise, kaudse või tuleneva kahju eest, sealhulgas, kuid mitte ainult, kasutamise võimaluse puudumine, andmete kaotsiminek, saamata jäänud kasum, hoiuste kahju, võimaluse kaotamine, firmaväärtuse langemine ning kolmandate isikute nõuded (isegi, kui Kia't on hoiatatud sellise kahju võimaluse eest). 15.2 Eeltoodud vastutuse piirangud ei kehti juhul ja ulatuses, milles Kia on andnud konkreetse garantii. Mitte ükski Kasutustingimuste osa ei piira ega välista Kia vastutust (i) surma või isikukahju eest, mis tuleneb Kia hooletusest või Kia töötajate või agentide hooletusest; (ii) tahtliku väärkäitumise eest; (iii) avaliku korra eeskirjadest tulenevate kohustuste rikkumise eest ning (iv) mis tahes muul juhul, kui Kia vastutust ei saa piirata ega välistada kohalduva õiguse alusel.
  Itaalia
  15.1. Kia vastutus kerge hooletusega põhjustatud kahjude eest on piiratud järgmiselt: 15.1.1 Kia vastutab summa ulatuses, mis vastab seda tüüpi lepingute tavapärasele ettenähtavale kahjule oluliste lepinguliste kohustuste rikkumise eest; 15.1.2 Kia ei vastuta kergest hooletusest tuleneva mis tahes muu kohalduva hoolsuskohustuse rikkumise eest. 15.1.3 Eeltoodud vastutuse piirangud ei kehti juhul ja ulatuses, milles Kia on andnud konkreetse garantii. Mitte ükski Kasutustingimuste osa ei piira ega välista Kia vastutust (i) surma või isikukahju eest, mis tuleneb Kia hooletusest või Kia töötajate või agentide hooletusest; (ii) raske hooletuse või tahtliku väärkäitumise eest; (iii) avaliku korra eeskirjadest tulenevate kohustuste rikkumise eest ning (iv) mis tahes muul juhul, kui Kia vastutust ei saa piirata ega välistada kohalduva õiguse alusel. 15.2 Punktid 15.1 ja 15.2 kohalduvad vastavalt Kia vastutusele raha raiskamise eest. 15.3 Kasutaja kohustub tegema mõistlikke jõupingutusi kahjude ennetamiseks ja minimeerimiseks.
  Holland
  15.1 Kohalduvate kohustuslike seadustega lubatud ulatuses ei vastuta Kia mitte ühelgi alusel mitte ühegi kahju eest, mis tuleneb Teenuste osutamise lepingust või sellega seoses või Teenuste endaga seoses. Eeltoodu ei kohaldu mis tahes vastutusele, mis tuleneb Kia tegevjuhtkonna raskest hooletusest või tahtlikust väärkäitumisest. 15.2 Kasutaja kohustub tegema mõistlikke jõupingutusi kahjude ennetamiseks ja minimeerimiseks.
  Norra
  15.1 Kia lepinguline ja seadusest tulenev vastutus kerge hooletusega põhjustatud kahjude eest on sõltumata selle seaduslikust alusest piiratud järgmiselt: 15.1.1 Kia vastutab summa ulatuses, mis vastab seda tüüpi lepingute tavapärasele ettenähtavale kahjule oluliste lepinguliste kohustuste rikkumise eest; 15.1.2 Kia ei vastuta kergest hooletusest tuleneva mis tahes muu kohalduva hoolsuskohustuse rikkumise eest; 15.1.3 Kia vastutus on piiratud 5 000 NOKiga ühe juhtumi kohta. 15.2 Ülaltoodud vastutuse piirangud ei kohaldu kohustuslikule seadusest tulenevale vastutusele, sealhulgas Norra tootevastutuse seadusest tulenevale vastutusele. Lisaks ei kehti sellised vastutuse piirangud juhul ja ulatuses, milles Kia on andnud konkreetse garantii.
  Poola
  15.1 Kia ei vastuta tegeliku kahju ja/või saamata jäänud kasumi eest, välja arvatud juhul, kui selle põhjustas Kia tahtlik väärkäitumine. 15.2 Ülaltoodud vastutuse piirangud ei kohaldu mis tahes kohustuslikule seadusest tulenevale vastutusele, eelkõige vastutusele tahtliku väärkäitumise eest, Poola tootevastutuse seadusest (Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów) tulenevale vastutusele, Poola tsiviilseadustikust (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny) tulenevale vastutusele ohtlike toodete eest ning vastutusele süüliselt tekitatud isikukahju eest.
  Iiri Vabariik
  15.1 Kia vastutab teie ees Kia põhjustatud ettenähtava kahju eest. Kui Kia ei täida käesolevaid Kasutustingimusi, vastutab Kia teie kantud kahju eest, mis on Kia lepingu rikkumise või meie poolt mõistliku hoole ja vilumuse kohaldamata jätmise ettenähtav tagajärg, kuid me ei vastuta mis tahes kahju eest, mis ei ole ettenähtav. Kahju on ettenähtav, kui on ilmselge, et see leiab aset või kui lepingu sõlmimise ajal teadsime nii meie kui ka teie, et see võib aset leida. 15.2 Kia ei välista ega piira mingil viisil oma vastutust teie ees juhul, kui see oleks seadusevastane. See hõlmab vastutust: surma või isikukahju eest, mille põhjuseks on Kia või tema töötajate, agentide või alltöövõtjate hooletus, või pettuse või valeandmete esitamise eest. 15.3 Kia ei vastuta äritegevusest tuleneva kahju eest. Osutame Teenuseid ainult isiklikul otstarbel kasutamiseks. Kui kasutate tooteid mis tahes kaubanduslikel, ärilistel või edasimüügi eesmärkidel, ei vastuta Kia teie ees mis tahes saamata jäänud tulu, saamata jäänud sissetuleku, äritegevuse katkestamise või saamata jäänud ärivõimaluste eest.
  Slovakkia
  15.1 Kohalduvate Slovakkia seadustega lubatud ulatuses on Kia lepinguline ja seadusest tulenev vastutus kahju eest (eelkõige tegeliku kahju ja saamata jäänud tulu eest) sõltumata selle õiguslikust alusest piiratud. Kia vastutab kahjude eest ainult ulatuses, milles Kia neid ette nägi või milles Kia võis neid ette näha lepingu sõlmimise ajal Kia kohustuste rikkumise võimaliku tulemusena, võttes arvesse kõiki asjaolusid, mida Kia teadis või oleks pidanud teadma nõuetekohase hoolsusega. 15.2 Ülaltoodud vastutuse piirangud ei kohaldu kohustuslikule seadusest tulenevale vastutusele. Lisaks ei kehti sellised vastutuse piirangud juhul ja ulatuses, milles Kia on andnud konkreetse garantii. 15.3 Kasutaja kohustub tegema mõistlikke jõupingutusi kahjude ennetamiseks ja minimeerimiseks.
  Hispaania
  15.1 Kia ei piira oma kohustuslikku seadusest tulenevat vastutust, sealhulgas, kuid mitte ainult, vastutust tahtliku väärkäitumise eest ja vastutust süüliselt tekitatud isikukahju eest. 15.2 Punkt 15.1 kohaldub vastavalt Kia vastutusele raha raiskamise eest.
  Rootsi
  15.1 Kia ei vastuta otsese ega kaudse saamata jäänud tulu eest, välja arvatud juhul, kui Kia on põhjustanud kahju tahtliku väärkäitumise või raske hooletusega. 15.2 Ülaltoodud vastutuse piirangud ei kohaldu ühelegi kohustuslikule seadusest tulenevale vastutusele, eelkõige vastutusele tahtliku väärkäitumise eest, Rootsi tootevastutuse (Produktansvarslagen) seadusest tulenevale vastutusele ning vastutusele süüliselt tekitatud isikukahju eest. Lisaks ei kehti sellised vastutuse piirangud juhul ja ulatuses, milles Kia on andnud konkreetse garantii. 15.3 Punktid 15.1 ja 15.22 kohalduvad vastavalt Kia vastutusele raha raiskamise eest. 15.4 Kasutaja kohustub tegema mõistlikke jõupingutusi kahjude ennetamiseks ja minimeerimiseks.
  Ühendkuningriik
  15.1 Kia vastutab teie ees Kia poolt põhjustatud ettenähtava kahju eest. Kui Kia ei täida käesolevaid Kasutustingimusi, vastutab Kia teie kantud kahju eest, mis on Kia lepingu rikkumise või meie poolt mõistliku hoole ja vilumuse kohaldamata jätmise ettenähtav tagajärg, kuid me ei vastuta mis tahes kahju eest, mis ei ole ettenähtav. Kahju on ettenähtav, kui on ilmselge, et see leiab aset või kui lepingu sõlmimise ajal teadsime nii meie kui ka teie, et see võib aset leida. 15.2 Kia ei välista ega piira mingil viisil oma vastutust teie ees juhul, kui see oleks seadusevastane. See hõlmab vastutust surma või isikukahju eest, mille põhjuseks on Kia või tema töötajate, agentide või alltöövõtjate hooletus; pettuse või valeandmete esitamise eest; teie Teenustega seotud seaduslike õiguste rikkumise eest, sealhulgas õiguse saada Teenuseid, mida osutatakse mõistliku vilumuse ja hoolega. 15.3 Kia ei vastuta äritegevusest tuleneva kahju eest. Osutame Teenuseid ainult isiklikuks otstarbeks kasutamiseks. Kui kasutate tooteid mis tahes kaubanduslikel, ärilistel või edasimüügi eesmärkidel, ei vastuta Kia teie ees mis tahes saamata jäänud tulu, saamata jäänud sissetuleku, äritegevuse katkestamise või saamata jäänud ärivõimaluste eest.

 • 16. KOHALIKUST ÕIGUSEST TULENEVAD MUUDATUSED

 • Alltoodud tabel sisaldab konkreetseid kohalikust õigusest tulenevaid muudatusi riikides, kus võib olla teie peamine elukoht.
  Belgia
  Punkti 4.1 muudetakse järgmiselt: Piiramata teie kohalduvatest seadustest tulenevaid kohustuslikke õigusi, ei ole teil lubatud taasesitada (tervikuna või osaliselt), edastada (elektrooniliselt või muul viisil), muuta, kuvada, tagastada, litsentsida, linkida või muul viisil kasutada Teenuseid avalikel või ärilistel eesmärkidel ilma meie eelneva loata. Punkti 11.4 lõiget 1 muudetakse järgmiselt: Meil on õigus loovutada oma lepingust tulenevad õigused ja kohustused tervikuna või osaliselt muule teenuseosutajale, teavitades Kasutajat sellest 6 nädalat ette, ning seda ilma teie nõusolekuta tingimusel, et loovutamine ei vähenda teie kui tarbija garantiisid. Punkti 13 muudetakse järgmiselt: te annate selgesõnalise nõusoleku, et lepingu täitmine algab teie nõusolekuga alates päevast, mil registreerite KIA konto (Kia Connect rakenduse korral) ning nõustute käesolevate Kasutustingimustega ning seega tunnistate, et kaotate oma taganemisõiguse kooskõlas Belgia majandusõiguse seadustiku artikliga VI.53,13.
  Tšehhi Vabariik
  Punkt 12.2 kustutatakse ja asendatakse järgnevaga: Kui te olete tarbija, siis lisaks kaebuse esitamisele Tšehhi kohtutes või muus kohtualluvuses, on teil juhul, kui see on lubatud kohalduvate seadustega, õigus nende Kasutustingimustega reguleeritud lepinguga seotud või lepingust tuleneva tarbijavaidluse kohtuvälisele lahendamisele vaidluste kohtuvälise lahendamise organis. Kehtiv loetelu heakskiidetud vaidluste kohtuvälise lahendamise organitest ning täiendav teave kohalduva kohtuvälise vaidluste lahendamise menetluse kohta on kättesaadav Tšehhi Kaubanduse Kontrolliameti kodulehel: https://www.adr.coi.cz. Võite esitada kaebuse ka veebis vaidluste kohtuvälise lahendamise organile vaidluste internetipõhise lahendamise platvormi kaudu, mis on kättesaadav siin: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Punkt 13 kustutatakse ja asendatakse järgnevaga: Kasutaja tunnustab ja annab selgesõnalise nõusoleku, et lepingu täitmine seoses Teenuste osutamisega algab Kasutaja nõusolekuga alates päevast, mil Kasutaja nõustub käesolevate Kasutustingimustega ning seega tunnistab, et ta kaotab oma taganemisõiguse kooskõlas Tšehhi tsiviilseadustiku paragrahviga 1837 (l).
  Saksamaa
  Punkti 3.1.2.1 täiendatakse järgmiselt: Märgitakse selgesõnaliselt, et Saksamaa maismaaliikluse seaduse (Straßenverkehrsordnung, „StVO“) paragrahvi 23 lõige 1c keelab sõiduki kiiruskaamerast teavitamise funktsiooni kasutamise Saksamaal sõitmise ajal. Olete kohustatud Teenuste kasutamisel hoidma desaktiveerituna kiiruskaamerast teavitamise funktsiooni, järgima kohalduvaid seaduseid ning austama kolmandate isikute õiguseid.
  Ungari
  Kasutustingimused on sõlmitud elektrooniliselt. Kasutustingimused sõlmitakse Teenuste aktiveerimisel „OLEN NÕUS“ („I AGREE“) nupule vajutamisega. Loetakse, et Kasutustingimused ei ole sõlmitud kirjalikult ning te saate neid säilitada, juurdepääsu Kasutustingimustele ning neid taasesitada oma andmekandjal või elektroonilisel andmekandjal. Võimaldame tehnilised vahendid, mille abil tuvastada ja parandada sisendi vead elektroonilise töötlemise kaudu enne mis tahes õiguslikult siduva avalduse tegemist. Punkt 12.2 ei kohaldu teile, kui olete tarbija.
  Holland
  Punkti 10.1 täiendatakse järgmiselt: Kia jätab endale õiguse teha Kasutustingimustes ja/või Teenustes mõistlikke muudatusi. Teavitame Kasutajat mis tahes Kasutustingimuste ja/või Teenuste muudatustest. Mis tahes muudatused jõustuvad 6 nädalat pärast seda, kui Kasutaja on saanud sellekohase teavituse.

  Poola
  Punkt 13 kustutatakse ja asendatakse järgnevaga: Kasutajal ei ole taganemisõigust. See kohaldub ka juhul, kui Kasutaja on tarbija, sest Kia Connect rakenduse ja mis tahes Teenuste kasutamine seisneb Kia poolt Kasutajale digitaalse sisu pakkumises, mida ei salvestata püsival andmekandjal. Kui olete tarbija, tunnistate ja nõustute, et Kia Connect rakenduse allalaadimisel nõustute täitmise kohese alustamisega Kia poolt ning teil ei ole taganemisõigust.


  Jõustub alates detsembrist 2022