KIA CONNECT PRIVACYVERKLARING

KIA CONNECT PRIVACYVERKLARING

 • 1. INLEIDING

 • Deze Privacyverklaring (de “Privacyverklaring”) van Kia Connect GmbH, geregistreerd onder registratienummer HRB 112541, ("Kia", "wij", "ons" of "onze") is van toepassing op de verzameling en verwerking van persoonsgegevens in verband met de levering van onze diensten (de "Diensten") via onze App (de "Kia Connect App") en/of via de desbetreffende head unit van het voertuig (de "Head Unit“) en is gericht aan onze klanten die deze Diensten gebruiken ("u", "uw"). Kia neemt de bescherming van uw persoonsgegevens en uw privacy uiterst serieus en zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy.

  Wij kunnen deze Privacyverklaring te allen tijde bijwerken of wijzigen. Dergelijke updates of wijzigingen kunnen in het bijzonder noodzakelijk zijn vanwege de invoering van nieuwe technologieën of nieuwe diensten. Wij zullen de updates en/of wijzigingen van de Privacyverklaring op onze websites, op de Kia Connect App en op de Head Unit publiceren.

  Wij maken u erop attent dat wij u, naast deze Privacyverklaring, in voorkomend geval afzonderlijk kunnen informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld in toestemmingsformulieren of afzonderlijke privacyverklaringen.

 • 2. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

 • 2.1.
  Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is Kia Connect GmbH de verantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens die in het kader van de verlening van de Diensten worden verzameld en verwerkt.
  2.2.
  Voor vragen omtrent deze Privacyverklaring, de verwerking van uw persoonsgegevens of voor het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact met ons opnemen via:

  Kia Connect GmbH
  Theodor-Heuss-Allee 11
  60486 Frankfurt am Main
  Duitsland
  E-mail: info@kia-connect.eu

  Voor klantenondersteuning kunt ook gebruik maken van ons contactformulier door op deze link te klikken: https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/

  U kunt ookcontact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming in artikel 3 hieronder.

 • 3. FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

 • Wij hebben een externe Functionaris voor Gegevensbescherming ("DPO") benoemd. U kunt contact opnemen met onze DPO via:

  Kia Connect GmbH
  - Data Protection Officer -
  Theodor-Heuss-Allee 11
  60486 Frankfurt am Main
  Duitsland
  E-mail: dpo@kia-connect.eu

 • 4. DOELEINDEN, RECHTSGRONDSLAGEN EN CATEGORIEËN VAN PERSOONSGEGEVENS

 • Details over de doeleinden van en de rechtsgrondslagen voor onze verwerking van uw persoonsgegevens, en de categorieën van persoonsgegevens die wij kunnen verwerken, vindt u in onderdelen 4.1, 4.2 en 4.3 hieronder. Houd er rekening mee dat wij persoonsgegevens alleen verwerken voor zover dit wettelijk is toegestaan en voor zover dit noodzakelijk is voor het betreffende doel.

  Wij verwerken uw persoonsgegevens hoofdzakelijk om onze Diensten aan u te kunnen leveren. Verdere details over de Diensten worden verstrekt in de respectieve dienstbeschrijving in de Kia Connect Gebruiksvoorwaarden.

  Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken voor de andere doeleinden die in onderdelen 4.1, 4.2 en 4.3 hieronder worden genoemd. Dit kan bijvoorbeeld ook de verwerking van persoonsgegevens omvatten met het oog op: (i) de communicatie met u, (ii) direct marketing, of (iii) de analyse van relevante gegevens om onze Diensten te verbeteren, nieuwe mobiliteits- en mobiliteitsgerelateerde producten en/of diensten te ontwikkelen en/of ervoor te zorgen dat de relevante producten of diensten veilig kunnen worden geleverd. Voor de onder (iii) genoemde doeleinden kunnen wij de gegevens analyseren op basis van statistische en wiskundige modellen.
  Bovendien kunnen wij uw persoonsgegevens ook verwerken om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of andere wettelijke verplichtingen (bijv. verstrekking van relevante persoonsgegevens aan rechtbanken of strafrechtelijke autoriteiten), of indien wij u afzonderlijk over dergelijke doeleinden hebben geïnformeerd.

  Over het algemeen, in het kader van de Diensten, verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst ("sluiting van overeenkomst") of voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst met u (Art. 6 lid 1 onder b) AVG), of voor zover de verwerking noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde (Art. 6 lid 1 onder f) AVG). Met betrekking tot bepaalde verwerkingsactiviteiten kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust (Art. 6 lid 1 onder c) AVG), of wanneer wij uw voorafgaande toestemming hebben verkregen voor de betreffende verwerking van uw persoonsgegevens voor een specifiek doeleinde (Art. 6 lid 1 onder a) AVG).

  Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze Privacyverklaring, worden de in het onderdeel 4 hieronder vermelde persoonsgegevens direct door u aan ons verstrekt (bijv. door bepaalde persoonsgegevens in te voeren in de Kia Connect App) of worden deze door de Kia Connect App en/of de Head Unit verzameld. In het algemeen hebt u het recht om uw persoonsgegevens niet aan ons te verstrekken. In sommige gevallen (bijv. voor het gebruik van bepaalde Diensten) hebben wij echter bepaalde persoonsgegevens van u nodig om uw aanvraag te kunnen verwerken of de desbetreffende Diensten te kunnen verlenen. Wij zullen u in dat geval informeren over de vereiste persoonsgegevens.

  Indien een andere persoon de Kia Connect App gebruikt en verbonden is met hetzelfde voertuig als u, dan kan deze persoon ook de locatie van het voertuig zien via zijn/haar account in de Kia Connect App (via de dienst "Vind Mijn Auto"), zelfs wanneer u het voertuig op dat moment gebruikt. Deze persoon kan echter geen toegang krijgen tot uw live routes.

  De informatie over onze verwerkingsactiviteiten zoals beschreven in deze Privacyverklaring zijn eveneens van toepassing op het gebruik van het relevante voertuig door een derde partij. In het algemeen is de verwerking van gegevens door Kia echter gebaseerd op voertuiggebonden informatie zoals beschreven in deze Privacyverklaring.
  Kia zal dus de specifieke persoon die met de auto rijdt niet kunnen identificeren, tenzij die persoon is ingelogd met zijn/haar persoonlijke profiel of als er andere identificatoren worden verstrekt met betrekking tot deze specifieke persoon.
  4.1.
  KIA CONNECT APP
  4.1.1.
  Aanmeldingsproces voor Kia Connect App: Om de Kia Connect App te gebruiken, moet u zich aanmelden en een account aanmaken ("Kia Account"). Details over onze verwerking van uw persoonsgegevens in verband met uw Kia Account vindt u in een afzonderlijke privacyverklaring die u hier kunt raadplegen: https://connect.kia.com/eu/kia-account-docs/. U moet ook de Gebruiksvoorwaarden van Kia Connect accepteren. Om een link te creëren tussen het apparaat van de eindgebruiker (smartphone) waarop de Kia Connect App is geïnstalleerd en het respectievelijke voertuig is verificatie vereist.

  Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Voertuigidentificatienummer (VIN), e-mailadres, naam, wachtwoord, aanhef, geboortedatum, mobiel telefoonnummer, land, voorkeurstaal, verificatie PIN, Auto-ID, activatiecode en het feit dat u de Gebruiksvoorwaarden van de Kia Connect App hebt geaccepteerd.

  Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan, of voor het sluiten van de overeenkomst met ons (Art. 6 lid 1 onder b) AVG).
  4.1.2.
  Inlogproces: Om de diensten via de Kia Connect App te gebruiken, moet u zich eerst inloggen. Nadat u bent ingelogd, kunt u uw Kia-voertuig(en) toevoegen en verwijderen en de Diensten gebruiken via de Kia Connect App.

  Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: E-mailadres en wachtwoord.

  Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (Art. 6 lid 1 onder b) AVG).
  4.1.3.
  Kaart in het hoofdmenu en zoekbalk: Met de kaart in het hoofdmenu kunt u uw huidige locatie bekijken. De zoekbalk in het hoofdmenu stelt u in staat naar plaatsen van interesse (POI's) te zoeken.

  Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: GPS-gegevens, zoekterm, taalinstelling van de smartphone.

  Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (Art. 6 lid 1 onder b) AVG).
  4.1.4.
  Gebruik van Touch ID en Face ID (iOS) of vingerafdruk- en gezichtsherkenning (Android): U kunt bepaalde functies van de Kia Connect App ontgrendelen met Touch ID of Face ID (iOS) of vingerafdruk- en gezichtsherkenning (Android). Uw biometrische gegevens worden uitsluitend op uw smartphone opgeslagen en worden niet naar ons verzonden. We hebben zodoende geen toegang tot deze gegevens. Alleen de informatie of de verificatie van de biometrische gegevens al dan niet succesvol was, wordt via een systeemfunctie van uw smartphone naar de Kia Connect App gestuurd. U kunt het gebruik van Touch ID of Face ID (iOS) of vingerafdruk- en gezichtsherkenning (Android) op elk gewenst moment via de instellingen van uw smartphone uitschakelen.
  Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Informatie of de verificatie van de biometrische gegevens is geslaagd.

  Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (Art. 6 lid 1 onder b) AVG)
  4.1.5.
  Klimaatbeheersing op Afstand (alleen voor elektrische voertuigen): Deze Dienst stelt u in staat om op afstand de airconditioning van uw elektrische voertuig te bedienen en te plannen, inclusief ontdooifuncties via de Kia Connect App.

  Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt:Voertuig Identificatie Nummer (VIN), Auto-ID, datum en tijdsaanduiding, GPS-gegevens, kilometertellerinformatie, statusinformatie van het voertuig (status van de airconditioning, status van de motor, deur/kofferbak/raam/motorkap open/gesloten).

  Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (Art. 6 lid 1 onder b) AVG).
  4.1.6.
  Opladen op Afstand (alleen voor elektrische en plug-in hybride voertuigen):Deze Dienst stelt u in staat om op afstand het opladen van de batterij van een elektrische of plug-in hybride auto te activeren of te stoppen en het opladen in te plannen via de Kia Connect App.

  Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Voertuig Identificatie Nummer (VIN), Auto-ID, datum en tijdsaanduiding, GPS-gegevens, kilometertellerinformatie, statusinformatie van het voertuig (status van de airconditioning, status van de motor, deur/kofferbak/raam/motorkap open/gesloten, status van de bandenspanning, status van de rem-/motorolie, laadinformatie, informatie over oplaadreserve, laadtijd, informatie over het type oplaadstekker).

  Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (Art. 6 lid 1 onder b) AVG).
  4.1.7.
  Bediening van Deuren op Afstand: Met deze Dienst kunt u de deuren van het voertuig op afstand vergrendelen/ontgrendelen door middel van bepaalde gebruikersinterfaces. U kunt alle deuren vergrendelen of ontgrendelen. Om de veiligheid en beveiliging bij het gebruik van deze Dienst te waarborgen, controleert de Dienst een aantal randvoorwaarden. Deze Dienst kan u helpen in situaties waarin u zich misschien niet meer herinnert of u het voertuig correct hebt vergrendeld, zodat u deze actie op afstand kunt uitvoeren.

  Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Voertuig Identificatie Nummer (VIN), Auto-ID, datum en tijdsaanduiding, GPS-gegevens, kilometertellerinformatie, statusinformatie van het voertuig (status van de airconditioning, status van de motor, deur/kofferbak/raam/motorkap open/gesloten, bandenspanning, status van de versnelling/zitting, brandstofniveau, status van de rem-/motorolie).

  Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (Art. 6 lid 1 onder b) AVG).
  4.1.8.
  Versturen naar Auto: Deze Dienst stelt u in staat om een nuttige plaats (POI) te sturen naar het navigatiesysteem van het voertuig en stelt u in staat om onmiddellijk locatie-informatie te ontvangen, zodra de ontsteking van het voertuig is ingeschakeld.

  Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Voertuig Identificatie Nummer (VIN), Auto-ID, datum en tijdsaanduiding, GPS-gegevens, informatie over de nuttige plaats (POI), zoekterm, taalinstelling van de smartphone.

  Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (Art. 6 lid 1 onder b) AVG).
  4.1.9.
  Vind mijn Auto en Eerste Mijl Navigatie: Deze Dienst stelt u in staat om het voertuig te lokaliseren en erheen te navigeren met behulp van uw smartphone. De locatie van het voertuig wordt weergegeven in de Kia Connect App.

  Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Voertuig Identificatie Nummer (VIN), Auto-ID, SIM-ID, adres, naam, locatiegegevens van gebruiker en voertuig, waypoint-informatie, datum, tijd, tijdsaanduiding en snelheid.

  Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (Art. 6 lid 1 onder b) AVG).
  4.1.10.
  Mijn Ritten: Deze Dienst verschaft een samenvatting van iedere reis met datum en tijdstip, gemiddelde en maximumsnelheid, afgelegde afstand en reistijd.

  Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Voertuig Identificatie Nummer (VIN), Auto-ID, datum en tijdsaanduiding, GPS-gegevens, reisinformatie (afgelegde afstand, gemiddelde snelheid, maximumsnelheid, totaal brandstofverbruik, totaal vermogensverbruik, elektriciteitsverbruik, rijtijd, opwarmtijd, gemiddelde kilometrage).

  Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (Art. 6 lid 1 onder b) AVG).
  4.1.11.
  Voertuigstatus: Deze Dienst biedt u de volgende voertuiginformatie in de Kia Connect App:
  ● Status deuren
  ● Status laadklep
  ● Status kofferbak/motorkap
  ● Temperatuurstatus
  ● Laadstatus van de batterij, status van de oplaadstekker, oplaadstatus (alleen voor elektrische voertuigen)
  ● Brandstofniveau
  ● Status stoelverwarming en stoelventilatie
  ● Status ramen
  ● Status zonnedak
  ● Status 12V-batterij
  ● Status verlichting
  Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Voertuig Identificatie Nummer (VIN), Auto-ID, SIM-ID, datum en tijdsaanduiding, GPS-gegevens, kilometertellerinformatie, informatie over de status van het voertuig (statusinformatie van de motor en versnelling, statusinformatie van de deuren, motorkap, kofferbak en zonnedak, statusinformatie van de verwarming, ventilatie en airconditioning (HVAC), statusinformatie van de batterij, brandstof en resterend rijbereik (DTE), statusinformatie van vloeistoffen (ruitenwisservloeistof & remolie), statusinformatie van banden, lampen, smart key, status van elektrisch voertuig (EV)).

  Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (Art. 6 lid 1 onder b) AVG).
  4.1.12.
  Voertuigrapport: U ontvangt een rapport in de Kia Connect App. Het rapport geeft diagnostische informatie over het voertuig en informatie over rijgedrag. U wordt geïnformeerd over kwesties die onderhoud of reparaties vereisen, alsmede over de ernst van de kwestie, de urgentie van de reparaties/onderhoudswerkzaamheden en de aanbevolen maatregelen.

  Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Voertuig Identificatie Nummer (VIN), Auto-ID, datum en tijdsaanduiding, GPS-gegevens, informatie over de status van het voertuig (motorstatus), informatie over rijgedrag (snelheidsinformatie (maximum- en gemiddelde snelheid), informatie over de acceleratiestatus, gereden afstand, informatie over batterijverbruik (voor elektrische voertuigen)).

  Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (Art. 6 lid 1 onder b) AVG).
  4.1.13.
  Voertuigdiagnose: Levering van een geautomatiseerde diagnostische dienst. Bij het inschakelen van de ontsteking voert het voertuig automatisch een diagnostische scan uit (Diagnostische Probleem Code (DPC)). Als een storing wordt gedetecteerd, ontvangt u een bericht met uitleg over de gedetecteerde storing, de ernst ervan en de aanbevolen actie die moet worden ondernomen.

  Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Voertuig Identificatie Nummer (VIN), Auto-ID, datum en tijdsaanduiding, GPS-gegevens, kilometertellerinformatie, resultaten van de DPC-scan, informatie over de status van het voertuig (toestand van de airconditioning, status van de motor, deur/kofferbak/raam/motorkap open/gesloten, status van de bandenspanning, status van de versnelling/zitting, brandstofniveau, status van de rem-/motorolie, batterijstatus).

  Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (Art. 6 lid 1 onder b) AVG).
  4.1.14.
  Voertuigwaarschuwing: Het leveren van een systeem voor waarschuwingsmeldingen. Wanneer het raam geopend is terwijl de ontsteking uitgeschakeld is, ontvangt u een melding in de Kia Connect App.

  Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Voertuig Identificatie Nummer (VIN), Auto-ID, SIM-ID, datum en tijdsaanduiding, GPS-gegevens, kilometertellerinformatie, informatie over de status van het voertuig (statusinformatie van de motor en versnelling, statusinformatie van de deuren, motorkap, kofferbak en zonnedak, statusinformatie van de verwarming, ventilatie en airconditioning (HVAC), statusinformatie van de batterij, brandstof en resterend rijbereik (DTE), statusinformatie van vloeistoffen (ruitenwisservloeistof & remolie), statusinformatie van banden, lampen, smart key, status van elektrisch voertuig (EV)).

  Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (Art. 6 lid 1 onder b) AVG).
  4.1.15.
  Anti-Diefstalalarm (alleen voor voertuigen die zijn uitgerust met een anti-diefstalalarminstallatie):Het leveren van een systeem voor waarschuwingsmeldingen. Telkens wanneer het inbraakalarm afgaat, ontvangt u een melding in de Kia Connect App.

  Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Voertuig Identificatie Nummer (VIN), Auto-ID, datum en tijdsaanduiding, GPS-gegevens, kilometertellerinformatie, statusinformatie van het voertuig (status van de airconditioning, status van de motor, deur/kofferbak/raam/motorkap open/gesloten, bandenspanning, status van de versnelling/zitting, brandstofniveau, status van de rem-/motorolie
  Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (Art. 6 lid 1 onder b) AVG).
  4.1.16.
  Overdracht van Gebruikersprofiel: Met deze Dienst kunt u de voertuiginstellingen controleren en wijzigen in de Kia Connect App. U kunt een back-up maken van de instellingen en deze toepassen op uw voertuig.

  Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Voertuig Identificatie Nummer (VIN), Auto-ID, telefoonnummer van de Gebruiker, SMS-authenticatiecode, pincode van de Gebruiker, rapportagetijd, informatie over de voertuiginstellingen, informatie over de systeeminstellingen, informatie over de navigatie-instellingen, navigatie-informatie over de nuttige plaats (POI), profielfoto (indien verstrekt).

  Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (Art. 6 lid 1 onder b) AVG).
  4.1.17.
  Op afstand verwarmde en geventileerde stoelen (alleen voor elektrische voertuigen):Met deze Dienst kunt u de verwarming en ventilatie van de stoelen vooraan en achteraan van uw elektrische voertuig op afstand bedienen.

  Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Voertuig Identificatie Nummer (VIN), Auto-ID, SIM-ID, datum en tijdsaanduiding, informatie over de status van het voertuig (statusinformatie van de motor en versnelling, statusinformatie van de deuren, motorkap, kofferbak, en zonnedak, statusinformatie van de verwarming, ventilatie en airconditioning (HVAC), statusinformatie van de batterij, brandstof en resterend rijbereik (DTE), statusinformatie van vloeistoffen (ruitenwisservloeistof & remolie), statusinformatie van banden, lampen, smart key, status van elektrisch voertuig (EV)).
  Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (Art. 6 lid 1 onder b) AVG).
  4.1.18.
  Bediening van Ramen op Afstand: Met deze Dienst kunt u de ramen van uw voertuig op afstand bedienen.

  Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Voertuig Identificatie Nummer (VIN), Auto-ID, SIM-ID, datum en tijdsaanduiding, informatie over de status van het voertuig (statusinformatie van de motor en versnelling, statusinformatie van de deuren, motorkap, kofferbak, en zonnedak, statusinformatie van de verwarming, ventilatie en airconditioning (HVAC), statusinformatie van de batterij, brandstof en resterend rijbereik (DTE), statusinformatie van vloeistoffen (ruitenwisservloeistof & remolie), statusinformatie van banden, lampen, smart key, status van elektrisch voertuig (EV)).

  Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (Art. 6 lid 1 onder b) AVG).
  4.1.19.
  Bediening van Knipperlichten op Afstand (alleen voor EV6): Met deze Dienst kunt u de knipperlichten op afstand uitschakelen.

  Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Voertuig Identificatie Nummer (VIN), Auto-ID, SIM-ID, datum en tijdsaanduiding, informatie over de status van het voertuig (statusinformatie van het achterlicht, de knipperlichten, de motor en versnelling, statusinformatie van de deuren, motorkap, kofferbak, en zonnedak, statusinformatie van de verwarming, ventilatie en airconditioning (HVAC), statusinformatie van de batterij, brandstof en resterend rijbereik (DTE), statusinformatie van vloeistoffen (ruitenwisservloeistof & remolie), statusinformatie van banden, lampen, smart key, status van elektrisch voertuig (EV)).

  Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (Art. 6 lid 1 onder b) AVG).
  4.1.20.
  Bediening van Laadklep op Afstand: Met deze Dienst kunt u de laadklep van uw voertuig op afstand bedienen.

  Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Voertuig Identificatie Nummer (VIN), Auto-ID, SIM-ID, datum en tijdsaanduiding, informatie over de status van het voertuig (statusinformatie van de laadklep, de motor en versnelling, statusinformatie van de deuren, motorkap, kofferbak, en zonnedak, statusinformatie van de verwarming, ventilatie en airconditioning (HVAC), statusinformatie van de batterij, brandstof en resterend rijbereik (DTE), statusinformatie van vloeistoffen (ruitenwisservloeistof & remolie), statusinformatie van banden, lampen, smart key, status van elektrisch voertuig (EV)).
  Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (Art. 6 lid 1 onder b) AVG).
  4.1.21.
  Laatste Mijl Navigatie: Met deze Dienst kunt u met behulp van uw smartphone na het parkeren van het voertuig blijven navigeren naar uw eindbestemming.

  Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Voertuig Identificatie Nummer (VIN), Auto-ID, SIM-ID, adres, naam, locatiegegevens van Gebruiker en voertuig, waypoint-informatie, tijd, snelheid.

  Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (Art. 6 lid 1 onder b) AVG).
  4.1.22.
  Batterij-ontladingswaarschuwing: Het leveren van een systeem voor waarschuwingsmeldingen. Wanneer de laadstatus van de 12V-batterij onder een bepaald niveau komt, ontvangt u een melding in de Kia Connect App.

  Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Voertuig Identificatie Nummer (VIN), Auto-ID, SIM-ID, batterijstatus, waarschuwingstype voertuigstatus.
  Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (Art. 6 lid 1 onder b) AVG).
  4.1.23.
  Passagier Achterbank Waarschuwing: Het leveren van een systeem voor waarschuwingsmeldingen. Wanneer er beweging wordt gedetecteerd op de achterbank, ontvangt u een melding in de Kia Connect App.

  Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Voertuig Identificatie Nummer (VIN), Auto-ID, SIM-ID, datum en tijdsaanduiding, GPS-gegevens, kilometertellerinformatie, informatie over de status van het voertuig (statusinformatie van de motor en versnelling, statusinformatie van de deuren, motorkap, kofferbak en zonnedak, statusinformatie van de verwarming, ventilatie en airconditioning (HVAC), statusinformatie van de batterij, brandstof en resterend rijbereik (DTE), statusinformatie van vloeistoffen (ruitenwisservloeistof & remolie), statusinformatie van banden, lampen, smart key, status van elektrisch voertuig (EV)).

  Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (Art. 6 lid 1 onder b) AVG).
  4.1.24.
  Stationair Voertuig Waarschuwing: Het leveren van een systeem voor waarschuwingsmeldingen. Wanneer het voertuig in de parkeerstand staat terwijl de motor draait en een deur wordt geopend, ontvangt u een melding in de Kia Connect App.

  Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Voertuig Identificatie Nummer (VIN), Auto-ID, SIM-ID, datum en tijdsaanduiding, GPS-gegevens, kilometertellerinformatie, informatie over de status van het voertuig (statusinformatie van de motor en versnelling, statusinformatie van de deuren, motorkap, kofferbak en zonnedak, statusinformatie van de verwarming, ventilatie en airconditioning (HVAC), statusinformatie van de batterij, brandstof en resterend rijbereik (DTE), statusinformatie van vloeistoffen (ruitenwisservloeistof & remolie), statusinformatie van banden, lampen, smart key, status van elektrisch voertuig (EV)).

  Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (Art. 6 lid 1 onder b) AVG).
  4.1.25.
  Waarschuwingssysteem van de Hoogspanningsbatterij: Het leveren van een systeem voor waarschuwingsmeldingen. De status van de hoogspanningsbatterij wordt bewaakt en wanneer een storing wordt gedetecteerd, ontvangt u een melding in de Kia Connect App en in de Head Unit.

  Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Status van de airconditioning, status van de motor, status van de deuren, motorkap, kofferbak en zonnedak, luchttemperatuur, status ontdooiing, status opladen, status verwarming stuur, status verwarming buitenspiegels/achterruit, status bandenspanning, status 12V-batterij, status storingslampje, status smart key-batterij, status brandstofniveau, status ruitenwisservloeistof, status waarschuwingslampje remolie, status slaapstand, tijd, waarschuwing wachttijd op afstand, status systeem uitschakelwaarschuwing, status achterlicht, status knipperlichten.

  Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen die door ons, maar ook door onze klanten en andere derden worden nagestreefd (Art. 6 lid 1 onder f) AVG). Onze gerechtvaardigde belangen zijn: het waarborgen van een goede levering en werking van onze diensten, het leveren van veilige diensten en producten aan onze klanten en die van de Kia groep, de bescherming van de gezondheid en het leven van onze klanten, de bescherming van de eigendommen van onze klanten en de bescherming van de gezondheid, het leven en de eigendommen van andere personen in of rond het voertuig.

  De relevante persoonsgegevens worden niet langer dan 90 dagen na het verzamelen bewaard.
  4.1.26.
  Product- en Dienstenverbetering: Door het activeren van "Product/Dienst verbetering" worden, op basis van uw toestemming, gegevens over de prestaties, het gebruik, de werking en de staat van het voertuig door ons verwerkt om de product- en dienstkwaliteit te verbeteren. Uw toestemming is vrijwillig en kan te allen tijde worden ingetrokken door de betreffende knop te deactiveren. Het intrekken van uw toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van deze toestemming vóór de intrekking ervan onverlet. Zodra de gegevens zijn verzameld en naar onze servers zijn verzonden, zullen wij deze binnen 7 dagen anonimiseren. Voor de activering van "Product/Dienst verbetering" is ook de activering van het geografische informatiesysteem (GIS) noodzakelijk vanwege technische redenen.

  Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Informatie over de status van het airconditioningsysteem, informatie over de status van de batterij, informatie over technische en stabiliteitsgerelateerde systemen, informatie over het gebruik en de status van het dashboard, informatie over airconditioning en verwarming, informatie over de status van de motor, de rem en de aandrijving, functiegerelateerde statusinformatie, informatie over de versnellingsbak en het verbruik, informatie over het waarschuwings- en hulpsysteem, informatie over het stuur- en bandensysteem, informatie over de motor en het laadsysteem, specifieke informatie over het gebruik en de status van elektrische voertuigen (EV), multimediagerelateerde gebruiks- en statusinformatie (bijv. de functie ‘like’ of ‘vind ik leuk’), alsmede GPS- en snelheidsinformatie.

  Rechtsgrondslag: De verwerking is gebaseerd op uw voorafgaande toestemming (Art. 6 lid 1 onder a) AVG).
  4.2.
  HEAD UNIT
  4.2.1.
  Kia Connect Live Services: Deze Diensten geven u toegang tot de volgende functies:

  ● Verkeer: Live verkeersinformatie voor het berekenen van routes en het tonen van de verkeerssituatie. Online Navigatie stelt u in staat om naar de gewenste bestemming te navigeren op basis van de combinatie van realtime verkeersgegevens en historische verkeersinformatie.

  ● Live point of interest (POI): Informatie over POI's in de buurt op basis van de huidige positie.

  ● Weer: Lokale weersinformatie.

  ● Parkeren: Parkeren aan of buiten de straat op basis van de huidige positie, nabij de bestemming, nabij een gescrolde markering, nabij het stadscentrum.

  ● EV POI (alleen voor elektrische voertuigen en plug-in hybride elektrische voertuigen): Informatie over nabijgelegen oplaadpunten met inbegrip van de beschikbaarheidsstatus op basis van de huidige positie.

  ● Dealer point of interest (POI): Informatie over de locatie van een Kia-dealer nabij de huidige positie van het voertuig.

  ● Waarschuwingen voor camera's/gevarenzones (indien wettelijk toegestaan in uw land): Het systeem geeft waarschuwingen in gebieden waar ongelukken bijzonder vaak voorkomen en waarschuwt u voor gevaarlijke verkeerspunten of snelheidscamera's.

  ● Sportcompetitie: Informatie over sportcompetitie.
  Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: GPS-gegevens, serviceverzoeken en -antwoorden voor zoekopdrachten op de server (point of interest (POI) gegevens), POI-gegevens dealer, brandstofgerelateerde informatie, parkeergerelateerde informatie, informatie over snelheidscamera's, informatie over elektrisch voertuig (EV) station, weerinformatie), verkeersinformatie, afstandseenheid (km, mijl, meter), taalinstellingen, informatie over telecomcarrier, unieke identificatoren (bijv. Voertuig Identificatie Nummer (VIN), Bestuurders-ID, Dienst-ID), telefoonnummer, datum en lokale tijd, protocolversie, informatie over het navigatieapparaat (bijv. hardwareversie, softwareversie), routegegevens (bijv. startpunt, instellingen, doelbestemming, geschatte tijd), informatieverzoeken over competitiewedstrijden, informatieverzoeken over teamwedstrijden, competitie-ID, versie van de competitiewedstrijd, teamcode-ID, land-ID, landcode, competitieversie, teamversie, logoversie.

  Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (Art. 6 lid 1 onder b) AVG).

  Ten behoeve van het verbeteren van de Kia Connect Live Services verzamelen en bewaren wij de GPS-gegevens (locatie) en de Dienst-ID gedurende maximaal 93 dagen.

  Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (Art. 6 lid 1 onder f) AVG). Ons gerechtvaardigde belang is: de diensten van Kia Connect Live Services te verbeteren.
  4.2.2.
  Online Spraakherkenning: Met deze Dienst kunt u gesproken commando's gebruiken om toegang te verkrijgen tot Kia Connect Live Services en deze te beheren en om tekstberichten op te stellen en te versturen via een verbonden mobiel apparaat. Vanaf het moment dat onze Diensten in de Head Unit van uw voertuig worden geactiveerd, wordt de Online Spraakherkenning als standaardinstelling geactiveerd. Bij het gebruik van Online Spraakherkenning worden uw persoonsgegevens in een online omgeving (bijv. de cloud) verwerkt.

  De opgenomen spraaksamples worden samen met de GPS-gegevens en de Dienst-ID verzonden naar onze dienstverlener voor online spraakherkenning, Cerence B.V., CBS Weg 11, 6412EX Heerlen, Nederland (verwerker) ("Cerence") en diens sub-verwerkers, die zich in landen buiten de EU/EER kunnen bevinden en mogelijk geen adequaat niveau voor gegevensbescherming bieden. (zie onderdelen 6 en 7 voor meer informatie). Cerence zet de spraaksamples om in tekstsamples, interpreteert ze (indien nodig) semantisch en stuurt het resultaat terug naar het voertuig.

  U kunt de overdracht van uw persoonsgegevens (d.w.z. spraaksamples) naar Cerence voorkomen door de Online Spraakherkenningsdienst in de betreffende instellingen van uw Head Unit te deactiveren. Door het deactiveren van de Online Spraakherkenningsdienst kan de functionaliteit van de spraakherkenning beperkt of uitgeschakeld worden.

  Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Spraakopname, GPS-gegevens (locatie), unieke identificatoren (bijv. Voertuig Identificatie Nummer (VIN), Dienst-ID).

  Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (Art. 6 lid 1 onder b) AVG).

  Ten behoeve van het verbeteren van de Online Spraakherkenningsservice kunnen wij spraaksamples en GPS-gegevens verzamelen en bewaren gedurende maximaal 90 dagen.

  Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (Art. 6 lid 1 onder f) AVG). Ons gerechtvaardigde belang is het verbeteren van de Online Spraakherkenningsdienst.
  4.2.3.
  Notificatie Center: Het Notificatie Centerstelt u in staat om berichten van Kia te ontvangen op het scherm van de Head Unit.

  Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Unieke identificatoren (bijv. Voertuig Identificatie Nummer (VIN)), sequentie-ID, leesstatus, UTC-tijd.

  Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (Art. 6 lid 1 onder b) AVG).
  4.2.4.
  Notificaties over Terugroepacties en Serviceherinneringen: Wij zullen u de volgende berichten en herinneringen sturen via het hierboven genoemde Notificatie Center:
  ● notificaties over actieve terugroepactie(s) voor uw voertuig; en

  ● herinneringen voor het aanstaande periodieke onderhoud van uw voertuig.
  Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Unieke identificatoren (bijv. Voertuig Identificatie Nummer (VIN), sequentie-ID, leesstatus, UTC-tijd, kilometerstand, begindatum van de garantie).

  Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (Art. 6 lid 1 onder b) AVG).
  4.2.5.
  Service Actie Notificaties: Wij zullen beoordelen of er aanstaande service-acties worden aanbevolen (zoals software-updates, vervanging van onderdelen door verbeterde onderdelen of kwaliteitscontrole van specifieke voertuigonderdelen) die aan uw voertuig moeten worden uitgevoerd en wij zullen u informeren over aanstaande aanbevolen service-acties via de Head Unit van uw voertuig (d.m.v. het Notificatie Center), via notificaties in de Kia Connect App, en/of via het e-mailadres dat in de Kia Connect App is geregistreerd. Deze verwerking is onderworpen aan uw voorafgaande toestemming, die u kunt geven door de betreffende toestemmingsknop in de toestemmingslijst van de Kia Connect App te activeren. Uw toestemming is vrijwillig en kan te allen tijde worden ingetrokken (bijv. door het uitschakelen van de Service Actie Notificatie-knop in de lijst met toestemmingen in de Kia Connect App). Een dergelijke intrekking zal de rechtmatigheid van de daaraan voorafgaande verwerking niet aantasten.

  Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Voertuig Identificatie Nummer (VIN), sequentie-ID, leesstatus, UTC-tijd, kilometerstand, begindatum van de garantie.

  Rechtsgrondslag: De verwerking is gebaseerd op uw voorafgaande toestemming (Art. 6 lid 1 onder a) AVG).
  4.2.6.
  Valet Parking Modus: Wanneer deze Dienst is geactiveerd in de Head Unit en het voertuig wordt bestuurd door een andere persoon, kunt u de locatie van het voertuig, het tijdstip waarop het contact voor het laatst werd uitgeschakeld, de rijtijd, de rijafstand en de topsnelheid controleren in de Kia Connect App.

  Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Unieke identificatoren (bijv. Voertuig Identificatie Nummer (VIN)), statusinformatie valet modus (activeringsstatus, begin- en eindtijd van de valet modus, looptijd, rijduur, tijd van de stationair draaiende motor, maximumsnelheid, rijafstand), voertuigindicatoren (locatie, snelheid, tijd, nauwkeurigheid, richting).

  Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (Art. 6 lid 1 onder b) AVG).
  4.2.7.
  Persoonlijke Agenda/Navigatiesynchronisatie: Met deze Dienst kunt u uw Google Agenda of Apple Agenda op uw smartphone synchroniseren met de geïntegreerde kalenderfunctie van de Head Unit. Hiermee kunt u uw privé-agenda zien op het scherm van de Head Unit/in de Kia Connect App en deze gebruiken om een bestemming in te stellen. Deze Dienst is compatibel met zowel Google Agenda als Apple Agenda.

  Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Unieke identificatoren (bijv. Voertuig Identificatie Nummer (VIN)), e-mailadres, kalender-ID van e-mailaccount, Google token of iCloud-wachtwoord, agenda-items (bijv. naam van een afspraak, datum en tijd, adres).

  Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (Art. 6 lid 1 onder b) AVG).
  4.2.8.
  Geavanceerde Rijhulpsystemen (ADAS): In het kader van het Advanced Driver Assist System (ADAS-rijhulpsysteem) verzamelt en verwerkt Kia een statische reeks telematicagegevens en geeft deze door aan vooraf geselecteerde dataverzamelaars. Deze informatie is statisch, d.w.z. dat ze geen informatie over het rijgedrag bevat, zodat het niet mogelijk is het rijgedrag van individuele personen te profileren. Het doel van deze verwerking is bescherming tegen mogelijke fraudepraktijken, verbetering en ontwikkeling van ons ADAS-systeem om het aantal voertuigen met een hoge veiligheidsuitrusting te verhogen en het verzekeringsproces voor onze klanten te vereenvoudigen.

  Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: De Vehicle Build Information (VBI), die het Voertuig Identificatie Nummer (VIN), het model, de afwerking, het modeljaar, de prijs, de kleur, het brandstoftype, het voltagesysteem, de emissies, de klasse, het vermogen en de gemonteerde uitrusting, met inbegrip van de ADAS-veiligheidssystemen, kan omvatten.

  Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (Art. 6 lid 1 onder f) AVG). Onze gerechtvaardigde belangen zijn: het verbeteren van onze diensten, het aanbieden van verbeterde producten en het verhogen van de verkoop van ADAS-voertuigen, evenals het ontwikkelen van nieuwe producten en klantendiensten.

  Bovendien kunnen uw persoonsgegevens, zoals hierboven beschreven, worden geanonimiseerd om onze eigen analyses uit te voeren ter verbetering en ontwikkeling van onze producten.
  4.2.9.
  Like-knop voor USB-muziek en Radio: Met de "like"-knop voor USB-muziek en radio kunt u een afspeellijst met uw favoriete nummers selecteren en samenstellen. U kunt nummers leuk of niet meer leuk vinden via de "like"-knop die in de muziekfunctie van het infotainmentsysteem is geïntegreerd.

  Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Het brontype (USB-muziek, radio, Bluetooth-muziek), de naam van het liedje, de artiest en het album, de like/unlike-informatie, GPS-gegevens, de omgevingstemperatuur, de voertuigsnelheid, het weer (op basis van uw huidige locatie) en de tijdsinformatie.

  Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (Art. 6 lid 1 onder b) AVG).


  4.2.10.
  Kaart en Infotainment OTA Update: De Kaart en Infotainment OTA Update activeert:
  ● updates van de kaarten in het navigatiesysteem van het voertuig ("Kaartupdate"); en/of

  ● updates van de infotainmentsoftware of uitbreidingen van de software van de Head Unit (tezamen "Infotainment Update“)
  van onze servers naar het ingebouwde telematicasysteem via de zogenaamde "over-the-air“ (OTA) methode. Meer informatie over de Kaart en Infotainment OTA Update is beschikbaar in artikel 3.1.2.6 van de Kia Connect Gebruiksvoorwaarden.

  Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Unieke identificatoren (bijv. Voertuig Identificatie Nummer (VIN)), softwareversie van het voertuig, diagnostische storingscodes, fabricagedatum van het voertuig, GPS-gegevens (lengtegraad, breedtegraad, hoogte), aanbieder van telecommunicatiediensten, taalinstellingen, landcode of regiocode, Head Unit identificatoren (bijv. type, systeemversie, platform, fabrikant), relevante metagegevens.

  Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (Art. 6 lid 1 onder b) AVG; sec. 25 lid 2 nr. 2 TTDSG).

  Volledigheidshalver moet worden opgemerkt dat wanneer u Kaartupdates en/of Infotainmentupdates via de website https://update.kia.com/EU/E1/Main of uw dealer ontvangt, deze updates niet via de "over-The-air"-methode worden aangeboden en wij in dit geval niet de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot het verwerken van de persoonsgegevens zijn.
  4.2.11.
  Valet Waarschuwing: Wanneer deze Dienst is geactiveerd in de Head Unit, kunt u in de Kia Connect App meldingen ontvangen als uw voertuig verder rijdt dan de geselecteerde afstandslimiet, snelheidslimiet en stationaire tijdslimiet die u vooraf hebt ingesteld in de Kia Connect App. De afstand die mag worden afgelegd is vanaf de locatie waar de waarschuwing werd geactiveerd.

  Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Voertuig Identificatie Nummer (VIN), datum en tijdsaanduiding, GPS-gegevens, statusinformatie over de Valet Waarschuwing (activeringsstatus, begin- en eindtijd van de Valet Waarschwuing, looptijd, rijduur, stationaire motortijd, maximumsnelheid, rijafstand), voertuigindicatoren (locatie, snelheid, tijd, nauwkeurigheid, richting), geselecteerde afstandslimiet, geselecteerde snelheidslimiet, geselecteerde stationaire tijdslimiet.

  Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (Art. 6 lid 1 onder b) AVG).
  4.2.12.
  Geofence Waarschuwing: Wanneer deze Dienst is geactiveerd in de Head Unit, kunt u in de Kia Connect App meldingen ontvangen als uw voertuig een toegestaan gebied verlaat of een verboden gebied binnenrijdt. U kunt de grenzen voor toegestane gebieden en verboden gebieden instellen in de Kia Connect App.

  Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Voertuig Identificatie Nummer (VIN), datum en tijdsaanduiding, GPS-gegevens, statusinformatie over de Geofence Waarschuwing (activeringsstatus, begin- en eindtijd van de Geofence Waarschuwingsstatus, looptijd, rijduur, stationaire motortijd, maximumsnelheid, rijafstand), voertuigindicatoren (locatie, snelheid, tijd, nauwkeurigheid, richting), geselecteerde toegestane gebieden, geselecteerde verboden gebieden.

  Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (Art. 6 lid 1 onder b) AVG).
  4.2.13.
  Snelheidswaarschuwing: Wanneer deze Dienst is geactiveerd in de Head Unit, kunt u in de Kia Connect App meldingen ontvangen als uw voertuig de snelheidslimiet overschrijdt die u vooraf hebt ingesteld in de Kia Connect App.

  Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Voertuig Identificatie Nummer (VIN), datum en tijdsaanduiding, GPS-gegevens, statusinformatie over de Snelheidswaarschuwing (activeringsstatus, begin- en eindtijd van de Snelheidswaarschuwing, looptijd, rijduur, stationaire motortijd, maximumsnelheid, rijafstand), voertuigindicatoren (locatie, snelheid, tijd, nauwkeurigheid, richting), geselecteerde snelheidslimiet.

  Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (Art. 6 lid 1 onder b) AVG).
  4.2.14.
  Tijdhekwaarschuwing: Wanneer deze Dienst is geactiveerd in de Head Unit, kunt u in de Kia Connect App meldingen ontvangen als uw voertuig buiten het tijdhek rijdt dat u vooraf hebt ingesteld in de Kia Connect App.

  Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Voertuig Identificatie Nummer (VIN), datum en tijdsaanduiding, GPS-gegevens, statusinformatie over de Tijdhekwaarschuwing (activeringsstatus, begin- en eindtijd van de Tijdhekwaarschuwing, looptijd, rijduur, stationaire motortijd, maximumsnelheid, rijafstand), voertuigindicatoren (locatie, snelheid, tijd, nauwkeurigheid, richting), geselecteerd tijdhek.

  Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (Art. 6 lid 1 onder b) AVG).
  4.2.15.
  Motorstilstandswaarschuwing: Wanneer deze Dienst is geactiveerd in de Head Unit, kunt u in de Kia Connect App meldingen ontvangen als uw voertuig langer dan de stationaire tijdslimiet rijdt die u vooraf hebt ingesteld in de Kia Connect App.

  Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Voertuig Identificatie Nummer (VIN), datum en tijdsaanduiding, GPS-gegevens, statusinformatie over de Motorstilstandswaarschuwing (activeringsstatus, begin- en eindtijd van de Motorstilstandswaarschuwing, looptijd, rijduur, stationaire motortijd, maximumsnelheid, rijafstand), voertuigindicatoren (locatie, snelheid, tijd, nauwkeurigheid, richting), geselecteerde tijdslimiet van motorstilstand.

  Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (Art. 6 lid 1 onder b) AVG).
  4.3.
  OVERIGE VERWERKINGSACTIVITEITEN
  Naast de in de onderdelen 4.1 en 4.2 genoemde verwerkingsactiviteiten kunnen wij uw persoonsgegevens ook verwerken voor de volgende doeleinden:
  4.3.1.
  Communicatie: Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken om met u te communiceren in verband met de Diensten of het contract dat u met ons bent aangegaan (bijvoorbeeld om klantenondersteuning te bieden, om u te informeren over technische problemen met de Diensten, om onze contractuele verplichtingen na te komen, om u te informeren over wijzigingen in de Kia Connect Gebruiksvoorwaarden of in deze Privacyverklaring) d.m.v. diverse communicatiekanalen, incl. de Head Unit van uw voertuig (m.b.v. het notificatiecenter), e-mail, telefoon en notificaties in de Kia Connect App (de Kia Connect App beschikt hiervoor over een aparte inbox). Wanneer u contact met ons opneemt via de beschikbare communicatiekanalen (bijv. contactformulier op onze website, e-mail of telefoon) kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken om uw aanvraag te behandelen en om vervolgens met u over uw aanvraag te communiceren. Zie artikel 4.3.3 hieronder voor informatie over communicatie met betrekking tot onze marketingactiviteiten.

  Voor dit doel worden de volgende categorieën persoonsgegevens verwerkt: contactgegevens (bijv. e-mailadres, telefoonnummer), gegevens die relevant zijn voor het gebruik van het notificatiecentrum (d.w.z. unieke identificatoren, zoals het voertuigidentificatienummer (VIN), volgnummer, leesstatus, UTC-tijd), relevante gegevens voor het versturen van notificaties binnen de Kia Connect App (gebruikers-ID, land, taal, apparaat-ID, systeemtoken, platform, UUID, contact-ID), naam door u verstrekte informatie met betrekking tot het betreffende verzoek, contractgegevens.

  Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (Art. 6 lid 1 onder b) AVG) of voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (Art. 6 lid 1 onder f) AVG). Ons gerechtvaardigde belangen zijn: het verlenen van de best mogelijke service aan onze klanten en het naar behoren beantwoorden en verwerken van de aanvragen van onze klanten.
  4.3.2.
  Technische ondersteuning: Wanneer een technisch probleem met betrekking tot uw voertuig en de Diensten is vastgesteld, kan het nodig zijn dat wij informatie van uw voertuig uitlezen om deze informatie te analyseren en het vastgestelde probleem op te lossen. Met inachtneming van uw voorafgaande toestemming verzamelen en verwerken wij een zogenaamd logbestand van de Head Unit van uw voertuig, dat bepaalde categorieën van persoonsgegevens bevat. Uw toestemming is vrijwillig en kan te allen tijde worden ingetrokken (bijv. via ons contactformulier in de rubriek "Klantenondersteuning" onder "Contact" op onze website (https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/)). Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van deze toestemming voordat deze werd ingetrokken. Houd er echter rekening mee dat de weigering om uw toestemming te verlenen of de intrekking ervan ons kan beletten een analyse van het gedetecteerde probleem van uw voertuig en de Diensten aan te bieden of te voltooien.

  Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Voertuigidentificatienummer (VIN), tijdstempels, geolocatiegegevens/GPS-coördinaten (zoals uw vorige bestemmingen)en voertuigdiagnose-informatie over de prestaties, het gebruik, de werking en de staat van het voertuig.

  Rechtsgrondslag: De verwerking is gebaseerd op uw voorafgaande toestemming (Art. 6 lid 1 onder a) AVG).
  4.3.3.
  Marketing: Wij kunnen contact met u opnemen via de Head Unit van uw voertuig, e-mail en/of meldingen binnen de Kia Connect App (de Kia Connect App beschikt hiervoor over een aparte inbox) om u te voorzien van reclame-informatie over onze producten en/of diensten, om u te vragen deel te nemen aan enquêtes of om u in staat te stellen feedback te geven. Met betrekking tot het ontvangen van e-mails en meldingen binnen die Kia Connect App zijn deze methoden over het algemeen onderworpen aan uw voorafgaande toestemming en beperkt tot de omvang van deze toestemming. U kunt uw toestemming geven door de betreffende toestemmingsknop in de toestemmingslijst van de Kia Connect App te activeren of op een andere relevante manier (indien van toepassing). Uw toestemming is vrijwillig en kan te allen tijde worden ingetrokken (bijv. door de betreffende toestemmingsknop in de toestemmingslijst van de Kia Connect App te deactiveren). U kunt zich ook te allen tijde afmelden van onze reclame-e-maillijst door te klikken op de afmeldlink in elke marketing-e-mail die wij aan u versturen. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van deze toestemming voordat deze werd ingetrokken. U hebt ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing (zie artikel 5.6 hieronder voor meer details).

  Als u ons uw e-mailadres verstrekt als onderdeel van het aanmelden voor de Diensten en mits u geen bezwaar hebt gemaakt, kunnen wij u informatie over soortgelijke Kia Connect diensten of producten naar het betreffende e-mailadres sturen zonder u vooraf om uw specifieke toestemming te vragen. De reden hiervoor is dat specifieke toestemming van u als bestaande klant in dergelijke gevallen niet vereist is. Dit geldt ook voor het versturen van dergelijke informatie via notificaties binnen de Kia Connect App die hiervoor beschikt over een aparte inbox. U hebt echter het recht om op elk moment af te zien van het ontvangen van dergelijke e-mailmarketing zonder dat daar kosten aan verbonden zijn (behalve de verzendkosten volgens de basistarieven) (bijv. door de respectieve knoppen in de lijst "Service-gerelateerde reclame" van de Kia Connect App te deactiveren). U kunt zich ook te allen tijde afmelden van onze reclame-e-maillijst door te klikken op de afmeldlink in elke reclame-e-mail die wij versturen. U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (zie artikel 5.6 hieronder voor meer details).

  Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Naam, contactgegevens (bijv. e-mailadres), technische gegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adres, gebruikers-ID, UUID); informatie over uw toestemming (bijv. datum en tijd van uw opt-in).

  Rechtsgrondslag: De verwerking is gebaseerd op uw voorafgaande toestemming (Art. 6 lid 1 onder a) AVG; art. 7 lid 2 nr. 2 van de Duitse wet tegen oneerlijke concurrentie („UWG“), of het is noodzakelijk voor het doel van de legitieme belangen die door ons worden nagestreefd (Art. 6 lid 1 onder f) AVG; art. 7 lid 3 UWG).
  4.3.4.
  Feedback en enquêtes: Periodiek kunnen wij u uitnodigen om uw feedback te geven en/of deel te nemen aan enquêtes met betrekking tot ons en onze Diensten, waaronder onze ondersteunende diensten (zie artikel 4.3.3 hierboven voor details over onze communicatie met u). Als u uw feedback geeft of deelneemt aan onze enquêtes, kunnen wij relevante persoonsgegevens verwerken voor het verwerken en evalueren van de feedback of het uitvoeren, verwerken en evalueren van de enquête. Wij doen dit om onze diensten te verbeteren en aan te passen aan de behoeften van onze klanten.

  In sommige gevallen kunnen wij enquêtes houden met behulp van de Salesforce Marketing Cloud-platform van salesforce.com Germany GmbH of de online enquêtetool Surveymonkey van Momentive Europe UC („Momentive“) (zie artikel 6 hieronder voor meer informatie over deze leveranciers).

  Om deel te nemen aan enquêtes die op Surveymonkey worden gehouden, moet u wellicht op een koppeling klikken die in de uitnodigingsmail van de enquête is opgenomen. Wanneer u op de koppeling klikt, wordt u doorverwezen naar een website van Momentive waarop de enquête wordt gehouden. Momentive zal de enquêtegerelateerde informatie namens ons en voor onze doeleinden verwerken.
  Momentive kan: (i) informatie over uw apparaat en andere technische gegevens verzamelen en verwerken om meer dan één deelname te voorkomen; en (ii) cookies gebruiken om vast te stellen of de deelnemer de enquête al heeft bezocht en om antwoorden die de betreffende deelnemer al heeft gegeven opnieuw toe te wijzen.
  Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Momentive is beschikbaar op: https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/.

  Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Naam (indien van belang en verstrekt), inhoudelijke gegevens (bijv. uw feedback en/of antwoorden), technische gegevens (bijv. IP-adres, UUID, versie van het besturingssysteem, apparaattype, apparaat-ID/MAC-adres, systeem- en prestatie-informatie en browsertype).

  Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (Art. 6 lid 1 onder f) AVG). Onze gerechtvaardigde belangen zijn: het verbeteren van onze Diensten.
  4.3.5.
  Delen van gegevens: Informatie over het delen van gegevens door ons met derden vindt u in artikel 6 hieronder.
  4.3.6.
  Bedrijfsvoering: Wij kunnen bepaalde categorieën van de hierboven genoemde persoonsgegevens verwerken voor intern beheer en administratie, met inbegrip van het beheer van dossiers of het onderhouden van andere interne protocollen.

  Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (Art. 6 lid 1 onder f) AVG). Onze gerechtvaardigde belangen zijn: het waarborgen van een correcte en efficiënte werking van ons bedrijf.
  4.3.7.
  Wettelijke naleving: Wij kunnen bepaalde categorieën van de hierboven genoemde persoonsgegevens verwerken (bijv. documentatie over alle toestemmingen die u hebt gegeven, met vermelding van de datum en het tijdstip, alsmede de inhoud en de wijze van toestemming) om te voldoen aan de geldende wetten, richtlijnen, aanbevelingen of verzoeken van regelgevende instanties (bijv. verzoeken om persoonsgegevens bekend te maken aan rechtbanken of regelgevende instanties, waaronder de politie).

  Rechtsgrondslag: Deze verwerking kan noodzakelijk zijn: (i) om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust (Art. 6 lid 1 onder c) AVG); of (ii) voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (Art. 6 lid 1 onder f) AVG). Onze gerechtvaardigde belangen zijn: ervoor te zorgen dat wij de wettelijke verplichtingen naleven.
  4.3.8.
  Juridische procedures en onderzoeken: Wij kunnen bepaalde categorieën van de hierboven genoemde persoonsgegevens verwerken voor het beoordelen, handhaven en verdedigen van onze rechten en belangen.

  Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (Art. 6 lid 1 onder f) AVG). Onze gerechtvaardigde belangen zijn: het beschermen van onze belangen en het handhaven van onze rechten.

 • 5. UW RECHTEN

 • Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken (art. 7 lid 3) AVG). De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van deze toestemming vóór de intrekking ervan.

  Volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u bovendien de volgende rechten: recht van inzage van uw persoonsgegevens (art. 15 AVG), recht op rectificatie van uw persoonsgegevens (art. 16 AVG), recht op wissing van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG), recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens (art. 18 AVG), recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens (art. 20 AVG) en recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (art. 21, leden 1 en 2 AVG).

  U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit (art. 77 AVG).

  Deze rechten kunnen onderhevig zijn aan bepaalde beperkingen op grond van de toepasselijke lokale wetgeving inzake gegevensbescherming.
  5.1.
  Recht van Inzage: U hebt het recht om van ons uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van persoonsgegevens over u en, indien dat het geval is, om inzage te verzoeken in de persoonsgegevens en bepaalde aanvullende informatie. Deze informatie omvat – onder meer – de verwerkingsdoeleinden, de betrokken categorieën van persoonsgegevens en de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt. Let wel dat het recht van inzage kan beperkt worden door de belangen van andere personen.

  U hebt het recht op ontvangst van een kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Als u meer kopieën wilt ontvangen, kunnen wij een redelijke vergoeding in rekening brengen op basis van administratiekosten.
  5.2.
  Recht op rectificatie: U hebt het recht om van ons rectificatie van onjuiste persoonsgegevens over u te verkrijgen. Met inachtneming van de verwerkingsdoeleinden hebt u het recht om onvolledige persoonsgegevens aan te vullen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.
  5.3.
  Recht op gegevenswissing ("recht op vergetelheid"): Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen en zijn wij verplicht die persoonsgegevens te wissen.
  5.4.
  Recht op beperking van de gegevensverwerking: Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om van ons beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen. In dat geval worden de desbetreffende gegevens gemarkeerd en mogen deze uitsluitend worden verwerkt voor bepaalde doeleinden.
  5.5.
  Recht op overdraagbaarheid van gegevens: Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om uw persoonsgegevens, die u aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en hebt u het recht deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij door ons te worden gehinderd.
  5.6.
  Recht van bezwaar: Onder bepaalde omstandigheden en wanneer de gegevensverwerking gegrond is op gerechtvaardigde belangen (Art. 6 lid 1 onder f) AVG) hebt u te allen tijde het recht om op grond van uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en kunnen wij verplicht zijn om uw persoonsgegevens niet langer te verwerken. Bovendien hebt u, indien uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van die marketing, met inbegrip van profilering voor zover deze verband houdt met die direct marketing. In dat geval worden uw persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden door ons verwerkt.
  5.7.
  Recht om regelingen te treffen voor de opslag en mededeling van gegevens na iemands overlijden: U hebt het recht om specifieke regelingen te treffen voor de opslag en communicatie van uw persoonsgegevens na uw overlijden, en wij zullen dienovereenkomstig handelen. U kunt ook algemene afspraken maken met een derde partij, die ons te zijner tijd op de hoogte zal stellen van uw instructies.

 • 6. ONTVANGERS EN CATEGORIEËN VAN ONTVANGERS

 • Elke inzage in uw persoonsgegevens bij Kia is beperkt tot die personen die inzage daarin moeten hebben om te kunnen voldoen aan de verantwoordelijkheden van hun functie. Kia kan uw persoonsgegevens voor de hieronder vermelde respectieve doeleinden mededelen aan de daar vermelde ontvangers en categorieën van ontvangers met inachtneming van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming:

  ● Kia groepsmaatschappijen – Wij kunnen uw persoonsgegevens mededelen aan andere bedrijven die deel uitmaken van de Kia groep, waaronder onze dochterondernemingen in Europa en Kia Corporation in de Republiek Korea. Voor zover wij dergelijke gegevens aan andere leden van de Kia Group bekendmaken voor onze interne administratieve doeleinden is deze bekendmaking noodzakelijk voor onze operationele en zakelijke belangen (Art. 6 lid 1 onder f) AVG). Wij kunnen dergelijke gegevens ook delen omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u (Art. 6 lid 1 onder b) AVG).

  In sommige gevallen kan de openbaarmaking ook gebaseerd zijn op uw toestemming (Art. 6 lid 1 onder a) AVG). Door bijv. de betreffende toestemmingsknop in de toestemmingslijst van de Kia Connect App te activeren, kunt u instemmen met het delen van bepaalde voertuiggegevens met de relevante nationale verkoopmaatschappij of distributeur van Kia in uw land in Europa voor diverse doeleinden. Raadpleeg de lijst met toestemmingen in de Kia Connect App voor meer informatie. Wanneer u dergelijke toestemming geeft, is uw toestemming vrijwillig en kan deze te allen tijde worden ingetrokken (bijv. door de betreffende toestemmingsknop in de toestemmingslijst in de Kia Connect App te deactiveren.) Het intrekken van uw toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van deze toestemming vóór de intrekking ervan onverlet.

  ● Telecommunicatie-aanbieders – Om onze Diensten aan u te kunnen leveren (Art. 6 lid 1 onder b) AVG), kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan Vodafone GmbH, Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 Dusseldorf, Duitsland, die de nodige telecommunicatiediensten levert. Vodafone GmbH zal uw persoonsgegevens verwerken als een onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke.

  ● Dienstverleners – Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan bepaalde derden, al dan niet met ons gelieerd, die deze gegevens als dienstverleners namens ons verwerken op grond van passende instructies als verwerkers en voor zover noodzakelijk voor de respectieve verwerkingsdoeleinden (Art. 28 lid 3) AVG). Aan de verwerkers worden contractuele verplichtingen opgelegd om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te treffen ten behoeve van de bescherming van de persoonsgegevens en om die persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met onze aanwijzingen te verwerken. Tot de ontvangers van uw persoonsgegevens kunnen behoren:

  ● De dienstverlener voor de technische infrastructuur en het onderhoud van de Diensten: Hyundai Autoever Europe GmbH, Kaiserleistraße 8a, 63067 Offenbach am Main, Duitsland.

  ● De dienstverleners van de platforms voor het beheer van klantgegevens en voor het beheer van gegevens van verbonden auto’s: salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Strasse 31-37, 80636 München, Duitsland en Amazon Web Services EMEA SARL, 38 avenue, John. F. Kennedy, L-1855, Luxemburg met serverlocatie binnen de EU/EER.

  ● De service provider Momentive Europe UC, Second Floor, 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Dublin 4, Ireland, die het online enquête-instrument Surveymonkey en aanverwante diensten voor het houden en evalueren van enquêtes aanbiedt.

  ● De dienstverlener voor Online Spraakherkenning: Cerence B.V., CBS Weg 11, 6412EX Heerlen, Nederland.

  ● De gelieerde ondernemingen van Kia in de EU/EER die diensten verlenen in verband met de klantenondersteuning, waaronder callcenterdiensten.

  ● De dienstverleners voor kaartgerelateerde diensten: TomTom Global Content B.V. en HERE Europe B.V.

  ● Andere dienstverleners in verband met specifieke diensten.

  ● Overheidsautoriteiten, rechtbanken en soortgelijke derden die publieke instanties zijn – Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan overheidsinstanties, rechtbanken en soortgelijke derden die openbare instanties zijn wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn (art. 6 lid 1 onder c) AVG) of om onze belangen te beschermen of onze rechten af te dwingen (art. 6 lid 1 onder f) AVG). Deze ontvangers zullen de desbetreffende persoonsgegevens meestal verwerken als afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijken.

  ● Externe professionele adviseurs – Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan onze belastingadviseurs, accountants, boekhouders, juridische adviseurs en andere externe professionele adviseurs ten behoeve van de bedrijfsvoering (Art. 6 lid 1 onder f) AVG). In sommige gevallen kunnen wij de gegevens ook doorgeven voor het beschermen van onze belangen en het handhaven van onze rechten (Art. 6 lid 1 onder f) AVG). Deze ontvangers zullen de betrokken persoonsgegevens doorgaans verwerken als afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijken.

  ● Derde-verkrijgers – In het geval wij al onze activa of activiteiten of een relevant deel daarvan verkopen of overdragen (met inbegrip van reorganisatie of liquidatie), kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derde-verkrijgers (art. 6 lid 1 onder f) AVG). Deze ontvangers zullen de betrokken persoonsgegevens verwerken als afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijken.

  ● Overige – Wij kunnen uw persoonsgegevens ook doorgeven aan andere derden (bijv. verzekeringsmaatschappijen, leasingbedrijven, financiële dienstverleners, wagenparkbeheerders, dataverzamelaars), maar wij delen uw gegevens alleen als u ons daarom hebt verzocht en vooraf toestemming hebt gegeven voor deze bekendmaking (art. 6 lid 1 onder a), AVG) of als deze bekendmaking noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of voor de uitvoering van de overeenkomst van deze derde partij met u (art. 6 lid 1 onder b), AVG). Deze ontvangers zullen de betrokken persoonsgegevens verwerken als afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijken.

 • 7. GRENSOVERSCHRIJDENDE GEGEVENSDOORGIFTE

 • Wij maken deel uit van een internationaal concern. Daarom kunnen wij persoonsgegevens doorgeven binnen de Kia groep en aan andere derden, zoals vermeld in artikel 6 hierboven.

  Sommige ontvangers van uw persoonsgegevens zullen gevestigd zijn of relevante activiteiten ontplooien buiten uw land en buiten de EU/EER, bijvoorbeeld in de Republiek Korea, het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten van Amerika (“Derde Land”). Voor sommige Derde Landen heeft de Europese Commissie bepaald dat zij een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens waarborgen (bijv. de Republiek Korea, het Verenigde Koninkrijk) (“Adequate Jurisdictie”). Voor gegevensoverdrachten naar ontvangers in een Derde Land buiten de adequate jurisdictie bieden wij (of onze gegevensverwerkers in de EU/EER die persoonsgegevens doorgeven aan subverwerkers in dergelijke derde landen, voor zover van toepassing) passende waarborgen, door met de ontvangers overeenkomsten te sluiten inzake gegevensoverdrachten die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd (Modelcontractbepalingen) of door andere effectieve maatregelen te nemen om een passend niveau van gegevensbescherming te waarborgen. Een kopie van de desbetreffende veiligheidsmaatregelen kunt u aanvragen via onze functionaris voor gegevensbescherming (zie hiervoor artikel 3 hierboven).

 • 8. OPSLAGPERIODE

 • 8.1.
  Uw persoonsgegevens worden door Kia en/of onze serviceproviders opgeslagen, niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld en die hierboven zijn uiteengezet. Wanneer wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor dergelijke doeleinden, zullen wij deze uit onze systemen en/of bestanden wissen en/of stappen ondernemen om deze naar behoren te anonimiseren zodat u er niet langer uit kunt worden geïdentificeerd (tenzij we uw relevante persoonsgegevens moeten bewaren om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn; bijv. persoonsgegevens in contracten, communicatie en bedrijfscorrespondentie kunnen onderworpen zijn aan een wettelijke bewaarplicht, waarvoor een bewaartermijn van maximaal 10 jaar kan gelden).
  8.2.
  Reset van Kia Account en/of Head Unit: U kunt de Head Unit resetten en u kunt uw Kia Account resetten of deactiveren door de respectievelijke voorkeur in te stellen/op de respectievelijke knop te drukken (bijv. in de Kia Connect App en/of in de Head Unit, al naargelang het geval). In een dergelijk geval zullen de relevante persoonsgegevens die betrekking hebben op uw Kia Account en/of aanwezig zijn in de Head Unit geblokkeerd en vervolgens verwijderd worden, tenzij bewaartermijnen van toepassing zijn (zie artikel 8.1 hierboven).

  Na het resetten van uw Kia Account en/of Head Unit wordt u uitgelogd bij de Kia Connect App en/of Head Unit en moet u opnieuw de inlogprocedure doorlopen of inloggen met andere gebruikersgegevens als u de Diensten via de Kia Connect App en/of de Head Unit wilt gebruiken. Denk eraan dat als u

  ● uw Kia Connect App-account deactiveert, de diensten in de Head Unit van het voertuig nog steeds zullen werken.

  ● de Head Unit reset, uw voertuig wordt losgekoppeld van de Kia Connect App. Dit heeft echter geen invloed op de Kia Connect App.

 • 9. GEGEVENSBEVEILIGING

 • Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde bekendmaking, ongeoorloofde toegang en andere onrechtmatige vormen van verwerking. Aangezien het internet een open systeem is, is de overdracht van gegevens via het internet echter niet volledig veilig. Hoewel wij onze veiligheidsmaatregelen voortdurend verbeteren in overeenstemming met de technische ontwikkelingen en om een passend beveiligingsniveau te garanderen voor al de persoonsgegevens die wij van u verwerken, kunnen wij de veiligheid van uw gegevens die via het internet aan ons worden doorgegeven niet garanderen.

 • 10. OFFLINE-MODUS (MODEM UIT)

 • U kunt ervoor kiezen in de Head Unit een Offline-modus te activeren door het instellen van de desbetreffende voorkeur. In de Offline-modus zijn alle functies van Diensten uitgeschakeld en worden er geen persoonsgegevens, in het bijzonder geen GPS-gegevens, verzameld. Bovenaan het scherm van de Head Unit wordt een pictogram voor Offline-modus weergegeven.

 • 11. DEFINITIES

 • "Verwerkingsverantwoordelijke": een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

  "AVG": i) Verordening (EU) 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming); of ii) wat het Verenigd Koninkrijk betreft, Verordening (EU) 2016/679 zoals deze deel uitmaakt van de wetgeving van het Verenigd Koninkrijk krachtens onderdeel 3 van de European Union (Withdrawal) Act 2018 en zoals van tijd tot tijd gewijzigd (ook bekend als de UK GDPR).

  "Persoonsgegevens": alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

  "Verwerken"/"verwerking": een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

  "Verwerker": een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

  "TTDSG": de Duitse wet op gegevensbescherming in de telecommunicatiesector (Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz).

 • 12. WIJZIGINGEN OP GROND VAN LOKAAL RECHT

 • De volgende wijzigingen op grond van lokaal recht zijn van toepassing:

  Oostenrijk
  Artikel 8.1 wordt als volgt gewijzigd:
  Uw persoonsgegevens worden door Kia en/of onze serviceproviders opgeslagen, strikt voor zover dat nodig is voor de uitvoering van onze verplichtingen en strikt voor de tijd die nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wanneer Kia uw persoonsgegevens niet langer hoeft te verwerken, zullen we ze uit onze systemen en/of dossiers wissen en/of stappen ondernemen om ze op de juiste manier te anonimiseren zodat u niet langer kan worden geïdentificeerd op basis van de gegevens (tenzij we uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire verplichtingen waaraan Kia onderworpen is; bijv. persoonsgegevens in contracten, communicatie en bedrijfscorrespondentie kunnen onderworpen zijn aan wettelijke bewaarplicht, waarvoor een bewaartermijn van maximaal 7 jaar kan gelden. Deze bewaartermijn kan worden verlengd, met name indien dit noodzakelijk is voor de legitieme belangen van Kia (bijvoorbeeld als gevolg van een dreigende of aanhangige rechtszaak)).

  België
  Met betrekking tot de in artikel 8.1. vermelde bewaartermijn, kunnen in België de persoonsgegevens die betrekking hebben op de contractuele relatie in overeenkomsten, mededelingen en commerciële brieven worden bewaard tot tien jaar na het einde van de contractuele relatie tussen Kia en u. Indien dergelijke gegevens relevant zijn in het kader van een administratieve of gerechtelijke procedure, kunnen ze door Kia worden opgeslagen voor de gehele duur van deze procedures, met inbegrip van het aflopen van een eventuele beroepstermijn.

  De contactgegevens van de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit zijn de volgende:
  Autorité de protection des données
  Gegevensbeschermingsautoriteit
  Rue de la Presse / Persstraat 35
  1000 Brussel Tel.: +32 (0)2 274 48 00
  Fax: +32 (0)2 274 48 35
  E-mail: contact@apd-gba.be

  Hongarije
  Artikel 8.1 wordt als volgt vervangen:
  Uw persoonsgegevens worden door Kia en/of onze serviceproviders opgeslagen, strikt voor zover dat nodig is voor de uitvoering van onze verplichtingen en strikt voor de tijd die nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wanneer Kia uw persoonsgegevens niet langer hoeft te verwerken, zullen we ze uit onze systemen en/of dossiers wissen en/of stappen ondernemen om ze op de juiste manier te anonimiseren zodat u niet langer kan worden geïdentificeerd op basis van de gegevens (tenzij we uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire verplichtingen waaraan Kia onderworpen is; bijv. persoonsgegevens in contracten, communicatie en bedrijfscorrespondentie kunnen onderworpen zijn aan wettelijke bewaarplicht, waarvoor een bewaartermijn van maximaal 8 jaar kan gelden in het geval van boekhoudkundige documenten vanaf de datum van uitgifte). Indien dergelijke gegevens relevant zijn in het kader van een administratieve of gerechtelijke procedure, kunnen ze door Kia worden opgeslagen voor de gehele duur van deze procedures, met inbegrip van het aflopen van een eventuele beroepstermijn.

  De contactgegevens van de Hongaarse gegevensbeschermingsautoriteit zijn als volgt:
  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Adres: H-1125 Boedapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  Tel.: +36-1-391-1400
  Fax: +36-1-391-1410
  E-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu

  Italië
  Ongeacht enig tegendeel zoals aangegeven in de bovenstaande Privacyverklaring, is het volgende van toepassing voor zover Italiaanse wetgeving toepasselijk is op de verwerking van uw persoonsgegevens: (i) in geen geval zal Kia uw persoonsgegevens verwerken voor profileringsdoeleinden zonder uw toestemming; (ii) indien u een bestaande klant bent en aan Kia uw e-mailadres hebt verstrekt, en zonder afbreuk te doen aan uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking krachtens artikel 5.6 hierboven, mag Kia marketingcommunicatie naar u sturen via e-mail met betrekking tot producten of diensten die soortgelijk zijn aan de producten of diensten die u eerder hebt aangeschaft; (iii) met betrekking tot bewaartermijnen, zal Kia de persoonsgegevens die verwerkt worden voor marketing of profileringsdoeleinden, indien aanwezig, 24 respectievelijk 12 maanden bewaren, tenzij de Italiaanse toezichthoudende autoriteit toestemming geeft aan Kia om deze gegevens langer te bewaren.

  De contactgegevens van de Italiaanse toezichthoudende autoriteit zijn de volgende:
  Garante per la Protezione dei Dati Personali
  Piazza Venezia n. 11 – 00187 Rome
  www.gpdp.it – www.garanteprivacy.it
  E-mail: garante@gpdp.it
  Fax: (+39) 06 696773785
  Tel.: (+39) 06 696771

  Nederland
  Artikel 8.1 wordt als volgt gewijzigd: De standaard wettelijke bewaartermijn voor algemene boekhoudkundige doeleinden is 7 jaar in Nederland. Let erop dat deze bewaartermijn verlengd kan worden, in het bijzonder als de toepasselijke wet dit vereist en/of indien dit nodig is op grond van gerechtvaardigde belangen van Kia (bijvoorbeeld ten gevolge van dreigende of lopende juridische procedures).

  Polen
  Artikel 5.6 wordt als volgt gewijzigd:

  Recht van bezwaar: Onder bepaalde omstandigheden kunt u het recht hebben om op grond van uw specifieke situatie te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en kunnen wij verplicht zijn om uw persoonsgegevens niet langer te verwerken. Bovendien hebt u, indien uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing en u toestemming heeft gegeven voor de verwerking voor die doeleinden, het recht om op elk moment uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing in te trekken, inclusief het opstellen van profielen voor zover dit verband houdt met dergelijke direct marketing. In dat geval worden uw persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden door ons verwerkt.

  Artikel 8.1 wordt als volgt gewijzigd:

  Uw persoonsgegevens worden door Kia en/of onze serviceproviders opgeslagen, strikt voor zover dat nodig is voor de uitvoering van onze verplichtingen en strikt voor de tijd die nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wanneer Kia uw persoonsgegevens niet langer hoeft te verwerken, zullen we ze uit onze systemen en/of dossiers wissen en/of stappen ondernemen om ze op de juiste manier te anonimiseren zodat u niet langer kan worden geïdentificeerd op basis van de gegevens (tenzij we uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire verplichtingen waaraan Kia onderworpen is; bijv. de standaard wettelijke bewaartermijn voor gegevens voor algemene boekhouddoeleinden 5 jaar vanaf het einde van de vorige boekjaren in Polen. Deze bewaartermijn kan worden verlengd, met name indien de toepasselijke wetgeving dit vereist en/of indien dit nodig is voor de legitieme belangen van Kia (bijvoorbeeld wegens dreigende of aanhangige rechtszaken).

  De contactgegevens van de Poolse gegevensbeschermingsautoriteit zijn als volgt:
  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  Urząd Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2
  00 -193 Warszawa
  E-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

  Slowakije
  De contactgegevens van de Slowaakse gegevensbeschermingsautoriteit zijn als volgt:
  Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Hraničná 12
  820 07 Bratislava 27
  Slowakije
  https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk
  Tel.: + 421 2 32 31 32 14
  E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

  Spanje
  Artikel 5.1 lid 2 zal vervangen worden met de onderstaande tekst:

  U kunt recht hebben op ontvangst van een kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Voor het opvragen van aanvullende kopieën door u binnen zes maanden tenzij daarvoor een gerechtvaardigde oorzaak is aan te wijzen, kunnen we een redelijke vergoeding in rekening brengen op basis van administratieve kosten.

  Artikel 8 zal vervangen worden met de volgende tekst:

  8.1 Uw persoonsgegevens worden door Kia en/of onze serviceproviders opgeslagen, strikt voor zover dat nodig is voor de uitvoering van onze verplichtingen en strikt voor de tijd die nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wanneer Kia uw persoonsgegevens niet langer hoeft te verwerken, zullen wij dit blokkeren en zodra de verjaringstermijn is verstreken (bijv. persoonsgegevens in overeenkomsten, communicatie, en bedrijfscorrespondentie kunnen onderhevig zijn aan wettelijk vereiste bewaartermijnen, welke op kunnen lopen tot 10 jaar), zullen we de gegevens verwijderen van onze systemen en/of dossiers en/of stappen ondernemen om deze naar behoren te anonimiseren zodat u niet langer identificeerbaar bent.

  8.2 Waar er geen wettelijke of reglementaire bewaartermijnen van toepassing zijn, worden in de regel alle persoonsgegevens die zijn verwerkt in verband met de verlening van Diensten geblokkeerd en vervolgens direct verwijderd of geanonimiseerd nadat de individuele verlening van Diensten is voltooid, behoudens de volgende uitzonderingen:
  ● Aanmeldings- en inloggegevens worden bewaard gedurende de looptijd van de overeenkomst (d.w.z. maximaal zeven jaar)

  ● Online Spraakherkenning: Spraaksamples en GPS-gegevens (zie artikel 4.2.2 hierboven) worden tot 90 dagen opgeslagen

  ● Kia Live: GPS-gegevens en Dienst-ID (zie artikel 4.2.1 hierboven) worden tot 93 dagen opgeslagen.
  8.3 Beëindiging van account: Als u ervoor kiest om uw gebruik van de Diensten te beëindigen (bijv. door de respectievelijke voorkeuren in de Kia Connect App in te stellen) en/of het gebruik van uw Kia Connect-account te beëindigen (bijv. door de respectievelijke voorkeuren in de Head Unit in te stellen) worden alle persoonsgegevens die gerelateerd zijn aan uw Kia Account geblokkeerd en vervolgens verwijderd zoals hierboven is beschreven.

  Van kracht vanaf december 2022