KIA CONNECT GEBRUIKSVOORWAARDEN

KIA CONNECT GEBRUIKSVOORWAARDEN

 • Geldig vanaf juli 2023

  1. Toepassingsgebied van deze Gebruiksvoorwaarden, overeenkomstsluitende partijen
  2. Contactgegevens
  3. Gebruik van de Diensten en Voorwaarden
  4. Diensten
  5. Auteursrecht
  6. Verplichtingen en Beperkingen van de Gebruiker
  7. Servicekosten
  8. Beschikbaarheid van de Diensten
  9. Gegevensbescherming
  10. Looptijd en beëindiging
  11. Wijzigingen in de Diensten; Wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden
  12. Overig
  13. Klantenservice/Klachten
  14. Instructies betreffende het herroepingsrecht
  15. Wettelijke Rechten op Aansprakelijkheid voor Gebreken
  16. Aansprakelijkheid
  17. Wijzigingen op grond van Lokaal Recht

 • 1. TOEPASSINGSGEBIED VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN

 • 1.1.
  Overeenkomstsluitende partijen
  Deze gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op het gebruik van de Kia Connect app ("Kia Connect App") en/of het gebruik van Kia Connect via de head unit ("Head Unit") van de auto, wat u de mogelijkheid biedt om gebruik te maken van bepaalde Kia Connect-diensten ("Diensten").
  De Diensten worden geleverd door Kia Connect GmbH, geregistreerd onder registratienummer HRB 112541, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Duitsland, e-mail: info@kia-connect.eu ("Kia"; "wij"; "ons"; "onze") ten behoeve van de gebruiker van de App-diensten ("Gebruiker" of "u").
  1.2.
  Toepassingsgebied van de Gebruiksvoorwaarden
  De koopovereenkomst voor het voertuig en de overeenkomst betreffende de levering van de Diensten overeenkomstig de Gebruiksvoorwaarden zijn juridisch afzonderlijke zakelijke transacties en overeenkomsten.
  De nakoming van een van de overeenkomsten heeft geen gevolgen voor de respectievelijke andere overeenkomst. Onder bepaalde omstandigheden kan dit ertoe leiden dat de Gebruiker de koopovereenkomst voor het voertuig zal vervullen zonder dat hij/zij gebruik kan maken van de Diensten. In het omgekeerde geval, bijvoorbeeld indien de transactie van de koopovereenkomst voor het voertuig wordt ontbonden, kan de overeenkomst voor de levering van de Diensten voor het desbetreffende voertuig worden beëindigd in overeenstemming met artikel 10.4.
  1.3.
  Voor het gebruik van de Diensten via de Kia Connect App kunnen internettoegang of andere telecommunicatiediensten nodig zijn (zie ook artikel 3 over de voorwaarden voor het gebruik van de Diensten). Deze Gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing op de telecommunicatiediensten die vereist kunnen zijn voor het gebruik van de Diensten via de Kia Connect App. Deze zijn onderworpen aan een afzonderlijke overeenkomst (met inbegrip van de kosten) met de leverancier van uw telecommunicatiediensten.

 • 2. CONTACTGEGEVENS

 • 2.1.
  Contact met Kia Connect GmbH
  Indien u vragen hebt over deze Gebruiksvoorwaarden of Diensten, kunt u contact opnemen via:
  Kia Connect GmbH
  E-mail: info@kia-connect.eu
  Postadres: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Duitsland
  Telefoon: +49 8005330012
  2.2.
  Contact voor klantenondersteuning
  Voor klantenondersteuning kunt u terecht op ons contactformulier: https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/
  2.3.
  Informatie over gegevensbescherming
  Contactinformatie voor vragen over gegevensbescherming en informatie over de persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt in verband met de Diensten, vindt u in onze Privacyverklaring van Kia Connect.

 • 3. GEBRUIK VAN DE DIENSTEN EN VOORWAARDEN

 • 3.1.
  Voertuig met geactiveerde Kia Connect Dienst
  Voor het gebruik van de Kia Connect Services is het vereist dat de Head Unit van uw voertuig is geactiveerd voor de Kia Connect Dienst, d.w.z. technisch in staat is verbinding te maken met de Kia Connect back-end. Dit is afhankelijk van het model, het modeljaar en de afwerking van uw voertuig. Om na te gaan of uw voertuig geschikt is voor Kia Connect, kunt u terecht op de volgende website: https://owners.kia.com/content/owners/en/uvo-availability.html
  3.2.
  Kia Connect App en Head Unit
  U mag de Diensten gebruiken via de Kia Connect App en/of de Head Unit, afhankelijk van de Dienst: Diensten vermeld in artikel 4.1.1 ("Kia Connect App") kunnen alleen worden gebruikt in combinatie met de Kia Connect App; Diensten vermeld in artikel 4.1.2 ("In-Car Diensten") en 4.1.3 ("OTA-Updates") kunnen worden gebruikt in de Head Unit. Het gebruik van de Kia Connect App vereist een Kia Account en het kan nodig zijn dat u de app met een of meerdere Kia voertuigen moet verbinden. Als u de Diensten via de Head Unit gebruikt, is het niet nodig een Kia Account aan te maken.
  3.3.
  Internetverbinding
  Voor het gebruik van de Services is het vereist dat het voertuig en - in het geval dat de Diensten interageren met de Kia Connect App - het mobiele apparaat waarop de Kia Connect App wordt uitgevoerd, onbeperkt toegang hebben tot het internet. Bovendien kunnen die Diensten alleen worden gebruikt als de Head Unit van het voertuig zich in een "verbinding gereed"-status bevindt. Dit is meestal het geval, tenzij het voertuig langer dan zeven dagen aan een stuk is uitgeschakeld (contact uit).
  Wanneer het voertuig langer dan zeven dagen uitgeschakeld is geweest, is een "harde reset" nodig om naar de "verbinding gereed"-status terug te keren en de Diensten te reactiveren. U kunt het voertuig zelf resetten door de reset-knop met een pen vijf seconden ingedrukt te houden terwijl het voertuig is ingeschakeld.
  3.4.
  Compatibel mobiel apparaat
  Voor het gebruik van de Kia Connect App (zie artikel 4.1.1) is een compatibel mobiel apparaat vereist. Op het tijdstip van de publicatie van deze Gebruiksvoorwaarden is de Kia Connect App beschikbaar voor Android- (minimale versie: Android 5.0) en iOS-systemen (minimale versie: iOS 13). Toekomstige updates van de app kunnen nieuwere systeemversies vereisen.
  3.5.
  Beschikbaarheid van compatibele mobiele communicatienetwerken
  De hardware voor mobiele communicatie en de bijbehorende SIM in de Head Unit van uw voertuig zijn alleen compatibel met bepaalde 4G-/LTE-frequenties. De beschikbaarheid van de compatibele communicatienetwerken hangt af van externe dienstverleners en kan per regio variëren. In sommige regio's zijn geen compatibele 4G-/LTE-frequenties beschikbaar. In dit geval schakelt de Head Unit over naar 2G- of 3G-netwerken (indien beschikbaar) om de Diensten te leveren. Vanwege de lagere gegevensbandbreedte van het netwerk kan de dienstverlening trager reageren of onderbroken worden. De Diensten kunnen niet worden gebruikt in gebieden waar geen compatibel mobiel communicatienetwerk beschikbaar is.
  Kia is niet verantwoordelijk voor een tragere reactie of onderbreking van de Diensten die wordt veroorzaakt door de afwezigheid van een beschikbaar of compatibel communicatienetwerk.
  3.6.
  Bereikbaarheid van compatibele mobiele communicatienetwerken
  Zelfs als een compatibel mobiel communicatienetwerk algemeen beschikbaar is, vereisen de prestaties en beschikbaarheid van de Diensten dat het respectieve netwerk bereikt kan worden door de Head Unit. Dit is afhankelijk van de kwaliteit van het signaal op de huidige locatie van het voertuig. Wanneer de kwaliteit van het signaal te zwak is, kunnen de Diensten slechter of onderbroken worden. Dit kan met name het geval zijn (i) in tunnels, (ii) in bergachtige gebieden of dichte bossen, (iii) op wegen langs klifranden, (iv) in dichtbebouwde gebieden, (v) op snelwegen of in metro's en (vi) binnen gebouwen.
  Kia is niet verantwoordelijk voor een vertraagde reactie of onderbreking van de Diensten die wordt veroorzaakt door een signaal van onvoldoende kwaliteit.

 • 4. DIENSTEN

 • 4.1.
  Overzicht van de Diensten
  De Kia Connect App en de Head Unit geven toegang tot de volgende Diensten die hieronder in meer detail worden beschreven. De taal van de Diensten in het voertuig hangt af van de taal van de gebruikersinterface van de Head Unit; de Kia Connect App is beschikbaar in de volgende talen: Deens, Duits, Engels, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Nederlands, Noorweegs, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Spaans, Tsjechisch en Zweeds.
  De Diensten die voor u beschikbaar zijn, kunnen variëren afhankelijk van uw voertuigmodel, fabricagedatum en trim line en de versie van de Kia Connect App die u op uw mobiele apparaat gebruikt. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die hierboven in artikel 2 zijn opgenomen.
  4.1.1.
  Kia Connect App
  4.1.1.1.
  Diensten op afstand
  4.1.1.1.1.
  Klimaatbeheersing op Afstand (alleen voor elektrische voertuigen): De Dienst stelt u in staat om op afstand de airconditioning van uw elektrische voertuig te bedienen en te plannen, inclusief ontdooifuncties via de Kia Connect App.
  4.1.1.1.2.
  Opladen op Afstand (alleen voor elektrische en plug-in hybride voertuigen): Met deze Dienst kunt u het opladen van de batterij van een elektrische en plug-in hybride voertuig op afstand activeren of stoppen en een oplaadschema instellen in de Kia Connect App.
  4.1.1.1.3.
  Bediening van Deuren op Afstand
  Met deze Dienst kunt u de deuren van het voertuig op afstand vergrendelen en ontgrendelen door middel van bepaalde gebruikersinterfaces. Om de veiligheid en beveiliging bij het gebruik van deze Dienst te waarborgen, controleert de Dienst een aantal randvoorwaarden. Deze Dienst kan helpen in situaties waarin u zich misschien niet meer kunt herinneren of u het voertuig correct hebt vergrendeld, waarbij deze actie op afstand kan worden uitgevoerd.
  Let op: Sluit de auto niet af met de deurbediening in de app terwijl de FOB-sleutel zich in de auto bevindt. Onder bepaalde omstandigheden is het niet mogelijk om de deur van het voertuig te openen op afstand zolang de FOB-sleutel zich in het voertuig bevindt.
  4.1.1.1.4.
  Voertuigconfiguratie op afstand, Back-up en herstel van Gebruikersprofiel: Met deze Dienst kunt u de voertuiginstellingen controleren en wijzigen in de Kia Connect App. U kunt een back-up maken van de instellingen en deze herstellen op uw voertuig.
  4.1.1.1.5.
  Op afstand verwarmde en geventileerde stoelen (alleen voor elektrische voertuigen): Met deze Dienst kunt u de verwarming en ventilatie van de stoelen voorin en achterin van uw elektrische voertuig op afstand bedienen, op voorwaarde dat het voertuig is uitgerust met verwarmde en geventileerde stoelen op de respectieve zitplaats.
  4.1.1.1.6.
  Bediening van Ramen op Afstand: Met deze Dienst kunt u de ramen van uw voertuig op afstand openen en sluiten.
  4.1.1.1.7.
  Bediening van Knipperlichten op Afstand (alleen voor EV6): Met deze Dienst kunt u de knipperlichten op afstand uitschakelen.
  4.1.1.1.8.
  Bediening van Laadklep op Afstand: Met deze Dienst kunt u de laadklep van uw voertuig op afstand openen en sluiten.
  4.1.1.2.
  Geolocatiediensten op Afstand
  4.1.1.2.1.
  POI Versturen naar Auto: Deze Dienst stelt u in staat om een POI (Point Of Interest) te sturen naar het navigatiesysteem van het voertuig en stelt u in staat om deze POI onmiddellijk te gebruiken (bijv. als bestemming voor de routeplanning), zodra de ontsteking van het voertuig is ingeschakeld.
  4.1.1.2.2.
  Vind mijn Auto en Eerste Mijl Navigatie: Deze Dienst stelt u in staat om het voertuig te lokaliseren en erheen te navigeren met behulp van uw smartphone. De locatie van het voertuig wordt weergegeven in de Kia Connect App.
  4.1.1.2.3.
  Mijn Ritten: Deze Dienst verschaft een samenvatting van elke rit (van de afgelopen 90 dagen) met datum en tijdstip, gemiddelde en maximumsnelheid, afgelegde afstand en reistijd.
  4.1.1.2.4.
  Laatste Mijl Navigatie: Met deze Dienst kunt u met behulp van uw smartphone na het parkeren van het voertuig blijven navigeren naar uw eindbestemming.
  4.1.1.3.
  VOERTUIGINFORMATIE
  4.1.1.3.1.
  Voertuigstatus: Deze dienst verstrekt de volgende voertuiginformatie in de Kia Connect App:
  ● Status deuren
  ● Status laadklep
  ● Status kofferbak/motorkap
  ● Klimaatstatus
  ● Laadstatus van de batterij, status van de oplaadstekker, oplaadstatus (alleen voor elektrische voertuigen)
  ● Brandstofpeil (alleen voor brandstof-/hybride voertuigen)
  ● Status stoelverwarming en stoelventilatie
  ● Status ramen
  ● Status zonnedak
  ● Status 12V-batterij
  ● Status verlichting
  4.1.1.3.2.
  Voertuigrapport: U ontvangt een rapport in de Kia Connect App met diagnostische informatie over het voertuig en informatie over het rijgedrag (aantal voertuigstarts, rijafstand en rijtijd/stilstandtijd). U wordt geïnformeerd over kwesties die onderhoud of reparaties vereisen, alsmede over de ernst van de kwestie, de urgentie van de reparaties/onderhoudswerkzaamheden en de aanbevolen maatregelen.
  4.1.1.3.3.
  Voertuigdiagnose: Levering van een geautomatiseerde diagnostische dienst. Bij het inschakelen van de ontsteking voert het voertuig automatisch een diagnostische scan uit (Diagnostische Probleem Code (DPC)).
  Als een storing wordt gedetecteerd, ontvangt u een bericht met uitleg over de gedetecteerde storing, de ernst ervan en de aanbevolen actie die moet worden ondernomen.
  4.1.1.3.4.
  Energieverbruik (alleen voor elektrische voertuigen): U kunt informatie weergeven over huidig en gemiddeld energieverbruik, rijafstand en energieterugwinning in de Kia Connect App.
  4.1.1.4.
  Waarschuwingen & Veiligheid
  4.1.1.4.1.
  Voertuigwaarschuwing: Wanneer een van de ramen open is terwijl de ontsteking is uitgeschakeld, ontvangt u een melding in de Kia Connect App.
  4.1.1.4.2.
  Anti-Diefstalalarm (alleen voor voertuigen die zijn uitgerust met een anti-diefstalalarminstallatie): Wanneer het inbraakalarm afgaat, ontvangt u een melding in de Kia Connect App.
  4.1.1.4.3.
  Batterij-ontladingswaarschuwing: Wanneer de laadstatus van de 12V-batterij onder een bepaald niveau zakt, ontvangt u een melding in de Kia Connect App.
  4.1.1.4.4.
  Passagier Achterbank Waarschuwing: Wanneer er beweging wordt gedetecteerd op de achterbank terwijl het voertuig in de parkeerstand staat, ontvangt u een melding in de Kia Connect App.
  4.1.1.4.5.
  Stationair Voertuig Waarschuwing: Wanneer een deur wordt geopend als het voertuig in de parkeerstand staat terwijl de motor draait, ontvangt u een melding in de Kia Connect App.
  4.1.1.4.6.
  Waarschuwingssysteem van de Hoogspanningsbatterij (alleen bij elektrische voertuigen): De status van de hoogspanningsbatterij wordt bewaakt en zodra een storing wordt gedetecteerd, ontvangt u een melding in de Kia Connect App en de Head Unit.
  4.1.1.5.
  Monitoren van Gebruik op Afstand
  De Diensten die in dit onderdeel worden beschreven zijn relevant wanneer een andere persoon in de auto rijdt. Elke keer wanneer deze Dienst wordt gebruikt, moet het monitoren van het gebruik op afstand expliciet worden geactiveerd in de Head Unit.
  4.1.1.5.1.
  Valet Parking Modus: Wanneer deze Dienst is geactiveerd in de Head Unit en het voertuig wordt bestuurd door een andere persoon, kunt u de locatie van het voertuig, het tijdstip waarop het contact voor het laatst werd uitgeschakeld, de rijtijd, de rijafstand en de topsnelheid controleren in de Kia Connect App.
  4.1.1.5.2.
  Valet Waarschuwing: Met deze Dienst kunt u meldingen ontvangen in de Kia Connect App als uw voertuig verder rijdt dan de geselecteerde afstandslimiet, snelheidslimiet en stationaire tijdslimiet die u vooraf hebt ingesteld in de Kia Connect App. De toegestane reisafstand geldt vanaf de locatie van het voertuig waarop de waarschuwing werd geactiveerd.
  4.1.1.5.3.
  Geofence Waarschuwing: Met deze Dienst kunt u meldingen ontvangen in de Kia Connect App als uw voertuig een toegestaan gebied verlaat of een verboden gebied binnenrijdt. U kunt de grenzen voor toegestane gebieden en verboden gebieden instellen in de Kia Connect App.
  4.1.1.5.4.
  Snelheidswaarschuwing: Met deze Dienst kunt u meldingen ontvangen in de Kia Connect App als uw voertuig de snelheidslimiet overschrijdt die u vooraf hebt ingesteld in de Kia Connect App.
  4.1.1.5.5.
  Tijdhekwaarschuwing: Met deze Dienst kunt u meldingen ontvangen in de Kia Connect App als uw voertuig buiten het tijdhek rijdt dat u vooraf hebt ingesteld in de Kia Connect App.
  4.1.1.5.6.
  Motorstilstandswaarschuwing: Met deze Dienst kunt u meldingen ontvangen in de Kia Connect App als uw voertuig langer dan de stationaire tijdslimiet rijdt die u vooraf hebt ingesteld in de Kia Connect App.
  4.1.1.6.
  Informatie Voorkeursdealer
  Met deze Dienst kunt u informatie over de "Voorkeursdealer" synchroniseren tussen de MyKia-website en de MyKia-App (indien beschikbaar in uw land) enerzijds en met de Kia Connect App anderzijds. Het synchroniseren is optioneel en moet door u worden geactiveerd, indien gewenst. Als u ervoor kiest om de informatie over de "Voorkeursdealer" niet te synchroniseren, is de "Voorkeursdealer"-functie nog wel beschikbaar in de Kia Connect App maar de informatie kan afwijken van de informatie in MyKia.
  4.1.2.
  In-Car Diensten
  4.1.2.1.
  Kia Connect Live Services
  De beschikbaarheid van Kia Connect Live Services op de huidige locatie van uw voertuig is afhankelijk van de beschikbaarheid van respectieve gegevens voor Kia. De beschikbaarheid en nauwkeurigheid van de gegevens is mogelijk afhankelijk van derden. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat recente verkeersincidenten (nog) niet zijn opgenomen in de gegevens die voor Kia beschikbaar zijn en zodoende nog niet op de kaart van de Head Unit worden getoond. Aangezien maar weinig exploitanten van laadstations live informatie publiceren over de beschikbaarheid van de laadpalen, is het waarschijnlijk niet mogelijk om accurate informatie via de Head Unit te verstrekken.
  Kia Connect Live Services omvatten de volgende diensten:
  4.1.2.1.1.
  Live-verkeer en online navigatie: Deze Dienst verstrekt live verkeersinformatie om routes te berekenen en de verkeerssituatie weer te geven. Online navigatie stelt u in staat om naar uw gewenste bestemming te navigeren op basis van de actuele en eerdere verkeersinformatie.
  4.1.2.1.2.
  Live point of interest (POI): Deze Dienst verstrekt informatie over POI's in de buurt op basis van de huidige positie van het voertuig.
  4.1.2.1.3.
  Weersinformatie: Deze Dienst verstrekt lokale weersinformatie.
  4.1.2.1.4.
  Parkeren: Deze Dienst verstrekt informatie over parkeren op straat of op parkeerterreinen, in de buurt van uw huidige positie, in de buurt van uw bestemming, in de buurt van de markering op het scherm of in de buurt van het stadscentrum.
  4.1.2.1.5.
  EV POI (alleen voor EV en PHEV): Deze Dienst verstrekt informatie over de dichtstbijzijnde laadstations en de beschikbaarheid daarvan op basis van de huidige locatie.
  4.1.2.1.6.
  Dealer point of interest (POI): Deze Dienst verstrekt informatie over de locatie van Kia-dealers in de buurt van de huidige positie van het voertuig.
  4.1.2.1.7.
  Waarschuwingen flitspalen/gevarenzones (alleen indien wettelijk toegestaan in uw land): Deze Dienst geeft een waarschuwing als u in gebieden rijdt waar ongevallen bijzonder vaak voorkomen en waarschuwt voor ongevallen-hotspots of flitspalen.
  Houd er rekening mee dat het gebruik van flitspaal-waarschuwingen in sommige landen verboden is. U mag flitspaal-waarschuwingen alleen in landen gebruiken waar dit volgens de nationale wetgeving is toegestaan.
  Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat Art. 23, lid 1c van de Duitse verkeerswetgeving (Straßenverkehrsordnung, "StVO") het gebruik van de waarschuwing voor flitspalen in het voertuig verbiedt tijdens het rijden in Duitsland.
  U bent verplicht voor het gebruik van de Diensten te controleren of flitspaalwaarschuwingen zijn toegestaan in het land waar u het voertuig gebruikt.
  4.1.2.1.8.
  Sportcompetitie: Deze dienst verstrekt informatie over de resultaten van recente sportevenementen en competities.
  4.1.2.2.
  Online spraakherkenning
  Met deze Dienst kunt u gesproken commando's gebruiken om toegang te verkrijgen tot bepaalde functies van uw voertuig en deze te beheren en om tekstberichten op te stellen en te versturen via een verbonden mobiel apparaat. Online Spraakherkenning werkt in een online (cloud) omgeving. Vanaf het moment dat onze Diensten in de Head Unit van uw voertuig worden geactiveerd, is Online Spraakherkenning als standaardinstelling geactiveerd. Voor deze Dienst is een overdracht van uw persoonsgegevens (d.w.z. spraaksamples) naar onze dienstverlener Cerence B.V. vereist. Meer informatie hierover vindt u in de Privacyverklaring. U kunt de overdracht van uw persoonsgegevens naar Cerence voorkomen door de Online Spraakherkenningsdienst in de betreffende instellingen van uw Head Unit te deactiveren. Door het deactiveren van de Online Spraakherkenningsdienst kan de spraakherkenningsfunctie worden beperkt of uitgeschakeld.
  4.1.2.3.
  Synchronisatie van Persoonlijke Agenda/Navigatie
  Met deze Dienst kunt u uw Google Agenda of Apple Agenda op uw smartphone synchroniseren met de geïntegreerde kalenderfunctie van de head unit. Hierdoor kunt u uw privékalender op het scherm van de Head Unit zien en deze gebruiken om een bestemming in te stellen. Deze Dienst is compatibel met zowel Google Agenda als Apple Agenda.
  4.1.2.4.
  Notificaties m.b.t. het voertuig
  Deze Dienst biedt u meldingen die betrekking hebben op de werking en het onderhoud van uw voertuig. De meldingen worden in het Notificatiecentrum op de Head Unit weergegeven. Het is een handig bijkomend informatiekanaal om herinneringen te ontvangen.
  Let op! Het ontbreken van een melding in het Notificatiecentrum betekent niet dat er geen actie ondernomen hoeft te worden. Er kan bijv. een ad hoc-onderhoud of APK-keuring nodig zijn, ook als er geen herinnering in het Notificatiecentrum verschijnt.
  4.1.2.4.1.
  Notificaties over Terugroepacties: Kia zal u informeren over actuele terugroepactie(s) voor uw voertuig, waarvoor Kia het bovengenoemde Notificatiecentrum zal gebruiken. Notificaties over terugroepacties kunnen ook via andere manieren aan u gestuurd worden (bijv. via de Kia Connect app, per e-mail op het bij Kia geregistreerde e-mailadres of per brief)
  4.1.2.4.2.
  Serviceherinneringen: Kia zal u herinneringen sturen over komende data voor regulier onderhoud van uw Kia-voertuig. Deze meldingen van Kia verschijnen in het bovengenoemde Notificatiecentrum.
  4.1.2.4.3.
  Notificaties over serviceacties: Kia kan u ook informeren over nog uitstaande, aanbevolen serviceacties en onderhoudswerkzaamheden (zoals software-updates, vervanging van onderdelen door verbeterde onderdelen of kwaliteitscontroles van specifieke voertuigonderdelen die op uw Kia-voertuig moeten worden uitgevoerd). Informatie over aanbevolen serviceacties worden aan u verstrekt via het bovengenoemde Notificatiecentrum evenals in de Kia Connect App of per e-mail op het door u geregistreerde e-mailadres.
  Het verstrekken van informatie over aanbevolen onderhoudswerkzaamheden die moeten worden doorgevoerd, is geen Dienst zoals gedefinieerd in de Gebruiksvoorwaarden en vindt alleen plaats wanneer u vooraf uw toestemming daartoe hebt gegeven.
  4.1.2.4.4.
  Herinneringen over Verplichte Voertuiginspecties (zoals TÜV in Duitsland, MOT in de VK of APK in Nederland): Kia zal u informeren over aanstaande verplichte voertuiginspecties.
  Bijvoorbeeld in het Verenigde Koninkrijk gaat deze herinnering over de "Ministry of Transport"-test ("MOT").
  Voordat u deze Dienst kunt gebruiken, heeft Kia informatie van u nodig over de juiste datum van de laatste verplichte voertuiginspectie en de datum waarop uw voertuig voor het eerst werd geregistreerd. Kia kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de nauwkeurigheid en stiptheid van een herinnering. Het is uw plicht om u aan de wettelijk voorgeschreven intervallen voor voertuiginspecties te houden.
  4.1.2.5.
  Like-knop voor USB-muziek en Radio: Met de "like"-knop voor USB-muziek en radio kunt u een afspeellijst met uw favoriete nummers selecteren en samenstellen. U kunt nummers leuk of niet meer leuk vinden via de "like"-knop die in de muziekfunctie van het infotainmentsysteem is geïntegreerd.
  4.1.3.
  OTA-Updates
  4.1.3.1.
  Algemene Informatie over OTA-Updates
  Dit hoofdstuk betreft updates voor het infotainmentsysteem en de kaartgegevens van uw voertuig die draadloos (OTA - “over-the-air”) worden verstrekt, d.w.z. via de ingebouwde mobile communicatiehardware.
  Dit hoofdstuk is niet van toepassing op updates die via een lokale verbinding worden geïnstalleerd of op updates die door uw Kia-dealer worden verstrekt.
  4.1.3.2.
  Kaart en Infotainment OTA-Updates
  4.1.3.2.1.
  Overzicht van Kaart en Infotainment OTA-Updates
  De "Kaart en Infotainment OTA Update" activeert:
  ● updates van de kaarten in het navigatiesysteem van het voertuig ("Kaartupdate"); en/of
  ● updates van de infotainmentsoftware of uitbreidingen van de software van de Head Unit ( "Infotainment Update“)
  van onze servers naar het ingebouwde telematicasysteem via de zogenaamde "over-the-air“ (OTA) methode.
  Meer informatie over het updateproces en details over de inhoud van elke Kaart en Infotainment OTA Update worden verstrekt via uw Head Unit.
  4.1.3.2.2.
  Voorwaarden voor OTA-Updates
  a) Software die Kaart en Infotainment OTA-Updates mogelijk maakt: Om OTA-updates te kunnen ontvangen, moet in uw Kia-voertuig software zijn geïnstalleerd die de functie Kaarten en Infotainment OTA-updates ondersteunt. Afhankelijk van uw voertuigmodel, fabricagedatum en trim line, is de OTA-Update-functie mogelijk niet beschikbaar in de softwareversie op uw voertuig. In dit geval is het nodig om via een lokale verbinding software te installeren die Kaart en Infotainment OTA-Updates mogelijk maakt. Kia kan achter niet garanderen dat software die Kaart en Infotainment OTA-Updates mogelijk maakt, beschikbaar is voor uw voertuig. Bij vragen kunt u met ons contact opnemen via de contactgegevens in artikel 2).
  b) Beschikbaarheid: Voor het downloaden en installeren van een OTA-update is een kaart- en/of infotainment-update vereist die compatibel is met uw voertuig. Uw Head Unit zal regelmatig controleren of nieuwe kaart- en/of infotainment-updates beschikbaar zijn. OTA-Updates worden in golven gereleased, dus niet alle voertuigen krijgen de updates op hetzelfde moment, zelfs als het model en de afwerking identiek zijn.
  c) Voorwaarden voor gratis Infotainment OTA-Updates: Indien u de eerste eigenaar bent van een nieuw Kia-voertuig, modeljaar 2022, dat geschikt is voor "Kaarten en Infotainment OTA-Updates" en verkocht is vanaf mei 2021, hebt u recht op ten minste 2 gratis Kaart en Infotainment OTA Updates ("Gratis Infotainment OTA Updates").
  Nadat u de gratis Infotainment OTA-Updates hebt verbruikt, worden mogelijk verdere Kaart Updates en/of Infotainment Updates aangeboden in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Kia geeft echter geen garantie of verklaring met betrekking tot het aantal updates dat beschikbaar zal zijn of het tijdstip waarop een update ter beschikking zal worden gesteld. Deze verdere updates (indien van toepassing) zijn alleen beschikbaar (i) om handmatig te worden gedownload op de volgende webpagina https://update.kia.com/EU/E1/Main of (ii) bij de dealer. Voor alle duidelijkheid, deze Kaart en/of Infotainment-updates zijn alleen beschikbaar via de dealer en worden niet aangeboden via de OTA-methode.
  Ook als het updatebestand zelf gratis beschikbaar wordt gesteld, kan uw dealer kosten in rekening brengen voor het werk dat nodig is om de update te installeren; in het geval van het downloaden via de website draagt u de kosten voor de communicatieprovider voor het downloaden van het updatebestand.
  4.1.3.2.3.
  Updateproces
  Het Kaart en Infotainment OTA-Updateproces wordt in de volgende stappen uitgevoerd:
  1. Download en installatie: Elke beschikbare Kaart-update en/of Infotainment-Update wordt automatisch gedownload en geïnstalleerd op uw Head Unit, indien u (i) de respectievelijke download en installatie van de Kaart en Infotainment Update in uw Head Unit hebt bevestigd of (ii) automatische downloads en installaties van Kaart-updates en/of Infotainment-updates hebt geactiveerd. U kunt uw infotainmentsysteem tijdens het downloaden en installeren gewoon gebruiken.
  2. Voltooien: Voor het voltooien van de Kaart en Infotainment OTA-Update wordt u via de Head Unit gevraagd hoe u door wilt gaan. U kunt kiezen tussen twee opties: (i) Nu voltooien of (ii) Later. Als u "Nu voltooien" kiest zal het systeem de update voltooien. U kunt de Head Unit niet gebruiken tijdens het voltooien van de Kaart en Infotainment Update omdat het scherm zal uitschakelen. Als u "Later" selecteert, zal de pop-up voor het voltooien worden weergegeven bij het volgende contact aan.
  3. Automatisch voltooien: Als u "Automatisch voltooien" activeert, start de Kaart-update en/of Infotainment-Update automatisch na 30 seconden. Toekomstige Kaart-updates en Infotainment-updates worden automatisch voltooid zonder dat u enige extra melding krijgt of acties hoeft door te voeren.
  4. Details: Als u "Details" selecteert, ontvangt u meer informatie over de Kaart-update of de Infotainment Update.
  4.2.
  Informatie over de verwerking van locatiegegevens voor de Dienstverlening
  Voor de volgende Diensten moeten locatiegegevens (GPS-gegevens) worden verzameld en verwerkt: Kaart in het hoofdmenu en zoekbalk, Kia Connect Live Services, Online Spraakherkenning, Persoonlijke Agenda/Navigatiesynchronisatie, Notificatie Center, Terugroepacties en Serviceherinneringen, Kaart en Infotainment OTA-Updates, Klimaatbeheersing op Afstand (alleen voor elektrische voertuigen), Opladen op Afstand, Bediening van Deuren op Afstand, Verstuur POI naar Auto, Vind mijn Auto, Mijn Ritten, Voertuigstatus, Voertuigrapport, Voertuigdiagnose, Voertuigwaarschuwing en Inbraakalarm.
  Zonder het verzamelen en verwerken van locatiegegevens kunnen de desbetreffende Dienst(en) niet worden geleverd/gebruikt.
  4.3.
  Diensten uitschakelen
  De Diensten kunnen worden uitgeschakeld door het deactiveren van
  ● Diensten via uw Head Unit; en/of
  ● Diensten en/of Kaart en Infotainment OTA Updates via de Kia Connect App

 • 5. AUTEURSRECHT

 • 5.1.
  Alle content van de Diensten is eigendom van Kia, haar directe of indirecte dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen (hierna genoemd: de "Kia-groep") of derden en is beschermd door het toepasselijke auteursrecht, waarbij alle rechten zijn voorbehouden.
  Alle rechten met betrekking tot de Diensten, de achterliggende software, de content en de inrichting daarvan zijn eigendom van de Kia-groep en haar licentiegevers. Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het u niet toegestaan de Diensten op enigerlei wijze te verkopen, te distribueren, te publiceren, uit te zenden, te doen circuleren of commercieel te exploiteren.
  Zonder onze voorafgaande toestemming is het u niet toegestaan de Diensten geheel of gedeeltelijk te reproduceren, (al dan niet elektronisch) door te sturen, aan te passen, te tonen, opnieuw te leveren, in licentie te geven, via een link te verstrekken of anderszins te gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden.
  5.2.
  Niets in deze Gebruiksvoorwaarden houdt de verlening van een licentie of recht in tot gebruik van afbeeldingen, merken, tekens of logo's, welke allen eigendom zijn van de Kia-groep.
  De Kia-groep behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot haar eigendomsinformatie of -materialen in verband met de Diensten en zal dergelijke rechten afdwingen in de volle omvang van het toepasselijke auteurs- en merkenrecht.

 • 6. VERPLICHTINGEN EN BEPERKINGEN VAN DE GEBRUIKER

 • 6.1.
  Algemene Verplichtingen
  Bij het gebruik van de Diensten dient u alle toepasselijke wetten in acht te nemen en de rechten van derden te respecteren.
  6.2.
  Informatieplichten
  U bent verplicht andere bestuurders van het voertuig te informeren over het activeren van de Diensten en de betreffende gegevensverwerking volgens artikel 9.2.
  6.3.
  Plichten in geval van eigendomsoverdracht van het voertuig
  Als u uw voertuig verkoopt of anderszins permanent aan derden verstrekt, bent u verplicht ervoor te zorgen dat de Services in de Head Unit van het betreffende voertuig wordt uitgeschakeld en de betreffende gegevens worden gewist die in het voertuig zijn opgeslagen. In dit geval wordt de verbinding tussen het voertuig en uw Kia Connect App verbroken, maar de gegevens van uw Kia Account in de Kia Connect App worden niet verwijderd. In dit geval hebben u en Kia het recht om deze overeenkomst te beëindigen volgens artikel 10.4.
  6.4.
  Verboden gebruik en andere niet-toegestane activiteiten
  6.4.1.
  U mag de Services alleen gebruiken voor de doeleinden en binnen de grenzen die in artikel 4.1 worden beschreven.
  6.4.2.
  U mag uw inloggegevens alleen gebruiken om in de Kia Connect App in te loggen en om verbinding te maken tussen de Head Unit en uw Kia Connect App. Uw inloggegevens delen met derden is niet toegestaan. Het is uitdrukkelijk verboden om uw inloggegevens te gebruiken om een service van derden te verbinden met de systemen van Kia, bijv. met het Kia Connect back-end-systeem.
  6.4.3.
  U mag uw voertuig niet wijzigen (incl. het wijzigen van hardware of software of het gebruik van software van derden) op een manier die de functionaliteit van de Diensten kan beïnvloeden.
  6.4.4.
  U mag de Kia Connect App niet verbinden met toepassingen van derden die het gebruik ervan schenden.
  6.4.5.
  U mag de SIM-kaart die wordt gebruikt in de Head Unit alleen met de Head Unit en voor toegang tot de Diensten gebruiken. Elke extractie van de SIM-kaart uit de Head Unit of van de informatie op de SIM-kaart (bijv. de ICCID) is verboden.
  U mag de SIM-kaart niet gebruiken
  ● voor het verzenden van spraakberichten (incl. VoIP);
  ● om zich toegang te verschaffen tot een openbaar toegankelijke bestemming (d.w.z. met een openbaar IP-adres), daaronder begrepen door middel van een proxy, gateway of routing;
  ● op enige wijze waarbij getracht wordt beveiligingsmaatregelen binnen te dringen, ongeacht of die inbreuk leidt tot beschadiging of verlies van gegevens;
  ● op enige wijze waarbij gebruik wordt gemaakt van de Diensten of software in verband met chats via internet, peer-to-peer bestandsdeling, bittorrents, of een proxy-servernetwerk;
  ● op enige wijze waarbij spamming, verzending van ongevraagde bulkmail of commerciële berichten, betrokken is of waarbij een open SMTP-overnamepunt wordt aangehouden; of
  ● op een wijze die een nadelig effect zou kunnen hebben op het netwerk of de Diensten.
  6.4.6.
  U mag de resultaten van benchmarking of prestatietests van de SIM-kaart, het netwerk, de Diensten of enig onderdeel daarvan niet aan derden bekendmaken.
  6.5.
  Gevolgen van schendingen
  Elke schending van de verplichtingen en beperkingen in dit artikel 6 kan leiden tot de tijdelijke onderbreking van het leveren van de Diensten. Kia zal u gewoonlijk vooraf informeren over het voornemen om de levering van de Diensten te onderbreken, tenzij een onmiddellijke onderbreking noodzakelijk is om schade voor Kia, de Diensten, het netwerk of andere klanten te voorkomen. De duur van de onderbreking wordt door Kia naar eigen goeddunken bepaald op basis van de ernst van de overtreding en de daaruit voortvloeiende risico's voor Kia, de Diensten, het netwerk of andere klanten. In geval van herhaalde schendingen kan Kia de overeenkomst beëindigen wegens redenen overeenkomstig artikel 10.3.

 • 7. SERVICEKOSTEN

 • 7.1.
  Gratis periode voor Diensten
  Tenzij anders vermeld in deze Gebruiksvoorwaarden met betrekking tot de Diensten worden de Diensten gratis verleend aan de gebruiker van een specifiek voertuig (geïdentificeerd door de betreffende VIN) gedurende een periode van 7 jaar. Deze periode van 7 jaar begint op het moment waarop de eerste garantieperiode van het voertuig ingaat.
  Wanneer het voertuig tijdens de gratis periode voor de Diensten wordt verkocht en wordt geregistreerd bij een nieuwe eigenaar, kan de nieuwe eigenaar ervoor kiezen om de Diensten gratis te gebruiken tijdens de rest van de gratis periode door de Diensten op zijn eigen naam te activeren. De gratis periode van de Diensten wordt niet beïnvloed door een latere verkoop en registratie na de eerste verkoop, d.w.z. de gratis periode voor de Diensten wordt niet onderbroken of verlengd door een latere verkoop en/of registratie van het voertuig.
  7.2.
  Aanvullende Diensten
  Wij behouden ons het recht voor om in de toekomst aanvullende diensten aan te bieden onder aparte gebruiksvoorwaarden. Voor dergelijke aanvullende diensten kunnen kosten in rekening worden gebracht.

 • 8. BESCHIKBAARHEID VAN DE DIENSTEN

 • 8.1.
  Wij behouden ons het recht voor de toegang tot de Diensten geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, te deactiveren mocht dit nodig zijn om de veiligheid of stabiliteit van de Diensten te waarborgen voor alle gebruikers en om ervoor te zorgen dat de Diensten voldoen aan de verplichte wettelijke vereisten.
  8.2.
  Voor de levering en het gebruik van de Diensten kunnen beperkingen gelden voor wat betreft de stand der techniek waarop wij geen invloed hebben. Dit geldt in het bijzonder voor de beschikbaarheid van de gegevensverbindingen die worden geleverd door providers. In individuele gevallen kan het niet beschikbaar zijn van het netwerk leiden tot het niet beschikbaar zijn van de Diensten doordat de noodzakelijke gegevensdoorgifte niet kan plaatsvinden.
  Daarnaast kunnen zich tijdelijke capaciteitsproblemen voordoen door piekbelasting van de Diensten, draadloze en vaste netwerken en op het internet.
  8.3.
  Verstoringen kunnen zich ook voordoen als gevolg van overmacht, daaronder begrepen pandemische en epidemische ziekten, stakingen, uitsluitingen en officiële bevelen, en als gevolg van technische of andere maatregelen (zoals reparaties, onderhoud, software-updates en uitbreidingen) die moeten plaatsvinden op onze systemen of die van dienstverleners, content providers en netwerkbeheerders hoger of lager in de keten, en die noodzakelijk zijn voor de juiste of verbeterde werking van de Diensten.
  8.4.
  Waar toegang tot de Diensten gedeactiveerd, beperkt of verstoord is zoals beschreven in dit artikel 7, zullen wij voor zover mogelijk voorafgaand contact met u opnemen om u hierover te informeren en een reden te geven voor de deactivering, beperking of verstoring.

 • 9. GEGEVENSBESCHERMING

 • 9.1.
  Voor informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken in verband met de levering van de Diensten verwijzen wij naar de Privacyverklaring van Kia Connect die u op de website van Kia Connect kunt vinden.
  9.2.
  U dient elke andere gebruiker/bestuurder van het voertuig op de hoogte te stellen van het feit dat de Diensten geactiveerd zijn. U dient die andere gebruiker/bestuurder in het bijzonder op de hoogte te stellen van de activiteiten inzake gegevensverwerking zoals beschreven in de Kia Connect Privacyverklaring en het feit dat voor de Diensten locatiegegevens (GPS-gegevens) moeten worden verzameld en verwerkt.

 • 10. LOOPTIJD EN BEËINDIGING

 • 10.1.
  Deze overeenkomst gaat in zodra u deze hebt geaccepteerd in de Head Unit en eindigt wanneer de gratis periode voor de Diensten (conform artikel 7.1) verstrijkt, tenzij de overeenkomst eerder wordt beëindigd zoals beschreven in artikel 10.
  10.2.
  De overeenkomst betreffende de verlening van de Diensten en daarbij het recht tot gebruik van de Diensten kan door beide partijen worden beëindigd door middel van opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van één maand tegen het einde van het kalenderkwartaal.
  10.3.
  Het recht van elk der partijen tot beëindiging wegens dringende reden geldt onverminderd. Een juiste reden voor beëindiging door Kia bestaat met name bij herhaalde schendingen van de plichten van de gebruiker zoals vermeld in de voorwaarden in artikel 6.5.
  10.4.
  Voorts heeft elk der partijen het recht, indien de koopovereenkomst voor een voertuig wordt ontbonden, het voertuig herovergenomen of anderszins teruggehaald wordt door de betrokken dealer, in geval van beëindiging van een leaseovereenkomst, in geval van verkoop van het voertuig aan een derde, in geval van diefstal, alsmede indien het voertuig total loss verklaard wordt, over te gaan tot beëindiging van de Diensten met betrekking tot het betrokken voertuig.
  10.5.
  De wettelijke rechten van beide Partijen om de overeenkomst te beëindigen, blijven onaangetast.

 • 11. WIJZIGINGEN IN DE DIENSTEN; WIJZIGINGEN IN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

 • 11.1.
  Wijzigingen in de Diensten
  Kia behoudt zich het recht voor om redelijke wijzigingen aan te brengen in de Diensten. In het bijzonder maken wij af en toe wettelijk verplichte updates. Dat zijn wijzigingen die onze Diensten in overeenstemming houden met de toepasselijke wetgeving. Wij kunnen deze updates van onze Diensten ook om veiligheidsredenen uitvoeren en om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de verwachte kwaliteitsnormen (bijv. degene die worden beschreven in hoofdstuk 15 over Wettelijke Garanties).
  Bovendien kunnen wij onze Diensten wijzigen om de volgende bijkomende redenen:
  ● om aan te passen aan nieuwe technologieën;
  ● om een toename of afname van het aantal gebruikers van de Diensten op te vangen;
  ● om aan te passen aan importwijzigingen in licenties of partnerschappen met derden; en
  ● om misbruik of schade te voorkomen.
  11.2.
  Wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden
  Kia zal u uiterlijk twee maanden voordat de wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden van kracht worden een mededeling doen over deze wijzigingen door deze weer te geven in de Kia Connect app en/of Head Unit van het voertuig. De nieuwe Gebruiksvoorwaarden worden alleen van kracht als u ze accepteert door op de knop "Accepteren" in de Kia Connect app of in de Head Unit te klikken.
  Als u de voorgestelde wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden niet accepteert, behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst te beëindigen met een opzegtermijn van 6 weken, tegen het einde van het kalenderkwartaal.

 • 12. OVERIG

 • 12.1.
  Alle overeenkomsten tussen Kia en u worden gesloten in de lokale taal. Na het sluiten van de desbetreffende overeenkomst wordt de tekst van de overeenkomst beschikbaar voor u in de Kia Connect App en/of in de Head Unit.
  12.2.
  Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp van het gebruik van de Diensten en treedt in de plaats van alle voorgaande, schriftelijke of mondelinge, overeenkomsten tussen partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan.
  12.3.
  Afwijkende, strijdige of aanvullende voorwaarden van u zijn uitsluitend van toepassing op het gebruik van de Diensten indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door ons zijn aanvaard.
  12.4.
  Alle wijzigingen en aanvullingen op de Gebruiksvoorwaarden, alsmede kennisgevingen die noodzakelijk zijn voor de tenuitvoerlegging daarvan zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk (inclusief e-mail, fax of bevestiging in de Head Unit) zijn vastgelegd. Deze schiftelijkheidsvoorwaarde kan uitsluitend schriftelijk terzijde worden gesteld.
  12.5.
  Wij mogen onze rechten en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen aan een andere dienstverlener door middel van kennisgeving met inachtneming van een kennisgevingstermijn van 6 weken aan u. In dat geval hebt u echter het recht de overeenkomst te beëindigen binnen één maand na ontvangst van die schriftelijke kennisgeving met ingang van het moment van de beoogde overdracht van de overeenkomst aan de onderneming die in de plaats van Kia treedt in de overeenkomst. Wij zullen u in die schriftelijke kennisgeving uitdrukkelijk op de hoogte stellen van uw recht tot beëindiging.
  Om onduidelijkheden te voorkomen, dit recht is zonder afbreuk te doen aan uw recht om deze Gebruiksvoorwaarden en daarbij het recht om de Diensten te gebruiken op ieder moment op te zeggen met een opzegtermijn zoals beschreven in artikel 10.2.

 • 13. KLANTENSERVICE/KLACHTEN

 • 13.1.
  In geval van vragen of klachten kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens zoals hiervoor vermeld in artikel 1.
  13.2.
  De Europese Commissie heeft een website voor online geschillenbeslechting ingericht om consumenten en handelaren te helpen hun geschillen buiten rechte op te lossen, beschikbaar op http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  Kia zal niet deelnemen, noch is zij verplicht deel te nemen, aan alternatieve geschillenbeslechtingsprocedures voor een instantie voor alternatieve geschillenbeslechting voor consumenten.

 • 14. INSTRUCTIES BETREFFENDE HET HERROEPINGSRECHT

 • Indien u een consument bent (d.w.z. een natuurlijke persoon die de bestelling plaatst voor een doel dat niet kan worden toegeschreven aan uw commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit), beschikt u over een herroepingsrecht overeenkomstig de wettelijke bepalingen met betrekking tot deze overeenkomst over de levering van de Diensten.
  14.1.
  HERROEPINGSRECHT
  U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.
  De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst.
  Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte brengen via Kia Connect GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Duitsland, telefoonnummer: +49 800 7773044 en e-mailadres: support@kia-connect.eu van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen door een eenduidige verklaring te sturen (bijv. een brief per post of een e-mail).
  U kunt gebruik maken van het bijgevoegde formulier, maar dit is niet verplicht. U kunt het formulier voor herroeping of een andere eenduidige verklaring ook elektronisch invullen en indienen op onze website https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form. Indien u van deze mogelijkheid gebruik maakt, zullen wij u zonder vertraging een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen op een duurzame drager (bijv. per e-mail).
  Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.
  14.2.
  GEVOLGEN VAN DE HERROEPING
  Als u deze overeenkomst herroept, zullen wij alle van u ontvangen betalingen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering) zonder vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen, aan u terugbetalen.
  Wij zullen deze terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke betaling hebt doorgevoerd, tenzij u uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd. In ieder geval bent u voor deze terugbetaling geen kosten verschuldigd.
  14.3.
  BELANGRIJKE OPMERKING: VERSTRIJKEN VAN HET HERROEPINGSRECHT
  Het herroepingsrecht vervalt in het geval van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, ook onder de volgende voorwaarden:
  14.3.1.
  in geval van een overeenkomst waarbij u niet verplicht bent een prijs te betalen wanneer Kia met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen;
  14.3.2.
  in geval van een overeenkomst die u verplicht tot het betalen van een prijs, indien
  a) Kia met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen,
  b) u er vooraf uitdrukkelijk mee hebt ingestemd dat Kia vóór het verstrijken van de herroepingstermijn met de uitvoering van de overeenkomst zal beginnen,
  c) u hebt bevestigd dat u uw instemming geeft overeenkomstig lid (b) en daardoor uw herroepingsrecht verliest met het begin van de uitvoering van de overeenkomst, en
  d) Kia aan u een bevestiging heeft verstrekt volgens artikel 312f van het Duitse burgerlijke Wetboek (Bürgerliches Gesetzbuch, "BGB").
  14.4.
  VOORBEELD HERROEPINGSFORMULIER
  Voorbeeld Herroepingsformulier
  (Vul dit formulier alleen in en stuur het op indien u de overeenkomst wilt herroepen)
  ● Aan Kia Connect GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Duitsland, e-mailadres: support@kia-connect.eu
  ● Ik/Wij (*) delen hierbij mede dat ik/wij (*) mijn/onze (*) overeenkomst herroepen voor de levering van de volgende services (*),
  ● Besteld op (*)/ontvangen op (*),
  ● Naam consument(en),
  ● Adres consument(en),
  ● Handtekening consument(en) (alleen in geval van notificatie op papier),
  ● Datum
  (*) Wissen wat niet van toepassing is.

 • 15. WETTELIJKE RECHTEN OP AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEBREKEN

 • Indien u een consument bent, hebt u wettelijke rechten op aansprakelijkheid voor gebreken aan goederen of digitale producten, evenals alle aanvullende rechten die in deze Gebruiksvoorwaarden zijn vastgelegd. De wettelijke rechten op aansprakelijkheid voor gebreken verjaren twee jaar na levering van het betreffende digitale product; in geval van doorlopende levering verjaren de vorderingen niet voor het verstrijken van 12 maanden na het einde van de leveringsperiode.

 • 16. AANSPRAKELIJKHEID

 • De volgende aansprakelijkheid is van toepassing op u wanneer u inwoner bent van een van deze landen:
  16.1 Oostenrijk
  Kia is niet aansprakelijk anders dan (1) voor grove nalatigheid of opzet en (2) voor door schuld toegebrachte lichamelijke schade of de dood.
  16.2 België
  16.2.1 Voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Kia, ongeacht de rechtsgrond (garantie, contract, onrechtmatige daad, nalatigheid of anderszins, inclusief voor latente/verborgen gebreken), voor verliezen en schade die voortvloeien uit of verband houden met de levering van de Diensten of een vertraging of onderbreking van de levering van de Diensten, als volgt beperkt: (a) Kia is aansprakelijk tot het bedrag van de voorzienbare schade die typisch is voor dit type contract als gevolg van een schending van wezenlijke contractuele verplichtingen; (b) Kia is niet aansprakelijk voor een schending van enige niet-materiële contractuele verplichtingen of voor een licht nalatige schending van enige andere toepasselijke zorgplicht; en (c) Kia is niet aansprakelijk voor bijzondere, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies van gebruik, van gegevens, van winst, van besparingen, van kansen, van goodwill, alsmede voor vorderingen van derden (zelfs indien Kia op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade). 16.2.2 De hiervoor uiteengezette beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet (i) voor enige wettelijk verplichte aansprakelijkheid (zoals productaansprakelijkheid), (ii) voor persoonlijk letsel of dood veroorzaakt door handelen of nalaten van Kia, (iii) enige aansprakelijkheid voor fraude of grove nalatigheid, of (iv) enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden beperkt of uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving. Bovendien zijn dergelijke beperkingen op de aansprakelijkheid niet van toepassing indien en voor zover Kia specifieke garanties heeft opgenomen.
  16.3 Tsjechië
  16.3.1 Kia's contractuele en wettelijke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door lichte nalatigheid zal, onafhankelijk van de wettelijke basis, als volgt beperkt zijn: a) Kia is aansprakelijk voor het totaal van de voorzienbare schade die typerend is voor dit soort overeenkomsten als gevolg van een schending van materiële contractuele verplichtingen; b) Kia is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de Diensten. 16.3.2 De bovengenoemde aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing op verplichte wettelijke aansprakelijkheid, in het bijzonder op aansprakelijkheid voor grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid, schade veroorzaakt aan de natuurlijke rechten van een individu of op aansprakelijkheid voor producten met gebreken. Bovendien gelden dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen niet ten aanzien van zwakkere partijen in de zin van artikel 433, lid 2, van het Tsjechische Burgerlijk Wetboek en indien en voor zover Kia een specifieke garantie heeft aanvaard. 16.3.3 Artikelen 16.3.1 en 16.3.2 zijn dienovereenkomstig van toepassing op Kia's aansprakelijkheid voor verspilde uitgaven. 16.3.4 U bent verplicht om redelijke inspanningen te verrichten om schade te voorkomen en te minimaliseren.
  16.4 Frankrijk
  16.4.1 Kia's contractuele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door lichte nalatigheid zal als volgt beperkt zijn: (a) Kia is aansprakelijk voor het totaal van de voorzienbare schade die typerend is voor dit soort overeenkomsten als gevolg van een schending van materiële contractuele verplichtingen; (b) Kia is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de Diensten; (c) Kia is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van overmacht (d.w.z. een gebeurtenis welke buiten de controle ligt van Kia en welke ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet redelijk voorzienbaar was). 16.4.2 De voorgaande beperkingen van de aansprakelijkheid zijn niet van toepassing op enige wettelijk verplichte aansprakelijkheid, in het bijzonder aansprakelijkheid als gevolg van grove nalatigheid en/of opzettelijk wangedrag, aansprakelijkheid voor defecte producten, en aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel. Bovendien zijn dergelijke beperkingen op de aansprakelijkheid niet van toepassing indien en voor zover Kia specifieke garanties heeft opgenomen. 16.4.3 Artikelen 16.4.1 en 16.4.2 zijn dienovereenkomstig van toepassing op Kia's aansprakelijkheid voor verspilde uitgaven.
  16.5 Duitsland
  16.5.1 Kia is aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen voor opzettelijkheid en grove nalatigheid van Kia, haar wettelijke vertegenwoordigers, leidinggevende werknemers of andere gedelegeerde vertegenwoordigers. Hetzelfde geldt in het geval van schending van een garantie (bijv. zoals staat in artikel 444 of 639 BGB, Duits Burgerlijk Wetboek), of andere risicoaansprakelijkheid evenals claims volgens de Wet Productaansprakelijkheid (Produkthaftungsgesetz) of in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid. 16.5.2 In geval van eenvoudige nalatigheid is Kia, tenzij artikel 16.5.1 van toepassing is, alleen aansprakelijk voor de schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, d.w.z. die verplichtingen die de goede uitvoering van de overeenkomst in de eerste plaats mogelijk maken en waarop de klant mocht vertrouwen of waarvan de verwijtbare niet-nakoming de verwezenlijking van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt, in dit geval echter beperkt tot het bedrag van de voorzienbare schade die typisch is ontstaan en waarvan Kia op het moment van het sluiten van de overeenkomst de afloop op grond van de op dat moment bekende omstandigheden mocht verwachten. 165.3 U bent verplicht om redelijke inspanningen te verrichten om schade te voorkomen en te minimaliseren. 16.5.4 Kia is niet aansprakelijk voor het gebruik van waarschuwingen voor camera's/gevarenzones die verboden zijn volgens Art. 23, lid 1c van de Duitse verkeerswetgeving ("StVO") (zie artikel 1.1). 16.5.5 TomTom Global Content B.V. is niet aansprakelijk voor het gebruik van waarschuwingen voor camera's/gevarenzones die verboden zijn volgens Art. 23, lid 1c van de Duitse verkeerswetgeving ("StVO") (zie Art. 16). 16.5.6 HERE Europe B.V. is niet aansprakelijk voor het gebruik van camera-/gevarenzonewaarschuwingen die wettelijk verboden zijn op grond van artikel 23 lid 1c van de Duitse verkeerswetgeving "StVO“ (zie artikel 1.1).
  16.6 Hongarije
  16.6.1 Voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Kia, ongeacht de rechtsgrond (garantie, contract, onrechtmatige daad, nalatigheid of anderszins, inclusief voor latente/verborgen gebreken), voor verliezen en schade die voortvloeien uit of verband houden met de levering van de Diensten of een vertraging of onderbreking van de levering van de Diensten, als volgt beperkt: (a) Kia is aansprakelijk tot het bedrag van de voorzienbare schade die typisch is voor dit type contract als gevolg van een schending van wezenlijke contractuele verplichtingen; (b) Kia is niet aansprakelijk voor een schending van enige niet-materiële contractuele verplichtingen of voor een licht nalatige schending van enige andere toepasselijke zorgplicht; en (c) Kia is niet aansprakelijk voor bijzondere, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies van gebruik, van gegevens, van winst, van besparingen, van kansen, van goodwill, alsmede voor vorderingen van derden (zelfs indien Kia op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade). 16.6.2 De voorgaande beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet toepasselijk indien en voor zover Kia specifieke garanties heeft opgenomen. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden zal de aansprakelijkheid van Kia beperken of uitsluiten voor (i) overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van de nalatigheid van Kia of de nalatigheid van Kia-werknemers of -agenten; (ii) bewuste roekeloosheid; (iii) schending van verplichtingen die voortvloeien uit de regels van de openbare orde; en (iv) elk ander geval waarin de aansprakelijkheid van Kia niet beperkt of uitgesloten mag worden onder de toepasselijke wetgeving.
  16.7 Italië
  16.7.1 Kia's aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door lichte nalatigheid zal als volgt beperkt zijn: (a) Kia is aansprakelijk tot het bedrag van de voorzienbare schade die typisch is voor dit type contract als gevolg van een schending van wezenlijke contractuele verplichtingen; (b) Kia is niet aansprakelijk voor de licht nalatige schending van enige andere toepasselijke zorgplicht; (c) De voorgaande beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet toepasselijk indien en voor zover Kia specifieke garanties heeft opgenomen. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden zal een beperking of uitsluiting zijn van Kia's aansprakelijkheid voor (i) dood of lichamelijk letsel als gevolg van Kia's onzorgvuldigheid of de onzorgvuldigheid van Kia's werknemers of agenten; (ii) grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag; (iii) schending van verplichtingen die voortvloeien uit voorschriften van openbare orde; en (iv) enig ander geval waar Kia's aansprakelijkheid niet beperkt of uitgesloten mag worden onder toepasselijk recht. 16.7.2 Artikel 16.7.1 is dienovereenkomstig van toepassing op Kia's aansprakelijkheid voor verspilde uitgaven. 16.7.3 U bent verplicht om redelijke inspanningen te verrichten om schade te voorkomen en te minimaliseren.
  16.8 Nederland
  16.8.1 Voor zover toegestaan onder toepasselijk dwingend recht, is Kia niet aansprakelijk op welke grond dan ook voor enige schade die het gevolg is van of verband houdt met deze overeenkomst voor de verlening van Diensten of de Diensten zelf. Het voorgaande is niet van toepassing in geval enige aansprakelijkheid het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van Kia's uitvoerend management. 16.8.2 U bent verplicht om redelijke inspanningen te verrichten om schade te voorkomen en te minimaliseren.
  16.9 Noorwegen
  16.9.1 Kia's contractuele en wettelijke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door lichte nalatigheid zal, onafhankelijk van de wettelijke basis, als volgt beperkt zijn: (a) Kia is aansprakelijk tot het bedrag van de voorzienbare schade die typisch is voor dit type contract als gevolg van een schending van wezenlijke contractuele verplichtingen; (b) Kia is niet aansprakelijk voor de licht nalatige schending van enige andere toepasselijke zorgplicht; (c) Kia's aansprakelijkheid zal beperkt zijn tot NOK 5.000 per voorval. 16.9.2 De bovengenoemde beperkingen van de aansprakelijkheid zijn niet van toepassing op enige verplichte wettelijke aansprakelijkheid, inclusief aansprakelijkheid onder de Noorse Productaansprakelijkheidswet. Bovendien zijn dergelijke beperkingen op de aansprakelijkheid niet van toepassing indien en voor zover Kia specifieke garanties heeft opgenomen.
  16.10 Polen
  16.10.1 Kia is niet aansprakelijk voor feitelijke schade en/of winstderving, tenzij deze is veroorzaakt door bewuste roekeloosheid van Kia. 16.10.2 Bovengenoemde beperkingen van de aansprakelijkheid zijn niet van toepassing op enige verplichte wettelijke aansprakelijkheid, in het bijzonder op aansprakelijkheid voor bewuste roekeloosheid, aansprakelijkheid op grond van de Poolse Productaansprakelijkheidswet (Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów), aansprakelijkheid voor gevaarlijke producten op grond van het Poolse Burgerlijk Wetboek (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny) en aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel veroorzaakt door schuld.
  16.11 Republiek Ierland
  16.11.1 Kia is verantwoordelijk voor voorzienbare verliezen en schade veroorzaakt door Kia. Indien Kia niet voldoet aan deze Gebruikersvoorwaarden is Kia verantwoordelijk voor verlies en schade die u lijdt welke het voorzienbare gevolg is van schending van deze overeenkomst door Kia of ons verzuim om redelijke zorg en vaardigheid te betrachten, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade welke niet voorzienbaar is. Verlies of schade is voorzienbaar indien het ofwel evident is dat het zal gebeuren of indien, op het moment de overeenkomst werd opgesteld, zowel wij als u wisten dat het zou gebeuren. 16.11.2 Kia sluit niet uit of beperkt niet op enige wijze diens aansprakelijkheid waar het onwettelijk zou zijn om dat te doen. Dit omvat aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door de nalatigheid van Kia of de nalatigheid van haar werknemers, agenten of onderaannemers of voor fraude of een frauduleuze voorstelling van zaken. 16.11.3 Kia is niet aansprakelijk voor zakelijke verliezen. Wij verlenen alleen Diensten voor privaat gebruik. Indien u de producten gebruikt voor enig commercieel of zakelijk doeleinde of wederverkoop, dan is Kia niet aansprakelijk jegens u voor winstderving, verlies van zaken, bedrijfsonderbreking, of verlies van zakelijke kansen.
  16.12 Slowakije
  16.12.1 Voor zover de toepasselijke Slowaakse wetgeving dit toestaat, is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Kia voor schade (met name feitelijke verliezen en winstderving), ongeacht de rechtsgrond, beperkt. Kia is slechts aansprakelijk voor schade tot het bedrag van de schade die Kia heeft voorzien, of die Kia had kunnen voorzien als mogelijk gevolg van de schending van de verplichting van Kia, op het moment van sluiten van het contract, rekening houdend met alle feiten die Kia kende of had moeten kennen door het betrachten van de nodige zorgvuldigheid.16.12.2 Voornoemde aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing op enige verplichte wettelijke aansprakelijkheid. Bovendien zijn dergelijke beperkingen op de aansprakelijkheid niet van toepassing indien en voor zover Kia specifieke garanties heeft opgenomen. 16.12.3 U bent verplicht om redelijke inspanningen te verrichten om schade te voorkomen en te minimaliseren.
  16.13 Spanje
  16.13.1 Kia beperkt niet diens wettelijke verplichte aansprakelijkheid, daaronder begrepen en niet beperkt tot aansprakelijkheid voor opzettelijk wangedrag en aansprakelijkheid voor verwijtbaar veroorzaakt lichamelijk letsel. 16.13.2 Artikel 16.13.1 is dienovereenkomstig van toepassing op Kia's aansprakelijkheid voor verspilde uitgaven.
  16.14 Zweden
  16.14.1 Kia is niet aansprakelijk voor directe of indirecte verliezen of schade, tenzij Kia de verliezen of schade heeft veroorzaakt door opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid.16.14.2 De voorgaande beperkingen van de aansprakelijkheid zijn niet van toepassing op enige wettelijk verplichte aansprakelijkheid, in het bijzonder aansprakelijkheid voor opzettelijk wangedrag, aansprakelijkheid onder de Zweedse Productaansprakelijkheidswet (Produktansvarslagen), en aansprakelijkheid voor verwijtbaar veroorzaakt lichamelijk letsel. Bovendien zijn dergelijke beperkingen op de aansprakelijkheid niet van toepassing indien en voor zover Kia specifieke garanties heeft opgenomen. 16.14.3 Artikelen 16.14.1 en 16.14.2 zijn dienovereenkomstig van toepassing op Kia's aansprakelijkheid voor verspilde uitgaven. 16.14.4 U bent verplicht om redelijke inspanningen te verrichten om schade te voorkomen en te minimaliseren.
  16.15 VK
  16.15.1 Kia is verantwoordelijk voor voorzienbare verliezen en schade veroorzaakt door Kia. Indien Kia niet voldoet aan deze Gebruikersvoorwaarden is Kia verantwoordelijk voor verlies en schade die u lijdt welke het voorzienbare gevolg is van schending van deze overeenkomst door Kia of ons verzuim om redelijke zorg en vaardigheid te betrachten, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade welke niet voorzienbaar is. Verlies of schade is voorzienbaar indien het ofwel evident is dat het zal gebeuren of indien, op het moment de overeenkomst werd opgesteld, zowel wij als u wisten dat het zou gebeuren. 16.15.2 Kia sluit niet uit of beperkt niet op enige wijze diens aansprakelijkheid waar het onwettelijk zou zijn om dat te doen. Dit omvat aansprakelijkheid voor dood of lichamelijk letsel veroorzaakt door Kia's onzorgvuldigheid of de onzorgvuldigheid van diens werknemers, agenten of toeleveranciers; voor fraude of frauduleus bedrog; voor schending van uw wettelijke rechten met betrekking tot de Diensten inclusief het recht om Diensten te ontvangen welke zijn verleend met redelijke vaardigheid en zorg. 16.15.3 Kia is niet aansprakelijk voor zakelijke verliezen. Wij verlenen alleen Diensten voor privaat gebruik. Indien u de producten gebruikt voor enig commercieel of zakelijk doeleinde of wederverkoop, dan is Kia niet aansprakelijk jegens u voor winstderving, verlies van zaken, bedrijfsonderbreking, of verlies van zakelijke kansen.

 • 17. WIJZIGINGEN OP GROND VAN LOKAAL RECHT

 • en gaat u ermee akkoord dat u door het downloaden van de Kia Connect App instemt met onmiddellijke aanvang van de uitvoering door Kia en dat u geen herroepingsrecht heeft.
  Dit document is een informatiebron van Kia en wordt beschermd door de relevante wet- en regelgeving.