KIA CONNECT GEBRUIKSVOORWAARDEN

KIA CONNECT GEBRUIKSVOORWAARDEN

 • 1. WERKINGSSFEER

 • Deze gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op het gebruik van de Kia Connect app ("Kia Connect App") en/of het gebruik van Kia Connect via de head unit ("Head Unit") van de auto, wat u de mogelijkheid biedt om gebruik te maken van bepaalde Kia Connect-diensten ("Diensten"). De Diensten worden geleverd door Kia Connect GmbH, geregistreerd onder registratienummer HRB 112541, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, e-mail: info@kia-connect.eu ("Kia"; "wij"; "ons"; "onze") ten behoeve van de gebruiker van de App-diensten ("Gebruiker" of "u").

  Indien u vragen heeft omtrent deze Gebruiksvoorwaarden, kunt u contact opnemen met onze klantenservice:

  Kia Connect GmbH
  E-mail: info@kia-connect.eu
  Postadres: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Duitsland
  Telefoon: +49 8005330012

  [Voor klantenondersteuning kunt u terecht op ons contactformulier: https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/]

  Voor informatie over de persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt in verband met de Diensten, zie onze Privacyverklaring van Kia Connect.

 • 2. GEBRUIK VAN DE DIENSTEN

 • 2.1.
  U mag de Diensten gebruiken via de Kia Connect App en/of de Head Unit. Als u gebruik maakt van de Diensten via de Kia Connect App, hebt u een Kia Account nodig en kan het nodig zijn om de Kia Connect App te verbinden met een of meer Kia-voertuigen. Om gebruik te maken van de Diensten via de Head Unit, hoeft u zich niet aan te melden en hebt u geen Kia Account nodig.
  2.2.
  Voor het gebruik van de Diensten via de Kia Connect App kunnen internettoegang of andere telecommunicatiediensten nodig zijn. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing op de telecommunicatiediensten die vereist kunnen zijn voor het gebruik van de Diensten via de Kia Connect App. Deze zijn onderworpen aan een afzonderlijke overeenkomst (met inbegrip van de kosten) met de leverancier van uw telecommunicatiediensten.
  2.3.
  De koopovereenkomst voor het voertuig en de overeenkomst betreffende de levering van de Diensten overeenkomstig de Gebruiksvoorwaarden zijn juridisch afzonderlijke zakelijke transacties en overeenkomsten. De nakoming van een van de overeenkomsten heeft geen gevolgen voor de respectievelijke andere overeenkomst. Onder bepaalde omstandigheden kan dit ertoe leiden dat de u de koopovereenkomst voor het voertuig zult vervullen zonder dat u gebruik kunt maken van de Diensten. In het omgekeerde geval, bijvoorbeeld indien de transactie van de koopovereenkomst voor het voertuig wordt ontbonden, kan de overeenkomst voor de levering van de Diensten voor het desbetreffende voertuig worden beëindigd in overeenstemming met artikel 9.4.
  2.4.
  Alle overeenkomsten tussen Kia en u worden gesloten in de lokale taal en de Engelse taal. Na het sluiten van de desbetreffende overeenkomst wordt de tekst van de overeenkomst beschikbaar voor u in de Kia Connect App en/of in de Head Unit.
  2.5.
  U kunt de Kia Connect Services alleen gebruiken als het voertuig informatie kan ontvangen en versturen. Dit is het geval als het voertuig niet langer dan zeven dagen uitgeschakeld is geweest. Wanneer het voertuig wel langer dan zeven dagen uitgeschakeld is geweest, is een harde reset vereist. U kunt het voertuig zelf resetten door de reset-knop met een pen vijf seconden ingedrukt te houden terwijl het voertuig is ingeschakeld. Daarna kan het voertuig weer gegevens ontvangen.
  2.6.
  Het gebruik van de Kia Connect Services kan worden beperkt indien u de Kia Connect App verbindt met toepassingen van derden die in strijd zijn met het gebruik ervan.

 • 3. DIENSTEN

 • De Kia Connect App en de Head Unit geven toegang tot de volgende Diensten die in meer detail worden beschreven in de dienstbeschrijvingen van de respectievelijke Diensten die deel uitmaken van deze Gebruiksvoorwaarden (de beschikbare diensten kunnen variëren afhankelijk van uw voertuigmodel, fabricagedatum en trim line – voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die hierboven in artikel 1 zijn opgenomen).
  3.1.1.
  KIA CONNECT APP-DIENSTEN
  3.1.1.1.
  DIENSTEN OP AFSTAND
  3.1.1.1.1.
  Klimaatbeheersing op Afstand (alleen voor elektrische voertuigen): De Dienst stelt u in staat om op afstand de airconditioning van uw elektrische voertuig te bedienen en te plannen, inclusief ontdooifuncties via de Kia Connect App.
  3.1.1.1.2.
  Opladen op Afstand (alleen voor elektrische en plug-in hybride voertuigen): De Dienst stelt u in staat om op afstand het opladen van de batterij van een elektrische en plug-in hybride voertuig te activeren of te stoppen en het opladen in te plannen via de Kia Connect App.
  3.1.1.1.3.
  Bediening van Deuren op Afstand: Met deze Dienst kunt u de deuren van het voertuig op afstand vergrendelen/ontgrendelen door middel van bepaalde gebruikersinterfaces. U kunt alle deuren vergrendelen of ontgrendelen. Om de veiligheid en beveiliging bij het gebruik van deze Dienst te waarborgen, controleert de Dienst een aantal randvoorwaarden. Deze Dienst kan u helpen in situaties waarin u zich misschien niet meer kunt herinneren of u het voertuig correct heeft vergrendeld, zodat deze actie op afstand kan worden uitgevoerd.
  Sluit de auto niet af met de deurbediening in de app terwijl de FOB-sleutel zich in de auto bevindt. Onder bepaalde omstandigheden is het niet mogelijk om de deur van het voertuig te openen op afstand zolang de FOB-sleutel zich in het voertuig bevindt.
  3.1.1.1.4.
  Overdracht van Gebruikersprofiel: Met deze Dienst kunt u de voertuiginstellingen controleren en wijzigen in de Kia Connect App. U kunt een back-up maken van de instellingen en deze toepassen op uw voertuig.
  3.1.1.1.5.
  Op afstand verwarmde en geventileerde stoelen (alleen voor elektrische voertuigen): Met deze Dienst kunt u de verwarming en ventilatie van de stoelen voorin en achterin van uw elektrische voertuig op afstand bedienen.
  3.1.1.1.6.
  Bediening van Ramen op Afstand: Met deze Dienst kunt u de ramen van uw voertuig op afstand bedienen.
  3.1.1.1.7.
  Bediening van Knipperlichten op Afstand (alleen voor EV6): Met deze Dienst kunt u de knipperlichten op afstand uitschakelen.
  3.1.1.1.8.
  Bediening van Laadklep op Afstand: Met deze Dienst kunt u de laadklep van uw voertuig op afstand bedienen.
  3.1.1.2.
  GEOGRAFISCH INFORMATIESYSTEEM (GIS)
  3.1.1.2.1.
  Versturen naar Auto: Deze Dienst stelt u in staat om een nuttige plaats (POI) te sturen naar het navigatiesysteem van het voertuig en stelt u in staat om onmiddellijk locatie-informatie te ontvangen, zodra de ontsteking van het voertuig is ingeschakeld.
  3.1.1.2.2.
  Vind mijn Auto en Eerste Mijl Navigatie: Deze Dienst stelt u in staat om het voertuig te lokaliseren en erheen te navigeren met behulp van uw smartphone. De locatie van het voertuig wordt weergegeven in de Kia Connect App.
  3.1.1.2.3.
  Mijn Ritten: DezeDienst verschaft een samenvatting van elke rit met datum en tijdstip, gemiddelde en maximumsnelheid, afgelegde afstand en reistijd.
  3.1.1.2.4.
  Laatste Mijl Navigatie: Met deze Dienst kunt u met behulp van uw smartphone na het parkeren van het voertuig blijven navigeren naar uw eindbestemming.
  3.1.1.3.
  VOERTUIGINFORMATIE
  3.1.1.3.1.
  Voertuigstatus: Deze dienst verstrekt de volgende voertuiginformatie in de Kia Connect App:
  ● Status deuren
  ● Status laadklep
  ● Status kofferbak/motorkap
  ● Temperatuurstatus
  ● Laadstatus van de batterij, status van de oplaadstekker, oplaadstatus (alleen voor elektrische voertuigen)
  ● Brandstofniveau
  ● Status stoelverwarming en stoelventilatie
  ● Status ramen
  ● Status zonnedak
  ● Status 12V-batterij
  ● Status verlichting
  3.1.1.3.2.
  Voertuigrapport: U ontvangt een rapport in de Kia Connect App. Het rapport geeft diagnostische informatie over het voertuig en informatie over rijgedrag. U wordt geïnformeerd over kwesties die onderhoud of reparaties vereisen, alsmede over de ernst van de kwestie, de urgentie van de reparaties/onderhoudswerkzaamheden en de aanbevolen maatregelen.
  3.1.1.3.3.
  Voertuigdiagnose: Levering van een geautomatiseerde diagnostische Dienst. Bij het inschakelen van de ontsteking voert het voertuig automatisch een diagnostische scan uit (Diagnostische Probleem Code (DPC)). Als een storing wordt gedetecteerd, ontvangt u een bericht met uitleg over de gedetecteerde storing, de ernst ervan en de aanbevolen actie die moet worden ondernomen.
  3.1.1.3.4.
  Energieverbruik: U kunt informatie over energieverbruik, gemiddeld energieverbruik, rijafstand en energieterugwinning in de Kia Connect App weergeven.
  3.1.1.4.
  WAARSCHUWING & VEILIGHEID
  3.1.1.4.1.
  Voertuigwaarschuwing: Leveren van een waarschuwingsmelding. Wanneer het raam geopend is terwijl de ontsteking uitgeschakeld is, ontvangt u een melding in de Kia Connect App.
  3.1.1.4.2.
  Anti-Diefstalalarm (alleen voor voertuigen die zijn uitgerust met een anti-diefstalalarminstallatie): Het leveren van een systeem voor waarschuwingsmeldingen. Telkens wanneer het inbraakalarm afgaat, ontvangt u een melding in de Kia Connect App.
  3.1.1.4.3.
  Batterij-ontladingswaarschuwing: Het leveren van een systeem voor waarschuwingsmeldingen. Wanneer de laadstatus van de 12V-batterij onder een bepaald niveau komt, ontvangt u een melding in de Kia Connect App.
  3.1.1.4.4.
  Passagier Achterbank Waarschuwing: Het leveren van een systeem voor waarschuwingsmeldingen. Wanneer er beweging wordt gedetecteerd op de achterbank, ontvangt u een melding in de Kia Connect App.
  3.1.1.4.5.
  Stationair Voertuig Waarschuwing: Het leveren van een systeem voor waarschuwingsmeldingen. Wanneer het voertuig in de parkeerstand staat terwijl de motor draait en een deur wordt geopend, ontvangt u een melding in de Kia Connect App.
  3.1.1.4.6.
  Waarschuwingssysteem van de Hoogspanningsbatterij: Het leveren van een systeem voor waarschuwingsmeldingen. De status van de hoogspanningsbatterij wordt bewaakt en zodra een storing wordt gedetecteerd, ontvangt u een melding in de Kia Connect App en de Head Unit.
  3.1.2.
  IN-CAR SERVICES
  3.1.2.1.
  Kia Connect Live Services omvatten de volgende diensten:
  ● Verkeer: Live verkeersinformatie voor het berekenen van routes en het tonen van de verkeerssituatie. Online Navigatie stelt u in staat om naar de gewenste bestemming te navigeren op basis van de combinatie van realtime verkeersgegevens en historische verkeersinformatie;

  ● Live point of interest (POI): Informatie over POI's in de buurt op basis van de huidige positie van het voertuig;

  ● Weer: Lokale weersinformatie;

  ● Parkeren: Parkeren aan of buiten de straat op basis van de huidige positie, nabij de bestemming, nabij een gescrolde markering, nabij het stadscentrum;

  ● EV POI (alleen voor elektrische voertuigen en plug-in hybride elektrische voertuigen): Informatie over nabijgelegen oplaadpunten met inbegrip van de beschikbaarheidsstatus op basis van de huidige positie;

  ● Dealer point of interest (POI): Informatie over de locatie van een Kia-dealer nabij de huidige positie van het voertuig;

  ● Waarschuwingen voor camera's/gevarenzones (indien wettelijk toegestaan in uw land, zie artikel 15): Het systeem geeft waarschuwingen in gebieden waar ongelukken bijzonder vaak voorkomen en waarschuwt u voor gevaarlijke verkeerspunten of snelheidscamera's;

  ● Sportcompetitie: Informatie over sportcompetitie.
  3.1.2.2.
  Met behulp van Online Spraakherkenning kunt u gesproken commando's gebruiken om toegang te verkrijgen tot de Diensten en deze te beheren en om tekstberichten op te stellen en te versturen via een verbonden mobiel apparaat. Online Spraakherkenning werkt in een online omgeving. Spraaksamples en GPS-gegevens van u zullen worden verzameld en opgeslagen ten behoeve van de levering en verbetering van de Online Spraakherkenningsdienst.
  3.1.2.3.
  Persoonlijke Agenda/Navigatiesynchronisatie: Met deze dienst kunt u uw Google Agenda of Apple Agenda op uw smartphone synchroniseren met de geïntegreerde kalenderfunctie van de head unit. Hierdoor kunt u uw privékalender op het scherm van de Head Unit zien en deze gebruiken om een bestemming in te stellen. Deze dienst is compatibel met zowel Google Agenda als Apple Agenda.
  3.1.2.4.
  Het Notificatie Center stelt u in staat om berichten van Kia te ontvangen op de Head Unit.
  3.1.2.5.
  NOTIFICATIES OVER TERUGROEPACTIES EN SERVICEHERINNERINGEN EN SERVICEACTIES:
  Kia zal:
  ● u informeren over actuele terugroepactie(s) voor uw voertuig, waarvoor Kia het bovengenoemde Notificatie Center zal gebruiken of Kia stuurt u notificaties via de Kia Connect App of per e-mail aan het bij Kia geregistreerde e-mailadres;

  ● u herinneringen sturen voor het aanstaande periodieke onderhoud van uw Kia-voertuig, waarvoor Kia het bovengenoemde Notificatie Center zal gebruiken.
  Met het oog op de transparantie zal Kia u via het bovengenoemde Notificatie Center evenals via de Kia Connect App of per e-mail ook informeren over nog uitstaande, aanbevolen serviceacties over onderhoudswerkzaamheden (zoals software-updates, vervanging van onderdelen door verbeterde onderdelen of kwaliteitscontroles van specifieke voertuigonderdelen die op uw Kia-voertuig moeten worden uitgevoerd). Volledigheidshalve moet worden opgemerkt, dat het verstrekken van informatie over de uitstaande aanbevolen onderhoudswerkzaamheden geen Dienst is zoals gedefinieerd in de Gebruiksvoorwaarden en dat deze informatie alleen wordt verstrekt wanneer u van tevoren uw toestemming daartoe hebt gegeven.
  3.1.2.6.
  KAART EN INFOTAINMENT OTA UPDATE
  1. "Kaart en Infotainment OTA Update" activeert:
  I. updates van de kaarten in het navigatiesysteem van het voertuig ("Kaartupdate"); en/of
  II. updates van infotainmentsoftware of uitbreidingen van de software van de Head Unit (tezamen "Infotainment Update“)

  van onze servers naar het ingebouwde telematicasysteem via de zogenaamde "over-the-air“ (OTA) methode.

  2. Het Kaart en Infotainment OTA-updateproces wordt in de volgende stappen uitgevoerd:
  I. Software voor Kaart en Infotainment OTA-updates: Allereerst moet in uw Kia-voertuig de software zijn geïnstalleerd die de functie Kaarten en Infotainment OTA-updates ondersteunt.
  II. Beschikbaarheid: Uw Head Unit controleert regelmatig of er een nieuwe Kaart en Infotainment Update voor uw voertuig beschikbaar is.
  III. Download en installatie: Elke beschikbare Kaart en Infotainment Update wordt automatisch gedownload en geïnstalleerd op uw Head Unit, indien u (i) de respectievelijke download en installatie van de Kaart en Infotainment Update in uw Head Unit hebt bevestigd of (ii) automatische downloads en installaties van Kaart en Infotainment Updates hebt geactiveerd. U kunt uw infotainmentsysteem tijdens het downloaden en installeren gewoon gebruiken.
  IV. Voltooien: Voor het voltooien van de Kaarten en Infotainment OTA Update wordt u via de Head Unit gevraagd hoe u verder wilt gaan. U kunt kiezen tussen twee opties: (i) Nu voltooien of (ii) Later. Als u "Nu voltooien" selecteert zal het systeem de update voltooien. U kunt de Head Unit niet gebruiken tijdens het voltooien van de Kaarten en Infotainment Update omdat het scherm zal uitschakelen. Als u "Later" selecteert, zal de pop-up voor het voltooien worden weergegeven bij het volgende contact aan.
  V. Automatisch voltooien: Als u "Automatisch voltooien" activeert, start de Kaarten en Infotainment OTA Update automatisch na 30 seconden en toekomstige voltooiing van Kaarten en Infotainment OTA Updates zal automatisch worden gedaan zonder enige extra kennisgeving aan u of actie nodig door u.
  VI. Details: Als u "Details" selecteert, ontvangt u meer informatie over de Kaarten en Infotainment OTA Update.

  3. Indien u de eerste eigenaar bent van een nieuw Kia-voertuig, modeljaar 2022, dat geschikt is voor "Kaarten en Infotainment OTA Update" en verkocht is vanaf mei 2021, hebt u recht op ten minste 2 gratis Kaart en Infotainment OTA Updates ("Gratis Infotainment OTA Updates"). Zodra u de gratis Infotainment OTA Updates hebt verbruikt, kunt u gratis Kaart Updates en/of Infotainment Updates verkrijgen (i) door naar de volgende webpagina https://update.kia.com/EU/E1/Main te gaan of (ii) bij de dealer. Voor alle duidelijkheid: deze Kaartupdates en/of Infotainment Updates van de webpagina en bij de dealer worden u niet aangeboden via de "over-the-air" methode.

  4. De Kaart en Infotainment OTA Update maakt deel uit van de door u gewenste Diensten en is daarom standaard geactiveerd.

  Meer informatie over het updateproces en details over de inhoud van elke Kaart en Infotainment OTA Update worden verstrekt via uw Head Unit.
  3.1.2.7.
  Like-knop voor USB-muziek en Radio: Met de "like"-knop voor USB-muziek en radio kunt u een afspeellijst met uw favoriete nummers selecteren en samenstellen. U kunt nummers leuk of niet meer leuk vinden via de "like"-knop die in de muziekfunctie van het infotainmentsysteem is geïntegreerd.
  3.1.2.8.
  Valet Parking Modus: Wanneer deze Dienst is geactiveerd in de Head Unit en het voertuig wordt bestuurd door een andere persoon, kunt u de locatie van het voertuig, het tijdstip waarop het contact voor het laatst werd uitgeschakeld, de rijtijd, de rijafstand en de topsnelheid controleren in de Kia Connect App.
  3.1.2.9.
  Valet Waarschuwing: Wanneer deze Dienst is geactiveerd in de Head Unit, kunt u in de Kia Connect App meldingen ontvangen als uw voertuig verder rijdt dan de geselecteerde afstandslimiet, snelheidslimiet en stationaire tijdslimiet die u vooraf hebt ingesteld in de Kia Connect App. De afstand die mag worden afgelegd is vanaf de locatie waar de waarschuwing werd geactiveerd.
  3.1.2.10.
  Geofence Waarschuwing: Wanneer deze Dienst is geactiveerd in de Head Unit, kunt u in de Kia Connect App meldingen ontvangen als uw voertuig een toegestaan gebied verlaat of een verboden gebied binnenrijdt. U kunt de grenzen voor toegestane gebieden en verboden gebieden instellen in de Kia Connect App.
  3.1.2.11.
  Snelheidswaarschuwing: Wanneer deze Dienst is geactiveerd in de Head Unit, kunt u in de Kia Connect App meldingen ontvangen als uw voertuig de snelheidslimiet overschrijdt die u vooraf hebt ingesteld in de Kia Connect App.
  3.1.2.12.
  Tijdhekwaarschuwing: Wanneer deze Dienst is geactiveerd in de Head Unit, kunt u in de Kia Connect App meldingen ontvangen als uw voertuig buiten het tijdhek rijdt dat u vooraf hebt ingesteld in de Kia Connect App.
  3.1.2.13.
  Motorstilstandswaarschuwing: Wanneer deze Dienst is geactiveerd in de Head Unit, kunt u in de Kia Connect App meldingen ontvangen als uw voertuig langer dan de stationaire tijdslimiet rijdt die u vooraf hebt ingesteld in de Kia Connect App.
  3.2.
  Voor de volgende Diensten moeten locatiegegevens (GPS-gegevens) worden verzameld en verwerkt: Kaart in het hoofdmenu en zoekbalk, Kia Connect Live Services, Online Spraakherkenning, Persoonlijke Agenda/Navigatiesynchronisatie, Notificatie Center, Terugroepacties en Serviceherinneringen, Kaart en Infotainment OTA Updates, Klimaatbeheersing op Afstand (alleen voor elektrische voertuigen), Opladen op Afstand, Bediening van Deuren op Afstand, Versturen naar Auto, Vind mijn Auto, Mijn Ritten, Voertuigstatus, Voertuigrapport, Voertuigdiagnose, Voertuigwaarschuwing, en Inbraakalarm. Zonder het verzamelen en verwerken van locatiegegevens kunnen de desbetreffende Dienst(en) niet worden geleverd/gebruikt.
  3.3.
  Wij zullen de Diensten verder analyseren en verbeteren om nieuwe mobiliteit en daaraan gerelateerde producten en/of diensten te ontwikkelen, onze producten te beveiligen en/of onze diensten te verbeteren. Voor deze doeleinden analyseren wij automatisch de gegevens op basis van statistische en wiskundige modellen om het potentieel voor verbetering te identificeren.
  3.4.
  De Diensten kunnen worden uitgeschakeld door het deactiveren van
  1. Diensten via uw Head Unit; en/of

  2. Diensten en/of Kaart en Infotainment OTA Updates via de Kia Connect App.

 • 4. AUTEURSRECHT

 • 4.1.
  Alle content van de Diensten is eigendom van Kia, haar directe of indirecte dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen (hierna genoemd: de "Kia-groep") of derden en is beschermd door het toepasselijke auteursrecht, waarbij alle rechten zijn voorbehouden. Alle rechten met betrekking tot de Diensten, de achterliggende software, de content en de inrichting daarvan behoren toe aan de Kia-groep en haar licentiegevers. Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het u niet toegestaan de Diensten op enigerlei wijze te verkopen, te distribueren, te publiceren, uit te zenden, te doen circuleren of te exploiteren. Zonder onze voorafgaande toestemming is het u niet toegestaan de Diensten geheel of gedeeltelijk te reproduceren, (al dan niet elektronisch) door te geven, aan te passen, te tonen, door te leveren, in licentie te geven, via een link te verstrekken of anderszins te gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden.
  4.2.
  Niets in deze Gebruiksvoorwaarden houdt de verlening van een licentie of recht in tot gebruik van afbeeldingen, merken, tekens of logo's, welke alle eigendom zijn van de Kia-groep. De Kia-groep behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot haar eigendomsrechtelijk beschermde informatie of materialen in verband met de Diensten en zal die rechten volledig handhaven voor zover dat mogelijk is op grond van het toepasselijke auteurs- en merkenrecht.

 • 5. VERPLICHTINGEN GEBRUIKER

 • 5.1.
  U bent verplicht bij het gebruik van de Diensten de toepasselijke wetgeving in acht te nemen en de rechten van derden te respecteren
  5.2.
  Bovendien mag u de Diensten niet misbruiken.
  5.3.
  Zorg ervoor dat u uw voertuig niet op zodanige wijze wijzigt (met inbegrip van wijzigingen aan hardware en software en het gebruik van software van derden) dat de functionaliteit van de Diensten zou kunnen worden aangetast.
  5.4.
  Met betrekking tot het gebruik van de Head Unit:
  5.4.1.
  U mag de SIM-kaart die wordt gebruikt voor het leveren van de Diensten niet gebruiken: (a) voor het verzenden van spraakberichten (daaronder begrepen VOIP); (b) om zich toegang te verschaffen tot een openbaar toegankelijke bestemming (d.w.z. met een openbaar IP-adres), daaronder begrepen door middel van een proxy, gateway of routing; (c) op enige wijze waarbij getracht wordt beveiligingsmaatregelen binnen te dringen, ongeacht of die inbreuk leidt tot beschadiging of verlies van gegevens; (d) op enige wijze waarbij gebruik wordt gemaakt van de Diensten of software in verband met chats via internet, peer-to-peer bestandsdeling, bittorrents, of een proxy-servernetwerk; (e) op enige wijze waarbij spamming, verzending van ongevraagde bulkmail of commerciële berichten, betrokken is of waarbij een open SMTP-overnamepunt wordt aangehouden; of (f) op een wijze die afbreuk doet aan het netwerk.
  5.4.2.
  Het is u niet toegestaan resultaten van benchmark- of prestatietests van de SIM-kaart, het netwerk, de Diensten of enig onderdeel daarvan aan derden bekend te maken.
  5.4.3.
  Voor zover u gebruik maakt van de SIM-kaart bij de verleende Diensten, moeten wij u informeren over het volgende: De 4G/LTE-diensten (verleend door een externe dienstverlener) zijn alleen beschikbaar op verenigbare apparaten (bijv. de head unit) die de specifieke 4G/LTE-frequentie van het specifieke roamingnetwerk ondersteunen. Waar 4G/LTE-diensten niet verleend kunnen worden, zullen 2G- of 3G-diensten verleend worden afhankelijk van de beschikbaarheid van en verenigbaarheid van de Head Unit met dergelijke netwerken.

 • 6. SERVICEKOSTEN

 • Tenzij anders vermeld in deze Gebruiksvoorwaarden met betrekking tot de Diensten worden de Diensten gratis verleend gedurende een periode van 7 jaar vanaf de dag van verkoop van het voertuig aan de eerste eigenaar van het voertuig, d.w.z. het moment waarop de eerste koopovereenkomst ingaat. Wij behouden ons het recht voor om in de toekomst aanvullende diensten aan te bieden onder aparte gebruiksvoorwaarden.

  Indien u de eerste eigenaar bent van een nieuw Kia-voertuig, modeljaar 2022, dat geschikt is voor "Kaarten en Infotainment OTA Updates" en verkocht is vanaf mei 2021, hebt u recht op ten minste 2 gratis Kaart en Infotainment OTA Updates ("Gratis Infotainment OTA Updates"). Zodra u de gratis Infotainment OTA Updates hebt verbruikt, kunt u gratis Kaart Updates en/of Infotainment Updates verkrijgen (i) door naar de volgende webpagina https://update.kia.com/EU/E1/Main te gaan of (ii) bij de dealer. Voor alle duidelijkheid: deze Kaartupdates en/of Infotainment Updates van de webpagina en bij de dealer worden u niet aangeboden via de "over-the-air" methode.

 • 7. BEDRIJFSTIJD

 • 7.1.
  Wij behouden ons het recht voor de toegang tot de Diensten geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, te deactiveren om beveiligings- of technische redenen (bijvoorbeeld in geval van hiaten in de beveiliging) en om andere gewichtige redenen.
  7.2.
  Voor de levering en het gebruik van de Diensten kunnen beperkingen gelden voor wat betreft de stand der techniek waarop wij geen invloed hebben. Dit geldt in het bijzonder voor de beschikbaarheid van de gegevensverbindingen die worden geleverd door providers. In individuele gevallen kan het niet beschikbaar zijn van het netwerk leiden tot het niet beschikbaar zijn van de Diensten doordat de noodzakelijke gegevensdoorgifte niet kan plaatsvinden. Daarnaast kunnen zich tijdelijke capaciteitsproblemen voordoen door piekbelasting van de Diensten, draadloze en vaste netwerken en op het internet.
  7.3.
  Verstoringen kunnen zich ook voordoen als gevolg van overmacht, daaronder begrepen pandemische en epidemische ziekten, stakingen, uitsluitingen en officiële bevelen, en als gevolg van technische of andere maatregelen (zoals reparaties, onderhoud, software-updates en uitbreidingen) die moeten plaatsvinden op onze systemen of die van dienstverleners, content providers en netwerkbeheerders hoger of lager in de keten, en die noodzakelijk zijn voor de juiste of verbeterde werking van de Diensten.
  7.4.
  Waar toegang tot de Diensten gedeactiveerd, beperkt of verstoord is zoals beschreven in dit artikel 7, zullen wij voor zover mogelijk voorafgaand contact met u opnemen om u hierover te informeren en een reden te geven voor de deactivering, beperking of verstoring.

 • 8. GEGEVENSBESCHERMING

 • Voor informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken in verband met de levering van de Diensten verwijzen wij naar onze Privacyverklaring van Kia Connect.

  U dient elke andere gebruiker/bestuurder van het voertuig op de hoogte te stellen van het feit dat de Diensten geactiveerd zijn. U dient die andere gebruiker/bestuurder in het bijzonder op de hoogte te stellen van de activiteiten inzake gegevensverwerking zoals beschreven in de Kia Connect Privacyverklaring en het feit dat voor de Diensten locatiegegevens (GPS-gegevens) moeten worden verzameld en verwerkt.

 • 9. LOOPTIJD EN BEËINDIGING

 • 9.1.
  Het recht tot gebruik van de Diensten vangt aan op de dag van verkoop van het voertuig aan de eerste eigenaar van het voertuig, d.w.z. het moment waarop de eerste koopovereenkomst ingaat, en eindigt stilzwijgend na verloop van 7 jaar.
  9.2.
  De overeenkomst betreffende de verlening van de Diensten en daarbij het recht tot gebruik van de Diensten kan door u worden beëindigd door middel van opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van 6 weken tegen het einde van het kalenderkwartaal.
  9.3.
  Het recht van elk der partijen tot beëindiging wegens dringende reden geldt onverminderd.
  9.4.
  Voorts heeft elk der partijen het recht, indien de koopovereenkomst voor een voertuig wordt ontbonden, het voertuig herovergenomen wordt of anderszins teruggehaald wordt door de betrokken dealer, in geval van beëindiging van een leaseovereenkomst, in geval van verkoop van het voertuig aan een derde, in geval van diefstal, alsmede indien het voertuig total loss verklaard wordt, over te gaan tot beëindiging van de Diensten met betrekking tot het betrokken voertuig. De beëindiging gaat in zodra een der partijen de opzegging ontvangt. In geval van verkoop of overdracht van het bezit van het voertuig aan een derde dient u de in het voertuig opgeslagen gegevens te verwijderen.
  9.5.
  Wij behouden ons het recht voor om het gebruik van de Diensten, al dan niet tijdelijk, te blokkeren en/of in te trekken in geval van materiële schending van deze Gebruiksvoorwaarden en, in geval van materiële schendingen door u van deze Gebruiksvoorwaarden, de overeenkomst te beëindigen.
  9.6.
  Als u uw voertuig verkoopt of op een andere manier permanent aan een derde ter beschikking stelt, denk er dan aan om de Diensten in de Head Unit uit te schakelen. In dat geval wordt de auto losgekoppeld van de Kia Connect App, maar worden de gegevens van de Kia Account in de Kia Connect App niet verwijderd.

 • 10. WIJZIGINGEN IN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN/OF DE DIENSTEN

 • 10.1.
  Kia behoudt zich het recht voor om redelijke wijzigingen aan te brengen in de Gebruiksvoorwaarden en/of de Diensten. In het bijzonder maken wij af en toe wettelijk verplichte updates. Dat zijn wijzigingen die onze Diensten in overeenstemming houden met de toepasselijke wetgeving. Wij kunnen deze updates van onze Diensten ook om veiligheidsredenen uitvoeren en om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de verwachte kwaliteitsnormen (bijv. degene die worden beschreven in het hoofdstuk Wettelijke garanties). Bovendien kunnen wij onze Diensten wijzigen om de volgende bijkomende redenen:
  ● om aan te passen aan nieuwe technologieën;

  ● om een toename of afname van het aantal gebruikers van de Diensten op te vangen;

  ● om aan te passen aan importwijzigingen in licenties of partnerschappen met derden; en

  ● om misbruik of schade te voorkomen.
  10.2.
  Wij zullen u een bericht sturen van alle eventuele wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden en/of de Diensten. Indien u niet schriftelijk (bijvoorbeeld per e-mail of per fax) bezwaar maakt tegen die wijzigingen binnen de in het bericht vermelde termijn na ontvangst van dat bericht, worden de wijzigingen geacht te zijn geaccepteerd. Wij zullen u uitdrukkelijk op de hoogte stellen van het recht om de wijzigingen af te wijzen en van de gevolgen in geval van stilzwijgen.
  10.3.
  Indien u de wijzigingen afwijst, behouden wij ons het recht voor om elk recht tot gebruik van de betrokken App-dienst(en) te beëindigen met een opzegtermijn van 6 weken, tot het einde van een kalenderkwartaal.

 • 11. OVERIG

 • 11.1.
  Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp van het gebruik van de Diensten en treedt in de plaats van alle voorgaande, schriftelijke of mondelinge, overeenkomsten tussen partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan.
  11.2.
  Afwijkende, strijdige of aanvullende voorwaarden van u zijn uitsluitend van toepassing op het gebruik van de Diensten indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door ons zijn aanvaard.
  11.3.
  Alle wijzigingen en aanvullingen op de Gebruiksvoorwaarden, alsmede kennisgevingen die noodzakelijk zijn voor de tenuitvoerlegging daarvan zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk (inclusief e-mail en fax) zijn vastgelegd. Het schriftelijkheidsvereiste kan uitsluitend schriftelijk terzijde worden gesteld.
  11.4.
  Wij mogen onze rechten en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen aan een andere dienstverlener door middel van kennisgeving met inachtneming van een kennisgevingstermijn van 6 weken aan u. In dat geval hebt u echter het recht de overeenkomst te beëindigen binnen één maand na ontvangst van die schriftelijke kennisgeving met ingang van het moment van de beoogde overdracht van de overeenkomst aan de onderneming die in de plaats van Kia treedt in de overeenkomst. Wij zullen u in die schriftelijke kennisgeving uitdrukkelijk op de hoogte stellen van uw recht tot beëindiging. Om onduidelijkheden te voorkomen, dit recht is zonder afbreuk te doen aan uw recht om deze Gebruiksvoorwaarden en daarbij het recht om de Diensten te gebruiken op ieder moment op te zeggen met een opzegtermijn van 6 weken zoals beschreven in artikel 9.2.

 • 12. KLANTENSERVICE/KLACHTEN

 • 12.1.
  In geval van vragen of klachten kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens zoals hiervoor vermeld in artikel 1.
  12.2.
  De Europese Commissie heeft een website voor online geschillenbeslechting ingericht om consumenten en handelaren te helpen hun geschillen buiten rechte op te lossen, beschikbaar op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kia zal niet deelnemen, noch is zij verplicht deel te nemen, aan alternatieve geschillenbeslechtingsprocedures voor een instantie voor alternatieve geschillenbeslechting voor consumenten.

 • 13. INSTRUCTIES BETREFFENDE HET HERROEPINGSRECHT

 • Indien u een consument bent (d.w.z. een natuurlijke persoon die de bestelling plaatst voor een doel dat niet kan worden toegeschreven aan uw commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit), beschikt u over een herroepingsrecht overeenkomstig de wettelijke bepalingen met betrekking tot deze overeenkomst over de levering van de Diensten.
  13.1.
  HERROEPINGSRECHT
  U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

  De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst.

  Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte brengen via Kia Connect GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Duitsland, telefoonnummer: +49 800 7773044 en e-mailadres: support@kia-connect.eu van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen door een eenduidige verklaring te sturen (bijv. een brief per post of een e-mail). U kunt gebruik maken van het bijgevoegde formulier, maar dit is niet verplicht. U kunt het formulier voor herroeping of een andere eenduidige verklaring ook elektronisch invullen en indienen op onze website https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form. Indien u van deze mogelijkheid gebruik maakt, zullen wij u zonder vertraging een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen op een duurzame drager (bijv. per e-mail).

  Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.
  13.2.
  GEVOLGEN VAN DE HERROEPING
  Als u deze overeenkomst herroept, zullen wij alle van u ontvangen betalingen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering) zonder vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen, aan u terugbetalen. Wij zullen deze terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke betaling hebt doorgevoerd, tenzij u uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd. In ieder geval bent u voor deze terugbetaling geen kosten verschuldigd.

  Het herroepingsrecht vervalt in het geval van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, ook onder de volgende voorwaarden:
  1. in geval van een overeenkomst waarbij u niet verplicht bent een prijs te betalen wanneer Kia met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen;

  2. in geval van een overeenkomst die u verplicht tot het betalen van een prijs waarbij Kia met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen;
  1. wanneer u er vooraf uitdrukkelijk mee heeft ingestemd dat Kia vóór het verstrijken van de herroepingstermijn met de uitvoering van de overeenkomst zal beginnen,
  2. wanneer u hebt bevestigd dat u uw instemming geeft overeenkomstig 13.2 b)(i) en daardoor uw herroepingsrecht verliest met het begin van de uitvoering van de overeenkomst; en
  3. Kia aan u een bevestiging heeft verstrekt volgens artikel 312f van het Duitse burgerlijke Wetboek (Bürgerliches Gesetzbuch, "BGB").
  13.3.
  HERROEPINGSFORMULIER
  (Vul dit formulier alleen in en stuur het op indien u de overeenkomst wilt herroepen)

  ● Aan Kia Connect GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Duitsland, [e-mailadres]:
  ● Ik/Wij (*) delen hierbij mede dat ik/wij (*) mijn/onze (*) overeenkomst herroepen voor de levering van de volgende services (*),
  ● Besteld op (*)/ontvangen op (*),
  ● Naam consument(en),
  ● Adres consument(en),
  ● Handtekening consument(en) (alleen in geval van notificatie op papier),
  ● Datum


  (*) Wissen wat niet van toepassing is.

 • 14. WETTELIJKE GARANTIE

 • Volgens de wet en onder deze Gebruiksvoorwaarden hebt u recht op (1) een bepaalde kwaliteit van dienstverlening en (2) mogelijkheden om problemen te verhelpen als iets niet werkt. Indien u een consument bent, hebt u alle wettelijke garantierechten die volgens de toepasselijke wetgeving aan consumenten worden toegekend en eventuele aanvullende rechten die in deze Gebruiksvoorwaarden worden gedefinieerd.

 • 15. AANSPRAKELIJKHEID

 • De volgende aansprakelijkheid is van toepassing op u wanneer u inwoner bent van een van deze landen:

  Oostenrijk
  Kia is niet aansprakelijk anders dan (1) voor grove nalatigheid of opzet en (2) voor door schuld toegebrachte lichamelijke schade of de dood.

  België
  15.1 Voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Kia, ongeacht de rechtsgrond (garantie, contract, onrechtmatige daad, nalatigheid of anderszins, inclusief voor latente/verborgen gebreken), voor verliezen en schade die voortvloeien uit of verband houden met de levering van de Diensten of een vertraging of onderbreking van de levering van de Diensten, als volgt beperkt:
  15.1.1 Kia is aansprakelijk tot het bedrag van de voorzienbare schade die typisch is voor dit type contract als gevolg van een schending van wezenlijke contractuele verplichtingen; 15.1.2 Kia is niet aansprakelijk voor een schending van enige niet-materiële contractuele verplichtingen of voor een licht nalatige schending van enige andere toepasselijke zorgplicht; en 15.1.3 Kia is niet aansprakelijk voor bijzondere, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies van gebruik, van gegevens, van winst, van besparingen, van kansen, van goodwill, alsmede voor vorderingen van derden (zelfs indien Kia op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade).15.2 De hiervoor uiteengezette beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet (i) voor enige wettelijk verplichte aansprakelijkheid (zoals productaansprakelijkheid), (ii) voor persoonlijk letsel of dood veroorzaakt door handelen of nalaten van Kia, (iii) enige aansprakelijkheid voor fraude of grove nalatigheid, of (iv) enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden beperkt of uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving. Bovendien zijn dergelijke beperkingen op de aansprakelijkheid niet van toepassing indien en voor zover Kia specifieke garanties heeft opgenomen.

  Tsjechië
  15.1 Kia's contractuele en wettelijke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door lichte nalatigheid zal, onafhankelijk van de wettelijke basis, als volgt beperkt zijn: a) Kia is aansprakelijk voor het totaal van de voorzienbare schade die typerend is voor dit soort overeenkomsten als gevolg van een schending van materiële contractuele verplichtingen; b) Kia is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de Diensten. 15.2 De bovengenoemde aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing op verplichte wettelijke aansprakelijkheid, in het bijzonder op aansprakelijkheid voor grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid, schade veroorzaakt aan de natuurlijke rechten van een individu of op aansprakelijkheid voor producten met gebreken. Bovendien gelden dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen niet ten aanzien van zwakkere partijen in de zin van artikel 433, lid 2, van het Tsjechische Burgerlijk Wetboek en indien en voor zover Kia een specifieke garantie heeft aanvaard. 15.3 Artikelen 15.1 en 15.2 zijn dienovereenkomstig van toepassing op Kia's aansprakelijkheid voor verspilde uitgaven. 15.4 U bent verplicht om redelijke inspanningen te verrichten om schade te voorkomen en te minimaliseren.

  Frankrijk
  15.1 Kia's contractuele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door lichte nalatigheid zal als volgt beperkt zijn: 15.1.1 Kia is aansprakelijk voor het totaal van de voorzienbare schade die typerend is voor dit soort overeenkomsten als gevolg van een schending van materiële contractuele verplichtingen; 15.1.2 Kia is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de Diensten; 15.1.3 Kia is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van overmacht (d.w.z. een gebeurtenis welke buiten de controle ligt van Kia en welke ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet redelijk voorzienbaar was). 15.2 De voorgaande beperkingen van de aansprakelijkheid zijn niet van toepassing op enige wettelijk verplichte aansprakelijkheid, in het bijzonder aansprakelijkheid als gevolg van grove nalatigheid en/of opzettelijk wangedrag, aansprakelijkheid voor defecte producten, en aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel. Bovendien zijn dergelijke beperkingen op de aansprakelijkheid niet van toepassing indien en voor zover Kia specifieke garanties heeft opgenomen. 15.3 Artikelen 15.1 en 15.2 zijn dienovereenkomstig van toepassing op Kia's aansprakelijkheid voor verspilde uitgaven.

  Duitsland
  15.1 Kia's contractuele en wettelijke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door lichte nalatigheid zal, onafhankelijk van de wettelijke basis, als volgt beperkt zijn: 15.1.2 Kia is aansprakelijk voor het totaal van de voorzienbare schade die typerend is voor dit soort overeenkomsten als gevolg van een schending van wezenlijke contractuele verplichtingen; 15.1.2 Kia is niet aansprakelijk voor de licht nalatige schending van enige andere toepasselijke zorgplicht.15.2 De voorgaande beperkingen van de aansprakelijkheid zijn niet van toepassing op enige verplichte wettelijke aansprakelijkheid, in het bijzonder aansprakelijkheid als gevolg van opzettelijk wangedrag, aansprakelijkheid onder de Duitse Productaansprakelijkheidswet (Produkthaftungsgesetz), en aansprakelijkheid voor verwijtbaar lichamelijk letsel. Bovendien zijn dergelijke beperkingen op de aansprakelijkheid niet van toepassing indien en voor zover Kia specifieke garanties heeft opgenomen. 15.3 Artikelen 15.1 en 15.2 zijn dienovereenkomstig van toepassing op Kia's aansprakelijkheid voor verspilde uitgaven. 15.4 U bent verplicht om redelijke inspanningen te verrichten om schade te voorkomen en te minimaliseren. 15.5 Kia is niet aansprakelijk voor het gebruik van waarschuwingen voor camera's/gevarenzones die verboden zijn volgens Art. 23, lid 1c van de Duitse verkeerswetgeving ("StVO") (zie artikel 15). 15.6 TomTom Global Content B.V. is niet aansprakelijk voor het gebruik van waarschuwingen voor camera's/gevarenzones die verboden zijn volgens Art. 23, lid 1c van de Duitse verkeerswetgeving ("StVO") (zie Art. 16). 15.7 HERE Europe B.V. is niet aansprakelijk voor het gebruik van camera-/gevarenzonewaarschuwingen die wettelijk verboden zijn op grond van artikel 23 lid 1c van de Duitse verkeerswetgeving "StVO“ (zie artikel 16).

  Hongarije
  15.1 Voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Kia, ongeacht de rechtsgrond (garantie, contract, onrechtmatige daad, nalatigheid of anderszins, inclusief voor latente/verborgen gebreken), voor verliezen en schade die voortvloeien uit of verband houden met de levering van de Diensten of een vertraging of onderbreking van de levering van de Diensten, als volgt beperkt: 15.1.1 Kia is aansprakelijk tot het bedrag van de voorzienbare schade die typisch is voor dit type contract als gevolg van een schending van wezenlijke contractuele verplichtingen; 15.1.2 Kia is niet aansprakelijk voor een schending van enige niet-materiële contractuele verplichtingen of voor een licht nalatige schending van enige andere toepasselijke zorgplicht; en 15.1.3 Kia is niet aansprakelijk voor bijzondere, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies van gebruik, van gegevens, van winst, van besparingen, van kansen, van goodwill, alsmede voor vorderingen van derden (zelfs indien Kia op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade). 15.2 De voorgaande beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet toepasselijk indien en voor zover Kia garanties heeft opgenomen. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden zal de aansprakelijkheid van Kia beperken of uitsluiten voor (i) overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van de nalatigheid van Kia of de nalatigheid van Kia-werknemers of -agenten; (ii) bewuste roekeloosheid; (iii) schending van verplichtingen die voortvloeien uit de regels van de openbare orde; en (iv) elk ander geval waarin de aansprakelijkheid van Kia niet beperkt of uitgesloten mag worden onder de toepasselijke wetgeving.

  Italië
  15.1 Kia's aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door lichte nalatigheid zal als volgt beperkt zijn:15.1.1 Kia is aansprakelijk tot het bedrag van de voorzienbare schade die typisch is voor dit type contract als gevolg van een schending van wezenlijke contractuele verplichtingen; 15.1.2 Kia is niet aansprakelijk voor de licht nalatige schending van enige andere toepasselijke zorgplicht.15.2 De voorgaande beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet toepasselijk indien en voor zover Kia garanties heeft opgenomen. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden zal een beperking of uitsluiting zijn van Kia's aansprakelijkheid voor (i) dood of lichamelijk letsel als gevolg van Kia's onzorgvuldigheid of de onzorgvuldigheid van Kia's werknemers of agenten; (ii) grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag; (iii) schending van verplichtingen die voortvloeien uit voorschriften van openbare orde; en (iv) enig ander geval waar Kia's aansprakelijkheid niet beperkt of uitgesloten mag worden onder toepasselijk recht. 15.3 Artikelen 15.1 en 15.2 zijn dienovereenkomstig van toepassing op Kia's aansprakelijkheid voor verspilde uitgaven. 15.4 U bent verplicht om redelijke inspanningen te verrichten om schade te voorkomen en te minimaliseren.

  Nederland
  15.1 Voor zover toegestaan onder toepasselijk dwingend recht, is Kia niet aansprakelijk op welke grond dan ook voor enige schade die het gevolg is van of verband houdt met deze overeenkomst voor de verlening van Diensten of de Diensten zelf. Het voorgaande is niet van toepassing in geval enige aansprakelijkheid het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van Kia's uitvoerend management. 15.2 U bent verplicht om redelijke inspanningen te verrichten om schade te voorkomen en te minimaliseren.

  Noorwegen
  15.1 Kia's contractuele en wettelijke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door lichte nalatigheid zal, onafhankelijk van de wettelijke basis, als volgt beperkt zijn:15.1.1 Kia is aansprakelijk tot het bedrag van de voorzienbare schade die typisch is voor dit type contract als gevolg van een schending van wezenlijke contractuele verplichtingen; 15.1.2 Kia is niet aansprakelijk voor de licht nalatige schending van enige andere toepasselijke zorgplicht; 15.1.3 Kia's aansprakelijkheid zal beperkt zijn tot NOK 5.000 per voorval. 15.2 De voorgaande beperkingen van de aansprakelijkheid zijn niet van toepassing op enige verplichte wettelijke aansprakelijkheid, inclusief aansprakelijkheid onder de Noorse Productaansprakelijkheidswet. Bovendien zijn dergelijke beperkingen op de aansprakelijkheid niet van toepassing indien en voor zover Kia specifieke garanties heeft opgenomen.

  Polen
  15.1 Kia is niet aansprakelijk voor feitelijke schade en/of winstderving, tenzij deze is veroorzaakt door bewuste roekeloosheid van Kia. 15.2 Bovengenoemde beperkingen van de aansprakelijkheid zijn niet van toepassing op enige verplichte wettelijke aansprakelijkheid, in het bijzonder op aansprakelijkheid voor bewuste roekeloosheid, aansprakelijkheid op grond van de Poolse Productaansprakelijkheidswet (Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów), aansprakelijkheid voor gevaarlijke producten op grond van het Poolse Burgerlijk Wetboek (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny) en aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel veroorzaakt door schuld.

  Republiek Ierland
  15.1 Kia is verantwoordelijk voor voorzienbare verliezen en schade veroorzaakt door Kia. Indien Kia niet voldoet aan deze Gebruikersvoorwaarden is Kia verantwoordelijk voor verlies en schade die u leidt welke het voorzienbare gevolg is van schending van deze overeenkomst door Kia of ons verzuim om redelijke zorg en vaardigheid te betrachten, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade welke niet voorzienbaar is. Verlies of schade is voorzienbaar indien het ofwel evident is dat het zal gebeuren of indien, op het moment de overeenkomst werd opgesteld, zowel wij als u wisten dat het zou gebeuren. 15.2 Kia sluit niet uit of beperkt niet op enige wijze diens aansprakelijkheid waar het onwettelijk zou zijn om dat te doen. Dit omvat aansprakelijkheid: voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door de nalatigheid van Kia of de nalatigheid van haar werknemers, agenten of onderaannemers of voor fraude of een frauduleuze voorstelling van zaken. 15.3 Kia is niet aansprakelijk voor zakelijke verliezen. Wij verlenen alleen Diensten voor privaat gebruik. Indien u de producten gebruikt voor enig commercieel of zakelijk doeleinde of wederverkoop, dan is Kia niet aansprakelijk jegens u voor winstderving, verlies van zaken, bedrijfsonderbreking, of verlies van zakelijke kansen.

  Slowakije
  15.1 Voor zover de toepasselijke Slowaakse wetgeving dit toestaat, is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Kia voor schade (met name feitelijke verliezen en winstderving), ongeacht de rechtsgrond, beperkt. Kia is slechts aansprakelijk voor schade tot het bedrag van de schade die Kia heeft voorzien, of die Kia had kunnen voorzien als mogelijk gevolg van de schending van de verplichting van Kia, op het moment van sluiten van het contract, rekening houdend met alle feiten die Kia kende of had moeten kennen door het betrachten van de nodige zorgvuldigheid.15.2 Voornoemde aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing op enige verplichte wettelijke aansprakelijkheid. Bovendien zijn dergelijke beperkingen op de aansprakelijkheid niet van toepassing indien en voor zover Kia specifieke garanties heeft opgenomen. 15.3 U bent verplicht om redelijke inspanningen te verrichten om schade te voorkomen en te minimaliseren.

  Spanje
  15.1 Kia beperkt niet diens wettelijke verplichte aansprakelijkheid, daaronder begrepen en niet beperkt tot aansprakelijkheid voor opzettelijk wangedrag en aansprakelijkheid voor verwijtbaar veroorzaakt lichamelijk letsel. 15.2 Artikel 15.1 is dienovereenkomstig van toepassing op Kia's aansprakelijkheid voor verspilde uitgaven.

  Zweden
  15.1 Kia is niet aansprakelijk voor directe of indirecte verliezen of schade, tenzij Kia de verliezen of schade heeft veroorzaakt door opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid.15.2 De voorgaande beperkingen van de aansprakelijkheid zijn niet van toepassing op enige wettelijk verplichte aansprakelijkheid, in het bijzonder aansprakelijkheid voor opzettelijk wangedrag, aansprakelijkheid onder de Zweedse Productaansprakelijkheidswet (Produktansvarslagen), en aansprakelijkheid voor verwijtbaar veroorzaakt lichamelijk letsel. Bovendien zijn dergelijke beperkingen op de aansprakelijkheid niet van toepassing indien en voor zover Kia specifieke garanties heeft opgenomen. 15.3 Artikelen 15.1 en 15.2 zijn dienovereenkomstig van toepassing op Kia's aansprakelijkheid voor verspilde uitgaven. 15.4 U bent verplicht om redelijke inspanningen te verrichten om schade te voorkomen en te minimaliseren.

  VK
  15.1 Kia is verantwoordelijk voor voorzienbare verliezen en schade veroorzaakt door Kia. Indien Kia niet voldoet aan deze Gebruikersvoorwaarden is Kia verantwoordelijk voor verlies en schade die u leidt welke het voorzienbare gevolg is van schending van deze overeenkomst door Kia of ons verzuim om redelijke zorg en vaardigheid te betrachten, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade welke niet voorzienbaar is. Verlies of schade is voorzienbaar indien het ofwel evident is dat het zal gebeuren of indien, op het moment de overeenkomst werd opgesteld, zowel wij als u wisten dat het zou gebeuren. 15.2 Kia sluit niet uit of beperkt niet op enige wijze diens aansprakelijkheid waar het onwettelijk zou zijn om dat te doen. Dit omvat aansprakelijkheid voor dood of lichamelijk letsel veroorzaakt door Kia's onzorgvuldigheid of de onzorgvuldigheid van diens werknemers, agenten of toeleveranciers; voor fraude of frauduleus bedrog; voor schending van uw wettelijke rechten met betrekking tot de Diensten inclusief het recht om Diensten te ontvangen welke zijn verleend met redelijke vaardigheid en zorg. 15.3 Kia is niet aansprakelijk voor zakelijke verliezen. Wij verlenen alleen Diensten voor privaat gebruik. Indien u de producten gebruikt voor enig commercieel of zakelijk doeleinde of wederverkoop, dan is Kia niet aansprakelijk jegens u voor winstderving, verlies van zaken, bedrijfsonderbreking, of verlies van zakelijke kansen.

 • 16. WIJZIGINGEN OP GROND VAN LOKAAL RECHT

 • Onderstaande tabel bevat specifieke wijzigingen op grond van het lokale recht van het land waar u woonplaats heeft.

  België
  Artikel 4.1 laatste zin wordt als volgt gewijzigd: Onverminderd de dwingende rechten op grond van het toepasselijke recht, mag u de Diensten niet (geheel of gedeeltelijk) reproduceren, verzenden (via elektronische middelen of anderszins), wijzigen, weergeven, opnieuw leveren, in licentie geven, koppelen of anderszins gebruiken voor enig openbaar of commercieel doel zonder onze voorafgaande toestemming. Artikel 11.4 paragraaf 1 wordt als volgt gewijzigd: Wij hebben het recht om onze rechten en plichten uit hoofde van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een andere serviceprovider door u 6 weken van tevoren op de hoogte te stellen, en dit zonder uw toestemming, op voorwaarde dat deze overdracht uw garanties als consument niet vermindert. Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd: U stemt er uitdrukkelijk mee in dat de uitvoering van het contract begint, met uw goedkeuring vanaf de dag waarop u zich voor de Kia Account registreert (in het geval van de Kia Connect App) en de onderhavige Gebruiksvoorwaarden aanvaardt en u erkent dus dat u uw herroepingsrecht verliest, overeenkomstig artikel VI.53,13 van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht.

  Tsjechië
  Artikel 12.2 wordt geschrapt en als volgt vervangen: Indien u een consument bent, heeft u naast het indienen van een claim bij de Tsjechische rechtbanken of in een ander rechtsgebied, indien toegestaan door de toepasselijke wetgeving, ook recht op alternatieve beslechting van een consumentengeschil dat voortvloeit uit of verband houdt met de overeenkomst waarop deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn, bij een goedgekeurde alternatieve geschillenbeslechtingsinstantie. De actuele lijst van de goedgekeurde instanties voor alternatieve geschillenbeslechting en nadere informatie over de toepasselijke ADR-procedure vindt u op de website van de Tsjechische Autoriteit voor Handelsinspectie: https://www.adr.coi.cz. U kunt ook online een klacht indienen bij een ADR via het online platform voor geschillenbeslechting (ODR) dat hier beschikbaar is: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Artikel 13 wordt geschrapt en als volgt vervangen: U erkent en stemt er uitdrukkelijk mee in dat de uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van de Diensten begint, met uw goedkeuring vanaf de dag waarop u deze Gebruiksvoorwaarden accepteert en u erkent daarom dat u het herroepingsrecht verliest, in overeenstemming met artikel 1837 (l) van het Tsjechische Burgerlijk Wetboek.

  Duitsland
  Artikel 3.1.2.1 wordt als volgt aangevuld: • Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat Art. 23, lid 1c van de Duitse verkeerswetgeving (Straßenverkehrsordnung, "StVO") het gebruik van de waarschuwing voor flitspalen van het voertuig verbiedt tijdens het rijden in Duitsland. U bent verplicht bij het gebruik van de Diensten om de waarschuwing voor flitspalen gedeactiveerd te houden, de toepasselijke wetgeving in acht te nemen en de rechten van derden te respecteren.

  Hongarije
  Deze Gebruiksvoorwaarden worden in elektronische vorm gesloten. De Gebruiksvoorwaarden worden gesloten bij de activering van de Diensten met de "I AGREE"-knop. De Gebruiksvoorwaarden worden niet geacht schriftelijk te zijn opgesteld en u kunt ze opslaan en de Gebruiksvoorwaarden op uw gegevensdrager of elektronisch medium raadplegen en reproduceren. Wij zullen de technische middelen ter beschikking stellen voor het identificeren en corrigeren van invoerfouten door middel van elektronische verwerking voordat wij een juridisch bindende verklaring afleggen. Artikel 12.2 is niet van toepassing op u als consument.

  Nederland
  Artikel 10.1 wordt als volgt aangevuld: Kia behoudt zich het recht voor om redelijke wijzigingen aan te brengen in de Gebruiksvoorwaarden en/of de Diensten. U zult door ons op de hoogte worden gesteld van eventuele wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden en/of de Diensten. Een dergelijke wijziging wordt van kracht 6 weken na ontvangst van de kennisgeving daarover door u.

  Polen
  Artikel 13 wordt geschrapt en als volgt vervangen: U hebt geen herroepingsrecht. Dit geldt ook indien u een consument bent, aangezien het gebruik van de Kia Connect App en eventuele Diensten bestaat uit het leveren van digitale content die niet op een duurzame drager is vastgelegd door Kia aan u. Als u een consument bent, erkent u en gaat u ermee akkoord dat u door het downloaden van de Kia Connect App instemt met onmiddellijke aanvang van de uitvoering door Kia en dat u geen herroepingsrecht heeft.

  Met ingang van december 2022