Kia Connect, juridiska dokument

Användarvillkor

 • 1. Omfattning

 • Dessa användarvillkor (”användarvillkor”) gäller för användning av Kia Connect-appen (”Kia Connect-appen”) och/eller användning av Kia Connect via bilens huvudenhet (”huvudenhet”), som ger dig med möjlighet att använda vissa Kia Connect-tjänster (”tjänster”). Tjänsterna tillhandahålls av Kia Connect GmbH, registrerat under registreringsnummer HRB 112541, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, e-post: info@kia-connect.eu (”Kia”; ”vi”; ”oss” ; ”vår”) till användaren av tjänsterna (”användare” eller ”du”).
  Om du har några frågor om eller i samband med dessa Användarvillkor kan du kontakta vår kundtjänst:

  Kia Connect GmbH
  E-post: info@kia-connect.eu
  Post: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main
  [För kundsupport besöker du vårt kontaktformulär: https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/]
  För information om de personuppgifter som samlats in och behandlats i samband med tjänsterna, se vårt Kia Connect sekretessmeddelande.

 • 2. Användning av tjänsterna

 • 2.1. Du kan använda tjänsterna via Kia Connect-appen och/eller huvudenheten. Om du använder tjänsten via Kia Connect-appen behöver du ett Kia-konto och kan behöva ansluta Kia Connect-appen till ett eller flera Kia-fordon. För att använda tjänster via huvudenheten kan du behöva registrera dig och behöver inget Kia-konto.
  2.2. Användningen av tjänster via Kia Connect-appen kan behöva internetåtkomst eller andra kommunikationstjänster. Dessa Användarvillkor omfattar inte telekommunikationstjänster som kan krävas för att använda tjänsterna via Kia Connect-appen. Dessa är föremål för separat avtal (inklusive avgifter) med leverantören av dina telekommunikationstjänster.
  2.3. Köpeavtalet för fordonet och avtalet avseende tillhandahållande av Tjänsterna i enlighet med Användarvillkoren är juridiskt separata affärstransaktioner och avtal. Fullföljandet av ett av avtalen ska inte innebära någon påverkan av det andra avtalet. Under vissa omständigheter, kan detta resultera i att Användaren fullföljer köpeavtalet för fordonet utan att kunna använda Tjänsterna. I den motsatta situationen, t.ex. i händelse av en omvänd transaktion av köpeavtalet för fordonet, kan avtalet för tillhandahållande av Tjänsterna för det berörda fordonet sägas upp enligt punkten 9.4.
  2.4. Alla avtal mellan Kia och Användaren ingås på det lokala språket och på engelska. Efter respektive avtals ingående, kommer avtalstexten att finnas tillgänglig för Användaren i Kia Connect-appen och/eller i huvudenheten.

 • 3. Tjänster

 • 3.1. Kia Connect-appen möjliggör tillgång till följande tjänster som beskrivs närmare i tjänstebeskrivningen för respektive tjänst och som utgör del av dessa Användarvillkor (de tjänster som faktiskt är tillgängliga kan variera beroende på fordonsmodell, konstruktionsdatum och utrustningsnivå - för ytterligare information, vänligen kontakta oss via de kontaktuppgifter som tillhandahålls ovan i avsnitt 1):
  3.1.1. Kia Connect App
  3.1.1.1. Hemskärmskarta och sökfält
  3.1.1.2. Fjärrstyrning av klimatanläggning
  3.1.1.3. Fjärrladdning
  3.1.1.4. Fjärrstyrd dörrkontroll
  3.1.1.5. Skicka till bil
  3.1.1.6. Hitta min bil
  3.1.1.7. Mina resor
  3.1.1.8. Fordonsstatus
  3.1.1.9. Fordonsrapport
  3.1.1.10. Fordonsdiagnostik
  3.1.1.11. Fordonsvarning
  3.1.1.12. Inbrottslarm
  3.1.1.13. Överföring av Användarprofil
  3.1.1.14. Fjärrstyrda uppvärmda och ventilerade säten (endast elektriska fordon)
  3.1.1.15. Fjärrstyrd kontroll av fönster
  3.1.1.16. Navigering sista kilometern
  3.1.1.17. Valet-parkeringstjänst
  3.1.1.18. Varning för Låg Batterinivå
  3.1.1.19. Statusmeddelanden för Fordon
  3.1.1.20. Varning för Baksätespassagerare
  3.1.1.21. Varning för Tomgång
  3.1.2. Huvudenhet
  3.1.2.1. Kia Connect Live tjänster ger dig tillgång till följande funktioner:
  • Trafik: Live trafikinformation för att beräkna rutter och visa trafiksituation; Online Navigering gör det möjligt för Användaren att navigera till dennes önskade destination baserat på kombinationen av realtidstrafikdata och historisk trafikinformation.
  • Live intressepunkter (Points Of Interest/POI:s): Information om närliggande POI:s baserat på aktuell position;
  • Väder: Lokal väderinformation;
  • Parkering: Parkering på eller utanför gata baserat på nuvarande position, närliggande destination, närliggande scrollmarkering, närliggande stadskärna;
  • Elbil POI:s (bara för elektriska fordon och plugin-hybridelbilar): Information om närliggande laddningsstationer inklusive tillgänglighetsstatus baserat på aktuell position;
  • POI återförsäljare: Position för Kia-återförsäljare baserat på närliggande aktuell position; och
  • Varning för kamera/riskzoner (om detta är tillåtet enligt lag i ditt land, se avsnitt 15): Systemet tillhandahåller varningar i områden där olyckor är extra vanliga och varnar om olycksdrabbade sträckor eller hastighetskameror.
  3.1.2.2. Online röstigenkänning gör det möjligt för Användaren att använda röststyrning för att få åtkomst till och kontrollera Tjänsterna och ta fram och sända textmeddelanden via en ansluten mobil enhet. Online röstigenkänning fungerar i en onlinemiljö. Användarens röstinformation och GPS-data-kommer att samlas in och lagras för att utföra och förbättra Online röstigenkänningstjänsten.
  3.1.2.3. Med personlig kalender/navigationssynkronisering gör det möjligt för användaren att se sin privata kalender på huvudenhetens skärm och använda den för att ställa in en destination. Denna tjänst är jämförbar med både Google Calendar och Apple Calendar.
  3.2. Följande Tjänster kräver insamling och behandling av positioneringsdata (GPS-data): Hemskärmskarta och sökfält, fjärrstyrning av klimatanläggning (endast elektriska fordon), fjärrladdning, fjärrstyrd dörrkontroll, skicka till bil, hitta min bil, Mina resor, fordonsstatus, fordonsrapport, fordonsdiagnostik, fordonsvarning och tjuvlarm. Utan insamling och behandling av positioneringsdata kan respektive Apptjänst(er) inte tillhandahållas/användas.
  3.3. Vi kommer vidare att analysera och förbättra Tjänsterna för att utveckla nya mobilitets- och mobilitetsrelaterade produkter och/eller tjänster, för att skydda våra produkter och/eller för att förbättra våra tjänster. För dessa syften, analyserar vi automatiskt uppgifterna baserat på statistiska och matematiska modeller för att identifiera potentiella förbättringar.

 • 4. Upphovsrätt

 • 4.1. Allt innehåll i Tjänsterna är egendom som tillhör Kia, dess direkta eller indirekta dotterbolag eller närstående bolag (i fortsättningen gemensamt kallade för ”Kia Group”) eller tredje parter och är skyddat enligt tillämplig upphovsrättslagstiftning där alla rättigheter förbehålls. Alla rättigheter till Tjänsterna, den bakomliggande mjukvaran, innehållet och dess arrangemang ägs av Kia Grupp och dess licensgivare. Du får inte sälja, distribuera, publicera, sända, sprida eller kommersiellt utnyttja Tjänsterna på något sätt utan vårt uttryckliga skriftliga samtycke. Du får inte reproducera (helt eller delvis), överföra (elektroniskt eller på annat sätt), modifiera, uppvisa, vidareleverera, licensiera, länka eller på annat sätt använda Tjänsterna i något offentligt eller kommersiellt syfte utan vårt tillstånd.
  4.2. Inget i dessa Användarvillkor ska tolkas som en beviljad licens eller annan rätt att använda bilder, varumärken, kännetecken eller logotyper som alla är egendom som tillhör Kia Grupp. Kia Group förbehåller sig rätten avseende dess skyddade information och material till tjänsterna och kommer att utöva sådana rättigheter i den utsträckning tillämplig upphovsrätts- och varumärkeslagstiftning tillåter.

 • 5. Användarens skyldigheter

 • 5.1. Du är skyldig att följa tillämplig lag och respektera tredje parts rättigheter vid användning av Tjänsterna.
  5.2. Dessutom får du inte missbruka användandet av tjänsterna.
  5.3. När det gäller användning av huvudenheten:
  5.3.1. Du får inte använda SIM-kortet som används för tillhandahållandet av tjänsterna: (a) för överföring av röst (inklusive VOIP), (b) för att få åtkomst till en offentligt adresseringsbar destination (dvs. offentlig IP-adress) inklusive genom användning av en proxy, gateway eller routing, (c) på något sätt som försöker kringgå säkerhetsåtgärder oavsett om intrånget resulterar i förstörelse eller förlust av data eller inte, (d) på något sätt som använder tjänsterna eller mjukvara relaterat till internet relay chat, peer-to-peer-fildelning, bit torrent eller proxy server-nätverk, (e) på ett sätt som omfattar spamning, att utan uppmaning skicka mängder av e-postmeddelanden eller reklammeddelanden eller att upprätthålla ett öppet SMTP-relä, eller (f) på något sätt som påverkar nätverket negativt.
  5.3.2. Du får inte publicera några resultat av något benchmark- eller prestationstest av SIM-kortet, nätverket, Tjänsterna eller komponenter därav till några tredje parter.
  5.3.3. I den utsträckning Du använder SIM-kortet för tillhandahållande av Tjänsterna, informerar vi Dig om följande: 4G/LTE-tjänsterna (som tillhandahålls av en extern tjänsteleverantör) är endast tillgängliga på kompatibla enheter (d.v.s. huvudenheten) som stödjer den specifika 4G/LTE-frekvensen hos det specifika roamingnätverket. Där 4G/LTE-tjänster inte kan tillhandahållas, kommer 2G eller 3G-tjänster att tillhandahållas i mån av tillgång till, och huvudenhetens kompatibilitet med, sådana nätverk

 • 6. Gratis Tjänster

 • Tjänsterna tillhandahålls gratis under en period på sju år räknat från den dag då fordonet såldes till dess första ägare, d.v.s. den tidpunkt då det initiala köpeavtalet träder i kraft. Vi förbehåller oss rätten att föreslå ytterligare tjänster i framtiden enligt separata användarvillkor.

 • 7. Klartid

 • 7.1. Vi förbehåller oss rätten att tillfälligt eller permanent avaktivera tillgång till Tjänsterna helt eller delvis av tekniska och säkerhetsmässiga skäl (t.ex. i händelse av säkerhetsluckor) eller andra viktiga skäl.
  7.2. Tillhandahållandet och användningen av Tjänsterna kan vara föremål för restriktioner med hänsyn till den senaste tekniken utom vår kontroll. Detta handlar särskilt om tillgänglighet till disponibla datauppkopplingar som tillhandahålls av flyttbara medium. I enskilda fall kan bristande tillgång till nätverket leda till att Tjänsterna inte blir tillgängliga eftersom nödvändig dataöverföring inte är möjlig. Dessutom kan tillfälliga kapacitetsstörningar förekomma under kort tid till följd av belastningstoppar för Tjänsten, trådlösa och trådbundna nätverk och internet.
  7.3. Störningar kan också uppstå på grund av force majeure, inklusive pandemiska och epidemiska sjukdomar, strejk, lockouter och myndighetsbeslut, och på grund av tekniska och andra åtgärder (t.ex. reparation, underhåll, programvaruuppdateringar, och utbyggnad) som krävs för våra system eller för leverantörer av nedströms- eller uppströmstrafik, innehållsleverantörer och nätverksoperatörer, vilka är nödvändiga för lämplig eller förbättrad prestanda hos Apptjänsterna.
  7.4. I de fall tillgängligheten till Tjänsterna avaktiveras, begränsas eller störs såsom beskrivs i detta avsnitt 7, kommer vi, i den utsträckning det är möjligt, att kontakta Dig på förhand för att informera Dig om detta och ge Dig en förklaring om anledningen till avaktiveringen, begräsningen eller störningen.

 • 8. Dataskydd

 • För information om hur vi samlar in och behandlar personuppgifter i samband med tillhandahållande av Tjänsterna hänvisar vi till vårt Kia Connects sekretessmeddelande.
  Användaren ska informera andra användare/förare av fordonet att Tjänsterna är aktiverade. Användaren ska särskilt informera sådan annan användare/förare om de processer som beskrivs i sekretessmeddelande - appen och om det faktum att Tjänsterna kräver att positioneringsdata (GPS-data) samlas in och behandlas.

 • 9. Avtalstid, upphörande

 • 9.1. Rätten att använda Tjänsterna börjar den dag då fordonet säljs till den första ägaren, d.v.s. den tidpunkt då det initiala köpeavtalet träder i kraft, och upphör automatiskt efter sju år.
  9.2. Avtalet gällande tillhandahållandet av Tjänsterna och därmed rätten att använda Tjänsterna kan när som helst sägas upp av Dig med 6 veckors uppsägningstid till slutet av ett kvartal.
  9.3. Endera parts rätt att säga upp på grund av avtalsbrott påverkas inte.
  9.4. Vidare, i händelse av återgång av köpeavtalet för ett fordon, återköp eller annat återkallande av fordonet av den relevanta återförsäljaren, i händelse av upphörandet av ett leasingavtal, vid försäljning av fordonet till en tredje part, vid stöld, såväl som i fall av total förstörelse som inte går att reparera, har endera part rätt till uppsägning av Tjänsterna för det aktuella fordonet. Uppsägningen blir giltig så fort en part tar emot meddelandet om uppsägning. Vid försäljning eller om äganderätten till fordonet övergår till en tredje part, ska Användaren radera den data som lagrats i fordonet.
  9.5. Vi förbehåller oss rätten att tillfälligt eller permanent blockera och/eller återkalla användningen av Tjänsterna vid fall av väsentliga överträdelser av dessa Användarvillkor och, om Användaren väsentligen överträder dessa Användarvillkor, att säga upp avtalet.
  9.6. Om du säljer ditt fordon eller på annat sätt överlåter det permanent till en tredje part, se till att du avaktiverar Tjänsterna i huvudenheten. I det här fallet kommer fordonet att bli frånkopplat från Kia Connect-appen men Kia-kontots data i Kia Connect-appen kommer inte att raderas.

 • 10. Ändringar av användarvillkoren

 • 10.1. Kia förbehåller sig rätten att göra skäliga ändringar av Användarvillkoren och/eller Tjänsterna. Användaren kommer att meddelas av oss om ändringar av Användarvillkoren och/eller av Tjänsterna. Om Användaren inte motsätter sig dessa ändringar skriftligen (t.ex. via e-post eller fax) inom 4 veckor efter mottagande av meddelandet, anses ändringarna vara överenskomna. Vi kommer uttryckligen att meddela Användaren om rätten att motsätta sig villkoren och konsekvensen av att vara passiv.
  10.2. Om Användaren motsätter sig, förbehåller vi oss rätten att, med 6 veckors uppsägningstid, säga upp alla rättigheter att använda påverkad(e) Apptjänst(er) till att upphöra vid utgången av ett kalenderkvartal.

 • 11. Diverse

 • 11.1. Dessa Användarvillkor utgör hela avtalet mellan parterna med avseende på föremålet för användning av Tjänsterna och har företräde framför alla föregående avtal, skriftliga såväl som muntliga, mellan parterna med hänsyn till dess föremål.
  11.2. Användares avvikande, motstridiga eller kompletterande villkor ska bara styra användningen av Tjänsterna om det uttryckligen accepterats skriftligen av oss.
  11.3. Tillägg och ändringar till Användarvillkoren såväl som meddelanden som krävs för dess verkställande ska vara skriftliga (inklusive e-post, fax) för att vara giltiga. Kravet på skriftlighet kan bara upphävas skriftligen.
  11.4. Vi har rätt att helt eller delvis överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till en annan tjänsteleverantör genom att meddela Användaren med 6 veckors uppsägningstid. I detta fall har dock Användaren rätt att avsluta avtalet inom en månad efter att skriftligt och korrekt meddelande har mottagits, vid tidpunkten för den tilltänkta överlåtelsen av avtalet till det företag som avses ersätta Kia. Vi ska uttryckligen informera Användaren om denna rätt till uppsägning i det ovan nämnda skriftliga meddelandet. För undvikande av tvivel anges att denna rättighet inte påverkar din rätt att säga upp Användarvillkoren och därmed rätten att använda Tjänsterna när som helst med 6 veckors uppsägningstid så som beskrivs i avsnitt 9.2.

 • 12. Kundtjänst/Klagomål

 • 12.1. Användare kan använda de kontaktuppgifter som anges ovan i avsnitt 1för frågor eller klagomål.
  12.2. Europakommissionen tillhandahåller en webbplats för tvistlösning online, avsedd för att hjälpa konsumenter och handlare att lösa sina tvister utanför domstol http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kia kommer inte att och är inte skyldig att delta i förfarande för alternativ tvistlösning vid tvistlösningsorgan för konsumenter.

 • 13. Ingen ångerrätt

 • Användaren har ingen ångerrätt. Detta gäller även om Användaren är en konsument, eftersom Tjänsterna tillhandahålls kostnadsfritt.

 • 14. Ansvar

 • Följande ansvarsbestämmelser gäller för Dig i respektive land där Du har din hemvist:

 

 

Österrike

Kia ska inte vara föremål för något ansvar annat än (1) ansvar för grov vårdslöshet eller uppsåt och (2) ansvar för vårdslöst orsakad kroppslig skada eller död.

Belgien

14.1      I största möjliga omfattning som är tillåten enligt tillämplig lag, ska Kias kontraktsenliga och utomkontraktuella ansvar, oavsett dess rättsliga grund (oavsett om detta är garanti, avtal, utomobligatoriskt ansvar, vårdslöshet eller något annat, inklusive ansvar för latenta/dolda skador), för förluster och skador som uppstår ur eller i samband med tillhandahållandet av Tjänsterna, vara begränsat som följer:

                14.1.1        Kia ska vara ansvarig upp till ett belopp av förutsebara skador som är typiska för den här typen av kontrakt på grund av ett brott mot väsentliga kontraktsenliga skyldigheter;

                14.1.2        Kia ska inte vara ansvarig för brott mot någon icke-väsentlig kontraktsenlig skyldighet eller för något ringa vårdslöst brott mot någon annan tillämplig aktsamhetsplikt; och

                14.1.3        Kia ska inte vara ansvarig för någon speciell, indirekt eller följdskada, inklusive, men inte begränsat till, förlorad användning, data, vinst, besparingar, möjligheter, goodwill såväl som för tredjepartsanspråk (även om Kia har informerats om möjligheten till sådana skador).

14.2      De förutnämnda ansvarsbegränsningarna ska inte tillämpas för (i) något tvingande lagstadgat ansvar (såsom ansvar för defekta produkter), (ii) ansvar för personskador eller dödsfall orsakat av någon handling eller försummelse från Kia, (iii) något ansvar för bedrägeri eller grov oaktsamhet, eller (iv) något annat ansvar som inte kan begränsas eller uteslutas enligt lag. Därtill ska sådana ansvarsbegränsningar inte tillämpas om och i den omfattning som Kia har utfäst en specifik garanti.

Republiken Tjeckien

14.1      Kia:s kontraktsenliga och lagstadgade skadeståndsansvar orsakat av ringa vårdslöshet, oaktat dess rättsliga grund, ska begränsas enligt följande:

a)    Kia ska vara ansvarig upp till beloppet för förutsägbara skador som är typiska för denna typ av kontrakt på grund av ett brott mot kontraktsenliga skyldigheter;

b)    Kia ska inte ansvara för några indirekta skador som kan uppkomma genom användningen av Tjänsterna.

14.2      De förutnämnda ansvarsbegränsningarna ska inte gälla för tvingande lagstadgat ansvar, särskilt ansvar för grov vårdslöshet och/eller uppsåtlig menligt agerande, ansvar för skador på en individs naturliga rättigheter eller för ansvar för defekta produkter. Dessutom, ska sådana ansvarsbegränsningar inte tillämpas i förhållande till svagare parter enligt vad som anges i Avsnitt 433 (2) i den tjeckiska civilrätten och i den utsträckning som Kia har åtagit sig en särskild garanti.

14.3      Avsnitt 14.1 och 14.2 gäller på samma sätt avseende Kia:s ansvar för onödiga kostnader.

14.4      Användaren är skyldig att vidta rimliga åtgärder för att förhindra och minimera skador.

Frankrike

14.1      Kias kontraktsenliga ansvar för skador som orsakas av ringa vårdslöshet ska begränsas enligt följande:

                14.1.1        Kia ska vara ansvarig upp till beloppet för förutsägbara skador som är typiska för denna typ av kontrakt på grund av ett brott mot kontraktsenliga skyldigheter;

                14.1.2        Kia ska inte ansvara för några indirekta skador som kan uppkomma genom användningen av Tjänsterna;

                14.1.3        Kia ska inte ansvara för några skador orsakade av force majeure (d.v.s. en händelse utanför Kias kontroll och som inte rimligen hade kunnat förutses vid tidpunkten för avtalets ingående).

14.2      De förutnämnda ansvarsbegränsningarna ska inte gälla för tvingande lagstadgat skadeståndsansvar, särskilt ansvar för grov vårdslöshet och/eller avsiktlig försummelse, ansvar för felaktiga produkter och ansvar för personskador. Därtill ska sådana ansvarsbegränsningar inte tillämpas om och i den omfattning som Kia har utfäst en specifik garanti.

14.3      Avsnitt 14.1 och 14.2 gäller på samma sätt avseende Kia:s ansvar för onödiga kostnader.

Tyskland

14.1      Kias kontraktsenliga och lagstadgade skadeståndsansvar orsakat av ringa vårdslöshet, oaktat dess rättsliga grund, ska begränsas enligt följande:

                14.1.1        Kia ska vara ansvarig upp till beloppet för förutsägbara skador som är typiska för denna typ av kontrakt på grund av ett brott mot väsentliga kontraktsenliga skyldigheter;

                14.1.2        Kia ska inte vara ansvarig för ringa vårdslöst åsidosättande av annan tillämplig aktsamhetsplikt.

14.2      De förutnämnda ansvarsbegränsningarna ska gälla avseende tvingande lagstadgat ansvar, särskilt avseende ansvar för uppsåtlig misskötsamhet, ansvar enligt den tyska produktansvarslagen (Produkthaftungsgesetz), och ansvar för vårdslöst orsakade personskador. Därtill ska sådana ansvarsbegränsningar inte tillämpas om och i den omfattning som Kia har utfäst en specifik garanti.

14.3      Avsnitt 14.1 och 14.2 gäller på samma sätt avseende Kia:s ansvar för onödiga kostnader.

14.4      Användaren är skyldig att vidta rimliga åtgärder för att förhindra och minimera skador.

14.5      Kia inte ansvarig för användning av kameralarm/farozoner som är förbjudna enligt avs. 23 para. 1c i den tyska vägtrafiklagen (”StVO”) (se avsnitt 15).

14.6      14.6 TomTom Global Content B.V. är inte ansvarig för användning av kameralarm/farozoner som är förbjudna enligt avs. 23 para. 1c i den tyska vägtrafiklagen (”StVO”) (se avsnitt 15).

Ungern

14.1      I största möjliga omfattning som är tillåten enligt tillämplig lag, ska Kias kontraktsenliga och utomkontraktuella ansvar, oavsett dess rättsliga grund (oavsett om detta är garanti, avtal, utomobligatoriskt ansvar, vårdslöshet eller något annat, inklusive ansvar för latenta/dolda skador), för förluster och skador som uppstår ur eller i samband med tillhandahållandet av Tjänsterna, vara begränsat som följer:

                14.1.1        Kia ska vara ansvarig upp till ett belopp av förutsebara skador som är typiska för den här typen av kontrakt på grund av ett brott mot väsentliga kontraktsenliga skyldigheter;

                14.1.2        Kia ska inte vara ansvarig för brott mot någon icke-väsentlig kontraktsenlig skyldighet eller för något ringa vårdslöst brott mot någon annan tillämplig aktsamhetsplikt; och

                14.1.3        Kia ska inte vara ansvarig för någon speciell, indirekt eller följdskada, inklusive, men inte begränsat till, förlorad användning, data, vinst, besparingar, möjligheter, goodwill såväl som för tredjepartsanspråk (även om Kia har informerats om möjligheten till sådana skador).

14.2      De förutnämnda ansvarsbegränsningarna ska inte gälla om och i den utsträckning Kia har utfäst en specifik garanti. Inget i dessa Användarvillkor ska begränsa eller utesluta Kias ansvar för (i) död eller personskada som resulterar från Kias vårdslöshet eller Kias anställdas eller företrädares vårdslöshet; (ii) uppsåt; (iii) brott mot skyldigheter som härrör ur allmänna ordningsregler; och (iv) andra fall där Kias ansvar inte kan begränsas eller uteslutas enligt tillämplig lag.

Italien

14.1      Kia:s ansvar för skador som orsakas av ringa vårdslöshet, ska begränsas enligt följande:

                14.1.1        Kia ska vara ansvarig upp till ett belopp av förutsebara skador som är typiska för denna typ av kontrakt på grund av ett brott mot väsentliga kontraktsenliga skyldigheter;

                14.1.2        Kia ska inte vara ansvarig för ringa vårdslöst åsidosättande av annan tillämplig aktsamhetsplikt.

14.2      De förutnämnda ansvarsbegränsningarna ska inte gälla om och i den utsträckning Kia har utfäst en specifik garanti. Inget i dessa Användarvillkor ska begränsa eller exkludera Kia:s ansvar för (i) dödsfall eller personskador till följd av Kia:s vårdslöshet eller vårdslöshet hos Kia:s anställda eller försäljare; (ii) grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse; (iii) åsidosättande av skyldigheter som härrör från regler om allmän ordning; och för (iv) alla andra sådana situationer för vilka Kia:s ansvar inte får begränsas eller exkluderas enligt tillämplig lag.

14.3      Avsnitt 14.1 och 14.2 gäller på samma sätt avseende Kia:s ansvar för onödiga kostnader.

14.4      Användaren är skyldig att vidta rimliga åtgärder för att förhindra och minimera skador.

Nederländerna

14.1      I den utsträckning tvingande tillämplig lag tillåter det, ska Kia inte på någon som helst grund, ansvara för skador som uppkommer ur eller i anslutning till avtalet för tillhandahållandet av Tjänsterna eller Tjänsterna i sig. Det föregående ska inte gälla för de fall något ansvar uppkommer till följd av grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse från Kia:s verkställande ledning.

14.2      Användaren är skyldig att vidta rimliga åtgärder för att förhindra och minimera skador.

Norge

14.1       Kia:s kontraktsenliga och lagstadgade skadeståndsansvar orsakat av ringa vårdslöshet, oaktat dess rättsliga grund, ska begränsas enligt följande:

                14.1.1        Kia ska vara ansvarig upp till ett belopp av förutsebara skador som är typiska för denna typ av kontrakt på grund av ett brott mot väsentliga kontraktsenliga skyldigheter;

                14.1.2        Kia ska inte vara ansvarig för ringa vårdslöst åsidosättande av annan tillämplig aktsamhetsplikt;

                14.1.3        Kia:s ansvar ska vara begränsat till NOK 5000 per händelse.

14.2      De förutnämnda ansvarsbegränsningarna ska inte gälla för tvingande lagstadgat ansvar, inklusive ansvar enligt den norska produktansvarslagen. Därtill ska sådana ansvarsbegränsningar inte tillämpas om och i den omfattning som Kia har utfäst en specifik garanti.

Polen

14.1      Kia ska inte vara ansvarig för faktisk förlust och/eller förlust av vinst, om inte detta har orsakats av Kias uppsåtliga överträdelse.

14.2      De förutnämnda ansvarsbegränsningarna ska inte tillämpas för något tvingande lagstadgat ansvar, särskilt i förhållande till ansvar för uppsåtliga överträdelser, ansvar enligt den polska Produktansvarslagen (Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów), ansvar för farliga produkter enligt den polska civilrätten (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny) och ansvar för försumligt orsakade personliga skador.

Republiken Irland

14.1      Kia är ansvarig gentemot Dig för förutsebara förluster och skador som orsakas av Kia. Om Kia inte förmår att efterleva dessa Användarvillkor ska Kia ansvara för de förluster och skador som Du lider och som är förutsedda resultat av att Kia bryter mot detta avtal eller vår oförmåga att agera med rimlig omsorg och kunskap, men vi ansvarar inte för sådan förlust eller skada som inte är förutsebar. Förluster eller skador är förutsebara om det antingen är tydligt att de kommer att inträffa eller om, vid den tidpunkt då avtalet ingicks, både vi och du kände till att det skulle kunna hända.

14.2      Kia friskriver sig inte eller begränsar på något sätt sitt ansvar gentemot Dig ifall det är olagligt. Detta omfattar ansvar: för död eller personskador som orsakats av Kias försumlighet eller försumlighet av dess anställda, företrädare eller underleverantörer eller för bedrägeri eller bedrägligt vilseledande.

14.3      Kia är inte ansvarig för affärsförluster. Vi tillhandahåller endast Tjänsterna för privat användning. Om du använder produkterna för något kommersiellt, affärsrelaterat eller återförsäljningssyfte, har Kia inget ansvar gentemot Dig för utebliven vinst, affärsbortfall, affärsavbrott eller förlust av affärsmöjligheter.

Slovakien

14.4      I den utsträckning som är tillåten enligt slovakisk lag, ska Kias kontraktsenliga och lagstadgade ansvar för skador (särskilt faktiska skador och utebliven vinst), oavsett av dess rättsliga grund, vara begränsat. Kia ska ansvara för skador bara upp till ett belopp som motsvarar skador som Kia förutsett, eller som Kia kunde ha förutsett skulle kunna bli ett möjligt resultat av Kias brott mot dess skyldigheter, vid tidpunkten för genomförandet av kontraktet, med beaktande av all fakta som Kia visste eller borde ha vetat genom att iaktta vederbörlig hänsyn.

14.1      De förutnämnda ansvarsbegränsningarna ska inte tillämpas för obligatoriskt lagstadgat ansvar. Därtill ska sådana ansvarsbegränsningar inte tillämpas om och i den omfattning som Kia har utfäst en specifik garanti.

14.2      Användaren är skyldig att vidta rimliga åtgärder för att förhindra och minimera skador.

Spanien

14.5      Kia begränsar inte sitt tvingande lagstadgade ansvar, inklusive men inte begränsat till ansvar för uppsåtlig försummelse och ansvar för personskador orsakade av vårdslöshet.

14.1      Avsnitt 14.1. gäller på samma sätt avseende Kia:s ansvar för onödiga kostnader.

Sverige

14.6      Kia ansvarar inte för direkt eller indirekt förlust eller skada, om inte Kia har orsakat förlusten eller skadan genom uppsåtlig misskötsamhet eller grov vårdslöshet.

14.1      De förutnämnda ansvarsbegränsningarna ska inte tillämpas på tvingande lagstadgat ansvar, i synnerhet ansvar för uppsåtlig misskötsamhet, ansvar enligt den svenska lagen om produktansvar (Produktansvarslagen) och ansvar för vårdslöst orsakade personskador. Därtill ska sådana ansvarsbegränsningar inte tillämpas om och i den omfattning som Kia har utfäst en specifik garanti.

14.2      Avsnitt 14.1 och 14.2 gäller på samma sätt avseende Kia:s ansvar för onödiga kostnader.

14.3      Användaren är skyldig att vidta rimliga åtgärder för att förhindra och minimera skador.

Storbritannien

14.7      Kia är ansvarig gentemot Dig för förutsebara förluster och skador som orsakas av Kia. Om Kia inte förmår att efterleva dessa Användarvillkor, ska Kia ansvara för de förluster och skador som Du lider och som är förutsedda resultat av att Kia bryter mot detta avtal eller vår oförmåga att agera med rimlig omsorg och kunskap, men vi ansvarar inte för sådan förlust eller skada som inte är förutsebar. Förluster eller skador är förutsebara om det antingen är tydligt att de kommer att inträffa eller om, vid den tidpunkt då avtalet ingicks, både vi och du kände till att det skulle kunna hända.

14.1      Kia friskriver sig inte eller begränsar på något sätt sitt ansvar gentemot Dig ifall det är olagligt. Detta inkluderar ansvar för dödsfall eller personskador orsakade av Kia:s vårdslöshet eller vårdslöshet hos dennes anställda, försäljare eller underleverantörer; för bedrägeri eller bedräglig representation; för åsidosättande av dina juridiska rättigheter i relation till Tjänsterna inklusive rätten att erhålla Tjänster som är tillhandahållna med rimlig kunskap och aktsamhet.

14.2      Kia är inte ansvarig för affärsförluster. Vi tillhandahåller endast Tjänsterna för privat användning. Om Du använder produkterna för något kommersiellt, affärsrelaterat eller återförsäljningssyfte, har Kia inget ansvar gentemot Dig för utebliven vinst, affärsbortfall, affärsavbrott eller förlust av affärsmöjligheter.

 • 15. Rättsliga lokala tillägg

 • Tabellen nedan innehåller specifika tillägg enligt lokal lagstiftning för det land i vilket Du har ditt hemvist.

 

Belgien

Avsnitt 4.1 sista meningen justeras enligt följande:

Utan att det påverkar tillämpningen av tvingande rättigheter enligt tillämplig lag, har du inte rätt att återskapa (helt eller delvis), överföra (på elektronisk väg eller på annat sätt), ändra, förevisa, åter överlämna, licensiera, länka eller annars använda Tjänsterna för några offentliga eller kommersiella ändamål utan vårt föregående tillstånd.

Avsnitt 11.4 första stycket justeras enligt följande:

Vi har rätt att överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt avtalet, antingen helt eller delvis till en annan leverantör av tjänsten med sex (6) veckors uppsägningstid till Användaren, och detta utan ditt föregående samtycke under förutsättning att denna överlåtelse inte minskar dina garantier såsom konsument.

Avsnitt 13. justeras enligt följande:

Användaren godtar uttryckligen att utförandet av kontraktet påbörjas, med dennes samtycke, från och med den dag på vilken användaren registrerar sig för Kia-kontot (i händelse av Kia Connect-appen) och accepterar de aktuella Användarvillkoren och därmed att han/hon förlorar sin rätt att ångra sig, enligt Artikel VI.53,13° i Belgiens ekonomiska lagtextsamling.

Republiken Tjeckien

Avsnitt 12.2 kommer att utgå och ersättas enligt följande:

Om Du är en konsument, har Du, utöver att framställa anspråk vid tjeckiska domstolar, eller domstolar i andra jurisdiktioner, där så är tillåtet enligt tillämpliga lagar, också rätt att hänskjuta tvisten till alternativt tvistlösningsförfarande för konsumenttvist som uppstår ur eller i samband med det avtal som styrs av dessa Användarvillkor. Du hittar den aktuella listan över godkända alternativa tvistlösningsorgan såväl som ytterligare information om det tillämpliga förfarandet för alternativ tvistlösning (ADR) på webbplatsen för tjeckiska myndigheten för handelsinspektion: https://www.adr.coi.cz.

Du kan också framställa klagomål online till en ADR via onlineplattformen för alternativ tvistlösning (ODR) som finns här: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Avsnitt 13. kommer att utgå och ersättas med följande:

Användaren bekräftar och samtycker uttryckligen till att utförande av avtalet avseende tillhandahållandet av Tjänster påbörjas, med användarens samtycke, från och med dagen då vilken Användaren accepterar de aktuella Användarvillkoren och därmed bekräftar att han/hon förlorar ångerrätten, enligt Avsnitt 1837 (l) i den tjeckiska civilrätten.

Tyskland

För avsnitt 3.1.2.1görs följande tillägg:

·         Det noteras uttryckligen att avs. 23 para. 1c i den tyska vägtrafiklagen (Straßenverkehrsordnung, ”StVO”) förbjuder användning av fordonets hastighetskameralarm vid körning i Tyskland. Du är skyldig att hastighetskameralarmet avaktiverat, följa tillämplig lag och respektera tredje parts rättigheter vid användning av Tjänsterna.

Ungern

Dessa Användarvillkor avtalas i elektronisk form. Användarvillkoren ingås vid aktivering av Tjänsterna med ”JAG SAMTYCKER”-knappen. Användarvillkoren anses inte ha upprättats skriftligen och du kommer att kunna lagra dem och få tillgång till och mångfaldiga Användarvillkoren på ditt datamedium eller på elektroniskt medium. Vi kommer att tillhandahålla tekniska möjligheter för att identifiera och rätta inmatningsfel genom elektronisk behandling innan något rättligt bindande ställningstagande görs.

Avsnitt 12.2 gäller inte ifall du är en konsument.

Nederländerna

För avsnitt 10.1 görs följande tillägg:

Kia förbehåller sig rätten att göra skäliga ändringar av Användarvillkoren och/eller Tjänsterna. Användaren kommer att meddelas av oss om eventuella ändringar av dessa Användarvillkor och/eller Tjänsterna. Sådana ändringar kommer att träda i kraft 6 veckor efter att Användaren tagit emot meddelande därom.

Polen

Avsnitt 13. kommer att utgå och ersättas med följande:

Användaren har ingen ångerrätt. Detta gäller även ifall Användaren är en konsument, eftersom användningen av Kia Connect-appen och Tjänsterna består av tillhandahållande av digitalt innehåll som inte spelas in på varaktigt medium av Kia till Användaren. Om Du är en konsument, bekräftar och godkänner Du, genom att ladda ned Kia Connect-appen, att du samtycker till en omedelbar start på Kias fullgörande och att Du inte har någon ångerrätt.

 • Tjänstebeskrivningar för Kia Connect-appen

 • 1. Fjärrstyrning
  1.1. Fjärrstyrning av klimatanläggning (bara för elektriska fordon): Tjänsterna gör det möjligt för användaren att fjärrstyra och schemalägga luftkonditioneringen för ditt elfordon inklusive avfrostningsfunktioner via Kia Connect-appen.
  1.2. Fjärrladdning (endast för elektroniska och plugin-hybridfordon): Tjänsterna gör det möjligt för dig att fjärrstyra start och avbrott för laddningen av det elektriska- och plugin-hybridfordonets batteri och att schemalägga laddningen via Kia Connect-appen.
  1.3. Fjärrstyrd dörrkontroll: Tjänsten gör det möjligt för användaren att via fjärrstyrning låsa/låsa upp fordonets dörrar via vissa användargränssnitt. Användaren kommer att kunna låsa eller låsa upp alla dörrar. För att säkerställa säkerhet och trygghet när tjänsten används, kommer tjänsten att kontrollera flera förhandsvillkor. Tjänsten kan vara till hjälp i situationer där du kanske inte minns om du låste fordonet korrekt och göra det möjligt att göra detta korrekt på distans.
  1.4. Överföring av Användarprofil: Tjänsterna gör det möjligt för användaren att kontrollera och ändra fordonets inställningar i Kia Connect-appen. Användaren kan återställa inställningsinformation och tillämpa en på hans/hennes det på deras fordon.
  1.5. Fjärrstyrda uppvärmda och ventilerade säten (endast elektriska fordon): Tjänsten gör det möjligt för användaren att fjärrstyra fram- och baksätets uppvärmning och ventilation av sitt elektriska fordon.
  1.6. Fjärrstyrd kontroll av fönster: Tjänster gör det möjligt för användaren att kontrollera fönstren genom fjärrstyrning av deras fordon.
  2. Geografiskt informationssystem (GIS)
  2.1. Skicka till bil: Tjänsten gör det möjligt för dig att skicka en Point of Interest (POI) till fordonets navigationssystem och gör det möjligt för användaren att omedelbart ta emot platsinformation så snart fordonets tändning är påslagen.
  2.2. Hitta min bil: Tjänsten som gör det möjligt för användaren att hitta fordonet. Fordonets plats kommer att visas i Kia Connect-appen.
  2.3. Mina resor: Tjänsten ger en sammanfattning av datum och tid för varje resa, medel- och maxhastighet, körd distans och transittid.
  2.4. Navigering sista kilometern: Tjänsten gör det möjligt för Användaren att fortsätta att navigera till sin slutdestination genom att använda sin smartphone efter att ha parkerat sitt fordon.
  2.5. Valet-parkeringstjänst: När tjänsten är aktivera och fordonet körs av en annan person kan Användaren övervaka fordonets position, tidpunkten för när fordonets tändning senast stängdes av, körtid, körd distans och högsta uppnådda hastighet.
  3. Fordonsinformation
  3.1. Fordonsstatus: Tjänsterna presenterar följande fordonsinformation för användaren i Kia Connect-appen:
  3.1.1. Dörrstatus
  3.1.2. Status på bagagelucka/motorhuv
  3.1.3. Klimatstatus
  3.1.4. Laddningstillstånd för batteri, status för laddningskontakt (endast för elektriska fordon)
  3.1.5. Bränslenivå
  3.1.6. Status för sätesvärme och ventilation
  3.1.7. Status på fönster
  3.1.8. Status på soltak
  3.1.9. Status för 12 V batteri
  3.1.10. Status på lampor
  3.2. Fordonsrapport: Användaren tar emot en rapport i Kia Connect-appen. Rapporten innehåller information gällande fordonsdiagnostik och körmönster. Användaren informeras om förhållanden som kräver underhåll eller reparation såväl som information om omständighetens allvarlighetsgrad, hur brådskande behovet av åtgärd är samt rekommenderade åtgärder.
  3.3. Fordonsdiagnostik: Tillhandahållande av en automatiserad tjänst för diagnostik. Vid tändning, utförs automatisk en diagnostisk scanning (Diagnostics Trouble Code (DTC)). Om det upptäcks någon funktionsstörning, kommer användaren att få ett meddelande som förklarar funktionsstörningen såväl som allvarlighetsgrad samt föreslagen åtgärd.
  4. Larm och säkerhet
  4.1. Fordonsvarning: Tillhandahållande av ett system för varningsmeddelande. Närhelst fönstret är öppet och tändningen är avslagen, kommer användaren att få ett meddelande som visas i Kia Connect-appen.
  4.2. Inbrottslarm(endast för fordon som är utrustade med inbrottslarm): Tillhandahållande av ett system för larmmeddelande. Närhelst inbrottslarmet tjuter, kommer användaren att få ett meddelande som visas i Kia Connect-appen
  4.3 Varning för Låg Batterinivå: Tillhandahållande av ett system för larmmeddelande. Närhelst statusen på 12 V-batteriet ändras till under en viss nivå kommer användaren att få ett aviseringsmeddelande visat i Kia Connect-appen.

  4.4. Varning för Baksätespassagerare: Tillhandahållande av ett system för varningsmeddelande. När helst det upptäcks rörelse i baksätet kommer användaren att få ett aviseringsmeddelande visat i Kia Connect-appen.
  4.5. Varning för Tomgång: Tillhandahållande av ett system för varningsmeddelande. Närhelst fordonet är i parkeringsläge medan motorn är påslagen och en dörr är öppen, kommer Användaren att få ett varningsmeddelande som visas i Kia Connect-appen.
  x
  1.1. Fjärrstyrning av klimatanläggning (bara för elektriska fordon): Tjänsterna gör det möjligt för användaren att fjärrstyra och schemalägga luftkonditioneringen för ditt elfordon inklusive avfrostningsfunktioner via Kia Connect-appen.
  1.2. Fjärrladdning (endast för elektroniska och plugin-hybridfordon): Tjänsterna gör det möjligt för dig att fjärrstyra start och avbrott för laddningen av det elektriska- och plugin-hybridfordonets batteri och att schemalägga laddningen via Kia Connect-appen.
  1.3. Fjärrstyrd dörrkontroll: Tjänsten gör det möjligt för användaren att via fjärrstyrning låsa/låsa upp fordonets dörrar via vissa användargränssnitt. Användaren kommer att kunna låsa eller låsa upp alla dörrar. För att säkerställa säkerhet och trygghet när tjänsten används, kommer tjänsten att kontrollera flera förhandsvillkor. Tjänsten kan vara till hjälp i situationer där du kanske inte minns om du låste fordonet korrekt och göra det möjligt att göra detta korrekt på distans.
  1.4. Överföring av Användarprofil: Tjänsterna gör det möjligt för användaren att kontrollera och ändra fordonets inställningar i Kia Connect-appen. Användaren kan återställa inställningsinformation och tillämpa en på hans/hennes det på deras fordon.
  1.5. Fjärrstyrda uppvärmda och ventilerade säten (endast elektriska fordon): Tjänsten gör det möjligt för användaren att fjärrstyra fram- och baksätets uppvärmning och ventilation av sitt elektriska fordon.
  1.6. Fjärrstyrd kontroll av fönster: Tjänster gör det möjligt för användaren att kontrollera fönstren genom fjärrstyrning av deras fordon.
  2. Geografiskt informationssystem (GIS)
  2.1. Skicka till bil: Tjänsten gör det möjligt för dig att skicka en Point of Interest (POI) till fordonets navigationssystem och gör det möjligt för användaren att omedelbart ta emot platsinformation så snart fordonets tändning är påslagen.
  2.2. Hitta min bil: Tjänsten som gör det möjligt för användaren att hitta fordonet. Fordonets plats kommer att visas i Kia Connect-appen.
  2.3. Mina resor: Tjänsten ger en sammanfattning av datum och tid för varje resa, medel- och maxhastighet, körd distans och transittid.
  2.4. Navigering sista kilometern: Tjänsten gör det möjligt för Användaren att fortsätta att navigera till sin slutdestination genom att använda sin smartphone efter att ha parkerat sitt fordon.
  2.5. Valet-parkeringstjänst: När tjänsten är aktivera och fordonet körs av en annan person kan Användaren övervaka fordonets position, tidpunkten för när fordonets tändning senast stängdes av, körtid, körd distans och högsta uppnådda hastighet.
  3. Fordonsinformation
  3.1. Fordonsstatus: Tjänsterna presenterar följande fordonsinformation för användaren i Kia Connect-appen:
  3.1.1. Dörrstatus
  3.1.2. Status på bagagelucka/motorhuv
  3.1.3. Klimatstatus
  3.1.4. Laddningstillstånd för batteri, status för laddningskontakt (endast för elektriska fordon)
  3.1.5. Bränslenivå
  3.1.6. Status för sätesvärme och ventilation
  3.1.7. Status på fönster
  3.1.8. Status på soltak
  3.1.9. Status för 12 V batteri
  3.1.10. Status på lampor
  3.2. Fordonsrapport: Användaren tar emot en rapport i Kia Connect-appen. Rapporten innehåller information gällande fordonsdiagnostik och körmönster. Användaren informeras om förhållanden som kräver underhåll eller reparation såväl som information om omständighetens allvarlighetsgrad, hur brådskande behovet av åtgärd är samt rekommenderade åtgärder.
  3.3. Fordonsdiagnostik: Tillhandahållande av en automatiserad tjänst för diagnostik. Vid tändning, utförs automatisk en diagnostisk scanning (Diagnostics Trouble Code (DTC)). Om det upptäcks någon funktionsstörning, kommer användaren att få ett meddelande som förklarar funktionsstörningen såväl som allvarlighetsgrad samt föreslagen åtgärd.
  4. Larm och säkerhet
  4.1. Fordonsvarning: Tillhandahållande av ett system för varningsmeddelande. Närhelst fönstret är öppet och tändningen är avslagen, kommer användaren att få ett meddelande som visas i Kia Connect-appen.
  4.2. Inbrottslarm(endast för fordon som är utrustade med inbrottslarm): Tillhandahållande av ett system för larmmeddelande. Närhelst inbrottslarmet tjuter, kommer användaren att få ett meddelande som visas i Kia Connect-appen
  4.3 Varning för Låg Batterinivå: Tillhandahållande av ett system för larmmeddelande. Närhelst statusen på 12 V-batteriet ändras till under en viss nivå kommer användaren att få ett aviseringsmeddelande visat i Kia Connect-appen.

  4.4. Varning för Baksätespassagerare: Tillhandahållande av ett system för varningsmeddelande. När helst det upptäcks rörelse i baksätet kommer användaren att få ett aviseringsmeddelande visat i Kia Connect-appen.
  4.5. Varning för Tomgång: Tillhandahållande av ett system för varningsmeddelande. Närhelst fordonet är i parkeringsläge medan motorn är påslagen och en dörr är öppen, kommer Användaren att få ett varningsmeddelande som visas i Kia Connect-appen.

Sekretessmeddelande

 • 1. Inledning

 • Det här sekretessmeddelandet från Kia Connect Gmbh, registrerat med registreringsnumret HRB 112541, (”Kia”, ”vi” eller ”oss”) tillämpas för insamlingen och behandlingen av personliga data i anslutning med tillhandahållandet av Kia Connects tjänster (”Tjänster”) via appen Kia Connect (”Kia Connect App”) och/eller via bilens huvudenhet(”Huvudenhet”). Vi på KIA värnar om din integritet och kommer bara att behandla dina personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskydds- och integritetsrättslig lagstiftning.
  Vi kan komma att ändra eller göra tillägg till detta sekretessmeddelande när som helst. Sådana ändringar eller tillägg kan särskilt vara nödvändiga på grund av implementering av ny teknik eller vid lansering av nya tjänster. Vi kommer att publicera ändringarna på vår hemsida, i appen Kia Connect och/eller på huvudenheten.

 • 2. Personuppgiftsansvarig

 • Personuppgiftsansvarig för alla personuppgifter som samlas in och behandlas i samband med tillhandahållande av tjänsterna är Kia Connect GmbH.

 • 3. Kontakt och dataskyddsombud

 • 3.1. Om du har frågor om eller i samband med detta sekretessmeddelande eller om du vill utöva dina rättigheter, kan du kontakta vårt kundcallcenter:
  Kia Connect GmbH
  E-post: info@kia-connect.eu
  Post: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main

  För kundsupport besöker du vårt kontaktformulär: https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/
  Alternativt kan du kontakta vårt dataskyddsombud:
  E-post: dpo@kia-connect.eu
  Post: Dataskyddsombud (Data Protection Officer), Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main

 • 4. Syften, rättsliga grunder och kategorier av personuppgifter

 • I samband med tjänsterna samlar vi in och behandlar dina personuppgifter endast i den utsträckning som insamlingen och behandlingen är nödvändig för att ingå eller genomföra avtalet för att tillhandahålla tjänsterna (Art. 6 (1) b) GDPR) eller legitima intressen (Art. 6 (1) f) GDPR). För ytterligare information om de enskilda apptjänsterna, se respektive tjänstebeskrivning i Kia Connects användarvillkor. Personuppgifterna som beskrivs i avsnitten4 nedan samlas in direkt från Kia Connects app och/eller Kia Connect och behandlas i samband med tjänsterna.
  Vi kommer vidare att analysera och förbättra tjänsterna för att utveckla nya mobilitets- och mobilitetsrelaterade produkter och/eller tjänster, för att skydda våra produkter och/eller för att förbättra våra tjänster. För dessa syften, analyserar vi automatiskt uppgifterna baserat på statistiska och matematiska modeller för att identifiera potentiella förbättringar.
  Den data som beskrivs i avsnittet4 (förutom personlig VCRM-data) nedan krävs för att tillhandahålla tjänsterna. Utan respektive information kan tjänsterna inte utföras.
  Vi behandlar bara dina personuppgifter för andra ändamål om vi är skyldiga därtill på grund av rättsliga skyldigheter (till exempel överföring till domstolar eller åklagarmyndigheter), om du har samtyckt till respektive behandling eller om behandlingen annars är laglig enligt tillämplig lag. Om behandling för andra ändamål äger rum kommer vi att tillhandahålla ytterligare information till dig i den mån det är lämpligt. Vi använder inte automatiserat beslutsfattande inklusive profilering i samband med tjänsterna om vi inte på annat sätt uttryckligen har meddelat dig om sådant automatiserat beslutsfattande inklusive profilering.
  Om någon annan person använder Kia Connect-appen och är kopplad till samma fordon kan en sådan användare se fordonets platsdata genom att använda Kia Connect-appen (vid användning av tjänsten ”Hitta min bil”) även om du använder fordonet vid den aktuella tidpunkten. Detta är bara möjligt inom tre kilometers radie från fordonets aktuella position. Den andra användaren kan dock inte få tillgång till dina rutter i realtid.

 • 4.1 Kia Connect App

 • 4.1.1. Registreringsprocess för Kia Connect-appen: För att använda Kia Connect-appen behöver du registrera dig och skapa ett konto (”Kia-konto”). För att upprätta en länk mellan slutanvändarens enhet på vilken Kia Connect-appen är installerad och respektive bil krävs verifikation.
  För detta ändamål är det nödvändigt att följande kategorier av personuppgifter behandlas för att ingå eller fullgöra avtalet: e-postadress, namn, lösenord, födelsedag, mobilnummer, PIN-kod för verifikation, bil-ID, aktiveringskod.
  4.1.2. Inloggningsprocess: För att använda tjänster via Kia Connect-appen behöver du logga in. Efter inloggning kan du lägga till eller ta bort dina Kia-fordon och använda tjänsterna.
  För detta ändamål är det nödvändigt att följande kategorier av personuppgifter behandlas för att fullgöra avtalet: e-postadress och lösenord.
  4.1.3. Hemskärmskarta och sökfält: Kartan på hemskärmen gör det möjligt för dig att se din aktuella position. Hemskärmens sökfält gör det möjligt för dig att söka efter Points of Interest (POI).
  För detta ändamål är det nödvändigt att följande kategorier av personuppgifter behandlas för att fullgöra avtalet: GPS-data, söknyckelord, språkinställningar för smartphone.
  4.1.4. Användning av Pek ID och Ansikts ID (iOS) eller också igenkänning av fingeravtryck eller ansikte (Android): Vissa av Kia Connect-appens funktioner kan användas tillsammans med Pek-ID eller Ansikts-ID (iOS) eller också igenkänning av fingeravtryck eller ansikte (Android) för att låsa upp. Dina biometriska uppgifter lagras endast lokalt på din smartphone och skickas inte till oss och vi kan inte använda oss av dessa uppgifter. Det enda som skickas till Kia Connect-appen är information om huruvida de biometriska uppgifterna kunde verifieras via en systemfunktion på din smartphone. Du kan när som helst stänga av Pek-ID eller Ansikts-ID (iOS) eller också igenkänning av fingeravtryck eller ansikte (Android) i respektive inställningar på din smartphone.
  För detta ändamål är det nödvändigt att följande kategorier av personuppgifter behandlas för att fullgöra avtalet: ansiktsbilder och uppgifter om fingeravtryck.
  4.1.5. Fjärrstyrning av klimatanläggning: Tjänsterna gör det möjligt för dig att fjärrstyra och schemalägga luftkonditionering för ditt elfordon inklusive avfrostningsfunktioner via Kia Connect-appen.
  För detta ändamål är det nödvändigt att följande kategorier av personuppgifter behandlas för att fullgöra avtalet: VIN-nummer, bil-ID, datum och tidsstämpel, GPS-data, vägmätarinformation, information om fordonsstatus (status för luftkonditionering, motor, information om dörr/bagageutrymme/motorhuv är öppna eller stängda).
  4.1.6. Fjärrladdning: Tjänsterna gör det möjligt för dig att fjärrstyra inledning och avbrott för laddningen av det elektriska fordonets batteri och att schemalägga laddningen via Kia Connect-appen.
  För detta ändamål är det nödvändigt att följande kategorier av personuppgifter behandlas för att fullgöra avtalet: VIN-nummer, bil-ID, datum och tidsstämpel, GPS-data, vägmätarinformation, information om fordonsstatus (status för luftkonditionering, motor, information om dörr/bagageutrymme/motorhuv är öppna eller stängda, information om däcktryck, status för broms- och motorolja, laddningsstatus, information om reservladdning, laddningstid, information om laddningskontakt).
  4.1.7. Fjärrstyrd dörrkontroll: Fjärrstyrd dörrkontroll (FDK) gör det möjligt för dig att låsa/låsa upp fordonets dörrar genom vissa användargränssnitt. Du kommer att kunna låsa eller låsa upp alla dörrar. För att säkerställa säkerhet och trygghet när tjänsten används, kommer tjänsten att uppfylla flera förhandsvillkor. Tjänsten kan vara till hjälp i situationer där du kanske inte minns ifall du låste fordonet korrekt, och göra det möjligt att göra detta ordentligt på distans.
  För detta ändamål är det nödvändigt att följande kategorier av personuppgifter behandlas för att fullgöra avtalet: VIN-nummer, bil-ID, datum och tidsstämpel, GPS-data, vägmätarinformation, information om fordonsstatus (status för luftkonditionering, motor, information om dörr/bagageutrymme/fönster/motorhuv är öppna eller stängda, information om däcktryck, status för broms- och motorolja, växel-/sätesstatus, bränslenivå, status för broms- och motorolja.
  4.1.8. Skicka till bil: Tjänsten gör det möjligt för dig att skicka en Point of Interest (POI) till fordonets navigationssystem och gör det möjligt för dig att omedelbart ta emot platsinformation så snart fordonets tändning är påslagen.
  För detta ändamål är det nödvändigt att följande kategorier av personuppgifter behandlas för att fullgöra avtalet: GPS-data, VIN-nummer, bil-ID, datum och tidsstämpel, Point of Interest (POI) data, söknyckelord, språkinställningar för smartphone.
  4.1.9. Hitta min bil: Tjänsten som gör det möjligt för dig att hitta fordonet. Fordonets plats kommer att visas i Kia Connect-appen.
  För detta ändamål är det nödvändigt att följande kategorier av personuppgifter behandlas för att fullgöra avtalet: VIN-nummer, bil-ID, GPS-data, datum och tidsstämpel.
  4.1.10. Mina resor: Tjänsten ger en sammanfattning av datum och tid för varje resa, medel- och maxhastighet, körd distans och transittid.
  För detta ändamål är det nödvändigt att följande kategorier av personuppgifter behandlas för att fullgöra avtalet: VIN-nummer, bil-ID, GPS-data, datum och tidsstämpel, kördata (körd sträcka, medel- och maxhastighet, sammanlagd bränsleförbrukning, elförbrukning, körtid, uppvärmningstid, medelkörsträcka).
  4.1.11. Fordonsstatus: Tjänsterna presenterar följande fordonsinformation för dig i Kia Connect-appen:
  4.1.11.1. Dörrstatus
  4.1.11.2. Status på bagagelucka/motorhuv
  4.1.11.3. Klimatstatus
  4.1.11.4. Laddningstillstånd för batteri, status för laddningskontakt (endast för elektriska fordon)
  4.1.11.5. Bränslenivå
  4.1.11.6. Status för sätesvärme och ventilation
  4.1.11.7. Status på fönster
  4.1.11.8. Status för 12 V batteri
  4.1.11.9. Status på lampor
  För detta ändamål är det nödvändigt att följande kategorier av personuppgifter behandlas för att fullgöra avtalet: VIN-nummer, bil-ID, SIM-ID, datum och tidsstämpel, GPS-data, vägmätarinformation, information om fordonsstatus motor- och växelstatusinformation, dörr-, motorhuv-, bagage- och soltaksstatusinformation, värme, ventilations- och luftkonditionerings- (HVAC) statusinformation, statusinformation för batteri, bränsle och avstånd till tom tank (DTE), statusinformation för vätskor (spolarvätska och bromsolja) däck, lampor, statusinformation för smart nyckel, status elfordon (EV)).
  4.1.12. Fordonsrapport: Du tar emot en rapport i Kia Connect-appen. Rapporten innehåller information gällande fordonsdiagnostik och körmönster. Du informeras om förhållanden som kräver underhåll eller reparation liksom om information om omständighetens allvarlighetsgrad, hur brådskande behovet av åtgärd är samt rekommenderade åtgärder.
  För detta ändamål är det nödvändigt att följande kategorier av personuppgifter behandlas för att fullgöra avtalet: GPS-data, VIN-nummer, bil-ID, datum och tidsstämpel, information om fordonsstatus (motorstatus), körmönster, hastighetsinformation (max- och medelhastighet), accelerationsstatus, körd distans, batteriförbrukning (elektriska fordon).
  4.1.13. Fordonsdiagnostik: Tillhandahållande av en automatiserad tjänst för diagnostik. Vid tändning, utförs automatisk en diagnostisk scanning (Diagnostics Trouble Code (DTC)). Om en funktionsstörning upptäcks kommer du att få ett meddelande som förklarar funktionsstörningen såväl som allvarlighetsgrad samt föreslagen åtgärd.
  För detta ändamål är det nödvändigt att följande kategorier av personuppgifter behandlas för att fullgöra avtalet: VIN-nummer, bil-ID, datum och tidsstämpel, vägmätarinformation, utfall av DTC-scanningen, GPS-data, information om fordonsstatus (status för luftkonditionering, motor, information om dörr/bagageutrymme/motorhuv är öppna eller stängda, information om däcktryck, växel- och sätesstatus, bränslenivå, status för broms- och motorolja, batteristatus).
  4.1.14. Fordonsvarning: Tillhandahållande av ett system för varningsmeddelande. Närhelst fönstret är öppet och tändningen är avslagen, kommer du att få ett meddelande som visas i Kia Connect-appen.
  För detta ändamål är det nödvändigt att följande kategorier av personuppgifter behandlas för att fullgöra avtalet: VIN-nummer, bil-ID, SIM-ID, datum och tidsstämpel, GPS-data, vägmätarinformation, information om fordonsstatus motor- och växelstatusinformation, dörr-, motorhuv-, bagage- och soltaksstatusinformation, värme, ventilations- och luftkonditionerings- (HVAC) statusinformation, statusinformation för batteri, bränsle och avstånd till tom tank (DTE), statusinformation för vätskor (spolarvätska och bromsolja) däck, lampor, statusinformation för smart nyckel, status elfordon (EV)).
  4.1.15. Inbrottslarm (endast för fordon som är utrustade med inbrottslarm): Tillhandahållande av ett system för larmmeddelande. Närhelst inbrottslarmet tjuter, kommer du att få ett meddelande som visas i Kia Connect-appen.
  För detta ändamål är det nödvändigt att följande kategorier av personuppgifter behandlas för att fullgöra tjänsterna: VIN-nummer, bil-ID, datum och tidsstämpel, GPS-data, vägmätarinformation, information om fordonsstatus (status för luftkonditionering, motor, information om dörr/bagageutrymme/fönster/motorhuv är öppna eller stängda, information om däcktryck, status för broms- och motorolja, växel-/sätesstatus, bränslenivå, status för broms- och motorolja.
  4.1.16. Fordonskundrelations- (VCRM) data: Genom att aktivera ”Produkt-/Serviceförbättringar”, kommer uppgifter om prestanda, användning, drift och fordonets skicka att behandlas av oss för att förbättra kvalitén på produkt och service baserat på ditt samtycke. Ditt samtycke är frivilligt och kan återkallas när som helst genom att avaktivera respektive knapp. Sådant återkallande kommer inte att påverka lagligheten för sådan behandling som ägt rum före återkallandet. När din data har samlats in och skickats till våra servrar, kommer vi att anonymisera den inom 7 dagar. För att aktivera ”Produkt-/Serviceförbättringar”, krävs det av tekniska skäl även att geografiskt informationssystem ”GIS” aktiveras.
  För detta ändamål behandlas följande kategorier av personuppgifter baserat på ditt samtycke: Statusinformation för kontrollsystem för luft, information gällande batteristatus, statusinformation avseende tekniska och stabilitetsrelaterade system, användning av och statusinformation över instrumentpanel, luftkonditionerings- och uppvärmningsrelaterad information, motor-, broms- och drivlinjerelaterad statusinformation, funktionsrelaterad statusinformation, växel- och förbrukningsrelaterad information, varnings- och assistanssystemrelaterad information, styr- och däckrelaterad information, motor- och laddningsrelaterad information, specifik användning av elfordon (EV) och statusinformation, multimedia-relaterad användning och statusinformation samt som GPS och hastighetsinformation.
  4.1.17. Överföring av Användarprofil: Tjänsterna gör det möjligt för användaren att kontrollera och ändra fordonets inställningar i Kia Connect-appen. Användaren kan återställa inställningsinformation och tillämpa den på hans/hennes fordon.
  För detta ändamål är det nödvändigt att följande kategorier av personuppgifter behandlas för att fullgöra tjänsterna: VIN-nummer, bil-ID, användartelefonnummer, SMS-autentiseringskod, användarens PIN-kod, rapporteringstid, information om fordonsinställningar, information om systeminställningar, information om inställningar för navigering, information om intressepunkter (POI) för navigering, profilbild (om sådan tillhandahållits).
  4.1.18. Fjärrstyrda uppvärmda och ventilerade säten (endast elektriska fordon): Tjänsten gör det möjligt för användaren att fjärrstyra fram- och baksätets uppvärmning och ventilation av sitt elektriska fordon.
  För detta ändamål är det nödvändigt att följande kategorier av personuppgifter behandlas för att tillhandahålla apptjänsterna: VIN-nummer, bil-ID, SIM-ID, datum och tidsstämpel, vägmätarinformation, information om fordonsstatus (motor- och växelstatusinformation, dörr-, motorhuv-, bagage- och soltaksstatusinformation, värme, ventilations- och luftkonditionerings- (HVAC) statusinformation, statusinformation för batteri, bränsle och avstånd till tom tank (DTE), statusinformation för vätskor (spolarvätska och bromsolja) däck, lampor, statusinformation för smart nyckel, status elfordon (EV)).
  4.1.19. Fjärrstyrd kontroll av fönster: Tjänsten gör det möjligt för användaren att kontrollera fönstren genom fjärrstyrning av deras fordon.
  För detta ändamål är det nödvändigt att följande kategorier av personuppgifter behandlas för att fullgöra tjänsterna: VIN-nummer, bil-ID, SIM-ID, datum och tidsstämpel, vägmätarinformation, information om fordonsstatus (motor- och växelstatusinformation, dörr-, motorhuv-, bagage- och soltaksstatusinformation, värme, ventilations- och luftkonditionerings- (HVAC) statusinformation, statusinformation för batteri, bränsle och avstånd till tom tank (DTE), statusinformation för vätskor (spolarvätska och bromsolja) däck, lampor, statusinformation för smart nyckel, status elfordon (EV)).
  4.1.20. Navigering sista kilometern: Tjänsten gör det möjligt för Användaren att fortsätta att navigera till sin slutdestination genom att använda sin smartphone efter att ha parkerat sitt fordon.
  För detta ändamål är behandlas följande kategorier av personuppgifter enligt behov för att tillhandahålla tjänsterna och kommer att samlas in från huvudenheten och/eller överföras från fordonets huvudenhet: VIN-nummer, bil-ID, SIM-ID, adress, namn, platsdata för Användaren och fordonet, vägpunktsinformation, tid, hastighet.
  4.1.21. Valet-parkeringstjänst: När tjänsten är aktiverad och fordonet körs av en annan person kan Användaren övervaka fordonets position, tidpunkten för när fordonets tändning senast stängdes av, körtid, körd distans och högsta uppnådda hastighet.
  För detta ändamål är det nödvändigt att följande kategorier av personuppgifter behandlas för att fullgöra tjänsterna: VIN-nummer, bil-ID, SIM-ID, statusinformation för Valet-parkeringstjänst (aktiveringsstatus, start- och sluttid för Valet-parkeringstjänst, gångtid, körtid, tomgångstid, maxhastighet, körsträcka), fordonsindikatorer (position, hastighet, tid, exakthet, riktning).
  4.1.22. Varning för Låg Batterinivå: Tillhandahållande av ett system för larmmeddelande. Närhelst statusen på 12 V-batteriet ändras till under en viss nivå kommer användaren att få ett aviseringsmeddelande visat i Kia Connect-appen.
  För detta ändamål är det nödvändigt att följande kategorier av personuppgifter behandlas för att fullgöra tjänsterna: VIN-nummer, bil-ID, SIM-ID, batteristatus, typ av varning för fordonsstatus.
  4.1.23. Varning för Baksätespassagerare: Tillhandahållande av ett system för varningsmeddelande. När helst det upptäcks rörelse i baksätet kommer användaren att få ett aviseringsmeddelande visat i Kia Connect-appen.
  För detta ändamål är det nödvändigt att följande kategorier av personuppgifter behandlas för att fullgöra tjänsterna: VIN-nummer, bil-ID, SIM-ID, datum och tidsstämpel, GPS-data, vägmätarinformation, information om fordonsstatus motor- och växelstatusinformation, dörr-, motorhuv-, bagage- och soltaksstatusinformation, värme, ventilations- och luftkonditionerings- (HVAC) statusinformation, statusinformation för batteri, bränsle och avstånd till tom tank (DTE), statusinformation för vätskor (spolarvätska och bromsolja) däck, lampor, statusinformation för smart nyckel, status elfordon (EV)).
  4.1.24. Varning för Tomgång: Tillhandahållande av ett system för varningsmeddelande. Närhelst fordonet är i parkeringsläge medan motorn är påslagen och en dörr är öppen, kommer Användaren att få ett varningsmeddelande som visas i Kia Connect-appen.
  För detta ändamål är det nödvändigt att följande kategorier av personuppgifter behandlas för att fullgöra tjänsterna: VIN-nummer, bil-ID, SIM-ID, datum och tidsstämpel, GPS-data, vägmätarinformation, information om fordonsstatus motor- och växelstatusinformation, dörr-, motorhuv-, bagage- och soltaksstatusinformation, värme, ventilations- och luftkonditionerings- (HVAC) statusinformation, statusinformation för batteri, bränsle och avstånd till tom tank (DTE), statusinformation för vätskor (spolarvätska och bromsolja) däck, lampor, statusinformation för smart nyckel, status elfordon (EV)).

 • 4.2. Huvudenhet

 • 4.2.1. Kia Connect Live tjänster ger dig tillgång till följande funktioner:
  • Trafik: Live trafikinformation för att beräkna rutter och visa trafiksituation. Online Navigering gör det möjligt för Användaren att navigera till dennes önskade destination baserat på kombinationen av realtidstrafikinformation och historisk trafikinformation.
  • Live intressepunkter (Points Of Interest/POI:s): Information om närliggande POI:s baserat på aktuell position.
  • Väder: Lokal väderinformation.
  • Parkering: Gatuparkering och övrig parkering baserat på nuvarande position, närliggande destination, närliggande scrollmarkeringar, närliggande stadskärna.
  • Elbil POI:s (bara för elektriska fordon och plugin-hybridelbilar): Information om närliggande laddningsstationer inklusive tillgänglighetsstatus baserat på aktuell position.
  • Intressepunkter återförsäljare (Points Of Interest/POI:s): Platsinformation om Kia-återförsäljare baserat på närliggande aktuell position.
  • Varning för kamera/riskzoner (om detta är tillåtet enligt lag i ditt land): Systemet tillhandahåller varningar i områden där olyckor är extra vanliga och varnar om olycksdrabbade sträckor eller hastighetskameror.
  För detta ändamål behandlas följande kategorier av personuppgifter för att ingå eller utföra avtalet: GPS-data (position), servicebegäran och svar för serversökningar POI-data om återförsäljare, bränslerelaterad information, parkeringsrelaterad information, fartkamerainformation, stationsinformation för elektriska fordon (EV), väderinformation), trafikinformation, distansenhet (km, mil, meter), språkinställningar, information om telekomoperatör, unika identifierare (t.ex. VIN-nummer, Förar-ID, Service-ID), telefonnummer, datum och lokal tid, version av internetprotokoll, navigationsenhetsinformation (t.ex. hårdvaruversion, mjukvaruversion), ruttinformation (t.ex. startpunkt, inställningar, mål, uppskattad tid).
  Dessutom kommer GPS-data (position) och Service-ID att samlas in och lagras i upp till 93 dagar för att förbättra Kia Live-tjänsten, baserat på vårt berättigade intresse. Mer information om balanstest för detta finns tillgängligt på begäran.
  4.2.2. Online röstigenkänning gör det möjligt för dig att använda röststyrning för att få tillgång till och kontrollera Kia Live-tjänster och ta fram och sända textmeddelanden via en uppkopplad mobil enhet. När Kia Connect aktiveras i ditt fordon aktiveras Online röstigenkänning som en standardinställning. När Online röstigenkänning används, kommer dina personuppgifter att behandlas i en onlinemiljö.
  För detta ändamål behandlas följande kategorier av personuppgifter för att ingå eller utföra avtalet: Röstinspelning, GPS-data (position), unika identifierare (t.ex. VIN-nummer, service-ID).
  Den inspelade röstinformationen överförs tillsammans med GPS-data och Service-ID:t till vår relevanta tjänsteleverantör. Vår tjänsteleverantör för Online röstigenkänning är Cerence B.V., CBS Weg 11, 6412EX Heerlen, Nederländerna (personuppgiftsbiträde) (”Cerence”) och dess underbiträden, som kan befinna sig i länder utanför EU/EES, som kanske inte tillhandahåller ett adekvat skydd för behandling av personuppgifter. Cerence omvandlar röstinformationen till text, och tolkar informationen semantiskt (där så är nödvändigt), och skickar därefter tillbaka resultatet till fordonet.
  Dessutom kommer röstinformation och GPS-data att samlas in och lagras i upp till 90 dagar för att tillhandahålla och förbättra Online röstigenkänningstjänsten baserat på våra berättigade intressen. Mer information om balanstest för detta finns tillgängligt på begäran.
  Du kan förhindra överföring av dina personuppgifter (d.v.s. röstinformation) till Cerence genom att avaktivera Online röstigenkänning via de respektive inställningarna på din huvudenhet. Genom att avaktivera Online röstigenkänning kan funktionaliteten av röstigenkänningen begränsas eller hindras.
  4.2.3. Meddelandecentret gör det möjligt för Användaren att ta emot meddelanden från Kia på huvudenhetens skärm.
  För detta ändamål behandlas följande kategorier av personuppgifter för att ingå eller utföra avtalet: unika identifierare (t.ex. VIN-nummer), sekvens-ID, lässtatus, UTC-tid.
  4.2.4. Valet-parkeringstjänst: När denna tjänst är aktiverad och fordonet körs av en annan person, kan Användaren övervaka fordonets position, tidpunkten för när fordonets tändning senast stängdes av, körtid, körd distans och högsta uppnådda hastighet (vänligen se Avsnitt 4 i sekretessmeddelandet - Kia Connect App). Denna information visas också på huvudenhetens skärm.
  För detta ändamål är det nödvändigt att följande kategorier av personuppgifter behandlas: unika identifierare (t.ex. VIN-nummer), status för Valet-parkeringstjänst (aktiveringsstatus, start- och sluttid för Valet-parkeringstjänst, gångtid, körtid, tomgångstid, maxhastighet, körsträcka), fordonsindikatorer (position, hastighet, tid, exakthet, riktning).
  4.2.5. Med personlig kalender/navigationssynkronisering kan användaren se sin privata kalender på huvudenhetens skärm och använda den för att ställa in en destination. Denna tjänst är jämförbar med både Google Calendar och Apple Calendar.
  För detta ändamål behandlas följande kategorier av personuppgifter för ingående eller genomförande av avtalet: unika identifierare (t.ex. VIN-nummer), e-postkonto, e-postkonto kalenderns ID, Google-token eller iCloud-lösenord.
  4.2.6. Advanced Driver Assist Systems (ADAS): Inom ramen för Advanced Driver Assist System (ADAS) samlar Kia in och behandlar statisk uppsättning av telematikdata och överför dessa data till förvalda datauppsamlare. Den data som behandlas för detta syfte är Vehicle Build Information (VBI) som kan innehålla: VIN-nummer, modell, utrustning, modellår, pris, färg, bränsletyp, spänningssystem, utsläpp, klass, effekt, anpassad utrustning inklusive ADAS-säkerhetssystem. Denna information är statisk; dvs den innehåller inte körinformation, så det är inte möjligt att profilera individers körbeteende. Syftet med denna behandling är skydd mot möjliga bedrägeripraxis, förbättring och utveckling av vår ADAS, för att öka antalet fordon med hög säkerhetsutrustning och förenkla försäkringsprocessen för våra kunder.
  Den rättsliga grunden för behandling av dina uppgifter för dessa ändamål är Kias legitima intresse av att förbättra våra tjänster, tillhandahålla förbättrade produkter och öka försäljningen av ADAS-fordon samt utveckla nya produkter och kundtjänster Art. 6 (1) (f) GDPR.

  Dessutom kan dina personuppgifter som nämns ovan komma att anonymiseras för att utföra våra egna analyser för att förbättra och utveckla produkterna.

 • 5. Dina rättigheter

 • Om du har lämnat samtycke för behandling av personuppgifter kan du återkalla det när som helst med framåtverkande effekt. Sådant återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingar som ägt rum före det att återkallandet skedde.
  Enligt tillämplig dataskyddslag kan du ha rätt att: begära tillgång till dina personuppgifter, begära rättelse av dina personuppgifter; begära att dina personuppgifter raderas, begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas; begära dataportabilitet, och motsätta dig behandling av dina personuppgifter.
  Du har dessutom rätt att lämna in klagomål till behörig dataskyddsmyndighet.
  Vänligen notera att ovan nämnda rättigheter kan vara begränsade enligt tillämplig nationell dataskyddslag.
  5.1. Rätt till åtkomst: Du har rättigheten att få en bekräftelse från oss om huruvida vi behandlar personuppgifter gällande dig och, om så är fallet, att begära tillgång till dina personuppgifter. Rättigheten till åtkomst inkluderar - bland annat - rätt till information om för vilka ändamål behandlingen sker, berörda kategorier av personuppgifter och mottagare eller kategorier av mottagare med vilka personuppgifterna har delats eller kommer att delas. Detta är emellertid ingen absolut rättighet och andra individers intressen kan begränsa din rätt till tillgång.
  Du kan ha rätt att erhålla en kopia av de personuppgifter som behandlas. Ifall du begär ytterligare kopior kan vi komma att debitera en rimlig avgift baserat på administrativa kostnader.
  5.2. Rätt till rättelse: Du kan ha rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter som handlar om dig. Beroende på för vilka ändamål behandlingen sker, kan du ha rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter, inklusive genom att tillhandahålla ett kompletterande utlåtande.
  5.3. Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”): Under vissa omständigheter, kan du ha rätt att begära att vi raderar personuppgifter som handlar om dig, varvid vi kan vara skyldiga att radera sådana personuppgifter.
  5.4. Rätt till begränsning av behandling: Under vissa omständigheter, kan du ha rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. I detta fall kommer motsvarande uppgifter att markeras och får endast behandlas av oss i vissa syften.
  5.5. Rätt till dataportabilitet: Under vissa omständigheter, kan du ha rätt att ta emot personuppgifter som handlar om dig och som du har tillhandahållit, i ett strukturerat allmänt använt och maskinläsbart format och du kan ha rätt att föra över sådana uppgifter till en annan enhet utan att vi hindrar detta.
  5.6. Rätt att göra invändningar: Under vissa omständigheter, kan du ha rätt att invända, av skäl som hänför sig till din specifika situation när som helst, mot vår behandling av dina personuppgifter och vi kan vara tvungna att inte längre behandla dina personuppgifter. Dessutom, om dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföringsändamål, har du rätt att när som helst motsätta dig behandling av personuppgifter som handlar om dig för sådan marknadsföring, vilket inkluderar profilering i den utsträckning som detta är kopplat till sådan direkt marknadsföring. I så fall kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas för sådana ändamål av oss.

  5.7. Rätt att vidta åtgärder för lagring och kommunikation av uppgifter efter en persons död: Du har rätt att lämna särskilda besked avseende förvaring och kommunikation av dina personuppgifter efter din död, och vi kommer att agera i enlighet därmed. Du kan även vidta allmänna åtgärder med tredje part som kommer att informera oss om dina instruktioner i rätt tid.

 • 6. Mottagare och kategorier av mottagare

 • All tillgång till dina personuppgifter hos Kia är begränsad till sådana personer som behöver få del av uppgifterna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

  Kia kan komma att överföra dina personuppgifter för respektive ändamål till de mottagare och kategorier av mottagare som anges nedan:

  • Privaträttsliga tredje parter – Närstående eller icke närstående privaträttsliga aktörer andra än oss själva som ensamma eller gemensamt med andra, bestämmer ändamålen och medlen för behandling av personuppgifter.
  I syfte att kunna tillhandahålla tjänsterna behöver vi överföra personuppgifter (t.ex. till våra personuppgiftsbiträden - se nedan). För denna tekniska tjänst förlitar vi oss på telekommunikationstjänster som tillhandahålls av leverantörer av telekommunikationstjänster (för närvarande Vodafone GmbH, Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 Dusseldorf, Tyskland).
  • Personuppgiftsbiträden – Vissa tredje parter, oavsett om de är närstående eller inte, kan komma att få del av dina personuppgifter för att behandla dessa på Kias vägnar enligt de lämpliga instruktioner som krävs för respektive ändamål med behandlingen. Personuppgiftsbiträdena kommer att vara föremål för kontraktsenliga skyldigheter att implementera lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna, och för att enbart behandla personuppgifterna enligt på det sätt som de har fått instruktioner om.
   Personuppgiftsbiträdet för teknisk infrastruktur och underhåll av tjänsterna är Hyundai Autoever Europe GmbH, Kaiserleistraße 8a, 63067 Offenbach am Main, Tyskland.
   Databehandlarna för kunddatahanteringsplattformar och plattformar för anslutna bildata är salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Strasse 31-37, 80636 München, Tyskland och Amazon Web Services Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210, USA, med serverplats inom EU/EES
   För Kia Live och Online Röstigenkänning, använder vi ytterligare personuppgiftsbiträden.
   § För Online röstigenkänning: Cerence B.V., CBS Weg 11, 6412EX Heerlen, Nederländerna (personuppgiftsbiträde).
   Personuppgiftsbiträdena för callcentertjänster är företag som är närstående till Kia, och befinner sig inom EU/EES.
   Kia använder ytterligare personuppgiftsbiträden för specifika tjänster (t.ex. leverantörer av karttjänster).
  • Statliga myndigheter, domstolar, externa rådgivare och liknande tredje parter som är offentliga organ i den mån det krävs eller förbjuds i enlighet med gällande lagar.

 • 7. Gränsöverskridande dataöverföring

 • Vissa av mottagarna av dina personuppgifter kommer att befinna sig utanför eller ha verksamhet utanför ditt land och EU/EES, t.ex. i Sydkorea eller USA (t.ex. underbiträden till Cerence), där dataskyddslagarna kan ge en annan skyddsnivå jämfört med lagarna i din jurisdiktion och där det inte finns något beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen. För dataöverföringar till sådana mottagare utanför EU/EES tillhandahåller vi lämpliga skyddsåtgärder, särskilt genom att ingå avtal om överföring av personuppgifter som antagits av Europeiska kommissionen (t.ex. Standardavtalsklausuler (2010/87/EU och/eller 2004/915/EG)) med mottagarna eller genom att vidta andra åtgärder för att tillhandahålla en adekvat skyddsnivå för personuppgifterna. En kopia av respektive åtgärder som vi har vidtagit finns tillgänglig via vårt dataskyddsombud (se 0ovan).

 • 8. Lagringstid

 • 8.1. Dina personuppgifter lagras av Kia och/eller våra tjänsteleverantörer, endast i den omfattning som är nödvändig för fullgörande av våra skyldigheter och endast under den tid som är nödvändig för att uppnå ändamålen för vilka personuppgifterna samlas in, enligt tillämpliga dataskyddslagar. När Kia inte längre behöver behandla dina personuppgifter kommer vi att radera uppgifterna från våra system och/eller register och/eller vederbörligen anonymisera denna så att du inte längre kan identifieras med ledning av denna (om vi inte behöver behålla information för att efterleva rättsliga eller regulatoriska krav som Kia är föremål för; t.ex. personuppgifter som ingår i avtal, kommunikation och affärsbrev kan vara föremål för lagstadgade lagringskrav, som kan kräva lagring i upp till 10 år.
  8.2. Där det inte finns lagstadgade eller regulatoriska lagringsperioder, raderas eller anonymiseras i regel alla personuppgifter som behandlas i samband med tillhandahållande av tjänsterna omedelbart efter att den aktuella tjänsteåtgärden har slutförts, med följande undantag:
  • Inloggningsuppgifter lagras under avtalets giltighetstid (d.v.s. upp till sju år)
  Återställning av Kia-konto och/eller huvudenhet: Din huvudenhet och ditt Kia-konto kan återställas eller avaktiveras genom att ställa in respektive inställning/trycka på respektive knapp (t.ex. i appen och/eller på huvudenheten, efter behov). I sådana fall kommer relevanta personuppgifter relaterade till ditt Kia-konto och/eller på huvudenheten att blockeras och därefter raderas, såvida inte lagringsperioder gäller (se 8.1ovan).
  Vid återställning av ditt Kia-konto och/eller huvudenheten kommer du att loggas ut från Kia Connect-appen och/eller huvudenheten och kommer att behöva utföra en ny inloggningsprocedur eller logga in med andra inloggningsuppgifter om du har för avsikt att använda tjänster via Kia Connect-appen och/eller huvudenheten. Observera att
  • om du avaktiverar ditt Kia Connect App-konto kommer Kia Connect-tjänsterna på huvudenheten i bilens huvudenhet fortfarande att fungera.
  • om du återställer huvudenheten blir ditt fordon frånkopplat från Kia Connect-appen, men detta påverkar inte Kia Connect-appen.

 • 9. Offlineläge (Modem av)

 • Du kan välja att aktivera ett Offlineläge på huvudenheten genom att ange respektive preferens. Om Offlineläge är påslaget kommer alla service-funktioner att bli obrukbara och inga personuppgifter, och i synnerhet inga positioneringsdata (GPS), kommer att samlas in. En ikon för Offlineläge visas högst upp på huvudenhetens skärm i fordonet.

 • 10. Rättsliga lokala tillägg

 • Följande rättsliga lokala tillägg gäller:

 

Österrike

Avsnitt8.1 ska ändras enligt följande:

 

Dina personuppgifter lagras av Kia och/eller våra tjänsteleverantörer, endast i den omfattning som är nödvändig för fullgörande av våra skyldigheter och endast under den tid som är nödvändig för att uppnå ändamålen för vilka personuppgifterna samlas in, enligt tillämpliga dataskyddslagar. När Kia inte längre behöver behandla dina personuppgifter kommer vi att radera uppgifterna från våra system och/eller register och/eller vederbörligen anonymisera denna så att du inte längre kan identifieras med ledning av denna (Om vi inte behöver behålla information för att efterleva rättsliga eller regulatoriska krav som Kia är föremål för; t.ex. personuppgifter som ingår i avtal, kommunikation och affärsbrev kan vara föremål för lagstadgade lagringskrav, som kan kräva lagring i upp till 7 år. Denna lagringsperiod kan förlängas, särskilt om det krävs för Kias berättigade intressen (till exempel på grund av en hotande eller pågående förhandling)).

Belgien

För den lagringsperiod som anges i avsnitt 8.1 gäller följande i Belgien: Personuppgifter som är kopplade till det kontraktsenliga förhållandet i avtal, kommunikation eller kommersiella brev kan sparas under upp till tio (10) år räknat från när det kontraktsenliga förhållandet mellan dig och Kia upphörde. Om sådan data är relevant inom ramen för en administrativ eller rättslig process, kan de lagras av Kia under hela den tid då dessa förfaranden pågår, inklusive fram tills utgången av den tid då eventuella rättsmedel inte längre kan användas.

 

Kontaktuppgifterna till den belgiska dataskyddsmyndigheten är följande:

Autorité de protection des données
Gegevensbeschermingsautoriteit

Rue de la presse 35

1000 Brussels

Tel: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-post:contact(at)apd-gba.be

Ungern

Avsnitt 8.1 ska ersättas med följande:

 

Dina personuppgifter lagras av Kia och/eller våra tjänsteleverantörer, endast i den omfattning som är nödvändig för fullgörande av våra skyldigheter och endast under den tid som är nödvändig för att uppnå ändamålen för vilka personuppgifterna samlas in, enligt tillämpliga dataskyddslagar. När Kia inte längre behöver behandla dina personuppgifter kommer vi att radera uppgifterna från våra system och/eller register och/eller vederbörligen anonymisera denna så att du inte längre kan identifieras med ledning av denna (om vi inte behöver behålla information för att efterleva rättsliga eller regulatoriska krav som Kia är föremål för; t.ex. personuppgifter som ingår i avtal, kommunikation och affärsbrev kan vara föremål för lagstadgade lagringskrav, som kan kräva lagring i upp till 8 år för räkenskapsinformation från utfärdandedatum). Om sådan data är relevant inom ramen för en administrativ eller rättslig process, kan de lagras av Kia under hela den tid då dessa förfaranden pågår, inklusive fram tills utgången av den tid då eventuella rättsmedel inte längre kan användas.

 

Kontaktuppgifterna till den ungerska dataskyddsmyndigheten är som följer:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 

Adress: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-post:ügyfelszolgalat@naih.hu

Italien

Oavsett motsatsen till det som anges i ovanstående sekretessmeddelande, kommer följande att gälla i den utsträckning italiensk lag kommer att tillämpas för behandlingen av dina personuppgifter: (i) under inga omständigheter kommer Kia behandla dina personuppgifter för profilering utan ditt samtycke; (ii) om Du är en befintlig kund och har försett Kia med din e-postadress, och utan att det påverkar din rätt att invända enligt avsnitt 5.6ovan, kan Kia göra marknadsföringsutskick till dig via e-post avseende produkter och tjänster som liknar de produkter och tjänster som Du tidigare köpt: (iii) med hänvisning till lagringstider, kommer Kia att behålla personuppgifter som behandlas för marknadsförings- och profileringsändamål, om något, under 24 respektive 12 månader, såvida inte den italienska dataskyddsmyndigheten ger Kia rätt att behålla dem under en längre period.

Kontaktuppgifterna till den italienska dataskyddsmyndigheten är följande:

Garante per la Protezione dei Dati Personali
Piazza Venezia n. 11 - 00187 Rome
www.gpdp.it - www.garanteprivacy.it
E-post garante@gpdp.it
Fax: (+39) 06 696773785
Tel: (+39) 06 696771

Nederländerna

Avsnitt8.1 ska ändras enligt följande:

Den allmänna lagstadgade lagringsperioden avseende bokföringssyften är 7 år i Nederländerna. Notera att denna lagringsperiod kan förlängas, särskilt om tillämplig lag så kräver och/eller om det är nödvändigt för syftena med Kias berättigade intressen (till exempel till följd av hotande eller pågående rättstvist).

Polen

Avsnitt5.6 ska ändras enligt följande:

Rätt att göra invändningar: Under vissa omständigheter, kan du ha rätt att invända, av skäl som hänför sig till din specifika situation när som helst, mot vår behandling av dina personuppgifter och vi kan vara tvungna att inte längre behandla dina personuppgifter. Dessutom, om dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföringsändamål, om du har lämnat samtycke för sådana ändamål, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke för behandling av personuppgifter som rör dig för sådan marknadsföring. I så fall kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas för sådana ändamål av oss.

Avsnitt8.1 ska ändras enligt följande:

Dina personuppgifter lagras av Kia och/eller våra tjänsteleverantörer, endast i den omfattning som är nödvändig för fullgörande av våra skyldigheter och endast under den tid som är nödvändig för att uppnå ändamålen för vilka personuppgifterna samlas in, enligt tillämpliga dataskyddslagar. När Kia inte längre behöver behandla dina personuppgifter kommer vi att radera uppgifterna från våra system och/eller register och/eller vederbörligen anonymisera denna så att du inte längre kan identifieras med ledning av denna (om vi inte behöver behålla information för att efterleva rättsliga eller regulatoriska krav som Kia är föremål för; t.ex. är den normala lagstadgade lagringsperioden för allmänna bokföringsändamål 5 år från utgången av föregående räkenskapsår i Polen. Notera att denna lagringsperiod kan förlängas, särskilt om tillämplig lag så kräver och/eller om det är nödvändigt för syftena med Kias berättigade intressen (till exempel till följd av hotande eller pågående rättstvist)).

 

Kontaktuppgifterna till den polska dataskyddsmyndigheten är som följer:

 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

Urząd Ochrony Danych Osobowych

 

ul. Stawki 2

 

00-193 Warszawa

 

Email: kancelaria@uodo.gov.pl

Slovakien

Kontaktuppgifterna till den slovakiska dataskyddsmyndigheten är som följer:

 

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27

Slovak Republic

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk

Tel: + 421 2 32 31 32 14

E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Spanien

Avsnitt 5.1para. 2 ska ersättas med följande:

Du kan ha rätt att erhålla en kopia av de personuppgifter som behandlas. För ytterligare kopior som begärs av dig inom sex månader så vida det inte finns legitima skäl för begäran, får vi ta ut en rimlig avgift baserat på administrativa kostnader.

Avsnitt 8ska ersättas med följande:

8.1.    Dina personuppgifter lagras av Kia och/eller våra tjänsteleverantörer, endast i den omfattning som är nödvändig för fullgörande av våra skyldigheter och endast under den tid som är nödvändig för att uppnå ändamålen för vilka personuppgifterna samlas in, enligt tillämpliga dataskyddslagar. När Kia inte längre behöver behandla dina personuppgifter, kommer vi att blockera dem och när preskriptionstiden har löpt ut (t.ex. personuppgifter som framgår av avtal, kommunikationer och affärshandlingar kan vara föremål för lagstadgade lagringskrav, vilket kan kräva lagring i upp till 10 år), kommer vi att radera dem från våra system och/eller arkiv och/eller vidta åtgärder för att korrekt anonymisera dem så att du inte längre kan identifieras genom dem.

8.2.    När ingen lagstadgad lagringsperiod är tillämplig gäller, som regel, att alla personuppgifter som behandlas i samband med tjänsterna blockeras och därefter raderas eller anonymiseras omedelbart efter det att den separata tjänsten har fullgjorts, med undantag för följande:

·         Registrerings- och inloggningsdata lagras under avtalets giltighetstid (d.v.s. i upp till sju år)

·         Online-röstigenkänning: Röstinformation och GPS-data (se 4.2.2ovan) lagras i upp till 90 dagar

·         •Kia Live: GPS-data och Service-ID (se 4.2.1ovan) lagras i upp till 93 dagar

8.3.    Avsluta konto: Om du väljer att avsluta din användning av tjänsterna (t.ex. genom att ställa in respektive preferens i Kia Connect-appen) och/eller Kia Connect-kontot (t.ex. genom att ställa in respektive preferens i huvudenheten) kommer all personlig information relaterad till ditt Kia-konto blockeras och därefter raderas, som har förklarats ovan.